Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Temettü Emekl...

Temettü Emekliliği İçin Son 5 Yılda Temettü Verimi Yüksek Cazip Hisseler

Temettü yatırımı nedir? Son 5 yılda en yüksek ortalama temettü verimi olan hisseler hangileridir? Bunların içinde BIST 100 endeksinde en yüksek temettü verimine sahip olanlar hangileridir? Bazı hisseler için 2020 temettü beklentileri nedir? Hisse Lab hakkında bilgi almak için Osmanlı Yatırım’ın linki: http://bit.ly/hisselab

Temettü Verimi En Yüksek Hisseler

Son 5 Yılda Hep Temettü Ödemesi Yapmış ve Temettü Verimi En Yüksek Hisseler

Bu listedeki şirketlerin hepsi son beş yılda temettü ödemesi yapmıştır. Ortalama temettü verimine göre en yüksek 30 şirket listede bulunmaktadır. Son güncelleme 10.9.2021 kapanışına göredir.

Menkul Ortalama Temettü Verimi (%) – 5 Yıl Temettü Verimi – Son Yıl (%) Öz Sermaye Karlılık – Yıllık FD/ FVAÖK F/K
ISYAT 13,22 4,46 11,47 7,67 16,22
PSDTC 13,06 7,13 34,49 17,57 13,87
ISDMR 10,85 10,62 22,05 4,60 7,54
ISMEN 9,86 6,02 69,04 2,73 4,17
VESBE 9,77 8,83 58,90 4,24 5,02
PAGYO 9,39 5,46 3,27 19,67 19,61
EREGL 8,74 12,01 20,35 4,48 7,61
AKSA 8,61 5,31 45,67 6,13 7,74
ALKA 8,29 7,69 38,28 11,05 10,38
SODSN 8,17 2,93 51,82 21,16 24,02
AYGAZ 8,12 3,16 16,20 10,67 13,19
AKMGY 7,97 4,65 30,14 21,03 21,79
YGGYO 7,95 6,74 6,65 16,08 16,66
TOASO 7,71 8,87 68,26 7,19 8,94
PETUN 7,51 6,00 12,25 8,85 8,15
NUHCM 7,49 2,46 27,92 9,03 11,46
ECZYT 7,49 2,96 7,51 -663,92 22,01
ANHYT 6,99 7,32 37,76 7,77
ECILC 6,62 3,46 8,21 28,28 10,48
EGSER 6,55 7,01 41,22 4,74 6,13
FMIZP 6,53 1,37 92,31 41,45 38,18
AKCNS 6,41 2,65 17,56 7,36 14,02
INDES 6,35 3,16 31,74 3,29 8,06
KSTUR 6,08 0,95 4,50 -273,99 384,76
EGEEN 6,01 6,03 54,79 13,83 10,74
TAVHL 5,86 6,91 -10,82 38,52 -8,45
TCELL 5,72 5,05 23,05 3,38 7,42
FROTO 5,53 3,06 105,27 9,38 9,84
CLEBI 5,00 1,28 -17,98 11,28 -60,85
ALKIM 4,91 5,53 44,05 10,31 11,41
JANTS 4,91 0,66 62,26 30,84 27,05
AEFES 4,20 7,85 9,67 3,23 10,00
SANKO 4,04 1,30 12,69 103,19 18,38
TKFEN 4,03 1,15 8,53 5,42 10,10
ANSGR 4,01 4,37 18,47 6,39
KORDS 3,96 2,78 15,65 8,81 11,02
ALARK 3,96 1,37 39,82 14,27 4,48
ERBOS 3,93 1,21 35,42 18,37 15,91
OTKAR 3,83 4,43 106,02 11,95 9,35
PNSUT 3,82 2,30 4,14 10,54 17,52
SARKY 3,81 1,61 57,34 8,73 8,03
ENKAI 3,79 4,45 11,70 7,17 9,76
BAKAB 3,66 2,10 11,92 11,34 28,58
ALGYO 3,57 3,17 21,59 44,34 3,45
SAHOL 3,38 3,79 15,87 27,27 3,33
BFREN 3,33 1,23 58,16 48,17 54,65
AGESA 3,33 4,21 65,17 8,29
BIMAS 3,03 5,65 48,39 8,26 14,46
SISE 2,78 2,06 20,01 5,12 6,01
EGGUB 2,70 1,20 40,70 8,61 13,12
GRNYO 2,54 0,44 5,48 15,80 36,67
CCOLA 2,52 3,51 22,92 6,11 12,11
SELEC 2,28 1,60 20,58 5,37 7,52
KCHOL 2,26 3,16 21,92 15,20 5,58
ETYAT 2,13 1,71 14,06 5,79 13,48
EUYO 2,09 1,52 14,85 4,94 12,32
BRYAT 2,03 0,57 5,88 66,23
EUKYO 1,88 0,79 14,53 14,41 21,91
LKMNH 1,65 1,08 40,61 5,57 9,10
KARTN 1,58 1,03 33,95 14,68 19,46
PRKAB 1,47 0,31 10,00 39,85 75,80
ACSEL 1,43 0,54 22,71 18,37 15,01
CEMTS 1,40 1,44 32,73 6,12 6,95
POLHO 0,68 0,40 10,59 9,63 12,29
ASELS 0,53 0,84 29,17 8,00 6,70
HLGYO 0,37 0,15 11,94 73,66 6,95
VERUS 0,27 0,04 39,22 513,87 18,37

Temettü Nedir

Kitabi tanımlamayla, temettü, bir diğer adıyla kâr payı bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr), şirket ortaklarının pay alma hakkıdır.

Bir şirket kurmanın ya da şirkete ortak olmanın en önemli gerekçesi, kâr elde etmektir. Hiç kimse zarar etmek niyetiyle parasını riske atmak istemeyecektir. Temelde kâr etme amacıyla kurulan her şirketin ödenmiş bir sermayesi vardır. Kabaca, sermayenin tamamı bir kişiye aitse şahıs şirketi, birden fazla kişiye aitse ortaklık olarak tanımlanabilir. Bu minvalde, bir şirketin hisse senedini almak, o şirketin sermayesinden paya sahip olmak yani şirketin ortağı olmak anlamına gelir.

Şirketlerin elde ettiği kâr şirket sahibine/ortaklara ait olduğundan; ortakların bu kârdan, şirket sermayesindeki payları oranında yararlanma hakkı vardır. İşte, bir ortağın bu şekilde şirketin toplam kârından payına düşen kısmına temettü adı veriliyor.

Örneğin, A şirketinin % 10’luk ortağı olduğumuzu, şirketin de 2019 yılı sonunda elde ettiği dağıtılabilir kârının 10.000 TL olduğunu varsayalım. Ortaklık oranımız % 10 olduğu için alacağımız temettü tutarı 10.000 * %10 = 1.000 TL olacaktır. Ortaklık oranımız, elimizdeki şirket toplam hisse adedinin şirketin toplam sermayesi içindeki payını göstermektedir. Yani bir şirketin toplam sermayesi 100.000 TL ya da diğer bir deyişle şirkete ait toplam 100.000 adet pay bulunmaktayken, bizim elimizde şirkete ait 10.000 adet pay bulunması durumunda ortaklık oranımız 10.000 / 100.000 = % 10 olacaktır.

Zaman zaman “Pay (Hisse) Başına Temettü” kavramı da kullanılabilmektedir. Burada oluşan tek farklılık yukarıda bahsettiğimiz tüm hesaplamaların toplam rakamlar üzerinden değil de tek bir pay için yapılan hesaplanmalar üzerinden ifade edilmesidir. Aynı, örnek üzerinden devam edecek olursak; Toplam 10.000 TL dağıtılabilir kârı ve toplam 100.000 TL sermayesi (ya da 100.000 adet hissesi) olan bir şirketin hisse başına dağıtılabilir kârı 10.000 / 100.000 = 0,10 TL olacaktır. Yani, tüm ortaklar ellerindeki her bir hisse için 0,10 TL temettü alacaklardır. Elimizde 10.000 adet şirket hissesi bulunması durumunda alacağımız temettü de 0,10 * 10.000 = 1.000 TL olacaktır.

Temettü dağıtımı nakit olarak dağıtılabilir ya da bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni hisse olarak dağıtılabilir.

Kâr Dağıtım Süreci Nasıl İşler?

  • Yılsonu finansal tablolarının yayınlanmasıyla, şirketin dağıtabilecek kârının olup olmadığı görülür
  • Yılın kârla kapanması durumunda, finansal sonuçların yayınlanmasından bir süre sonra şirket yönetim kurulu tarafından dağıtılabilir kârın ne şekilde değerlendirileceğine yönelik bir teklif yapılır.
  • Yılın kâr yerine zararla kapanması durumunda, genellikle, ilgili döneme ait bir kâr dağıtımı söz konusu olmamaktadır.
  • Yönetim Kurulu’nun kâr payına ilişkin teklif yapılacak Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanır.
  • Kâr payı dağıtımı nakden ya da hisse olarak karar verilen tarihte peşin ya da taksitli olarak ödenir.

Temettü Oranı ve Temettü Verimliliği Nedir?

“Temettü ödemesiyle, portföyde bir değişiklik olmuyorsa; temettü neden ve kim için önemli?” sorusunun yanıtına geçmeden önce sıklıkla karıştırılan 2 kavrama daha açıklık getirelim:

Temettü oranı, şirketin kâr payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönemde elde edilen toplam kârın yüzde kaçına karşılık geldiğini göstermektedir: “Dağıtılan Temettü Tutarı / İlgili Yıla Ait Toplam Net Kâr” formülüyle hesaplanır.

Temettü verimi, şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da hisse başına alınan temettünün hisse fiyatına ne kadarına karşılık geldiğini göstermektedir: (Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri)*100 veya (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı)*100 formülü ile hesaplanır.

Temettü performansı hangi tip yatırımcılar için önemli?

Toparlamak gerekirse, yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi temettü ödemesi aslında yatırımcıların/ortakların cebine bedavadan para ya da hisse koymak anlamına gelmemektedir. Kısa vadede yapılan teknik ayarlamalar göz önüne alındığında portföy değişikliğinde hiçbir değişiklik meydana gelmediği görülmektedir. Hatta dağıtılan temettünün hisse senedi fiyatından çıkarılması ve çıkarılan tutarın içinde %15 kar payı stopajının da bulunması nedeniyle, kısa vadeli yatırımcı açısından spekülatif getiriler dışında bir getirinin olmayacağını söyleyebiliriz. Bundan dolayı, temettü verimi yüksek ve her yıl düzenli temettü veren şirketlere kısa vadede yatırım yapılmasının çok sağlıklı ya da uygun bir tercih olduğunu düşünmüyoruz. Diğer taraftan, uzun vadeli yatırım açısından temettü büyük bir önem arz etmektedir. Zira, uzun vadeli yatırımcı açısından %10 temettü verimliliği olan bir şirkete yatırılan tutar yaklaşık 10 yıl içinde temettü olarak geri alınmaktadır. İstikrarlı ve yüksek verimlilikle temettü ödeyen bir şirketin hisselerinin de normal koşullar altında ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleneceğinden; temettü gelirinin yanı sıra, hisse fiyatında görülecek fiyat artışından da kazanım elde edileceğini unutmamak gerekir.

Sonuç olarak, uzun vadeli yatırım açısından temettünün son derece önemli bir konu olmakla birlikte tek başına yeterli bir kriter olmadığının da altını çizmek gerekir. Bundan dolayı, uzun vadeli yatırım açısından “Ben bu şirkete ortak olur muyum?” ya da “Neden bu şirkete ortak olayım?” gibi temel ve basit sorulara yanıt arayarak seçici olunmasının gerektiğini de ifade edelim. Ayrıca, Bazı şirketler elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü temettü olarak dağıtmayı, bazı şirketler ise çeşitli nedenlerle (yapılacak yatırımlar için kaynak yaratmak ya da özsermayeyi güçlendirmek gibi) dağıtmayarak şirket bünyesinde tutmayı da tercih edebilirler. Özellikle hızlı büyüme döneminde olan şirketlerin genellikle kârı dağıtmak yerine şirket içinde tutmayı tercih ettiği bilinmektedir. Bundan dolayı, doğru hisse tercihleriyle, uzun vadede temettü gelirinden bağımsız olarak da önemli kazanımlar elde etmek mümkündür.