Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Selçuk Ecza S...

Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz ve Yorumları

selcuk-ecza-selec-hisse-yorumlariSelçuk Ecza Deposu SELEC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların SELEC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 3Ç19’da yıllık bazda %105 artışla 127mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 168 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 144 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri 3Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %33 artışla 4.450mn TL (Şeker: 4.320mn TL, Piyasa: 4.301mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da yıllık bazda %81 artarak 129mn TL (Şeker: 195mn TL, Piyasa:164mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin (vadeli mevduat faiz gelirleri) 3Ç19’da 29mn TL seviyesine yükselmesi (3Ç18’de 16.5 mn TL seviyesinden) net kar rakamını pozitif etkilerken, 3Ç19’da 24mn TL seviyesine düşen (3Ç18: 51mn TL’den) net esas faaliyet gelirleri net kar rakamının yüksek gelmesini engelledi.

Özellikle 3Ç19’da operasyonel sonuçların 3Ç18’e göre yüksek gelmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçlara piyasanın tepkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz. 3Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 5.90 TL seviyesine (5.80 TL’den) revize ediyoruz. Şirket payları 2019 başından beri %117 artarken, BİST’e göre relatif %92 getiri sağladı. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre prim potansiyeli taşımaması nedeniyle Al olan önerimizi TUT olarak revize ediyoruz.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %33 artış gösterdi- Selçuk Ecza Deposu’nun 9A19’de TL bazında pazar payı, %43,03 seviyesinde (9A18: %43,18 – YS18:% 42.96) gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %33 artışla 4.450mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç18’de %4.8 olan giderleri/net satışları oranı 3Ç19’da %4.2 seviyesine geriledi. Şirket’in artan satış gelirleri yanı sıra düşen satış maliyetleri ve faaliyet giderleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 3Ç18’de %6.6 ve %2.1 olan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç19’da sırasıyla %6.8 ve %2.9 seviyesine yükseldi.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Kapanış (TL) : 5.9 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 3664 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 ↓ SELEC TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.01

SELEC 3Ç19: Sonuçlar beklentilerin altında kaldı… Selçuk Ecza, beklentilerin altında, yıllık %105 artışa karşılık gelen 127mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 144mn TL, piyasa 146mnTL). Net karda yıllık bazdaki güçlü artışın önemli bir kısmı geçtiğimiz yılın zayıf baz etkisinden kaynaklı. 3Ç19 FAVÖK %81 büyüyerek 129mn TL’ye yükselirken, beklentilerin altında gerçekleşti. (IŞY:139mn TL, piyasa 164mnTL).

1Y19’a benzer olarak, Şirketin 3Ç19’da nakit yaratımı sağlıklı işletme sermayesi yönetimi nedeni ile güçlü kaldı. Buna bağlı net nakit pozisyonu 3Ç19’da 589mn TL’ye yükseldi (2Ç19 net nakit: 456mn TL, 3Ç18 net borç: 139mn TL). Hissenin son dönemki güçlü performansı da göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Hedef Fiyat: 6,45 TL (yukarı revizyon)

Selçuk Ecza 3Ç19’da bizim beklentimiz olan 138 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 144 milyon TL’nin altında 127 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin altında gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,9; beklenti %3,8). Ciro yıllık bazda %33 çeyrek bazda %4 artarak 3Ç19’da 4,450 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,03) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 3Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %81 artarak 129 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 170 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 164 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin 3Ç19’da net nakit pozisyonu 589 milyon TL’ye yükseldi (2Ç19’da 456 milyon TL net nakit). Şirketin 3Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 6,45 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 5,85 TL) ancak önerimizi “Endeksin Üzerinde” getiriden “Nötr”e indiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 127.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 144.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 azaldı. Net satışlar 4,450 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,301 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 30 Eylül 2019 itibariyle, Selçuk Ecza’nın TL değer pazar payı %43 (6A19: %43,1) olurken, kutu bazındaki pazar payı ise %43,66 (6A19: %43,83) olarak gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 129 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 164 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 77 baz puan artarak %2.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 14 baz puan arttı ve %6.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 59 baz puan azaldı ve %4.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %29 artarak 589 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,676 milyon TL (3Ç18: 1,884 milyon TL ve 2Ç19: 1,685 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.2 (3Ç18: %14.8 ve 2Ç19: 11.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 2Ç19’da yıllık bazda %156 artışla 201mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 190 milyon TL net kar beklentisinin hafif üzerinde gelirken, piyasa beklentisi olan 162 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 2Ç19’da beklentilerin üzerinde gelen net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı şirketin net kar rakamını destekledi. Ayrıca vadeli mevduatlarından artan faiz gelirleri sonrası kaydedilen 16mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler (2Ç18’de 5mn TL) net kar rakamının artışında etkili oldu. Net satış gelirleri 2Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %32 artışla 4.295mn TL (Şeker: 4.143mn TL, Piyasa: 4.194mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da yıllık bazda %166 artarak 239mn TL (Şeker: 194mn TL, Piyasa:172mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 2Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 5.50 TL seviyesine (4.75 TL’den) revize ediyor ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %21 prim potansiyeli taşıyor. Net Satış gelirleri yıllık bazda %32 artış gösterdi- Selçuk Ecza Deposu’nun 1Y19’de TL bazında pazar payı, ilaç sektöründeki %28,8 büyümeye paralel olarak %43,09 seviyesine (1Y18: %42,99 – YS18:%42.96) yükselmiştir.

Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 2Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %32 artışla 4.295mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 2Ç19’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %166 artışla 239mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 2Ç18’de %7.3 ve %2.8 olan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç19’da sırasıyla %9.5 ve %5.6 seviyesine yükseldi.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Kapanış (TL) : 4.56 – Hedef Fiyat (TL) : 5.6 – Piyasa Deg.(TL) : 2832 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 SELEC TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 22.81

SELEC 2Ç19: Güçlü nakit yaratımı ve artan karlılık devam etti
Selcuk Ecza, beklentilerin üzerinde yıllık bazda %156 artışa karşılık gelen 201mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 145mn TL, piyasa 165mnTL). Net kar tarafında görülen güçlü büyümenin en önemli itici gücü ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kurun Şubat ayı ortasından geçerli olmak üzere %26,4 yukarı revize edilmesi ile artan stok kazançları oldu. Selçuk Ecza’nın gelirleri, beklentilere paralel, yıllık bazda %32 büyüyerek 4,3mlyr TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına Şubat ayında yapılan artışlar (+ %26,4), sektörünün kutu bazında büyümesi ve şirketin artan pazar payı satış gelirlerini olumlu etkiledi.

2Ç19 FAVÖK %164 büyüyerek 237mn TL’ye yükselirken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. (IŞY:151mn TL, piyasa 172mnTL). 2Ç19 FAVÖK marjı, artan stok karları, sıkı operasyonel gider kontrolü, güçlü büyüme ve gecen senenin görece düşük baz etkisi ile yıllık bazda 2,8 puan artışla %5,5’e yükseldi. 1Ç19’a benzer olarak, Şirketin 2Ç19’da nakit yaratımı, iyileşen işletme sermayesi yapısı nedeni ile önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Buna bağlı net nakit pozisyonu 2Ç19’da 456mn TL’ye yükseldi (1Ç19 net nakit: 391mn TL, 2Ç18 net borç: 276mn TL). Hissenin sonuçlara, özellikle güçlü nakit yaratımı nedeni ile oldukça pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza Deposu – 2Ç19 sonuçlarını 201.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 162.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %156 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 4,295 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Şirket, 2Ç19’de 237 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %164 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 172 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 277 baz puan artarak %5.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 225 baz puan arttı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan azaldı ve %4.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,685 milyon TL (2Ç18: 1,986 milyon TL ve 1Ç19: 1,664 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.0 (2Ç18: %16.6 ve 1Ç19: 11.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 3.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Selçuk Ecza 2Ç19’da bizim beklentimiz olan 170 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 162 milyon TL’nin üzerinde 201 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %5,6; beklenti %4,1). Ciro yıllık bazda %32 çeyrek bazda %3 artarak 2Ç19’da 4,295 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,09) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 2Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %166 artarak 239 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 187 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 172 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Şubat ortasında ilaçlara yapılan zamdan olumlu etkilendi. Şirketin 2Ç19’da net nakit pozisyonu 456 milyon TL’ye yükseldi (1Ç19’da 391 milyon TL net nakit). Şirketin 2Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 5,35 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 4,75 TL) ve “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Kapanış (TL) : 3.9 – Hedef Fiyat (TL) : 5.4 – Piyasa Deg.(TL) : 2422 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.44 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.48

SELEC 1Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar ve artan nakit yaratımı
Selcuk Ecza, beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %67 artışa karşılık gelen 253mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 214mn TL, piyasa 195mnTL). Net kar tarafında görülen güçlü büyümenin en önemli itici gücü ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kurun Şubat ayından geçerli olmak üzere %26,4 yukarı revize edilmesi ile artan stok kazançları oldu. Selçuk Ecza’nın gelirleri, beklentilere paralel, yıllık bazda %27 büyüyerek 4,162 mlyr TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına Şubat ayında yapılan artışlar (+ %26.4) ve sektörünün kutu bazında büyümesi satış gelirlerini olumlu etkiledi.

1Ç19 FAVÖK %65 büyüyerek 280mn TL’ye yükselirken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. (IŞY:251mn TL, piyasa 228mnTL). 1Ç19 FAVÖK marjı, artan stok karlarının pozitif etkisi nedeni ile yıllık bazda 1,5 puan artışla %6,7’e yükseldi. Şirketin 1Ç19’da iyileşen işletme sermaye yapısı nedeni ile nakit yaratımı önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Buna bağlı net nakit pozisyonu 1Ç91’da 391mn TL’ye yükseldi. (2018 net nakit: 83mn TL) Hissenin sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Selçuk Ecza hali hazırda en çok önerilenler listemizde bulunmakta.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 1Ç19’da yıllık bazda %67 çeyreksel bazda %157 artışla 253mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 172 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç19’da beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK rakamı şirketin net kar rakamını destekledi. Ayrıca 1Ç19’da artan net diğer gelirler -tahakkuk etmemiş finansman geliri- (1Ç19’da 42.9mn TL; 1Ç18-30.7mn TL’ye karşılık) ve vadeli mevduatlarından artan faiz gelirleri sonrası kaydedilen 17mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler (1Ç18’de 6mn TL) net kar rakamının artışında etkili oldu. Net satış gelirleri 1Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %27 artışla 4.163mn TL (Şeker: 4.138mn TL, Piyasa: 4.184mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da yıllık bazda %65 ve çeyreksel bazda %174 artarak 280mn TL (Şeker: 210mn TL, Piyasa:228mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 1Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 4.80 TL seviyesine (4.20 TL’den) revize ediyor ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %23 prim potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %27 artış gösterdi – Selçuk Ecza Deposu’nun 1Ç19’de TL bazında pazar payı, ilaç sektöründeki %25,2 büyümeye paralel olarak %42,61 seviyesine (1Ç18: %41,84 – YS18:%42.96) yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 1Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %27 artışla 4.163mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 1Ç19’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %67 artışla 280mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 1Ç18’de %9.7 ve %5.2 olan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç19’da sırasıyla %11.0 ve %6.7 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza 1Ç19’da bizim beklentimiz olan 204 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL’nin üzerinde 253 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %6,7; beklenti %5,5). Ciro yıllık bazda %27 çeyrek bazda %16 artarak 1Ç19’da 4,163 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%42,61) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %65 artarak 280 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 225 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 228 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Şubat ortasında ilaçlara yapılan zamdan olumlu etkilendi. Şirketin 1Ç19’da net nakit pozisyonu 391 milyon TL’ye yükseldi (4Ç18’de 83 milyon TL net nakit). Şirketin 1Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 4,60 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 4,20 TL) ve “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

