Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

ccola-hisse-yorumlariCoca-Cola İçecek A.Ş CCOLA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların CCOLA hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Kapanış (TL) : 32.3 – Hedef Fiyat (TL) : 37.82 – Piyasa Deg.(TL) : 8216 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.57 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.09

CCOLA 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilerin üzerinde
Coca Cola içecek 2Ç19’da 411mn TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel kar büyümesi ve daha düşük kur farkı giderleri sayesinde net kar yıllık bazda %122 artış gösterirken piyasa beklentisinin %20 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karın beklentileri %9 oranında aşması net karda pozitif sürprize neden oldu. Şirket’in satış hacmi 2Ç19’da yıllık bazda %1.8 artış gösterdi. Konsolide gelirleri yıllık bazda %24.7 artış göstererek 3.89 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye operasyonları %23.1 artış gösterirken yurt dışı operasyonları %26.1 artış gösterdi. Yurtdışı operasyonlardaki büyüme büyük ölçüde kur çevrim etkisinden kaynaklandı, kur etkisinden arındırılmış yurtdışı büyüme %6.5 gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış konsolide gelirler ise fiyat artışlarının etkisi ile %14.1 yükseldi. FAVÖK yıllık bazda %37.6 artış göstererek 887mn TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %18 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 22.8% gerçekleşirken yıllık bazda 210 baz puan iyileşti ve piyasa beklentisinin 310 baz puan üzerinde gerçekleşti. Güçlü Türkiye operasyonlarının marjı, zayıf uluslararası operasyonların marjını telafi etti. Türkiye operasyonları marjı 570 baz puan iyileşirken, uluslararası operasyonların marjı 120 baz puan daraldı.

Şirket sonuçların ardından 2019 hacim öngörüsünü aşağı revize etti anca gelir ve FAVÖK marjı beklentisini değiştirmedi.

Genel olarak net kar ve operasyonel kar sırasıyla %20 ve %18 oranında beklentilerden yüksek gerçekleşti. Diğer taraftan hacim öngörüleri aşağı yönlü revize edilirken, gelir ve FAVÖK marjı beklentileri değiştirilmedi. Özetle sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola Icecek’in (CCI) 2Ç19 net karı yıllık bazda %122 artış ile TRY411mn ulaştı ve TRY343mn konsensus tahminini geride bıraktı. Net karın piyasa beklentisini aşmasındaki en önemli faktör, özellikle Türkiye operasyonundaki maliyet azaltıcı önlemler sayesinde FAVÖK marjının geçtiğimiz yıla göre iyileşmiş olmasıdır. Yurt dışı operasyonları ise geçtiğimiz yıla göre bir miktar karlılıkta düşüş yaşadı. Şirket, 2Ç19 sonuçları ile beraber, yurt dışı operasyonlarının bulunduğu pazarlardaki zor ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, 2019 için toplam satış hacmi hedefini bir miktar geri çekti. Ancak, özellikle Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu odağını dikkate alarak net satış geliri artışı ve FAVÖK marjı beklentilerini koruduğunu açıkladı. Bizim CCI için 2019 tahminlerimiz Şirket’in projeksiyonlarının alt bandında yer alırken, güçlü ilk yarı gerçekleşmesini göz önünde bulundurduğumuzda, hem AK Yatırım tahminleri için hem de Şirket’in 2019 beklentileri için risklerin daha çok yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Pozitif sürpriz içeren 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde ilk etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. CCI için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve TRY42.00/hisse olan hedefi fiyatımızı koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek 2Ç19 finansallarında sırasıyla TL3.9milyar ciro (yıllık %25 artış), TL887mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %37 artış), TL411mn net kar (yıllık +122%) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK, net kar beklentileri %2, %18 ve %20oranlarında aşmıştır.Güçlü Türkiye operasyonları performansı finansalları desteklemiştir. Hafif pozitif. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 2Ç19’de konsolide bazda 411 mn TL net kar açıklamıştır (2Ç18: 185mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 343 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 341 mn TL net kar). 2Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket, 161mn TL net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: -223mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 2Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Kons. satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 2Ç19’da yıllık bazda %24,7 artışla 3.888mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.811mn TL; Şeker Y.: 3.787mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 2Ç19’da yıllık bazda %36.4 artarak 871mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 749mn TL; Şeker Y.: 772mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 913mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). 2Ç19 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı güncelleyerek 39.50 TL’den 40.63 TL’ye revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 32.30 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %25,8 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 11.67x F/K çarpanı ve 5.09x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Şirket, başta Pakistan operasyonlarındaki zorlu piyasa koşullarının etkisiyle uluslararası operasyonlarında ve konsolide bazda yıllık satış hacmi büyümesini sırasıyla %2 – %4 (önceki: % 6 – %8) ve %1 – %3 (önceki: %3 – %5) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye operasyonlarında ise Şirket, etkili maliyet yönetimi ile birlikte liste fiyat artışları sayesinde yatay ya da hafif artan satış hacmi büyümesi beklemektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(+) Coca Cola İçecek (CCOLA): Coca Cola İçecek, 2Ç19’da piyasa beklentisinin %20 üzerinde, yıllık bazda %122 artışla 411 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performanstaki artışın yanı sıra kur farkı giderlerindeki gerilemenin etkisiyle net finansal giderlerde yaşanan düşüş (2Ç18: -223 mn TL, 2Ç19: -161 mn TL) net kar büyümesini destekledi. Konsolide satış hacmi 2Ç19’da yıllık %1,8 artan Şirketin satış gelirleri, Türkiye’deki fiyat ayarlamaları ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle beklentilere paralel yıllık bazda %24,7 artarak 3,9 mlr TL düzeyinde gerçekleşirken, ham madde fiyat artışlarının etkisiyle daralan brüt marja karşılık operasyonel giderlerin ciroya oranındaki düşüş sayesinde aynı dönemde FAVÖK yıllık %36 artarak 871 mn TL (Beklenti: 749 mn TL) düzeyinde oluştu. Şirketin 2Ç19’da FAVÖK marjı yıllık bazda 1,9 puan artarak %22,4 seviyesine çıkarken, piyasa beklentisi olan %19,7’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket ilk yarı sonuçları ile birlikte 2019 yılı satış hacmi beklentisini revize etti.

Türkiye operasyonlarında “yatay hacim” beklentisini “yatay ya da hafif artan hacim” olarak değiştiren Şirket, başta Pakistan olmak üzere uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak uluslararası operasyonlardaki hacim artışı beklentisini %2-4 seviyesine indirdi (Önceki: %6-8 artış). Konsolide satış hacmi beklentisi ise %1-3 artış olarak aşağı revize edildi (Önceki: %3-5 artış).

Bununla beraber Şirket, Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyi dikkate alarak %16-18 olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artışı tahminini ve FAVÖK marjındaki hafif artış beklentisini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 2Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının, endekse göre son bir ayda %3 pozitif ayrışma gösteren şirket hisselerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek – 2Ç19 sonuçlarını 411.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 342.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %122 artarken, şirket 1Ç19’de 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,888 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,811 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %55 oldu. (2Ç18: %54) Şirket, 2Ç19’de 871 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 749 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 191 baz puan artarak %22.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 3,323 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 753 milyon TL (2Ç18: 947 milyon TL ve 1Ç19: 664 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.4 (2Ç18: %10.3 ve 1Ç19: 6.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 27.06.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) Özgörkey Holding, 26.06.2019 tarihinde sahip olduğu CCOLA hisselerinin 160.000 toplam nominal tutarlı kısmını hisse başına 30,30 TL fiyattan sattığını duyurmuştur. Bu işlemle birlikte Şirket’in CCI sermayesindeki payı %2,34 seviyesinden %2,27 seviyesine gerilemiştir.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Kapanış (TL) : 31.42 – Hedef Fiyat (TL) : 47 – Piyasa Deg.(TL) : 7992 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.96 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.59

CCOLA 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilerin hafif üzerinde
Coca Cola içecek 1Ç19’da 3mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 49mn TL zarar açıklanmıştı. Geçen seneye göre iyileşme operasyonel kardaki kısmi iyileşme ve kur farkı zararlarının daha düşük olmasından kaynaklandı. Operasyonel karın beklentileri %5 aşması nedeni ile açıklanan rakam 14mn TL olan piyasa zarar beklentisinden iyi gerçekleşti.

Şirket’in gelirleri yıllık bazda %21.6 artış gösterdi. Türkiye operasyonları %20.8 artış gösterirken yurt dışı operasyonları %22.4 artış gösterdi. Yurtdışı operasyonlardaki büyüme büyük ölçüde kur çevrim etkisinden kaynaklandı, kur etkisinden arındırılmış büyüme eksi %1.8 gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış konsolide gelirlerdeki artış ise %8.8’de kaldı. FAVÖK yıllık bazda %15.6 artış göstererek 321mn TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %5 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 14.4% gerçekleşirken piyasa beklentisinin 60 baz puan üzerinde gerçekleşti. Ancak geçen seneye göre 70baz puan daraldı. Güçlü Türkiye operasyonlarının marjı, zayıf uluslararası operasyonların marjını kısmen telafi etti. Türkiye operasyonları marjı 170 baz puan iyileşirken, uluslararası operasyonların marjı 2820 baz puan kötüleşti.

Şirket sonuçların ardından 2019 öngörülerinde değişikliğe gitmedi.

Genel olarak net kar ve operasyonel kar beklentilerinden hafif olumlu gerçekleşti. Ancak 1Ç19’un görece zayıf bir çeyrek olması ve aynı zamanda geçen senenin güçlü baz etkisine rağmen özellikle uluslararası operasyonel sonuçların Şirket’in 2019 öngörülerine aşağı yönlü risk oluşturduğunu düşünüyoruz. Sonuçların genel olarak hisse performansı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 41TL) – 1Ç19 sonuçlarını 2.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 14.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 49.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,229 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,219 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %13 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %53 oldu. (1Ç18:%53) Şirket, 1Ç19’de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 306 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74 baz puan azalarak %14.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 41 baz puan azaldı ve %31.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan arttı ve %24.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 3,175 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 664 milyon TL (1Ç18: 492 milyon TL ve 4Ç18: 476 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (1Ç18: %5.7 ve 4Ç18: 4.5%) olarak kaydedildi. Şirket 2019 beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.4 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

(=) Coca-Cola İçecek (CCOLA): Coca-Cola İçecek, 1Ç19’da 14 mn TL net zarar yönündeki Research Turkey ortalama beklentisinden daha düşük 2,6 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 1Ç18 döneminde 49 mn TL net zarar kaydetmişti. 1Ç18’de 181,6 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 116,9 mn TL seviyesine gerilemesi, net zarardaki artışı sınırlandırmıştır. Şirketin, satış hacminde yıllık bazda gözlenen %1,8 düzeyindeki daralmaya karşılık satış gelirleri, Türkiye ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle %21,6 artış göstererek 2,23 mlr TL’ye ulaşırken, 2,22 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında satış gelirlerindeki artış; fiyat ve portföy dengesinin olumlu katkısıyla %8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü özellikle Türkiye pazarının katkısıyla 306 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel 321 mn TL gerçekleşirken yıllık bazda %16 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %15,1 seviyesinden 1Ç19’da %14,4 seviyesine geriledi. Şirket 1Ç19 sonuçları ardından 2019 yılsonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket 3 Mayıs (bugün) saat 16.00’da 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirketin ilk çeyrekte beklentilere paralel sonuçlar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana ise endekse göre %1,4 negatif performans gösterdi. Beklentilerden önemli ölçüde ayrışma göstermeyen sonuçların, hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç19’de konsolide bazda 2,6 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç18: 49mn TL net zarar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 14 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 8 mn TL net kar). 1Ç19’da kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket 117mn TL net finansman gideri kaydetmiş; bu durum da Şirket’in karlılık tarafının baskılanmasını önlemiştir (1Ç18: -182mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 1Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in konsolide satış hacmi 1Ç19’da yıllık bazda %1,8 daralarak 257mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 1Ç19’da yıllık bazda %21,6 artışla 2.229mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.219mn TL; Şeker Y.: 2.219mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 1Ç19’da yıllık bazda %15.6 artarak 321mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 306mn TL; Şeker Y.: 307mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında değişim göstermeyip 968mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD).

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek dün akşam yayınladığı 1Ç19 finansallarında sırasıyla TL2229mn ciro (+% 22), TL331mn düzeltilmiş VAFÖK (+%16) ve TL3mn net zarar (1Ç18 net zarar TL49mn) açıklamıştır. Ciro beklentilere paraleldir. FAVÖK beklentileri %8 oranında aşmıştır ve net zarar TL3mn’la piyasa beklentisi olan TL14mn’luk zararın altındadır. Zorlu bir çeyrek olmasına rağmen Türkiye operasyonlarının beklentileri aşan sonuçları hisse için pozitif katalist etkisi yapabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 10.04.2019

Coca-Cola İçecek operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle son yıllarda başarılı nakit akımı yaratırken, türev enstrümanların etkin kullanımı döviz kurlarına karşı duyarlılığı azalttı. Yüksek döviz borcu nedeniyle şirketin TL’deki değer kaybına karşı duyarlılığı devam etse de bu etkinin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Hacimlerde beklentimizin üzerinde büyüme ve daha istikrarlı kur görünümü Coca-Cola İçecek’in değerlemesine ek katkı sağlayabilir. 41 TL hedef fiyatla “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Coca-Cola İçecek 5x 2019T FD/FAVÖK rasyosuyla on yıllık ortalamasının %50 altında işlem görmektedir. Coca-Cola İçecek 31 Mayıs’ta hisse başına 1,18 TL brüt nakit temettü dağıtacaktır ve temettü verimi %3,7’dir.

Yurtiçi satış performansı 2019’da yönetimin beklentisinin üzerinde gerçekleşebilir – Coca-Cola İçecek’in yönetimi 2018 analist telekonferansında 2019 yurtiçi hacimlerde yatay performans beklediğini ancak yılın iki ayı satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 2019’da yeni bir müşterinin de katılımıyla %1 seviyesinde büyümenin mümkün olacağını düşünüyoruz. Maliyet artışının ise fiyat zammıyla dengeleneceğini ve 4Ç18’de görülen marj daralmasının geçici olduğunu düşünüyoruz. 2019’da ciroda %16 büyüme beklerken türev enstrümanların katkısı ve ambalaj maliyetlerinde beklenen hafif düşüşün etkisiyle FAVÖK marjında 50 baz puan iyileşme öngörüyoruz.

Yurtdışında hacim büyümesi yavaşlarken kur etkisi büyümeyi destekleyecek – 2019’da yüksek büyüme gerçekleştiren Orta Asya bölgelerinin toplam hacim büyümesine katkısı görülmeye devam ederken, Pakistan ve Irak’ta orta tek haneli hacim büyümesi öngörüyoruz. Pakistan’da olumsuz makro görünüme ve tüketici talebindeki düşüşe rağmen dağıtım kanalındaki yeniden yapılandırmanın katkısıyla orta vadede verimlilik ve ciro artışı olacağını düşünüyoruz. Irak pazarında katma değeri yüksek gazlı içecek kategorisi satışlarında yükselişin devam edeceğini beklerken su kategorisindeki zayıflığın sürmesini bekliyoruz. 2019’da yurtdışı faaliyetlerde %6 hacim ve TL bazında %20 ciro büyümeleri öngörüyoruz. FAVÖK marjının ise yatay seviyede kalmasını bekliyoruz.

Sağlıklı nakit akımı yaratımı sürdürülecek – Coca-Cola İçecek son üç yılda operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle %7-9 nakit akışı marjı gerçekleştrdi. 2019’da işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve benzer yatırım maliyeti/satış rasyoları öngörerek nakit akışı marjında %6’lara doğru hafif gerileme öngörülüyor ve orta vadede marjın %7’ye yükseleceğini düşünüyoruz.

 

Özgörkey Holding, dün TL31.84’den 28,000 CCOLA hissesi sattığını açıklamıştır. Hisse oranı %2.64’den %2.63’e gerilemiştir. 27.03.2019

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusundan CocaCola – 01.03.2019

Özgörkey Holding 1,55 milyonluk (1.549.269,610 TL) CCOLA hissesini MKK’ya kaydettirdi. Söz konusu hisse tutarı serbest dolaşımda olan hisselerin yüzde 2,26 sı ve toplam şirket hisselerinn ise yüzde 0,61’ini oluşturuyor. Özgörkey Holding Kasım 2018’de 28.25TL’den 150bin CCOLA hissesi satmıştı.

İş Yatırım Notu: Özgörkey Holding registered 1.55mn Coca Cola İçecek (CCOLA) shares today. The registered shares correspond to 4.1x of 1M-average daily trading volume, 2.26% of free float and 0.61% of total outstanding shares. Note that Özgörkey Holding sold 150k CCOLA shares at TL28.24/share back in Nov’18 and the current shareholding stands at 2.67%.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Kapanış (TL) : 32.86 – Hedef Fiyat (TL) : 46.7 – Piyasa Deg.(TL) : 8359 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.07 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.12

CCOLA 4Q18: Net kar beklentileri aştı ancak operasyonel olarak zayıf
Coca Cola 148mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 97mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Operayonel kar piyasa beklentisinin %34 altında olmuş olmasına rağmen net karın beklentilerden iyi olması FX gelirlerinin beklentilerden yüksek gelmesinden kaynaklandı. Şirket yönetiminin 2019 beklentileri tahminlerimize göre önemli bir sürpriz içermiyor. Operasyonel karın piyasa beklentisinin %34 altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz. Ancak temettünün ve net karın beklentilerden iyi olması ve hissenin son 3 günde %9 piyasanın altında getiri sağlaması nedeniyle negatif etkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Şirket 2018 karından 300mn TL brüt nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Geçen seneki temettü miktarına %50 büyümeye işaret etmektedir. Hisse başı brüt temettü 1.18TL’ye temettü verimi 3.6%’ya denk gelmektedir.

Hindistan ve Pakistan anlaşmazlığının Türk şirketlerine etkisi: CCOLA: Konsolide hacmin %25’i Pakistan’dan geliyor.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): 4Ç18 dönemini Research Turkey konsensüs tahmini olan 97 mn TL’lik net kar beklentisinin %53 üzerinde 148 mn TL net kar (4Ç17: 148,5 mn TL net zarar) ile tamamladı. 4Ç17’de kaydedilen 202 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 139 mn TL net finansal gelire dönmesi net karı pozitif yönde etkilemiştir. Operasyonel tarafta 4Ç18’de yıllık bazda konsolide satış gelirleri %23 artış gösterirken, FAVÖK yıllık bazda %24 gerilemiştir. Hem satış maliyetlerindeki yükseliş hem de faaliyet giderlerinin satışlara oranında gözlenen artış, 4Ç18’de FAVÖK tarafında yıllık bazda daralmayı beraberinde getirirken, elde edilen 126 mn TL’lik FAVÖK, Research Turkey konsensüs tahmini olan 191 mn TL’nin altında gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı da 4Ç18’de yıllık bazda 4 puan gerileyerek %6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket finansalların yanı sıra 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre şirket; konsolide satış hacminin 2019 yılında yıllık %3-%5, satış gelirlerinin yıllık %16-%18, konsolide FAVÖK marjının hafif artış göstermesini öngörürken, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %7-%8 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket aynı zamanda hisse başına brüt 1,18 TL’nin 31 Mayıs ve 29 Ağustos tarihlerinde 2 eşit taksitte temettü olarak dağıtılması kararını genel kurul onayına sunacak.

Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif ayrışmıştır. 4Ç18 finansalları operasyonel tarafta beklentilere göre zayıf bir görünüme işaret etse de net kar beklentilerin üzerindedir. Dağıtılan temettü ile birlikte değerlendirdiğimizde finansalların hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek – 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 96.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 22 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Operasyonel karlılık beklentimizin altında gerçekleşmesine rağmen şirket beklentimizin üzerinde kur farkı geliri açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 148.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,885 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Şirketin yurtiçi satışları fiyat artışlarının katkısıyla %13 büyürken, yurtdışı satışlar kur etkisi arındırılmış olarak %2 daraldı. Pakistan Rupeesinin dolar karşı %25 yıllık değer kaybı ve ülkedeki kampanyalar ortalama satış fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Şirket, 4Ç18’de 126 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 191 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 413 baz puan azalarak %6.7 oldu.Türev enstrümanların Türkiye marjlarına katkısının azalması, Pakistan’daki ortalama fiyatlamadaki zayıf seyir ve ambalaj maliyetindeki yükseliş marj daralmasına neden oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 2,633 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 476 milyon TL (4Ç17: 482 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.5 (4Ç17: %5.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Coca Cola İçecek yönetimi 2019 beklentilerini açıkladı. Konsolide hacimlerde %3-5 büyüme (Türkiye yatay, yurtdışı %6-8 yukarda), %16-18 kur etkisi arındırılmış ciro büyümesi, FAVÖK marjında hafif iyileşme, %7-8 yatırım/satış rasyosu ve 1,5’in altında net borç/FAVÖK rasyosu öngörmektedir. Ayrıca Coca-Cola İçecek’in yönetim kurulu 2019’da brüt toplam 300 milyon TL ve hisse başına 1.18 TL hisse dağıtmayı teklif edecektir. Temettü iki eşit taksitte 31 Mayıs ve 29 Ağustos’ta ödenecektir. Coca Cola İçecek’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı ve güçlü 2019 beklentisi ve görece yüksek temettü açıklaması nedeniyle bugün hisse performansının olumlu olacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18’de düşük operasyonel performansa rağmen net kârını beklentilerden daha iyi bir gerçekleşmeyle 148 milyon TL olarak açıkladı; piyasa ortalama tahmini 97 milyon TL net kar, bizim tahminimiz ise 109 milyon TL net kar yönündeydi. Şirketin 4Ç’de kaydettiği 123 milyon TL’lik FAVÖK ve %6,3’lük FAVÖK marjı (9A18’deki yıllık 1,9 puan artıştan sonra 4Ç’de yıllık yaklaşık 4 puan düşüş,) piyasa ortalama beklentisi olan 191 milyon TL FAVÖK ve %9,4 marj ile bizim tahminimiz olan 210 milyon TL FAVÖK ve %9,0 marjın gerisindedir. Şirket yönetimi özellikle uluslararası operasyonlardaki yüksek girdi maliyetleri ve operasyonel giderlerin karlılığa baskı yaptığını belirtmiştir. Diğer yandan, şirketin net diğer ve finansal gelir kalemleri toplamı beklentilerimizi belirgin şekilde aşmıştır. Şirket yönetiminin 2019 için öngörüleri şu şekildedir: Türkiye satış hacimleri yatay, yurtdışı satış hacimlerinde %6-8 artış, konsolide gelirlerde %16-18 artış (kur etkisinden arındırılmış), FAVÖK marjında hafif iyileşme – bu öngörüler bizim beklentilerimizle uyumludur.

Yorum: CCİ’nin 4Ç18’deki düşük operasyonel performansını olumsuz karşılıyoruz – özellikle yurtdışı faaliyetlerinde FAVÖK’de kaydedilen %22 düşüş (9A18’deki %44 artıştan sonra) olumsuz bir sürpriz olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte 4Ç’nin düşük sezon olduğunu ve yıllık toplamlara sınırlı bir katkı yaptığını da hatırlatmak isteriz (FAVÖK’de ortalama olarak %10 katkı). CCİ’nin getirisi geçtiğimiz 2 aylık dönemde endeksin %5 gerisinde kalmıştır – CCİ hissesindeki satış baskısının özellikle son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında artan gerginliğe paralel bir artış gösterdiğini gözlemledik. Bunu Pakistan’da önemli büyüklükte bir şişeleme operasyonuna sahip olan CCİ’ye yönelik (toplam satış hacimlerinin %25’i) yatırımcı algısındaki bozulmaya bağlıyoruz. CCİ mevcut tahminlerimize göre tarihi ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %25 iskontolu işlem görmektedir, buna göre değerlemesi pahalı değildir, ancak hisse performansı Pakistan’daki gelişmelere duyarlı bir seyir izlemeye devam edecektir. CCİ için 42,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Coca Cola İçecek Yönetim Kurulu, 2018 faaliyetlerinden hisse başı brüt 1,18 TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek (tahminlerimizin üzerinde). Dağıtımın 31 Mayıs ve 29 Ağustos tarihlerinde iki taksitte yapılması planlanıyor. Temettü verimi %3,6’dır.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL2milyar ciro (yıllık %23 artış), TL129mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %22 daralma), TL148mn net kar (4Ç17: TL149mn zarar) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel olsa da FAVÖK gerek Türkiye gerekse yurtdışı operasyonlarındaki baskıyla beklentinin %32 altındadır. TL’nin değerlenmesiyle finansal gelirler net karı desteklemiş ve TL148mn’la net kar beklenti olan TL97mn’u aşmıştır. Hisse başına brüt TL1.18 temettü dağıtmayı planlayan şirket bunu iki eşit taksitte dağıtmayı amaçlamaktadır (31 Mart & 29 Agustos), toplam temettü verimi %3.6’dır. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hedef fiyatımızı TL39.00’da tutmamıza rağmen piyasa hedefimiz relatif limitli getiri öngörümüz ve negatif katalistler (Pakistan haber akışı 2018 satış hacminde %26 pay, marjlardaki ciddi baskı, zorlu makro dönem) etkisiyle tavsiyemizi endeks üzeri getiriden endekse paralel getiriye çekiyoruz. Operasyonel olarak zayıf finansallar hisse üzerinde baskı yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç18’de konsolide 148 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç17: 149mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 97 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 72 mn TL net kar). 4Ç18’de TL’nin değer kazancıyla birlikte Şirket 138,8mn TL net finansman geliri kaydetmiştir (4Ç17: -201,6mn TL ). Şirket’in operasyonlarında gözlemlenen kuvvetlenme, borç ödemeleri ile birlikte net döviz pozisyonunun azalması ve döviz kuru riskine karşı alınan önlemler; net kar üzerindeki kur baskısını hem 4Ç18’de hem de 2018 yılı genelinde telafi edebilmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 4Ç18’de net satış gelirleri beklentilerin hafif altında; FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha kötü gerçekleşmiştir.

Konsolide net satış gelirleri; 4Ç18’de yıllık bazda %22,9 artışla 2.001mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.034mn TL; Şeker Y.: 2.026mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de yıllık bazda % 23.7 daralarak 126mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 191mn TL; Şeker Y.: 173mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2017 yıl sonu ile kıyaslandığında %41 düşüş kaydederek 939mn USD olmuştur. Şirket’in satışlarının maliyetinde meydana gelen artış brüt karlılığı 4Ç17’deki %31,8’lik seviyesinden 4Ç18’deki %28,6 seviyesine getirmiş; faaliyet giderlerinde de meydana gelen artışlar dolayısıyla FAVÖK rakamını baskılamıştır. Operasyonel tarafta beklentilerin altında gelen sonuçlarla (satışların maliyetinde görülen artışların brüt karlılığı baskılaması ve operasyonel giderlerinde görülen artışların FAVÖK rakamına olumsuz yansıması)

Şirket’in 4Ç18 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin sınırlı negatif olacağını düşünüyoruz. 2019 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2019 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların %6 – %8, konsolide satış hacminin ise %3 – %5 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2019 yılında net satış gelirlerindeki artışın (kur etkisinden arındırılmış) konsolide olarak %16 – %18 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise konsolide bazda hafif artış göstermesini beklemektedir.

Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 1.5x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %7 – %8 civarında olmasını hedeflemektedir. Şirket, 2018 yılı karından 101mn TL ve olağanüstü yedeklerden 199.157.522 TL olmak üzere toplam brüt 300.157.522 TL’nin 31.05.2019 ile 29.08.2019 tarihlerinden itibaren iki eşit taksitte ortaklara dağıtılmasını ve 2018 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verildiğini de duyurmuştur (hisse başına brüt 1,18 TL).

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

4Ç18 satış hacmi büyümesi beklendiği gibi zayıf gerçekleşti. CCI’ın 4Ç18 konsolide satış hacmi %0,6 artarak 229 milyon ünite kasa oldu. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daraldı.

Yurt içi piyasada 4Ç18 satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti.

Yurt dışında ise satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu. Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.

Yılın önceki dönemlerine göre yavaşlama kaydeden CCI’ın 4Ç18 satış rakamlarının genel olarak beklentiler dahilinde olduğunu düşünüyoruz ve hisse performansı üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca Cola İçecek 4Ç18 satış hacminin yıllık %0,6 artış gösterdiğini açıkladı. 4Ç18’de şirketin Türkiye satış hacimlerinde %0,2 gerilemeye karşın Uluslararası satış hacimlerinde %1,5 artış kaydedildi. Bu gerçekleşme tahminlerimiz paralelinde şirketin satış hacmi büyüme hızında bir yavaşlamaya işaret etti: CCİ satış hacminde 3Ç18’de %2,9 artış (Türkiye: -%0,5, Uluslararası: +%6,3), 9A18’de ise %7,5 artış (Türkiye: +%5,9, Uluslararası: +%9,1) kaydetmişti. Sonuçlarda ön plana çıkan nokta CCİ’nin Türkiye operasyonunda küçük paketlerin toplam gazlı içecek portföyü içerisindeki payının 2018’de yıllık 1 puan artışla %23 seviyesine ulaşmış olmasıdır, bu trend ileriye dönük karlılık görünümü açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Uluslararası operasyonlarda ise 4Ç18’deki zayıf makroekonomik koşullara rağmen Pakistan ve Kazakistan’da 2018’de sırasıyla %7 ve %14 hacim büyümesi kaydedildi. CCİ’nin 4Ç18 mali sonuçlarını 27 Şubat tarihinde açıklaması bekleniyor.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca Cola İçecek, 4Ç18’de Türkiye operasyonları satış hacminde %0.2’lik daralma ve yurtdışı operasyonları hacminde sadece %1.5’luk bir büyüme oranı kaydettiğini açıklamıştır. Makroekonomik koşulların etkisiyle Türkiye’de ve Pakistan’da baskı mevcuttur. Şirket yıllık beklentilerini genel hatlarıyla yakalasa da yurtdışı operasyon hacmi beklentilerin hafif altındadır. Fiyat artışları ve ürün miksi Mart’ta açıklanması beklenen finansallarda önem arzedecek olsa da hacim verisi kısa vadede hafif negatif katalist etkisi yaratabilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2019

Coca-Cola İçecek (CCOLA) 4Ç18 ve 2018 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç18’de yıllık %0,6 artışla 229 milyon ünite kasa olurken, 2018 yılının tamamında, satış hacmi yıllık bazda %6,3 artış göstererek 1,315 milyon ünite kasa oldu. Beklentimiz CCİ’in 4Ç18’da 235 milyon ünite kasa ve 2018 yılının tamamında 1.322milyon ünite kasa seviyesinde satış hacmi rakamı açıklaması yönündeydi. Şirket’in konsolide bazda 2018 yılsonu satış hacmi beklentisi ise %4 – %6 aralığındaydı.

Şirket, 2018 yılında konsolide bazda yıllık 77mn ünite kasa satış hacmi artışı elde etmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde konsolide bazda 2018’de yıllık % 6,8 artış, gazsız içeceklerde konsolide bazda yıllık %11,6 artış ve su kategorisinde yıllık bazda %6 artış elde etmiştir. Çay kategorisinde ise satış hacmi 2018 yılında %1,2 gerilemiştir. Türkiye operasyonlarında Şirket, 2018 yılında yıllık bazda %4,8’lik satış hacmi büyümesi elde ederek 650 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Şirket, Türkiye’de 2018’de çay hariç tüm kategorilerde hacim artışı kaydetmiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı da artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükselmiştir.

Şirket, 4Ç18’de ise alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa satış hacmi elde etmiştir. Satış hacmi; tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilenmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Şirket, 2018 yılında büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664 milyon ünite satış hacmine ulaşmıştır. Pakistan’da satış hacmi, 2017 yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7,3% artış kaydetmiştir. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise %2,0 artmış; Orta Asya operasyonları, Türkmenistan hariç tüm pazarlarda çift haneli büyüme kaydetmiştir (2018 satış hacim artışı: %12,7) (Nötr)

Coca Cola İçecek 2018 Yılı Satış Hacimlerini Açıkladı – 10.01.2018

2018 Satış Hacmi

Şirketimizin 2018 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

Konsolide Satış Hacmi

2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki beklentimizin üzerinde %6,3 artarak 1.315 milyon ünite kasaya ulaştı. 77 milyon ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 geriledi.

2018’in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak 229 milyon ünite kasa oldu. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daraldı.

Türkiye Operasyonu

2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla 650 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. 2018’de Çay hariç tüm kategoriler hacim artışı kaydederken, gazlı içecekler 2017 yılındaki %1,7’lik büyümenin ardından %5,7 hacim artışı gösterdi. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükseldi.  Satılan paket sayısı ise, %11 artışla satış hacmindeki artışın üzerinde büyüdü. 2018 yılında, artan soğutucu yatırımları, ‘Coca-Cola Şekersiz’ ve ‘Fanta C’ gibi inovasyonlar ve büyüyen artan portföy bulunurluğu gazlı içeceklerdeki hacim artışını destekledi.

Şekersiz (1) segmenti, ‘Coca-Cola Şekersiz’ odağımızla %26 büyürken, bu segmentin toplam gazlı içecek portföyündeki payı 1 puan artışla yaklaşık %7 oldu. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, buzlu çay segmentindeki yatırım artışı ve portföy bulunurluğunun da katkısıyla %5,8 artarken, su kategorisi küçük paketlerdeki çift-haneli büyümeyle yılı %7,6 hacim artışıyla tamamladı. Çay hacmindeki düşüş ise genel olarak liste fiyat artışlarından kaynaklandı.

2018’in dördüncü çeyreğinde satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti.

Uluslararası Operasyonlar

2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664 milyon ünite kasaya ulaştı. 

 • Pakistan’da satış hacmi, 2017  yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7,3% artış kaydetti. Dağıtım ve saha  uygulamalarındaki iyileşme, yüksek sezon öncesinde faaliyete geçen  Faysalabad fabrikası ve başarılı tüketici aktiviteleri hacim artışına  katkı sağlayan başlıca unsurlar oldu. Gazlı içeceklerdeki hacim artışı  %6,7 olurken, saha uygulamalarındaki iyileşme 2018 yılını pazarın üzerinde  bir büyümeyle kapatmamızı sağladı. Coca-Cola markası orta-tek haneli  büyüme kaydederken, Sprite markası stratejimize paralel olarak düşük-onlu  seviyelerde büyüme gösterdi. Dasani markasının lansmanı da su  kategorisindeki yaklaşık %35 büyümeyi destekleyerek hacim artışına katkı  sağladı.
 • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %2,0 arttı. Irak’ta gazlı  içecek kategorisindeki yüksek tek haneli büyüme su kategorisindeki  daralmayı büyük ölçüde telafi ederken, toplam hacim artışı %3,9 oldu.  Ürdün’deki satış hacmi ise, tüketici harcamalarının genelini olumsuz  etkileyen makroekonomik koşullar ve vergi artışlarına bağlı olarak %8,4  geriledi.
 • Orta Asya operasyonlarında, Türkmenistan hariç  tüm pazarlarımız çift haneli büyüme kaydederken bölge genelindeki hacim  artışı %12,7 oldu. Kazakistan, ciro pazar payındaki önemli artışlarla birlikte  %14,1 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine  ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, etkin pazarlama kampanyaları ve makroekonomik  ortamı destekleyen görece yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm  kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi. Azerbaycan ise, gazlı  içecek kategorisindeki %30’un üzerinde büyümeyle birlikte %29,7 hacim  artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaştı. Diğer  yandan, Türkmenistan’ın satış hacmi, konvertasyon sorunu nedeniyle operasyonlarımızda  meydana gelen aksamalara bağlı olarak %34,9 geriledi.

2018’in son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu.

 • Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini  olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat  artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.
 • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,3  geriledi. Irak’ta dini günler ve güvenlik önlemleri nedeniyle piyasanın  yaklaşık on gün kapalı kalması ve politik ortamdan kaynaklanan zorlukların  devam etmesi satışları olumsuz etkilerken hacim %2,2 geriledi. Ürdün satış  hacmi, zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak %21,9 daraldı.
 • Orta Asya operasyonları, Azerbaycan, Kırgızistan  ve Tajikistan’daki %20’nin üzerindeki büyümeyle birlikte %7,2 hacim artışı  kaydetti. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki  %13,4 hacim artışının üzerine %6,7 büyüme gösterdi. Yeni yıl tüketici promosyonları  ve başarılı tüketici aktivasyonları bölge genelinde gazlı içeceklerdeki  hacim artışını destekledi.

(1) Şekersiz segmenti kalorisiz ve düşük kalorili ürünleri kapsamaktadır.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 10.01.2019

Coca Cola İçecek’in bugün 4Ç18 satış hacimlerini açıklaması bekleniyor. Şirket en son 3Ç18’de toplam satış hacminde yıllık %2,9 artış açıklamıştı. 3Ç’de Türkiye satış hacimleri yıllık %0,5 azalırken, uluslararası operasyonların satış hacmi %6,3 artış göstermişti. 9A18 kümülatif bazda ise toplam satış hacimlerinde %7,5’lik artış kaydedilmişti (Türkiye +%5,9, Uluslararası +%9,1). Biz 4Ç18’de şirketin satış hacimlerinde bir miktar yavaşlama görüleceğini tahmin ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 05.12.2018

Kapanış (TL) : 31.5 – Hedef Fiyat (TL) : 46.7 – Piyasa Deg.(TL) : 8013 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.46 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.25

Coca Cola İçecek yeni CFO’yu açıkladı. Coca Cola İçecek Andriy Avramenko’nun 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla CFO olarak seçilmesine karar verildiğini duyurdu. Daha önce Michael Coombs’un CFO’luk görevinden 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ayrılacağı duyurulmuştu.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 29.11.2018

Kapanış (TL) : 28.12 – Hedef Fiyat (TL) : 47.7 – Piyasa Deg.(TL) : 7153 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.6 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 69.63

Özgörkey Holding 150bin CCOLA hissesi sattı. Özgörkey Holding dün 28.24TL fiyattan 150bin CCOLA hissesinin yaklaşık TL4.24mn bedelle satış işlemini gerçekleştirdi. Satılan hisseler son 1 aylık ortalama günlük işlem hacminin %16’sına, toplam hisse sayısının %0.06’sını denk gelmektedir. Satış işleminden sonra Özgörkey Holding’in Şirket’teki payı 2.85%’e düşmüştür. Satış işlemi devam ederse hisseyi baskılamaya devam edebilir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 29.11.2018

Özgörkey Holding dün 150 bin adet Coca Cola İçecek hissesini (ödenmiş sermayenin %0,06’sı) hisse başı 28,24 TL fiyatla sattığını açıkladı. Bu işlemle Özgörkey Holding’in CCi’deki hissesi %2,91’den %2,86’ya geriledi.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kapanış (TL) : 28.84 – Hedef Fiyat (TL) : 47.7 – Piyasa Deg.(TL) : 7336 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.1 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 65.4

CCOLA 3Ç18: Operasyonel kar marjı ve net kar beklentilerin üzerinde
Coca-Cola İçecek, 3Ç18’de beklentilerin üzerinde 37mn TL net kar açıkladı (İş Yatırım: 26mn TL zarar, piyasa: 3mn TL zarar). Net kur farkı giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, operasyonel sonuçların beklentimizden iyi olması net karın olumlu sapmasına neden oldu. Şirket’in gelirleri hem Türkiye’deki güçlü büyüme hem de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisi ile yıllık bazda %35.1 artış göstererek 3.72 milyar TL’ye yükseldi.

FAVÖK marjı hem brüt marjdaki 30 baz puanlık iyileşme ve hem de operasyonel maliyetlerin satışlara oranındaki iyileşme sayesinde 270 baz puan artış göstererek %21.5’e ulaştı. Hammadde maliyetlerindeki artış ve TL’nin değer kaybına rağmen kur farkından korunma uygulaması ile sağlanan maliyet avantajı ve daha karlı segmentlerdeki güçlü büyüme marjın iyileşmesine katkıda bulundu. Buna bağlı olarak 3Ç18 FAVÖK %54.2 büyüyerek 798mn TL’ye ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti (iş Yatırım 696mn TL, piyasa 705mn TL). Güçlü sonuçlara rağmen Şirket’ 2018 yılı sonu öngörülerini değiştirmedi.

Özetle hacim büyümesi beklentimizin hafif altında kalırken, net karın ve operasyonel karın hem bizim hem piyasa beklentilerinden iyi olması nedeni ile sonuçlara piyasa etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): Şirket, 3Ç18 dönemini 3 mn TL’lik net zarar yönündeki Research Turkey konsensus tahminine karşılık 37 mn TL net kar ile tamamladı. Operasyonel performans ve sıkı maliyet yönetimi net karı desteklese de, 434 mn TL’lik kur farkı gideri, 3Ç18’de yıllık bazda net karda %85 gerileme görülmesinde etkili oldu. Şirketin 3Ç18’de satış hacmi konsolide bazda yıllık %2,9 artış gösterirken, Türkiye operasyonları ve uluslararası operasyonlarındaki kur farkına bağlı olarak, satış gelirleri yıllık bazda %35 artışla 3,71 mlr TL seviyesine yükselmiş, 3,71 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir. Bu dönemde ulaşılan 793 mn TL’lik FAVÖK, 705 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminini ve 735 mn TL’lik en yüksek FAVÖK beklentisini aşarak yıllık bazda %53 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin 3Ç18’de FAVÖK marjı yıllık 2,5 puan artarak %21,4 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: CCI, net zarar beklentisinin aksine bu dönemde net kar açıklarken, operasyonel tarafta da piyasa beklentilerinin hafif aşıldığını görüyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %3,5 pozitif getiri sergilerken, son 1 ayda ise endekse göre %12 negatif bir performans göstermiştir. Finansallara hissenin pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek – 3Ç18 sonuçlarını 37.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -3.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %85 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %80 azaldı. Net satışlar 3,715 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,716 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 793 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 705 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 254 baz puan artarak %21.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 27 baz puan yükseldi ve %35.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 220 baz puan düştü ve %18.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %21 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 yükselerek 3,026 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 620 milyon TL (3Ç17: 492 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (3Ç17: %6.0) olarak kaydedildi. Coca-Cola İçecek yönetimi 2018 beklentilerini koruduğunu açıkladı. Bilindiği üzere şirket konsolide bazda %4-6 oranında hacim büyümesi, %10-12 ciro artışı ve FAVÖK marjında hafif iyileşme öngörmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç18’de konsolide 37 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç17: 241mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 3 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 39 mn TL net zarar). Şirket’in 3Ç18’de kaydetmiş olduğu 434mn TL net finansman gideri (3Ç17: 76,1mn TL ), Şirket’in açıkladığı kar rakamı üzerinde baskı oluşturan en büyük etken olmuştur. Ancak Şirket, döviz kuru riskine karşı aldığı önlemler ve faaliyet karlılığındaki iyileşme ile net kar üzerindeki kur baskısını kısmen de olsa telafi edebilmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 3Ç18’de yıllık bazda %35.1 artışla 3.715mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.716mn TL; Şeker Y.: 3.825mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de yıllık bazda %53.4’lük artışla 793mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 705mn TL; Şeker Y.: 731mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2017 yıl sonu ile kıyaslandığında %10 düşüş kaydederek 1.422mn USD olmuştur.

Konsolide bazda sağlıklı satış hacmi büyümesinin devam etmesine paralel operasyonel tarafta kuvvetli gelen sonuçlarla Şirket’in 3Ç18 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 3Ç18 sonuçları sonrasında CCİ için hedef fiyatımız olan 41.39 TL’yi koruyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 28.84 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %43,4 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 19.5x F/K çarpanı ve 4.7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek 3Ç18 finansallarında sırasıyla TL3,715mn ciro (yıllık %35 artış), TL798mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %54 artış), TL37mn net kar (yıllık %85 daralma) açıkladı. Ciro beklentilere paralel ve FAVÖK piyasa beklentisinin %13 üzerindedir. Net kar rakamı, finansal riskten korunmaya yönelik uygulamaların da katkısıyla piyasa beklentisi olan TL3mn’lık zarara göre olumludur. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %15 ve %54’tür. Konsolide FAVÖK marjı %21.5’le geçen senenin yaklaşık 261bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hafif olumlu.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Coca Cola İçecek 3Ç18’de piyasa ortalama tahmininden daha iyi bir gerçekleşmeyle 37 milyon TL net kar açıkladı; piyasa ortalama tahmini 3 milyon TL zarar, bizim tahminimiz ise 49 milyon TL net kar yönündeydi. Şirket 3Ç’de kuvvetli bir operasyonel performans göstererek 793 milyon TL’lik FAVÖK ve %21,4’lük FAVÖK marjı (yıllık 2,6 puan artış) açıkladı. Bu gerçekleşme piyasa ortalama beklentisi olan 705 milyon TL FAVÖK ve %19,0 marj ile bizim tahminimiz olan 669 milyon TL’lik FAVÖK ve %18,3 marjı aştı. 3Ç’deki bu FAVÖK marjı şirketin geçmişindeki en yüksek çeyreksel performanslardan biri olarak dikkat çekmektedir, bunda özellikle Türkiye faaliyetlerinde sağlanan etkili maliyet yönetimi paralelinde karlılığın belirgin artış göstermesi etkili oldu (Türkiye FAVÖK marjı 1Y’de 0,8 puanlık artıştan sonra 3Ç’de 4 puandan fazla artış gösterdi). 3Ç18’de net diğer ve finansal giderler tahminlerimiz doğrultusunda belirgin bir yükselişle 500 milyon TL’ye ulaşırken (1Y18’de 73 milyon TL), net vergi giderleri 96 milyon TL ile beklentilerimizi aştı (1Y18’de 76 milyon TL).

Yorum: Şirket yönetimi 3Ç18 sonuçları sonrası 2018 yılı için konsolide hacmin %4-6 ile konsolide cironun %10-12 artması ve FAVÖK marjında bir miktar iyileşme yönündeki öngörülerini tekrarladı – kuvvetli 3Ç gerçekleşmeleri sonrası bu öngörüler bir miktar muhafazakar olarak nitelendirilebilir. Getirisi son 2 ayda endeksin %8 gerisinde kalan CCİ mevcut tahminlerimize göre tarihi ortalama FD/FAVÖK çarpanına göre %17 iskontolu işlem görmektedir. 3Ç18 sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyor ve CCİ için 44,60 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 04.10.2018

Kapanış (TL) : 34.4 – Hedef Fiyat (TL) : 47.7 – Piyasa Deg.(TL) : 8750 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.03 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.66

Coca-Cola İçecek, 31 Aralık 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Mali İşler Direktörü Michael Coombs Japonya’daki yeni bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere görevinden ayrılma kararı alığını duyurdu.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 20.09.2018

Kapanış (TL) : 32 – Hedef Fiyat (TL) : 47.7 – Piyasa Deg.(TL) : 8140 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.82 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.06

Coca Cola İçecek Özbekistan’da yatırım fırsatlarını değerlendiriyor
Coca Cola içecek, Özbakistan Maliye Bakanlığı ile The Coca Cola Company ve EBRD’nin de katılımıyla iş birliği fırsatlarını görüşmek ve Coca Cola Beverages Uzbekistan’a yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirme yapmak üzere 19 Eylül’de bir toplantı yapıldığını açıkladı. Coca Cola Beberages Uzbekistan’ın %57.1’i Özbekistan kamu şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e, %42.9’u ise The Coca Cola Export Corparion’a aittir. Hatırlatmak gerekirse Coca Cola İçecek geçen sene de Coca Cola Afrika ile ilgilenmiş ancak daha sonra Afrika yerine daha yakın coğrafyalardaki fırsatları değerlendirmek üzere vazgeçmişti. Bu kapsamda Mısır, Özbekistan ve Gürcistan en olası pazarlar olarak görünmekteydi. Şirket’in orta vadede yurtdışında büyüme stratejisini olumlu karşılamakla birlikte olası bir yatırım için şuan görüşmelerin çok erken bir aşamada olması ve olası bir anlaşma ile ilgili detayların bilinmemesi nedeni ile haberin hisse üzerinde güçlü bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 20.09.2018

Coca-Cola İçecek (CCI), Özbekistan’da işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor Şirket, Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018’de Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCI”), The CocaCola Company ve European Bank for Reconstruction and Development’tan (EBRD) temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd’ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan – “CCBU”) yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. CCBU’nun %42.9’u CCI’ın %20’sine sahip olan The Coca Cola Export Corporation’a, kalan %57.1’i ise Özbekistan kamu Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e ait olan bir ortaklık üzerinden Özbekistan’da faaliyet göstermektedir.

Şu anki aşamada, CCI’ın bu yatırımda alacağı rol kesinleşmemiş olmakla birlikte, bu yönde olası gelişmelerin Coca Cola Içecek’in büyüme ve karlılık büyüme potansiyeli açısından olumlu katkıları olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle haberin hisse performasında olumlu etki yapabileceğini öngörüyoruz. Coca Cola Icecek için AL tavsiyemiz ve 41.82 TL/hisse hedef fiyatımız bulunmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 20.09.2018

Coca-Cola İçecek – Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018’de Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCI”), The Coca-Cola Company ve European Bank for Reconstruction and Development’tan temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd’ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan – “CCBU”) yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlendi. CCBU’nun %57,1’i Özbekistan kamu Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e, %42,9’u The Coca-Cola Export Corporation’a aittir. Özbekistan’ın nüfusu 29,8 milyon olup, medyan yaş 28.6’dır. 0-14 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusun %24’ünü ve 15-24 yaş arasındaki nüfus ise toplam nüfusun %18,52’sini oluşturmaktadır.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kapanış (TL) : 30.48 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 7753 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.77 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.09

CCOLA 2Ç18: Operasyonel kar marjı ve net kar beklentilerin üzerinde
Coca-Cola İçecek, 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 187mn TL net kar açıkladı (İş Yatırım: -50mn TL, piyasa: 36mn TL). Operasyonel sonuçların beklentilerden iyi olması ve net finansal giderlerin beklentilerin altında gerçekleşmesi net karın olumlu anlamda sapmasına neden oldu. Şirket’in gelirleri hem Türkiye’deki güçlü büyüme hem de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisi ile yıllık bazda %23.4 artış göstererek 3.16 milyar TL’ye yükseldi. Şirket’in FAVÖK marjı hem brüt marjdaki 70 baz puanlık iyileşme ve hem de operasyonel maliyetlerin satışlara oranındaki iyileşme sayesinde 90 baz puan artış göstererek %20.3’e ulaştı.

Hammadde maliyetlerindeki artış ve TL’nin değer kaybına rağmen kur farkından korunma uygulaması ile sağlanan maliyet avantajı ve daha karlı segmentlerdeki güçlü büyüme marjın iyileşmesine katkıda bulundu. Buna bağlı olarak 2Ç18 FAVÖK %29.3 büyüyerek 642mn TL’ye ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti (iş Yatırım 595mn TL, piyasa 606mn TL). Sonuçlara piyasa etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

CCI net karı beklentilerin %416 üzerinde gerçekleşti – olumlu beklenti Coca-Cola İçecek, daha iyi operasyonel performansı sayesinde net karı yıllık bazda %19 düşmesine rağmen, 187 mln TL’ye ulaşarak piyasa beklentisi olan 36 mln TL’nin çok üzerinde gerçekleşti. Satışları ise yıllık bazda %23 artarak beklentiler ile paralel gerçekleşti. Net satış geliri, büyük ölçüde Türkiye operasyonu ve uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle %23 artış gösterdi. FAVÖK marjı hem Türkiye hem de uluslararası operasyonların faaliyet kar marjındaki iyileşmeyle 60 baz puan artarak %19,3 gerçekleşerek beklentilerin 60bps üzerinde oldu. İkinci çeyrekte konsolide satış hacmi %9,5 artışla 408 milyon ünite kasa oldu. Faaliyet gösterilen tüm bölgelerde hacim artışı gerçekleşti ve en büyük katkıyı 14 milyon ünite kasalık hacim artışıyla Türkiye sağladı. Kategori bazında ise, gazlı içecekler, gazsız içecekler ve su çift haneli büyüme kaydederken, çay kategorisinin satış hacmi geriledi.

Görece daha karlı olan kategorilerin payındaki artış ve Coca-Cola markasındaki %10,5 büyüme satışların dağılımını olumlu etkiledi. Türkiye operasyonunun toplam satış hacmindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %49 iken bu yılın aynı döneminde %48 olarak gerçekleşti. Uluslararası operasyonların satış hacmi ikinci çeyrekte %11,0 arttı. Net finansal giderler geçen yılın ikinci çeyreğinde 38 milyon TL iken bu yılın aynı döneminde 217 milyon TL oldu. ‘Gerçekleşmeyen kur farkı gideri’ndeki artış ‘Net Yatırım Riskinden Korunma’ uygulamasından kaynaklanan gelirle kısmen kompanse edilmiş oldu ve net kar rakamına katkı sağladı.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Riskten korunma uygulamaları net karı beklentinin üzerine taşıdı (+) Coca Cola 2Ç18’de 36 mn TL olan piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde 187 mn TL (2Ç17: 231 mn TL, 1Ç18: -46 mn TL) kar açıkladı. Net kardaki dalgalanmayı azaltmak için uygulanmaya başlanan koruma yöntemleri, şirketin piyasa beklentilerinin üzerinde net kar açıklamasında etkili oldu.

Satış gelirleri 2Ç18’de Research Turkey ortalama beklentisine paralel, geçen yılın aynı çeyreğinin %23 üzerinde 3,16 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışı satışlarda sırasıyla %24,2 ve %22,7 düzeyindeki büyüme konsolide ciro artışını destekledi. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında ise satış gelirlerinde; hacimdeki artış, fiyatlama stratejisi ve ürün karmasının olumlu katkısıyla %16 yükseliş gerçekleşti. Şirketin 2Ç18’de konsolide satış hacmi %9,5 arttı.

2Ç18’de brüt kar marjı yıllık 0,70 puan artışla %36,6 oldu. Marj artışı Türkiye operasyonundan (+2,0 puan) kaynaklanırken uluslararası operasyonların marjı (-0,4 puan) hafif daralma kaydetti. Faaliyet giderlerindeki sıkı kontrolün de katkısıyla Şirketin 2Ç18 FAVÖK’ü 628 mn TL (y/y +%27, ç/ç +%135) ile 606 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 2Ç18’de geçen yılın ve tahminlerin 0,6 puan üzerinde %19,9 seviyesinde oluştu.

Şirket 2Ç18 sonuçlarıyla birlikte; 2018 satış hacminde %4-6, satış gelirlerinde %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) artış beklentisini; FAVÖK marjının Türkiye operasyonlarında yatay, uluslararası operasyonlarında hafif artış olmak üzere konsolide bazda hafif yükseliş göstereceği öngörüsünü; Net Borç/FAVÖK oranının 1,50x’ın altında (2017: 1,52x) (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda) kalacağı tahminini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 2Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Coca Cola ikinci çeyrekte yurt içinde TL’deki değer kaybı ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen ünite başına gelirlerdeki artış sayesinde güçlü operasyonel açıkladı. Uluslararası operasyonlarında ise şeker fiyatlarındaki gerileme ambalaj maliyetlerindeki artışı kısmen telafi etti. Riskten korunma yöntemlerinin uygulanmaya başlaması net karın beklentinin üzerinde gerçekleşmesini sağladı. BIST100’ün son 1 ayda %6,2, son 3 ayda %9,3 altında gösteren hissenin bugün 2Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 36mn TL’nin oldukça üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %23,4 artışla 3.158mn TL’ye, satışların maliyeti ise %22 artışla 2.001mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2018’de brüt karını %25,8 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %22,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 27,9mn TL’lik gelir yazılması sonucu faaliyet karı 512,9mn TL’yi göstermiştir. 2017 ikinci çeyrekte 370mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %29,3 artışla 642mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 0,9 puan artışla %20,3’ü göstermiştir.

Yatırım faaliyetlerinden 7,4mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 505,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 37,6mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2018’de 216,9mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 288,4mn TL’yi göstermiştir. 44,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL idi. Şirketin 6 aylık net dönem karı %2,8 düşüşle 141,3mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları ardından 2018 beklentilerini korumuştur. Coca-Cola’nın 2018 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) arasında olup FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca Cola İçecek 2Ç18 finansallarında sırasıyla TL3,158mn ciro (yıllık %23 artış), TL634mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %27 artış), TL187mn net kar (yıllık %19 daralma) açıkladı. Ciro beklentilere paralel ve FAVÖK piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Net kar rakamı, finansal riskten korunmaya yönelik uygulamaların TL134mn’luk katkısıyla TL187mn’dur ve piyasa beklentisi olan TL36mn’luk karın oldukça üzerindedir. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %24 ve %23’tür. Konsolide FAVÖK marjı %20.1’le geçen senenin yaklaşık 70bps üzerindedir ve özellikle Türkiye operasyonlarının marjlarındaki iyileşme önemli katkı sağlamıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. Gerek finansalların gerekse 2019’a ilişkin yabancı para bazlı hammadde alımının yaklaşık %90’ının USD/TL 3.95’ten hedge edilmiş olmasının hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

 

Coca Cola Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.06.2018

Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı: Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) %100 bağlı ortaklığı Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC’nin ödenmiş sermayesini 16,5 milyon ABD Doları tutarında artırmıştır. Sermaye artışının ardından Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC’nin ödenmiş sermayesi 37,5 milyon ABD Doları olmuştur.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 11.06.2018

Pakistan Rupi’sinin değer kaybı Coca Cola ve Arçelik’in ARCLK operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Pakistan para birimi Rupi bugün %5 değer kaybetti. CCOLA: Pakistan operasyonları Coca Cola İçecek’in toplam hacminin yaklaşık 1/4’ünü oluşturuyor. Uzun süredir beklenen devalüasyonu kısmen modelimize yansıtmış olmamız nedeni ile değerlememizde değişikliğe gitmiyoruz. Ancak %5’lik devalüasyonun CCOLA hedef değeri üzerindeki etkisin kabaca %2-3 seviyesinde olduğunu hesaplıyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 11.06.2018

Pakistan’a ilişkin yaklaşık %5’lik devalüasyon haberi CCOLA’nın konsolide hacmindeki %25’lik ülke payı sebebiyle hafif negatif katalist etkisi yapabilir.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 22.05.2018

Coca-Cola İçecek (CCI) 2018-2020 yılı beklentilerini paylaştı. (Olumlu) Şirketin Beklentileri;

 • Konsolide Satış Hacim artışı: %4 -%6 (yıllık bileşik büyüme oranı)
 • Konsolide Net Satış Geliri artışı: %10 -%12 (kur etkisinden arındırılmış, yıllık bileşik büyüme oranı)
 • Konsolide FAVÖK marjı: hafif artış
 • Yatırım Harcamaları / Satışlar: %7 – %8 (karşılaştırılabilir bazda)
 • Net Borç / FAVÖK: 1,5x’ın altında

Şirketin büyüme, marj artışı ve finansal kaldıraç oranını azaltma öngörülerini olumlu buluyoruz. 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını öngörülen büyümenin ilk işaretlerini verdiğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Kapanış (TL) : 34.98 – Hedef Fiyat (TL) : 41.5 – Piyasa Deg.(TL) : 8898 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.29 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.65

CCOLA 1Ç18: Beklentilerin oldukça üzerinde operasyonel karlılık
Coca-Cola İçecek, 1Ç18’de bizim beklentimiz 71mn TL net zarar, piyasa beklentisi 62mn TL net zarar beklentisinin üzerinde 46mn TL net zarar açıkladı. Şirketin operasyonel karlılığı özellikle Türkiye’de görülen güçlü büyüme ve uluslara arası operasyonların marj artışı ile iyileşme gösteri. Özellikle, Karlılığı yüksek, Kazakistan artan katkısı ve Türkiye’de gazlı içecek kategorisinin büyümesi karlılığı destekledi. Bun bağlı 1Ç18 FAVÖK piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde yıllık bazda %47 artış ile 267mn TL’ye yükseldi. Konsolide satış hacmi, Türkiye, Orta Asya (Türkmenistan için beklentiler) ve Pakistan’da güçlü büyümenin katkısıyla 1Ç18’de %12,4 artış gösterdi. Buna bağlı olarak Şirketin gelirleri yıllık bazda %20 artış göstererek 1.87milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisinden hafif yüksek gerçekleşti (İş Yatırım: 1.76milyar TL, piyasa:1.79milyar TL). Sonuçlara piyasa etkisinin oldukça pozitif olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Hedef Fiyat: 45,50 TL    “Endeksin Üzerinde Getiri”

Coca Cola İçecek 1Ç18’de 46 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar bizim beklentimiz olan 47 milyon TL zarara paralel, piyasa ortalama beklentisi olan 62 milyon TL zararın ise altında gerçekleşti. Şirket 1Ç18’de kuvvetli bir operasyonekl performans gösterdi: 1.87 milyar TL’lik ciro piyasa ortalamasının %5 ve bizim beklentimizin %7 üzerinde gerçekleşirken, 267 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK 225 milyon TL’lik piyasa ortalama beklentisi ve Ak Yatırım tahminini aştı. CCİ’nin 1Ç18’de yıllık 2,7 puan artışla ulaştığı %14,3’lük FAVÖK marjı (ortalama tahmin: %12,5, Ak Yatırım tahmini: %12,8) son 10 yıldaki en yüksek 1Ç gerçekleşmesi olarak ön plana çıkmaktadır.

Diğer yandan, net diğer ve finansal giderlerin tahminlerimizi aşması (gerçekleşen: 166 milyon TL, tahmin: 143mn TL) ve net vergi giderlerinin 32 milyon TL gibi yüksek bir seviyede çıkması net sonucun beklentilerimizden daha iyi bir seviyeye ulaşmasını engelledi. Şirket yönetimi 1Ç18 sonuçları sonrası 2018 yılı için konsolide hacmin %4-6 ile konsolide cironun %10-12 artması ve FAVÖK marjında bir miktar iyileşme yönündeki öngörülerini tekrarladı.

Yorum: CCİ’nin 1Ç18 finansal performansını olumlu karşılıyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda endeksin %11 üzerinde getiri sağlamıştır, ancak daha uzun dönemde endekse göre getiri hala geridedir (12 ayda endeksin %15 gerisinde). Coca Cola İçecek hisseleri için 45,50 TL 12 Aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç18 Tahminlerin üzerinde sonuçlar (+) Coca Cola 1Ç18’de 62 mn TL zarar yönündeki piyasa beklentilerinden daha iyi 46 mn TL (1Ç17: -86 mn TL, 4Ç17: -149 mn TL) zarar açıkladı. Dolar bazlı finansal borç nedeniyle oluşan kur farkı giderindeki yüksek seviyeye karşın operasyonel performanstaki artış, net zararın yıllık ve çeyreklik bazda iyileşmesinde etkili oldu. Satış gelirleri 1Ç18’de Research Turkey ortalama beklentisinin %4, geçen yılın aynı çeyreğinin %20 üzerinde 1,87 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Gelirler içinde birbirine yakın ağırlığı olan yurt içi ve yurt dışı satışlarda sırasıyla %16 ve %24 düzeyindeki büyüme konsolide ciro artışını destekledi. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında ise satış gelirlerinde; hacimdeki artış, fiyatlama stratejisi ve ürün karmasının olumlu katkısıyla %19,2 yükseliş gerçekleşti. Şirketin 1Ç18’de konsolide satış hacmi %12,4 arttı.

Türkiye operasyonunda ambalaj maliyetlerindeki artışın olumsuz etkisine rağmen, uluslararası operasyonlarında ünite kasa başı satış gelirlerindeki artış ve şeker maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle brüt kar marjı yıllık bazda 2 puan yükselişle %32,9’a ulaştı. Faaliyet giderlerindeki sıkı kontrolün de katkısıyla Şirketin 1Ç18 FAVÖK’ü 267 mn TL (y/y +%47, ç/ç +%61) ile 225 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 1Ç18’de tahminlerin 1,8 puan, geçen yılın 2,7 puan üzerinde %14,3 seviyesinde oluştu.

Şirket 1Ç18 sonuçlarıyla birlikte; 2018 satış hacminde %4-6, satış gelirlerinde %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) artış beklentisini; FAVÖK marjının Türkiye operasyonlarında yatay, uluslararası operasyonlarında hafif artış olmak üzere konsolide bazda hafif yükseliş göstereceği öngörüsünü; Net Borç/FAVÖK oranının 1,50x’ın altında (2017: 1,52x) (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda) kalacağı tahminini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 1Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Coca Cola ilk çeyrekte yurt içinde ılımlı hava şartları, uluslararası operasyonlarındaki güçlü performans ve fiyatlandırma stratejisi sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. BIST100’ün son 1 ayda %3,5, son 3 ayda %12,2 üzerinde performans gösterse de hissenin bugün 1Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek’in (CCI) 1Ç18 operasyonel sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti CCI’ın 1Ç18’de konsolide satış hacmi %12.4 artış kaydederek 262 mln ünite kasa oldu. Şirket’in faaliyet gösterdiği tüm bölgeler hacim artışıyla büyümeye katkı sağladı. Söz konusu dönemde gazlı içecekler %11.5, gazsız içecekler %21.4, çay kategorisi ise %21.4 ile çift haneli büyürken, su kategorisi %6,0 büyüme kaydetti. Yurt dışı pazarlarda girdi maliyetleri ünite bazında düşerken, birim satış fiyatlarındaki iyileşme, iç pazardaki marj zayıflamasını fazlasıyla telafi etti.

Ayrıca Şirket bu dönemde aldığı maliyet yönetimi sayesinde, faaliyet giderlerinin satışlara oranını düşürmeyi başardı. Bu sayede, CCI’ın FAVÖK marjı, geçtiğimiz yıla göre 3.7 puan artış ile %14.3’e yükseldi. Bu piyasa tahmini olan %12.5’in oldukça üzerinde gerçekleşti. Cironun beklentileri aşması ve daha yüksek marj sağlanması sayesinde, CCI’ın 267 mln TL olan 1Ç18 FAVÖK’ü konsensus tahmini olan 225 mln TL’nin %19 üzerinde gerçekleşti.

Finansal giderlerin artması ve vergi gideri nedeniyle CCI’ın operasyonel karındaki artış net kara sınırlı olarak yansıdı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 86 mln TL net zarar elde eden CCI, 1Ç18’de 46 mln TL net zarara düştü. Piyasa beklentisi ise 62 mln TL net zarardı. Güçlü 1Ç18 operasyonel karlılığının, hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. CCI için olumlu görüşümüzü koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek – 1Ç18 sonuçlarını 46 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, bizim zarar beklentimiz olan 75 milyon TL ve 62 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 86.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,866 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı bizim beklentimiz olan 1,740 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,795 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 267 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 209 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 225 milyon TL’nin %28 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 267 baz puan artarak %14,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2,280 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 492 milyon TL (1Ç17: 648 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.6 (1Ç17: %8.9) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek 1Ç18 finansallarında sırasıyla TL1,866mn ciro (yıllık %20 artış), TL274mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %46 artış), TL46mn net zarar açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %4 ve %22 üzerinde gelmiştir. Net zarar rakamı, piyasa beklentisi olan TL62mn’luk zararın altındadır. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %24 ve %16’dir. Kuvvetli hacim büyümesi gerek Türkiye’de gerekse yurtdışı operasyonlarda finansalları desteklemiştir. Konsolide FAVÖK marjı %14.7’yle geçen senenin 260bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Hedef Fiyat: 42,50 TL  Öneri: AL

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç18’de konsolide 46 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç17’de ise 86 milyon net zarar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 79.8 milyon TL net zarar rakamı ve piyasa beklentisi olan 62 mn TL net zarar rakamından daha iyi gerçekleşmiş- tir. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 1Ç18’de kaydetmiş olduğu 176mn TL net finansman gideri (1Ç17’de 124mn TL finansman giderine karşılık), Şirket’in zarar açıklamasındaki en büyük etken oldu.

Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 1Ç18’de yıllık bazda %19.9 artışla 1.866mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.795mn TL; Şeker: 1.749mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç18’de yıllık bazda %47.4’lük artışla 267mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 225mn TL; Şeker: 214mn TL).

Şirket’in FAVÖK marjı da 1Ç18’de yüksek gelen FAVÖK rakamına paralel olarak yıllık bazda 14.3% olarak gerçekleşmiştir. Yüksek kur farkı giderlerine karşın operasyonel tarafta kuvvetli gelen sonuçlarla ve Şirket’in yarattığı FAVÖK rakamının beklentilerin üstünde açıklanmasıyla Şirket’in 1Ç18 sonuçlarına piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 1Ç18 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.50 TL hedef pay fiyatı ile AL önerimizi sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 35.06 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %21 prim potansiyeli taşımaktadır.

 

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 20.04.2018

Kapanış (TL) : 35.52 – Hedef Fiyat (TL) : 41.5 – Piyasa Deg.(TL) : 9035 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.59 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.85

CCI Faisalabad Fabrikası
Coca-Cola İçecek (CCI) Pakistan’daki 6. fabrikasını Faisalabad’da açtı. 84 milyon ünite kasa kapasiteye sahip olan fabrikanın toplam yatırım tutarı 45 milyon dolar seviyesindedir. Faisalabad fabrikası ile birlikte CCI Pakistan’da 6 fabrikaya ve 440 milyon ünite kasa üretim kapasitesine ulaşmıştır. Şirket, önümüzdeki 3 yıl içerisinde, Pakistan’da 250 milyon dolar civarında yeni yatırım planlamaktadır. Haberin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 20.04.2018

Coca Cola İçecek’in toplam 45 milyon Dolar’lık yatırımla inşa edilen Faisalabad/Pakistan’daki fabrikası devreye girdi. 84 milyon ünite kasa yıllık üretim kapasitesine sahip olan fabrika ile şirketin Pakistan’daki fabrika sayısı 6’ya (toplam kapasite 440 milyon ünite kasa), toplam fabrika sayısı ise 26’ya ulaşmıştır. CCİ, Pakistan’a önümüzdeki 3 yılda 250 milyon Dolar daha yatırım planlamaktadır. 2017’de Pakistan satış hacimleri şirketin toplam satış hacimlerinin %25’ini oluşturmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 02.04.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 45TL) Cuma günü analist toplantısı düzenledi ve genel olarak iş ortamı ve faaliyetlerle ilgili olumlu konuştu.

1Ç18’de havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tüketici güvenindeki iyileşme, kısa vadede aromalı içecek satışlarında stoklama nedeniyle artışın Türkiye’de olumlu etkileri görüldü. Yurtdışı faaliyetlerde ise Orta Asya’da seyreden güçlü talep ve Pakistan’daki karlılığın toparlanmaya devam etmesi faaliyetlerdeki iyileşmeyi destekledi. Şirket ayrıca 3,98 dolar/TL seviyesinin 1Ç18’de bütçelendiğini ve tahminlere paralel sonuçlar gerçekleşebileceğini belirtti. Yine de operasyonel iyileşmeye rağmen çeyreksel bazda kurdaki sert yükseliş ve kur farkı giderlerinden dolayı negatif karlılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Sonuçların 2 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

Şirket, 2018’de Türkiye’de ürün porföyündeki iyileşmeler, verimli promosyon yönetimi, dolar maliyetlerin daha düşük kurdan sabitlenmesi ve şeker fiyatlarında Şubat ayında gerçekleşen %10 artışa rağmen önceden fiyat sabitlemesi yapması nedeniyle marjları sabit tutacağını öngörüyor. Yurtdışı faaliyetlerde ise regüle olmayan pazarlarda şeker fiyatının düşük seyretmesi, Orta Asya’da yerel kurların dolara karşı güçlü seyretmesi ve Pakistan’da maliyetlerde verimlilik artışı hafif marj büyümesine neden olabilir. Şirket yatırım maliyetlerinde beklenen artış ve işletme sermeyesinde görece daha az beklenen iyileşme nedeniyle serbest nakit akışı/satış marjında gerileme olabileceğini belirtti.

Şirket ayrıca inoganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmeye devam ettiğini, Özbekistan ve Mısır gibi pazarlarda büyüme imkanlarının araştırıldığını belirtti. Ancak yönetim karlı ve değer yaratan bir fırsat görmedikleri sürece inorganik büyümeye sıcak bakmayacaklarını belirtti. Özbekistan’daki Coca-Cola faaliyeti 142 milyon adet birim kasa kapasiteyle faaliyet gösterirken, şirket devlet tarafından kontrol edildiği için özelleştirme politikası olası satın alma için önemli olacak. Mısır gazlı içecek pazarı yaklaşık 300 milyon adet birim kasayken, Pepsi pazarı domine etmektedir. Coca-Cola’nın bu pazarda Pakistan pazarına ilk girdiği yıllardaki zorluklarla karşılaşma ihtimali yüksektir.

GARANTİ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 02.04.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA, EÜ, Fiyat:35.88TL, Piyasa Değeri TL9,127mn): CCİ 2018’de yurtiçinde %2-4 satış hacim büyümesi, yurtdışında %8-10 satış hacim büyümesi, konsolide %4-6 hacim büyümesi öngörmektedir. Ciro büyüme beklentisi ise, yurtiçinde %8-10, yurtdışında %12-14 ve konsolide olarak %10-12 seviyesindedir. FVAÖK marjında yurtdışında bir miktar iyileşme beklenirken, yurtiçinin aynı seviyelerde olması öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının satışlara oranı %7-8 seviyesinde, net borç/FVAÖK’ün ise 1.5x altında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket 2018 ilk çeyreğinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti ve sonuçlar 2 Mayıs tarihinde açıklanacak. Şirket ayrıca yeni coğrafyalarda büyüme fırsatlarını olumlu değerlendirdiğini belirtmeye devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 21.03.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 45TL) – Pakistan Rupisi dolara karşı dün %3 değer kaybetti ve USD/PKR 114 seviyesine ulaştı. Temmuz’da Pakistan’da yapılacak seçimler öncesi cari açık verilerindeki yükseliş kurdaki harekete neden oldu. Bilindiği üzere Coca-Cola İçecek’in 2018 bütçe rakamlarında 120- 125 bandında USD/PKR paritesi öngörülüyor. O nedenle 2018 beklentileri Pakistan’daki beklenen devalüasyonu kapsamış durumdadır. Bilindiği üzere Pakistan faaliyetlerinin Coca-Cola İçecek’in cirosundaki payı %25’tir (azınlık payları dahil edilmeden %13). Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 07.03.2018

Hedef fiyat 45TL   Tavsiye: AL  Getiri Potansiyeli: %23

Coca-Cola İçecek – 2018 büyüme görünümü olumlu

Coca-Cola İçecek, tahminlerin üzerinde 2017 finansal sonuçları ve 2018 beklentileri açıkladı. Şirketin beklentilerine göre Pakistan hacimlerinde çeyreksel bazda görülen iyileşme ve Orta Asya’da talebin güçlü seyrinin, Pakistan ile ilgili endişeleri azaltacağını düşünüyoruz. Türkiye faaliyetlerinde tüketici güvenindeki toparlanmanın hacim büyümesini 2018’de destekleyeceğini öngörüyoruz. Kapasite kullanım oranında ve fiyattaki artışın ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca şirketin verimli işletme sermayesi politikasının başarılı olduğunu düşünüyoruz.

Risksiz getiri oranındaki 100 baz puan artış ve tahminlerdeki değişiklikler hedef fiyatı 46 TL’den 45 TL’ye revize etmemize neden olmuştur. 2018’de güçlü büyüme beklentileri, yükseliş potansiyeli ve şirketin 8,1x seviyesinde 2018T FD/FAVÖK bazında yabancı benzerlere göre %15 iskonto oranıyla işlem görmesi nedeniyle Coca-Cola İçecek için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Yurtdışı faaliyetlere ilişkin olumlu görünüm sürüyor – Pakistan’da Temmuz’da planlanan seçimler öncesi politik belirsizlik, yerel paranın dolara karşı değer kaybı ve zayıflayan tüketici güveni 4Ç17’de Pakistan’ın hacimlerinde yıllık %3,7 gerilemeye yol açmıştır. Ancak şirket yıl başından beri Pakistan’daki hacimlerde toparlanma gözlemlediğini belirtmiş ve Faisalabad fabrikasının devreye girmesi ile beraber hacimlerin daha güçlü seyredeceğini tahmin etmektedir. Ayrıca Orta Asya’da tüketici güvenindeki iyileşme ile beraber hacimlerde iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Yurtdışı hacimlerde 2018’de %5,2 büyüme öngörüyoruz (Şirket %8-10 aralığında büyüme). FAVÖK marjının ise fiyat artışlarının ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini öngörerek %18,5 seviyesinde yatay seyredeceğini düşünüyoruz.

Türkiye faaliyetlerinde toparlanma dönemi başladı – Ocak 2018’de %10 ÖTV getirilen aromalı gazlı ve gazsız içeceklerdeki beklenen hacim daralmasının kola ve hazır çay kategorileriyle dengeleneceğini düşünüyor ve %3 hacim büyümesi öngörüyoruz. Şirket yönetiminin beklentisi %2-4 aralığında büyümedir. Katma değeri yüksek küçük paketli ürünlerin payının artması ve kapasite kullanım oranında beklenen artışın maliyet artışını dengeleyeceğini öngörüyoruz. 2017 finansalları açıklaması ve makro tahminlerdeki değişikliklerle beraber tahminleri güncelliyoruz – 2018’de net satışlar ve FAVÖK’te %14 büyüme öngörüyor, USD/TL parite tahminimizdeki yükseliş nedeniyle net kâr tahminimizi aşağı revize ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Kapanış (TL) : 35.1 – Hedef Fiyat (TL) : 41.5 – Piyasa Deg.(TL) : 8928 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.5 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.25

CCI 4Ç17 Finansal Sonuçları
Güçlü operasyonel sonuçlar: CCI 4Ç17’de 149mn TL net zarar açıkladı. Bizim 170mn TL ve piyasanın 166mn TL olan zarar beklentisinden daha iyi gerçekleşti. Net karın beklentimizden iyi gelmesi operasyonel sonuçların beklentimiz aşmasından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %21 artış göstererek 1.66milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisinden hafif yüksek gerçekleşti (İş Yatırım: 1.66milyar TL, piyasa:1.58milyar TL). Gelir büyümesi hem Türkiye operasyonlarındaki %11.7 büyüme ve uluslararası operayonların kur etkisinden kaynaklandı. Kur etkisi arındırılmış gelir büyümesi hacim artışı, fiyat artışları ve değişen satış kompozisyonu sayesinde %9.8 gerçekleşti. Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %119 artış göstererek 165mn TL’ye yükseldi. Piyasa beklentisinin %42 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 130mn TL, piyasa: 116mn TL)

2018 öngörüleri: Şirket 2018 yılı öngörülerini açıkladı. Konsolide bazda %4-6 hacim büyümesi, FX etkisinden arındırılmış %10-12 gelir büyümesi ve hafif FAVÖK marj iyileşmesi bekliyor. Öngörüler kabaca bizim tahminlerimize paralel açıklandı.

Temettü: Yönetim kurulu 25 Mayıs tarihinde 200mn TL temettü ödeme (0.787TL/hisse) teklifini Genel Kurul’un onayına sunacak. Temettü verimi %2.24’e denk geliyor.
Güçlü operasyonel sonuçlar nedeni ile finansalların hisseyi olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Hedef Fiyat: 42.50   Öneri: AL

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç17’de 149 milyon TL zarar açıkladı (4Ç16: 360mn TL net zarar). Şirket’in açıklamış olduğu net zarar rakamı piyasa beklentisi olan 166mn TL’lik net zarar rakamından daha iyi gelirken, beklentimiz olan 109 milyon TL net zarar rakamının üzerinde geldi. Net faiz giderleri ve özellikle Dolar’ın TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderlerine paralel Şirket’in 4Ç17’da kaydetmiş olduğu 202mn TL net finansman gideri (4Ç16’da 313mn TL finansman gelirine karşılık), Şirket’in et zarar açıklamasındaki en büyük etken olmuştur.

Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %20.5’lik artışla 1.656mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.581mn TL; Şeker: 1.588mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç17’de yıllık bazda %119 artışla 165mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 116mn TL; Şeker: 134mn TL). Net zarar rakamının beklentilerin altında gelmesi ve operasyonel sonuçların da beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz. 4Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.50 TL hedef hisse fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 35.10 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %21 prim potansiyeli taşımaktadır.

Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini 2018’de de devam ettiriyor – CCİ, 2018 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2018 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2017 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor. Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 1,5x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasını hedefliyor.

CCİ ayrıca 2017 yılı faaliyetleri neticesinde 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %78,7 (0,787 TL) nakit kar payı dağıtılması yönünde karar aldığını duyurdu. Genel Kurul’a sunulacak olan nakit kar payı tutarı CCİ’nin 27 Şubat 2018 tarihli kapanış fiyatına göre brüt %2,24 temettü verimliliğine işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

CCOLA: Coca Cola İçecek 4Ç17 finansallarında sırasıyla TL1656mn ciro (yıllık %21 artış), TL166mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %113 artış), TL149mn net zarar açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %5 ve %43 üzerinde gelmiştir. Net zarar rakamı piyasa beklentisi olan TL166mn’luk zararın altındadır. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %19 ve %21’dir. Fiyat artışları ve ürün miksindeki iyileşmelerle marjlar desteklenmiştir. Konsolide FAVÖK marjı %10’la geçen senenin 430bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. 2018 beklentilerini de paylaşan şirket ana hatlarıyla 2018’de 2017’den daha olumlu bir yıl öngörmektedir. Şirket, hisse başına brüt TL0.787 temettü dağıtımına 25 Mayıs’ta başlamayı amaçlamaktadır. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %2.2’dir. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

TACİRLER YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Coca Cola İçecek – 4Ç17 sonuçlarını 149 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı -165.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -183 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinden iyi açıklanmıştır. Net satışlar 1,656 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüdü. Yurtiçi ciro %19 büyürken, yurtdışı ciro %21 arttı. Şirket, 4Ç17’de 165 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %119 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 450 baz puan artarak %10 oldu. Fiyat artışlar, kur etkisi ve hafif hacim büyümesinin katkısıyla hem ciroda hem FAVÖK’te iyileşme gözlemlendi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2,099 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 482 milyon TL (4Ç16: 524 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,7 (4Ç16: %7.4) olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2018 beklentilerini paylaştı. Toplam hacimlerde %8-10 seviyesinde artış beklenirken, Türkiye hacimlerinde %2-4 artış ve yurtdışı hacimlerde %8-10 büyüme bekleniyor. Ciroda kur etkisi harici konsolide bazda %10-12 artış ve konsolide FAVÖK marjında hafif iyileşme bekleniyor. Şirket ayrıca %7-8 oranında yatırım maliyeti/satış ve 1,5x’în altında FD/FAVÖK öngörüyor. Son olarak şirket yönetim kurulu 25 Mayıs’ta hisse başına 0,787 TL brüt ve 0,66895 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.

ZİRAAT YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 4Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 148,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 166mn TL’lik zararın hafif altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,5 artışla 1.656mn TL’ye, satışların maliyeti ise %15,4 artışla 1.110mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 4Ç2017’de brüt karını %32,2 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %13,2 olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerden 6,7mn TL’lik gelir yazılması sonucu faaliyet karı 43,1mn TL’yi göstermiştir. 2016 son çeyrekte 22,9mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. 4. çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %76,4 artışla 170mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 325 baz puan artışla %10,3’ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,4mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 40,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise geçen sene 313,4mn TL gider kaydeden şirket, 4Ç2017’de 201,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 161,2mn TL’yi göstermiştir. 8,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 148,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2016’daki ana ortaklık net dönem zararı 360,1mn TL idi. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık karı 237,6mn TL olmuştur. 2016 yılında ana ortaklık zararı 28,4mn TL idi. Şirketin 2018 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12 arasında olup FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.

Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,787 TL (net 0,66895) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 25 Mayıs’tır. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %2,2 olarak hesaplanmaktadır.

Coca Cola Temettü Teklifini Açıkladı – 27.02.2018

Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 27 Şubat 2018 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2017 mali yılı net dönem karı 237.627.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı zararı (28.393.652,00 TL) ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2017 yılı karından 170.000.000,00 TL ve 2009 yılı olağanüstü yedeklerinden 30.189.805,00 TL olmak üzere toplam brüt 200.189.805,00 TL’nin 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2017 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2017 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,787 TL brüt (0,787 TL net), diğer hissedarlara ise 0,787 TL brüt (0,66895 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. 2017 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
Peşin
0,787
78,7
0,787
78,7
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
Peşin
0,787
78,7
0,66895
66,895
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
Peşin
0,787
78,7
0,66895
66,895
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.05.2018
29.05.2018
28.05.2018

Coca Cola 2018 Yılına Ait Beklentilerini Açıkladı – 27.02.2018

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır:

Satış hacim artışı:

Türkiye operasyonlarında %2 -%4
Uluslararası operasyonlarda %8 -%10
Konsolide olarak %4 -%6

Net satış geliri artışı:

Türkiye operasyonlarında %8 -%10
Uluslararası operasyonlarda %12 -%14 (kur etkisinden arındırılmış)
Konsolide olarak %10 -%12 (kur etkisinden arındırılmış)

FAVÖK marjı:

Türkiye operasyonlarında yatay
Uluslararası operasyonlarda hafif artış
Konsolide olarak hafif artış

 • Yatırım Harcamaları / Satışlar: %7 – %8 (karşılaştırılabilir bazda)

Net Borç / FAVÖK: 1,5x’ın altında (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda)

Şirket’in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir.

 

VAKIF YATIRIM – Günlük Hisse Önerileri – 25.01.2018

CCOLA Alım aralığı: 36,30-36,00 Zarar kes: 35,70 Hedef aralık: 37,00-38,20

İŞ YATIRIM – CCOLA Haftalık Hisse Analiz – 15.01.2018

Kapanış (TL) : 35.18 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 8949 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.04 CCOLA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.65

CCOLA 2017 hacim verisi
Konsolide satış hacmi 4Ç17’de %1.7 olarak gerçekleşti. Yurtiçi satış hacmi 4Ç17’da %1.9 artış gösterdi. Yurtiçi gazlı içecek kategorisi %5.7 seviyesinde artış gösterirken gazsız içecek kategorisi %13.2 artış gösterdi. Uluslararası operasyonların 4Ç17’de hacmi sadece %0.8 artış gösterdi. Pakistan %3.7 daralırken, Orta Asya ve Ortadoğu sırasıyla %5.3 ve %2.8 büyüme kaydetti.

Sonuç olarak, 4Ç17 yurtiçi satış hacmi beklentimize paralel gerçekleşirken, uluslararası operasyonların hacim büyümesi tahminlerimizin altında kaldı. Beklentimizden düşük gerçekleşen 4Ç17 hacimleri ile birlikte Pakistan’da devalüasyon beklentisi ve yurtiçinde gazsız içeceklere getirilen özel tüketim vergisi nedeniyle büyümenin yavaşlamasını bekliyor olmamız nedeni ile hedef değerimizi 41.5TL/hisseye (önceki 43.5TL/hisse) revize ederken, hedef değerimize %18 getiri potansiyeli sunan hisse için tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz (Önceki: TUT).

TACİRLER YATIRIM – CCOLA Haftalık Hisse Analiz – 15.01.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat: 46 TL) 2017’de 1.237 milyon birim kasa, %4,1 yukarda, satış açıkladı. Bizim beklentimiz 1.243 milyon birin kasaydı. 4Ç17’de ise konsolide hacimler %1,4 yükselişle 227 milyon birim kasa seviyesine ulaşırken, tahminimiz 232 milyon birim kasanın altında gerçekleşti. Türkiye hacimleri 4. Çeyrekte %1,9 büyürken (120 milyon birim kasa), yurtdışı hacimler yıllık %0,8 büyüdü (107 milyon birim kasa). Türkiye’deki büyüme gazlı içecek kategorisindeki %5,7 büyüme ile desteklenirken çay ve su kategorilerinde daralmalar gözlemlendi. Yurtdışındaki büyüme Orta Asya’da ağırlıklı Kazakistan ve Azerbaycan hacimlerindeki büyümelerle desteklenirken, Pakistan %3,7 daraldı. Fiyat artışları, tüketici güvenindeki bozulma ve hava şartlarının bozulması Pakistan’daki hacimleri aşağı çekti. Sonuç olarak 4Ç17 mevsimsellik açısından önemli bir çeyrek olmamasına rağmen, Pakistan’daki hacim daralması 2018 büyümesiyle ilgili risk oluşturabilir. Şirketin 28 Şubat’ta açıklanacak 4Ç17 sonuçları ile beraber paylaşılacak tahminler önemli olacak

ŞEKER YATIRIM – CCOLA Haftalık Hisse Analiz – 15.01.2018

Coca – Cola İçecek (CCOLA) 2017 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıkladı. Buna göre; CCİ’nin konsolide satış hacmi 4Ç17’de yıllık %1,4 artışla 227 milyon ünite kasa olurken 2017 yılının tamamında satış hacmi yıllık bazda %4,1 artış göstererek 1,237 milyon ünite kasa oldu. CCİ’nin satış hacmi performansı için 4Ç17’de ve 2017 yılının tamamında beklentilerimiz sırasıyla; 234 milyon ünite kasa ve 1.245 milyon ünite kasa seviyesinde bulunuyordu. Konsolide olarak 2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre satış hacmi bazında gazlı içecekler %3,3, gazsız içecekler %8,5 ve çay kategorisi %20,9 artmış; ancak su kategorisi %3,2 gerilemiştir.

Şirket’in Türkiye operasyonlarının satış hacmi; 4Ç17’de yıllık bazda %1,9 artışla 120 milyon ünite kasa olurken 2017 yılının tamamında ise beklentimiz dâhilinde %3,3 artışla 621 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında Türkiye operasyonlarına ait satış hacmi büyümesi, son 5 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmış oldu. 2017 yılı boyunca; Türkiye içerisindeki başarılı pazarlama ve promosyon operasyonları, paketleme stratejisindeki değişiklikler ve Şirket’in, ürün portföyündeki karlılık oranını arttırmak amacıyla küçük paketli ürünlere yönelmesi CCİ’nin satış hacmini desteklemiştir

Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın son çeyreğinde %0,8 artışla 107 milyon ünite kasa oldu. 2017 yılının tamamında ise uluslararası operasyonların satış hacmi %4,9 artarak 617 milyon ünite kasa oldu. 2017 yılında Pakistan operasyonlarında, bölgesel iyileşme ile birlikte satış hacmi %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Orta Doğu operasyonlarında ise satış hacmi büyümesi; Irak’taki gazlı içecek kategorisinde ve Ürdün’deki satış hacmi büyümesiyle 2017 yılında %5,5 olarak gerçekleşmiştir. Orta Asya operasyonları, 2017 yılında Azerbaycan ve Kazakistan’daki güçlü performans sonucu %7 büyümüştür. Özellikle Kazakistan’da; ülkedeki başarılı tüketici eğilimleri ve makroekonomik ortama destek sağlayan yüksek petrol fiyatları, tüm kategorilerde çift haneli hacim artışını sağlamıştır. 4Ç17’de ise Pakistan satış hacmi; fiyat artışları ve makro belirsizliğe bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 daralma gösterirken Orta Asya operasyonlarının satış hacmi 4Ç17’de %5,3, Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise %3,8 artmıştır.

 

Coca Cola 2017’deki Satış Hacim Bilgilerini Açıkladı – 12.01.2018

2017 Satış Hacmi

Şirketimizin 2017 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

Konsolide Satış Hacmi

2017 yılında konsolide satış hacmi beklentilerimize paralel olarak %4,1 artış kaydetti. Gazlı içecekler (%3,3 artış), gazsız içecekler (%8,5 artış) ve çay kategorilerindeki (%20,9 artış) güçlü performans hacim artışına katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi %3,2 geriledi. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payı 2016 yılında %51 iken, 2017 yılında %50 olarak gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %1,4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri sırasıyla %3,0 ve %16,8 büyüme sergilerken, su ve çay kategorileri sırasıyla %4,0 ve %7,7 daralma gösterdi.

Türkiye Operasyonu

2017 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi. Gazlı içecekler %1,7, gazsız içecekler %4,1, çay kategorisi ise %20,7 artışla büyümeye katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi, kategori karlılığını artırmaya yönelik stratejimize paralel olarak %6,8 geriledi. Gazlı içecek kategorisi, gelir artışı ve kaliteli hacim büyümesine yönelik inisiyatiflerimizle 5 yılın ardından pozitif büyüme kaydetti. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artış eğilimini korurken, 2016 yılındaki %20 seviyesinden 2017 yılında %22 seviyesine yükseldi. Satılan paket sayısındaki artış ise %9 ile hacim artışının üzerinde gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış %1,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde gazlı içecek kategorisi, küçük paketlerin satış hacmindeki %23,5 artışın etkisiyle %5,7 büyüme kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artarak %25,7’ye ulaştı. Gazsız içecek kategorisi, meyve suyu ve buzlu çaydaki çift haneli büyümeyle birlikte %13,2 hacim artışı gösterdi. Diğer yandan, su kategorisinin satış hacmi, karlılık odağımız doğrultusunda %0,7 geriledi. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle %7,9 daraldı.

Uluslararası Operasyonlar

2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış gösterdi.
Pakistan satış hacmi %3,5 artış kaydetti. Karlı hacim büyümesine yönelik stratejilerimiz ve 3 yılın ardından 2017 başında yapılan fiyat artışları toplam hacim büyümesini yavaşlattı. Diğer yandan, Coca-Cola markası, saha uygulamalarındaki iyileşme ve Coke Studio gibi başarılı tüketici aktiviteleriyle gazlı içecek kategorisinin üzerinde performans sergiledi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,5 artış gösterdi. Irak, büyük ölçüde gazlı içecek kategorisindeki büyümeye bağlı olarak %5,5 hacim artışı sergilerken, Ürdün’deki hacim artışı %5,0 olarak gerçekleşti.

Orta Asya operasyonları, Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü performansa bağlı olarak %7,0 büyüme kaydetti. Finansal kriz sonrasında güçlü bir ivme yakalayan Kazakistan, %17,5 hacim artışıyla birlikte şimdiye kadarki en yüksek hacim rakamına ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, başarılı tüketici aktiviteleri ve makroekonomik ortamı destekleyen yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi. Bölgedeki en büyük ikinci pazarımız Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyle %27,2 hacim artışı kaydetti. Türkmenistan’ın satış hacmi ise, makroekonomik ortamdaki yavaşlama ve konvertasyon sorununa bağlı olarak operasyonlarımızda meydana gelen kesintilerin etkisiyle %45,8 geriledi.

2017’nin son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %0,8 artış gösterdi.

Pakistan satış hacmi, önceki yılın aynı dönemindeki %13,1’lik büyümenin ardından, 2017’nin son çeyreğinde fiyat artışlarının etkisi, olumsuz hava koşulları ve tüketici güvenini etkileyen makro belirsizliklere bağlı olarak %3,7 daralma gösterdi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %3,7 arttı. Irak, gazlı içecek kategorisindeki büyümeyle %4,9 hacim artışı kaydederken, Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortam ve yavaşlayan tüketim harcamalarına bağlı olarak %2,6 geriledi.

Orta Asya operasyonları %5,3 hacim artışı kaydederken, Türkmenistan hariç tüm pazarlar çift haneli hacim artışı gösterdi. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %14,3 hacim artışının üzerine %13,4 büyüme gösterdi. Azerbaycan satış hacmi ise %34,7 artış kaydetti.

 

Coca-Cola İçecek ile Coca-Cola Company Sözleşmesi Yenilendi – 29.12.2017

Coca-Cola İçecek ile The Coca-Cola Company arasındaki mevcut şişeleme sözleşmesi (bottling agreement) 1 Ocak 2018 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıllık dönem için yenilenmiştir.

 

Coca Cola’dan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Açıklama – 05.12.2017

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı Kanun (Torba Yasa) kapsamında 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere meyveli gazozlar, sade gazozlar, nektarlar, meyve suları, limonata dahil diğer meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay ve sporcu içeceklerine %10 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacaktır. Bu kategorilerin Coca-Cola İçecek’in Türkiye’deki satış hacmi içindeki payı 2016 sonu itibariyle yaklaşık %26’dır (31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye’deki toplam satış hacmi, Coca-Cola İçecek’in faaliyet gösterdiği 10 ülkenin toplam satış hacminin %51’ini oluşturmaktadır). Yine aynı Kanun kapsamında, aromalı/meyveli doğal maden suları ve %100 meyve suları özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur. Şirketimiz iş planlarını; bu vergi uygulamasını da dikkate alarak, müşteri memnuniyetini, pazar paylarını ve karlılık oranlarını gözeterek hazırlamaktadır.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 29.11.2017

Meclisten geçen torba yasanın maddelerinden biri de sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacağıdır. Bir müddettir gündemde olan haberin Coca Cola Icecek (9A17 satış hacminde gazsız içecek payı %6) için hafif negatif katalist etkisi yapmaya devam etmesi muhtemeldir.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

Pakistan’da son dönemde artan gerilim 2016 konsolide satış hacminin yaklaşık dörtte biri Pakistan kaynaklı olan Coca Cola İçecek için negatif katalist etkisi yapabilir.

ARCLK/CCOLA: Pakistan’da son dönemde artan gerilim 2016 konsolide satış hacminin yaklaşık dörtte biri Pakistan kaynaklı olan Coca Cola İçecek ve toplam satışları içerisinde %5 oranında yapı olan Arçelik için negatif katalist etkisi yapabilir. Arcelik Pakistan’daki Dawlance satınalmasını 2016’nın sonunda tamamlamış ve 2017 yılından itibaren de konsolide etmeye başlamıştı. Pakistan’da diğer faaliyetlerine kıyasla daha yüksek karlılık ile çalıştığından dolayı Arçelik’in FAVÖK’ü içerisinde %8-10 oranında pay alıyor. Ülkedeki gelişmeler tüketici güvenini ve yerel para birimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı Arçelik ve Coca Cola İçecek için olumsuz olarak algınalabilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 17.11.2017

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL): Habere göre torba yasaya eklenen ve onaylanan maddede meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 olarak uygulanacağı ve %10 ÖTV uygulanan içecek listesine meyve/sebze suyu, mineral su ve limonataların da ekleneceği onaylandı. Coca-Cola İçecek’in toplam hacimlerinde meyve suyu ve mineral suların payı %2 olduğundan ek ÖTV getirilmesinin etkisi sınırlı olacaktır. Ancak konsolide satış hacminin %8’ini oluşturan meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 uygulanacak olması talep açısından hafif olumlu değerlendirilebilir.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Kapanış (TL) : 38.38 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 9763 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.28 CCOLA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.34

CCOLA 3Ç17: Beklentilerin üzerinde net kar. Bizim 201 mn TL ve piyasanın 214mn TL net kar beklentisine kıyasla, Coca Cola Icecek (CCI), 3Ç17 yıllık bazda %56 büyümeye tekabül eden 241mn TL net kar açıkladı. Net kar büyümesi azalan kur farkı giderleri ile düşen finansal giderler, beklentimizin altında gerçekleşen etkin faiz oranı ve iyileşen operasyonel performans ile desteklendi.

Şirketin konsolide FAVÖK rakamı, piyasa ve bizim beklentilerimize paralel yıllık bazda %24 büyüme kaydederek 517mn TL ye ulaştı. (Piyasa: 510mn TL ; İŞY: 501mn TL). Konsolide ciro ise yine piyasa beklentilerine paralel, 23% büyüme ile 2,75bn TL ye ulaştı. (Piyasa: 2.73bn TL ; İŞY: 2.76bn TL). Ciro da görülen büyüme %5,6 konsolide satış hacmi büyümesi, fiyat artışları ve önemli ölçüde operasyonların pozitif kur dönüşüm etkisinden kaynaklandı. Şirketin dün piyasanın %3,5 altında performans göstermesini de göz önüne alarak sonuçlara piyasa reaksiyonunun pozitif olmasını bekliyoruz. Diğer yandan hisse alakalı TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Hedef Fiyat: 48.00 Tavsiye: AL

Coca Cola İçecek’in (CCOLA) net kar rakamı 3Ç17’de yıllık bazda %56 artışla 241mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı, beklentimiz olan 212mn TL net kar rakamı ve 214mn TL net kar olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. 3Ç17’de, net satış gelirlerindeki % 22’lik artış, FAVÖK rakamındaki %24 büyüme yanı sıra net finansman giderlerindeki düşüş (3Ç16’da 100mn TL finansman giderine karşılık 3Ç17’de 76mn TL finansman gideri) net kar rakamını olumlu etkiledi. Şirket’in operasyonel tarafta; net Satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 3Ç17’de yıllık bazda %22 artışla 2.750mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.730mn TL; Şeker: 2.698mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 3Ç17’da yıllık bazda %24 artışla 517mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 510mn TL; Şeker:501mn TL).

Operasyonel sonuçların beklentilere paralel gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 3Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 48.00 TL hedef hisse fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 38.38 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %25 prim potansiyeli taşımaktadır.

Net satış gelirlerindeki büyüme %22.5 seviyesinde gerçekleşti- Şirket’in 3Ç17’de konsolide satış hacmi yıllık bazda %5.6 artışla 405mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Gazlı kategorisinin satış hacmi %4.1 artış gösterirken, gazsız içecek kategorisi (su hariç) %18.9 ve su kategorisi ise %3,4 büyüme gösterdi. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 3Ç17’de yıllık bazda %5,0 artışla 201 milyon ünite kasa olurken, uluslararası operasyonların satış hacmi Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının pozitif katkısı ile %6,3 artışla 191 milyon ünite kasa oldu. Böylece konsolide satış gelirleri 3Ç17’de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan çevirim farklarının olumlu etkisi pozitif fiyatlama ve artan hacmin olumlu etkisi ile %22,5 artış gösterdi.

Türkiye operasyonlarının net satış gelirleri, paket dağılımının olumlu etkisi, liste fiyatına yapılan artış ve başarılı promosyon yönetimiyle %16,3 artış gösterirken, uluslararası operasyonlarda net satışlar %29,0 artış gösterdi. Şirket’in konsolide ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’de yıllık bazda %15.8 artışla 6.79 TL seviyesinde oluştu. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’de %10.4 artışla 6.63 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’da %20.9 yükselişle 6.91 TL seviyesinde gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti– Ünite kasa başına maliyetler, Türkiye operasyonlarındaki ambalaj maliyetlerine bağlı olarak yıllık bazda %14,4 artış gösterdi. Ancak, Türkiye’deki ünite kasa başına gelirlerdeki artış ambalaj maliyetlerini telafi ederek marjlara pozitif katkı sağladı. Şirket’in konsolide brüt kar marjı, 3Ç17’de 90 baz puan artarak %34,7 seviyesinde gerçekleşti. CCİ’in 3Ç17’de konsolide bazda FAVÖK rakamı %24 artışla 517mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı Türkiye operasyonlarının brüt kar marjındaki artış ve uluslararası operasyonlardaki faaliyet giderlerindeki düşüşe paralel 20baz puan artışla %18.8 seviyesine yükseldi.

Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini korudu- CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2017 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor. Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 2x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasını hedefliyor.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Coca Cola İçecek’te 3Ç17’de güçlü bir büyüme performansı. Coca Cola İçecek 3Ç17’de 241 milyon TL net kar rakamı açıkladı ve beklentileri aştı. Operasyonel performans ise beklentiler dahilinde güçlü geldi. Satış rakamı 2,8 mİlyar TL olurken tahminleri karşıladı. FAVÖK rakamı ise 519 milyon TL ile bizim beklentimizin hafif altında kaldı konsensüsün ise %2 yukarısında gerçekleşti. Satış ve FAVÖK rakamları yıllık bazda %22 ve %24 yükseldi. Genel itibariyle operasyonel performans beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olsa da bu yüksek büyüme performansının bir süredir piyasaya göre getiri performansı zayıf olan hissede kısa vadede olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Türkiye satış hacimleri düşük baz etkisiyle %5 büyürken gazlı içecek segmentindeki büyüme %3 oldu. Burada özellikle küçük paketlerdeki %17’lik yıllık büyüme dikkar çekiciydi. Yurt dışı operasyonlarda Pakistan %4 büyürken yurt dışının %6’lık toplam büyümesinin altında kaldı ama bu ülkede gazlı içecekler segmenti %6 gibi tatminkar bir büyüme yakaladı. Orta Asya operasyonları Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü nüyüme performanslarıyla hacim olarak %8 büyüdü. Irak büyümesi de %10’la yüksek olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye satış rakamı yıllık bazda %16 büyürken yurt dışı satışlar %29 büyüdü.

Operasyonel marjlar ise tatminkar hacim büyümelerine rağmen özellikle Türkiye tarafında pazarlama ve reklam giderlerinin 2Ç17’den 3Ç17’ye kaymış olması nedeniyle yıllık bazda yatay gerçekleşti. Sonuçlara dair bir diğer olumlu taraf da güçlü nakit yaratımıyla beraber net borcun bir önceki çeyreğe göre 2,3 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye düşmesi oldu.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL) – 3Ç17 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 214 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 232 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisine yakındır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 2,750 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Yurtiçi satışlardaki %16 büyüme ve yurtdışı satışlardaki %29 büyüme konsolide bazda ciro artışını destekledi.

Şirket, 3Ç17’de 517 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. Açıklanan net satış ve FAVÖK rakamları beklentimize paraleldir. Net işletme sermayesi ise 492 milyon TL (3Ç16: 646 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (3Ç16: %9.3) olarak kaydedildi. Şirket yıl sonu beklentilerini korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket 2017’de orta tek haneli hacim büyümesi, hacim büyümesinin üzerinde ciro büyümesi, yatay veya 2016 verisinin hafif üzerinde FAVÖK marjı bekliyor.

 

 

Cola Cola 3Ç17 Finansallarını Bugün Açıklıyor – Beklentiler – 01.11.2017

Şeker Yatırım: Coca Cola İçecek’in (CCOLA) 3Ç17 finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. Şirket’in 3Ç17’de 212mn TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasa da beklenti Şirket’in 3Ç17’de 214mn TL net kar açıklaması yönünde.

Oyak Yatırım: 3Ç17’de Türkiye operasyonlarındaki kaliteli büyümenin yurtdışı operasyonlarında beklediğimiz marj düşüşünün konsolide rakamlara etkisini azaltacağını öngörüyoruz. 3Ç16 ya göre nispeten daha az değer kaybeden TL’nin net karda yarattığı baskı azalacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum  – 20.10.2017

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL): Medya haberine göre kolalı gazoza uygulanan %25 ÖTV’nin %20’ye indirileceği belirtilirken, enerji içeceği ve meyve suyu aromalı gazlı içeceklerde uygulanacak vergi oranı haberde yer almadı (daha önce %25 vergi uygulanacağı duyurulmuştu). Coca-Cola İçecek’in Türkiye satışlarının %70’ini gazlı içecek kategorisi oluştururken, meyve aromalı gazlı içecek ve enerji içeceğinin payı gazlı içecek satışları içerisinde %30 seviyesindedir. Vergi artışı sonrası Coca-Cola İçecek’in raf fiyatlarına zam yapmasını ve bu kategorilerdeki satışların olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Türkiye’de satılan meyve aromalı gazlı içecek ve enerji içeceğinin toplam satışlara payı yaklaşık %10 seviyesinde olduğundan Coca-Cola İçecek’e etki hafif olumsuz olacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 28.09.2017

Meyveli gazoz ve enerji içeceklerine %25 ÖTV uygulanacak. Halen kolalı içeceklerde %25 olarak uygulanan ÖTV oranının meyveli gazoz ve enerji içeceklerine de uygulanmasına karar verildi. Coca Cola İçeçek’in toplam satış hacminin yaklaşık yarısını Türkiye oluştururken Türkiye satışlarının ise %8-9 civarının meyve suyu, meyveli gazoz, enerji içeceği tarzındaki içeceklerden oluştuğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu kararın Coca Cola İçecek üzerindeki olası olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 18.09.2017

Kapanış (TL) : 38.6 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 9819 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.03 CCOLA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.7

Coca Cola İçecek (CCI) 500mn USD nominal değerli, yedi yıl vadeli, %4,215 sabit kupon faiz oranlı tahvil ihracını tamamladı. Borçlanma oranını olumlu bulmak ile beraber hisse üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Coca Cola Yurtdışı Satış İçin Roadshow’a Çıkıyor – 05.09.2017

Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Roadshow

Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında borçlanma aracı ihraç ve satışı için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII-128.7 sayılı Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ihraç belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 14.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.

Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S’ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmakta ve Moody’s tarafından Baa3 ve Fitch tarafından BBB notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 23.08.2017

2Y17’de güçlü operasyonel performans bekliyor, tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz
Coca-Cola İçecek için tavsiyemizi AL olarak güncellerken, hedef fiyatı 46TL’ye (önceki 39TL) yükseltiyoruz. Coca-Cola İçecek yıl başından bu yana piyasanın altında hisse performansı gösterdi ancak 2Y17’de gerçekleşecek operasyonel toparlanmanın etkisiyle hisse fiyatında yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de turizm sektörü ve tüketici ortamındaki iyileşme, karlı ürünlerin ciro payının artması ve promosyonların daha verimli yönetiminin 2Y17’de ciroda %21 yıllık büyümeye ve 150 baz puan marj iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolar/TL’de yakın zamanda gerçekleşen gerilemeyle beraber dolar borcu olan Coca-Cola İçecek’in karlılığında tahminimizin üzerinde iyileşme olması yüksek ihtimaldir. Coca-Cola İçecek 2018T 8,4x FD/FAVÖK rasyosuyla yurtdışı benzerlerine göre %5 iskontolu işlem görmektedir.

2Y17’de operasyonel performansta iyileşme öngörüyoruz – CocaCola İçecek yönetiminin 2Y17 faaliyetleriyle ilgili olumlu beklentisi sonrası tahminlerimizin üzerinden geçtik. 2017’de %4,4 hacim büyüme beklentimizi koruyor ve Türkmenistan’daki hacimsel daralmanın Pakistan’daki büyümeyle dengeleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye faaliyetlerinde düşük baz sonrası turizm ve tüketici ortamındaki iyileşmenin katkısıyla hızlanan büyüme öngörüyoruz. Makro tahminlerdeki değişiklerle ciro beklentimizi hafif aşağı çeksek de FAVÖK beklentimizi koruyoruz. Böylelikle 2017 ve 2018 yıllarında FAVÖK marjında yaklaşık 50’şer baz puan artış öngörüyoruz. Karlılığı yüksek ürünlerin ciro payının artması, promosyanların daha verimli yönetiminin ve faaliyet giderlerindeki iyileşmenin kar marjındaki toparlanmada etkili olacağını düşünüyoruz. Yurtdışı faaliyetlerde de Pakistan’da yakın zamanda yapılan fiyat artışı ve Kazakistan’daki satış performansındaki iyileşme ile beraber güçlü marjların korunacağını düşünüyoruz. Son olarak net kârda ciddi toparlanma beklemeye devam ediyoruz.

Ekim 2018’de itfa olacak 500 milyon dolarlık tahvilin refinansmanı şirketin gündeminde – Coca-Cola İçecek yurtdışında bir milyar dolara kadar bononun farklı vadelerle ihracı için SPK’ya başvurdu. Fitch’in şirketin kredi notuyla ilgili yakında yaptığı yukarı revizyonun piyasaya göre daha makul faiz oranıyla borçlanma imkanı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yurtdışında satın alma beklentileriyle ilgili Mısır ve Hindistan pazarları gündeme gelmesine rağmen somut bir adım bugüne kadar atılmadı.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Kapanış (TL) : 44 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 11192 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.26 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.14

Net Kar beklentilerin hafif altında

Coca-Cola İçecek 2Q17’de piyasa ve bizim beklentilerimizin altında ( Piyasa: 242mn TL İŞY: 245mn TL), yıllık bazda %56 büyümeye işaret eden, 231mn TL net kar açıkladı. Net karda tarafındaki iyileşme, TL’nin çeyreksel bazda dolar karşısında değer kazanmasına bağlı önemli ölçüde hafifleyen kur farkı zararları ve iyileşen operasyonel performanstan kaynaklandı. Şirketin konsolide FAVÖK rakamı, piyasa ve bizim beklentilerimize paralel yıllık bazda %20 büyüme kaydederek 493m TL’ye ulaştı. (Piyasa: 487mn TL ; İŞY: 488mn TL). Konsolide ciro ise yine piyasa beklentilerine paralel, 20% büyüme ile 2,56bn TL’ye ulaştı. (Piyasa: 2.53bn TL ; İŞY: 2.53bn TL). Ciro’da görülen büyümenin kabaca %65’lik kısmı uluslararası operasyonların pozitif kur dönüşüm etkisinden kaynaklandı.

Türkiye operasyonlarının ciro büyümesi %7 artış ile %2,9 luk satış hacmi büyümesinin bir miktar üzerinde kaldı. Mart ayı sonunda gerçekleşen fiyat artışlarına rağmen ciro büyümesinin görece düşük kalması ise çay kategorisin toplam hacimde payının önemli ölçüde artması ve gazlı içecek satış hacminin %5 daralmasından kaynakladı. Türkiye operasyonlarının FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,9 puanlık artış göstererek %15,8 seviyesine ulaştı. FAVÖK marjında görülen artışın en önemli nedenleri, bu çeyrekte ötelenen pazarlama giderleri ve geçen yılın aynı döneminde ortaya çıkan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maliyetlerin olmayışı oldu. Bu bağlamda FAVÖK marjında materyal bir iyileşme olduğunu söylemek zor. Marjlarda görülen iyileşmenin sonucu olarak Türkiye operasyonlarının 2Ç17 FAVÖK’ü %21,9 büyüme ile 186mn TL’ye yükseldi.
Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın ikinci çeyreğinde Orta Asya operasyonlarının, özellikle Kazakistan’ın katkısıyla %4,1 artış kaydederek 191 milyon ünite kasa oldu.

Pakistan tarafında büyüme ise geçen yılın yüksek baz etkisi ile %3,7 artış göstererek görece zayıf kaldı. Uluslararası operasyonların cirosu 2Ç17’de 34,4% büyüme ile 1,39 mlyr TL’ye ulaştı. TL bazlı büyümenin çok önemli kısmı TL’nin dolar karşısında devalüasyonundan kaynaklanırken, kurdan arındırılmış ciro y-y büyümesi %7,4 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonların brüt kar marjı, yükselen hammadde fiyatlarının etkisi ile yıllık bazda 2,7 puan daralarak %32,8% puan seviyesine geriledi. Dolayısı ile Uluslararası operasyonların FAVÖK’ü, ciro büyümesinin altında, yıllık bazda %18 artış göstererek 302m TL’ye yükseldi.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek 2Ç17 finansallarında sırasıyla TL2559mn ciro (yıllık %20 artış), TL497mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %19 artış), TL231mn net kar (%56 artış) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilere genel hatlarıyla paralel gelmekle beraber net kar piyasa net kar beklentisi olan TL242mn’un hafif altındadır. Ciro büyümesinin itici gücü uluslararası operasyonlar olmakla birlikte Türkiye operasyonlarının karlılığındaki gelişme yurtdışında daralan marjların konsolide marjlara etkisini azaltmıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek’in operasyonel performansı piyasa beklentilerini karşıladı Coca Cola İçecek 2Ç17’de 231 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu hem bizim hem de piyasa beklentisinin altında kaldı. Öte yandan özellikle konsolide operasyonel performans bizim tahminimizden bir parça daha zayıf olurken piyasanın beklentilerini karşıladığı görülüyor. Şirketin 2Ç17 satış hacimleri zaten Temmuz ayı içerisinde yayınlanmıştı. Dolayısıyla hacim bakımından rakamlar zaten biliniyordu (yıllık bazda Türkiye’de %3 uluslararası operasyonlarda %4 düyüme). Satış rakamı yaklaşık 2,6 milyar TL gerçekleşerek sürpriz yaratmadı. 1Ç17’deki %20 düzeyinde olan yıllık bazda güçlü büyümenin bu çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Fakat VAFÖK marjı geçen yıla göre ufak bir miktar geriledi. Bunda en önemli nedenin yurt dışı marjlarının Pakistan’dan ötürü geri çekilmesi olduğu anlaşılıyor. Bu geri çekilmeye rağmen VAFÖK marjı piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. VAFÖK 2Ç17’de 497 milyon TL olurken yıllık bazda da %19 büyüdü ve satış büyümesinin hafif altında kaldı. Hissede son dönemde özellikle güçlü gelebilecek 2Ç17 sonuçları beklentisiyle pozitif bir hava oluşmuştu. 2Ç17 sonuçlarında pozitif bir sürpriz gözlemlemediğimiz için sonuçların bir miktar kar realizasyonuna neden olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek (TUT, hedef fiyat: 39 TL) – 2Ç17 sonuçlarını 231 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz 276 milyon TL’nin %16 altında ve 242 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 arttı. Net satışlar 2.559 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Yurtdışı satışlar %34 büyürken Türkiye satışları yıllık %7 genişledi Şirket, 2Ç17’de 493 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 487 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 16 baz puan azalarak %19,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 2.336 milyon TL olarak gerçekleşti. CocaCola İçecek yönetimi yıl sonu beklentileri koruduğunu duyurdu. Orta haneli hacim büyümesi, hacim büyümesinin üzerinde satış büyümesi ve yatay veya biraz yukarda FAVÖK marjı beklentisi korunuyor. Operasyonel olarak sonuçlar beklentiler dahilinde açıklandığından nötr etki öngörüyor ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL ile piyasa beklentisi olan 242mn TL’lik karın bir miktar altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,2 artışla 2.559mn TL’ye, satışların maliyeti ise %23,6 artışla 1.640mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de brüt karını %14,5 artırırken, operasyonlu giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Faaliyet karı %21,3 artışla 370mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,1 puana artışla %14,5’e yükselmiştir. İkinci çeyrekte konsolide FAVÖK %17,8 artarak 497mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan düşüşle %19,4’e gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,5mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 367,4mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 56,7mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2017’de 37,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 329,9mn TL’yi göstermiştir. 49,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2016’daki net kar 148,1mn TL idi. Şirket 2017 beklentisi olan Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini korumuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 145,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 177,5mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 27.07.2017

Kapanış (TL) : 42.7 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 10862 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.94  CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.87

CCOLA tahvil ihraç
CCOLA Yönetim Kurulu, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 mlyr doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, yurt dışında tahvil ihraç edilebilmesi için yönetimi yetkilendirdiğini açıkladı. Şirket daha önce 20018 yılında vadesi gelen 600 mn dolar borcun yeniden finansmanı üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şirket vadesi gelen borçların anapara ödemesi olarak 2018 yılının Mayıs ayında 500mn dolar, Ekim ayında 100m dolar ödeme yapacak. Bu bağlamada yeni tahvil ihracı beklenen bir opsiyondu.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek 2Ç17 satış hacim verileri beklentimizin altında kaldı. Coca Cola İçecek 2Ç17’de 372 milyon ünite kasa satış hacmine ulaştı. Bu yıllık bazda %3’lük büyümeye tekabül ediyor. Bu rakam bizim beklentimiz olan 379 milyon ünite kasadan daha düşük. Bu rakamlarla son çeyreklerde yakalanan büyüme momentumunun bir miktar düşüş eğilimine girdiği görülüyor. Satış hacim rakamlarının hisse üzerinde bir miktar negatif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

 • Türkiye: 2Ç17’de yıllık bazda %3 büyüyerek 181 milyon ünite kasa satış rakamına ulaşıldı. Bu beklentimizin hafif altında. Burada daha önemli olan gazlı içecekler daralırken büyümenin düşük marjlı çay satışlarından kaynaklandığı görülüyor. Dolayısıyla büyüme verisini tatminkar görmüyoruz.
 • Yurt dışı: Yurt dışı piyasalarda 191 milyon ünite kasa satışı yapılırken bu yıllık bazda %4 büyümeye işaret etti. Burada özellikle Pakistan %4’lük büyüme kaydederek bizim %8 büyüme bekentimizin altında kaldı. Diğer piyasalarda ise (Ortadoğu, Orta Asya) genel performans olarak çok büyük bir sürpriz görmedik.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39 TL) – 1Y17’de 373 milyon birim kasa satış açıkladı. Satışlardaki %3,5 yıllık büyüme beklentimiz olan %5’in altında gerçekleşti. Gazlı içecek kategorisi yatay seviyede performans gösterirken, gazsız içecek kategorisi %5,5 büyüdü.

 • Türkiye hacimleri yıllık %2,9 artışla 181 milyon birim kasa seviyesine yükseldi. Gazsız içeceklerde %2,8 yıllık büyüme yeni ice tea kapasitesi artışıyla gerçekleşirken, gazlı içecek kategorisi %5 yıllık daraldı. Çay kategorisi ise önde gelen bir indirim marketleri zincirine satışların başlamasının etkisiyle %52 yıllık yükseldi. Şirket 2. yarıyılda Türkiye’de turizm sektöründeki iyileşme ve düşük baz etkisiyle büyümenin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor.
 • Yurtdışı hacimleri %4,1 yıllık artışla 191 milyon birim kasaya yükseldi. Yıllık bazda Pakistan %3,7, Orta Asya %6, Irak %2 büyüdü. Kuzey Irak’taki %16,6 büyüme, Güney Irak’taki %5,9 daralmayı kompanse etti. Azerbaycan ve Kazakistan çift haneli büyürken, Türkmenistan ve Kırgızistan’daki daralma büyüme rakamını aşağı çekti.
 • Coca-Cola İçecek’in 2Ç17’deki satışları beklentilerin altında gerçekleştiği için negatif piyasa tepkisi bekliyoruz. Şirketin 2Y17’deki düşük baz etkisi ve Türkiye’deki potansiyel iyileşmenin etkisiyle yıl sonu tahminlerini koruyacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek (CCOLA, Nötr): Şirket’in 2017 yılı ilk altı ayına ait satış hacmi rakamları açıklanmıştır. Konsolide satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %3,5 artışla 373 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında %4,1 artış göstererek 606 milyon ünite kasa oldu. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2017 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek %50 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde, gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki büyümenin Türkiye’deki daralmayı telafi etmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti. Gazsız içecek kategorisi (su hariç), uluslararası operasyonlardaki güçlü büyümenin katkısıyla, ikinci çeyrekte %5,5 hacim artışı gösterdi. Su kategorisi ise, Türkiye operasyonlarındaki düşük satış hacmine bağlı olarak %4,7 geriledi. 2016’nın ilk yarısında toplam satış hacminin %71’ini oluşturan gazlı içecek kategorisi, bu yılın aynı döneminde hacmin %70’ini oluşturdu.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17’de 86 milyon TL net zarar açıkladı. Bu bizim 52 milyon TL ve piyasanın 41 milyon TL olan zarar beklentilerinden daha kötü gerçekleşti. Burada bizim tahminimizden sapmanın tahminimizeden yüksek gelen vergi kalemlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Operasyonel karlılık ise beklentileri aştı. Şirket 1Ç17’de 1,6 milyar TL satış rakamına ulaşırken bu bizim tahminimizn %4 yukarısında gerçekleşti. Satışlar güçlü şekilde yıllık bazda %20 büyüdü. Burada özellikle uluslararası taraftaki satış büyümesinin beklentimizi aşması etkili oldu. Satış hacmi olarak Türkiye’de %3’lük bir büyüme sağlansa da bunun daha ziyade karı görece düşük büyük paketlerden kaynaklandığını görüyoruz. Yurt dışı tarafta ise satış hacmi %8 büyüdü. Burada özellikle Pakistan ve Kazakistan’da devam eden büyüme performanslarının etkili olduğunu görüyoruz. VAFÖK ise 188 milyon TL gerçekleşerek bizim 176 milyon TL piyasanın 177 milyon TL olan beklentilerinden yüksekti. VAFÖK yıllık bazda %23 oranında büyüdü. Beklenenden güçlü gelen performansta özellikle yurt dışı operasyonlarının güçlü performansının etkili olduğunu görüyoruz. Zayıf gelen net kar rakamı hisse üzerinde açılışta negatif etki yaratabilir ama operasyonel performansın görece güçlü olması nedeniyle herhangi olumsuz bir etkinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL1556mn ciro (yıllık %20 artış), TL188mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %23 artış), TL86mn net zarar (1Ç16:TL29mn net kar) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %2 ve %6 üzerinde gerçekleşirken net zarar piyasa net zarar beklentisi olan TL41mn’un üzerindedir. Finansal giderlerin yanısıra vergi ve azınlık payları net karda baskı yaratmıştır. Türkiye operasyonlarının zorlu çeyrekte beklentilerden güçlü duruşu ve uluslararası performansın katkısıyla finansallaro operasyonel olarak olumlu olsa da net zarar hisse üzerinde hafif negatif katalist etkisi yapabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir. CCİ’nin beklentilerden olumsuz gelen zarar rakamı piyasada ilk etapta olumsuz bir reaksiyona yol açabilir ancak genel olarak şirketin 1Ç17 operasyonel performansını nötr olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17 mali tablolarında beklentilerden olumsuz bir sonuçla 86mn TL zarar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 41 milyon TL zarar, bizim beklentimiz 43 milyon TL zarar yönündeydi. Şirketin operasyonel rakamları (1,56 milyar TL satış geliri, 181 mn TL FAVÖK, %11,6 FAVÖK marjı) ve net diğer ve finansal gider kalemlerinde herhangi bir sürpriz ortaya çıkmadı. Zararın beklentilerimizi aşmasının sebebi ise oldukça yüksek gelen dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri oldu. CCİ’nin toplam satış hacmi 1Ç’de beklentilere paralel %5 artış gösterirken, satış gelirleri özellikle yurtdışı faaliyetlerindeki döviz çevrim etkisi ile %20 artış gösterdi. 2016 yılında hafif gerilemiş olan FAVÖK marjı ise 2017 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda kabaca yatay seyretti. Şirketin net sonucunun negatif olmasında ise yine en önemli rolü toplamda 120 milyon TL’ye ulaşan net kur farkı gideri ve finansal giderler oynadı. Şirket yönetimi 1Ç sonuçları sonrası mevcut 2017 öngörülerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Negatif): Coca-Cola’nın 1Ç2017 ana ortaklık zararı 86mn TL ile piyasa beklentisi olan 41mn TL’lik zararın üzerinde gerçeklemiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket 1Ç2017’de brüt karını %15,3 artırırken, diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Uluslararası operasyonlardan kaynaklanan pozitif çevrim farkı, gelir artış inisiyatifleri ve büyük pazarlardaki hacim artışı gelir artışına katkı sağlayan başlıca unsurlar olarak sıralanmaktadır. Faaliyet karı %54,6 artışla 69,3mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1 puana artışla %4,5’e yükselmiştir. İlk çeyrekte konsolide FAVÖK %24,5 artarken, FAVÖK marjı 0,49 puan artış kaydetmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 3,6mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 65,7mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 20,2mn TL gider kaydeden şirket, kur artışının etkisiyle 1Ç2017’de 123,9mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 58,2mn TL’yi göstermiştir. 45,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 86mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2016’daki kar 29,4mn TL idi. Şirketin 2017 yılı satış hacmi beklentisi Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış yönündedir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

 1Ç17’da 86 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç16’da 29 milyon net kar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 24 milyon TL net zarar rakamı ve 41 mn TL net zarar olan piyasa beklentisinden kötü gerçekleşti. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 1Ç17’da kaydetmiş olduğu 124mn TL net finansman gideri (1Ç16’da 20mn TL finansman giderine karşılık) Şirket’in net zarar rakamının artmasındaki en büyük etken oldu. Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 1Ç17’de yıllık bazda %19.5 artışla 1.556mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.526mn TL; Şeker: 1.457mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 1Ç17’da yıllık bazda %23 artışla 181mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 177mn TL; Şeker:170mn TL). Operasyonel tarafta beklentilere paralel sonuçlar gelmesine karşın yüksek kur farkı giderine bağlı olarak beklentilerden kötü gelen net zarar nedeniyle 1Ç17 sonuçlarına piyasanın tepkisinin hafif negatif olacağını düşünüyoruz. 1Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.00 TL hedef pay fiyatı ile AL önerimizi sürdürüyoruz.

Cari pay fiyatı 36.30 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %16 prim potansiyeli taşımaktadır. Net satış gelirlerindeki büyüme %19.5 seviyesinde gerçekleşti- Şirket’in 1Ç17’de konsolide satış hacmi yıllık bazda %5.1 artışla 233mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 1Ç17’de yıllık bazda %2,7 artışla 119 milyon ünite kasa olurken, uluslararası operasyonların satış hacmi Pakistan (yıllık bazda %9.4 satış büyümesi) ve Orta Asya (%7.6 satış büyümesi) operasyonlarındaki pozitif ivmeye paralel %7,6 artışla 114 milyon ünite kasa oldu. Konsolide satış gelirleri 1Ç17’de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan çevirim farklarının olumlu etkisiyle %19.5 artışla 1.556mn TL seviyesine yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış olark bakıldığında 1Ç17’deki net satış geliri artışı %5.6 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 1Ç17’de hacim artışı ve liste fiyatlarına yapılan fiyat artışları nedeniyle yıllık bazda %4.1 artışla 711mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise yıllık bazda %36.7 artışla 845mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri %13.9 artışla 6.68 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri çayın ve büyük paketlerin hacimdeki yüksek paylarına paralel 1Ç17’de sınırlı bir artışla (%1.4) 5.97 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 1Ç17’da %27.1 yükselişle 7.41 TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti–

Satışların maliyeti uluslararası operasyonalrın çevrim farkından kaynaklanan olumsuz etkiyle 1Ç17’de %21.5 artarken, konsolide brüt kar marjı 1.1pp düşüşle %30,9 seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in ünite kasa maliyetleri 1Ç17’de %15,7 artış gösterdi. CCİ’in 1Ç17’de konsolide bazda FAVÖK rakamı %23 artışla 181mn TL seviyesine yükselirken, piyasa beklentisi olan 177mn TL ve beklentimiz olan 170mn TL FAVÖK rakamına paralel geldi. Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini korudu- CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2017 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Kapanış (TL) : 34.5 – Hedef Fiyat (TL) : 41.81 – Piyasa Deg.(TL) : 8776 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.98 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.19
CCI’ın CCBA’daki hisse alım sürecinden çekildi
Coca-Cola İçecek (CCI), Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) hisselerinin The Coca-Cola Company (TCCC)’den satın alınması kararından vazgeçildiğini açıkladı. Şirket gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların CCI için stratejik açıdan daha uygun olacağını düşünmesi nedeni ile The Coca-Cola Company (TCCC) ile birlikte, diğer coğrafyalardaki uygun bölgesel genişleme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Haberin CCOLA hisselerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek, Kasım 2016’da yaptığı açıklamada The Coca Cola Company’nin (TCCC) Coca Cola Beverages Africa’daki (CCBA) hisselerini stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek üzere yatırım bankalarıyla çalışma kararı aldığını bildirmişti. CCİ, dün yaptığı açıklamada ise yaptığı değerlendirme sonrasında CCBA için bir teklif vermeme kararı aldı. CCi’nin operasyonlarını Afrika’ya genişletme potansiyeli uzun vadeli büyüme anlamında olumlu karşılanırken, bu işlemin yaratacağı potansiyel ağır borçlanma ihtiyacı (TCCC, CCBA’nın %54,5’lik hissesini geçtiğimiz dönemde 3,15 milyar dolar ödeyerek satın almıştı) halihazırdaki yüksek finansal kaldıraç da dikkate alındığında (2016 sonu itibariyle net borç 2,3 milyar TL, net borç/FAVÖK çarpanı 2,2x) piyasada soru işareti yaratıyordu. Bu bağlamda, CCİ’nin teklif vermeme kararını şirket açısından olumlu karşılıyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek, The Coca-Cola Company ile birlikte diğer coğrafyalardaki uygun bölgesel genişleme fırsatlarını devam edecek olup Coca-Cola Beverages Africa için teklif vermeyeceğini açıklamıştır. Afrika operasyonlarının büyüklüğüyle de bağlantılı olarak muhtemelen getireceği borçluluğun kısa vadede finansallar üzerinde baskı yaratma ihtimaline karşı önemli bir inorganik büyüme potansiyeli sunması beklenmekteydi. Haberin kısa vadede hafif negatif katalist etkisi olabilir.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek Coca Cola Beverages Africa’daki %54’lük hisse alım sürecinden çekildi. Şirket söz konusu hisseyle ilgili alternatifleri değerlendireceğini Kasım 2016 itibariyle açıklamıştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde daha ziyade bölgesel fırsatlara odaklanmanın stratejik olarak daha faydalı olacağına karar verildiği ve Coca Cola Beverages Africa’daki hisse alım süreciyle artık ilgilenilmediği belirtildi. Söz konusu hissenin olası alımıyla ilgili piyasada önemli bir beklenti yoktu. Dolayısıyla gelişmenin beklentilere paralel olduğunu ve Coca Cola İçecek hisseleri üzerinde belirgin bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Dün BIST’te Özgörkey Ailesi 2 milyon adet Coca Cola İçecek hissesini 36 TL’den sattı. Hissenin dünkğ kapanış fiyatı 36,2 TL idi. Böylece işlem sonrasu Özgörkey Ailesinin şirketteki payı %3,7’den %2,9’a düşmüş oldu. Halka açık kısım ise %25,9’dan 26,7’ye çıkmış oldu.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Coca Cola İçecek Isparta’da kurduğu Türkiye’deki 10. şişeleme fabrikasının 2Ç17’de tümüyle faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. Toplam 110 milyon TL yatırım tutarına sahip olan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 40 milyon ünite kasa/yıl’dır (220 milyon litre/yıl). 2016 yılı itibariyle CCİ’nin Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi 660 milyon ünite kasa, yurtdışı operasyonları dahil toplam yıllık üretim kapasitesi ise 1,5 milyar ünite kasa idi. CCİ 2016’da Türkiye’de 601 milyon ünite kasa (yıllık %1,4 artış), toplamda ise 1,19 milyar ünite kasa (yıllık %3,2 artış) satış hacmine ulaşmıştı. Haberi CCİ açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Özgörkey Holding dün 2,0 milyon adet Coca Cola İçecek hissesini (ödenmiş sermayenin %0,78’i) hisse başı 36,00 TL fiyatla sattığını açıkladı. Bu işlemle Özgörkey Holding’in CCi’deki hissesi %3,69’dan %2,91’e geriledi.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Coca Cola İçecek Isparta’da 2Ç17’de açmayı planladığı fabrikayla 40mn’luk ek kapasite amaçladığını açıkladı. Toplam yatırım tutarı TL110mn’dir ve Türkiye’deki onuncu fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretecektir. Rakam, Türkiye kapasitesinde %6’lık , toplam CCI kapasitesinde ise %3 lük artışa tekabül etmektedir. Nötr. KAP açıklamasında Özgörkey Holding dünkü 2mn adet CCOLA satışını hisse başı TL36’dan gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Payı %3.7’den %2.9’a gerilemiştir.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Kapanış (TL) : 36.2 – Hedef Fiyat (TL) : 41.81 – Piyasa Deg.(TL) : 9208 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.49

Coca-Cola İçecek 110mn TL yatırımla yeni fabrika açmayı planlıyor
Coca-Cola İçecek Isparta’da Türkiye’deki 10. fabrikasını açmayı planlıyor. 110mn TL yatırım tutarlı fabrikanın 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor. 220 mn litre (yaklaşık 40 milyon ünite kasa) kapasiteye sahip olacak olan Isparta fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretimi gerçekleştirilecektir.

Coca Cola İçecek Isparta’da Yeni Üretim Tesisi Açacak – 30.03.2017

Coca-Cola İçecek (CCI) Isparta Fabrikası

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Türkiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da açmaya hazırlanıyor. Fabrikanın 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.

En ileri teknolojiyle donatılmış üretim hatlarına ve 220 mn litre (yaklaşık 40 milyon ünite kasa)  kapasiteye sahip olan fabrika, yaklaşık 300 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi yaratacaktır. Fabrikanın toplam yatırım tutarı ise 110 milyon TL’dir.

Isparta fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretimi gerçekleştirilecektir.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 15.03.2017

Uluslararası operasyonlarda güçlü görünüm

Coca Cola İçecek (CCI), tüketici güveni ve turizm sektörünün zayıf olduğu 2016 yılında Türkiye’de zor bir dönemi geride bıraktı. Uluslararası operasyonları ise Pakistan’daki güçlü büyüme ve Orta Asya’da 4.çeyrekte görülen toparlanma ile görece daha iyiydi. 2017’de Türkiye’de tüketici güvenindeki toparlanma ve uluslararası operasyonlarda Pakistan’ın katkısının devam etmesiyle satış hacim büyümesinin daha yüksek olmasını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, Türkiye satış hacim büyümesinin %2 ve uluslararası satış hacim büyümesinin %7 olmasını bekliyoruz. 4Ç16 finansal sonuçları ve makro tahminlerimizdeki değişiklikleri değerlememize yansıtmamız neticesinde, CCOLA için 12 aylık hedef fiyatımızı 41.8TL olarak (önceki: 40.06TL/hisse) güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin orta -uzun vadede büyüme potansiyelini faaliyet gösterdiği bölgelerde artması beklenen kişi başı tüketim nedeniyle beğeniyoruz ve potansiyel satın alma fırsatlarının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye’de ilk çeyreği zor, yılın ikinci yarısını daha iyi görüyoruz. Tüketici güveninin zayıf olması ve turist sayısındaki gerileme neticesinde 2016’da Türkiye satış hacim büyümesi sadece %1,4 olarak gerçekleşti. Satış hacmi içinde yaklaşık %60 paya sahip olan gazlı içecek kategorisi %1,8 daraldı. Öte yandan; gazsız içecek kategorisi su ve buzlu çayın katkısı ile %6,9 büyürken, çay kategorisi %3,5 büyüdü. 2017’nin ilk çeyreğinde devam eden zayıf tüketim iştahı ve olumsuz hava koşulların etkisiyle hacim büyümesi ve kar marjlarının zayıf olmasını öngörüyoruz. Fakat yılın geri kalanında, özellikle ikinci yarıyılda toparlanma ile birlikte şirketin 2017 yılında Türkiye’de %2 satış hacim büyümesi yakalamasını öngörüyoruz. Dolayısıyla, şirketin Türkiye satış gelirlerinin fiyat artışları ve hacim büyümesinin sonucunda %9 büyümesini tahmin ediyoruz.

Uluslararası operasyonlarda hacim büyümesinin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Pakistan operasyonlarında büyümenin artarak devam etmesi ve Orta Asya’da toparlanma neticesinde uluslararası operasyonlarda satış büyümesinin 2017’de %7 (2016: 5,2%) olmasını tahmin ediyoruz. Kazakistan’daki ekonomik toparlanmanın Orta Asya hacim büyümesini olumlu etkilemesini bekliyoruz. Orta Doğu operasyonlarını devam eden siyasi ve güvenlik problemleri nedeniyle kırılgan buluyoruz.

Konsolide FAVÖK büyümesi bekliyoruz. Kurdaki sert yükseliş ve dalgalanmalara rağmen, FAVÖK marjı 2016’da %14,9 ile sabit gerçekleşti. 2017’de hacim büyümesi ve fiyat artışları neticesinde FAVÖK marjının 0,4 yüzde puan artmasını bekliyoruz.

Yatırım harcamalarının ve işletme sermayesi ihtiyacının gerilemesi ile artan serbest nakit akış. Serbest nakit akışının satış gelirlerine oranı 2015’teki %1’den 2016’da %9’a yükseldi. 2017’de de serbest nakit aşının güçlü olmasını bekliyoruz.

Riskler: Faaliyet bölgelerinde olası makro-ekonomik ve siyasi riskler sonucunda hacim büyümesinin beklentimizin altında kalması en önemli risk faktörü olarak söylenebilir. Ek olarak, kur ve alüminyum, şeker gibi emtia fiyatlarındaki dalgalanma tahminlerimiz için risk oluşturuyor.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Kapanış (TL) : 35 – Hedef Fiyat (TL) : 40.06 – Piyasa Deg.(TL) : 8903 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.55 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.45

CCOLA 4Ç16 Finansal Sonuçlar Özet ve Yorumumuz: Konsolide sonuçların özeti: Bizim 275 mn TL ve piyasanın 269 mn TL net zarar beklentisine kıyasla, Coca Cola Icecek 360 mn TL net zarar açıkladı. Hem operasyonel performansın (satışlar ve kar marjları olarak) tahminlerin altında kalması hem de finansman giderlerinin yüksek olması tahminlerin üzerinde net zarar kaydetmesinin ana gerekçeleri olarak sıralanabilir. Türkiye’de ambalaj maliyetlerindeki olumsuz kur etkisi, toplu iş sözleşmelerinin tek seferlik giderleri ve uluslararası operasyonlarda pazarlama giderleri etkisiyle geriledi. Sonuçlara hisse olumsuz tepki verebilir.

Şirket sonuçlarla beraber 2017 hedeflerini paylaştı. Şirketin hem Türkiye hem de uluslararası operasyonları için paylaştığı hacim büyümesi hedefleri bizim tahminlerimize paralel. Dolayısıyla, tahminlerimizi değiştirmiyoruz ve CCOLA için 40TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Temettü: Şirket ayrıca 22 Mayıs 2017’de ödenmek üzere 50 mn TL temettü ödemesi açıkladı. Hisse başı 0,197 TL ve temettü verimi %0,6’ya karşılık geliyor.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

CCOLA: Coca Cola İçecek 4Ç16 finansallarında sırasıyla TL1375mn ciro (yıllık %8 artış), TL78mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %22 azalış), TL360mn net zarar (4Ç15:TL4mn net kar) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %3 ve %29 gerisinde kalmıştır. Net zarar rakamı da piyasa beklentisi olan TL269mn’luk zararın oldukça üzerindedir. Gerek operasyonel anlamda zayıflık gerekse Güney Irak için ayrılan TL54mn’lu değer düşüklüğü karşılığı finansallarda baskı yaratmıştır. Finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir. Şirket, 22 Mayıs’ta hisse başına brüt TL0.197 brüt temettü ödemesini (verim %0.6) de Genel Kurul’a sunacaktır.

Paylaşılan 2017 beklentileri ise şöyle özetlenebilir: Türkiye’de düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda yüksek haneli satış hacmi büyümesi, 2017 yılında konsolide satış gelirlerindeki artışın satış hacmindeki artışın üzerinde olması ve FAVÖK marjının 2016 yılına göre yatay bir seyir izlemesini ya da sınırlı bir artış göstermesi öngörülmektedir. Net Borç / FAVÖK oranının ikinin altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasının yanısıra 2017 yılını pozitif serbest nakit akımı ile kapatma amaçlanmaktadır.

4Ç16 Türkiye operasyonları: Gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki sırasıyla %6 ve %2’lik daralmanın dilutif etkisi ve averaj satış fiyatının %1 gerilemesiyle ciro geçen seneye paraleldir. Maliyetlerdeki kur ve toplu iş sözleşmesine ilişkin giderler sebebiyle brüt ve FAVÖK marjları yıllık bazda 310bps ve 340bps gerilemiştir.

4Ç16 Uluslararası operasyonlar: Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu hacimlerinin sırasıyla +%13, +%8, +%3 değişimiyle toplam hacim büyümesi %9 olarak önceden açıklanmıştı. Orta Asya’daki zayıf fiyatlar, Irak’taki yüksek iskonto ve Pakistan’daki büyük paket satışlarının ürün miksindeki yüksek payının etkisiyle averaj fiyat USD bazında %5 geriledi. Ciro USD bazında %4 artış söz konusu olmuştur. Brüt marjdaki 410bps’lik iyileşmeye rağmen ciddi şekilde artan faaliyet giderli FAVÖK marjının 120bps gerilemesine sebep olmuştur.

Konsolide bazda değerlendirme: 4Ç16 düzeltilmiş konsolide FAVÖK marjı %5.7’yle geçen seneki %7.8’lik marjın oldukça altındadır. 2016 sonu net borç/ FAVÖK 2.1xle geçen çeyrek sonu 2.3x’e göre düşmüştür. Beklentilerin altında kalan finansallar ve iskonto oranimizdaki revizyonun da etkisiyle hisse için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye çekiyoruz. Revize hedef fiyatımız TL40.56’dır (önceki TL45.18)

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Coca Cola İçecek 4Ç16 mali tablolarında beklentilerden kötü bir sonuçla 360mn TL zarar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 269 milyon TL zarar, bizim beklentimiz 241 milyon TL zarar yönündeydi. Sapma beklentilerin altında kalan operasyonel performans ve 4Ç’de kaydedilen Güney Irak faaliyetlerine ilişkin 54 milyon TL tutarındaki pozitif şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile beklentileri aşan kur farkı giderlerinden kaynaklandı. Şirketin satış gelirleri 1.38 milyar TL ile beklentilerin altında kaldı. 75 milyon TL’lik FAVÖK rakamı da (%5,5 marj) piyasa ortalama tahmini ve bizim beklentimiz olan sırasıyla 110 milyon TL (%7,8 marj) ve 114 milyon TL’nin (%8,1 marj) gerisinde kaldı. CCİ’nin 4Ç16 performansına piyasada olumsuz bir reaksiyon olabileceğini düşünüyoruz. Şirket hisselerinin getirisi son 3 ayda endeksin %13 gerisinde kaldı. CCİ yönetimi bugün bir telekonferans düzenleyecek, akabinde şirket için projeksiyonlarımızı gözden geçireceğiz. Diğer yandan CCİ Yönetim Kurulu Genel Kurul’da hisse başı 0.197 TL nakit temettü dağıtılmasını teklif edecek (temettü verimi %0,6’dır)

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Coca-Cola (CCOLA, Negatif): Coca-Cola’nın 4Ç2016 ana ortaklık zararı 360,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 269mn TL’lik zararın üzerinde gerçeklemiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket 4Ç2016’da brüt karını %7,3 artırmasına karşın operasyonel giderlerdeki yüksek artış, şirketin 22,9mn TL’lik faaliyet zararı yazmasına neden olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden de 66mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet zararı 88,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 52mn TL gelir kaydeden şirket, kur artışının etkisiyle 4Ç2016’da 313mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 402,3mn TL’ye yükselmiştir. 35,7mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 360,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2015’teki kar 4,2mn TL idi. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte Coca-Cola’nın 2016 yılı zararı 28,4mn TL olmuştur. 2015 yılı karı 117,2mn TL idi.

Şirketin 2017 yılı satış hacmi beklentisi Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış yönündedir. Coca-Cola ayrıca 2016 yılı karından hisse başına brüt 0,197 TL kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul Onayına sunma kararı almıştır

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Beklentilerin altında sonuçlar… 

Coca Cola İçecek 4Ç16’da 360 mn TL net zarar açıkladı Şirket 4Ç15’de 4 milyon net kar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 240 milyon TL net zarar rakamı ve 269 mn TL net zarar olan piyasa beklentisinden kötü gerçekleşti. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 4Ç16’da kaydetmiş olduğu 313mn TL net finansman gideri (4Ç15’da 52mn TL finansman gelirine karşılık) Şirket’in net zarar rakamının artmasındaki en büyük etken oldu. Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri beklentilere paralel gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Konsolide bazda net satış gelirleri %8 artışla 1.375mn TL seviyesinde gelirken beklentimiz olan 1.375mn TL net satış geliri rakamına paralel, 1.415mn TL seviyesinde bulunan  piyasa beklentisinin ise hafif altında kaldı. Şirket’in konsolide FAVÖK rakamı 4Ç16’da yıllık bazda %23 azalışla 75mn TL seviyesinde gelirken, beklentimiz olan 118mn TL ve piyasa beklentisi olan 110mn TL FAVÖK rakamı beklentisinin altında kaldı. Net zarar rakamı ve operasyonel tarafta FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalması nedeniyle 4Ç16 sonuçlarına piyasanın tepkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.  4Ç16 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.00 TL hedef hisse fiyatı ileAL önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 35.0 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %20 prim potansiyeli taşımaktadır.

 • Net satış gelirlerindeki büyüme %8 seviyesinde gerçekleştiŞirket’in 4Ç16’da konsolide satış hacmi yıllık bazda %5 artışla 224mn ünite kasa  seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 4Ç16’da yıllık bazda  %1,8 artışla 118 milyon  ünite kasa olurken, Uluslararası operasyonların satış hacmi, son çeyrekte, Pakistan operasyonlarının çift haneli büyümeye paralel %8,7 artışla 106 milyon ünite kasa oldu. Konsolide satış gelirleri 4Ç16’da uluslararası operasyonlarının dolar/TL çevrim farklarının olumlu etkisiyle %8 artışla 1.375mn TL seviyesine yükseldi. Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 4Ç16’da yıllık %0.4 artışla 672mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise %3.8 artışla 206mn dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri %2.7 artışla 6.14 TL seviyesinde oluşmuştur. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri çayın ve büyük paketlerin hacimdeki yüksek paylarına paralel 4Ç16’da %1.4 azalışla 5.69 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 4Ç16’da %4.5 düşüşle 1.94 dolara gerilemiştir.
 • Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı- Ambalaj maliyetleri üzerindeki olumsuz kur etkisi ve toplu iş sözleşmesine ilişkin tek seferlik giderler ünite kasa başına maliyetlerin artmasına neden olurken FAVÖK rakamını olumsuz etkiledi. Şirket’in konsolide FAVÖK rakamı 4Ç16’da yıllık bazda %23 azalışla 75mn TL seviyesinde gelirken, beklentimiz olan 118mn TL ve piyasa beklentisi olan 110mn TL FAVÖK rakamı beklentisinin altına kaldı. FAVÖK marjıda 4Ç16’da 4Ç15’e göre 2.2pp düşüşle %5.5 seviyesine geriledi.
 • Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı – CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini beklerken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme kaydeceğini beklediğini açıkladı. Öte yandan şirket, net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olacağını, konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini  öngördü.  Öte yandan Şirket pay başına brüt %19.7 (0.197 TL) nakit kar payının 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasını Genel Kurula teklif edeceğini açıkladı.

Kar Dağıtım Teklifi Hakkında Açıklama – 01.03.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 1 Mart 2017 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2016 mali yılı dönem zararı ile sonuçlandığından dolayı, tamamı 2012 yılı olağanüstü yedeklerinden (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra) karşılanmak üzere brüt 50.111.044,00 TL’nin 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin benimsenmesi durumunda, Şirketimiz tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,197 TL brüt (0,197 TL net), diğer hissedarlara ise 0,197 TL brüt (0,16745 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
Peşin
0,197
19,7
0,197
19,7
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
Peşin
0,197
19,7
0,16745
16,745
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
Peşin
0,197
19,7
0,16745
16,745
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2017
 
24.05.2017
23.05.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

AK YATIRIMCoca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 27.01.2017

Medyada çıkan Pakistan’daki yatırımlara ilişkin haberlere istinaden açıklama yapan Coca Cola İçecek ülkede büyüme beklentilerine paralel yatırımlarının sürdüğünü belirtmiştir. Şubat 2015Te şirketin YK Başkanı Sn Özilhan’ın yaptığı açıklamalarda 3 yılda USD300mn yatırım planlandığının aştı çizilmiştir. 2016 konsolide satış hacminde Pakistan’ın payı %25’tir ve 2015 sonu kapasite verilerine göre CCI’ın Pakistandaki altı fabrikasında toplam kapasitesi 358mn ünite kasa seviyesindedir. Nötr.

AK YATIRIMCoca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 26.01.2017

Pakistan medyasındaki haberlere göre Coca Cola İçecek (CCİ) Pakistan’da 200 milyon dolarlık yatırımla iki yeni fabrika (Faisalabad ve İslamabad’da bölgelerinde) kurmayı planlıyor. Haberde yatırım planı hakkında daha fazla detay bulunmuyor. Pakistan’da halihazırda 6 fabrikası bulunan CCİ ülkedeki üretim kapasitesine artırmak amacıyla bir süre önce geniş çaplı bir yatırım planını uygulamaya başlamıştı. CCİ’nin 2016 da toplam konsolide satış hacimleri %3 artarken Pakistan’daki satış hacmi %19 artış gösterdi ve şirketin toplam satış hacimlerinin %25’ini oluşturdu.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

Kapanış (TL) : 34.14 – Hedef Fiyat (TL) : 40.06 – Piyasa Deg.(TL) : 8684 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.27 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.34

Coca Cola İçecek hacim verileri
Yurtiçi satış hacmi 4Ç16’da %1.7 büyüdü. Çay kategorisi %28.4 büyümesiyle dikkat çekti. Gazlı içecek kategorisi zayıf tüketim iştahı ve azalan turist sayısının etkisiyle %5.9 daraldı. Gazsız içecek kategorisi ise %2.3 daraldı.
Uluslararası operasyonların 4Ç16’da hacmi %9.3 büyüme kaydetti. Pakistan %13 büyümeyle başı çekerken, Orta Asya ve Kazakistan %7.6 ve %2.8 büyüme kaydetti.
Sonuç olarak, 2016 tüm yıl hacim verileri bizim beklentimize paralel gerçekleşti. 2017’de Türkiye’de zayıf seyri devam eden tüketim iştahını göz önüne alarak satış hacim büyümesinin %2 olmasını tahmin ediyoruz. Uluslararası operasyonların hacim büyümesinin ise 2017’de %6 olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

CCOLA’da Pozitif Veriler, Hissede Olumlu Katalist Etki Yapabilir

Coca Cola İçecek’in dün akşam açıkladığı 2016 satış hacmi verilerine göre şirketin toplam satış hacmi 1189mn ünite kasayla geçen senenin %3.2 üzerinde gerçekleşti. Yıllık büyüme Türkiye operasyonlarında %1.4, yurtdışı operasyonlarında ise %5.2 seviyesindedir. Dördüncü çeyrek verilerine baktığımızda Türkiye tarafındaki %1.8’lik büyümenin daha çok çay kaynaklı olması ve gazlı, gazsız içeceklerdeki zayıflık olumsuzdur. Bunun yanısıra uluslararası operasyonlardaki %8.7’lik büyüme beklentileri aşmıştır. Orta Asya bölgesinin beş çeyreklik daralma ardından büyümeye geçmesi olumludur. Pakistan ve Irak hacimleri de beklenenden iyidir. Yurtdışı operasyonlarının kuvvetlenmesi hisse üzerinde kısa vadede olumlu katalist etkisi yapabilir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

Coca Cola İçecek 4Ç16 satış hacimlerini açıkladı. Şirket 4Ç16’da yurt içi hacimlerde %1,8’lik büyüme yakalarken (3Ç16’daki %0.7’lik daralma ve 9A16’da yıllık %1,3 büyümenin ardından), yurtdışı hacimlerde 8,7% artış sağladı (3Ç16’daki %4,1’lik büyüme ve 9A16’da yıllık %4,4’lük büyümenin ardından). Böylece şirketin 4Ç16 konsolide hacim artışı %5 olarak gerçekleşti, ve 2016’nın tümü için toplam hacim büyümesini %3,2’ye yükseltti (yurtiçi %1,4 büyüme, yurtdışı %5,2 büyüme). CCİ’nin 4Ç16 hacim performansı beklentilerimizi aşmıştır (özellikle yurtiçi satışlarda 4Ç15’deki yüksek bazı da dikkate alarak bir daralma olabileceğini öngörmüştük). Diğer yandan, şirketin 2016 satış hacmi büyüme gerçekleşmelerinin daha önceden şirket yönetiminin paylaştığı öngörülere paralel olduğunu da hatırlatmak isteriz. Yılın son çeyreği içecek sektöründe düşük sezon olduğundan, bu çeyrekte kaydedilen hacimler toplam yıllık hacimlere sınırlı bir katkı yapmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

Coca-Cola (CCOLA, Nötr): Konsolide satış hacmi 2016 yılının 4. çeyreğinde yıllık %5,0 artışla 224mn ünite kasa olurken, 2016 yılının tamamında, şirket beklentilerine paralel olarak %3,2 artış göstererek 1,189mn ünite kasa oldu. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2016 yılında önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek %51 seviyesinde gerçekleşti.

 

Coca Cola Satış Verilerini Açıkladı, İşte Rakamlar – 12.01.2017

Şirketimizin 2016 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.
 
Konsolide Satış Hacmi
 
Konsolide satış hacmi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %5,0 artışla 224 milyon ünite kasa olurken, 2016 yılının tamamında, şirket beklentilerine paralel olarak %3,2 artış göstererek 1,189 milyon ünite kasa oldu.
 
Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2016 yılında önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek %51 seviyesinde gerçekleşti.
 
Türkiye Operasyonu
 
Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2016’nın dördüncü çeyreğinde %1,8 artışla 118 milyon ünite kasa olurken, yılın tamamında %1,4 artışla 601 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
 
2016 yılı boyunca, “Tadını Çıkar” kampanyası, Ramazan kampanyaları, “Süper Lig Futbol” ve “Eurocup” tüketici aktiviteleri satış hacmini destekledi.
 
Gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, 2015’in son çeyreğindeki %13,7’lik güçlü büyümenin üzerine 2016 yılının son çeyreğinde %5,9 daraldı. Satılan paket sayısındaki artış, büyük paketleri destekleyen promosyonların etkisiyle, son çeyrekte ve yılın tamamında hacim artışının gerisinde kaldı. 2016 yılında gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, yılın büyük bölümündeki zayıf tüketici güveni ve yüksek sezon genelindeki zayıf turizm aktivitesiyle beraber %1,8 geriledi.
 
Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi yılın son çeyreğinde %2,3 daraldı. Bu dönemde meyve suyu ve su satış hacmi gerilerken, buzlu çay çift haneli büyümeye devam etti.  Diğer yandan, gazsız içecekler kategorisi, yılın tamamında su ve buzlu çay kategorilerindeki büyümeyle birlikte %6,9 hacim artışı gösterdi.
 
Çay kategorisi ise, 2016 yılının son çeyreği ve tamamında sırasıyla, %28,4 ve %3,5 hacim artışı kaydetti.
 
Uluslararası Operasyonlar
 
Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın son çeyreğinde %8,7 artışla 106 milyon ünite kasa oldu. Son çeyrekte, Pakistan operasyonları çift haneli büyümeye devam ederken, Orta Asya operasyonları 2015’in son çeyreğindeki %12,2’lik daralmanın ardından pozitife döndü. Uluslararası operasyonların satış hacmi 2016 yılının tamamında %5,2 artarak 588 milyon ünite kasa oldu.
 
Pakistan satış hacmi, 2016’nın son çeyreğinde %13,1 artış gösterirken, yılın tamamındaki hacim artışı %18,6 oldu. Başarılı kampanyalar, Coca-Cola Zero ve Fanta’nın yeni tatları gibi ürün lansmanları 2016  genelinde hacim artışına katkı sağladı. Gazlı içecek kategorisinin satış hacmi son çeyrekte %14,3 artarken, yıl genelindeki satış hacmi artışı %19,3 oldu. Pakistan’da etkin iskonto yönetimi ve ciro yönetimi stratejisi satış hacmini ve karlılığı desteklemeye devam ediyor.
 
Orta Asya operasyonlarının satış hacmi, beş çeyrektir devam eden daralmanın ardından 2016 yılının son çeyreğinde %7,6 artış kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düzelme ve 2015’in son çeyreğindeki düşük baz son çeyrekteki hacim artışını desteklerken, 2016’nın tamamında satış hacmi %9,6 geriledi. CCİ’nin bölgedeki en büyük pazarı olan Kazakistan’da satış hacmi son çeyrekte %14,3 artarken, yılın tamamında %6,6 daraldı. Diğer yandan, Azerbaycan satış hacmi, ülkedeki zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak çift haneli daralmaya devam etti.
 
Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise 2016 yılının son çeyreğinde %2,8 artış kaydetti. Satış hacmi yılın tamamında ise büyük ölçüde Güney Irak’taki zayıf performansa bağlı olarak %0,6 geriledi. Güney Irak’taki zorlu makroekonomik ve politik koşullar ile Kuzey Irak’ta devam eden güvenlik sorunlarına bağlı olarak, Irak operasyonlarının toplam satış hacmi yılın tamamında %2,0 azalırken, son çeyrekte %3,0 arttı. Ürdün ise, son çeyrekte düşük tek haneli büyüme kaydederken, 2016 yılını %7,6’lık hacim artışıyla tamamladı.
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Coca Cola’dan Afrika’da Dev Satın Alma – 21.12.2016

Coca-Cola, Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa’daki yüzde 54,5 hissesini satın almak için anlaşmaya vardı.
Coca-Cola bu hisseler için 3,15 milyar dolar ödeyecek.
Coca-Cola ayrıca, AB InBev’in zambiya, Zimbabvi, Botsvana, Svaziland, Lesotho, El Salvador ve Honduras’taki şişeleme operasyonlarını açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alacak.

Bu satın alma gerçekleşmeden önce potansiyel olarak açıklanmıştı. İlgili İş Yatırım yorumunu aşağıda bulabilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 07.11.2016

Coca Cola (CCOLA, Sınırlı Pozitif): The Coca-Cola Company (TCCC) 10 Ekim 2016 tarihli duyurusunda Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)’daki %54 hissesini “Kontrol Değişikliği”ne bağlı alım haklarına istinaden satın alma niyetini açıklamıştır. TCCC’nin açıklamış olduğu bu %54’lük payı bir stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek amacıyla, yatırım bankalarıyla çalışma kararı almış bulunmaktadır.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 07.11.2016

Coca Cola Yüksek Büyüme Potansiyeli Gördüğü Afrika’ya Yatırımı Düşünüyor

İş Yatırım – Şirket Haberleri: Coca-Cola Icecek_CCBA satın alma alternatifleri

The Coca-Cola Company (TCCC) 10 Ekim 2016 tarihli duyurusunda Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)’daki %54 hissesini “Kontrol Değişikliği”ne bağlı alım haklarına istinaden satın alma niyetini açıklamıştı.

TCCC’nin açıklamış olduğu bu %54’lük payı bir stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, Coca-Cola İçecek (CCİ) konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek amacıyla, yatırım bankalarıyla çalışma kararı aldığını duyurdu.

CCBA halihazırda yüksek büyüme potansiyeli olan 9 ülkede (Güney Afrika, Kenya, Etiyopya, Mozambik, Uganda, Tanzanya, Namibya, Mayotte and Comoros) Coca-Cola şişeleme faaliyetlerine devam etmekte ve Afrika’daki toplam Coca-Cola satış hacminin %35’ini oluşturmaktadır.

Büyüme açısından haberi potansiyel olumlu olarak değerlendirebiliriz. Fakat süreç henüz yeni başlıyor ve satın alma fiyatı vs ile ilgili yorum yapmak için çok erken.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Kapanış (TL) : 34.22 – Hedef Fiyat (TL) : 41.47 – Piyasa Deg.(TL) : 8705 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.01 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.18

CCOLA 3Ç16: Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel

Hem bizim beklentimiz olan 120 mn TL hem de piyasanın 133 mn TL beklentisinin üzerinde olarak, Coca Cola İçecek 3Ç16’da 154 milyon TL net kar açıkladı. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin ana sebebi olarak faaliyet dışı diğer gelirlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Satış gelirleri ve FAVÖK beklentilere paralel olarak sırasıyla 2,2 milyar TL ve 417 mn TL olarak gerçekleşti.

Konsolide satış hacmi 3Ç16’da %1,7 geriledi. Böylece konsolide satış gelirleri %1,8 büyüdü. Türkiye satış hacimleri, çay kategorisindeki %18,6 daralmanın neticesinde 3Ç16’da %0,7 geriledi. Gazlı içecek kategorisi ise %0,9 büyüme kaydetti. Uluslararası operasyonlar hacim büyümesi Pakistan’daki güçlü artış neticesinde %4,1 gerçekleşti.
Operasyonel sonuçların beklentilere paralel gerçekleşmesi neticesinde hissenin bugün sonuçlara tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Beklentilere paralel sonuçlar… 

Coca Cola içecek’in net kar rakamı 3Ç16’da 154mn TL (3Ç15: 54mn TL) seviyesinde gerçekleşti-Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 148mn TL net kar rakamına paralel gelirken 133mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Şirket’in 3Ç15’te kaydetmiş olduğu 213mn TL net finansman giderinin 3Ç16’da 100mn TL seviyesine düşmesi net kar rakamını pozitif etkiledi. Operasyonel tarafta ise net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel geldi. CCİ’in konsolide net satış gelirleri yıllık bazda %1.8 artışla 2.245 mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 2.260mn TL, Şeker: 2.272mn TL), FAVÖK rakamı’da 3Ç15 ile paralel 417mn TL seviyesinde (Piyasa: 423mn TL, Şeker: 432mn TL) gerçekleşti. Operasyonel tarafta sonuçların beklentilere paralel gelmesine karşılık net kar rakamının piyasa beklentisi üzerinde gelmesi nedeniyle piyasa tepkisinin hafif pozitif olacağını düşünüyoruz. Bu aşamada şirketin açıklamış olduğu 3Ç16 sonuçlarının ardından Coca Cola İçecek için 44.00 TL hedef hisse fiyatı ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 34.22 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %28 prim potansiyeli taşımaktadır.

Şirket’in konsolide satış hacmi 3Ç16’da yıllık bazda %1.7 artışla 383mn ünite kasaya yükseldi-Şirket’in Türkiye operasyonunun satış hacmi, 3Ç16’da çay kategorisindeki daralma nedeniyle yıllık bazda %0,7 düşüşle 191mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonların satış hacmi ise yılın üçüncü çeyreğinde büyük ölçüde Pakistan operasyonlarındaki büyümeye bağlı olarak %4,1 artışla 192mn ünite kasa olurken, Pakistan satış hacmi, 3Ç16’da gazlı içecek kategorisindeki büyüme sayesinde %15,4 artış gösterdi. Orta Asya operasyonlarının satış hacmi ise 3Ç16’da %9,9 daraldı. Orta Doğu operasyonları ise K.Irak’taki büyüme ve Ürdün’ün pozitif katkısı sayesinde %1.7 artış gösterdi. Buna göre Şirket’in konsolide net satış gelirleri 3Ç16’da yıllık bazda %1.8 artışla 2.245mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 3Ç16’da yıllık %8.3 artışla 1.147mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise %9.0 düşüşle 372mn dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri Türkiye operasyonlarının katkısıyla %1.3 artışla 5.88 TL seviyesinde oluşmuştur. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri ürün fiyat artışlarına paralel 3Ç16’da %8.9 artarak 6.1 TL seviyesine yükselirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç16’da %12.4 düşüşle 1.94 dolara gerilemiştir.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerle paralel- Konsolide FAVÖK rakamı 3Ç16’da geçen yılın aynı dönemine göre paralel 417mn TL seviyesinde gelmiştir. Ancak ambalaj maliyetleri üzerindeki olumsuz kur etkisi ve toplu iş sözleşmesine ilişkin tek seferlik giderler konsolide marjların daralmasına neden olmuştur. 3Ç15’te %34.7 seviyesinde bulunan brüt kar majı 3Ç16’da 0.9pp düşüşle %33.8 seviyesine gerilerken, %18.9 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı 0.3pp düşüşle %18.6 seviyesine gerilemiştir.

ANADOLU YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coco Cola (CCOLA, Pozitif): Şirketin 3Ç16 dönem net dönem karı ortalama piyasa beklentisi olan 133 milyon TL’nin %16 üzerinde 154,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %184 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %194 artış ile güçlü performans göstererek 331,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirleri 3Ç16’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 ile sınırlı artış kaydetmiştir. Bir önceki yılın 3.çeyrek dönemine göre maliyetlerin %3’lük artışı brüt satış karında %1 azalışında etkili olmuştur. Şirketin finansman giderlerinin bir önceki yılın 3.çeyrek dönemine göre 113,2 milyon TL tutarındaki azalış kaydetmesi net dönem karının artışında temel etken olmuştur. Şirketin 3Ç16 döneminde FAVÖK marjında 0,3 puan kötüleşme olmasına karşın, esas faaliyet kar marjında 0,3 puan, net kar marjında 4,4 puan iyileşme gerçekleşmiştir. Coca Cola’nın üçüncü çeyrek finansallarını beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamı ve finansman giderlerindeki iyileşmelere bağlı olarak “Pozitif” olarak değerlendirmekteyiz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek (CCOLA TI) 3Ç16’da beklentilerin üzerinde 154 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 133 milyon TL net kar, bizim beklentimiz 115 milyon TL net kar yönündeydi. 3Ç’deki 2,24 milyar TL’lik satış gelirleri ve 417 milyon TL’lik FAVÖK rakamı (%18,6 FAVÖK marjı) piyasa ortalama tahminleri olan 2,26 milyar TL ve 423 milyon TL (%18,7 marj) ile bizim tahminlerimiz olan 2,23 milyon TL ve 401 milyon TL’ye (%19,0 marj) yakın seviyelerde gerçekleşti. Net kardaki sapma ise net finansal giderlerin beklentilerimizin altında kalmasından kaynaklandı. Zorlu pazar koşullarına rağmen CCİ’nin 3Ç’de güçlü sayılabilecek bir operasyonel performans gösterdiğini düşünüyoruz. CCİ’nin getirisi son 1 ayda BIST-100’ün %8 gerisinde kaldı, ki bu performansta şirketin operasyonel performans ve döviz açık pozisyonuna ilişkin endişelerin rol oynadığı söylenebilir. 2017T FD/FAVÖK bazında hissenin değerlemesini (8.0x çarpan seviyesinin altında) yurtdışı benzerlerine göre (9.5x çarpan) çekici olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda 3Ç sonuçları CCİ’nin hisse performansında son dönemdeki kayıplardan sonra olumlu bir tepki yaratabilir diye öngörüyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek 3Ç16 finansallarında sırasıyla TL2245mn ciro (yıllık %2 artış), TL419mn FAVÖK (geçen seneye paralel), TL154mn net kar (%184 artış) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerine paralel olsa da net kar piyasa beklentisi olan TL133mn’un üzerindedir. %14’lük efektif vergi oranı ve azınlık paylarına düşen net karın nispeten zayıflığı net karı desteklemiştir. Net finansal giderler beklentilere paralel olarak –TL’nin değer kaybının 3Ç16 sonu çeyreksel bazda geçen seneye göre limitli olmasıyla- 3Ç15’e göre düşüktür. Finansalların hisse performansına hafif pozitif etki yapması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir.

Şirket, 2016 beklentisini muhafaza ederken son çeyrek için Türkiye operasyonları konusundaki temkinli yaklaşımını korumuştur. Pakistan’daki marjları iyileştirerek büyüme ve Orta Asya’daki relatif normalleşmenin altı çizilmiştir.

3Ç16 Türkiye operasyonları: Gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki sırasıyla %1 ve %4’lük büyümeye rağmen daralan çay kategorisinin etkisiyle hacim %1 daraldı. Averaj satış fiyatı %9 artan şirketin Türkiye operasyonları cirosu yıllık bazda %8 arttı. Maliyetlerdeki kur ve toplu iş sözleşmesine ilişkin giderler sebebiyle brüt marj yıllık bazda 190bps daralsa da faaliyet giderleri kontrolü sayesinde FAVÖK marjındaki daralma 115bpste kaldı.

3Ç16 Uluslararası operasyonlar: Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu hacimlerinin sırasıyla +%26, -%10, +%2 değişimiyle toplam hacim büyümesi %4 olmuştur (2Ç16: 6%). Orta Asya’daki zayıf fiyatlar, Irak’taki yüksek iskonto ve Pakistan’daki büyük paket satışlarının ürün miksindeki yüksek payının etkisiyle averaj fiyat USD bazında %13 geriledi. Ciro USD bazında %9 gerilemiştir. Faaliyet giderleri ve maliyet optimizasyonu sayesinde FAVÖK marjı %21.5’la geçen senenin 80bps üzerindedir. İkinci çeyrek marjlarındaki dikkat çekici iyileşmenin (2Ç16:+500bps) gerisindeki düzelme nispeten Pakistan’ın daha zayıf büyümesi kaynaklı olabilir.

Konsolide bazda değerlendirme: Beklentilere paralel olarak Türkiye marjlarındaki daralmaya rağmen nispeten artış kaydeden uluslararası marjlarla konsolide karlılık desteklenmiştir. 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı %18.7’le geçen senenin hafif (20bps) altındadır. Şirketin 3Ç16 sonu borcu TL1998mn’la önceki çeyrek sonu rakamı olan TL2298mn’a göre azalışa işaret etmektedir. Gerek karlılık gerekse yatırımlardaki temkinli duruş bunda rol oynamıştır. 3Ç16 sonu net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 1.8xle geçen çeyrek sonu 2.1x’e göre düşmüştür.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek 3. Çeyrekte 154 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın beklentisi olan 133 milyon TL’nin üzerindeydi. Operasyonel performans ise hem 2,2 milyar TL olan satış tarafında hem de 419 milyon TL olan VAFÖK tarafında beklentileri karşıladı. Özellikle Türkiye tarafında düşük seyreden tüketici talebi satış hacmi büyümesinin düştüğünü gördük. Öte yandan uluslararası tarafta ise Orta Asya’daki zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. Normalde 3. Çeyrek şirketin en yüksek sezonu iken satış büyümesi
yıllık bazda %2 gibi çok düşük seviyede kaldı. Beklentilere paralel gelen operasyonel performans nedeniyle 3. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. 3. Çeyrek sonuçlarının sonrasında özellikle 2017’ye dair devam eden belirsizlikler nedeniyle tahminlerimizde 2016-2018 dönemi için aşağı yönlü revizyon yaptık. Buna göre hedef fiyatımız 42,2’den 39,4’e düşerken tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz.