Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tav Havaliman...

Tav Havalimanları Holding TAVHL Hisse Analiz ve Yorumları

tavhl-yorumlari

Tav Havalimanları Holding TAVHL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TAVHL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç21 – 28.07.2021

TAVHL; Düşük baz ve Almatı’nın katkısıyla operasyonel sonuçlarda güçlü büyüme görüldü / sınırlı olumlu/  TAV Havalimanları 2Ç21’de 95,4 milyon EUR gelir (Kons: 107 milyon EUR / Deniz Yatırım: 106 milyon EUR), 27,9 milyon EUR FAVÖK (Kons: 22 milyon EUR / Deniz Yatırım: 21 milyon EUR) ve 38,9 milyon EUR zarar (Kons: -34 milyon EUR / Deniz Yatırım: -32 milyon EUR) kaydetti. Düşük baz, kısıtlamaların kaldırılması ve Almatı Havalimanı’nın katkısıyla satış gelirlerinde yıllık bazda belirgin yükseliş görülürken, FAVÖK ortalama beklentinin %29 üzerinde gerçekleşti. Aşılama hızı ve uçuş sınırlamalarının hafifletilmesine bağlı olarak Haziran ayında görülen güçlü iyileşme ve öncü Temmuz verileri dikkate alındığında 3. çeyreğe dair olumlu beklentilerin artabileceğini düşünüyoruz.

Pandemi dönemi havalimanlarındaki faaliyet durumu: Türkiye’den Almanya’ya uçuşlar Haziran’ın ilk haftasında, Rusya’ya uçuşlar ise son haftasında serbest bırakıldı. 11 Temmuz’da Polonya karantina şartını kaldırdı. Mevcut durumda TAV’ın Türkiye’deki limanları Rusya, Almanya, Ukrayna ve Polonya yolcularına hizmet veriyor. Bu ülkeler TAV’ın uluslararası yolcularının yaklaşık %65’ine denk gelmektedir. Eurocontrol verilerine göre, Türkiye tüm Avrupa ülkeleri arasında günlük uçuşlar bazında Temmuz 2019’a kıyasla en hızlı toparlanan ülke konumundadır.

TAV’ın toplam yolcu sayısı ilk çeyrekte yıllık bazda %59 azalış göstermişti. 2Ç20 pandemindeki uçuş kısıtlamaları düşük baz etkisi yaratırken, ilk 6 aylık dönemde TAV’ın toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 artış gösterdi, 2019’un aynı dönemindeki yolcu sayısının %34’ü düzeyinde gerçekleşti. Şirket 2Ç21’de Euro bazında pandeminin başından bu yana en yüksek cirosunu kaydetti. Almatı operasyonlarının Mayıs ayında konsolide edilmeye başlanması 19,5 milyon Euro katkı sağladı.

Almatı Havalimanı’nın iki aylık dönemde FAVÖK’e katkısı 5,5 milyon Euro düzeyinde olurken, ilk yarıda elde edilen FAVÖK’ün %23’ünü sağlamış oldu. İkinci çeyrekte 27,9 milyon Euro ile 2019’dan beri en yüksek FAVÖK elde edildi. Şirket ikinci çeyrekte Almatı Havalimanı’nın %85’inin satın alınmasıyla ilgili olarak 281 milyon Euro ödeme gerçekleştirdi. Haziran sonu itibariyle 1,123 milyon Euro tutarında net borç pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 811 milyon EUR). Bu rakama 2Ç20’de alınan ve ADP standartlarında nakit benzeri kabul edilmeyen 50 milyon EUR tutarındaki TC Hazine Eurobond’u dahil edilmemiştir.

Ak Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç21 – 28.07.2021

TAV 2Ç21’de 39 milyon Euro net zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen 94 milyon Euro seviyesindeki net zarar ile karşılaştırıldığında düşük bazın da etkisiyle iyileşmeye işaret etmektedir. Bir önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında ise, operasyonel kardaki artışa rağmen net zarara dönülmüş olmasının ana sebebi 1Ç21’de TAV Tunus’un borcunun yeniden yapılandırılması sonrası elde edilen 109 milyon Euro’luk tek seferlik gelir ve 11 milyon Euro kur farkı gelirinin etkili olduğunu görüyoruz.

TAV’ın 2Ç21 operasyonel performansı Mayıs ayında hisse transferi gerçekleştirilen Almati Havalimanı’nın katkısının daha yüksek olması ve yer hizmetleri şirketi Havaş’ın daha yüksek performansı sayesinde beklentileri aştı (2Ç21 FAVÖK: 28 milyon Euro, AK tahmini: EUR23 milyon Euro, konsensüs: 22 milyon Euro). Diğer taraftan vergi öncesi zarara rağmen vergi gideri oluşması bizim 25 milyon Euro olan net zarar beklentimizden daha yüksek bir net zarar oluşmasına yol açtı. Piyasa beklentisi ile ise (- 34 milyon Euro) uyumlu.

TAV’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç21 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu tepki yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak hisse performansının daha çok yolcu sayılarındaki toparlama trendi ile yön bulacağını düşünüyoruz. TAV için 31,00 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizde bir değişiklik bulunmuyor.

Oyak Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç21 – 28.07.2021

TAV Havalimanları, 2Ç21 FAVÖK’ü 28mn EUR’yla piyasa beklentisini Almati Havalimanı’nın portföye eklenmesi ve limitli normalleşmeye rağmen gider kontrolünün katkısıyla %27 aşsa da net zarar 39mn EUR’yla beklenen 34mn EUR net zarardan fazladır. Amortisman ve finansal giderlerdeki artış net zararda beklentinin üzerinde etki yapmıştır. Kovid-19 gelişmeleri ve turizm hakkındaki haber akışı sezonsal olarak en önemli çeyrek olan üçüncü çeyrekte ana katalistler olmayı sürdürmektedir. Faaliyet karı performansı kısa vadede hisseyi destekleyebilecek olsa da Kovid-19’a ilişkin haber akışı belirleyici olacaktır. Halihazırdaki durum Türkiye’ye özellikle Almanya ve Rusya’dan gelen turistler, Gürcistan, Makedonya ve Almati toparlanmaları açısından olumlu bir üçüncü çeyrek başlangıcına işaret etmektedir. Hisse için uzun vadeli hedef fiyatımızı hisse başına 36TL olarak koruyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

Şeker Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç21 – 28.07.2021

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 2Ç21’de, yolcu sayısı ile birlikte artan amortisman giderleri ve finansal giderlerindeki artış ile piyasa ortalama beklentisi ve tahminimiz olan €34mn’un üzerinde, €38.9mn net zarar açıklamıştır (2Ç20: €-94.1mn). TAV Havalimanları’nın 2Ç21’de hizmet verdiği yolcu sayısı oldukça zayıf bir baz dönem üzerine, Almatı Havalimanı’nın da Nisan 2021 sonunda satın alınmış olmasıyla yıllık bazda %962 oranında artarak 8.8mn ’a ulaşmıştır. Yurt içi yolcu trafiği yurt dışı yolcu trafiğine kıyasla daha hızlı artış göstermiş ve Grup ’un toplam satış gelirleri 2Ç21’de yıllık %306.6 artarak €95.4mn’a ulaşmış, ancak piyasa ortalama beklentisi olan €107mn’un ve tahminimiz €104mn’un altında gerçekleşmiştir.

TAV Havalimanları, bu dönemde de maliyet önlemlerini sürdürmüş, ve Almatı Havalimanı’nın da katkısıyla (€5.5mn), piyasa ortalama beklentisi ve tahminimiz olan €24mn’un üzerinde, €27.9mn FAVÖK elde edebilmiştir (2Ç20: €-25.8mn). Grup’un artan yolcu sayısı ile amortisman giderleri yıllık bazda %108.3 yükselerek €18.5mn olarak gerçekleşmiş; bunun yanında, özkaynak yöntemi ile değerlenen iştiraklerinden kaydedilen zararları yıllık %55.5 azalarak €-11.5’a gerilemiştir. TAV Havalimanları’nın net finansal giderleri ise 2Ç21’de yıllık %3.5 artarak €33.5mn seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup’un sonuç olarak 2Ç21’de €38.9mn net zarar kaydedilmiştir. TAV Havalimanları’nın 2Ç21 sonunda net borcu, Almatı Havalimanı’nın %58 oranındaki payının satın alınması için €285mn ödenmesi ve ilgili şarta bağlı ödeme, net nakit ödemesi ve satım opsiyonunun dahli ile 2Ç21 sonunda €1,123mn ’a ulaşmıştır (1Ç21 sonu: €811mn). Açıklanan sonuçlara piyasanın ilk tepkisinin nötr olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Şeker Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 07.05.2021

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Nisan 2021 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup ’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, COVID-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla Nisan 2020’de TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen havalimanlarında neredeyse tüm uçuşların durdurulmuş olması nedeniyle oldukça düşük bir baz olan Nisan 2020’ye kıyasla %5,088 artış göstererek 1.74mn’a ulaşmıştır (Mart 2021: 1.83mn; %-16.7). Grup’un yurt içinde işletmekte olduğu terminallerdeki yolcu sayısında yıllık %6,662 (Mart 2021: %- 9.1), yurt dışı terminallerdeki yolcu sayısında ise yıllık %2,419 oranında artış kaydedilmiştir (Mart 2021: %-43.6).

Açıklanan trafik rakamları, Grup’un son 12 ayda gerçekleşen trafik daralmasının Nisan 2021 sonunda %71.9’a gerileyerek, Mart 2021 sonu gerçekleşen %76.0 oranındaki gerileyemeye kıyasla hafif iyileşmeye işaret ediyor olsalar da, COVID-19 salgının etkisini arttırdığı Nisan 2021’de yolcu sayısının Mart 2021’e kıyasla hafif gerilemiş olduğunu gösteriyor olmaları nedeniyle Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif negatif etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Oyak Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 30.04.2021

TAV Havalimanları’nın dün akşamki KAP açıklamasına göre Almatı Havalimanı’nın hisselerinin konsorsiyuma (%85 TAV- %15 VPE Capital) devri dün gerçekleşmiştir. Mayıs 2020’de açıklanmış ve daha önce üzerinde anlaşılmış olan USD415mn (6x FD/2019 FAVÖK) tutarındaki şirket satınalma bedeli, pandemi nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak USD365mn’a indirilmiştir. Kalan USD50mn’luk tutarın satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma eşiklerine göre oluşturulan bir şarta bağlı ödeme planına tabi olacaktır. Şirket, ayrıca 2-3 yılda tamamlanması planlanan USD200mn’luk yeni terminal yatırımı da yapacaktır. Hisse alımının USD200mn’luk kısmını konsorsiyum özkaynakla finanse etmiştir, kalan tutara TAV köprü finansman sağlamıştır.

IFC ve EBRD’den hisse alım tutarının yarısı ve yatırım finansmanının tamamı için onay alınmıştır (krediler 3 yıl ana para ödemesiz 15 yıllıktır) ve kapanışın 3Ç21’de olması beklenmektedir. Finansmanın kapanmasının ardından konsorsiyum tutarı TAV’a geri ödeyecektir. TAV’ın mülkiyetindeki ilk havalimanı olacak olan havalimanı, Kazakistan’ın en büyük şehrindedir. Stratejik konumu ile Çin’i, Orta ve Batı Asya’ya ve Avrupa’ya bağlamaktadır. Başlıca gelirleri uluslararası ticari ve kargo uçuşlarına sağlanan jet yakıtı ve yer hizmetleri olduğundan yolcu trafiğine nazaran daha defansiftir.

Almatı Havalimanı’nın 2019 ciro, FAVÖK ve net karı sırasıyla USD206mn, USD69mn (FAVÖK marjı %33) ve USD45mn’dur. Pandemi etkisiyle 2020 rakamları ise USD119mn, USD20mn (FAVÖK marjı %17) ve USD5mn’dur. Havalimanının pandemi öncesi 2019 yıllık FAVÖK rakamı TAV’ın konsolide FAVÖK rakamının yaklaşık %22’sine tekabül etmektedir. Borçluluktaki artışın (TAV 1Ç20 sonu net borç USD952mn) yanısıra Kovid-19’la mücadele, cirodaki toparlanma ve marj gelişimi önem arz edecektir. Hafif pozitif.

 

HABER: TAV, Almatı Havalimanı’nı İşletmeye Başladı

 

Deniz Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.04.2021

TAVHL; Operasyonel sonuçlar zayıf, net kar beklentinin üzerinde / nötr / TAV Havalimanları 1Ç21’de 60,5 milyon EUR gelir (Kons: 57,0 milyon EUR), 3,7 milyon EUR negatif FAVÖK (Kons: 0,0 milyon EUR) ve 62,1 milyon EUR net kar (Kons: 39,0 milyon EUR) kaydetti. Satış gelirleri yıllık bazda belirgin azalışa karşın ortalama piyasa beklentisine yakın düzeyde gerçekleşti. FAVÖK rakamının beklentilere kıyasla zayıf kaldığını, ancak net karın beklentinin üzerinde olduğunu görüyoruz. 1Ç21 sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağını tahmin ediyoruz. Aşılamaların etkisiyle 1Ç21 sonrasında trafik verilerinde kademeli olarak toparlanma görülebileceğini düşünüyoruz.

Pandemi dönemi havalimanlarındaki faaliyet durumu: İlk çeyrekte yolcu trafiği pandemi ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle olumsuz yönde etkilenmeye devam etti. TAV’ın yurtiçi yolcu trafiği uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha hızlı toparlandı ve Mart 2021 itibariyle 2019 seviyesinin %46’sı düzeyine ulaşıldı. İlk çeyrekte TAV’ın toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %59 daraldı.

Şirket, TAV Tunus’a ait borcun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili görüşmeleri 1Ç21’de tamamladı; TAV Tunus’un borcu 2020 sonuna kıyasla 94 milyon Euro azalışla 233,6 milyon Euro seviyesine düştü. Şirket borcun azalması dolayısıyla ilk çeyrekte 109 milyon EUR tutarında bir seferlik gelir kaydetti. Bu gelir, Şirket’in ilk çeyreği 62 milyon EUR net kar ile tamamlamasını sağladı. Atatürk Havalimanı’na ilişkin tazminatın 193 milyon Euro tutarındaki ilk taksidi nakit olarak 2020 yılının ilk çeyreğinde tahsil edilmişti. 2. taksit (196 milyon Euro) 1Ç21’de tahsil edildi.

Şirket’in ilk çeyrek sonu itibariyle 811 milyon Euro tutarında net borç pozisyonu bulunmaktadır (2020 sonu: 1,01 milyar EUR). Bu rakama 2Ç20’de alınan ve ADP standartlarında nakit benzeri kabul edilmeyen 50 milyon EUR tutarındaki TC Hazine Eurobond’u dahil edilmemiştir.

Şeker Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.04.2021

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 1Ç21’de, iştiraki olan TAV Tunus’un Şubat ayında gerçekleştirilen borç yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak €109mn tutarında bir defaya mahsus gelir kaydetmiş olması nedeniyle, yıllık oldukça belirgin artışla €62.2mn net kar k aydetmiştir (1Ç20 net zarar: €56.1mn). Grup’un 1Ç21’de açıklamış olduğu net kar, piyasa ortalama beklentisi olan €39mn’un ve tahminimiz €48.5mn’un üzerinde gerçekleşmiştir. TAV Havalimanları Holding’in hizmet vermiş olduğu toplam yolcu sayısı, COVID-19 salgınının olumsuz etkisi ile 1Ç21’de yıllık bazda % 59.3 azalarak 4.33mn’a gerilemiştir.

Şirket’in 1Ç21 satış gelirleri, bu nedenle yıllık Euro bazında %48.9 gerileyerek €60.6mn seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan €57mn’un üzerinde ancak €58.8mn tahminimiz paralelinde gerçekleşmiştir. Grup, 1Ç21’de de maliyet önlemlerini sürdürmüş, ancak piyasa ortalama beklentisi olan €0mn’a (Şeker Yatırım T.: €-6.9mn) kıyasla, FAVÖK seviyesinde €-3.7mn kadar zarar kaydetmiştir (1Ç20: €+16.1mn). TAV, 1Ç21’de özkaynak yöntemi ile değerlenen iştiraklerinden €19.3mn zarar kaydetmiş (1Ç20:€-19.6mn), daha önemlisi, tam konsolide edilen iştiraki TAV Tunus’un borç yeniden yapılandırılması nedeniyle €109mn tutarında bir defaya mahsus gelir kaydetmiştir.

Büyük ölçüde bu nedenle TAV Havalimanları Holding’in net karı 1Ç21’de €62.2mn’a ulaşmış ve 1Ç20’de kaydedilen €56.1mn net zararın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, TAV Tunus’un borç yeniden yapılandırması ve Grup’un Istanbul Atatürk Havalimanı operasyonlarının imtiyaz süresinin dolumundan önce sonlanması nedeniyle DHMİ telafi ödemesinin 2. taksitinin de bu çeyrekte alınmasıyla konsolide net borcu, €811mn’a gerilemiştir (4Ç20-sonu: €1,010mn).

Tacirler Yatırım – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.04.2021

Tav Havalimanları – Şirket 1Ç21 sonuçlarını 553 milyon TL net kar ile açıkladı ve açıklanan kar rakamı piyasa zarar beklentisi olan 357 milyon TL’den %55 daha yüksek gerçekleşti. Şirket 1Ç20’de 377 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin hafif altında gerçekleşti. COVID-19 salgınından ötürü, şirketin toplam yolcu trafiği yıllık bazda %59 geriledi. Yurtiçi yolcu trafiği %47 azalırken, yurtdışı yolcu trafiğinde ise %76 gerileme kaydedildi. Şirketin konsolide cirosu, Euro bazında, %49 geriledi.

Tav Havalimanları, 1Ç21’de FAVÖK seviyesinde 3,7 milyon Euro zarar açıkladı. Açıklanan FAVÖK, piyasa beklentisinden 1,5 milyon Euro zarar açıklaması yönündeydi. Şirket Tunus operasyonlarının borç yeniden yapılandırmasıyla ilgili olarak 109 milyon Euro gelir kaydetti ve bu durum şirketin net karının beklentilerden daha yüksek gerçekleşmesine neden oldu. 31 Mart 2021 itibariyle, Tav Havalimanları’nın net borcu 811 milyon Euro olup, 50 milyon Euro tutarındaki Eurobond nakit hesabına katıldığında net borç 761 milyon Euro olarak gerçekleşti. (2020: net borç 1,010 milyar Euro)

 

TAVHL Hisse Haber – 09.04.2021

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu – 08.04.2021

Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAVHL
120
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
E
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY
11.625.000,000

Kuveyt Yatırım Kurumu TL11.63mn nominal TAVHL hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürmek için başvurdu. Kuveyt Yatırım Kurumu TL11.63mn nominal TAVHL hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürmek için başvurdu. Söz konusu hisseler şirketin halka açık kısmının yaklaşık %7.2’sine ve ödenmiş sermayenin %3.2’sine karşılık geliyor.

KAP: TAV Holding’in 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 01.03.2021

TAV Havalimanları Cuma akşamı yaptığı KAP açıklamasında TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus’un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandığını ve anlaşmaya dair finansal kapanışın gerçekleştiğini belirtmiştir. Böylece, TAV Tunus’un 30.09.2020 itibariyle EUR371,0mn olan brüt borcunun, işlem sonucunda EUR257,3mn seviyesine (EUR233,6mn banka kredisi + EU23,7mn katılım hakkı) düşmesi ve yapılandırmanın 1Ç21 net karına yaklaşık EUR90mn veya daha fazla bir pozitif etki yapması beklenmektedir. Açıklama, TAV’ın 2020 sonu EUR1010mn (Eurobondla düzeltilmiş EUR960mn) olan konsolide net borç rakamını azaltması sebebiyle olumludur. 2020 sonuna göre EUR105mn borç düşüşüne göre hesaplandığında hedef fiyatımız olan 26TL’ye ekstra 3TL katkı sağlamaktadır. Olumlu. Hisse için yakın vadedeki en önemli katalistlerden biri de Almatı Havalimanı satın almasının tamamlanması ve detayların paylaşılmasıdır.

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 01.03.2021

Türk Hava Yolları (THYAO), Pegasus (PGSUS), TAV Havalimanları Holding (TAVHL) AB Liderleri, dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirmiş oldukları olağanüstü zirvede, aşı dağıtımının hızlandırılması, aşı sertifikası ile yolculuk ve sınır politikaları ile ilgili konuları gündeme almışlardır. Basında yer alan haberlere göre liderler, prensipte teknik altyapısı yaz aylarına kadar hazırlanabilecek bir aşı sertifikası uygulaması konusunda görüş birliğinde olmuşlardır; ancak tedbirlerin ayrımcı olmaması ve aşılanan kişilerin virüs taşıma olasılığı konularında belirsizlikler belirtilmiştir. Seyahat sınırlamaların gevşetilebileceği yönünde beklentiler, havacılık şirketleri payları üzerinde olumlu algı yaratmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 01.03.2021

Tav Havalimanları – TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus’un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus’un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi. Yapılandırmanın, 2021’in birinci çeyreği net kârına yaklaşık 90 milyon Avro veya daha fazla bir pozitif etki yapması beklenmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 4Ç20’de, büyük ölçüde bir defaya mahsus kaydedilmiş olan yaklaşık €35mn tutarındaki değer düşüklüğü giderleri nedeniyle, piyasa ortalama net zarar beklentisi olan €58.4mn’ın ve tahminimiz €69.4mn net zararın üzerinde, €84.4mn net zarar açıklamıştır (4Ç19 net kar: €223.0mn). Grup’un 4Ç20’de hizmet vermiş olduğu toplam yolcu sayısı, COVID-19 salgını nedeniyle süregelen seyahat kısıtlamalarıyla yıllık bazda %65.7 oranında azalarak 6.025mn’a gerilemiştir. TAV’ın satış gelirleri ise yıllık bazda %55.9 azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan €66.5mn’un ve tahminimiz €65.2mn’un üzerinde, €72.9mn olarak gerçekleşmiştir. Grup, bu dönemde nakit operasyonel giderlerinde yıllık bazda €52mn kısıntı kaydedebilmiş, ancak yine de, büyük ölçüde hacim daralmasına bağlı olarak FAVÖK’ü yıllık bazda %87.6 oranında daralarak €5.7mn’a gerilemiş ve piyasa ortalama beklentisi olan €7.1mn’un ve tahminimiz €8.3mn’un altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık bazda 20.0 daralarak %7.8 olarak gerçekleşmiştir.

TAV Havalimanları Holding, 4Ç20’de özkaynak yöntemi ile değerlediği yatırımlarından €17.7mn zarar ve €35mn tutarında değer düşüklüğü gideri kaydetmiş, net finansal giderleri de Euro’nun kuvvetli seyri nedeniyle yıllık bazda %39.8 artarak €41.5mn’a yükselmiştir. Grup, ayrıca 4Ç20’de €25.5mn vergi geliri kaydetmiştir. Böylelikle, net zararı €84.4mn seviyesinde, bir defaya mahsus Istanbul Atatürk Havalimanı ’nın imtiyaz süresinin bitiminden önce kapanmasına dair telafi gelirleri ile ilintili €247.9mn tutarında durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelirler içeren €223.0mn tutarındaki 4Ç19 net karının oldukça altında gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonunda TAV Havalimanları Holding’in konsolide net borcu €1,010mn’a ulaşmıştır (3Ç20-sonu: €912mn).

Sonuçların açıklanmasından sonra Grup, beklendiği üzere bu yıl kar payı dağıtımı yapılmayacağını paylaşmıştır. Açıklanan sonuçların, TAV Havalimanları Holding payları kısa dönem performansını negatif etkileyebileceğini, ancak önceki gün DHMI tarafından yapılan bildirimle, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep koşulları ile, Grup’un Türkiye’de işletmekte olduğu Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve MilasBodrum havalimanlarının mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasının pay performansını destekleyebileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

TAV Havalimanları, 4Ç20 finansallarında EUR73mn ciro (yıllık %56 daralma), EUR6mn FAVÖK (yıllık %88 daralma) ve EUR84mn net zarar (4Ç19 Atatürk havalimanı tazminat destekli net kar EUR223mn) açıklamıştır. Ciro beklenti olan EUR67mn’un üzerinde gerçekleşirken FAVÖK beklenti olan EUR7mn’un gerisindedir. Net zararsa EUR84mn’la piyasa zarar beklentisi olan EUR58mn’un kur zararları ve EUR35mn’luk değer düşüklüğü (Tunus EUR20mn, Bodrum EUR15mn) sebebiyle ötesinde gerçekleşmiştir. Zarar rakamı, hisse üzerinde kısa vadede baskı unsuru olabilir. Turizm ve Kovid-19’la ilgili haber akışı, Tunus’un yendiden yapılandırılması ve Kazakistan satın almasının tamamlanmasının hisse için önemli katalistler olduğu görüşümüzü koruyoruz. Yakın zamandaki DHMİ kararının etkisiyle hedef fiyatımızı TL26’ya revize ediyor, Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

TAVHL; 4Ç20’de beklentinin üzerinde zarar açıkladı / nötr; / TAV Havalimanları 4Ç20’de 73.5 milyon EUR gelir (Kons: 63.6 milyon EUR), 5.7 milyon EUR FAVÖK (Kons: 7.1 milyon EUR) ve 81.9 milyon EUR zarar (Kons: -58.5 milyon EUR) kaydetti. Satış gelirleri ortalama piyasa beklentisinin %16 üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK rakamının göreceli olarak düşük kaldığını, net zararın da beklentinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Operasyonel detaylara bakıldığında Ağustos 2020 sonrasında özellikle Antalya ve Bodrum olmak üzere Türkiye’deki havalimanlarındaki toparlanma dikkat çekmektedir. Aşılamaların 2021 yılı içinde kritik bir eşiği aşması ile birlikte yılın ikinci yarısına doğru ticari uçuş kısıtlamalarının kalkmasını bekleniyor. Özellikle 1Ç21 sonrasında trafik verilerinde kademeli olarak toparlanma görülebileceğini düşünüyoruz. DHMİ’nin Türkiye’deki havalimanlarında işletme süresini uzatması ve kira ödemelerini ötelemesine dair kararı Şirket için olumlu değerlendiriyor, bu şartlar altında 4Ç20 sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağını tahmin ediyoruz.

Pandemi dönemi havalimanlarındaki faaliyet durumu: Türkiye, Tunus ve Makedonya’daki havalimanları Temmuz 2020’den beri faaliyet göstermektedir. Gürcistan’daki havalimanları hala sadece sınırlı bir miktarda ülkeyle uçuşlara açık. İlk Umre yolcularını Ocak ayında karşılayan Medine Havalimanı’nın Mart ayı sonunda tam açılışı bekleniyor. Zagreb Havalimanı salgın süresince açık kaldı.

2020 yılının tamamında hizmet verilen yolcu sayısı önceki yıla göre %70 oranında düştü. Bununla birlikte yakın dönemdeki gelişmelere bakıldığında, Türkiye ile birbirlerini karşılıklı olarak güvenli ülke ilan eden ülkelerin sayısının artmasıyla birlikte Ağustos 2020’den itibaren özellikle Antalya ve Bodrum olmak üzere Türkiye’deki havalimanlarında anlamlı bir toparlanma başladı. Yüksek sezonun son ayı olan Eylül ayında Antalya dış hat yolcusu, aylık bazda, 2019 yolcusunun %45’ine, Bodrum dış hat yolcu sayısı da 2019 yılının aynı döneminde gerçekleşen dış hat yolcu sayısının %59’una kadar ulaştı.

Şirket’in 2020 sonu itibariyle 1,01 milyar Euro tutarında net borç pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2020 sonu: 932 milyon EUR). Bu rakama 2Ç20’de alınan ve ADP standartlarında nakit benzeri kabul edilmeyen 50 milyon EUR tutarındaki TC Hazine Eurobond’u dahil edilmemiştir. Atatürk Havalimanı’na ilişkin tazminatın 193 milyon Euro tutarındaki ilk taksidi nakit olarak 2020 yılının ilk çeyreğinde tahsil edildi. 2. taksidin (196 milyon Euro) vadesi 2021 yılı ilk çeyreğidir. Hatırlanacağı gibi, TAV’ın DHMİ’ye yaptığı başvurular sonucunda Şirket’in Türkiye’de işlettiği tüm havalimanlarının işletme süreleri ikişer yıl uzatıldı ve 2022 kira ödemeleri 2024’e ertelendi.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

Tav Havalimanları – Şirket 4Ç20 sonuçlarını 768 milyon TL zarar ile açıkladı ve açıklanan zarar rakamı piyasa zarar beklentisi olan 590 milyon TL’den %30 daha yüksek gerçekleşti. Şirket 4Ç19’da 1,419 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin altında gerçekleşti. COVID-19 salgınından ötürü, şirketin toplam yolcu trafiği yıllık bazda %66 geriledi. Yurtiçi yolcu trafiği %57 azalırken, yurtdışı yolcu trafiğinde ise %73 gerileme kaydedildi. Şirketin konsolide cirosu, Euro bazında, %56 geriledi. Açıklanan ciro rakamı piyasa beklentisinden %10 daha yüksek gerçekleşti. Tav Havalimanları, 4Ç20’de 5,7 milyon Euro FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK, piyasa beklentisinden %9 daha düşük gerçekleşti. 31 Aralık 2020 itibariyle, Tav Havalimanları’nın net borcu 1,010 milyon Euro olup, 50 milyon Euro tutarındaki Eurobond nakit hesabına katıldığında net borç 960 milyon Euro olarak gerçekleşti. (9A20: net borç 912 milyon Euro)

 

DENİZ YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.01.2021

TAVHL; Özbekistan’da havalimanlarının yenilenmesi için niyet anlaşması imzaladı / sınırlı olumlu / TAV Havalimanları’nın dün yaptığı basın açıklamasına göre, Özbekistan’da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için işbirliği yapmak üzere bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Orta Asya’da büyüme planları paralelinde gelişmeyi şirket için olumlu değerlendiriyoruz. Açıklama dün sabah saatlerinde gelmesine karşın aşının uygulanma hızına dair olumsuz haber akışı ve yorumlar dolayısıyla havacılık sektörü üzerinde baskı görüldüğünde haberin hisse üzerinde bir etkisi olmadı. Kısa vadede aşı ile ilgili gelişmeler havacılık sektörü hisseleri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

Özbekistan Havayolları’nın ana merkezi olan Taşkent Havalimanı, yolcu trafiği açısından ülkenin en yoğun, Orta Asya bölgesinin de üçüncü havalimanı konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ve Özbekistan Havayolları, İstanbul ve Taşkent arasında düzenli seferler düzenliyor. TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.01.2021

TAV Havalimanları, Özbekistan’da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için işbirliği yapmak üzere Özbekistan İnovasyon Bakanlığı’yla iyi niyet anlaşması imzaladığını dünkü basın bülteniyle açıkladı. Çalışmalar, Taşkent ve Özbekistan’ın diğer havalimanlarının gelişimi, modernizasyonu, yeni teknolojilerin havalimanlarına adaptasyonu ve havalimanı insan kaynaklarının eğitimine odaklanacak. Orta vadedeki gelişmelere bağlı olarak gelecekte Taşkent Havalimanı’nın işletme imkanının ortaya çıkması söz konusu olabilir. Hatırlanacağı üzere şirketin Orta Asya’daki büyüme planları yakın zamanda finalize olması beklenen Kazakistan Almatı havalimanı özelleşmesiyle gündemde olmayı sürdürmektedir. Nötr.

