Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

ccola-hisse-yorumlariCoca-Cola İçecek A.Ş CCOLA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların CCOLA hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 02.04.2020

Kapanış (TL) : 35.4 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 9005 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.72 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.47

Coca Cola İçecek Doğadan’ın satış ve dağıtım faaliyetlerini sonlandırıyor. Coca Cola İçecek (CCI) daha önce Ocak ayında duyurduğu The Coca-Cola Company TCCC) ile CCI’ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerin sonuçlandığını, buna göre Doğadan markalı ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğunun Nisan sonu itibari ile sonlandırılacağını ve aynı şekilde Kazakistan ve Azerbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin de Nisan sonu itibari ile sonlandırılmasının planlandığını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse Doğadan ürünleri TCCC bünyesinde üretilirken satış ve dağıtım faaliyetleri CCI tarafından yapılmaktadır. Doğadan markası CCI’ın 2019 yılı satış hacminin %8.3’ünü, gelirlerin %1.9%’unu ve FAVÖK’ün sadece %0.2’sini oluşturmaktadır. Düşük marjlı bir iş olması, toplam operasyonel karlılıktaki payının oldukça düşük olması ve görüşmelerin başladığının daha önce ocak ayında duyurulmuş olması nedeni ile haberin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Coca-Cola İçecek Doğadan Satış ve Dağıtım Modeli Müzakereleri Sonucuna dair Açıklamada Bulundu – 01.04.2020

Coca-Cola İçecek, Doğadan markalı çay ürünlerinin Türkiye, Kazakistan ve Azrbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin Nisan ayı sonunda sonlandırılmasının planlandığını açıkladı. Açıklamada konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, The Coca-Cola Company (“TCCC”) ile CCI’ın portföyündeki Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin satış ve dağıtım modeli üzerine başlatılan müzakerelerde bir anlaşma sağlanmış olup, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Şirketimizin, Doğadan markalı anında tüketime hazır olmayan çay ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım sorumluluğu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erecektir. Benzer şekilde Kazakistan ve Azerbaycan’daki satış ve dağıtım faaliyetlerinin de Nisan sonu itibari ile sonlandırılması planlanmaktadır. Doğadan markasının 2019 yılında Şirketimiz satış hacmine katkısı %8.3 olurken, bu oran net satış gelirleri ve Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) için sırasıyla %1,9 ve %0,2 oranında gerçekleşmiştir.”

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Yorum – 04.03.2020

Kapanış (TL) : 44.18 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 11238 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.59 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -2.67

Coca Cola İçecek 450mn TL temettü dağıtma kararı aldı. Coca Cola İçecek 450mn TL brüt temettü dağıtma kararı aldı (hisse başı brüt 1.77 TL). Bizim tahminimiz 500mn TL’nin altında kalırken, geçen seneki 300mn TL’nin oldukça üzerinde yer aldı. Temettü dağıtma oranı %46 gerçekleşirken, temettü verimi %4 gerçekleşti. Temettü dağıtımına 28 Mayıs’tan itibaren başlanması planlanıyor.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

Kapanış (TL) : 44.4 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 11294 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.05 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -3.15

CCOLA 4Ç19 Finansal Sonuçları – Net kar güçlü operasyonel sonuçlar nedeniyle beklentileri aştı: Coca Cola İçecek 4Ç19 finansallarında 1mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 156mn TL net kar oluşmuştu. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen yıllık bazda net kardaki bu düşüş net kur farkı giderlerinin daha yüksek olmasından kaynaklandı. Net kar piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım:125mn TL zarar, Piyasa: 148mn TL zarar). Net karın beklentimizden iyi gelmesi büyük ölçüde uluslararası operasyonların operasyonel kar marjının beklentimizden daha yüksek gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirket’in konsolide gelirleri beklentilere paralele 2.22 milyar TL gerçekleşirken (İş Yatırım ve Piyasa: 2.2 milyar TL), FAVÖK piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 249mn TL gerçekleşirken (İş Yatırım 155mn TL, Piyasa 139mn TL), yıllık bazda %75 artış gösterdi.

2020 Beklentileri: Şirket 2020 yılında %3-4 hacim büyümesi, %15-18 bandında kur etkisinden arındırılmış gelir büyümesi ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi etkisi hariç 100 baz puan FAVÖK marjı iyileşmesi bekliyor. Ayrıca gelirlerin %6-8’i oranında yatırım harcaması planlıyor.

