Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

ŞEKER YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Hedef Fiyat: 42.50   Öneri: AL

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç17’de 149 milyon TL zarar açıkladı (4Ç16: 360mn TL net zarar). Şirket’in açıklamış olduğu net zarar rakamı piyasa beklentisi olan 166mn TL’lik net zarar rakamından daha iyi gelirken, beklentimiz olan 109 milyon TL net zarar rakamının üzerinde geldi. Net faiz giderleri ve özellikle Dolar’ın TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderlerine paralel Şirket’in 4Ç17’da kaydetmiş olduğu 202mn TL net finansman gideri (4Ç16’da 313mn TL finansman gelirine karşılık), Şirket’in et zarar açıklamasındaki en büyük etken olmuştur.

Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %20.5’lik artışla 1.656mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.581mn TL; Şeker: 1.588mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç17’de yıllık bazda %119 artışla 165mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 116mn TL; Şeker: 134mn TL). Net zarar rakamının beklentilerin altında gelmesi ve operasyonel sonuçların da beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz. 4Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.50 TL hedef hisse fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 35.10 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %21 prim potansiyeli taşımaktadır.

Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini 2018’de de devam ettiriyor – CCİ, 2018 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2018 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2017 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor. Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 1,5x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasını hedefliyor.

CCİ ayrıca 2017 yılı faaliyetleri neticesinde 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %78,7 (0,787 TL) nakit kar payı dağıtılması yönünde karar aldığını duyurdu. Genel Kurul’a sunulacak olan nakit kar payı tutarı CCİ’nin 27 Şubat 2018 tarihli kapanış fiyatına göre brüt %2,24 temettü verimliliğine işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

CCOLA: Coca Cola İçecek 4Ç17 finansallarında sırasıyla TL1656mn ciro (yıllık %21 artış), TL166mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %113 artış), TL149mn net zarar açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %5 ve %43 üzerinde gelmiştir. Net zarar rakamı piyasa beklentisi olan TL166mn’luk zararın altındadır. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %19 ve %21’dir. Fiyat artışları ve ürün miksindeki iyileşmelerle marjlar desteklenmiştir. Konsolide FAVÖK marjı %10’la geçen senenin 430bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. 2018 beklentilerini de paylaşan şirket ana hatlarıyla 2018’de 2017’den daha olumlu bir yıl öngörmektedir. Şirket, hisse başına brüt TL0.787 temettü dağıtımına 25 Mayıs’ta başlamayı amaçlamaktadır. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %2.2’dir. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

TACİRLER YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Coca Cola İçecek – 4Ç17 sonuçlarını 149 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı -165.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -183 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinden iyi açıklanmıştır. Net satışlar 1,656 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüdü. Yurtiçi ciro %19 büyürken, yurtdışı ciro %21 arttı. Şirket, 4Ç17’de 165 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %119 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 450 baz puan artarak %10 oldu. Fiyat artışlar, kur etkisi ve hafif hacim büyümesinin katkısıyla hem ciroda hem FAVÖK’te iyileşme gözlemlendi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2,099 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 482 milyon TL (4Ç16: 524 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,7 (4Ç16: %7.4) olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2018 beklentilerini paylaştı. Toplam hacimlerde %8-10 seviyesinde artış beklenirken, Türkiye hacimlerinde %2-4 artış ve yurtdışı hacimlerde %8-10 büyüme bekleniyor. Ciroda kur etkisi harici konsolide bazda %10-12 artış ve konsolide FAVÖK marjında hafif iyileşme bekleniyor. Şirket ayrıca %7-8 oranında yatırım maliyeti/satış ve 1,5x’în altında FD/FAVÖK öngörüyor. Son olarak şirket yönetim kurulu 25 Mayıs’ta hisse başına 0,787 TL brüt ve 0,66895 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.

ZİRAAT YATIRIM – CCOLA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.01.2018

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 4Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 148,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 166mn TL’lik zararın hafif altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,5 artışla 1.656mn TL’ye, satışların maliyeti ise %15,4 artışla 1.110mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 4Ç2017’de brüt karını %32,2 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %13,2 olmuştur. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerden 6,7mn TL’lik gelir yazılması sonucu faaliyet karı 43,1mn TL’yi göstermiştir. 2016 son çeyrekte 22,9mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. 4. çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %76,4 artışla 170mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 325 baz puan artışla %10,3’ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,4mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 40,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise geçen sene 313,4mn TL gider kaydeden şirket, 4Ç2017’de 201,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 161,2mn TL’yi göstermiştir. 8,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 148,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2016’daki ana ortaklık net dönem zararı 360,1mn TL idi. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık karı 237,6mn TL olmuştur. 2016 yılında ana ortaklık zararı 28,4mn TL idi. Şirketin 2018 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12 arasında olup FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.

Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,787 TL (net 0,66895) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 25 Mayıs’tır. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %2,2 olarak hesaplanmaktadır.

Coca Cola Temettü Teklifini Açıkladı – 27.02.2018

Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 27 Şubat 2018 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2017 mali yılı net dönem karı 237.627.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı zararı (28.393.652,00 TL) ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2017 yılı karından 170.000.000,00 TL ve 2009 yılı olağanüstü yedeklerinden 30.189.805,00 TL olmak üzere toplam brüt 200.189.805,00 TL’nin 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2017 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2017 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,787 TL brüt (0,787 TL net), diğer hissedarlara ise 0,787 TL brüt (0,66895 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. 2017 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
Peşin
0,787
78,7
0,787
78,7
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
Peşin
0,787
78,7
0,66895
66,895
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
Peşin
0,787
78,7
0,66895
66,895
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.05.2018
29.05.2018
28.05.2018

Coca Cola 2018 Yılına Ait Beklentilerini Açıkladı – 27.02.2018

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır:

Satış hacim artışı:

Türkiye operasyonlarında %2 -%4
Uluslararası operasyonlarda %8 -%10
Konsolide olarak %4 -%6

Net satış geliri artışı:

Türkiye operasyonlarında %8 -%10
Uluslararası operasyonlarda %12 -%14 (kur etkisinden arındırılmış)
Konsolide olarak %10 -%12 (kur etkisinden arındırılmış)

FAVÖK marjı:

Türkiye operasyonlarında yatay
Uluslararası operasyonlarda hafif artış
Konsolide olarak hafif artış

  • Yatırım Harcamaları / Satışlar: %7 – %8 (karşılaştırılabilir bazda)

Net Borç / FAVÖK: 1,5x’ın altında (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda)

Şirket’in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir.

 

VAKIF YATIRIM – Günlük Hisse Önerileri – 25.01.2018

CCOLA Alım aralığı: 36,30-36,00 Zarar kes: 35,70 Hedef aralık: 37,00-38,20

 

TACİRLER YATIRIM – CCOLA Haftalık Hisse Analiz – 15.01.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat: 46 TL) 2017’de 1.237 milyon birim kasa, %4,1 yukarda, satış açıkladı. Bizim beklentimiz 1.243 milyon birin kasaydı. 4Ç17’de ise konsolide hacimler %1,4 yükselişle 227 milyon birim kasa seviyesine ulaşırken, tahminimiz 232 milyon birim kasanın altında gerçekleşti. Türkiye hacimleri 4. Çeyrekte %1,9 büyürken (120 milyon birim kasa), yurtdışı hacimler yıllık %0,8 büyüdü (107 milyon birim kasa). Türkiye’deki büyüme gazlı içecek kategorisindeki %5,7 büyüme ile desteklenirken çay ve su kategorilerinde daralmalar gözlemlendi. Yurtdışındaki büyüme Orta Asya’da ağırlıklı Kazakistan ve Azerbaycan hacimlerindeki büyümelerle desteklenirken, Pakistan %3,7 daraldı. Fiyat artışları, tüketici güvenindeki bozulma ve hava şartlarının bozulması Pakistan’daki hacimleri aşağı çekti. Sonuç olarak 4Ç17 mevsimsellik açısından önemli bir çeyrek olmamasına rağmen, Pakistan’daki hacim daralması 2018 büyümesiyle ilgili risk oluşturabilir. Şirketin 28 Şubat’ta açıklanacak 4Ç17 sonuçları ile beraber paylaşılacak tahminler önemli olacak

ŞEKER YATIRIM – CCOLA Haftalık Hisse Analiz – 15.01.2018

Coca – Cola İçecek (CCOLA) 2017 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıkladı. Buna göre; CCİ’nin konsolide satış hacmi 4Ç17’de yıllık %1,4 artışla 227 milyon ünite kasa olurken 2017 yılının tamamında satış hacmi yıllık bazda %4,1 artış göstererek 1,237 milyon ünite kasa oldu. CCİ’nin satış hacmi performansı için 4Ç17’de ve 2017 yılının tamamında beklentilerimiz sırasıyla; 234 milyon ünite kasa ve 1.245 milyon ünite kasa seviyesinde bulunuyordu. Konsolide olarak 2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre satış hacmi bazında gazlı içecekler %3,3, gazsız içecekler %8,5 ve çay kategorisi %20,9 artmış; ancak su kategorisi %3,2 gerilemiştir.

Şirket’in Türkiye operasyonlarının satış hacmi; 4Ç17’de yıllık bazda %1,9 artışla 120 milyon ünite kasa olurken 2017 yılının tamamında ise beklentimiz dâhilinde %3,3 artışla 621 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında Türkiye operasyonlarına ait satış hacmi büyümesi, son 5 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmış oldu. 2017 yılı boyunca; Türkiye içerisindeki başarılı pazarlama ve promosyon operasyonları, paketleme stratejisindeki değişiklikler ve Şirket’in, ürün portföyündeki karlılık oranını arttırmak amacıyla küçük paketli ürünlere yönelmesi CCİ’nin satış hacmini desteklemiştir

Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın son çeyreğinde %0,8 artışla 107 milyon ünite kasa oldu. 2017 yılının tamamında ise uluslararası operasyonların satış hacmi %4,9 artarak 617 milyon ünite kasa oldu. 2017 yılında Pakistan operasyonlarında, bölgesel iyileşme ile birlikte satış hacmi %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Orta Doğu operasyonlarında ise satış hacmi büyümesi; Irak’taki gazlı içecek kategorisinde ve Ürdün’deki satış hacmi büyümesiyle 2017 yılında %5,5 olarak gerçekleşmiştir. Orta Asya operasyonları, 2017 yılında Azerbaycan ve Kazakistan’daki güçlü performans sonucu %7 büyümüştür. Özellikle Kazakistan’da; ülkedeki başarılı tüketici eğilimleri ve makroekonomik ortama destek sağlayan yüksek petrol fiyatları, tüm kategorilerde çift haneli hacim artışını sağlamıştır. 4Ç17’de ise Pakistan satış hacmi; fiyat artışları ve makro belirsizliğe bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 daralma gösterirken Orta Asya operasyonlarının satış hacmi 4Ç17’de %5,3, Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise %3,8 artmıştır.

 

Coca Cola 2017’deki Satış Hacim Bilgilerini Açıkladı – 12.01.2018

2017 Satış Hacmi

Şirketimizin 2017 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

Konsolide Satış Hacmi

2017 yılında konsolide satış hacmi beklentilerimize paralel olarak %4,1 artış kaydetti. Gazlı içecekler (%3,3 artış), gazsız içecekler (%8,5 artış) ve çay kategorilerindeki (%20,9 artış) güçlü performans hacim artışına katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi %3,2 geriledi. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payı 2016 yılında %51 iken, 2017 yılında %50 olarak gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %1,4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri sırasıyla %3,0 ve %16,8 büyüme sergilerken, su ve çay kategorileri sırasıyla %4,0 ve %7,7 daralma gösterdi.

Türkiye Operasyonu

2017 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi. Gazlı içecekler %1,7, gazsız içecekler %4,1, çay kategorisi ise %20,7 artışla büyümeye katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi, kategori karlılığını artırmaya yönelik stratejimize paralel olarak %6,8 geriledi. Gazlı içecek kategorisi, gelir artışı ve kaliteli hacim büyümesine yönelik inisiyatiflerimizle 5 yılın ardından pozitif büyüme kaydetti. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artış eğilimini korurken, 2016 yılındaki %20 seviyesinden 2017 yılında %22 seviyesine yükseldi. Satılan paket sayısındaki artış ise %9 ile hacim artışının üzerinde gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış %1,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde gazlı içecek kategorisi, küçük paketlerin satış hacmindeki %23,5 artışın etkisiyle %5,7 büyüme kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artarak %25,7’ye ulaştı. Gazsız içecek kategorisi, meyve suyu ve buzlu çaydaki çift haneli büyümeyle birlikte %13,2 hacim artışı gösterdi. Diğer yandan, su kategorisinin satış hacmi, karlılık odağımız doğrultusunda %0,7 geriledi. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle %7,9 daraldı.

Uluslararası Operasyonlar

2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış gösterdi.
Pakistan satış hacmi %3,5 artış kaydetti. Karlı hacim büyümesine yönelik stratejilerimiz ve 3 yılın ardından 2017 başında yapılan fiyat artışları toplam hacim büyümesini yavaşlattı. Diğer yandan, Coca-Cola markası, saha uygulamalarındaki iyileşme ve Coke Studio gibi başarılı tüketici aktiviteleriyle gazlı içecek kategorisinin üzerinde performans sergiledi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,5 artış gösterdi. Irak, büyük ölçüde gazlı içecek kategorisindeki büyümeye bağlı olarak %5,5 hacim artışı sergilerken, Ürdün’deki hacim artışı %5,0 olarak gerçekleşti.

Orta Asya operasyonları, Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü performansa bağlı olarak %7,0 büyüme kaydetti. Finansal kriz sonrasında güçlü bir ivme yakalayan Kazakistan, %17,5 hacim artışıyla birlikte şimdiye kadarki en yüksek hacim rakamına ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, başarılı tüketici aktiviteleri ve makroekonomik ortamı destekleyen yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi. Bölgedeki en büyük ikinci pazarımız Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyle %27,2 hacim artışı kaydetti. Türkmenistan’ın satış hacmi ise, makroekonomik ortamdaki yavaşlama ve konvertasyon sorununa bağlı olarak operasyonlarımızda meydana gelen kesintilerin etkisiyle %45,8 geriledi.

2017’nin son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %0,8 artış gösterdi.

Pakistan satış hacmi, önceki yılın aynı dönemindeki %13,1’lik büyümenin ardından, 2017’nin son çeyreğinde fiyat artışlarının etkisi, olumsuz hava koşulları ve tüketici güvenini etkileyen makro belirsizliklere bağlı olarak %3,7 daralma gösterdi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %3,7 arttı. Irak, gazlı içecek kategorisindeki büyümeyle %4,9 hacim artışı kaydederken, Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortam ve yavaşlayan tüketim harcamalarına bağlı olarak %2,6 geriledi.

Orta Asya operasyonları %5,3 hacim artışı kaydederken, Türkmenistan hariç tüm pazarlar çift haneli hacim artışı gösterdi. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %14,3 hacim artışının üzerine %13,4 büyüme gösterdi. Azerbaycan satış hacmi ise %34,7 artış kaydetti.

 

Coca-Cola İçecek ile Coca-Cola Company Sözleşmesi Yenilendi – 29.12.2017

Coca-Cola İçecek ile The Coca-Cola Company arasındaki mevcut şişeleme sözleşmesi (bottling agreement) 1 Ocak 2018 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıllık dönem için yenilenmiştir.

 

Coca Cola’dan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Açıklama – 05.12.2017

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı Kanun (Torba Yasa) kapsamında 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere meyveli gazozlar, sade gazozlar, nektarlar, meyve suları, limonata dahil diğer meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay ve sporcu içeceklerine %10 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacaktır. Bu kategorilerin Coca-Cola İçecek’in Türkiye’deki satış hacmi içindeki payı 2016 sonu itibariyle yaklaşık %26’dır (31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye’deki toplam satış hacmi, Coca-Cola İçecek’in faaliyet gösterdiği 10 ülkenin toplam satış hacminin %51’ini oluşturmaktadır). Yine aynı Kanun kapsamında, aromalı/meyveli doğal maden suları ve %100 meyve suları özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur. Şirketimiz iş planlarını; bu vergi uygulamasını da dikkate alarak, müşteri memnuniyetini, pazar paylarını ve karlılık oranlarını gözeterek hazırlamaktadır.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 29.11.2017

Meclisten geçen torba yasanın maddelerinden biri de sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacağıdır. Bir müddettir gündemde olan haberin Coca Cola Icecek (9A17 satış hacminde gazsız içecek payı %6) için hafif negatif katalist etkisi yapmaya devam etmesi muhtemeldir.

Oyak Yatırım – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

Pakistan’da son dönemde artan gerilim 2016 konsolide satış hacminin yaklaşık dörtte biri Pakistan kaynaklı olan Coca Cola İçecek için negatif katalist etkisi yapabilir.

ARCLK/CCOLA: Pakistan’da son dönemde artan gerilim 2016 konsolide satış hacminin yaklaşık dörtte biri Pakistan kaynaklı olan Coca Cola İçecek ve toplam satışları içerisinde %5 oranında yapı olan Arçelik için negatif katalist etkisi yapabilir. Arcelik Pakistan’daki Dawlance satınalmasını 2016’nın sonunda tamamlamış ve 2017 yılından itibaren de konsolide etmeye başlamıştı. Pakistan’da diğer faaliyetlerine kıyasla daha yüksek karlılık ile çalıştığından dolayı Arçelik’in FAVÖK’ü içerisinde %8-10 oranında pay alıyor. Ülkedeki gelişmeler tüketici güvenini ve yerel para birimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı Arçelik ve Coca Cola İçecek için olumsuz olarak algınalabilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 17.11.2017

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL): Habere göre torba yasaya eklenen ve onaylanan maddede meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 olarak uygulanacağı ve %10 ÖTV uygulanan içecek listesine meyve/sebze suyu, mineral su ve limonataların da ekleneceği onaylandı. Coca-Cola İçecek’in toplam hacimlerinde meyve suyu ve mineral suların payı %2 olduğundan ek ÖTV getirilmesinin etkisi sınırlı olacaktır. Ancak konsolide satış hacminin %8’ini oluşturan meyve aromalı gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde ÖTV’nin %20 yerine %10 uygulanacak olması talep açısından hafif olumlu değerlendirilebilir.

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Hedef Fiyat: 48.00 Tavsiye: AL

Coca Cola İçecek’in (CCOLA) net kar rakamı 3Ç17’de yıllık bazda %56 artışla 241mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı, beklentimiz olan 212mn TL net kar rakamı ve 214mn TL net kar olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. 3Ç17’de, net satış gelirlerindeki % 22’lik artış, FAVÖK rakamındaki %24 büyüme yanı sıra net finansman giderlerindeki düşüş (3Ç16’da 100mn TL finansman giderine karşılık 3Ç17’de 76mn TL finansman gideri) net kar rakamını olumlu etkiledi. Şirket’in operasyonel tarafta; net Satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 3Ç17’de yıllık bazda %22 artışla 2.750mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.730mn TL; Şeker: 2.698mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 3Ç17’da yıllık bazda %24 artışla 517mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 510mn TL; Şeker:501mn TL).

Operasyonel sonuçların beklentilere paralel gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 3Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 48.00 TL hedef hisse fiyatımızı ve “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 38.38 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %25 prim potansiyeli taşımaktadır.

Net satış gelirlerindeki büyüme %22.5 seviyesinde gerçekleşti- Şirket’in 3Ç17’de konsolide satış hacmi yıllık bazda %5.6 artışla 405mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Gazlı kategorisinin satış hacmi %4.1 artış gösterirken, gazsız içecek kategorisi (su hariç) %18.9 ve su kategorisi ise %3,4 büyüme gösterdi. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 3Ç17’de yıllık bazda %5,0 artışla 201 milyon ünite kasa olurken, uluslararası operasyonların satış hacmi Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının pozitif katkısı ile %6,3 artışla 191 milyon ünite kasa oldu. Böylece konsolide satış gelirleri 3Ç17’de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan çevirim farklarının olumlu etkisi pozitif fiyatlama ve artan hacmin olumlu etkisi ile %22,5 artış gösterdi.

