Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bankacılık Se...

Bankacılık Sektörü ve Banka Hisseleri Analizleri

PAYLAŞ

Bu sayfada bankacılık sektörüne ait verilerin analizlerini, bankacılık sektörünü ilgilendiren yasal düzenleme ve faaliyetlerin sektör ve banka hisseleri üzerindeki etkilerinin ele alındığı uzman ve kurum yorumlarını bulabilirsiniz.

HALK YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 15.08.2017

Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları zorunlu karşılıkların %100’ü “yüksek kaliteli likit varlık” olarak kabul edilecek. Bu oran %50 olarak uygulanıyordu. BDDK, Temmuz ayında değişiklik taslağını paylaştığı için gelişmenin kısa vadeli piyasa etkisi sınırlı kalacaktır. Orta vadede ise, alınan kararın bankaların likidite yönetimini rahatlatacağını ve özellikle perakende tarafta mevduat ile kaynak sağlama ihtiyacını azaltacağından faiz oranlarını sınırlı oranda aşağı çekebileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 15.08.2017

BANKACILIK SEKTÖRÜ: Bankaların munzam karşılıklarını %50 yerine %100 ağırlıkla likidite karşılama oranı hesaplamasında kullanmalarına imkan veren değişiklik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile bankalar üzerindeki TL fonlama maliyet baskısının azaltılması amaçlanıyor.

 

AK YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 11.08.2017

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik kamu bankalarının takipteki alacak satışı yapabilmesi imkanını yeniden düzenledi. Hatırlanacağı üzere kamu bankalarına takipteki alacak satışı yapma hakkı Ocak ayında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile verilmiş, ancak o tarihten bu yana kamu bankalarından takipteki alacak satışı gelmemişti. Kamu bankalarının Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 17,1 milyar TL düzeyinde takipteki alacağı ve %2,8 seviyesinde takipteki alacak oranı bulunuyor. Sene başından itibaren yaklaşık 3,8 milyar TL takipteki alacak satan özel bankalarda ise takipteki alacak tutarı 40 milyar TL, takipteki alacak oranı ortalama %3,4 düzeyinde bulunuyor.

Döviz Mevduatlarında Son Durum

Yerleşiklerin bankalarda döviz mevduatı 4 Ağustos haftasında 196,2 milyar dolar düzeyinde kaldı. Buna göre yerleşiklerin döviz mevduat tutarı Haziran sonuna göre 5,8 milyar dolar azalma göstermiş olsa da, yükselişe başladığı Kasım sonundaki rakamın halen 23,0 milyar dolar üzerinde bulunuyor. Bu arada söz konusu hafta içerisinde kredilerde %0,2 artış gösterdi. Böylece yılbaşına göre ve yıllık bazda kredi artışları %12,0 ve %22,7 oldu. Kamu banakları yılbaşına göre %17,1 kredi artışı elde ederken yabancı ve yerli özel mevduat bankalarında yılbaşına göre artışları sırasıyla %10,9 ve %7,1 oldu.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 11.08.2017

Kamu Bankalarında Takipteki Alacaklar

Kamu bankalarının ve bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğine haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışı hakkında yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. 30 Haziran 2017 itibariyle, Halkbank’ın takipteki alacak kredileri 5,7 milyar TL olup, Vakıfbank’ın takipteki alacak kredileri 5,8 milyar TL’dir.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 25.07.2017

BDDK likidite rasyosunun hesaplanmasını değiştiriyor.

BDDK’nın yeni taslağına göre zorunlu karşılıklar likidite rasyosunun hesaplanmasında %50 yerine %100 olarak dikkate alınacak. Bankaların likidite sıkışıklığını rahatlatmaya yönelik bu adımla son dönemlerde artış gösteren TL mevduat faizlerine sınırlı (olumlu) bir katkı bekliyoruz.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 25.07.2017

BDDK dün bankaların likidite rasyolarının hesaplanmasına ilişkin yeni bir yasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. Taslağa göre %50 ağırlıklı yüksek kaliteli aktif olarak değerlendirilen ve bu şekilde hesaplamaya dahil edilen bankalara ait zorunlu karşılıklar %100 ağırlığı ile hesaplamaya girecek. Uygulama ile bankaların interbank ve Merkez Bankası’ndan borçlanma ihtiyaçlarının hafiflemesi ve bu yolla mevduat faizlerinde bir rahatlama olması planlanıyor. Banka verilerine Halkbank ve İş Bankası’nın likidite oranları diğer bankalara göre biraz daha düşük görünüyor. Taslağın bankalar açısından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 18.07.2017

Tüketici kredileri bankalarca donuk alacak olarak sınıflandırılabilecek

Bugünkü Resmi Gazete’de bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre yönetmeliğin “Donuk Alacaklar” kısmına ek yapıldı. Değişiklikle birlikte borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda söz konusu borçlunun bankadan kullandığı tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılacak. Ayrıca yönetmeliğe göre tüketici kredileri kredi bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir. Bu değişikliğin tüketici lehine olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık sektörüne olası etkilerini gün içinde daha detaylı değerlendireceğiz.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analiz – 18.07.2017

Bankacılık sektörü – Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşiliklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fırkası “Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Tüketici kredileri kredi bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir.” olarak değiştirilmiş olup, bu değişikliğin bankacılık sektörüne hafif pozitif etkisi olmasını bekliyoruz.

 

Bankalar ve Borsa İstanbul, Zirve ve Performans Görünümleri, Zeynel Balcı 17.07.2017

Banka Hisselerinin Zirve Performansları – 2013-2017 Karşılaştırması

 

Bankaların özkaynak unsurlarına uygulanacak indirim esaslarında değişiklik yapıldı.

BDDK, bankaların özkaynak unsurlarına uygulanacak indirim esaslarında değişiklik yaptı. Hesaplamalardaki değişiklik Ak Yatırım’ın analizine göre en çok Halkbank ve Vakıfbank’ın rasyolarını etkileyecek. Keza bugün Halkbank haber etkisi ile yüzde 4,36 değer kazanarak 13,88 TL’ye ulaştı ve banka hisseleri arasında en çok değer kazanan şirket oldu.

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analizi – 11.07.2017

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre Bankaların özkaynak unsurlarına uygulanacak indirim esaslarında değişiklik yapıldı. Buna göre, bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldığı gayrimenkulleri “3 sene içerisinde ellerinden çıkarmaları gerekir” ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

Karar değişikliği öncesinde Bankalar satamadıkları gayrimenkulleri sermayeden indiriyorlardı. Son sermaye yeterlilik oranının %16,7 gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğu dikkate alındığında söz konusu değişikliğin bankacılık sektörü üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektörü Haber Analizi – 11.07.2017

BDDK, bankaların elden çıkarmaları gereken gayrimenkullerden beş yıldan uzun süredir bilançoda taşınanların net aktif değerinin sermaye rasyosu hesaplanmasından indirilmesine ilişkin yönetmelik maddesini kaldırdı. Hesaplamamıza göre değişiklik Halkbank ve Vakıfbank’ın Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)’sinde 10 baz puan kadar artışa imkan sağlarken, özel bankalarda sadece 1-3baz puan artış sağlıyor. Değişikliğin genel yatırımcı algısı üzerindeki etkisinin ‘Nötr’ olmasını bekliyoruz.

 

04.07.2017 Bankacılık Sektörü Mayıs Ayı Veri Analizleri

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Yorumu

Türk Bankacılık sektörü Mayıs ayında TL 3.7 milyar kar açıkladı. Aylık bazda %6 düşüşe karşılık net kar rakamı yıllık karşılaştırmalarda ise %33 yukarıda. Yıl başından bu yana kümüle kara baktığımızda yılın ilk beş ayında açıklanan TL 21.1 milyarlık kar yıllık bazda %55 artış göstermiş durumda. Aylık bazda öz kaynak karlılığı swap maliyetlerinin artışıyla 110baz puanlık düşüş göstererek %13.7 düzeyinde gerçekleşti.Net faiz marjı aynı dönemde Tl kredi spredlerindeki baskıya rağmen FX spredler ve menkul kıymet getirilerinin aylık bazda iyileşmesiyle 14 baz puan artarak %4.58 düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki bir kaç ayda bu marj baskısının daha görünür olabileceğini düşünüyor ve çeyreklik bazda en az 20 baz puanlık bir marj daralmasını (swap maliyetleri hariç) sektör için bekliyoruz. Diğer gelir ve gider kalemleri yıllık beklentilerimiz dahilinde gelişimlerini sürdürüyor. Araştırma kapsamındaki Bankalar için yıllık %24 kar artış tahminimizi koruyoruz. Nötr

AK YATIRIM – Bankacılık Sektör Yorumu

Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre bankaların uzun vadeli borçlanmasını teşvik amacıyla atılan zorunlu karşılık adımlarının ardından Kasım 2014 – Mart 2017 döneminde bankaların ortalama dış borç vadesi 47 aydan 58 aya uzadı. Araştırmaya göre kısa vadelilerin toplam banka dış borçları içerisindeki payı aynı dönemde %52’den %24’e geriledi. Araştırmada bankacılık sektörü yükümlülüklerinin %56’sını oluşturan mevduatların ortalama vadesinin kısa olmakla birlikte yenileme / likidite riski taşımadığı, küresel risk iştahı açısından likidite riskine daha açık olan yabancı kaynaklarda da vade yapısının uzamasının sektör adına olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

