Ana sayfa sorular Kapasite Kull...

Kapasite Kullanım Oranı Nedir? Nasıl Belirlenmektedir?

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin referans dönemdeki mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarıdır.

TCMB tarafından yürütülen çalışma kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin kapasite kullanım oranlarının izlenmesi amaçlanmaktadır.

KKO verisi, TCMB tarafından düzenlenen “İktisadi Yönelim Anketi (İYA)” kapsamında derlenen, referans döneme ait imalat sanayi kapasite kullanım oranıdır.

İktisadi Yönelim Anketi (İYA)

Sınıflamalar: İYA kapsamındaki işyerlerinin sınıflandırılmasında “Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması” (Nomenclature Statistique des Activités Économiques) (NACE Rev.2) kullanılmaktadır.

Hedef kitle: İmalat sanayi sektörüdür.

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir.

Anketin Çerçevesi: İYA’nın çerçevesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2010 bazlı İmalat Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) anket birimlerinden oluşmaktadır. SÜE, imalat sanayi sektörü kapsamında kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin tamamıyla, özel sektörde çalışan sayısı yıllık ortalama 20 ve daha fazla kişi olan işyerlerinin, NACE Rev.2 sınıflamasının dörtlü faaliyet düzeyine göre gerçekleşen üretim değerinin en az yüzde 90’ını gerçekleştiren işyerlerinden oluşmaktadır. Anketin çerçevesi, SÜE’deki güncellemelere paralel olarak güncellenmektedir.

İşyeri kapsamı: İYA’nın işyeri kapsamı, Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) çerçevesindeki anket birimlerine, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinin üçlü faaliyet düzeyindeki üretim değerlerine kesme uygulanarak oluşturulmakta ve her iki yılda bir güncellenmektedir. Bu kapsamda ankete yeni dahil edilecek işyerleri, anket gönderilen işyerlerinin üçlü sektörler itibarıyla önceki yıl üretim değerinin en az yüzde 85’ini temsil etmesine yönelik olarak belirlenmektedir. Ankete katılan işyerlerinden, kapanan, faaliyetini durduran ya da faaliyet alanını değiştirenler kapsam dışında bırakılmaktadır.

Sektörel kapsam: NACE Rev.2 sektör sınıflamasının 10-33 kodlu imalat sanayi alt sektörleri kapsanmaktadır. Üçlü faaliyet düzeyindeki sektörler ayırımında, kayıtlı medyanın çoğaltılması (182), temel eczacılık ürünleri imalatı (211), ışınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı (266) ve müzik aletleri imalatı (322) sektörleri kapsam dışındadır. İYA kapsamında işyerlerinden alınan yanıtların toplu sonuçları, NACE Rev.2 sektör sınıflamasının 10-33 kodlu imalat sanayi alt sektörleri ile ürünlerin nihai kullanım amacına göre yapılan sınıflandırmaya göre sermaye malları, dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim malları ve ara malları üreten sektör grupları bazında da verilmektedir.

Zaman kapsamı: Kapasite kullanım oranı sorusu 2007 yılında İYA’ya eklenmiş olup, sonuçlara ilişkin istatistikler bu tarihten itibaren mevcuttur.