Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Traktör ...

Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz ve Yorumları

turk-traktor-hisse-yorumlariTürk Traktör TTRAK hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TTRAK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç19 – 11.02.2020

Kapanış (TL) : 59.7 – Hedef Fiyat (TL) : 66.75 – Piyasa Deg.(TL) : 3186 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.32 ↑ TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 11.81

4Ç19 net kar beklentilerin üzerinde… Türk Traktör 4Ç19’de beklentilerin üzerinde (İş Yat: TL63mn; Piyasa: TL58mn) yıllık bazda %8 düşüşle 68 milyon TL net kar açıkladı. Faaliyet karındaki yıllık bazdaki iyileşmeye rağmen net kar düşüşü faaliyet dışı giderlerdeki artıştan kaynaklandı. 4Ç19 satış gelileri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %19 artış ile 1,088 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilere parallel yıllık bazda %16 artışla 128 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temettü tutarı beklentimize paralel: Türk Traktör bizim beklentimizle uyumlu Genel Kuruluna 2019 yılı karından %81 dağıtım oranı ile 100 milyon TL brüt temettü ödemesi teklif edeceğini açıkladı. Temettü ödeme tarihiolarak 24 Mart teklif edilecek. Açıklanan temettü tutarı %3.1 temettü verimine işaret ediyor. Şirket 2020 beklentileri: Türk Traktör 2020’de yurtiçi traktör pazraını 28 bin- 33 bin olarak tahmin ediyor. Şirket 2020’de 12.5 – 15.5 bin iç satış (2019:10.9bin), 14 bin – 15.5 bin (2019:15.2bin) ihracat hacmi hedefliyor. 2020 için bütçelenen yatırım tutarı ise 175-225 milyon TL. Yorum: Türk Traktör’ün beklentilerin üzerinde açıklanan net kar rakamına piyasanın tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirlet bugün analist toplantısı düzenliyor.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç19 – 11.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 68.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 58.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirketin faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşmesine rağmen, 4Ç19’da kaydedilen 2 milyon TL vergi geliri net kardaki sapmanın altındaki ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %8 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %207 arttı. Net satışlar 1,083 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,056 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

4Ç19’da Türk Traktör’ün yurtiçi satışları, adetsel ve yıllık bazda, %67 artarken, ihracat hacmi, yıllık bazda, %21 azaldı. Böylelikle toplam satış hacmi %11 artmış oldu. 2019 yılında ise, yurtiçi satışlar %38 azaldı ve 10,903 adet olarak kaydedilirken, ihracat adetleri ise %5 artış kaydetti ve 15,207 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle, toplam hacim daralması %19 olarak gerçekleşti ve Türk Traktör’ün traktör satış adedi 26,110 olarak kaydedildi.

Şirket, 4Ç19’de 128 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 129 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 baz puan azalarak %11.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 16 baz puan azaldı ve %17.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 9 baz puan arttı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 azalarak 650 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 491 milyon TL (4Ç18: 1,137 milyon TL ve 3Ç19: 682 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12,9 (4Ç18: %29,1 ve 3Ç19: 18,8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.5 F/K çarpanından ve 10.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi yurtiçi traktör pazarı büyüklüğünü 28-30 bin adet olarak tahmin ederken, yurtiçi traktör satışlarının 12,500- 15,500 adet, traktör ihracatının ise 14,000-15,500 adet olarak gerçekleşmesini beklemektedir. 2020 yılı için yatırım harcamalarının 175-225 milyon TL olarak gerçekleşmesi ön görülmektedir. Son olarak, Yönetim Kurulu pay başına 1.8737469 TL nakit temettü dağıtımını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi karar verdi. Teklif edilen temettü miktarı %3,1 temettü verimine işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç19 – 11.02.2020

Türk Traktör, 4Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 68,3mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 58mn TL net kar; OYAK Bekl: 60mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %8 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %207 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %19 artarak 1.083mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1.056mn TL; OYAK Bekl: 1.058mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 128mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 129mn TL; OYAK Bekl: 123mn TL) çeyreksel bazda ise %24 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan daralma göstererek %11.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin net borcu %52 oranında gerileyerek 650mn TL’ye düşmüştür. 4Ç18’de 2.75x olan Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.74x olmuştur.

Şirket tarafından paylaşılan beklentilere göre 2020 yılında traktor talebinde toparlanma bekleyen Türk Traktör’ün toplam pazardan daha hızlı büyüyeceği öngörülüyor. Türkiye’de traktör pazarının %8-28 oranında büyüyerek toplam traktor satışlarının 28-33bin adete ulaşması öngörülürken Türk Traktör’ün yurtiçi satışlarının %15-42 oranlarında artarak 12,5-15,5bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İhracat satışlarının ise 2019 yılına göre çok fazla değişmeyerek 14-15,5bin adet seviyelerinde olması bekleniyor. Türk Traktör’ün hacim beklentileri bizim 14,7bin adet yurtiçi satış ve 15,5 adet ihracat satış beklentilerimize paraleldir.

Türk Traktör 2019 yılı karından 100mn TL (hisse başına 1,8737 TL) nakit temettü dağıtma kararı aldı. Bu tutar şirketin 2019 yılı karının %89’una denk gelirken dünkü kapanış fiyatı üzerinden %3.1 temettü verimine işaret etmektedir. Temettü dağıtımının 20 Mart 2020 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç19 – 11.02.2020

Türk Traktör (TTRAK) 4Ç19’da 68mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 74mn TL net kar elde etmişti. Açıklanan net kar rakamı ortalama piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan 4Ç19 net kar rakamıyla birlikte şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 112mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 240mn TL net kar). Son çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda %19,3 oranında artışla 1,08mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 908mn TL). Piyasadaki ortalama beklenti satış gelirleri ise 1,06mlr TL olabileceği yönündeydi. Türk Traktör, bu çeyrekte 128mn TL FAVÖK elde ederken (4Ç18 FAVÖK: 110mn TL) FAVÖK marjı yıllık bazda 0,3 puan daralarak %11,8 olarak gerçekleşti (4Ç18 FAVÖK marjı: %12,1). Piyasadaki ortalama beklenti ise 129mn TL seviyelerindeydi.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç19 – 11.02.2020

Türk Traktör 4Ç19’da beklentilerin üzerinde 68 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalaması olan 58 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 59 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti, yıllık %8 daralma var. 4Ç19 ciro yıllık %19 büyüme ile 1 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK yıllık %16 büyüme ile 128 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet sonuçları beklentilere paralel geldi. Şirketin başarılı işletme sermaye yönetimi ile Eylül sonundaki 899 milyon TL net borç pozisyonu Aralık sonunda 650 milyon TL’ye indi.

Şirket nakit temettü ödemesi teklif etti. Brüt hisse başına 1,873469 TL (%3,1 verim), net 1,5926848 TL olmak üzere. Temettü ödemenin 20 Martta yapılması teklif edildi. Türk Traktör yönetimi 2020 yılına dair beklentilerini de paylaştı. Yurtiçi traktör pazarında satışlar 28 bin – 33 bin adet bandında gerçekleşmesini bekliyorlar. Şirketin kendi yurtiçi satış adet beklentisi 12.500 – 15.500 adet ve ihracatta 14.000 – 15.500 adet. 2019 da yurtiçi satışları 10.903 ve ihracatı 15.207 adet olarak gerçekleşmişti. Şirketin beklentileri bizim beklentilerimize paralel. 12 aylık hedef fiyatımız olan 64,00 TL ve Nötr önerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Beklenenden iyi gelen 4Ç19 net kar ve temettü teklifi ile hisselerde olumlu tepki olacağını düşünüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.02.2020

Türk Traktör’ün Ocak ayında toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 oranında artarak 2.591 adet olarak gerçekleşerek 2020 yılına güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Yurtiçi satışlar geçen yıldan gelen düşük baz etkisi, tüketici güveninin iyileşmesi, faizlerdeki düşüş ve teşvikli Ziraatbankası kredi koşullarının iyileşmesi ile birlikte %109 oranında artmış ve 1.243 adete ulaşmıştır. Diğer taraftan, ihracat rakamları geçen yılın yüksek baz etkisine rağmen %26 oranında artmış ve 1.348 adet olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2019’da %36 olan yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payı Ocak 2020’de %48’e yükselmiştir. Genel olarak yurtiçi satışların daha yüksek kar marjı sağladığını düşünürsek, yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payının artıyor olması yılın ilk çeyreğinde TTRAK’ın kar marjlarına olumlu yansıması beklenir.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 29.01.2020

Türk Traktör iş makineleri üretimine başlıyor. Basında çıkan haberlere göre, Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 2019 yılındda şirket olarak hedeflerine ulaştıklarını ve 2020 yılı için daha umutlu olduklarını belirtti. Özüner, 2020’de geçtiğimiz yıla göre daha iyi olmasını bekledkleri yurtiçi traktör pazarında pazar paylarını korumak hatta iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aykut Özüner ayrıca, Türkiye iş makineleri pazarının yaklaşık %30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikalarında üretime başlayacaklarını, ancak ilk etapta ihracatını planlamadıklarını ekledi. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Türk Traktör’ün 2013 yılında CNH ve New Holland markalarının iş makineleri ithalattına ve distribütörlüğüne başladığını hatırlatmak isteriz. İş makineleri ithalat ve distribötürlük faaliyetlerinin Türk Traktör’ün toplam cirosunda %5’den daha az bir paya sahip. İş makineleri üretim haberinin Türk Traktör için potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Türktraktör Ankara’daki Fabrikasında İş Makinesi Üretimine Başlıyor

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 08.01.2020

Kapanış (TL) : 53.55 – Hedef Fiyat (TL) : 66.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2858 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.34 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.65

Türk Traktör Ziraat Bankası kredi kullanım değişiklikleri ile ilgili detayları paylaştı. Türk Traktör geçtiğimiz hafta yayınlanan Ziraat Bankası tarım kredileri ile ilgili değişikliklerin detaylarını güncel yatırımcı ilişkileri sunumunda paylaştı. Buna göre;

• Ziraat Bankası traktör alım kredilerindeki baz faiz oranını önceki %12’den Ocak 2020’de %9’a indirdi. Traktör kredi limiti ise önceki 250 bin TL’den 500 bin TL’ye arttırıldı.
• Yerli üretim traktörlerde 500 bin TL’ye kadar %50 faiz indirimi, ithal traktörlerde ise 500 bin TL’ye kadar %25 faiz indirimi belirlendi. Önceden ithal ve yerli üretim ayrımı yapılmaksızın 75 bin liraya kadar olan kredilerde %50 faiz indirimi, 75 bin TL’nin üstüne ise %25 faiz indirimi uygulanıyordu.
• Tarımsal mekanizasyon yatırım kredisi kredi limiti önceki 1.5 milyon TL’den 2.5 milyon TL’ye arttırıldı. Yerli üretim kredi faizi destek oranı %75 ve ithal ürün kredi faizi destek oranı %50 olarak belirlendi. Önceden ithal ve yerli üretim ayrımı yapılmaksızın faiz destek oranı %75 idi.

Yorum: İç pazarda %45 pazar payı ile lider olan ve yerli üretim yapan Türk Trakör’ün Ziraat Bankası’nın yerli üretimi destekleyen kredi kullanım değişikliklerinden avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. İthal oyuncuların iç pazarda yaklaşık %25 pazar payını sahip olduğunu belirtmek isteriz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 07.01.2020

Türk Traktör’ün Aralık ayında toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 2.314 adet olarak gerçekleşirken, 2019 yılını %18 oranında daralma ile 25.998 adet ile tamamlamıştır. Yurtiçi satışlar geçen yıldan gelen düşük baz etkisi, tüketici güveninin iyileşmesi ve faizlerdeki düşüş ile birlikte %39 oranında artmış ve 1.404 adete ulaşmıştır. Diğer taraftan, ihracat rakamları geçen yılın yüksek baz etkisi sebebiyle %24 oranında gerilemiş ve 910 adet olarak gerçekleşmiştir. 9A19’da %36 olan yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payı Aralık ayında %61’e, 4Ç19’da ise %55’e yükselmiştir.

Genel olarak yurtiçi satışların daha yüksek kar marjı sağladığını düşünürsek, yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payının artıyor olması yılın son çeyreğinde TTRAK’ın kar marjlarına olumlu yansıması beklenir. 12 aylık satış performansına baktığımızda, yurtiçi 10.791 adet ve ihracat 15.207 adet, TTRAK’ın 2019 yılı için vermiş olduğu satış hedefine (yurtiçi 10,5-11,5bin adet – ihracat 14,75-15,25 adet) ulaşmış olduğunu görüyoruz. Yurtiçi satışlarda yakalanan artış trendinin 2020 yılında da devam etmesini bekliyor ve bu yıl içerisinde yurtiçi satışlarında %25 civarında bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.01.2020

Aralık ayında toplam satış hacmi %5 arttı. Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Aralık ayında yıllık bazda %5 artışla 2,314 adete ulaştı. Aralık ayında yurtiçi satış hacmi düşük baz yılı ve gerileyen faiz oranları nedeniyle %39 büyüme gösterirken, ihracat hacmi yıllık bazda %24 düşüş gösterdi. 2019 yılında ise yurtiçi satışlar şirketin 10,500 – 11,500 adet hedefinin alt bandına yakın yıllık bazda %38 düşüşle 10,791 adete gerilerken (İş Yat: 10,570) , ihracat hacmi şirketin 14,750 – 15,250 adet hedefinin üst bandına yakın yıllık bazda %5 artışla 15,207 adet (İş Yat: 15,250) olarak gerçekleşti. 2020’de Türk Traktör’ün toplam satış hacminin düşük faiz oranlarının desteği ile güçlü artış göstermesini beklediğimiz yurtiçi satışları sayesinde %13 artış göstermesini bekliyoruz. Az olumlu

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 03.01.2020

Kapanış (TL) : 56 – Hedef Fiyat (TL) : 66.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2989 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.36 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.19

Kamu bankaları tarımsal kredi faizlerini %12’den %9’a indirdi. Dün basına konuşan Berat Albayrak, kamu bankalarının tarımsal kredilerde faiz oranını %12’den %9’a düşürdüğünü açıkladı. Bugünkü resmi gazetede yeni traktör alımlarında halihazırda %50 olan faiz oranı desteğinde ve kredi kullanım limitinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. Faiz oranlarındaki düşüşün yeni traktör satışlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 05.12.2019

Kapanış (TL) : 49.3 – Hedef Fiyat (TL) : 66.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2631 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.52 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.39

Türk Traktör Kasım ayı satış hacim verisini yayınladı. Buna göre Kasım ayında şirketin yurtiçi satış hacmi düşük baz yılı nedeniyle yıllık bazda %73 artışla 1,344 adete yükseldi. Kasım ayı yurtiçi satış adetleri aylık bazda da mevsimsellik nedeniyle %9 artışa işaret ediyor. Kasım ayında ihracat hacmi ise yıllık bazda %38, aylık bazda ise %34 düşüşle 947 adete geriledi. Şirketin 11A19 iç satış hacmi yıllık bazda %42 düşüşle 9,387 adete, ihracat hacmi ise %7 artışla 14,297 adete ulaştı. Şirket 2019 yılında 10,500 – 11,500 yurtiçi satış hacmi, 14,750 -15,250 adet ihracat hacmi hedefliyor. Kasım ayı satış verisi şirketin 2019 beklentileriyle uyumlu olduğundan Kasım satış verisini nötr olarak yorumluyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 05.12.2019

Türk Traktör’ün Kasım ayında toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 2.291 adet olarak gerçekleşirken, yılbaşından bugüne yıllık bazda %20 oranında daralmış ve 23.684 adet olmuştur. Yurtiçi satışlar geçen yıldan gelen düşük baz etkisi, tüketici güveninin iyileşmesi ve faizlerdeki düşüş ile birlikte %73 oranında artmış ve 1.344 adete ulaşmıştır. Diğer taraftan, ihracat rakamları geçen yılın yüksek baz etkisi sebebiyle %38 oranında gerilemiş ve 947 adet olarak gerçekleşmiştir. 9A19’da %36 olan yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payı Kasım ayında %56’ya, Ekim-Kasım döneminde ise %52’ye yükselmiştir. Genel olarak yurtiçi satışların daha yüksek kar marjı sağladığını düşünürsek, yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payının artıyor olması yılın son çeyreğinde TTRAK’ın kar marjlarına olumlu yansıması beklenir. 11 aylık satış performansına baktığımızda (yurtiçi 9.387 adet – ihracat 14.297 adet), TTRAK’ın 2019 yılı için vermiş olduğu satış hedefine (yurtiçi 10,5-11,5bin adet – ihracat 14,75-15,25 adet) ulaşmasında bir problem yaşayacağını düşünmüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 05.12.2019

Şirket Kasım ayında yurtiçinde 1.344 traktör sattı ve 947 traktör ihraç etti. Yurtiçi satış rakamı, yıllık bazda, %73 artışı işaret ederken, ihracat rakamı ise, yıllık bazda, %38 daralmayı göstermektedir. Ocak-Kasım döneminde, şirket yurtiçinde 9.387 traktör satarken, 14.297 traktör ihraç etti. Yurtiçi satış rakamı, yıllık bazda, 42% gerilemeyi işaret ederken, ihracat rakamı ise %7 artışı işaret etti. Yıllıklarındırılmış rakamlarda ise, Türk Traktör’ün yurtiçi satış hacmi 10.395 adet olarak kaydedildi ve yıllık bazda %46 geriledi. İhracat rakamı ise, yıllık bazda, %10 artış ile 15.489 adet olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

3Ç19 FAVÖK rakamı beklentilerle uyumlu, ancak NET kar beklentilerin üzerinde Türk Trakör 3Ç19’de beklentilerin üzerinde (İş Yat. Ve Piyasa : TL20mn) ancak yıllık bazda %24 düşüşle 22 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kardaki yıllık bazdaki düşüş düşük stok maliyetinden kaynaklanan güçlü baz yılı faaliyet performasından kaynaklanmaktadır. Şirketin FAVÖK rakamı 3Ç19’de bizim 94 milyon TL tahminimizin üzerinde ancak piyasanın 98 milyon TL tahminiyle uyumlu ancak yıllık bazda %28 düşüşle 102 milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen faaliyet kar marjları net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedenini oluşturmaktadır.

Şirketin yurtiçi satış beklentilerinde aşağı yönlü revizyon Türk Traktör yurtiçi traktör pazar beklentisini önceki 24,000- 29,000 adetten 23,500 – 25,500 adete düşürdü (İş Yat: 23,500). Bununla birlikte şirket yurtiçi satiş hacim hedefini ise önceki 11,500- 14,000 adetten 10,500 – 11,500 adete düşürdü (İş Yat : 10,200). Şirket ihracat hacim hedef aralığını ise önceki 14,250 – 15,250 adetten 14,750 – 15,250 adete değiştirdi. Bütçelenen 140 – 150 milyon TL yatırım harcaması tutarında ise değişiklik yok.

Yorum: 3Ç19 net kar rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, şirketin 2019 yılı yurtiçi satış hedeflerini düşürmesi hisse üzerinde bugün baslı yaratabilir. Hisse endeksi geçtiğimiz Cuma günü %1, geçtiğimiz son bir haftada da ise %2 yendi.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Türk Traktör – 3Ç19 sonuçlarını 22.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %61 arttı. Şirketin operasyonel performansı piyasa beklentileri ile uyumludur. Net satışlar 983 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 997 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %61 oldu. (3Ç18: %66) 3Ç19’da Türk Traktör’ün yurtiçi satışları, adetsel ve yıllık bazda, %30 azalırken, ihracat hacmi, yıllık bazda, %8 artış kaydetti. Böylelikle toplam satış hacmi %19 artmış oldu. 9A19 itibariyle ise, yurtiçi satışlar %54 azalırken, ihracat adetleri %15 artış kaydetti ve toplam hacim daralması %26 olarak gerçekleşti.

Fiyatlama cephesinde ise, yurtiçinde satılan traktörlerin ortalama satış fiyatları, yıllık bazda yatay kalırken, ihracat tarafında ise, ortalama ihraacat fiyatları %5 azaldı. Şirket, 3Ç19’de 102 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 98 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 575 baz puan azalarak %10,4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 696 baz puan geriledi ve %14,2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan geriledi ve %7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %4 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %1 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 azalarak 899 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 682 milyon TL (3Ç18: 1,304 milyon TL ve 2Ç19: 889 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,8 (3Ç18: %31,4 ve 2Ç19: 25,2%) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü olarak revize etti. Yönetim 2019 yılına ait yurtçi traktör pazarı beklentisini 23,5-25,5 bin adete revize etti. Önceki beklenti 24-29 bin adet olması yönünde idi. Yurtiçi satış adetlerini ise, 11,500-14,000 adetten 10,500 – 11,500 adete revize etti. İhracat tarafında ise, 9A19 gerçekleşmesine bağlı olarak ihracat adetlerini 14,750-15,250 olarak belirledi. Son olarak da, yatırım harcamaları kaleminde ise 140-160 milyon TL olarak gerçekleşmesini beklemekte olup, önceki beklenti 150-200 milyon TL olarak kaydedilmesi yönünde idi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19.2 F/K çarpanından ve 8.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Türk Traktör 3Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 22.2mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 19.6mn TL net kar; OYAK Bekl: 18mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %24 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %61 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %12 artarak 983.2mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 997mn TL; OYAK Bekl: 945mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %28 düşüşle 102.5mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 97.7mn TL; OYAK Bekl: 89.2mn TL) çeyreksel bazda ise %11 yükseliş göstermiştir. TL’nin hızlı değer kaybettiği 3Ç18 TTRAK için karlılığın normal seviyelerin üzerine çıktığı yüksek baz teşkil eden bir çeyrek olmuştu, bu sebeple şirketin çeyreksel performansının yıllık karşılaştırılmasının yanlış bir izlenim verebileceğini düşünüyoruz.

Üçüncü çeyrekte şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyrege göre 0.4 puan artış göstererek %10.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 898.8mn TL olarak gerçekleşirken (-42% y/y), Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.5x olmuştur. TTRAK, yurtiçi satış beklentilerini aşağı doğru revize etmiş ve 10.5-11.5bin aralığına çekmiştir. Diğer taraftan ihracat beklentisini ise 14.75-15.25bin adete yükseltmiştir. Şirketin revize ettiği satış hacim rakamları bizim beklentilerimize paraleldir. Yılın son çeyreğinin TTRAK için güçlü geçmesini ve hisse üzerindeki pozitif momentum desteklemesini bekliyoruz. Şirket için hedef fiyatımızı 56 TL’ye yükseltirken Piyasa Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2019

Türk Traktör’ün Eylül ayında toplam satış hacmi %38 oranında artarak 2.901 adet olarak gerçekleşirken, yılbaşından bugüne yıllık bazda %26 daraldı ve 18.714 adet oldu. Yurt içi satışlar geçen yıldan gelen düşük baz etkisi, tüketici güveninin iyileşmesi ve faizlerdeki düşüş ile birlikte %65 oranında artmış ve 1.000 adete ulaşmıştır. Diğer taraftan, ihracat rakamları Ağustos ayında gerçekleşen geçici üretim duruşu sebebiyle geçici olarak yaşanan daralmanın ardından %27 oranında artmış ve 1.901 adete ulaşmıştır.

2019 yılının son çeyreğinde, yurt içi satışlardaki pozitif görünümün devam etmesini beklerken, şirketin ihracat performansını normalleşerek devam ettirmesini bekliyoruz. Eylül ayındaki yurt içi satış performansı, 3Ç19’dan itibaren yurt içi satışlardaki kademeli olarak artarak toparlanma ve düşük baz etkisinden yararlanma beklentilerimizi de destekliyor. Hatırlatmak gerekirse, yurt içi satışlar 3Ç18 ve 4Ç18’de sırasıyla %77 ve %76 daralma kaydetmişti. Bu çeyreklerdeki daralmanın 2019 yılındaki aynı dönemler için düşük baz etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Nitekim 3Ç19’da TTRAK’ın toplam satışları %15 oranında artarken, yurt içi satışları %31 ihracat satışları ise %8 oranında büyüme kaydetmiştir.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2019

Eylül ayı yurtiçi satış adetleri düşük baz yılı etkisiyle %65 arttı. Türk Traktör Eylül ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket Eylül ayında düşük baz yılı etkisi ve satış kampanyaları neticesinde yıllık bazda %65 artışla 1,000 adet yurtiçi satışı gerçekleştirdi. Yılın ilk dokuz ayında ise yurtiçi satış hacmi yıllık bazda %54 düşüşle 6,809 adet gerçekleşti. 2019 yılında Türk Traktör için 10,147 adet tahmin ettiğimiz yurtiçi satış hacmi şirketin 11,500 – 14,000 adet bekletisinin altında bulunuyor. Şirketin ihracat hacmi ise Eylül ayında yıllık bazda %27 artışla 1,901 adete yükselirken, 9A19 kümülatif ihracat hacmi %15 artışla 11,905 adete arttı. 9A19 performansa baktığımızda, şirketin 2019 yılı 14,250-15,250 adet ihracat hedefine ulaşmasında risk görmüyoruz. Satış verisinin olumlu bulmakla birlikte, ancak çoğunlukla hisse fiyatınının içinde olduğunu düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Net kar ve FAVÖK piyasa beklentilerinin üzerinde: Türk Traktör 2Ç19’de beklentilerinin üzerinde (İş Yat: 13 milyon TL; Piyasa: 12 milyon TL) yıllık bazda %83 düşüşle 14 milyon TL net kar rakamı elde etti. Zayıf yurtiçi satışlar ile kur farkı giderlerinin neden olduğu yüksek finansman giderleri net kardaki düşüşün temel nedenini oluşturmaktadır. 2Ç19’de şirketin satış gelirleri beklentilerle uyumlu (İş Yatırım ve Piyasa: 925 milyon TL) yıllık bazda %14 düşüşle 922 milyon TL’ye geriledi. 2Ç19’de FAVÖK 80 milyon TL piyasa beklentisi ile uyumlu, biizm 86 milyon TL beklentimizin biraz üzerinde yıllık bazda %36 düşüşle 92 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yorum: Hissenin dün ve son bir haftadaki endeksin sırasıyla %2 ve %3 üzerinde performans göstermesinden sonra TTRAK’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 net kar ve FAVÖK rakamlarına sınırlı olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz. Hisse son bir ayda endeksin %6 altında performans göstermişti.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

TTRAK 2Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 13.8mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 11.8mn TL net kar; OYAK Bekl: 12mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %83 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %82 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %14 düşerek 922mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 925mn TL; OYAK Bekl: 816mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %36 düşüşle 92.2mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 80mn TL; OYAK Bekl: 57mn TL) çeyreksel bazda ise %82 yükseliş göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 puan daralma göstererek %10.0 olmuştur.

Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,155mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.9x olmuştur. TTRAK, 2019’un ilk yarısında beklentilerden iyi gerçekleşen ihracat performansı sonrasında 2019 yılı için toplam ihracat beklentisini 14-15bin adetten 14,25-15,25bin adete yükseltirken Yurtiçi satış beklentisini ise 11.5-14bin adet olarak korudu. Yurtiçi satışlarında yaşanan sert daralmanın sebebi ile yılbaşından bu yana endeksin %22 altnda performans sergileyen TTRAK için olumsuzlukların fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz. Hedef fiyatımızı 44TL/hisse olarak yukarı yönlü revise ediyor ve tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri’ye yükseltiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,9 oranında azalarak 13,8mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi de şirketin bu çeyrekte 12mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 2Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 oranında azalan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %37,1 oranında azalarak 127,2mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 5 puan azalışla %13,8’i göstermiştir. Operasyonel giderlerdeki %14,8’lik gerilemeye rağmen faaliyet karı %51,6 azalmış ve 61,1mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 5,1 puan azalışla %6,6 olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibariyle %16,3 artan finansman gideri de kar oluşumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Şirket’in yılın 2. çeyreğindeki net kar marjı 6 puan azalarak %1,5 olmuştur. İkinci çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı yıllık %84,4 oranında azalarak 21,4mn TL’ye gerilemiştir.

Şirket 2019 yılı yurtiçi beklentilerini korurken, ihracat beklentisini yukarı yönlü revize etmiştir. Türk Traktör’ün Türkiye traktör pazarı beklentisi 24-29bin adet olup, iç piyasaya toplam traktör satış adet beklentisi 11,5-14bin adet seviyesindedir. Şirketin ihracat hedefi önceki 14-15bin adetten 250 adet artarak 14.250-15.250 aralığına yükseltilmiştir. Yatırım harcamaları beklentisi ise 175-225mn TL’den 150-200mn TL’ye düşürülmüştür.

ŞEKER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Türk Traktör (TTRAK) yılın ikinci çeyreğinde 14mn TL net kar elde etti; Şirket, geçen yılın aynı döneminde 81mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı; piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 12mn TL’nin hafif üzerinde geldi. Şirketin ikinci çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 oranında azalarak 922mn TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 1.077mn TL). Piyasadaki ortalama beklenti ise satış gelirlerinin 925mn TL olabileceği yönündeydi. FAVÖK ise 92mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 144mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda %10,0 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 80mn TL seviyesindeydi.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Türk Traktör yılın ikinci çeyreğinde 14 milyon TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 12 milyon TL’nin %13 üzerinde. Satış gelirleri da piyasa beklentileri dahilinde açıklandı. Ancak faaliyet karı beklentilerin %13 üzerinde. Gelirler ve faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %14 ve %36 daralma gösterdi. Şirketin net borç rakamı da 1,16 milyar TL seviyesi ile Mart sonundaki 1,47 milyar TL’nin biraz altına geldi. Beklentilere yakın gelen 2. çeyrek sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.07.2019

Kapanış (TL) : 32.36 – Hedef Fiyat (TL) : 31.25 – Piyasa Deg.(TL) : 1727 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.92 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -3.42

İç satış hacmi Haziran ayında da daralmaya devam etti. Türk Traktör ’ün iç piyasa satışları Haziran ayında, yıllık bazda %66 daralma ile düşüş trendini sürdürdü. Son veri ile beraber şirketin iç piyasa satışları yılın ilk yarısında %67daraldı. Şirketin ihracatı ise yıllık bazda %26,5 artış gösterdi. İhracat yılın ilk yarısında %20 artış gösterdi. Türk Traktör 2019 yılında yurtiçi traktör pazarının yıllık bazda %40-50 düşüşle 24-29 bin adete gerileyeceğini öngörüyor. Şirket 2019 yılında 11.5-14 bin (2018:17.7 bin) seviyelerinde yurtiçi satış hacmi, 14-15 bin (2018:14.5 bin) aralığında ise ihracat hacmi hedefliyor. 2019 yurtiçi traktör pazarına ilişkin kötümser beklentiler çoğunlukla hisse fiyatına yansıdığından, verinin TTRAK üzerinde sınırlı olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.07.2019

TTRAK’un toplam satış hacmi Haziran ayında yıllık bazda %32 oranında gerileyerek 1.965 adete düşerken, yılbasından bu yana yaşanan toplam daralma 2019 Mayıs ayında %39’dan 2019 Haziran ayında %38’e geriledi. TTRAK’ın yurtiçi satışları Haziran ayında %66 oranında daralmıştır. Bu daralmada ay içerisine denk gelen yaklaşık 10 günlük bayram tatilinin etkisi olduğunu düşünüyoruz.

