Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yapı Kredi Ba...

Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları

yapi-kredi-hisseYapı ve Kredi Bankası YKBNK hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların YKBNK hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 1Ç22 Analiz  – 05.05.2022

Yapı Kredi Bankası 1Ç22’de önceki çeyreğe göre %104 ve önceki yıla göre %400 artışla 7.26 milyar TL net kâr açıklayarak 6,1 milyar TL düzeyindeki tahminimizi ve analist beklentilerini güçlü bir şekilde yendi. Kârın beklentimizi geçmesi net faiz marjının %4,8 ve kredi risk maliyetinin 37 baz puan ile beklentimizden (%4,6 ve 85 baz puan) oldukça iyi olmasından kaynaklandı. Net faiz geliri (swap dahil) önceki çeyreğe göre %40 artarken, artışın 2/3’ü yaklaşık %35 enflasyon varsayımı ile hesaplanan TÜFE tahvil getirisinden geldi. TÜFE tahviller 72 milyar TL hacim ile öz kaynakların %92’sini oluşturdu. Böylece net faiz marjı önceki çeyreğe göre 70 baz puan artışla %4,8’e ulaşırken (2021 %3,2), yıl sonu için sene başında ön görülen 30 baz puan daralma anlamsız kaldı. Tahsili gecikmiş alacak (TGA) artışı 1Ç22’de sadece 0,2 milyar TL oldu.

Önceki çeyrek önceden karşılığı ayrılmış ve yasal düzenleme nedeniyle intikali ertelenmiş tutar hariç 0,9 milyar TL olmuştu. Ayrıca 0,9 milyar TL TGA iptali nedeniyle, 1Ç22 sonunda toplam TGA 18,2 milyar TL (TGA oranı %4,0) oldu. Yakın izlemedeki krediler ise kur etkisiyle 6 milyar TL artışla 72,4 milyar TL oldu. Net karşılık gideri (kur netleşmiş) 0,4 milyar TL’de (4Ç21’de 1,85 milyar TL), kredi risk maliyeti de 37 baz puanda kaldı (2021 öngörüsü 150bps). Yapı Kredi son dönemde alınan makro ihtiyati tedbirler ve vergi oranı artışının kâra %10 daraltıcı etkisine rağmen, sene başı kâr öngörülerinde güçlü yukarı potansiyele işaret ediyor.

Gerçekten de aktif artışı, net faiz marjı ve kredi risk maliyeti gelişmeleri ve dördüncü çeyrekte TÜFE tahvillerin daha yüksek enflasyon ile değerlenme olasılığı bu potansiyeli ortaya koyuyor. 1Ç22 ardından banka için net kâr beklentimizi 2022 için %60 artışla 31,5 milyar TL’ye yükselttik. Buna göre öz kaynak kârlılığını %37 civarında bekliyoruz. Kârda dışsal faktörlere bağlı olarak olası oynaklıkları dikkate alarak 12 aylık fiyat hedefini de %20 artış ile 7,00 TL’ye yükselttik. %44 yukarı potansiyel taşıyan hissede ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz devam ediyor.

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 1Ç22 Analiz  – 05.05.2022

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde rekor yüksek 7,258 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %104 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 6,056 milyon TL olan tahminimizin ve 6,112 milyon TL olan piyasa beklentisinin %20 ve %19 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre son derece güçlü %400 oranında artarak %42,3 maddi ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari kar, diğer gelirler ile beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 1,3 milyar TL seviyesinde güçlü ticari kar karlılığı desteklemiştir. Banka yönetimi 2022 yılı bütçesinde henüz bir değişiklik yapmamıştır. Hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 6,15 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 2,8x F/K (Benzerlerine göre %4 iskontolu) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %20,1 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 1Ç22 Analiz  – 05.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Olumlu / Yapı Kredi Bankası 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 7,258 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 6,112 milyon TL bizim beklentimiz ise 6,329 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre iki kat, geçen yılın aynı dönemine göre ise beş kat artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %41.0 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Bankası için AL önerimizi koruyor hisse başı hedef fiyatımızı 6.80 TL olarak güncelliyoruz (önceki 6.10 TL). %14.5 ç/ç TL kredi büyümesi, %2.4 ç/ç Dolar bazında YP kredi büyümesi, 100 bps ç/ç marj artışı, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının %42.6 seviyesinde devam ediyor olması, faaliyet giderlerinin %49.2 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %56.2 y/y artışı bu dönemin ön plana çıkan hususları olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0.43x F/DD ve 1.71x F/K çarpanları ile işlem gören YKB’nin 2022’de %130 kar artışı ile %29.5 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %19.9 ve %69.1) ve %20.3 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %15.5) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bankanın bu güçlü finansal yapısı ile kuvvetli bir kredi büyümesi elde edebileceğini tahmin ediyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nın 2022 beklentilerine göre daha iyi bir performans yakalayabileceğini öngörüyoruz. 2022 yılında yüksek %20’li seviyelerde TL kredi büyümesi öngörülüyordu. 1Ç22’deki %14.5 ç/ç büyüme ve güçlü sermaye yapısı ile %35 seviyelerinde yüksek bir TL kredi büyümesi elde edebileceğini tahmin ediyoruz. Banka yönetimi net faiz marjındaki artışı yaklaşık 100 baz puan olarak bekliyor. Bizim beklentimiz 200 baz puanlık bir artış olabileceği yönünde. Bankaya kıyasla daha iyimser olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bonoların getiri farkından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Banka 1Ç22 finansallarında %35 Ekim/Ekim enflasyonu kullandığını açıklamıştır. Özellikle TL kredilerde vadelerin kısaldığı bu dönemde bankaların olası faiz yükselişlerini fiyatlamada daha önceki döneme göre daha avantajlı noktada oldukları fikrindeyiz. Banka yönetimi 2021 yılında 87 baz puan olarak gerçekleşen kredi riskini 2022 yılında 150 baz puanın altında bekliyor. Biz kur etkisi dahil olarak net kredi risk oranını 2021 yılı için %2.5 olarak hesap ediyor ve takipteki kredi oranı gerilemesi ve karşılık oranlarının 2021 sonundaki seviyeler etrafında muhafaza edileceği beklentisi ile yine %2.1 seviyesinde bekliyoruz.

Takipteki kredi oranı beklentimiz %4.0 ile 2021 yılsonu seviyesi olan %4.6’nın gerisinde. Ekonomik büyümeyi 2021 yılına göre daha düşük bir hızda bekliyor olsak da kredi faizlerinin enflasyona göre daha düşük olması ticari segmentte takibe dönüşüm sınırlı olabilir. Bireysel segmentten sınırlı bir takibe dönüşüm olabileceğini bekliyoruz. Banka komisyon gelirlerindeki büyümeyi de yüksek %20’lerde bekliyor, bizim de beklentimiz %58 y/y artış, ki 1Ç22’de %56 artış kaydedildi. Faaliyet giderlerindeki artış ise yıllık ortalama TÜFE’nin altında bekleniyor. Bizim beklentimiz %52.4 seviyesinde, 1Ç22’deki gerçekleşme ise %49.2 seviyesinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılındaki %19.6’nın üzerinde bir öz sermaye karlılığı bekliyor. Bizim de kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz ise %29.5 seviyesinde.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 1Ç22 Analiz  – 05.05.2022

Yapı Kredi, 1Ç22 için piyasa beklentisinin üzerinde 7.258 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa 6.112mTL, OYAK 6.121mTL. Net karda çeyreksel %104, yıldan yıla ise %400 artış gözlemliyoruz. Yüksek iştirak ve kredi tahsilat gelirleri tahminlerimizden sapmayı açıklamaktadır. Net faiz ve komisyon gelirleri toplamında geçen çeyreğe göre yüzde 28 artış yaşanmış. Özellikle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış hem marjı hem de karlılığı desteklemiştir. Hem kredi/mevduat makası bu çeyrek yüksek seyreden mevduat maliyetlerinin etkisinde rakiplerinin aksine daralmıştır. Geçen çeyreğe göre TL kredi mevduat makası 83 baz puan daralırken menkul kıymet getirilerinin etkisinde net faiz marjı 1 puan açılmıştır. Sonuçları Yapı Kredi için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sermaye getirisi, 4Ç21’de %24’ten 1Ç22’de %41’e yükselmiştir. Yapı Kredi, 2022 tahminlerimize göre 1,9x F/K ve 0,4x F/DD’de işlem görüyor. Hisse için hedef fiyatımızı 6,64TL’ye (önceki 5,61TL) yükseltiyoruz ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ise koruyoruz.

 

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 3Ç21 Analiz  – 02.11.2021

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde rekor yüksek 3,247 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %45 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,810 milyon TL olan tahminimizin ve 2,871 milyon TL olan piyasa beklentisinin %16 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 6,932 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü %61 oranında artarak %17,5 ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri ve beklentilerin altında kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 3Ç21’de %23 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat makasında kuvvetli toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda bütçe üstü artış, TL kredilerde sektör üstü büyüme, güçlü konut kredileri büyümesinin de etkisiyle tüketici kredilerinin ağırlığında artış, vadesiz mevduat tabanında pazar payı kazanımları, kredi riski maliyetinde devam eden normalleşme ve üçüncü grup karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmiştir. Düşük 20% TL kredi büyümesi, orta %20 ücret v e komisyon gelirleri ve orta %10 özkaynak karlılığı beklentisinde yukarı yönlü risk bulunmaktadır. 2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %35 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 3,70 TL olan hedef fiyatımızı 5,10 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %82 artış potansiyeli bulunmaktadır. AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,3x F/K (Benzerlerine göre %23 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %19,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 3Ç21 Analiz  – 02.11.2021

Yapı Kredi’nin 3Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre %45 artışla 3,25 milyar TL oldu. Kâr 2,9 milyar TL olan tahminimizi ve medyan piyasa beklentisini yendi. Bankanın 2021/9 net kârı önceki yıla göre %61 artarak 6,9 milyar TL’ye, öz kaynak kârlılık oranı %17,9’a ulaştı (2020’de %11,5). Güçlü kâr öngörümüze göre komisyon gelirinin yüksek, karşılık giderinin düşük gelmesinden kaynaklandı. Net kârın 2Ç21’e göre artışı öncelikle önceki çeyreğe göre enflasyon varsayımının 375 baz puan artışla %17,25’e çıkarılmasıyla TÜFE tahvil gelirinin 1,0 milyar TL, swap dahil net faiz gelirinin 1,3 milyar TL ve net faiz marjının 80 baz puan kadar artışından geldi. Böylece ilk dokuz aylık net faiz marjı önceki yılın 100 baz puan altında %2,8 oldu. Banka net faiz marjında yıl sonunda 50 baz puan gerileme öngörüsünü koruyor.

