Ana sayfa sorular Borç Devir Hı...

Borç Devir Hızı Nedir?

Borç Devir Hızı Nedir?

Borç devir hızı dediğimizde bir kere öncelikle bahsettiğimiz borç ticari borçtur. Finansal borçlar bu kapsamda değerlendirilmez. Borç devir bir hızı bakılan dönem içinde ticari borçların kaç defa ödendiğini gösterir. Genellikle dönem olarak da bir yıl kullanılır. Borç ödeme hızı ne kadar yüksekse, yani borçlar ne kadar sıklıkla ödeniyorsa o zaman şirketin borç ödemede sıkıntıyla karşılaşabileceği düşünülebilir. Tabi şirketin tahsilat kabiliyeti ve işletme sermayesinin borçlara göre büyüklüğü gibi diğer faktörleri de dikkate almak gereklidir.

Borç Devir Hızı Nasıl Hesaplanır?

Borç devir hızı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Borç devir hızı = (Satılan malların maliyet + Dönem sonu stoklar – Dönem başı stoklar) / Ortalama ticari borçlar

Eğer bu hesabı bir yıllık bir süre için yapıyorsak ortalama ticari borcu hesaplarken her çeyreğe ait ticari borcun toplamını dörde bölmeliyiz. Bazı analistlerin daha az hesap yapmak amacıyla başvurduğu dönem başı ve dönem sonuna ait ticari borçlarının toplamının yarısının formülde kullanılması, hesaplamalarda uygun olmayacaktır. Zira mevsimsellik nedeniyle çeyreklik ticari borçlarda farklılıklar olabilir.

Borç devir hızının yerine daha anlamlı olan borç ödeme süresi kullanılır.

Borç ödeme süresi = 365 / Borç devir hızı,

şeklinde hesaplanır

Burada süre için bir yıl kullanılması gerekir ve bazen bir yıl 366 gün olur. Ancak bunun hesaba fazla bir etkisi olmadığı için bir yıla bakıldığında 365 gün kullanılır.

Eğer bu hesabı herhangi bir döneme göre yapıyor isek o dönemde toplam kaç gün varsa o kadar günü kullanmalıyız.

Yazan: Tunç Şatıroğlu