Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bankacılık Se...

Bankacılık Sektörü ve Banka Hisseleri Analizleri

Bankacılık sektörü ve banka hisselerinin genelini etkileyen verilerin analizlerini, bankacılık sektörünü ilgilendiren yasal düzenleme ve faaliyetlerin genel ve özel olarak etkilerinin ele alındığı uzman ve kurum analizlerini bu sayfada bulacaksınız. Ayrıca yabancı kurumların özellikle bankacılık sektörünü ilgilendiren raporları da yine bu bölümün konuları arasındadır. Analiz ve raporlar tarihlerine göre sıralanmıştır. Son gelen en yukarıda yer almaktadır.

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 06.09.2018

Bankacılık sektörünün net karı Temmuz ayında %26 arttı (=)

BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Temmuz ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %25,6 artış, bir önceki aya göre %8,8 oranında düşüş ile 4,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörde Ocak-Temmuz döneminde net dönem karı yıllık bazda %15,5 artışla 33,6 mlr TL oldu. Aynı dönemde %64,2 ile en çok net karını arttıran katılım bankaları olurken, bunu %29,8 ile kalkınma ve yatırım bankaları takip etti. 2018 yılının ilk 7 ayında mevduat bankalarının net karında yıllık bazda %13,1 artış görülürken, mevduat bankaları arasında sadece kamu bankalarının net karı %9,5 gerilemiştir.

Sektörün net faiz gelirleri Temmuz ayında yıllık bazda %38,3, bir önceki aya göre %4,2 artarak 12,6 mlr TL’ye ulaşmıştır. Aylık bazda bakıldığında, mevduat maliyetlerindeki hızlı artışa (A/A +%16,4) bağlı olarak kredi-mevduat farkındaki daralmaya karşın menkul kıymet getirilerinde elde edilen faiz gelirlerinde %21,6’lIk artış net faiz gelirlerindeki yükselişi destekledi. Böylece sektörün 2018 Temmuz ayında net faiz marjı bir önceki aya göre göre sınırlı artış göstererek %4,69 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün net ücret & komisyon gelirleri ise Temmuz ayında yıllık bazda %27,4 artış ile 3,0 mlr TL olurken, bu gelirler Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda %20,8 artarak 19,8 mlr TL’ye ulaşmıştır.

2018 Haziran ayında %3,03 düzeyinde olan sektörün takipteki krediler oranı Temmuz ayında %3,05 düzeyine çıkarken, takipteki krediler karşılık oranını ise %72,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda sektörde toplam karşılık giderlerinin yıllık bazda %89,6 artış, aylık bazda ise %8,4 düşüş ile 4,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörde faaliyet giderlerinin 2018 Ocak- Temmuz ayında yıllık bazda %13,0 ile enflasyonun bir miktar üzerinde artış gösterdiği görülmektedir. (Temmuz yıllık enflasyon %15,85)

Bankacılık sektöründe 2018 Temmuz ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise 2017 sonuna göre 0,3 puan düşüş ile %14,7 olurken, Temmuz’da sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Haziran sonuna göre 16 baz puan gerileyerek %16,1 düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle 2017 yılsonuna göre %15,3 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise aynı dönem itibariyle 2017 yılsonuna göre %15,1 büyüme kaydedildi.

Yorum: 2018 yılı Temmuz ayında beklentimize paralel olarak mevduat maliyetlerindeki artışın etkisi ile kredi-mevduat farkında daralma görülmüştür. Ancak enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü güncelleme ve bunun TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış ile net faiz gelirlerindeki düşüşü sınırlamıştır. Böylece sektörün çekirdek gelirleri hem yıllık (+%37,3) hem de aylık bazda (+%0,6) yükseliş göstermiştir. Sektörün faaliyet giderlerindeki artışın enflasyonun altında seyretmesini olumlu karşılıyoruz. Karşılık giderlerinde ise Temmuz ayında özel karşılık giderleri bir önceki aya göre %33,6 gerilerken, genel karşılıklar ise aylık bazda %81,5 artış göstermiştir. Bu yükselişin, makro parametrelerdeki güncellemeler ve sınırlı da olsa döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Temmuz verilerinin sektörün üçüncü çeyrek karlılık görünümü için nötr olarak değerlendiriyoruz. Ağustos’taki TL’deki hızlı değer kaybının (-%33) banka finansalları üzerindeki etkisini göreceğimiz ve gelecek ay (01 Ekim 2018) açıklanacak olan Ağustos ayı verileri sektörün 3Ç görünümü için kritik olacak.

DENİZ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 06.09.2018

Türk bankacılık sektörü bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %23 artış ile 4.5 milyar TL kar elde etti BDDK Türk bankacılık sektörünün Temmuz ayında 4,523 milyon TL net kar elde ettiğini açıkladı. Sektörün kar rakamı geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %23 oranında artarken bir önceki aya göre ise %13 oranında daraldı. Temmuz ayı rakamını 2Ç18’in aylık ortalaması ile kıyasladığımızda %10 daraldı, 3Ç17 aylık ortalama ile kıyasladığımızda %10’luk arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise sektörün kar rakamı 33.6 milyar TL ile yıllık bazda %16 artış gösterdi.

  • Özsermaye karlılığı Temmuz ayında %13.7 oldu ve kısmen daralma gösterdi
  • Net faiz marjı 2Ç18 dönemine göre yatay kaldı.
  •  Takipteki Kredi Oranı %3.05 seviyesinde yatay gerçekleşti. – Mevduatın krediye dönüşüm oranı %126.7 ile kısmen bir önceki döneme göre geriledi.
  • Sermaye Yeterlilik Oranları Temmuz ayında 2Ç18 sonuna göre çok hafif gerileyerek SYR’de %16.10 Çekirdek SYR’de ise %13.18 olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 06.09.2018

Bankacılık sektörü – BDDK Temmuz ayı bankacılık verilerini açıkladı. Türk Bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık bazda %13 azalırken, yıllık bazda %23 artış kaydetti. Yılın ilk yedi ayında, bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda, %13 arttı. Mayıs ayı sonuçlarına baktığımızda, net kardaki daralmanın diğer gelirlerdeki düşüşten kaynaklandığını görüyoruz. Bankacılık sektörünün özsermaye karlılığı Temmuz ayında %14 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre 157 baz puan geriledi. Diğer taraftan, yılın ilk yedi ayındaki özsermaye karlılığı %15,1 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, aylık bazda sırasıyla, 29 ve 16 baz puan gerileyerek, %13,2 ve %16,1 olarak kaydedildi.

 

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.07.2018

Türk Bankacılık sektörü Haziran 2018’de TL 5,082mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı aylık bazda %1.5, 2017’nin aynı ayına göre %21.4’lük bir artışa işaret ediyor Sektörün öz kaynak karlılığı %15.6 düzeyinde aylık bazda sabit kalırken, marjlarda görece zayıflık ve karşılıklardaki artış, maliyet etkinliği ve diğer faiz dışı gelirler ile telafi edilmiş gözüküyor. Bankacılık sektörünü görece zayıf bir 3Ç bekliyor. Çekirdek spredlerde yüksek TL maliyetler nedeniyle baskı görülecek ama TÜFEX’deki olumlu yukarı gelir revizyonları bunu bir miktar dengeleyecektir.

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.07.2018

Bankacılık sektörünün net karı 2Ç18’de yıllık bazda %23,1 arttı (=)

BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Haziran ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %21,4, bir önceki aya göre %1,5 oranında artış ile 5,08 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörün 2018 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı yıllık bazda %23,1, çeyreksel bazda %6,7 artışla 14,9 mlr TL oldu. 2Ç’de mevduat bankalarının net karı bir önceki yıla göre %20,9 oranında artarken, mevduat bankaları arasında en hızlı kar artışı %37,5 ile yabancı sermayeli bankalarda, en az kar artışı ise %8,2 ile kamu bankalarında görülmüştür. Sektörün net faiz gelirleri Haziran ayında mevduat maliyetlerinde artış ve kredi-mevduat farkındaki daralma nedeniyle bir önceki aya göre %3,4 düşüş ile 12,0 mlr TL’ye geriledi. İkinci çeyrekte ise sektörün net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %11,9 artışla 35,3 mlr TL düzeyine çıktı. Böylece sektörün 2Ç18’de net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 22 bp artarak %4,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün net ücret komisyon gelirleri Haziran ayında yıllık bazda %27,9 artış ile 3,2 mlr TL olurken, 2Ç18’de bu gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,0 yükselerek 8,8 mlr TL düzeyine ulaştı. · Sektörün 2Ç’de toplam faaliyet giderleri yıllık bazda %14,1 artarak 16,7 mlr TL’ye çıktı. Bir önceki çeyrekte %34,9 olan gider/gelir oranı 2Ç’de %36,6 düzeyine yükseldi.

2018 2Ç sonu itibariyle sektör için takipteki krediler oranı bir önceki çeyrekteki %2,90 olan seviyesinden %3,0 düzeyine çıkarken , takipteki krediler karşılık oranını ise %72,7 olarak gerçekleşmiştir. 2Ç’de sektörde toplam karşılık giderleri ise yıllık bazda %88,6 artış göstererek 12,3 mlr TL seviyesine çıktı. Bankacılık sektöründe 2018 Haziran ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise 2017 sonuna göre 45 puan azalarak %14,6 olurken, aynı dönemde sermaye yeterlilik rasyosu %16,4’den %16,3 düzeyine geriledi. Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %12,1 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %11,0 büyüme kaydedildi.

Yorum: Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, bankacılık sektöründe 2Ç’de net faiz gelirleri ve net ücret & komisyon gelirlerindeki artışın yanı sıra daha düşük gerçekleşen net ticari zarar nedeniyle çekirdek gelirlerdeki artış karlılığı desteklerken, faaliyet ve karşılık giderlerindeki artış baskısının sektörün net karlılıktaki yükselişi sınırladığı görülmektedir. İzleme listemizde bulunan bankaların 2Ç’de toplam konsolide olmayan net karlarında çeyreksel bazda %12,4 düşüş, yıllık bazda ise %5,0 artış öngörmüştük. Şimdiye kadar açıklanan bilançolar (AKBNK, GARAN, TSKB) ve BDDK verileri beklentimizin bir miktar üzerinde karlılığa işaret etmektedir. Ancak açıklanan verilerin, hisse performansı üzerinde fiyatlandığını düşündüğümüz için, etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 31 Temmuz’da Yapı Kredi Bankası, 1 Ağustos’ta İş Bankası, 9 Ağustos’ta ise Halk Bankası ilk yarı finansal sonuçlarını açıklamayı planlıyor.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.07.2018

BDDK – Haziran ayı bankacılık verilerini açıkladı. Türk Bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık bazda %1 artarken, yıllık bazda %21 artış kaydedildi. 2Ç18’de Türk bankalarının konsolide karı %23 büyüdü ve detaylarına baktığımızda, kamu bankalarının net karının yıllık bazda %12 arttığını, yerli özel ve yabancı bankaların net karlarının ise, yıllık bazda ve sırasıyla, %22 ve %38 arttığını görüyoruz. Yılın ilk altı ayında bankaların konsolide kar büyümesi %14 olarak gerçekleşti. Haziran ayında, bankaların toplam gelirlerinde, aylık bazda %3 gerileme olmasına rağmen azalan faaliyet giderleri ve kredi karşılık giderleri, konsolide net karın %1 artmasını sağladı. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı aylık bazda yatay kaldı ve %15,6 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, yılın ilk yarısında öz sermaye karlılığı %15,3 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, aylık bazda sırasıyla, 26 ve 33 baz puan iyileşerek, %13,5 ve %16,3 olarak kaydedildi.

Fitch, Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını belirtti.

Fitch yaptığı açıklamada, Temmuz’da yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti. Fitch ayrıca, TL’nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade ederken, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.06.2018

Fitch Türk Bankalarını Negatif İzlemeye Aldı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Cuma günü yaptığı açıklama ile 25 Türkiye bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu. Fitch yakın dönemde artan piyasa oynaklığı sonrası performans, varlık kalitesi, sermaye durumu ve çoğu bankanın likidite ve fonlama profiline yönelik riskleri negatif izlemeye gerekçe olarak belirtti. İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, “Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim” ile sınırlı olacağı ifade edildi.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

Türk Bankacılık Sektörü Nisan 2018’de TL 4.837mn net kar açıkladı

Türk Bankacılık Sektörü Nisan 2018’de TL 4.837mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyrek sonu kapanış ayı olan ve yüksek baz teşkil eden Mart ayına göre %14 düşüş gösterirken geçen yılın aynı ayına göre ise %23 yükselmiş durumda. İlk dört ay kar rakamı olan TL 18.8 milyar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Yüksek mevduat maliyetleri (çeyrek sonunda toplanan) ve TÜFEX gelirlerindeki görece düşüşle beraber marjlarda aylık bazda yaklaşık 30 baz puan gerileme görülüyor. Yıl başından bu yana Mart ve Nisan aylarını karşılaştırdığımızda ise marjların %4.6 seviyesinde yatay kaldığı gözleniyor. Yıl sonuna göre ise marjlarda 20 baz puanlık gerileme var.

Son dönemdeki faiz artışlarından sonra marjların yaz aylarında olumsuz etkilenebileceği ama bunun önemli bir kısmının son çeyrekte geri alınma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Takipteki krediler için ayrılan karşılık giderlerinin kredilere oranı Nisan ayında 120 baz puandan 70 baz puana geriledi. Diğer gelir ve gider kalemleri aşağı yukarı trendlere uygun olarak hareket etmiş gözüküyor. Sektör Nisan ayında %15.9 öz kaynak karlılığına ulaştı. Bu oran Mart ayı sonunda %18.5 düzeyindeydi. Yıllık bazda %20 üzeri aylık artış rakamını önemli ve olumlu buluyoruz.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

BDDK verilerine göre bankaların Nisan ayındaki toplam net kârı önceki aya göre %15 gerileyerek 4,84 milyar TL oldu. Böylece,sektörün ilk dört aylık net kârı önceki yıla göre %8 artarak 18,8 milyar TL oldu ve özkaynak kârlılık oranı %15,1 olarak gerçekleşti (2017’de %14,8). Sektör verileri ilk dört aylık kâr toplamının yıllık bazda özel bankalariçin %17 artış, kamu bankaları için %13 gerileme gösterdiğini ortaya koyuyor. Aylık bazda ise Nisan kârları özel bankalarda %26 gerilerken, kamu bankalarında %42 artış gösterdi. Hazine gelir/giderleri dahil edildiğinde net faiz marjının önceki aya göre özel bankalarda 15 baz puan, kamu bankalarında 30 baz puan gerilediği ve buna bağlı olarak özel bankaların önceki aya yakın bir net faiz geliri elde ettiği, buna karşılık kamu bankalarının net faiz gelirinde aylık bazda gerileme olduğu görülüyor.

Bununla birlikte, özel bankaların Nisan ayı kârlarının düşük kalması provizyon tahsilatlarının önceki aya gerilemesinden kaynaklanırken, kamu bankalarının kârındaki aylık artış ise temettü gelirlerinin Nisan’da tahsil edilmesinden ve provizyon baskısının önceki aya göre bir miktar rahatlamasından kaynaklanıyor. Bankaların ikinci çeyrek net kârının ilk çeyreğe paralel 14 milyar TL düzeyinde olacağını öngörüyoruz. Buna göre sektörün Nisan ayı rakamlarının beklediğimizden daha olumlu bir kârlılık eğilimine işaret ettiği söylenebilir. Bu nedenle Nisan ayısektör verilerinin banka hisseleri üzerinde hafifiyimser bir beklenti doğurması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

BDDK – Nisan ayı bankacılık verilerini açıkladı. Nisan ayında bankacılık sektörü net karı aylık bazda %14 azalırken yıllık bazda %15 artış kaydetti. Aylık bazda yaşanan gerilemenin altında yatan ana sebep çekirdek bankacılık gelirlerindeki azalmadır. Kamu bankalarının net karı aylık bazda %43 artarken, yerli özel ve yabancı bankaların net karları, sırasıyla, %35 ve %27 geriledi. Ocak-Nisan döneminde bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda, %8 artış kaydederek 18.8 milyar TL olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

Nisan ayı kar büyümesi bankacılık sektörü hisseleri için kısmen olumlu olabilir. Bankacılık sektörünün Nisan ayı net kar rakamı 4,837 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre kar rakamı %15 oranında artarken 1Ç18 aylık ortalamaya göre artış oranı %4 2Ç17 aylık ortalamaya göre ise %20 oranında artmıştır. Ocak-Nisan döneminde bankacılık sektörünün toplam kar rakamı 18,832 milyon TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış göstermiştir. Nisan ayında özsermaye karlılığı %15.3 seviyesinde, daha önceki dönemlere paralel bir seyir gösterdi. Net faiz marjı yatay kalırken, %14’lük komisyon geliri artışı %9 artan faaliyet giderlerini kompanse etmeyi başardı.

1Ç18’de 114 baz puan olan kredi risk maliyeti oranının Nisan ayında sadece 66 baz puan olması karlılığı desteklemiştir. Sermaye yeterlilik oranları ise Mart ayı sonuna göre 15 baz puan daralırken SYR %16.4 Çekirdek SYR ise %13.7 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sektör rakamlarının bankacılık sektörü hisseleri üzerinde kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra yabancı bankalardaki kar artışının sektöre kıyasla daha yüksek olması bu grup içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Garanti Bankası hisseleri üzerinde daha olumlu bir etki sağlayabilir.

 

 

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.05.2018

Bankacılık sektörünün net karı 1Ç18’de yıllık bazda %5,1 arttı

BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Mart ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %15,6, bir önceki aya göre %43,7 oranında artış ile 5,53 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörün 2018 yılı ilk çeyrekte net dönem karı yıllık bazda %5,1 artışla 13,9 mlr TL oldu. Banka türü bazında, mevduat bankaları arasında yılık bazda net karda en sert düşüş %23,4 ile kamu bankalarında görülürken,

  • Sektörün net faiz gelirleri Mart ayında yıllık bazda %12,7, bir önceki aya göre %20,1 artış ile 11,4 mlr TL’ye ulaştı. Aylık bazda bakıldığında, kredi-mevduat farkındaki iyileşme net faiz gelirlerini olumlu etkiledi. İlk çeyrekte net faiz gelirleri yıllık bazda %14,2 artışla 31,5 mlr TL düzeyine çıktı. Böylece sektörün 1Ç18’de net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre göre 16 bp gerileyerek %4,0 seviyesinde gerçekleşti.
  • Bankacılık sektörünün net ücret komisyon gelirleri Mart ayında yıllık bazda %17,2 artış ile 3,0 mlr TL olurken, 1Ç18’de bu gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 yükselerek 8,1 mlr TL düzeyine ulaştı.
  • 2018 yılı Mart ayı itibariyle sektör için takipteki krediler oranını %2,90, takipteki krediler karşılık oranını ise %75,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda sektörde toplam karşılık giderleri ise yıllık bazda %32,8 artış artarken, ilk çeyrekte yıllık bazda %42,7 yükselerek 11,98 mlr TL seviyesine çıktı.
  • Bankacılık sektöründe 2018 Mart ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise 2017 sonuna göre 1,6 puan iyileşerek %15,15 olurken, aynı dönemde sermaye yeterlilik rasyosu %16,4’den %16,6 düzeyine çıktı.
  • Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Mart sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %4,7 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise 2018 yılı Mart sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %3,9 büyüme kaydedildi.

Yorum: Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, bankacılık sektöründe Mart ayında net ücret & komisyon gelirlerindeki güçlü artışın da desteği ile çekirdek gelirlerdeki iyileşme dikkat çekmektedir. Ancak karşılık giderlerindeki artış baskısının sektörün net karlılığını olumsuz etkilediği görülmektedir. 2018 yılı ilk çeyrekte ise bankacılık sektörünün net karında %5,1 artış görülürken, mevduat bankalarının karı ise sadece %2,6 yükseliş kaydetmiştir. İzleme listemizde bulunan bankaların 1Ç’de toplam konsolide olmayan net karlarında çeyreksel bazda %8,6 artış, yıllık bazda ise %3,1 düşüş öngörmüştük.

Şimdiye kadar açıklanan bilançoların (AKBNK, GARAN, YKBNK, TSKB) çoğu ve BDDK verileri beklentimizin üzerinde karlılığa işaret etmektedir. Ancak açıklanan verilerin, hisse performansı üzerinde fiyatlandığını düşündüğümüz için, etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.05.2018

Bankacılık Sektörü – BDDK Mart ayı verilerini yayınladı. Mart ayında Türk bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık ve yıllık bazda, sırasıyla, %44 ve %16 arttı. Böylelikle, 1Ç18’de bankacılık sektörünün net karı %5 artış kaydetti. Sektör verilerinin detaylarını incelediğimizde, net faiz gelirlerinin aylık bazda %20 arttığını ve net faiz marjının, aylık bazda 78 baz puan genişleyerek %5,1 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Net faiz gelirlerindeki güçlü yükselişin altında yatan sebeplerin menkul kıymetlerden elde edilen daha yüksek gelirler elde edilmesi ve kredi-mevduat makasındaki iyileşme olduğunu görüyoruz.

Komisyon gelirleri, aylık bazda %22 ve yıllık bazda %17 arttı. Ticari işlemlerdeki zarar aylık bazda %25 artış kaydetti ve burada bankaların daha fazla swap bazlı fonlama hacimlerinin olması ve swap maliyetlerin de artış kaydedilmesinin önemli rol oynadıklarını düşünüyoruz. Diğer gelirler ise, aylık bazda, %60 arttı.

Bu artışın altında yatan ana sebep önceki dönemde ayrılan provizyonların geri çevrilmesi olduğunu düşünüyoruz. Toplam provizyon giderleri ise aylık bazda %35 arttı. Özel risk maliyetleri, aylık bazda, 13 baz puan artış kaydetti ve 130 baz puan olarak gerçekleşti ve brüt risk maliyetleri de 47 baz puan yükseldi ve 213 baz puan olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı Mart ayında %17,6 olarak gerçekleşti ve 1Ç18’de öz sermaye karlılığı %15 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, aylık bazda sırasıyla, 17 ve 15 baz puan gerileyerek, %13,9 ve %16,6 olarak kaydedildi.

 

Banka Karlılığında Avrupa Geriledi, Türkiye Yükseldi, KPMG

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
İş Bankası ISCTR Hisse Analiz ve Yorumları
Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları
Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları
Garanti Bankası GARAN Hisse Analiz ve Yorumları
Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Şekerbank SKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Albaraka Türk ALBRK Hisse Analiz ve Yorumları