Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vakıfbank VAK...

Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları

vakifbank-vakbn-hisse-yorumlariVakıfbank VAKBN hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların VAKBN ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Kapanış (TL) : 6,55 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 16375 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32,36 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22,14

Vakıfbank tahminlerin yaklaşık %25 üzerinde bir son çeyrek karı açıkladı. Söz konusu kar rakamı, piyasa beklentisi olan TL 1,026 mn ve bizim tahminimiz olan TL 1,092 mn’un üzerinde gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı çeyreklik bazda %154 artarken yıllık karın ise son çeyrekteki güçlü performansa rağmen %32 gerilediği görülüyor. Bankanın yıllıklandırılmış çeyrekteki öz kaynak karlılık oranı bir önceki seviyesi olan %7 den %16’ya yükselmiş durumda. Tahminimiz ve gerçekleşen net rakamı arasındaki fark, beklenenden daha düşük açıklanmış olan karşılık giderleri, daha düşük gerçekleşen swap maliyetleri ve beklentilerden daha iyi gelen marjlar olarak gösterilebilir. Bankanın swap fonlamasına göre son çeyrekte düzeltilmiş net faiz marjı 150 baz puan artarak %4.2 ye ulaştı.

Vakıfbank’ın takip oranı son üç ayda 70 baz puan yükselmesine rağmen, gerçekleşen net kredi risk maliyeti beklentilerin altında kaldı. Bunda kuvvetli seyreden tahsilat performansının önemli rolü bulunuyor. Net ücret ve komisyon gelirleri düzenleme ve güçlü baz etkisiyle çeyrekte gerilerken, tüm yıl için olan artış bankanın bütçe hedefinin yaklaşık üç katı düzeyinde bulunuyor. Vakıfbank yönetimi kuvvetlenecek marjlar ve daha düşük karşılık giderlerinin etkisiyle bankanın öz kaynak karlılığının 2020’de %9’dan %14’e yükselmesini öngörüyor.

Vakıfbank’ın beklentilerden daha iyi gelen son çeyrek karına piyasaların olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Banka, 2020 yılında TL kredilerde daha güçlü olmak üzere ortalama %15 kredi büyümesi ve yine bu oranlarda mevduat genişlemesi öngörüyor. Net faiz marjının 50 baz puan artması beklenirken bunda düşen TL fonlama ve swap maliyetleri yanında sürmesi beklenen kredi büyümesinin de rolü var. Faaliyet giderleri enflasyon oranında artması beklenirken, ücret ve komisyon gelirlerinde hafif daralma öngörülüyor. Özellikle marj genişlemesi ve karşılık giderlerinde tahmin edilen yavaşlama ile bankanın 2020 öz kaynak karlılık oranının %9’dan %14’e yükselmesi öngörülüyor.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Vakıfbank (VAKBN) 4Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,280 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda %154,4 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,006 milyon TL olan tahminimizin ve 1,026 milyon TL olan piyasa beklentisinin %27 ve %25 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 2,802 milyon TL olup geçen yıla göre %32,5 azalarak %9,1 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen çekirdek bankacılık gelirleri, kredi karşılıkları ve faaliyet giderleri ile beklentilerden yüksek gelen ticari zarar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Karlılıkta güçlü toparlanma, güçlü çekirdek bankacılık gelirleri büyümesi, TRY taksitli ticari kredi büyümesinde önemli ölçüde artış, sektör üstü YP mevduat büyümesi, yeni takibe intikal eden kredilerde yavaşlama ve güçlü tahsilatlar sebebiyle TGA rasyosunda 70 baz puan artış, aktiften silme ve satışların olmayışı, ikinci grup kredilerin ağırlığında azalma, kredi karşılık oranlarında azalma ve hafif zayıflayan sermaye yeterliliği çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 22% sermaye maliyeti ve 8% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,75 TL olan hedef fiyatımızın %18 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 3,5x F/K (Benzerlerine göre %21 iskontolu) ve 0,43x F/ DD çarpanlarıyla ve %13,4 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Vakıfbank 4Ç19 mali tablolarını 1,280 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %154 ve %23 artışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1, 022 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,026 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Karşılık öncesi gelirler beklentimizin altında gerçekleşmesine rağmen beklentilerden daha düşük gerçekleşen karşılık giderleri net kardaki sapmanın altındaki ana sebeptir.

Vakıfbank’ın 4Ç19 kredi hacmi, çeyreksel bazda, %6 arttı. TL krediler %6 büyürken, YP krediler – ABD doları bazında, yatay kaldı. TL işletme kredileri, çeyreksel bazda, %6, konut kredileri %12 ve tüketici kredileri %7 büyüdü. Ana bankacılık gelirleri, swap maliyetleri de dahil olmak üzere, çeyreksel bazda %41 arttı. Sözkonusu kuvvetli büyümenin altında yatan ana sebep kredi-mevduat makaslarındaki güçlü artış olup, diğer taraftan swap maliyetlerindeki azalış (4Ç19: 832 milyon TL, 3Ç19: 976 milyon TL). ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faizlerdeki hafif artışlar (4Ç19: 514 milyon TL, 3Ç19: 440 milyon TL) da büyümeyi destekledi. TL kredi-mevduat makası, çeyreksel bazda, 266 baz puan artarken, YP kredi-mevduat makası ise 77 baz puan arttı. Buna bağlı olarak, Vakıfbank’ın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda, 156 baz puan artarak%4,3 olarak gerçekleşti. Vakıfbank’ın komisyon gelirleri, yıllık bazda, %42 artış kaydetti ve 2019 yılının tamamında %73 arttı.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 70 baz puan yükselerek %5,93 oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %1 arttı ve toplam kredilerin %11.5’ini oluşturdu. (3Ç19: %12). Net kredi maliyetleri 4Ç19’da 264 baz puan olarak gerçekleşirken bu değer 3Ç19’da 204 baz puan idi. Vakıfbank’ın 4Ç19’deki özsermaye karlılığı %16 olurken, 2019’da özsermaye karlılığı %9 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %13.6 ve %16.6 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Vakıfbank 4Ç19’da net kârını önceki çeyreğe göre %154 artırarak 1,28 milyar TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın kârı piyasanın 1,03 milyar TL net kâr beklentisi ve bizim 1,18 milyar TL net kâr öngörümüzün üzerinde geldi. Böylece bankanın 2019 yılı net kârı önceki yıla göre %33 gerileyerek 2,8 milyar TL’de kaldı. Öz kaynak kârlılık oranı önceki yıl sağlanan %16,1’den %9,4’e geriledi. Net kârın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi büyük ölçüde faaliyet giderlerinin beklentimizden düşük, komisyon gelirlerinin ise beklentimizden yüksek gerçekleşmesinden kaynaklandı. Swap fonlama maliyetinin beklentimizden yüksek olması net faiz gelirini tahminimizin altına çekti. Ancak 270 milyon TL olarak açıklanan alım / satım ve hazine işlem gelirleri 33 milyon TL olan öngörümüzü aştı ve farkı telafi etti. Öngörümüz kadar olmasa da net faiz gelirindeki artış önceki çeyreğe %60 düzeyinde kuvvetliydi ve net faiz marjını 140 baz puanlık artışla 4Ç19’da %4,0’a taşıdı.

4Ç19’da takipteki alacaklar (III. kategori) 3,0 milyar TL artarak 17,3 milyar TL’ye ve yakın izlemedeki krediler (II. kategori) çok ufak artışla 31,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu ikisinin toplam krediler içerisindeki payı ise %16,6’dan %16,8’e yükseldi. Vakıfbank’ın yaklaşık 2,4 milyar TL düzeyindeki karşılık giderleri ve karşılık iptal gelirleri beklentimize paralel geldi. Ancak, karşılık iptal gelirlerinin bir bölümü II. kategori için ayrılan karşılık tutarının kredilere oranının %7,3’ten %5,9’a düşmesinden kaynaklandı. Krediler tarafında önceki çeyreğe kıyasla ihtiyaç kredilerinin artışının yavaşladığı, TL ticari kredilerin artışının hızlandığı dikkat çekti. Sonuçta 4Ç19’da TL krediler %6,5 artışla sektörün ortalama %6,0 büyümesini geçti. Döviz krediler ise dolar bazında yatay kaldı.

Yorum: Son çeyrekteki kuvvetli toparlanmaya rağmen özellikle 2019’un ilk yarısındaki zayıf net faiz marjı ve artan karşılıklar nedeniyle Vakıfbank’ın öz kaynak kârlılık oranı 2019’da %10’un altında kaldı. Banka diğer taraftan 852 milyon TL tutarındaki serbest karşılığını tutmayı sürdürdü. Bankanın net kârının piyasa öngörülerine yakın şekilde 2020’de 4,7 milyar TL ve 2021’de 5,45 milyar TL düzeyinde olacağını tahmin ediyoruz. Buna göre öz kaynak kârlılık oranının bankanın öngörüleri paralelinde %13,5 – %14,0 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 4Ç19 sonuçlarından ardından tahmin güncellemelerine bağlı olarak 12 aylık hisse fiyat hedefini %4 artışla 7,30 TL’ye yükselttik. Hisse için ‘NÖTR’ görüşümüzü koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

VAKBN: Vakıfbank, 4Ç19’da beklentimiz olan 1,092mn TL ve piyasa beklentisi olan 1,026mn TL’nin üzerinde 1,280mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %154 artış ve yıllık bazda %23 artış göstermiştir). Çeyreksel özkaynak karlılığı %16.1 seviyesindedir (3Ç19: %6.7). 2019 yılı net karı 2,802mn TL olarak gerçekleşirken yıllık özkaynak karlılığı %9.4 seviyesindedir. Banka’nın net faiz gelirleri, TL kredi mevduat makasındaki iyileşme ve kısa vadeli TL fonlama maliyetlerindeki gerilemenin etkisi ile çeyreksel bazda %39 artış göstermiştir. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjındaki iyileşme çeyreksel 140 baz puan olarak gerçekleşmiştir. TL krediler çeyreksel bazda %6.1 artış gösterirken, YP krediler ise aynı dönemde reel bazda yatay kalmıştır. Toplam kredi mevduat oranı 4Ç19’da %109 olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: %113).

Takipteki krediler oranı %5.9 olurken (3Ç19: %5.2), Banka’nın net risk maliyeti 264 baz puan seviyesine yükselmiştir (çeyreksel bazda 59baz puan artış). Sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 4Ç19 sırasıyla %16.6 (3Ç19: %17.0) ve %13.6 (3Ç19: %13.8) olarak gerçekleşmiştir. Banka gerçekleştirdiği telekonferansta 2020 yılı için beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre yönetim 2020 yılında %14 seviyesinde özsermaye karlılığı, yüksek çift haneli TL kredi büyümesi, 40-50baz puan net faiz marjı iyileşmesi ve net kredi risk maliyetinde 2019 seviyelerinin altında seviyeler beklemektedir. Vakifbank için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi, ve 8.57 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – VAKBN, GUSGR Hisse Haber – 16.01.2020

Kapanış (TL) : 6.26 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 15650 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 25.7 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.8
Vakıfbank iştiraki Güneş Sigorta’nın %5’ine karşılık gelen 27mn Güneş Sigorta hissesini dün piyasada TL 2.28-2.45 fiyat aralığından sattı. Bankanın satıştan önce %56.1 olan payı satış sonrası %51.1 seviyesine geriledi. Banka bu satıştan yüksek olasılıkla TL 30-35mn civarında bir kar elde etmiş oldu. Nötr

VAKIF YATIRIM – VAKBN, GUSGR Hisse Haber – 16.01.2020

Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank, 15 Ocak’ta Güneş Sigorta (GUSGR) payları ile ilgili olarak 2,28 TL-2,45 TL fiyat aralığından 27 mn TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı. Bu işlemle birlikte Güneş Sigorta sermayesindeki banka payının %56,10’dan %51,10’a düştüğü belirtildi.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 24.12.2019

Kapanış (TL) : 5.07 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 12675 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.08 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.79

Vakıfbank sermaye benzeri kredisini erken ödeme kararı aldı. Vakıfbank, halen sermaye hesaplarında kullandığı US$500mn ve 10 yıl vadeli ikincil sermaye benzeri kredisini erken ödeme opsiyonunu kullanarak itfa etmeye karar verdiğini bildirdi. Sermaye benzeri kredinin bankanın SYR’sine katkısı 25 baz puan düzeyinde bulunuyordu. Bankanın son sermaye yeterlilik oranı %17 seviyesinde bulunuyor.

Vakıfbank’da Hisse Devri Tamamlandı – 11.12.2019

KAP Açıklaması: İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %58,51’lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51’lik hissesi Hazine’ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir. Bankamız önceki ve güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 04.12.2019

Kapanış (TL) : 5.09 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 12725 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 34.76 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.17

Vakıfbank’ın A ve B grubu hisseleri Hazine’ye devredilecek
Dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde bulunan ve banka ödenmiş sermayesinin %58.6’sını temsil eden bankanın A ve B grubu hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hisse başı TL 9.4956 değerden devredilecek. Devirde belirlenen hisse değeri ile dünkü kapanış değeri olan TL 5.09 arasında %87’lik bir fark var. Burada belirlenen değer üzerinden zımni PD/DD 0.77x’ye karşılık geliyor. Bankanın dünkü kapanış değerlerine göre PD/DD 0.42x düzeyindeydi. Burada azınlık hissedarlar için herhangi bir çağrı yükümlülüğü doğmuyor. Hazine bütün bu işlemleri finanse etmek için beş ayrı vadede tahvil ihraç edecek.

Yorum: herhangi bir çağrı olmayacak olmasına karşın, üç uluslararası değerleme şirketi tarafından belirlenen devir fiyatının yüksek belirlenmesi hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

 

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum  – 28.11.2019

Vakıf Bank (VAKBN) yurtdışından 580 milyon dolar sendikasyon kredisi ve 150 milyon dolar seküritizasyon kredisi olmak üzere toplam 730 milyon dolarlık fonlama temin etti. Sendikasyon kredisinin dilimleri 239,5 milyon dolar 309,3 milyon euro olup toplam 580 milyon dolar’dır ve 367 gün vadeli olarak temin etmiştir. Kredinin yenileme oranı 82% olup toplam maliyetleri Libor +2,25 ve Euribor + 2,10 baz puan’dır. Bankanın geçtiğimiz Nisan ayında temin ettiği sendikasyon kredisinin maliyetleri Libor +2,50 ve Euribor + 2,40 baz puan seviyelerindeydi. Fonlama maliyetlerindeki gerilemenin marjları olumlu etkilemesini bekliyoruz. Hafif pozitif.

Vakıfbank’a Uluslararası Piyasalardan 730 Milyon Dolar Kaynak

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Kapanış (TL) : 4.68 – Hedef Fiyat (TL) : 7.2 – Piyasa Deg.(TL) : 11700 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.85

Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde TL 503mn solo net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamı, piyasa beklentisi olan TL 443 mn ve bizim tahminimiz olan TL 451 mn’un üzerinde gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı çeyreklik bazda %37 artarken yıllık olarak ise %51 oranında düşüşe işaret ediyor. Bankanın öz kaynak karlılık oranı bir önceki seviyesinin 165 baz puan üzerinde %7 civarında gerçekleşti. Tahminimiz ve gerçekleşen net rakamı arasındaki fark, beklenenden daha düşük açıklanmış olan karşılık giderlerinde kaynaklanıyor. Vakıfbank her ne kadar TÜFEX gelirlerini belirleyen enflasyon varsayımını %10.5’den %9’a çekmiş olsa da, bankanın marjları özellikle TL fonlama maliyetinin aşağıya gelmesiyle bir önceki çeyreğe göre 65 baz puan artmış durumda. Net faiz marjının swap maliyetlerine göre düzeltilmiş bir oran olduğunu hatırlatalım. Bankanın net karının üzerinde baskı oluşturan karşılık giderleri BDDK’nın kararından sonra (TL 46 milyarlık kredinin sektör tarafından takip hesaplarına atılması konusu) artış gösterdi. İlk iki çeyrek ortalaması düzeyinde karşılık giderleri ayrılmış olsaydı Vakıfbank’ın net karının çok daha yüksek olacağını söylemeliyiz.

TL Krediler çeyrekte %10 artış gösterirken bunda TL kredilerin ve daha detayında ihtiyaç ve konut kredilerinin sürüklediği perakende kredilin olduğunu görüyoruz. Aaynı dönemde döviz kredileri dolar bazında %4 geriledi. 2019 tümünde yüksek seyreden swap maliyetleir nedeniyle Vakıfbank’ın düzeltilmiş net faiz marjı geçtiğimiz yıllara göre düşük seyrediyor. Bu çeyrekte bir istisna olmadı ve swap maliyetleri yüksek gelmeye devam etti. Ancak swapa göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyrek bazında 65 baz puan genişledi. Bunda hızlı düşen TL fonlama maliyetlerinin rolü büyük. Üstelik TÜFEX gelirleri de çeyrek bazında düşerken bu marj artışının yaşanması bilançonun TL fonlama faizlerine olan hassasiyetini gösteriyor. Son çeyrekt bankanın net faiz marjının daha da yükselip senenin en yüksek değerine ulaşmasını bekliyor ve marjın ortalamasının sene sonunda %3’ün üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz.

Ücret ve komisyon gelirlerindeki artış şu ana kadar ki en güçlü performans. Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda %89 artış gösterdi. Bunda geçen yılın aynı döneminde elde edilen düşük komisyon gelirlerinin payı olsa da bankanın komisyon gelirlerini yeni bir düzleme taşıdığını ve bu sene hedeflediği %25 üzeri artışın çok üzerinde bir performansı yakaladığını görüyoruz. İlk dokuz ayda kamu bankalarının düzenlenen kampanyalara yoğun katılımı ücret ve komisyon gelirini çok arttırmış durumda.

İkinci grup kredilerde öngörülen artış. Vakıfbank’ın takip oranı bir önceki çeyrek düzeyi olan %4.7’den, %5.2’e yükseldi. Takibe yeni girişlerin ana nedeni BDDK’nın bankalara sene sonuna kadar TL46 milyarlık krediyi takip olarak sınıflandırma zorunluluğu getirmesi olarak karşımıza çıkıyor. Tkibe atış süreci bu etkiyle son çeyrekte de devam edip bankanın takip oranını sene sonunda muhtemelen %6’nın üzerine çıkaracak. Bu seviye bankanın tüm yıl için hedeflediği %6’nın altında kalma hedefinin üzerinde. Risk maliyeti de buna paralel oalrak sene başında belirlenen hedef olan 150 baz puanın üzerinde 200 baz puan olarak gerçekleşecek. Buna rağmen son çeyrek karlılığı beklenen marj genişlemesinin devamı ile tüm senenin en yükseği olarak gerçekleşecektir.

Vakıfbank’ın genel olarak karlılığı bu sene swap maliyetleri ve ikinci yarıda artan karşılık gelirleriyle geçtiğimiz yıllara kıyasla baskılanmış durumda. Ancak özellikle marjların sene sonunda eski gücüne kavuşmaya başladığını ve bu gücünü önümüzdeki yılın ilk altı ayında da yükselerek devam ettireceğini öngörüyoruz. 2020 yılında karşılık giderleri de bu sene kadar yüksek olmayabilir. Bu durumda 2020 karlılığının 2019 yılına göre daha iyi olacağı ortaya çıkıyor. Banka için AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Vakıfbank 3Ç19’da beklentilerin üzerinde 503mn TL net kar açıkladı (çeyreksel bazda %37 artış, yıllık bazda %49 düşüş göstermiştir). Piyasa beklentisi 443mn TL ve bizim beklentimiz 442mn TL seviyesindeydi. Banka 3Ç19’da 65mn TL tutarında serbest karşılık iptal etmiştir. Özkaynak karlılığı 3Ç19’da %6.7% olarak gerçekleşirken, serbest karşılık iptaline göre düzeltilmiş özkaynak karlılığı %5.9 olarak hesaplanmaktadır.

Banka 2019 yıl sonu için özkaynak karlılığını %8 seviyesinin üzerinde aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Net faiz gelirleri çeyreksel bazda %19’luk artış gösterirken, TL fonlama maliyetlerindeki düşüş etkili olmuştur. TL kredi mevduat makasında ise çeyreksel bazda 35 baz puanlık iyileşme yaşanmıştır. Swap maliyetine göre düzl. net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 70 baz puan artışla %2.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. TL krediler çeyreksel bazda %10’luk artış gösterirken, YP krediler aynı dönemde %5 daralmıştır. TL mevduatlar da ise çeyreksel bazda %15’lik güçlü bir artış görülmüştür. Takipteki krediler oranı %5.2 olurken (2Ç19: %4.9), Banka’nın net risk maliyeti 204 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka yıl sonu için takipteki krediler oranının %6 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesini beklemektedir, net risk maliyetinin ise 200 baz puanın üzerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Konsolide sermaye yeterlilik ve Tier-1 oranları 3Ç19 sırasıyla %17 ve %13.8 seviyesinde yatay kalmıştır.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Hedef Fiyat: 5,50 TL

Vakıfbank 3Ç19’da net kârını önceki çeyreğe göre %37 artırarak 503 milyon TL olarak açıkladı ve bizim 445 milyon TL ile piyasanın 443 milyon TL olan net kâr beklentilerinin üzerinde sonuç elde etti. Net kârın beklentimizden iyi olması beklentimizden kuvvetli gelen komisyon gelirleri ve aktif satış gelirinden kaynaklanıyor. Buna karşılık vergi oranı bir miktar beklentimizin üzerinde kalarak kârı aşağı çekti. Vakıfbank böylece 2019/9 döneminde önceki yıla göre %51 gerilemeyle 1,52 milyar TL net kâr elde etti. Özkaynak kârlılık oranı %7,0 oldu (2018’in tamamı için %16,1). Bankanın swap maliyeti dahil edildiğinde net faiz geliri 2,3 milyar TL ile beklentimiz ile aynı düzeyde görünüyor. Banka üçüncü çeyrekte TÜFE’ye endeksli tahvil getirisinde enflasyon varsayımına bağlı olarak 140 milyon TL düzeyinde bir gerileme yaşasa da kredi-mevduat getiri makasının TL tarafında 35 baz puan artması sonuçları olumlu etkiledi.

Bu arada Vakıfbank’ın takipteki alacak ve ikinci kategori kredileri sırasıyla 1,9 milyar TL ve 3,9 milyar TL artarak 14,3 milyar TL ve 31,2 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki alacak rasyosu %5,1 (50 baz puan artış) ve ikinci kategori kredilerin oranı %11,4 (100 baz puan artış) oldu. Hızlanan riskli kredi girişleri karşılık maliyetlerini ise 1,4 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye yükseltti. Net faiz marjı ve aktif kalitesi üzerindeki baskı Vakıfbank’ın öz kaynak kârlılık oranını önceki yıla göre %50’den fazla azaltmış görünüyor. 3Ç19 sonuçları ardından banka için net kâr tahminlerimizi 2019 için 2,5 milyar TL ve 2020 için 4,9 milyar TL olarak koruduk. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 5,50 TL ve yatırım görüşümüz ‘Nötr’ olarak korunuyor.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Hedef Fiyat: 5,11 TL

Vakıfbank (VAKBN) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 503 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %36,9 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 433 milyon TL olan tahminimizin ve 443 milyon TL olan piyasa beklentisinin %16 ve %14 üzerinde gerçekleşti. Bankanın 9 aylık karı 1,522 milyon TL olup geçen yıla göre %51,1 azalarak %6,9 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerin üzerinde çekirdek bankacılık gelirleri, kredi karşılıkları, vergi karşılıkları ile beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar sebebiyle net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Ek olarak banka 65 milyon TL serbest karşılığı serbest bırakmıştır. Son derece güçlü ve perakende krediler bazlı TL kredi büyümesi, vadesiz mevduat tabanında güçlü büyüme, marjlarda azalan para piyasası fonlama maliyetinin etkisiyle yaşanan kuvvetli toparlanma, ücret ve komisyon gelirlerinde devam eden güçlü büyüme, TGA rasyosunda kredi büyümesine paralel sınırlı artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız 5,11 TL olup %9 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “ TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 4,6x F/K (Benzerlerine göre %15 iskontolu) ve 0,36x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %8,3 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından pozitif bir etki bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

3Ç19 mali tablolarını 503 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel %37 artışı ve yıllık bazda %49 azalışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 428 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 445 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Vakıfbank’n krediler portföyü çeyreksel bazda %4 artış kaydetti. Çeyreksel bazda, TL krediler %10 büyürken, YP krediler ise, ABD doları bazında, %5 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri %33 artış kaydetti. Her ne kadar bankanın YP kredi-mevduat spreadi 7 baz puan gerilemiş ve de TÜFE endeksli menkul değerlerden daha az gelir elde edilmiş olsa da (3Ç19: 440 milyon TL, 2Ç19: 586 milyon TL), 35 baz puan iyileşen TL kredi-mevduat spreadi ve de azalan swap maliyetleri (3Ç19: 976 milyon TL, 2Ç19: 1,061 milyon TL), swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 70 baz puan artarak %2,8 olarak kaydedilmesini sağladı.

Vakıfbank’ın komisyon gelirleri, yıllık bazda, %83 artış kaydetti ve 9A19’da %88 artış gerçekleşti. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 49 baz puan yükselerek %5,23 oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %14 arttı ve toplam kredilerin %12’ini oluşturdu. (1H19: %10,9). Net kredi maliyetleri 3Ç19’da 204 baz puan olarak gerçekleşirken bu değer 2Ç19’da 65 baz puan idi. 9A19 itibariyle, net kredi maliyetleri 168 baz puan olarak kaydedildi. 3Ç19’da Vakıfbank 65 milyon TL tutarında serbest karşılığı gelir olarak kaydetti ve 9A19 itibariyle, serbest karşılık stoğu 852 milyon TL olarak gerçekleşti. Vakıfbank’ın 3Ç19’deki özsermaye karlılığı %7 olurken, Ocak-Eylül döneminde de %7 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %13,81 ve %17 olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 18.09.2019

Hedef Fiyat:7,20 TL Getiri Pot:%37  En Çok Önerilen Hisseler Listesi 

Yatırım Teması: Vakıfbank son birkaç senedir kredi portföyünü maaş hesaplarına bağlı bireysel krediler ve büyük hacimli döviz kredilerden daha yaygın olan kobi ve TL ticari kredilere kaydırmış durumda. Son dönemde kamu bankalarının kredi pazarında elde ettiği piyasa payları elbette bazı spred ve marj fedakarlıkları sonucunda oluştu. Bununla beraber fonlama yapısını çeşitlendirip, yeni alanlarda kredi büyümesi sağlayan Vakıfbank, marj düzeyini kamu banka ortalamalarının çok üzerinde bir yere oturtmuş durumda. Bankanın yabancı kaynaklarla ve kamu mevduatı ile çeşitlendirilmiş ve görece ucuz fonlama yapısı önemli bir rekabetçi avantaj oluşturuyor.

Vakıfbank faiz indirim sürecinden TL ağırlıklı bilanço yapısı ve vade aralığının görece yüksek oluşu nedeniyle en olumlu etkilenecek bankalardan biri olacak. Her 100 baz puanlık faiz indirimi bankanın net faiz marjını 17 baz puan olumlu etkiliyor. Bankanın güçlü ve görece avantajlı fonlama yapısı düşük faiz ortamında da karlılığı olumlu etkilemeye devam edecek. Bunun yanında aktif kalite anlamında takibe atma prensiplerinin Vakıfbank’ta oldukça muhafazakâr bir şekilde uygulandığını düşünüyoruz.

Değerleme: 2020 tahminlerine göre Vakıf Bank hisseleri 2,7x F/K ve 0,4x F/DD çarpanları ile işlem görüyor. F/K çarpanı Gelişmekte olan Ülkeler emsallerine göre %53 iskontoya işaret ediyor.

Riskler: Banka ekonomik yavaşlama kanalından aktif kalitesi bozulması ve karlılık oynaklığı risklerine maruz.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber – 02.09.2018

Kapanış (TL) : 4.64 – Hedef Fiyat (TL) : 6.1 – Piyasa Deg.(TL) : 11600 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.45 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.47
Vakıfbank’a Güneş Sigorta için çağrı muafiyeti tanındı. Sermaye Piyasası Kurulu, yakın zamanda tamamlanan Güneş Sigorta’nın bedelli sermaye artırımı sonucu Vakifbank’ın payının %48.02’den %56.39’ a çıkması sonucu bankanın şirket üzerindeki kontrolünün devam etmesi sonucu çağrıdan muafiyet tanıdı. Nötr.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Kapanış (TL) : 4.75 – Hedef Fiyat (TL) : 6.1 – Piyasa Deg.(TL) : 11875 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 39.47 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.42
Vakıfbank yılın ikinci çeyreğinde TL 368mn solo net kar açıkladı.
Söz konusu kar rakamı, piyasa beklentisi olan TL377 ve bizim tahminimiz TL357mn’ a oldukça yakın gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı çeyreklik %44, yıllık olarak ise %66 oranında düşüşe işaret ediyor. Bankanın ilk yarı yıl öz kaynak karlılık rakamı %7 olarak gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 10 puanlık bir düşüşe karşılık geliyor. Bankanın ikinci çeyrek karlılığını olumszu etkileyen en önemli faktör beklendiği gibi swap maliyetlerinin çok yükselmesi oldu. İkinci çeyrek swap maliyeti TL 1 milyarın üzerine çıkarak ilk çeyrekte yazılan giderin 2.5 katı bir rakam swap gideri olarak kar-zarar tablosunda yerini aldı. Bunun yanında her ne kadar ilk çeyreğe göre önemli düşüş kaydetse de karşılık giderleri bankanın bu sene karlılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Böyle bir özet verdikten sonra Vakifbank’ın ikinci yarı yıl performansının ilk yarıya göre marjlar hem de aktif kalitesi açısından çok daha iyi geçmeye aday olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Bankanın ikinci yarı yıl görünümü birinci yarıya göre gece ve gündüz kadar farklı olacak. Özellikle faiz indirimlerinin marjlara, büyümeye ve aktif kaliteye olan olası olumlu katkıları bankanın güçlü bir ikinci yarı geçireceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında aktif kalitesinin beklentilerin üzerinde iyi gelişimi ve yönetimin bu konuda son derece güven verici mesajlar vermesi karlılığın yükseleceğinin bir başka işareti.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

2Ç19 mali tablolarını 368 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %44 ve %66 azalışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 375 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 377 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Vakıfbank’ın 2Ç19 sonuçlarında ana bankacılık gelirlerindeki artışa rağmen artan swap maliyetlerinin net kara olumsuz etkilerini görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %9 artış kaydetti. TL ve YP kredi-mevduat makasları, çeyreksel bazda sırasıyla, 32 ve 31 baz puan artış kaydetti. Diğer yandan TÜFE’ye endeksli menkul kıymetler de net faiz gelirine az da olsa katkıda bulundu. (2Ç19: 588 milyon TL, 1Ç19: 551 milyon TL). Ancak, Vakıfbank’ın artan swap fonlama hacmi (2Ç19: 17.9 milyar TL, 1Ç19: 6,9 milyar TL) bankanın swap maliyetlerinde ciddi artışa neden oldu (2Ç19: 1,083 milyar TL, 1Ç19: 398 milyon TL).

Buna bağlı olarak, Vakıfbank’ın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda, 50 baz puan gerileyerek %2,1 olarak gerçekleşti. Vakıfbank’ın komisyon gelirleri, yıllık bazda, %67 artış kaydetti. (1Ç19: %120). Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 14 baz puan yükselerek %4,74 oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %11 arttı ve toplam kredilerin %11’ini oluşturdu. (1Ç19: %10). Net kredi maliyetleri 2Ç19’da 65 baz puan olarak gerçekleşirken bu değer 1Ç19’da 228 baz puan idi. Vakıfbank’ın 2Ç19’deki özsermaye karlılığı %5 olurken, 1H19’da özsermaye karlılığı %7 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %14 ve %17 olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Vakıf Bank (VAKBN) 2Ç19 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif altında 368 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %43,6 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 379 milyon TL olan tahminimizin ve 377 milyon TL olan piyasa beklentisinin %3 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 1,019 milyon TL olup geçen yıla göre %52,1 azalarak %7,2 oranında ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Yönetim senenin ikinci yarısında karlılıkta iyileşme ile birlikte ortalama öz kaynak karlılığının 10% seviyesine ulaşmasını beklemektedir. Beklentilerden zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri ve diğer bankacılık gelirleri, beklentilerin üzerinde gerçekleşen ticari zarar sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiştir.

Hisse için 26% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 4,60 TL olan hedef fiyatımızı yaptığımız revizyonlar sonrası 5,76 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “ AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,6x F/K (Benzerlerine göre %34 iskontolu) ve 0,36x F/DD çarpanlarıyla ve 2019T için %10,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 2Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aktif kalitesindeki sınırlı bozulma nedeniyle hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Vakıfbak 2Ç19’da beklentimiz olan 394mn TL’nin bir miktar altında ve 377mn TL olan piyasa beklentilerine paralel 368mn TL kar açıkladı (çeyreksel bazda %44 ve yıllık bazda %66 düşüş). Özkaynak karlılığı 2Ç19’da %5.1 olarak gerçekleşti (1ç19: %9.1). Banka’nın net faiz gelirleri, kredi mevduat faiz makasındaki iyileşmenin etkisiyle çeyreksel bazda %18 artış göstermiştir. Diğer taraftan swap maliyetlerindeki artış sebebiyle düzl. net faiz geliri çeyreksel bazda %15 daralmıştır. Yüksek swap maliyeti (2Ç19: 1,083mn; 1Ç19:350mn TL) ve ticari kar zarar kaleminin negatif katkısı, net kardaki çeyreksel bazda düşüşün ana sebepleri olmuştur. TL krediler çeyreksel bazda yatay kalırken, YP krediler ise aynı dönemde %1.6 artış göstermiştir. Diğer taraftan TL mevduatta %7.4’lük çeyreksel artış yaşanırken, YP mevduat bakiyesi 1Ç19’a göre %6.7 artmıştır. 1Ç19’da %145 seviyelerine ulaşan TL kredi-mevduat oranı 2Ç19’da %136 seviyesine doğru gerileme göstermiştir.

Takipteki krediler oranı %4.7 seviyesinde yatak kalırken, yönetim rakamın yıl sonunda sene başında beklenen %6 seviyesinin altında gerçekleşeceğini düşünmektedir. Diğer taraftan grup 2 krediler oranının ise %11-12 beklentisinin üzerinde %13-14 ile yılı kapatabileceğini düşünülmektedir. Banka’nın net risk maliyeti 2Ç19’da 90 baz puana doğru iyileşme göstermiştir (1Ç19: 221 baz puan). Sermaye yeterlilik oranı 2Ç19’da 700mn Euro tutarında AT1 ihracının etkisiyle %17 olarak gerçekleşmiştir (1Ç19:%15.3). Yönetim yılın ikinci yarısında swap maliyetlerindeki düşüş beklentileri ile daha yüksek özsermaye karlılık oranları yakalamayı beklemektedir.

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Net operasyonel gelirin beklentilerin üzerinde olması ve banka yönetiminin yılın ikinci yarısı için daha olumlu beklentileri hisse için kısmen pozitif olabilir.

Vakıfbank 2Ç19 konsolide olmayan finansallarında 368 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı hem bir önceki döneme hem de geçen yılın aynı dönemine göre sırası ile %44 ve %66 daralırken özsermaye karlılığı ise %5.1 seviyesinde gerçekleşti. Dip kar rakamı 377 nilyon TL’lik piyasa beklentisi ve bizim 371 milyon TL’lik beklentimizle uyumlu gelmekle birlikte net operasyonel gelirler bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte banka yönetimi yılın ikinci yarısı için daha iyimser bir görüntü sergilemesi hisse fiyatı için kısmen pozitif olarak değerlendirilebilir.

 

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 31.05.2018

Vakıfbank (VAKBN) 6 genel müdür yardımcısını görevden alarak 4 yeni genel müdür yardımcısı ataması gerçekleştirdi. Böylelikle bankanın genel müdür yardımcı sayısı 11’den 9’a geriledi. Yapılan değişikliğin bankanın maliyet etkinliğini orta vadede artırabileceğini ancak tek seferde yapılan büyük ölçekli üst düzey yönetici değişikliklerinin kısa vadede operasyonel belirsizlik yaratabileceğini öngörüyoruz. Bilindiği gibi banka 27 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih’in Mehmet Emin Özcan yerine genel müdür olarak seçilmesine karar vermişti (Hafif negatif)

Vakıfbank (VAKBN) halka açık bağlı ortaklığı Güneş Sigorta’nın (GUSGR) 270 milyon TL çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli artırılarak 540 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve bankanın mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa’da satışa sunulması durumunda; 1 TL nominal değerden düşük olmamak üzere tam ve nakden ödenerek satın alınması konusunda genel müdürlüğünü yetkilendirmiştir.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 31.05.2018

Kapanış (TL) : 3.67 – Hedef Fiyat (TL) : 5.2 – Piyasa Deg.(TL) : 9175 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.9 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.69

Vakıfbank hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren iştiraki Güneş Sigorta’nın %100 bedelli sermaye artımına katılıyor. Vakıfbank hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren iştiraki Güneş Sigorta’nın %100 bedelli sermaye artımına katılıyor. Şirket ödenmiş sermayesini TL 270mn arttırarak TL 540mn seviyesine yükseltirken, banka %48.02 oranında iştirak ettiği şirketin bedelli sermaye artırımında payına düşen tüm hakları kullanacak.

Vakıfbank’tan Operasyonel Yapı ve Görev Değişikliklerine Dair Açıklama – 30.05.2019

Vakıfbank Genel Kurulunda Genel Müdürlük Organizasyonel Yapısında Değişiklik Kararı Alındı. Yeni organizasyon yapısında değişiklik ve atamalar şu şekilde oldu:

KAP Açıklaması: 30 Mayıs 2019 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız Genel Müdürlük Organizasyonel Yapısına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı, Hukuk ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcılığı ve Kredi izleme Genel Müdür Yardımcılıklarının tek çatı altında “Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı” ismi ile birleştirilmesine ve

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı ile Operasyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının “Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı” ismi ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Mevcut Genel Müdür Yardımcılarımızdan;

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Yakup Şimşek’in görevinden ayrılarak, Bankamız bağlı ortaklıklarından Vakıf Faktoring A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Genel Müdür Yardımcımız Sn. İlker Yeşil’in görevinden ayrılarak, Bankamız bağlı ortaklıklardan Taksim Otelcilik A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Ersin Özoğuz’un görevinden ayrılarak, Bankamız bağlı ortaklıklardan Güneş Sigorta A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Şeyh Mehmet Boz’un emekliye ayrılarak, Bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Hasan Ecesoy’un görevinden ayrılarak, Bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Mehmet Emin Karaağaç’ın farklı bir kurumdan emekli olmak suretiyle Bankamızda görev yapması dikkate alınarak yasal hakları ödenmek suretiyle iş akdinin feshedilerek Bankamızla ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan;

Bankamız Genel Müdürlük emrinde bulunan Müdür Sn. Alaattin Şimşek’in Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına,

Bankamız Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi Başkanı Sn. Hazım Akyol’un Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına,

Bankamız Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Sn. Ferkan Merdan’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına,

Bankamız Hazine Yönetimi Başkanı Sn. Muhammed Onay Özkan’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına, ve ataması yapılan Genel Müdür Yardımcılarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun onayını müteakip yeni görevlerine başlamalarına karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde TL 651mn solo net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamı, piyasa beklentisi olan TL 661mn’a yakın olarak gerçekleşirken, bizim tahminimiz olan TL 856mn’un oldukça altında gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı çeyreklik ve yıllık olarak %38 oranında düşüşe işaret ediyor. Bir önceki çeyrekte elde edilen %15 öz kaynak karlılık rakamından sonra bu oran ilk çeyrekte %9’a gerilemiş durumda. Tahminimiz ve gerçekleşen net rakamı arasındaki fark, bizim bankanın çeyrekte önceden ayrılmış olan serbest karşılıklardan daha fazla bir miktarı gelir olarak kaydedeceği varsayımını içermesiydi, ancak banka birinci çeyrekte tahminimiz olan TL 280mn yerine TL113mn’luk bir serbest karşılığı çözerek gelir olarak kaydetti. Bankanın çeyrekte karının gerilemesinin ana nedeni bir önceki çeyreğe göre yaklaşık TL 1.1 milyar daha az yazılan TÜFEX geliri olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanında faaliyet gelirleri oldukça güçlü seyrederken özellikle düşen TÜFEX gelirlerinin aynında karşılıkların da çeyrek bazında kuvvetli artışı karın aynı dönemde gerilemesine neden oldu.

Bankanın ilk çeyrek karının beklentilerin altında kalmasına rağmen, yönetim tüm yıl için %15-16 arası öz kaynak karlılık öngörüsünü muhafaza ediyor. Özellikle kredi-mevduat makasındaki güçlü seyir ve enflasyon oranlarındaki yükseliş eğilimi ile güçlenecek TÜFEX gelirleri bu öngörüyü destekleyecek unsurlar. Bunun yanında ücret ve komisyon gelirlerindeki kuvvetli görünüm ile karşılık giderlerindeki görece yavaşlama ihtimali bizim de tahminlerimizi şimdilik korumamıza neden oluyor.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vakıfbank’ın 1Ç19 net kârı önceki yıla ve önceki çeyreğe göre %38 azalarak 651 milyon TL olarak geldi ve bizim 590 milyon TL beklentimizi geride bırakırken piyasanın 664 milyon TL olan beklentisine paralel geldi. Net kârın beklentimize göre kuvvetli gelmesi kredi-mevduat getiri makasının ve komisyon gelirlerinin beklentimize göre kuvvetli gelmesinden kaynaklandı.

Diğer taraftan net karşılık giderleri de 1,18 milyar TL oldu ve 4Ç18’deki 644 milyon TL’lik net karşılık giderinin ve bizim 940 milyon TL net karşılık gider beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Vakıfbank ayrıca serbest karşılık rezevlerinden 130 milyon TL’lik kısmı (daha önce yatırımcılarla paylaşılan beklentiler paralelinde) iptal ederek 1Ç19 net kârına destek verdi. Bankanın net kârının önceki çeyreğe göre gerilemesi ise TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki sert düşüş ve bahsettiğimiz karşılık giderlerinden kaynaklanıyor. Kârın yıllık bazda düşmesi de kredi- mevduat getiri makasının 1Ç18’e göre daralmasını ve artan karşılık giderlerini yansıtıyor.

Vakıfbank 1Ç19’da Kredi Garanti Fonunun yeniden etkinlik kazanmasının da etkisiyle hızlı bir kredi artışı sağladı. TL krediler önceki çeyreğe göre %13,4 artarken, döviz krediler dolar bazında yatay seyretti. 1Ç19 sonuçlarının ardından Vakıfbank için net kâr beklentimizi 2019 yılı %14 düşüşle 3,6 milyar TL’ye ve 2020 için %8 düşüşle 5,0 milyar TL’ye indirdik. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimizi de %13 gerilemeyle hisse başına 4,75 TL olarak belirledik. %29 yukarı potansiyel taşıyan hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

1Ç19 kar rakamı 113 milyon TL’lik serbest karşılık çözülmesi sonucunda beklentileri karşıladı. Vakıf Bank 1Ç19 konsolide olmayan finansallarında 651 milyon TL net kar açıkladı. Rakam geçen yılın aynı dönemine ve 2018’in son çeyreğine göre %38.1 ve %37.6 oranında daralırken, çeyreksel özsermaye karlılığı ise %9.1 seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde 113 milyon TL serbest karşılık çözdü ve toplam serbest karşılık tutarı 2018 sonundaki 1,030 milyon TL’den, 917 milyon TL’ye geriledi.

Piyasa beklentisi 664 milyon TL bizim beklentimiz ise 602 milyon TL düzeyinde idi. Bizim beklentilerimize göre beklentimizin altında kalan net faiz geliri ve beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karşılık gideri, yüksek komisyon gelirleri, kısmen düşük operasyonel giderler ve oldukça yüksek türev enstrüman geliri ile kompanse edilmiştir.

Komisyon gelirlerindeki yüksek oranlı artış (+%120 y/y) ve takipteki krediler için ayrılan toplam karşılık oranının %102.5 seviyesinde sürdürülmesi (917 milyon TL’lik serbest karşılıklar hariç) bu dönemin pozitif argümanları olarak söylenebilir. Ancak kredi/mevduat faiz makasının iyileşmesine ve yüksek hacimli kredi büyümesine rağmen net faiz gelirlerinin beklentimizin altında kalması ve bankanın net takibe dönüşüm oranının yılın ilk çeyreğinde 2018’in tümüne göre yükselmiş olması da olumsuz unsurlar olarak sıralanabilir. Serbest karşılıklardan çözülme olduğu da dikkate alınırsa açıklanan sonuçların kısa vadede hisse fiyatı için kısmen olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. 2.35x F/K ve 0.28x F/DD çarpanları ile işlem göre Vakıfbank için AL olan önerimizi ve 6.20 TL hedef fiyatımızı şu an için muhafaza ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vakıfbank – 1Ç19 mali tablolarını 651 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda %38 azalışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 832 milyon TL’nin altında ve piyasa beklentisi olan 664 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Vakıfbank’ın 4Ç18 sonuçlarında ana bankacılık gelirlerindeki gerilemenin azalan net provizyon giderleri tarafından telafi edildiğini görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, yatay kaldı. Her ne kadar TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde edilmesine rağmen (1Ç19: 549 milyon TL, 4Ç18: 1,636 milyon TL) azalan mevduat maliyetleri sonucu, TL ve YP kredi-mevduat makasları, sırasıyla, 178 ve 174 baz puan arttı ve buna bağlı olarak net faiz gelirleri, çeyreksel bazda, %9 azaldı.

Öte yandan, komisyon gelirleri ise, Vakıfbank çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %33 ve %120 büyüme kaydetti ve ana bankacılık gelirlerinin yatay kalmasında önemli rol oynadı. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 5 baz puan iyileşerek %4,60 oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %24 arttı ve toplam kredilerin %10’unu oluşturdu. (2018: %8,6). Net kredi maliyetleri 1Ç19’da 267 baz puan olarak gerçekleşirken bu değer 4Ç18’de 99 ve 1Ç18’de ise 67 baz puan idi. Vakıfbank, 1Ç19’da 113 milyon TL tutarında serbest karşılık geri yazdı ve beklentimiz olan 200 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

Ayrıca, net kredi maliyetlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi de net kar tahminimizdeki sapmanın diğer sebebidir. Vakıfbank’ın 1Ç19’deki özsermaye karlılığı %9,1 olurken, 4Ç18’de özsermaye karlılığı %15,2 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %12,2 ve %15,3 olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vakıfbank (VAKBN): Banka 2019 yılının ilk çeyreği için bir önceki çeyreğe göre %37,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,1 düşüş ile 651 mn TL ile piyasa beklentisine paralel net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 664 mn TL) Banka’nın 1Ç19’da net faiz gelirleri çeyreksel bazda %9,5 düşüş gösterirken, net ücret & komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %32,6 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde bankanın karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %159,8 artış ile 2,5 mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

Vakıfbank Euro Cinsi İlave Ana Sermaye Hükümlerine Haiz Tahvil İhracı Hakkında Bilgi Verdi – 24.04.2019

İlgi kayıtlı açıklamamız ile 700 milyon Euro nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvil ihraç işleminin fiyatlamasının tamamlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’nun yatırımcısı olduğu tahsisli bono satışı şeklinde gerçekleştirilmiş olan süresiz vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda bir faiz ödemeli 700 milyon Euro nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvilin kupon oranı %5,076 olarak belirlenmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 22.04.2019

Banka süresiz vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda bir faiz ödemeli 700 milyon Euro nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvil ihraç işleminin fiyatlaması 18 Nisan 2019 tarihi itibari ile tamamlandığını açıkladı. Yapılan işlemin sermaye yeterliliği rasyosuna 192 baz puan olumlu etkisi olmasını tahmin ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 22.04.2019

Vakıfbank (VAKBN) süresiz vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda bir faiz ödemeli 700 milyon Euro nominal değerdeki İlave Ana Sermaye ihraç işlemini tamamlanmıştır. Yeni ihracın sermaye yeterlilik rasyosunu yaklaşık 190 baz puan pozitif etkilemesi beklenmektedir. Pozitif.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Kapanış (TL) : 4.75 – Hedef Fiyat (TL) : 5 – Piyasa Deg.(TL) : 11875 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.26 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.26

VAKBN: 4Ç18 Sonuçları
Vakıfbank yılın üçüncü çeyreğinde TL 1.044mn solo net kar açıklayarak piyasanın %3 bizim tahminimizin %6 üzerinde bir performans gösterdi. Açıklanan kar rakamı çeyreklik olarak %6 artış, 2017’nin aynı çeyreğine göre is %41’lik bir artış göstermiş durumda. Banka son çeyrekte %15 solo öz kaynak karlılık elde ederken, 2018’in bütününde ise %16’lık öz kaynak karlılığını yakalayarak benzer banka ortalaması olan %14’ün üzerinde bir performans sergiledi. Vakıfbank, çeyrek içinde TL530mn serbest karşılık ayırdı. Serbest karşılığa göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığı%17 düzeyine ulaşmış durumda. Çekirdek kredi spredlerindeki keskin düşüşe rağmen TÜFEX portföyünden son çeyrekte elde edilen TL 1.6 milyar gelir karlılığın en önemli katalizörü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında tüm yıl güçlü seyreden ve yıllık %72 gibi çok güçlü bir şekilde artan komisyon gelirleri karlılığı destekleyen bir başka unsur. Bankanın sermaye yeterlilik oranları üçüncü çeyrekte alınan çekirdek sermaye benzeri kredi ve güçlü TL ile sektör ortalamalarının üzerine çıktı.

Vakıfbank’ın kuvvetli dördüncü çeyrek karı bankanın 2019 için serbest karşılık ayırmasını ve beklenmeyen aktif kalite problemlerine karşı kroma kalkanlarının güçlendirilmesine olanak sağlamış durumda. Muhafazakar biçimde yapılan 2019 bütçesine muhtemelen ilk revizyon ilk çeyrekte kredi büyüme hedeflerinde gelecek. Düşük %10’lar civarında bulunan hedef yukarı yönlü revize edilecek. Kredi büyümesinin marjları ve ücret/komisyon gelirlerini desteklemesi beklenebilir. Bunun yanında grup II’nin yapısal durumu bankanın aktif kalite anlamında da hedeflerin üzerinde bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Bank için AL tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Vakıfbank 4Ç18 net kârını önceki çeyreğin %6 üzerinde 1.044 milyon TL olarak açıkladı. Net kâr piyasanın 1.021 milyon TL ve bizim 990 milyon TL olan beklentilerime yakın gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde net faiz marjının hızlı gerilediği ancak azalan karşılık maliyeti nedeniyle net kârın beklentilere yakın geldiği görüldü. Böylece 2018 yılı net kârı yıllık %12 artışla 4,15 milyar TL olurken, öz kaynak kârlılığı da 2017’deki %17,4’den %16,1’e geriledi. Bu arada net komisyon gelirleri 4Ç18’de 738 milyon TL’ye ulaşarak 665 milyon TL olan beklentimizi geçti. Vakıfbank’ın net karşılık giderleri bir önceki çeyrekte 1,8 milyar TL iken 4Ç18’de 644 milyon TL’ye geriledi ve net faiz gelirinde gözlediğimiz 0,8 milyar TL’lik aşınmayı telafi etti.

Hesaplamamıza göre 4Ç18’de toplam brüt karşılık gideri (Otaş için ayrılan ve son çeyrekte faaliyet giderine alınan 392 milyon TL ve 530 milyon TL’lik serbest karşılık dahil) 1.351 milyon TL olurken, önceki karşılıklardan serbest bırakılan tutar da 707 milyon TL’yi buldu. Bankanın karşılık giderlerindeki rahatlama kur etkisinden ve takibe dönüşen alacakların nispeten güçlü teminat yapısından kaynaklanıyor. Diğer taraftan bankanın kredi-mevduat getiri makasındaki daralma ve diğer bankalara kıyasla TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirindeki artışın daha düşük düzeyde kalması net faiz gelirindeki daralmayı şiddetlendirdi.

Yorum: Vakıfbank 2019 yılında %12-14 aralığında kredi artışı ve yatay seyreden net faiz marjı paralelinde %15 düzeyinde bir öz kaynak kârlılığı hedefliyor. Banka bireysel krediler tarafında özellikle maaş hesabı bulunan kamu personeli ağırlığı nedeniyle aktif kalitesi açısından avantajlı olduğunu düşünüyor. 4Ç18 sonuçlarının ardından Vakıfbank için kâr beklentilerimizi 2019 için %6 artışla 4,2 milyar TL ve 2020 için %3 artışla 5,4 milyar TL olarak güncelledik. Bu tahminler %14,0 ve %15,5 düzeyinde öz kaynak kârlılığına işaret ediyor. Banka için 12 aylık fiyat hedefi hisse başına 5,50 TL düzeyinde ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Vakıfbank, 2018 yılı son çeyreğini 1.044 mn TL net kar ile kapatırken %15.2 seviyesinde bir özsermaye karlılığına ulaştı. Beklentimiz 990mn TL ve piyasa beklentisi olan 1.012mn TL’nin üzerinde gerçekleşen son çeyrek karında görece yüksek net faiz geliri, ücret gelirleri ve özellikle diğer faaliyet gelirleri ön plana çıksa da beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri net karı konsensüs seviyelerine yakınlaştırdı. Banka son çeyrekte 530mn TL serbest karşılık ayırırken, benzer tutarda -567mn TL- genel karşılık iptal geliri kaydetti ve net kar etkisi sınırlı pozitif oldu. TL kredi mevduat spreadinde görülen 230bp çeyreksel daralmayla beraber net faiz marjında114bp’lık bir gerileme kaydedildi. Kredi – mevduat spreadi rakip banka ortalamalarının gerisinde kalarak %1.9 seviyesine kadar sıkışırken banka yönetimi gerileyen mevduat maliyetleri sebebiyle ilk çeyrek trendinin daha iyi olduğuna işaret etti.

Çeyrek bazında görece yüksek TÜFE’’ye endeksli menkul kıymet gelirleri de marj tarafında daha fazla daralmayı engelledi. Bankanın takipteki alacak oranı %3,9’dan %4,6’ya, yakın izlemedeki kredi oranı da %6,0’dan %8.5’e yükselirken, düşen karşılık oranları sebebiyle net risk maliyeti önceki çeyrekteki 358bp seviyesinden 46bp’ye gerileme kaydetti. Yönetim 2019 yılında takipteki alacak oranını ~%6, yakın izlemedeki kredi oranını da düşük çift hanelerde öngörmeye devam etse de, ilk çeyrekle beraber artan kredi hacimleri ve bu trendin sürmesi durumunda daha iyi oranların elde edilebileceğini belirtti. Kredi büyümesi beklentisi şimdilik düşük çift hane olarak paylaşıldı.

Banka ücret – komisyon gelirlerinde 2018 yılında %72 oranında güçlü bir artış yakalarken, faaliyet giderleri Otaş kredisine bağlı karşılıkların maliyetlere transferi sonrasında %32’lik bir artış gösterdi. Bu 392mn TL’lik tek seferlik etki düzeltildiğinde faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %24 seviyesine gerilemektedir. Banka hissesi için “Tut” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisse 2019 yılı beklentilerimize göre 0.4x F/DD ve 3.5x F/K oranlarıyla işlem görüyor.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Vakıf Bank (VAKBN) 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,044 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %6.0 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,041 milyon TL olan tahminimize paralel ve 1,012 milyon TL olan piyasa beklentisinin ise %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı 4,154 milyon TL olup geçen yıla göre %11.6 artarak %16.1 oranında güçlü bir ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. Beklentilerimizden iyi gelen beklenen zarar karşılıklarını göz önünde bulundurarak 4,26 TL olan hedef fiyatımızı 4,91 TL olarak revize ediyoruz ve TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın % 3 artış potansiyeli bulunmaktadır. Güçlü kalmaya devam eden ücret ve komisyon gelirleri, 530 milyon TL muhtemel riskler için ayrılan karşılık, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı 70 baz puan artış, yeniden yapılandırılan kredilerdeki yüksek artış ve krediler için ayrılan karşılıklardaki azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Yeniden yapılandırılan kredilerdeki yüksek artışa paralel olarak hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Vakıfbank 4Ç18 mali tablolarını 1,044 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %6 artışı ve yıllık bazda %16 artışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1,045 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,012 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Vakıfbank’ın 4Ç18 sonuçlarında ana bankacılık gelirlerindeki gerilemenin azalan net provizyon giderleri tarafından telafi edildiğini görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %16 geriledi. Her ne kadar TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde edilmesine rağmen (4Ç18: 1,636 milyon TL, 3Ç18: 1,376 milyon TL) artan TL mevduat maliyetleri sonucu 222 baz puan daralan TL kredi-mevduat makası, net faiz gelirlerinin, çeyreksel bazda, %23 gerilemesine neden oldu ve böylelikle ana bankacılık gelirlerinde %16 düşüş kaydedildi. Komisyon gelirleri ise, Vakıfbank çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %23 ve %98 büyüme kaydetti ve Vakıfbank 2018 yılının genelinde %72 komisyon büyümesi gerçekleştirdi.

Söz konusu büyüme rakamı en yakın rakibinin yıllık büyüme oranının iki katından fazladır. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda artış kaydetti ve 75 baz puan yükselerek %4,65 oldu. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %34 arttı ve toplam kredilerin %8,6’sını oluşturdu. (9M18: %6,3). Net kredi maliyetleri 2018 yılının genelinde 127 baz puan olarak gerçekleşti. 4Ç18’de Vakıfbank 530 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Vakıfbank’ın 4Ç18’deki özsermaye karlılığı %15,2 olurken, 2018 yılında özsermaye karlılığı %16 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %13,8 ve %17,0 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, 2018 yılında ayrılan 1,030 milyar TL serbest karşılık dahil edilerek tekrar hesaplandığında, %14,2 ve %17,42 olarak gerçekleşmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 13.02.2019

Kapanış (TL) : 4.93 – Hedef Fiyat (TL) : 5 – Piyasa Deg.(TL) : 12325 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.23 VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.42

Vakıfbank ipotek teminatlı menkul kıymet satışı gerçekleştirdi. Banka sekiz yıl vadeli ve TL cinsinde toplamda TL 1.16 milyarlık ITMK ihracını gerçekleştirdi. Bu iihraç bankanın son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği TL cinsinden uzun vadeli gerçekleştirdiği ikinci işlem oluyor. Tahsisli olarak gerçekleştirilen işlemden elde edilen fonlar muhtemelen perakende kredilerin fonlanmasında kullanılacak. Hafif olumlu.