Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Halkbank HALK...

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları

Halkbank HALKB hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların HALKB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Beklentilere paralel sonuçlar (=) Halk Bankası 2Ç19’da hem bizim hem de piyasa beklentileri paralelinde (Ç/Ç +%1,7, Y/Y -%72,0) 310 mn TL net kar açıkladı. 2Ç19’da Bankanın takibe aldığı büyük ölçekli bir intikal nedeniyle karşılık giderlerinin artması net karı olumsuz etkilese de, karşılıkları muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi ve 385 mn TL’lik serbest karşılığını iptal etmesi, karlılık üzerindeki negatif etkiyi sınırlamıştır. Halk Bankası’nın 2Ç19’da kredi hacmi %1,7 artış gösterirken, Banka pazar payını korudu. Fonlama tarafında Bankanın toplam mevduat hacminin 2Ç’de %2,3 daralması sonucunda kredi-mevduat oranı artış gösterdi. 2Ç19’da iyileşen kredi-mevduat makası, bankanın net faiz gelirlerine %31,2 oranında artış olarak yansırken, aynı dönemde net ticari zararın artması çekirdek gelirlerini olumsuz etkiledi. Açıklanan 2Ç19 sonuçlarının, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için hedef fiyatımızı ve önerimizi koruyoruz.

Kredi hacmi %1,7 artış gösterdi – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %10,7 olan TL kredi büyümesi 2Ç19’da %1,9’a düzeyine gerilerken, yılın ilk yarısında %12,8 artış göstermiştir. Bankanın 2Ç’de YP kredileri ise dolar bazında %0,9 daralırken, TL’deki değer kaybının etkisi ile TL bazında %1,3 artmıştır. Böylece bankanın 2Ç19’da toplam kredi hacmi %1,7 artış kaydederken, toplam kredi pazar payı %10,6 ile değişim göstermemiştir. Öte yandan Halk Bankası’nın 2Ç19’da TL mevduat hacmi %4,8 daralırken, YP ($) mevduat hacminde %1,9’luk düşüşün etkisi ile toplam mevduat hacmi %2,3 azalma gösterdi. Böylece bankanın 1Ç19’da %105 olan kredi-mevduat oranı 2Ç19’da %109 düzeyine çıktı.

İyileşen kredi-mevduat makası gelirleri olumlu etkiledi – 2Ç19’da mevduat maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle kredi-mevduat makasındaki iyileşme sonucunda bankanın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %31,2 artışla beklentimize paralel gerçekleşti. Aynı dönemde Banka’nın net ücret & komisyon gelirleri çeyreksel %16,9 artış ile güçlü seyrini sürdürdü. Diğer yandan, Banka 2Ç19’da artan swap kullanımına bağlı olarak 1,4 mlr TL net ticari zarar kaydetmesi çekirdek gelirlerini olumsuz etkiledi. Bankanın 2Ç19’da karşılıkları muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi ve ayrıca 385 mn TL’lik serbest karşılığını iptal etmesi diğer faaliyet gelirlerine 1Ç19’a göre yaklaşık 2 kat artış getirdi

TKO %4,0’e çıktı – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %3,3 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2Ç19’da 70 bp artarak %4,0 ile sektör ortalamasının altında kalmaya devam ederken, takipteki krediler karşılık oranı 1Ç19’daki %73,4’den 2Ç19’da %63,4 düzeyine geriledi. 2Ç19’da bankanın enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir krediyi takipteki krediler portföyüne taşıması aktif kalitesini olumsuz etkiledi. Ayrıca gerçekleşen intikal bankanın toplam karşılık giderlerine çeyreksel bazda %30,0 artış getirmiş olup, karlılık üzerinde baskı yarattı. Bankanın 1Ç19’da %7,3 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 2Ç19’da %4,3 düzeyine geriledi.

SYR %14,6’ya ulaştı – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %13,0 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 2Ç19’da %14,6’ye ulaştı. Aynı dönemde bankanın birinci kuşak SYR’si %10,0’dan %11,8 seviyesine yükseldi. 2019 Nisan ayında tamamlanan 900 mn €’luk Basel III uyumlu birinci kuşak sermaye benzeri ihracı, bankanın SYR’sini yaklaşık 185 bp olumlu etkiledi.

Halk Bankası için önerimizi koruyoruz – Halk Bankası için 2Ç19 finansalları ardından 2,3 mlr TL seviyesindeki 2019 yıl sonu net kar tahminimizde değişime gitmiyoruz. Banka için 8,50 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Halk Bankası hisseleri son bir ayda BIST 100’e göre %7,2, banka endeksine göre %4,7 negatif ayrışma gösterdi.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Halkbank 2Ç19 net kârını önceki çeyreğe göre %2 artışla 310milyon TL olarak açıkladı. Bu tutar bizim 305 milyon TL beklentimize ve anket ortalaması olan 316 milyon TL’ye paralel birsonuca işaret ediyor. Bankanın ilk altı aylık net kârı ise önceki yıla göre %68 gerileyerek 615 milyon TL’de kaldı. Buna göre öz kaynak kârlılığı %4,2 oldu (2018’de %9,2). Halkbank’ın baskı altında kalan net faiz geliri ve artan karşılık giderleri nedeniyle esas bankacılık tarafında sonuçlarının beklentimizin altında kaldığı dikkat çekiyor.

