Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Halkbank HALK...

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları

Halkbank HALKB hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların HALKB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç22 – 13.05.2022

Halkbank 1Ç22’de 2,0 milyar TL net kâr açıkladı. Sonuç bizim 1.85 milyar TL beklentimizi aşarken, piyasanın 2,0 milyar TL net kâr beklentisine paralel geldi. Bankanın 1Ç22’de net faiz geliri beklentimizin altında gerçekleşirken, karşılık gideri beklentimizden düşük gelerek net kârı destekledi. Böylece 1Ç22 net kârı önceki çeyreğe göre %57 arttı, öz kaynak kârlılık oranı %15,2 oldu (2021’de %3,5).

Halkbank 4Ç21’de olduğu gibi tahvil değerlemesi için enflasyon oranını %36 aldı. Ancak son çeyrekteki düzeltme etkisi nedeniyle TÜFE tahvil faiz geliri önceki çeyreğe göre 4,6 milyar TL azaldı. Diğer taraftan swap maliyeti 2,0 milyar TL’den 1,0 milyar TL’ye düştü ancak kredi mevduat getiri makasındaki daralma nedeniyle toplam swap dahil net faiz geliri de (altına endeksli tahvil etkisi hariç) 13,3 milyar TL’den 8,0 milyar TL’ye geriledi. Böylece net faiz marjı da (düzeltmeler dahil) %6,8’den %3,5’e düştü. Diğer taraftan net sorunlu kredi intikali önceki çeyreğe göre %50 artarak 800 milyon TL’ye yaklaştı ve sorunlu kredi hacmi 17,1 milyar TL ve sorunlu kredi oranı %2,9 oldu.

Banka 1Ç22’de net 2,3 milyar TL karşılık ayırırken (4Ç21’de 8,6 milyar TL) bu rakamın beklentimizden 1,5 milyar TL kadar düşük gelmesi 1. Grup kredilerin karşılık oranının yarı yarıya düşürülmesinden kaynaklandı. 2. ve üçüncü kategorilerde ise karşılık oranları yükseltildi. Bankanın komisyon gelirleri 1Ç22’de yıllık iki katına çıkarken, faaliyet giderlerinde %45 artış oldu. Personel giderlerindeki yıllık artış %37’de kaldı. Faaliyet giderleri tarafında yıllık artışın bir miktar yukarı çıkma olasılığı olduğunu düşünüyoruz. Halkbank, 1Ç22 başında tamamlanan 13,4 milyar TL sermaye artışı ile sermaye yeterlilik oranlarında 200 baz puanın üzerinde rahatlama sağladı. Bununla birlikte TL tarafta kredi artışı önceki çeyreği geçerek %10’a yaklaştı.

Banka ayrıca TL mevduatta KKM’nin katkısıyla %30 büyüme sağladı. Banka dövizden dönüşümün kurumsal tarafta %20 üzeri ve bireysel tarafta %12-13 düzeyinde olduğu bilgisini paylaştı. Yorum: Halkbank için 1Ç22 sonuçlarının ardından 2022 yılı net kâr beklentimizi 2,5 kat artışla 9.5 milyar TL düzeyine yükselttik. Hisse için hedef fiyatımızı da %7 artışla 6,10 TL olarak belirledik. Hissede ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç22 – 13.05.2022

Düşen karşılık giderleri destekledi / Karşılık giderleri normalleşti… Halkbank, 1Ç22 için piyasa beklentisiyle paralel 2.025mTL net kar açıkladı. Piyasa 1.977mTL, OYAK 2.001mTL. Net karda çeyreksel %57 artış gözlemliyoruz. Net faiz ve komisyon gelirleri toplamında geçen çeyreğe göre yüzde 50 azalma yaşanmış. Özellikle 2021 yılsonundan sonra TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki düşüş marjı olumsuz etkilemiş. Hatırlanacağı üzere Halkbank 2021 yıl sonunda TÜFE düzeltmesi yapıp gelirlerini arttırmıştı. Kredi/mevduat makası bu çeyrek yüksek seyreden mevduat maliyetlerinin etkisinde rakiplerinin aksine daralmıştır. Geçen çeyreğe göre TL kredi mevduat makası 154 baz puan daralırken net faiz marjı 6.2 puan geri çekilmiştir. Sonuçları Halkbank için nötr olarak değerlendiriyoruz. Sermaye getirisi, 4Ç21’de %12’den 1Ç22’de %15’e yükselmiştir. 1Ç22 sonuçları ışığında 2022 yılı beklentilerimize baktığımızda net faiz marjı, kredi büyümesi, komisyon büyümesi gibi kalemlerde yukarı yönlü riskler olduğunu görmekteyiz.

Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz… Halkbank için 2022 yılında %288 kar artışı beklemekteyiz. Halkbank, 2022 tahmini 4,6 F/K ve 0,4 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %10,6 beklerken değerlemesinin adil olduğunu düşünmekteyiz. Uzun vadeli sermaye getirisi beklentimizi 3 puan artırarak %15 yapıyoruz. Net faiz geliri, karşılık ve komisyon geliri tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler neticesinde 2022 yılı kar tahminimizi %9 yukarı çekerken hedef fiyatımızı 6,24TL (Önceki: 5,76TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için tavsiyemizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.

Deniz Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç22 – 13.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Nötr / Halkbank 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 2,025 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,977 milyon TL bizim beklentimiz ise 1,944 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı 4Ç20’ye göre %57 artarken, 1Ç21’deki 59 milyon TL’ye göre kıyaslanmayacak ölçüde artış kaydetmiştir. Bu dönemde öz sermaye karlılığı %15,2 olarak gerçekleşmiştir.

Halkbank için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 8,00 TL olarak güncelliyoruz (önceki 7,10 TL). %9,5 ç/ç TL kredi büyümesi, %3,8% ç/ç YP kredi daralması, net faiz marjının 2021 tüm yıla göre 120 baz puan artarak %4,1 olarak gerçekleşmesi, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının 20 baz puan ç/ç artış ile %27,1’e yükselmesi, takipteki krediler için toplam karşılık ayırma oranının yaklaşık 7 puan ç/ç artış ile %144 seviyesine yükselmiş olması, faaliyet giderlerinin %44,8 y/y artışına karşın komisyon gelirlerinin %98 y/y artışı bu dönemde ön plana çıkan hususlardır. 2022 tahminlerimize göre 0.36x F/DD ve 2.00x F/K çarpanları ile işlem gören Halkbank’ın 2022’de karını bir önceki yıla göre yaklaşık dokuz kat artırarak %20,4 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %17,3 ve %74,5) ve %17,6 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %12,5) ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

Halkbank Şubat ayı içerisinde paylaşmış olduğu 2022 beklentilerini aşabilir. Banka yönetimi 2022 yılında %20 TL kredi büyümesi beklerken, YP kredilerin yatay kalmasını bekliyordu. 1Ç22’deki %9,5 ç/ç TL kredi büyümesi ve enflasyondaki yükseliş dikkate alındığında bunun üzerinde bir TL kredi büyümesi yakalanabilir. Bizim beklentimiz yaklaşık %27 seviyesinde. %24 civarında TL mevduat büyümesi bekleniyordu. Kur korumalı mevduat ürünü ile birlikte bu rakamın oldukça üzerine çıkılacağı aşikar, ki sadece 1Ç22’deki ç/ç TL mevduat büyümesi %27.7 olarak gerçekleşmiştir.

Banka yönetimi net faiz marjını %4 seviyesinde ve 2021’e göre yatay bekliyordu. Banka yönetimi TÜFE’ye endeksli bonoların getirisini 1Ç22’de %36 enflasyona göre yaptığını açıkladı. Mevcut trend dikkate alındığında yılın kalan kısmında daha yüksek bir getiri elde edilebileceğini tahmin ediyoruz. Bizim marj beklentimiz, kendi hesaplama yöntemimize göre 110 baz puanlık bir genişleme ile %4,0 seviyesinde.

Banka yönetimi 2021 yılında 240 baz puan olarak gerçekleşen toplam kredi riskini 2022 yılında 170 baz puan olarak bekliyordu. Bu oran 1Ç22’de karşılık oranları daha da yukarı çekildiği için 199 baz puan olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz de 2022 tüm yılda 55 baz puan bir gerileme olabileceği yönünde. Takipteki kredi oranı beklentimiz %3,0 ile 2021 yılsonuna göre yatay, bankanın beklentisi de bu yönde. Banka komisyon gelirlerindeki ve faaliyet giderlerindeki büyümeyi yıllık enflasyon seviyelerinde bekliyordu. 1Ç22 gerçekleşmeleri komisyon gelirlerinde yıllık %98, operasyonel giderlerde ise %44,8 artış olarak gerçekleşirken, her iki kalemde önümüzdeki dönemde enflasyona paralel bir gelişme olabilir. Bizim de her iki kalem için beklentimiz sırası ile %61 ve %56 seviyelerinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılında %3,5 olarak gerçekleşen öz sermaye karlılığının düşük çift haneli seviyelerde olmasını bekliyordu. Bizim tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz ise %20,4 seviyesindedir. Bankanın beklentisine göre daha yüksek olan beklentimizin TÜFE’ye endeksli bonolardaki daha yüksek getirinden ve daha yüksek kredi büyümesinden kaynaklandığını düşünüyoruz.

 

 

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 02.03.2022

Halkbank mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli toplamda 13.4 milyar TL satış hasılatı elde edilecek şekilde yapılacak sermaye artırımında hisse satış bedelinin 5,37 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre bankanın ödenmiş sermayesi %101 artışla 2,49 milyar TL’den 4,97 milyar TL’ye çıkarılacak ve sermaye artışı tahsisli yapıldığından hesaplamamıza göre halka açık hisse oranı %24,7’den %12,3’e gerileyecek. Banka gerekli izinler için SPK’ya başvurduğunu duyurdu.

Vakıfbank mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli toplamda 13.4 milyar TL satış hasılatı elde edilecek şekilde yapılacak sermaye artırımında hisse satış bedelinin 4,18 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre bankanın ödenmiş sermayesi %81 artışla 3,9 milyar TL’den 7,11 milyar TL’ye çıkarılacak ve sermaye artışı tahsisli yapıldığından hesaplamamıza göre halka açık hisse oranı %16,1’den %8,9’a gerileyecek. Banka gerekli izinler için SPK’ya başvurduğunu duyurdu.

Deniz Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç21 – 15.02.2022

4Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Nötr / Halkbank 4Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,293 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,152 milyon TL bizim beklentimiz ise 1,267 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki çeyrekteki 92 milyon TL seviyesine göre belirgin bir artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %154 artmış, dönemsel öz sermaye karlılığı %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Halkbank’ın 2021 tüm yıl karı ise yıllık %42 daralma ile 1,508 milyon TL, öz sermaye karlılığı ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir.

Halkbank için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 7,10 TL olarak güncelliyoruz (önceki 7,30 TL). %4,9 ç/ç TL kredi büyümesi, %0,3% ç/ç YP kredi büyümesi, net faiz marjının yaklaşık 10 puanlık artışla %10,7 olarak gerçekleşmesi, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının 5,9 puan ç/ç artış ile %26,9’a yükselmesi, takipteki krediler için toplam karşılık ayırma oranının 54 puan ç/ç artış ile %137 seviyesine yükselmiş olması, faaliyet giderlerinin 2021 tüm yılda %21,5 y/y ve komisyon gelirlerinin ise %56 y/y artışı ön plana çıkan hususlar olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0.24x F/DD ve 1.82x F/K çarpanları ile işlem gören Halkbank’ın 2022’de %335 kar artışı ile %14,1 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %14,6 ve %72,9) ve %14,5 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %9,2) ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda gerçekleşecek olan 13.4 milyar TL’lik sermaye artırımının da, diğer değişkenler aynı kalmak koşulu ile SYR’yi ~275 baz puan yukarı çekerek finansal sağlamlığı desteklemesini bekliyoruz.

Halkbank’ın 2022 beklentileri. Banka yönetimi 2022 yılında %20 TL kredi büyümesi beklerken, YP kredilerin yatay kalmasını bekliyor. TL tarafta bizim de beklentimiz %20 civarında büyüme, YP tarafta ise çok hafif bir daralma olabileceğini tahmin ediyoruz. Mevduat tarafında beklentimize paralel olarak %24 civarında TL mevduat büyümesi bekleyen banka, YP tarafta ise sınırlı bir daralma bekliyor. Banka yönetimi net faiz marjını %4 seviyesinde ve 2021’e göre yatay beklerken, bizim beklentimiz, kendi hesaplama yöntemimize göre 10 baz puanlık bir daralma ile %2,8 seviyesinde. Diğer bankalardan farklı olarak Halkbank’ın TÜFE’ye endeksli bonolarda 2021 yılı için %36 olan tüm yıl TÜFE seviyesini kullanmış olması nedeniyle 2022 yılının son çeyreğinde beklediğimiz enflasyon gerilemesinden dolayı diğer bankalara kıyasla daha az bir marj katkısı bekliyoruz.

Diğer bir deyişle Halkbank Aralık ayı enflasyonunu kullanarak buradan elde ettiği geliri diğer bankalara kıyasla öne çekmiştir. Banka yönetimi 2021 yılında 240 baz puan olarak gerçekleşen toplam kredi riskini 2022 yılında 170 baz puan olarak bekliyor. Bizim beklentimiz de 80 baz puan bir gerileme olabileceği yönünde. Takipteki kredi oranı beklentimiz %3,1 ile 2021 yıl sonuna göre hemen hemen yatay, bankanın beklentisi de bu yönde. Banka komisyon gelirlerindeki ve faaliyet giderlerindeki büyümeyi yıllık enflasyon seviyelerinde bekliyor, bizim de her iki kalem için beklentimiz %31 seviyelerinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılında %3,5 olarak gerçekleşen öz sermaye karlılığının düşük çift haneli seviyelerde olmasını bekliyor. Bizim kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz %14,1 seviyesinde.

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç21 – 15.02.2022

Halkbank 4Ç21’de 1,3 milyar TL net kâr açıkladı. Sonuç bizim ve piyasanın 1,1 milyar TL kâr beklentisinin hafif üzerine çıktı Böylece 2021 yılı net kârı önceki yıla göre %42 azalarak 1,5 milyar TL oldu. Öz kaynak kârlılık oranı %3,5’te kaldı. Dönem kârının önceki çeyreğe güçlü olması (i) bilgilendirme paralelinde TÜFE tahvili için enflasyonun %20’den %36’ya (yılsonu enf.) çıkarılması ile TÜFE tahvil gelirinin 7,6 milyar TL; ve (ii) diğer TL tahvil gelirinin 4,6 milyar TL artması ve buradan sağlanan gelirin 9,9 milyar TL karşılık ayrılması (önceki çeyrek 0,4 milyar) ile gerilemiş olan karşılık ayırma oranlarının güçlendirilmesi sonucu ortaya çıktı.

Net faiz marjındaki güçlü tırmanış çok büyük ölçüde menkul kıymet kaynaklı olurken, TL fonlama maliyetinde (faiz indirimleri sonrası) gerileme net kredi getirisinde de bir miktar iyileşmeye imkân sağladı. Kredi intikal süresinde normalleşme ile birlikte önceki üç çeyrekte azalan sorunlu kredi hacmi 0,5 milyar TL artarak 16,3 milyar TL oldu. Buna karşılık sorunlu kredi oranı %3,0 (-40 baz puan) geriledi. Ayrılan karşılık oranları sırasıyla 1. Grup için %0,8’e (+40 baz puan), ikinci grup için %14,6’ya (+960 baz puan) ve üçüncü grup için %72.9’a (+1280baz puan) yükseldi. 4Ç21’de ayrılan karşılıklarla birlikte 2021 için kredi risk maliyeti 152 baz puan oldu.

Bankanın komisyon gelirleri 4Ç21’de önceki çeyreğe %17 ve 2021’de önceki yıla göre %56 arttı. Bunun yanında bankanın faaliyet giderleri de 4Ç21’de önceki çeyreğe göre %25,6 ve 2021’de önceki yıla göre %21,5 arttı. Halkbank, 1Ç22’de tamamlanması beklenen sermaye artışının ardından (2020’deki çok güçlü kredi artışının bazı nedeniyle) 2022’de de TL kredilerde %20 artış, döviz kredilerde yatay seyir, TL mevduatta %21 büyüme, döviz mevduatta daralma bekliyor. Diğer taraftan net faiz marjının yatay seyretmesi (TÜFE tahvili için öngörülen %28 enflasyon ile), kredi risk maliyetinin 170 baz puana çıkması, komisyon geliri ve faaliyet giderinin enflasyonun 1-2 puan üzerinde olması ve öz kaynak kârlılığının düşük çift haneli seviyede kalması öngörülüyor.

Yorum: Öz kaynak kârlılık oranımız yüksek tek haneli seviyeye işaret etmekle birlikte banka için net kâr tahminimizi 2022 için 3,55milyar TL ve 2023 için 6,3 milyar TL olarak koruyoruz. Hisse için 5,70 TL ve görüşümüzü ‘Nötr’ olarak koruyoruz.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç21 – 15.02.2022

Çekirdek gelirler yükselirken ticari zararlar baskıladı. Halk Bankası, 4Ç21’de bizim beklentimizin (1.139mTL) ve piyasa beklentisinin (1.152mTL) üzerinde 1.293mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %1302 yıldan yıla ise %154 artışa işaret etmektedir. Kredi/mevduat makasının genişlemesi ve menkul kıymet gelirinin artışı sayesinde çekirdek gelirlerde çeyreksel %292 yükseliş yaşanmıştır. TL kredi/mevduat makası 1,9 puan genişlerken toplam kredi/mevduat makası çeyreksel 2,5 puan artmıştır.

Yılsonu enflasyona göre değerlenen TÜFEKS gelirleri karlılığa önemli katkı yapmıştır. Aynı zamanda geçen çeyrek olduğu gibi kooperatif kredilerinin faizlerinin yukarı yönlü revize edilmesi marja olumlu yansımıştır. Çeyreksel olarak swap maliyetleri düşerken, net faiz marjında beklentimize paralel 9,3 puan çeyreksel genişleme olmuştur. Komisyon gelirleri yıldan yıla %93 artarken faaliyet giderleri %40 artış kaydetmiştir. Net kredi risk maliyeti 790 baz puan olarak gerçekleşmiştir (3Ç: +24). Sermaye getirisi 4Ç’de yükselerek %12,1’e yükselmiştir (özel bankalar: 25,8%, Vakıfbank: 15,9%). Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz 2021 yılını %42 kar daralması ile kapatan Halk Bankası için 2022 yılında net karda %255 yükseliş öngörmekteyiz.

Halk Bankası, 2022 tahmini 2,2 F/K ve 0,2 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %10,1 beklerken değerlemesinin adil olduğunu düşünmekteyiz. Hedef fiyatımızı 2021 yılsonu gerçekleşmeler ve 2022 bütçe öngörülerini göz önüne alarak %7 yükselterek 5,76TL (Önceki: 5,39TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç21 – 12.11.2021

Çekirdek gelirler yükseldi… Çekirdek gelirler yükselirken ticari zararlar baskıladı… Halk Bankası, 3Ç21’de bizim beklentimizin (79mTL) üzerinde; ancak piyasa beklentisine (88mTL) paralel 92mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %44 artışa yıldan yıla ise %71 düşüşe işaret etmektedir. Halkbank, Tüfeks gelirleri hesaplamasında kullanılan enflasyon tahminini bu çeyrek 3 puan yükseltmiştir. Kredi/mevduat makasının genişlemesi ve menkul kıymet gelirinin artışı sayesinde çekirdek gelirlerde çeyreksel %163 yükseliş yaşanmıştır. TL kredi/mevduat makası 78 baz puan genişlerken toplam kredi/mevduat makası çeyreksel 2 puan artmıştır. Kooperatif kredilerinin faizlerinin yukarı yönlü revize edilmesi marja olumlu yansımıştır. Çeyreksel olarak swap maliyetleri iki katına yakın artarken, net faiz marjında beklentimize paralel 1,2 puan çeyreksel genişleme olmuştur. Komisyon gelirleri yıldan yıla %63 artarken faaliyet giderleri %27 artış kaydetmiştir. Net kredi risk maliyeti 24 baz puan olarak gerçekleşmiştir (2Ç: -166). Sermaye getirisi 3Ç’de yükselerek %0,9’a yükselmiştir (özel bankalar: 20,0%, Vakıfbank: 6,4%).

Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz… Halk Bankası için 2021 yılında %74 kar daralması beklerken 2022 için %251 yükseliş öngörmekteyiz. Halk Bankası, 2022 tahmini 4,9 F/K ve 0,2 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %5,4 beklerken değerlemesinin adil olduğunu düşünmekteyiz. Risksiz faiz oranımızı 1 puan artırarak %16’ya yükseltiyoruz. Buna bağlı olarak hedef fiyatımızı %4 aşağı çekerek 4,90TL (Önceki: 5,10TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

 

Şeker Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

HALKB 2Ç21: Özkaynak karlılığı beklentisi aşağı yönlü revize edildi – HalkBank 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 64 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %8 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 67 milyon TL olan tahminimizin %4 altında ve 64 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı geçen yıla göre %93 oranında azalarak %0,6 oranında son derece zayıf bir ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka yönetimi 2021 bütçesinde değişikliğe gitmiştir. Ortalama özkaynak karlılığı beklentisi yüksek tek hane seviyesinden %1-%1,2 seviyesine aşağı yönlü revize edildi. Net faiz marjının 2021 yıl sonunda %1,5 seviyesine ulaşması beklenirken, ücret ve komisyon gelirleri büyüme bütçesi orta 10%’lu seviyeden yaklaşık %30 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Son olarak, brüt kredi riski maliyetinin (brüt) 70-80 baz puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Net faiz gelirleri ve ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma, faaliyet giderlerinde iyileşme, önemli ölçüde artan swap fonlama maliyetlerine paralel 2,1 milyar TL seviyesindeki yüksek ticari zarar, kredi karşılıklarında devam eden gerileme çeyreğin diğer öne çıkan konularıdır.
2Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.
5,30 TL olan hedef fiyatımızın %14 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,9x F/K ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %6,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.
Net faiz marjı baskı altında kalmaya devam ediyor. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 40 baz puan genişlese de -%0,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri bankanın değerlemede kullandığı oranı %15’ten %16’ya revize etmesi sebebiyle %24 artış göstermiştir. Swap fonlama maliyetlerindeki artış marjları olumsuz etkilerken kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 46 baz puan genişlemiştir (VAKBN:+21bps). Net faiz marjının 2021 yıl sonunda %1,5 seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Net ücret ve komisyon gelirlerinde son derece kuvvetli toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda %34 artmıştır ve kamu bankalarının yıllık %33 büyümesine göre zayıf bir performans sergilemiştir. Banka yönetimi 2021 yılı için yaklaşık %30 seviyesinde artış beklemektedir.
TL kredilerde devam eden pazar payı kayıpları. Bankanın TL kredi büyümesi %0,2 seviyesinden %2,2 seviyesine hızlanarak kamu mevduat bankaların %1,9 çeyreksel büyüme performansının üzerinde kalmıştır.  Toplam bireysel krediler çeyreksel bazda %2,0 daralmıştır. TL krediler piyasa payı 10 baz puan azalarak %14,1 seviyesine gerilemiştir. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel %0,4 gerilemiştir. TL mevduatlar %1,7 azalmış, YP taraf ise %14,1 oranında artmıştır. Vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı 90 baz puan artarak %20 seviyesine ulaşmıştır.
Tahsilat performansında yavaşlama. TGA rasyosu çeyreksel bazda 10 baz puan azalarak %3,4 seviyesine gerilemiştir. (VAKBN: %3,7, Kamu: %2,7). Yeni takibe intikal eden krediler (net) oluşumu hız kazanarak 1Ç21’deki -1,090 milyon TL seviyesinden 29 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Devam eden provizyon iptalleri. Nakit kredilerden 1 milyar TL, TGA kredilerinden 600 milyon TL olmak üzere toplam 1,6 milyar TL tutarında fazla karşılık serbest bırakılmıştır. Toplam kümülatif kredi riski maliyeti (brüt) rekor düşük 43 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. (Bütçe: 70-80 baz puan).
 • İkinci ve üçüncü aşama kredi karşılıklarında devam eden zayıflama, rakipler arası en zayıf toplam karşılık oranı. İkinci ve üçüncü aşama kredi karşılıkları 220 baz puan ve 190 baz puan daha azalarak %4,3 ve %59,1 seviyelerine gerilemiştir (VAKBN:% 79). Toplam karşılık oranı da 50 baz puan düşüşle %2,8 seviyesine gerilemiştir (VAKBN: %4,5 ve takip ettiğimiz bankalar arasında en düşük oran olmaya devam etmektedir.
 • Yeniden yapılandırılan kredilerin ağırlığı 20 baz puan artarak %3,7 seviyesine ulaşmıştır. İkinci aşama kredilerin toplam krediler içindeki ağırlığı da 30 baz puan daha artarak yeni rekor düzeydeki %9.3 seviyesine yükselmiştir.
 • Faaliyet giderleri diğer giderlerdeki azalmaya (Çeyreksel: -%21) bağlı olarak çeyreklik bazda %5 azaldı. Yıllık bazda artış ise %9 seviyesinde olup bütçe beklentisiyle uyumludur.
 • Sermaye yeterliliğinde zayıflama. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 80 ve 40 baz puan azalarak %13,7 ve %11,6 seviyelerine gerilemiştir.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

Çekirdek gelirler yükselirken karşılık çevirmesi olumlu oldu… Halkbankası, 2Ç21’de bizim beklentimizin (56mTL) biraz üzerinde; ancak piyasa beklentisine (64mTL) paralel 64mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %8 artışa yıldan yıla ise %93 düşüşe işaret etmektedir. Güçlü tahsilatlar ve daha önce fazladan ayrılmış olan karşılıkların iptal edilmesi bu çeyrek karlılığı desteklemiştir. Kredi/mevduat makasının genişlemesi ve menkul kıymet gelirinin artışı sayesinde çekirdek gelirlerde çeyreksel %229 yükseliş yaşanmıştır. TL kredi/mevduat makası 59 baz puan daralırken toplam kredi/mevduat makası çeyreksel 47 baz puan genişlemiştir.

Kooperatif kredilerinin faizlerinin yukarı yönlü revize edilmesi marja olumlu yansımıştır. Çeyreksel olarak swap maliyetleri iki katına çıkarken, net faiz marjında beklentimize 30bp çeyreksel genişleme olmuştur. Komisyon gelirleri yıldan yıla %79 artarken faaliyet giderleri sadece %3 artış kaydetmiştir. Net kredi risk maliyeti -166 baz puan olarak gerçekleşmiştir (1Ç: -71). Halkbankası, bu çeyrek YP mevduatta pazar payı kazanmıştır. Sermaye getirisi 2Ç’de sabit kalarak %0,6 olmuştur (Özel bankalar: 15,2%, Vakıfbank: 5,5%). Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz… Halkbankası için 2021 yılında %5 kar artışı beklerken 2022 için %19 yükseliş öngörmekteyiz. Halkbankası, 2022 tahmini 3,6 F/K ve 0,2 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %6,9 beklerken değerlemesinin adil olduğunu düşünmekteyiz. Hisse için 4,77TL hedef fiyatla “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Deniz Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

HALKB; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr / Halkbank 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında 63 milyon TL’lik piyasa beklentisi paralelinde 64 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %8.3 ç/ç artarken, %93 y/y daraldı ve dönemsel özsermaye karlılığı %0.6 olarak gerçekleşti.

Halkbank için AL önerimizi ve 5.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Hakbank’ın 2Ç21’deki zayıf kar performansı yıllık bazda 440 baz puan civarındaki swap dahil net faiz marjı daralmasına bağlanabilir. TL fonlama maliyetlerindeki yüksek seyrin etkisi ile TL kredi/mevduat faiz makası daralmaya 256 baz puan katkı verirken, kısa vadeli TL fonlama da 193 baz puanlık katkı sağlamıştır. Halkbank’ın yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha iyi bir performans göstermesini beklemek ile birlikte yıllık özsermaye karlılığı rakamının %1 seviyelerinde şekillenmesini bekliyoruz. Marjlar TÜFE’ye endeksli bonoların getirisindeki artış, kredilerin daha yüksek faizden yeniden fiyatlamasının etkisi ve yılın son çeyreğinde kısa vadeli TL faizlerdeki olası gerileme ile birlikte ikinci yarıda bir miktar daha iyi olacaktır. Halkbank 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.26x F/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Karlılıktaki toparlanma beklentimizi biraz daha uzun zamana yaymakla birlikte düşük çarpan nedeni ile Halkbank hisseleri için AL olan önerimizi koruyoruz.

Bu dönem öne çıkan hususlar: Halkbank’ın TL cinsi kredileri 2Ç21’de bir önceki döneme göre %2.7 artarken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında yatay kalmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %0.9’luk büyüme haricinde, bireysel segmentte belirgin bir büyüme gözlenmemiştir. TL Ticari krediler ise %4.1 artış kaydetmiştir. Mevduat tarafında ise kredilerin tersine bir seyir izlenmiştir. TL mevduatlar %1.7 ç/ç daralırken, YP mevduat hacmi Dolar bazında %14.5 ç/ç genişlemiştir. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %87 ile rahat bir seviyededir.

Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %13.7 çekirdekte ise %9.5 olarak gerçekleşmiştir. Net takibe intikal 27 milyon TL gibi oldukça düşük olarak gerçekleştiği için takipteki kredi oranı yaklaşık 8 baz puan düşüş ile %3.41 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 30 baz puan artış ile %9.3 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %4.3 ve %59.1 olarak gerçekleşmiştir (4Ç20: %8.8 ve %65.3).

Karşılık oranları belirgin bir şekilde değişmemesine rağmen karşılıklardaki çözülme ile net kredi risk maliyeti oranı -%0.8 olarak gerçekleşmiştir. Tüm yıl için beklentimiz 80 baz puan gerileme %0.9 seviyesindedir. 33 baz puanlık çeyreksel marj genişlemesine TL kredi/mevduat tarafı 8 baz puanlık negatif katkı verirken TÜFE’ye endeksli bonolar ve YP kredi/mevduat pozitif katkı sağlamıştır. 2021 tüm yıl için beklentimiz swap dahil net faiz marjının 260 baz puan gerileyerek %1.1 seviyesinde olabileceği şeklindedir. Bankacılık hizmet gelirleri 1Y21’de yıllık bazda %34 artarken, faaliyet giderleri ise aynı dönemde %9 oranında artış kaydetmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin 2021 yılının tamamında yıllık %18 artış kaydederken, operasyonel giderlerin ise %14 yıllık artabileceğini tahmin ediyoruz.

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

Halkbank 2Ç21’de net kârını önceki çeyreğe göre %8 artışla 64 milyon TL olarak açıkladı. Bu bizim 61 milyon TL ve piyasanın 65 milyon TL kâr beklentisi ile paralel. Buna göre, Halkbank’ın ilk altı ay net kârı bir önceki yıla göre %93 düşüşle 123 milyon TL oldu ve öz kaynak kârlılık oranı %1’in altında kalmaya devam etti. Banka yönetiminin daha önce analistleri bilgilendirdiği üzere bankanın swap maliyeti dahil edilmiş net faiz geliri 2Ç21’de de eksi gelmeye devam etti (önceki çeyreğe kıyasla hafif iyileşmeye rağmen) ve 2. çeyrek kârı yeni risk değerlendirmeleri kapsamında bir kısım karşılığın iptal edilerek gelir yazılması suretiyle sağlandı. Yorum: Halkbank için net kâr tahminlerimiz 2021 için 675mn TL ve 2022 için 1,9 milyar TL düzeyindedir. Bankada 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 5,00 TL’dir ve ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

Halkbank’ın 1Ç21 net kârı 59 milyon TL olarak gerçekleşti (1Ç20’de 825 milyon TL) ve böylece bizim tahminimiz (59 milyon TL) ile ortalama beklentiye (59 milyon TL) paralel bir sonuç elde edildi. Net faiz zararına rağmen, net kâr sağlanmış olması büyük ölçüde (i) tahsilatlar neticesinde sorunlu kredi karşılıklarından 1,0 milyar TL, (ii) yeniden yapılandırma ile diğer karşılıklardan 1,0 milyar TL ve (iii) IFRS-9 kapsamında ihtiyaç duyulanın üzerinde olduğu hesaplanan 1,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyar TL’lik karşılığın silinip gelir yazılmasından kaynaklanıyor. Banka bu konuda daha önceden bilgilendirme yapmıştı.

Halkbank TÜFE varsayımını %15 olarak belirleyip 1Ç21’de 1,6 miyar TL TÜFE’ye endeksli tahvil geliri yazdı (4Ç21’de 3,2 milyar TL). Bunun etkisi, artan TL fonlama maliyeti ve swap kullanımının 9 milyar TL’den 23 milyar TL’ye çıkması bankanın 1Ç21’de 0,8 milyar TL net faiz zararı kaydetmesine yol açtı. Böylece net faiz marjı önceki yıl ortalamasına göre 370 baz puan düşerek -%0,5 oldu. Halkbank 2021 için daralmayı 100 baz puan olarak öngörmüştü. Diğer taraftan banka 1Ç21’de brüt 1,24 milyar TL karşılık ayırdı ve yukarıda belirtildiği gibi 3,3 milyar TL’lik karşılık sildi. Bankanın brüt ve net kredi risk maliyet oranı 110 baz puan ve -71 baz puan oldu.

Halkbank 1Ç21 sonunda %3,5 düzeyinde olan sorunlu kredi oranının %4’ün altında kalmaya devam edeceğini düşünüyor. Ancak Covid-19 esnekliklerinin sona ermesinin sorunlu kredi oranını 196 baz puan artırıp, ikinci kategori kredi oranını 92 baz puan düşüreceği hesaplanıyor. Bankanın 2021 yılı brüt kredi risk maliyet öngörüsü ise 70-80 baz puan düzeyinde. Bu öngörünün gerçekleşmesi için önümüzdeki dönemlerde de brüt karşılık giderinin kontrol altında olması gerekiyor.

Yorum: Halkbank net faiz marjındaki daralmanın azami düzeye ulaştığını ve ikinci çeyrek ortasından başlayarak toparlanmanın görüleceğini düşünüyor. Ancak yine de bankanın 2021 yılı özkaynak getirisinin sene başında öngörülen %10 seviyesini yakalaması güç görünüyor. Banka 2021 öngörülerini 2Ç21 döneminde güncelleyecek. Bizim 2,6 milyar TL düzeyindeki net kâr tahminimiz aşağı yönlü risk taşıyor. Tahminlerimizi ve 12 aylık fiyat hedefimizi bilanço dönemi sonrası güncelleyeceğiz.

Şeker Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

HalkBank (HALKB) 1Ç21 solo finansal sonuçlarında 59 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %88 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 48 milyon TL olan tahminimizin %24 üzerinde ve 66 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %93 azalarak %0,6 oranında son derece zayıf bir ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

 • Banka yönetimi 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Net faiz marjı, ücret ve komisyon gelirleri, büyüme ve özkaynak karlılığı beklentilerinde aşağı yönlü risk unsuru bulunmaktadır.
 • 2020 yılında elverişli oranlarda kullandırılan kredilerin marjları ciddi şekilde baskılaması sebebiyle, negatif net faiz geliri (-TRY99mn) çeyreğin ana olumsuz temasıdır
 • Diğer bankacılık gelirleri, son derece güçlü tahsilatlar ve rekor yüksek düzeyde kredi karşılık iptalleri nedeniyle çeyreklik bazda önemli ölçüde artarak 3,36 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Önemli ölçüde artan swap fonlama maliyetleri, 642 milyon TL seviyesinde yüksek ticari zarar çeyreğin diğer öne çıkan konularıdır.
 • 1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artıra rak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 6,60 TL olan hedef fiyatımızı 5,30 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %23 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,6x F/K ve 0,2x F/DD çarpanlarıyla ve %6,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

Halkbankası, 1Ç21’de hem bizim (68mTL) hem de piyasa beklentisinin (66mTL) altında 59mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %88 yıldan yıla ise %93 düşüşe işaret etmektedir. Güçlü tahsilatlar, daha önce fazladan ayrılmış olan karşılıkların iptal edilmesi ve vergi karşılığı çevrilmesi bu çeyrek karlılığı desteklemiştir. Ancak, çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %80 düşüş yaşanmıştır. Artan fonlama maliyetleri neticesinde kredi/mevduat makası çeyreksel 55 baz puan daralmıştır. Çeyreksel olarak swap maliyetleri üç katına çıkarken TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri yarı yarıya düşmüştür. Sonuç olarak, net faiz marjında beklentimize paralel 2 puan çeyreksel daralma olmuştur. Komisyon gelirleri yıldan yıla sabit kalırken faaliyet giderleri %16 artış kaydetmiştir. Net karşılık giderleri karşılık iptalleri ve tahsilatlar neticesinde pozitife dönerken net kredi risk maliyeti -71 baz puan olarak gerçekleşmiştir. Halkbankası, bu çeyrek TL mevduatta pazar payı kazanmıştır. Sermaye getirisi 1Ç’de %0,6’a (özel bankalar: 13.0%, Vakıfbank: 6.4%) düşmüştür (4Ç: %4,8). Sonuçları, Halkbankası için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

HALKB; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz / Halkbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 59 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %88, geçen yılın aynı dönemine göre ise %93 oranında daralırken, dönemsel özsermaye karlılığı %0.6 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 66 milyon TL, bizim beklentimiz ise 88 milyon TL seviyesinde idi. Hisse için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 5.80 TL’dir.

Halkbank’ın TL cinsi kredileri 1Ç21’de bir önceki döneme göre hemen hemen yatay kalırken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında %7.1 daralmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %2.1’lik büyüme haricinde, bireysel segmentte belirgin bir büyüme gözlenmemiştir. TL Ticari kredilerde ise %1.5 kadar sınırlı bir yükseliş göze çarpmaktadır. Mevduat tarafı da kredilere paralel bir seyir izlemiştir. TL mevduatlar %0.9 ç/ç artarken YP mevduat hacmi Dolar bazında %5.4 ç/ç daralmıştır.

Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %91 ile rahat bir seviyededir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %14.6 çekirdekte ise %9.9 olarak gerçekleşmiştir. Net takibe intikal -1.1 milyar TL olarak gerçekleştiği için takipteki kredi oranı yaklaşık 30 baz puan düşüş ile %3.49 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 60 baz puan artış ile %9.0 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %6.5 ve %64.0 olarak gerçekleşmiştir (4Ç20: %8.8 ve %65.3). Karşılık oranları belirgin bir şekilde değişmemesine rağmen karşılıklardaki çözülme ile net kredi riski -%0.7 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm yıl için beklentimiz 60 baz puan gerileme %1.1 seviyesindedir. 214 baz puanlık çeyreksel marj daralmasına TL mevduatlar 127 baz puan ile katkı sağlarken, TÜFE’ye endeksli bonolar da 110 baz puan katkı sağlamıştır. 2021 tüm yıl için beklentimiz swap dahil net faiz marjının 160 baz puan gerileyerek %2.1 seviyesinde olabileceği şeklindedir. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 1Ç21’de yıllık bazda %0.4 artarken, faaliyet giderleri ise aynı dönemde %15.8 oranında artış kaydetmiştir. Daha yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankacılık hizmet gelirlerinin 2021 yılının tamamında yıllık %3.8 artış kaydederken, operasyonel giderlerin ise %16.9 yıllık artabileceğini tahmin ediyoruz.

Tacirler Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

Halkbank – 1Ç21 sonuçlarını 59 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %88 ve yıllık bazda %93 azalışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 56 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 59 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Artan TL mevduat maliyetlerinin net faiz marjı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı 100bp baz puan geriledi ve eksi %0,54 olarak kaydedildi. Ticari işlemler zarar 642 milyon TL olarak kaydedildi (4Ç20: 351 milyon TL gelir) Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda 30 baz puan gerileyerek %3,5 olarak kaydedildi. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %9 arttı ve toplam kredilerin %9’unu oluşturdu. Net risk maliyetleri -178 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 74 baz puan olarak kaydedilmişti. Halkbank 1Ç21’de 3,3 milyar TL tutarında geçmiş yıl giderlerine ilişkin düzeltme yaptı. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %64,0 olurken, 2020 itibariyle, %65,3 idi. Halkbank’ın çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %10,0, %12 ve %14,6 olarak kaydedildi.

 

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç20 – 16.02.2021

Piyasa beklentilerine yakın sonuçlar (=) Halk Bankası 4Ç20 için piyasa tahminlerine paralel ancak bizim beklentimizin %19,9 üzerinde, bir önceki çeyreğe göre %61,9 artış ile 510 mn TL net kar açıkladı. 4Ç20’de tahminlerimizin altında gerçekleşen karşılık giderleri nedeniyle net kar beklentimizi aştı. 4Ç’de bankanın çeyreksel %55,4 oranında gerileyen net faiz gelirlerine karşın, yükselen net ticari karı ve azalan karşılık giderleri net karı olumlu etkiledi. Böylece bankanın 2020 yılında net karı yıllık %51,1 yükseliş göstererek 2,6 mlr TL’ye çıkarken, özkaynak karlılık oranı ise %5,7’den %6,5 düzeyine ulaştı. Banka için projeksiyonlarımızda yaptığımız revizyon sonucunda 7,52 TL olan hedef fiyatımızı 6,48 TL’ye güncellerken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.

4Ç’de kredi büyümesi sakin seyretti – Halk Bankası’nın 2020 sonunda TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %0,6, 2019 sonuna göre %57,4 artış gösterdi. 4Ç20’de görülen %2,0’lik daralma ile birlikte YP kredilerde 2020 tamamında %12,1 küçülme kaydedildi. 4Ç20’de bankanın ticari kredileri çeyreksel %1,4, bireysel kredileri %0,9, KOBİ kredileri ise %0,2 daraldı. Diğer yandan, bankanın 4Ç’de toplam mevduat hacmi YP tarafta gelişen güçlü artış ile birlikte çeyreksel %3,8 yükseldi. Böylece bankanın 3Ç20’de %99,3 olan kredimevduat oranı 4Ç’de %94,7’ye geriledi (2019: %98,5). Ayrıca aktif kalitesi tarafında, bankanın takipteki krediler oranı çeyreksel 0,2 puan artarak %3,8’e ulaşırken, yakın izlemedeki krediler oranı %7,7’den %8,4’e çıktı. 2019 sonunda %55,8, 3Ç20’de %64,1 olan takipteki krediler karşılık oranı 2020 sonunda %65,3’e yükseldi.

Yükselen net ticari kar ve azalan karşılık giderleri, net karı olumlu etkiledi – Halk Bankası’nın 2020 yılının son çeyreğinde TÜFEX gelirlerinde yaşanan %218’lik yükselişe rağmen, artan fonlama maliyetlerine bağlı olarak net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %55,4 düşüş ile 2,5 mlr TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Böylece bankanın kümülatif swap dahil net faiz marjı 0,6 puan düşüş ile %3,2’ye geriledi. Bu dönemde bankanın komisyon gelirleri ise beklentimizin %3,6 altında, çeyreksel %5,7 azalış ile 655 mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç’de gerileyen net faiz marjına karşın, TL’deki değer artışı ile birlikte bankanın net ticari karının 351 mn TL (3Ç20: -3,2 mlr TL) düzeyine yükselmesi ile çekirdek gelirleri çeyreksel %12,6 artış gösterdi. Diğer yandan, Kovid-19 ile ilgili harcamalar nedeniyle bankanın faaliyet giderlerinde görülen çeyreksel %14,3 oranında artışa rağmen, karşılık giderlerinin %26,0 gerilemesi net kar için destekleyici oldu.

Değerleme ve öneri – Banka yönetimi 2021 yılında TL kredilerde orta-onlu seviyelerde büyüme beklerken, YP kredilerde ise daralmanın devam edeceğini öngörmektedir. Banka yönetimi ayrıca risk maliyetinin 100 bp düzeyinde olacağını ve net faiz marjının ise 100 bp düşüş göstereceğini tahmin etmektedir. Halk Bankası için 2021 yıl sonu net kar tahminimiz 3,5 mlr TL (y/y:+%34,6) düzeyinde olup, %8,0 özkaynak karlılık oranına işaret etmektedir. Banka için projeksiyonlarımızda yaptığımız revizyon sonucunda 7,52 TL olan hedef fiyatımızı 6,48 TL’ye güncellerken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BİST-100’e göre %6,1 negatif ayrıştı.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç20 – 16.02.2021

4Ç20 sonuçlarını 510 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %62 artışı ve yıllık bazda %36 azalışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 503 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 492 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Krediler, çeyreksel bazda, %1 azaldı. TL krediler %1 artarken, YP krediler ise, çeyreksel bazda ve ABD Doları bazında, %2 azaldı. 31 Aralık 2020 itibariyle, Halkbank’ın KGF kredi bakiyesi 61.8 milyar TL olup çeyreksel bazda %5 azaldı ve toplam kredilerin %14’ünü oluşturdu. Menkul kıymetler portföyü çeyreksel bazda %1 büyüdü.

Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %52 azaldı ve beklentilerimize paralel gerçekleşti. Halkbank TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha yüksek gelir elde etmiş olmasına (4Ç20: 3,171 milyon TL, 3Ç20: 997 milyon TL), 200 baz puan daralan ortalama kredi-mevduat makası ve artan swap maliyetleri (4Ç20: 234 milyon TL, 3Ç20: 184 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerindeki daralmanın altında yatan ana nedendir.

Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 244 baz puan gerilemeye neden oldu ve %1,54 olarak kaydedildi. Ücret ve komisyonlar, çeyreksel ve yıllık bazda, %6 ve %10 geriledi. Halkbank 4Ç20’de 351 milyon TL ticari işlem kar kaydetmiş olup, 3Ç20’de ise 3,2 milyar TL ticari işlem zararı kaydetmişti. Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda 20 baz puan gerileyerek %3,8 olarak kaydedildi.

Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %8 arttı ve toplam kredilerin %8,3’ünü oluşturdu. Net risk maliyetleri 74 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 123 baz puan olarak kaydedilmişti. 2020 itibariyle, net risk maliyetleri 169 baz puan olarak gerçekleşti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %65,3 olurken, 3Ç20 itibariyle, %64.1 idi. Halkbank’ın çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %9,28, %11,1 ve %13,86 olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç20 – 16.02.2021

Halkbank, Halkbank (HALKB) 4Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 510 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %62 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 503 milyon TL olan tahminimizin ve 492 milyon TL olan piyasa beklentisinin %1 ve %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 2,600 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %51 artarak %7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

2021 Bütçe: TL kredi büyümesi: Orta %10, YP krediler: *10%, TL mevduat: %23, Net faiz marjı (swap düzeltilmiş): -100bps, Net ücret ve komisyon gelirleri: Orta %10, Faaliyet giderleri: Orta %10, Kredi riski maliyeti (net): -100bp. Bankanın yüksek tek haneli özkaynak karlılığı beklentisi bizim %7,7 beklentimize göre daha iyimserdir.

TL kredi-mevduat makasında ortalama üstü zayıflama, kredi büyümesinde yavaşlama ile pazar payı kayıpları ve mevduatlardaki kuvvetli performans, tahsilat performansında yavaşlama, kredi riski maliyetinde hafif iyileşme, faaliyet giderlerinde yüksek artış ve zayıflayan sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 10% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,60 TL olan hedef fiyatımızın %23 artış potansiyeli bulunmaktadır. His se için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 4,0x F/K (Benzerlerine göre %8 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %7,7 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç20 – 16.02.2021

Halkbank, 4Ç’de piyasa beklentisiyle paralel 510mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %62 artışa yıldan yıla ise %36 düşüşe işaret etmektedir. Döviz açık pozisyonun özkaynaklara oranının geçen çeyrek %16’dan %4’e geri çekilmiştir. Bunun yanında TL’nin de çeyrek içerisinde değer kazanması ticari zarardan kara geçilmesini sağlamıştır. Kredi risk maliyetinde de düzelme yaşanmıştır. Bunlar karlılıktaki artışı açıklamaktadır. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %50 düşüş yaşanmıştır. Kredi/mevduat makası yüksek mevduat maliyeti nedeniyle çeyreksel 2,1 puan daralmıştır. Sermaye getirisi 4Ç’de %4,8’a yükselmiştir (3Ç: %3,0). Sonuçları, Halkbank için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç20 – 13.11.2020

Halkbank (HALKB) 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin altında 315 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %67 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 355 milyon TL olan tahminimizin ve 347 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 ve %9 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 2,090 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %126 artarak %6,7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka 2020 ücret ve komisyon gelirleri bütçesinde aşağı yönlü, kredi riski maliyeti beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL kredi büyümesi: %50, Net ücret ve komisyon gelirleri: Tek haneli azalma (Eski: Sabit), Kredi riski maliyeti: +80 baz puan (Eski: +40), Özkaynak karlılığı: Yüksek tek hane. Tüm zamanların en yüksek miktarı olan TL 3,2 milyar tutarında ticari zarar (bunun yaklaşık %60’ı YP açık pozisyonuna aittir) çeyreğin ana negatif unsurudur ve karlılığı baskılamıştır. TL kredi-mevduat makasında beklentiden daha yüksek zayıflama, yıllık bazda marjlarda bütçe üstü performans, krediler ve mevduatlardaki pazar payı kayıpları, güçlü tahsilat performansı, kredi riski maliyetinde hafif iyileşme ve zayıflayan sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 8% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,97 TL olan hedef fiyatımızı 2020-22 kar beklentilerimizde yaptığımız revizyonlar sonrası 6,20 TL’ye indiriyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %15 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %8 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %8,3 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç20 – 13.11.2020

Halkbank, 3Ç’de piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında 315m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %67 daralmaya yıldan yıla ise %2 artışa işaret etmektedir. Kambiyo işlemleri kaynaklı sermaye piyasası zararları net kardaki çeyreksel düşüşü açıklamaktadır ve beklenenden fazla gerçekleştiği için tahminimizden sapmayı açıklamaktadır. Çekirdek gelirler çeyreksel olarak %7 artış kaydetmiştir. Özellikle komisyon geliri artışı çekirdek gelirleri desteklemiştir. Aktif kalitesinde iyileşme görülmektedir. Bankanın net döviz açık pozisyonunun özkaynaklara oranı 3Ç’de %16 olarak gerçekleşmiştir (2Ç: %23). Sermaye getirisi 3Ç’de %3 olarak gerçekleşti (rakipler ortalama %12,6). Sonuçları, Halkbank için nötr olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç20 – 13.11.2020

Halkbank’ın 3Ç20 net kârı önceki çeyreğe göre %67 azalarak 315 milyon TL oldu. Bu sonuç bizim 310 milyon TL net kâr tahminimize paralel olmakla birlikte 347 milyon TL olan ortalama analist tahmininin altında kaldı. Böylece bankanın 2020/9aylık dönemde net kârı önceki yıla göre %126 artarak 2,1 milyar TL oldu. Ancak özkaynak kârlılığı %7,5 seviyesinde kaldı. Kârlılığın düşük kalması Halkbank’ın 3Ç20’de 3 milyar TL kur farkı ve Hazine zararı açıklamasından kaynaklandı. Bizim öngörümüz ilgili kalemdeki zararın 2 milyar TL olacağı yönündeydi. Bununla birlikte bankanın beklentimizden yüksek net faiz geliri ve beklentimizden düşük karşılık gideri açıklaması net kârı tahminimize yaklaştırdı. Yorum: 3Ç20 sonucunun ardından banka için 2020 tahminimizi %14 ve 2021 tahminimizi %33 oranında azaltarak 3,0 milyar TL düzeyine indirdik. 2021 için yaptığımız muhafazakar tahmin karşılık giderlerinde olası artış ve net faiz marjında olası daralma öngörülerimizi yansıtıyor. Hisse için 12 aylık fiyat hedefi 6,50 TL düzeyinde bulunuyor. Hissede ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç20 – 13.11.2020

HALKB; 3Ç20 finansal sonuç değerlendirmesi / nötr / Halkbank konsolide olmayan 3Ç20 finansallarında 315 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 350 milyon TL, Deniz Yatırım beklentisi ise 320 milyon TL düzeyinde idi. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen yatay kalırken, bir önceki döneme göre ise %67 oranında daralarak dönemsel özsermaye karlılığı %3.0 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde öne çıkan hususlar kredilerdeki %7.0 ç/ç büyüme, takipteki kredi oranındaki 20 baz puanlık ç/ç gerileme ile oranın %3.7 olarak gerçekleşmesi, Grup 2 ve Grup 3 krediler için ayrılan karşılık oranlarının sırası ile %10.0 ve %70.0 seviyesine yükselmiş olması (önceki dönem: %9.0 ve %62.2), böylelikle takipteki krediler için ayrılan toplam karşılık oranının bir önceki döneme göre %91.6’dan %103.9’a yükselmiş olması, karşılık oranlarındaki artışa rağmen kredi risk maliyetinin %1.3 seviyesinde gerçekleşmesi, net faiz marjının bir önceki döneme göre 20 baz puan gibi sınırlı bir daralma ile %4.0 seviyesinde gerçekleşmesi, operasyonel giderlerin Ocak-Eylül döneminde bir önceki döneme göre %27 oranında artarken bankacılık hizmet gelirlerinin %4 kadar daralmış olması ve sermaye yeterlilik oranlarının bir önceki döneme göre sınırlı bir azalış ile sırası ile %15.4 ve %10.7 olarak gerçekleşmiş olması olarak sıralanabilir. Bu dönemde 3.0 milyar TL’lik sermaye piyasası işlem giderleri bankanın net kar rakamını aşağı çekmiştir. TL’deki değer kazanımı ve bankanın YP açık pozisyonundaki azalmaya bağlı olarak bu giderin önümüzdeki dönemlerde tekrarlanmayacağı görüşündeyiz.

Açıklanan finansalların önemli ölçüde beklentiler dahilinde olması nedeni ile Halkbank hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Halkbank için TUT olan önerimizi ve 6.19 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç20 – 13.11.2020

Halkbank – 3Ç20 sonuçlarını 315 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %67 azalışı ve yıllık bazda %2 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 351 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 347 milyon TL’den yaklaşık %10 daha düşük gerçekleşti. Krediler, çeyreksel bazda, %7 artış kaydedetti. TL krediler %6 artarken, YP krediler ise, çeyreksel bazda ve ABD Doları bazında, %1.5 azaldı. Bireysel krediler, çeyreksel bazda, %20 artarken, kurumsal krediler ve KOBİ kredileri ise, sırasıyla ve çeyreksel bazda, %7 ve %2 arttı. 30 Eylül 2020 itibariyle, Halkbank’ın KGF kredi bakiyesi 64.9 milyar TL olup çeyreksel bazda yatay kaldı ve toplam kredilerin %14’ünü oluşturdu.

Menkul kıymetler portföyü çeyreksel bazda %15 büyüdü. TL menkul kıymetler %4 büyürken YP menkul kıymetler ise, ABD doları bazında, %37 büyüdü. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %12 arttı ve beklentilerimize paralel gerçekleşti. Halkbank TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha yüksek gelir elde etmiş olmasına (3Ç20: 997 milyon TL, 2Ç20: 920 milyon TL) ve daha düşük swap maliyeti (3Ç20: 184 milyon TL, 2Ç20: 401 milyon TL) kaydetmiş olmasına rağmen 20 baz puan daralan kredi-mevduat spreadleri swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 22 baz puan gerilemeye neden oldu ve %4,0 olarak kaydedildi. Ücret ve komisyonlar, çeyreksel bazda, %28 artarken yıllık bazda %3 geriledi.

Halkbank 3Ç20’de 3,2 milyar TL ticari işlem zararı kaydetmiş olup, 2Ç20’de ise 1,2 milyar TL ticari işlem zararı kaydetmişti. Takipteki krediler oranı, kuvvetli kredi büyümesi ve BDDK’nın düzenlemeleriyle birlikte, çeyreksel bazda 30 baz puan gerileyerek %3,6 olarak kaydedildi. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %10 arttı ve toplam kredilerin %7,7’sini oluşturdu. Net risk maliyetleri 123 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 193 baz puan olarak kaydedilmişti. 9A20 itibariyle, net risk maliyetleri 181 baz puan olarak gerçekleşti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %64,1 olurken, 2Ç20 itibariyle, %62.2 idi. Halkbank’ın çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %10,7, %12,8 ve %15,4 olarak kaydedildi.

 

Türkiye Sigorta, Halkbank’tan Türk P I Sigorta’nın %16.6 payını alıyor – 16.10.2020

Türkiye Sigorta, Halkbank’tan Türk P ve I Sigorta’nın %16.6 payını alıyor. Satın alma ile Türkiye Sigorta’nın şirketteki payı (Türk P ve I Sigorta’tadaki) %49.9’a çıkacak. Türk P I Sigorta deniz sigortacılığı alanında faaliyet gösteriyor ve teminat havuzunun değeri US$1 milyarı bulmuş durumda. Şirketin hangi fiyattan satın alınacağı konusunda bir detay verilmedi. Halk Bankası A.Ş.’nin Türk P ve I Sigorta A.Ş.ye ait hisselerinin devralınma görüşmelerine başlanması hakkında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından kamuya yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşti:

“Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında, Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.”

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 15.10.2020

Halkbank (HALKB) için 3Ç20 için kar beklentimiz 355 milyon TL olup çeyreksel bazda %63 azalmaya, yıllık bazda ise %15 artışa işaret etmektedir. Bankanın net faiz marjında (düzeltilmiş) önemli ölçüde gerileyen swap fonlama maliyetlerine ve sabit Tüfe endeksli kağıt gelirlerine paralel 20 baz puan seviyesinde sınırlı zayıflama, ücret ve komisyon gelirlerinde önemli ölçüde toparlanma (%28 artış) bekliyoruz. Ticari zarar kaleminin ise, kambiyo zararlarının etkisiyle 3,2 milyar TL seviyesinde tarihi en yüksek seviyede gerçekleşmesini ve karlılığı olumsuz etkilemesini bekliyoruz. Öte yandan TL kredilerde, konut kredilerinin de desteği ile %5,5 seviyesinde büyüme, YP kredilerde ise %2 daralma öngörüyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise TGA rasyosunun, güçlü tahsilatların ve büyümenin de etkisiyle 21 baz puan azalarak %3,7 seviyesine gerilemesini, kümülatif kredi riski maliyetinin ise 50 baz puan azalarak 180 baz puan seviyesine gerilemesini bekliyoruz (Negatif).

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Halkbank’ın 2Ç20 net kârı önceki çeyreğe göre %15 artarak 950 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu sonuç piyasa kâr beklentisi olan 963 milyon TL’ye paralel gelirken, bizim net kâr beklentimiz olan 1,025 milyon TL’nin altında kaldı. Bankanın 2020/6 döneminde net kârı ise önceki yılın yaklaşık 3 katına çıkarak 1,8 milyar TL oldu. Özkaynak kârlılık oranı bu dönemde %10,0 (2019’da öz kaynak kârlılık oranı %5,7) oldu. Bankanın TÜFE’ye endeksli menkul kıymet portföyü 4 milyar TL artarken, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz geliri 2Ç20’de 920 milyon TL’ye ulaştı (1Ç20’de 674 milyon TL).

Buna rağmen bankanın swap dahil net faiz geliri ise önceki çeyreğin 50 milyon TL kadar altında kaldı. Buna göre bankanın net faiz marjında önceki çeyreğe göre gözlediğimiz 70 baz puan kadar gerileme kredi portföyünün ortalama getirisinin 180 baz puan azalmasından kaynaklandı (mevduat maliyeti 50 baz puan kadar azaldı). Komisyon gelirlerinde önceki çeyreğe göre gözlediğimiz %25 kadar azalma yasal düzenlemelerin etkisini yansıtırken, bu kalemde ilk altı ay sonunda önceki yıla göre %5’in üzerinde azalma oldu. Bu arada faaliyet giderleri de önceki çeyreğe göre %7 arttı ve bu hesapta ilk altı ay sonunda yıllık artış %35’e yükseldi.

Yorum ve Öneri: Halkbank’ın TL kredi artışı ikinci çeyrekte %31,8 ve ilk altı ay sonunda %53,1 oldu. Bu hızlı büyüme marjlar üzerinde aşağı yönlü etki yapıyor ve etkinin takip eden dönemlerde de sürmesini bekliyoruz. Bankanın ayrıca karşılık giderlerinin de yüksek kalacağını tahmin ediyoruz. Mayıs ayındaki 7 milyar TL tutarındaki sermaye artışı sonrası Halkbank’ın SYR ve çekirdek sermaye oranları %15,1 ve %10,7 oldu. Bu seviyeler eşik değerler olan %10,5 ve %7,0’nin oldukça üzerinde bulunuyor. 2Ç20 sonrası Halkbank’ın net kâr tahminlerini 2020 için 3,5 milyar TL ve 2021 için 4,5 milyar TL olarak koruduk. Hisse için 12 aylık fiyat hedefi 6,50 TL ve yatırım görüşü ‘Nötr’ olarak korunuyor.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Halkbank (HALKB) 2Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 950 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %15,1 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 918 milyon TL olan tahminimizin %2 üzerinde ve 963 milyon TL olan piyasa beklentisinin %1 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 1,775 milyon TL olup geçen yıla göre güçlü bir şekilde %188 artarak %9,7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Banka 2020 özkaynak karlılığı ve ücret ve komisyon gelirleri bütçesinde aşağı yönlü, kredi riski maliyeti ve TL kredi büyümesi beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir.

Özkaynak karlılığı: Düşük tek hane (Eski: Düşük %10), TL kredi büyümesi: %50 (Eski: %20-%25), Net ücret ve komisyon gelirleri: Sabit (Eski: %20). Kredi-mevduat makasında yüksek oranda zayıflama, yıllık bazda net ücret ve komisyon gelirlerinde gerileme, TL bireysel ve ticari krediler büyümesinde sektör üstü büyüme, kredi-mevduat rasyosunda kötüleşme, TL mevduat tabanında ve pazar payında kuvvetli artış, vadesiz mevduat tabanında kuvvetli artış, kredi riski maliyetinde gerileme, 1,2 milyon TL tutarında yüksek ticari zarar ve sermaye yeterlilik rasyolarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Personele yapılan bonus ödemeleri sebebiyle faaliyet giderleri çeyreksel bazda %7,0, yıllı bazda ise %35,9 artış göstermiştir. 2Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 8% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımızı 6,97 TL olup %38 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,4x F/K (Benzerlerine göre %6 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %9,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Halkbank 2Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizle paralel 950m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %15, yıldan yıla ise %206 artışa işaret etmektedir.

Halkbank bu çeyrek iştiraklerinden 507m TL temettü toplamıştır. Bu karlılığı büyük ölçüde desteklemiştir. Temettü etkisi düzeltilip bakıldığında net kar %53 daha düşük 443m TL civarında gerçekleşebilirdi. Çekirdek gelirdeki (faiz + komisyon) çeyreksel %2 daralma görülmektedir. Kredi/mevduat makası kredilerin aşağı fiyatlanmasından dolayı daralmıştır. Komisyon gelirleri yasal düzenlemelerin etkisinde yıllık %25 düşerken, faaliyet giderleri Kovid-19 harcamalarının etkisinde yıllık %47 artış kaydetmiştir. Sermaye piyasası kalemi ise zararda olduğundan karlılığı desteklememiştir. 1Ç deki yüksek karşılık giderlerinden sonra net karşılık giderlerindeki düşüş karlılığı desteklemiştir. Özellikle TL kredilerdeki yüksek büyüme (%71 yıldan yıla) kayda değerdir. Banka TL tarafta hem kredilerde hem de mevduatta pazar payı kazanmıştır. Halkbank’ın net kısa döviz pozisyonunun özkaynaklara oranı 2Ç’de %23’e yükselmiştir (1Ç: %18). Sermaye getirisi 2Ç’de %10,2 olarak gerçekleşmiştir (özel bankalar ortalama %12,7). Sermaye artışı ve temettü düzeltilmiş sermaye getirisi ise %5,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sonuçları, Halkbank için nötr olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

HALKB; 2Ç20 Finansal sonuçları beklentilere paralel geldi… Halkbank 2Ç20 konsolide olmayan finansal sonuçlarında 950 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre üçe katlarken bir önceki döneme göre ise %15.1 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde dönemsel özsermaye karlılığı %10.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Deniz Yatırım beklentisi 976 milyon TL piyasa beklentisi ise 905 milyon TL idi. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Halkbank için 6.19 TL olan hedef fiyatımızı ve TUT olan önerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde öne çıkan unsurlar:

 • Toplam krediler %22.3 oranında çeyreksel artış gösterirken TL cinsi krediler %30.6 artmış YP cinsi krediler ise hemen hemen yatay bir seyir sergilemiştir. Kredi büyümesinin bireysel ve ticari krediler olarak dengeli bir artış sergilediğini görüyoruz. Konut kredileri %21.6, taşıt kredileri %50.2 ve genel amaçlı tüketici kredileri %38.3 oranında artarken kredi kartı kredileri önceki döneme göre yatay bir seyir göstermiştir.
 • Grup 2 ve Grup 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile bir önceki döneme göre %7.0’den %9.0’a ve %59.1’den %62.2’ye yükselmiştir. Takipteki krediler için toplam karşılıklar da %80.7’den %91.6’ya yükselmiştir.
 • Artan karşılık oranlarına rağmen net kredi risk maliyeti bir önceki dönem %2.6 iken bu dönem %2.0’ye gerilemiştir.
 • Hızlı kredi büyümesi ve net takibe intikal olmaması nedeniyle bankanın takipteki kredi oranı da %4.8’den %3.9’a gerilemiştir.
 • Net faiz marjı kredi/mevduat faiz makasındaki daralmaya bağlı olarak bir öneceki döneme göre 81 baz puan kadar gerileyerek %4.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Pandemi ile mücadelede bazı bankacılık hizmetlerinin ücretsiz sunulması, işlem hacimlerinin gerilemesi ve 1 Mart’tan itibaren değişen regülasyonlar nedeniyle bankacılık hizmet gelirleri gerek geçen senenin aynı dönemine gerekse de bir önceki döneme göre %25 kadar gerileme göstermiştir. Operasyonel giderler ise yıllık bazda %47 artmıştır. Bu dönemde iştiraklerden 507 milyon TL tutarında gelir kaydedilmiştir. Sermaye artırımına bağlı olarak SYR ve Çekirdek SYR yaklaşık çeyreksel bazda 200’er baz puan kadar artarak sırası ile %15.7 ve %11.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Halkbank – 2Ç20 sonuçlarını 950 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %15ve yıllık bazda %206 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 956 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 963 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Krediler, çeyreksel bazda, %23 artış kaydedetti. TL krediler %32 artarken, YP krediler ise, çeyreksel bazda ve ABD Doları bazında, %4 azaldı. KOBİ ve bireysel krediler, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %40 ve %26 artarken, kurumsal kredilerindeki büyüme %7 olarak kaydedildi. 30 Haziran 2020 itibariyle, Halkbank’ın KGF kredi bakiyesi 64,9 milyar TL olup (1Ç20: 19.1 milyar TL) toplam kredilerin %15’ini oluşturdu. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %4 geriledi ve beklentilerimize paralel gerçekleşti.

Halkbank, TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha yüksek gelir elde etmiş olmasına rağmen (2Ç20: 920 milyon TL, 1Ç20: 674 milyon TL), kredi-mevduat makasında kaydedilen 140 baz puanlık daralma ve swap maliyetlerindeki artış (2Ç20: 401 milyon TL, 1Ç20: 299 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 81 baz puan gerilemeye neden oldu ve %4,2 olarak kaydedildi. Ücret ve komisyon büyümesi, çeyreksel ve yıllık bazda, %25 azaldı. Takipteki krediler oranı, kuvvetli kredi büyümesi ve BDDK’nın düzenlemeleriyle birlikte, çeyreksel bazda 90 baz puan gerileyerek %3,9 olarak kaydedildi. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %6 arttı ve toplam kredilerin %7,5’ini oluşturdu. Net risk maliyetleri 181 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 241 baz puan olarak kaydedilmişti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %62,2 olurken, 1Ç20 itibariyle, %59.1 idi. Halkbank’ın çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %11,2, %13 ve %15,7 olarak kaydedildi.

 

Halkbank’tan Kredi Kullanan Esnaf ve Sanatkarın Kredi Borçları 3 Ay Ertelendi – 23.03.2020

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Halkbank (HALKB) Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarını üç ay süreyle erteledi.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbank’tan, 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle üç ay suretiyle erteleneceği bildirildi.

Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısı azaltmayacağına dair taahhütname alınır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılır. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılamayacak.

Bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını Halkbank hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Halkbank’ın 1Ç20’de 825 milyon TL olarak gerçekleşen net kârı önceki çeyreğe göre %4 ve yıllık bazda %170 artarken bizim net kâr beklentimiz (800 milyon TL) ve ortalama analist beklentisi (845 milyon TL) ile paralel gerçekleşti. Bankanın öz kaynak kârlılık oranı ise %10,1 oldu (2019: %5,7). Halkbank provizyon hariç net gelirinde önceki çeyreğe göre %44 artış sağlarken, 1Ç20’de toplam 2,5 milyar TL düzeyinde karşılık ayırdı. Bankanın takipteki alacak tutarı 0,6 milyar TL (önceki çeyrek 2,0 milyar TL) ve yakın izlemedeki kredi tutarı 4,6 milyar TL (yaklaşık %18) büyüdü. Model güncellemesi sonucu bankanın karşılık rezerv oranı ise yakın izleme için 225 baz puan ve takipteki alacaklar için 335 baz puan artış sağladı. Bankanın swap dahil net faiz geliri 1Ç20’de önceki çeyreğe göre 2,0 milyar TL arttı. Bu artışın 0,9 milyar TL’lik kısmı TÜFE etkisinden kaynaklandı.

Hatırlanacağı gibi banka 4Ç19’da enflasyon düzeltmesi nedeniyle TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden 0,2 milyar TL zarar yazmıştı. 1Ç20’de ise %8,5 enflasyon varsayımı ile 0,7 milyar TL gelir yazıldı. Diğer taraftan swap oranlarının gerilemesi de toplam swap maliyetini düşürerek net faiz gelirinde önceki çeyreğe göre 0,5 milyar TL katkı sağladı. Diğer taraftan bankanın kredi-mevduat getiri makası 50 baz puan kadar azaldı. Kredi hacmindeki büyümeye paralel olarak kredi getirisi 180 baz puan gerilerken, mevduat maliyetindeki gerileme ise 130 baz puan ile bunun altında kaldı. Halkbank’ın 1Ç20 komisyon gelirleri ise önceki çeyreğe göre %1 daralırken, yıllık bazda %17 artış gösterdi. Yıllık bazda artışta ödeme sistemleri kaynaklı komisyonlardaki zayıflama eğilimi dikkat çekerken, nakdi ve gayri nakdi kredilerden sağlanan komisyon geliri kuvvetli aktif artışına bağlı olarak güçlü büyüme gösterdi.

Bu arada faaliyet giderlerinde görülen %24 düzeyindeki yıllık artış büyük ölçüde personel giderlerindeki artışı yansıtıyor. Yorum: Halkbank’ın 1Ç20’de TL tarafta %16,5 olan kredi artışı beraberinde getiri makasında bir miktar daralmayı beraberinde getirdi. Net faiz marjındaki baskının önümüzdeki dönemde sürebilir. Bankanın ayrıca orta vadedeki kredi riskleri için karşılık ayırmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan banka için planlanan 7 milyar TL tutarındaki sermaye katkısının %13,86 olan SYR ve %9,86 olan çekirdek sermaye oranı üzerinde 200 baz puan kadar katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. 1Ç20 verileri sonrası Halkbank’a ilişkin kâr tahminimizi 2020 için 3,5 milyar TL olarak sabit tuttuk, 2021 için ise %5 azaltarak 4,5 milyar TL’ye düşürdük. Hisse için 12 aylık fiyat hedefini de %18 azaltarak 6,50 TL’ye düşürdük. Hissede ‘Nötr’ görüşümüz korunuyor.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 825 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %4 ve yıllık bazda %170 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 838 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 845 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Kredilerde çeyreksel bazda, %13 artış kaydedildi. TL krediler %17 artarken, YP krediler ise, çeyreksel bazda ve ABD Doları bazında, %6 azaldı. Kurumsal ve KOBİ kredileri, sırasıyla, %15 ve %13 büyürken, bireysel krediler ise %8 artış kaydetti. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri %54 artış kaydetti ve beklentilerimize paralel gerçekleşti. Güçlü net faiz geliri artışı ve azalan swap maliyetleri (1Ç20: 299 milyon TL, 4Ç19: 828 milyon TL) ana bankacılık gelirlerinin altında yatan esas sebeplerdir.

Güçlü net faiz geliri artışının altında yatan ana sebep ise, Halkbank’ın 1Ç20’de TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 674 milyon TL faiz geliri elde etmesi olup, banka TÜFE endeksli menkul kıymetlerini değerlerken kullandığı %16,2 TÜFE varsayımını 4Ç19 için %11,4 olarak güncellemiş ve buna bağlı olarak 4Ç19’da 229 milyon TL gider kaydetmişti. 1Ç20’de, kredi-mevduat makasında ise yaklaşık 40 baz puanlık gerileme kaydedildi. Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %17 oldu. (2019: %42). Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 30 baz puan artarak %4,8 olarak gerçekleşti. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %18 arttı ve toplam kredilerin %8,6’sını oluşturdu. Net risk maliyetleri 241 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 143 baz puan olarak kaydedilmişti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %59,1 olurken, 2019 itibariyle, %55.8 idi. Halkbank’ın çekirdek sermaye yeterliliği, ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %9,3, %11,1 ve %13,9 olarak kaydedilirken, BDDK’nun istisnaları çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu üzerinde, sırasıyla, 35 ve 50 baz puan olumlu etkisi oldu.

Ayrıca, dün SPK Halkbank’ın 7 milyar TL tahsisli sermaye artışını onayladı. İşlemin Halkbank’ın sermaye yeterliliği rasyoları üzerinde 175-185 baz puan olumlu etkisi olması beklenmektedir.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Halkbank 1Ç20’de 825 milyon TL piyasa beklentileriyle paralel net kar açıkladı. Bu sonuç, bir önceki çeyreğe göre %4 artışa yıldan yıla ise %170 yükselişe işaret etmektedir. Özellikle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış karlılığa bu çeyrek destek olmuştur. Olası risklere karşı artan karşılıklar, yükselen faaliyet giderleri ve kambiyo işlemleri nedeniyle oluşan ticari zararlar ise bu çeyreğin nispeten olumsuz unsurlarıdır. TL krediler ve mevduatlar bu çeyrek sektörün üzerinde sırasıyla %16,5 ve %12 artmıştır. Banka her iki kalemde de bu çeyrek pazar payı kazanmıştır. Sonuçları Halkbank için nötr olarak değerlendirmekteyiz.

 

Halkbank’ın Sermayesi Artacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) resmi açıklamasında üç kamu bankasının sermayelerinin toplamda TL 21 milyar arttırılması sürecinin başlatıldığını açıkladı – 12.05.2020

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 12.05.2020

Halkbank 1.25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verdi. Yeni hisseler Türk Varlık Fonu tarafından satın alınacak. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanıyor. Hisse başına 5.5 TL’lik işlem fiyatı varsayarak ödenmiş sermayenin 1.25 milyar TL artarak 2.5 milyar TL’ye ulaşabileceğini hesaplıyoruz. Böylece halka açıklık oranı %49’dan %24’e düşmüş olacaktır. Öte yandan, çekirdek sermaye yeterlilik rasyosunun ilk çeyrekte 2.1 puan artarak %11.4’e çıkacağını hesaplıyoruz. Sermaye artırımını hisse için pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) resmi açıklamasında üç kamu bankasının sermayelerinin toplamda TL 21 milyar arttırılması sürecinin başlatıldığını açıkladı. TVF açıklamasında üç kamu bankasının çekirdek sermayelerinin güçlendirme hedefi doğrultusunda ve daha önce bütçede belirtilen TL 32 milyarlık kayak sınırları içinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu işlemin finansmanı için Hazine özel tertip tahvil ihraç edecek bu tahviller fona bir ikraz sözleşmesiyle devredilecektir. Bu tahvilleri bankalar rayiç değerinden satın alacak, TVF is elde ettiği bu kaynağı kamu bankalarına çekirdek sermaye olarak koyacak. İşlemin tahsisli bedelli sermaye artırımı şeklinde yapılacağını anlıyoruz. Burada azınlık hissedarlardan herhangi bir nakit çıkışı olmayacak ama azınlık paylarının toplamı sermaye artırımının sonunda bugünkü payına göre düşüş gösterecek.

Tahsisli bedelli sermaye artırım sürecinde işlemin hangi fiyattan yapılacağı önem kazanıyor. Burada baz fiyat başvuru tarihinden itibaren son 10 günlük ortalama fiyatının +/- %20 si bandında hesaplanıyor. Biz azınlıkların çıkarının da gözetileceği fiyatların kullanılacağını düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank’ın ödenmiş sermayesi TL 2.5 milyar ve bu sermayede %25.1 oranında azınlık payı bulunuyor. Halkbank’ın ise TL 1.25 milyar ödenmiş sermayesi var ve bu sermayede %48.9 oranında azınlık payı bulunuyor. Bu işlemle kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi hem bu bankalar hem de sistem için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca hesaplamalarımıza göre sermaye artırımından sonra kamu bankalarının sermaye yeterlilik oranları yaklaşık 200 baz puan yukarı gidecek.

ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 12.05.2020

Halkbank (HALKB, Sınırlı Pozitif): Banka Yönetim Kurulu’nun 11.05.2020 tarihli Toplantısı’nda,  Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1.250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7.000.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 7.000.000.000TL’ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Banka Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda da “tahsisli satış” yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 11.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Halkbank duruşmalara katılmaya karar verdi – 26.02.2020

Medyada yer alan bir habere göre Halkbank Amerika’da devam eden duruşmalara katılarak kendini savunmaya karar verdi. Savcılık daha önce bankanın mahkemeye katılmadığı her duruşma için US$1mn ceza talep etmişti.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber – 24.02.2020

ABD’de Halkbank (HALKB) davasında, bankanın özel statüyle duruşmaya katılım talebi için New York temyiz mahkemesine yaptığı başvuru incelemenin ardından reddedildi. Halkbank avukatları, “mahkemenin yargı yetkisi olmadığı” gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için “özel statüyle duruşmaya katılım” isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. Temyiz mahkemesi başvuruyu incelemeyi kabul etmiş ve kararını açıklayıncaya kadar ise federal mahkemeden devam eden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu. Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından federal mahkeme beklemeye aldığı dava sürecine devam edecek.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

İyileşen marj net kara güçlü artış getirdi (=) Halk Bankası 4Ç19 için bizim ve piyasa beklentilerine paralel 797 mn TL (ç/ç:+%158, y/y:+%152) net kar açıkladı. İyileşen marjların katkısı ile güçlü artış gösteren net faiz gelirleri 4Ç’de bankanın net karını olumlu etkiledi. Böylece bankanın 3Ç’de %4,2 olan özkaynak karlılığı 4Ç’de %5,6 düzeyine ulaştı. Bankanın 4Ç’de TL tarafta kredi büyümesi yavaşlarken, mevduatta ise banka güçlü büyüme göstererek pazar payı kazanmaya devam etti. Bankanın 2019 sonunda TKO’su çeyreksel 58 bp artarak %5,1’e ulaşırken, Yakın İzlemedeki Krediler oranı ise %7,0’den %8,2 düzeyine çıktı. Açıklanan 4Ç finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası 2020 yılı net kar tahminimizi yukarı yönlü revize ederken, banka için hedef fiyatımızı 7,10 TL’den 8,30 TL’ye güncelliyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

Halk Bankası 4Ç19 için bizim ve piyasa beklentilerine paralel 797 mn TL (ç/ç:+%158, y/y:+%152) net kar açıkladı. İyileşen marjların katkısı ile güçlü artış gösteren net faiz gelirleri 4Ç’de bankanın net karını olumlu etkiledi. Böylece bankanın 3Ç’de %4,2 olan özkaynak karlılığı 4Ç’de %5,6 düzeyine ulaştı. Bankanın 4Ç’de TL tarafta kredi büyümesi yavaşlarken, mevduatta ise banka güçlü büyüme göstererek pazar payı kazanmaya devam etti. Bankanın 2019 sonunda TKO’su çeyreksel 58 bp artarak %5,1’e ulaşırken, Yakın İzlemedeki Krediler oranı ise %7,0’den %8,2 düzeyine çıktı. Açıklanan 4Ç finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası 2020 yılı net kar tahminimizi yukarı yönlü revize ederken, banka için hedef fiyatımızı 7,10 TL’den 8,30 TL’ye güncelliyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

4Ç’de TL tarafta kredi büyümesi yavaşlarken, mevduatta pazar payı kazanmaya devam etti – Halk Bankası’nın 4Ç’de TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %2,7 artarken, YP tarafta dolar bazında %6,2’lik daralma, toplam kredi büyümesini olumsuz etkiledi. 2019 yılının tamamında bankanın 2018’e göre toplam kredi büyümesi %19,4 düzeyinde gerçekleşirken, pazar payı %10,3’den %10,8’e çıktı. Diğer yandan, 2019 sonunda bankanın TL mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre %13,8, yıllık ise %18,9 büyüme kaydederken, pazar payı %12,3’den %12,7’ye ulaştı. Ancak bankanın 2019 yılında daha güçlü gerçekleşen kredi büyümesi (+%28,6) nedeniyle 2018 sonunda %124 olan TL kredi-mevduat oranı 2019 sonunda %134’e çıktı.

Yükselen net faiz marjı ve azalan net ticari zarar 4Ç’de çekirdek gelirleri olumlu etkiledi – Gerileyen faiz ortamında TL mevduat maliyetlerinin belirgin bir şekilde gerilemesinin yardımı ile bankanın kredi-mevduat makası çeyreksel yaklaşık 250 bp iyileşme gösterdi. Ancak enflasyon düzeltmesi neticesinde gerileyen menkul kıymet gelirleri 4Ç’de net faiz marjı üzerinde bir miktar baskı yarattı. Böylece bankanın 4Ç’de net faiz gelirleri çeyreksel %35 oranında artarak 3,8 mlr TL’ye ulaştı. Diğer yandan, 4Ç’de güçlü gelen net faiz gelirlerinin yanı sıra bir önceki çeyreğe göre %28 oranında gerileyen swap giderlerinin etkisi ile bankanın net ticari zararının azalması çekirdek gelirleri için destekleyici oldu. Ayrıca bankanın faaliyet giderlerinin çeyreksel %2,0, yıllık %6,0 artarak kontrollü seyretmesi karlılığı olumlu etkilerken, gerçekleşen intikallere bağlı olarak karşılık giderlerinin çeyreksel %107 oranında yükselmesi karlılığı bir miktar baskıladı.

Aktif kalitesinde bozulma beklentimize yakın gerçekleşti – Halk Bankası’nın 2019 sonunda Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe göre 58 bp artarak %5,1 ile beklentimize paralel gerçekleşti (sektör ortalaması: %5,3). Bankanın TKO’suna segment bazında bakıldığında, ticari kredilerde %3,9’dan %4,5’e, KOBİ kredilerinde ise %5,2’den %5,9’a yükseliş gözlendi. Diğer yandan, bankanın aynı dönemde Yakın İzlemedeki Krediler oranı ise %7,0’den %8,2 düzeyine ulaştı. Bankanın 2019 sonunda takipteki krediler karşılık oranı, çeyreksel 73 bp düşüş ile %55,8 düzeyine geriledi.

Değerleme ve öneri – Halk Bankası için 2,2 mlr TL seviyesindeki 2020 yılı net kar tahminimizi, daha yüksek seviyede gerçekleşeceğini öngördüğümüz net faiz marjı nedeniyle 2,7 mlr TL’ye revize ediyoruz. Banka için 7,10 TL olan hedef fiyatımızı 8,30 TL’ye güncelliyoruz. Halk Bankası hisseleri için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Halkbank, 4Ç19’da beklentimiz olan 788mn TL ve piyasa beklentisi olan 779mn TL’ye paralel, 797mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %158 artış ve yıllık bazda %152 artış göstermiştir). Çeyreksel özkaynak karlılığı %10.2 seviyesindedir (3Ç19: %4.1). 2019 yılı net karı 1,720mn TL olarak gerçekleşirken yıllık özkaynak karlılığı %5.7 seviyesindedir. Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşme ve kısa vadeli TL fonlama maliyetlerindeki gerilemenin etkisi ile çeyreksel bazda %35 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 116 baz puan olarak gerçekleşmiştir. TL krediler çeyreksel bazda %1.8 artış gösterirken, YP krediler ise aynı dönemde reel bazda %1.3 düşmüştür. TL kredi mevduat oranı 4Ç19’da mevduat artışında devam eden momentum ile %125 olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: %140).

Takipteki krediler oranı %5.1 olurken (3Ç19: %4.6), Banka’nın net risk maliyeti 151 baz puan seviyesine yükselmiştir (çeyreksel bazda 83baz puan artış). Sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 4Ç19 sırasıyla %14.3 (3Ç19: %14.2) ve %11.7 (3Ç19: %11.4) olarak gerçekleşmiştir. Banka gerçekleştirdiği telekonferansta 2020 yılı için beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre yönetim 2020 yılında düşük çift haneli özsermaye karlılığı, %20- 25 TL kredi büyümesi, 80 baz puan net faiz marjı iyileşmesi ve brüt kredi risk maliyetinde 20-25 baz puanlık iyileşme beklemektedir. Marj iyileşmesine için beklentiler bizim beklentilerimize paralel kredi büyümesi ve kredi risk maliyeti açısından daha muhafazakar taraftayız. Halkbank için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi, ve 7.92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Halkbank 4Ç19’da net kârını önceki çeyreğe göre %158 artırarak 0,8 milyar TL olarak açıkladı. Bankanın sonucu bizim ve piyasanın 0,78 milyar TL net kâr beklentisine paralel geldi. Böylece bankanın 2019 net kârı %32 yıllık gerilemeyle 1,72 milyar TL oldu. Öz kaynak kârlılık oranı da %9,2’den %5,7’ye düştü. Halkbank esas faaliyet gelirleri tarafında beklentimizden yüksek net faiz geliri açıklarken, karşılık giderleri de beklentimizin altında gerçekleşti. Komisyon gelirleri ve faaliyet giderleri ise beklentimize paralel geldi. Diğer taraftan bankanın alım/satım ve Hazine işlem gelirleri beklentimizin altında kaldı ve net kârı tahminimize yaklaştırdı.

Halkbank TÜFE’ye endeksli menkul kıymet portföyünden enflasyon düzeltmesi nedeniyle eksi tutar yazmış olsa da, net faiz geliri önceki çeyreğe göre %80 artış göstererek 3,0 milyar TL oldu (swap dahil). Buna bağlı olarak net faiz marjı önceki çeyreğe göre 120 baz puan artarak 4Ç19’da %2,9 oldu. Net faiz gelirleri de önceki çeyreğe göre %2 ve yılın tamamında 2018’e göre %43 artış gösterdi. Halkbank’ın sorunlu kredi tutarı (üçüncü kategori) 2,0 milyar TL arttı (önceki çeyrek 2,4 milyar TL) ve 15,9 milyar TL’ye ulaştı.

Sorunlu kredilerin kredi hacmine oranı da 58 baz puan artarak %5,1 oldu. Gerek yeni gelen krediler gerekse yaşlandırma etkisiyle karşılık giderleri ise önceki çeyreğin göre iki katına ulaşarak 1,1 milyar TL oldu. Son olarak faaliyet giderleri 4Ç19’da önceki çeyreğe göre %2 ve yılın tamamında önceki yıla göre %15,1 artış gösterdi. Yorum: TL faizlerdeki düşüş Halkbank’a önemli katkı sağladı ancak öz kaynak kârlılık oranı düşük kalmaya devam etti.

Banka 2020’de TL kredilerde %25 artış, döviz kredilerde dolar bazında %15 daralma öngörüyor. Faize bağlı olarak net faiz marjında 70-80 baz puan artış beklenirken, sorunlu kredilerin kredi hacmine oranında 50 baz puan kadar yükselme, faaliyet giderleri ile komisyon gelirlerinde enflasyona paralel artışlar bekleniyor. Halkbank için net kâr tahminimizi 2020 için 3,5 milyar TL ve 2021 için 4,7 milyar TL olarak koruyoruz. Buna göre öz kaynak kârlılık oranının %10,5 – %12,5 aralığına çıkabileceği görülüyor. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimiz 8,00 TL düzeyinde bulunuyor. Hisse için ‘NÖTR’ görüşümüzü koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Halkbank (HALKB) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 797 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %158,4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 708 milyon TL olan tahminimizin ve 779 milyon TL olan piyasa beklentisinin %13 ve %2 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 1,720 milyon TL olup geçen yıla göre %31,8 azalarak %5,6 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. (VAKBN: %9,1). Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, kredi karşılıkları ile beklentilerden yüksek gelen ticari zarar, diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Karlılıkta güçlü toparlanma, güçlü çekirdek bankacılık gelirleri büyümesi, kredi büyümesinde önemli ölçüde zayıflama, TGA rasyosunda yeni takibe intikal eden kredilerde yavaşlama ve güçlü tahsilatlar sebebiyle 60 baz puan artış, aktiften silme ve satışların olmayışı, ikinci grup kredilerin ağırlığında artış, kredi karşılık oranlarında azalma ve hafif güçlenen sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 22% sermaye maliyeti ve 8% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,82 TL olan hedef fiyatımızın %6 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,4x F/K (Benzerlerine göre %22 iskontolu) ve 0,26x F/DD çarpanlarıyla ve %8,2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 797 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %154 ve yıllık bazda %152 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 845 milyon TL’nin altında ve piyasa beklentisi olan 779 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Tahminizdeki sapmanın beklentilerin üzerinde gerçekleşen etkin vergi oranından kaynaklandığını düşünüyoruz. Krediler, çeyreksel bazda, %6 artış kaydederken ana bankacılık gelirleri %28 artış kaydetti. Banka TÜFE endeksli menkul kıymetlerini değerlerken kullandığı %16,2 TÜFE varsayımını 4Ç19 için %11,4 olarak güncelledi ve buna bağlı olarak

4Ç19’da 229 milyon TL gider kaydetti. 3Ç19’da ise banka 958 milyon TL gelir elde etmiş idi. Ancak bu olumsuz durum, çeyreksel bazda 100 baz puan artan kredimevduat spreadleri ile telafi edildi ve net faiz marjı, çeyreksel bazda, 100 baz puan arttı. Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %29 oldu. (9A19: %48). Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 50 baz puan artarak %5,1 olarak gerçekleşti. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %18 arttı ve toplam kredilerin %8,2’sini oluşturdu. Net risk maliyetleri 143 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 83 baz puan olarak kaydedilmişti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %55.8,5 olurken, 9A19 itibariyle, %56.5 idi. Sermaye yeterliliği rasyosu %14,3 olarak kaydedildi.

Halkbank Davasında Yeni Gelişme – 03.02.2020

Yabancı medya kaynaklarında yer alan habere göre ABD’de New York Federal Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz başvurusunu kabul etti ve bankaya yönelik soruşturma durduruldu. Konu ile ilgili olarak 03.02.2020 saat 23:00 itibari ile henüz Halkbank tarafından KAP’a bir açıklama yapılmış değil.

Halkbank’ın mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için davaya özel katılım gerçekleştirme talebi bulunmaktaydı ve hakim tarafından reddedilen bu talepleri nedeniyle temyize gitmişti. Üç hakimli temyiz mahkemesinin hızlandırılmış şekilde söz konusu talepleri değerlendireceği gelen bilgiler arasında…

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber – 25.12.2019

Halkbank’ın (HALKB) esnaf ve sanatkârlara yönelik kredilerde uygulanacak faiz indirimlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere %50 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında yer alan esnaf ve sanatkârlara ise bu Karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirimi uygulanacaktır.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç19 – 15.11.2019

Beklentilere paralel net kar (=) Halk Bankası 3Ç19’da beklentimizin %5,0, piyasa beklentisini %2,0 altında 308 mn TL (Ç/Ç -%0,6, Y/Y +%1,9) net kar açıkladı. 3Ç’de iyileşen kredi-mevduat makası nedeniyle bankanın net faiz gelirleri tahminlerimize paralel çeyreksel %24,0 ile güçlü artış gösterirken, faaliyet giderlerindeki artış ve efektif vergi oranının yükselmesi net karı baskıladı. Diğer yandan, 2Ç’de büyük ölçekli kredinin intikali sebebiyle 1,4 mlr TL’ye ulaşan karşılık giderlerinin, devam eden intikallere karşın çeyreksel %49,0 oranında gerilemesi karlılığı destekledi. 3Ç’de TL kredilerde %11,0 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüyen banka pazar payı kazanmaya devam etti. Açıklanan 3Ç sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 3Ç finansal sonuçlarının ardından Halk Bankası 2019 yıl sonu net kar tahminimizi aşağı yönlü revize ederken, banka için hedef fiyatımızı 8,50 TL’den 6,90 TL’ye güncelliyoruz. Halk Bankası hisseleri için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

Güçlü TL kredi büyümesi sonucunda pazar payı kazanmaya devam etti – Banka’nın 3Ç’de TL kredi hacmi, ticari ve kurumsal krediler öncülüğünde %11,0 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. Diğer yandan, aynı dönemde bankanın YP kredi portföyü $ bazında sektördeki genel trende paralel %2,5 daralma gösterdi. Ayrıca 3Ç’de güçlü kredi büyümesi elde eden bankanın toplam menkul kıymet portföyü çeyreksel %2,8 küçülürken, TL ve sabit getirili finansal varlıkların portföyünde yüksek ağırlığını korumasının mevcut konjonktürde bankaya avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Pasif tarafta ise, gerileyen mevduat faiz oranları ile birlikte TL ağırlıklı büyüme sonucunda %7,8 oranında toplam mevduat hacmini genişleten bankanın toplam pasifleri içerisindeki mevduatın ağırlığı %61,4’den %64,0 düzeyine ulaştı.

Kredi-mevduat makasındaki iyileşme net faiz marjına yükseliş getirdi- 3Ç’de bankanın mevduat maliyetleri gerilemeye, kredi getirileri iyileşmeye devam etti. Bunun sonucunda ise iyileşen kredi-mevduat makası net faiz marjını olumlu etkilerken, menkul kıymet getirilerindeki düşüş net faiz marjındaki yükselişi sınırladı. 3Ç’de TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin muhasebeleştirmesinde kullanılan enflasyon tahminini %16,2 seviyesinde koruyan bankanın 4Ç’de gerçekleşecek enflasyon düzeltmesi nedeniyle, menkul kıymet getirilerinin olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Ancak 4Ç’de kredi-mevduat makasında beklediğimiz iyileşmenin net faiz marjını destekleyeceğini düşünüyoruz. Öte yandan, 3Ç’de artan swap kullanımına bağlı olarak bankanın swap giderleri bir önceki çeyreğe paralel 1,15 mlr TL olurken, hazine işlemlerinden gelir kaydedilmesi sonucunda net ticari zarar çeyreksel %40,0 gerileyerek beklentimizin %9,0 altında gerçekleşti. Bankanın 2Ç’de çoğunlukla tek seferlik gelirlerin etkisi ile 1,44 mlr TL’ye ulaşan diğer faaliyet gelirleri, 3Ç’de 174 mn TL’ye gerilerken, 3Ç’de prim ödemeleri için karşılık ayırmaya başlaması nedeniyle faaliyet giderlerinin çeyreksel %21,0 artması ve ayrıca efektif vergi oranının yükselmesi karlılığı baskıladı.

TKO %4,6 ile sektör ortalamasının altında kalırken, karşılık oranı geriledi – Halk Bankası’nın 3Ç’de BDDK’nın kararı sonrasında sektöre paralel kurumsal krediler segmentinde artan intikaller ile birlikte Takipteki Krediler Oranı (TKO) çeyreksel 55 bp artarak %4,6 düzeyine ulaştı. Bankanın güçlü seyreden kredi büyümesinin katkısı ile TKO sektör ortalamasının (%5,0) altında kaldı. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı %63,4’den %56,5 düzeyine gerilerken, 1 ve 2. grup kredilerdeki karşılık oranı değişim göstermedi. Bankanın 4Ç’de de devam edebilecek intikaller nedeniyle TKO’sunda artışın süreceğini değerlendiriyoruz.

Değerleme – 3Ç finansal sonuçlarının ardından Halk Bankası için 2,3 mlr TL seviyesindeki 2019 yıl sonu net kar tahminimizi, genel olarak daha yüksek seviyede öngördüğümüz risk maliyeti ve swap giderleri nedeniyle 1,4 mlr TL’ye revize ediyoruz. Banka için 8,50 TL olan hedef fiyatımızı 6,90 TL’ye güncelliyoruz. Son bir ayda BIST 100’e göre %2,6, banka endeksine göre %5,9 negatif ayrışma gösteren Halk Bankası hisseleri için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç19 – 15.11.2019

Halkbank (HALKB) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında 308 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel %0,6 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 313 milyon TL tahminimizin ve 316 milyon TL piyasa beklentisinin %2 altında gerçekleşti. Bankanın 9 aylık karı 924 milyon TL olup geçen yıla göre %58,1 azalarak %4,1 oranında göreceli zayıf ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden düşük ücret ve komisyon gelirleri, ticari zarar, kredi karşılıkları ve beklentilerin üzerinde vergi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir. Vergi karşılıklarının 4Ç19’da da yüksek olması beklenmektedir.

Banka 4Ç19’da Tüfe endeksli kağıt getirilerinde kullandığı ve %16 olan enflasyon beklentisi rakamını Aralık enflasyon rakamına göre revize edecektir. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından negatif bir etki bekliyoruz. Göreceli zayıf ücret ve komisyon gelirleri performansı, TL kredilerde perakende kredilerin etkisiyle güçlü büyüme, TGA rasyosunda sınırlı 60bp artış, faaliyet giderlerince çeyreksel yüksek artış ve sermaye yeterlilik rasyolarında zayıflama çeyreğin ana unsurlarıdır.

Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,05 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar sonrası 6,50 TL’ye düşürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %14 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 5,5x F/K ve 0,23x F/DD çarpanlarıyla (Benzerlerine göre %58 iskontolu) ve 2019T için %4,3 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç19 – 15.11.2019

Halkbank 3Ç19 finansallarını dün akşam açıkladı. Bankanın konsolide olmayan net kar rakamı 308 milyon TL ile gerek bir önceki döneme göre gerekse de bir önceki yılın aynı dönemine göre yatay kalırken dönemsel özsermaye karlılığı %4.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın Ocak-Eylül dönemi kar rakamı ise 924 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %58 oranında daralmıştır. Açıklanan 3Ç19 kar rakamının 316 milyon TL seviyesindeki piyasa beklentisinin ve bizim 320 milyon TL’lik tahminlerimiz paralelinde gerçekleşmiştir. Kendi tahminlerimiz ile kıyasladığımızda net operasyonel kar beklentimizin altında kalan net faiz geliri nedeni ile tahminimizin altında gerçekleşmiştir.

Halkbank için 7.20 TL hedef fiyatımızı ve TUT olan önerimizi koruyoruz. Halkbank’ın beklentimizden düşük gelen net operasyonel karına rağmen banka yönetiminin 4Ç19 için öngördüğü aktif kalitesi gelişimi beklentimize kıyasla biraz daha iyi. İnşaat ve enerji sektörlerine sağlanan kredinin sektöre kıyasla daha düşük olması için öenmli bir avantaj olabilir (toplam krediler içerisinde sadece %14 pay). Banka yönetimi takipteki kredi oranını sene sonunda %5.5 seviyesinde öngörmektedir (3Ç19: %4.6). Bizim beklentimiz ise %6 seviyesindedir. Banka yönetimi ayrıca kredi risk maliyetini 2019 tüm yıl için 170-180 baz puan olarak öngörmektedir (9A19: 148 baz puan), ki bu durumda son çeyrekte provizyon gideri 1.5-1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşebilir. TÜFE’ye endeksli bonolardan ise son çeyrekte enflasyon düzeltmesi nedeniyle hemen hemen hiç faiz geliri beklenmiyor. Bizim de beklentimiz bu yönde idi. Yüksek kaldıraç oranı (aktif/özsermaye) 14.7x ve düşük Çekirdek SYR %9.65 nedeni ile Halkbank’ın önümüzdeki dönemlerde kredi büyümesinin bir miktar yavaşlamasını bekliyoruz. Bu çerçevede hisse için TUT olan önerimizi ve 7.20 TL hedef fiyatımızı muhafaza ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç19 – 15.11.2019

Halkbank 3Ç19 sonuçlarını 308 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %1 azalışı ve yıllık bazda %2 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 326 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 316 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Krediler, çeyreksel bazda, %5,5 artış kaydederken swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri %28 artış kaydetti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde edilmesi (3Ç19: 958 milyon TL, 1Ç19: 867 milyon TL) ve çeyreksel bazda 30 baz puan artan kredi-mevduat spreadleri düzeltilmiş net faiz geliri destekleyici unsurlar oldu.

Öte yandan, swap maliyetleri 2Ç19’de 1,133 milyon TL’den 3Ç19’da 1,153 milyon TL’ye yükseldi. Net faiz marjı, çeyreksel bazda, 49 baz puan artarken, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 52 baz puan artarak %1,8 olarak gerçekleşti. Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %49 oldu. (9A19: %48). Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 60 baz puan artarak %4,6 olarak gerçekleşti. Grup 2’deki krediler, çeyreksel bazda %6 azaldı ve toplam kredilerin %7,0’sini oluşturdu. Net risk maliyetleri 83 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 72 baz puan olarak kaydedilmişti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %56,5 olurken, 6A19 itibariyle, %63,4 idi. Sermaye yeterliliği rasyosu, çeyreksel bazda 40 baz puan artarak %14,2 olarak açıklandı.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 3Ç19 – 15.11.2019

Halkbank 3Ç19’da beklentilere paralel 308mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 316mn TL ve bizim beklentimiz 311mn TL seviyesindeydi. Özkaynak karlılığı 3Ç19’da %4.1 olarak gerçekleşti. Net faiz gelirleri çeyreksel bazda %24’lük artış gösterirken, kredi büyümesi, TL fonlama maliyetlerindeki düşüş ve TL kredi mevduat makasındaki çeyreksel 35 baz puanlık iyileşme artışta etkili olmuştur. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 49 baz puan artışla %1.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirlerindeki güçlü artışa rağmen, 2Ç19’da metodoloji değişikliğinin getirdiği yüksek karşılık iptali bazı, operasyonel giderlerdeki bonus ödemelerine ilişkin karşılık giderlerinde düzeltme kaynaklı artış ve yüksek vergi gideri çeyreksel bazda net kar artışının önüne geçmiştir.

TL krediler çeyreksel bazda %10’luk artış gösterirken, YP krediler aynı dönemde %3 daralmıştır. TL mevduatlar da ise çeyreksel bazda %14’lük güçlü bir artış görülmüştür. Takipteki krediler oranı %4.6 olurken (2Ç19: %4.0), Banka’nın net risk maliyeti 83 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka yıl sonu için brüt risk maliyetinin ise 170-180 baz puan seviyesine yükselmesini beklemektedir (9A19: 155 baz puan). Konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 3Ç19 sırasıyla %14.2 ve %11.4 seviyesinde gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 40 baz puan düşüş göstermiştir. TL kredi büyümesindeki momentum ve kompozisyon sermaye yeterlilik oranlarını baskılayan faktörler olmuştur.

Halkbank suçlamaları reddetti – 17.10.2019

Halkbank NY Bölge savcılığının banka aleyhinde açtığı davaya konu olan suçlamaları reddederek, süreç içinde Amerikan otoriterleriyle her türlü bilgi ve dokümanın paylaşıldığı, bunun yanında bağımsız denetim ve hukuk firmalarınca bankanın denetlendiği ve bankanın yasadışı herhangi bir işlemin tarafı olmadığına dair bu sonuçların da Amerikalı ilgili kurumlara verildiği belirtildi. Ayrıca Hakan Atilla davasının temyiz sonucunun beklenmediği ve Amerikan Adalet Bkanlığı ile dava sürecine gidilmeksizin konuya çözümleme sürecinin de sekteye uğratıldığı paylaşıldı. Banka tarafından sunulan bilgi ve kanıtların ise sürekli görmezden gelinerek hukuksuz bir durumun oluşturulduğunun altı çizildi.

Halkbank’tan ABD’de Hazırlanan İddianame ile İlgili Açıklama – 16.10.2019

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, müşterilerimizin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

Müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda; Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD’li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde olduğu, söz konusu bilgi ve belge taleplerinden ayrı olarak Bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir.

ABD’nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger’a Bankamız tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir.

Bununla birlikte;

(1)     Bankamız ABD’nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD’de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı’nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

(2)     İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir.

(3)     İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, Bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.

(4)     Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır.

(5)     Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır.

Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır.

Bankamız, sermayesinin %51’i kamuya ait bir Banka olarak, kurumsal sorumluluklarının bilincinde bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup, her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Bankamız, geçmiş dönemlerde karşılaştığı bütün güçlükleri nasıl aşıp, ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiyse, bundan böyle de aynı ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir. Müşterilerimizin de her zaman olduğu gibi, Bankamıza olan güvenini sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara aynı inanç ve kararlılıkla destek olacaklarına inancımız tamdır.

Ülkemiz ekonomisine 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Halkbank’ a dava – 16.10.2019

Çeşitli haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre New York Bölge Savcılığı İran yaptırımlarını ihlal ettiği ana gerekçesiyle Halkbank aleyhine dava açtı. Altı ayrı başlıkta isnat edilen suçlamalara karşı bankanın savunması isteniyor.

 

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Yorum – 02.10.2019

Halkbank (HALKB) yurtiçinde 7 milyar Türk Lirası’na kadar farklı tür ve vadelerde ilave ana sermaye hesaplamasına veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı’nı yetkilendirmiştir. Bankanın 2Ç19 itibarıyla sermaye yeterliliği ve çekirdek sermaye yeterliliği oranları %14,6 ve %9,8 seviyelerindedir (Pozitif).

 

GEDİK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz – 25.09.2019

Halkbank Şirket Ziyaret Notu

Önümüzdeki dönemde çekirdek makasta çok iyileşme. Halkbank’ın kredi portföy vadesi 12 ay olup, bu anlamda tipik özel bir bankadan yaklaşık 6 ay daha fazla vade süresi sunmaktadır. Bunun nedeni, bankanın kredi portföyünün %15’ini kooperatifler aracılığı ile mikro KOBİ’lere yaklaşık 2.5-3 yıl vadeli kredi veriyor olmasıdır, ve bu kredilerin faizleri %16’dan kullandırılmaktadır. Dolayısıyla, fonlama maliyetlerinin düşüş trendine girdiği ortamda, vade uyumsuzluğunun yarattığı avantaj (mevduat vadeleri 45 gün) ile Bankanın çekirdek makasının yıl sonuna kadar 100 baz üzerinde genişleyeceğini tahmin etmekteyiz. Öte yandan, ikinci çeyrekte durgun seyreden kredi büyümesinin üçüncü çeyrekte %5’lik büyüme ile toparlanma sürecine gireceği beklenmektedir.

TL bazlı kredi mevduat oranı 1Y19’da %150’ye ulaşmış olup, üçüncü çeyrekte %140’e gerilemesini bekliyoruz. Bunun sebebi, müşterilerin repo piyasasından mevduata geçiş yapması ile birlikte, bankanın çeyreksel bazda mevduatını %15 büyütebilmiş olmasıdır. Ek olarak, geçen çeyrek bir aydan az olan mevduat vadeileri 45 güne yükselmiştir.

Komisyon gelirleri, göreceli olarak normalleşmekle birlikte, yüksek bazda seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Komisyon gelirleri 2017-2018 döneminde çeyreksel 400-450 milyon TL bandından düzenli olarak artarak 2Ç19’da 720 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yönetim, ek ücret gelirleri açısından potansiyelin devam ettiğini ve 600 milyon TL’nin üzerinde çeyreksel komisyon gelirinin yeni baz olarak devam edeceğini beklemekte.

İkinci çeyrekte 1,4 milyar TL olan ticari zararların, üçüncü çeyrekte 1 milyar TL’ye düşeceğini söyleyebiliriz. Düşen maliyetlere rağmen, Bankanın swap maliyetlerinde söz konusu porföyün genişlemeye devam etmesinden dolayı bir düşüş beklenmemektedir (2Ç19’da 17 milyar TL’den şu anda 21 milyar TL’ye). Öte yandan Banka bono portföyünde düşen faizlerle birlikte yüksek Ticari kar’ı elde etmeyi beklemektedir.

Provizyon giderleri çeyreklik bazda 1 Milyar TL yükselebilir.  BDDK’nın bankaların sorunlu kredileri yeniden sınıflandırmalarını istemesi üzerine, yönetim takipteki alacak oranının yıl sonunda %3,9’dan %5’in seviyesine yükselmesini beklemektedir. Yönetim, ayrıca, risk maliyetinin yılı 181 baz puan seviyesinde (2019 ilk yarı 191 baz puan) tamamlamasını beklemektedir. Bununla birlikte, bankanın provizyon oranını önemli ölçüde azaltmadığı müddetçe (cari: %84,8), yönetimin verdiği takipteki alacak tahminine göre, karşılık giderlerinin 1 milyar TL’nin üzerinde olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuç. Halkbank’ın çeyreksel net kar’ı 300-350 milyon TL aralığında normalize olmuş gibi görünmekte olup, banka son dört çeyreğe göre %4’ün üzerinde bir özkaynak kârlılığı getirmiştir. Bankanın önümüzdeki dönemde operasyonel faaliyet ortamının 2020 yılında karlılığa katkı sağlamaya beklemekle birlikte, 2Y19 net kar’ı daha yüksek beklenen karşılık zararları ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden daha az elde edilecek kazanç ile baskı altında kalmaya devam edebilir.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Beklentilere paralel sonuçlar (=) Halk Bankası 2Ç19’da hem bizim hem de piyasa beklentileri paralelinde (Ç/Ç +%1,7, Y/Y -%72,0) 310 mn TL net kar açıkladı. 2Ç19’da Bankanın takibe aldığı büyük ölçekli bir intikal nedeniyle karşılık giderlerinin artması net karı olumsuz etkilese de, karşılıkları muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi ve 385 mn TL’lik serbest karşılığını iptal etmesi, karlılık üzerindeki negatif etkiyi sınırlamıştır. Halk Bankası’nın 2Ç19’da kredi hacmi %1,7 artış gösterirken, Banka pazar payını korudu. Fonlama tarafında Bankanın toplam mevduat hacminin 2Ç’de %2,3 daralması sonucunda kredi-mevduat oranı artış gösterdi. 2Ç19’da iyileşen kredi-mevduat makası, bankanın net faiz gelirlerine %31,2 oranında artış olarak yansırken, aynı dönemde net ticari zararın artması çekirdek gelirlerini olumsuz etkiledi. Açıklanan 2Ç19 sonuçlarının, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için hedef fiyatımızı ve önerimizi koruyoruz.

Kredi hacmi %1,7 artış gösterdi – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %10,7 olan TL kredi büyümesi 2Ç19’da %1,9’a düzeyine gerilerken, yılın ilk yarısında %12,8 artış göstermiştir. Bankanın 2Ç’de YP kredileri ise dolar bazında %0,9 daralırken, TL’deki değer kaybının etkisi ile TL bazında %1,3 artmıştır. Böylece bankanın 2Ç19’da toplam kredi hacmi %1,7 artış kaydederken, toplam kredi pazar payı %10,6 ile değişim göstermemiştir. Öte yandan Halk Bankası’nın 2Ç19’da TL mevduat hacmi %4,8 daralırken, YP ($) mevduat hacminde %1,9’luk düşüşün etkisi ile toplam mevduat hacmi %2,3 azalma gösterdi. Böylece bankanın 1Ç19’da %105 olan kredi-mevduat oranı 2Ç19’da %109 düzeyine çıktı.

İyileşen kredi-mevduat makası gelirleri olumlu etkiledi – 2Ç19’da mevduat maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle kredi-mevduat makasındaki iyileşme sonucunda bankanın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %31,2 artışla beklentimize paralel gerçekleşti. Aynı dönemde Banka’nın net ücret & komisyon gelirleri çeyreksel %16,9 artış ile güçlü seyrini sürdürdü. Diğer yandan, Banka 2Ç19’da artan swap kullanımına bağlı olarak 1,4 mlr TL net ticari zarar kaydetmesi çekirdek gelirlerini olumsuz etkiledi. Bankanın 2Ç19’da karşılıkları muhasebeleştirme yönteminde değişikliğe gitmesi ve ayrıca 385 mn TL’lik serbest karşılığını iptal etmesi diğer faaliyet gelirlerine 1Ç19’a göre yaklaşık 2 kat artış getirdi

TKO %4,0’e çıktı – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %3,3 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2Ç19’da 70 bp artarak %4,0 ile sektör ortalamasının altında kalmaya devam ederken, takipteki krediler karşılık oranı 1Ç19’daki %73,4’den 2Ç19’da %63,4 düzeyine geriledi. 2Ç19’da bankanın enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir krediyi takipteki krediler portföyüne taşıması aktif kalitesini olumsuz etkiledi. Ayrıca gerçekleşen intikal bankanın toplam karşılık giderlerine çeyreksel bazda %30,0 artış getirmiş olup, karlılık üzerinde baskı yarattı. Bankanın 1Ç19’da %7,3 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 2Ç19’da %4,3 düzeyine geriledi.

SYR %14,6’ya ulaştı – Halk Bankası’nın 1Ç19’da %13,0 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 2Ç19’da %14,6’ye ulaştı. Aynı dönemde bankanın birinci kuşak SYR’si %10,0’dan %11,8 seviyesine yükseldi. 2019 Nisan ayında tamamlanan 900 mn €’luk Basel III uyumlu birinci kuşak sermaye benzeri ihracı, bankanın SYR’sini yaklaşık 185 bp olumlu etkiledi.

Halk Bankası için önerimizi koruyoruz – Halk Bankası için 2Ç19 finansalları ardından 2,3 mlr TL seviyesindeki 2019 yıl sonu net kar tahminimizde değişime gitmiyoruz. Banka için 8,50 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Halk Bankası hisseleri son bir ayda BIST 100’e göre %7,2, banka endeksine göre %4,7 negatif ayrışma gösterdi.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Halkbank 2Ç19 net kârını önceki çeyreğe göre %2 artışla 310milyon TL olarak açıkladı. Bu tutar bizim 305 milyon TL beklentimize ve anket ortalaması olan 316 milyon TL’ye paralel birsonuca işaret ediyor. Bankanın ilk altı aylık net kârı ise önceki yıla göre %68 gerileyerek 615 milyon TL’de kaldı. Buna göre öz kaynak kârlılığı %4,2 oldu (2018’de %9,2). Halkbank’ın baskı altında kalan net faiz geliri ve artan karşılık giderleri nedeniyle esas bankacılık tarafında sonuçlarının beklentimizin altında kaldığı dikkat çekiyor.

Buna göre banka 2Ç19 kârlılığını büyük ölçüde (i) IFRS-9 kapsamında yapılan bir yöntem değişikliği sayesinde 3. Kategori kredilerden yapılan 804 milyon TL’lik karşılık iptali ile 385 milyon TL tutarında serbest karşılık iptali , (ii) maliyet odaklı yaklaşım ile faaliyet giderlerinin beklentimizin altında kalması ve (iii) Bahreyn şubesi kaynaklı olarak vergi geri dönüşüne borçlu görünüyor. Artan swap finansman ve yüksek kalan swap faizleri nedeniyle bankanın swap maliyet ve Hazine zararları toplamı 2Ç19’da önceki çeyreğe göre 1,0 milyar TL kadar arttı ve bu artış bizim hesaplamamıza göre düzeltilmiş net faiz marjında önceki çeyreğe göre 50 baz puan gerileme yaratarak kârı baskıladı.

Diğer taraftan Halkbank’ın takibe dönüşen net kredi tutarı da önceki çeyrekte 0,7 milyar TL olurken, bu çeyrekte 3,0 milyar TL’ye ulaştı ve toplam takipteki alacakları 11,5 milyar TL’ye çıkardı. Takipteki alacak rasyosu ise 75 baz puan artarak 2Ç19 sonunda %4,0 oldu. Diğer taraftan yüksek takibe dönüşüm tutarına rağmen yöntem değişikliğinin 2Ç19 için karşılık maliyet baskısının nispeten düşük tuttuğu, ayrıca rezerv karşılıklardan yukarıda bahsettiğimiz üzere karşılık iptali yoluyla net kâra katkı sağladığı gözleniyor.

