Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yapı Kredi Ba...

Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları

Vakıf Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Yapı Kredi Bankası, 2Ç19’da beklentimizin %13, piyasa beklentisinin %12 üzerinde (Y/Y -%9, Ç/Ç -%10) 1,12 mlr TL net kar açıkladı. 2Ç19’da tahminlerimizin %7 altında gerçekleşen karşılık giderleri, net kar öngörümüzde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç19’da TL kredi hacmi çeyreksel bazda %4,2 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterirken, TL mevduat hacmi de %7,1 ile güçlü artış kaydetti. Banka’nın 1Ç19’da %5,54 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2Ç19 itibariyle 35 bp artarak %5,89 düzeyinde gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif olarak değerlendiriyor, Yapı Kredi Bankası için 3,13 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

TL kredi hacminde ortalamaların üzerinde büyüme – Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç19’da TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %4,2 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında %5,3 daralma kaydetti. Bankanın toplam kredi büyümesi ise 2Ç19’da çeyreksel bazda %1,1, yıllık bazda %11,4 olarak gerçekleşti. Ayrıca bankanın 2Ç itibariyle TL kredi büyümesi yılbaşından bu yana KGF limiti dahilinde kullandırılan kredilerin (8,4 mlr TL) katkısı ile %8,1 olarak gerçekleşirken, banka yönetimi 2019 yılında TL kredilerde yaklaşık %15 büyüme öngörüsünü korudu.

TL mevduatta güçlü büyüme – 2Ç19’da TL mevduat büyümesi %7,1 olarak gerçekleşen bankanın bireysel mevduatta pazar payı kazanmaya devam ettiği görülmektedir. Diğer yandan, bankanın 2Ç19’da YP mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %3,8 daralma göstermiştir.

Takipteki Krediler Oranı 35 bp artış gösterdi – Banka’nın 1Ç19’da %5,54 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2Ç19 itibariyle 35 bp artarak %5,89 düzeyinde gerçekleşti. Banka yönetimi TKO’yu 2019 yılsonu için %7,0’nin altını hedeflemeye devam etmektedir. 1Ç19’da 396 mn TL takipteki alacak portföy satışı gerçekleştiren banka, 2Ç19’da ise 1,7 mlr TL alacak portföyü satışı gerçekleştirmiştir. Bu satış işleminin, bankanın TKO’suna 67 bp düşüş getirdiğini hesaplıyoruz. Banka yönetimi yılın geri kalanında da takipteki alacak portföy satışına devam etmeyi planlamaktadır. Diğer yandan, 2Ç19’da yakın izlemedeki krediler karşılık oranı %11,2 (1Ç19: %10,9) olarak gerçekleşirken, 1,7 mlr TL’lik sorunlu kredi portföy satışının etkisi ile takipteki krediler karşılık oranı %72,3’den %65,9’a gerilemiştir.

Net faiz gelirleri beklentimize paralel seyretti – Banka’nın 2Ç19’da net faiz gelirleri çeyreksel bazda %15,3, yıllık bazda %24 artış göstererek 3,87 mlr TL’ye yükselirken, 3,82 mlr TL’lik beklentimize paralel gerçekleşti. Bankanın gelirleri, 2Ç19’da kredi-mevduat makasında gözlenen 20 bp artıştan olumlu etkilendi. Bankanın 2Ç19’da swap maliyetleri ve TÜFEX gelir etkisi hariç olarak hesapladığımız Net Faiz Marjı (NFM) çeyreksel bazda sınırlı değişim gösterdi.

Faaliyet giderleri artışı enflasyonun altında kaldı – Bankanın 2Ç19’da toplam faaliyet giderleri çeyreksel bazda %4,6, yıllık bazda %14,8 artış ile 1,69 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece bankanın 2019 yılının ilk yarısında faaliyet giderleri yıllık bazda %16,1 ile enflasyonun (%20,0) altında artış gösterdi. Ayrıca 2Ç19’da bankanın toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %10,7 azalarak 1,89 mlr TL’ye gerileyerek 2,02 mlr TL’lik beklentimizin %7,0 altında kaldı. Karşılık giderlerinin beklentimizin altında kalması ise net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Bankanın 1Ç19’da %1,88 olan risk maliyeti (sadece özel karşılıklar) 2Ç19’da birkaç büyük ölçekli kredinin takibe alınması neticesinde %2,3’e ulaştı.

SYR 2Ç19’da 60 bp yükseldi – Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç19’da %15,0 olan konsolide Sermaye Yeterlilik Rasyosu, 2Ç19 itibariyle %15,6 düzeyine çıktı. Ayrıca banka Temmuz ayında 500 mn TL büyüklüğünde 10 yıl vadeli katkı sermaye (Tier II) benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmiş olup, bu ihracın SYR’ye 3Ç19’dan itibaren 15 bp pozitif etkisinin olacağını hesaplıyoruz.

Banka için hedef fiyatımızı koruyoruz – Son 1 aylık dönemde Banka hisselerinin BIST100 endeksine paralel, bankacılık endeksine göre ise %1,5 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. 2Ç19 sonuçları ardından Yapı Kredi Bankası için 3,13 TL hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

2Ç19 güçlü kredi büyümesini takibe dönüşüm hızındaki artış kısmen gölgeledi

Yapı Kredi Bankası 2Ç19 konsolide olmayan finansallarında 1,120 milyon TL net kar açıkladı. Beklenti 1,003 milyon TL bizim beklentimiz ise 996 milyon TL seviyesinde idi. Bankanın açıkladığı net kar rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 ve bir önceki çeyreğe göre %10 kadar daralırken özsermaye karlılığı %11.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Açıklanan finansallardan olumlu yönde edindiğimiz izlenimler sektörün üzerinde güçlü kredi büyümesi, kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşme (özellikle TL tarafında), sermaye yeterlilik rasyolarının yaklaşık 50 baz puan kadar artarak güçlü seviyesini korumuş olması, komisyon gelirlerindeki yıllık %26.0 seviyesinde artmış olması ve operasyonel giderlerin enflasyonun altında bir artış oranı kaydetmiş olması söylenebilir. Olumsuz olarak ise sorunlu krediye dönüşüm hızındaki artış ve takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranlarındaki gerileme sıralanabilir.

Yapı Kredi Bankası için AL olan önerimizi ve 3.24 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Açıklanan sonuçların piyasa beklentisinin üzerinde gelmiş olmasına rağmen kredilerin takibe dönüşüm hızındaki artışa bağlı olarak genel anlamda finansal sonuçların kısmi bir kar satışına neden olabileceğini tahmin ediyaruz. Banka yönetiminin 2019 yıl genelindeki beklentilerini koruyor olması ve hatta bu beklentilere olumlu anlamda risk teşkil edebilecek unsurların yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Net faiz marjı, komisyon gelirleri ve kredi büyümesini bu anlamda olumlu riskler olduğunu belirtebiliriz. 4.72x F/K ve 0.48x F/DD çarpanları ile işlem gören Yapı Kredi Bankası hissesi için AL olan önerimizi koruyoruz. Yeni pozisyonlanma için 2.25-2.50 TL aralığının uygun seviyeler olabileceği görüşündeyiz.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Yapı Kredi 2Ç19’da beklentimiz olan 1,007mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,003mn TL’nin üzerinde 1,120mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %10 ve yıllık bazda %9 düşüş). Özkaynak karlılığı 2Ç19’da %11.3 olarak gerçekleşti (1Ç19: %12.7). Güçlü TL kredi büyümesi ve kredi mevduat faiz makasındaki iyileşme 2Ç19’da öne çıkan faktörler oldu. Banka’nın net faiz gelirleri, kredi mevduat faiz makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %15.3 artış göstermiştir. Diğer taraftan swap maliyetlerindeki artış sebebiyle düzl. net faiz marjı çeyreksel bazda yatay %3.9 seviyesinde yatay kalmıştır. Yüksek swap maliyeti (2Ç19: 933mn TL in 2Q19; 1Ç19:551mn TL) ve ticari kar zarar kaleminin düşük katkısı (2Ç19: 172mn TL in 2Q19; 1Ç19:529mn TL) net kardaki çeyreksel bazda düşüşün ana sebepleri olmuştur. Daralan sektör rakamlarına karşın Yapı Kredi TL kredi ve TL mevduatta tek haneli büyüme kaydederek Pazar payı elde etmiştir.

TL kredilerle çeyreksel %3.9’luk artış kaydedilirken, YP krediler ise aynı dönemde %5.3 düşüş göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatta %7’lik çeyreksel artış yaşanırken, YP mevduat bakiyesi 1Ç19’a göre %3.8 gerilemiştir. Yönetim yılın ikinci yarısında görece düşük faiz ortamının etkisiyle kredi büyümesinde ivmelenme beklemekte ve pazar payını korumayı öngörmektedir. 1.7mn TL’lik satışına ragmen, tahsili gecikmiş alacaklardaki artış sebebiyle 2Ç19’da takipteki krediler oranı %5.9 olurken (1Ç19: %5.2), Banka’nın net risk maliyeti 292 baz puana yükselmiştir (1Ç19: 287 baz puan). Yönetim yılın ikinci yarısında tahsili gecikmiş alacak satışlarının devam etmesini öngörmektedir. Konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 2Ç19 sırasıyla %15.7 (1Ç19: 15.0) ve %12.8 (1Ç19: %12.1) olarak gerçekleşmiştir.

Tacirler Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

2Ç19 mali tablolarını 1,120 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 980 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,003 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %10 büyümeyi ve yıllık bazda ise %9 gerilemeyi ifade etmektedir. Kredi portföyü, çeyreksel bazda %1 arttı. TL krediler %5 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %6 daraldı. 2Ç19’da daha yüksek swap maliyetlerine (2Ç19: 933 milyon TL, 1Ç19: 551 milyon TL) ve daha düşük TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faizlere rağmen (2Ç19: 770 milyon TL, 1Ç19: 787 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %1 arttı. Söz konusu artışın altında yatan ana neden kredi-mevduat makasındaki iyileşmedir.

TL kredi-mevduat spreadlerindeki yaklaşık 20 baz puan artarken, TL+YP kredi-mevduat spreadlerindeki artış sadece 8 baz puan oldu. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, yatay kalarak %3,7 olarak kaydedildi. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 40 baz puan artarak %5,5 oldu. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 258 baz puan olarak gerçekleşirken 1Ç19’da 252 baz puan olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12,5, %13,7 ve %16,6 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %11,8 olarak kaydedilmiş olup, 1Ç19’da %13,3 olarak gerçekleşmişti.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,120 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %9,8 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 987 milyon TL olan tahminimizin ve 1,003 milyon TL olan piyasa beklentisinin %13 ve %12 üzerin de gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,361 milyon TL olup geçen yıla göre %4,5 azalarak olarak %12,2 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen çekirdek bankacılık gelirleri, beklentilerden kötü gelen ticari zarar ve beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki hafif toparlanma, TL kredilerdeki devam eden güçlü büyüme, ücret ve komisyon gelirlerindeki yavaşlama yeni takipteki kredi oluşumundaki hızlanma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 2,35 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 2,90 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %9 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,8x F/K (Benzerlerine göre %13 iskontolu) ve 0,51x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Hafif pozitif).

 

Oyak Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 27.06.2019

Yapıkredi 917mn TL tutarında tahsili gecikmiş alacağını 25.6mn TL bedelle sattığını açıkladı. Satış, Banka’nın 1Ç19 itibariyle tahsili gecikmiş alacaklarının %7.4’ünü oluşturmaktadır. 1Ç19’da 397mn TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı yapan Banka’nın yılbaşından bu yana toplam tahsili gecikmiş alacak satışı 1.7 milyar TL’yi bulmuştur.

 

Deniz Yatırım – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 08.05.2019

Sendikasyon Kredisi ~%75 oranında yenilendi. Yapı Kredi Bankası iki farklı döviz cinsinden oluşan 1,030 milyon $ tutarında sendikasyon kredisi imzaladığını açıkladı (350.4 milyon $ + 606.8 milyon €). Geçen yıl aynı vade için sendikasyon tutarı yaklaşık 1.4 milyar $ idi. Bu nedenle geçen yıla kıyasla borç yenileme oranının ~%75 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Maliyetler ise spread tarafında 120 bps artarak Libor + 250 bps ve Euribor + 240 bps olarak gerçekleşmiştir. Mevcut ekonomik şartlar altında %75 civarındaki borç yenileme oranı artan maliyetlere rağmen kısmen olumlu. Haberin hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net kar (+) Yapı Kredi Bankası 1Ç19 için bizim tahminimizin %12,3, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %9,1 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel +%14,8, yıllık -%0,2) net kar açıkladı. Temel olarak 1Ç19’da beklentimizin üzerinde gelen diğer faaliyet gelirleri net kar öngörümüzde bir miktar yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Banka’nın 1Ç19’da TL kredi hacmi KGF limiti dahilinde kullandırılan kredilerin (6,9 mlr TL) katkısı sonucunda bir önceki çeyreğe göre %3,7 büyüme gösterirken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) ise %5,5 düzeyinde kaldı. Ayrıca bankanın kontrollü gider yönetimi politikası sayesinde 1Ç19’da toplam faaliyet giderleri yıllık bazda %17,4 ile enflasyonun altında artış kaydederken, gider/gelir oranı da iyileşme gösterdi. Bankanın 2018 sonunda %13,5 olan özkaynak karlılık oranı ise 1Ç19’da %13,2 düzeyine geriledi. Bankanın beklentinin üzerinde gelen 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Yapı Kredi 1Ç19’da 1,138mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 1,241mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %12.7 olarak gerçekleşti. Net faiz gelirindeki %14’lük çeyreksel daralmaya ragmen güçlü komisyon gelirleri (yıllık vazda %30 ve çeyreksel bazda %21 artış göstermiştir), net ticaret işlemleri zararlarındaki azalış (1Ç19: 22mn TL, 4Ç18: 94mn TL) ve düşüş gösteren provizyon giderleri (1Ç19: 1,395mn TL, 4Ç18: 2,950mn TL) karlılığı destekleyen faktörler oldu. TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısına rağmen (1Ç19: 787mn TL, 4Ç18: TL2,478mn), bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 14 baz puan artış göstererdi. TL ve FX kredi mevduat makaslarındaki sırasıyla 2 ve 3.3 puanlık iyileşme net faiz marjındaki artışta etkili oldu. Takipteki krediler oranı %5.5’te yatak kalırken, Banka’nın toplam risk maliyeti çeyreksel bazda 229 puan düşüşle %2.19 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %15.0 ve %12.1 olarak gerçekleşti (4Ç18: %14.8, %11.4). Sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşmede bankanın sermaye benzeri tahvil ihracı etkili oldu.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Yapı Kredi 1Ç19’da 1,138mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 1,241mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %12.7 olarak gerçekleşti. Net faiz gelirindeki %14’lük çeyreksel daralmaya ragmen güçlü komisyon gelirleri (yıllık vazda %30 ve çeyreksel bazda %21 artış göstermiştir), net ticaret işlemleri zararlarındaki azalış (1Ç19: 22mn TL, 4Ç18: 94mn TL) ve düşüş gösteren provizyon giderleri (1Ç19: 1,395mn TL, 4Ç18: 2,950mn TL) karlılığı destekleyen faktörler oldu. TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısına rağmen (1Ç19: 787mn TL, 4Ç18: TL2,478mn), bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 14 baz puan artış göstererdi. TL ve FX kredi mevduat makaslarındaki sırasıyla 2 ve 3.3 puanlık iyileşme net faiz marjındaki artışta etkili oldu. Takipteki krediler oranı %5.5’te yatak kalırken, Banka’nın toplam risk maliyeti çeyreksel bazda 229 puan düşüşle %2.19 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %15.0 ve %12.1 olarak gerçekleşti (4Ç18: %14.8, %11.4). Sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşmede bankanın sermaye benzeri tahvil ihracı etkili oldu.

 

Yapı Kredi 1Ç19 Finansallarını Açıkladı – 02.05.2019

Yapı Kredi’nin 31 Mart 2019 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

 • Toplam aktifler: 393.4 milyar TL
 • Net grup kârı: 1.241 milyar TL
 • Toplam nakdi krediler: 230.5 milyar TL
 • Temel bankacılık gelirleri: 4.449 milyar TL
 • Toplam müşteri mevduatı: 215.4 milyar TL
 • Faaliyet giderleri: 1.712 milyar TL

 

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 20.03.2019

Yapı Kredi Bankası (YKBNK), takipteki kredi alacakları portföyünün 396,3 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 24 milyon TL bedel karşılığında 2 varlık yönetimi şirketine sattığını duyurmuştur. Yapılan satış tutarı bankanın takipteki krediler portföyünün %3,2’lik bölümünü oluşturmaktadır ve takipteki krediler rasyosunun 17 baz puan pozitif etkilenmesi beklenmektedir (Nötr).

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 20.03.2019

Yapı Kredi Bankası 396,3 milyon TL tutarındaki takipteki alacağını 24 milyon TL bedel ile sattığını duyurdu. Banka 2018 yılında da yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki takipteki alacağını bilanço dışına almıştı.

 

Şeker Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 21.02.2019

Yapi Kredi Bankası (YKBNK) yurt dışında satılmak üzere çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 7 milyar dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması bu toplam miktarın 2 milyar dolar tutarına denk gelen kısmının özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil olarak kullanılabilmesi için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir (Hafif pozitif).

Oyak Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 21.02.2019

Yapı Kredi 7 milyar USD’ye kadar yurtdışında yapılacak ihraçlar için genel müdürlüğün yetkilendirildiğini açıkladı. Yetkilendirme aynı zamanda 2 milyar USD tutarına kadar limitin sermaye benzeri ihraçlar için kullanılabilmesini içeriyor.

Yapı Kredi Bankası Temettü Vermeyecek – 18.02.2019

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 18.02.2019 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi’nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka’nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 233.371.293,05 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında ulaşılan 4.434.054.567,94 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6
0
0

ICBC Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Teknik Analizi – 11.02.2019

Teknik Bakış AL ST-LOSS: 1.92

Hisse yıllık ortalaması 264 MAV TRY 1.921 üzerinde hareketine devam ediyor. Haftalık bazda 2.02-2.04 üzerinde yatay bandın sonlanması teyit edilebilir. Aşağıda saatlik bazda 10-22 MAV  2.00, geçen hafta test edilen 1.97 izlenebilir. Haftalık bazda dirençler:  2.04, 2.10 2.12  2.14   bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Haftalık bazda Kısa vadeli göstergelerde önceki tepeler üzerinde  kalma / yatay güçlü görünüm devam ediyor. Kısa vade momentum 100 sınırındaydı 104.63 mevcut durumda  MACD ortalaması üzerinde,  sıfır çizgisi üzerinde Yatay konumda AL konumundadır.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)

Yapı Kredi Bankası 4Ç18 için bizim tahminimizin %19,1, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %18,4 üzerinde 1,08 mlr TL (çeyreksel -%3, yıllık +%23) net kar açıkladı.Temel olarak 4Ç18’de beklentimizin üzerinde gelen net ücret & komisyon gelirleri ve tahminimizin altında gelen karşılık giderleri net kar öngörümüzde yukarı yönlü sapmaya neden oldu.

