Ana Sayfa Haberler Turquality Ne...

Turquality Nedir? Turquality Programında Yeni Dönem ve Karşılaştırmalı Kazanımlar

Turquality Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçlerini kapsıyor. Bu çerçevede firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlıyor.

Turquality’nin Amacı ve Kapsamı

Türk markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajı da böylece oluşturuluyor.

Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak, şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı oluşturma konusunda kendisini misyoner olarak ortaya koyan TURQUALITY hedefleri şunlar:

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

Gördüğünüz gibi, TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Turquality Programında Değişiklikler / Yenilikler Nelerdir ?

01/06/2017 Tarihinde 2006/4 sayılı Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi hakkındaki tebliği değiştirildi. 25/08/2017 tarihinde de sözkonusu Tebliğ’e ilişkin uygulama esas-usulleri yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • Turquality Destek programına alınan şirketlere hedef pazar başına 5 yıl destek
 • Yeterli performans göstermeyen şirketlerin destek başvurusu yapmasının engellenmesi / kapsam dışında bırakılması
 • Program ve destek başvurularının yalnızca otomasyon sistemi üzerinden e-imza ile alınması
 • Program kapsamında bulunan ve süresi biten şirketlerin diğer ihracata yönelik devlet desteklerinden yararlanması
 • Destek üst limitlerinin ABD Doları yerine TL olarak belirlenmesi
 • Program kapsamında desteklenmekte olan markaların, diğer ihracata yönelik devlet desteklerinden yararlanması sağlandı. (Bu destekler şunlardır: Türk Ticaret Merkezleri, Uluslararası Yurtiçi Fuar Katılımları, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Destekleri, Küresel Tedarik Zinciri Desteği, Heyetler ve Şirket Satın Alma Desteği)
Halihazırda desteklenmekte olan şirketlerin yararlanacağı destekleri de şöyle sıralayabiliriz:
 • Küresel tedarik zinciri desteği hariç olmak üzere pazara giriş belgelerinin desteklenmesine ilişkin karar kapsamında sağlanan destekler
 • Pazar araştırması ve pazara giriş desteği hakkında tebliğ kapsamında sağlanan yurtdışı pazar araştırması desteği
 • Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında sağlanan bireysel danışmanlık desteği
 • TTM desteği hariç olmak üzere yurtdışı birim, marka ve tanıtım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında sağlanan destekler
 • Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin tebliğ kapsamında sağlanan destekler

Program kapsamından çıkan (marka programı kapsamında süresi dolan), performansı yeterli bulunmadığı için program kapsamından çıkarılan, kendi isteği ile programdan ayrılan şirketler Bakanlıktan yazı almak sureti ile diğer tüm ihracata yönelik devlet desteklerinden yararlanabilir.

Yalnız bir istisna durumu var. Söz konusu şirketlerin 2010/6 sayılı Ofis/Mağaza desteğine ilişkin tebliğ kapsamında destek başvurusu yapması durumunda ilgili hedef pazarda daha önce Turquality/Marka programı kapsamında –birim desteği için- desteklendikleri süreler mahsup ediliyor.

Turquality’ye Yeni Eklenen Destekler

Bunun yanında yeni destekler eklendi ve bazıları yenilendi. Bunları aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz:

 • Ürün teşhir serası
 • Marka tescil yenileme
 • Depolama hizmeti
 • Konsept mimari giderleri
 • Yeni danışmanlık kalemleri
 • Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan Ruhsatlandırma ve Klinik Test giderleri (Destek üst limiti Marka programı için 1 Milyon TL,Turquality programı için 2 Milyon TL)
 • Ürün geliştirme konusunda istihdam edilen endüstriyel ürün tasarımcısı
 • Marka programı için kişi sayısı sınırlı olmaksızın destek üst limitleri dahilinde, (yıllık en fazla 800.000 TL)
 • Turquality programı için yıllık 10 tasarımcı giderleri (Tasarımcı giderleri net ücret üzerinden desteklenecektir)
 • Şirketlerin 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında kaldığı sürece fuara ilişkin desteklerden hedef pazar şartı aranmaksızın yararlanması sağlandı.
 • Tanıtım Destekleri (TV ve Radyo, Basılı Tanıtım, İnternet, İç ve Dış Mekanlarda Gerçekleştirilen Tanıtımlar, Özel Tanıtım Giderleri, Diğer Tanıtım Harcamaları)
 • Yurtdışına ait birimlerin desteklenmesi
 • Alt Yapı Oluşturma Danışmanlık destekleri
 • Münhasıran Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık desteği

Turquality’de Karşılaştırmalı Kazanımlar

Yukarıda bahsettiğim yeni Tebliğ’e göre TURQUALITY ile ilgili kazanımları karşılaştırmalı olarak aşağıda şöyle sıralayabiliriz:

 • Destekler, TL olarak belirlendi. Eski uygulama ABD doları idi. Dolar bazında masraf yapanların döviz artış ve inişlerinde ilgili senede kazanç ve kayıpları olabilir.
 • Destekler, ülke bazlı verilecek. Her yeni hedef pazar 5 yıl destek kapsamında olacak. Eski uygulama 5+5 yıl, performansa göre 10 yıl idi. Hedef ülke bazlı olması destek süresi ile ilgili sorunu ortadan kaldırdı.
 • Değerlendirme sistemi getirildi. Her yıl performans ölçümü yapılacak. Performans ölçümü ilk çıkışında olması gereken bir durumdu. İlk çıktığında da hedef vardı. 10 yılda 10 küresel marka çıkarmak. Bunu ölçmeden belirleyemezsiniz. Şimdiki ölçüm firma bilanço ve gelir tablosuna göre çok yanlış olur. Hedef ülke bazlı sadece ilgili markanın Gelir Tablosu ve Bilançosu baz alınmalıdır.
 • Yurt dışı fuar desteğinde ülke kriteri aranmayacak. 5 yıllık süre kriteri dışında tutuldu.
 • Eski uygulamada 5+5 yıl boyunca faydalanılabiliyordu. Kapsamdaki firmalar yurtdışına yönelik yurtiçi fuarlara da katılımları desteklenecek.
 • Ürün teşhir seralarının kira giderleri, destek kapsamına alındı. Eski uygulamada yoktu.
 • Depolama hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamına alındı. Eski uygulamada yoktu.
 • İlaç sektörüne yönelik ruhsatlandırma ve klinik test giderleri destek kapsamına alındı. Eski uygulamada yoktu.
 • Programdaki firmalar aynı zamanda Türkiye Ticaret Merkezleri ve Küresel Tedarik Zinciri desteklerinden de faydalanabilecek. Eski programda desteklemiyordu.
 • Program bitiminde firmalar, diğer desteklerden faydalanabilecektir. Eski uygulamada program bitiminde diğer devlet desteklerinden faydalanılamıyordu.
 • Fuar bittiğinde yapılmış olan ödemeler için eskiden 12 ay içinde başvuru yapılırken yeni tebliğde bu süre 3 aya indirildi.
 • Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili ve Markaların Korunması: Yenileme giderleri kapsama alındı. %50 destekli olan bu uygulama eski tebliğde yoktu.
 • Kalite ve Sertifika Belgeleri: Klinik test ve ruhsatlandırma yıllık 2.000.000 TL. Eski destekte kalite ve sertifika belgeleri %50 idi. Klinik test ve ruhsatlandırma ilave edildi.
 • Moda – Endüstriyel Ürün Tasarımcısı: 10 kişiye çıkarıldı. Tasarım desteğinden sadece ilk 5 yıl faydalanılabilecek. Eski destekte 5 kişiydi.
 • Tanıtım Harcamaları %50 oranında destek devam ediyor.
 • Yurt Dışı Birimleri (Mağaza, Lokanta, Kafe, Ofis, Depo ve Satış Sonrası Hizmet Veren Birimler)
 • 50 adet birime kadar kira desteği %50 mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, birim başına 800.000 TL desteklenecek. (Eski destekte kira %50, dekorasyon 200.000 ABD doları idi.)(ANLAŞILMIYOR)
 • Yurt Dışı Birimleri (Ofis, Depo, Showroom, Satış Sonrası Servis, Department Store, Reyon, Raf, Stant, Shop in Shop, Kiosk, Teşhir Mekânı)
 • 50 adet birime kadar kira desteği %50, mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, birim başına 800.000 TL desteklenecek. Eski destekte kira %50, dekorasyon 200.000 ABD doları idi. (BU ANLAŞILMIYOR)
 • Ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanları ilave edildi. Bu yeni bir destek.
 • Yurt Dışı Franchise 5 yıl boyunca 100 mağaza için kira iki yıl boyunca yıllık mağaza başına 800.000 TL. Eski destek 200.000 ABD doları idi. (BU ANLAŞILMIYOR)
 • Kurulum/dekorasyon giderleri birim başına 400.000 TL desteklenecek. Eski destek 100.000 ABD doları idi.
 • Danışmanlık destekleri kurumsal alt yapı ve münhasıran hedef pazara yönelik danışmanlık olarak ayrıldı. Eskiden sadece kurumsal alt yapı danışmanlık hizmet giderleri olarak 600.000 Dolar destek verilirken bugün yıllık 2.000.000 TL. desteğe çekildi.
 • Kurumsal altyapıya yönelik danışmanlıklar: ERP/CRM sadece ilk 5 yıl desteklenecek. Daha önce destek kapsamında olduğu sürece yararlanabiliyordu.
 • Depolama Hizmetleri: Yurt dışında firmaya ait olmayan depolama alanlarında kiralanan kısmi alanlara ait giderleri kapsıyor. Bu yeni bir uygulama.
 • Gelişim Yol Haritası: Destek oranı yüzde 50 olarak revize edildi. 800.000 TL’sine kadar desteklenecek. Eski destekte yüzde 75 oranında ve 200.000 ABD doları idi.,

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?