Türkiye operasyonlarının net satış gelirleri, paket dağılımının olumlu etkisi, liste fiyatına yapılan artış ve başarılı promosyon yönetimiyle %16,3 artış gösterirken, uluslararası operasyonlarda net satışlar %29,0 artış gösterdi. Şirket’in konsolide ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’de yıllık bazda %15.8 artışla 6.79 TL seviyesinde oluştu. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’de %10.4 artışla 6.63 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç17’da %20.9 yükselişle 6.91 TL seviyesinde gerçekleşti.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti– Ünite kasa başına maliyetler, Türkiye operasyonlarındaki ambalaj maliyetlerine bağlı olarak yıllık bazda %14,4 artış gösterdi. Ancak, Türkiye’deki ünite kasa başına gelirlerdeki artış ambalaj maliyetlerini telafi ederek marjlara pozitif katkı sağladı. Şirket’in konsolide brüt kar marjı, 3Ç17’de 90 baz puan artarak %34,7 seviyesinde gerçekleşti. CCİ’in 3Ç17’de konsolide bazda FAVÖK rakamı %24 artışla 517mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı Türkiye operasyonlarının brüt kar marjındaki artış ve uluslararası operasyonlardaki faaliyet giderlerindeki düşüşe paralel 20baz puan artışla %18.8 seviyesine yükseldi.

Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini korudu- CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2017 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor. Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 2x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasını hedefliyor.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Coca Cola İçecek’te 3Ç17’de güçlü bir büyüme performansı. Coca Cola İçecek 3Ç17’de 241 milyon TL net kar rakamı açıkladı ve beklentileri aştı. Operasyonel performans ise beklentiler dahilinde güçlü geldi. Satış rakamı 2,8 mİlyar TL olurken tahminleri karşıladı. FAVÖK rakamı ise 519 milyon TL ile bizim beklentimizin hafif altında kaldı konsensüsün ise %2 yukarısında gerçekleşti. Satış ve FAVÖK rakamları yıllık bazda %22 ve %24 yükseldi. Genel itibariyle operasyonel performans beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olsa da bu yüksek büyüme performansının bir süredir piyasaya göre getiri performansı zayıf olan hissede kısa vadede olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Türkiye satış hacimleri düşük baz etkisiyle %5 büyürken gazlı içecek segmentindeki büyüme %3 oldu. Burada özellikle küçük paketlerdeki %17’lik yıllık büyüme dikkar çekiciydi. Yurt dışı operasyonlarda Pakistan %4 büyürken yurt dışının %6’lık toplam büyümesinin altında kaldı ama bu ülkede gazlı içecekler segmenti %6 gibi tatminkar bir büyüme yakaladı. Orta Asya operasyonları Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü nüyüme performanslarıyla hacim olarak %8 büyüdü. Irak büyümesi de %10’la yüksek olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye satış rakamı yıllık bazda %16 büyürken yurt dışı satışlar %29 büyüdü.

Operasyonel marjlar ise tatminkar hacim büyümelerine rağmen özellikle Türkiye tarafında pazarlama ve reklam giderlerinin 2Ç17’den 3Ç17’ye kaymış olması nedeniyle yıllık bazda yatay gerçekleşti. Sonuçlara dair bir diğer olumlu taraf da güçlü nakit yaratımıyla beraber net borcun bir önceki çeyreğe göre 2,3 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye düşmesi oldu.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç17 – 02.11.2017

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL) – 3Ç17 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 214 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 232 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisine yakındır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 2,750 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Yurtiçi satışlardaki %16 büyüme ve yurtdışı satışlardaki %29 büyüme konsolide bazda ciro artışını destekledi.

Şirket, 3Ç17’de 517 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. Açıklanan net satış ve FAVÖK rakamları beklentimize paraleldir. Net işletme sermayesi ise 492 milyon TL (3Ç16: 646 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (3Ç16: %9.3) olarak kaydedildi. Şirket yıl sonu beklentilerini korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket 2017’de orta tek haneli hacim büyümesi, hacim büyümesinin üzerinde ciro büyümesi, yatay veya 2016 verisinin hafif üzerinde FAVÖK marjı bekliyor.

 

 

Cola Cola 3Ç17 Finansallarını Bugün Açıklıyor – Beklentiler – 01.11.2017

Şeker Yatırım: Coca Cola İçecek’in (CCOLA) 3Ç17 finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. Şirket’in 3Ç17’de 212mn TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasa da beklenti Şirket’in 3Ç17’de 214mn TL net kar açıklaması yönünde.

Oyak Yatırım: 3Ç17’de Türkiye operasyonlarındaki kaliteli büyümenin yurtdışı operasyonlarında beklediğimiz marj düşüşünün konsolide rakamlara etkisini azaltacağını öngörüyoruz. 3Ç16 ya göre nispeten daha az değer kaybeden TL’nin net karda yarattığı baskı azalacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum  – 20.10.2017

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL): Medya haberine göre kolalı gazoza uygulanan %25 ÖTV’nin %20’ye indirileceği belirtilirken, enerji içeceği ve meyve suyu aromalı gazlı içeceklerde uygulanacak vergi oranı haberde yer almadı (daha önce %25 vergi uygulanacağı duyurulmuştu). Coca-Cola İçecek’in Türkiye satışlarının %70’ini gazlı içecek kategorisi oluştururken, meyve aromalı gazlı içecek ve enerji içeceğinin payı gazlı içecek satışları içerisinde %30 seviyesindedir. Vergi artışı sonrası Coca-Cola İçecek’in raf fiyatlarına zam yapmasını ve bu kategorilerdeki satışların olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Türkiye’de satılan meyve aromalı gazlı içecek ve enerji içeceğinin toplam satışlara payı yaklaşık %10 seviyesinde olduğundan Coca-Cola İçecek’e etki hafif olumsuz olacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 28.09.2017

Meyveli gazoz ve enerji içeceklerine %25 ÖTV uygulanacak. Halen kolalı içeceklerde %25 olarak uygulanan ÖTV oranının meyveli gazoz ve enerji içeceklerine de uygulanmasına karar verildi. Coca Cola İçeçek’in toplam satış hacminin yaklaşık yarısını Türkiye oluştururken Türkiye satışlarının ise %8-9 civarının meyve suyu, meyveli gazoz, enerji içeceği tarzındaki içeceklerden oluştuğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu kararın Coca Cola İçecek üzerindeki olası olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

 

Coca Cola Yurtdışı Satış İçin Roadshow’a Çıkıyor – 05.09.2017

Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Roadshow

Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında borçlanma aracı ihraç ve satışı için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII-128.7 sayılı Tebliğ doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ihraç belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 14.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.

Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S’ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmakta ve Moody’s tarafından Baa3 ve Fitch tarafından BBB notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 23.08.2017

2Y17’de güçlü operasyonel performans bekliyor, tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz
Coca-Cola İçecek için tavsiyemizi AL olarak güncellerken, hedef fiyatı 46TL’ye (önceki 39TL) yükseltiyoruz. Coca-Cola İçecek yıl başından bu yana piyasanın altında hisse performansı gösterdi ancak 2Y17’de gerçekleşecek operasyonel toparlanmanın etkisiyle hisse fiyatında yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de turizm sektörü ve tüketici ortamındaki iyileşme, karlı ürünlerin ciro payının artması ve promosyonların daha verimli yönetiminin 2Y17’de ciroda %21 yıllık büyümeye ve 150 baz puan marj iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolar/TL’de yakın zamanda gerçekleşen gerilemeyle beraber dolar borcu olan Coca-Cola İçecek’in karlılığında tahminimizin üzerinde iyileşme olması yüksek ihtimaldir. Coca-Cola İçecek 2018T 8,4x FD/FAVÖK rasyosuyla yurtdışı benzerlerine göre %5 iskontolu işlem görmektedir.

2Y17’de operasyonel performansta iyileşme öngörüyoruz – CocaCola İçecek yönetiminin 2Y17 faaliyetleriyle ilgili olumlu beklentisi sonrası tahminlerimizin üzerinden geçtik. 2017’de %4,4 hacim büyüme beklentimizi koruyor ve Türkmenistan’daki hacimsel daralmanın Pakistan’daki büyümeyle dengeleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye faaliyetlerinde düşük baz sonrası turizm ve tüketici ortamındaki iyileşmenin katkısıyla hızlanan büyüme öngörüyoruz. Makro tahminlerdeki değişiklerle ciro beklentimizi hafif aşağı çeksek de FAVÖK beklentimizi koruyoruz. Böylelikle 2017 ve 2018 yıllarında FAVÖK marjında yaklaşık 50’şer baz puan artış öngörüyoruz. Karlılığı yüksek ürünlerin ciro payının artması, promosyanların daha verimli yönetiminin ve faaliyet giderlerindeki iyileşmenin kar marjındaki toparlanmada etkili olacağını düşünüyoruz. Yurtdışı faaliyetlerde de Pakistan’da yakın zamanda yapılan fiyat artışı ve Kazakistan’daki satış performansındaki iyileşme ile beraber güçlü marjların korunacağını düşünüyoruz. Son olarak net kârda ciddi toparlanma beklemeye devam ediyoruz.

Ekim 2018’de itfa olacak 500 milyon dolarlık tahvilin refinansmanı şirketin gündeminde – Coca-Cola İçecek yurtdışında bir milyar dolara kadar bononun farklı vadelerle ihracı için SPK’ya başvurdu. Fitch’in şirketin kredi notuyla ilgili yakında yaptığı yukarı revizyonun piyasaya göre daha makul faiz oranıyla borçlanma imkanı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yurtdışında satın alma beklentileriyle ilgili Mısır ve Hindistan pazarları gündeme gelmesine rağmen somut bir adım bugüne kadar atılmadı.

 

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek 2Ç17 finansallarında sırasıyla TL2559mn ciro (yıllık %20 artış), TL497mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %19 artış), TL231mn net kar (%56 artış) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilere genel hatlarıyla paralel gelmekle beraber net kar piyasa net kar beklentisi olan TL242mn’un hafif altındadır. Ciro büyümesinin itici gücü uluslararası operasyonlar olmakla birlikte Türkiye operasyonlarının karlılığındaki gelişme yurtdışında daralan marjların konsolide marjlara etkisini azaltmıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek’in operasyonel performansı piyasa beklentilerini karşıladı Coca Cola İçecek 2Ç17’de 231 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu hem bizim hem de piyasa beklentisinin altında kaldı. Öte yandan özellikle konsolide operasyonel performans bizim tahminimizden bir parça daha zayıf olurken piyasanın beklentilerini karşıladığı görülüyor. Şirketin 2Ç17 satış hacimleri zaten Temmuz ayı içerisinde yayınlanmıştı. Dolayısıyla hacim bakımından rakamlar zaten biliniyordu (yıllık bazda Türkiye’de %3 uluslararası operasyonlarda %4 düyüme). Satış rakamı yaklaşık 2,6 milyar TL gerçekleşerek sürpriz yaratmadı. 1Ç17’deki %20 düzeyinde olan yıllık bazda güçlü büyümenin bu çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Fakat VAFÖK marjı geçen yıla göre ufak bir miktar geriledi. Bunda en önemli nedenin yurt dışı marjlarının Pakistan’dan ötürü geri çekilmesi olduğu anlaşılıyor. Bu geri çekilmeye rağmen VAFÖK marjı piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. VAFÖK 2Ç17’de 497 milyon TL olurken yıllık bazda da %19 büyüdü ve satış büyümesinin hafif altında kaldı. Hissede son dönemde özellikle güçlü gelebilecek 2Ç17 sonuçları beklentisiyle pozitif bir hava oluşmuştu. 2Ç17 sonuçlarında pozitif bir sürpriz gözlemlemediğimiz için sonuçların bir miktar kar realizasyonuna neden olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca Cola İçecek (TUT, hedef fiyat: 39 TL) – 2Ç17 sonuçlarını 231 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz 276 milyon TL’nin %16 altında ve 242 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 arttı. Net satışlar 2.559 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Yurtdışı satışlar %34 büyürken Türkiye satışları yıllık %7 genişledi Şirket, 2Ç17’de 493 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 487 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 16 baz puan azalarak %19,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 2.336 milyon TL olarak gerçekleşti. CocaCola İçecek yönetimi yıl sonu beklentileri koruduğunu duyurdu. Orta haneli hacim büyümesi, hacim büyümesinin üzerinde satış büyümesi ve yatay veya biraz yukarda FAVÖK marjı beklentisi korunuyor. Operasyonel olarak sonuçlar beklentiler dahilinde açıklandığından nötr etki öngörüyor ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL ile piyasa beklentisi olan 242mn TL’lik karın bir miktar altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,2 artışla 2.559mn TL’ye, satışların maliyeti ise %23,6 artışla 1.640mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2017’de brüt karını %14,5 artırırken, operasyonlu giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Faaliyet karı %21,3 artışla 370mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,1 puana artışla %14,5’e yükselmiştir. İkinci çeyrekte konsolide FAVÖK %17,8 artarak 497mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan düşüşle %19,4’e gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,5mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 367,4mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 56,7mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2017’de 37,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 329,9mn TL’yi göstermiştir. 49,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2016’daki net kar 148,1mn TL idi. Şirket 2017 beklentisi olan Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini korumuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 145,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 177,5mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek 2Ç17 satış hacim verileri beklentimizin altında kaldı. Coca Cola İçecek 2Ç17’de 372 milyon ünite kasa satış hacmine ulaştı. Bu yıllık bazda %3’lük büyümeye tekabül ediyor. Bu rakam bizim beklentimiz olan 379 milyon ünite kasadan daha düşük. Bu rakamlarla son çeyreklerde yakalanan büyüme momentumunun bir miktar düşüş eğilimine girdiği görülüyor. Satış hacim rakamlarının hisse üzerinde bir miktar negatif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

  • Türkiye: 2Ç17’de yıllık bazda %3 büyüyerek 181 milyon ünite kasa satış rakamına ulaşıldı. Bu beklentimizin hafif altında. Burada daha önemli olan gazlı içecekler daralırken büyümenin düşük marjlı çay satışlarından kaynaklandığı görülüyor. Dolayısıyla büyüme verisini tatminkar görmüyoruz.
  • Yurt dışı: Yurt dışı piyasalarda 191 milyon ünite kasa satışı yapılırken bu yıllık bazda %4 büyümeye işaret etti. Burada özellikle Pakistan %4’lük büyüme kaydederek bizim %8 büyüme bekentimizin altında kaldı. Diğer piyasalarda ise (Ortadoğu, Orta Asya) genel performans olarak çok büyük bir sürpriz görmedik.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39 TL) – 1Y17’de 373 milyon birim kasa satış açıkladı. Satışlardaki %3,5 yıllık büyüme beklentimiz olan %5’in altında gerçekleşti. Gazlı içecek kategorisi yatay seviyede performans gösterirken, gazsız içecek kategorisi %5,5 büyüdü.

  • Türkiye hacimleri yıllık %2,9 artışla 181 milyon birim kasa seviyesine yükseldi. Gazsız içeceklerde %2,8 yıllık büyüme yeni ice tea kapasitesi artışıyla gerçekleşirken, gazlı içecek kategorisi %5 yıllık daraldı. Çay kategorisi ise önde gelen bir indirim marketleri zincirine satışların başlamasının etkisiyle %52 yıllık yükseldi. Şirket 2. yarıyılda Türkiye’de turizm sektöründeki iyileşme ve düşük baz etkisiyle büyümenin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor.
  • Yurtdışı hacimleri %4,1 yıllık artışla 191 milyon birim kasaya yükseldi. Yıllık bazda Pakistan %3,7, Orta Asya %6, Irak %2 büyüdü. Kuzey Irak’taki %16,6 büyüme, Güney Irak’taki %5,9 daralmayı kompanse etti. Azerbaycan ve Kazakistan çift haneli büyürken, Türkmenistan ve Kırgızistan’daki daralma büyüme rakamını aşağı çekti.
  • Coca-Cola İçecek’in 2Ç17’deki satışları beklentilerin altında gerçekleştiği için negatif piyasa tepkisi bekliyoruz. Şirketin 2Y17’deki düşük baz etkisi ve Türkiye’deki potansiyel iyileşmenin etkisiyle yıl sonu tahminlerini koruyacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Veri Analiz – 14.07.2017

Coca Cola İçecek (CCOLA, Nötr): Şirket’in 2017 yılı ilk altı ayına ait satış hacmi rakamları açıklanmıştır. Konsolide satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %3,5 artışla 373 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında %4,1 artış göstererek 606 milyon ünite kasa oldu. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2017 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek %50 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde, gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki büyümenin Türkiye’deki daralmayı telafi etmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti. Gazsız içecek kategorisi (su hariç), uluslararası operasyonlardaki güçlü büyümenin katkısıyla, ikinci çeyrekte %5,5 hacim artışı gösterdi. Su kategorisi ise, Türkiye operasyonlarındaki düşük satış hacmine bağlı olarak %4,7 geriledi. 2016’nın ilk yarısında toplam satış hacminin %71’ini oluşturan gazlı içecek kategorisi, bu yılın aynı döneminde hacmin %70’ini oluşturdu.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17’de 86 milyon TL net zarar açıkladı. Bu bizim 52 milyon TL ve piyasanın 41 milyon TL olan zarar beklentilerinden daha kötü gerçekleşti. Burada bizim tahminimizden sapmanın tahminimizeden yüksek gelen vergi kalemlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Operasyonel karlılık ise beklentileri aştı. Şirket 1Ç17’de 1,6 milyar TL satış rakamına ulaşırken bu bizim tahminimizn %4 yukarısında gerçekleşti. Satışlar güçlü şekilde yıllık bazda %20 büyüdü. Burada özellikle uluslararası taraftaki satış büyümesinin beklentimizi aşması etkili oldu. Satış hacmi olarak Türkiye’de %3’lük bir büyüme sağlansa da bunun daha ziyade karı görece düşük büyük paketlerden kaynaklandığını görüyoruz. Yurt dışı tarafta ise satış hacmi %8 büyüdü. Burada özellikle Pakistan ve Kazakistan’da devam eden büyüme performanslarının etkili olduğunu görüyoruz. VAFÖK ise 188 milyon TL gerçekleşerek bizim 176 milyon TL piyasanın 177 milyon TL olan beklentilerinden yüksekti. VAFÖK yıllık bazda %23 oranında büyüdü. Beklenenden güçlü gelen performansta özellikle yurt dışı operasyonlarının güçlü performansının etkili olduğunu görüyoruz. Zayıf gelen net kar rakamı hisse üzerinde açılışta negatif etki yaratabilir ama operasyonel performansın görece güçlü olması nedeniyle herhangi olumsuz bir etkinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL1556mn ciro (yıllık %20 artış), TL188mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %23 artış), TL86mn net zarar (1Ç16:TL29mn net kar) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %2 ve %6 üzerinde gerçekleşirken net zarar piyasa net zarar beklentisi olan TL41mn’un üzerindedir. Finansal giderlerin yanısıra vergi ve azınlık payları net karda baskı yaratmıştır. Türkiye operasyonlarının zorlu çeyrekte beklentilerden güçlü duruşu ve uluslararası performansın katkısıyla finansallaro operasyonel olarak olumlu olsa da net zarar hisse üzerinde hafif negatif katalist etkisi yapabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir. CCİ’nin beklentilerden olumsuz gelen zarar rakamı piyasada ilk etapta olumsuz bir reaksiyona yol açabilir ancak genel olarak şirketin 1Ç17 operasyonel performansını nötr olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca Cola İçecek 1Ç17 mali tablolarında beklentilerden olumsuz bir sonuçla 86mn TL zarar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 41 milyon TL zarar, bizim beklentimiz 43 milyon TL zarar yönündeydi. Şirketin operasyonel rakamları (1,56 milyar TL satış geliri, 181 mn TL FAVÖK, %11,6 FAVÖK marjı) ve net diğer ve finansal gider kalemlerinde herhangi bir sürpriz ortaya çıkmadı. Zararın beklentilerimizi aşmasının sebebi ise oldukça yüksek gelen dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri oldu. CCİ’nin toplam satış hacmi 1Ç’de beklentilere paralel %5 artış gösterirken, satış gelirleri özellikle yurtdışı faaliyetlerindeki döviz çevrim etkisi ile %20 artış gösterdi. 2016 yılında hafif gerilemiş olan FAVÖK marjı ise 2017 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda kabaca yatay seyretti. Şirketin net sonucunun negatif olmasında ise yine en önemli rolü toplamda 120 milyon TL’ye ulaşan net kur farkı gideri ve finansal giderler oynadı. Şirket yönetimi 1Ç sonuçları sonrası mevcut 2017 öngörülerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Negatif): Coca-Cola’nın 1Ç2017 ana ortaklık zararı 86mn TL ile piyasa beklentisi olan 41mn TL’lik zararın üzerinde gerçeklemiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket 1Ç2017’de brüt karını %15,3 artırırken, diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Uluslararası operasyonlardan kaynaklanan pozitif çevrim farkı, gelir artış inisiyatifleri ve büyük pazarlardaki hacim artışı gelir artışına katkı sağlayan başlıca unsurlar olarak sıralanmaktadır. Faaliyet karı %54,6 artışla 69,3mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1 puana artışla %4,5’e yükselmiştir. İlk çeyrekte konsolide FAVÖK %24,5 artarken, FAVÖK marjı 0,49 puan artış kaydetmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 3,6mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 65,7mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 20,2mn TL gider kaydeden şirket, kur artışının etkisiyle 1Ç2017’de 123,9mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 58,2mn TL’yi göstermiştir. 45,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 86mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2016’daki kar 29,4mn TL idi. Şirketin 2017 yılı satış hacmi beklentisi Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış yönündedir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

