Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Halkbank HALK...

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları

 

Vakıf Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 15,20TL

Halk Bankası (HALKB) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel sonuçlar (=) Halk Bankası 2018 yılı ilk çeyrek için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 790 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %10 artışa, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %35 düşüşe işaret etmektedir.

Çeyreksel bazda bankanın net faiz ve net ücret & komisyon gelirlerindeki gerilemeye karşın, diğer faaliyet gelirlerindeki artış ve faaliyet giderlerinde görülen düşüş 1Ç’de net karı olumlu etkiledi. Banka ilk çeyrekte ihtiyatlılık politikası çerçevesinde 70 mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Banka’nın ilk çeyrekte kredi büyümesi TL tarafta görülen artışın desteği %6,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, mevduat büyümesi ise %3,6 ile daha zayıf kaldı.

Yorum: Açıklanan 1Ç sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa beklentilere paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası hisseleri son 1 ayda BIST 100’e göre %5,3, banka endeksine göre %6,3 daha kötü performans göstermiştir. Halk Bankası için 15,20 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Garanti Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 10,70 TL

Beklentilerle uyumlu. Halkbank 1Ç18’de beklentilere paralel 790mn TL net kar açıkladı. (çeyreksel bazda %10 artış, yıllık bazda %35 daralma, %12.4 özkaynak karlılığı). Karşılık giderleri beklentimizden hafif yüksek gelirken, faaliyet giderlerindeki artış beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşti. 1Ç18’de öne çıkan noktalar Bilanço. Krediler çeyreksel bazda %6.6, yıllık bazda ise %29 büyüdü.

Mevduat hacmi ise %3.6 arttı. Böylece, kredi mevduat oranı 2.3 puan arttı ve %108 oldu. Kredilerdeki büyüme daha çok KOBİ ve kurumsal kredilerde gerçekleşti. Fonlama tarafında, Merkez Bankası fonlama oranının bilanço içindeki payı %11.3’ten %13.6’ya yükseldi. Gelirler. Net faiz marjı 0.3 puan azaldı ve %3.1 oldu. Azalmada TÜFEX kağıtlarının etkisi olurken ayrıca çeyreksel bazda 0.3 puan daralan kredi mevduat makasıda marj üzerinde baskı kurdu. Banka 2018’de yatay net faiz marjı bekliyor. Komisyon gelirleri yüksek bazdan dolayı 1Ç18’de yıllık bazda %24 azaldı. Faaliyet giderleri yıllık bazda %17 arttı ve %14 olan bütçenin üzerinde gerçekleşti. Böylece gider/gelir oranı 1Ç18’de 1.7puan artarak %45.2 oldu.

Takipteki krediler oranı NPL portföyündeki yavaşlamadan dolayı 10baz puan azaldı ve %2.8 oldu. Diğer taraftan, yakın izlemedeki kredilerin oranı çeyreklik bazda 1.2puan arttı ve 1Ç18’de %3.7 olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda risk maliyeti ise 76 baz puan olarak gerçekleşti. Bankanın SYR’si çeyreklik bazda 81baz puan azaldı ve %13.4 oldu. Azalmanın 64 baz puanı kurdaki değişimden kaynaklandı. Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Beklentilere uyumlu gelen sonuçların piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Halkank için “Endekse Paralel” tavsiyemizi ve 10.70TL hedef fiyatımız koruyoruz.

Deniz Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Halkbank 1Ç18 – Serbest karşılığa rağmen kar beklentiler ile uyumlu. Halkbank 1Ç18 konsolide olmayan finansallarında 790 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %35 oranında daralmıştır. Bu dönemde özsermaye karlılığı ise %12.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka bu dönemde 70 milyon TL serbest karşılık ayırmıştır. Eğer böyle bir karşılık rakamı olmasaydı bankanın kar rakamı daha yüksek olacak ve bizim 817 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 800 milyon TL’nin üzerinde olacaktı.