Bankacılık sektöründe Mayıs ayı toplu net kârı önceki aya göre %12 gerileyerek 3,7 milyar TL oldu. Buna göre sektörün ilk beş aylık net kârı önceki yıla göre %50 artışla 21,2 milyar TL’ye ulaştı. Mayıs ayı sektör net kârı bizim 4 milyar TL düzeyindeki beklentimizin altında kalmış olsa da, araştırma kapsamımızdaki bankaların 2Ç17 kârları için öngördüğümüz ortalama %10 gerileme tahminini destekliyor. Sektör kârının ikinci çeyrekte gerilemiş olması i) TL likiditesindeki artan sıkışıklığa paralel olarak kur farkı ve swap işlem zararlarının önceki ayki 0,6 milyar TL’den 1,2 milyar TL’ye sıçramasından ve ii) faaliyet giderlerinde gözlenen aylık %12’lik artıştan kaynaklanıyor. Verilere göre Mayıs ayı kârındaki aylık gerileme kamu mevduat bankalarında %17, yerli özel mevduat bankalarında %8 ve yabancı özel mevduat bankalarında %10 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan kalkınma bankalarında kârlar aylık %24 gerilerken, katılım bankalarının Mayıs ayı toplam net kârında %11 artış sağlandı. Özel bankaların Mayıs ayı net kârında gözlenen daralmanın görece daha hafif kalması bu gruptaki bankaların diğer gelirler kaleminin daha kuvvetli gelmesinden kaynaklanıyor (takipteki alacak tahsilatlarından kaynaklanıyor olabilir.) Buna göre sektörün yılın ilk beş ayındaki yıllıklandırılmış öz kaynak kârlılık oranı %16,1 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ise bu oran sadece %13,3 seviyesinde kalmıştı. Sektörün Mayıs ayına ilişkin sonuçlar hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin ‘Nötr’ olarak değerlendirilebileceğini tahmin ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bankacılık Sektör Yorumu

BDDK bankacılık sektörünün Mayıs ayında 3,714 milyon ₺ kar elde ettiğini açıkladı. Sektörün kar rakamı bir önceki aya göre %12 oranında daralırken geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise %19 oranında artış gösterdi. Sektörün özsermaye karlılık oranı ise Nisan ayındaki %15.8 seviyesinden %13.7’ye geriledi. Ocak-mayıs döneminde sektör yıllık %50 artış ile 21.1 milyar ₺ kar rakamına ulaşmış olmakla birlikte marjların daralma eğilimi, artan swap fonlama maliyetleri ve operasyonel giderlerdeki artış nedeni ile sektörün kar artışının ivme kaybettiğini gözlemledik. Kar artış hızındaki yavaşlama genel anlamda beklentilerimiz dahilinde olmakla birlikte yıllık bazda faaliyet giderlerindeki %23’lük artış bizim için olumsuz anlamda bir sürpriz oldu. Genel hatları ile değerlendirildiğinde özel sektör bankalarının operasyonel performansının kamu bankalarına kıyasla özellikle son iki aydır daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle açıklanan verilerin hisse senedi performansı açısından özel bankalar için kamu bankalarına göre daha olumlu olabileceği düşüncesindeyiz. Bununla birlikte katılım bankalarının kar artış performansı gözönünde bulundurulduğunda sene başından bu yana BİST-100’deki ralliye katılamamış Albaraka Türk hissesi için de açıklanan verilerin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Yorumu

BDDK, Mayıs ayı bankacılık verilerini açıkladı. Bankacılık sektörü karı, yükselen operasyonel ve pozisyon giderleri dolayısıyla aylık bazda %12 geriledi. Sektör karı yıllık bazda %19 artarken, Ocak-Mayıs döneminde yıllık büyüme %50 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında net faiz gelirleri aylık bazda %4 arttı ve net faiz marjı 15 baz puan gelişerek %4,8 oldu. TL çekirdek makası aylık bazda 10 baz puan gerilerken, YP çekirdek makası 8 baz puan arttı. Komisyon gelirlerindeki büyüme %15’e geriledi. Çekirdek bankacılık gelirleri aylık bazda %4, yıllık bazda %23 büyüdü. Çekirdek dışı bankacılık gelirleri yükselen alım-satım kayıpları dolayısıyla %17 azaldı.

Mart ayında toplam provizyon giderleri aylık bazda %17 arttı. Kamu karşılıkları %36 artarken, kamu ve yerli özel bankaların özel karşılıkları, sırasıyla, %3 ve %1 arttı. Böylelikle spesifik risk maliyetleri 6 baz puan azaldı ve 102 baz puan olarak kaydedildi. Bu değer bir önceki ay 126 baz puan idi. Diğer yandan genel karşılıklar, aylık bazda, %79 arttı ve özel banka karşılıklarındaki sert artış sonucu brüt risk maliyetleri 19 baz puan azalışla 133 baz puan olarak kaydedildi.

Faaliyet giderleri yıllık bazda %20 arttı. Personel giderleri %9 artarken, personel harici giderlerde artış %29 oldu. Özsermaye karlılığı Mayıs ayında %13,7 olarak kaydedilirken, yılbaşından bu yana özsermaye karlılığı %16,1 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği standart rasyosu, aylık bazda, sırasıyla 11 ve 30 baz puan artarak %14,03 ve %16,68 olarak kaydedildi.

 

 

_______________________________________________

Deutsche Bank – Bankacılık Sektör Yorumu – 20.04.2017

Deutsche Bank bugün yayınladığı raporda, takip ettikleri 6 Türk bankasının karlarının 2017 ilk çeyrekte geççen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artmasını beklediklerini bildirdi.

Kazım Andac imzası ile yayınlanan raporda, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uygulamaya koyduğu kredi garanti fonunun bankaların küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi vermelerini kolaylaştırmasının karlarda artışı getirmesinin beklendiği ifade edildi.

Rapora göre 6 bankanın karları 2017 ilk çeyrekte 2016 4. çeyreğe göre yüzde 35 artacak. Deutsche Bank’ın takip ettiği 6 banka için 2017 ilk çeyrek kar tahminlerin, çeyrek dönem ve yıllık bazda değişim oranları şöyle

2017 1.Ç   Çeyrek    Yıllık
Tahmini     Değ%     Değ%
——     —–     ——
Akbank       1,213      12%      20%
Garanti      1,422      23%       37%
Halkbank     1,010     178%     48%
Isbank       1,606      18%       66%
Vakif Bank   1,011      29%      96%
Yapi Kredi     932      63%       32%

Deutsche Bank’ın takip ettiği bu 6 Türk bankası için fiyat hedefleri ve tavsiyeleri şöyleAkbank              9.6     TUT
Garanti             10.0     AL
Halkbank           11.9    TUT
Isbank              6.8     TUT
Vakif Bank          5.6    TUT
Yapi Kredi          4.4     TUT

Credit Suisse – Bankacılık Sektör Yorumu – 20.04.2017

Credit Suisse, Türkiye bankacılık sektöründe kısa vadede istikrarlı bir görünüm olabileceğini bildirdi. Credit Suisse’in konu ile ilgili raporuna göre, kendi ayarındaki ülkeler ve finansal olmayan şirketler ile kıyaslandığında bankacılık sektörünün cazip olduğu belirtildi.

Raporda, 16 Nisan referandumunun ardından kısa vadede bankacılık sektöründe istikrar beklendiği ifade edildi. Credit Suisse, Türk hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için attıkları adımların bankaların kazançlarını desteklediğine işaret etti.

Credit Suisse, Türk bankalarında 2017’de tek haneli kazanç artışı beklerken, net faiz marjlarındaki daralma öngörüyor.

Banka, Türk bankalarının fiyat hedeflerini ortalama % 26 artırdı. Buna göre, Garanti Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi için tavsiye ‘Endeks Altı Getiri’den ‘Nötr’e çıkarılırken, Halkbank için tavsiye ‘Endeks Üstü Getiri’den ‘Nötr’e çekildi.

Credit Suisse, Garanti Bankası için fiyat hedefini 8,19 TL’den 10,30 TL’ye, Halkbank için 11,20 TL’den 11,90 TL’ye, Vakıfbank için 4,08 TL’den 5,93 TL’ye, Yapı Kredi için 3,63 TL’den 4,21 TL’ye çıkardı.

Akbank için hedef fiyatı 9,27 TL’den 11,27 TL’ye, İş Bankası için hedef fiyat 5,50 TL’den 8,01 TL’ye, TSKB için hedef fiyat 2,00 TL’den 2,24 TL’ye yükseltilirken, 3 banka için de ‘Endeks Üstü Getiri’ olarak korundu.

Banka Karlılığında Avrupa Geriledi, Türkiye Yükseldi, KPMG

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
İş Bankası ISCTR Hisse Analiz ve Yorumları
Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları
Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları
Garanti Bankası GARAN Hisse Analiz ve Yorumları
Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Şekerbank SKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Albaraka Türk ALBRK Hisse Analiz ve Yorumları