Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vakıfbank VAK...

Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç17 – 14.02.2018

VAKBN Hedef Fiyat: 6,92 TL   Endekse Paralel Getiri

Vakıfbank’ın 4. çeyrek karı bizim 862 milyon TL tahminimizin, piyasanın 861 milyon TL beklentisinin üzerinde 901 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %15,9 olarak gerçekleşti. Net karın beklentimizi aşmasında temel sebep bizim tahminimizde yer alan 100 milyon TL ilave serbest karşılığın gerçekleşmemesi. Banka 500 milyon TL serbest karşılık ayırsa da, bunu herhangi bir net kar etkisi olmadan genel karşılıklardan transfer şeklinde yapmış. Operasyonel olarak net faiz gelirlerinin beklentimizin altında, faaliyet giderlerinin %25 büyüme ile beklentimizin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.

Banka ayrıca 2018 bütçe rakamlarını da paylaştı. Net kar büyüme beklentisi çift basamaklı olarak açıklandı. Biz ise %5 net kar büyümesi öngörüyoruz. Banka gelir tarafında bizden daha iddialı duruyor. Bizim 10 baz puan daralma beklediğimiz net faiz marjının yatay kalması planlanırken, komisyon gelirlerde %25’lik güçlü bir büyüme öngörülmüş. Her ne kadar bu rakamlar bizim beklentilerimizin üzerinde olsa da, bankanın bugüne kadar olan performansı düşünüldüğünde bu rakamlara ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 6,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç17 – 14.02.2018

VAKBN Hedef Fiyat: 8,10 TL   Endeksin Üzerinde Getiri

Vakıfbank’ın 4Ç17 net kârı bir önceki çeyreğe göre %15 artarak 901 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka böylece bizim 843 milyon TL kâr tahminimizin ve 861 milyon TL düzeyindeki piyasa beklentisinin üzerinde bir sonuç açıkladı. Dönem sonuçlarının ardından Vakıfbank’ın toplam 2017 net kârı önceki yıla göre rekor %38 artışla 3.723 milyon TL’ye ulaşırken öz kaynak kârlılık oranı da %15,0’ten %17,4’e çıktı. 4Ç17 net kârının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi kredi mevduat getiri makasının öngörümüzün üzerinde kalmasından kaynaklandığı anlaşılıyor.

Vakıfbank’ın son çeyrek kârına en büyük katkı ise enflasyon düzeltmesine bağlı olarak önceki çeyreğe göre 350 milyon TL artış gösteren TÜFE’ye endeksli tahvil getirisinden kaynaklanıyor. Vakıfbank 1Ç18’den başlayarak enflasyonun neden olduğu dalgalanmaların önüne geçmek için çeyrek dönem gelirlerini yılsonu enflasyon beklentisine göre hesaplayacağını açıkladı. Vakıfbank ayrıca 4Ç17’de UFRS-9’a geçiş süreci öncesi atıl kalacağı düşünülen 500 milyon TL tutarındaki genel karşılığı serbest karşılığa aktardı. Ayrıca 2018 yılında da bir miktar daha genel karşılığın da serbest kalabileceği vurgulandı.

Son çeyrekteki artışın ardından (hazine işlem kârları dahil edildiğinde) Halkbank’ın 2017 yılı net faiz marjında önceki yıla göre 9 baz puanlık bir gerileme gözlüyoruz. Banka, 4Ç17’de elde edilen net faiz marjının 2018’in ilk altı ayında düşmesini ancak ikinci altı aydaki toparlanma ile yatay seviyede kalacağını öngörüyor. Ayrıca 2018 yılına ilişkin olarak (i) kredilerde %16-17, mevduatta %15 büyüme (ii) komisyon gelirlerinde %25 artış (iii) faaliyet giderlerinde %17-18 aralığında bir sıçrama ve (iv) takipteki alacak oranının 10 baz puan kadar artışı öngörülüyor. Banka bu beklentiler kapsamında 2018 yılı net kârının %10’un üzerinde artacağını ve öz kaynak kârlılık oranın hafif bir gerileme göstereceğini tahmin ediyor.

4Ç17 sonuçlarında özellikle ortalama kredi getirisinin artan seviyesi, komisyon geliri artışındaki ivmenin korunması ve tahsilatların kuvvetli kalmaya devam etmesi dikkatimizi çekti. 2018 yılında marj beklentileri yanında özellikle karşılık giderleri ve tahsilat performansının kârlılık üzerinde önemli etkisi olacağını düşünüyoruz. 4Ç17 sonuçları ardından kâr beklentilerimizi 2018 için %2,5 artışla 4,1 milyar TL’ye ve 2019 için %2,2 artışla 4,65 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Bu durumda bankanın öz kaynak kârlılığının %16,0 – %16,5 aralığında dengeleneceğini tahmin ediyoruz. Vakıfbank için hisse başına 8,10 TL olan 12 aylık fiyat hedefinde değişiklik yapmadık. Hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüz bulunuyor.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç17 – 14.02.2018

VAKBN Hedef Fiyat: 7,58 TL   “TUT”

Vakıfbank (VAKBN), 4Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin üzerinde 901milyon TL konsolide olmayan net kar açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel bazda 28.6% artışa işaret etmektedir. Net kar rakamı bizim 888 milyon TL olan tahminimize paralel ancak 861 milyon TL olan piyasa beklentisinin 5% üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın 12 aylık karı ise geçen yıla göre 37.7% artarak 3,723mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 16.4% oranında ortalama sermaye getirisine işaret etmektedir.

4Ç17 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Kredi-mevduat makasındaki güçlü artış, kurumsal ticari kredilerdeki ve yabancı para mevduatlardaki güçlü büyüme, yeni takipteki kredi oluşumundaki 65% artış çeyreğin öne çıkan unsurlarıdır. Bankanın çekirdek gelirleri, çeyreksel olarak artış gösteren kredi getirisi/mevduat maliyeti makası, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinde artış ve artan komisyon gelirlerinin yardımıyla 25% yükselmiştir. Net faiz marjı çeyreksel bazda 65 baz puan artarak 3.8% olarak gerçekleşmiştir.

Takipteki krediler rasyosu ise güçlü kredi büyümesinin yardımı ile 4.0% seviyesinde sabit kalmıştır. Banka genel kredi karşılıklarından 500 milyon TL’lik bir tutarı muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklarda muhasebeleştirmiştir. 2018 yılı beklentileri; Kredi ve mevduatlarda TL ağırlıklı 15-16% büyüme, sabit net faiz marjı (TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileri dahil), ücret ve komisyon gelirlerinde 25% artış, 95-100bps toplam kredi riski maliyeti (net) ve operasyonel giderlerde 14-15% artış modelleniyor. Karlılıkta ise yaklaşık 10% artış modelleniyor.

Hisse için 17% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımızı 7,58 TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre 10% artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 4.5x F/K (Benzerlerine göre 10% iskontolu) ve 0.64x F/ DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2018 tahmini sermaye getirisi 15.3%’tür.

 

Erbil Şubesinin Sermaye Artırımı ve Yurt Dışında Şube Açılması Hakkında Genel Müdürlüğün Yetkilendirmesi – 25.12.2017

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi’nin sermayesinin 31.12.2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası’nca Erbil Şubesi’nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon ABD Doları arttırılmak suretiyle 50 milyon ABD Doları’na tamamlanmasına ve ayrıca Irak’ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklama – 25.12.2017

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6-12’nci maddeleri, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda aşağıda belirtilen değişiklikleri içermektedir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi Bankamız ortaklık yapısı hakkında değişiklikleri, 7-12’inci maddeleri ise 6219 sayılı kanunun diğer hükümlerini düzenlemektedir.

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 2’inci fıkrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamız ortaklık yapısında temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51’lik payına ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir.

“Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) Grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilir ve bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ihraç edilir. İhraç edilen kira sertifikalarından ilki iki ay vadeli, geri kalan dört kira sertifikası ise ilk kira sertifikasının itfa tarihini izleyen sırasıyla bir yıl, iki yıl, üç yıl ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilir.”

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 3’ünci fıkrasında VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık ve Yardım Sandığı Vakfı’nın Bankamız ortaklık yapısında temsil ettiği %16,10’luk C grubu paya ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir;

“Bankanın (C) Grubu hissedarlarından VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (Sandık), ikinci fıkrada belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi gün içinde Bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında Sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle Sandığa ödenir.”

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında Bankamız ortaklık yapısında (B) grubu diğer mülhak vakıflara ait %0,11’lik pay ile (C) grubu diğer gerçek ve tüzel kişilere ait %0,06’lık paya ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir;

“Bankanın (B) Grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının ikinci fıkrada belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi gün içinde Bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere Banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip Bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığı’nca nakit olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.”

Bankamız ortaklık yapısında (B) grubunda yer alan diğer mülhak vakıflar ile (C) grubunda yer alan diğer gerçek ve tüzel kişilerin içerisinden paylarını Hazine Müsteşarlığı’na devretmek isteyen ortaklarımızın KHK’nın yukarıda yer alan fıkrasında belirtildiği üzere, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden Bankamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

Kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen (A), (B), ve (C) Grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirilmiş olup payları borsada işlem gören (D) Grubu ortaklara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple borsada işlem gören (D) Grubu %25,22’lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Kararnamenin 6’ncı maddesi 5’inci fıkrasında belirtildiği üzere Hazine’ye devredilen hisseler Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilir.

Kararnamenin 6’ncı maddesi 6’ncı fıkrası uyarınca devir ile ilgili işlemler hakkında 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 5411 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ayrıca aynı maddenin 8’inci fıkrası gereğince devir ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 9’uncu fıkrasında ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Kararnamenin 7’nci maddesi 6219 sayılı kanunun yönetim kurulunun oluşumu ile ilgili olan 15’inci maddesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikleri içermektedir.

“Yönetim Kurulu:

MADDE 15- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, 5411 sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tespit edilir.”

Kararnamenin 8, 9 ve 10’uncu maddeleri şu anki güncel mevzuat ile uyumun sağlanması adına yapılan teknik değişiklikleri içermektedir.

11’nci maddede ise 6219 sayılı Kanun’a aşağıda yer alan geçici madde 5 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava veya takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 2’nci, 23 üncü ve 29 uncu maddeleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz.”

Kararnamenin 12’nci maddesinde yapılan bu değişiklikler kapsamında 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendi, 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, 14’üncü maddesi, 16’ncımaddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi, 20’nci maddesi ve ek 2’nci maddesi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen hisselerin sahipliği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı sonrasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na geçecektir.

Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliği ile Bankamızın Kamu Bankası statüsü, stratejisi ve iş modeli ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bankamız kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yanındaki güç olarak, milli ekonomiye olan desteğini arttırarak sürdürecektir. Köklü Vakıf kültüründen gelen değerlerini geçmişten geleceğe taşıyan Bankamız, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” olma vizyonuyla, müşterilerine hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmaya devam edecektir. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüterek, ülkemizin büyük hedefleri yolundaki politikalara sonuna kadar bağlı kalacaktır. Güçlü sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan VakıfBank, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracaktır. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber Analiz – 25.12.2017

Vakıfbank – Hükümet hafta sonu açıklanan bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile Vakıfbank’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kontrolünde olan ve A ile B grubu hisselerden oluşan %58,5 oranındaki Vakıfbank hissesinin Hazine’ye devri sürecini başlattı. Bu kapsamda ayrıca Vakıfbank Mensupları Emeklilik ve Sağlık Sandığı Vakfı (Sandık) ve diğer özel ve tüzel kişilerce kontrol edilen ve B ile C grubu hisselerden oluşan %16,3 hisselerin devri için de ilgili kişi ve kurumlara Hazine’ye satış hakkı tanındı.

 • Basına yansıyan bilgiye göre, satışa konu olacak hisseler için devir fiyatı (VGM ve Sandık için ayrı ayrı olmak üzere)
 • Bakanlar Kurulu tarafından yapılan üç ayrı fiyat değerleme raporu dikkate alınarak tespit edilecek.
 • VGM’ye yapılacak ödemeler 2 ay, 1, yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 4 yıl vadelerde ihraç edilecek kira sertifikaları ile gerçekleşecek
 • Satış olması halinde Sandık için yapılacak ödemeler hazine bonosu ihracı ile gerçekleşecek.
 • Halka açık D grubu hisseleri ellerinde tutan ortaklar için bir çağrı zorunluluğu olmayacak.

Yorum: Vakıfbank hisselerinin mevcut fiyat seviyesi üzerinden F/DD oranı 0,7 seviyelerinde bulunurken, benzer bankalar ortalaması da yaklaşık 0,8 seviyesinde bulunuyor. Bakanlar Kurulu tarafından yapılacak fiyat tespitinde defter değerinin çok altında bir fiyat çıkmaması ve dolayısıyla devir fiyatının mevcut piyasa fiyatının üzerinde kalması ihtimalini daha kuvvetli görüyoruz. Dolayısıyla satışın, hisse üzerinde bir fiyat baskısı olacağını düşünmüyoruz. Aksine devir yatırımcı nezdinde hafif olumlu bir algı oluşturabilir. Ancak Vakıfbank hisselerinin devri konusu 2012’den beri gündemde olduğu için olasılıkların büyük ölçüde fiyatlanmış olabileceği kanısındayız.

 

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber Analiz – 25.12.2017

Vakıfbank – Pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanan 696 nolu Kanun Hükümündeki Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetli Emekli ve Yardım Sandığı’nın sahip oldukları hisselerin Hazine’ye transferi konusunda detaylar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu A ve B grubu hisselerin tamamı Vakıfbank tarafınan üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışması sonucunda oluşacak ortalama değer üzerinden Bakanlar Kurulu’nun onayı transfer edilecek olunup, söz konusu meblağı Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne beş farklı vadede çıkaracağı kira sertifikası ile ödeyecektir. Diğer yandan C grubu hisselerin sahibi olan Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetli Emekli ve Yardım Sandığı da sahip oldukları hisseleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün satış değerlemesi ve fiyatı üzerinden satacak olup, Hazine bu işlem karşılığında Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetli Emekli ve Yardım Sandığı’na özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç ederek ödemeyi yapacaktır.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Haber Analiz – 25.12.2017

Resmi Gazete’de yayımlanana OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM), Vakıfbank’ta (VAKBN) idare ve temsil ettiği % 58 oranındaki hissesinin 3 ayrı şirketin değerleme analizini takiben Hazine’ye devredilmesine karar verildi. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilecektir. VGM, Vakıfbank’ta % 43 A tipi ve % 15.4 B tipi hisseye sahiptir.

 

Vakıfbank Basında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 01.12.2017

Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD’de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.

VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir.

 

GARANTİ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Yorum – 29.11.2017

Vakıfbank’ta Hisse Devri

Vakıfbank (VAKBN, EÜ, Fiyat:5.47TL, Piyasa Değeri TL13,675mn): Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, bankanın %58.5 hissesinin sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine’ni hisse devri konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve çalışmaların ileri bir aşamaya geldiğini belirtti. Her iki kurumun da kamu kurumu olmasından dolayı transferin bankaya önemli bir etkisinin olmadığı belirtildi.

Banka’nın 2018 yılında 926 olan şube sayısının 950’ye 16,123 olna çalışan sayısının da 16,500’e çıkarılmasının planlandığı belirtilirken, kredilerde ve toplam varlıklarda 2018 büyüme beklentisinin %15 seviyesinde olduğu açıklandı. Hisse devri ve 2018 büyüme planlarını nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Vakıfbank’ın karı beklentilerin hafif altında ancak finansal sağlamlığın artışı olumlu Vakıfbank konsolide olmayan 3Ç17 finansallarında 701 mln TL net kar açıkladı. Bir önceki döneme göre %22, geçen yılın aynı dönemine göre %14 kadar daralan kar rakamının ardından bankanın 3Ç17 özsermaye karlılığı %12.8 seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank takipteki kredi portföyü için ayırdığı karşılık oranının 360 baz puan kadar yukarı çekmemiş olsaydı açıklanan kar rakamı 800 mln TL düzeyinde olabilirdi, ki bu da gerek 736 mln TL’lik piyasa beklentisi gerekse de bizim 747 mln TL’lik beklentimizin üzerinde olurdu.

Bu dönemin öne çıkan olumlu hususları:

 • Takipteki kredi karşılık oranının 360 baz puan kadar artarak %86.6’ya yükselmesi ve bunun soncunda da toplam karşılık oranının da 310 baz puan kadar artarak %119 seviyesine ulaşmış olması bankanın defansif özelliklerine olumlu katkı sağlamıştır.
 • Faiz dışı gelir/gider dengesindeki iyileşme devam etmiştir. Komisyon gelirleri dokuz aylık dönemde yıllık bazda %36 oranında artarken faaliyet giderleri aynı dönemde sadece %12 oranında artış göstermiştir.
 • Aktif kalitesindeki iyileşme trendi korunmuştur. Net takibe dönüşüm hızı 3Ç17’de 70 baz puan ile oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiş ve bankanın takipteki kredi oranı 7 baz puan azalarak %3.97’ye gerilemiştir. Her ne kadar rakam sektör ortalamasının üzerinde olsa da Vakıfbank’ın sorunlu kredi satmadığını hatırlatmak isteriz.
 • Vakıfbank’ın TL kredileri bu dönemde özellikle bireysel tarafta olmak üzere %4.7 kadar bir artış göstermiştir. Bu da bankanın sadece KGF’ye değil diğer alanları da kullanarak faaliyet alanını çeşitlendirmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu dönemde negatif olarak sıralayabileceğimiz hususlar:

 • Yakın izlemedeki kredilerin önceki döneme göre %18 oranında artması. Banka yönetimi bunun mevsimsel olduğunu ve 3Ç17 sonunda 7.7 milyar TL’ye yaklaşan yakın izleme portföyünün Ekim sonu itibari ile 7 milyar TL’nin altına gerilediğini belirtti. Her ne kadar artış oranı Ekim itibari ile tek haneli bir seviyeye düşmüş olsa da önümüzdeki dönemlerde kısmi bir takipteki kredi portföyü artışı olabileceğine işaret etmektedir.
 • Net faiz marjı önceki döneme göre 74 baz puan daralmıştır. Bu daralmanın 56 baz puanlık kısmı TÜFE’ye endeksli bonoların düşük faiz gelirinden kaynaklanırken 14 baz puanlı kısmı ise TL kredi/mevduat faiz makasından kaynaklanmaktadır. 4Ç17’de bu resmin tam tersinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

Mevduatın krediye dönüşümü TL tarafta 430 baz puan artarak %115.6 seviyesine yükselmiştir. Bu oran halen sektördeki en düşük oranlardan biri olmakla birlikte bankanın önümüzdeki döenmlerde hızlı kredi büyümesini kısmen yavaşlatabileceği anlamına gelebilir. Vakıfbank’ın dokuz aylık dönemdeki 2.8 milyar TL’lik kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %47 oranında bir artışa denk gelmektedir. Bankanın iyi bir son çeyek geçirmesini ve 2017 tüm yıl karının 3.6 milyar TL’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Açıklanan 3Ç17 finansalları bankanın finansal yapısında genel anlamda bir güçlenmeye işaret etmektedir. Kar rakamı beklentilerin hafif altında kalsa da genel olarak sonuçların hisse üzerinde kısmen pozitif bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Hedef Fiyat: 7,70 TL  Getiri Pot: %23

Vakıfbank 3Ç17 net kârında önceki çeyreğe göre %22 azalmayla 701 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre sonuç piyasadaki 736 milyon TL’nin çok hafif altında ve bizim 720 milyon TL net kâr beklentimize yakın gerçekleşti. Buna göre bankanın ilk dokuz aylık net kârı da yıllık %47 artarak 2,8 milyar TL’yi bulmuş oldu. Böylece Vakıfbank öz sermaye kârlılık oranını %18’e çıkarırken (2016’da %15), benzer bankalar ortalaması olan %16’nın da üzerinde bir sonuç elde etmiş oldu.

Vakıfbank’ın net kârındaki dönemsel gerileme TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisinin enflasyona bağlı olarak 300 milyon TL azalmasından kaynaklandı. Ancak banka son çeyrekte yine enflasyona bağlı olarak bu kalemde 350 milyon TL kadar artış olacağı öngörüsünü paylaştı. Bankanın ilk dokuz ay itibarıyla net faiz marjını %3,8 ile 2016’nın üzerinde tutmasını olumlu olarak görüyoruz.

Ayrıca son çeyrek TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi ile 2017’nin tümü için hedeflenen 10-15 baz puan net faiz marjı artışı hedefinin kolayca gerçekleştirileceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan komisyon gelirlerinde sağlanan %36 artış ve artan takipteki alacak tahsilatlarının katkısı Vakıfbank’ın ilk dokuz aydaki sonuçlarına çok olumlu yansımış görünüyor.

3Ç17 sonuçları ardından Vakıfbank’ın net kâr tahminlerini 2017 için 3,55 milyar TL ve 2018 için 4,0 milyar TL olarak sabit bıraktık. Banka için 12 aylık fiyat hedefi 7,70 TL düzeyinde ve %23 yukarı potansiyele işaret ediyor. Vakıfbank hissesi için ‘Nötr’ görüşümüz bulunuyor.

GARANTİ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Hedef Fiyat: 8.20TL

Operasyonel performans beklentilerle uyumlu Vakıfbank 3Ç17’de 701mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar bizim beklentimiz olan 757mn TL ve konsensüs beklenti olan 736mn TL’nin hafif altındadır. Vakıfbank’ın karı çeyreklik bazda %22 daralırken, yıllık bazda ise %14 daraldı. Özkaynak karlılığı ise 9M17’de %18 oldu (2016: %15.0). 3Ç17’de beklentilerden daha düşük gelen ticari işlemler karı ve karşılık iptalleri beklentimizden bir miktar düşük net kara neden oldu.

3Ç17’da öne çıkan noktalar:

Bilanço: Krediler çeyreklik bazda %4.1 büyürken mevduat ise aynı dönemde %3.1 büyüdü, kredi mevduat oranı 1.0 puan arttı ve %120 oldu. Marj: Vakıfbank’ın net faiz marjı çeyreklik bazda düşük TÜFEX etkisi ve 76 baz puan daralan TL kredi makası ile 86 baz puan daraldı ve %3.5 oldu. Banka 4Ç17’de 450mn TL TÜFEX geliri yazacağını ve bunun çeyreklik net faiz marjına 60 baz puan pozitif katkısı olacağını açıkladı. 9M17’de faaliyet giderleri %12 artarken, komisyon gelirleri de aynı dönemde %36 arttı. Emeklilik ödemeleri faaliyet giderlerini artırıcı etki yaparken, güçlü ödeme sistemleri gelirleri ve tüketici kredisi büyümesi komisyon gelirlerini destekliyor. Aktif kalitesi. Bankanın NPL oranı NPL girişlerinin çeyreklik olarak %19 azalması ile 7 baz puan azaldı ve %4.0 oldu. Çeyreklik bazda yakın izlemedeki krediler ise %18 arttı, banka yönetimi bunun geçici olduğunu belirtti. Kredi risk maliyeti aynı dönemde 20baz puan daraldı ve 129baz puan oldu.

Piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Banka yönetimi 4Ç’de daha iyi kredi makası ve marj beklentisini paylaştı. 2017 ve 2018 kar beklentimizi %6 ve %8 yukarı taşıdık. Vakıfbank için “Endeks Üzeri” tavsiyemizi korurken hedef fiyatımız TL8.20’i muhafaza ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Hedef Fiyat: 6,92

Vakıfbank’ın 3. çeyrek karı bizim 728 milyon TL tahminimizin, piyasanın 736 milyon TL beklentisinin biraz altında 701 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %12,8 olarak gerçekleşti. Karşılık giderleri artan karşılık oranını sebebi ile beklentimizi aşarken, net faiz marjı daralan kredi-mevduat spreadi ve düşen TÜFE’ye endeksli kağıtların getirisi ile 73 baz puan geriledi. Ücret-komisyon gelirleri %44 artarak güçlü büyümesini devam ettirdi.

Geçen çeyrekte 101 baz puan olan takipteki alacak oluşum hızı 69 baz puana gerilemesine karşın, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı 3 puan artarak %87’e çıkması sebebi ile net özel risk maliyeti 40 baz puan yükseldi. Faaliyet giderleri ise personel giderlerindeki hızlı büyümenin etkisi ile yıllık %16 artış gösterdi. Krediler sektör ortalamasına yakın %4,1 büyüdü. Sermaye yeterlilik oranı, 3. çeyrekte ihraç edilen TL sermaye benzeri tahvilin katkısı ile 45 baz puan arttı. Hisse için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 6,92 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

3Ç17 mali tablolarını 701 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 720 milyon TL ile uyumlu olup, piyasa beklentisi olan 736 milyon TL’nin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %22 ve %14 daralmayı işaret etmektedir. 3Ç17 sonuçlarında net faiz marjındaki ciddi daralma ve takibe dönüşen krediler için ayrılan karşılık miktarının artması sonuçlarla ilgili olarak en önemli noktalardır. Net faiz marjındaki gerilemenin altında yatan en önemli sebep TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirdeki ciddi azalma olup (3Ç17: 112 milyon TL – 2Ç17: 412 milyon TL), yönetim 4Ç17’de söz konusu gelirlerde ciddi artış öngörmektedir.

Bunun yanı sıra, 3Ç17’de kredi-mevduat makasında, yükselen mevduat maliyetleri nedeniyle daralma söz konusudur. Vakıfbank’ın kredileri, çeyreksel bazda, %4 artış kaydetmiş olup, TL krediler %5 artmış, YP bazlı krediler ise – ABD doları bazında, %0,5 büyümüştür. Aktif kalitesi güçlü kalmış olup, takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı %4 olarak gerçekleşmiş olup, 1H17’ye göre 7 baz puan iyileşmiştir. Spesifik risk maliyetleri 5 baz puan artmış olup ve 124 baz puan olarak gerçekleşti, brüt risk maliyetleri ise 20 baz puan azalarak 129 baz puan olarak gerçekleşti. Özsermaye karlılığı 3Ç17’de %12,8 olarak gerçekleşirken 2Ç17’de %17 olarak kaydedilmişti. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu %16,2 olarak gerçekleşti.

 

DENİZ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 10.08.2017

Vakıfbank’ın marjlarındaki daralma aktif kalitesi ile kompanse edildi. Vakıfbank 2Ç17 konsolide olmayan bilançosunda 840 mln TL’lik beklentimizin üzerinde 897 mln TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi: 843 mln TL). Kar rakamının beklentimizin üzerinde olmasını kısmen takipteki kredi tahsilatın beklentimizin üzerinde olmasına ve bankanın takipteki kredi karşılık oranının 1 puan kadar aşağı çekmesine bağlayabiliriz. Eğer banka takipteki kredi karşılık oranının değiştirmeden %84.3 seviyesinde korumuş olsaydı net kar yaklaşık olarak 70 mln kadar daha düşük olabilirdi. Vakıfbank’ın 2Ç17 net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %53 artarken bir önceki döneme göre ise %27 oranında daralmıştır. Özsermaye karlılığı ise %17 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin pozitif unsurları olarak %14.1’lik çeyreksel bazda kredi büyümesini, mevduatın krediye dönüşüm oranının yüksek kredi büyümesine rağmen yatay kalmış olmasını, komisyon gelirlerindeki %36’lık yıllık artışı, yakın izlemedeki kredilerin azalmış olmasını ve sermaye yeterlilik oranlarındaki artışı sıralamak mümkün.

Olumsuz olarak söylenebilecek tek konu ise marjların bir önceki döneme göre 93 baz puan kadar daralmış olmasıdır. Gerek kredi/mevduat faiz makasındaki daralma gerekse de TÜFE’ye endeksli bonoların azalan faiz geliri marj daralmasına neden olmuştur. Banka yönetimi net faiz marjı, komisyon gelirlerindeki artış ve kredi büyümesinisene başındaki yönlendirmesinin üzerine çıkardı.

Bankanın yukarı revize edilen beklentilerini makul bulmakla birlikte 2Ç17 kar dönem öncesinde biz tahminlerimizi bu yönde revize etmiş hedef fiyatımızı 7.49 TL seviyesine yükseltmiştik. Bu nedenle sınırlı bir yükselme potansiyeli taşıyan Vakıfbank için TUT olan önerimizi koruyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen kar rakamı kısa vadeli kısmi bir iyimserliğe neden olabilir ancak bunun çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç17- 10.08.2017

Vakıfbank’ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %26,8 oranında gerileyerek 896,7mn TL olmuş; ancak hem bizim beklentimiz olan 816mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 835mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizden yüksek, karşılık giderlerinin ise beklentimizin altında gelmesi etkili olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,2 oranında artarak 2,1 milyar TL’ye yükselmiştir.

Çeyreksel bazda karın gerilemesinde TÜFE endeksli tahvillerin getirilerindeki azalma ve mevduat maliyetlerindeki artış ana etkenler olmuştur. Banka’nın net faiz gelirleri, bir önceki çeyreğe göre TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin 127mn TL düşmesi ve mevduatlardaki hızlı artış ile birlikte maliyetlerdeki yükselişe bağlı olarak mevduata verilen faizlerin %27,8 oranında artmasının önemli etkisiyle, çeyreksel bazda %10,7 oranında gerileyerek karı baskılamıştır. Diğer faaliyet gelirlerindeki düşüş ve operasyonel giderlerdeki yükseliş karı baskılayan diğer unsurlar olmuşlardır. Diğer yandan, hızlı kredi büyümesine de bağlı olarak net ücret ve komisyon gelirleri %7,2 oranında artarak karı desteklerken, toplam karşılıklar %15,7 oranında gerileyerek kara olumlu katkı sağlamıştır. Kredilerdeki hızlı büyümeye bağlı olarak genel karşılık giderleri çeyreksel bazda 26mn TL’den 122mn TL’ye yükselirken, özel karşılıklar ise 674mn TL’den 479mn TL’ye gerilemiştir.

Vakıfbank’ın TL cinsi kredilerindeki artış çeyreksel bazda %14,1 olurken, toplam krediler %9,1 gibi yüksek bir oranda büyümüştür. Kredilerdeki artışta KGF’nin desteğiyle ticari krediler öncülük etmiştir. Banka’nın KGF kaynaklı kredi kullandırımı ilk çeyrek sonundaki yaklaşık 1 milyar TL’den ikinci çeyrek sonunda 17 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka KGF kaynaklı kredilerin 19 milyara ulaştığını belirtmiştir. Mevduat tarafında, ikinci çeyrekte TL cinsi mevduatlar %14,1 oranında artmış ve çeyreksel bazda %8,7 artan toplam mevduatlardaki büyümenin ana kaynağı olmuştur. Banka’nın kredi mevduat oranı da 40baz puan artarak 119,1’e yükselmiştir.

Banka’nın net faiz marjı, özellikle TL mevduat maliyetlerindeki 143baz puanlık artış ve TÜFE endeksli tahvillerin negatif etkisiyle 72baz puan gerilemiş ve 2Ç2017’de %3,90’a gerilemiştir. Banka’nın ikinci çeyrek özsermaye ve aktif karlılığı da sırasıyla %17,0 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler rasyosu, kredilerdeki hızlı büyümenin de olumlu katkısıyla 17 baz puana gerileyerek %4,04 olurken, takipteki krediler karşılık oranı 130 baz puan düşerek %83,0 olmuştur. Diğer yandan, takibe düşen yeni krediler %1,9’luk azalmayla 766mn TL’ye gerilemiştir. Tahsilatlar ise %18,4 oranında artmış ve 344mn TL’ye yükselmiştir. Bunlara ilaveten yakın izlemedeki krediler oranı ise bir önceki çeyrekteki %4,5’ten %3,9’a gerilemiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Banka, ilk yarı gerçekleşmeleri ardından, 2017 yılında kredi büyümesinin %20’nin üzerinde gerçekleşeceği, mevduat büyümesinin yaklaşık %20 civarında olacağını öngörürken, net faiz marjında bir önceki yıla göre 50baz puan iyileşme olabileceği öngörmektedir. Ayrıca Banka ücret ve komisyon gelirlerinde de %25’e yakın bir büyüme beklemektedir.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, kar rakamı ve kurların olumlu katkısıyla 29 baz puan artarak %15,74’e yükselmiştir. Banka USD/TL’deki 0,1TL’lik değişiminin sermaye yeterlilik oranına yaklaşık 12 baz puan etki yaptığını belirtmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Vakıfbank – İkinci çeyrekte 897 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam, bizim tahminimiz olan 811 milyon TL’den ve piyasa beklentisi olan 843 milyon TL’den yüksek olmakla beraber, çeyreksel bazda %27 düşüşü, yıllık bazda %53 artışı ifade etti. Gelirler beklentimize paralel gerçekleşirken, tahminimizden düşük gelen karşılıklar net kardaki sapmaya yol açtı.

 

Vakıfbank’tan Yurt Dışında Açılan Dava Hakkında Açıklama – 04.07.2017

İlgi: 13.07.2016 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC’den olan alacaklarının tahsili amacıyla yürütülen icra işlemleri çerçevesinde kısmi tahsilat yapıldığı duyurulmuştur.

BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC tarafından söz konusu yasal takip işlemleri ile ilgili olarak Bankamız aleyhine İngiltere Mahkemeleri nezdinde dava açılmıştır. Söz konusu davada Bankamızı temsil etmek üzere bir yurt dışı avukatlık bürosuna yetki verilmiş olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. (KAP)

Vakıfbank’dan Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlşkin Bildirim – 12.05.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
13.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
14.06.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde 1,225 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,027 milyon TL’yi aşmış oldu. Gelirlerdeki artış ilk çeyrek rakamlarını desteklemiş oldu. TÜFE bazlı varlıklardan gelirler ilk çeyrekte 539 milyon TL seviyesine ulaşırken bir önceki çeyrek 179 milyon TL seviyesindeydi. Banka’nın kredileri ise kredi garanti fonundan kredilerin 1.3 milyar TL’lik katkısı ile bir önceki çeyreğe göre %4.5 artış gösterdi. Vakıfbank’ın net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe göre 69 baz puan artış göstererek 5.20 seviyesine ulaştı. Böylelikle özsermaye getirisi bu çeyrek %24.5 seviyesinde gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ile sermaye benzeri kredi ihracı ile %15.45 seviyesine ulaştı.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Vakıfbank 1Ç17 konsolide olmayan finansal sonuçlarında 1,225 milyon ₺ net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %57 oranında artarken bir önceki çeyreğe göre artış oranı ise %137 olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye karlılığı da bu dönemde %24.5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Açıklanan rakamlar 1,027 milyon ₺’lik piyasa beklentisinin ve bizim 1,025 milyon ₺’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Takipteki kredi tahsilatlarının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi net kar rakamını tahminlerimizin üzerine taşımıştır. Bu dönemin öne çıkan hususları arasında komisyon gelirlerindeki yıllık %28’lik artış, TÜFE’ye endeksli bonolarla desteklenmiş marjlardaki bir önceki döneme göre 60 baz puan kadar artış, sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşme ve sektöre kıyasla daha iyi olan TL taraftaki mevduatın krediye dönüşüm oranı sıralanabilir.

Faaliyet giderlerindeki yıllık %9’luk artış ve net takibe dönüşüm hızının 131 baz puan ile 2016 yılı ortalamasına paralel olması ise diğer hususlar olarak söylenebilir. Banka ilk çeyrekteki güçlü sonuçların ardından, detaylarını henüz paylaşmamakla birlikte, özsermaye karlılığı için öngördüğü %14’lük tahminini %20’nin altında daha yüksek bir seviyeye revize etti. Biz de tahminlerin yukarı yönlü risk taşıdığını ve açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Vakıfbank hisseleri için TUT olan önerimizi koruyoruz. Bankanın 1Ç17 rakamlarındaki güçlü seyrin yılın ikinci yarısında bu güçte seyretmeyeceğini düşünüyoruz. Özsermaye karlılığındaki yukarı yönlü riski de içerecek şekilde değerleme odaklı olarak baktığımızda, sektöre görece karlılık artışı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de bankanın sektöre kıyasla daha düşük olan F/DD iskontosunun kalıcı olmayabileceğini tahmin ediyor ve hisse için TUT olan önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 1.225 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.016 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.027 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden daha yüksek gelen net faiz geliri ve de diğer gelirler kalemi net karın beklentiler üzerinde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Vakıfbank’ın net faiz marjı 1Ç17’de çeyreksel bazda 64 baz puan arttı. Bu artışın altında yatan iki önemli sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi TL çekirdek spreadlerdeki 30 baz puan artış ve diğer ise enflasyona endeksli menkul değerlerden elde edilen yüksek gelirdir (1Ç17: 593 milyon TL, 4Q16: 179 milyon TL). Diğer gelirler kalemi altında kaydedilen karşılık iptalleri ise 331 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, 4Ç16’da bu değer 105 milyon TL olarak kaydedildi. Özsermaye karlılığı %24,5 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte %16,5 olarak kaydedilmişti.

 

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 04.04.2017

Net Karın Yüzde 30 Artacağını Öngörüyoruz, Hisse için AL Önerimizi Koruyoruz

Vakıfbank için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,84 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. Vakıfbank, 2017 tahmini 0,6 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 17; 5,0 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine yüzde 11 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank’ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında Vakıfbank’ın net karını yıldan yıla yüzde 30 artacağını 2017 yılında ise yüzde 10 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Vakıfbank yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Kredi portföyünün yüzde 26’sını oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir. 2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 11 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank yüzde 4,3 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde aktif kalitesi açısından iyi bir yere sahiptir. Biz, bu oranda 2017 yılında 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,5’ine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,8’un oldukça gerisindedir.

 

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Vakıfbank 4Ç16 net kârını önceki çeyreğin %4 altında 782 milyon TL olarak açıkladı. Banka böylece 659 milyon TL olan analist ortalama kâr beklentilerini önemli ölçüde aşarken, bizim 750 milyon TL net kâr beklentimize yakın bir sonuç elde etti. Banka kârının piyasa beklentisinin bu denli üzerinde gelmesinin Hazine işlemlerinden sağlanan gelirin önemli ölçüde kuvvetli gelmesinden kaynaklanıyor. Vakıfbank böylece 2016 yılında net kârını %40 artışla 2,703 milyon TL’ye ulaştırmış ve özkaynak kârlılık oranını da %12,5’ten %15,0’e çıkarmış oldu (2016 için benzer banka ortalaması %13,6). Bankanın önceki çeyreğe göre 75 milyon TL az gelen TÜFE menkul kıymet getirisi ve alacak tahsili nedeniyle önceki çeyreğe dâhil olan 150 milyon TL’lik bir defalık geliri çeyreksel bazda net kârı aşağı yönlü baskıladı. Ancak, döviz kredi getiri makasının açılması, kuvvetli Hazine kârı ve faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması bankanın net kârındaki çeyreksel azalmanın sadece %4 düzeyinde kalmasına imkân sağladı. Takipteki alacakların 666 milyon TL düzeyinde çıkması, takibe dönüşen kredi miktarının 1,0 milyar TL’yi bulması ve Grup-III krediler için ayrılan karşılık oranının arttırılmasından kaynaklandı. Ancak banka takibe dönüşüm hızının 2017 başı itibarıyla yavaşladığını ve takipteki alacak rasyosunun 2016 sonundaki %4,2’nin altına geldiğini vurguladı. Kredilerde 4Ç16’da gözlenen %7,1 artış öncelikle kur etkisinden kaynaklandı ve yıllık kredi büyümesini %19,2’ye taşıdı. Bankanın SYR ve çekirdek sermaye rasyoları da gerilemeye rağmen sırasıyla %14,2 ve %11,4’te kaldı. Vakıfbank kredi derecelendirme kuruluşunun değişimi ve içsel sermaye üretimi ile bu oranların 2017 sonunda da %14 ve %10 seviyesinin üzerinde kalacağını öngörüyor. Son çeyrek sonuçlarının ardından marj ve provizyon maliyeti tarafındaki olumlu eğilim nedeniyle bankanın 2017 net kâr beklentisini %4 artışla 2,92 milyar TL’ye ve 2018 net kâr beklentisini de %6,5 artışla 3,25 milyar TL’ye yükselttik. 2017 net kâr artış beklentimiz %8 düzeyinde ve bankanın %10 hedefinin hafif altında bulunuyor. Değişiklikler ile birlikte 12 aylık fiyat hedefini de %10 artışla 5,50 TL’ye çıkardık. Hissede sadece %6 yukarı potansiyel olduğu için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Vakıfbank, daha önce açıkladığı vergi finansalları sonrasında finansalların detaylarını açıkladı. Buna göre 2016 son çeyrek karı 782 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 659 milyon TL’yi aştı. Böylelikle özsermaye karlılığı son çeyrekte %16.5 seviyesine ulaşırken 2016 yılının genelinde ise %15 oldu. Banka’nın net faiz geliri bir önceki çeyreğe göre %1.5 artış göstererek dördüncü çeyrek finansallarını destekledi. Ancak en büyük olumlu etki döviz ve türev işlemlerinin bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkmasından geldi. Bunun sonucunda bankacılık geliri %3.8 artış gösterdi. Banka’nın net faiz marjı ise TÜFE etkisi ile bir önceki çeyreğe göre hafif gerileyerek %4.51 oldu. Faaliyet giderlerinin ise bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde gerçekleşmesi faaliyet gelirlerinin çeyreksel olarak %6.5 artış göstermesini sağladı. Diğer taraftan karşılıklarda ise bir önceki çeyreğe göre %30’luk artış olması net karın üçüncü çeyreğin %4 altında 782 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmesine neden oldu.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik oranı 2016 sonunda %14.16 seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve 228 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvillerin Basel III standardına uygun getiren değişim sermaye yeterlilik oranı üzerinde 50 baz puanlık olumlu katkı yapacaktır. Diğer taraftan Banka Fitch not indirimi sonrasında kredi derecelendirme şirketi olarak alternatif şirketlere geçerek sermaye yeterlilik üzerinde olası baskıyı ortadan kaldırmayı planlamaktadır.

Vakıfbank’ın net dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,3 oranında azalarak 782,1mn TL’ye gerilemiş olsa da hem beklentimiz olan 617mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 659mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada ise ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Son çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2016 net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %40 oranında artış kaydetmiş ve 2.703mn TL’ye ulaşmıştır.

Vakıfbank’ın son çeyrekteki net faiz gelirleri, 75mn TL gerileyen TÜFE endeksli tahvillerin etkisiyle %1,5 oranında artış ile sınırlı kalmıştır. Ücret ve komisyon gelirleri ise %12,6 oranında artarak 278mn olmuş ve karı desteklemiştir. Karı destekleyen bir diğer faktör ise ticari karın 119,6mn TL artarak 265mn TL’ye yükselmesi olmuştur. Diğer taraftan 200mn TL ek özel karşılık ayrılması özel karşılık giderlerinin bir önceki çeyrekteki 454mn TL’den 666mn TL’ye çıkmasına neden olmuş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Genel karşılık giderleri ise düşüş göstermiştir. Operasyonel giderlerde son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ufak çaplı bir düşüş yaşanmıştır. Ücret ve komisyon geri ödemeleri de düşmeye devam ederek son çeyrekte 10,1mn TL olmuştur.

Vakıfbank’ın TL cinsi kredilerindeki artış %2,4 olurken, bu artışta ihtiyaç ve diğer krediler etkili olmuştur. Dolar cinsi krediler ise %1 artış kaydetmiştir. Mevduatlar tarafında ise bir önceki çeyrekte TL cinsi mevduatların katkısı, son çeyrekte negatife dönmüştür. Banka’nın TL cinsi mevduatları %1,4 oranında gerilemiştir. Kurların da etkisiyle toplamda kredilerde ve mevduatlarda sırasıyla %7,1 ve %3,2 oranında büyüme gözlemlenirken, kredi mevduat oranı 430baz puan artarak 119,3’e yükselmiş ve bankacılık sektörüne paralel gerçekleşmiştir.

Banka’nın net faiz marjı, kredi mevduat makasındaki yatay görüntüye rağmen TÜFE endeksli tahvillerin negatif etkisiyle 12baz puan düşmüş ve 4Ç2016’da %4,00’ye gerilemiştir. Banka’nın son çeyrek özsermaye ve aktif karlılığı da sırasıyla %16,5 ve %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler rasyosu, 13 baz puana artarak %4,19 olmuştur. Sorunlu krediler çeyreksel bazda %10,7 oranında artarken, takibe düşen yeni kredilerde %55,3 oranında bir artış olmuş ve 1.204mn TL’ye yükselmiştir. Tahsilatlar ise %18,5 oranında artarak 356mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar %12,8 oranında düşerek 5.419mn TL’ye gerilemiş ve toplam krediler içerisindeki payı %3,7 olmuştur.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamına karşın, kur ve faizlerdeki artışın olumsuz etkisiyle çeyreksel bazda 26 baz puan gerileyerek %14,16 seviyesine gerilemiştir. Banka, derecelendirme kuruluşu değişikliği yapacaklarını ve bu nedenle de Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesinin sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca Banka 228mn dolarlık sermaye benzeri kredinin Basel III’e uyumlu hale getirilmesinin ilk çeyrekte sermaye yeterlilik rasyosuna 50 baz puan olumlu katkı yapacağını belirtmiştir. Vakıfbank, yaklaşık 1,2 milyar TL tutarındaki genel karşılığı, tampon olarak tutmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Beklentilerin üzerinde: sermaye piyasası işlem karı destekledi…

Vakıfbank, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde 782 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 4 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 40 artışa işaret etmektedir. Güçlü gelen sermaye piyasası işlem karı karlılığı olumlu desteklemiştir. Vakıfbank’ın çekirdek gelirleri, mevsimsellik etkisinde azalan menkul kıymet getirilerine rağmen mevduat maliyetlerindeki düşüşle genişleyen kredi getirisi/mevduat maliyeti makası ve güçlü komisyon gelirleri sayesinde yüzde 3 artmıştır. Net faiz marjı bu çeyrek 18 baz puan daralmıştır. Komisyon geri ödemelerinin azalması ve personel giderlerdeki düşüş faaliyet giderlerinin yatay kalmasını sağlamıştır. Ters swap işlemleri ve avantajlı kambiyo hareketleri sermaye piyasası işlem karlılığını artırmıştır. Karşılık giderleri, bankanın bu çeyrek ek 200mn TL özel karşılık ayırmasının etkisinde artarken özel karşılık oranı yüzde 83’e yükselmiştir (sektör: yüzde 77). Sorunlu kredi tahsilatları halen güçlüdür; ancak takibe yeni düşen kredilerdeki artıştan dolayı bu çeyrek tahsilatlar yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 39’unu karşılamıştır (3Q16: yüzde 51).

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 10, 2018 için ise yüzde 22 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 5,84TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 4,8 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Vakıfbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 16 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 20’dir.

 

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 15.02.2017

Vergi finansallarına göre 2016 son çeyrek karı 782 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 659 milyon TL’yi aştı. Banka’nın net faiz geliri bir önceki çeyreğe göre %1.5 artış göstererek dördüncü çeyrek finansallarını destekledi. Ancak en büyük olumlu etki döviz ve türev işlemlerinin bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkmasından geldi. Bunun sonucunda bankacılık geliri %3.8 artış gösterdi. Faaliyet giderlerinin ise bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde gerçekleşmesi faaliyet gelirlerinin çeyreksel olarak %6.5 artış göstermesini sağladı. Diğer taraftan karşılıklarda ise bir önceki çeyreğe göre %30’luk artış olması net karın üçüncü çeyreğin %4 altında 782 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmesine neden oldu.

 

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 03.02.2017

Rakipleri Arasında En İyi, Mevcut Değerlemesinin Cazip Olduğunu Düşünmekteyiz, AL

Vakıfbank için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,84 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. Vakıfbank, 2017 tahmini 0,5 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 21; 4,3 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine yüzde 16 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank’ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz.

2016 yılında Vakıfbank’ın net karını yıldan yıla yüzde 30 artacağını 2017 yılında ise yüzde 10 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Vakıfbank yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Kredi portföyünün yüzde 26’sını oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir.

2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 11 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank yüzde 4,3 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde aktif kalitesi açısından iyi bir yere sahiptir. Biz, bu oranda 2017 yılında 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,5’ine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,8’un oldukça gerisindedir.

GARANTİ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 26.01.2017

Hisse, kurumun öneri portföyünde yer almaktadır.

Mevcut/Hedef Fiyat:TL4.79 / 5.10  Artış Potansiyeli:6%

Vakıfbank 2017 tahminlerimize göre 0.6x F/DD ve 4.7x F/K ile işlem görüyor. Bankanın F/K iskontosu tarihsel ortalamasına göre %39 ile benzerlerine göre %24 seviyesindedir. Vakıfbank’ın ortalama tarihsel iskontosunun %21 olduğunu düşünürsek son dönemdeki olumlu performansa rağmen değerleme anlamında yukarı potansiyelin olduğunu düşünüyoruz.

Vakıfbank güçlü mevduat tabanı ve kurumsal perakende bankacılıkta güçlü varlığı ile ön plana çıkıyor. Bu yapı, bankaya stabil bir büyüme imkanı sağlamakla birlikte, tüketici kesimindeki güçlü varlığı karlılık ve marj tarafını desteklemektedir. Sermaye optimizasyonu, maliyet verimliliği ve aktif kalitesinde yaşanacak gelişmeler önümüzdeki dönemde karlılık anlamında bankayı destekleyecektir.

Fonlama yönetimindeki başarısından dolayı Vakıfbank 2016’da kredi mevduat makasını en iyi geliştirebilen banka oldu. 2016 yılında kredi mevduat makası önceki yıla göre 48baz puan artarak %4.4 oldu ve önümüzdeki yıl bu seviyenin korunabileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 16.01.2017

Bankanın Sermaye Yapısı Güçleniyor

Vakıfbank (VAKBN TI) 2012 yılında aldığı 2022 vadeli 900 milyon dolarlık borcun bir bölümünün Basel-III ile uyumlu hale getirilmesi için yabancı bankalara yetki verdiğini açıkladı. Buna göre bankanın planlanan azami 650 milyon dolarlık kısım için dönüşüm sağlaması durumunda bunun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna 130 baz puan kadar olumlu etkisi olabileceğini hesaplıyoruz. Vakıfbank’ın Eylül 2016 sonunda konsolide SYR’si %14,15 düzeyindeydi. Ancak BDDK verileri kamu bankaları SYR’lerinde Ekim, Kasım aylarında ortalama 95 baz puan azalmaya işaret ediyor. Vakıfbank’ın Basel-III’e dönüşüm planı ayrıca Fitch’in Ocak ayı sonundaki ülke not değerlemesinin olası SYR azaltıcı etkisine karşı da bankanın sermaye yapısını daha da kuvvetlendirmek amacı taşıyor.

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 16.01.2017

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka azami 250mn TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurmuştur.

Diğer yandan, Vakıfbank ihraç edelen tavillerin Basel uyglamaları kapsamındaki etkisi ile ilgili KAP’a şu bildirimi yapmıştır: “Bankamız, 2012 yılında, 900 milyon ABD Doları tutarında, 2022 vadeli sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvil ihracı satışını yurtdışında gerçekleştirmiştir. BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeler ve değişikliklerle, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında katkı sermaye olarak yer alan hususlar Basel III düzenlemeleri ile uyumlu hale gelmiştir. Bu bağlamda 2012 yılında ihraç edilen Basel II uyumlu sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvillerin Bankamız katkı sermayesi üzerindeki etkisi azalmıştır. Bu kapsamda, Bankamızca yurtdışında ihraç edilmiş söz konusu tahvillerin Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi için tahvil sahiplerinden izin alınmasına yönelik süreç başlatılmış ve konuya ilişkin olarak BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir. Söz konusu tahvillerin taslak şartlarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin “Katkı Sermaye” başlıklı 8. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan nitelikleri sağladığı hususunda BDDK izni de alınmıştır.”