Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kordsa Teknik...

Kordsa Teknik Tekstil KORDS Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  kordsa-hisse-yorumlari

  Kordsa Teknik Tekstil KORDS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların KORDS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

  TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Teknik Analiz – 08.03.2018

  Kordsa , dün gün içinde en düşük 7.42 seviyesini test etti ve günü 7.73 seviyesinden kapattı. Senette 7.90 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 7.49 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

  Direnç seviyeleri 7.90 / 8.00 Destek seviyeleri 7.49 / 7.45

  Kordsa Amerika’da Kompozit Şirketi satın alınması sürecine ilişkin açıklama yaptı – 05.03.2018

  6 Aralık 2017 tarihinde yaptığımız Finansal Duran Varlık Edinimi Özel Durum Açıklaması’nda, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin nihai satın almasına ilişkin, Amerika’da rekabet kurulu ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onay süreçlerinin 6 Aralık 2017 tarihinde başlatıldığı ve 05/12/2017 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sürecin tamamlanmasının beklendiği bildirilmiştir. İlgili rekabet kurulu onay süreci 19 Ocak 2018 tarihinde olumlu olarak tamamlanmıştır. Ancak Ocak ve Şubat ayı içerisinde Amerikan Kongresi’nde bütçe onay süreçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması Yabancı Yatırımlar Komitesi nezdinde yapılan CFIUS başvurusunun inceleme süresinin 45 gün daha uzatılmasına sebebiyet vermiştir. SPK II-15-1 Sayılı “Özel Durumlar Tebliği” Madde 23-(7) kapsamında hissedarlarımız gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.

   

  Kordsa Temettü Açıklaması Yaptı – 28.02.2018

  Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2018 tarih 2018/8 nolu kararı ile, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 248.051.828,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

  Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2017 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

  SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2017 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 161.017.510,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

  • Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TL
  • İkinci Kâr Payı : 57.158.478,40 TL
  • Toplam Brüt Kâr Payı : 66.884.932,20 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.715.847,84 TL
  • Özel Yedek : 5.001.405,13 TL
  • Olağanüstü Yedek : 83.415.325,58 TL

  Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

  Ortaklara dağıtılacak 66.884.932,20 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

  Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 5.001.405,13 TL‘sinin 2017 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,

  4.497,58 TL TL’nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

  Böylelikle 2017 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 34,383 Brüt, % 29,22555 Net oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
  KORDS, TRAKORDS91B2
  Peşin
  0,34383
  34,383
  0,2922555
  29,22555
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin
  02.04.2018
  04.04.2018
  03.04.2018

  Dağıtılan brüt 66.884.932,20 TL kâr payının GVK.’nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

  İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

  Kapanış (TL) : 7.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1478 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.95 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

  Zayıf operasyonel performansa rağmen 4Ç17 net karında artış

  Kordsa zayıf operasyonel performansa rağmen 4Ç17’de yıllık bazda %16 artışla 44 milyon TL net kar açıkladı. Karlılıktaki artışın nedenleri olarak düşük vergi geliri, finansal giderlerdeki düşüş, diğer gelir kalemlerindeki artış gösterilebilir. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %28 artışla 647 milyon TL’ye yükseldi. FVAÖK rakamı ise yıllık bazda %13 düşüşle 70 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı 4Ç16’da %15,7’den 4Ç17’de %10,7’ye geriledi. Şirketin net borcu 2016 yılsonundaki 496 milyon TL tutarından 2017 yılsonunda 616 milyon TL’ye yükseldi.

  Yorum: 4Ç17’de gerçekleşen kar büyümesine seans açılışında piyasa olumlu tepki verse de, gün içinde zayıf 4Ç17 operasyonel performansının hisse performansı üzerinde olumsuz etkisini görebiliriz.

  AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

  Kordsa 4Ç17 de yıllık %16 büyümeyle 44 milyon TL net kar açıkladı; bizim beklentimiz olan 38 milyon TL’nin üzerinde. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Beklentimizin üzerinde gelen net kara rağmen, FAVÖK marjı beklentimiz olan %13,0’ın altında %10,7 olarak gerçekleşti. Düşük gelen FAVÖK şirektin ABD de satın aldığı hammadde üretim tesislerin entegrasyonu ile ilgili maliyetlerden kaynaklandı. Tüm yıl FAVÖK marjı 2016’daki %15,7’den 2017’de %13,7 olarak gerçekleşti.

  Beklentimizin üzerinde gelen net kar, net finansal giderler için bizim beklentimiz olan 17 milyon TL’nin altında 11 milyon TL olarak gerçekleşmesi ve vergi yükümlülüğü bizim beklentimiz olan 14 milyon TL’nin altında 1 milyon TL’nin altında gerçekleşti. 4Ç17 ciro yıllık %28 büyümeyle 647 milyon TL ve beklentimiz olan 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Kordsa’nın 2017 yılsonu net borç pozisyonu 617 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 669 milyon TL’nin biraz altında. Beklenenden iyi gelen net kara rağmen FAVÖK beklentimizin altında gerçekleşmesiyle piyasada bugün olumsuz tepki olabileceğini düşünüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

  Kordsa Global Endüstriyel – 4Ç17 sonuçlarını 46.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %99 arttı. Net satışlar 647 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan azalarak %10,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 düşerek 617 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 783 milyon TL (4Ç16: 640 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31,5 (4Ç16: %33.5) olarak kaydedildi.

  DENİZ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

  Kordsa’nın operasyonal karlılığında daralma devam ediyor. Kordsa 4Ç17’de 44 milyon TL net kar açıkladı. Bloomberg beklentisi 37 milyon TL ve geçen senenin net karı 38 milyon TL’yi göz önüne aldığımızda net kar rakamı ilk etapta olumlu görünse de pozitif sapma daha çok gayrimenkul değerlemesinden elde edilen faaliyet dışı gelirden kaynaklanmakta. Şirketin cirosu zayıf lira ve yurtdışı satışlarının etkisiyle %28 artarken, artan petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselen hammade maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjının geçmiş seneye kıyasla 5.0, geçen çeyreğe kıyasla 2.1 yüzde puan gerileyerek 10.7% olarak kaydedildiğini ve bunun da 70 milyon TL gibi geçen senenin %13 altında bir FAVÖK rakamı doğurduğunu görüyoruz. Hisse 6.3 FD/FAVÖK ve 9.1 F/K gibi adil sayılabilecek çarpanlarla işlem görüyor. Olumlu net kar performansı hisse üzerinde kısa vadeli olumlu etki yaratabilir ancak operasyonel karlılıktaki silik görünüm hissede sonradan bir satış baskısı yaratabilir.

   

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Teknik Analiz – 12.02.2018

  Cuma günü “çekiç” mum formasyonu ile trend dönüşü teyit edildi…AL verdi…

  Tahminimizce Ocak ortasında başlayan düzeltme hareketi bitti ki bu düzeltme kalıbının “genişleyen yassı” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü oluşan ve trend dönüşüne işaret eden “çekiç” mum formasyonu da bu bitişi teyit ederken, osilatörler tarafında stokastik slow aşırı satım bölgesinde “al” vermekte; RSI ise tepe formasyonun hedefini tamamlamış gözüküyor. Bu kapsamda hissede yeni bir yükseliş dalgası görülebilir.

  Kapanış: 7,70   Satış Seviyeleri: 8,15 8,23   Zarar Kes: 7,56

   

  AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

  Kordsa 2018 yılına ilişkin gelişmeler ile yeni ürünlerden elde edilecek gelirlere ilişkin beklentilerini paylaştı. Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten şirket 2018 yılında Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde geliştirdiği kompozit ürünlerden yaklaşık 5 milyon doları gelir elde etmeyi hedefliyor.

  İnşaat güçlendirme segmenti büyümesine devam ederek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 ila 20 milyon dolar ciro yaratması bekleniyor. 2017 yılında yeni ürünlerden elde edilecek gelirin yaklaşık 45 milyon dolar olması (3Ç17’deki 12 aylık cironun %7’si), 2018 yılında ise ürün geliştirmeler ile birlikte yaklaşık %35 oranında artış göstererek 60 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu hedeflerin paylaşımının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

  OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

  KORDS: KORDS yeni ürünlerden gelir miktarının 2017’de 45 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini ve 2018 yılında ise 60 milyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yeni ürünlerden sağlanan gelirin artış trendinde olması KORDS için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.

  ŞEKER YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Yorum – 29.12.2017

  Kordsa (KORDS) 2018 yılına ilişkin yeni ürünlerden elde edilecek gelirlerine ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket,2018 yılında Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde geliştirdiği kompozit ürünlerinizden yaklaşık 5 milyon doları gelir elde edilmesi hedeflendiğini, inşaat güçlendirme segmentinin ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15-20 milyon doları ciro yaratmasının beklendiğini belirtti. Kordsa ayrıca, 2017 yılında yeni ürünlerinden elde edilecek gelirin yaklaşık 45 milyon doları olmasının beklendiğini ve 2018 yılında ise ürün geliştirmeler ile birlikte yaklaşık %35 oranında artış göstererek 60 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

   

   

  Kordsa’nın Yeni Yatırımının Temel Atma Töreni Gerçekleşti, İşte Yatırımın Detayla

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

  Kapanış (TL) : 6.72 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1307 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.17 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

  Kordsa 100 milyon dolara iki şirket satın aldı
  Kordsa ABD’da mukim ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc” ünvanlı iki ayrı şahıs şirketini 100 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Şirket ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon US$ üzerinde bir artış beklemektedir. Yeni satın almanın 2018 toplam satış gelirlerini %12 arttırması beklenmektedir.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

  Kordsa ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan “Fabric Development Inc.” ve “Textile Products Inc.” ünvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah’a ait iki ayrı şahıs şirketinin Türkiye ve Amerika’daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile yaklaşık 100 milyon dolara satın alınmasına ve kapanış işlemlerinin onayların tamamlanması sonrası gerçekleştirilmesine karar verdi.

  Söz konusu nihai satın alma bedeli, Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecektir. Kordsa ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon dolarının üzerinde bir artış bekliyor. Bu tutar şirketin geçmiş 12 aylık cironun %12’sine denk geliyor. Eylül sonunda şirketin 188 milyon dolar net borç pozisyonu bulunuyordu.

  DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

  Kordsa ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan iki şirket satın alıyor Kordsa iki farklı şirket için toplam 100 milyon dolar ödeme yapacak. Satın alma işlemi ilgili kurulların onayı sonrası kesinleşecek. Şirketin bu satın alma ile cirosunu 2018 yılında 80 milyon dolar (mevcut ciro potansiyelinin yaklaşık %15’i) artırmayı hedefliyor. Her ne kadar satın alınan şirketlerin karlılık durumları ile ilgili bilgiye sahip olmadığımızdan değerleme hakkında yorum yapamasak da, haberin hisse üzerinde potansiyel olumlu bir etki yaratma ihtimali yüksek.

  Haberin detayları:

  Kordsa, Amerika’da İki Büyük Satın Alma Yapmaya Hazırlanıyor

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

  Amerika’da kompozit malzeme üretimi yapan iki şirketi 100 milyon dolara satın alınması için anlaşmaya vardığını açıkladı. “Fabric Development, Inc.” ve “Textile Products, Inc.” ünvanlı bu iki şirketin ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağladığı belirtildi. Şirtket bu satın alma ile 2018 yılında gelirlerine 80 milyon dolar civarında bir katkı beklemektedir.

  TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorum – 06.12.2017

  Kordsa – Şirket ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Inc. ve Textile Products, Inc. şirketlerini 100 milyon ABD doları karşılığında satın alınmasına karar verdi. ABD’deki bu yeni satın alımlarla birlikte Kordsa’nın kompozit gelirlerinde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon ABD Dolarının üzerinde bir artış beklenmektedir. 30 Eylül 2017 itibariyle, Kordsa’nın yıllıklandırılmış net satışları 664 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

   

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Kapanış (TL) : 7.29 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1418 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.31 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

  Güçlü 3Ç17 net kar büyümesi.

  KORDS 3Ç17’de yıllık bazda %85 artışla 33 milyon TL kar rakamı açıkladı. Durdurulan faaliyetlerden kaydedilen 10 milyon TL gelir, kur farkı gelirlerindeki artış ve güçlü ciro büyümesi 3Ç17 net kar artışının temel nedenlerini oluşturuyor. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de yıllık bazda %35 artışla 599 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise 3Ç17’de yıllık bazda %24 artışla 77 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda yüzde 1.2 puan ve çeyrek bazda yüzde 0.9 baz puan gerileme ile %12.8’e geriledi. Açıklanan güçlü 3Ç17net kar büyümesinin bugün hisse üzerinde olumlu etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Kordsa’nın 3Ç17 net karı yıllık %85 artış ile 33 mln TL’ye yükseldi Dolar’ın TL karşısındaki değer kazanmasına bağlı olarak, Kordsa’nın cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artış göstererek 599 mln TL’ye ulaşırken, 2Ç17’ye paralel olarak gerçekleşti. Operasyonel karlılığa baktığımızda, 2Ç17’de %17.4, 3Ç16’da ise %19.2 olan brüt marjı göz önünde bulundurarak, Şirket’in üretim maliyetlerindeki artışı tam olarak fiyatlara yansıtamadığını düşünüyoruz. Diğer taraftan, operasyonel giderlerin daha çok TL bazlı olması sayesinde, ciroya göre daha yavaş artan faaliyet giderleri sayesinde FAVÖK marjı geçtiğimiz yıla göre brüt marjdan daha az gerilemiş oldu (3Ç16’da %14.0, 3Ç17’de %12.8).

  2Ç17’ye göre ise brüt marjdaki düşüş nedeniyle, FAVÖK marjı da gerilemeye devam ettiğini, FAVÖK’ün de 83 mln TL’den 77 mln TL’ye gerilediğini görüyoruz (3Ç16’ya göre %24 artış). Net kar ise, geçtiğimiz yıla göre, operasyonel sonuçların artması sayesinde 3Ç16’daki 18 mln TL’den 3Ç17’de 33 mln TL’ye yükseldi.2Ç17’ye göre operasyonel karın düşmesine rağmen kur farkı giderindeki düşüş sayesinde %24 artış gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde net kardaki artış sayesinde bir miktar olumlu tepki yapabileceğini düşünüyoruz.

  GARANTİ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Kordsa (KORDS, EP, Fiyat:TL7.29 Piyasa Değeri TL1,418mn) 3Ç17 finansal sonuçlarında 27mn TL net kar beklentimizin üstünde 33mn TL net kar açıkladı. Şirket için piyasa tahmini bulunmuyor. Beklentilerden iyi gelen net karda 17mn TL’lik ticari alacak/borçlardan kaynaklanan net kur farkı geliri etkili olmuştur. Bu çeyrekte Kordsa 599mn TL net satış geliri kaydetmiştir. Bu 607mn TL olan beklentimizle genel olarak uyumluyken, 77mn TL FVAÖK ise 85mn TL beklentimizin altında gerçekleşmiştir. FVÖAK marjı bu dönemde %12.8 olmuştur. Bu yıllık bazda 1.2 puan daralmaya işaret etmektedir. Beklentilerden düşük gelen operayonel sonuçlara rağmen güçlü net karın sonucu olarak finansal sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Yılın üçüncü çeyreğinde 33 milyon TL kar açıklarken bu rakam ikinci çeyrekteki 27mn TL’nin hafif üzerinde gelmiş oldu. Faaliyetlerdeki zayıf seyre rağmen net kar özellikle Nil Kordsa’daki arsa satışından yazılan 10 milyon TL’den olumlu etkilendi. Şirketin FAVÖK rakamı ise üçüncü çeyrekte 77 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken bir önceki çeyrekte 83 milyon TL seviyesindeydi.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Kordsa 3Ç17’de 33 milyon TL net kar elde etti (yıllık %85 artış). Bizim beklentimiz 31 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 9A17 kümülatif net kar rakamı 122 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %15 artış). Şirket’in 3Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %35 artarak 599 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – bizim beklentimiz 592 milyon TL ciro yönündeydi. Şirketin 9A17 kümülatif ciro rakamı ise 1,8 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %31 artış).

  Kordsa’nın 3Ç17 FAVÖK rakamı 77 milyon TL ile (yıllık %24 artış, %12,8 marj) bizim tahminimiz olan 80 milyon TL’nin (%13,5 marj) hafif altında gerçekleşti. 9A17 kümülatif FAVÖK marjı ise %14,7 oldu (9A16: %15,7 marj). Kordsa’nın 3Ç17 finansal performansına piyasada dengeli bir reaksiyon öngörüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

  Kordsa Global – 3Ç17 sonuçlarını 23.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 599 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 77 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan azalarak %12,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 669 milyon TL olarak gerçekleşti.

   

   

  DENİZ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

  Kordsa’nın net karı 2Ç17’de geçtiğimiz yıla göre %27, önceki çeyreğe göre %56 geriledi – olumsuz Şirket’in operasyonel performansı üretim maliyetinin artması ve satışlarının bir miktar gerilemesi nedeniyle, bir önceki çeyreğe göre %24 FAVÖK düşüşü yaşadı. Bir önceki yıla göre ise satışlardaki %29’luk artışa bağlı olarak %1 FAVÖK büyümesi yakalayan Kordsa’nın FAVÖK marjı 2Ç15’ten beri en düşük seviyeye olan %13.7’ye indi. Operasyonel performansın zayıflaması nedeniyle, 6 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin katkısına rağmen, net kar 27 mln TL ile 1Ç17’ye göre %56, 2Ç16’ya göre %27 düşmüş oldu.

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

  Kordsa ikinci çeyrekte 27 mn TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 54 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin FAVÖK rakamı ise 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 108 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin gelirlerindeki artışın beklentilerin hafif altında kalması ve brüt marjdaki gerileme ikinci çeyrek finansallarının beklentilerin altında gerçekleşmesine neden oldu.

  TACİRLER YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 2Ç17 – 01.08.2017

  Kordsa – 2Ç17 sonuçlarını 30.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %50 azaldı. Net satışlar 608 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 83 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 371 baz puan azalarak %13.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 769 milyon TL (2Ç16: 616 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.2 (2Ç16: %33.0) olarak kaydedildi.

   

  İŞ YATIRIM – Hisse Analiz – 25.05.2017

  Sabah Bülteninden: Dün tarihi zirvesini uzun zamandır ilk kez kıran Kordsa ve Alkim hisselerinde kısa vadeli alış öneriyoruz.

  İŞ YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

  Kapanış (TL) : 8.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.74 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

  Başarılı 1Ç17 sonuçları KORDS 1Ç17’de yıllık bazda %21 artışla 61 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Satış gelirlerindeki güçlü büyüme ile marjlardaki iyileşme net kar rakamındaki yıllık bazda büyümenin ana nedenini oluşturmaktadır. Satış gelirleri yıllık bazda %29 artış ile 631 milyon TL ulaştı. FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %44 artış ile 110 milyon TL olarak ulaşırken, 1Ç17’de %17.4 marj ile 1Ç16’deki %15.6’nın üzerinde gerçekleşti. Başarılı 1Ç17 sonuçlarının bugün hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

  AK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

  Kordsa 1Ç17 de 61 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %21 büyüdü, Ak Yatırım beklentisi olan 61 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK marjı %17,4 ile 1Ç16’daki %15,6’nın ve bizim beklentimiz olan %15,7’nin üstünde gerçekleşti. Yükselen hammadde fiyatlarını Kordsa satış fiyatlarına yansıtabildi ve elindeki düşük maliyetli hammadde stoklarla beklentimizin üstünde VAFÖK büyümesi gerçekleşti. 1Ç17 ciro 631 milyon TL ile yıllık %29 büyüdü ve bizim beklentimiz olan 649 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ciro büyümesi şirketin tüm yıl için öngördüğü %25-35 büyüme bandında gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK yıllık %44 büyüdü ve şirketin öngördüğü 2017 tüm yıl %20-30 büyüme bandın üzerine çıktı. Kordsa’nın net borç pozisyonu 2016 sonundaki 496 milyon TL’den hafif yükselerek Mart sonunda 530 milyon TL oldu.

  OYAK YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

  Yılın ilk çeyreğinde 61 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 50 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin VAFÖK rakamı ise 110 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 99 milyon TL seviyesindeydi.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa KORDS Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

  Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 61,1mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kordsa’nın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,4 oranında artarak 631mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise satış gelirlerinden daha düşük oranda artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %40,5’lik bir artış kaydederek 136,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da %50 oranında artarak 96,3mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderleri ise 12,8mn TL ile net dönem karını baskılamıştır.

   

  TACİRLER YATIRIM – KORDS Hisse Haftalık Teknik Analiz – 03.04.2017

  Orta vadeli yükseliş trendinde olan Kordsa hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 8.30 seviyesini test etti ve haftayı 8.12 seviyesinden kapattı. Senette 7.71 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 8.41 olarak görüyoruz.

  Hissede Beklenen Yön: Aşağı

  DurumTrend
  RSINötrYatay
  StochasticNötrZayıflıyor
  MACDYukarı
  Williams’ RAşırı alımZayıflıyor
  Parabolic SARAlım yönlüTrend dönüşü yok
  Destek seviyeleri8.41 / 8.71 / 9.11
  Direnç seviyeleri7.71 / 7.31 / 7.01

  Kordsa’dan Temettü Dağıtımı Hakkında Açıklama – 27.03.2017

  27 Mart 2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2016 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,642, net %25,1957 oranında toplam 57.662.308,71 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
  KORDS, TRAKORDS91B2
  Peşin
  0,29642
  29,642
  0,251957
  25,1957
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin
  21.04.2017
  10.04.2017
  12.04.2017
  11.04.2017

  Dağıtılan brüt 57.662.308,71 TL kâr payının GVK.’nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

  Kapanış (TL) : 7.65 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1488 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.89 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  2017’de çift haneli ciro ve FAVÖK büyümesi
  Kordsa 2017 yılında satış gelirlerinde %25-35% büyüme, FAVÖK rakamında ise %20-30 artış hedefliyor. Şirket 2016 yılında yıllık bazda %10 artışla 1.9 milyar TL satış geliri, yıllık bazda %25 artışla ise 300 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

  Kordsa geleceğe yönelik değerlendirmelerinde 2017 büyüme beklentilerini açıkladı. Satışların yıllık %25-35 ve VAFÖK’ün %20-30 büyümesi öngörülüyor. Ak Yatırım beklentisi satışlar için %20 ve VAFÖK için %25 yıllık büyüme.

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

  2017 için büyüme beklentilerini gelirler için %25-35 ve VAFÖK içinse %20-30 olarak açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirket 2016 yılında gelirlerde %10 (2,908 mn TL) VAFÖK’te ise %25’lik büyüme (300 mn TL) ve %15.7’lik marj yakalamıştı. Böylelikle 2017 beklentileri gelirlerde 2.4-2.6 milyar TL ve VAFÖK’te 360-390 mn TL’yi ve marj olarak da ortalama %15.1’i işaret ediyor.

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

  Kapanış (TL) : 7.67 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1492 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.82 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  Kordsa Invista Chattanooga’yı 4 milyon dolara satın aldı
  Kordsa, satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra polimer üreticisi Invista Chattanooga’yı 4 milyon dolar’a satın alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alımın önümüzdeki üç ay içinde tamamlanmaı öngörülmektedir.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Analiz – 21.03.2017

  Kordsa (KORDS, Nötr): Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated’in, INVISTA S.à r.l. firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme süreci tamamlanmıştır ve taraflar arasında alım anlaşması imzalanmıştır. Alım kapsamında Kordsa Incoporated’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlar nitelikte, tesisin enerji üretim istasyonu, tuz ve polimer üretim tesisleri, arazi ve yer altı yerüstü düzenlerinin büyük bir kısmı; bulunmaktadır. Alım bedeli olan 4mn USD’nin ödemesi önümüzdeki 3 ay içinde gerekli izinlerin tamamlanması ve devrin gerçekleşmesi ile ödenecektir.

   

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

  Kapanış (TL) : 7.03 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1368 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.97
  KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  4Ç16’de operasyonel performansda iyileşme
  Kordsa Global 4Ç16’de yıllık bazda %10 düşüşle operasyonel performansındaki iyileşmeye rağmen finansman giderlerindeki artış ve vergi giderlerindeki artış nedeniyle 38 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Satış gelirleri 4Ç16’de %12 artışla 505 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yıllık bazda %19 artışla 79 milyon TL’ye büyüdü. FAVÖK marjı ise 4Ç15’deki %14.8’den 4Ç16’de %15.7’e yükseldi. 4Ç16’de net kardaki düşüşe rağmen operasyonel performansdaki iyileşmenin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

  Kordsa 4Ç16’da yıllık bazda %10 büyüme ile 38 milyon TL net kar açıkladı. Ak Yatırım beklentisi olan 30 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Bu fark VAFÖK’ün beklentimizin üzerinde gelmesinden kaynaklandı. 4Ç16 ciro yıllık %12 büyüme ile 505 milyon TL ile Ak Yatırım beklentisine birebir gerçekleşti. Böylece 2016 tüm yıl ciro yıllık 510 büyüme ile Kordsa yönetimin öngördüğü oranda büyüdü. 4Ç16 VAFÖK marjı %15,7 ile 4Ç15’deki %14,8’in üzerinde gerçekleşti ve Ak Yatırım beklentisi olan %14,1’in de üzerinde. 2016 tüm yıl VAFÖK yıllık %25 büyüme ile Kordsa yönetimin öngördüğü oranda büyüdü.

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

  Yılın son çeyreğinde 37.5 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 30 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin VAFÖK rakamı ise 79.5 milyon TL olarak gerçekleşirken piyasa beklentisi 77.8 milyon TL seviyesindeydi. VAFÖK’ün yıllık ve aylık olarak sırasıyla %19 ve %28 arttığı görülürken ürünlerin döviz cinsinden fiyatlanmasından da olumlu katkı geldiği görülüyor. VAFÖK marjının ise çeyreklik 171 baz puan ve yıllık olarak ise 91 baz puan iyileşme göstererek %15.7 seviyesine ulaşması dikkat çekiyor.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

  Kordsa Global (KORDS, Nötr): Şirket’in ana ortaklık net dönem 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında azalarak 37,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri aynı dönemde %12,4 oranında artarak 505,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki düşük artışın olumlu katkısıyla %19,6 oranında artmış ve 111,2mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyet gelirlerinin 0,5mn TL’den 9,4mn TL’ye yükselmesinin etkisiyle faaliyet karı %37,4’lük artışla 69,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan 4Ç2015’te kaydedilen 1mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 17,5mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 143,1mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %44,2 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir.

   

  Kordsa Amerika’daki Tedarikçisini Satın Almak İçin Girişim Başlattı – 30.12.2016

  Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated’in, Invista Corporation firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatılmıştır.

  Invista Corporation Chattanooga, günümüze kadar Kordsa Inc.in enerji altyapı ve ana hammadde tedarikçisi konumundaydı. Sürece ilişkin gelişmeler konusunda bilgi paylaşımı devam edecektir.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Yorum – 17.11.2016

  Kordsa Global (KORDS, Nötr): 2015 sonu itibariyle Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık olarak sınıflandırılmış Almanya’da mukim %100 bağlı ortaklığı Interkordsa GmbH’ın, satış ve hukuki devir işlemleri tamamlanmış ve mali tablolardan çıkmıştır. Satış işlemi nihayetinde ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmamıştır.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Haber Yorum – 17.11.2016

  Kordsa 2015 sonu itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırılmış, Almanya’da yerleşik %100 bağlı ortaklığı Interkordsa’nın satışını 3 milyon 715 bin euro bedel ile dün tamamlandı. Satış işlemi sonucu daha önceden ayrılmış değer düşüklüğünden dolayı ek bir zarar oluşmadı.

   

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

  Kapanış (TL) : 6.5 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1264 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.4 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  Zayıf 3Ç16 mali sonuçlar
  Kordsa 3Ç16’de yıllık bazda %19 düşüşle 18 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Finansman giderlerindeki ciddi gerilemeye rağmen net kar rakamındaki düşüş satış gelirlerindeki azalmayla birlikte zayıflayan marjlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin net satış gelirleri 3Ç16’de yıllık bazda %3 gerilme ile 443 milyon TL’ye düştü. FAVÖK rakamı ise 3Ç16’de yıllık bazda %12 düşüşle 62 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise 3Ç15’deki %15.4’den ve 2Ç16’deki %17.4’den 3Ç16’de %14’e geriledi. Kordsa’nın zayıf 3Ç16 mali tablo açıklamasına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz 3Ç16 – 03.11.2016

  Kordsa Global (KORDS, Sınırlı Negatif): Kordsa’nın 3Ç2016 ana ortaklık karı 18mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %19 altında gerçekleşmiştir. Kordsa’nın karının gerilemesinde operasyonel giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin brüt karı %3 düşüşle 85,2mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %10 gerileyerek 45,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 10,7mn TL azalarak 11mn TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, kontrol gücü olmayan paylardan gelir geçen seneye göre %85 artarak 9,1mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül ana ortaklık karı ise 105,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 57,6mn TL idi.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

  Kordsa (KORDS TI) 2Ç16’da 37 milyon TL net kar ile yıllık %49 büyüme ancak çeyrek bazda %27 daralma gerçekleştirdi. Ciro 473 milyon TL ile yıllık %7 büyüdü ancak çeyrek bazda %3 düştü. Yıllık az büyüme satış hacminden ziyade zayıf fiyatlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen ciro %16 büyüme gösterdi ve Şirketin tüm yıl hedefi olan %10-20 büyümeye paralel. 2Ç16 VAFÖK yıllık %40 ve çeyrek bazda %8 büyüme ile 82 milyon TL olarak gerçekleşti. 2Ç16 VAFÖK marjı %17,4 ile en yüksek seviyeye ulaştı; 2Ç15 marj %13,2 ve 1Ç16 marj %15,6 idi. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen VAFÖK 158 milyon TL ile yıllık %54 büyüdü ve Şirketin tüm yıl hedefi olan %15-25 büyümenin çok üstünde. İlk yarı 2016 VAFÖK marjı %16,5; geçen yılın aynı döneminde marj %12,4 idi. Efektif vergi oranı %16 ile 1Ç16’daki %9 oranına üstünde gerçekleşti.

  İŞ YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

  Kapanış (TL) : 7.39 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1438 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.27 KORDS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

  Başarılı 2Ç16 sonuçları

  Kordsa 2Ç16’de iyileşen operasyonel marjlar ile birlikte finansman giderlerindeki düşüş sayesinde yıllık bazda %49 artışla 37 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç15’deki 6.7 milyon TL kur farkı giderinin 2Ç16’de 6.5 milyon TL kur frakı gelirine dönmesi finansman giderindeki düşüşün temel sebebini oluşturuyor. Şirketin satış gelirleri 2Ç16’de yıllık bazda %7 artışla 473 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK rakamı yıllık bazda %40 artışla 82 milyon TL’e büyüdü. FAVÖK marjı ise 2Ç15’deki %13.2’den 2Ç16’de %17.4’e yükseldi. Kordsa’nın başarılı 2Ç16 mali sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

  Kordsa (KORDS, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2016’da 37 milyon TL net kar açıkladı. Sözkonusu kar geçen yıl aynı dönemdeki 25 milyon TL’ye kıyasla %49 arttı. Buna karşın şirketin 2Ç2016 net dönem karı bir önceki çeyrek dönemdeki 51 milyon TL net kara kıyasla %26 geriledi. 1Ç2016’ya kıyasla net karda düşüşte, net satış gelirlerinde %3 gibi düşüşün yanı sıra diğer faaliyet giderlerindeki artışın gelirlere kıyasla daha fazla yükselmesi etkili oldu.

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analizi 2Ç16 – 10.08.2016

  KORDS: Yılın ikinci çeyreğinde 37 milyon TL net kar açıklarken bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %49’luk bir iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin VAFÖK rakamı ise 82 milyon TL seviyesine ulaşırken hem ilk çeyrekteki 76 milyon TL hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 62 milyon TL’yi aşmış oldu. Özellikle brüt marjdaki iyileşmenin ikinci çeyrek rakamlarını desteklediği görülüyor.

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorumu – 08.08.2016

  Yoğun Talebi Karşılamak İçin Yeni Yatırım

  Kordsa Arge merkezinde geliştirdiği yeni nesil polyester ipliğinden mamul kord bezlerine olan yoğun talebi karşılamak, müşterilerin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumunu pekiştirmek için iki tesisinde PET HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verdi. 2 yıl içinde tamamlanıp 2018’de devreye alınması öngörülen ve 29,5 milyon dolara mal olması beklenen bu iki yatırım ile Kordsa Global Türkiye operasyonları 6,000 ton; Indokordsa operasyonları ise 6,500 ton ek HMLS polyester iplik kapasitesine kavuşacaktır.

   

  AK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Analiz – 26.05.2016

  Güçlenen kâr marjı öngörümüze rağmen getiri beklentimizi ‘NÖTR’e indiriyoruz

  Kordsa için hisse getiri beklentimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “NÖTR”e indiriyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı ise 5,45 TL’den yüzde 28 artışla 7,00 TL seviyesine çıkardık. Hedef fiyattaki artış FAVÖK marjındaki kuvvetlenme beklentimizi ve bunun ileride de sürdürülebilir olacağına yönelik inancımızı yansıtıyor. Buna karşın, getiri beklentisine ilişkin aşağı yönlü güncelleme Kordsa’nın hisse fiyatının Şirket’in temel dinamiklerini büyük ölçüde yansıttığı ve hızlı çıkışın ardından yukarı potansiyelin artık sınırlı kaldığı şeklindeki düşüncemizden kaynaklanıyor.

  2016 ve 2017 FAVÖK marjı tahminlerimizi sırasıyla %15 (önceki: %14,7) ve %14,8 (önceki: %14,1) seviyesine yükseltiyoruz. Kordsa 2014 yılında %11,6 seviyesinde bulunan FAVÖK marjını 2015 yılında %13,8’e, 1Ç16’da ise %15,6’ya yükseltmeyi başardı. Şirket yönetimi 2016 için %10-%20 aralığında ciro artışı ve %15-%20 aralığında FAVÖK büyümesi öngörürken, biz bu öngörülerin 1Ç16’da olduğu gibi aşılabileceğini düşünüyoruz.

  Kordsa, 2015 yılında FAVÖK marjında genişleme sağladı: (i) Ürün gamındaki naylon iplik payının azalarak, bitmiş ürün olan kord bezi üretiminin artması, (ii) modernizasyon ve üretim süreçlerindeki iyileşme paralelinde maliyetlerde yaşanan düşüş, (iii) düşük hammadde fiyatları, 2015 yılında Kordsa’nın FAVÖK marjının genişlemesine katkıda bulundu.

  Yönetimin 2016 öngörülerinin daha yüksek sürdürülebilir FAVÖK marjına işaret ettiğine inanıyoruz. Endonezya’daki üretim tesisinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin, ölçek ekonomisine bağlı olarak sürdürülebilir FAVÖK marjını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu gelişme tahminlerimiz üzerinde yukarı yönlü potansiyel sağlayabilecektir. Diğer taraftan sektörde artan rekabet unsurunun dengeleyici olabileceğini ve marjlarda bir miktar baskı
  yaratabileceğini kabul ediyoruz. Bu varsayımlar ışığında, 2015-2025 dönemi için şirketin ortalama FAVÖK marjının daha yüksek bir düzeyde, %14,9 olacağını tahmin ediyoruz (önceki tahmin: %13,0).

  Olası satın alma ve iştirak satışları hissenin hikâyesini güçlendirebilir.

  Kordsa’nın inşası süren kompozit malzeme üretim merkezinin 2016’da faaliyete geçmesi beklenmektedir. Şirket, ayrıca bu yatırımını 2016’da kompozit malzeme sektöründe stratejiye uygun satın almalarla desteklemeyi planlamaktadır. Ek olarak, olası satın alma / satış fırsatlarını değerlendirme amacıyla tutulan Mısır ve Almanya’daki iki iştirakin satışı da yıl içerisinde gündeme gelebilir. Tüm bu kurumsal yapılandırma faaliyetlerinin, gerçekleşmesi halinde, hisse fiyatı için katalizör işlevi göreceğini düşünüyoruz.

  Kordsa yüksek temettü ödemeye devam edecek. Kordsa 4 Nisan tarihinde hisse başına 0,31 TL (%6,2 temettü verimi) temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin önümüzdeki yıllarda da yüksek temettü ödemesini bekliyoruz.

   

  OYAK YATIRIM – Kordsa Global KORDS Hisse Yorumu – 18.04.2016

  KORDS’u 5,50TL hedef fiyat ve “Endekse Paralel Tavsiyesiyle” araştırma kapsamına alıyoruz.

  Kordsa Global beş farklı ülkedeki altı üretim tesisiyle lastik güçlendirme malzemeleri üretiyor (Mısır’daki ve Almanya’daki satılması planlanan tesisler hariç). Şirketin ana ürün gamında Nylon 6.6 iplik, PET HLMS iplik ve bu ipliklerden lastik kord bezi gibi endüstriyel tekstil malzemeleri var. Kordsa Global Dünya Nylon 6.6 ve PET HLMS pazarlarında yüksek pazar payına sahiptir.

  Petrol fiyatlarındaki düşüş marjları olumlu etkiledi. Lastik güçlendirme ürünlerinin fiyatları ham maddesi olan petrol fiyatlarıyla yüksek korelasyon gösteriyor. Şirket’in geçişken fiyat mekanizması, nominal anlamda brüt kar marjlarını koruyarak, ton başına sabit bir brüt kar marjı elde edilmesine olanak sağlıyor. Şirket düşen petrol fiyatları ve çevirim maliyetlerindeki iyileşmeler sayesinde 2015 yılında brüt kar marjını 3,3 puan arttırdı. Şirketin ürün gamını çeşitlendirerek marjlarını arttırmaya çalışıyor. Şirketin ürün gamındaki ürünlerden patentli bir ürün olan Nylon 6.6, PET HLMS’e göre daha yüksek bir kar marjına sahipken, ipliğin son ürünü olan lastik kord bezinin kar marjı ise ipliklere göre daha yüksek.

  Şirketin stratejisi daha yüksek kar marjına sahip olan inşaat güçlendirme ve kompozit güçlendirme malzemelerini ürün gamına ekleyerek kar marjlarını arttırmak. Geçen sene devreye giren 18,000 ton PET HLMS kord bezi üretim kapasitesine sahip Endonezya fabrikası, şirketin marjlarına olumlu yönde etki etti. Kısa vadede şirketin brüt kar marjının daha yüksek katma değerli ürün portföyü sayesinde %18,6’ya çıkmasını bekliyoruz, fakat uzun vadede beklentimiz kar marjının %16’ya yakınsamasıdır. Bu beklentimizin arkasında, daha düşük kar marjlı olan PET HLMS sektörünün Nylon 6.6’ya göre daha hızlı büyümesi ve uzun vadede petrol fiyatlarının daha yüksek bir seviyede normalleşmesi beklentimiz bulunmaktadır. Şirket kompozit güçlendirme sektöründe inorganik büyüme fırsatları arıyor. Şirket kompozit güçlendirme sektöründe büyümek için Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da olası satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendiriyor.

  Hâlihazırda atılmış bir adım olmasa da, yurtdışında kompozit güçlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin alınması, şirketin kompozit sektöründe hızlı büyümesine ve yeni pazarlara girmesine olanak sağlayabilir. Riskler Global araç satışlarındaki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kazanması şirketin gelir ve marjlarını olumsuz etkileyebilecek riskler arasındadır. Komposit sektöründe gerçekleşebilecek olan birleşme ve satın alma ve Mısır’daki ve Almanya’daki faaliyeti durdurulan fabrikaların satışı hisse fiyatını olumlu etkileyebilir.

   

  Tüm Hisse Yorumları İçin Buraya Bakabilirsiniz

PAYLAŞ