Ana sayfa Haberler Kredi Garanti...

Kredi Garanti Fonu’ndan Destek Paketi Bekleniyor

18.03.2020 – KGF’nin prim erteleme ve yapılandırma içeren destek paketini bugün açıklaması bekleniyor.

Kredi Garanti Fonu’nun birçok sektörde vergi ve sigorta prim borçlarının ertelenmesi, borç ödemelerine kolaylık getirilmesi ve kredi borçlarında yapılandırmasını içeren destek paketinin bugün açıklaması piyasaların gündeminde. Desteğin omurgasını KGF kaldıraçlı krediler oluşturacak. Öncelik turizm ve taşımacılık gibi koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlere verilecek. Bunun yanı sıra gıda, tıbbi malzeme ve temizlik gibi elzem ürünler dışındaki sektörlerde üretime ara verme tavsiyesi gündemde. Bu durumda üretime ara veren sektörlerdeki çalışanlar için ücret desteği bekleniyor.

KGF, Kredi Garanti Fonu Nedir? KGF’ye Nasıl Başvurulur?

kredi-garanti-fonu-nedir

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ’lere “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediyle erişimlerini sağlar. KGF’nin kendisi kredi vermez, kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi kullanımını kolaylaştırır.

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve lamu kuruluşu sayılan ortakları: KOSGEB, TOBB, TESK ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı olmaktadır.

KGF’nin kuruluş amacı hakkında bilgi verir misiniz?

KGF, 1991 yılında KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etme hedefiyle kuruldu.

O tarihten beri, bankalar nezdinde kredi değerliliği olan, ancak teminat gücü olmadığı için kredi kullanamayan KOBİ’lere kefil olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı temel görev olarak kabul edildi.

Çünkü biliyoruz ki KOBİ’ler ekonominin can damarıdır. Türkiye’deki işletmelerin %99,8’i KOBİ ve KOBİ’ler toplam istihdamın %77,8’ini karşılıyor. Ayrıca, ülkedeki toplam yatırımların %35,7’sini, üretimin %54,2’sini ve katma değerin de %55’ini KOBİ’ler sağlıyor.

Özetle, bu veriler net olarak gösteriyor ki, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ’ler desteklenmelidir.

KOBİ’lerin verimliliği artırılmalı, uluslararası piyasalara entegrasyon süreçleri desteklenmeli; yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık yardımı almaları sağlanmalı ve düşük maliyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşımları desteklenmelidir.

İşte tam bu noktada KGF olarak devreye biz giriyoruz.

KGF’ye nasıl başvuru yapılır?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bankalardan kullanacakları krediler için ortağımız olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubemize doğrudan başvurabilmektedir.

Başvuruyu kimler yapabilir?

 • Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmayan
 • İflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmayan,
 • Bankalarda kanuni takibe intikal etmiş borcu bulunmayan,
 • Başvuru tarihine göre erkek girişimciler için en az 1, kadın girişimciler için ise 2 yıldan az süreyle faaliyet göstermekte olan
 • Bütün kadın girişimciler,
 • Genç girişimciler,
 • Esnaf ve sanatkarlar,
 • Tarımsal işletmeler,
 • Çiftçiler,
 • Serbest meslek mensupları,
 • Hazine desteklerinden şarta bağlı olarak; KOBİ olmayan seyahat acenteleri,
 • Gemi inşa işletmeleri ve havayolu şirketleri

KGF teminatlarına başvurabilir.

KGF’nin kredi kullandırma kriterleri nelerdir?

Ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlamak için destek olacağımız öncelikli sektörler belirledik. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, Ar-Ge ve inovasyon sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayiine yönelik üretim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan KOBİ’ler bizim için öncelikli.

Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farkını giderici desteklerimiz olacak. Sınırlı kaynakları ülke ekonomisinin gelişmesinde en uygun sektörlere, firmalara nasıl aktarabiliriz buna bakıyoruz. 

KGF hangi tür kefaletler verir?

 • Banka Talepli Kefaletler,
 • Portföy Garantisi Sistemi kapsamındaki kefaletler
 • KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri
 • TÜBİTAK Transfer Ödemeleri
 • TTGV Destekleri
 • EXİMBANK Kredileri

KGF kredinin tamamına mı kefil olur?

Kefil olduğumuz oran, sağlanan desteğin türüne göre değişmektedir. Örneğin; ortağımız olan bankalarla risk paylaşımına dayalı sistemle çalıştığımız için bu oran %85’e kadar çıkabilmekte. Eximbank, KOSGEB, TTGV ve TÜBİTAK ile olan anlaşmalarımızda ise bu kurumlardan alınan desteklerin tamamına kefil oluyoruz.

KGF kefalet hizmeti için yararlanıcı KOBİ’den ücret tahsil eder mi?

Başvurularda inceleme ücreti olarak cüzi bir tutar talep ediyoruz. Ayrıca kefalet ürününün niteliğine göre kefalet riski üzerinden yıllık %0,3-2 arasında değişen oranlarda kefalet komisyonu tahsil ediyoruz.

KOSGEB desteklerine kefalet desteği nedir?

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için doğrudan kefalet sağlamaktayız. Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten yararlanma süresi kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

Bugüne kadar KGF olarak ne kadarlık bir destek sağladınız? Önümüzdeki yıl ne kadarlık bir destek sağlamayı hedefliyorsunuz?

Bugüne kadar yaklaşık 23 bin KOBİ’ye, 13 Milyar TL tutarındaki kredi için yaklaşık 10 Milyar TL kefalet sağladık. Hedefimiz 50 bin KOBİ’ye kefil olmak. Bu yılın Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar olan dönemde yaklaşık %112 büyüdük. Bu büyümeyi göz önüne aldığımızda hedefimize ulaşmak çok da zor değil.  Mevcut kaynağımızla 200 bin KOBİ’yi destekleyebiliriz.

 

 

KOBİ’lere Yönelik 25 Milyarlık Yeni KGF Programı Hayata Geçecek

13 Haziran 2019 – Kobilere yönelik yeni bir 25 milyarlık KGF programı hayata geçirilecek. İç talebi ve iş aktivitesini desteklemek için önlem olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar liralık yeni kredi sağlanacak. “Ekonomi Değer Kredi Paketi” olarak açıklanan yeni kredi paketiyle işletmelere 5 milyon ila 50 milyon TL arasında kredi kullandırılacak ve paketin azami Hazine destekli kefaleti 20 Milyar TL olacak. Öyle görünüyor ki yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik daralmanın yılın ikinci yarısına sarkmaması için hükümet ekonomik aktiviteyi daha fazla desteklemeye karar vermiş görünüyor.

Hükümet dün KGF desteğiyle ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar TL’lik yeni kredi paketi açıkladı. Bankaların sunacağı ilk 6 ayı geri ödemesiz kredilerin enflasyona endeksli değişken faizli olacağı belirtildi. Hatırlanacağı gibi, hükümet Mayıs sonunda da kamu bankalarının katılımıyla özellikle ithalata bağımlı ve dış açık veren sektörlere yönelik olarak 30 milyar TL’lik kredi paketi açıklamıştı.

 

KGF’ye Avrupa Yatırım Fonu Desteği

12.04.2019 – Medyada yer alan bir habere göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) Avrupa Yatırım Fonu tarafından kontrgaranti anlaşması ile sağlanan hibe fon kapsamında 16 bankanın katılımıyla KOBİ’lere üst sınırı 1 milyon liralık kredi destek paketini hayata geçirecektir. Toplam 3 milyar liralık destek kapsamında kullandırılacak krediler, 12 aylık ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 60 ay vadeli olacaktır.

Haberi ek finansman açısından kurumlar pozitif olarak değerlendirdiklerini bildirdiler.

 

KOBİ Kredi Desteği Açıklandı

11.01.2018 – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ’lere ilgili kredi paketini açıkladı. 13 bankanın katıldığı, 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, aylık faizi %1,54 olan kredinin toplam miktarı 20 milyar TL olacak. Bakan Albayrak’ın açıklamalarına göre krediler KGF çerçevesinde verilecek. Paketten 40 bin işletme faydalanacağı düşünülüyor.

Paket Çarkları Döndürecek

TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, Bakan Albayrak’ın açıklamasına istinaden “Bu kredilerin yatırıma döneceğini düşünmüyoruz. Zaten sıkıntıda olan KOBİ’ler, elde ettikleri krediyi mevcut borçlarının yapılandırılmasında kullanacaklar. Ama en azından çarkların dönmesi için iyi bir enstrüman oldu. Kredi faizlerinin gerginleştirdiği ve leasinglerin pasif bırakıldığı bu ekonomik ortamda, piyasanın altında sunulan faizler, KOBİ’lerin sadece biraz nefes almalarına yarayacak.

Takım tezgahı sektörü kuruluşu olan TİAD, yatırımların tekrar devreye girmesi için finansal kiralamaların önünün açılması gerektiğini söyledi. TİAD başkanının açıklamalarını burada bulabilirsiniz.

 

KGF kredileri TL 263 milyara ulaştı

06.06.2018 – KGF genel müdürü’nün açıklamalarına göre, 4 Haziran itibarıyla KGF aracılığıyla kullandırılan kredi miktarı TL 262.8 milyarı bulurken verilen kefalet ise TL 234 milyar seviyesine ulaşmış durumda. KGF aracılığıyla kullandırılan kredilerde takibe dönüşüm oranı ise sektör ortalaması olan yüzde 2.9’nun çok altında bir seviyede, binde 6 oranında kaldı. ( Kredilerde takibe dönüşüm/düşme oranının düşük olması istenir. Oranının düşük olması kredilerin geri ödendiğini göstermektedir.)

Kredi Garanti Fonu, Mayıs ayında kullanıma açılan 35 milyar TL’lik kredi paketinden 1,2 milyar TL’si ihracatçılara olmak üzere toplam 11.6 milyar TL kredi imkanı sağladı. Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında 250 milyar TL tutarındaki ilk KGF paketinin geri ödemelerini kapsayacak şekilde 35 milyar TL’lik bir kullanım sağlanmış ve bunun 5 milyar TL’lik kısmının ihracatçılara kullandırılacağı belirtilmişti.

Son kullanımlarla birlikte KGF bünyesinden 483 bin işletmeye toplam 262 milyar TL’lik kredi imkanı sağlandığı anlaşılıyor. Krediler için de ticaret ve hizmet sektörü %43 ile en büyük paya sahipken bunu %32 pay ile imalat sanayi ve %12 ile inşaat takip ediyor.

30.05.2018 – Kredi Garanti Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre KGF kapsamındaki kredilerden toplam 467 binin üzerinde firma yararlandı. Açıklamada başlangıcından bu yana KGF kapsamında toplam 255 milyar TL kredi kullanım imkanı sağlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ana kadar KGF kredilerinde önemli bir tahsilat sorunu yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

 

KGF’de Toplam Kredi 285 Milyara Çıktı, Teminat Oranı Yükseldi

21.05.2018

Kredi Garanti Fonu’nun son açıkladığı verilere göre 14 ayda KOBİ’lere kullandırılan kredi tutarı TL 285 milyara çıktı. Açıklanan yeni TL35 milyarlık paketle KOBİ’lere sağlanacak teminat oranı yüzde 80’den 85’e yükseltilmiş olacak.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 14 ayda kullandırdığı kredi büyüklüğü 285 milyar liraya ulaştı. KGF’nin Mart 2017’de başlattığı 200 milyar liralık kredinin 50 milyar lirası geri ödenip kapanırken, 2018 yılı başında 55 milyar liralık yeni paket açtı. Cuma günü ise yeni bir 35 milyarlık paket daha açıkladı.

Paketin 5 milyar lirasını eski ödemelerin geri dönüşünden kaynaklanıyor. Açıklanan yeni paketle birlikte KGF’de toplam kredi büyüklüğü 285 milyar liraya ulaştı. KGF yetkililerinden alınan bilgiye göre bugüne kadar 251 milyar liralık kredi kullandırılırken, bu krediler için 224 milyar liralık kefalet verildi. Bugüne kadar tüm kullandırılan KGF hazine kefaletli krediler içinde kapanan krediler toplam kredilerin yüzde 20’sine denk geliyor. Yaklaşık 50 milyar lira kredi kapatıldı. Bu krediler içinde takibe düşen yani ödenmeyen kredilerin oranı binde 6,7 olarak gerçekleşti. KGF kefaleti ile kullandırılan hazine kaynaklı kredilerin ortalama faiz oranı da yüzde 15,5 oldu.

 

Kredi Garanti Fonu’nda Yeni Düzenleme

02.01.2018

Bakanlar Kurulu, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine Desteğine ilişkin Karar’da değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de de yayınlanan düzenleme ile KGF kefaletiyle kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandı.

 • KGF kefaletiyle kullandırılan krediler, ilk kredi sözleşmesinde belirlenen vadeden kalan sürelere en fazla 36 ay uygulanmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.
 • Yeni karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında kredi verenlere tanımlanan toplam kefalet limiti içinde kalmaak koşuluyla, kefalet geri dönüşleri tekrar kullandırılabilecek. Geri dönüşlere ilişkin kullandırım esasları ve uygulanacak üst limitler Hazine tarafından belirlenecek.
 • KGF desteğinde işletme kredisinde asgari 6 ay, azami 5 yıllık süre korundu.
 • Ana para ödemesiz yatırım kredileri için anapara ödemesiz kullanım süresi ise bir yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. Ana para ödemesiz işletme kredilerine ilişkin 1 yıllık anapara ödemesiz dönem imkanı sağlandı.
 • Yatırım kredilerinde de asgari 6 ay, azami 10 yıllık süre devam edecek. Bu kredi türünde daha önce 6 ay olan anapara ödemesiz dönem ise 3 yıla çıkarıldı.

Türkiye’nin büyüme dinamiklerinde önemli bir rolü olan Kredi Garanti Fonu’ndaki değişiklikler, hem krediden yararlanan kobi ve şirketler hem de bankalar için önemli. Dolayısı ile yapılan yeni düzenleme yatırım kurumlarının da dikkatini çekiyor. Şeker Yatırım bu değişikliğe ilişkin yorumunda KGF teminatı ile sağlanan kredi tutarının 2017 yılında 200 milyar TL seviyelerine ulaşmış olduğunu belirterek gelişmeyi hafif pozitif olarak değerlendirdi. Garanti Yatırım ise, henüz KGF kredilerinde bir NPL sorunu olmadığını, ancak öncesinde önlem alınması bankacılık sektörünün elini rahatlatacak bir düzenleme olduğunu belirtti. Kurum, ayrıca, kefalet geri dönüşlerinin tekrardan kullandırılacak olması kredi büyümesini destekleyeceğinin altını çizdi.

 

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?