Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akbank AKBNK ...

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları

Akbank AKBNK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların AKBNK hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 03.09.2019

Medyada yer alan haberlere göre Akbank (AKBNK) Eylül ayında yenileyeceği Dolar ve Euro cinsi sendikasyon kredisini Mart ayına göre daha 15-20 baz puan daha düşük borçlanma maliyetleri ile temin etmek istiyor. Bilindiği gibi banka 2018 yılı eylül ayında 285 milyon dolar ve 591 milyon Euro olmak üzere toplam 980 milyon dolar sendikasyon kredisini 1 yıl vadeli olarak temin etmiştir ve kredinin toplam maliyetleri LİBOR +2,75 ve Euribor + 2,65 baz puan’dır. Mart ayında temin edilen sendikasyon kredisinin maliyeti ise LİBOR +2,50 seviyesindeydi (Hafif pozitif).

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 1,278 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,186mn ve İş Yatırım tahmini olan 1,109mn’ un üzerinde gerçekleşti. Akbank ikinci çeyrekte %10.5 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaştı. Her ne kadar bu seviye hedeflenen %12’nin üzerinde kalma hedefinin altındaysa da, ikinci çeyreğin bankalar açısından en zor çeyrek olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha iyi gerçekleşen net faiz gelirleri olarak gösterilebilir. Net faiz gelirinin beklentilerden daha iyi gelmesinin sebebi TL tarafta artan fonlama maliyetlerine rağmen döviz spredlerinin DTH maliyetlerinin aşağıya gelmesi ile kuvvetli yükselişi ve artan menkul kıymet portföyünün daha fazla katkısı olarak gösterilebilir. Swap maliyetlerinin artışı ve TÜFEX portföyünden bir önceki çeyreğe göre TL150mn daha az gelir yazılması bile swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjının 12 baz puan artmasını engelleyemedi. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri ve faaliyet giderlerinde hedeflenen enflasyon oranında artış doğrultusundaki gelişim karlılığı destekleyen diğer faktörler. Bunun yanında aktif kalite seyrinin de beklenenden daha iyi olması karın daha güçlü gelmesinin önemli nedenlerinden biri…

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,278 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda:- %9,5). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,144 milyon TL olan tahminimizin ve 1,186 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 ve %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,691 milyon TL olup geçen yıla göre %18,8 azalarak %11,4 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen net faiz gelirleri ve ticari zarar, beklentileri aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki toparlanma, yıllık bazda güçlü artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosunda beklentilerimiz dahilinde artış (+56 bp), TL kredi büyümesinde yavaşlama ve güçlü sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 4% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,92 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 8,55 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %14 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL”tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 7,1x F/K (Benzerlerine göre %24 iskontolu) ve 0,79x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif).

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank 2Ç19’da beklentimiz olan 1,117mn TL ve piyasa beklentisi olan 1.186mn TL’nin üzerinde 1,278mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %9.5 ve yıllık bazda %20 düşüşe işaret etmektedir). Özkaynak karlılığı 2Ç19’da %11 olarak gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen sonuçlar büyük ölçüde güçlü marj gelişiminden kaynaklanmaktadır. Banka’nın net faiz gelirleri, kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %9.5 artış gösterdi. TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerindeki düşüşe ragmen (net karda 150mn TL’lik olumsuz etki yaratmıştır) mevduat maliyetlerindeki 56 baz puanlık iyileşme marja olumlu etki yaratmıştır. Net faiz marjı 2Ç19’da çeyreksel bazda 53 baz puan artış göstermiştir. Diğer taraftan swap maliyetlerindeki artış sebebiyle düzl. net faiz marjındaki iyileşme 17 puan ile sınırlı kalmıştır. Ticari zarardaki artış ve TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinden daha düşük kar net kardaki çeyreksel düşüşün ana faktörleri olmuştur. Takipteki krediler oranı %5.1 olurken (1Ç19: %4.5), Banka’nın net risk maliyeti 259 baz puana yükselmiştir (1Ç19:240baz puan, 2019 bekl.: 300 baz puan). Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 2Ç19 sırasıyla %17.7 (1Ç19: 16.2) ve %15 (1Ç19: %13.8) olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 1,278 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %10 azalışı göstermekte olup, 2Ç18’e göre ise azalma %39 oldu. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,266 milyon TL’ye paralel gerçeklemiş olup, piyasa beklentisinin ise %8 üzerindedir. Detaylara baktığımızda;

2Ç19’da kredi büyümesi zayıf idi. TL krediler %1,7 daralırken, YP krediler ise ABD doları bazında yaklaşık %1 büyüme kaydetti. Menkul kıymet portföyüne baktığımızda ise, TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %8 büyürken, YP menkul kıymetler ise, ABD doları ve çeyreksel bazında, %7 geriledi.

Akbank, 2Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (2Ç19: 589 milyon TL, 1Ç19: 740 milyon TL) ve artan swap maliyetlerine (2Ç19: 656 milyon TL, 1Ç19: 530 milyon TL) rağmen, iyi yönetilen fonlama tabanı sayesinde, swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 28 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %4,74 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %34 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu.

Takipteki krediler oranı %4,5 olarak gerçekleşti. (1Ç19: %4) Zayıf kredi büyümesi ve 2Ç19’da 1Ç19’a göre daha az çalışma günü olması takipteki alacakların tahsilatının zayıf seyretmesine neden oldu ve bu iki durumda takipteki krediler oranının artışı altındaki neden olarak karşımıza çıktı. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 20 baz puan arttı ve %14,2 olarak kaydedildi. 2Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 217 baz puan olurken, bu değer 1Ç19’da 197 baz puan ve 4Ç18’de 277 baz puan idi.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net faiz marjında iyileşme (=) Akbank 2Ç19 için beklentimizin %5, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %8 üzerinde 1,28 mlr TL net kar açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre %9,5 gerileme gösteren net kar, yıllık bazda ise %20,2 düşüşe işaret etti. 1Ç19’da 294 mn TL olarak gerçekleşen net ticari karın, 2Ç19’da artan swap giderlerinin de etkisi ile 273 mn TL zarara dönmesi ve daha zayıf gerçekleşen tahsilatlara bağlı olarak diğer faaliyet gelirlerinin gerilemesi, net karı olumsuz etkiledi. Yükselen mevduat maliyetlerinin kredi-mevduat makasını baskılaması yanı sıra enflasyondaki aşağı yönlü revizyona karşın, bankanın 2Ç19’da net faiz marjında iyileşme görülmüştür. Akbank’ın toplam kredi büyümesi 2Ç19’da sektöre paralel yatay bir seyir izlerken, aynı dönemde YP mevduat hacmi %2,7 daralma göstermiştir. Piyasa beklentilerine yakın gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 8,60 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 finansal sonuçları beklentinin kısmen üzerinde… Akbank 2Ç19 konsolide olmayan bilançosunda 1,278 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %20.2 bir önceki döneme göre ise %9.5 oranında daralırken, çeyreksel dönemde özsermaye karlılığı %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemin olumlu olarak öne çıkan unsurları kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşmeye bağlı olarak net faiz marjının bir önceki döneme göre iyileşmiş olması, sermaye yeterlilik rasyolarının oldukça yüksek seviyelere gelmiş olması, komisyon gelirlerinin zayıf büyüme ortamına rağmen yıllık bazda %34.1 artması ve yüksek likidite olarak sıralanabilir. Kredilerdeki hafif daralma, takipteki kredi oranının bir önceki döneme göre 60 baz puan kadar artarak %5.1’e yükselmiş olması, takibe dönüşüm hızının bir önceki çeyreğe göre yatay seyri ve operasyonel giderlerin yıllık bazda %22.5 kadar artmış olması ise bu dönemin zayıf unsurları olarak sıralanabilir.

Akbank için AL olan önerimizi ve 8.98 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyouz. Akbank’ın güçlü sermaye yapısını ve yüksek likidite oranlarını beğeniyoruz. Her iki güçlü rasyo sayesinde Akbank’ın kredi talebinde toparlanma olduğu dönemde buna hızla ayak uydurabileceği fikrindeyiz. Son dönemde zorunlu karşılık oranlarının banka bazında farklılaşacağına dair beklentiler var. Bu farklılaşmanın da kredi/aktif oranı düşük olan bankaya daha yüksek ZK oranı uygulanabileceği şeklinde görüşler mevcut. Akbank’ın kredi/aktif oranı sektöre kıyasla daha düşük bir seviyede olmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile bu açığı kapatmakta zorlanmayacaktır diye düşünüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonolardaki getiri azalmasını ise Akbank sabit getirili enstrimanlara yaptığı yatırım ile önemli ölçüde kompanse edebileceği fikrindeyiz. Bu beklentiler doğrultusunda bankanın ylın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 kadar daralan kar rakamının ikinci yarıda toparlanmasını ve yılı %5 daralma ile kapatmasını bekliyoruz.

Banka yönetimi 2019 beklentilerini değiştirmedi. Özsermaye karlılığını banka yönetimi %12 seviyesinin üzerinde bekliyor. TL cinsi fonlama maliyetlerindeki gerileme ve sınırlı da olsa kredi büyümesindeki canlanma ile banka yönetiminin bu beklentisinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bizim tek endişemiz enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden operasyonel giderlerin banka yönetiminin beklentisi olan enflasyon seviyesine gerileyemeyebileceği yönünde. Ancak operasyonel giderlerdeki artışın beklentilerin üzerinde kalması durumunda dahi yüksek seyirini koruyan komisyon gelirlerinin ve mevcut beklentiye kıyasla daha düşük seyreden kredi risk maliyetleri tarafından kompanse edilebileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank 2019’un ilk çeyreğinde TL 1,413 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,352mn, İş Yatırım tahmini olan 1,327mn’ un üzerinde gerçekleşti. Akbank ilk çeyrekte %12.4 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaşarak bu sene %12’nin üzerinde kalma hedefini ilk çeyrekte gerçekleştirmiş oldu. Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha iyi gerçekleşen net faiz ile komisyon gelirleri olarak gösterilebilir. Her ne kadar TÜFEX kağıtlarından elde edilen gelir bir önceki çeyreğe göre üçte iki oranında azalsa da banka bu marj daralmasını aslında iyileşen kredi-mevduat makası ve beklentilere göre daha makul gerçekleşen karşılık giderleriyle telafi etmiş gözüküyor. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri, trading gelirlerinin beklentilerin üzerinde katkı sağlaması da karlılığı çok olumlu etkilemiş durumda. Biz birinci çeyrek sonuçlarından sonra 2019 için net kar beklentimizi TL 5.2 milyardan, TL 5.8 milyara yükseltiyoruz.

Akbank’ın beklentilerden daha iyi gerçekleşen karlılık ve aktif kalite gelişimi olumlu karşılanacaktır. TÜFEX gelirlerindeki muhtemel yukarı yönlü güncellemeler, beklentilerden daha iyi giden kredi büyümesi ve en önemlisi olumlu gelişim gösteren aktif kalitesi bankanın bu sene beklentilerden daha iyi kara ulaşma potansiyelini artırıyor. Biz, Akbank için 2019 kar beklentimizi TL 5.2 milyardan, TL 5.8 milyara çıkarıyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank (AKBNK) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %34,4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,302 milyon TL olan tahminimizin ve 1,352 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %5 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %17,4 azalarak %13,1 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen çekirdek bankacılık gelirleri ve ticari kar, beklentilerden düşük gerçekleşen beklenen zarar karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 100 milyon TL tutarında serbest karşılık, OTAS kredisi için 400 milyon TL tutarında ayrılan ek karşılık, kredi mevduat makasındaki toparlanma, güçlü ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı artış, TL kredilerdeki ve YP mevduatlardaki güçlü büyüme ve vadesiz mevduat tabanındaki kuvvetli artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 22,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,81 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 5,8x F/K (Benzerlerine göre %25 iskontolu) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank – 1Ç19 sonuçlarını 1,413 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %34 artışı göstermekte olup, 1Ç18’e göre %17 azaldı. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde, çeyreksel bazda, ciddi gerilemeye (1Ç19: TL 740 milyon TL, 4Ç18: 2,030 milyon TL), 100 milyon TL serbest karşılık ayrılmasına ve 395 milyon TL Levent Yapılandırma Yönetimi kredisine yönelik negatif düzeltme yapılmış olmasına rağmen, Akbank’ın 1Ç19’daki öz sermaye karlılığı %13 ve söz konusu bir defalığa mahsus kalemleri hariç bıraktığımızda ise %16 olmaktadır. Detaylarına baktığımızda, i) TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde ciddi gerilemeye rağmen, kredi-mevduat makasındaki iyileşme sonucu swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 39 baz puan azaldı ve %3,75 olarak gerçekleşti. ii) Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %52 artış kaydetti. iii) Net kredi maliyetleri 197 baz puan olarak gerçekleşti (4Ç18: 277 baz puan). 2. Grup kredilerin toplam kredi içindeki payı %10,1 olarak gerçekleşti (2018: %9,5). iv) Çekirdek sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,9 ve %17,4 olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank 1Ç18’de 1.413mn TL olan piyasa beklentisine paralel olarak 1,413mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %12.4 olarak gerçekleşti (4Ç18: %9.7). Net faiz gelirindeki %16’lık çeyreksel daralmaya ragmen güçlü komisyon ve ticaret işlemleri gelirleri karlılığı destekleyen faktörler oldu. Akbank 1Ç19’da 1,126mn TL komisyon geliri elde ederken, ticaret işlemleri 294mn TL’lik pozitif katkı sağladı (4Ç18: 821mn TL net ticaret işlemleri zararı). Raporlanan verilere göre, kredi mevduat makasının 102 baz puanlık olumlu etkisine ragmen, TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısıyla (1Ç19: 740mn TL, çeyreksel bazda %65 gerileme), bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 37 puan gerileyerek %3.7 oldu (2019 beklenti: ≥%3.5). Takipteki krediler oranı %4.1 olurken (4Ç18: %3.8), Banka’nın toplam risk maliyeti çeyreksel bazda 80 puan düşüşle 197 baz puan oldu. Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %16.2 ve %13.8 olarak gerçekleşti (4Ç18: %16.8, %14.3).

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

1Ç19 Net Kar rakamı bekletilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Akbank 1Ç19 konsolide olmayan finansallarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17.4 oranında daralırken 4Ç18’e göre ise %34.4 oranında artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %12.4 seviyesinde gerçekleşti. Akbank bu dönemde 100 milyon TL serbest karşılık ayırırken OTAŞ kredisi için de ilave olarak 400 milyon TL kadar bir karşılık ayırmıştır.

Bankanın açıklanan net kar rakamı 1,352 milyon TL’lik piyasa beklentisi ve bizim 1,378 milyon TL beklentimizin çok hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimiz ile kıyaslandığında beklentimizin üzerinde gelen türev ve döviz işlem gelirleri ile komisyon gelirleri yine beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel giderleri ve karşılıkları dengelemiştir.

Akbank’ın bir önceki döneme gore iyileşen kredi/mevduat faiz makası, komisyon gelirlerindeki artışı, güçlü sermaye yeterlilik oranları, beklentimizin üzerinde olsa da operasyonel giderlerin kontrol altında olması ve takipteki kredi portföyü için karşılık oranlarının %101 seviyesinde devam ediyor olması bu çeyrek finansallarında öne çıkan olumlu unsurlar olarak sayılabilir. Açıklanan Finansal sonuçların banka hisse fiyatı için nötr/hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 5.1x F/K ve 0.57x F/DD çarpanları ile işlem gören hisse için TUT olan önerimizi ve 7.70 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

Bankanın TL cinsi kredileri bir önceki döneme gore %4.4 oranında artarken döviz cinsi kredileri ise hemen hemen hiç değişmemiştir. Kredi büyümesinin bireyselden ziyade ticari segmentte geldiğini görüyoruz. Mevduat tarafında ise TL cinsi mevduatlar bir önceki döneme gore %0.8 oranında daralırken döviz cinsi mevduatlar %10.3 oranında artış göstermiştir. Vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 200 baz puan artarak %22.8’e yükselirken faiz marjına olumlu katkı sağlamıştır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise (bono ihraçları ile düzeltildikten sonra) 500 baz puan kadar iyileşerek %84.3 seviyesinde gerçekleşirken, TL tarafta (bono ihraçları ve dövize endeksli krediler ile düzeltildikten sonra) 800 baz puan kadar zayıflayarak %135.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Akbank’ın swap ile düzeltilmiş net faiz marjı bir önceki döneme gore beklentiler dahilinde 30 baz puan kadar daralmıştır. TÜFE’ye endeksli bonoların zayıf katkısı bu daralmada etkili olmuştır. Ancak 2018 yılındaki TÜFE’ye endeksli bono getirilerini çeyreklik dönemlere homojen olarak dağıttığımızda marjın bir önceki döneme gore iyileştiğini ve bu iyileşmenin de hem TL hem de YP tarafta iyileşen kredi/mevduat faiz makasından kaynaklandığını görüyoruz. Her ne kadar 2Ç19’da TL fonlama maliyetlerinde beklediğimiz artışa parallel olarak bu makasta kısmi bir daralma olacağını düşünsek de bankanın 2019 yılı net faiz marjı hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz.

2018 yılı geneli ile kıyaslandığında Akbank’ın 1Ç19’da kredilerin takibe dönüşüm hızında bir yavaşlama var. Bu oran 1Ç19’da 238 baz puan ile hala yüksek olsa da 2018’deki 401 baz puanlık oluşumun oldukça altındadır. Bankanın takipteki kredi oranı 2018 yılsonuna göre yaklaşık 30 baz puanlık bir artışla %4.53 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı seviyesini %101 seviyesinde korumuştur (650 milyon TL’lik serbest karşılıklar hariç, ki bu rakamın da 100 milyon TL’lik kısmı 1Ç19’da ayrılmıştır). İkinci grup krediler toplam kredi miktarının %15.7’sini oluştururken, yeniden yapılandırılan krediler de ikinci grup kredilerin yarısı kadar bir seviyede bulunmaktadır (toplam kredilerin %7.9’u)

Görece zayıf kredi büyümesine rağmen komisyon gelirlerinin bir önceki döneme göre %15.6 geçen yılın aynı dönemine göre ise %51.6 oranında artış göstermesini kredi kartı komisyonları ve özellikle sigorta tarafında olmak üzere iştirakleri ile yaratmış olduğu sinerjiye bağlamak mümkün. Faaliyet giderleri ise her ne kadar %23.0 yıllık artış ile beklentimizin ve enflasyonun üzerinde gerçeklemiş olsa da personel giderleri yıllık %19.6 artış ile enflasyona paraleldir. Perseonel harici operasyonel giderlerdeki enflasyonun üzerindeki artışı ise TL’nin değer kaybı kaynalı BT harcamalarındaki artış ile açıklanabilir.

Akbank’ın SYR ve Çekirdek SYR oranları sırası ile %17.40 ve %14.91 seviyesinde gerçekleşirken 2018 yılsonuna gore 76 ve 65 baz puan daralmışlardır. Ancak her iki oran da Basel 3 standartlarına göre gerekli olan minimum %12.57 ve %10.57 seviyelerinin oldukça üzerindedir.

 

Akbank 1Ç19 Tahminleri – 26.04.2019

İş Yatırım: AKBNK Düşen TÜFEX gelirleri ve yüksek karşılık karlılığı baskılıyor. İŞY net kar tahmini: 1327 mn TL, Piyasa beklentisi: 1352 mn TL

Şeker Yatırım: Akbank’ın (AKBNK) bugün 1Ç19 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Akbank’ın çeyreksel bazda kar artışı gösteren ikinci banka olmasını bekliyoruz. 1Ç19 için kar beklentimiz 1,302 milyon TL olup çeyreksel bazda %23,9 artışa işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,352 milyon TL’dir. Sektörde görülen trendin aksine güçlü sermaye piyasası ve kambiyo işlemleri karının türev işlemlerden kaynaklanan zararın negatif etkisini dengelemesini modelliyoruz ve banka için 200 milyon TL ticari kar bekliyoruz. Güçlü TL kredi büyümesi, güçlü seyreden ücret ve komisyon gelirleri (+%12,0), kredi karşılıklarında azalma (-%6,2) çeyreğin önemli detayları olarak öne çıkmaktadır. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki krediler rasyosunun 27 baz puan artarak % 4,33 seviyesine ulaşmasını, kredi riski maliyetinin ise yaklaşık 290 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Hafif pozitif)   

Tacirler Yatırım: Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Akbank’ın 1Ç19’da 1.332 milyon TL net kar açıklamasını ve net karlılıkta %27 artış kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise, Akbank’ın 1.352 milyon TL net kar açıklaması yönündedir.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 27.03.2019

Kapanış (TL) : 6.02 – Hedef Fiyat (TL) : 7.85 – Piyasa Deg.(TL) : 31304 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 64.63 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.4

Akbank 700mn dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı. Akbank, uluslararası piyasalardan 700 milyon dolar karşılığı 356 milyon Doları ve 303 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı. Kredinin maliyeti dolar için Libor+%2,50, avro için Euribor+%2,40 gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 27.03.2019

Akbank, uluslararası piyasalardan 700 milyon ABD Doları karşılığı 356 milyon ABD Doları ve 303 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,40’tır. Geçen yıl Eylül ayında tamamlana sendikasyon işlemine göre her iki dilimde de 25 baz puanlık maliyet azalışı görüldü. Hesaplamalarımıza göre kredinin çevrilme oranı %74 seviyesinde beklentilerimize paralel gerçekleşti.

Haberin detayları

Akbank Sendikasyon Kredisine %160’lık Rekor Talep

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 28.02.2019

(=) Akbank (AKBNK): Banka yaptığı açıklamada, hissedarların, bankanın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve BDDK’nın sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5,7 mlr TL’lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının “Olağanüstü Yedekler”e aktarılması hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildiği bildirildi. Yorum: Banka hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel temettü dağıtmama kararı aldı. Bundan dolayı haberin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 28.02.2019

Akbank 2018 yılı net karından kar payı dağıtmamaya karar verdi. BDDK’nın da tavsiyeleriyle beraber, banka yönetimi bir süredir bu karara ilişkin piyasaya sinyal vermekteydi. Yine de sınırlı da olsa negatif bir reaksiyon bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Kapanış (TL) : 7.08 – Hedef Fiyat (TL) : 6.77 – Piyasa Deg.(TL) : 36816 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 54.99 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -4.39

Akbank 2018’in son çeyreğinde TL 1,051mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim ve piyasa beklentisi olan TL 970mn’un hafif üzerinde gerçekleşti. Bankanın son çeyrekte elde ettiği %9’luk öz sermaye karlılığı her ne kadar ilk üç çeyreğe göre düşük olsa da Akbank yılın tümünde %13.6 öz kaynak karlılık rakamına ulaştı. Düşük kredi büyümesi ve yüksek karşılıklar 2018 yılının karlılık anlamında geçtiğimiz yıllara göre daha kötü bir yıl olmasına neden oldu. Banka son çeyrekte TÜFEX’li menkul kıymetlerden elde ettiği TL2 milyarlık gelirle marjlarını arttırırken bu rakamın önemli bölümü karşılık giderlerinde kullanılmış gözüküyor. Bankanın takip oranı 78 baz puan artışla %4.13 oranına yükselirken hem ikinci hem de takip grupları için ayrılan karşılıkların yüksek seyri devam etti. Bunun yanında banka son çeyrekte TL 103mn serbest karşılık ayırdı.
Akbank’ın perakende kredilere riskinin sınırlı olması aktif kaliteyi koruması açısından bir avantaj.

Bankanın yeni yılda daha iyi bir kredi büyüme performansı ile ana faaliyet gelir kalemlerini destekleyeceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan bedelli sermaye artışı ile Akbank’ın çekirdek sermaye oranlarının %15 gibi yüksek bir seviyeye yaklaşmasını beklerken bankanın bu sene temettü dağıtmayabileceği yönetim tarafından vurgulandı. Yine de son kararı yönetim kurulu ve Genel Kurul verecek. 2019 yılında aktif kalitenin daha çok perakende krediler tarafında bozulması beklendiği ve Akbank’ın bu segmentlerde riski daha az olduğu için göreceli bir avantajı olduğunu düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Akbank (AKBNK) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel sonuçlar (=)

Akbank 4Ç18 için beklentimizin %1 altında, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %8 üzerinde 1,05 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %20,8, yıllık bazda ise %31,1 düşüşe işaret etmektedir. Akbank’ın 4Ç’de toplam kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %9 azalırken, aynı dönemde toplam mevduat büyüklüğü %15 düşüş göstermiştir.

4Ç18’de bankanın çeyreksel bazda %6 artan net faiz gelirleri ve güçlü seyreden net ücret & komisyon gelirlerine karşın, net ticari zararın artması çekirdek gelirlerde bir önceki çeyreğe %21 düşüş neden olmuştur. Bankanın 3Ç18’de %15,0 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç’de beklentimize paralel %13,5 düzeyine gerilemiştir.

Piyasa beklentilerine yakın gelen 4Ç18 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için hedef fiyatımız 7,60 TL olup, bu da %7,3 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. Sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle Akbank için uzun vadede “AL” önerimizi “TUT” olarak revize ediyoruz. Bununla birlikte, kısa vadede bankacılık hisselerine yönelik ilginin devam edeceğini öngörmemiz nedeniyle kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak korumaktayız.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 1,051 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %21 ve yıllık bazda %31 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 971 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 957 milyon TL’den daha yüksek gerçekleşmiştir. Daralan kredi-mevduat makası ve artan swap maliyetlerin TÜFE endeksli bonolardan elde edilen gelirlere ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz gelirleri, çeyreksel bazda, %4 artış kaydetti. Çeyreksel net kredi maliyetleri 277 baz puan olarak gerçekleşirken bir önceki çeyrekte 368 baz puan olarak gerçekleşti. Ayrıca, Akbank 4Ç18’de 100 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve son olarak da etkin vergi oranı %11 olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Banka 2018 yılı son çeyreğinde piyasa beklentisi olan 971 milyon TL’nin üzerinde 1.051 milyon TL net kar açıkladı. Net faiz gelirlerinin ve ücret-komisyon performansının beklenenden yüksek gelmesi ayrışmanın ana sebebi olarak görünüyor. Banka son çeyrekte swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 27 baz puan iyileşme kaydederken ücret- komisyonlar önceki çeyreğe göre %15 artış gösterdi. Banka hissesinin mevcut değerleme seviyesine bakıldığında %7 seviyesinde görece sınırlı bir yukarı potansiyel taşıdığını düşünüyoruz ve 2019 yılı için 6.4x F/K ve 0.7x F/DD çarpanları ve 7.55TL hedef fiyatla tavsiyemizi AL’dan TUT’a indiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Akbank Beklenenin altındaki efektif vergi oranı gelirlerde olumlu sürpriz getirdi

Akbank 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. 3Ç18’de TRY1,327 mln ve 4Ç17’de TRY1,524 mln net kar açıklamış olan banka, 4Ç18’de TRY971 mln olan piyasa beklentilerini geçerek TRY1,051 TL net kar açıkladı. Böylece yıllık bazda %13.6 özsermaye karlılığı ve %1.6 aktif karlılığı ile TRY5.69 mlr net kara ulaşılmış oldu. Net karın beklentilerin üstünde gelmesinde düşük efektif vergi oranının etkili olduğu görülüyor. Ücret ve komisyon gelirleri %9 gibi güçlü bir çeyreklik büyüme sergilerken enflasyona endeksli bonoların TRY2.03 mlr seviyesindeki getirisi sayesinde (swap düzeltilmiş) net faiz marjı %4’ten (3Ç18), %4.11 seviyesine yükseldi. Enflasyon endeksli tahvil katkısını çıkardığımızda ise net faiz marjı 3. Çeyreğe göre 110 baz puan gerilediği görülüyor. Takipteki krediler oranıson çeyrekte %3.1’den %3.8’e tırmanırken banka 2018’i toplam kredi maliyetinde 260 seviyesinden kapattı.

 • Ortalama özsermaye karlılığı ve ortalama aktif karlılığı sırasıyla 9.4% ve 1.0% olarak gerçekleşti. (3Ç18-13.3% ve 1.4%) Akbank’ın takipteki kredilerdeki artış hızı %3.4’ten %2.8’ye geriledi.
 • 4Ç18’de TRY100 mln seviyesinde gelen serbest karşılıklar yıllık bazda TRY550 milyonu buldu. Böylece 9 aylık dönemde %95 olan takipteki kredileri karşılama oranı yıllık bazda %106 seviyesine yükselmiş oldu.
 • Krediler TL tarafında %11 döviz tarafında ise %18 daraldı. (çeyreklik bazda düşüş 5.5% ve 5.6%). Grup 2 krediler çeyreklik bazda 30 baz puan düşüşle %13.2’e gerilerken; Otaş kredilerine göre düzeltildiğinde, çeyreklik bazda 3 puan artış görülüyor.
 • 2018 karlarından yapılabilecek temettü ödemeleri ile ilgili banka BDDK’nın konuyla ilgili tavsiyesini göz önünde bulunduracaklarını belirtti ve kısa sure once tamamlanan bedelli sermaye artışını hatırlattı. 2019’da bir temettü ödemesi yapılması, piyasanın da beklediği üzere, yüksek olasılık gibi görünmüyor.
 • Banka yönetimi 2019 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.
 • Beklentilerin üstünde gelen net kara rağmen piyasanın sonuçlara ciddi bir tepki vermesini beklemiyoruz.

 

Akbank İhracatçılar İçin Destek Paketi Açıkladı – 23.01.2019

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 22.01.2019

Hedef Fiyat: 7,60 TL  Öneri: AL

Sermaye daha da güçlenecek – Sürecin tamamlanmak üzere olduğu 3 mlr TL’lik bedelli sermaye artırımı sonrasında bankanın sermaye yeterliliğinin daha da (VKY Tahmin: +105 bp) güçleneceğini ve bunun da hem finansallara hem de hisse performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

Otaş ile ilgili belirsizlikler ortadan kalktı – Önümüzdeki yıllarda Türk Telekom’un satışına ilişkin olası gelişmelerin banka hissesi için katalizör olabileceğini düşünüyoruz.

2019’da özkaynak karlılığı gerileyecek – Banka’nın 2018 yılsonu için özsermaye karlılığının %13,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Banka yönetimi 2019 yılında %12 düzeyinde ya da daha yukarıda özkaynak karlılığı (VKY Tahmin: %12,9) hedeflerken, 2020 ve sonrası için %15-17 aralığında özsermaye karlılığı beklemektedir.

TKO’da artış bekliyoruz – Akbank’ın 2018 sonunda %4,3 düzeyine çıkmasını beklediğimiz Takipteki Krediler Oranı’nın 2019 sonunda %5,2’ye yükseleceğini öngörüyoruz.

Akbank’ı beğeniyoruz – Yüksek likidite, ihtiyatlı karşılık politikası ve yüksek verimlilik rasyolarına sahip Akbank cazip bulduğumuz bankalar arasındadır. Akbank için hedef fiyatımızı 7,13 TL’den 7,60 TL’ye revize ediyoruz. Önerimizi ise ‘AL’ olarak koruyoruz.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 09.01.2019

Kapanış (TL) : 5.84 – Hedef Fiyat (TL) : 6.77 – Piyasa Deg.(TL) : 30368 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 48.48 ↑ AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.91

Akbank yönetimin 2019 bütçe rakamlarını paylaştı. Buna göre Akbank zorlu koşulların hakim oalcağı yılda ılımlı kredi büyümesi ve karşılık yükünün yüksek kaldığı bir ortamda özellikle ana faaliyet gelirlerinde karlılıkta iyileşme öngörüyor. Özellikle takip oranının %6’nın ve risk maliyetinin 300 baz puan altında kalması, yönetimin burada aktif kalite gelişimini piyasa beklentilerine göre daha iyi şekillenmesini beklediğini ortaya koyuyor. Banka, öz kaynak karlılığının %12’nin üzerinde oluşmasını öngörüyor. Bu rakam tahminlerimize göre 2018 sonunda oluşacak %14’ün altında. Ancak burada Ocak 2019 sonunda tamamlanacak TL 3 milyarlık bedelli sermaye artırımının sulandırıcı etkisini unutmamak gerek.

2019 Öngörüleri ve bütçe rakamları:

• Kredi büyümesi: Toplamda %10, YP kredilerde yatay bir seyir bekleniyor
• Mevduat büyümesi: %10
• Net faiz marjı (swap maliyetleri düzeltilmiş: 2018’e göre 50 baz puan düşüşle %3.5
• Kredi spredleri: 2018 sonuna göre gözle görülür düzelme. Marjlar düşen Tüfex gelirleiryle baskılanıyor fakat kredi spredlerinde iyileşme var.
• Ücret ve komisyon gelirleri: %20 (+) artış
• Faaliyet Giderleri: TÜFE kadar artış
• Çekirdek sermaye oranı: %13.5
• Öz kaynak karlılığı : %12 (+)

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 09.01.2019

Akbank dün 2019 beklentilerini paylaşmak üzere analistlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Banka, özetle, likidite ve aktif kalitesine odaklanırken karlılıktan çok ücret ve komisyonlardaki ve sermayedeki artışı hedefleyen bir stratejinin sinyallerini verdi. Genel olarak bankanın açıklanan hedefleri tahminlere uygun görünürken, toplantıdan önemli başlıklar şu şekilde:

Büyüme: Banka kredi ve mevduatlarda %10’luk bir büyüme bekliyor. Kredi büyümesinde büyük payı TL kredilerin alması beklenirken, döviz cinsinden kredilerde yatay bir seyir öngörülüyor. 4Ç19’da düşük gelen büyümeden sonra, bankanın 2019 için beklentileri ılımlı, önceliği ise kredi büyümesindeki risk ve geri dönüş dengesini yönetmek olarak görünüyor.

 • Fonlama: Bankanın odağında maliyeti düşürme amacıyla vadeli mevduatları arttırmak olacak.
 • Ücret ve komisyonlar: yıllık %20 büyüme bekleniyor.
 • Operasyonel giderlerdeki artışın enflasyona paralel gerçekleşmesi bekleniyor.
 • Net faiz marjı’nın (swap düzeltilmiş) %3.5 olması (30 baz puan düşüş). Banka yönetimi çekirdek faiz marjında toparlanma sinyallerinin görülmeye başladığını fakat elle tutulur bir toparlanmanın 2Ç19’da görülmesini beklediğini belirtti.
 • Operasyonel giderlerin gelirlere oranının %35 seviyesinin altında kalması
 • Takipteki kredilerin, NPL satışları hariç olmak üzere, %6’nın altında kalması Risk maliyeti ise beklentilere göre %3.5 altında seyredecek.
 • Özsermaye karlılığında ve aktif karlılığında 2019 için beklenen rakamlar sırasıyla %12 ve %1.4 olurken, 2020’de bu rakamların %15-17 ve %1.7-1.9 aralıklarına yükselmesi bekleniyor.
 • Temettü: henüz ortada bir yönetim kararı bulunmamasına rağmen yönetim, regülatörün konuyla ilgili tavsiyesinin ve bankanın 2019’la ilgili temkinli görüşünü dikkate alacaklarını anlıyoruz.

Akbank Geleceğe Dönük Değerlendirmelerini Paylaştı – 08.01.2018

Akbank 2019 ve Sonrası İçin Geleceğe Dönük Değerlendirmelerini Paylaştı.

(1) net faiz marjında kısa ve uzun vadeli swap işlemleri dahildir.

(2) Takipteki krediler portföyünden yapılacak olası satışlar dahil değildir.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 03.01.2019

Akbank’ın %30 bedelli sermaye artırımı bugün yapılacak. Bölünme sonrası teorik fiyat 5.585 TL’dir. Referans fiyatı da 0,926 TL’dir. Hissedarlar 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL ödeyecekler. Bankanın özkaynaklarına toplam girişin 3 milyar TL olmasını bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu sermaye artırımı ile bankanın sermaye yapısı ile sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın finansal gücünün daha da artırılması, bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Bedelli sermaye artırımının sermaye yeterlilik oranına yaklaşık 80 baz puan katkı yapmasını bekliyoruz. Böylece sermaye yeterlilik oranı ve ana sermaye oranı %15,0 ve %12,6’ya ulaşacak (4.çeyrek karının katkısı ve BDDK düzenlemelerinin olumlu etkisi hariç) ve Garanti’nin hafif üzerine çıkacak.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 03.01.2019

Akbank bugün sermayesini %30 bedelli sermaye arttıracak ve 5,2 milyar TL’ye çıkaracak. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1 TL nominal pay için 2,5 TL olarak belirlendi. Rüçhan hakkı referans fiyatı 0,926 TL’dir. Akbank’ın 1. Seans referans fiyatı 5,585 TL’dir. Sermaye artırımı işlemi sonrasında Akbank’ın sermayesi 4 milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye yükselmiş oldu ve bankaya 3 milyar TL sermaye girişi sağlanmış oldu.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 02.01.2019

Kapanış (TL) : 6.86 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 27440 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 49.56 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.28

Akbank’ın bedelli sermaye artımı ile ilgili bilgi.
Akbank’ın her bir TL1 nominal hisse için TL 2.5 ödenecek %30 bedelli sermaye artırımı 3 Ocak’ta başlatıp 17 Ocak 2019’da sona erecek. Buna göre kullanılmayan rüçhan hakları daha sonra ilan edilecek bir tarihte iki gün süresiyle satılacak. Buradan da kullanılmayan haklar, Rüçhan Hakkı Pazarı’ndaki satışları takiben üç gün içinde taahhüt edildiği gibi Akbank’ın ana sermayedarı Sabancı Holding tarafından satın alınacak.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 02.01.2019

(=) Akbank (AKBNK): Banka çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli karşılanmak suretiyle 1,2 mlr TL artırılarak 4 mlr TL’den 5,2 mlr TL’ye çıkarılması kapsamında, pay sahiplerinin sahip oldukları payların %30’u oranında yeni pay alma hakları bulunduğunu belirterek, yeni pay alma haklarının 03 Ocak 2019 ile 17 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacağı açıklandı. Yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL fiyat üzerinden kullandırılacağı belirtildi.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 27.12.2018

Kapanış (TL) : 6.8 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 27200 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 51.95 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.41

Akbank takipteki kredi alacakları portföyünü sattı. Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında 3 firmaya sattı.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 27.12.2018

Takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’den oluşan 3 firmaya sattı. Yapılan işlemin takipteki krediler rasyosuna yaklaşık 21 baz puan olumlu etkisi olmasını tahmin etmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 27.12.2018

(=) Akbank (AKBNK): Bankanın takipteki kredi alacakları portföyünün 446 mn TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19,4 mn TL bedel karşılığında satıldığı bildirildi. Yorum: Banka’nın Takipteki Krediler Oranı’nına 4Ç’den itibaren bu satış işleminin yaklaşık 20 bp düşüş getirebileceğini hesaplıyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 26.12.2018

Ojer Telekomünikasyon’a ait %55 oranındaki Türk Telekom (TTKOM) hisselerinin OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olduğu özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi’ne devri sürecinde bankalar bağımsız bir kurulun hazırladığı değerlendirme raporu sonuçlarını kullanacaklardır. Buna göre Türk Telekom’un (TTKOM) %55 oranındaki hissesinin değeri 3.5 milyar dolar olarak tespit edilmiştir ve bu tutar OTAS kredisinin 5.2 milyar dolar olan bakiyesinin (faiz ve anapara dahil) %67’sine tekabül etmektedir.

Bankaların 4Ç18’de OTAS kredi bakiyesinin %33’ünü aktiflerinden silmeleri beklenmektedir. Bilindiği gibi silinen bu tutar için bankalar 2018 yılı içinde yaklaşık %30 karşılık ayırmışlardı. Kalan %67’lik OTAS kredisi bakiyesi ise Grup 2 kredilerde muhasebeleştirilecek ve ekstra kredi karşılığı ayrılacaktır. Yeni kredi karşılıklarının takip ettiğimiz bankaların karlılıklarında yaklaşık 5% negatif etki yaratmasını bekliyoruz. Akbank’ın (AKBNK) yüksek kredi bakiyesi nedeniyle daha olumsuz etkilenmesini öngörüyoruz (Hafif negatif).

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 07.12.2018

Kapanış (TL) : 6.65 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 26600 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 59.62 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.33

SPK, Akbank’ın 1.5 milyar TL’ye kadar ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihraç başvurusunu onayladı. Daha önce, Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank ve Garanti Bankası’nın 3.15 milyar TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymetler ihraç edecekleri duyurulmuştu. Kamu bankaları 1’er milyar TL Garanti Bankası ise 150 milyon TL ile ihraca katılmıştı.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 06.12.2018

Kapanış (TL) : 7 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 28000 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 59.18 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.71

Akbank yönetimi bedelli sermaye artırımı ile ilgili bir telekonferans düzenledi. Toplantıda bedelli sermaye artırımının yapılma amaçları arasında bankanın öngörülemeyen risklere karşı bankanın sermaye tamponlarını güçlendirmek, gelecekteki büyüme potansiyellerini değerlendirmek, düzenli temettü ödemesini sağlamak ve rekabetçi pozisyonu korumak olarak ana başlıklar olarak sıralandı. Bankanın bedelli sermaye artırımından sonra sermaye yeterlilik oranlarının 80 baz puan iyileşeceği belirtildi. En son çekirdek sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda %12.8, ana sermaye yeterlilik ise %15.2 düzeyinde olduğu vurgulandı. Yapılan sermaye artırımının Otaş kredisi veya herhangi bir stres testi ile ilgisi olmadığı özellikle belirtildi. Bedelli sermaye artırımının bankayı öngörülemeyen risklere karşı daha hazırlıklı tutması adına doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında banka hisselerinde bu artırımın baskısı bir süre daha devam edebilir.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 06.12.2018

Akbank’ın (AKBNK) sermayesini %30 artırarak 5,2 milyar TL’ye bedelli olarak artırma kararından sonra telekonferans gerçekleştirdi. Yönetim, sermaye artırımı kararının aktif kalitesinde önemli bir bozulma beklentisine istinaden alınmadığının altını çizdi. Güçlü finansal yapının daha da kuvvetlenmesi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratılması ve sürdürülebilir karlılığın devamlılığının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Banka Yönetimi 2019 yılı için takipteki krediler rasyosunun ve toplam kredi riski maliyetinin 5% (bizim beklentimiz: %6.5) ve 250 baz puan seviyesine ulaşmasını beklemektedir. Yapılacak sermaye artışı sonrasında konsolide sermaye yeterlilik oranına yaklaşık 80 baz katkı sağlanması modellenmektedir.

Böylelikle Akbank, BDDK ve Basel III yasal sınırları olan 12% ve %12.55 seviyelerinin çok üzerinde bir SYR oranına ulaşacaktır. Banka 2019 yılı için temettü dağıtım politikasında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtmiştir. Son olarak banka 1,8 milyar dolar tutarındaki OTAS kredisiyle ilgili detayları kısa bir zaman diliminde paylaşacağını belirtmiştir. Akbank için 23.5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız 7,28 TL olup %4 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4.5x F/K (Benzerlerine göre %16 primli) ve 0.56x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2019 tahmini sermaye getirisi 13.1%’dir.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 05.12.2018

Kapanış (TL) : 7.33 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 29320 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.25 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.05

Akbank %30 sermaye arttırımı yaparak ödenmiş sermayesini 4 milyar TL’den 5.2 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı. Sermaye artışı primli olarak 2,5 TL üzerinden gerçekleşecek. Konsolide olarak bakıldığında bankanın en son Tier I rasyosu %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye arttırımını takiben Tier I rasyosunun 80-100 puan artmasını bekliyoruz. Haberin Akbank ve diğer banka hisselerini negatif etkileyeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda %40,75 pay ile Akbank’ın en büyük hissedarı olan Sabancı Holding hisseleri üzerinde de olumsuz etki bırakmasını bekliyoruz.

Bugün Akbank’ın yaklaşık 3 milyar TL civarında sermaye artışı yapacağı haberi kısa vadede Akbank, Sabancı Holding ve diğer bankacılık sektörü hisselerinde satış baskısı yapabilir. Sermaye artışına katılacak yatırımcıların Akbank pozisyonlarını yaklaşık %10 oranında arttırmaları gerekecek.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 05.12.2018

AKBNK/SAHOL: Akbank sermayesini bedelli sermaye artırımı yöntemi ile 4,0 milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye çıkartacağını açıkladı. Hissedarlar 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL ödeyecekler. Bankanın özkaynaklarına toplam girişin 3 milyar TL olmasını bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu sermaye artırımı ile bankanın sermaye yapısı ile sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın finansal gücünün daha da artırılması, bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Bedelli sermaye artırımının sermaye yeterlilik oranına yaklaşık 80 baz puan katkı yapmasını bekliyoruz. Böylece sermaye yeterlilik oranı ve ana sermaye oranı %15,0 ve %12,6’ya ulaşacak (4.çeyrek karının katkısı ve BDDK düzenlemelerinin olumlu etkisi hariç) ve Garanti’nin hafif üzerine çıkacak. Haberin bugün AKBNK hisselerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Haberin Akbank’ta %40.75 hisseye ve 3. çeyrek sonu itibarı ile 2,7 milyar TL net nakde sahip Sabancı Holding hisseleri üzerinde de negatif etkisi olabilir diye düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 05.12.2018

Akbank – Yönetim Kurulu bankanın sermayesini %30 bedelli artırarak 4 milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye çıkarma ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,025 Türk Lirası fiyattan (toplam 1 Türk Lirası nominal değerli bir lot pay için 2,5 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına karar verdi. Bedelli sermaye artırımından 3 milyar TL fon elde edilecek olunup, bedelli sermaye artırımı işleminin Şubat ayı başında tamamlanması beklenmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Kapanış (TL) : 6.81 – Hedef Fiyat (TL) : 8.25 – Piyasa Deg.(TL) : 27240 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57.71 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.15

Akbank 3Ç18: Öngörülebilirliğin artışı değerlemeleri destekleyebilir
Akbank 2018’in üçüncü çeyreğinde TL 1,327 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,348mn ve İş Yatırım tahmini olan 1,310mn’ a oldukça yakın olarak gerçekleşti. Bankanın üçüncü çeyrekte elde ettiği %12.5’luk öz sermaye karlılığı her ne kadar ilk iki çeyreğe göre düşüş kaydetse de Akbank yılın ilk dokuz ayında %15 öz kaynak karlılık rakamını korumayı başardı. TÜFE’ye endeksli kağıt getirilerini değerlemede kullanılan enflasyon varsayımının %11’den %17’ye revize edilmesiyle bu kağıtların çeyreklik getirisinde TL 651mn daha fazla gelir kaydedildi. Bankanın net faiz gelirindeki bu güçlü görünümü artan karşılık giderlerinde kullandığını görüyoruz. Üçüncü çeyrekteki TL’deki güçlü değer kaybı ve buna bağlı bri süredir devam eden ekonomideki yavaşlamanın bir etkisi olarak beklenen aktif kalite bozulmasına, banka karşılıklarını muhafazakâr bir biçimde ayırarak karşılık veriyor. Gelirin kuvvetli olduğu dönemde muhafazakâr olarak böyle bir aktif kalite politikası izlenmesini doğru buluyoruz.

Akbank yönetimi yılsonu kar artışının sene başında hedeflenen %12’nin altında gerçekleşebileceğini belirtti. Bizim beklentimizde tek haneli bir büyüme rakamının bu sene yakalanabileceği yönünde. Bununla beraber özellikle aktif kalite bozulmasında görünürlüğün artmış olması ve yönetimin bu konuda ferahlatıcı yaklaşım ve sinyaller göndermesi hem banka hem de sektör için olumlu gelişmeler. Banka için hedef değerimizi bir miktar arttırıyor ve hisse başı 7.80’den 8.25 TL’ye çekiyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Akbank’ın 3.çeyrek karı bizim 1.318 milyon TL, piyasanın 1.348 milyon TL beklentisine paralel 1.327 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı ise %12,5 oldu. Net faiz gelirleri artan mevduat maliyetleri sebebi ile beklentimizin altında kalırken düşen karşılık oranının yardımıyla beklentimizin altında kalan karşılık giderlerinin bunu dengeledi. TL kredi mevduat makası 69 baz puan daralırken, net faiz marjındaki düşüş TÜFEX gelirlerindeki artışın yardımıyla 14 baz puan da kaldı. Banka TÜFEX değerlemesinde kullandığı enflasyon tahminini %11’den %17’ye revize etti ve bunun neticesinde 686 milyon TL ilave gelir yazdı. 2.aşamadaki kredilerin oranı %12,0’den %15,1’e yükselmesi sonucu bankanın genel karşılık giderleri 948 milyon TL’den 1.829 milyon TL’ye çıktı. Bu sebepten net risk maliyeti 114 baz puan artışla 444 baz puana ulaştı. Takipteki alacak oranı da 57 baz puan artışla %3,3’e yükseldi. Eğer özel karşılık ayırma oranı %68’den %60’a düşmeseydi, bankanın karşılıkları yaklaşık 580 milyon TL daha yüksek olurdu. Genel olarak sonuçların piyasa beklentilerle paralel olduğunu ve hisse üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 1,327 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %17 ve %11 gerilemeyi işaret etmekte olup, beklentimiz olan 1,342 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,348 milyon TL ile uyumlu gerçekleşmişti. Akbank’ın 3Ç18 sonuçlarında bankanın YP kredilerini ve menkul kıymetlerini azalttığını, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde yatay bir seyir olduğunu ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjını çeyreksel bazda muhafaza ettiğini, risk maliyetlerinde artış olduğunu ve buna bağlı olarak provizyon giderlerinde artış olduğunu ve son olarak da likidite ve sermaye yeterliliği rasyolarının güçlü seviyelerini muhafaza ettiğini görüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Hedef Fiyat: 8,52 TL

Akbank (AKBNK) 3Ç18 Finansal Sonuçları: TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi (=) Akbank 3Ç18 için beklentimizin %7, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 altında 1,33 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %17 düşüşe, yıllık bazda ise %11 düşüşe işaret etmektedir. 3Ç’de kredi büyümesinde zayıf bir performans gösteren Akbank’ın kredi-mevduat oranı %93 düzeyine gerilemiştir.

3Ç’de bankanın artan TÜFEX gelirleri, kredi-mevduat farkındaki daralmanın Net Faiz Marjı üzerindeki olumsuz etkisini azaltırken, 2. aşamadaki karşılık giderlerinde (genel karşılıklar) kur bazlı artışın hedge edilmesi sonucunda toplam karşılık giderlerindeki artışın da net kar üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. BDDK’nın Ağustos ayında aldığı önlemlerle birlikte TL’deki önemli değer kaybına karşın bankanın 2Ç’de %16,8 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyo(SYR)’su 3Ç’de %18,5’e çıkmıştır. Banka’nın 3Ç’de operasyonel giderleri beklentimize paralel artış gösterirken, 9 aylık dönem için yıllık bazda değişime bakıldığında %18 ile enflasyonun altında (%24,5) artış göstermiştir.

Piyasa beklentilerine yakın gelen 3Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Akbank hisselerinin BIST-100 endeksine göre %8,2, bankacılık endeksine göre %2,1 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Akbank için hedef fiyatımızı 8,52 TL, Uzun Vadede ise önerimizi “AL” olarak korurken, hisse performansındaki olumlu ayrışmayı göz önünde bulundurarak, kısa vadede “Endeks Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Akbank (AKBNK) 3Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,327 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %17.2 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,295 milyon TL olan tahminimizin %2.5 üzerinde ve 1,348 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre %2.7 artarak %14.8 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. (Bütçe: %15.5-%16). Güçlü kalmaya devam eden ücret ve komisyon gelirleri, Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki yüksek artış, kredilerde pazar payı kayıplarının devam etmesi, aktif pasif vade farkının kısalması, yeni takibe intikal eden krediler ve bunlardan yapılan tahsilatlardaki yavaşlama, İkinci grup kredilerdeki artış ve sermaye yeterliliği rasyosunda zayıf TL’nin negatif etkisine rağmen çok önemli bir bozulma olmaması çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır (Hafif pozitif).

Enver Erkan, GCM YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Akbank’ta TÜFEX getirilerinin pozitif etkisiyle beklentiler dahilinde kar… 

Bankanın takipteki krediler rasyosu, yavaşlayan kredi büyümesinin de etkisiyle 3. çeyrekte %3,1 olarak gerçekleşmiştir, makroekonomik ortamdaki bozulma ve takipteki kredilerin etkisiyle artan karşılık oranları da karlılık üzerinde baskılayıcı olmuştur. Banka kredilerde yıllık bazda %14,2 büyüme sağlamıştır. 2018’in ilk 9 ayında aktifler 341 milyar 610 milyon TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla mevduatları da yüzde 28,5 artarak 244 milyar 980 milyon TL’nin üzerine çıktı. Mevduatlardaki artış ve yavaşlayan kredi büyümesi, kredi mevduat makasının daralmasına neden olmuştur.

Banka, bu dönemde 4 milyar 688 milyon TL net konsolide kar elde etti. Çeyreklik kar olan 1 milyar 327 milyon TL ise, piyasa beklentisi olan 1 milyar 342 milyon TL’nin ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 350 milyon TL’nin hafif altında gerçekleşti.

Banka, 241 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 306 milyar TL kredi desteği sağladı. Bankanın tahsilat tutarında 197 milyon TL’lik düşüş var, buna karşılık Grup 2 kredilerin oranı %10,7’den %13,5’e yükselmiş görünüyor. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı ise BDDK’nın yeni metodolojisinin etkisi ile %18,5’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın Nisan ayının sonundan itibaren repo faizinde yapmış olduğu artırımlar neticesinde artan mevduat maliyetleri bankaların karı üzerinde baskılayıcı olurken, kredilerdeki büyüme de yavaşlamıştır. Banka’nın enflasyon beklentilerini %11’den %17’ye çıkarması ise TÜFEX getirilerini olumlu etkileyerek net kara en önemli olumlu katkıyı yapmıştır. Bankanın 3. çeyrekteki volatiliteye rağmen finansal performansı görece iyi denebilecek bir seviyede gerçekleşmiştir.

Bankacılık sektöründe Yeni Ekonomi Programı sonrasında bankacılık sektörüne ilişkin yapılandırma ve vadelendirme çalışmalarının ana hatlarıyla belirtilmiş olması itibariyle görülen proaktif çalışmalar, ilerleyen dönemde kredi profilini olumlu etkileyebilir ve riskleri azaltabilir. Bunun bankacılılık sektörü aktif yapısına olumlu etkisi olmasını bekleriz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 18.10.2018

Kapanış (TL) : 7.34 – Hedef Fiyat (TL) : 7.8 – Piyasa Deg.(TL) : 29360 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.98 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 6.27

TÜFE beklentilerinde revizyon. Akbank eylül sonu TÜFEX Portföy değerlemesine baz teşkil edecek enflasyon beklentisini %11’den %17’ye revize ettiğini duyurdu. Buna göre bankanın dokuz ay sonundaki net faiz gelirleri artış gösterecek olmasına rağmen yönetim muhtemelen buradaki artışı karşılık giderlerinin artışıyla dengelemek isteyecektir.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 18.10.2018

Akbank (AKBNK) 2018 yılı enflasyon beklentisini revize etti (+) Banka yaptığı açıklamada, %11 olan enflasyon beklentisinin %17 olarak revize edildiğini ve TÜFE’ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate alınacak enflasyon rakamının da %17 olarak revize edildiğini açıkladı. Söz konusu değişikliğin mali tablolara etkisinin Eylül 2018 dönemine yansıtılacağı belirtildi.

Yorum: Yapılan revizyon ile beraber bankanın 3Ç’de TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinden elde edeceği gelirlerin artması sonucunda net faiz gelirleri olumlu etkilenecektir. Akbank’ın 30.06.2018 itibariyle TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinin toplam TL finansal varlıklarındaki payı %59 düzeyindedir. Banka bir önceki çeyrekte TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinden 583 mn TL gelir kaydetmişti Bu revizyon ile birlikte bu gelirin 3Ç’de 782 mn TL düzeyinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 18.10.2018

Akbank TÜFE’ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate alacağı enflasyon rakamını %11’den %17’ye revize etti. Değişikliğin etkisinin Eylül 2018 dönemine yansıtılacağı belirtildi. Değişikliğin 3. çeyrek için 715 milyon TL ilave gelir (vergi sonrası 558 milyon TL) yaratacağını düşünüyoruz. Beklenti ile gerçekleşme arasındaki fark zaten 4. çeyrekte gelir kaydedileceği için 2018 yılı karına bir etki beklemiyoruz. Nötr.

Vahap Taştan – Kısa Vade Akbank AKBNK Hisse Yorumu – 17.10.2018

A1 Capital araştırma uzmanı Vahap Taştan ile gerçekleştirdiğimiz bağlantıda kendisinin kısa vade Borsa İstanbul BIST endeks yorumuyla birlikte Garanti Bankası GARAN ve Akbank AKBNK teknik analizlerini dinlendik. Kısa vadede bankalar ne olur, endekste yön nedir?

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber – 15.10.2018

Kapanış (TL) : 6.61 – Hedef Fiyat (TL) : 7.8 – Piyasa Deg.(TL) : 26440 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57.83 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18

Seküritizasyon kredi temini hk.
Akbank Yönetim Kurulu önümüzdeki bir yıl içinde Uluslararası piyasalardan 1 milyar Euro’ya kadar seküritizasyon kredi temini için Genel Müdürlüğe yetki Verdi.

 

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 28.09.2018

Akbank – Uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,75 ve Euribor+%2,65’tir. Böylelikle Akbank’ın rollover rasyosu %104 olarak gerçekleşmiş oldu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Basın Açıklaması 27.09.2018

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Akbank 2018’in ikinci çeyreğinde TL 1,602 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,527mn, İş Yatırım tahmini olan 1,580mn’ un üzerinde gerçekleşti. Bankanın çeyrek bazında %16.8’den %15.4’ e gerileyen öz kaynak karlılığında dönem içinde ayrılan karşılık giderlerinde beklentilerimizin çok üzerinde bir gerçekleşme olması gösterilebilir. Bunun yanında ana faaliyet gelirlerinin ve marjın beklentilerimizden iyi gelmesi karşılık baskısını kısmen azaltmış gözüküyor.

Bankanın takip oranının ilk çeyrekte %2 olan seviyesinden ikinci çeyrekte %2.75’e gelmesi dönem içinde takibe atılan önemli büyüklükteki bir ticari krediden nedeniyle oldu. Bunun yanında TL ve diğer makro değişkenlerdeki ikinci çeyrekteki bozulma 1. ve 2. Kategori krediler için ayrılan genel karşılıkları da önemli derecede arttırdı. Takipteki krediler için ayrılan brüt risk maliyeti oranının ilk çeyreğin iki katı kadar olan 160 baz puana ulaşması her ne kadar rahatsız edici gözükse de bunun sene sonuna doğru düşeceği beklentisinin yönetim tarafından paylaşılması ise olumlu bir nokta olarak algılanmalı.

2018 Görünümü. Bankanın karşılıklarda oluşan beklentilerin üzerindeki gerçekleşmeleri piyasa tarafından bir miktar olumsuz olarak algılanabilecek olsa da yönetimin karşılık giderlerindeki normalleşme beklentisi ve ana faaliyet kalemlerinin güçlü görünüşü bu olumsuz etkileri hafifletecektir. Akbank için sene sonun net kar tahminimiz olan TL 6.5 milyarı şu aşamada değiştirmiyoruz. Üçüncü çeyrekte tüm sektörde olduğu gibi zayıf bir marj görünümü beklerken son çeyrekte özellikle TÜFEX kağıtlarının yüksek enflasyon nedeniyle olumlu düzeltme etkisiyle yönetimin belirttiği gibi marjlar ve ana faaliyet gelirlerinde yukarı potansiyeller olabilir.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Takipteki Krediler Oranı %2,7’ye çıktı (=) Akbank 2Ç18 için beklentimizin %3 altında, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %5 üzerinde 1,6 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %6 düşüşe, yıllık bazda ise %2 yükselişe işaret etmektedir. Akbank’ın 2Ç’de toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %150 oranında artarken, Takipteki Krediler Oranı %2,0’den %2,7 seviyesine çıkmıştır. 250 mn TL’lik serbest karşılığın geri çevrilmesi ve 2.aşamadaki karşılık giderlerinde (genel karşılıklar) kur bazlı artışın hedge edilmesi sonucunda toplam karşılık giderlerindeki artışın net kar üzerindeki etkisi sınırlanmıştır.

Banka’nın 2Ç’de çekirdek gelirleri çeyreksel bazda güçlü artış gösterirken (+%21), faaliyet giderleri ise beklentimize paralel %1 artış göstermiştir.Piyasa beklentilerine yakın gelen 2Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için hedef fiyatımızı 10,42 TL, kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise önerimizi ise “TUT” olarak koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Akbank’ın 2.çeyrek karı bizim 1.504 milyon TL, piyasanın 1.527 milyon TL beklentisinin üzerinde 1.602 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı ise %15,4 oldu. Net karın beklentimiz üzerinde gelmesinde temel sebep güçlü gelen gelirler. Hem net faiz gelirler hem de komisyon gelirleri beklentimizi aştı. TL kredi-mevduat makası kredi getirilerindeki yükseliş yardımıyla 64 baz puan genişlerken, net faiz marjı da çeyreksel 42 baz puan artış gösterdi. Buna karşın karşılık giderlerindeki artışın olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Takipteki alacak oranı 74 baz puan artışla %2,7’e çıkarken, net risk maliyeti 330 baz puana ulaşmış. Eğer özel karşılık ayırma oranı %77’den %68’e düşmeseydi, bankanın karşılıkları yaklaşık 500 milyon TL daha yüksek olurdu. Net kar her ne kadar beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, aktif kalitesindeki bu bozulmanın bugün hisseyi olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 1.602 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %6 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %2 büyümeyi işaret etmekte olup, bizim ve piyasa beklentisinin, sırasıyla, %8 ve %5 üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık geliri yaratımı olduğunu ancak provizyonların beklentilerimizin üzerinde gerçekleştiğini ve etkin vergi oranının ise beklentimizin altında %16,7 olarak kaydedildiğini görüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Akbank (AKBNK) 2Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,602 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 6.2% azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,529 milyon TL olan tahminimizin ve 1,527milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı ise geçen yıla göre %9.8 artarak %16.6 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Banka Yönetimi 2018 yılı için özkaynak getirisi beklentisini korudu ancak takipteki krediler rasyosundaki bozulmaya paralel olarak takipteki krediler rasyosu ve toplam risk maliyeti beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar yaptı.

Bankanın 2Ç18’de beklentilerin üzerinde elde ettiği ücret ve komisyon gelirlerini ve çeyreksel bazda elde ettiği swap etkisinden arındırılmış net faiz marjı iyileşmesini olumlu buluyoruz. Ancak takipteki krediler rasyosundaki çeyreksel bazda 70 baz puanlık artış ve kredi risk maliyetindeki yükselme sebebiyle hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Hisse için TL8.85 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Ek olarak, AL olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 4.4x F/K (Benzerlerine göre %17primli) ve 0.63x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %15.1 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Enver Erkan – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Akbank’ın 2. çeyrek karı piyasa beklentisinin hafif üzerinde… 

Bankanın takipteki krediler rasyosu, 2. çeyrekte %2,6 olarak gerçekleşmiştir, donuk alacaklar ve Otaş kredisine ayrılan yüksek karşılık oranı ise karlılığı baskılamıştır. Aktif karlılığında ise çok sınırlı bir artış gözlenmektedir. Banka kredilerde yıllık bazda %13,8 büyüme sağlamıştır. 2018’in ilk 6 ayında aktifler 341 milyar 610 milyon TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla mevduatları da yüzde 15 artarak 217 milyar TL’nin üzerine çıktı. Banka, bu dönemde 3 milyar 280 milyon TL net konsolide kar elde etti. Çeyreklik kar olan 1 milyar 602 milyon TL ise, piyasa beklentisi olan 1 milyar 527 milyon TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 1 milyar 650 milyon TL’nin ise hafif altında gerçekleşti.

Banka, 225 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 285 milyar TL kredi desteği sağladı. Bankanın tahsilat tutarında 263 milyon TL’lik artış var, buna karşılık Grup 2 kredilerin oranı %9,9’dan %10,7’ye yükselmiş görünüyor, kurlardaki artışın etkisiyle Otaş kredisini bu grup içindeki ağırlığı artmıştır. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %16,8 ile mevzuat ile belirlenen asgari oranın ve sektör ortalamasının üzerindedir. TÜFE’ye endeksli tahvilleri genel menkul kıymet portföyü içinde daha fazla ağırlığa sahip olan özel bankaların, enflasyon ve faiz artışının yarattığı olumsuzluğu, menkul kıymet getirisi ile daha iyi kompanse edebilme yetisi yüksektir, bu kapsamda da Akbank’ın %9’dan %11’e çıkardığı TÜFE tahmini çerçevesinde menkul kıymet getirilerinin olumlu etkilendiğini söylemek mümkündür.

 

Akbank Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat hakkında açıklama yaptı – 06.07.2018

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom TTKOM ) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır.

Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin %55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Gerçekleşen ve Tahminler

Akbank 2018’in ilk çeyreğinde TL 1,709 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,587mn, İş Yatırım tahmini olan 1,612mn’ un üzerinde gerçekleşti. Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni tahminlerden daha iyi gerçekleşen net faiz ile komisyon gelirleri olarak gösterilebilir. Bankanın ilk çeyrekte elde ettiği %16.8’lik öz kaynak karlılığı tüm yıl için hedeflenen %15.5-16 aralığının üzerinde. Provizyonlarda gözlemlenen beklenti üzeri artış Yıldız Holding yeniden yapılandırmasına bağlı olarak bu riskin UFRS 9 kapsamında ikinci gruba sınıflanması ve bağlı karşılık giderlerinin artışına bağlanabilir.

Ana takip gruba intikallerde ise bankanın tarihi ortalamalarına yakın bir hareket görülmesi aslında aktif kalitesinin yeniden yapılandırmaların yoğunlaştığı bir dönemde yüksek tutulabildiğini gösteriyor. Yeniden yapılandırılan Yıldız Holding kredisine muhafazakar bir biçimde yaklaşıldığını görüyoruz. Bu riskin takibe dönüşüm ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz.

Bankanın beklentilerden daha iyi olan net kar rakamı özellikle faaliyet gelirlerinden kaynaklanması piyasa tarafından olumlu olarak algılanacaktır. Yeniden yapılandırmalar ile ilgili bankanın muhafazakâr bir tutum göstermesi olumlu bir adım. Her ne kadar yeniden yapılandırmalar hız kazansa da bankanın bunları şu aşamada göğüsleyecek yeterince rezervi bulunuyor. Banka için 2018’de TL 6.5 milyarlık net kar tahminimizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Hedef Fiyat: 12,76 TL Öneri: AL

Akbank’ın 1Ç18 kar rakamı beklentilerin üzerinde Akbank konsolide olmayan 1Ç18 finansallarında bir önceki döneme göre %12 geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 1 artışla 1,709 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın özsermaye karlılığı ise %16.8 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı 1,586 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 1,612 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz ile aradaki farkın beklediğimizden daha düşük türev işlem zararından ve beklentimizden daha yüksek takipteki kredi tahsilatından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Net faiz marjının %3.5 seviyesinde sürdürülüyor olması ve bunun bir önceki döneme kıyasla iyileşen kredi/mevduat faiz makasının krediler lehine açılmış olmasından kaynaklanıyor olması, aktif kalitesinin Yıldız Holding kredisinin bu dönemde yeniden yapılandırılmasına rağmen korunuyor olması ve yine yüksek nakit temettü ödemesine rağmen sermaye yeterlilik oranlarının da sağlıklı olması ve son olarak da beklentilerin üzerinde gelen kar nedeniyle açıklanan sonuçların Akbank hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Akbank için AL önerimizi ve 12.76 TL olan hedef fiyatımızı devam ettiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Hedef Fiyat: 11,70TL   Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Akbank’ın 1.çeyrek karı bizim 1.616 milyon TL, piyasanın 1.587 milyon TL beklentisiniz üzerinde 1.709 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı ise %16,8 oldu. Net karın beklentimiz üzerinde gelmesinde temel sebep beklentimizin altında gelen ticari zararlar ve vergi giderleri. Net faiz marjı ve karşılık giderleri gibi temel göstergeler beklentilerimiz paralelinde. Net faiz marjı TÜFE’ye endeksli tahvillerin getirilerindeki düşüş yüzünden 34 baz puan düştüğü görülüyor. TÜFE etkisini dışarıda bıraktığımızda marj yatay gelmiş. Net özel risk maliyeti 50 baz puanlık bütçenin altında 22 baz puan oldu. Buna karşın 2. seviyedeki kredilerin (riski artmış krediler) oranı Yıldız Holding kredilerinin yeniden yapılandırılması sebebi ile %5,8’den %10,7’ye yükselmiş. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 11,7 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Akbank – 1Ç18 mali tablolarını 1.709 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.592 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.587 milyon TL’nin üzerindedir. Beklentimizdeki hafif sapmanın beklentimizden daha iyi gerçekleşen ana bankacılık faaliyetlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Ayrıca, aktif kalitesindeki güçlü seyrin de karlılığı olumlu yönde etkilediğini gözlemliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç18 – 26.04.2018

Hedef Fiyat: 11,28TL  Tavsiye: AL

Akbank (AKBNK) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,709 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 12.1% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,578 milyon TL olan tahminimizin ve 1,587 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %18 artarak %17.8 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Kredi mevduat makasındaki güçlü artış, yabancı para kredilerdeki güçlü büyüme çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. Net faiz marjı 11 baz puan azalarak 4.19% olarak gerçekleşti. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Ek olarak, TL11.28 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 5.3x F/K (Benzerlerine göre %13 primli) ve 0.79x F/DD çarpanlarıyla ve 2018 için %15.7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 03.04.2018

Akbank için karlı aktif büyümesini gözönünde bulundurarak AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Banka güçlü sermaye yeterlilik oranı ile rakiplerine göre daha avantajlı konumdadır. Bankanın etkin kredi riski performansını, likit bilanço yapısını ve kısa vadeli yabancı para borçlanma ihtiyacının diğer bankalara göre daha az olmasını beğeniyoruz. Hisse hedef fiyatımız 11.28TL olup %18 artış potansiyeli bulunmaktadır.

Akbank’ın net karının 2018 yılında 2017 yılına göre %11 artış göstermesini modelliyoruz. 2019 yılı için de yıllık bazda %11 kar artışı bekliyoruz. Hisse 2018T 5.7x F/K (Benzerlerine göre %9 primli) ve 0.85x F/DD çarpanlarıyla ve 2018T için %15.7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. Akbank’ın primli değerlemesinin yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Takipteki krediler için rakip ortalamasının üzerinde %97 oranında karşılık ayıran Akbank’ın IFRS9’a geçişte en cok fayda sağlayacak bankalardan biri olmasını bekliyoruz. Akbank düşen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir.

Bankanın menkul kıymetler portföyü içinde enflasyona endeksli kağıtların oranı %26 olup bu oran rakiplerinin ortalaması olan %33’ün altındadır. 2018 yılında bankanın swap fonlama maliyetleri ve enflasyona endekli kağıt getirilerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 5 baz puan azalarak 3,66% seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Likidite tarafında bankanın net aktifleri diğer bankalara göre daha hızlı fiyatlanmaktadır. Net aktiflerin %25’i 3 aydan kısa bir sürede yeniden fiyatlanmaktadır. Bu oran benzer bankaların ortalaması olan %17%’den daha yüksektir. TRY kredi mevduat rasyosu %142 olup sektör ortalaması olan %148’in altındadır. Ayrıca, vadesiz mevduatları toplam mevduatların %19’una denk gelen Akbank’ın mevduat maliyetlerinde avantajlı durumda olmasını beklemekteyiz. KOBİ ve TRY ihtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüksek olup bu segmentlerin yüksek getirilerinin marjları olumlu etkilemesini modellemekteyiz.

Yüksek likiditesiyle Akbank’ın kredi kullandırımında fiyat koyucu olmasını tahmin ediyoruz. Aktif kalitesi tarafında banka yüksek karşılık oranı ve düşük takipteki krediler rasyosu ile öne çıkmaktadır. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı %2.3 olup bu oran takip ettiğimiz banka ortalaması olan % 3.0%’tan daha düşük bir seviyededir. Banka OTAS’a kullandırdığı 1.5 milyar dolar tutarındaki krediyi 2017 yıl sonu itibarıyla yakın izlemedeki krediler portföyünde muhasebeleştirmektedir. 2018 yılı içinde bankanın karşılık oranının %97den %80’e inmesini ve karlılığın olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Beklentimizden daha yüksek sorunlu kredi oluşumu ve hisse satışı hisse performasında olumsuz etki yapabilir.

 

Akbank 2018 Yılı Çeyreklik Finansal Sonuçlarını Açıklayacağı Tarihleri Duyurdu – 15.02.2018

Bankamızın 2018 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçlar açıklama tarihleri aşağıda belirtilmektedir:

Akbank 1Ç18 – 31 Mart 2018 Finansal Sonuçları: 25 Nisan 2018
Akbank 2Ç18 – 30 Haziran 2018 Finansal Sonuçları: 25 Temmuz 2018
Akbank 3Ç18 – 30 Eylül 2018 Finansal Sonuçları: 24 Ekim 2018
Akbank 4Ç18 – 31 Aralık 2018 Finansal Sonuçları: 31 Ocak 2019 

Akbank AKBNK Temettü – Genel Kurul Tablosu

Brüt Nakit Temettü (TL mn)1600
Temettü Dağıtım Oranı (%)33.2%
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)0.4000
Temettü Verme Tarihi28 Mart 2018 Çarşamba
Genel Kurul Tarih26 Mart 2018 Pazartesi
Temettü Getirisi (%)3.8%

Akbank’tan Temettü Açıklaması – 06.02.2018

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 06 Şubat 2018 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2017 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.039.068.836,20 TL.’lik net kârdan;

Ortaklarımıza 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 1.400.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %40’ı olan 1.600.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;

Nakit kar payı ödemelerine 28 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanılması,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.122.847,50 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılması ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 140.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesi,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
1.360.000.000
0
22,52
0,34
34
TOPLAM
1.360.000.000
0
22,52
0,34
34

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 01.02.2018

Kapanış (TL) : 10.92 – Hedef Fiyat (TL) : 12.34 – Piyasa Deg.(TL) : 43680 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 56.83 AKBNK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13

Akbank’ın 4Ç17 solo karı beklentileri aştı. Hedef değerimizi TL 12.34’e yükseltiyoruz

Akbank’ın 4Ç17 solo karı beklentileri aştı. Banka piyasa beklentisinin, İş Yatırım tahminin %9 üzerinde TL 1,524mn solo net kar açıkladı. Beklentimize göre karın daha iyi gelme sebepleri olarak net faiz gelirinin %5 daha iyi faaliyet giderlerinin ise tahminlerimize göre %3 daha düşük gelmesi gösterilebilir. Akbank son çeyrekte %15.4 öz kaynak karlılığı yakalarken bu rakam üçüncü çeyreğe göre 30 baz puan düşük olarak gerçekleşti. Kümülatif öz kaynak karlılığı ise 2017 yılında %16.5 olarak oluşmuş durumda. Bankanın son çeyrekte proaktif olarak bazı sorunlu ticari dosyaları takibe attığını görüyoruz. TL500mn’luk elde bulunan geçmiş dönemlerden kalan fazla genel karşılıklar serbest karşılık hesaplarına nakledilerek toplam serbest karşılık miktarı TL 700mn’un üzerine çıktı. Banka elde kalan TL 1.5 milyarlık fazla genel karşılıkları ise Otaş kredisinin karşılık giderleri için kullanacak. Eldeki teminatlarla beraber şu anda Otaş kredi riskinin %95’i karşılanabilecek bir duruma gelindi.

2018 bütçe rakamları karlılığın korunacağını gösteriyor. Banka yönetimi 2018 yılında yaklaşık %16 düzeyinde öz kaynak karlılığının korunacağını hedefliyor. Bu hedef bizim tahminlerimizle uyumlu. Otaş kredisiyle alınan önlemler buradan karlılıpa önemli bir olumsuz etkinin olmayacağını gösteriyor ki bu da önemli bir belirsizliğin kalkması demek.

Banka için hedef piyasa değerimizi yaklaşık %16 artırarak TL 12.34 olarak belirliyoruz. 2017 sonunda öz sermaye maliyetini ekstra risk primiyle artırmıştık özellikle Otaş kredisiyle atılan adımlardan sonra uyguladığımız normalleştirilmiş öz kaynak maliyeti hedef değerimizi arttıran en önemli etken.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 01.02.2018

Akbank’ın beklentileri aşan kar rakamı kısmen olumlu olabilir. Akbank 4Ç17 finansallarında 1,524 mln TL net kar açıkladı (+%2 ç/ç ve +%32 y/y). Dönemsel özsermaye karlılığı ise %15.4 olarak gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı gerek 1,467 mln TL’lik piyasa beklentisinin gerekse de 1,437 mln TL’lik bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bizim beklentimize göre farkın tamamı net faiz gelirinin beklentimizin üzerinde gelmesinden kaynaklanmıştır. 2017 tüm yıl kar rakamı ise 6,039 mln TL ile geçen yıla kıyasla %25 oranında artarken yıllık özsermaye karlılığı da %16.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin öne çıkan hususlarından biri OTAŞ kredisinin yakın izlemeye alınması oldu.

Akbank’ın 700 mln TL’lik serbest karşılık tutarı da dikkate alındığında toplam karşılık ayırma oranının %171 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da herhangi beir gelir tablosu etkisine neden olmadan OTAŞ kredisi riskini karşılamak için oldukça yeterlidir. Diğer önemli bir konu ise takibe dönüşüm oranının iki katına çıkmasıdır. Yılın ilk yarısındaki hızlı büyümenin ardından son çeyrekte büyüme hızının yavaşlıyor olmasına bağlı olarak ve bankanın tedbirli duruşu nedeniyle takibe dönüşüm hızının normalleştiğini düşünüyoruz.

Son olarak ise sektörün üzerindeki kredi mevduat büyümesi dikkate değer. Kredi ve mevduat hacmi sırası ile %7.1 ve %7.4 oranında artış kaydetmiştir. Kredilerdeki büyüme daha ziyade TL tarafında gerçekleşirken mevduat artışı ise ağırlıklı olarak YP tarafta gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 01.02.2018

AKBNK: Akbank’ın 4.çeyrek karı bizim 1.476 milyon TL, piyasanın 1.467 milyon TL beklentisiniz üzerinde 1.524 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı ise %15,4 oldu. Net karın beklentimiz üzerinde gelmesinde temel sebep komisyon gelirlerinin ve diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizi aşması. Net faiz marjında temel olarak TÜFE’ye endeksli tahvillerin getirilerindeki artış sayesinde 65 baz puan iyileşme görülüyor. TÜFE etkisini dışarıda bıraktığımızda marjdaki iyileşme 20 baz puan civarı. Banka bazı kredileri UFRS9 öncesi takipteki kredilere sınıflandırmasından dolayı net özel risk maliyetinin çeyreksel olarak 43 baz puan artarak 87 baz puana ulaştı. Buna karşın 2017 yılının tümüne baktığımızda net özel risk maliyetinin 54 baz puan ile 90 baz puan olan bütçe hedefine göre daha olumlu geliştiğini görüyoruz. Banka yönetimi güçlü sermaye oranları sayesinde bu sene kar dağıtım oranının %25’e çıkabileceğini açıkladılar. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 11,7 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 01.02.2018

Akbank – 4Ç17 net kar rakamı 1.524 milyon TL olarak açıkladı ve çeyreksel bazda %2 ve yıllık bazda %32 artış kaydetti. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.439 milyon TL’nin hafif üzerinde ve piyasa beklentisi olan 1.467 milyon TL’ye parallel olarak gerçekleşmişti.

Akbank’ın ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %20 artış kaydetti ve bu artışın altında yatan en önemli nedenin net faiz gelirlerindeki, çeyreksel bazdaki %24 artış olduğunu görüyoruz. Net faiz gelirlerinde kaydedilen artışın ana sebebi TÜFE endeksli menkul kıymetlerin daha fazla getiri sağlamasıdır. (4Ç17: 722 milyon TL, 3Ç17: 403 milyon TL). 4Ç17’de gerçekleşen enflasyonun katkısı, vergi öncesi olmak üzere, 325 milyon TL’dir. Açıklanan net faiz gelirleri beklentilerimizin %7 üzerinde gerçekleşmiş olup, net faiz marjı 73 baz puan iyileşerek %4,5 olarak kaydedilmiş ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı 69 baz puan iyileşerek %4,0 olarak gerçekleşmiştir.

4Ç17’de Akbank’ın karşılık giderlerinde ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bunun altında yatan iki sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete verilen kredinin II. Grup kredilere ayrılması ve genel karşılık ayrılması ve ikinci olarak Akbank’ın 500 milyon TL serbest karşılık ayırmasıdır. Takibe dönüşen krediler oranı, 3Ç17’ye göre 5 baz puan artış kaydederek %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Akbank’ın 4Ç17’deki öz sermaye karlılığı %15,4 olarak kaydedilmiş olup, bir önceki çeyreğe göre 70 baz puan gerilemiştir. 2017 yılının tamamında Akbank’ın öz sermaye karlılığı 2016 yılına göre sabit kalmış ve %16,6 olarak gerçekleşmiştir.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç17 – 01.02.2018

Akbank 4Ç17 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 1,52 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %2, yıllık bazda ise %32 yükselişe işaret etmektedir.

Banka 4Ç’de güçlü kredi ve mevduat büyümesi elde ederken, net karlılığa etkisi olmamakla birlikte 500 mn TL genel karşılık provizyonunu serbest karşılığa çevirdi.

Piyasa beklentilerinin paralel gelen 4Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Akbank hisselerinin BIST-100 endeksine göre %7,0 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Akbank için hedef fiyatımızı 10,42 TL, kısa vadeli önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak korurken, son zamanlardaki hisse performansını göz önünde bulundurarak Uzun Vadede ise önerimizi “AL”dan “TUT” olarak revize ediyoruz.

 

Akbank 4Ç17 Sonuçlarını Bugün Açıklayacak – Kurum Beklentileri – 31.01.2018

Tacirler Yatırım: Akbank – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç17 net kar beklentimiz 1,439 milyon TL olup, piyasa beklentisi ise 1,467 milyon TL’dir. Beklentimiz çeyreksel bazda %4 daralmayı ve yıllık bazda %29 büyümeyi işaret ediyor.

Oyak Yatırım: AKBNK 4Ç17: NK PB: TL1.467mn OYAK: TL1.476mn Akbank’ın TL kredi-mevduat spreadinde kredi getirilerindeki artışın yardımıyla 30 baz puan artış bekliyoruz. Beklenenin üzerinde gerçekleşen TÜFE’nin de katkısıyla net faiz marjının çeyreksel 82 baz puan genişleyeceğini düşünüyoruz. Komisyon gelirlerinde yıllık büyümenin %13’e ineceğini düşünüyoruz. Net özel risk maliyetinde bir miktar artış öngörsek de, aktif kalitesinin genel olarak güçlü devam edeceğini düşünüyoruz. Bütçe toplantısında belirtildiği üzere Otaş kredisinin yakın takipteki kredilere atılmasını ve 500 milyon TL’lik karşılığın serbest karşılığa transfer edilmesini bekliyoruz. Kredi büyümesinin ihtiyaç kredileri ve işletme kredileri gibi yüksek getirili alanlardaki büyümenin yardımıyla sektörün üzerinde olacağını düşünüyoruz.

Vakıf Yatırım: Akbank (AKBNK), KV & UV Öneri: Endeks Üzeri Getiri & AL | Hisse F: 10,22 TL | Hedef F: 10,42 | Cari PD/DD:1x | Cari F/K:7,2x: Akbank’ın 4Ç’de net dönem karının çeyreksel bazda %1,0 düşüş, yıllık bazda %28,5 artış ile 1,48 mlr TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece 2017 yılı net karının yıllık bazda %24,4 artışla 5,99 mlr TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz. 4Ç’de TL tarafta tüketici kredilerinde ağırlıklı olmak üzere %5,6 ile sektör ortalamasının üzerinde kredi büyümesi elde ettiğini tahmin ettiğimiz bankanın iyileşen kredi-mevduat farkı ve enflasyon düzeltmesinin olumlu etkisi ile net faiz gelirlerinde %14 yükseliş tahmin ediyoruz. 2017 yılsonu itibariyle Otaş kredisini “Yakın İzlemedeki Krediler” altında sınıflandırdıklarını açıklayan bankanın 4Ç’de ilave genel karşılık ayırmasını beklemiyoruz. 

 

Akbank KKDF Vergi İncelemesi İle İlgili Açılan Davaya İlişkin Açıklama Yaptı – 22.01.2018

İlgi: 12.05.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamamızda, Bankamız adına Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin yürütmenin durdurulması ve talep edilen KKDF aslı ile cezai faizin iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği duyurulmuştu.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 2011 yılı için tahakkuk ettirilen 3.665.872,93 TL KKDF aslı ile 7.807.027,84 TL cezai faiz işleminin iptaline karar vermiştir.

 

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber Yorum – 22.01.2018

AKBNK: Akbank Yönetim Kurulu tarafından, 12 milyon TL sermaye ile yeni bir elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi kurulması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı. Yeni kurulacak şirketin banka üzerinde kısa vadede önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 11.01.2018

Akbank (AKBNK, EÜ, Fiyat:9.63TL, Piyasa Değeri TL38,520mn) 774mn TL’lik takipteki alacağını 36mn TL’ye sattı. İskonto oranı %95’dir. Böylece Akbank’ın takipteki krediler oranı 40 baz puan gerileyerek %1.9 oldu. Satılan miktar Akbank’ın toplam NPL portföyünün %19’una denk geliyor (Nötr).

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 11.01.2018

Akbank – Takipteki kredi alacakları portföyünden 774 milyon TL tutarındaki kısmını 36 milyon TL bedel karşılığında üç varlık yönetim şirketine sattı. Yapılan işlemin takipteki Krediler oranına 42 baz puan olumlu etki yapmasını tahmin etmekteyiz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 09.01.2018

Kapanış (TL) : 9.94 – Hedef Fiyat (TL) : 10.61 – Piyasa Deg.(TL) : 39760 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 50.11 AKBNK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.78

Akbank 2018 bütçesini açıkladı
Banka 2018 yılında GSMH büyüme hızını %4.6, enflasyonu ise %9 olarak tahmin ediyor. 2018 yılında 9 civarı bir bilanço kaldıracıyla %1.8 aktif karlılığı, %15.5-16% civarında ise bir öz kaynak karlılığı hedefleniyor. Bu da 2018 yılında yıllık olarak %12 net kar büyümesine karşılık geliyor. Banka yeni yılda geçen senenin 10 baz üzerinde %3.5 net faiz marjı hedeflerken, ücret ve komisyon gelirlerinde %15, faaliyet giderlerinde ise IT yatırımları ve yüksek 2017 enflasyonu nedeniyle %13 büyüme bekliyor.

Akbank 2017’nin son çeyreğinde Otas kredisini yakın izlemeye alıyor. Bunun ekstra karşılık etkisi son çeyrekte hesaplamalarımıza gör TL 57 mn olacak. Bu arada banka eline bulundurduğu geçmişten gelen TL 1.8 milyarlık ekstra genel karşılık havuzundan TL 500mn çözerek serbest karşılık olarak ayırıyor. Bankanın serbest karşılık miktarı bu işlemden sonra TL 700mn’ a ulaşıyor.

Yönetim Otas sürecinin devam ettiğini ve süreçteki her tarafın sorunun çözümü için uğraştığının altını çizdi. Bu arada bankanın UFRS 9’a geçişten sonra takibe düşen karşılık oranını %100’den %80’e düşüyor bu da bankanın öz kaynak karlılığını daimi40 baz puan olumlu katkı yapacak. Banka 2018 yılında 2017 karının %25’ini dağıtmayı hedefliyor. Açıklanan rakamlar bizim 2018 beklentilerimizle uyumlu. Bununla birlikte Otas kredisinin, her ne kadar bankanın elinde bu riski bertaraf edecek miktarda ekstra karşılık cephanesi olsa da, yakın izlemeye atılması piyasa tarafından çok da hoş karşılanmayabilir. Bankalarda olan birkaç günlük zayıflık da buna bağlanabilir.

GARANTİ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 09.01.2018

Akbank (AKBNK, EÜ, Fiyat:9.94TL, Piyasa Değeri TL39,760mn): Akbank 2018 yılı bütçe tahminlerini ve 2018 ve sonrasına ilişkin uzun vadeli beklentilerini açıkladı. Buna göre, Akbank 2018’de kredi ve mevduat hacminde sektörün 2puan üzerinde %13-15’lik büyüme bekliyor. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjının ise %3.5 seviyesinde yatay kalmasını öngörüyor. Komisyon gelirlerinde ise bizim %13 olan beklentimizin üzerinde %15 büyüme öngörüyor. B

üyüme ve marj beklentisi bizim tahminlerimizle uyumlu, ancak banka faaliyet giderlerinin bizim beklentimizin üzerinde%13 artmasını bekliyor. Bu artışın 2puanı önümüzdeki dönemde yapılacak yeni teknoloji merkezi ile ilgili harcamalardan oluşsa da, %9 olan enflasyon beklentisinin üzerinde. Akbank aktif kalitesi tarafında ise %2.1 NPL oranı beklerken, risk maliyetinin ise UFRS9 ile uyumlu olarak 50 baz puan olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Ayrıca, Akbank Otas kredisinin artık yakın izlemede takip edileceğini ve UFRS9 ile birlikte fazla rezervinin 500mn TL olduğunu ve bunun serbest karşılık olarak kaydedileceğini açıkladı. Akbank yönetimi uzun vadeli özkaynak karlılığı beklentisini %15-17 seviyesinde muhafaza etti. Akbank bu projeksiyonlar ışığında 2018 yılında %12 kar büyümesi beklediğini açıkladı, bu oran bizim tahminimize yakın. Akbank için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyemizi korurken, 12 aylık hedef fiyatımız olan 11.50 TL’dir.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 09.01.2018

Akbank (AKBNK) yaptığı analist ve yatırımcı toplantısında 2018 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre banka sabit net faiz marjı (3.5%), kredi ve mevduatlarda 13-15% büyüme, operasyonel giderlerde hafif artış (yıllık bazda +13%), karlılıkta yıllık bazda 12% artış ve 15.5%-16% sermaye getirisi bekliyor. Kar payı dağıtım oranının ise 2017 yılına göre artış göstererek 25% olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ek olarak banka Ojer Telekomünikasyon’a (Otaş) kullandırdıkları kredileri 2017 yıl sonu itibariyle “Yakın İzlemedeki Krediler” altında sınıflandırdığını açıkladı. Bilindiği gibi Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahiptir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 09.01.2018

Akbank 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Akbank yönetiminin 2017 beklentileri temkinli kredi büyümesini işaret etmekte olup, net faiz marjında ise yatay bir seyir olmasını göstermektedir. Risk maliyetlerinde ise, TFRS 9 uygulamasının devreye girmesi ile birlikte, yaklaşık 500 milyon TL tutarında fazla karşılık 2017 yıl sonunda iptal edilecek olup, aynı tutarda serbest karşılık ayıracaktır. Böylece Akbank’ın serbest karşılık tutarının 700 milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, TFRS 9 uygulaması ile birlikte Akbank’ın özel karşılık oranını %100’den %80’e indirecektir. Buna bağlı olarak da net risk maliyetlerinin 50 baz puan olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Banka yönetiminin 2018 yılına ait beklentileri aşağıdaki tabloda mevcuttur.

 

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 08.01.2018

Akbank bugün 18:00’da 2018 beklentilerini paylaşacağı bir analist ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Cuma günü Akbank hissesi iyi bir kapanış gerçekleştirmişti. Bugün akşamki topantı da dikkate alındığında hissede olumlu hareketin devamı söz konusu olabilir. Bankacılık sektörüne dair ilk kurumsal beklenti olması açısından diğer bankacılık hisselerine de yansıması olabileceğini tahmin ediyoruz.

TEB YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Teknik Analiz – 27.12.2017

AKBNK’de Cuma gününden beri etkili olan satışların 9.16 (20 gho) üzerinde durulacağını tahmin ediyoruz. Seansiçi göstergeler olumluya dönüyor, hissede ilk etapta 9.45-9.58 bandına bir toparlanma olabilir. 9.58 seviyesinin aşılması halinde yükseliş 9.84 seviyesine kadar devam edebilir. Hissede 9.07 seviyesine stop loss yazıp, 9.45 üzeri bir harekette satmak için pozisyon alınabilir.

 

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 08.12.2017

Akbank – Defansif bilanço yapısı avantaj sağlayacak

Dijitalleşmede sektörde öncü olan Akbank’ın bu yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam edeceğini ve 2016 yılsonunda bankanın %35 seviyesinde olan gider/gelir oranının 2019 sonunda %33 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Banka için 2018 yılı net kar beklentimiz 6,56 mlr TL olup (Bloomberg Konsensüs beklenti: 6,1 mlr TL), bu da 5,4x F/K, 0,8X F/DD çarpanlarına işaret etmektedir. Sahip olduğu defansif bilanço yapısı ve güçlü sermaye tabanı ile ön plana çıkan Akbank için hedef fiyatımızı 9,20 TL’den 10,42 TL’ye güncellerken, kısa ve uzun vadede önerilerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz.

TRYNet Faiz Geliri (mnTL)Net Kar (mnTL)HBK (TL)HBT (TL)F/K(x)F/DD(x)
2014/126.9213.1600,7900,14211,3 x1,4 x
2015/127.1952.9950,7490,15011,9 x1,3 x
2016/127.9474.8201,2050,2257,4 x1,1 x
2017/12T9.8835.8891,4720,3096,1 x0,9 x
2018/12T10.9396.5621,6410,3615,4 x0,8 x
2019/12T12.0417.3061,8260,4204,9 x0,7 x

Verimlilik — Banka 2015 yılından itibaren optimizasyon stratejisi çerçevesinde şube sayısını 999’dan 826 seviyesine kadar indirdi. Önümüzdeki dönemde de şube transformasyonu ile dijital kanallara odaklanarak hem maliyet yönetiminin hem de ürün satış kanalını genişletmeyi hedefleyen banka yönetimi, önümüzdeki 3 yılda Gider/Gelir oranında 2 puan daha iyileşme öngörüyor. Hali hazırda benzerleri arasında en düşük gider/gelir oranına sahip bankanın önümüzdeki yıllarda şube sayısında sabit kalmasını bekliyoruz. Böylece banka için verimlilik artışının devam edeceğini ve bununla birlikte 2016 yılsonunda bankanın %35 seviyesinde olan gider/gelir oranının 2019 sonunda %33 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Bu gelişmenin de bankanın karlılığını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

Yüksek karşılık oranı avantaj sağlayacak -– %169 ile benzerleri arasında en yüksek toplam karşılık oranına sahip bankanın 200 mn TL serbest karşılık da dahil olmak üzere vergi öncesi yaklaşık 2,5 mlr TL’lık fazla provizyona sahip olmasının, önümüzdeki dönemde karşısına çıkabilecek risklere karşı bankaya avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Akbank’ın özellikle 2018 yılından itibaren TFRS 9 geçiş sürecinde en güçlü konumdaki banka olduğunu öngörüyoruz. Öte yandan, son yıllarda son iki ödemesini kaçırmasının ardından takibe alınması gündemde olan Otaş kredisinde bankanın sahip olduğu pay 1,5 mlr $ olup, Akbank’ın en kötü senaryoda bile bu kredinin önemli bir kısmını absorbe edebilecek fazla provizyona sahip olduğunu düşünüyoruz.

Komisyon gelirlerinde artış –- Akbank’ın dijital kanalların katkısının yanı sıra kredi ile bağlantılı olmayan işlemlerdeki gelirlerin artması sayesinde, net ücret & komisyon gelirlerinde 2017’nin ilk dokuz ayında yıllık bazda %13 artış kaydedildi ki bu da %10 olarak bütçelenen seviyelerin üzerine çıkıldığına işaret ediyor. Banka’nın bu gelirlerinin 2017 yıl sonunda yıllık %13 artarak 2,7 mlr TL’ye çıkarmasını, 2018 yılında ise %11 olan Bloomberg konsensüs beklentilerinin hafif altında (%10 seviyesinde) gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

2017 ve 2018 beklentilerimiz – Akbank’ın 2017 yılında %11,7 kredi, %10,2 mevduat büyümesi elde etmesini, 2016 sonunda %102 olan Kredi-Mevduat (KMO) oranının %103 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2017 yılsonu net kar beklentimiz ise yıllık bazda %22 artışla 5,89 mlr TL’dir. Banka’nın 2017 finansal sonuçlarını 31 Ocak 2018’de açıklaması bekleniyor. Ayrıca banka için 2018 yılı net kar beklentimiz 6,56 mlr TL olup (Bloomberg Konsensüs beklenti: 6,1 mlr TL), bu da 5,4x F/K, 0,8X F/DD çarpanlarına işaret etmektedir.

Değerleme ve Öneri – Akbank için değerlemeye esas aldığımız sermaye maliyetini %16,9, düzeltilmiş özkaynak karlılık oranını ise %17,7 olarak hesaplıyoruz. Böylece Banka için 9,20 TL hedef fiyatımızı 10,42 TL’ye güncelliyoruz. Hisse için kısa vadede önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeks Üzeri Getiri”ye, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi “AL”a çıkarıyoruz.

 

İŞ YATIRIM – AKBNK Hisse Teknik Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Akbank’ın 3Ç17 solo karı beklentileri aştı. Banka piyasa beklenti ortalaması olan TL 1,384’ün %9 üzerinde TL 1,48 milyar solo net kar açıkladı: bizim beklentimiz TL 1.373mn düzeyindeydi. Bizim beklentimiz ile açıklana kar arasındaki en önemli fark bankanın çeyrekte muhasebesel bir değişikliğe gitmesi ve bunun sonucunda TL105mn iştiraklerden elde edilen gelir yazmasıydı. Bunu dışarıda bırakacak olursak açıklanan karın beklentilerimizle uyumlu olduğu görülüyor. Üçüncü çeyrekte beklenildiği gibi marjlar TL mevduat maliyetleri nedeniyle baskılanırken diğer gelir ve gider kalemlerinin genel olarak beklentilerimizle uyumlu geldiği görülüyor. Bankanın çeyrek içinde aktif kalitesi daha da iyileşerek karlar üzerindeki karşılık baskısının daha da azalması diğer çekici bir nokta.

2017 öngörüleri önemli derecede aşılacak. Bankanın ilk dokuz aylık performansı sene başında %10 kar artış hedefinin %20’nin çok üzerine çıkılarak aşılacağı anlaşılıyor. Yönetim marjlarda son çeyrekte bir miktar toparlanma beklerken önümüzdeki yıl içinde yatay kalabilecek bir marj görünümü olduğunu vurguladı. Bizim Akbank için 2017 yılı solo net kar beklentimiz olan TL 5.8 milyarın açıklanan veriler ışığında makul bir tahmin olduğu anlaşılıyor. Akbank’ın üçüncü çeyrek bilanço rakamlarının hisse performansını çok etkilemesini beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Teknik Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Akbank’ta operasyonel performans beklentiler dahilinde / Hisse fiyatı üzerine belirgin bir etki beklemiyoruz. Akbank 3Ç17 finansallarında 1,499 mln TL net kar açıkladı. Kar rakamı geçen yıla göre %26 oranında artarken bir önceki çeyreğe görer yatay kaldı. Bankanın 9 aylık kar rakamı 4,515 mln TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış kaydetti. Özsermaye karlılığı ise %16.1 oranında gerçekleşti. Net kar rakamı beklentilerin üzerinde geldi. Bunda da ana neden solo finansallardaki muhasebe sistemi değişikliği nedeni ile iştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesine geçilmesi etkin rol oynadı.

Diğer bankalar bu sisteme daha önce geçiş sağlamışlardı. Bu değişliklik sadece solo finansalları etkilerken konsolide rakamlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle de değerleme anlamında bir etki yaratmayacaktır. Olumlu tarafta bankanın faiz dışı net gelir/gider dengesindeki iyileşme ve muhasebe değişikliği kaynaklı sermaye yeterlilik oranlarındaki artış söylenebilir. Kısmen olumsuz tarafta ise TL kredi/mevduat faiz makasındaki daralma dikkat çekici.

Bunun yılın son çeyreğinde iyileşmesini bekliyoruz. 2017 tahminlerimizi bir miktar yukarı revize ettik. Yılın son çeyreğinde net takibe dönüşüm hızında bir miktar artış olabileceğini düşünüyorduk ancak bu beklentimizi biraz daha aşağı çektik. Bunun yanısıra komisyon gelir-i tahminimizi de kısmen yükselttiğimiz için Akbank için 2017 yılında %28’lik yıllık artış ile 5.8 milyar TL net kar bekliyoruz. Uzun avdeli tahminlerimizde ise %3 kadar yukarı yönlü bir revizyon yaptık. Hedef fiyatımızı 11.87 tavsiyemizi ise AL olarak koruduk.

GARANTİ YATIRIM – AKBNK Hisse Teknik Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Akbank (AKBNK, EÜ, Fiyat:9.81TL, Piyasa Değeri TL39,240mn): Akbank 3Ç17’de çeyreksel bazda %4 azalma ve yıllık bazda ise %26 artışla 1,498mn TL net kar açıkladı. 9 aylık kar ise 4.5mlr TL ile yıllık %23 arttı. Açıklanan net kar, bizim beklentimiz olan 1,378mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,384mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. İştiraklerin katkısının muhasebe değişikliği ile gelir tablosuna yansımasından dolayı net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşti.Akbank’ın özkaynak karlılığı 9A17 itibariyle %17.3 oldu. (2016: %16.8)

TL kredi makasındaki daralma beklentilere paralel. Akbank 3Ç17’de %3.2 kredi büyümesi gerçekleştirdi. Büyüme %4.9 ile daha çok TL tarafta gelirken, kredi büyümesi tahvil ihraçlarındaki artış ve para piyasası fonlaması ile finanse edildi. Net faiz marjı çeyreklik bazda 20 baz puan daralırken %3.3 oldu. Daralan marjda 53bps daralan TL kredi makası ve artan swap giderleri en önemli neden oldu. NPL oluşum oranı çeyreklik bazda 4 baz puan arttı ve 44 baz puan olarak gerçekleşti. NPL oranı %2.3 seviyesinde sabit kaldı. Akbank’ın faaliyet giderleri yıllık bazda sadece %3 artış ile toparladı ve yıllık %6 olan bütçe hedefine yaklaştı. 9A17 yıllık artış böylece %7 seviyesinde gerçekleşti. Komisyon gelirleri de 3Ç17’de yıllık %20 artarak başarılı bir çeyrek geçirdi.

Piyasa etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Net karın beklentilerin üzerinde olması nedeniyle, finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Özellikle özkaynak muhasebesine geçişle iştirak katkısı solo finansalla üzerinde daha görünür olacaktır. 2017 ve 2018 kar beklentilerimizde hafif güncellemeler yaptık. Akbank için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz, 12 aylık hedef fiyatımız 11.80TL’dir.

OYAK YATIRIM – AKBNK Hisse Teknik Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Akbank’ın 3.çeyrek karı 1.500 milyon TL olarak açıklandı. Net kar bizim 1.385 milyon TL, piyasanın 1.384 milyon TL üstünde gerçekleşse de, bunun temel sebebi bankanın muhasebe politikalarında yaptığı bir değişiklik. Akbank iştirakleri için Yapı Kredi ve Garanti’nin de uyguladığı özkaynak yöntemine geçmiş ve bunun net kar üstünde 115 milyon TL olumlu etkisi olmuş. Bankanın faaliyet sonuçları ise beklentilerimize paralel. Net faiz marjında mevduat maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan 15 baz puanlık bir daralma görüyoruz.

Aktif kalitesi gücünü koruyor. Net özel risk maliyeti 44 baz puan seviyesinde gerçekleşmiş. Komisyon gelirleri yıllık %20 oranında güçlü bir büyüme gösterirken, faaliyet giderlerindeki artış yalnızca %3 oldu. Kredi büyümesi %3,2 ile sektörün hafif altında kalmış. Sermaye yeterlilik oranı muhasebe değişikliğinin etkisi ile 103 baz puan artarak 17,4% seviyesine ulaşmış. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 11,7 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AKBNK Hisse Teknik Analiz 3Ç17- 26.10.2017

Akbank – 3Ç17 net karını 1.499 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %7 gerilemeye ve yıllık bazda ise %26 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminiz olan 1.402 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.384 milyon TL’den daha yüksektir. Tahminiz ile açıklanan net kar rakamı arasındaki sapma beklentilerin altında gerçekleşen provizyon giderlerinden kaynaklanmaktadır. Bankanın özsermaye karlılığı 3Ç17’de %16 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %17,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

TACİRLER YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz – 25.10.2017

Akbank bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 1.402 milyon TL olup, piyasa beklentisi 1.384 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel bazda %7 düşüşü ve yıllık bazda ise %27 artışı işaret etmektedir.

Akbank 3Ç17 Ortalama Piyasa Beklentisi: 1.384 milyon TL

OYAK YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz – 25.10.2017

Akbank’ın TL kredi-mevduat spread daralmasının diğer bankalara göre daha az olacağını düşünüyoruz. Buna karşın swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjında TÜFE’ye endeksli tahvillerin getirisindeki düşüş sebebi ile 16 baz puan daralma bekliyoruz. Geçen çeyrek bankanın, değerlemede kullandığı TÜFE tahminini yukarı revize etmesi sebebi ile TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri yukarı gelmişti. Komisyon gelirlerinde yıllık %18’lik güçlü bir büyüme öngörüyoruz. Faaliyet giderlerindeki büyüme %4 ile enflasyonun altında kalacağını düşünüyoruz. Kredi ve mevduat büyümeleri sektör büyümesinin gerisinde kalacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Analiz – 21.08.2017

Akbank’a (AKBNK) 72.5 mln TL tutarında vergi aslı ve cezası. Vergi otoritesi tarafından tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2012-2014 yılları için Akbank’ Vergi İnceleme Raporu düzenlendiği ve bu rapor sonucunda Akbank’tan 35 mln TL KKDF aslı ve 37.5 mln TL cezai faiz olmak üzere toplam 72.5 mln TL talep edildiği açıklandı. Cezanın Akbank’ın ölçeğine göre düşük bir tutar olduğunu düşünüyoruz. 72.5 mln TL rakamı bankanın 1 yıllık kar rakamı beklentimizin %1.3’üne denk gelmektedir. Akbank’ın 200 mln TL tutarındaki serbest karşılığı dahil olmak üzere oldukça yüksek bir karşılık tamponu olduğu için gelir tablosu üzerine bir etkisi olmayacağını düşünmekle beraber değerleme etkisinin ise %0.2 düzeyinde olacağını hesaplıyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Yorum – 16.08.2017

Akbank (AKBNK, Öneri “EKLE”, Nötr): Akbank, uluslararası piyasalardan 1,15 milyar ABD Doları karşılığı 543 milyon ABD Doları ve 515 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin 945 milyon ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl; 205 milyon ABD Doları kısmı ise 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor +% 1,35 ve Euribor + %1,25; 2 yıl vadeli vadeli diliminin ise toplam maliyeti Libor + %2,20’dir.

 

DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Yorum – 09.08.2017

Dünya Göz’ün tahvil ödemesini gerçekleştirememesi Akbank için sınırlı olumsuz olabilir Medyada yer alan bir habere göre Dünya Göz 86 mln TL’lik tahvil ödemesini gerçekleştiremedi. Haberde ayrıca Dünya Göz’ün Akbank, Odeabank ve Ziraat Bankası ile devam eden tahvil itfa ödemesini de kapsayan yaklaşık 800 mln TL’lik kredi yapılandırma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadığına da yer verildi. Haber dün medyaya yansımış olduğu için Akbank hisse fiyatı üzerinde kısmen bir baskı oluşturduğu görüldü. Akbank’ın %172 seviyesinde bulunan toplam karşılık oranı (spesifik + genel) ve 200 mln TL’lik serbest karşılığı sayesinde olası bir sorunlu kredi oluşması durumunda gelir tablosu üzerine bir etkisi olmayacağını düşünüyouz. Ancak haberin piyasada yaratabileceği algı nedeniyle kısa vadede hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskı olabileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 27.07.2017

Kapanış (TL) : 10.43 – Hedef Fiyat (TL) : 10.2 – Piyasa Deg.(TL) : 41720 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 54.83 AKBNK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.21

Akbank 2Ç17’de TL 1.5 milyar solo net kar açıkladı. Konsensus rakamının TL 1.44 mlyar bizim tahminimizin TL 1.437 milyar olduğu düşünülürse açıklanan rakam tahminlere oldukça yakın. Bankanın ikinci çeyrekteki öz kaynak karlılığı %17.2 olarak gerçekleşerek birinci çeyreğin sadece 20 baz puan altında kaldı. Bankanın tüm yıl için %15 öz kaynak karlılığı olduğu düşünülürse Akbank’ın ilk altı ay kar gerçekleşmesi bütçesinin oldukça üzerinde olduğu söylenebilir. İkinci çeyrekte mevduat maliyetlerinden kaynaklı spred baskısı olsa da banka bu baskıyı kredi büyümesini özellikle fiyat rekabeti olan KGF kredilerinde yavaşlatarak, kredileri yukarı yönlü fiyatlamaya devam ederek ve swap fonlamasına yönelerek bertaraf etmeye çalıştı. Buna rağmen swap yüklü marjların 20 baz puan aşağıya geldiğini belirtelim. Bankanın beklenenden daha iyi seyreden aktif kalitesi ve diğer faiz dışı gelirleirn genelde güçlü seyri kuvvetli karlılığın ikinci çeyrekte de devamını sağladı.

Banka yılın geri kalanında marjlarda son çeyrekte toparlanma ile birlikte yıllık yatay bir seviyede bitirme hedefini korurken, beklenenden daha iyi gelişen aktif kalite görünümü kuvvetli karlılığı desteklemeye devam edecek. Akbank için UFRS 9 etkisini de yansıtarak hedef piyasa değerimizde bir değişikliğe gidebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 27.07.2017

Akbank’ın güçlü aktif kalitesi kar rakamını beklentilerin üzerine taşıdı Akbank 2Ç17’de konsolide olmayan finansallarında 1,501 mln TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı bir önceki döneme göre %7 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise artış oranı %13 olarak gerçekleşti. Özsermaye karlılığı %17.2 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Akbank’ın ilk yarıyıl kar rakamı ise geçen yıla göre %24’lük artışla 2,906 mln TL olarak gerçekleşti. 2Ç17 için piyasa beklentisi 1,440 mln TL bizim beklentimiz ise 1,422 mln TL idi. Aktif kalitesinin beklentilerden daha iyi olması nedeniyle hem provizyon giderleri beklentimizin altında gerçekleşti hem de takipteki kredilerden tahsilatlar beklentimizin üzerinde gerçekleşerek açıklanan net kar rakamını tahminimizin üzerine taşıdı.

Bu dönemin öne çıkan pozitif unsurları güçlü aktif kalitesi, mevduatların kredilerden hızlı artışı sayesinde gerek mevduatın krediye dönüşüm oranının iyileşmesi gerekse de büyümeye hazır likit pozisyonunun oluşması, sermaye yeterlilik oranının 85 baz puan artarak daha da güçlenmiş olması ve 1Ç17’deki görece zayıf performansın ardından komisyon gelirlerinin yıllık bazda %13 artış göstermesi olarak sıralanabilir. Görece olumsuz olarak ise marjlardaki 15 baz puanlık çeyreksel daralma, operasyonel giderlerdeki yıllık %10’luk artış ve kredilerdeki %0.7’lik çeyreksel büyümeden bahsedilebilir. Ancak bütüne baktığımızda sonuçların oldukça güçlü olduğunu ve bu nedenle de hisse fiyatına pozitif yansıması olacağını düşünüyoruz. Akbank için AL olan önerimizi ve 12.25 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Bankanın güçlü likit pozisyonu ve sermayesi ile önümüzdeki dönemlerde sektörün üzerinde bir kredi büyümesini rahatlıkla yakalayabileceğini ve bunu da önceki döneme göre artış eğiliminde olan daha yüksek kredi faizleri ortamında yakalayabileceği düşüncesindeyiz. Bununla birlikte toplam karşılık oranının (takipteki kredi karşılıkları + genel karşılık) %172 seviyesinde olduğu için olası bir OTAŞ kredisi (1.5 mlr $) değer kaybına oldukça hazırlıklı olduğu kanaatindeyiz.

TACİRLER YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 27.05.2017

Akbank – 2. çeyrekte 1.501 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla %7 ve %13 artışı işaret etti. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 1.453 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.440 milyon TL ile uyumludur. Akbank’ın 2Ç17 sonuçlarında iyi faaliyet performansı gösterdiğini ve yüksek karlılığın muhafaza edildiğini görüyoruz. Çekirdek bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %8 artış kaydetti. Net faiz geliri, çeyreksel bazda, %8 artarken net komisyon gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla %11 ve %13 arttı. Net faiz gelirlerindeki artışın TÜFE endeksli menkul kıymetlerdeki enflasyon beklentisinin %8’den %9,5’e revize edilmesi bankanın 100 milyon TL daha fazla net faiz geliri elde etmesini sağladı. Net faiz marjı 19 baz puan artarak %3,9 olarak kaydedildi ve swap maliyetlerini hesaba dahil ettiğimizde net faiz marjının 20 baz puan daraldığını görüyoruz. Kredi portföyü %1 büyüdü ve TL cinsinden krediler büyümede önemli rol oynadı. Aktif kalitesi beklentimiz dahilinde gelişti. Takibe dönüşen krediler rasyosu, daha az takibe dönüşümlerden ve takibe dönüşen kredi portföyünden yapılan 709 milyon TL satış ile %2,24 olarak kaydedildi ve çeyreksel bazda 32 baz puan geriledi. Spesifik kredi maliyetleri 74 baz puan olarak kaydedildi ve bu değer çeyreksel bazda 26 baz puan gerilemeyi işaret etti. Brüt kredi maliyetleri ise 27 baz puan gerileyerek 81 baz puan olarak kaydedildi. Akbank’ın 2Ç17 özsermaye karlılığı %17,2 olarak gerçekleşirken, 1H17’de özsermaye karlılığı %17,4 olarak kaydedildi. Akbank yönetimi IFRS 9 uygulamasından ötürü Akbank’ın takibe dönüşen krediler için daha düşük karşılık ayırmasının söz konusu olabileceğini ve bunun da aktif karlılığını 10-20 baz puan yükseltebileceğini düşünüyor.

VAKIF YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 2Ç17 – 27.05.2017

Akbank 2Ç17 için 1,48 mlr TL olan beklentimize paralel ve Research Turkey konsensüs tahminlerinin %4 üzerinde 1,50 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %7, yıllık bazda ise %13 yükselişe işaret etmektedir. Banka’nın 2Ç’de net faiz ve net komisyon&ücret gelirlerindeki artışın yanı sıra karşılık giderlerindeki düşüş net kardaki yükselişi destekleyen faktörler oldu.

Piyasa beklentilerine paralel 2Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için hedef fiyatımızı 9,20 TL, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.

 

 DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Analiz – 28.06.2017

Akbank yıl sonu TÜFE beklentisini %8.0’den %9.5’a çıkardı. 1ç17’de TÜFE’ye endeksli bonolardan yazılan faiz geliri farkı 2ç17 finansallarına yansıyacak. Modellerimizde TÜFE’yi %9.5 olarak aldığımız için 2017 beklentilerimize dair bir değişime gerek görmüyoruz. Buna rağmen Akbank’ın orjinal operasyonel bütçesine göre net faiz marjlarının 15 baz puan, net faiz karlarının ise 250 mln TL artmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Beklentilerin üzerinde: gelir kalitesi iyi, tahsilatlar güçlü…

Akbank, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde 1.405 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 30, geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 39 artışa işaret etmektedir. Yeni sorunlu kredi girişlerinin azalması ve genel karşılıkların normalleşmesi sonrasında beklentiden daha fazla düşen karşılık giderleri güçlü sonuçları açıklamaktadır. Akbank’ın çekirdek gelirleri, çeyreksel olarak genişleyen kredi getirisi/mevduat gideri makası, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin artması ve artan komisyon gelirleri sayesinde yüzde 13 yükselmiştir. Bu çeyrek, net faiz marjı 38 baz puan yukarı çıkmıştır. Sorunlu kredi tahsilatları artarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 47’sini karşılamıştır. Özel karşılık oranı ise rakiplerinden oldukça yüksek olup yüzde 97 seviyesindedir. Basel 3 uyumlu sermaye yeterlilik oranı bu çeyrek duran varlıkların yeniden değerlenmesi sonrası yüzde 15,7’e yükselmiştir (4Q: yüzde 14,3). Para swaplarının artan maliyetlerinden dolayı sermaye piyasası işlem zararı yazılmıştır.

İlk çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 13, 2018 için ise yüzde 20 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı9,33TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 1,1 fiyat/defter değeri ve 7,5 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Akbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 30 primlidir. Bankanın 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 16 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 16’dır.

İŞ YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Gerçekleşen ve Tahminler

1Ç2017 Karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Akbank 2017’nin ilk çeyreğinde TL 1,404mn solo net kar açıklayarak piyasa beklentisi olan TL 1,249mn ve İş Yatırım beklentisi olan 1,260mn’u aştı. Yıllık olarak %30 artışa karşılık gelen net kar büyümesi bankaya %17.4 gibi yüksek bir öz kaynak karlılığı getirmiş oluyor. Bu geçen senenin aynı döneminde ve bu sene için hedef konulan %15’in oldukça üzerinde bir  gerçekleşme. Menkul kıymetlerden alınan faizlerin güçlü seyri ve kısa vadeli fonlama
maliyetlerinin beklentilerin altında kalmasıyla banka ilk çeyrekte daha iyi bir net faiz gelirine ulaşarak düzeltilmiş net faiz marjını yıllık bazda 54 baz puan artırmış oluyor. Diğer gelir ve gider kalemleri beklentilere uygun gelişirken Akbank’ın aktif kalitesinin tahminlere göre daha iyi bir görüntü sergilediğini görüyoruz. Açıklanan sonuçların piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Kredi spredleri güçlendi. Kredileri ilk çeyrekte  KGF’nin ve TL şirket kredilerinin güçlü seyriyle %6 oranında büyürken sektör büyüme rakamı olan %7’ye yakın gerçekleşti. Kısa vadeli u kredilerin yeniden fiyatlama kabiliyetinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yıllık bazda önemli artış kaydeden kredi-mevduat spredlerinin çeyreksel bazda ise yatay bir görünüm verdiği görülüyor. Fonlama tarafında ise daha çok döviz mevduatları ile beslenen %4’lül bir çeyreksel mevduat artışı var.

Marjlar ikinci çeyrekte baskılanacak ama tüm yıl marjı 2017’ya göre yatay. Bankanın tüfeye endeskli menkul kıymet gelrileri %8 enflasyon varsayımına dayanıyor ve yıl gerçekleşmeleri son çeyrekte düzeltilerek olumlu bir katkı gerçekleştirecek. Bu etkinin iknci çeyrekte itibaren başlayacak mevduat fonlama baskısını dengelemesini bekliyoruz.
Aktif kalitesi bilançodaki en parlak noktalardan biri. Net takibe aktarılan kredi toplam kredi rasyosu sadece 56 baz puan olarak gerçekleşti ki bu rakam 2016 ortalamalarının çok altında. Bunun sonucunda ise banka kredi risk rasyosunu 52 baz puan gibi rekor düşük bir seviyeye getirerek bütün yıl için yönetimin hedefi olan 90 baz puan çok altında bir gerçekleşmeye uzattı. Ayrıca provizyon kapsama rasyosu ise %97 gibi
sektörün çok üzerinde bir durumda ve bankanın geçmiş dönemlerden gelen yaklaşık TL 2 milyarlık bir kroma tamponu bulunuyor.

Diğer gelir ve gider kalemleri beklendiği gibi geldi. Faaliyet giderlerinde ilk çeyrekte %9 gibi bir artış var ki bu rakam yönetim hedefi olan %6’nın üzerinde. Bununla birlikte bu büyümenin yılsonuna doğru hedeflenen %6 oranına yakınsayacağı öngörülüyor. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %4 artış kaydederken yıl sonunda yıllık %8’lik
hedefin ulaşabilir olduğu gösteriyor. Bankanın sermaye yeterlilik rasyoları ise yakın dönemde uygulamaya sokulan bankalar lehine düzenlemeler ve güçlü karlılık oranlarıyla desteklenerek yükselişe geçmiş durumda. Yakın zamanda alına sermaye benzeri kreidi de sermaye yeterlilik rasyosunu destekledi.

Değerleme üzerindeki etki ve Görünüm

2017 tahminleri aşılacak. Kuvvetli 1Ç sonuçlarından sonra banka için yıl sonu kar tahminimizi TL 5 milyardan TL 5.3 milyara yükseltiyoruz. Banka için belirlediğimiz sürdürülebilir öz kaynak karlılığını 10 baz puan arttırarak %16.5’a çekiyoruz. Burada bankanın provizyon kapsama rasyosunun özellikle UFRS 9 un devreye girme tarihi olan 2018’den sonra sektör ortalamalıran gelecek olması ve bunun banka öz kaynak karlılığına yaklaşık 80-100baz puan olumlu katkısı da yansıtılmaya başlandı. Banka için
önerimizi SAT’tan TUT’a hedef değerimizi ise TL 8.90’dan TL 10.2’ye yükseltiyoruz.

DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Akbank konsolide olmayan 1Ç17 finansal sonuçlarında 1,405 milyon ₺ net kar açıkladı. Bankanın karı geçen yılın aynı dönemine oranla %30 artarken bir önceki çeyreğe göre ise %39 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde bankanın özsermaye karlılığı ise %17.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Akbank’ın açıklanan kar rakamı 1,249 milyon ₺ olan piyasa beklentisini ve bizim 1,217 milyon ₺ beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda beklentimizden çok daha iyi gerçekleşen aktif kalitesinin gerek karşılık giderlerini azaltmış olması ve gerekse de takipten tahsilatların beklentimizden yüksek olması açıklanan net kar rakamını beklentimizin üzerine taşımıştır. Güçlü aktif kalitesi ve yakın izlemedeki kredilerin azalmış olması nedeniyle net kredi riski maliyeti bir önceki döneme göre 80 baz puan kadar azalarak 64 baz puana gerilemiştir. Bununla birlikte sermaye yeterlilik oranı da 140 baz puan kadar artış göstermiştir. Faaliyet giderlerindeki %8’lik yıllık artış da pozitif olarak değerlendirilebilir. TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının yükselmesine bağlı olarak türev giderleri ile düzeltilen net faiz marjının hafif daralmış olması ve sektör ortalamasının altında artan komisyon gelirleri ise kısmen negatif olarak değerlendirilebilir. Banka yönetimi 2017 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve %10 kar artışı beklentisini korudu.

Biz de henüz tahminlerimizde değişikliğe gitmemekle birlikte aktif kalitesinin beklediğimizden daha iyi olması nedeniyle daha iyi bir görünüm olabileceğini düşünüyoruz. Akbank için AL olan önerimizi ve 10.88₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Akbank’ın risk yönetimini, yüksek karşılıklarını, operasyonel giderlerini kontrol etmedeki başarısını ve TÜFE’ye endeksli bonolarının yüklü olmasını beğenmeye devam ediyoruz. Sonuçların hisse fiyatı üzerinde kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Akbank’ın 2017 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %29,5 oranında artarak 1.405mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.264mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.248mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, karşılık giderlerinin ve operasyonel giderlerinin beklentilerimizden daha düşük gelmesi etkili olmuştur.

Akbank’ın yılın ilk çeyreğindeki net faiz gelirleri, bir önceki çeyreğe göre TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki 125mn TL ile kredilerden elde edilen faizlerdeki 271mn TL’lik artışların etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre %16,1 oranında artarak 2,4 milyar TL’ye yükselmiş ve net dönem karının bir önceki çeyreğe göre artmasında önemli etken olmuştur. Buna ilaveten, karşılık giderlerindeki %29,1 oranında düşüş karı destekleyen bir diğer unsur olurken, diğer faaliyet gelirleri de 130mn TL artmıştır. Banka ayrıca bu çeyrekte 46mn TL temettü geliri elde etmiştir. Operasyonel giderler ise bir önceki çeyreğe göre %3,9 oranında gerilemiştir.

Banka’nın toplam kredileri, bu çeyrekte TL cinsi kredilerdeki %7,4’lük artışın (önemli bir kısmi ticari kurumsal) etkisi ile çeyreksel bazda %5,8 oranında artmış ve 171,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan mevduatlar ise TL cinsi %0,9 oranında artarken, yabancı para cinsi mevduatlardaki %8’lik artışın önemli katkısıyla toplamda %4,2 oranında artmış ve 165,6 milyar TL olmuştur. Banka’nın kredi mevduat oranı da 150 baz puan artarak %103,4’e yükselmiştir. TL cinsi kredi mevduat oranı ise 820 baz puan artarak %135,2’ye yükselmiştir.

Akbank’ın Net Faiz Marjı çeyreklik bazda ilk çeyrekte kredi mevduat makasındaki artış ve menkul kıymet getirilerindeki yükselişin etkisiyle 35 baz puan artarak %3,57 seviyesine ulaşmıştır. Özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %17,4 ve %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Banka’nın gider / gelir oranı bir önceki çeyrekteki %36,1 seviyesinden %33,7’ye gerilemiştir. Takipteki krediler oranı 1. çeyrekte %2,56 ile bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermemiş ve sektörün oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Takipteki kredi karşılık oranı ise %96,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Büyük montanlı bir kredinin yakın izlemeden çıkmasının katkısıyla (Grup II krediler) Banka’nın yakın izlemedeki kredileri oranında yaklaşık 70 baz puan düşüş kaydedilmiştir. Bunlara ilaveten, takibe düşen yeni kredilerde %30,2 gibi görece yüksek oranda bir düşüş gerçekleşirken (bir önceki çeyrekte yüksek artış göstermişti), tahsilatlar 206mn TL ile bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermemiştir.

Akbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamı ile birlikte maddi duran varlıklar yeniden değerlemesi ve kullanılan sermaye benzeri kredinin etkisiyle, 900mn TL’lik temettü ödemesine karşın, çeyreksel bazda 140 baz puan artarak %15,70’e yükselmiştir. Banka’nın 1,8 milyar TL’lik genel karşılık tamponu ve 200mn TL’lik serbest karşılığı mevcut sorunlu kredilerin yarısını karşılamaktadır. Banka’nın Mart sonu itibariyle, Kredi Garanti Fonu kaynaklı kredi kullandırımı 4 milyar TL olurken, bunun %71’i yeni kredi olarak verilmiştir.

OYAK YATIRIM – AKBNK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Yılın ilk çeyreğinde 1,404 milyon TL net kar açıklarken piyasa beklentisi olan 1,249 milyon TL’nin oldukça üzerine çıkmış oldu. Özellikle artan gelirler ve net faiz marjındaki iyileşme Banka’nın net karına olumlu yansıdı. Böylelikle bankanın özsermaye karlılığı 2016 son çeyrekteki %14.3’ün üzerine çıkarak %17.4 seviyesinde gerçekleşti. Faiz gelirleri çeyreksel bazda %9 artarken net faiz geliri %16’lık artış gösterdi. Bankanın toplam kredi hacminde bir önceki çeyreğe göre %4’lük artış olurken bu artış daha çok TL kredilerden kaynaklandı. KGF kredilerinin %71’inin yeni kredi olması da kredi büyümesini destekledi. Net faiz marjı %3.55 seviyesinde gerçekleşirken çeyreksel olarak 15 baz puanlık iyileşme gösterdi. Özellikle kredi faizlerindeki iyileşme net faiz marjını destekledi.

Bunun yanında enflasyon beklentisinin %8 seviyesinde alınması yukarı yönlü risk olarak düşünülebilir. Net faiz ve ücret gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %4 artarak net kara destek verdi. Bankanın takiptkeki krediler oranı ise takibe düşen kredilerdeki gerileme ve ödemelerdeki artış neticesinde bir önceki çeyreğe göre iyileşerek %2.4 olarak gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlik oranı ise 2017 ilk çeyrekte yönetmelikteki değişiklik, gayrimenkul değerlemesi ve sermaye banzeri tahvil ihracı neticesinde %15.2 seviyesine yükseldi. Banka’nın daha önce açıkladığı beklentilere bakıldığında ilk çeyrek gerçekleşmeleri birçok alanda daha iyi bir performans olabileceğine işaret ediyor. Net faiz marjı 2017 beklentisine göre 15 baz puan daha yukarıda bulunurken özsermaye karlılığı ise %15’lik beklentinin ötesinde %17 seviyesinde. Aktif ve kredi büyümesi ise yıllık bazda sırasıyla %16 ve %17 seviyelerine ulaşırken beklenti %10-12 aralığında bulunmaktaydı.

 

Akbank’tan KKDF Vergi İncelemesi İle İlgili Açılan Dava Hakkında Açıklama – 20.04.2017

İlgide kayıtlı açıklamamızda, Bankamız adına Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin yürütmenin durdurulması ve talep edilen KKDF aslı ile cezai faizin iptali istemiyle yasal süresi içerisinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı duyurulmuştu.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebimiz itiraz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir. Mahkemenin kararı, yasal süresi içerisinde Bankamızca temyiz edilecektir.

 

 

DENİZ YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Yorum – 23.03.2017

Akbank yılın ilk büyük ölçekli sendikasyon kredisi anlaşmasını sağladı. 1.2 milyar $ tutarındaki sendikasyon kredisi bankanın geçen yıl kullandığı miktar ile aynı olmakla birlikte maliyetlerinde kısmen artış olduğunu gözlemledik (Libor +145 bps / Euribor + 135 bps). Piyasada bankaların borç çevrimlerine dair kısmi bir endişe olduğunu gözlemliyorduk. Akbank’ın vadesi gelen sendikasyon kredisinin tamamını yeniden finanse etmesi bu anlamda hem Akbank hem de genel bankacılık sektörü hisseleri için kısmen olumlu olarak değerlendirilebilir. Maliyetlerin Aralık ayındaki son sendikasyondan bu yana 35 baz puan kadar artmış olması ile Fitch’in not indiriminin ardından büyük ölçüde beklenen bir durumdu. Bu nedenle maliyet artışından kaynaklı herhangi bir negatif etki olmayacağını düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Yorum – 21.03.2017

Kapanış (TL) : 8.95 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 35800 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 64.04 AKBNK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -0.58

Akbank’ta grev ertelendi
Banksis tarafından alınan ve Akbank çalışanlarını kapsayan grev kararı bakanlar kurulu tarafından 60 gün süreyle ertelendi. Sürecin sonunda uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözümlenecek. Nötr

ŞEKER YATIRIM – AKBNK Hisse Haber Yorum – 21.03.2017

Akbank (AKBNK), Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Banksis) ile arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde mutabakat sağlanamadığı nedeniyle Banksis tarafından alınan grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından istikrarı bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, bu süre içerisinde uzlaşmanın sağlanamaması durumunda taraflardan birinin başvurusu ile toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulu’nca düzenlenerek uyuşmazlığın çözümlenececeği belirtildi.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 01.02.2017

Beklentilerle paralel: gelir kalitesi iyi, sermaye piyasası geliri destekliyor…

Akbank, yılın son çeyreğinde beklentilerle paralel 1.085 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 2 düşüşe, geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 19 artışa işaret etmektedir. Akbank’ın çekirdek gelirleri, çeyreksel olarak genişleyen kredi getirisi/mevduat gideri makasına ve artan komisyon gelirleri sayesinde yüzde 7 yükselmiştir. Menkul kıymet getirileri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin düşmesine bağlı olarak 92 baz puan geri çekilmiştir. Bu çeyrek net faiz marjı 7 baz puan yukarı çıkmıştır. Sorunlu kredi tahsilatları yüzde 38 düşüş kaydederek yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 33’ünü karşılamıştır. Özel karşılık oranı ise rakiplerinden oldukça yüksek olup yüzde 96 seviyesindedir. Basel 3 uyumlu sermaye yeterlilik oranı bu çeyrek kur etkisiyle yüzde 14,3’e düşmüştür (3Q: yüzde 15). Ters para swapları kullanılması sayesinde sermaye piyasası işlem karı elde edilmesi ve aktif kalitesinin korunması sayesinde sınırlı artış kaydeden risk maliyeti bu çeyrek karlılığı desteklemiştir.

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 8, 2018 için ise yüzde 15 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 8,58TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 1,0 fiyat/defter değeri ve 6,9 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Akbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 29 primlidir. Bankanın 2016 tahmini sermaye getirisi yüzde 15 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 23’dür.

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 01.02.2017

Kapanış (TL) : 8.4 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 33600 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 63.81 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.93

4Ç16 sonuçları beklentilerle uyumlu.
Net kar beklentiler dahilinde. Akbank, yılın son çeyreğinde 1.085 milyon TL solo net kar açıkladı. Net kar ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Açıklanan sonuçlara göre bankanın özsermaye karlılığı %14 oldu. Tahminlerimize kıyasla bankanın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı daha güçlü olurken bu farkın diğer giderler tarafında dengelendiğini görüyoruz. Tüm yıla ilişkin net kar yıllık %51 büyüme ile 4.529 milyon TL olurken özkaynak karlılığı %16 ile bankanın %14 hedefinin üzerinde gerçekleşti. Banka yönetimi 2017 yılına ilişkin beklentilerini bütçe sunumunda açıkladığı şekliyle koruyor. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 01.02.2017

Akbank yılın son çeyreğinde 1,085 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,086 milyon TL paralelinde açıklanmış oldu. Banka’nın özsermaye getirisi çeyreksel bazda %14.3 ve yıllık bazda ise %15.8 oldu. Banka’nın net faiz marjı ise dördüncü çeyrekte hafif gerileyerek %3.52 oldu. Özellikle kredi ve mevduat faizlerindeki iyileşme karlılığı desteklerken swaplar ve borçlanma maliyetlerindeki artış bu çeyrekte karlılığı olumsuz etkileyen faktörler oldu.

Kredi büyümesi çeyreksel olarak %6 seviyesinde gerçekleşirken özellikle TL bazlı krediler bu artışı destekledi. Döviz bazlı kredilerde ise ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak %7’lik daralma gerçekleşti. Banka’nın faaliyet giderleri son çeyrekte %3.6 artarken 2016 yılı artışı %2 seviyesinde kaldı.

Bu rakam yılbaşında açıklanan %8’lik banka beklentisine göre çok daha iyi bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Ücret ve komisyon gelirleri ise çeyreksel bazda %5.8 artsa da yıllık artış %2 seviyesinde kalarak yılbaşındaki beklenti olan %15’in oldukça uzağında gerçekleşmiş oldu.

Takipteki krediler 2016 sonunda %2.3 seviyesinde gerçekleşirken sektör ortalaması %3.2 seviyesinde bulunuyor. Banka 2017 sonu için beklentisini ise %2.5 seviyesinde tutuyor. Akbank’ın sermaye yeterliliği ise %14.2 seviyesinde bulunurken 2017 sonu beklentisi de %14. Özellikle Fitch not indiriminin 140baz puanlık ve kurlardaki volatilitenin 50 baz puanlık olumsuz etkisi beklenirken olası gayrimenkul değerlemesi ve risk ağırlıklarındaki değişiklik sermaye yeterliliğini destekleyecektir.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 01.02.2017

Akbank 4Ç16 konsolide olmayan finansallarında 1,085 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın bu dönemki karı bir önceki çeyreğe göre %2 kadar daralırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %19 oranında artış göstermiştir. Bu dönemki özsermaye karlılığı ise %14.3 olarak gerçekleşmiştir. Akbank’ın 2016 tüm yıl karı ise 4,529 milyon TL olurken geçen yıla göre %15 artış kaydetmiş yıllık özsermaye karlılığı ise %15.7 olarak gerçekleşmiştir. 4Ç16 özeline baktığımızda kar rakamının beklentiler dahilinde geldiğini söyleyebiliriz.

Sermaye piyasası işlem gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi beklentimizin hafif altında kalan net faiz gelirlerini kompanse etmiş ve net kar rakamı beklentimiz dahilinde gelmiştir. Bu çeyreğin öne çıkan hususlarının öncelikle iyi aktif kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Yakın izlemedeki kredilerin yatay kalmış olması önümüzdeki dönemler için de aktif kalitesinin iyi seyredebileceğine dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Faaliyet giderlerindeki sıkı kontrol ve marjın bir önceki çeyreğe kıyasla 15 baz puan kadar artmış olması diğer önemli ve olumlu unsurlar olarak sıralanabilir. Olumsuz tarafta ise sermaye yeterlilik oranlarının 75 baz puan kadar azalmış olmasını söyleyebiliriz.

Açıklanan rakamların piyasa etkisinin çok hafif negatif/nötr olmasını bekliyoruz. Akbank için TUT olan önerimizi ve 8.71 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Akbank’ın oldukça dengeli risk ve aktif/pasif yönetimini beğeniyoruz. Bununla birlikte bankanın sermaye yeterliliği anlamında oldukça güçlü tamponları olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar faaliyet giderlerinin 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla daha yüksek bir hızla artacağını öngörsek de bunun sektör ortalamasının altında kalmasını bekliyoruz. Aktif kalitesindeki bozulmanın tolore edilebilir düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz. Son olarak da TÜFE’ye endeksli enstrümanların enflasyonun yüksek seyretme eğiliminde olduğu bu dönemde marjı savunmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç16 – 01.02.2017

Akbank’ın net dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,8 oranında azalarak 1.085mn TL’ye gerilemiş ve bizim beklentimiz olan 1.073mn TL’nin hafif üzerinde piyasa beklentisi olan 1.095mn TL’nin de biraz altında gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Akbank’ın 2016 yılındaki net dönem karı 4.529mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Akbank’ın yılın son çeyreğindeki net faiz gelirleri TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki 90mn TL’lik gerilemenin etkisiyle %1,2 oranında gerilemiştir. Diğer taraftan ücret ve komisyon gelirlerinde %5,8 oranında artış yaşanmıştır. Buna ilaveten, kurlardaki dalgalanmaya karşın menkul kıymet alım satım gelirleri %40’lık artışla 387mn TL’ye yükselmiş ve karı olumlu yönde desteklemiştir. Karın çeyreksel olarak ufak çaplı düşüşünde ise, TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki azalmanın yanında özel karşılıklardaki %12,3 ve genel karşılıklardaki %55,1 oranındaki artış etkili olmuştur.

Banka’nın kredileri, bu çeyrekte kurlardaki artışın önemli etkisiyle %5,1 oranında artarken, aynı şekilde mevduatlar da %5 oranında artış kaydetmiştir. TL mevduatlarda azalış görülürken, YP mevduatlar kurlardaki artışın da etkisiyle %14,7 oranında yükselmiştir. Kredi mevduat oranı ise %101,9 ile sektörün altında kalmaya devam etmiştir.

Akbank’ın Net Faiz Marjı 4. çeyrekte 19 baz puan azalarak (TL kredi mevduat makasındaki 38 baz puanlık artışa karşın, YP mevduat maliyetlerindeki artış ve TÜFE endeksli tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle %3,22’ye gerilemiştir. Özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,3 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Banka’nın gider / gelir oranı bir önceki çeyrekteki %36,1 oranını korumuştur.

Takipteki krediler oranı 3. çeyrekte %2,57 ile bir önceki çeyreğe göre 13 baz puan artmasına karşın %3,3 olan sektörün oldukça altında kalmaya devam etmiştir. Takipteki kredi karşılık oranı ise %96,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın yakın izlemedeki krediler (Grup II krediler) oranında yaklaşık 30 baz puan düşüş kaydedilmiştir. Öte yandan, takibe düşen yeni kredilerde %23,2 gibi görece yüksek oranda bir artış gerçekleşirken, tahsilatlar 208mn TL ile 2016 yılının en yüksek rakamı olarak gerçekleşmiştir.

Akbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamına karşın kur faizlerdeki artışın olumsuz etkisiyle bir önceki çeyreğe göre 73 baz puan azalarak %14,30 seviyesine gerilemiştir. Akbank, derecelendirme kuruluşunu Fitch’in yatırım yapılabilir notunun düşürmesinin sermaye yeterlilik rasyosuna 140 baz puan negatif (döviz cinsi karşılıkların artması) etki yapacağını belirtmiş, ancak bunun sermaye yeterliliği açısından sorun olmayacağı ve maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi durumunda elde edilecek yaklaşık 90baz puan katkının yanı sıra riskli varlıkların optimizasyonu ile elde edilebilecek 50 baz puanlık katkıyla birlikte bunu telafi edebileceğini ifade etmiştir. Banka bu aşamada derecelendirme kuruluşunu değiştirmeyi düşünmediklerini, ancak duruma göre değerlendirme yapabileceklerini belirtmiştir. Akbank ayrıca son BDDK düzenlemelerine bağlı olarak olası 1,8 milyar TL’lik genel karşılık iptalinin ve 200mn TL’lik serbest karşılığın toplam takipteki kredilerin yarısını karşılayabilecek bir seviyede olduğunu de eklemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 11.01.2017

Kapanış (TL) : 7.47 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 29880 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 52.65 AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.12

Analist Toplantısı, 2017 Bütçe Sunumu: Beklentilere Olumlu Piyasa Tepkisi bekliyoruz

Akbank yönetimi dün yatırımcılarla 2017 bütçe beklentileri ile 2018 ve sonrası için büyüme ve karlılık öngörülerini paylaştı. Bankanın makro beklentileri %3,0-3,5 büyüme, %8 enflasyon ve Merkez Bankası’ndan parasal sıkılaşma yönünde tedbirler olarak sıralanabilir.
Baz senaryoya göre krediler ve mevduatlarda 2017 yılında %10-12 büyüme ve dengeli kredi mevduat oranı (%100-105 bandında) bekleniyor. Kredilerde büyümenin TL cinsi ticari ve kurumsal kredilerden kaynaklanacağı öngörülüyor. 2017-19 dönemi için bankanın kredi büyüme beklentisi yıllık ortalama %11-13 bandında bulunuyor.

Net faiz marjı (swap maliyetleri dahil) yıllık %3,4 düzeyinde yatay görülürken fonlama maliyetinde baskı beklenmiyor. Net ücret ve komisyonlarda yıllık %10 büyüme görülürken bankanın etkin maliyet yönetimini sürdürdüğünü belirtelim. Faaliyet giderlerinde yıllık %6 artış hedefi ve gider-gelir oranının %36 düzeyinde korunması bunun işaretleri.

Banka yönetimi takipteki krediler oranının yılsonunda %2,5 düzeyinde olmasını bekliyor. Kredi kalitesindeki bozulmanın ticari kredilerden kaynaklanacağı düşünülüyor. Banka yönetimi net kredi riskini 90 baz puan olarak öngörürken bankanın genel karşılık oranlarının normalleşmesi ile 1,6 milyar TL rezervi bulunuyor. Ayrıca 200 milyon TL de serbest karşılık olduğunu belirtelim. ancak banka yönetimi UFRS 9 uygulamasının başlayacağı 2018 öncesi karşılık tarafında herhangi bir adım atmayı henüz düşünmüyor.

Banka, sermaye yeterlilik oranını %14 üzerinde korumayı hedefliyor. Akbank’ın gayrimenkul portföyünü yeniden değerlemeye tabi tutmayan tek banka olduğunu hatırlatalım. Bankanın burada yaklaşık 90 baz puan sermaye rezervi bulunuyor.

Sonuç olaraki Akbank yönetimi 2017 yılında %1,7 aktif karlılığı ve %15 özsermaye karlılığı hedefi ile %10 net kar büyümesi öngörüyor. Bizim beklentilerimiz de sırasıyla %1,8, %15,4 ve %10 net kar büyümesi şeklinde. Orta vadede banka yönetimi %1,7-1,9 aktif karlılığı ve %15-17 özsermaye karlılığı hedefliyor. Akbank’ın muhafazakar görünen ve önümüzdeki dönemde daha güçlü karlılığa işaret eden beklentilerine olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 11.01.2017

2017 Beklentileri

Akbank dün 2017 yılı ile ilgili beklentilerini paylaştı. Buna göre Akbank, 2017 yılında Türkiye ekonomisinin %3,0 – %3,5 arasında büyümesini öngörürken, enflasyonu %8 olarak tahmin etmiştir Bankanın; aktif, kredi ve mevduat büyüme tahmni ise %10 – %12 arasında iken sektörde de bu doğrultuda bir büyüme öngörmektedir. Banka, karlılıkta %10 oranında artış beklerken, özsermaye ve aktif karlılık tahmini sırasıyla yaklaşık %15 ve %1,7 seviyelerinde olmuştur.

Banka, net ücret ve komisyon gelirlerinde de %10’luk bir artış beklerken, Net Faiz Marjının %3,4 civarında bu yıl ile yaklaşık aynı seviyede kalacağını tahmin etmiştir. Mevduat maliyetlerindeki artış beklentilerinin yaratacağı baskıyı kredi ve menkul kıymet faizleri ile kompanse edileceğini belirtmiştir. Diğer taraftan, sektörden daha iyi konumda bulunan kredi mevduat oranı ve takipteki kredi rasyosu beklentileri ise sırasıyla %105 (maksimum) ve %2,5 (yaklaşık) olmuştur. Yine maliyet kontrolü ile operasyonel gelir gider dengesinde olumlu bir görüntü sergilen Akbank’ın 2017 operasyonel gider / gelir rasyosu beklentisi %36’dır. Son olarak, Banka Fitch’in olası bir not indiriminin sermaye yeterlilik rasyosuna 140baz puan etki edebileceğini belirtirken, 2017 için sermaye yeterlilik rasyosu öngörüsü yaklaşık %14’tür.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 11.01.2017

Analist Toplantısı

Akbank bir analist toplantısı ile 2017 beklentilerini paylaştı. Buna göre Banka hisse başına kar büyümesinin %10 seviyelerinde olmasını beklerken piyasa beklentisi %8.5 seviyesinde bulunuyor. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığının ise sırasıyla %15 ve %1.7 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Net Faiz Marjı’nın 2017 yılında %3.4 seviyelerinde sabit kalması öngörülüyor. Diğer taraftan takipteki krediler oranının ise ekonomide ek bir zayıflama olmaması durumunda %2.5 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Makro tahminler: Akbank 2017 yılında büyümenin %3-3.5 seviyelerinde gerçekleşmesini beklerken enflasyonun ise %8 olmasını bekliyor.

Büyüme: Bankacılık sektörü aktif büyümesi %10-12’ler seviyelerinde beklenirken kredi ve mevduat büyümesinin de aynı seviyelerde olması bekleniyor. Akbank’ın da bankacılık sektörünün büyüme rakamlarında bir büyüme yakalaması bekleniyor. Uzun vadede ise büyümenin %11-13 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Net Faiz Marjı: Akbank net faiz marjının %3.4 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor. TL tarafta marjlarda bir iyileşme beklenirken döviz tarafında ise hafif bir daralma olabileceği belirtiliyor.

Faaliyet giderleri ve net ücret/komisyon gelirleri: Banka net ücret gelirlerindeki artışın %10’lar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Faaliyet giderlerindeki artış beklentisi ise enflasyonun da altında %6 olarak projekte ediliyor. Böylelikle operasyonel giderler/gelirler rasyosunun %36’lar seviyelerinde olabileceği belirtiliyor.

Akbank takipteki kredilerin bir önceki yıla göre hafif bir artış göstererek %2.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bunun yanında TMSF tarafından el konan şirketlerin bir şekilde satılıp sistemde tutulacağını ve bu nedenle bankacılık sistemine bir yük getirmesini beklemiyor. Net kredi maliyeti 90baz puan seviyelerinde tahmin ediliyor. Şirket sermaye yeterlilik oranının ise %14 seviyelerinde kalmasını bekliyor.