Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları BDDK’da...

BDDK’dan Bankalara Temettü Konusunda Tavsiye Kararı

BDDK, çekirdek SYR’si %12’nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını tavsiye etti.

BDDK, Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirmek amacıyla bankaların temettü dağıtımını belirli koşullara bağlanması için tavsiye niteliğindeki kararını yayınladı. Türkiye Bankalar Birliği’nin üye bankalarla paylaştığı bankaların temettü dağıtımına ilişkin tavsiye niteliğindeki karara göre, BDDK, çekirdek sermaye yeterlilik oranı %12’nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını tavsiye etti.

Yapılan açıklamada, 2018 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2018 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı kaydedilirken, kâr dağıtımına konu edilmesinin planlanması durumunda, önceki yıllarda olduğu üzere kuruma başvurulması ve izin verilmesi halinde dağıtıma konu edilmesinin mümkün olacağı ifade edildi.

Oyak Yatırım konuyu borsada işlem gören banka hisseleri açısından değerlendirdi:

3Ç18 itibarıyla konsolide bazda sadece GARAN Garanti’nin %12’lik sınırın üstünde olduğunu düşünüyoruz. Kurdaki gevşeme ve karlılık sayesinde oluşan özsermaye artışını da dikkate aldığımızda Akbank’ın AKBNK da yıl sonu itibarıyla bu sınırı aşabileceğini öngörüyoruz. Ekonomik koşulları dikkate aldığımızda, piyasanın zaten gelecek seneki temettü beklentilerini düşürdüğünü düşünüyoruz. Bu sebepten hisseler üzerindeki etki sınırlı kalacağına inanıyoruz.

Vakıf Yatırım tavsiye kararını şu şekilde yorumladı:

İzleme listemizde yer alan bankaların 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemi itibariyle, ortalama çekirdek sermaye yeterlilik oranını %13,1 olarak hesaplıyoruz. (BDDK sektör ortalaması: %14,3) Bu oranın Albaraka Katılım, Halk Bankası ve TSKB için %12 düzeyinin altında olduğu görülmektedir. 2018 yılında bankalar 2017 dönem karlarının ortalama %19,3’ünü dağıtırken, bu rakam ise ortalama %4,0 temettü verimine işaret etmektedir. 2018 yılında dağıtılan 5,0 mlr TL’lik toplam temettünün %93,5’ini ise çekirdek sermaye yeterliliği güçlü bankalar (Akbank AKBNK, Garanti Bankası GARAN, İş Bankası ISCTR) tarafından dağıtılmıştır. Henüz ilgili otoriteler tarafından resmi bir duyuru yayınlamamakla birlikte, hali hazırda BDDK iznine tabi olan temettü dağıtım kararında oldukça ihtiyatlı bir politika izleyen bankacılık sektörü için kararı hisse performansı açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Bankalardaki Döviz Mevduatları Azaldı

AK YATIRIM

Merkez Bankası verilerine göre bankalardaki döviz mevduatı, 5 Ekim haftasında 1,8 milyar dolar azalarak 184,38 milyar dolar oldu. Aynı hafta içerisinde TL mevduat ise, 2,3 milyar TL artışla 1.037 milyar TL oldu. 5 Ekim haftasında TL krediler %0,5 daralırken, döviz krediler dolar bazında %0,8 geriledi. Böylece kredi hacmi yılbaşına göre nominal %24,6 ve kur etkisinden arındırılmış bazda sadece %2,1 artış gösterdi. Kur etkisinden arındırılmış kredi artışı yıl başına göre kamu bankalarında %10,3 olurken, yabancı bankalarda %0,5 geriledi. Yerli özel bankaların kredi hacmi ise %5,1 azaldı. Haftalık Bülten verilerine göre takipteki alacaklar ise aynı hafta 1,2 milyar TL artarak 85,3 milyar TL’ye ulaştı. Buna göre Haziran sonundan bu yana takipteki alacaklardaki artış 12,8 milyar TL’yi buldu (İlk iki çeyrek artışları sırasıyla 3,0 ve 8,0 milyar TL).

 

Sektör Önden Yüklendi, Önümüzdeki Döneme Güçlü Baz Hazırladı, İş Yatırım

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

Türk Bankacılık sektörü Ağustos ayında TL4.48 milyar net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı ayına göre %6 artış gösterirken aylık bazda ise %3.5 düşüş kaydetti. Kümülatif kar rakamı ise TL38 milyara ulaşarak yıllık bazda %14 artış kaydetmiş durumda. Sonuçlara bakıldığında kredi ve menkul kıymet faizlerinin kuvvetli yeniden fiyatlanması nedeniyle sektörün net faiz marjı aylık bazda %4.87’den %5.67’ye yükseldi.

Bununla beraber öz kaynak karlılığının ise aylık bazda 60 baz puan gerileyerek %13.5 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada özellikle grup II krediler için ayrılan karşılıklardaki sıçrama sektörün karşılık giderleirni çok yükselterek faaliyet gelirlerindeki olumlu tablonun net kara yansımasını engelledi. Grup II kredileri ve buna bağlı karşılık giderlerindeki zıplama Ağustos ayında makro göstergelerdeki hızlı bozulmaya bağlanabilir.

Özellikle TL’nin ani zayıflaması sonucunda UFRS 9 modellerinin bu karşılık giderlerini yükselttiğini görüyoruz. Bununla beraber sektörün bir anlamda önden yüklemeli olarak karşılık giderlerini biraz da ana faaliyet karının güçlü seyrine bağlı olarak agresif bir biçimde arttırdığını ve önümüzdeki yıl için iyi bir baz hazırladığını görüyoruz.

Takibe düşen krediler için ayrılan karşılık giderlerinin kredilere oranı ise beklenen seyrinde 30 baz puan artış göstermiş durumda. Bu tablonun sene sonunda kadar değişmeyeceğini artan karşılık giderlerinin kuvvetli aktif yeniden fiyatlamaları ile dengeleneceğini öngörüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

Bankaların net dönem karı Ağustos’ta %1,2 azaldı (=)

Kamu ve yabancı bankaların net karı geriledi – BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Ağustos ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %5,9 artış, bir önceki aya göre %1,2 oranında düşüş ile 4,5 mlr TL olarak gerçekleşti. Aylık bazda mevduat bankalarının net karı, kamu (-%27,6) ve yabancı sermayeli (-%14,2) bankalar nedeniyle bir önceki aya göre %4,7 azalmıştır. Böylece sektörde Ocak-Ağustos döneminde net dönem karı yıllık bazda %14,3 artışla 38,0 mlr TL oldu. Aynı dönemde %78,5 ile en çok net karını arttıran katılım bankaları olurken, bunu %25,5 ile kalkınma ve yatırım bankaları takip etti.

Net faiz gelirleri artış gösterdi — Sektörün net faiz gelirleri Ağustos ayında yıllık bazda %83,5, bir önceki aya göre %27,5 artarak 16,0 mlr TL’ye ulaşmıştır. Aylık bazda bakıldığında, döviz kurundaki yükselişin kredilerden alınan faizleri olumlu etkilemesi ve menkul kıymet getirilerinde elde edilen faiz gelirlerinde %14’lük artış net faiz gelirlerindeki yükselişi desteklediğini düşünüyoruz. Böylece sektörün 2018 Ağustos ayında net faiz marjı bir önceki aya göre 71 bp artış göstererek %5,27 seviyesinde gerçekleşti.

Komisyon gelirlerinde güçlü seyir — Bankacılık sektörünün net ücret & komisyon gelirleri ise Ağustos ayında yıllık bazda %31,4, aylık bazda %4,6 artış ile 3,1 mlr TL olurken, bu gelirler Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %22,2 artarak 22,2 mlr TL’ye ulaşmıştır.

TKO geriledi — 2018 Temmuz ayında %3,05 düzeyinde olan sektörün takipteki krediler oranı Ağustos ayında kredilerdeki döviz kurundaki artışın etkisi ile %2,86 düzeyine gerilerken, takipteki krediler karşılık oranını ise %71,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda sektörde toplam karşılık giderlerinin aylık bazda %156 artış ile 11,1 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında TFRS 9 kapsamında makro parametrelerin güncellenmesi ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak karşılık giderlerinin yükseldiğini düşünüyoruz.

Sektörde faaliyet giderlerinin 2018 Ocak- Ağustos ayında yıllık bazda %13,6 ile enflasyonun altında artış gösterdiği görülmektedir. (Ağustos yıllık enflasyon %17,9)

SYR %17,3’e çıktı — Bankacılık sektöründe 2018 Ağustos ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise bir önceki aya göre 1,6 bp artış ile %14,7 olurken, Ağustos ayında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu döviz kurunda görülen hızlı artışa karşın BDDK’nın aldığı tedbirler neticesinde bir önceki aya göre 123 baz puan artarak %17,3 düzeyinde gerçekleşti.

Büyüme — Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle 2017 yılsonuna göre döviz kurundaki artışın katkısıyla %28,0 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise aynı dönem itibariyle 2017 yılsonuna göre %30,1 büyüme kaydedildi.

Yorum: 2018 yılı Ağustos ayında hem döviz kurundaki artış hem de TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artış ile bankaların net faiz gelirlerinde artış, TFRS 9 kapsamında makro parametrelerin güncellenmesi ve döviz kurundaki artış ile karşılık giderlerinin önceki aya göre %156 yükselmesi sonucu net karda oluşacak düşüşü sınırlamıştır. Ağustos ayında da faaliyet giderlerindeki artışın sınırlı olması, net ticari kar elde edilmesi ve efektif vergi oranının gerilemesi de net karı destekleyen diğer unsurlardır. Ağustos verilerinin sektörün üçüncü çeyrek karlılık görünümü için nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 02.10.2018

BDDK verisine göre bankacılık sektörünün Ağustos ayı karı, geçen aya göre %1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre %6 yükseldi. Yılbaşından beri kümüle bakıldığında ilk sekiz ayda net kar büyümesi %14 olarak gerçekleşti. Temmuz-Ağustos dönemi aylık ortalama karı 2Ç18’in aylık ortalamasının %10 altında kaldı. TL mevduat faizlerindeki sert yükselişe rağmen, yükselen kredi ve tahvil getirilerinin yardımıyla net faiz marjı geçen aya göre 71 baz puan, 2. çeyreğe göre 29 baz puan artış gösterdi. Aktif kalitesinde önemli bir bozulma gözükmezken, kurdaki artış sebebi ile genel karşılıkları Ağustos ayında 7.426 milyon TL’ye ulaştı (Temmuz: 1.708mn TL, 2. çeyrek aylık ortalama 1.566 milyon TL). Genel olarak sonuçların beklenenden iyi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle net faiz marjının beklentimizden iyi geliştiği görülüyor. Verilerin genel olarak bankacılık sektörü için olumlu olduğuna inanıyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 06.09.2018

BDDK Ağustos ayı bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Türk Bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık bazda %1 azalırken, yıllık bazda %6 artış kaydetti. Yılın ilk sekiz ayında, bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda, %14 arttı. Ağustos ayı sonuçlarına baktığımızda, net kardaki hafif daralmanın artan provizyon giderlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı Ağustos ayında %13,6 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre 45 baz puan geriledi. Diğer taraftan, yılın ilk sekiz ayındaki öz sermaye karlılığı %14,9 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %13,77 ve %17,34 olarak kaydedildi.

 

Fitch, Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını belirtti. 31.07.2018

Fitch yaptığı açıklamada, Temmuz’da yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti. Fitch ayrıca, TL’nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade ederken, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.06.2018

Fitch Türk Bankalarını Negatif İzlemeye Aldı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Cuma günü yaptığı açıklama ile 25 Türkiye bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu. Fitch yakın dönemde artan piyasa oynaklığı sonrası performans, varlık kalitesi, sermaye durumu ve çoğu bankanın likidite ve fonlama profiline yönelik riskleri negatif izlemeye gerekçe olarak belirtti. İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, “Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim” ile sınırlı olacağı ifade edildi.

 

İŞ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

Türk Bankacılık Sektörü Nisan 2018’de TL 4.837mn net kar açıkladı

Türk Bankacılık Sektörü Nisan 2018’de TL 4.837mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyrek sonu kapanış ayı olan ve yüksek baz teşkil eden Mart ayına göre %14 düşüş gösterirken geçen yılın aynı ayına göre ise %23 yükselmiş durumda. İlk dört ay kar rakamı olan TL 18.8 milyar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Yüksek mevduat maliyetleri (çeyrek sonunda toplanan) ve TÜFEX gelirlerindeki görece düşüşle beraber marjlarda aylık bazda yaklaşık 30 baz puan gerileme görülüyor. Yıl başından bu yana Mart ve Nisan aylarını karşılaştırdığımızda ise marjların %4.6 seviyesinde yatay kaldığı gözleniyor. Yıl sonuna göre ise marjlarda 20 baz puanlık gerileme var.

Son dönemdeki faiz artışlarından sonra marjların yaz aylarında olumsuz etkilenebileceği ama bunun önemli bir kısmının son çeyrekte geri alınma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Takipteki krediler için ayrılan karşılık giderlerinin kredilere oranı Nisan ayında 120 baz puandan 70 baz puana geriledi. Diğer gelir ve gider kalemleri aşağı yukarı trendlere uygun olarak hareket etmiş gözüküyor. Sektör Nisan ayında %15.9 öz kaynak karlılığına ulaştı. Bu oran Mart ayı sonunda %18.5 düzeyindeydi. Yıllık bazda %20 üzeri aylık artış rakamını önemli ve olumlu buluyoruz.

AK YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

BDDK verilerine göre bankaların Nisan ayındaki toplam net kârı önceki aya göre %15 gerileyerek 4,84 milyar TL oldu. Böylece,sektörün ilk dört aylık net kârı önceki yıla göre %8 artarak 18,8 milyar TL oldu ve özkaynak kârlılık oranı %15,1 olarak gerçekleşti (2017’de %14,8). Sektör verileri ilk dört aylık kâr toplamının yıllık bazda özel bankalariçin %17 artış, kamu bankaları için %13 gerileme gösterdiğini ortaya koyuyor. Aylık bazda ise Nisan kârları özel bankalarda %26 gerilerken, kamu bankalarında %42 artış gösterdi. Hazine gelir/giderleri dahil edildiğinde net faiz marjının önceki aya göre özel bankalarda 15 baz puan, kamu bankalarında 30 baz puan gerilediği ve buna bağlı olarak özel bankaların önceki aya yakın bir net faiz geliri elde ettiği, buna karşılık kamu bankalarının net faiz gelirinde aylık bazda gerileme olduğu görülüyor.

Bununla birlikte, özel bankaların Nisan ayı kârlarının düşük kalması provizyon tahsilatlarının önceki aya gerilemesinden kaynaklanırken, kamu bankalarının kârındaki aylık artış ise temettü gelirlerinin Nisan’da tahsil edilmesinden ve provizyon baskısının önceki aya göre bir miktar rahatlamasından kaynaklanıyor. Bankaların ikinci çeyrek net kârının ilk çeyreğe paralel 14 milyar TL düzeyinde olacağını öngörüyoruz. Buna göre sektörün Nisan ayı rakamlarının beklediğimizden daha olumlu bir kârlılık eğilimine işaret ettiği söylenebilir. Bu nedenle Nisan ayısektör verilerinin banka hisseleri üzerinde hafifiyimser bir beklenti doğurması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

BDDK – Nisan ayı bankacılık verilerini açıkladı. Nisan ayında bankacılık sektörü net karı aylık bazda %14 azalırken yıllık bazda %15 artış kaydetti. Aylık bazda yaşanan gerilemenin altında yatan ana sebep çekirdek bankacılık gelirlerindeki azalmadır. Kamu bankalarının net karı aylık bazda %43 artarken, yerli özel ve yabancı bankaların net karları, sırasıyla, %35 ve %27 geriledi. Ocak-Nisan döneminde bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda, %8 artış kaydederek 18.8 milyar TL olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 31.05.2018

Nisan ayı kar büyümesi bankacılık sektörü hisseleri için kısmen olumlu olabilir. Bankacılık sektörünün Nisan ayı net kar rakamı 4,837 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre kar rakamı %15 oranında artarken 1Ç18 aylık ortalamaya göre artış oranı %4 2Ç17 aylık ortalamaya göre ise %20 oranında artmıştır. Ocak-Nisan döneminde bankacılık sektörünün toplam kar rakamı 18,832 milyon TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış göstermiştir. Nisan ayında özsermaye karlılığı %15.3 seviyesinde, daha önceki dönemlere paralel bir seyir gösterdi. Net faiz marjı yatay kalırken, %14’lük komisyon geliri artışı %9 artan faaliyet giderlerini kompanse etmeyi başardı.

1Ç18’de 114 baz puan olan kredi risk maliyeti oranının Nisan ayında sadece 66 baz puan olması karlılığı desteklemiştir. Sermaye yeterlilik oranları ise Mart ayı sonuna göre 15 baz puan daralırken SYR %16.4 Çekirdek SYR ise %13.7 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sektör rakamlarının bankacılık sektörü hisseleri üzerinde kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanısıra yabancı bankalardaki kar artışının sektöre kıyasla daha yüksek olması bu grup içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Garanti Bankası hisseleri üzerinde daha olumlu bir etki sağlayabilir.

 

 

VAKIF YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.05.2018

Bankacılık sektörünün net karı 1Ç18’de yıllık bazda %5,1 arttı

BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, bankacılık sektörünün 2018 yılı Mart ayında net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre %15,6, bir önceki aya göre %43,7 oranında artış ile 5,53 mlr TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörün 2018 yılı ilk çeyrekte net dönem karı yıllık bazda %5,1 artışla 13,9 mlr TL oldu. Banka türü bazında, mevduat bankaları arasında yılık bazda net karda en sert düşüş %23,4 ile kamu bankalarında görülürken,

  • Sektörün net faiz gelirleri Mart ayında yıllık bazda %12,7, bir önceki aya göre %20,1 artış ile 11,4 mlr TL’ye ulaştı. Aylık bazda bakıldığında, kredi-mevduat farkındaki iyileşme net faiz gelirlerini olumlu etkiledi. İlk çeyrekte net faiz gelirleri yıllık bazda %14,2 artışla 31,5 mlr TL düzeyine çıktı. Böylece sektörün 1Ç18’de net faiz marjı bir önceki çeyreğe göre göre 16 bp gerileyerek %4,0 seviyesinde gerçekleşti.
  • Bankacılık sektörünün net ücret komisyon gelirleri Mart ayında yıllık bazda %17,2 artış ile 3,0 mlr TL olurken, 1Ç18’de bu gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 yükselerek 8,1 mlr TL düzeyine ulaştı.
  • 2018 yılı Mart ayı itibariyle sektör için takipteki krediler oranını %2,90, takipteki krediler karşılık oranını ise %75,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda sektörde toplam karşılık giderleri ise yıllık bazda %32,8 artış artarken, ilk çeyrekte yıllık bazda %42,7 yükselerek 11,98 mlr TL seviyesine çıktı.
  • Bankacılık sektöründe 2018 Mart ayında ortalama özkaynak karlılık oranı ise 2017 sonuna göre 1,6 puan iyileşerek %15,15 olurken, aynı dönemde sermaye yeterlilik rasyosu %16,4’den %16,6 düzeyine çıktı.
  • Bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2018 yılı Mart sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %4,7 artış olarak gerçekleşirken, Mevduat tarafında ise 2018 yılı Mart sonu itibariyle 2017 yılsonuna göre %3,9 büyüme kaydedildi.

Yorum: Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, bankacılık sektöründe Mart ayında net ücret & komisyon gelirlerindeki güçlü artışın da desteği ile çekirdek gelirlerdeki iyileşme dikkat çekmektedir. Ancak karşılık giderlerindeki artış baskısının sektörün net karlılığını olumsuz etkilediği görülmektedir. 2018 yılı ilk çeyrekte ise bankacılık sektörünün net karında %5,1 artış görülürken, mevduat bankalarının karı ise sadece %2,6 yükseliş kaydetmiştir. İzleme listemizde bulunan bankaların 1Ç’de toplam konsolide olmayan net karlarında çeyreksel bazda %8,6 artış, yıllık bazda ise %3,1 düşüş öngörmüştük.

Şimdiye kadar açıklanan bilançoların (AKBNK, GARAN, YKBNK, TSKB) çoğu ve BDDK verileri beklentimizin üzerinde karlılığa işaret etmektedir. Ancak açıklanan verilerin, hisse performansı üzerinde fiyatlandığını düşündüğümüz için, etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bankacılık Sektör Verileri Analizi – 04.05.2018

Bankacılık Sektörü – BDDK Mart ayı verilerini yayınladı. Mart ayında Türk bankacılık sektörünün konsolide net karı aylık ve yıllık bazda, sırasıyla, %44 ve %16 arttı. Böylelikle, 1Ç18’de bankacılık sektörünün net karı %5 artış kaydetti. Sektör verilerinin detaylarını incelediğimizde, net faiz gelirlerinin aylık bazda %20 arttığını ve net faiz marjının, aylık bazda 78 baz puan genişleyerek %5,1 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Net faiz gelirlerindeki güçlü yükselişin altında yatan sebeplerin menkul kıymetlerden elde edilen daha yüksek gelirler elde edilmesi ve kredi-mevduat makasındaki iyileşme olduğunu görüyoruz.

Komisyon gelirleri, aylık bazda %22 ve yıllık bazda %17 arttı. Ticari işlemlerdeki zarar aylık bazda %25 artış kaydetti ve burada bankaların daha fazla swap bazlı fonlama hacimlerinin olması ve swap maliyetlerin de artış kaydedilmesinin önemli rol oynadıklarını düşünüyoruz. Diğer gelirler ise, aylık bazda, %60 arttı.

Bu artışın altında yatan ana sebep önceki dönemde ayrılan provizyonların geri çevrilmesi olduğunu düşünüyoruz. Toplam provizyon giderleri ise aylık bazda %35 arttı. Özel risk maliyetleri, aylık bazda, 13 baz puan artış kaydetti ve 130 baz puan olarak gerçekleşti ve brüt risk maliyetleri de 47 baz puan yükseldi ve 213 baz puan olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı Mart ayında %17,6 olarak gerçekleşti ve 1Ç18’de öz sermaye karlılığı %15 olarak kaydedildi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, aylık bazda sırasıyla, 17 ve 15 baz puan gerileyerek, %13,9 ve %16,6 olarak kaydedildi.

 

Banka Karlılığında Avrupa Geriledi, Türkiye Yükseldi, KPMG

Akbank AKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
İş Bankası ISCTR Hisse Analiz ve Yorumları
Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları
Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları
Garanti Bankası GARAN Hisse Analiz ve Yorumları
Yapı Kredi Bankası YKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Şekerbank SKBNK Hisse Analiz ve Yorumları
Albaraka Türk ALBRK Hisse Analiz ve Yorumları