 1Ç17’da 86 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç16’da 29 milyon net kar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 24 milyon TL net zarar rakamı ve 41 mn TL net zarar olan piyasa beklentisinden kötü gerçekleşti. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 1Ç17’da kaydetmiş olduğu 124mn TL net finansman gideri (1Ç16’da 20mn TL finansman giderine karşılık) Şirket’in net zarar rakamının artmasındaki en büyük etken oldu. Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 1Ç17’de yıllık bazda %19.5 artışla 1.556mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.526mn TL; Şeker: 1.457mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 1Ç17’da yıllık bazda %23 artışla 181mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 177mn TL; Şeker:170mn TL). Operasyonel tarafta beklentilere paralel sonuçlar gelmesine karşın yüksek kur farkı giderine bağlı olarak beklentilerden kötü gelen net zarar nedeniyle 1Ç17 sonuçlarına piyasanın tepkisinin hafif negatif olacağını düşünüyoruz. 1Ç17 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.00 TL hedef pay fiyatı ile AL önerimizi sürdürüyoruz.

Cari pay fiyatı 36.30 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %16 prim potansiyeli taşımaktadır. Net satış gelirlerindeki büyüme %19.5 seviyesinde gerçekleşti- Şirket’in 1Ç17’de konsolide satış hacmi yıllık bazda %5.1 artışla 233mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 1Ç17’de yıllık bazda %2,7 artışla 119 milyon ünite kasa olurken, uluslararası operasyonların satış hacmi Pakistan (yıllık bazda %9.4 satış büyümesi) ve Orta Asya (%7.6 satış büyümesi) operasyonlarındaki pozitif ivmeye paralel %7,6 artışla 114 milyon ünite kasa oldu. Konsolide satış gelirleri 1Ç17’de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan çevirim farklarının olumlu etkisiyle %19.5 artışla 1.556mn TL seviyesine yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış olark bakıldığında 1Ç17’deki net satış geliri artışı %5.6 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 1Ç17’de hacim artışı ve liste fiyatlarına yapılan fiyat artışları nedeniyle yıllık bazda %4.1 artışla 711mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise yıllık bazda %36.7 artışla 845mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri %13.9 artışla 6.68 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri çayın ve büyük paketlerin hacimdeki yüksek paylarına paralel 1Ç17’de sınırlı bir artışla (%1.4) 5.97 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 1Ç17’da %27.1 yükselişle 7.41 TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide FAVÖK rakamı beklentilere paralel gerçekleşti–

Satışların maliyeti uluslararası operasyonalrın çevrim farkından kaynaklanan olumsuz etkiyle 1Ç17’de %21.5 artarken, konsolide brüt kar marjı 1.1pp düşüşle %30,9 seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in ünite kasa maliyetleri 1Ç17’de %15,7 artış gösterdi. CCİ’in 1Ç17’de konsolide bazda FAVÖK rakamı %23 artışla 181mn TL seviyesine yükselirken, piyasa beklentisi olan 177mn TL ve beklentimiz olan 170mn TL FAVÖK rakamına paralel geldi. Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini korudu- CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini korurken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme beklentisini korudu. Şirket öte yandan 2017 yılında net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olmasını ve konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini öngörüyor.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek, Kasım 2016’da yaptığı açıklamada The Coca Cola Company’nin (TCCC) Coca Cola Beverages Africa’daki (CCBA) hisselerini stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek üzere yatırım bankalarıyla çalışma kararı aldığını bildirmişti. CCİ, dün yaptığı açıklamada ise yaptığı değerlendirme sonrasında CCBA için bir teklif vermeme kararı aldı. CCi’nin operasyonlarını Afrika’ya genişletme potansiyeli uzun vadeli büyüme anlamında olumlu karşılanırken, bu işlemin yaratacağı potansiyel ağır borçlanma ihtiyacı (TCCC, CCBA’nın %54,5’lik hissesini geçtiğimiz dönemde 3,15 milyar dolar ödeyerek satın almıştı) halihazırdaki yüksek finansal kaldıraç da dikkate alındığında (2016 sonu itibariyle net borç 2,3 milyar TL, net borç/FAVÖK çarpanı 2,2x) piyasada soru işareti yaratıyordu. Bu bağlamda, CCİ’nin teklif vermeme kararını şirket açısından olumlu karşılıyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek, The Coca-Cola Company ile birlikte diğer coğrafyalardaki uygun bölgesel genişleme fırsatlarını devam edecek olup Coca-Cola Beverages Africa için teklif vermeyeceğini açıklamıştır. Afrika operasyonlarının büyüklüğüyle de bağlantılı olarak muhtemelen getireceği borçluluğun kısa vadede finansallar üzerinde baskı yaratma ihtimaline karşı önemli bir inorganik büyüme potansiyeli sunması beklenmekteydi. Haberin kısa vadede hafif negatif katalist etkisi olabilir.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 05.04.2017

Coca Cola İçecek Coca Cola Beverages Africa’daki %54’lük hisse alım sürecinden çekildi. Şirket söz konusu hisseyle ilgili alternatifleri değerlendireceğini Kasım 2016 itibariyle açıklamıştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde daha ziyade bölgesel fırsatlara odaklanmanın stratejik olarak daha faydalı olacağına karar verildiği ve Coca Cola Beverages Africa’daki hisse alım süreciyle artık ilgilenilmediği belirtildi. Söz konusu hissenin olası alımıyla ilgili piyasada önemli bir beklenti yoktu. Dolayısıyla gelişmenin beklentilere paralel olduğunu ve Coca Cola İçecek hisseleri üzerinde belirgin bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Dün BIST’te Özgörkey Ailesi 2 milyon adet Coca Cola İçecek hissesini 36 TL’den sattı. Hissenin dünkğ kapanış fiyatı 36,2 TL idi. Böylece işlem sonrasu Özgörkey Ailesinin şirketteki payı %3,7’den %2,9’a düşmüş oldu. Halka açık kısım ise %25,9’dan 26,7’ye çıkmış oldu.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Coca Cola İçecek Isparta’da kurduğu Türkiye’deki 10. şişeleme fabrikasının 2Ç17’de tümüyle faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. Toplam 110 milyon TL yatırım tutarına sahip olan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 40 milyon ünite kasa/yıl’dır (220 milyon litre/yıl). 2016 yılı itibariyle CCİ’nin Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi 660 milyon ünite kasa, yurtdışı operasyonları dahil toplam yıllık üretim kapasitesi ise 1,5 milyar ünite kasa idi. CCİ 2016’da Türkiye’de 601 milyon ünite kasa (yıllık %1,4 artış), toplamda ise 1,19 milyar ünite kasa (yıllık %3,2 artış) satış hacmine ulaşmıştı. Haberi CCİ açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Özgörkey Holding dün 2,0 milyon adet Coca Cola İçecek hissesini (ödenmiş sermayenin %0,78’i) hisse başı 36,00 TL fiyatla sattığını açıkladı. Bu işlemle Özgörkey Holding’in CCi’deki hissesi %3,69’dan %2,91’e geriledi.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 30.03.2017

Coca Cola İçecek Isparta’da 2Ç17’de açmayı planladığı fabrikayla 40mn’luk ek kapasite amaçladığını açıkladı. Toplam yatırım tutarı TL110mn’dir ve Türkiye’deki onuncu fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretecektir. Rakam, Türkiye kapasitesinde %6’lık , toplam CCI kapasitesinde ise %3 lük artışa tekabül etmektedir. Nötr. KAP açıklamasında Özgörkey Holding dünkü 2mn adet CCOLA satışını hisse başı TL36’dan gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Payı %3.7’den %2.9’a gerilemiştir.

 

Coca Cola İçecek Isparta’da Yeni Üretim Tesisi Açacak – 30.03.2017

Coca-Cola İçecek (CCI) Isparta Fabrikası

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Türkiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da açmaya hazırlanıyor. Fabrikanın 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.

En ileri teknolojiyle donatılmış üretim hatlarına ve 220 mn litre (yaklaşık 40 milyon ünite kasa)  kapasiteye sahip olan fabrika, yaklaşık 300 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi yaratacaktır. Fabrikanın toplam yatırım tutarı ise 110 milyon TL’dir.

Isparta fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretimi gerçekleştirilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

CCOLA: Coca Cola İçecek 4Ç16 finansallarında sırasıyla TL1375mn ciro (yıllık %8 artış), TL78mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %22 azalış), TL360mn net zarar (4Ç15:TL4mn net kar) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %3 ve %29 gerisinde kalmıştır. Net zarar rakamı da piyasa beklentisi olan TL269mn’luk zararın oldukça üzerindedir. Gerek operasyonel anlamda zayıflık gerekse Güney Irak için ayrılan TL54mn’lu değer düşüklüğü karşılığı finansallarda baskı yaratmıştır. Finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir. Şirket, 22 Mayıs’ta hisse başına brüt TL0.197 brüt temettü ödemesini (verim %0.6) de Genel Kurul’a sunacaktır.

Paylaşılan 2017 beklentileri ise şöyle özetlenebilir: Türkiye’de düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda yüksek haneli satış hacmi büyümesi, 2017 yılında konsolide satış gelirlerindeki artışın satış hacmindeki artışın üzerinde olması ve FAVÖK marjının 2016 yılına göre yatay bir seyir izlemesini ya da sınırlı bir artış göstermesi öngörülmektedir. Net Borç / FAVÖK oranının ikinin altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasının yanısıra 2017 yılını pozitif serbest nakit akımı ile kapatma amaçlanmaktadır.

4Ç16 Türkiye operasyonları: Gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki sırasıyla %6 ve %2’lik daralmanın dilutif etkisi ve averaj satış fiyatının %1 gerilemesiyle ciro geçen seneye paraleldir. Maliyetlerdeki kur ve toplu iş sözleşmesine ilişkin giderler sebebiyle brüt ve FAVÖK marjları yıllık bazda 310bps ve 340bps gerilemiştir.

4Ç16 Uluslararası operasyonlar: Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu hacimlerinin sırasıyla +%13, +%8, +%3 değişimiyle toplam hacim büyümesi %9 olarak önceden açıklanmıştı. Orta Asya’daki zayıf fiyatlar, Irak’taki yüksek iskonto ve Pakistan’daki büyük paket satışlarının ürün miksindeki yüksek payının etkisiyle averaj fiyat USD bazında %5 geriledi. Ciro USD bazında %4 artış söz konusu olmuştur. Brüt marjdaki 410bps’lik iyileşmeye rağmen ciddi şekilde artan faaliyet giderli FAVÖK marjının 120bps gerilemesine sebep olmuştur.

Konsolide bazda değerlendirme: 4Ç16 düzeltilmiş konsolide FAVÖK marjı %5.7’yle geçen seneki %7.8’lik marjın oldukça altındadır. 2016 sonu net borç/ FAVÖK 2.1xle geçen çeyrek sonu 2.3x’e göre düşmüştür. Beklentilerin altında kalan finansallar ve iskonto oranimizdaki revizyonun da etkisiyle hisse için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye çekiyoruz. Revize hedef fiyatımız TL40.56’dır (önceki TL45.18)

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Coca Cola İçecek 4Ç16 mali tablolarında beklentilerden kötü bir sonuçla 360mn TL zarar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 269 milyon TL zarar, bizim beklentimiz 241 milyon TL zarar yönündeydi. Sapma beklentilerin altında kalan operasyonel performans ve 4Ç’de kaydedilen Güney Irak faaliyetlerine ilişkin 54 milyon TL tutarındaki pozitif şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile beklentileri aşan kur farkı giderlerinden kaynaklandı. Şirketin satış gelirleri 1.38 milyar TL ile beklentilerin altında kaldı. 75 milyon TL’lik FAVÖK rakamı da (%5,5 marj) piyasa ortalama tahmini ve bizim beklentimiz olan sırasıyla 110 milyon TL (%7,8 marj) ve 114 milyon TL’nin (%8,1 marj) gerisinde kaldı. CCİ’nin 4Ç16 performansına piyasada olumsuz bir reaksiyon olabileceğini düşünüyoruz. Şirket hisselerinin getirisi son 3 ayda endeksin %13 gerisinde kaldı. CCİ yönetimi bugün bir telekonferans düzenleyecek, akabinde şirket için projeksiyonlarımızı gözden geçireceğiz. Diğer yandan CCİ Yönetim Kurulu Genel Kurul’da hisse başı 0.197 TL nakit temettü dağıtılmasını teklif edecek (temettü verimi %0,6’dır)

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Coca-Cola (CCOLA, Negatif): Coca-Cola’nın 4Ç2016 ana ortaklık zararı 360,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 269mn TL’lik zararın üzerinde gerçeklemiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirket 4Ç2016’da brüt karını %7,3 artırmasına karşın operasyonel giderlerdeki yüksek artış, şirketin 22,9mn TL’lik faaliyet zararı yazmasına neden olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden de 66mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet zararı 88,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 52mn TL gelir kaydeden şirket, kur artışının etkisiyle 4Ç2016’da 313mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi zarar 402,3mn TL’ye yükselmiştir. 35,7mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 360,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2015’teki kar 4,2mn TL idi. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte Coca-Cola’nın 2016 yılı zararı 28,4mn TL olmuştur. 2015 yılı karı 117,2mn TL idi.

Şirketin 2017 yılı satış hacmi beklentisi Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış yönündedir. Coca-Cola ayrıca 2016 yılı karından hisse başına brüt 0,197 TL kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul Onayına sunma kararı almıştır

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Beklentilerin altında sonuçlar… 

Coca Cola İçecek 4Ç16’da 360 mn TL net zarar açıkladı Şirket 4Ç15’de 4 milyon net kar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 240 milyon TL net zarar rakamı ve 269 mn TL net zarar olan piyasa beklentisinden kötü gerçekleşti. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 4Ç16’da kaydetmiş olduğu 313mn TL net finansman gideri (4Ç15’da 52mn TL finansman gelirine karşılık) Şirket’in net zarar rakamının artmasındaki en büyük etken oldu. Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri beklentilere paralel gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Konsolide bazda net satış gelirleri %8 artışla 1.375mn TL seviyesinde gelirken beklentimiz olan 1.375mn TL net satış geliri rakamına paralel, 1.415mn TL seviyesinde bulunan  piyasa beklentisinin ise hafif altında kaldı. Şirket’in konsolide FAVÖK rakamı 4Ç16’da yıllık bazda %23 azalışla 75mn TL seviyesinde gelirken, beklentimiz olan 118mn TL ve piyasa beklentisi olan 110mn TL FAVÖK rakamı beklentisinin altında kaldı. Net zarar rakamı ve operasyonel tarafta FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalması nedeniyle 4Ç16 sonuçlarına piyasanın tepkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.  4Ç16 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.00 TL hedef hisse fiyatı ileAL önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 35.0 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %20 prim potansiyeli taşımaktadır.

  • Net satış gelirlerindeki büyüme %8 seviyesinde gerçekleştiŞirket’in 4Ç16’da konsolide satış hacmi yıllık bazda %5 artışla 224mn ünite kasa  seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 4Ç16’da yıllık bazda  %1,8 artışla 118 milyon  ünite kasa olurken, Uluslararası operasyonların satış hacmi, son çeyrekte, Pakistan operasyonlarının çift haneli büyümeye paralel %8,7 artışla 106 milyon ünite kasa oldu. Konsolide satış gelirleri 4Ç16’da uluslararası operasyonlarının dolar/TL çevrim farklarının olumlu etkisiyle %8 artışla 1.375mn TL seviyesine yükseldi. Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 4Ç16’da yıllık %0.4 artışla 672mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise %3.8 artışla 206mn dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri %2.7 artışla 6.14 TL seviyesinde oluşmuştur. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri çayın ve büyük paketlerin hacimdeki yüksek paylarına paralel 4Ç16’da %1.4 azalışla 5.69 TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 4Ç16’da %4.5 düşüşle 1.94 dolara gerilemiştir.
  • Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı- Ambalaj maliyetleri üzerindeki olumsuz kur etkisi ve toplu iş sözleşmesine ilişkin tek seferlik giderler ünite kasa başına maliyetlerin artmasına neden olurken FAVÖK rakamını olumsuz etkiledi. Şirket’in konsolide FAVÖK rakamı 4Ç16’da yıllık bazda %23 azalışla 75mn TL seviyesinde gelirken, beklentimiz olan 118mn TL ve piyasa beklentisi olan 110mn TL FAVÖK rakamı beklentisinin altına kaldı. FAVÖK marjıda 4Ç16’da 4Ç15’e göre 2.2pp düşüşle %5.5 seviyesine geriledi.
  • Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı – CCİ, 2017 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini, uluslararası operasyonların yüksek tek haneli büyümesini beklerken, konsolide satış hacminin ise orta tek haneli büyüme kaydeceğini beklediğini açıkladı. Öte yandan şirket, net satış gelirlerindeki artışın hacim artışının üzerinde olacağını, konsolide FAVÖK marjının ise 2016 yılına göre yatay veya sınırlı bir artış göstermesini  öngördü.  Öte yandan Şirket pay başına brüt %19.7 (0.197 TL) nakit kar payının 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasını Genel Kurula teklif edeceğini açıkladı.

Kar Dağıtım Teklifi Hakkında Açıklama – 01.03.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 1 Mart 2017 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2016 mali yılı dönem zararı ile sonuçlandığından dolayı, tamamı 2012 yılı olağanüstü yedeklerinden (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra) karşılanmak üzere brüt 50.111.044,00 TL’nin 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin benimsenmesi durumunda, Şirketimiz tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,197 TL brüt (0,197 TL net), diğer hissedarlara ise 0,197 TL brüt (0,16745 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029
Peşin
0,197
19,7
0,197
19,7
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037
Peşin
0,197
19,7
0,16745
16,745
C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011
Peşin
0,197
19,7
0,16745
16,745
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2017
 
24.05.2017
23.05.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

AK YATIRIMCoca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 27.01.2017

Medyada çıkan Pakistan’daki yatırımlara ilişkin haberlere istinaden açıklama yapan Coca Cola İçecek ülkede büyüme beklentilerine paralel yatırımlarının sürdüğünü belirtmiştir. Şubat 2015Te şirketin YK Başkanı Sn Özilhan’ın yaptığı açıklamalarda 3 yılda USD300mn yatırım planlandığının aştı çizilmiştir. 2016 konsolide satış hacminde Pakistan’ın payı %25’tir ve 2015 sonu kapasite verilerine göre CCI’ın Pakistandaki altı fabrikasında toplam kapasitesi 358mn ünite kasa seviyesindedir. Nötr.