Buna göre banka 2Ç19 kârlılığını büyük ölçüde (i) IFRS-9 kapsamında yapılan bir yöntem değişikliği sayesinde 3. Kategori kredilerden yapılan 804 milyon TL’lik karşılık iptali ile 385 milyon TL tutarında serbest karşılık iptali , (ii) maliyet odaklı yaklaşım ile faaliyet giderlerinin beklentimizin altında kalması ve (iii) Bahreyn şubesi kaynaklı olarak vergi geri dönüşüne borçlu görünüyor. Artan swap finansman ve yüksek kalan swap faizleri nedeniyle bankanın swap maliyet ve Hazine zararları toplamı 2Ç19’da önceki çeyreğe göre 1,0 milyar TL kadar arttı ve bu artış bizim hesaplamamıza göre düzeltilmiş net faiz marjında önceki çeyreğe göre 50 baz puan gerileme yaratarak kârı baskıladı.

Diğer taraftan Halkbank’ın takibe dönüşen net kredi tutarı da önceki çeyrekte 0,7 milyar TL olurken, bu çeyrekte 3,0 milyar TL’ye ulaştı ve toplam takipteki alacakları 11,5 milyar TL’ye çıkardı. Takipteki alacak rasyosu ise 75 baz puan artarak 2Ç19 sonunda %4,0 oldu. Diğer taraftan yüksek takibe dönüşüm tutarına rağmen yöntem değişikliğinin 2Ç19 için karşılık maliyet baskısının nispeten düşük tuttuğu, ayrıca rezerv karşılıklardan yukarıda bahsettiğimiz üzere karşılık iptali yoluyla net kâra katkı sağladığı gözleniyor.

Halkbank’ın 2019’un ikinci yarısında görmeyi beklediğimiz düşen faiz ortamından faydalanacağını ancak marjların rakiplere kıyasla baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Banka için net kâr tahminlerimizi 2019 için 1,6milyar TL ve 2020 için 3,8milyar TL olarak koruyoruz. Halkbank’ın 12 aylık fiyat hedefini ise uzun vadeli model güncellemesi nedeniyle %3 düşürerek hisse başına 6,80 TL’ye çektik. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüz korunuyor.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Kapanış (TL) : 5.68 – Hedef Fiyat (TL) : 6.6 – Piyasa Deg.(TL) : 7100 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 62.32 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 16.2

Halkbank 2Ç19 Sonuçları: Halkbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 310mn solo net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan TL316mn ve bizim eklentimiz olan TL 325’mun’un hafif altında gerçekleşmiş durumda. Yıllık bazda net kar %72 oranında aşağıya gelirken, çeyreklik bazda ise %2 düzeyinde yükselmiş durumda. Bankanın öz kaynak karlılığı ise son derece düşük bir seviye olan %4 seviyesinde sürüyor. Bankanın net faiz ve net ücret-komisyon gelirlerinde çeyreklik bazda gözle görülür iyileşmeler olsa bile, aynı dönemde %24 oranında yükselen ve TL 1 milyarı bulan swap maliyetleri faaliyet karlılığındaki bu iyileşmeyi şimdilik gölgelemiş ve karlılığı yine düşük bir düzeye çekmiş durumda. Bankanın aktif kalitesi görece büyük bir enerji dosyasının takip hesaplarına atılmasıyla bir miktar bozulma gösterirken, Halkbank’ın güçlü piyasa ağırlığı olan KOBİ segmentinde henüz bir bozulma görülmemesi dengeleyici bir unsur olarak duruyor.

Önümüzdeki çeyreklerde kar güçlenecek. Her ne kadar net kar rakamı swap maliyetleri nedeniyle düşük kalsa da marj tarafındaki olumlu gelişmeler ve aktif kalitesindeki bozulmasının yönetilebilir düzeyde olması piyasa tepkisinin olumlu yöne kaymasına neden olabilir. Şu aşamada banka için TUT tavsiyemizi koruyoruz ancak olası yukarı yönlü bir tavsiye değişikliği için Halkbank radarımızda kalmaya devam ediyor.

ŞEKER YATIRM -Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Halkbank (HALKB) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında 310 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %1,7 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 315 milyon TL olan tahminimizin ve 316 milyon TL olan piyasa beklentisinin %1 ve %2 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 615 milyon TL olup geçen yıla göre %67,7 azalarak %4,3 oranında göreceli zayıf bir ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden güçlü net faiz gelirleri, beklentilerden kötü gerçekleşen ticari zarar, beklentilerin üzerinde gerçekleşen diğer bankacılık gelirleri, beklentilerden iyi gelen kredi karşılıkları ile faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir.

Banka 385 milyon TL serbest karşılığı serbest bırakmış ve kredi karşılıklarında kullandığı modeli değiştirdiği için 804 milyon kredi karşılığını serbest bırakmıştır. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,72 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 6,34 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %12 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %20 iskontolu) ve 0,23x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %5,5 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek seviyelerdeki swap fonlama maliyetleri nedeniyle negatif bir etki bekliyoruz.

DENİZ YATIRM -Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Karşılık oranındaki düşüş sayesinde beklentiler karşılandı. HALKB Halkbank 2Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 2Ç19’da Halkbank bir önceki çeyreğe göre yatay TRY310 mln net kar açıkladı. Açıklanan net kar TRY316 mln olan piyasa beklentisine ve TRY318 mln olan beklentimize uyumlu şekilde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %72 daralmaya işaret ederken çeyreklik özsermaye karlılığı %4.2 olarak gerçekleşti. Net operasyonel kar beklentimizin altnda kalan net faiz gelirlerine rağmen metodoloji değişikliği nedeniyle serbest kalan karşılıklar sayesinde beklentilerin üstünde geldi. Halkbank’ın 2Ç19’da serbest bıraktığı ihtiyati karşılıklar da (TRY385 mln) net kar için destekleyici oldu. Sonuçlarda göze çarpan ayrıntılar kredilerdeki çeyreklik %1.5 büyüme (TL krediler için %1.6 döviz bazlı krediler için -0.9%); kredi mevduat oranında %99.3’e doğru hafif gerileme (TL tarafında %140); vadesiz mevduatlarda sektördeki eğilimin aksine %19.4 seviyesine doğru hafif gerileme; Kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşme sayesinde muhafaza edilen net faiz marjı; takipteki kredilerde çeyreklik 75 baz puan artışla gelinen %4.02 seviyesi; 3. grup kredilerin karşılık oranlarında %63.4 seviyesine 10 puanlık gerileme; ücret ve komisyonlarda yıllık %47, operasyonel giderlerde ise yıllık %15 artış ve 1Ç19’a göre iyileşme gösteren sermaye rasyoları olarak listelenebilir. Halkbank için TRY7.20/hisse hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi koruyoruz.

 

Halkbank’ta Teşkilat Şeması ve Genel Müdür Yardımcıları Değişti – 31.05.2019

Halkbank’ın yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bankanın teşkilat şeması ve genel müdür yardımcıları değişti. 6 genel müdür yardımcısı görevden alınırken 3 yeni GMY atamasının BDDDK onaydan sonra yapılacağı belirtildi. Banka tarafından KAP’a aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2019 tarihli Toplantısı’nda;

-Banka Teşkilat Şeması’nda değişikliğe gidilmesi,
-İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Bilgi Sistemleri Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlanması ve İç Sistemler Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-Bu kapsamda; Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Akif AYDEMİR, Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Mehmet Sebahattin BULUT, Mustafa ÇÖDEK ve Metin KÖSTEK’in görevlerinden alınması,
-Boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine İlhan BÖLÜKBAŞ, Yalçın MADENCİ ve Levent Nihat GÜLEÇ’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayını müteakiben Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla atanmaları,

Kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Karar kapsamında düzenlenen Banka Teşkilat Şeması Bankanın internet sitesinde yayımlanacaktır. 

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber – 23.05.2019

Halkbank dün 7mn adetlik hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Geri alım ortalama fiyatı 5.13 TL’den gerçekleşmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında geri alınan toplam 28mn hisse ile birlikte toplam geri alınan tutar 35mn hisseye ulaştı. Banka Ağustos 2018’de toplam tutarı 450mn TL’yi aşmayak şekilde 70mn hisseye kadar geri alım program açıklamıştı.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 22.05.2019

Kapanış (TL) : 5.17 – Hedef Fiyat (TL) : 8.1 – Piyasa Deg.(TL) : 6463 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.95 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 56.67

Halkbank, piyasadan kendi hissesini almaya devam ediyor. 70mn nominal ve TL450mn’luk bir program çerçevesinde, Halkbank dün de 7mn hissesini piyasadan satın aldı. Bu satın alımla beraber bankanın şu ana kadar aldığı hisse toplamı 28mn adete ulaşmış durumda. Fiyatın aşağıya gitmesini engellediği için olumlu buluyoruz.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 21.05.2019

Kapanış (TL) : 5.17 – Hedef Fiyat (TL) : 8.1 – Piyasa Deg.(TL) : 6463 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.72 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 56.67

Halkbank 7 milyon hisse geri alımı yaptı. Banka Ağustos ayında en fazla 70 milyon hisseye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar için ayrılacak fonun en fazla 450 milyon TL olarak belirlenmesine karar vermişti. Bu geri alım programı kapsamında banka Nisan ayında 14.5 milyon hisse geri alımı gerçekleştirmişti. Piyasadaki dalgalanmalar karşısında geri alımı olumlu değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank 2019’un ilk çeyreğinde TL 303mn solo net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan TL393mn ve bizim eklentimiz olan TL 387’mun’un oldukça altında gerçekleşmiş durumda. Yıllık bazda net kar %61 oranında aşağıya gelirken, çeyreklik bazda gerileme ise %4 düzeyinde kalmış durumda. Bankanın öz kaynak karlılık düzeyi ise son derece düşük bir seviye olan %4’ geriledi. Bankanın ilk çeyrekte yaklaşık TL 1.1 milyar düzeyinde gerileyen TÜFEX gelirleri karın gerilemesinde ana faktörü oluştururken, dönem içinde başlanılan yuğun swap fonlamasının zıplayan maliyetleri de genel karlılığı olumsuz etkilemiş gözüküyor. Bunun yanında bankanın yüksek aktif kalitesi ve karşılık giderlerinin görece düşük baskısı ileride karlılık için bir avantaj yaratabilir. Faaliyet giderleri yıllık artış olarak yüksek seyrederken, iştirak ve trading gelirlerinin güçlü seyri ve iki çeyrektir Bahreyn operasyonlarına bağlı olarak vergi geliri yaratılması karı destekleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor.

Önümüzdeki çeyreklerde kar güçlenecek. Her ne kadar net kar rakamı beklentilerin altında kalsa da aktif görünüm tarafındaki olumlu gelişmeler ve rekabete göre daha iyi durumda bulunması bankanın ilk çeyrek sonuçlarının daha çok nötr düzeyde kalabileceğini gösteriyor. Banka yönetimi daha önce de karlılık anlamında yıla zayıf bir başlangıç yapılacağı öngörülerini paylaşmıştı.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank’ın 1Ç19 net kârı önceki çeyreğin %4 ve geçen yılın ilk çeyreğinin %61 altında, 305 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim ve piyasanın net kâr beklentileri olan 400 milyon TL ve 393 milyon TL’nin gerisinde kaldı. Net kârın beklentimizden düşük gelmesi büyük ölçüde net faiz marjının tahminimizin altında kalmasından kaynaklandı. Ayrıca operasyonel açıdan Halkbank’ta vergi öncesi 262 milyon TL düzeyinde vergi öncesi zarar oluştuğu, dönem kârının 377 milyon TL düzeyindeki iştirak temettü geliri ve büyük ölçüde Bahreyn şubesinin işlemleri ile ilgili olarak kaydedilen 190 milyon TL tutarındaki vergi aktifi gelirinden kaynaklandı.

Esas faaliyetler tarafında (i) kredi – mevduat getiri makasında 130 baz puanlık artışa rağmen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirindeki 1,1 milyar TL düşüş nedeniyle net faiz marjının 30 baz puan kadar gerilediği, (ii) net komisyon gelirlerinin önceki yılın düşük bazına göre %52 arttığı, (iii) kredi risk maliyetinin bir önceki çeyreğe göre 81 baz puandan 140 baz puana çıktığı ve (iv) faaliyet giderlerinde önceki yıla göre %27 artış olduğu dikkat çekti. Önceki çeyrekte 1,4 milyar TL olan net takibe dönüşen kredi hacmi 1Ç19’da 0,7 milyar TL oldu ve toplam takipteki alacak tutarını 9,2 milyar TL’ye yükseltti. Takipteki alacak rasyosu %3,3’te sabit kaldı.

Buna karşılık yakın izlemedeki krediler aynı dönemde 1,9 milyar TL artarak Mart sonunda 18,6 milyar TL’ye ulaştı ve brüt krediler içerisindeki payı %6,6’ya ulaştı. Eksi değerleme farkları nedeniyle özkaynaklardaki büyüme 147 milyon TL ile sınırlı kaldı. Buna karşılık gerek kur etkisi gerekse kredi artışı nedeniyle risk ağırlıklı aktifler bu dönemde %4 artış gösterdi. Böylece konsolide bazda çekirdek sermaye rasyosu 76 baz puan gerileyerek %9,6 ve sermaye yeterlilik rasyosu 88 baz puan gerileyerek %12,5 oldu. Halkbank geçtiğimiz ay gerçekleşen 0,9 milyar avro tutarındaki birincil sermaye benzeri kredi tedariki sonrası sermaye oranlarının banka açısından yeterli görülen seviyelere yükseldiğini vurguladı.

Yorum: Halkbank yönetimi bankanın TL ağırlıklı fonlama yapısı nedeniyle yılın ikinci yarısında gözlenmesi beklenen faiz düşüşlerinden en olumlu etkilenen bankalar arasında olacağını düşünüyor. Ayrıca yeniden fiyatlandırılan KGF ve kooperatif kredilerinin 2Ç19’dan itibaren kredi portföy getirisini yükseltmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki çeyreklerde temettü geliri katkısının sınırlı kalacağı ve vergi iptal gelirlerinin tekrarlanmayacağı düşünüldüğünde 2019 kârına ilişkin ihtiyatlı davranmak gerektiğini düşünüyoruz. Buna paralel olarak net kâr tahminimizi 2019 yılı için %40 azaltarak 1,6 milyar TL’ye ve 2020 yılı için %7 azaltarak 3,8 milyar TL’ye indiriyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi de %18 düşürerek hisse başına 7,00 TL’ye çektik. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halk Bankası (HALKB) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin altında net kar (-)

Halk Bankası 2019 yılı ilk çeyrek için hem bizim (-%25,7) hem de Research Turkey konsensüs tahminlerinin (-%22,3) altında 305 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %3,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %61,4 düşüşe işaret etmektedir. Temel olarak 1Ç19’da beklentimizin altında gerçekleşen net faiz gelirleri ve iştiraklerden temettü gelirleri, net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden olmuştur. Halk Bankası’nın 1Ç19’da TL kredi hacmi %10,7 artış ile güçlü büyüme performansı gösterirken, banka pazar payı kazanmaya devam etmiştir. 1Ç19’da iyileşen kredi-mevduat makasına rağmen, bir önceki çeyreğe göre %59,4 oranında gerileyen TÜFEX gelirleri bankanın net faiz gelirlerine %11,5 oranında düşüş getirmiştir.

