Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Halkbank HALK...

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları

DENİZ YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 29.04.2019

Halkbank 26 Nisan Cuma günü 7 milyon adet daha hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bankanın almış olduğu 7 milyon adet hisse toplam ödenmiş sermayenin %0.56’sına denk gelmektedir. Bu hisseler için ortalama fiyat 5.88 TL seviyesinde gerçekleşirken 41.2 milyon TL ödenmiştir. Daha önce yapılan 7 milyon adetlik hisse geri alımı da dikkate alındığında toplam geri alım miktarı 14 milyon adede ulaşmıştır. Bu 14 milyon adet hisse ortalama 6.12 TL fiyattan geri alınmıştır. Hatırlatmak gerekirse banka 70 milyon adede kadar hisse geri alımı yapabileceğini açıklamıştı. Haberin hisse fiyatı üzerinde kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 25.04.2019

(=) Halk Bankası (HALKB): Banka ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi’nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında, süresiz, en erken 5. yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip, sabit faizli, ilk faiz ödemesi 5. yılın sonunda ödenecek şekilde 900 mn € tutarında İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşmasının imzalandığı ve işlemin tamamlandığı açıklandı. Yorum: 900 mn € tutarındaki sermaye benzeri kredinin Halk Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosuna yaklaşık 250 bp artış getireceğini tahmin ediyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle Halk Bankası’nın konsolide olmayan ana sermaye yeterlilik oranı %10,7 düzeyindedi.

Halkbank Sermaye Benzeri Kredi Kullanılması Hakkında Açıklama Yaptı – 24.04.2019

Bankamız Yönetim Kurulunca, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi kullanılması hususunda Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu yetki kapsamında Bankamız ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında, BDDK’nın 19.04.2019 tarihli onayı ile; süresiz, en erken 5. yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip, sabit faizli, ilk faiz ödemesi 5. yılın sonunda ödenecek şekilde 900 milyon Euro tutarında BDDK’nın “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi hükümleri uyarınca İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmış olup bugün (24.04.2019) itibarıyla işlem tamamlanmıştır.

 

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Haber Yorum – 17.04.2019

Halkbank (HALKB), yurtiçinde veya yurtdışında bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli ol arak satış yoluyla, İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvil, borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi ve/veya İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz kredi kullanılması, yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz olmak üzere kullanılacak kredi için 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında, ihraç edilecek borçlanma araçları için ise 10 milyar Türk Lirası tutarında; yurt dışında ilave ana sermaye niteliğini haiz ihraç edilecek borçlanma araçları ve/veya kullanılacak kredi için de toplam 2 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarında Sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı ve sermaye benzeri kredi ile ilgili Genel Müdürlüğü’nü yetkilendirmiştir. Yeni ihracın ana sermaye yeterliliği rasyosunu yaklaşık 470 baz puan pozitif etkilemesi beklenmektedir (Pozitif)

 

Fitch, Halkbank’ı Negatif İzlemeden Çıkardı – 28.03.2019

Fitch, Halkbank’ın kredi notunu teyit ederken, bankanın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı. Fitch’ten yapılan açıklamada, “Bankanın finansal kapasite notunun negatif izlemeden çıkarılması, Fitch’in Halkbank’ın bağımsız kredi profiline yönelik ABD’deki potansiyel soruşturmalara ilişkin anlık risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmesini yansıtmaktadır” dendi.

 

AK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank, 4Ç18 net kârını 317 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan veri 317 milyon TL olan ortalama piyasa tahmini ile aynı ve bizim 335 milyon TL net kâr beklentimizin hafif altında görünüyor. Böylece bankanın 2018 net kârı yıllık %32 gerileme ile 2,5 milyar TL olurken, öz kaynak kârlılık oranı %9,2’de kaldı (2017’de %15,8). 4Ç18 sonuçları yurtdışı şube kaynaklı 225 milyon TL’lik vergi alacağı oluştururken, diğer taraftan 264 milyon TL serbest karşılık ve 353 milyon TL tutarında diğer karşılık ayrılması net kârı baskıladı.

