Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

Coca Cola İçecek 2018 Yılı Satış Hacimlerini Açıkladı – 10.01.2018

2018 Satış Hacmi

Şirketimizin 2018 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

Konsolide Satış Hacmi

2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki beklentimizin üzerinde %6,3 artarak 1.315 milyon ünite kasaya ulaştı. 77 milyon ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 geriledi.

2018’in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak 229 milyon ünite kasa oldu. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daraldı.

Türkiye Operasyonu

2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla 650 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. 2018’de Çay hariç tüm kategoriler hacim artışı kaydederken, gazlı içecekler 2017 yılındaki %1,7’lik büyümenin ardından %5,7 hacim artışı gösterdi. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükseldi.  Satılan paket sayısı ise, %11 artışla satış hacmindeki artışın üzerinde büyüdü. 2018 yılında, artan soğutucu yatırımları, ‘Coca-Cola Şekersiz’ ve ‘Fanta C’ gibi inovasyonlar ve büyüyen artan portföy bulunurluğu gazlı içeceklerdeki hacim artışını destekledi.

Şekersiz (1) segmenti, ‘Coca-Cola Şekersiz’ odağımızla %26 büyürken, bu segmentin toplam gazlı içecek portföyündeki payı 1 puan artışla yaklaşık %7 oldu. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, buzlu çay segmentindeki yatırım artışı ve portföy bulunurluğunun da katkısıyla %5,8 artarken, su kategorisi küçük paketlerdeki çift-haneli büyümeyle yılı %7,6 hacim artışıyla tamamladı. Çay hacmindeki düşüş ise genel olarak liste fiyat artışlarından kaynaklandı.

2018’in dördüncü çeyreğinde satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti.

Uluslararası Operasyonlar

2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664 milyon ünite kasaya ulaştı.

  • Pakistan’da satış hacmi, 2017  yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7,3% artış kaydetti. Dağıtım ve saha  uygulamalarındaki iyileşme, yüksek sezon öncesinde faaliyete geçen  Faysalabad fabrikası ve başarılı tüketici aktiviteleri hacim artışına  katkı sağlayan başlıca unsurlar oldu. Gazlı içeceklerdeki hacim artışı  %6,7 olurken, saha uygulamalarındaki iyileşme 2018 yılını pazarın üzerinde  bir büyümeyle kapatmamızı sağladı. Coca-Cola markası orta-tek haneli  büyüme kaydederken, Sprite markası stratejimize paralel olarak düşük-onlu  seviyelerde büyüme gösterdi. Dasani markasının lansmanı da su  kategorisindeki yaklaşık %35 büyümeyi destekleyerek hacim artışına katkı  sağladı.
  • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %2,0 arttı. Irak’ta gazlı  içecek kategorisindeki yüksek tek haneli büyüme su kategorisindeki  daralmayı büyük ölçüde telafi ederken, toplam hacim artışı %3,9 oldu.  Ürdün’deki satış hacmi ise, tüketici harcamalarının genelini olumsuz  etkileyen makroekonomik koşullar ve vergi artışlarına bağlı olarak %8,4  geriledi.
  • Orta Asya operasyonlarında, Türkmenistan hariç  tüm pazarlarımız çift haneli büyüme kaydederken bölge genelindeki hacim  artışı %12,7 oldu. Kazakistan, ciro pazar payındaki önemli artışlarla birlikte  %14,1 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine  ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, etkin pazarlama kampanyaları ve makroekonomik  ortamı destekleyen görece yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm  kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi. Azerbaycan ise, gazlı  içecek kategorisindeki %30’un üzerinde büyümeyle birlikte %29,7 hacim  artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaştı. Diğer  yandan, Türkmenistan’ın satış hacmi, konvertasyon sorunu nedeniyle operasyonlarımızda  meydana gelen aksamalara bağlı olarak %34,9 geriledi.

2018’in son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu.

  • Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini  olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat  artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.
  • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,3  geriledi. Irak’ta dini günler ve güvenlik önlemleri nedeniyle piyasanın  yaklaşık on gün kapalı kalması ve politik ortamdan kaynaklanan zorlukların  devam etmesi satışları olumsuz etkilerken hacim %2,2 geriledi. Ürdün satış  hacmi, zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak %21,9 daraldı.
  • Orta Asya operasyonları, Azerbaycan, Kırgızistan  ve Tajikistan’daki %20’nin üzerindeki büyümeyle birlikte %7,2 hacim artışı  kaydetti. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki  %13,4 hacim artışının üzerine %6,7 büyüme gösterdi. Yeni yıl tüketici promosyonları  ve başarılı tüketici aktivasyonları bölge genelinde gazlı içeceklerdeki  hacim artışını destekledi.

(1) Şekersiz segmenti kalorisiz ve düşük kalorili ürünleri kapsamaktadır.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 10.01.2019

Coca Cola İçecek’in bugün 4Ç18 satış hacimlerini açıklaması bekleniyor. Şirket en son 3Ç18’de toplam satış hacminde yıllık %2,9 artış açıklamıştı. 3Ç’de Türkiye satış hacimleri yıllık %0,5 azalırken, uluslararası operasyonların satış hacmi %6,3 artış göstermişti. 9A18 kümülatif bazda ise toplam satış hacimlerinde %7,5’lik artış kaydedilmişti (Türkiye +%5,9, Uluslararası +%9,1). Biz 4Ç18’de şirketin satış hacimlerinde bir miktar yavaşlama görüleceğini tahmin ediyoruz.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 29.11.2018

Özgörkey Holding dün 150 bin adet Coca Cola İçecek hissesini (ödenmiş sermayenin %0,06’sı) hisse başı 28,24 TL fiyatla sattığını açıkladı. Bu işlemle Özgörkey Holding’in CCi’deki hissesi %2,91’den %2,86’ya geriledi.

 

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): Şirket, 3Ç18 dönemini 3 mn TL’lik net zarar yönündeki Research Turkey konsensus tahminine karşılık 37 mn TL net kar ile tamamladı. Operasyonel performans ve sıkı maliyet yönetimi net karı desteklese de, 434 mn TL’lik kur farkı gideri, 3Ç18’de yıllık bazda net karda %85 gerileme görülmesinde etkili oldu. Şirketin 3Ç18’de satış hacmi konsolide bazda yıllık %2,9 artış gösterirken, Türkiye operasyonları ve uluslararası operasyonlarındaki kur farkına bağlı olarak, satış gelirleri yıllık bazda %35 artışla 3,71 mlr TL seviyesine yükselmiş, 3,71 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir. Bu dönemde ulaşılan 793 mn TL’lik FAVÖK, 705 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminini ve 735 mn TL’lik en yüksek FAVÖK beklentisini aşarak yıllık bazda %53 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin 3Ç18’de FAVÖK marjı yıllık 2,5 puan artarak %21,4 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: CCI, net zarar beklentisinin aksine bu dönemde net kar açıklarken, operasyonel tarafta da piyasa beklentilerinin hafif aşıldığını görüyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %3,5 pozitif getiri sergilerken, son 1 ayda ise endekse göre %12 negatif bir performans göstermiştir. Finansallara hissenin pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek – 3Ç18 sonuçlarını 37.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -3.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %85 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %80 azaldı. Net satışlar 3,715 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,716 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 793 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 705 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 254 baz puan artarak %21.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 27 baz puan yükseldi ve %35.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 220 baz puan düştü ve %18.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %21 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 yükselerek 3,026 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 620 milyon TL (3Ç17: 492 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (3Ç17: %6.0) olarak kaydedildi. Coca-Cola İçecek yönetimi 2018 beklentilerini koruduğunu açıkladı. Bilindiği üzere şirket konsolide bazda %4-6 oranında hacim büyümesi, %10-12 ciro artışı ve FAVÖK marjında hafif iyileşme öngörmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç18’de konsolide 37 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç17: 241mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 3 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 39 mn TL net zarar). Şirket’in 3Ç18’de kaydetmiş olduğu 434mn TL net finansman gideri (3Ç17: 76,1mn TL ), Şirket’in açıkladığı kar rakamı üzerinde baskı oluşturan en büyük etken olmuştur. Ancak Şirket, döviz kuru riskine karşı aldığı önlemler ve faaliyet karlılığındaki iyileşme ile net kar üzerindeki kur baskısını kısmen de olsa telafi edebilmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 3Ç18’de yıllık bazda %35.1 artışla 3.715mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.716mn TL; Şeker Y.: 3.825mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de yıllık bazda %53.4’lük artışla 793mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 705mn TL; Şeker Y.: 731mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2017 yıl sonu ile kıyaslandığında %10 düşüş kaydederek 1.422mn USD olmuştur.

Konsolide bazda sağlıklı satış hacmi büyümesinin devam etmesine paralel operasyonel tarafta kuvvetli gelen sonuçlarla Şirket’in 3Ç18 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 3Ç18 sonuçları sonrasında CCİ için hedef fiyatımız olan 41.39 TL’yi koruyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 28.84 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %43,4 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 19.5x F/K çarpanı ve 4.7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek 3Ç18 finansallarında sırasıyla TL3,715mn ciro (yıllık %35 artış), TL798mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %54 artış), TL37mn net kar (yıllık %85 daralma) açıkladı. Ciro beklentilere paralel ve FAVÖK piyasa beklentisinin %13 üzerindedir. Net kar rakamı, finansal riskten korunmaya yönelik uygulamaların da katkısıyla piyasa beklentisi olan TL3mn’lık zarara göre olumludur. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %15 ve %54’tür. Konsolide FAVÖK marjı %21.5’le geçen senenin yaklaşık 261bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hafif olumlu.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek 3Ç18’de piyasa ortalama tahmininden daha iyi bir gerçekleşmeyle 37 milyon TL net kar açıkladı; piyasa ortalama tahmini 3 milyon TL zarar, bizim tahminimiz ise 49 milyon TL net kar yönündeydi. Şirket 3Ç’de kuvvetli bir operasyonel performans göstererek 793 milyon TL’lik FAVÖK ve %21,4’lük FAVÖK marjı (yıllık 2,6 puan artış) açıkladı. Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 705 milyon TL FAVÖK ve %19,0 marj ile bizim tahminimiz olan 669 milyon TL’lik FAVÖK ve %18,3 marjı aştı. 3Ç’deki bu FAVÖK marjı şirketin geçmişindeki en yüksek çeyreksel performanslardan biri olarak dikkat çekmektedir, bunda özellikle Türkiye faaliyetlerinde sağlanan etkili maliyet yönetimi paralelinde karlılığın belirgin artış göstermesi etkili oldu (Türkiye FAVÖK marjı 1Y’de 0,8 puanlık artıştan sonra 3Ç’de 4 puandan fazla artış gösterdi). 3Ç18’de net diğer ve finansal giderler tahminlerimiz doğrultusunda belirgin bir yükselişle 500 milyon TL’ye ulaşırken (1Y18’de 73 milyon TL), net vergi giderleri 96 milyon TL ile beklentilerimizi aştı (1Y18’de 76 milyon TL).

Yorum: Şirket yönetimi 3Ç18 sonuçları sonrası 2018 yılı için konsolide hacmin %4-6 ile konsolide cironun %10-12 artması ve FAVÖK marjında bir miktar iyileşme yönündeki öngörülerini tekrarladı – kuvvetli 3Ç gerçekleşmeleri sonrası bu öngörüler bir miktar muhafazakar olarak nitelendirilebilir. Getirisi son 2 ayda endeksin %8 gerisinde kalan CCİ mevcut tahminlerimize göre tarihi ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %17 iskontolu işlem görmektedir. 3Ç18 sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyor ve CCİ için 44,60 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 20.09.2018

Coca-Cola İçecek (CCI), Özbekistan’da işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor Şirket, Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018’de Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCI”), The CocaCola Company ve European Bank for Reconstruction and Development’tan (EBRD) temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd’ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan – “CCBU”) yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. CCBU’nun %42.9’u CCI’ın %20’sine sahip olan The Coca Cola Export Corporation’a, kalan %57.1’i ise Özbekistan kamu Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e ait olan bir ortaklık üzerinden Özbekistan’da faaliyet göstermektedir.

Şu anki aşamada, CCI’ın bu yatırımda alacağı rol kesinleşmemiş olmakla birlikte, bu yönde olası gelişmelerin Coca Cola Içecek’in büyüme ve karlılık büyüme potansiyeli açısından olumlu katkıları olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle haberin hisse performasında olumlu etki yapabileceğini öngörüyoruz. Coca Cola Icecek için AL tavsiyemiz ve 41.82 TL/hisse hedef fiyatımız bulunmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 20.09.2018

Coca-Cola İçecek – Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018’de Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCI”), The Coca-Cola Company ve European Bank for Reconstruction and Development’tan temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd’ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan – “CCBU”) yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlendi. CCBU’nun %57,1’i Özbekistan kamu Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e, %42,9’u The Coca-Cola Export Corporation’a aittir. Özbekistan’ın nüfusu 29,8 milyon olup, medyan yaş 28.6’dır. 0-14 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusun %24’ünü ve 15-24 yaş arasındaki nüfus ise toplam nüfusun %18,52’sini oluşturmaktadır.