Ayrıca 1Ç19’da bankanın iştiraklerden temettü geliri (377 mn TL) ve ertelenmiş vergi geliri (190 mn TL) kaydetmesi net karı desteklemiştir. Bankanın 1Ç19’da Takipteki Krediler Oranı %3,3 ile değişim göstermezken, aynı dönemde özkaynak karlılığı %9,3’den %7,3’e geriledi. Açıklanan 1Ç19 net karının piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. 1Ç19 sonuçları ardından 2019 ve 2020 öngörülerimizde yaptığımız revizyon sonucunda ile birlikte Halk Bankası için hedef fiyatımızı 9,40 TL’den 8,50 TL’ye revize ediyoruz. Halk Bankası kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 305 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %3,6 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 392 milyon TL olan tahminimizin ve 393 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %61,4 azalarak %4,3 oranında göreceli zayıf bir ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri ve diğer gelirler, beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir.

Swap fonlaması nedeniyle oluşan 431 milyon TL tutarındaki ticari zarar, KOBİ kredileri destekli güçlü TL kredi büyümesi, göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi, TRY mevduatlardaki pazar payı kaybı, sabit seyreden takipteki krediler rasyosu, İkinci Grup kredi karşılıklarındaki azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Ek olarak TRY190mn tutarındaki ertelenmiş vergi karlılığı olumlu etkilemiştir.

Hisse için 23% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,73 TL olan hedef fiyatımızı 6,18 TL’ye düşürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %4 iskontolu) ve 0,21x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %5,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.

Göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi. Net faiz marjı çeyreksel bazda 34 baz puan azalarak %2,02 olarak gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%59) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası güçlü kredi TL büyümesi ve azalan fonlama maliyetleri sebebiyle çeyreksel bazda göreceli sınırlı 155 baz puan (VAKBN: 193bp) iyileşme göstermiştir. Kobi kredileri desteği ile TL krediler %10,7 oranında güçlü bir büyüme göstermiştir.

Net ücret ve komisyon gelirlerindeki çeyreksel ve 12 aylık artış oranı %9,4 ve %51,6 olup banka karlılığını olumlu etkilemektedir.

İkinci aşama kredi karşılıklarında düşüş. Takipteki krediler oranı çeyreksel bazda sabit seyrederek %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Kamu bankaları: %2,99). Yeni takipteki kredi oluşumu çeyreksel bazda %34 azalarak hız kesmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 20 baz puan artarak %6,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu krediler için ayrılan karşılıklar ise 150 baz puan azalarak %5,5’e gerilemiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise %73,4 seviyesindedir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 135 baz puan (VAKBN: 267bp) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sermaye tabanı. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 70 puan azalarak %13,0 ve %10,0 seviyelerine gerilemiştir.

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

1Ç19 kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşti Halkbank 1Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre banka bu dönemde 305 milyon TL net kar açıkladı. Net kar çeyreklik bazda %3.6 yıllık bazda ise %61.4 gerilerken özsermaye karlılığı %4.2 olarak gerçekleşti. Bahreyn şubesi ile ilgili olarak vergi giderinin geri yazılmış olması net kar rakamını TRY190 mln kadar yukarıya çekmiştir. Piyasada net kar beklentisi 393 milyon TL seviyesinde idi. Bizim beklentimiz ise 531 milyon TL seviyesindeydi. Beklentimizin altında kalan net faiz geliri ve beklentimizin üstünde gelen net kredi karşılık giderleri açıklanan net kar rakamının beklentimizin altında kalmasına neden olmuştur.

Ücret ve komisyon gelirlerindeki ciddi yükseliş (yıllık: +51.6%), takipteki krediler için toplam karşılık oranının %99 seviyesinde kalması ve takipteki krediler oranının %3.27 seviyesinde yatay kalması finansal sonuçların olumlu başlıkları olarak öne çıkıyor. Olumsuz tarafta ise yüksek kredi büyümesine rağmen net faiz gelirinin, iyileşen kredi/mevduat makasına rağmen, beklentimizin altında kalması ve sermaye yeterlilik oranının çeyreksel bazda 82 baz puan kadar gerilemiş olması söylenebilir. Açıklanan finansal sonuçların Halkbank hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskısı olabileceğini düşünüyoruz. Hisse için 7.43 TL hedef fiyatımızı ve TUT olan önerimizi koruyoruz. Halkbank 12 ay ileriye dönük tahminlere göre 2.39x F/K, 0.20x F/DD çarpanları ve %8.7 özsermaye karlılığı beklentisi ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 305 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %4 ve yıllık bazda %61 gerilemeyi işaret etmekte olup, tahminimiz olan 384 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 393 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bankanın gelirleri beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiş olup, 192 milyon TL ertelenmiş vergi geliri bankanın net karına olumlu katkıda bulundu. 1Ç19’da kredi büyümesi, %7 olarak kaydedildi. TL krediler %7 büyürken, YP kredi büyümesi, ABD doları bazında, %1 oldu. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 1,1 milyar TL daha az faiz geliri elde edilmesine rağmen, 130 baz puan artan kredi-mevduat makası net faiz marjının 31 baz puan gerilemesine ve net faiz gelirinin %12 azalmasına neden oldu.

Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 10 baz puan azalark %3,1 olarak gerçekleşti. Net risk maliyetleri 140 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 81 baz puan olarak kaydedilmişti. 1. Grup krediler için ayrılan provizyonlar net risk maliyetlerindeki artışın altındaki ana sebeptir. Grup 2 krediler, çeyreksel bazda %11 arttı ve toplam kredilerin %6,6’sını oluşturdu. Sermaye yeterliliği rasyosu, çeyreksel bazda 80 baz puan azalarak %13,0 olarak açıklandı. Ayrıca, banka Nisan ayında tamamlanan İlave Özkaynak ihracının Sermaye yeterliliği rasyosuna 185 baz puan olumlu katkısı olacağını belirtti.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank 1Ç19’da 393mn TL olan piyasa beklentisinin altında 305mn TL net kar açıkladı (yıllık bazda %61 ve çeyreksel bazda %4 düşüş). Kredi mevduat makasındaki iyileşmeye ragmen düzl. net faiz geliri TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısı (çeyreksel bazda 1.1milyar TL düşüş) ve swap maliyetlerindeki artış ile çeyreksel bazda %39 düşüş göstererek 1,297mn TL olmuştur. Çeyreksel bazda %9 artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, TL66.5mn tutarında serbest karşılık ve Bahrayn operasyonlarına ilişkin vergi karşılığı iptalleri net karı desteklemiştir.

Kredi mevduat makasındaki 1.3 puanlık artışa ragmen TÜFE’ye endeksli bono gelirlerindeki düşüş sebebiyle, bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 30 baz puan gerileyerek %2.1 olmuştur. Takipteki krediler oranı %3.1 ile sektör ortalaması olan %4.1’in altında kalmaya devam ederken grup 2 krediler oranı %6.4’ten %6.6’ ya yükselmiştir. Banka’nın 4Ç18’de 81baz puan olan toplam risk maliyeti artan kredi portföyü ile 1Ç19’da 140 baz puana yükselmiştir.

Halkbank’ın sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %13.0 ve %10 olarak gerçekleşti (4Ç18: %13.8.0, %10.7). Nisan ayında tamamlanan 900milyon euro tutarındaki anasermaye benzeri tahvil ihracının konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 rasyosu üzerinde sırasıyla 178 baz puan ve 181 baz puan pozitif etkisinin olması beklenmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 29.04.2019

Halkbank 26 Nisan Cuma günü 7 milyon adet daha hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bankanın almış olduğu 7 milyon adet hisse toplam ödenmiş sermayenin %0.56’sına denk gelmektedir. Bu hisseler için ortalama fiyat 5.88 TL seviyesinde gerçekleşirken 41.2 milyon TL ödenmiştir. Daha önce yapılan 7 milyon adetlik hisse geri alımı da dikkate alındığında toplam geri alım miktarı 14 milyon adede ulaşmıştır. Bu 14 milyon adet hisse ortalama 6.12 TL fiyattan geri alınmıştır. Hatırlatmak gerekirse banka 70 milyon adede kadar hisse geri alımı yapabileceğini açıklamıştı. Haberin hisse fiyatı üzerinde kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 25.04.2019

(=) Halk Bankası (HALKB): Banka ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi’nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında, süresiz, en erken 5. yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip, sabit faizli, ilk faiz ödemesi 5. yılın sonunda ödenecek şekilde 900 mn € tutarında İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşmasının imzalandığı ve işlemin tamamlandığı açıklandı. Yorum: 900 mn € tutarındaki sermaye benzeri kredinin Halk Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosuna yaklaşık 250 bp artış getireceğini tahmin ediyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle Halk Bankası’nın konsolide olmayan ana sermaye yeterlilik oranı %10,7 düzeyindedi.

Halkbank Sermaye Benzeri Kredi Kullanılması Hakkında Açıklama Yaptı – 24.04.2019

Bankamız Yönetim Kurulunca, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi kullanılması hususunda Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu yetki kapsamında Bankamız ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında, BDDK’nın 19.04.2019 tarihli onayı ile; süresiz, en erken 5. yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip, sabit faizli, ilk faiz ödemesi 5. yılın sonunda ödenecek şekilde 900 milyon Euro tutarında BDDK’nın “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi hükümleri uyarınca İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmış olup bugün (24.04.2019) itibarıyla işlem tamamlanmıştır.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 17.04.2019

Kapanış (TL) : 6.36 – Hedef Fiyat (TL) : 8.1 – Piyasa Deg.(TL) : 7950 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 60.91 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 27.36

Halkbank, yurtiçinde veya yurtdışında bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin 2 milyar Euro tutarında sermaye benzeri tahvil, borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu.
Halkbank, yurtiçinde veya yurtdışında bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin 2 milyar Euro tutarında sermaye benzeri tahvil, borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu. İhraç bankanın sermaye rasyolarına olumlu yansıyacak. Halkbank daha önce yurtiçinde 5 milyar TL tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı yapmıştı. Halkbank’ın 2018 yılsonu sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %10.7 ve %13.8 seviyesinde. (Sınırlı Olumlu)

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 17.04.2019

Halkbank (HALKB), yurtiçinde veya yurtdışında bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli ol arak satış yoluyla, İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvil, borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi ve/veya İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz kredi kullanılması, yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz olmak üzere kullanılacak kredi için 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında, ihraç edilecek borçlanma araçları için ise 10 milyar Türk Lirası tutarında; yurt dışında ilave ana sermaye niteliğini haiz ihraç edilecek borçlanma araçları ve/veya kullanılacak kredi için de toplam 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında Sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı ve sermaye benzeri kredi ile ilgili Genel Müdürlüğü’nü yetkilendirmiştir. Yeni ihracın ana sermaye yeterliliği rasyosunu yaklaşık 470 baz puan pozitif etkilemesi beklenmektedir (Pozitif)

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 08.04.2019

Halkbank 7mn hissesini geri aldı. Banka geçen yıl Ağustos ayında aldığı ger alım programı uyarınca 5 Nisan 2019 tarihinde piyasadan TL 6.3-6.43 aralığında 7 mn hisseyi TL 44.5mn ödeyerek staın aldı. Programa göre banka piyasadan toplam değeri TL 450mn’a kadar olan hisseleri geri alabiliyor. Hisseyi desteklemesi açısından haberin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Fitch, Halkbank’ı Negatif İzlemeden Çıkardı – 28.03.2019

Fitch, Halkbank’ın kredi notunu teyit ederken, bankanın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı. Fitch’ten yapılan açıklamada, “Bankanın finansal kapasite notunun negatif izlemeden çıkarılması, Fitch’in Halkbank’ın bağımsız kredi profiline yönelik ABD’deki potansiyel soruşturmalara ilişkin anlık risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmesini yansıtmaktadır” dendi.

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 28.03.2019

Kapanış (TL) : 6.2 – Hedef Fiyat (TL) : 8.1 – Piyasa Deg.(TL) : 7750 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 49.21 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 30.65

Fitch, Halkbank’ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu, Fitch, ABD’den bir para cezasıyla karşılaşma olasılığının zaman içinde düşmesi nedeniyle Halkbank’ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkarırken ’b+’ olarak teyit etti. Kurumun banka için uzun vadeli kredi notu ise negatif. (Nötr)

İŞ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Kapanış (TL) : 7.27 – Hedef Fiyat (TL) : 8.1 – Piyasa Deg.(TL) : 9088 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 51.77 HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.42

Halkbank’ın net kar rakamı piyasa beklentilerine yakın açıklanırken, şirket 2019 yılı için oldukça düşük marj ve öz sermaye verimliliği beklentisi açıkladı. Zayıf 2019 beklentilerine bağlı olarak Halkbank için tavsiyemizi “AL” dan “TUT” a çekiyoruz.

Halkbank 2018’in son çeyreğinde TL 317mn solo net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa ortalama beklentisi olan TL316mn’ yakın ve bizim tahminimiz olan TL 336mn’un hafif altında gerçekleşti. Bankanın son çeyrek net karı bir önceki çeyreğe göre %5 artarken, yıllık olarak ise geçen senenin aynı çeyreğine göre %55 daralmış oldu.. Açıklanan kar neticesinde öz kaynak karlılığı çeyrek bazında %5’e gerilerken bu rakam bankanın yakın tarihinde gerçekleşen en düşük seviye. Halkbank’ın 2018 yılı öz kaynak karlılığı ise %9 seviyesinde gerçekleşti.

Son çeyrek karlılığının olumsuz gerçekleşmesinde yüksek maliyetli TL mevduat fonlamasının kredi spredlerini aşağıya çekmesi ile takibe girişlerdeki artış nedeniyle artan karşılık giderlerinin etkisi oldukça fazla. Bunun yanında çeyreklik bazda zıplama gösteren faaliyet giderleri de karı olumsuz etkilemiş durumda. Banka 2019 yılında düşük çift haneli öz kaynak karlılığını hedeflerken aktif kalite anlamında ise takip oranının %4 gibi göreceli olarak oldukça düşük bir düzeyde gerçekleşmesini bekliyor.

Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Bankanın 2019 yılı verdiği bütçe rakamlarından düşük marj oranları ve öz kaynak karlılığının devam edeceğini görüyoruz. Karlılığı destekleyen nokta ise bankanın daha iyi gelişim gösteren aktif kalite görünümü. Halkbank için hedef piyasa değerimizi TL 8.10’a çekerken tavsiyemizi ise AL’dan TUT’a çekiyoruz.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank, 4Ç18 net kârını 317 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan veri 317 milyon TL olan ortalama piyasa tahmini ile aynı ve bizim 335 milyon TL net kâr beklentimizin hafif altında görünüyor. Böylece bankanın 2018 net kârı yıllık %32 gerileme ile 2,5 milyar TL olurken, öz kaynak kârlılık oranı %9,2’de kaldı (2017’de %15,8). 4Ç18 sonuçları yurtdışı şube kaynaklı 225 milyon TL’lik vergi alacağı oluştururken, diğer taraftan 264 milyon TL serbest karşılık ve 353 milyon TL tutarında diğer karşılık ayrılması net kârı baskıladı.

Temel bankacılık tarafında (i) yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle (Tüfe’ye endeksli tahvil getirisindeki artışa rağmen) net faiz marjının daraldığı ve (ii) faaliyet giderlerinin önceki çeyreğe göre %23 artması net kârı baskıladı. Buna karşılık,

(i) Hazine faaliyetleri tarafında 189 milyon TL kâr önceki çeyrekte 99 milyar TL zarar,

(ii) TL’deki değerlenme kaynaklı olarak genel karşılık ihtiyacının azalması ve net karşılık maliyetinin 131 baz puandan 78 baz puana gelmesi ve

(iii) komisyon gelirlerinin önceki çeyreğe göre %18 artması kârlılığı olumlu etkiledi.

4Ç18 sonuçlarının ardından Halkbank için net kâr beklentimizi 2019 için %10 artışla 2,75 milyar TL’ye ve 2020 için %3 artışla 4,1 milyar TL’ye yükselttik. Hisse için 12 aylık fiyat hedefi 8,50 TL ve ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank (HALKB) 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 317 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4.6 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 272 milyon TL olan tahminimizin %16 üzerinde ve 317 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 2,522 milyon TL olup geçen yıla göre %32,3 azalarak %9,3 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Hisse için hedef fiyatımızı 7,73 TL olup % 6 artış potansiyeli bulunmaktadır. TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Güçlü ücret ve komisyon gelirleri, marjlarda sınırlı daralma, 264 milyon TL muhtemel riskler için ayrılan karşılık, yurtdışı şubeler kaynaklı 260 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi, yabancı para mevduatlardaki kuvvetli artış, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı 60 baz puan artış, güçlü tahsilat performansı ve göreceli zayıf çekirdek sermaye rasyosu çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Kredi mevduat makasındaki göreceli sınırlı daralmaya paralel olarak hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halk Bankası (HALKB) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere yakın net kar (=) Halk Bankası 2018 yılı dördüncü çeyrek için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 317 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %4,6 artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %55,7 düşüşe işaret etmektedir.

4Ç18’de bankanın kredi-mevduat makasında görülen düşüşe rağmen, çeyreksel bazda %134 artan TUFEX gelirleri, net faiz gelirlerindeki düşüşü sınırlamıştır. Ayrıca 4Ç18’de 189 mn TL düzeyinde gerçekleşen net ticari kar ve komisyon gelirlerindeki %18’lik artış, çekirdek gelirlerde %17 düzeyinde artış sağlamıştır. 4Ç18’de 414 mn TL tutarında serbest karşılık ayırma kararı alan bankanın karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %25,0 artarken, aynı dönemde faaliyet giderlerinin %23 artması, vergi öncesi karı (%-73,0) olumsuz etkilemiştir. Ancak 4Ç’de kaydedilen ertelenmiş vergi geliri (net etki: 225 mn TL) net karı desteklemiştir.

Bankanın 4Ç’de Takipteki Krediler Oranı %3,3’e ulaşırken, aynı dönemde özkaynak karlılığı %9,3’e geriledi. Açıklanan 4Ç18 net karının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için 9,40 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank beklentilerle tam uyumlu olarak son çeyrekte 317mn TL net kar açıklarken, %4.4 oranında bir özkaynak getirisi elde etti. Diğer bankalara benzer biçimde bu çeyrekte serbest karşılık ayrıldı ve toplam serbest karşılık tutarı 414mn TL’ye yükselmiş oldu. Net karı Bahreyn şubesi operasyonlarına bağlı olarak elde edilen vergi karşılığı iptali desteklerken, güçlü tahsilat ve aktif satış gelirleri de destekleyiciydi. Banka kredi tarafında rakiplerine göre daha sınırlı bir daralma yaşarken, mevduatlarını TL tarafta %3.2, YP tarafta ise dollar bazında %19,2 oranında artırarak Kredi/Mevduat oranını %101 seviyesine çekti. YP mevduata yönelim sonucunda bankanın YP alınan kredilerinde önceki çeyreğe göre 900mn dolar tutarında bir gerileme göze çarpmaktadır. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinde göreülen önemli artış net faiz marjını çeyreksel bazda sınırlı da olsa -17bp- gerilemekten kurtaramazken, bankanın TCMB fonlamayı %24’e yakın maliyet seviyesiyle aktif biçimde kullanmaya devam etmesi de marjı baskı altında tutmaya devam etti. Takipteki alacak oranı %2,7’den %3,3’e yükselirken, yakın izlemedeki krediler oranı %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Banka 2019 yılında rakip banka beklentilerinin üzerinde bir kredi ve mevduat büyümesi hedeflerken, takipteki alacaklar oranının %4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Hisse için “Tut” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.