Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tukaş Gıda TU...

Tukaş Gıda TUKAS Hisse Analiz ve Yorumları

Tukaş Gıda TUKAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TUKAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Anadolu Yatırım – Tukaş TUKAS Hisse Analiz 1Ç22 – 10.05.2022

Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Şirket’in 2021 dört çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.504 oranında artarak 243,76 mn TL olarak açıklanmıştır. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %261,33 artarken, satış maliyetlerinin %147,36 artması karlılık rakamlarını pozitif şekilde etkilemiştir. Brüt satış karı 4Ç21’e göre %715,70 oranında artış ile 290,89 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %112,60 oranında artmıştır.  Esas faaliyet karı yıllık bazda %1,215 oranında artarak güçlü performans göstermiştir.  4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 30,4 puan artarak %41,89 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı %40,93 olurken, net kar marjı ise 32,7 puan artarak %37,93 seviyesine yükselmiştir.

Tacirler Yatırım – Tukaş TUKAS Hisse Analiz 1Ç22 – 10.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 243,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2504 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %147 arttı. Net satışlar 643 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %261 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %121 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %42 oldu. (1Ç21: %37) Şirket, 1Ç22’de 263 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %904 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2620 baz puan artarak %41 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2522 baz puan arttı ve %45 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 389 baz puan azaldı ve %06 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 678,5 milyon TL (1Ç21: 478,1 milyon TL ve 4Ç21: 617 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44,4 (1Ç21: %61,6 ve 4Ç21: 57,9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 471 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6,1 F/K çarpanından ve 6,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tukaş Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Hakkında Açıklama Yaptı – 22.12.2020

KAP Açıklaması: Şirketimizin; yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için 29.05.2017 tarihinde Turgutlu Belediyesi Başkanlığı’na yapmış olduğu müracaata istinaden, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 09.08.2017 tarihinde Şirketimize gönderilen yazıda “Sanayi Alanından”, “Konut Alanına” dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebimizin uygun görüldüğü ve yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirileceği bildirilmişti.

Konu ile ilgili Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2018 tarihli yazısında ise 10.07.2018 tarih 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile onaylanmış ve askı süreleri safhasında gelen itirazların 11.12.2018 tarih ve 728 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile reddedilmesiyle kesinleşen Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım Uygulama İmar Planının uygunluğuna istinaden, Turgutlu İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı dosyası, 1323 ada 38 parsel, Sanayi alanından Konut Alanı (Emsal 2.75 Yençok: Serbest), Ticaret Alanı, Özel Okul Alanı ve Park Alanına dönüşmek üzere, 28/12/2018 tarih ve E.19672 sayılı yazı ile Belediye Meclisinde görüşülmek üzere sunulduğu belirtilmişti.

Turgutlu Belediye Meclisinde onaylanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/1000 ölçekli imar planı aşağıda yer alan Manisa Belediye Meclisi Kararıyla onaylandığı bildirilmiştir.

Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun anahtar pafta açıklama listesinin 52. Maddesinin değerlendirilmesi teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarihli toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere 275 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2020 tarih ve 205 Sayılı Kararınca tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen anahtar pafta açıklama listesinin 52.Maddesinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.05.2020 tarih ve 45 sayılı raporuna istinaden “Sanayi Alanının Konut, TİCK-T, Park, Yol Alanı ve Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının; Konut, TİCK-T alanlarında; E; 2.75, Yençok: 21.50 m, ‘Özel Eğitim Alanı’nda E: 1.20, Yençok: 15.00 m olması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, ve 14. Maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b. Maddesi, Otopark Yönetmeliği’nin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince düzenlenen 14.07.2020 tarih ve 82 sayılı raporun kabulüne Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

TACİRLER YATIRIM – Tukaş TUKAS Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Tukaş – 3Ç20 sonuçlarını 55.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %7 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %139 arttı. Net satışlar 211 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %64 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (3Ç19: %23) Şirket, 3Ç20’de 68 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 874 baz puan artarak %32.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 491 baz puan arttı ve %35.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 212 baz puan azaldı ve %5.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 448 milyon TL (3Ç19: 346 milyon TL ve 2Ç20: 311 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.7 (3Ç19: %55.9 ve 2Ç20: 42.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %31 artarak 488 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 17.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Tukaş, 2Ç20 sonuçlarını 23.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %7 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. Net satışlar 194 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %119 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (2Ç19: %11) Şirket, 2Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 103 baz puan azalarak %20.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 36 baz puan azaldı ve %25.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 144 baz puan arttı ve %6.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 311 milyon TL (2Ç19: 258 milyon TL ve 1Ç20: 345 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.4 (2Ç19: %47.5 ve 1Ç20: 49.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 374 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19.7 F/K çarpanından ve 15.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – TUKAS Hisse Yorum – 09.06.2020

Tukaş Yeni Tesis için Başvuru Yaptı

Tukaş Yönetim Kurulu’nun Niğde’de 186.998 metrekare arsa üzerine salça ve sebze konservesi üretimine ilave olarak dondurulmuş gıda üretimi de yapılmasına ve tüm bu üretimlere yönelik olarak, maliyeti 525 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına ve bu yatırımlara ilişkin devlet teşviklerine başvurulmasına karar verdiğini açıklamıştır.

2021 yılı itibari ile ilk üretime başlanması planlanan tesis yıllık olarak 300.000 ton domates, 100.000 ton patates ve 80.000 ton sebze işleme kapasitesine sahip olacak ve 700 kişiye istihdam sağlayacaktır. Şirketin 1Ç20 faaliyet raporuna göre yıllık toplam üretim kapasitesi 193k tondur ve personel sayısı 509’dur. 1Ç20 sonu TL383mn olan net borcu hesaplamalarımıza göre 2.2x net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK rakamına tekabül etmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 1Ç20 – 14.05.2020

Tukaş 1Ç20 sonuçlarını 25.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %74 arttı. Net satışlar 216 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %47 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %21 oldu. (1Ç19: %17) Şirketin satış hacmi 1Ç19’a göre %38 artarak 39.980 ton oldu. Şirket, 1Ç20’de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 33 baz puan azalarak %22.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 116 baz puan azaldı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 5 baz puan arttı ve %5.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 383 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 345 milyon TL (1Ç19: 286 milyon TL ve 4Ç19: 331 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %49.2 (1Ç19: %62.2 ve 4Ç19: 51.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 40.7 F/K çarpanından ve 29.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – TUKAS Hisse Haber Yorum – 16.04.2020

Tukaş, dün akşam yaptığı KAP açıklamasında Covid-19 salgını sebebiyle ürünlerine olan talepte büyük artış meydana geldiğini ve artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip bir arsanın tahsisine istinaden anlaşma imzaladıklarını belirtmiştir. Şirket, dDevlet teşvikleri düşüldükten sonra hesaplanan toplam TL2.75mn alım bedelinin % 30’unu peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödeyecektir. Arsa üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır. Tukaş’ın sırasıyla 2019 ciro, FAVÖK ve net kar rakamları TL641mn (+ yıllık %71), TL160mn (+%112) ve TL107mn (+%201) seviyesindeydi. 2019 sonu net borcu TL404mn ve net borç/FAVÖK oranı 2.5x’tir.

ZİRAAT YATIRIM – TUKAS Hisse Haber Yorum – 16.04.2020

Tukaş Yeni Tesis Kurmayı Planlıyor

Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle şirket ürünlerine olan taleplerde büyük artış meydana geldiği duyurulmuştur. Artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (“BORKOSB”) ile BORKOSB içerisinde yer alan toplam 186.998 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirkete tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi 15.04.2020 imzalanmıştır. Toplam tahsis bedelinden (6,87mn TL) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen %80 oranındaki kısmen bedelsiz tutar (5,50mn TL) düşüldükten sonra kalan 1,37mnTL parsel tahsis bedeli ve 1,37mn TL alt yapı katılım payı olmak üzere toplam 2,75mn TL alım bedelinin %30’u peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödenecektir. Şirkete tahsis edilen söz konusu arsanın üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Haber – 19.11.2019

Şirket, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikası için alınan Yatırım Teşvik Belgesinin 91,4 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden tamamlanma vizesi alındığını açıkladı. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları; yatırım tutarı üzerinden %45 yatırıma katkı oranı ile 41,1 milyon TL yatırım indirimi, %25 oranından 22,9 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl ile sınırlı) şeklindedir. Şirketin hali hazırda