AK YATIRIMCoca Cola CCOLA Hisse Haber Yorum – 26.01.2017

Pakistan medyasındaki haberlere göre Coca Cola İçecek (CCİ) Pakistan’da 200 milyon dolarlık yatırımla iki yeni fabrika (Faisalabad ve İslamabad’da bölgelerinde) kurmayı planlıyor. Haberde yatırım planı hakkında daha fazla detay bulunmuyor. Pakistan’da halihazırda 6 fabrikası bulunan CCİ ülkedeki üretim kapasitesine artırmak amacıyla bir süre önce geniş çaplı bir yatırım planını uygulamaya başlamıştı. CCİ’nin 2016 da toplam konsolide satış hacimleri %3 artarken Pakistan’daki satış hacmi %19 artış gösterdi ve şirketin toplam satış hacimlerinin %25’ini oluşturdu.

 

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

CCOLA’da Pozitif Veriler, Hissede Olumlu Katalist Etki Yapabilir

Coca Cola İçecek’in dün akşam açıkladığı 2016 satış hacmi verilerine göre şirketin toplam satış hacmi 1189mn ünite kasayla geçen senenin %3.2 üzerinde gerçekleşti. Yıllık büyüme Türkiye operasyonlarında %1.4, yurtdışı operasyonlarında ise %5.2 seviyesindedir. Dördüncü çeyrek verilerine baktığımızda Türkiye tarafındaki %1.8’lik büyümenin daha çok çay kaynaklı olması ve gazlı, gazsız içeceklerdeki zayıflık olumsuzdur. Bunun yanısıra uluslararası operasyonlardaki %8.7’lik büyüme beklentileri aşmıştır. Orta Asya bölgesinin beş çeyreklik daralma ardından büyümeye geçmesi olumludur. Pakistan ve Irak hacimleri de beklenenden iyidir. Yurtdışı operasyonlarının kuvvetlenmesi hisse üzerinde kısa vadede olumlu katalist etkisi yapabilir.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

Coca Cola İçecek 4Ç16 satış hacimlerini açıkladı. Şirket 4Ç16’da yurt içi hacimlerde %1,8’lik büyüme yakalarken (3Ç16’daki %0.7’lik daralma ve 9A16’da yıllık %1,3 büyümenin ardından), yurtdışı hacimlerde 8,7% artış sağladı (3Ç16’daki %4,1’lik büyüme ve 9A16’da yıllık %4,4’lük büyümenin ardından). Böylece şirketin 4Ç16 konsolide hacim artışı %5 olarak gerçekleşti, ve 2016’nın tümü için toplam hacim büyümesini %3,2’ye yükseltti (yurtiçi %1,4 büyüme, yurtdışı %5,2 büyüme). CCİ’nin 4Ç16 hacim performansı beklentilerimizi aşmıştır (özellikle yurtiçi satışlarda 4Ç15’deki yüksek bazı da dikkate alarak bir daralma olabileceğini öngörmüştük). Diğer yandan, şirketin 2016 satış hacmi büyüme gerçekleşmelerinin daha önceden şirket yönetiminin paylaştığı öngörülere paralel olduğunu da hatırlatmak isteriz. Yılın son çeyreği içecek sektöründe düşük sezon olduğundan, bu çeyrekte kaydedilen hacimler toplam yıllık hacimlere sınırlı bir katkı yapmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 13.01.2017

Coca-Cola (CCOLA, Nötr): Konsolide satış hacmi 2016 yılının 4. çeyreğinde yıllık %5,0 artışla 224mn ünite kasa olurken, 2016 yılının tamamında, şirket beklentilerine paralel olarak %3,2 artış göstererek 1,189mn ünite kasa oldu. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2016 yılında önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek %51 seviyesinde gerçekleşti.

 

Coca Cola Satış Verilerini Açıkladı, İşte Rakamlar – 12.01.2017

Şirketimizin 2016 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.
Konsolide Satış Hacmi
Konsolide satış hacmi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %5,0 artışla 224 milyon ünite kasa olurken, 2016 yılının tamamında, şirket beklentilerine paralel olarak %3,2 artış göstererek 1,189 milyon ünite kasa oldu.
Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2016 yılında önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek %51 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Operasyonu
Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2016’nın dördüncü çeyreğinde %1,8 artışla 118 milyon ünite kasa olurken, yılın tamamında %1,4 artışla 601 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
2016 yılı boyunca, “Tadını Çıkar” kampanyası, Ramazan kampanyaları, “Süper Lig Futbol” ve “Eurocup” tüketici aktiviteleri satış hacmini destekledi.
Gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, 2015’in son çeyreğindeki %13,7’lik güçlü büyümenin üzerine 2016 yılının son çeyreğinde %5,9 daraldı. Satılan paket sayısındaki artış, büyük paketleri destekleyen promosyonların etkisiyle, son çeyrekte ve yılın tamamında hacim artışının gerisinde kaldı. 2016 yılında gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, yılın büyük bölümündeki zayıf tüketici güveni ve yüksek sezon genelindeki zayıf turizm aktivitesiyle beraber %1,8 geriledi.
Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi yılın son çeyreğinde %2,3 daraldı. Bu dönemde meyve suyu ve su satış hacmi gerilerken, buzlu çay çift haneli büyümeye devam etti.  Diğer yandan, gazsız içecekler kategorisi, yılın tamamında su ve buzlu çay kategorilerindeki büyümeyle birlikte %6,9 hacim artışı gösterdi.
Çay kategorisi ise, 2016 yılının son çeyreği ve tamamında sırasıyla, %28,4 ve %3,5 hacim artışı kaydetti.
Uluslararası Operasyonlar
Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın son çeyreğinde %8,7 artışla 106 milyon ünite kasa oldu. Son çeyrekte, Pakistan operasyonları çift haneli büyümeye devam ederken, Orta Asya operasyonları 2015’in son çeyreğindeki %12,2’lik daralmanın ardından pozitife döndü. Uluslararası operasyonların satış hacmi 2016 yılının tamamında %5,2 artarak 588 milyon ünite kasa oldu.
Pakistan satış hacmi, 2016’nın son çeyreğinde %13,1 artış gösterirken, yılın tamamındaki hacim artışı %18,6 oldu. Başarılı kampanyalar, Coca-Cola Zero ve Fanta’nın yeni tatları gibi ürün lansmanları 2016  genelinde hacim artışına katkı sağladı. Gazlı içecek kategorisinin satış hacmi son çeyrekte %14,3 artarken, yıl genelindeki satış hacmi artışı %19,3 oldu. Pakistan’da etkin iskonto yönetimi ve ciro yönetimi stratejisi satış hacmini ve karlılığı desteklemeye devam ediyor.
Orta Asya operasyonlarının satış hacmi, beş çeyrektir devam eden daralmanın ardından 2016 yılının son çeyreğinde %7,6 artış kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düzelme ve 2015’in son çeyreğindeki düşük baz son çeyrekteki hacim artışını desteklerken, 2016’nın tamamında satış hacmi %9,6 geriledi. CCİ’nin bölgedeki en büyük pazarı olan Kazakistan’da satış hacmi son çeyrekte %14,3 artarken, yılın tamamında %6,6 daraldı. Diğer yandan, Azerbaycan satış hacmi, ülkedeki zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak çift haneli daralmaya devam etti.
Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise 2016 yılının son çeyreğinde %2,8 artış kaydetti. Satış hacmi yılın tamamında ise büyük ölçüde Güney Irak’taki zayıf performansa bağlı olarak %0,6 geriledi. Güney Irak’taki zorlu makroekonomik ve politik koşullar ile Kuzey Irak’ta devam eden güvenlik sorunlarına bağlı olarak, Irak operasyonlarının toplam satış hacmi yılın tamamında %2,0 azalırken, son çeyrekte %3,0 arttı. Ürdün ise, son çeyrekte düşük tek haneli büyüme kaydederken, 2016 yılını %7,6’lık hacim artışıyla tamamladı.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Coca Cola’dan Afrika’da Dev Satın Alma – 21.12.2016

Coca-Cola, Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa’daki yüzde 54,5 hissesini satın almak için anlaşmaya vardı.
Coca-Cola bu hisseler için 3,15 milyar dolar ödeyecek.
Coca-Cola ayrıca, AB InBev’in zambiya, Zimbabvi, Botsvana, Svaziland, Lesotho, El Salvador ve Honduras’taki şişeleme operasyonlarını açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alacak.

 

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Haber Analiz – 07.11.2016

Coca Cola (CCOLA, Sınırlı Pozitif): The Coca-Cola Company (TCCC) 10 Ekim 2016 tarihli duyurusunda Anheuser-Busch InBev’in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)’daki %54 hissesini “Kontrol Değişikliği”ne bağlı alım haklarına istinaden satın alma niyetini açıklamıştır. TCCC’nin açıklamış olduğu bu %54’lük payı bir stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek amacıyla, yatırım bankalarıyla çalışma kararı almış bulunmaktadır.