Yorum: Net kar ve operasyonel karın beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç19’da konsolide 1 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç18: 156mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 148 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 110 mn TL net zarar). 4Ç19’da Türkiye piyasasındaki düşük net faiz giderleri, güçlü faaliyet karı ve kur farkı giderlerindeki düşüşün de etkisiyle Şirket beklentilerden daha iyi net kar rakamı açıklamıştır. Şirket’in operasyonlarında gözlemlenen kuvvetlenme, borç ödemeleri ile birlikte net döviz pozisyonunun azalması ve döviz kuru riskine karşı alınan önlemler; net kar üzerindeki kur baskısını olumlu yönde hafifletmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin hafif üzerinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha iyi gerçekleşmiştir.

Konsolide net satış gelirleri; 4Ç19’da yıllık bazda %10,9 artışla 2.220mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.202mn TL; Şeker Y.: 2.220mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da 251mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 139mn TL; Şeker Y.: 149mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında % 5 düşüş kaydederek 925mn USD olmuştur. Şirket’in bazı operasyonlarında meydana gelen güçlü satış geliri artışı brüt karlılığı 4Ç18’deki %28,6’lık seviyesinden 4Ç19’daki %34,7 seviyesine getirmiş; uluslararası operasyonlardan sağlanan güçlü brüt karlılık sayesinde de faaliyet kar marjını ve FAVÖK tarafını olumlu etkilemiştir.

Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla (satış gelirlerindeki büyüme ile birlikte gelen kuvvetli brüt karlılık ve operasyonel tarafın olumlu etkilenmesi) ve Şirket’in 2020 yılına ilişkin beklentileriyle birlikte 4Ç19 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 2020 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2020 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların orta tek haneli büyüme, konsolide satış hacminin ise %3 – %4 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2020 yılında net satış gelirlerindeki artışın (kur etkisinden arındırılmış) konsolide olarak %15 – %18 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş göstermesini beklemektedir. Şirket ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %6 – % 8 civarında olmasını hedeflemektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

(+) Coca-Cola İçecek (CCOLA): 4Ç19’da 148 mn TL’lik piyasa net zarar beklentisinin tersine 0,6 mn TL net kar açıkladı. 4Ç18’de şirket 155,8 mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif gerçekleşmelere karşılık, 4Ç18’de kaydedilen 143 mn TL’lik net finansal gelirin, 4Ç19’da 85 mn TL net finansal gidere dönmesi net karlılıkta yıllık bazda gözlenen gerilemede etkili oldu. Şirketin satış gelirleri, Türkiye operasyonlarının katkısıyla, 4Ç19’da yıllık %11 artarak (kur etkisinden arındırılmış %13,7 büyüme) 2,22 mlr TL gerçekleşerek 2,20 mlr TL’lik piyasa beklentisine paralel bir seyir izledi. FAVÖK ise yıllık %80 artışla 251 mn TL’ye ulaşırken, 139 mn TL’lik piyasa FAVÖK beklentisinin %80 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 4,4 puan artarak 4Ç19’da %11,3 gerçekleşirken, piyasa beklentilerinin (%6,3) üzerinde performans gösterdi.

Şirket 4Ç19 finansalları ile birlikte 2020 yılı beklentilerini de açıkladı. Buna göre; 2020 yılı satış hacminde konsolide bazda yıllık %3-4 büyüme, ciroda kur etkisinden arındırılmış %15-18 büyüme ve FAVÖK marjı tarafında ise nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş öngördü. Yorum: Şirketin 4Ç19 finansalları hem operasyonel hem de net karlılık tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana endekse göre %14 pozitif ayrıştı. Finansalların hisse performansına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 0.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -148.1 milyon TL olan piyasa beklentisinden iyidir. Şirket 4Ç18’de 156 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin 4Ç19’daki faaliyet performansı beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 2,220 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,202 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Konsolide satış hacmi, yıllık bazda, %1 artış kaydetti. Yurtiçi satış hacmi %5 artarken yurtdışı satış hacmi ise %4 geriledi. Konsolide ciro, yıllık bazda, %11 artış kaydetti ve yurtiçi cirodaki kuvvetli büyüme, %22, konsolide ciro artışının altında yatan ana sebeptir. Yurtdışı faaliyetlerden kaydedilen ciro ise, yıllık ve ABD Doları bazında, %3 geriledi. Yurtiçi ortalama fiyatları %16 artarken yurtdışı fiyatlarda %1’lik artış gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 251 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 436 baz puan artarak %11.3 oldu. Yurtiçi operasyonların FAVÖK marjı %4,3 olurken, bu değer 4Ç18’de %1,7 idi. Yurtdışı operasyonların FAVÖK marjı ise 4Ç18’deki %10 seviyesinden 4Ç19’da %16,3’e yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,559 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 489 milyon TL (4Ç18: 476 milyon TL ve 3Ç19: 457 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.0 (4Ç18: %4.5 ve 3Ç19: 3.8%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi konsolide satış hacminde %3-4 büyüme öngörürken, yurtiçi satış hacimlerinde yatay seyir ve yurtdışı satış hacimlerinde ise orta tek haneli büyüme öngörmektedir. Konsolide net satış geliri, kur etkisinden arındırılmış olarak, %15-18 olarak belirlenmiş olup, FAVÖK marjında ise, nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş beklenmektedir. Yatırım harcamalarının satışlara oranı %6-8 olarak kaydedilmesi beklenmektedir. Açıklanan beklentiler, Bloomberg’de bulunan tahminler ile uyumludur. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

Coca Cola İçecek 4Ç19 finansallarında sırasıyla TL2.2milyar ciro (yıllık %11 artış), TL249mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %75 artış), TL1mn net kar açıklamıştır. VAFÖK ve net kar sırasıyla TL139mn ve net zarar TL148mn olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Gerek Türkiye gerekse yurtdışında yapılan fiyat artışları ve brüt karlılıktaki iyileşmeler sonuçları desteklemiştir. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Hisse için 12 aylık TL52.50 hedef fiyatla endekse paralel getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 10.01.2020

Kapanış (TL) : 38.8 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 9870 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.39 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%:10.83

CCOLA 2019 Satış Hacimlerini açıkladı: İç talep beklentilerin hafif üzerinde, uluslararası operasyonlar beklentilere paralel. Konsolide satış hacmi 2019 yılında yıllık bazda %0.1 artış gösterdi. Ana kategori büyümesi 0.6% olarak gerçekleşti. 4Ç19 özelinde baktığımızda ise ana kategori satış hacminin 2.4% artış gösterdiğini görüyoruz. Gazlı içecek kategorisi yıllık bazda %4.9 artış gösterdi.

Türkiye satış hacmi 2019 yılında %1.8 artış gösterirdi. 4Ç19 özelinde satış hacim büyümesi %4.9 gerçekleşti. Uluslararası operayonlar satış hacmi 2019 yılında %1.5 daralma gösterirken 4Ç19 özelinde uluslararası hacimler %3.6 oranında daraldı.

Özetle Türkiye hacimleri 2019 yılında beklentimizin %1 üzerinde gerçekleşti. Bununa birlikte daha yüksek karlılığa sahip segmentlerdeki büyümenin daha yüksek gerçekleşmesi 4Ç19’da marjlar üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Ancak beklentilere uygun olarak uluslararası operasyonlar 4Ç19’da da daralmaya devam etti. Satış hacimlerinin hisse performansı üzerinde çok önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 09.01.2020

Coca Cola İçecek (CCİ) 4Ç19 hacim datasını açıkladı. Toplam satış hacminde %0,8’lik artış kaydeden CCİ’ın satış performansı Türkiye pazarındaki güçlü seyri (+%4.9), yurt dışında özellikle Pakistan ve Irak pazarlarındaki hacim daralmasına bağlı olarak baskıda kalmış oldu. 4Ç19 sonuçları ile beraber, Şirket’in 2019 toplam satışları %0.1 artış göstermiş oldu. Bizim beklentilerimiz ile karşılaştırıldığında, toplam satışlar tahminlerimiz dahilinde gerçekleşirken, bu yurt içi pazardaki öngörü üzeri performansa rağmen yurt dışında daha zayıf sonuç elde edilmesinden kaynaklandı. Yine de yurt içi satışlarda özellikle yüksek karlı ürün kategorilerinde görülen yüksek büyüme rakamlarının, CCİ’nin 4Ç19 operasyonel karlılığına olumlu yansımasını bekliyoruz. 4Ç19 hacim verisinin hisse senedi performansına olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 09.01.2020

