Ana sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri KOBİ Nedir? K...

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?

PAYLAŞ

Kobi Nedir, Kobi miyim, kimler kobi sayılırKOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir.

Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Şu anda geçerli olan tanım aşağıda anlattığımız şekilde olmakla birlikte 30.12.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılında KOBİ tanımının değişeceğini ve 40 milyon liralık ciro sınırını 125 milyon liraya çıkaracaklarının müjdesini vermiştir.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:

  • Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.
  • Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 5 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 8 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  • Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.  Daha önceden 25 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

KOBİ’lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmenin

KOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerelmektedir.

Bu tanıma göre, KOBİ’ler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

kobi-kriterleri

KriterMikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı ‹ 10 ‹ 50 ‹ 250
Yıllık Net Satış Hâsılatı≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL
Yıllık Mali Bilanço Toplamı≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL

 

KOBİ’ler İçin Döviz Borçlanma Düzenlemesi

Özel sektör şirketlerinin döviz riskini azaltmak için bir takım önlemler üzerinde çalışıldığı 2017’den beri gündemde olan bir konuydu. Böylelikle, TL’nin olası bir değer kaybından kaynaklı sorunlu kredi riskini ve KOBİ’lerin döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin azaltılması amaçlanıyor. Konu ile ilgili ayrınıtlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Güncel KOBİ ve KOSGEB Teşvik ve Gelişmeleri

08.12.2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları neticesinde KOBİ’ler için yeni teşvik ve olanaklar sağlanmıştır. Sn. Başbakan tarafından açıklanan kararlarda ülkemizin ekonomisini geliştirmek ve büyümeye hız vermek için özellikle reel sektörü destekleyen kararlar alınmıştır. Reel sektörde de özellikle ihracatçılar ve KOBİ’ler öne çıkmaktadır.

Başbakan’ın KOBİ’ler ile ilgili açıklamalarından önemli kısmı aşağıda bulacaksınız:

kobiler-basbakanlik-01“Piyasadaki nakit sıkıntısını rahatlatmak için, kredi garanti fonunun kefaretiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturulacak. Bu ne demektir?

Piyasada KOBİ’ler büyük işletmeler, ihracat işiyle uğraşanlar yani ekonomimizi ayakta tutan bütün sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Önemli bir kaynak. Bugün 40 milyar civarında sıkışıklığı olan firmaların toplam hacminin 40 milyar olduğu düşünülürse bunun çok çok üzerinde 250 milyar liralık yeni bir kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Burada ağırlıklı olarak bundan KOBİ’ler yararlanacak yani küçük işletmeler, esnaflar, orta ölçekteki işletmeler yararlanacak.

kobilere-basbakanlik-02Ayrıca ihracatla uğraşanlarda yararlanacak, ticaretle uğraşanlarda bundan istifade edecek. İhracat kredilerinde garanti yani teminat yüzde 100, KOBİ’lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak. Demek ki KOBİ’ler istihdamımızın yüzde 65-70’ini oluşturan, firma sayısı olarak yüzde 98’ini oluşturan , ihracatımızın yine yüzde 60’tan fazlasını oluşturan KOBİ’lere burada bir ilave kıyak yapmış oluyoruz. Çünkü bunlar ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. İhracatta niye yüzde 100? Çünkü ihracatçı satıyor, sattığının parasını da hemen alıyor, kısa vadeli bir şey. Orada sıkıntı yok.”

KOSGEB’e üye olan küçük işletmelerin 12 ay içerisindeki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50 bin lira vereceğiz.”

KGF, Kredi Garanti Fonu Nedir? KGF’ye Nasıl Başvurulur?

KOBİ’lerin Önemi

KOBİ’lerimiz ülkemizdeki üretim ve büyümenin ciddi bir kısmını sırtlayan; istihdam, üretim ve yatırım konularında ekonomideki itici gücümüzdür.

KOBİ’ler, büyük işletmelerin karmaşık ve çok bileşenli yapıları ile karşılaştırıldığında daha dinamik ve esnek yapılardır. Üretimde uzmanlaşma sağlayan yapıları, düşük yatırım maliyetleri ve istihdam yaratma kabiliyetleri ile ekonomiler için önemli yapılardır. Ülkemizde bu tür işletmelerin performanslarının arttırılması, büyümeleri ve yeni girişimlerle yeni KOBİ’lerin faaliyete geçebilmesi için bir çok destek, hibe ve teşvik mekanizmaları vardır. AR-GE olarak kısaltılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ekonomimiz için çok önemlidir.

Kanal Finans olarak KOBİ’lerin finansmana ulaşımı, işletmelerini daha etkin idare edebilmeleri için faydalı olmak istiyor, bu konudaki bilgi, haber ve eğitimleri derliyoruz.

 

Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler ve Avrupa’da KOBİ Tanımı, AB KOBİ Kriterleri

Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren KOBİ tanımına göre çalışan kişi sayısı, yıllık ciroları veya bilanço büyüklüğü ve son olarak da bağımsızlık kriterlerinden oluşan ölçülere göre küçük ve orta büyük işletmeler tanımlanmıştır. (2003/361/EC sayılı tüzük) Yukarıdaki tablo ile karşılaştırma yaptığınızda da göreceğiniz üzere Türkiye ve AB’deki KOBİ kriterleri çalışan sayısına göre aynıdır yalnızca yıllık hasılat ve bilanço meblağları doğal olarak farklılık göstermektedir.

KriterMikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı  ‹ 10   ‹ 50  ‹ 250
Yıllık Net Satış Hâsılatı≤ 2 Milyon Avro   ≤ 10 Milyon Avro≤ 50 Milyon Avro
Yıllık Mali Bilanço Toplamı≤ 2 Milyon Avro ≤ 5 Milyon Avro≤ 43 Milyon Avro

 

KOBİ’ler İçin Finansman Modelleri:

  • KOSGEB Destekleri
  • AR-GE Destekleri
  • Halka Açılmak

KOBİ’lerin Halka Açılmalarının Faydaları

 

KOSGEB Duyuruları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Başvuru Formları

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba – Bitiş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe

İdare Başkanlığımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı ihalesi kapsamında çalışan alt işveren işçilerinden; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmek istenenlerle ilgili uygulama esasları, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’nin Tebliğ bölümünde yayımlanmıştır.  Başvuruda bulunmak isteyenlerin, ekteki ilgili formları doldurmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili intranette detaylı bilgi ve yazılar yazılacaktır.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6579/696-sayili-kanun-hukmunde-kararname-ile-surekli-isci-kadrolarina-gecis-icin-basvuru-formlari

PAYLAŞ