Halkbank’ın 2019’un ikinci yarısında görmeyi beklediğimiz düşen faiz ortamından faydalanacağını ancak marjların rakiplere kıyasla baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Banka için net kâr tahminlerimizi 2019 için 1,6milyar TL ve 2020 için 3,8milyar TL olarak koruyoruz. Halkbank’ın 12 aylık fiyat hedefini ise uzun vadeli model güncellemesi nedeniyle %3 düşürerek hisse başına 6,80 TL’ye çektik. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüz korunuyor.

ŞEKER YATIRM -Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Halkbank (HALKB) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında 310 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %1,7 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 315 milyon TL olan tahminimizin ve 316 milyon TL olan piyasa beklentisinin %1 ve %2 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 615 milyon TL olup geçen yıla göre %67,7 azalarak %4,3 oranında göreceli zayıf bir ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden güçlü net faiz gelirleri, beklentilerden kötü gerçekleşen ticari zarar, beklentilerin üzerinde gerçekleşen diğer bankacılık gelirleri, beklentilerden iyi gelen kredi karşılıkları ile faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir.

Banka 385 milyon TL serbest karşılığı serbest bırakmış ve kredi karşılıklarında kullandığı modeli değiştirdiği için 804 milyon kredi karşılığını serbest bırakmıştır. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,72 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 6,34 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %12 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %20 iskontolu) ve 0,23x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %5,5 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek seviyelerdeki swap fonlama maliyetleri nedeniyle negatif bir etki bekliyoruz.

DENİZ YATIRM -Halkbank HALKB Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Karşılık oranındaki düşüş sayesinde beklentiler karşılandı. HALKB Halkbank 2Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 2Ç19’da Halkbank bir önceki çeyreğe göre yatay TRY310 mln net kar açıkladı. Açıklanan net kar TRY316 mln olan piyasa beklentisine ve TRY318 mln olan beklentimize uyumlu şekilde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %72 daralmaya işaret ederken çeyreklik özsermaye karlılığı %4.2 olarak gerçekleşti. Net operasyonel kar beklentimizin altnda kalan net faiz gelirlerine rağmen metodoloji değişikliği nedeniyle serbest kalan karşılıklar sayesinde beklentilerin üstünde geldi. Halkbank’ın 2Ç19’da serbest bıraktığı ihtiyati karşılıklar da (TRY385 mln) net kar için destekleyici oldu. Sonuçlarda göze çarpan ayrıntılar kredilerdeki çeyreklik %1.5 büyüme (TL krediler için %1.6 döviz bazlı krediler için -0.9%); kredi mevduat oranında %99.3’e doğru hafif gerileme (TL tarafında %140); vadesiz mevduatlarda sektördeki eğilimin aksine %19.4 seviyesine doğru hafif gerileme; Kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşme sayesinde muhafaza edilen net faiz marjı; takipteki kredilerde çeyreklik 75 baz puan artışla gelinen %4.02 seviyesi; 3. grup kredilerin karşılık oranlarında %63.4 seviyesine 10 puanlık gerileme; ücret ve komisyonlarda yıllık %47, operasyonel giderlerde ise yıllık %15 artış ve 1Ç19’a göre iyileşme gösteren sermaye rasyoları olarak listelenebilir. Halkbank için TRY7.20/hisse hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi koruyoruz.

 

Halkbank’ta Teşkilat Şeması ve Genel Müdür Yardımcıları Değişti – 31.05.2019

Halkbank’ın yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bankanın teşkilat şeması ve genel müdür yardımcıları değişti. 6 genel müdür yardımcısı görevden alınırken 3 yeni GMY atamasının BDDDK onaydan sonra yapılacağı belirtildi. Banka tarafından KAP’a aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2019 tarihli Toplantısı’nda;

-Banka Teşkilat Şeması’nda değişikliğe gidilmesi,
-İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Bilgi Sistemleri Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı’nın lağvedilmesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlanması ve İç Sistemler Grup Başkanlığı’nın kurulması,
-Bu kapsamda; Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Akif AYDEMİR, Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Mehmet Sebahattin BULUT, Mustafa ÇÖDEK ve Metin KÖSTEK’in görevlerinden alınması,
-Boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine İlhan BÖLÜKBAŞ, Yalçın MADENCİ ve Levent Nihat GÜLEÇ’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayını müteakiben Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla atanmaları,

Kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında düzenlenen Banka Teşkilat Şeması Bankanın internet sitesinde yayımlanacaktır.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber – 23.05.2019

Halkbank dün 7mn adetlik hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Geri alım ortalama fiyatı 5.13 TL’den gerçekleşmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında geri alınan toplam 28mn hisse ile birlikte toplam geri alınan tutar 35mn hisseye ulaştı. Banka Ağustos 2018’de toplam tutarı 450mn TL’yi aşmayak şekilde 70mn hisseye kadar geri alım program açıklamıştı.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank’ın 1Ç19 net kârı önceki çeyreğin %4 ve geçen yılın ilk çeyreğinin %61 altında, 305 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim ve piyasanın net kâr beklentileri olan 400 milyon TL ve 393 milyon TL’nin gerisinde kaldı. Net kârın beklentimizden düşük gelmesi büyük ölçüde net faiz marjının tahminimizin altında kalmasından kaynaklandı. Ayrıca operasyonel açıdan Halkbank’ta vergi öncesi 262 milyon TL düzeyinde vergi öncesi zarar oluştuğu, dönem kârının 377 milyon TL düzeyindeki iştirak temettü geliri ve büyük ölçüde Bahreyn şubesinin işlemleri ile ilgili olarak kaydedilen 190 milyon TL tutarındaki vergi aktifi gelirinden kaynaklandı.

Esas faaliyetler tarafında (i) kredi – mevduat getiri makasında 130 baz puanlık artışa rağmen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirindeki 1,1 milyar TL düşüş nedeniyle net faiz marjının 30 baz puan kadar gerilediği, (ii) net komisyon gelirlerinin önceki yılın düşük bazına göre %52 arttığı, (iii) kredi risk maliyetinin bir önceki çeyreğe göre 81 baz puandan 140 baz puana çıktığı ve (iv) faaliyet giderlerinde önceki yıla göre %27 artış olduğu dikkat çekti. Önceki çeyrekte 1,4 milyar TL olan net takibe dönüşen kredi hacmi 1Ç19’da 0,7 milyar TL oldu ve toplam takipteki alacak tutarını 9,2 milyar TL’ye yükseltti. Takipteki alacak rasyosu %3,3’te sabit kaldı.

Buna karşılık yakın izlemedeki krediler aynı dönemde 1,9 milyar TL artarak Mart sonunda 18,6 milyar TL’ye ulaştı ve brüt krediler içerisindeki payı %6,6’ya ulaştı. Eksi değerleme farkları nedeniyle özkaynaklardaki büyüme 147 milyon TL ile sınırlı kaldı. Buna karşılık gerek kur etkisi gerekse kredi artışı nedeniyle risk ağırlıklı aktifler bu dönemde %4 artış gösterdi. Böylece konsolide bazda çekirdek sermaye rasyosu 76 baz puan gerileyerek %9,6 ve sermaye yeterlilik rasyosu 88 baz puan gerileyerek %12,5 oldu. Halkbank geçtiğimiz ay gerçekleşen 0,9 milyar avro tutarındaki birincil sermaye benzeri kredi tedariki sonrası sermaye oranlarının banka açısından yeterli görülen seviyelere yükseldiğini vurguladı.

Yorum: Halkbank yönetimi bankanın TL ağırlıklı fonlama yapısı nedeniyle yılın ikinci yarısında gözlenmesi beklenen faiz düşüşlerinden en olumlu etkilenen bankalar arasında olacağını düşünüyor. Ayrıca yeniden fiyatlandırılan KGF ve kooperatif kredilerinin 2Ç19’dan itibaren kredi portföy getirisini yükseltmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki çeyreklerde temettü geliri katkısının sınırlı kalacağı ve vergi iptal gelirlerinin tekrarlanmayacağı düşünüldüğünde 2019 kârına ilişkin ihtiyatlı davranmak gerektiğini düşünüyoruz. Buna paralel olarak net kâr tahminimizi 2019 yılı için %40 azaltarak 1,6 milyar TL’ye ve 2020 yılı için %7 azaltarak 3,8 milyar TL’ye indiriyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi de %18 düşürerek hisse başına 7,00 TL’ye çektik. Hisse için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halk Bankası (HALKB) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin altında net kar (-)

Halk Bankası 2019 yılı ilk çeyrek için hem bizim (-%25,7) hem de Research Turkey konsensüs tahminlerinin (-%22,3) altında 305 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %3,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %61,4 düşüşe işaret etmektedir. Temel olarak 1Ç19’da beklentimizin altında gerçekleşen net faiz gelirleri ve iştiraklerden temettü gelirleri, net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden olmuştur. Halk Bankası’nın 1Ç19’da TL kredi hacmi %10,7 artış ile güçlü büyüme performansı gösterirken, banka pazar payı kazanmaya devam etmiştir. 1Ç19’da iyileşen kredi-mevduat makasına rağmen, bir önceki çeyreğe göre %59,4 oranında gerileyen TÜFEX gelirleri bankanın net faiz gelirlerine %11,5 oranında düşüş getirmiştir.

Ayrıca 1Ç19’da bankanın iştiraklerden temettü geliri (377 mn TL) ve ertelenmiş vergi geliri (190 mn TL) kaydetmesi net karı desteklemiştir. Bankanın 1Ç19’da Takipteki Krediler Oranı %3,3 ile değişim göstermezken, aynı dönemde özkaynak karlılığı %9,3’den %7,3’e geriledi. Açıklanan 1Ç19 net karının piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. 1Ç19 sonuçları ardından 2019 ve 2020 öngörülerimizde yaptığımız revizyon sonucunda ile birlikte Halk Bankası için hedef fiyatımızı 9,40 TL’den 8,50 TL’ye revize ediyoruz. Halk Bankası kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadeli ise “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 305 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %3,6 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 392 milyon TL olan tahminimizin ve 393 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %61,4 azalarak %4,3 oranında göreceli zayıf bir ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri ve diğer gelirler, beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir.

Swap fonlaması nedeniyle oluşan 431 milyon TL tutarındaki ticari zarar, KOBİ kredileri destekli güçlü TL kredi büyümesi, göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi, TRY mevduatlardaki pazar payı kaybı, sabit seyreden takipteki krediler rasyosu, İkinci Grup kredi karşılıklarındaki azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Ek olarak TRY190mn tutarındaki ertelenmiş vergi karlılığı olumlu etkilemiştir.

Hisse için 23% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,73 TL olan hedef fiyatımızı 6,18 TL’ye düşürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %4 iskontolu) ve 0,21x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %5,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.

Göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi. Net faiz marjı çeyreksel bazda 34 baz puan azalarak %2,02 olarak gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%59) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası güçlü kredi TL büyümesi ve azalan fonlama maliyetleri sebebiyle çeyreksel bazda göreceli sınırlı 155 baz puan (VAKBN: 193bp) iyileşme göstermiştir. Kobi kredileri desteği ile TL krediler %10,7 oranında güçlü bir büyüme göstermiştir.

Net ücret ve komisyon gelirlerindeki çeyreksel ve 12 aylık artış oranı %9,4 ve %51,6 olup banka karlılığını olumlu etkilemektedir.

İkinci aşama kredi karşılıklarında düşüş. Takipteki krediler oranı çeyreksel bazda sabit seyrederek %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Kamu bankaları: %2,99). Yeni takipteki kredi oluşumu çeyreksel bazda %34 azalarak hız kesmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 20 baz puan artarak %6,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu krediler için ayrılan karşılıklar ise 150 baz puan azalarak %5,5’e gerilemiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise %73,4 seviyesindedir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 135 baz puan (VAKBN: 267bp) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sermaye tabanı. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 70 puan azalarak %13,0 ve %10,0 seviyelerine gerilemiştir.

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

1Ç19 kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşti Halkbank 1Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre banka bu dönemde 305 milyon TL net kar açıkladı. Net kar çeyreklik bazda %3.6 yıllık bazda ise %61.4 gerilerken özsermaye karlılığı %4.2 olarak gerçekleşti. Bahreyn şubesi ile ilgili olarak vergi giderinin geri yazılmış olması net kar rakamını TRY190 mln kadar yukarıya çekmiştir. Piyasada net kar beklentisi 393 milyon TL seviyesinde idi. Bizim beklentimiz ise 531 milyon TL seviyesindeydi. Beklentimizin altında kalan net faiz geliri ve beklentimizin üstünde gelen net kredi karşılık giderleri açıklanan net kar rakamının beklentimizin altında kalmasına neden olmuştur.

Ücret ve komisyon gelirlerindeki ciddi yükseliş (yıllık: +51.6%), takipteki krediler için toplam karşılık oranının %99 seviyesinde kalması ve takipteki krediler oranının %3.27 seviyesinde yatay kalması finansal sonuçların olumlu başlıkları olarak öne çıkıyor. Olumsuz tarafta ise yüksek kredi büyümesine rağmen net faiz gelirinin, iyileşen kredi/mevduat makasına rağmen, beklentimizin altında kalması ve sermaye yeterlilik oranının çeyreksel bazda 82 baz puan kadar gerilemiş olması söylenebilir. Açıklanan finansal sonuçların Halkbank hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskısı olabileceğini düşünüyoruz. Hisse için 7.43 TL hedef fiyatımızı ve TUT olan önerimizi koruyoruz. Halkbank 12 ay ileriye dönük tahminlere göre 2.39x F/K, 0.20x F/DD çarpanları ve %8.7 özsermaye karlılığı beklentisi ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 305 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %4 ve yıllık bazda %61 gerilemeyi işaret etmekte olup, tahminimiz olan 384 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 393 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bankanın gelirleri beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiş olup, 192 milyon TL ertelenmiş vergi geliri bankanın net karına olumlu katkıda bulundu. 1Ç19’da kredi büyümesi, %7 olarak kaydedildi. TL krediler %7 büyürken, YP kredi büyümesi, ABD doları bazında, %1 oldu. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 1,1 milyar TL daha az faiz geliri elde edilmesine rağmen, 130 baz puan artan kredi-mevduat makası net faiz marjının 31 baz puan gerilemesine ve net faiz gelirinin %12 azalmasına neden oldu.

Takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 10 baz puan azalark %3,1 olarak gerçekleşti. Net risk maliyetleri 140 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 81 baz puan olarak kaydedilmişti. 1. Grup krediler için ayrılan provizyonlar net risk maliyetlerindeki artışın altındaki ana sebeptir. Grup 2 krediler, çeyreksel bazda %11 arttı ve toplam kredilerin %6,6’sını oluşturdu. Sermaye yeterliliği rasyosu, çeyreksel bazda 80 baz puan azalarak %13,0 olarak açıklandı. Ayrıca, banka Nisan ayında tamamlanan İlave Özkaynak ihracının Sermaye yeterliliği rasyosuna 185 baz puan olumlu katkısı olacağını belirtti.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç19 – 14.05.2019

Halkbank 1Ç19’da 393mn TL olan piyasa beklentisinin altında 305mn TL net kar açıkladı (yıllık bazda %61 ve çeyreksel bazda %4 düşüş). Kredi mevduat makasındaki iyileşmeye ragmen düzl. net faiz geliri TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısı (çeyreksel bazda 1.1milyar TL düşüş) ve swap maliyetlerindeki artış ile çeyreksel bazda %39 düşüş göstererek 1,297mn TL olmuştur. Çeyreksel bazda %9 artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, TL66.5mn tutarında serbest karşılık ve Bahrayn operasyonlarına ilişkin vergi karşılığı iptalleri net karı desteklemiştir.

Kredi mevduat makasındaki 1.3 puanlık artışa ragmen TÜFE’ye endeksli bono gelirlerindeki düşüş sebebiyle, bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 30 baz puan gerileyerek %2.1 olmuştur. Takipteki krediler oranı %3.1 ile sektör ortalaması olan %4.1’in altında kalmaya devam ederken grup 2 krediler oranı %6.4’ten %6.6’ ya yükselmiştir. Banka’nın 4Ç18’de 81baz puan olan toplam risk maliyeti artan kredi portföyü ile 1Ç19’da 140 baz puana yükselmiştir.

Halkbank’ın sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %13.0 ve %10 olarak gerçekleşti (4Ç18: %13.8.0, %10.7). Nisan ayında tamamlanan 900milyon euro tutarındaki anasermaye benzeri tahvil ihracının konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 rasyosu üzerinde sırasıyla 178 baz puan ve 181 baz puan pozitif etkisinin olması beklenmektedir.