Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yataş Yatak Y...

Yataş Yatak YATAS Hisse Analiz ve Yorumları

yatas-hisse-yorumlari

Yataş Yatak YATAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların YATAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Oyak Yatırım – YATAS Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Sonuçlar, genel anlamda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti… Yataş 1Ç22’de; 82mnTL olan piyasa beklentisine paralel 87mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 75mnTL net kar açıklanması yönündeydi. FAVÖK ise piyasa beklentisi ve kurum beklentimizin %6 üzerinde, 148mnTL olarak açıklandı. Açıklanan FAVÖK tutarı, yıllık bazda %96.5’luk yükselişe işaret ediyor.

Hasılat büyümesi marj feragati ile devam ediyor… Güçlü iç talebin ve ürün çeşitliliğinin katkısıyla birlikte Yataş, brüt yurt içi satış hasılatını yıllık %84 oranında arttırdı ve 1.54mlrTL seviyesine yükseltti. Brüt yurt içi satışların toplam içindeki payı ise %91 oldu. Öte yandan ihracat gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %142 iyileşme kaydetti ve 136mnTL olarak açıklandı. %33 iade ve iskonto oranı ile birlikte Yataş, piyasa tahminlerinin %8 üzerinde, 1.1mlrTL net satış hasılatı açıkladı. Yataş Bedding, Enza Home, Divan Ev ve yeni marka olarak nitelendirebileceğimiz Puff satışları toplam satışlar içerisinde sırasıyla; %43.8, %45.2, %7.3 ve %3.7’lik pay elde etti. Marmara Bölgesinde gerçekleştirilen satışlar %45.1 ile en yüksek payı elde ederken (2021: %43.9), İç Anadolu Bölgesi %16.2 ile ikinci sırada (2021: %16.9), Akdeniz Bölgesi %14.8 ile üçüncü sırada (2021: %14.3), Ege Bölgesi %11.7 ile dördüncü (2021: %12.2) ve Karadeniz %7.5 pay ile (2021: %7.1) ilk beş bölge içindeki yerini aldı. Brüt Kar marjı, artan maliyetler nedeniyle bir önceki yıla göre 2.9 puan daraldı ve %31.3 oldu. Operasyonel giderlerin satışlara oranı yıllık bazda 3.5 puan iyileşme kaydetti ve %20.3 oldu. Böylelikle FAVÖK marjı, %13.2 olan piyasa beklentisine oldukça yakın %13.1 olarak açıklandı.

Operasyonel Nakit Akışı negatif 143mnTL oldu… Stok miktarı, bir önceki çeyreğe göre %35 arttı ve 904mnTL olarak açıklandı. Artan stok miktarı, işletme sermayesi üzerinde baskı unsuru oldu ve işletme sermayesinin satışlara oranı %15’den %18 seviyesine yükseldi. Ek olarak, şirket bu dönemde 40mnTL tutarında yatırım harcaması (+%21 y/y) gerçekleştirdi. Böylelikle, operasyonel nakit akışı negatif 143mnTL ve serbest nakit akışı negatif 183mnTL oldu. Şirketin net borç pozisyonu da bir önceki çeyreğe göre 256mnTL arttı ve 560mnTL oldu. Net borç/FAVÖK 1.1x seviyesinde.

Yurt içindeki mağaza sayısı 41 adet arttı… Şirket, yurt içinde açılan +5 Enza Home, +24 Yataş Bedding ve +4 Divan ve +8 outlet mağazası sayesinde, yurt içi mağaza sayısını 41 adet artırdı ve 611’e yükseltti. Yurt içi toplam metrekare büyüklüğü ise yeni açılan franchise mağazaların desteğiyle birlikte 550bin seviyesine ulaştı (2021: 527bin m2). Yurt dışındaki mağaza sayısı 7 adet arttı ve 126 oldu. Yurt dışındaki metrekare büyüklüğü ise yatay bir seyir izledi ve 69bin oldu.

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz, yeni hedef hisse fiyatımız 18.50TL… Yataş’ın önümüzdeki çeyreklerde de ciro büyümesi ve pazar payı kazanım hedefleri için marj fedakarlığı yapabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan 1Ç22 finansallarıyla birlikte 2022 varsayımlarımızı yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022 yılında Yataş’ın 5.2mlrTL ciro (önceki: 4.4mlrTL), 728mnTL FAVÖK (önceki: 632mnTL) ve 422mnTL net kar (önceki: 360mnTL) açıklayacağını düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz revizyonlar neticesinde hedef fiyatımızı 16.40TL’den 18.50TL’ye yükseltiyoruz ve “Endeks Üstü Getiri” önerimizi koruyoruz. 2022 varsayımlarımıza göre Yataş 3.7x FD/FAVÖK ve 5.1x F/K gibi cazip sayılabilecek çarpanlarla işlem görüyor. Değerlememizdeki risk unsurları; i) TL’nin yabancı para birimleri karşısında agresif değer kaybetme olasılığı ve buna bağlı olarak brüt kar marjının baskı altında kalma ihtimali ve ii) yurt içi müşterilerin alım gücünün zayıflamasıdır.

Tacirler Yatırım – YATAS Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Yatas – 1Ç22 sonuçlarını 87 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 82 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %84 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 azaldı. Net satışlar 1.133 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %114 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.053 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %29 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %12 oldu. (1Ç21: %11) Şirket, 1Ç22’de 148 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %96 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 116 baz puan azalarak %13 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 288 baz puan azaldı ve %31 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 342 baz puan azaldı ve %20 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 612,5 milyon TL (1Ç21: 291,4 milyon TL ve 4Ç21: 415 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,7 (1Ç21: %15,0 ve 4Ç21: 14,5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %84 artarak 560 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,2 F/K çarpanından ve 5,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – YATAS Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

1Ç22’de beklentilerin üzerinde sonuçlar Değerlendirme: Olumlu / Yataş Yatak, 1Ç22’de 1,133 milyon TL satış geliri (Konsensus: 1,053 milyon TL, Deniz Yatırım: 1,049 milyon TL), 148 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 139 milyon TL, Deniz Yatırım: 136 milyon TL) ve 87 milyon TL net kar (Konsensus: 82 milyon TL, Deniz Yatırım: 84 milyon TL) açıkladı. 1Ç22’de satış gelirleri, FAVÖK ve net karda yıllık bazda güçlü artışlar gerçekleşmekle beraber, operasyonel kar marjları yıllık bazda daraldı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Şirket, 1Ç22’de 1,133 milyon TL satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %114 ile güçlü arttı. Şirket’in yurt dışı operasyonlarında mobilya ve yatak ürünlerinin ABD ve Çin dahil olmak üzere 30’a yakın ülkede 126 satış noktasında franchise, corner ve proje bazlı satışı yapılmaktadır. 129 satış noktasının 69’u Enza Home, 56’sı Yataş Bedding ve 1’i Divanev olarak hizmet vermektedir.

İhracatın ciroya oranı 1Ç22’de %12 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satışlarında markalara göre dağılımı 2022 ilk çeyreğinde Yataş Bedding (%43,8), Enza Home (%45,2), Divanev (%7,3) ve Puffy (%3,7) olarak gerçekleşmiştir. 1Ç22’de FAVÖK yıllık bazda %96 artarak 148 milyon TL seviyesinde seyretti. FAVÖK marjı ise 1,2 puan daralarak %13,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu gerilemede başta pazarlama giderleri olmak üzere operasyonel maliyetlerin artması etkili olmuştur. 1Ç22’de net kar yıllık bazda %84 oranında artarak 87 milyon TL oldu. Net kar marjı ise yıllık bazda 1,2 puan daralarak %7,7 seviyesine geriledi.

Şirket’in 2021 sonunda 0,7x olan Net Borç/FAVÖK çarpanı 1Ç22’de 1,1x seviyesine yükseldi. Şirket’in stokları 1Ç21’de 418,2 milyon TL seviyesinde iken, 1Ç22’de 904,2 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermesinden kaynaklı personel giderleri, hammadde ve lojistik gider artışlarından kaynaklı borçlanma seviyesinin bu çarpan seviyelerinde makul olduğunu söyleyebiliriz. Şirket’in mobilya satışlarının yoğun olduğu ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerinde karlılık tablosunu sürdüreceğini düşünüyoruz.

Genel değerlendirme: Satış gelirlerinde artış izlenmekle beraber maliyet baskıları ile operasyonel kar marjlarında daralma izlenmiştir. Daralmaya rağmen 1Ç22 kar marjları da olumlu bir karlılık tablosu çizmeye devam etmektedir. Yılın ilk çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Yataş için 12-aylık hedef fiyatımızı 17,50 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse yılbaşından bu yana rölatif olarak endeksin %4 gerisinde performans gösterirken geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7.2x F/K ve 5.3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Anadolu Yatırım – YATAS Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Nötr): Şirket’in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 oranında artarak 86,73mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 81,4mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %113,87 artarak 1.133mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %83 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %134,67 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %11,94 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 1,2 puan azalarak %7,65 olmuştur.

 

Oyak Yatırım – YATAS Hisse 4Ç21 Analiz – 11.03.2022

Yataş 4Ç21’de, 135mnTL olan piyasa beklentisinin (OYAK: 155mnTL) %10 üzerinde 148mnTL FAVÖK (+%16 y/y, +%45 ç/ç) ve 70mnTL olan piyasa beklentisinin %54 üzerinde 108mnTL net kar (+%51 y/y, +%99 ç/ç) açıkladı. Gayrimenkul değerleme karı ve duran varlık satışından oluşan 21mnTL’lik yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve tahminlerimizden daha düşük gerçekleşen finansman giderleri, net karın beklentilerin üzerinde açıklanmasında önemli bir rol oynadı. FAVÖK marjı, %13.2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde ancak %15.1 olan kurum beklentimize paralel %15 mertebesinde gerçekleşti.

Son çeyrekte Yataş, yurt içindeki toplam mağaza sayısını 10 adet arttırdı ve yurt içinde 570 adet mağaza sayısına ulaştı. Yurt içindeki mağazaların metrekare büyüklüğü ise 509bin den 527bin e yükseldi. Yurt dışındaki mağaza sayısı ise 119 oldu ve toplam metrekare büyüklüğü 65bin den 69 bin e yükseldi. Yataş, son çeyrekte sadece 3mnTL serbest nakit akışı elde etti. Hatırlatmak gerekirse şirket 6 Ekim 2021 tarihinde, 42.5mnTL nakit temettü dağıtmıştı. Net borç pozisyonu 291mnTL’ den 304mnTL seviyesine yükseldi ve net borç/FAVÖK 0.7x oldu. Açıklanan sonuçların ardından, Yataş için on iki aylık 14.85TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri” önerimizi “Gözden Geçiriyor ”olarak revize ediyoruz. Pazartesi günü şirket yönetimi ile gerçekleştireceğimiz toplantının ardından yeni hedef fiyatımızı ve önerimizi açıklayacağız.