Temel bankacılık tarafında (i) yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle (Tüfe’ye endeksli tahvil getirisindeki artışa rağmen) net faiz marjının daraldığı ve (ii) faaliyet giderlerinin önceki çeyreğe göre %23 artması net kârı baskıladı. Buna karşılık,

(i) Hazine faaliyetleri tarafında 189 milyon TL kâr önceki çeyrekte 99 milyar TL zarar,

(ii) TL’deki değerlenme kaynaklı olarak genel karşılık ihtiyacının azalması ve net karşılık maliyetinin 131 baz puandan 78 baz puana gelmesi ve

(iii) komisyon gelirlerinin önceki çeyreğe göre %18 artması kârlılığı olumlu etkiledi.

4Ç18 sonuçlarının ardından Halkbank için net kâr beklentimizi 2019 için %10 artışla 2,75 milyar TL’ye ve 2020 için %3 artışla 4,1 milyar TL’ye yükselttik. Hisse için 12 aylık fiyat hedefi 8,50 TL ve ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

ŞEKER YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank (HALKB) 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 317 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4.6 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 272 milyon TL olan tahminimizin %16 üzerinde ve 317 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 2,522 milyon TL olup geçen yıla göre %32,3 azalarak %9,3 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Hisse için hedef fiyatımızı 7,73 TL olup % 6 artış potansiyeli bulunmaktadır. TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Güçlü ücret ve komisyon gelirleri, marjlarda sınırlı daralma, 264 milyon TL muhtemel riskler için ayrılan karşılık, yurtdışı şubeler kaynaklı 260 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi, yabancı para mevduatlardaki kuvvetli artış, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı 60 baz puan artış, güçlü tahsilat performansı ve göreceli zayıf çekirdek sermaye rasyosu çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Kredi mevduat makasındaki göreceli sınırlı daralmaya paralel olarak hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halk Bankası (HALKB) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere yakın net kar (=) Halk Bankası 2018 yılı dördüncü çeyrek için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 317 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %4,6 artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %55,7 düşüşe işaret etmektedir.

4Ç18’de bankanın kredi-mevduat makasında görülen düşüşe rağmen, çeyreksel bazda %134 artan TUFEX gelirleri, net faiz gelirlerindeki düşüşü sınırlamıştır. Ayrıca 4Ç18’de 189 mn TL düzeyinde gerçekleşen net ticari kar ve komisyon gelirlerindeki %18’lik artış, çekirdek gelirlerde %17 düzeyinde artış sağlamıştır. 4Ç18’de 414 mn TL tutarında serbest karşılık ayırma kararı alan bankanın karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %25,0 artarken, aynı dönemde faaliyet giderlerinin %23 artması, vergi öncesi karı (%-73,0) olumsuz etkilemiştir. Ancak 4Ç’de kaydedilen ertelenmiş vergi geliri (net etki: 225 mn TL) net karı desteklemiştir.

Bankanın 4Ç’de Takipteki Krediler Oranı %3,3’e ulaşırken, aynı dönemde özkaynak karlılığı %9,3’e geriledi. Açıklanan 4Ç18 net karının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Halk Bankası için 9,40 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Halkbank HALKB Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Halkbank beklentilerle tam uyumlu olarak son çeyrekte 317mn TL net kar açıklarken, %4.4 oranında bir özkaynak getirisi elde etti. Diğer bankalara benzer biçimde bu çeyrekte serbest karşılık ayrıldı ve toplam serbest karşılık tutarı 414mn TL’ye yükselmiş oldu. Net karı Bahreyn şubesi operasyonlarına bağlı olarak elde edilen vergi karşılığı iptali desteklerken, güçlü tahsilat ve aktif satış gelirleri de destekleyiciydi. Banka kredi tarafında rakiplerine göre daha sınırlı bir daralma yaşarken, mevduatlarını TL tarafta %3.2, YP tarafta ise dollar bazında %19,2 oranında artırarak Kredi/Mevduat oranını %101 seviyesine çekti. YP mevduata yönelim sonucunda bankanın YP alınan kredilerinde önceki çeyreğe göre 900mn dolar tutarında bir gerileme göze çarpmaktadır. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinde göreülen önemli artış net faiz marjını çeyreksel bazda sınırlı da olsa -17bp- gerilemekten kurtaramazken, bankanın TCMB fonlamayı %24’e yakın maliyet seviyesiyle aktif biçimde kullanmaya devam etmesi de marjı baskı altında tutmaya devam etti. Takipteki alacak oranı %2,7’den %3,3’e yükselirken, yakın izlemedeki krediler oranı %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Banka 2019 yılında rakip banka beklentilerinin üzerinde bir kredi ve mevduat büyümesi hedeflerken, takipteki alacaklar oranının %4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Hisse için “Tut” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.