TTRAK’un yurtiçi satışları Haziran ayında 623 adet olurken yılbaşından bu yana satışlar 4.303 adet ile geçen yılın ilk 6 ayındaki 12.939 adet satışa göre %67 oranında gerilemiştir. İhracat satışları ise Haziran ayında %26 artarak 1.342 adete yükselmiştir. TTRAK’ın yılbaşından bu yana yapmış olduğu ihracat ise %20 oranında artarak 6.298 adetten 7.562 adete yükselmiştir. TTRAK 2019’da 2 defa fiyat artışı yaparak, 2018’den bu yana kümülatif fiyatlarında %50’ye yakın bir artış sağlamıştır. Yurtiçi traktör talebi, traktör fiyatlarındaki artış, yüksek kredi maliyetleri ve tüketici güvenindeki bozulmaya bağlı olarak 2019’un ilk yarısında zayıf bir seyir izlemiştir. Yılın ikinci yarısında ise özellikle geçen yıldan gelen düşük baz etkisi ile göreceli olarak daha güçlü bir seyir izlemesini bekliyoruz. Ekonomik koşulların iyileşmesi traktor talebine canlandırıcı etki yapması beklenmektedir.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 12.05.2019

Kapanış (TL) : 27.96 – Hedef Fiyat (TL) : 31.25 – Piyasa Deg.(TL) : 1492 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.51 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 11.78

Mayıs ayında toplam satış hacmi zayıf yurtiçi satışlar nedeniyle %22 daraldı.
Türk Traktör’ün Mayıs ayında %52 gerileyen yurtiçi satış hacmi nedeniyle toplam satış hacmi yıllık bazda %22 düşüş gösterdi. Yıl başından bu yana yıllık bazda daralmanın devam ettiği yurtiçi satış hacmi Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla bazı modellerde yapılan kampanyalar nedeniyle iyileşme gösterdi. Mayıs ayında yıllık bazda %11 büyüme gösteren ihracat hacmi ise zayıf yurtiçi satışa rağmen güçlü seyretti. Türk Traktör 2019 yılında yurtiçi traktör pazarının yıllık bazda %40-50 düşüşle 24-29 bin adete gerileyeceğini öngörüyor. Şirket 2019 yılında 11.5-14 bin (2018:17.7 bin) seviyelerinde yurtiçi satış hacmi, 14-15 bin (2018:14.5 bin) aralığında ise ihracat hacmi hedefliyor. 2019 yurtiçi traktör pazarına ilişkin kötümser beklentiler çoğunlukla hisse fiyatına yansıdığından, verinin TTRAK üzerinde sınırlı olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 12.05.2019

TTRAK’un toplam satış hacmi Mayıs ayında yıllık bazda %22 oranında gerileyerek 2.233 adete düşerken, yılbasından bu yana yasaşanan toplam daralma 2019 Nisan ayında %43’ten 2019 Mayıs ayında %39’a düştü. TTRAK’ın yurtiçi satışları Mayıs ayında %52 oranında daralmasına rağmen, 2019 Nisan ayında yaşanan %69’luk daralmaya göre daha düşük bir oranda gerileme sergilemiştir. Ayrıca, yurtiçi satış hacminin, ekonomik hareketliliğin yavaşladığı Ramazan ayına ragmen, Mayıs ayında bir önceki aya göre %17 oranında artış kaydettiği görüldü.

Yurtiçi traktör talebinin, traktör fiyatlarındaki artış, yüksek kredi maliyetleri ve tüketici güvenindeki bozulmaya böylece olumsuz etki yaratmaya devam edeceğine inanıyoruz. TTRAK 2019’da 2 defa fiyat artışı yaparak, 2018’den bu yana kümülatif fiyatlarında %50’ye yakın bir artış sağlamıştır. TTRAK’un Yurtiçi satışları Mayıs ayında 730 adet olurken yılbaşından bu yana satışlar 3.680 adet ile geçen yılın ilk 5 ayındaki 11.108 adet satışa göre %67 oranında gerilemiştir. İhracat satışları ise Mayıs ayında %11 artarak 1.503 adete yükselmiştir. TTRAK’ın yılbaşından bu yana yapmış olduğu ihracat ise %19 oranında artarak 5.237 adetten 6.220 adete yükselmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Kapanış (TL) : 29.4 – Hedef Fiyat (TL) : 42.04 – Piyasa Deg.(TL) : 1569 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.04 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 42.98

Zayıf 1Ç19 faaliyet marjları, şirket beklentilerinde aşağı yönlü revizyon
Türk Traktör 1Ç19’de piyasanın ve bizim 7 milyon TL net kar beklentisiyle uyumlu ancak yıllık bazda %87 düşüşle 8 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Zayıf yurtiçi satışlar nedeniyle gerileyen faaliyet kar marjları ile birlikte faiz giderlerindeki artışın neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş net kar rakamının yıllık bazdaki düşüşün temel nedenlerini oluşturmaktadır. Şirketin 1Ç19 satış gelirleri beklentilerle uyumlu (Is Yat.: TL821mn; Piyasa: TL809mn) %22 düşüşle 821 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilerin altında (Is Yat.: TL65mn; Piyasa: TL58mn) yıllık bazda %50 düşüşle 51 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon Türk Traktör 2019 yurtiçi traktör pazar beklentisini önceki 33 bin -38 bin adetten 24 bin -29 bin adede revize etti. Şirketin yurtiçi satış hacim hedefi ise önceki 15.5 bin -18 bin’den 11.5-14 bin adete düşerken, ihracat hacmindeki 14.5-15 bin adet beklentisinde değişikliğe gitmedi. Bütçelenen yatırım harcaması tutarı ise önceki 200 – 250 milyon TL’den 175 – 225 milyon TL’ye düşürüldü.
Yorum: Türk Traktör beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel kar marjlarına ve aşağı yönlü revize edilen beklentilerine piyasanın olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak cesaret kırıcı yurtiçi traktör pazarı ve şirket faaliyet marjları nedeniyle hisse için tavsiyemizi TUT’dan SAT’a çekiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 52TL) – 1Ç19 sonuçlarını 7.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 7 milyon TL olan piyasa ve Tacirler Yatıım beklentilerinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %87 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %90 azaldı. Net satışlar 818 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 809 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %59 oldu. (1Ç18:%30) Şirket, 1Ç19’de 51 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 58 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 354 baz puan azalarak %6.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 468 baz puan azaldı ve %11.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 87 baz puan arttı ve %9.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %1 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 1,465 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,199 milyon TL (1Ç18: 895 milyon TL ve 4Ç18: 1,137 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %32.6 (1Ç18: %20.8 ve 4Ç18: 29.1%) olarak kaydedildi. Şirket ayrıca 2019 beklentilerini açıkladı, şirket 24-29 bin adet yurtiçi traktör Pazar büyüklüğü (önceki 33-38 bin adet), 11,5-14 bin adet yurtiçi satışlar (önceki 15,5-18 bin adet yurtiçi satış), 14-15 bin adet ihracat ve 175-225 milyon TL yatırım tutarı öngörmektedir. Şirketin aşağı revize edilen beklentileri ve zayıf devam eden Nisan ayı traktör satışları nedeniyle tahminlerimizi aşağı revize edeceğiz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

TTRAK 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 7.6mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 7.1mn TL net kar; OYAK Bekl: 7.0mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %87 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %90 altındadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %22 düşerek 818.0mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 809mn TL; OYAK Bekl: 800.0mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %50 düşüşle 50.8mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 57.8mn TL; OYAK Bekl: 53.0mn TL) çeyreksel bazda ise %54 gerileme göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 puan daralma göstererek %6.2 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1464.7mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.9x olmuştur. TTRAK, beklentilerden zayıf geçen ilk çeyrek sonrasında, 2019 yılı için yurtiçi pazar daralma beklentisini%19-34’ten %40-50 oranına yükseltirken, kendi satış beklentisini ise bir önceki beklenti olan 15.5-18k adetten 11.5-14k adete düşürdü. Şirketin 2019 yılı için revize ettiği beklentilerini dikkate alarak tahminlerimizde aşağı yönlü değişiklik yaptık. TTRAK için hedef fiyatımızı 37 TL/hisseye indirirken tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak değiştiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,5 oranında azalarak 7,6mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi de şirketin bu çeyrekte 7mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 1Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında azalan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %44,2 oranında azalarak 95,9mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,7 puan azalışla %11,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderlerdeki %14’lük gerileme ve diğer faaliyet gelirlerindeki artışa rağmen faaliyet karı %37,5 azalmış ve 58,9mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1,8 puan azalışla 7,2 olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibariyle %47 artan finansman gideri kar oluşumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Şirket’in yılın ilk çeyreğindeki net kar marjı 4,4 puan azalarak %0,9 olmuştur.

Şirket 2019 yılı beklentilerini güncellemiştir. Önceden 33-38bin adet aralığında gerçekleşmesi öngörülen Türkiye traktör pazarı beklentisi 24-29bin adete çekilmiştir. Buna paralel olarak da iç piyasaya toplam traktör satış adet beklentisi 11,5-14bin adet (önceki 15,5-18bin) olarak belirtilmiştir. (2018 Türkiye traktör pazarı 48bin adet, Türk Traktör’ün yurt içi satışları 17,7bin adetti.) Şirketin 14-15bin adet aralığında gerçekleşmesi öngörülen ihracat hedefi aynı kalırken, yatırım harcamaları beklentisi 200-250mn TL’den 175-225mn TL’ye düşürülmüştür. (2018 yurt dışı satışları 14,5bin adetti.)

 

Türk Traktör 2019 Yılı Beklentilerini Açıkladı – 26.04.2019

Türk Traktör’ün 2019 yılının tamamına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

*TÜİK’in aylık raporlarına göre 2019 yılının ilk iki ayında Pazar adetlerinin beklentilerimizin altında kalması nedeni ile 2019 yılı Türkiye traktör pazarı beklentimiz 24.000-29.000 adet (önceki 33.000-38.000) aralığına, buna paralel olarak da iç piyasa toptan traktör satış adeti beklentimiz 11.500-14.000 adet (önceki 15.500-18.000) aralığına çekilmiştir. Ayrıca yenileme ve modernizasyon yatırım planlarımız gözden geçirilmiş ve sene sonu yatırım harcaması beklentimiz aşağı yönlü revize edilmiştir.

Türkiye Traktör Pazar Büyüklüğü 24.000 – 29.000 adet

TürkTraktör

 • İç Piyasa Traktör Satışları (ithal tractor dahil bayiye satış) 11.500 – 14.000 adet
 • İhraç Traktör Satışları 14.000 – 15.000 adet
 • Yatırım Harcamaları 175 – 225 milyon TL

TürkTraktör Gelir Tablosu

Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz ve Yorumları

1Ç19 Finansal Sonuçları: Türk Traktör 1Ç19’da 7,5 mn TL net kar elde etti.

Türk Traktör 1Ç19 Beklentileri – 26.04.2019

İş Yatırım: TTRAK 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 7 mn TL, Piyasa beklentisi: 7 mn TL)

Tacirler Yatırım: Türk Traktör (AL, hedef fiyat 52TL) bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. 1Ç19 net karını 7 milyon TL olarak ve yıllık bazda -%88 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net kar beklentisi 7 milyon TL olup, yıllık bazda -%87 azalışı işaret etmektedir. Bizim net satış beklentimiz 789 milyon TL olup, yıllık bazda, -%9 azalışı işaret etmekte olup piyasa net satış beklentisi 809milyon TL’dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 72 milyon TL olup, yıllık bazda, -%9 azalışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 58 milyon TL’dir.

 

 

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 25.02.2019

Hacimlerdeki daralmaya rağmen şirketin değerlemesi caziptir. Hedef fiyat 52 TL

Türk Traktör’ün hisse performansı son bir yılda otomotiv sektöründeki diğer şirketlerin gerisinde kaldı.  2018’de pazar daralmasının üzerinde görülen hacim daralması ve işletme sermayesindeki önemli artış zayıf hisse performansında etkili oldu. Türk Traktör’ün 1Ç19’da da pazar daralmasından olumsuz etkileneceğini ancak yılın geri kalanında pazar payı kazanımı ve stok erimesi beklentisiyle karlılılığında iyileşme görüleceğini düşünüyoruz. Türk Traktör için “AL” tavsiyemizi 52 TL hedef fiyatla sürdürüyoruz. Türk Traktör 2019T 7,4 F/K ile on yıllık ortalamasına %28 iskontolu işlem görmektedir. Bilindiği üzere Türk Traktör’ün yönetimi 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır.

Zayıf traktör talebi 2019’da da devam edecek – Artan girdi maliyetleriyle çiftçinin alım gücünün azalması, rekoltedeki zayıflık ve makro görünümdeki bozulma Türkiye traktör pazarında 2018’de %34 daralmanın ana nedenleriydi. Aynı dönemde Türk Traktör’ün fiyat artışları sonrası pazar payı kayıpları yurtiçi hacimlerinde %53 gerilemeye neden oldu. 1Ç19’da traktör pazarında yüksek baz etkisi ve tarım sektöründeki olabilecek daralmanın etkisiyle traktör satışlarında zayıflığın devam edeceğini düşünüyoruz. 2019’da traktör pazarının %27 daralmasını ve 35 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk Traktör’ün 2Ç19’dan itibaren bayi ağında yeniden stok seviyelerinde yükseliş ve pazar payı artışının katkılarıyla 2018 yurtiçi hacimlerinde sadece %9 daralma öngörüyoruz.

İhracatın ciro payındaki artış marjları 2019’da baskılayacak – 2018’de marjı yurtiçine göre nispeten daha düşük ihracat gelirlerinin ciro payının 22 puan artışla %48’e ulaşmasının etkisiyle FAVÖK marjında gerileme beklemiştik. Ancak TL’de görülen sert değer kaybı ile beraber TL bazında ihracat fiyatlaması ve marjda geçici iyileşme görüldü. 2019’da kur etkisini arındırırak ihracat ciro payının %50 seviyesinde oluşacağını varsayarak brüt marjda gerileme öngörüyoruz. Faaliyet gideri/satış rasyosundaki artışı da göz önüne alarak FAVÖK marjında 2018’de 240 baz puan daralma bekliyoruz.

İşletme sermaye ihtiyacındaki azalma finansal gider yükünü hafifletecek – Operasyonel karlılıkta beklediğimiz daralmaya rağmen 2019’da net karlılıkta iyileşme öngörüyoruz. İşletme sermayesi/satış rasyosunda envanterde beklediğimiz azalma ile 650 baz puan %22,6 seviyesine ve net borç/FAVÖK rasyosunda 2,7’den 2,3’e gerileme öngörmekteyiz. Borçluluk ve işletme sermayesi ihtiyacında beklediğimiz azalmayla finansal gider yükünün gerileyeceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere Türk Traktör’ün yönetimi 2019’da temettü dağıtmama kararı almıştır.

Türk Traktör Temettü Vermeyeceğini Açıkladı – 13.02.2019

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesi ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 73.424.925 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Türk Traktör Olağan Genel Kurul Tarihi: 12.03.2019 Yer: Ankara

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

Kapanış (TL) : 36.64 – Hedef Fiyat (TL) : 46.08 – Piyasa Deg.(TL) : 1955 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.96 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 25.75

4Ç18 net karı beklentileri yenerken FAVÖK marjı beklentilerin altında kaldı.
Türk Traktör 4Ç18’de 60 milyon TL olan beklentilerin üzerinde satış hacmindeki düşüş ile zayıf faaliyet kar marjları neticesinde yıllık bazda %29 düşüşle 74 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamındaki sapmanın nedeni yatırım faaliyetlerinden elde edilen 5 milyon TL gelir ve tahminlerin altında kaydedilen vergi gideridir. Şirketin 4Ç18 satış gelirleri beklentilerle uyumlu (İş Yat: TL896mn; Piyasa: TL940mn) toplam satış hacmindeki %48’lik gerileme nedeniyle yıllık bazda %21 düşüşle 908 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satış gelirleri zayıf iç pazar koşulları ile gerileyen pazar payı nedeniyle 4Ç18’de yıllık bazda %62 düşüş gösterirken, ihracat gelirleri 4Ç18’de artan ihracat hacimleri ve kurun olumlu etkisi ile yıllık bazda iki kat artış gösterdi.

