Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Selçuk Ecza S...

Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz ve Yorumları

selcuk-ecza-selec-hisse-yorumlariSelçuk Ecza Deposu SELEC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların SELEC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Şeker Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Hedef Fiyat: 6,92 Öneri: TUT

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 4Ç19’da yıllık bazda %15 artışla 113mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 130 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 127 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri 4Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %37 artışla 4.901mn TL (Şeker: 4.667mn TL, Piyasa: 4.639mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da yıllık bazda %10 artarak 117mn TL (Şeker: 145mn TL, Piyasa:135mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Şirket’in 4Ç18’de %7,3 ve %2,6 seviyesinde gerçekleşen Brüt ve FAVÖK marjı 4Ç19’da sırasıyla %%6,3 ve %2,0 seviyesine geriledi. Öte yandan finansman giderlerinin 4Ç19’da 4 mn TL seviyesine gerilemesi (4Ç18’de 32mn TL seviyesinden) net kar rakamının 4Ç19’da 4Ç18’in üzerinde gelmesini destekledi. Özellikle 4Ç19’da operasyonel sonuçların 4Ç18’e göre yüksek gelmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçlara piyasanın tepkisinin hafif negatif olabileceğini düşünüyoruz.

4Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 6.92 TL seviyesine (6.50 TL’den) revize ediyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %4 primli görünmektedir. Şirket ile ilgili olarak TUT önerimizi koruyoruz. Şirket payları 2020 başından beri %18 artarken, BİST’e göre relatif %13 getiri sağladı. Ayrıca Şirket paylarının son bir senede de BİST’e göre %79 getiri sağladığını not edelim.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %37 artış gösterirken, pazar payında hafif gerileme görüldü- Selçuk Ecza Deposu’nun 4Ç18’de %42,38 seviyesinde bulunan TL bazında pazar payı 4Ç19’da %41,99 seviyesine geriledi. Şirketin 2019 yılında kümülatif bazda pazar payı ise TL bazında) %42,73 seviyesinde gerçekleşti (2018: %42,96). İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kurunun 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmesi ile ilaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı şirketin net satış gelirlerine 2019 yılında pozitif yansımıştır. En son olarak referans Euro kuru 19 Şubat 2020 tarihinden itibaren beklentiler paralelinde %12,09 artış ile 3.8155 TL seviyesine yükseltilmiştir. Dolayısıyla ilaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı Şirket’in net satış gelirlerine 2020 yılında da pozitif yansıması beklenebilir.

Ak Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Hedef Fiyat: 8,00TL

Selçuk Ecza 4Ç19’da bizim beklentimiz olan 121 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 127 milyon TL’nin altında 113 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin altında gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,4; beklenti %2,9). Ciro yıllık bazda %37 çeyrek bazda %10 artarak 4Ç19’da 4,901 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (2019 Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%42) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 4Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %15 artarak 117 milyon TL’ye ulaşarak, bizim ve piyasa beklentisi olan 135 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

Şirketin 4Ç19’da net nakit pozisyonu iyileşen işletme sermayesi ihtiyacından dolayı 806 milyon TL’ye yükseldi (3Ç19’da 589 milyon TL net nakit). Şirketin 4Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 8,00 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 6,45 TL) ve önerimizi “Nötr” olarak devam ettiriyoruz.

İş Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Kapanış (TL) : 7.18 – Hedef Fiyat (TL) : 6.5 – Piyasa Deg.(TL) : 4459 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.28 SELEC TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -9.47

SELEC 4Ç19: Beklentilerin hafif altında… Selçuk Ecza, beklentilerin hafif altında, yıllık %15 artışa karşılık gelen 113mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 125mn TL, piyasa 127mnTL). Beklentilerimizin hafif altında kalan FAVÖK rakamı net karda görülen sapmanın temel sebebi oldu. 4Ç19 FAVÖK yıllık %15 artışla 117mn TL’ye yükselirken, beklentilerin hafif altında gerçekleşti. (IŞY:125mn TL, piyasa 127mnTL). İlk 9 aylık görünüme benzer olarak, operasyonlarından nakit yaratımı, ihtiyatlı işletme sermayesi yönetimi nedeniyle güçlü kaldı. Buna bağlı net nakit pozisyonu 4Ç19’da 806mn TL’ye yükseldi (3Ç19 net nakit: 589mn TL, 4Ç18 net nakit: 83mn TL).

Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olacağını düşünüyoruz. Selcuk Ecza’nın 2019 performansı, ilaç fiyatlarına sene başında yapılan (20 Şubat) %26,4’lük zam ve nakit döngüsünde görülen iyileşeme nedeni ile oldukça güçlü seyretti. 2020 yılında ise %12’lik ilaç zammının stok karlarını geçen seneye göre azaltacağını düşünüyoruz. Görece düşük ilaç zammı nedeniyle operasyonel gider artışının ciro büyümesinin altında kalacağını öngörüyoruz. Ek olarak şirketin güçlü karlılığına karşın %15 dağıtım oranı ile görece sınırlı 104mn temettü açıklamasını bekliyoruz. Bu iki konunun düşük değerleme çarpanlarını makul hala getirdiğini ve mevcut fiyat seviyelerin kar realizasyonu için uygun olduğunu düşünüyoruz. 6.5TL hedef fiyat ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 113.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 127.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 azaldı. Net satışlar 4,901 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,639 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. 2019 yılsonu itibariyle, Selçuk Ecza’nın TL değer pazar payı %42,73 (9A19: %43,03) olurken, kutu bazındaki pazar payı ise %43,73 (6A19: %43,66) olarak gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 117 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 135 milyon TL’nin %13 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 47 baz puan azalarak %2.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 110 baz puan azaldı ve %6.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 59 baz puan azaldı ve %4.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %37 artarak 806 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,561 milyon TL (4Ç18: 1,739 milyon TL ve 3Ç19: 1,676 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8.8 (4Ç18: %12.9 ve 3Ç19: 10.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.4 F/K çarpanından ve 4.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 3Ç19’da yıllık bazda %105 artışla 127mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 168 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 144 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri 3Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %33 artışla 4.450mn TL (Şeker: 4.320mn TL, Piyasa: 4.301mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da yıllık bazda %81 artarak 129mn TL (Şeker: 195mn TL, Piyasa:164mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin (vadeli mevduat faiz gelirleri) 3Ç19’da 29mn TL seviyesine yükselmesi (3Ç18’de 16.5 mn TL seviyesinden) net kar rakamını pozitif etkilerken, 3Ç19’da 24mn TL seviyesine düşen (3Ç18: 51mn TL’den) net esas faaliyet gelirleri net kar rakamının yüksek gelmesini engelledi.

Özellikle 3Ç19’da operasyonel sonuçların 3Ç18’e göre yüksek gelmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçlara piyasanın tepkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz. 3Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 5.90 TL seviyesine (5.80 TL’den) revize ediyoruz. Şirket payları 2019 başından beri %117 artarken, BİST’e göre relatif %92 getiri sağladı. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre prim potansiyeli taşımaması nedeniyle Al olan önerimizi TUT olarak revize ediyoruz.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %33 artış gösterdi- Selçuk Ecza Deposu’nun 9A19’de TL bazında pazar payı, %43,03 seviyesinde (9A18: %43,18 – YS18:% 42.96) gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %33 artışla 4.450mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç18’de %4.8 olan giderleri/net satışları oranı 3Ç19’da %4.2 seviyesine geriledi. Şirket’in artan satış gelirleri yanı sıra düşen satış maliyetleri ve faaliyet giderleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 3Ç18’de %6.6 ve %2.1 olan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç19’da sırasıyla %6.8 ve %2.9 seviyesine yükseldi.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Kapanış (TL) : 5.9 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 3664 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 ↓ SELEC TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.01

SELEC 3Ç19: Sonuçlar beklentilerin altında kaldı… Selçuk Ecza, beklentilerin altında, yıllık %105 artışa karşılık gelen 127mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 144mn TL, piyasa 146mnTL). Net karda yıllık bazdaki güçlü artışın önemli bir kısmı geçtiğimiz yılın zayıf baz etkisinden kaynaklı. 3Ç19 FAVÖK %81 büyüyerek 129mn TL’ye yükselirken, beklentilerin altında gerçekleşti. (IŞY:139mn TL, piyasa 164mnTL).

1Y19’a benzer olarak, Şirketin 3Ç19’da nakit yaratımı sağlıklı işletme sermayesi yönetimi nedeni ile güçlü kaldı. Buna bağlı net nakit pozisyonu 3Ç19’da 589mn TL’ye yükseldi (2Ç19 net nakit: 456mn TL, 3Ç18 net borç: 139mn TL). Hissenin son dönemki güçlü performansı da göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Hedef Fiyat: 6,45 TL (yukarı revizyon)

Selçuk Ecza 3Ç19’da bizim beklentimiz olan 138 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 144 milyon TL’nin altında 127 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin altında gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,9; beklenti %3,8). Ciro yıllık bazda %33 çeyrek bazda %4 artarak 3Ç19’da 4,450 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,03) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 3Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %81 artarak 129 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 170 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 164 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin 3Ç19’da net nakit pozisyonu 589 milyon TL’ye yükseldi (2Ç19’da 456 milyon TL net nakit). Şirketin 3Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 6,45 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 5,85 TL) ancak önerimizi “Endeksin Üzerinde” getiriden “Nötr”e indiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 127.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 144.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 azaldı. Net satışlar 4,450 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,301 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 30 Eylül 2019 itibariyle, Selçuk Ecza’nın TL değer pazar payı %43 (6A19: %43,1) olurken, kutu bazındaki pazar payı ise %43,66 (6A19: %43,83) olarak gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 129 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 164 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 77 baz puan artarak %2.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 14 baz puan arttı ve %6.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 59 baz puan azaldı ve %4.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %29 artarak 589 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,676 milyon TL (3Ç18: 1,884 milyon TL ve 2Ç19: 1,685 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.2 (3Ç18: %14.8 ve 2Ç19: 11.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 2Ç19’da yıllık bazda %156 artışla 201mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 190 milyon TL net kar beklentisinin hafif üzerinde gelirken, piyasa beklentisi olan 162 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 2Ç19’da beklentilerin üzerinde gelen net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı şirketin net kar rakamını destekledi. Ayrıca vadeli mevduatlarından artan faiz gelirleri sonrası kaydedilen 16mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler (2Ç18’de 5mn TL) net kar rakamının artışında etkili oldu. Net satış gelirleri 2Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %32 artışla 4.295mn TL (Şeker: 4.143mn TL, Piyasa: 4.194mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da yıllık bazda %166 artarak 239mn TL (Şeker: 194mn TL, Piyasa:172mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 2Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 5.50 TL seviyesine (4.75 TL’den) revize ediyor ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %21 prim potansiyeli taşıyor. Net Satış gelirleri yıllık bazda %32 artış gösterdi- Selçuk Ecza Deposu’nun 1Y19’de TL bazında pazar payı, ilaç sektöründeki %28,8 büyümeye paralel olarak %43,09 seviyesine (1Y18: %42,99 – YS18:%42.96) yükselmiştir.

Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 2Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %32 artışla 4.295mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 2Ç19’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %166 artışla 239mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 2Ç18’de %7.3 ve %2.8 olan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç19’da sırasıyla %9.5 ve %5.6 seviyesine yükseldi.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Kapanış (TL) : 4.56 – Hedef Fiyat (TL) : 5.6 – Piyasa Deg.(TL) : 2832 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 SELEC TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 22.81

SELEC 2Ç19: Güçlü nakit yaratımı ve artan karlılık devam etti
Selcuk Ecza, beklentilerin üzerinde yıllık bazda %156 artışa karşılık gelen 201mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 145mn TL, piyasa 165mnTL). Net kar tarafında görülen güçlü büyümenin en önemli itici gücü ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kurun Şubat ayı ortasından geçerli olmak üzere %26,4 yukarı revize edilmesi ile artan stok kazançları oldu. Selçuk Ecza’nın gelirleri, beklentilere paralel, yıllık bazda %32 büyüyerek 4,3mlyr TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına Şubat ayında yapılan artışlar (+ %26,4), sektörünün kutu bazında büyümesi ve şirketin artan pazar payı satış gelirlerini olumlu etkiledi.

2Ç19 FAVÖK %164 büyüyerek 237mn TL’ye yükselirken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. (IŞY:151mn TL, piyasa 172mnTL). 2Ç19 FAVÖK marjı, artan stok karları, sıkı operasyonel gider kontrolü, güçlü büyüme ve gecen senenin görece düşük baz etkisi ile yıllık bazda 2,8 puan artışla %5,5’e yükseldi. 1Ç19’a benzer olarak, Şirketin 2Ç19’da nakit yaratımı, iyileşen işletme sermayesi yapısı nedeni ile önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Buna bağlı net nakit pozisyonu 2Ç19’da 456mn TL’ye yükseldi (1Ç19 net nakit: 391mn TL, 2Ç18 net borç: 276mn TL). Hissenin sonuçlara, özellikle güçlü nakit yaratımı nedeni ile oldukça pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza Deposu – 2Ç19 sonuçlarını 201.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 162.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %156 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 4,295 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Şirket, 2Ç19’de 237 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %164 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 172 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 277 baz puan artarak %5.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 225 baz puan arttı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan azaldı ve %4.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,685 milyon TL (2Ç18: 1,986 milyon TL ve 1Ç19: 1,664 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.0 (2Ç18: %16.6 ve 1Ç19: 11.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 3.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza 2Ç19’da bizim beklentimiz olan 170 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 162 milyon TL’nin üzerinde 201 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %5,6; beklenti %4,1). Ciro yıllık bazda %32 çeyrek bazda %3 artarak 2Ç19’da 4,295 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,09) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 2Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %166 artarak 239 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 187 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 172 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Şubat ortasında ilaçlara yapılan zamdan olumlu etkilendi. Şirketin 2Ç19’da net nakit pozisyonu 456 milyon TL’ye yükseldi (1Ç19’da 391 milyon TL net nakit). Şirketin 2Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 5,35 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 4,75 TL) ve “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.