Tacirler Yatırım – YATAS Hisse 4Ç21 Analiz – 11.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 107,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 70 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %99 arttı. Net satışlar 984 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (4Ç20: %13) Şirket, 4Ç21’de 147,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15,9 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 532 baz puan azalarak %15,0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 698 baz puan azaldı ve %33 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 244 baz puan azaldı ve %20,74 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 415 milyon TL (4Ç20: 148 milyon TL ve 3Ç21: 375 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,0 (4Ç20: %7,3 ve 3Ç21: 18%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 304 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6,0 F/K çarpanından ve 4,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – YATAS Hisse 2Ç21 Analiz – 16.08.2021

Operasyonel kârlılık piyasa beklentisinin %26 üzerinde gerçekleşti… Yataş 2Ç21’de; 51mnTL olan piyasa beklentisi ve 54mnTL olan kurum beklentimizin hafif altında 47mnTL net kar açıkladı. Açıklanan kar tutarı, düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %322’lik yükselişe işaret ediyor. 14mnTL tutarındaki Finansal Giderler ve yüksek sayılabilecek %30.7 seviyesindeki Efektif Vergi Oranı, şirketin bu dönemde piyasa beklentisinin altında kar açıklamasında önemli bir rol oynadı. Öte yandan FAVÖK, 86mnTL olan piyasa beklentisi ve 85mnTL olan kurum beklentimizin %26 üzerinde 108mnTL olarak açıklandı. Açıklanan sonuçların kısa vadede, Yataş hissesi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

Hasılat büyümesi ve mağaza açılış hızı devam ediyor… Şirket yılın ikinci çeyreğinde, güçlü iç talebin ve ürün çeşitliliğinin katkısıyla birlikte brüt yurt içi satış hasılatını yıllık %106, çeyreksel bazda %12 artırdı ve 938mnTL seviyesine yükseltti. Brüt ihracat gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %191 ve bir önceki çeyreğe göre %24’lük iyileşme kaydederek 69mnTL seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi satışlar ve ihracat gelirleri, toplam brüt satışlar içerisinde sırasıyla; %93 ve %7’lik bir pay elde etti. %39 oranındaki iade ve iskonto oranı ile birlikte Yataş bu dönemde, 598mnTL olan piyasa beklentisi ve 590mnTL olan kurum beklentimizin hafif üzerinde 618mnTL ciro açıkladı. Yataş Bedding, Enza Home ve Divan Ev, toplam satışlar içerisinde sırasıyla; %48.5, %45.4 ve %6.2’lik pay elde etti. Şirket, yurt içindeki mağaza sayısını 39 adet artırdı ve 528’e yükseltti (Enza Home:226 + Yatas Bedding:245 + Divan Ev:51). Şirketin yurt içindeki toplam metrekare büyüklüğü, yeni açılan franchise mağazaların desteğiyle birlikte 481.6bin seviyesine ulaştı (1Ç21: 456 bin m2). Şirket yönetimi yurt dışındaki 97 adetlik kümüle mağaza sayısını korudu ve yurt dışındaki mağazalar, corner tipindeki satış noktaları dahil olmak üzere; 51 adet Enza Home ve 46 adet Yataş Bedding oldu.

Marjlarda süpriz bir şekilde iyileşme gözlemlendi… Şirket yönetimi, artan hammade fiyatlarına rağmen brüt kar marjını yıllık 3.9 ve çeyreksel 3.7 baz puan artırarak %37.9 mertebesine yükseltmeyi başardı. Operasyonel giderlerin satışlara oranı, çeyreklik bazda yatay bir seyir izledi ve %23.8 seviyesini korudu. Böylelikle Yataş’ın FAVÖK marjı, %14.4 olan piyasa ve kurum beklentimizin 3.1 baz puan üzerinde %17.5 olarak açıklandı. Serbest Nakit Akışı -96mnTL oldu (1Ç21: -139mnTL). Buna ek olarak, artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle şirketin net borcu 216mnTL’den 327mnTL seviyesine yükseldi ve net borç/FAVÖK rasyosu 0.8x oldu (3A21: 0.6x).

Endeks Üstü Getiri önerimizi ve on iki aylık 20.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz… Yılın ikinci yarısında Yataş’ın mevsimsellik etkisinden yararlanarak, ilk yarıya oranla daha güçlü finansallar açıklamasını bekliyoruz. 2021 yılında şirketin; 2.6mlrTL net satış hasılatı (+%49 y/y), 445mnTL FAVÖK (+%35 y/y) ve 240mnTL net kar (+%41 y/y) açıklamasını bekliyoruz. Böylelikle Yataş için Endeks Üstü Getiri önerimizi ve on iki aylık 20.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 beklentimize göre Yataş 5.3x FD/FAVÖK ve 8.4x F/K ile işlem görüyor. Hatırlatmak gerekirse Yataş, zayıf 1Ç21 finansallarının ardından, son üç ayda BIST-100 Endeksi’nin %22 altında bir performans kaydetmiştir.

Tacirler Yatırım – YATAS Hisse 2Ç21 Analiz – 16.08.2021

Yataş – 2Ç21 sonuçlarını 47.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 51.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %322 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %0 azaldı. Net satışlar 618.5 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 597.7 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %138 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (2Ç20: %9) Şirket, 2Ç21’de 108.3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %148 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 86.4 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 167 baz puan artarak %17.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 394 baz puan arttı ve %37.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 103 baz puan azaldı ve %23.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 441.7 milyon TL (2Ç20: 210.5 milyon TL ve 1Ç21: 313.6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.3 (2Ç20: %17.3 ve 1Ç21: 16.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 327.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.6 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – YATAS Hisse 2Ç21 Analiz – 16.08.2021

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Yataş 2Ç2021’de 47mn TL net dönem karı açıklamıştır. Ortalama piyasa beklentisi 53mn TL idi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 11,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 2Ç2020’ye göre %124,8 oranında artarak 618,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %150,9 oranında yükselmiş ve 234,5mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in brüt kar marjı ise 2Ç2020’ye göre 3,9 puan artışla %37,9 olarak gerçekleşmiştir. Yataş’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %115,5 artmış ve 147,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 5,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 81,6mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2020’deki faaliyet karı 26mn TL idi. 2Ç2021 faaliyet kar marjı 3,8 puan artışla %13,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %23 artarak 14,2mn TL’ye yükselmiştir. Vergi gideri 20,8mn TL olurken, net dönem karı 47mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı da 3,6 puan artışla %7,6 olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı 94,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 29,2mn TL idi.

 

Ak Yatırım – YATAS Hisse 1Ç21 Analiz – 08.06.2021

Yataş 1Ç21’de piyasa beklentisi olan 58 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 64 milyon TL’nin altında 47 milyon TL net kar açıkladı. Özetle, 1Ç21 FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %15 ve net kar %19 altında gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %60 arttı ve 530 milyon TL’ye yükseldi. 2021’de devam eden güçlü talep 1Ç satışlarını olumlu etkiledi. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %18 ve piyasa ortalama beklentisi olan %17’nin gerisinde %14,2 oldu. Artan hammadde fiyatlarından ve zayıf TL’den olumsuz etkilendi. Net borç çeyrek bazda artan işletme sermayesinin ihtiyacı sebebiyle 216 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 1Ç21 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 20TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

 

Oyak Yatırım – YATAS Hisse 4Ç20 Analiz – 10.03.2021

Yataş 4Ç20’de, 67mnTL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde 71mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 71mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Beklentilerden %21 daha iyi açıklanan operasyonel performans neticesinde, Yataş’ın net karı beklentileri hafif aşmış oldu. Yurt içi satışlar; yıllık %83 ve çeyreklik %17’lik artış kaydetti. İhracat gelirleri ise yıllık bazda %156 ve çeyreklik bazda %39 artış kaydetti ve böylelikle şirketin toplam gelirleri 4Ç20’de; yıllık %91 ve çeyreklik %22 artarak 627mnTL seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi 615mnTL ve kurum beklentimiz 610mnTL açıklanması yönündeydi.

FAVÖK de beklentilerin %21 üzerinde 127mnTL olarak açıklandı. FAVÖK marjında çeyreklik 1.1 baz puan daralma yaşandı ve 20.3% oldu. Yataş bu dönemde, yurt içindeki mağaza sayısını 15 adet artırdı ve 458 mağaza sayısına ulaştı (Enza Home: 218 + Yatas Bedding: 207 + Divan Ev: 33). Yılın ilk dokuz ayında, şirketin yurt içinde sahip olduğu toplam mağaza sayısı 443’dü (Enza Home: 214 + Yatas Bedding: 201 + Divan Ev: 28). Yılın son çeyreğinde, pandemi etkisine rağmen şirket yönetimi, yurt dışı operasyonlarını da genişletti ve toplam satış noktasını 96’ya çıkardı (9A20: 94 adet satış noktası).

Öte yandan, bilanço tarafında şirketin net borç pozisyonunda hafif artış meydana geldi ve 68mnTL seviyesine yükseldi. Hatırlatmak gerekirse, 9A20’de bu tutar 34mnTL seviyesindeydi. Net Borç/FAVÖK ise 0.2x gibi düşük bir seviyede gerçekleşmiş oldu. 2021 yılında, yurt içindeki güçlü talebin devam etmesini beklerken, şirketin ihracat gelirlerini de artıracağını öngörüyoruz. Divan Ev mağaza açılışlarının da katkısıyla birlikte, şirketin 2021 yılında 2.3mlrTL ciro açıklamasını bekliyoruz. Şirket’in beklentisi ise 2.5mlrTL net satış hasılatı açıklamak yönünde. FAVÖK beklentimiz 425mnTL ve net kar tahminimiz ise 252mnTL seviyesinde.

Operasyonel olarak beklentilerden güçlü açıklanan sonuçlara ek olarak, 2021-2022 projeksiyonlarımızda yaptığımız iyileşmeler neticesinde, hedef fiyatımızı 19.10TL’den 20.80TL’ye revize ediyoruz ve “Endeks Üstü Getiri” önerimizi koruyoruz. 2021 beklentilerimize göre Yataş hissesi 6.1x FD/FAVÖK ve 10x F/K ile işlem görüyor

Tacirler Yatırım – YATAS Hisse 4Ç20 Analiz – 10.03.2021

Yataş, 4Ç20 sonuçlarını 71 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 61 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 67 milyon TL’nin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %273 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 arttı. Net satışlar 627 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 arttı. Açıklanan net satış rakamı beklentimiz ve piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %89 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (4Ç19: %9)

Şirket, 4Ç20’de 127 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentimiz olan 82 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 105 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 479 baz puan azalarak %20.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 184 baz puan azaldı ve %40.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 691 baz puan azaldı ve %23.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 128 milyon TL (4Ç19: 175 milyon TL ve 3Ç20: 86 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.3 (4Ç19: %15.0 ve 3Ç20: 5.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %99 artarak 68 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.5 F/K çarpanından ve 9.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ak Yatırım – YATAS Hisse 4Ç20 Analiz – 10.03.2021

Yataş 4Ç20’de piyasa beklentisi olan 65 milyon TL’nin üzerinde ve bizim beklentimiz olan 73 milyon TL’ye paralel 71 milyon TL net kar açıkladı. Özetle, 4Ç20 FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %22 ve net kar %9 üzerinde gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %91 arttı ve 627 milyon TL’ye yükseldi. 2020’nin ikinci yarısından itibaren devam eden güçlü talep 4Ç satışlarını olumlu etkiledi. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %19 ve piyasa ortalama beklentisi olan %17’nin üzerinde %20,3 oldu. Net borç çeyrek bazda ikiye katlanarak 68 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 4Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 19,50TL (önceki 17,00 TL) ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım – YATAS Hisse 4Ç20 Analiz – 10.03.2021

Yataş (YATAS, Nötr): Şirket’in 4Ç2020 net dönem karı bir önceki yıla göre %273,2 oranında artarak 71,4mn TL’ye ulaşmış ve ortalama piyasa beklentisi olan 66mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,4 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %83,1 oranında artarak 253mn TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %47,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 11,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %140,1 oranında artarak 96mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı lık net dönem karı 170,1mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 86,2mn TL idi.

 

Tacirler Yatırım – YATAS Hisse Analiz – 07.12.2020

YATAŞ – Satışlardaki güçlü seyre bağlı olarak hedef fiyatımızı yükseltiyoruz

9A20’deki başarılı performansın ardından, Yataş ile ilgili olumlu görüşümüzü muhafaza ederek ve 4Ç20 ve 2021’de de güçlü sonuçlar görmeyi bekliyoruz. Olumlu görüşümüzün altında yatan sebepler ise yurt içi satışlardaki güçlü performansın devam edecek olması ve 1Ç21’den itibaren ihracat tarafının daha yüksek katkıda bulunacağı beklentimizdir. Net satışlardaki güçlü seyrin devam etmesine paralel olarak, Yataş’ın ölçek ekonomisinden yararlanmasını ve karlılığını artırmasını bekliyoruz. Yukarı yönde revize ettiğimiz tahminlerimizle 12 aylık hedef fiyatımızı 12,80 TL’den 17,05 TL’ye yükselterek AL tahminimizi yineliyoruz.

Yurt içi satışlardaki güçlü seyir devam edecek – Yataş’ın, Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın artması ile birlikte artan mobilya yenileme talebinden istifade edeceğini ve yüksek marka bilinirliğini ve güçlü pazar konumlanması ile artan talebin ana adresi olacağını düşünüyoruz. 3Ç20’nin yurtiçi gelirlerinde bir önceki yıla göre %96’lık bir büyüme yakaladıktan sonra, 4Ç20’de %93’lük bir büyüme öngörüyoruz. 2021’de ise, yurtiçi satışlarının canlı kalmasını ve Divanev’in daha iyi performans ile katkı sağlamasını bekliyoruz. 2020 yılında net yurtiçi satışlarda %53 büyüme beklentimiz mevcut olup, 2021 yılı için büyüme tahminimiz %22’dir.