Bu dönemin öne çıkan hususları arasında güçlü kredi büyümesi (özellikle KOBİ segmentinde), takipten tahsilatların güçlü olmasına bağlı olarak iyi aktif kalitesi, kredi/mevduat faiz makasında bir miktar daralma, komisyon gelirlerinde %24 daralma ve sermaye yeterlilik rasyolarında kısmi gerileme olarak sıralanabilir. Açıklanan sonuçların Halkbank hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Halkbank (HALKB) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 790 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 10.5% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 789 milyon TL olan tahminimize paralel ancak 800 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %35 azalarak %12.8 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Hisse için TL11.20 olan hedef fiyatımızı TL9.52’ye düşürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %24 artış potansiyeli bulunmaktadır. Ek olarak, TUT olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 2.6x F/K (Benzerlerine göre %44 iskontolu) ve 0.33x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %13.7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Halkbank – 1Ç18 sonuçlarını 790 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar beklentimiz olan 775 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 800 milyon TL ile uyumlu olup, aylık bazda %10 büyümeyi ve yıllık bazda ise %35 gerilemeyi işaret etmektedir. 1Ç18’de bankanın ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %5 geriledi. Bu gerilemenin altında yatan ana sebepler %3 daralan net faiz gelirleri ve %24 daralan komisyon gelirleridir. Halkbank TÜFE endeksli menkul kıymetlerden çeyreksel bazda daha yüksel gelir elde etmiş olsa bile artan mevduat maliyetlerinden ötürü azalan kredi-mevduat makasının, – 30 baz puan, net faiz gelirlerini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Aktif kalitesi güçlü kalmış olup, banka yönetimi 70 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. Halkbank’ın 1Ç18 özsermaye karlılığı %12,2 olup, çeyreksel bazda 70 baz puan yükselmiştir. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yaklaşık 80 baz puan azalarak %13,4 olarak kaydedilmiş olunup, bu azalmanın altında yatan ana sebebin Türk lirasındaki değer kaybı olduğunu görüyoruz.

Oyak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Halkbank’ın 1. çeyrek karı bizim 746 milyon TL tahminimizin ve piyasanın 800 milyon TL beklentisine paralel 790 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %12,2 olarak gerçekleşti. Banka eğer 70 milyon TL serbest karşılık ayırmasaydı net kar beklentimizi aşacaktı. TL kredi mevduat makasında beklentimizin üstünde 51 baz puan daralma ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda %24 daralma sebebi ile gelirler beklentimizin altında kaldı. Fakat kredi karşılıklarının ve vergi giderlerinin de beklentimizden düşük gerçekleşmesi sayesinde serbest karşılıklar dışarıda tutulduğunda net karın beklentimizi aştığı görülüyor. Aktif kalitesi gücünü korumuş ve takipteki kredi oranı 11 baz puan düşüşle %2,8’e inmiş. Basında çıkan haberlere göre banka konut kredisi faizlerini aylık %0,98’e indirdi. Bu gelişmeler önümüzdeki dönemde de kredi-mevduat makasında iyileşmenin yavaşlamasına neden olabilir. Hisse için Endeks Paralel Getiri önerimizi koruyoruz.

Ak Yatırım – Halkbank HALKB Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 10,50 TL

Halkbank 1Ç18 net kârını önceki çeyreğe göre %11 artış ancak önceki yıla göre %35 gerilemeyle 790 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın 1Ç18 sonucu bizim 835 milyon TL net kâr beklentimizin altında, ancak piyasanın 800 milyon TL net kâr beklentisine paralel geldi. Bankanın 1Ç18 sonuçlarında UFRS-9 kapsamında ortaya çıkabilecek riskleriçin ayrılmış yaklaşık 70 milyon TL tutarında ihtiyari karşılık bulunuyor.

Bu sonuçlarla Halkbank’ın ilk çeyrek özkaynak kârlılığı %12,2 seviyesinde kaldı (2017’de %15,8 olmuştu). Çeyreksel bazda TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışa rağmen bankanın net faiz gelirinin önceki çeyreğin altında kaldığı gözleniyor. Ancak bu azalma Hazine alım satım kazançları ile kısmen dengelenmiş görünüyor. Bankanın ilk çeyrek kârının beklentimizin altında kalması ise komisyon gelirleri ve karşılık giderleri tarafında beklentimizden daha zayıf sonuçlar açıklamasından kaynaklandı.

Bu arada banka TL kredilerde sektör ortalamasının iki katı kadar büyüme sağlarken, mevduattaki büyümenin ortalamanın altında kaldığı dikkat çekti. Fonlama tarafında ise repo fonlamanın payının arttığı gözlendi. Takibe giren alacakların tutarı 163 milyon TL gibi düşük bir düzeyde kaldı. Böylece takipteki alacak tutarı 6,3 milyar TL, takipteki alacak rasyosu %2,8 oldu. Ancak IFRS-9 kapsamında bankanın ikinci kategori kredilerinin önceki çeyreğe göre %54 arttığı, ancak bu artışın diğer bankalara paralel olduğu görülüyor.

Halkbank dün 2018 için öngörülen %15-16 özkaynak kârlılığı hedefinin korunduğunu vurguladı. Bütçe hedeflerine bakıldığında bankanın 2018’de (i) yatay netfaiz marjı (ii) %10-12 komisyon gelir artışı (iii) %14 faaliyet gideri artışı ve (iv) karşılık maliyetlerinde geçtiğimizin yılın oranlarını yakalamayı hedeflediği anlaşılıyor. Ancak özellikle marj ve komisyon gelirleri tarafında ilk çeyrek sonuçları bu beklentilerin gerçekleştirilmesinin güç olabileceğini gösteriyor. 1Ç18 sonuçları ardından 2018 net kâr beklentimizi %4 oranında düşürerek 3,8 milyar TL’ye ve 2019 net kâr beklentimizi %5,5 düşürerek 4,3 milyar TL’ye çektik. Bankanın 12 aylık fiyat hedefini de %12 azaltarak 10,50 TL olarak belirledik. Halkbank için ‘Nötr’ görüşümüz korunuyor.

 

Hakan Atilla davası bir kez daha ertelendi – 17.04.2018

Amerika’da devam eden Hakan Atilla davasında hükmün verileceği duruşma 7 Mayıs’ta tercüman bulunamadığı gerekçesiyle 16 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

 

Halkbank’ta Hedef Fiyat ve Potansiyel – 05.04.2018

Halkbank için aşağıda kurumların verdiği hedef fiyatları ve 7 kurumun ortalama hedef fiyatlarının bugünkü kapanışa göre getiri potansiyelini bulabilirsiniz. Hedef fiyatlar kurumların değerleme listeleri ve raporlarından alınmıştır. 15-16.02.2018 tarihli hedef fiyatlara ait raporlar 4Ç17 finansal sonuçları ardından verilmiştir ve bu sayfanın aşağısında okunabilir. Bu çalışmayı 29.11.2017 tarihinde de yapmış ve 6 kurumun hedef fiyatlarını karşılaştırmıştık. O zaman HALKB hisselerinin ortalama fiyata göre potansiyeli %69 seviyesinde bulunmaktaydı…

Kurum Hedef Fiyat (TL) Görüş/ Tavsiye H.F verilme tarihi
Ak Yatırım 12,00 Nötr 15.02.2018
Garanti Yatırım 10,70 Endekse Paralel 04.04.2018
Oyak Yatırım 13,55 Endekse Paralel 15.02.2018
Şeker Yatırım 11,20 TUT 15.02.2018
Ziraat Yatırım 18,00 AL 16.02.2018
Vakıf Yatırım 15,20 AL 15.02.2018
Ortalama Hedef Fiyat 13,40    
  Kapanış Fiyatı * Getiri Potansiyeli Tarih
  10,39 33% 05.04.2018

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı – Halkbank HALKB Hisse Analizi – 05.04.2018

Bugün Halkbank hisselerinin BİST normallerinin üzerinde bir yükseliş kaydettiği görülmektedir. Piyasa açılışında BİST 100 endeksindeki sınırlı yükselişe ve BİST BANKA endeksinin %2 artıda olduğu bir durumda Halkbank’ın %10 üzerinde yakın yükselmesi, bir pozitif ayrışma ve Halkbank özelinde bir durumdur.

11 Nisan’da eski Halkbank GMY’si Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının belli olacak olmasında Banka’ya ilişkin beklentilerde bir değişiklik meydana gelmiş olabilir. ABD’de görülen ambargo davasına ilişkin savcı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 188 ay hapis cezası istedi. 500 bin dolara kadar da ceza isteyen savcı Halkbank’a ilişkin bir talebi olmadı. Halkbank, daha önce yaptığı KAP açıklamasında bu davanın bir Halkbank davası olmadığını ve şahsa yönelik bir ceza olduğunun altını çizmişti.

Banka 2017 finansallarında ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ve TÜFEX (TÜFE’ye endeksli menkul kıymet) getirilerindeki güçlü artış ile beraber iyi kar açıklamıştır. F/K’sı 3,36, PD/DD’si 0,52 ve gerek piyasa, gerekse de Bankacılık endeksi içerisinde oldukça ucuz bir görüntü çiziyor. ABD Hazinesi, Halkbank’a veya Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir süreç, inceleme başlatır mı bilinmez, ancak beklenenin altında bir ceza geleceği veya ceza gelmeyeceği beklentileri artarsa bunun hisse hareketlerine olumlu etki yapması, üstelik piyasa fiyatlamasının da bu kadar altında iken mümkün olabilir. Bu da Banka hisselerinin uzun vadede çok potansiyelli bir görüntü sergilemesini sağlamaktadır.

Bloomberg terminalindeki analist beklentilerine baktığımızda; genelde analistlerin temkinli davranarak “tut” yönlü tavsiyelere ağırlık verdikleri görülmektedir. “Alım” yönünde verilen hedef fiyatlar ise büyük bir potansiyel olabileceğini de göstermektedir, çünkü hedef fiyatlar 12,80 ila 26,30 gibi geniş bir marjdadır.

 

Savcılar Hakan Atilla için en az 15.5 yıl hapis cezası istedi – 05.04.2018

Hakan Atilla’nin 11 Nisan da yargıç tarafindan verilecek son hükmü öncesi, savcılar Hakan Atilla’nin en az 15.5 yil hapis ve $50,000-500,000 arasi para cezasına çarptırılması gerektiğine dair bir dilekçe sundu. Gecen hafta Hakan Atilla’nin avukatları adil cezanın 4-5 yıl arasında olması gerektiğini yargıca bir dilekçeyle bildirmişlerdi.

 

Halkbank Temettü Açıklaması – 03.04.2018

Halkbank kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı:

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
HALKB, TRETHAL00019
Peşin
0,2980369
29,80369
0,2533314
25,33314
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.04.2018
03.05.2018
02.05.2018

ZİRAAT YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Hedef Hisse Fiyatı : 18,00   Öneri: AL

Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 oranında azalarak 715,4mn TL’ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 735mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 742mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre göre %45,6 oranında artarak 3,73 milyar TL olmuştur.

Çeyreksel bazda artan mevduat miktarı ve maliyetleri ile birlikte, mevduata verilen faizlerde %11,5 oranında artış görülmüştür. Kredilerden alınan faizler ise %11,1 oranında yükselmiştir. Diğer yandan, TÜFE endeksli tahvillerin de çeyreksel bazda 333mn TL’lik olumlu katkısıyla net faiz gelirleri çeyreksel bazda %31,2 oranında artarak 2.038mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekte 15mn TL’lik ticari zarar bu çeyrekte 51mn TL’ye yükselirken, özel karşılık giderleri 150mn TL artarak toplam karşılıkların %31,1 oranında artmasında etken olmuştur. Operasyonel giderlerdeki artış ise %9,9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, bu çeyrekte temettü gelirinin (5mn TL) bir önceki çeyreğin (240mn TL) çok altında kalması ile ücret ve komisyon giderlerindeki %8,8 oranındaki düşüş karı baskılayan önemli faktörler olmuştur.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı çeyreksel bazda azalan karlılığa bağlı olarak sırasıyla %11,5 ve %1,0 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjı ise artan mevduat maliyetlerine rağmen ve TÜFE endeksli tahvillerin olumlu katkısıyla 52 baz puan artarak %2,90’a yükselmiştir.

Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranı ise 4. çeyrek sonunda, kredi büyümesi ve TL’deki değer kaybına karşın, Ekim ayında yapılan 1 milyar TL’lik sermaye benzeri kredi ihracının 50 baz puan olumlu katkısıyla 37 baz puan artarak %14,18’e yükselmiştir. Banka TFRS 9’a geçişe istinaden yaklaşık 300mn TL’lik ek karşılık oluşacağını ve bunun genel karşılıklardan iptal edilerek sermayeye ilave edileceğini ancak bunun sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi olmayacağını belirtmiştir. Halkbank 15.02.2018 tarihi itibariyle 3,76x F/K ve 0,48x PD/DD’den işlem görmektedir. Halkbank bu oranlarla sektör ortalaması olan 7,06x F/K ve 0,98x PD/DD’nin oldukça altındadır.

 

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Halkbank’ın beklentilerinin çok hafif altında açıklanan sonuçları sınırlı negatif bir tepki görebilir. Halkbank 4Ç17 finansallarında 715 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı bir önceki döneme göre %9 kadar daralırken geçen yılın aynı dönemine göre ise iki kat artış gösterdi. Gerek piyasa beklentisi gerekse de bizim beklentimiz 740 milyon TL civarında bir kar rakamına işaret ediyordu. Operasyonel performans bizim beklentimize paralel gerçekleşmiş olmasına rağmen vergi giderinin yüksek olması açıklanan kar rakamının beklentimizin altında kalmasına neden olmuştur. Halkbank’ın 2017 net kar rakamı ise bir önceki yıla göre %46 artış ile 3,725 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %15.8 özsermaye karlılığı yakalanmıştır. Açıklanan sonuçlar piyasa beklentisinin çok hafif altında olduğu için sınırlı bir negatif tepki olabileceğini düşünüyoruz.

Dönemin öne çıkan hususları. Olumlu olarak sıralayabileceğimiz konular net takibe dönüşüm açısından en düşük dönem olması ve takipteki kredi oranının %2.93 seviyesinde gerçekleşmesi, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranının bir önceki döneme göre 220 baz puan artış ile %78.3 seviyesine yükselmesi, net faiz marjının TÜFE’ye endeksli bonoların da katkısı ile 70 baz puan kadar iyileşmiş olması ve tüm yıl genelinde olumlu seyreden komisyon gelirlerinin 2017 yılında %47 artmış olmasıdır. Bunların yanısıra banka bir önceki çeyreğe göre kredilerini %4.8 mevduatlarını ise %3.9 oranında artırmıştır. YP mevduatlardan TL mevduatlara önemli bir kayış gerçekleşmiş ve YP mevduatlar Dolar bazında %13 daralırken TL mevduatlar %12.6 oranında çeyrek dönemlik artış göstermiştir.

Son ve bizce farklı ve önemli olarak ise Halkbank repo fonlamasında kullanılmak üzere bir kamu kuruluşundan 10 milyar TL tutarında Hazine bonosu borçlanmıştır. Bu tutar karşılığında Halkbank ilgili kamu kurumuna %0.75 oranında komisyon ödeyeceğini açıkladı, ki bu da yüm yıl için 75 milyon TL’ye denk gelmektedir. Halkbank bu yolla Merkez Bankası’ndan TL fonlama sağlayarak TL kredilerdeki yüksek oranlı büyüme hedefine ulaşmayı planlamaktadır. Bu tip bir fonlama imkanını oldukça yaratıcı bulmakla birlikte yaratabileceği kredi/mevduat faiz kazanımının düşük olacağını ve yatırımcılar tarafından net anlaşılamayabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Halkbank’ın 4. çeyrek karı bizim 746 milyon TL tahminimizin ve piyasanın 739 milyon TL beklentisinin altında 715 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %11,5 olarak gerçekleşti. Karın beklentimizin altında kalmasında temel sebepler beklentimizin altında kalan temel gelir kalemleri (net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri) ile beklentimizi aşan faaliyet giderleri. Net faiz marjı artan TÜFEX gelirleri sayesinde 52 baz puan artarken, kredimevduat spread’i sektör ortalamasının altında yalnızca 13 baz puan iyileşme göstermiş. Yılın ilk 9 ayında %62 olan komisyon gelirlerindeki büyüme, 4Ç16’daki yüksek baz yüzünden 4Ç17’de %13’e gerilemiş. Aktif kalitesi gücünü korumuş ve takipteki kredi oranı 6 baz puan düşüşle %2,9 olmuş.

Banka yönetimi yıl sonu itibarıyla UFRS9’a göre 300 milyon TL civarı fazla karşılık olduğunu ve fazla karşılıkların 2018’de özkaynaklara ekleneceğini belirtti. Faaliyet giderleri de %19 artış göstermiş. Son çeyreklerde yaşanan hızlı büyümenin ardından, bankanın kredi büyümesi sektör ortalamasına gelirken, Halkbank maliyet avantajı yüzünden mevduata ağırlık vermek yerine daha çok repo fonlaması kullanmaya karar vermiş. Repo için teminat olarak kullanılmak üzere 10 milyar TL tutarında bono yıllık %0,75 maliyetle başka bir devlet kuruluşundan ödünç alınmış. Sonuçların genel olarak beklentimize göre zayıf olduğunu düşünüyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 13,55 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Halkbank (HALKB), 4Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin altında 715 milyon TL konsolide olmayan net kar açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel bazda 8.5% azalışa işaret etmektedir. Net kar rakamı bizim 789 milyon TL olan tahminimizin ve 739 milyon TL olan piyasa beklentisinin 9% ve 3% altında gerçekleşmiştir. Bankanın 12 aylık karı ise geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde 45.6% artarak 3,725mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 15.% oranında ortalama sermaye getirisine işaret etmektedir. 4Ç17 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz.

Banka 10 milyar TL tutarında ve toplam 13.5% borçlanma maliyeti ile menkul kıymet kiralamıştır. Yönetim, bu menkul kıymetler portföyünden faiz geliri elde edilmeyeceğini ancak bu kağıtların, özellikle de mevduat fonlaması yerine repo fonlaması yapılması planlanan dönemlerde teminat olarak kullanılacağını belirtmiştir. TL mevduatlardaki güçlü büyüme, takipteki kredilerden yapılan güçlü tahsilatlar ve vadesiz mevduat tabanındaki hafif gerileme çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Net faiz marjı çeyreksel bazda 58 baz puan artarak 3.0% olarak gerçekleşmiştir. Ancak kredi mevduat makasındaki iyileşme artan mevduat faizleri nedeniyle diğer bankalara göre daha sınırlı kalmıştır. Takipteki krediler rasyosu 10 baz puan azalarak 2.9% olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı beklentileri. Kredi ve mevduatlarda 17-20% büyüme, (Kobi kredileri: +29%, kurumsal krediler: +8%, bireysel krediler: +11%), takipteki krediler rasyosunda 10 baz puan artış, kredi karşılıkları: 79-81%, sabit net faiz marjı (TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileri dahil), ücret ve komisyon gelirlerinde 10-12% artış, toplam kredi riski maliyeti: 80baz puan, operasyonel giderlerde 14% artış, sermaye yeterlilik rasyosu: 14% ve sermaye getirisi ise 15-16% olarak modelleniyor. Hisse için hedef fiyatımızı 11,20 TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre 18% artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 3.0x F/K (Benzerlerine göre 46% iskontolu) ve 0.40x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2018 tahmini sermaye getirisi 14.3%’tür.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Hedef Fiyat: 15,20 Tavsiye: AL

Halk Bankası 2017 yılı dördüncü çeyrek için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 715 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %9 düşüşe, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %97 yükselişe işaret etmektedir.

Yıllık bazda net karda görülen güçlü artış, bankanın 2016 yılı 4Ç’de ihtiyatlılık amaçlı ilave genel karşılık ayırması nedeniyle daha yüksek gerçekleşen karşılık giderlerinin oluşturduğu baz etkisinden kaynaklanmaktadır.