 

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Beklentilere paralel sonuçlar… 

Coca Cola içecek’in net kar rakamı 3Ç16’da 154mn TL (3Ç15: 54mn TL) seviyesinde gerçekleşti-Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 148mn TL net kar rakamına paralel gelirken 133mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Şirket’in 3Ç15’te kaydetmiş olduğu 213mn TL net finansman giderinin 3Ç16’da 100mn TL seviyesine düşmesi net kar rakamını pozitif etkiledi. Operasyonel tarafta ise net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel geldi. CCİ’in konsolide net satış gelirleri yıllık bazda %1.8 artışla 2.245 mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 2.260mn TL, Şeker: 2.272mn TL), FAVÖK rakamı’da 3Ç15 ile paralel 417mn TL seviyesinde (Piyasa: 423mn TL, Şeker: 432mn TL) gerçekleşti. Operasyonel tarafta sonuçların beklentilere paralel gelmesine karşılık net kar rakamının piyasa beklentisi üzerinde gelmesi nedeniyle piyasa tepkisinin hafif pozitif olacağını düşünüyoruz. Bu aşamada şirketin açıklamış olduğu 3Ç16 sonuçlarının ardından Coca Cola İçecek için 44.00 TL hedef hisse fiyatı ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Cari hisse fiyatı 34.22 TL olan CCİ hedef hisse fiyatımıza göre %28 prim potansiyeli taşımaktadır.

Şirket’in konsolide satış hacmi 3Ç16’da yıllık bazda %1.7 artışla 383mn ünite kasaya yükseldi-Şirket’in Türkiye operasyonunun satış hacmi, 3Ç16’da çay kategorisindeki daralma nedeniyle yıllık bazda %0,7 düşüşle 191mn ünite kasa seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası operasyonların satış hacmi ise yılın üçüncü çeyreğinde büyük ölçüde Pakistan operasyonlarındaki büyümeye bağlı olarak %4,1 artışla 192mn ünite kasa olurken, Pakistan satış hacmi, 3Ç16’da gazlı içecek kategorisindeki büyüme sayesinde %15,4 artış gösterdi. Orta Asya operasyonlarının satış hacmi ise 3Ç16’da %9,9 daraldı. Orta Doğu operasyonları ise K.Irak’taki büyüme ve Ürdün’ün pozitif katkısı sayesinde %1.7 artış gösterdi. Buna göre Şirket’in konsolide net satış gelirleri 3Ç16’da yıllık bazda %1.8 artışla 2.245mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonların net satış gelirleri 3Ç16’da yıllık %8.3 artışla 1.147mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların satış gelirleri ise %9.0 düşüşle 372mn dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ünite kasa başına net satış geliri Türkiye operasyonlarının katkısıyla %1.3 artışla 5.88 TL seviyesinde oluşmuştur. Yurtiçi operasyonların ünite kasa başına net satış geliri ürün fiyat artışlarına paralel 3Ç16’da %8.9 artarak 6.1 TL seviyesine yükselirken, yurt dışı operasyonların ünite kasa başına net satış geliri 3Ç16’da %12.4 düşüşle 1.94 dolara gerilemiştir.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerle paralel- Konsolide FAVÖK rakamı 3Ç16’da geçen yılın aynı dönemine göre paralel 417mn TL seviyesinde gelmiştir. Ancak ambalaj maliyetleri üzerindeki olumsuz kur etkisi ve toplu iş sözleşmesine ilişkin tek seferlik giderler konsolide marjların daralmasına neden olmuştur. 3Ç15’te %34.7 seviyesinde bulunan brüt kar majı 3Ç16’da 0.9pp düşüşle %33.8 seviyesine gerilerken, %18.9 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı 0.3pp düşüşle %18.6 seviyesine gerilemiştir.

ANADOLU YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coco Cola (CCOLA, Pozitif): Şirketin 3Ç16 dönem net dönem karı ortalama piyasa beklentisi olan 133 milyon TL’nin %16 üzerinde 154,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %184 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %194 artış ile güçlü performans göstererek 331,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. Satış gelirleri 3Ç16’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 ile sınırlı artış kaydetmiştir. Bir önceki yılın 3.çeyrek dönemine göre maliyetlerin %3’lük artışı brüt satış karında %1 azalışında etkili olmuştur. Şirketin finansman giderlerinin bir önceki yılın 3.çeyrek dönemine göre 113,2 milyon TL tutarındaki azalış kaydetmesi net dönem karının artışında temel etken olmuştur. Şirketin 3Ç16 döneminde FAVÖK marjında 0,3 puan kötüleşme olmasına karşın, esas faaliyet kar marjında 0,3 puan, net kar marjında 4,4 puan iyileşme gerçekleşmiştir. Coca Cola’nın üçüncü çeyrek finansallarını beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamı ve finansman giderlerindeki iyileşmelere bağlı olarak “Pozitif” olarak değerlendirmekteyiz.

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek (CCOLA TI) 3Ç16’da beklentilerin üzerinde 154 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 133 milyon TL net kar, bizim beklentimiz 115 milyon TL net kar yönündeydi. 3Ç’deki 2,24 milyar TL’lik satış gelirleri ve 417 milyon TL’lik FAVÖK rakamı (%18,6 FAVÖK marjı) piyasa ortalama tahminleri olan 2,26 milyar TL ve 423 milyon TL (%18,7 marj) ile bizim tahminlerimiz olan 2,23 milyon TL ve 401 milyon TL’ye (%19,0 marj) yakın seviyelerde gerçekleşti. Net kardaki sapma ise net finansal giderlerin beklentilerimizin altında kalmasından kaynaklandı. Zorlu pazar koşullarına rağmen CCİ’nin 3Ç’de güçlü sayılabilecek bir operasyonel performans gösterdiğini düşünüyoruz. CCİ’nin getirisi son 1 ayda BIST-100’ün %8 gerisinde kaldı, ki bu performansta şirketin operasyonel performans ve döviz açık pozisyonuna ilişkin endişelerin rol oynadığı söylenebilir. 2017T FD/FAVÖK bazında hissenin değerlemesini (8.0x çarpan seviyesinin altında) yurtdışı benzerlerine göre (9.5x çarpan) çekici olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda 3Ç sonuçları CCİ’nin hisse performansında son dönemdeki kayıplardan sonra olumlu bir tepki yaratabilir diye öngörüyoruz.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek 3Ç16 finansallarında sırasıyla TL2245mn ciro (yıllık %2 artış), TL419mn FAVÖK (geçen seneye paralel), TL154mn net kar (%184 artış) açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerine paralel olsa da net kar piyasa beklentisi olan TL133mn’un üzerindedir. %14’lük efektif vergi oranı ve azınlık paylarına düşen net karın nispeten zayıflığı net karı desteklemiştir. Net finansal giderler beklentilere paralel olarak –TL’nin değer kaybının 3Ç16 sonu çeyreksel bazda geçen seneye göre limitli olmasıyla- 3Ç15’e göre düşüktür. Finansalların hisse performansına hafif pozitif etki yapması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’daki telekonferansı operasyonların gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki gidişatı açısından yorum içerme olasılığı yüzünden önemlidir.

Şirket, 2016 beklentisini muhafaza ederken son çeyrek için Türkiye operasyonları konusundaki temkinli yaklaşımını korumuştur. Pakistan’daki marjları iyileştirerek büyüme ve Orta Asya’daki relatif normalleşmenin altı çizilmiştir.

3Ç16 Türkiye operasyonları: Gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki sırasıyla %1 ve %4’lük büyümeye rağmen daralan çay kategorisinin etkisiyle hacim %1 daraldı. Averaj satış fiyatı %9 artan şirketin Türkiye operasyonları cirosu yıllık bazda %8 arttı. Maliyetlerdeki kur ve toplu iş sözleşmesine ilişkin giderler sebebiyle brüt marj yıllık bazda 190bps daralsa da faaliyet giderleri kontrolü sayesinde FAVÖK marjındaki daralma 115bpste kaldı.

3Ç16 Uluslararası operasyonlar: Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu hacimlerinin sırasıyla +%26, -%10, +%2 değişimiyle toplam hacim büyümesi %4 olmuştur (2Ç16: 6%). Orta Asya’daki zayıf fiyatlar, Irak’taki yüksek iskonto ve Pakistan’daki büyük paket satışlarının ürün miksindeki yüksek payının etkisiyle averaj fiyat USD bazında %13 geriledi. Ciro USD bazında %9 gerilemiştir. Faaliyet giderleri ve maliyet optimizasyonu sayesinde FAVÖK marjı %21.5’la geçen senenin 80bps üzerindedir. İkinci çeyrek marjlarındaki dikkat çekici iyileşmenin (2Ç16:+500bps) gerisindeki düzelme nispeten Pakistan’ın daha zayıf büyümesi kaynaklı olabilir.

Konsolide bazda değerlendirme: Beklentilere paralel olarak Türkiye marjlarındaki daralmaya rağmen nispeten artış kaydeden uluslararası marjlarla konsolide karlılık desteklenmiştir. 3Ç16 konsolide FAVÖK marjı %18.7’le geçen senenin hafif (20bps) altındadır. Şirketin 3Ç16 sonu borcu TL1998mn’la önceki çeyrek sonu rakamı olan TL2298mn’a göre azalışa işaret etmektedir. Gerek karlılık gerekse yatırımlardaki temkinli duruş bunda rol oynamıştır. 3Ç16 sonu net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 1.8xle geçen çeyrek sonu 2.1x’e göre düşmüştür.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 3Ç16- 03.11.2016

Coca Cola İçecek 3. Çeyrekte 154 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın beklentisi olan 133 milyon TL’nin üzerindeydi. Operasyonel performans ise hem 2,2 milyar TL olan satış tarafında hem de 419 milyon TL olan VAFÖK tarafında beklentileri karşıladı. Özellikle Türkiye tarafında düşük seyreden tüketici talebi satış hacmi büyümesinin düştüğünü gördük. Öte yandan uluslararası tarafta ise Orta Asya’daki zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. Normalde 3. Çeyrek şirketin en yüksek sezonu iken satış büyümesi
yıllık bazda %2 gibi çok düşük seviyede kaldı. Beklentilere paralel gelen operasyonel performans nedeniyle 3. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. 3. Çeyrek sonuçlarının sonrasında özellikle 2017’ye dair devam eden belirsizlikler nedeniyle tahminlerimizde 2016-2018 dönemi için aşağı yönlü revizyon yaptık. Buna göre hedef fiyatımız 42,2’den 39,4’e düşerken tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz.