Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akbank AKBNK ...

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve YorumlarıAkbank AKBNK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların AKBNK hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber – 09.04.2020

Akbank’ın (AKBNK) 1 Nisan 2020’de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin – akordiyon özelliği ile birlikte – çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020’ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon dolara yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro). Kredinin yenileme oranı ise %80’den %86 seviyesine yükselmiştir.

Akbank Sendikasyon Kredisi Hakkında Açıklama Yaptı – 08.04.2020

İlgi’de kayıtlı açıklamamızda; Bankamızın 1 Nisan 2020’de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin – akordiyon özelliği ile birlikte – çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020’ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon ABD Doları’na yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro).

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber – 24.02.2020

Akbank (AKBNK) yönetim kurulu 2019 yıl sonu net dağıtılabilir dönem karından nakit kar payı dağıtılmamasını 23 Mart tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir (Nötr).

Akbank Temettü Ödemesi Yapmayacak – 21.02.2020

KAP Açıklaması: Bankamızın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Bununla birlikte; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL’lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmaması, 240.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e aktarılması hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Kapanış (TL) : 8.26 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 42952 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 39.76 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.07

Akbank 2019’un son çeyreğinde TL 1,330 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,278mn ve bizim beklentimiz olan TL 1,295mn’un biraz üzerinde gerçekleşmiş durumda. Akbank son çeyrekte %10yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaştı, tüm yıl öz kaynak karlılığı ise %11 olarak gerçekleşerek bankanın 2019 başında verdiği %12’nin üzerinde kalma hedefinin altında kaldı. Düşük kredi büyümesinin yanında Telekom kredisi ve takibe atılan diğer krediler için ayrılan karşılıklar 2019’un performansını olumsuz etkilemişe benziyor. Son çeyrek karşılıkların bizim beklentilerimizin üzerinde gelmesine karşın bankanın ana faaliyet gelirlerinin kuvvetli seyretmesi ve tahsilatların iyi performansı karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu.

Yönetim daha ince Ocak başında verdiği 2020 marjların %4 ve üzerinde kalması beklentisini (2019’a göre yatay bir görünüm) 40-50 baz puan artışa revize ederek 2020 marjlarının daha iyi olacağı sinyalini verdi. Bankanın takip oranı üçüncü çeyreğe göre 60 baz puan artarak solo bazda %7.3, konsolide olarak ise %6.6 olarak gerçekleşti. Son çeyrekte takibe atılan kredilerde hızlanma olurken, risk maliyet de yükselerek solo 325 baz, konsolide olarak 281 baz puan olarak gerçekleşti. Bu anlamda 2019 için verilen 300 baz puanın altında kalma hedefi (konsolide olarak) tutturulmuş oldu. Genel olarak bankanın marjlar ile ilgili verdiği revizyon rakamının olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Bankanın 4Ç19 sonuçlarının piyasada nötr etki yapmasını bekleriz. Marjlardaki olumlu görünüm ve 2020 hedefinin yukarı yönlü revizyonunu piyasa olumlu olarak fiyatlayacaktır. Aktif kalite de sie son çeyrekte görülen hızlanma her ne kadar beklentiler dâhilinde de olsa bankanın kurumsal ve ticari kredilerinde olan yeniden yapılandırmalara oldukça hassas olduğunu ve bu kredilerin gelecekteki performanslarının önemli olduğunu gösteriyor. Yine de ikinci gruptan takip gruplarına geçişlerin yavaşlaması önemli bir normalleşme göstergesi. Banka için AL tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Tahminlerimizin üzerinde çekirdek gelirlere karşın beklentilere paralel net kar… Akbank’ın 4Ç19 net dönem karı bizim ve piyasa beklentisine paralel 1,33 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç’de net faiz gelirleri tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, net ticari zarar beklentimizin altında kalarak bankanın çekirdek gelirlerine güçlü artış getirdi. Bununla birlikte, çeyreksel %70,0 yükseliş göstererek beklentimizin üzerinde oluşan karşılık giderleri bankanın net karının 4Ç’de beklentiler paralelinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Son çeyrekte sektör ortalamasının üzerinde TL kredi büyümesi elde eden Akbank, TL mevduat hacminde %10,6 düzeyinde artış kaydetti. Diğer yandan, 4Ç’de gerçekleşen intikaller ile birlikte bankanın TKO’su banka yönetimi tarafından hedeflenenin üzerinde artış gösterirken, LYY’de değer düşüklüğü nedeniyle oluşan giderin de olumsuz etkisi ile özkaynak karlılığı %10,9 düzeyinde gerçekleşti (2019 hedef: =>%12). Piyasa beklentileri paralelinde gelen 4Ç finansal sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 9,70 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TL kredi büyümesindeki hızlanmaya karşılık YP krediler daralmayı sürdürdü – Akbank’ın yılın son çeyreğinde TL kredi hacmi tüketici ve ticari krediler öncülüğünde çeyreksel %8,8 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 4Ç’de tüketici kredilerinde bir önceki çeyreğe göre %11,3 büyüme elde eden bankanın, ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık %20,0 artış kaydetti. Diğer yandan, bankanın önemli bir kısmı (%74,0) proje finansmanı ve dış ticaret kredilerinden oluşan YP kredi hacmi ise son çeyrekte daralmaya devam ederek 2019’da toplamda yıllık %11,3 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca bankanın net faiz marjını destekleyen diğer önemli aktif kalemlerinden menkul kıymet portföyü (MDP) 4Ç’de de büyümeyi (ç/ç:+%9,0) sürdürerek 84 mlr TL’ye ulaşırken, MDP portföyünde TL varlıkların ağırlığı %57’den %58’e çıktı. Pasif tarafta ise, güçlü kredi büyümesine paralel bankanın 4Ç’de TL mevduat hacmi %10,6 artış kaydetti.

İyileşen kredi-mevduat makası net faiz gelirlerini destekledi – 4Ç’de enflasyon düzeltmesi nedeniyle TÜFEX gelirleri çeyreksel %8,8 düşüş göstermesine karşın, yükselen kredi-mevduat makası bankanın net faiz gelirlerine bir önceki çeyreğe göre %15,0 artış getirirken, beklentimizin %9,0 üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, bankanın TÜFEX harici menkul kıymet getirileri destekleyici olmaya devam etti. Bankanın MDP portföyünde TL varlıkların %45’ini oluşturan sabit faiz oranlı menkul kıymetlerin ortalama vadesi 1,5 yıl iken, neredeyse tümü sabit faizli varlıklardan oluşan YP varlıkların ortalama vadesi 3,5 yıldır. 2020 yılında düşmeye devam eden faiz ortamında bu portföy kompozisyonun bankanın net faiz marjını desteklemeye sürdüreceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca 2019 yılında hedeflenin üzerinde net faiz marjı açıklayan banka yönetimi, ocak ayında %5,0 düzeyine ulaşan net faiz marjında 2020 yılı boyunca kademeli düşüş olabileceğini belirtti.

Aktif kalitesinde kötüleşme hedeflenenin üzerinde – Akbank’ın 2019 yılında Takipteki Krediler Oranı (TKO) konsolide bazda çeyreksel bazda 60 bp, yıllık 300 bp artarak %6,6 düzeyine ulaştı (solo: %7,3). Banka yönetimi 2019 sonu için %6,0 düzeyinin altında TKO hedefliyordu. 4Ç’de büyük ölçekli ticari kredilerin sınıflamasındaki değişiklik bankanın TKO’suna 90 bp artış getirirken, donuk alacaklardan kayıt silme (1,1 mlr TL) ve takipteki portföy satış satışı (714 mn TL) ise TKO’da 70 bp düşüş sağladı. BDDK yaptığı düzenlemede, Grup 5’teki sorunlu kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı için kayıttan düşülmesi imkânını getirmişti. 2020 yılında yeni intikallerin azalmasını bekliyor ve risk maliyetinde iyileşme öngörüyoruz. Öte yandan, son çeyrekte LYY (Otaş kredisi için kurulan şirket) için değer düşüklüğüne ilişkin karşılık gideri kaydetmeye devam eden bankanın 2019 yılında LYY için ayırdığı toplam karşılık tutarı 939 mn TL olup, 2019 yılsonu özkaynak karlılık oranına etkisi 1,5 yüzde puan negatif etkisi bulunmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak banka yönetiminin özkaynak karlılığı hedeflenenin (=>%12) altında %10,9 düzeyinde gerçekleşti.

Değerleme ve öneri – Akbank için 2020 yılı net kar tahminimizi 7,8 mlr TL olarak koruyoruz. Banka için 9,70 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi değiştirmiyor, Akbank’ı model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Bankacılık hisseleri arasında yüksek likidite, ihtiyatlı karşılık politikası ve yüksek verimlilik rasyolarına sahip olması nedeniyle Akbank’ı beğenmeye devam ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Akbank 4Ç19’da beklentimiz olan 1,318mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,288mn TL’ye paralel 1,330mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %5 düşüş ve yıllık bazda %27 artış göstermiştir). Banka 4Ç19’da LYY yeniden değerlemesine ilişkin 250mn TL karşılık ayırmıştır. 2019 yılı net karı 5,417mn TL olarak gerçekleşirken yıllık özkaynak karlılığı %11 seviyesindedir. 2019 yılında LYY’ ye ilişkin ayrılan toplam 940mn TL tutarında karşılığa göre düzeltilmiş özkaynak karlılığı %12.9 olarak hesaplanmaktadır. Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %15 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 67 baz puan olarak gerçekleşmiştir.

TL krediler çeyreksel bazda %8.1 artış gösterirken hem tükeciti hem ticari kredilerdeki ivmelenme artışta etkili olmuştur. YP krediler ise aynı dönemde reel bazda %5.4 düşüş göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatlar çeyreksel bazda %10.6 artış gösterirken, YP mevduatlar aynı dönemde %5 gerilemiştir.

Takipteki krediler oranı %7.3 olurken (3Ç19: %6.7), Banka’nın net risk maliyeti 480 baz puan seviyesine yükselmiştir (çeyreksel bazda 178 baz puan artış). Sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 4Ç19 sırasıyla %21.0 (3Ç19: 20.8) ve %18.1 (3Ç19: %18) olarak gerçekleşmiştir. Akbank için hisse başına 10.46 TL hedef fiyatımızı ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Akbank (AKBNK) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 1,330 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4,9 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,304 milyon TL olan tahminimizin ve 1,288 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 ve %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 5,417 milyon TL olup geçen yıla göre %4,8 azalarak %11,0 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, komisyon gelirleri, ticari zarar ile beklentilerden yüksek gelen kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki güçlü toparlanma, TL bireysel krediler büyümesinde hızlı artış, TGA rasyosunda artış (+60 baz puan) ve sermaye yeterliliği rasyosunda iyileşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Banka 2020 bütçesinde herhangi bir revizyona gitmemiştir ancak net faiz marjı beklentisinde 40-50 baz puan yukarı yönlü potansiyel olabileceğini belirtmiştir. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 10,39 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 5,4x F/K (Benzerlerine göre %15 primli) ve 0,69x F/DD çarpanlarıyla ve %13,8 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

3Ç19 sonuçlarını 1,330 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %5 ve %58 gerilemeyi göstermektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,330 milyon TL’ye paralel ve piyasa beklentisi olan 1,288 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç19’da kredi portföyü, çeyreksel bazda, %6 büyüdü. TL krediler %9 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %4,5 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, tüketici kredileri ve kredi kartları kredilerinde, sırasıyla, %9, %11 ve %6 büyüme kaydedildi. Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %8 büyüdü. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %10 artış kaydederken, YP menkul kıymetler yatay kadlı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %49’dan %47’a, değişken faizli menkul kıymetlerin payı %9’den %8’a geriledi ve sabit kuponlu menkul kıymetlerin payı %42’den %45’e çıktı. TL menkul kıymetlerin (TÜFE endeksli menkul kıymetler hariç olmak üzere) ortalama faizi %17 olup, ortalama vadesi yaklaşık 1,5 yıldır.

Akbank, 4Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (4Ç19: 403 milyon TL, 3Ç19: 442 milyon TL), azalan TL fonlama maliyetleri ve swap maliyetleri (4Ç19: 746 milyon TL, 3Ç19: 765 milyon TL) sonucu swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %16 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 87 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %5.2 olarak kaydedildi. 2019 yılındaki swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı %4,24 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %26 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu. Takipteki krediler oranı %6,6 olarak gerçekleşti. (9A19: %6) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 30 baz puan azaldı ve %13,2 olarak kaydedildi. 4Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 462 baz puan olurken, bu değer 3Ç19’da 2225 baz puan idi. 2019’da net kredi maliyeti 281 baz puan olarak gerçekleşti. Ayrıca, 4Ç19’da Akbank LYY için yaklaşık 940 milyon TL tutarında karşılık ayırdı ve bunun özkaynak karlılığına %1,5 negatif etkisi oldu.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber Yorum – 27.01.2020

Kapanış (TL) : 8.76 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 45552 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 39.37 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.16

Hazine’den sigorta aracılık faaliyetleri nedeniyle Akbank’a ceza. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Müdürlüğü Akbank’ı sigortacılık kanunu 32. Maddeye aykırılık nedeniyle TL 84.7mn ceza verirken bankanın sigorta aracılık faaliyetlerinin 15 gün durdurulmasına karar verdi. Akbank erken ödeme yaparak %25 iskontodan yararlanacak ve sonuçta TL71mn ceza ödemiş olacak. Bu rakam bankanın 2020 beklenen karının %1’ine karşılık geliyor. Banka söz konusu karar için Hazine’nin ilgili müdürlüğüne itirazını yapacak. Akbank için olumsuz diğer benzeri yapıları olan Bankalar için de potansiyel olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

Sigortacılık Kanunu 32. Madde:  İyiniyet

             MADDE 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.

             (2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

             (3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.

             (4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

             (5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber Yorum – 16.01.2020

Kapanış (TL) : 8.79 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 45708 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 39.26 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.77

Akbank’ın kurumsal olmayan ortakları bankanın TL 101mn nominal hissesini (banka sermayesinin %1.9’una karşılık geliyor) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışa koydu.

Bloomberg’de yer alan bir habere göre Akbank’ın kurumsal olmayan ortakları bankanın TL 101mn nominal hissesini (banka sermayesinin %1.9’una karşılık geliyor) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışa koydu. Satışın TL 8.45 hise değeri üzerinden yapıldığı haberi aynı kaynaktan paylaşılmış durumda. Bankanın dünkü piyasa kapanışına göre işlem fiyatının %4 civarında iskontolu olduğunu görüyoruz. İşlemden önce bankanın ana ortağı olan Sabancı Holding’in Akbank’taki payı %40.8, aile üyelerinin ise yaklaşık %8 düzeyinde bulunuyordu. Her ne kadar ana ortak satışları piyasa tarafından çok olumlu karşılanmasa da işlemin hızlı tamamlanması ve ıskontonun düşük olması buradaki olumlu noktalar. Şu ana kadar satış ile ilgili holding veya bankadan resmi bir açıklama yapılmadı. Hafif olumsuz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber Yorum – 16.01.2020

(=) Akbank (AKBNK): Bloomberg haberine göre, Akbank’ta azınlık hissedarlarının 101,1 mn lot büyüklüğünde hisse satışı gerçekleştirecekleri belirtildi. Bu rakam şirketin %1,9’una tekabül etmektedir. Hisselerin satış fiyatının 8,45 TL olarak belirlendiği belirtildi. Kaynak: Bloomberg HT Yorum: Söz konusu satış fiyatı son kapanış fiyatına göre %3,9 iskontoya işaret etmektedir. Haberin hisse fiyatı üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 08.01.2020

Kapanış (TL) : 7.8 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 40560 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.67 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.21

Akbank 2020 bütçe tahminlerini yaptığı toplantı ile analistlerle paylaştı. Toplantıda paylaşılan tahminlerin ana hatlarını özetleyecek olursak;

Akbank, 2020 yılında %4 düzeyinde bir GSMH büyümesi beklerken, enflasyonun sene sonuna doğru %9 seviyelerine gerileme potansiyeli olduğunu paylaştı. Banka 2020 yılı için TL kredilerde %20’ye yakın bir büyüme beklerken, döviz kredilerinde ise düşük tek haneli bir büyüme beklemekte.

Marjlar; Banka 2019 yılını yüksek bir marj seviyesi olan %5’ten kapatırken, bu yüksek marj seviyesinin yıl içinde kademeli olarak gerileyerek %4 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Senenin en yüksek marj seviyesi birinci çeyrekte görülecek. Banka düşen fonlama maliyetlerini yansıtırken, kredi getirilerinin de yıl İçinde düşeceği ve marjları kademeli olarak aşağıya çekeceğini belirtti. Bankanın marj öngörülerinin bizim beklentimizin biraz üzerinde olduğunu belirtelim.

Ücret ve komisyon gelirleri: Akbank,2020 yılında net ücret ve komisyon gelirlerinin yüksek tek haneli büyüme performansı gerçekleştireceğini öngörüyor. Bu beklenti bizim tahminimizin biraz üzerinde. Özellikle ödeme sistemlerine bağlı olmayan komisyon gelirlerindeki %20 civarında beklenen büyüme nedeniyle bu farkın oluştuğunu düşünüyoruz.

Faaliyet giderleri: Akbank, 2020 yılında faaliyet giderlerinin %15 civarında artmasını bekliyor. Bu rakam bizim beklentimiz olan %12’nin biraz üzerinde. Özellikle pazarlama giderleri, tasarruf mevduat sigorta prim artışları ve amortisman giderleri bu artışın ana tetikleyicileri olacak. Bununla beraber banka yine de maliyet etkin yapısını yeni yılda da sürdürecek.

Aktif kalite: Akbank, 2019 yılını %6 ile %7 arasında bir yerde bir takip oranı ile kapattı. Bu seviyenin 2020 yılında %6’nın altına gelmesi bekleniyor. Takibe atılan kredilerde beklenen yavaşlama ile özellikle perakende ve kobi kredilerde tahsilat sürecindeki beklenen iyileşme aktif kalitenin düzelmesini hızlandıracak. 2019 yılı risk maliyet seviyesi 260 baz puan seviyesinde olurken, bunun yeni yılda 200 baz puan civarına gerilemesi bekleniyor. Risk maliyetindeki her 100 baz puanlık düşüş öz kaynak karlılığını 300 baz puan artırıyor. Bankanın aktif kalite görünümdeki beklentileri genel olarak bizim tahminlerimizle uyumlu gözüküyor.

Sonuç olarak bankanın 2020 yılında beklediği öz kaynak karlılık oranı %15’ler civarında. Bu bizim beklentimize göre 100 baz puan daha iyi bir seviye. Akbank’ın 2020 yıılı tahminlerinin ima ettiği net kar büyümesi %35’in üzerinde iken bizim tahminimiz %30 civarında. Bu nedenle bankanın 2020 beklentiileri ile ilgili olan piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekleriz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 08.01.2020

Akbank (AKBNK) 2020 yılı için göreceli iyimser operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka TL kredilerde yüksek %10’lu seviyede büyüme, yabancı kredilerde dolar bazında düşük tek haneli büyüme ve mevduatlarda kredi büyümesine paralel büyüme, >4% seviyesinde net faiz marjı, komisyon gelirlerinde yüksek tek haneli artış, faaliyet giderlerinde enflasyon üstü artış (orta %10’lu büyüme), ve orta %10’lu seviyede özkaynak getirisi bekliyor. Aktif kalitesi tarafında ise TGA rasyosu ve net toplam kredi riski maliyetinin sırasıyla paraleldir (Hafif Pozitif).

Akbank 2020 Yılına dair Beklenti ve Değerlendirmelerini Açıkladı – 07.01.2019

Akbank, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 10uncu maddesi kapsamında, Bankanın geleceğe yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Değerlendirme kalemleri aşağıdaki şekilde oldu:

  • TL Kredi Büyümesi: Yüksek %10’lu seviye
  • YP Kredi Büyümesi (USD): Düşük tek haneli
  • Kaldıraç: > 8x
  • Özsermaye Karlılığı: Orta %10’lu seviye
  • Net Faiz Marjı (swap düzeltilmiş): ≥%4,0
  • Net Ücret ve Komisyon Artışı: Yüksek tek haneli
  • Operasyonel Giderler Artışı: Orta %10’lu seviye
  • Operasyonel Giderler/ Gelirler (1): ≤%34 (CIR Operasyonel Gid./Gelir hesaplamasında; 1&2. Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı etkisi hariçtir.)
  • Takipteki Krediler Oranı: <%6
  • Net Kredi Maliyeti: ~ 200 bps

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 26.12.2019

Kapanış (TL) : 8.23 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 42796 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 51.12 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.51

Akbank takip hesaplarında izlediği TL 714.5mn’luk bir kredi portföyünü TL 32.8mn’a sattığını duyurdu. Tahsil oranının %4.6 gerçekleşerek yakın geçmişteki benzer satışlardaki seviyeye yakın oluştuğunu görüyoruz. Satılan portföylerdki karşılık oranlarına bağlı olarak banka son çeyrekte bu satışın karını finansallarına yansıtacak.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Kapanış (TL) : 7.13 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 37076 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 61.45 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.82

AKBNK 3Ç19 Sonuçları: Akbank 2019’un üçüncü çeyreğinde TL 1,397 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa ve İş Yatırım beklentisi olan TL 1,238mn’un üzerinde gerçekleşmiş durumda. Akbank üçüncü çeyrekte %11.2 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaştı ki bu rakam ikinci çeyreğe göre 70 baz puan yukarıda. Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerin altında gerçekleşen takibe atılan krediler için ayrılan karşılık giderleri olarak gösterilebilir.

Her ne kadar ana faaliyet gelirleri de beklentilerimizin üzerinde gelse de özellikle BDDK’nın bankalardan TL46milyarlık bir krediye takibe atmalarını istediği bir dönemde karşılık giderlerinin oldukça kontrol altında tutulduğunu görüyoruz. Net faiz marjı çeyrekte 29 baz artış göstermiş durumda. Bunun, bankanın TÜFEX gelirleri için baz teşkil eden enflasyon oranını %12’den %10’a çektiği ve swap maliyetlerinin bir önceki çeyreğe göre yükseldiği bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtelim. Düşen TL fonlama maliyetleri bankanın marjlarını olumlu etkilemeye devam ediyor. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri ve faaliyet giderlerinde hedeflenen enflasyon oranında artış doğrultusundaki gelişim karlılığı destekleyen diğer faktörler. Bunun yanında aktif kalite seyrinin de beklenenden daha iyi olması karın daha güçlü gelmesinin önemli nedenlerinden biri.

Akbank’ın beklentilerden daha iyi gerçekleşen karlılık, marj ve aktif kalite gelişimi olumlu karşılanacaktır. Aktif kalitede beklentilerden iyi devam eden görünüm ile özellikle marjlar konusundaki çok zor bir dönemin başarıyla atlatılması bankanın son çeyrekte karlılığının görece artışı açısından iyi bir potansiyel teşkil ediyor. Banka için AL tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 1,397 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %9 ve %5 artışı göstermektedir. Açıklanan net kar rakamı, piyasa beklentisi ve beklentimiz olan 1,284 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. Tahminimizdeki sapmanın altında yatan ana neden beklentilerden daha düşük gerçekleşen provizyon giderleridir. 3Ç19’da kredi portföyü, çeyreksel bazda, %2 daraldı. TL krediler %0,6 daralırken, YP krediler, ABD doları bazında, %9 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, çeyreksel bazda, %1 azalma kaydedilirken, tüketici kredileri ve kredi kartlarında, sırasıyla, %2,6 ve %5,6 büyüme gerçekleşti.

Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %17 büyüdü ve TL-bazlı menkul kıymetlerin payı 6A19’daki seviyesi olan %50’den 9A19’da %57’ye yükseldi. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %59’dan %49’a, değişken faizli menkul kıymetlerin payı %11’den %9’a geriledi ve sabit kuponlu menkul kıymetlerin payı %30’dan %42’ye çıktı. Yeni alınan menkul kıymetlerin ortalama faizi %19 olup, ortalama vadesi yaklaşık 1,5 yıldır.

Akbank, 3Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (3Ç19: 442 milyon TL, 2Ç19: 589 milyon TL) ve artan swap maliyetlerine (3Ç19: 770 milyon TL, 2Ç19: 656 milyon TL) rağmen, iyi yönetilen TL fonlama tabanı sayesinde, swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 44 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %4,33 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %29 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu. Takipteki krediler oranı %6 olarak gerçekleşti. (6A19: %4,5) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 70 baz puan arttı ve %13,5 olarak kaydedildi. 3Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 254 baz puan olurken, bu değer 2Ç19’da 217 baz puan idi. 9A19’da net kredi maliyeti 225 baz puan olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Stratejik adımlar sonucunda artan menkul kıymet getiri oranı net faiz marjını destekledi (=)

Akbank’ın 3Ç19 net dönem karı, tahminlerimizin %14,1 altında gerçekleşen karşılık giderleri sonucunda beklentimizin %16,8 üzerinde 1,40 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa ortalama net kar beklentisi ise 1,28 mlr TL düzeyinde oluşmuştu. Akbank’ın temel olarak 3Ç’de zayıf kredi büyümesine karşın sektör ortalamasının üzerinde mevduat büyümesi elde etmesi dikkat çekmektedir. Özellikle 3Ç’de bankanın TL menkul kıymetler portföyünde stratejik adımlar atması net faiz marjına olumlu katkı sağladı. 3Ç’de bankanın aktif kalitesinde sektöre paralel gözlemlenen bozulmanın 4Ç’de yavaşlamasını ve ayrıca TL kredi-mevduat makasındaki belirginleşmesini beklediğimiz iyileşmenin bankanın karlılığına olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelen 3Ç19 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 8,60 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

3Ç’de toplam kredi hacmi hafif daralırken, TL menkul kıymet portföyü büyüdü – Akbank’ın 3Ç’de ihtiyaç kredileri öncülüğünde büyüme elde etmesi TL kredi hacmini (ç/ç:+%1,7) olumlu etkilerken, YP kredilerde görülen %7,6’lık daralma toplam kredi hacmini olumsuz etkiledi. Zayıf seyreden kredi büyüme performansına karşın sektör ortalamasının üzerinde hem TL (+%7,2) hem de YP (+%4,2) mevduat büyümesi elde eden bankanın 3Ç’de TL menkul kıymet portföyünün arttığı gözlemlenmektedir. Bankanın 2Ç’de %50,0 düzeyinde olan toplam portföy içerisindeki TL menkul kıymet ağırlığı %57,0’ye ulaşırken, TL MDP içerisinde TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerinin payının %59,0’dan %%49,0’a geriledi. Böylece gerileyen faiz oranları ile birlikte bankanın portföyünde sabit getirili menkul kıymetlerinin (ağırlığı %30,0’dan %42,0’e yükseldi) artış göstermesi net faiz marjını destekledi.

