Ana sayfa Haberler Kredi Garanti...

Kredi Garanti Fonu’nda Yeni Düzenleme: Şapkadan Çıkan Tavşan İştahı Artıracak

PAYLAŞ

Bakanlar Kurulu, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine Desteğine ilişkin Karar’da değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de de yayınlanan düzenleme ile KGF kefaletiyle kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandı.

 • KGF kefaletiyle kullandırılan krediler, ilk kredi sözleşmesinde belirlenen vadeden kalan sürelere en fazla 36 ay uygulanmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.
 • Yeni karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında kredi verenlere tanımlanan toplam kefalet limiti içinde kalmaak koşuluyla, kefalet geri dönüşleri tekrar kullandırılabilecek. Geri dönüşlere ilişkin kullandırım esasları ve uygulanacak üst limitler Hazine tarafından belirlenecek.
 • KGF desteğinde işletme kredisinde asgari 6 ay, azami 5 yıllık süre korundu.
 • Ana para ödemesiz yatırım kredileri için anapara ödemesiz kullanım süresi ise bir yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. Ana para ödemesiz işletme kredilerine ilişkin 1 yıllık anapara ödemesiz dönem imkanı sağlandı.
 • Yatırım kredilerinde de asgari 6 ay, azami 10 yıllık süre devam edecek. Bu kredi türünde daha önce 6 ay olan anapara ödemesiz dönem ise 3 yıla çıkarıldı.

Türkiye’nin büyüme dinamiklerinde önemli bir rolü olan Kredi Garanti Fonu’ndaki değişiklikler, hem krediden yararlanan kobi ve şirketler hem de bankalar için önemli. Dolayısı ile yapılan yeni düzenleme yatırım kurumlarının da dikkatini çekiyor. Şeker Yatırım bu değişikliğe ilişkin yorumunda KGF teminatı ile sağlanan kredi tutarının 2017 yılında 200 milyar TL seviyelerine ulaşmış olduğunu belirterek gelişmeyi hafif pozitif olarak değerlendirdi. Garanti Yatırım ise, henüz KGF kredilerinde bir NPL sorunu olmadığını, ancak öncesinde önlem alınması bankacılık sektörünün elini rahatlatacak bir düzenleme olduğunu belirtti. Kurum, ayrıca, kefalet geri dönüşlerinin tekrardan kullandırılacak olması kredi büyümesini destekleyeceğinin altını çizdi.

Şapkadan Çıkan Tavşan İştahı Artıracak

Kredi Garanti Fonunu şapkadan çıkan bir tavşana benzeten İş Yatırım ise gelişmeyi hem bankalar açısından hem de büyüme dinamikleri açısından değerlendirmiş ve şu analizi yapmıştır: “2018 yılına yönelik yapılan tahminler ekonomik büyümenin gelişmiş ülkelerde %2,5, gelişmekte olan ülkelerde %4,5 olmak üzere ortalama %3,6 civarında büyüyeceğine işaret ediyor. Türkiye ekonomisinin %4,5 büyüme ile dünyadan olumlu ayrışmaya devam etmesi bekleniyor. Eğer hükümet şapkadan Kredi Garanti Fonu gibi bir tavşan daha çıkartırsa dünya ile aramızdaki farkı açarız.”

Kurum analizinin devamında yapılan değişikliklere ilişkin detayları açarak konuyu bankalar açısından değerlendirmiştir. “KGF kapsamında bankalara tanınan limitlerden kredi geri ödemeleri nedeniyle boşalma olması durumunda, bankalar boşalan kısım kadar krediyi yeniden kullandırabilecek. Söz konusu düzenleme bu alandaki yasal belirsizliği böylece ortadan kaldırıyor. Ayrıca bankalar KGF kredilerini birden fazla defa yeniden yapılandırmaya tabi tutabilecek ve gerekirse en fazla 36 ay olmak üzere kredilere ek vade verilebilecek. Bu düzenlemeyle KGF limitlerinin artık daimi olarak bankalara tanındığını görüyoruz. Bunun kredi büyümesi açısından pozitif olmasını bekliyoruz. Ayrıca yeniden yapılandırmada getirilen kolaylıklar bankaların kredi verme iştahını arttırıcı bir faktör.”

 

KGF, Kredi Garanti Fonu Nedir? KGF’ye Nasıl Başvurulur?

kredi-garanti-fonu-nedir

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ’lere “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediyle erişimlerini sağlar. KGF’nin kendisi kredi vermez, kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi kullanımını kolaylaştırır.

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve lamu kuruluşu sayılan ortakları: KOSGEB, TOBB, TESK ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı olmaktadır.

KGF’nin kuruluş amacı hakkında bilgi verir misiniz?

KGF, 1991 yılında KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etme hedefiyle kuruldu.

O tarihten beri, bankalar nezdinde kredi değerliliği olan, ancak teminat gücü olmadığı için kredi kullanamayan KOBİ’lere kefil olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı temel görev olarak kabul edildi.

Çünkü biliyoruz ki KOBİ’ler ekonominin can damarıdır. Türkiye’deki işletmelerin %99,8’i KOBİ ve KOBİ’ler toplam istihdamın %77,8’ini karşılıyor. Ayrıca, ülkedeki toplam yatırımların %35,7’sini, üretimin %54,2’sini ve katma değerin de %55’ini KOBİ’ler sağlıyor.

Özetle, bu veriler net olarak gösteriyor ki, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ’ler desteklenmelidir.

KOBİ’lerin verimliliği artırılmalı, uluslararası piyasalara entegrasyon süreçleri desteklenmeli; yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık yardımı almaları sağlanmalı ve düşük maliyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşımları desteklenmelidir.

İşte tam bu noktada KGF olarak devreye biz giriyoruz.

KGF’ye nasıl başvuru yapılır?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin bankalardan kullanacakları krediler için ortağımız olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubemize doğrudan başvurabilmektedir.

Başvuruyu kimler yapabilir?

 • Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmayan
 • İflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmayan,
 • Bankalarda kanuni takibe intikal etmiş borcu bulunmayan,
 • Başvuru tarihine göre erkek girişimciler için en az 1, kadın girişimciler için ise 2 yıldan az süreyle faaliyet göstermekte olan
 • Bütün kadın girişimciler,
 • Genç girişimciler,
 • Esnaf ve sanatkarlar,
 • Tarımsal işletmeler,
 • Çiftçiler,
 • Serbest meslek mensupları,
 • Hazine desteklerinden şarta bağlı olarak; KOBİ olmayan seyahat acenteleri,
 • Gemi inşa işletmeleri ve havayolu şirketleri

KGF teminatlarına başvurabilir.

KGF’nin kredi kullandırma kriterleri nelerdir?

Ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlamak için destek olacağımız öncelikli sektörler belirledik. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, Ar-Ge ve inovasyon sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayiine yönelik üretim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan KOBİ’ler bizim için öncelikli.

Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farkını giderici desteklerimiz olacak. Sınırlı kaynakları ülke ekonomisinin gelişmesinde en uygun sektörlere, firmalara nasıl aktarabiliriz buna bakıyoruz. 

KGF hangi tür kefaletler verir?

 • Banka Talepli Kefaletler,
 • Portföy Garantisi Sistemi kapsamındaki kefaletler
 • KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri
 • TÜBİTAK Transfer Ödemeleri
 • TTGV Destekleri
 • EXİMBANK Kredileri

KGF kredinin tamamına mı kefil olur?

Kefil olduğumuz oran, sağlanan desteğin türüne göre değişmektedir. Örneğin; ortağımız olan bankalarla risk paylaşımına dayalı sistemle çalıştığımız için bu oran %85’e kadar çıkabilmekte. Eximbank, KOSGEB, TTGV ve TÜBİTAK ile olan anlaşmalarımızda ise bu kurumlardan alınan desteklerin tamamına kefil oluyoruz.

KGF kefalet hizmeti için yararlanıcı KOBİ’den ücret tahsil eder mi?

Başvurularda inceleme ücreti olarak cüzi bir tutar talep ediyoruz. Ayrıca kefalet ürününün niteliğine göre kefalet riski üzerinden yıllık %0,3-2 arasında değişen oranlarda kefalet komisyonu tahsil ediyoruz.

KOSGEB desteklerine kefalet desteği nedir?

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için doğrudan kefalet sağlamaktayız. Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten yararlanma süresi kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

Bugüne kadar KGF olarak ne kadarlık bir destek sağladınız? Önümüzdeki yıl ne kadarlık bir destek sağlamayı hedefliyorsunuz?

Bugüne kadar yaklaşık 23 bin KOBİ’ye, 13 Milyar TL tutarındaki kredi için yaklaşık 10 Milyar TL kefalet sağladık. Hedefimiz 50 bin KOBİ’ye kefil olmak. Bu yılın Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar olan dönemde yaklaşık %112 büyüdük. Bu büyümeyi göz önüne aldığımızda hedefimize ulaşmak çok da zor değil.  Mevcut kaynağımızla 200 bin KOBİ’yi destekleyebiliriz.

 

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Analizi, Deniz Yatırım – 31.05.2017

Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar raporuna göre Kredi Garanti Fonu 28 Mayıs itibari ile 180 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştı ve 275 bin kadar şirkete KGF desteği sağlanmış oldu. KGF kredilerinin %75.4’ü özel sermayeli, %22,7’si kamu sermayeli bankalar geriye kalan %1,8’i ise katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Kullandırılan kredilerin %90’ı KOBİ, %10’u ise KOBİ dışı firmalara olup, toplam kredilerin %66’sı mikro ve küçük işletmelere verildi. Rapora gore kullandırılan kredilerin %64’ü yeni kredi, %31’i ilave limit olurken yenileme/refinansman kredilerinin payı ise sadece %5 olarak gerçekleşti. Raporda KGF kaynaklı işletme kredilerinin ortalama faiz oranı %14.4, yatırım kredilerinin ortalama faizi ise %13.8 olarak gerçekleştiği açıklandı. İşletme kredilerinin ortalama vadesinin 40 ay, yatırım kredilerinin ortalama vadesinin ise 61 ay olduğu açıklandı.

KGF’nin ekonomik aktiviteye belirgin bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Ancak açıklanan rakamlara göre kredi faiz oranının düşük olması bankacılık sektörünün net faiz marjını baskılayacaktır. Bununla birlikte hızlı kullandırımdan dolayı mevduatın krediye dönüşüm oranındaki hızlı yükseliş mevduat faizlerini yukarı çekerken fonlama imkanları genel itibari ile daralmıştır. Bu nedenle bankaların yılın ikinci yarısında KGF kredi büyümesinde belirgin bir yavaşlama olabileceğini düşünüyoruz.

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?

PAYLAŞ