Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Cam A...

Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz ve Yorumları

anadolu-cam-hisse-yorumlariAnadolu Cam ANACM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların ANACM hissesi ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Anadolu Cam’dan Temettü Açıklaması – 04.03.2020

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
Peşin
0,1333333
13,33333
15
0,1133333
11,33333
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
Peşin
0,1333333
13,33333
15
0,1133333
11,33333
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.05.2020
 
02.06.2020
01.06.2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2019 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki 2019 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”‘nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

-Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 13,33333 oranına tekabül eden 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması , stopaja tabi pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, 33.754.737 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 8.438.684 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılması, dağıtılmasına karar verilen toplam 142.193.421 Türk Lirası tutarın; 100.505.852 Türk Lirasının yasal kayıtlardan bulunan Net Dağıtılabilir Dönem Karından, geri kalan 41.687.569 Türk Lirası tutarın ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

-Nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi,

hususlarının 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
B Grubu
1.415.091,98
0
0,27
0,11333
11,33333
A Grubu
83.584.908,02
0
16,01
0,11333
11,33333
TOPLAM
85.000.000
0
16,29
0,11333
11,33333

(*) Ortaklığın net dönem karı (422.163.000 + 82.305.000 =) 504.468.000 Türk Lirası olup, (22.756.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (504.468.000 + 22.756.000 =) 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 19,16’ya isabet etmektedir.

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Kapanış (TL) : 4.56 – Hedef Fiyat (TL) : 4.8 – Piyasa Deg.(TL) : 3420 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.18 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.26

ANACM 4Ç19: Beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık. Anadolu Cam 4Ç19’da, yıllık bazda %33 artış ile 99mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 100mn TL, Piyasa: 91mn TL). Anadolu Cam’ın satış gelirleri, beklentilere büyük ölçüde paralel, yıllık %24 artışla 1161mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 1151mn TL, Piyasa: 1110mn TL). Türkiye’den artan ihracat ve fiyat artışları büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu. 4Ç19 FAVÖK, beklentilerin üzerinde, yıllık %45 artış ile 289mn TL gerçekleşti. (İŞY: 265mn TL, Piyasa: 251mn TL). 4Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda 3,6 puan iyileşerek %24,9 olarak gerçekleşti. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Anadolu Cam’ın 4Q19 gerçekleşmeleri 2020 tahminlerinize yukarı yönlü risk teşkil ediyor. Şirketin sonuçları değerlendireceği telekonferans sonrası tahminlerimizde revizyona gidebiliriz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Anadolu Cam 4Ç19’da piyasa beklentilerine paralel olarak 99mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 91mn TL net kar; OYAK Bekl: 99mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %33 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %42 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %24 artarak 1,161mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,110mn TL; OYAK Bekl: 1,182mn TL). Türkiye operasyonları satış gelirleri yıllık %31 artış gösterirken uluslararası operasyonlarda da yıllık %15 artış yaşanmıştır. FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 289mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 256mn TL; OYAK Bekl: 286mn TL) çeyreksel bazda ise %10 gerileme göstermiştir. Dördüncü çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artış göstererek %24.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2,613mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.4x olmuştur.

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Anadolu Cam 4Ç19’da 99 milyon TL net kar açıkladı, bizim 76 milyon TL beklentimizi operasyonel sonuçların tahminlerimizi aşması ile geçerken, piyasa tahmini olan 91 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Satış gelirlerinin ve marjların tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, net kardaki olumlu sürprizin ana sebepleri oldu. Beklentilerin üzerinde oluşan 4Ç19 performansının, hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ancak, sonuçlardan ziyade, hisse performansı üzerinde Şişe Cam’ın aldığı birleşme kararı sonrası ortaya çıkacak olan rasyolar etkili olacaktır. Anadolu Cam için hesapladığımı ayrılma hakkı 4.440 TL/hisse, dünkü kapanışın %3 altındadır. Şu an için Anadolu Cam için 5.30 TL hedef fiyatımızı ve “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

4Ç19 sonuçlarını 99.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 90.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 azaldı. Net satışlar 1,161 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,110 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 289 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 256 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 357 baz puan artarak %24.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 296 baz puan arttı ve %33.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 44 baz puan arttı ve %18.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 2,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Anadolu Cam’ın (ANACM) net kar rakamı 4Ç19’da yıllık bazda %34 artışla 99mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı 91mn TL seviyesinde bulunan piyasa beklentisi ve 86mn TL net kara beklentimizin üzerinde geldi. Şirket’in net satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %24 artışla 1.161mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 1.110 mn TL, Şeker T:1.097mn TL). FAVÖK rakamı da 4Ç19’da 4Ç18’e göre %45 artışla 289mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa:256mn TL, Şeker T: 250mn TL) (Pozitif)

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Kapanış (TL) : 3.31 – Hedef Fiyat (TL) : 3.9 – Piyasa Deg.(TL) : 2483 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.67 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.82

ANACM 3Ç19: Beklentilerin üzerinde büyüme ve operasyonel karlılık (Olumlu) Beklentilerin üzerinde, Anadolu Cam 2Ç19’da, yıllık bazda %16 artış ile 171mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 135mn TL, Piyasa: 137mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net karın en önemli nedenleri beklentileri aşan operasyonel performans ve beklentilerimizin altında kalan etkin vergi oranı oldu.

Anadolu Cam’ın satış gelirleri, hafif üzerinde, yıllık %38 artışla 1259mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 1186mn TL, Piyasa: 1197mn TL). Şirketin toplam satış hacminde görülen konsolide 11%’lik büyüme ve ürün fiyatı artışları büyümeyi destekleyen en önemli unsurlar oldu. Türkiye’den yapılan ihracat yıllık bazda %114 artışla büyümeye önemli katkı yaptı.

3Ç19 FAVÖK, beklentilerin üzerinde, yıllık %320 artış ile 320mn TL gerçekleşti. (İŞY: 284mn TL, Piyasa: 286mn TL). 3Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda 0,2 puan iyileşerek %25,4 olarak gerçekleşti. Yurtdışı operasyonlarının artan katkısı ve iyileşen karlılığı FAVÖK büyümesini olumlu etkiledi.

Anadolu Cam’ın Eurobond varlıkları dahil net borcu, Mersin’de tamamlanan kapasite yatırımı sonrası normalleşen yatırım harcamaları, operasyonlardan sağlıklı nakit yaratımı ve güçlü TL’nin ekişiyle, çeyreksel bazda %6 azalarak ile 2.2 milyar TL’ye geriledi. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını beliyoruz. Anadolu Cam’ın ilk 9 aylık gerçekleşen finansalları bizim 2019 FAVÖK beklentimize %5-10 yukarı yönlü risk oluşturuyor. Şirketin sonuçları değerlendireceği telekonferans sonrası rakamlarımızda revizyona gidebiliriz. Anadolu Cam için 3,9 TL hedef fiyat ile AL önerimiz koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Anadolu Cam (ANACM) üçüncü çeyrekte 171,3mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 147,3mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %16,3 oranında artış göstermiş oldu. (Şirket, 3Ç18’de bir sefere mahsus olmak üzere toplam 102,7mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmişti). Bu çeyreğe ilişkin tahminimiz; şirketin, 149mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 137mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’de kümüle net kar rakamı 428,2TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 376,5mn TL net kar).

Şirketin 3Ç19 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %37,9 oranında artarak 1,26mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç18: 912,5mn TL) (Şeker Yatırım: 1,25mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,19mlr TL). FAVÖK rakamı ise 319,9mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 230,5mn TL), FAVÖK marjı ise 3Ç19’de yıllık bazda 10 baz puan artışla %25,4 olarak gerçekleşti (3Ç18: FAVMK Marjı: %25,3). Bizim 3Ç19 FAVÖK tahminimiz 292mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 286mn TL seviyesindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Anadolu Cam – 3Ç19 sonuçlarını 171.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 136.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %16 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 arttı. Net satışlar 1,259 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,197 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %37 oldu. (3Ç18: %44) Şirket, 3Ç19’de 320 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 286 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 16 baz puan artarak %25.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 302 baz puan arttı ve %33.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 183 baz puan arttı ve %17.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %74 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %17 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 2,649 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,212 milyon TL (3Ç18: 692 milyon TL ve 2Ç19: 1,048 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.7 (3Ç18: %23.5 ve 2Ç19: 28.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

VAKIF YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

(+) Anadolu Cam (ANACM): Şirket 3Ç19’da yıllık %16 artışla beklentilerin üzerinde 171 mn TL net kar açıkladı (VKY Araştırma beklentisi: 134 mn TL, piyasa beklentisi: 137 mn TL). Operasyonel taraftaki güçlü seyir ve net finansal giderlerinin beklentimizin altında kalması, net kardaki sapmayı beraberinde getirdi. Şirketin yurt içi satış hacmi, düzelen talep dinamikleriyle birlikte yıllık %5 büyüme kaydederken, uluslararası satış hacmi %16 artış gösterdi. Toplamda hacimde gözlenen yıllık %11 yükselişin yanı sıra fiyat artışları ve ürün miksinin desteğiyle net satış gelirleri yıllık %38 artışla beklentilere paralel 1,26 mlr TL’ye yükseldi. Maliyet tarafında kontrollü seyir ise hem bizim (288 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (286 mn TL) üzerinde yıllık %39 artışla 320 mn TL FAVÖK’e ulaşılmasında etkili oldu. FAVÖK marjı beklentimizin 1,6 puan üzerinde, yıllık bazda ise yatay seyirle %25,4 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda endekse göre %10,5 pozitif ayrışsa da, beklentilerin üzerindeki operasyonel karlılık ve net kar büyümesinin hisse performansını desteklemesini bekliyoruz. Anadolu Cam için 4,29 TL hisse başı hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Anadolu Cam 3Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 171mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 137mn TL net kar; OYAK Bekl: 128mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %16 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %10 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %38 artarak 1,259mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,197mn TL; OYAK Bekl: 1,191mn TL). Satış hacmindeki %11’lik artış ve ürün kompozisyonundaki olumlu yönde değişim satış gelirlerini destekleyen faktörler oldu.

FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 320mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 286mn TL; OYAK Bekl: 286mn TL) çeyreksel bazda ise %21 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artış göstererek %25.4 olmuştur. Artan enerji maliyetlerine rağmen, stoklardan satışların operasyonel karlılık üzerinde olumlu sonuçlar yarattığını düşünüyoruz. 3Ç19 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. ANACM için 3.80 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Anadolu Cam 3Ç19’da 171 milyon TL net kar açıkladı, bizim 150 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 137 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Satış gelirlerinin ve marjların tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, net kardaki olumlu sürprizin ana sebepleri oldu. Beklentilerin üzerinde oluşan 3Ç19 performansının, hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Anadolu Cam için 3.85 TL hedef fiyatımızı ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Yorum – 01.08.2019

(+) Anadolu Cam (ANACM): Rusya’da 2012 yılında yaşanan kriz sonrasında Pokrov fabrikasında 2013 yılında üretime ara veren şirket, cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle, fabrikanın 2Ç20’de 70 bin ton/yıl kapasiteli fırınının 15 mn $ yatırım bedeli ile devreye alınmasına karar verdi.

Yorum: 2Ç20’de fabrikanın devreye girmesi ile birlikte şirketin üretim kapasitesi, 2,36 mn ton/yıl’dan %3 artarak 2,43 mn ton/yıl’a yükselecek. Devreye alınacak yeni kapasitenin, toplam kapasiteye göre düşük bir miktara karşılık gelmesi nedeniyle haberin şirket hisselerine etkisini ilk aşamada nötr olarak değerlendirsek de, Rusya cam ambalaj pazarında 1Ç19 itibariyle %39 pazar payıyla lider konumunda olan Anadolu Cam’ın, pazardaki canlanmayı dile getirmesini önemli buluyoruz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Yorum – 31.07.2019

Kapanış (TL) : 2.88 – Hedef Fiyat (TL) : 3.84 – Piyasa Deg.(TL) : 2160 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.01 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.33

Rusya’da yeni kapasite devreye alınması: Anadolu Cam, Rusya’da 2012 yılında yaşanan kriz sonrasında üretimi durdurduğu Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının, Rusya cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle, 15 milyon dolar yatırım ile devreye alınmasına karar verdiğini açıkladı. Şirket üretime 2020 yılı 2. Çeyreğinde başlamayı planlamakta. Anadolu Cam’ın Rusya’da hali hazırda yaklaşık %100 kapasite kullanımı ile çalışması nedeni ile haberi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Yorum – 31.07.2019

Anadolu Cam, Rusya cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının 15 milyon USD yatırım bedeli ile devreye alınmasına karar vermiştir. Hatırlatmak gerekirse Pokrov fabrikasının üretimine 2013 yılında ara verilmişti. Üretime 2020 yılı 2. Çeyreğinde başlanması planlanmaktadır. Hafif pozitif.

 

VAKIF YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

PB:TL1,048/237/121mn / Anadolu Cam (ANACM) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin üzerinde (+) Anadolu Cam’ın 2Ç19’da net karı, 155 mn TL ile yıllık bazda %6 gerilese de, hem bizim beklentimizin (116 mn TL) hem de piyasa ortalama beklentisinin (121 mn TL) üzerinde gerçekleşti. Söz konusu sapmada operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 3 ayda %12 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak 2Ç19 sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Anadolu Cam için hisse başı fiyat hedefimizi 4,29 TL olarak korurken, uzun vadeli “AL”, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi sürdürüyoruz.

Beklentimize paralel ciro performansı – Yılın ikinci çeyreğinde Şirketin satış gelirleri, hem bizim beklentimize (1,07 mlr TL) hem de ortalama piyasa beklentisine (1,05 mlr TL) paralel, yıllık bazda %33 yükselişle 1,11 mlr TL’ye ulaştı. Satış hacminde gözlenen yıllık %6 gerilemeye rağmen, ürün karması ve fiyat artışlarının yanı sıra kurun olumlu katkısı, konsolide ciroda gözlenen yükselişin ana unsurları oldu. 2Ç19’da ihracat dahil şirketin Türkiye operasyonlarının konsolide ciro içindeki payı %54 seviyesinde gerçekleşirken, brüt marjı %32’ye yükseldi (2Ç18: %28). Yurt dışı operasyonlarının brüt marjı ise %34 (2Ç18: %31) oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam konsolide ciro yılın ilk yarısında yıllık %37 artışla 1,89 mlr TL’ye yükseldi.

Operasyonel performans beklentilerin üzerinde– Artan ihracata bağlı yükselen lojistik ve ulaştırma giderleri, Şirketin faaliyet giderlerinde yıllık bazda gözlenen %47 yükselişte etkili oldu. Bu artışa karşılık Şirketin FAVÖK’ü 2Ç19’da yıllık bazda %41 artışla 265 mn TL’ye yükselerek, hem bizim beklentimizin (241 mn TL) hem de ortalama piyasa beklentisinin (237 mn TL) üzerinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,3 puan iyileşerek 2Ç18’deki %22,5 seviyesinden 2Ç19’da %23,8 seviyesine yükseldi. 1Y19’da şirketin toplam FAVÖK’ü ise 460 mn TL’ye ulaşarak yıllık bazda %42 artış kaydetmiş oldu.

Artan net finansman giderlerine rağmen net kar beklentileri aştı – Operasyonel tarafta beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen sonuçlara karşılık, operasyonel olmayan tarafta şirketin net finansman giderleri 2Ç18’deki 33 mn TL’den 2Ç19’da 97 mn TL’ye yükseldi. Ancak, soğuk tamirler ve fırın yatırımına bağlı kaydedilen 75 mn TL’lik (2Ç18: 53 mn TL) ertelenmiş vergi geliri, artan net finansman giderlerinin net kar üzerindeki baskısını sınırladı. Böylece Şirket, 2Ç19’da hem bizim beklentimizin (116 mn TL) hem de ortalama piyasa beklentisinin (121 mn TL) üzerinde yıllık bazda %6 düşüşle 155 mn TL net kar açıkladı. Toplamda ise Şirketin net karı 1Y19’da yıllık bazda %12 artışla 257 mn TL’ye yükseldi.

Şirket hisselerinin 2Ç19 sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz – Şirketin 2Ç19 performansı operasyonel tarafta beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, net kar tarafında ise beklentileri aştı. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre yılbaşından bu yana paralel performans göstermesini de göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına pozitif yansımasını bekliyoruz. Şirket ile ilgili kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürürken, hisse başı hedef fiyatımızı da 4,29 TL olarak koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Anadolu Cam 2Ç’19 da, 113mn TL olan kurum beklentimiz ve 121mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 155mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam, yıllık bazda %6.3 düşüşe ancak çeyreksel bazda %52.7 yükselişe işaret etmektedir. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 75mnTL tutarındaki vergi geliri, şirketin beklentilerin üstünde net kar açıklamasında katkıda bulunmuştur. Şirket, bu dönemde yüksek faaliyet giderlerine rağmen operasyonel performansını artırmayı başarmış ve 237mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 265mn TL FAVÖK elde etmiştir. Bu dönemde, şirketin düzeltilmiş Net/Borç FAVÖK rasyosu 2.3x olarak gerçekleşmiştir. Güçlü operasyonel sonuçlarına istinaden, Anadolu Cam için hedef fiyatımızı koruyoruz. Mevcut fiyat seviyesi itibariyle, hedef fiyatımız hisse başı 3.80TL ile %34 yükselişe işaret ediyor.

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Kapanış (TL) : 2.83 – Hedef Fiyat (TL) : 3.84 – Piyasa Deg.(TL) : 2123 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.93 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.69

ANACM 2Ç19: Beklentilerin üzerinde karlılık
Beklentilerin üzerinde, Anadolu Cam 2Ç19’da, yıllık bazda %6 azalma ile 155mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 130mn TL, Piyasa: 121mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net karın en önemli nedeni şirketin devam eden yatırımlarına bağlı açıkladığı 75mn TL’lik vergi geliri oldu. Güçlü operasyonel performansa rağmen net kar, devam eden yatırımlara bağlı artan borç ve finansman giderleri nedeni ile görece zayıf kaldı.

Anadolu Cam’ın satış gelirleri, beklentilere paralel, yıllık %33 artışla 1.112mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 1.054mn TL, Piyasa: 1.048mn TL). Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %6 daralsa da, Ruble’nin TL karşısında %29 değer kazancı, iç piyasada yapılan fiyat artışları ve ton başına fiyatı daha yüksek Türkiye ihracatında görülen %13’lük artış büyümeyi destekledi.

2Ç19 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %41 artış ile 265mn TL gerçekleşti. (İŞY: 243mn TL, Piyasa: 237mn TL). 2Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda 1,3 puan iyileşerek %23,8 olarak gerçekleşti. Yurtdışı operasyonlarının artan katkısı ve iyileşen karlılığı FAVÖK büyümesini olumlu etkiledi.

Anadolu Cam’ın Eurobond varlıkları dahil net borcu, Mersin’de yeni üretim hattı için yapılan yatırım harcamaları nedeni ile, çeyreksel bazda %24 artış ile 2.4 milyar TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını beliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Anadolu Cam (ANACM, Sınrılı Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %6 oranında azalarak 155,2mn TL’ye gerilerken, net dönem karı piyasa beklentisi olan 121mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri pozitif fiyatlama, ürün çeşitlenmesi ve kur etkisiyle birlikte 2Ç2019’da yıllık %33 oranında artarak 1.112mn TL’ye yükselirken, brüt karı aynı dönemde %48 oranında artarak 2Ç2019’da 366,9mn TL’ye yükselmiştir. Total satış hacmi ise %6 oranında düşüş gösterirken, yurtiçi satış hacmi %12,  uluslararası satış hacmi %1 oranında gerilemiştir.  Yurtiçinde enflasyon baskısı fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterirken; yurtdışındaki düşüşte geçen yıl Rusya’da yapılan dünya kupası ve olumlu hava koşullarının etkisiyle güçlü satışların yarattığı baz etkisi önemli etken olmuştur. Diğer yandan, net finansman giderlerinde 65mn TL artış görülen Şirket’in, net yatırım gelirlerinde 24mn TL düşüş görülmüştür. Şirket’in 2Ç2019’daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %14,0 ve %33,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %19,8 ve %29,5 idi. Son olarak, ikinci çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 256,8mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 155.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 120.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Beklentilerden daha iyi gelişen faaliyet performansı ve 81 milyon TL ertelenmiş vergi geliri net kar tahminimizdeki sapmanın ana sebepleri olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %6 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %53 arttı. Net satışlar 1,112 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,048 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %46 oldu. (2Ç18: %44) Şirket, 2Ç19’de 265 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 237 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 132 baz puan artarak %23.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 346 baz puan arttı ve %33.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 177 baz puan arttı ve %18.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %63 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 2,708 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.3 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Anadolu Cam Mersin Fabrikası fırın yatırımı hakkında açıklama yaptı – 24.06.2019

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikasında, 80.000 ton/yıl kapasiteli fırın devreye alınmıştır. Şişecam grubundan söz konusu yatırımın devreye alınmasına dair açıklamayı burada bulabilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Kapanış (TL) : 3.09 – Hedef Fiyat (TL) : 4.02 – Piyasa Deg.(TL) : 2318 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.08 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.07

ANACM 4Ç18: Net kar beklentilerin hafif altında
Beklentilerin hafif altında, Anadolu Cam 1Ç19’da, yıllık bazda %60 artış ile 102mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 122mn TL, Piyasa: 112mn TL). Beklentilerimizin altında gerçekleşen net karın en önemli nedeni artan borçluluğa bağlı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen finansman giderleri oldu. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %42 büyüme kaydederek 775mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 752mn TL, Piyasa: 757mn TL). Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri i) Rusya operasyonlarında görülen %9’luk hacim artışı, %26’lık fiyat artış etkileri, Türkiye’den artan ihracat (hacim bazında %84 yıllık artış), ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %24 değer kazancı oldu. Türkiye’den artan ihracat önemli ölçüde telafi etse de, iç piyasa satışları zayıf talep koşulları neden ile yıllık %20 daraldı. Şirketin yurtdışı opreasyonlarının güçlü katkısı ile karlılığını korumayı başardı ve 1Ç19 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %43 artış ile 195mn TL gerçekleşti. (İŞY: 181mn TL, Piyasa: 179mn TL). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Anadolu Cam (ANACM) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin hafif altında (=) Yılın ilk çeyreğinde operasyonel tarafta beklentilerimizin üzerinde bir performans sergileyen Anadolu Cam, net kar tarafında ise 102 mn TL ile yıllık bazda net karını %60 artırmıştır. Bu net kar ise hem bizim 117 mn TL’lik hem de 112 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri ise yılbaşından bugüne endekse göre %11 pozitif performans sergilemiştir. Anadolu Cam için hedef fiyatımız 4,29 TL olup, uzun vadeli “AL”, kısa vadeli “Endeks Üzeri Getiri” önerimizi sürdürüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Anadolu Cam (ANACM) ilk çeyrekte 101,6mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 63,6mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %59,7 oranında artmış oldu. Bu çeyreğe ilişkin tahminimiz; şirketin, 108mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 112mn TL seviyesindeydi. Şirket, 1Ç18’de bir sefere mahsus olmak üzere 30,9mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden gelir elde ederken (1Ç18: 15,5mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir), 82,2 TL tutarında da net finansal gider kaydetmiştir. Şirketin 1Ç19 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %42,2 oranında artarak 775,3mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 545,1mn TL) (Şeker Yatırım: 748mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 757 TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 195,3mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 136,4mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’de yıllık bazda 20 baz puan artışla %25,2 olarak gerçekleşti. Bizim 1Ç19 FAVÖK tahminimiz 180mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 179mn TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Anadolu Cam 1Ç19’da beklentilerin hafif gerisinde 102 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 112 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 111 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin operasyonel rakamları beklentilerin üzerinde gelirken (FAVÖK gerçekleşen: 195 milyon TL ve %25,2 marj, ortalama beklenti: 179 milyon TL ve %23,7 marj, Ak Yatırım: 172 milyon TL ve %23,3 marj), tahminlerden yüksek gerçekleşen net finansal giderler net kar üzerinde baskı yaratan temel unsur oldu. Beklentilerin aksine şirketin 1Ç19’da kaydettiği %25,2’lik FAVÖK marjı yıllık bazda yatay bir performansa işaret etti; yüksek maliyet baskılarına rağmen kaydedilen bu gerçekleşme olumlu karşılanabilir.

Yorum: Anadolu Cam’ın 1Ç19 net kar rakamına piyasada ilk tepki hafif olumsuz olabilir, ancak bunun kısa süreli olmasını bekliyoruz. Şirket son beş yılda faaliyet karlılığını istikrarlı bir şekilde geliştirmiş ve FAVÖK marjını 2013’deki %14,1 seviyesinden 2018’de %23,4’e kadar yükseltmeyi başarmıştır. 1Ç19 sonuçları trendin 2019’da da devam ettiğine işaret olarak değerlendirilebilir. Satış gelirlerinin Türkiye ve uluslararası operasyonlar arasında dengeli bir şekilde dağılmış olması ve artan ihracat satışlarını (özellikle Türkiye’de talebin zayıflaması potansiyeline karşı bir güvence yaratması nedeniyle) da şirket açısından ayrıca beğendiğimiz noktalar olarak belirtilebilir. Anadolu Cam hissesi son 2 ayda endekse paralel, yılbaşından bugüne ise endeksin %9 üzerinde performans göstermiştir. Şirket 5,0 seviyesindeki 2019 FD/FAVÖk çarpanı benzerlere göre iskontoya işaret etmektedir. 3,70 TL hedef fiyatla, beklentimiz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’dir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Anadolu Cam – 1Ç19 sonuçlarını 101.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 111.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %60 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 arttı. Net satışlar 775 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 757 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %47 oldu. (1Ç18:%47) Şirket, 1Ç19’de 195 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 179 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 17 baz puan artarak %25.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 279 baz puan arttı ve %33.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan arttı ve %20.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %70 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 artarak 2,270 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 726 milyon TL (1Ç18: 482 milyon TL ve 4Ç18: 744 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.0 (1Ç18: %19.9 ve 4Ç18: 23.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Anadolu Cam ANACM Temettü Açıklaması Yaptı – 13.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029
Peşin
0,12
12
0,102
10,2
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7
Peşin
0,12
12
0,102
10,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2019
 
10.06.2019
07.06.2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2018 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 450.743.000 Türk Lirası tutarındaki 2018 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”‘nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

-Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 12,00000 oranına tekabül eden 90.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, 27.886.495 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 6.971.624 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılması,

-Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi,

hususlarının 7 Mart 2019 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
B Grubu
1.273.582,78
0
0,29
0,102
10,2
A Grubu
75.226.417,22
0
17,15
0,102
10,2
TOPLAM
76.500.000
0
17,44
0,102
10,2
Anadolu Cam Genel Kurulu
Genel Kurul Tarihi
07.03.2019

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Kapanış (TL) : 2.92 – Hedef Fiyat (TL) : 4.02 – Piyasa Deg.(TL) : 2190 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.31 ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.64

ANACM 4Ç18: Uluslararası operasyonlardan güçlü ciro katkısı
Beklentilerin üzerinde olarak, Anadolu Cam 4Ç18’de 74mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 57mn TL, Piyasa: 61mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net karın en önemli nedeni şirketin 4Ç18’de net vergi gideri kaydetmemiş olması. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %45 büyüme kaydederek 936mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 904mn TL, Piyasa: 911mn TL). Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri i) Rusya operasyonlarında görülen hacim (%11 yıllık bazda) ve fiyat büyümesi (%4 Ruble bazında), Türkiye’den artan ihracat (hacim bazında %31 yıllık artış), iç piyasada fiyat artışları (%20 yıllık bazda) ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %28 değer kazancı oldu. FAVÖK ise ciro büyümesini gerisinde yıllık bazda %18 artışla 200mn TL olurken (İŞY: 194mn TL, Piyasa: 194mn TL), FAVÖK marjı ise Türkiyede artan enerji (doğalgaz) ve hammadde maliyetleri (soda külü), Türkiye’den ihracatın görece düşük kalan karlılığı geçen yılın ayını döneminin düşük operasyonel gider baz etkisi nedeni ile 4Ç18’de 4,9 puan gerileyerek %21,3 oldu.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 74 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 61 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %429 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %50 azaldı. FAVÖK’teki artış ve gerçekleşen kur farkı geliri 4Ç18’de Anadolu Cam’daki net kar büyümesini destekledi. Net satışlar 936 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 büyüdü. Yurtdışı ve Türkiye faaliyetlerinde konsolide bazda %11 hacim büyümesi, fiyat artışları ve kur etkisinin katkısıyla %40’ı üzerinde büyümeler gözlemlendi. Şirket, 4Ç18’de 200 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 194 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 651 baz puan azalarak %19.8 oldu. Fiyat artışlarıyla brüt marjda 215 baz puan yükselişe rağmen FAVÖK marjı faaliyet giderlerinde yüksek baz etkisi nedeniyle geriledi. Bilindiği üzere 4Ç17’de faaliyet giderleri provizyon giderlerindeki geçici azalmadan dolayı gerilemişti. Böylelikle faaliyet giderleri/satışlar rasyosu yıllık bazda, 439 baz puan büyüdü ve %18.2 olarak gerçekleşti. net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 1,884 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Sonuçların hisse fiyatında bugün olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Anadolu Cam (ANACM) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklenti üzerinde net kar (+)
Anadolu Cam 4Ç18 döneminde, hem piyasa beklentisi hem de beklentimizin üzerinde 74 mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ise şirketin beklentilere paralel sonuçlar açıkladığını görmekteyiz. Yılbaşından bugüne endeksin altında bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerinin, açıklanan 4Ç18 finansallarına pozitif tepki verebileceğini düşünüyoruz. Anadolu Cam için hisse başı fiyat hedefimiz 4,29 TL olup, kısa vadeli önerimiz Endeks Üzeri Getiri, uzun vadeli önerimiz ise AL olarak devam etmektedir.

AK YATIRIM – Anadolu Cam ANACM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Anadolu Cam 4Ç18’de beklentilerin üzerinde 74 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 61 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 56 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin operasyonel rakamları beklentilere paralel gelirken net karın beklentileri aşmasına tahminlerimizden daha iyi gerçekleşen net finansal giderler ve düşük vergi giderleri neden oldu. Beklenildiği gibi Anadolu Cam’ın 4Ç18’de kaydettiği %21,3lük FAVÖK marjı 3Ç18’deki %25,3 ve 9A18’deki 24,2’ye göre bir gerilemeye işaret etti, bu durum artan maliyet baskıları ve TL’nin 4Ç’de daha istikrarlı bir seyir izlemesinden kaynaklandı. Yine de 12A18’de kaydedilen 23,4’lük FAVÖK marjı yıllık yaklaşık 1 puan artışa işaret etti.

Yorum: Anadolu Cam’ın 4Ç18 net kar rakamına piyasada olumlu bir reaksiyon görülebilir. Şirket son beş yılda faaliyet karlılığını istikrarlı bir şekilde geliştirmiş ve FAVÖK marjını 2013’deki %14,1 seviyesinden 2018’de %23,4’e kadar yükseltmeyi başarmıştır. Satış gelirlerinin Türkiye ve uluslararası operasyonlar arasında dengeli bir şekilde dağılmış olması ve artan ihracat satışlarını (özellikle Türkiye’de talebin zayıflaması potansiyeline karşı bir güvence yaratması nedeniyle) pozitif olarak değerlendiriyoruz. Anadolu Cam’ın getirisi son 1 haftada endeksin %4 üzerine çıkmakla birlikte son 3 ayda halen endeksin %15 gerisindedir. 3,70 TL hedef fiyatla Anadolu Cam için mevcut önerimiz ‘Endeksin Üzerinde’dir.