  • Akhisar Fabrikasına ait 52,7 Milyon TL,
  • Torbalı Fabrikasına ait 43 Milyon TL ve
  • Manyas Fabrikasına ait 11 Milyon TL olmak üzere
  • toplam 106,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup; yatırımları devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Tukaş 3Ç19 sonuçlarını 59.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %579 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %177 arttı. Net satışlar 169 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %73 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (3Ç18: %24) Şirket, 3Ç19’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 843 baz puan azalarak %23.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 615 baz puan geriledi ve %30.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 48 baz puan geriledi ve %8.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 419 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 346 milyon TL (3Ç18: 242 milyon TL ve 2Ç19: 258 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %55.8 (3Ç18: %81.7 ve 2Ç19: 47.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.9 F/K çarpanından ve 15.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Tukaş – 2Ç19 sonuçlarını 21.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %806 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %84 arttı. Net satışlar 162 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %106 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %21 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (2Ç18: %21) Şirket, 2Ç19’de 36 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %300 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1065 baz puan artarak %22.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 817 baz puan büyüdü ve %26.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 327 baz puan geriledi ve %5.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %31 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %3 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 336 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 258 milyon TL (2Ç18: 171 milyon TL ve 1Ç19: 286 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %47.4 (2Ç18: %64.8 ve 1Ç19: 62.1%) olarak kaydedildi.

 

Tukaş İpoteklerin Kaldırılması Hakkında Açıklama Yaptı – 26.06.2019

17/12/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Torbalı Fabrikamızın bina, arsa ve arazileri üzerine 35.000.000 TL, Manyas Fabrikamızın bina, arsa ve arazileri üzerine 28.000.000 TL, Kızık depomuzun bina, arsa ve arazileri üzerine 7.000.000 TL, Turgutlu Fabrikamızın bina, arsa ve arazileri üzerine 24.000.000 TL olmak üzere toplam 94.000.000 TL bedelle tesis edilen ipotekler kaldırılmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 1Ç19 – 08.05.2019

Tukaş – 1Ç19 sonuçlarını 11.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %179 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 azaldı. Net satışlar 156 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 büyüdü.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %78 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %17 oldu. (1Ç18:%15) Şirket, 1Ç19’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %311 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1025 baz puan artarak %22.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 910 baz puan arttı ve %26.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 245 baz puan azaldı ve %5.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %55 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %51 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 büyüyerek 369 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 3.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 286 milyon TL (1Ç18: 205 milyon TL ve 4Ç18: 239 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %62.1 (1Ç18: %82.4 ve 4Ç18: 63.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 26.1 F/K çarpanından ve 14.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Borsa İstanbul’dan TUKAS Paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Kararı – 04.03.2019

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, TUKAS.E payı 05/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 19/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 8.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %110 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %269 arttı. Net satışlar 93 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 30 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %216 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1669 baz puan artarak %32.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1551 baz puan yükseldi ve %37.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan geriledi ve %8.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %53 yükselerek 311 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 242 milyon TL (3Ç17: 176 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %81.7 (3Ç17: %80.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 42.3 F/K çarpanından ve 13.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Tukaş – 2Ç18 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %48 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Net satışlar 78 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirket, 2Ç18’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 274 baz puan azalarak %11.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 203 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 171 milyon TL (2Ç17: 151 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %64.8 (2Ç17: %70.5) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Tukaş Gıda (TUKAS, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında gerileyerek 2,4mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %10 oranında artarak 2Ç2018’de 14mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında düşerek 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Tukaş Akhisar Fabrikası Üretime Başladı – 18.07.2018

04.12.2017 ve 02.03.2018 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Şirketimize tahsis edilen 115.591,55 metrekare arsa üzerine, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan zeytin, konserve ve turşu üretimine yönelik yeni tesisimizin büyük bir kısmı tamamlanmış olup; sebze konservesi üretimine başlanmış ve ilk etapta 330 kişi istihdam edilmiştir.

 

Tukaş Almanya’da Bağlı Ortaklık Kuruluş İşlemlerinin Tamamlanması Hakkında Açıklamada Bulundu – 11.06.2018

KAP: Almanya’da satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek, Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olduğu EUR 30.000 sermayeli, TUKAS GmbH ünvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Tukaş – 4Ç17 sonuçlarını 6.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 3,4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 56 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 885 baz puan azalarak %7,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 büyüyerek 167 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 196 milyon TL (4Ç16: 159 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %83,1 (4Ç16: %78,6) olarak kaydedildi.

 

Tukaş Yatırım Teşvik Belgesi Alınmasına Dair Açıklama Yaptı – 08.03.2018

04.12.2017 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.

Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR adresinde bulunan fabrikamızda maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğindeki makine yatırımları için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 11 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Tukaş Müracaat Edilen Yatırım Teşvik Belgesinin Onayladığını Duyurdu – 02.03.2018

04.12.2017 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde tarafımıza tahsis edilen arsa üzerine zeytin, konserve ve turşu üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 83 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Tukaş Gıda Almanya’da Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında Önemli Açıklama Yaptı – 24.01.2018

KAP: Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.01.2018 tarihli toplantısında;

Başta Almanya olmak üzere Avrupa bölgesine yapılan satışların artırılması, tanıtımı, pazarlanması hedefi doğrultusunda Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek, Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olacağı EUR 30.000 sermayeli, TUKAS GmbH ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına, resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

Tukaş Torbalı Fabrikasındaki Yatırımları Hakkında Açıklama Yaptı – 19.01.2018

Torbalı fabrikamızda yeni ürün geliştirilmesine, mevcut ürünlerimizin teknolojik altyapısının yenilenmesine, ilave üretim ve depo alanı yapılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen bina ve makine yatırımlarımız ile ilgili gelişmeler aşağıda yer almaktadır.

– Üretim ve depo alanı inşaatı tamamlanmış olup ruhsatı alınmıştır.

– Makine montajları devam etmektedir. Montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra deneme üretimlerine başlanacaktır.

Tukaş’tan Yatırım Kararı Açıklaması – 04.12.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.12.2017 tarihli toplantısında; Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR adresinde bulunan fabrikamızda maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğinde, maliyeti 10 Milyon TL olacağı tahmin edilen makine yatırımların yapılmasına,

10 Kasım 2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde 13,14,15 ve 16 parsellerde yapılacak toplam 79 Milyon TL yatırıma ek olarak Şirketimize sonradan tahsis edilen 17 ve 18 nolu parsel 51.465,37 metrekare arsanın üzerine zeytin, konserve ve turşu üretimine yönelik depolama ve paketleme tesisi kurulmasına, maliyeti 21 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, bölgesel teşvik uygulamalarında sağlanan başta istihdam desteği, KDV istisnası ve diğer destek unsurlarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

 

Tukaş Gıda Yeni Yatırım Kararı Aldı – 10.11.2017

Tukaş’ın 10.11.2017 tarihli yönetim kurulundan yatırım kararı çıktı. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, şirketimize tahsis edilen 13,14,15 ve 16 nolu parsel 64.126,18 metrekare arsanın üzerine zeytin, konserve ve turşu üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak, maliyeti 79 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, yatırımların bölgesel teşvik uygulamalarında sağlanan başta istihdam desteği, KDV istisnası ve diğer destek unsurlarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.”

 

DENİZ YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Tukaş’ın 3Ç17 rakamları heyecan yaratmadı. Tukaş 3Ç17’de 4 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam yıllık bazda %51 oranında bir daralmaya işaret ediyor. Daralmanın daha ziyade finansal borçlardan kaynaklı döviz açık pozisyonundan kaynaklandığı görülüyor. Operasyonel performans olarak ise yıllık değişimler sınırlı kaldı. Satışlar %9 büyürken FAVÖK büyümesi ise %7 oldu. FAVÖK marjı ise geçtiğimiz yıla göre sınırlı ölçüde daraldı. Sonuçları fazla heyecan verici bulmadığımız için hisse üzerinde olumlu bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Tukaş – 3Ç17 sonuçlarını 4.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %13 arttı. Net satışlar 61 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 28 baz puan azalarak %15,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 büyüyerek 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 176 milyon TL (3Ç16: 154 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %80.0 (3Ç16: %76.6) olarak kaydedildi.

 

Tukaş’tan Maddi Duran Varlık Alımı Hakkında Açıklama – 22.08.2017

Gölönü Mevkii Manyas / Balıkesir adresinde bulunan fabrikamızın sınırına yakın toplam 50.795 m2 tarla 332.000 TL bedelle satın alınmıştır.

Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri: Fabrikamızın gelecekte üretim kapasitesinin artırılması ve depo alanı oluşturulmasına imkan sağlanması

Tukaş Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama Yaptı – 16.08.2017

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Tukaş – İkinci çeyrekte 4 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %133 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 azaldı. Net satışlar 63 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 331 baz puan artarak %14,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 104 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 151 milyon TL (2Ç16: 132 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %70,5 (2Ç16: %73,3) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – TUKAS Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Tukaş Gıda (TUKAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı 2016 ikinci çeyreğe göre %133 artışla 3,7mn TL olmuştur. Brüt kar %31,1 artışla 12,7mn TL olurken, faaliyet karı %41,8 artışla 7,2mn TL’yi göstermiştir. 4,3mn TL’lik finansman gideri ve 700bin TL’lik vergi gideri sonrası şirket 3,7mn TL’lik net kar yazmıştır. Olumlu 2. çeyrek sonuçlarıyla beraber Tukaş’ın 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemindeki 3,3mn TL’den 6A2017’de 8,7mn TL’ye yükselmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir.