Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kordsa Teknik...

Kordsa Teknik Tekstil KORDS Hisse Analiz ve Yorumları

kordsa-hisse-yorumlari

Kordsa Teknik Tekstil KORDS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların Kordsa hissesi KORDS ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS TI) 1Ç22 FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde Değerlendirme: Olumlu / Kordsa, 1Ç22’de 4.160 milyon TL gelir (Konsensus: 4.005 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.888 milyon TL), 788 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 705 milyon TL / Deniz Yatırım: 667 milyon TL) ve 417 milyon TL net kar (Konsensus: 437 milyon TL / Deniz Yatırım: 443 milyon TL) açıkladı. 1Ç22 net kar rakamlarımın beklentilerin altında kalmasına rağmen FAVÖK rakamının ve satışların beklentilerin üzerinde açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri yıllık %175 artış ile 4.160 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Satış gelirleri çeyreksel bazda ise %54 artmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %194 artarak 788 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç22’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 1,2 puanlık bir artış olmuştur. Net kar 1Ç22 döneminde çeyreksel bazda %54, yıllık bazda ise %216 artış göstererek 417 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç21’de 54 milyon TL net finansman gideri yazan Şirket, 1Ç22 döneminde 870 bin TL net finansman gideri kaydetmiştir.

2021 yıl sonunda 4.239 milyon TL olan net borç pozisyonu 3A22 dönemi sonunda 4.903 milyon TL olmuştur. 1Ç22’de net borç/FAVÖK rasyosu ise 2,8x seviyesinde gerçekleşmiştir (4Ç21: 3,5x). Kordsa, bugün Dünya’da lastik güçlendirme teknolojileriyle her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendirmektedir.

Kordsa 2022 yılının ilk çeyreğinde 70 milyon TL (5 milyon Dolar) tutarında yatırım yapmıştır. Şirket, Türkiye ve ABD’de yaptığı yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alarak yeni bir iş birliğine imza atmıştır. Bu sayede Avrupa’daki payını arttırabileceği, Türkiye ve Amerika’da geliştirdiği ürünleri sunabileceği bir üs de oluşturmuş olacaktır.

Genel değerlendirme: Birinci çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde değişikliğe gidiyor, Kordsa için 12-aylık hedef fiyatımızı 47,68 TL’den 59,50 TL’ye revize edip, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %14 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,6x F/K ve 8,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Kordsa KORDS 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 417,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 437 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %216 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %54 arttı. Net satışlar 4.160 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %175 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4.005 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 788 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %194 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 705 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 124 baz puan artarak %19 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 163 baz puan arttı ve %25 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan azaldı ve %09 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 5032,5 milyon TL (1Ç21: 1959,1 milyon TL ve 4Ç21: 3.628 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %47,8 (1Ç21: %40,4 ve 4Ç21: 46,0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 4.903 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8,6 F/K çarpanından ve 8,0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket, faaliyet gelir/giderlerin, finansal varlık/borçların önemli bir ağırlığının Amerikan Doları (USD) bazlı kalemlerden oluşması nedeniyle Fonksiyonel para biriminde USD bazlı raporlamaya geçme kararı aldı.

İntegral Yatırım – Kordsa KORDS 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Kordsa (KORDS) 1Ç22 döneminde 417,3 mn TL net kâr açıkladı Net kar yıllık bazda %216 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %54 arttı. Piyasa beklentisi 427.5 milyon TL yönündeydi. Net karın piyasa beklentisine uyumlu geldiğini söylemek mümkün. Güçlü taleple artan ciro net karı desteklerken, diğer faaliyetlerden giderler ve vergi giderleri net karı baskılamış görünüyor. Net kar marjı yıllık bazda 1,3 puan artış göstererek %10,0 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri güçlü geldi… 1Ç22 döneminde satış gelirleri, yıllık %174,8 artış göstererek 4,2 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %54 arttı. Piyasa beklentisi 3.971 milyon TL idi. Kompozit iş kolu sonuçlarında henüz toparlanma başlamamasına karşın, güçlü taleple lastik iş kolunda güçlü sonuçlar geldi. Tüm bölgelerdeki satış hacimleri 2021 yılındaki tüm çeyrek rakamlarının üzerinde gerçekleşti. EMEA tarafındaki yüksek talep satış hacmindeki büyümeyi önemli ölçüde destekledi. Bununla beraber diğer bölgelerdeki talep de genel büyümeyi hızlandırmış görünüyor. Brüt kar yıllık %194,0 artışla 1,0 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 1,6 puan artışla %24,9 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 787,8 milyon TL oldu… FAVÖK yıllık bazda %194 artış gösterirken, çeyreksel bazda %121,2 artış gösterdi ve 787,8 milyon TL oldu. Piyasanın FAVÖK beklentisi ise 700 milyon TL idi. Artan maliyetlere rağmen güçlü talep ortamı ve tedarik sürekliliği FAVÖK’ü güçlü kıldı. FAVÖK marjı da yıllık 1,2 puan artışla %18,9 seviyesinde gerçekleşti.

Borç çevirmede bir sorun yok… Şirketin net borç pozisyonu 2021 yılının aynı dönemine göre %79,3 artarken, bir önceki çeyreğe göre %15,7 artarak bu dönemde 4,9 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin borç çevirmede bir sıkıntısı bulunmuyor. 31 Mart 2022 itibariyle şirketin 1,2 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır. Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 42,3 milyon TL artarak 237,1 milyon TL oldu.

Değerlendirme Kordsa’nın 1Ç22 finansal sonuçlarını güçlü bulduk. Devam eden güçlü kord bezi talebinin öncülüğünde yüksek bir büyüme kaydedildi. Lastik iş kolunda gelen güçlü rakamlar şirket finansallarını destekledi. Temettü politikasını ve güçlü büyüme potansiyelini beğendiğimiz KORDS için İNA modeliyle hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 46 TL’den 59 TL’ye revize ediyoruz. Model portföyümüzde korumaya devam ediyoruz.

 

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS Haber Yorum – 22.04.2022

KORDS; Microtex Composites S.r.l. Paylarının Alınmasına İlişkin Sözleşme İmzalanması / olumlu / Şirketin ileri malzeme şirketi olma hedefi doğrultusunda, Türkiye’deki organik büyüme ve ABD’de yapılan yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites S.r.l. (“Microtex”) şirketin sermayesinin %60’ını temsil eden payların tamamının Şirketin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24.600.000 Avro bedelle devralınması amacıyla, 20.04.2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. (Microtex Composites S.r.l. şirket hisselerinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketin hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülatif hareketler olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarının zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.) Avrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması beklenmektedir.

Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkanı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedeflemektedir. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, satıcılara ait Microtex sermayesinin %40’ını temsil eden paylar, kapanışı takip eden 5 yıllık süreçte bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc tarafından satın alınabilecek ve Kordsa Inc’in Microtex sermayesindeki payı %100’e kadar artırılabilecektir. İlgili açıklamanın Şirket’in orta-uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyebilecek olması dolayısıyla KORDS payları üzerindeki etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Ak Yatırım – Kordsa KORDS Haber Yorum – 22.04.2022

Kordsa kompozit malzeme alanında büyüme hedefleri doğrultusunda, Türkiye’deki organik büyüme ve ABD’de yapılan yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketin sermayesinin %60’ını temsil eden payları 24,6 milyon euro bedelle, 20 Nisan tarihinde bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzaladı. Gerekli onayının alınması için ve kapanış koşullara bağlı olarak, satın almanın, 2Ç22’de sonuçlanması bekleniyor. Bu yatırımla, Kordsa, kompozit teknolojileri alanında sektör ve ürün çeşitlilik imkanı sağlamayı ve var olan kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, satıcılara ait Microtex sermayesinin %40 paylar, kapanışı takip eden 5 yıllık süreçte Kordsa tarafından satın alınabilecek ve Microtex sermayesindeki payı %100’e kadar artabilir.

 

Oyak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Sonuçlar analist tahminlerinin üzerinde geldi Kordsa, 4Ç21 için 270mn TL net kâr (yıllık +%358, çeyreklik +%91) ile kur farkı karları ve ertelenmiş vergi geliri sayesinde 207mn TL (bizim tahminimiz: 176mn TL) olan konsensüs tahminini aştı. 356mn TL’lik FAVÖK 371mn TL’lik piyasa beklentisine yakın gerçekleşti (bizim tahminimiz: 336mn TL). Net borç, TL’deki değer kaybı nedeniyle bir önceki aya göre %50 artarak 4,24 milyar TL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK 2,6’tan 3,5’a yükseldi.

Net kar hem yıllık hem de çeyrek bazında ciddi oranda arttı ABD dolarının yerel para birimleri karşısında değer kazanmasının olumlu etkisi ve otomotiv sektöründeki hızlı talep toparlanması sayesinde, pandemi sürecinde havacılık sektöründen gelen zayıf talebe rağmen net satışlar geçen yıla göre %86 arttı. FAVÖK, faaliyet giderleri/satışlar oranındaki hafif artışa rağmen brüt kar marjında 0,5 puanlık artışla yıllık %70 iyileşme kaydetti. FAVÖK marjı yıllık 1,3 puan düşüş kaydederek %13,2’ye ulaştı. 4Ç21’de kaydedilen kur farkı karları ve ertelenmiş vergi geliri, yıllık bazda büyük net kar artışı getirdi. Çeyrek bazında, FAVÖK marjı artan hammadde maliyetleri nedeniyle 2,4 puan gerilese de, %36’lık ciro artışı sayesinde FAVÖK %15 arttı. Net kar, yüksek kur farkı karları ve vergi geliri nedeniyle çeyrek bazında %91 büyüme kaydetti.

Endeks Üstü Getiri önerimizi sürdürüyoruz… 2022 yılı için FAVÖK ve net kar tahminlerimizi 1.916mn TL ve 1.050mn TL olarak koruyoruz, bu da yıllık %57 FAVÖK ve %37 net kâr büyümesi anlamına geliyor. 2022 tahminlerimiz, yüksek hammadde fiyatları nedeniyle FAVÖK marjında yıllık 1,2 puanlık bir düşüş içeriyor. Hedef fiyatımızı, mevcut seviyelerden %35’lik bir artış potansiyeline karşılık gelen 46,35 TL/hisse seviyesinde sabit tutuyoruz. Bu nedenle, 2022 6,3x FD/FAVÖK ve 6,4x F/K ile işlem gören şirket hisseleri için Endeks Üstü Getiri tavsiyemize devam ediyoruz. Havacılık sektöründe beklenenden daha hızlı bir toparlanma kompozit işine olumlu yansıyıp tahminlerimiz ve değerlememiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabilir.

Tacirler Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 270,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 207 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %358 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %91 arttı. Net satışlar 2.702 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %86 arttı. Şirket, 4Ç21’de 356,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69,6 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 371 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 129 baz puan azalarak %13,2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 52 baz puan arttı ve %21 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 29 baz puan arttı ve %12 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3.628 milyon TL (4Ç20: 1.652 milyon TL ve 3Ç21: 2.363 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43,2 (4Ç20: %34,8 ve 3Ç21: 34%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 artarak 4.239 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12,0 F/K çarpanından ve 8,9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

4Ç21 net rakamı beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Olumlu / Kordsa, 4Ç21’de 2,702 milyon TL gelir (Konsensus: 2,645 milyon TL), 356 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 371 milyon TL) ve 270 milyon TL net kar (Konsensus: 207 milyon TL) açıkladı. 4Ç21 net kar rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve güçlü operasyon verileri dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Kordsa, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %86 artış ile 2,702 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %70 artarak 356 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 1.3 puanlık bir azalış olmuştur.

Genel değerlendirme: Dördüncü çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Kordsa için 12-aylık hedef fiyatımızı 48.50 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %1 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,7x F/K ve 9,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Coca-Cola İçecek 4Ç21’de piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 231 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 84 milyon TL zarar açıklanmıştı. Net kardaki pozitif sapma büyük ölçüde operasyonel sonuçların beklentilerimizi aşması ve kur farkı karlarının tahminlerimizin üzerinde yer almasından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri ve FAVÖK’ü piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. Özetle, net karın beklentileri oldukça aşması ve operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde olması nedeniyle piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Şirket’in gelirleri 4Ç21’de yıllık bazda %75 büyüme ile 5,56 milyar TL’ye yükseldi.

Konsolide bazda %17,7 hacim büyümesi, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların kur çevrim farkları gelir büyümesinin temel etkenleri olarak öne çıktı. FAVÖK marjı maliyet baskılarına rağmen, güçlü hacim büyümesi ve fiyat artışları sayesinde yıllık bazda 60 baz puan iyileşerek %16,4’e yükseldi. Şirket daha önce açıkladığı 2022 öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre şirket yönetimi yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi, düşük-orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış ciro büyümesi, görece karlılığı düşük Özbekistan operasyonlarının ve maliyet baskılarının etkisi dahil 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında FAVÖK marjı öngörüyor.

Temettü verimi %2,1 gerçekleşti: Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Genel Kurul’un onayına 600,3 milyon TL (hisse başı 2,36 TL) brüt nakit temettü ödeme teklifi yapma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı bizim 700 milyon TL olan beklentimizin altında kaldı. Temettü dağıtımına 18 Mayıs’tan itibaren başlanması planlanıyor. Temettü dağıtım oranı %26’ya, temettü verimi %2,1’e denk geliyor. AL tavsiyemizi yineliyoruz: Bugün yapılacak telekonferansın ardından tahminlerimizde ve değerlememizde hafif yukarı yönlü güncelleme yapabiliriz. Ancak şu aşamada 150 TL/hisse olan hedef değerimize %34 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisse 2022 tahminlerimize göre 5x FD/FAVÖK ile uluslararası benzerlerine göre yakın dönem tarihsel ortalamalarının hafif üzerinde %37 iskonto ile işlem görüyor.

 

Ak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Kordsa 3Ç21’de 141 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %622 büyümeye işaret ediyor ve ortalama piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’ye paralel. Ciro yıllık %84 büyümeyle 1 milyar 987 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 970 milyon TL paralel gerçekleşti. Cironun %85’ini oluşturan kord bezi satışları %86 büyürken, satışların %10’unun oluşturan kompozit malzeme satışları %33 büyüdü. 3Ç21 FAVÖK yıllık %220 büyümeyle 309 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 299 milyon TL’ye paralel. FAVÖK marjı 3Ç20’deki %8,9’dan 3Ç21’de %15,5’e ulaştı. Haziran sonundaki 2 milyar 771 milyon TL net borç pozisyonu Eylül sonunda 2 milyar 822 milyon TL’ye ulaştı. Güçlü gelen sonuçlarla piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

KORDS; 3Ç21 sonuçları beklentilere paralel geldi / nötr / Kordsa, 3Ç21’de 1.987 milyon TL gelir (Konsensus: 1.956 milyon TL / Deniz: 1.891 milyon TL), 309 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 300 milyon TL / Deniz: 209 milyon TL) ve 141 milyon TL net kar (Konsensus: 145 milyon TL / Deniz: 134 milyon TL) açıkladı. Şirket, operasyonel karlılığını ve net karını yıllık bazda güçlü arttırırken sonuçlar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkisinin olacağını düşünüyoruz.

Kordsa’nın satış gelirleri 3Ç21’de yıllık %84 artış göstererek 1.987 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki artış satış büyümesinin altında sınırlı kalmıştır. Brüt kardaki yükseliş FAVÖK rakamını destekledi ve yıllık %220 artarak 309 milyon TL’ye yükselmesini sağladı. Şirketin 3Ç21’de FAVÖK marjı çeyreksel bazda daralma gösterse de yıllık 660 baz puan artarak %15,5 seviyesinde gerçekleşti.

3Ç20’de 71 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 3Ç21’de 38 milyon TL net finansal gider kaydetti. Buna ek olarak, Şirket’in net karı oldukça güçlü artarak 141 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2020 yıl sonu net borcu 2.529 milyon TL iken 3Ç21 sonu itibariyle 2.822 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Genel Değerlendirme: Sektördeki çip krizi dolayısıyla otomotivdeki orjinal ekipman arzı ve lastik satışları olumsuz etkilenmiştir. Ancak, Şirket tarafından yapılan açıklamada yenileme lastik talebi dolayısıyla toplam lastik üretiminin bu durumda etkilenmeyeceği ve 2021 yılı için yıllık %10,5 artması öngörülmektedir. Şirket’in yurtdışı satın almaları (inorganik) ile sektördeki payını arttırdığı görülüyor. Hisse, yıl başından itibaren endeksin %65 üstünde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 9,4x F/K ve 7,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. 3Ç21 finansal sonuçlarının ardından KORDS hedef fiyatımızı 32.70 TL olarak koruyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürerek model porföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.

Tacirler Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Kordsa Teknik Tekstil – 3Ç21 sonuçlarını 141 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %622 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 azaldı. Net satışlar 1.987 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 arttı. Şirket, 3Ç21’de 309 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %220 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 660 baz puan artarak %16 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 815 baz puan arttı ve %22 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 48 baz puan azaldı ve %11 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2.245 milyon TL (3Ç20: 1.719 milyon TL ve 2Ç21: 2.079 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34 (3Ç20: %39 ve 2Ç21: 36%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2.822 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9,36 F/K çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Kordsa 3Ç2021’de 141,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 19,6mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 152mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi olan 145mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2021’de 1.987mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 1.956mn TL)  yıllık %84,1 oranında artarken, endüstriyel İplik ve Kord Bezi kolundan elde edilen gelir %85,9 oranında artmış ve 1.691mn TL’ye yükselmiştir. İleri kompozit bölümünden elde edilen gelir ise havacılık rakamlarının hala istenen seviyelerde olmaması nedeniyle %32,9 ile görece daha düşük oranda artmış ve 188,5mn TL’ye yükselmiştir.

Hammadde fiyatlarında artan sert yükselişler bu çeyrekte maliyetlerde etkisini gösterirken, toplam maliyetler %66,7 oranında artarak 1.555mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar %194,5 oranında artmış ve 432mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise 213,2mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç2021’de 308,6mn TL ile (Beklenti: 300mn TL) geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %220,2 oranında artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise %15,5 olmuştur.(3Ç2020: %8,9) Öte yandan, Kordsa bu çeyrekte 38mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 9A2021’deki ana ortaklık net dönem karı 498,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 93,9mn TL ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.

 

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

KORDS; 2Ç21’de net kar beklentileri aştı / olumlu / Kordsa, 2Ç21’de 1.689 milyon TL gelir (Konsensus: 1.663 milyon TL), 285 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 268 milyon TL) ve 225 milyon TL net kar (Konsensus: 145 milyon TL) açıkladı. Şirket, operasyonel karlılığını ve net karını yıllık bazda güçlü arttırırken sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. 2Ç21’de net karın konsensusun oldukça üzerinde gelmesinin temel sebebi kaydedilen 81 milyon TL tutarındaki dava karşılık geliridir. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkisinin olacağını düşünüyoruz.

Kordsa’nın satış gelirleri 2Ç21’de yıllık %109 artış göstererek 1.689 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki artış satış büyümesinin altında sınırlı kalmıştır. Brüt kardaki yükseliş FAVÖK rakamını destekledi ve yıllık %149 artarak 285 milyon TL’ye yükselmesini sağladı. Şirketin 2Ç21’de FAVÖK marjı çeyreksel bazda daralma gösterse de yıllık 270 baz puan artarak %16,9 seviyesinde gerçekleşti.

2Ç20’de 61 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 2Ç21’de 47,3 milyon TL net finansal gider kaydetti. Buna ek olarak, 2Ç21’de Kordsa Brezilya’nın 2003’ten bu yana devam eden davasının sonuçlanarak 80,6 milyon TL’lik dava karşılık geliri kaydetmesinin verdiği destek sayesinde Şirket’in net karı oldukça güçlü artarak 225 milyon TL’ye yükseldi.

Şirketin 2020 yıl sonu net borcu 2.529 milyon TL iken 1Ç21 sonu itibariyle 2.770 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yönetim, 2Ç21 sonuçlarının ardından 2021 yılına ilişkin beklentilerinde değişikliğe gitmedi; (i) TL bazında (yıllık): %35-45 satış büyümesi ve %55-65 FAVÖK büyümesi (ii) USD bazında (yıllık): %20-25 satış büyümesi ve %40-45 FAVÖK büyümesi beklemektedir.

Genel Değerlendirme: Lastik güçlendirme ve kompozit tarafındaki güçlü talebin finansalları önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket’in yurtdışı satın almaları (inorganik) ile sektördeki payını arttırdığı görülüyor. 2Ç21 sonuçlarının ardından KORDS hedef fiyatımızı 32.70 TL olarak güncelliyoruz (önceki: 31.60 TL ve AL) ve AL tavsiyemizi sürdürerek model porföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.

Oyak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Kordsa ikinci çeyrekte piyasa beklentisi olan 142mn TL’nin üzerinde 225mn TL net kar açıkladı. Brezilya’da kazanılan davayla ilgili tek seferlik 81mn TL gelir kardaki sapmayı açıklıyor. FAVÖK 285mn TL ile 274mn TL’lik beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre yakın 2.77 milyar TL gelirken, net borç/FAVÖK ise 4.0’den 3.2’ye geriledi. Üretim duruşları nedeniyle geçen senenin düşük baz etkisi, ABD dolarında değerlenme ve otomotiv sektöründeki hızlı toparlanma sayesinde satış gelirleri geçen seneye göre %109 büyüdü. FAVÖK ise %149 arttı. İyileşen faaliyet karlılığının yanı sıra düşen finansman giderleri ve vergi oranı da net karda ciddi bir büyüme sağladı. Çeyrek bazında ise FAVÖK %6, net kar %70 arttı. Şirket daha önce açıkladığı TL bazında %35-45 gelir ve %55-65 FAVÖK büyümesi tahminlerini henüz değiştirmedi. 2021 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 6,851mn TL (önceki 6,351mn TL) ve 638mn TL (önceki 347mn TL) olarak revize ettik. Hedef fiyatımızı 30.00 TL’den 33.00 TL’ye yükselttik. %35 yükselme potansiyeli ile Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Kordsa – 2Ç21 sonuçlarını 225 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 142.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %58 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1364 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %70 arttı. Net satışlar 1,689 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,665 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 285 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %149 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 274 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 270 baz puan artarak %16.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 466 baz puan arttı ve %22.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 178 baz puan azaldı ve %10.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2078.7 milyon TL (2Ç20: 1728.1 milyon TL ve 1Ç21: 1853.4 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36.3 (2Ç20: %37.9 ve 1Ç21: 38.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2770.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.1 F/K çarpanından ve 10.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Kordsa 2Ç2021’de 225mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 132mn TL, bir önceki yılın ikinci çeyreğinde ise 15,4mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 144mn TL ve piyasanın ortalama kar beklentisi olan 145mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt karın ve esas faaliyetlerden diğer net gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada ana etkenler olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 1.689mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 1.663mn TL)  yıllık %109,1 oranında artarken, brüt kar %162,8 oranında artmış ve 385,5mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri ise 184mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü 2Ç2021’de 284,7mn TL ile (Beklenti: 268mn TL) geçen yılın ikinci çeyreğinde göre %149 oranında artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise %16,9 ile yıllık 2,7 puan artmıştır. Öte yandan, Kordsa bu çeyrekte 108,7mn TL esas faaliyetlerden diğer gelirlerden net 108,7mn TL gelir kaydederken, 47,3mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem karı 357mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 74,3mn TL ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.

 

Ak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 02.08.2021

Kordsa Brezilya’da 2003’ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV’si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davalar olumlu sonuçlandığını açıkladı. Şirketin bağlı ortaklığı Kordsa Brasil S.A.’nın da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.’nın önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10 milyon 257 milyon doları iade alması bekleniyor. Hisseler için olumlu değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Sonuçlar piyasa beklentisine yakın gerçekleşti… Kordsa ilk çeyrekte 138mn TL’lik piyasa beklentisine (OYAK: 133mn TL) yakın 132mn TL (+%124 yıllık, +%123 çeyreklik) net kar açıkladı. FAVÖK 268mn TL ile medyan beklenti olan 253mn TL’nin (OYAK: 259mn TL) hafifçe üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %8 artarak 2.73 milyar TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 4.4’ten 4.0’a geriledi.

Düşük baz etkisiyle karlılık geçen yıla göre güçlü büyüdü… Havacılık sektöründe devam eden zayıflığa rağmen, doların yerel para birimleri karşısında değer kazanması ve otomotiv sektöründeki talep artışı ile satış gelirleri geçen seneye göre %26 arttı. FAVÖK de brüt marjda 5.3 puan iyileşme ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosunda hafif düşüş ile geçen seneye göre %75 büyüdü. Böylece, etkin vergi oranındaki 10.4 puanlık artışa rağmen net kar %124 artış kaydetti. Çeyreksel olarak da FAVÖK ve net kar sırasıyla %28 ve %123 yükseldi.

4.çeyrekte başlayan toparlanma 1. çeyrekte devam etti… 2020’nin ikinci çeyreğinde Brezilya, Türkiye, ABD ve Tayland’daki tesislerde 2 haftalık duruşlardan sonra zayıf finansalların üçüncü çeyrekte de devam ettiğini görmüştük. Öte yandan, dördüncü çeyrekte başlayan toparlanmanın ilk çeyrekte de devam ettiğini gördük.

Şirket yönetimi güçlü 2021 beklentileri paylaştı… İlk çeyrek sonuçlarının ardından şirket ilk defa 2021 yılı için beklentilerini paylaştı. Buna göre TL bazında satışlar ve FAVÖK’te sırasıyla %35-45 ve %55-65, dolar bazında da %20-25 ve %40-45 büyüme bekleniyor.

Önerimizi Endeks Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz… 2021 yılı için satış ve FAVÖK tahminlerimizi şirket beklentilerine paralel sırasıyla 6,351mn TL (önceki 5,670mn TL) ve 918mn TL’ye (önceki 785mn TL) yükselttik. Hedef fiyatımızı da hisse başına 31.00 TL (önceki 28.00 TL) olarak güncelledik. Yeni hedef fiyatımız %35 potansiyel içerdiğinden tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’den Endeks Üzerinde Getiri’ye çektik.

Deniz Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

KORDS; Beklentilere paralel sonuçlar açıkladı / nötr / Kordsa, 1Ç21’de 1.514 milyon TL gelir (Konsensus: 1.530 milyon TL), 268 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 255 milyon TL) ve 132 milyon TL net kar (Konsensus: 132 milyon TL) açıkladı. Şirket, operasyonel karlılığını ve net karını yıllık bazda güçlü arttırırken sonuçlar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkisinin olacağını düşünüyoruz.

Kordsa’nın satış gelirleri 1Ç21’de yıllık %26 artış gösterirken maliyetlerdeki artışın %18 ile sınırlı kaldığı gözlemlendi. Brüt kardaki yükseliş FAVÖK rakamını destekledi ve yıllık %75 artarak 268 milyon TL’ye yükselmesini sağladı. Satış büyümesinin %4 altında gerçekleşen operasyon giderler rakamı operasyonel marjların belirgin bir şekilde iyileşmesini sağladı. Şirketin 1Ç21’de FAVÖK marjı 490 baz puan artarak %17,7 seviyesinde gerçekleşti.

1Ç20’de 49,4 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 1Ç21’de 53,8 milyon TL net finansal gider kaydetti. Buna ek olarak, 1Ç21’de 33,4 milyon TL vergi gideri olmasına karşın esas faaliyet karındaki güçlü yükselişin verdiği destek sayesinde net karını yıllık %124 arttırmayı başararak 132 milyon TL kar elde etti.

Şirketin 2020 yıl sonu net borcu 2.529 milyon TL iken 1Ç21 sonu itibariyle 2.734 milyon TL’ye yükseldi. Yönetim, 1Ç21 sonuçlarının ardından 2021 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı; (i) TL bazında (yıllık): %35-45 satış büyümesi ve %55-65 FAVÖK büyümesi (ii) USD bazında (yıllık): %20-25 satış büyümesi ve %40-45 FAVÖK büyümesi beklemektedir.

Ak Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Kordsa 1Ç21’de 132 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %124 büyüme ve ortalama piyasa beklentisi olan 138 milyon TL’ye paralel. Güçlü FAVÖK büyümenin yanı sıra şirketin uzun döviz pozisyonu nedeniyle kur farkı geliri de kaydetti. 1Ç21 ciro yıllık %26 büyümeyle 1 milyar 514 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 496 milyon TL’ye paralel. 1Ç21 FAVÖK yıllık %75 ile cirodan daha hızlı büyüme göstererek 268 milyon TL’ye ulaştı ve ortalama piyasa beklentisi olan 253 milyon TL’ye paralel. 1Ç21 FAVÖK marjı yıllık 493 baz puan genişlemeyle %17,7 olarak gerçekleşti. Mart sonunda Kordsa’nın bilançosunda 2 milyar 734 milyon TL net borç pozisyonu vardı, 2020 yılsonunda 2 milyar 529 milyon TL idi.

Tacirler Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Kordsa – 1Ç21 sonuçlarını 132.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 137.7 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %124 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %123 arttı. Net satışlar 1,514 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,496 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç21’de 268 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 253 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 493 baz puan artarak %17.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 529 baz puan arttı ve %23.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 36 baz puan azaldı ve %10.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,853 milyon TL (1Ç20: 1,658 milyon TL ve 4Ç20: 1,580 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %38.2 (1Ç20: %32.7 ve 4Ç20: 34.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2,734 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

2021 beklentileri: Şirket yönetimi 2021 yılında net satışlarda, yıllık bazda ve ABD doları bazında, %20-25 büyüme öngörmekte olup, FAVÖK seviyesinde ise yıllık bazda ve ABD doları bazında, %40-45 büyüme olmasını öngörmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19.8 F/K çarpanından ve 10.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Kordsa 1Ç2021’de 132mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 59,1mn TL, bir önceki yılın ilk çeyreğinde ise 59mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 138mn TL’ye yakın gerçekleşirken, piyasanın ortalama kar beklentisi olan 132 doğrultusunda gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1.514mn TL (beklenti 1.530mn TL) gerçekleşerek yıllık %26,3 oranında artarken, Endüstriyel İplik ve Kord Bezi kolundan elde edilen gelir, talep koşulları ve devam eden konteyner kıtlığının Şirket’in yerel faaliyetlerini daha fazla artırmasına imkan vermesiyle yıllık %41,2 oranında büyüyerek 1.350mn TL olmuştur. İleri kompozit bölümünden elde edilen gelir ise pandemi sonrası havacılık sektöründeki görünüm nedeniyle %33,3 oranında azalmış ve 144,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Kordsa’nın maliyetleri %18,1 oranında artarak 1.162mn TL’ye yükselirken, brüt kar yıllık %63,5 oranında artmış ve 352mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da 5,2 puan artarak %23,2 olmuştur. FAVÖK ise %75,0 oranında artmış ve 1Ç2021’de 268mn TL’ye yükselirken (beklenti 255mn TL), FAVÖK marjı %17,7 olmuştur. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 53,8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Şirket ayrıca 2021 beklentilerini (mücbir sebep etkisi dahil) paylaşmıştır. Buna göre; (2020’ye göre) TL bazında satışlarda %35-45 Büyüme, FAVÖK’te %55-65 Büyüme; USD bazında satışlarda %20-25 Büyüme, FAVÖK’te de %40-45 Büyüme beklenmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 25.02.2021

Kordsa, naylon 66’nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan şirketlere ADN tedariğini sağlayan ABD’de yerleşik iki naylon 66 tedarikçisi zorlu geçen kış şartları nedeniyle belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan ettiğini açıkladı. Naylon 66 üretim zincirini ilk halkasından son halkasına kadar etkileyen bu durumun global anlamda tedarik zinciri sorunlarını tetikleyeceği öngörülüyor. Dünyadaki tüm naylon 66 üreticilerinde olduğu gibi, Kordsa’nın da bu durumdan etkilenme ihtimali öngörülerek 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere naylon 66 ürün gamına yönelik olarak mücbir sebep ilanı gerekli görüldü. Yaşanan durumun süresi ve derinliği Kordsa’nın tedarikçileri ile ilgili olup, finansal sonuçlar üzerindeki olası etkisi gelişmelere göre değerlendirilip, kamuoyu ile paylaşılacak. Gelişmeyi Kordsa açısından şu aşamada 2. çeyrek finansallarındaki olası olumsuz etkisi nedeniyle hafifçe olumsuz değerlendiriyoruz.

 

İntegral Yatırım – Kordsa 4Ç20 Analist Toplantısı Notları – 23.02.2021

Mart ayından itibaren korona virüs salgınının etkileri sektörü kötü bir şekilde etkiledi. Avrupa, ABD ve Latin Amerika’da üretim tesisileri bir süreliğine kapandı. Salgın krizi ilk Asya bölgesini etkilerken Asya’daki tedarik zincirleri ürünlerini Avrupa ve ABD’ye ulaştıramamaya başladılar. Salgın tedbirlerinin yürürlüğe girmesi ile KORDSA, tedarik zinciri ve müşteriler ile üretim planı ve aksaklıklar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda yeni ürün geliştirme çalışmaları devam ederken yatırım harcamaları azaltıldı. Salgın süreci değerlendirilerek üretim tesislerinde bakım çalışmaları yapıldı.

 • Kordsa Brasil: 25 Mart – 8 Nisan
 • Kordsa Türkiye: 1 Nisan – 15 Nisan
 • Thai Indo Kordsa: 25 Nisan – 7 Mayıs
 • Lauren Hill: 28 Nisan – 11 Mayıs

Yılın üçüncü çeyreği toparlanma dönemi oldu. Havacılık sektörü dışında talepte canlanma meydana geldi. Çin’de “V” tipi toparlanma oluşurken Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri 3Ç’nin ortalarına doğru toparlandı. Boeing üretimlerde azalmaya gideceğini açıkladı. Yılın son çeyreğinde talep tarafında ciddi bir artış meydana geldi. Ticarette yaşanan hızlı toparlanma nedeniyle konteyner kullanımı artış gösterdi. Bununla birlikte hazır konteyner bulunması zorlaştı ve lojistik maliyetler yükseldi.

Kordsa’nın stratejik yerel tederik pozisyonu bahsi geçen nedenlerden dolayı güçlendi. 4Ç20’de Kordsa üretim tesisleri tam kapasiteye yakın bir şekilde çalıştı.

4Ç20’de lastik segmenti satış gelirleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. 2Ç ve 3Ç satış gelirleri 2019 yılının altında kaldı.

2020’de compozit segmenti 1Ç dışında 2019 seviyelerinin altında kaldı. 4Ç20’de compozit satış gelirleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı. 2020 yılının genelinde lastik segmenti satış gelirleri yüzde 10 ve kompozit segmenti satış gelirleri yüzde 11 azalırken inşaat segmenti satış gelirleri yüzde 119 artış kaydetti. İnşaat segmenti özellikle Türkiye pazarı olarak yılın son çeyreğinde güçlü bir performans gerçekleştirdi.

2021 yılının ilk yarısında lastik talebinin güçlü kalması bekleniyor. Konteyner kıtlığının devam etmesi şirketin yerel faaliyetlerini artıracak.

Yetkililer, havacılık sektörünün bir süre 2019 rakamlarına toparlanmasını beklemiyor. Bu kapsamda kompozit segmentindeki zayıf seyir devam edebilir. 2020 yılında havayolu yolcu sayısının yüzde 60.5 azaldığı söyleniyor. Sektördeki daralmanın yüzde 40’a yakın olduğu düşünülüyor.

2020 yılındaki coğrafik satış gelirleri ve ürün satış gelirlerinin dağılımı 2019 senesine benzer gerçekleşti. 2020’de satışların yüzde 32’si EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinden, yüzde 32’si ABD’den ve yüzde 24’ü Asya’dan oluştu.

2020 yılında binek araç ve hafif araç üretimi 2019 yılına göre yüzde 16.7 azaldı. Daha hızlı bir şekilde toparlanma sürecine giren Çin pazarında daralma yüzde 6.3 ile sınırlı kaldı. 2021 yılında binek araç ve hafif araç üretiminin yüzde 16.3 artış göstermesi bekleniyor.

Salgın tedbirleri nedeniyle lastik değişimi ve satışlarında ciddi bir düşüş meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre küresel lastik üretimi 2019 yılına göre yüzde 12.9 azaldı. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesine rağmen araçlar eskisi gibi uzun yollar gitmediği için lastik satışları hızlı bir şekilde toparlanamadı.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Kordsa, dördüncü çeyrekte 59mn TL ile piyasa beklentisi olan 66mn TL’nin (bizim beklentimiz: 66mn TL) hafifçe altında net kar açıkladı. FAVÖK ise 210mn TL ile piyasa beklentisi olan 198mn TL’nin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %10 azalarak 2,53 milyar TL’ye gerilerken net borç/FAVÖK ise 5,3’ten 4,4’e düştü. FAVÖK geçen seneye göre %28 büyürken, artan vergi giderleri net karda yıllık bazda %17 gerilemeye neden oldu. Önceki çeyreğe göre ise düşük baz etkisi ile FAVÖK %118, net kar da %202 büyüme kaydetti. 2021 için FAVÖK tahminimizi 785mn TL’ye (önceki 725mn TL) yükselttik. Ayrıca net borçtaki düşüşü de baz alarak hedef fiyatımızı hisse başına 28.00 TL’ye (önceki: 20.00 TL) yükselttik. 2021 tahminlerimizi göre 10.7x FD/FAVÖK ve 18.2x F/K çarpanlarıyla işlem gören hisselerle ilgili Endekse Paralel Getiri önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Kordsa, 4Ç20 sonuçlarını 59.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 66.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin %10 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %17 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %202 arttı. Net satışlar 1,451 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,379 milyon TL’nin %5 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 210 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 198 milyon TL’nin üzerinde %6 gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %14.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 237 baz puan arttı ve %20.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 193 baz puan arttı ve %11.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,580 milyon TL (4Ç19: 1,542 milyon TL ve 3Ç20: 1,719 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34.8 (4Ç19: %30.0 ve 3Ç20: 39.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 2,529 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 31.3 F/K çarpanından ve 15.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç20 – 22.02.2021

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Kordsa 4Ç2020’de 59,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 19,6mn TL, bir önceki yılın son çeyreğinde ise 71,1mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 69mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 60mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 1.451mn TL (beklenti 1.335mn TL) gerçekleşerek yıllık %14,6 oranında (çeyreksel %34,5 artış) artarken, brüt kar %29,8 oranında yükselmiş ve 294,5mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da yıllık 2,4 puan artarak %20,3 olmuştur. FAVÖK ise 4Ç2020’de 210,1mn TL (beklenti 191mn TL) gerçekleşerek geçen yılın son çeyreğine göre %27,8 oranında artış kaydederken, FAVÖK marjı %14,5 olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2019’da FAVÖK marjı %13,0 idi. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 41,2mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %55 oranında gerileyerek 153mn TL olmuştur.

 

DENİZ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

KORDS; 3Q20 sonuçları beklentilere paralel / nötr… Kordsa, 3Ç20’de 1,079 milyon TL gelir (Konsensus: 1,069 milyon TL), 96 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 102 milyon TL) ve 20 milyon TL net kar (Konsensus: 19 milyon TL) açıkladı. Satış gelirlerinde görülen belirgin yıllık daralma ve kar marjlarındaki kötüleşmeye karşın, sonuçlar beklentilere yakın seviyelerde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Kordsa’nın satış gelirleri 3Ç20’de yıllık %16 azalış gösterirken, önceki çeyreğe göre %34 arttı. Operasyonel marjlarda önceki yılın aynı dönemine göre belirgin düşüş görüldü, FAVÖK yıllık %45 azalışla 96 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 3Ç19’da 18,3 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket bu çeyrekte 71 milyon TL net finansal gider yazdı. Şirket’in net borcu Eylül sonu itibariyle 2,857 milyon TL’ye yükseldi. Net borcun FAVÖK’e oranı 5,4x oldu.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

Kordsa üçüncü çeyrekte 20mn TL ile piyasa beklentisi olan 18mn TL’nin (bizim beklentimiz: 18mn TL) hafif üzerinde net kar açıkladı. FAVÖK ise 96mn TL ile piyasa beklentisi olan 100mn TL’ye yakın gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %5 artarak 2,80 milyar TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 4,4’den 5,3’e yükseldi. FAVÖK ve net karda sırasıyla geçen seneye göre %45 ve %75 daralma oldu. Çeyreksel bazda ise FAVÖK %16 azalırken, net kar ise vergi gelirlerinin etkisiyle bir miktar artış gösterdi. İkinci çeyrekteki üretim duruşlarının ardından üçüncü çeyrekte ciddi bir toparlanma göstermeyen şirketin faaliyetlerinin 4. çeyrekte de baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. 2020 için FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 509mn TL (önceki 602mn TL) ve 112mn TL’ye (önceki 167mn TL) indirdik. Hedef fiyatımızı da 14.50 TL’den 13.00 TL’ye düşürdük. %13’lük sınırlı yükselme potansiyeli nedeniyle hisselerle ilgili tavsiyemizi Endeks Üzerinde Getiri’den Endekse Paralel Getiri’ye revize ettik.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

3Ç20 sonuçlarını 19.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19.2 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 arttı. Net satışlar 1,079 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,069 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 96 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 472 baz puan azalarak %8.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 464 baz puan azaldı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 210 baz puan arttı ve %11.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,719 milyon TL (3Ç19: 1,512 milyon TL ve 2Ç20: 1,728 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.5 (3Ç19: %30.0 ve 2Ç20: 37.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 2,800 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 9.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç20 – 03.11.2020

Kordsa Teknik tekstil (KORDS, Nötr): Kordsa 3Ç2020’de 19,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 15,4mn TL, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 77,5mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Bizim beklentimizi Şirket’in bu çeyrekte 23mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 19mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2020’de 1.079mn TL gerçekleşerek yıllık %16,1 oranında gerilerken, brüt kar %37,4 oranında düşmüş ve 146,7mn TL’ye inmiştir. Brüt kar marjı da yıllık 4,6 puan azalarak %13,6 olmuştur. FAVÖK ise 3Ç2020’de 96,4mn TL (piyasa beklentisi 102mn TL) gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %45,1 oranında gerilerken, FAVÖK marjı %8,9 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019’da FAVÖK marjı %13,7 idi. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 71mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,1 oranında gerileyerek 93,9mn TL olmuştur.

 

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Kordsa 2Ç20’de 15 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %84 daralma, ancak ortalama piyasa beklentisi olan 9 milyon TL’nin üzerinde. Beklenenden iyi gelen faaliyet dışı kalemleri nedeniyle net kar beklentileri aştı. 2Ç20 ciro yıllık %39 daralma ile 808 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 812 milyon TL’ye paralel. Şirketin Kord Bezi satışları yıllık %43 darama ile 626 milyon TL olarak gerçekleşirken İleri Kompozit Malzeme satışları yıllık %14 gerileme ile 150 milyon TL olarak gerçekleşti. 2Ç20 FAVÖK yıllık %46 daralma ile 114 milyon TL olarak gerçekleşti ancak ortalama piyasa beklentisi olan 106 milyon TL’nin %8 üzerinde. 2Ç20 FAVÖK marjı %14,2 ile 2Ç19’daki %15,9’a göre daraldı. 2Ç20 sonu bilançoda 2 milyar 671 milyon TL net borç pozisyonu, 1Ç20’deki 2 milyar 585 milyon TL’nin hafif üzerinde. Yılbaşından bu yana hisseler %13 düştü ve BİST-100 endeksin %7 atlında performans gösterdi. 2Ç20 net karın beklentilerin üzerinde gelmesi ile hissede olumlu tepki olabilir, ancak faaliyet performans trendi zayıf olması nedeniyle, yukarı potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Kordsa ikinci çeyrekte 15mn TL ile piyasa beklentisi olan 8mn TL’nin (bizim beklentimiz: 12mn TL) üzerinde net kar açıkladı. FAVÖK de 114mn TL ile piyasa beklentisi olan 106mn TL’nin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %3 artarak 2,67 milyar TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 3,7’den 4,4’e yükseldi. İkinci çeyrekte otomotiv ve havacılık sektörlerindeki yavaşlama nedeniyle ABD, Tayland, Türkiye ve Brezilya fabrikalarındaki üretim duruşları neticesinde FAVÖK ve net karda sırasıyla geçen seneye göre %45 ve %84 daralma oldu. Çeyreksel bazda da FAVÖK ve net kar %25 ve %74 düşüş kaydetti. Şirketin üçüncü çeyrekten itibaren üretim artışı ve talep koşullarında iyileşme ile finansallarında iyileşme bekliyoruz. 2020 tahminlerimize göre 8.7 F/K ve 8.0 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gören hisselerle ilgili 16.60 TL hedef fiyat ile Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemiz devam ediyor.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 15.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 9.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %84 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %74 azaldı. Net satışlar 808 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 812 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç20’de 114 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 106 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 173 baz puan azalarak %14.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 219 baz puan azaldı ve %18.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 450 baz puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,728 milyon TL (2Ç19: 1,536 milyon TL ve 1Ç20: 1,658 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37.9 (2Ç19: %30.8 ve 1Ç20: 32.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 2,671 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.1 F/K çarpanından ve 7.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber – 07.07.2020

Bir TV röportajında Kordsa CEO’su son çeyrekte kapasite kullanım oranlarının %85-90’lara tırmanabileceğini belirtti. İkinci çeyrekte şirketin kapasite kullanım oranı üretim duruşları nedeniyle düşmüştü. CEO ayrıca Avrupa’da yeni satın almalar için uygun zamanı beklediklerini ve nakit yaratma sıkıntıları olmadığını belirtti.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Kapanış (TL) : 10.88 – Hedef Fiyat (TL) : 13.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2116 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.18 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.08

KORDS 1Ç20: Beklentilere büyük ölçüde paralel… Kordsa yılın ilk çeyreğinde, bizim beklentimiz 60mn TL ve piyasa beklentisi 55mn TL’ye paralel 59mn TL net kar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 93mn TL net kar kaydetmişti. Net karda yıllık bazda meydana gelen düşüşte operasyonel kardaki zayıflık ve net finansal giderlerdeki hafif artış etkili oldu. Kordsa’nın konsolide satış gelirleri 1Ç20’e yıllık bazda %5 düşüşle 1,2 milyar TL gerçekleşti. Havacılık ve otomotiv sektörlerindeki zayıf talep koşulları ve şirketin pek çok müşterisinin üretime geçici ara vermesi satışları olumsuz etkiledi. 1Ç20 FAVÖK, beklentiler ile uyumlu olarak (İŞY tahmini: 151mn TL ve piyasa: 148mn TL), 153mn TL gerçekleşti (yıllık bazda %23 düşüş). FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,8 puan düşüş ile %12,8 oldu.

Operasyonel karlılıktaki düşüşte azalan kapasite kullanım oranları ve satış kompozisyonundaki değişim etkili oldu. Kordsa’nın operasyonlarından nakit yaratımı artan stoklara bağlı ve zayıf FAVÖK yaratımına bağlı olarak yılık bazda %54 azalarak 104mn TL gerçekleşti. Buna bağlı olarak Şirket’in net borç pozisyonu çeyreksel bazda %8 oranında artarak 2,6 milyar TL’ye yükseldi (yıllıklandırılmış net borç / FAVÖK oranı: 3.7x). Diğer yandan zayıflayan görünüme rağmen şirketin nakit akışının sağlıklı kaldığını düşünüyoruz. Bu söylemekle beraber 2Ç20 finansallarında zayıf görünümün derinleşeceğini öngörüyoruz. Sonuçlara önemli bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Kordsa ilk çeyrekte 59mn TL ile piyasa beklentisi olan 55mn TL’nin hafifçe üzerinde bir net kar açıkladı. FAVÖK de 153mn TL ile piyasa beklentisi olan 148mn TL’ye yakın gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %8 artarak 2,59 milyar TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 3,2’den 3,7’ye yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv ve havacılık sektörlerindeki yavaşlamayla FAVÖK ve net karda sırasıyla geçen seneye göre %23 ve %37 daralma oldu. İkinci çeyrekte Brezilya, Türkiye, ABD ve Tayland’daki üretim duruşlarının şirketin finansal performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, karlılığın 3. çeyrekten başlayarak toparlanmasını varsayarak yaptığımız yılsonu tahminlerimizi ve 13.30 TL’lik hedef fiyatımızı değiştirmedik. Hisselerle ilgili Endeks Üzerinde Getiri %22 yükselme potansiyeli ile devam ediyor.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 59 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 55.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %17 azaldı. Net satışlar 1,199 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,150 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 153 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 146 milyon TL’den %5 daha yüksek gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 285 baz puan azalarak %12.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 235 baz puan azaldı ve %18.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %24 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu, yıllık bazda, 250 baz puan arttı ve %10.6 olarak gerçekleşti. Amortisman giderleri, yıllık bazda, %50 artış kaydetti ve satışların %5,4’ün oluşturdu. (1Ç19: %3,4). Net işletme sermayesi ise 1,658 milyon TL (1Ç19: 1,346 milyon TL ve 4Ç19: 1,542 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %32.7 (1Ç19: %29.9 ve 4Ç19: 30.0%) olarak kaydedildi. Net işletme sermayesindeki artışın ana nedeni stoktaki gün sayısındaki artıştır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2,585 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.9 F/K çarpanından ve 7.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Kordsa, SAHOL Hisse Haber Yorum – 28.04.2020

Bir TV röportajında Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper salgının başından beri e-ticaret kapasitelerini 5 kat artırdıklarını, Kordsa için bu dönemde Avrupa’da ciddi fırsatlar çıkacağını ve çimentodaki yavaşlamayı ihracat ve yurtdışı yatırımla aşmak istediklerini söyledi. Nötr.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 27.04.2020

Kapanış (TL) : 11.12 – Hedef Fiyat (TL) : 13.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2163 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.12 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.4

Kordsa iki üretim tesisinde üretimi durduruyor
Kordsa, Tayland’daki (Thai Indo Kordsa) ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (Laurel Hill) kord bezi üretim tesislerindeki üretimi, zayıf talep koşulları ve bazı müşterilerinin üretim kesintileri nedeniyle, iki hafta boyunca durdurmaya karar verdi. Buna göre Kordsa, Thai Indo ve Laurel Hill tesislerinde üretimi sırasıyla, 7 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerine kadar iki hafta boyunca askıya alacak. Hafif Olumsuz.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 27.04.2020

Kordsa, ABD ve Tayland’daki kord bezi üretim faaliyetlerini 2 hafta durdurma kararı aldı. Buna göre, ABD’deki Laurel Hill üretim tesisi 28 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 11 Mayıs 2020 tarihine kadar, Tayland’daki Thai Indo Kordsa tesisi ise 25 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 7 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara verecek. 2019 yılında Asya ve Kuzey Amerika faaliyetleri şirketin toplam satışlarının sırasıyla %26 ve %33’ünü oluşturmuştu. Gelişmeyi Kordsa açısından hafifçe olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 27.03.2020

Kapanış (TL) : 9.1 – Hedef Fiyat (TL) : 17.55 – Piyasa Deg.(TL) : 1770 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.86 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 92.86

Kordsa Brezilya ve Türkiye’de üretime 2 hafta ara veriyor. Kordsa, Brezilya tesisindeki üretimi 8 Nisan’a kadar 2 hafta süreyle askıya aldığını açıkladı. Ek olarak Kordsa, Türkiye’deki üretim tesisinin bazı bölümlerinde de üretime 2 hafta ara verdiğini duyurdu. Üretim faaliyetindeki aksama zayıf talep koşullarından ve şirketin müşterilerinin üretimindeki aksamalardan kaynaklandı. Kordsa bu süre zarfında önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edileceğini Otomotiv sektöründeki görünür talep zayıflığı ve tedarik zinciri aksamları göz önüne alındığında, bunun büyük ölçüde beklendiğini düşünüyoruz. Hafif Olumsuz.

Kordsa bugün hisse başına 0,25 TL brüt temettü dağıtacak. Referans hisse fiyatı 8,73 TL’dir. 26.03.2020

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 26.03.2020

Kordsa,Covid-19 salgınının çalışanları üzerindeki etkisini en aza indirgemek için gerekli tüm önlemleri aldığını açıkladı. Şirket, fabrikalarında yetkililer tarafından önerilen tüm sağlık protokollerini uygulamaktadır ve ofis çalışanlarının neredeyse tamamı uzaktan çalışmaya geçiş yapmıştır.

Şirket, şuana kadar üretimde herhangi bir aksama olmadığını, ancak zayıf talep koşulları veya Kordsa’nın üretim tesisi bulunan çeşitli ülkelerdeki sağlık otoritelerinin kararı nedeniyle, üretimi yavaşlatmanın veya durdurmanın mümkün ileride mümkün olabileceğini belirtti. Küresel otomobil ve havacılık sektörlerindeki ciddi zayıflık sebebiyle Kordsa’nın ilerleyen haftalarda üretimini durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalmasını oldukça olası görüyoruz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Kapanış (TL) : 14.71 – Hedef Fiyat (TL) : 17.8 – Piyasa Deg.(TL) : 2862 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.94 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.01

KORDS 4Ç19: Piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel… Kordsa 4Ç19’da, bizim beklentimizin hafif üzerinde, ancak piyasa beklentisine uyumlu 71mn TL net kar açıkladı. (İŞY tahmini: 60mn TL ve piyasa: 68mn TL). Beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen FAVÖK ve beklentimizden düşük gerçekleşen etkin vergi oranı sapmanın temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Kordsa’nın satış gelirleri 4Ç19’da, beklentilere paralel, yıllık bazda %8 artış ile 1,26 milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl Temmuz ayında satın alınan Axiom büyüme rakamlarına olumlu katkı yaptı. Axiom hariç bakıldığında satış büyümesi yatay seyretti. 4Ç19 FAVÖK, bizim beklentimizi hafif üzerinde ancak piyasa beklentisine uyumlu olarak, yıllık bazda 29% yükselişle 165 TL oldu. Yıllık bazda güçlü FAVÖK artışı düşük baz etkisinden kaynaklandı. 4Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda 2,1 puan artışla %13,0 oldu. Sonuçlara önemli bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – KORDS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Kordsa (KORDS) yılın dördüncü çeyreğinde 71mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 34mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç19’da, yıllık bazda %106,3 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 68mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 340mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 292mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında artışla 1.27mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 1.17mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 1.24mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 165mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 128mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 2,1 puan artarak %13,0 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 137mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – KORDS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Kordsa 4. çeyrekte 71mn TL ile piyasa beklentisi olan 68mn TL’nin hafifçe üzerinde net kar açıkladı. FAVÖK ise 165mn TL ile ortalama beklentinin %20 üzerinde gerçekleşti. Geçen seneki fabrika duruşları nedeniyle düşük baz etkisiyle net kar geçen seneye göre %106 büyüdü. Net borç ise geçen çeyreğe göre %2 artsa da net borç/FAVÖK 3.3’den 3.2’ye geriledi. Şirketle ilgili 2020 yılı için FAVÖK ve net kar beklentilerimiz sırasıyla %13 ve %19 büyümeye işaret etmektedir. Değiştirmediğimiz 18 TL hedef fiyatımız ise %22 yükselme potansiyeli içermektedir. Kordsa hisseleri 2020 tahminlerimize göre 6.2 FD/FAVÖK ve 7.1 F/K oranıyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – KORDS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 71.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 68.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %106 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Net satışlar 1,266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,235 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 165 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 137 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 207 baz puan artarak %13.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 192 baz puan arttı ve %17.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 82 baz puan arttı ve %9.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,384 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,542 milyon TL (4Ç18: 1,328 milyon TL ve 3Ç19: 1,512 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.0 (4Ç18: %33.7 ve 3Ç19: 30.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

İNTEGRAL YATIRIM – KORDS Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

KORDSA (KORDS) 4Ç19 döneminde 71 mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre karını %106 artırdığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2019 yılını 339 mn TL net kar ile tamamlamış oldu. Şirketin satışları 4Ç19 döneminde 1.265 mn TL olurken, 2019 yılı satışları ise 5.137 mn TL oldu. Şirket yıllık bazda satışlarını %30 artırdı. FAVÖK rakamı 4Ç19’da 164 mn TL, yıllık olarak ise 747 mn TL oldu. Marjlar olumlu. 4Ç19 dönemi marjlar 4Ç18’e göre sınırlı da olsa artış kaydetti. Brüt kar marjı 4Ç19’da %17.93 ve FAVÖK marjı ise %13.01 olarak açıklandı. Şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosu 3,2x seviyesinde bulunuyor. Cari oran 1,29x ve likidite oranı ise 0,58x seviyesinde. Şirketin borç çevirme rasyolarında ciddi bir sorun bulunmuyor. Likidite oranının bir miktar daha yüksek olmasını isterdik.

Değerlendirme: Şirketin önceki yıllarda ABD’de yapmış olduğu satın alımlar 2Ç19 sonrasında sonuçlandı. 2019 yılında katıldığımız analist toplantısında yapmış oldukları bu satın alımların etkisinin 2020 finansallarına olumlu katkı sağlamasını bekliyorlar. Dolayısıyla KORDS için orta ve uzun vadede portföylerde yer almasını önermeye devam ediyoruz. KORDS bilançosunu olumlu karşılıyoruz. Şirketin bugün telekonferansı var. Onun ardından detaylı analizimizi paylaşacağız

 

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 21.01.2020

Medyada yer alan habere göre Kordsa, Kartal projesinde ana alt yüklenici olarak yer alacak ve bu proje dahilinde helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemeleri üretecek. Projeyle ilgili henüz detay paylaşılmamış olsa da yaptığımız hesaba göre projenin Kordsa’nın gelirlerini oranının %1’in altında olmasını bekliyoruz.

Editörün Notu: “Kartal Projesi” Gökbey yerli üretim helikopterin halihazırda yurtdışında üretilen parçalarının yerlileştirme projesidir. Kordsa, TUSAŞ’ın alt yüklenicisi olarak karbon ve cam elyaf epoksi prepreg geliştirerek Gökbey helikopterindeki rotor ve pallerin yerlileştirmesi görevini üstlenecek. T625 Gökbey helikopteri projesi ile ilgili son durum ve bilgileri ilgili haberde bulabilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 13.11.2019

Korda 2019 beklentilerini aşağı yönlü revize etti: Korda 2019 beklentilerini, zayıf 3Ç19 gerçekleşmeleri ve global otomotiv endüstrisinde görülen yavaşlama nedeniyle, aşağı yönlü revize etti. Buna göre şirket 2019 yılı için dolar bazında satış büyümesi hedefini %10-%15 bandında sabit tuttu ancak, FAVÖK büyümesi hedefini %10-%15 seviyesinden %2-%4 seviyesine revize etti. Ek olarak, şirketin önceki hedefleri 24 Temmuzda tamamlanan Axiom Materials satın alımının finansallar üzerindeki katkısını içermiyordu. Dolayısı ile satın alma hariç bakıldığında şirket dolar bazında %1-4% arası FAVÖK daralması bekliyor. Şirketin revize hedefleri bizim yılsonu FAVÖK beklentimize yaklaşık %10 aşağı yönlü risk teşkil ediyor. Hafif Olumsuz.

Kordsa 2019 Yılına İlişkin Beklentilerde Revizyon Yaptığını Açıkladı – 12.11.2019

KAP Açıklaması: 2019 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2019 yılı beklentileri revize edilmiştir. Güncellenen 2019 yılı beklentilerimizin içerisinde 24 Temmuz 2019 tarihinde satınalımı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC’nin satınalma etkileri de yansıtılmıştır. Buna göre, Şirketimizin 2019 yılı için güncel beklentileri aşağıdaki gibidir:

TL Bazlı Beklentiler:

Konsolide Satış Artışı : 30%-40% (önceki beklenti 30%-40%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 20%-25% (önceki beklenti 30%-40%)

USD Bazlı Beklentiler:

Konsolide Satış Artışı : 10%-15% (önceki beklenti 10%-15%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 2%-5% (önceki beklenti 10%-15%)

Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)

Editörün notu, ilgili Axiom satın alımına dair haber: Kordsa, Axiom Materials’ı 181 Milyon Dolara Satın Aldı

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kapanış (TL) : 11.62 – Hedef Fiyat (TL) : 17.1 – Piyasa Deg.(TL) : 2260 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.16

KORDS 3Ç19: Beklentilere büyük ölçüde paralel. Kordsa’nın 3Ç19 net dönem karı yıllık bazda %37 oranında azalarak 77mn TL oldu. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 76mn TL ve piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’ye büyük ölçüde paralel.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç19’da 1,29 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında arttı. Açıklanan rakam bizim ve piyasanın 1,28 milyar TL’lik beklentisine paralel. Zayıf ciro büyümesinin temel sebepleri olarak, güçlü TL ve zayıflayan global otomotiv talebi ön plana çıkıyor.

3Ç19 FAVÖK yıllık bazda %24 azalışla 175mn TL’ye geriledi. Bu rakam bizim beklentimiz olan 171mnTL ve piyasa beklentisi olan 172mn TL’ye paralel gerçekleşti 3Ç19 FAVÖK marjı, yüksek baz etkisi, zayıflayan talep koşulları ve buna bağlı şirketin azalan fiyatlama gücü ve görece güçlü TL nedeni ile, yıllık bazda 5,0 puan azalarak %13,6 olarak gerçekleşti. Sonuçların piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel olması neden ile herhangi bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 77.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 80.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %21 azaldı. Net satışlar 1,285 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,268 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 175 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 172 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan azalarak %13.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 426 baz puan azaldı ve %18.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 219 baz puan arttı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %15 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %58 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 artarak 2,334 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Çeyreksel bazda, net borç seviyesindeki artışın ana nedeni şirketin 24 Temmuz tarihinde tamamladığı Axiom Acquisition Materials LLC satın almasıdır. Şirket bu satın almada 178,3 milyon ABD doları ödedi. Net işletme sermayesi ise 1,512 milyon TL (3Ç18: 1,643 milyon TL ve 2Ç19: 1,536 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.0 (3Ç18: %48.0 ve 2Ç19: 30.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.5 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Kordsa 3. çeyrekte piyasa beklentisi olan 80mn TL’ye paralel 77mn TL net kar açıkladı. FAVÖK de 175mn TL ile piyasa beklentisiyle (172mn TL) aynı doğrultuda gerçekleşti. FAVÖK zayıflayan satışlar ve doların değer kaybı ile geçen seneye göre %24, geçen çeyreğe göre de %16 daraldı. Azalan kur farkı zararları net kardaki yıllık daralmanın %21 ile sınırlı kalmasını sağladı. Net borç geçen çeyreğe göre %60 artarak 2.3 milyar TL’ye yükselirken net borç/FAVÖK ise 2.0’dan 2.2’ye çıktı. 2019 tahminlerimize göre 5.7x FD/FAVÖK ve 6.3x F/K çarpanlarıyla işlem gören hisselerin ucuz olduğunu düşünüyoruz. Hisselerle ilgili Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemiz devam ediyor.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Kapanış (TL) : 11.94 – Hedef Fiyat (TL) : 16.91 – Piyasa Deg.(TL) : 2323 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%:41.62

KORDS 2Ç19: Beklentilere büyük ölçüde paralel. Kordsa’nın 2Ç19 net dönem karı yıllık bazda %31 oranında artarak 98mn TL oldu. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 95mn TL’ye paralel ancak piyasa beklentisi 93 milyon TL’nin çok hafif üzerinde.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç19’da 1,32 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 oranında arttı. Açıklanan rakam bizim ve piyasanın 1,30 milyar TL’lik beklentisine paralel. Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri olarak, geçen yıl Temmuz ayında satın alınan FDI ve TPI şirketlerinin konsolidasyon etkisi (tahmini 25mn dolar ciro katkısı) ve zayıf TL, ön plana çıkıyor.

2Ç19 FAVÖK yıllık bazda %47 artışla 210mn TL’ye yükseldi. Bu rakam bizim beklentimiz olan 195 milyon TL’nin hafif üzerinde kalırken, piyasa beklentisi olan 199 milyon TL’ye paralel gerçekleşti 2Ç19 FAVÖK marjı, geçen yılın yüksek baz etkisi ve yeni konsolide edilen şirketlerin görece daha düşük karlılığa sahip olması nedeni ile, yıllık bazda 1,8 puan azalarak %15,6 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise EBITDA marjı yatay bir seyir izledi. Sonuçların piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel olması neden ile herhangi bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 98.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 93.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %31 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net satışlar 1,321 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,298 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 210 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 199 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 146 baz puan azalarak %15.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 118 baz puan azaldı ve %20.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 9 baz puan arttı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %58 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %74 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 1,463 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,536 milyon TL (2Ç18: 1,132 milyon TL ve 1Ç19: 1,346 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.8 (2Ç18: %40.6 ve 1Ç19: 29.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

KORDS 2Ç19’da piyasa beklentilerinin hafifçe üzerinde 98.2mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 93.4mn TL net kar; OYAK Bekl: 92mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %31 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %6 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %60 artarak 1,321mn TL olmuştur ve beklentilere paralel gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 1,298mn TL; OYAK Bekl: 1303.0mn TL). FAVÖK rakamı ise yine beklentilerle uyumlu olarak geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 209.8mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 199.0mn TL; OYAK Bekl: 199.0mn TL) çeyreksel bazda ise %6 yükseliş göstermiştir. Diğer yandan, şirketin net borcu 1,463mn TL olarak gerçekleşirken, net borç/FAVÖK çarpanı ise 1.9x’a gerilemiştir. Şirketle ilgili tahminlerimizi ve %43 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisseler 2019 tahminlerimize göre 5.1x FD/FAVÖK ve 5.9x F/K oranları ile cazip çarpanlarda işlem görmektedir. Kordsa ucuz çarpanları, yüksek büyüme potansiyeli, defansif iş modeli ve doğal hedge’li yapısı ile en çok beğendiğimiz hisseler arasında bulunmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Kordsa (KORDS) yılın ikinci çeyreğinde beklentiler dahilinde 98,2mn TL net kar açıkladı (2Ç18: 74,7mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net k ar beklentisi de 93mn TL seviyesindeydi. 2Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 191,2mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 135,7mn TL net kar).

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Kordsa (KORDS, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 98,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,4 oranında yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 93mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in brüt karı bu çeyrekte 268,8mn TL gerçekleşerek yıllık %51 oranında artış gösterirken, brüt kar marjı %20,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç2018’deki brüt kar marjı  %21,5 idi. Diğer yandan, net kar marjı bu çeyrekte %7,4 ile geçen yılın ikinci çeyreğindeki %9,1’in bir miktar altında gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 191,2mn TL gerçekleşerek yıllık %40,8 oranında artış göstermiştir.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Kordsa yılın ikinci çeyreğinde 98 milyon TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 93 milyon TL’nin %5 üzerinde. Satış gelirleri piyasa beklentileri dahilinde açıklandı. Faaliyet karı beklentileri %5 üzerinde. Gelirler ve faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %60 ve %47 büyüme gösterdi. Şirketin net borç rakamı Haziran sonunda 1 milyar 463 milyon TL olarak açıklandı. 2Ç19 faaliyet karı ve net kar rakamları beklentilerin hafif üzerinde olmasıyla ve yılın ikinci yarışımda tamamlanan Axiom şirketi satın almasıyla ilave ciro ve karın geleceği beklentisiyle hisselerde olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz.

 

GEDİK YATIRIM – KORDS Hisse Teknik Analizi – 29.07.2019

Haftalık Teknik Takibimizdeki Hisseler: Çoğunlukla döviz getirisinden ötürü defansif bir görünüm sunan hissenin güçlü bilanço beklentileriyle son dönemdeki zayıf performansını sonlandırması beklenebilir. Kuvvetli destek seviyesi olan 11,60‘lardan aldığı güçle toparlanma sürecine giren hissede yatay bandın üst seviyeleri 12,60-12,70 seviyeleri takip edilecektir. Kısa vadeli momentumun yukarı yönlü hareket etmesi teknik açıdan olumlu. Hissede kısa vadede teknik olarak 12,22-12,34 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup seviyesi olası düşüşler için 11,80 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 12,56 seviyesi izlenebilir. (teknik takip listesinin tümünü buradan görebilirsiniz.)

Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr – Zarar
Alım Aralığı Satış Hedefi Zarar Kes Potansiyel Getiri Olası Zarar
12,22 – 12,34 12,56 11,8 2,28% -3,91%

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Yorum – 09.07.2019

Kapanış (TL) : 11.84 – Hedef Fiyat (TL) : 16.91 – Piyasa Deg.(TL) : 2303 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.39 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.82

Axiom Materials’ın satın alım süreci ile alakalı gerekli yasal onaylar alındı. Kordsa, “Axiom Materials Acquisition LLC” şirketinin satın alınmasına ilişkin olarak Amerika’da gerekli yasal onayları aldığını açıkladı. Şirketin satın alma sürecinin bir ay içinde tamamlanmasını bekliyor. Kordsa 19 Şubat tarihli KAP açıklamasında ABD’de bulunan iştiraki Kordsa Inc’in ABD menşeili Axiom Materials LLC şirketini satın alacağını açıklamıştı. Axiom Materials ileri kompozit materyaller geliştiren ve üreten önemli bir global oyuncu olarak öne çıkıyor ve uzay ile havacılık endüstrilerinde hizmet veriyor. Kordsa’nın hali hazırda Axiom Materials ile ticari ilişkisi bulunuyor. Axiom Materials’ın %95,83 hissesini için satın alma bedeli 174,8 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Şirket satın almayı uzun dönemli borç ile finanse etmeyi planlıyor. Axiom Materials’ın 50mn dolar satış geliri bulunuyor ve Kordsa’nın ana işinden daha karlı olarak yaklaşık %25 FAVÖK marjı üretiyor. Hafif Olumlu.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 20.06.2019

Hedef fiyatımızı 17.05 TL’ye yükseltiyoruz, tavsiyemiz AL. Axiom’un satın alınmasını dahil edip şirketin yönlendirmesine paralel yatırım harcamaları varsayımlarımızı indirdikten sonra Kordsa hisseleri için hedef fiyatımızı 14.84 TL’den 17.05 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %39 yükselme potansiyeli sunduğundan dolayı AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şirket hisseleri 2019 tahminlerimize göre 5.3x FD/FAVÖK ve 6.0x F/K çarpanlarıyla global rakiplerine göre sırasıyla %34 ve %44 iskontolu işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 20.05.2019

Cuma günü Kordsa’nın düzenlediği analist toplantısına katıldık. Toplantıda şirket yöneticileri ağırlıklı olarak Kordsa’nın yeni iş birimi olan kompozit malzeme üretimi ve bu iş birimi ile ilgili stratejileri hakkında bilgiler verdiler. Kompozit iş alanının Kordsa için kısa ve orta vadede ciddi değer yaratacağını düşünüyoruz. 2018 yılında satın alınan şirketlerin katkısının 2019’da bütün yıl boyunca görülecek olup, şirketin 18 Şubat 2019 tarihinde açıklamış olduğu Axiom Materials Acquisition LLC satın almasının yılın 2. yarısında tahminen tamamlanacak olması, satın alınan şirketin cirosunun Kordsa’nın 2019 yılı cirosuna katkısının göreceli olarak az olacağını göstermektedir. Kompozit iş birimi 1Ç19 şirket cirosunun %12’sini oluştururken, 2019 yılının tamamında şirket cirosunun %13-15’ini oluşturmasını tahmin ediyoruz. Ancak, 2020 yılına baktığımızda ise, Axiom Materials Acquisition LLC’nin tüm yıl cirosunun yansıtılacak olması şirketin ciro büyümesine katkıda bulunacaktır. Diğer yandan Axiom Materials Acquisition LLC FAVÖK marjının diğer iş birimlerinin FAVÖK marjının üzerinde olması da şirketin, özellikle 2020 yılında, FAVÖK’na önemli katkıda bulunacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç19 – 06.05.2019

Kapanış (TL) : 11.96 – Hedef Fiyat (TL) : 15.66 – Piyasa Deg.(TL) : 2327 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.02 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.94

Beklentilere yakın güçlü bir çeyrek
Şirket’in 1Ç2019’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 oranında artarak 93 mn TL olmuştur. Ancak açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 100 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 98 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç2019’de 1,27 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında arttı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 1,3 milyar TL’nin hafif altında ancak piyasa beklentisi olan 1,24 milyar TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti.

Şirketin FAVÖK’ü 198 milyon TL olarak geçekleşerek yıllık bazda %65 oranında artış gösterdi. Bu rakam bizim beklentimiz olan 204 milyon TL’nin hafif altında kalırken, piyasa beklentisi olan 191 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı beklentilerimize paralel çeyreksel bazda 4,7 baz puan artış kaydederek %15,6 seviyesine yükseldi (4Ç18:%10,9) ancak 1Ç18’daki %16,8 oranına göre daralma kaydetti.

Yorum: 1Ç19 rakamlarının güçlü gelmesi piyasa tarafından bekleniyordu. Açıklanan rakamların beklentilere yakın gerçekleşmesi sebebiyle hafif kar satışları görme ihtimalimiz var. Hisse son bir ayda BIST-100’ü %7,28 oranında, sene başından bu yana da % 22,83 oranında yendi.

ŞEKER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç19 – 06.05.2019

Kordsa (KORDS) yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda 93mn TL net kar elde ettiğini duyurdu. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde ise 61mn TL net kar açıklamıştı (Piyasa beklentisi: 98mn TL). Şirketin satış gelirleri rakamı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre %77,5 oranında artarak 1,26mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 713mn TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 1,24mlr TL seviyesindeydi. 1Ç19’da FAVÖK 198mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 120mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,2 puan daralarak %15,6 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 191mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç19 – 06.05.2019

(=) Kordsa (KORDS): 1Ç19 dönemini 93 mn TL net kar ile tamamlayan şirketin net karı yıllık bazda %52 yükselirken, 98 mn TL’lik Research Turkey konsensüs beklentisine paralel gelmiştir. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %77 artarak 1,27 mlr TL’ye FAVÖK’ü de yıllık bazda %65 artışla 198 mn TL’ye yükselirken, operasyonel tarafta konsensusa paralel gerçekleşmeler gözlenmiştir. Yorum: İlk çeyrek finansalları hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilere paralel görünmektedir. Yılbaşından bugüne kadar ise şirket hisseleri %23 pozitif ayrışmıştır. Açıklanan finansalların fiyatlara dahil olduğunu, dolayısıyla da olası kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç19 – 06.05.2019

Kordsa Global – 1Ç19 sonuçlarını 93.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 98.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %53 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %169 arttı. Net satışlar 1,265 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,241 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 1Ç19’de 198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 191 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 118 baz puan azalarak %15.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 77 baz puan azaldı ve %20.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan azaldı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %71 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %74 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 1,380 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,346 milyon TL (1Ç18: 861 milyon TL ve 4Ç18: 1,328 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.9 (1Ç18: %33.5 ve 4Ç18: 33.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç19 – 06.05.2019

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Nötr) :  Şirket’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,4 oranında artarak 93mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte  98mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %77,5 oranında artarak 1.265mn TL’ye yükselirken,  brüt kar 1Ç2019’da 256,9mn TL gerçekleşerek yine aynı dönemler itibariyle %71 oranında artış kaydetmiştir.  Öte yandan, Şirket’in 1Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7,4 ve %20,3 olmuştur. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8,6 ve %21,1 idi.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 03.04.2019

Kapanış (TL) : 11.1 – Hedef Fiyat (TL) : 14.25 – Piyasa Deg.(TL) : 2159 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.98 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.37

Kordsa 2019 yılı beklentilerini açıkladı-Olumlu – Şirket 2019 yılında gelirlerde ve FAVÖK’de yıllık bazda TL olarak %30-40 ve ABD Doları bazında gelirlerde ve FAVÖK’de %10-15 oranında bir artış bekliyor. Kordsa 4Ç18 telekonferansında 2019 yılından itibaren Kompozit bölümünün gelirlerini ayrı raporlayacağını açıklamıştı. Bu bağlamda şirket 2019’da Kompozit’ten 105-115 milyon ABD Doları gelir yaratmayı hedefliyor. Açıklanan öngörüler Ocak ayında açıklanan Axiom Materials LLC’nin satın alımını, onay süreci devam ettiği için kapsamıyor.

Yorum: Açıklanan büyüme hedefleri bizim ve piyasa beklentilerine paralel. Olumlu piyasa tepkisinin devam etmesini bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 21.02.2019

Kapanış (TL) : 10.11 – Hedef Fiyat (TL) : 14.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1967 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.41

Kordsa telekonferansından önce çıkanlar
– Şirket 2018’i güçlü kapattı. Satış gelirleri yıllık bazda % 60 artarak yaklaşık 4 milyar TL’ye ulaştı.

– 2018’de yeni satın alınan ABD’deki şirketlerin toplam gelirlere katkısı beklentilerden çok daha iyi gerçekleşti (ilk beklenti 2018 yılı için 40 milyon ABD doları idi). Yeni satın alınan şirketlerin bulunduğu sektörde şirketlerin FAVÖK marjları % 8-14 aralığında

– Kompozit segmenti 2019’dan başlayarak ayrıca rapor edilecek

– Yeni birleşme ve satın alma hedefleri var ve şirket inorganik büyüme stratejisine devam edecek. Yeni şirket alımları tamamen borçla finanse ediliyor. Ancak Net borç / FAVÖK oranı en fazla 3,5x seviyede tutulacak.

– Şirket hammadde fiyatlarındaki artışları satış fiyatlarına gecikmeli olarak aktarabiliyor. Müşteriye bağlı olarak 3 ila 6 ay gecikmeyle yansıtılıyor. Hammadde fiyatlarındaki gecikmeli geçişkenlik etkisi 2019’un 1. veya 2. çeyreğinde görülecek

– Vergi oranlarında 2017 yılında %14,7’den 2018 ’de %17,8’e 3 baz puan artış yaşandı ve bunun devam etmesi bekleniyor. Kordsa farklı ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor ve bazı ülkelerde vergi teşviki alıyor.

– Yeni satın alım hedefi olan Axiom şirketi hakkında bazı bilgiler paylaşıldı: Şirket 2009 yılında kuruldu. Havacılık ve uzay endüstrisi için prepreg üretiyor. 100 çalışanı var. Kaliforniya’da satın alınan TPI şirketine çok yakın ve bu iki şirket ile mevcut bir müşteri-tedarikçi ilişkisi bulunuyor. Axiom için en erken kapanışın 2019 Haziran ayı ortasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu yılki mali tablolara yılın üçüncü çeyreğinde katkı sağlamaya başlayacak. Axiom çift haneli büyüme geçmişine sahip.

– Temettü kararı Mart ayının 3. haftasında onaylanacak

– 2019 yılına ait beklentiler Mart ortasında açıklanacak.

Ak Yatırım: Kordsa hisse başına brüt 0,35 TL net 0,2975 TL nakit temettü ödeme teklifi açıkladı, temettü verimini %3,5 hesaplıyoruz. Dağıtım tarihi 25 Mart olarak açıklandı.

Kordsa’dan Temettü Açıklaması – 20.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KORDS, TRAKORDS91B2
Peşin
0,35
35
0,2975
29,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.03.2019
27.03.2019
26.03.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2019 tarih 2019/7 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 411.810.122,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2018 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2018 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 286.486.634,16 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

 • Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TL
 • İkinci Kâr Payı : 58.358.722,80 TL
 • Toplam Brüt Kâr Payı : 68.085.176,60 TL
 • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.835.872,28 TL
 • Olağanüstü Yedek : 212.565.585,28 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

Ortaklara dağıtılacak 68.085.176,60 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

39.529,354,17 TL‘nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2018 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 35 Brüt, % 29,75 Net oranında toplam 68.085.176,60 TL Kâr Payının 25 Mart 2019 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 20 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
57.872.400,11
20,2
0,2975
29,75
TOPLAM
57.872.400,11
20,2
0,2975
29,75

Dağıtılan brüt 68.085.176,60 TL kâr payının GVK.’nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç18 – 20.02.2019

Kapanış (TL) : 9.77 – Hedef Fiyat (TL) : 14.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1901 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.11 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.43

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlar. Kordsa 4Ç18’de 34 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %21 oranında düşüşe işaret ediyor. Ancak sonuçlar bizim beklentimiz olan 29 milyon TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 35 milyon TL net kar rakamına paralel.

Güçlü gelir artışı yıllık bazda devam etti. 4Ç18 gelirleri %4 artışla 1,2 milyar TL’ye ulaştı (İŞY tahmini: 970 milyon TL ve konsensüs: 1 milyar TL) ve 4Ç17’deki 647 milyon TL’ye göre %81 artış gösterdi.

Yıllık bazda FAVÖK büyümesi ve FAVÖK marj artışı devam etti ancak görüşümüze paralel çeyreksel bazda FAVÖK marjında daralma meydana geldi. Şirketin 4Ç18 FAVÖK’ü 128 milyon TL ve FAVÖK marjı %10,9 olan olarak gerçekleşti. 3Ç17’de FAVÖK 70 milyon TL ve FAVÖK marjı %10,7 olarak gerçekleşmişti. Ancak, önceki görüşümüze paralel, 4Ç18 sonunda 3Ç18 sonuna göre TL’nin %13’lük değer kazanmasına paralel, yüksek kurdan alınan hammaddenin daha düşük kurdan satılması nedeniyle şirketin FAVÖK marjında 3Ç18’e göre 7,7 baz puan daralma gözlendi. Şirketin hem Türkiye’de, hem ABD’de iki naylon hattını bakıma alması sebebiyle kısa süreli kapatması da marj daralmasını açıklayan başka bir neden olarak öne çıkıyor.

Yorum: Kordsa’nın 4Ç18 sonuçlarına pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 14,60 TL olarak sabit tutuyoruz. Şirket bugün öğleden sonra 2018 sonuçlarını değerlendireceği bir telekonferans gerçekleştirecek. 2019 yılına ait beklentiler ise Mart ayında açıklanacak.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç18 – 20.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 34.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 34.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %72 azaldı. Net satışlar 1,171 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,006 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 128 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 113 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 20 baz puan artarak %10.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 41 baz puangeriledi ve %16.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 119 baz puan geriledi ve %8.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %108 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 gerileyerek 1,388 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,328 milyon TL (4Ç17: 783 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33.7 (4Ç17: %31.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç18 – 20.02.2019

Kordsa 4. çeyrekte piyasa beklentisine paralel 35mn TL net kar açıkladı. FAVÖK 128mn TL ile beklentinin (113mn TL) hafifçe üzerinde gerçekleşti. Güçlü FAVÖK sayesinde net borç/FAVÖK oranı 2.2x’ye geriledi. 2018 net karının %40’ının temettü olarak dağıtılacağı varsayımı ile hisse başına 0.60 TL (%6.2 temettü verimi) temettü ödenmesini bekliyoruz. %43 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyemiz devam ediyor.

ŞEKER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç18 – 20.02.2019

Kordsa (KORDS) son çeyrekte beklentiler dahilinde 34,5mn TL net kar açıkladı (4Ç17: 43,6mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 35mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 292,5mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 165,1mn TL net kar)

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 19.02.2019

Kapanış (TL) : 9.73 – Hedef Fiyat (TL) : 14.6 – Piyasa Deg.(TL) : 1893 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.11 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.04

Kordsa ABD’de ileri kompozit geliştiren ve üreten önemli bir oyuncu satın alıyor-Olumlu. Kordsa dün piyasa kapanışı sonrasında yaptığı açıklamada ABD’de bulunan iştiraki Kordsa Inc’ın ABD menşeili Axiom Materials LLC şirketini satın alacağını açıkladı. Axiom Materials ileri kompozit materyeller geliştiren ve üreten önemli bir global oyuncu olarak öne çıkıyor ve uzay ile havacılık endüstrilerinde hizmet veriyor. Kordsa’nın hali hazırda Axiom Materials ile ticari ilişkisi bulunuyor.

Kordsa Inc. Axiom Materials’ın %95,83 hissesini 174,8 milyon ABD Doları karşılığında satın almak üzere anlaştı. Ancak anlaşma ABD’de ve Türkiye’de çeşitli yasal onaylara tabi. Satın alım tamamen uzun vadeli kredi ile finanse ediliyor olacak.

Yorum: Yapılan açıklama şirketin kompozit sektöründe inorganik büyüme stratejisiyle uyumlu. Kordsa yapılacak satın alımdan önemli sinerjiler sağlamayı hedefliyor. Olumlu.

Kordsa vergi finansallarını açıkladı. Kordsa vergi dairesine verdiği finansallarda 119 milyon TL net kar açıkladı. 2017 yılında vergi finansallarında açıklanan 82 milyon TL net kara karşılık gerçekleşen 2017 net kar rakamı 165 milyon TL olmuştu. Vergi dairesine verilen finansallar sadece Türkiye operasyonlarını gösterdiği için Kordsa gibi global operasyonları olan şirketler için vergi finansalları çok önemli bir gösterge olmuyor. Piyasanın Kordsa için 4Ç18 ortalama net kar beklentisi 35 TL milyon tutarında, bu doğrultuda şirketin 2018’i 293 milyon TL net kar ile sonlandırması bekleniyor.

Kordsa, ABD Yatırımıyla Uzay ve Havacılık Endüstrisinde Oyun Alanını Genişletiyor

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 19.02.2019

Kordsa’nın ABD’de mukim bağlı ortaklığı Kordsa Inc, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %95.83’ünü 174.83mn dolara satın almaya karar verdi. Türkiye ve ABD’den yasal izinlerin alınmasının ardından işlem tamamlanacak. Geçen yıl da Kordsa ABD’de toplam 100mn dolara iki kompozit şirketi satın almıştı. Gelişmenin Kordsa’nın kompozit işinde büyüme stratejisine paralel olduğunu düşünüyoruz. Şirket tarafından yeni işin katkısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da şirketin kompozit işinde büyüme çabalarını olumlu karşılıyoruz.

 

Kordsa Amerika’da Kompozit Şirketi Satın Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 18.02.2019

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika’da mukim Kordsa Inc., tamamı Axiom Materials Holdings LLC şirketine ait olan uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin, Türkiye ve Amerika’daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile %95,83’ünün kapanış düzeltmeleri hariç yaklaşık 174.830.000 (yüzyetmişdörtmilyonsekizyüzotuzbin) Amerikan Doları karşılığında satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir.

Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketimiz hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülatif hareketler olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarımızın zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Net karda güçlü büyüme. Kordsa 3Ç18’de net karını yıllık bazda %266 oranında artırarak 122 milyon TL’ye yükseltti. Sonuçlar bizim beklentimiz olan 110 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 111 milyon TL net kar rakamının üzerinde gerçekleşti. Bizim ve piyasa beklentisinin hafif sapmasının ana nedeni operasyonel performansın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesi.

TL’deki değer kaybının da etkisiyle olağanüstü gelir artışı sağladı. Artan satış hacimleri ve fiyat artışları ile birlikte TL’deki değer kaybının şirketin yabancı para cinsinden olan gelirlerine olumlu yansıması sayesinde, şirketin satış gelirleri 3Ç18’de bizim ve piyasa beklentilerine uyumlu yıllık bazda %102 artışla 1,23 milyar TL’ye yükseldi (İş Yat: 1,20 milyar TL; Piyasa: 1,19 milyar TL)

Müthiş FAVÖK büyümesi ve FAVÖK marjı artışı. Şirketin FAVÖK rakamı 3Ç18’de ise yıllık bazda %200 büyüyerek 3Ç17’deki 77 milyon TL seviyesinden, 230 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 3Ç17’deki %12,8 oranından 3Ç18’de %18,6’ya yükseldi.

Net borç pozisyonunda artış. 3Ç18’de İki ABD’li şirketin 100 milyon ABD Doları tutarı karşılığında satın alınmasıyla birlikte net borç pozisyonu 6A18 sonunda 904 milyon TL’den 9A18 sonunda 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket açıkladığı güçlü sonuçlarla birlikte 2018 için ciro ve FAVÖK büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2018 yılı için yıllık gelir artışı %25-35’ten %45-55’e revize edildi. Yıllık FAVÖK büyümesi de %30-40’dan % 75-85’e revize edildi.

AL tavsiyemizi koruyoruz. Kordsa’nın olumlu 3Ç18 sonuçlarına pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 17,67 TL olarak sabit tutuyoruz.

VAKIF YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(=) Kordsa (KORDS): 3Ç18 döneminde artan operasyonel performansa bağlı olarak 122 mn TL net kar açıklayan şirketin net karı, yıllık bazda %266 artış gösterirken, 111 mn TL net kar seviyesindeki Research Turkey konsensus tahmininin %10 üzerinde gerçekleşmiştir.

Ticari alacaklar kur farkı gelirleri net karı desteklerken, 3Ç18’de kaydedilen 85,5 mn TL’lik (3Ç17: 16 mn TL finansman gideri) finansman gideri net kar büyümesine negatif katkı vermiştir. Şirketin cirosu yıllık bazda %107 artarak 3Ç18’de 1,24 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, 1,19 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. Ulaşılan 230 mn TL’lik 3Ç18 FAVÖK’ü, 212 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin hafif üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda %200 yükselişe işaret etmektedir.

Marj tarafında ise şirketin 3Ç18’de FAVÖK marjı yıllık yaklaşık 6 puan artışla %18,6 seviyesine yükselmiştir. Şirket 3Ç18 finansalları ardından satış geliri büyümesini %45-55 bandına, FAVÖK büyümesini ise %75-85 bandına yukarı revize etmiştir.

Yorum: Operasyonel tarafta gözlenen olumlu seyre bağlı olarak beklentilerin hafif üzerinde sonuçlanan 3Ç18 finansallarının, şirket hisselerinin yılbaşından bugüne endekse göre %79, son 1 ayda da endekse göre %8 pozitif performans göstermesi nedeniyle fiyatlandığı görüşündeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kordsa Global – 3Ç18 sonuçlarını 122.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 111 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %423 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %64 arttı. Güçlü net kar artışının altında yatan nedenler Türk lirasındaki değer kaybı ve şirketin ABD’de yaptığı satın almaların mali tablolara dahil edilmesidir. Net satışlar 1,237 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,191 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 230 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %200 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 212 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 580 baz puan artarak %18.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 567 baz puan arttı ve %22.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 153 baz puan azaldı ve %6.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %52 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %95 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %85 artarak 1,674 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,643 milyon TL (3Ç17: 838 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.0 (3Ç17: %35.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.1 F/K çarpanından ve 7.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kordsa üçüncü çeyrekte 122mn TL net kar açıkladı. Ortalama beklenti 111mn TL’ydi. FAVÖK de 230mn TL ile 212mn TL’lik beklentinin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Bunda FAVÖK marjının geçen seneye göre 5.8 puan, geçen çeyreğe göre de 1.3 puan artarak %18.6’ya yükselmesi etkili oldu. Net borç artan işletme sermayesi ve ABD’deki satın alımlarla geçen çeyreğe göre %85 artarak 1.67 milyar TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK 2.2’den 3.0’a çıktı. Bu rasyonun önümüzdeki dönemlerde gerilemesini bekliyoruz. Sonuçların ardından şirket 2018 için gelir ve FAVÖK tahminlerini %30-40 ve %35-45’ten %45-55 ve %75-85’e çekti. Biz ise yıl sonunda gelirlerde %63, FAVÖK’de de %106 büyüme öngörüyoruz. 5.4 FD/FAVÖK ve 5.8 F/K çarpanlarıyla işlem gören hisselerin ucuz olduğunu düşünüyoruz. Hisselerle ilgili %33 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kordsa 3Ç18 de 122 milyon TL net kar açıkladı yıllık %266 ve çeyrek bazda %64 büyüdü ve ortalama piyasa beklentisi olan 111 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 105 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Beklenenden yüksek gelen 3Ç18 net kar beklentilerden yüksek gelen FAVÖK’den kaynaklandı; 230 milyon TL olarak gerçekleşen 3Ç18 FAVÖK ortalama piyasa beklentisi olan 212 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 201 milyon TL’nin üzerinde geldi. 3Ç18 ciro 1 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleşti, yıllık %107 ve çeyrek bazda %50 büyüme gösterdi ve ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 191 milyon TL’ye yakın ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 145 milyon TL’nin hafif üzerinde.

Temmuzda gerçekleşen şirket satın alımlarla Kordsa 100 milyon dolar borç aldı böylece net borç pozisyonu Haziran sonundaki 904 milyon TL’den Eylül sonunda 1 milyar 674 milyon TL’ye yükseldi. Kordsa yönetimi 2018 beklentilerini yukarı revize etti; yıllık ciro büyüme %45 – %55 ve FAVÖK büyüme %75 – %85 bandı içinde beklediğini açıkladı. Buna göre kendi beklentilerimizi revize ettik; 2018 ciro beklentimiz 3 milyar 733 milyon TL (yıllık %50 büyüme) ve FAVÖK 650 milyon TL (%17,4 marj) olarak revize ettik. Değişiklik sonrası 12 aylık hedef fiyatı 13,90 TL’de koruyoruz. Beklenenden iyi gelen sonuçlar ile hafif olumlu tepki olacağını düşünüyoruz.

 

Kordsa 3Ç18 Sonuçlarını ve 2018 Finansal Yılı Beklentilerini Paylaştı – 05.11.2018

KAP Açıklaması: Şirketimizin 23 Mart 2018 tarihinde paylaşılan 9 Ağustos 2018 tarihinde revize edilen 2018 yılı büyüme beklentileri, mevcut operasyonlarımızın büyüme etkilerini gösterebilmek amacıyla yukarı yönlü revize edilmiştir.

 • Satışlar : %45-55
 • FAVÖK: % 75-85

2018’in ilk yarısını büyüme ile kapatan Kordsa, 2018’in üçüncü çeyreğini de kârlı rakamlarla geride bıraktı. Net karı bu yılın ikinci çeyreğine göre %60 oranında artarak 135 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK’ü ise 230 milyon TL oldu. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan sonuçlara ilişkin bir açıklama yaptı. İlgili açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 03.10.2018

Kapanış (TL) : 10 – Hedef Fiyat (TL) : 17.67 – Piyasa Deg.(TL) : 1945 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.79 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 76.65

Kordsa’dan yeni satın alma… Kordsa, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Advanced Honeycomb Technologies Corporation’ı 3,1 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Şirket satın almanın kompozit gelirlerine 4 milyon dolar ek katkı yapması beklenmekte. Satın almanın ciro katkısı görece sınırlı olsa da, kompozit şirketin en hızlı büyüyen iş kolu. Olumlu.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 03.10.2018

Kordsa ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Advanced Honeycomb Technologies Corporation adlı şahıs şirketini 3.2 milyon dolara satın aldı. ABD’deki bu yeni satın almanın Kordsa’nın gelirlerinde yıllık yaklaşık 4 milyon dolar artış yaratması bekleniyor ki bu rakam şirketin 2017 satışlarının %0.6’sına denk gelmektedir. İşlemin büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle haberi Kordsa hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kapanış (TL) : 8.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.02 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü sonuçlar.KORDSA 2Ç18’de net karını yıllık bazda %177 arttırarak 75 milyon TL’ye yükseltti. Rakam, piyasa beklentisi olan 54 milyon TL net kar ve 2Ç17’deki 27 milyon TL tutarındaki net karın bir hayli üzerinde bir rakama işaret ediyor.

Faaliyet performasındaki iyileşme şirketin 2Ç18 net karındaki artışın temel nedenini oluşturuyor. Şirketin FAVÖK rakamı 2Ç18’de ise yıllık bazda %72 büyüyerek 143 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 2Ç17’deki %13,7’den 2Ç18’de %17,3’e arttı. Satışlar ise tüm faaliyet gösterilen bölgelerdeki gelir artışları sayesinde yıllık bazda %36 oranında artarak 825 milyonTL olarak gerçekleşti.

Şirket ayrıca yıl sonu beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeye gitti. ABD’de yeni alınan iki şirketin olumlu etkileriyle, 2018 satışlarında yıllık büyüme beklentisi %15-25 oranından %25-30 oranına, FAVÖK de yıllık artış beklentisi %15-25 oranından %30-40 oranına revize edildi.

Yorum: KORDSA’nın güçlü 2Ç18 sonuçlarına ve geleceğe yönelik beklenti revizyonlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Bizim 2018 yıl sonu net kar beklentimiz 240 milyon TL tutarındaydı. Açıklanan güçlü sonuçlar ve beklenti revizyonlarıyla beraber yıl sonu karı beklentimizin üzerinde gelebilir.

VAKIF YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

(+) Kordsa (KORDS): Şirket, 2Ç18’de operasyonel kârlılıktaki güçlü büyümenin desteğiyle yıllık bazda %177 artışla 74,7 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %35,8 artarak 825 mn TL olurken, brüt kâr marjındaki yıllık 4,1 puanlık artış, operasyonel kârlılığı destekledi. Böylece Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü yıllık bazda %72 artarak 143,2 mn TL olurken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 3,7 puan artarak %17,3’e yükseldi. Şirket, 2018 yılına ilişkin ciro büyüme beklentisini %15-25’ten %25-35’e (Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerinin etkisiyle birlikte %30-40) ve FAVÖK büyüme beklentisini %15-25’ten %30-40’a (Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerinin etkisiyle birlikte %35- 45) yükseltti.

Yorum: KORDS hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %21,8 ve %23 oranlarında pozitif ayrışmıştır. Söz konusu ayrışmaya rağmen, Şirketin 2018 yılı beklentilerinde yaptığı yukarı yönlü revizyonun da etkisiyle sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kordsa’nın net karı operasyonel performansa bağlı olarak artış gösterdi Şirket 2Ç18’de 75 mln TL net kar açıkladı. Bu rakam 56 mln TL olan konsensus tahminini geçmiş olurken, 2Ç17’de 27 mln TL, 1Ç18’de ise 61 mln TL olan net karın da üstünde geldi. Net kar artışında geçtiğimiz yılın aynı döneminde %13.7 olan ve %17.3’e yükselen FAVÖK marjı etkili oldu. Sonuç olarak Kordsa’nın 2Ç18 FAVÖK’ü %72 yükselerek 143 mln TL’ye ulaştı. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kordsa – 2Ç18 sonuçlarını 74.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 53.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %143 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %22 arttı. Net satışlar 825 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 143 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 baz puan artarak %17.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 büyüyerek 904 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,132 milyon TL (2Ç17: 769 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.6 (2Ç17: %35.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.5 F/K çarpanından ve 7.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Şirket yönetimi 2018 yılına ait ciro tahmini %15-25’den %25-30 aralığına ve FAVÖK beklentisi %15-25’den %30-40’a revize etti.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz – 08.08.2018

Hedefler Yüksek (Dün yayınlanan “Targeting Big” başlıklı ingilizce raporun Türkçesidir.)

Kordsa’yı piyasada en iyi konumlanmış büyüme hikayelerinden biri olarak görüyoruz ve AL tavsiyesi ile takip listemize ekliyoruz. Hisse 12 aylık 12,06 TL hedef fiyatımız ile %57 artış potansiyeline işaret ediyor

Başlıca yatırım temaları: i) ABD Doları ve EUR bazlı gelir tabanı, ii) ana pazarlarında liderlik pozisyonu, iii) Ürün portföyünün başarılı bir şekilde çeşitlendirmesi, iv) Sürdürülebilir temettü politikası, v) Güçlü bilanço, düşük kaldıraç, (vi) İddialı organik ve inorganik büyüme planları.

Defansif bir hisse. Dört kıtaya yayılmış faaliyetleri ve ABD Doları ve EUR bazlı gelir tabanı sayesinde şirket, TL’deki değer kaybına ve tek ülke riskine açık değil (2017 itibariyle gelirlerin %76’sı ABD Doları,%24’ü EUR). Kordsa, gelirinin yaklaşık% 10’unu Türkiye’den, % 32’sini Asya’dan, % 27’si Türkiye hariç Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi’nden,%17’sini Kuzey Amerika ve %14’ünü Güney Amerika’dan elde etmektedir. Şirket, TL ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybından fayda sağlamaktadır. Maliyet tabanı %13 TL, %6 IDR,% 6BRL, %3 Baht ve %72 ABD Dolarıdır. Şirket sürdürülebilir bir temettü politikasına sahip. Kordsa 2014-2017 yılları arasında %17’lik bir YBBO ile istikrarlı gelir artışı sergilemiştir.

Önümüzdeki yıllarda önemli bir gelir artışı bekleniyor. Önümüzdeki 5 yılda ABD Doları bazında %6’lık bir YBBO bekliyoruz ve 2023 itibariyle şirketin gelirlerinin 1 milyar ABD Dolarına ulaşacağını düşünüyoruz. Kord bezi ve naylon tarafında sürdürülebilir büyüme, halihazırda ciroda düşük paya sahip kompozit teknolojileri ve inşaat güçlendirme alanlarında yüksek büyüme bekliyoruz.

Sürdürülebilir temettü politikası. Kordsa’nın düşük borç seviyesine sahip sağlıklı bir bilanço yapısı mevcut (1Ç18 net borç / yıllıklandırılmış FAVÖK oranı 1.5x). Temettü dağıtım oranı 2013-2017 döneminde ortalama %57 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin önümüzdeki dönemde temettü ödemeye devam etmesini ve 2018-2023 yılları arasında temettü dağıtım oranının %41 seviyesinde olmasını bekliyoruz.

KORDS, yurtdışı benzerlerine kıyasla 2018T 5,3x FD/FAVÖK ve 2019T 4,9x FD/FAVÖK ile %38 ve %39 iskontolu işlem görüyor.

2018YE’de ABD Doları bazında gelirlerde %12, FAVÖK’te de %23 büyüme öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında ABD’de yeni satın alınan iki firmanın katkısı ve Kord bezi ve Naylon İplik segmentlerinde %5’lik istikrarlı büyüme ile Kordsa’nın 763 milyon ABD Doları gelir (3,3 milyar TL) ve 115 milyon ABD Doları FAVÖK (491mn TL) yaratmasını bekliyoruz. FAVÖK marjının da %15 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

Başlıca riskler: i) Hammadde fiyatlarında artış, ii) Yeni satın alınan ABD şirketlerinden beklenen sinerjinin daha uzun sürede elde edilmesi, iii İddialı organik ve inorganik büyüme planları, iv) naylon ve kord bezi segmentlerinde artan rekabet, şirketin lider konumunu baskılayabilir.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Analiz – 16.07.2018

Kapanış (TL) : 6.56 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1276 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.82 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa Amerika’da şirket satın alımını tamamladı. Kordsa’nın %100 bağlı ortağı olan Amerika menşeli Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc.” unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah’a ait iki ayrı şahıs şirketini 98 milyon dolar karşılığında satın alınma işlemi tamamlandığını açıkladı. Şirket ek olarak, satın alma işlemi sonrası, Kordsa Inc.’nin sermayesinin 65 milyon dolar arıtılması kararını aldığını paylaştı.

VAKIF YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Analiz – 16.07.2018

(=) Kordsa (KORDS): %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika’da kurulu Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc.” unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah’a ait iki ayrı şahıs şirketinin 98,2 mn $ karşılığında satın alınma işlemini tamamladı. Satınalma işlemine paralel olarak, Kordsa Inc.’in sermaye artırımına katılma kararı aldı. Artırılması öngörülen toplam sermaye 65 mn $ seviyesinde açıklandı

Kordsa yönetimi, ABD’de satın alınan ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” unvanlı iki şirketinin satın alınmasına ilişkin süreçlerin Temmuz sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu iki şirketten elde edilecek değer beklentileri ise daha önce de açıklandığı üzere şirketin 2018 yılı ciro ve FAVÖK öngörülerine dahil değil. Satın alınan şirketlerin toplam cirosu yaklaşık 80 mn $ düzeyinde olup, Kordsa’nın 2017 cirosunun yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Analiz – 16.07.2018

Kordsa’nın %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika’da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc.” unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah’a ait iki ayrı şahıs şirketinin 98,18 milyon dolar karşılığında satın alınma işlemi tamamlandı. Satınalma işlemine paralel olarak, bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc.’in sermaye artırımına katılma kararı alındı. Artırılması öngörülen toplam sermaye 65 milyon dolar. Sermaye artırımına, Kordsa hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.

Mart sonu itibariyle Kordsa’nın 178 milyon dolar net borç pozisyonu vardı. Ayrıca, Kordsa bu şirketlerden yıllık 85 – 90 milyon dolar civarında cironun gelmesini beklediğini açıklamıştı. Bu tutarda 1Ç18 itibariyle geçmiş yıllık cironun yaklaşık %12’sine tekabül ediyor. Haberin hisseler üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber Analiz – 05.07.2018

Analist Toplantısı Notları

(=) Kordsa (KORDS), (=) Brisa (BRISA): Sabancı Holding Sanayi Grubu şirketlerinden Kordsa ve Brisa’nın üst düzey yetkililerinin katılımıyla analist toplantısı düzenledi. Analist toplantısında Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarında global bir oyuncu olan Kordsa’nın, 2018 yılına ilişkin 23 Mart tarihinde açıklanan ciro ve FAVÖK büyüme hedeflerinin %15-25 aralığında korunduğu belirtildi.

Brisa tarafında ise Aksaray fabrikasının faaliyete geçmesiyle 2018 yılında, 2017 yılına göre, Brisa’nın amortisman giderlerinin yaklaşık 65-75 mn TL aralığında ve finansman giderlerinin yaklaşık 120-130 mn TL aralığında artmasının beklendiği belirtildi. Borç düzeyinin sınırlı da olsa azaldığını, Net borç/FAVÖK çarpanının yılsonundaki 5,2x seviyesinden 4,7x düzeyine gerilediğini gözlüyoruz. Ancak borçluluk istenen seviyeye gerileyinceye kadar temettü ödeme stratejisine ara vermeye devam etmesini muhtemel görüyoruz.

 

Kordsa’dan ABD’de Kompozit Şirketlerinin Satın Alınma Onay Süreci Hakkında Açıklama – 02.07.2018

Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlanmıştır. Satınalma ile ilgili kapanış süreci başlatılmış olup, sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber – 20.06.2018

Kordsa CEO’su Çalışkan ABD’de satın alma süreci devam eden iki kompozit malzeme şirketinin 85-90 milyon dolarlık bir ek ciro yaratarak, %10’un üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirtti. Bu satın almalar için nihai onay ABD hükümetinden bekleniyor.

Şirket, inşaat güçlendirme alanında, zemin betonda kullanılan çelik hasırın yerine sentetik fiber üretimi denemelerini devam ettiriyor. Bu alan Türkiye’de için yeni bir pazar durumunda ve Şirketin bu alanda 5 yıl içinde 17 milyon dolarlık ciro hedefi bulunuyor.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Haber – 16.05.2018

Kapanış (TL) : 6.66 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1296 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.37 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa Genel Müdürünün yaptığı açıklamalar
Kordsa Genel Müdürü Ali Çalışkan dün medyada yaptığı açıklamada 2018 yılında şirketin pazar dinamiklerinden daha hızlı bir büyüme oranı hedeflediklerini açıkladı. Çalışkan ayrıca İzmit’teki polyester iplik kapasite artırımının yatırımının devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını açıkladı. Olumlu

 

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kapanış (TL) : 6.93 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1348 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.41 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KORDSA 1Ç18’de yıllık bazda %4 düşüşle 71 milyon TL net kar açıkladı. Şirket yıllık bazda %13 artışla 1Ç18’de 713 milyon TL satış gelirleri kaydetti. FAVÖK rakamı 1Ç18’de yıllık bazda %9 artışla 120 milyon TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise 1Ç17’deki %17,4’den 1Ç18’de %16,8’e düştü. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kordsa 1Ç18 de 61 milyon TL net kar açıkladı, bir yıl önceki 1Ç17 net karı olan 61 milyon TL ile aynı seviyede. Ortalama piyasa beklentisi olan 65 milyon TL’ye paralel ancak bizim beklentimiz olan 72 milyon TL’nin altında. 1Ç18 FAVÖK marjı %16,8 ile 1Ç17’deki %17,4’ün altında ancak 4Ç17’deki %10,7’nin üzerinde gerçekleşti. 1Ç18 FAVÖK yıllık %9 ve çeyrek bazda %72 büyümeyle 120 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 124 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Şirket artan hammadde maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtabildi bu dönemde ve böylece çeyrek bazda FAVÖK’de önemli büyüme sağlandı. 1Ç18 ciro yıllık %13 büyümeyle 713 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 711 milyon TL’ye paralel gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kordsa Global – 1Ç18 sonuçlarını 61.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 64,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %0 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %32 arttı. Net satışlar 713 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 120 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 60 baz puan azalarak %16,8 oldu. Net işletme sermayesi ise 861 milyon TL (1Ç17: 687 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33,5 (1Ç17: %33,5) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 büyüyerek 710 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan net işletme sermayesi seviyesi ve temettü ödemesi net borçtaki artışın altında yatan ana sebeplerdir.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kordsa 1. çeyrekte 61mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 65mn TL’ydi. Net satışlar ve FAVÖK olumlu kur etkisiyle geçen seneye göre sırasıyla %13 ve %9 arttı. FAVÖK marjı geçen seneye göre 0.6 puan azalarak %16.8’e ulaştı. Daha yüksek faaliyet karına rağmen kur zararlarının etkisiyle net kar yatay kaldı. Net borç ise geçen çeyreğe göre %15 artış kaydetti. Şirket yarın analist toplantısı yapacak.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kordsa Teknik (KORDS, Nötr): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 61mn TL ile 1Ç2017 ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte %12,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %10 oranında artarak 150,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %15,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 1Ç2017’deki 11,6mn TL’den 1Ç2018’de 20,7mn TL’ye yükselerek olumlu katkı sağlamıştır. Böylece faaliyet karı %15,3 oranında artarak 111,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman giderleri ise 12,8mn TL’den 26,3mn TL’ye yükselerek net dönem karının artış kaydetmeyerek yaklaşık aynı kalmasında ana etken olmuştur.

 

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 13.04.2018

KORDSA Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeler Sağlayan İki Şirket Satın Alıyor

Kordsa ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan, “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Kurulu onay süreci tamamlandığını açıkladı. Bununla birlikte Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay sürecinin 16 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmasına ilişkin süreçte, CFIUS onay değerlendirmesinin henüz tamamlanamaması ve onay süre bitimine kalan sürenin yeterli olmayacağı değerlendirmesi ile CFIUS nezdinde tekrar onay başvuru işlemleri başlatıldığını belirtti.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 13.04.2018

Kordsa ABD’de iki kompozit şirketinin satın alınmasıyla ilgili ABD Rekabet Kurumu’ndan onay aldı. Öte yandan Yabancı Yatırımcılar Komitesi’nden onay süreci devam ediyor. Kordsa daha önce iki şirketin satın alım bedelinin 100mn dolar olduğunu ve Kordsa’nın yıllık satışlarına 80mn dolar (Kordsa’nın 2017 gelirlerinin %12’si) etkisi olmasının beklendiğini açıklamıştı. Nötr.

 

Kordsa, BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu – 30.03.2018

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, son üç yıldaki yüksek temettü verimliliğinin bir çıktısı olarak temettü alışkanlığı açısından en etkin 25 hisseden oluşan BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu. Kordsa, 1 Şubat 2018-31 Ocak 2019 dönemi için endekste işlem görecek.

BİST Temettü 25 Endeksi, BIST Temettü Endeksi’nde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşuyor.

2017 yılında iş kollarına yaptığı yeni yatırımlarıyla büyümesini destekleyen Kordsa’nın 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,383, net %29,22555 oranında toplam 66.884.932,20 TL kâr payı ödenmesine karar verildi. Kâr payları, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılacak.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 27.03.2018

Kapanış (TL) : 7.82 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1521 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.06 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa 66,88 milyon TL brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak
Kordsa Genel Kurul’unda 66,88 milyon TL (hisse başına brüt 0,1 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Açıklanan tutar için temettü verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %4,38 temettü verimine denk geliyor. Ödeme tarihi 4 Nisan 2018 olarak açıklandı. Olumlu

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 26.03.2018

Kordsa 2018 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerinde yıllık bazda satışların %15 – %25 ve FAVÖK’ün %15 – %25 bandında büyümesini öngörüyor. Amerika’da ileri kompozit sektöründe faaliyet gösteren Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc’in satınalma etkisi, satınalma sürecinin devam etmesi nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır.

Şirket daha önce bu satın alınan şirketlerin yıllık cirosunun 80 milyon dolar civarında olduğu açıklanmıştı. Bu satın almalarla ilgili onayların Nisan sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz. Biz satın alınacak şirketler hariç cironun yıllık %17 büyümesini öngörüyoruz. Bu açıklamanın hisse üzerinde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 26.03.2018

Kapanış (TL) : 7.72 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1502 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.05 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa 2018 yılı için öngörülerini açıkladı. Buna göre, şirket net satışlarda %15-25 , FAVÖK’te de %15-25 büyüme olmasını bekliyor. Amerika’da ileri kompozit sektöründe faaliyet gösteren Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc’in satınalma etkisi, satınalma sürecinin devam etmesi nedeniyle bu öngörülerde kapsam dışında bırakıldı. Hafif olumlu.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 26.03.2018

KORDS: Kordsa KAP açıklamasıyla 2018 için gelirlerinin ve FAVÖK’ünün TL bazında %15-25 büyümesini beklediğini paylaştı. Bu beklentiye ABD’de 2017 Kasım’da satın alınan iki şirket dahil edilmedi. Kordsa 2017 yılında satışlarını %30, FAVÖK’ünü de %22 artırmıştı.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 26.03.2018

Kordsa 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 2018 yılında hem net satışlarda hem de FAVÖK rakamında %15-25 arasında büyüme öngörüyor. Öngörülen büyüme rakamları, şirketin ABD’de satın alma sürecinde olduğu Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerinin finansal verilerini içermemektedir.

 

Kordsa 2018 Finansal Yılı Beklentileri Hakkında Açıklama Yaptı – 23.03.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2018 yılına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına, CEO ve Genel Müdür Yardımcısı, Finans münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2018 yılına ilişkin olarak büyüme beklentilerimiz aşağıda gösterilmiş olup, bu büyüme beklentilerinin içerisinde 6 Aralık 2017 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız Amerika’da ileri kompozit sektöründe faaliyet gösteren Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc’in satınalma etkisi, satınalma sürecinin devam etmesi nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır.

 • Satışlar : 15-25%
 • FAVÖK: 15-25%

 

Kordsa Amerika’da Kompozit Şirketi satın alınması sürecine ilişkin açıklama yaptı – 05.03.2018

6 Aralık 2017 tarihinde yaptığımız Finansal Duran Varlık Edinimi Özel Durum Açıklaması’nda, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin nihai satın almasına ilişkin, Amerika’da rekabet kurulu ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onay süreçlerinin 6 Aralık 2017 tarihinde başlatıldığı ve 05/12/2017 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sürecin tamamlanmasının beklendiği bildirilmiştir. İlgili rekabet kurulu onay süreci 19 Ocak 2018 tarihinde olumlu olarak tamamlanmıştır. Ancak Ocak ve Şubat ayı içerisinde Amerikan Kongresi’nde bütçe onay süreçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması Yabancı Yatırımlar Komitesi nezdinde yapılan CFIUS başvurusunun inceleme süresinin 45 gün daha uzatılmasına sebebiyet vermiştir. SPK II-15-1 Sayılı “Özel Durumlar Tebliği” Madde 23-(7) kapsamında hissedarlarımız gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.

 

Kordsa Temettü Açıklaması Yaptı – 28.02.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2018 tarih 2018/8 nolu kararı ile, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 248.051.828,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2017 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2017 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 161.017.510,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

 • Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TL
 • İkinci Kâr Payı : 57.158.478,40 TL
 • Toplam Brüt Kâr Payı : 66.884.932,20 TL
 • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.715.847,84 TL
 • Özel Yedek : 5.001.405,13 TL
 • Olağanüstü Yedek : 83.415.325,58 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

Ortaklara dağıtılacak 66.884.932,20 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 5.001.405,13 TL‘sinin 2017 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,

4.497,58 TL TL’nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 34,383 Brüt, % 29,22555 Net oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KORDS, TRAKORDS91B2
Peşin
0,34383
34,383
0,2922555
29,22555
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2018
04.04.2018
03.04.2018

Dağıtılan brüt 66.884.932,20 TL kâr payının GVK.’nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kapanış (TL) : 7.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1478 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.95 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Zayıf operasyonel performansa rağmen 4Ç17 net karında artış

Kordsa zayıf operasyonel performansa rağmen 4Ç17’de yıllık bazda %16 artışla 44 milyon TL net kar açıkladı. Karlılıktaki artışın nedenleri olarak düşük vergi geliri, finansal giderlerdeki düşüş, diğer gelir kalemlerindeki artış gösterilebilir. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %28 artışla 647 milyon TL’ye yükseldi. FVAÖK rakamı ise yıllık bazda %13 düşüşle 70 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı 4Ç16’da %15,7’den 4Ç17’de %10,7’ye geriledi. Şirketin net borcu 2016 yılsonundaki 496 milyon TL tutarından 2017 yılsonunda 616 milyon TL’ye yükseldi.

Yorum: 4Ç17’de gerçekleşen kar büyümesine seans açılışında piyasa olumlu tepki verse de, gün içinde zayıf 4Ç17 operasyonel performansının hisse performansı üzerinde olumsuz etkisini görebiliriz.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kordsa 4Ç17 de yıllık %16 büyümeyle 44 milyon TL net kar açıkladı; bizim beklentimiz olan 38 milyon TL’nin üzerinde. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Beklentimizin üzerinde gelen net kara rağmen, FAVÖK marjı beklentimiz olan %13,0’ın altında %10,7 olarak gerçekleşti. Düşük gelen FAVÖK şirektin ABD de satın aldığı hammadde üretim tesislerin entegrasyonu ile ilgili maliyetlerden kaynaklandı. Tüm yıl FAVÖK marjı 2016’daki %15,7’den 2017’de %13,7 olarak gerçekleşti.

Beklentimizin üzerinde gelen net kar, net finansal giderler için bizim beklentimiz olan 17 milyon TL’nin altında 11 milyon TL olarak gerçekleşmesi ve vergi yükümlülüğü bizim beklentimiz olan 14 milyon TL’nin altında 1 milyon TL’nin altında gerçekleşti. 4Ç17 ciro yıllık %28 büyümeyle 647 milyon TL ve beklentimiz olan 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Kordsa’nın 2017 yılsonu net borç pozisyonu 617 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 669 milyon TL’nin biraz altında. Beklenenden iyi gelen net kara rağmen FAVÖK beklentimizin altında gerçekleşmesiyle piyasada bugün olumsuz tepki olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kordsa Global Endüstriyel – 4Ç17 sonuçlarını 46.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %99 arttı. Net satışlar 647 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan azalarak %10,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 düşerek 617 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 783 milyon TL (4Ç16: 640 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31,5 (4Ç16: %33.5) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kordsa’nın operasyonal karlılığında daralma devam ediyor. Kordsa 4Ç17’de 44 milyon TL net kar açıkladı. Bloomberg beklentisi 37 milyon TL ve geçen senenin net karı 38 milyon TL’yi göz önüne aldığımızda net kar rakamı ilk etapta olumlu görünse de pozitif sapma daha çok gayrimenkul değerlemesinden elde edilen faaliyet dışı gelirden kaynaklanmakta. Şirketin cirosu zayıf lira ve yurtdışı satışlarının etkisiyle %28 artarken, artan petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselen hammade maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjının geçmiş seneye kıyasla 5.0, geçen çeyreğe kıyasla 2.1 yüzde puan gerileyerek 10.7% olarak kaydedildiğini ve bunun da 70 milyon TL gibi geçen senenin %13 altında bir FAVÖK rakamı doğurduğunu görüyoruz. Hisse 6.3 FD/FAVÖK ve 9.1 F/K gibi adil sayılabilecek çarpanlarla işlem görüyor. Olumlu net kar performansı hisse üzerinde kısa vadeli olumlu etki yaratabilir ancak operasyonel karlılıktaki silik görünüm hissede sonradan bir satış baskısı yaratabilir.

 

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

Kordsa 2018 yılına ilişkin gelişmeler ile yeni ürünlerden elde edilecek gelirlere ilişkin beklentilerini paylaştı. Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten şirket 2018 yılında Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde geliştirdiği kompozit ürünlerden yaklaşık 5 milyon doları gelir elde etmeyi hedefliyor.

İnşaat güçlendirme segmenti büyümesine devam ederek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 ila 20 milyon dolar ciro yaratması bekleniyor. 2017 yılında yeni ürünlerden elde edilecek gelirin yaklaşık 45 milyon dolar olması (3Ç17’deki 12 aylık cironun %7’si), 2018 yılında ise ürün geliştirmeler ile birlikte yaklaşık %35 oranında artış göstererek 60 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu hedeflerin paylaşımının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

KORDS: KORDS yeni ürünlerden gelir miktarının 2017’de 45 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini ve 2018 yılında ise 60 milyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yeni ürünlerden sağlanan gelirin artış trendinde olması KORDS için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.

ŞEKER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

Kordsa (KORDS) 2018 yılına ilişkin yeni ürünlerden elde edilecek gelirlerine ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket,2018 yılında Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde geliştirdiği kompozit ürünlerinizden yaklaşık 5 milyon doları gelir elde edilmesi hedeflendiğini, inşaat güçlendirme segmentinin ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15-20 milyon doları ciro yaratmasının beklendiğini belirtti. Kordsa ayrıca, 2017 yılında yeni ürünlerinden elde edilecek gelirin yaklaşık 45 milyon doları olmasının beklendiğini ve 2018 yılında ise ürün geliştirmeler ile birlikte yaklaşık %35 oranında artış göstererek 60 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

 

 

Kordsa’nın Yeni Yatırımının Temel Atma Töreni Gerçekleşti, İşte Yatırımın Detayla

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

Kapanış (TL) : 6.72 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1307 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.17 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa 100 milyon dolara iki şirket satın aldı
Kordsa ABD’da mukim ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc” ünvanlı iki ayrı şahıs şirketini 100 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Şirket ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon US$ üzerinde bir artış beklemektedir. Yeni satın almanın 2018 toplam satış gelirlerini %12 arttırması beklenmektedir.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

Kordsa ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” ünvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah’a ait iki ayrı şahıs şirketinin Türkiye ve Amerika’daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile yaklaşık 100 milyon dolara satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar verdi.

Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir. Kordsa ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon dolarının üzerinde bir artış bekliyor. Bu tutar şirketin geçmiş 12 aylık cironun %12’sine denk geliyor. Eylül sonunda şirketin 188 milyon dolar net borç pozisyonu bulunuyordu.

DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

Kordsa ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan iki şirket satın alıyor Kordsa iki farklı şirket için toplam 100 milyon dolar ödeme yapacak. Satın alma işlemi ilgili kurulların onayı sonrası kesinleşecek. Şirketin bu satın alma ile cirosunu 2018 yılında 80 milyon dolar (mevcut ciro potansiyelinin yaklaşık %15’i) artırmayı hedefliyor. Her ne kadar satın alınan şirketlerin karlılık durumları ile ilgili bilgiye sahip olmadığımızdan değerleme hakkında yorum yapamasak da, haberin hisse üzerinde potansiyel olumlu bir etki yaratma ihtimali yüksek.

Haberin detayları:

Kordsa, Amerika’da İki Büyük Satın Alma Yapmaya Hazırlanıyor

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

Amerika’da kompozit malzeme üretimi yapan iki şirketi 100 milyon dolara satın alınması için anlaşmaya vardığını açıkladı. “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc.” ünvanlı bu iki şirketin ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağladığı belirtildi. Şirtket bu satın alma ile 2018 yılında gelirlerine 80 milyon dolar civarında bir katkı beklemektedir.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

Kordsa – Şirket ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Inc. ve Textile Products, Inc. şirketlerini 100 milyon ABD doları karşılığında satın alınmasına karar verdi. ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte Kordsa’nın kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon ABD Dolarının üzerinde bir artış beklenmektedir. 30 Eylül 2017 itibariyle, Kordsa’nın yıllıklandırılmış net satışları 664 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Kapanış (TL) : 7.29 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1418 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.31 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Güçlü 3Ç17 net kar büyümesi.

KORDS 3Ç17’de yıllık bazda %85 artışla 33 milyon TL kar rakamı açıkladı. Durdurulan faaliyetlerden kaydedilen 10 milyon TL gelir, kur farkı gelirlerindeki artış ve güçlü ciro büyümesi 3Ç17 net kar artışının temel nedenlerini oluşturuyor. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de yıllık bazda %35 artışla 599 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise 3Ç17’de yıllık bazda %24 artışla 77 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda yüzde 1.2 puan ve çeyrek bazda yüzde 0.9 baz puan gerileme ile %12.8’e geriledi. Açıklanan güçlü 3Ç17net kar büyümesinin bugün hisse üzerinde olumlu etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Kordsa’nın 3Ç17 net karı yıllık %85 artış ile 33 mln TL’ye yükseldi Dolar’ın TL karşısındaki değer kazanmasına bağlı olarak, Kordsa’nın cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artış göstererek 599 mln TL’ye ulaşırken, 2Ç17’ye paralel olarak gerçekleşti. Operasyonel karlılığa baktığımızda, 2Ç17’de %17.4, 3Ç16’da ise %19.2 olan brüt marjı göz önünde bulundurarak, Şirket’in üretim maliyetlerindeki artışı tam olarak fiyatlara yansıtamadığını düşünüyoruz. Diğer taraftan, operasyonel giderlerin daha çok TL bazlı olması sayesinde, ciroya göre daha yavaş artan faaliyet giderleri sayesinde FAVÖK marjı geçtiğimiz yıla göre brüt marjdan daha az gerilemiş oldu (3Ç16’da %14.0, 3Ç17’de %12.8).

2Ç17’ye göre ise brüt marjdaki düşüş nedeniyle, FAVÖK marjı da gerilemeye devam ettiğini, FAVÖK’ün de 83 mln TL’den 77 mln TL’ye gerilediğini görüyoruz (3Ç16’ya göre %24 artış). Net kar ise, geçtiğimiz yıla göre, operasyonel sonuçların artması sayesinde 3Ç16’daki 18 mln TL’den 3Ç17’de 33 mln TL’ye yükseldi.2Ç17’ye göre operasyonel karın düşmesine rağmen kur farkı giderindeki düşüş sayesinde %24 artış gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde net kardaki artış sayesinde bir miktar olumlu tepki yapabileceğini düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Kordsa (KORDS, EP, Fiyat:TL7.29 Piyasa Değeri TL1,418mn) 3Ç17 finansal sonuçlarında 27mn TL net kar beklentimizin üstünde 33mn TL net kar açıkladı. Şirket için piyasa tahmini bulunmuyor. Beklentilerden iyi gelen net karda 17mn TL’lik ticari alacak/borçlardan kaynaklanan net kur farkı geliri etkili olmuştur. Bu çeyrekte Kordsa 599mn TL net satış geliri kaydetmiştir. Bu 607mn TL olan beklentimizle genel olarak uyumluyken, 77mn TL FVAÖK ise 85mn TL beklentimizin altında gerçekleşmiştir. FVÖAK marjı bu dönemde %12.8 olmuştur. Bu yıllık bazda 1.2 puan daralmaya işaret etmektedir. Beklentilerden düşük gelen operayonel sonuçlara rağmen güçlü net karın sonucu olarak finansal sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Yılın üçüncü çeyreğinde 33 milyon TL kar açıklarken bu rakam ikinci çeyrekteki 27mn TL’nin hafif üzerinde gelmiş oldu. Faaliyetlerdeki zayıf seyre rağmen net kar özellikle Nil Kordsa’daki arsa satışından yazılan 10 milyon TL’den olumlu etkilendi. Şirketin FAVÖK rakamı ise üçüncü çeyrekte 77 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken bir önceki çeyrekte 83 milyon TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Kordsa 3Ç17’de 33 milyon TL net kar elde etti (yıllık %85 artış). Bizim beklentimiz 31 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 9A17 kümülatif net kar rakamı 122 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %15 artış). Şirket’in 3Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %35 artarak 599 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – bizim beklentimiz 592 milyon TL ciro yönündeydi. Şirketin 9A17 kümülatif ciro rakamı ise 1,8 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %31 artış).

Kordsa’nın 3Ç17 FAVÖK rakamı 77 milyon TL ile (yıllık %24 artış, %12,8 marj) bizim tahminimiz olan 80 milyon TL’nin (%13,5 marj) hafif altında gerçekleşti. 9A17 kümülatif FAVÖK marjı ise %14,7 oldu (9A16: %15,7 marj). Kordsa’nın 3Ç17 finansal performansına piyasada dengeli bir reaksiyon öngörüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Kordsa Global – 3Ç17 sonuçlarını 23.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 599 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 77 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan azalarak %12,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 669 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

 

DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

Kordsa’nın net karı 2Ç17’de geçtiğimiz yıla göre %27, önceki çeyreğe göre %56 geriledi – olumsuz Şirket’in operasyonel performansı üretim maliyetinin artması ve satışlarının bir miktar gerilemesi nedeniyle, bir önceki çeyreğe göre %24 FAVÖK düşüşü yaşadı. Bir önceki yıla göre ise satışlardaki %29’luk artışa bağlı olarak %1 FAVÖK büyümesi yakalayan Kordsa’nın FAVÖK marjı 2Ç15’ten beri en düşük seviyeye olan %13.7’ye indi. Operasyonel performansın zayıflaması nedeniyle, 6 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin katkısına rağmen, net kar 27 mln TL ile 1Ç17’ye göre %56, 2Ç16’ya göre %27 düşmüş oldu.

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

Kordsa ikinci çeyrekte 27 mn TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 54 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin FAVÖK rakamı ise 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 108 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin gelirlerindeki artışın beklentilerin hafif altında kalması ve brüt marjdaki gerileme ikinci çeyrek finansallarının beklentilerin altında gerçekleşmesine neden oldu.

TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

Kordsa – 2Ç17 sonuçlarını 30.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %50 azaldı. Net satışlar 608 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 83 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 371 baz puan azalarak %13.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 769 milyon TL (2Ç16: 616 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.2 (2Ç16: %33.0) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Hisse Analiz – 25.05.2017

Sabah Bülteninden: Dün tarihi zirvesini uzun zamandır ilk kez kıran Kordsa ve Alkim hisselerinde kısa vadeli alış öneriyoruz.

İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Kapanış (TL) : 8.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.74 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Başarılı 1Ç17 sonuçları KORDS 1Ç17’de yıllık bazda %21 artışla 61 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Satış gelirlerindeki güçlü büyüme ile marjlardaki iyileşme net kar rakamındaki yıllık bazda büyümenin ana nedenini oluşturmaktadır. Satış gelirleri yıllık bazda %29 artış ile 631 milyon TL ulaştı. FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %44 artış ile 110 milyon TL olarak ulaşırken, 1Ç17’de %17.4 marj ile 1Ç16’deki %15.6’nın üzerinde gerçekleşti. Başarılı 1Ç17 sonuçlarının bugün hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Kordsa 1Ç17 de 61 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %21 büyüdü, Ak Yatırım beklentisi olan 61 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK marjı %17,4 ile 1Ç16’daki %15,6’nın ve bizim beklentimiz olan %15,7’nin üstünde gerçekleşti. Yükselen hammadde fiyatlarını Kordsa satış fiyatlarına yansıtabildi ve elindeki düşük maliyetli hammadde stoklarla beklentimizin üstünde VAFÖK büyümesi gerçekleşti. 1Ç17 ciro 631 milyon TL ile yıllık %29 büyüdü ve bizim beklentimiz olan 649 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ciro büyümesi şirketin tüm yıl için öngördüğü %25-35 büyüme bandında gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK yıllık %44 büyüdü ve şirketin öngördüğü 2017 tüm yıl %20-30 büyüme bandın üzerine çıktı. Kordsa’nın net borç pozisyonu 2016 sonundaki 496 milyon TL’den hafif yükselerek Mart sonunda 530 milyon TL oldu.

OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Yılın ilk çeyreğinde 61 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 50 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin VAFÖK rakamı ise 110 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 99 milyon TL seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 61,1mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kordsa’nın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,4 oranında artarak 631mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise satış gelirlerinden daha düşük oranda artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %40,5’lik bir artış kaydederek 136,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da %50 oranında artarak 96,3mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderleri ise 12,8mn TL ile net dönem karını baskılamıştır.

 

Kordsa’dan Temettü Dağıtımı Hakkında Açıklama – 27.03.2017

27 Mart 2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2016 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,642, net %25,1957 oranında toplam 57.662.308,71 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KORDS, TRAKORDS91B2
Peşin
0,29642
29,642
0,251957
25,1957
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
21.04.2017
10.04.2017
12.04.2017
11.04.2017

Dağıtılan brüt 57.662.308,71 TL kâr payının GVK.’nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Kapanış (TL) : 7.65 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1488 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.89 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

2017’de çift haneli ciro ve FAVÖK büyümesi
Kordsa 2017 yılında satış gelirlerinde %25-35% büyüme, FAVÖK rakamında ise %20-30 artış hedefliyor. Şirket 2016 yılında yıllık bazda %10 artışla 1.9 milyar TL satış geliri, yıllık bazda %25 artışla ise 300 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Kordsa geleceğe yönelik değerlendirmelerinde 2017 büyüme beklentilerini açıkladı. Satışların yıllık %25-35 ve VAFÖK’ün %20-30 büyümesi öngörülüyor. Ak Yatırım beklentisi satışlar için %20 ve VAFÖK için %25 yıllık büyüme.

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

2017 için büyüme beklentilerini gelirler için %25-35 ve VAFÖK içinse %20-30 olarak açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirket 2016 yılında gelirlerde %10 (2,908 mn TL) VAFÖK’te ise %25’lik büyüme (300 mn TL) ve %15.7’lik marj yakalamıştı. Böylelikle 2017 beklentileri gelirlerde 2.4-2.6 milyar TL ve VAFÖK’te 360-390 mn TL’yi ve marj olarak da ortalama %15.1’i işaret ediyor.

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

Kapanış (TL) : 7.67 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1492 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.82 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kordsa Invista Chattanooga’yı 4 milyon dolara satın aldı
Kordsa, satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra polimer üreticisi Invista Chattanooga’yı 4 milyon dolar’a satın alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alımın önümüzdeki üç ay içinde tamamlanmaı öngörülmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

Kordsa (KORDS, Nötr): Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated’in, INVISTA S.à r.l. firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme süreci tamamlanmıştır ve taraflar arasında alım anlaşması imzalanmıştır. Alım kapsamında Kordsa Incoporated’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlar nitelikte, tesisin enerji üretim istasyonu, tuz ve polimer üretim tesisleri, arazi ve yer altı yerüstü düzenlerinin büyük bir kısmı; bulunmaktadır. Alım bedeli olan 4mn USD’nin ödemesi önümüzdeki 3 ay içinde gerekli izinlerin tamamlanması ve devrin gerçekleşmesi ile ödenecektir.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Kapanış (TL) : 7.03 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1368 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.97 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

4Ç16’de operasyonel performansda iyileşme
Kordsa Global 4Ç16’de yıllık bazda %10 düşüşle operasyonel performansındaki iyileşmeye rağmen finansman giderlerindeki artış ve vergi giderlerindeki artış nedeniyle 38 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Satış gelirleri 4Ç16’de %12 artışla 505 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yıllık bazda %19 artışla 79 milyon TL’ye büyüdü. FAVÖK marjı ise 4Ç15’deki %14.8’den 4Ç16’de %15.7’e yükseldi. 4Ç16’de net kardaki düşüşe rağmen operasyonel performansdaki iyileşmenin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Kordsa 4Ç16’da yıllık bazda %10 büyüme ile 38 milyon TL net kar açıkladı. Ak Yatırım beklentisi olan 30 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Bu fark VAFÖK’ün beklentimizin üzerinde gelmesinden kaynaklandı. 4Ç16 ciro yıllık %12 büyüme ile 505 milyon TL ile Ak Yatırım beklentisine birebir gerçekleşti. Böylece 2016 tüm yıl ciro yıllık 510 büyüme ile Kordsa yönetimin öngördüğü oranda büyüdü. 4Ç16 VAFÖK marjı %15,7 ile 4Ç15’deki %14,8’in üzerinde gerçekleşti ve Ak Yatırım beklentisi olan %14,1’in de üzerinde. 2016 tüm yıl VAFÖK yıllık %25 büyüme ile Kordsa yönetimin öngördüğü oranda büyüdü.

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Yılın son çeyreğinde 37.5 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 30 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin VAFÖK rakamı ise 79.5 milyon TL olarak gerçekleşirken piyasa beklentisi 77.8 milyon TL seviyesindeydi. VAFÖK’ün yıllık ve aylık olarak sırasıyla %19 ve %28 arttığı görülürken ürünlerin döviz cinsinden fiyatlanmasından da olumlu katkı geldiği görülüyor. VAFÖK marjının ise çeyreklik 171 baz puan ve yıllık olarak ise 91 baz puan iyileşme göstererek %15.7 seviyesine ulaşması dikkat çekiyor.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Kordsa Global (KORDS, Nötr): Şirket’in ana ortaklık net dönem 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında azalarak 37,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri aynı dönemde %12,4 oranında artarak 505,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki düşük artışın olumlu katkısıyla %19,6 oranında artmış ve 111,2mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyet gelirlerinin 0,5mn TL’den 9,4mn TL’ye yükselmesinin etkisiyle faaliyet karı %37,4’lük artışla 69,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan 4Ç2015’te kaydedilen 1mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 17,5mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 143,1mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %44,2 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

Kordsa Amerika’daki Tedarikçisini Satın Almak İçin Girişim Başlattı – 30.12.2016

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated’in, Invista Corporation firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatılmıştır.

Invista Corporation Chattanooga, günümüze kadar Kordsa Inc.in enerji altyapı ve ana hammadde tedarikçisi konumundaydı. Sürece ilişkin gelişmeler konusunda bilgi paylaşımı devam edecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Yorum – 17.11.2016

Kordsa Global (KORDS, Nötr): 2015 sonu itibariyle Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık olarak sınıflandırılmış Almanya’da mukim %100 bağlı ortaklığı Interkordsa GmbH’ın, satış ve hukuki devir işlemleri tamamlanmış ve mali tablolardan çıkmıştır. Satış işlemi nihayetinde ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmamıştır.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Yorum – 17.11.2016

Kordsa 2015 sonu itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırılmış, Almanya’da yerleşik %100 bağlı ortaklığı Interkordsa’nın satışını 3 milyon 715 bin euro bedel ile dün tamamlandı. Satış işlemi sonucu daha önceden ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmadı.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Kapanış (TL) : 6.5 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1264 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.4 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Zayıf 3Ç16 mali sonuçlar
Kordsa 3Ç16’de yıllık bazda %19 düşüşle 18 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Finansman giderlerindeki ciddi gerilemeye rağmen net kar rakamındaki düşüş satış gelirlerindeki azalmayla birlikte zayıflayan marjlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin net satış gelirleri 3Ç16’de yıllık bazda %3 gerilme ile 443 milyon TL’ye düştü. FAVÖK rakamı ise 3Ç16’de yıllık bazda %12 düşüşle 62 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise 3Ç15’deki %15.4’den ve 2Ç16’deki %17.4’den 3Ç16’de %14’e geriledi. Kordsa’nın zayıf 3Ç16 mali tablo açıklamasına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

Kordsa Global (KORDS, Sınırlı Negatif): Kordsa’nın 3Ç2016 ana ortaklık karı 18mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %19 altında gerçekleşmiştir. Kordsa’nın karının gerilemesinde operasyonel giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin brüt karı %3 düşüşle 85,2mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %10 gerileyerek 45,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 10,7mn TL azalarak 11mn TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, kontrol gücü olmayan paylardan gelir geçen seneye göre %85 artarak 9,1mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül ana ortaklık karı ise 105,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 57,6mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

Kapanış (TL) : 7.39 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1438 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.27 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Başarılı 2Ç16 sonuçları

Kordsa 2Ç16’de iyileşen operasyonel marjlar ile birlikte finansman giderlerindeki düşüş sayesinde yıllık bazda %49 artışla 37 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç15’deki 6.7 milyon TL kur farkı giderinin 2Ç16’de 6.5 milyon TL kur frakı gelirine dönmesi finansman giderindeki düşüşün temel sebebini oluşturuyor. Şirketin satış gelirleri 2Ç16’de yıllık bazda %7 artışla 473 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK rakamı yıllık bazda %40 artışla 82 milyon TL’e büyüdü. FAVÖK marjı ise 2Ç15’deki %13.2’den 2Ç16’de %17.4’e yükseldi. Kordsa’nın başarılı 2Ç16 mali sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

Kordsa (KORDS TI) 2Ç16’da 37 milyon TL net kar ile yıllık %49 büyüme ancak çeyrek bazda %27 daralma gerçekleştirdi. Ciro 473 milyon TL ile yıllık %7 büyüdü ancak çeyrek bazda %3 düştü. Yıllık az büyüme satış hacminden ziyade zayıf fiyatlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen ciro %16 büyüme gösterdi ve Şirketin tüm yıl hedefi olan %10-20 büyümeye paralel. 2Ç16 VAFÖK yıllık %40 ve çeyrek bazda %8 büyüme ile 82 milyon TL olarak gerçekleşti. 2Ç16 VAFÖK marjı %17,4 ile en yüksek seviyeye ulaştı; 2Ç15 marj %13,2 ve 1Ç16 marj %15,6 idi. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen VAFÖK 158 milyon TL ile yıllık %54 büyüdü ve Şirketin tüm yıl hedefi olan %15-25 büyümenin çok üstünde. İlk yarı 2016 VAFÖK marjı %16,5; geçen yılın aynı döneminde marj %12,4 idi. Efektif vergi oranı %16 ile 1Ç16’daki %9 oranına üstünde gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

Kordsa (KORDS, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2016’da 37 milyon TL net kar açıkladı. Sözkonusu kar geçen yıl aynı dönemdeki 25 milyon TL’ye kıyasla %49 arttı. Buna karşın şirketin 2Ç2016 net dönem karı bir önceki çeyrek dönemdeki 51 milyon TL net kara kıyasla %26 geriledi. 1Ç2016’ya kıyasla net karda düşüşte, net satış gelirlerinde %3 gibi düşüşün yanı sıra diğer faaliyet giderlerindeki artışın gelirlere kıyasla daha fazla yükselmesi etkili oldu.

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

KORDS: Yılın ikinci çeyreğinde 37 milyon TL net kar açıklarken bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %49’luk bir iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin VAFÖK rakamı ise 82 milyon TL seviyesine ulaşırken hem ilk çeyrekteki 76 milyon TL hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 62 milyon TL’yi aşmış oldu. Özellikle brüt marjdaki iyileşmenin ikinci çeyrek rakamlarını desteklediği görülüyor.

 

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorumu – 08.08.2016

Yoğun Talebi Karşılamak İçin Yeni Yatırım

Kordsa Arge merkezinde geliştirdiği yeni nesil polyester ipliğinden mamul kord bezlerine olan yoğun talebi karşılamak, müşterilerin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumunu pekiştirmek için iki tesisinde PET HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verdi. 2 yıl içinde tamamlanıp 2018’de devreye alınması öngörülen ve 29,5 milyon dolara mal olması beklenen bu iki yatırım ile Kordsa Global Türkiye operasyonları 6,000 ton; Indokordsa operasyonları ise 6,500 ton ek HMLS polyester iplik kapasitesine kavuşacaktır.

 

AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz – 26.05.2016

Güçlenen kâr marjı öngörümüze rağmen getiri beklentimizi ‘NÖTR’e indiriyoruz

Kordsa için hisse getiri beklentimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “NÖTR”e indiriyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı ise 5,45 TL’den yüzde 28 artışla 7,00 TL seviyesine çıkardık. Hedef fiyattaki artış FAVÖK marjındaki kuvvetlenme beklentimizi ve bunun ileride de sürdürülebilir olacağına yönelik inancımızı yansıtıyor. Buna karşın, getiri beklentisine ilişkin aşağı yönlü güncelleme Kordsa’nın hisse fiyatının Şirket’in temel dinamiklerini büyük ölçüde yansıttığı ve hızlı çıkışın ardından yukarı potansiyelin artık sınırlı kaldığı şeklindeki düşüncemizden kaynaklanıyor.

2016 ve 2017 FAVÖK marjı tahminlerimizi sırasıyla %15 (önceki: %14,7) ve %14,8 (önceki: %14,1) seviyesine yükseltiyoruz. Kordsa 2014 yılında %11,6 seviyesinde bulunan FAVÖK marjını 2015 yılında %13,8’e, 1Ç16’da ise %15,6’ya yükseltmeyi başardı. Şirket yönetimi 2016 için %10-%20 aralığında ciro artışı ve %15-%20 aralığında FAVÖK büyümesi öngörürken, biz bu öngörülerin 1Ç16’da olduğu gibi aşılabileceğini düşünüyoruz.

Kordsa, 2015 yılında FAVÖK marjında genişleme sağladı: (i) Ürün gamındaki naylon iplik payının azalarak, bitmiş ürün olan kord bezi üretiminin artması, (ii) modernizasyon ve üretim süreçlerindeki iyileşme paralelinde maliyetlerde yaşanan düşüş, (iii) düşük hammadde fiyatları, 2015 yılında Kordsa’nın FAVÖK marjının genişlemesine katkıda bulundu.

Yönetimin 2016 öngörülerinin daha yüksek sürdürülebilir FAVÖK marjına işaret ettiğine inanıyoruz. Endonezya’daki üretim tesisinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin, ölçek ekonomisine bağlı olarak sürdürülebilir FAVÖK marjını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu gelişme tahminlerimiz üzerinde yukarı yönlü potansiyel sağlayabilecektir. Diğer taraftan sektörde artan rekabet unsurunun dengeleyici olabileceğini ve marjlarda bir miktar baskı
yaratabileceğini kabul ediyoruz. Bu varsayımlar ışığında, 2015-2025 dönemi için şirketin ortalama FAVÖK marjının daha yüksek bir düzeyde, %14,9 olacağını tahmin ediyoruz (önceki tahmin: %13,0).

Olası satın alma ve iştirak satışları hissenin hikâyesini güçlendirebilir.

Kordsa’nın inşası süren kompozit malzeme üretim merkezinin 2016’da faaliyete geçmesi beklenmektedir. Şirket, ayrıca bu yatırımını 2016’da kompozit malzeme sektöründe stratejiye uygun satın almalarla desteklemeyi planlamaktadır. Ek olarak, olası satın alma / satış fırsatlarını değerlendirme amacıyla tutulan Mısır ve Almanya’daki iki iştirakin satışı da yıl içerisinde gündeme gelebilir. Tüm bu kurumsal yapılandırma faaliyetlerinin, gerçekleşmesi halinde, hisse fiyatı için katalizör işlevi göreceğini düşünüyoruz.

Kordsa yüksek temettü ödemeye devam edecek. Kordsa 4 Nisan tarihinde hisse başına 0,31 TL (%6,2 temettü verimi) temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin önümüzdeki yıllarda da yüksek temettü ödemesini bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorumu – 18.04.2016

KORDS’u 5,50TL hedef fiyat ve “Endekse Paralel Tavsiyesiyle” araştırma kapsamına alıyoruz.

Kordsa Global beş farklı ülkedeki altı üretim tesisiyle lastik güçlendirme malzemeleri üretiyor (Mısır’daki ve Almanya’daki satılması planlanan tesisler hariç). Şirketin ana ürün gamında Nylon 6.6 iplik, PET HLMS iplik ve bu ipliklerden lastik kord bezi gibi endüstriyel tekstil malzemeleri var. Kordsa Global Dünya Nylon 6.6 ve PET HLMS pazarlarında yüksek pazar payına sahiptir.

Petrol fiyatlarındaki düşüş marjları olumlu etkiledi. Lastik güçlendirme ürünlerinin fiyatları ham maddesi olan petrol fiyatlarıyla yüksek korelasyon gösteriyor. Şirket’in geçişken fiyat mekanizması, nominal anlamda brüt kar marjlarını koruyarak, ton başına sabit bir brüt kar marjı elde edilmesine olanak sağlıyor. Şirket düşen petrol fiyatları ve çevirim maliyetlerindeki iyileşmeler sayesinde 2015 yılında brüt kar marjını 3,3 puan arttırdı. Şirketin ürün gamını çeşitlendirerek marjlarını arttırmaya çalışıyor. Şirketin ürün gamındaki ürünlerden patentli bir ürün olan Nylon 6.6, PET HLMS’e göre daha yüksek bir kar marjına sahipken, ipliğin son ürünü olan lastik kord bezinin kar marjı ise ipliklere göre daha yüksek.

Şirketin stratejisi daha yüksek kar marjına sahip olan inşaat güçlendirme ve kompozit güçlendirme malzemelerini ürün gamına ekleyerek kar marjlarını arttırmak. Geçen sene devreye giren 18,000 ton PET HLMS kord bezi üretim kapasitesine sahip Endonezya fabrikası, şirketin marjlarına olumlu yönde etki etti. Kısa vadede şirketin brüt kar marjının daha yüksek katma değerli ürün portföyü sayesinde %18,6’ya çıkmasını bekliyoruz, fakat uzun vadede beklentimiz kar marjının %16’ya yakınsamasıdır. Bu beklentimizin arkasında, daha düşük kar marjlı olan PET HLMS sektörünün Nylon 6.6’ya göre daha hızlı büyümesi ve uzun vadede petrol fiyatlarının daha yüksek bir seviyede normalleşmesi beklentimiz bulunmaktadır. Şirket kompozit güçlendirme sektöründe inorganik büyüme fırsatları arıyor. Şirket kompozit güçlendirme sektöründe büyümek için Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da olası satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendiriyor.

Hâlihazırda atılmış bir adım olmasa da, yurtdışında kompozit güçlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin alınması, şirketin kompozit sektöründe hızlı büyümesine ve yeni pazarlara girmesine olanak sağlayabilir. Riskler Global araç satışlarındaki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kazanması şirketin gelir ve marjlarını olumsuz etkileyebilecek riskler arasındadır. Komposit sektöründe gerçekleşebilecek olan birleşme ve satın alma ve Mısır’daki ve Almanya’daki faaliyeti durdurulan fabrikaların satışı hisse fiyatını olumlu etkileyebilir.

 

Tüm Hisse Yorumları İçin Buraya Bakabilirsiniz