Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Halkbank HALK...

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Halkbank HALKB hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların HALKB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 15.12.2017

  Mondrian Investment Halkbank Hissesi Alarak Sermayedeki Payını Artırdığını Açıkladı

  Mondrian Investment 12 Aralık’ta ortalama 10,56 TL fiyattan 5,23 milyon Halkbank hissesi aldıklarını ve bu alımlarla banka sermayesindeki paylarının %4,62’den %5,02’ye yükseldiğini açıkladı. Hisse için Nötr.

   

  VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 08.12.2017

  Halkbank – Güçlü büyüme performansı devam edecek…

  KOBİ segmentinde lider olan ve son yıllarda hızlı büyüme performansı ile dikkat çeken Halk Bankası için 14,35 TL olan hedef fiyatımızı 15,20 TL’ye yükseltiyoruz. 2018 yılı için piyasa beklentilerine paralel olarak bankanın sektör ortalamasının üzerinde %15 kredi büyümesi elde edeceğini öngörmekle birlikte 2018 net kar beklentimiz 4,24 mlr TL düzeyindedir. Son 3 ayda BIST 100 endeksine göre %29,7 daha kötü performans gösteren Halk Bankası için kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, cazip piyasa çarpanları nedeniyle Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

  TRYNet Faiz Geliri (mnTL)Net Kar (mnTL)HBK (TL)HBT (TL)F/K(x)F/DD(x)
  2014/125.1122.2061,7650,1765,3 x0,7 x
  2015/125.6632.3151,8520,1855,0 x0,6 x
  2016/126.9572.5582,0470,2054,5 x0,5 x
  2017/12T7.6013.7703,0160,3023,1 x0,5 x
  2018/12T8.8694.2393,3910,3732,7 x0,4 x
  2019/12T9.9264.6603,7280,4472,5 x0,4 x

  Güçlü Büyüme Performansı -– KOBİ segmentinde lider olan banka, 2017 yılının ilk dokuz ayında KGF’nin de katkısı ile oldukça güçlü (%22,6) büyüme performansı göstermesinin yanı sıra, perakende kredilerin neredeyse tüm alt segmentlerinde pazar payı kazanarak toplam pazar payını %9,5 seviyesine çıkarmayı başardı. 2018 yılı için piyasa beklentilerine paralel olarak bankanın sektör ortalamasının üzerinde %15 kredi büyümesi elde edeceğini tahmin ediyoruz (Bloomberg konsensüs: +%16).

  Net ücret & komisyon gelirlerinde artış potansiyeli –- 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde bankanın net ücret & komisyon gelirlerinde yıllık bazda %62 gibi güçlü artış dikkat çekti. Banka’nın bu gelir kaleminde özel bankalara kıyasla büyüme alanının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında öngördüğümüz %49,4’luk artışın ardından 2018 yılında bu gelirlerde ihtiyatlı davranarak %10 artış beklemekle birlikte yukarı yönlü potansiyelin olduğunu düşünüyoruz.

  Sermaye Yeterlilik –- Halk Bankası’nın 2017 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracının 4Ç’de bankanın SYR’sini yaklaşık 48 baz puan olumlu etkileyeceğini hesaplamakla birlikte, yılsonu SYR tahminimiz ise %14,1 düzeyindedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Halkbank’a özel KGF kurulmasının da bankanın SYR’sini güçlendirecek gelişmelerden biri olabileceğini düşünüyoruz. 2017 yılında Halkbank için ikinci bir Kredi Garanti Fonu’nun kurulması gündeme gelse de, konuya ilişkin henüz bir somut gelişme olmadı. Düşük oranda sorunlu kredi üreten Hazine sübvansiyonlu kooperatif kredilerinin bu fona aktarılması ile banka yönetimi tarafından yapılan hesaplamaya göre, kredilerin risk ağırlığının %0’a gerilemesi sonucu bankanın SYR’sinin 120 bp olumlu etkilenmesi bekleniyor. Öte yandan, bankanın SYR’sini olumlu etkileyebilecek gelişmelerden bir diğeri ise sigorta iştiraklerinin satışı. Ancak yatırım ortamının cazip olmaması nedeniyle kısa vadede iştirak satışının gündeme gelmesini beklemiyoruz.

  2018 Beklentilerimiz – Halk Bankası için 2018 yılı net faiz geliri beklentimiz 8,87 mlr TL olup, 2018’de net karının 2017 tahminimiz olan 3,77 mlr TL’ye göre %12 artışla 4,24 mlr TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Banka’nın 2017 sonunda %2,9 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz Takipteki Krediler Oranı (TKO)’nun ise 2018 yılında %3,0 düzeyine çıkacağını düşünüyoruz.

  Değerleme – Halkbank için değerlemeye esas aldığımız sermaye maliyetini %17,9, özkaynak karlılık oranını ise %17,0 olarak hesaplıyoruz. Böylece Halkbank için 14,35 TL olan hedef fiyatımızı 15,20 TL’ye yükseltiyoruz. Bu da %64,0 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Son 3 ayda BIST 100 endeksine göre %29,7 daha kötü performans gösteren Halk Bankası için kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, cazip piyasa çarpanları nedeniyle Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

   

  Halkbank’tan basında yer alan haberler hakkında açıklama 30.11.2017

  Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında; ABD’de görülmekte olan davada ileri sürülen iddialarla Bankamızı da olumsuz ve haksız bir şekilde ilişkilendirmek ve dava konusu olan yaptırım kararlarına Bankamızın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunu, müşterilerimizi ve yatırımcılarımızı yanıltıcı nitelikte haberler yaptıkları görülmektedir.

  Ayrıca, Mahkeme’de ortaya atılan iddialara dayanılarak bir kısım medya tarafından yer verilen kişisel yaklaşım ve yorumların, Bankacılık Kanununun “İtibarın Korunması” başlıklı madde hükümlerine aykırı şekilde yanlış, taraflı, eksik, anlam bütünlüğünden kopuk, tutarsız, algı karmaşasına yol açacak surette, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte aktarıldığı anlaşılmaktadır.

  Kamuoyunun, müşterilerimizin ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla daha önce müteaddit defalar yaptığımız üzere bir kez daha aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görmekteyiz.

  Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır.

  Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

  Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir.

  Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.

  Başta KOBİ’ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kredi ve mevduat müşterilerimiz ile Ülkemiz ekonomisine 79 yıldır hizmet sunan Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

   

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 30.11.2017

  OFAC tarafından daha önce başka bankalara verilen cezalar para miktarının %10’unu geçmiyor. Benzer bir cezanın Halkbank’a verilmesi durumunda ortaya 300-400 milyon dolar civarında bir ceza çıkıyor. Yaptığımız hesaplamalar piyasaların Halkbank hisselerinde 500 milyon dolarlık bir cezayı zaten fiyatladığını ve belirsizlik kalktıktan sonra yükselebileceğini gösteriyor.

  Risk iştahına göre banka hisselerinde veya doğrudan Halkbank’ta alış denenebilir. Önümüzdeki dönemde piyasa riskini almadan banka riskini almak isteyenler endeksteki düşüşlere karşı vadeli ve opsiyon piyasalarında korunarak pozisyon alabilirler.

  Halkbank İçin Kurumlar Ne Diyor? İşte Son Fiyat ve Görüşler – 29.11.2017

  Aşağıdaki çalışmada Halkbank için temel analiz kriterlerine göre kurumlar tarafından verilen hedef fiyatlar bir tabloda toplanmıştır. Kurumların söz konusu hedef fiyatı verdikleri tarih H.F verilme tarihi kolonunda görülmektedir. 06.11.2017 tarihli fiyat ve analizler Halkbank’ın 3Ç17 değerlendirmelerine aittir. Oyak, Garanti, Şeker Yatırım’ın hedef fiyat ve görüşleri hisse tavsiye listelerinde yer almaktadır. İsteyen yatırımcılar listelere buradan ulaşabilirler. Ziraat Yatırım’ın 13.11.2017 hedef fiyat ve analizi ise yine 3Ç17 lerle birlikte bu sayfanın aşağısında yer almaktadır. Tablodaki ortalama hedef fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Dünkü kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli bu ortalamaya göredir ve %69’luk bir yükseliş potasiyeline işaret etmektedir. Burada yazılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp gelen sorular üzerine bilgilendirme amaçlıdır.

  KurumHedef Fiyat (TL)Görüş/ TavsiyeH.F verilme tarihi
  Ak Yatırım15,25Endeksin Üzerinde Getiri06.11.2017
  İş Yatırım13,14TUT06.11.2017
  Garanti Yatırım13,00Endekse Paralel28.11.2017
  Oyak Yatırım13,55Endekse Paralel28.11.2017
  Şeker Yatırım14,63TUT27.11.2017
  Ziraat Yatırım18,00AL13.11.2017
  Ortalama14,595  
   Kapanış Fiyatı*Getiri PotansiyeliTarih
   8,6569%29.11.2017

  Zeynel Balcı, Stratejist – Halkbank HALKB Teknik Analizi – 29.11.2017

  Halkank’ta Teknik Görüntü – Üstte standart garfik altta ise logaritmik grafik

   

  Halkbank’ta Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri – 16.11.2017

  Halkbank’ta Son Durum: Saat 12:01 itibari ile HALKB hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Hisse bugün öğlen 12 itibari ile %8,5 yükselmiştir. Hissedeki olağandışı fiyat hareketliliği ise dün saat 15:00’de başlamış ve HALKB 15 Ekim çarşamba günü sabah 9,83’ten açtığı işlemleri 10,05 ile kapamıştır. Aşağıdaki günlük grafikte Halkbank hisselerinin dün ve bugünkü hareketi dikkat çekmektedir. Bu sayfanın devamında Halkbank için temel analize dayalı hedef fiyat ve değerlendirmeleri bulabilirsiniz.

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 13.11.2017

  Hedef Hisse Fiyatı : 18,00

  Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,5 oranında azalarak 782,2mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 768mn TL hem de piyasa beklentisi olan 781mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir.

  Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artarak 3 milyar TL olmuştur. Böylece, 2016 yılında elde edilen 2,6 milyar TL’lik kar rakamı yılın ilk dokuz ayında aşılmıştır.

  Çeyreksel bazda artan mevduat miktarı ve maliyetleri ile birlikte, mevduata verilen faizlerde %22,4 oranında artış görülmüştür. Kredilerden alınan faizler ise %13,9 oranında yükselmiştir. Diğer yandan, TÜFE endeksli tahvillerin de çeyreksel bazda 285mn TL’lik olumsuz katkısıyla net faiz gelirleri çeyreksel bazda %19,4 oranında gerileyerek 1.553mn TL’ye inmiş ve karı baskılamıştır. Geçen yıl 33mn TL’lik ticari kar bu çeyrekte 15mn TL zarara dönerken, karşılık giderleri %23,2 oranında artarak karı baskılayan diğer etmen olmuştur. Operasyonel giderlerdeki artış ise %3,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, temettülerin üçüncü çeyreğe kalmasına bağlı olarak 218mn TL artan temettü gelirleri karın daha düşük gelmesini engellemiştir.

  Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda azalan karlılığa bağlı olarak sırasıyla %13,0 ve %1,0 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjı ise artan mevduat maliyetleri ve TÜFE endeksli tahvillerin olumsuz etkisi 66 baz puan gerileyerek %2,38’e gerilemiştir.

  Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise 3. çeyrek sonunda görece düşük kar ve hızlı kredi büyümesinin etkisiyle 21baz puan azalarak %13,81’ye gerilemiştir. Banka kredi garanti fonu kaynaklı kredi kullandırımının risk ağırlığı “sıfır” olması nedeniyle yaklaşık 77 baz puan sermaye yeterlilik rasyosuna olumlu katkı sağladığını belirtmiştir. Ayrıca, dönem bittikten sonra Ekim ayında yapılan 1 milyar TL’lik sermaye benzeri kredi ihracının sermaye yeterlilik rasyosuna katkısının yaklaşık 50 baz puan olacağı ifade edilmiştir.

  Kredi mevduat oranı %104,4 ile sektörün atında…

  Banka’nın toplam kredileri yılın genelindeki hızlı büyümenin ardından üçüncü çeyrekte de hızlı büyümesine devam etmiş ve çeyreksel olarak %7,6 oranında artış gerçekleştirmiştir. Kredilerdeki artışta tüketici (%12,5) ve kobi kredileri (%10,5) önemli destek vermiştir. Kurumsal krediler %4,6 oranında artarken, ticari krediler %4,3 oranında azalmıştır. Banka’nın ikinci çeyrek başlayan Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi kullandırımı 2. çeyrek sonundaki 12,5 milyar TL’den bu çeyrekte 20,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, mevduatlar ise %7,9 oranında artmıştır. Mevduatların kredilerden daha hızlı artmasına bağlı olarak kredi mevduat oranı bir önceki çeyreğe göre 30 baz puan azalarak %104,4 oranında gerçekleşmiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

  Takipteki kredi rasyosu %2,99…

  Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda, kredilerdeki yüksek artışın da olumlu katkısıyla 11 baz puan azalarak %2,99’a gerilemiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir. Diğer yandan, geçen çeyrek takibe düşen yeni kredilerdeki 223mn TL düşüş bu çeyrekte yerini 26mn TL artışa bırakmıştır. Tahsilatlar ise 15mn TL azalmıştır. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise düşmeye devam ederek %2,4’e gerilemiştir. Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı ise %76,1’dir.

  Son çeyrekte Net Faiz Marjında iyileşme bekleniyor…

  Banka, 2018 yılında geçilecek olan TRFS9 uygulamasının etkisinin henüz netleşmediğini, ancak buradan gelebilecek olumsuzlukları engelleyecek yeterli kaynakları olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında banka TÜFE endekslilerin son çeyrekte net faiz marjına ve dolayısıyla da karlılığa pozitif katkı yapacağını ifade ederken, son çeyrekte ayrıca kredi mevduat faiz marjının kredi fiyatlamalarının olumlu katkısıyla artacağının öngörmektedir.

  Banka’nın hem F/K hem de PD/DD rasyoları sektörün çok altında…

  Halkbank 10.11.2017 tarihi itibariyle 3,84x F/K ve 0,51x PD/DD’den işlem görmektedir. Halkbank bu oranlarla sektör ortalaması olan 6,58x F/K ve 1,05x PD/DD’nin oldukça altındadır.

   

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç17 – 06.11.2017

  Kapanış (TL) : 10.56 – Hedef Fiyat (TL) : 13.14 – Piyasa Deg.(TL) : 13200 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 59.01 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.43

  Açıklanan kar rakamı beklentilerle uyumlu. Halkbank 3Ç17’de TL 782mn solo net kar açıkladı. Yıllık bazda %24 artışa karşılık gelen bu rakamı çeyrek bazında ise %22 gerilemeyi ifade ediyor. TÜFEX gelirlerinde beklenen gerile nedeniyle bu kar rakamı büyük ölçüde beklentilerle uyumlu gerçekleşti, Ancak detaylara bakılınca marj daralmasının beklentimizden daha olumsuz bununla beaber, diğer faiz dışı gelir ve gider kalemlerinin ise beklentilerimize göre daha iyi geliştiği görülüyor. Çeyreksel bazda %12’ye düşen öz kaynak karlılığının son çeyrekte düzelecek TÜFEX gelirleri ve marj etkisiyle sıçrayacağını ve bankanın tüm seneyi %17-18 öz kaynak bandında kapatacağının öngörüyoruz.

  Kuvvetli bilanço büyümesi yıla damgasını vurdu. Halkbank özellikle TL plasmanlarının etkisiyle çeyreklik bazda %7.5’luk bir kredi büyümesi yakalayarak %3.9’luk sektör ortalamasını oldukça aştı. Yılbaşından bu yana olan kredi büyümesi %22 olurken yine bu sektör ortalaması olan %15’in üzerinde gerçekleşti. Geç başlamasına rağmen, Halkbank KGF kullandırışlarında sektör liderliğini TL 21.5 milyarlık plasmanlarla elde etmiş bulunuyor. Bunun yanında diğer kredilerde de büyümenin sektör ortalamalarının üzerinde olduğu görülmekte. Fonlama tarafında ise yine mevduat bazında %23.5’luk yılbaşından büyüme sektör ortalaması olan %12.5’u neredeyse ikiye katlamış duurmda.

  Net faiz marjı 3Ç’de 90 baz puan geriledi ama son çeyrek kuvvetli bir marj göreceğiz. Çeyreksel bazda TÜFEx kağıtlarından TL300mn luk daha az gelir yazılması ve bunu yanında kuvvetli mevduat toplanması marjları 3Ç17’de olumsuz etkileyerek %2.7 gibi oldukça düşük bir seviyeye geriletti. Bununla beraber son çeyrekte TÜFEX’den elde edilecek TL330mn daha fazla gelir ve kredi yeniden fiyatlamanın olumlu etkisi marjları büyük ölçüde telafi edecek. Bununla birlikte bankanın yıl başında verdiği 2016’ya göre yatay marj beklentisi büyük ihtimalle gerçekleşemeyip 2016’nın altında kalacak.

  Diğer faiz dışı gelirler kuvvetli seyrini koruyor. Net ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda sabit kalırken yıllık bazda ise %63 artış göstermiş durumda. Kredi büyümesi ve çeşitlendirme bu kuvvetli artışın en önemli parametreleri. Bunun dışında çeyrekte yazılan TL 260mn’luk iştirakten elde edilen temettü gelirleri beklentimiz olan TL 240mn’un üzerinde gerçekleşti.

  Aktif kalite güçlü olmayı sürdürüyor. Takip rasyosu 11 baz puan düşerek %2.99 olurken yeni takibe atılan kredilerin toplam kredilere oranı 48 baz puan gibi düşük bir seviyede. Ayrıca takip için ayrılan karşılık giderlerinin kredilere oranı ise 49 baz puandan 41 baz puana geriledi Ayrıca yeniden yapılandırılan ve grup II kredilerinin toplam kredilerdeki oranı da çeyrek bazında gerilemiş gözüküyor.

  Faaliyet giderleri beklendiği gibi yüksek bir yıllık artış gösterdi. Düşük baz etkisi, emeklilere verilen promosyon giderleri yıllık faaliyet gider artışını %27 gibi yüksek bir seviyeye çekti. Banka 2017 yılında TL 180mn luk bir gideri emekli promosyon gideri olarak yazmış olacak.

  Sermaye yeterlilik rasyoları bir miktar geriledi. Sermaye rasyoları 20-30 baz puan gibi cüzi miktarlarda geriledi. Bunda KGF, kuvvetli karlılık veTL 1 milyarlık sermaye benzeri kredi önemli rol oynadı.

  Değerleme üzerindeki etki ve Görünüm
  Bankanın beklentilerle uyumlu kar açıklaması nedeniyle piyasa tepkisinin nötr düzeyde kalması beklenebilir.. Marjlardaki düşüşün son çeyrekte telafi edilecek olması olumlu ama sene başı erilen marj hedefinin altında kalınacak olması bir miktar negatif bir tablo olarak gözükebilir. Bununla beraber çok güçlü büyüme ve korunan aktif kalitesi olumlu gelişmeler. Banka için TUT tavsiyemizi koruyoruz.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç17 – 06.11.2017

  Halkbank 3Ç17 net kârını 782 milyon TL olarak açıkladı. Söz konusu rakam bizim 830 milyon TL net kâr beklentimizin gerisinde kalsa da net kâr piyasanın 781 milyonluk beklentisi ile aynı düzeyde kaldı. Bankanın böylece ilk dokuz aylık net kârı %37 yıllık artışla 3,01 milyar TL’ye ulaştı ve özsermaye kârlılığı %17,4 olarak gerçekleşti (2016’da %12,4). Halkbank’ın net kârının beklentimizin altında kalması, TL fonlama maliyetleri tarafındaki artışın öngördüğümüzden yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak net faiz marjında önceki çeyreğe göre 90 baz puan azalma olduğunu hesaplıyoruz.

  Halkbank’ın net kârının önceki çeyreğe göre azalması ise; bu çeyrekte 240 milyon TL temettü geliri kaydedilmesine rağmen; yukarıda bahsetttiğimiz gibi fonlama maliyetlerinin artışından ve buna ilave olarak bankanın bu çeyrekteki TÜFE menkul kıymet faiz gelirinin enflasyondaki dönemsel gerileme nedeniyle 285 milyon TL düzeyinde düşmesinden kaynaklanıyor. Banka artış gösteren Ekim enflasyonu sonrası son çeyrek TÜFE menkul kıymet faiz gelirinde bir önceki çeyreğe göre 325 milyon TL artış olmasını öngörüyor.

  Halkbank kredi tarafında da üçüncü çeyrek kuvvetli büyüdü. Banka özellikle KGF kredilerinin de desteğiyle TL tarafta %10,1 artış yakalarken, döviz kredi artışı da (dolar bazlı) %1,7 oldu. Halkbank’ın 3Ç17 sonuçlarının ardından 3,8 milyar TL olan 2017 ve 4,15 milyar TL olan 2018 kâr beklentilerimizi koruyoruz. Banka için 12 aylık fiyat hedefi 15,25 seviyesinde ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

  TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç17 – 06.11.2017

  Halkbank – Banka 3Ç17 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 801 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 782 milyon TL ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %22 azalmayı ve %24 büyümeyi işaret etmektedir. Bankanın kredileri çeyreksel bazda %7,5 büyüdü. TL krediler %10 büyürken YP krediler – ABD doları bazında, %2 büyüdü. KOBİ kredileri %10,5 büyürken, bireysel ve kurumsal krediler sırasıyla, %12 ve %5 büyüdü. Ticari krediler ise %5 geriledi. KOBİ kredilerdeki büyüme, ağırlıklı olarak Kredi Garanti Fonu kapsamında verilen kredilerden kaynaklanmakta olup, Halkbank’a tahsis edilmiş olan KGF limiti 22,3 milyar TL’ye yükseltilmiş olup (30 Haziran 2017 itibariyle: 16,6 milyar TL) banka bu limitin 20,9 milyar TL kısmını kullanmıştır.

  3Ç17 net faiz marjı, çeyreksel bazda, 77 baz puan gerileyerek %2,5 olarak kaydedildi. Gerilemenin altında yatan sebepler ise, TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen gelirlerdeki azalmadır. (3Ç17: 115 milyon TL, 2Ç17: 4 milyon TL) ve 31 baz puan daralan çekirdek kredi-mevduat makasıdır. Komisyon gelirlerinde güçlü artış kaydedilmiş olunup, yıllık bazda %49 büyüme kaydedilmiş ve 9A17 itibariyle, komisyon gelirlerindeki, yıllık büyüme, %62 olarak gerçekleşmiştir.

  Takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı %3,0 olarak kaydedilirken, çeyreksel bazda 10 baz puan azaldı. Spesifik risk maliyeti, çeyreksel bazda 8 baz puan gerileyerek, 41 baz puan olarak kaydedildi ve brüt risk maliyeti, çeyreksel bazda, 3 baz puan gerileyerek 56 baz puan olarak kaydedildi. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %3 arttı ve kredilerin %2,4’ünü oluşturdu. Çekirdek Sermaye ve Sermaye Yeterliliği Oranları, çeyreksel bazda, sırasıyla 38 ve 20 baz puan azalarak, sırasıyla %12,7 ve %13,8 olarak kaydedildi.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç17 – 06.11.2017

  HALKB: Halkbank’ın 3. çeyrek karı bizim 768 milyon TL tahminimizin, piyasanın 781 milyon TL beklentisi ile paralel olarak 782 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %13,0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleşse de, düşük gelen karşılık giderleri bunu dengelemiş gözüküyor. Net faiz marjında düşen TÜFE’ye endeksli tahvil gelirleri ve artan mevduat maliyetleri yüzünden 73 baz puan daralma görüyoruz. Komisyon gelirleri hızlı büyümesini devam ettirirken yıllık %49 artış göstermiş. Aktif kalitesi güçlü devam ederken faaliyet giderleri beklentinin ve rakiplerinin üzerinde %27 büyüdü. Kredi büyümesi de yine sektör ortalamasının oldukça üzerinde %7,5 oldu. Banka bu büyümeyi ağırlıklı olarak mevduatla (+%7,9) fonlamayı tercih etmiş. Bu da mevduat maliyetlerini yukarı çekmiş olabilir. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 13,55 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

  GARANTİ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç17 – 06.11.2017

  Halkbank (HALKB, EP, Fiyat:10.56TL, Piyasa Değeri TL13,200mn): Halkbank 3Ç17’da beklentilere paralel 782mn TL net kar açıkladı. (çeyreksel bazda %22 daralma, yıllık bazda %24 daralma, %17.4 özkaynak karlılığı). Karşılık giderleri beklentimizden düşük gelirken, marj daralması ise beklentimizin üzerinde gerçekleşti

  3Ç17’de öne çıkan noktalar:

  Bilanço. Krediler çeyreksel bazda %7.6, yılbaşına göre ise %22.6 ile sektörün üzerinde büyüdü. Mevduat hacmi ise %7.9 arttı. Böylece, kredi mevduat oranı 0.3 puan azaldı ve %104 oldu. Gelirler. Net faiz marjı 1 puan ile benzerlerine göre oldukça hızlı daraldı ve %2.7 oldu. Daralmanın 56 baz puanı TÜFE’ye endeksli bonolardan kaynaklanırken, geri kalan kısmı ise daralan kredi makasından kaynaklandı. Komisyon gelirleri 9M17’de yıllık bazda benzerlerinin üzerinde %62 arttı. Faaliyet giderleri yıllık bazda %17 arttı ve %10 olan bütçenin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda %5 artan personel sayısı ve 106mn TL gerçekleşen emekli giderleri falliyet giderlerini baskıladı. Takipteki krediler oranı yüksek büyümeden dolayı 11baz puan daraldı ve %3 oldu. Takipteki kredi girişleri çeyreksel bazda %8 artarken, tahsilat gelirleri çeyreklik bazda %10 azaldı. Risk maliyeti çeyreklik bazda sabit kalarak 56 baz puan seviyesinde gerçekleşti.

  Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Beklentimizden daha hızlı daralan marjlar neticesinde 2017- 2018 ve uzun vadeli tahminlerimizi revize ediyoruz. Halkbank için “Endekse Paralel” tavsiyemizi korurken, hedef fiyatımızı 13.00TL’ye revize ediyoruz.

   

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 17.10.2017

  Kredi Üst Sınırında Değişim ve Halkbank’a Etkisi

  Başbakan Yıldırım Halkbank’ın esnaf ve sanaatkarlara kullandırılan kredilerde üst sınırın 150 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkartılacağını açıkladı. Esnaf ve Sanaatkar kooperatiflerinin garantisi altında verilen ve Hazine’nin sübvanse ettiği bu kredilerde batık oranı çok düşük. Ayrıca bu krediler Halkbank’ın yeni müşterilere ulaşmasına yardım ederken, önemli bir komisyon geliri de yaratıyor. Buna karşın faiz oranları ( 1 yıldan kısa vade için %8, daha uzun vadelerde %10) fonlama maliyetinin altında yer almakta.

  Bu sebepten bu kredilerde büyümenin Halkbank’ın karlılığına katkı yapmayacağına inanıyoruz. Bu krediler Haziran sonu itibarıyla Halkbank’ın kredilerinin %12’sini (21 milyar TL) oluşturuyor. Bu rakamın üst sınırdaki artış ile beraber artıp artmayacağı şu an için açık değil.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 17.10.2017

  Başbakan Yıldırım, Halkbank tarafından küçük esnaf ve zanaatkara kullandırılan işletme sermayesi kredilerinde tavanın 150 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkarılacağını belirtti. Yıldırım ayrıca küçük işletme sahipleri için iş yeri ve taşıt alımlarında sırasıyla 10 ve 5 yıl vadeli 500 milyon TL’ye kadar kredi kullandırımı sağlanacağını ve bu kredilerin faizinin piyasa faizinin altında olacağını söyledi. Yıldırım düşük faizli kredilerin Hazine tarafından destekleneceğini ekledi. Yorum: Getirilen yeni uygulamaların Halkbank’ın kredi hacminde kayda değer bir artışa imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Düşük faizler ise Hazine desteğine bağlı olarak bankanın marjları üzerinde önemli etkide bulunmayacaktır görüşündeyiz

   

  Halkbankası Fitch Kredi Derecelendirme Notları – 06.10.2017

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bankamızın kredi derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Buna göre;

  • Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu “BB+”; Görünüm Durağan
  • Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu “BBB-“; Görünüm Durağan
  • Kısa Vadeli Yabancı Para Temerrüt Notu “B”
  • Kısa Vadeli Yerel Para Temerrüt Notu “F3”
  • Destek Notu “3”
  • Destek Derecelendirme Tabanı Notu “BB+”
  • Uzun Vadeli Ulusal Notu “AAA (tur)”; Görünüm Durağan
  • Finansal Kapasite Notu “bb+”

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

  Dava Nedeni Türkiye’nin İran’dan Petrol Alması

  Basında çıkan haberlere göre, Türkiye’nin İran’dan petrol alımları ile ilgili olarak bu ülkeye dönük yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD mahkemesinde devam eden yargı süreçlerine o dönemdeki Ekonomi Bakanı ve Halkbank’ın iki eski yöneticisinin isimleri de eklendi. Söz konusu haberin bugün hisseye dönük işlemlerde bir etkisi gözlenebilir.

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

  Halkbank’ın eski GM Süleyman Aslan hakkında ABD’de dava açıldı. Habere göre New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABDnin İrana karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı. Bilindiği üzere Halkbank’ın eski GMY’lerinde Hakan Atilla halihazırda ABD’de tutuklu olarak yargılanma sürecinde. Haberden anladığımız kadarı ile son sanıklar da mevcut dava kapsamına dahil edilecek. Haberin Halkbank hisse fiyatı üzerinde baskı yaratabileceğini tahmin ediyoruz.

   

  HSBC – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 31.08.2017

  HSBC, Halkbank için yayınladığı ingilizce değerlendirme kapsamında “Downgrade to Hold: Performans near full throttle” ( Tavsiyemizi TUT’a Düşürüyoruz: Performans Son Hıza Yaklaştı” ) başlıklı raporda hissenin hedef fiyatın 14,90 TL olarak korunduğunu belirterek özet olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

  Bankanın güçlü seyreden kar performasının hisse fiyatında son 12 ayda %70 artış sonucu değerlemeye yansımış olduğuna inanıyoruz. KGF kaynaklı kredi büyümesi, korunan aktif kalitesi ve güçlü komisyon/hizmet gelirleri bankanın karlılığını yükselten yakın zamandaki itici güçler olarak öne çıkıyor.

  KGF kaynaklı kredi büyümesinin zirve seviyelere ulaştığını düşünüyoruz. Bankanın ilk yarıyıldaki yüzde 14’lük kredi büyümesinin artarak yıl sonu kredi büyüklüğünün %24 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz.

  Hisse 2018 tahminlerimizle 4.7x F/K ve 0.7x F/DD çarpanları ile işlem görüyor. Değerlemenin geldiği nokta ve 14.9 TL olarak koruduğumuz hedef fiyatımızın yukarı potansiyel sunmaması nedeniyle AL olan yatırım tavsiyemizi Tut olarak değiştiriyoruz.

   

  Vergi Cezası Açıklaması – 31.08.2017

  Halkbank’a 2012-14 yılları için 30,06 milyon TL tutarında KKDF ve cezai vergi tahakkuk düzenlendi. Banka’dan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  “Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2012-2014 yıllarına ilişkin tüketici kredilerinin KKDF kesintisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden, Bankamız adına 13.770.449,12 TL tutarında KKDF kesintisi ve 16.290.254,70 TL tutarında cezai faiz olmak üzere toplam 30.060.703,82 TL tutarında 11.09.2017 ve 23.09.2017 vadeli tahakkuk fişleri düzenlenmiştir. Söz konusu raporlarla ilgili olarak tüm yasal haklar Bankamızca kullanılacak olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.”

   

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

  Düşük provizyonlar ve kuvvetli ücret-komisyon gelirleri beklentilerin aşılmasına neden oldu. Halkbank 2Ç17’de TL 1,009mn solo net kar açıkladı Söz konusu rakam yıllık olarak %14 artışa karşılık gelriken bankanın öz kaynak karlılığı da %17 düzeyine geldi. Bankanın ikinci çeyrek karı ortalama beklenti olan TL 950mn’un üzerinde fakat bizim beklentimiz olan TL 1,051mn biraz altında gerçekleşti. İkinci çeyrek banka için kredi ve mevduat tabanının kuvvetli büyüdüğü bir dönem oldu. Banka sektör ortalamalarının üzerinde krediler %7, mevduatlar %13 çeyreklik bazda büyüme kaydetti. Güçlü mevduat büyümesi ve TÜFEX gelirlerinin çeyrek bazında TL100mn azalması nedeniyle çeyrekte net faiz marjı 100 baz puan daraldı. Bunun yanında düşük seyreden takipe atılan krediler için provizyonlar ve bankanın yıllık bazda %70 oranında büyüyen ücret-komisyon gelirleri kuvvetli net karın gelişimine katkıda bulundu.

  Halkbank’ın çok kuvvetli birinci çeyrek performansından sonra net kar beklentimizi TL 3.8 milyara yükseltmiş ve hedef değerimizi de buna paralel arttırmıştık. Uzun vadeli öz kaynak getiri varsayımımızı bir miktar daha arttırarak hedef değerimizi TL 15.7’ye yükseltiyor ve Halkbank için AL demeye devam ediyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

  Halkbank’ın yüksek kredi büyümesi hem aktif kalitesini hem de komisyon gelirlerini destekledi Halkbank 2Ç17 konsolide olmayan finansallarında beklentilere paralel olarak 1,009 mln TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında artarken bir önceki döneme göre ise %17 oranında gerileyerek %17.3 özsermaye karlılığı sağladı. İlk yarıyıl kar rakamı ise %42’lik yıllık artış ile 2,228 mln TL olarak gerçekleşti.

  Bu dönemin öne çıkan olumlu unsurları olarak net takibe dönüşüm hızının 38 baz puana gerilemesi, yakın izlemedeki kredi hacminin bir önceki döneme göre %5 azalmış olması, gerek TL kredi gerekse de TL mevduatların çeyreksel bazda sırası ile %10.7 ve %13.4 ile oldukça yüksek oranlarda artmış olması, komisyon gelirlerinin yılın ilk yarısında %70 yıllık artış göstermesi ve sermaye yeterlilik oranlarının önceki döneme göre 50 baz puan kadar artmış olması olarak sıralanabilir. Net faiz marjının (TÜFE’ye endeksli bonoların faiz gelirlerindeki dönemsellik ayıklandıktan sonra) 60 baz puan kadar daralması ise olumsuz tarafta söylenebilir. Bu daralmanın tamamı kredi/mevduat faiz makasındaki 66 baz puanlık gerileme ile açıklanabilir. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Halkbank için AL olan önerimizi ve 18.25 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

  Halkbank’ın özsermaye karlılığının sektör ortalamasına kıyasla daha yüksek kalacağını düşünüyoruz. Kredi/Mevudat oranı en düşük olan bankalardan biri olarak (özellikle TL tarafta) ilerleyen dönemlerde net fazi marjındaki baskının daha az olabileceği fikrindeyiz. Yakın izlemedeki kredilerin toplam içerisindeki payının az olması da aktif kalitesi olarak finansallara olumlu yansıyabilir. Güçlü sermaye yeterliliği de bankanın ilerleyen dönemlerde sektöre kıyasla daha hızlı büyümesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenlere bağlı olarak Halkbank için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

  Halkbank – İkinci çeyrekte 1.009 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 963 milyon TL’den biraz daha yüksek gerçekleşmiş olup, piyasa beklentisi olan 990 milyon TL ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %17 azalmayı ve %14 büyümeyi işaret etmektedir. Net kar rakamındaki sapma beklentimizden daha düşük gelen provizyon giderleri sonucu olmuştur. Bankanın kredileri çeyreksel bazda %7 büyüdü. TL krediler %11 büyürken YP krediler ABD doları bazında, %4 büyüdü.

  Ticari kredilerdeki büyüme %8 olarak gerçekleşirken, KOBİ ve bireysel kredilerdeki büyüme, sırasıyla, %8 ve %6 olarak kaydedildi. Ticari kredilerdeki büyüme Kredi Garanti Fonu kapsamında verilen kredilerden kaynaklanmakta olup, 30 Haziran 2017 itibariyle, bu kapsamda verilen kredilerin büyüklüğü 10 milyar TL’dir. Banka yönetimi, Halkbank’a tahsis edilmiş kredi limitinin tamamını kullanmayı ve böylelikle yaklaşık 5 milyar TL daha kredi vermesi söz konusu olacaktır. Ayrıca, yönetim kendilerine tahsis edilen kredi limitinde artış isteyebileceklerini belirtti. 2Ç17 net faiz marjı, çeyreksel bazda, 82 baz puan gerileyerek %3,3 olarak kaydedildi. Gerilenin altında yatan sebepler ise, 60 baz puan daralan çekirdek kredi-mevduat makası ve TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen gelirlerdeki azalmadır. (2Ç17: 400 milyon TL, 1Ç17: 513 milyon TL).

  Komisyon gelirlerinde güçlü artış kaydedilmiş olup, yıllık bazda %57 büyüme kaydedilmiştir. Banka yönetimi her çeyrek 400-450 milyon TL arasında komisyon geliri kaydedilebileceğini belirtti. Bu beklenti Halkbank’ın 2017 yılında %34-42 arasında komisyon büyümesi gerçekleştirebileceğini işaret ediyor. Aktif kalitesi beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı %3,1 olarak kaydedilirken, çeyreksel bazda 13 baz puan azaldı. Bu durum, takibe intikal kredilerdeki yavaş artış ve hızlı kredi büyümesi sonucu oldu.

  Brüt risk maliyetleri, çeyreksel bazda 41 baz puan gerileyerek, 49 baz puan olarak kaydedildi. Bu seviye 4Ç15’den beri kaydedilen en düşük seviye oldu. 2. grup krediler, çeyreksel bazda, %5 azaldı ve kredilerin %2,5’ini oluşturdu. Bu oran 1Ç17’de %2,8 idi. 2Ç17’de özsermaye karlılığı %17 olarak gerçekleşirken bu değer 1Ç17’de %22 oldu. Çekirdek Sermaye ve Sermaye Yeterliliği Oranları, çeyreksel bazda 40 baz puan artarak, sırasıyla %13 ve %14 olarak kaydedildi.

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

  Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %17 oranında azalarak 1.009mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 994mn TL hem de piyasa beklentisi olan 996mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir.

  İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 2,2 milyar TL olmuştur.

  Çeyreksel bazda gerilemede TÜFE endeksli tahvillerin getirilerindeki azalma ve mevduat maliyetlerindeki artış ana etkenler olmuştur. Banka’nın net faiz gelirleri, bir önceki çeyreğe göre TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin 113mn TL düşmesi ve mevduatlardaki hızlı artış ile birlikte maliyetlerdeki yükselişe bağlı olarak mevduata verilen faizlerin %20 oranında artmasının önemli etkisiyle, çeyreksel bazda %16 oranında gerileyerek karı baskılamıştır. Diğer yandan, bir önceki çeyrekte yüksek büyüme gösteren net ücret ve komsiyon gelirleri bu çeyrekte baz etkisiyle %5 oranında gerilemiştir. Operasyonel giderler ise %9 oranında artmış ve karı baskılayan diğer bir kalem olmuştur (yaklaşık 57mn TL emekli maaş promosyonu gideri). Son olarak, toplam karşılık giderlerindeki hem özel hem de genel karşılıklardaki düşüş kaynaklı %45 oranındaki gerileme karı desteklerken, bu çeyrekte 22mn TL temettü geliri elde edilmiştir.

  Banka’nın toplam kredileri ilk çeyrekteki hızlı büyümenin ardından ikinci çeyrekte de hızlı büyümüş ve çeyreksel olarak %7,1 oranında artış gerçekleştirmiştir. Kredilerdeki artışta %11 oranında artan TL cinsi krediler etkili olmuştur. Banka, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi kullandırımını bu çeyrekte başlamış ve 2. çeyrekte toplam kullandırım 10 milyar TL’yi aşmıştır. Öte yandan, mevduatlar ise ağırlıklı olarak TL olmak üzere YP cinsi mevduatların da desteğiyle %9,2 oranında artmıştır. Mevduatların kredilerden daha hızlı artmasına bağlı olarak kredi mevduat oranı bir önceki çeyreğe göre 200 baz puan azalarak %104,7 oranında gerçekleşmiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

  Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda azalan karlılığa bağlı olarak sırasıyla %17,3 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjı ise TÜFE endeksli tahvillerin bu çeyrekte olumsuz etkisi ve artan mevduat miktarı ile maliyetinin etkisiyle 70 baz puan gerileyerek %3,14 olmuştur.

  Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda, kredilerdeki yüksek artışın da olumlu katkısıyla 23 baz puan azalarak %3,10’a gerilemiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir. Diğer yandan, takibe düşen yeni kredilerde 223mn TL düşüş kaydedilmiştir. Tahsilatlar ise 42mn TL artmıştır. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise düşmeye devam ederek %2,5’e gerilemiştir. Aktif kalitesi olarak olumlu bir görüntü sergileyen Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı ise %76,4 olarak sabit kalmıştır.

  Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise 2. çeyrek sonunda 46baz puan artarak %14,02’ye yükselmiştir.

  VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

  Halk Bankası 2Ç17 için 955 mn TL olan beklentimizin %6, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 üzerinde 1,0 mlr TL (Ç/Ç: -%17,Y/Y: +%14) net kar açıkladı.

  Banka’nın 2Ç’de önceki çeyreğe göre %22 daha düşük TÜFE’ye endeksli menkul kıymet geliri kaydetmesi ve fonlama maliyetlerindeki artış nedeniyle net faiz gelirlerinde gerileme görülse de, çeyreksel bazda gerileyen faaliyet ve karşılık giderleri net kardaki düşüşü sınırladı.

  Halk Bankası hisseleri son 1 ayda BIST 100’e göre %5,4, banka endeksine göre %6,8 daha iyi performans göstermiştir. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Bu nedenle 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için 14,35 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

   

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 14.07.2017

  Moody’s Halkbank’ın mevcut not seviyelerini korurken not görünümünü negatife indirdi. Moody’s Investors Service, Halkbank’ın uzun vadeli kıdemli teminatsız döviz cinsi borçlanma ve uzun vadeli TL cinsi mevduat notlarını ‘Ba1’ ve uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu ‘Ba2’ olarak teyit etti. Görünüm ise negatif olarak revize edildi. Haberin Halkbank hisse fiyatı üzerinde kısmen olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Son günlerdeki hızlı yükseliş sonrası kar realizasyonu için fırsat olarak görülebilir.

   

   

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 05.07.2017

  Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Nötr): Halkbank’ın %1,47 oranında pay sahibi olduğu Türkmenistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası’nın (UGOB-International Joint Stock Garagum) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkmenistan Merkez Bankası’nın talimatı uyarınca, Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası Senagat Anonim Ticaret Bankası’na devredilerek, Banka’nın sermayesinde yer alan Halkbank hisse pay bedeli olan 359.098 Türkmenistan Manatı karşılığı 102.599,43 USD Halkbank’a ödenerek tasfiyesi sağlanmıştır.

   

  Halkbank’ın Yeni Genel Müdürü Belli Oldu – 12.06.2017

  Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Murat ÇETİNKAYA, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 8 Haziran 2017 tarihli Genel Kurulunda Borsa İstanbul A.Ş.’nin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanması nedeniyle,   Şirketimizde bulunduğu Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır.

  Yeni atama yapılıncaya kadar Şirket Genel Müdürlüğü makamına vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali ÖMÜRBEK atanmıştır.

   

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 24.05.2017

  Hisse kurumun hisse portföyündedir             Öneri: “AL” ,Fiyat: 15,10 TL

  Güçlü Yönler

  • Cazip piyasa çarpanları (5,17x Fiyat/Kazanç , 0,70x PD/DD)
  • Kurda ve faizlerde stabilizasyonun devam etmesi ile TL fonlaması avantajından yararlanma
  • Sektörün altında seyreden kredi/mevduat oranı
  • Ücret ve Komisyon gelirlerindeki güçlü görüntü
  • Hedef piyasa değerimize göre yüksek iskonto

  Riskler

  • Yüksek faiz oranları ve döviz kuru
  • Aktif kalitesinde olası belirgin bozulma
  • FED’in beklentilerden daha hızlı faiz artırımlarına gitmesi
  • Global Piyasalarda Bankacılık Sektörü ile ilgili olumsuz gelişmeler
  • Jeopolitik ve politik risklere bağlı olarak ülke risk primindeki artışa olan yüksek duyarlılığı

  Halkbank 0,70x PD/DD ile son bir yıllık süreçte ortalama PD/DD olan 0,57x’in üzerinde, bankacılık sektörü değeri olan 1,02x’nin altında iskontolu işlem görmektedir. MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin 1,18x olan PD/DD’nin de altında işlem gören Halkbank hedef piyasa değerimize göre %18 getiri potansiyeli taşımaktadır.

  Halil Reçber – HALKB Teknik Analiz – THY ve Halkbank’ta Yükseliş Nereye Kadar? 10.05.2017

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

  12 Aylık Hedef Fiyat: 13.72          Yükselme Potansiyeli: %17

  Ana gelir unsurlarının çok kuvvetli seyri tahminlerin çok üzerinde bir kar getirdi. Çeyreksel bazda yaklaşık üç katı yıllık olarak ise %80 oranında artış kaydeden ve TL1,219mn olarak açıklanan Halkbank 1Ç17 karı, tahmini ve bizim beklentimiz olan TL 1,036 ve TL961mn’un oldukça üzerinde gerçekleşti. Bankanın birinci çeyrekte öz kaynak karlılığı %22 gibi uzun süredir görülmeyen bir seviyeye ulaşmış durumda. Bunda ana faaliyet gelirlerini oluşturan net faiz ve komisyon gelirlerinin tahminleri en az %20’nin üzerinde gerçekleşmesinin önemli payı bulunuyor. Marjlardaki bu olumlu görünüm ve buna eşlik eden kuvvetli komisyon gelir performansı, kredi büyümesi, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki dönem içi zıplama ve ucuz kamu mevduatının yine dönem içinde artması ile oluştu.

  Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
  Çeyrekteki kredi büyümesi kuvvetli gerçekleşti. Bankanın KGF’yi agresif kullanmamasına rağmen başta kurumsal krediler olmak üzere kobi ve tüketici kredilerindeki güçlü hacimler seneye büyüme anlamında iyi bir başlangıç yapmasına neden oldu. Kredilerde odluğu gibi mevduatta da sektörün üzerinde büyüyen banka da, özellikle ucuz kamu mevduatının spredlerindeki önemli etkisi ve menkul kıymet portföy getirilerinde ki sıçrama marjı çeyrek bazında 30 baz puan arttırdı. Kamı mevduatı çeyrekte TL 9 milyar artarak toplam mevduatın %11’in den %16’sına ulaştı. Yönetimin sene başında verdiği yıllık yatay net faiz marj tahmininden en az 10 baz puan daha iyi bir gerçekleşme olabileceğini öngörüyoruz. Kuvvetli kredi spredlerinin ikinci çeyrekte mevduat maliyetlerinin etkisiyle bir miktar daralacağı ama ikinci yarıda bu daralmanın durarak bankanın yılı geçen seneye göre daha iyi bir marjla kapatacağını düşünüyoruz.

  Halkbank tarihindeki en kuvvetli komisyon gelirleri yazıldı. Kredi büyümesinin yanında, sigorta bağlantılı komisyonlar, artış gösteren kurumsal kredilere paralel gayri nakdi kredilerdeki hacim büyümesi komisyonların artışını ivmelendirdi. Çeyrek bazınada %30, yıllık olarak da %84 artan net komisyonların sene sonunda %27 artış göstermesini bekliyoruz

  Takip rasyosu yatay kaldı. Banka yönetiminin sene başında verdiği 6070 baz puan aralığında olan takip provizyonlarının ortalama krediler olan rasyosu ilk çeyrekte 91 baz puan olarak gerçekleşti buna rağmen takibe atılan kredilerin toplam kredilere oranı belirgin olarak çeyrek bazında düşüş göstermiş durumda. Toplam karşılık giderlerinde de yine çeyrek bazlı %31’lik bir düşüş var.

  Faaliyet giderleri kontrol altında. Çeyrekte çal ışan sayısının artışına rağmen bankanın faaliyet giderleri yıllık olarak sadece %6 artış göstermiş durumda. Maliyet -gelir rasyosu ise bir önceki çeyrek seviyesi olan %42’den %34’e geriledi. Bu arada sermaye yeterlilik rasyoları da birinci kuşak ve toplam sermaye rasyosu olarak ilk üç ayda sene sonuna göre 60 baz puan artış göstermiş durumda.

  Bankanın beklentilerin yaklaşık %20 üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek sonuçlarından sonra piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Marjlardaki seyir ve bu kadar güçlü olmasa da komisyon gelirlerinin geçen seneye göre çok kuvvetli artış trendi sene sonu tahminimizi TL3.5 milyardan TL3.8 milyara yükseltmemize neden oldu. Halkbank için değerleme modelimiz de kullandığımız uzun vadeli öz kaynak getiri varsayımımızı da bir miktar arttırarak hedef fiyatımızı TL 12.2 den TL13.7’ye yükseltiyoruz ve önerimizi TUT’tan AL’a çekiyoruz.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

  Hedef Fiyat: 14:00 TL

  Halkbank 1Ç17 net kârını önceki çeyreğe göre %236 ve yıllık %79 artışla 1,21 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan sonuç bizim 1,05 milyar TL ve piyasanın 1,04 milyar TL net kâr beklentilerinin üzerinde bulunuyor. Sonucun beklentimizden iyi gelmesi net komisyon gelirleri tarafında yıllık %84 büyüme yakalanarak 2017 yılı için belirlenen %15’lik artışın oldukça üzerinde kalınmasından kaynaklanıyor. Bankanın 1Ç17 öz kaynak kârlılığı da %22,1 ile 2016’daki %12,4 ve 2017 için hedeflenen %16’nın oldukça üzerinde kaldı. Halkbank’ın rakiplerinin önemli kısmının aksine TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerini öne çekerek büyük kısmını 1Ç17’de yazması, gelecek dönemlerde net faiz marjının rakiplere kıyasla bir miktar daha fazla baskı altında kalmasına yol açabilir. Ancak komisyonlardaki başarı yönetim tarafından da ifade edildiği üzere gelir hedeflerini yukarı taşıma potansiyeli taşıyor.

  Halkbank ayrıca Kredi Garanti Fonu’ndan faydalanmaya nispeten geç başlandığını ve buradaki kullanımların 2. Çeyrekte hız kazanmasıyla olumlu etkinin görüleceğini düşünüyor. Banka kâr tahminimizi 2017 için %4 artışla 3,8 milyar TL’ye 2018 için %10 artışla 4,35 milyar TL’ye çıkardık. Hisse için 12 aylık hedef değerimizi %7 artışla 14,00 TL’ye çıkardık. Hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz korunuyor.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

  Halk Bankası yılın ilk çeyreğinde 1,219 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,036 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. TÜFE bazlı varlıkların getirilerinin etkisiyle artan net faiz gelirleri ve ücret/komisyon gelirlerindeki artış karlılığı destekledi. Banka’nın net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık artışla %4.7 seviyesine ulaştı. Böylelikle Banka’nın özsermaye karlılığı ilk çeyrekte %22.1 seviyesine ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise 2016 sonundaki %13.08 seviyesine göre özellikle yönetmeliklerdeki değişikliklerin etkisi ve karlılık ile artarak %13.56 seviyesine ulaştı.

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

  Hedef Fiyat: 14.10 TL

  Halkbank 1Ç17 finansallarında 1,219 milyon ₺ net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79 artarken bir önceki çeyreğe göre ise üç katın üzerinde artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise %22.1 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı gerek 1,036 milyon ₺’lik piyasa beklentisinin gerekse de bizim 1,048 milyon ₺’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde olması net kar rakamını da beklentimizin üzerine taşımıştır. Dönemin pozitif anlamda öne çıkan hususları komisyon gelirlerindeki %84’lük yıllık artış, faaliyet giderlerindeki yıllık %6’lık kontrollü artış ve kredi/mevduat makasının bir önceki döneme kıyasla yatay seyri söylenebilir. Bununla birlikte TÜFE’ye endeksli bonoların mevsimsel yüksek getirisi sayesinde marjlar bir önceki döneme kıyasla 20 baz puan kadar artış göstermiştir.

  Olumsuz tarafta ise, sektörün aksine, Halkbank’ın takibe döünüşüm hızı 106 baz puan ile 2016 yılındaki 84 baz puan seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, halen sektörden daha düşük olsa da, TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm hızı 7.3 yüzde puanlık artışla %120 seviyesine yükselmiştir. Banka yönetimi 2017 beklentilerini revize etmemekle birlikte komisyon gelirlerinin beklentilerin üzerinde kalabileceğini düşünüyor. Biz kendi tahminlerimizi korumakla birlikte açıklanan sonuçların ardından piyasa beklentilerinin kısmen yukarı revize edilebileceğini tahmin ediyoruz. Halkbank için AL olan önerimizi ve 14.10 ₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

  Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde 1.219mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.137mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.025mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde, karşılık giderlerinin ise beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

  Banka’nın net faiz gelirleri, bir önceki çeyreğe göre TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin 332mn TL artmasının katkısıyla, %15,4 oranında artmış ve dönem karını desteklemiştir. Buna ilaveten, Banka’nın 2016 yılının son çeyreğinin aksine 2017 yılının ilk çeyreğinde ek karşılık gideri kaydetmemesine (Banka 4Ç2016’da 182mn TL ek özel karşılık ve 256mn TL ek genel karşılık ayırmıştı) bağlı olarak, toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre 465mn TL azalmış ve dönem karının yüksek çıkmasında ana etkenlerden biri olmuştur. Diğer yandan, kredilerdeki hızlı artışa da bağlı olarak net ücret ve komisyon gelirleri de çeyreksel bazda %30 oranında artarak 537mn TL ile rekor seviyeye ulaşmış ve karı desteklemiştir. Operasyonel giderlerin %4 düşmesi de karı destekleyen bir diğer bir faktör olmuştur.

  Banka’nın toplam kredileri ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe %6,4 oranında artarken, mevduatlardaki artış YP mevduatlardaki %11,9 oranındaki artışın etkisiyle %5 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı bir miktar artarak %106,7’ye çıkmış ancak sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

  Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda artan karlılığa bağlı olarak sırasıyla %22,1 ve %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjı ise TÜFE endeksli tahvillerin olumlu etkisiyle 24 baz puan yükselerek %3,97 olmuştur. Diğer yandan, gider/gelir oranı %33,6 olmuştur. Bu oran bir önceki çeyrekte %41,7 idi.

  Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda, kredilerdeki yüksek artışın da olumlu katkısıyla sadece 6 baz puan artarak %3,20’ye yükselmiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir. Diğer yandan, takibe düşen yeni kredilerde 113mn TL düşüş kaydedilmiştir. Tahsilatlar ise 28mn TL azalarak 117mn TL olmuştur. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise ufak çaplı bir düşüşler %2,8’e gerilemiştir. Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı 70 baz puan azalarak %76,4’e gerilemiştir.

  Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise yüksek kar rakamı ve düzenlemelerin etkisiyle 48 baz puanlık artışla %13,56’ya yükselmiştir. Banka’nın derecelendirme kuruluşu değişikliği yapması nedeniyle, Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına almasının Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi olmamıştır.

   

  AK YATIRIM – HALKB Hisse Haber Analiz – 07.04.2017

  En çok önerilenler portföyü    12 Aylık Hedef Fiyat: 13.00 TL    Potansiyel: %25

  Halkbank için performans beklentimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”ye yükseltiyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı ise 13TL olarak belirledik.

  Yeni hedef fiyatımız ve performans beklentimiz bankanın kar beklentisinde yaptığımız artışı yansıtıyor. Halkbank için yaptığımız net kar tahmininde de %9’luk hatırı sayılır bir yukarı yönlü güncelleme dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere Halkbank’ın IFRS‐9’un gelecek yıl ortaya çıkması beklenen etkilerini dikkate alarak yaptığı ek genel karşılık giderleri 2016 yılı karını önemli ölçüde baskı altındabırakmıştı. Kuvvetli karın bu düşük baz üzerine provizyon giderleri tarafında sağlanacak rahatlama ile geleceğini düşünüyoruz.

  Bankanın 2016 yılındaki %10,5 kar büyümesinin ardından 2017 yılında yıllık bazda %37 kar büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Benzer grup için ise tahminimiz %13 seviyesinde bulunuyor.

  DENİZ YATIRIM – HALKB Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

  Moody’s, Halkbank’ın kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. Moody’s Halkbank’ın “Ba1” seviyesinde bulununan uzun vadeli döviz ve TL cinsi kredi notlarını ve “Ba2” seviyesinde bulunana uzun vadeli döviz cinsi mevduat notlarını olası bir indirim için gözden geçirmeye aldığını açıkladı. Moody’s yaptığı açıklamada gözden geçirmenin Halkbank’ın genel müdür yardımcısının 29 Mart’ta ABD’de tutuklanmasına neden olan ABD’li yetkililerin iddialarına ilişkin işlemler hakkındaki incelemenin Halkbank’ın finansal temellerine olası etkilerinin ele alınacağını belirtti. Geçen haftadan bu yana hisse fiyatındaki gerilemenin olası bir not indirimini önemli ölçüde fiyatladığını düşünmekle birlikte, haberin hisse fiyatı üzerinde yine de kısmi bir baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

  AK YATIRIM – HALKB Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

  Moody’s kredi derecelendirme kuruluşu olası bir not indirimi için Halkbank’ın kredi notunun izlemeye alındığını duyurdu. Açıklamaya göre, izleme süreci İran’ın petrol ticareti ile ilgili olarak Halkbank’ın bankacılık işlemlerine dair ABD makamlarınca yürütülen soruşturmanın bankaya finansal etkisine odaklanılacak.

  İŞ YATIRIM – HALKB Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

  Kapanış (TL) : 10.34 – Hedef Fiyat (TL) : 12.19 – Piyasa Deg.(TL) : 12925 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 94.75 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.86 Analist: [email protected] [email protected]

  Moody’s, banka genel müdür yardımcısının ABD’de tutuklanmasının ardından olası bir not indirimi için Halkbank’ı negatif izlemeye aldı.
  Moody’s, diğer Türk bankalarına olduğu gibi Halkbank’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlanması ve yerel para cinsinden mevduatına Ba1 ve yabancı para mevduatına Ba2 kredi notu veriyor. Moody’s, yaşanan gelişmeler neticesinde bankanın finansman maliyetinde muhtemel artış veya toptan fonlama kanalına erişiminin sınırlanması konusunda endişeler taşıyor. Derecelendirme kuruluşu, bankanın büyüme potansiyeli ve diğer temelleri üzerindeki bu riskin kapsamını değerlendirecek. Olası not indirimi, Halkbank için uluslararası piyasalardaki finansman maliyetinde artışa neden olurken diğer derecelendirme kuruluşları da harekete geçebileceğinden olumsuz bir gelişme olarak fiyatlanabilir.

  Halkbank’tan 30.03.2017 tarihli özel durum açıklaması

  Son günlerde muhtelif basın yayın organlarında; Bankamızın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklanması konusuna atfen Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberlere yer verildiği görülmektedir.

  Öncelikle bilinmelidir ki; Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır.

  Bankacılık hizmetini sunarken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında hiçbir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan tüm dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

  Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir.

  Bankamızca herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık edilmemiştir. Söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmamıştır.

  Bugüne kadar herhangi bir işlemi nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmayan Bankamızın takdire şayan durumu açıkça ortadadır.

  Hal böyle iken; göz altına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve Bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde FETÖ terör örgütü tarafından Ülkemize yönelik yapılan hain saldırının Bankamızı hedef alan ekonomik/finansal halkası olduğu aşikardır.

  23.03.2017 tarihinde ABD’ye giden Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sn. Mehmet Hakan ATİLLA, ABD’den dönüşte 27.03.2017 tarihinde (TSİ 28.03.2017 01:30) New York JFK Havalimanı’nda uçağa binmek üzere iken alıkonulmuş ve 28.03.2017 tarihinde yapılan duruşma ile tutuklanmıştır. İlk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiş olup 10.04.2017 tarihinde duruşması yapılacaktır.

  Sn. Mehmet Hakan ATİLLA, 2014-2017 yılları arasında yedi defa Amerika Birleşik Devletleri’ne görevli olarak gitmiş, bu seyahatlerinde çok sayıda uluslararası finans kuruluşu ve üst düzey kamu yöneticisiyle temaslarda bulunmuştur. Bu meyanda, son seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alınması manidardır.

  Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımızın tutuklanmasına dair hukuki süreç, gerek Bankamızca gerekse Devletimizin ilgili Makamlarınca yakından takip edilmektedir.

  Tüm bu bilgilendirmeler dikkate alındığında gerek yazılı, görsel basında gerek sosyal medyada Bankamızın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek spekülatif yayınlar hakkında da hukuki çerçevede gereği yapılacaktır.

  Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

  Halkbank’tan 29.03.2017 tarihli özel durum açıklaması

  Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017’de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir.

  Konuyla ilgili olarak Bankamızca ve Devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

   

  ZİRAAT YATIRIM – HALKB Hisse Analiz – 28.03.2017

  Öneri: “AL” ,Fiyat: 15,10 TL

  Güçlü Yönler

  • Cazip piyasa çarpanları (5,5x Fiyat/Kazanç , 0,67x PD/DD)
  • Kurda ve faizlerde stabilizasyonun devam etmesi ile TL fonlaması avantajından yararlanma
  • Sektörün altında seyreden kredi/mevduat oranı
  • Ücret ve Komisyon gelirlerindeki güçlü görüntü
  • Hedef piyasa değerimize göre yüksek iskonto

  Riskler

  • Faiz oranları ve döviz kurundaki yüksek seyir
  • Yakın izlemedeki kredilerin artması ve aktif kalitesinde belirgin bozulma

  Jeopolitik ve politik risklere bağlı olarak ülke risk primindeki artışa olan yüksek duyarlılığı Halkbank 0,67x PD/DD ile son bir yıllık süreçte ortalama PD/DD olan 0,57x’in üzerinde, bankacılık sektörü değeri olan 0,92x’nin altında iskontolu işlem görmektedir. MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin 1,22x olan PD/DD’nin de altında işlem gören Halkbank hedef piyasa değerimize göre %33 getiri potansiyeli taşımaktadır.

  KAP Açıklaması – Basında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama – 27.03.2017

  Bugün bazı haber sitelerinde yayımlanan “Kamu bankaları” başlıklı yazıda yer alan açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir.

  Bankamızca 2016 yılına ait yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.2017 tarihi yerine aynı gündem maddeleriyle 04.05.2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul ilanı, yeni toplantı tarihini ve aynı gündemi ihtiva edecek şekilde 20.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Bankamız internet sitesinde, 22.03.2017 tarihinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 2 adet ulusal gazetede yayımlanarak yatırımcılar ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 03.03.2017 tarihinden itibaren de 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablo ve dipnotları ile denetim kurulu raporu yatırımcılar ve kamuoyunun inceleme ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

  13.02.2017 tarihinde KAP’ta yayımlanan 2016 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunun görüş kısmında Bankamız finansal tabloları ve finansal performansının Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olduğu belirtilmiştir. Bankamızın başta aktif, kredi, mevduat ve karlılık olmak üzere 2016 yılı finansal gelişimi sektör ortalamasının üzerinde olup Bankamız 2016 yılı faaliyet döneminde başarılı performans sergilemiştir.

  AK YATIRIM – HALKB Hisse Haber Analiz – 23.03.2017

  Bankanın Karlılığını Artıracak Gelişme

  Halkbank, Basel-III uyumluluğuna sahip sermaye benzeri bir yurtdışı borçlanma için bir grup bankaya yetki verdi. Hatırlanacağı üzere 2016 sonu itibarıyla Halkbank sermaye benzeri krediye sahip bulunmuyor ve bankanın konsolide bazda Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) %12,5 düzeyinde bulunuyor. Bankaların MB’deki döviz munzam karşılıklarına sıfır risk ağırlığı kararından sonra Halkbank’ın SYR’sinin daha da rahatladığını düşünüyoruz. Ayrıca uygun fiyatlama ile sağlanacak sermaye benzeri kredinin Halkbank’ın kaldıraç oranını artırarak, gelecekteki karlılığına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – HALKB Hisse Haber Analiz -23.03.2017

  Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Nötr): Yönetim Kurulu’nun 24.11.2015 tarihli kararına istinaden, yurt dışında ihracı planlanan 2,5 milyar ABD Doları ve diğer para birimleri muadili borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından 02.05.2016 tarihinde onaylanan ihraç belgesi kapsamında, 23 Mart 2017 tarihi itibarıyla ABD ile İngiltere’de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan ve UniCredit Bank Bankamızca yetkilendirilmiştir.

  Halkbank’tan Temettü Açıklaması – 20.03.2017

  Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline dağıtılacak kar payı, 2016 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar payı dağıtımına konu edilmemiş, yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.

  TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline dağıtılacak kar payı, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenecek olup Genel Kanuni Yedek Akçe hesaplamasına dahil edilmiştir.

  1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
  1.250.000.000
  2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
  1.482.357.946,87
  *
  SPK’ya Göre
  Yasal Kayıtlara (YK) Göre
  3. Dönem Kârı
  3.351.549.567,86
  4. Vergiler ( – )
  793.284.811,19
  5. Net Dönem Kârı
  2.558.264.756,67
  6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
  0
  7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
  127.913.237,83
  8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
  2.430.351.518,84
  Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
  0
  Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
  2.430.351.518,84
  9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
  10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
  11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
  62.500.000
  * Nakit
  62.500.000
  * Bedelsiz
  0
  12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
  0
  13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
  160.450.766
  * Çalışanlara
  160.450.766
  * Yönetim Kurulu Üyelerine
  0
  * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
  0
  14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
  0
  15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
  193.326.475,67
  16. Genel Kanuni Yedek Akçe
  35.377.724,17
  17. Statü Yedekleri
  0
  18. Özel Yedekler
  0
  19. Olağanüstü Yedek
  2.139.147.319
  20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
  0
  Kar Payı Oranları Tablosu
  Pay Grubu
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
  – – –
  217.452.504,32
  0
  8,95
  0,173962
  17,3962
  TOPLAM
  217.452.504,32
  0
  8,95
  0,173962
  17,3962
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin
  09.05.2017
  11.05.2017
  10.05.2017

  ANADOLU YATIRIM – HALKB Hisse Teknik Analiz – 03.03.2017

  Hissede 11,45 üzerinde pozitif görünüm devam edebilir…

  Son iki günlük işlemlerde kısa vadeli alçalan trendinin üzerinde hareket eden hisse günü 11,55 seviyesinden tamamladı. Son iki günlük işlemlerde 5 haftalık AO noktası 11,43 üzerinde hareketini güçlendiren hissede, 11,70-12,00 direnç bölgesi hedefli yükseliş devam edebilir. Kısa vadeli göstergelerinden RSI ve stochasticde alım bölgelerine doğru hareket devam ederken, orta vadeli gösterge MACD’da satım konumunu sürdürmektedir. Hissede 11,45 altına olası gerilemelerde ise 11,33 ve 11,13 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli stop-loss olarak ise 11,33 izlenebilir.

  Kapanış : 11,55 Destekler : 11,33-11,13-11,00 Dirençler : 11,70-12,00-12,30

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

  Şirket Raporu Güncelleme: Gerçekleşen ve Tahminler

  İlave karşılıklar nedeniyle net kar beklentilerden düşük kaldı. Halkbank, yılın son çeyreğinde 363 milyon TL solo net kar açıkladı. Net kar ortalama piyasa beklentisi olan 630 milyon TL’nin oldukça aşağısında gerçekleşti. Bizim beklentimiz 636 milyon TL idi. Bankanın özsermaye karlılığı bu çeyrekte %7 olarak gerçekleşti. Halkbank, bu çeyrekte toplam 437 milyon TL ilave karşılık ayırdı. Bunun bir kısmı gelecek yıl genel karşılık oranlarında gerçekleşecek artış için ve bir kısmı da kredi değer düşüş karşılıklarını artırmak için yapıldı. Bankanın faaliyet karlılığı net ücret ve komisyonlardaki hızlı büyüme ile tahminimizden daha güçlü olurken karşılık giderleri net karı tahminlerin altına çekti.

  Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

  Güçlü kredi büyümesi devam etti. TL kredi segmentlerinin desteğiyle müşteri kredileri yılın son çeyreğinde %10 büyüdü. YP kredi mevduat spredlerindeki iyileşmeye rağmen TÜFEX getirilerindeki düşüş ile net faiz marjı 10 baz puan daralsa da banka yönetiminin hedeflediği aralığın tepe noktasında gerçekleşti. Banka bu yıl marjların yatay korunmasını bekliyor. Ücret ve komisyonlarda büyüme sürdürüldü. Güçlü kredi  büyümesi ve alternatif kanallar sayesinde net ücret ve komisyon gelirleri bu çeyrekte önceki döneme göre %20 büyürken tüm yılın büyümesi %15 oldu ve banka yönetiminin yıllık %17 büyüme hedefi hemen hemen yakalandı.

  Takipteki alacak oluşumu hızlandı. Bu çeyrekte net  TGA oluşumu yıllık 137 baz puan olurken TGA oranı da 4 baz puan arttı. Yakın izlemedeki kredilerde %4 düşüş görüldü ve toplam kredilerin %2,9’una geriledi. Banka bu çeyrekte 437 milyon TL ilave karşılık ayırdı. Toplam kredi riski 241 baz puan olarak gerçekleşirken 70 baz puan katkı UFRS 9 uygulamaları öncesi ilave genel karşılıklar ve 50 baz puan katkı ise değer düşüş oranının 2 puan artırılmasından kaynaklandı.

  Diğer giderler son çeyrekte arttı. Giderler son çeyrekte personel dışı harcamalarla artarken tüm yıllık gider artışı %11 düzeyinde kaldı. Banka yönetimi giderlerde %15 artış öngörüyordu. Beklentiden daha iyi görünümde ücret ve komisyon iadelerindeki yavaşlama ile planlanandan daha düşük sayıda şube açılması etkili oldu.

  Sermaye oranları geriledi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte %12 ve %13 düzeyine geriledi. Banka yönetimi 2017 yılının sonunda %15 SYR hedefliyor. Ülke riski için International Islamic Rating Agency (IIRA) kurumunun kullanılması ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan sübvanse kredilerin Kredi Garanti Fonu Kapsamına alınması ile
  sırasıyla 100-120 baz puan ve 150 baz puan SYR katkısı banka yönetiminin gündeminde.

  Değerleme üzerindeki etki ve Görünüm

  Piyasanın sınırlı olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Halkbank 2016 yılında %12 özkaynak karlılığı elde ederken 882 milyon TL büyüklüğündeki bir kereye mahsus ayrılan karşılık giderleri bankanın özkaynak karlılığını 3 puan baskılıyor. Banka yönetimi 2017 yılında %16 özkaynak karlılığı hedefliyor (ortalama piyasa beklentisi %12 ve İş Yatırım beklentisi %13 düzeyinde). Bankanın hedefi yaklaşık %40 net kar büyümesine işaret etmekte. Son çeyrek faaliyet görünümü beklentimizden bir miktar güçlü olsa da karşılık giderleri nedeniyle beklentilerden daha düşük gerçekleşen son çeyrek net karına piyasanın bir miktar olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.  Sınırlı getiri potansiyeli nedeniyle Halkbank hisseleri için önerimizi AL’dan TUT’a indiriyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

  Halkbank’ın net dönem karı 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 363mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 736mn TL hem de piyasa beklentisi olan 630mn TL’nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, hem özel hem de genel karşılık giderlerinde ayrılan ek karşılıklar etkili olmuştur.

  Son çeyrekteki düşük kar rakamına karşın Halkbank’ın 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %10,5 oranında artarak 2.558mn TL’ye ulaşmıştır.

  Banka’nın bu çeyrekte 182mn TL ek özel karşılık ve 256mn TL ek genel karşılık ayırması karın düşük gelmesinde ana etken olmuştur. Takibe dönüşen yeni kredi miktarı son çeyrekte 287mn TL bir önceki çeyreğe göre artış kaydederek 660mn TL olurken, Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı 200 baz puan artarak %77,1’e yükselmiştir. Ayrıca, karın düşük gelmesinde %17 oranında artarak 1.063mn TL’ye yükselen operasyonel giderler etkili olmuştur. Personel giderlerindeki artış %9,7 olmuştur. Öte taraftan, kredilerdeki hızlı büyümeye bağlı olarak net faiz gelirleri ile ücret ve komisyon gelirleri sırasıyla %5,2 ve %20,4 oranında artarak karı desteklemişlerdir. Banka’nın TÜFE endeksli tahvillerden elde ettiği gelirler 61mn TL gerileyerek son çeyrekte 181mn TL olmuştur.

  Banka’nın TL cinsi kredileri %6 oranında artarken, toplam krediler döviz kurlarındaki yüksek artışın da katkısıyla %9,5 oranında artış kaydetmiş ve 158,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Mevduatlar ise %9,2 oranında artarken, Banka’nın kredi mevduat oranı ufak çaplı bir artışla %105,4’e çıkmış ancak sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

  Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda düşen karlılığa bağlı olarak sırasıyla %6,8 ve %0,7 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjı ise TÜFE endeksli tahvillerin olumsuz etkisiyle 10 baz puan gerileyerek %3,73 olmuştur.

  Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda, kredilerdeki yüksek artışına bağlı olarak yalnızca 4baz puan artarak %3,14’a yükselmiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir. Diğer yandan, takibe düşen yeni kredilerde 287mn TL artış kaydedilmiştir. Yakın izlemedeki kredilerde ise düşüş gözlenmiş ve toplam krediler içindeki payı %2,9 olmuştur. Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı 200 baz puan artarak %77,1’e yükselmiştir.

  Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise düşük kar rakamı, kredilerdeki hızlı büyüme ile kur ve faizlerdeki yüksek artışa bağlı olarak 44 baz puanlık azalmayla %13,08’e gerilemiştir. Halkbank, derecelendirme kuruluşu değişikliği yapacaklarını ve bu nedenle de Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesinin sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi olmayacağını belirtmiştir. Banka ayrıca bu değişiklik olmasaydı Fitch’in not indiriminin sermaye yeterliliğine yaklaşık 100-120 baz puan negatif etkisi olacağını ifade etmiştir. Banka derecelendirme kuruluşu değişikliğinin parçalı olacağını ve Fitch ile çalışılmaya devam edeceğini de eklemiştir.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

  HALKB 2016’nın son çeyreğinde 363 milyon TL net kar açıklarken bu rakam karşılıklardaki artış nedeniyle piyasa beklentisi olan 630 milyon TL’nin oldukça altında kaldı. Banka son çeyrekte toplamda 438 milyon TL’lik fazladan karşılık ayırmış oldu. Böylelikle Banka’nın özsermaye karlılığı son çeyrekte %6.8 seviyesine gerilerken tüm yıl için %12.6 seviyesine ulaştı. Banka’nın net faiz gelirleri %5 artarken net faiz marjı %4.4 seviyesini korudu. Alım satım kazancı ise bir önceki çeyreğe göre sabit kalırken net ücret ve komisyonlarda ise çeyreksel %20 artış kaydedildi. Banka’nın faaliyet giderleri ise son çeyrekte %17 artmasına rağmen net faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre neredeyse sabit kalarak 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Halkbank’ın kredileri çeyreksel %9.6 artış gösterirken bu rakam bankacılık sektörü artışı olan %7.7’nin üzerinde gerçekleşerek Pazar payını %9.3 seviyesine taşıdı. Banka’nın takipteki krediler oranı %3.2 ile bir önceki çeyrekteki %3.1’in hafif üzerine çıkmış oldu. Sermaye yeterlilik oranı ise Aralık sonunda %13.1 seviyesine gerilerken Banka 2017 sonunda ise sermaye yeterliliğinin %15’ler seviyesinde olmasını bekliyor. Hatırlanacağı gibi daha önce Fitch’in not indiriminin ardından maruz kalınacak 100-120 baz puanlık azalıştan kaçınmak için alternatif derecelendirme şirketi ile çalışılacağı duyurulmuştu. Bunun yanında Banka KOBİ kredilerinin kredi garanti fonuna kaydırılarak buradaki risk ağırlığını da düşürmeyi ve sermaye yeterliliğini desteklemeyi düşünmektedir.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

  Halkbank 4Ç16 sonuçlarında net kârını önceki çeyreğin %40 kadar altında 363 milyon TL olarak açıkladı. Bankanın kârı böylece bizim 605 milyon TL ve piyasanın 630 milyon TL kâr beklentilerinin altında kaldı. Halkbank 2016 yılında yıllık %10i5 artışla 2,56 milyar TL net kâr elde ederken, özkaynak kârlılık oranı da %13,0’den %12,4’ gerilemiş oldu. Bankanın net kârının beklentilerin altında kalması son çeyrekte hızlanan takibe dönüşüm artış hızı ve yönetimin takibe dönüşen alacak karşılık rezervini artırma kararı sonrası önceki çeyreğe göre çok hızlı büyüyen provizyon giderlerinden kaynaklandı. Banka yönetiminin 2017 yılına ilişkin öngörülerinden kredi garanti fonunun da desteğiyle provizyon gider baskısının sınırlı kalacağı ve bankanın gerileyen sermaye yeterlilik rasyosunu rahat bir düzeyde tutmakta zorlanmayacağı anlaşılıyor. Bu beklentiler çerçevesinde Halkbank’a ait kâr beklentilerimizi 2017 yılı için %15 artışla 3,5 milyar TL’ye, 2018 yılı için %7 artışla 3,95 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Banka için 12 aylık hedef fiyatı da %4 artışla 12,50 TL’ye artırıyoruz. Halkbank için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

  Halkbank 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 363 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %42 geçen yılın aynı dönemine göre ise %44 oranında daralırken çeyrek dönemlik özsermaye karlılığı ise %6.8 olarak gerçekleşti. Bankanın 4Ç16 kar rakamı karşılıkların beklentilerin üzerinde olması nedeniyle 630 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 535 milyon TL’lik beklentimizin oldukça altında gerçekleşti. 2016 yılının tamamında ise Halkbank’ın net kar rakamı yıllık %10 artışla 2,558 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %12.4 seviyesinde olarak gerçekleşti. Bu dönemin öne çıkan husuları takibe dönüşen kredilerde hızlanma, 375 milyon TL’lik genel karşılık, TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranında bozulma, ve sermaye yeterlilik oranında 44 baz puanlık daralma olarak sıralanabilir.

  Piyasanın Halkbank’ın açıkladığı finansallara kısmen negatif bir tepki verebileceğini düşünüyoruz. Halkbank için önerimizi AL’dan TUT’a indiriyoruz. Hedef fiyatımızı 12.95’e yükseltmemize rağmen yükselme potansiyelinin sınırlı kalmasından dolayı Halkbank için önerimizi TUT olarak belirledik.

  Bankanın toplam karşılık oranının %117 ile halen rakiplerine kıyasla daha düşük olması ve sabit getirili TL cinsi bono portföyünün yine rakplerine kıyasla daha yüksek olması bankanın karlılık potansiyelini sınırlayabilir. Teminatsız bireysel kredi hacminin toplam içerisindeki payının düşük olması ve yakın izlemedeki kredilerin hacmen daha küçük olması banka için aktif kalitesi anlamında önemli bir avantaj olmakla birlikte KOBİ kredilerinin yüksek olması olası bir beklenenden daha yavaş ekonomik büyüme ortamında kısmi bozulmaya neden olabilir. Halkbank’ın %13.1 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranının yeterli olduğunu düşünmekle birlikte, rakiplerine kıyasla daha düşük olması nedeniyle önümüzdeki dönemlerde sermaye benzeri kredi alabileceğini düşünüyoruz.

  Tahminlerimize en önemli artı yöndeki riskin 2014 yılı sonuna doğru takibe intikal eden büyük ölçkeli kredideki olası bir tahsilat imkanı olduğunu söyleyebiliriz. Halkbank 12 ay ileriye dönük tahminlerimize göre 4.73 F/K ve 0.60 F/DD oranları ile işlem görmektedir. Bunlar sırası ile 5.95 ve 0.75 olan sektör ortalamasına göre cazip olmakla birlikte karlılıktaki sektörden hızlı toparlanma beklentimizin fiyatlara önemli ölçüde yansımış olduğunu düşünüyoruz.

   

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 13.01.2017

  Kapanış (TL) : 10.47 – Hedef Fiyat (TL) : 12.19 – Piyasa Deg.(TL) : 13088 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 70.87 HALKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.4 Analist: [email protected] [email protected]

  Halkbank, 2017 bütçe hedeflerini paylaştı.

  Halkbank, KAP’a yaptığı duyuruda 2017 bütçe hedef ve beklentilerini paylaştı. Buna göre banka yönetimi 2017 yılında %1,5 aktif karlılığı ve %16 özkaynak karlılığı hedefliyor. Bu hedefler yıllık yaklaşık %20 net kar büyümesine işaret ediyor. Bizim tahminlerimiz bankanın %1,4 aktif karlılığı ile %14 özkaynak karlılığı elde edeceği yönündeyken ortalama piyasa beklentisinin de sırasıyla %1,4 ve %13 olduğunu görüyoruz. Bankanın beklentilerden daha güçlü bir yıla işaret eden açıklamalarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
  Banka, net faiz gelirlerinde %17 artış öngörüyor. Yatay net faiz marjı görünümü ile kredilerde %15 büyüme sonucu gelirlerde artış hedefleniyor. Bankanın aktif kalitesi beklentilerinde bir bozulma yok. TGA oranı Eylül sonunda %3,1 idi ve 2017 sonunda %3,2 olarak görülüyor. Kredi risk maliyetinin 60 baz puan olması bekleniyor ki bu değer 2016’ya göre yatay görünüm anlamına geliyor.

  Bankanın SYR beklentisi %15 düzeyinde. Eylül sonunda bu oran %13,5 idi. Artan içsel sermaye üretiminin yanı sıra yönetimin ilave tedbirler aldığını da görebiliriz.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 13.01.2017

  Halkbank 2017 yılına ait bütçe hedeflerini dün KAP’ta açıkladı. Banka 2017’de kredilerde nominal %15 büyüme bekliyor. Büyümenin TL kredilerin %14 artışından geleceği (2016 beklentimiz %17), döviz kredilerde ise dolar bazında %8- 9 olacağı öngörülüyor (2016’da beklentimiz %15). Mevduat tarafında da %13 düzeyinde bir büyüme sağlanacağı belirtişmiş. Banka yönetimi Net Faiz Marjı’nın 2016 seviyesinde korunmasını hedefliyor. Buna bağlı olarak net faiz gelirlerinde %17 artış bekleniyor. Halkbank takipteki alacak rasyosunun 2017 sonunda %3,2 olmasını (2016 yıl sonu beklentimiz %3,0 – %3,1) ve risk maliyetinin 2016 ilk dokuz ay sonuçlarındaki gibi 60 baz puan almasını hedefliyor. Komisyon gelirlerinin %15 civarında ve faaliyet giderlerinin %10 düzeyinde artacağı öngörülmüş. Tüm bunların sonucunda aktif karlılığının %1,5, öz kaynak karlılığının %%16 düzeyinde olacağı hesaplanıyor.

  Yorum: Banka’nın bütçe hedefleri genelde öngörülerimizden daha iyimser bir hava taşıyor. Bunun hisse beklentilerine olumlu yansımaları olabileceği kanaatindeyiz.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 13.01.2017

  Halkbank 2017 beklentilerini açıkladı. Banka 2017 yılında özsermaye karlılığını ve aktif karlılığını sırasıyla %16 ve %1.5 seviyelerinde bekliyor. Net faiz marjının ise 2016’ya göre yatay olması bekleniyor. Banka toplam aktiflerde %13’lük bir büyüme bütçelerken kredi büyümesinin %15’i bulması öngörülüyor. Bu büyümenin de özellikle KOBİ ve kurumsal kredilerden gelmesi bekleniyor. Mevduatlardaki büyüme ise %13 seviyesinde bekleniyor. Halkbank takipteki kredilerin %3.2 seviyesinde olmasını öngörüyor. Sermaye yeterlilik rasyosu ise %15 olarak öngörülüyor.

   

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Kapanış (TL) : 9.4 – Hedef Fiyat (TL) : 11.71 – Piyasa Deg.(TL) : 11750 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 83.89 HALKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.56 Analist: [email protected] [email protected]

  Gerçekleşen ve Tahminler

  İlave genel karşılıklar nedeniyle net kar beklentilerden düşük kaldı. Halkbank, yılın üçüncü çeyreğinde 630 milyon TL solo net kar açıkladı. Net kar ortalama piyasa beklentisi olan 693 milyon TL’nin %9 aşağısında gerçekleşti. Bizim beklentimiz 945 milyon TL idi. Bankanın özsermaye karlılığı bu çeyrekte %12 olarak gerçekleşti. Halkbank, gelecek yıl genel karşılık oranlarında gerçekleşecek artış öncesinde bu çeyrek 445 milyon TL bir kereye mahsus ilave karşılık ayırdı. Böylece karşılıklar yönetmeliğindeki değişim nedeniyle ortaya çıkacak ilave karşılıkların neredeyse tamamı bu yıl ayrılmış oldu. Bankanın net faiz marjı tahminimizden daha güçlü olurken diğer giderler ücret ve komisyon iadelerindeki yavaşlama ile tahminden düşük kalarak daha güçlü bir faaliyet görünümüne işaret etti.

  Üçüncü Çeyrekte Öne Çıkanlar

  Güçlü kredi büyümesi devam etti. Tüm kredi segmentlerinin desteğiyle müşteri kredileri yılın üçüncü çeyreğinde %4 büyüdü. Temel kredi mevduat spredlerindeki iyileşme ve TÜFEX desteğiyle bankanın net faiz marjı 58 baz puan iyileşerek %4,3 oldu. Banka yönetimi son çeyrekte TL cinsi kredi getirilerinde düşüş ve TÜFEX katkısındaki azalmayla birlikte net faiz marjının %4,0-4,1 düzeyine gerileyeceğini düşünüyor. Banka 2017 yılında net faiz marjının yatay görünüm sergilemesini bekliyor.

  Takipteki alacak oluşumu hızlandı. Bu çeyrekte TGA oluşumu %16 artarken tahsilatlar da mevsimsel olarak zayıflayınca net TGa olşumu 84 baz puan olarak gerçekleşirken bankanın TGA oranı da %3,1’e yükseldi. KOBİ kredileri ve kredi kartları TGA oluşumunun temel nedenleri olarak sıralanabilir. Yakın izlemedeki kredilerde %16 artış görüldü ve toplam kredilerin %3,3’üne yükseldi. Banka yönetimi bu alandan ilave TGA oluşumu beklemiyor. Yıldızlar SSS Holding konusunda Osmangazi elektrik Dağıtım’ın potansiyel satışı ve bir yatırım kuruluşunca holdinge ait biriştirakin yeniden sermayelendirilmesi gibi gelişmeler ışığında bir tahsilatın söz konusu olabileceği belirtildi.

  Ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme başladı. Güçlü kredi büyümesi ve alternatif kanallar sayesinde net ücret ve komisyon gelirleri bu çeyrekte önceki döneme göre %6 büyürken yılın ilk dokuz ayındaki büyüme %8 olarak gerçekleşti. Yine de bu değer yönetiminin tüm yıl için hedeflediği %17 büyümenin gerisinde kalıyor.

  Diğer giderler kontrol altında. Faaliyet  giderlerinin yıllık artış hızı Eylül itibarıyla %8’e geriledi. Ücret ve komisyon iadelerindeki yavaşlama ile planlanandan daha düşük sayıda şube açılışı bu gelişmede etkili oldu.Banka yönetiminin diğer giderlerde tüm yıl için %15 artış bütçelediğinihatırlatalım. Bu alanda bütçe hedeflerinden daha iyi bir performans söz
  konusu.

  Değerleme üzerindeki etki ve Görünüm
  Piyasanın sınırlı olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Bankanın Eylül itibarıyla özsermaye karlılığı %15 oldu. Genel karşılıklar hariç tutulduğunda bu oran %16,5’e yükseliyor. Banka yönetimi ise tüm yıl için bütçelenen %13 hedefini korudu. Bizce güçlü marjlar ve maliyet kontrolü ile beklentilerden iyi görünen faaliyet performansına yatırımcıların tepkisi olumlu olabilir.

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Halkbank 3Ç16’da 630 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 693 milyon TL bizim beklentimiz ise 664 milyon TL idi. Beklentilerin altında kalan kar rakamında bir defaya mahsus regülasyon değişikliği nedeni ile ayrılan karşılıklar önemli bir rol oynadı. Ancak ana bankacılık gelirlerine baktığımızda bankanın net faiz marjının ve faiz dışı gelir/gider dengesinin gayet olumlu bir performans gösterdiğini düşünüyoruz. Aktif kalitesinde geçtiğimiz dönemlere kıyasla hafif bir bozulma var ancak bu da üçüncü çeyrekteki ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak normal olarak değerlendiriyoruz. 3Ç16’da özsermaye karlılığı %11.9 düzeyinde gerçekleşen Halkbank’ın yılı %14 seviyesinde bir karlılık ile kapatmasını bekliyoruz. 2017 yılında da bankanın karlılık oranının sektörün üzerinde kalabileceğini tahmin ediyoruz. 2017 tahminlerimize göre 0.47 F/DD oranı ve 4.1 F/K
  oranı ile işlem gören Halkbank için AL olan önerimizi ve 10.87 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

  AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Halkbank 3Ç16 Sonuçları Neden Beklentilerin Altında?

  Halk Bankası 3Ç16 net kârını önceki çeyreğin %29 altında 630 milyon TL olarak açıkladı. Sonuç gerek bizim 700 milyon TL kâr beklentimizin gerekse 693 milyon TL piyasa beklentisinin altında geldi.

  Net kârın beklentimizin altında kalması bankanın genel karşılık rezervlerinde ihtiyati olarak yaptığı artışın tahminimizi aşmasından kaynaklandı. Halkbank söz konusu 327 milyon TL tutarındaki karşılığı 2017 yılında genel karşılık oranının tüm kredi gruplarında artırılacak olmasının getireceği ek maliyeti dikkate alarak yaptı. Hatırlanacağı üzere diğer bankalar söz konusu yükü tüketici kredileri için tutulmakta olan ancak geçtiğimiz aylarda atıl kalan rezervlerden karşılama imkanına sahipler.

  Ancak Halkbank 2Ç15’te atıl karşılıkları iptal ettiği için ek maliyet ile karşılaşabilecekti. 3Ç16 sonuçlarının ardından bankanın net faiz marjı gelişimi, komisyon gelirleri artışı ve faaliyet giderlerinin seyri gibi alanlarda olumlu sonuçlarına rağmen yıl sonu net kâr beklentimizi %2 aşağıya çekerek 2,8 milyar TL’ye indiriyoruz. Bu durum genel karşılık maliyetinin 3Ç16’da beklentimizden yüksek kalmasını ve son çeyreğe ilişkin kısmen temkinli öngörülerimizi yansıtıyor.

  ANADOLU YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  T. Halk Bankası (HALKB, Sınırlı Negatif) Net kar beklentilerin altında açıklandı. 3Ç16’da piyasa beklentisi olan 691 milyon TL’nin %9 altında 629,8 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net karı çeyrek bazda 2Ç16’ya göre %29 gerilemesine karşın, 3Ç15’e göre ise %44 artış kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre net kar %24 oranında azalışla 1.667 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın toplam aktifleri 2015 yılı üçüncü çeyreğine göre %22 azalışla 10,9 milyar TL’ye geriledi. Toplam mevduat ise 3Ç15 dönemine göre %10 azalışla 138 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterliliği oranı 2015/12 dönemindeki %13,8 seviyesinden, %13,52’ye geriledi. Bankanın net faiz gelirleri 2Ç16’ya göre %8, 3Ç15’e göre ise %25 artış kaydetti. Bankanın ortalama piyasa beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek finansallarını, bir önceki çeyreğe göre net faiz gelirlerinde ve net karda görülen düşüşler nedeniyle sınrılı negatif tarafta değerlendirmekteyiz.

  ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Operasyonel açıdan güçlü; ek karşılık ayrılması baskıladı…

  Halkbank, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında 630 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 29 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 32 artışa işaret etmektedir. Temettü ve Visa gelirlerini düzelterek bakıldığında çeyreklik kar düşüşü yüzde 9’a geri çekilmektedir. Halkbankası, 2017’de yürürlüğe girecek olan UFRS 9’un gelecek seneki karlılığına etkisini minimize etmek için bu çeyrek 445 milyon TL ek genel karşılık ayırmıştır. Halkbankası’nın çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak artmasının ve kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının 30 baz puan genişlemesinin etkisiyle yüzde 17 yükselmiştir. Ayrıca, komisyon gelirlerinde yüzde 6 artış görülmektedir. Bu çeyrek, net faiz marjı 56 baz puan genişlemiştir. Karşılık giderleri, hem ek genel karşılık ayrılmasının hem de yeni sorunlu kredi girişlerindeki artış nedeniyle geçen çeyreğe göre nispeten yüksek seyretmiştir. Faaliyet giderlerinde personel giderlerinin yatay kalmasından dolayı geri çekilme sınırlı kalmıştır. Temettü gelirleri (71mnTL) karlılığı desteklemiştir. Özel karşılık oranı yüzde 76 olarak korunmuştur. Swap kullanılmamasının olumlu etkisi sermaye piyasası işlem karı olarak yansımıştır. Sorunlu kredi tahsilatları, mevsimsel olarak azalarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 21’ini karşılamıştır (2Ç16: yüzde 41).

  Üçüncü çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 33, 2017 için ise yüzde 22 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 11,04TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,5 fiyat/defter değeri ve 3,1 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Halkbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 44 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 16 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 19’dur.

  ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Halkbank’ın net dönem karı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 630mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 692mn TL hem de piyasa beklentisi olan 695mn TL’nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, Banka’nın 2017 başında yürürlüğe girecek olan yeni genel karşılık düzenlemesi ve IFRS 9’a hazırlık amacıyla 445mn TL ek genel karşılık ayırması (beklentimiz 200mn TL serbest karşılık ayırması idi) etkili olmuştur. Banka, ikinci çeyrekte 885,6mn TL kar elde etmişti.

  OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

  Banka 3. Çeyrekte 630 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 693 milyon TL’nin altında kalırken, bizim beklentimiz olan 625 milyon TL’ye paralel geldi. Bankanın karanın piyasa beklentisinin altında kalması, beklentinin üstünde gelen karşılık giderleri. Net faiz marjının çeyreksel bazda 50bp artması ve enflasyon endeksli menkul kıymetler gelirinin nerdeyse iki katına çıkarak 242 milyon TL’ye ulaşması sayesinde 1.881 milyon TL olarak gerçekleşen net faiz geliri, çeyreksel bazda %20 büyümeye işaret ediyor. Mevduat maliyetleri 30bp gerilerken, kredi faizleri çeyreksel bazda sabit kalmış. Kredi büyümesine baktığımızda banka %3.9 ile sektörün üzerinde büyüme getirmeyi başarmış, bunun arkasında %2 büyüyen Türk Lirası krediler ve dolar bazında %4.2 büyüyen yabancı para krediler var. Yabancı para mevduatlardaki çeyreksel bazda daralmaya rağmen, TL mevduatların %7.1 büyümesiyle kredi-mevduat rasyosu 1.1 puan azalarak %105.1’e düştü. Ücret ve komisyon gelirlerindeki çeyreksel bazda %6.1 artış ve operasyonel giderlerdeki %2.4 düşüş gider-gelir rasyosunda 2.6 puan iyileşme sağladı. Yılbaşından buyana operasyonel giderler %8.4 arttı, bu rakam bankanın 2016 için bütçelediği %15’in oldukça altında kalıyor.

   

  DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Temel ve Teknik Analiz – 23.08.2016

  Çarpanları iyi, iskontosu yüksek-Orta-uzun vadeli model portföyümüze ekliyoruz

  12 ay ileriye dönük tahminlerimize göre 3.77 F/K ve 0.46 F/DD çarpanları ile işlem gören Halkbank’ı orta-uzun vadeli model portföyümüze dahil ediyoruz. Son 1 yıllık ortalaması ile kıyaslandığında sektör ortalamasına göre özsermaye karlılığı primi %10’dan %14’e yükselirken, Halkbank’ın F/DD iskontosu ise %22’den %33’e yükselmiştir. Bu durum bizce bankanın iyileşme eğiliminde olan operasyonel performansı ile tezat oluşturmaktadır. Bu nedenle Halkbank’ı 10.82 hedef fiyatı ile portföyümüze dahil ediyoruz.

  Halkbank 12 ay ileriye dönük tahminlerimize göre iskontosu en fazla olan büyük bankadır. Bankanın temel analizde öne çıkan olumlu özellikleri:

  i.             Bireysel kredilerin toplam krediler içerisindeki düşük payı (aktif kalitesi anlamında bireysel kredilerin daha hızlı takibe düşüyor olması Halkbank için bir avantaj olarak değerlendirilebilir),
  ii.            Döviz cinsi kredilerin toplam içerisindeki daha düşük payı (bu da aktif kalitesi anlamında Halkbank için olumlu),
  iii.           Bankanın kredi portföyü içerisinde yeniden yapılandırılan ve Grup 2 olarak sınıflandırılan kredilerin payının rakiplerine kıyasla daha düşük olması aktif kalitesi için önemli bir tampon olarak değerlendirilebilir.
  iv.           Yılın ikinci yarısında operasyonel giderlerin daha kontrollü seyredeceği beklentimiz,
  v.            Sermaye Yeterlilik Oranı’nın ve likit aktiflerin yeterli seviyede bulunması ve büyüme trendine destek olması
  vi.           Mevduatın krediye dönüşüm oranının sektöre kıyasla daha rahat bir konumda olması sayesinde marj üzerindeki baskının daha az hissedilebilecek olması

  Olumsuz tarafta ise en önemli noktanın yine aktif kalitesi tarafında olduğunu düşünüyoruz. Bankanın KOBİ kredilerindeki ağırlığının fazla olması beklenenden daha yavaş büyüyen bir ekonomik ortamda beklentimizin üzerinde bir risk maliyeti yaratabilir.

   

   

  ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analizi 2Ç16 – 02.08.2016

  Halkbank, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde 886 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 30, yıllık kümüle yüzde 27 artışa işaret etmektedir. Halkbankası’nın çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak düşmesinin olumsuz etkisine rağmen kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının 33 baz puan genişlemesiyle yüzde 4 artmıştır. Ayrıca, komisyon gelirlerinde yüzde 11 artış görülmektedir.

  Bu çeyrek, net faiz marjı yatay kalmıştır. Karşılık giderleri, yeni sorunlu kredi girişlerindeki artış nedeniyle geçen çeyreğe benzer yüksek seyretmiştir. Faaliyet giderlerinde personel dışı giderlerin baskısından dolayı geri çekilme sınırlı kalmıştır. Visa birleşmesi kaynaklı gelirler (yaklaşık 73mnTL) karlılığı desteklemiştir. Özel karşılık oranı yüzde 76 olarak korunmuştur. Swap kullanılmamasının olumlu etkisi sermaye piyasası işlem karı olarak yansımıştır. Sorunlu kredi tahsilatları da bir miktar artarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 41’ini karşılamıştır (1Ç16: yüzde 39).

  İkinci çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 13, 2017 için ise yüzde 6 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 11,13TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2016 tahmini 0,5 fiyat/defter değeri ve 3,8 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Halkbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 43 iskontoludur. Şirketin 2016 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 8’dir

   

  VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analizi 2Ç16 – 02.08.2016

  Beklentimizin üzerinde net kar (+)

  Halk Bankası 2Ç16 için 826 mn TL olan beklentimizin %7, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %8 üzerinde 886 mln TL (çeyreksel %30, yıllık %37 büyüme) net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde. Bu nedenle 2Ç16 sonuçların hisse üzerine etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bankanın genel olarak, kredi büyümesindeki güçlü performansı ve yüksek özkaynak karlılığını beğeniyor, Halk Bankası için 14,35 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

  Halk Bankası’nın TL kredileri beklentimize paralel bir önceki çeyreğe göre %3,3 artış gösterirken, YP krediler ise dolar bazında %5,5 artış kaydetti. Böylece toplam kredileri çeyreksel bazda %4,7 büyüme gösterirken, yıllık bazda kredi büyümesi ise %18,3 olarak gerçekleşti. Detay baktığımızda, Banka’nın tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre %3,7 büyüme gösterirken, Pazar payı ise %7,8’den %8,0’e çıktı. Konut kredilerinde ise %2,4’lük büyüme gösterirken, Pazar payı %8,6 ile değişmedi. Bankanın kredi büyümesinin %3,7 olan sektör ortalamasının üzerindeki performansını olumlu buluyoruz.

  Banka’nın mevduat büyümesi ise %3,2 olan beklentimizin bir miktar üzerinde ve 1Ç’ye yakın bir performans ile %3,7 artış kaydetti. Aynı dönemde TL tarafta %2,2, YP tarafta ise dolar bazında %4,2 büyüme kaydedildi. 2Ç’de güçlü kredi ve mevduat büyümesinin devam etmesi ile 1Ç’de %106,5 olan kredi-mevduat oranı (KMO) %107 seviyesine çıktı.

  Yılın ilk yarısında Banka’nın faiz getirili aktiflerinin %69,8’i TL (önceki: %69,1), %30,2’si ise YP (önceki: %30,9) ağırlıklıdır. Banka’nın aktif büyüklüğünün %69,3’ünü krediler (önceki: %67,5), %14,2’sini menkul değerler portföyü, %12,1’ini nakit rezervler ve %4,4’ünü ise diğer aktifler oluşturdu. Banka’nın pasiflerinin %56,9’u TL (önceki: %56,2), %43,1’i ise YP (önceki: %43,8) ağırlıklıdır. Pasif dağılımında, yıl sonuna göre, mevduatın payı %65,1 seviyesinde kalırken, muhtelif borçların payı %10,8’den %9,3’e geriledi.

  İkinci çeyrekte Takipteki Krediler Oranı (TKO) %3,0 ile beklentimize paralel gelirken, yıl başına göre hafif düşüş göstererek sektör ortalamasının altında kalmaya devam etti. Ticari kredilerde TKO %3,7 seviyesinde kalırken, KOBİ segmentinde ise bu oran önceki çeyreğe göre %1,9’dan %2,0 seviyesine çıktı. Ayrıca İkinci çeyrekte Takipteki Krediler Karşılık Oranı (TKKO) %76,0 düzeyinde gerçekleşti. 2015 sonundan bu oran %76,2 düzeyindeydi.

  Banka’nın Net Faiz Gelirleri (NFG) çeyreksel %3 büyüme ile 1,57 mlr TL olurken, beklentimizin %1 üzerinde gerçekleşti. Gerileyen enflasyon nedeniyle TÜFEX gelirleri bir önceki çeyreğe göre %60 düşüşle 118 mn TL düzeyinde gerçekleşti. TL kredi getirileri önceki çeyreğe göre 28 baz puan iyileşme gösterirken, TL mevduat maliyetleri ise yaklaşık 27 bp düşüş gösterdi ve toplam kredi-mevduat farkı 58 bp artış kaydetti. İyileşen kredi-mevduat farkı, daha düşük TÜFEX gelirleri nedeniyle gerileyen menkul kıymetlerin getiri oranlarındaki düşüşü telafi etti. Böylece bankanın net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 8 bp düşüş beklentimizden bir miktar daha iyi gerçekleşerek yatay seyretti.

  2Ç’de yaklaşık 74 mn TL’lik Visa birleşmesinden kaynaklanan gelirin etkisi ile diğer faaliyet gelirleri 171 mn TL’ye ulaşırken, 167 mn TL’lik beklentimizin %3 üzerinde gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi İlk çeyrekte 123 mn TL’lik serbest karşılık iptali sonucu diğer faaliyet gelirleri artış kaydetmişti.

  İkinci çeyrekte güçlü kredi büyümesinin de etkisi ile bankanın Net Ücret ve Komisyon Gelirleri hem yıllık hem de çeyreksel bazda %11 artış göstererek 324 mn TL’ye geriledi.

  Bu rakam 315 mn TL olan beklentimizin %3 üzerinde gerçekleşmiştir.

  Faaliyet Giderleri yıllık bazda %3 düşüş göstererek beklentilerimize paralel gerçekleşirken, bankanın gider/gelir oranı ise çeyreksel 0,9 puan düşüş ile %45,6 seviyesine geriledi. 1Ç’de 38 mn TL olan tüketici iadeleri 2Ç’te de 27 mn TL ile beklentiler dahilinde gerilemeye devam etti.

  2Ç’de Banka’nın toplam karşılık giderleri beklentilerimize paralel yıllık bazda %68 düşüş göstererek 269 mn TL olarak gerçekleştir. Takipteki Kredileri Tahsilatı (TKT) ise yıllık bazda %13 düşüş ile 52 mn TL oldu. Böylece bankanın ikinci çeyrekteki Brüt Risk Maliyeti (BRM) çeyreksel bazda 4bp artarak %0,74’e, Net Risk Maliyet (NRM) ise 5bp artışla %0,59’e çıktı.

  Halk Bankası’nın Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) 2Ç’de 2015 yılsonuna göre güçlü kredi büyümesi ve risk ağırlıklı varlıkların artışı nedeniyle hafif bir düşüş göstererek

  %13,52 seviyesine geriledi. Banka yönetimi önümüzdeki dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notunu indirmesini beklemediğini, ancak gelebilecek olası bir not indiriminin Banka’nın mevcut bilanço yapısı ile SYR üzerinde yaklaşık 120-130 bp olumsuz etkisinin olabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Ancak bankalar ROM mekanizmasının kullanımı ile TL likiditeye geçiş yaparak bu riski bir miktar azaltabileceğini düşünüyoruz.

  Banka’nın 2Ç’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %30 oranında artarak 886 mn TL’ye ulaşırken, yılın ilk yarısında net karı yıllık bazda %27 artış ile 1,57 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece Banka’nın Ortalama Özkaynak Karlılığı (OÖK) bir önceki çeyreğe göre 1,5 puan artış ile %16,1 düzeyine yükseldi.

  Banka 2016 yılsonu beklentilerini değiştirmedi. Banka 3Ç16’da kredi-mevduat farkında iyileşmenin devam etmesinin yanı sıra yükselen enflasyonla birlikte TÜFEX gelirlerinde ikinci çeyreğe göre artış görülebileceğini öngörüyor.

  HALK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analizi 2Ç16 – 02.08.2016

  Piyasa Beklentisinin Üzerinde Sonuçlar

  Halkbank’ın net dönem karı 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %30,2 oranında artarak 885,6mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 778mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 814mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, beklentimizden yüksek gelen net ücret ve komisyon gelirleri ile operasyonel giderlerdeki artış beklentimizin aksine gerileme etkili olmuştur.

  Bir önceki çeyrekteki gibi kredilerde yaşanan %4,7’lik yüksek büyümeyenin etkisiyle kredilerden alınan faizler %7,5 oranında artış kaydetmiş ve net faiz gelirlerinin %3 oranında artmasında etkili olmuştur. Enflasyondaki düşüşe istinaden TÜFE endeksli tahvillerden alınan faizlerdeki azalışa bağlı olarak menkul kıymet faiz gelirleri çeyreksel bazda 165,6mn TL gerilemiştir. Diğer taraftan mevduatlara ödenen faizlerde bir değişim olmamıştır. Banka’nın ücret ve komisyon gelirleri %11,1 oranında artarak dönem karına olumlu katkı yapmıştır. Diğer taraftan, Visa INC’in Visa Europe ile birleşmesine istinaden yaklaşık 75mn TL gelir diğer faaliyet gelirlerine kaydedilmesine karşın; diğer faaliyet gelirleri, bir önceki çeyrek iptal edilen 123,5mn TL’lik serbest karşılığın etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 100mn TL düşük gerçekleşmiştir. İştiraklerden elde edilen gelirler ise yaklaşık 25mn TL Visa birleşmesinin de olumlu katkısıyla 192,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve karlılığı desteklemiştir. (Visa birleşmesinden elde edilen nakit diğer faaliyet gelirlerinde, bedelsiz hisse ise iştirak gelirlerinde muhasebeleştirilmiştir) Bunlara ilaveten operasyonel giderlerin %3,2 oranında azalması ise karı destekleyen diğer bir unsur olmuştur. Operasyonel giderlerdeki gerilemede ücret ve komisyon geri ödemelerindeki yavaşlama etkili olmuştur.

  Kredilerdeki %4,7 oranındaki artışta ticari kredilerin artışı önemli katkı yaparken, yabancı para cinsi krediler %7,7 oranında artış göstererek kredilerdeki yükselişte ana etken olmuştur. Diğer taraftan mevduatlarda %3,7 oranında artış gözlenirken, kredi mevduat oranı çeyreksel bazda 110 baz puan artarak %106,5’e yükselmiş ancak sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

  Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda artan karlılığa bağlı olarak sırasıyla %17,1 ve %1,8 olarak gerçekleşmiştir. Kredi mevduat faiz makası mevduat maliyetlerindeki düşüşün ve kredi faizlerindeki artışın etkisiyle 50 baz puan artmış ancak TÜFE endeksli tahvil getirileri ise enflasyona bağlı olarak gerilemiştir. Bu bağlamda, TÜFE endekslilerin olumsuz etkisiyle Net Faiz Marjı çeyreksel bazda değişiklik göstermeyerek %3,32 olarak gerçekleşmiştir. Banka üçüncü çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerin ikinci çeyreğe göre enflasyona bağlı olarak 100mn TL’nin üzerinde ek katkı yapmasını beklemektedir.

  Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda stabil kalarak %3,0 olarak gerçekleşmiş ve sektöre yakın seyretmiştir. Takipteki krediler karşılık oranı da %76,0 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre 80 baz puan gerilemiştir.

  Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise artan karlılığa rağmen kredilerdeki yüksek artışın etkisiyle bir önceki çeyreğe göre 20 baz puan azalarak %13,52 seviyesine gerilemiştir. Halkbank, derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesi durumunda, sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 120-130 baz puan negatif (döviz cinsi varlıkların risk ağırlığının artması) etkilenebileceğini belirtirken, bu durumun olumsuz etkisini azaltmak amacıyla TL için ayrılan döviz cinsi zorunlu karşılıklarda değişiklik yapabileceklerini ifade etmiştir.

  Önemli NOTLAR: Halkbank BDDK Solo Bilanço Verileri Referans Alınmıştır.

  İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analizi 2Ç16 – 02.08.2016

  Şirket Raporu: Halkbank 2Ç16 Kar Analizi

  Gerçekleşen ve Tahminler

  Operasyonel net kar beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

  Halkbank, yılın ikinci çeyreğinde 886 milyon TL solo net kar açıkladı. Net kar ortalama piyasa beklentisi olan 817 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 886 milyon TL idi. Bankanın özsermaye karlılığı bu çeyrekte %17 olarak gerçekleşti. Visa payı satışıyla elde edilen 80 milyon TL vergi öncesi kar hariç tutulduğunda ise özsermaye karlılığı % 16 oldu. Tahminlerimizdeki sapma beklentimizden daha düşük gelen diğer faaliyet giderleri ile daha yüksek tutarda iştiraklerden sağlanan temettü gelirleri oldu.

  İkinci Çeyrekte Öne Çıkanlar

  Güçlü kredi büyümesi görüldü. Müşteri kredileri yılın ilk çeyreğinde %5 büyürken ticari ve kurumsal krediler ile KOBİ kredileri büyümede başı çekti. Fonlama tarafında ise bankanın yeniden mevduatta krediler kadar büyüdüğünü ve uzun vadeli fonlama ile menkul kıymet ihraçlarına göre düzeltilmiş kredi mevduat oranını %102 düzeyinde korudu. Büyüme anlamında yıla güçlü bir başlangıç yapan bankanın bütçe hedefleri bu yıl krediler ve mevduatta %15 -16 büyüme yönünde.

  Net faiz marjı yatay kaldı. Mevduat maliyetindeki gevşeme ve kredi getirilerinde yeniden fiyatlamanın devam etkileri ile bankanın temel kredi mevduat spredleri iyileşerek bu çeyrek zayıf gerçekleşen TÜFEX getirilerinin net faiz marjı üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etti. Yılın üçüncü çeyreğinde kredi mevduat spredlerinde iyileşme devam ederken Temmuz ayında tütün ürünleri zammı ile yüksek gelmesi beklenen enflasyonun katkısı sayesinde marjlarla ilgili görünüm olumlu. Net ücret ve komisyonlar yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yatay kalırken bankanın bu alanda yeni girişimler ile büyüme hedefi bulunuyor. Banka yönetimi bu alanda yıllık %17 büyüme hedefini koruyor.

  Takipteki alacak oluşumu durağan. Bankanın net tahsili gecikmiş alacak oluşumu 57 baz puan olarak yatay düzeyde korundu. Yakın izleme ve yeniden yapılandırılan kredilerde de durağan bir görünüm sergileniyor. Kredi büyümesinin katkısıyla TGA oranı %3 düzeyinde kalırken özel kredi riski 62 baz puan ile bütçe hedefleri içerisinde kaldı. Diğer giderlerde ise maliyet kontrolü, hedeflenenden daha az sayıda şube açılımı ve ücret ve komisyon iadelerindeki yavaşlama ile olumlu bir görünüm sergilendi. Yıllık artış hızı ilk yarının sonunda %12’ye geriledi.

  Değerleme Üzerindeki Etki ve Görünüm

  Olumlu sürprize piyasa tepkisi sınırlı kalabilir. İkinci çeyrek sonuçlarına göre net kar her ne kadar ortalama piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşse de piyasa tepkisi sınırlı kalabilir. Farkın bir miktar maliyetlerde iyileşme ile sağlanmış olması ve yılın ikinci yarısına ilişkin olumlu beklentiler ise yatırımcıların bankaya olan ilgisini canlı tutacaktır.

  HABER 24.05.2016 Asya Pazarına Açılan Halkbank, Singapur’da Temsilcilik Ofisi açtı

   

   

   

   

   

PAYLAŞ