Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akbank AKBNK ...

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları

Akbank AKBNK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların AKBNK hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç22 – 28.04.2022

Akbank (AKBNK) 1Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde ve tarihi yüksek seviyede 8,047 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda kuvvetli %68 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 7,369 milyon TL olan tahminimizin ve 7,423 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre son derece kuvvetli bir şekilde %297 oranında artarak %4 4,6 oranında güçlü bir ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, ticari kar ve faaliyet giderleri ile beklentimizi aşan kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 3,1 milyar TL tutarındaki kuvvetli ticari kar ve marjlarda iyileşme karlılığı olumlu etkilemiştir. Marjlarda kuvvetli toparlanma, rekor yüksek seviyede ücret ve komisyon gelirleri, TL ve YP kredilerde pazar payı kazanımları, TL ticari kredilerde dikkate değer büyüme, vadesiz mevduatlarda hafif pazar payı kazanımları, TL kredi-mevduat rasyosunda önemli ölçüde iyileşme, ve bütçelenenden daha iyi kredi riski maliyeti çeyreğin ana unsurlarıdır.

Banka yönetimi 2022 yılı için operasyonel bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Son yasal düzenlemelerin bankanın 2022 net karı nı %5 oranında azaltabileceği öngörülmektedir. Yönetim ayrıca LYY kredisinin tamamen kapatılmasının 2022 özkaynak karlılığı üzerinde %1-%1.5 oranında olumlu etki yapmasını beklemektedir. Hisse için pozitif etki bekliyoruz. 11,70 TL olan hedef fiyatımızın %28 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 2,8x F/K (Benzerlerine göre %7 iskontolu) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %20,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif).

 

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç21 – 03.02.2022

Akbank 4Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde ve tarihi yüksek seviyede 4,783 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda kuvvetli %49 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 4,203 milyon TL olan tahminimizin ve 4,057 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 ve %18 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 12,126 milyon TL olup geçen yıla göre %94 oranında artarak %16,6 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.
Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri ve karşılıklar ile beklentimizi aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka olası riskler için 250 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır (Toplam: 1,4 milyar TL). 7,7 milyar TL tutarındaki rekor yüksek ticari kar ve marjlarda iyileşme karlılığı olumlu etkilemiştir.
Banka yönetimi 2022 yılı için göreceli iyimser operasyonel bütçesini açıklamıştır ve %30 seviyesinde özkaynak karlılığı öngörmektedir:
1) TL kredilerde pazar payı kazanımı odaklı %30 seviyesinde büyüme (Şeker: %25), YP krediler (Sabit) (Şeker: -%3),
2) Net faiz marjında (düzeltilmiş) 150 baz puan iyileşme (Şeker: 40 baz puan iyileşme). TÜFE endeksli kağıtların değerlemesinde %30 oranı kullanılıyor,
3) Komisyon gelirlerinde %35 büyüme, (Şeker: %30),
4) Faaliyet giderlerinde ortalama enflasyon oranında artış (Şeker: %35),
5) Aktif kalitesi tarafında ise TGA rasyosu ve net toplam kredi riski maliyetinin sırasıyla %4 ve 100 baz puan olarak gerçekleşmesi modelleniyor. (Şeker: TGA rasyosu: %6, kredi riski maliyeti: 140 baz puan).
Bankanın %30 seviyedeki özkaynak karlılığı beklentisi bizim %20,6 beklentimizin üzerindedir. Aktif kalitesi tarafında, yönetimin TGA rasyosu ve kredi riski maliyeti hedefleri, beklentilerimizle karşılaştırıldığında nispeten iyimserdir.
Güçlü özkaynak karlılığı beklentilerine paralel olarak hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.
Hisse için 11,70 TL olan hedef fiyatımızın %46 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 2,4x F/K (Benzerlerine göre %9 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve %20,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.
Marjlarda devam eden toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 60 baz puan artarak %4,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki artış (%14) marjları olumlu etkilemiştir. Swap fonlama maliyetleri ise çeyreksel bazda %15 azalmıştır. Kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 68 baz puan artmıştır. Kümülatif net fazi marjı ise yıllık bazda 90 baz puan daralmıştır. Banka yönetimi 2021 yılı için marjlarda 20-30 baz puan daralma öngörmekteydi.
Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans. 3Ç21’deki %15 artışın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %11, yıllık bazda ise kuvvetli %35 artmıştır ve bütçe beklentisinin üzerinde bir performans göstermiştir.
TL kredilerde bütçe üstü büyüme. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %9,3 büyüyerek özel bankaların %10,5 çeyreksel büyüme performansının hafif altında kalmıştır. Tüketici kredilerindeki büyüme 3Ç21’deki %12 seviyesinden %8,6 seviyesine gerilemiştir. YP krediler ($ bazında) çeyreksel bazda %0,2 artış göstermiştir. TL kredilerdeki yıllık artış %30 seviyesinde olup bütçe beklentisi olan %20 seviyesinin oldukça üzerindedir.
TL mevduatlarda devam eden pazar payı kazanımları. TL mevduatlar özel bankaların %3 büyüme oranının çok üzerinde %6 oranında artarken, YP tarafı ($ bazında) %0,5 oranında arttı. TL mevduat pazar payı 30 baz puan artarak %8,1 seviyesine yükseldi. TL kredi mevduat rasyosu da çeyreksel bazda 430 baz puan artarak %148 seviyesine yükseldi. Vadesiz mevduatların toplam mevduat tabanındaki ağırlığı bir önceki çeyreğe göre 450 baz puan artarak %37 seviyesine yükselirken, pazar payı bir önceki çeyreğe göre 10 baz puan azalarak %7,5 seviyesine geriledi.
TGA rasyosunda gerileme, kuvvetli tahsilatlar. TGA rasyosu, 1,4 milyar TL kayıttan düşülen bakiyenin de etkisiyle çeyreksel bazda 70 baz puan azalarak %5,0 seviyesine gerilemiştir. (Bütçe: <%6). Tahsilatlar çeyreksel bazda %44 artmıştır.
Bütçe beklentisinin oldukça altında kredi riski maliyeti. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı çeyreksel bazda 50 baz puan artarak %11,1 seviyesine yükselmiştir. İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları ise 130 baz puan azalarak %14,1 ve %65,3 seviyelerine gerilemiştir. İkinci aşama yeniden yapılandırılan kredilerin krediler içindeki ağırlığı da 120 baz puan azalarak %7,4 seviyesine ulaşmıştır.
Toplam kümülatif kredi riski maliyeti (net) 54 baz puan artarak 106 baz puan seviyesine yükselmiştir ve bütçe beklentisi olan 200 baz puan seviyesinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Kur etkisinden arındırıldığında ise 44 baz puan seviyesindedir.
Güçlü sermaye tabanı. Bankanın ana sermaye yeterlilik oranı çeyreksel bazda 100 baz puan artarak %22,2 seviyesine yükselmiştir. Çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise %17 seviyesinde sabit seyretmiştir. Bu oran 12,1% minimum sermaye gerekliliğinin oldukça üzerindedir.

Vakıf Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Akbank (AKBNK) 3Ç21 Finansal Sonuçlar: Beklentileri aşan net kar performansı (+) Akbank’ın 2021 yılı üçüncü çeyrekte net karı 3,21 mlr TL (y/y:+%110,8, ç/ç:+%52,5) ile beklentimizin %18,1, piyasa tahminlerinin %15,7 üzerinde gerçekleşti. Böylece bankanın 9A21’de net karı yıllık %66,2 artarak 7,34 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı %10,2’den %14,0’e çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçların, bugün hisse performansına yansımasının pozitif olacağını öngörüyoruz. 2021 yılsonu net kar tahminimizi revize ettiğimiz Akbank için hedef fiyatımızı 7,56 TL’den 8,20 TL’ye güncelliyoruz, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi ise koruyoruz.

TL kredi ve mevduat hacminde güçlü büyüme görüldü – 3Ç21’de hem tüketici (+%11) hem de TL ticari krediler (+%11) segmentinde elde ettiği güçlü büyüme ile birlikte bankanın TL kredi hacmi çeyreksel %9,9 ile sektör ortalamasının üzerinde artış kaydetti. 3Ç’de de tüketici kredileri segmentinde pazar payı kazanmaya devam eden bankanın pazar payı kazanımı yılbaşından bu yana 140 bp’a ulaştı. Ayrıca bankanın 3Ç’de toplam menkul kıymet portföyü yeni alımlarla birlikte çeyreksel %9,1 büyürken, TÜFE’ye endeksli menkullerin TL menkuller içerisindeki ağırlığı %63’ten %66’ya çıktı. Öte yandan, bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %16,4 ile oldukça güçlü artış gösterirken, repo fonlaması da bu dönemde %92,9 oranında yükseldi. 3Ç’de bankanın aktif kalitesi göstergelerine bakıldığında ise, kredi hacmindeki artışın etkisi ile takipteki krediler oranı çeyreksel 0,4 puan düşüş göstererek %5,8’e gerilerken, karşılık oranı ise 1,4 puan artarak %66,6’ya çıktı.

Yükselen net faiz marjı ve gerileyen risk maliyeti, karlılığı olumlu etkiledi – 3Ç21 döneminde Akbank’ın swap fonlama giderleri dahil net faiz gelirleri çeyreksel %26,5 artarken, net faiz marjı ise 45 baz puan iyileşme gösterdi. 3Ç’de bankanın swap fonlama giderlerinde çeyreksel %28 yükselişe rağmen, iyileşen kredi – mevduat makası ve enflasyon tahminindeki güncelleme ile birlikte TUFEX gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %59 artması, net faiz marjını olumlu etkiledi. Ayrıca bankanın 3Ç’de komisyon gelirleri çeyreksel %15,0 yükselerek 1,35 mlr TL ile beklentimizin %5 üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, Akbank’ın 3Ç’de karşılık giderleri çeyreksel %59,7 azalarak 569 mn TL ile beklentimizin %16,1 altında gerçekleşirken, net risk maliyeti ise 84 bp’dan 54 bp’a geriledi. Böylece Akbank’ın 2021 yılı üçüncü çeyrekte net karı 3,21 mlr TL (y/y:+%110,8, ç/ç:+%52,5) ile beklentimizin %18,1 üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de temel olarak hazine işlemlerinden elde edilen gelirlerin tahminlerimizi aşması ve öngörümüzden daha düşük seviyede gerçekleşen karşılık giderleri, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Bankanın 9A21’de net karı yıllık %66,2 artarak 7,34 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı %10,2’den %14,0’e çıktı.

Değerleme ve öneri – 3Ç21 finansal sonuçlarının ardından net risk maliyeti tahminimizdeki aşağı yönlü revizyon neticesinde Akbank için 2021 sonu net kar beklentimizi 7,6 mlr TL’den 9,8 mlr TL’ye revize ediyoruz. Dolayısıyla banka için varsayımlarımızda yaptığımız değişikliklerle beraber 7,56 TL olan hedef fiyatımızı 8,20 TL’ye yükseltiyoruz. Akbank için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

Oyak Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Marjın yükselmesi ve kredi risk maliyetinin düşüşü olumlu… Akbank, 3Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 3.211m TL net kar açıkladı (Piyasa: 2.772mTL, OYAK: 2.866mTL). Sonuçlar, net karda çeyreksel %53 yıldan yıla ise %111 artışa işaret etmektedir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %25 artış yaşanmıştır. Yukarı kredi fiyatlaması sayesinde kredi/mevduat makası çeyreksel 54 baz puan genişlemiştir. Akbank, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri hesaplamasında kullanılan Ekim enflasyon tahminini 3 puan yükseltmiştir. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış marjlara olumlu yansımıştır. Net faiz marjında beklentimize paralel 44 baz puan çeyreksel artış olmuştur. Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış karlılığı desteklemiştir. Net kredi risk maliyeti bu çeyrek sıfıra yaklaşmıştır. Sermaye getirisi 3Ç’de %18,7’e yükselmiştir (2Ç: %12.9).

Aktif kalitesi iyi gözüküyor; tahsilatlar güçlü… Takipteki krediler oranı takibe girişlerin azalması ve güçlü tahsilat performansı neticesinde geçen çeyrek %6,1 iken %5,8’e geri çekilmiştir. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise geçen çeyrek %11,1 iken 3Ç’de %9,6’a düşmüştür. Toplam serbest karşılıklar 1.150 milyon TL’de sabit kalmıştır.

Önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz… Akbank için 2021 yılında %37 kar artışı beklerken 2022 için %15 yükseliş öngörmekteyiz. Akbank, 2022 tahmini 2,9 F/K ve 0,4 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %13,0 beklerken değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. Risksiz faiz oranımızı 1 puan artırarak %16’ya yükseltiyoruz. Buna bağlı olarak hedef fiyatımızı %5 aşağı çekerek 7,07TL (Önceki: 7,44TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için tavsiyemizi “Endeks Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz.

Deniz Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

AKBNK; 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,211 milyon TL net kar açıkladı / nötr / Akbank 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,211 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %52.5 ç/ç ve %111 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %18.7 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 2,975 milyon TL’lik (konsensüs: 2,772 milyon TL) beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Beklentimizden daha düşük karşılık gideri net kar tahminimizdeki sapmanın ana nedeni olarak söylenebilir.

Akbank için AL önerimizi korurken hedef fiyatımızı 7.90 TL’ye yükseltiyoruz (önceki 7.60 TL). 2021 kar tahminlerimizi enflasyona endeksli bonoların getirilerindeki yükselişe (banka her 1 puanın 326 milyon TL ilave katkısı olduğunu belirtti) ve kredi risk maliyetinin daha düşük seyrine bağlı olarak 8.7 milyar TL’den 9.4 milyar TL’ye yükselttik. 2022 kar tahminimizi ise yaklaşık 9.6 milyar TL’den 10.9 milyar TL seviyesine revize ettik. 2022 tahminlerimize göre 0.36x F/DD ve 2.66x F/K çarpanları ile işlem gören Akbank hisseleri önemli bir getiri sunmaktadır. Bankanın güçlü sermaye oranları (SYR:%21.2 ve Çekirdek SYR:%17.0), yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %15.3 ve %66.6) ve 1.15 milyar TL serbest karşılık tutarı olası riskleri önemli ölçüde karşılarken, sektörden daha hızlı kredi büyümesine de alan açmaktadır.

Oyak Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Erdemir üçüncü çeyrekte 4,647mn TL olan piyasa beklentisinin %8 üzerinde 5,003mn TL net kar açıkladı. FAVÖK ise satış gelirlerinin beklentileri hafif aşması sonucunda piyasa beklentisi olan 7,238mn TL’yi %2 geçerek 7,418mn TL olarak gerçekleşti. Satış gelirleri yıllık bazda %124, çeyrek bazında da %27 büyüme kaydetti. Yıllık bazda satış hacmi %4 gerilese de çelik fiyatlarında ve Dolar/TL’deki yükseliş satış gelirlerinde yıllık %124, çeyreklik de %27 artış sağladı.

Ton başına FAVÖK 406 dolar ile yıllık %299 ve çeyreklik %21 büyürken, FAVÖK de geçen seneye göre %353, geçen çeyreğe göre de %32 arttı. Etkin vergi oranı geçen seneki %60’tan %26’ya gerilerken, aynı oran geçen çeyrekte ise %37 idi. Böylece net kar geçen seneye göre %760, geçen çeyreğe göre de %57 büyüdü. Net nakit pozisyonu ise geçen çeyrekteki 948mn TL’den bu çeyrekte 1,836mn TL’ye yükseldi. Genel olarak sonuçları hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz. Şirket yönetimi bugün saat 17:00’de sonuçlarla ilgili telekonferans düzenleyecek.

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç21 – 27.10.2021

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ticari zarar ve karşılıklar ile beklentimizden düşük gelen diğer bankacılık gelirleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 3Ç21’de %23 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi-mevduat makasında devam eden toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans, TL kredilerde sektör üstü büyüme ve devam eden pazar payı kazanımları, tüketici kredilerinde bütçe üstü büyüme, 1,37 milyar TL ticari zarar, tahsilatlarda yavaşlama, yeniden sınıflama nedeniyle ikinci grup kredilerin ağırlığında azalma ve üçüncü grup kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır. Ba nka yönetimi TL fonlama maliyetlerinde önemli ölçüde gerilemeye paralel olarak 4Ç21’de marjlarda iyileşmenin devam etmesini beklemektedir.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Net faiz marjında 20 baz puan daralma beklentisi için aşağı yönlü risk, TL kredilerde %20 büyüme ve ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek %10 büyüme bütçeleri için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır. 2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %20 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 8,05 TL olan hedef fiyatımızı 9,10 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %63 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,8x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %15,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç21 – 29.07.2021

Akbank, 2Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde 2.105m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %4 yıldan yıla ise %33 artışa işaret etmektedir. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %21 artış yaşanmıştır. Artan fonlama maliyetlerine rağmen yukarı kredi fiyatlaması sayesinde kredi/mevduat makası çeyreksel 59 baz puan genişlemiştir. Akbank, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirleri hesaplamasında kullanılan Ekim enflasyon tahminini 3 puan yükseltmiştir. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış marjlara olumlu yansımıştır. Net faiz marjında beklentimize paralel 38 baz puan çeyreksel artış olmuştur. Komisyon gelirlerindeki güçlü yükseliş ve net karşılık giderlerindeki azalış karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 2Ç’de %12,9’da sabit kalmıştır.

Aktif kalitesi iyi gözüküyor; tahsilatlar güçlü… Takipteki krediler oranı takibe girişlerin azalması ve güçlü tahsilat performansı neticesinde geçen çeyrek %6,4 iken %6,1’e geri çekilmiştir. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise geçen çeyrek %10,5 iken 1Ç’de %12,3’e yükselmiştir. Toplam serbest karşılıklar 1.150 milyon TL’de sabit kalmıştır.

Önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz… Akbank için 2021 yılında %20 kar artışı beklerken 2022 için %16 yükseliş öngörmekteyiz. Akbank, 2022 tahmini 3,0 F/K ve 0,3 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %11,8 beklerken değerlemesinin cazip olduğunu düşünmekteyiz. Akbank 0,6 F/DD çarpanıyla işlem görmeyi hakkettiğini düşünmekteyiz. Hisse için 6,93TL hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç21 – 29.07.2021

Akbank (AKBNK) 2Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,105 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,882 milyon TL olan tahminimizin ve 1,991 milyon TL olan piyasa beklentisinin % 12 ve %6 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 4,132 milyon TL olup geçen yıla göre %43 artarak %13,1 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri ve diğer karşılıklar ile beklentimizden düşük gelen diğer bankacılık gelirleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 2Ç21’de %31 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasında toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde bütçe üstü performans, TL kredilerde devam eden pazar payı artışı, 523 milyon TL ticari zarar, tahsilatlarda devam eden güçlü performans, ikinci grup kredilerde artış ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır. 2Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir.

TL kredilerde %20 büyüme ve net faiz marjında 20 baz puan daralma beklentileri için aşağı yönlü risk, ücret ve komisyon gelirleri (Yüksek %10 büyüme) bütçesi için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır. Ancak Tüfe endeksli tahvil gelirleri marjlar için aşağı yönlü risk olasılığ ını azaltabilir. Yılın ikinci yarısında kredi mevduat makasında toparlanma öngörülüyor. Kredi riski maliyetinin ise 100-150 baz puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tacirler Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç21 – 29.07.2021

Akbank – 2Ç21 konsolide olmayan mali tablolarını 2,105 milyar TL net kar rakamı ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %4 arttı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1,978 milyar TL’nin hafif üzerinde ve medyan piyasa beklentisi olan 2,029 milyar TL’ye paralel gerçekleşti.

 

Akbank’tan Basın Açıklaması – 07.07.2021

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Haber – 07.07.2021

Akbank (AKBNK) dijital sistemlerinde yavaşlama ve kesintilerle karşı karşıya kalırken, bankanın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ilgili birimler konu üzerinde çalışmaktadır. 1Ç21 itibariyle bankanın 5,7 milyon dijital müşterisi bulunmaktadır ve finansal işlemlerin %16’sı mobil platform üzerinden gerçekleşmektedir.

Vakıf Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Beklentilerin hafif üzerinde net kar (=) Akbank, 2021 yılı ilk çeyrek için beklentimizin %7,7 ve piyasa beklentisinin ise %9,0 üzerinde 2,03 mlr TL (ç/ç:+%9,7, y/y:+%54,7) net kar açıkladı. Bu dönemde bankanın özkaynak karlılık oranı çeyreksel 0,8 puan artarak %11,5’e ulaşırken, net risk maliyeti ise %2,5’ten %1,1 düzeyine geriledi. Ayrıca Akbank’ın 1Ç21’de TL kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde çeyreksel %3,4 büyüme gösterdi. Akbank için hedef fiyatımızı 8,83 TL’den 7,56 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz.

TL mevduat hacmi %9,9 ile güçlü artış gösterdi – Akbank’ın 2021 yılı ilk çeyrekte TL mevduat hacmi 2020 yılsonuna göre %9,9 artarken, YP mevduat ise dolar bazında %8,5 düşüş kaydetti. Bu dönemde vadesiz mevduatın toplam mevduatlara oranı %31,0 ile değişim göstermedi. Öte yandan, Akbank’ın 1Ç21’de TL kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre %3,4 büyüme gösterirken, YP kredileri ise yatay seyretti. Aktif kalitesine bakıldığında ise, intikallerin azalması ve güçlü tahsilat performansı sonucunda bankanın 1Ç’de takipteki krediler oranı %6,8’den %6,4’e gerilerken, takipteki krediler karşılık oranı ise 1,3 puan artarak %63,7’ye çıktı. Diğer yandan, Akbank’ın 2020 sonunda %20,7 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK düzenlemeleri dahil) 1Ç21’de %20,0 düzeyine geriledi. Bu dönemde gerçekleşen 532 mn TL’lik temettü ödemesinin SYR üzerinde negatif etkisi 16 bp’dır.

Net faiz marjı 170 bp gerilerken, komisyon gelirleri %41,7 arttı – Banka’nın 1Ç’de artan fonlama maliyetleri nedeniyle swap dahil net faiz gelirleri çeyreksel %33,4 düşüş göstererek 2,4 mlr TL ile beklentimizin %18,0 altında gerçekleşirken, net faiz marjı da 170 bp geriledi. Bu dönemde bankanın TÜFEX gelirleri çeyreksel %32,0 azalırken, yükselen swap maliyetlerine karşın azalan kullanım ile swap giderleri %10,0 düşüş gösterdi. Ayrıca 1Ç’de bankanın komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %41,7, yıllık bazda %9,1 oranında artış göstermesinin yanı sıra hazine işlemlerinden elde ettiği gelir (ç/ç:+%88,9), bankanın çekirdek gelirleri için destekleyici oldu. Bununla birlikte, kur etkisi hariç net karşılık giderlerinin de çeyreksel %19,4 gerilemesi, net kara yükseliş getiren faktörler arasındadır.

Değerleme ve öneri – Banka yönetimi 2021 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmezken, kurumlar vergisi oranının %25’e çıkarılmasının özkaynak karlılık oranı tahmini üzerinde 80 bp’ye kadar olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti. Net faiz marjı beklentimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyon ve kurumlar vergisi oranındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, Akbank için 2021 yılı net kar tahminimizi 8,2 mlr TL’den 7,6 mlr TL’ye güncelliyoruz. Ayrıca banka için hedef fiyatımızı 8,83 TL’den 7,56 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BİST100 endeksine göre %2,5, bankacılık endeksine göre %2,8 pozitif ayrıştı.

Oyak Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç20 – 03.02.2021

Akbank, 4Ç’de piyasa beklentisinin üzerinde 1.848m TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %21 yıldan yıla ise %39 artışa işaret etmektedir. Net karşılık giderlerindeki azalış karlılıktaki artışı açıklamaktadır. Gelir kalitesi açısından son çeyrek TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin desteğinde Akbank için nispeten iyi bir çeyrek olmuştur. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel %8 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makası çeyreksel 72 baz puan daralmasına rağmen yükselen menkul kıymet getirileri net fiaz marjındaki daralmayı 8 baz puan gibi sınırlı bir seviyede tutmuştur. Sermaye piyasası kalemi ise swap maliyetleri ve artan swap hacmi sebebiyle karlılığı olumsuz etkilemiştir. Sermaye getirisi 4Ç’de %12,1’e yükselmiştir (3Ç: %10,5). Sonuçları, Akbank için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç20 – 03.02.2021

AKBNK; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu / Akbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,027 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 geçen yılın aynı dönemine göre ise %55 artarken dönemsel özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 1,884 milyon TL’lik (konsensüs: 1,859 milyon TL) beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gelen faaliyet giderleri ve beklentimizin üzerinde gelen iştirak gelirleri açıklanan net kar rakamının tahminimizin üzerinde gelmesine neden olmuştur.

Akbank için AL önerimizi 7.10 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Çeyrekte öne çıkan özellikler: Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 40 baz puan kadar gerilemiştir. Marj daralması 140 bps. Takipteki kredi oranı 40 bps düşerek %6.4 olmuştur. Faiz dışı net gelirler beklentimizden daha iyi.

Tacirler Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç20 – 03.02.2021

Akbank – 1Ç21 sonuçlarını 2,027 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel %10 ve yıllık bazda %55 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,876 milyon TL’nin %8 üzerinde ve piyasa beklentisi olan 1,860 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşen ticari işlem karı net kar tahminimizdeki sapmanın altındaki ana sebeptir. 1Ç21’de kredi portföyü, çeyreksel bazda, %7,3 büyüdü. TL krediler %3,3 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %2.1 arttı. TL bazlı kurumsal krediler, çeyreksel bazda, yatay kalırken, tüketici kredileri ve kredi kartları kredileri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %11 ve %7 büyüdü.

Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %5 büyüdü. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %5 artarken YP menkul kıymetler, ABD doları bazında, %6 azaldı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %55’ten %57’e yükselirken, sabit faizli menkul kıymetlerin payı %38’den %34’e geriledi. Akbank’ın sabit faizli bono portföyünün %35’i 2Ç21’de itfa olacak olup bu durum bankanın aktiflerinin yeniden fiyatlandırmasına yardımcı olacaktır. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 137 baz puan gerileyerek %2,5 olarak gerçekleşti.

Söz konusu gerilemenin altında yatan temel sebep fonlama maliyetlerindeki artış ve TÜFE endeksi menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki normalleşmedir. Komisyon geliri ise çeyreksel bazda %42 ve yıllık bazda %9 arttı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %19 geriledi. Takipteki krediler oranı %5,8 olarak gerçekleşti. (2020: %6,2) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 10 baz puan arttı ve %9,5 olarak kaydedildi. 1Ç21’de çeyreksel net kredi maliyetleri 101 baz puan olurken, bu değer 4Ç20’da 106 baz puan idi. Özkaynak karlılığı 1Ç21’de %12,9 olurken, çeyreksel bazda 75 baz puan arttı.

Şeker Yatırım – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç20 – 03.02.2021

Akbank (AKBNK) 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,027 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %10 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,738 milyon TL olan tahminimizin ve 1,859 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %55 artarak %13,5 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri, diğer bankacılık gelirleri, ticari kar ve faaliyet giderleri ile beklentimizden yüksek gelen karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 1Ç21’de bizim %20 beklentimizin altında ve %17 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2Ç21’den itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı için %20’den %25’e yükseltilecektir ve bu değişikliğin özkaynak karlılığında 80 baz puana kadar bir etki yaratması beklenmektedir. Marjlarda önemli ölçüde gerileme, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü toparlanma, tüketici kredilerinde devam eden pazar payı artışı, sektör üstü TL mevduat artışı, tahsilatlarda devam eden güçlü performans ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Makro tahminlerde yapılan revizyonlar: TÜFE: %14 (Önceki: 11-%11,5), Büyüme: %4,5 (Önceki: %4). TL kredilerde %20 büyüme ve net faiz marjında 20baz puan daralma beklentileri için aşağı yönlü risk, ücret ve komisyon gelirleri (Yüksek %10 büyüme) bütçesi için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır. Ancak Tüfe endeksli tahvil gelirleri marjlar için aşağı yönlü risk olasılığını azaltabilir. Yılın ikinci yarısında kademeli faiz indirimleri ile politika faizinin %14 (Öncesi: %13) seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 9,20 TL olan hedef fiyatımızı 8,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %66 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,0x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %12,7 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 06.01.2021

Akbank, birçok yönden beklentilerimize oldukça benzeyen 2021 bütçe yönlendirmesini paylaştı. Komisyon büyümesi beklentilerimizin üzerindeyken kredi risk maliyeti beklentilerimizden daha iyi seviyededir. Akbank’ın yönlendirmesini modelimize dahil ettiğimizde bankanın 2021 yılı için 9 milyar TL net kara ulaşabileceğini düşünüyoruz, bu bir önceki yıla göre %61 büyüme anlamına gelmektedir. Biz ise 2021’de Akbank’ın bir önceki yıla göre %38 kar artışı yapacağını öngörmekteyiz. Akbank, 21 tahmini 0,6x F/DD, 4,7x F/K oranı ve %12,2 sermaye getirisi ile işlem görmektedir. Akbank için bütçe yönlendirmesini OLUMLU olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Akbank (AKBNK) 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,523 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,211 milyon TL olan tahminimizin ve 1,275 milyon TL olan piyasa beklentisinin %26 ve %19 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,419 milyon TL olup geçen yıla göre %8 artarak %10,2 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden düşük gelen net faiz gelirleri ile ücret ve komisyon gelirleri; beklentileri aşan ticari kar ve diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasında sektör üstü gerileme ancak bütçe ile uyumlu kümülatif marj gelişimi, net ücret ve komisyon gelirlerinde önemli ölçüde toparlanma, TL kredi büyümesinde yavaşlama, sektör üstü TL mevduat artışı, 1 milyar TL tutarında yüksek ticari kar, faaliyet giderlerinde artış, karşılıklarda ihtiyatlı artış ve sermaye yeterliliği rasyolarında hafif gerileme çeyreğin ana unsurlarıdır. 3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz.

Banka 2020 bütçesinde revizyona gitmemiştir. Hisse için %20 sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,20 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz aşağı yönlü revizyonlar sonrası 7,00 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %37 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 4,3x F/K (Benzerlerine göre %17 primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %10,4 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Akbank, 3Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin üzerinde 1.523m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %4 daralmaya yıldan yıla ise %9 artışa işaret etmektedir. Beklentimizden yüksek gerçekleşen sermaye piyasası kazançları net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Akbank, bu çeyrek 250mTL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılık ayrılmamış olsaydı net kar açıklanandan %16 daha yukarıda gerçekleşerek 1.773mTL ye ulaşacaktı.Gelir kalitesi açısından 3Ç Akbank için pek olumlu bir çeyrek olmamıştır. Şöyleki çekirdek gelirde (faiz + komisyon) bir önceki çeyreğe göre sadece %2 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makasının çeyreksel 1 puan daralmasına rağmen 2Ç sonrası büyük bir toparlanma kaydeden komisyon gelirleri karlılığı desteklemiştir. Net faiz marjı hem makastaki daralma hem de swap giderlerindeki artışında etkisinde 79 baz puan çeyreksel düşmüştür. Sermaye getirisi 3Ç’de %10,5’e geri çekilmiştir (2Ç: %11,4). Serbest karşılıklar düzeltilmiş olarak ise sermaye getirisi %12,2 seviyesine çıkmaktadır. Sonuçları, Akbank için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Akbank – 3Ç20 sonuçlarını 1,523 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel %4 azalışı ve yıllık %9 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,299 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,275 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Swap maliyetlerini içeren ana bankacılık gelirleri beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşen ticari işlem gelirler net kardaki sapmanın altındaki ana sebeptir.

3Ç20’de kredi portföyü, çeyreksel bazda, %8 büyüdü. TL krediler %5 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %1 arttı. TL bazlı kurumsal kredilerde, çeyreksel bazda, %2 artış kaydedilirken, tüketici kredileri ve kredi kartları kredileri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %8 ve %18 büyüdü.

Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, yatay kaldı. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %6 azalırken YP menkul kıymetler, ABD doları bazında, yatay kaldı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %43’den %47’e yükselirken, sabit faizli menkul kıymetlerin payı %51’den %47’e geriledi. TL menkul kıymetlerin (TÜFE endeksli menkul kıymetler hariç olmak üzere) ortalama faizi %12.1’dir (2Ç20: %13,8)

Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 90 baz puan gerileyerek %4 olarak gerçekleşti. Sözkonusu gerilemenin altında yatan temel sebep fonlama maliyetlerindeki artıştır. Komisyon geliri ise çeyreksel bazda %24 arttı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %6 geriledi.

Takipteki krediler oranı %5,8 olarak gerçekleşti. (1Y20: %6,2) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 30 baz puan azaldı ve %11,6 olarak kaydedildi. 2Ç20’de çeyreksel net kredi maliyetleri 294 baz puan olurken, bu değer 2Ç20’da 317 baz puan idi. 9A20 itibariyle, net kredi maliyetleri 271 baz puan olarak kaydedildi. Ayrıca, Akbank LYY için 1,057 milyon TL (2Ç20: 412 milyon TL) tutarında karşılık ayırdı. Son olarak da, Akbank dönem içerisinde 250 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve böylelikle toplam serbest karşılık miktarı 1,150 milyon TL’ye ulaştı.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz – 15.10.2020

Akbank (AKBNK) için 3Ç20 kar beklentimiz 1,211 milyon TL olup çeyreksel bazda %24 yıllık bazda ise %13 kar daralması modelliyoruz. Ücret ve komisyon gelirlerinde toparlanma (Çeyreksel: +%25), 305 milyon TL tutarında ticari kar, faaliyet giderlerinde sınırlı artış çeyreğin önemli detaylarıdır. Azalan kredi getirilerinin ve swap fonlamasındaki yüksek artışın da etkisiyle net faiz marjının (düzeltilmiş) 80 baz puan zayıflamasını öngörüyoruz. Aktif kalitesi tarafında ise, TGA rasyosunun 50 baz puan iyileşerek %6,3 seviyesine gerilemesini, kredi riski maliyetinin ise bütçe beklentilerine paralel olarak yaklaşık 290 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Hafif negatif).

Akbank, Uluslararası Piyasalardan Sendikasyon Kredisi Sağladı – 14.10.2020

Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 700 milyon ABD Doları karşılığı 288 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25’tir.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Akbank (AKBNK) 2Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 1,586 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %21,1 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,525 milyon TL olan tahminimizin ve 1,498 milyon TL olan piyasa beklentisinin %4 ve %6 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı geçen yıla göre %8 artarak %10,7 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden düşük gelen net ücret ve komisyon gelirleri ile beklentileri aşan ticari kar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Bütçe ile uyumlu marj gelişimi, kredi mevduat makasında gerileme, net ücret ve komisyon gelirlerinde Covid-19 etkisiyle önemli ölçüde zayıflama, TL kredilerde sektör üstü büyüme performansı, TL taksitli ticari krediler büyümesinde hızlı artış, yabancı para kredilerde devam eden zayıf performans, sektör üstü mevduat daralması, vadesiz mevduat tabanında kuvvetli artış, 347 milyon TL tutarında yüksek ticari kar, faaliyet giderlerinde normalleşme, karşılıklarda ihtiyatlı artış ve sermaye yeterliliği rasyolarında iyileşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

2Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2020 özkaynak karlılığı bütçesinde aşağı yönlü, marj beklentisinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. TL kredi büyümesi: Düşük %20 (Önce: Yüksek 10%), YP kredi büyümesi: -%10 (Önce: Düşük tek hane), Özkaynak karlılığı: Düşük %10 (Önce: Orta 10%), Net faiz marjı: %4,2-%4,5 (Önce: >%4), Net ücret ve komisyon gelirleri: -Yüksek tek hane (Önce: + Yüksek tek hane), Faaliyet giderleri: +Orta %10 (Önce: + Aynı), TGA rasyosu: %<6 (Önce: + Aynı), Kredi riski maliyeti: 250-300bp (Önce: ~200bp).><6 (Önce: + Aynı), Kredi riski maliyeti: 250-300bp (Önce: ~200bp).

Hisse için %20 sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,01 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyonlar sonrası 7,20 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %31 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi ise “AL” olarak revize ediyoruz. Hisse 2020T 4,6x F/K (Benzerlerine göre %15 primli) ve 0,5x F/ DD çarpanlarıyla ve %10,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 1,586 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %21 ve %24 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,499 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,498 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç20’de kredi portföyü, çeyreksel bazda, %10 büyüdü. TL krediler %14 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %2 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, çeyreksel bazda, %21 artış kaydedilirken, tüketici kredileri ve kredi kartları kredileri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %4 ve %2 büyüdü. Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %10 büyüdü. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %30 artış kaydederken, YP menkul kıymetler, ABD doları bazında, %17 azaldı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %45’den %43’e gerilerken, sabit faizli menkul kıymetlerin payı %47’den %51’e çıktı. TL menkul kıymetlerin (TÜFE endeksli menkul kıymetler hariç olmak üzere) ortalama faizi %13.8’dir (1Ç20: %16,2)

Daha düşük swap maliyetleri (2Ç20: 590 milyon TL ve 1Ç20: 738 milyon TL) ve daha fazla TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen gelirler (2Ç20: 741 milyon TL ve 1Ç20: 647 milyon TL) swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 51 baz puan gerileyerek %4,9 olarak gerçekleşti. Komisyon ve ücret gelirlerinde, çeyreksel ve yıllık bazda, %26 ve %27 azaldı. Bu azalışın altında yatan ana sebep BDDK’nın komisyon ve ücretlerle ilgili düzenlemeleridir. Takipteki krediler oranı %6,2 olarak gerçekleşti. (1Ç20: %6,7) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 30 baz puan azaldı ve %11,9 olarak kaydedildi. 2Ç20’de çeyreksel net kredi maliyetleri 317 baz puan olurken, bu değer 1Ç20’da 201 baz puan idi. 1Y20 itibariyle, net kredi maliyetleri 259 baz puan olarak kaydedildi. Ayrıca, Akbank LYY için 412 milyon TL (1Ç20: 871 milyon TL) tutarında karşılık ayırdı.

Banka yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini revize etti. Bu revizyon sonucu banka yönetimi özkaynak karlılığının düşük onlu seviyeler olması beklemektedir. Revizyonları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Akbank, ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin (1,498m TL) üzerinde bizim beklentimize (1,574m TL) ise paralel 1,586m TL net kar açıkladı. Çekirdek gelirler (faiz + komisyon), daha yüksek menkul kıymet getirisine rağmen, kredi/mevduat makasındaki daralma (çeyreksel 60 baz puan) ve düşen komisyon gelirinin etkisinde çeyreksel %9 azaldı. Sermaye piyasası kalemi, swap maliyetlerine rağmen tahvil alım satım gelirleriyle sonuçları destekledi. Komisyon gelirleri, yasal düzenlemeler, düşük fazi ortamı ve ücret feragatlerinden dolayı yıldan yıla %27 (OyakT: -%26) oranında düşerken, faaliyet giderleri Covid ile ilgili harcamalara rağmen sadece % 9 arttı. Sermaye getirisi %11,4’e yükseldi (1Ç: %9,7) ve bu getirinin ikinci çeyrekte rakipleri arasında en yükseklerden biri olacağını düşünmekteyiz. Sonuçları, Akbank için nötr olarak değerlendiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Finansallar beklentilere paralel geldi, banka 2020 öngörülerinde revizyona gitti (=)
Akbank, 2Ç20’de beklentimizin ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde 1,59 mlr TL net kar açıkladı. Banka 2Ç’de TL ticari krediler öncülüğünde güçlü kredi büyümesi (+%10,5) elde ederken, fonlama tarafında ise bankanın toplam mevduat hacmi sektör ortalamasının üzerinde %4,5 daralma gösterdi. Bankanın 2Ç20’de Kovid–19 salgınına bağlı olarak net risk maliyeti %2,7’ye ulaşırken, özkaynak karlılık oranı çeyreksel sınırlı değişim göstererek %10,3 düzeyinde gerçekleşti. Finansallarla birlikte 2020 yılsonu beklentilerini revize eden banka 200 bp civarında öngördüğü net risk maliyeti tahminini 250-300 bp düzeyine çıkarırken, özkaynak karlılık tahminini ise aşağı çekti. Beklentilerimize yakın gerçekleşen finansal sonuçların ardından Akbank için 8,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyemizde değişikliğe gitmiyoruz.

Kredilerde güçlü büyüme performansı sonucunda pazar payı kazandı – Akbank’ın yılın ikinci çeyreğinde TL kredi hacmi, ticari krediler segmenti öncülüğünde çeyreksel %14,2 ile sektör ortalamasının (+%8,6) üzerinde büyüme gösterirken, aynı dönemde YP kredileri dolar bazında %2,0 daralma kaydetti. Banka TL kredilerde 100 bp pazar payı kazanırken, KGF kullandırımı 3,5 mlr TL (toplam TL büyümenin %17,0’si) düzeyinde gerçekleşti. Diğer yandan, bankanın menkul kıymet portföyü çeyreksel %9,6 artarken, toplam içerisinde TL varlıkları payı %57’den %66’ya çıktı. Fonlama tarafında ise, bankanın 2Ç’de hem TL (-%1,8) hem de YP (-%10,3) tarafta görülen daralma sonucunda toplam mevduat hacmi bir önceki çeyreğe göre sektör ortalamasının üzerinde %4,5 daralırken, vadesiz mevduat oranının %24’den %32’ye ulaşması dikkat çekti. Ayrıca bankanın 2Ç’de artan ortalama maliyet oranı ile birlikte ihraç ettiği menkul değerler çeyreksel %60 artarken, toplam fonlamadaki payı %3,0’den %4,5’e çıktı.

Net ticari kar çekirdek gelirleri desteklerken, komisyon gelirleri sert geriledi – Swap maliyetlerinde azalma (ç/ç:-%20) ve Eurobond satışından kaynaklanan kar sonucunda bankanın net ticari karı 2Ç’de 347 mn TL ile beklentimizin üzerinde gerçekleşerek net kar tahminimizde hafif yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Regülasyon değişikliği ve salgının ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle bankanın 2Ç’de komisyon gelirleri çeyreksel %25,6, yıllık %26,6 oranında düşüş göstererek 838 mn TL’ye geriledi. Akbank’ın net faiz gelirleri ise 2Ç’de beklentimize paralel 4,7 mlr TL (ç/ç:-%5,3) olurken, kredi getirilerinde azalma ve diğer fonlama maliyetlerindeki artışa bağlı olarak bankanın swap dahil net faiz marjı çeyreksel 20 bp geriledi. Diğer yandan, 1Ç’de LYY için değer düşüklüğüne ilişkin 871 mn TL karşılık gideri kaydeden bankanın, 2Ç’de de beklentimize paralel 412 mn TL karşılık ayırması karlılığı baskıladı. Kovid – 19 salgınına bağlı olarak bankanın 2Ç’de net risk maliyeti %2,7’ye ulaşırken, özkaynak karlılık oranı çeyreksel sınırlı değişim göstererek %10,3 düzeyinde gerçekleşti.

Karşılık oranlarında artış devam etti – Akbank’ın 1Ç sonunda %58,8 oranında olan takipteki krediler karşılık oranı %61,5 düzeyine ulaşırken, bu oran yakın izlemedeki krediler için %11,8’den %15,1 çıktı. Yakın izlemedeki krediler içerisinde toplam payı %16,8 olan gayrimenkul sektörü kredileri için karşılık oranını çeyreksel 104 bp arttıran banka, aynı grupta yer alan enerji üretim sektörü kredileri için karşılık oranını 65 bp yükseltti. Bankanın 2Ç’de güçlü kredi büyümesi ve azalan intikallerin etkisi ile takipteki krediler oranı 65 bp düşüş ile %6,8’e geriledi.

Banka 2020 yılsonu beklentilerini güncelledi – 2Ç finansal sonuçları sonrasında Akbank 2020 yılsonu için net faiz marjı beklentisini %4,2-%4,5 aralığına yükseltirken, 2Ç’de sert gerileme gösteren komisyon gelirlerinde büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ayrıca banka 200 bp civarında öngördüğü net risk maliyeti tahminini ise 250-300 bp düzeyine çıkarırken, daha önce %14-16 seviyelerinde öngördüğü özkaynak karlılık tahminini %10-12 düzeyine çekti.

Değerleme ve öneri – 2Ç sonuçlarının ardından Akbank için 2020 yılı net kar tahminimizi 6,5 mlr TL (y/y:+%20,6) olarak koruyoruz. Son 1 ayda BIST-100’e göre %7,1 negatif ayrışma gösteren banka için 8,50 TL hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi değiştirmiyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

Akbank (AKBNK) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif altında 1,310 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %1,5 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,335 milyon TL olan tahminimizin ve 1,338 milyon TL olan piyasa beklentisinin %1,8 ve %2,1 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %7,3 azalarak %10,3 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri ile beklentileri aşan gelen kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiştir. Banka 1C20’de olası riskler için 250 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. Ayrıca LYY kredisinin yeniden değerlemesinin negatif etkisi 871 milyon TL tutarında yüksek bir seviyede olup net kar rakamını olumsuz etkilemiştir.

Bütçe üzerinde marj gelişimi, kredi mevduat makasındaki hafif gerileme, net ücret ve komisyon gelirlerinde zayıflama, TL bireysel krediler büyümesinde hızlı artış, yabancı para kredilerde devam eden zayıflama, sektör üstü mevduat büyümesi, 430 milyon TL yüksek ticari zarar, faaliyet giderlerinde sert artış, TGA rasyosunda sınırlı artış (+10 baz puan) ve sermaye yeterliliği rasyosunda iyileşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Banka 2020 bütçesinde henüz bir revizyona gitmemiştir ancak net faiz marjı, TGA rasyosu ve kredi riski maliyetinde yukarı yönlü; kredi büyümesi, net ücret ve komisyon gelirleri büyümesi, öz kaynak karlılığı beklentilerinde aşağı yönlü potansiyel olabileceği belirtilmiştir. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,90 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gerçekleştirdiğimiz aşağı yönlü revizyonlar sonrası 6,45 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %9 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi ise “TUT” olarak revize ediyoruz. Hisse 2020T 5,2x F/K (Benzerlerine göre %37 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla ve % 10,3 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Hafif negatif).

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

1Ç20 sonuçlarını 1,310 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %1 ve %7 gerilemeyi göstermektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,343 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,338 milyon TL’ye paralel gerçekleşmiştir. 1Ç20’de kredi portföyü, çeyreksel bazda, %3 büyüdü. TL krediler %6 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %5 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, çeyreksel bazda, %3 azalırken, tüketici kredileri, çeyreksel bazda %10 büyüdü ve kredi kartları kredileri de yatay kaldı. Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %6 büyüdü. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %6 artış kaydederken, YP menkul kıymetler, ABD doları bazında, %2 azaldı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %47’den %45’e gerilerken, sabit faizli menkul kıymetlerin payı %44’den %47’e çıktı.

TL menkul kıymetlerin (TÜFE endeksli menkul kıymetler hariç olmak üzere) ortalama faizi %16.2’dir (4Ç19: %17,2) Swap maliyetlerinin yatay seyretmesine rağmen (1Ç19: 732 milyon TL, 4Ç19: 746 milyon TL), Akbank’ın TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha yüksek faiz geliri elde etmesi (1Ç20: 647 milyon TL, 4Ç19: 303 milyon TL) sonucu swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 20 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %5.4 olarak kaydedildi.

Takipteki krediler oranı %6,7 olarak gerçekleşti. (2019: %6,6) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 100 baz puan azaldı ve %12,2 olarak kaydedildi. 1Ç20’de çeyreksel net kredi maliyeti 201 baz puan olurken, bu değer 4Ç19’da 462 baz puan ve 2019’un tamamında 281 baz puan idi. Ayrıca, Akbank LYY için 871 milyon TL tutarında karşılık ve 250 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırdı.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç20 – 29.04.2020

Akbank 1Ç20’de beklentilere paralel olarak 1,310mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %1.5 düşüş ve yıllık bazda %7.3 düşüş göstermiştir). Banka 1Ç20’de LYY yeniden değerlemesine ilişkin 871mn TL karşılık ayırmıştır (2019 yılında ayrılan karşılık tutarı 940mn TL idi). Banka ayrıca 1Ç20’de 250mn TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve bilançodaki toplam serbest karşılık tutarı 900mn TL olmuştur. 1Ç20’de çeyreksel özkaynak karlılığı %9.7 (4Ç19: %10.0) olarak hesaplanırken, LYY yeniden değerleme karşılığı ve serbest karşılık tutarına göre düzeltilmiş özkaynak karlılığı %18 olarak hesaplanmaktadır. Akbank için 7.54 TL olan hedef fiyatımızı ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %8 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 14 baz puan olarak gerçekleşmiştir. TL krediler çeyreksel bazda %1.1 artış gösterirken, sektör büyümesinin altında kalmıştır. Banka 1Ç20’de tüketici kredilerinde Pazar payı kazanırken, rekabetin yoğunlaştığı ticari kredilerde pazar payı kaybetmiştir. YP krediler ise aynı dönemde reel bazda %3.6 düşüş göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatlar çeyreksel bazda %10.6 artış gösterirken, YP mevduatlar aynı dönemde yatay kalmıştır.

Takipteki krediler oranı %7.4 olurken (4Ç19: %7.3), Banka’nın net risk maliyeti 234 baz puan seviyesine gerçekleşmiştir (4Ç19: 480 baz puan). Konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç20 sermaye yeterlilik hesaplamalarında tanınan kolaylıklara ilişkin düzenlemelerin etkisi hariç %18.8 (4Ç19: %19.7) ve %16.0 (4Ç19: %16.9) olarak gerçekleşmiştir.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber – 09.04.2020

Akbank’ın (AKBNK) 1 Nisan 2020’de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin – akordiyon özelliği ile birlikte – çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020’ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon dolara yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro). Kredinin yenileme oranı ise %80’den %86 seviyesine yükselmiştir.

Akbank Sendikasyon Kredisi Hakkında Açıklama Yaptı – 08.04.2020

İlgi’de kayıtlı açıklamamızda; Bankamızın 1 Nisan 2020’de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin – akordiyon özelliği ile birlikte – çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020’ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon ABD Doları’na yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro).

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber – 24.02.2020

Akbank (AKBNK) yönetim kurulu 2019 yıl sonu net dağıtılabilir dönem karından nakit kar payı dağıtılmamasını 23 Mart tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir (Nötr).

Akbank Temettü Ödemesi Yapmayacak – 21.02.2020

KAP Açıklaması: Bankamızın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Bununla birlikte; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL’lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmaması, 240.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e aktarılması hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Tahminlerimizin üzerinde çekirdek gelirlere karşın beklentilere paralel net kar… Akbank’ın 4Ç19 net dönem karı bizim ve piyasa beklentisine paralel 1,33 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç’de net faiz gelirleri tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, net ticari zarar beklentimizin altında kalarak bankanın çekirdek gelirlerine güçlü artış getirdi. Bununla birlikte, çeyreksel %70,0 yükseliş göstererek beklentimizin üzerinde oluşan karşılık giderleri bankanın net karının 4Ç’de beklentiler paralelinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Son çeyrekte sektör ortalamasının üzerinde TL kredi büyümesi elde eden Akbank, TL mevduat hacminde %10,6 düzeyinde artış kaydetti. Diğer yandan, 4Ç’de gerçekleşen intikaller ile birlikte bankanın TKO’su banka yönetimi tarafından hedeflenenin üzerinde artış gösterirken, LYY’de değer düşüklüğü nedeniyle oluşan giderin de olumsuz etkisi ile özkaynak karlılığı %10,9 düzeyinde gerçekleşti (2019 hedef: =>%12). Piyasa beklentileri paralelinde gelen 4Ç finansal sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 9,70 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TL kredi büyümesindeki hızlanmaya karşılık YP krediler daralmayı sürdürdü – Akbank’ın yılın son çeyreğinde TL kredi hacmi tüketici ve ticari krediler öncülüğünde çeyreksel %8,8 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 4Ç’de tüketici kredilerinde bir önceki çeyreğe göre %11,3 büyüme elde eden bankanın, ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık %20,0 artış kaydetti. Diğer yandan, bankanın önemli bir kısmı (%74,0) proje finansmanı ve dış ticaret kredilerinden oluşan YP kredi hacmi ise son çeyrekte daralmaya devam ederek 2019’da toplamda yıllık %11,3 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca bankanın net faiz marjını destekleyen diğer önemli aktif kalemlerinden menkul kıymet portföyü (MDP) 4Ç’de de büyümeyi (ç/ç:+%9,0) sürdürerek 84 mlr TL’ye ulaşırken, MDP portföyünde TL varlıkların ağırlığı %57’den %58’e çıktı. Pasif tarafta ise, güçlü kredi büyümesine paralel bankanın 4Ç’de TL mevduat hacmi %10,6 artış kaydetti.

İyileşen kredi-mevduat makası net faiz gelirlerini destekledi – 4Ç’de enflasyon düzeltmesi nedeniyle TÜFEX gelirleri çeyreksel %8,8 düşüş göstermesine karşın, yükselen kredi-mevduat makası bankanın net faiz gelirlerine bir önceki çeyreğe göre %15,0 artış getirirken, beklentimizin %9,0 üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, bankanın TÜFEX harici menkul kıymet getirileri destekleyici olmaya devam etti. Bankanın MDP portföyünde TL varlıkların %45’ini oluşturan sabit faiz oranlı menkul kıymetlerin ortalama vadesi 1,5 yıl iken, neredeyse tümü sabit faizli varlıklardan oluşan YP varlıkların ortalama vadesi 3,5 yıldır. 2020 yılında düşmeye devam eden faiz ortamında bu portföy kompozisyonun bankanın net faiz marjını desteklemeye sürdüreceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca 2019 yılında hedeflenin üzerinde net faiz marjı açıklayan banka yönetimi, ocak ayında %5,0 düzeyine ulaşan net faiz marjında 2020 yılı boyunca kademeli düşüş olabileceğini belirtti.

Aktif kalitesinde kötüleşme hedeflenenin üzerinde – Akbank’ın 2019 yılında Takipteki Krediler Oranı (TKO) konsolide bazda çeyreksel bazda 60 bp, yıllık 300 bp artarak %6,6 düzeyine ulaştı (solo: %7,3). Banka yönetimi 2019 sonu için %6,0 düzeyinin altında TKO hedefliyordu. 4Ç’de büyük ölçekli ticari kredilerin sınıflamasındaki değişiklik bankanın TKO’suna 90 bp artış getirirken, donuk alacaklardan kayıt silme (1,1 mlr TL) ve takipteki portföy satış satışı (714 mn TL) ise TKO’da 70 bp düşüş sağladı. BDDK yaptığı düzenlemede, Grup 5’teki sorunlu kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı için kayıttan düşülmesi imkânını getirmişti. 2020 yılında yeni intikallerin azalmasını bekliyor ve risk maliyetinde iyileşme öngörüyoruz. Öte yandan, son çeyrekte LYY (Otaş kredisi için kurulan şirket) için değer düşüklüğüne ilişkin karşılık gideri kaydetmeye devam eden bankanın 2019 yılında LYY için ayırdığı toplam karşılık tutarı 939 mn TL olup, 2019 yılsonu özkaynak karlılık oranına etkisi 1,5 yüzde puan negatif etkisi bulunmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak banka yönetiminin özkaynak karlılığı hedeflenenin (=>%12) altında %10,9 düzeyinde gerçekleşti.

Değerleme ve öneri – Akbank için 2020 yılı net kar tahminimizi 7,8 mlr TL olarak koruyoruz. Banka için 9,70 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi değiştirmiyor, Akbank’ı model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Bankacılık hisseleri arasında yüksek likidite, ihtiyatlı karşılık politikası ve yüksek verimlilik rasyolarına sahip olması nedeniyle Akbank’ı beğenmeye devam ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Akbank 4Ç19’da beklentimiz olan 1,318mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,288mn TL’ye paralel 1,330mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %5 düşüş ve yıllık bazda %27 artış göstermiştir). Banka 4Ç19’da LYY yeniden değerlemesine ilişkin 250mn TL karşılık ayırmıştır. 2019 yılı net karı 5,417mn TL olarak gerçekleşirken yıllık özkaynak karlılığı %11 seviyesindedir. 2019 yılında LYY’ ye ilişkin ayrılan toplam 940mn TL tutarında karşılığa göre düzeltilmiş özkaynak karlılığı %12.9 olarak hesaplanmaktadır. Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %15 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 67 baz puan olarak gerçekleşmiştir.

TL krediler çeyreksel bazda %8.1 artış gösterirken hem tükeciti hem ticari kredilerdeki ivmelenme artışta etkili olmuştur. YP krediler ise aynı dönemde reel bazda %5.4 düşüş göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatlar çeyreksel bazda %10.6 artış gösterirken, YP mevduatlar aynı dönemde %5 gerilemiştir.

Takipteki krediler oranı %7.3 olurken (3Ç19: %6.7), Banka’nın net risk maliyeti 480 baz puan seviyesine yükselmiştir (çeyreksel bazda 178 baz puan artış). Sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 4Ç19 sırasıyla %21.0 (3Ç19: 20.8) ve %18.1 (3Ç19: %18) olarak gerçekleşmiştir. Akbank için hisse başına 10.46 TL hedef fiyatımızı ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Akbank (AKBNK) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 1,330 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %4,9 azalma). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,304 milyon TL olan tahminimizin ve 1,288 milyon TL olan piyasa beklentisinin %2 ve %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 5,417 milyon TL olup geçen yıla göre %4,8 azalarak %11,0 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, komisyon gelirleri, ticari zarar ile beklentilerden yüksek gelen kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki güçlü toparlanma, TL bireysel krediler büyümesinde hızlı artış, TGA rasyosunda artış (+60 baz puan) ve sermaye yeterliliği rasyosunda iyileşme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Banka 2020 bütçesinde herhangi bir revizyona gitmemiştir ancak net faiz marjı beklentisinde 40-50 baz puan yukarı yönlü potansiyel olabileceğini belirtmiştir. Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 10,39 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 5,4x F/K (Benzerlerine göre %15 primli) ve 0,69x F/DD çarpanlarıyla ve %13,8 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

3Ç19 sonuçlarını 1,330 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %5 ve %58 gerilemeyi göstermektedir. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,330 milyon TL’ye paralel ve piyasa beklentisi olan 1,288 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç19’da kredi portföyü, çeyreksel bazda, %6 büyüdü. TL krediler %9 büyürken, YP krediler, ABD doları bazında, %4,5 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, tüketici kredileri ve kredi kartları kredilerinde, sırasıyla, %9, %11 ve %6 büyüme kaydedildi. Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %8 büyüdü. TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %10 artış kaydederken, YP menkul kıymetler yatay kadlı. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %49’dan %47’a, değişken faizli menkul kıymetlerin payı %9’den %8’a geriledi ve sabit kuponlu menkul kıymetlerin payı %42’den %45’e çıktı. TL menkul kıymetlerin (TÜFE endeksli menkul kıymetler hariç olmak üzere) ortalama faizi %17 olup, ortalama vadesi yaklaşık 1,5 yıldır.

Akbank, 4Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (4Ç19: 403 milyon TL, 3Ç19: 442 milyon TL), azalan TL fonlama maliyetleri ve swap maliyetleri (4Ç19: 746 milyon TL, 3Ç19: 765 milyon TL) sonucu swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %16 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 87 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %5.2 olarak kaydedildi. 2019 yılındaki swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı %4,24 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %26 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu. Takipteki krediler oranı %6,6 olarak gerçekleşti. (9A19: %6) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 30 baz puan azaldı ve %13,2 olarak kaydedildi. 4Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 462 baz puan olurken, bu değer 3Ç19’da 2225 baz puan idi. 2019’da net kredi maliyeti 281 baz puan olarak gerçekleşti. Ayrıca, 4Ç19’da Akbank LYY için yaklaşık 940 milyon TL tutarında karşılık ayırdı ve bunun özkaynak karlılığına %1,5 negatif etkisi oldu.

 

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Haber Yorum – 16.01.2020

(=) Akbank (AKBNK): Bloomberg haberine göre, Akbank’ta azınlık hissedarlarının 101,1 mn lot büyüklüğünde hisse satışı gerçekleştirecekleri belirtildi. Bu rakam şirketin %1,9’una tekabül etmektedir. Hisselerin satış fiyatının 8,45 TL olarak belirlendiği belirtildi. Kaynak: Bloomberg HT Yorum: Söz konusu satış fiyatı son kapanış fiyatına göre %3,9 iskontoya işaret etmektedir. Haberin hisse fiyatı üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 08.01.2020

Akbank (AKBNK) 2020 yılı için göreceli iyimser operasyonel bütçesini açıkladı. Buna göre banka TL kredilerde yüksek %10’lu seviyede büyüme, yabancı kredilerde dolar bazında düşük tek haneli büyüme ve mevduatlarda kredi büyümesine paralel büyüme, >4% seviyesinde net faiz marjı, komisyon gelirlerinde yüksek tek haneli artış, faaliyet giderlerinde enflasyon üstü artış (orta %10’lu büyüme), ve orta %10’lu seviyede özkaynak getirisi bekliyor. Aktif kalitesi tarafında ise TGA rasyosu ve net toplam kredi riski maliyetinin sırasıyla paraleldir (Hafif Pozitif).

Akbank 2020 Yılına dair Beklenti ve Değerlendirmelerini Açıkladı – 07.01.2019

Akbank, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 10uncu maddesi kapsamında, Bankanın geleceğe yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Değerlendirme kalemleri aşağıdaki şekilde oldu:

  • TL Kredi Büyümesi: Yüksek %10’lu seviye
  • YP Kredi Büyümesi (USD): Düşük tek haneli
  • Kaldıraç: > 8x
  • Özsermaye Karlılığı: Orta %10’lu seviye
  • Net Faiz Marjı (swap düzeltilmiş): ≥%4,0
  • Net Ücret ve Komisyon Artışı: Yüksek tek haneli
  • Operasyonel Giderler Artışı: Orta %10’lu seviye
  • Operasyonel Giderler/ Gelirler (1): ≤%34 (CIR Operasyonel Gid./Gelir hesaplamasında; 1&2. Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı etkisi hariçtir.)
  • Takipteki Krediler Oranı: <%6
  • Net Kredi Maliyeti: ~ 200 bps

 

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 1,397 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %9 ve %5 artışı göstermektedir. Açıklanan net kar rakamı, piyasa beklentisi ve beklentimiz olan 1,284 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. Tahminimizdeki sapmanın altında yatan ana neden beklentilerden daha düşük gerçekleşen provizyon giderleridir. 3Ç19’da kredi portföyü, çeyreksel bazda, %2 daraldı. TL krediler %0,6 daralırken, YP krediler, ABD doları bazında, %9 azaldı. TL bazlı kurumsal kredilerde, çeyreksel bazda, %1 azalma kaydedilirken, tüketici kredileri ve kredi kartlarında, sırasıyla, %2,6 ve %5,6 büyüme gerçekleşti.

Menkul kıymetler portföyü, çeyreksel bazda, %17 büyüdü ve TL-bazlı menkul kıymetlerin payı 6A19’daki seviyesi olan %50’den 9A19’da %57’ye yükseldi. Menkul kıymetler portföyünün yapısında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin payı %59’dan %49’a, değişken faizli menkul kıymetlerin payı %11’den %9’a geriledi ve sabit kuponlu menkul kıymetlerin payı %30’dan %42’ye çıktı. Yeni alınan menkul kıymetlerin ortalama faizi %19 olup, ortalama vadesi yaklaşık 1,5 yıldır.

Akbank, 3Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (3Ç19: 442 milyon TL, 2Ç19: 589 milyon TL) ve artan swap maliyetlerine (3Ç19: 770 milyon TL, 2Ç19: 656 milyon TL) rağmen, iyi yönetilen TL fonlama tabanı sayesinde, swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 44 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %4,33 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %29 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu. Takipteki krediler oranı %6 olarak gerçekleşti. (6A19: %4,5) 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 70 baz puan arttı ve %13,5 olarak kaydedildi. 3Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 254 baz puan olurken, bu değer 2Ç19’da 217 baz puan idi. 9A19’da net kredi maliyeti 225 baz puan olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Stratejik adımlar sonucunda artan menkul kıymet getiri oranı net faiz marjını destekledi (=)

Akbank’ın 3Ç19 net dönem karı, tahminlerimizin %14,1 altında gerçekleşen karşılık giderleri sonucunda beklentimizin %16,8 üzerinde 1,40 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa ortalama net kar beklentisi ise 1,28 mlr TL düzeyinde oluşmuştu. Akbank’ın temel olarak 3Ç’de zayıf kredi büyümesine karşın sektör ortalamasının üzerinde mevduat büyümesi elde etmesi dikkat çekmektedir. Özellikle 3Ç’de bankanın TL menkul kıymetler portföyünde stratejik adımlar atması net faiz marjına olumlu katkı sağladı. 3Ç’de bankanın aktif kalitesinde sektöre paralel gözlemlenen bozulmanın 4Ç’de yavaşlamasını ve ayrıca TL kredi-mevduat makasındaki belirginleşmesini beklediğimiz iyileşmenin bankanın karlılığına olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelen 3Ç19 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 8,60 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

3Ç’de toplam kredi hacmi hafif daralırken, TL menkul kıymet portföyü büyüdü – Akbank’ın 3Ç’de ihtiyaç kredileri öncülüğünde büyüme elde etmesi TL kredi hacmini (ç/ç:+%1,7) olumlu etkilerken, YP kredilerde görülen %7,6’lık daralma toplam kredi hacmini olumsuz etkiledi. Zayıf seyreden kredi büyüme performansına karşın sektör ortalamasının üzerinde hem TL (+%7,2) hem de YP (+%4,2) mevduat büyümesi elde eden bankanın 3Ç’de TL menkul kıymet portföyünün arttığı gözlemlenmektedir. Bankanın 2Ç’de %50,0 düzeyinde olan toplam portföy içerisindeki TL menkul kıymet ağırlığı %57,0’ye ulaşırken, TL MDP içerisinde TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerinin payının %59,0’dan %%49,0’a geriledi. Böylece gerileyen faiz oranları ile birlikte bankanın portföyünde sabit getirili menkul kıymetlerinin (ağırlığı %30,0’dan %42,0’e yükseldi) artış göstermesi net faiz marjını destekledi.

Enflasyon güncellemesine karşın, artan menkul kıymet getiri oranı net faiz marjını olumlu etkiledi – Bankanın 3Ç’de menkul kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullandığı enflasyon tahminini 3Ç’de %12’den %10’a revize etmesi net faiz marjını yaklaşık 35 bp olumsuz etkiledi. Ancak faiz indirimlerinin ardından gerileyen mevduat maliyetlerinin yanı sıra bankanın 3Ç’de menkul kıymet portföyünde yaptığı stratejik değişiklikler sonucunda getiri oranlarının yükselmesi net faiz marjı için destekleyici oldu. 4Ç19’da da mevduat maliyetlerindeki gerilemenin devam etmesi sonucunda kredi-mevduat makasındaki iyileşmenin daha da artmasını bekliyoruz.

TKO %6,0’ya ulaştı, yılsonu hedef değişmedi – BDDK’nın takibe alınmasını önerdiği krediler için Akbank’ın önemli bir kısmı için 3Ç’de adımlar atmasının ve zayıf kredi büyümesinin etkisi ile 3Ç’de TKO yıl sonu için banka yönetiminin hedeflediği seviye olan konsolide bazda %6,0 (solo: %6,7) ’ya ulaşmış oldu. Aynı dönemde bankanın takipteki krediler karşılık oranı sektördeki genel trende paralel %59,2’den %58,1’e geriledi. Dolayısıyla 3Ç’de tahminimizin %14,1 altında gerçekleşen karşılık giderleri (1,6 mlr TL) banka için net kar beklentimizin daha yüksek gerçekleşmesini sağladı. 4Ç’de gerçekleşmesini beklediğimiz kredi büyümesinin etkisi ile bankanın TKO’sunun sınırlı değişim göstereceğini ve banka yönetimi tarafından hedeflenen düzeye (%6,0) yakın gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

AKBNK 3Ç19: TGA rasyosunda artışa rağmen beklentilerin üzerinde sonuçlar…
Akbank 3Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,397 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda:+ %9,3). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,224 milyon TL olan tahminimizin ve 1,284 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,088 milyon TL olup geçen yıla göre %11,9 azalarak %11,0 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerden hafif zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri, kredi karşılıkları ve beklentileri aşan ticari zarar ve diğer gelirler sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 2019 bütçesinde herhangi bir revizyona gitmemiştir.

Kredi mevduat makasındaki toparlanma, takipteki krediler rasyosunda beklentilerimizi aşan artış (+160 bp), tüketici kredilerindeki güçlü artışa rağmen zayıf TL kredi büyümesi, TL menkul kıymetlerde artan pazar payı ve güçlü sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarıyla hesapladığımız ve 9,44 TL olan hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 6,55x F/K (Benzerlerine göre %22 primli) ve 0,71x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Bütçe beklentisinin üzerinde net faiz marjı. Düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 32 bp iyileşerek %4,4 olarak gerçekleşmiştir. (Bütçe: 3.5%). Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki azalma (-%25) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası çeyreksel bazda 28 bp iyileşme göstermiştir. Banka Tüfe endeksli kağıtlar için kullandığı ve 12% olan beklentisini geriye dönük olarak 10% olarak revize etmiştir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yavaşlama. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel olarak %0,3 daralmıştır. Ancak 12 aylık artış oranı %37,6 olup %20 bütçenin bir hayli üzerindedir.

TGA rasyosu enerji sektör kredilerinin TGA olarak yeniden sınıflandırılmasının da etkisiyle çeyreksel bazda 160 baz puan artarak %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. (Bizim beklentimiz: %6,0, Bütçe yıl sonu beklentisi: %6,0). İkinci aşama kredilerin toplam krediler içindeki ağırlığı 90 bp azalarak %15,0 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 225 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir (Banka 2019 beklentisi: <300 baz puan). İkinci aşama beklenen zarar karşılıkları 40 bp artarak 11.9% seviyesinde gerçekleşmiştir. Ek olarak enerji kredileri için ayrılan 3. aşama beklenen zarar karşılıkları %44 seviyesindedir.

Ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değer farklarının da etkisiyle çeyreksel bazda sırasıyla 180 ve 170 baz puan artarak %20,8 ve %18,0 seviyelerine ulaşmıştır.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Yorum – 03.09.2019

Medyada yer alan haberlere göre Akbank (AKBNK) Eylül ayında yenileyeceği Dolar ve Euro cinsi sendikasyon kredisini Mart ayına göre daha 15-20 baz puan daha düşük borçlanma maliyetleri ile temin etmek istiyor. Bilindiği gibi banka 2018 yılı eylül ayında 285 milyon dolar ve 591 milyon Euro olmak üzere toplam 980 milyon dolar sendikasyon kredisini 1 yıl vadeli olarak temin etmiştir ve kredinin toplam maliyetleri LİBOR +2,75 ve Euribor + 2,65 baz puan’dır. Mart ayında temin edilen sendikasyon kredisinin maliyeti ise LİBOR +2,50 seviyesindeydi (Hafif pozitif).

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,278 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda:- %9,5). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,144 milyon TL olan tahminimizin ve 1,186 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 ve %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 2,691 milyon TL olup geçen yıla göre %18,8 azalarak %11,4 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen net faiz gelirleri ve ticari zarar, beklentileri aşan diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki toparlanma, yıllık bazda güçlü artış gösteren ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosunda beklentilerimiz dahilinde artış (+56 bp), TL kredi büyümesinde yavaşlama ve güçlü sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 25,5% sermaye maliyeti ve 4% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 6,92 TL olan hedef fiyatımızı net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sonrası 8,55 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %14 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL”tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 7,1x F/K (Benzerlerine göre %24 iskontolu) ve 0,79x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif).

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank 2Ç19’da beklentimiz olan 1,117mn TL ve piyasa beklentisi olan 1.186mn TL’nin üzerinde 1,278mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %9.5 ve yıllık bazda %20 düşüşe işaret etmektedir). Özkaynak karlılığı 2Ç19’da %11 olarak gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen sonuçlar büyük ölçüde güçlü marj gelişiminden kaynaklanmaktadır. Banka’nın net faiz gelirleri, kredi mevduat makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %9.5 artış gösterdi. TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerindeki düşüşe ragmen (net karda 150mn TL’lik olumsuz etki yaratmıştır) mevduat maliyetlerindeki 56 baz puanlık iyileşme marja olumlu etki yaratmıştır. Net faiz marjı 2Ç19’da çeyreksel bazda 53 baz puan artış göstermiştir. Diğer taraftan swap maliyetlerindeki artış sebebiyle düzl. net faiz marjındaki iyileşme 17 puan ile sınırlı kalmıştır. Ticari zarardaki artış ve TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinden daha düşük kar net kardaki çeyreksel düşüşün ana faktörleri olmuştur. Takipteki krediler oranı %5.1 olurken (1Ç19: %4.5), Banka’nın net risk maliyeti 259 baz puana yükselmiştir (1Ç19:240baz puan, 2019 bekl.: 300 baz puan). Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 2Ç19 sırasıyla %17.7 (1Ç19: 16.2) ve %15 (1Ç19: %13.8) olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 1,278 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %10 azalışı göstermekte olup, 2Ç18’e göre ise azalma %39 oldu. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 1,266 milyon TL’ye paralel gerçeklemiş olup, piyasa beklentisinin ise %8 üzerindedir. Detaylara baktığımızda;

2Ç19’da kredi büyümesi zayıf idi. TL krediler %1,7 daralırken, YP krediler ise ABD doları bazında yaklaşık %1 büyüme kaydetti. Menkul kıymet portföyüne baktığımızda ise, TL menkul kıymetler, çeyreksel bazda, %8 büyürken, YP menkul kıymetler ise, ABD doları ve çeyreksel bazında, %7 geriledi.

Akbank, 2Ç19’da TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük faiz geliri elde etmesine (2Ç19: 589 milyon TL, 1Ç19: 740 milyon TL) ve artan swap maliyetlerine (2Ç19: 656 milyon TL, 1Ç19: 530 milyon TL) rağmen, iyi yönetilen fonlama tabanı sayesinde, swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda, %5 büyüme kaydetti ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 28 baz puan iyileşme gerçekleşti ve %4,74 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık bazda %34 büyüyen güçlü komisyon ve ücret artışı da ana bankacılık gelirlerindeki artışı destekleyen unsur oldu.

Takipteki krediler oranı %4,5 olarak gerçekleşti. (1Ç19: %4) Zayıf kredi büyümesi ve 2Ç19’da 1Ç19’a göre daha az çalışma günü olması takipteki alacakların tahsilatının zayıf seyretmesine neden oldu ve bu iki durumda takipteki krediler oranının artışı altındaki neden olarak karşımıza çıktı. 2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı, çeyreksel bazda 20 baz puan arttı ve %14,2 olarak kaydedildi. 2Ç19’da çeyreksel net kredi maliyeti 217 baz puan olurken, bu değer 1Ç19’da 197 baz puan ve 4Ç18’de 277 baz puan idi.

VAKIF YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

Akbank (AKBNK) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net faiz marjında iyileşme (=) Akbank 2Ç19 için beklentimizin %5, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %8 üzerinde 1,28 mlr TL net kar açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre %9,5 gerileme gösteren net kar, yıllık bazda ise %20,2 düşüşe işaret etti. 1Ç19’da 294 mn TL olarak gerçekleşen net ticari karın, 2Ç19’da artan swap giderlerinin de etkisi ile 273 mn TL zarara dönmesi ve daha zayıf gerçekleşen tahsilatlara bağlı olarak diğer faaliyet gelirlerinin gerilemesi, net karı olumsuz etkiledi. Yükselen mevduat maliyetlerinin kredi-mevduat makasını baskılaması yanı sıra enflasyondaki aşağı yönlü revizyona karşın, bankanın 2Ç19’da net faiz marjında iyileşme görülmüştür. Akbank’ın toplam kredi büyümesi 2Ç19’da sektöre paralel yatay bir seyir izlerken, aynı dönemde YP mevduat hacmi %2,7 daralma göstermiştir. Piyasa beklentilerine yakın gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için 8,60 TL olan hedef fiyatımızı korurken,  kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 2Ç19 – 26.07.2019

2Ç19 finansal sonuçları beklentinin kısmen üzerinde… Akbank 2Ç19 konsolide olmayan bilançosunda 1,278 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %20.2 bir önceki döneme göre ise %9.5 oranında daralırken, çeyreksel dönemde özsermaye karlılığı %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemin olumlu olarak öne çıkan unsurları kredi/mevduat faiz makasındaki iyileşmeye bağlı olarak net faiz marjının bir önceki döneme göre iyileşmiş olması, sermaye yeterlilik rasyolarının oldukça yüksek seviyelere gelmiş olması, komisyon gelirlerinin zayıf büyüme ortamına rağmen yıllık bazda %34.1 artması ve yüksek likidite olarak sıralanabilir. Kredilerdeki hafif daralma, takipteki kredi oranının bir önceki döneme göre 60 baz puan kadar artarak %5.1’e yükselmiş olması, takibe dönüşüm hızının bir önceki çeyreğe göre yatay seyri ve operasyonel giderlerin yıllık bazda %22.5 kadar artmış olması ise bu dönemin zayıf unsurları olarak sıralanabilir.

Akbank için AL olan önerimizi ve 8.98 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyouz. Akbank’ın güçlü sermaye yapısını ve yüksek likidite oranlarını beğeniyoruz. Her iki güçlü rasyo sayesinde Akbank’ın kredi talebinde toparlanma olduğu dönemde buna hızla ayak uydurabileceği fikrindeyiz. Son dönemde zorunlu karşılık oranlarının banka bazında farklılaşacağına dair beklentiler var. Bu farklılaşmanın da kredi/aktif oranı düşük olan bankaya daha yüksek ZK oranı uygulanabileceği şeklinde görüşler mevcut. Akbank’ın kredi/aktif oranı sektöre kıyasla daha düşük bir seviyede olmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile bu açığı kapatmakta zorlanmayacaktır diye düşünüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonolardaki getiri azalmasını ise Akbank sabit getirili enstrimanlara yaptığı yatırım ile önemli ölçüde kompanse edebileceği fikrindeyiz. Bu beklentiler doğrultusunda bankanın ylın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 kadar daralan kar rakamının ikinci yarıda toparlanmasını ve yılı %5 daralma ile kapatmasını bekliyoruz.

Banka yönetimi 2019 beklentilerini değiştirmedi. Özsermaye karlılığını banka yönetimi %12 seviyesinin üzerinde bekliyor. TL cinsi fonlama maliyetlerindeki gerileme ve sınırlı da olsa kredi büyümesindeki canlanma ile banka yönetiminin bu beklentisinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bizim tek endişemiz enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden operasyonel giderlerin banka yönetiminin beklentisi olan enflasyon seviyesine gerileyemeyebileceği yönünde. Ancak operasyonel giderlerdeki artışın beklentilerin üzerinde kalması durumunda dahi yüksek seyirini koruyan komisyon gelirlerinin ve mevcut beklentiye kıyasla daha düşük seyreden kredi risk maliyetleri tarafından kompanse edilebileceğini düşünüyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank (AKBNK) 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %34,4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,302 milyon TL olan tahminimizin ve 1,352 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 ve %5 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %17,4 azalarak %13,1 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerden yüksek gelen çekirdek bankacılık gelirleri ve ticari kar, beklentilerden düşük gerçekleşen beklenen zarar karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 100 milyon TL tutarında serbest karşılık, OTAS kredisi için 400 milyon TL tutarında ayrılan ek karşılık, kredi mevduat makasındaki toparlanma, güçlü ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı artış, TL kredilerdeki ve YP mevduatlardaki güçlü büyüme ve vadesiz mevduat tabanındaki kuvvetli artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için 22,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,81 TL olan hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 5,8x F/K (Benzerlerine göre %25 iskontolu) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank – 1Ç19 sonuçlarını 1,413 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %34 artışı göstermekte olup, 1Ç18’e göre %17 azaldı. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde, çeyreksel bazda, ciddi gerilemeye (1Ç19: TL 740 milyon TL, 4Ç18: 2,030 milyon TL), 100 milyon TL serbest karşılık ayrılmasına ve 395 milyon TL Levent Yapılandırma Yönetimi kredisine yönelik negatif düzeltme yapılmış olmasına rağmen, Akbank’ın 1Ç19’daki öz sermaye karlılığı %13 ve söz konusu bir defalığa mahsus kalemleri hariç bıraktığımızda ise %16 olmaktadır. Detaylarına baktığımızda, i) TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinde ciddi gerilemeye rağmen, kredi-mevduat makasındaki iyileşme sonucu swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 39 baz puan azaldı ve %3,75 olarak gerçekleşti. ii) Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %52 artış kaydetti. iii) Net kredi maliyetleri 197 baz puan olarak gerçekleşti (4Ç18: 277 baz puan). 2. Grup kredilerin toplam kredi içindeki payı %10,1 olarak gerçekleşti (2018: %9,5). iv) Çekirdek sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,9 ve %17,4 olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Akbank 1Ç18’de 1.413mn TL olan piyasa beklentisine paralel olarak 1,413mn TL net kar açıkladı. Banka’nın özkaynak karlılığı 1Ç19’da %12.4 olarak gerçekleşti (4Ç18: %9.7). Net faiz gelirindeki %16’lık çeyreksel daralmaya ragmen güçlü komisyon ve ticaret işlemleri gelirleri karlılığı destekleyen faktörler oldu. Akbank 1Ç19’da 1,126mn TL komisyon geliri elde ederken, ticaret işlemleri 294mn TL’lik pozitif katkı sağladı (4Ç18: 821mn TL net ticaret işlemleri zararı). Raporlanan verilere göre, kredi mevduat makasının 102 baz puanlık olumlu etkisine ragmen, TÜFE’ye endeksli bonolorın düşük katkısıyla (1Ç19: 740mn TL, çeyreksel bazda %65 gerileme), bankanın net faiz marjı çeyreksel bazda 37 puan gerileyerek %3.7 oldu (2019 beklenti: ≥%3.5). Takipteki krediler oranı %4.1 olurken (4Ç18: %3.8), Banka’nın toplam risk maliyeti çeyreksel bazda 80 puan düşüşle 197 baz puan oldu. Akbank’ın konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 1Ç19 sırasıyla %16.2 ve %13.8 olarak gerçekleşti (4Ç18: %16.8, %14.3).

DENİZ YATIRIM – Akbank AKBNK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

1Ç19 Net Kar rakamı bekletilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Akbank 1Ç19 konsolide olmayan finansallarında 1,413 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17.4 oranında daralırken 4Ç18’e göre ise %34.4 oranında artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %12.4 seviyesinde gerçekleşti. Akbank bu dönemde 100 milyon TL serbest karşılık ayırırken OTAŞ kredisi için de ilave olarak 400 milyon TL kadar bir karşılık ayırmıştır.

Bankanın açıklanan net kar rakamı 1,352 milyon TL’lik piyasa beklentisi ve bizim 1,378 milyon TL beklentimizin çok hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimiz ile kıyaslandığında beklentimizin üzerinde gelen türev ve döviz işlem gelirleri ile komisyon gelirleri yine beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel giderleri ve karşılıkları dengelemiştir.

Akbank’ın bir önceki döneme gore iyileşen kredi/mevduat faiz makası, komisyon gelirlerindeki artışı, güçlü sermaye yeterlilik oranları, beklentimizin üzerinde olsa da operasyonel giderlerin kontrol altında olması ve takipteki kredi portföyü için karşılık oranlarının %101 seviyesinde devam ediyor olması bu çeyrek finansallarında öne çıkan olumlu unsurlar olarak sayılabilir. Açıklanan Finansal sonuçların banka hisse fiyatı için nötr/hafif olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 5.1x F/K ve 0.57x F/DD çarpanları ile işlem gören hisse için TUT olan önerimizi ve 7.70 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

Bankanın TL cinsi kredileri bir önceki döneme gore %4.4 oranında artarken döviz cinsi kredileri ise hemen hemen hiç değişmemiştir. Kredi büyümesinin bireyselden ziyade ticari segmentte geldiğini görüyoruz. Mevduat tarafında ise TL cinsi mevduatlar bir önceki döneme gore %0.8 oranında daralırken döviz cinsi mevduatlar %10.3 oranında artış göstermiştir. Vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı 200 baz puan artarak %22.8’e yükselirken faiz marjına olumlu katkı sağlamıştır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise (bono ihraçları ile düzeltildikten sonra) 500 baz puan kadar iyileşerek %84.3 seviyesinde gerçekleşirken, TL tarafta (bono ihraçları ve dövize endeksli krediler ile düzeltildikten sonra) 800 baz puan kadar zayıflayarak %135.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Akbank’ın swap ile düzeltilmiş net faiz marjı bir önceki döneme gore beklentiler dahilinde 30 baz puan kadar daralmıştır. TÜFE’ye endeksli bonoların zayıf katkısı bu daralmada etkili olmuştır. Ancak 2018 yılındaki TÜFE’ye endeksli bono getirilerini çeyreklik dönemlere homojen olarak dağıttığımızda marjın bir önceki döneme gore iyileştiğini ve bu iyileşmenin de hem TL hem de YP tarafta iyileşen kredi/mevduat faiz makasından kaynaklandığını görüyoruz. Her ne kadar 2Ç19’da TL fonlama maliyetlerinde beklediğimiz artışa parallel olarak bu makasta kısmi bir daralma olacağını düşünsek de bankanın 2019 yılı net faiz marjı hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz.

2018 yılı geneli ile kıyaslandığında Akbank’ın 1Ç19’da kredilerin takibe dönüşüm hızında bir yavaşlama var. Bu oran 1Ç19’da 238 baz puan ile hala yüksek olsa da 2018’deki 401 baz puanlık oluşumun oldukça altındadır. Bankanın takipteki kredi oranı 2018 yılsonuna göre yaklaşık 30 baz puanlık bir artışla %4.53 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka takipteki kredileri için ayırdığı toplam karşılık oranı seviyesini %101 seviyesinde korumuştur (650 milyon TL’lik serbest karşılıklar hariç, ki bu rakamın da 100 milyon TL’lik kısmı 1Ç19’da ayrılmıştır). İkinci grup krediler toplam kredi miktarının %15.7’sini oluştururken, yeniden yapılandırılan krediler de ikinci grup kredilerin yarısı kadar bir seviyede bulunmaktadır (toplam kredilerin %7.9’u)

Görece zayıf kredi büyümesine rağmen komisyon gelirlerinin bir önceki döneme göre %15.6 geçen yılın aynı dönemine göre ise %51.6 oranında artış göstermesini kredi kartı komisyonları ve özellikle sigorta tarafında olmak üzere iştirakleri ile yaratmış olduğu sinerjiye bağlamak mümkün. Faaliyet giderleri ise her ne kadar %23.0 yıllık artış ile beklentimizin ve enflasyonun üzerinde gerçeklemiş olsa da personel giderleri yıllık %19.6 artış ile enflasyona paraleldir. Perseonel harici operasyonel giderlerdeki enflasyonun üzerindeki artışı ise TL’nin değer kaybı kaynalı BT harcamalarındaki artış ile açıklanabilir.

Akbank’ın SYR ve Çekirdek SYR oranları sırası ile %17.40 ve %14.91 seviyesinde gerçekleşirken 2018 yılsonuna gore 76 ve 65 baz puan daralmışlardır. Ancak her iki oran da Basel 3 standartlarına göre gerekli olan minimum %12.57 ve %10.57 seviyelerinin oldukça üzerindedir.

 

Akbank 1Ç19 Tahminleri – 26.04.2019

Şeker Yatırım: Akbank’ın (AKBNK) bugün 1Ç19 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Akbank’ın çeyreksel bazda kar artışı gösteren ikinci banka olmasını bekliyoruz. 1Ç19 için kar beklentimiz 1,302 milyon TL olup çeyreksel bazda %23,9 artışa işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,352 milyon TL’dir. Sektörde görülen trendin aksine güçlü sermaye piyasası ve kambiyo işlemleri karının türev işlemlerden kaynaklanan zararın negatif etkisini dengelemesini modelliyoruz ve banka için 200 milyon TL ticari kar bekliyoruz. Güçlü TL kredi büyümesi, güçlü seyreden ücret ve komisyon gelirleri (+%12,0), kredi karşılıklarında azalma (-%6,2) çeyreğin önemli detayları olarak öne çıkmaktadır. Aktif kalitesi tarafında ise, takipteki krediler rasyosunun 27 baz puan artarak % 4,33 seviyesine ulaşmasını, kredi riski maliyetinin ise yaklaşık 290 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz (Hafif pozitif)

Tacirler Yatırım: Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Akbank’ın 1Ç19’da 1.332 milyon TL net kar açıklamasını ve net karlılıkta %27 artış kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise, Akbank’ın 1.352 milyon TL net kar açıklaması yönündedir.