4Ç’de bankanın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %31 ile güçlü artış gösterirken, önceki çeyreğe göre oldukça düşük gerçekleşen temettü gelirinin oluşturduğu baz etkisinin yanı sıra son çeyrekte mevsimsel olarak daha yüksek gerçekleşen faaliyet ve karşılık giderleri bankanın çeyreksel bazda net karına %9 düşüş getirmiştir.

Açıklanan 4Ç17 sonuçlarının hem bizim ve hem de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası hisseleri son 1 ayda BIST 100’e göre %5,4, banka endeksine göre %10,1 daha kötü performans göstermiştir. Halk Bankası için 15,20 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç17 – 15.02.2018

Halkbank 4Ç17 dönemi net kârını önceki çeyreğin %8,5 altında 715 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın bizim 690 milyon TL net kâr tahminimize ve piyasanın 739 milyon TL net kâr öngörüsüne paralel bir sonuç elde ettiği görülüyor. Bu sonuçla birlikte Halkbank’ın 2017 yılı net kârı %46 artarak 3.725 milyon TL’ye ve öz kaynak kârlılık oranı da %12,4’ten %15,8’e yükseldi.

Bankanın son çeyrekte TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinde 333 milyon TL artış olmasına rağmen dönem kârının önceki çeyreğin altında kalması öncelikle takipteki alacak karşılık giderlerinin %78 artmasından ve önceki çeyrekte yazılan 240 milyon TL temettü gelirinden kaynaklanıyor. Banka 4Ç17’de TÜFE’ye endeksli tahvil gelirlerindeki sıçrama nedeniyle net faiz marjında 50 baz puan kadar artış yakalamasına rağmen, özellikle daralan kredi mevduat getiri makası nedeniyle 2017’nin tamamında net faiz marjında önceki yıla göre 50 baz puanın üzerinde daralma ile karşılaştı. Bankanın güçlü tahsilat performansı sayesinde takipteki alacaklarının toplam tutarı sadece 163 milyon TL artarak 2017 sonunda 6,1 milyon TL’ye ve takipteki alacak oranı da 6 baz puan gerilemeyle %2,9’a geldi. Buna göre son çeyrekte takipteki alacak karşılık giderindeki artışın büyük ölçüde yaşlandırma etkisinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Buna bağlı olarak karşılıkların takipteki alacaklara oranı da dönem içerisinde 210 baz puan kadar artarak 2017 sonunda %78,3’e ulaştı.

Banka yönetimi ayrıca UFRS-9 kapsamında 300 milyon TL kadar karşılık rezervine ihtiyaç kalmayacağını ve bu tutarın bankanın sermaye oranlarını bozmayacak şekilde öz kaynaklara ekleneceğini vurguladı. Önceki çeyrek ile kıyaslandığında Halkbank’ın kredi artışının zayıfladığı son çeyrekte TL kredilerde %3,6 büyümeye karşılık, yabancı para kredilerin yataya yakın kaldığı gözleniyor. Bu sonuçlarla Halkbank’ın 2017 yılı kredi artışı kur etkisinden arındırılmış olarak %24,9 olurken, sektör ortalaması %17,6 oldu. 2017’de net faiz marjında gözlenen gerilemenin ardından Halkbank 2018’de yatay bir marj elde etmeyi hedefliyor.

Yeni yasa tasarısı kapsamında kamu mevduatının arttırılmasına odaklanılması ve ihtiyaç halinde repo amaçlı kullanılması planlanan 10 milyar TL tutarında bir kamu kuruluşundan borç alınan menkul kıymetler bu konuda destek verebilir. Halkbank ayrıca (i) kredilerde 17% , mevduatta %20% büyüme, (ii) komisyon gelirlerinde %10-12 artış (iii) faaliyet giderlerinde %14 artış ve (iv) takipteki alacakların yatay kalması ve paralelinde provizyon giderlerinde bir miktar artış bekliyor. Böylece öz kaynak kârlılık oranın %15-16 aralığında kalacağı öngörülüyor. 2017 sonuçlarının ardından bankanın kâr beklentilerini 2018 için %2,5 artışla 4,05 milyar TL’ye yükseltirken, 2019 beklentisini 4,6 milyar TL olarak koruyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 12,00 TL ve görüşümüz ‘Nötr’ olarak korunuyor.