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 28.01.2021

Garanti BBVA’nın (GARAN) bugün 4Ç20 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Net kar beklentimiz 1,222 milyon TL olup çeyreksel bazda %36 azalmaya işaret etmektedir. Piyasa beklentisi ise 1,252 milyon TL’dir. Bankanın 4Ç20 karının 2020 yılının çeyreksel bazda en düşük kar rakamı olmasını modelliyoruz.

Sektör ortalamasının üzerinde TL kredi büyümesine paralel (% 5,5) swap fonlama kullanımında artış öngörüyoruz ve swap fonlama maliyetlerinin önemli ölçüde artarak 4Ç20’de 1,7 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ticari zarar kaleminin ise, yüksek swap maliyetleri ve kur riskinden korunma amaçlı YP hedge pozisyonundaki negatif etkinin de etkisiyle 1,15 milyar TL tutarında ve 4Ç18 ’den beri tarihi en yüksek seviyede gerçekleşmesini ve karlılığı olumsuz etkilemesini bekliyoruz. Banka 3Ç20 finansallarında 1 milyar TL ticari kar açıklamıştı.

Net faiz marjının (düzeltilmiş), Tüfe endeksli kağıt gelirlerindeki önemli ölçüde artışa (Çeyreksel: +%60) ve swap maliyetlerindeki yüksek artışa paralel çeyreksel bazda sert bir şekilde 105 baz puan daralmasını öngörüyoruz. Mevduat fonlama maliyetlerindeki yukarı yönlü yüksek artı şa paralel TL kredi-mevduat makasında çeyreksel bazda 150 baz puan zayıflama öngörüyoruz. YP tarafında ise 100 baz puan zayıflama bekliyoruz. Yüksek faiz ortamında vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara geçiş kredi mevduat makasını olumsuz etkileyecektir. Aktif kalitesi tarafında, kümülatif kredi riski maliyetinin IFRS 9 model güncellemesi nedeniyle 320 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Diğer karşılıkların ise 4Ç20’de ek serbest karşılık ayrılmayacağı beklentimize paralel olarak çeyreksel bazda önemli ölçüde azalmas ını modelliyoruz (Negatif).

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber – 20.11.2020

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu’nun DHMİ tarafından bugün gerçekleştirilecek olan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine teklif vermeye karar verdiğini açıklamıştır. İhaleyle ilgili haber akışı yıllardır yaşanan ertelemelerle medyada yer almaktaydı. Nötr.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 11.11.2020

TAV Havalimanları’nın dün açıklanan Ekim ayı trafik verilerine göre yıllık bazda yolcu daralması %61’dir. Türkiye’de işlettiği havalimanlarındaki toplam yolcu sayısında %55 daralma gözlenen şirketin yurtdışında işlettiği havalimanlarındaki daralma %84’dir (Gürcistan: -%94, Tunus: -%88, Makedonya: -%77, Medine: -%78, Zagreb:-%83). Şirketin 10A20 yolcu daralması ise %70’dir. Nötr. Covid-19’a ilişkin haber akışı şirket için ana katalist olmayı sürdürmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 3Ç20 – 23.10.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Negatif): TAV Havalimanları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 444,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi TAV’ın 384mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeyken bizim beklentimiz ise 340mn TL net dönem zararı açıklayacağı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizden daha düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. TAV Havalimanları’nın 2020 yılının 3. çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, Haziran ayında uçuşların kademeli başlamasına karşın, sınırlamaların devam etmesi nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,4 oranında azalarak 9,5mn olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2Ç2020’de ise sadece 783bin yolcuya hizmet verilmişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %53,6 oranında azalarak 714,6mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyetlerindeki gerileme ise %29,8 seviyesinde gerçekleşirken, brüt kar %73,1 oranında azalarak 228,4mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %28,2 oranında gerilerken, 49,1mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı %88,8 oranında azalarak 66,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 23,8mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 123,3mn TL gider kaydedilmiştir. Finansman giderleri de 277,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gideri üçüncü çeyrekte 126,1mn TL olurken, Atatürk Havalimanı kaynaklı durdurulan faaliyetlerden de 10,1mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık net dönem zararı üçüncü çeyrekte 444,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2019’da 561,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte, Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 1.515,7mn TL’ye ulaşmıştır.  Bir önceki yılın aynı döneminde 949,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç20 – 27.07.2020

TAVHL: COVID-19 küresel salgını 2Ç20 sonuçları üzerinde belirgin baskıya neden oldu…  TAV Havalimanları Holding, COVID-19 koronavirüs küresel salgının operasyonlarını olumsuz etkilemiş olmasıyla, 2Ç20’de €94.1mn tutarında net zarar kaydetmiştir. Açıklanan net zarar rakamı, piyasa ortalama net zarar tahmini olan €90.9mn’a paralel olarak, ancak özkaynak yöntemi ile konsolide ettiği iştiraklerinin zararlarındaki artış ve artan finansal giderleri nedeniyle €-87.4mn olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. TAV’ın 2Ç20 operasyonel sonuçları piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir, bu nedenle, sonuçlar FAVÖK seviyesinde ve net zarar içeriyor olmalarına rağmen, Grup payları kısa dönem performansı üzerinde hafif olumlu algı oluşturabilir.

Satış gelirleri yıllık bazda %87.6 azalırken, FAVÖK seviyesinde €25.8mn zarar kaydedilmiştir. COVID-19 koronavirüsünün yayılmasını engellemek üzere küresel ölçekte önlemler alınmış, ülkeler arasında ve yurt içinde uçular kısıtlanmış/durdurulmuştur. Bu nedenle TAV Havalimanları Holding’in 2Ç20’de hizmet vermiş olduğu toplam yolcu sayısı yıllık bazda %96.8 oranında gerilemiştir. Böylelikle, Grup’un satış gelirleri yıllık bazda %87.6 oranında azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan €20.5mn ve tahminimiz €16.5mn’un üzerinde, €23.5mn olarak gerçekleşmiştir. Esas itibariyle yolcu sayısındaki belirgin azalışa paralel olarak, alınan büyük maliyet önlemlerine ve değişken giderlerin azalmasına rağmen, Grup FAVÖK’ü €-25.8mn’a gerilemiş, ancak piyasa ortalama beklentisi €-27.1mn’un ve tahminimiz €-30.2mn’un üzerinde gerçekleşmiştir. Ek olarak, 2Ç20’de TAV’ın özkaynak yöntemi ile konsolide ettiği iştiraklerinin net zararı, yolcu trafiğindeki belirgin gerileme nedeniyle €25.8mn’a yükselmiş (2Ç29: €+15.3mn), net finansal giderleri de yıllık bazda %32.3 oranında artarak €32.4mn’a ulaşmıştır. Grup, böylelikle 2Ç20’de €94.1mn net zarar kaydetmiştir (2Ç19 net kar: €37.4mn). Konsolide net borcu ise 2Ç20 sonunda €889mn’a yükselmiştir (1Ç20 sonu: €791mn).

TUT önerimizi sürdürmekteyiz – TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen havalimanlarının Gürcistan ve Medine hariç tamamı uluslararası yolcu trafiğine açılmıştır. Gürcistan’da işletilen havalimanlarının Eylül 2020’de dış hat yolcu trafiğine açılması ve Medine’nin dış hat trafiğine açılış zamanını belirlenmesi beklenmektedir. Ülkeler arası, özellikle AB ile ticari hava trafiğinin açılmasının Grup’un 2Ç20 sonrası iyileşme hızını belirleyici olacağını düşünmekte, bu bağlamda İlgiltere ve Rusya ile hava trafiğinin açılmasını olumlu değerlendirmekteyiz. Yine de tahminlerimizi temklinlilikle revize ederek, Grup payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 19.60 TL olarak belirlemekte ve Tut önerimizi sürdürmekteyiz. Salgın süresince işletmeye kapatılan havalimanları ile ilgili otoritelerden farklı yöntemlerle edinilebilecek telafiler ve Almati Uluslararası Havalimanı’nın 3Ç20’de planlanan satın alımı gibi gelişmeler, Grup payları üzerindeki değerlememizi olumlu yönde etkileyebilecek ve/veya olumlu algı yaratabilecektir.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç20 – 27.07.2020

Tav Havalimanları – Şirket 2Ç20 sonuçlarını 694 milyon TL zarar ile açıkladı ve açıklanan zarar rakamı piyasa zarar beklentisi olan 724 milyon TL’den %4 daha düşük gerçekleşti. Şirket 2Ç19’da 243 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin altında gerçekleşti. COVID-19 salgınından ötürü, şirketin toplam yolcu trafiği yıllık bazda %97 geriledi. Yurtiçi yolcu trafiği %93 azalırken, yurtdışı yolcu trafiğinde ise %99 gerileme kaydedildi. Şirketin konsolide cirosu, Euro bazında, %88 geriledi. Açıklanan ciro rakamı piyasa beklentisinin %38 üzerinde gerçekleşti. Havacılık ve servis gelirleri, sırasıyla ve Euro bazında, %92 ve %81 azaldı. Tav Havalimanları, 2Ç20’de 26 milyon Euro konsolide FAVÖK seviyesinde zarar açıkladı. Açıklanan FAVÖK, piyasa zarar beklentisinden %34 daha düşük gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, havaalanı işletmesi ve servis faaliyetlerinin yarattığı FAVÖK sırasıyla 14 milyon Euro ve 12 milyon Euro zarar olarark gerçekleşti. 1Y20 itibariyle, Tav Havalimanları’nın net borcu 889 milyon Euro olup (1Ç20: 791 milyon Euro), 50 milyon Euro tutarındaki Eurobond’da nakit hesabına katıldığında net borç 839 milyon Euro olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç20 – 27.07.2020

Beklentilere paralel zayıf sonuçlar (=) TAV Havalimanları Holding, 2Ç20’yi beklentimize ve piyasa beklentisine paralel 94 mn € net zarar ile tamamladı. Özellikle uçuş sınırlamalarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde neredeyse sıfır uçuş gerçekleştirilmesi, şirketin finansal verilerini negatif etkiledi. Şirket hisseleri endeksten yılbaşından bu yana %37, son bir aylık dönemde ise %10 negatif ayrıştı. Salgına ilişkin aşı ve ilaç çalışmalarının hız kazanması, İngiltere ve Rusya ardından Avrupa Birliği’nin de Türkiye ile uçuş sınırlamalarını kaldırması halinde sektöre yönelik algının iyileşmesinden pozitif etkilenmesini beklediğimiz TAV için 22,44 TL hedef fiyat belirliyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli ise “AL” önerisinde bulunuyoruz.

AHLATCI YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç20 – 27.07.2020

Tav Havalimanları 2Ç20’de 724 milyon TL net zarar olan piyasa beklentisine göre daha iyi şekilde 694 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 243 milyon TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net zararda iş hacminde meydana gelen önemli düşüş ile öz sermaye yöntemiyle değerlenen yatırımların düşük performansı başlıca faktörler olarak öne çıkarken faaliyeti durdurulan operasyonların etkisi 50 milyon € oldu. COVID-19 ile mücadele kapsamında Mart ayında başlayan uçuş kısıtlamaları nedeniyle 2020’nin 2. çeyreğinde neredeyse sıfıra yakın uçuş gerçekleşirken şirketin satış gelirleri 2Ç20’de 2Ç19’a göre 83% oranında azalarak 216 milyon TL oldu. (2Ç19 Satış Geliri: 1.23 Milyar TL) Şirketin yurtiçi yolcu trafiği 93% azalırken, yurtdışı yolcu trafiğinde ise 99% gerileme kaydedildi ve sonuç olarak toplam yolcu trafiği yıllık bazda 97% düşüş gösterdi.

Açıklanan net zarar etkisiyle -179 milyon TL FVAÖK açıklayan şirketin FVAÖK marjı ise -83% oldu. (2Ç19 FVAÖK: 819 Milyon TL; 2Ç19 FVAÖK Marjı: %66,31) TAV Havalimanları ayrıca 13 Mart – 13 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık toplam 1.7 milyon adet hisseyi ortalama 16,31 TL fiyat ile Borsa İstanbul’da satın aldı. Hisse alım miktarı yaklaşık 27.2 milyon TL tutarında olurken bu tutar toplam sermayenin 0,46%’sına denk gelmektedir. 2.çeyrekte 6 milyon € olan yatırım harcamalarının büyük çoğunluğu HAVAS, TAV İşletme Hizmetleri ve BTA’nın yatırımlardan oluşan şirket zaruri olmayan yatırım harcamalarını Mart 2020’den itibaren erteledi.

Şirket yönetimi tarafından 2020’nin ikinci çeyreğinin tüm dünyada Covid-19 pandemisi kaynaklı sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamalarıyla geçtiği değerlendirilirken TAV Havalimanları’nın 2020 yılının ilk yarısında hizmet verdiği yolcu sayısının geçen seneye göre yüzde 70 azaldığı vurgulandı. Buna karşılık küresel bazda azalmaya başlayan salgın endişeleri ve normalleşme süreci ile uçuş trafiğinde toparlanma sürecinin de önümüzdeki dönemde hızlanması bekleniyor. 2020 yılı beklentilerinin Covid-19 etkileri nedeniyle artık geçerli olmadığını belirten şirket için yurtdışı benzer şirket çarpanları ve sektör ortalamaları ile yaptığımız değerlendirmeye göre TAVHL payları için 21,70 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 08.05.2020

Almati Havalimanı Satın Alımı

TAV, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin %100’ünün toplam 415 milyon ABD Doları Şirket Değeri karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi 7 Mayıs 2020 tarihinde imzalandığını açıklamıştır. TAV Havalimanları Holding’in konsorsiyumdaki payı %75 den az olmayacak olup, hisse devri yasal prosedürlerin ardından tahminen 3Ç20’de tamamlanacaktır. Şirketin 2019’da USD69mn olan FAVÖK rakamına göre firma değeri/FAVÖK çarpanı 6.0x’tir. 2019’da 6.4mn yolcuya servis veren havalimanın 2019 cirosu USD206mn, FAVÖK ve net kar marjları sırasıyla %33 ve%21’dir.TAV’ın havalimanına ilgisi uzun süredir bilinmektedir ve ilk havalimanı mülkiyeti niteliğindedir. Sözleşme orta ve uzun vadede Kazakistan ve çevre bölgelerin potansiyeli ve risklerini de TAV için önemli hale getirecektir.

 

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç20 – 24.04.2020

Şirket 1Ç20 sonuçlarını 377 milyon TL zarar ile açıkladı ve açıklanan zarar rakamı piyasa beklentisi olan 290 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket 1Ç19’da 146 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin altında gerçekleşti. COVID-19 salgınından ötürü, şirketin toplam yolcu trafiği yıllık bazda %23 geriledi. Yurtiçi yolcu trafiği %26 azalırken, yurtdışı yolcu trafiğinde ise %18 gerileme kaydedildi. Şirketin konsolide cirosu, Euro bazında, %22 geriledi ve piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Havacılık ve catering gelirleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %28 ve %25 geriledi. Yer hizmetleri ve duty-free satış gelirleri ise, sırasıyla ve yıllık bazda %1 ve %3 geriledi. Tav Havalimanları, 1Ç20’de 16,1 milyon Euro konsolide FAVÖK açıkladı ve yıllık bazda %57 geriledi. Açıklanan FAVÖK beklentiden %11 daha düşük gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, havaalanı işletmesi ve servis faaliyetlerinin yarattığı FAVÖK sırasıyla %46 ve %85 geriledi. 1Ç20’deki FAVÖK marjı %24,6’dan %13,6’ya geriledi. 1Ç20 itibariyle, net borç 791 milyon Euro’ya geriledi (2019: 798 milyon Euro). Son olarak, şirket yönetimi 7 Şubat 2020 tarihinde açıklamış olduğu 2020 yılı beklentilerinin COVID-19 salgını nedeniyle geçerli olmadığını açıkladı.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç20 – 24.04.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 1Ç20 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde net zarar açıkladı (=) TAV Havalimanları Holding, yılın ilk çeyreğinde çoğunlukla salgının etkilerine bağlı olarak 47 mn € seviyesindeki net zarar beklentimizin üzerinde 56 mn € net zarar (devam eden faaliyetlerden net zarar 47,8 mn €) açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 24 mn € net kar açıklamıştı. Atatürk Havalimanı kapanışının ATU üzerindeki olumsuz etkisi, şirketin 2Ç19’dan itibaren payı %33’den %50’ye yükselen Medine Havalimanının Şubat sonunda operasyonlarını durdurmasıyla özsermaye yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelen katkıyı azaltması net zararda etkili olan faktörler olarak karşımıza çıktı.

Şirketin ilk çeyrekte dış hat yolcu sayısı yıllık %18 gerilerken, iç hat yolcu sayısı ise %26 düşüş gösterdi. Toplam yolcu sayısı ise %23 daraldı. Şirketin bu dönemde cirosu beklentimiz olan 114 mn €’ya paralel yıllık %22 azalışla 118 mn € seviyesinde gerçekleşti. Şirketin havacılık gelirleri yıllık %28 gerileyerek 22 mn € seviyesinde gerçekleşirken, havacılık gelirlerinde Rusya’nın uçuş yasağı nedeniyle şirketin en fazla gelir kaybına uğradığı ülke Gürcistan oldu. Bu dönemde gelirlerin %34’ü havalimanı, %66’sı ise hizmet şirketlerinin gelirlerinden elde edildi.

Maliyet azaltıcı önlemler, TL’de gözlenen değer kaybı ve değişken maliyetlerin azalması nedeniyle giderler Avro bazında gerilese de şirketin FAVÖK’ü yıllık %57 gerileyerek beklentimize paralel 16 mn € seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’ün %90’ı havalimanlarından, %10’u ise hizmet şirketlerinden elde edildi. Şirketin hissedarlara olan borçlar dahil net borcu ise %4 gerileyerek 791 mn € seviyesine geriledi. Atatürk Havalimanına ilişkin tazminatın 193 mn €’luk kısmının nakit olarak tahsil edilmesi nedeniyle konsolide net borçlulukta azalma gözlendi.  Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle TAV 2020 yılına ilişkin yeni öngörülerin paylaşılamadığını, alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile revize 2020 hedeflerinin kamuya açıklanacağı belirtildi.

Yorum: Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe finansallarını ilk paylaşan şirket olan TAV’ın, 2020 yılına ilişkin öngörü paylaşmadığını gördük. Şirketin 2020 yılına ilişkin öngörülerini paylaşmasıyla birlikte biz de hedef fiyat ve öngörülerimizde daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek adına mevcut hisse başı 38,35 TL hedef fiyat, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri ve uzun vadeli AL önerilerimizde değişikliğe gitmiyoruz. Uçuş kısıtlamalarının önümüzdeki dönemde kademeli olarak gevşetilmesi ile birlikte şirket hisselerinin endeksi yeneceği öngörümüzü sürdürüyoruz. Nitekim, şirket hisseleri yılbaşından buyana endekse göre %19 negatif ayrışsa da son 1 aylık süreçte nominal %43 değer kazanırken, endekse göre ise %23 pozitif ayrışmıştır.

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç20 – 24.04.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), COVID-19 koronavirüs küresel salgının Şubat 2020’den itibaren operasyonlarını olumsuz etkilemiş olmasıyla, 1Ç20’de €56.1mn tutarında net zarar kaydetmiştir. Açıklanan net zarar rakamı, Grup’un özkaynak yöntemi ile konsolide ettiği iştiraklerinin zararlarındaki artış, ve durdurulan operasyonlarından zarar kaydedilmiş olması nedeniyle, €45mn olan piyasa ortalama net zarar tahmininin ve €-41mn olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Grup’un beklentilerin üzerinde bir net zarar kaydetmiş olması, kısa dönem pay performansı üzerinde olumsuz etkili olabilecektir. COVID-19 koronavirüsünün yayılmasını engellemek üzere küresel ölçekte önlemler alınmış, ve peyderpey ülkeler arasında ve yurt içinde uçuşlar kısıtlanmış/durdurulmuştur.

Bu nedenle TAV Havalimanları Holding’in 1Ç20’de hizmet vermiş olduğu toplam yolcu sayısı yıllık bazda %22.5 oranında gerilemiştir. Böylelikle, Grup’un satış gelirleri yıllık bazda %21.5 oranında azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan €116mn ve tahminimiz €119mn paralelinde, €118.5mn olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, değişken giderlerin azalması, TL’nin değer kaybının olumlu etkisi ve alınan maliyet önlemlerine rağmen, Grup FAVÖK’ü de yıllık bazda %56.6 azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan €18mn ve tahminimiz €19mn’un altında, €16.1mn olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 11.0 y.p. daralarak hesaplamalarımıza göre %13.6’ya gerilemiştir.

Ek olarak, TAV’ın özkaynak yöntemi ile konsolide ettiği iştiraklerinin net zararı, ATÜ’nün gelirlerinin Istanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasından olumsuz etkilenmesi ve Medine Havalimanı’nın COVID-19 önlemleri çerçevesinde Umre ziyaretlerine kapatılması nedeniyle €19.6mn’a yükselmiş (1Ç29: €-10.6mn), durdurulan faaliyetlerinden elde edilen net zarar ise, 1Ç19’da Istanbul Atatürk Havalimanı gelirlerinin bulunduğu €44.4mn’luk kara kıyasla, €-8.3mn’a gerilemiştir. Grup, böylelikle 1Ç20’de €56.1mn net zarar kaydetmiştir (1Ç19 net kar: €23.9mn). Ancak DHMI’den Istanbul Atatürk Havalimanı faaliyetlerinin imtiyaz süresinin bitiminden önce durdurulmuş olması nedeniyle kazanılan tazminatın €193mn tutarındaki ilk taksitinin temin edilmesiyle, TAV Havalimanları Holding’in konsolide net borcu 1Ç20 sonunda €791mn’a gerilemiştir (2019 sonu: €827mn). TAV Havalimanları Holding, COVID-19 küresel salgınına karşı alınan önlemlerin henüz ne kadar süreceği belirgin olmaması nedeniyle, 2020 yılına dair önceden paylaşmış olduğu öngörülerinin geçerli olmadığını belirtmiştir. COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini önceden yansıtmaya çalışmış olduğumuz tahminlerimizi, 1Ç20 sonuçlarını açıklanmasından sonra güncelleyerek Grup payları için 12 aylık 21.10 TL hedef fiyatımızı yinelemekte ve TUT önerimizi sürdürmekteyiz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 08.04.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Mart 2020 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, COVID-19 koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve önceden işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %79 oranında düşüş göstermiştir. Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı verileri hariç tutulduğunda ise, toplam yolcu sayısı, Mart 2020’de COVID-19 salgının yaygınlaşmasına karşın alınan önlemler nedeniyle yine belirgin olarak, yıllık %53 oranında azalış göstermiştir. Mart 2020’de yolcu sayısında elde edilen bu azalış, büyük ölçüde COVID-19 salgının daha önce başlamış olduğu yurt dışındaki ülkelerde işletilen terminallerdeki yolcu sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Ancak bunun yanında, yurt içinde Grup’un işletmekte olduğu terminallerdeki yolcu sayısında da belirgin azalış kaydedilmiştir. Mart 2020’de, TAV Havalimanları Holding’in Fraport ile birlikte işletmekte olduğu Antalya havalimanındaki yolcu sayısında yıllık %48.9 oranında azalış gerçekleşmiştir (Şubat 2020: %+7.8). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Gazipaşa) hizmet verilen yolcu sayısı ise, yıllık bazda %50.6 oranında azalmıştır (Şubat 2020: %-13.0). TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı ise, Medine’de hizmet verilen yolcu sayısının yıllık %75.4, (Şubat 2020: %+12.6), Makedonya yolcu trafiğinin %54.7 azalmasına (Şubat 2020: %+14.7), Gürcistan ve Tunus yolcu sayılarındaki azalışın %74.1 ve %70.9 olarak gerçekleşmiş olmasına (Şubat 2020: %-18.3, %-17.1), ve Zagreb yolcu sayısının yıllık %58.3 oranında daralmasına (Şubat 2020: %+1.7) bağlı olarak, Mart 2020’de yıllık bazda %70.1 azalış göstermiştir (Şubat 2020: % +3.7). Açıklanan veriler, Grup payları kısa dönem performansı üzerinde görece olarak hafif olumsuz etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

 

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber – 02.04.2020

Tav Havalimanları – Şirket yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle, operasyonel maliyetlerini azaltmak için gerekli çalışmaları yaptığını ve personel giderleri ile ilgili olarak, Covid – 19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği’ne Türkiye’de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurduğunu açıkladı. Ayrıca, 2020 yılı için planlanan yatırımlardan zaruri olmayan kalemlerin ertelendiğini bildirdi.

 

Havacılık Sektörü Haber Yorum – 16.03.2020

Türkiye 9 ülkeye daha uçuşları durdurdu. Covid-19 ile ilgili alınan önlemler kapsamında, Türkiye Çin, Italya, İran ve Suudi Arabistan’a ek olarak 17 Nisan’a kadar Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belgium, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuşları durdurdu. Avrupa kıta olarak THY’nin toplam cirosunda %29 paya sahipken, Pegasus Havayolları cirosunda yaklaşık %38 paya sahip.THYAO ve PGSUS için olumsuz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 4Ç19’da, bu dönemde vergi öncesi €389mn olarak hesaplanan, Istanbul Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarının erken kapanışına bağlı tazminatını kaydetmiş olmasıyla, önceki yılın aynı döneminin 4.5x üzerinde ve piyasa ortalama beklentisi olan €230mn ve tahminimiz €228mn’a paralel olarak €223mn net kar açıklamıştır. TAV’ın 2018 ve 2019 finansal tabloları, Grup’un konsolide satış gelirleri ve FAVÖK’ünden Istanbul Atatürk Havalimanı’nın işletme haklarına sahip olan TAV Istanbul rakamları hariç tutularak raporlanmıştır. TAV Istanbul rakamları, Grup’un gelir tablosunda ‘durdurulan faaliyetler’ olarak raporlanmıştır. Bu bağlamda, DHMI bilgilendirme yazısında belirtilen €389mn tazmin edilecek tutar da, ‘durdurulan faaliyetlere dâhil edilmiştir. Bu gelişme, beklentiler dâhilinde olsa da, açıklanan sonuçların Grup payları performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Bunun yanında, Grup’un IFRIC-12’ye göre düzeltilmiş (TAV İstanbul hariç) satış gelirleri yıllık bazda %2.0 artarak, piyasa medyan beklentisi olan €163mn’un ve tahminimiz €157mn’un üzerinde, €172.1mn olarak gerçekleşmiştir. IFRIC-12’ye göre düzeltilmiş FAVÖK’ü ise yıllık bazda %32.5 oranında artarak €46.1mn’a ulaşmış, ancak piyasa medyan beklentisi ve tahminimiz olan €49mn’un hafif altında gerçekleşmiştir. Yine de FAVÖK marjı, 4Ç19’da yıllık bazda 6.2 y.p. artarak %26.8 olarak gerçekleşmiştir.

TAV’ın net finansal giderleri 4Ç19’da yıllık %10.6 artışla €29.8mn’a yükselmiş, durdurulan faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise €247.9mn olarak kaydedilmiştir (4Ç18: €56.1mn). Grup’un net karı böylelikle yıllık 4.5x artarak €223.0mn olarak gerçekleşmiştir. TAV’ın konsolide net borcu 4Ç19 sonunda hafif artarak €813mn’a yükselmiştir (3Ç19 sonu: €807mn). TAV Havalimanları Holding, 4Ç19 sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2019 yılı karından dağıtılacak brüt nakit temettü tutarının pay başına 1.0804059 TL olarak Genel Kurulu’na teklif edileceğini paylaşmıştır; tutar, %4.0 oranında kar payı verimine işaret etmektedir. Grup, ayrıca 2020 yılına dair öngörülerini de paylaşmıştır. TAV, 2020 yılında toplam yolcu sayısının %3-%5, dış hat yolcu sayısının %4-%6 ve (düzeltilmemiş) FAVÖK’ünün %9-%11 oranında artabileceğini öngörmektedir. Grup, bu yıl €70mn-€75mn tutarında yatırım planlamaktadır. Grup payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 33.15 TL olarak yinelemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 1,419 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,534 milyon TL olan piyasa beklentisinin %7 altında gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %337 artarken bu kuvvetli artışın altında yatan ana sebepler DHMİ Atatürk Havalimanı’nın sözleşmesinin erken bitirilmesi ile ilgii olarak ödediği 389 milyon Euro (vergi öncesi) tazminat olup, ayrıca Tunus’taki iştirakinin borcunun yeniden yapılandırıması sırasında 7.3 milyon Euro bir defalığa mahsus gelir elde etti. Şirketin konsolide cirosu, yıllık bazda, %2 artarak 172 milyon Euro oldu ve beklentilere paralel gerçekleşti. Şirketin konsolida FAVÖK’ü ise 46 milyon Euro olarak kaydedildi ve beklentilerden oldukça yüksek gerçekleşti.4Ç19 FAVÖK büyümesi, Euro bazında, %33 olarak gerçekleşti ve 4Ç19 FAVÖK marjı %26,8 (4Ç18: %20,6) oldu.

31 Aralık 2019 itibariyle, Tav Havalimanları’nın net borcu 813 milyon Euro olup, bir önceki çeyrek 807 milyon Euro idi. Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini açıladı. Toplam yolcu sayısında (2019: 89,1 milyon) %3-5 arasında büyüme olması, yurtdışı yolcu sayısında %4-6 arasında büyüme gerçekleşmesi (2019: 55.4 milyon) ve FAVÖK’te %9-11 arasında büyüme gerçekleşmesi (2019: 280,4 milyon Euro olup, bu FAVÖK rakamının içerisinde özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden gelen gelirler ve Ankara’daki garantilenmiş yolcu geliri bulunmamaktadır. Şirket yönetimi 70-75 milyon Euro tutarında yatırım yapmayı planlamakta olup, 2019 yılında ise şirket 69.5 milyon Euro tutarında yatırım yaptı. Son olarak da, Yönetim Kurulu pay başına 1.0804060 TL nakit kar payının 25 Mart tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen kar payı miktarı %4 temettü verimini işaret etmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 28.01.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) Basında yer alan haberlere göre, DHMI tarafından 31 Ocak 2020’de yapılacağı duyurulan Antalya Havalimanı ihalesi iptal edilmiştir. Hatırlanacağı üzere DHMI, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılmasına yönelik ilave yatırımlarla iç ve dış hatlar, genel havacılık CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması için ihaleye çıkılacağını açıklamış ve TAV Havalimanları Holding, bu havalimanı operasyonlarında halihazırdaki ortağı Fraport ile birlikte yapılacak olan ihale ile ilgilendiklerini belirtmişlerdi. İhaleyi kazanan firmanın, ek yatırımları yaparak 2025 yılından sonra havalimanının işletmesini devralması ve 25 yıl boyunca işletmesi planlanmaktaydı. İhalenin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilebileceğini beklemekle birlikte, gelişmenin TAV Havalimanları Holding payları etrafındaki olumlu algıyı kısa dönem için baskılayabileceğini düşünmekteyiz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 08.01.2020

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Aralık 2019 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %55 oranında düşüş göstermiştir. Ancak Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı verileri hariç tutulduğunda, Grup’un toplam yolcu sayısı, Aralık 2019’da yıllık bazda sınırlı, %4 oranında azalış göstermiştir. Aralık 2019’da yolcu sayısında elde edilen bu azalış, büyük ölçüde yurt içinde işletilen terminallerdeki yolcu sayısındaki azalma ve yurt dışı operasyonlardaki yolcu büyümesinin yavaşlamasından kaynaklanmış, ve Kasım 2019’da elde edilen yaklaşık %1 oranındaki büyümenin altında gerçekleşmiştir. Açıklanan verilerin Grup payları kısa dönem performansı üzerindeki etkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünmekteyiz.

TAV Havalimanları Holding, Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde pay satın almıştır; bu havalimanındaki yolcu sayısındaki artış, Aralık 2019’da yavaşlayarak yıllık bazda %3.4 olarak gerçekleşmiştir (Kasım 2019: %+12.2). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Gazipaşa) hizmet verilen yolcu sayısı ise, büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak yıllık bazda %7.2 oranında azalmıştır (Kasım 2019: %-5.5).

TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı ise, Medine’de ve Makedonya’da hizmet verilen yolcu sayısındaki artışın sırasıyla %8.4 ve %15.3’e gerilemesi (Kasım 2019: %10.2 ve %23.0), Tunus yolcu trafiğinin sezon dışında ve güçlenen baz etkisiyle %17.1 oranında azalış göstermiş olması (Kasım 2019: %-5.6) nedenleriyle, Rusya’nın Temmuz ayında Gürcistan’a yönelik direkt uçuş yasağı başlatması ile Gürcistan yolcu sayısındaki azalmanın yavaşlayarak yıllık %11.0’e gerilemesine (Kasım 2019: %-16.0) ve Zagreb yolcu sayısı artışının hızlanarak %7.6 oranına ulaşmasına rağmen (Kasım 2019: %+5.6), Aralık 2019’da yıllık bazda %4.0 artış göstermiştir (Kasım 2019: %+4.2).

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 08.01.2020

DHMİ’nin dün öğlen açıklanan Aralık ayı verilerine göre İstanbul ve Atatürk Havalimanları dış hat terminali yolcu toplamının geçen seneye göre büyümesi %7’yle Kasımdaki %9’luk büyümenin hafif gerisinde kalmıştır. Özellikle geçen seneki zayıf bazın ve Noel döneminin veriyi daha kuvvetli desteklemesini öngörüyorduk. İç hat yolcu daralması %12’yle Kasım’daki %3’lük daralmadan yüksektir. Hatırlanacağı üzere Kasım’da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve ara dönem okul tatili veriyi desteklemişti. Sabiha Gökçen Havalimanı Aralık ayı dış hat yolcu büyümesi %25’le Kasım’daki %22’lik büyümeden kuvvetlidir. İç hat yolcu daralması %3 seviyesindedir. Sabiha Gökçen’in güçlü performansı Pegasus için hafif pozitif katalist niteliğindedir.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber – 02.01.2020

Resmi Gazetedeki ilana göre Antalya Havalimanı ihalesi 31 Ocak’ta yapılacaktır. Beklenenden önce çıkılan ihalede kapasite artışları da söz konusu olacaktır. 2024 sonuna kadar halihazırdaki havalimanının işletme hakları %50-50 TAV Havalimanları-Fraport ortaklığındadır. Ortaklığın ihaleye girmesi beklenmektedir. 9A19’da yurtdışı yolcu ağırlıklı havalimanı olması ve TAV’ın karına EUR28mn katkısıyla TAV için takip edilecek önemli katalist niteliğindedir.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 27.12.2019

TAV Havalimanları, dün öğlen yaptığı KAP açıklamasında DHMİ tarafından Atatürk Havalimanı’nın kira sözleşmesi bitmeden kapanmasına ilişkin tazminatın EUR389mn olarak kendilerine resmen bildirildiğini belirtmiştir. Mahsuplaşmanın ne zaman ve hangi şartlarda olacağı netleşmemiş olsa da şirketin 4Ç19 finansallarına EUR334mn tek seferlik gelir kaydedecek olması olumludur. Hissenin kısa vadeli diğer katalistleri beklenen havalimanı ihaleleri (Kazakistan, Karadağ, Dalaman, Antalya ) ve Tunus operasyonlarının borçluluğunda beklenen yeniden yapılandırmadır. Hafif pozitif.

 

TAV’ın Atatürk Havalimanı Tazminatı Belli Oldu – 26.12.2019

KAP Açıklaması: 8 Nisan 2019’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı’nın, 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 19.12.2019

Dünkü medya haberlerine göre TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener, Dalaman ihalesine teklif verdiklerini ve beklemede olduklarını açıkladı. Şirketin en önemli katalistlerinden biri olan Atatürk Havalimanı’yla alakalı muhtemel tazminatın yanısıra yeni ihaleler de katalist olmayı sürdürecektir. Şirketin ilgilendiği ihaleler açısından 1Y20 (Dalaman,Antalya, Kazakistan, Karadağ) oldukça yoğun gündeme sahip olacaktır. Yakın vadedeki en önemli katalist, yıl bitmeden netleşmesi beklenen tazminat rakamıdır. Rakam, şirketin finansallarını tek seferlik gelir olarak yansıyacaktır.Tazminatın ödeme şeklinin sonradan netleşmesi beklenmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 09.12.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Kasım 2019 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %52 oranında düşüş göstermiştir. Ancak Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı verileri hariç tutulduğunda, Grup Kasım 2019’da toplam yolcu sayısında yıllık bazda %1 oranında artış kaydedebilmiştir. Kasım 2019’da elde edilen bu artış, büyük ölçüde yurt dışı operasyonlardaki yolcu büyümesinden kaynaklanmış ve hem yurt dışı, hem de yurt içindeki belli başlı operasyonlardaki yolcu sayısı artış hızının yavaşlaması nedeniyle Ekim 2019’da elde edilen yaklaşık %6 oranındaki büyümenin altında gerçekleşmiştir.

Açıklanan verilerin Grup payları kısa dönem performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını beklemekteyiz. TAV Havalimanları Holding, Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde pay satın almıştır; bu havalimanındaki yolcu sayısındaki artış, Kasım 2019’da yavaşlayarak yıllık bazda % 12.2 olarak gerçekleşmiştir (Ekim 2019: %+15.1). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir, Milas-Bodrum) hizmet verilen yolcu sayısı ise, Ankara ve İzmir’de büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye ve Milas-Bodrum’da dış hat yolcu sayısındaki azalmaya bağlı olarak yıllık bazda %7.4 oranında azalmış (Ekim 2019: %-5.4); Gazipaşa Havalimanı yolcu trafiği ise, iç hat yolcu trafiğindeki toparlanma ile yıllık bazda %0.3 oranında artış gösterebilmiştir (Ekim 2019: %-8.5).

TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı ise, Medine’de hizmet verilen yolcu sayısındaki artışın %10.2’ye gerilemesi (Ekim 2019: %16.1), Rusya’nın Temmuz ayında Gürcistan’a yönelik direkt uçuş yasağı başlatması ile Gürcistan yolcu sayısındaki azalmanın hızlanarak yıllık %16.0’ya ulaşması (Ekim 2019: %-12.0) ve Tunus yolcu trafiğinin sezon dışında ve güçlenen baz etkisiyle %5.6 oranında azalış göstermiş olması (Ekim 2019: %+5.8) nedenleriyle, Makedonya yolcu sayısındaki artışın hızlanarak yıllık %23.0’e ukaşması (Ekim 2019: %+21.3) ve Zagreb yolcu sayısı artışının %5.6 oranına hızlanmasına rağmen (Ekim 2019: %+3.9), Kasım 2019’da yıllık bazda %4.2 artış göstermiştir (Ekim 2019: %+5.7).

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 05.12.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) medyada yer alan habere göre, TAV Havalimanları Holding’in ana paydaşı olan Aeroports de Paris (ADP), Fraport, Ferrovial ve Vinci dahil olmak üzere diğer Avrupalı havalimanı işletmecileri, işletme hakkına sahip olan YDA tarafından açılan ihalede, Dalaman Havalimanı’nı (2018 yolcu sayısı 4.6mn, 10A19 yolcu sayısı artışı: %17) işletmek için bağlayıcı olmayan teklif verenler arasında bulunmuşlardır. Habere göre, ikinci tur tekliflerin bu ay içerisinde ya da Ocak 2020’de alınması planlanmaktadır. Haberde, tekliflerin ortalamasının €290mn civarında olduğu ve Ferrovial firmasının teklifinin €435mn tutarında olduğu belirtilmiştir.

 

HABER: TAV’ın Almati Havalimanı Satın Alımı – 04.12.2019

04.12.2019 – Türk Kazak İş Adamları Birliği’nin internet sitesinde yayınlanan habere göre Almatı Havalimanını TAV Airports Holding satın aldı. En son 27 Kasım’da Kazakistan’da iyi niyet anlaşması imzalanmıştı ancak şu ana kadar satın alımın yapıldığını teyit eden KAP’a TAV Yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. (saat 9:30)

Şirket, 08.11.2019 tarihinde VPE Capital ile oluşturduğu konsorsiyumun Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı’nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını bildirmişti. Şirket tarafından görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte söz konusu satın almanın gerçekleşmesinin TAV’ın gelişen pazarlardaki büyüme potansiyelini destekleyeceği düşünülmekte. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet vermiş bir havalimanı.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 27.11.2019

Ticaret Bakanlığı Bülteni’ne göre Karadağ Havalimanları’nın imtiyaz sözleşmesi kapsamında ön yeterlilik alan yedi gruptan üçünde Türk firma olduğu açıklanmıştır. TAV havalimanları, Cengiz İnşaat ve Limak bunlar arasındadır. Ana ortağı ADP’yle konsorsiyum oluşturan TAV’ın daha önceden de bu ihaleyle ilgili olduğu biliniyordu. Nötr

 

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 07.11.2019

(+) TAV Havalimanları Holding (TAVHL): Şirket tarafından yapılan açıklamada, TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Söz konusu anlaşma ile, TAV Tunus’un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlandığı ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçlarının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

Yorum: Şirketin en uzun işletim süresine sahip olduğu Tunus operasyonuyla ilgili (Monastir ve Enfidha havalimanları) imtiyaz sözleşmesinin ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinin ilk aşaması olarak değerlendirdiğimiz kira ödemelerine ilişkin revizyon ile sadece cironun baz alınmayıp yolcu sayısının da dikkate alınmasını, faaliyetlerde yaşanabilecek olası bozulmalara karşı korunaklı hale getireceği için olumlu buluyoruz. Hatırlatmak gerekirse, 2015 yılında Tunus’ta yaşanan terör saldırıları nedeniyle TAV Tunus’un yolcu trafiği ve gelirleri olumsuz etkilenmişti. Diğer yandan, 3Ç19 sonu itibariyle 343 mn Avro net borç pozisyonu olan TAV Tunus’un kredi borçlarının yeniden yapılandırma süreci devam etmekte olup, önümüzdeki dönemde bu konuda da somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Operasyonel performansın desteğiyle beklentimizin üzerinde net kâr (+) TAV Havalimanları Holding, 3Ç19’da operasyonel performansın ağırlıklı etkisiyle beklentimizin %16, piyasa beklentisinin %11 üzerinde yıllık %21 düşüşle 89 mn Avro net kâr açıkladı. Daha kârlı dış hat trafiğindeki güçlü seyrin desteğiyle havalimanlarının gelir ve operasyonel kârlılığa katkısının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın arkasında yatan temel gerekçe oldu. Son 3 aylık dönemde endekse paralel hareket eden Şirket hisselerinin, son 1 ayda %10,3 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, 3Ç19 sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin “sınırlı pozitif” olmasını bekliyoruz. 2019 yılı beklentilerinde değişiklik yapmayan Şirkete yönelik tahminlerimizde herhangi bir değişiklik yapmıyor, hedef fiyatımızı ve tavsiyelerimizi koruyoruz.

Havalimanlarından beklentimizin üzerinde performans – Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da beklentilerin %6 üzerinde, yıllık %10 artışla 247 mn Avro seviyesinde gerçekleşti. Hizmet şirketlerinin beklentimize paralel performansına karşılık, dış hat trafiğindeki artışın desteğiyle havalimanlarından daha yüksek katkı sayesinde ciro büyümesi beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşti. Tunus, Bodrum, Makedonya ve İzmir operasyonlarının desteğiyle havacılık gelirleri yıllık %7,8 artışla 75 mn Avro’ya yükseldi. Havacılık dışındaki operasyonlarda ise; iç hata göre daha yüksek ücretli dış hat uçak sayısındaki artış ve İstanbul Havalimanı tarifesinin daha yüksek olmasının etkisiyle yer hizmetleri gelirleri yıllık %28,3 artarken, dış hat yolcu sayısındaki artışın desteğiyle gümrüksüz mağaza komisyon gelirleri %16,6 yükseldi. TAV İstanbul’daki operasyonların sona ermesi nedeniyle yiyecekiçecek gelirlerindeki büyüme ise %8,8 ile görece düşük kaldı.

Operasyonel kârlılık, Gürcistan ve İzmir operasyonları başta olmak üzere havalimanlarından beklediğimiz katkının daha yüksek düzeyde gerçekleşmesi ile gerek mutlak değer gerekse de marj seviyesinde tahminlerimizin hafif üzerinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentimizin %7 üzerinde, yıllık %6 artışla 156 mn Avro seviyesinde gerçekleşerek FAVÖK marjını hem bizim hem de piyasa beklentisinin 0,3 puan üzerinde %63,1’e taşıdı (y/y -2,9 puan). Diğer yandan Şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan beklentimize göre %12 daha düşük 35,2 mn Avro kâr elde etti.

Operasyonel olmayan tarafta, 3Ç19’da 22 mn Avro seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz net finansman giderleri 19,2 mn Avro ve 19 mn Avro olmasını beklediğimiz vergi giderleri yaklaşık 18 mn Avro seviyesinde gerçekleşerek, net kârın beklentimizin üzerinde gelmesinde etkili oldu.

Şirket 2019 beklentilerini korudu – TAV Havalimanları Holding, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 2019 yılına ilişkin yolcu ve FAVÖK katkısı hariç olmak üzere, toplam yolcu trafiğinin 90-94 mn aralığında, FAVÖK’ünün geçen yıla göre %38-42 daha düşük düzeyde ve yatırım harcamalarının 70-80 mn Avro aralığında gerçekleşmesi yönündeki beklentilerini korudu.

Değerleme ve öneri – İştirakleri için İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemiyle bulduğumuz değerleri baz alarak Parçaların Toplamı Yöntemine göre değerlediğimiz TAV Havalimanları Holding için 38 TL hedef fiyatla, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi koruyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle Şirketin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin belirsizlik, hedef fiyatımıza ve tavsiyemize yönelik en önemli risk unsurudur.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

TAV Havalimanları’nın Atatürk Havalimanı’nın kapanışının ardından geçmiş dönemleri revize ederek açıkladığı 3Ç19 finansallarında ciro, VAFÖK ve net kar sırasıyla EUR247mn (+%10 yıllık), EUR156mn (+%6 yıllık), EUR89mn (-%21 yıllık) olarak gerçekleşmiştir. Ciro,FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %6, %7 ve %11 oranında aşmıştır. Azalan finansal giderler, artan iştirak karı katkısı ve efektif vergi oranı da net karı desteklemiştir. Sürmekte olan Atatürk Havalimanı’nın kapanışıyla ilgili tazminat görüşmelerinin ne yönde sonuçlanacağı en ön plandaki katalist olmayı sürdürmektedir. Şirket, sonuçlarına ilişkin notunda görüşmelerin yıl sonuna kadar netleşmesini beklediğini paylaşmıştır. Operasyonel anlamda finansallar hisse üzerinde hafif pozitif katalist etkisi yaratabilir.

AK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

TAV Havalimanları Holding, 3Ç19’da 89 milyon EUR net kar açıkladı (AK Yatırım beklentisi 86 milyon EUR, piyasa tahmini 80 milyon EUR). Sonuçlar genel olarak bizim beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşirken, konsensusa göre cironun daha kuvvetli gerçekleşmesiyle beraber daha olumlu bir tablo çizdi. TAV’ın 3Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak, yatırımcıların çeyreklik sonuçlardan çok DHMİ’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kontrat bitiminden erken kapanmasından doğan tazminatın tutarı ve bunun ödenme yöntemi ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini düşünüyoruz. Dolayısı ile tepkinin sınırlı ve kısa süreli olmasını bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 26,50 TL’yi ve Nötr önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 09.10.2019

TAV Havalimanları’nın Eylül trafik verilerine göre yıllık yolcu büyümesi %1’le Ağustos’taki %5’lik büyümenin gerisinde kalmıştır. Gerek Türkiye gerekse yurtdışında işletilen havalimanlarının yolcu performansı bunda etkendir. Gürcistan ve Medine’de zayıf rakamlar söz konusudur. Gürcistan ve Rusya arasındaki direkt seferlerin tekrar başlamasına yönelik olası gelişmeler FAVÖK katkısı açısından önemlidir. Hafif negatif.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 09.10.2019

(=) TAV Havalimanları Holding (TAVHL): TAV’ın işlettiği havalimanlarında toplam yolcu sayısı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre (Atatürk Havalimanı hariç) %0,7 artışla 10,07 mn oldu (dış hat +%8,4, iç hat -%14,7). Yorum: Eylül ayında iç hattaki zayıflığa karşın dış hattaki büyümeyi destekleyici buluyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 01.10.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) medyada yer alan bir habere göre, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Rus gazetesi Kommersant ile bir röportajı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 3 ay önce uygulanmaya başlanan Rusya-Gürcistan direkt uçuşlarının durdurulması kararının kaldırılabileceğinden bahsetmiş, ve iki ülke arasındaki vizesiz seyahat anlaşması görüşmelerinin de yeniden başlamasını dilediğini belirtmiştir. Rus uçaklarının Gürcistan direkt seferlerinin durdurulması ile TAV Havalimanları Holding’in Gürcistan’da işletmekte olduğu Tiflis ve Batum Uluslararası Havalimanlarının toplam yolcu trafiği, Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla yıllık %10 ve %13 oranlarında azalış göstermiştir. Bu havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısında 2018 yılında %20, 1Y19’da ise %14 artışlar elde edilebilmiştir. Gürcistan operasyonları, 1Y19’da TAV Havalimanları Holding’in FAVÖK’ünün % 29’unu oluşturmuştur. Olası gelişme ile ilgili haber akışı, Grup payları etrafında olumlu algıya neden olabilecektir.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 01.10.2019

(+) TAV Havalimanları Holding (TAVHL): Basında yer alan bir habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcistan’a direkt uçuş yasağının kaldırılacağını açıkladı. Yorum: Toplam yolcu sayısının yaklaşık %20’si Rus yolculardan oluşan TAV Gürcistan’ın yolcu trafiği, temmuz ayında başlayan yasak nedeniyle olumsuz etkilenmişti (temmuz ve ağustos aylarında yolcu sayısı yıllık bazda sırasıyla %10 ve %15 geriledi). Yasağın ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmayıp, kaldırılması ile TAV Gürcistan operasyonunun yolcu trafiğinde iyileşmeyle birlikte Şirket kârlılığına olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 09.09.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Ağustos 2019 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %34 oranında düşüş göstermiştir. Ancak Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı verileri hariç tutulduğunda ise Grup’un Ağustos 2019’daki toplam yolcu sayısı, büyük ölçüde Türkiye’de hizmet vermekte olduğu havalimanlarındaki dış hat yolcu sayısındaki artışın hızlanması ile yıllık %5 oranında artış gösterebilmiştir. Açıklanan verilerin Grup payları performansını hafif olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

TAV Havalimanları Holding, Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde pay satın almıştır; bu havalimanındaki yolcu sayısındaki artış, Ağustos 2019’da hızlanarak yıllık bazda %15.4 olarak gerçekleşmiştir (Temmuz 2019: %+11.1). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir, Gazipasa) hizmet verilen yolcu sayısı ise, büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak yıllık bazda %11.3 oranında azalmış (Temmuz 2019: %-13.8); Bodrum-Milas Havalimanı yolcu trafiğindeki büyüme ise, güçlü dış hat yolcu trafiği katkısı ile yıllık bazda %6.2 oranında gerçekleşebilmiştir (Temmuz 2019: %+1.4%).

TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki büyüme ise, Rusya’nın Temmuz ayında Gürcistan’a yönelik direkt uçuş yasağı başlatması ile Gürcistan yolcu sayısındaki belirgin gerileme, ve Medine’ye seyahat eden yolcu sayısında kaydedilen artışın yavaşlaması ile Ağustos 2019’da yavaşlayarak yıllık bazda %5.3 olarak gerçekleşmiştir (Temmuz 2019: %+11.1).

 

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç19 – 24.07.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel operasyonel kâra karşılık net kârda pozitif sürpriz (+)

TAV Havalimanları Holding, 2Ç19’da beklentimize paralel operasyonel kâra karşılık, beklentimizin altında gerçekleşen net finansman giderlerinin ağırlıklı etkisiyle tahminimizin %65 üzerinde yıllık bazda %56,5 düşüşle 37,4 mn Avro net kâr açıkladı. Şirket hisselerinin son 1 ayda BIST100 endeksine göre %11 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, beklentilerin üzerinde gelen net kâr nedeniyle sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

Diğer yandan, mutlak değer olarak operasyonel kârda beklentimize paralel performansa karşılık marjların tahminlerimize göre zayıf seyretmesini bir miktar olumsuz karşılıyor, bu gelişimin devam edip etmeyeceğini tahminlerimiz açısından önemli bir risk unsuru olarak görüyoruz. Daha önce ana ortağı Groupe ADP’den aldığı 300 mn Avro tutarındaki hissedar kredisini 2Ç’den itibaren net borç hesaplamasına dâhil etmeye başlayan Holding’in solo net nakit pozisyonu 1Ç19’daki 308 mn Avro’dan 2Ç19 sonu itibariyle 55 mn Avro’ya geriledi. Söz konusu hissedar kredisini değerleme modelimize dâhil ediyorduk, bu nedenle net borçtaki hesaplama değişikliğinin hedef fiyatımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Modelimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, Şirket hisseleri için 38,00 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı (KVÖ: Endeksin Üzerinde Getiri, UVÖ: AL) koruyoruz. Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle Şirketin uğrayacağı kâr kayıpları nedeniyle DHMİ’den alması beklenen tazminata ilişkin belirsizlik, hedef fiyatımıza ve tavsiyemize yönelik en önemli risk unsurudur.

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç19 – 24.07.2019

2Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde net karlılık…

TAV Havalimanları Holding, 2Ç19’da piyasa medyan net kar beklentisi olan €28mn’un üzerinde ve €41mn olan beklentimize yakın olarak €37.4mn net kar açıklamıştır. TAV’ın 1Y18 ve 1Y19 finansal tabloları, Grup’un konsolide satış gelirleri ve FAVÖK’ünden TAV Istanbul rakamları hariç tutularak yeniden raporlanmıştır. TAV Istanbul rakamları, Grup’un gelir tablosunda durdurulan faaliyetler olarak raporlanmıştır. Bu bağlamda, TAV’ın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’ndaki faaliyetlerinin sonlanmış olmasıyla, net karı yıllık bazda %56.5 oranında gerilemiştir. Grup’un IFRIC-12’ye göre düzeltilmiş (TAV Istanbul hariç) satış gelirleri ise, kuvvetli artış göstermiş olan dış hat trafiği ile yıllık bazda %5.6 oranında artarak, piyasa ortalama beklentisi olan €164mn’un ve tahminimiz €162mn’un üzerinde, €189.9mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un IFRIC-12’ye göre düzeltilmiş FAVKÖK’ü ve FAVÖK’ü de, yıllık bazda sırasıyla %10.9 ve %11.0 oranlarında artışlar göstererek piyasa medyan beklentileri olan €95mn ve €93mn paralelinde ve €89mn ve €87mn olan tahminlerimizin üzerinde, €97.9mn ve €96.2mn olarak gerçekleşmiştir. FAVKÖK ve FAVÖK marjları yıllık bazda 2.5 y.p. yükselişler göstererek sırasıyla %51.5 ve %50.6’ya ulaşmıştır. Ancak Grup’un durdurulan faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’ndaki operasyonlarını 2Ç19’un ilk haftası içinde durdurmuş olmasıyla yıllık bazda %96.3 oranında gerilemiş ve böylelikle net karı yıllık bazda %56.5 azalarak €37.4mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un beklentilerin üzerinde bir net kar içeren 2Ç19 sonuçlarına, piyasanın ilk tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

AL önerimizi sürdürmekteyiz – TAV Havalimanları Holding, 2Ç19 sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2019 yılı öngürülerini korumuştur. Tahminlerimizi ve değerlememizi, Grup’un açıklanan sonuçları ve benzerlerine görece olarak değerlemesini güncellememiz ile Grup payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 28.60 TL olarak yinelemekteyiz. TAVHL payları hâlihazırda yurt dışı benzerlerinin 2019T FD/FAVÖK’lerine göre yaklaşık olarak %41 ıskonto ile işlem görmektedirler. Önümüzdeki aylarda DHMI’nin TAV’ın Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’ında kalan 21 aylık imtiyaz süresine dair telafi miktarının belirlenmesi beklenmektedir. Bu konu ile ilgili gelişmelerin ve Grup’un önümüzdeki dönemlerde faaliyetlerini genişletme yönündeki girişimleri ile ilgili adımlarının Grup paylarının adil değerlerine yaklaşmasında katalist görevi görebileceğini düşünmekteyiz. Grup payları üzerindeki AL önerimizi sürdürmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 2Ç19 – 24.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 243.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 206.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %43 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %67 arttı. İstanbul Atatürk Havalimanı 6 Nisan 2019 tarihinde kapanmış olmasından ötürü, şirketin açıklamış olduğu mali tablolar bu etkiyi düzeltecek şekilde yeniden düzenlendi. Buna bağlı olarak şirketin net satışları, EUR bazında, %6 artış kaydetti ve piyasa beklentisinden %12 yukarıda gerçekleşti. Konsolide FAVÖK ise, EUR ve yıllık bazda, %11 artış kaydetti. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti. Son olarak, şirket yönetimi 2019 yılına ait beklentilerini muhafaza etti.

 

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 08.07.2019

(+) TAV Havalimanları Holding (TAVHL): TAV’ın işlettiği havalimanlarında toplam yolcu sayısı (Atatürk Havalimanı hariç) Haziran ayında yıllık bazda %6 artışla 10 mn oldu. Söz konusu ayda iç hat yolcu sayısında %11’lik düşüş yaşanırken, dış hatta %15 oranında artış gerçekleşti. Böylece, yılın ilk yarısında toplam yolcu sayısı Atatürk Havalimanı hariç yıllık bazda %32 artışla 38,3 mn oldu (dış hat +%32, iç hat +%34). Yorum: İç hatta zayıflığın devam ettiğini gördüğümüz Haziran ayı trafik verilerini, dış hattaki artışın ikinci çeyrek finansallarına yaratacağı potansiyel katkı nedeniyle olumlu buluyoruz. Ayrıca, Şirketin Medine ve Zagreb havalimanları hariç yurt dışı operasyonlarındaki gelişimi de pozitif yönde değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 08.07.2019

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 6 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na transferin tamamlanmasının ardından ikinci tam aylık etkiyi içeren Haziran ayı verisine göre, her iki havaalanının uluslararası terminallerinde toplam 4.3 milyon yolcuya hizmet verildi. Bu rakam geçen seneye göre %9 civarında büyüme ifade etmektedir. Haziran ayının yüksek sezonun başlangıcı olmasından dolayı önemli olduğunu ve güçlü Haziran verilerinin havacılık hisselerini destekleyeceğini düşünüyoruz.

 

TAV Holding 2. Çeyrek Finansallarını 23/07/2019 tarihinde açıklayacağını KAP’a bildirdi – 01.07.2019

KAP: Şirketimizin 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 23 Temmuz 2019 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 12.06.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Mayıs 2019 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, Grup’un işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %40.4 oranında düşüş göstermiştir. Açıklanan veriler, her ne kadar beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş olsa da, Grup payları performansı etrafında hafif olumsuz etkili olabilecektir.

TAV Havalimanları Holding, Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde pay satın almıştır; bu havalimanındaki yolcu sayısındaki artış, Mayıs 2019’da yavaşlayarak yıllık bazda %8.4 olarak gerçekleşmiştir (Nisan 2019: %+20.4). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında (Ankara, İzmir, Gazipasa) hizmet verilen yolcu sayısı ise, büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak yıllık bazda %19.8 oranında azalmış (Nisan 2019: %-16.8), Bodrum-Milas Havalimanı yolcu trafiği ise, güçlü dış hat yolcu trafiği etkisiyle yıllık bazda %5.2 oranında artış gösterebilmiştir (Nisan 2019: %-2.1%).

TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki büyüme ise, Medina ve Gürcistan’a yönelik yolcu trafik artışının hızlanması ile, Tunus, Makedonya ve Zagreb’e yönelik trafik artışlarının görece olarak yavaşlamasına rağmen, Mayıs 2019’da hızlanarak yıllık bazda %10.2 olarak gerçekleşmiştir (Nisan 2019: %+7.3).

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 24.05.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) Web-bazlı haber portallarında yer alan habere göre, TAV Havalimanları Holding ve ana ortağı Groupe ADP’nin oluşturduğu konsorsiyum, Bulgaristan Sofya Havalimanı’nın işletme ve geliştirme hakkını içeren ihalede en iyi teklifi sunmuştur. İlgili imtiyaz sözleşmesi 35 yıllık bir işletme süresini kapsamaktadır. Basında yer alan haberlere göre, TAV-ADP konsorsiyumu, imtiyaz hakkı karşılığında yıllık €32.8mn ya da daha yüksek olur ise yıllık satış gelirlinin %42.8’i oranında ödeme yapma teklifi sunmuşlardır. Bunun yanında toplam €903mn tutarında yatırım yapma taahhüdünde bulunabileceklerini belirtmişlerdir. Bulgaristan Hükümeti, ihale için toplam 5 gruptan teklif almıştır. Diğer teklif veren gruplar, Çinli inşaat firması BCEG ile birlikte Manchester Airports Group, Meridiam ve Flughafen München’den oluşan bir konsorsiyum, Fraport, ve Copenhagen Airports ve SSB Sauernwein & Schaefer’dan oluşan diğer bir konsorsiyum olarak belirtilmiştir. 2018 yılında Sofya Havalimanı 7mn yolcuya hizmet vermiş ve bu havalimanından 22bin ton kargo yükü taşıması gerçekleştirilmiştir; 2055 yılında, yapılacak olan yatırımlarla havalimanının yaklaşık 20.9mn yolcuya hizmet verebilecek olması tahmin edilmektedir. TAV Havalimanları Holding’in terminal işletmeciliği faaliyetlerini geliştirmesi yönündeki beklentiler, Grup payları performansı etrafında olumlu algı yaratabilecektir.

Ayrıca, Bloomberg’de yer alan habere göre belirtilmeyen kaynaklar, İstanbul Havalimanı hisse satışı için Lazard firmasının yetkilendirildiğini belirtmiştir. Haberde TAV, Vinci ve Ferrovial’in İstanbul Havalimanı ile ilgilendiği belirtilmiştir. TAV Havalimanları Holding’in IGA ile ilgilenip ilgilenmediği, Grup tarafından halihazırda teyit edilmemiştir. Hatırlanacağı üzere, Kolin İnşaat’ın IGA’daki %20 oranındaki payının diğer bir konsorsiyum üyesi olan Kalyon inşaata devri öncesinde/sırasında basında yer alan haberlerde TAV Havalimanları Holding’in bu paylara yönelik ilgisi olduğu iddiaları yer almış, ancak Grup, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını paylaşmıştı. Prensipte Grup’un terminal operasyonlarını makul imtiyaz hakkı satın alımları ile genişletmesi olasılığı, payları etrafındaki ilgiyi arttırabilecektir.

 

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 23.05.2019

Tav Havalimanları – Ticaret Bakanlığı’nın Sofya Ticaret Müşavirliği websitesinde yer alan açıklamada, Sofya Havalimanı İmtiyaz İhalesi’ne en yüksek ihale bedeli ödemeyi Aéroports de Paris Group ve TAV Havalimanları şirketlerinden oluşan konsorsiyumun verdiği bildirildi. İhaleye katılan diğer gruplar ise, Manchester Airports Group, Münih Havalimanı – Meridiam Fonu Ortaklığı, Kopenhag Havalimanı-Sauerwein & Schaefer Bau Partnerliği ve Fraport idi. Aéroports de Paris Group – ТАV konsorsiyumu, yıllık ihale bedeli olarak 32,8 milyon euro teklif etmekte olup, ayrıca 903 milyon euro büyüklüğünde yatırım yapmayı taahhüt etmektedir. Söz konusu yatırımın 469 milyon euroluk kısmı yeni altyapıya, geri kalan kısmı ise bakıma ayrılacak. Yatırımın bir diğer açıdan değerlendirilmesi 168 milyon euronun (toplam yatırımın %20’sinden az) havalimanının ticari faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanılacağına, geri kalan kısmının ise havacılık faaliyetlerinde kullanılacağına işaret etmektedir. 2018 yılında Sofya Havalimanı’nın yolcu sayısı 6,9 milyon olup, TAV Havalimanları’nın 2018 yılındaki toplam yolcu sayısı 151,6 milyon olup, İstanbul Atatürk Havalimanı haricindeki yolcu sayısı ise 83.6 milyon idi.

 

AK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 21.05.2019

Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı, ülkedeki iki havalimanının yenilenmesi ve işletmelerinin 30 yıllığına devredilmesine ilişkin ihaleye aralarında TAV Havalimanları, Limak, Cengiz, MAPA İnşaat ve İÇTAŞ İnşaat’ın da bulunduğu toplam 25 teklifin geldiğini bildirdi. Bakan, 2018 yılında iki havalimanının kapasitesi 2.5 milyon yolcu olduğunu ifade etti. TAV’ın portföyüne yeni bir operasyon ekleme potansiyeli olumlu karşılanabilir.

AK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Haber Yorum – 10.05.2019

Habere göre Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığından bir yetkili, Aeroports de Paris-TAV Havalimanları konsorsiyumunun Sofya Havalimanı’nın özelleştirilmesine ilişkin ihalede en iyi teklifi verdiğini bildirdi. Buna göre AdP-TAV 35 yıllık işletim hakları imtiyazı için 903 milyon Euro’luk toplam yatırım yapmayı ve yıllık 32,8 milyon Euro kira (tahmini gelirlerin %43’ü) ödemeyi teklif etti. TAV’ın portföyüne yeni bir operasyon ekleme potansiyelini olumlu karşılıyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 1Ç19’da kur farkları giderlerindeki belirgin azalış ile, yıllık oldukça kuvvetli, %233 oranında yükselişle €24mn net kar açıklamıştır. Grup’un 1Ç19 net karı, görece olarak yüksek efektif vergi oranına bağlı olarak piyasa ortalama beklentisi olan €26mn’un ve tahminimiz €31mn’un altında gerçekleşmiştir. TAV’ın IFRIC-12’ye göre düzeltilmiş olan satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre, EUR/US$ kurunun olumlu seyri ve artan lounge gelirleri ile %8.6 oranında artarak, piyasa ortalama beklentisi olan €252mn’un ve tahminimiz €248mn’un üzerinde, €270mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un sırasıyla yıllık bazda %2.6 azalış ve %1.7 artış ile €134mn ve € 98mn olarak gerçekleşmiş olan IFRIC12’ye göre düzeltilmiş FAVKÖK’ü ve FAVÖK’ü ise, piyasa ortalama beklentileri olan €132mn ve €96mn, ve tahminlerimiz €128mn ve €96mn’un paralelindedir. TAV’ın düzeltilmiş FAVKÖK marjı, Antalya’nın ve yeni loungeların sezon dışı operasyonlarının dahli ve Istanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanışına dair diğer faaliyet giderlerinde gerçekleşen artış ile yıllık bazda 5.7 yp gerileyerek %49.5 olarak gerçekleşmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK marjı da yıllık bazda 2.5 yp gerileyerek %36.5 olarak gerçekleşmiştir.

Grup’un kur farkı giderlerindeki belirgin azalış ve 1Ç18’de %77 olan efektif vergi oranının %50’ye gerilemesi ile net karı yıllık %233 oranında artarak €24mn’a ulaşmıştır. Grup, Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm ticari uçuşların 6 Nisan 2019 itibariyle yeni Istanbul Havalimanı’na transfer edilmiş olması sonrasında, bu havalimanını işletmek üzere 3 Ocak 2021 tarihine kadar geçerliliği bulunan kira sözleşmesi ile ilgili olarak DHMİ’nin kar kayıplarını telafisi konusunda açıklamalar beklemektedir. Bununla birlikte, Grup’un Türkiye’deki faaliyetlerinin karlılığına olumlu etkide bulunabilen TL’nin yakın dönemdeki değer kaybı ortamında, operasyonel olarak beklentilere genel olarak paralel açıklanan sonuçlara, piyasanın ilk tepkisinin nötr olabileceğini düşünmekteyiz.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) Basında yer alan haberlerde, Malezya Devleti varlık fonu Khazanah Nasional’in, bir takım tasarruf önlemleri kapsamında Londra ofislerini kapatmayı planladığı belirtilmiştir. Önceden basında yer alan haberlere de değinilerek, Fon’un Türkiye’deki ofislerini de kapatması ve/veya varlık azaltımına gitmesi olasılığından da bahsedilmiştir. İlgili haberler, önceden Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi MAHD’nin bu havalimanı işletmesindeki paylarının bir kısmını satmasına yönelik söylemlerini anımsatarak bu beklentiyi yeniden gündeme getirebilecektir. TAV Havalimanları Holding, şartlara bağlı olarak bu havalimanı operasyonları ile ilgili olduğunu belirtmiştir.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentimize paralel sonuçlar; AL tavsiyemizi koruyoruz (=) TAV Havalimanları Holding, 1Ç19’da beklentimize paralel, piyasa ortalama beklentisinin %8 altında yıllık %233 artışla 24 mn Avro net kâr açıkladı. Hem operasyonel kâr hem net kâr seviyesinde mutlak değer olarak beklentilere yakın gerçekleşen sonuçlara rağmen, operasyonel kâr marjlarındaki düşüşü dikkat çekici buluyoruz. Son dönemlerde BIST100 endeksine paralel hareket eden, ancak yılbaşından bu yana %5 pozitif ayrışan hissede, 1Ç19 sonuçlarının önemli bir etkide bulunmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan, beklentilerimizle uyumlu 1Ç19 sonuçları sonrasında tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor ve 38,00 TL olarak hesapladığımız hedef fiyatımızı (%59 getiri potansiyeli, KVÖ: “Endeksin Üzerinde Getiri”, UVÖ: “AL”) koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tav Havalimanları – 1Ç19 sonuçlarını 145.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 159.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %333 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %55 azaldı. Net satışlar 1,620 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,522 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 858 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 586 milyon TL’nin %46 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 30 baz puan azalarak %53 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 3,398 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5,5 F/K çarpanından ve 2,9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ALAN YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz – 16.04.2019

TAV, 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanan Tepe ve Akfen Grupları’nın ortak girişimi olarak kuruldu. Hem havalimanı yapım projelerinde hem de havalimanı işletmeciliğinde kısa süre içerisinde küresel bir marka konumuna gelen TAV Havalimanları Holding, 2007 yılında halk arz edildi. 2012 yılında ise Aeroport de Paris SA (Group ADP), TAV Grubu’nun çoğunluk hissedarı haline geldi. Şirketin ödenmiş sermayesi 363 milyon 281 bin TL olup, piyasa değeri yaklaşık 8.8 milyar TL (1.5 milyar US$)’dir.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarını işletmektedir. Yurtdışında ise, Gürcistan’da Tiflis ve Batum, Tunus’ta Monastir ve Enfidha-Hammanet, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid, Suudi Arabistan ve Hırvatistan’da faaliyet göstermektedir. Duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı faaliyetleri göstermektedir.

TAV Ortaklık Yapısı

TAV Havalimanları Holding 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle ticari yolcu trafiğine kapatılan ve %100 iştiraki olan Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyetlerini durdurmuştur. 03.07.2015 – 02.01.2021 tarihleri arasındaki 15,5 yıl süreyle işletme hakkını bünyesinde bulunduran şirkete, Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle 2 Ocak 2021 tarihine kadar olan süre için potansiyel kar kaybı DHMİ tarafından tazmin edilecektir. Tazminatın ne şekilde ve nasıl ödeneceği henüz belli olmamakla birlikte yaklaşık 650 milyon € seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir. Atatürk Havalimanı için hisse üzerinde fiyatlanmanın gerçekleştiğini ve DHMİ tarafından tazminatın ödenmesi ile birlikte fiyatlamaların üzerindeki etkisinin ortadan kalkacağını düşünmekteyiz. 

Havacılık dışı faaliyetleri olan gümrüksüz satış mağazası ve yiyecek içecek hizmetleri, yolcu taşımacılığı yapan Havaş ve Türk Hava Yolları ile ortaklığı olan TGS, işletme hizmetleri, özel güvenlik gibi alanlarda ilgili havalimanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Atatürk Havalimanı’ndan sonra Yeni İstanbul Havalimanı’nda yolcu taşımacılığı kapsamında 10 yıl süre ile Havaş faaliyetine devam edecek olup konsorsiyumdaki payı %30 oranındadır.

Gelir ve Gider Dağılımı

2018 ciro rakamlarına göre Atatürk Havalimanı gelirleri Şirket gelirinin  %48’ini oluşturmaktadır. 2018 yılında Atatürk Havalimanı’nın faaliyeti göz önünde bulundurulduğunda havacılık gelirlerinin yaklaşık %78’si yurtiçi havalimanlarından elde edilirken yaklaşık % 22’si yurtdışı havalimanlarından elde edilmiştir.

Portföyünün en fazla kar getiren havalimanının kapatılmasının öncesinde yeni yatırımlara yönelen şirket, 2018 yılında Antalya Havalimanı’nın %49’unu satın almıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ise %40 hissesi için Limak grubu ile  hisse alım sözleşmesi imzalamış olup, mevcut ortak olan Malaysia Airports’un sahip oldukları ön alım haklarını kullanıp kullanmama kararı beklemektedir. Yeni Havalimanı’nın faaliyete başlaması ve Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla şirket, İstanbul’un büyüme potansiyelinden faydalanmak ve bir ayağını İstanbul’da tutmak için Sabiha Gökçen Havalimanı fırsatını değerlendirmek istemektedir.

Tav Havalimanları Holding’in gelirleri havacılık ve havacılık dışı faaliyetlerinden elde edilmektedir. Havacılık gelirleri yolcu başına sabit ücret tarifesinden oluşmaktadır. Gelirlerinin yarısından fazlasını havacılık faaliyetlerinden elde etmesinden dolayı yolcu trafiği önem arz etmekte olup, yalnızca giden yolcudan ücret alınmaktadır. Yolcu başına dış hat ücreti, iç hat ücretinden daha fazla olduğu için, şirket için en karlı yolcu tipi dış hat yolcularıdır. Havacılık dışı hizmetlerinde ise şirket, işlettiği havalimanlarında, ATÜ’nün elde ettiği gelirlerden %40, BTA’nın gelirleri üzerinden ise %35 komisyon geliri elde etmektedir.

Havacılık gelirleri, Tunus, Bodrum, Gürcistan ve Makedonya’daki güçlü dış hat yolcu büyümesi ile artış gösterirken, gümrüksüz mağaza olarak geçen Duty Free gelirlerinde Türk Lirasının değer kaybının Türk yolcuların alım gücünü etkilemesi ve Avrupalı yolcuların harcamalarındaki düşüş nedeniyle 2018 yılında düşüş yaşanmıştır.

2018 yılında personel giderlerinde yeni projeler nedeniyle çalışan sayısındaki artış ve 4. çeyrekte artan kıdem tazminatı giderlerinden kaynaklı artış görülmüştür. Atatürk Havalimanı operasyonlarının durmasıyla TAV’ın, 4.500 kişiyi işten çıkaracağı ve toplamda 204 milyon TL tazminat ödeyeceği açıklanmıştır. Söz konusu tazminatlar ile bir sonraki dönemde personel giderlerinde artış öngörülebilir.

Gelir ve Giderlerin Döviz Cinsinden Dağılımı

En önemli gelir kalemini oluşturan yolcu başına alınan ücret direkt dış hat, transfer dış hat ve iç hat olarak değişiklik gösterip Euro cinsinden tarifelendirilmektedir. Tav Havalimanları Holding’in gelirlerinin %53 ile ağırlıklı kısmı Euro cinsinden olup, faaliyet giderlerinin %52’si TL bazlıdır. Bu nedenle EUR/TL kurundaki olası yükselişler şirketin karını olumlu etkileyecektir.

Yolcu Sayısı

TAV Havalimanları’nın 3 kıtada, 7 ülkede, 15 havalimanındaki faaliyet ağıyla 2018 yılında hizmet verdiği yolcu sayısı %31 artarak 152 milyona ulaşmıştır. TAV Havalimanları’nın yurtiçinde işletmesini üstlendiği toplam yolcu sayısı, Türkiye’deki havalimanlarının toplam yolcu sayısına oranı 2018 yılında %62 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl Antalya Havalimanı’nın şirket bünyesinde olmamasından dolayı bu oran %50 seviyesindeydi.

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2018 yılında 39 milyona yükselirken, Avrupalı ziyaretçi sayısında %33, Rus turist sayısında %26 ve dünyanın geri kalanından gelen turist sayısında ise %8 artış görülmüştür. Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle Türkiye’nin turizm için cazip bölge konumunu koruyarak 2019 yılında turist sayısında artış beklenmektedir. Turist sayısındaki artış işlettiği havalimanlarının ağırlıklı olarak turizm bölgelerinde olması nedeniyle şirkete avantaj sağlayacaktır.

Dünya hava yolu trafiğinde ise gelecek 20 yılda Boeing’in tahminlerine göre %4.7, Airbus’a göre %4.4, IATA’ya göre ise 2017 yılında yaklaşık 4 milyar olan dünya yolcu sayısının 2 katı artarak 7.8 milyara çıkması beklenmektedir. 

Fiyat Kazanç Oranına Göre Değerleme

TAV, 2018 Aralık dönemi sonunda yıllık bazda milyon 302 milyon US$ net kar açıklamıştır. Fiyat/Kazanç çarpanından tahmini hisse başı değer hesaplamasını yurtdışı ve yurtiçindeki benzer faaliyetler gösteren şirketler ile karşılaştırarak yaptık. Şirketin çarpanını global benzer şirketler ortalama çarpanları ile karşılaştırdığımızda %44 iskontolu işlem görmekte olup, tahmini hisse başı değerini 44.10 TL olarak hesaplamaktayız. 

FAVÖK’e göre değerleme: Şirket, 2018 yılını 609 milyon US$ FAVÖK açıklayarak kapatmıştır. Şirketin değeri göz önüne alındığında Firma Değeri/FAVÖK rasyosu 5.50x ve global yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketler ortalaması 6.56x olarak hesaplanmıştır. Buna göre şirket yüzde 26% iskontolu olmakla beraber tahmini piyasa değerini 2,052 milyon US$ ve tahmini hisse değerinin ise 32.96 TL olması gerektiği hesaplanmıştır. 

Satışlara Göre Değerleme: 2018 sonu itibariyle 1,4 milyar US$ ciro yapmış olan şirket 2019 ikinici çeyrek itibari ile Atatürk Havalimanının kapanmasından ciddi bir ciro kaybı görülebilir. Şirketin Firma Değeri/Satışlar rasyosunu 2.29x hesaplamaktayız ve global benzer şirketler ortalaması ile karşılaştırdığımızda şirketin yaklaşık %36 iskontolu ve tahmini hisse değerini ise 39.15 TL olarak bulmaktayız. 

Defter Değerine Göre Değerleme: Şirketin defter değeri yaklaşık 1,2 milyar US$ olarak açıklanmış olup, şirketin çarpanını global yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketler ortalama çarpanı ile karşılaştırdığımızda %12 iskontolu işlem görmekte olup, tahmini hisse başı değerini 27.90 TL olarak hesaplamaktayız. 

Global Benzer Şirket Ortalamaları

Sonuç: TAV için iki ayrı değerleme yöntemi kullanılmıştır. Bunlar indirgenmiş nakit akımları yöntemi (%25 Ağırlık) ve benzer rakip şirketlere göre piyasa çarpanı karşılaştırma yöntemidir (%75 Ağırlık). Mevcut benzer rakip şirketler TAV gibi Dünya’da aktarma noktaları olarak kullanılan önemli uluslararası havalimanlarının işletmeciliğini yapmakta olup, Atatürk Havalimanı’nı da (AHL) aynı segmentasyonda değerlendirerek TAV’ın değerlemesini bu ölçüde yapmış bulunuyoruz. Şirket 2021’e kadar AHL’nin işletim haklarına sahip olup, uçuşların 2019 yılından itibaren 3. Havalimanına aktarılarak AHL’nin kapatılma kararı şirketin yaklaşık %43’lük bir ciro kaybına denk gelmektedir. Değerlememizde şirketin yurtiçi portföyünün ciro bazında azalması sebebiyle yurtdışında faaliyet gösterdiği havalimanları ile karşılaştırma açısından benzer rakip şirketler değerlemesine daha yüksek ağırlık vermiş bulunmaktayız. Devlet tarafından bu 3 yıllık tazminatı ödemesini şirkete yapılacak olsa da bundan sonraki süreçte yeni ihale alınsa bile cirodaki toparlanmanın uzun vadeli olabileceği söylenebilir. Şirketin 3 yıllık alacağı tazminat belirli olmamak ile beraber yaklaşık 650 milyon € olarak tahmin etmekteyiz. Ayrıca diğer havalimanı işletmelerindeki marj oranları ve tazminat ödemesinden gelecek rakamın borçları kapatabilecek düzeyde olması, şirketin değerlemesinde yukarı yönlü bir potansiyeli işaret etmektedir. Şirketin 0.7 beta oranı ve %51 yükseliş potansiyeli ile yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 08.04.2019

TAV Havalimanları KAP’a yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı’ndaki tüm ticari uçuşların İstanbul Havalimanı’na transfer edilmesi nedeniyle, 6 Nisan 2019 tarihi saat 02:00 tibariyle şirketin Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarının sona erdiğini belirtmiştir. Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce (3 Ocak 2021) ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, TAV ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir. Açıklamada iş akdi feshedilen/feshedilecek 4,500 personel ve TL204mn (güncel kurla yaklaşık EUR32mn) tazminattan bahsedilmektedir. Gelir tablosu etkisi 2018’de görülmüş olmakla beraber nakit çıkışının bu sene gerçekleşmesini öngörmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Yorum – 08.04.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) Mart trafik verileri ve Atatürk Havalimanı açıklaması (+) Şirketin Mart ayında toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 10,4 mn oldu. Söz konusu ayda dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %11 artarken, iç hat yolcu sayısı %2 geriledi. Şirket, Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, Şirket ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam ettiğini ve uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğini açıkladı.

Yorum: Mart ayı trafik verilerine göre Şirketin daha kârlı yolcu segmenti olan dış hat yolcu sayısındaki artışı ilk çeyrek finansalları adına destekleyici buluyoruz. Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle Şirketin uğrayacağı kâr kayıplarının ne şekilde ödeneceği (nakit ya da nakit dışı) ve ödemenin zamanlamasına ilişkin haber akışı, önümüzdeki dönemde hisse performansının en önemli belirleyicilerinden olacaktır.

 

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz – 07.03.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Şubat 2019 trafik verilerini paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı büyümesi, Grup’un Antalya Havalimanı’nı işleten şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde Mayıs 2018’de pay satın almış olması, ve bu havalimanı trafik rakamlarının Grup’un Mayıs 2018’den itibaren yolcu trafiği rakamlarına dahli ile, önceki ay kaydedilen büyümeye kıyasla hızlanarak yıllık %6.4 olarak gerçekleşmiştir (Ocak 2019: yıllık %3.4). Açıklanan veriler, Grup’un Türkiye operasyonlarındaki dış hat yolcu trafiği ve yurt dışı operasyonlarındaki yolcu trafiği büyümelerinde hızlanmaya işaret ediyor olmaları ile Grup payları performansı üzerinde nötr etkili olabilecektir.

TAV Havalimanları Holding’in en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı’ndaki toplam yolcu sayısı, Şubat 2019’da %0.2 oranında azalış göstermiştir. Bu havalimanında dış hat yolcu trafiği artışı, hızlanarak yıllık %4.8 oranında gerçekleşmiştir, iç hat yolcu sayısındaki gerileme ise yavaşlayarak yıllık %11.8 olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, Antalya Havalimanı yolcu sayısındaki artış hızlanarak yıllık %17.6 oranında gerçekleşmiştir. Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı ise, büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak %13.9 oranında azalmıştır (Ocak 2019: yıllık % -16.5).

TAV Havalimanları Holding’in faaliyet göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki büyüme ise, Gürcistan, Makedonya, Medine ve Zagreb’e yönelik trafik artışının hızlanması, ancak Tunus’a yönelik yüksek yolcu trafiği artış hızının görece olarak yavaşlamasıyla Şubat 2019’da yıllık %7.3 olarak gerçekleşmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Zayıf operasyonel kârlılığa karşın, beklentilerin üzerinde net kâr (+) TAV Havalimanları Holding, 4Ç18’de beklentimizin %68, piyasa ortalama beklentisinin %95 üzerinde 50 mn € net kâr açıkladı (4Ç17: 10 mn € net kâr). Beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel kârlılığa karşın, daha düşük net finansman giderleri ve efektif vergi oranındaki gerileme, net kârdaki pozitif sapmanın ana unsurları oldu. Şirketin İstanbul Atatürk Havalimanı katkısı hariç 2019 yılına ilişkin beklentileri, yolcu ve yatırım harcamaları tarafında tahminlerimizle uyumlu iken, FAVÖK tarafında ise beklentimizden daha iyi bir tabloya işaret ediyor.

Şirketin 4Ç18’de operasyonel kârlılıkta kaydettiği beklentilerden zayıf performansa rağmen, i) beklentilerden daha güçlü net kâr büyümesinin, ii) 2019 yılı için operasyonel kârlılıkta beklentimize göre çizdiği iyimser tablonun ve iii) beklentimizin üzerindeki temettü kararının, hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %5,2 ve %8,4 pozitif ayrışmıştır. TAV Havalimanları Holding için Atatürk Havalimanı dâhil 38,00 TL olarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı korurken, hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu yaklaşık %35 oranındaki getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” yönünde devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 4Ç18’de finansal ve vergi giderlerinin azalış göstermiş olmasıyla, önceki yılın aynı döneminin 5.1x katında ve piyasa ortalama beklentisi olan €25mn’un oldukça üzerinde, ancak €45mn olan tahminimize yakın olarak €50mn net kar açıklamıştır. TAV’ın IFRIC12’ye düzenlenmiş satış gelirleri yıllık hafif olarak, %0.3 oranında artışla piyasa ortalama beklentisi olan €280mn’un ve tahminimiz olan €281mn’un paralelinde, €279mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 4Ç18 FAVKÖK ve FAVÖK’ü ise, yıllık sırasıyla %21 ve %24 azalışlar ile, piyasa ortalama beklentileri olan €154mn ve €107mn’un altında, ancak tahminlerimiz €118mn ve €85mn’a yakın olarak, sırasıyla €124mn ve €88mn olarak gerçekleşmiştir. TAV’ın FAVKÖK marjı, esas itibariyle çalışan tazminatları nedeniyle personel giderlerindeki artış ile yıllık 11.9 y.p. gerileyerek %44.5 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da yılık 9.9 y.p. oranında daralarak %31.4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer yanda Grup, bu dönemde €21mn tutarında kur farkı geliri kaydetmiş, ve efektif vergi oranı da belirgin ölçekte gerileyerek %16.4 oranında gerçekleşmiştir. Böylelikle net karı yıllık 5.1x artışla €50mn olarak gerçekleşmiştir. Grup’un beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan net karına piyasa tepkisinin, daha yüksek, yaklaşık olarak %8.9 oranında bir kar payı verimine de işaret edebiliyor olması nedeniyle, her ne kadar operasyonel karlılığı beklentilerin altında gerçekleşmiş olsa da, olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

Ayrıca Grup, 4Ç18 sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2019 yılına dair beklentilerini paylaşmıştır. Grup’un paylaşımlarının, her ne kadar beklendiği üzere 2018 yılı rakamlarına kıyasla, İstanbul Atatürk Havalimanı operasyonlarının beklentilere dahil edilmemiş olmasıyla daha düşük rakamlar içeriyor olsalar da, bu konuda farklılaşan piyasa beklentilerine ışık tutabilecek olmasını da olumlu değerlendirmekteyiz. TAV Havalimanları Holding, 2019 yılında 90-94mn yolcuya hizmet vermeyi hedeflemekte, konsolide FAVÖK’ünün ise 2018 yılının yaklaşık olarak %38-%42 altında gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Grup, bu yıl €70-€80mn tutarında yatırım planlamaktadır. Grup payları üzerindeki 12 aylık 33.30 TL hedef fiyatımızı yinelemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

TACİRLER YATIRIM – Tav Holding TAVHL Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Tav Havalimanları – 4Ç18 sonuçlarını 323.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 198.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %445 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %52 azaldı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyetler gelirleri ve 44 milyon TL ertelenmiş vergi geliri net kardaki sapmanın ana sebepleri olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 1,738 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,783 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 839 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 718 milyon TL’nin %17 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 665 baz puan azalarak %48.3 oldu.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %30 azalarak 3,032 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -385 milyon TL (4Ç17: -228 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.8 (4Ç17: – %4.9) olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 beklentilerini paylaştı. İstanbul Atatürk Havalimanı hariç olmak üzere, toplam yolcu sayısının 90-94 milyon arasında gerçekleşmesini, (2018: 83.6 milyon yolcu) ve FAVÖK’ün EUR bazında %38-42 daha düşük gerçekleşmesini beklemektedirler.

Yatırım harcamalarının ise 70-80 milyon EUR olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedirler. (2018: 92 milyon EUR) Son olarak, şirket yönetim kurulu 20 Mart 2019 tarihinde ödenmek üzere pay başına 2,0854 TL nakit temettü (brüt) ödemesini Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Önerilen temettü miktarı, %7,4 temettü verimini işaret etmektedir.

 

TAV 4Ç18 Finansallarını ve Geleceğe Yönelik Beklentilerini Açıkladı – 13.02.2019

Şirketimizin yolcu ve kur varsayımlarına göre, Istanbul Ataturk Havalimanı’nın 2019 yılına ilişkin yolcu ve FAVÖK katkısı hariç olmak üzere, 2019 yılı için beklentilerimiz aşağıda yeralmaktadır.
-Toplam TAV Havalimanları Yolcu trafiği (Atatürk Havalimanı hariç):90 ile 94 milyon yolcu arasında
-Faiz Amortisman ve Vergi öncesi Kar (FAVÖK) (Atatürk Havalimanı hariç)
%38-42 daha düşük
-Toplam Yatırım Harcamaları: €70m ile €80m arasında
Not: Istanbul Atatürk Havalimanı’nın erken kapanışı ile ilgili “tazminat” hesaplaması kaynaklı oluşabilecek kalemler hariç tutulmuştur. Bütün finansal beklentiler Avro bazında olup, TFRS Yorum 12’ye göre düzeltilerek hesaplanmıştır.

ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL BİLGİLER

(milyon avro) 2017 2018 % değişim
Konsolide ciro* 1131,7 1181,2 %4
FAVÖK* 507,9 572,8 %13
FAVÖK marjı (%) 44,9% 48,5% 3.6 puan
Net Kâr 174,5 255,2 %46
Yolcu sayısı (mn) 115,3 151,6 %31
– Dış hat 65,4 95,7 %46
– İç hat 49,9 55,8 %12

*: Bu bültendeki bilgiler TFRS Yorum 12 için düzeltilmiş ciro ve FAVÖK baz alınarak hesaplanmıştır.