(+) Selçuk Ecza Deposu (SELEC): Şirket, 1Ç19’da 195 mn TL’lik Research Turkey ortalama net beklentisinin %30 üzerinde 253 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç18 döneminde 152 mn TL net kar kaydetmişti. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif seyrin yanı sıra, tahakkuk etmemiş finansman ve vadeli mevduat faiz gelirlerinde yaşanan artış net karı destekledi. 1Ç19’da şirketin satış gelirleri yıllık bazda %27 artış göstererek 4,16 mlr TL’ye ulaşırken, 4,18 mlr TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü, 228 mn TL olan Research Turkey ortalama beklentisinin %23 üzerinde 280 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %65 artış göstermiş oldu. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %5,2 seviyesinden 1Ç19’da %6,7 seviyesine yükseldi.

Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %48 pozitif ayrıştı. Buna karşılık; 1Ç19’da hem net kar hem de FAVÖK tarafında en yüksek piyasa beklentisinin de aşıldığını görüyoruz. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza – 1Ç19 sonuçlarını 253.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 195.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %30 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %67 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %157 arttı. Net satışlar 4,163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,184 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 280 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 228 milyon TL’nin %23 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 155 baz puan artarak %6.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 135 baz puan arttı ve %11.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 19 baz puan azaldı ve %4.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %370 artarak 391 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,664 milyon TL (1Ç18: 1,543 milyon TL ve 4Ç18: 1,739 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.6 (1Ç18: %13.7 ve 4Ç18: 12.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Selçuk Ecza Temettü Açıklaması – 26.02.2019

2018 Mali Yılı Karı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.04.2019
 
24.04.2019
22.04.2019

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
6.210.000
 
1,59
0,1
10
B Grubu
47.506.500
 
12,14
0,085
8,5
TOPLAM
53.716.500
 
13,73
 
 

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL’dir.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Kapanış (TL) : 3.56 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2211 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.43

SELEC 4Ç18: Güçlü operasyonel sonuçlar ve artan nakit yaratımı
Selcuk Ecza, beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %73 artışa tekabül eden 99mn TL net kar açıkladı (Is Yat: 73mn TL, piyasa: 68mn TL). Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni, şirketin brüt kar marjının aralık ayında referans fiyatlara yapılan güncelleme nedeni ile beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi ve güçlü nakit yaratımına bağlı olarak net finansal giderlerin beklentimizin altında kalması oldu. Şirketin gelirleri yıllık bazda %26 artarak, beklentilere paralel olarak 3,575mlr TL’ye yükseldi.

İlaç fiyatlarına uygulanan artışlar, ilaç sektörünün hem kutu hem de gelir olarak büyümesi ve şirketin yüksek pazar payı satış gelirlerini olumlu etkiledi. 4Ç18 FAVÖK, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde, %75 artışla 102mn TL yükseldi (Is Yat: 76mn TL, Piyasa: 72mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 0,8 puan artışla %2,9’a yükseldi. Şirketin 4Ç18’de, özellikle azalan ticari alacak günleri nedeni ile iyileşen işletme sermaye yapısı nedeni ile nakit yaratımı da yıllık olarak iyileşme gösterdi. Hissenin sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Selçuk Ecza hali hazırda en çok önerilenler listemizde bulunmakta.

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

(+) Selçuk Ecza (SELEC): 4Ç18 döneminde Research Turkey konsensüs tahmini olan 68 mn TL’lik net kar beklentisinin %45 üzerinde 98,5 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyrin yanı sıra tahakkuk etmemiş finansman geliri ve vadeli mevduat faiz geliri, net karda yıllık bazda gözlenen %73 yükselişte etkili oldu. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri yıllık bazda %26 artışla 3,57 mlr TL gerçekleşerek 3,53 mlr TL’lik konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 4Ç18’de 72 mn TL’lik konsensus tahmininin %42 üzerinde 102 mn TL seviyesine ulaşarak yıllık bazda %75 artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %2 seviyesinden 4Ç18’de %2,85 seviyesine yükselmiştir. Selçuk Ecza, 4Ç18’de TL bazında %42,38, kutu bazında ise %43,38 pazar payıyla yılı tamamlamıştır. Yorum: Hem operasyonel hem de net kar tarafında 4Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %12 pozitif ayrışsa da finansallara pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Selçuk Ecza Deposu – 4Ç18 sonuçlarını 98.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 68 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %73 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Net satışlar 3,575 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,532 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 102 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 79 baz puan artarak %2.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 61 baz puan arttı ve %7.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 83 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 139 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,739 milyon TL (4Ç17: 1,423 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.9 (4Ç17: %13.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Selçuk Ecza 4Ç18’de bizim beklentimiz olan 58 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’nin üzerinde 99 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,9; beklenti %2,0). Ciro yıllık bazda %26 çeyrek bazda %7 artarak 4Ç18’de 3,575 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%42,38) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 4Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %75 artarak 102 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 68 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Aralık ayında bazı ilaçlara yapılan ek zamlardan olumlu etkilendi. Şirketin 3Ç18’de net borç pozisyonu 139 milyon TL’den, 4Ç18’de 83 milyon TL net nakde döndü. Şirketin 4Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.20 TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde” önerimiz bulunuyor.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 14.02.2019

Kapanış (TL) : 3.34 – Hedef Fiyat (TL) : 4.52 – Piyasa Deg.(TL) : 2074 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.26 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.38

İlaç fiyatlarında fiyatlarının belirlemesinde kullanılan kur açıklandı
Sağlık bakanı Fatih Koca ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan EUR/TRY kurunun 2019 yılında %26,4 artış ile 3,4 olacağını açıkladı. Ek olarak, önümüzdeki yıllarda EUR/TRY Euro değerinin, TCMB kurları esas alınarak hesaplanan bir önceki yılın ortalama euro değerinin %60’ı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Daha önce bu oran %70 olarak belirlenmişti. Yeni tebliğ bu sabah itibari ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019 yılı için öngörülen fiyat artışı (+%26,4) bizim %20,3 artış beklentimizin üzerinde, dolayısı ile ilaç zamlarından hem ciro büyümesi ve stok karı açısından faydalanan Selçuk Ecza için olumlu. 2018 değişimlerini ve yeni fiyatlama kuralını modelimize yansıttığımızda 2018-2020 düzeltilmiş birleşik FAVÖK büyüme beklentimiz %22’den %25’e yükseliyor diğer her şey sabit bakıldığında yaklaşık değerlememizi yaklaşık %5 yukarı yönlü etkileniyor.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 14.02.2019

Medyada çıkan haberlere göre hükümet ilaç fiyatlarına Şubat ortasından geçerli olmak üzere %26,4 zam yaptığını açıkladı. Bu zam bizim beklentimiz olan %20’nin üzerinde. Selçuk Ecza 1,5 milyar TL’lik stok taşıdığından bu fiyat artışından yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir defalık stok değer kazancı elde edecek (geçen sene %15 ilaç fiyatı artışıyla 225 milyon TL stok değer kazancı elde etmişti) ve bu durum şirketin 1Y19 marjlarını olumlu etkileyecek. Haberin Selçuk Ecza (SELEC) ve Deva (DEVA) için olumlu olduğunu düşünüyoruz

 

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 12.12.2018

Selçuk Ecza’yı ziyaret ettik ve son gelişmeler ve 2019 görünümüne ilişkin görüşlerini aldık. Yönetimin; i) Büyümeye ve ilaç dağıtım sektöründeki gelişmelerle oluşabilecek fırsatlara odaklanma, ii) net işletme sermayesi yönetiminin optimize edilmesi ve iii) yatırım harcamalarının kontrolü konularına öncelik vermeyi planlaması çerçevesinde, yaptığımız görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdiğimizi belirtebiliriz. Şirketin 2019 yılında güçlü satış büyümesi ve net kar yaratma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Selçuk Ecza’nın son 12 aylık çarpanlarına bakıldığında; 0,15x FD/Satışlar, 5,0x FD/FAVÖK ve 5,2x F/K çarpanları ile işlem görmektedir.

Toplantının Ana Başlıkları

Rekabet ortamı: Selçuk Ecza, 9A18’de kutu bazında pazar payını 2017’deki %41,6 seviyesinden %43,2’ye, TL bazında pazar payını ise %41,97’den %44’e yükseltmiştir. Pazar payında bu artış büyük ölçüde ilaç dağıtım sektöründe zayıf finansal yapı ve yüksek net işletme sermayesi ihtiyacı ile çalışan bazı dağıtıcıların sektör dışında kalması veya operasyonlarının boyutunu küçültmesinden kaynaklandı. Yönetim bu noktada, sektördeki konsolidasyon sürecinin 2019 yılında daha yavaş bir hızda da olsa devam edebileceğini düşünüyor.

Satış büyümesi: Yönetim 10 Şubat 2018’de belirlenen %15 fiyat artış sınırlanmasının 2019 yılı için geçerli olmayacağı ve ilaçlardaki fiyat artışının belirlenmesinde kurlardaki yükselişin olumsuz etkilerinin ve Yeni Ekonomik Program’da belirtilen TÜFE oranının dikkate alınacağı beklentisinde. Yönetim; i) yeni ilaçların sektöre sunulması, ii) sağlık hizmetlerine olan erişimin kolaylaşması ve iii) nüfustaki yaşlanma ve nüfus artışı gibi demografik faktörler sebebiyle kişi başına düşen ilaç tüketimindeki düşük çift haneli büyümenin 2019 yılı ve orta vadede de devam etmesini bekliyor. Bu nedenle, ön değerlendirmemiz sonucunda 9A18’de yıllık bazda %26 artış kaydeden satış büyümesinin 2019’da yıllık bazda %30’a ulaşabileceği görüşündeyiz.