Zayıf ihracat performansı 2021’de toparlanacak – COVID-19 salgını nedeniyle, bu yıl ihracat gelirlerinde düşüş yaşandı. Ancak COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinin kademeli olarak kaybolması ile birlikte 2021’de ihracat gelirlerinde güçlü bir toparlanma olmasını ve ABD Doları bazında %52 büyümesini tahmin ediyoruz. 2020’de toplam gelirlerin %10’unu oluşturan ihracat gelirlerinin, 2021’de 300 baz puan artarak toplam gelirlerin %13’ünü oluşturacağını bekliyoruz.

Tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz – Yukarıda belirtilen noktalara bağlı olarak 2020 ve 2021 net satış tahminlerimizi sırasıyla %24 ve %26 yükselterek 1,741 milyar TL ve 2,213 milyar TL olarak belirliyoruz. Yataş’ın ölçek ekonomisinden istifade edeceği beklentimize bağlı olarak 2020 ve 2021 FAVÖK marjı tahminlerimizi 16 baz puan artırarak sırasıyla %15,8 ve %16,6 olacağını tahmin ediyoruz. Son olarak, 2020 ve 2021 net kar tahminlerimizi sırasıyla %29 ve %37 artırarak 134 milyon TL ve 216 milyon TL olarak belirliyoruz.

Cazip değerleme – Yataş için 12 aylık hedef fiyatımızı 12,80 TL’den 17,05 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %34 getiri potansiyelini işaret etmektedir. Çarpanlar tarafında ise, Yataş, oldukça cazip olduğunu düşündüğümüz 2021T F/K 8,8 ve 2021T FD/FAVÖK 5,0 çarpanları ile işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Yataş 3Ç20’de, 47mnTL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 70mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 50mnTL olarak açıklanması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen operasyonel performansa ek olarak, iyi maliyet yönetimi ve düşük finansal giderler, şirketin beklentilerden daha iyi bir kâr açıklamasında önemli bir rol oynadı. Yurt içi satışlar; yıllık %102 ve çeyreklik %82’lik bir artış kaydetti ve 832mnTL olarak açıklandı. Pandemiye rağmen şirket, ihracat gelirlerini yıllık bazda %16 ve çeyreklik bazda %137 artırdı ve 56mnTL oldu. Toplamda ise şirket gelirlerini yıllık %82 ve çeyreklik %87 yükseltti ve 516mnTL olarak açıkladı.

Piyasa beklentisi 488mnTL ve kurum beklentimiz 510mnTL olması yönündeydi. FAVÖK de beklentilerin %33 üzerinde 111mnTL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise şirket tarihinin en yüksek seviyesinde %21.5 olarak gerçekleşti. Yataş bu dönemde, yurt içindeki mağaza sayısını 21 adet artırdı ve 443 mağaza sayısına ulaştı (Enza Home: 214 + Yatas Bedding: 201 + Divan Ev: 28). Yılık ilk yarısında, şirketin yurt içinde sahip olduğu toplam mağaza sayısı 422’di (Enza Home: 205 + Yatas Bedding: 197 + Divan Ev: 20). Covid-19 süresince şirket yönetimi yurt dışı operasyonlarını da genişletti ve toplam mağaza sayısını 94’e çıkardı (Enza Home: 48 – Yatas Bedding: 46). Yılın ilk yarısında, şirketin yurt dışında yönettiği toplam mağaza sayısı 65 adetti (Enza Home: 42 – Yatas Bedding: 23). Güçlü nakit akışı sayesinde, şirketin net borcu 217mnTL’den 34mnTL seviyesine geriledi ve net borç/FAVÖK rasyosu 0.1x oldu.

Hatırlatmak gerekirse bu oran, bir önceki çeyrekte 1x mertebesindeydi. Piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde açıklanan finansallara ek olarak, Divan Ev markasının katkısıyla birlikte, Yataş’ın olumlu performansını yılın son çeyreğinde ve 2021 yılında devam ettirmesini bekliyoruz. Buna istinaden, 10.50TL/hisse olan hedef fiyatımızı 13.40TL/hisse seviyesine yükseltiyoruz ve “Endeks Üstü Getiri” önerimizi koruyoruz. Yeni hedef fiyatımız mevcut seviyelerden yaklaşık %39’luk bir getiri potansiyeli sunuyor. 2020 yılında Yataş’ın; 1,610mnTL netsatış hasılatı (+%38 y/y), 286mnTL FAVÖK (+%40 y/y) ve 146mnTL net kar (+%69 y/y) açıklamasını bekliyoruz. Beklentilerimize göre şirket hissesi 5.2x FD/FAVÖK ve 9.9x F/K ile işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

YATAS; 3Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu /  Yataş, 3Ç20’de 516 milyon TL gelir (Konsensus: 487 milyon TL), 111 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 83 milyon TL) ve 70 milyon TL net kar (Konsensus: 45 milyon TL) açıkladı. 3Ç sonuçları yıllık bazda güçlü büyüme gösterirken, ortalama piyasa beklentisinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 2Ç20’deki %14’lük azalışın ardından 3Ç20’da yıllık %82 artarak 516 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı önceki yıla yakın bir düzeyde oluşurken, faaliyet giderlerinin satışlara oranının azalmasının etkisiyle FAVÖK marjında belirgin bir iyileşme görüldü (+840 bps). 3Ç19’da 3,0 milyon TL net finansal gelir elde eden Şirket 3Ç20’de 6,6 milyon TL net finansal gider kaydetti. Eylül sonu itibariyle Şirket’in net borç pozisyonu 35 milyon TL düzeyine gerilemiştir (Haziran sonu: 218 milyon TL).

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Yataş (YATAS, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı 69,5mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket’in 3. çeyrekte 45mn TL net dönem zararı açıklaması yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri, 3Ç2020’de yıllık %81,9 oranında artarak 515,6mn TL’ye yükselirken, brüt kar 210,2mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2019’daki brüt kar 116,2mn TL idi. Brüt kar marjı ise 0,2 puan düşerek 3Ç2020’de %40,8 olarak gerçekleşmiştir. 117,5mn TL’lik operasyonel giderler ve 2mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı 94,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019’daki faaliyet karı 28,2mn TL idi. Faaliyet kar marjı 8,4 puan artışla %18,4 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,7mn TL olurken, şirket 3. çeyrekte 6,6mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket 2019’un aynı döneminde 3mn TL net finansman geliri kaydetmişti. 19,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 69,5mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında 2020 Ocak – Eylül dönemi net dönem karı, bir önceki yılına aynı dönemine göre %47,1 oranında artarak 98,7mn TL olmuştur.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Yataş 3Ç20’de piyasa beklentisi olan 45 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 50 milyon TL’nin üzerinde 70 milyon TL net kar açıkladı. Özetle, 3Ç20 ciro piyasa ortalama beklentisinin %6 ve FAVÖK %34 üzerinde gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %82 arttı ve 516 milyon TL’ye yükseldi. 2Ç’de yaşanan kapamalar sonrası gelen güçlü talep 3Ç satışlarını olumlu etkiledi. FAVÖK marjı bizim ve piyasa ortalama beklentisi olan %17’nin üzerinde %21,5 oldu. Net borç güçlü FAVÖK ve düşen net işletme sermayesi ihtiyacıyla çeyrek bazda %84 düşerek 34 milyon TL’ye geriledi. Şirketin 3Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 11,50TL (önceki 10,50 TL) ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Yataş – 3Ç20 sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 48 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 45 milyon TL’nin oldukça Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %180 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %524 arttı. Net satışlar 516 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 arttı. Açıklanan net satış rakamı beklentimiz dahilinde gerçekleşirken piyasa beklentisi olan 487 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (3Ç19: %17) Şirket, 3Ç20’de 111 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %199 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 91 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 83 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 841 baz puan artarak %21.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 23 baz puan azaldı ve %40.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %34 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 809 baz puan azalark ve %22.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 86 milyon TL (3Ç19: 206 milyon TL ve 2Ç20: 211 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.9 (3Ç19: %18.5 ve 2Ç20: 17.3%) olarak kaydedildi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %84 azalarak 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.3 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Yorum  – 09.11.2020

Yataş Yönetim Kurulu, hisse başı brüt 0.1438TL (0.1222TL net) temettü dağıtma kararı aldı. Temettü dağıtım oranı %25 ve temettü verimi %1.5’a tekabül etmektedir. Hatırlatmak gerekirse Yataş, 2001 yılından bugüne dek hiç temettü dağıtmadı. Haberin Yataş hissesi üzerinde, kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz  – 12.10.2020

Şirketin 3Ç20’de güçlü faaliyet sonuçları ile birlikte güçlü net kar büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. Haziran ayından itibaren tüketici güvenindeki iyileşme, uygun finansman koşulları ve Covid-19 salgını nedeniyle daha fazla evde vakit geçirilmesi sonucu olarak mobilya yenilemelerinin artması ana talep unsurları olurken bunlara ek olarak, kamu bankalarının cazip konut kredisi kampanyaları sayesinde gayrimenkul satışlarındaki kuvvetli artışlar, Covid-19 salgını nedeniyle 2Ç20’de ertelenen evlilikler ve Divanev konseptinin net satışlara katkısı şirketin net satışlarında kuvvetli büyüme kaydetmesine neden olmasını bekliyoruz. Yataş’ın net satışlarının 3Ç20’de 505 milyon TL’ye ulaşmasını ve yıllık bazda %78 artış kaydetmesini bekliyoruz. Artan net satışlara bağlı olarak, Yataş’ın ölçek ekonomisinden istifade etmesini ve FAVÖK’ını yıllık bazda %145 ve çeyreksel bazda ise %108 arttırmasını ve 3Ç20’de 91 milyon TL olarak kaydetmesini bekliyoruz. 3Ç20 FAVÖK marjı tahminimiz %17,9 olup, yıllık bazda 489 baz puan artışı işaret etmektedir. Güçlü faaliyet performansı ve finansman maliyetlerinde önemli bir artış olmayacak beklentilerimize bağlı olarak, Yataş’ın 3Ç20’de 47 milyon TL net kar açıklamasını ve yıllık bazda %89 artış kaydetmesini tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Yataş 2Ç20’de, 7mnTL olan piyasa beklentisi ve kurum beklentimizin üzerinde 11mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %60 ve çeyreklik bazda %38’lik bir düşüşe işaret ediyor. Kısa çalışma ödeneğinin katkısına ek olarak, başarılı maliyet yönetimi neticesinde şirket, piyasa beklentisinin %57 üzerinde net kar açıklamış oldu. Pandeminin negatif etkisi, Yataş’ın ikinci çeyrek hasılat kaleminde önemli bir ölçüde hissedildi. Buna göre, şirketin cirosu yıllık bazda %14 ve çeyreklik bazda %17 daralma kaydetse de, 255mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 275mnTL olarak açıklandı (OYAK: 275mnTL). FAVÖK ise piyasa beklentilerini %22 aştı ve 44mnTL oldu (yıllık bazda %1, çeyreklik bazda %11 daralma). FAVÖK marjı ise 14% olan piyasa beklentisinin üzerinde, 15.8% mertebesinde gerçekleşti.

Bilanço tarafında ise şirketin net borcu hafif bozulma kaydetti ve 217mnTL oldu. Hatırlatmak gerekirse bu rakam, bir önceki çeyrekte 186mnTL seviyesindeydi. Net borç/FAVÖK ise 1x ile yatay seyrini korudu. Yataş’ın yurt içindeki toplam mağaza sayısı 422 adet olurken (Enza Home: 205 – Yataş Bedding: 197 – Divan Ev: 20) yurt dışındaki mağaza sayısı ise 65 oldu (Enza Home: 42 – Yataş Bedding: 23).

1Ç20’de, şirketin yurt içinde 389 adet mağazası bulunurken (Enza Home: 197 – Yataş Bedding: 185 – Divan Ev: 7), yurt dışında ise 60 adet mağazası (Enza Home: 40 – Yataş Bedding: 20) bulunuyordu. 2020 yılında şirketin; 1,350mnTL net satış hasılatı (yıllık bazda %16 artış), 210mnTL FAVÖK (IFRS-16 dahil) ve 75mnTL net kar (yıllık bazda %13 düşüş) açıklamasını öngörüyoruz. 2020 tahminlerimize göre Yataş hissesi 6.6x FD/FAVÖK ve 15.5x F/K ile işlem görüyor.

Beklentilerden iyi açıklanan sonuçların yanı sıra, Yataş için en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz. Şirket yönetiminin 13 Temmuz 2020 tarihinden bu yana, geri alım kapsamında 680 bin lot adet hisse aldığınının altını önemle çizmek isteriz. Yataş için “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üstü Getiri” olarak güncelliyoruz ancak 10.50TL/hisse olan 12 aylık hedef fiyatımızı koruyoruz. Hatırlatmak gerekirse Yataş hissesi, son bir aylık dönemde BİST-100 endeksinin %8 altında bir getiri elde etti.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Yataş 2Ç20’de piyasa beklentisi olan 12 milyon TL’ye paralel, bizim beklentimiz olan 14 milyon TL’nin altında 11 milyon TL net kar açıkladı. Özetle, 2Ç20 ciro piyasa ortalama beklentisinin %4 ve FAVÖK %34 üzerinde gerçekleşti. Nisan ve Mayıs aylarında mağazaların korona virus sebebiyle ciro yıllık bazda %14 düştü ve 275 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %14 ve piyasa ortalama beklentisi olan %12,9’un üzerinde %15,8 oldu. Net borç artan net işletme sermayesi ihtiyacıyla çeyrek bazda %16,8 artarak 217 milyon TL’ye çıktı. Şirketin 2Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 10,50TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, net kar beklentimiz olan 5 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, piyasa beklentisi olan 12 milyon TL ile uyumludur. Yataş’ın 2Ç20 sonuçlarının faaliyet kar marjlarında güçlü seyrin sürdüğünü gözlemledik. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %60 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %38 azaldı. Net satışlar 275 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 azaldı. Açıklanan net satış rakamı bizim beklentimiz olan 255 milyon TL’nin üzerinde ancak piyasa beklentisi olan 264 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satış hasılatı %13 azalırken yurtdışı cirosu ABD doları bazında, %30 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 34 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 203 baz puan artarak %15.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 729 baz puan azaldı ve %34.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 251 baz puan azaldı ve %24.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 211 milyon TL (2Ç19: 170 milyon TL ve 1Ç20: 205 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.3 (2Ç19: %15.8 ve 1Ç20: 16.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 217 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.9 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

YATAS; FAVÖK beklentilerin üzerinde geldi / hafif pozitif… Yataş, konsolide 275 milyon TL gelir (Konsensus: 266 milyon TL), 44 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 34 milyon TL) ve 11 milyon TL net kar (Konsensus: 12 milyon TL) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığına bakıldığında sonuçlar piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etki yapacağı düşüncesindeyiz. Yataş’ın, 2Ç20’da gelirleri yıllık %14 azalarak 275 milyon TL’ye gerilerken brüt kar rakamı da yıllık %29 azalarak 93 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 2Ç20 FAVÖK rakamı yıllık bazda sabit kalarak 44 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık %13,8 seviyesinden 15,8% seviyesine yükselmiştir. Şirket, 2Ç20’de net karı yıllık bazda %61 azalarak 2Ç20’de 11 milyon TL’ye gerilemiştir.

 

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç20 – 04.06.2020

Yataş 1Ç20’de, 20mnTL olan piyasa beklentisinin ve kurum beklentimizin hafif altında 18mnTL net kar açıkladı. Güçlü talep neticesinde, yurt içi satışlar yıllık bazda %52, çeyreklik bazda %0.7 yükselerek 536mnTL oldu. İhracat rakamı da yıllık bazda %32 ve çeyreklik bazda %27’lik bir artış kaydetti ve 39.4mnTL seviyesine çıktı. Toplamda ise şirketin net satış hasılatı, piyasa beklentilerine paralel olarak, yıllık bazda %39 artış gösterdi ve 331mnTL oldu. İlk çeyrekte, TL’nin Dolar karşısında zayıf performans sergilemesi şirketin cirosunu olumlu yönde etkilese de, maliyet tarafında daha çok artışa sebebiyet verdi ve üretim maliyetleri yıllık bazda %45 yükseldi.

Bu gelişme, şirketin FAVÖK performansını baskıladı ve 50mnTL olan piyasa beklentisine paralel olarak 49mnTL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2.7puan, çeyreklik 10.3 puan daralma kaydetti ve %14.9 mertebesinde kaldı. 2019 yılının son çeyreğinde, Yataş finansallarını IFRS-16 etkisiyle birlikte açıklamaya başladı. Buna istinaden, 1Ç19 amortisman rakamlarında değişikliğe gitti. Daha önce 7mnTL olan amortisman rakamı 15mnTL’ye yükseldi.

Bilanço tarafında ise şirketin net borç pozisyonu yatay bir seyir izledi ve 186mnTL oldu (2019:183mnTL). Net borç/FAVÖK rasyosu da 2019 yılına göre değişim göstermedi ve 0.9x oldu. Yataş’ın hali hazirda 197 adet Enza Home, 185 adet Yataş Bedding ve 7 adet Divan Ev markalı olmak üzere, toplamda 389 adet satış mağazası bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse, şirketin 2019 yıl sonu mağaza kırılımı; 195 adet Enza Home, 189 adet Yataş Bedding ve 1 adet Divan Ev olmak üzere, toplamda 385 adet satış noktası şeklindeydi. Şirket yönetimi, 2020 yılında 70-80 adet bandında Divan Ev mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Covid-19 belirsizliğini göz önünde bulundurduğumuzda, kurum beklentimiz biraz daha konservatif kalıyor ve Yataş’ın toplamda 56 adet Divan Ev mağaza sayısına ulaşmasını bekliyoruz. Daha önce şirket yönetimi ile yaptığımız görüşmeye istinaden de beklentilerimizi aşağı yönlü revize ediyoruz. Yataş’ın 2020 yılında 1,340mnTL net satış hasılatı (Önceki: 1,590mnTL), 210mnTL FAVÖK (Önceki: 239mnTL) ve 75mnTL net kar (Önceki: 130mnTL) açıklayacağını hesaplıyoruz. Yataş için önerimizi “Endeks Üstü Getiri”’den “Endekse Paralel Getiri” şeklinde revize ediyoruz ve 8.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. 2020 beklentilerimize göre Yataş, 6.3x FD/FAVÖK ve 15.2x F/K ile işlem görüyor.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç20 – 04.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 18.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 azaldı. Net satışlar 331 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 326 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satışları %40 artarken yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %12 oldu. (1Ç19: %13) Şirket, 1Ç20’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 59 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 266 baz puan azalarak %14.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 267 baz puan azaldı ve %38.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 109 baz puan azaldı ve %28.3 olarak gerçekleşti. Yataş’ın net finansal giderleri 15 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 1Ç19’da 14 milyon TL olarak gerçekleşmiş idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 205 milyon TL (1Ç19: 162 milyon TL ve 4Ç19: 175 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.3 (1Ç19: %16.5 ve 4Ç19: 15.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.6 F/K çarpanından ve 6.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç20 – 04.06.2020

Yataş yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 20 milyon TL’ye paralel 18 milyon TL net kar açıkladı. Özetle, 1Ç faaliyetler beklentilere paralel gelirken, net işletme sermayesinin ciroya oranı iyileşme gösterdi. Geçen yılın düşük baz etkisiyle ciro yıllık bazda %39 yükseldi ve 331 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %15’e paralel ve piyasa ortalama beklentisi olan %18’in altında %15 oldu. Net borç çeyrek bazda %1,4 düşerek 186 milyon TL’ye düştü. Şirketin 1Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 9,80TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

 

Yataş Bedding ve Enza Home Telefonla Sipariş Alacaklarını Açıkladılar – 13.04.2020

Yataş Grup markaları Yataş Bedding ve Enza Home telefonla sipariş alacaklarını açıkladılar. Yataş Grup 25 Martta perakende faaliyetlerinin geçiçi olarak durdurduğunu ancak on-line satışların açık kaldığını açıklamıştı. Şirketten bugün basına gelen duyurularda mobilya ve yatak markalarının telefonla sipariş alacakları açıklandı. Haberin detaylarını burada bulabilirsiniz.

Yataş Yatak Perakende Satış Mağazalarının Faaliyetlerine Geçici Süreliğine Ara Verilmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 06.04.2020

24.03.2020 tarihinden itibaren yurtiçinde geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen kendimize ait mağazalarımız, yurtiçindeki toplam satış noktalarımızın yaklaşık %12’lik bir kısmını oluşturmaktadır. İlgili mağazalarımızın faaliyetlerine geçici süreliğine ara vermesi nedeniyle ciromuzun bu durumdan kısmen olumsuz yönde etkileneceğini tahmin etmekteyiz.

Buna karşın diğer bir satış kanalımız olan e-ticaret ağımızı bu dönemde güçlendirme yoluna gitmekteyiz. Online alışveriş sistemimizdeki rakamlarda artış görüleceği tahmin edilmektedir.

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

Yataş 4Ç19’da piyasa beklentilerinin %27 altında 19mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam yıllık bazda %45, çeyreklik bazda %23 düşüşe işaret ediyor. 17mnTL tutarındaki finansal giderler Yataş’ın beklentilerin daha altında kâr açıklamasında önemli bir rol oynadı. Şirketin cirosu piyasa beklentilerine paralel olarak 327mnTL ( +%20 y/y, +%16 ç/ç) olarak gerçekleşti. Satışların kırılımını incelediğimizde, yurt içi satışlar 531mnTL (+%40 y/y, +%29 ç/ç) ile bir çeyrekte elde edilen en yüksek yurt içi satış rakamı oldu. Öte yandan, ihracat gelirleri yıllık bazda %27 yükselmesine rağmen çeyreklik bazda %37 daraldı ve 31mnTL olarak gerçekleşti. 43mnTL tutarındaki amortisman katkısıyla birlikte şirket bu çeyrekte 82mnTL FAVÖK açıkladı. Piyasa beklentisi 52mnTL, kurum beklentimiz 53mnTL FAVÖK açıklanması yönündeydi. Hatırlatmak gerekirse şirketin 2019 yılında, çeyreklik bazda FAVÖK ortalaması 8mnTL (son çeyrek hariç) seviyesinde gerçkeleşirken, 2018 yılında bu rakam 6mnTL seviyesinde olmuştu.

Bilanço rakamlarını incelediğimizde şirketin net borç rakamının 211mnTL’den 183mnTL seviyesine gerilediğini görüyoruz. Net borç/ FAVÖK rasyosu ise 1.3x ‘den 0.9x seviyesine gerilemiş durumdadır. Şirket yönetimi, 2020 yılında 100 adet Divan ev mağazası açılışı ile birlikte, yurt içinde toplamda 556 adet mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Hatırlatmak gerekirse, Yataş’ın bir adet Divan Ev mağazası aktif durumdadır ve toplamda yurt içinde 385 mağazası bulunuyor. Öte yandan, son çeyrekte eklenen 11 adet mağaza ile birlikte, şirketin yurtdışında 59 adet satış noktası bulunuyor. 2020 yılında şirket, yurt dışında 102 adet mağaza sayısına ulaşmayı planlıyor.

Beklenenden daha zayıf açıklanan finansalların Yataş hissesi üzerinde baskı yaratmasını beklerlen, koronavirüs endişesi nedeniyle mağaza açılışlarının yavaşlayacağını ve yurt içindeki talebin daralacağını düşünüyoruz. Buna istinaden de “Endek Üstü Getiri” önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyoruz ve hedef fiyatımızı 10.84TL seviyesinden 8.90TL seviyesine revize ediyoruz.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

Yataş bizim beklentimiz olan 30 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 26 milyon TL’nin altında 19 milyon TL net kar açıkladı. Her ne kadar ciro beklentilere paralel gelmiş olsa da net kar artan finansal giderler sebebiyle beklentilerin altında kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ciro yapılan fiyat artışlarıyla yıllık bazda %20 yükseldi. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %16,1 ve piyasa ortalama beklentisi olan %16’nın üzerinde %25 oldu. Net borç çeyrek bazda %13 düşerek 183 milyon TL’ye düştü. Şirketin 4Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 9,20TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 19.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 25.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin %25 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %45 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %23 azaldı. Net satışlar 327 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 325 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 82 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 52 milyon TL’nin %58 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 837 baz puan artarak %25.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 49 baz puan azaldı ve %42.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 173 baz puan arttı ve %30.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 183 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 175 milyon TL (4Ç18: 143 milyon TL ve 3Ç19: 206 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.0 (4Ç18: %15.1 ve 3Ç19: 18.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.8 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Yataş 2019 yılının 4. çeyreğinde 19,1 TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket 2018’in aynı çeyreğinde 34,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2019’da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,5 oranında artarak 327,4mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %19,1 artışla 138,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %27,8 artışla 98,5mn TL olurken, diğer faaliyet gelirleri 0,3mn TL’yi göstermiştir. Böylece 4Ç2019’daki faaliyet karı 40mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç2018’deki faaliyet karı 28,8mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden net 1,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında net 16,8mn TL’lik gider yazılmıştır. 4Ç2018’deki finansman geliri 11,2mn TL idi.  5,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 19,1mn TL’yi göstermiştir. Son çeyrek karıyla birlikte 2019 yılı net dönem karı 86,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’deki net dönem karı 75,6mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 24.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 26.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %62 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 azaldı. Net satışlar 283 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 280 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %123 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %17 oldu. (3Ç18: %9) Şirket, 3Ç19’de 37 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 44 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 333 baz puan azalarak %13.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 63 baz puan arttı ve %41.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 425 baz puan arttı ve %30.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 211 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 206 milyon TL (3Ç18: 127 milyon TL ve 2Ç19: 170 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (3Ç18: %14.5 ve 2Ç19: 15.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Yataş 3Ç19’da piyasa beklentilerine paralel olarak 25mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 26mnTL, kurum beklentimiz 23mnTL net kar açıklaması yönündeydi. Şirket, zayıf temmuz satışlarını Ağustos ve Eylül aylarında kompanse etti ve yurt içi satışlar çeyreklik bazda %16 arttı ve 412mnTL oldu. Öte yandan yurt dışı satışlar yıllık bazda %126 ve çeyreklik bazda %68 yükseldi ve 49mnTL oldu. Hatırlatmak gerekirse bu ihracat rakamı Yataş’ın bir çeyrekte açıkladığı en yüksek rakam oldu. Sonuç olarak şirketin satışları yıllık bazda %16 yükseldi ve 283mn TL olarak açıklandı. Yüksek operasyonel giderler neticesinde FAVÖK yıllık bazda %8 ve çeyreklik bazda %29 daralarak 37mnTL seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3.3 baz puan daraldı ve %13 seviyesine düştü. Şirketin net borcu bu çeyrekte hafif yükseldi ve 185mn TL’den 211mnTL’ye artış kaydetti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1.3x oldu. Açıklanan sonuçların, bugün hisse üzerinde hafif negatif etki yaratacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Hedef Fiyat: 7,80TL

Yataş yılın üçüncü çeyreğinde bizim beklentimiz olan 28 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 26 milyon TL’ye paralel 25 milyon TL net kar açıkladı. Her ne kadar net kar beklentilere paralel gelmiş olsa da FAVÖK artan faaliyet giderleri sebebiyle beklentilerin altında kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ciro yapılan fiyat artışlarıyla yıllık bazda %16 yükseldi. FAVÖK marjı bizim beklentimiz olan %17 ve piyasa ortalama beklentisi olan %15,7’nin altında %13 oldu. Net borç çeyrek bazda %14 artarak 211 milyon TL’ye çıktı. Bu artışın temel sebebi net işletme sermayesinde yaşanan kötüleşmeden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 7,80TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Yataş (YATAS) üçüncü çeyrekte 25mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 15mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 26mn TL’ye paralel gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri rakamı 3Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 oranında artarak 283mn TL olarak gerçekleşti (3Ç18: 245mn TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 280mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte FAVÖK 37mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 40mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,4 puan daralarak %13,0 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 44mn TL seviyesindeydi.

 

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 19.09.2019

Divan Markası ile büyüme potansiyeli sunuyor… Yataş’ı “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ile Araştırma kapsamına dahil ediyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 8.15 TL olup, %37 getiri potansiyeli sunmaktadır.

Şirket, 2019 ve 2020 tahminlerimize göre 5.7x ve 4.4x FD/FAVÖK ile işlem görürken, yurt dışı benzerlerine göre, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla %25 ve %33 iskontolu olarak işlem görmektedir. Yataş son üç ayda endeksin %26 üzerinde getiri sağlamıştır. Şirket’in düşük-orta segment fiyat stratejisi ve müşteri portföyüne hitap edecek olan Divan markasıyla beraber, Yataş’ın uzun vadede pazar payını artıracağını ve finansallarını güçlendireceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak, 2019 yılsonu itibariyle şirketin nakit akışının iki yılın ardından pozitife döneceğini ve uzun bir aradan sonra, 2020 yılında tekrardan temettü dağıtmaya başlamasını bekliyoruz. Tüm bunlar neticesinde, önümüzdeki dönemde, şirketin endeksin üzerinde bir getiri sağlayacağını düşünüyoruz.

Divan’ın uzun vadede Yataş’ın finansallarını güçlendireceğini düşünüyoruz. Şirket yönetimi ilave pazar payı kazanmak için düşük-orta fiyat stratejisi ve müşteri portföyüne hitap etmesi planlanan Divan markasını kurdu. Buna göre, Yataş’ın 2019 yılında 10 adet, 2020 yılında ise 55 adet Divan markalı mağaza açacağını düşünüyoruz. Açılacak olan bu mağazalardan 2019 yılı için 9mnTL, 2020 yılı için 162mn TL ek ciro katkısı bekliyoruz. 2019-2023 yılları arasında konsolide ciroda %20.6 YBBO beklentimiz bulunuyor. Şirketin Divan markasıyla beraber uzun vadede ölçek ekonomisinden yararlanacağını, fiyatlama gücünü koruyacağını ve Divan markasına rağmen operasyonel giderlerini kontrol altında tutacağını düşünüyoruz. Buna bağlı olarak, FAVÖK marjının 2019 yılında %15.6 ve 2020 yılında %16 olmasını bekliyoruz.

Güçlü 3Ç19 beklentisi

Haziran ayında sonlanan KDV indirimine rağmen, yaz dönemlerinde artan evlilik oranları neticesinde mobilya-yatak ihtiyacının artmasını bekliyor ve şirketin finansal performansının güçleneceğini öngörüyoruz. Buna göre, Yataş’ın 311mn TL net satışlar, 49mn TL FAVÖK ve 26mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. Açıklanmasını beklediğimiz bu rakamlar sırasıyla, yıllık bazda %27.2, %24.2 ve %71.9 büyümeye işaret ediyor.

İki yılın ardından pozitif nakit akış beklentisi

Divan markasıyla beraber şirketin büyük ölçekli yatırımlarının tamamlandığını düşünüyoruz ve buna göre 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla 72mnTL ve 93mn TL yatırım harcaması hesaplıyoruz. Divan markasının operasyonel giderlerde hafif yükseliş yaratacağını düşünmemize rağmen güçlü FAVÖK performansı ve düşük yatırım harcaması ihtiyacı neticesinde şirketin 2020-2022 yıllarında %7-%14 aralığında Nakit Akış Verimi (Nakit Akış/Piyasa Değeri) hesaplıyoruz. 2020 yılından itibaren Yataş’ın temettü dağıtmasını bekliyoruz.

Hatırlatmak gerekirse, Yataş en son 2001 yılında temettü dağıtmıştı. 2019 ve 2020 yılı için öngördüğümüz 1.05x ve 0.90x Net Borç/FAVÖK oranına ek olarak, nakit akışının pozitife dönüş beklentimiz neticesinde, şirketin her yıl dağıtılabilir karından %30 nakit temettü dağıtmasını bekliyoruz. Yataş’ın 2020 yılında 29mn TL brüt temettü dağıtacağını ve 3.3% temettü verimine sahip olacağını hesaplıyoruz.

Noor Capital – YATAS Hisse Analiz – 16.09.2019

Hisse senedi geçen hafta 5.91-6.31 aralığında seyretti ve haftayı yataya yakın tamamladı. 2017 yılında kuvvetli bir finansal performansı olan şirketin mali durumunda bu yılın ikinci çeyreği itibariyle benzer bir görünüm izliyoruz.

2.Çeyrekte 28 milyon lira net kar, 62.5 milyon lira FAVÖK ve 131.4 milyon lira brüt kar elde etti. Hem 1.çeyrek hem de geçen yılın 2.çeyreğine göre kar rakamlarında ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Gelir tablosunun alt kalemlerine baktığımızda esas faaliyetlerinden elde ettiği gelirin karlılıktaki artışın sebebi olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan FAVÖK yıllık büyümesi 79% ve hisse başı kar büyümesi ise 574% gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti. Şirketin likidite, faaliyet ve finansal yapı rasyolarında ise kayda değer bir değişim gözlemlemiyoruz.

Cari PD/DD çarpanı 2,64(son beş yıllık ortalaması 2,25) ve cari F/K çarpanı 9,98(son beş yıllık ortalaması 11,44). PD/DD çarpanının son beş yıllık ortalamasına göre -1.4% , F/K çarpanının son beş yıllık ortalamasına göre ise -13% iskontolu bir seyir söz konusu. Sektör ortalama F/K çarpanı ise 14 düzeyinde. Şirketin satış büyümesi, hisse başı kar artış oranı ve özsermaye karlılığı ise 2.çeyrek itibariyle sektörel ortalamalar üzerinde.

Teknik olarak 5.99 – 3.15 yatay trend bölgesi dışına gerçekleşen kırılma ile orta-uzun vadeli olarak güçlü yükseliş trendi başlangıcında görünüyor. 8.12 seviyesine yükselişe başlayacağını düşünüyoruz. Ara hedef seviye olarak 6.96 takip etmeye devam devam ediyoruz. Hafta içinde 5.99-5.73 destek bölgesine gerilemeler pozisyon artırma ya da yeni pozisyon alma fırsatı olarak değerlendirilebilir.

 

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 16.08.2019

Yataş yılın ikinci çeyreğinde bizim beklentimiz olan 28 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 27 milyon TL’ye paralel 28 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre ciro ve FAVÖK sırasıyla yıllık %40 ve %57’lik büyüme gösteren gösterdi. 2019 için şirket yönetimi 1,2-1,25milyar TL gelir, %15,5 FAVÖK marjı ve 84- 100mn TL net kar beklentilerini korumaktadır. 1Y19 sonuçlarından sonra bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Net borç çeyrek bazda %11 düşerek 185 milyon TL’ye geriledi. Bu düşüşün temel sebebi net işletme sermayesinde yaşanan iyileşmeden kaynaklanmaktadır. Şirketin 2Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımız 7,06TL ile “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 16.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 28.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 27 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %93 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %99 arttı. Net satışlar 318 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 307 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 48 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 178 baz puan artarak %16.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 367 baz puan azaldı ve %41.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 581 baz puan azaldı ve %27.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 185 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 170 milyon TL (2Ç18: 106 milyon TL ve 1Ç19: 162 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.8 (2Ç18: %12.1 ve 1Ç19: 16.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 5.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 16.08.2019

(=) Yataş (YATAS): Şirket 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel yıllık %92,7 artışla 28 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, net finansman giderlerindeki artış net kâr büyümesini baskıladı. Yorum: Şirket hisselerinin endekse göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %15,2 ve %22,4 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, beklentilere paralel gelen 2Ç sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin “nötr” olacağını tahmin ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 16.08.2019

Yataş (YATAS), 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel net kar açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 28,1mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (2Ç18: 14,6mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 27mn TL seviyesindeydi. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 42,2mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 25,7mn TL net kar).

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 16.08.2019

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret (YATAS, Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %92,7 oranında artarak 28,1mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarak 318,3mn TL’ye çıkarken, brüt karı aynı dönemde %28,6 oranında artarak 2Ç2019’da 131,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %15,5 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 7,9mn TL gelir kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı %91,5’lik artışla 52,2mn TL olmuştur. Diğer taraftan finansman giderleri 8,6mn TL’den 15,1mn TL’ye yükselerek karı baskılamış ve vergi öncesi karı 37,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 9,1mn TL vergi gideri sonrası net dönem karı 28,1mn TL olmuştur. İkinci çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,6 oranında artarak 42,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

GEDİK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 10.07.2019

Şirket Bilgi Notu (YATAS): Yataş Yönetimi ile şirketin 2Ç19 finansal görünümünü ve senenin ikinci yarısındaki beklentilerini kapsayan bir telekonferans gerçekleştirdik.

Satış gelirleri ve beklentileri: Mobilya sektörünün genel mevsimsel trendi dahilinde, tarihsel olarak, satışlar ikinci çeyreklerde ivme kazanmaktadır. Buna ek olarak aldığımız intiba, Yataş’ın 2019 yılında sektörden olumlu ayrıştığı ve çeyreksel ciro’nun 320 milyon TL seviyelerine gelebileceği yönünde (+%35Ç/Ç, +%40Y/Y, ve +%31 6A19 Y/Y). Ayrıca, söz konusu trendin, 2Ç19 sonuçlarıyla teyit edilmesi hâlinde, şirketin 1.2 milyar TL’lik yıllık satış geliri hedefinde yukarı yönlü potansiyel oluşacağını düşünmekteyiz.

Özel tüketim vergisinin (ÖTV) teşviğinin sona ermesinin etkileri: Bilindiği gibi mobilya sektöründe ÖTV teşviği Haziran sonu itibariyle tekrar uzatılmadı. Şirket, yüksek kaliteli ürünleri ile üst segmente hitap ettiğinden OTV teşviğinin sona ermesi kaynaklı etkilerin görece sınırlı kalması beklenebilir. Bizim görüşümüz, şirketin satış performansındaki ana trendin, Türkiye’deki tüketici güvenindeki genel eğilimle belirleneceği yönünde.

FAVÖK ve marjlar: Şirketin 1Ç19 FAVÖK marjı %14,2 seviyesinde gerçekleşti. 2Ç19’daki olumlu performansla beraber marjların %15,5 seviyesine yükselmesini beklemekteyiz. Bu yükseliş 2Ç19 FAVÖK rakamının 49milyon TL’ye karşılık gelmesi, ve oldukça güçlü büyüme trendi anlamına gelmekte (+%44 Ç/Ç, +%48% Y/Y, ve +%40% 6A19). Öte yandan yönetim seneyi yıl başında hedeflediği %15’lik FAVÖK marjından daha yüksek bir marj ile kapatmanın ihtimaller dahilinde olduğunu düşünmektedir.

Değerleme ve sonuç: Bahsedilen gelişmeler ışığında, hissenin, gerek 2Ç19 dönemine yönelik gerekse de ileriye dönük cazip beklentileri henüz tam olarak fiyatlamadığını düşünüyoruz. Düşüncemiz, şirketin 2019 yılı için 1,2-1,4 milyar TL arasındaki satış geliri ve %15,5 FAVÖK marjı beklentisiyle 193 milyon TL FAVÖK yaratması potansiyeline sahip olduğu yönündedir. Bu varsayımlar altında hissenin, özellikle yıllık %35’lik bir FAVÖK büyümesi ele alındığında, 4,7x FD/FAVÖK gibi cazip bir çarpan ile işlem gördüğü söylenebilir.

 

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Yataş yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz olan 17mn TL ve piyasa beklentisi olan 16mn TL’nin hafif altında 14mn TL net kar açıkladı. 4,2mn TL’lik kur farkı giderlerini de içeren toplam 13,9mn TL’lik net finansal giderler net karın beklentilerden sapmasına neden oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ciro ve FAVÖK sırasıyla yıllık %19 ve %29’luk büyüme gösteren Yataş’ın güçlü operasyonel performansını net finansal giderler gölgeledi. 2019 için şirket yönetimi 1,2-1,25milyar TL gelir, %15,5 FAVÖK marjı ve 84-100mn TL net kar beklentilerini korumaktadır. Net borç çeyrek bazda %46 artarak 209 milyon TL’ye yükseldi. Bu artışın temel sebebi net işletme sermayesinde yaşanan ciddi yükselişten kaynaklanmaktadır. Şirketin 1Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Yataş için hedef fiyatımızı 6,5TL’den 6,2TL’ye düşürüyoruz ancak “Endeksin Üzerinde” tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Yataş – 1Ç19 sonuçlarını 14.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 15.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 azaldı. Net satışlar 238 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 246 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %39 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (1Ç18: %8) Şirket, 1Ç19’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 34 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan artarak %14.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 91 baz puan azaldı ve %40.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 188 baz puan azaldı ve %29.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %10 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %18 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 artarak 209 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 162 milyon TL (1Ç18: 82 milyon TL ve 4Ç18: 143 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.5 (1Ç18: %9.8 ve 4Ç18: 15.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Yataş (TRKCM) yılın ilk çeyreğinde 14mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 11mn TL net kar elde etmişti. Böyl elikle net kar 1Ç19’da, yıllık bazda %27,6 oranında yükseliş göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 16mn TL seviyesindeydi. Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında artışla 238mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 199mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 246mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 34mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 26mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 1,1 puan artarak %14,2 olarak gerçekleşti (Ortalama Piyasa Beklentisi: 34mn TL) .

 

ŞEKER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Yataş (YATAS) yılın dördüncü çeyreğinde 35mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 18mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 29mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 76mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 69mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında artışla 272mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 204mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 269mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 46mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 31mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 1,6 puan artarak %16,7 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 37mn TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Yataş 4Ç18’de 35 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 29 milyon TL’nin üstünde geldi. 4Ç18’de vergi teşviki etkisi ile ciro geçen yıla göre %33 artarak 272 milyon TL’ye çıktı. Piyasa ortalama beklentisi 269 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK piyasa beklentisi olan 37 milyon TL’nin üzerinde 46 milyon TL olarak açıklandı. 2018’in ikinci yarısından itibaren yapılan fiyat artışlarından karlılık olumlu etkilendi. FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %13,8’in üzerinde %16,7 olarak açıklandı. Güçlü faaliyet performansı net kara olumlu yansıdı ve net kar yıllık %95 artarak 35 milyon TL oldu. Şirket 2019 için gelir beklentisini 1,2 – 1,25 milyar TL, %15,5 FAVÖK marjı ve 87-100 milyon TL net kar olarak açıkladı. 4. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

4Ç18 sonuçlarını 34.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 29.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %95 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %126 arttı. Net satışlar 272 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 269 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 37 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 166 baz puan artarak %16.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 80 baz puan arttı ve %42.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 73 baz puan azaldı ve %28.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %64 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 143 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 143 milyon TL (4Ç17: 60 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.1 (4Ç17: %7.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.9 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ayrıca, şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini paylaştı. Şirket yönetimi 2019 yılında net satışların 1,2-1,25 milyar TL arasında gerçekleşmesini beklemekte olup, bu rakam 2018 yılında 943 milyon TL idi. 2019 yılı FAVÖK beklentisi 186-194 milyon TL olup, şirket 2018 yılında 145 milyon TL FAVÖK açıklamıştı. 2019 yılı FAVÖK marjı beklentisi %15,5 olup, yıllık bazda 20 baz puan artışı işaret etmektedir. Son olarak, şirket yönetimi 2019 yılı net karının 84-100 milyon TL arasında gerçekleşmesini beklemekte olup, şirket 2018 yılında 76 milyon TL net kar açıklamıştı.

 

Yataş Yatak Ankara Yatırım Kararı Hakkında Güncellemede Bulundu – 14.11.2018

KAP Açıklaması: SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 23.madde kapsamında yapılan açıklamadır. 23 Mart 2018 tarihinde duyurusunu yaptığımız Ankara Modüler fabrikamız arsasında yer alan yatırım kararına ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir;

Söz konusu yatırım kapsamında yapılan inşaat tamamlanmıştır. İç mekanda ise altyapı (elektrik, aydınlatma, kablolama, kompresör vb.) işlemleri devam etmektedir. Yatırım kapsamında alınacak ithal makinelerin ise ithalatları tamamlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Yataş 3Ç18’de 15 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 7 milyon TL’nin üstünde geldi. Geçen yılın aynı döneminde vergi teşviki etkisi olmasından kaynaklı olarak yüksek baz teşkil etmesi nedeniyle ciro geçen yıla göre aynı seviyelerde kaldı ve 245 milyon TL olarak açıklandı. Piyasa ortalama beklentisi 250 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK piyasa beklentisi olan 33 milyon TL’nin üzerinde 40 milyon TL olarak açıklandı. Her ne kadar hammadde maliyeti baskısı devam etse de faaliyet giderlerinin satışlara oranının düşmesi sayesinde, FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %13’ün üzerinde %16 olarak açıklandı. Güçlü faaliyet performansına rağmen, 21mn TL seviyesinde kur farkı giderleri sebebiyle net kar geçen yıla göre %49 düşüşle 15 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket 2018 için gelir beklentisini 1 milyar TL’den 900 milyon TL’ye ve net kar beklentisini 70-80 milyon TL’den 65-76 milyon TL’ye indirdi. 3. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 15.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 7.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %5 arttı. Net satışlar 245 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 250 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, yıllık bazda, %4 gerilerken, yurtdışı gelirler ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %4 artış kaydetti. Şirket, 3Ç18’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 33 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 302 baz puan azalarak %16.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 262 baz puan azaldı ve %40.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 127 baz puan arttı ve %26.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %30 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 yükselerek 135 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (3Ç17: 36 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.5 (3Ç17: %4.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.9 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Haber – 20.09.2018

Yataş’ın Ankara fabrikası mobilya yatırımı kararı çerçevesinde yaptığı yatırım teşvik belge başvurusu olumlu sonuçlandı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: Şirketimiz tarafından 23 Mart 2018 tarihinde duyurusu yapılan Ankara fabrikamızdaki mobilya yatırımı kararı çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanlığı’na yaptığımız yatırım teşvik belge başvurusu olumlu olarak sonuçlanmıştır. Bölgesel destekleme sınıfında olan teşvik destek unsurları şöyledir; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi. Yatırım Geçerlilik Süresi; 31.08.2018 – 31.08.2021, Destek Tutarı; 32.671.274-TL. Haberin hisse performansında olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

(+) Yataş (YATAS): Şirket, 2Ç18’de operasyonel kârlılıktaki olumlu performansın desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %2,2 düşüşle 14,6 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %16,8 artışla 227 mn TL olurken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %15 üzerinde, yıllık bazda %29 artışla 33 mn TL’ye yükseldi. Böylece, 2Ç18’de FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 2,1 puan üzerinde, yıllık bazda 1,4 puan artarak %14,5’e yükseldi. Bu dönemde operasyonel olmayan net giderler, 3,2 mn TL’den 8 mn TL’ye yükselerek net kârı baskıladı. Şirketin 1Ç18 sonu itibariyle 90 mn TL olan net borç pozisyonu 2Ç18 sonu itibariyle 120 mn TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 0,69x’dan 0,87x’ye yükseldi.

Yorum: Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %6 ve %36,5 oranlarında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, beklentilerden daha iyi operasyonel performansın hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Yataş – 2Ç18 sonuçlarını 14.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 13.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %32 arttı. Net satışlar 227 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 230 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 29 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 138 baz puan artarak %14.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %34 artarak 120 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 106 milyon TL (2Ç17: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.1 (2Ç17: %5.4) olarak kaydedildi. Net işletme sermayesindeki artış tedarikçilere ödeme süresindeki azalıştan kaynaklanmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket yönetimi daha önce 1.2 milyar TL net satış hasılatı beklerken şimdi 1.0 milyar TL net satış hasılatı beklemektedir. Ayrıca şirket yönetimi brüt kâr marjını %43’den %42’ye revize ederken, FAVÖK marjını %15’den %14’e revize etti. Son olarak, şirket yönetimi 2018 net kar beklentisini 114 milyon TL’den 70-80 milyon TL aralığına indirdi.

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında gerileyerek 14,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri %16,8 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %27 oranında artarak 2Ç2018’de 102,2mn TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemler itibariyle Şirket’in pazarlama giderleri ve net finansman giderleri sırasıyla 12,6mn TL ve 5mn TL artarak karı baskılamışlardır. Finansman tarafında net finansman giderinin 3,5mn TL’den 8,6mn TL’ye yükselmesi dönem karının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinde ana etken olmuştur. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6 ve %45 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %41 idi. Son olarak, Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 25,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Yataş’ın 2Ç18 sonuçları beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti Şirket’in %17’lik yıllık ciro artışı piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, beklenenden daha düşük üretim maliyetleri sayesinde konsensusa göre operasyonel karlılık daha yüksek gerçekleşti. FAVÖK marjı olan %14.5, piyasa beklentisine göre 2 puan yukarıda gelirken, FAVÖK konsensusun %14 üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karı artış gösterirken, diğer giderlerdeki ve finansman giderlerindeki artışa bağlı olarak net kar %2 geriledi ve 15 mln TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 14 mln TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

 

Yataş Ankara Fabrikası Yatırımı Hakkında Bilgi Verdi – 19.07.2018

23 Mart 2018 tarihinde duyurusunu yaptığımız Ankara Modüler fabrikamız arsasında yer alan yatırım kararına ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir; Fabrikamız arsası üzerinde yatırım kapsamında fabrika inşaatı sürmekte olup, kaba inşaat kısmının Eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

VAKIF YATIRIM – YATAS Hisse Haber – 09.06.2018

(=) Yataş (YATAS): Çıkarılmış sermayesinin 149,8 mn TL’ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz payların 10 Temmuz tarihinden itibaren dağıtılacağını açıkladı.

 

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 34,00 TL    Potansiyel Getiri: %30   Tavsiye EÜ: Endeksin Üzerinde Getiri

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu Beklentilerin üzerinde net kar – Yatas 1Ç18’de 11mnTL net kar açıkladı. Beklenti 10mn TL seviyesindeydi. Net kar rakamı 1Ç’de yıllık bazda %66 artarken satışlar ve FVAÖK sırasıyla %31 ve %59 artmıştır.

Güçlü marjlar…Şirketin net satışları 1Ç18’de 199mn TL gelirken beklentilerle uyumludur. Şirketin FVAÖK marjı 1Ç18’de yıllık bazda 2.3 puan iyileşerek %13.1 olmuştur. Beklentiler %11 düzeyindeydi. 2018 hedefleri korundu. Şirket 2018’de 1.2mlr TL ciro ve %15 FVAÖK marjı öngörmektedir. Beklentilerimiz şirket ile uyumludur. Piyasa etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Açıklanan finansal sonuçlarda FVAÖK marjının ve net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde olması sebebiyle, finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. EÜ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yataş için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Önümüzdeki yıllarda güçlü büyüme ve karlılığın devam edeceği kanısındayız. Turquality programının ve “Divan” markasının olumlu etkilerinin önümüzdeki süreçte ön plana çıkacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Yataş – 1Ç18 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 9.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %66 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %38 azaldı. Net satışlar 199 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 197 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 22 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 226 baz puan artarak %13.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %31 büyüyerek 90 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 82 milyon TL (1Ç17: 55 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.8 (1Ç17: %9.9) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Yataş 1Ç18’de 11 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 10 milyon TL net karın hafif üzerinde. Ciro yıllık bazda %31 artarak 1Ç18’de 199 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 197 milyon TL). FAVÖK yıllık %59 artarak 1Ç18’de 26 milyon TL olurken (piyasa ortalama beklentisi 22 milyon TL), FAVÖK marjı %13.1 oldu. 1Ç18’de Yataş 388 mağaza ile kapattı (335 yurtiçi ve 53 yurtdışı). Yataş yönetimi 2018 yılı için yaklaşık 1,200 milyon TL ciro (yıllık %50 artış) ve 186 milyon TL FAVÖK (yıllık %55 artış) hedeflerken, 2021’de cironun 2.8 milyar seviyesine çıkmasını hedefliyor. Beklentilere paralel gelen 1Ç18 sonuçlarının hisseyi bugün nötr etkilemesini bekliyoruz

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 1Ç2018’deki net dönem karı 11,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 6,7mn TL kara göre %66,1 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 1. çeyrekte %31,2 oranında artan Şirketin brüt karı da 1Ç2018’de 82,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,2 oranında artış sergilemiştir. Operasyonel giderler %24 artışla 62,4mn TL olurken, 1mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrası faaliyet karı %69 artışla 21,5mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı 2,4 puan artışla %10,8 olmuştur. 7,5mn TL’lik finansman gideri ve 3,2mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 11.1mn TL olmuştur.

 

Yataş’tan Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı – 27.03.2018

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 27 Mart 2018 tarihinde, Sn. Yavuz Altop Başkanlığı’nda aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 150.000.000-TL sınırları içerisinde, 42.799.695-TL olan ödenmiş sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan ve dönem karından karşılanmak üzere 106.999.237,50-TL ilave edilerek, %250 oranında artırılmasına ve ödenmiş sermaye tutarının 149.798.932,50-TL’sına yükseltilmesine karar verilmiştir.

Sermayeye eklenecek kaynak kalemlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir;

İç Kaynaklar 49.874.765,96 TL
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Enflasyon Farkı 25.090.344,89 TL
Hisse Senetleri İhraç Primleri 999.353,34 TL
Olağanüstü Yedekler 11.010.944,67 TL
Özel Fonlar 9.995.309,66 TL
Geçmiş Yıllar Karları 36.507.072,15 TL
Geçmiş Yıllar Zararları -33.728.258,75 TL
Dönem Net Karı 57.124.471,54 TL
TOPLAM 106.999.237,50 TL

Yukarıdaki tabloya göre geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesine, kalan 49.874.765,96-TL’nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına ve konunun Olağan Genel Kurul gündemine eklenmesine,

2017 yılı Net Dönem Karından 3.264.860,71-TL Genel Kanuni Yedek Akça ayrılmasına, kalan Net Dağıtılabilir Kar rakamı üzerinden 57.124.471,54-TL ‘nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına, kalan bakiyenin ise Olağan Üstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve konunun Olağan Genel Kurul gündemine teklif olarak eklenmesine,

Sermaye artırım işlemlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine,

Sermaye artırım işlemleri sonrasında Sermaye ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin tescil işlemlerinin yapılmasına,

Gerekli onaylar için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararlar toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile alınmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
YATAS, TRAYATAS91B4
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YATAS, TRAYATAS91B4
57.124.471,54
133,46934

 

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 26.03.2018

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:36.20TL, Piyasa Değeri TL1,549mn) 25mn TL tutarında yatırım yaparak mevcut fabrikaya ilave olarak yaklaşık 11bin m2 kapalı üretim alanı inşa edecek, ayrıca mevcut fabrikanın üretim kapasitesi artırılarak modernizasyon yapılacak. Buna göre yeni yatırımda Hasanoğlan-Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan boş araziye mevcut fabrikaya ilave olarak yaklaşık 11.000 m2 kapalı üretim alanı inşa edilecek, ve yeni yapılacak kapalı alanlar ile birlikte üretim kapasitesinin arttırılması ve modernizasyon çalışmaları doğrultusunda yeni makine yatırımları yapılacak. Yataş gerekli yatırımlarla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları da yönetim kurulu kararıyla yapacaktır. Kapasite artış haberini ve yeni fabrikayı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Yataş Yatırım Kararı Açıklaması Yaptı – 23.03.2018

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 23 Mart 2018 tarihinde, Sn. Yavuz ALTOP Başkanlığı’nda toplanmıştır. Şirketimizin artan satışları ve yeni marka yapılanması göz önünde bulundurularak üretim kapasitesinin, verimliliğin ve teknolojik altyapının arttırılmasına yönelik yatırımlar yapılması görüşülmüştür. Tahmini maliyetinin 25.000.000-TL tutarında olacağı öngörülen yatırımlara ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş adına kayıtlı, Ankara ili Elmadağ ilçesi Hasanoğlan-Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan boş araziye mevcut fabrikaya ilave olarak yaklaşık 11.000 m2 kapalı üretim alanı inşa edilmesine,
2. Ayrıca yeni yapılacak kapalı alanlar ile birlikte üretim kapasitesinin arttırılması ve modernizasyon çalışmaları doğrultusunda yeni makine yatırımlarının yapılmasına,
3. Yeni alınacak makinler ve hali hazırdaki mevcut makinelerin, toplam oluşacak kapalı alan içerisinde, üretim verimliliği ve üretim hatlarına bağlı olarak yeniden konumlandırılmasına,
4. Mevcut kapalı alanlar içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ilave makine yatırımlarının da yapılmasına,
5. Ayrıca tesis içerisine yangın söndürme sistemlerinin kurulmasına,
6. Yapılacak olan yatırımlara yönelik finansman ihtiyaçlarının belirlenerek banka ve finans kuruluşları ile gerekli çalışmaların yapılmasına,
7. Gerekli yatırımlarla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına,
8. Yapılacak yatırımlarla ilgili olarak teşvik ve diğer belgelerin başvuru, takip ve kapanması işlemlerini yürütmek üzere firmamız personeli Tevfik ALTOP ve Özgür Fırat Certel ‘in yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yataş Yeni Marka Satın Alma Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı – 13.03.2017

Şirketimiz tarafından 12 Mart 2018 tarihinde yeni bir marka satın alınması girişimiyle ilgili duyuru yapılmıştı.

Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup aşağıda yer alan söz konusu markaların kullanım hakları Yataş Grup bünyesine dahil edilmiştir. Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyemize dahil olan yeni markamızla farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağımızı daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedeflemekteyiz. Bu vesileyle şirketimiz ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Markalar;

  • Divan – 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N 2007 10129
  • Divan Home – 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007 43045
  • Divan Home – 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 99683
  • Divan Terapi Yatak – 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2012 105082
  • Divan Dream House – 35 Sınıf,  Marka Tescil Numarası: 2011 92978
  • Divan Dünyası – 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2005 18971
  • Divasoft – 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Haber Yorum – 13.03.2018

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:34.86TL, Piyasa Değeri TL1,492mn) büyüme stratejilerine dayalı olarak, yeni pazarlar oluşturmak ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla üçüncü bir markanın şirket bünyesine dahil edilmesine karar verildiğini duyurdu. Bu amaçla Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş ile marka ve isim haklarının devir alınmasına ilişkin görüşmelere başlanmıştır. Şu an şirket bünyesinde Yataş Bedding ve Enza Home markaları bulunmaktadır. Olumlu.

 

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Yataş’ın 4Ç17 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Yataş’ın 4Ç17’de cirosu yıllık bazda %38 artış göstererek 204 mln TL’a ulaştı. Bu rakam beklentilerin hafif altında kalırken, Şirket’in marjlarının piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde 31 mln TL gelen 4Ç17 FAVÖK (yıllık +%84), konsensus beklentisi olan 26 mln TL’nin üzerinde geldi. Operasyonel iyileşmenin devam ettiği Yataş’ın net karı geçtiğimiz yıla göre %230 sıçrama kaydederek 18 mln TL’ye ulaştı. Piyasa beklentisi ise 12 mln TL idi. Hızlı büyümenin ve marj iyileşmesinin devam ettiği yılda, beklentilerin üzerinde oluşan sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Yataş 4Ç17’de beklentilerin oldukça üzerinde 18 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 12 milyon TL net karın yaklaşık %50 üzerinde. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni yüksek gelen operasyonel performanstan kaynaklanmaktadır (4Ç17’de FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşti). Yataş yönetimi 2018 yılı için yaklaşık 1,200 milyon TL ciro (yıllık %50 artış) ve 186 milyon TL FAVÖK (yıllık %55 artış) hedeflerken, 2021’de cironun 2 milyar seviyesine çıkmasını hedefliyor. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen 4Ç17 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Yataş – 4Ç17 sonuçlarını 17,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 12,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %230 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 azaldı. Net satışlar 204 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 212 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 26 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 378 baz puan artarak %15,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 artarak 68 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 60 milyon TL (4Ç16: 51 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7,6 (4Ç16: %10,2) olarak kaydedildi.

Ayrıca, şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini paylaştı. Şirket yurtiçinde 111 ve yurtdışında 40 mağaza açmayı planlıyor ve böylelikle satış alanını 85.000 m² büyüterek 398.100 m²’ye ulaşmayı hedefliyor. Yurtiçi faaliyetlerinde kendine ait 20 yeni mağaza açmayı ve 91 adet mağazayı ise bayi kanalında açmayı planlıyor. Yönetim 2018 yılında net satışları %51 büyüterek 1,2 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyor. 2021 hedefi olarak da net satışların 2 milyar TL’ye ulaşması ve satışların içerisinde ihracatın payının %20 olması hedefleniyor. 2018 yılında FAVÖK’ün 186 milyon TL’ye ulaşması ve %15,5 FAVÖK marjı olması planlanırken, net karın ise 2017 yılındaki seviyesi olan 69 milyon TL’den 114 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 4Ç2017’deki net dönem karı 17,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,4mn TL kara göre %230 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre dördüncü çeyrekte %37,6 oranında artan Şirketin brüt karı da 4Ç2017’de 85,7mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,3 oranında artış sergilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı 69,3mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 17,5mn TL’lik kara göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Haber Yorum – 16.11.2017

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:27.00TL, Piyasa Değeri TL1,156mn) Turquality kapsamına alındı. Bir süredir bekleniyordu. Şirket bundan sonra özellikle ihracat tarafında teşviklerden faydalanabilecektir. Olumlu

Yataş Grup İki Markası ile Turquality Programı’nda!

Turquality Destek Programına İlişkin Duyuru – 15.11.2017

Şirketimizin Turquality Destek Programına alınmasını teminen, T.C Ekonomi Bakanlığına yapmış olduğumuz başvuru olumlu olarak değerlendirilmiştir. Enza Home ve Yataş Bedding olarak iki ayrı marka ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde her iki markanın da 7 Kasım 2017 tarihi itibariyle 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 11’inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alınması uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Programın şirketimizin yurtdışındaki gelişim ve büyümesine önemli katkıları olacağını öngörerek, hayırlı uğurlu olmasını diler, kamuoyuna ilan ederiz.

 

DENİZ YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Cirosunu yıllık bazda neredeyse ikiye katlayan Yataş’ın 3Ç17 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. KDV indiriminin Eylül sonu itibariyle bitecek olması nedeniyle talep artışından faydalanan Yataş’ın cirosu, düşük bazın da desteği ile, 3Ç17’de yıllık bazda %86 artış ile 245 mln TL’ye ulaşırken son dönemde yakaladığı operasyonel karlılığındaki iyileşmenin etkisiyle FAVÖK marjı 3Ç16’da %12.5 iken 3Ç17’de %19.4’e yükseldi ve 47 mln TL olarak gerçekleşen FAVÖK, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %189 yükseliş kaydetmiş oldu.

Şirket’in 3Ç17 cirosu beklentilerin %13 üzerinde gerçekleşirken, operasyonel karlılığın da piyasa öngörüsünü aşması sayesinde, FAVÖK 29 mln TL olan konsensusun %64 üzerinde gelmiş oldu. Operasyonel karın artışına bağlı olarak 3Ç16’daki 5 mln TL olan net kar 3Ç17’de 30 mln TL’ye yükseldi ve 16 mln TL olan piyasa beklentisini aşmış oldu. 3Ç17 sonuçları tepeden aşağı piyasa beklentilerini aştığı için, hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Ancak, son 3 aylık dönemde %104 getiri ile piyasanın %97 üzerinde performans gösteren ve son 4 çeyreklik verilere göre 8.4 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gören hissede yükselişin orta vadede sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Yataş – 3Ç17 sonuçlarını 30.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %445 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %101 arttı. Net satışlar 245 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %86 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 217 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 47 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %189 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 29 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 694 baz puan artarak %19.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 44 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 36 milyon TL (3Ç16: 41 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.8 (3Ç16: %9.3) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Yataş 3Ç17’de beklentilerin oldukça üzerinde 30 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 16 milyon TL net karın yaklaşık %90 üzerinde. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni yüksek gelen operasyonel performanstan kaynaklanmaktadır (3Ç17’de ciro ve FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin sırasıyla %13 ve %62 üzerinde gerçekleşti). Yataş yönetimi 2017 yılı için yaklaşık 800 milyon TL ciro ve %12-13 FAVÖK marjı hedeflerken, 2018-2020 yıllarında FAVÖk marjını %14-15 seviyesine çıkmasını hedefliyor. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen 3Ç17 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Yataş (YATAS) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde 30mn TL konsolide net kar açıkladı (3Ç16: 5,5mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 16mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A17’de kü- müle net kar rakamı 51,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 12,1mn TL net kar).

 

Yataş’tan Fabrika Yatırımı Hakkında Güncelleme – 02.11.2017

Yatırımın Sünger ile ilgili olan kısmında süreç tamamlanmış olup seri üretim başlanmıştır. Yatak tarafında ise taşıma, yerleşim, montaj ve kurulum işlemleri tamamlanmış olup seri üretim başlanmıştır. Yatırıma ilişkin kalan son iki makinanın da Aralık ayında ulaşması beklenmektedir.

 

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Haber Yorum – 17.10.2017

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:21.00TL, Piyasa Değeri TL899mn): Medyada yer alan habere göre, YKB Yavuz Altop 2018’de %50 büyüme (bizim tahminimiz %30) öngördüklerini belirtti. Kendisi ayrıca 1-2 ay içerisinde Turquality programına gireceklerini ve bunun getireceği teşviklerle 2020 yılına kadar yurtdışında 200 mağazaya (şu an 50) ulaşmayı planladıklarını söyledi. Yakın zamanda eşi tarafından kaydettirilen hisselere ilişkin ise satılacağı anlamına gelmediğini ve büyük bir etkisinin olmasını beklemediğini belirtti. Olumlu

 

GARANTİ YATIRIM – YATAS Hisse Haber Yorum – 12.10.2017

Yataş (YATAS, EÜ, Fiyat:20.08TL, Piyasa Değeri TL859mn): Açıklamaya göre, bir Altop Ailesi üyesi (Habibe Altop – YKB Yavuz Altop’un eşi) sermayenin %1.6’sına denk gelen 680bin hisseyi borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu. Şirketten öğrendiğimiz kadarıyla kendisinin sahip olduğu tüm hisse bu kadardır. Olumsuz

 

Yataş’tan Fabrika Yatırımı Hakkında Güncelleme – 05.09.2017

Kayseri fabrikamızda devam eden yatırımla ilgili kurulum ve montaj işlemleri iki makine dışında büyük oranda tamamlanmış olup test üretimlerinde sona gelinmiştir. Kısmi üretimler başlamış olup, ay sonuna kadar normal üretim seviyesine gelinmesi planlanmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Yataş – 2Ç17 sonuçlarını 15 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 11 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %279 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %124 arttı. Net satışlar 195 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 196 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %148 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 22 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 501 baz puan artarak %13,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 düşerek 46 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 34 milyon TL (2Ç16: 44 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,4 (2Ç16: %11,1) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 2Ç2017’deki net dönem karı 14,9mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 3,9mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Beklenti bu çeyrekte 11mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in brüt karı da 2Ç2017’de 80,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66 oranında artış sergilemiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 21,6mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 6,6mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Yataş’tan Hisse Alımı – 24.07.2017

Yataş Cuma günü 12,23-12,26TL fiyat aralığından 40,380 hisse geri alımı yaptı. Alınan hisselerle birlikte kendi sermayesindeki payı %0,83 seviyesine ulaştı.

Yataş’tan Fabrika Yatırımı Hakkında Güncelleme – 11.07.2017

SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 23.madde kapsamında yapılan açıklamadır. 22 Nisan 2016 tarihinde duyurusunu yaptığımız yatırım kararına ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir;

Yeni fabrika binasına makina taşınmaları devam etmekte olup ilerleme devam etmektedir. Makine montajları ve üretim bandları kısmen tamamlanmış durumdadır. Kısa süre içerisinde montajların tamamlanarak seri üretime geçilebileceği öngörülmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 6,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 5,0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %151 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 152 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 147 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %110 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 256 baz puan artarak %10,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 düşerek 63 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 55 milyon TL (1Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9,9 (1Ç16: %19,9) olarak kaydedildi.

 

AK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 15.03.2017

Şirket Ziyaret Notu: 2017 daha da iyi gözüküyor

Geçici KDV indirimi satışlara olumlu yansıyacak. Şubat ayından başlayarak Nisan onuna kadar geçerli olmak üzere mobilya ve yatak alışverişlerine (Yataş’ın toplam satışlarının %90’ını oluşturuyor) uygulanan KDV oranının %18’den %8’e düşürülmesi, Yataş’ın 2017 ilk yarı satışlarını olumlu etkileyecektir. Bu uygulamanın özellikle evlilik sezonunun başlangıcı olan Mart ayının ortasından itibaren satışlarda ciddi ivme oluşturmasını bekliyoruz.

2017 yılında şirket ciroda yıllık 43% artış ve marjlarda da iyileşme hedefliyor. Şirket, 2017 yılı için yaklaşık %11‐12 FAVÖK marjı hedeflerken, biz TL’nin dolar karşısında değer kaybını dikkate alarak (toplam üretim maliyetleri içinde dövizin payı %15) yaklaşık %10 FAVÖK marjının daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Yataş ortalama fiyatlarını Şubat ayında %8 arttırdı ve Haziran ayında da %9 daha arttırmayı planlıyor. Fiyat ayarlamaları Şirket’in 2017 cirosunu ve ilk yarı marjlarını destekleyecektir.

2017’de hızlı mağaza açılışı hedefi; Yatas 2016’yı 299 mağaza ile kapadıktan onra (2016 yılında 49 net yeni mağaza açtı),2017 yılında 80’i yurtiçinde ve 20’si yurtdışında olmak üzere toplam 100 mağaza (brüt) açmayı planlıyor. Kayseri’de yaklaşık 30 milyon TL yatırım maliyeti ile tamamlanan yeni fabrikanın da Nisan ayında devreye girmesi planlanıyor. Yeni fabrikanın devreye girmesiyle Yataş’ın toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %30 artacağını öngörüyoruz.

Yeni yatırımın devreye girmesiyle toplam kapasite %30 artacak. Kayseri’de yaklaşık 30 milyon TL’ye yatırımla yeni fabrika Nisan ayında devreye girmesi planlanıyor.Yeni fabrikanın devreye girmesiyle Yataş’ın toplam üretim kapasitesi yaklaşık %30 artacak.

Uzun vadede güçlü büyümenin devamı ve marjlarda iyileşme hedefleniyor. Şirket, 2017 yılı ciro hedefi olan 720 milyon TL’lik hacme ulaştıktan sonra 2021 yılı için belirlediği uzun vadeli 1 milyar TL’lik ciro hedefine daha önce yani 2018 – 2019 yıllarında ulaşmayı planlıyor. Ciro hedeflerine daha hızlı ulaşılmasında Yataş ve Enza’nın tüketici nezdinde artan marka imajı, yeni mağazalarla artan görünürlük ve ihracatın 2016 yılında %8,3 seviyesinden 2019 yılında artan yurtdışı bayi ağıyla %15’lere çıkması hedefleri önemli rol oynayacak. Ayrıca, Şirket ciro büyümesine paralel olarak, FAVÖK marjının da (gelişen faaliyet kaldıracı sayesinde) 2019 yılında 14‐15 seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

2017 çarpanı hissenin hala cazip olduğunu işaret ediyor. Yataş hisseleri yılbaşından bu yana BIST‐100 endeksin %14 üzerinde getiri (31% nominal yükseldi) elde etti. Şirket’in 2017 yılı için de 720 milyon TL ciro (+43% büyüme) ve yaklaşık %11‐12 FAVÖK marjı hedefi bulunuyor. Ak Yatırım olarak, cironun ulaşılabilir olduğunu düşünmekle birlikte, FAVÖK marjının (daha muhafazakâr bir yaklaşımla) %10’da kalmasını bekliyoruz. Buna göre hisse 2017 tahmini üzerinden 5.0 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. %43 yıllık büyüme dikkate alındığında hissenin çarpanın hala cazip olduğunu düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2016 yılı son çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 5,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,2 oranında artan şirketin brüt karı 47,3 oranında artarak 59,8mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da 4Ç2015’teki 5mn TL’den 4Ç2016’da 13,6mn TL’ye çıkmıştır. Diğer taraftan şirket 4Ç2015’teki 0,1mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 6,8mn TL’lik finansman gideri kaydetmiş ve bu durum karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte Yataş’ın 2016 yılı net dönem karı 17,5mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %93,1 oranında artış kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

4Ç net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. YATAS son çeyrekte 5.3 mn TL net kar açıklarken, piyasa beklentisi 3.4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Faaliyet karı (FAVÖK) 16.8 milyon TL olarak gerçekleşirken, beklenti 11.4 milyon TL seviyesindeydi.

 

OYAK YATIRIM – YATAS Hisse Analiz – 15.02.2017

Vergi finansalları 4Ç için 4 mn TL civarında net kar açıklanabileceğine işaret etmektedir. Şirketin VUK bazında hazırlanan gelir tablosunda, vergi sonrası net kar 12 aylık dönemde 16mn TL olurken, bu sonuç tahminimize göre şirketin son çeyrekte net karının geçen seneye ve beklentilere paralel olarak 4mn TL seviyesinde olabileceğini göstermektedir. (9 aylık net kar: 12 mn TL)

 

Yataş Hisse Senedi Analiz Arşivi’nde hisseye ait geçmiş analizleri bulabilirsiniz.