Ana Sayfa sorular Marjinal Fayd...

Marjinal Fayda Nedir?

Marjinal kelimesi matematikte son birim anlamına gelmektedir. Fayda ise ihtiyacı ortadan kaldıran memnuniyet ve tatmindir. Marjinal fayda son tüketilen birim malın sağladığı faydadır.

Marjinal fayda bir malın tüketilen her ek bir biriminin daha önceki tüketilen birimlerden elde edilen toplam faydada yarattığı değişikliği gösterir. Özet olarak son tüketilen birimin faydasıdır.

İktisat’ın temel bir prensibine göre, bir maldan tüketilen miktarlar çoğaldıkça, eklenen her birimden alınan fayda giderek azalır. Hatta tüketime devam edilirse, bir süre sonra fayda sıfıra iner ve bundan sonra yeni birimler tüketiciye fayda değil üzüntü vermeye başlar yani fayda negatif olmaya başlar.

Örneğin açsınız ve ekmek yiyeceksiniz. Ekmekten bir dilim yediniz size bir doygunluk ve tatmin verdi yani fayda sağladı. Bir dilim daha bir dilim derken iyice doydunuz, size birisi hadi bir dilim fazla ye derse bu sizde rahatsızlık yaratacak.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere bir maldan tüketilen miktar arttıkça, artan her birim maldan alınacak fayda azalır. Tüketim arttıkça bir süre sonra fayda sıfıra iner sonrasında da azalmaya başlar. Buna Azalan Marjinal Fayda Kanunu adı verilir.