Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Bankaların Ne...

Bankaların Net Dönem Karı 4Ç18’de Geriledi

BDDK Aralık ayı Bankacılık İstatistikleri

 

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.01.2019

Bankaların net dönem karı 4Ç18’de çeyreksel bazda %0,8 geriledi

  • BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Aralık ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %28,1, bir önceki aya göre %41,1 oranında düşüş ile 2,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörün 4Ç18’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %0,8 gerileyerek 12,2 mlr TL olurken, 2018 yılı tamamında net dönem karı yıllık bazda %9,0 artarak 53,5 mlr TL’ye ulaşmıştır. Çeyreksel bazda mevduat bankalarının net karı 3Ç18’e göre %0,6 gerilerken, net karda en sert düşüş %22,7 ile yabancı sermayeli mevduat bankalarında görülmüştür.
  • 4Ç18’de bankacılık sektöründe güçlü seyreden net ücret & komisyon gelirlerine karşın, artan net ticari zarar ve gerileyen net faiz gelirleri nedeniyle toplam çekirdek gelirler çeyreksel bazda %11,5 oranında gerileme göstermiştir. Ayrıca aynı dönemde sektörde çeyreksel bazda %19,5 gerileyen karşılık giderlerine rağmen, mevsimsellik etkisi ile artan faaliyet giderlerinin net karı baskıladığı görülmektedir. İzleme listemizde bulunan mevduat bankalarının 4Ç18’de net dönem karlarında ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre %19,4 gerileme bekliyoruz. (Research Turkey anketi: çeyreksel bazda ortalama değişim %-13,1) Açıklanan BDDK verilerinin ise 4Ç18 için hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde karlılığa işaret ettiği görülmektedir. Açıklanan verileri bankaların 4Ç karlılık görünümünü için pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bugün (31 Ocak) Akbank ve Garanti Bankası, 1 Şubat tarihinde ise Yapı Kredi Bankası ve TSKB 4Ç18 finansal sonuçlarını açıklayacak.

OYAK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.01.2019

BDDK’nın aylık veri bültenine göre bankacılık sektörü 2018’de %10’luk bir artışla 53.5 milyar TL net kar elde etti. Sektörün kredileri %14 büyürken, mevduat büyümesi %19 olarak gerçekleşti. Takipteki alacaklar oranı %3,87 olurken, sermaye yeterlilik oranı önceki yılki seviyesine benzer biçimde %17’de kaldı.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.01.2019

BDDK verileri bankaların Aralık ayında aylık %41 gerilemeyle toplam 2,8 milyar TL net kâr açıkladığını ortaya koydu. Buna göre sektör yılın tamamında net kârını %10 artışla 53,5 milyar TL’ye çıkardı ve öz kaynak kârlılığı %13,6’da kaldı (2017 için %14,7). TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki yükseliş paralelinde net faiz gelirleri aylık bazda kuvvetli artış sergilese de, banka kârlarının Aralık ayında gerilemesi (i) toplam karşılık giderlerinin önceki ayki 4,4 milyar TL’den 10,9 milyar TL’ye çıkmasından ve (ii) faaliyet giderlerinin aylık bazda %51 artmasından kaynaklanıyor. Buna göre bankacılık sektörünün 4Ç18 kârı tüm sektör için 12,1 milyar TL (çeyreksel %1 azalma), özel bankalar için 6,9 milyar TL (%10 azalma), kamu bankaları için 3,7 milyar TL (%25 artış), kalkınma bankaları için 1,3 milyar TL (%33 artış) ve katılım bankaları için 302 milyon TL (%55 azalma) oldu. BDDK sonuçlarının kamu bankaları tarafında hafif olumlu, özel bankalar tarafında ‘Nötr’ bir etkiye sahip olması beklenebilir.

 

 

 

 

 

BDDK Kasım ayı bankacılık istatistikleri

Yerli özel mevduat bankalarının net karı %12,2 geriledi – BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Kasım ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %19,2, bir önceki aya göre %5,1 oranında artış ile 4,8 mlr TL olarak gerçekleşti. Aylık bazda mevduat bankalarının net karı bir önceki aya göre %16,2 artarken, net karda en sert düşüş %12,2 ile yerli özel sermayeli mevduat bankalarında görülmüştür. Böylece sektörün 2018 yılının ilk 11 ayında net dönem karı yıllık bazda %12,2 artarak 50,7 mlr TL olmuştur.

Menkul kıymet gelirleri net faiz gelirlerini destekledi- Sektörün net faiz gelirleri Kasım’da bir önceki aya göre %12,3 artış ile 12,9 mlr TL’ye ulaşmıştır. Mevduat maliyetlerindeki yüksek seyrin devam etmesinin yanı sıra kredi getirilerindeki azalma sonucu kredi-mevduat makasındaki daralmaya karşın, menkul kıymetlerden (TÜFE’ye endeksli menkuller dahil) elde edilen faiz gelirlerindeki güçlü seyir net faiz gelirlerindeki yükselişi desteklemiştir. Böylece sektörün 2018 Kasım’da net faiz marjı bir önceki aya göre 40 bp artış göstererek %4,2 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek gelirlerde %12 artış – Bankacılık sektöründe Kasım ayında yükselen net faiz gelirlerinin yanı sıra net ücret & komisyon gelirleri %5 artış göstermiştir. Ayrıca Kasım’da net ticari zararın 2,15 mlr TL ile bir önceki aya paralel gerçekleşmesi sonucunda çekirdek gelirler %12 oranında artış göstermiştir.

TKO (Takipteki Kredi Oranı) %3,71’e çıktı -2018 3Ç’de %3,22 düzeyinde olan sektörün takipteki krediler oranı Kasım ayı itibariyle %3,71 düzeyine yükselirken, takipteki krediler karşılık oranını ise %69,5 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat bankaları arasında, TKO’da aylık bazda 38 bp ile yabancı sermayeli, 31 bp ile yerli özel sermayeli, 12 bp kamu bankalarında artış görülmektedir.

Artan karşılık giderleri net karda yükselişi sınırladı – Kasım ayında sektörde toplam karşılık giderleri aylık bazda %45,0 artış ile 4,4 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri ise Kasım’da bir önceki aya göre %12 azalırken, gider/gelir oranı %42,4’den %35,7 düzeyine gerilemiştir.

Özkaynak karlılığı %14 oldu – Bankacılık sektöründe 2018 Kasım ayında ortalama özkaynak karlılık oranı %14,0 düzeyinde gerçekleşirken, aynı dönemde sektörün sermaye yeterlilik rasyosu aylık bazda sınırlı değişim göstererek %18,2 düzeyinde gerçekleşti.

Kredilerde zayıf büyüme performansı – Kur etkisinden arındırılmış bakıldığında, 21 Aralık haftası itibariyle, Bankacılık sektörünün kredi hacmi Eylül sonuna göre %2,1 daralırken, Mevduat tarafında da aynı dönem itibariyle %2,3 artış kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.01.2019

Kasım ayında bankacılık sektöründe mevduat maliyetlerindeki yüksek seyrin devam etmesinin yanı sıra kredi getirilerindeki azalma sonucu kredi-mevduat makasındaki daralmaya karşın, menkul kıymetlerden (TÜFE’ye endeksli menkuller dahil) elde edilen faiz gelirlerindeki güçlü seyir net faiz gelirlerindeki yükselişi desteklemiştir. Faaliyet giderlerinde aylık bazda görülen düşüşe karşın, artan karşılık giderleri net kardaki artışı sınırlamıştır. Açıklanan sonuçların 4Ç karlılık görünüm için nötr olarak değerlendiriyoruz. Aralık ayında da kredi-mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi durumunda, artan intikaller nedeniyle karşılık giderlerindeki artış olasılığı ve mevsimsellik etkisi ile daha yüksek gerçekleşebilecek faaliyet giderlerinin karlılığı baskılayabileceğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.01.2019

Türk Bankacılık Sektörü Kasım 2018’de TL 4.8 milyar net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı aylık bazda %29, yıllık bazda ise 2017’nin aynı ayına göre %19 artışa karşılık geliyor. Kümülatif bazda sektörün ilk 11 aylık karı TL 50ç7 milyar seviyesine ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam %12 yukarıda gerçekleşti. Gelir-gider kalemlerini daha yakın incelediğimizde özellikle TÜFEX gelirlerinin güçlü seyri ile aylık bazda %12 artış gösteren net faiz gelirleri gelir tarafını sürüklemiş durumda. Yine Elkim ayı ile kıyaslandığında net faiz marjı yaklaşık 70 baz puan yukarıda. Her ne kadar marjların aylık artışı dikkat çekici olsa da bunda özellikle TL kredi spredlerinin hiçbir katkısı bulunmuyor. Buradaki spredler yaklaşık sıfıra doğru yakınsama yaparken, döviz kredi spredlerinde ise 30 bazlık bir iyileşme var. Sistemin takip oranı ise 30 baz puan civarında artarken en son oran %3.8 olarak gerçekleşti. Risk maliyeti takipteki krediler için artarken, Standard ve grup II krediler için Ekim’e göre 10 bazlık bir gerileme yaşandı.

Bütün bunlar ışığında sektörün öz kaynak karlılığı özellikle kamu bankalarının iyi performansıyla Ekim ayının çok düşük seviyesi olan %10’lardan %14’lere doğru bir tırmanış gerçekleştirmiş durumda. Sektörün sermaye yeterlilik oranı ise %19.21 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Sene içinde uygulanan esnetme kurallarını hariç tutsak bile oran %16 gibi tatmin edici bir düzeyde bulunuyor. Sektörün TÜFEX’e bağlı yüksek faiz gelirleri son ayda da devam edecek. Buradan kazanılan öngörülenin üzerine gelirler ise karşılık giderlerinde kullanılmaya devam edilecek.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.01.2019

BDDK Kasım ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı. Türk Bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık bazda %5, yıllık bazda ise %19 artış kaydetti. OcakKasım döneminde, bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda, %12 arttı. Kasım ayı sonuçlarına baktığımızda, daralan kredi-mevduat makasının yarattığı olumsuz etkinin menkul kıymetler cüzdanından elde edilen gelirler ile bertaraf edildiğini ve net faiz gelirinin aylık bazda %4 arttığını görüyoruz. Diğer yandan azalan diğer gelirler kaleminin sonucu olarak, toplam gelirlerin %4 arttığını görüyoruz. Faaliyet giderleri, İK maliyetleri haricindeki diğer giderlerde, aylık bazda, %20 gerileme sonucu %12 azaldı. Provizyon giderleri ise, genel karşılık giderlerindeki güçlü yükselişe bağlı olarak, aylık bazda, %45 artış kaydetti. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı Kasım ayında %13,9 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre 50 baz puan arttı. Diğer taraftan, Ocak-Kasım ayları arasında öz sermaye karlılığı %14,2 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği oranları, aylık bazda sırasıyla, 18 ve 2 baz puan yükselerek, %14,67 ve %182,1 olarak kaydedildi.

Türk Bankaları Ne Durumda? BDDK Stres Testi Sonuçlarını Açıkladı

28.12.2018 – BDDK, Yeni Ekonomi Programı kapsamında bankaların mali yapılarının ve aktif kalitelerinin belirlenmesi amacıyla mali bünye değerlendirme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Söz konusu çalışmalar neticesinde bir bütün olarak bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bu çalışmalar neticesinde, BDDK, ihtiyati yaklaşım ve varsayımlar çerçevesinde, bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkileri göz ardı edildiğinde, önümüzdeki yıl içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının %6’ya yükselebileceğini, sermaye yeterlilik rasyosunun ise %15,5’e gerileyebileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

BDDK, Basel III uygulamalarına göre asgari sermaye yeterlilik rasyosunun %8 olduğu halde, ülkemizde %12’lik ihtiyatlı bir oran hedeflenerek uygulandığını hatırlatarak, mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oranın her iki seviyenin de oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Kurum, bankaların mali durumundaki bu olumlu görünüme rağmen, son dönemde kamu bankaları ve özel bankalar sermaye tabanını güçlendirmeye yönelik adımlar atmakta olduğunu, sermaye artırımı veya sermaye benzeri kredi temini ile ihtiyatlı duruş sergilediğini ifade etti. Ayrıca mevcut durumda sektörün kârlılık performansının da içsel sermaye üretimi yoluyla sermaye yeterliliğini desteklediği belirtildi.

Makroekonomik dengelenme süreci boyunca mali bünye analiz çalışmalarına devam edileceğini belirten Kurum, bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışmalara ek olarak, yılda asgari iki kez yapılan makro stres testleri ile bankaların sermaye ve likidite açısından makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığının izlendiğini açıkladı.

Krediler Bazında Detaylı İnceleme Sonucu

BDDK tarafından yapılan açıklamada, bankalarda kredi bazında detaylı incelemeler yapılmış, bunun neticesinde, kredilerin sınıflandırılmasına dair mevcut düzenlemelerden çok daha ihtiyatlı bir yaklaşım çerçevesinde, yakın izlemeye alınması veya takip hesaplarına aktarılacağı öngörülen krediler çeşitli varsayımlar altında yeniden belirlenmiştir. Kredi sınıflandırmalarında yapılan bu değişikliklerin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına etkileri hesaplanırken, sınıflama değişikliklerinin zamana yayılarak değil hemen yapılacağı ve yeniden sınıflandırılan krediler için aynı sınıftaki diğer kredilerin ortalama karşılık oranlarına uygun şekilde karşılık ayrılacağı varsayılmıştır.

Ayrıca, bu yılın Ağustos ayında BDDK tarafından yürürlüğe konan sermaye yeterlilik rasyoları hesaplamalarına dair iki geçici düzenlemenin etkileri göz ardı edilmiştir. Bu ihtiyati yaklaşım ve varsayımlar çerçevesinde, bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkileri göz ardı edildiğinde, önümüzdeki yıl içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6’ya yükselebileceği, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 15,5’e gerileyebileceği tahmin edilmektedir.

Ekim ayı itibariyle, bankacılık sektörü Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ve Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu, sırasıyla, %14,49 ve %18,19 olarak kaydedilmiştir.

Türk Bankalarının Sermayeye İhtiyacı Var mı? Bankalar Ne Durumda

BDDK, Türk bankalarının herhangi bir sermaye ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için daha önce yapacağını açıkladığı bazı çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. BDDK bu çalışmada temel olarak bir değişkendeki değişimin sermaye yeterlilik oranının ne ölçüde etkilediğini ölçemeye çalışmış. Bu değişken ise takip oranı olarak belirlenmiş.

İş Yatırım Yorumu

Bankaların şu anda uyguladıkları pratiğe göre oldukça muhazakar bir yaklaşımla grup II ve takip gruplarına sınıflama yapıldığında sektörün takip oranı 2019 yılında %6’ya sermaye yeterlilik oranı da getirilen yumuşatıcı kuralların etkisi de göz ardı edilerek %15.5 seviyesinde oluşuyor. Bu sonuçlar en azında piyasada değerlemelerin ima ettiği seviyelere göre çok daha iyi gerçekleşmeler. Hatırlanacağı üzere sektörün cari sermaye yeterlilik oranı %18.14 düzeyinde. Bu oran getirilen düzenleme etkisi hariç tutulduğunda %16’da.

Her ne kadar çalışmanın sonuçarı cesaret verici olsa da bu çalışmada kullanılan makro değişkenlerin paylaşılmaması değerlendirmemizi zorlaştıran bir faktör. Bunun yanında bu çalışmanın tam bir stres testi olabilmesi de kötü, daha kötü gibi senaryoların da varlığına bağlı bulunuyor. Bizim tahminlerimize göre sistemin takip oranı önümüzdeki yıl %6.5-7 seviyesinde tepe noktasını görecek ki bu seviye BDDK açılmasına yakın bir yer. Bunun yanında verilen aktif kalite şokunun çekirdek sermaye oranı üzerindeki etkilerinin de paylaşılması gerekiyor. Sonuçların cesaret verici olmasını olumlu karşılarken, çeşitli kötü senaryoların da çalışmada bulunmamasının bu olumlu sonuçların değerlemelere hemen yansımasını engelleyebilecek bir faktör olarak görüyoruz.

BDDK’dan Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding Hakkında Önemli Açıklama

 

BDDK’dan Bankalara Temettü Konusunda Tavsiye Kararı

21.11.2018 – BDDK, çekirdek SYR’si %12’nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını tavsiye etti.

BDDK, Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirmek amacıyla bankaların temettü dağıtımını belirli koşullara bağlanması için tavsiye niteliğindeki kararını yayınladı. Türkiye Bankalar Birliği’nin üye bankalarla paylaştığı bankaların temettü dağıtımına ilişkin tavsiye niteliğindeki karara göre, BDDK, çekirdek sermaye yeterlilik oranı %12’nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını tavsiye etti.

Yapılan açıklamada, 2018 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2018 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı kaydedilirken, kâr dağıtımına konu edilmesinin planlanması durumunda, önceki yıllarda olduğu üzere kuruma başvurulması ve izin verilmesi halinde dağıtıma konu edilmesinin mümkün olacağı ifade edildi.

Oyak Yatırım konuyu borsada işlem gören banka hisseleri açısından değerlendirdi:

3Ç18 itibarıyla konsolide bazda sadece GARAN Garanti’nin %12’lik sınırın üstünde olduğunu düşünüyoruz. Kurdaki gevşeme ve karlılık sayesinde oluşan özsermaye artışını da dikkate aldığımızda Akbank’ın AKBNK da yıl sonu itibarıyla bu sınırı aşabileceğini öngörüyoruz. Ekonomik koşulları dikkate aldığımızda, piyasanın zaten gelecek seneki temettü beklentilerini düşürdüğünü düşünüyoruz. Bu sebepten hisseler üzerindeki etki sınırlı kalacağına inanıyoruz.

Vakıf Yatırım tavsiye kararını şu şekilde yorumladı:

İzleme listemizde yer alan bankaların 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemi itibariyle, ortalama çekirdek sermaye yeterlilik oranını %13,1 olarak hesaplıyoruz. (BDDK sektör ortalaması: %14,3) Bu oranın Albaraka Katılım, Halk Bankası ve TSKB için %12 düzeyinin altında olduğu görülmektedir. 2018 yılında bankalar 2017 dönem karlarının ortalama %19,3’ünü dağıtırken, bu rakam ise ortalama %4,0 temettü verimine işaret etmektedir. 2018 yılında dağıtılan 5,0 mlr TL’lik toplam temettünün %93,5’ini ise çekirdek sermaye yeterliliği güçlü bankalar (Akbank AKBNK, Garanti Bankası GARAN, İş Bankası ISCTR) tarafından dağıtılmıştır. Henüz ilgili otoriteler tarafından resmi bir duyuru yayınlamamakla birlikte, hali hazırda BDDK iznine tabi olan temettü dağıtım kararında oldukça ihtiyatlı bir politika izleyen bankacılık sektörü için kararı hisse performansı açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Sektör Önden Yüklendi, Önümüzdeki Döneme Güçlü Baz Hazırladı, İş Yatırım

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

Türk Bankacılık sektörü Ağustos ayında TL4.48 milyar net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı ayına göre %6 artış gösterirken aylık bazda ise %3.5 düşüş kaydetti. Kümülatif kar rakamı ise TL38 milyara ulaşarak yıllık bazda %14 artış kaydetmiş durumda. Sonuçlara bakıldığında kredi ve menkul kıymet faizlerinin kuvvetli yeniden fiyatlanması nedeniyle sektörün net faiz marjı aylık bazda %4.87’den %5.67’ye yükseldi.

Bununla beraber öz kaynak karlılığının ise aylık bazda 60 baz puan gerileyerek %13.5 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada özellikle grup II krediler için ayrılan karşılıklardaki sıçrama sektörün karşılık giderleirni çok yükselterek faaliyet gelirlerindeki olumlu tablonun net kara yansımasını engelledi. Grup II kredileri ve buna bağlı karşılık giderlerindeki zıplama Ağustos ayında makro göstergelerdeki hızlı bozulmaya bağlanabilir.

Özellikle TL’nin ani zayıflaması sonucunda UFRS 9 modellerinin bu karşılık giderlerini yükselttiğini görüyoruz. Bununla beraber sektörün bir anlamda önden yüklemeli olarak karşılık giderlerini biraz da ana faaliyet karının güçlü seyrine bağlı olarak agresif bir biçimde arttırdığını ve önümüzdeki yıl için iyi bir baz hazırladığını görüyoruz.

Takibe düşen krediler için ayrılan karşılık giderlerinin kredilere oranı ise beklenen seyrinde 30 baz puan artış göstermiş durumda. Bu tablonun sene sonunda kadar değişmeyeceğini artan karşılık giderlerinin kuvvetli aktif yeniden fiyatlamaları ile dengeleneceğini öngörüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

Bankaların net dönem karı Ağustos’ta %1,2 azaldı (=)

Kamu ve yabancı bankaların net karı geriledi – BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Ağustos ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %5,9 artış, bir önceki aya göre %1,2 oranında düşüş ile 4,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Aylık bazda mevduat bankalarının net karı, kamu (-%27,6) ve yabancı sermayeli (-%14,2) bankalar nedeniyle bir önceki aya göre %4,7 azalmıştır. Böylece sektörde Ocak-Ağustos döneminde net dönem karı yıllık bazda %14,3 artışla 38,0 mlr TL oldu. Aynı dönemde %78,5 ile en çok net karını arttıran katılım bankaları olurken, bunu %25,5 ile kalkınma ve yatırım bankaları takip etti.

Net faiz gelirleri artış gösterdi — Sektörün net faiz gelirleri Ağustos ayında yıllık bazda %83,5, bir önceki aya göre %27,5 artarak 16,0 mlr TL’ye ulaşmıştır. Aylık bazda bakıldığında, döviz kurundaki yükselişin kredilerden alınan faizleri olumlu etkilemesi ve menkul kıymet getirilerinde elde edilen faiz gelirlerinde %14’lük artış net faiz gelirlerindeki yükselişi desteklediğini düşünüyoruz. Böylece sektörün 2018 Ağustos ayında net faiz marjı bir önceki aya göre 71 bp artış göstererek %5,27 seviyesinde gerçekleşti.

Komisyon gelirlerinde güçlü seyir — Bankacılık sektörünün net ücret & komisyon gelirleri ise Ağustos ayında yıllık bazda %31,4, aylık bazda %4,6 artış ile 3,1 mlr TL olurken, bu gelirler Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %22,2 artarak 22,2 mlr TL’ye ulaşmıştır.

TKO geriledi — 2018 Temmuz ayında %3,05 düzeyinde olan sektörün takipteki krediler oranı Ağustos ayında kredilerdeki döviz kurundaki artışın etkisi ile %2,86 düzeyine gerilerken, takipteki krediler karşılık oranını ise %71,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda sektörde toplam karşılık giderlerinin aylık bazda %156 artış ile 11,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında TFRS 9 kapsamında makro parametrelerin güncellenmesi ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak karşılık giderlerinin yükseldiğini düşünüyoruz.

Sektörde faaliyet giderlerinin 2018 Ocak- Ağustos ayında yıllık bazda %13,6 ile enflasyonun altında artış gösterdiği görülmektedir. (Ağustos yıllık enflasyon %17,9)

SYR %17,3’e çıktı — Bankacılık sektöründe 2018 Ağustos ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise bir önceki aya göre 1,6 bp artış ile %14,7 olurken, Ağustos ayında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu döviz kurunda görülen hızlı artışa karşın BDDK’nın aldığı tedbirler neticesinde bir önceki aya göre 123 baz puan artarak %17,3 düzeyinde gerçekleşti.

Büyüme — Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle 2017 yılsonuna göre döviz kurundaki artışın katkısıyla %28,0 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise aynı dönem itibariyle 2017 yılsonuna göre %30,1 büyüme kaydedildi.

Yorum: 2018 yılı Ağustos ayında hem döviz kurundaki artış hem de TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış ile bankaların net faiz gelirlerinde artış, TFRS 9 kapsamında makro parametrelerin güncellenmesi ve döviz kurundaki artış ile karşılık giderlerinin önceki aya göre %156 yükselmesi sonucu net karda oluşacak düşüşü sınırlamıştır. Ağustos ayında da faaliyet giderlerindeki artışın sınırlı olması, net ticari kar elde edilmesi ve efektif vergi oranının gerilemesi de net karı destekleyen diğer unsurlardır. Ağustos verilerinin sektörün üçüncü çeyrek karlılık görünümü için nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

BDDK verisine göre bankacılık sektörünün Ağustos ayı karı, geçen aya göre %1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre %6 yükseldi. Yılbaşından beri kümüle bakıldığında ilk sekiz ayda net kar büyümesi %14 olarak gerçekleşti. Temmuz-Ağustos dönemi aylık ortalama karı 2Ç18’in aylık ortalamasının %10 altında kaldı. TL mevduat faizlerindeki sert yükselişe rağmen, yükselen kredi ve tahvil getirilerinin yardımıyla net faiz marjı geçen aya göre 71 baz puan, 2. çeyreğe göre 29 baz puan artış gösterdi. Aktif kalitesinde önemli bir bozulma gözükmezken, kurdaki artış sebebi ile genel karşılıkları Ağustos ayında 7.426 milyon TL’ye ulaştı (Temmuz: 1.708mn TL, 2. çeyrek aylık ortalama 1.566 milyon TL). Genel olarak sonuçların beklenenden iyi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle net faiz marjının beklentimizden iyi geliştiği görülüyor. Verilerin genel olarak bankacılık sektörü için olumlu olduğuna inanıyoruz.

 

 

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
İş Bankası ISCTR Hisse Analiz ve Yorumları
Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları
Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları
Garanti Bankası GARAN Hisse Analiz ve Yorumları
Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Şekerbank SKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Albaraka Türk ALBRK Hisse Analiz ve Yorumları