Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Coca Cola İçe...

Coca Cola İçecek CCOLA Hisse Yorumları

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

CCI net karı beklentilerin %416 üzerinde gerçekleşti – olumlu beklenti Coca-Cola İçecek, daha iyi operasyonel performansı sayesinde net karı yıllık bazda %19 düşmesine rağmen, 187 mln TL’ye ulaşarak piyasa beklentisi olan 36 mln TL’nin çok üzerinde gerçekleşti. Satışları ise yıllık bazda %23 artarak beklentiler ile paralel gerçekleşti. Net satış geliri, büyük ölçüde Türkiye operasyonu ve uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisiyle %23 artış gösterdi. FAVÖK marjı hem Türkiye hem de uluslararası operasyonların faaliyet kar marjındaki iyileşmeyle 60 baz puan artarak %19,3 gerçekleşerek beklentilerin 60bps üzerinde oldu. İkinci çeyrekte konsolide satış hacmi %9,5 artışla 408 milyon ünite kasa oldu. Faaliyet gösterilen tüm bölgelerde hacim artışı gerçekleşti ve en büyük katkıyı 14 milyon ünite kasalık hacim artışıyla Türkiye sağladı. Kategori bazında ise, gazlı içecekler, gazsız içecekler ve su çift haneli büyüme kaydederken, çay kategorisinin satış hacmi geriledi.

Görece daha karlı olan kategorilerin payındaki artış ve Coca-Cola markasındaki %10,5 büyüme satışların dağılımını olumlu etkiledi. Türkiye operasyonunun toplam satış hacmindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %49 iken bu yılın aynı döneminde %48 olarak gerçekleşti. Uluslararası operasyonların satış hacmi ikinci çeyrekte %11,0 arttı. Net finansal giderler geçen yılın ikinci çeyreğinde 38 milyon TL iken bu yılın aynı döneminde 217 milyon TL oldu. ‘Gerçekleşmeyen kur farkı gideri’ndeki artış ‘Net Yatırım Riskinden Korunma’ uygulamasından kaynaklanan gelirle kısmen kompanse edilmiş oldu ve net kar rakamına katkı sağladı.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Riskten korunma uygulamaları net karı beklentinin üzerine taşıdı (+) Coca Cola 2Ç18’de 36 mn TL olan piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde 187 mn TL (2Ç17: 231 mn TL, 1Ç18: -46 mn TL) kar açıkladı. Net kardaki dalgalanmayı azaltmak için uygulanmaya başlanan koruma yöntemleri, şirketin piyasa beklentilerinin üzerinde net kar açıklamasında etkili oldu.

Satış gelirleri 2Ç18’de Research Turkey ortalama beklentisine paralel, geçen yılın aynı çeyreğinin %23 üzerinde 3,16 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışı satışlarda sırasıyla %24,2 ve %22,7 düzeyindeki büyüme konsolide ciro artışını destekledi. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında ise satış gelirlerinde; hacimdeki artış, fiyatlama stratejisi ve ürün karmasının olumlu katkısıyla %16 yükseliş gerçekleşti. Şirketin 2Ç18’de konsolide satış hacmi %9,5 arttı.

2Ç18’de brüt kar marjı yıllık 0,70 puan artışla %36,6 oldu. Marj artışı Türkiye operasyonundan (+2,0 puan) kaynaklanırken uluslararası operasyonların marjı (-0,4 puan) hafif daralma kaydetti. Faaliyet giderlerindeki sıkı kontrolün de katkısıyla Şirketin 2Ç18 FAVÖK’ü 628 mn TL (y/y +%27, ç/ç +%135) ile 606 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 2Ç18’de geçen yılın ve tahminlerin 0,6 puan üzerinde %19,9 seviyesinde oluştu.

Şirket 2Ç18 sonuçlarıyla birlikte; 2018 satış hacminde %4-6, satış gelirlerinde %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) artış beklentisini; FAVÖK marjının Türkiye operasyonlarında yatay, uluslararası operasyonlarında hafif artış olmak üzere konsolide bazda hafif yükseliş göstereceği öngörüsünü; Net Borç/FAVÖK oranının 1,50x’ın altında (2017: 1,52x) (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda) kalacağı tahminini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 2Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Coca Cola ikinci çeyrekte yurt içinde TL’deki değer kaybı ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen ünite başına gelirlerdeki artış sayesinde güçlü operasyonel açıkladı. Uluslararası operasyonlarında ise şeker fiyatlarındaki gerileme ambalaj maliyetlerindeki artışı kısmen telafi etti. Riskten korunma yöntemlerinin uygulanmaya başlaması net karın beklentinin üzerinde gerçekleşmesini sağladı. BIST100’ün son 1 ayda %6,2, son 3 ayda %9,3 altında gösteren hissenin bugün 2Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 36mn TL’nin oldukça üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %23,4 artışla 3.158mn TL’ye, satışların maliyeti ise %22 artışla 2.001mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2018’de brüt karını %25,8 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %22,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 27,9mn TL’lik gelir yazılması sonucu faaliyet karı 512,9mn TL’yi göstermiştir. 2017 ikinci çeyrekte 370mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %29,3 artışla 642mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 0,9 puan artışla %20,3’ü göstermiştir.

Yatırım faaliyetlerinden 7,4mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 505,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 37,6mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2018’de 216,9mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 288,4mn TL’yi göstermiştir. 44,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL idi. Şirketin 6 aylık net dönem karı %2,8 düşüşle 141,3mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları ardından 2018 beklentilerini korumuştur. Coca-Cola’nın 2018 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) arasında olup FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Coca Cola İçecek 2Ç18 finansallarında sırasıyla TL3,158mn ciro (yıllık %23 artış), TL634mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %27 artış), TL187mn net kar (yıllık %19 daralma) açıkladı. Ciro beklentilere paralel ve FAVÖK piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Net kar rakamı, finansal riskten korunmaya yönelik uygulamaların TL134mn’luk katkısıyla TL187mn’dur ve piyasa beklentisi olan TL36mn’luk karın oldukça üzerindedir. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %24 ve %23’tür. Konsolide FAVÖK marjı %20.1’le geçen senenin yaklaşık 70bps üzerindedir ve özellikle Türkiye operasyonlarının marjlarındaki iyileşme önemli katkı sağlamıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. Gerek finansalların gerekse 2019’a ilişkin yabancı para bazlı hammadde alımının yaklaşık %90’ının USD/TL 3.95’ten hedge edilmiş olmasının hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

 

Coca Cola Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.06.2018

Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı: Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) %100 bağlı ortaklığı Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC’nin ödenmiş sermayesini 16,5 milyon ABD Doları tutarında artırmıştır. Sermaye artışının ardından Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC’nin ödenmiş sermayesi 37,5 milyon ABD Doları olmuştur.

 

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 11.06.2018

Pakistan’a ilişkin yaklaşık %5’lik devalüasyon haberi CCOLA’nın konsolide hacmindeki %25’lik ülke payı sebebiyle hafif negatif katalist etkisi yapabilir.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Hedef Fiyat: 45,50 TL    “Endeksin Üzerinde Getiri”

Coca Cola İçecek 1Ç18’de 46 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar bizim beklentimiz olan 47 milyon TL zarara paralel, piyasa ortalama beklentisi olan 62 milyon TL zararın ise altında gerçekleşti. Şirket 1Ç18’de kuvvetli bir operasyonekl performans gösterdi: 1.87 milyar TL’lik ciro piyasa ortalamasının %5 ve bizim beklentimizin %7 üzerinde gerçekleşirken, 267 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK 225 milyon TL’lik piyasa ortalama beklentisi ve Ak Yatırım tahminini aştı. CCİ’nin 1Ç18’de yıllık 2,7 puan artışla ulaştığı %14,3’lük FAVÖK marjı (ortalama tahmin: %12,5, Ak Yatırım tahmini: %12,8) son 10 yıldaki en yüksek 1Ç gerçekleşmesi olarak ön plana çıkmaktadır.

Diğer yandan, net diğer ve finansal giderlerin tahminlerimizi aşması (gerçekleşen: 166 milyon TL, tahmin: 143mn TL) ve net vergi giderlerinin 32 milyon TL gibi yüksek bir seviyede çıkması net sonucun beklentilerimizden daha iyi bir seviyeye ulaşmasını engelledi. Şirket yönetimi 1Ç18 sonuçları sonrası 2018 yılı için konsolide hacmin %4-6 ile konsolide cironun %10-12 artması ve FAVÖK marjında bir miktar iyileşme yönündeki öngörülerini tekrarladı.

Yorum: CCİ’nin 1Ç18 finansal performansını olumlu karşılıyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda endeksin %11 üzerinde getiri sağlamıştır, ancak daha uzun dönemde endekse göre getiri hala geridedir (12 ayda endeksin %15 gerisinde). Coca Cola İçecek hisseleri için 45,50 TL 12 Aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç18 Tahminlerin üzerinde sonuçlar (+) Coca Cola 1Ç18’de 62 mn TL zarar yönündeki piyasa beklentilerinden daha iyi 46 mn TL (1Ç17: -86 mn TL, 4Ç17: -149 mn TL) zarar açıkladı. Dolar bazlı finansal borç nedeniyle oluşan kur farkı giderindeki yüksek seviyeye karşın operasyonel performanstaki artış, net zararın yıllık ve çeyreklik bazda iyileşmesinde etkili oldu. Satış gelirleri 1Ç18’de Research Turkey ortalama beklentisinin %4, geçen yılın aynı çeyreğinin %20 üzerinde 1,87 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Gelirler içinde birbirine yakın ağırlığı olan yurt içi ve yurt dışı satışlarda sırasıyla %16 ve %24 düzeyindeki büyüme konsolide ciro artışını destekledi. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında ise satış gelirlerinde; hacimdeki artış, fiyatlama stratejisi ve ürün karmasının olumlu katkısıyla %19,2 yükseliş gerçekleşti. Şirketin 1Ç18’de konsolide satış hacmi %12,4 arttı.

Türkiye operasyonunda ambalaj maliyetlerindeki artışın olumsuz etkisine rağmen, uluslararası operasyonlarında ünite kasa başı satış gelirlerindeki artış ve şeker maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle brüt kar marjı yıllık bazda 2 puan yükselişle %32,9’a ulaştı. Faaliyet giderlerindeki sıkı kontrolün de katkısıyla Şirketin 1Ç18 FAVÖK’ü 267 mn TL (y/y +%47, ç/ç +%61) ile 225 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 1Ç18’de tahminlerin 1,8 puan, geçen yılın 2,7 puan üzerinde %14,3 seviyesinde oluştu.

Şirket 1Ç18 sonuçlarıyla birlikte; 2018 satış hacminde %4-6, satış gelirlerinde %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) artış beklentisini; FAVÖK marjının Türkiye operasyonlarında yatay, uluslararası operasyonlarında hafif artış olmak üzere konsolide bazda hafif yükseliş göstereceği öngörüsünü; Net Borç/FAVÖK oranının 1,50x’ın altında (2017: 1,52x) (kur etkisinden arındırılmış ve organik bazda) kalacağı tahminini korudu. Şirket bugün saat 16.00’da 1Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Coca Cola ilk çeyrekte yurt içinde ılımlı hava şartları, uluslararası operasyonlarındaki güçlü performans ve fiyatlandırma stratejisi sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. BIST100’ün son 1 ayda %3,5, son 3 ayda %12,2 üzerinde performans gösterse de hissenin bugün 1Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

DENİZ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek’in (CCI) 1Ç18 operasyonel sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti CCI’ın 1Ç18’de konsolide satış hacmi %12.4 artış kaydederek 262 mln ünite kasa oldu. Şirket’in faaliyet gösterdiği tüm bölgeler hacim artışıyla büyümeye katkı sağladı. Söz konusu dönemde gazlı içecekler %11.5, gazsız içecekler %21.4, çay kategorisi ise %21.4 ile çift haneli büyürken, su kategorisi %6,0 büyüme kaydetti. Yurt dışı pazarlarda girdi maliyetleri ünite bazında düşerken, birim satış fiyatlarındaki iyileşme, iç pazardaki marj zayıflamasını fazlasıyla telafi etti.

Ayrıca Şirket bu dönemde aldığı maliyet yönetimi sayesinde, faaliyet giderlerinin satışlara oranını düşürmeyi başardı. Bu sayede, CCI’ın FAVÖK marjı, geçtiğimiz yıla göre 3.7 puan artış ile %14.3’e yükseldi. Bu piyasa tahmini olan %12.5’in oldukça üzerinde gerçekleşti. Cironun beklentileri aşması ve daha yüksek marj sağlanması sayesinde, CCI’ın 267 mln TL olan 1Ç18 FAVÖK’ü konsensus tahmini olan 225 mln TL’nin %19 üzerinde gerçekleşti.

Finansal giderlerin artması ve vergi gideri nedeniyle CCI’ın operasyonel karındaki artış net kara sınırlı olarak yansıdı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 86 mln TL net zarar elde eden CCI, 1Ç18’de 46 mln TL net zarara düştü. Piyasa beklentisi ise 62 mln TL net zarardı. Güçlü 1Ç18 operasyonel karlılığının, hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. CCI için olumlu görüşümüzü koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek – 1Ç18 sonuçlarını 46 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, bizim zarar beklentimiz olan 75 milyon TL ve 62 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 86.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,866 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı bizim beklentimiz olan 1,740 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,795 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 267 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 209 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 225 milyon TL’nin %28 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 267 baz puan artarak %14,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2,280 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 492 milyon TL (1Ç17: 648 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.6 (1Ç17: %8.9) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Coca Cola İçecek 1Ç18 finansallarında sırasıyla TL1,866mn ciro (yıllık %20 artış), TL274mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %46 artış), TL46mn net zarar açıkladı. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %4 ve %22 üzerinde gelmiştir. Net zarar rakamı, piyasa beklentisi olan TL62mn’luk zararın altındadır. Türkiye ve uluslararası operasyonların ciro büyümesi sırasıyla %24 ve %16’dir. Kuvvetli hacim büyümesi gerek Türkiye’de gerekse yurtdışı operasyonlarda finansalları desteklemiştir. Konsolide FAVÖK marjı %14.7’yle geçen senenin 260bps üzerindedir. Şirketin sonuçları hakkındaki bugün TSİ 16:00’dadır. Finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

ŞEKER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Hedef Fiyat: 42,50 TL  Öneri: AL

Coca Cola İçecek (CCOLA) 1Ç18’de konsolide 46 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç17’de ise 86 milyon net zarar açıklamıştı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı, beklentimiz olan 79.8 milyon TL net zarar rakamı ve piyasa beklentisi olan 62 mn TL net zarar rakamından daha iyi gerçekleşmiş- tir. Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında artan kur farkı giderine paralel Şirket’in 1Ç18’de kaydetmiş olduğu 176mn TL net finansman gideri (1Ç17’de 124mn TL finansman giderine karşılık), Şirket’in zarar açıklamasındaki en büyük etken oldu.

Şirket’in operasyonel tarafta; net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Konsolide bazda net satış gelirleri 1Ç18’de yıllık bazda %19.9 artışla 1.866mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 1.795mn TL; Şeker: 1.749mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç18’de yıllık bazda %47.4’lük artışla 267mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 225mn TL; Şeker: 214mn TL).

Şirket’in FAVÖK marjı da 1Ç18’de yüksek gelen FAVÖK rakamına paralel olarak yıllık bazda 14.3% olarak gerçekleşmiştir. Yüksek kur farkı giderlerine karşın operasyonel tarafta kuvvetli gelen sonuçlarla ve Şirket’in yarattığı FAVÖK rakamının beklentilerin üstünde açıklanmasıyla Şirket’in 1Ç18 sonuçlarına piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 1Ç18 sonuçları sonrasında Coca Cola İçecek için 42.50 TL hedef pay fiyatı ile AL önerimizi sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 35.06 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %21 prim potansiyeli taşımaktadır.

 

AK YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 20.04.2018

Coca Cola İçecek’in toplam 45 milyon Dolar’lık yatırımla inşa edilen Faisalabad/Pakistan’daki fabrikası devreye girdi. 84 milyon ünite kasa yıllık üretim kapasitesine sahip olan fabrika ile şirketin Pakistan’daki fabrika sayısı 6’ya (toplam kapasite 440 milyon ünite kasa), toplam fabrika sayısı ise 26’ya ulaşmıştır. CCİ, Pakistan’a önümüzdeki 3 yılda 250 milyon Dolar daha yatırım planlamaktadır. 2017’de Pakistan satış hacimleri şirketin toplam satış hacimlerinin %25’ini oluşturmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 02.04.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 45TL) Cuma günü analist toplantısı düzenledi ve genel olarak iş ortamı ve faaliyetlerle ilgili olumlu konuştu.

1Ç18’de havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tüketici güvenindeki iyileşme, kısa vadede aromalı içecek satışlarında stoklama nedeniyle artışın Türkiye’de olumlu etkileri görüldü. Yurtdışı faaliyetlerde ise Orta Asya’da seyreden güçlü talep ve Pakistan’daki karlılığın toparlanmaya devam etmesi faaliyetlerdeki iyileşmeyi destekledi. Şirket ayrıca 3,98 dolar/TL seviyesinin 1Ç18’de bütçelendiğini ve tahminlere paralel sonuçlar gerçekleşebileceğini belirtti. Yine de operasyonel iyileşmeye rağmen çeyreksel bazda kurdaki sert yükseliş ve kur farkı giderlerinden dolayı negatif karlılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Sonuçların 2 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

Şirket, 2018’de Türkiye’de ürün porföyündeki iyileşmeler, verimli promosyon yönetimi, dolar maliyetlerin daha düşük kurdan sabitlenmesi ve şeker fiyatlarında Şubat ayında gerçekleşen %10 artışa rağmen önceden fiyat sabitlemesi yapması nedeniyle marjları sabit tutacağını öngörüyor. Yurtdışı faaliyetlerde ise regüle olmayan pazarlarda şeker fiyatının düşük seyretmesi, Orta Asya’da yerel kurların dolara karşı güçlü seyretmesi ve Pakistan’da maliyetlerde verimlilik artışı hafif marj büyümesine neden olabilir. Şirket yatırım maliyetlerinde beklenen artış ve işletme sermeyesinde görece daha az beklenen iyileşme nedeniyle serbest nakit akışı/satış marjında gerileme olabileceğini belirtti.

Şirket ayrıca inoganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmeye devam ettiğini, Özbekistan ve Mısır gibi pazarlarda büyüme imkanlarının araştırıldığını belirtti. Ancak yönetim karlı ve değer yaratan bir fırsat görmedikleri sürece inorganik büyümeye sıcak bakmayacaklarını belirtti. Özbekistan’daki Coca-Cola faaliyeti 142 milyon adet birim kasa kapasiteyle faaliyet gösterirken, şirket devlet tarafından kontrol edildiği için özelleştirme politikası olası satın alma için önemli olacak. Mısır gazlı içecek pazarı yaklaşık 300 milyon adet birim kasayken, Pepsi pazarı domine etmektedir. Coca-Cola’nın bu pazarda Pakistan pazarına ilk girdiği yıllardaki zorluklarla karşılaşma ihtimali yüksektir.

GARANTİ YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 02.04.2018

Coca Cola İçecek (CCOLA, EÜ, Fiyat:35.88TL, Piyasa Değeri TL9,127mn): CCİ 2018’de yurtiçinde %2-4 satış hacim büyümesi, yurtdışında %8-10 satış hacim büyümesi, konsolide %4-6 hacim büyümesi öngörmektedir. Ciro büyüme beklentisi ise, yurtiçinde %8-10, yurtdışında %12-14 ve konsolide olarak %10-12 seviyesindedir. FVAÖK marjında yurtdışında bir miktar iyileşme beklenirken, yurtiçinin aynı seviyelerde olması öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının satışlara oranı %7-8 seviyesinde, net borç/FVAÖK’ün ise 1.5x altında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket 2018 ilk çeyreğinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti ve sonuçlar 2 Mayıs tarihinde açıklanacak. Şirket ayrıca yeni coğrafyalarda büyüme fırsatlarını olumlu değerlendirdiğini belirtmeye devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 21.03.2018

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 45TL) – Pakistan Rupisi dolara karşı dün %3 değer kaybetti ve USD/PKR 114 seviyesine ulaştı. Temmuz’da Pakistan’da yapılacak seçimler öncesi cari açık verilerindeki yükseliş kurdaki harekete neden oldu. Bilindiği üzere Coca-Cola İçecek’in 2018 bütçe rakamlarında 120- 125 bandında USD/PKR paritesi öngörülüyor. O nedenle 2018 beklentileri Pakistan’daki beklenen devalüasyonu kapsamış durumdadır. Bilindiği üzere Pakistan faaliyetlerinin Coca-Cola İçecek’in cirosundaki payı %25’tir (azınlık payları dahil edilmeden %13). Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. 

 

TACİRLER YATIRIM – Coca Cola CCOLA Hisse Analiz – 07.03.2018

Hedef fiyat 45TL   Tavsiye: AL  Getiri Potansiyeli: %23

Coca-Cola İçecek – 2018 büyüme görünümü olumlu

Coca-Cola İçecek, tahminlerin üzerinde 2017 finansal sonuçları ve 2018 beklentileri açıkladı. Şirketin beklentilerine göre Pakistan hacimlerinde çeyreksel bazda görülen iyileşme ve Orta Asya’da talebin güçlü seyrinin, Pakistan ile ilgili endişeleri azaltacağını düşünüyoruz. Türkiye faaliyetlerinde tüketici güvenindeki toparlanmanın hacim büyümesini 2018’de destekleyeceğini öngörüyoruz. Kapasite kullanım oranında ve fiyattaki artışın ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca şirketin verimli işletme sermayesi politikasının başarılı olduğunu düşünüyoruz.

Risksiz getiri oranındaki 100 baz puan artış ve tahminlerdeki değişiklikler hedef fiyatı 46 TL’den 45 TL’ye revize etmemize neden olmuştur. 2018’de güçlü büyüme beklentileri, yükseliş potansiyeli ve şirketin 8,1x seviyesinde 2018T FD/FAVÖK bazında yabancı benzerlere göre %15 iskonto oranıyla işlem görmesi nedeniyle Coca-Cola İçecek için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Yurtdışı faaliyetlere ilişkin olumlu görünüm sürüyor – Pakistan’da Temmuz’da planlanan seçimler öncesi politik belirsizlik, yerel paranın dolara karşı değer kaybı ve zayıflayan tüketici güveni 4Ç17’de Pakistan’ın hacimlerinde yıllık %3,7 gerilemeye yol açmıştır. Ancak şirket yıl başından beri Pakistan’daki hacimlerde toparlanma gözlemlediğini belirtmiş ve Faisalabad fabrikasının devreye girmesi ile beraber hacimlerin daha güçlü seyredeceğini tahmin etmektedir. Ayrıca Orta Asya’da tüketici güvenindeki iyileşme ile beraber hacimlerde iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Yurtdışı hacimlerde 2018’de %5,2 büyüme öngörüyoruz (Şirket %8-10 aralığında büyüme). FAVÖK marjının ise fiyat artışlarının ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini öngörerek %18,5 seviyesinde yatay seyredeceğini düşünüyoruz.

Türkiye faaliyetlerinde toparlanma dönemi başladı – Ocak 2018’de %10 ÖTV getirilen aromalı gazlı ve gazsız içeceklerdeki beklenen hacim daralmasının kola ve hazır çay kategorileriyle dengeleneceğini düşünüyor ve %3 hacim büyümesi öngörüyoruz. Şirket yönetiminin beklentisi %2-4 aralığında büyümedir. Katma değeri yüksek küçük paketli ürünlerin payının artması ve kapasite kullanım oranında beklenen artışın maliyet artışını dengeleyeceğini öngörüyoruz. 2017 finansalları açıklaması ve makro tahminlerdeki değişikliklerle beraber tahminleri güncelliyoruz – 2018’de net satışlar ve FAVÖK’te %14 büyüme öngörüyor, USD/TL parite tahminimizdeki yükseliş nedeniyle net kâr tahminimizi aşağı revize ediyoruz.