2018 yılında bankanın kredi büyümesi %8,4, mevduat büyümesi ise %19,6 olarak gerçekleşmiş olup, bundan dolayı 2017 sonunda %115 olan kredi-mevduat oranı 4Ç18 itibariyle %104 düzeyine gerilemiştir. Bankanın 4Ç’de TKO’su %5,50 ile beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, 3Ç’de %7,7 olan grup 2 kredilerinin oranı 4Ç’de %14,4 düzeyine çıkmıştır.

Banka 2019 yılı için sabit kredi-mevduat makası, kontrollü gider yönetimi ve ihtiyatlı karşılık politikası ile TL kredi büyümesi tarafından desteklenen “düşük onlu” düzeyinde maddi ortalama özkaynak karlılığı hedeflediğini açıkladı. Bankanın beklentinin üzerinde gelen 4Ç sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Banka bugün analist toplantısı gerçekleştirecek. Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

4Ç18 mali tablolarını 1,081 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 898 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 913 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %3 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %23 artışı ifade etmektedir. Kredi portföyü, çeyreksel bazda %6 daraldı. TL krediler %3 gerilerken, YP krediler, ABD doları bazında, %10 geriledi. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %7 artış kaydetti. Bu artışın altında yatan ana neden TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki ciddi artış olup (4Ç18: 2.478 milyon TL, 3Ç18: 1.360 milyon TL) ayrıca banka 4Ç18’de 2 milyon TL swap geliri kaydetti ve 3Ç18’de ise 466 milyon TL swap gideri vardı. Yapı Kredi Bankası daha önce %16 enflasyon varsayımı kullanırken, 4Ç18’de gerçekleşen %25 enflasyon rakamını kullandı.

Kredi-mevduat makası, çeyrek bazında 40 baz puan geriledi ve bu gerilemenin altında yatan ana sebep TL kredi-mevduat makasındaki 99 baz puanlık düşüştür. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 34 baz puan artarak %5,0 olarak gerçekleşti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerin etkisi 143 baz puan oldu. Yapı Kredi Bankası’nın takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 168 baz puan gerileyerek %5,5 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 388 baz puan olarak gerçekleşti. Bu değer 3Ç18’de 333 baz puan idi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,4 ve %14,8 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %10,9 olarak kaydedilmiş olup, 3Ç18’de %11,4 olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı özsermaye karlılığı ise %13 olarak kaydedildi.

Banka yönetimi 2019 yılına ait beklentilerini açıkladı. Kredi büyüme beklentisi %12 olup, TL kredi büyümesi %15’dir. Yönetim çekirdek net faiz marjını, TÜFE endeksi menkul kıymetler hariç olmak üzere, 2018 yılına göre yatay kalacağını beklemekte olup, komisyon büyüme tahminini orta çift haneli olmasını bekliyor. Faaliyet giderlerinin ortalama TÜFE artışının altında gerçekleşmesini beklemekle beraber, son olarak, toplam net risk maliyetleri 300 baz puanın altında olması bekleniyor. Özsermaye karlılığının (ROTE) ise düşük çift haneli olması bekleniyor.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

Yapı Kredi’de serbest bırakılan karşılıklar sayesinde net kar beklentilerin üstünde gerçekleşti Yapı Kredi Bankası 4Ç18 finansal sonuçlarını Cuma günü açıkladı. 3Ç18’de TRY1,115 mln ve 4Ç17’de TRY880 mln net kar açıklamış olan banka, 4Ç18 için, TRY913 olan mln olan piyasa beklentilerinin üstünde TRY1,081 net kar açıkladı; özsermaye karlılığı ise %13.5 olarak gerçekleşti. Beklentilerin üstünde gelen net karı, banka yönetiminin telekonferansta artık gerektiren risklerin var olmadığını söyleyerek işaret ettiği, serbest kalan TRY530 mln miktarındaki karşılık destekledi. Net faiz marjı çeyreklik bazda 22 baz puan yükselerek 4Ç18’de 457 bps seviyesine geldi, net faiz marjına enflasyon endeksli tahvillerden 121 baz puan katkı geldi. Takipteki krediler oranı %4.5’ten %6.3’e yükselirken banka 2018’i toplam kredi maliyetlerinde 168 baz paunlık artışla 274 seviyesinden kapattı.

Grup 3 kredilerin karşılanma oranı %72 seviyesine geriledi, 3Ç18 için bu rakan %82 idi.

Kredi büyümeleri TL tarafında yatay seyrederken döviz bazlı krediler tarafında %14 azaldı. (çeyreklik bazda TL %3 döviz bazlı krediler ise %10 düştü).

Mevduat büyümeleri TL tarafında %19 artış yakalarken döviz bazlı mevduatlar tarafında %11 azaldı. (çeyreklik bazda TL %3 döviz bazlı mevduatlarda ise %2 artış gerçekleşti).

2019 beklentilerinde banka, %1.5-2 GSYH büyümesi ve %16 yıl sonu enflasyonu ile TL kredilerde, perakende krediler üzerinden, %15’lik büyüme bekliyor (Kredi/Mevduat oranında hedef %105). Mevduat büyümesinin ve ücret komisyon gelirlerindeki artışın ufak iki hanelilerde seyretmesi beklenirken, net faiz marjının yatay seyretmesi öngörülüyor. Gider tarafında banka, 2019’da operasyonel giderlerin ortalama enflasyonun (%18) altında büyümesini öngörürken, takipteki kredilerin %7 altında kalmasını ve yılı maksimum 300 bps seviyelerinde bir toplam kredi maliyeti ile tamamlamayı bekliyor. Banka maddi ortalama özsermaye karlılığında ufak iki hanelileri hedeflerken (2018’de %14.2) yıl sonunda en az %15 seviyesinde bir sermayeye yeterlilik rasyosu öngörüyor (2018’de, sermaye arttırımından gelen 136 baz puanlık destek ile, %14.8). Piyasanın beklentilerin üstünde gelen sonuçlara olumlu tepkisinin kısa süreli olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 04.02.2019

Yapı Kredi son çeyrekte beklentilerin üzerinde 1.081 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerden sapmada öncelikli olarak bankanın iptal ettiği 530 milyon TL karşılık etkili oldu. Banka bu karşılığı önceki çeyreklerde temkinli olmak adına ayırmıştı. Son çeyrekte artan takipteki alacak ve yakın izlemedeki kredilerden sonra bu karşılıklar iptal edilmiş oldu. Efektif vergi oranı da %23.7 seviyesinde gerçekleşti. Banka TL ve YP tarafta kredilerini azaltmaya devam ederken fonlama tarafında mevduata yönelimi sürdürdü ve bu sebeple çeyrek swap maliyetleri 2 milyon TL’ye kadar gerilemiş oldu. Banka 2018 yılını 4.7 milyar TL kar ve %13.5 ortalama özkaynak karlılığıyla tamamlamış oldu. Banka 2019 için beklentilerini de TL kredilerde %15 artış, TÜFE’ye endeksli kıymet gelirleri hariç net faiz marjı yatay, takipteki alacak oranı <%7 ve risk maliyeti <300bps şeklinde paylaştı. YKBNK hissesi 2019 beklentilerimize göre 3.8x F/K ve 0.4x F/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. > 300bps şeklinde paylaştı. YKBNK hissesi 2019 beklentilerimize göre 3.8x F/K ve 0.4x F/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. Hisse için “Al” tavsiyemizi 2.67TL hedef fiyatla sürdürüyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 10.01.2019

Yapi Kredi Bankası’nın (YKBNK) yurtdışında 650 milyon ABD Doları tutarında İlâve Ana Sermaye ihracıyla ilgili talep toplama süreci tamamlanmış olup banka ihraçtan sonraki her 5 yılda bir erken itfa edilebilir nitelikte, ilk beş yıl için yıllık %13,875 getiri oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli, İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç etmeyi planlanmaktadır. Yeni ihracın bankanın sermaye yeterlilik rasyosunu 118 baz puan pozitif etkilemesini ancak yüksek fonlama maliyetinin marjlarda orta vadede olumsuz etki yaratabileceğini beklemekteyiz (Hafif negatif).

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 10.01.2019

Yapı Kredi Bankası $650 mln sermaye benzeri kredi ihraç etmeyi planlıyor. Banka yurtdışında 650 mln $ nominal tutarında, BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği’nin “İlâve Ana Sermaye” başlıklı 7’inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, vadesi olmayan, ihraçtan sonraki her beş yılda bir erken itfa edilebilir nitelikte, ilk beş yıl için yıllık %13,875 getiri oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli, çekirdek sermaye yeterliliği oranının %5,125’in altına düşmesi halinde geçici değer azaltmaya konu edilebilecek, İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç edilmesi planlanladığını açıkladı. İhraç edilecek AT1’in toplam 400 mln $ kısmının Banka’nın ana ortaklarından Koç Holding KCHOL ve Unicredit tarafından eşit tutarlarda alınması ve alınan bu tutarlar için 180 gün boyunca satmama taahhüdü verilmesi öngörülüyor.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 10.01.2019

Yapı Kredi Bankası, çekirdek sermaye (Tier-1) niteliğine haiz 650 milyon dolar tutarında, beş yılda erken itfa edilebilir ve beş yıl için %13,875 faiz oranı taşıyan tahvil ihracı yaptı. Banka çoğunluk hissedarları olan Koç Holding ve Unicredit’in ihracın 400 milyon dolarlık kısmını satın aldığını duyurdu.

 

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 12.12.2018

İlave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili Yapı Kredi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre ilave ana sermaye ihracı için fırsatlar araştırılmakta. İhracın zamanlaması, tutarı ve ana sermayedar katılım oranları ise bu aşamada henüz netleşmemiş ve piyasa koşullarına göre belirlenecek. Bloomberg ilave ana sermayeye dahil edilebilir 1 milyar dolar tutarında tahvil için çalışıldığını ve ihraç edilecek tahvilin %80’nini bankanın ortakları olan Unicredit ve Koç Holding’in almasının beklendiğini belirtmişti. Banka Nisan ayında yaptığı açıklamada ilave ana sermayeye dahil edilebilir 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı planlandığını belirtmişti ve ihraç için çeşitli yatırım bankaları görevlendirilmişti.

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 11.12.2018

Yapı Kredi Bankası’nın 1 mlr USD’lik ilave ana sermaye tahvil ihracı yapmayı planladığı iddia edildi. Banka’nın bedelli sermaye artışı yapmasına gerek kalmadan, sermaye yapısı ve sermaye yeterlilik rasyolarını güçlendirmesi bakımından, potansiyel olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Bloomberg’de çıkan bir habere göre Yapı Kredi Bankası 1 milyar dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracı (Additional Tier 1) için Citi ve Bank of America Merrill Lynch’e yetki verdi. * Kaynaklara göre bankanın ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit, ihraç edilecek tahvilin %80’ini almayı planlanıyor. Kalan %20’nin yatırımcılara satılması hedefleniyor * Yapı Kredi ilk etapta sorulara yanıt vermedi. UniCredit, Koç Holding, Citi, Merrill Lynch yorum yapmadı

NOT: Yapı Kredi Nisan ayında sermaye artırma kararı almış, ilave olarak piyasa koşullarına bağlı olarak 500 milyon dolarlık ek borçlanmaya gideceğini açıklamış, ardından ek borçlanma planı ertelenmişti

NOT: İlave ana sermaye tahvil ihraçları, sermaye artırımına gidilmeden sermayelerin desteklenmesini sağlıyor

NOT: UniCredit CEO: Yapı Kredi’ye gerekirse sermaye desteği sağlarız.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 11.12.2018

Habere göre Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1 milyar dolar tutarında ilave ana sermaye ihracı yapmayı planlamaktadır. Bilindiği gibi banka Mayıs 2018’de gerçekleştirdiği sermaye artırımında ilave olarak 500 milyon dolar ek borçlanmaya gidebileceğini açıklamıştı. Banka tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır ancak hesaplamalarımıza göre ilave ana sermaye tahvil ihracının 3Ç18 itibarıyla BDDK istisnaları hariç tutulduğunda % 9.8 olan çekirdek sermaye yeterliliği oranını 195 baz puan pozitif etkilemesini bekliyoruz (Pozitif).

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Hedef Fiyat: 2,51 TL

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel sonuçlar (=) Yapı Kredi Bankası 3Ç18 için bizim tahminimizin %8,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %6,0 üzerinde 1,12 mlr TL (çeyreksel -%9, yıllık +%33) net kar açıkladı. Yapı ve Kredi Bankası’nın 2018 3Ç’de TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %0,5 gibi sınırlı artış gösterirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında sektör ortalamasının altında %1,6 daralmıştır. 3Ç’de bankanın toplam kredi-mevduat makasının sektördeki genel trendin aksine yatay seyrini koruması ve artan TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi. Bankanın 3Ç’de TKO’su %3,82 düzeyine gerilerken, risk maliyeti ise sektördeki genel trende paralel %2,0 düzeyine çıktı.

2018 yılsonu beklentilerinde revizyona giden banka net faiz marjında yatay bir seyir öngörmeye devam ederken, komisyon gelirlerinde ise yukarı yönlü revizyona gitti. Ayrıca TKO’da takipteki kredi satışına bağlı olarak yılsonu için daha iyimser bir beklentisi olan banka makro ortamda yaşanan kötüleşme sonucunda daha ihtiyatlı yaklaşım ile risk maliyetinde ise yukarı yönlü revizyon yapmıştır. Bankanın 3Ç sonuçlarının hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %4,5, banka endeksine göre ise %6,4 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Yapı Kredi Bankası – 3Ç18 mali tablolarını 1,115 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1,010 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,047 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %9 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %33 artışı ifade etmektedir. Kredi portföyü, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak, çeyreksel bazda %12 büyüdü. TL krediler %1 artarken, YP krediler, ABD doları bazında, %4 geriledi. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %30 artış kaydetti. Bu artışın altında yatan ana neden TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki ciddi artıştır. (3Ç18: 1.360 milyon TL, 2Ç18: 460 milyon TL, 3Ç17: 436 milyon TL).

Yapı Kredi Bankası daha önce %9,3 enflasyon varsayımı kullanırken, bu varsayımını %16 kullanmaya başladı. Kredi-mevduat makası, çeyrek bazında yatay kaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 98 baz puan artarak %4,3 olarak gerçekleşti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerin etkisi 102 baz puan oldu. Yapı Kredi Bankası’nın takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 10 baz puan gerileyerek %3,8 olarak gerçekleşti. Bu gerilemenin altında en önemli sebep 3Ç18’deki 367 milyon TL tutarındaki takipteki alacaklar portföyünden yapılan satıştır. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 333 baz puan olarak gerçekleşti. Bu değer 2Ç18’de 140 baz puan ve 1Ç18’de 91 baz puan idi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12,1 ve %16,1 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %11,9 olarak kaydedilmiş olup, 2Ç18’de %15,8 olarak gerçekleşmişti. 9A18 özsermaye karlılığı ise %14,3 kaydedildi.

Banka yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini revize etti. Yapılan revizyona göre kredi büyüme beklentisi %12-14’den %20-22’ye revize edildi, mevduat büyüme beklentisi %12-14’den %23-25’e revize edildi. Yönetim çekirdek net faiz marjını muhafaza etti ve komisyon büyüme tahminini düşük çift hanelilerden yüksek çift haneye revize etti. Maliyet/Gelir rasyosunun %35’den daha düşük gelişmesi beklenmekte olup, bu değer daha önce %40 idi. Son olarak, toplam net risk maliyetleri 200 baz puan olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Özsermaye karlılığının ise, 2017’ye göre yatay kalması beklenmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Hedef Fiyat: 2,11 TL

Yapı Kredi Bank (YKBNK) 3Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,115 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %9.1 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,027 milyon TL olan tahminimizin ve 1,047milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %7 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre güçlü bir şekilde %31.1 artarak %12.4 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Güçlü TL mevduat büyümesi, net takipteki kredi oluşumundaki azalma, ikinci grup kredilerin ağırlığındaki artış, toplam kredi riski maliyetindeki (net) yükseliş, kontrol altındaki operasyonel giderler, kısalan aktif pasif vade farkı, Tüfe endeksli kağıt getiri

leri hariç tutulduğunda sınırlı marj daralması çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Banka yönetimi 2018 bütçe tahminlerinde revizyonlar gerçekleştirdi. Buna göre kredi-mevduat büyümesi, ücret ve komisyonlar, gider/gelir rasyosu, takipteki krediler rasyosu beklentileri yukarı yönlü; sermaye yeterliği rasyosu, toplam kredi riski maliyeti ve özkaynak getirisi aşağı yönlü revize edildi. Kredi/ mevduat oranı, net faiz marjı, giderler ve net kar beklentilerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Hisse için AL tavsiyemizi ve TL2.11 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre %30 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2019T 3.5x F/K (Benzerlerine göre %4 iskontolu) ve 0.32x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %9.6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Hafif pozitif).

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 30.10.2018

(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Banka 26 Ekim 2018 tarihinde, 367 gün vadeli 275 mn $ ve 690,7 mn € tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,1 mlr $ karşılığında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyetinin sırasıyla Libor+ %2,75 ve Euribor+%2,65 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yorum: Banka’nın sağladığı kredinin çevirim oranını %95,8 olarak hesaplıyoruz. Maliyet tarafında ise, 2017 yılında aynı dönemde gerçekleştirdiği 1 yıl vadeli benzer borçlanmaya göre borçlanma maliyetlerinin ($ ve €) 140 bp artış göstermesinin karlılık üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 30.10.2018

Yapı Kredi Bankası 275 milyon dolar ve 690.7 milyon avro tutarında toplam 1,06 milyar dolar düzeyinde bir yıl vadeli sendikasyon sağladı. Borçlanmanın 2018’in ikinci yarısındaki sendikasyon borçlanmaları arasında en yüksek tutarlı olduğu belirtildi. Banka böylece vadesi dolan sendikasyon borcunu da %80 oranında yenilemiş oldu. Söz konusu yeni borçlanmanın maliyeti Libor/Euribor + %2,75 ile %2,65 olarak belirlendi.

Yapı Kredi’den Yılın İkinci Yarısında En Yüksek Tutarlı Sendikasyon Kredisi

 

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 23.10.2018

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ve İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruları yapmıştır. Yapılacak ihracın sermaye yeterlilik rasyosuna 177 baz puan pozitif etki etmesi beklenmektedir. Banka ek olarak 3 Milyar TL nominal tutara kadar yapılandırılmış borçlanma aracının ve 15 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosunun ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur (Pozitif)

 

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 27.09.2018

Yapı Kredi Bankası 367 milyon TL tutarındaki takipteki alacağını 19,3 milyon TL bedel ile sattığını açıkladı. Söz konusu satışın bankanın takipteki alacak oranına 15 baz puan kadar olumlu katkısı beklenebilir. Yapı Kredi’nin Haziran sonundaki takipteki alacak oranı %3,9 düzeyindeydi.

Yapı Kredi Bankası Sermaye Piyasası Kurulu’na farklı niteliklerde borçlanma aracı ihracı için başvurulacağını açıkladı. Planlanan borçlanmalar (i) halka arz/tahsisli satış/nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere 15 milyar TL’ye kadar borçlanma senedi ihracını, (ii) nitelikli yatırımcıya dönük olarak 3 milyar TL yapılandırılmış borçlanma senedi ihracını ve (iii) nitelikli yatırımcıya dönük olarak sermaye benzeri kredi ihracını içeriyor. Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre sermaye benzeri kredi ana sermaye niteliğine haiz olabilir. Bankanın Haziran 2018 sonunda konsolide bazda çekirdek sermaye rasyosu %10 düzeyindeydi. Böyle bir borçlanmanın uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı düşünülebilir.

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 27.09.2018

(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenen; 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 367 mn TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 19,3 mn TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı. Yorum: Banka’nın Takipteki Krediler Oranı’nında bu satış işlemi ile birlikte yaklaşık 16 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca bu satış işlemi sonucunda 3Ç’de Banka’nın diğer faaliyet gelirlerine 19,3 mn TL’lik gelir yansıyacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Yorum – 27.09.2018

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, 5 milyar TL’ye kadar tutara kadar TL cinsinden ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gerekli özellikleri barındıran sermaye benzeri tahvil çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verdi. Söz konusu tahvilin ihracı bankanın ilave ana sermaye oranına katkı yapacaktır. Haberi banka için potansiyel olarak olumlu değerlendiriyoruz.

Yapı Kredi takipteki krediler portföyünde bulunan 367 milyon TL tutarındaki krediyi 19 milyon TL karşılığı bir varlık yönetim şirketine sattığını açıkladı. Fiyat (1 TL alacak için 5,3 kuruş) son dönemdeki diğer satışların ortalamasına yakın. Haberin hisse üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net kar (+)

 • Yapı Kredi Bankası 2Ç18 için bizim tahminlerimizin %16,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %11 üzerinde 1,23 mlr TL (çeyreksel -%1, yıllık +%38) net kar açıkladı.
 • Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net faiz ve diğer faaliyet gelirlerinin yanı sıra öngörümüzden daha düşük gerçekleşen operasyonel giderler ile net kar tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
 • Banka’nın Takipteki krediler Oranı (TKO) %3,91 düzeyine gerilerken, bedelli sermaye artırımı ardından sermaye yeterlilik rasyosu TL’deki değer kaybı gibi makro ortamın getirdiği olumsuz etkiye karşın %15,1 düzeyine çıkmıştır.
 • Bankanın 2Ç sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %15, banka endeksine göre ise %5 daha kötü performans sergilediği görülmektedir. Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Yapı Kredi Bankası – 2Ç18 mali tablolarını 1,227 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1,153 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,107 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %1 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %38 artışı ifade etmektedir. Güçlü gelir yaratımı ve artan provizyon giderleri 2Ç18 mali tablolarının en önemli noktalarıdır. 2Ç18’de kredi büyümesi, çeyreksel olarak %8 olarak gerçekleşmiş olup, TL krediler, çeyreksel bazda %4 artmış ve YP krediler ise, ABD doları bazında, %1 geriledi. Net faiz gelirleri, çeyreksel bazda %12 artış kaydederken, komisyon gelirleri ise yıllık bazda %27 arttı. Kredi-mevduat makası, çeyreksel olarak, 28 baz puan arttı. Swap maliyetleri ise 2Ç18’de 523 milyon TL olarak gerçekleşti, 1Ç18’de bu değer 497 milyon TL idi. Buna bağlı olarak swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı 21 baz puan iyileşti.

Yapı Kredi Bankası’nın takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 31 baz puan gerileyerek %4,1 olarak gerçekleşti. Bu gerilemenin altında en önemli sebep 2Ç18’deki 1 milyar TL tutarındaki takipteki alacaklar portföyünden yapılan satıştır. Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 140 baz puan olarak gerçekleşti. Bu değer 1Ç18’de 91 baz puan idi. Sermaye yeterliliği rasyosu %15,1 olarak gerçekleşti ve 1Ç18’e göre 111 baz puan artış kaydetti. Güçlü içsel sermaye yaratımı ve 4,1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı sermaye yeterliliği rasyosundaki iyileşmenin altındaki ana sebeplerdir. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %14,1 olarak kaydedilmiş olup, 1Ç18’de %16,1 olarak gerçekleşmişti. Özsermaye karlılığındaki gerilemenin altında yatan sebep 2Ç18’nin sonunda yapılan 4,1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımıdır.

 

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Analiz – 31.07.2018

Yapı Kredi 2. çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. Bankanın 2Ç18’de 1.151mn TL net kar elde etmesini bekliyoruz, piyasa tahmini ise 1.107mn TL. Yapı Kredi’nin araştırma kapsamımızdaki bankalar arasında yıllık bazda en yüksek kar büyümesini yakalayan banka olacağını düşünüyoruz. TL kredi-mevduat makasındaki genişlemenin araştırma kapsamımızdaki en yüksek seviye olan 21 baz puana ulaşacağını tahmin ediyoruz. Buna karşın TÜFEX değerlemesinde kullanılan enflasyon varsayımında bir değişiklik beklemiyoruz ve TÜFEX gelirlerinde önemli bir artış öngörmüyoruz. Bu sebepten net faiz marjındaki artışın (9 baz puan) sınırlı olacağını düşünüyoruz. Net özel risk maliyetinin 1Ç18’deki oldukça düşük seviyesinden normalleşmesini bekliyoruz. Net toplam risk maliyetinin, genel karşılıklardaki artışla çeyreksel 73 baz puan artışla 171 baz puana ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çalışan maaşlarında yapılan artış ile faaliyet giderlerinde çeyreksel %9 yükseleceğini öngörüyoruz. Kredi büyümesinin sektöre paralel olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Analiz – 31.07.2018

Yapı Kredi Bankası – Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 2Ç18 net kar beklentimiz 1,153 milyon TL olup, çeyreksel bazda %21 daralmayı ve yıllık bazda %29 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa net kar beklentisi 1,107 milyon TL’dir.

 

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Analiz – 06.07.2018

Hedef Fiyat:3,24TL   Yükseliş Potansiyeli:%33

Hisseyi neden beğeniyoruz? Yapı Kredi’nin işlem gördüğü çarpanlar göreceli zayıf sermaye yapısı ve düşük karlılığı sebebi ile benzer bankaların altında olduğunu düşünüyoruz. Fakat banka bu sorunların çözümü için yol almaya başladı. Yapı Kredi’nin açıkladığı 2020 hedeflerine göre banka sermaye oranlarını yasal gereksinimin 200 baz puan üstünde tutacak. Banka 4,1 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı, ve buna ilaveten 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye hesabına dahil olacak bono ihracı yapacağını duyurdu. Bunlarla beraber ilave ana sermayeye 225 baz puan civarı bir katkı bekliyoruz. Her ne kadar banka 2020 hedeflerinde IRB metodolojisine geçişi dahil etmese de, bu yöntem sermaye yeterliliğe ilave 100 baz puan kadar katkı yapabilir.

Banka 2020 yılında gelirlerin artması, verimlilikte iyileşme ve aktif kalitesinin optimizasyonunun yardımıyla %17’nin üzerinde ortalama maddi özkaynak karlılığı hedefliyor. Verimlilikte iyileşme ile banka gider/gelir oranını 2020’ye kadar 600 baz puan düşürerek %36’ya çekmeyi hedefliyor. Aktif kalitesi tarafında düzelmeyi ise 1Ç18’de görmeye başladık. Takipteki kredi oluşumundaki yavaşlama ile toplam risk maliyeti 98 baz puana gerilemişti. Bankanın 2020 hedefi de toplam risk maliyetinin 100 baz puanın altında olması. Banka eğer bu hedefler doğrultusunda iyileşme sağlarsa bankanın çarpanlarının da AKBNK ve GARAN seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz.

Katalistler: Beklenenden yüksek gelebilecek 2. çeyrek karı ve mevduat faizlerinde gerileme.

Riskler: Ekonomideki bir yavaşlamanın aktif kalitesini olumsuz etkilemesi, fonlama maliyetlerinde sert yükseliş.

Değerleme: Yapı Kredi Bankası 2018 beklentilerimize göre 0,6x F/DD ve 4,6x F/K çarpanları ile işlem görüyor.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Haber Yorum – 29.06.2018

(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenen; 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 513,7 mn TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 31,1 mn TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı. Yorum: Banka’nın Takipteki Krediler Oranı’nında bu satış işlemi ile birlikte yaklaşık 25 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca bu satış işlemi sonucunda 2Ç’de Banka’nın diğer faaliyet gelirlerine 31,1 mn TL’lik gelir yansıyacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Haber Yorum – 29.06.2018

Yapı Kredi Bankası tahsili gecikmiş 514 milyon TL tutarındaki alacağını 31.1 milyon TL’ye, %94 iskonto oranı ile, sattığını açıkladı. Bu satışın ardından, diğer değişkenler aynı kalmak koşulu ile, takipteki kredi oranının 1Ç18 finansallarına göre 24 baz puan azalarak %3.93’e gerilemesini takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının ise 100 baz puan artış ile %117.2 seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Takipteki kredi portföyünden gerçekleştirlen satışın hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Yapı ve Kredi Bankası birincil piyasada satışa sunulan payların %5inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişileri açıkladı – 25.06.2018

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin sermayesinin 4.347.051.284 TL’den 8.447.051.284 TL’ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 4.100.000.000 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 22.06.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 9.791.806,98 TL nominal değerli payların %5’inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
8.784.739
% 89,72
Tüzel Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Sevim Büyükakkaş
500.000
% 5,11
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

 

Yapı Kredi Bankası Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışı hakkında açıklama yaptı – 21.06.2018

Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.100.000.000 TL artırılarak 4.347.051.284 TL’den 8.447.051.284 TL’ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 06.06.2018 ile 20.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yeni pay alma haklarını kullanım süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 9.791.806,98 TL olup, kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere 22 – 25 Haziran 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa‘da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.org.tr, Bankamızın www.yapikredi.com.tr ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.ykyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 4.347.051.284 4.100.000.000 94,31680 1
Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 Nâma YKBNK(RÜÇHAN), TRRYKBK00023 9.791.806,98

Rüçhan Hakkı Kullandırılarak bedelli sermaye artırımı

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
4.347.051.284 4.100.000.000,000 94,31680 9.791.806,980

 

Yapı Kredi China Unionpay İle İş Birliğine Gitti 11.06.2018

AHLATCI YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 07.06.2018

Yapı Kredi Bankası 2018 ilk çeyrek solo finansal sonuçlarında piyasa beklentilerinin üzerinde 1,244 milyon TL net kar açıklamayı başarmıştır. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre de güçlü bir şekilde %24 artarak %17,1 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmiş, bu dönemde beklentilerinin üzerinde gerçekleşen etkin maliyet yönetimi, kredi-mevduat makasındaki güçlü iyileşme, Türk lirası mevduatlardaki güçlü artış ve takipteki kredilerden yapılan güçlü tahsilatlar çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur. Finansal tablolardaki pozitif görünüme rağmen son dönemde bankacılık sektörüne dair arka arkaya gelen olumsuz haber akışı, hisse fiyatını olumsuz etkilemiştir.

Teknik olarak baktığımızda Mart ayı içerisinde pozitif trendini koruyamayarak aşağı yönlü bir eğilim içerisine giren hisse, geçtiğimiz süreçte 2,40 desteği aşağısını görmüş, fakat bu seviye üzerinde tutunmayı başarmıştır. Özellikle TCMB tarafından atılan adımlar ardından yukarı yönlü denemeler gerçekleştirdiğini gördüğümüz hisse, son faiz kararı ile 21 günlük basit hareketli ortalamanın desteklediği 2,52-2,62 fiyat aralığını test etmektedir. Bu bölgenin aşılması durumunda 2,73 ve üzerine doğru yeni bir yükselişin söz konusu olabileceği düşünülürken, aşağıda 2,40 destek olarak önemini korumaktadır.

Haber: Fitch Ratings, 25 Türk bankasının uzun vadeli döviz cinsi IDR (İhraçcı kredi notu) ile VR (Yaşayabilirlik Notu) notlarını negatif izlemeye aldığını açıkladı.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber – 06.06.2018

Yapı Kredi’nin %94 bedelli sermaye artışı bugün başlıyor. Hak kullanım için son tarih 20 Haziran. Düzeltilmiş kapanış fiyatı 2,41 olarak hesaplıyoruz.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber – 04.06.2018

Bedelli sermaye artırımı 6 Haziran’da başlıyor. Yapı Kredi Bankası bedelli sermaye artırımı işlemleri 6 Haziran günü başlayacak. Rüçhan hakkı kullanım tarihi 6 Haziran’da başlayıp 20 Haziran’da sona erecek. Yapı Kredi Bankası hisselerinin Cuma günkü kapanış fiyatı olan 3.91 TL’ye göre referans hisse fiyatını 2.50 TL rüçhan hakkı fiyatını ise 1.41 TL olarak hesap ediyoruz. Yarın akşamki kapanış fiyatları ile referans fiyat hesabı güncellenecektir.

Eski Sermaye 4,347,051,284 Artırılacak Sermaye 4,100,000,000 Yeni Sermaye 8,447,051,284 Sermaye Artırım Oranı 94.32% Son Kapanış Fiyatı 3.91 Referans Hisse Fiyatı 2.50 Referans Rüçhan Fiyatı 1.41

ZİRAAT YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber – 04.06.2018

Financial Times gazetesinin haberin göre İtalyan bankası UniCredit, Fransız rakibi SocGen ile birleşmeyi planlıyor. Gazete konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde UniCredit’in Fransız CEO’su Jean-Pierre Mustier’in birkaç aydır bu fikre öncülük ettiğini belirti. Kaynaklar, resmi bir temasın yapılmadığını, ancak SocGen yöneticilerinin de bir birleşme olasılığını araştırdıklarını söylediler. (Kaynak: Matriks)

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber – 04.06.2018

(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Banka yaptığı açıklamada, yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli bir lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) olmak üzere, 06 Haziran 2018 ile 20 Haziran 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacağını bildirdi. Banka geçtiğimiz ay %94,32 oranında bedelli sermaye artırım kararı almıştı.

 

ICBC YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Teknik Analiz  – 29.05.2018

Teknik Bilgilendirme YKBNK  AL 4.39 4.41

 • Hisse için  ikinci hedef değerimiz  4.34  -4.35 bandıydı. 4.35  kuvvetli direnç noktasıydı. Bu seviyenin üzerinde,
 • 4.39 (yıllık ortalama)  haftalık bazda  4.41*  sonraki direnç seviyeleri olup, belirleyici olacağını düşünüyoruz.
 • 4.47  4.49  4.54  bir sonraki bant olarak ön plana çıkabilir.
 • Aşağıda 4.32-4.30  bandı izlenebilir.  Sarkma 4.20   4.17’de gap oluştu.
 • MACD ortalaması üzerinde sıfır çizgisine yöneldi.
 • Diğer kısa vadeli göstergelerde yeni tepe sonrası dip oluşumlarına paralel- güçlenme devam edebilir.
 • Hatırlayacak olursak banka  30 Nisan 2018 tarihinde  Sermayenin nakden arttırılmasına ilişkin SPK başvurusu yapmıştı. Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)  94,31680

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz  – 04.05.2018

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), 2018 yılı beklentilerini revize ederken, 2020 strateji ve hedeflerini açıkladı (+) Banka 2018 yılı beklentilerini revize etti. Banka daha önceden %40 civarında beklediği gider/gelir oranının %40’ın altında olarak revize ederken, 2018’de faaliyet giderlerinde enflasyonun altında artış (Banka’nın enflasyon tahmini: %9,0) beklentisini korudu. Enflasyon etkisi hariç yatay Net Faiz Marjı beklentisini enflasyon dahil yatay olarak yukarı yönlü revize ederken, devam eden iç sermaye yaratma ve yeni tanıtılan sermaye güçlendirme planı çerçevesinde Sermaye Yeterlilik Rasyo’sunu >13’den >15’e revize etti. Banka ayrıca 2018 yılında gelişen ortalama maddi özkaynak kârlılığı ile net kar büyümesini orta – onlu’dan yüksek – onlu’ya revize etti.  Ayrıca Yapı Kredi Bankası 2020 strateji ve hedeflerini açıkladı. Banka 2020 yılında ≥ % 17 ortalama maddi özkaynak karlılığı, ≥ %1,7 seviyesinde ortalama aktif kârlılığına ulaşmayı hedeflemektedir.

Banka’nın açıkladığı 4 maddeden oluşan stratejik yapı taşları şu şekildedir:

 1. Sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi ve optimize edilmesi: 1 mlr $ sermaye arzı ve yaklaşık 0,5 mlr $ ilave ana sermaye ihracı 1 ile yaklaşık 1,5 mlr $ sermaye artışı, Çekirdek Sermaye Oranını, yasal sınırların en az 200 bp üzerinde tutma hedefi, 2020’de temettü ödemesine tekrar başlanması (2019 kârı üzerinden)
 2. İş hacimlerinin kendi içinde dengelenmesiyle sağlanacak sürdürülebilir gelir: Hem kredilerde hem de mevduatta küçük ölçekli işlere odaklanılması, «Anabanka müşterisi» penetrasyonunun artırılması, Daha fazla komisyon geliri yaratımı için işlem bankacılığına ağırlık verilmesi, Yeni müşteri kazanımına devam edilmesi. (2020H Gelir Marjı: ≥ %4,7)
 3. Verimlilik kazanımlarıyla iyi yönetilen maliyet yapısı: Müşteri deneyimini geliştiren dijital bankacılık uygulamalarının hızlandırılması, Operasyonel süreçlerde ve hizmet kanalı süreçlerinde mükemmelliğe ulaşılması. (2020H: Gider/Gelir: ≤ %36)
 4. Aktif kalitesinin optimizasyonu: Mevcut risk iştahının korunması, Şirketler için bire bir, bireyler için ise otomatik ve model odaklı kredi değerlendirme, tahsis yaklaşımı ve merkezileştirilmiş risk izleme, İyileştirilmiş tahsilat süreci ve takipteki krediler için aktif stok yönetimi. (2020H: Toplam Risk Maliyeti: ~%1,0)

Yorum: Banka’nın 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin yanı sıra, sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi dahil olmak üzere banka finansallarının zayıf olduğu bazı alanda iyileşme sağlayacak 2020 hedef ve stratejilerini açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Bu gelişmeler orta-uzun vadede hem banka finansallarını hem de hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz  – 04.05.2018

Yapı Kredi Bankası dün analist beklentilerinin bir miktar üzerinde 1.24 milyar TL olarak gerçekleşen 1Ç18 net kârının ardından düzenlediği yatırımcı toplantısında 2018 yıllık net kâr artış beklentisini %13-15 aralığından %17- 18% aralığına yükseltti. Bu artışta öncelikle bankanın netfaiz marjı ve komisyon gelirlerindeki olumlu gelişmelerile TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getiri beklentisindeki artışın etkili olduğunu düşünüyoruz.

Banka ayrıca 2018 yılına ilişkin olarak hedeflerini revize ederek (i) komisyon gelirlerinin %10-12; faaliyet giderlerinin enflasyonun altında artacağı öngörüsünü korudu (ii) kredi ve mevduata ilişkin %10-12 büyüme hedeflerini değiştirmedi, (iii) kredi maliyeti beklentisinde hafif iyileşme tahminini korudu ve (iv) planlanan sermaye artışı sonrası yıl sonu sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) beklentisini %13 düzeyinden %15 düzeyine yükseltti. Bankanın bu beklentileri paralelinde biz de 2018 ve 2019 kâr beklentilerimizi %3,5 artışla 4,2 milyar TL ve 4,85 milyar TL düzeyine çıkarıyoruz. Banka için 12 aylık fiyat hedefimiz 5,20 TL ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası, dün ayrıca Londra’da düzenlediği toplantıda 2018 – 2020 yıllarını kapsayan orta vadeli büyüme ve kârlılık stratejilerini de yatırımcılarla paylaştı. Buna göre banka 1,5 milyar dolara ulaşması hedeflenen sermaye artışı ve sermaye benzeri tahvil ihracı sonrası (i) sermaye rasyolarını yasal sınırların 200 baz puan üzerinde korumayı hedeflediğini, (ii) gelirmarjında 30 baz puanlık artışla %4,7 oranına ulaşılacağını (iii) maliyet ve gelir tarafındaki iyileşmelerle gelir/gider oranının %42’den %36’a indirileceğini (iv) kredi risk maliyetinin %1,3’ten %1,0’e çekileceğini (v) ortalama aktif getirisinin %1,3’ten %1,7’ye çıkarılacağını ve buna bağlı olarak (vi) özkaynak kârlılığının %13,5’ten %17,0’ye çekileceğini ifade etti. Bankanın orta vadeli strateji hedeflerinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmasını ve hisse fiyatı üzerinde göreceli olarak olumlu yansıması olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz  – 04.05.2018

Yapı Kredi Bankası – Banka yönetimi 2020 yılına yönelik stratejik planını açıkladı. Açıklanan stratejik planının dört tane ana yapı taşları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, i) Sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi ve optimize edilmesi, ii) İş hacimlerinin kendi içinde dengelenmesiyle sağlanacak sürdürülebilir gelir yaratılmasının sağlanması, iii) Verimlilik kazanımlarıyla iyi yönetilen maliyet yapısı, iv) Aktif kalitesinin optimizasyonudur.

Buna bağlı olarak, banka yönetimi çekirdek sermaye rasyosunun yasal sınırın en az 200 baz puan üzerinde gerçekleşmesini, gelir marjını %4,7’e eşit veya daha yüksek olması, gider/gelir rasyosunun %36 veya daha altında gerçekleşmesi, toplam risk maliyetinin 100 baz puan olarak kaydedilmesi beklenmektedir. Karlılık olarak ise, Yapi Kredi Bankası’nın ortalama maddi öz kaynak karlılığının %17 ve daha üstü olarak gerçekleşmesi ve ortalama aktif karlılığının ise, %1,7 ve daha üstü olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yapi Kredi Bankası’nın konuyla ilgili sunumuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680750 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)Yapı Kredi Bankası 1Ç18 için bizim tahminimizin %17,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %14,0 üzerinde 1,24 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel bazda %41,4, yıllık bazda ise %24,2 artışa işaret etmektedir. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net faiz ve net & ücret komisyon gelirleri ile net kar tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka’nın 1Ç’de net faiz gelirleri çeyreksel bazda %3,0 artarak 2,77 mlr TL, Net ücret & komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %25 artarak 986 mn TL düzeyine çıkmıştır. Banka bugün TSİ 16:00’da 1Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans toplantısı düzenleyecek.

Yorum: Açıklanan 1Ç sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %1,6 daha kötü, banka endeksine göre ise %2,3 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Yapı Kredi Bankası için 4,61 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Yapı Kredi 1. çeyrek karı bizim bizim 1.082 milyon TL ve piyasanın 1.091 milyon TL beklentisinin üzerinde 1.244 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı %16,1 oldu. Karın beklentilerin üzerinde gelmesinde temel sebep güçlü gelen ana gelir kalemleri oldu. Hem net faiz gelirleri hem de komisyon gelirleri beklentilerimizi aştı. Özel karşılık rakamları bizim beklentimiz paralelinde iken, genel karşılık rakamlarının bizim beklentimizin üzerinde olduğu görülüyor. Genel olarak sonuçların güçlü olduğunu düşünüyoruz ve hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Banka bugün saat 16.00’da bir yatırımcı toplantısı yapacak ve sermaye artırımı ve gelecek planları konusunda yatırımcıları bilgilendirecek.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Yapı Kredi Bankası 1Ç18 Finansalları Değerlendirmesi – Güçlü operasyonel karlılık hisse için olumlu olabilir Yapi Kredi Bankası 1Ç18 konsolide olmayan finansallarında 1,244 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artarken bir önceki döneme göre ise %41 oranında artış gösterdi. Güçlü gelen net faiz geliri ve komisyon gelirleri açıklanan kar rakamını beklentimizin üzerine taşımıştır. Bununla birlikte bankanın 100 milyon TL serbest karşılık ayırdığını da belirtmek isteriz. Banka bu karşılığı ayırmasaydı net kar daha yüksek bir seviyede gerçekleşecekti. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Yapı Kredi Bankası – 1Ç18 net kar rakamı 1.244 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %41 artışı ve yıllık bazda %24 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.151 milyon TL’den %8 fazla olup, piyasa beklentisi olan 1.091 milyon TL’den %14 daha yüksektir. Bankanın toplam gelirleri beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiş olup, beklentimizden daha düşük gerçekleşen faaliyet giderleri ve effektif vergi oranı net kar rakamının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu. Yapı Kredi Bankası’nın özsermaye karlılığı %16 olarak gerçekleşmiş olup, 4Ç17’de %11,9 olarak kaydedildi.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 27.04.2018

Yapı Kredi Bankası (YKBNK), %94,32 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı (YKBNK, KCHOL için olumsuz)  Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu tarafından, Banka’nın 10 mlr TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4,35 mlr TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %94,31680 oranında arttırılarak 8,45 mlr TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

 • Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1,0 TL’dir.
 • Banka yaptığı açıklamada, söz konusu sermaye artırımının, Banka’nın 2020 hedefleri doğrultusunda yapıldığını belirtti. Bu hedefler şu şekildedir: ü Sermaye Pozisyonun Güçlendirilmesi ve Optimize Edilmesi ü Sürdürülebilir Gelir Elde Edilmesi ü Verim Kazanımı Sağlanması ü Aktif Kalitesinin İyileştirilmesi
 • Öte yandan, banka açıkladığı sermaye güçlendirme planı çerçevesinde, sermaye artırımının 2018 Haziran’da tamamlanmasının planlandığını bildirirken, ayrıca gösterge büyüklüğü yaklaşık 500 mn $ olan ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracını da hedeflediğini duyurdu.
 • Banka ayrıca, 500,8 mn TL tahsili gecikmiş alacağını 28,2 mn TL bedelle satmaya karar verdiğini duyurdu.

Yorum: Banka’nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırım haberinin kısa vadede hisse üzerinde satış baskısını artıracağını düşünüyoruz. Ancak yaklaşık 4,1 mlr TL’lik sermaye artırımının bankanın sermayesini güçlendireceği için gelişmeyi orta-uzun vadede hem finansallar hem de hisse performansı için olumlu buluyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre, Banka’nın 2017 yılsonunda %10,91 ile sektör ortalamasının altında seyreden çekirdek Sermaye Yeterlilik Rasyo (SYR)’sunun sermaye artırımını ardından 164 bp artış ile %12,6 düzeyine çıkaracağını, SYR’sinin ise yaklaşık %16 düzeyine ulaşacağını tahmin ediyoruz. BDDK verilerine göre, 2017 yılsonu itibariyle yerli özel sermayeli mevduat bankalarının ortalama SYR’si %16,1, çekirdek SYR ise %13,3 düzeyindedir.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 27.04.2018

Yapı Kredi Bankası için beklenen bedelli sermaye artırımı kararı açıklandı. Yapı Kredi Bankası 4.1 milyar TL’lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu rakam yaklaşık olarak 1 milyar $’a tekabül etmekte ve %94.32 oranında bir bedelli sermaye artırımı anlamına gelmektedir. Sermaye artırımının ardından bankanın ödenmiş sermayesi 8,447 milyar TL’ye yükselecektir.

Sermaye artırımı için tarih açıklanmadı ancak 3 Mayıs’ta Londra’da 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanması ile birlikte bir yatırımcı konferansı düzenleneceği açıklandı. Bu takip eden dönemde tarihin kesinleşmesini bekliyoruz.

Sermaye artırımı bankanın sermaye yeterlilik oranlarına 125 baz puan kadar olumlu bir katkı sağlayacaktır. 2017 defter değerine göre 0.60 F/DD oranı ile işlem göre bankanın bedelli sermaye artırımı sonrası F/DD oranı 0.64’e denk gelmektedir. Bedelli sermaye artırımı bir süredir piyasada konuşulduğu için hisse fiyatı üzerinde olası bir negatif etkinin sınırlı olmasını bekleriz. Temel açıdan değerlendirildiğinde ise sermaye artırımının bankanın finansal güçlülüğünü artıracağı için özellikle mevcut yüksek faiz ortamında bankanın operasyonlarına önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Yapı Kredi Bankası takipteki kredi portföyünden 501 milyon TL tutarında satış yapacağını da açıkladı. Bu satışın ardından 28.2 milyon TL’lik bir gelir beklenmektedir (%94.4 iskonto oranı). 2017 yılsonu finansallarına göre bu satışın takipteki kredi oranına 24 baz puan kadar aşağı çekerek %4.0 seviyesine yakınlaştırmasını bekleriz (1Ç18’deki 503 milyon TL tutarındaki takip portföyünden yapılan satışı da dikkate alarak).

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz – 27.04.2018

Yapı Kredi Bankası – Yönetim Kurulu, bankanın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.100.000.000 TL (%94,3168) artırılarak 4.347.051.284 TL’den 8.447.051.284 TL’ye çıkartılmasına karar verdi. Sermaye artırımı sonucu elde edilecek 4.100.000.000 TL’lik nominal değerli yeni payların satışından elde edilecek fon, sermaye yeterlilik rasyolarının güçlendirilmesinde ve bilançonun güçlenmesinde rol oynayacaktır. Ayrıca, elde edilen fonun küçük ölçekli krediler segmentinde Banka’nın müşteri portföyünü genişletmesinde kullanılması, bu fon ile dijital bankacılık faaliyetlerine yönelik artan talebin karşılanması ve yeni dijital bankacılık ürünleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu Özkaynak Yönetmeliği’nin “İlâve Ana Sermaye” başlıklı 7’inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip 500 milyon ABD Doları tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı yapılmasını planladığını açıkladı.

Yapılacak bedelli sermaye artırımının sermaye yeterliliği rasyosunu 164 baz puan olumlu etkilemesini ve İlâve Ana Sermaye bazlı borçlanma aracı ihracının, eğer ihraç tamamlanırsa, ise 82 baz puan olumlu etkilemesini beklemekteyiz. Son olarak, Yönetim Kurulu 28.02.2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 500,8 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacağın, toplam 28,2 milyon TL bedelle satma kararı aldı.

Yapı Kredi Daha Güçlü Bilanço İçin Sermaye Artırımına Gidiyor

Yapı Kredi Kar Dağıtım Politikası Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 20.02.2018

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 20.02.2018 tarihli kararı ile; yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum ve Banka ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen Banka Kar Dağıtım Politikası’nın ekli şekilde Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

Banka’nın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Banka Esas Sözleşmesi’nde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Banka’nın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygun görüşü dikkate alınarak dağıtılacak kâr payının, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, Esas Sözleşme’ye istinaden net kârın bir kısmını veya tamamını gelecek yıla veya olağanüstü yedek akçeye nakledebilir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Banka Esas Sözleşmesine göre Genel Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ihraç edilen ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte olan borçlanma araçları için faiz ve temettü ödemelerinin iptal edilmesi durumunda, pay sahiplerine de ilgili yıla ilişkin temettü ödemesi yapılmayabilir.

Kâr Dağıtım Politikası’nın, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve finansal durum da gözetilerek gerektiğinde Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6
0
0

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 07.02.2018

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 4Ç17 Finansal Sonuçları: Takipteki krediler oranı 11 bp arttı (=)

Yapı Kredi Bankası 4Ç17 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine yakın 880 mn TL (çeyreksel +%5, yıllık +%54) net kar açıkladı. Banka’nın 4Ç’de swap maliyetlerinden düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) çeyreksel bazda 26 bp artış gösterirken, özkaynak karlılık oranı ise beklentimize paralel %12,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca son çeyrekte Banka’nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe göre 11 bp artış ile %4,47 düzeyine yükselirken, yıllık bazda ise 39 bp iyileşme gösterdi.

Banka’nın 4Ç net dönem karı hem bizim hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 4,61 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

Banka ayrıca 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Yapı Kredi Bankası 2018 yılında TL cinsinden ticari ve bireysel krediler kaynaklı büyümenin etkisi ile toplam kredi hacminde %12-14 artış öngörmektedir. Bu oran Bloomberg konsensüs beklentinin bir miktar altına işaret ederken, bizim tahminimize ise paraleldir. Aynı dönem için %12-14 aralığında mevduat büyümesi öngören banka bireysel mevduat ve vadesiz bireysel mevduatın toplam içindeki payının daha fazla arttırılmasını hedeflemektedir.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 07.02.2018

YKBNK: Yapı Kredi’nin 4. çeyrek karı bizim 838 milyon TL tahminimizin, piyasanın 855 milyon TL beklentisinin hafif üzerinde, 880 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %11,9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri beklentimizi aşsa da, düşük gelen provizyon giderleri bunu dengelediği görülüyor. Geçen çeyrek yüksek maliyetli TL mevduatları azaltarak bunun yerine daha çok borçlanma yapmıştı. Bu stratejinin yardımıyla TL mevduat maliyetlerinde çeyreksel 20 baz puan düşüş gerçekleşti.

Toplam (TL+YP) mevduat maliyeti de 40 baz puan geriledi. Kredi getirilerindeki 25 baz puan artışla beraber kredi-mevduat spreadindeki genişleme, sektör ortalamasının çok üstüne çıkarak 65 baz puana ulaştı. TÜFEX gelirlerindeki artışın da katkısıyla swap giderlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 34 baz puan iyileşti. Komisyon gelirlerinde de 4. çeyrekte yıllık bazda %13 büyüdü. Böylece yıllık büyüme sene başında açıklanan bütçenin biraz üzerinde%11 seviyesine ulaştı. Net özel risk maliyetinde çeyreksel 37 baz puan düşüşle 83 baz puan oldu.

Takipteki alacaklar arasında sınıflandırılan 2 büyük kredi hariç net takipteki kredi oluşumu 2014 yılından beri en düşük seviyesine indi. Sermaye yeterlilik oranı ve ana sermaye yeterlilik oranları solo mali tablolarda 42 ve 37 baz puan düşerek sırasıyla %14,5 ve %10,8’e indi. Konsolide ana sermaye yeterlilik oranı ise halen nispeten zayıf bir seviyede (%9,9).

Banka yönetimi, sermaye yeterliliği hesabında içsel değerlendirmeye dayalı yönteme geçmek için BDDK’ya başvurulduğunu ve olası yöntem değişikliğinin sermaye yeterliliğine 100 baz puan kadar katkı yapabileceğini açıkladı. Ayırıca mevcut sermaye yeterliliği oranlarının yasal olarak yeterli olduğu belirtildi. Banka 2018 beklentilerini de paylaştı. Net faiz marjının enflasyon etkisi hariç yatay kalması, net risk maliyetinin hafif aşağı gelmesi öngörülüyor. Net karda orta- onlu kar büyümesi hedeflenmiş. Genel olarak beklentilerin bizim tahminlerimizle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Bankanın aktif kalitesi ve gider tarafında olumlu gidişini beğeniyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 5,34 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 07.02.2018

Yapı Kredi Bankası – 4Ç17 net karını 880 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %5 ve %54 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimizin (830 milyon TL) hafif üzerinde ve piyasa beklentisi (855 milyon TL) ile uyumlu gerçekleşmiştir. 4Ç17 sonuçlarında, Yapı Kredi Bankası’nın ana bankacılık faaliyetlerinden kuvvetli gelir elde ettiğini ve aktif kalitesinin beklentimizden daha iyi gerçekleştiğini görüyoruz.

Bankanın çekirdek gelirleri çeyreksel bazda %17 artış kaydetti. Bu artışın altında yatan en önemli iki sebebin, kredi-mevduat makasındaki, çeyreksel bazdaki, 63 baz puanlık iyileşme ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki artış (4Ç17: 663 milyon TL, 3Ç17: 252 milyon TL) olduğunu görüyoruz. Net faiz marjı, çeyreksel bazda 54 baz puan iyileşmiş olup, %4,25 olarak kaydedilmiştir. Diğer taraftan, bankanın swap maliyetlerinde artış gerçekleşmiş olup (4Ç17: 373 milyon TL, 3Ç17: 252 milyon TL) buna bağlı olarak swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı 37 baz puan artış kaydetmiştir.

Kredi büyümesi çeyreksel bazda %5 olarak kaydedilmiş olup, TL krediler %5, YP krediler ise ABD doları ve çeyreksel bazda %1 daralmıştır. TL kredi büyümesi ağırlıklı olarak işletme kredilerinden kaydedilmiş olup, bireysel kredilerdeki büyüme %2 olarak gerçekleşti. Takibe dönüşen kredi oranı çeyreksel bazda 11 baz puan artarak %4,5 olarak kaydedildi ve bu kredilere uygulanan karşılık oranı %77 oldu. Spesifik risk maliyetleri 120 baz puan olarak kaydedilirken çeyreksel bazda 43 baz puan geriledi. Brüt risk maliyetleri ise 11 baz puan gerileyerek 151 baz puan olarak kaydedildi. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %4,6 artış kaydetti ve toplam kredilerin %2,8’ini oluşturdu. 2. Grup kredilerdeki artış telekomünikasyon sektöründe bulunan bir şirkete verilen kredinin 2. Grup altında sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır.

Faaliyet giderleri çeyreksel bazda %23 ve yıllık bazda %21 arttı. Artışın altında yatan ana sebepler, personel giderleri haricindeki giderlerdeki artışlar olup, burada bankanın emeklilik sandığı ile alakalı olarak 123 milyon TL provizyon ayırdığını belirtmek isteriz. Çekirdek ve toplam sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda sırasıyla 37 ve 40 baz puan gerileyerek %10,9 ve %14,5 olarak kaydedildi. Öz sermaye karlılığı olarak baktığımızda ise, 4Ç17’de YKB’nin öz sermaye karlılığı çeyreksel bazda 20 baz puan iyileşerek %11,9 oldu ve 2017 yılında öz sermaye karlılığı, yıllık bazda, 79 baz puan artış kaydederek %12,8 olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 07.02.2018

Yapı Kredi’nin net karı beklentiler dahilinde / Bankanın 2018 beklentileri de tahminlerimiz ile uyumlu Net kar beklentiler dahilinde. Yapı Kredi Bankası 4Ç17 konsolide olmayan finansallarında 880 milyon TL net kar açıkladı (+%5 ç/ç ve +%54 y/y). Dönemsel özsermaye karlılığı %11.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 855 milyon TL bizim beklentimiz ise 858 milyon TL seviyesinde idi. Bankanın 2017 tüm yıl kar rakamı ise %23 yıllık artış ile 3,614 milyon TL özsermaye karlılığı ise %12.8 olarak gerçekleşti. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Dönemin öne çıkan hususları. Gerek kredi gerekse de mevduatta sektörden biraz daha hızlı büyüme (sırası ile %4.8 ve %5.5) ve büyümenin TL tarafta olması göze çarpıyor. Kredi/Mevduat faiz makasının bir önceki döneme göre ~70 baz puan iyileşme göstermiş olması da önemli. 34 baz puanlık marj artışına heme TÜFE’ye endeksli bonolar hem de kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşme katkı sağlamış. 2017 yılında şube ağındaki 70 şubelik daralmanın faaliyet giderlerindeki artışı %9 ile sınırladığını düşünüyoruz. Aktif kalitesinde ise hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirilebilecek konular var.

4Ç17’deki 634 milyon TL’lik net takibe dönüşüm miktarı 2017 içerisindeki en yüksek miktar. Bununla birlikte 200 milyon $’lık OTAŞ kredisi de yakın izlemeye dahil edilmiş. Olumlu tarafta ise OTAŞ kredisi hariç tutulduğunda yakın izlemedeki kredilerin 500 milyon TL kadar azaldığını görüyüruz. Bununla birlikte en az üç kez yeniden yapılandırılmış kredilerin toplam canlı krediler içerisindeki payının 3Ç17’deki %0.41 seviyesinden %0.24’e gerilemiş olmasını ise önümüzdeki dönemlerdeki aktif kalitesi açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz

Banka yönetiminin 2018 beklentileri. %12-14 bandında kredi ve mevduat büyümesi, faiz marjının TÜFE’ye endeksli bonolar hariç tutulduğunda yatay seyri (dahil olarak bakıldığında ise 20 baz puan kadar daralma), operasyonel giderlerin enflasyonun altında bir artış göstermesi, komisyon gelirlerinin %10-12 bandında artış göstermesi Maliyet/Gelir oranını ~%40 seviyesine getirmesi bekleniyor. Aktif kalitesi tarafında kısmi bir 10 baz puanlık iyileşme beklentisi var. Sermaye yeterlilik oranının ise %13 seviyesinin üzerinde kalması bekleniyor. Bu beklentilerin %15 seviyelerinde bir kar artışı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Genel hatları ile bankanın 2018 beklentilerinin bizim beklentimize paralel olduğunu görüyoruz. Biz bankaya göre operasyonel gider artışında biraz kötümser faiz marjı tarafında ise biraz daha iyimser bir beklenti ile 2018 yılında YKB’nin kar rakamının %19 artış göstermesini bekliyoruz.

 

Yapı Kredi Bankası Medyada Çıkan Haberler Hakkında Açıklama Yaptı – 12.01.2018

Medyada Bankamız sermayesinin artırılacağına ve bu konuda yatırım bankaları ile görüşüldüğüne dair bazı haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Bankamız, gerektiğinde yatırım bankaları ile görüşerek faaliyetleri ve finansal yapısına ilişkin stratejik değerlendirmeler yapmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Daha önce de basında çıkan benzer haberler nedeniyle Bankamızca açıklandığı üzere, SPK ve BDDK düzenlemeleri ile tabi olduğumuz diğer mevzuat uyarınca sermaye artırımı ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilmekte olup Bankamız Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliğine göre kamuya açıklanacak herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

Garanti Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

Yapı Kredi (YKBNK, EÜ, Fiyat:4.45TL, Piyasa Değeri TL19,344mn): Medyada çıkan habere göre, Yapı Kredi sermaye artırımına gidebilir. Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, İtalyan UniCredit SPA ve Koç Holding’in eşit ortak olduğu Yapı Kredi’de 1 mlr dolar sermaye artırımına hazırlandığını kaydetti.

Kaynaklar, sermaye artırımının %80’inin iki ana sermayedarın katkısı ile, geri kalanının ise yeni hisse ihracı ile olabileceğini belirtti. Yapı Kredi’nin toplam sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu Eylül 2017 itibariyle %14.9 ve %11.3 seviyesinde.

Hesaplamalarımıza göre 1mlr dolarlık sermaye artırım sermaye yeterlilik rasyolarını yaklaşık 160bps yukarı taşıyor. Güçlü sermaye uzun vadeli büyüme projeksiyonları anlamında olumlu olmakla birlikte, kısa vadede haberin hisse etkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Koç Holding’in 9A17 sonu itibariyle 2.1mlr ABD$ brüt nakit pozisyonu ile olası bir sermaye artırımına katılabilecek nakdi bulunmaktadır. Koç Holding haberi teyit etmemiş olup haberi Koç Holding için etkisini bu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ak Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

Dün gelen bir bilgiye göre Yapı Kredi Bankası 1,0 milyar dolar tutarında bir sermaye artışına hazırlanıyor. Ancak aynı kaynak daha sonra Koç Grubu’nun bu konuda alınmış bir karar olmadığı yönündeki görüşüne de yer verdi. Hatırlanacağı üzere benzer iddialar geçtiğimiz Temmuz ayında da göndeme gelmişti. Yapı Kredi’nin %81,8’i Koç Holding ve Unicredit tarafından kontrol edilirken, geri kalan hisseleri borsada işlem görüyor. Bankanın 9 aylık bilançosuna göre konsolide bazda SYR’si %13,8 ve çekirdek sermaye oranı ise %10,3 ile rakiplerinin gerisinde bulunuyordu. Söz konusu sermaye artışı bankada yaklaşık %87 düzeyinde bir bedelli artışını gündeme getirebilir.

Oyak Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

YKBNK: Çıkan bir habere göre, Yapı Kredi 1 milyar dolarlık bir sermaye artırımına gitmeye hazırlanıyor. Haberde Koç Holding’in bu konuda alınmış bir karar olmadığını açıkladığı belirtilmiş. Yapı Kredi’nin diğer özel bankalara göre nispeten daha düşük bir ana sermaye oranına sahip olması, nispeten iskontolu çarpanlardan işlem görmesinin sebeplerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadede bu sorunun çözümü banka için olumlu olacaktır, fakat kısa vadede sermaye artırım haberi hisseyi olumsuz etkileyebilir.

Tacirler Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

Yapı Kredi Bank – Medyada yer alan bir haberde, Unicredit SPA ve Koç Holding’in eşit ortak olduğu Yapı Kredi Bankası’nda 1 milyar dolar sermaye artırımına hazırlandığını kaydedildi. 30 Eylül 2017 itibariyle, Yapı Kredi Bankası’nın konsolide özsermayesi 29 milyar TL seviyesinde olup, bankanın konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranı, ana sermaye yeterliliği oranı ve sermaye yeterliliği oranı rasyoları, sırasıyla, %10,33, %10,20 ve %13,76 idi.

Şeker Yatırım – Yapı Kredi YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.01.2018

UniCredit SPA’nın ve Koç Holding’in, eşit ortak oldukları Yapı Kredi Bankası’nda (YKBNK), 1 milyar dolarlık sermaye artırımına hazırlandıkları belirtilmiştir. Yapı Kredi Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu 3Ç17 itibariyle %14.9’dur (Hafif negatif).

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Beklentilerin üzerinde gelen kar rakamı kısa vadede Yapı Kredi hissesi için olumlu Yapi Kredi Bankası (YKB) 3Ç17 konsolide olmayan finansallarında 841 mln TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarken bir önceki çeyreğe göre ise %6 kadar daralmıştır. Bu dönemde bankanın özsermaye karlılığı ise %11.7 olarak gerçekleşti. 758 mln TL’lik piyasa beklentisine paralel olarak beklentimiz YKB’nin 754 mln TL net kar açıklayacağı şeklindeydi. Ancak genel karşılık giderlerinin tahminlerimizin altında kalmasına bağlı olarak bankanın açıkladığı net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemin öne çıkan olumlu unsurları: i. Net faiz marjının bir önceki çeyreğe göre 5 baz puan kadar artması ii. Operasyonel giderlerin 3Ç17’de yıllık bazda yatay kalması dokuz aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre sadece %4 artış göstermesi iii. Takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının 170 baz puan artarak %78 seviyesine yükselmiş olması iv. Yakın izlemedeki kredi portföyünün giderek iyileşen bri trend içerisinde olması olarak sıralanabilir.

Görece olumsuz olarak ise: i. TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının %157 seviyesine yükselmesi (2Ç17: %131) ii. Net takibe dönüşüm oranının 102 baz paun ile hala 50 baz puanlık rakiplerinin ortalamasının üzerinde olması olarak söylenebilir.

Sonuçları genel anlamda “olumlu” olarak değerlendiriyoruz ve hisse fiyatına kısa vadede olumlu yansıması olabileceğini düşünüyoruz. Değerleme açısından rakiplerine kıyasla daha cazip seviyede işlem gören YKB hissesinde kalıcı bir toparlanmanın ise aktif kalitesindeki iyileşme eğer hızlanırsa 2018 yılında olabilir görüşündeyiz. YKB için TUT olan önerimizi ve 4.94 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Yapı Kredi Bankası – 3Ç17 sonuçlarını 841 milyon TL net kar rakamı ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %6 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %4 artışı işaret etmektedir. 3Ç17 net kar rakamı beklentimiz olan 723 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 758 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç17 sonuçlarında ana bankacılık faaliyetlerinde olumlu bir performans olduğunu ve aktif kalitesinde beklentimizden daha iyi sonuçların olduğunu görüyoruz ki, net kar tahminimizdeki olumlu yönde sapmanın ana sebebini oluşturmaktadır.

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)

Yapı Kredi Bankası 3Ç17 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerinin %11 üzerinde 841 mn TL (çeyreksel -%6, yıllık +%4) net kar açıkladı.

Temel olarak bankanın 3Ç’de beklentimizden daha düşük gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. 3Ç’de net faiz marjını korumayı başaran Banka’nın net ticari zararının artması net karını olumsuz etkiledi.

Banka’nın 3Ç net dönem karı hem bizim hem de piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerine etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Hedef fiyat: 5,34 TL

Yapı Kredi’nin 3. çeyrek karı bizim 759 milyon TL tahminimizin, piyasanın 758 milyon TL beklentisinin üzerinde, 841 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %11,7 olarak gerçekleşti. Karın beklentimizi aşmasında temel sebep beklenenin altında gerçekleşen karşılık giderleri oldu.

Swap giderlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 8 baz puan iyileşti. Yapı Kredi yüksek maliyetli TL mevduat yerine YP mevduat ve swap kullanarak likitide sağlama yoluna gitmiş. Bunun da net faiz marjına destek olduğunu görüyoruz. Ayrıca TüFE’ye endeksli kağıtların değerlemesinde kullanılan TÜFE tahmini %8,8’den %9,5’a revize edilmesi 53 milyon TL ilave gelir yaratmış. Bunun marj üzerindeki etkisinin 8 baz puan olarak hesaplıyoruz. Komisyon gelirlerinde de 3. çeyrekte yıllık bazda %13 büyüdü. Böylece 9 aylık büyüme sene başında açıklanan bütçeye paralel %10 seviyesine ulaştı.

Net özel risk maliyetinde çeyreksel 12 baz puan artış var, ama geçen seneye kıyasla tahsili gecikmiş alacak oluşumunda yavaşlama göze çarpıyor. 2016 yılında ortalama çeyreksel net sorunlu kredi oluşumu 644 milyon TL seviyesindeyken, bu yıl 437 milyon TL seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda %1 düştü. Banka son iki sene de 127 şube kapattı ve bunun olumlu etkisini gider tarafında görüyoruz.

Sermaye yeterlilik oranı ve ana sermaye yeterlilik oranları solo mali tablolarda 7 ve 8 baz puan artarak sırasıyla %14,9 ve %11,3’e ulaştı. Konsolide ana sermaye yeterlilik oranı ise halen nispeten zayıf bir seviyede (%10,3). Bankanın aktif kalitesi ve gider tarafında olumlu gidişini beğeniyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 5,34 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Yapı Kredi Bankası 3Ç17 net kârını önceki çeyreğe göre %11 gerileme ile 841 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan rakam bizim 800 milyon TL tahminimizin hafif üzerinde kalırken, analist beklentileri ortalaması olan 758 milyon TL’nin oldukça üstünde geldi. Böylece Yapı Kredi Bankası’nın ilk dokuz aylık net kârı yıllık %16 artışla 2.735 milyon TL’ye ulaştı ve özsermaye kârlılık oranı da %13,1 oldu (2016 yılında %12,0). Net kâr rakamının beklentimizden yukarıda gelmesi bizim genel ve diğer karşılıklara ilişkin daha kötümser bir tahmin yapmamızdan kaynaklanıyor.

Diğer taraftan 749 milyon TL olan özel karşılık gideri bu kaleme ilişkin 735 milyon TL’lik tahminimize yakın geldi. Bankanın ayrıca faaliyet giderleri önceki çeyreğe göre %4 azalırken, ilk dokuz ayın yıllık artışı da sadece %4,4 oldu. Analistlerin bu kalemi de daha fazla tahmin etmiş olabileceklerini düşünüyoruz. Bankanın üçüncü çeyrek net kârında referans enflasyon değerinin %8,8’den %9,5’e çıkarılmasının 3Ç17 net faiz gelirine 53 milyon TL kadar ek katkısı oldu.

Buna ek olarak bankanın kredi – mevduat getiri makası da sektör ortalamasına göre daha dirençli kaldı. Bu nedenle Yapı Kredi’nin üçüncü çeyreğe ilişkin düzeltilmiş net faiz marjında (sektör genelindeki daralma öngörümüzün aksine) 6 baz puan kadar artış olduğunu hesaplıyoruz. Yapı Kredi’nin marj dinamiğindeki gelişim gözlenirken, provizyon ve faaliyet giderlerine ilişkin olumlu gelişme ivmesi korundu.

Özellikle faaliyet giderleri ve provizyonlar tarafında mevcut tahminlerimizin kârlılık açısından bir yukarı potansiyel taşıdığını düşünmekle birlikte, 3Ç17 sonuçlarının ardından 2017 için 3,5 milyar TL ve 2018 için 3,85 milyar TL olarak koruyoruz. Yapı Kredi Bankası için 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 5,10 TL seviyesinde bulunuyor ve %16 yukarı potansiyel taşıyor. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

 

KAP: Finansal Duran Varlık Satışı Açıklaması: Yapı Kredi “Yapı Kredi Bank Moscow”u Satıyor – 25.10.2017

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli kararı ile Bankamızın Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu %99,84 oranındaki 477.520.000 Rus Rublesi nominal değerli payların Rusya’da mukim Expobank LLC’ye 3.294.811.320,75 Rus Rublesi bedelle satılmasına ve buna ilişkin olarak Expobank LLC ile Pay Satınalma Anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.

Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu %99,84 oranındaki paylar ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’nun sahibi olduğu %0,16 oranındaki payların toplam 3.300.000.000 Rus Rublesi bedelle Expobank LLC’ye satışına ilişkin Pay Satınalma Anlaşması 25.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi’den UFRS finansal bilgiler hakkında önemli açıklama – 24.10.2017

Bankamızın 2017 Eylül üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak ana ortaklarımızdan Unicredit S.p.A ile henüz onaylanmamış konsolidasyon kapsamında paylaşılan bazı UFRS finansal bilgilerinin, Unicredit tarafından sehven kendi internet sitesinde yayımlandığı ve yatırımcılara açıklandığı bilgisi edinilmiştir.

Bu kapsamda, özel durum açıklaması yapılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, Unicredit S.P.A tarafından Bankamız ve iştiraklerine ilişkin açıklanan bilgilere ekte yer verilmiştir.

Bankamız ve iştiraklerine ait BDDK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar 27 Ekim 2017 tarihinde onaylanarak kamuya açıklanacak olup, UFRS ve BDDK verileri, farklılık arzedebilecektir. Uncredit tarafından açıklanan finansallara ilişkin bilgiler https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/group-results.html?topmenu=INT-TM_INV3_en003 adresinde yayımlanmaktadır.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 25.09.2017

Yapı Kredi Bankası tahsili gecikmiş alacaklarından toplam 307 milyon TL’lik tutarı 17,65 milyon TL bedel ile sattı. Böylece bankanın sene başından itibaren takipteki alacak satışları 1,6 milyar TL’yi aştı. En son satışın bankanın takipteki alacak rasyosuna 16 baz puan kadar olumlu katkı sağlayacağını hesaplıyoruz. Yapı Kredi’nin takipteki alacak rasyosu Haziran sonunda %4.4 olmuştu. Bankacılık sisteminde 2017 başından beri yapılan takipteki alacak satışlarının 4,0 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 21.09.2017

Unicredit büyüme gerektiyorsa Yapı Kredi Bankası’nda sermaye artırımına sıcak baktığını açıkladı Business HT’de yer alan bir habere göre Yapı Kredi Bankası’nın İtalyan ortağı olan Unicredit’in Genel Müdürü Yapı Kredi Bankası’nın büyümesinin daha fazla sermaye ihtiyacı gerektirmesi durumunda bankaya daha fazla sermaye koymaya istekli olduklarını açıkladı. Olası sermaye artırımının metodolojisine dair herhangi bir açıklama haberde yer almamasına rağmen Koç Grubu ile eş ortak konumundaki Unicredit’in Türkiye’deki iştirakine olan güveni açısından haberi Yapı Kredi Bankası için kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 21.09.2017

Basında çıkan haberlere göre Unicredit CEO’su Pierre Mustier büyüme sebebi ile ihtiyaç olursa Yapı Kredi’ye daha fazla para koyabileceklerini, Yapı Kredi’nin gelişiminden oldukça mutlu olduklarını açıkladı. Yapı Kredi’nin sermaye oranları yasal oranların oludkça üzerinde ve şu an için bir sermaye ihtiyacı gözükmüyor. Yapılan açıklama daha önce Unicredit’in Yapı Kredi’ye daha çok sermaye koyabileceği yönünde çıkan haberlere de parelel.

 

ZİRAAT YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 02.08.2017

Yapı Kredi Bankası’nın net dönem karı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,9 oranında azalarak 892mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 837mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 835mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net ücret ve komisyon gelirleri ile diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 1,9 milyar TL olmuştur.

Artan mevduat maliyetleri Banka’nın mevduatlara verilen faizlerinde %12 oranında artışa neden olurken, swap maliyetlerindeki artış ticari zararın 137mn TL artmasına neden olmuştur. Swap maliyetleri 1Ç2017’deki 114mn TL’den 2Ç2017’de 276mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, bir önceki çeyrekte %16,1 oranında artan net ücret ve komisyon gelirlerinin bu çeyrekte %2,9 oranında gerilemesi karın çeyreksel olarak düşmesinde etkili olan bir diğer faktör olmuştur. Karşılık giderleri ise özel karşılık giderlerindeki gerileme ve bir önceki çeyrekte ayrılan 50mn TL’lik serbest karşılığın bu çeyrek olmamasına bağlı olarak %7,8 oranında gerilemiş ve karı desteklemiştir.

Banka’nın toplam kredileri 2. çeyrekte TL kredileri kaynaklı olarak sadece %1 oranında artmıştır. Mevduatlar da ise ufak çaplı bir düşüş gerçekleşmiştir. TL kredilerde Kredi Garanti Fonu’nun da katkısıyla %2,9’luk artış kaydedilmiştir. Haziran sonu itibariyle KGF kaynaklı kredi tutarı çeyreksel bazda yaklaşık 7 milyar TL artarak 10 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı ise 2.çeyrek sonunda %113,7 olmuştur.

Banka’nın net faiz marjı çeyreksel bazda, mevduat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak ufak çaplı bir düşüş göstermiş ve %3,53 olmuştur. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise çeyreksel bazda sırasıyla %12,7 ve %1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı ise sorunlu kredi satışının da etkisiyle 25baz puan azalarak %4,39’e gerilemiş ancak sektörün üzerinde kalmaya devam etmiştir. Takibe düşen yeni krediler ve tahsilatlarda önemli bir değişim yaşanmamıştır. Banka, ikinci çeyrekte 826mn TL sorunlu kredi satışı gerçekleştirmiş ve bu satıştan 45mn TL gelir elde etmiştir. Son olarak, sorunlu kredilere ayrılan karşılık oranı 30 baz puan düşerek %76,3 olmuştur.

Yapı Kredi Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu, 44 baz puan artarak %14,84 seviyesine yükselmiştir. Banka’nın genel karşılıklarla ilgili BDDK tarafından yapılan son düzenlemelere istinaden 1,8 milyar TL’lik tamponu bulunmaktadır. Ayrıca Banka’nın serbest karşılık tutarı da 150mn TL’dir.

TACİRLER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 02.08.2017

Yapi Kredi Bankası – 2Ç17 net karını 892 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel olarak %11 gerilemeyi ve yıllık bazda %5 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 828 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 840 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın gelirleri beklentimiz dahilinde gerçekleşirken, beklentimizden daha düşük gerçekleşen faaliyet giderleri ve provizyon giderleri net kardaki hafif pozitif sapmanın sebepleri olmuştur. Ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda yatay kaldı ve yıllık bazda ise %18 büyüdü. Krediler çeyreksel bazda %1 büyüdü ve TL krediler %3 artarken, YP krediler, ABD doları bazında, %1,5 büyüdü. Aktif kalitesi çeyreksel bazda iyileşti ve spefisik risk maliyetleri 17 baz puan gerileyerek 152 baz puan olarak kaydedildi. Çekirdek Sermaye Yeterliliği oranı %11,2 olarak kaydedilirken, Sermaye Yeterliliği oranı %14,8 olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye karlılığı 2Ç17’de %13 olarak kaydedildi ve aynı oran 1Ç17’de %15 olarak gerçekleşmişti.

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Bloombergde yer alan bir habere gore Unicredit ve Koc Holding yapı Kredi Bankasında 1.0 milyar $ tutarında bedelli sermaye artırımı planlıyor. Bu sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda bankanın sermaye yeterlilik oranlarına 150 baz puan gibi pozitif bir katkısı olabilir. Ancak, her ne kadar Yapı Kredi Bankası kendi klasmanındaki bankalara göre daha düşük sermaye yeterlilik oranlarına sahip olsa da, gerek bankanın iyileşen özsermaye karlılığı gerekse de KGF desteği sayesinde sermaye kullanımının çok düşük seviyede olmasından dolayı bankanın yakın dönemde bir sermaye artırımına ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Ancak haber dün hisse üzerinde oldukça etkili oldu ve gün içerşsşndeki kazanımlarının hepsini geri verdi. Bankadan bu sabah gelen haberi doğrulamayan açıklama ile dünkü kayıplarını kısmen telafi edebileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Yapı Kredi Bankası bu sabah KAP’a gönderdiği notta basında yer alan sermaye artışı yapılacağına dair haberlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nda bu konuda alınmış bir karar olmadığı açıklamasında bulundu. Açıklama dün Bloomberg kaynaklı haberlerde bankanın İtalyan ortağı Unicredit’in bankaya 500 milyon dolara kadar bir sermaye desteği sağlamak istediği ve diğer ortak Koç Holding’in de aynı miktarda destek sağlaması için desteğini almaya çalıştığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Bilindiği gibi Unicredit ve Koç Holding, Yapı Kredi’nin %81.8’ini kontrol eden Koç Finansal Hizmetler’de eşit paya sahipler. Bankanın geri kalan %18,2 hissesi de azınlık hissedarlarında bulunuyor. Dolayısıyla iddia edilen sermaye artışının bankaya 1,2 milyar dolar (yaklaşık 4,4 milyar TL) gibi bir kaynak girişine imkan sağlayacağı değerlendirilebilir. Bu durumda Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç17 sonunda konsolide bazda %9,75 ve %13,35 olan çekirdek sermaye ve SYR rasyolarında 175 baz puan kadar artış olabileceğini ve bunun da kredi büyümesi konusunda bankayı rahatlatacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan Koç Holding’in de 1Ç17 sonu itibarıyla net nakit pozisyonu 506 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 05.05.2017

Yapı Kredi Bankası uluslararası bankalardan 1 ve 2 yıl vadeli toplam 1,350 milyon $ sendikasyon kredisi sağladı. Böylelikle banka vadesi dolan sendikasyon kredsini %92 oranında yenilemiş oldu. Toplam kredinin döviz kompozisyonu 306 milyon $ ve 956.5 milyon € şeklinde gerçekleşti. Kredinin toplam maliyeti 1 yıllık dilimde Libor + 145 baz puan ve Euribor + 135 baz puan ve 2 yıllık dilimde Libor + 220 baz puan ve Euribor + 210 baz puan olarak gerçekleşmiştir. 1 yıl vadede geçen yıla kıyasla 60 baz puan kadar bir maliyet artışı olmakla birlikte bunun mevcut piyasa koşullarına göre nomal ve beklentimiz dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Haberin hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Haber Yorum – 05.05.2017

Yapı Kredi Bankası yurtdışından toplam 1,35 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayarak vadesi dolan önceki borcunu %95 oranında çevirdi. Bankanın 1 ve 2 yıl vadeli olan yeni borçlanması 306 milyon dolar ve 956,5 milyar avrodan oluşuyor. Maliyet bir yıl vadeli kısım için Libor+%1,45/Euribor+%1.35 olarak belirlendi.

 

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Gelir kalitesi iyi, tahsilatlar güçlü…

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde 1.001 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 76, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 42 artışa işaret etmektedir. Yapı Kredi, bu çeyrek 50mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Bu tutar ayrılmasaydı kar rakamı yüzde 5 daha yukarıda olacaktı. Yapı Kredi’nin çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak artmasının etkisinde yüzde 10 yükselmiştir. Kredi getirisi/mevduat maliyeti makası daralırken komisyon gelirleri artmıştır. Bu çeyrek, net faiz marjı yatay kalmıştır. Karşılık giderleri ise yeni sorunlu kredi girişlerindeki yavaşlama ve genel karşılıkların normalleşmesi ile geri çekilmiştir. Swap maliyetlerindeki artış sermaye piyasası işlem zararı olarak yansımıştır. Sorunlu kredi tahsilatları ise artarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 49’unu (4Ç: yüzde 25) karşılamıştır.

İlk çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 22, 2018 için ise yüzde 15 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 4,36TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 5,2 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Yapı Kredi rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 7 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 14 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 19’dur.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 895 milyon TL’yi aşmış oldu. Bankacılık gelirlerindeki artış şirketin karlılığına olumlu yansıdı. Böylelikle bankanın özsermaye karlılığı çeyreksel olarak 597 baz puan iyileşerek %14.9 seviyesine ulaştı. Net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %5’lik artış gösterdi. Kredilerdeki artış ise özellikle Kredi garanti fonu sayesinde %4 seviyesine ulaştı. Banka’nın kredi garanti fonu aracılığıyla kullandırdığı krediler 3 milyar TL seviyesine ulaşarak kredi büyümesinin ana etkeni oldu. Yapı Kredi’nin net faiz marjı ise ilk çeyrekte %3.4 seviyesinde gerçekleşirken swap maliyetleri ile düzeltildiğinde 18 baz puanlık azalışla %3.2 oldu. Bankanın net ücret ve komisyonları ise çeyreksel olarak %15 artış göstererek karlılığı destekledi.

Takipteki krediler portföyünden yapılan satış ve tahsilatlarda görülen artış da karlılığı destekleyen bir diğer unsur oldu. Bankanın faaliyet giderlerinin ise çeyreksel bazda sabit kaldığı görülüyor. Yapı Kredi’nin takipteki krediler oranı %4.8’den %4.6’ya gerilerken bunda özellikle takibe düşen kredilerdeki azalma ve NPL satışı etkili oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise kurlardaki hareketten olumsuz etkilense de yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin de etkisi ile 2016 sonuna göre artarak %14.4 oldu. Bankanın kendi beklentilerine bakıldığında ilk çeyrek gerçekleşmelerinin birçok alanda bunun üzerine çıktığı görülüyor. Bunlar arasında krediler ve mevduat artışı yıllık bazda %16 seviyesine ulaşırken beklenti %10-12 seviyelerinde bulunuyor.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Yapı Kredi Bankası 1Ç17 net kârını önceki çeyreğe göre %76 ve önceki yıla göre %42 artırarak 1,0 milyar TL olarak açıkladı. Bankanın kârı bizim 910 milyon TL ve piyasanın 895 milyon TL beklentilerinin üzerinde geldi. Yapı Kredi böylece ilk çeyrekte %14,9 yıllıklandırılmış özkaynak kâr oranı elde etti (2016’da %12,0). Bankanın net kârının beklentimizin üzerinde gelmesi TL taraftaki nispeten kuvvetli kredi büyümesi ile faiz gelirlerinin tahminimizi aşmasından, takipteki alacak tahsilatlarının tahminimizin üzerinde bir gelir oluşturmasından ve iştiraklerden elde edilen gelirlerin öngörülerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Yatırımcıların özellikle TL kredi tarafındaki olumlu büyüme ve provizyon baskısındaki rahatlamayı olumlu değerlendireceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan kredi – mevduat makası üzerindeki baskı kârlılık açısından bir zorluk yaratabilir. 1Ç17 sonuçlarının ardından Yapı Kredi Bankası için kâr tahminlerimizi %5 arttırarak 2017’de 3.450 milyon TL’ye ve 2018’de 3.900 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Bankanın orta vadede özkaynak kârlılık oranının %12,5 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Bu düzeltmelerin ardından bankanın 12 aylık hedef fiyatını da %7 artışla hisse başına 4,50 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hissede %6 yukarı potansiyel olması sebebiyle ‘Nötr’ şeklindeki görüşümüzü koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Yapı Kredi Bankası’nın net dönem karı, 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %75,7 oranında artarak 1.001mn TL’ye yükselmiş ve 50mn TL’lik ayrılan serbest karşılığa karşın, hem bizim beklentimiz olan 856mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 885mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada iştirak gelirleri ile diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Yapı Kredi Bankası’nın karının bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüksek gelmesinde net faiz gelirlerindeki %8,4’lük artış ile ücret ve komisyon gelirlerinin %16,1 oranında artarak 807mn TL’ye çıkmasında önemli bir etken olmuştur. TÜFE endeksli tahvil getirilerinde artış (113mn TL artış) faiz gelirlerini desteklemiştir. Ayrıca diğer faaliyet gelirleri ile iştirak gelirleri de dönem karını destekleyen unsurlar olmuştur. Personel giderlerindeki düşüşüne etkisiyle operasyonel giderler ise %1 oranında gerilemiştir. Banka, ayrıca 50mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılıkla birlikte ayrılan serbest karşılıklar 150mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın kredileri çeyreksel bazda %3,9 oranında artarak 179,4 milyar TL’ye çıkmıştır. Bu artışta Kredi Garanti Fonu’nun desteğiyle %6 oranında yükselen TL krediler etkili olmuştur. Mart sonu itibariyle KGF kaynaklı kredi tutarı yaklaşık 3 milyar TL olmuştur. Mevduatlar tarafında ise, TL mevduatlar %4,1 oranında gerilerken, YP cinsi mevduat %12,9 oranında artış kaydetmiştir. Toplam mevduatlar, çeyreksel bazda %3,6 oranında artarak 159,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Kredi mevduat oranı da %112,3 olmuş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

Banka’nın net faiz marjı çeyreksel bazda, kredi mevduat faiz makasındaki stabil görüntüye birlikte TÜFE endeksli tahvillerin olumlu katkısıyla 3baz puan artarak %3,56’ya yükselmiştir. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise çeyreksel bazda sırasıyla %14,9 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı ise sorunlu kredi satışının da etkisiyle 22baz puan azalarak %4,64’e gerilemiş ve sektörün üzerinde kalmaya devam etmiştir. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı ise olumlu bir şekilde 20 baz puan azalarak %3,2’e düşmüştür. Takibe düşen yeni krediler de çeyreksel bazda %32,8 oranında gerileyerek 773mn TL olmuş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. (Bir önceki çeyrekte iki büyük montanlı kredinin takibe düşmesinin etkisiyle 1.150mn TL yeni kredi takibe düşmüştü) Tahsilatlar ise %24,5 oranında artarak 352mn TL’ye yükselmiştir. Banka, ilk çeyrekte 531mn TL sorunlu kredi satışı gerçekleştirmiş ve bu satıştan 27,5mn TL gelir elde etmiştir. Son olarak, sorunlu kredilere ayrılan karşılık oranı 90 baz puan artarak %76,6 olmuştur.

Yapı Kredi Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamı ve yeni düzenlemelerin olumlu etkisiyle 19 baz puan artarak %14,40 seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan kurlardaki artışın 15 baz puan olumsuz etkisi olmuştur. Banka’nın genel karşılıklarla ilgili BDDK tarafından yapılan son düzenlemelere istinaden 1,8 milyar TL’lik tamponu bulunmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Yapı Kredi Bankası (YKB) 1Ç17 konsolide olmayan finansallarında 1,101 milyon ₺ net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 897 milyon ₺ bizim beklentimiz ise 911 milyon ₺ idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %76 geçen yılın aynı dönemine göre ise %42 oranında artış gösterirken bu dönemdeki özsermaye karlılığı da %14.9 oldu. Banka bu dönemde 50 milyon ₺ serbest karşılık ayırmasaydı net kar rakamı daha yüksek olacaktı. Takibe dönüşüm hızında yavaşlama, takipteki kredi tahsilatında artış, komisyon gelirlerindeki %13 yıllık artış ve faaliyet giderlerindeki yıllık %8 artış bu dönemin olumlu anlamda öne çıkan karakteristikleri olarak sıralanabilir. Kısmen olumsuz tarafta ise kredi/mevduat makasındaki 35 baz puan daralma ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranındaki 13.5 puanlık artış söylenebilir. Bankanın tüm yıla dair yönlendirmesinde belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte aktif kalitesindeki beklenenden olumlu seyir sayesinde tüm yıl tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon olabilir. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. YKB hisseleri için TUT olan önerimizi ve 4.37 ₺ hedef fiyatımızı koruyoruz. Bankanın sektöre kıyasla daha düşük sermaye yeterlilik oranı, teminatsız bireysel kredilerin portföyde görece daha geniş yer tutması nedeniyle sektöre kıyasla daha yavaş bir kredi büyümesi yakalayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte kredi kartı kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının daha yüksek olması ve TÜFE’ye endeksli bonoların toplam aktifler içerisindeki payının daha düşük olmasından dolayı YKB’nin net faiz marjının kısmen daha fazla baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – YKBNK Hisse Haber Analiz – 25.04.2017

Yapı Kredi Bankası toplam 316 milyon TL’lik takipteki alacağını 17,7 milyon TL bedel ile sattığını açıkladı. Banka daha önce de Şubat ayında toplam 531 milyon tutarındaki takipteki alacağı 27,5 milyon TL bedel ile satmıştı. Bankanın sene başından beri yaptığı toplam 847 milyon TL’lik satışın takipteki alacak rasyosu üzerinde yaklaşık 45 baz puan azaltıcı etkisi olduğunu hesaplıyoruz. Hatırlanacağı üzere Yapı Kredi Bankası’nın 2016 sonundaki takipteki alacak rasyosu %4,9 düzeyindeydi.

HALK YATIRIM – YKBNK Hisse Haber Analiz – 25.04.2017

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka, tasfiye hesaplarında izlenmekte olan toplam 316 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş alacağın toplam 17,7 milyon TL bedel ile Güven Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmasına karar verildiğini açıkladı

DENİZ YATIRIM – YKBNK Hisse Haber Analiz – 23.02.2017

Yapı Kredi Bankası takipteki krediler portföyünden 531 milyon TL’lik tutarı (takipteki kredi portföyünün %6.1’i) 27.5 milyon TL’ye sattığını açıkladı. İskonto oranı oldukça yüksek bir seviyede, %95 olarak gerçekleşti. Satışın ardından, diğer değişkenler aynı kalmak şartı ile, bankanın takipteki kredi oranının 30 baz puan kadar azalarak %4.58’e gerileyebileceğini hesap ediyoruz. Banka provizyon oranını değiştirmeden devam etmek isterse bunun 129 milyon TL kadar ilave bir provizyon gerektirebileceğini hesap ediyoruz. Iskonto oranı yüksek olduğu için haberin hisse fiyatına çok cüzzi bir olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – YKBNK Hisse Haber Analiz – 23.02.2017

531 milyon TL’lik gecikmiş alacak portföyünü 27.5 milyon TL’ye satma kararı aldı. Bu satışın Banka ilk çeyrek finansallarına 27.5 milyon TL’lik katkısı olacaktır.

AK YATIRIM – YKBNK Hisse Haber Analiz – 23.02.2017

Yapı Kredi Bankası, bankanın tasfiye hesaplarından toplam 531 milyon TL tutarındaki bireysel kredi ve kredi kartı alacağını toplam 27,5 milyon TL bedel ile sattığını duyurdu. Satış sonrası Yapı Kredi’nin 2016 sonunda %4,9 olan takipteki alacak rasyosunda yaklaşık 30 baz puan düşüş hesaplıyoruz. Banka ayrıca yurtdışından tahvil ihracı yoluyla 600 milyon dolar borçlanacağını duyurdu. Beş yıl vadeli tahvillerin kupon faizi %5,75 olarak belirlendi. Son olarak Yapı Kredi Yönetim Kurulu beklentimiz paralelinde 2016 yılı kârından nakit temettü dağıtılmaması yönünde karar aldı.

Yapı Kredi Temettü Ödemesi Yapmayacak – 22.02.2017

Yapı Kredi’den 600 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı Yaptı – 22.02.2017

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından 250’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 2 milyar dolar tutarında talep geldi.  24 Şubat 2022 vadeli tahvilin kupon oranı ve yatırımcıya getirisi ise yüzde 5,75 oldu. Sağlanan bu tahvil ihracı, uluslararası piyasada Yapı Kredi’nin ve Türkiye’nin döviz cinsinden borcu yönetebilmesine duyulan güveni de böylece göstermiş oldu.

Söz konusu işlem ile uluslararası piyasalarda fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesinde başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, şu değerlendirmede bulundu: “Global ve yerel ölçekte piyasaların dalgalı olduğu bu dönemde gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracı Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin bir göstergesi. Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu doğrultuda 2016 yılında çeşitli finansal araçlar vasıtasıyla sağladığımız 5.6 milyar dolarlık kaynağı ülke ekonomimize aktardık. 2017’de de bu anlayışımız kapsamında tahvil ihraçları ve diğer finansal enstrümanları kullanarak ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” Eurobond ihracında Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, ING, HSBC ve UniCredit görev aldı.

 

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Yapı Kredi Bankası 4Ç16’da çeyreksel bazda %30 gerileme ile toplam 570 milyon TL net kâr açıkladı. Böylece bankanın son çeyrek net kârı bizim 558 milyon TL tutarındaki tahminimize ve analistlerin ortalama 557 milyon TL düzeyindeki tahminine yakın gerçekleşti. 2016 tamamında ise net kârın bir önceki yıla göre %58 arttığı ve 2,93 milyar TL’ye ulaştığı gözlendi. Buna göre öz kaynak kârlılık oranı da %8,7’den %12,0’a ulaşmış oldu. Net kârın son çeyrekte gerilemesi TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirinin enflasyon etkisiyle düşmesinden, kredi mevduat makasının bir miktar daralmasından ve genel ve ihtiyari karşılıkların önceki çeyreğe göre artırışından kaynaklanıyor. Bankanın faaliyet giderlerini kontrol altına alarak yıllık artışı %5,5 ‘ta sınırlaması olumlu yönde dikkat çekerken, kredilerin takibe dönüşme hızının (toplam 200 milyon TL tutarındaki gıda ve enerji kaynaklı iki kredinin takibe girmesiyle) ivmesini koruduğu ve hafif gerileyen takipteki alacak karşılık oranı nedeniyle 2017’de bir miktar provizyon baskısının hissedilebileceği gözlendi. Banka diğer taraftan net kâr ve değerleme farkı nedeniyle özkaynaklarını büyüttü ve SYR’yi konsolida bazda %13,2’de tuttu. Fitch etkisi ile 100 baz puanlık gerilemeye ilaveten, yabancı paradaki değerlenmenin de SYR’yi aşağıya çekebileceği vurgulanırken, bu konuda çeşitli opsiyonların olduğu, sermaye artışına başvurulmasının düşünülmediği vurgulandı. 4Ç16 sonuçlarında yöntemin maliyetler üzerindeki etkin denetimi ve 2017 yılına ilişkin kâr artış beklentisini %15’ler civarında açıklaması olumlu görülüyor. Bununla birlikte kâr beklentilerimizi 2017 için %1,5 artışla 3.18 milyar Tl’ye 2018 için de %2,0 artışla 3,67 milyar TL’ye yükselttik. Banka için 12 aylık fiyat hedefi hisse başına 4,30 TL (%9 yukarı potansiyel) bulunuyor ve hissede ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşü korunuyor

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Yapı Kredi yılın son çeyreğinde 570 milyon TL net kar açıklarken bu rakam genel olarak piyasa beklentisi olan 557 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Banka’nın ortalama özsermaye karlılığı son çeyrekte %9 seviyesinde gerçekleşirken 2016 yılı karlılığı ise %12 oldu. Çeyreksel olarak %35 artan karşılıklar ise net karın bir önceki çeyreğe göre %30 gerilemesine neden oldu. Yapı Kredi’nin net faiz geliri çeyreksel olarak %3 gerilerken net faiz marjı 55 baz puan gerileyerek %3.4 oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri ise hafif yükselerek bu gerilemenin etkisini bir miktar azalttı. Banka’nın toplam gelirleri ise çeyreksel olarak yatay seyretti. Faaliyet giderleri tarafında ise ilk dokuz aylık gerçekleşmeye paralel bir trend gözlendi.

Banka’nın kredileri çeyreksel olarak %9 artış gösterirken bunda TL kredilerdeki artış ve kurlarda yaşanan yükseliş etkili oldu. Döviz bazlı krediler ise dolar olarak bakıldığında sabit kaldı. Mevduatlarda ise %13’lük artış olduğu görülüyor. Yapı Kredi’nin takipteki kredilerine bakıldığında özellikle son çeyrekte takibe düşen iki büyük krediyle %4.8’e tırmandığı görülüyor. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise 2016 sonunda %14.2 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta gelen Fitch not indiriminin ise 100 baz puanlık bir olumsuz etki yapması bekleniyor.

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Yapı Kredi Bankası (YKB) 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 570 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı gerek bir önceki döneme göre gerekse de geçen yılın aynı dönemine göre sırası ile %30 ve %10 oranında daralmıştır. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %8.9 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının tamamında ise bankanın karı 2,933 milyon TL olarak gerçekleşirken geçen yıla kıyasla %58 artmış özsermaye karlılığı ise %12.0 olarak gerçekleşmiştir.

Bankanın 4Ç16 net karı beklentilere paralel olarak gerçekleşmiştir. Banka eğer 50 milyon TL serbest karşılık ayırmasaydı beklentilere kıyasla çok daha yüksek bir kar rakamı görecektik. Bu dönemin öne çıkan unsurları olarak takibe dönüşüm hızındaki hızlı artış, marjlarda bir önceki çeyreğe kıyasla 20 baz puan kadar düşüş, TL kredilerde sektöre kıyasla daha hızlı bir artış, mevduatın krediye dönüşüm oranında iyileşme (özellikle TL tarafında) ve sermaye yeterlilik oranında 80 baz puan kadar bir azalış olarak sıralanabilir. Her ne kadar net kar rakamı beklentiler dahilinde olsa da, takibe dönüşüm hızındaki artış hızı nedeniyle piyasa tepkisinin kısmen olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

YKB 2017 beklentilerini de paylaştı. %3.0-3.5 GSYİH büyümesi ve %8.0 enflasyon beklentisi dahilinde banka yönetimi %10-12 kredi ve mevduat büyümesi olabileceğini öngörmekte. Marjın 2016 yılına paralel bir seyir göstermesini, komisyon gelirlerinin %10 kadar artmasını, faaliyet giderlerinin ise enflasyonun 2-3 ouan kadar altında bir artış göstermesi bekleniyor. Aktif kalitesinde ise sektörün takipteki kredi oranının en az 50 baz puan artış göstermesi beklenirken bu oranını YKB için yatay kalacağı ve bu nedenle de risk maliyeti oranının da 2016’ya paralel olacağı öngörülüyor. Sermaye Yeyerlilik Oranı’nın ise %13’ün üzerinde syretmesi bekleniyor. Tüm bu beklentilerin sonucunda ise net kar rakamının 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %15-20 aralığında bir artış gösterebileceği bekleniyor.

ZİRAAT YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 03.02.2017

Yapı Kredi Bankası’nın net dönem karı, 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29,7 oranında azalarak 570mn TL’ye gerilemiş ve beklentimiz olan 594mn TL’nin hafif altında, piyasa beklentisi olan 559mn TL’nin ise biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada karşılık giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2016 dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,6 oranında artarak 2.933mn TL’ye yükselmiştir.

Yapı Kredi Bankası’nın karının bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre düşük kalmasında TÜFE endeksli tahvil getirilerinde azalma (75mn TL düşüş) ve yüksek kredi artışına bağlı olarak genel karşılık giderlerindeki (134mn TL artış) artış etkili olmuştur. Banka’nın net faiz gelirleri %4,3 oranında düşerek 1.976mn TL olmuştur. Diğer yandan, ücret ve komisyon gelirlerinin %3,7 oranında artış kaydederek 695mn TL’ye çıkması karı desteklemiştir.

Banka’nın kredileri çeyreksel bazda %9,6 oranında artarak 172,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Kurlardaki artışın etkisiyle YP krediler %17,7 artarken, TL krediler %5,2 oranında artmıştır. Toplam mevduatlar ise %13,7 oranında yükselmiştir. (TL cinsi mevduatlar %9,5 artarken, YP cinsli mevduatlar %19,4 yükselmiştir.) Krediler tarafında ticari kurumsal krediler artışta etkili olmuştur. Banka’nın kredi mevduat oranı da mevduatlardaki yüksek artışın etkisiyle 420 baz puan azalarak %111,9’a düşmüştür.

Banka’nın net faiz marjı çeyreksel bazda, kredi mevduat faiz makasındaki stabil görüntüye rağmen TÜFE endeksli tahvillerin olumsuz etkisiyle 34baz puan düşerek %3,53’e gerilemiştir. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise, çeyreksel bazda sırasıyla %8,9 ve %0,9 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı ise 7baz puan artarak %4,86 yükselmiş ve sektörün üzerinde kalmaya devam etmiştir. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı ise olumlu bir şekilde 70 baz puan azalarak %3,4’e düşmüştür. Takibe düşen yeni krediler artmaya devam ederek bu çeyrekte %16,3 oranında yükselmiş (iki büyük montanlı kredinin takibe düşmesinin etkisiyle) ve 1.150mn TL olmuştur. Tahsilatlar ise bir miktar düşerek 282mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan karşılık oranı 120baz puan düşerek %75,7 olmuştur.

Yapı Kredi Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu, kur ve faizlerdeki artışın olumsuz etkisiyle 78baz puan azalarak %14,21 seviyesine gerilemiştir. Banka, derecelendirme kuruluşu Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesinin sermaye yeterliliğe yaklaşık 100 baz puanlık bir negatif bir etkisinin olacağını açıklamıştır. Banka bu düşüşün etkisini azaltıcı sermaye benzeri kredi dahil çeşitli aksiyonlar alabileceğini belirtmiştir. Banka ayrıca genel karşılıklarla ilgili BDDK tarafından yapılan son düzenlemelere istinaden 1,5 milyar TL’lik karşılık iptali yapabilme potansiyelleri olduğunu ifade etmiştir.

Banka 2017 yılına ait beklentilerini de paylaşmıştır. Banka, ekonomide %3,0 – 3,5 oranında büyüme beklerken, yıllık enflasyonu %8,0 olarak tahmin etmektedir. Bankacılık sektörünün kredi büyümesi %13, mevduat büyümesi %14 olarak tahmin edilmiştir. Bank

 

ANADOLU YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Yapı Kredi Bankası’nın net dönem karı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,4 oranında azalarak 810,7mn TL’ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 763mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 782mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın Ocak-Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,8 oranında artarak 2.263mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 2015 yılında kaydedilen 1.861mn TL net dönem karı ilk dokuz ayda aşılmıştır.

Yapı Kredi Bankası’nın karının bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre düşük kalmasında Visa INC’in Visa Europe ile birleşmesine istinaden diğer faaliyet gelirlerinde bir önceki çeyrek kaydedilen 235mn TL etkili olmuştur. Buna bağlı olarak diğer faaliyet gelirleri 314mn TL’den 40mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, Yapı Kredi Bankası’nın net faiz gelirleri TÜFE endeksli tahvillerin (ek 150mn TL) önemli katkısıyla %16,5 oranında artarak 2.065mn TL olarak gerçekleşmiş ve karın daha fazla gerilemesini engellemiştir. Ayrıca kredi değer düşük karşılığı gideri de 50mn TL serbest karşılık ayrılmasına karşın 670mn TL’den 626mn TL’ye gerileyerek karı desteklemiştir. Banka’nın takipteki kredileri %9,6 oranında artarken, özel karşılık giderleri %26,8 oranında artmış, ancak düşük kredi büyümesine istinaden genel karşılık gideri 115mn TL azalarak 40mn TL’ye gerilemiştir. Bunlara ilaveten, iştiraklerden elde edilen 128mn TL (2Ç2016 113mn TL) kara olumlu katkı yaparken, operasyonel giderler %4,1 oranında artış kaydederek karı kısmen baskılamıştır. Öte yandan, ücret ve komisyon gelirleri %9,8 oranında azalarak 671mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın kredileri çeyreksel bazda 157,4milyar TL ile bir önceki çeyreğe göre sabit kalırken, mevduatlar %0,9 oranında (TL cinsi mevduatlar %7 artarken, YP cinsli mevduatlar %6,1 gerilemiştir) artmıştır. Krediler tarafında kredi kartları %5,5 oranında artış sergilemiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı %116,1 ile sektörün (%120) altındadır. Ek olarak, repodan sağlanan fonlar artmaya devam ederek toplam pasiflerin %4’üne ulaşmıştır.

Banka’nın net faiz marjı çeyreksel bazda, kredi mevduat faiz makasındaki açılma ve TÜFE endeksli tahvillerin olumlu etkisiyle 51baz puan artarak %3,87’ye yükselmiştir. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise, sırasıyla %13,1 ve %1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı ise kredilerin sabit kalmasının da negatif etkisiyle 40 baz puan artarak 3Ç2016’da %4,79’a yükselmiş ve sektörün üzerinde kalmaya devam etmiştir. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı da 70 baz puan artarak %4,1’e yükselmiştir. Takibe düşen yeni krediler %26,3 oranında artarak 989mn TL’ye çıkarken, tahsilatlar %22,6 oranında artmış ve 299mn TL olmuştur. Diğer taraftan karşılık oranı ise ufak çaplı bir artışla %76,9’a yükselmiştir.

Yapı Kredi Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu, 42baz puan artarak %14,99 seviyesine yükselmiştir. Banka, derecelendirme kuruluşu Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesi durumunda, sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 100 baz puan negatif (döviz cinsi varlıkların risk ağırlığının artması) etkilenebileceğini belirtmiştir.

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Beklentilere paralel net kar

Yapı Kredi Bankası 3Ç16 için 750 mn TL olan beklentimizin %8, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %4 üzerinde 811 mn TL (çeyreksel -%4, yıllık +%155) net kar açıkladı. Banka’nın 3Ç’de net faiz gelirlerindeki artış net karı olumlu etkilerken, zayıf kredi büyüme performansı ve Takipteki Krediler Oranı (TKO) artışı dikkat çeken unsurlardandır. Temel olarak tahminlerimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen net faiz gelirleri ve daha düşük faaliyet giderleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu.  Ancak piyasa beklentilerine yakın gelen sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç’de toplam kredileri bir önceki çeyreğe göre sadece %0,1
artış göstererek sektör ortalamasının altında gerçekleşti. Detaya baktığımızda;
çeyreksel bazda TL kredilerde %1,3 daralma, YP kredilerde ise %2,6 büyüme ($:-%1,3)
görüldü Böylece 3Ç’deki zayıf büyüme performansı nedeniyle Yapı Kredi’nin yıllık
bazda kredi büyümesi %5,2 ile banka yönetimi tarafından %13,0 olarak bütçelenenin
altında seyretti.  Ayrıca Bankanın toplam kredilerde özel bankalar arasında 2Ç’de
%16,3 olan pazar payı 3Ç’de %16,0 geriledi. (2015: %16,0) Banka’nın mevduat
büyümesi ise 3Ç’de sektör ortalamasının altında %0,9 gibi çeyreksel bazda hafif artış
gösterdi. TL tarafta %7 gibi güçlü artışa karşın, YP’de dolar bazında %9,7 gibi sert düşüş
nedeniyle toplam mevduat büyümesi sınırlı kaldı.

3Ç’de bankanın aktif kalitesinde sektör ortalamasının bir miktar üzerinde bozulma
görüldü. Böylece 3C16’da Banka’nın Takipteki Krediler Oranı (TKO) zayıf kredi
büyümesinin etkisi ile önceki çeyreğe göre 40 bp artış ile %4,79 düzeyine çıkarken, yıl
başından bu yana 80 bp artış ile 2016 sonu için banka yönetimi tarafından 30 bp artış
olarak bütçelenenin üzerine ulaştı. 3Ç’de özel bankalarda TKO artışının ortalama 27
bp olarak gerçekleştiğini hatırlatalım.

3Ç’de toplam kredi-mevduat farkındaki olumlu seyrin devam etmesi ve TÜFE’ye
endeksli menkul kıymet gelirlerinde artışın katkısı ile Banka’nın Net Faiz Gelirleri
(NFG) önceki çeyreğe göre %17, yıllık bazda %23 artış ile 2,06 mlr TL’ye ulaştı. Bu
rakam beklentimizin %7 üzerine işaret etmektedir. Ayrıca bu dönemde bankanın Net
Faiz Marjı (NFM) 2Ç’ye göre 49 bp artmış ve beklentimizin 28 bp üzerinde
gerçekleşmiştir.

Bankanın 3Ç’de takipteki krediler tahsilatlarındaki zayıf performansının yanı sıra
2Ç’deki Visa birleşmesinden kaynaklanan gelirin olmaması nedeniyle diğer faaliyet
gelirlerinde görülen çeyreksel bazda düşüş net faiz gelirlerinde görülen güçlü artış ile
bir miktar telafi edildi ve böylece bankanın toplam bankacılık gelirleri bir önceki
çeyreğe sadece %2 gerileme gösterdi. Ayrıca 2Ç’deki Visa birleşmesinden kaynaklanan
geliri hariç tutuğumuzda bankanın net karında çeyreksel bazda %27 artış olduğu
görülmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya tebliğ edilen 116,2 mn TL’lik (iskonto
sonrası: 87 mn TL) idari para cezası 3Ç’de bankanın faaliyet giderlerini bir miktar
olumsuz etkilerken, aynı dönemde tüketici iadelerinin (Ç/Ç: -%57) gerilemeye devam etmesi dikkat çekiyor. Böylece bankanın toplam faaliyet giderleri 2Ç’ye göre %4 artış
gösterirken, gider/gelir oranı çeyreksel bazda 77 bp artış ile %45,2’ye çıktı.

Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç’de toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe %7 azalarak
626 mn TL ile beklentimizin %4 üzerinde gerçekleşti. Temel olarak bu dönemde
bankanın 50 mn TL serbest karşılık ayırması tahminimizde sapmaya neden oldu.

Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”,
Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz. Genel olarak 2Ç’de gerçekleşen tek
seferlik gelirlerin yanı sıra 9 aylık bazda tahminimizden daha yüksek gerçekleşen net
ticari karı dikkate alarak Banka için 2016 yıl sonu net kar tahminimizi 2,51 mlr TL’den
3,0 mlr TL’ye çıkarıyoruz.

AK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Yapı Kredi Bankası’nın 3Ç16 net kârı 811 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar hem bizim 780 milyon TL düzeyindeki kâr beklentimizi hem de analistlerin 778 milyon TL olan ortalama kâr beklentisini aştı. Böylece bankanın ilk dokuz aylık net kârı yıllık %93 artışla 2,36 milyar TL’ye ulaştı ve özkaynak kârlılık oranı %13,1 oldu (2015 yılında %8,7). Net kârın, banka yaklaşık 50 milyon TL ihtiyati karşılık ayırmış olmasına rağmen beklenenden iyi gelmesi, marj gelişiminin beklediğimizden kuvvetli olmasından ve bankanın faaliyet giderlerini kontrol etmekteki başarısından kaynaklanıyor. Bu arada bu çeyrekte gider olarak yazılan 87 milyon TL’lik idari ceza faaliyet giderlerini artırmakla birlikte, bu tutar için önceden karşılık ayrılmış olduğu için (bu karşılığın çözülmesi nedeniyle) 3Ç16 sonuçları üzerinde etkisi olmadı. Net kârın 3Ç16’da bir önceki dönemim gerisinde kalması ise önceki dönem yazılan Visa gelirinden ve bu çeyrekte ayrılan ihtiyati karşılıktan kaynaklanıyor. Sonuçların ardından bankanın 2016 net kâr tahminini %5 artışla 3,0 milyar TL’ye 2017 net kâr tahminini ise %8 artışla 3,3 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Bu durumda bankanın öz kaynak kârlılığın %12,5 – %13,0 aralığında olacağı anlaşılıyor. Bu durumu olumlu değerlendiriyoruz. Ancak Yapı Kredi’nin daha uzun dönemli büyüme projeksiyonlarında aşağı yönlü bir güncelleme yaptığımızdan 12 aylık fiyat hedefini %4 azalmayla hisse başına 4,75 TL’ye çektik. Hissede %30 yukarı potansiyel hesapladığımız için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü tekrarlıyoruz.

OYAK YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

3.Çeyrekte açıklanan 1.049 milyon TL kar, piyasa beklentisi olan 955 milyon TL’nin üstünde. Türk Lirası (-44bp) ve Yabancı Para (-8bp) mevduat maliyetlerinin çeyreksel bazda gerilemesiyle, 40bp genişleyen kredimevduat marjı ve enflasyona endeksli menkul kıymetler getirisindeki çeyreksel bazda %20 artış güçlü net karın arkasındaki nedenler arasında sayılabilir.

Net faiz marjının çeyreksel bazda 35bp artmasıyla, 2.821 milyon TL gerçekleşen net faiz gelirleri yıllık bazda %16 ve çeyreksel bazda %13 büyümeye işaret ediyor. Çeyreksel bazda kredi büyümesi %3,3 olarak gerçekleşmiş. Yabancı para kredilerde TL bazındaki artış %6,5 olurken, TL krediler sadece %1,4 arttı. 3.Çeyrekte %1,5 zayıf mevduat büyümesi, kredi-mevduat oranın 1,9 puan artmasına sebep oldu.

Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda %18 büyümesine rağmen, mevsimsellik nedeni ile çeyreksel bazda %4 geriledi. Operasyonel giderler ise çeyresel bazda neredeyse sabit kalırken gider gelir rasyosu 362bp artarak %44,5’e çıktı.

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Çekirdek gelirler güçlü; ama sorunlu krediler arttı…

Yapı Kredi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerle paralel 811 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 4 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 93 artışa işaret etmektedir. Bu çeyrek ödenen 80mnTL ceza ve geçen çeyrek yazılan Visa gelirleri (230mnTL) düzeltilip bakıldığında net karda çeyreksel düşüş yerine yüzde 24 artış görülmektedir. Yapı Kredi’nin çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak artmasının ve kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının 9 baz puan genişlemesinin etkisinde yüzde 9 artmıştır. Komisyon gelirlerinde ise çeyreksel yüzde 10 azalma görülmektedir. Bu çeyrek, net faiz marjı 54 baz puan yükselmiştir. Karşılık giderleri ise yeni sorunlu kredi girişlerindeki artış neticesinde karlılığa yeterli desteği vermemiştir. Sorunlu krediler oranı 40 baz puan artarak yüzde 4,8’e yükselmiştir. Swap maliyetlerindeki ve hacimdeki düşüş sermaye piyasası işlem karı olarak yansımıştır. Sorunlu kredi tahsilatları da bir miktar azalarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 30’unu karşılamıştır.

Üçüncü çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 51, 2017 için ise yüzde 6 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 4,01TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 5,4 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Yapı Kredi rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 10 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 12 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 13’dür.

ANADOLU YATIRIM – Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif) Bankanın net dönem karı ortalama piyasa beklentisi olan 776 milyon TL’nin %4,5 üzerinde 810,7 TL olarak açıklandı. Net dönem karı çeyrek bazda %4 düşüş göstermesine karşın, yıllık bazda %155 oranında artış kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre net kar %93 oranında artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide olmayan sermaye yeterlilik rasyosu 2015/12 dönemine göre 118 baz puan iyileşme göstererek %15,0 seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek sermaye rasyosu da 77 baz puanlık iyileşme ile %11,5 seviyesine ulaşmıştır. Banka’nın takipteki krediler rasyosu ise %4,8 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. 2016/09 döneminde Banka’nın nakdi ve gayrinakdi kredileri 218,2 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise 135,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Mevduat tarafındaki büyüme ise %7 seviyesinde gerçekleşirken toplam mevduat tabanı 135,6 milyar TL’ye yükseldi. Vadesiz mevduat tarafında ise 2015/12 yılsonuna %11’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Bankanın 3Ç16 dönemindeki net dönem karının bir önceki yılın aynı dönemine göre artışında net faiz gelirlerindeki %23’lük artışın temel etken olduğunu görmekteyiz. Bankanın üçüncü çeyrek finansallarını, 2015 yılı 3. çeyreğe göre net faiz gelirlerinde ve net dönem karında görülen artışlara bağlı olarak “Sınırlı Pozitif” tarafta değerlendirmekteyiz.

 

Ak Yatırım – Yapı Kredi Bankası Haber Yorum – 13.10.2016

Yapı Kredi Bankası (YKBNK TI)’nın İtalyan ortağı Unicredit’in online bankacılık şirketi FinecoBank SpA’daki %20 hissesini 606 milyon dolar bedel ile sattığı açıkladı. Satış işlemi bankanın sermayesini güçlendirmek üzere daha önceden açıklanan program dahilinde gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere İtalyan banka Türkiye’deki faaliyetlerinden Mutlu olduğunu daha önce çokça dile getirmişti. Ekim ayı başlarında da Unicredit Spa, Yapı Kredi Bankası hisselerinin %84’ünü tutan Koç Finansal Hizmetler’deki %50’lik payını tamamına sahip olduğu Unicredit Austria AG’den devralmıştı.

 

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası Haber Yorum – 29.09.2016

Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 116,3mn TL idari para cezası tebliğ edildiğini duyurdu. Banka, söz konusu cezanın iptaline ilişkin tüm yasal hakları saklı kalmak üzere %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceğini belirtti

ZİRAAT YATIRIM – Yapı Kredi Bankası Haber Yorum – 29.09.2016

Yapı Kredi Bankası’na 116 Milyonluk Ceza Tebliği

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Bankaya yargı yolu açık olmak üzere 116,3mn TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklar saklı kalmak üzere, %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceği duyurulmuştur.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası 2Ç16 Kar Analizi – 08.08.2016

Beklentilere paralel net kar (=) Yapı Kredi Bankası 2Ç16 için 810 mn TL olan beklentimizin %5, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %3 üzerinde 848 mn TL (çeyreksel %20, yıllık %108 büyüme) net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerine yakın gerçekleşti. Bu nedenle 2Ç16 sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Yapı Kredi Bankası 2Ç16 Kar Analizi – 01.08.2016

Çekirdek dışı gelirler destekledi

Yapı Kredi, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle paralel 848 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 20, yıllık kümüle yüzde 71 artışa işaret etmektedir. Yapı Kredi’nin çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak düşmesinin etkisinde yüzde 1 geri çekilmiştir. Kredi getirisi/mevduat maliyeti makası ise mevduat maliyetlerinin düşmesi sayesinde 33 baz puan genişlemiştir. Komisyon gelirlerinde 4 artış görülmektedir. Bu çeyrek, net faiz marjı 18 baz puan genişlemiştir. Karşılık giderleri ise yeni sorunlu kredi girişlerindeki artış ve özel karşılık oranının yüzde 77’de yatay kalmasıyla karlılığa yeterli desteği vermemiştir. Swap maliyetlerindeki ve hacimdeki düşüş sermaye piyasası işlem karı olarak yansımıştır.Sorunlu kredi tahsilatları da bir miktar artarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 31’ini karşılamıştır. Ayrıca, Visa birleşmesi kaynaklı gelirler (230mnTL) karlılığı desteklemiştir.

İkinci çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 18, 2017 için ise yüzde 13 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 4,46TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2016 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 6,8 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Yapı Kredi rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 3 iskontoludur. Şirketin 2016 tahmini sermaye getirisi yüzde 10 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 6’dır.

 

DENİZ YATIRIM – Yapı Kredi Bankası 2Ç16 Kar Analizi – 01.08.2016

Yapı Kredi Bankası (YKB) 2Ç16 konsolide olmayan finansallarında 848 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre %108 oranında artış yakalanırken bir önceki çeyreğe göre artış oranı da %20 olarak gerçekleşti. Bankanın bu dönemdeki özsermaye karlılığı ise %14.1 oldu. 235 milyon TL’lik bir defaya mahsus Visa Europe satış gelirleri hariç tutulduğunda dahi YKB’nin ana bankacılık gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %118 bir önceki çeyreğe göre ise %12 artış göstermiştir.

Bu çeyreğin öne çıkan noktaları TÜFE’ye endeksli enstrümanların daha az katkı sağlamasından dolayı net faiz marjının 7 bps gerilemesi, komisyon gelirlerinin yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla %17 oranında artış göstermesi, operasyonle giderlerindeki sıkı
kontrol sayesinde yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre sadece %7.7 oranında artış göstermesi ve takibe dönüşüm hızının bir önceki çeyreğe göre artış göstermesi olarak sıralanabilir. Kredi büyümesinin önceki çeyreğe göre toparlamış olmasına ragmen mevdutın
artmaması nedeniyle mevduatın krediye dönüşüm oranı bir önceki çeyreğe göre 440 bps artarak %110.1 seviyesine yükselmiştir. Sermaye yeterlilik rasyoları ise 10 bps ile sınırlı bir iyişleşme göstermiştir.

Tahminlerimizde küçük çaplı revizyonlar yaptık. Tahmin dönemimiz boyunca net faiz geliri tahminlerimizi %1 oranında aşağı çekerken karşılık giderleri tahminimizi ise %2.7 yukarı çektik. Döviz ve türev işlemlerinden kaynaklı gider tahminlerimizi ise %15 kadar aşağı
çektik. Net net olumsuz tarafın kısmen ağır basmasından dolayı hedef fiyatımızı hisse başına 4.75 TL’ye düşürdük (önceki 5.00 TL). Özsermaye karlılığındaki artışın süreceğini ve rakipleri ile arasındaki firkin kapanmaya devam edeceği beklentisi ile YKB hisseleri için AL olan önerimizi sürdürüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Yapı Kredi Bankası Kar Analizi – 01.08.2016

Yapı Kredi Bankası 2Ç16 için 810 mn TL olan beklentimizin %5, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %3 üzerinde 848 mn TL (çeyreksel %20, yıllık %108 büyüme) net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerine yakın gerçekleşti. Bu nedenle 2Ç16 sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç’de toplam kredi büyümesi bir önceki çeyreğe göre %4,2 ile hem sektör ortalaması hem de bizim tahminimizin üzerinde gerçekleşti. 2Ç’de TL krediler beklentimize paralel bir önceki çeyreğe göre %3,5 artış gösterirken, YP krediler ise tahminimizin üzerinde dolar bazında %3,5 artış Yıllık bazda kredi büyümesi ise %12,7 ile bütçeye uyumlu seyretmiş oldu. Detay baktığımızda, Banka’nın konut kredileri %2, ihtiyaç kredileri ise %3 artış gösterdi. Böylece toplam tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre %3 büyüme kaydetti. Yapı Kredi’nin kredide pazar payı 2015 sonundan bu yana %16,0’dan %16,3’e çıktı.

Banka’nın mevduat büyümesi 1Ç’da görülen güçlü artışın aksine 2Ç’de sektör ortalamasının oldukça altında %0,6 gibi çeyreksel bazda yatay bir görünüm sergiledi. Aynı dönemde TL tarafta %0,2 büyüme, YP tarafta ise dolar bazında %1,1 daralma kaydedildi. Böylece bankanın özel bankalar arasında 1Ç’de %15,7 olan mevduat pazar payı 2Ç’de %15,4’ye 2Ç’de güçlü kredi büyümesi ve yatay mevduat seyri nedeniyle 1Ç’de %113’e gerileyen kredi-mevduat oranı (KMO) %117 seviyesine tekrar çıktı. (4Ç15: %117) Yılın ilk yarısında Banka’nın aktiflerinin %64’ü TL (önceki: %64), %36’sı ise YP (önceki: %36)  ağırlıklıdır.  Banka’nın  aktif  büyüklüğünün  %66’sını  krediler  (önceki:  %65), %12’sini menkul değerler portföyü ve %22’sini ise diğer aktifler oluşturdu. Banka’nın pasiflerinin %52’si TL (önceki: %52), %48’i ise YP (önceki: %48) ağırlıklıdır. Pasif dağılımında, yıl sonuna göre, mevduatın payı %55,0’den %56’ya çıkarken, muhtelif borçların payı %21’den %20’ye geriledi.

2016 2. çeyrekte Takipteki Krediler Oranı (TKO) %4,39 ile beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, 1Ç’ye göre 15 bp, yıl başına göre ise 39 bp artış gösterdi. Yılın ilk yarısında KOBİ kredilerinde kaynaklı takibe düşen kredi tutarında artış baskısı 6A15’e göre azalırken, genel olarak tahsilatlardaki düşüş nedeniyle TKO’da artış görüldü. Ayrıca ikinci çeyrekte Takipteki Krediler Karşılık Oranı (TKKO) %76,7 düzeyinde gerçekleşti. 2015 sonundan bu oran %75,5 düzeyindeydi.

Banka’nın Net Faiz Gelirleri (NFG) beklentimizin %1 altında 1,77 mlr TL olurken, bu rakam bir önceki çeyreğe göre %3 düşüşe işaret etmekter. TL kredi getirileri önceki çeyreğe göre 7 baz puan gerilerken, TL mevduat maliyetleri ise yaklaşık 68 bp düşüş gösterdi. Böylece toplam kredi-mevduat farkı bir önceki çeyreğe göre 41 bp artış kaydetti. Gerileyen enflasyon nedeniyle TÜFEX gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %56 düşüşle 137 mn TL düzeyinde gerçekleşmesi ile menkul kıymet getirileri bir önceki çeyreğe göre 42 bp gerilemeye karşın, kredi-mevduat farkındaki iyileşmenin katkısı ile Net Faiz Marjı (NFM) 1Ç’ye göre sadece 15 bp geriledi. Beklentimiz 14 bp gerileme idi.

Net faiz gelirlerin beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmesine karşın tahminlerimizin üzerinde gelen net ticari kar ve diğer faaliyet gelirleri sonucu Yapı Kredi Bankası’nın toplam bankacılık gelirleri beklentimizin %1,0 üzerinde 2,86 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç’de 170 mn TL tahminimize karşın 235 mn TL’lik Visa birleşmesinden kaynaklanan gelir nedeniyle bankanın diğer faaliyet gelirleri çeyreksel bazda %151 artış göstererek beklentimizin %8 üzerinde gerçekleşti.

İkinci çeyrekte bankanın Net Ücret ve Komisyon Gelirleri bir önceki çeyreğe göre %4, yıllık bazda %14 artış göstererek 744 mn TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 742 mn TL olan beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Hesap işletim ücretlerinin alımının durdurulmasının olumsuz etkisi ilk çeyrekte görülmüştü.

Banka’nın Faaliyet Giderleri 2Ç’de yıllık bazda %8 artış, çeyreksel bazda %5 artış göstererek 1,26 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Bankanın gider/gelir oranı iyileşmeye devam etti ve bir önceki çeyreğe göre 39 bp düşüş ile %44,4 seviyesine geriledi. Ayrıca ikinci çeyrekte tüketici iadeleri ise gerileme trendini koruyarak 22 mn TL (Ç/Ç -%38)

Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç’de toplam karşılık giderleri yıllık bazda %4 azalarak 670 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Aynı dönemde Takipteki Kredileri Tahsilatı (TKT) ise çeyreksel bazda %15 artış ile 50 mn TL Böylece bankanın ikinci çeyrekte Brüt Risk Maliyeti (BRM) bir önceki çeyreğe göre 4 bp gerileyerek %1,52, Net Risk Maliyet (NRM) ise 5 bp düşüş ile %1,40 düzeyinde gerçekleşti.

Banka’nın 2Ç’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %20 oranında artarak 848 mn TL’ye ulaşırken, yılın ilk yarısında net karı yıllık bazda %71 artış ile 1,55 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece bankanın Ortalama Özkaynak Karlılığı (OÖK) ise bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan artış ile %13,4 düzeyine yükseldi.

Yapı Kredi Bankası’nın Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 8 bp, yıl sonuna göre 76 bp artış ile %14,57 seviyesine yükseldi. Ayrıca Banka yönetimi tarafından önümüzdeki dönemde Fitch’ten gelebilecek olası kredi notu indiriminin Banka’nın SYR’sini 100 bp civarında düşürebileceği tahmin ediyoruz.