Coca-Cola İçecek (CCOLA) 4Ç19 ve 2019 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç19’da yıllık %0,8 artışla 230 milyon ünite kasa olurken, 2019 yılının tamamında, satış hacmi yıllık bazda %0,1 artış göstererek 1,316 milyon ünite kasa oldu. Şirket’in konsolide bazda 2019 yılsonu satış hacmi beklentisi ise geçen senenin satış hacmine hafif düşüş göstermesi yönündeydi. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde konsolide bazda 2019’da yıllık %0,3 artış, gazsız içeceklerde konsolide bazda yıllık %5,1 artış elde etmiş; su ve çay kategorilerinde ise yıllık bazda sırasıyla %0,1 ve %4,9’luk düşüş kaydetmiştir. Türkiye operasyonlarında Şirket, 2019 yılında yıllık bazda %1,8’lik satış hacmi büyümesi elde ederek 662 milyon ünite kasaya ulaşmıştır.

Şirket, Türkiye’de 2019’da çay ve meyve suyu hariç tüm kategorilerde hacim artışı kaydetmiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı da artmaya devam ederek 2018 yılındaki %23 seviyesinden %25’e yükselmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Şirket, 2019 yılında büyük ölçüde Pakistan’daki makroekonomik dalgalanmaların Pazar koşullarına negatif yansıması ve Irak’taki siyasi problemlerin olumsuz etkisiyle %3,6 oranında daralarak 664 milyon ünite satış hacmine ulaşmıştır. Sonuç olarak; 2019 yılı içerisinde konsolide satış hacmi beklentisini özellikle Pakistan’daki olumsuz makroekonomik koşullar sebebiyle aşağı yönlü revize eden Şirket için açıklanan bu rakamların piyasaya etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz (Nötr).

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Kapanış (TL) : 31.98 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 8135 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.6 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.02

CCOLA 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilere paralel, öngörülerde aşağı yönlü revizyon
Coca Cola içecek 3Ç19’da 556mn TL net kar açıkladı. Bu çeyrek 70mn TL kur farkı karına karşın geçen sene aynı çeyrek 398mn TL kur farkı zararı oluşması, faiz giderlerinin yıllık bazda düşmesi ve operasyonel kar artışı net karın yıllık bazda sıçramasına neden olan ana etkenler olarak öne çıkıyor. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 540mn TL’nin %3 üzerinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonlardaki daralmaya rağmen, Şirket’in gelirleri Türkiye operasyonlarının güçlü katkısı ile yıllık bazda %6.4 artış göstererek 3.91 milyar TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisi 3.97 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK ise yıllık bazda %7.4 artış göstererek 872mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisine kabaca paralele gerçekleşti. Sonuçların ardından Şirket yönetimi hacim, gelir ve FAVÖK öngörülerini aşağı yönlü revize etti.

Net kardaki yıllık bazda yaşanan güçlü sıçramaya rağmen, sonuçlar genel olarak beklentilere paralel. Şirket’in 4. çeyrekteki zayıf görünümün de etkisi ile 2019 öngörülerini aşağı yönlü revize etmesi nedeni ile piyasanın sonuçlara olumsuz teki verebileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3Ç19’de konsolide bazda 556 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç18: 29mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 540 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 587 mn TL net kar). 3Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra elde edilen 70mn TL’lik net kur farkı gelirlerinin sayesinde Şirket, 3Ç18’e kıyasla önemli ölçüde kar artışı kaydetmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 3Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin hafif altında; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Kons. satış gelirleri; Türkiye operasyonlarında yapılan liste fiyat artışlarının olumlu etkisiyle 3Ç19’da yıllık bazda %6,4 artışla 3.908mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.965mn TL; Şeker Y.: 4.005mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 3Ç19’da yıllık bazda %7.2 artarak 872mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 856mn TL; Şeker Y.: 875mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 925mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). Şirket, başta Pakistan operasyonlarındaki zorlu piyasa koşullarının etkisiyle uluslararası operasyonlarında ve konsolide bazda yıllık satış hacmi büyümesini sırasıyla düşük tek haneli azalış (önceki: %2 – %4) ve hafif olarak düşüş (önceki: %1 – %3) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye operasyonlarında ise Şirket, etkili maliyet yönetimi ile birlikte liste fiyat artışları sayesinde yatay ya da hafif artan satış hacmi büyümesi beklemektedir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Coca Cola İçecek’in (CCI) 556 milyon TL olan 3Ç19 net karı, 540 milyon TL piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşirken, bizim 491 milyon TL olan tahminimizin üzerinde oluştu. CCI’ın yurt dışı operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki olumsuz makro gelişmelere rağmen, öngörümüzden daha başarılı bir maliyet kontrolü gerçekleştirmesi sonucu, beklentimizin aksine 3Ç19’da FAVÖK marjında kayıp yaşanmadı. Bu sayede FAVÖK ve net kar rakamları bizim tahminlerimizi aşmış oldu (Piyasa beklentisi ile uyumlu).

Yönetim, başta Pakistan ve Irak olmak üzere bazı uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Bu bölgelerde bir süredir yaşanan sorunların, büyüme üzerinde daha uzun vadeli bir baskı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesinin hisse senedi performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini öngörüyoruz. Yine de Şirket’in bugün saat 16:00’da düzenleyeceği telekonferansa kadar CCI için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ve 44.00 TL/hisse olan hedefi fiyatımızı koruyoruz

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 556.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 539.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1795 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 3,908 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,965 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %7 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %52 oldu. (3Ç18: %59) Şirket, 3Ç19’de 856 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 856 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %21.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 54 baz puan arttı ve %34.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 21 baz puan arttı ve %17.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %48 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 2,508 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 457 milyon TL (3Ç18: 620 milyon TL ve 2Ç19: 753 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.8 (3Ç18: %6.1 ve 2Ç19: 6.4%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait satış beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yurtdışı satış hacmi büyümesini daha önce %2-4 öngörürken, şimdi düşük tek haneli büyüme olarak öngörmektedirler. Konsolide satış hacmi büyümesi daha önce %1-3 büyüme olarak beklenirken, şimdi hafif daralma olarak öngörülmektedir. Net cirodaki büyüme %10-12 arası olarak beklenirken bu aralık daha önce %16-18 idi. Konsolide FAVÖK marjında şirket yönetimi hala hafif iyileşme öngörmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 26.09.2019

Kapanış (TL) : 34.44 – Hedef Fiyat (TL) : 43.5 – Piyasa Deg.(TL) : 8761 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.7 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.31

Özgörkey Holding CCOLA hisselerinde satışa devam ediyor. Coca Cola İçecek hisselerinde bir süredir satıcı olan azınlık ortak Özgörkey Holding dün 21248 CCOLA hissesinin satışını hisse başı 34.4TL fiyat ve toplam 0.73mn TL değer ile gerçekleştirdi. Miktar 1 aylık ortalama işlem hacminin sadece 0.06x katına ve toplam hisse sayısının 0.008%’ine denk geliyor. Hisse satışının ardından Özgörgey Holding halen toplam sermayenin %1.95’ine sahip durumda. Bu hisselerin olası satışının hisse fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 26.09.2019

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCOLA) ‘BB’ olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve negatif görünümünü teyit etmiştir. CCI’ın Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notu ‘BBB-‘ olarak teyit edilmiş ve notun, Fitch’in, CCI’ın ana pazarlarındaki lider pozisyonu, alkolsüz içecekler sektörünün esnek yapısı ve sağlam finansal profili sayesinde kredi profilinin güçlü kalmaya devam edeceği beklentilerini yansıttığı ifade edilmiştir. Ek olarak; Özgörkey Holding, 25.09.2019 tarihinde sahip olduğu CCOLA hisselerinin 21.248 toplam nominal tutarlı kısmını hisse başına 34,40 TL fiyattan sattığını duyurmuştur. Bu işlemle birlikte Şirket’in CCI sermayesindeki payı %1,96 seviyesinden %1,95 seviyesine gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Kapanış (TL) : 32.3 – Hedef Fiyat (TL) : 37.82 – Piyasa Deg.(TL) : 8216 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.57 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.09

CCOLA 2Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilerin üzerinde
Coca Cola içecek 2Ç19’da 411mn TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel kar büyümesi ve daha düşük kur farkı giderleri sayesinde net kar yıllık bazda %122 artış gösterirken piyasa beklentisinin %20 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karın beklentileri %9 oranında aşması net karda pozitif sürprize neden oldu. Şirket’in satış hacmi 2Ç19’da yıllık bazda %1.8 artış gösterdi. Konsolide gelirleri yıllık bazda %24.7 artış göstererek 3.89 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye operasyonları %23.1 artış gösterirken yurt dışı operasyonları %26.1 artış gösterdi. Yurtdışı operasyonlardaki büyüme büyük ölçüde kur çevrim etkisinden kaynaklandı, kur etkisinden arındırılmış yurtdışı büyüme %6.5 gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış konsolide gelirler ise fiyat artışlarının etkisi ile %14.1 yükseldi. FAVÖK yıllık bazda %37.6 artış göstererek 887mn TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %18 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 22.8% gerçekleşirken yıllık bazda 210 baz puan iyileşti ve piyasa beklentisinin 310 baz puan üzerinde gerçekleşti. Güçlü Türkiye operasyonlarının marjı, zayıf uluslararası operasyonların marjını telafi etti. Türkiye operasyonları marjı 570 baz puan iyileşirken, uluslararası operasyonların marjı 120 baz puan daraldı.

Şirket sonuçların ardından 2019 hacim öngörüsünü aşağı revize etti anca gelir ve FAVÖK marjı beklentisini değiştirmedi.

Genel olarak net kar ve operasyonel kar sırasıyla %20 ve %18 oranında beklentilerden yüksek gerçekleşti. Diğer taraftan hacim öngörüleri aşağı yönlü revize edilirken, gelir ve FAVÖK marjı beklentileri değiştirilmedi. Özetle sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola Icecek’in (CCI) 2Ç19 net karı yıllık bazda %122 artış ile TRY411mn ulaştı ve TRY343mn konsensus tahminini geride bıraktı. Net karın piyasa beklentisini aşmasındaki en önemli faktör, özellikle Türkiye operasyonundaki maliyet azaltıcı önlemler sayesinde FAVÖK marjının geçtiğimiz yıla göre iyileşmiş olmasıdır. Yurt dışı operasyonları ise geçtiğimiz yıla göre bir miktar karlılıkta düşüş yaşadı. Şirket, 2Ç19 sonuçları ile beraber, yurt dışı operasyonlarının bulunduğu pazarlardaki zor ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, 2019 için toplam satış hacmi hedefini bir miktar geri çekti. Ancak, özellikle Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu odağını dikkate alarak net satış geliri artışı ve FAVÖK marjı beklentilerini koruduğunu açıkladı. Bizim CCI için 2019 tahminlerimiz Şirket’in projeksiyonlarının alt bandında yer alırken, güçlü ilk yarı gerçekleşmesini göz önünde bulundurduğumuzda, hem AK Yatırım tahminleri için hem de Şirket’in 2019 beklentileri için risklerin daha çok yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Pozitif sürpriz içeren 2Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde ilk etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. CCI için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve TRY42.00/hisse olan hedefi fiyatımızı koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek 2Ç19 finansallarında sırasıyla TL3.9milyar ciro (yıllık %25 artış), TL887mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %37 artış), TL411mn net kar (yıllık +122%) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK, net kar beklentileri %2, %18 ve %20oranlarında aşmıştır.Güçlü Türkiye operasyonları performansı finansalları desteklemiştir. Hafif pozitif. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 2Ç19’de konsolide bazda 411 mn TL net kar açıklamıştır (2Ç18: 185mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 343 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 341 mn TL net kar). 2Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket, 161mn TL net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: -223mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 2Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Kons. satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 2Ç19’da yıllık bazda %24,7 artışla 3.888mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.811mn TL; Şeker Y.: 3.787mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 2Ç19’da yıllık bazda %36.4 artarak 871mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 749mn TL; Şeker Y.: 772mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 913mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). 2Ç19 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı güncelleyerek 39.50 TL’den 40.63 TL’ye revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 32.30 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %25,8 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 11.67x F/K çarpanı ve 5.09x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Şirket, başta Pakistan operasyonlarındaki zorlu piyasa koşullarının etkisiyle uluslararası operasyonlarında ve konsolide bazda yıllık satış hacmi büyümesini sırasıyla %2 – %4 (önceki: % 6 – %8) ve %1 – %3 (önceki: %3 – %5) olarak aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye operasyonlarında ise Şirket, etkili maliyet yönetimi ile birlikte liste fiyat artışları sayesinde yatay ya da hafif artan satış hacmi büyümesi beklemektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(+) Coca Cola İçecek (CCOLA): Coca Cola İçecek, 2Ç19’da piyasa beklentisinin %20 üzerinde, yıllık bazda %122 artışla 411 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performanstaki artışın yanı sıra kur farkı giderlerindeki gerilemenin etkisiyle net finansal giderlerde yaşanan düşüş (2Ç18: -223 mn TL, 2Ç19: -161 mn TL) net kar büyümesini destekledi. Konsolide satış hacmi 2Ç19’da yıllık %1,8 artan Şirketin satış gelirleri, Türkiye’deki fiyat ayarlamaları ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle beklentilere paralel yıllık bazda %24,7 artarak 3,9 mlr TL düzeyinde gerçekleşirken, ham madde fiyat artışlarının etkisiyle daralan brüt marja karşılık operasyonel giderlerin ciroya oranındaki düşüş sayesinde aynı dönemde FAVÖK yıllık %36 artarak 871 mn TL (Beklenti: 749 mn TL) düzeyinde oluştu. Şirketin 2Ç19’da FAVÖK marjı yıllık bazda 1,9 puan artarak %22,4 seviyesine çıkarken, piyasa beklentisi olan %19,7’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket ilk yarı sonuçları ile birlikte 2019 yılı satış hacmi beklentisini revize etti.

Türkiye operasyonlarında “yatay hacim” beklentisini “yatay ya da hafif artan hacim” olarak değiştiren Şirket, başta Pakistan olmak üzere uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak uluslararası operasyonlardaki hacim artışı beklentisini %2-4 seviyesine indirdi (Önceki: %6-8 artış). Konsolide satış hacmi beklentisi ise %1-3 artış olarak aşağı revize edildi (Önceki: %3-5 artış).

Bununla beraber Şirket, Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyi dikkate alarak %16-18 olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artışı tahminini ve FAVÖK marjındaki hafif artış beklentisini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 2Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının, endekse göre son bir ayda %3 pozitif ayrışma gösteren şirket hisselerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Coca Cola İçecek – 2Ç19 sonuçlarını 411.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 342.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %122 artarken, şirket 1Ç19’de 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,888 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,811 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %55 oldu. (2Ç18: %54) Şirket, 2Ç19’de 871 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 749 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 191 baz puan artarak %22.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 3,323 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 753 milyon TL (2Ç18: 947 milyon TL ve 1Ç19: 664 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.4 (2Ç18: %10.3 ve 1Ç19: 6.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber – 27.06.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) Özgörkey Holding, 26.06.2019 tarihinde sahip olduğu CCOLA hisselerinin 160.000 toplam nominal tutarlı kısmını hisse başına 30,30 TL fiyattan sattığını duyurmuştur. Bu işlemle birlikte Şirket’in CCI sermayesindeki payı %2,34 seviyesinden %2,27 seviyesine gerilemiştir.

İŞ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Kapanış (TL) : 31.42 – Hedef Fiyat (TL) : 47 – Piyasa Deg.(TL) : 7992 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.96 CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.59

CCOLA 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilerin hafif üzerinde
Coca Cola içecek 1Ç19’da 3mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 49mn TL zarar açıklanmıştı. Geçen seneye göre iyileşme operasyonel kardaki kısmi iyileşme ve kur farkı zararlarının daha düşük olmasından kaynaklandı. Operasyonel karın beklentileri %5 aşması nedeni ile açıklanan rakam 14mn TL olan piyasa zarar beklentisinden iyi gerçekleşti.

Şirket’in gelirleri yıllık bazda %21.6 artış gösterdi. Türkiye operasyonları %20.8 artış gösterirken yurt dışı operasyonları %22.4 artış gösterdi. Yurtdışı operasyonlardaki büyüme büyük ölçüde kur çevrim etkisinden kaynaklandı, kur etkisinden arındırılmış büyüme eksi %1.8 gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış konsolide gelirlerdeki artış ise %8.8’de kaldı. FAVÖK yıllık bazda %15.6 artış göstererek 321mn TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %5 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 14.4% gerçekleşirken piyasa beklentisinin 60 baz puan üzerinde gerçekleşti. Ancak geçen seneye göre 70baz puan daraldı. Güçlü Türkiye operasyonlarının marjı, zayıf uluslararası operasyonların marjını kısmen telafi etti. Türkiye operasyonları marjı 170 baz puan iyileşirken, uluslararası operasyonların marjı 2820 baz puan kötüleşti.

Şirket sonuçların ardından 2019 öngörülerinde değişikliğe gitmedi.

Genel olarak net kar ve operasyonel kar beklentilerinden hafif olumlu gerçekleşti. Ancak 1Ç19’un görece zayıf bir çeyrek olması ve aynı zamanda geçen senenin güçlü baz etkisine rağmen özellikle uluslararası operasyonel sonuçların Şirket’in 2019 öngörülerine aşağı yönlü risk oluşturduğunu düşünüyoruz. Sonuçların genel olarak hisse performansı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 41TL) – 1Ç19 sonuçlarını 2.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 14.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 49.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,229 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,219 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %13 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %53 oldu. (1Ç18:%53) Şirket, 1Ç19’de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 306 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74 baz puan azalarak %14.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 41 baz puan azaldı ve %31.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan arttı ve %24.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 3,175 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 664 milyon TL (1Ç18: 492 milyon TL ve 4Ç18: 476 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (1Ç18: %5.7 ve 4Ç18: 4.5%) olarak kaydedildi. Şirket 2019 beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.4 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

(=) Coca-Cola İçecek (CCOLA): Coca-Cola İçecek, 1Ç19’da 14 mn TL net zarar yönündeki Research Turkey ortalama beklentisinden daha düşük 2,6 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 1Ç18 döneminde 49 mn TL net zarar kaydetmişti. 1Ç18’de 181,6 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 116,9 mn TL seviyesine gerilemesi, net zarardaki artışı sınırlandırmıştır. Şirketin, satış hacminde yıllık bazda gözlenen %1,8 düzeyindeki daralmaya karşılık satış gelirleri, Türkiye ve Kazakistan operasyonları ile uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle %21,6 artış göstererek 2,23 mlr TL’ye ulaşırken, 2,22 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında satış gelirlerindeki artış; fiyat ve portföy dengesinin olumlu katkısıyla %8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü özellikle Türkiye pazarının katkısıyla 306 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisine paralel 321 mn TL gerçekleşirken yıllık bazda %16 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %15,1 seviyesinden 1Ç19’da %14,4 seviyesine geriledi. Şirket 1Ç19 sonuçları ardından 2019 yılsonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket 3 Mayıs (bugün) saat 16.00’da 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirketin ilk çeyrekte beklentilere paralel sonuçlar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana ise endekse göre %1,4 negatif performans gösterdi. Beklentilerden önemli ölçüde ayrışma göstermeyen sonuçların, hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç19’de konsolide bazda 2,6 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç18: 49mn TL net zarar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 14 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 8 mn TL net kar). 1Ç19’da kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket 117mn TL net finansman gideri kaydetmiş; bu durum da Şirket’in karlılık tarafının baskılanmasını önlemiştir (1Ç18: -182mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 1Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in konsolide satış hacmi 1Ç19’da yıllık bazda %1,8 daralarak 257mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 1Ç19’da yıllık bazda %21,6 artışla 2.229mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.219mn TL; Şeker Y.: 2.219mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 1Ç19’da yıllık bazda %15.6 artarak 321mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 306mn TL; Şeker Y.: 307mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında değişim göstermeyip 968mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD).

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç19 – 03.05.2019

Coca Cola İçecek dün akşam yayınladığı 1Ç19 finansallarında sırasıyla TL2229mn ciro (+% 22), TL331mn düzeltilmiş VAFÖK (+%16) ve TL3mn net zarar (1Ç18 net zarar TL49mn) açıklamıştır. Ciro beklentilere paraleldir. FAVÖK beklentileri %8 oranında aşmıştır ve net zarar TL3mn’la piyasa beklentisi olan TL14mn’luk zararın altındadır. Zorlu bir çeyrek olmasına rağmen Türkiye operasyonlarının beklentileri aşan sonuçları hisse için pozitif katalist etkisi yapabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır.