Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Cam A...

Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

anadolu-cam-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Anadolu Cam ANACM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ANADOLU YATIRIM – ANACM Hisse Teknik Analiz – 07.08.2017

2,35 üzerinde 2,45 hedef…

Hissede son üç gündür gelen tepkide yeniden güçlenme görüyoruz. 2,35 üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 2,45-2,50 direnç bölgesine doğru yeniden yükseliş görülebilir. Bu açıdan 2,35 üzerinde geri çekilmeler 2,30 stop-loss olmak üzere alım yönünde kullanılabilir.

Kapanış:2,40
Destekler:2,37-2,35-2,30
Dirençler:2,40-2,42-2,45

Bedelsiz Sermaye Artırım Hakkında Bildirim – 21.07.2017

Mevcut 2.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 444.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 306.000.000 Türk Lirasının;

  1. a) 29 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; dağıtılacak karın 66.285.372 Türk Liralık kısmının 2016 yılı kar payından, 233.714.628 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan,
  2. b) 6.000.000 Türk Lirasının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında geçmiş yıllarda özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan,

karşılanmasına,

  1. c) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan A ve B grubu hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 68,9189 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

Esas sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 7.maddesinin tescili için 19 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

 

%100 Bağlı Ortaklıklarımız olan Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşilmesi Hakkında Açıklama – 16.06.2017

Türkiye’de mukim, cam ve camdan mamul ambalaj malzemesi ve kaplar üreten, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. ayrı tüzel kişilik olarak faaliyet göstermektedir. İştirak yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Şirketimizin oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklıkları Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.’nin kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle devralınmasına Yönetim Kurulumuzun 5 Haziran 2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Ancak, Anadolu Cam Sanayii A.Ş Mersin Fabrikası ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Yenişehir Fabrikası’nı kapsayan grup toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin devam etmesi ve birleşme kararının görüşmeleri etkilemesi ihtimaline karşılık birleşme ile ilgili bildirimin grup toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde sendika ile uzlaşmaya varılıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiş ve uzlaşmaya varılması sonucunda bildirimin yapılmasına engel bir durum kalmamıştır. Birleşmeye konu evrakların gizliliği konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin devrolacak şirketlerde %100 pay sahibi olması sebebiyle, muhasebe politikalarının uygulamasında ve konsolide mali tablolarda birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Birleşme işlemlerinde Şirketimizin 31/12/2016 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketimizin devrolacak şirketlerin % 100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır. Şirketimizce ilan edilecek duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacak olup, başvuruda sunulacak duyuru metni imzalanan birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. konsolide finansal tablolarından; 31.12.2014 tarihli finansal tablolar 2 Mart 2015 tarihinde, 31.12.2015 tarihli finansal tablolar 2 Mart 2016 tarihinde , 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ise 6 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmış olduğundan ayrıca sunulmamıştır.

AK YATIRIM – ANACM Hisse Haber – 14.06.2017

Anadolu Cam, OMCO İstanbul’daki %50 hissesinin diğer %50 hissenin sahibi olan OMCO International’a satışına ilişkin sürecin tamamlandığını bildirdi. Buna göre Anadolu Cam söz konusu satıştan 12,8 milyon Euro nakit girişi sağlarken gelir tablosuna 31,8 milyon TL varlık satış geliri kaydedecek. Anadolu Cam, cam ambalaj kalıbı üretimi yapan OMCO İstanbul’u mali tablolarında özsermaye yöntemi ile konsolide etmekteydi. OMCO İstanbul 2016 yılında 71 milyon TL satış geliri elde etmiş (Anadolu Cam’ın toplam konsolide satış geliri 1.77 milyar TL seviyesindeydi) ve Anadolu Cam’ın 2016 net karına 8,3 milyon TL’lik katkı yapmıştı (bir kereye mahsus gelirler arındırıldığında Anadolu Cam’ın 2016 konsolide net karını 89 milyon TL olarak hesaplıyoruz). Anadolu Cam’ın 1Ç17 itibariyle 979 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktaydı. Satış haberini Anadolu Cam hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ANACM Hisse Haber – 14.06.2017

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan açıklamada, Şirketin iş ortaklıklarından Omco İstanbul Kalıp San.ve Tic.A.Ş’deki % 50’lik hissesinin Rekabet Kurulu’nun onayına istinaden şirketin diğer ortağı olan Omco International N.V.’ye devredileceği duyurulmuş olup, alınan onay sonrasında 12 Haziran 2017 tarihinde devir işlemleri tamamlanmıştır.

 

2016 nakit temettü dağıtımına ilişkin bilgilendirme – 01.06.2017

6 Mart 2017 ve 29 Mart 2017 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamalarda, 30 Mayıs 2017 tarihinde nakit temettü ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu açıklamalarda brüt ve net temettü oranlarının virgülden sonrasının sehven eksik girilmesinden dolayı ödeyeceğimiz temettü tutarı eksik hesaplanmıştır. Eksik hesaplanan tutar ayrıca ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ödenmesi Gereken

Oran %

Ödenen

Oran %

Ödenmesi

Gereken Fark %

Brüt11,2612611,260,00126
Net9,572079,570,00207

Bedelsiz Sermaye Artırımı için SPK Başvurusu Açıklaması – 29.05.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
444.000.000,2
Ulaşılacak Sermaye (TL)
750.000.000,2

Mevcut 2.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 444.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 306.000.000 Türk Lirasının;

  1. a) 29 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; dağıtılacak karın 66.285.372 Türk Liralık kısmının 2016 yılı kar payından, 233.714.628 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan,
  2. b) 6.000.000 Türk Lirasının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında geçmiş yıllarda özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan,

karşılanmasına,

  1. c) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan A ve B grubu hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 68,9189 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

ŞEKER YATIRIM – ANACM Hisse Haber – 29.05.2017

Anadolu Cam (ANACM), 444mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %1,35135 oranında (6mn TL tutarında) iç kaynaklardan ve %67,56756 oranında da (300mn TL tutarında) kar payından karşılanmak üzere 750mn TL’ye artırılmasına ve mevcut çıkarılmış sermayenin %68,9189 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

 

İŞ YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 3.8 – Hedef Fiyat (TL) : 3.62 – Piyasa Deg.(TL) : 1687 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.53 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -4.74 Analist: [email protected]

ANACM 1Ç17: Hacimlerde güçlü büyüme
Beklentilerin üzerinde olarak, Anadolu Cam 1Ç17’de 41 mn TL net kar açıkladı. Satış gelirleri bu dönemde %49 büyüdü. Bunun temel sebebi %18 satış hacim büyümesi ile birlikte uluslararası faaliyetlerde yapılan fiyat artışları oldu.
FAVÖK yıllık bazda %83 artışla 109 mn TL olurken, FAVÖK marjı iyileşmesi fiyat artışı ve verimlilik yatırımları neticesinde gerçekleşti.
Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Anadolu Cam’ın ilk çeyrek karı piyasa beklentisi olan 26mn TL’nin üzerinde 41mn TL olarak açıklandı. Her ne kadar geçen yılın aynı döneminde açıklanan 253mn TL’lik net kara göre %84’lük düşüş görünse de, geçen yıl SODA hisseleri satışından gelen karı dışarıda bıraktığımızda ilk çeyrekte 10mn TL zarar bulunmaktaydı. Gelirler %49 artışla 514mn TL olarak gerçekleşti. Satış hacmindeki %18’lik artış ve hem iç hem de ihracat pazarlarındaki fiyat artışları gelir büyümesini destekleyen faktörler oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK)92mn TL2lik piyasa beklentisinin üzerinde 109mn TL olarak gerçekleşti. Anadolu Cam’ın ilk çeyrek sonunda 784mn TL net borcu bulunmaktadır. Piyasa beklentilerinin üzerimde gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Anadolu Cam 1Ç17’da beklentilerin üzerinde 41 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 26 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 34 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde beklentilerin üzerinde gelen faaliyet karlılığından kaynaklandı. Şirketin 1Ç17’daki 441 milyon TL’lik satış geliri piyasa ortalama tahminini %10, bizim beklentimizi ise %4 aşarken %21,2’lik FAVÖK marjı, tahminlerin neredeyse 2 puan üzerinde gerçekleşti ve son 6 yıldaki en yüksek performans olarak göze çarptı Sonuçları Anadolu Cam açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şirketin 1Ç FAVÖK marjı mevcut yılsonu tahminlerimiz için bir yukarı riske işaret etmektedir (12A17 için bizim tahminiz %19.0, piyasa ortalama tahmini %19,4 marj yönündedir). Anadolu Cam hisseleri son 12 ayda endeksin %48 üzerinde getiri kaydetmiştir, ancak mevcut operasyonel karlılık trendlerine dayanarak hisseye yönelik ilginin devam etmesi beklenebilir. Sendikanın aldığı grev kararı ise kısa vadede baskı yaratabilecek bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Anadolu Cam için modelimizi gözden geçireceğiz. 1Ç17 sonuçları öncesi Anadolu Cam için 3,15 TL hedef fiyatla “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktaydı.

DENİZ YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Anadolu Cam 1Ç17 Sonuçları – Yıllık bazda göz alıcı operasyonel iyileşme. Anadolu Cam 1Ç17’de 41 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentilerinin %28 üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve ticari alacaklardan elde edilen finansal gelir pozitif sapmanın ana nedenleri. Rusya ve Türkiye’de güçlü talep koşulları ve buna bağlı olarak gelen ürün zamlarının yanı sıra rublenin lira karşısında yıllık bazda yaklaşık %50 değer kazanaması neticesinde şirket satış ve FAVÖK rakamlarını geçen seneye göre sırasıyla %49 ve %83 artırdı. Güçlü sonuçlar 3.55TL’lik hedef fiyatımıza pozitif risk oluşturuyor. TUT tavsiyemize rağmen bugün olumlu açılış beklediğimiz hisseyi model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 26 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %84 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %8 arttı. Net satışlar 514 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 469 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 109 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 92 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 395 baz puan artarak %21 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 yükselerek 979 milyon TL olarak gerçekleşti. Enerji verimlilik yatırımları ve yükselen kapasite kullanım oranı neticesinde Anadolu Cam’ın karlılığında olumlu bir trend gözlenmekte.

 

AK YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 20.04.2017

Anadolu Cam, OMCO istanbul’daki %50 hissesini diğer %50 hissenin sahibi olan OMCO International’a satma kararı aldığını açıkladı. Satış işlemine ilişkin herhangi bir detay ise paylaşılmadı. Anadolu Cam, cam ambalaj kalıbı üretimi yapan OMCO İstanbul’u finansallarında özsermaye yöntemi ile konsolide etmekteydi. OMCO İstanbul 2016 yılında 71 milyon TL satış geliri elde ederken (Anadolu Cam’ın toplam konsolide satış geliri 1.77 milyar TL seviyesindeydi) Anadolu Cam’ın 2016 net karına 8,3 milyon TL’lik katkısı olmuştu (bir kereye mahsus gelirler arındırıldığında Anadolu Cam’ın konsolide 2016 net karını 89 milyon TL olarak hesaplıyoruz ). Haberi Anadolu Cam hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 20.04.2017

Anadolu Cam (ANCAM, Sınırlı Pozitif):  Şirket, İş ortaklıklarından Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.’nin %50’lik hissesi pazarlık usulü ile  diğer ortağı olan Omco International N.V. devredilmesine karar verilmiş olup, devire ilişkin satış sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır.

HALK YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 20.04.2017

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Şirket, iş ortaklıklarından Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.’nin %50’lik hissesinin pazarlık usulü ile diğer ortağı olan Omco International N.V.’ye devredilmesine karar verildiğini açıkladı.

 

Anadolu Cam Rusya Şirketlerinde Sermaye Artırımı Yapacak – 31.03.2017 – KAP

Şirket Yönetim Kurulu, Rusya’da bulunan bağlı ortaklıklarımızın mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi finansmanı kapsamında, Rusya’da bulunan bağlı ortaklıklarımıza 3 Milyar Rubleye kadar sermaye sağlanmasına karar vermiştir. (ANACM, SISE)

DENİZ YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 31.03.2017

Anadolu Cam Eskişehir ve Yenişehir tesislerinin %15 hissesini Şişecam’dan devraldı. Anadolu Cam bu hisseler için toplam 107 milyon TL bedel ödedi. Biz Şişecam değerlemesinde bu şirketlere 155mlnTL değer biçiyorduk. Bu açıdan oluşan fiyat Anadolu Cam için olumlu sayılabilir. Şişecam’ın ise çapraz sahiplikleri elemesiyle daha yalın bir aktif portföyüne sahip olması bu işlemin bir diğer olumlu tarafı.

Ayrı bir not olarak, Anadolu Cam’ın Yenişehir tesisinde geçen günlerde bir yangın çıktığını yerel basında yer alan haberlerden öğrendik. Yenişehir’de bulunan dört cam fırınının birinde çıkan yangın nedeniyle şirketin o fırında üretime bir kaç hafta ara vermesi bekleniyor. Biz oluşacak üretim kaybının 10 bin ton seviyesinde olacağını hesaplıyoruz ki, bu şirketin toplam satışlarının %0.5’ine tekabül etmekte. Şirket aynı zamanda oluşan zaiyatı sigorta şirketinden tahsil etmeyi planlıyor.

İŞ YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 31.03.2017

Kapanış (TL) : 3.16 – Hedef Fiyat (TL) : 3.62 – Piyasa Deg.(TL) : 1403 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.56 Analist: [email protected]

Anadolu Cam, Eskişehir ve Yenişehir fabrikalarının %15 paylarını satın aldı
Anadolu Cam, Eskişehir ve Yenişehir fabrikalarının %15 paylarını 107 mn TL’ye satın aldı. Değerlememizde bu azınlık paylar için 108 mn TL varsayıyorduk. Dolayısıyla, satın alma fiyatını nötr olarak yorumluyoruz. Şişe Cam için ise grup içi yapının sadeleşmesi açısından olumlu buluyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 31.03.2017

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Bağlı ortaklığı Anadolu Cam Yenişehir Sanayi’de Şişe ve Cam Fabrikaları’na (SISE, Nötr) ait bulunan 15%’lik ortaklık payının 468.475.000 TL (5,93 TL beher hisse bedeli)  şirket değeri üzerinden 70.271.250 TL  peşin bedelle satın alınmasına ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Diğer yandan yine bağlı ortaklığı Anadolu Cam Eskişehir Sanayi’de Şişe ve Cam Fabrikaları’ye  ait bulunan 15%’lik ortaklık payının 243.226.000 TL (0,84 TL beher hisse bedeli) şirket değeri üzerinden 36.483.900 TL  peşin bedelle satın alınmasına ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

AK YATIRIM – ANACM Hisse Haber Analiz – 31.03.2017

Anadolu Cam, %85 iştirakleri Anadolu Cam Eskişehir ve Anadolu Cam Yenişehir’in %15’erlik paylarını toplam 107 milyon TL bedelle (AC Yenişehir: 70.2 milyon TL, AC Eskişehir: 36.5 milyon TL) holding şirketi Şişe Cam’dan satın alacağını açıkladı. Böylece Anadolu Cam’ın sözkonusu şirketlerdeki sahipliği %100’e ulaşacaktır. Buna göre 760bin ton/yıl üretim kapasiteli AC Yenişehir ve Eskişehir fabrikalarının toplam değeri 711 milyon TL olarak tespit edilmiş oldu. Anadolu Cam’ın, yurtiçi ve yurtdışı toplam üretim kapasitesi 2.3 milyon tondur (halihazırda kapalı durumda bulunan üretim hatları dahil). Bu işlemler için açıklanan değerleme bizim mevcut tahminlerimizin üzerindedir. Ancak işlemin bir grup içi alım-satım olması nedeniyle hisse üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Diğer yandan Anadolu Cam, Rusya’daki faaliyetlerine 3.0 milyar rubleye kadar (53 milyon Dolar) sermaye sağlamaya karar verdiğini açıkladı. Anadolu Cam’ın 2016 yılsonu itibariyle 931 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır, net borç/FAVÖK oranı ise 2,7’dir. Bu anlamda, nakit çıkışları bu oranın yükselmesine neden olacağından yatırımcı algısında bir miktar bozulma yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – ANACM Hisse Teknik Analiz – 27.03.2017

Hisse Çanağı Tamamlayabilir

Hissenin geçen hafta hacimli alımlarla karşılaşması 3,00/05 yatay destek bölgesini taban yaptığı şeklinde yorumlanabilir. 5 günlük ortalama da 20 günlük ortalamayı yukarı yönde keserken, MACD tekrar sıfır çizgisinin üzerinde “al” vermiş durumda. Bu kapsamda, hisse bu hafta da taleple karşılaşarak olası çanak görüntüsünü tamamlama çalışması yapabilir.

Kapanış: 3,20 Satış Seviyeleri:  3,32 3,33 Zarar Kes: 3,14

TACİRLER YATIRIM – ANACM Hisse Teknik Analiz – 13.03.2017

Düşüş Trendinde Olan Hissede Yön Yukarı Dönebilir

Orta vadeli düşüş trendinde olan Anadolu Cam hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 3.06 seviyesini test etti ve haftayı 3.11 seviyesinden kapattı. Senette 3.23 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 3.03 olarak görüyoruz.

Beklenen Yön: Yukarı

Durum

Trend

RSI

Nötr

Yatay

Stochastic

Aşırı satım

Güçleniyor

MACD

Zayıflıyor

Williams’ R

Aşırı satım

Güçleniyor

Parabolic SAR

Satış yönlü

Trend dönüşü yok

Direnç seviyeleri

3.40 / 3.69 / 3.86

Destek seviyeleri

2.94 / 2.77 / 2.48

 

OYAK YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Anadolu Cam 4. çeyrekte 38mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üstünde geldi. Yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı net karı destekledi. Gelirler ve faaliyet karı tarafında ise sonuçlar piyasa beklentilerini karşılamadı. Gelirler, Rusya ve Türkiye’deki fiyat artışları ve her iki ülkede de ihracat payının artması sayesinde %11 büyüme göstererek 441mn TL oldu. Şirketin 2016 sonu itibariyle 744mn TL net borcu bulunmaktadır. Anadolu Cam hisse başına 0,112TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %3,4 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %68 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır. Her ne kadar gelir ve faaliyet karı piyasa beklentilerinin altında kalsa da net karın beklentileri aşması ve %68 bedelsiz sermaye artırımı hisse fiyatını destekleyecektir.

AK YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Anadolu Cam 4Ç16’da beklentilerin üzerinde 38 milyon TL net kâr açıkladı – piyasa ortalama tahmini 25 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 27 milyon TL net kâr yönünde idi. Bazı gelir-gider kalemlerindeki bir kereye mahsus gerçekleşmeler (25 milyon TL’lik yeniden değerleme değer kazancı ve 18 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirine karşılık toplam 18 milyon TL’lik karşılık ve diğer giderler) nihai olarak şirketin net kârına olumlu etki yaptı ve sapmanın ardındaki temel neden olarak göze çarptı. Şirketin 4Ç16’daki 441 milyon TL’lik satış geliri beklentilere paralel gelirken 71 milyon TL’lik FAVÖK rakamı piyasa ortalama beklentisinin altında kaldı (86 milyon TL) ancak Ak Yatırım tahminine (74 milyon TL) yakın gerçekleşti. Anadolu Cam hisselerinin son dönemde oldukça yüksek getiri sağlamış olduğu dikkate alınırsa (son 3 ve 6 ayda endeksin %13 ve %39 üzerinde getiri), operasyonel karlılığın ortalama tahminlerin altında kalması piyasada bir kar realizasyonuna neden olabilir. Anadolu Cam hisseleri, getiri beklentimizi ‘Endeksin Üzerinde” olarak yukarı revize ettiğimiz Kasım 2016’dan itibaren %36 nominal ve %14 endekse göreceli getiri kaydetmiştir Mevcut fiyat seviyelerinde hisse senedinin 12 aylık hedef değerimize yönelik yukarı potansiyelini tüketmiş olmasını dikkate alarak, Anadolu Cam için getiri beklentimizi “Endekse Paralel” olarak aşağı revize ediyoruz.

İŞ YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Kapanış (TL) : 3.3 – Hedef Fiyat (TL) : 3.62 – Piyasa Deg.(TL) : 1465 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.15 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.7 Analist: [email protected]

ANACM 4Ç16. Hem bizim 26 mn TL hem de piyasanın 25 mn TL beklentisinin üzerinde olarak, Anadolu Cam 4Ç16’da 38 mn TL net kar açıkladı. Net kardaki sapma faaliyet dışı gelirlerden kaynaklandı.
Satış gelirleri %11 artarken, Türkiye ve Rusya’dan ihracatın payı arttı. FAVÖK büyümesi %14 ile satış büyümesinin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK tahminlerin bir miktar altında kalarak (86 mn TL), 71 mn TL gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 2016 yılının son çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 37,6mn TL olmuştur. Beklenti 25mn TL yönündeydi. Şirket 2015 yılının son çeyreğinde 72,9mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin brüt karı %25 oranında artarak 4Ç2016’da 92,4mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakam ile birlikte 2016 karı 456,9mn TL olmuştur. Şirket’in 2015 yılındaki net dönem karı 51,6mn TL idi. Diğer taraftan, Şirket 1 Haziran 2017 tarihinde hisse başına brüt 0,1126 TL (net 0,0957 TL) net karı payı ödemeyi planlamaktadır. Brüt ödenen temettü verimliliği, şirketin son piyasa değerine göre %3,4’tür.

HALK YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Şirket, yılın son çeyreğinde hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu 441 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK beklentimizin %19,4, piyasa beklentisinin %17,6 altında 70,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, net kâr beklentimizin %21,2, piyasa beklentisinin %48,3 üzerinde 37,6 milyon TL gerçekleşti. Şirket, 2016 yılı dönem kârından hisse başına brüt 0,1126 TL nakit ve %67,56757 oranında pay biçiminde kâr payı dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

DENİZ YATIRIM – ANACM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Anadolu Cam 4Ç16 için 38 milyonTL net kar açıkladı. Bu rakam 25 milyon TL’lik net kar performansının %48 üzerinde. Ama şirketin operasyonel karlılığı dramatik şekilde artan faaliyet giderleri neticesinde piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Yine de pozitif kar performansı ve şirketin %3.4 temettü verimine denk gelen 0.1126TL’lik temettü dağıtım kararının bugünkü hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. TUT tavsiyesi verdiğimiz hisse için hedef fiyatımız 3.29TL, getiri potansiyeli %1.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Yorumu – 02.01.2017

Yükselme Potansiyeli* 37%   AL

Anadolu Cam Şirket Raporu : Şişedeki cin

Geçtiğimiz son iki yılda Türkiye’de artan rekabet ve Rusya’daki olumsuz makro ekonomik gelişmelere rağmen, Anadolu Cam şirket yönetiminin aldığı stratejik kararlarla faaliyet karlılığını artırmayı başardı. 2016 ilk 9 ayda; satış hacmindeki büyüme (+7%), fiyat artışları, ihracatın katkısının artması ve ürün miksinin değişmesi neticesinde satış gelirleri yıllık bazda %15 ve FAVÖK %20 arttı. 2017 yılında da hem yurtiçi hem uluslararası operasyonlarda cam ambalajda görünümün güçlü olduğunu düşünüyoruz ve şirketin satış gelirlerinin %13 ve FAVÖK’ün %14 artmasını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, Anadolu Cam için 12 aylık hedef fiyatı 3.62TL olarak hesaplıyoruz ve %37 artış potansiyeli ile AL tavsiyesi veriyoruz.

2017T 5.1x ve 18T 4.6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla hisse uluslararası benzerlerine kıyasla %22 ve %25 iskontolu işlem görüyor.

Piyasa tahminlerinin yukarı güncellenmesini bekliyoruz. 2017 satış gelirleri ve FAVÖK tahminimiz Bloomberg ortalama tahminlerinin %6 ve %7 yukarısında. Net kar tahminimiz ise piyasa ortalamasının %9 yukarısında. Piyasa tahminlerinin, güçlü 9 aylık finansalların açıklanmasından sonra güncellenmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, tahminlerin yukarı güncellenmesi hisse için olumlu olacaktır.

Rekabetçi baskı yurtiçi pazarda azaldı. Park Cam’ın yatırımlarıyla birlikte yaratılan ek arzın talep artışıyla (2016’da %11 büyüme) elimine olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, rakibin yatırımlarıyla maden suyu pazarında aldığı pazar payının diğer cam ambalaj ürünlerinde tekrarlanmasını beklemiyoruz. Anadolu Cam’ın ölçek büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve renkli/renksiz her tür cam ambalajı üretebilme esnekliği ve süregelen yatırımları ile rekabet gücünün güçlü olduğunu düşünüyoruz. Türkiye cam ambalaj pazarının önümüzdeki beş yılda ortalama tonaj olarak %5,4 büyümesini bekliyoruz. Bu rakam küresel cam ambalaj pazarında ise yaklaşık %3 olarak tahmin ediliyor.

Rusya’da %29 (3Ç16 itibari ile) pazar payı ile liderliğini koruyor. Verimliliği ve kapasite kullanım oranını artırmak için, Anadolu Cam toplam 200bin ton kapasiteli Pokrovsky tesisini geçici olarak kapattı. Bira pazarı Rusya’da küçülse de, şirket ürün miksini değiştirerek ve ihracatın payını artırarak karlılığını artırmayı başardı.

Hem Rusya’dan hem de Türkiye’den ihracatın artmasını tahmin ediyoruz. Navlun maliyetlerinin düşmesi ve yerel para birimlerinin (TL ve Ruble) değer kaybetmesiyle 2014-16 yılları arasında ihracatta önemli büyüme kaydedildi. Brüt satış gelirleri içersinde ihracatın payı 9A16 itibariyle %10 ve Rusya’da %15’e ulaştı. Şirket stratejik olarak ihracatı payını önümüzdeki dönemde %20’lere çıkarmayı hedefliyor.

Riskler: Türkiye’de Park Cam’ın olası agresif kapasite artışının fiyat rekabetine yol açması, petrol fiyatlarındaki artışla doğalgazda beklenenden daha fazla artış gerçekleşmesi (Ekim’de %5 artış tahmin ediyoruz), navlun fiyatları olası artış ve Ruble’nin değer kazanması ile ihracatta karlılığın gerilemesi ve Rusya’da alkol ürünlerinde hükümetin ek sınırlamalar getirmesini riskler olarak sıralayabiliriz.

Değerleme

Anadolu Cam için hedef fiyatı hesaplarken, İNA değerlemesi ve benzer şirket çarpanlarının
ortalamasını aldık. Buna göre, şirket için 1.6 milyar TL hedef piyasa değeri hesaplıyoruz.
Hesapladığımız hedef değer 3.62TL/hisse hedef fiyata karşılık geliyor ve %37 artış
potansiyeline tekabül ediyor. Dolayısıyla, ANACM hisseleri için AL tavsiyesi veriyoruz.
Değerleme detaylarını aşağıdaki özet tabloda bulabilirsiniz.

 

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Anadolu Cam 3Ç16’da beklentilerin üzerinde 37 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 24 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 21 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma genel olarak beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılıktan kaynaklandı. Şirketin 3Ç’de elde ettiği 491 milyon TL’lik satış gelirleri beklentilere paralel gelirken 113 milyon TL’lik FAVÖK beklentilerin %13 üzerinde kaldı. %23,1’lik FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puanlık bir iyileşmeye işaret etti ve şirketin 2011’den beri açıkladığı en yüksek çeyreksel gerçekleşme olarak dikkati çekti. 3Ç16 performansının Anadolu Cam’ın yatırım hikayesine yeni bir ivme kazandırması beklenebilir – karlılıktaki mevcut olumlu trendin korunması ileri dönük ortalama beklentiler için de yukarı yönlü bir risk teşkil edecektir. Anadolu Cam’ın 3Ç sonuçlarına piyasanın tepkisinin olumlu olması beklenebilir. Şirket için yeni 12 aylık hedef fiyatımız olan 2,95 TL ile (önceki 2,55 TL) ile getiri beklentimizi “Endeksin Üzerinde” olarak güncelliyoruz (önceki beklenti: “Endekse Paralel”).

OYAK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

ANACM: Anadolu Cam 3. çeyrekte 37mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 24mn TL’nin üzerinde. 491mn TL olarak açıklanan gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %17 yükselişe işaret ediyor. Rusya ve Türkiye’deki fiyat artışları ve satış hacmindeki %9’luk artış gelir büyümesini destekleyen önemli etkenler olarak ön plana çıkmaktadır. 113mn TL seviyesinde gelen faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 99mn TL’nin üzerinde. Şirketin 3. çeyrek itibariyle 680mn TL net borcu bulunmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 3Ç2016’daki net dönem karı 36,6mn TL olarak gerçekleşmiş (Beklenti 24mn TL)ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 8mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da %27 oranında artarak 115,4mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise 419,3mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 124,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Anadolu Cam (ANACM) 3Ç16’da piyasa beklentilerinin ötesinde 36,6mn TL net kar açıkladı (3Ç15: 8,0mn TL net kar). Bizim tahminimiz şirketin üçüncü çeyrekte 20mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 24mn TL seviyesindeydi. 3Ç16 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 9A16 kümüle net kar rakamı 419,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A15: 124,5mn TL net kar). Anadolu Cam’ın 3Ç16 satış gelirleri rakamı yıllık bazda %16,8 oranında artarak 491,3mn TL seviyesine ulaştı (3Ç15: 420,6mn TL). Şirketin üçüncü çeyrekte FAVÖK rakamı 113,4mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 3,7 puan artışla %23,1 olarak gerçekleşti. Bu bizim tahminimiz olan 91mn TL ve piyasadaki ortalama FAVÖK beklentisi olan 99mn TL’nin üzerinde kaldı.

Halil Reçber, Araştırma Direktörü, IŞIK FX – ANACM Teknik Analizi – 26.10.2016

Endeksten Daha Güçlü Bir Hisse

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 18.08.2016

Beklentilerden iyi bir satış performansı…

Beklentilerin üzerinde net kar… Anadolu Cam yılın ikinci çeyreğinde 129,3mn TL net kar elde ettiğini açıkladı (2Ç15:40mn TL net kar). Bizim tahminimiz şirketin 2Ç16’da 92mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 101mn TL seviyesindeydi. Gerçekleşmeler ile beklentilerimiz arasındaki sapma finansal giderlerin beklentilerimizden daha az gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şirket, Mayıs ayı sonunda portföyünde bulunan 18.795.651 TL nominal değerli Soda Sanayi payının satışını gerçekleştirmişti. Satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere 77,6mn TL satış geliri elde edilmesi, 2Ç16’da net kar rakamının artışında etkili olmuştur. Anadolu Cam’ın Soda Sanayii’ndeki %2,8478 olan iştirak oranı ise satış sonrasında %0’a düşmüştür. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y16’da kümüle net kar rakamı 382,7mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y15: 116,5mn TL net kar).

Hedef fiyatımızı yukarı yönlü revize ediyoruz… Beklentilerimizden iyi gelen 2Ç16 verileri ışığında Anadolu Cam için 2,30 TL olan pay başına hedef fiyatımızı 2,50 TL seviyesine çıkarıyoruz. 16 Ağustos 2016 kapanışına göre hedef fiyatımızın %11,2 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle ‘AL‘ önerimizi sürdürüyoruz. Şirket 2016T F/K 2,54x ve 2016T FD/FAVÖK 5,40x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Kapanış (TL) : 2.31 – Hedef Fiyat (TL) : 2.12 – Piyasa Deg.(TL) : 1026 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.04
ANACM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -8.23 Analist: [email protected]

ANACM 2Ç16: Net kar beklentilerin üzerinde
Beklentilerin üzerinde olarak (Is Yat:93mn TL, Piyasa:TL101mn), Anadolu Cam 2Ç16’da 129 mn TL net kar açıkladı. Soda satışından elde edilen 78 mn TL bir defaya mahsus kar çıkarıldığında, net kar rakamı %28 artışla 51mn TL’ye tekabül ediyor. Operasyonel performans beklentilere paralel gerçekleşirken, beklentilerin altında kalan finansman giderleri neticesinde net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Satış gelirleri %10 artarak beklentilere paralel 489 mn TL gerçekleşirken, FAVÖK rakamı 96 mn TL gerçekleşti. FAVÖK için piyasa beklentisi 94 mn TL idi.
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamına hissenin bir miktar olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Anadolu Cam (ANACM), yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirket 2Ç16’da 129,3mn TL net kar elde ettiğini açıkladı (2Ç15: 39,7mn TL net kar). Bizim tahminimiz şirketin 2Ç16’da 92mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 101mn TL seviyesindeydi. Şirket, Mayıs ayı sonunda portföyünde bulunan 18.795.651 TL nominal değerli Soda Sanayi payının satışını gerçekleştirmişti. Satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere 77,6mn TL satış geliri elde edilmiştir. Net kar rakamının artışında şirketin iştirak payları satışından gelir kaydetmesi etkili olmuştur. Anadolu Cam’ın Soda Sanayii’ndeki %2,8478 olan iştirak oranı ise satış sonrasında %0’a düşmüştür. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y16’da kümüle net kar rakamı 382,7mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y15: 116,5mn TL net kar) Satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %9,6 oranında artarak 488,9mn TL seviyesine çıktı (2Ç15: 446,2mn TL). FAVÖK ise yıllık bazda %4,7 oranında artarak 96,0mn TL seviyesine çıkarken, FAVÖK marjı yıllık bazda 90 baz puan düşerek %19,6 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 2016 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı %226 artışla 129,3mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 101mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %10, satışların maliyeti %9 artış kaydetmiştir. Brüt kar %11 artışla 116,3mn TL, brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %23,8 olmuştur. Operasyonel giderler %21 artışla 81,1mn TL olurken, diğer faaliyet gelirleri 1,6mn TL ile geçen seneki 7mn TL’lik diğer gelirin altında kalmıştır. Faaliyet karı %18 gerilemeyle 36,9mn TL, faaliyet kar marjı ise 2,6 puan düşüşle %7,5’i göstermiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirlerini geçen seneye göre 78mn TL artırarak 80,6mn TL’ye yükseltmiştir. Bu rakam karı destekleyen ana unsur olmuştur. Finansman tarafında geçen seneki 24mn TL’lik giderin aksine 26mn TL gelir kaydedilmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı 17,6 puanlık artış ile %26,4’ü göstermektedir. Anadolu Cam’ın 2016 yılı 6 aylık karı 382,7mn TL ile geçen seneki 116,5mn TL’lik karın 3,3 kat üzerindedir.

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Anadolu Cam (ANACM TI) 2Ç16’da beklentilerin üzerinde 129 milyon TL net kâr açıkladı – hem piyasa ortalama tahmini, hem de Ak Yatırım beklentisi 101 milyon TL net kâr açıklanacağı yönündeydi. Net kârda bizim tahminimize kıyasla oluşan sapma genel olarak beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirlerinden kaynaklandı. Şirketin operasyonel performansında ise herhangi bir sürpriz görülmedi: 489 milyon TL’lik satış gelirleri ile 96 milyon TL’lik FAVÖK piyasa ortalama tahminleri ve bizim beklentilerimize paralel geldi. Anadolu Cam’ın beklentilerin üzerinde kalan net kâr performansına piyasanın ilk tepkisinin olumlu olması beklenebilir ancak operasyonel performansın 16/08/2016 beklentilere paralel gerçekleşmiş olması nedeniyle bu tepkinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Anadolu Cam için 2,55 TL’lik 12 aylık hedef fiyat (önceki 2,32 TL) ile “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

ANACM 2Ç16 Sonuçları: Başarılı kur riski yönetimi olumlu kar performansı sağladı – Olumlu. Anadolu Cam 2Ç16’da 129mlnTL net kar rakamı açıklayarak 101mlnTL’lik piyasa ve 105mlnTL’lik bizim beklentimizi geride bıraktı. Ciro ve FAVÖK tarafında oldukça uyumlu bir performansa ragmen, net kar rakamında görülen pozitif sürprizi bilançodaki açık döviz pozisyonunun türev araçlarla korunması suretiyle yaratılan daha düşük kur farkı giderlerine bağlayabiliriz. Operasyonel tarafta ise, Türkiye’de Park Cam ile yürütülen rekabete rağmen, cironun 2Ç’de 489mlnTL ile yıllık bazda %10 artış yakaladığını görüyoruz. Rusya’da ürünlere yapılan %18 civarındaki artış ve her iki coğrafyada da katma değeri yüksek ürünlere yönelik odaklanma stratejisi bu artışın ardındaki en önemli faktörler. Artan rekabet nedeniyle yükseliş gösteren pazarlama giderleri nedeniyle 96mlnTL’lik FAVÖK rakamı, %5 ile ciroya kıyasla daha sınırlı bir yıllık artışa işaret ediyor. Yine de net kar tarafında güçlü gelen sonuçların bugünkü hisse performansı üzerinde olumlu bir etki bırakabileceğini düşünüyoruz. Hisse için hedef fiyatımız 2.45TL ve tavsiyemiz AL. (KAP)

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Yorumu – 20.06.2016

Kapanış (TL) : 2.04 – Hedef Fiyat (TL) : 2 – Piyasa Deg.(TL) : 906 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 ANACM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -1.96

ANACM: Kristal-İş Sendikası Anadolu Cam’ın Eskişehir fabrikasında grev kararı aldı.
Anadolu Cam Eskişehir Fabrikası için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası 17.06.2016 tarihinde Grev kararı aldı. Grev uygulama tarihi 29.06.2016 olarak bildirildi. Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmektedir. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılamaması durumunda hisse performansını olumsuz etkileyebilir. Daha önceki Şişecam sendikalarının aldığı grev kararlarında “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte” olması sebebiyle Bakanlar Kurulu grevi iki ay ertelemişti.

 

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Analiz 1Ç16 – 13.05.2016

Zayıflayan marjlar…

Net kar beklentilerimiz dahilinde… Anadolu Cam 1Ç16’da beklentilerimize uyumlu 253,3mn TL net kar elde ettiğini açıklarken, kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %230 oranında artış gösterirdi. Şirket 4Ç15’te 73mn TL zarar açıklamıştı. Piyasa beklentisi şirketin 248mn TL net kar açıklamsı yönünde bulunurken bizim net kar tahminimiz 257mn TL seviyesindeydi. Net kar rakamının artışında şirketin 1Ç16 ve 1Ç15’te iştirak paylarının satışından sırasıyla 264mn TL ve 72,9mn TL gelir kaydetmesi etkili olmuştur.

Marjlar geriledi… FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artarak 59,7mn TL seviyesine ulaşmasına rağmen FAVÖK marjı yıllık bazda 40 baz puan düşüşle %17,3 seviyesine geriledi.

Açıklanan ilk çeyrek verileri ışığında Anadolu Cam için 2,07 TL olan pay başına hedef fiyatımızı 2,30 TL seviyesine çıkarırken, cari pay fiyatına göre hedef fiyatımızın %16 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle ‘AL’ önerimizi sürdürüyoruz. Şirket 2016T F/K 3,10x ve 2016T FD/FAVÖK 5,18x çarpanlarıyla işlem görmektedir.”

 

HALK YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Yorumu 1Ç16 – 11.05.2016

Esas faaliyet dışı performansı katkısıyla net karda önemli oranda artış görüldü. Anadolu Cam, 2016 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 248 milyon TL’nin %2, bizim beklentimiz olan 250 milyon TL’ye paralel 253 milyon TL net kâr açıkladı. Net kârda yıllık bazda görülen %230 oranındaki artışın, net finansman giderlerinin geçen yıl ilk çeyrekteki 34,3 milyon TL’den 14,6 milyon TL’ye gerilemesi ve yılın ilk çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi içerisinde yer alan tek seferlik 264 milyon TL’lik finansal varlık satış karından kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, Anadolu Cam 17 Mart tarihinde ortağı bulunduğu Soda Sanayii A.Ş. şirketinde sahip olduğu toplam 64 milyon TL nominal değerli paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyattan BIST Toptan Satışlar Pazarı’nda satışını gerçekleştirmişti.

Net satış gelirleri ortalama piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşti. Net satış gelirleri yıllık bazda %20 artışla, ortalama piyasa beklentisi olan 340 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 348 milyon TL’ye paralel 345 milyon TL net satış geliri elde etti. Anadolu Cam’ın yurtiçi satışları yıllık bazda %25, Rusya satışları ise %17 oranında artış gösterdi. Maliyet tarafında yaşanan artış, brüt karı baskıladı. Brüt kar yıllık bazda %19,4 artışla 69 milyon TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 0,1 puan düşüşle %20,1’e geriledi.

Ayrıca, faaliyet giderlerinin artan baskısının da etkisiyle (yıllık bazda %20,4 artış) operasyonel kâr marjlarında gerileme yaşandı. İlk çeyrekte FAVÖK ortalama piyasa beklentisinin %11, bizim beklentimiz olan 65 milyon TL’nin ise %8 altında gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %17 artışla 60 milyon TL olurken FAVÖK marjı beklentilerin 2,1 puan, geçen yılın aynı döneminin de 0,4 puan altında %17,3 oldu.

Sonuç olarak, esas faaliyet dışı performansın katkısıyla net karda önemli oranda artış yaşansa da, operasyonel karlılıkta beklentilerin altında gelen sonuçlar nedeniyle ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin “sınırlı negatif” olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yılbaşından bu yana BIST-100’e relatif %14 getiri performansı görmemiz nedeniyle net kardaki artış beklentisinin fiyatlandığını düşünüyoruz. Anadolu Cam için, beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel performansı nedeniyle 2,20 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 2,10 TL’ye revize ediyor, sunduğu %2’lik sınırlı getiri potansiyeli sebebiyle “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz.

 

AK YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Yorumu 1Ç16 – 11.05.2016

Anadolu Cam (HAFİF OLUMSUZ Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri 12 Aylık Hedef Fiyat: 2,32 TL) 1Ç16’da 253 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 248 milyon TL net kâr, Ak Yatırım tahmini 230 milyon TL net kâr yönündeydi. Net sonuçtaki sapma diğer ve finansal gelir/giderlerdeki beklentileri aşan olumlu görüntü ve düşük vergi giderlerinden kaynaklandı. 1Ç’de satış gelirleri %20 artarak 345 milyon TL oldu (piyasa ortalama tahmini: 340 milyon TL, Ak Yatırım tahmini: 326 milyon TL). FAVÖK rakamı %17 artışla 60 milyon TL’ye ulaştı (piyasa ortalama tahmini: 67 milyon TL, Ak Yatırım tahmini: 63 milyon TL). Öte yandan %17,3’lük FAVÖK marjı ise beklentilerin altında kaldı. Anadolu Cam hisseleri son iki ayda endeksin %18 üzerinde performans gösterdi. 1Ç16 sonuçlarının bu performansın devam edebilmesi adına önemli bir katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. 2,32 TL’ye revize ettiğimiz 12 aylık hedef fiyatımız ile (önceki : 2,40 TL) «Endekse Paralel» getiri beklentimizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam Hisse Yorumu – 03.03.2016

is-yatirim-logo

Kapanış (TL) : 1.75 – Hedef Fiyat (TL) : 2 – Piyasa Deg.(TL) : 777 – 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.56

TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 14.29

ANACM 4Ç15: Kur farkı giderleri sonucunda net zarar açıkladı.

Beklentilerin bir hayli altında kalarak, Anadolu Cam 4Ç15’te 73 milyon TL konsolide net zarar açıkladı. Operasyonel rakamlar beklentilere paralel gerçekleşirker, yüksek kur farkı giderleri neticesinde şirket bu dönemde zarar açıkladı. Satış gelirleri %15 büyüme ile 397 milyon TL olurken, FAVÖK 63 milyon TL gerçekleşti. Hissenin yüksek kur farkı giderleri neticesinde kaydedilen 4Ç15’teki net zarar rakamına olumsuz tepki vereceğini düşünüyorum.

PAYLAŞ