Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk Traktör ...

Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz ve Yorumları

turk-traktor-hisse-yorumlariTürk Traktör TTRAK hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TTRAK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2018

Kapanış (TL) : 47.9 – Hedef Fiyat (TL) : 51.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2556 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 7.93

Eylül ayında ihracattaki güçlü artış yurtiçindeki derin daralmayı telafi edemedi.
Türk Trkatör’ün Eylül ayında yurtiçi satış adetleri %80 düşüşle 606 adete düşerken, ihracat hacmi yıllık bazda %50 büyüme ile 1,500 adete yükseldi. Eylül ayı toplma satış adedi ise yıllık bazda %47 düşüşle 2,106 adete geriledi. Ocak – Eylül ayı döneminde ise şirketin toplam yurtiçi satışları %44 düşüşle 14,860 adete gerilerken, şirketin ihracat hacmi yıllık bazda %11 artışla 10,322 adete arttı. 2018 yılında şirketin yurtiçi satış adetlerinde %46 düşüş beklerken ihracat satış adetlerinde %18 büyüme öngörüyoruz.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2018

Türk Traktör Eylül 2018’de toplam traktör satış hacminin yıllık %47 düşüşle 2,106 adet seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı (iç pazar yıllık %80 düşüşle 606 adet, ihracat yıllık %49 artışla 1,500 adet). Buna göre Ocak-Eylül 2018 dönemi için toplam kümülatif satışlar yıllık %28 düşüş kaydetmiş oldu (iç pazar yıllık %44 düşüş, ihracat yıllık %11 artış). Şirket satış hacimlerinde 2017’de yıllık %7 artış kaydettikten sonra 7A18’de yıllık %25 gerileme açıklamıştı.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.10.2018

(-) Türk Traktör (TTRAK): Şirketin Eylül ayında toplam satışları yıllık bazda %47,4 düşüşle 2.106 adet seviyesine geriledi. Söz konusu ayda yurt içi satışları yıllık bazda %79,8 düşüşle 606 adet olurken, yurt dışı satışları yıllık bazda %49,1 artışla 1.500 adet oldu. Yorum: Şirketin ihracat tarafındaki performansını olumlu bulurken, daha kârlı taraf olan yurt içi satışlardaki gerilemeyi olumsuz buluyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.09.2018

Kapanış (TL) : 45.76 – Hedef Fiyat (TL) : 57.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2442 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.9 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.42

Ağustos ayında yurtiçi traktor satışları %77 daraldı. Ağustos ayında Türk Traktör’ün yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %77 düşüşle 525 adete gerilerken, ihracat hacmi yıllık bazda %9 artışla 1211 adede büyüme gösterdi. Ağustos ayında şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %48 düşüşle 1736 adete geriledi. Ocak – Ağustos döneminde ise şirketin yurtiçi satış adeteleri yıllık bazda %40 düşüşle 14,254 adede gerilerken, işirketin ihracat satış adetleri yıllık bazda %7 artış ile 8822 adete yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %28 düşüşle 23,076 adete geriledi.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.09.2018

(-) Türk Traktör (TTRAK): Şirketin toplam satışları Ağustos ayında yıllık bazda %48 düşüşle 1.736 adet seviyesine geriledi. Yurt içi satışlar yıllık bazda %76,5 düşüşle 525 adet olurken, yurt dışı satışlar yıllık bazda %9,4 artışla 1.211 adet seviyesine yükseldi. Böylece, Ocak-Ağustos döneminde toplam traktör satışları yıllık bazda %27,6 düşüşle 23.076 adet oldu (yurt içi -%39,7, yurt dışı +%6,8). Yorum: Şirketin daha kârlı yurt içi satışlarındaki daralmanın hisse fiyatına olumsuz yansıyacağını tahmin ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Kapanış (TL) : 48.8 – Hedef Fiyat (TL) : 57.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2604 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.05 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.55

2Ç18 sonuçları beklentilerin üzerinde
Türk Traktör 2Ç18’de bizim 42 milyon TL beklentimiz ve 56 milyon TL’nin piyasa beklentisinin üzerinde, 2Ç17’ye benzer 81 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Beklentimizden daha güçlü gerçekleşen faaliyet performansı net kar thaminimizdeki sapmanın ana nedenini oluşturmaktadır. Şirket 2Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yatıırm: 956 milyon TL; Piyasa: 967 milyon TL), yıllık bazda hemen hemen aynı seviyede 1.1 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin 2Ç18 FAVÖK rakamı ise beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yatırım: 90 milyon TL; Piyasa: 107 milyon TL) yıllık bazda %19 artış ile 144 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yorum: TTRAK’ün güçlü 2Ç18 sonuçlarına piyasanının olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Temmuz ayı yurtiçi satış adetelerinde yüksek daralma: Türk Traktör’ün Temmuz ayında yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %75 daralma ile 790 bin adete gerilerken, Ocak -Temmıuz dönemi kümülatif yurtiçi satış hacmini yıllık bazda %36 düşüşle 13,729 adete taşıdı. Şirketin ihracat hacmi ise Temmuz ayında yıllık bazda %19 artışla 1313 adete yükselerek, ilk yedi ay kümülatif ihracat adedini yıllık bazda %6 artışla 7611 adete taşıdı.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör (TTRAK) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Tahminleri aşan sonuçlar (+) Türk Traktör, 2Ç18 döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde 81 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, net karın tahminlerin üzerinde açıklamasında etkili oldu. Türk Traktör’ün 2Ç18’de yurt içi satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %22 aşağıda (adet bazında y/y -%47,6) 729 mn TL olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise kur ve hacimdeki yükselişin etkisiyle geçen yılın %56,4 üzerinde 427 mn TL (adet bazında y/y +%14,2) olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net satış gelirleri hacimdeki %33 düşüşe rağmen geçen yıla paralel 1,07 mlr TL oldu. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 107 mn TL olan beklentilerin oldukça üzerinde 144 mn TL (y/y +%19, ç/ç +%41) düzeyinde gerçekleşti. Daha karlı olan yurt içi satışların toplam içindeki payının gerilemesine rağmen ihracat tarafındaki güçlü katkı FAVÖK marjının yıllık bazda 2,3 puan artarak %13,4 seviyesinde oluşmasında etkili oldu.

Yorum: BIST 100’e kıyasla son 3 ayda %8,1, son 12 ayda %27,3 kötü performans gösteren hissenin bugün güçlü gerçekleşen 2Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör – 2Ç18 sonuçlarını 80.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 55.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %43 arttı. Yurtiçi satış hacmi, yıllık bazda, %48 azalırken, ihracat hacmi %14 arttı. Buna bağlı olarak yurtiçi gelirleri, yıllık bazda, %22 azalırken, ihracat ABD doları bazında %26 arttı. Net satışlar 1,077 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 967 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 144 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 107 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 230 baz puan artarak %13,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 1,400 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,197 milyon TL (2Ç17: 668 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27.9 (2Ç17: %18.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 7.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 80,6mn TL net kar açıklamıştır. Bu çeyrekte beklenenden daha az finansal zarar olması ve operasyonel karlılığın beklentilerin üzerinde iyileşmesi şirketin net karını olumlu etkilemiştir. Toplam satış hacminin %32 düşmesine rağmen şirketin satış gelirleri hemen hemen aynı seviyede kalmıştır. Yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerine olumlu etkisi şirketin satış gelirlerini desteklemiştir. FAVÖK %19 oranında artmış ve 144mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise bu dönemde 2,3 puan iyileşerek %13,4 olarak gerçekleşmiştir. 2018 tahminlerimize göre 7.1x F/K ve 5,7x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem gören Türk Traktör için Piyasa Üzerinde Getiri hedefimizi koruyoruz. Beklentilerden iyi gelen 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Türk Traktör (TTRAK, Pozitif): Şirketin 2Ç2018 net dönem karı 80,6mn TL ile geçen seneye göre %2,4 azalmasına karşın piyasa beklentisi olan 56mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %1,3 azalışla 1.077mn TL olurken, brüt kar %15,9 artışla 202,4mn TL’yi göstermiştir. Brüt kar marjı da 2,8 puan artarak %18,8’i göstermiştir. Operasyonel giderler %11,4 artarak 78,6mn TL, diğer faaliyet gelirleri 2,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı %6,6 artışla 126,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,9 puan artışla %11,7’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 41,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 82,5mn TL’nin hafif altında 80,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,1 puan gerilemeyle %7,5 olarak hesaplanmaktadır. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 oranında azalarak 136,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Veri Yorum – 05.07.2018

Kapanış (TL) : 52.05 – Hedef Fiyat (TL) : 75.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2778 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.42 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 45.06

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %29 geriledi. Haziran ayında Türk Traktör’ün toplam satış hacmi zayıf iç talep nedeniyle yıllık bazda %29 düşüşle 2,892 adete geriledi. Haziran’da şirketin yurtiçi satış adetleri seçim nedeniyle oluşan zayıf talep koşulları sonucu yıllık bazda %39 gerilerken, ihracat hacmi ise %4’lük düşüş gösterdi. Yılın ilk altı ayında ise şirketin yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %29 düşüşle 12,939 adede gerilerken, ihracat hacmi yıllık bazda %4 artışla 6,298 adede yükselerek toplam satış hacmini yıllık bazda %21 düşüşle 19,237 adede taşıdı. Türk Traktör yönetimi 2018 yılı için yurtiçi traktör pazarını 60 – 65 bin adet olarak bekliyor ki bu 2017’de 73 bin seviyesind eolan pazara göre %11 – %18 daralmaya işaret ediyor. Şirketin bir önceki 2018 yurtiçi pazar beklentisi 2017 yılına benzer bir traktör pazar büyüklüğü idi. Haziran ayı satışları %29 gerileyen Türk Traktör hisselerinin endeksin gerisinde kalmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Veri Yorum – 05.07.2018

(-) Türk Traktör (TTRAK): Türk Traktör’ün satışları 2018 Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre %29,4 düşüşle 2.892 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında yurt içi satışlar yıllık %39, ihracat %3,3 düşüş gösterdi. Böylece toplam satışlar gerilerken, daha karlı olan yurt içi satışların payı Haziran ayında önceki aya göre yükselerek %63,3 (Yılbaşından bu yana %67) oldu. Yılın ilk 6 ayında ise satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %21 gerileme kaydedildi. Yorum: Bayram etkisi ve tüketici güvenindeki zayıflamanın da etkili olduğu Haziran ayı sonuçlarını Türk Traktör açısından hafif olumsuz buluyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Veri Yorum – 06.06.2018

Mayıs zayıf yurtiçi traktör satışları: Türk Traktör’ün Mayıs ayında yurtiçi traktör satış adedi yıllık bazda %51 gerilerken, ihracat hacmi adet bazında yıllık bazda %45 artış gösterdi. Şirketin Ocak -Mayıs dönemi toplam traktör satışları ise yıllık bazda %19 düşüşle 16,345 adete geriledi.

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Veri Yorum – 06.06.2018

(-) Türk Traktör (TTRAK): Türk Traktör’ün satışları 2018 Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre %29 düşüşle 2.861 adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yurt içi satışlar yıllık %51,3 gerilerken, ihracat %45,5 yükseliş gösterdi. Böylece toplam satışlar gerilerken, daha karlı olan yurt içi satışların payı Mayıs ayında %52,8’e (Yılbaşından bu yana %68) indi. Yılın ilk 5 ayında ise satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %19 gerileme kaydedildi. Şirket yönetimi 2018 yılı yurt içi satışların 2017’ye paralel seyredeceğini öngörüyordu. Mayıs ayı sonuçlarını Türk Traktör açısından oldukça olumsuz buluyoruz

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

1Ç18 net kar rakamı beklentilerle uyumlu ancak FAVÖK beklentilerden zayıf. Türk Traktör 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 56 milyon TL ile uyumlu bizim beklentimiz olan 60 milyon TL’nin biraz altında yıllık bazda çok fazla değişiklik göstermeyerek 56 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 1Ç18’de elde edilen 1,048 milyon TL net satış gelirleri beklentilere uyumlu gerçekleşti (İş Yatırım:1,005 milyon TL; Piyasa: 1,009 milyon TL). 1Ç18’de kaydedilen 102 milyon TL FAVÖK rakamı bizim 106 milyon TL tahminimizle uyumlu ancak piyasanın 115 milyon TL beklentisinin altında kaldı.

2018 yılı görünüm. Vasat giden yağışlar ve Ziraat Bankası’nın faiz desteği açıklamasının gecikmesi 1Ç18’de her ne kadar zayıf yurtiçi traktör pazarına neden olsa da, Mart sonunda ve Nisan ayında iyi giden yağışlar sayesinde 2018’de iyi bir hasat olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2018’de yurtiçi traktör pazarının 2017 yılına benzer 72-73 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türk Traktör için 2018 yılında öngördüğümüz %16 ciro büyümesi hacim büyümesinden ziyade satış fiyatlarındaki artış ve kurun ihracat gelirlerindeki olumlu etkisinden kaynaklanıyor. FAVÖK’ün önümüzdeki dönemlerde yapılmasını öngördüğümüz fiyat artışları neticesinde çeyreksel bazda iyileşeceğini öngörüyoruz. Ancak 2018’de tahmin ettiğimiz %11,5 FAVÖK marjı 2017’de elde edilen 11,7’nin altında kalıyor.

TUT tavsiyemizi koruyoruz. TTRAK için hedef fiyatımız makro tahminlerimizdeki güncelleme (kur ve riskiz getiri oranı) ve 1Ç18 sonuçlarının ardından tahminlerimizde yaptığımız değişikler sonucu 80,20 TL’den 75,50TL’ye çekiyoruz. Ancak hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 8.6x Firma Değ./FAVÖK ile yurtdışı benzer şirket çarpan 8.4x medyanına göre primli, 12.3x F/K ile 17.9x medyan F/K çarpanına göre iskontolu işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör’ün net karı piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti .1Ç18’de toplam satışları %8 gerileyen Türk Traktör’ün cirosundaki %9’luk artış bizim %7 artış beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bu sayede ciro bizim tahminimizin %4, konsensusun ise %2 üzerinde geldi. Diğer taraftan üretim maliyetlerinin ve pazarlama giderlerinin bizim beklentimizin üzerinde oluşması nedeniyle yıllık bazda %9 gerileyen FAVÖK, bizim ve piyasa tahmini olan 116 mln TL ve 115 mln TL’nin gerisinde kaldı. Net kar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre vergi giderlerindeki düşüş sayesinde, zayıflayan operasyonel performansa rağmen %1 artış ile 56 mln TL olarak gerçekleşti. Bu bizim beklentimiz olan 60 mln TL’nin altında gerçekleşirken, 56 mln TL olan piyasa tahmini ile uyumlu gelmiş oldu. 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde hafif olumsuz bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör’ün net karı 1Ç18’de %1.5 oranında artarak 56mn TL olarak gerçekleşmiş ve beklentiler dahilinde gelmiştir. Şirketin operasyonel karlılığı ise artan üretim maliyetleri ve yüksek faaliyet giderleri neticesinde beklentilerin bir miktar alında kalmıştır. Şirketin FAVÖK’ü %9 oranında daralarak 102mn TL olurken FAVÖK marjı 1.9 baz puan düşerek %9.7 oranında gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi TTRAK’ın 1Ç18’de 115mn TL FAVÖK ve 11.4% FAVÖK marjı gerçekleştirmesi yönündeydi. Satış gelirleri ise %9 oranında artarak 1,05 milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirket 2018 yılı beklentilerimize göre 9.1x F/K ve 7.4x FD/VAFÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Türk Traktör 90TL/hisse olan hedef fiyatımıza göre %30 oranında yükselme potansiyeli taşımaktadır. Türk Traktör için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör – 1Ç18 sonuçlarını 56.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 56,2 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu olup net kar beklentimiz olan 61 milyon TL’nın altında gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %46 azaldı. Net satışlar 1,048 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,009 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 102 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 121 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 115 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 188 baz puan azalarak %9,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %68 artarak 1,152 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Traktör’ün net borcu seviyesindeki artışın altında yatan iki önemli faktör 21 Mart tarihindeki 300 milyon TL nakit kâr payı dağıtımı ve net işletme sermayesindeki mevsimsel olarak yükseliştir. Net işletme sermayesi ise 895 milyon TL (1Ç17: 648 milyon TL, 4Ç17: 712 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,8 (1Ç17: %18,4, 4Ç17: %21) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör (TTRAK) 1Ç18’de beklentilere (TRY 56m) paralel olarak TRY 56.2m net kâr açıkladı. (1Ç17: TRY 55.4m) 1Ç18’de analist beklentilerinin (115mn TL) bir hayli altında kalarak 102mn TL FAVÖK yaratan Şirket, 1Ç17’deki 112mn TL’nin de altında kaldı. Şirket, satışlarını yıllık bazda 9% artırırken, brüt kâr marjı geçen seneye göre 1.1 yp daralarak 16.4% olarak gerçekleşti. Operasyonel giderlerin ağırlığının büyüyen satışlara rağmen artmasıyla FAVÖK marjında daralma 1.9 yp’ye kadar çıkarak 1Ç17’deki 11.6%’in gerisinde 9.7% olarak kaldı. Yurtiçi satış adetlerinde 11% daralan satışlar, yurtdışında 6% seviyesinde daraldı, dolayısıyla satışlardaki büyümenin tamamı fiyat artışı ve kur etkisiyle gerçekleşti. Net kârda beklentilere paralel sonuçlar gelmesine karşın, oldukça zayıf operasyonel sonuçların şirket paylarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz (Negatif).

VAKIF YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Türk Traktör (TTRAK) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net kar, beklentilerin altında FAVÖK marjı (-) Türk Traktör, 1Ç18 döneminde piyasa beklentilerine paralel 56 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performans beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak, geçen sene ilk çeyrekteki vergi giderinin aksine şirketin 1Ç18’de vergi geliri yazması ile net kar geçen yıla ve beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. Türk Traktör’ün 1Ç18’de yurt içi satış gelirleri geçen yılın %10 üzerinde (adet bazında y/y – %10,5) 855 mn TL olarak açıklandı. Yurt dışı satış gelirleri ise kurlardaki yükselişin etkisiyle geçen yılın %11 üzerinde 316 mn TL (adet bazında y/y -%6,1) olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net satış gelirleri hacimdeki düşüşüne rağmen yıllık %9 artarak 1,05 mlr TL oldu.

Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü 115 mn TL olan beklentilerin altında 102 mn TL (y/y -%8,6, ç/ç – %25,4) düzeyinde gerçekleşti. Daha karlı olan yurt içi satışların toplam içindeki payının yatay seyrine rağmen maliyet artışlarının tam anlamıyla yansıtılamaması FAVÖK marjının yıllık bazda 1,9 puan azalarak %9,7 seviyesinde oluşmasında etkili oldu. FAVÖK marjı 1Ç18 ortalama piyasa beklentisinin 1,6 puan altında gerçekleşti.

Yorum: Şirketin net karının ortalama beklentiye paralel gerçekleşmesine rağmen, FAVÖK marjının tahminlerin oldukça gerisinde oluşması nedeniyle, 1Ç18 sonuçlarının son 3 ayda BIST 100’ün %3 üzerinde performans gösteren hisseye negatif yansıyacağı kanaatindeyiz.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.04.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 90 TL) Mart satış verilerini açıkladı. Şirket yurtiçinde 3,395 adet satış (%5 yıllık aşağıda) ve 1,110 adet ihracat gerçekleştirirken, toplam satışlar yıllık bazda %6 daraldı. Üç aylık kümülatif veri de %8 daralmaya işaret etmektedir. Satışlar beklentilerimizden düşük gelmiştir, haberi hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 04.04.2018

Türk Traktor Mart ayında 4,505 traktör sattı, olumsuz. Türk Traktör Mart ayında 4,505 traktör sattığını açıkladı, açıklanan rakam geçen yılın Mart ayına göre %6 aşağıda. Yurtiçi satışlar geçen yılın aynı ayına göre %5 azalarak 3,395’e, ihracat ise geçen yıla göre %10 azalarak 1,110’a geriledi. Açıklanan sonuçlara göre 10,524 seviyesine gelerek %8 oranında azalan satış hacmi beklentilerin altında bir 1Ç18 satış rakamına işaret ettiğinden açıklanan rakamların bugün hisse fiyatı üzerinde negatif bir etkisi olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 14.02.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) dün analist toplantısı düzenledi. Şirket bilindiği üzere 2017’de pazar payını 280 baz puan artırarak %49,3 seviyesine yükseltti. 2017 başında gelişen ekonomilerden ithal edilen traktörlere uygulanan vergiler ithalatçıların payında düşüşe neden oldu. Şirket yönetimi Avrupa’daki yeni regülasyon değişiklikleri nedeniyle toplam ithalatın %50’sini oluşturan Avrupa’dan gelecek ithalatın artmayacağını öngörmekte ve 2018’de de yerel üreticilerin avantajlı olacağını düşünmektedir.

Ayrıca Türk Traktör, Erkunt Traktör’ü satın alarak Türkiye piyasasına giren Mahindra & Mahindra’nın şu aşamada önemli rekabet artışı yaratmayacağını düşünmektedir. Şirket yıl başından bu yana mevsimin sıcak geçmesi ve sınırlı yağmur yağışı nedeniyle hasadın performansının zayıf olma ihtimalini göz önüne almakla beraber çiftçilere traktör almada sunulan yeni finansal kolaylıkların talepteki olası bozulmayı dengeleyeceğini düşünüyor.

Şirket ayrıca ihracata yönelik faz 4 motorlu traktör üretimine başladı. Son olarak şirket TL’nin avroya karşı sert değer kaybı ve yükselen çelik maliyetleri nedeniyle %18 kümülatif fiyat artışına rağmen marj büyümesinin 2017’de ve 4Ç17’de sınırlı olduğunu belirtti. Ancak şirket Ocak ve Nisan 2018’de %5 seviyesinde iki defa fiyat artışı yapacağından marjlarda 2018’de iyileşme öngörüyor.

Yönetimin 2018 beklentileri bizim tahminlerimize yakındır. 95 TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Türk Traktör’ün yönetim kurulu hisse başına 5,621241 TL brüt (4,778055 TL net) temettü dağıtımı önerisinde bulunacak. Temettü verimi %7,5’tir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 14.02.2018

Türk Traktör 2017 karından 300mn TL brüt temettü, hisse başına 5.62TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 23 Mart 2018’de gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Mart ayı içinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %94 temettü dağıtım oranına ve %7.5 temettü verimine denk gelmektedir.

Türk Traktör 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi Sundu – 13.02.2018

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar payı dağıtımının;

  • 195.595.292,40 TL ortaklara birinci kar payı,
  • 58.993.968,59 TL ortaklara ikinci kar payı,
  • 45.410.739,01 TL dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (yasal yedeklerden) dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesinin ve
  • 29.733.155,00 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçe ayrılmasının,
  • pay sahiplerine ödenecek birinci, ve ikinci temettü ile diğer kaynakların toplamı olan 300.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 300.000.000 TL kar payının 239.735.024,01 TL’sının cari yıl karından, 14.854.236,98 TL’sının olağanüstü yedeklerden, 45.410.739,01 TL’sının yasal yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 29.733.155 TL’sının 23.706.657,40 TL’lık kısmının cari yıl karından, 1.485.423,70 TL’lık kısmının olağanüstü yedeklerden, 4.541.073,90 TL’lik kısmının ise yasal yedeklerden karşılanmasının;

TFRS/TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 195.595.292,40 TL tutarındaki ortaklara birinci kar payının, 58.993.968,59 TL tutarındaki ortaklara ikinci kar payının ve 25.192.081,10 TL tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçenin cari yıl karından karşılanmasının, 45.410.739,01 TL tutarındaki kar payı ile 4.541.073,90 TL tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçenin yasal yedeklerden karşılanmasının; TFRS/TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre cari yıl karından bakiye 40.974.987,91 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasının,

Kar payı ödeme tarihinin 21.03.2018 olarak belirlenmesinin;

Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028
Peşin
5,621241
562,1241
5,621241
562,1241
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036
Peşin
5,621241
562,1241
5,340179
534,0179
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010
Peşin
5,621241
562,1241
4,778055
477,8055
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
21.03.2018
23.03.2018
22.03.2018

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Kapanış (TL) : 73.65 – Hedef Fiyat (TL) : 86.48 – Piyasa Deg.(TL) : 3931 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.51 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 17.42

Net kar beklentilerin üzerinde kalırken kar marjı zayıflıyor. Türk Traktör 4Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım : 90 milyon TL; Piyasa: 89 milyon TL), yıllık bazda %11 artışla104 milyon TL net kar açıkladı. Kur farkı gelirlerinin önemli rol oynadığı finansman giderlerindeki düşüş ve diğer gelirler kalemindeki artış net kar rakamındaki büyümenin temel nedenini oluşturmaktadır. Beklentilerle uyumlu şirket 4Ç17’de satış hacmindeki %8’lik artış, yurtiçi pazarda iyileşen fiyatlama ve kurun ihracat gelirlerine olumlu etkisi neticesinde yıllık bazda %23 artışla 1.15 milyar TL satışı geliri elde etti. FAVÖK rakamı 4Ç17’de beklentilerin altında (İş Yatırım : 145 milyon TL; Piyasa: 140 milyon TL), yıllık bazda %1 düşüşle 137 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise brüt karlılıkta bozulma neticesinde 3Ç17’deki %12.1’den ve 4Ç16’deki %14.7’den 4Ç17’de %11.9’a geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2016 yıl sonundaki 720 milyon TL’den 2017 sonunda 685 milyon TL’ye yükseldi.Yorum: 4Ç17 net kar rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, kar marjlarındaki zayıflamaya piyasa tepkisi olumsuz olabilir. Şirketin yarın yapacağı analist toplantısından sonra tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör 4Ç17’de, beklenenden düşük gelen vergi giderleri neticesinde, 89mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 104mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında yükseldi. Şirketin VAFÖK’ü, beklentilere paralel olarak, %1 oranında artarak 137mn TL olurken VAFÖK marjı 2.9 baz puan düşerek %11.9 oranında gerçekleşmiştir. Ham madde fiyatlarında yaşanan artış şirketin kar marjını olumsuz etkilemiştir. Satış gelirleri ise %23 oranında artarak 1,15 milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirket 2018 yılı beklentilerimize göre 9.7x F/K ve 7.8x FD/VAFÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Türk Traktör 90TL/hisse olan hedef fiyatımıza göre %22 oranında yükselme potansiyeli taşımaktadır. Türk Traktör için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) – 4Ç17 sonuçlarını 104 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 94 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 89 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 arttı. Net satışlar 1,153 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Yurtiçi satışlar %25 büyürken, yurtdışı satışlar %16 yükseldi, ihracatın cirodaki payı ise 300 baz puan düşüşle %25’e geriledi. Şirket, 4Ç17’de 137 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerle uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 286 baz puan azalarak %11.9 oldu. Yüksek baz etkisi nedeniyle marjda yıllık daralma bekliyorduk. Çeyreksel bazda da marjın yatay seyretmesini fiyat artışlarına rağmen yükselen hammadde maliyetlerine bağlıyoruz. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 685 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 712 milyon TL (4Ç16: 756 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.9 (4Ç16: %21.9) olarak kaydedildi. Türk Traktör hisselerinde sonuçlar sonrası nötr etki bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Türk Traktör’ün 4Ç17 net karı düşük efektif vergi oranı ile piyasa beklentisinin %17 üzerinde. Türk Traktör’ün 4Ç17 net karı piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin %17 üstünde 104 mln TL olarak açıklandı. Açıklanan net karın arkasında ise beklenenden düşük olarak %1 seviyesinde gerçekleşen efektif vergi oranı yatıyor. Yapılan fiyat zamları ve %7 oranındaki hacim büyümesinin etkisi ile Şirket’in cirosu 4Ç16’ya kıyasla %23 oranında arttı. 137 mln TL olarak açıklanan FAVÖK rakamı ise 140 mln TL olan piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel. 4. çeyrekteki %11.9 FAVÖK marjı, artan çelik fiyatlarının da etkisiyle 3. çeyreğin 0.3 puan gerisinde kalırken, daha stabil bir çelik fiyatı beklentisi ise şirketin operasyonel performansında 2018’de iyileşme olabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hissenin piyasa değeri üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.02.2018

Kapanış (TL) : 77.3 – Hedef Fiyat (TL) : 86.48 – Piyasa Deg.(TL) : 4125 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.49 TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.88

Türk Traktör’ün Ocak ayında toplam satış hacmi yıllık bazda %10 geriledi
Türk Traktör’ün Ocak ayında toplam satış hacmi yıllık bazda %10 düşüşle 2,808 adete geriledi. Yurtiçi ve ihracat hacmi Ocak ayında sırasıyla yıllık bazda %9 ve %11 daralma gösterdi. 2018 yılında yurtiçi traktör pazarının 2017’e benzer gerçekleşmesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.02.2018

Türk Traktör Ocak 2018’de 2,808 traktör sattı; geçen yılın %10 altında. Dün açıklanan satış rakamlarına göre Aralık ayında Şirket yurtiçinde 2,007 traktör satarken, 801 traktör ihraç etti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise yurtiçi satış ve ihracat rakamları sırasıyla 2,207 ve 905 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıla göre düşen satış hacmi bugün hisse fiyatı üzerinde baskı yaratabilir, fakat ilk ay rakamlarının yılın geri kalanı için belirleyici olmayacağı kanaatindeyiz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

Tarımda teşvik: Basında yer alan haberlere göre, tarımda enerji verimliliğinin artırılması için oluşturulan eylem planı çerçevesinde, mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değiştirilmesi için destek mekanizması tanımlanacak.

Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek. Eylemin zamanlama planına göre, 2018’de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek. Ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım yem ve mazota 2018’de detay vermeden destek vereceklerini belirtti. Haberi TTRAK için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

TTRAK: Medyada yer alan haberlere göre, tarım sektöründe enerji verimliliği için mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimine yönelik bir destek mekanizması getirilecek. Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek. 2018’de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek.

Türk Traktör, %50 pazar payı ile Türkiye’deki traktor pazarının en büyük oyuncusudur. Traktör yenilenmesine yönelik herhangi bir teşvikin yurtiçi traktor talebini arttırmasını ve bundan en fazla Türk Traktör’ün fayda sağlamasını bekleriz. Bu sebeple haberi Türk Traktör için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 08.01.2018

Otomotiv sektörü, Arçelik ve Türk Traktör – Türk Metal Sendikası başkanı (otomotiv, çelik ve diğer sektörleri kapsayan), sendikanın işvrerenleri temsil eden Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile maaş artışı konusunda anlaşamadığını açıkladı. Toplu iş görüşmelerinin son haftasına girilirken sonuç alınmaması durumunda, Türk Metal Sendikası ses getirecek eylem kararları alacağını açıkladı. Sendikanın OHAL süreci nedeniyle grev kararı alamayacağını düşünmekle beraber geniş çaplı protestoların faaliyetlere hafif olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

 

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 05.01.2018

Türk Traktör Aralık 2017’de yıllık %10 artışla toplam 3,896 adet traktör sattığını açıkladı (iç pazar: 3,079 adet, yıllık %20 artış – ihracat: 817 adet, yıllık %16 düşüş). Buna göre şirketin Ocak-Aralık 2017 döneminde toplam satış adedi yıllık bazda %6,6 artarak 48,671 adet olarak gerçekleşti (iç pazar: 36,648 adet, yıllık %11 artış – ihracat: 12,023 adet, yıllık %2 düşüş). Yılın ilk 9 aylık bölümünde şirketin toplam satış adedi yıllık bazda %6 artarak 35,900 adet olarak gerçekleşmişti (iç pazar: 26,632 adet, yıllık %10 artış – ihracat: 9,268 adet, yıllık %2 düşüş). Buna göre 4Ç17’de şirketin toplam satış hacminin %7 artış göstermiş olduğunu hesaplıyoruz (iç pazar +%14, ihracat -%13).

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 05.01.2018

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) Aralık ayı satış verilerini açıkladı. Toplam aylık satışlar, yurtiçi satışlardaki %20 büyümenin katkısıyla %10 yükseldi. İhracat ise %16 daraldı. 2017 verileri toplamda %10 hacim büyümesine işaret etmektedir (yurtiçi %11 yukarda, ihracat %5 aşağıda). 4Ç17 itibariyle ise toplam hacimler %7 büyüdü ve beklentimiz %1 büyümenin üzerinde gerçekleşti. 2017 tahminlerimizi yukarı revize edeceğiz.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 15.12.2017

2018’deki olumlu görünümü göz önüne alarak AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Türk Traktör yıl başından bu yana BIST-100 endeksinin önemli ölçüde altında işlem gördü. Kârlılıktaki zayıflama ve traktör pazarındaki yeni yatırımlar hissedeki performansta etkili oldu. Güçlü finansal pozisyonu olan şirketlerin varlığını artırmasını uzun vadede fiyatlama, pazar payı ve kârlılık üzerinde risk unsuru olarak görsek de risklerin fiyatlandığını düşünüyoruz. Türk Traktör, pazar payındaki iyileşmenin yanında 1Y17’den bu yana marj iyileşmesi gerçekleştiriyor. 2018’de de marjlardaki iyileşme beklentisiyle FAVÖK ve net kârda sırasıyla %18 ve %15 büyüme öngörüyoruz. Ayrıca Türk Traktör’ün 2018’de %6,3 temettü verimiyle en yüksek temettü ödeyecek şirketlerden biri olacağını düşünüyoruz. 2018’de beklenen operasyonel iyileşme ve düşük değerleme nedeniyle 95TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Türk Traktör 8x 2018T FD/FAVÖK rasyosuyla benzerlerine göre %18 iskontolu işlem görüyor.

TavsiyeAL
Hedef fiyatTL 95
Getiri potansiyeli31%

Yurtiçi pazarda güçlü konum devam ediyor – Türk Traktör’ün 2017’de yurtiçinde 37 bin adet traktör satışı ve %9 büyüme gerçekleştirmesini tahmin ediyoruz. Yıl başından bu yana gerçekleşen 350 baz puan pazar payı artışı ve özellikle 2Y17’den beri traktör ithalatının azalması hacim büyümesini destekliyor. Bilindiği üzere, Ocak ayında özellikle Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktör ve parçalarına getirilen vergi ve TL’deki değer kaybı sonrası ithalatçılar satışlarda önemli kayıp yaşadı. Bu bilgiler ışığında Türk Traktör’ün 2018’de %3 piyasa büyümesine paralel büyüyeceğini öngörüyoruz.

Marj iyileşmesi önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olacak – Yıl başından bu yana yurtiçinde yapılan yaklaşık %18 fiyat zammının 3Ç17 itibariyle olumlu etkilerini görmeye başladık. Önümüzdeki çeyreklerde marj iyileşmesinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor ve 2018’de 70 baz puan marj iyileşmesi tahmin ediyoruz. 2018’de FAVÖK ve net kârda sırasıyla %18 ve %15 artışlar öngörüyoruz.

Rakiplerin beklenen yatırımları uzun vadede risk oluşturabilir – Türk Traktör %90 yerel üretim oranıyla motor dahil nerdeyse tüm parçalarını üretmekte ve diğer üreticilere göre rekabet avantajı yaşamaktadır.

Mahindra’nın yeni satın aldığı Erkunt Traktör de motor üretimi konusunda girişimde bulunmayı planlamakla beraber henüz üretime geçememiştir. Ancak Mahindra & Mahindra’nın Türkiye faaliyetlerini Avrupa ve çevre ülkelere ihracat için konumlandırma stratejisini göz önüne alarak büyük ölçekte yatırımın bir noktada devreye girebileceğini düşünüyoruz. Erkunt Traktör %6 pazar payıyla henüz Türk Traktör için ciddi rekabet oluşturmamaktadır. Ayrıca Argo – Anadolu Motor’un açıklanan yatırımının düşük hacimli olduğunu ve pazar tarafından sindirilebileceğini düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 06.12.2017

Türk Traktör’ün satışları yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre %6.3 arttı. Türk Traktör’ün bugün açıkladığı satış rakamlarına göre şirketin Kasım ayında yurtiçinde 3,471 traktör olarak gerçekleşirken, şirket 909 traktör ihraç etti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise yurtiçi satış ve ihracat rakamları sırasıyla 2,912 ve 1,005 olarak gerçekleşmişti. Açıklanan rakamlara göre şirketin yılın başından beli yurtiçi satışları 33,569 seviyesine geldi, bu rakam geçen yılın ilk 11 aylık rakamının %10 üzerinde. İhracat satışları ise geçen yılın ilk 11 ayına göre %3.8 azalarak 11,206 adet rakamına geldi. Şirketin 44,775 olarak açıklanan toplam ilk 11 aylık satışları ise yıllık bazda %6.3 arttı. Toplam satışlardaki yıllık artışı şirket açısından hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Net kar piyasa beklentisinin üzerinde FAVÖK ise biraz altında kaldı. Türk Traktör piyasa beklentisi olan 74 milyon TL’nin üzerinde bizim beklentimiz olan 86 milyon TL’nin altında faaliyet kar marjlarındaki düşüşe rağmen güçlü satış gelirleri büyümesi sayesinde 3Ç17’de %27 artışla 79 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç17’de genel anlamda beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 1,067 milyon TL; Piyasa: 953 milyon TL) yıllık bazda %48 artışla 1,009 milyon TL satış geliri elde ederken, FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin biraz altında (İş Yatırım: 135 milyon TL; Piyasa: 128 milyon TL) yıllık bazda %11 artışla 123 milyon TL’a yükseldi.

Tavsiyemizi TUT’a yükseltiyoruz. TTRAK’ün piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen 3Ç17 net kar rakamına piyasa tepkisinin kısmı olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Yurtiçi traktör pazarına yeni lokal üretim yapan rakiplerin girmesi neticesinde Türk Traktör için uzun vadeli pazar payı tahminimizi aşağı yönlü revize ederken pazar büyüme tahminimizi yukarı çektik. Tüm bunlar neticesinde TTRAK için hedef fiyatımız 90.20 TL’den 86.65TL’ye düştü. Hisse için yeni hedef fiyatımız %14 getiriye işaret ediyor. Hisse 2017T 9.9x Firma Değ./ FAVÖK ve 13.4x F/K ile uluslararası benzer şirket ortalaması olan 10.8x ve 20.4x çarpanlara kıyasla iskontolu işlem görüyor.

GARANTİ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat:76.65TL, Piyasa Değeri TL4,091mn): Türk Traktör 3Ç17 sonunda beklentilerle uyumlu 79mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 0.7 puan bizim ise 0.9 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına yansıtamadığı kanısındayız. Düşük vergi oranı görece zayıf FVAÖK rakamının net kara yansımasını engellemiştir. Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapmayı düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör’ün operasyonel sonuçları çeyreklik bazda iyileşmesineerağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Türk Traktör dün 3Ç17 finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre şirketin satışları geçtiğimiz çeyreğe göre %7 oranda azalmasına rağmen yıllık bazda %48 arttı ve piyasa beklentilerine paralel olarak 1.0 mln TL açıklandı. FAVÖK marjı şirketin hemen hemen sabit seyreden maliyetlere karşı Temmuz ayında yaptığı %7.5 fiyat zammının etkisiyle kötüleşme trendini kırarak önceki çeyreğe göre 1 puan arttı ve 3Ç17’de %12.1 olarak gerçekleşti. Operasyonel performans konsensus beklentilerin %4 oranında gerisinde kalsa da (FAVÖK beklentisi %12.8’di), şirket beklenenden düşük olarak gerçekleşen %12 efektif vergi oranıyla net kar beklentilerini karşıladı. Operasyonel sonuçladaki iyileşmeye rağmen FAVÖK marjının beklentinin gerisinde kalması nedeniyle açıklanan finansal sonuçların hisse üzerindeki net etkisinin hafif olumsuz olacağını öngörüyoruz.

HALK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Türk Traktör yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %2,5 üzerinde 78,8 mn TL net kar açıkladı (3Ç16: 62 mn TL net kar). Söz konusu dönemde FAVÖK ise ortalama piyasa beklentisinin %4,1 altında, yıllık bazda %10,8 artarak 123 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da beklentilerin 0,7 puan altında yıllık bazda 4,1 puan azalarak %12,1 seviyesine geriledi. Net karın beklentilerin hafif üzerinde gelmesine rağmen, beklentilerin altında kalan operasyonel karlılık nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) – 3Ç17 sonuçlarını 78.8 milyon TL net kar (yıllık %27 yukarda) ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 76.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, bizim beklentimiz olan 86 milyon TL’nin hafif altındadır. Net satışlar 1,009 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 yükseldi. Satış hacminde yıllık %26 seviyesinde büyüme ve yükselen fiyat seviyesi büyümeyi destekledi.

Şirket, 3Ç17’de 123 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentilerle uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 412 baz puan azalarak %12,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 gerileyerek 746 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 696 milyon TL (3Ç16: 789 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.4 (3Ç16: %24.2) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 3Ç17- 27.10.2017

Turk Traktor 3Ç17’de beklentilerin bir miktar uzerinde 79mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında yukseldi. Şirketin VAFÖK’ü, beklentilere paralel olarak, %11 oranında artarak 123mn TL olurken VAFÖK marjı 4.1 baz puan düşerek %12.1 oranında gerçekleşmiştir. FAVOK marji gecen yila gore gerilemis olsa dahi, yurtici fiyatlarinda yapilan artis ile bir onceki ceyrege gore 1.1 baz puan artis saglanmistir. Kar marjlarindaki iyilesmenin onumuzdeki ceyreklerde de devam etmesini bekliyoruz. Satis gelirleri ise %48 oraninda artarak 1 milyar TL’ye ulasmistir. Turk Traktor 90TL/hisse olan hedef fiyatimiza gore %18 oraninda yukselme potansiyeli tasimaktadir. Turk Traktor için tavsiyemizi Endeks Uzeri Getiri’ye yukseltiyoruz.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 05.10.2017

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) Eylül’de yurtiçi traktör satışlarında %23 yıllık artış ve ihracatta %63 yıllık artış gösterdi. Toplam satışlar yıllık %31 yükseldi. 9A17’de yurtiçi satışlar %10 yıllık büyürken, ihracat %2 daraldı. Yurtiçi satışlardaki yıl başından bu yana görülen yıllık büyüme bizim 2017’de beklediğimiz %5 büyümenin üzerinde. Veri sonrası tahminlerimizi güncellemeyi planlıyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Yorum – 05.10.2017

Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat: 79.00 TL, Piyasa Değeri: 4,216mn TL): Türk Traktör’ün Eylül ayındaki yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %23 artarak 3,000 adet olmuştur. Yurtdışı satışları ise geçen sene aynı doneme göre %79 artarak 1,106 adet olarak gerçekleşmiştir. Veriyi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Teknik Analiz – 02.10.2017

Orta vadeli düşüş trendinde olan Turk Traktor hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 74.70 seviyesini test etti ve haftayı 77.65 seviyesinden kapattı. Senette 83.00 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 75.00 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

DurumTrend
RSINötrYatay
StochasticNötrGüçleniyor
MACDZayıflıyor
Williams’ RNötrGüçleniyor
Parabolic SARSatış yönlüTrend dönüşü yok
Direnç seviyeleri81.00 / 83.00 / 84.00
Destek seviyeleri76.00 / 75.00 / 64.33

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 27.09.2017

Gazetenin Belarus medyasına dayandırarak verdiği bir habere göre Belarus merkezli Minsk Tractor Works (MTW) ile Azerbaycan merkezli Ganja Automobile Plant (GAP) Türkiye’de traktör pazarına girmek üzere bir protokol imzaladı. Bu protokole göre ilk planda 5 milyon dolarlık bir bütçeyle harekete geçecek olan ortaklık bir Türkiye’de bir fabrika kurarak 3 yılda 2,500-3,000 adetlik bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyor. 2018 itibariyle Türkiye’de ithal traktörlerin vergi yükünün artacak olması nedeniyle yabancı üreticiler Türkiye’de üretim yapmak için harekete geçmişlerdir. MTW-GAP ortalığını yatırım haberi de bu bağlamda değerlendirilebilir.

Türkiye’de 2016 yılında iç pazarda 70 bin adet traktör satılmış (2011-16 arası ortalama yıllık büyüme hızı %3), 14 bin adet traktör de ihraç edilmişti. İç pazarda satılan traktörlerin yaklaşık %30’unu ithal traktörler oluşturmaktadır. Türk Traktör 2016 itibariyle yaklaşık 33 bin adet iç satış ve 13 bin adet ihracat hacmi ile pazar lideri konumunda bulunmaktadır.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 21.09.2017

Kapanış (TL) : 83.75 – Hedef Fiyat (TL) : 90.2 – Piyasa Deg.(TL) : 4470 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.54 TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 7.7

Traktör pazarında yeni üreticiler Türk Traktör’ün pazar payını olumsuz etkileyebilir
Medyada çıkan habere göre Hinti Mahindra & Mahindra Türkiye’nin 4. büyük traktör üreticisi Erkunt Traktör Sanayii satın alma konusunda anlaştı. Mahidnra& Mahindra’nın tarim ekipmanları üreticisi Hisarlar’ı satın almasından sonra Erkunt Traktör’ü de satın almasıyla Türkiye traktör pazarını ağırlığını arttıracak.

Mahindra&Mahindra’nın Türk traktör pazarında ağırlığını arttırmasının ardından, bugün basında Anadolu Grubu’nun İtalyan Landini ile İstanbul Şekerpınar’daki motor fabrikasında 40 milyon € yatırım ile 2018’de traktör üretimine başlayacağı yer aldı. 2018’de 2 bin adetle başlayacak olan üretimin kısa sürede 6 bin adete artması planlanıyor.

2018 yılında ithal traktörlere ek %21 verginin uygulanacak olmasından sonra, yabacnı traktör markaları Türkiye’de üretim yatırımı yapma kararı almaya başladı. Türkiye traktör pazarında rekabetin artıyor olması Türk Traktör’ün yaklaşık %50 Pazar payını en nihayetinde olumsuz etkileyecektir. Haberi TTRAK için olumsuz buluyor ve hisse için AL olan tavsiyemizi SAT’a değiştiriyoruz. TTRAK için hisse başına 90.20TL hedef fiyatımız sınırlı %8 getiriye işaret ediyor.

Editörün Notu: Traktör pazarındaki gelişmelerden biri yukarıda anlatılan gelişme olup aşağıdaki ilk başlıkta haberin ayrıntıları vardır. İkinci gelişme ise dün akşam KAP’a Yazıcılar Holding tarafından yapılan açıklama olup ilgili haber ikinci başlıktadır.

Türkiye’nin İlk Yerli Traktörü Erkunt, Dünya Traktör Devi Mahindra İle Güçlerini Birleştirdi

Anadolu Motor İtalyan Landini Traktörlerini Artık Türkiye’de Üretecek

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Yorum  – 21.09.2017

Yazıcılar Holding ve Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) –

Yazıcılar Holding’in iştiraki Anadolu Motor, Argo Tractor’le Türkiye’de üretim için %50:50 ortaklık anlaşması açıkladı. Üretim Anadolu Motor’un Gebze fabrikasında gerçekleşecek ve ilk yatırım tutarı 14 milyon TL seviyesinde olacak. Anadolu Motor 2018’de 1,000 adet üretim yapmayı ve beş yıl içinde üretimi 6,000 adede artırmayı planladığını açıkladı. Gazete haberine göre ise toplam yatırım tutarı 40 milyon avrodur. Anadolu Motor Argo Tractor’ün sahip olduğu Landini markalı traktörün Türkiye’deki distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrı bir haberde ise Hintli Mahindra & Mahindra’nın Erkunt Traktör’ü 76 milyon dolara satin alacağını açıkladı. Türkiye’de toplam traktör talebi 2016’da 70 bin adetti ve ithal traktörlerin oranı %29’du. Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktöre getirilen vergiler sonrası Türk Traktör 8A17’de %8 yurtiçi traktör satış büyümesi sağlarken, yedi ay itibariyle pazar payını 400 baz puan yükseltti.

Yeni yatırımlar büyük ölçekte olmadığı için kısa vadede Türk Traktör açısından risk oluşturmayacağını düşünüyoruz ancak uzun vadede rakipler tarafından yapılan yatırımlar piyasada rekabeti artıracaktır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 21.09.2017

Dünyanın en büyük 3. traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra, yerli traktör üreticisi Erkunt’u 76mn$’a satın aldı. Toplam 15bin adet üretim kapasitesi olan Erkunt’un yıllık traktör satışları 6bin adet seviyesinde bulunurken şirket 2016 yılında 314mn TL ciro elde etmiştir. Her ne kadar Erkunt %8-9 pazar payı ile %50 pazar payına sahip olan Turk Traktöre göre oldukça küçük bir oyuncu olsa da Mahindra’nın Yönetimi altında iç pazarda daha agresif bir oyuncu olabilir. Yurtiçi rekabeti arttıran bir gelişme olduğundan dolayı Turk Traktör için hafif olumsuz bir haber olarak değerlendiriyoruz.

 

ANADOLU YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Teknik Analiz -14.09.2017

86,00 üzerinde beğeniyoruz. 88,00’i ilk hedef olarak izliyoruz…

Hissenin dün yaşanan alımlarla 5 günlük ağırlıklı ortalamaya da denk gelen 86,00 üzerine yükselmesini pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Bu seviye üzerinde kalması durumunda daha önce test edilen 88 seviyesi test edilebilir. 88,00 seviyesi kanal direncine de denk gelen önemli direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı kırılmaması 88-85 bandındaki hareketin bir süre daha devam etmesine yol açabilecekken 88,00 üzerine yerleşme bir üst kanala doğru yükselişin kapasını aralayacağından pozitif olacaktır. Bu durumda da 89,50-90,00 ardından 91,00 yeni hedef olarak izlenebilir. Mevcut ve yeni pozisyonlar için ise stop-loss seviyemizi 85,00 olarak belirliyoruz.

Kapanış:86,60
Destekler:86,00-85,50-85,00
Dirençler:87,25-88,00-88,80

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.09.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirket Ağustos ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, aylık üretim 3.313 adet, yurtiçi satış 2.235, yurtdışı satış ise 1.107 adet olmuştur. Geçen sene Ağustos ayında üretim 1.082 adet, yurtiçi satış 1.602 adet, yurtdışı satış ise 600 adetti. Yılın ilk 8 aylık döneminde üretim geçen seneki 32.253 adetin altında 30.576 adet, yurtiçi satışlar 2016’daki 21.855 adetin üzerinde 23.632 adet olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, yurtdışı satışlar 2016’nin ilk 8 ayındaki 8.841 adetin hafif altında 8.262 adet seviyesinde kalmıştır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.09.2017

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Ağustos ayında %52 oranında artarak 3.3bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %40 oranında yükselirken ihracat satışları %85 oranında artmıştır. Ağustos ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 8A17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %7 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %8 oranında artması sonucunda %4 oranında artarak 31.9bin adet olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında satış fiyatlarında %2.3 oranında artıştan sonra Temmuz ayında %7 ve Eylül ayında %3.5 oranlarında zam yapan şirketin kar marjlarında 3Ç17’de bir iyileşme bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.08.2017

Şirket Raporu: Türk Traktör, Şirket Güncellemesi   – AL –

Tahminlerimizde revizyon 2017 yılı için Türk Traktör pazar payı tahminimiz 4 puan artışla %52’ye yükselmesi sonucu toplam satış hacim tahminimizi 49 bin adede büyüttük. Bunun sonucunda 2017 satış gelirleri tahminimiz 4.1 milyar TL’ye yükselirken, yıllık bazda %19 büyümeye işaret etmektedir. Diğer taraftan FAVÖK marjımızın önceki %13.1 tahminimizden %11.8’e gerilemesi neticesinde FAVÖK tahminimizi bir önceki tahminimize kıyasla %6 düşüşle 483 milyon TL’ye indirdik. Tüm bunlar neticesinde 2017 net kar tahminimiz 287 milyon TL’ye gerilerken zayıf operasyonel marjlar ve kısmen normalize olan vergi oranı nedeniyle 2016’ya kıyasla %22 düşüşe işaret etmektedir..

200 milyon TL’ye revize ettiğimiz 2018 yılı temettü tahminimiz ise %4.5 temettü verimine işaret etmektedir.

1Y17’de pazar payında artış. Türk Traktör 2017’nin ilk beş ayında, TL’nin keskin değer kaybı neticesi sonucunda kan kaybeden ithalatçı oyunculardan pay alarak, pazar payını yıllık bazda 5 puan artı la %52’e yükseltti. İthalatçı oyuncuların payı 5A16’deki %29’dan 5A17’de %23’e geriledi. Aynı dönemde Türk Traktör %52 pazar payı ile liderliğini korurken, yerli üretici olan en yakın rakibi 2 puan artışla %11 pazar payına sahiptir.

2017 yılı fiyatlama açısından zorlu olacak. 2Ç17 artan hammadde fiyatları ve TL’nin € karşısında ortalama %21 değer kaybının ortalama ÜFE’de neden olduğu %15.5 artış sonucunda Türk Traktör’ün 2Ç17 brüt kar marjının yıllık bazda 4.2 baz puan düşüşle %16’a düşmesine sebep oldu. Şirket maliyet artışını yansıtmakta yetersiz olmakla birlikte Mayıs ayında %2.7 ve Haziran ayında %3.7 fiyat artışları yaptı. En son Temmuz ayında yapılan %7 fiyat artışından sonra, şirket Eylül ayında %3.5 oranında bir fiyat artışı daha planlıyor. Tüm yapılan fiyat artışları neticesinde şirket 2017 yılında 2016 yılına göre ortalamada %10 fiyat artışı yapılmı olacak.

Fiyat artışları 2Y17’de kar marjlarında iyileşme sağlayacak. şirket 2Ç17’de yıllık bazda 3.6 puan düşüşle %11.1 FAVÖK marjı kaydederek 1Y17 FAVÖK marjını yıllık bazda 3.1 dü ü le %11.3’e ta ıdı. 2Y17’de fiyat artışları neticesinde FAVÖK marjının %12.3’e yükselmesini ve 2017 yıl sonu FAVÖK marjını %11’8’e getirmesini öngörüyoruz. 2017 FAVÖK marj tahminimiz yıllık bazda %3.1 düşüşe işaret ediyor.

Tahminlerimizde revizyon 2017 yılı için Türk Traktör pazar payı tahminimiz 4 puan artışla %52’ye yükselmesi sonucu toplam satış hacim tahminimizi 49 bin adede büyüttük. Bunun sonucunda 2017 satış gelirleri tahminimiz 4.1 milyar TL’ye yükselirken, yıllık bazda %19 büyümeye işaret etmektedir. Diğer taraftan FAVÖK marjımızın önceki %13.1 tahminimizden %11.8’e gerilemesi  neticesinde FAVÖK tahminimizi bir önceki tahminimize kıyasla %6 düşüşle 483 milyon TL’ye indirdik. Tüm bunlar neticesinde 2017 net kar tahminimiz 287 milyon TL’ye gerilerken zayıf operasyonel marjlar ve kısmen normalize olan vergi oranı nedeniyle 2016’ya kıyasla %22 düşüşe işaret etmektedir. 200 milyon TL’ye revize ettiğimiz 2018 yılı temettü tahminimiz ise %4.5 temettü verimine işaret etmektedir.

Hedef fiyatımızdaki düşüşe rağmen AL tavsiyemizi koruyoruz. Pazar payı tahminlerimizdeki ortalama 0.2 puan artışa ve işletme sermayesi / ciro tahminlerimizdeki 0.4 puan iyileşmeye rağmen, uzun vade FAVÖK marj tahminlerimizde ortalama 0.5 puan aşağı yönlü revizyonumuz sonucu TTRAK için hedef fiyatımız hisse başına 94.30TL’den 90.20TL’ye geriledi. 2017T 10.8x Firma değeri/FAVÖK ve 15.5x F/K çarpanlarına kıyasla TTRAK yurtdışı benzer şirketlerine kıyasla %5 ve %27 iskontolu işlem görmektedir. Türk Traktör’ün Türk tarımında gelecek dönemdeki mekanizasyon artışından en fazla avantaj sağlayacak şirket olacağını düşünüyoruz. O nedenle büyümenin hacimsel değil değer bazlı olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle de TTRAK için AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 04.08.2017

3Ç’de Toparlanma Bekliyoruz

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Temmuz ayında %9 oranında artarak 4.2bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %24 oranında yükselirken ihracat satışları %17 oranında artmıştır. Temmuz ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 7A17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %13 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %6 oranında artması sonucunda yatay kalmış ve 28.5bin adet olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında satış fiyatlarında %2.3 oranında artıştan sonra Temmuz ayında da %7 oranında zam yapan şirketin 3Ç17 finansal performansında bir toparlanma bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 01.08.2017

Analist Toplantısı Güncellemesi

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) dün analist toplantısı düzenledi. Şirket Ocak ve Mayıs’ta yurtiçi piyasada yapılan fiyat zamlarının ardından Temmuz’da %7 zam yaptığını açıkladı. Eylül ayında da %3,5 seviyesinde zam planlanıyor. Fiyat artışların tüm yılda yaklaşık enflasyon oranında olması bekleniyor. 1Y17’de marjdaki zayıflığın fiyat artışlarındaki gecikme kaynaklı olduğu belirtildi ancak rekebetçi fiyatların tüketiciye sunulması pazar payında yıl başından bu yana 500 baz puan %52 seviyesine yükselişe neden oldu. Şirket fiyat artışlarının katkısıyla 2Y17’de marjlarda iyileşme öngörüyor.

Ayrıca yönetim ihracat siparişlerinde tüm yıl için bir revizyon olmadığını ve 2017’de 2. temettü ödemesi planlanmadığını açıkladı.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Kapanış (TL) : 83.65 – Hedef Fiyat (TL) : 94.3 – Piyasa Deg.(TL) : 4464 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.78 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.73 Analist: [email protected]

Net kar beklentilerin üzerinde olmasına rağmen FAVÖK tahminlerin altında
Türk Traktör 2Ç17’de beklentilerin biraz üzerinde yıllık bazda %38 düşüşle 83 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 2Ç17 net karındaki düşüş zayıf brüt karlılık ile birlikte 2Ç16’de kaydedilen 26 milyon TL vergi gelirine karşın 2Ç17’de kaydedilen 6 milyon TL vergi giderinden kaynaklanmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu 2Ç17’de yıllık bazda %16artış ile 1,091 milyon TL net satış geliri elde etti. Yurtiçi satış gelirleri 2Ç17’de satış hacmindeki %13 büyüme sayesinde yıllık bazda %20 artış ile 937 milyon TL’ye yükseldi. İhracat gelirleri ise ihracat hacmindeki %9 daralma rağmen kurun olumlu etkisi ile yıllık bazda %3 artışla 273 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2Ç17’deki brüt kar marjı yurtiçi pazarda sınırlı fiyat artışının döviz bazlı maliyetlerin kurun olumsuz etkisi nedeniyle yüksek artışını karşılayamaması nedeniyle yıllık bazda yüzde 4.2 puangeriledi. FAVÖK marjı ise 2Ç17’de faaliyet giderlerindeki ciroya oransal azalışa rağmen beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %12 düşüşle 121 milyon TL’e geriledi. FAVÖK marjı ise 2Ç16’deki %14,7’Den 2Ç17’de %11,2’e düştü.

Yorum: TTRAK’in 2Ç17 net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, faaliyet karının ve FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalmasına piyasanın olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör’ün 2Ç17 net karı %38 düşerek 83 mln TL’ye geriledi. (beklenti 77 mln TL) Cironun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 artmış olmasına rağmen, üretim maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak marjların daralması nedeniyle, FAVÖK 2Ç17’de %12 gerileyerek 121 mln TL’ye düştü. Bu 131 mln TL olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. 83 mln TL olan net kar ise, beklentilerden zayıf gelen operasyonel sonuçlara rağmen, 77 mln TL olan konsensus net kar öngörüsünün üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebinin efektif vergi oranının beklentilerden düşük gelmesi olduğunu düşünüyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumsuz bir etki yapması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör, 2Ç17’de beklentilerin üzerinde 83mn TL net kar açıklamıştır. Her ne kadar şirketin operasyonel performansı beklentilerin altında olsa da şirketin net karı azalan finansman giderlerinden ve düşük vergi harcamasından olumlu etkilenmiştir. Şirketin satış gelirleri, satış hacminin %6 oranında artmasından olumlu etkilenerek, %16 oranında artarak 1.09 milyar TL’ye ulaşmıştır. Artan üretim maliyetleri şirketin karlılığına olumsuz yansımış ve FAVÖK marjı 361 baz puan daralarak %11.1 oranına düşmüştür, piyasa beklentisi %12.1’di. FAVÖK ise bu dönemde %12 oranında daralmış ve 121mn TL olmuştur (Piyasa beklentisi 131mn TL). 90TL olan hedef hisse fiyatımıza göre %8 oranında yükselme potansiyeli taşıyan Türk Traktör için Piyasaya Paralel tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95TL) – 2Ç17 sonuçlarını 82.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 77 milyon TL olan Tacirler Yatırım beklentisi ve piyasa beklentisinin üzerindedir. FAVÖK beklentimizin altında gerçekleşmesine rağmen şirket beklentimizin üzerinde ertelenmiş vergi geliri ve faiz geliri açıkladı. Net satışlar 1,091 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Yurtiçi hacimlerdeki güçlü performans ve kur etkisiyle çift haneli ciro büyümesi gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 131 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 361 baz puan azalarak %11.1 oldu. 2Ç17’deki operasyonel zayıflığa ragmen, 2Y17’de daha iyi operasyonel performans göreceğimizi tahmin ediyoruz. Şirket bugün analist toplantısı düzenleyecek.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 2Ç17- 31.07.2017

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %38,3 azalarak 82,5mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 77mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %16,4 artışla 1.091mn TL olurken, brüt kar %8 düşüşle 174,5mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 4,2 puan azalarak %16’yı göstermiştir. Operasyonel giderler %7,6 artarak 70,5mn TL, diğer faaliyet gelirleri 14,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,6 azalışla 118,4mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 3 puan düşüşle %10,9’u göstermiştir. Türk Traktör’ün 2Ç2017 FAVÖK’ü %11,7 düşüşle 121mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 3,5 puan azalışla %11,1’i göstermiştir. Finansman tarafında ise 30,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 133,8mn TL’nin altında 82,5mn TL olmuştur. Net kar marjı da 6,7 puan gerilemeyle %7,6 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı döneminin %35,6 altında 137,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Teknik Analiz – 24.07.2017

Önemli direnç seviyelerine artan işlem hacmi ile yaklaşan hissede, göstergeler de güçlenmekte. Güçlenen göstergeler ve işlem hacmindeki artışa bağlı olarak hissenin 82,50 civarındaki önemli sayabileceğimiz direncini kırarak 82,20/60 bölgesine doğru hareketleneceğini düşünüyoruz. Olası satışlarda ise 80,20 seviyesi zarar kes olarak izlenebilir.

Kapanış: 81,65    Satış Seviyeleri:  85,20 85,60      Zarar Kes:80,20

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.07.2017

Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %12 oranında artarak 4.1bin adete ulaşmıştır. Bu dönemde yurtiçi satışlar %16 oranında yükselirken ihracat satışları %2 oranında artmıştır. Haziran ayı sonuçları ile birlikte Türk Traktör’ün 2Ç17’de toplam satışları, ihracat satışlarında %9 oranında gerileme olmasına karşılık yurtiçi satışların %11 oranında artması sonucunda %6 oranında artarak 12.8bin adete ulaşmıştır. Mayıs ayında satış fiyatlarında ortalama %2-3 oranında zam yapan şirketin 2Ç17 finansal performansında bir toparlanma bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.07.2017

Türk Traktör, Haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre; yurtiçi traktör satış adeti 3 bin (+%16), yurtdışı satış adeti 1,1 bin (+%2) olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında oluşan rakamlar yurtiçinde %3 büyümeyi, ihracatta %12 daralmayı işaret ediyor. İlk beş aylık dönemde düşüş kaydeden ihracat cephesinde Haziran’da toparlama görüldü. Şirket yönetimi 2017 yılı için ihracatta yatay bir satış rakamı öngörüyordu. (Nötr)

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Kapanış (TL) : 79.3 – Hedef Fiyat (TL) : 92.95 – Piyasa Deg.(TL) : 4232 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.87 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.21 Analist: [email protected]

Türk Traktör Yatırım Teşvik Belgesi aldı
Türk Traktör Ankara fabrikasının modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 91 milyon TL tutarındaki yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi ve Faiz Desteği yatırım için sağlanan destek unsurlarıdır.

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Turk Traktor Ankara fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıl boyunca planlanan 91mn TL tutarındaki yatırımı için teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Turk Traktor gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi ve faiz desteğinden faydalanacaktır. Hafif olumlu etkisi olmasını bekleriz.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 90,9mn TL tutarındaki yatırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır.

Türk Traktör’den Yatırım Teşvik Belgesi Açıklaması – 20.06.2017

Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 90.950.000 TL tutarındaki yatırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır.

Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır:

-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-KDV İstisnası
-Vergi İndirimi
-Faiz Desteği

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Kapanış (TL) : 79,8 – Hedef Fiyat (TL) : 92,95 – Piyasa Deg.(TL) : 4259 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2,05 TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16,48 Analist: [email protected]

Türk Traktör’ün Mayıs ayı satışları çok fazla değişiklik göstermedi.
Türk Traktör’ün Mayıs ayında toplam satışları yıllık bazda %1 gerileyerek 4,031 adete geriledi. Mayıs ayında yurtiçi satış hacmi %3 artışla 3,103 adete artarken, ihracat hacmi yıllık bazda %13 gerileme ile 928 adete düştü. Yılın ilk beş aş ayında, zayıf ihracat performansı nedeniyle şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %4 düşüşle 20,249 adete geriledi.

AK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Türk Traktör Mayıs 2017’de yıllık %1 düşüşle toplam 4,031 adet traktör sattığını açıkladı (iç pazar: 3,103 adet, yıllık %3 artış – ihracat: 928 adet, yıllık %13 düşüş). Buna göre şirketin Ocak-Mayıs 2017 döneminde toplam satış adedi yıllık bazda %4 gerileyerek 20,249 adet olarak gerçekleşti (iç pazar: 15,297 adet, yıllık %1 artış – ihracat: 4,952 adet, yıllık %15 düşüş).

OYAK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Turk Traktor’ün toplam satışları Mayıs ayında %1 oranında gerileyerek 4,031 adete ulaşmıştır. Şirketin yurtiçi satışları %3 oranında artarken ihracat satışları %13 oranında gerilemiştir. 2017 yılının ilk 5 ayında ise toplam satışlar %4 oranında gerileyerek 20,249 adet olmuştur. Bu dönemde yurtiçi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artarken ihracat satışları %15 oranında gerilemiştir. Yurtiçi satışların ilk çeyrekte %5 daralmasından sonra ikinci çeyreğe büyüme ile başlamasını şirket için olumlu buluyoruz. İhracat tarafında ise ilk 5 ayda bir daralma olsa da Turk Traktor 2017 yılında toplam ihracatında bir gerileme beklemiyor, dolayısıyla yılın ikinci yarısında ihracat satışlarında da olumlu yönde bir seyir bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 06.06.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirket Mayıs ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, aylık üretim 3.665 adet, yurtiçi satış 3.103, yurtdışı satış ise 928 adet olmuştur. Geçen sene Mayıs ayında üretim 4.812 adet, yurtiçi satış 3.000 adet, yurtdışı satış ise 1.070 adetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim geçen seneki 17.512 adetin üzerinde 18.545 adet, yurtiçi satışlar 2016’daki 15.168 adetin hafif üzerinde 15.297 adet olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, yurtdışı satışlar 2016’nin ilk 5 ayındaki 5.826 adetin altında 4.952 adet seviyesinde kalmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz – 16.05.2017

Değerleme cazip seviyelere işaret ediyor. Türk Traktör’ü AL tavsiyesi ve 95TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz. Türk Traktör, son 1 yılda BIST-100 endeksinin %15 altında performans gösterdi. Ciro büyümesindeki bozulma, maliyet artışı ve beklentinin altında temettü ödeme oranı açıklanması performansta etkili oldu. Bilindiği üzere Ocak ayında traktör, motor ve şanzıman parçalarına ithalat vergisi uygulanmaya başlanırken, ithalatçılarda bulunan stok nedeniyle verginin etkisi henüz sınırlı oldu. 2Y17’de düşük fiyatlı ithal ürünlerin rekabetçiliğinin azalmasını ve Türk Traktör’ün 2017-2018 döneminde sektör ortalamasının üzerinde hacim büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Zayıf geçen 1Ç17 sonrası, düşük bazın etkisiyle Türk Traktör’ün daha güçlü satış büyümesi ve çeyreksel bazda marj büyümesi sağlayacağını düşünüyoruz. Türk Traktör 2017T 9,4x FD/FAVÖK ve 12,7x F/K rasyolarıyla yabancı çarpanlara göre iskontolu işlem görüyor. Türk Traktör 2018’de beklediğimiz %6 temettü verimiyle yüksek temettü dağıtan hisselerden biri olmaya devam edecek.

İthalata uygulanan vergi yurtiçi rekabet baskısını azaltacak – Yurtiçi pazarda rekabet, özellikle Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktör ve ekipman ithalatının etkisiyle 2013 yılından bu yana kızıştı. Hükümetin Ocak’tan itibaren gelişen ülkelerden ithal edilen traktör, motor ve şanzımana uyguladığı %12- 21 oranında verginin yurtiçi üreticilerin elini güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ithal ürünlerin pazar payında 2Y17’den itibaren gerileme öngörüyoruz. Türk Traktör’ün 2017’de sektör büyümesinin üzerinde %3 ve 2018’de %2 yurtiçi hacim büyümesi gerçekleştireceğini düşünüyoruz.

Ciro büyümesi 2017’de kur etkisiyle artacak – 2017’de %12 ciro büyümesi, avro bazlı ihracat gelirlerindeki %20 artışla desteklenecek. Ciro büyümesi özellikle TL’nin avroya karşı değer kaybetmesi ve enflasyon etkisinden kaynaklanacak. İhracat tarafında ise global tahıl fiyatları ve hasatla ilgili belirsizliğin traktör talebinde zayıflığa neden olması sebebiyle düşük hacim büyümesi öngörüyoruz.

Yüksek bazdan sonra marj daralması öngörüyoruz – 2017’de FAVÖK marjının 140 baz puan %13,5 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Toplam maliyetlerin %55’ini oluşturan avro bazlı maliyetlerdeki artışın yurtiçi marjlarda baskı yaratacağını düşünüyoruz. Fiyat artışlarının etkisiyle çeyreksel bazda marjda toparlanma bekliyoruz. FAVÖK’te %2 büyüme öngörürken, ertelenmiş vergi gelirindeki düşüşle net kârda %11 gerileme tahmin ediyoruz. Türk Traktör’ün önümüzdeki dönemde rekabetçi gücünün artacak olması ve Tier IV motorlu traktörlerin 2019’da lanse edilmesiyle fiyatlarda beklenen iyileşmenin katkısıyla FAVÖK’te 2020’ye kadar %11 yıllık ortalama büyüme öngörüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Kapanış (TL) : 81.3 – Hedef Fiyat (TL) : 92.35 – Piyasa Deg.(TL) : 4339 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.65
TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.59 Analist: [email protected]

Zayıf operasyonel marjlar nedeniyle 1Ç17 net karında azalma
TTRAK beklentilerin altında 1Ç17’de yıllık bazda %31 düşüşle 55 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Zayıf operasyonel marjlar ve artan faiz giderleri ile kur farkı giderlerinin neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş 1Ç17 net karındaki yıllık bazdaki gerilemenin temel nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Şirketin 1Ç17 satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %9 artış ile 961 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç17’de satış hacmindeki %6 gerilemeye rağmen satış gelirlerinde artış kısmi fiyat artışlarına ve kurun ihracat gelirleri üzerindeki olumlu etkisine bağlanabilir. Şirketin 1Ç17 brüt kar marjı artan hammadde fiyatları ve zayıf TL’nın döviz bazlı hammadde fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yıllık bazda 2.9 yüzde puana gerileyerek %17.5’e düştü. Şirket 1Ç17 beklentilerin altında yıllık bazda %11 düşüşle 112 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. FAVÖK marjı ise 1Ç16’deki %14.2’den ve 4Ç16’deki %14.7’den 1Ç17’de %11.6’a geriledi. Şirketin net borç seviyesi ise artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 2016 sonundaki 720 milyon TL’den ve 1Ç16 sonundaki 492 milyon TL’den 1Ç17 sonunda 826 milyon TL2ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerin altında 1Ç17 net kar ve FAVÖK rakamı açıklayan TTRAK için yarın piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör dün 1ç17 finansallarını açıkladı. Net kar beklenmedik şekilde yıllık bazda %31 ve çeyreksel bazda %41’lik düşüşle 55 mln TL olarak açıklandı ve piyasa beklentisinin %25 altında kaldı. Cironun piyasa beklentisinin %1 üzerinde gelmesi net kar rakamındaki daralmayı önleyemedi. Beklenenden düşük performansın sebebi giderlerdeki artış nedeniyle operasyonel marjlardaki görülen düşüş ve artan finansal giderler olarak karşımıza çıkyor. Şirket 1ç17’de 11,319 traktör sattı ve birim satışlarda yıllık bazda %12’lik bir düşüş görüldü. Bu düşüşün en büyük sebebi küresel piyasalardaki talepteki azalmayla ortaya çıkan yurt dışı traktör satışlarındaki yıllık bazda %16’lık daralma oldu. Buna rağmen, TL’deki değer kaybıyla birlikte TL bazında fiyat ortamının elverişli oluşunun da katkısıyla net satışlar yıllık bazda %9 artarak 961 mln TL’ye ulaştı. Şirketin artan hammade fiyatlarıyla birlikte üretim alanında temkinli davranmasıyla (kapasite kullanım: 1ç17’de %91, 1ç16’da %103) birim satışların üretime oranı %102 ile rekor seviyeye yükseldi. Lastik fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı nedeniyle marjlarda bir daralma olabileceği şirket tarafından belirtilmişti. Sonuç olarak, brüt marj %17.5’a (1ç16’da %20), FAVÖK marjı ise %11.6 ile 1ç15’ten beri en düşük seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK rakamı ise 1ç17’de yıllık bazda %11, çeyreksel bazda %19’luk düşüşle piyasa beklentisinin %13 aşağısında kalmış oldu. Şirketin net döviz açık pozisyonu yıllık bazda %96’lık artışla 223 mln TL’ye ulaşırken net borç da yıllık bazda %35 artışla 1,086 mln TL’ye yükseldi. Bu artışın sonucu olarak net faiz giderlerinde (1ç17’de 24 mln TL, yıllık %88 artış) ve net kur farkı giderlerinde (1ç17’de 5.5 mln TL, 1ç16’da 1.2 mln TL) bir yükseliş görüldü. Genel olarak, Türk Traktör daralan marjlarla birlikte 1ç17’de beklentinin altında bir performans ortaya koydu. Sonuçlar hisse üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

HALK YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör (TTRAK, Negatif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentileri ile uyumlu yıllık bazda %9 artış ile 961 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK ise piyasa beklentisinin %12,8 altında, yıllık %10,9 azalışla 112 milyon TL seviyesine geriledi. Böylece 1Ç16’da %14,2 olan FAVÖK marjı 1Ç17’de %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Net kâr, yıllık bazda %31 azalarak piyasa beklentisinin %25 altında 55 milyon TL’ye geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Türk Traktör TTRAK Hisse Analiz 1Ç17 – 26.04.2017

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı geçen seneye göre %31 azalarak 55,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 74mn TL’nin altında kalmıştır. Satışlar %8,5 artışla 961,4mn TL olurken, brüt kar %6,8 düşüşle 168,3mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 2,9 puan azalarak %17,5’i göstermiştir. Operasyonel giderler %6,7 artarak 72,9mn TL, diğer faaliyet gelirleri 7,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %8,6 azalışla 103,3mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 2 puan düşüşle %10,7’yi göstermiştir. Türk Traktör’ün 1Ç2017 FAVÖK’ü %11 düşüşle 112mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı 2,6 puan azalışla %11,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında ise 35,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 80,3mn TL’nin altında 55,4mn TL olmuştur. Net kar marjı da 3,3 puan gerilemeyle %5,8 olarak hesaplanmaktadır.