4Ç18’de ihracatın payı toplam şirket gelirlerinde 4Ç17’de %25’den 4Ç18’de %64’e yükseldi. FAVÖK rakamı bizim 113 milyon TL beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 120 milyon TL beklentisinin altında 110 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı 4Ç17’deki %11.9’dan 4Ç18’de %12.1’e artış gösterirken 3Ç18’deki %16.2’nin oldukça altında kaldı. Şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda kıyasladığımızda 3Ç18’den gelen düşük maliyetli stoğun kısmi etkisinin ve fiyat artışlarının olumlu etkisini görebiliyoruz. Türk Traktör’ün net borç pozisyonu artan işletme sermayesi ve yatırım harcamaları nedeniyle 2017 yıl sonundaki 685 milyon TL’den 2018 yıl sonunda 1.36 milyar TL’ye yükselirken, Net Borç /FAVÖK rasyosu 2017 yıl sonundaki 1.4x’den 2018’de 2.7x’e yükseldi.

2019 beklentileri: Türk Traktör 2018 yılında 48 adet olarak gerçekleşen yurtiçi traktör pazarının 2019 yılında %21-%31 gerileme ile 33 – 38 bin adete gerileyeceğini öngörüyor. Şirket kendi yurtiçi staış hacimnde pazar payı kazanımları ile 15,500 – 18,000 adet ile pazarın üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirketin ihracat hacim beklentisi ise 2018 yılındaki 14,502 adete benzer 2019 yılında 14,000 – 15,000 adet seviyelerinde öngörüyor. 2019 yılı için bütçelenen yatırım harcamaıs ise 200 -250 milyon TL tutarında.

Yorum: Hissenin dün endeksi %1.2 yenmesinin ardından bugün açıklanan zayıf 4Ç18 operasyonel sonuçlarına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hissenin son bir haftada endeksin %1 gerisinde, yılbaşında bu yana ise endeksin %8 gerisinde performans göstermiş.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

(+) Türk Traktör (TTRAK): 4Ç18’de 60 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahmininin %23 üzerinde 74 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar yıllık bazda ise %29 gerilemeye işaret etti. 4Ç18’de şirketin satış gelirleri 940 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminine paralel, yıllık bazda ise %21 düşüşle 908 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2018 yılı yurt içi traktör satış hacmi yıllık bazda %53 gerileyerek 17.655 adet olarak gerçekleşirken, ihracat hacmi %21 artışla 14.502 adet olarak açıklandı. Operasyonel tarafa baktığımızda 4Ç18’de FAVÖK, Research Turkey konsensüs tahmini olan 120 mn TL’ye paralel 110 mn TL olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %20 düşüş göstermiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %11,9 seviyesine yakın 4Ç18’de %12 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket ayrıca, 2018 yılında 48.044 adet olarak gerçekleşen Türkiye traktör pazarının 2019 yılında 33–38 bin adet bandında gerçekleşmesini öngörüyor. İç piyasaya traktör satış hacmini 15.500-18.000 bandında, ihracat hacmini ise 14.000-15.000 bandında gerçekleşmesini bekliyor. Ayrıca şirket, 2019 yılında 200-250 mn TL yatırım harcaması öngörmektedir. Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %8 negatif ayrıştı. Net kar beklentiler üzerinde gerçekleşirken, 2019 yılına ilişkin satış öngörüleri, hem yurt içi hem de ihracat tarafında 2018 yılına göre paralel bir seyre işaret ediyor. Şirket hisselerinin finansallara pozitif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

Tavsiye: AL   Hedef Fiyat: TRY51.70    Getiri Potansiyeli 41%

Finansal maliyetlerdeki düşüşle net kar beklentileri aştı. Türk Traktör 4Ç18 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Satışlar TRY908 mln (-%21 yıllık, +%4 çeyreklik), FAVÖK TRY110 mln (-%20 yıllık, -%22 çeyreklik) ve net kar TRY74 mln (-%29 yıllık, +%154 çeyreklik). Liradaki zayıfllığa rağmen traktör satışlarındaki sert daralma şirketin satış gelirlerinde düşüşe sebep oldu. Satış gelirleri TRY940 mln olan piyasa beklentisinin hafif altında kalırken bu da FAVÖK’ün beklentilerin altında gerçekleşmesine neden oldu (piyasa beklentisi %12.8 marjla TRY120 mln iken 4Ç18’de marj %12.1 oldu). Diğer taraftan net kar finansal maliyetlerdeki düşüş ile operasyonel performanstaki zayıf görünüme rağmen TRY60 mln olan piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Şirket yönetimi ayrıca 2019 bütçesini ve beklentilerini de paylaştı, şirket 2019’da satış hacminde yatay bir seyir bekliyor. Bugün saat 11:00’de şirket tarafından 2019 beklentilerini ve finansal sonuçlarıanlatmak amacıyla bir analist toplantısı gerçekleştirilecek. Piyasanın finansal sonuçlara hafif olumsuz bir tepki vermesini bekliyoruz.

2019 beklentileri: 2019’da 33-38 bin olmasını bekledikleri market büyüklüğü içinde (2018’de 48 bin, 2017’de ise 73 bin) şirket 15.5-18 bin aralığında yurtiçi satış hedefliyor (2018’de 17.7 bin). Yönetim ihracat rakamlarının 14-15 bin bandında yatay seyretmesini bekliyor. Yönetim TRY200-250 mln seviyelerinde yatırım harcaması yapmayı planlıyor.

İNTEGRAL YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

Türk Traktör (TTRAK) 4Ç18 döneminde beklentilerin bir miktar üzerinde 74.1 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 65mn TL seviyesindeydi. Net kar yıllık bazda %29 düşerken, çeyreklik bazda %154 artış gösterdi. Bu sonuçla Şirket 2018 yılını önceki yıla kıyasla %25 düşüşle 240 milyon TL net kar ile kapadı.

Çeyreklik bazda net karın yüksek gelmesinde önceki çeyreklerde yazılan büyük oranda kur farkı gideri kaynaklı finansal giderlerin, son çeyrekteki kur düşüşü sayesinde gelir olarak yazılması etkili oldu. Operasyonel kar rakamı  FAVÖK te ise çeyreklik bazda %22 düşüş ve yıllık bazda %20 azalma görülüyor.

4Ç18’de kar marjlarında daralmalar devam etmiş görünüyor. Brüt kar marjı %17.33 olurken, 3Ç18 dönemine göre 5 puana yakın düşüşler gözleniyor. FAVÖK marjı %12 olurken burada önceki çeyreğe göre 4 puana yakın düşüşler var. Yıllık bazda kar marjları yatay seyretmiş diyebiliriz.

 • Şirket 2018 yılında 32.157 adet traktör satarken, bunun 14.502 adetini ihraç etti. Satış rakamları adet bazında 2017 yılına göre %35 azaldı. İhracat ise adet bazında %21 arttı.
 • Şirket 2019 yılında yurtiçi satışların 15.500-18.000 adet, ihraç satışların ise 14.000-15.000 adet olması bekliyor.
 • Şirket için hisse başı 3.80TL gibi bir temettü ödemesi beklenebilir. Dünkü kapanışa göre %10 temettü verimine karşılık geliyor.
 • Sonuçların nötr olarak değerlendiriyoruz. Hisse fiyatının şu ana kadar mevcut gelişmeleri yansıttığını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 74 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 60 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 61 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %154 arttı. Net satışlar 908 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 düştü. Yurtiçi satışlar %62 gerilerken, ihracat %98 arttı ve ihracatın ciro payı %64’e ulaştı. Şirket, 4Ç18’de 110 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 120 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 25 baz puan artarak %12.1 oldu.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 gerileyerek 1,360 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,137 milyon TL (4Ç17: 712 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.1 (3Ç18: %31) olarak kaydedildi. Şirket ayrıca 2019 beklentileri açıkladı ve şirket yönetimi yurtiçi Pazar büyüklüğünü 33-38 bin adet seviyesinde (%21-32 aşağıda), Türk Traktör’ün yurtiçi satışını 15,5-18 bin adet (%12 aşağıda, %2 yukarda) seviyesinde, ihracat 14-15 bin adet (yatay seviyede) ve 200-250 milyon TL yatırım öngörmektedir. Türk Traktör’ün 2019’da hisse başına 4 TL temettü dağıtacağını düşünüyor ve %11 temettü verimi hesaplıyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç18 net karı ve yurtiçi satışlarda diğer otomotiv şirketlerine göre daha pozitif görünüm beklenmesi nedeniyle sonuçların hisse performansına hafif olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç18 – 12.02.2019

TTRAK 4Ç18’de piyasa beklentilerine paralel 74mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 60mn TL net kar; OYAK Bekl: 68mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %29 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %8 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %21 düşerek 908mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 940mn TL; OYAK Bekl: 910mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %20 düşüşle 110mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 120mn TL; OYAK Bekl: 119mn TL) çeyreksel bazda ise %24 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artış göstererek %12.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1,360mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.7x olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Kapanış (TL) : 36.6 – Hedef Fiyat (TL) : 46.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1953 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.51

Net Kar ve FAVÖK Beklentileri Aştı… Türk Traktör 3Ç18’de bizim 23 milyon TL beklentimizin ve piyasanın 26 milyon TL beklentisinin üzerinde yıllık bazda %63 düşüşle 29 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Düşen satış hacmi ve faiz giderlerindeki artışın neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş net kar rakamını yıllık bazdaki düşüşün temel nedenlerini oluşturuyor. Şirket 3Ç18’de beklentilerle uyumlu (İş Yat: 853 milyon; Piyasa: 856 milyon TL) yıllık bazda %13 düşüşle 876 milyon TL satış geliri elde etti. 3Ç18 FAVÖK rakamı bizim 135 milyon TL beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 114 milyon TL beklentisinin üzerinde yıllık bazda %16 artışla 142 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yorum: TTRAK’ın beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç18 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

TTRAK 3Ç18 sonuçları: Satışlar 876 milyon TRY (Yıllık -%13 Çeyreklik -%19), FAVÖK 142 milyon TRY (Yıllık +%16, Çeyreklik -%2) ve Net Kar 29 milyon TRY (Yıllık -%63 Çeyreklik -%64). Net kar, finansal giderlerdeki artış sebebiyle hem yıllık hem de çeyreklik bazda sert düşüş yaşadı; fakat yine de şirketin beklentilerin üstündeki operasyonel performansı sayesinde 25 milyon TRY olan piyasa beklentisinin %17 üzerinde gerçekleşti, aynı çeyrek için FAVÖK ise piyasa beklentilerinin %24 üzerinde gerçekleşti. Zorlu piyasa koşullarına rağmen marjlarda belirgin bir iyileşme görüyoruz, %16.2 olan FAVÖK marjı hem %13.4 olan bir önceki yılın aynı döneminin marjını hem de %13.3 olan piyasa beklentisini gözle görülür biçimde aşmış oldu. Hisse için olumlu bir piyasa tepkisi bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 29.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 26.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %63 azalırken, çeyreksel bazda ise, %64 azaldı. Net satışlar 876 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 856 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi cirosu, yıllık bazda, %60 gerilerken, ihracat cirosu ise, ABD doları ve yıllık bazda, %26 arttı. Satış hacimlerine baktığımızda, yurtiçi satış hacmi %76 gerilerken ihracat hacmi %25 artış kaydetti. Şirket, 3Ç18’de 142 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 114 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 404 baz puan artarak %16.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 293 baz puan arttı ve %21.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 34 baz puan azaldı ve %7.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %30 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %0 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 1,551 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,304 milyon TL (3Ç17: 696 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31.4 (3Ç17: %17.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(=) Türk Traktör (TTRAK): 3Ç18’de 26 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel 29 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda %63 gerilemeye işaret ederken net kardaki gerilemede, 3Ç17’de 28 mn TL seviyesinde yer alan net finansal giderlerin, bu çeyrekte banka faiz giderlerindeki artışa bağlı olarak 95 mn TL’ye yükselmesi etkili oldu. Şirketin satış gelirleri ise 3Ç18’de yıllık bazda %13 daralarak 876 mn TL gerçekleşerek, 856 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşti. Satış gelirlerindeki gerilemede, şirketin 3Ç18’deki yurtiçi traktör satışlarının %76 daralması etkili olurken, ihracat hacminde gözlenen %25’lik artış, gelirlerde daha yüksek oranlı düşüş görmemizin önüne geçti. FAVÖK tarafında 3Ç18’de hem ihracat gelirlerinde artış hem de maliyetlerdeki kontrollü seyre bağlı olarak, yıllk bazda %16 artışla 142 mn TL FAVÖK kaydedilmiş, 114 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminleri aşılmıştır.

FAVÖK marjı ise 3Ç18’de %16 seviyesinde gerçekleşerek 3Ç17’deki %12 seviyesinden 4 puanlık iyileşme kaydetmiş, aynı zamanda da Research Turkey konsensus tahmini olan %13’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Yorum: Şirketin 3Ç18 finansalları operasyonel tarafta beklentileri aşsa da net kar tarafında beklentilere paralel görünüyor. Yılbaşından bugüne BİST’e göre %34 negatif getiri performansı sergileyen şirket hisselerinin, son 1 ayda ise endekse göre %16 negatif getiri performansı sergilediği görülüyor. Ekim ayı başında açıklanan satış hacmine ilişkin verilerin ardından 3Ç18 finansallarının büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Türk Traktör’ün net karı 3Ç18’de, beklentilere paralel olarak, %63 oranında gerileyerek 29mn TL’ye düşmüştür. Yurtiçi satışlardaki hızlı daralma ve artan finansal giderler bu çeyrekte net kardaki gerilemenin ana sebepleri olmuştur. Türk Traktör’ün 3Ç18’de toplam satışları, yurtiçi satışlarında yaşanan %77 oranında daralmanın olumsuz etkisi ile %49 oranında gerilemiştir. İhracat satışları ise bu dönemde %25 oranında artmıştır. Satış gelirleri yurtiçi fiyat artışları ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerine olumlu katkısı ile birlikte %13 oranında daralmıştır. TTRAK’ın FAVÖK’ü bu dönemde %16 oranında artarak, beklentilerin üzerinde, TL142mn olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karlılığı tarafında iyileşmenin beklentilerden iyi gelmesinden dolayı, 3Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde limitli olumlu etkisi olmasını bekleriz.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Türk Traktör 3Ç18’de 29 milyon TL net kar elde etti, bu gerçekleşme piyasa beklentisi olan 26 milyon TL net kara paraleldir. Bu sonuçla şirketin 9A18 kümülatif net kar rakamı 166 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %23 gerileme). Türk Traktör’ün 3Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %13 gerileyerek 876 milyon TL seviyesinde gerçekleşti – piyasa ortalama tahmini 856 milyon TL ciro yönündeydi. Şirketin 9A18 kümülatif ciro rakamı ise 3,0 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %2 düşüş). Türk Traktör’ün 3Ç18 FAVÖK rakamı 142 milyon TL (yıllık %16 artış, %16,2 marj) olarak gerçekleşti. Piyasa ortalama beklentisi 114 milyon TL idi (%13,3 marj). 9A18 kümülatif FAVÖK rakamı 388 milyon TL’ye ulaştı (yıllık %9 artış, %12,9 marj). Türk Traktör hisselerinin getirisi son 3 ayda endeksin %24 gerisinde kalmıştır. Şirketin 3Ç18 operasyonel performansına piyasanın olumlu reaksiyon gösterebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Türk Traktör 3Ç2018’de 29,2mn TL net kar açıklamıştır. Beklenti bu çeyrekte Şirket’in 26mn kar elde etmesi yönündeyken, net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki 78,8mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %1 oranında artarak 185,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibariyle 92,1mn TL artan finansman gideri karı baskılamıştır. Şirket’in yılın üçüncü  çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %3 ve %21 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %8 ve %18 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %23 oranında azalarak 165,9mn TL’ye gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2018

Kapanış (TL) : 47.9 – Hedef Fiyat (TL) : 51.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2556 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 7.93

Eylül ayında ihracattaki güçlü artış yurtiçindeki derin daralmayı telafi edemedi.
Türk Trkatör’ün Eylül ayında yurtiçi satış adetleri %80 düşüşle 606 adete düşerken, ihracat hacmi yıllık bazda %50 büyüme ile 1,500 adete yükseldi. Eylül ayı toplma satış adedi ise yıllık bazda %47 düşüşle 2,106 adete geriledi. Ocak – Eylül ayı döneminde ise şirketin toplam yurtiçi satışları %44 düşüşle 14,860 adete gerilerken, şirketin ihracat hacmi yıllık bazda %11 artışla 10,322 adete arttı. 2018 yılında şirketin yurtiçi satış adetlerinde %46 düşüş beklerken ihracat satış adetlerinde %18 büyüme öngörüyoruz.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2018

Türk Traktör Eylül 2018’de toplam traktör satış hacminin yıllık %47 düşüşle 2,106 adet seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı (iç pazar yıllık %80 düşüşle 606 adet, ihracat yıllık %49 artışla 1,500 adet). Buna göre Ocak-Eylül 2018 dönemi için toplam kümülatif satışlar yıllık %28 düşüş kaydetmiş oldu (iç pazar yıllık %44 düşüş, ihracat yıllık %11 artış). Şirket satış hacimlerinde 2017’de yıllık %7 artış kaydettikten sonra 7A18’de yıllık %25 gerileme açıklamıştı.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.09.2018

Kapanış (TL) : 45.76 – Hedef Fiyat (TL) : 57.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2442 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.9 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.42

Ağustos ayında yurtiçi traktor satışları %77 daraldı. Ağustos ayında Türk Traktör’ün yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %77 düşüşle 525 adete gerilerken, ihracat hacmi yıllık bazda %9 artışla 1211 adede büyüme gösterdi. Ağustos ayında şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %48 düşüşle 1736 adete geriledi. Ocak – Ağustos döneminde ise şirketin yurtiçi satış adeteleri yıllık bazda %40 düşüşle 14,254 adede gerilerken, işirketin ihracat satış adetleri yıllık bazda %7 artış ile 8822 adete yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %28 düşüşle 23,076 adete geriledi.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.09.2018

(-) Türk Traktör (TTRAK): Şirketin toplam satışları Ağustos ayında yıllık bazda %48 düşüşle 1.736 adet seviyesine geriledi. Yurt içi satışlar yıllık bazda %76,5 düşüşle 525 adet olurken, yurt dışı satışlar yıllık bazda %9,4 artışla 1.211 adet seviyesine yükseldi. Böylece, Ocak-Ağustos döneminde toplam traktör satışları yıllık bazda %27,6 düşüşle 23.076 adet oldu (yurt içi -%39,7, yurt dışı +%6,8). Yorum: Şirketin daha kârlı yurt içi satışlarındaki daralmanın hisse fiyatına olumsuz yansıyacağını tahmin ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kapanış (TL) : 48.8 – Hedef Fiyat (TL) : 57.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2604 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.05 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.55

2Ç18 sonuçları beklentilerin üzerinde
Türk Traktör 2Ç18’de bizim 42 milyon TL beklentimiz ve 56 milyon TL’nin piyasa beklentisinin üzerinde, 2Ç17’ye benzer 81 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Beklentimizden daha güçlü gerçekleşen faaliyet performansı net kar thaminimizdeki sapmanın ana nedenini oluşturmaktadır. Şirket 2Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yatıırm: 956 milyon TL; Piyasa: 967 milyon TL), yıllık bazda hemen hemen aynı seviyede 1.1 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin 2Ç18 FAVÖK rakamı ise beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yatırım: 90 milyon TL; Piyasa: 107 milyon TL) yıllık bazda %19 artış ile 144 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yorum: TTRAK’ün güçlü 2Ç18 sonuçlarına piyasanının olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Temmuz ayı yurtiçi satış adetelerinde yüksek daralma: Türk Traktör’ün Temmuz ayında yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %75 daralma ile 790 bin adete gerilerken, Ocak -Temmıuz dönemi kümülatif yurtiçi satış hacmini yıllık bazda %36 düşüşle 13,729 adete taşıdı. Şirketin ihracat hacmi ise Temmuz ayında yıllık bazda %19 artışla 1313 adete yükselerek, ilk yedi ay kümülatif ihracat adedini yıllık bazda %6 artışla 7611 adete taşıdı.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör (TTRAK) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Tahminleri aşan sonuçlar (+) Türk Traktör, 2Ç18 döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde 81 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, net karın tahminlerin üzerinde açıklamasında etkili oldu. Türk Traktör’ün 2Ç18’de yurt içi satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %22 aşağıda (adet bazında y/y -%47,6) 729 mn TL olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise kur ve hacimdeki yükselişin etkisiyle geçen yılın %56,4 üzerinde 427 mn TL (adet bazında y/y +%14,2) olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net satış gelirleri hacimdeki %33 düşüşe rağmen geçen yıla paralel 1,07 mlr TL oldu. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 107 mn TL olan beklentilerin oldukça üzerinde 144 mn TL (y/y +%19, ç/ç +%41) düzeyinde gerçekleşti. Daha karlı olan yurt içi satışların toplam içindeki payının gerilemesine rağmen ihracat tarafındaki güçlü katkı FAVÖK marjının yıllık bazda 2,3 puan artarak %13,4 seviyesinde oluşmasında etkili oldu.

Yorum: BIST 100’e kıyasla son 3 ayda %8,1, son 12 ayda %27,3 kötü performans gösteren hissenin bugün güçlü gerçekleşen 2Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör – 2Ç18 sonuçlarını 80.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 55.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %43 arttı. Yurtiçi satış hacmi, yıllık bazda, %48 azalırken, ihracat hacmi %14 arttı. Buna bağlı olarak yurtiçi gelirleri, yıllık bazda, %22 azalırken, ihracat ABD doları bazında %26 arttı. Net satışlar 1,077 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 967 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 144 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 107 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 230 baz puan artarak %13,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 1,400 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,197 milyon TL (2Ç17: 668 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27.9 (2Ç17: %18.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 7.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 80,6mn TL net kar açıklamıştır. Bu çeyrekte beklenenden daha az finansal zarar olması ve operasyonel karlılığın beklentilerin üzerinde iyileşmesi şirketin net karını olumlu etkilemiştir. Toplam satış hacminin %32 düşmesine rağmen şirketin satış gelirleri hemen hemen aynı seviyede kalmıştır. Yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerine olumlu etkisi şirketin satış gelirlerini desteklemiştir. FAVÖK %19 oranında artmış ve 144mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise bu dönemde 2,3 puan iyileşerek %13,4 olarak gerçekleşmiştir. 2018 tahminlerimize göre 7.1x F/K ve 5,7x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem gören Türk Traktör için Piyasa Üzerinde Getiri hedefimizi koruyoruz. Beklentilerden iyi gelen 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör (TTRAK, Pozitif): Şirketin 2Ç2018 net dönem karı 80,6mn TL ile geçen seneye göre %2,4 azalmasına karşın piyasa beklentisi olan 56mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %1,3 azalışla 1.077mn TL olurken, brüt kar %15,9 artışla 202,4mn TL’yi göstermiştir. Brüt kar marjı da 2,8 puan artarak %18,8’i göstermiştir. Operasyonel giderler %11,4 artarak 78,6mn TL, diğer faaliyet gelirleri 2,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı %6,6 artışla 126,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,9 puan artışla %11,7’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 41,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 82,5mn TL’nin hafif altında 80,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,1 puan gerilemeyle %7,5 olarak hesaplanmaktadır. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 oranında azalarak 136,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

1Ç18 net kar rakamı beklentilerle uyumlu ancak FAVÖK beklentilerden zayıf. Türk Traktör 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 56 milyon TL ile uyumlu bizim beklentimiz olan 60 milyon TL’nin biraz altında yıllık bazda çok fazla değişiklik göstermeyerek 56 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 1Ç18’de elde edilen 1,048 milyon TL net satış gelirleri beklentilere uyumlu gerçekleşti (İş Yatırım:1,005 milyon TL; Piyasa: 1,009 milyon TL). 1Ç18’de kaydedilen 102 milyon TL FAVÖK rakamı bizim 106 milyon TL tahminimizle uyumlu ancak piyasanın 115 milyon TL beklentisinin altında kaldı.

2018 yılı görünüm. Vasat giden yağışlar ve Ziraat Bankası’nın faiz desteği açıklamasının gecikmesi 1Ç18’de her ne kadar zayıf yurtiçi traktör pazarına neden olsa da, Mart sonunda ve Nisan ayında iyi giden yağışlar sayesinde 2018’de iyi bir hasat olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2018’de yurtiçi traktör pazarının 2017 yılına benzer 72-73 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türk Traktör için 2018 yılında öngördüğümüz %16 ciro büyümesi hacim büyümesinden ziyade satış fiyatlarındaki artış ve kurun ihracat gelirlerindeki olumlu etkisinden kaynaklanıyor. FAVÖK’ün önümüzdeki dönemlerde yapılmasını öngördüğümüz fiyat artışları neticesinde çeyreksel bazda iyileşeceğini öngörüyoruz. Ancak 2018’de tahmin ettiğimiz %11,5 FAVÖK marjı 2017’de elde edilen 11,7’nin altında kalıyor.

TUT tavsiyemizi koruyoruz. TTRAK için hedef fiyatımız makro tahminlerimizdeki güncelleme (kur ve riskiz getiri oranı) ve 1Ç18 sonuçlarının ardından tahminlerimizde yaptığımız değişikler sonucu 80,20 TL’den 75,50TL’ye çekiyoruz. Ancak hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 8.6x Firma Değ./FAVÖK ile yurtdışı benzer şirket çarpan 8.4x medyanına göre primli, 12.3x F/K ile 17.9x medyan F/K çarpanına göre iskontolu işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör’ün net karı piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti .1Ç18’de toplam satışları %8 gerileyen Türk Traktör’ün cirosundaki %9’luk artış bizim %7 artış beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bu sayede ciro bizim tahminimizin %4, konsensusun ise %2 üzerinde geldi. Diğer taraftan üretim maliyetlerinin ve pazarlama giderlerinin bizim beklentimizin üzerinde oluşması nedeniyle yıllık bazda %9 gerileyen FAVÖK, bizim ve piyasa tahmini olan 116 mln TL ve 115 mln TL’nin gerisinde kaldı. Net kar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre vergi giderlerindeki düşüş sayesinde, zayıflayan operasyonel performansa rağmen %1 artış ile 56 mln TL olarak gerçekleşti. Bu bizim beklentimiz olan 60 mln TL’nin altında gerçekleşirken, 56 mln TL olan piyasa tahmini ile uyumlu gelmiş oldu. 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde hafif olumsuz bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör’ün net karı 1Ç18’de %1.5 oranında artarak 56mn TL olarak gerçekleşmiş ve beklentiler dahilinde gelmiştir. Şirketin operasyonel karlılığı ise artan üretim maliyetleri ve yüksek faaliyet giderleri neticesinde beklentilerin bir miktar alında kalmıştır. Şirketin FAVÖK’ü %9 oranında daralarak 102mn TL olurken FAVÖK marjı 1.9 baz puan düşerek %9.7 oranında gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi TTRAK’ın 1Ç18’de 115mn TL FAVÖK ve 11.4% FAVÖK marjı gerçekleştirmesi yönündeydi. Satış gelirleri ise %9 oranında artarak 1,05 milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirket 2018 yılı beklentilerimize göre 9.1x F/K ve 7.4x FD/VAFÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Türk Traktör 90TL/hisse olan hedef fiyatımıza göre %30 oranında yükselme potansiyeli taşımaktadır. Türk Traktör için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör – 1Ç18 sonuçlarını 56.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 56,2 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu olup net kar beklentimiz olan 61 milyon TL’nın altında gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %46 azaldı. Net satışlar 1,048 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,009 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 102 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 121 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 115 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 188 baz puan azalarak %9,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %68 artarak 1,152 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Traktör’ün net borcu seviyesindeki artışın altında yatan iki önemli faktör 21 Mart tarihindeki 300 milyon TL nakit kâr payı dağıtımı ve net işletme sermayesindeki mevsimsel olarak yükseliştir. Net işletme sermayesi ise 895 milyon TL (1Ç17: 648 milyon TL, 4Ç17: 712 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,8 (1Ç17: %18,4, 4Ç17: %21) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör (TTRAK) 1Ç18’de beklentilere (TRY 56m) paralel olarak TRY 56.2m net kâr açıkladı. (1Ç17: TRY 55.4m) 1Ç18’de analist beklentilerinin (115mn TL) bir hayli altında kalarak 102mn TL FAVÖK yaratan Şirket, 1Ç17’deki 112mn TL’nin de altında kaldı. Şirket, satışlarını yıllık bazda 9% artırırken, brüt kâr marjı geçen seneye göre 1.1 yp daralarak 16.4% olarak gerçekleşti. Operasyonel giderlerin ağırlığının büyüyen satışlara rağmen artmasıyla FAVÖK marjında daralma 1.9 yp’ye kadar çıkarak 1Ç17’deki 11.6%’in gerisinde 9.7% olarak kaldı. Yurtiçi satış adetlerinde 11% daralan satışlar, yurtdışında 6% seviyesinde daraldı, dolayısıyla satışlardaki büyümenin tamamı fiyat artışı ve kur etkisiyle gerçekleşti. Net kârda beklentilere paralel sonuçlar gelmesine karşın, oldukça zayıf operasyonel sonuçların şirket paylarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz (Negatif).

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör (TTRAK) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net kar, beklentilerin altında FAVÖK marjı (-) Türk Traktör, 1Ç18 döneminde piyasa beklentilerine paralel 56 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performans beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak, geçen sene ilk çeyrekteki vergi giderinin aksine şirketin 1Ç18’de vergi geliri yazması ile net kar geçen yıla ve beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. Türk Traktör’ün 1Ç18’de yurt içi satış gelirleri geçen yılın %10 üzerinde (adet bazında y/y – %10,5) 855 mn TL olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise kurlardaki yükselişin etkisiyle geçen yılın %11 üzerinde 316 mn TL (adet bazında y/y -%6,1) olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net satış gelirleri hacimdeki düşüşüne rağmen yıllık %9 artarak 1,05 mlr TL oldu.

Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü 115 mn TL olan beklentilerin altında 102 mn TL (y/y -%8,6, ç/ç – %25,4) düzeyinde gerçekleşti. Daha karlı olan yurt içi satışların toplam içindeki payının yatay seyrine rağmen maliyet artışlarının tam anlamıyla yansıtılamaması FAVÖK marjının yıllık bazda 1,9 puan azalarak %9,7 seviyesinde oluşmasında etkili oldu. FAVÖK marjı 1Ç18 ortalama piyasa beklentisinin 1,6 puan altında gerçekleşti.

Yorum: Şirketin net karının ortalama beklentiye paralel gerçekleşmesine rağmen, FAVÖK marjının tahminlerin oldukça gerisinde oluşması nedeniyle, 1Ç18 sonuçlarının son 3 ayda BIST 100’ün %3 üzerinde performans gösteren hisseye negatif yansıyacağı kanaatindeyiz.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 14.02.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) dün analist toplantısı düzenledi. Şirket bilindiği üzere 2017’de pazar payını 280 baz puan artırarak %49,3 seviyesine yükseltti. 2017 başında gelişen ekonomilerden ithal edilen traktörlere uygulanan vergiler ithalatçıların payında düşüşe neden oldu. Şirket yönetimi Avrupa’daki yeni regülasyon değişiklikleri nedeniyle toplam ithalatın %50’sini oluşturan Avrupa’dan gelecek ithalatın artmayacağını öngörmekte ve 2018’de de yerel üreticilerin avantajlı olacağını düşünmektedir.

