Ana sayfa Eğitim KOBİ Bilgileri KOBİ’le...

KOBİ’lerin Halka Açılmalarının Faydaları

borsa-istanbul-00161Anonim ortaklık niteliğindeki KOBİ’lerin halka açılmalarının ve hisse senetlerinin borsada işlem görmesinin çeşitli faydaları vardır. Bunları 5 maddede toplayabiliriz:

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

1.  Şirketin Kaynak İhtiyacının Karşılanması

KOBİ’lerin şirket varlığının menkul kıymete dönüştürülerek satılmak üzere halka arzı öncelikle o şirkete önemli büyüklükte ve kalıcı bir finansman kaynağı sağlar. Gelen finansman şirketin varlığının bir parçası olur.

Halka açılan bir kurum, gelecekte hisse senetlerini tekrar halka arz edebilir ve yine finansman sağlayabilir. Kurum, şirket tahvili çıkararak, bunların satılması ile yine finansman yaratma imkanına sahiptir. Bunun yanı sıra halka açılmak, şirketlerin daha uygun şartlarda finansman sağlayabilmelerine neden olur.

2.  Ortaklara Likidite Sağlanması

Halka açılmak suretiyle borsada işlem gören şirketler, ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratmış olurlar. Bu piyasada yatırımcılar, şirket hisse senetlerini, mümkün olan en kısa sürede gerçek arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden alma ve satma imkanından yararlanırlar.

3.  İtibar Görme

Halka açık şirketler, mali şeffaflığa sahip oldukları için istikrarlı ve güven verici bir görünüm arz ederler ve dolayısı ile daha fazla itibar görürler. Bu durum, şirketin nitelikli işgücü çekebilmesine, ürettiği mal ve hizmetlerin minimum maliyetle pazarlanmasına yardımcı olur.

4.  Yaygın Tanıtım

Halka açık anonim ortaklık olmanın beraberinde getirdiği kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf hale gelir. Bu durum yatırımcıların ortaklık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve şirketin basında daha fazla yer almasına yol açar. Yatırımcılar ve müşteriler nezdinde halka açık şirketler, halka kapalı şirketlere göre daha yaygın olarak tanınırlar.

5.  Kurumsal Yönetimin Tesis Edilmesi

KOBİ’lerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı aile şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketin halka açık hale gelmesi, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesine neden olur.

Sermaye Piyasası Kurulu, Temmuz 2003’de halka açık anonim ortaklıkların, kendisi ile ilişkili taraflarla (yönetim kurulu, pay sahipleri, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri) arasındaki ilişkileri düzenleyen ve en iyi uygulama kuralları olarak nitelendirilen Kurumsal Yönetim İlkelerini yayımlamış, söz konusu ilkeleri Ocak 2005’te revize etmiştir.

Ardından, 2003 yılında yayınlanan ve bağlayıcılığı olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve ilkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, Gelişen İşletmeler Piyasası (Gelişen İşletmeler Pazarı) ve Gözaltı Pazarında (Yakın İzleme Pazarı) işlem görenler hariç, payları Borsa İstanbul AŞ.’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin piyasa değeri ve işlem hacmi gibi kriterler bakımından piyasamızın önde gelen şirketlerinin dahil olduğu BIST30 Endeksinde yer alan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklar tarafından zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Borsaya Açılmak İsteyen KOBİ’lere KOSGEB Desteği Kapsamı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır? KOBİ miyim?