Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vakıfbank VAK...

Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları

Vakıfbank Çin ve Katar’da Temsilcilik Açacak – 06.02.2019

Vakıfbank tarafından KAP’a önemli bir açıklama yapıldı. Açıklama “Bankamızın yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ve Katar’da temsilcilik ofisi açılması için BDDK’dan onay alınmıştır.” denildi.

 

Vakıfbank Yurtdışında İTMK İhracını Tamamladı – 22.01.2019

İlgi: 09.11.2018 tarihli özel durum açıklaması Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 3 milyar Euro karşılığı tutarda yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yönelik veya tahsisli satış yöntemiyle ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihracı yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) nezdinde başvuruda bulunularak Program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirildiği ve bu talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.

Program kapsamında ihraç tarihi 22 Ocak 2019 ve nominal tutarı 396.300.000 Türk Lirası olan 8 yıl vadeli İTMK işlemi gerçekleştirilmiştir. Eşzamanlı olarak, hazine işlemleri altında gerçekleştirilen swap işlemlerinin de dahil edilmesiyle sağlanan toplam yurtdışı kaynak tutarı 550.000.000 Türk Lirası’na ulaşmıştır. İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.

İTMK: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet

 

Önemli Haber :Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik Yaptı

 

VakıfBank’tan 855 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi

Vakıf Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 22.11.2018

Vakıfbank (VAKBN): Banka 21 Kasım 2018 tarihinde, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 mn $ ve 528,5 mn € olmak üzere toplamda 855 mn $ tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Kredinin 130 mn $’lık 2 yıl vadeli kısmının maliyeti Libor+%3,50 olurken, 367 gün vadeli 122 mn $’lık kısmının maliyeti Libor+%2,75; yine 367 gün vadeli 528,5 mn € tutarındaki diliminin maliyeti Euribor+%2,65 seviyesinde gerçekleştirmiştir.

 

Oyak Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 16.11.2018

Vakıfbank Yönetim Kurulu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında devam etmekte olan Vakıf GYO’ya ait projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 22.900 m²’lik yerin 300 milyon TL’ye satın alınması hususunda Genel Müdürlük makamını yetkili kıldı. Nötr.

 

AK Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Vakıfbank 3Ç18 net kârını bir önceki çeyreğe göre %8 gerilemeyle 985 milyon TL olarak açıkladı. Böylece bankanın net kârı bizim 890 milyon TL net kâr beklentimizin ve analistlerin ortalama 850 milyon TL kâr öngörüsünün üzerinde gerçekleşti. Net kârın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi dönem içerisinde portföye alınan 10 milyar TL tutarındaki bono ve tahvilin faiz kazancından kaynaklandı. Böylece banka ilk dokuz aylık dönemde net kârını önceki yıla göre %10 artışla 3,1 milyar TL olarak açıkladı. Öz kaynak kârlılık oranı %16,4 oldu (2017’de %17,4).

Sonuçlara bakıldığında menkul kıymet faiz gelirlerinde sağlanan 1,1 milyar TL tutarındaki artış etkisinin kısmen TL fonlama maliyeti kaynaklı olarak kredi getiri makasındaki daralma nedeniyle azaldığını ve net komisyon gelirlerinin önceki çeyreğe göre %17 ve ilk dokuz ay itibarıyla da yıllık %62,2 arttığı dikkat çekiyor. Vakıfbank ayrıca kurdaki oynaklığın arttığı bir dönemde 278 milyon TL Hazine geliri elde etti (önceki çeyrekte 188 milyon TL). Maliyetler tarafında ise tahsili geciken alacaklar için ayrılan karşılıkların 260 milyon TL’den 884 milyon TL’ye çıktığı ayrıca I ve II kategori krediler için ayrılan karşılıklarında 245 milyon TL’den 1,250 milyon TL’ye çıktığı görülüyor. Özellikle ikinci kategoride daha muhafazakar bir yaklaşımla ayrılan 700 milyon TL’lik ek karşılık takip eden dönemlerde karşılık maliyet baskısının dengelenmesinde etkili olabilir.

Bankanın son çeyrekte TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki enflasyon düzeltmesi ve provizyon yükünün kısmen öne çekilmesiyle güçlü kârlılığına devam edeceğini tahmin ediyoruz. Banka yönetimi takibe dönüşen alacaklarda hızlı artışın devam edeceğini ancak provizyon baskısında sert bir artış olmayacağını düşünüyor. 3Ç18 sonuçlarının ardından Vakıfbank’ta kâr beklentilerimizi 2018 için %3,7 artışla 4,15 milyar TL’ye ve 2019 için %1,5 artışla 4,65 milyar TL’ye yükselttik. Bu kârlar yaklaşık %16,0 – %16,5 aralığında bir özkaynak kârlılık oranına işaret ediyor. Sektör için özkaynak kârlılık oranı beklentimiz ise %14,0 – %14,5 aralığında bulunuyor. Vakıfbank’ta 12 aylık fiyat hedefi 4,60 TL düzeyinde ve hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz.

Oyak Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Vakıfbank’ın 3. çeyrek karı bizim 830 milyon TL tahminimizin ve piyasanın 850 milyon TL beklentisinin üzerinde 985 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %14,9 olarak gerçekleşti. Her ne kadar karşılık giderleri yüksek gelse de, gelir kalemlerinin (net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri) tahminlerimizin üzerinde gerçekleşmesi net karın güçlü gelmesini sağladı. Banka TÜFE beklentisini %20’ye yükseltti ve bu sayede TÜFEX gelirleri 978 milyon TL arttı. Bu da net faiz marjında 61 baz puanlık bir yükseliş kaydedildi. Gelirlerdeki bu artış dikkate alan yönetim ihtiyatlılık prensibi çerçevesinde 700 milyon TL ilave genel karşılık ayırmış. Bu da karşılık giderlerinin beklentimizi aşmasına neden oldu. Takipteki alacak oranı ise %3,9’da sabit kalmış. Genel olarak sonuçların güçlü olduğunu düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Vakıfbank – 3Ç18 mali tablolarını 985 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda %8 azalmayı ve yıllık bazda %41 artışı ifade etmekte olup, bizim beklentimiz olan 875 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 850 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Vakıfbank’ın 3Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık gelirleri olduğunu görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %29 artış kaydetti. Bunun altında yatan ana sebep, Vakıfbank’ın TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir elde etti. (3Ç18: 1,376 milyon TL, 2Ç18: 398 milyon TL). TL Kredi-mevduat makası artan TL mevduat maliyetleri sonucu 118 baz puan daralırken, YP kredi-mevduat makası ise 28 baz puan iyileşti. Komisyon gelirleri ise, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %17 ve %69 büyüme kaydetti. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda yatay seyretti ve %3,9 olarak kaydedildi. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %74 arttı ve toplam kredilerin %6,3’ünü oluşturdu. (2Ç18: %4,1). Net kredi maliyetleri 136 baz puan olarak kaydedildi ve bu değer 2Ç18’de 82 baz puan idi. Böylelikle 9A18 net kredi maliyetleri 90 baz puan oldu.

3Ç18’de Vakıfbank Grup 1 ve Grup 2 kredileri için ilave 700 milyon TL provizyon ayırdı. Çekirdek sermaye ve Sermaye Yeterliliği Rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, %13,7 ve %17,2 olarak kaydedildi. BDDK’nın düzenlemeleri hariç bırakıldığında, Çekirdek sermaye ve Sermaye Yeterliliği Rasyoları, sırasıyla, %11.98 ve %15.26 olarak kaydedildi.

Şeker Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Vakıfbank (VAKBN) 3Ç18 solo finansal sonuçlarında beklentilerin bir hayli üzerinde 985 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %8.3 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 809 milyon TL olan tahminimizin ve 850 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 ve %16 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre %10.2 artarak %16 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. 700 milyon tutarında ayrılan ek karşılık, güçlü komisyon gelirleri, güçlü sermaye yapısı, kredi mevduat makasında bankanın TL mevduatlarının yüksek ağırlığı nedeniyle görülen önemli ölçüde zayıflama (-122 baz puan), Tüfe endeksli kağıt getirileri hariç tutulduğunda 55 baz puan marj daralması, net takipteki kredi oluşumundaki hızlanma (+%88.8), kredi karşılıklarındaki önemli ölçüdeki artış (+%329.8), TL bireysel kredilerdeki güçlü büyüme çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

VakıfBank’tan 10 Yıl Vadeli 300 Milyon Dolarlık Seküritizasyon İhracı

 Deniz Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 01.10.2018

Vakıfbank borsaya kote olmayan bağlı ortaklıklarının alımını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamada ‘’Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın (ESV) ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın (ÖSGV) Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’deki payları Bankamızca satın alınmıştır’’.

 

Oyak Yatırım – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 28.09.2018

Vakıfbank 4,99 milyar TL tutarında, ilave ana sermaye statüsünde, vadesiz ve sabit kupon ödemeli sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Tahvilin ana sermaye yeterlilik ve sermaye yeterlilik oranlarına 200 baz puan kadar katkı yapması bekleniyor. Haberi VAKBN için pozitif olarak değerlendiriyoruz.