Enflasyon güncellemesine karşın, artan menkul kıymet getiri oranı net faiz marjını olumlu etkiledi – Bankanın 3Ç’de menkul kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullandığı enflasyon tahminini 3Ç’de %12’den %10’a revize etmesi net faiz marjını yaklaşık 35 bp olumsuz etkiledi. Ancak faiz indirimlerinin ardından gerileyen mevduat maliyetlerinin yanı sıra bankanın 3Ç’de menkul kıymet portföyünde yaptığı stratejik değişiklikler sonucunda getiri oranlarının yükselmesi net faiz marjı için destekleyici oldu. 4Ç19’da da mevduat maliyetlerindeki gerilemenin devam etmesi sonucunda kredi-mevduat makasındaki iyileşmenin daha da artmasını bekliyoruz.

TKO %6,0’ya ulaştı, yılsonu hedef değişmedi – BDDK’nın takibe alınmasını önerdiği krediler için Akbank’ın önemli bir kısmı için 3Ç’de adımlar atmasının ve zayıf kredi büyümesinin etkisi ile 3Ç’de TKO yıl sonu için banka yönetiminin hedeflediği seviye olan konsolide bazda %6,0 (solo: %6,7) ’ya ulaşmış oldu. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı sektördeki genel trende paralel %59,2’den %58,1’e geriledi. Dolayısıyla 3Ç’de tahminimizin %14,1 altında gerçekleşen karşılık giderleri (1,6 mlr TL) banka için net kar beklentimizin daha yüksek gerçekleşmesini sağladı. 4Ç’de gerçekleşmesini beklediğimiz kredi büyümesinin etkisi ile bankanın TKO’sunun sınırlı değişim göstereceğini ve banka yönetimi tarafından hedeflenen düzeye (%6,0) yakın gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

AKBNK 3Ç19: TGA rasyosunda artışa rağmen beklentilerin üzerinde sonuçlar…
Akbank 3Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,397 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda:+ %9,3). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,224 milyon TL olan tahminimizin ve 1,284 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,088 milyon TL olup geçen yıla göre %11,9 azalarak %11,0 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerden hafif zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri, kredi karşılıkları ve beklentileri aşan ticari zarar ve diğer gelirler sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 2019 bütçesinde herhangi bir revizyona gitmemiştir.

Kredi mevduat makasındaki toparlanma, takipteki krediler rasyosunda beklentilerimizi aşan artış (+160 bp), tüketici kredilerindeki güçlü artışa rağmen zayıf TL kredi büyümesi, TL menkul kıymetlerde artan pazar payı ve güçlü sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarıyla hesapladığımız ve 9,44 TL olan hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 6,55x F/K (Benzerlerine göre %22 primli) ve 0,71x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Bütçe beklentisinin üzerinde net faiz marjı. Düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 32 bp iyileşerek %4,4 olarak gerçekleşmiştir. (Bütçe: 3.5%). Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki azalma (-%25) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası çeyreksel bazda 28 bp iyileşme göstermiştir. Banka Tüfe endeksli kağıtlar için kullandığı ve 12% olan beklentisini geriye dönük olarak 10% olarak revize etmiştir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yavaşlama. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel olarak %0,3 daralmıştır. Ancak 12 aylık artış oranı %37,6 olup %20 bütçenin bir hayli üzerindedir.

TGA rasyosu enerji sektör kredilerinin TGA olarak yeniden sınıflandırılmasının da etkisiyle çeyreksel bazda 160 baz puan artarak %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. (Bizim beklentimiz: %6,0, Bütçe yıl sonu beklentisi: %6,0). İkinci aşama kredilerin toplam krediler içindeki ağırlığı 90 bp azalarak %15,0 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 225 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir (Banka 2019 beklentisi: <300 baz puan). İkinci aşama beklenen zarar karşılıkları 40 bp artarak 11.9% seviyesinde gerçekleşmiştir. Ek olarak enerji kredileri için ayrılan 3. aşama beklenen zarar karşılıkları %44 seviyesindedir.

Ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değer farklarının da etkisiyle çeyreksel bazda sırasıyla 180 ve 170 baz puan artarak %20,8 ve %18,0 seviyelerine ulaşmıştır.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 08.10.2019

Kapanış (TL) : 7.72 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 40144 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 59.69 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.28

Akbank yurtdışı piyasalardan US$ 810mn değerinde dolar ve Euro’dan uluşan sendikasyon kredisi temin etti. Temin edilen kredinin dolar kısmı için maliyet Libor+%2.25, Euro kısmı için ise Euribor+%2.1. Bu maliyetler geçen yılki sendikasyon kredi maliyetinin 50 baz puan altında gerçekleşmiş oluyor. Banka geçen yıl alınan US$985mn değerindeki krediyi yüzde 83 oranında çevirmiş oldu.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 03.09.2019

Medyada yer alan haberlere göre Akbank (AKBNK) Eylül ayında yenileyeceği Dolar ve Euro cinsi sendikasyon kredisini Mart ayına göre daha 15-20 baz puan daha düşük borçlanma maliyetleri ile temin etmek istiyor. Bilindiği gibi banka 2018 yılı eylül ayında 285 milyon dolar ve 591 milyon Euro olmak üzere toplam 980 milyon dolar sendikasyon kredisini 1 yıl vadeli olarak temin etmiştir ve kredinin toplam maliyetleri LİBOR +2,75 ve Euribor + 2,65 baz puan’dır. Mart ayında temin edilen sendikasyon kredisinin maliyeti ise LİBOR +2,50 seviyesindeydi (Hafif pozitif).

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 1,278 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,186mn ve İş Yatırım tahmini olan 1,109mn’ un üzerinde gerçekleşti. Akbank ikinci çeyrekte %10.5 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaştı. Her ne kadar bu seviye hedeflenen %12’nin üzerinde kalma hedefinin altındaysa da, ikinci çeyreğin bankalar açısından en zor çeyrek olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha iyi gerçekleşen net faiz gelirleri olarak gösterilebilir. Net faiz gelirinin beklentilerden daha iyi gelmesinin sebebi TL tarafta artan fonlama maliyetlerine rağmen döviz spredlerinin DTH maliyetlerinin aşağıya gelmesi ile kuvvetli yükselişi ve artan menkul kıymet portföyünün daha fazla katkısı olarak gösterilebilir. Swap maliyetlerinin artışı ve TÜFEX portföyünden bir önceki çeyreğe göre TL150mn daha az gelir yazılması bile swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjının 12 baz puan artmasını engelleyemedi. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri ve faaliyet giderlerinde hedeflenen enflasyon oranında artış doğrultusundaki gelişim karlılığı destekleyen diğer faktörler. Bunun yanında aktif kalite seyrinin de beklenenden daha iyi olması karın daha güçlü gelmesinin önemli nedenlerinden biri…

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,278 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda:- %9,5). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,144 milyon TL olan tahminimizin ve 1,186 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 ve %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,691 milyon TL olup geçen yıla göre %18,8 azalarak %11,4 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen net faiz gelirleri ve ticari zarar, beklentileri aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki toparlanma, yıllık bazda güçlü artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosunda beklentilerimiz dahilinde artış (+56 bp), TL kredi büyümesinde yavaşlama ve güçlü sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 4% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,92 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 8,55 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %14 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL”tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 7,1x F/K (Benzerlerine göre %24 iskontolu) ve 0,79x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif).

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank 2Ç19’da beklentimiz olan 1,117mn TL ve piyasa beklentisi olan 1.186mn TL’nin üzerinde 1,278mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %9.5 ve yıllık bazda %20 düşüşe işaret etmektedir). Özkaynak karlılığı 2Ç19’da %11 olarak gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen sonuçlar büyük ölçüde güçlü marj gelişiminden kaynaklanmaktadır. Banka’nın net faiz gelirleri, kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %9.5 artış gösterdi. TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerindeki düşüşe ragmen (net karda 150mn TL’lik olumsuz etki yaratmıştır) mevduat maliyetlerindeki 56 baz puanlık iyileşme marja olumlu etki yaratmıştır. Net faiz marjı 2Ç19’da çeyreksel bazda 53 baz puan artış göstermiştir. Diğer taraftan swap maliyetlerindeki artış sebebiyle düzl. net faiz marjındaki iyileşme 17 puan ile sınırlı kalmıştır. Ticari zarardaki artış ve TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinden daha düşük kar net kardaki çeyreksel düşüşün ana faktörleri olmuştur. Takipteki krediler oranı %5.1 olurken (1Ç19: %4.5), Banka’nın net risk maliyeti 259 baz puana yükselmiştir (1Ç19:240baz puan, 2019 bekl.: 300 baz puan). Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 2Ç19 sırasıyla %17.7 (1Ç19: 16.2) ve %15 (1Ç19: %13.8) olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 1,278 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %10 azalışı göstermekte olup, 2Ç18’e göre ise azalma %39 oldu. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,266 milyon TL’ye paralel gerçeklemiş olup, piyasa beklentisinin ise %8 üzerindedir. Detaylara baktığımızda;

2Ç19’da kredi büyümesi zayıf idi. TL krediler %1,7 daralırken, YP krediler ise ABD doları bazında yaklaşık %1 büyüme kaydetti. Menkul kıymet portföyüne baktığımızda ise, TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %8 büyürken, YP menkul kıymetler ise, ABD doları ve çeyreksel bazında, %7 geriledi.

Akbank, 2Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (2Ç19: 589 milyon TL, 1Ç19: 740 milyon TL) ve artan swap maliyetlerine (2Ç19: 656 milyon TL, 1Ç19: 530 milyon TL) rağmen, iyi yönetilen fonlama tabanı sayesinde, swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 28 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %4,74 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %34 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu.

Takipteki krediler oranı %4,5 olarak gerçekleşti. (1Ç19: %4) Zayıf kredi büyümesi ve 2Ç19’da 1Ç19’a göre daha az çalışma günü olması takipteki alacakların tahsilatının zayıf seyretmesine neden oldu ve bu iki durumda takipteki krediler oranının artışı altındaki neden olarak karşımıza çıktı. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 20 baz puan arttı ve %14,2 olarak kaydedildi. 2Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 217 baz puan olurken, bu değer 1Ç19’da 197 baz puan ve 4Ç18’de 277 baz puan idi.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net faiz marjında iyileşme (=) Akbank 2Ç19 için beklentimizin %5, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %8 üzerinde 1,28 mlr TL net kar açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre %9,5 gerileme gösteren net kar, yıllık bazda ise %20,2 düşüşe işaret etti. 1Ç19’da 294 mn TL olarak gerçekleşen net ticari karın, 2Ç19’da artan swap giderlerinin de etkisi ile 273 mn TL zarara dönmesi ve daha zayıf gerçekleşen tahsilatlara bağlı olarak diğer faaliyet gelirlerinin gerilemesi, net karı olumsuz etkiledi. Yükselen mevduat maliyetlerinin kredi-mevduat makasını baskılaması yanı sıra enflasyondaki aşağı yönlü revizyona karşın, bankanın 2Ç19’da net faiz marjında iyileşme görülmüştür. Akbank’ın toplam kredi büyümesi 2Ç19’da sektöre paralel yatay bir seyir izlerken, aynı dönemde YP mevduat hacmi %2,7 daralma göstermiştir. Piyasa beklentilerine yakın gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 8,60 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 finansal sonuçları beklentinin kısmen üzerinde… Akbank 2Ç19 konsolide olmayan bilançosunda 1,278 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %20.2 bir önceki döneme göre ise %9.5 oranında daralırken, çeyreksel dönemde özsermaye karlılığı %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemin olumlu olarak öne çıkan unsurları kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşmeye bağlı olarak net faiz marjının bir önceki döneme göre iyileşmiş olması, sermaye yeterlilik rasyolarının oldukça yüksek seviyelere gelmiş olması, komisyon gelirlerinin zayıf büyüme ortamına rağmen yıllık bazda %34.1 artması ve yüksek likidite olarak sıralanabilir. Kredilerdeki hafif daralma, takipteki kredi oranının bir önceki döneme göre 60 baz puan kadar artarak %5.1’e yükselmiş olması, takibe dönüşüm hızının bir önceki çeyreğe göre yatay seyri ve operasyonel giderlerin yıllık bazda %22.5 kadar artmış olması ise bu dönemin zayıf unsurları olarak sıralanabilir.

Akbank için AL olan önerimizi ve 8.98 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyouz. Akbank’ın güçlü sermaye yapısını ve yüksek likidite oranlarını beğeniyoruz. Her iki güçlü rasyo sayesinde Akbank’ın kredi talebinde toparlanma olduğu dönemde buna hızla ayak uydurabileceği fikrindeyiz. Son dönemde zorunlu karşılık oranlarının banka bazında farklılaşacağına dair beklentiler var. Bu farklılaşmanın da kredi/aktif oranı düşük olan bankaya daha yüksek ZK oranı uygulanabileceği şeklinde görüşler mevcut. Akbank’ın kredi/aktif oranı sektöre kıyasla daha düşük bir seviyede olmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile bu açığı kapatmakta zorlanmayacaktır diye düşünüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonolardaki getiri azalmasını ise Akbank sabit getirili enstrimanlara yaptığı yatırım ile önemli ölçüde kompanse edebileceği fikrindeyiz. Bu beklentiler doğrultusunda bankanın ylın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 kadar daralan kar rakamının ikinci yarıda toparlanmasını ve yılı %5 daralma ile kapatmasını bekliyoruz.

Banka yönetimi 2019 beklentilerini değiştirmedi. Özsermaye karlılığını banka yönetimi %12 seviyesinin üzerinde bekliyor. TL cinsi fonlama maliyetlerindeki gerileme ve sınırlı da olsa kredi büyümesindeki canlanma ile banka yönetiminin bu beklentisinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bizim tek endişemiz enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden operasyonel giderlerin banka yönetiminin beklentisi olan enflasyon seviyesine gerileyemeyebileceği yönünde. Ancak operasyonel giderlerdeki artışın beklentilerin üzerinde kalması durumunda dahi yüksek seyirini koruyan komisyon gelirlerinin ve mevcut beklentiye kıyasla daha düşük seyreden kredi risk maliyetleri tarafından kompanse edilebileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank 2019’un ilk çeyreğinde TL 1,413 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,352mn, İş Yatırım tahmini olan 1,327mn’ un üzerinde gerçekleşti. Akbank ilk çeyrekte %12.4 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaşarak bu sene %12’nin üzerinde kalma hedefini ilk çeyrekte gerçekleştirmiş oldu. Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha iyi gerçekleşen net faiz ile komisyon gelirleri olarak gösterilebilir. Her ne kadar TÜFEX kağıtlarından elde edilen gelir bir önceki çeyreğe göre üçte iki oranında azalsa da banka bu marj daralmasını aslında iyileşen kredi-mevduat makası ve beklentilere göre daha makul gerçekleşen karşılık giderleriyle telafi etmiş gözüküyor. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri, trading gelirlerinin beklentilerin üzerinde katkı sağlaması da karlılığı çok olumlu etkilemiş durumda. Biz birinci çeyrek sonuçlarından sonra 2019 için net kar beklentimizi TL 5.2 milyardan, TL 5.8 milyara yükseltiyoruz.

Akbank’ın beklentilerden daha iyi gerçekleşen karlılık ve aktif kalite gelişimi olumlu karşılanacaktır. TÜFEX gelirlerindeki muhtemel yukarı yönlü güncellemeler, beklentilerden daha iyi giden kredi büyümesi ve en önemlisi olumlu gelişim gösteren aktif kalitesi bankanın bu sene beklentilerden daha iyi kara ulaşma potansiyelini artırıyor. Biz, Akbank için 2019 kar beklentimizi TL 5.2 milyardan, TL 5.8 milyara çıkarıyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank (AKBNK) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %34,4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,302 milyon TL olan tahminimizin ve 1,352 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %5 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %17,4 azalarak %13,1 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen çekirdek bankacılık gelirleri ve ticari kar, beklentilerden düşük gerçekleşen beklenen zarar karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 100 milyon TL tutarında serbest karşılık, OTAS kredisi için 400 milyon TL tutarında ayrılan ek karşılık, kredi mevduat makasındaki toparlanma, güçlü ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı artış, TL kredilerdeki ve YP mevduatlardaki güçlü büyüme ve vadesiz mevduat tabanındaki kuvvetli artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 22,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,81 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 5,8x F/K (Benzerlerine göre %25 iskontolu) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank – 1Ç19 sonuçlarını 1,413 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %34 artışı göstermekte olup, 1Ç18’e göre %17 azaldı. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde, çeyreksel bazda, ciddi gerilemeye (1Ç19: TL 740 milyon TL, 4Ç18: 2,030 milyon TL), 100 milyon TL serbest karşılık ayrılmasına ve 395 milyon TL Levent Yapılandırma Yönetimi kredisine yönelik negatif düzeltme yapılmış olmasına rağmen, Akbank’ın 1Ç19’daki öz sermaye karlılığı %13 ve söz konusu bir defalığa mahsus kalemleri hariç bıraktığımızda ise %16 olmaktadır. Detaylarına baktığımızda, i) TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde ciddi gerilemeye rağmen, kredi-mevduat makasındaki iyileşme sonucu swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 39 baz puan azaldı ve %3,75 olarak gerçekleşti. ii) Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %52 artış kaydetti. iii) Net kredi maliyetleri 197 baz puan olarak gerçekleşti (4Ç18: 277 baz puan). 2. Grup kredilerin toplam kredi içindeki payı %10,1 olarak gerçekleşti (2018: %9,5). iv) Çekirdek sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,9 ve %17,4 olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank 1Ç18’de 1.413mn TL olan piyasa beklentisine paralel olarak 1,413mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %12.4 olarak gerçekleşti (4Ç18: %9.7). Net faiz gelirindeki %16’lık çeyreksel daralmaya ragmen güçlü komisyon ve ticaret işlemleri gelirleri karlılığı destekleyen faktörler oldu. Akbank 1Ç19’da 1,126mn TL komisyon geliri elde ederken, ticaret işlemleri 294mn TL’lik pozitif katkı sağladı (4Ç18: 821mn TL net ticaret işlemleri zararı). Raporlanan verilere göre, kredi mevduat makasının 102 baz puanlık olumlu etkisine ragmen, TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısıyla (1Ç19: 740mn TL, çeyreksel bazda %65 gerileme), bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 37 puan gerileyerek %3.7 oldu (2019 beklenti: ≥%3.5). Takipteki krediler oranı %4.1 olurken (4Ç18: %3.8), Banka’nın toplam risk maliyeti çeyreksel bazda 80 puan düşüşle 197 baz puan oldu. Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %16.2 ve %13.8 olarak gerçekleşti (4Ç18: %16.8, %14.3).

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

1Ç19 Net Kar rakamı bekletilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Akbank 1Ç19 konsolide olmayan finansallarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17.4 oranında daralırken 4Ç18’e göre ise %34.4 oranında artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %12.4 seviyesinde gerçekleşti. Akbank bu dönemde 100 milyon TL serbest karşılık ayırırken OTAŞ kredisi için de ilave olarak 400 milyon TL kadar bir karşılık ayırmıştır.

Bankanın açıklanan net kar rakamı 1,352 milyon TL’lik piyasa beklentisi ve bizim 1,378 milyon TL beklentimizin çok hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimiz ile kıyaslandığında beklentimizin üzerinde gelen türev ve döviz işlem gelirleri ile komisyon gelirleri yine beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel giderleri ve karşılıkları dengelemiştir.

Akbank’ın bir önceki döneme gore iyileşen kredi/mevduat faiz makası, komisyon gelirlerindeki artışı, güçlü sermaye yeterlilik oranları, beklentimizin üzerinde olsa da operasyonel giderlerin kontrol altında olması ve takipteki kredi portföyü için karşılık oranlarının %101 seviyesinde devam ediyor olması bu çeyrek finansallarında öne çıkan olumlu unsurlar olarak sayılabilir. Açıklanan Finansal sonuçların banka hisse fiyatı için nötr/hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 5.1x F/K ve 0.57x F/DD çarpanları ile işlem gören hisse için TUT olan önerimizi ve 7.70 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

Bankanın TL cinsi kredileri bir önceki döneme gore %4.4 oranında artarken döviz cinsi kredileri ise hemen hemen hiç değişmemiştir. Kredi büyümesinin bireyselden ziyade ticari segmentte geldiğini görüyoruz. Mevduat tarafında ise TL cinsi mevduatlar bir önceki döneme gore %0.8 oranında daralırken döviz cinsi mevduatlar %10.3 oranında artış göstermiştir. Vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 200 baz puan artarak %22.8’e yükselirken faiz marjına olumlu katkı sağlamıştır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise (bono ihraçları ile düzeltildikten sonra) 500 baz puan kadar iyileşerek %84.3 seviyesinde gerçekleşirken, TL tarafta (bono ihraçları ve dövize endeksli krediler ile düzeltildikten sonra) 800 baz puan kadar zayıflayarak %135.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Akbank’ın swap ile düzeltilmiş net faiz marjı bir önceki döneme gore beklentiler dahilinde 30 baz puan kadar daralmıştır. TÜFE’ye endeksli bonoların zayıf katkısı bu daralmada etkili olmuştır. Ancak 2018 yılındaki TÜFE’ye endeksli bono getirilerini çeyreklik dönemlere homojen olarak dağıttığımızda marjın bir önceki döneme gore iyileştiğini ve bu iyileşmenin de hem TL hem de YP tarafta iyileşen kredi/mevduat faiz makasından kaynaklandığını görüyoruz. Her ne kadar 2Ç19’da TL fonlama maliyetlerinde beklediğimiz artışa parallel olarak bu makasta kısmi bir daralma olacağını düşünsek de bankanın 2019 yılı net faiz marjı hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz.

2018 yılı geneli ile kıyaslandığında Akbank’ın 1Ç19’da kredilerin takibe dönüşüm hızında bir yavaşlama var. Bu oran 1Ç19’da 238 baz puan ile hala yüksek olsa da 2018’deki 401 baz puanlık oluşumun oldukça altındadır. Bankanın takipteki kredi oranı 2018 yılsonuna göre yaklaşık 30 baz puanlık bir artışla %4.53 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı seviyesini %101 seviyesinde korumuştur (650 milyon TL’lik serbest karşılıklar hariç, ki bu rakamın da 100 milyon TL’lik kısmı 1Ç19’da ayrılmıştır). İkinci grup krediler toplam kredi miktarının %15.7’sini oluştururken, yeniden yapılandırılan krediler de ikinci grup kredilerin yarısı kadar bir seviyede bulunmaktadır (toplam kredilerin %7.9’u)

Görece zayıf kredi büyümesine rağmen komisyon gelirlerinin bir önceki döneme göre %15.6 geçen yılın aynı dönemine göre ise %51.6 oranında artış göstermesini kredi kartı komisyonları ve özellikle sigorta tarafında olmak üzere iştirakleri ile yaratmış olduğu sinerjiye bağlamak mümkün. Faaliyet giderleri ise her ne kadar %23.0 yıllık artış ile beklentimizin ve enflasyonun üzerinde gerçeklemiş olsa da personel giderleri yıllık %19.6 artış ile enflasyona paraleldir. Perseonel harici operasyonel giderlerdeki enflasyonun üzerindeki artışı ise TL’nin değer kaybı kaynalı BT harcamalarındaki artış ile açıklanabilir.

Akbank’ın SYR ve Çekirdek SYR oranları sırası ile %17.40 ve %14.91 seviyesinde gerçekleşirken 2018 yılsonuna gore 76 ve 65 baz puan daralmışlardır. Ancak her iki oran da Basel 3 standartlarına göre gerekli olan minimum %12.57 ve %10.57 seviyelerinin oldukça üzerindedir.

 

Akbank 1Ç19 Tahminleri – 26.04.2019

İş Yatırım: AKBNK Düşen TÜFEX gelirleri ve yüksek karşılık karlılığı baskılıyor. İŞY net kar tahmini: 1327 mn TL, Piyasa beklentisi: 1352 mn TL

Şeker Yatırım: Akbank’ın (AKBNK) bugün 1Ç19 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Akbank’ın çeyreksel bazda kar artışı gösteren ikinci banka olmasını bekliyoruz. 1Ç19 için kar beklentimiz 1,302 milyon TL olup çeyreksel bazda %23,9 artışa işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,352 milyon TL’dir. Sektörde görülen trendin aksine güçlü sermaye piyasası ve kambiyo işlemleri karının türev işlemlerden kaynaklanan zararın negatif etkisini dengelemesini modelliyoruz ve banka için 200 milyon TL ticari kar bekliyoruz. Güçlü TL kredi büyümesi, güçlü seyreden ücret ve komisyon gelirleri (+%12,0), kredi karşılıklarında azalma (-%6,2) çeyreğin önemli detayları olarak öne çıkmaktadır. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki krediler rasyosunun 27 baz puan artarak % 4,33 seviyesine ulaşmasını, kredi riski maliyetinin ise yaklaşık 290 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Hafif pozitif)   

Tacirler Yatırım: Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Akbank’ın 1Ç19’da 1.332 milyon TL net kar açıklamasını ve net karlılıkta %27 artış kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise, Akbank’ın 1.352 milyon TL net kar açıklaması yönündedir.