Bu durumda son çeyrek net faiz marjında güçlü 120 baz puan üzeri artış hesaplıyoruz. 3Ç21’de düşük seyreden net sorunlu kredi girişi nedeniyle sorunlu krediler 17,0 milyar TL düzeyinde yatay kalırken, yakın izlemedeki krediler kur etkisiyle 0,6 milyar TL artarak 51,8 milyar TL oldu. Net karşılık gideri düşük baz korunarak (159 milyon TL’den) 290 milyon TL’ye çıktı. Böylece kredi risk maliyeti 2021/9’da sadece 50baz puan oldu. Banka yıl sonu tahminini azami 150 baz puan olarak korudu. Komisyon gelirleri öncelikle kredi kartları ve tüketici kredileri desteğiyle 3Ç21’de önceki çeyreğe göre %18 ve ilk dokuz ayda yıllık %28 artış gösterdi.

Banka %24-26’lık büyüme beklediği bu kalemde olumlu sürpriz sinyali verdi. Faaliyet giderleri de önceki çeyreğe göre %2,4 ve ilk dokuz ayda yıllık %15’e yakın arttı. Bu yıl sonu beklentisiyle de paralellik taşıyor. Yorum ve öneri: Banka 2021/9’da maddi özkaynak kârlılığını hedeflenen %14-16 aralığının üstünde sağladı, yıl sonu için de yukarı potansiyel sinyali verdi. Son çeyrekte karşılık giderlerindeki temkinli öngörüye karşın güçlü net faiz marjı beklentisi ile bu hedefin kolayca aşılacağını düşünüyoruz. Banka için net kâr tahminlerimizi 2021 için %23 artışla 9,6 milyar TL’ye çıkarıyor, 2022 için 11,0 milyar TL olarak koruyoruz. 12 aylık fiyat hedefini de %8 artışla 3,80 TL olarak belirledik. ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 3Ç21 Analiz  – 02.11.2021

Çekirdek gelirlerdeki artış ve karşılık giderlerindeki düşüş olumlu yansıdı… Yapı Kredi, 3Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 3.247m TL (Piyasa: 2.871mTL, OYAK tahmini: 2.886mTL) net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %45, yıldan yıla ise %75 artışa işaret etmektedir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %19 artış yaşanmıştır. Yukarı kredi fiyatlaması sayesinde kredi/mevduat makası çeyreksel 56 baz puan genişlemiştir. Yapı Kredi bu çeyrek TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri hesaplamasında kullanılan Ekim enflasyon tahminini 4 puan yükseltmiştir. Net faiz marjında beklentimizin üzerinde 90 baz puan çeyreksel artış olmuştur. Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 3Ç’de %24,0’a yükselmiştir (2Ç: %17,3).

Aktif kalitesi iyi gözüküyor; karşılık oranları korunuyor… Takipteki krediler oranı takibe girişlerin azalmasıyla geçen çeyrek %5,2 iken bu çeyrek %5,0’a geri çekilmiştir. Takipteki kredileri karşılama oranı ise değişmeyerek %72 olarak yüksek kalmıştır. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise %15,1’e geri çekilirken karşılık oranı %18,0 seviyesindedir.

Önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz… Yapı Kredi için 2021 yılında %80 kar artışı beklerken 2022 için %25 öngörmekteyiz. Yapı Kredi, 2022 tahmini 2,1 F/K ve 0,4 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Risksiz faiz oranımızı 1 puan yükseltirken 3Ç21 sonuçları sonrası 2021-22 kar tahminlerimizi ortalama %28 artırıyoruz. Hisse için hedef fiyatımızı %16 yükselterek 3,91TL’ye getiriyoruz (önceki 3,36TL). Tavsiyemizi ise “Endeks Üzeri Getiri” olarak koruyoruz.

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 3Ç21 Analiz  – 02.11.2021

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç21 Finansal Sonuçlar: Özkaynak karlılığı %14,9’a çıktı (+) Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç21 dönemi net karı, beklentimizin ve piyasa tahminlerinin üzerinde, çeyreksel %45,4, yıllık %75,2 artış ile 3,25 mlr TL’ye ulaştı. 3Ç’de net karın beklentilerimizi aşması, temel olarak tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen çekirdek gelirlerden kaynaklandı. Banka’nın 2021 Ocak-Eylül döneminde ise net karı yıllık %60,7 oranında artarak 6,9 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı ise %10,5’ten %14,9’a çıktı. Beklentileri aşan 3Ç sonuçlarının hisse performansına bugün olumlu yansımasını bekliyoruz. Banka için 3,30 TL olan hedef fiyatımızı 3,90 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi koruyoruz.

Güçlü kredi büyümesi ile pazar payı kazanmaya devam etti – Banka’nın 3Ç21 döneminde TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %9,9 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi. Banka bu dönemde TL kredilerde pazar payını 40 bp artırmayı başardı. 3Ç’de bankanın YP kredi portföyü ise dolar bazında %3,6 daraldı. Diğer yandan, bankanın 2021 yılı üçüncü çeyrekte TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %13,6 ile oldukça güçlü artış gösterirken, bireysel mevduatta pazar payı yükselmeye devam etti. Aktif kalitesine bakıldığında ise, bankanın 3Ç sonunda takipteki krediler oranı, güçlü kredi büyümesinin katkısı ile çeyreksel 27 bp düşüş ile %5,0 seviyesine geriledi. Aynı dönemde takipteki krediler karşılık oranı ise %71,3’ten %71,6’ya yükseldi. Bankanın 2Ç21’de %17 olan sermaye yeterlilik rasyosu ise 3Ç21’de %16,5 seviyesine geriledi.

İyileşen net faiz marjı ve komisyon gelirlerdeki artış, çekirdek gelirleri olumlu etkiledi – 3Ç21 döneminde bankanın net faiz gelirleri (swap dahil) bir önceki çeyreğe göre %37,6 yükselerek 4,4 mlr TL ile beklentimizin %8,7 üzerinde gerçekleşti. Çeyrek bazında bankanın net faiz marjı (swap dahil) 2Ç’ye göre yaklaşık 78 bp iyileşme kaydetti. Ayrıca 3Ç’de bankanın komisyon gelirleri çeyreksel %18,3 ile beklentilerimizi aşan oldukça güçlü artış gösterdi. Böylece bankanın çekirdek gelirleri 3Ç’de %25,5 artarak 6,6 mlr TL’ye ulaştı. Öte yandan, bankanın 3Ç21’de karşılık giderleri 873 mn TL (ç/ç:-%4,9) ile beklentimize yakın gerçekleşirken, kümülatif net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 60 bp’den 51 bp’a geriledi. Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç21 dönem net karı 3,25 mlr TL ile beklentimizin %14,2 üzerinde gerçekleşirken, 9A21 net karı ise yıllık %60,7 oranında artarak 6,9 mlr TL’ye ulaştı. Bu dönemde bankanın özkaynak karlılığı ise %10,5’ten %14,9’a çıktı.

Değerleme ve öneri – Beklentileri aşan 3Ç sonuçlarının hisse performansına bugün olumlu yansımasını bekliyoruz. 3Ç21 finansal sonuçlarının ardından Yapı Kredi Bankası için 2021 sonu net kar tahminimizi 6,3 mlr TL’den 9,7 mlr TL’ye yükseltiyoruz. Bununla birlikte banka için 3,30 TL olan hedef fiyatımızı 3,90 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi koruyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BIST-100’e göre %6,9 pozitif ayrıştı.

 

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 2Ç21 Analiz  – 02.08.2021

Yapı Kredi’nin 2Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre %54 artarak 2,23 milyar TL oldu. Net kâr 1,85 milyar TL olan tahminimiz ve piyasanın beklentisinin kuvvetlice üzerinde geldi. Böylece bankanın 2021/6’da net kârı önceki yıla göre %50 artarak 3,69 milyar TL’ye, öz kaynak kârlılık oranı %14,7’ye ulaştı (2020’de %11,7). Net kârın beklentimizin üzerinde gelmesi net faiz ve komisyon gelirlerinin tahminimizden güçlü ve karşılık giderinin beklentimizin altında olmasından kaynaklanıyor. Net kârın önceki çeyreğe göre güçlü artışı TÜFE’ye endeksli tahviller için enflasyon varsayımının 250 baz puan artışla %13,5’e çıkarılması ve net karşılık giderinin gerilemesinden kaynaklandı (toplam etki 1,2 milyar TL). Buna karşılık faaliyet giderlerindeki artış ve alım/satım gelirlerinin azalması olumlu etkiyi hafifletti.

Bankanın net faiz marjı önceki çeyreğe göre TÜFE tahvil katkısıyla 2Ç21’de 40 baz puan kadar arttı (TÜFE tahvili hariç yatay) ve 2021/6’da 2,4’de kaldı. Banka 2020 yılına göre 100 baz puandan fazla düşen net faiz marjındaki yıllık gerilemenin 50 baz puan civarında olmasını bekliyor. Yapı Kredi ayrıca net faiz gelir artış tahminini de ilk altı aydaki %28 büyümenin ardından %25’e yükseltti. 2Ç21’de sorunlu kredi girişi önceki çeyrek düzeyinde kaldı (tahsilatlar %50’den fazla azaldı). Buna karşılık yakın izlemedeki krediler için karşılık oranının yeterli olması (önceki çeyrekte yükseltilmişti) 2Ç21’de net karşılık gideri maliyetini (hedge etkisi dahil) 159 milyon TL’ye düşürdü. Böylece kredi risk maliyeti 2Ç21’de 20baz puan ve 2021/6’da 60baz puan oldu. Banka yıl sonu tahminini de azami 200 baz puandan azami 150 baz puana düşürdü.

Yorum: Bankanın 202/6’da maddi özkaynak kârlılığı hedeflenen %14-16 aralığında geldi. Karşılık giderlerindeki temkinli öngörüye karşın bankanın toparlanan kredi-mevduat getiri makası ve artan TÜFE tahvil katkısı ile yılın ikinci yarısında daha yüksek kâr sağlayacağını düşünüyoruz. Banka için net kâr tahminlerimizi 2021 için %8 artışla 7,8 milyar TL’ye, 2022 için %11 artışla 11,0 milyar TL’ye yükselttik. 12 aylık fiyat hedefini de %5 artışla 3,50 TL olarak belirledik. ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse 2Ç21 Analiz  – 02.08.2021

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç21 Finansal Sonuçları: Azalan karşılık giderleri ile beklentileri aşan net kar (+) Yapı Kredi Bankası 2021 yılı ikinci çeyrek dönemi için bizim ve piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde, çeyreksel %53,7, yıllık %67,7 yükseliş ile 2,2 mlr TL net kar açıkladı. Temel olarak 2Ç’de tahminlerimizin daha altında gelen karşılık giderleri, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Banka yönetimi 2021 yılsonu kredi risk maliyeti beklentisinde aşağı yönlü güncelleme yaparken, net faiz marjı düşüş beklentisini ise daha da arttırarak 30 bp’den 50 bp düzeyine çekti. Banka %14-16 aralığındaki maddi özkaynak karlılığı tahmininde değişikliğe gitmedi. Yapı Kredi Bankası için 3,30 TL olan hedef fiyatımız ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

 

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum  – 24.05.2021

YKBNK; Sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı / sınırlı olumlu / Yapı Kredi Bankası 962 milyon $ tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını açıkladı. 351 milyon $ ve 501 milyon €’luk iki ayrı döviz kuru cinsinden oluşan bu sendikasyonda yenileme oranı %103, maliyet ise Libor + 250 bps ve Euribor + 225 bps olarak gerçekleşti. Maliyet son dönemdeki oranlara paralel gerçekleşirken geçen yıla göre ise 25 bps artış göstermiştir. Yenileme oranı da yüksek gerçekleştiği için haberin hisse fiyatı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç21  – 03.05.2021

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 1,453 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %90 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,352 milyon TL olan tahminimizin ve 1,341 milyon TL olan piyasa beklentisinin %7 ve %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %29 artarak %12,4 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri ile faaliyet giderleri ve beklentileri aşan ticari zarar ve diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 1Ç21’de bizim %20 beklentimizin altında ve %16 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat makasında sınırlı daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda rakiplerden güçlü artış, TL kredilerde sektör üstü büyüme performans, TL bireysel krediler büyümesinde hızlı artış, kredi riski maliyetinde normalleşme, 1 milyar TL tutarında aktiften silme ve karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artıra rak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 3,90 TL olan hedef fiyatımızı 3,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %45 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi TUT olarak revize ediyoruz. Hisse 2021T 2,9x F/K (Benzerlerine göre %5 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %12,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç21  – 03.05.2021

YKBNK; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr / Yapı Kredi Bankası (YKB) 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,453 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net karı bir önceki döneme göre %90 ç/ç ve %29 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %11.8 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 1,441 milyon TL’lik beklentimize paralel gelirken, 1,341 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

YKB için AL önerimizi ve 3.10 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Çeyrekte öne çıkan özellikler: %7.3 TL kredi büyümesi. TL mevduat artışı %10.8 ç/ç. Net faiz marjı 180 baz puan kadar daralmıştır. Takipteki kredi oranı 100 bps azalarak %5.4 olmuştur. YKB’nin %16.2 y/y bankacılık hizmet geliri artışı ve %10.8 y/y faaliyet gideri artışını oldukça başarılı olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç21  – 03.05.2021

Yapı Kredi, 1Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 1.453m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %90 yıldan yıla ise %29 artışa işaret etmektedir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) menkul kıymet gelirlerinin azalması ve fonlama maliyetlerinin yükselmesi sonucu çeyreksel %16 düşüş yaşanmıştır. Artan fonlama maliyetleri neticesinde TL kredi/mevduat makası çeyreksel 1.5 puan, net faiz marjı ise 2 puan daralmıştır. Komisyon gelirlerindeki iyileşme, ticari zararların azalması ve net karşılık giderlerinin düşüşü karlılığı desteklemiştir. Tüm bunların etkisinde sermaye getirisi 1Ç’de %11,8’e yükselmiştir (4Ç: %6,5). Banka, Haziran ayından itibaren kredi risk değerlendirmesinde gelişmiş yöntem kullanacak olup sermaye oranları bundan olumlu etkilenecektir. Sonuçları, Yapı Kredi için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç20  – 04.02.2021

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 4Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentimizin hafif üzerinde 765 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %59 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 745 milyon TL olan tahminimizin %3 üzerinde, 778 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 5,080 milyon TL olup geçen yıla göre %41 artarak %10,8 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Böylelikle banka rakip bankalar arasında yıllık bazda en çok kar artışı açıklayan banka olmuştur.

Beklentilerin altında kalan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 1 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek ticari zarar, önemli ölçüde artan faaliyet giderleri ve yüksek vergi karşılıkları karlılığı baskılamıştır. Banka 2020 bütçesini önemli ölçüde gerçekleştirmiştir.

Çekirdek bankacılık gelirlerinde kuvvetli artış, kredi büyümesinde yavaşlama, vadesiz mevduatların ağırlığında artış, sektörd eki trendin aksine kredi karşılıklarında artış ve ikinci grup kredilerin ağırlığında azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 19% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 3,90 TL olan hedef fiyatımızın %30 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 4,0x F/K (Benzerlerine göre %6 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %12,3 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç20  – 04.02.2021

YKBNK; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu / Yapı Kredi Bankası (YKB) 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 765 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %59 oranında daralırken, düşük baz etkisinden dolayı geçen yılın aynı dönemine göre %191 artış kaydetti. Dönemsel özsermaye karlılığı %6.5 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 961 milyon TL’lik beklentimizin altında gelirken, 763 milyon TL’lik piyasa beklentisine paraleldir. Beklentimizden yüksek gelen net faiz geliri beklentimizden daha yüksek gelen karşılık giderlerini kompanse etmesine rağmen ertelenmiş vergi giderleri nedeniyle dip kar beklentimizin altında gerçekleşmiştir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %41 artış ile 5,080 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %11.5 olmuştur

YKB için AL önerimizi koruyor ve hedef fiyatımızı 4.10 TL’ye yükseltiyoruz (önceki 4.00 TL). Çeyrekte öne çıkan özellikler:

  • %2.4 TL kredi büyümesi.
  • Fiyat rekabetinden kaçınma amaçlı mevduat daralması.
  • Net faiz marjı önceki çeyreğe göre yatay.
  • Takipteki kredi oranı 30 bps artarak %6.4 olmuştur.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç20  – 04.02.2021

Yapı Kredi, 4Ç’de piyasa beklentisiyle paralel 765mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %59 düşüşe yıldan yıla ise %191 artışa işaret etmektedir. Takas maliyetleri kaynakli ticari zararlar karlılıktaki çeyreksel düşüşü açıklamaktadır. Gelir kalitesi açısından son çeyrek TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin desteğinde Yapı Kredi için nispeten iyi bir çeyrek olmuştur. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %17 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makası çeyreksel 1.2 puan daralmasına rağmen yükselen menkul kıymet getirileri net faiz marjının 7 baz puan genişlemesini sağlamıştır. Sermaye piyasası kalemi ise swap maliyetleri ve artan swap hacmi sebebiyle karlılığı olumsuz etkilemiştir. Sermaye getirisi 4Ç’de %6,5’e geri çekilmiştir (3Ç: %16,3). Sonuçları, Yapı Kredi için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

YKBNK; Yapı Kredi Bankası 3Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – AL önerimizi ve 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Yapı Kredi Bankası 3Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,854 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz sırası ile 1,651 milyon TL ve 1,615 milyon TL seviyesinde idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %39 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %90 oranında artış göstermiş dönemsel özsermaye karlılığı ise %16.3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise Yapı Kredi Bankası’nın kar rakamı 4,314 milyon TL ile yıllık bazda %29 oranında artış göstermiştir. Beklentileri aşan kar rakamının ve güçlü finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 2021 yılı tahminlerimize göre Yapı Kredi Bankası hisseleri 3.26x F/K ve 0.34x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı beklentimiz ise %11.2 düzeyindedir. Yapı Kredi Bankası hisseleri için AL olan önerimizi ve 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Bu dönemde öne çıkan hususlar:

Güçlü kredi büyümesi: TL krediler bir önceki döneme göre %10.1 oranında artarken YP cinsi krediler %1.9 oranında daralmıştır. Bireysel krediler bu dönemde ticari kredilere göre biraz daha hızlı büyümüştür. Bireysel kredilerin bir önceki döneme göre %13.1 oranında artışında kredi kartı kredilerinin toparlanarak %15.9 oranında artması ve genel amaçlı tüketici kredilerinin %14.5% oranında artış göstermesi önemli rol oynamıştır. Bu dönemde konut kredilerindeki artış ise %2.3 ç/ç ile sınırlı bir düzeyde gerçekleşmiştir. TL ticari krediler ise çeyreksel bazda %8 oranında artış göstermiştir. YP kredilerdeki %1.9’luk çeyreksel daralma yıllık daralmayı %7.7 seviyesine taşımıştır.

Mevduatın krediye dönüşüm oranı %94.9 ile bir önceki döneme göre yatay kalmıştır. Ancak TL mevduatların çeyreksel bazda %4.5 daralması nedeniyle TL cinsi mevduatın TL cinsi krediye dönüşüm oranı %117.7 seviyesinden %136.4 seviyesine yükselmiştir. YP mevduatlar ise bu dönemde önceki döneme göre %9.3 oranında artış kaydetmiştir.

Net faiz marjı bir önceki döneme göre çok hafif bir artış göstermiştir. 3Ç20’de gerek TL gerekse de YP tarafta kredi/mevduat faiz makasının marj oluşumuna olumlu bir katkısı olmuştur. Yılın son çeyreğinde ise artan TL fonlama maliyeti ve mevduatın kredilere kıyasla daha hızlı yeniden fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasının marj üzerinde bir miktar olumsuz etkisi olabileceğini öngörüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyon farkının fiyatlamalara yansıtılması sonucunda kredi/mevduat faiz makasından kaynaklı etkinin kısmen telafi edilebileceğini düşünüyoruz.

Kredi karşılık oranı artış trendini korudu. Takipteki Kredi Oranı bir önceki döneme göre 60 baz puan gerileyerek %6.1 olarak gerçekleşmiştir. 278 milyon TL’lik net takibe dönüşüm miktarı, 111 milyon TL’lik sorunlu kredinin bilançodan çıkartılması ve yüksek kredi büyümesine bağlı olarak takipteki kredi oranı gerilemiştir. Grup 1 ve Grup 2 kredilerin toplam krediler içerisindeki oranları belirgin bir şekilde değişmezken Grup 2 ve Grup 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %16.4’ten %16.9’a ve %67.4’ten %68.3’e yükselmiştir. Böylelikle bankanın toplam takipteki kredileri için ayırmış olduğu karşılık oranı 2Ç20 sonundaki %113.5 seviyesinden %122.3 seviyesine çıkmıştır. Bu dönemde net kredi risk maliyeti %3.2 ile bir önceki döneme kıyasla 20 baz puan kadar artış göstermiştir. Bunların yanı sıra Yapı Kredi Bankası çeşitli riskler ve olası giderler için 303 milyon TL karşılık ayırmıştır.

Bankacılık hizmet gelirlerinde belirgin toparlanma. Pandemi nedeniyle 2Ç20’deki ekonomik aktivitenin yavaşlamasının ardından gerçekleşen daha güçlü ekonomik aktivite dönemi olan 3Ç20’de Yapı Kredi Bankası’nın bankacılık hizmet gelirleri %18.9 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde faaliyet giderleri ise sadece %1.9 oranında artış göstermiştir. Ocak-Eylül döneminde ise bankacılık hizmet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artarken faaliyet giderleri ise %17 oranında artış göstermiştir. 2020 tüm yıl için bankacılık hizmet gelirlerinin düşük tek haneli bir büyüme gösterebileceğini, operasyonel giderlerin ise yıllık bazda %15 seviyesinde artabileceğini öngörüyoruz.

Sermaye piyasası işlemlerinde yüksek gelir. Yapı Kredi Bankası 3Ç20’de 1,180 milyon TL sermaye piyasası işlem karı elde etmiştir. Bu yüksek karın 803 milyon TL’lik kısmı beklenen kredi zararlarının kur etkisinden korunma amacı taşıyan enstrümanlardan kaynaklanmıştır. Yılın son çeyreğinde daha düşük bir sermaye piyasası işlem karı olabileceğini düşünüyoruz.

Güçlü sermaye yeterlilik oranları korundu. Yapı Kredi Bankası’nın toplam sermaye yeterlilik oranı ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı sırası ile bir önceki döneme göre 80 baz puan ve 40 baz puan artarak %19.9 ve %16.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yüksek oranların banka önümüzdeki dönemlerde daha hızlı kredi genişlemesini sağlamanın yanı sıra olası risklere karşı da önemli bir tampon görevi gördüğünü düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

Yapı ve Kredi Bankası – 3Ç20 mali tablolarını 1,854 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1,667 milyon TL’den ve piyasa beklentisi olan 1,651 milyon TL’den daha yüksek gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %39 ve yıllık bazda %90 artışı işaret etmektedir. Net kar tahminimizdeki sapma beklentilerden daha düşük gerçekleşen net kredi maliyetlerinden ve beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen ticari işlem gelirlerinden kaynaklandı. Ana bankacılık gelirleri beklentilerimiz dahilinde gerçekleşti. 3Ç20 özsermaye karlılığı %16,3 olarak kaydedildi ve çeyreksel bazda 395 baz puan artış kaydetti.

Kredi portföyü, çeyreksel bazda %11 büyüdü. TL krediler %11 artarekn, YP krediler, ABD doları bazında %2 azaldı. Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %3 artış kaydetti. Swap maliyetlerine göre düzetilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %11 arttı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz geliri, çeyreksel bazda, %8 arttı. Kredimevduat makasında 15 baz puanlık iyileşme, TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki artış (3Ç20: 940 milyon TL, 2Ç20: 820 milyon TL) ve daha düşük gerçekleşen swap maliyetleri (3Ç20: 258 milyon TL, 2Ç20: 341 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 6 baz puan iyileşmesine ve %4.11 olarak kaydedilmesine neden oldu. Ücret ve komisyonlarda çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %19 ve %5 artış kaydedildi.

Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 60 baz puan azalarak %6,1 oldu. 2. Gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki payı 20 baz puan artarak %14,9 olarak kaydedildi. Yapı ve Kredi Bankası, 1. Grup için ayırdığı karşılık oranlarını 10 baz puan yükselterek %0,9’a çıkardı. 2. Grup ve 3. Grup’ta bulunan krediler içinde karşılık oranlarını 100 baz puan arttırarak, sırasıyla, %17 ve %68’e çıkardı. Buna bağlı olarak banka 1. Grup krediler için 643 milyon TL karşılık ayırırken, 3. Grup krediler içinse 55 milyon TL karşılık ayırdı. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra ve kur etkisi hariç olmak üzere, 302 baz puan olarak gerçekleşti. (2Ç20: 281 baz puan). Banka ihtiyati olmak açısından 233 milyon TL karşılık ayırmış olup, net kredi maliyetlerine etkisi 33 baz puan oldu. Ayrıca, YKB emeklilik sandığı açıkları için 70 milyon TL karşılık ayırmış olup, 9A20 itibariyle ayırdığı toplam karşılık miktarı 265 millyon TL oldu.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,854 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %39,2 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,650 milyon TL olan tahminimizin ve 1,651 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,314 milyon TL olup geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde %29,3 artarak %12,0 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek gelen net faiz geliri ve ticari kar ile beklentilerden düşük gelen faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer bankaların aksine marjlarda genişleme, yıllık bazda devam eden net ücret ve komisyon gelirleri artışı, TL bireysel kredilerde güçlü artış, güçlü YP mevduat artışı, ihtiyatlı kredi karşılıklarına rağmen kredi riski maliyetinde iyileşme ve 922 milyon TL tutarında ticari kar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Banka riskler için 303 milyon TL ek karşılık ayırmıştır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka yönetimi, TL kredi büyümesinde yukarı yönlü potansiyel olduğunu belirtmiştir. Yılbaşından beri TL kredi büyümesi 22% seviyesine ulaşmıştır ve bankanın yüksek tek hane büyüme beklentisinin üzerinde seyretmektedir. Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 2,85 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyonlar sonrası 3,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %46 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,3x F/K (Benzerlerine göre %9 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %12,1 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

Beklentilerin üzerinde net kar (+) Yapı Kredi Bankası 3Ç20 için beklentimizin ve piyasa tahminlerinin üzerinde çeyreksel %39,2, yıllık %90,0 artışla 1,85 mlr TL net kar açıkladı. Böylece bankanın 2Ç’de %8,8 olan özkaynak karlılık oranı 3Ç’de %10,5’e çıktı. Tahminlerimizin bir miktar altında gerçekleşen karşılık giderleri, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. 3Ç’de net faiz gelirlerindeki olumlu seyir, komisyon gelirlerindeki toparlanma ve net ticari kardaki güçlü artış, bankanın çekirdek gelirlerine çeyreksel %23,2 oranında artış getirdi. 3Ç’de TL kredilerde %9,6 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme elde eden bankanın, TL mevduat hacmindeki daralmaya karşın YP mevduat hacmi dolar bazında çeyreksel %9,3 arttı. 2020 yılsonu net kar tahminimizi yukarı yönlü güncellediğimiz Yapı Kredi Bankası için 3,06 TL olan hedef fiyatımızı 3,15 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz.

Perakende krediler öncülüğünde güçlü kredi büyümesi elde etti – Banka’nın 3Ç’de TL kredi hacmi perakende krediler öncülüğünde çeyreksel %9,6 ile sektör ortalamasının (%7,7) üzerinde büyüme gösterirken, YP kredileri ise dolar bazında %1,6 düşüş ile daralmaya devam etti. Ayrıca 3Ç’de bankanın menkul kıymet portföyü çeyreksel %3,2 oranında büyüme kaydederken, TL menkul kıymet kompozisyonunda TÜFEX’in payı %67’den %73’e yükseldi. Fonlama tarafında ise, vadesiz mevduat tabanındaki genişlemeye karşın bankanın toplam TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %4,5 daralma gösterdi ve YP tarafta ise sektöre paralel dolar bazında %9,3 yükseliş görüldü. Diğer taraftan, banka 3Ç’de de repo fonlamasını arttırmaya devam etti ve toplam fonlama içerisindeki payı %2,8’den %5,1’e çıktı.

Güçlü artış gösteren çekirdek gelirler, net karı olumlu etkiledi – 3Ç’de kredimevduat makasındaki 35 bp genişlemenin katkısı ile bankanın net faiz gelirleri çeyreksel %5,5 artarak 4,1 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Özellikle para transferi ve ödemeler sisteminde işlem hacmindeki artışa bağlı bankanın komisyon gelirleri çeyreksel %18,9 büyüme göstermesi çekirdek gelirler için destekleyici oldu. Döviz kuru hedge nedeniyle kaydedilen gelir dahil olmak üzere bankanın hazine işlemlerinden gelir elde etmesinin de etkisi ile 2Ç’de 153 mn TL olan net ticari karı 3Ç’de 922 mn TL’ye ulaştı. 3Ç’de temkinli duruşunu sürdüren banka karşılık oranlarını artırmaya devam ederken, bu dönemde toplam karşılık giderleri çeyreksel %36,2 artış gösterdi. Güçlü kredi büyümesi ve takipteki krediler bakiyesindeki sınırlı artış nedeniyle bankanın 2Ç’de %6,7 olan takipteki krediler oranı 3Ç’de %6,1’e geriledi. Aynı dönemde bankanın yakın izlemedeki krediler bakiyesi %11,8 artarken, toplam krediler içerisindeki payı %14,7’den %14,9’a çıktı. Diğer yandan, bankanın sermaye yeterlilik oranı (BDDK düzenlemeleri hariç) 3Ç’de 2019 sonuna göre değişim göstermeyerek %16,7 düzeyinde kaldı.

Değerleme ve öneri – 4Ç’de kredi-mevduat makasında daralma beklentimize karşın enflasyon güncellemesi nedeniyle artmasını öngördüğümüz TÜFEX gelirlerinin, net faiz gelirleri için destekleyici olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, net risk maliyetinin ise 3Ç’ye paralel gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Böylece Yapı Kredi Bankası için 4,8 mlr TL düzeyinde olan 2020 yılsonu net kar tahminimizi 5,5 mlr TL’ye yükseltiyoruz. Banka için 3,06 TL olan hedef fiyatımızı 3,15 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

Yapı Kredi, 3Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin üzerinde 1,854m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %39 yıldan yıla ise %90 artışa işaret etmektedir. Gelir kalitesi açısından 3Ç Yapı Kredi için olumlu bir çeyrek olmuştur. Çekirdek gelirde (faiz + komisyon) çeyreksel %9 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makası 24 baz puan genişlerken ve komisyon gelirleri 2Ç sonrası büyük bir toparlanma kaydetmiştir. TL kredi/mevduat makasında daralma sınırlı olurken YP makas genişlemiştir. Net faiz marjı swap giderlerindeki azalmanın da etkisinde 9 baz puan çeyreksel yükselmiştir. Komisyon gelirleri yıllık %5 artarken, faaliyet giderleri hem Kovid19 hem de yasal düzenlemelerin etkisinde yıllık %17 büyümüştür. Sermaye piyasası kalemi ise elverişli kambiyo ve türev işlemlerin etkisinde karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 3Ç’de %16,3’e yükselmiştir (2Ç: %12,4). Bizce bu getiri rakip bankalar içerinde bu çeyrek en yüksek sermaye getirisi olacaktır. Sonuçları, Yapı Kredi için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç20  – 30.07.2020

Yapı Kredi Bankası, 2020 yılının ikinci çeyreği için tahminimizin ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde, bir önceki çeyreğe göre %17,9, yıllık %18,9 yükselişle 1,33 mlr TL net kar açıkladı. 2Ç’de regülasyon değişikliği nedeniyle bankanın komisyon gelirlerindeki çeyreksel %20,2 gerileme, çekirdek gelirlerini olumsuz etkilerken, karşılık giderlerinin beklentimizden düşük gerçekleşmesi, net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Banka, 2020 yılsonuna ilişkin, komisyon gelirlerindeki daralma öngörüsü ve risk maliyeti beklentisini yukarı yönlü revize ederek orta/düşük onlu seviyelerde olan maddi özkaynak karlılığı beklentisini düşük onlu düzeyine çekti. 2Ç sonuçları ardından Yapı Kredi Bankası için 3,06 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz.

Kredi büyümesi sektör ortalamasının altında kalırken, YP mevduat hacmi %8,2 daraldı – Banka’nın 2Ç’de TL kredi büyümesi %6,8 ile sektör ortalamasının bir miktar altında kalırken, YP kredileri ise %0,8 gerileme kaydetti. Aynı dönemde bankanın menkul kıymet portföyü çeyreksel %18,7 artarken, portföyün kompozisyonunda ise önemli bir değişim olmadı. Ayrıca, 2Ç’de bankanın TL mevduat hacmi 1Ç’ye göre %1,5 artarken, YP mevduat hacmi ise dolar bazında %8,2 azaldı. Bunun sonucunda bankanın 2Ç’de kredi-mevduat oranı %96,5’dan %103,5’e çıktı. Aynı dönemde bankanın repo işlemlerinden sağladığı fonlama çeyreksel yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Aktif kalitesine bakıldığında ise bankanın takipteki krediler bakiyesi sınırlı değişim gösterirken, takipteki krediler için karşılık oranı %66,2’den %67,4’e, yakın izlemedeki krediler için %14,6’dan %16,4’e yükseldi.

Komisyon gelirlerindeki gerileme çekirdek gelirleri olumsuz etkiledi – Yapı ve Kredi Bankası’nın net faiz gelirleri 2Ç’de beklentimize paralel 3,8 mlr TL ile bir önceki çeyreğe göre %2,5 düşüş gösterirken, regülasyon değişikliği nedeniyle bankanın komisyon gelirlerinin çeyreksel %20,2 daralması, çekirdek gelirleri olumsuz etkiledi. Bankanın 2Ç’de karşılık giderlerinin çeyreksel %29,9 oranında gerileme ile beklentimizin hafif altında gerçekleşmesi ise net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. 2Ç’de de ihtiyatlı karşılık ayırma politikasını sürdürmesine karşın bankanın net risk maliyeti 46 bp azalarak %3,1 düzeyine geriledi. Banka 2Ç’de kredi ertelemeleri için 235 mn TL, Otaş kredisi için 200 mn TL, 90-180 günü geçmiş krediler için 630 mn TL ilave karşılık ayırdı.

Banka 2020 yılsonu hedeflerini güncelledi – 2020 yılında yüksek onlu (%17-18) seviyelerde TL kredi büyümesi hedeflemeye devam eden banka, takipteki krediler için %7,0 olan beklentisini korudu. Ancak komisyon gelirlerindeki daralma öngörüsü ve risk maliyeti beklentisindeki yukarı yönlü revizyon sonucunda, orta/düşük onlu seviyelerdeki maddi özkaynak karlılığı beklentisi düşük onlu düzeyine revize edildi.

Değerleme ve öneri – Banka hisseleri son 1 ayda gösterge endekse göre %9,2 negatif ayrışma gösterirken, bankacılık endeksine göre ise %2,7 daha iyi performans gösterdi. 2Ç sonuçları ardından Yapı Kredi Bankası için 4,8 mlr TL düzeyinde olan 2020 yılsonu net kar tahminimizi koruyoruz. Banka için 3,06 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç20  – 30.07.2020

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 1,331 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %17,9 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,305 milyon TL olan tahminimizin ve 1,281 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 ve %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,461 milyon TL olup geçen yıla göre %4,2 artarak %11,8 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen net faiz geliri ve iştiraklerden elde edilen gelir ile beklentilerden düşük gelen karşılıkların birbirini dengelemesi sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimize paralel gerçekleşmiştir. Diğer bankaların aksine marjlarda genişleme, yıllık bazda devam eden net ücret ve komisyon gelirleri artışı, TL taksitli ticari kredilerde güçlü artış, güçlü vadesiz mevduat artışı, ihtiyatlı kredi karşılıklarına rağmen kredi riski maliyetinde iyileşme ve 153 milyon TL tutarında tic ari kar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 2Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Banka 2020 ücret ve komisyon gelirleri bütçesinde yukarı yönlü, kredi riski maliyeti beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL kredi büyümesi: Yüksek tek hane (Eski: Aynı), Net faiz marjı (swap düzeltilmiş): +30bps (Eski:>%3,7), Net ücret ve komisyon gelirleri: -Tek hane (Eski: + Yüksek tek hane), Faaliyet giderleri: +Orta %10 (Eski: + Aynı), TGA rasyosu: ~%6 (Eski: + Aynı), Kredi riski maliyeti (net): 300bp (Eski: ~225bp) Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 2,85 TL olan hedef fiyatımız ın %31 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,2x F/K (Benzerlerine göre %8 primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %10,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç20  – 30.07.2020

Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç20 net kârı önceki çeyreğe göre %18 artarak 1,33 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuç bizim 1,3 milyar TL net kâr tahminimize ve analistlerin 1,28 milyar TL düzeyindeki net kâr beklenti ortalamasına paralel görünüyor. Buna göre Yapı Kredi’nin 2020/6 döneminde net kârı önceki yıla göre %4 artarak 2,46 milyar TL oldu ve özkaynak kârlılık oranı %11,6 olarak gerçekleşti (2019 yılında %9,0). Kârın önceki çeyreğe göre artması net karşılık giderlerinin (önceki çeyrek ayrılan 413 milyon TL’lik genel risk karşılığı ve tahsilat etkisi dahil) 0,5 milyar TL azalarak 1,7 milyar TL olmasından kaynaklandı.

Bununla birlikte Yapı Kredi bu çeyrekte ertelenen krediler için ekstra 235 milyon TL ve vade gecikmesi 90 – 180 gün arası olan krediler için ekstra 630 milyon TL ve Otaş riski için de ek 200 milyon TL olmak üzere karşılık ayırdı. Ayrıca, bankanın net faiz marjı rakiplerinin aksine çeyreksel bazda 20 baz puan kadar arttı. Yapı Kredi Bankası aktif rasyosunun yüksek olmasının avantajından faydalanarak kredi büyümesinde daha seçici davrandı.

Bu durum ortalama kredi portföy getirisine olumlu yansıdı. Banka ayrıca vadesiz mevduatta da güçlü artış sağladı. Dönem net kârına olumsuz etki edense komisyon gelirlerinin düzenlemeler nedeniyle önceki çeyreğin 0,3 milyar TL kadar altında kalması ve Hazine işlem kârlarının önceki çeyreğe göre gerilemesi oldu. 2020 yılına ilişkin olarak Yapı Kredi Bankası net komisyon geliri artış beklentisini tek haneli daralma olarak aşağı yönlü ve kredi risk maliyeti beklentisini 300 baz puanın altı olarak hafifçe yukarı yönlü güncelledi. TL kredi artışı, net faiz marjı ve faaliyet giderlerine ilişkin beklentiler korundu. Banka özkaynak kârlılık beklentisini de %13-15 aralığından %11 – %13 aralığına çekti.

Yorum: 2Ç20 sonuçlarının ardından Yapı Kredi Bankası net kâr tahminlerimizi 2020 için %6 artışla 4,5 milyar TL’ye yükseltiyor ve 2021 yılı için %3 düşüşle 6,25 milyar TL’ye indiriyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi %7 artırarak 2,90 TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç20  – 05.04.2020

Beklentilerin hafif üzerinde net kar… Yapı Kredi Bankası, 1Ç20 için bizim beklentimizin ve piyasa tahminlerinin hafif üzerinde 1,1 mlr TL net kar açıkladı. Bankanın 1Ç’de yüksek seyreden karşılık giderlerine karşın, çekirdek gelirlerindeki %14,5’lük artış ve gerileyen faaliyet giderlerinin de etkisi ile bankanın net karı çeyreksel yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç’de toplam kredi büyümesi %5,1 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde bankanın toplam mevduat büyümesi TL (+%13,1) öncülüğünde %9,6 oldu. Diğer yandan, azalan intikaller, yükselen tahsilat performansı sonucunda Takipteki Krediler Oran ı (TKO) 1Ç itibariyle %7,1 düzeyine geriledi. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen 1Ç20 net karının banka hisselerinin performansına nötr olarak yansımasını bekliyoruz. 2020 yılı net dönem karı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimiz Yapı Kredi Bankası için 3,38 TL olan hedef fiyatımızı 3,06 TL’ye güncellerken, hedefimize göre %46 yükselme potansiyeli nedeniyle Uzun Vadeli “TUT” olan önerimizi ”AL” olarak revize ediyoruz.

1Ç’de kredi büyümesi sınırlı kalırken, TL mevduatta güçlü artış görüldü – Yapı Kredi Bankası’nın ilk çeyrekte toplam kredi büyümesi %5,1 (TL:+%2,0, YP ($):-%0,3) olarak gerçekleşirken, aynı dönemde bankanın toplam mevduat büyümesi TL (+%13,1) öncülüğünde %9,6 oldu. Banka,1Ç itibariyle risk altında olan olası kredilerin toplam kredi portföyüne oranının %1,4 olduğunu belirtirken, Banka’nın kredi portföyü içinde turizm sektörünün ağırlığı %2,8, ulaşımın %3,0, ticari gayrimenkulün %1,3 ve KOBİ kredilerinin ağırlığı %7,0 düzeyindedir.

Çekirdek gelirlerin artması net karı olumlu etkiledi – Banka’nın 1Ç’de hazine işlemlerinden kaydettiği gelirlerin etkisi ile net ticari karının artması ve artan menkul kıymet gelirlerine bağlı olarak çekirdek gelirleri çeyreksel %14,5 oranında arttı. Yüksek seyreden karşılık giderlerine karşın, gerileyen faaliyet giderlerinin de etkisi ile bankanın net karı çeyreksel %329,0 artış gösterdi.

1Ç’de azalan intikaller, yükselen tahsilat performansı TKO’ya düşüş getirdi – Banka’nın 2019 sonunda %7,6 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 1Ç itibariyle %7,1 düzeyine geriledi. Azalan intikallerin, bütün kredi segmentlerinde güçlü tahsilat performansının yanı sıra bankanın yaklaşık 600 mn TL’lik portföyü kayıttan silmesi (etkisi: -22 bp) TKO’ya düşüş getirdi. Diğer yandan, sektöre paralel olarak Yapı Kredi Bankası da tüm aşamadaki krediler için karşılık oranlarını artırdı.

Banka 2020 yılı hedeflerini değiştirmedi – Banka yönetimi 2020 yılına ilişkin hedeflerini korurken, bazı tahminler üzerinde risklerin olduğunu belirtti. 2020 yılında yüksek onlu (%17-18) seviyelerinde TL kredi büyümesi hedefleyen banka, talepte yavaşlama nedeniyle aşağı yönlü risklerin olduğunu ifade etti. Regülasyon düzenlemesi ve daha düşük seviyede ticari faaliyet sebebiyle bankanın komisyon gelirlerinde yüksek tek haneli büyüme hedefine ulaşamama riskinin bulunduğu paylaşıldı. Salgının ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle banka, aktif kalitesinde bozulma riskinin bulunduğunu açıkladı. Tüm bu faktörlere bağlı olarak, bankanın 2020’de orta/düşük onlu seviyelerde maddi özkaynak karlılığı hedefinde aşağı yönlü risklerin olduğu belirtildi.

Değerleme ve öneri – Risk maliyeti tahminimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonun yanı sıra yıllık %4,1 düşüş (önceki: +%7,8) olarak güncellediğimiz komisyon gelirler i tahminimiz sonucunda Yapı Kredi Bankası için 2020 yıl sonu net kar tahminimizi 6,1 mlr TL’den 4,8 mlr TL’ye revize ediyoruz. Bu revizyon ile beraber banka için 3,38 TL olan hedef fiyatımızı 3,06 TL’ye düşürürken, hedefimize göre %46 yükselme potansiyeli nedeniyle Uzun Vadeli “TUT” olan önerimizi “AL” olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimiz de ise değişikliğe gitmiyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 05.02.2020

Beklentilerin üzerinde net kar

Yapı Kredi Bankası, 4Ç19 için bizim (+%105) ve piyasa tahminlerinin (+%98) üzerinde 263 mn TL net kar açıklarken, bankanın net karında çeyreklik bazda karşılık (+%53) ve faaliyet (+%36) giderlerinde gözlenen artışa bağlı %73,0 gerileme gözlendi. Tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen çekirdek gelirler ve diğer faaliyet gelirleri net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Bankanın 2019 sonunda Takipteki Krediler Oranı (TKO) %7,6’ya ulaşırken, olumlu seyreden çekirdek gelirlere karşın karşılık giderlerinde önemli derecede artış ile özkaynak karlılık oranı %13,5’den %9,0 düzeyine geriledi. Finansallar ile birlikte 2020 hedeflerini açıklayan banka, takipteki kredi girişlerinde ve tahsilatlarda iyileşme sonucunda TKO’yu yaklaşık %7,0 düzeyinde beklediğini, orta/düşük onlu seviyelerde maddi özkaynak karlılığı hedeflediğini açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç finansal sonuçlarının banka hisselerinin performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Yapı Kredi Bankası için 3,18 TL olan hedef fiyatımızı 3,38 TL’ye güncellerken, Uzun Vadeli “AL” olan önerimizi ”TUT” olarak revize ediyoruz.

TL mevduat büyümesi sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti – Bankanın yılın son çeyreğinde TL mevduat büyümesi %9,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, YP mevduat hacmi ise aynı dönemde %2,7 daralma gösterdi. Böylece bankanın toplam mevduat hacmi 2019 yılında bir önceki yıla göre %10,0 artış kaydetti. Diğer yandan, 4Ç’de çeyreksel %5,6 artış gösteren kredi büyümesi 2019 yılının tamamı için %13,5 ile banka yönetimi tarafından hedeflenen %15,0 düzeyine yakın gerçekleşirken, YP krediler ise 4Ç’de de daralmaya devam ederek yılın tamamı için sektör ortalamasının bir miktar üzerinde %13,4 oranında küçülme gösterdi.

Çekirdek gelirler tahminlerimizi aştı – 4Ç’de bankanın muhasebe politikasındaki değişimin de etkisi ile net faiz gelirleri çeyreksel %3,0 oranında azalırken, komisyon gelirleri ise aynı dönemde %18,0 düzeyinde artış kaydetti. Diğer yandan, özellikle mevduat maliyetlerindeki gerilemesini katkısı ile 4Ç’de kredi-mevduat makasındaki devam eden pozitif seyir bankanın net faiz marjı için destekleyici oldu. Bankanın son çeyrekte beklentimizin altında gerçekleşen swap giderlerinin de etkisi ile daha düşük seviyede oluşan net ticari zararı, çekirdek gelir tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Ayrıca bankanın 4Ç’de tahsilatlardan elde ettiği gelirlerin beklentilerimizi aşması da diğer faaliyet gelirlerine olumlu (ç/ç:+%90) yansıdı. Son çeyrekte Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından bankaya verilen 187 mn TL (%25 indirimli 140 mn TL) para cezası için karşılık ayırması da faaliyet giderlerinde beklentimizin üzerinde artış getirdi.

TKO %7,6’ya ulaşırken, karşılık oranı %62,5’e geriledi – Bankanın 4Ç’de riskli krediler için adımlar atması sonucunda yakın izlemedeki krediler karşılık oranı %11’den %13’e ulaşırken, kayıt silmenin de (817 mn TL) etkisi ile takipteki krediler karşılık oranı %63,1’den %62,5 düzeyine geriledi. Diğer yandan, bankanın takipteki krediler oranı ise artan intikaller ile %7,6 düzeyine ulaştı. 2020 yılında yavaşlamasını beklediğimiz intikaller iler birlikte bankanın aktif kalitesinde iyileşme öngörüyoruz. Öte yandan, 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre 68 bp artan risk maliyetinde de 2020’de kademeli düşüş öngörümüzün bankanın karlılığını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

Banka 2020 yılı hedeflerini açıkladı – 2020 yılında yüksek onlu (%17-18) seviyelerinde TL kredi büyümesi hedefleyen Yapı Kredi Bankası, YP kredi hacminde ise hafif daralma öngörmektedir. Banka 2020 yılında devam eden yeniden fiyatlama çabaları ve etkin aktif-pasif yönetimi sonucunda net faiz marjında genişleme (=>%3,7) hedeflerken, regülasyon değişiklikleri nedeniyle komisyon gelirlerinde tek haneli seviyelerde büyüme tahmin etmektedir. Ayrıca banka yönetimi 2020’de yasal maliyetlerdeki artışın etkisi ile faaliyet giderlerinde orta onlu seviyelerde büyüme beklemektedir. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki kredi girişlerinde ve tahsilatlarda iyileşme sonucunda Takipteki Krediler Oranı’nı (TKO) yaklaşık %7,0 düzeyinde beklerken, karşılık oranlarında süren ihtiyatlı yaklaşım ile risk maliyetinin 225 bp civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Banka ayrıca, 2020’de orta/düşük onlu seviyelerde maddi özkaynak karlılığı hedeflemektedir.

Değerleme ve öneri – Bankanın 2020 yılsonu beklentilerini paylaşmasının ardından risk maliyeti tahminimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyon sonucunda Yapı Kredi Bankası için 2020 yıl sonu net kar tahminimizi 5,4 mlr TL’den 6,1 mlr TL’ye revize ediyoruz. Bu revizyon ardından banka için 3,18 TL olan hedef fiyatımızı 3,38 TL’ye yükseltirken, sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle Uzun Vadeli “AL” olan önerimizi “TUT” olarak güncelliyoruz. Banka için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ise koruyoruz. Son 1 aylık dönemde banka hisseleri, BIST-100 endeksine göre %16,1, bankacılık endeksine göre ise %8,8 oranında pozitif ayrıştı.

Tacirler Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 05.02.2020

4Ç19 mali tablolarını 263 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 125 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 133 milyon TL’den daha yüksek gerçekleşmiş olup, %73 ve yıllık bazda ise %76 gerilemeyi ifade etmektedir. Provizyon öncesi bankacılık gelirleri beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiş olmasına ragmen, beklentilerimizden daha düşük gerçekleşen provizyon giderleri net kardaki sapmayı yaratmıştır. 4Ç19’da banka sigorta cezasına ilişkin olarak 140 milyon TL tutarında karşılık da ayırmıştır. Kredi portföyü, çeyreksel bazda %4 büyüdü. TL krediler %6 büyürken YP krediler, ABD doları bazında, %4 daraldı. 4Ç19’da swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %7 arttı. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir elde edilmesine rağmen (4Ç19: 304 milyon TL, 3Ç19: 830 milyon TL), azalan TL fonlama maliyetleri ve swap giderleri (4Ç19: 677 milyon TL, 3Ç19: 854 milyon TL) bu olumsuzluğu telafi etti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda 8 baz puan iyileşti.

Kredi-mevduat spreadi gelişimine baktığımızda, TL kredi-mevduat spreadi çeyreksel bazda yaklaşık 203 baz puan artarken, TL+YP kredi-mevduat spreadlerindeki artış 98 baz puan oldu. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 70 baz puan artarak %7,6 oldu. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 481 baz puan olarak gerçekleşirken 3Ç19’a göre 204 baz puan arttı. 2. Gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki payı 110 baz puan azalarak %15,1 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %13,3, %14,6 ve %17,8 olarak gerçekleşti. Bankanın 2019 yılının tamamında özkaynak karlılığı %9 olarak gerçekleşirken maddi özkaynak karlılığı ise %9,4 olarak gerçekleşti.

Banka yönetimi 2020 beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi kredi büyümesini yüksek onlu seviyeler olarak beklerken, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının %3,7’den daha yüksek gerçekleşmesini beklemektedirler (2019: %3,4). Komisyon ve ücret artışı yüksek tek haneli büyüme olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Takipteki kredi oranının %7 olarak gerçekleşmesi ve toplam kredi riski maliyetinin 225 baz puan olarak kaydedilmesi beklenmektedir (2019: 329 baz puan). Banka yönetimi maddi özkaynak karlılığının orta/düşük onlu seviyelerde olması beklenmektedir.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 05.02.2020

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 263 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %73 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 129 milyon TL olan tahminimizin ve 133 milyon TL olan piyasa beklentisinin %103 ve %98 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 3,600 milyon TL olup geçen yıla göre %22,9 azalarak %9 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, diğer gelirler ve diğer karşılıklar ile beklentileri aşan kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net karı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 140 milyon TL tutarında, sigorta idari para cezası için ayrılan karşılık ile düzeltildiğinde net kar rakamı 404 milyon TL seviyesindedir.

2020 beklentileri: Kredi/Mevduat: >105%, Sermaye Yeterlilik Rasyosu: >16, TRY krediler: Yüksek %10, Net Faiz Marjı (Düzeltilmiş): >3.7% (+30bp), Ücret ve Komisyon Gelirleri: yüksek tek hane, Faaliyet Giderleri: Orta %10, TGA Rasyou: ~7%, Kredi Risk Maliyeti (net) 225 baz puan, Maddi Özkaynak Getirisi: Düşük-Orta 10%.

Rakiplerine göre zayıf çekirdek bankacılık gelirleri artışı, güçlü bireysel kredi büyümesi, taksitli ticari kredilerde daralma, vadesiz mevduat tabanında güçlü artış, TGA rasyosunda yüksek artış, yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığında yüksek artış, toplam kredi karşılık rasyosunda artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 3,20 TL olan hedef fiyatımızın %6 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,8x F/K (Benzerlerine göre %2 iskontolu) ve 0,55x F/DD çarpanlarıyla ve %12,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 29.01.2020

KCHOL/YKBNK: Koç Holding tarafından yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’in hisse devriyle ilgili onay verdi. 2019’un Kasım ayında UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmalar imzalamıştı. Böylece UniCredit ve Koç Topluluğu’nun %50 – %50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçmiş olacak. Diğer onay süreçleri devam etmekte olup tüm işlemlerin 2020’nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 27.01.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı Akbank ve Yapı Kredi’ye, Sigortacılık Kanunun 32.maddesindeki aykırılıklar sebebiyle, sırasıyla 95mnTL ve 187mnTL tutarında idari para cezası kesti. Her iki banka da %25 peşin ödeme indiriminden yararlanacağını açıkladı. İndirim sonrası ödenecek tutar Akbank için 71mnTL ve Yapı Kredi için 140mnTL olurken, kurumum tahminimizin ilgili bankalar nezdinde, 2020 net kar beklentilerine göre sırasıyla %0.8 ve %2.4’lik kısmına tekabül ediyor.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 27.01.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanununun 32. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Yapı Kredi Bankası’na (YKBNK) 187 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir (Hafif negatif).

Sigortacılık Kanunu 32. Madde:  İyiniyet

MADDE 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.

(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

(3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.

(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.

 

Yapı Kredi Paylarında Satış – 30.11.2019 – Detaylar

Koç Holding ile UniCredit S.P.A. arasında, (Koç Finansal Hizmetler (KFS)’nin sahibi olduğu Yapı ve Kredi Bankası (YKB) sermayesinin %31,93’üne denk gelen 2.696.868.300 TL nominal değerli YKB paylarının toplam 5.722.754.533 TL bedel ile UniCredit’e, YKB sermayesinin %9,02’sine denk gelen 762.197.343 TL nominal değerli YKB paylarının ise toplam 1.617.382.762 TL bedel ile Koç Holding’e satışı için YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası Paylarında Unicredit’ten Satın Alım Yapacak

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 28.11.2019

(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Koç Holding (KCHOL): Basında yer alan habere göre, Unicredit SpA’nın Yapı Kredi Bankası’nda doğrudan hisseye sahip olduktan sonra ilk etapta %10’dan daha az hissesini satmayı planladığı belirtildi. Ayrıca haberde, Koç Holding ve Unicredit’in, Yapı Kredi Bankası’nın hakim hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler’i (KFH) ortadan kaldırarak, bankada doğrudan hisse sahibi olma konusunda anlaştığı ifade edildi.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 28.11.2019

Medyada yer alan habere göre Unicredit SpA Yapı Kredi Bankası’nda (YKBNK) doğrudan hisseye sahip olduktan sonra ilk etapta %10’dan daha az hissesini satmayı planlıyor. Banka, söz konusu satış ile sermaye yeterlilik rasyolarını daha iyi hale getirmeyi hedefliyor. Habere göre Koç Holding ve Unicredit, Yapı Kredi’nin hakim hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler’i (KFH) ortadan kaldırarak bankada doğrudan hisse sahibi olma konusunda anlaştı ve KFH’nin ortadan kalkmasıyla %41 doğrudan hisseye sahip olacak ortaklar, istedikleri zaman ve diğer tarafa danışmadan üçüncü tarafa hisse satışı yapabilecekler. Haberde Unicredit’in Koç Holding’e %10 hisse satışı teklif edeceği belirtilirken Koç’un söz konusu hisseleri almak istememesi durumunda üçüncü tarafa satış planı yapıldığı ifade edildi.

 

Koç Holding, Yapı Kredi’ye dair medyada çıkan haberler hakkında açıklama yaptı – 25.11.2019

KAP Açıklaması: Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit’ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

Yapı ve Kredi Hisseleri Hakkında Çıkan Haberler – 23.11.2019

Yurtdışı medyada yer alan haberlere göre Yapı Kredi’nin ortağı olan İtalyan bankacılık grubu Uni Credit, hisselerinin Koç Holding’e satacak. Söz konusu hisse devri gerçekleşir ise Koç Holding Yapı Kredi’deki tek hakim ortak olacak. Henüz haber ile ilgili olarak 23.11.2019 saat 12:30 itibari ile ne Yapı Kredi Bankası ne de Koç Holding tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna bir açıklama yapılmadığını hatırlatmak isteriz.

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Beklentilere paralel sonuçlar, aktif kalitesine ilişkin riskler devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası 3Ç19 için beklentimizin %6,2 üzerinde 976 mn TL (ç/ç:-12,8, y/y:- %12,5) net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ise 944 mn TL seviyesinde yer alıyordu. 3Ç’de bankanın çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstermesine rağmen, diğer faaliyet gelirlerinin azalması ve efektif vergi oranının artması net karı olumsuz etkiledi. Diğer yandan, bankanın 3Ç’de hem kredi hem de mevduat hacmi daralma gösterirken, aktif kalitesinde bozulma sektördeki genel trende paralel devam etti. Bankanın beklentiye yakın gerçekleşen 3Ç19 sonuçlarının hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 3Ç finansal sonuçlarının ardından Yapı Kredi Bankası için 2019 yılsonu net kar tahminimizi 4,8 mlr TL’den 4,4 mlr TL’ye revize ediyoruz. Böylece banka için 3,13 TL olan hedef fiyatımızı 3,07 TL’ye güncellerken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Kredi ve mevduat hacmi daraldı – 3Ç’de faiz oranlarının gerilemeye başlaması ile beraber rekabetin artış gösterdiği TL kredilerde banka çeyreksel %0,6 daralma gösterirken, YP kredilerde görülen %4,1’lik daralmanın etkisi ile toplam kredi hacmi %2,7 düşüş kaydetti. Fonlama tarafında ise zayıf kredi büyüme performansına bağlı olarak bankanın 3Ç’de toplam mevduat hacminin çeyreksel %3,0 daraldığı görülmektedir.

Aktif kalitesine ilişkin riskler sürüyor – BDDK’nın enerji ve inşaat sektörüne ilişkin takibe alınmasını tavsiye ettiği kredilerle birlikte sektöre paralel bankanın aktif kalitesinde bozulma devam etti ve 2Ç19’da %5,9 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 3Ç19 itibariyle 100 bp artarak %6,9’a ulaştı. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı %65,9’dan %63,1’e gerilerken, grup 2 kredilerin toplam içerisindeki payı %15,1’den %16,2’ye çıktı. Ayrıca 3Ç’de bankanın grup 2’de içerisinde yeniden yapılandırılan kredilerin payının %21’den %45’e ulaşması dikkat çeken gelişmeler arasındadır. Banka enerji sektörü kredilerine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, bankanın enerji kredilerinin %9,3’ü takipteki kredilerde yer alırken, bu kategori için karşılık oranı %52,0 düzeyindedir. Kredilerin %42,1’nin Grup 2’de yer aldığı enerji segmentinde ise karşılık oranı %15,0 olurken, bu segmentteki riskli dosyalar için karşılık oranı %26,0 düzeyindedir. Bankanın aktif kalitesine ilişkin risklerin sektöre paralel devam ettiğini değerlendiriyoruz.

Komisyon gelirlerindeki artış çekirdek gelirleri destekledi – Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç’de TL kredi-mevduat makasındaki yatay seyir sonucunda net faiz gelirleri çeyreksel sınırlı (-%1,1) düşüş gösterirken, net ücret & komisyon gelirlerindeki güçlü seyir bankanın çekirdek gelirlerini (ç/ç:+%1,0) olumlu etkiledi. Diğer yandan, 3Ç’de daha düşük seviyede gerçekleşen karşılık iptalleri nedeniyle bankanın diğer faaliyet gelirlerinin çeyreksel %24,0 oranında azalması ve aynı dönemde efektif vergi oranının artması net kara çeyreksel %12,8 düşüş getirmiştir.

2019 yıl sonu hedefleri değişmedi ancak – Banka yönetimi 3Ç sonuçlarının ardından 2019 yıl sonu hedeflerine ilişkin değişikliğe gitmedi ancak bazı finansal tahminlere yönelik yukarı ya da aşağı yönlü değişikliklerin olabileceği öngörüsünü paylaştı. Bankanın 2019 yılın ilk dokuz ayında %7,0 düzeyinde olan TL kredi büyümesinin yılsonu için %15,0 olarak hedeflenen değere ilişkin aşağı yönlü risklerin olduğu, aktif kalitesinde ise yılsonu hedeflerinin (TKO:<7,0) üzerinde bozulma görülebileceği gözlemlenmektedir. Diğer yandan, bankanın hem net faiz marjı (9A19:+20 bp) hem de> <7,0) üzerinde bozulma görülebileceği gözlemlenmektedir. Diğer yandan, bankanın hem net faiz marjı (9A19:+20 bp) hem de komisyon gelirleri (9A19:+%28,0) açısından 2019 yılsonu hedeflerine yönelik yukarı yönlü sapma potansiyeli bulunmaktadır.

Değerleme ve öneri – 3Ç finansal sonuçlarının ardından Yapı Kredi Bankası için 2019 yılsonu net kar tahminimizi 4,8 mlr TL’den 4,4 mlr TL’ye revize ediyoruz. Bunun sonucunda ise banka için 3,13 TL olan hedef fiyatımızı 3,07 TL’ye güncellerken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi koruyoruz. Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %4,3, banka endeksine göre ise %7,9 daha iyi performans sergilediği görülmektedir.

 

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 976 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %12,8 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 939 milyon TL olan tahminimizin ve 944 milyon TL olan piyasa beklentisinin %4 ve %3 üzerinde g erçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 3,337 milyon TL olup geçen yıla göre %7,0 azalarak %11,2 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek gelen diğer bankacılık gelirleri ve beklentilerden düşük gelen faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 2019 bütçe tahminlerinde şu an için bir değişikliğe gitmemiştir ancak TGA rasyosu ve kredi riski maliyetinin bütçeyi aşması olasılığı bulunmaktadır. Kredi riski maliyetinde normalleşmenin 2021 yılında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kredi mevduat makasındaki güçlü toparlanma, TL tüketici kredilerindeki güçlü büyüme, ücret ve komisyon gelirlerindeki toparlanma, İkinci grup yeniden yapılandırılan kredilerdeki yüksek artış, güçlü tahsilat performansı ve yüksek karşılık oranları çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Hisse için 23% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 2,95 TL olan hedef fiyatımızın %25 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %18 iskontolu) ve 0,46x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Yapı Kredi Bankası 3Ç19 net kârını önceki çeyreğe göre %13 gerilemeyle 976 milyon TL olarak açıkladı. Sonuç bizim 940 milyon TL ve piyasanın 944 milyon TL net kâr beklentilerinden önemli sapma göstermedi. Bu sonuçla bankanın 2019 ilk dokuz ayında net kârı 3,34 milyar TL ve öz kaynak kârlılık oranı %11,2 oldu (2018’de %13,1). Net kârın önceki çeyreğe göre gerilemesi etkin vergi oranının yükselmesinden ve emekli sandığı için ayrılan 79 milyon TL karşılık giderinden kaynaklandı.

Diğer taraftan Yapı Kredi Bankası’nın kredi karşılık giderleri (sektördeki genel eğilimden farklılaşarak) önceki çeyreğin altında kaldı. Yapı Kredi Bankası bazı kritik enerji ve inşaat sektörü kredilerine ilişkin karşılık politikasının BDDK ile değerlendirmeler sonrası 4Ç19’da ele alınacağını belirtti. Diğer taraftan bankanın net faiz marjı ve net faiz gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre artış gösterdiği görülüyor. Yapı Kredi Bankası kredi ve mevduat tarafında 3Ç19’da önceki çeyreğe göre daha muhafazakâr bir yaklaşım sergiledi. Bankanın takibe dönüşen kredileri ise 3Ç19’da 2,7 milyar TL düzeyinde kaldı (2Ç19’da 3,1 milyar TL). Bu durumda 0,9 milyar TL’yi bulan tahsilatlar ve iptal edilen sorunlu krediler ile birlikte toplam takipteki alacak tutarı Eylül sonunda 15,9 milyar TL düzeyine (takipteki alacak rasyosu %6.9) ulaştı.

Bankanın karşılıklarının kredilerine oranı 2019 ilk dokuz ayında %2,6 düzeyinde olurken, son çeyrekte karşılık yükünün artması ile yıllık bazda %3’ün bir miktar üzerine çıkabileceği belirtildi. 3Ç19 sonuçlarının ardından kuvvetli kalmaya devam eden komisyon gelirleri ve düşük seyreden faaliyet giderlerini dikkate alarak 2019 net kâr beklentimizi 4,0 milyar TL’ye yükselttik (%7 artış). 2020 beklentimiz 6,7 milyar TL olarak sabit kaldı. Hisse için 12 aylık fiyat hedefi 2,90 TL ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz korunuyor.

Tacirler Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

3Ç19 mali tablolarını 976 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 928 milyon TL’den %5 daha yüksek ve piyasa beklentisi olan 944 milyon TL dahilinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %13 büyümeyi ve yıllık bazda ise %12 gerilemeyi ifade etmektedir. Kredi portföyü, çeyreksel bazda %1 azaldı. TL krediler %1 azalırken, YP krediler, ABD doları bazında, %6 daraldı. 3Ç19’da daha düşük swap maliyetlerine (3Ç19: 854 milyon TL, 2Ç19: 933 milyon TL) ve daha yüksek TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faizlere rağmen (3Ç19: 830 milyon TL, 2Ç19: 770 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %3 arttı.

Bunun altında yatan ana sebep diğer finansal kurumlardan sağlanan fonlamanın net faiz marjı üzerindeki 34 baz puanlık negatif etkisidir. Kredi-mevduat spreadi gelişimine baktığımızda, TL kredi-mevduat spreadi çeyreksel bazda yaklaşık 183 baz puan artarken, TL+YP kredi-mevduat spreadlerindeki artış 65 baz puan oldu. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 2 baz puan artarak %3,36 olarak kaydedildi. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 100 baz puan artarak %6,9 oldu.

Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 258 baz puan olarak gerçekleşirken 2Ç19’a göre yatay kaldı. 2. Gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki payı 110 baz puan artarak %16,2 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %13,3, %14,6 ve %17,8 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %10,1 olarak kaydedilmiş olup, 2Ç19’da ve 9A19’da %11,8 olarak gerçekleşmişti.

 

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 30.10.2019

Yapı Kredi Bank (YKBNK) 370 milyon dolar ve 520 milyon Euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar sendikasyon kredisini 367 gün vadeli olarak temin etmiştir. Kredinin yenileme oranı 91% olup (AKBNK: 87) toplam maliyetleri LİBOR +2,25 ve Euribor + 2,10 baz puan’dır. Bankanın geçtiğimiz Mayıs ayında temin ettiği sendikasyon kredisinin maliyetleri LİBOR +2,50 ve Euribor + 2,40 baz puan seviyelerindeydi. Fonlama maliyetlerindeki gerilemenin marjları olumlu etkilemesini bekliyoruz (Hafif pozitif).

 

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 29.08.2019

(-) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Medyada yer alan haberde, UniCredit’in Yapı Kredi’deki %41,0 düzeyinde olan dolaylı hissesini doğrudan sahipliğe çevirmek istediği belirtildi. Haberde, bankanın sahiplik yapısındaki bu değişimin, UniCredit’in Yapı Kredi paylarında satış yada azaltım yapabilmesine imkan vereceği ifade edildi. Ayrıca haberde, UniCredit için bir seçeneğin halka arza gitmek olabileceği belirtilirken, görüşmelerin tamamlanmadığı ve herhangi bir işlemle sonuçlanmasının kesin olmadığı vurgulandı. Yorum: UniCredit ile Koç Holding’in (KCHOL) ortak girişimi olan Koç Finansal Hizmetler’in (KFH) Yapı Kredi Bankası’nda %81,9 oranında payı bulunurken, Unicredit’in KFH’deki payı ise %50,0’dir. Sahiplik yapısındaki değişiminin, bankanın finansalları üzerine etkisinin olmayacağını düşünmekle birlikte, Yapı Kredi Bankası 28 Ağustos tarihinde (dün) endekse göre %5,9 negatif ayrıştı. Habere ilişkin Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası tarafından resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Haberin, düne benzer olarak banka hisseleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği görüşündeyiz.