Ayrıca Türk Traktör, Erkunt Traktör’ü satın alarak Türkiye piyasasına giren Mahindra & Mahindra’nın şu aşamada önemli rekabet artışı yaratmayacağını düşünmektedir. Şirket yıl başından bu yana mevsimin sıcak geçmesi ve sınırlı yağmur yağışı nedeniyle hasadın performansının zayıf olma ihtimalini göz önüne almakla beraber çiftçilere traktör almada sunulan yeni finansal kolaylıkların talepteki olası bozulmayı dengeleyeceğini düşünüyor.

Şirket ayrıca ihracata yönelik faz 4 motorlu traktör üretimine başladı. Son olarak şirket TL’nin avroya karşı sert değer kaybı ve yükselen çelik maliyetleri nedeniyle %18 kümülatif fiyat artışına rağmen marj büyümesinin 2017’de ve 4Ç17’de sınırlı olduğunu belirtti. Ancak şirket Ocak ve Nisan 2018’de %5 seviyesinde iki defa fiyat artışı yapacağından marjlarda 2018’de iyileşme öngörüyor.

Yönetimin 2018 beklentileri bizim tahminlerimize yakındır. 95 TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Türk Traktör’ün yönetim kurulu hisse başına 5,621241 TL brüt (4,778055 TL net) temettü dağıtımı önerisinde bulunacak. Temettü verimi %7,5’tir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 14.02.2018

Türk Traktör 2017 karından 300mn TL brüt temettü, hisse başına 5.62TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 23 Mart 2018’de gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Mart ayı içinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %94 temettü dağıtım oranına ve %7.5 temettü verimine denk gelmektedir.

Türk Traktör 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi Sundu – 13.02.2018

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar payı dağıtımının;

 • 195.595.292,40 TL ortaklara birinci kar payı,
 • 58.993.968,59 TL ortaklara ikinci kar payı,
 • 45.410.739,01 TL dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (yasal yedeklerden) dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesinin ve
 • 29.733.155,00 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçe ayrılmasının,
 • pay sahiplerine ödenecek birinci, ve ikinci temettü ile diğer kaynakların toplamı olan 300.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 300.000.000 TL kar payının 239.735.024,01 TL’sının cari yıl karından, 14.854.236,98 TL’sının olağanüstü yedeklerden, 45.410.739,01 TL’sının yasal yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 29.733.155 TL’sının 23.706.657,40 TL’lık kısmının cari yıl karından, 1.485.423,70 TL’lık kısmının olağanüstü yedeklerden, 4.541.073,90 TL’lik kısmının ise yasal yedeklerden karşılanmasının;

TFRS/TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 195.595.292,40 TL tutarındaki ortaklara birinci kar payının, 58.993.968,59 TL tutarındaki ortaklara ikinci kar payının ve 25.192.081,10 TL tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçenin cari yıl karından karşılanmasının, 45.410.739,01 TL tutarındaki kar payı ile 4.541.073,90 TL tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçenin yasal yedeklerden karşılanmasının; TFRS/TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre cari yıl karından bakiye 40.974.987,91 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasının,

Kar payı ödeme tarihinin 21.03.2018 olarak belirlenmesinin;

Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028
Peşin
5,621241
562,1241
5,621241
562,1241
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036
Peşin
5,621241
562,1241
5,340179
534,0179
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010
Peşin
5,621241
562,1241
4,778055
477,8055
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
21.03.2018
 
23.03.2018
22.03.2018

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Kapanış (TL) : 73.65 – Hedef Fiyat (TL) : 86.48 – Piyasa Deg.(TL) : 3931 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.51 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.42

Net kar beklentilerin üzerinde kalırken kar marjı zayıflıyor. Türk Traktör 4Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım : 90 milyon TL; Piyasa: 89 milyon TL), yıllık bazda %11 artışla104 milyon TL net kar açıkladı. Kur farkı gelirlerinin önemli rol oynadığı finansman giderlerindeki düşüş ve diğer gelirler kalemindeki artış net kar rakamındaki büyümenin temel nedenini oluşturmaktadır. Beklentilerle uyumlu şirket 4Ç17’de satış hacmindeki %8’lik artış, yurtiçi pazarda iyileşen fiyatlama ve kurun ihracat gelirlerine olumlu etkisi neticesinde yıllık bazda %23 artışla 1.15 milyar TL satışı geliri elde etti. FAVÖK rakamı 4Ç17’de beklentilerin altında (İş Yatırım : 145 milyon TL; Piyasa: 140 milyon TL), yıllık bazda %1 düşüşle 137 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise brüt karlılıkta bozulma neticesinde 3Ç17’deki %12.1’den ve 4Ç16’deki %14.7’den 4Ç17’de %11.9’a geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2016 yıl sonundaki 720 milyon TL’den 2017 sonunda 685 milyon TL’ye yükseldi.Yorum: 4Ç17 net kar rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, kar marjlarındaki zayıflamaya piyasa tepkisi olumsuz olabilir. Şirketin yarın yapacağı analist toplantısından sonra tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör 4Ç17’de, beklenenden düşük gelen vergi giderleri neticesinde, 89mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 104mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında yükseldi. Şirketin VAFÖK’ü, beklentilere paralel olarak, %1 oranında artarak 137mn TL olurken VAFÖK marjı 2.9 baz puan düşerek %11.9 oranında gerçekleşmiştir. Ham madde fiyatlarında yaşanan artış şirketin kar marjını olumsuz etkilemiştir. Satış gelirleri ise %23 oranında artarak 1,15 milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirket 2018 yılı beklentilerimize göre 9.7x F/K ve 7.8x FD/VAFÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Türk Traktör 90TL/hisse olan hedef fiyatımıza göre %22 oranında yükselme potansiyeli taşımaktadır. Türk Traktör için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) – 4Ç17 sonuçlarını 104 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 94 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 89 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 arttı. Net satışlar 1,153 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Yurtiçi satışlar %25 büyürken, yurtdışı satışlar %16 yükseldi, ihracatın cirodaki payı ise 300 baz puan düşüşle %25’e geriledi. Şirket, 4Ç17’de 137 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerle uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 286 baz puan azalarak %11.9 oldu. Yüksek baz etkisi nedeniyle marjda yıllık daralma bekliyorduk. Çeyreksel bazda da marjın yatay seyretmesini fiyat artışlarına rağmen yükselen hammadde maliyetlerine bağlıyoruz. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 685 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 712 milyon TL (4Ç16: 756 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.9 (4Ç16: %21.9) olarak kaydedildi. Türk Traktör hisselerinde sonuçlar sonrası nötr etki bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör’ün 4Ç17 net karı düşük efektif vergi oranı ile piyasa beklentisinin %17 üzerinde. Türk Traktör’ün 4Ç17 net karı piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin %17 üstünde 104 mln TL olarak açıklandı. Açıklanan net karın arkasında ise beklenenden düşük olarak %1 seviyesinde gerçekleşen efektif vergi oranı yatıyor. Yapılan fiyat zamları ve %7 oranındaki hacim büyümesinin etkisi ile Şirket’in cirosu 4Ç16’ya kıyasla %23 oranında arttı. 137 mln TL olarak açıklanan FAVÖK rakamı ise 140 mln TL olan piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel. 4. çeyrekteki %11.9 FAVÖK marjı, artan çelik fiyatlarının da etkisiyle 3. çeyreğin 0.3 puan gerisinde kalırken, daha stabil bir çelik fiyatı beklentisi ise şirketin operasyonel performansında 2018’de iyileşme olabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hissenin piyasa değeri üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

 

GARANTİ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

Tarımda teşvik: Basında yer alan haberlere göre, tarımda enerji verimliliğinin artırılması için oluşturulan eylem planı çerçevesinde, mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değiştirilmesi için destek mekanizması tanımlanacak.

Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek. Eylemin zamanlama planına göre, 2018’de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek. Ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım yem ve mazota 2018’de detay vermeden destek vereceklerini belirtti. Haberi TTRAK için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

TTRAK: Medyada yer alan haberlere göre, tarım sektöründe enerji verimliliği için mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimine yönelik bir destek mekanizması getirilecek. Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek. 2018’de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek.

Türk Traktör, %50 pazar payı ile Türkiye’deki traktor pazarının en büyük oyuncusudur. Traktör yenilenmesine yönelik herhangi bir teşvikin yurtiçi traktor talebini arttırmasını ve bundan en fazla Türk Traktör’ün fayda sağlamasını bekleriz. Bu sebeple haberi Türk Traktör için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

Otomotiv sektörü, Arçelik ve Türk Traktör – Türk Metal Sendikası başkanı (otomotiv, çelik ve diğer sektörleri kapsayan), sendikanın işvrerenleri temsil eden Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile maaş artışı konusunda anlaşamadığını açıkladı. Toplu iş görüşmelerinin son haftasına girilirken sonuç alınmaması durumunda, Türk Metal Sendikası ses getirecek eylem kararları alacağını açıkladı. Sendikanın OHAL süreci nedeniyle grev kararı alamayacağını düşünmekle beraber geniş çaplı protestoların faaliyetlere hafif olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 15.12.2017

2018’deki olumlu görünümü göz önüne alarak AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Türk Traktör yıl başından bu yana BIST-100 endeksinin önemli ölçüde altında işlem gördü. Kârlılıktaki zayıflama ve traktör pazarındaki yeni yatırımlar hissedeki performansta etkili oldu. Güçlü finansal pozisyonu olan şirketlerin varlığını artırmasını uzun vadede fiyatlama, pazar payı ve kârlılık üzerinde risk unsuru olarak görsek de risklerin fiyatlandığını düşünüyoruz. Türk Traktör, pazar payındaki iyileşmenin yanında 1Y17’den bu yana marj iyileşmesi gerçekleştiriyor. 2018’de de marjlardaki iyileşme beklentisiyle FAVÖK ve net kârda sırasıyla %18 ve %15 büyüme öngörüyoruz. Ayrıca Türk Traktör’ün 2018’de %6,3 temettü verimiyle en yüksek temettü ödeyecek şirketlerden biri olacağını düşünüyoruz. 2018’de beklenen operasyonel iyileşme ve düşük değerleme nedeniyle 95TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Türk Traktör 8x 2018T FD/FAVÖK rasyosuyla benzerlerine göre %18 iskontolu işlem görüyor.

TavsiyeAL
Hedef fiyat TL 95
Getiri potansiyeli31%

Yurtiçi pazarda güçlü konum devam ediyor – Türk Traktör’ün 2017’de yurtiçinde 37 bin adet traktör satışı ve %9 büyüme gerçekleştirmesini tahmin ediyoruz. Yıl başından bu yana gerçekleşen 350 baz puan pazar payı artışı ve özellikle 2Y17’den beri traktör ithalatının azalması hacim büyümesini destekliyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında özellikle Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktör ve parçalarına getirilen vergi ve TL’deki değer kaybı sonrası ithalatçılar satışlarda önemli kayıp yaşadı. Bu bilgiler ışığında Türk Traktör’ün 2018’de %3 piyasa büyümesine paralel büyüyeceğini öngörüyoruz.

Marj iyileşmesi önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olacak – Yıl başından bu yana yurtiçinde yapılan yaklaşık %18 fiyat zammının 3Ç17 itibariyle olumlu etkilerini görmeye başladık. Önümüzdeki çeyreklerde marj iyileşmesinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor ve 2018’de 70 baz puan marj iyileşmesi tahmin ediyoruz. 2018’de FAVÖK ve net kârda sırasıyla %18 ve %15 artışlar öngörüyoruz.

Rakiplerin beklenen yatırımları uzun vadede risk oluşturabilir – Türk Traktör %90 yerel üretim oranıyla motor dahil nerdeyse tüm parçalarını üretmekte ve diğer üreticilere göre rekabet avantajı yaşamaktadır.

Mahindra’nın yeni satın aldığı Erkunt Traktör de motor üretimi konusunda girişimde bulunmayı planlamakla beraber henüz üretime geçememiştir. Ancak Mahindra & Mahindra’nın Türkiye faaliyetlerini Avrupa ve çevre ülkelere ihracat için konumlandırma stratejisini göz önüne alarak büyük ölçekte yatırımın bir noktada devreye girebileceğini düşünüyoruz. Erkunt Traktör %6 pazar payıyla henüz Türk Traktör için ciddi rekabet oluşturmamaktadır. Ayrıca Argo – Anadolu Motor’un açıklanan yatırımının düşük hacimli olduğunu ve pazar tarafından sindirilebileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Net kar piyasa beklentisinin üzerinde FAVÖK ise biraz altında kaldı. Türk Traktör piyasa beklentisi olan 74 milyon TL’nin üzerinde bizim beklentimiz olan 86 milyon TL’nin altında faaliyet kar marjlarındaki düşüşe rağmen güçlü satış gelirleri büyümesi sayesinde 3Ç17’de %27 artışla 79 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç17’de genel anlamda beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 1,067 milyon TL; Piyasa: 953 milyon TL) yıllık bazda %48 artışla 1,009 milyon TL satış geliri elde ederken, FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin biraz altında (İş Yatırım: 135 milyon TL; Piyasa: 128 milyon TL) yıllık bazda %11 artışla 123 milyon TL’a yükseldi.

Tavsiyemizi TUT’a yükseltiyoruz. TTRAK’ün piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen 3Ç17 net kar rakamına piyasa tepkisinin kısmı olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Yurtiçi traktör pazarına yeni lokal üretim yapan rakiplerin girmesi neticesinde Türk Traktör için uzun vadeli pazar payı tahminimizi aşağı yönlü revize ederken pazar büyüme tahminimizi yukarı çektik. Tüm bunlar neticesinde TTRAK için hedef fiyatımız 90.20 TL’den 86.65TL’ye düştü. Hisse için yeni hedef fiyatımız %14 getiriye işaret ediyor. Hisse 2017T 9.9x Firma Değ./ FAVÖK ve 13.4x F/K ile uluslararası benzer şirket ortalaması olan 10.8x ve 20.4x çarpanlara kıyasla iskontolu işlem görüyor.

GARANTİ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat:76.65TL, Piyasa Değeri TL4,091mn): Türk Traktör 3Ç17 sonunda beklentilerle uyumlu 79mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 0.7 puan bizim ise 0.9 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına yansıtamadığı kanısındayız. Düşük vergi oranı görece zayıf FVAÖK rakamının net kara yansımasını engellemiştir. Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapmayı düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör’ün operasyonel sonuçları çeyreklik bazda iyileşmesineerağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Türk Traktör dün 3Ç17 finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre şirketin satışları geçtiğimiz çeyreğe göre %7 oranda azalmasına rağmen yıllık bazda %48 arttı ve piyasa beklentilerine paralel olarak 1.0 mln TL açıklandı. FAVÖK marjı şirketin hemen hemen sabit seyreden maliyetlere karşı Temmuz ayında yaptığı %7.5 fiyat zammının etkisiyle kötüleşme trendini kırarak önceki çeyreğe göre 1 puan arttı ve 3Ç17’de %12.1 olarak gerçekleşti. Operasyonel performans konsensus beklentilerin %4 oranında gerisinde kalsa da (FAVÖK beklentisi %12.8’di), şirket beklenenden düşük olarak gerçekleşen %12 efektif vergi oranıyla net kar beklentilerini karşıladı. Operasyonel sonuçladaki iyileşmeye rağmen FAVÖK marjının beklentinin gerisinde kalması nedeniyle açıklanan finansal sonuçların hisse üzerindeki net etkisinin hafif olumsuz olacağını öngörüyoruz.

HALK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Türk Traktör yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %2,5 üzerinde 78,8 mn TL net kar açıkladı (3Ç16: 62 mn TL net kar). Söz konusu dönemde FAVÖK ise ortalama piyasa beklentisinin %4,1 altında, yıllık bazda %10,8 artarak 123 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da beklentilerin 0,7 puan altında yıllık bazda 4,1 puan azalarak %12,1 seviyesine geriledi. Net karın beklentilerin hafif üzerinde gelmesine rağmen, beklentilerin altında kalan operasyonel karlılık nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) – 3Ç17 sonuçlarını 78.8 milyon TL net kar (yıllık %27 yukarda) ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 76.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, bizim beklentimiz olan 86 milyon TL’nin hafif altındadır. Net satışlar 1,009 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 yükseldi. Satış hacminde yıllık %26 seviyesinde büyüme ve yükselen fiyat seviyesi büyümeyi destekledi.

Şirket, 3Ç17’de 123 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentilerle uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 412 baz puan azalarak %12,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 gerileyerek 746 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 696 milyon TL (3Ç16: 789 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.4 (3Ç16: %24.2) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Turk Traktor 3Ç17’de beklentilerin bir miktar uzerinde 79mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında yukseldi. Şirketin VAFÖK’ü, beklentilere paralel olarak, %11 oranında artarak 123mn TL olurken VAFÖK marjı 4.1 baz puan düşerek %12.1 oranında gerçekleşmiştir. FAVOK marji gecen yila gore gerilemis olsa dahi, yurtici fiyatlarinda yapilan artis ile bir onceki ceyrege gore 1.1 baz puan artis saglanmistir. Kar marjlarindaki iyilesmenin onumuzdeki ceyreklerde de devam etmesini bekliyoruz. Satis gelirleri ise %48 oraninda artarak 1 milyar TL’ye ulasmistir. Turk Traktor 90TL/hisse olan hedef fiyatimiza gore %18 oraninda yukselme potansiyeli tasimaktadir. Turk Traktor için tavsiyemizi Endeks Uzeri Getiri’ye yukseltiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 21.09.2017

Kapanış (TL) : 83.75 – Hedef Fiyat (TL) : 90.2 – Piyasa Deg.(TL) : 4470 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.54 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 7.7

Traktör pazarında yeni üreticiler Türk Traktör’ün pazar payını olumsuz etkileyebilir
Medyada çıkan habere göre Hinti Mahindra & Mahindra Türkiye’nin 4. büyük traktör üreticisi Erkunt Traktör Sanayii satın alma konusunda anlaştı. Mahidnra& Mahindra’nın tarim ekipmanları üreticisi Hisarlar’ı satın almasından sonra Erkunt Traktör’ü de satın almasıyla Türkiye traktör pazarını ağırlığını arttıracak.

Mahindra&Mahindra’nın Türk traktör pazarında ağırlığını arttırmasının ardından, bugün basında Anadolu Grubu’nun İtalyan Landini ile İstanbul Şekerpınar’daki motor fabrikasında 40 milyon € yatırım ile 2018’de traktör üretimine başlayacağı yer aldı. 2018’de 2 bin adetle başlayacak olan üretimin kısa sürede 6 bin adete artması planlanıyor.

2018 yılında ithal traktörlere ek %21 verginin uygulanacak olmasından sonra, yabacnı traktör markaları Türkiye’de üretim yatırımı yapma kararı almaya başladı. Türkiye traktör pazarında rekabetin artıyor olması Türk Traktör’ün yaklaşık %50 Pazar payını en nihayetinde olumsuz etkileyecektir. Haberi TTRAK için olumsuz buluyor ve hisse için AL olan tavsiyemizi SAT’a değiştiriyoruz. TTRAK için hisse başına 90.20TL hedef fiyatımız sınırlı %8 getiriye işaret ediyor.

Editörün Notu: Traktör pazarındaki gelişmelerden biri yukarıda anlatılan gelişme olup aşağıdaki ilk başlıkta haberin ayrıntıları vardır. İkinci gelişme ise dün akşam KAP’a Yazıcılar Holding tarafından yapılan açıklama olup ilgili haber ikinci başlıktadır.

Türkiye’nin İlk Yerli Traktörü Erkunt, Dünya Traktör Devi Mahindra İle Güçlerini Birleştirdi

Anadolu Motor İtalyan Landini Traktörlerini Artık Türkiye’de Üretecek

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Yorum  – 21.09.2017

Yazıcılar Holding ve Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) –

Yazıcılar Holding’in iştiraki Anadolu Motor, Argo Tractor’le Türkiye’de üretim için %50:50 ortaklık anlaşması açıkladı. Üretim Anadolu Motor’un Gebze fabrikasında gerçekleşecek ve ilk yatırım tutarı 14 milyon TL seviyesinde olacak. Anadolu Motor 2018’de 1,000 adet üretim yapmayı ve beş yıl içinde üretimi 6,000 adede artırmayı planladığını açıkladı. Gazete haberine göre ise toplam yatırım tutarı 40 milyon avrodur. Anadolu Motor Argo Tractor’ün sahip olduğu Landini markalı traktörün Türkiye’deki distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrı bir haberde ise Hintli Mahindra & Mahindra’nın Erkunt Traktör’ü 76 milyon dolara satin alacağını açıkladı. Türkiye’de toplam traktör talebi 2016’da 70 bin adetti ve ithal traktörlerin oranı %29’du. Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktöre getirilen vergiler sonrası Türk Traktör 8A17’de %8 yurtiçi traktör satış büyümesi sağlarken, yedi ay itibariyle pazar payını 400 baz puan yükseltti.

Yeni yatırımlar büyük ölçekte olmadığı için kısa vadede Türk Traktör açısından risk oluşturmayacağını düşünüyoruz ancak uzun vadede rakipler tarafından yapılan yatırımlar piyasada rekabeti artıracaktır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 21.09.2017

Dünyanın en büyük 3. traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra, yerli traktör üreticisi Erkunt’u 76mn$’a satın aldı. Toplam 15bin adet üretim kapasitesi olan Erkunt’un yıllık traktör satışları 6bin adet seviyesinde bulunurken şirket 2016 yılında 314mn TL ciro elde etmiştir. Her ne kadar Erkunt %8-9 pazar payı ile %50 pazar payına sahip olan Turk Traktöre göre oldukça küçük bir oyuncu olsa da Mahindra’nın Yönetimi altında iç pazarda daha agresif bir oyuncu olabilir. Yurtiçi rekabeti arttıran bir gelişme olduğundan dolayı Turk Traktör için hafif olumsuz bir haber olarak değerlendiriyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.09.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirket Ağustos ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, aylık üretim 3.313 adet, yurtiçi satış 2.235, yurtdışı satış ise 1.107 adet olmuştur. Geçen sene Ağustos ayında üretim 1.082 adet, yurtiçi satış 1.602 adet, yurtdışı satış ise 600 adetti. Yılın ilk 8 aylık döneminde üretim geçen seneki 32.253 adetin altında 30.576 adet, yurtiçi satışlar 2016’daki 21.855 adetin üzerinde 23.632 adet olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, yurtdışı satışlar 2016’nin ilk 8 ayındaki 8.841 adetin hafif altında 8.262 adet seviyesinde kalmıştır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.09.2017

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Ağustos ayında %52 oranında artarak 3.3bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %40 oranında yükselirken ihracat satışları %85 oranında artmıştır. Ağustos ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 8A17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %7 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %8 oranında artması sonucunda %4 oranında artarak 31.9bin adet olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında satış fiyatlarında %2.3 oranında artıştan sonra Temmuz ayında %7 ve Eylül ayında %3.5 oranlarında zam yapan şirketin kar marjlarında 3Ç17’de bir iyileşme bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.08.2017

Şirket Raporu: Türk Traktör, Şirket Güncellemesi   – AL –

Tahminlerimizde revizyon 2017 yılı için Türk Traktör pazar payı tahminimiz 4 puan artışla %52’ye yükselmesi sonucu toplam satış hacim tahminimizi 49 bin adede büyüttük. Bunun sonucunda 2017 satış gelirleri tahminimiz 4.1 milyar TL’ye yükselirken, yıllık bazda %19 büyümeye işaret etmektedir. Diğer taraftan FAVÖK marjımızın önceki %13.1 tahminimizden %11.8’e gerilemesi neticesinde FAVÖK tahminimizi bir önceki tahminimize kıyasla %6 düşüşle 483 milyon TL’ye indirdik. Tüm bunlar neticesinde 2017 net kar tahminimiz 287 milyon TL’ye gerilerken zayıf operasyonel marjlar ve kısmen normalize olan vergi oranı nedeniyle 2016’ya kıyasla %22 düşüşe işaret etmektedir..

200 milyon TL’ye revize ettiğimiz 2018 yılı temettü tahminimiz ise %4.5 temettü verimine işaret etmektedir.

1Y17’de pazar payında artış. Türk Traktör 2017’nin ilk beş ayında, TL’nin keskin değer kaybı neticesi sonucunda kan kaybeden ithalatçı oyunculardan pay alarak, pazar payını yıllık bazda 5 puan artı la %52’e yükseltti. İthalatçı oyuncuların payı 5A16’deki %29’dan 5A17’de %23’e geriledi. Aynı dönemde Türk Traktör %52 pazar payı ile liderliğini korurken, yerli üretici olan en yakın rakibi 2 puan artışla %11 pazar payına sahiptir.

2017 yılı fiyatlama açısından zorlu olacak. 2Ç17 artan hammadde fiyatları ve TL’nin € karşısında ortalama %21 değer kaybının ortalama ÜFE’de neden olduğu %15.5 artış sonucunda Türk Traktör’ün 2Ç17 brüt kar marjının yıllık bazda 4.2 baz puan düşüşle %16’a düşmesine sebep oldu. Şirket maliyet artışını yansıtmakta yetersiz olmakla birlikte Mayıs ayında %2.7 ve Haziran ayında %3.7 fiyat artışları yaptı. En son Temmuz ayında yapılan %7 fiyat artışından sonra, şirket Eylül ayında %3.5 oranında bir fiyat artışı daha planlıyor. Tüm yapılan fiyat artışları neticesinde şirket 2017 yılında 2016 yılına göre ortalamada %10 fiyat artışı yapılmı olacak.

Fiyat artışları 2Y17’de kar marjlarında iyileşme sağlayacak. şirket 2Ç17’de yıllık bazda 3.6 puan düşüşle %11.1 FAVÖK marjı kaydederek 1Y17 FAVÖK marjını yıllık bazda 3.1 dü ü le %11.3’e ta ıdı. 2Y17’de fiyat artışları neticesinde FAVÖK marjının %12.3’e yükselmesini ve 2017 yıl sonu FAVÖK marjını %11’8’e getirmesini öngörüyoruz. 2017 FAVÖK marj tahminimiz yıllık bazda %3.1 düşüşe işaret ediyor.

Tahminlerimizde revizyon 2017 yılı için Türk Traktör pazar payı tahminimiz 4 puan artışla %52’ye yükselmesi sonucu toplam satış hacim tahminimizi 49 bin adede büyüttük. Bunun sonucunda 2017 satış gelirleri tahminimiz 4.1 milyar TL’ye yükselirken, yıllık bazda %19 büyümeye işaret etmektedir. Diğer taraftan FAVÖK marjımızın önceki %13.1 tahminimizden %11.8’e gerilemesi  neticesinde FAVÖK tahminimizi bir önceki tahminimize kıyasla %6 düşüşle 483 milyon TL’ye indirdik. Tüm bunlar neticesinde 2017 net kar tahminimiz 287 milyon TL’ye gerilerken zayıf operasyonel marjlar ve kısmen normalize olan vergi oranı nedeniyle 2016’ya kıyasla %22 düşüşe işaret etmektedir. 200 milyon TL’ye revize ettiğimiz 2018 yılı temettü tahminimiz ise %4.5 temettü verimine işaret etmektedir.

Hedef fiyatımızdaki düşüşe rağmen AL tavsiyemizi koruyoruz. Pazar payı tahminlerimizdeki ortalama 0.2 puan artışa ve işletme sermayesi / ciro tahminlerimizdeki 0.4 puan iyileşmeye rağmen, uzun vade FAVÖK marj tahminlerimizde ortalama 0.5 puan aşağı yönlü revizyonumuz sonucu TTRAK için hedef fiyatımız hisse başına 94.30TL’den 90.20TL’ye geriledi. 2017T 10.8x Firma değeri/FAVÖK ve 15.5x F/K çarpanlarına kıyasla TTRAK yurtdışı benzer şirketlerine kıyasla %5 ve %27 iskontolu işlem görmektedir. Türk Traktör’ün Türk tarımında gelecek dönemdeki mekanizasyon artışından en fazla avantaj sağlayacak şirket olacağını düşünüyoruz. O nedenle büyümenin hacimsel değil değer bazlı olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle de TTRAK için AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.08.2017

3Ç’de Toparlanma Bekliyoruz

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Temmuz ayında %9 oranında artarak 4.2bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %24 oranında yükselirken ihracat satışları %17 oranında artmıştır. Temmuz ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 7A17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %13 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %6 oranında artması sonucunda yatay kalmış ve 28.5bin adet olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında satış fiyatlarında %2.3 oranında artıştan sonra Temmuz ayında da %7 oranında zam yapan şirketin 3Ç17 finansal performansında bir toparlanma bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 01.08.2017

Analist Toplantısı Güncellemesi

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) dün analist toplantısı düzenledi. Şirket Ocak ve Mayıs’ta yurtiçi piyasada yapılan fiyat zamlarının ardından Temmuz’da %7 zam yaptığını açıkladı. Eylül ayında da %3,5 seviyesinde zam planlanıyor. Fiyat artışların tüm yılda yaklaşık enflasyon oranında olması bekleniyor. 1Y17’de marjdaki zayıflığın fiyat artışlarındaki gecikme kaynaklı olduğu belirtildi ancak rekebetçi fiyatların tüketiciye sunulması pazar payında yıl başından bu yana 500 baz puan %52 seviyesine yükselişe neden oldu. Şirket fiyat artışlarının katkısıyla 2Y17’de marjlarda iyileşme öngörüyor.

Ayrıca yönetim ihracat siparişlerinde tüm yıl için bir revizyon olmadığını ve 2017’de 2. temettü ödemesi planlanmadığını açıkladı.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Kapanış (TL) : 83.65 – Hedef Fiyat (TL) : 94.3 – Piyasa Deg.(TL) : 4464 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.78 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.73 Analist: [email protected]

Net kar beklentilerin üzerinde olmasına rağmen FAVÖK tahminlerin altında
Türk Traktör 2Ç17’de beklentilerin biraz üzerinde yıllık bazda %38 düşüşle 83 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 2Ç17 net karındaki düşüş zayıf brüt karlılık ile birlikte 2Ç16’de kaydedilen 26 milyon TL vergi gelirine karşın 2Ç17’de kaydedilen 6 milyon TL vergi giderinden kaynaklanmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu 2Ç17’de yıllık bazda %16artış ile 1,091 milyon TL net satış geliri elde etti. Yurtiçi satış gelirleri 2Ç17’de satış hacmindeki %13 büyüme sayesinde yıllık bazda %20 artış ile 937 milyon TL’ye yükseldi. İhracat gelirleri ise ihracat hacmindeki %9 daralma rağmen kurun olumlu etkisi ile yıllık bazda %3 artışla 273 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2Ç17’deki brüt kar marjı yurtiçi pazarda sınırlı fiyat artışının döviz bazlı maliyetlerin kurun olumsuz etkisi nedeniyle yüksek artışını karşılayamaması nedeniyle yıllık bazda yüzde 4.2 puangeriledi. FAVÖK marjı ise 2Ç17’de faaliyet giderlerindeki ciroya oransal azalışa rağmen beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %12 düşüşle 121 milyon TL’e geriledi. FAVÖK marjı ise 2Ç16’deki %14,7’Den 2Ç17’de %11,2’e düştü.

Yorum: TTRAK’in 2Ç17 net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, faaliyet karının ve FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalmasına piyasanın olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör’ün 2Ç17 net karı %38 düşerek 83 mln TL’ye geriledi. (beklenti 77 mln TL) Cironun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 artmış olmasına rağmen, üretim maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak marjların daralması nedeniyle, FAVÖK 2Ç17’de %12 gerileyerek 121 mln TL’ye düştü. Bu 131 mln TL olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. 83 mln TL olan net kar ise, beklentilerden zayıf gelen operasyonel sonuçlara rağmen, 77 mln TL olan konsensus net kar öngörüsünün üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebinin efektif vergi oranının beklentilerden düşük gelmesi olduğunu düşünüyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumsuz bir etki yapması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör, 2Ç17’de beklentilerin üzerinde 83mn TL net kar açıklamıştır. Her ne kadar şirketin operasyonel performansı beklentilerin altında olsa da şirketin net karı azalan finansman giderlerinden ve düşük vergi harcamasından olumlu etkilenmiştir. Şirketin satış gelirleri, satış hacminin %6 oranında artmasından olumlu etkilenerek, %16 oranında artarak 1.09 milyar TL’ye ulaşmıştır. Artan üretim maliyetleri şirketin karlılığına olumsuz yansımış ve FAVÖK marjı 361 baz puan daralarak %11.1 oranına düşmüştür, piyasa beklentisi %12.1’di. FAVÖK ise bu dönemde %12 oranında daralmış ve 121mn TL olmuştur (Piyasa beklentisi 131mn TL). 90TL olan hedef hisse fiyatımıza göre %8 oranında yükselme potansiyeli taşıyan Türk Traktör için Piyasaya Paralel tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95TL) – 2Ç17 sonuçlarını 82.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 77 milyon TL olan Tacirler Yatırım beklentisi ve piyasa beklentisinin üzerindedir. FAVÖK beklentimizin altında gerçekleşmesine rağmen şirket beklentimizin üzerinde ertelenmiş vergi geliri ve faiz geliri açıkladı. Net satışlar 1,091 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Yurtiçi hacimlerdeki güçlü performans ve kur etkisiyle çift haneli ciro büyümesi gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 131 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 361 baz puan azalarak %11.1 oldu. 2Ç17’deki operasyonel zayıflığa ragmen, 2Y17’de daha iyi operasyonel performans göreceğimizi tahmin ediyoruz. Şirket bugün analist toplantısı düzenleyecek.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %38,3 azalarak 82,5mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 77mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %16,4 artışla 1.091mn TL olurken, brüt kar %8 düşüşle 174,5mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 4,2 puan azalarak %16’yı göstermiştir. Operasyonel giderler %7,6 artarak 70,5mn TL, diğer faaliyet gelirleri 14,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,6 azalışla 118,4mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 3 puan düşüşle %10,9’u göstermiştir. Türk Traktör’ün 2Ç2017 FAVÖK’ü %11,7 düşüşle 121mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 3,5 puan azalışla %11,1’i göstermiştir. Finansman tarafında ise 30,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 133,8mn TL’nin altında 82,5mn TL olmuştur. Net kar marjı da 6,7 puan gerilemeyle %7,6 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı döneminin %35,6 altında 137,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.07.2017

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %12 oranında artarak 4.1bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %16 oranında yükselirken ihracat satışları %2 oranında artmıştır. Haziran ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 2Ç17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %9 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %11 oranında artması sonucunda %6 oranında artarak 12.8bin adete ulaşmıştır. Mayıs ayında satış fiyatlarında ortalama %2-3 oranında zam yapan şirketin 2Ç17 finansal performansında bir toparlanma bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.07.2017

Türk Traktör, Haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre; yurtiçi traktör satış adeti 3 bin (+%16), yurtdışı satış adeti 1,1 bin (+%2) olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında oluşan rakamlar yurtiçinde %3 büyümeyi, ihracatta %12 daralmayı işaret ediyor. İlk beş aylık dönemde düşüş kaydeden ihracat cephesinde Haziran’da toparlama görüldü. Şirket yönetimi 2017 yılı için ihracatta yatay bir satış rakamı öngörüyordu. (Nötr)

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Kapanış (TL) : 79.3 – Hedef Fiyat (TL) : 92.95 – Piyasa Deg.(TL) : 4232 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.87 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.21 Analist: [email protected]

Türk Traktör Yatırım Teşvik Belgesi aldı
Türk Traktör Ankara fabrikasının modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 91 milyon TL tutarındaki yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi ve Faiz Desteği yatırım için sağlanan destek unsurlarıdır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Turk Traktor Ankara fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıl boyunca planlanan 91mn TL tutarındaki yatırımı için teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Turk Traktor gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi ve faiz desteğinden faydalanacaktır. Hafif olumlu etkisi olmasını bekleriz.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 90,9mn TL tutarındaki yatırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır.

Türk Traktör’den Yatırım Teşvik Belgesi Açıklaması – 20.06.2017

Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 90.950.000 TL tutarındaki yatırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır.

Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır:

-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-KDV İstisnası
-Vergi İndirimi
-Faiz Desteği

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Kapanış (TL) : 79,8 – Hedef Fiyat (TL) : 92,95 – Piyasa Deg.(TL) : 4259 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2,05 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16,48 Analist: [email protected]

Türk Traktör’ün Mayıs ayı satışları çok fazla değişiklik göstermedi.
Türk Traktör’ün Mayıs ayında toplam satışları yıllık bazda %1 gerileyerek 4,031 adete geriledi. Mayıs ayında yurtiçi satış hacmi %3 artışla 3,103 adete artarken, ihracat hacmi yıllık bazda %13 gerileme ile 928 adete düştü. Yılın ilk beş aş ayında, zayıf ihracat performansı nedeniyle şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %4 düşüşle 20,249 adete geriledi.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Türk Traktör Mayıs 2017’de yıllık %1 düşüşle toplam 4,031 adet traktör sattığını açıkladı (iç pazar: 3,103 adet, yıllık %3 artış – ihracat: 928 adet, yıllık %13 düşüş). Buna göre şirketin Ocak-Mayıs 2017 döneminde toplam satış adedi yıllık bazda %4 gerileyerek 20,249 adet olarak gerçekleşti (iç pazar: 15,297 adet, yıllık %1 artış – ihracat: 4,952 adet, yıllık %15 düşüş).

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Turk Traktor’ün toplam satışları Mayıs ayında %1 oranında gerileyerek 4,031 adete ulaşmıştır. Şirketin yurtiçi satışları %3 oranında artarken ihracat satışları %13 oranında gerilemiştir. 2017 yılının ilk 5 ayında ise toplam satışlar %4 oranında gerileyerek 20,249 adet olmuştur. Bu dönemde yurtiçi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artarken ihracat satışları %15 oranında gerilemiştir. Yurtiçi satışların ilk çeyrekte %5 daralmasından sonra ikinci çeyreğe büyüme ile başlamasını şirket için olumlu buluyoruz. İhracat tarafında ise ilk 5 ayda bir daralma olsa da Turk Traktor 2017 yılında toplam ihracatında bir gerileme beklemiyor, dolayısıyla yılın ikinci yarısında ihracat satışlarında da olumlu yönde bir seyir bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirket Mayıs ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, aylık üretim 3.665 adet, yurtiçi satış 3.103, yurtdışı satış ise 928 adet olmuştur. Geçen sene Mayıs ayında üretim 4.812 adet, yurtiçi satış 3.000 adet, yurtdışı satış ise 1.070 adetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim geçen seneki 17.512 adetin üzerinde 18.545 adet, yurtiçi satışlar 2016’daki 15.168 adetin hafif üzerinde 15.297 adet olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, yurtdışı satışlar 2016’nin ilk 5 ayındaki 5.826 adetin altında 4.952 adet seviyesinde kalmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 16.05.2017

Değerleme cazip seviyelere işaret ediyor. Türk Traktör’ü AL tavsiyesi ve 95TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz. Türk Traktör, son 1 yılda BIST-100 endeksinin %15 altında performans gösterdi. Ciro büyümesindeki bozulma, maliyet artışı ve beklentinin altında temettü ödeme oranı açıklanması performansta etkili oldu. Bilindiği üzere Ocak ayında traktör, motor ve şanzıman parçalarına ithalat vergisi uygulanmaya başlanırken, ithalatçılarda bulunan stok nedeniyle verginin etkisi henüz sınırlı oldu. 2Y17’de düşük fiyatlı ithal ürünlerin rekabetçiliğinin azalmasını ve Türk Traktör’ün 2017-2018 döneminde sektör ortalamasının üzerinde hacim büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Zayıf geçen 1Ç17 sonrası, düşük bazın etkisiyle Türk Traktör’ün daha güçlü satış büyümesi ve çeyreksel bazda marj büyümesi sağlayacağını düşünüyoruz. Türk Traktör 2017T 9,4x FD/FAVÖK ve 12,7x F/K rasyolarıyla yabancı çarpanlara göre iskontolu işlem görüyor. Türk Traktör 2018’de beklediğimiz %6 temettü verimiyle yüksek temettü dağıtan hisselerden biri olmaya devam edecek.

İthalata uygulanan vergi yurtiçi rekabet baskısını azaltacak – Yurtiçi pazarda rekabet, özellikle Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktör ve ekipman ithalatının etkisiyle 2013 yılından bu yana kızıştı. Hükümetin Ocak’tan itibaren gelişen ülkelerden ithal edilen traktör, motor ve şanzımana uyguladığı %12- 21 oranında verginin yurtiçi üreticilerin elini güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ithal ürünlerin pazar payında 2Y17’den itibaren gerileme öngörüyoruz. Türk Traktör’ün 2017’de sektör büyümesinin üzerinde %3 ve 2018’de %2 yurtiçi hacim büyümesi gerçekleştireceğini düşünüyoruz.

Ciro büyümesi 2017’de kur etkisiyle artacak – 2017’de %12 ciro büyümesi, avro bazlı ihracat gelirlerindeki %20 artışla desteklenecek. Ciro büyümesi özellikle TL’nin avroya karşı değer kaybetmesi ve enflasyon etkisinden kaynaklanacak. İhracat tarafında ise global tahıl fiyatları ve hasatla ilgili belirsizliğin traktör talebinde zayıflığa neden olması sebebiyle düşük hacim büyümesi öngörüyoruz.

Yüksek bazdan sonra marj daralması öngörüyoruz – 2017’de FAVÖK marjının 140 baz puan %13,5 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Toplam maliyetlerin %55’ini oluşturan avro bazlı maliyetlerdeki artışın yurtiçi marjlarda baskı yaratacağını düşünüyoruz. Fiyat artışlarının etkisiyle çeyreksel bazda marjda toparlanma bekliyoruz. FAVÖK’te %2 büyüme öngörürken, ertelenmiş vergi gelirindeki düşüşle net kârda %11 gerileme tahmin ediyoruz. Türk Traktör’ün önümüzdeki dönemde rekabetçi gücünün artacak olması ve Tier IV motorlu traktörlerin 2019’da lanse edilmesiyle fiyatlarda beklenen iyileşmenin katkısıyla FAVÖK’te 2020’ye kadar %11 yıllık ortalama büyüme öngörüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Kapanış (TL) : 81.3 – Hedef Fiyat (TL) : 92.35 – Piyasa Deg.(TL) : 4339 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.65 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.59

Zayıf operasyonel marjlar nedeniyle 1Ç17 net karında azalma
TTRAK beklentilerin altında 1Ç17’de yıllık bazda %31 düşüşle 55 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Zayıf operasyonel marjlar ve artan faiz giderleri ile kur farkı giderlerinin neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş 1Ç17 net karındaki yıllık bazdaki gerilemenin temel nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Şirketin 1Ç17 satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %9 artış ile 961 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç17’de satış hacmindeki %6 gerilemeye rağmen satış gelirlerinde artış kısmi fiyat artışlarına ve kurun ihracat gelirleri üzerindeki olumlu etkisine bağlanabilir. Şirketin 1Ç17 brüt kar marjı artan hammadde fiyatları ve zayıf TL’nın döviz bazlı hammadde fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yıllık bazda 2.9 yüzde puana gerileyerek %17.5’e düştü. Şirket 1Ç17 beklentilerin altında yıllık bazda %11 düşüşle 112 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. FAVÖK marjı ise 1Ç16’deki %14.2’den ve 4Ç16’deki %14.7’den 1Ç17’de %11.6’a geriledi. Şirketin net borç seviyesi ise artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 2016 sonundaki 720 milyon TL’den ve 1Ç16 sonundaki 492 milyon TL’den 1Ç17 sonunda 826 milyon TL2ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerin altında 1Ç17 net kar ve FAVÖK rakamı açıklayan TTRAK için yarın piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör dün 1ç17 finansallarını açıkladı. Net kar beklenmedik şekilde yıllık bazda %31 ve çeyreksel bazda %41’lik düşüşle 55 mln TL olarak açıklandı ve piyasa beklentisinin %25 altında kaldı. Cironun piyasa beklentisinin %1 üzerinde gelmesi net kar rakamındaki daralmayı önleyemedi. Beklenenden düşük performansın sebebi giderlerdeki artış nedeniyle operasyonel marjlardaki görülen düşüş ve artan finansal giderler olarak karşımıza çıkyor. Şirket 1ç17’de 11,319 traktör sattı ve birim satışlarda yıllık bazda %12’lik bir düşüş görüldü. Bu düşüşün en büyük sebebi küresel piyasalardaki talepteki azalmayla ortaya çıkan yurt dışı traktör satışlarındaki yıllık bazda %16’lık daralma oldu. Buna rağmen, TL’deki değer kaybıyla birlikte TL bazında fiyat ortamının elverişli oluşunun da katkısıyla net satışlar yıllık bazda %9 artarak 961 mln TL’ye ulaştı. Şirketin artan hammade fiyatlarıyla birlikte üretim alanında temkinli davranmasıyla (kapasite kullanım: 1ç17’de %91, 1ç16’da %103) birim satışların üretime oranı %102 ile rekor seviyeye yükseldi. Lastik fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı nedeniyle marjlarda bir daralma olabileceği şirket tarafından belirtilmişti. Sonuç olarak, brüt marj %17.5’a (1ç16’da %20), FAVÖK marjı ise %11.6 ile 1ç15’ten beri en düşük seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK rakamı ise 1ç17’de yıllık bazda %11, çeyreksel bazda %19’luk düşüşle piyasa beklentisinin %13 aşağısında kalmış oldu. Şirketin net döviz açık pozisyonu yıllık bazda %96’lık artışla 223 mln TL’ye ulaşırken net borç da yıllık bazda %35 artışla 1,086 mln TL’ye yükseldi. Bu artışın sonucu olarak net faiz giderlerinde (1ç17’de 24 mln TL, yıllık %88 artış) ve net kur farkı giderlerinde (1ç17’de 5.5 mln TL, 1ç16’da 1.2 mln TL) bir yükseliş görüldü. Genel olarak, Türk Traktör daralan marjlarla birlikte 1ç17’de beklentinin altında bir performans ortaya koydu. Sonuçlar hisse üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

HALK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör (TTRAK, Negatif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentileri ile uyumlu yıllık bazda %9 artış ile 961 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK ise piyasa beklentisinin %12,8 altında, yıllık %10,9 azalışla 112 milyon TL seviyesine geriledi. Böylece 1Ç16’da %14,2 olan FAVÖK marjı 1Ç17’de %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Net kâr, yıllık bazda %31 azalarak piyasa beklentisinin %25 altında 55 milyon TL’ye geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %31 azalarak 55,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 74mn TL’nin altında kalmıştır. Satışlar %8,5 artışla 961,4mn TL olurken, brüt kar %6,8 düşüşle 168,3mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 2,9 puan azalarak %17,5’i göstermiştir. Operasyonel giderler %6,7 artarak 72,9mn TL, diğer faaliyet gelirleri 7,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,6 azalışla 103,3mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 2 puan düşüşle %10,7’yi göstermiştir. Türk Traktör’ün 1Ç2017 FAVÖK’ü %11 düşüşle 112mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 2,6 puan azalışla %11,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında ise 35,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 80,3mn TL’nin altında 55,4mn TL olmuştur. Net kar marjı da 3,3 puan gerilemeyle %5,8 olarak hesaplanmaktadır.