Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 10.04.2019

Coca-Cola İçecek operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle son yıllarda başarılı nakit akımı yaratırken, türev enstrümanların etkin kullanımı döviz kurlarına karşı duyarlılığı azalttı. Yüksek döviz borcu nedeniyle şirketin TL’deki değer kaybına karşı duyarlılığı devam etse de bu etkinin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Hacimlerde beklentimizin üzerinde büyüme ve daha istikrarlı kur görünümü Coca-Cola İçecek’in değerlemesine ek katkı sağlayabilir. 41 TL hedef fiyatla “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Coca-Cola İçecek 5x 2019T FD/FAVÖK rasyosuyla on yıllık ortalamasının %50 altında işlem görmektedir. Coca-Cola İçecek 31 Mayıs’ta hisse başına 1,18 TL brüt nakit temettü dağıtacaktır ve temettü verimi %3,7’dir.

Yurtiçi satış performansı 2019’da yönetimin beklentisinin üzerinde gerçekleşebilir – Coca-Cola İçecek’in yönetimi 2018 analist telekonferansında 2019 yurtiçi hacimlerde yatay performans beklediğini ancak yılın iki ayı satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 2019’da yeni bir müşterinin de katılımıyla %1 seviyesinde büyümenin mümkün olacağını düşünüyoruz. Maliyet artışının ise fiyat zammıyla dengeleneceğini ve 4Ç18’de görülen marj daralmasının geçici olduğunu düşünüyoruz. 2019’da ciroda %16 büyüme beklerken türev enstrümanların katkısı ve ambalaj maliyetlerinde beklenen hafif düşüşün etkisiyle FAVÖK marjında 50 baz puan iyileşme öngörüyoruz.

Yurtdışında hacim büyümesi yavaşlarken kur etkisi büyümeyi destekleyecek – 2019’da yüksek büyüme gerçekleştiren Orta Asya bölgelerinin toplam hacim büyümesine katkısı görülmeye devam ederken, Pakistan ve Irak’ta orta tek haneli hacim büyümesi öngörüyoruz. Pakistan’da olumsuz makro görünüme ve tüketici talebindeki düşüşe rağmen dağıtım kanalındaki yeniden yapılandırmanın katkısıyla orta vadede verimlilik ve ciro artışı olacağını düşünüyoruz. Irak pazarında katma değeri yüksek gazlı içecek kategorisi satışlarında yükselişin devam edeceğini beklerken su kategorisindeki zayıflığın sürmesini bekliyoruz. 2019’da yurtdışı faaliyetlerde %6 hacim ve TL bazında %20 ciro büyümeleri öngörüyoruz. FAVÖK marjının ise yatay seviyede kalmasını bekliyoruz.

Sağlıklı nakit akımı yaratımı sürdürülecek – Coca-Cola İçecek son üç yılda operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle %7-9 nakit akışı marjı gerçekleştrdi. 2019’da işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve benzer yatırım maliyeti/satış rasyoları öngörerek nakit akışı marjında %6’lara doğru hafif gerileme öngörülüyor ve orta vadede marjın %7’ye yükseleceğini düşünüyoruz.

 

Özgörkey Holding, dün TL31.84’den 28,000 CCOLA hissesi sattığını açıklamıştır. Hisse oranı %2.64’den %2.63’e gerilemiştir. 27.03.2019

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusundan CocaCola – 01.03.2019

Özgörkey Holding 1,55 milyonluk (1.549.269,610 TL) CCOLA hissesini MKK’ya kaydettirdi. Söz konusu hisse tutarı serbest dolaşımda olan hisselerin yüzde 2,26 sı ve toplam şirket hisselerinn ise yüzde 0,61’ini oluşturuyor. Özgörkey Holding Kasım 2018’de 28.25TL’den 150bin CCOLA hissesi satmıştı.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): 4Ç18 dönemini Research Turkey konsensüs tahmini olan 97 mn TL’lik net kar beklentisinin %53 üzerinde 148 mn TL net kar (4Ç17: 148,5 mn TL net zarar) ile tamamladı. 4Ç17’de kaydedilen 202 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 139 mn TL net finansal gelire dönmesi net karı pozitif yönde etkilemiştir. Operasyonel tarafta 4Ç18’de yıllık bazda konsolide satış gelirleri %23 artış gösterirken, FAVÖK yıllık bazda %24 gerilemiştir. Hem satış maliyetlerindeki yükseliş hem de faaliyet giderlerinin satışlara oranında gözlenen artış, 4Ç18’de FAVÖK tarafında yıllık bazda daralmayı beraberinde getirirken, elde edilen 126 mn TL’lik FAVÖK, Research Turkey konsensüs tahmini olan 191 mn TL’nin altında gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı da 4Ç18’de yıllık bazda 4 puan gerileyerek %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket finansalların yanı sıra 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre şirket; konsolide satış hacminin 2019 yılında yıllık %3-%5, satış gelirlerinin yıllık %16-%18, konsolide FAVÖK marjının hafif artış göstermesini öngörürken, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %7-%8 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket aynı zamanda hisse başına brüt 1,18 TL’nin 31 Mayıs ve 29 Ağustos tarihlerinde 2 eşit taksitte temettü olarak dağıtılması kararını genel kurul onayına sunacak.

Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif ayrışmıştır. 4Ç18 finansalları operasyonel tarafta beklentilere göre zayıf bir görünüme işaret etse de net kar beklentilerin üzerindedir. Dağıtılan temettü ile birlikte değerlendirdiğimizde finansalların hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek – 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 96.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 22 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Operasyonel karlılık beklentimizin altında gerçekleşmesine rağmen şirket beklentimizin üzerinde kur farkı geliri açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 148.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,885 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Şirketin yurtiçi satışları fiyat artışlarının katkısıyla %13 büyürken, yurtdışı satışlar kur etkisi arındırılmış olarak %2 daraldı. Pakistan Rupeesinin dolar karşı %25 yıllık değer kaybı ve ülkedeki kampanyalar ortalama satış fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Şirket, 4Ç18’de 126 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 191 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 413 baz puan azalarak %6.7 oldu.Türev enstrümanların Türkiye marjlarına katkısının azalması, Pakistan’daki ortalama fiyatlamadaki zayıf seyir ve ambalaj maliyetindeki yükseliş marj daralmasına neden oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 2,633 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 476 milyon TL (4Ç17: 482 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.5 (4Ç17: %5.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Coca Cola İçecek yönetimi 2019 beklentilerini açıkladı. Konsolide hacimlerde %3-5 büyüme (Türkiye yatay, yurtdışı %6-8 yukarda), %16-18 kur etkisi arındırılmış ciro büyümesi, FAVÖK marjında hafif iyileşme, %7-8 yatırım/satış rasyosu ve 1,5’in altında net borç/FAVÖK rasyosu öngörmektedir. Ayrıca Coca-Cola İçecek’in yönetim kurulu 2019’da brüt toplam 300 milyon TL ve hisse başına 1.18 TL hisse dağıtmayı teklif edecektir. Temettü iki eşit taksitte 31 Mayıs ve 29 Ağustos’ta ödenecektir. Coca Cola İçecek’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı ve güçlü 2019 beklentisi ve görece yüksek temettü açıklaması nedeniyle bugün hisse performansının olumlu olacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18’de düşük operasyonel performansa rağmen net kârını beklentilerden daha iyi bir gerçekleşmeyle 148 milyon TL olarak açıkladı; piyasa ortalama tahmini 97 milyon TL net kar, bizim tahminimiz ise 109 milyon TL net kar yönündeydi. Şirketin 4Ç’de kaydettiği 123 milyon TL’lik FAVÖK ve %6,3’lük FAVÖK marjı (9A18’deki yıllık 1,9 puan artıştan sonra 4Ç’de yıllık yaklaşık 4 puan düşüş,) piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL FAVÖK ve %9,4 marj ile bizim tahminimiz olan 210 milyon TL FAVÖK ve %9,0 marjın gerisindedir. Şirket yönetimi özellikle uluslararası operasyonlardaki yüksek girdi maliyetleri ve operasyonel giderlerin karlılığa baskı yaptığını belirtmiştir. Diğer yandan, şirketin net diğer ve finansal gelir kalemleri toplamı beklentilerimizi belirgin şekilde aşmıştır. Şirket yönetiminin 2019 için öngörüleri şu şekildedir: Türkiye satış hacimleri yatay, yurtdışı satış hacimlerinde %6-8 artış, konsolide gelirlerde %16-18 artış (kur etkisinden arındırılmış), FAVÖK marjında hafif iyileşme – bu öngörüler bizim beklentilerimizle uyumludur.

Yorum: CCİ’nin 4Ç18’deki düşük operasyonel performansını olumsuz karşılıyoruz – özellikle yurtdışı faaliyetlerinde FAVÖK’de kaydedilen %22 düşüş (9A18’deki %44 artıştan sonra) olumsuz bir sürpriz olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte 4Ç’nin düşük sezon olduğunu ve yıllık toplamlara sınırlı bir katkı yaptığını da hatırlatmak isteriz (FAVÖK’de ortalama olarak %10 katkı). CCİ’nin getirisi geçtiğimiz 2 aylık dönemde endeksin %5 gerisinde kalmıştır – CCİ hissesindeki satış baskısının özellikle son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında artan gerginliğe paralel bir artış gösterdiğini gözlemledik. Bunu Pakistan’da önemli büyüklükte bir şişeleme operasyonuna sahip olan CCİ’ye yönelik (toplam satış hacimlerinin %25’i) yatırımcı algısındaki bozulmaya bağlıyoruz. CCİ mevcut tahminlerimize göre tarihi ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %25 iskontolu işlem görmektedir, buna göre değerlemesi pahalı değildir, ancak hisse performansı Pakistan’daki gelişmelere duyarlı bir seyir izlemeye devam edecektir. CCİ için 42,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Coca Cola İçecek Yönetim Kurulu, 2018 faaliyetlerinden hisse başı brüt 1,18 TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek (tahminlerimizin üzerinde). Dağıtımın 31 Mayıs ve 29 Ağustos tarihlerinde iki taksitte yapılması planlanıyor. Temettü verimi %3,6’dır.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL2milyar ciro (yıllık %23 artış), TL129mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %22 daralma), TL148mn net kar (4Ç17: TL149mn zarar) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel olsa da FAVÖK gerek Türkiye gerekse yurtdışı operasyonlarındaki baskıyla beklentinin %32 altındadır. TL’nin değerlenmesiyle finansal gelirler net karı desteklemiş ve TL148mn’la net kar beklenti olan TL97mn’u aşmıştır. Hisse başına brüt TL1.18 temettü dağıtmayı planlayan şirket bunu iki eşit taksitte dağıtmayı amaçlamaktadır (31 Mart & 29 Agustos), toplam temettü verimi %3.6’dır. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hedef fiyatımızı TL39.00’da tutmamıza rağmen piyasa hedefimiz relatif limitli getiri öngörümüz ve negatif katalistler (Pakistan haber akışı 2018 satış hacminde %26 pay, marjlardaki ciddi baskı, zorlu makro dönem) etkisiyle tavsiyemizi endeks üzeri getiriden endekse paralel getiriye çekiyoruz. Operasyonel olarak zayıf finansallar hisse üzerinde baskı yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç18’de konsolide 148 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç17: 149mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 97 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 72 mn TL net kar). 4Ç18’de TL’nin değer kazancıyla birlikte Şirket 138,8mn TL net finansman geliri kaydetmiştir (4Ç17: -201,6mn TL ). Şirket’in operasyonlarında gözlemlenen kuvvetlenme, borç ödemeleri ile birlikte net döviz pozisyonunun azalması ve döviz kuru riskine karşı alınan önlemler; net kar üzerindeki kur baskısını hem 4Ç18’de hem de 2018 yılı genelinde telafi edebilmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 4Ç18’de net satış gelirleri beklentilerin hafif altında; FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha kötü gerçekleşmiştir.

Konsolide net satış gelirleri; 4Ç18’de yıllık bazda %22,9 artışla 2.001mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.034mn TL; Şeker Y.: 2.026mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de yıllık bazda % 23.7 daralarak 126mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 191mn TL; Şeker Y.: 173mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2017 yıl sonu ile kıyaslandığında %41 düşüş kaydederek 939mn USD olmuştur. Şirket’in satışlarının maliyetinde meydana gelen artış brüt karlılığı 4Ç17’deki %31,8’lik seviyesinden 4Ç18’deki %28,6 seviyesine getirmiş; faaliyet giderlerinde de meydana gelen artışlar dolayısıyla FAVÖK rakamını baskılamıştır. Operasyonel tarafta beklentilerin altında gelen sonuçlarla (satışların maliyetinde görülen artışların brüt karlılığı baskılaması ve operasyonel giderlerinde görülen artışların FAVÖK rakamına olumsuz yansıması)

Şirket’in 4Ç18 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin sınırlı negatif olacağını düşünüyoruz. 2019 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2019 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların %6 – %8, konsolide satış hacminin ise %3 – %5 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2019 yılında net satış gelirlerindeki artışın (kur etkisinden arındırılmış) konsolide olarak %16 – %18 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise konsolide bazda hafif artış göstermesini beklemektedir.

Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 1.5x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %7 – %8 civarında olmasını hedeflemektedir. Şirket, 2018 yılı karından 101mn TL ve olağanüstü yedeklerden 199.157.522 TL olmak üzere toplam brüt 300.157.522 TL’nin 31.05.2019 ile 29.08.2019 tarihlerinden itibaren iki eşit taksitte ortaklara dağıtılmasını ve 2018 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verildiğini de duyurmuştur (hisse başına brüt 1,18 TL).

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

4Ç18 satış hacmi büyümesi beklendiği gibi zayıf gerçekleşti. CCI’ın 4Ç18 konsolide satış hacmi %0,6 artarak 229 milyon ünite kasa oldu. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daraldı.

Yurt içi piyasada 4Ç18 satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti.

Yurt dışında ise satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu. Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.

Yılın önceki dönemlerine göre yavaşlama kaydeden CCI’ın 4Ç18 satış rakamlarının genel olarak beklentiler dahilinde olduğunu düşünüyoruz ve hisse performansı üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18 satış hacminin yıllık %0,6 artış gösterdiğini açıkladı. 4Ç18’de şirketin Türkiye satış hacimlerinde %0,2 gerilemeye karşın Uluslararası satış hacimlerinde %1,5 artış kaydedildi. Bu gerçekleşme tahminlerimiz paralelinde şirketin satış hacmi büyüme hızında bir yavaşlamaya işaret etti: CCİ satış hacminde 3Ç18’de %2,9 artış (Türkiye: -%0,5, Uluslararası: +%6,3), 9A18’de ise %7,5 artış (Türkiye: +%5,9, Uluslararası: +%9,1) kaydetmişti. Sonuçlarda ön plana çıkan nokta CCİ’nin Türkiye operasyonunda küçük paketlerin toplam gazlı içecek portföyü içerisindeki payının 2018’de yıllık 1 puan artışla %23 seviyesine ulaşmış olmasıdır, bu trend ileriye dönük karlılık görünümü açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Uluslararası operasyonlarda ise 4Ç18’deki zayıf makroekonomik koşullara rağmen Pakistan ve Kazakistan’da 2018’de sırasıyla %7 ve %14 hacim büyümesi kaydedildi. CCİ’nin 4Ç18 mali sonuçlarını 27 Şubat tarihinde açıklaması bekleniyor.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca Cola İçecek, 4Ç18’de Türkiye operasyonları satış hacminde %0.2’lik daralma ve yurtdışı operasyonları hacminde sadece %1.5’luk bir büyüme oranı kaydettiğini açıklamıştır. Makroekonomik koşulların etkisiyle Türkiye’de ve Pakistan’da baskı mevcuttur. Şirket yıllık beklentilerini genel hatlarıyla yakalasa da yurtdışı operasyon hacmi beklentilerin hafif altındadır. Fiyat artışları ve ürün miksi Mart’ta açıklanması beklenen finansallarda önem arzedecek olsa da hacim verisi kısa vadede hafif negatif katalist etkisi yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca-Cola İçecek (CCOLA) 4Ç18 ve 2018 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç18’de yıllık %0,6 artışla 229 milyon ünite kasa olurken, 2018 yılının tamamında, satış hacmi yıllık bazda %6,3 artış göstererek 1,315 milyon ünite kasa oldu. Beklentimiz CCİ’in 4Ç18’da 235 milyon ünite kasa ve 2018 yılının tamamında 1.322milyon ünite kasa seviyesinde satış hacmi rakamı açıklaması yönündeydi. Şirket’in konsolide bazda 2018 yılsonu satış hacmi beklentisi ise %4 – %6 aralığındaydı.

Şirket, 2018 yılında konsolide bazda yıllık 77mn ünite kasa satış hacmi artışı elde etmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde konsolide bazda 2018’de yıllık % 6,8 artış, gazsız içeceklerde konsolide bazda yıllık %11,6 artış ve su kategorisinde yıllık bazda %6 artış elde etmiştir. Çay kategorisinde ise satış hacmi 2018 yılında %1,2 gerilemiştir. Türkiye operasyonlarında Şirket, 2018 yılında yıllık bazda %4,8’lik satış hacmi büyümesi elde ederek 650 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Şirket, Türkiye’de 2018’de çay hariç tüm kategorilerde hacim artışı kaydetmiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı da artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükselmiştir.

Şirket, 4Ç18’de ise alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa satış hacmi elde etmiştir. Satış hacmi; tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilenmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Şirket, 2018 yılında büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664 milyon ünite satış hacmine ulaşmıştır. Pakistan’da satış hacmi, 2017 yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7,3% artış kaydetmiştir. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise %2,0 artmış; Orta Asya operasyonları, Türkmenistan hariç tüm pazarlarda çift haneli büyüme kaydetmiştir (2018 satış hacim artışı: %12,7) (Nötr)