Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vakıfbank VAK...

Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank – 2Ç18 mali tablolarını 1,074 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %2 ve yıllık bazda %20 artışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 1,063 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,044 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Vakıfbank’ın 2Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık gelirleri olduğunu ve aktif kalitesinin güçlü seyrettiğini görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %12 artış kaydetti. Bunun altında yatan ana sebepler iyileşen kredi-mevduat makası (TL: 17 baz puan ve YP: 72 baz puan) olup, ayrıca Vakıfbank TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde etti. (2Ç18: 398 milyon TL, 1Ç18: 363 milyon TL). Komisyon gelirleri ise, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %15 ve %64 büyüme kaydetti.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda yatay seyretti ve %3,9 olarak kaydedildi. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %37 arttı ve toplam kredilerin %4,1’ini oluşturdu. (1Ç18: %3,2). Net kredi maliyetleri 82 baz puan olarak kaydedildi ve bu değer 1Ç18’de 50 baz puan idi. Böylelikle 1Y18 net kredi maliyetleri 67 baz puan oldu. Çekirdek sermaye ve Sermaye Yeterliliği Rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, 41 ve 35 baz puan gerileyerek %11,8 ve %15 olarak kaydedildi. Güçlü içsel sermaye üretimine rağmen, sermaye yeterliliği rasyosundaki gerilemenin altında yatan temel sebep TL’nin değer kaybetmesidir.

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank’ın 2Q18 sonuçları beklentilerle paralel gerçekleşti Net gelirler, bir önceki çeyreğe göre %2 oranında yükselerek (+%20 bir önceki yıla göre) 1.074 milyon TL ile beklentilerin %3 üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentilerle paralel olan net geliri destekleyen iki unsur ise; 187 milyon TL olan Net Trading gelirlerindeki %67 bir önceki çeyreğe göre olan artış (144 katı bir önceki yıla göre) ve bir önceki çeyreğe göre %15 artarak 511 milyon TL olan net faiz gelirleri (+%64 bir önceki yıla göre) olmuştur. Sermaye Yeterliliği Rasyosu 2Ç18’de %15,02 (-35puan bir önceki çeyreğe göre, -72puan bir önceki yıla göre) seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu düşüşün temel nedeni ise değer kaybeden TL olmuştur (-70 puan Kur efekti bir önceki çeyreğe göre). TL’nin değer kaybetmeyi sürdürmesi durumunda, Banka’nın sermaye yeterliliği rasyosunda aşağı yönlü baskı oluşabileceğini düşünüyoruz. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank’ın 2. çeyrek karı bizim 1.063 milyon TL tahminimize, piyasanın 1.044 milyon TL beklentisine paralel 1.074 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %16,8 olarak gerçekleşti. Gelir kalemleri (net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri) tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, beklentimizi aşan karşılık giderleri bunu dengeledi. Net faiz marjı sektör ortalamalarına yakın 14 baz puan genişledi. Net takipteki alacak oluşum hızı 64 baz puandan 107 baz puan çıkarken, özel bankalarda gördüğümüz 200-300 baz puanlık rakamların oldukça altında kaldı. Bankanın takipteki alacak oranı ise %3,9’da sabit kaldı. Genel olarak aktif kalitesinin özel bankalara göre güçlü kaldığını görüyoruz, fakat önümüzdeki dönemde takipteki alacaklarda yine de bir artış bekliyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank 2Ç18 döneminde net kârını önceki çeyreğe göre %2 artışla 1.074 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre dönem kârı bizim 1.050 milyon TL ve piyasanın 1.082 milyon TL olan beklentisi paralelinde gerçekleşti. İlk altı ayın net kârı 2.125 milyon TL ile önceki yıl ki seviyesinde kaldı. Dönemin öz kaynak kârlılığı ise %17,2 oldu (2017’de %17,4). Gelirler tarafında (i) net faiz gelirleri önceki çeyreğe göre %12,4 büyürken, net faiz marjı da 20 baz puan artarak 3,9 oldu ve (ii) komisyon gelirleri ikinci çeyrekte önceki döneme göre %15 ve ilk altı ayda önceki yıla göre %58,5 büyüdü. Banka ayrıca kur işlemlerinden 188 milyon TL gelir elde etti (önceki çeyrek 113 milyon TL). IFRS-9 uygulamasına ilişkin teknik faktörler, brüt bazda hem karşılık giderlerini hem de karşılık iptallerini düşürdü. Ancak net karşılık giderleri önceki çeyrekteki 239 milyon TL seviyesinden 417 milyon TL seviyesine çıktı. Buna göre ilk altı ay sonunda net karşılıkların (üçüncü kategori için) brüt kredilere oranı %0,64 seviyesinde gerçekleşti.

Banka ikinci yarıda artan karşılık baskısıyla bunun 2018 için %0,95 civarında olmasını öngörüyor. I. ve II. kategori krediler için ayrılan karşılıklar ise yatay seviyede kaldı. 2Ç18’de faaliyet giderleri de ilk çeyreğe göre %6,9 artarken, ilk altı ay sonunda bu kalemde artış %25 seviyesine ulaştı. Bu nedenle yıl sonu artışının %20’ler seviyesinde kalabileceği düşüncesindeyiz (bankanın sene başındaki öngörüsü %17-18 aralığı). Yavaşlayan kredi artışı, ağırlıkla ikinci yarıya kayan TÜFE’ye endeksli menkul kıymet faiz gelirleri ve yurtdışı finansman tarafında önceden borçlanmaların sağladığı kolaylıkla Vakıfbank için yılın ikinci yarısının özellikle marj açısından nispeten rahat olması beklenebilir. Banka yönetimi karşılıklar tarafında ise maliyetlerin artabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte 2018 yılı için %17 düzeyindeki öz kaynak kârlılık hedefi korunuyor. Vakıfbank için kâr tahminlerimizi 2018 için %3,5 artışla 4,25 milyar TL’ye ve 2019 için %2 artışla 4,7 milyar TL’ye yükseltiyoruz. On iki aylık fiyat hedefi 6,0 TL olan hisse için ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank (VAKBN) 2Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,074 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %2.1 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,007 milyon TL olan tahminimizin ve 1,044 milyon TL olan piyasa beklentisinin %7 ve %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı ise geçen yıla göre sabit kalarak %17.3 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. (Bütçe: %16-17) Beklentilerden güçlü gelen ücret ve komisyon gelirleri, 188 milyon TL ticari kar, aktif kalitesinde önemli bir bozulma görülmemesi, güçlü sermaye yeterlilik rasyosu, operasyonel giderlerdeki yıllık bazdaki yüksek artış ve kredi-mevduat makasındaki göreceli zayıf artış çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur. Ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü artış oranı ve sabit seyreden takipteki krediler rasyosu nedeniyle hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Hisse için hedef fiyatımız TL5.47 olup %33 artış potansiyeli bulunmaktadır. TUT olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 2.8x F/K (benzerlerine göre %25 iskontolu ve 0.37x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank’ın 2018 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında artarak 1.074mn TL’ye yükselmiştir. Net kar rakamı hem bizim beklentimiz olan 1.061mn TL’ye hem de piyasa beklentisi olan 1.044mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Vakıfbank’ın Ocak – Haziran net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 2.125mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kedilerden alınan faizlerde çeyreksel bazda %14,8 oranında artarken, mevduatlara verilen faizler %13,1 oranında artmıştır. Diğer yandan, bir önceki çeyrekte TÜFE endekslilerin hesaplamasında yöntem değişikliğine bağlı olarak (enflasyon tahmini ve merkez bankası beklenti anketi) TÜFE endeksli tahvillerin getirilerinde bir önceki çeyreğe göre 100mn TL düşüş kaydedilmişti. Bu çeyrekte ise TÜFE endeksliler 35mn TL ek katkı sağlamıştır. Buna bağlı olarak net faiz gelirleri %11,5 oranında artarak 2.572mn TL’ye yükselmiştir. Kredilerdeki yüksek artışla birlikte net ücret ve komisyon gelirleri de çeyreksel bazda %15,2 oranında artarak güçlü bir performans göstermiş ve karı desteklemiştir. Artan ticari kar da dönem karını destekleyen bir diğer unsur olmuştur. TFRS 9’a geçişe bağlı olarak karşılık giderleri bir önceki çeyrekte yüksek oranda artış göstermişti. Bu çeyrek karşılık giderlerinde ciddi düşüş gözlenmiştir. Personel giderlerindeki düşüşe rağmen operasyonel giderler ise %6,9 oranında artış göstermiştir.

Vakıfbank’ın toplam kredileri %7,5 oranında artarken; TL cinsi krediler %4,1 oranında artış kaydetmiştir. Yabancı para cinsi krediler ise Dolar bazında değişmemiştir. Banka’nın tüketici kredileri %5,5 oranında artmıştır. YP kredilerde ise, ihracat kredileri bir önceki çeyrekteki Dolar bazında %7 artışın ardından bu çeyrekte %5 oranında gerilemiştir. Yine bir önceki çeyrekte %5 oranında artan proje kredileri ise bu çeyrekte önemli bir değişim göstermemiştir. Diğer yandan, Banka’nın toplam mevduatları ise %5,2 oranında artarken; TL mevduatlar %4,3 oranında artmıştır. YP mevduatlar ise Dolar bazında %8 gerilemiştir. Kredilerin mevduatlardan daha hızlı büyümesine bağlı olarak kredi mevduat oranı 270 baz puan artarak yılın ikinci çeyreğinde %123,1 olmuştur.

Banka’nın TL kredi mevduat faiz makası 17baz puan, YP bazlı kredi mevduat makası da 72 baz puan artmıştır. Bu kapsamda, Banka’nın net faiz marjı çeyreksel bazda 16 baz puan artarak %3,70 olmuştur. Banka’nın ikinci çeyrekte özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %16,8 ve %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler rasyosu, çeyreksel bazda 2 baz puan azalarak %3,93 olmuştur. Takipteki krediler karşılık oranı da ufak çaplı bir düşüşle %77,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ikinci aşama krediler oranı bir önceki çeyrekteki %3,18’den %4,05’e yükselmiştir. Banka ikinci çeyrekteki ikinci aşama karşılık oranı ise bir önceki çeyrekteki %7,5’den %5,3’e gerilemiştir. Son olarak, Banka’nın bu çeyrekte takibe düşen yeni kredileri %24,6 oranında artarak 1.020mn TL olurken, tahsilatlar %9,4 oranında azalarak 456mn TL olmuştur.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamına ve iştirak yeniden değerlendirmesinin olumlu etkisine (14 baz puan) rağmen, kredilerdeki yüksek artış ile kurlardaki yükselişin olumsuz etkisiyle 35 baz puan azalarak %15,02 seviyesine gerilemiştir. Dolar / TL’deki 0,1TL’lik artış/azalış sermaye yeterlilik rasyosuna yaklaşık 9 baz puanlık etki yapmaktadır.

Enver Erkan, Araştırma Uzmanı – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Vakıfbank’ın ilk yarı finansal sonuçları değerlendirmesi…

Yılın ilk yarısında tatmin edici finansal sonuçlar açıklamış olan Vakıfbank, ikinci yarıda artan faiz oranlarının fonlama maliyetlerinde yarattığı artıştan dolayı karında düşüş yaşayabilir. Banka’nın kredi yeniden yapılandırma rasyosu düşük, bu ise genel olarak takipteki kredilere ilişkin güçlü tahsilat oranından kaynaklanmaktadır. Takipteki krediler oranının 2. çeyrekte, çeyreksel olarak yatay kalarak %3,9 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Banka açısından pozitif noktalar güçlü takipteki kredi tahsilat geliri, güçlü kredi büyümesi ve ilk yarıda beklenti üzerinde gerçekleşen net ücret ve komisyon gelirleridir. Sermaye yeterlilik oranı ise, TL’de değer kaybının etkisiyle %15’e geriledi.

TÜFEX işlemleri için Banka halen %9,05 enflasyon tahminini kullanmaktadır. Enflasyondaki yukarı yönlü gerçekleşmeler nedeniyle ikinci yarıda Banka TÜFE tahminini revize ederek daha yüksek TÜFEX getirileri elde edebilir. Aktif kalitesini koruyan Banka, ilk yarıda solo 2 milyar 125 milyon TL kar elde etmiştir. 2. çeyrekte elde edilen dönemsel kar ise 1 milyar 74 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 1 milyar 44 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 1 milyar 50 milyon TL’nin üzerindedir.

Bankanın değerlemesini cazip bulmaktayız. Banka, rakiplerine göre daha düşük fiyat/defter değeri ile işlem görmektedir. 2,74 F/K oranı ve 0,39 PD/DD oranı ile çok ucuz kalmış olan Vakıfbank hisseleri uzun vade için potansiyele işaret edebilir. (GCM Forex)

 

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber – 19.07.2018

Vakıfbank – Yönetim Kurulu 13 Ağustos’ta toplanacak olan Yıllık Genel Kurul’a pay başına 0,05 TL nakit temettü dağıtımının 16 Ağustos’tan itibaren yapılmasını önermeyi karar aldı. Önerilen temettü miktarı %1,3 temettü verimini işaret etmektedir.

Vakıfbank 2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosu Hakkında Açıklama Yaptı – 18.07.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
16.08.2018
27.08.2018
17.08.2018
tablo
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
45.689.992,18
3,17
0,0425
4,25
B Grubu
16.589.745,26
3,17
0,0425
4,25
C Grubu
17.173.402,51
3,17
0,0425
4,25
D Grubu
26.796.860,05
3,17
0,0425
4,25
TOPLAM
106.250.000
3,17
0,0425
4,25

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber – 17.07.2018

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Nötr): Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız.” dedi.

 

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç18 – 22.05.2018

Beklentilerin üzerinde sonuçlar…Vakıfbank 1Ç18 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,051 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 16.7% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 972 milyon TL olan tahminimizin ve 933 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %14.2 azalmasına rağmen %18.6 oranında güçlü bir ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net ücret ve komisyon gelirleri, UFRS9′ a geçiş sebebiyle TL799mn tutarında karşılığın serbest bırakılarak diğer gelirler kalemi altında muhasebeleştirilmesi, beklentilerden yüksek seyreden beklenen zarar karşılıkları, güçlü kredi büyümesi ve aktif kalitesinde önemli bir bozulma olmaması çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Yönetim 2018 yılı için bütçe projeksiyonlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.
Net faiz marjı tüfe endeksli kağıtların muhasebeleştirilmesinde değişikliğe gidilmesinin de etkisiyle çeyreksel bazda 27 baz puan azalarak 3.54% olarak gerçekleşmiştir. 2Ç18 için banka yönetimi marjlarda hafif toparlanma olabileceğini belirtmiştir.
Aktif kalitesi tarafında takipteki krediler rasyosu 10 baz puan azalarak 3.9% seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 60 baz puan azalarak 3.2% olarak gerçekleşmiştir. Son olarak bankanın üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları 4Ç17’deki %86.4 seviyesinden %78.1 seviyesine gerilemiştir.

Hisse için 18% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımızı 7,06 TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre 25% artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 3.7x F/K (Benzerlerine göre 17% iskontolu) ve 0.51x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2018 tahmini sermaye getirisi 14.9%’dur.

VAKIF YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç18 – 22.05.2018

Vakıfbank (VAKBN): Banka 2018 yılının ilk çeyreği için bir önceki çeyreğe göre %16,7 artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,2 gerileyerek 1,05 mlr TL ile piyasa beklentisinin %13 üzerinde net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 933 mn TL) Banka’nın 1Ç’de net faiz gelirleri çeyreksel bazda %0,5 düşüş gösterirken, net ücret & komisyon gelirleri ise %19,4 artış gösterdi. Aynı dönemde bankanın karşılık giderleri çereyksel bazda %49,1 artış ile 1,29 mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Banka’nın 4Ç17’de %15,8 olan özkaynak karlılık oranı ise 1Ç’de %17,4 düzeyine ulaştı.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç18 – 22.05.2018

Vakıfbank 1Ç18 sonuçlarını 1,051 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 17 Mayıs’ta yayınlanan Vergi Dairesi Gelir Tablosunda yer alan net kar rakamına paralel olarak gerçekleşmiş olup çeyreksel bazda %17 artışı işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimizden %9 ve piyasa beklentisinden %13 daha yüksek gerçekleşmiştir. 1Ç18 sonuçlarında TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir elde edilmesin rağmen (1Ç18: 363 milyon TL, 4Ç17: 463 milyon TL) bankacılık gelirlerinde yüksek seviyenin devam ettiğini, kredi büyümesinin güçlü olduğunu ve aktif kalitesinde oldukça iyi bir seyrin bulunduğunu görüyoruz. 1Ç18 öz sermaye karlılığı %17,2 olarak kaydedilmiş olup, çeyreksel bazda 157 baz puan arttı. Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ve Sermaye Yeterliliği Rasyosu, sırasıyla, çeyreksel bazda 11 ve 15 baz puan gerileyerek %12,2 ve %15,4 olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç18 – 22.05.2018

Dengeli bir operasyonel performans – Kar rakamı daha önce açıklanan vergi dairesi rakamına paralel Vakıfbank geçen hafta içerisinde açıklamış olduğu vergi dairesi kar rakamı ile birebir aynı olarak dün akşam solo finansallarında 1,051 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 933 milyon T, bizim beklentimiz de 936 milyon TL idi. Bankanın kar rakamı bir önceki döneme göre %17 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %14 oranında daralmıştır.

Beklentimizin üzerinde gelen kar rakamının türev/döviz işlemlerinden kaynaklarından olduğunu görüyoruz. Bankanın ana operasyonel performansı ise beklentimiz dahilinde gerçekleşmiştir. Vergi dairesi karına paralel gelen kar rakamının hisse fiyatı üzerinde bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Operasyonel açıdan değerlendirildiğinde dönemin öne çıkan hususları yüksek kredi büyümesi (%6.8 bir önceki döneme göre), net takibe dönüşüm hızında yavaşlama (1Ç18: 67 baz puan, 2017: 111 baz puan), komisyon gelirlerinde yıllık %53’lük yüksek artış oranı ve hızlı kredi büyümesine rağmen sermaye yeterlilik rasyolarının çok az daralmış olması olumlu unsurlar olarak sıralanabilir. Kısmen negatif tarafta ise yıllık %24’lük faaliyet gideri artışı ve sorunlu krediler için ayrılan toplam karşılık oranının 8 puan kadar azalarak %103.4’e gerilemiş olması söylenebilir.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç18 – 22.05.2018

Vakıfbank’ın 1. çeyrek karı bizim 927 milyon TL tahminimizin, piyasanın 933 milyon TL beklentisinin üzerinde 1.051 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %17,4 olarak gerçekleşti. Karın güçlü gelmesinde temel sebep düşük gelen vergi giderleri ve yüksek gelen komisyon gelirleri ve ticari kar kalemi. Kredi-mevduat makası yatay kalırken, net faiz marjı TÜFEX gelirlerindeki düşüş sebebi ile 33 baz puan daraldı. Aktif kalitesinde bir miktar düzelme görülüyor. Net özel risk maliyeti 50 baz puan seviyesinde gerçekleşmiş. Zaten net kar rakamı daha önce açıklanan vergi gelir tablosunda bildirildiği için hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 6,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 18.05.2018

Vakıfbank 1Ç18 için vergi dairesine verdiği gelir tablosunda 1.051 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam hem bizim 927 milyon TL beklentimizin, hem de 933 milyon piyasa beklentisinin üzerinde. Karın güçlü gelmesinde temel sebep düşük gelen vergi giderleri ve yüksek gelen komisyon gelirleri ve ticari kar kalemi. Dipnotlar ve bilançoyu göremediğimiz için aktif kalitesi veya marjlar için yorum yapamıyoruz. Net karın güçlü gelmesi hisseyi olumlu etkileyebilir.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 18.05.2018

Vakıfbank, 1Ç18 dönemi vergi finansallarında net kârını 1.051 milyon TL olarak açıkladı ve bizim 915 milyon TL kâr beklentimiz ile 933 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde bir sonuç elde etti. Banka 1Ç18 finansal tablolarının açıklanma tarihini ise 21 Mayıs’a erteledi. Vergi finansallarında görülen net kârın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi (i) etkin vergi oranının tahminimizden düşük, (ii) net komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde ve (iii) Hazine işlem gelirlerinin tahminimizden fazla olmasından kaynaklanıyor. Buna karşılık faaliyet giderleri de beklentimizden bir miktar yukarıda gelerek net kârı aşağı yönlü baskıladı. Vakıfbank sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu etkisi olabilir.

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 18.05.2018

Vakıfbank’ın vergi dairesi karı beklentilerin üzerinde, hisse için hafif olumlu Vakıfbank dün açıklanması beklenen 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanma tarihini 21 Mayıs’a erteledi. Ancak banka dün akşam vergi dairesi karını açıkladı. Endikatif olan vergi dairesi kar rakamı 1,051 milyon TL ile 933 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 936 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen kar rakamının türev/döviz işlemlerinden kaynaklarından olduğunu görüyoruz. Bankanın ana operasyonel performansı ise beklentimiz dahilinde gerçekleşmiştir. Vergi dairesi karının Vakıfbank hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu bir etkisi olabilir.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 18.05.2018

Vakıfbank (VAKBN) vergi dairesine sunulan 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,051 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 16.7% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 972 milyon TL olan tahminimizin ve 993 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %14.2 azalma gösterdi. Ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü artış (+19.4%), 113 milyon TL ticari kar, diğer gelirlerdeki (+93%) ve beklenen kredi zararlarındaki büyük artış çeyreğin öne çıkan unsurları oldu (Hafif pozitif).

 

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 17.05.2018

Vakıfbank’ın kredi getirilerinde yükseliş beklemiyoruz ve bu sebepten kredi-mevduat makasında hafif bir düşüş öngörüyoruz. Bununlar birlikte net faiz marjında 29 baz puan gerileme bekliyoruz. Komisyon gelirlerindeki büyümenin %30 ile gücünü devam ettireceğini tahmin ediyoruz. Faaliyet giderlerinin 1Ç17’deki düşük bazın üstüne %20 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Net özel risk maliyetinin 62 baz puan düşüşle 30 baz puan olmasını bekliyoruz. Kredi büyümesinin %6 ile sektörün üzerinde olmasını öngörüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 17.05.2018

Vakıfbank’ın (VAKBN) 1Ç18 finansal sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Banka için 1Ç18 net kar beklentimiz 972 milyon TL, piyasa beklentisi ise 993 milyon TL’dir. Vakıfbank’ın güçlü komisyon gelirleri ve beklentilerden yüksek vergi karşılığının etkisiyle karını çeyreksel bazda 8% artırmasını bekliyoruz (Hafif pozitif).

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 17.05.2018

Vakıfbank 1Ç18 mali tabloları bugün açıklanacak. Kurum beklentimiz 967 milyon TL net kar -çeyreksel %7 artış , yıllık %21 düşüş. Piyasa beklentisi 933 milyon TL. Güçlü Kredi büyümesi (özellikle TL tarafında) ve yüksek komisyon geliri artışının pozitif faktörler arasında olmasını beklerken, TÜFE’ye endeksli bono gelirlerinin düşmesi çerçevesinde net faiz marjlarının olumsuz etkilenmesini bekliyoruz.

 

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber Yorum – 13.04.2018

Vakıfbank’tan yapılan açıklamada, Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’na (ÖSGV) iştiraklerinin hisselerinin satın alımı için teklif yapılacağı belirtildi. Açıklamada tekliflerin ESV’nin elindeki %8,57 oranında Vakıf Gayrimenkul ve %9,3 oranında Vakıf Pazarlama hissesi ile ÖSGV’ye ait %31,43 Vakıf Gayrimenkul, %8,35 Vakıf Pazarlama, %2,54 Vakıf Faktoring %0,25 Vakıf Yatırım hissesi için olacağı belirtildi.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber Yorum – 13.04.2018

Hisse Alımı

Vakıfbank Yönetim Kurulu Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın elindeki bankanın 4 bağlı ortaklığına ait hisseleri için teklifte bulunulması ve alınması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldı. Hisse alımlarının banka için kayda değer bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.