Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

ccola-hisse-yorumlariCoca-Cola İçecek A.Ş CCOLA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların CCOLA hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini takip edebilirsiniz.

Şeker Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç22 – 09.05.2022

CCOLA: Güçlü satış hacmi büyümesi ile kuvvetli sonuçlar…

Coca Cola İçecek 1Ç22’de konsolide 630mn TL net kar açıklamıştır (1Ç21: 403mn TL net kar) (RT Piyasa Ort. beklentisi: 607mn TL net kar, Şeker Y.: 748mn TL net kar). Şirket’in 1Ç22’de; Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda büyüyen satış hacminin ve ünite kasa başına gelirlerin artmasının satış gelirlerine pozitif etkisi, Olumlu seyreden faaliyet karlılığı net kar açıklamasında etkili olmuştur.
CCİ’in konsolide satış hacmi 1Ç22’de yıllık %18,2 artışla 332mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 1Ç22’de konsolide yıllık %16,0 büyüme, kuvvetli seyreden meyve suyu ve buzlu içecekler kategorisinin desteğiyle gazsız içecekler kategorisinde konsolide yıllık %27,0 hacim büyümesi elde etmiş; su kategorisi de geçen seneki düşük baz etkisinden kaynaklı yıllık %28,0’lik büyüme kaydetmiştir. Yerinde tüketim kanallarında gözlemlenen toparlanma, online ticaret kanalları & pazarlama kampanyaları sayesinde TR operasyonlarında Şirket, 1Ç22’de yıllık %2,2’lik (122mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine ulaşmıştır. Diğer taraftan tüketim kanallarının açılması ile birlikte küçük paketlerin toplam paketlerin içerisindeki payı 1Ç22’de %31,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi; Pakistan (1Ç22: +20,0%), Irak (1Ç22: +8,4%) ve Özbekistan’ın (1Ç22: +%29,7) güçlü büyüyen satış hacmi ile birlikte %30,0 büyümüştür (210mn ünite kasa).
Şirket’in 1Ç22’de konsolide net satış gelirleri yıllık %131,2’lik artışla 8.665mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 7.988mn TL; Şeker Y.: 7.864mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 1Ç22’de 1.721mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 1.581mn TL; Şeker Y.: 1.644mn TL). Net satış gelirlerindeki artış, güçlü satış hacmi büyümesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve uluslararası operasyonlardaki kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, Türkiye ve uluslararası operasyonlarındaki emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yaşanan maliyet baskısından dolayı yıllık 1.0 yp düşüş göstererek 1Ç21’deki %33,8’den 1Ç22’de %32,8’e gerilemiştir. CCİ’in 1Ç22’de konsolide FAVÖK rakamı ise %134,7’lik yükseliş gerçekleştirerek 1.721mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde 1Ç22’de yıllık 0.3 yp yükseliş göstererek %19,9 olarak gerçekleşmiştir.
Şirket’in konsolide borcu 1Ç21 ile kıyaslandığında 1Ç22 sonunda %32,7’lik düşüş kaydederek 473mn USD’ye gerilemiştir (1Ç21: 703mn USD). Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı ise 1Ç22 sonunda 0,48x olarak gerçekleşmiştir.

2022 Beklentileri – Şirket, elde etmiş olduğu başarılı sonuçların ardından 2022 beklentilerini korumuştur. Şirket, 2022’de konsolide satış hacminin yüksek tek hane-düşük çift yüzdelerle büyüme kaydetmesini, proforma bazda ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi beklemektedir. TR operasyonunun satış hacminin 2021 yılına paralel, uluslararası operasyonların ise yüksek onlu yüzdelerde büyümesini (proforma bazda yüksek tek haneli büyüme) beklemektedir. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini Şirket düşük/orta kırklı yüzdelerde büyüme olarak şekillendirmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı beklentisi ise 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş arasındadır. CCI, yatırım harcamalarının konsolide net satış gelirlerinin %8-10’u kadar olmasını beklemektedir. Açıklanan 1Ç22 sonuçlarının kısa vadede işlem gören Şirket payları için etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Ancak, yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısının Şirket’in brüt ve kar marjlarına ilerleyen dönemlerde olumsuz etkisi olabileceğini ve karlılık üzerinde baskı yaratabileceğini de aşağı yönlü riskler olarak ekliyoruz. 1Ç22 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı yukarı yönlü revize ederek 143.83 TL’den 159.00 TL’ye yükseltiyor; AL önerimizi koruyoruz. Cari pay fiyatı 124.70 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %27,5 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2022T 6.82x F/K çarpanı ve 4.67x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

 

Ak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 25.04.2022

Coca-Cola İçecek Ankara Çankaya Balgat’ta yer alan bağ ve tarla niteliğindeki taşınmazı 172.44 milyon TL bedel ile Fırat Tahin ve Susam A.Ş.’ye peşin olarak sattığını açıkladı. Satıştan elde edilen 163.2 milyon TL kar 2Ç22 finansallarını olumlu etkileyecek. Satış bedeli son kapanışa göre piyasa değerinin yaklaşık %0.6’sına denk geliyor. Atıl taşınmazın elde çıkarılarak elde edilen nakdin operasyonlarda kullanılmasını ve net borç pozisyonunun azaltılmasını Şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz ancak piyasa değerine göre payının sınırlı olması nedeniyle pozitif etkinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

4Ç21’de yıllık bazda güçlü FAVÖK, beklentilerin üzerinde net kar / Değerlendirme: Olumlu / Coca Cola İçecek, 4Ç21’de 5.564 milyon TL satış geliri (Deniz Yat.: 4.999 milyon TL, Kons.: 5.134 milyon TL), 912 milyon TL FAVÖK (Deniz Yat.: 780 milyon TL, Kons: 841 milyon TL) ve 231 milyon TL net kar (Deniz Yat: 250 milyon TL, Kons: 90milyon TL) açıkladı. 4Ç21 sonuçları genel anlamda yıllık bazda olumlu yönde gelişme gösterirken 4Ç21 konsensus beklentilerinin üzerinde seyrederek beklentileri aşmıştır. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in 4Ç21 uluslararası operasyonların satış hacmi %18 Türkiye operasyonlarının satış hacmi %13 arttı. Türkiye operasyonlarında elde edilen ciroda yıllık %52,7 büyüme olduğu gözlemlenirken uluslararası operasyonlardan elde edilen ciro hacim büyümesinin yanı sıra kur etkisinin de katkısıyla %92,5 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. Şirket’in serbest nakit akımı 2021 yılında 2,2 milyar TL olmuştur.

4Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %82 ile güçlü artarak 912 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı ise 0,6 puan artarak %16,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 4Ç21’de piyasa beklentisinin üzerinde olmak üzere 231 milyon TL net kar açıklamıştır. 4Ç21’de 54 milyon TL (vergi etkisi hariç) nakit dışı yedek parça amortisman karşılığı da ayırılmıştır. 2021 yılında, CCI, net karını 2020 yılına göre %84,3 artırarak 2.271 milyon TL net kar kaydetmiştir.

Şirket’in net borcu 2021 yıl sonu itibarıyla 703 milyon ABD doları olmuştur. Özbekistan’da gerçekleştirilen toplam 342 milyon ABD doları tutarındaki satın almanın nakitle ödenmiş olması toplam nakitte azalmaya sebep olmuştur. Konsolide borç 387 milyon ABD doları ve Net Borç/FAVÖK 1,1x seviyesinde gerçekleşmiştir.

CCI, Yatırım harcamalarını 2021 yılında 1.306 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım harcamasının %32’si Türkiye operasyonundan, %68’i ise uluslararası operasyonlardan kaynaklanmıştır. Yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranı, 2020 yılında %4,6 iken 2021’de %6,0 olarak gerçekleşmiştir.

2022 hedeflerini de paylaşan Şirket, Türkiye’de 2021 yılına paralel performans Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme; proforma bazda yüksek tek haneli büyüme Net Satış Geliri: Düşük- orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi, FAVÖK Marjı: Görece karlılığı düşük CCBU’nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında, Yatırım Harcamaları/Satışlar: Konsolide net satış gelirinin %8-10’u kadar, İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı: Düşük tek haneli İşletme Sermayesi/Satışlar ve artan yatırım harcamalarına rağmen 2021’e göre serbest nakit akışında mutlak artış öngörmektedir.

Genel Değerlendirme: Satış hacmi, satış gelirleri ve karlılığı ile öne çıkan, 4Ç21 sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Şirket, 2021 yılında gerçekleştirilen Coca-Cola Bottlers Uzbekistan entegrasyonunun operasyonel karlılığa olumlu katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. CCOLA hisseleri yıl başından bu yana %15 rölatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 12,5x F/K ve 7,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 231,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 90 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 84 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5.564 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5.134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %35 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %63 oldu. (4Ç20: %58) Şirket, 4Ç21’de 911,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81,5 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 841 milyon TL’nin üstündedir. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 61 baz puan artarak %16,4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 94 baz puan azaldı ve %35 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 325 baz puan azaldı ve %24,19 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 414 milyon TL (4Ç20: 296 milyon TL ve 3Ç21: 511 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1,7 (4Ç20: %0,1 ve 3Ç21: -05%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %196 artarak 5.176 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12,5 F/K çarpanından ve 7,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Şirket, pay başına 2.36 TL brüt temettü ödeme kararı aldı. Karar genel kurul onayına sunulacak olup, %2.1 temettü verimine işaret etmektedir.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Coca Cola İçecek, geçen senenin düşük bazı, yaptığı fiyat artışları, Özbekistan satın alması ve bilanço döviz pozisyonu hedging faaliyetleriyle piyasa beklentisi olan 90mn TL’nin üzerinde 231mn TL net kar açıklamıştır. Ciro ve FAVÖK de beklentileri sırasıyla %8 ve %10 oranlarında aşmıştır. 4Ç21 konsolide satış hacmi 267mn ünite kasa (yıllık +%18), ciro 5.56milyar TL (yıllık +%75), FAVÖK 923mn TL (yıllık +%82) ve net kar 231mn TL’dir (4Ç20 net zarar 84mn TL). Geçen senenin düşük bazı, hacim büyümesi, ürün miksi ve fiyat artışlarının yanı sıra TL’nin zayıflığı yurt dışı operasyonların katkısını artırması açısından finansalları desteklemiştir. Türkiye operasyonlarında yıllık bazdaki toparlanma konsolide marjlardaki hafif artışta etkili olmuştur.

Şirket, Ocak’ta paylaştığı 2022 beklentilerini korumuştur. 2022’de proforma (Özbekistan’ı 2021 ve 2022’de tüm yıl içeren) bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi (Türkiye’de 2020 yılına paralel performans, uluslararası operasyonlarda proforma bazda yüksek tek haneli büyüme), düşük- orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi, görece karlılığı düşük CCBU’nun (Özbekistan) etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında FAVÖK marjı, konsolide net satış gelirinin %8-10’u kadar yatırım, düşük tek haneli işletme sermayesi/satışlar ve 2021’e göre serbest nakit akışında mutlak artış beklemektedir.

Şirket, 2021 karından hisse başına brut 2.36TL temettü dağıtımına 18 Mayıs’ta başlamayı Genel Kurul’a teklif edeceğini de paylaşmıştır. Rakam %2.1 temettü verimine denk gelmektedir. 2022 FAVÖK ve net kar beklentilerimizi %20 ve %14 yukarı revize etmemizin de etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 135TL’den 148.00TL’ye yükseltiyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:30’dadır.

Ziraat Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç21 – 22.02.2022

Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket 4Ç2021’de 231,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi şirketin 109mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket 4Ç2020’de 84mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,8 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %70,1 oranında artarak 1,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 0,9 puan azalışla %34,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %54 oranında artmış ve 1,3 milyar TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden 66,7mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %108,2 oranında artarak 520,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı da, 1,5 puan artışla %9,3’e yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü 4. çeyrekte 911,7mn TL olurken FAVÖK marjı yıllık 0,6 puan artmış ve %16,4 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 4Ç2021’de 54,2mn TL gider kaydedilirken, finansmandan ise net 243mn TL gelir kaydedilmiştir. 4Ç2020’de finansmandan net 178,7mn TL gider kaydedilmişti. 528,3mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 180,4mn TL olurken, azınlık payı zararı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da %4,2 olmuştur.

Son çeyrekteki ana ortaklık net dönem karıyla birlikte şirketin 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1,2 milyar TL idi.

2021 gerçekleşmelerinin ardından şirket 2022 beklentilerini açıklamıştır. Satış hacminde, yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında; proforma bazda ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi beklenmektedir. Satış gelirlerinde, düşük- orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi öngörülmektedir. FAVÖK marjı ise görece karlılığı düşük CCBU’nun (Coca-Cola Bottlers Uzbekistan) etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında tahmin edilmektedir.

Ayrıca, Şirket hisse başına brüt 2,36 TL (net 2,12 TL) kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,1 olarak hesaplanmaktadır.

 

 

Deniz Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 03.02.2022

CCOLA; Rekabet Kurulu Soruşturması / sınırlı olumsuz / Rekabet Kurulu’nun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325- M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı ve 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen çeşitli bilgi ve belgelere istinaden Rekabet Kurulu, 27.01.2022 tarih ve 22-06/84-M sayılı kararıyla Şirket’in bağlı ortaklığı olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Kurulun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar vermiştir. Coca Cola, bu kararı 02.02.2022 tarihli KAP duyurusunda açıklamıştır. Söz konusu soruşturmanın ceza yaptırımı konusunda kesinlik taşımamasına karşılık ilgili kararı, CCOLA payları açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 11.01.2022

Şirket, 2021 yılı satış hacmi sonuçlarını ve 2022 yılı beklentilerini açıkladı. 4Ç21’de şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda %17,7 artmıştır. 4Ç21’de uluslararası operasyonların satış hacmi %26,3 artış gösterirken, Türkiye operasyonlarının satış hacmi %7,9 artmıştır. 2021 yılında konsolide satış hacmi %16,2 büyüme ile 1.376 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. 2021 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi %14,7 oranında artarken, Türkiye operasyonlarının satış hacmi %13,5 artış göstermiştir. Şirket 2022 yılı satış hacminde, uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerle büyüme, proforma bazda tek haneli büyüme, net satış gelirinde düşük-orta 40’lı yüzdelerle kur etkisinden arındırılmış büyüme beklemektedir. 2022 yılı FAVÖK marjını, 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında, konsolide net satışların %8-10’u kadar yatırım harcaması, tek haneli işletme sermayesi/satışlar ve 2021’e göre serbest nakit akışlarında mutlak artış beklemektedir.

Şirketin tedavüldeki 500 milyon USD nominal değerli 2024 yılı vadeli tahvillerinden 250 milyon USD’ye kadar olan kısmı için vadesinden önce olmak kaydıyla geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA Plc. yetkilendirilmiştir.

Deniz Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

CCOLA; 3Ç21’de beklentileri aştı / olumlu / Coca Cola İçecek, 3Ç21’de 6.794 milyon TL satış geliri (Deniz Yat.: 6.497 milyon TL, Kons.: 6.718 milyon TL), 1.615 milyon TL FAVÖK (Deniz Yat.: 1.598 milyon TL, Kons: 1.640 milyon TL) ve 916 milyon TL net kar (Deniz Yat: 860 milyon TL, Kons: 803 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçları genel anlamda yıllık bazda olumlu yönde gelişme gösterirken 3Ç21 konsensus beklentilerinin de üzerinde seyrederek beklentileri aşmıştır. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in 3Ç21 konsolide satış hacmi yıllık bazda %11,5 artış göstererek 435 milyon ünite kasa olmak üzere rekor bir satış hacmine ulaştı; uluslararası operasyonların satış hacmi %9,1, Türkiye operasyonlarının satış hacmi %14,6 arttı. Konsolide gazlı içecekler satış hacmi yıllık %15,9, gazsız içecekler satış hacmi yıllık %27,6 artış gösterirken su satış hacmi yıllık %8,7 arttı. Türkiye operasyonlarında elde edilen ciroda yıllık %25,2 büyüme olduğu gözlemlenirken uluslararası operasyonlardan elde edilen ciro büyümesi kur etkisinin de etkisiyle %41,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışlar, geçtiğimiz dönem operasyonlar üzerindeki baskısını hissettirmiş olan pandemi önlemlerinin kademeli kaldırılması, böylelikle mobilitenin artması ve turizm sektörünün bir miktar toparlanmasından destek gördü.

Şirket, 3Ç21’de yüksek satış hacmi ivmesinin sürdürülmesi ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak konsolide bazda %37 ve kur etkisinden arındırılmış olarak %27 yıllık büyüme kaydetti. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri %22,5 büyümüştür. 3Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %14 artarak 1.615 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı ise 4,6 puan daralarak %23,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjındaki daralmanın temel nedenleri emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyet baskısının brüt kar marjında yarattığı daralma ve doğrudan pazarlama giderlerindeki artış olarak izlenmiştir.

Şirket, 3Ç21’de yıllık bazda %10 artış ile ve piyasa beklentisinin %14 üzerinde olmak üzere 916 milyon TL net kar açıklamıştır. Net kar rakamını maliyetlerin etkin yönetiminin yanı sıra Yenibosna’daki arsa satışı (140 milyon TL) ve yedek parça amortismanına ilişkin nakit karşılık gideri (205 milyon TL) de desteklemiştir. Şirketin net borç rakamı 2020 yılı sonunda 1.499 milyon TL iken 3Ç21’de 1.739 milyon TL’ye yükselmiştir. Ancak net borcun yükselmesine karşılık artan FAVÖK rakamının desteğiyle, 2020 yıl sonunda 0,5x olan Net Borç/FAVÖK çarpanı, 3Ç21’de 0,4x’e gerilemiştir. Borçlanmaların ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğu değerlendirildiğinde, birim bazda bir borçlanma artışı söz konusu olmadığı görülmüştür. Finansal borçlanma 2020 yıl sonunda 839 milyon ABD doları seviyesindeyken, 3Ç21 itibarıyla 718 milyon ABD doları olmuştur. Yine 3Ç21 sonunda 522 milyon ABD doları konsolide nakit ile net borç tutarı 196 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılsonu beklentileri: Yönetim, ilk iki çeyreğin sonuçlarının beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ile beraber; 2021 yılı için hacim büyümesi öngörüsünü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekmişti. Özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı tutulan gider yönetimi nedeni ile karlılık öngörüsünü değiştirmemişti. Güçlü nakit üretme taahhüdü devam ederken, sermaye harcamalarının net satış gelirlerine oranının %6-8 aralığında gerçekleşmesini beklemekteydi. Şirket’in 1Y21’de paylaştığı bu öngörüler organik bazdaydı. Özbekistan Operasyonu’nun 4Ç21’de Şirket bünyesine katılmış olması ve 4Ç21 itibariyle Şirket operasyonlarına katkı sağlayacağı da değerlendirildiğinde 2021 yılsonu beklentilerinde birtakım revizeler yapılmıştır. Konsolide bazda verilen satış hacmi ve net satış gelirleri büyümesinin sadece birkaç puan etkileneceği, FAVÖK marjında ise sınırlı bir düşüşe neden olabileceği öngörülmüştür. Hacim ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinde organik bazda sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel görülerek hacim öngörüsü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize edilmiştir.

Genel Değerlendirme: Satış hacmi, satış gelirleri ve karlılığı ile öne çıkan, 3Ç21 sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Şirket, makul borçlanma yapısı ile de dikkat çekmektedir. CCOLA hisseleri yıl başından bu yana %36 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,77x F/K ve 5,92x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

CCOLA’nın 3Ç21 sonuçları operasyonel olarak beklentilere paralel gelse de net kar yıllık bazda %10’luk büyümeyle 916mn TL’yle piyasa beklentisini %18 oranında aşmıştır. Bunda efektif vergi oranındaki gerileme ana etkendir. Geçen senenin faaliyet giderleri kontrolü kaynaklı yüksek marjları göz önüne alındığında, Türkiye operasyonlarında gerek zayıflayan TL gerekse maliyetlerdeki artış baskı yaratmıştır, yurtdışı operasyon marjları göreceli olarak kuvvetli kalmayı sürdürmüştür. Şirket, 2021 için hacim öngörüsünü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize etmiştir. Değişiklik son çeyreğin pozitif yönlü potansiyelini ve Özbekistan Operasyonu’nun 4Ç21’de meydana getireceği etkiyi de içermektedir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır. Hafif olumlu.

Şeker Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç21’de konsolide 916mn TL net kar açıklamıştır (3Ç20: 835mn TL net kar) (Piyasa Ort. beklentisi: 803mn TL net kar, Şeker Y.: 775mn TL net kar). Şirket’in 3Ç21’de net kar açıklamasını; 1) Pozitif kur farkı gelirlerinin olumlu etkisi, 2) Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda büyüyen satış hacminin ve ünite kasa başına gelirlerin artmasının satış gelirlerine pozitif etkisi, 3) Şirket’in Eylül 2021’de gerçekleştirdiği arsa satışının UFRS bazında net kar rakamına 140mn TL’lik etkisi ve yedek parça amortismanına ayrılan 205mn TL’lik nakit dışı karşılık gideri, 4) Olumlu seyreden faaliyet karlılığına bağlamaktayız.

CCİ’in konsolide satış hacmi 3Ç21’de yıllık %11,5 artışla 435mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 3Ç21’de konsolide yıllık %9,5 büyüme, kuvvetli seyreden meyve suyu ve buzlu içecekler kategorisinin desteğiyle gazsız içecekler kategorisi d e konsolide yıllık %27,3 hacim büyümesi elde etmiş; su kategorisinde de maden suyu kategorisinin ürün çeşitliliğindeki genişlemeye bağlı olarak yıllık %16,2’lik artış kaydetmiştir. Yeni ürün çeşitlendirmeleri, online ticaret kanalları & pazarlama kampanyaları sayesinde TR operasyonlarında Şirket, 3Ç21’de yıllık %14,6’lık (195mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine ulaşmıştır. Diğer taraftan tüketim kanallarının açılması ile birlikte küçük paketlerin toplam pa ketlerin içerisindeki yıllık %2,8 artış göstererek %32,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi, özellikle Pakistan (3Ç21: +8,0%) ve Orta Asya (3Ç21: +19,7%) operasyonlarındaki güçlü büyüme & pazarlama kampanyalarının olumlu etkisiyle yıllık %9,1 büyümüştür (241mn ünite kasa).

Şirket’in 3Ç21’de konsolide net satış gelirleri yıllık %36,6’lIk artışla 6.794mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 6.718mn TL; Şeker Y.: 6.795mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 3Ç21’de 1.622mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 1.640mn TL; Şeker Y.: 1.622mn TL). Net satış gelirlerindeki artış, güçlü satış hacmi büyümesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve uluslararası operasyonlardaki kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, Türkiye operasyonlarındaki emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yaşanan maliyet baskısından dolayı yıllı k 2.4 yp düşüş göstererek 3Ç20’deki %38,1’den 3Ç21’de %35,7’ye gerilemiştir.

CCİ’in 3Ç21’de konsolide FAVÖK rakamı ise %14,1’lik yükseliş gerçekleştirerek 1.622mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide FAVÖK marjı ise Türkiye operasyonlarında yükselen emtia fiyatları & TL ’nin değer kaybı, uluslararası operasyonlarda ise artan pazarlama giderleri nedeniyle 3Ç21’de yıllık 2.7 yp düşüş göstererek %23,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in konsolide borcu 2020 yıl sonu ile kıyaslandığında 3Ç21 sonunda %14,4’lük düşüş kaydederek 718mn USD’ye gerilemiştir (2020: 839mn USD). Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı ise kuvvetli operasyonel karlılık sayesinde 3Ç21 sonunda 0,41x olarak gerçekleşmiştir.

2021 Beklentileri – Şirket, elde etmiş olduğu başarılı sonuçların ardından Özbekistan Operasyonu ’nun da etkisini göz önüne alarak 2021 beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitmiştir. Şirket, 2021 yılında konsolide satış hacminin düşük-orta onlu yüzdelerle büyüme kaydetmesini (Önceki: yüksek tek haneli) beklemektedir. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise Şirket düşük/orta yirmili yüzdelerden yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye yükseltmiştir. Açıklanan 3Ç21 sonuçlarının kısa vadede işlem gören Şirket payları için etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Coca-Cola İçecek (CCİ), 3Ç21’de 212 milyon TL’lik karşılık giderine rağmen net karını bir önceki senin aynı dönemine göre %10 artış ile 916 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Net kardaki artışta geçtiğimiz yıla göre iyileşen operasyonel performansın etkili olduğunu görüyoruz. Karşılık gideri ise 140 milyon TL’lik tek seferlik arsa satış geliri tarafından büyük ölçüde karşılandı. Şirket’in son bir yıllık dönemde hacim büyümesinde satış miksi ve birim gelir odaklılığının etkilerini birinci yarıda olduğu gibi üçüncü çeyrekte de gördük. Yurt içinde %15, yurt dışında ise %9 hacim büyümesi bizim öngörülerimizin altında kalmasına rağmen birim gelirlerin tahminimizden yüksek gelmesi sayesinde %37 artış gösteren ciro, bizim 6,15 milyar TL tahminimizin üzerinde oluştu.

Şirket’in karlılığı özellikle yurt içindeki maliyet baskısı nedeniyle beklentilerimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık bazda 4,6 puan düşüş ile %23,8’e geriledi (AK Yatırım beklentisi: %25,0). Dolayısı ile daha güçlü gelen ciro sayesinde 1,62 milyar TL olan FAVÖK 1,63 milyar TL tahminimizle yakın gerçekleşti (konsensüs: 1,63 milyar TL). Operasyonel sonuçların benzer gelmesine rağmen, net kar arsa satış karı nedeniyle beklentilerin üzerinde oluştu (AK yatırım net kar tahmini 726 milyon TL, konsensüs: 775 milyon TL). Şirket hacim organik ve inorganik etkileri dikkate alarak 2021 öngörüsünü düşük-orta onlu yüzdelerde büyüme ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyüme olarak yukarı revize etti. Dolayısı ile operasyonel sonuçlar beklentileri karşılamış olmasına rağmen beklentilerde yapılan revizyonun hisse performansını olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz. CCİ için 98 TL/hisse hedef fiyatımızı 2021 ve 2022 beklentilerimizde yukarı yönlü yaptığımız değişiklik ve Özbekistan açılımını dikkate alarak 120 TL/hisse olarak yükseltiyoruz. Hisse için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

 

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Teknik Öneri – 20.10.2021

CCOLA AL – Orta uzun vadeli temel beklentileri güçlü olan CCOLA’nın, bilanço dönemi öncesinde iyi bir fiyata geldiğini düşünüyoruz. 200 günlük ortalamasının hemen üzerinde seyreden CCOLA’nın, enflasyonist ortamda bu ortalamaya yaklaşmasıyla birlikte tepki hareketi gerçekleştirme ihtimalini önemsiyoruz. Teknik göstergelerimiz, 9 Eylül tarihinden bu yana yaşanan düşüşle, hisse senedinin aşırı satım bölgesine girdiğini ancak son günlerde buradan çıkmak için bazı sinyaller verdiğini gösteriyor. Gerçekleşebilecek bu tepkinin, ilk etapta 83 TL seviyesine kadar ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple kar al seviyemizi 83 TL , zarar kes noktamızı ise 200 günlük ortalamanın hemen altı olan 77,60 TL seviyesi olarak belirliyoruz.

  • Alım Aralığı (TL) 79,20 -79,40
  • Satım Fiyat Aralığı (TL) 82,80 -83,00
  • Zarar Kes Noktası (TL) 77,60

Deniz Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç21 – 12.08.2021

CCOLA; Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerin üzerinde geldi / sınırlı olumlu / Coca Cola İçecek, 2Ç21’de 5,824 milyon TL gelir (Kons.: 5,575 milyon TL), 1,333 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,285 milyon TL) ve 721 milyon TL net kar (Kons.: 688 milyon TL net kar) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansına üzerinde sınırlı olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.

Şirketin 2Ç21 konsolide satış hacmi yıllık bazda %55 artış gösterdi; uluslararası operasyonların satış hacmi %70,6, Türkiye operasyonlarının satış hacmi %47,7 arttı. Konsolide gazlı içecekler satış hacmi yıllık %17,5, gazsız içecekler satış hacmi yıllık %40 artış gösterirken su satış hacmi yıllık %28,7 arttı. Türkiye operasyonlarında elde edilen ciroda yıllık %25,2 büyüme olduğu gözlemlenirken uluslararası operasyonlardan elde edilen ciro büyümesi kur etkisinin de etkisiyle %41,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, 2Ç21’de ünite kasa başı net satış geliri gazlı içecek satışlarının payının artması ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak konsolide bazda %61,2 ve kur etkisinden arındırılmış olarak %45,1 yıllık büyüme kaydetti. 2Ç21’de FAVÖK yıllık %82 artarak 1,333 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı da Türkiye ve uluslararası operasyonlardaki karlılık artışı ve operasyonel giderlerdeki başarılı uygulamalar sayesinde yıllık 50 baz puan artış ile %22,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, 2Ç20’deki 74 milyon TL net finansal gidere karşılık 2Ç21’de daha yüksek dönem faiz giderine rağmen, pozitif kur farkı gelirinin etkisiyle 18 milyon TL net finansal gider açıklamış olup böylelikle net kar piyasa beklentisinin yaklaşık %5 üzerinde olmak üzere 721 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin net borç rakamı 2020 yılı sonunda 1.499 milyon TL’den 1.612 milyon TL’ye yükselmiştir. Ancak borcun yükselmesine karşılık artan FAVÖK rakamının desteğiyle, 2020 yıl sonunda 0,6x olan Net Borç/FAVÖK çarpanı, 2Ç21’de 0,4x’e gerilemiştir. Konsolide finansal borcun %66,5’i USD, %10,3’ü EUR, %18,9’u TL ve geri kalan %4,3’ü diğer para birimleri cinsindendir.

Yönetim, ilk iki çeyreğin sonuçlarının beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ile beraber; 2021 yılı için hacim büyümesi öngörüsünü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekmiştir. Özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı tutulan gider yönetimi nedeni ile karlılık öngörüsünü değiştirmemiştir. Güçlü nakit üretme taahhüdü devam ederken, sermaye harcamalarının net satış gelirlerine oranının %6-8 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir.

Genel Değerlendirme: Satış gelirleri ve operasyonel kar marjlarındaki güçlü büyümeler ile öne çıkan, 2Ç21 sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Şirket, makul borçlanma yapısı ile de dikkat çekmektedir. İlk iki çeyreğin sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 2021 yılı hacim büyümesi öngörülerini yukarı yönlü revize eden Şirket’in hisseleri yıl başından bu yana %43 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,7x F/K ve 5,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç21 – 12.08.2021

Coca-Cola İçecek (CCİ), 2Ç21’de net karını bir önceki senin aynı dönemine göre %87 artış ile 721 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Net kardaki artışta geçtiğimiz yıla göre iyileşen operasyonel performansın etkili olduğunu görüyoruz. Şirket’in son bir yıllık dönemde hacim büyümesinde satış miksi ve birim gelir odaklılığının etkilerini birinci çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de görmeyi bekliyorduk. Yurt içinde %18, yurt dışında ise %21 hacim büyümesi bizim öngörülerimiz ile uyumlu gerçekleşti. Sonuç olarak %61 artış gösteren ciro, bizim tahminimize paralel oluştu. Şirket’in karlılığı beklentilerimizle benzer şekilde artış gösterdi.

FAVÖK marjı yıllık bazda 0,5 puan artış ile %22,9’a ulaştı (AK Yatırım beklentisi: %22,9). Dolayısı ile 1,33 milyar TL olan FAVÖK’ün de 1,34 milyar TL tahminimizle yakın gerçekleşmesini sağladı (konsensüs: 1,29 milyar TL). Operasyonel sonuçların benzer, vergi gelirlerinin ise yüksek gelmesine rağmen, net karın beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin sebebi finansal gelirlerin tahminlerin bir miktar gerisinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Şirket, bütçe üzeri ilk yarı gerçekleşmesi sonrası 2021 tahminlerinde ciro tarafında hem satış hacmi beklentisinde hem de birim fiyatlarda yukarı yönlü revizyon yaptı. Dolayısı ile sonuçlar beklentiler dahilinde olmasına rağmen, hedeflerde yukarı yönlü revizyon yapılmasının hisse üzerinde olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz. CCİ için 98 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç21 – 12.08.2021

Coca Cola İçecek, gerek yurt içi gerekse yurt dışı operasyonlarının güçlü operasyonel performansının da etkisiyle piyasa beklentilerine paralel olarak 721mn TL net kar açıklamıştır. 2Ç21 konsolide satış hacmi 393mn ünite kasa (yıllık +%20), ciro 5.8milyar TL (yıllık +%61), FAVÖK 1.3milyar TL (yıllık +%72) ve net kar 721mn TL’dir (yıllık +%104). Geçen senenin düşük bazı, marjlara olumlu yansıyarak katma değer büyüme sağlayan hacim büyümesi, ürün miksi ve gider yönetiminin yanısıra TL’nin zayıflığı yurt dışı operasyonların katkısını artırması açısından finansalları desteklemiştir.

Şirket, beklentilerden güçlü 1Y21 performansının ardından 2021 beklentilerinde revizyona gitmiştir. 2021 yılı için hacim büyümesi öngörüsünü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerden düşük/orta yirmili yüzdelere çekmiştir. Finansallar ve beklenti revizyonu kısa vadede hisseyi destekleyebilir. 2021 FAVÖK ve net kar beklentilerimizi %5 ve %7 yukarı revize etmemizin de etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 107.00TL’den 116.00TL’ye yükseltiyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır.

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç21 – 12.08.2021

Coca-Cola İçecek – 2Ç21 sonuçlarını 721.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 704.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %104 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %79 arttı. Net satışlar 5823.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,563 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %40 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %62 oldu. (2Ç20: %59) Şirketin toplam satış hacmi, yıllık bazda, %20 artış kaydetti. Yurtiçi satış hacmi yıllık bazda %18 büyürken, yurtdışı satış hacmi ise yıllık bazda %21 arttı. Şirket, 2Ç21’de 1,333 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,285 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 135 baz puan artarak %22.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, yurtiçi opeasyonların FAVÖK’ı yıllık bazda %66 arttı ve FAVÖK marjı 200 baz puan iyileşerek %18,1 olarak kaydedildi. Yurtdışı operasyonları FAVÖK’ı ise yıllık bazda %73 büyüdü ve FAVÖK marjı ise 40 baz puan iyilişerek %24,9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 113.6 milyon TL (2Ç20: 359.4 milyon TL ve 1Ç21: 41.4 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.6 (2Ç20: %2.9 ve 1Ç21: 0.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 1,612 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir.

Şirket yönetimi 6 aylık gerçekleşmeler ışığında 2021 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Yönetim, 2021 yılı konsolide satış hacmi büyümesini %4-6’dan yüksek tek haneli büyümeye revize ederken kur farkına göre düzeltimiş net satış geliri büyümesini yüksek onlu büyümeden orta yirmli büyüme olarak revize etti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 09.08.2021

Coca Cola İçecek’in tamamına sahip olduğu iştiraki CCIHBV, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı’yla Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın %57.118’inin USD252mn’a almak için anlaşma imzalamıştır. İki ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması beklenmektedir.

Hesaplarımıza göre satış değeri / 2020 FAVÖK rakamı 14.9x rakamına tekabül etmektedir. Şirketin 2020 satış hacmi ve ciro rakamı CCI’ın %7 ve %8’ine denk gelmektedir. Özbekistan’ın yüksek nüfusu, büyüme potansiyeli ve katalistleri, CCI’ın bölgedeki tecrübesi ve muhtemel katkısı önemli olacaktır. CCI’ın bu işlemle net borç/FAVÖK rakamının 0.5x’ten 1.0x seviyelerine yükselmesi beklenebilir. Hafif pozitif.

Ak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 09.08.2021

Coca-Cola İçecek (CCİ) Cuma günü Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) %57,118 hissesi için 252 milyon $ teklif verdiğini duyurdu (%100’ü için 430 milyon $ firma değerine işaret ediyor). Özbekistan Devlet Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’nin ve The Coca-Cola Export Corporation’ın sahibi olduğu CCBU, %47 pazar payı ile Özbekistan’ın en büyük gazlı içecek üreticisidir (2020 satışları en yakın rakibinin 1,5 katıdır). Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması beklenmektedir.

CCBU’nun 2020 yılı itibariyle yaklaşık olarak 79 milyon ünite kasa satış hacmi ve yaklaşık 170 milyon $ net satış gelirine ulaşırken, FAVÖK marjı %17 olarak gerçekleşmiştir (CCİ’ın toplamı yaklaşık 1,2 milyar ünite, FAVÖK marjı +%21,6 idi). CCBU’nun US GAAP standartlarında hazırlanan denetimden geçmiş mali tablolarına göre net karı 19,6 milyon $’dır (CCİ’ın aynı dönem net karı 176 milyon $). Bu bağlamda CCBU’nun hisse transferinin gerçekleşmesiyle beraber CCİ’ın net karına olumlu katkı yapmaya başlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, CCİ, küçük paketlerin CCBU’nun toplam satışları içerisindeki düşük (%14) payı göz önünde bulundurulduğunda karlı bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

CCİ uzun bir süredir faaliyet bölgesinde inorganik büyüme potansiyellerini takip etmekteydi ve Özbekistan’ın bu çerçevede CCİ’ın portföyüne ve büyüme hedeflerine uygun bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan geçmiş verilere baktığımızda CCBU’nın satış ve dağıtım sistemleri optimize edilene kadar CCİ’ın konsolide marjları üzerinde bir miktar baskı yaratacağını öngörüyoruz. Ayrıca, fiyat teklifinde kullanılan 2020 FD/FAVÖK çarpanı olan 14,9’u göz önünde bulundurduğumuzda (CCİ’ın 9,4x, benzer şirketler ortalaması 13,1x), fiyatın bir miktar yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısı ile satın alım işlemleri tamamlandıktan sonra orta vadede CCİ’ın çarpanlarına yukarı yönlü baskı yaratacaktır. Bu nedenle, büyüme potansiyellerini göz ardı etmemekle beraber, ilk izleniminizin hafif olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için CCİ için 98,00 TL hedef fiyatımızı ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

 

Şeker Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç21’de konsolide 403mn TL net kar açıklamıştır (1Ç20: 96mn TL net kar) (Piyasa Ort. beklentisi: 317mn TL net kar, Şeker Y.: 395mn TL net kar). Şirket’in 1Ç21’de güçlü net kar açıklamasını; 1) 1Ç20’deki 10mn TL’lik net finansman giderlerine kıyasla 1Ç21’de elde edilen kur farkı gelirleri sayesinde 112mn TL’lik net finansman gelirlerinin net karlılığı desteklemesi, 2) Yıllık bazda oldukça kuvvetlenen, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda çift haneli rakamlarla büyüyen satış hacminin ve ünite kasa başına gelirlerin artmasının satış gelirlerine pozitif etkisi ve yüksek brüt karlılık, 3) Yüksek seyreden faaliyet karlılığına bağlamaktayız.

CCİ’in konsolide satış hacmi 1Ç21’de yıllık %17,8 artışla 281mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 1Ç21’de konsolide yıllık %24,8 artış, gazsız içeceklerde ise konsolide yıllık %14,9 büyüme elde etmiş; su kategorisinde yıllık %15,0’lik düşüş kaydetmiştir. Pandemi nedeniyle evde tüketim & pazarlama kampanyaları sayesinde TR operasyonlarında Şirket, 1Ç21’de yıllık %11,8’lik (119mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine ulaşmıştır. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi, Pakistan (1Ç21: +40,7%) ve Ürdün (1Ç21: +41,9%) operasyonlarındaki güçlü büyüme & tüm ülkelerin büyümeye pozitif katkısıyla yıllık %22,6 büyümüştür (161mn ünite kasa).

Şirket’in 1Ç21’de konsolide net satış gelirleri yıllık %42,9’luk artışla 3.747mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 3.512mn TL; Şeker Y.: 3.488mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 1Ç21’de 733mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 642mn TL; Şeker Y.: 649mn TL). Net satış gelirlerindeki artış, güçlü satış hacmi büyümesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve uluslararası operasyonlardaki kur çevrim farkının olumlu etk isinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, yüksek satış gelirleri ve bazı hammadde alımlarında yakalanan düşük fiyat avantajıyla 1Ç21’de %33,8 olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: %31,3). CCİ’in 1Ç21’de konsolide FAVÖK rakamı ise %88,5’lik yükseliş gerçekleştirerek 733mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde 1Ç21’de %19,6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in konsolide borcu 2020 yıl sonu ile kıyaslandığında %9,8’lik düşüş kaydederek 757mn USD olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı ise kuvvetli operasyonel karlılık sayesinde 1Ç20’deki 1,15’ten 1Ç21’deki 0,48’e gerilemiştir.

2021 Beklentileri – Şirket, elde etmiş olduğu başarılı sonuçlara rağmen pandeminin yarattığı belirsizlikle birlikte 2021 yılı be klentilerinde değişikliğe gitmemiştir. Şirket, faaliyet gösterdiği pazarların yüksek potansiyeli ve güçlü ve dengeli portföyü ile 2021 yılında konsolide sat ış hacimlerinin, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini beklemektedir. Şirket tarafından Türkiye operasyonlarındaki büyümenin dü şük tek haneli olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisi yüksek tek hanelidir. Şirket, kur çevrim farkının etkisinden arınd ırılmış olarak konsolide net gelir büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerde gerçekleşmesini beklemektedir. FAVÖK marjı açısından da Şirket’in beklentileri 2021 yılında paraleldir. Ayrıca Şirket, konsolide net satış gelirinin %6 – %8 seviyesinde olmasını beklemektedir (Pozitif).

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 25.02.2021

Coca-Cola İçecek – 1Ç21 sonuçlarını 403.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 288.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin %40 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %322 artarken, şirket 4Ç20’de 162.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,747 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,493 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %25 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %59 oldu. (1Ç20: %55)

Şirket, 1Ç21’de 733 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %88 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 640 milyon TL’nin %15 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 473 baz puan artarak %19.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 247 baz puan arttı ve %33.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 409 baz puan azaldı ve %20.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 41 milyon TL (1Ç20: 479 milyon TL ve 4Ç20: 10 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.3 (1Ç20: %3.8 ve 4Ç20: 0.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 1,682 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.4 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Coca Cola İçecek güçlü operasyonel sonuçlar ve pozitif kur farkı gelirinin katkısının etkisiyle piyasa beklentisi olan 289mnTL’nun üzerinde 403mn TL net kar açıklamıştır. 1Ç21 konsolide satış hacmi 281mn ünite kasa (yıllık +%17.8), cirosu 3.7milyar TL (yıllık +%43), FAVÖK 749mnTL (yıllık +%86) ve net kar 403mn TL’dir (yıllık +%322). Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %7, %17 ve %40 aşmıştır. Finansallar kısa vadede hisseyi destekleyebilir. Makro revizyonlarımız ve 2021 FAVÖK beklentimizi %5 yukarı revize etmemizin de etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 92.00TL’den 105.00TL’ye revize ediyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Kovid-19 önlemlerine rağmen güçlü Türkiye operasyonları: İlk çeyrekte Türkiye hacim büyümesi yıllık bazda %11.8 olmuştur. Gazlı içecek %19.7 ve meyva suyu %15.7 büyürken su hacmi %14.4 daralmıştır. Yüksek gazlı içecek payı ve fiyat düzenlemeleri ortalama satış fiyatını %18.8 yukarı çekmiştir. Türkiye ciro büyümesi %32.8 olmuştur. Brüt marj zayıf TL ve miks etkisiyle hafif gerilese de faaliyet giderleri kontrolüyle FAVÖK marjı yıllık 134bps artışla %11.6 olarak gerçekleşmiştir.

Güçlü uluslararası operasyonlar: Uluslararası operasyonlarının 1Ç21 hacim büyümesi yıllık bazda %22.6’dır (Pakistan: +%40.7%/ Orta Asya +%8.1/ Orta Doğu +%8.9). Fiyat artışları ve kur katkısıyla yurtdışı ciro büyümesi %51’dir. Gerek hammadde maliyetlerindeki düşüşlerin brüt kar marjına katkısı gerekse faaliyet gider kontrolüyle FAVÖK marjı yıllık 647bps artışla %24.2 ‘dir.

Özellikle uluslararası segmentin katkısıyla konsolide FAVÖK marjı 1Ç20’deki %15.4 seviyesinden 1Ç21’de %20’ye yükselmiştir. Şirket, faaliyet giderlerinin düşüşünde yıl içinde normal trende dönecek zamanlama ve mevsimsellik faktörlerinin etkisi olsa da sıkı faaliyet gider yönetiminin sonuçlarda payı olduğunu belirtmiştir. 1Ç20’s net finansal giderleri 20mn TL’den 1Ç21’de pozitif TL112mn finansal gelire dönmüştür. Bunda pozitif kur farkı geliri ana etkendir.

Net borç /FAVÖK 0.48x’le çeyreklik bazda sabittir: İlk çeyrek sonu net borç USD202mn’dur. Net borç /FAVÖK 0.48x’tir (2020 sonu: 0.47x/1Ç20 sonu :1.15x) Artan yatırım harcamaları: 1Ç21 yatırımları yıllık bazda %91 artışla TL296mn’dur. Uluslararası operasyonların yatırımdaki payı %68’dir. 1Ç21 yatırım/satışlar %7.9’la 1Ç20’deki %5.9’un üzerindedir.

Ak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Coca-Cola İçecek (CCİ), 1Ç21’de net karını bir önceki senin aynı dönemine göre %322 artış ile 403 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Net kardaki artışta geçtiğimiz yıla göre iyileşen operasyonel performansın etkili olduğunu görüyoruz. Şirket’in son bir yıllık dönemde hacim büyümesinde satış miksi ve birim gelir odaklılığının etkilerini birinci çeyrekte görmeyi bekliyorduk. Ancak yurt içinde %12, yurt dışında ise %23 hacim büyümesi bizim öngörülerimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. Sonuç olarak %43 artış gösteren ciro, bizim tahminimizin %13 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in karlılığı beklentilerimize yakın şekilde artış gösterdi. FAVÖK marjı yıllık bazda 5 puan artış ile %19,6’ya ulaştı (AK Yatırım beklentisi: %19,4). Ancak, ciro tarafındaki olumlu sapma, 733 milyon TL olan FAVÖK’ün de tahminimizin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu (AK Yatırım beklentisi: 646 milyon TL, konsensüs: 640 milyon TL).

Operasyonel sonuçların beklentimizi aşmasına rağmen net karın 419 milyon TL olan tahminimiz dahilinde gelmesinin sebebi efektif vergi oranının yüksek gelmesinden kaynaklanmaktadır. Piyasa net kar beklentisi olan 289 milyon TL ile karşılaştırdığımızda gözle görülür derecede olumlu bir sapma mevcut. Şirket, 2021 beklentilerinde belirsizliklerin halen devam etmesi nedeniyle bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Yine de beklentilerin üzerinde gelen 1Ç21 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. CCİ için 100 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

Deniz Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 05.05.2021

CCOLA; Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerin üzerinde geldi / sınırlı olumlu / Coca Cola İçecek, 1Ç21’de 3.747 milyon TL gelir (Kons.: 3.512 milyon TL), 733 milyon TL FAVÖK (Kons.: 642 milyon TL) ve 403 milyon TL net kar (Kons.: 317 milyon TL net kar) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansına üzerinde sınırlı olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.

Şirketin 1Ç21 konsolide satış hacmi yıllık bazda %18 artış gösterdi; (i) Uluslararası operasyonların satış hacmi %23 arttı (ii) Türkiye operasyonlarının satış hacmi %12 arttı. Konsolide gazlı içecekler satış hacmi yıllık %25, gazsız içecekler satış hacmi yıllık %15 artış gösterirken su satış hacmi aynı dönemde yıllık %15 azaldı. Türkiye operasyonlarında elde edilen ciroda yıllık %33 büyüme olduğu gözlemlenirken uluslararası operasyonlardan elde edilen ciro büyümesi kur etkisinin de etkisiyle %51,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, 1Ç21’de ünite kasa başı net satış geliri gazlı içecek satışlarının payının artması ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak konsolide bazda %21,4 ve kur etkisinden arındırılmış olarak %13,0 yıllık büyüme kaydetti.

1Ç21’de FAVÖK yıllık %88 artarak 733 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı da operasyonel giderlerdeki başarılı uygulamalar sayesinde yıllık 480 baz puan artış ile %19,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç20’deki 20 milyon TL net finansal gidere karşılık 1Ç21’de 112 milyon TL net finansal gelir açıklayarak piyasa beklentisinin %27 üzerinde 317 milyon TL net kar açıklamayı başarmıştır.

Şirketin net borç rakamı 2020 yılı sonunda 1.499 milyon TL’den 1.689 milyon TL’ye yükselmiştir. Konsolide finansal borcun %65’i USD, %15’i EUR, %13’ü TL ve geri kalan %7’si diğer para birimleri cinsindendir.

Yönetim, 2021 yılına ait beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi; (i) konsolide satış hacimlerinde %4 – %6 aralığında büyüme (ii) Türkiye operasyonlarında düşük tek hane büyüme (iii) uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli büyüme (iv) konsolide net satış gelirinin %6 – %8’i oranında yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

Ziraat Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 25.02.2021

Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket 1Ç2021’de 403,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi şirketin 317mn TL ana net dönem karı yazması yönündeydi. Şirket 1Ç2020’de 95,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %54,2 oranında artarak 1.267mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2,5 puan artışla %33,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %19,6 oranında artmış ve 784mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden 4,6mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %241,5 oranında artarak 487,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı da 7,6 puan artışla %13’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1Ç2020’deki 3,7mn TL’lik gidere karşın 1Ç2021’de 0,3mn TL gelir kaydedilirken, finansman da 111,9mn TL gelir kaydedilmiştir. 1Ç2020’de finansmandan 20,1mn TL gider kaydedilmişti. 176,9mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 422,5mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 403,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 7,1 puan artmış ve %10,8 olmuştur. Şirket ayrıca 2021 yılı beklentilerini korumuştur.

 

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 25.02.2021

Coca Cola İçecek 4Ç20’de piyasa beklentisi 40mnTL net kar olmasına rağmen yedek parçaların faydalı ömründeki değişiklik ve Irak operasyonunun satım opsiyonu değerlemesinden gelen gayri nakdi etkilerle 163mn TL net zarar açıklamıştır. Daha önceden 4Ç20 satış hacim verileri açıklanan şirketin ciro ve FAVÖK verileri beklentilere paraleldir. Özellikle yurtdışı operasyonların gerek ciro büyümesi gerekse marj gelişimi kuvvetli olmayı sürdürmektedir. Şirket, 2021 öngörülerini de paylaşmıştır. Ana hatlarıyla şirket, konsolide bazda 4-6% satış hacmi büyümesi ve 2020 yılına paralel marjlar beklemektedir. Sonuçlara ilişkin telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Şirket 27 Mayıs’ta hisse başına 1.97 TL brüt temettü dağıtmak için genel kurula öneri götüreceğini de paylaşmıştır. Rakam son kapanışa göre %2.7 temettü verimine işaret etmektedir. Net zarar rakamı kısa vadede hisse performansında baskı yaratabilecek olsa da hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi ve hisse başına 92TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Şeker Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 25.02.2021

Coca Cola İçecek (CCOLA), 4Ç20’de konsolide 163mn TL net zarar açıklamıştır (4Ç19: 1mn TL net kar) (Piyasa Ort. beklentisi: 53mn TL net kar, Şeker Y.: 185mn TL net kar). Bizim ve piyasadaki ortalama net kar beklentisinin aksine Şirket’in 4Ç20’de net zarar açıklamasını; 1) Yedek parça amortismanındaki değişikliğin 122mn TL’lik gayri nakdi olumsuz etkisinin brüt kara yansıması (yedek parça faydalı ömrünün 20 yıldan 10 yıla düşürülmesi), 2) Irak operasyonunun satım opsiyonu değerlemesinden kaynaklanan 127mn TL’lik gayri nakdi etkisine, 3) Beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşen ve kur farkı giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak kaydedilen 179mn TL’lik net finansman giderine bağlıyoruz.

CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç20’de yıllık %11,7 artışla 227mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 4Ç20 ’de konsolide yıllık %20,2 artış, gazsız içeceklerde 4Ç19’daki yüksek baz etkisi kaynaklı konsolide yıllık %1,1 daralma elde etmiş; su kategorisinde yıllık %23,2’lik düşüş kaydetmiştir. Mağaza içi aktivasyonları, pandemi nedeniyle evde tüketim & çoklu paket satışlarına odaklanan stratejisi ile TR operasyonlarında Şirket, 4Ç20’de yıllık %7,3’lük (106mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine ulaşmıştır. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi, Pakistan operasyonlarındaki güçlü büyüme (4Ç20: +%32,1) & tüm ülkelerin büyümeye pozitif katkısıyla yıllık %15,8 büyümüştür (121mn ünite kasa).

Şirket’in 4Ç20’de konsolide net satış gelirleri yıllık %48,1’lik artışla 3.184mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 3.083mn TL; Şeker Y.: 3.063mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç20’de 504mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 486mn TL; Şeker Y.: 514mn TL). Net satış gelirlerindeki artış, 4Ç19 ’a göre gazlı içecekler kategorisinin toplam satış hacmindeki payının yükselmesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, yedek parça amortismanındaki değişikliğin birlikte 4Ç20’de %32,8 olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: %35,5). CCİ’in 4Ç20’de konsolide FAVÖK rakamı ise %100,2’lik yükseliş gerçekleştirerek 504mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde 4Ç20’de %15,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in konsolide borcu 2019 yıl sonu ile kıyaslandığında %9,2’lik düşüş kaydederek 839mn USD olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı (12A19: 1,12) ise güçlü nakit akışı ve kuvvetli operasyonel karlılık sayesinde 12A20’de 0,47’ye gerilemiştir. Şirket, düşük yatırım harcamaları (666mn TL, net satışlara oranı %4,6) ve başarılı işletme sermayesi yönetimi ile 2020 yılında 1.987mn TL’lik serbest nakit akışı yaratmıştır (2019: 1.081mn TL).

2021 Beklentileri – Şirket, faaliyet gösterdiği pazarların yüksek potansiyeli ve güçlü ve dengeli portföyü ile 2021 yılında konsolide satış hacimlerinin, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini beklemektedir. Şirket tarafından Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisi yüksek tek hanelidir. Şirket, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesini ise yüksek onlu yüzdelerde gerçekleşmesini beklemektedir. FAVÖK marjı açısından da Şirket’in beklentileri 2021 yılında paraleldir. Ayrıca Şirket, konsolide net satış gelirinin %6 – %8 seviyesinde olmasını beklemektedir. Ek olarak; Şirket, pay başına 1,97 TL’ye karşılık gelen brüt nakit kar payı dağıtım teklifinin Şirket’in Genel Kurulu’na sunulmaya karar verildiğini duyurmuştur. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 27 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir. Dağıtılması planlanan temettü, %2.73 temettü verimine işaret etmektedir.

Tacirler Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç20 – 25.02.2021

Coca-Cola İçecek, 4Ç20 sonuçlarını 162.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 39.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Söz konusu zarar rakamı altında yatan iki tane bir defalığa mahsus kalem bulunmaktadır. Bunlar, yedek parçaların faydalı ömründeki değişikliğin 122 milyon TL’lik gayri nakdi etkisi ve Irak operasyonunun satım opsiyonu değerlemesinden gelen 127 milyon TL’lik gayri nakdi etkidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 3,184 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,068 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %58 oldu. (4Ç19: %53) Şirket, 4Ç20’de 504 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %100 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 506 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 412 baz puan artarak %15.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 273 baz puan azaldı ve %32.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 499 baz puan azaldı ve %27.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -43 milyon TL (4Ç19: 489 milyon TL ve 3Ç20: 89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %0.3 (4Ç19: %4.1 ve 3Ç20: 0.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 1,477 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir.

2021 Beklentisi: Şirket yönetimi konsolide satış hacimde %4-6 arasında büyüme gerçekleşmesi ve Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarında ise yüksek tek haneli olması beklenmektedir. Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin yüksek onlu yüzdelerde olması tahmin edilmekle beraber FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel seyretmesini öngörülmektedir. 2021 yılında yatırım harcamalarının normal seviyelerine dönmesini ve konsolide net satış gelirinin %6-%8’i seviyesinde olmasını beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2020 yılındaki olağanüstü düşük seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranın 2021 yılında ılımlı bir artış ile düşük-tek haneli seviyeye ulaşması beklenmektedir.

Temettü: Yönetim Kurulu, pay başına 1,97 TL nakit kâr payının 27 Mayıs 2021 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi karar Verdi. Teklif edilen nakit kâr payı miktarı %2,7 temettü verimini işaret etmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 08.01.2021

CCOLA; 4Ç20 Konsolide satış hacmi %11,7 artış gösterirken şirket 2021 yılı satış hacmi beklentilerini paylaştı / sınırlı olumlu

Şirketin 4Ç20 konsolide satış hacmi %11,7 artış gösterdi; (i) Uluslararası operasyonların satış hacmi %15,8 arttı (ii) Türkiye operasyonlarının satış hacmi %7,3 arttı (iii) Gazlı içecekler kategorisi %20,2 büyüdü (iv) Cola-Cola markası güçlü performans sergileyerek %24,8 büyümeyi başardı.

Türkiye operasyonlarında, gazlı içecekler kategorisi 4Ç20’de başarılı performans sergiledi ve 4Ç19’daki %15,8’lik yüksek baza rağmen yıllık bazda %18,1 büyüdü. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, geçen senenin aynı dönemindeki %12,9’lık büyümenin yarattığı yüksek baza rağmen, 4Ç20’de %1,4 artış sağladı. Türkiye operasyonlarının satış hacmi, 2019 yılındaki %3,2’lik büyümenin ardından, 2020 yılında %7,5 daralarak 512 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Gazsız içecekler kategorisi, zayıf geçen ikinci ve üçüncü çeyreğin etkisiyle, 2020 yılında yıllık bazda %13,3 daraldı.

Uluslararası operasyonlar, Tacikistan hariç, tüm ülkelerin büyümeye pozitif katkı sağlaması ile 4Ç20’de yıllık bazda %15,8 artış gösterdi. 2020 yılında ise, uluslararası operasyonların konsolide satış hacmi, gazlı içecekler kategorisindeki %6,5’lik büyümenin desteği ile yıllık %2,8 arttı.

2021 Yılına Ait Satış Hacmi Beklentisi: Şirket, 2021 yılında konsolide satış hacimlerinin, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini beklediklerini açıkladı. Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisinin yüksek tek haneli olduğu belirtildi.

4Ç20 satış hacimlerini ve şirketin 2021 yılına ait beklentilerini paylaştığı haberin hisse performansına sınırlı olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 08.01.2021

Coca Cola İçecek’in bu sabah açıkladığı 2020 satış hacim verilerine göre 4Ç20’de Türkiye operasyonları satış hacmi büyümesi %7.3 ve uluslararası operasyonların hacim artışı %15.8 olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrekte konsolide bazda %11.7’lik satış hacmi büyümesi kaydeden şirketin 2020 hacim daralması %1.9’dur (Türkiye:- %7.5/ uluslararası: +2.8%). Son çeyrekte özellikle Türkiye gazlı içecek ve Pakistan’ın güçlü performansı veriyi desteklemiştir ve olumludur. Şirket 2021 satış hacmi beklentilerini de paylaşmıştır ve genel hatlarıyla bizim öngörülerimize paraleldir. Şirket, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında konsolide tarafta %4 ile %6 aralığında büyüme, Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli olmasını ve uluslararası operasyonlar için yüksek tek haneli büyüme öngörmektedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 04.01.2021

Coca Cola İçecek, Perşembe akşamı yaptığı KAP açıklamasında Özbekistan’ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (SAMA)’na başvuru yaptığını açıklamıştır. SAMA, kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd’nin (“CCBU”) %57,118 hissesi satış sürecindedir. Özbekistan Devlet Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation’ın %42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan’ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan CCBU’nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47’dir. Hesaplarımıza göre şirketin satış hacminin 2019 toplam Coca Cola İçecek satış hacmindeki payı takribi %6 seviyesindedir. Şirketin Özbekistan’a olan ilgisi uzun zamandır bilinmektedir. Hafif pozitif.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç20’de konsolide 857mn TL net kar açıklamıştır (3Ç19: 556mn TL net kar) (Piyasa beklentisi: 630mn TL net kar, Şeker Y.: 614mn TL net kar). Net karlılıktaki artış; 3Ç20’de güçlü operasyonel karlılık sayesinde yıllık %44,6’lık yükseliş göstermiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 3Ç20’de net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide net satış gelirleri; 3Ç20’de yıllık bazda %29,2’lik artışla 4.973mn TL seviyesine gerilerken (Piyasa: 4.797mn TL; Şeker Y.: 4.755mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 3Ç20’de 1.412mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 1.232mn TL; Şeker Y.: 1.269mn TL). Şirket’in konsolide borcu 2019 yıl sonu ile kıyaslandığında %11,6’lık düşüş kaydederek 817mn USD olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı (9A19: 1,18) ise güçlü nakit akışı ve kuvvetli operasyonel karlılık sayesinde 9A20’de 0,54’e gerilemiştir.

CCİ’ın konsolide satış hacmi, 3Ç20’de yıllık bazda %1,8’lik yükseliş göstererek 390mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Yerinde tüketim kanallarının tekrardan açılmış olması ve 3Ç20’de gazlı içeceklerdeki %9,0’luk büyüme, 3Ç20’deki konsolide satış hacmindeki artışın temel nedenidir. TR operasyonlarının satış hacmi pandemi olumsuz etkilerine rağmen yerinde tüketim kanallarının tekrardan açılmış olması ve etkin Pazar uygulamaları sayesinde 3Ç20’de sadece yıllık %4,0’lık daralma göstererek 170mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası operasyonlarında ise Şirket’in satış hacmi, güçlü performans gösteren gazlı içecekler kategorisinin toplam portföy içindeki payının yüksek olması sebebiyle 3Ç20’de 221mn ünite kasa olarak gerçekleşerek yıllık % 6,8’lik yükseliş göstermiştir. Yerinde tüketim kanallarının tekrardan açılması ve olumlu hava koşulları sayesinde Pakistan operasyonları, yıllık %12,8 büyümüştür. Orta Doğu operasyonları ise yıllık %4,8’lik satış hacmi büyümesi kaydetmiştir. Kazakistan operasyonları, artan COVID-19 kısıtlamalarının olumsuz etkisi 3Ç20’de yıllık %4,5’lik daralma kaydetmiştir (Azerbaycan: -%2,4).

Net satış gelirlerindeki artış, 3Ç20’de satış hacmi artışı, yerel para birimi cinsinden ünite kasa başına net satış gelirinin artması ve kur çevrim farkının olumlu etkisi ile konsolide bazda yıllık %29,2’lik artış göstererek 4.973mn TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir – Şirket’in brüt kar marjı etkin maliyet yöntemi ve ünite kasa başına satış gelirlerindeki artışla birlikte 3Ç20’de %38,6 olarak gerçekleşmiştir (3Ç19: %35,1). CCİ’in 2Ç20’de konsolide bazda FAVÖK rakamı ise %65.4’lük yükseliş gerçekleştirerek 1.412mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde 3Ç20’de %28,4 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı 50.30 TL’den 64.34 TL’ye yukarı yönlü revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Coca-Cola İçecek – 3Ç20 sonuçlarını 857.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 629.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %36 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %54 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %108 arttı. Net satışlar 4,973 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,797 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %2 arttı. Yurtiçi satış hacmi %4 gerilerken yurtdışı operasyonlarının satış hacmi %7 büyüdü. Şirket, 3Ç20’de 1,412 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,232 milyon TL’nin %15 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 620 baz puan artarak %28.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, Türkiye operasyonlarının FAVÖK %57 arttı ve FAVÖK marjı 650 baz puan düşerek %27,9 oldu. Yurtdışı operasyonlarının FAVÖK %69 arttı ve FAVÖK marjı yıllık bazda 530 baz puan artarak %28,1 olarak kaydedildi. Net işletme sermayesi ise 89 milyon TL (3Ç19: 457 milyon TL ve 2Ç20: 359 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.7 (3Ç19: %3.9 ve 2Ç20: 2.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 azalarak 1,550 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

CCOLA; 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde / olumlu / Coca Cola İçecek, 3Ç20’de 4.973 milyon TL gelir (Kons.: 4.797 milyon TL, Deniz: 4.838 mln TL), 1.412 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1.232 milyon TL, Deniz: 1.185 mln TL) ve 857 milyon TL net kar (Kons.: 630 milyon TL, Deniz: 627 mln TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar yıllık bazda güçlü artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket yönetimi İstanbul saati ile 16:00’da 3Ç20 sonuçlarına dair telekonferans gerçekleştirecek. Sonuçların hisse performansına olumlu etkiye neden olacağını düşünüyoruz.

Şirket’in konsolide satış hacmi, yerinde tüketim kanallarının yeniden açılmasının olumlu etkisi ve tüketici promosyonlarının katkısıyla yıllık bazda %1,8 artışla 390 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Toplam hacim içinde en fazla paya sahip olan gazlı içecek segmentinde yıllık bazda %9 büyüme görülürken, gazsız içecek segmentinde %8,5, su segmentinde %28 daralma görüldü. Segmentlerin satışlar içindeki payı sırasıyla %82, %7 ve %11 oldu.

Türkiye operasyonlarında toplam satış hacmi, 2Ç20’deki yıllık %24,5 daralmanın ardından, 3Ç20’de yıllık %4 oranında ılımlı bir azalışla 170 milyon ünite kasa olarak gerçekleşirken, uluslararası operasyonlarda yıllık %6,8 büyüme ile 221 milyon ünite kasa oldu (2Ç20: %9,5 daralma) Ünite kasa başı net satış geliri gazlı içecek satışlarının payının artması ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak konsolide bazda %26,9 ve kur etkisinden arındırılmış olarak %15,7 yıllık büyüme kaydetti.

Olumsuz paket dağılımına rağmen, ünite kasa başı net satış gelirindeki artış ve etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kar marjında artış sağlandı. Konsolide brüt kar marjı 3. çeyrekte yıllık 347 baz puan artışla %38,6’ya yükseldi. Türkiye operasyonlarında brüt kar marjı 26 baz puanlık sınırlı bir artışla %42,8 olurken, uluslararası operasyonlardaki brüt kar marjı 665 baz puan artarak %35,2’ye ulaştı. 3Ç19’daki 28 milyon TL net finansal gelire karşılık bu çeyrekte artan faiz giderlerinin etkisiyle 16 milyon TL net finansal gider kaydedildi.

Konsolide borç, 2019 yıl sonunda 924 milyon USD seviyesindeyken, 30 Eylül 2020 itibarıyla yabancı para cinsinden borçlardaki düşüşle birlikte 817 milyon USD’ye düştü. Net borç/FAVÖK oranı, 2019 yıl sonunda olduğu 1,12x seviyesinden 2020 yılının ilk dokuz ayı sonunda 0,54x seviyesine geriledi. Konsolide finansal borcun %63’ü USD (2019 yıl sonu: %68), %15’i EUR, %18’i TL ve geri kalan %4’ü diğer para birimleri cinsindendir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Coca Cola İçecek’in (CCİ) 3Ç20 net karı %54 artış ile 857 milyon TL’ye yükseldi. Karın yıllık bazda güçlü yükselişinde operasyonel sonuçlar üzerinde başarılı satış miksi yönetimi ve alınan maliyet önlemlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hacim büyümesi beklentimizin üzerinde gerçekleşirken, fiyatlama tarafının da öngörülenden daha başarılı olması, cironun beklentilerin üzerinde oluşmasını sağladı. Karlılık tarafında ise alınan maliyet önlemleri ve Covid-19 kısıtlamalarındaki gevşeme sonrası artış öngörüyorduk. Ancak, marjlardaki artış tahminlerimizi aştı (FAVÖK marjı yıllık bazda 6.2 puan artış ile %28,4’e yükseldi; AK tahmini: %27,3, konsensus %25,7). Sonuç olarak, CCİ’ın 3Ç20 net karı bizim beklentimizin %14, piyasa tahmininin ise %36 üzerinde geldi. Bunun ötesinde, Şirket’in başarılı nakit yönetimi sayesinde net borcunu 2.4 milyar TL seviyesinden 1.5 milyar TL seviyesine indirdiğini görüyoruz. Dolayısı ile beklentilerin üzerinde gelen sonuçlar ve başarılı likidite yönetimi gösteren 3Ç performansının CCİ hisse senedine olumlu yansımasını bekliyoruz. CCİ için olumlu görüşümüzü 56,00 TL/hisse hedef fiyat ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz ile koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Coca Cola İçecek, 3Ç20 finansallarında sırasıyla TL4.97milyar ciro (yıllık %29 büyüme), TL1.4milyar düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %63 büyüme), TL857mn (yıllık %54 büyüme) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %4, %14 ve %41 oranlarında aşmıştır. Hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonların gerek ciro büyümesi gerekse marjlarındaki iyileşmeler sezonsal olarak mühim çeyrekte finansalları desteklemiştir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hisse için hisse başına revize TL62.50 hedef fiyatla (önceki TL58) Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç20 – 05.11.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 857,1mn TL ile 630mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2019’da 556,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %42 oranında artarak 1.918mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 25,9mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %73,7 oranında artarak 1.184mn TL’ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 7,6mn TL gelir kaydedilirken, finansman giderleri de 16,2mn TL’yi göstermiştir. 237,6mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 937,3mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 857,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.396mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 965,2mn TL idi.

 

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 28.09.2020

Coca Cola İçecek, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Türk şirketlerinin kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin yakın zamanda yıl sonuna kadar uzatılması sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağı, Genel Kurulca kâr dağıtımı yapılması yönünde karar da alınamayacağından, ve ayrıca pandemi koşulları da değerlendirildiğinden, 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesine karar verildiğini açıklamıştır. Bunun yanısıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki jeopolitik gerginliğin devamı hisse üzerinde kısa vadede hafif negatif katalist etkisi yaratabilir. Azerbaycan’ın Coca Cola İçecek’in 2019 toplam satış hacmindeki payı takribi %4 seviyesindedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 11.09.2020

Coca Cola İçecek dünkü Yönetim Kurulu’nda alınan kararla tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt TL211mn temettü dağıtım teklifi yapılacağını bildirmiştir. Planlanan olağanüstü genel kurul tarihi 5 Ekim’dir ve temettü dağıtım tarihi 7 Ekim’dir. Temettü rakamı hisse başına TL0.83’e ve son kapanışa göre %1.8 temettü verimine işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere şirket Mart başında yaptığı açıklamada 28 Mayıs’ta hisse başına TL1.77 temettü ödemeyi planladığını belirtmişti. Fakat Nisan sonuna doğru yaptığı revizyonla Kovid-19’la mücadeleye ilişkin kanun değişiklikleri kapsamında 2019 karından dağıtılacak temettüdeki %25’lik limitin etkisiyle revize brüt hisse başı temettü rakamını TL0.94 olarak açıklamıştı. Hafif pozitif.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 411.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 357.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise yüzde %224 arttı. Net satışlar 3,613 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,661 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %16 geriledi. Yurtiçi satış hacmi %24,5 gerilerken yurtdışı operasyonlarının satış hacmi %9,5 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 810 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 797 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 27 baz puan azalarak %22.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, Türkiye operasyonlarının FAVÖK %35 azaldı ve FAVÖK marjı 576 baz puan düşerek %18,4 oldu. Yurtdışı operasyonlarının FAVÖK ABD Doları bazında geçen seneye göre yatay kaldı ve FAVÖK marjı yıllık bazda 340 baz puan artarak %24,5 olarak kaydedildi. Net işletme sermayesi ise 359 milyon TL (2Ç19: 753 milyon TL ve 1Ç20: 479 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.9 (2Ç19: %6.4 ve 1Ç20: 3.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 2,526 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

İNTEGRAL YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2020

CCOLA 2C20’de beklentilerin üzerinde 411 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 359 milyon TL seviyesindeydi. Net kar yıllık bazda yatay kalırken, çeyreklik bazda %224 yükseldi. Çeyreklik bazda kardaki yükselişte kar marjlarındaki 7-9 puanlık artışın büyük etkisi var. 6 aylık bazda ise şirket %32 artışla 538 milyon TL ile ilk yarıyı kapadı.

FAVÖK aynı dönemde yıllık %7 düşüşle 809 milyon TL olurken, önceki çeyreğe göre %109 artış gösterdi. Covid etkisinin iyi yönetildiğini söylemek mümkün. FAVÖK Marjı %22.42 ile yatay kalırken, önceki çeyreğe göre 8 puan arttı. 6 aylık bazda şirket %19.2 FAVÖK Marjı ile geçen yıla göre yatay seyrini korudu. FAVÖK Marjı %19.2 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesinde oluştu.

  • Türkiye operasyonlarında düşüş gözlenirken, yurtdışı operasyonlarda güçlü performans oluştu. Yurtdışı kar marjlarında yükselişler şirketin bilanço sonuçlarını dengeledi.
  • Satış gelirleri 2C20’de yıllık %6 geriledi. Bunda COvid etkisi bulunuyor.
  • Net borç / FAVÖK oranı 1.1x seviyesinde ve son üç dönemdir yatay. Borç sorunu bulunmuyor.
  • Tarihsel çarpanlara göre bakıldığında iskontolu işlem görüyor. CCOLA bu sonuçlarla ve 3.çeyrek beklentisine yönelik iyimser beklentilerle pozitif borsa seyrini koruyabilir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2020

Coca Cola İçecek 2Ç20 finansallarında sırasıyla TL3.6milyar ciro (yıllık %6 daralma), TL815mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %8 daralma), TL412mn (yıllık bazda yatay) açıklamıştır. Kovid-19 kaynaklı etkilerle zorlu geçen çeyrekte gerçekleşmeler operasyonel anlamda göreceli olarak kuvvetli yurtdışı operasyonları sayesinde beklentilere paraleldir. Net kar piyasa beklentisini %18 oranında aşmıştır. Nakit akış riskinden korunma muhasebesi uygulamasının sonlandırılması Türkiye operasyonlarının marjlarında yıllık bazda baskı yaratsa da kur kaynaklı gelirler kalemi sayesinde net kara olumlu katkı sağlamıştır. Öte yandan 2Ç20’de TL63mn’luk hisse satın alma opsiyonu yeniden değerleme karı da net karı desteklemiştir. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hisse için hisse başına TL55.00 hedef fiyatımızı ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 06.07.2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCOLA) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki derece yükselterek, ‘BB’ seviyesinden ‘BBB-‘ seviyesine revize etmiş ve kredi notlarının görünümünü durağan olarak belirlemiştir. Bu değişiklik, Fitch’in CCI ülke tavan notu kriteri olarak, grubun yabancı para cinsinden faiz giderlerini gerektiği şekilde karşılayabilecek nakdi elde ettiği Kazakistan’ın ülke tavan notunu (“BBB+”) kullanmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Fitch aynı zamanda CCOLA’nın Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB-‘ olarak teyit ederken “negatif” olan görünümünü “durağan”a yükseltmiştir. Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun görünümünün “durağan” olarak değişmesi ise Fitch’in piyasadaki zorlukların ve karantina önlemlerinin CCOLA’nın ana pazarlarındaki talebe etkisinin 2020-2021 döneminde sınırlı olacağı beklentisine dayanmaktadır. Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCOLA’nın güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etmiştir (Pozitif).

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç20’de konsolide 127mn TL net kar açıklamıştır (1Ç19: 3mn TL net zarar) (Piyasa beklentisi: 88mn TL net kar, Şeker Y.: 104mn TL net kar). Net karlılıktaki artış; 1Ç20’de kur farkı gelirlerindeki artış sayesinde düşük finansman giderleri elde edilmesi (1Ç20: -20mn TL, 1Ç19: – 117mn TL) ve yüksek brüt karlılıktan kaynaklı olarak gerçekleşen güçlü faaliyet karından kaynaklanmaktadır. Şirket’in operasyonel tarafta ise 1Ç20’de net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide net satış gelirleri; 1Ç20’de yıllık bazda %20,6’lık artışla 2.622mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.582mn TL; Şeker Y.: 2.536mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç20’de 388mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 374mn TL; Şeker Y.: 378mn TL).

Şirket’in konsolide borcu 2019 yıl sonu ile kıyaslandığında %4,3 düşüş kaydederek 884mn USD olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı (1Ç19: 1,67) 1,19’a gerilemiştir. CCİ’ın konsolide satış hacmi, 1Ç20’de yıllık bazda %3,8 büyüyerek 239mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. TR operasyonlarının satış hacmi yatay kalarak 1Ç20’de yıllık bazda 107mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası operasyonlarında ise Şirket’in satış hacmi, 1Ç20’de 132mn ünite kasa olarak gerçekleşerek yıllık bazda %6,6’lık yükseliş göstermiştir. Pakistan operasyonları, zorlu makroekonomik koşullara rağmen yıllık %6,5 büyümüştür. Orta Doğu operasyonları ise Covid-19 salgını nedeniyle yıllık %7,2’lik satış hacmi daralması kaydetmiştir.

Orta Asya operasyonlarının satış hacmi ise 1Ç20’de yıllık bazda %14,5’lik yükseliş göstererek olumlu seyrini sürdürmüştür (Kazakistan: +%15,2, Azerbaycan: +%14,8). Net satış gelirlerindeki büyüme, 1Ç20’de artan satış hacmi ve uluslararası operasyonlardan gelen olumlu yabancı para çevrim etkisi ile % 20,6 artarak 2.622mn TL olarak gerçekleşmiştir. TR operasyonlarda; gazlı içeceklerin ağırlığının artması ve fiyatlandırma politikalarının olumlu etkisiyle Şirket, yıllık bazda %18,2’lik büyüme ile 1.173mn TL satış geliri elde etmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Pakistan ve Orta Asya’daki satış hacmi büyümesinin etkisi ve ünite kasa başına satış gelirlerindeki büyüme ile Şirket, 1Ç20’de yıllık bazda %22,5’lik büyüme kaydederek 1.450mn TL’lik satış geliri elde etmiştir (Pozitif).

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Coca Cola İçecek (CCİ) 127 milyon TL net kar ile beklentilerin bir miktar üzerinde 1Ç20 sonuçları açıkladı. AK Yatırım net kar beklentisi olan 105 milyon TL ve piyasa tahmini olan 98 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmesinde operasyonel performansın, özellikle yurt dışı operasyonlarda gerçekleşen karlılık artışının, öngörüleri aşması etkili oldu. Yurt içinde ise geçen senenin ilk çeyreğinde %25 olan küçük paketlerin gazlı içecekler kategorisindeki payının Covid-19 nedeniyle yerinde tüketim kanallarının kapanmasının etkisi ile 2020 yılının ilk çeyreğinde %22’ye gerilemesi nedeniyle öngörülerimize göre bir miktar daha zayıf bir performans sergiledi. Şirket, yılın ilk iki ayında yaşanan hızlı performansın Mart ayının ortasından itibaren etkisini gösteren Covid-19 önlemlerine kadar sürdüğünü belirtirken, ileriye dönük belirsizliklerin artmış olmasından dolayı, 2020 yılı için daha önce sunulan beklentilerini geri çektiğini duyurdu. Dolayısı ile sonuçları CCİ için olumlu ve cesaret verici bulmakla beraber, önümüzdeki dönem ile ilgili belirsizlikler nedeniyle hisse senedine yansımasının sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. CCİ için 47,50 TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Coca-Cola İçecek – 1Ç20 sonuçlarını 127.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 87.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,622 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,582 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 388 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 374 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %14.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 43 baz puan arttı ve %32.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 16 baz puan azaldı ve %24.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 2,712 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 479 milyon TL (1Ç19: 664 milyon TL ve 4Ç19: 489 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.8 (1Ç19: %6.1 ve 4Ç19: 4.0%) olarak kaydedildi. Ayrıca, şirket yönetimi 2020 beklentilerini COVID-19 salgının yarattığı belirsizliklerden dolayı geri çekti.

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 21.04.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA), Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun neticesinde, ortaklarına ödemeyi planladığı temettü miktarını güncelleyerek; 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren pay başına 0,94 TL’ye karşılık gelen (%94) brüt nakit kar payı dağıtılmasına karar verdiğini duyurmuştur. Dağıtılacak olan kar payları, halihazırda yaklaşık %2.4 oranında kar payı verimine karşılık gelmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 20.04.2020

Rekabet Kurulu’nun Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)’ye tebliğ edilen yazısında; Coca-Cola İçecek’in iştiraki olan CCSD hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, Coca-Cola İçecek’ten savunma talep edilmiştir.

 

Coca-Cola İçecek Doğadan Satış ve Dağıtım Modeli Müzakereleri Sonucuna dair Açıklamada Bulundu – 01.04.2020

Coca-Cola İçecek, Doğadan markalı çay ürünlerinin Türkiye, Kazakistan ve Azrbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin Nisan ayı sonunda sonlandırılmasının planlandığını açıkladı. Açıklamada konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, The Coca-Cola Company (“TCCC”) ile CCI’ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erecektir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin de Nisan sonu itibari ile sonlandırılması planlanmaktadır. Doğadan markasının 2019 yılında Şirketimiz satış hacmine katkısı %8.3 olurken, bu oran net satış gelirleri ve Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) için sırasıyla %1,9 ve %0,2 oranında gerçekleşmiştir.”

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç19’da konsolide 1 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç18: 156mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 148 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 110 mn TL net zarar). 4Ç19’da Türkiye piyasasındaki düşük net faiz giderleri, güçlü faaliyet karı ve kur farkı giderlerindeki düşüşün de etkisiyle Şirket beklentilerden daha iyi net kar rakamı açıklamıştır. Şirket’in operasyonlarında gözlemlenen kuvvetlenme, borç ödemeleri ile birlikte net döviz pozisyonunun azalması ve döviz kuru riskine karşı alınan önlemler; net kar üzerindeki kur baskısını olumlu yönde hafifletmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin hafif üzerinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha iyi gerçekleşmiştir.

Konsolide net satış gelirleri; 4Ç19’da yıllık bazda %10,9 artışla 2.220mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.202mn TL; Şeker Y.: 2.220mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da 251mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 139mn TL; Şeker Y.: 149mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında % 5 düşüş kaydederek 925mn USD olmuştur. Şirket’in bazı operasyonlarında meydana gelen güçlü satış geliri artışı brüt karlılığı 4Ç18’deki %28,6’lık seviyesinden 4Ç19’daki %34,7 seviyesine getirmiş; uluslararası operasyonlardan sağlanan güçlü brüt karlılık sayesinde de faaliyet kar marjını ve FAVÖK tarafını olumlu etkilemiştir.

Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla (satış gelirlerindeki büyüme ile birlikte gelen kuvvetli brüt karlılık ve operasyonel tarafın olumlu etkilenmesi) ve Şirket’in 2020 yılına ilişkin beklentileriyle birlikte 4Ç19 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 2020 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2020 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların orta tek haneli büyüme, konsolide satış hacminin ise %3 – %4 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2020 yılında net satış gelirlerindeki artışın (kur etkisinden arındırılmış) konsolide olarak %15 – %18 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş göstermesini beklemektedir. Şirket ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %6 – % 8 civarında olmasını hedeflemektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): 4Ç19’da 148 mn TL’lik piyasa net zarar beklentisinin tersine 0,6 mn TL net kar açıkladı. 4Ç18’de şirket 155,8 mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif gerçekleşmelere karşılık, 4Ç18’de kaydedilen 143 mn TL’lik net finansal gelirin, 4Ç19’da 85 mn TL net finansal gidere dönmesi net karlılıkta yıllık bazda gözlenen gerilemede etkili oldu. Şirketin satış gelirleri, Türkiye operasyonlarının katkısıyla, 4Ç19’da yıllık %11 artarak (kur etkisinden arındırılmış %13,7 büyüme) 2,22 mlr TL gerçekleşerek 2,20 mlr TL’lik piyasa beklentisine paralel bir seyir izledi. FAVÖK ise yıllık %80 artışla 251 mn TL’ye ulaşırken, 139 mn TL’lik piyasa FAVÖK beklentisinin %80 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 4,4 puan artarak 4Ç19’da %11,3 gerçekleşirken, piyasa beklentilerinin (%6,3) üzerinde performans gösterdi.

Şirket 4Ç19 finansalları ile birlikte 2020 yılı beklentilerini de açıkladı. Buna göre; 2020 yılı satış hacminde konsolide bazda yıllık %3-4 büyüme, ciroda kur etkisinden arındırılmış %15-18 büyüme ve FAVÖK marjı tarafında ise nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş öngördü. Yorum: Şirketin 4Ç19 finansalları hem operasyonel hem de net karlılık tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana endekse göre %14 pozitif ayrıştı. Finansalların hisse performansına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 0.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -148.1 milyon TL olan piyasa beklentisinden iyidir. Şirket 4Ç18’de 156 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin 4Ç19’daki faaliyet performansı beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 2,220 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,202 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Konsolide satış hacmi, yıllık bazda, %1 artış kaydetti. Yurtiçi satış hacmi %5 artarken yurtdışı satış hacmi ise %4 geriledi. Konsolide ciro, yıllık bazda, %11 artış kaydetti ve yurtiçi cirodaki kuvvetli büyüme, %22, konsolide ciro artışının altında yatan ana sebeptir. Yurtdışı faaliyetlerden kaydedilen ciro ise, yıllık ve ABD Doları bazında, %3 geriledi. Yurtiçi ortalama fiyatları %16 artarken yurtdışı fiyatlarda %1’lik artış gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 251 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 436 baz puan artarak %11.3 oldu. Yurtiçi operasyonların FAVÖK marjı %4,3 olurken, bu değer 4Ç18’de %1,7 idi. Yurtdışı operasyonların FAVÖK marjı ise 4Ç18’deki %10 seviyesinden 4Ç19’da %16,3’e yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,559 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 489 milyon TL (4Ç18: 476 milyon TL ve 3Ç19: 457 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.0 (4Ç18: %4.5 ve 3Ç19: 3.8%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi konsolide satış hacminde %3-4 büyüme öngörürken, yurtiçi satış hacimlerinde yatay seyir ve yurtdışı satış hacimlerinde ise orta tek haneli büyüme öngörmektedir. Konsolide net satış geliri, kur etkisinden arındırılmış olarak, %15-18 olarak belirlenmiş olup, FAVÖK marjında ise, nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş beklenmektedir. Yatırım harcamalarının satışlara oranı %6-8 olarak kaydedilmesi beklenmektedir. Açıklanan beklentiler, Bloomberg’de bulunan tahminler ile uyumludur. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

Coca Cola İçecek 4Ç19 finansallarında sırasıyla TL2.2milyar ciro (yıllık %11 artış), TL249mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %75 artış), TL1mn net kar açıklamıştır. VAFÖK ve net kar sırasıyla TL139mn ve net zarar TL148mn olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Gerek Türkiye gerekse yurtdışında yapılan fiyat artışları ve brüt karlılıktaki iyileşmeler sonuçları desteklemiştir. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hisse için 12 aylık TL52.50 hedef fiyatla endekse paralel getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 09.01.2020

Coca Cola İçecek (CCİ) 4Ç19 hacim datasını açıkladı. Toplam satış hacminde %0,8’lik artış kaydeden CCİ’ın satış performansı Türkiye pazarındaki güçlü seyri (+%4.9), yurt dışında özellikle Pakistan ve Irak pazarlarındaki hacim daralmasına bağlı olarak baskıda kalmış oldu. 4Ç19 sonuçları ile beraber, Şirket’in 2019 toplam satışları %0.1 artış göstermiş oldu. Bizim beklentilerimiz ile karşılaştırıldığında, toplam satışlar tahminlerimiz dahilinde gerçekleşirken, bu yurt içi pazardaki öngörü üzeri performansa rağmen yurt dışında daha zayıf sonuç elde edilmesinden kaynaklandı. Yine de yurt içi satışlarda özellikle yüksek karlı ürün kategorilerinde görülen yüksek büyüme rakamlarının, CCİ’nin 4Ç19 operasyonel karlılığına olumlu yansımasını bekliyoruz. 4Ç19 hacim verisinin hisse senedi performansına olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 09.01.2020

Coca-Cola İçecek (CCOLA) 4Ç19 ve 2019 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç19’da yıllık %0,8 artışla 230 milyon ünite kasa olurken, 2019 yılının tamamında, satış hacmi yıllık bazda %0,1 artış göstererek 1,316 milyon ünite kasa oldu. Şirket’in konsolide bazda 2019 yılsonu satış hacmi beklentisi ise geçen senenin satış hacmine hafif düşüş göstermesi yönündeydi. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde konsolide bazda 2019’da yıllık %0,3 artış, gazsız içeceklerde konsolide bazda yıllık %5,1 artış elde etmiş; su ve çay kategorilerinde ise yıllık bazda sırasıyla %0,1 ve %4,9’luk düşüş kaydetmiştir. Türkiye operasyonlarında Şirket, 2019 yılında yıllık bazda %1,8’lik satış hacmi büyümesi elde ederek 662 milyon ünite kasaya ulaşmıştır.

Şirket, Türkiye’de 2019’da çay ve meyve suyu hariç tüm kategorilerde hacim artışı kaydetmiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı da artmaya devam ederek 2018 yılındaki %23 seviyesinden %25’e yükselmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Şirket, 2019 yılında büyük ölçüde Pakistan’daki makroekonomik dalgalanmaların Pazar koşullarına negatif yansıması ve Irak’taki siyasi problemlerin olumsuz etkisiyle %3,6 oranında daralarak 664 milyon ünite satış hacmine ulaşmıştır. Sonuç olarak; 2019 yılı içerisinde konsolide satış hacmi beklentisini özellikle Pakistan’daki olumsuz makroekonomik koşullar sebebiyle aşağı yönlü revize eden Şirket için açıklanan bu rakamların piyasaya etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz (Nötr).

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç19’de konsolide bazda 556 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç18: 29mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 540 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 587 mn TL net kar). 3Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra elde edilen 70mn TL’lik net kur farkı gelirlerinin sayesinde Şirket, 3Ç18’e kıyasla önemli ölçüde kar artışı kaydetmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 3Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin hafif altında; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Kons. satış gelirleri; Türkiye operasyonlarında yapılan liste fiyat artışlarının olumlu etkisiyle 3Ç19’da yıllık bazda %6,4 artışla 3.908mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.965mn TL; Şeker Y.: 4.005mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 3Ç19’da yıllık bazda %7.2 artarak 872mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 856mn TL; Şeker Y.: 875mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 925mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). Şirket, başta Pakistan operasyonlarındaki zorlu piyasa koşullarının etkisiyle uluslararası operasyonlarında ve konsolide bazda yıllık satış hacmi büyümesini sırasıyla düşük tek haneli azalış (önceki: %2 – %4) ve hafif olarak düşüş (önceki: %1 – %3) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye operasyonlarında ise Şirket, etkili maliyet yönetimi ile birlikte liste fiyat artışları sayesinde yatay ya da hafif artan satış hacmi büyümesi beklemektedir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Coca Cola İçecek’in (CCI) 556 milyon TL olan 3Ç19 net karı, 540 milyon TL piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşirken, bizim 491 milyon TL olan tahminimizin üzerinde oluştu. CCI’ın yurt dışı operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki olumsuz makro gelişmelere rağmen, öngörümüzden daha başarılı bir maliyet kontrolü gerçekleştirmesi sonucu, beklentimizin aksine 3Ç19’da FAVÖK marjında kayıp yaşanmadı. Bu sayede FAVÖK ve net kar rakamları bizim tahminlerimizi aşmış oldu (Piyasa beklentisi ile uyumlu).

Yönetim, başta Pakistan ve Irak olmak üzere bazı uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Bu bölgelerde bir süredir yaşanan sorunların, büyüme üzerinde daha uzun vadeli bir baskı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesinin hisse senedi performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini öngörüyoruz. Yine de Şirket’in bugün saat 16:00’da düzenleyeceği telekonferansa kadar CCI için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve 44.00 TL/hisse olan hedefi fiyatımızı koruyoruz

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 556.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 539.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1795 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 3,908 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,965 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %7 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %52 oldu. (3Ç18: %59) Şirket, 3Ç19’de 856 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 856 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %21.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 54 baz puan arttı ve %34.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 21 baz puan arttı ve %17.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %48 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 2,508 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 457 milyon TL (3Ç18: 620 milyon TL ve 2Ç19: 753 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.8 (3Ç18: %6.1 ve 2Ç19: 6.4%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait satış beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yurtdışı satış hacmi büyümesini daha önce %2-4 öngörürken, şimdi düşük tek haneli büyüme olarak öngörmektedirler. Konsolide satış hacmi büyümesi daha önce %1-3 büyüme olarak beklenirken, şimdi hafif daralma olarak öngörülmektedir. Net cirodaki büyüme %10-12 arası olarak beklenirken bu aralık daha önce %16-18 idi. Konsolide FAVÖK marjında şirket yönetimi hala hafif iyileşme öngörmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 26.09.2019

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCOLA) ‘BB’ olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve negatif görünümünü teyit etmiştir. CCI’ın Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notu ‘BBB-‘ olarak teyit edilmiş ve notun, Fitch’in, CCI’ın ana pazarlarındaki lider pozisyonu, alkolsüz içecekler sektörünün esnek yapısı ve sağlam finansal profili sayesinde kredi profilinin güçlü kalmaya devam edeceği beklentilerini yansıttığı ifade edilmiştir. Ek olarak; Özgörkey Holding, 25.09.2019 tarihinde sahip olduğu CCOLA hisselerinin 21.248 toplam nominal tutarlı kısmını hisse başına 34,40 TL fiyattan sattığını duyurmuştur. Bu işlemle birlikte Şirket’in CCI sermayesindeki payı %1,96 seviyesinden %1,95 seviyesine gerilemiştir.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola Icecek’in (CCI) 2Ç19 net karı yıllık bazda %122 artış ile TRY411mn ulaştı ve TRY343mn konsensus tahminini geride bıraktı. Net karın piyasa beklentisini aşmasındaki en önemli faktör, özellikle Türkiye operasyonundaki maliyet azaltıcı önlemler sayesinde FAVÖK marjının geçtiğimiz yıla göre iyileşmiş olmasıdır. Yurt dışı operasyonları ise geçtiğimiz yıla göre bir miktar karlılıkta düşüş yaşadı. Şirket, 2Ç19 sonuçları ile beraber, yurt dışı operasyonlarının bulunduğu pazarlardaki zor ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, 2019 için toplam satış hacmi hedefini bir miktar geri çekti. Ancak, özellikle Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu odağını dikkate alarak net satış geliri artışı ve FAVÖK marjı beklentilerini koruduğunu açıkladı. Bizim CCI için 2019 tahminlerimiz Şirket’in projeksiyonlarının alt bandında yer alırken, güçlü ilk yarı gerçekleşmesini göz önünde bulundurduğumuzda, hem AK Yatırım tahminleri için hem de Şirket’in 2019 beklentileri için risklerin daha çok yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Pozitif sürpriz içeren 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde ilk etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. CCI için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve TRY42.00/hisse olan hedefi fiyatımızı koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek 2Ç19 finansallarında sırasıyla TL3.9milyar ciro (yıllık %25 artış), TL887mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %37 artış), TL411mn net kar (yıllık +122%) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK, net kar beklentileri %2, %18 ve %20oranlarında aşmıştır.Güçlü Türkiye operasyonları performansı finansalları desteklemiştir. Hafif pozitif. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 2Ç19’de konsolide bazda 411 mn TL net kar açıklamıştır (2Ç18: 185mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 343 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 341 mn TL net kar). 2Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket, 161mn TL net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: -223mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 2Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Kons. satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 2Ç19’da yıllık bazda %24,7 artışla 3.888mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.811mn TL; Şeker Y.: 3.787mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 2Ç19’da yıllık bazda %36.4 artarak 871mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 749mn TL; Şeker Y.: 772mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 913mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). 2Ç19 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı güncelleyerek 39.50 TL’den 40.63 TL’ye revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 32.30 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %25,8 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 11.67x F/K çarpanı ve 5.09x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Şirket, başta Pakistan operasyonlarındaki zorlu piyasa koşullarının etkisiyle uluslararası operasyonlarında ve konsolide bazda yıllık satış hacmi büyümesini sırasıyla %2 – %4 (önceki: % 6 – %8) ve %1 – %3 (önceki: %3 – %5) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye operasyonlarında ise Şirket, etkili maliyet yönetimi ile birlikte liste fiyat artışları sayesinde yatay ya da hafif artan satış hacmi büyümesi beklemektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(+) Coca Cola İçecek (CCOLA): Coca Cola İçecek, 2Ç19’da piyasa beklentisinin %20 üzerinde, yıllık bazda %122 artışla 411 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performanstaki artışın yanı sıra kur farkı giderlerindeki gerilemenin etkisiyle net finansal giderlerde yaşanan düşüş (2Ç18: -223 mn TL, 2Ç19: -161 mn TL) net kar büyümesini destekledi. Konsolide satış hacmi 2Ç19’da yıllık %1,8 artan Şirketin satış gelirleri, Türkiye’deki fiyat ayarlamaları ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle beklentilere paralel yıllık bazda %24,7 artarak 3,9 mlr TL düzeyinde gerçekleşirken, ham madde fiyat artışlarının etkisiyle daralan brüt marja karşılık operasyonel giderlerin ciroya oranındaki düşüş sayesinde aynı dönemde FAVÖK yıllık %36 artarak 871 mn TL (Beklenti: 749 mn TL) düzeyinde oluştu. Şirketin 2Ç19’da FAVÖK marjı yıllık bazda 1,9 puan artarak %22,4 seviyesine çıkarken, piyasa beklentisi olan %19,7’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket ilk yarı sonuçları ile birlikte 2019 yılı satış hacmi beklentisini revize etti.

Türkiye operasyonlarında “yatay hacim” beklentisini “yatay ya da hafif artan hacim” olarak değiştiren Şirket, başta Pakistan olmak üzere uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak uluslararası operasyonlardaki hacim artışı beklentisini %2-4 seviyesine indirdi (Önceki: %6-8 artış). Konsolide satış hacmi beklentisi ise %1-3 artış olarak aşağı revize edildi (Önceki: %3-5 artış).

Bununla beraber Şirket, Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyi dikkate alarak %16-18 olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artışı tahminini ve FAVÖK marjındaki hafif artış beklentisini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 2Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının, endekse göre son bir ayda %3 pozitif ayrışma gösteren şirket hisselerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek – 2Ç19 sonuçlarını 411.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 342.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %122 artarken, şirket 1Ç19’de 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,888 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,811 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %55 oldu. (2Ç18: %54) Şirket, 2Ç19’de 871 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 749 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 191 baz puan artarak %22.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 3,323 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 753 milyon TL (2Ç18: 947 milyon TL ve 1Ç19: 664 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.4 (2Ç18: %10.3 ve 1Ç19: 6.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 27.06.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) Özgörkey Holding, 26.06.2019 tarihinde sahip olduğu CCOLA hisselerinin 160.000 toplam nominal tutarlı kısmını hisse başına 30,30 TL fiyattan sattığını duyurmuştur. Bu işlemle birlikte Şirket’in CCI sermayesindeki payı %2,34 seviyesinden %2,27 seviyesine gerilemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 41TL) – 1Ç19 sonuçlarını 2.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 14.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 49.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,229 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,219 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %13 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %53 oldu. (1Ç18:%53) Şirket, 1Ç19’de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 306 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74 baz puan azalarak %14.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 41 baz puan azaldı ve %31.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan arttı ve %24.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 3,175 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 664 milyon TL (1Ç18: 492 milyon TL ve 4Ç18: 476 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (1Ç18: %5.7 ve 4Ç18: 4.5%) olarak kaydedildi. Şirket 2019 beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.4 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

(=) Coca-Cola İçecek (CCOLA): Coca-Cola İçecek, 1Ç19’da 14 mn TL net zarar yönündeki Research Turkey ortalama beklentisinden daha düşük 2,6 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 1Ç18 döneminde 49 mn TL net zarar kaydetmişti. 1Ç18’de 181,6 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 116,9 mn TL seviyesine gerilemesi, net zarardaki artışı sınırlandırmıştır. Şirketin, satış hacminde yıllık bazda gözlenen %1,8 düzeyindeki daralmaya karşılık satış gelirleri, Türkiye ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle %21,6 artış göstererek 2,23 mlr TL’ye ulaşırken, 2,22 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında satış gelirlerindeki artış; fiyat ve portföy dengesinin olumlu katkısıyla %8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü özellikle Türkiye pazarının katkısıyla 306 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel 321 mn TL gerçekleşirken yıllık bazda %16 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %15,1 seviyesinden 1Ç19’da %14,4 seviyesine geriledi. Şirket 1Ç19 sonuçları ardından 2019 yılsonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket 3 Mayıs (bugün) saat 16.00’da 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirketin ilk çeyrekte beklentilere paralel sonuçlar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana ise endekse göre %1,4 negatif performans gösterdi. Beklentilerden önemli ölçüde ayrışma göstermeyen sonuçların, hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç19’de konsolide bazda 2,6 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç18: 49mn TL net zarar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 14 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 8 mn TL net kar). 1Ç19’da kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket 117mn TL net finansman gideri kaydetmiş; bu durum da Şirket’in karlılık tarafının baskılanmasını önlemiştir (1Ç18: -182mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 1Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in konsolide satış hacmi 1Ç19’da yıllık bazda %1,8 daralarak 257mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 1Ç19’da yıllık bazda %21,6 artışla 2.229mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.219mn TL; Şeker Y.: 2.219mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 1Ç19’da yıllık bazda %15.6 artarak 321mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 306mn TL; Şeker Y.: 307mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında değişim göstermeyip 968mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD).

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek dün akşam yayınladığı 1Ç19 finansallarında sırasıyla TL2229mn ciro (+% 22), TL331mn düzeltilmiş VAFÖK (+%16) ve TL3mn net zarar (1Ç18 net zarar TL49mn) açıklamıştır. Ciro beklentilere paraleldir. FAVÖK beklentileri %8 oranında aşmıştır ve net zarar TL3mn’la piyasa beklentisi olan TL14mn’luk zararın altındadır. Zorlu bir çeyrek olmasına rağmen Türkiye operasyonlarının beklentileri aşan sonuçları hisse için pozitif katalist etkisi yapabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.