Net işletme sermayesi optimizasyonu: Şirket, alacaklarının vadesi ve stok gün sayılarını azaltarak net işletme sermayesi seviyesini optimize etmeyi planlıyor. Bu noktada, alacakların vadesinde sağlanabilecek birkaç günlük düşüşün önemli oranda etki yaratabileceği ancak bunun başarılmasının çok da kolay olmayacağı görüşündeyiz. 9A18 itibarıyla net işletme sermayesi / satışlar %14,8 seviyesindeyken, geçtiğimiz 12 ayın ortalaması ise %14,6 seviyesinde bulunuyor. Net işletme sermayesi / satışlar oranında kaydedilecek her 25 baz puanlık iyileşme 2019’daki serbest nakit akımında yaklaşık 44 milyon TL’lik bir etki yaratacaktır.

2019’da yatırım harcamalarında azalış: Selçuk Ecza Konya ve Uşak’ta devam eden depo yatırımlarını 2018 itibarıyla çok büyük ölçüde tamamlamış bulunuyor ve 2019 yılında yatırımlarını sınırlandırmayı planlıyor.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Kapanış (TL) : 3.01 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1869 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.46 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.5

SELEC 3Ç18: Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar
Selcuk Ecza, beklentilerin altında yıllık bazda %23 artışa tekabül eden 62mn TL net kar açıkladı. Net tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni beklentilerin altına gerçekleşen brüt kar marjı oldu ve beklentilerimizin üzerinde artan operasyonel giderler oldu. Beklentilere paralel olarak, Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %28 büyüyerek 3.346mn TL’ye yükseldi. Yıllık bazda %17,5 artan ilaç fiyatları, şirketin artan pazar payı sektör büyümesi ciro artışını destekledi. FAVÖK 3Ç18’de %15 artış ile 90mn TL’ye gerilerken, piyasa ve bizim beklentimizin hafif altında gerçekleşti. (IsYat: 75mn TL, kons: 80mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 0,2 puan daralma ile %2,5’e geriledi. Şirketin yıllık bazda artan işletme sermayesi ihtiyacına paralel 3Ç17’deki 111mn TL net nakit pozisyonu 3Ç18’de 139mn TL net borca dönüştü. Şirketin operasyonlarından nakit yaratımı yıllık bazda %66 azalarak 149mn TL’ye geriledi. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Selçuk Ecza 3Ç18’de bizim beklentimiz olan 68 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 69 milyon TL’nin altında 62 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinden aşağıda gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,1; beklenti %2,5). Ciro yıllık bazda %28 çeyrek bazda %3 artarak 3Ç18’de 3,346 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (ilaç fiyatlarına Şubat ortasında %15 zam geldi) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,18) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 3Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %15 artarak 71 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 78 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK yüksek fiyatlı düşük marjlı ilaçların satışının toplam satışlarda payının artmasından olumsuz etkilendi. Şirketin net borç pozisyonu 276 milyon TL’den 139 milyon TL’ye geriledi. Şirketin 3Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 3.70 TL 12 aylık hedef fiyatla “Nötr” önerimiz bulunuyor.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Selçuk Ecza – 3Ç18 sonuçlarını 62.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 69.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 3,346 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,242 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 71 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %2.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 28 baz puan azaldı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %30 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 azalarak 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,884 milyon TL (3Ç17: 1,458 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.8 (3Ç17: %14.4) olarak kaydedildi. İşletme sermayesi seviyesindeki artış alacak tahsil günlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İş Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Yorum – 24.10.2018

Kapanış (TL) : 3.08 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 1913 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.44 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.1

Selçuk Ecza Holding Selcuk Ecza hissesi aldığını duyurdu.
Selçuk Ecza Holding, dün ağırlıklı ortalama 3,05 TL fiyattan 302 bin adet Selcuk Ecza (SELEC) hissesi aldığını duyurdu. Hisse alımı sonrası Holding’in Selçuk Eczadaki payı %82.37’ye yükseldi. Hafif Olumlu.

 

İş Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Kapanış (TL) : 3.6 – Hedef Fiyat (TL) : 5.04 – Piyasa Deg.(TL) : 2236 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 ↔ SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.99

SELEC 2Ç18: Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar Selcuk Ecza, beklentilerin altında yıllık bazda %11 daralmaya tekabül eden 79mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen zayıflığın temel nedeni, 2Ç18’de ilaç fiyatlarında %2,5 artışa rağmen, beklentilerin altına gerçekleşen brüt kar marjı oldu. Beklentilere paralel olarak, Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %27 büyüyerek 3.262mn TL’ye yükseldi. Yıllık bazda %17,5 artan ilaç fiyatları, şirketin artan pazar payı ve sektörünün devam eden büyümesi ciro artışını destekledi. FAVÖK 2Ç18’de %9 darama ile 90mn TL’ye gerilerken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça altında gerçekleşti. (IsYat: 149mn TL, kons: 138mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 1,1 puan daralma ile %2,8’e geriledi. Şirketin 2Ç18’de çeyreksel bazda artan işletme sermayesi ihtiyacına paralel 1Ç18’deki 176mn TL net nakit pozisyonu 2Ç18’de 276mn TL net borca dönüştü.

Tacirler Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu – 2Ç18 sonuçlarını 78.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 116.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %48 azaldı. Net satışlar 3,262 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,255 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 138 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan azalarak %2.8 oldu. Şirketin net borcu 276 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 166 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 1,986 milyon TL (2Ç17: 1,844 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.6 (2Ç17: %19.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 2Ç18’de yıllık bazda %10,6 çeyreksel bazda %48 düşüşle 79mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 120 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 116 milyon TL net kar rakamının altında geldi. 2Ç18’de Şirket’in net satış gelirleri beklentilere paralel gerçekleşti. Net satış gelirleri 2Ç18’de artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %27 artışla 3.262mn TL (Şeker: 3.190mn TL, Piyasa: 3.255mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de yıllık bazda %9,3 ve çeyreksel bazda %47 düşerek 90mn TL (Şeker: 135mn TL, Piyasa:138mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2018 dönemindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında azalarak 78,6mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 116mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 236,9mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %7 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %3 ve %8 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 230,6mn TL olmuştur.

 

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 29.05.2018

Yayımlanan tebliğe göre, ilaç fiyatlarında uygulanan referans €/TL paritesi %2,5 arttı (SGK’ya uygulanan iskonto kaldırıldı). İlaç fiyat artışı Selçuk Ezca’nın satışlarını desteklerken, stoklarında bulunan 1,4 milyar TL değerinde ilaçtan, yaklaşık 35 milyon TL’lik bir sefere mahsus gelir elde edecek.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 28.05.2018

Kapanış (TL) : 3.87 – Hedef Fiyat (TL) : 5.04 – Piyasa Deg.(TL) : 2403 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.22

İlaç fiyatlarına kur zammı
Cuma günü resmi gazetede yayınlanan habere göre kaynak fiyat takibi yapılmayan (SGK iskontosu uygulanmayan) ilaçlara, kullanılan referans EUR/TL kurunun artırılması ile %2,5 zam yapıldı. Selcuk Ecza için olumlu. İleriye yönelik olarak, diğer ürün gruplarında da SGK iskontolunun azaltılması vasıtası ile %2,5 zam yapılabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün: Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı 8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında olan ürün.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Kapanış (TL) : 3.38 – Hedef Fiyat (TL) : 4.37 – Piyasa Deg.(TL) : 2099 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.35 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.29

SELEC 1Ç18: Güçlü operasyonel sonuçlar ve artan nakit yaratımı
Selcuk Ecza, beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %44 artışa tekabül eden 152mn TL net kar açıkladı. Net kar taraftın görülen büyümenin temel faktörü ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kurun yukaru yönlü revize edilmesi ile gelen fiyat artışları ve stok kazançları oldu. Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %23 büyüyerek 3.284 mn TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına uygulanan artışlar, ilaç sektörünün hem kutu hem de gelir olarak büyümesi ve şirketin yüksek pazar payı satış gelirlerini olumlu etkilerken brüt kar marjını da olumlu katkı yaptı.

FAVÖK 1Ç18’de %57 büyüyerek 170 mnTL’ye yükselirken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. (IsYat: 137 mnTL, kons: 117 mnTL) FAVÖK marjı yıllık bazda 1,1 puan artışla %5,2’ye yükseldi. Şirketin 1Ç18’de iyileşen işletme sermaye yapısı nedeni ile nakit yaratımı da yıllık olarak iyileşme gösterdi. Hissenin sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Selçuk Ecza hali hazırda en çok önerilenler listemizde bulunmakta.

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Selçuk Ecza (SELEC) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)Selçuk Ecza, 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 110 mn TL’nin üzerinde 152 mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda net karda %44 büyüme görülürken, ilaç fiyatlarındaki güncelleme ve operasyonel tarafta artan performans, net kardaki artışta etkili oldu. Şirketin bu dönemde cirosunda yıllık bazda %23 artış gerçekleşirken, ulaşılan 3,28 mlr TL’lik ciro, piyasa beklentisi olan 3,14 mlr TL’ye paralel görünmektedir. FAVÖK tarafında ise piyasa beklentisi olan 117 mn TL’nin üzerinde 169,7 mn TL’lik FAVÖK elde edilirken, yıllık bazda FAVÖK büyümesi %57 seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjında da yıllık bazda 1 puanlık artış ile 1Ç18 FAVÖK marjı %5,2 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: Hem operasyonel karlılık hem de net karlılık tarafında 1Ç18 finansallarında şirket beklentileri aşmıştır. Son 1 aylık dönemde BİST getirisinin %4 üzerinde bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerinde, finansallar ardından yukarı hareketlilik görebiliriz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Selçuk Ecza – 1Ç18 sonuçlarını 152.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 110.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %44 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %167 arttı. Net satışlar 3,284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,137 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 170 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 117 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 112 baz puan artarak %5.2 oldu.

Sene başında yapılan ilaç zammı sonucu brüt kâr marjı, yıllık bazda, 101 baz puan iyileşti ve FAVÖK marjındaki iyileşmenin altında yatan ana faktör oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 166 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,543 milyon TL (1Ç17: 1,436 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.7 (1Ç17: %15.7) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

SELEC: Selcuk Ecza’nın 1Ç18 sonuçlarına göre ciro, net diğer gelirlerden arındırılmış FAVÖK ve net kar rakamları sırasıyla TL3284mn, TL170mn ve TL152mn olarak gerçekleşmiştir. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %5, %45 ve %38 oranında aşmıştır. Ciro büyümesinin yıllık bazda %23 olduğu çeyrekte FAVÖK marjı %5.2’yle geçen senenin 112bps üzerindedir. Net marj ise %4.6’yla geçen seneki %4’ün üzerindedir. Olumlu.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 4,50 TL  Öneri: “Endeks Üzeri Getiri”

Selçuk Ecza 1Ç18’de bizim beklentimiz olan 120 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin oldukça üzerinde 152milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK’ün piyasa beklentilerinden %45 daha fazla gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %23 çeyrek bazda %16 artarak 1Ç18’de 3,284 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki hacim artışı, fiyat artışı (ilaç fiyatlarına Şubat ortasında %15 zam geldi) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%41,84) olumlu etkilendi.

Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 1Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %57 artarak 170 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 129 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 117 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ilaç fiyatlarının artmasıyla yüksek brüt kar marjından (1Ç18’de %9,7) olumlu etkilendi. Şirketin net nakit pozisyonu 169 milyon TL’den 166 milyon TL’ye geriledi. Şirketin 1Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.50 TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” önerimiz bulunuyor.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 24.04.2018

Kapanış (TL) : 3.66 – Hedef Fiyat (TL) : 4.37 – Piyasa Deg.(TL) : 2273 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.43 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.4

İlaç fiyatlarında kur düzenlemesi kaynaklı artış gündemde
Hürriyet gazetesinde ki kulis ekonomi haberine göre, yılın başında ilaç firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda, %23 yerine yüzde %15 artış olarak uygulanan EUR/TL kurunda yukarı yönlü revizyon yapılaması gündemde. Habere göre ıskonto oranlarındaki düzenlemenin %2’ler düzeyinde olabileceği, böylelikle kur artışı kaynaklı zararın kısmen telafi edilebileceği belirtiliyor. Haberin gerçekleşmesi durumunda Selçuk Ecza için olumlu olacağını düşünüyoruz.

Selçuk Ecza 2017 Mali Yılı Karının Dağıtımına Dair Açıklama Yaptı – 27.02.2018

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
11.04.2018
13.04.2018
12.04.2018

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL’dir.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Kapanış (TL) : 3.76 – Hedef Fiyat (TL) : 4.37 – Piyasa Deg.(TL) : 2335 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.82 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.22

SELEC 4Ç17: Beklentilerimizin üzerinde operasyonel sonuçlar (olumlu)
Selçuk Ecza, operasyonel performansta görülen iyileşmenin yanı sıra net diğer gelirde görülen artışa bağlı olarak yıllık bazda %57 artışa tekabül eden 57mn TL’lik net kar açıkladı (İş Yatırım: 46mn TL, Konsensüs: 57mn TL). 4Ç17 gelirleri sektör büyümesi ve fiyat artışlarının etkisi ile yıllık bazda %23 artış ile 2.833mn TL olarak gerçekleşti. (İş Yatırım: 2,875 milyon TL, Konsensüs 2.821mn TL) 4Ç17 FAVÖK marjı ise brüt kar marjında görülen iyileşmeye bağlı olarak % 0,5 puan artış gösterdi. Buna bağlı olarak Selçuk’un FAVÖK’ü 4Ç17 ’de % 67 artışla 58mn TL’ye ulaştı.

Pozitif tarafta, şirketin net nakit pozisyonu, net işletme sermayesinde görülen iyileşme ve faaliyet karının artışına bağlı olarak çeyreksel bazda % 58 artışla 169mn TL oldu. Net işletme sermayesinin satışlara oranı 2016’daki %14,2 seviyesinden %13,2’ye geriledi. Net kar ve FAVÖK rakamları konsensüs ile uyumlu olsa da, şirketin yakın dönemli olarak endeksin altında performansı ve net işletme sermayesinde görülen iyileşme düşünüldüğünde, hisse fiyatının sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Hedef Fiyat: 4,75    Kazandırma Potansiyeli: %26

Selçuk Ecza Deposu (SELEC) Beklentilere paralel sonuçlar… Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç17’de yıllık bazda %58, çeyreksel bazda %13 artışla 57mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı, beklentimiz olan 56 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL net kar rakamına paralel geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı da beklentilere yakın gerçekleşti. Net satış gelirleri, 4Ç17’de artan referans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda % 23 artışla 2.833mn TL (Şeker: 2.771mn TL, Piyasa: 2.821mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 4Ç17’de yıllık bazda %67 artarak 58mn TL (Şeker: 72mn TL, Piyasa:64mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerine paralel gelen operasyonel sonuçlara piyasanın tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 4Ç17 sonuçları sonrasında şirketin 4.75 TL olan hedef pay fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %26 kazandırma potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %23 artış gösterdi – Selçuk Ecza Deposu’nun 4Ç17’de TL bazında pazar payı büyüyen ilaç sektörüne paralel olarak %41,42 seviyesine (4Ç16:%40,8) yükselmiştir. Şirket’in böylece 2017 yılı itibariyle TL bazında Pazar payı %41,64 seviyesinde (2016:% 40,19) gerçekleşmiştir. İlaç fiyatlarına 2017 yılı başında yapılan fiyat artışı ve artan Pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 4Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre %23 artışla 2.833mn TL seviyesine yükselmiştir.

FAVÖK 4Ç17’de 58mn TL seviyesinde gerçekleşti – Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 4Ç16’de % 6.2 ve %1.5 olan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç17’de sırasıyla %6.7 ve %2.1 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Hedef Fiyat: 4,50 TL  Öneri: “Endeks Üzeri Getiri”

Selçuk Ecza 4Ç17’de bizim beklentimiz olan 64 milyon TL’nin altında, piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’ye paralel 57 milyon TL net kar elde etti. Öte yandan, Selçuk Ecza’nın 4Ç17 FAVÖK’ü yıllık bazda %67 artarak 58 milyon TL’ye ulaşsa da, bizim beklentimiz olan 71 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 64 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 111 milyon TL’den 169 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 4Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.50TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” önerimiz bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Selçuk Ecza’da net kar beklentileri karşılarken, operasyonel performans piyasa beklentisinin hafif gerisinde. Selçuk Ecza 4Ç17’de 57 mln TL net kar açıkladı; bu rakam piyasa bekentisi ile paralel ve yıllık bazda %57 gibi ciddi bir büyümeye işaret ediyor. Brüt marjda 0.2 puanlık gerileme ve operasyonel giderlerin net satışlara oranında 0.1 puanlık gerileme ile şirket’in FAVÖK marjı 0.3 puan gerileyerek %2.1 olarak açıklandı. Fakat yine de 58 mln TL’ye ulaşan FAVÖK rakamı geçen yılın aynı çeyreğine göre %67 yukarıda. Operasyonel karlılıktaki gerilemeye rağmen Şirket’in kira ve tahakkuk etmemiş faiz gelirleri net kara destek sağladı. FAVÖK marjı dışında piyasa beklentisiyle oldukça uyumlu açıklanan sonuçların hisse üzerinde sınırlı negatif bir etkisi olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Selçuk Ecza Deposu – 4Ç17 sonuçlarını 57 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 57,3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 2,833 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,821 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 64 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 54 baz puan artarak %2,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %53 artarak 169 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,423 milyon TL (4Ç16: 1,268 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13,3 (4Ç16: %14,7) olarak kaydedildi.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 19.02.2018

Selçuk Ecza – 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunu açıkladı. Açıklanan gelir tablosuna göre, Selçuk Ecza’nın ve iştiraki olan As Ecza Deposu’nun 2017 yılı vergi öncesi karları, sırasıyla, 320,9 milyon TL ve 72,1 milyon TL olarak açıklandı. Kombine vergi öncesi kar rakamı 393 milyon TL olup, bunun ifade ettiği 4Ç17 vergi öncesi kar rakamı 86,9 milyon TL’dir. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış gelir tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış mali tablolar arasında farklar bulunmaktadır. 4Ç17 piyasa net kar beklentisi 57 milyon TL olup, yıllık ve çeyreksel bazda, %58 ve %13 büyümeyi işaret etmektedir.

 

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 29.01.2018

Kapanış (TL) : 3.97 – Hedef Fiyat (TL) : 4.37 – Piyasa Deg.(TL) : 2465 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.93 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.08

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan fiks EUR/TL kurunda artış, 2018 yılı için %15 ile sınırlanabilir

Hürriyet ’de yayınlanan bir köşe yazına göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan fiks EUR/TL kurunda artış, 2018 yılı için %15 ile sınırlandırılacak. Temmuz 2015 yılında hazırlanan tebliğe göre 2018 yılı ilaç fiyatlarında kullanılan sabit EUR/TL kurunun 23% artırılması gerekiyordu. Habere göre %15 artış sınırlaması sadece 2018 yılı için geçerli olacak.

Değerleme açısından bu tarz bir müdahaleyi öngörerek, değerlememizde 2018 yılı için kur artışımı %14 olarak öngördük, dolayısı ile haberin gerçekleşmesi durumunda hedef fiyatımızda herhangi bir revizyon gerektirmiyor. Diğer yandan, daha önce belirlenmiş tebliğde değişikliğe gidilmesi sektörün öngörülebilirliği açısından olumsuz.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 29.01.2018

SELEC: Hürriyet’in haberine göre hükümet ilaç şirketlerine ödediği fiyatı tekrar düşürüyor. Bu yıl aldığı ilaçlarda Euro kurunu 2.70 TL olarak uygulayacak. Konuyla ilgili kararname değişikliğinin bu hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Haber, Selcuk Ecza üzerinde hafif negatif katalist etkisi yapabilir.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 12.01.2018

Yatırım Teması: Selçuk Ecza ile alakalı orta ve uzun vadeli olumlu görüşümüzü, i.) Türkiye’de ilaç sektöründe, nüfus dinamikleri (artan medyan yaş, yaşam beklentisi ve nüfus büyümesi ile desteklenen dolar bazlı %5-7 arası büyüme beklentimiz, şirketin pazar lideri konumunun getirdiği avantajlar (ilaç üreticileri ile yüksek pazarlık gücü, geniş ürün portföyü ve kusursuz teslimat lojistiği) ve Temmuz 2015 tarihli mevzuat değişikliği ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit EUR/TRY paritesinde yıllık bazlı revizyonların belirli bir sistematiğe oturtulması ile artan öngörülebilirlik, nedeni ile koruyoruz. En Çok Önerilenler Listesinde.

Değerleme: Hisse 2017T ve 2018T 7.3x ve 6.3x F/K çarpanları ile uluslararası benzer şirket çarpanlarına göre sırasıyla %54 ve %55 iskontolu işlem görüyor.

SELEC      AL
Fiyat ₺  3.573A Hac.mn ₺0.8
Hedef Fiyat ₺4.37Yıliçi Rel.1%
Getiri Pot. 22%Yabancı58%

Riskler: Selçuk Ezca ile olumlu yatırım temamızı değiştirecek iki önemli unsur: olası bir regülasyon değişikliği ile sektörün karlılığının daralması ve net işletme sermayesinde beklentilerimizin üzerinde gerçekleşecek artış.

Bizim Menkul – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 12.01.2018

2016 yılında 243,6 Milyon TL, 2017 ilk 9 ayında ise 244,1 Milyon TL net dönem karı açıklayan Selçuk Ecza Deposu A.Ş. (SELEC)’yi 4,88 TL pay başına hedef fiyat ve %35 getiri potansiyeli ile araştırma havuzumuza dahil ediyoruz.

ABD’nin 462 Milyar USD ile ilk sırada yer kapladığı global ilaç pazarının 2016 yıl sonu itibariyle büyüklüğü 1,1 Trilyon USD’ye ulaşmıştır. Türkiye 7 Milyar USD’lik büyüklüğü ile Avrupa’da 6, dünyada ise 16. Sırada yer almaktadır.

Türkiye toplam ilaç pazarı,2015’te 18,30 milyar TL’ye ulaşmıştır.Kutu ölçeğinde 2,11 milyar hacim gerçekleşmiştir. Türkiye ilaç pazarı 2016’da 20,67 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşırken, kutu ölçeğinde ise 2,23 milyar hacme ulaşmıştır. Artan ve bununla beraber yaşlanan nüfusuyla beraber kişi başına ilaç kullanımında ve sağlık harcamalarında OECD ortalamalarına göre oldukça geride olan Türkiye ilaç sektörü için önemli potansiyel barındırmaktadır.

Türkiye ilaç dağıtım sektöründe en büyük iki oyuncu pazarın %70’ini kaplarken, SELEC %42’ye yakın pazar payı ve 10 Milyar TL sınırını aşmış yıllık satış hacmiyle açık ara pazar lideridir.

2017/09 dönem sonunda 125 Milyon TL net nakit durumda olan ve 2 Milyar TL’nin üzerinde Özkaynağı bulunan şirketin güçlü bilanço yapısı öne çıkmaktadır.
3Ç2017 Mali Sektör üzerinde kamunun etkisi ve regülasyonlar sonucunda ortaya çıkan ortamda öngörülebilir bir karlılık yapısına sahip olan şirket, istikrarlı olarak net dönem kar elde etmektedir.

2017 yılının ikinci yarısında endeksin yükselişine uyum sağlayamayan şirketin 2018 mali sonuçlarıyla beraber endeksin üzerinde performans göstermesini beklerken, aynı zamanda şirketin kendine has yapısı sayesinde olası risklere karşı defansif bir yapıda kalabileceğini düşünüyoruz. Şirket için yaptığımız çalışma sonucunda pay başına hedef fiyatımızı 4,88 TL olarak belirliyoruz. Mevcut fiyata göre hedef fiyatımız %35 potansiyel içermektedir.

Özet Mali Veriler (mTL)20162017T2018T2019T
Net Satışlar8.64310.67412.19413.908
FAVÖK*317,73389,95403,29459,98
FAVÖK Marjı3,7%3,7%3,3%3,3%
Net Kar243,62280,54287,61328,04

 

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 27.12.2017

12 Aylık Hedef: 4,40 TL            Öneri: Endeksin Üzerinde

Hissede yaşanan geri çekilmeye paralel, Selçuk Ecza hisseleri tarihsel çarpanlarının altında işlem görüyor. Selçuk Ecza hisseleri son altı ayda %14 değer kaybederken, endeksin %23 altında performans gösterdi. Hissede yaşanan zayıf performansın sebebi 2Ç sonuçlarının açıklanmasıyla net işletme sermayesinde yaşanan kötüleşme sebebiyle şirketin net nakdi (1Ç17’de 83 milyon TL), 2Ç’de net borca (304 milyon TL) dönmesinden kaynaklandı. Şirket elinden bulunan yüksek stok seviyesini azaltmak için net işletme sermayesi geçici olarak zayıfladı, ancak hemen bir sonraki çeyrekte şirketin bilançosu düzelerek 3Ç’de net nakde (111 milyon TL) geri döndü. Selçuk Ecza hisseleri 2018T FD/FAVÖK çarpanı 4,9x ile işlem görmekte, bu son 5 yıllık ortalaması olan 5,8x’in altında.

2018 yılında beklenen güçlü büyümeyle birlikte, Selçuk Ecza’nın değerlemesinin cazip olduğunu düşünüyoruz. Dolaysısıyla, önerimizi “Nötr”den “Endeksin Üzerinde” getiriye değiştiriyoruz. Hisse için belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyatımız olan 4,40 TL (önceki: 4,20 TL), %24 yukarı yönlü potansiyel sunmakta. Ayrıca, %20 temettü dağıtım oranı varsayımıyla Selçuk Ecza hisseleri için %2,7 temettü verimi hesaplıyoruz.

1Ç18’de açıklanacak olan ilaçta uygulanan referans fiyat güncellemesi (€/TL kurunun güncellenmesi), şirketin yakın zamanda en önemli katalisti olduğunu düşünüyoruz. Şimdi uygulanan referans fiyatlama 9 Ocak 2017’de açıklanırken (20 şubat itibariyle yürürlüğe girdi), ilaç fiyatlarına %10,7’lik zam gelmişti. 2018 için açıklanacak olan referans fiyatta TL’nin € karşısında yıllık yaklaşık %22’lik değer kaybını dikkate aldığımızda ciddi bir artış olmasını bekliyoruz. Bu durum Selçuk Ecza’nın cirosunu olumlu etkileyecektir. Ayrıca, şirketin yaklaşık 1 milyar TL stok taşıdığı dikkate alındığında fiyat artışında bir sefere mahsus elde edilecek olan stok değer artışı marjlara (özelikle 1Y18’de) olumlu yansıyacaktır.

2018 yılında ilaç pazarının büyümesinin kuvvetli olmasını bekliyoruz. 2017 yılında pazar %22 büyümesini öngörürken (%19 değer ve %3 kutu büyümesi), 2018 yılında pazarın benzer %22 büyüyeceğini tahmin ediyoruz.

4Ç17 tahmini: 4Ç17’de Selçuk Ecza’nın cirosunun yıllık %24 artarak 2.856 milyon TL’ye çıkmasını ve FAVÖK’ün çeyreksel bazda %24 artarak 77 milyon TL’ye (%2,7 FAVÖK marjı) bekliyoruz. Net kar çeyrek bazda %22 artarak 4Ç17’de 61 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Kapanış (TL) : 3.8 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2360 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.97 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.42

SELEÇ 3Ç17: Net kar beklentilerin altında
Selçuk Ecza 3Ç17’de, piyasa beklentisinin bizim beklentimizin altında, yıllık bazda %15 düşüşe tekabül eden, 50mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 69mn TL Piyasa:81mn TL). 3Ç17 cirosu piyasa ve bizim beklentimizin bir miktar üzerinde 2,613mlyr TL olarak gerçekleşti. (İŞY: 2,419mlyr TL Piyasa: 2,442mlyr TL). 3Ç17 FAVÖK rakamı diğer yandan piyasa ve bizim beklentimizin altında yıllık bazda %15 daralma ile 62m TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK tarafında görülen zayıflığın nedeni brüt kar marjında görülen yıllık 1,4 puanlık iyileşme daralma oldu. Geçen senin yüksek etkisi de brüt karlılıkta görülen daralmada etkili oldu. Pozitif tarafta ise 2Ç17’de artan stoklar ve uzayan alacak günleri nedeni ile bozulan işletme sermayesi normalleşti. Artan nakit yaratma kapasitesi ile SELEC 2Ç17’de 304mn TL olarak gerçekleşen net borç pozisyonundan, 3Ç17’de 111mn net nakit pozisyonuna geçti.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Hedef Fiyat: 4.60 TL   Öneri: AL

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 3Ç17’de yıllık bazda %15 çeyreksel bazda %43 düşüşle 50mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 88 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 73 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel karlılığın (özellikle FAVÖK) beklentilerden kötü gelmesi net kar rakamının beklentilerin altında gelmesinde en büyük etken oldu. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken, FAVÖK rakamı (artan personel giderleri nedeniyle) beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri 3Ç17’de artan referans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %28 artışla 2.613mn TL (Şeker: 2.411mn TL, Piyasa: 2.442mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 3Ç17’de yıllık bazda %15 düşerek 62mn TL (Şeker: 94mn TL, Piyasa:82mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Şirket’in net finansman giderleri 3Ç17’de 8.8mn TL seviyesine (3Ç16: 2.4mn TL) seviyesine yükselmesi net kar rakamının baskıladı. Piyasa beklentilerinin altında gelen operasyonel sonuçlara piyasanın tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. 3Ç17 sonuçları sonrasında şirketin 4.60 TL olan hedef pay fiyatımızı ve “AL” önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %21 kazandırma potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %28 artış gösterdi- Selçuk Ecza Deposu’nun 9A17’de TL bazında pazar payı büyüyen ilaç sektörüne paralel olarak %41,7 seviyesine yükselmiştir (9A16: %39,9, YS16:%40,19, 1Y17: %41,9). İlaç fiyatlarına 2017 yılı başında yapılan fiyat artışı ve artan Pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 3Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre %28 artışla 2.613mn TL seviyesine yükselmiştir.

Marjlar 3Ç17’de daraldı – Şirket’in artan personel gideri sonrası yükselen maliyetleri FAVÖK rakamının 3Ç17’da yıllık bazda %15 ve çeyreksel bazda %38 azalışla 62mn TL seviyesinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Artan net satış gelirlerine rağmen maliyetlerde görülen artış marjları da olumsuz etkilemiştir. Şirket’in 3Ç16’de %8.3 ve %3.6 olan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç17’de sırasıyla %6.9 ve %2.4 seviyesine gerilemiştir.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Selçuk Ecza’nın 3Ç17 finansallarına göre ciro TL2613mn (yıllık +%28), şirketin açıkladığı FAVÖK TL72mn (yıllık -%3), net kar TL50mn (yıllık -%15). Ciro piyasa beklentisini %7 oranında aşsa da FAVÖK ve net kar beklentilerin sırasıyla %13 ve %31 oranında altında gerçekleşmiştir. Şirketin brüt marjı yıllık bazda 143bps gerilemeyle %6.9 olmuştur. Sonuçlar hisse üzerinde negatif katalist etkisi yapabilir.

 

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 04.10.2017

Kapanış (TL) : 3.51 – Hedef Fiyat (TL) : 4.5 – Piyasa Deg.(TL) : 2180 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.74 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.21

En Çok Önerilenler Listemize Ekleme

Selcuk Ecza 2. Çeyrek sonuçlarını açıkladığı 11 Ağustos tarihinden itibaren endeksin %9 altında performans gösterdi. Özellikle yılın ilk yarısında artan net işletme sermayesi ihtiyacının, hissenin piyasadan negatif ayrışmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, şirketin net işletme sermayesi ihtiyacının artmasındaki en önemli nedenler, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit EUR/TRY kurunun yukarı yönlü revizyon kararının açıklanmasının ardından artırılan stoklar ve yükselen stokları daha hızlı satışa çevirmek için eczacılara sağlanan normalden uzun alacak vadeleri oldu.

Yılın ikinci yarısında net işletme sermayesinin normale dönmesini ve şirketin 1Y17’de ki 304mn TL net borcunun, net nakit pozisyonuna dönmesini bekliyoruz. Ek olarak Selçuk Ecza ile alakalı orta ve uzun vadeli olumlu görüşümüzü, i.) Türkiye’de ilaç sektöründe, nüfus dinamikleri (artan medyan yaş, yaşam beklentisi ve nüfus büyümesi ile desteklenen, dolar bazlı %5-7 arası büyüme beklentimiz, şirketin pazar lideri konumunun getirdiği avantajlar (ilaç üreticileri ile yüksek pazarlık gücü, geniş ürün portföyü ve kusursuz teslimat lojistiği) ve Temmuz 2015 tarihli mevzuat değişikliği ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit EUR/TRY paritesinde yıllık bazlı revizyonların belirli bir sistematiğe oturtulması ile artan öngörülebilirlik, nedeni ile koruyoruz.

Hisse 2017T ve 2018T 7.3x ve 6.3x F/K çarpanları ile uluslararası benzer şirket çarpanlarına göre sırasıyla %42 ve %45 iskontolu işlem görüyor. Dolayısı ile hisseyi en çok önerilenler listesine ekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 02.10.2017

29.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile ilaç fiyatlarının belirlemesinde bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

1-) İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit EUR/TRY kuru yılbaşını takiben 45 gün içerisinde açıklanacak. Eğer kurda yukarı yönlü bir değişim var ise, yeni kur, açıklamadan 5 gün sonra piyasada geçerli olacak, eğer kurda aşağı yönlü bir düzetme var ise yeni EUR/TRY kuru açıklamadan sonra 45 gün içeresinde geçerli olacak. Önceki tebliğde sabit kur değişimleri yılbaşını takiben 5 gün içerisinde açıklanırken, yeni kurun geçerli olması açıklamadan 45 gün sonra gerçekleşiyordu. Tebliğde yapılan değişikliğin, ilaç depocularının ve eczanelerin fiyat artışından önce stok biriktirmesinin önünce geçmesini amaçladığını düşünüyoruz. Önceki tebliğde depocuların ve eczanelerin stok inşa etmek için 45 gün süresi olurken, yeni tebliğ ile bu süre 5 güne inmiş durumda. Hatırlanacağı üzere geçen yıl kur artışının açıklamasını takiben piyasa ilaçların ulaşılabilirliği sektör oyuncularının stok biriktirmesi nedeni ile azalmıştı.

Sonuç olarak yeni tebliğ ile beraber Selcuk Ecza’nında (SELEC) aralarında bulunduğu ecza depolarının stoklarından elde ettikleri kazançlarda, stok inşa etme süresinin azalmasına bağlı bir miktar düşüş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bununla berber SELEC’in işinin doğası gereği önemli miktarda stok taşıdığını belirtmek gerekiyor, dolayısı ile stok inşa edilecek süre azalsa da ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan sabit EUR/TRY kuru yukarı yönlü revize edilmeye devam edildiği sürece şirket stoklarından özellikle yılın ilk yarısında kar yazmaya devam edecek.

2-) Yeni tebliğ ile değişen diğer bir husus ise ilaçların fiyatlarında, referans fiyatın artmasına bağlı olarak yapılacak fiyat artışlarının %50 ile sınırlandırılması. Daha önceki tebliğde bu oran %100’dü. Ek olarak referans ülke değişimine bağlı bir fiyat artışı gerekliğinde ise üst limit 20% ile sınırlandırıldı. Daha önceki tebliğde bu oran %100’dü. Özetlemek gerekirse ilaç firmaları referans fiyatın artmasını gerekçe göstererek fiyat artışı yapmak isterse, ilaç fiyatlarında en fazla %50 artış yapabilecek, eğer referans ülke değişimine bağlı bir fiyat artışı gerekiyorsa artış oranı en fazla %20 olabilecek. Son olarak, bu iki gerekçe ile ilaç fiyatları ancak yılda bir defa yukarı yönlü revize edilebilecek. Önceki tebliğde yılda iki revizyona izin verilmişti.

Tebliğinin ikinci önemli maddesinin Selcuk Eczanın operasyonlarında, şirketin geniş ürün yelpazesi nedeni ile önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Tebliğin olası etkisi, izin verilen fiyat artışı ile referans fiyatta görülen artış arasında makas açılırsa, bazı ilaçların Türkiye pazarından çekilmesi şeklinde görülebilir.

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Kapanış (TL) : 3.95 – Hedef Fiyat (TL) : 4.22 – Piyasa Deg.(TL) : 2453 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.61 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 6.73

Güçlü operasyonel sonuçlar Selçuk Ecza 2Ç17’de, piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde, yıllık bazda %45 artışa tekabül eden, 88mn TL net kar açıkladı. (Piyasa:81mn TL). 2Ç17 cirosu piyasa beklentisine paralel 2,547m geldi. 2Ç17 FAVÖK rakamı diğer yandan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde yıllık bazda %77 artış ile 99m TL gedi. FAVÖK tarafında güçlü büyümenin nedenleri sırası ile brüt kar marjında görülen yıllık 0,8 puanlık iyileşme, güçlü ciro büyümesi ve faaliyet gedilenlerinde görülen limitli (+10% y-y) artış oldu.
Sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Beklentilerin Üstünde Sonuçlar…

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 2Ç17’de yıllık bazda %45 artışla 88mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 84 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 81 milyon TL net kar rakamına paralel geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerin hafif üstünde geldi. Net satış gelirleri 2Ç17’de artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %19 artışla 2.565mn TL (Şeker: 2.530mn TL, Piyasa: 2.547mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç17’de yıllık bazda %77 artarak 99mn TL (Şeker: 90mn TL, Piyasa:85mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Şirket’in net finansman giderleri 2Ç17’de 9.5mn TL seviyesine (2Ç16: 2.2mn TL) seviyesine yükselmesi net kar rakamının daha yükselmesini engelledi. Piyasa beklentilerinin hafif üstünde gelen operasyonel sonuçlara piyasanın tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz. 2Ç17 sonuçları sonrasında şirketin 4.30 TL olan hedef pay fiyatımızı 4.60 TLseviyesine revize ediyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %16 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Net Satış gelirleri artan ilaç fiyatları ve pazar payı nedeniyle yıllık bazda %19 artış gösterdi– Selçuk Ecza Deposu’nun 1Y17’de TL bazında pazar payı %41,9 seviyesine yükselmiştir (1Y16: %39,76, YS16:%40,19). Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren 2.3421 TL seviyesine (2.1166 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına 2015 yılından bu yana yapılan artış oranı %19 seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla referans fiyat uygulamasında yapılan değişiklik ile ilaç fiyatlarında yaşanan artış şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 2Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre %19 artışla 2.565mn TL seviyesine yükselmiştir.

FAVÖK rakamı 2Ç17’de artan net satış gelirlerine paralel yıllık bazda %77 artış göstermiştir- Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı beklentimiz olan 90mn TL ve piyasa beklentisi olan 85mn TL’nin hafif üzerinde gelmiştir.  Selçuk Ecza’nın faaliyet giderleri/net satış gelirleri rasyosu yıllık bazda 0,5 pp düşüşle %4.8 seviyesine gerilemiştir. Artan net satış gelirleri ve azalan faaliyet ve satış maliyetleri Şirket’in marjlarını pozitif etkilemiştir. FAVÖK marjı 2Ç16’ya göre 1,3 pp artışla %3,9 seviyesine yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Selçuk Ecza (AL, hedef fiyat: 4,80TL) – 2Ç17 sonuçlarını 88 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 80 milyon TL ve 81 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %45 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 azaldı. Net satışlar 2.565 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2.547 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 99 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 85 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 125 baz puan artarak %3,9 oldu. Şirketin net borcu 304 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 83 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 1.844 milyon TL (2Ç16: 1.384 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19,2 (2Ç16: %17,1) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Selçuk Ecza 2Ç17 dönem net kârını 88 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre şirketin net kârı bizim 85 milyon TL net kâr beklentimiz ile paralel kalırken, piyasanın 81 milyon TL olan beklentisinin hafif üzerinde kaldı. Net kâr rakamındaki sapma FAVÖK marjının %16,5 seviyesindeki beklentiyi aşmasından kaynaklanıyor. Şirketin ciro tarafında yıllık bazda %19 büyüyerek 2,57 milyar TL’ye ulaşması beklentiler paralelindeydi. Söz konusu büyüme ilaç sektörünün genel büyümesi ve şirketin %40’lar düzeyindeki güçlü pazar payını koruması sayesinde sağlandı. Buna ek olarak ilaç fiyatlarında Şubat ayından bu yana gözlenen %10,7’lik artışta ciroyu destekleyen bir faktör oldu. Şirketin 1ç17 sonu itibarıyla 83 milyon TL olan net nakit pozisyonu ise artan net işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 2Ç17 sonunda 304 milyon TL net borca döndü. FAVÖK tarafındaki güçlenmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak işletme sermayesi ihtiyacının önceki çeyreğe göre %30 artmış olduğu ve böylece son on iki aylık toplam satışların %14,4’ü seviyesinden %19’u seviyesine geldiği dikkat çekiyor. Bu nedenle olası bir olumlu piyasa ilgisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Hisse için 12 aylık fiyat hedefimiz hisse başına 4,20 TL seviyesinde bulunuyor. Sınırlı yukarı potansiyel taşıyan hissede görüşümüzü ise ‘Endeksin Üzerinde Getiri’den ‘Nötr’e indiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 oranında artarak 87,9mn TL’ye yükselmiştir.  Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %19,4 oranında artarak 2.565mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %32 oranında artarak 216,5mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın  aynı dönemine göre %31 oranında artarak 193,7mn TL olmuştur.

 

Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç17 Tahminleri – 11.08.2017

Tacirler Yatırım: Selçuk Ecza (AL, hedef fiyat: 4,80 TL) – Bugün 2. Çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim net kar tahminimiz 80 milyon TL iken, piyasa beklentisi 81 milyon TL’dir. Kar tahminimiz yıllık bazda %33 yükselişi, çeyrek sel bazda %23 düşüşü işaret etmektedir.

Oyak Yatırım: SELEC 2Ç17 Satışlar: 2534 /VAFÖK: 80 mn TL /Net Kar: 75mn TL

 

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 08.06.2017

Tavsiye: AL        Hedef fiyat TL 4.80     Getiri potansiyeli %22

Selçuk Ecza’yı AL tavsiyesi ve 4,80 TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz. İlaç dağıtım sektöründe %40’tan fazla paya sahip olan Selçuk Ecza’nın, Türkiye’nin gelişen ilaç pazarı olarak konumundan faydalanmak için üstün bir pozisyona sahip. Türkiye pazarındaki çift haneli büyüme beklentileri, Selçuk Ecza’ya önümüzdeki iki yılda %16’lık bileşik büyüme oranı yakalama şansı vereceğini öngörüyoruz. Uzun vadede, ilaç fiyatlandırma regülasyonundaki gevşemenin, marjlarda önemli oranda toparlanma ve net kar büyümesi ile sonuçlanacağını bekliyoruz. Selçuk Ecza 2017T 7,5x FD/FAVÖK ve 8,3x F/K rasyolarıyla yabancı çarpanlara göre sırasıyla %21 ve %46 iskontolu işlem görüyor.

Elverişli demografik yapı potansiyeli işaret ediyor – Türkiye, hızla artan medyan yaş istatistiği ve büyüyen nüfusuyla önümüzdeki on yılda ilaç endüstrisi açısından parlak bir görünüm ortaya koyuyor. Sağlık hizmetlerine erişimin artması ve yükselen ortalama yaşam süreleri talebin destekleyicileri olarak belirirken, kentsel göçe bağlı kronik hastalıklar ve yaşlanan nüfus daha yüksek birim fiyatları tetikleyecektir. Türkiye ilaç pazarının TL bazında 2017’de %16, 2018’de ise %11 büyüme kaydetmesini bekliyoruz.

Yerleşen fiyatlama kuralları görüş kabiliyetini arttırdı – Türkiye ilaç pazarındaki mevzuat belirsizliği Temmuz 2015’te hükümetin avro kurunu %70’lik uyarlama katsayısı getirmesi ile son buldu. 2009-2015 yılları arasında üreticiler ve devlet yetkilileri arasındaki hukuki mücadele, sürdürülebilir olmayan, düşük karlılık, azalan ARGE faaliyetleri ve bazı ilaçlarda arz sorununa yol açmıştı. Mevzuat açısından istikrarlı bir dönem öngörerek, Selçuk Ecza’nın sektördeki hakim pozisyonu ile sektördeki olumlu durumdan azami ölçüde faydalanacağını tahmin ediyoruz.

Defansif bir seçenek – Selçuk Ecza’nın net nakit pozisyonu, şirketin güçlü satış performansını net karda büyümeye çevirebilmesini sağlıyor. Satış gelirlerinin neredeyse tamamını Türkiye’de elde eden ve işlemlerini TL ile gerçekleştiren Selçuk Ecza, döviz kuru riskine maruz değil. Ayrıca, şirketin önümüzdeki dönemde düşük operasyonel kaldıraç ve sermaye yatırımı gereksinimleri ile net nakit akımı yaratma kabiliyetinin arttıracağını öngörüyoruz.

Cazip değerleme – AL tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldığımız Selçuk Ecza’da indirgenmiş nakit akımları analizimizden gelen 4,80 TL’lik 12 aylık hedef fiyat %22’lik yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Altı adet uluslararası benzer şirket ile gerçekleştirdiğimizde çarpan analizinde, 2017- 18 FD/FAVÖK, F/K, FD/NS çarpanlarını eşit ağırlıklı olarak kullanarak %25’lik bir iskonto oranı ile karşılaştık.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Selçuk Ecza’nın 1Ç17 finansalları gerek ciro gerek gerekse net kar olarak beklentileri %9, %22 ve %30 oranında aşmıştır. İlk çeyrekte %24’lük ciro büyümesi kaydeden şirketin FAVÖK marjı %4’le geçen seneki %4.2’nin hafif gerisindedir. Şirket Pazar payını %41.53’e yükseltmiştir (4Ç16: %40.8, 1Ç16: %38.86)

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Selçuk Ecza 1Ç17’de 106 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 94 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 82 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebi, 1Ç17’de cironun piyasa ortalama beklentisinin %8.8 üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %24 artarak 1Ç17’de 2,675 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 2,476 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi 2,458 milyon TL). Ciroda yaşanan yıllık artışın temel sebebi ilaç fiyatlarının Şubat 2017’de %10,7 artışından ve Selçuk Ecza’nın yüksek pazar payından (~%40) kaynaklanmaktadır. Belirtmek gerekirse, ilaç fiyatlarında yaşanan fiyat artışı Selçuk Ecza’nın hem ciro büyümesini hem de stok değer kazancı ile karlılığını 2017 yılında olumlu etkiliyor. 1Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Selçuk Ecza Deposu – 1Ç17 sonuçlarını 106 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 82 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %21 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %192 arttı. Net satışlar 2.675 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2.458 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 108 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 89 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 11 baz puan azalarak %4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %50 düşerek -83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1.436 milyon TL (1Ç16: 1.238 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15,7 (1Ç16: %15,8) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Ciro ve operasyonel karlılıktaki artışa bağlı olarak net karında yıllık bazda %21 artış olan SELEC’in sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ancak son dönemde hissedeki sert çıkış bunun bir miktar fiyatlanmış olabileceğini göstermekte. Bu nedenle hisse üzerindeki potansiyel olumlu hava sınırlı kalabilir.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Kapanış (TL) : 3.35 – Hedef Fiyat (TL) : 4.22 – Piyasa Deg.(TL) : 2080 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.48 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.84

SELEC 4Ç16: Kar marjlarının gerilemesi neticesinde düşük sonuçlar
Hem bizim 55 mn TL hem de piyasanın 57 mn TL beklentisinin altında olarak, Selcuk Ecza 4Ç16’da 36 mn TL net kar açıkladı. Net karın beklentilerin altında kalmasına faaliyet kar marjlarının düşük olmasını gösterebiliriz. Şirketin satış gelirleri fiyat artışları ve pazar payı artışları neticesinde %12 arttı.

Fakat brüt kar marjı ilaç üreticilerinden alınan bonusların azalmış olmasını neticesinde geriledi. Promosyon gelirlerinin brüt satışlardaki payı 4Ç15’teki %1,8’den 4Ç16’da %1,5’e geriledi. Dolayısıyla, FAVÖK beklentilerin altında kalarak ( 55 mn TL) 4Ç16’da 35 mn TL gerçekleşti. Hissenin sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Selçuk Ecza’nın 4Ç net karı beklentilerin altında gerçekleşti.SELEC 4Ç 2016 dönemi için 36 milyon TL net kar açıklarken, piyasa beklentisi 57 milyon TL bizim tahminimiz ise 45 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Zayıf kar rakamı kısmen faaliyet kar marjındaki daralmadan, kısmen de şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklardan kaynaklandı. Brüt kar marjında yaşanan daralma ve satış büyümesinin hafif yavaşlaması (4Ç:%12), faaliyet karını olumsuz etkiledi. Şirketin Şubat ayında açıklamış olduğu vergi finansalları zayıf sonuçları önceden sinyal vermiş olsa da, piyasanın yine de olumsuz tepki vermesi beklenebilir.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Selçuk Ecza 4Ç16’da 36 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 53 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bunun sebebi, 4Ç16 brüt kar marjının (%6.2), 4Ç12’den beri gelen en düşük brüt marjı olmasından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %12 artarak 4Ç16’da 2,300 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 2,370 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi 2,332 milyon TL). Ciroda yaşanan yıllık artışın temel sebebi ilaç piyasasında yaşanan ciddi büyüme ve Selçuk Ecza’nın yüksek pazar payından (~%40) kaynaklanmaktadır. 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumsuz bir etki yaratmasını bekliyoruz, ancak 20 Şubat itibariyle ilaçlara gelen %10.7’lik fiyat artışı Selçuk Ezca’nın 2017 cirosunu (%15 ciro büyümesi öngörüyoruz) ve marjlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Dolayısıyla, Selçuk Ecza hisselerinin 1Y17 döneminde güçlü finansallar beklentisiyle hissenin endeksin üzerinde performans göstermesini bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan 3,45 TL ile Selçuk Ecza için “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz devam etmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Beklentilerin altında karlılık…

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç16’da 4Ç15’e göre %20 ve bir önceki çeyreğe göre %39 düşüşle 36mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir- Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 62 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel karlılığın (özellikle FAVÖK) beklentilerden kötü gelmesi net kar rakamının beklentilerin altında gelmesinde en büyük etken oldu. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilere paralel gelirken, FAVÖK rakamı (artan depo ve çalışan sayısı sonrası yükselen maliyetler nedeniyle) beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri 4Ç16’da artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %12 ve bir önceki çeyreğe göre %13 artışla 2.300mn TL (Şeker: 2.290mn TL, Piyasa: 2.332mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise 4Ç16’da yıllık bazda %23 ve çeyreklik bazda %52 düşüşle 35mn TL (Şeker: 76mn TL, Piyasa:65mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentilerinin altında operasyonel ve net karlılık nedeniyle sonuçlara piyasanın tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. 4Ç16 sonuçları sonrasında şirketin 3.96 TL olan hedef pay fiyatımızı ve AL önerimizi sürdürüyoruz.

  • Net Satış gelirleri 4Ç16’da yıllık bazda %12 artış gösterdi– Selçuk Ecza Deposu’nun 4Ç16’da TL bazında pazar payı büyüyen ilaç sektörüne paralel olarak %40.8 seviyesine yükselmiştir. Böylece Şirket’in 2016 yılı itibariyle pazar payı %40.2 seviyesinde (2015: %39.97) gerçekleşmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren 2.3421 TL seviyesine (2.1166 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına 2015 yılından bu yana yapılan artış oranı %19 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca bilindiği üzere 2016 yılı içinde fiyatı 10 TL altında olan ilaç fiyatlarına %10-20 arasında fiyat artışı yapılmıştı. Dolayısıyla referans fiyat uygulamasında yapılan değişiklik ile ilaç fiyatlarında yaşanan artışa paralel şirketin net satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %12 artışla 2.300mn TL seviyesine yükselmiştir.
  • Marjlar 4Ç16’da daraldı – Şirket’in 9A16’da 99 olan toplam depo sayısı (23 adedi ana depo, 73 adedi ise bölge deposu) 2016 yıl sonu itibariyle 103 seviyesine (27 adedi ana depo, 76 adedi ise bölge deposu) yükselmiştir. Öte yandan 9A16’da 5.945 olan çalışan sayısı 2016 yıl sonu itibariyle 6.250 seviyesine çıkmıştır. Dolayısıyla bu artışların maliyetleri artırdığı görülmektedir. Selçuk Ecza’nın artan maliyetlerine paralel FAVÖK rakamı 4Ç16’da yıllık bazda %23 ve çeyreksel bazda %52 azalışla 35mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç15’de %6.8 ve %2.2 olan brüt ve FAVÖK narjı da 4Ç16’da sırasıyla %6.2 ve %1.5 seviyesine gerilemiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 4Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılına aynı çeyreğine göre %20 oranında düşerek 36,2mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti 57mn TL kar yönündeydi. Brüt kar ise %3 oranında artarak 142,6mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2016 yılı karı 243,6mn TL ile bir önceki yıla göre %28 oranında artış kaydetmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 15.02.2017

Selçuk Ecza’nın vergi finansalları 4Ç için beklentilerin altında sonuçlara işaret etmektedir. Şirketin VUK bazında hazırlanan gelir tablosunda, vergi öncesi net kar 286mn TL olurken, bu sonuç 12 aylık net karın 230 mn TL civarında olabileceğine ve son çeyrekte 57 mn TL olan beklentinin altında net kar açıklanabileceğine işaret etmektedir. (9 aylık net kar: 207 mn TL)

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Kapanış (TL) : 3.29 – Hedef Fiyat (TL) : 3.69 – Piyasa Deg.(TL) : 2043 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.26 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.18

SELEC 3Ç16 Finansal Sonuçlar: Güçlü gelir büyümesi ve marjlarda artış
Selcuk Ecza 3Ç16’da 60 milyon TL net kar (IsYat: 61 milyon TL, kons: 62 milyon TL), 2.043 milyon TL satış geliri (IsYat: 2.072 milyon TL, kons: 2.038 milyon TL) ve 73 milyon TL FAVÖK (IsYat: 80 milyon TL, kons: 70 milyon TL) açıkladı. Brüt marjdaki güçlü artış hem FAVÖK rakamını hem de net kar rakamını olumlu etkiledi. Bu yüzden piyasaların sonuçlara pozitif tepki vereceğini öngörüyoruz.

Gelirler ilaç fiyatlarındaki ve pazar payındaki artışla büyüdü
Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %16 büyüyerek 2.043 milyon TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına uygulanan artışlar, ilaç sektörünün hem kutu hem de gelir olarak büyümesi ve şirketin yüksek pazar payı satış gelirlerini olumlu etkilerken brüt kar marjını da büyüttü. Diğer bir yandan şirketin kozmetik ürünlerinin satışlarına ağırlık vermesi de brüt kar marjını olumlu etkileyen başka bir faktör oldu. Şirketin kozemtik ve diğer ürünlerden elde ettiği satış rakamı yıllık bazda %47 oranında büyüdü. Selçuk Ecza’nın pazar payı 9A16’da TL bazında %39,96 ve kutu bazında %40,89 olarak gerçekleşirken bu rakamlar 6A16’da TL bazında %39,76 ve kutu bazında %40,75 seviyesindeydi.

FAVÖK marjı büyümeye devam ediyor
FAVÖK 3Ç16’da %33 büyüyerek 73 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı yıllık bazda 0,4 yüzdesel puan artışla %3,6’ya yükseldi. Asgari ücret artışlarına rağmen şirketin kar marjlarını büyütmeye devam etmesini olumlu buluyoruz.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Hedef Fiyat: 3.80                 Yükseliş Potansiyeli:%16

Selçuk Ecza’nın üçüncü çeyrek net karı 60 milyon TL ile beklentimize paralel gerçekleşti Selçuk Ecza 2016 yılı üçüncü çeyreğinde net karını geçen seneye göre %19 artışla 60 milyon TL olarak açıkladı. Bizim beklentimiz de net karın 59 milyon TL olması yönündeydi. Satış büyümesi %16 seviyesinde yüksek hızını korurken, 9 aylık büyüme %17 olarak gerçekleşti.

İlaç pazarında bu sene görülen fiyat artışları sektörün büyümesine destek olmuş ve toplam pazar 9 aylık dönemde %18 büyüme kaydetmiştir. Adet bazında büyüme ise %5 olarak kaydedilmiştir. Selçuk Ecza ilaç pazarındaki %40 seviyesindeki pazar payı ile lider pozisyonunu korumaktadır.

Şirketin net kar marjı yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre 6 baz puan artışla %2.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 9 aylık dönemde ise net kar marjında yaklaşık 60 baz puan artış yaşanmıştır.

Bu sene karlılığın güçlü olmasının sebebi, şirketin stoklarındaki ilaçların fiyatlarının yükselmesi sonucu, daha yüksek kar marjı ile satış yapması olmuştur.Bu sayede asgari ücretin artmasından kaynaklanan faaliyet giderlerindeki artışın olumsuz etkisi karlılığa yansımadan telafi edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılı için ilaç harcamaları için 24 milyar TL bütçe açıklaması, Pazar büyümesinin önümüzdeki yıl da çift haneli olacağına işaret etmektedir. Selçuk Ecza için 3.80 TL hedef fiyat ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Selçuk Ecza 3Ç16’da 60 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 63 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 62 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %16 artarak 3Ç16’da 2,043 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 2,050 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi 2,038 milyon TL). Ciroda yaşanan yıllık artışın temel sebebi ilaç piyasasında yaşanan ciddi büyüme ve Selçuk Ecza’nın yüksek pazar payından (~%40) kaynaklanmaktadır. Brüt kar marjı 3Ç16’da Haziran ayında ilaç fiyatlarına gelen artış sebebiyle yıllık bazda %0.6 ve çeyreklik bazda %0.7 artarak %8.3 oldu. 3Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr bir etki yaratmasını bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan 3,45 TL ile Selçuk Ecza için “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz devam etmektedir.

ŞeKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Beklentilere paralel sonuçlar…

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı  3Ç16’da 3Ç15’e göre %19 artış gösterirken, bir önceki çeyrek ile aynı seviyelerde 60 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 58 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 62 milyon TL net kar rakamına paralel geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı piyasa beklentilerine paralel gelirken, beklentimizin hafif  üzerinde gelmiştir. Net satış gelirleri artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatlarına bağlı olarak yıllık bazda %16 artarken, bir önceki çeyreğe göre %5 düşüşle 2.043 mn TL (Şeker: 1.992mn TL, Piyasa: 2.038mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı 3Ç16’da yıllık bazda %33 ve çeyreklik bazda %30 artışla 73mn TL (Şeker: 64mn TL, Piyasa:70mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentilerine paralel sonuçların gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin nötr kalacağını düşünüyoruz. Beklentilerimizin üzerinde gelen operasyonel sonuçlar nedeniyle 3Ç16 sonuçları sonrasında şirketin 3.20 TL olan hedef hisse fiyatımızı 3.72 TL seviyesine yükseltirken “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Net Satış gelirleri ve FAVÖK piyasa beklentilerine paralel – Selçuk Ecza Deposu’nun 9A15’da %39.75 olan pazar payı, 9A16 itibariyle %16.8 büyüyerek 23 milyar TL seviyesine yükselen ilaç sektörüne paralel olarak %39.96 seviyesine yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren ise 2.1166 TL seviyesine (2.07 TL’den) yükseltilmiştir. Dolayısıyla referans fiyat uygulamasında yapılan değişiklik ile ilaç fiyatlarında yaşanan artışa paralel şirketin net satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %16 artışla 2.043mn TL seviyesine yükselmiş ve 2.038mn TL olan beklentilere paralel gerçekleşirken, beklentimiz olan 1.992mn TL satış rakamının hafif  üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan FAVÖK rakamı da artan net satış geliri ve düşük maliyetler nedeniyle yıllık bazda %33 artış göstererek 73mn TL seviyesine yükselmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Pozitif): Selçuk Ecza Deposu’nun 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında artarak 59,6mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 62mn TL’nin ise hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin karının geçen seneye göre artmasının sebebi brüt kardaki artış olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %16,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %25,1 oranında artarak 169,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %20,3 artışla 102,6mn TL olmuştur. SELEC’in diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 7,9mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 6,6mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %26,5 artmış ve 74mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 2mn TL artmış ve 2,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 9,4mn TL artarak 59,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 207,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 145,6mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Kapanış (TL) : 2.89 – Hedef Fiyat (TL) : 3.69 – Piyasa Deg.(TL) : 1795 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.62 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.71

SELEC 2Ç16 Finansal Sonuçlar: Sonuçlar kuvvetli ancak beklentilerin altında Selcuk Ecza 2Ç16’da 60 milyon TL net kar (IsYat: 80 milyon TL, kons: 70 milyon TL), 2.147 milyon TL satış geliri (IsYat: 2.177 milyon TL, kons: 2.185 milyon TL) ve 56 milyon TL FAVÖK (IsYat: 75 milyon TL, kons: 74 milyon TL) açıkladı. Brüt marjdaki güçlü artış hem FAVÖK rakamını hem de net kar rakamını olumlu etkiledi ancak sonuçlar beklentilerin bir miktar altında kaldı.

Bu yüzden piyasaların sonuçlara negatif tepki vereceğini öngörüyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, yılın ilk çeyreğindeki sonuçlar stokların ilaçlardaki fiyat artışı sonrasında yapılan yeniden değerleme ile gelen kar desteklemişti.

Gelirler ilaç fiyatlarındaki ve Pazar payındaki artışla büyüdü
Selçuk Ecza’nın gelirleri yıllık bazda %15 büyüyerek 2.147 milyon TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarındaki artış sonrası sektörün büyümesi ve şirketin yüksek pazar payı satış gelirlerini olumlu etkilerken brüt kar marjını da büyüttü. Diğer bir yandan şirketin kozmetik ürünlerinin satışlarına ağırlık vermesi de brüt kar marjını olumlu etkileyen başka bir faktör oldu. Selçuk Ecza’nın Pazar payı yılık ilk yarısında TL bazında %39,76 ve kutu bazında %40,75.

FAVÖK marjı büyümeye devam ediyor
FAVÖK 2Ç16’da %50 büyüyerek 56 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı yıllık bazda 0,6 yüzdesel puan artışla %2,6’ya yükseldi.

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Sonuçlar beklentilerin hafif altında…

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı  2Ç16’da 2Ç15’e göre %24 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %31 düşüşle 60 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 72 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 70 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilere paralel gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatlarına bağlı olarak yıllık bazda %16 artarken, bir önceki çeyreğe göre yatay kalarak 2.147 mn TL (Şeker: 2.158mn TL, Piyasa: 2.185mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı 2Ç16’da yıllık bazda %50 artarken bir önceki çeyreğe göre %37 düşüşle 56mn TL (Şeker: 80mn TL, Piyasa:74mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç16 sonuçları paralelinde şirketin 3.20 TL olan hedef hisse fiyatında AL önerimizi sürdürüyoruz.

Net Satış gelirleri beklentilere paralel – Selçuk Ecza Deposu’nun 2Ç15’da %39.5 olan pazar payı, 2Ç16 itibariyle 2016 yılınının ilk yarısı itibariyle %17.2 büyüyen ilaç sektörüne paralel olarak %39.76 seviyesine yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren 2.1166 TL seviyesine (2.07 TL’den) yükseltilmiştir. Dolayısıyla referans fiyat uygulamasında yapılan değişiklik ile ilaç fiyatlarında yaşanan artışa paralel şirketin net satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %16 artışla 2.147mn TL seviyesine yükselmiş ve 2.158mn TL olan beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Öte yandan FAVÖK rakamı da artan net satış geliri ve düşük maliyetler nedeniyle yıllık bazda %50 artış göstererek 56mn TL seviyesine yükselmiş, ancak beklentilerini altında kalmıştır.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

SELEC: Selçuk Ecza 2016 yılı 2Ç döneminde net karını geçen seneye göre %24 artırarak 60 milyon TL olarak açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 70 milyon TL’nin altındayken, bizim beklentimize paralel gerçekleşti.

 

İŞ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç16 – 11.05.2016

Kapanış (TL) : 2.61 – Hedef Fiyat (TL) : 3.47 – Piyasa Deg.(TL) : 1621 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.28 SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.08

SELEC 1Q16 Finansal Sonuçlar: FAVÖK marjında artış ile birlikte gelen beklentilerin üzerinde açıklanan finansallar

Selcuk Ecza 1Ç16’da 87,4 milyon TL net kar (IsYat: 58,5 milyon TL, kons: 52 milyon TL), 2.153 milyon TL satış geliri (IsYat: 2.129 milyon TL, kons: 2.123 milyon TL) ve 90 milyon TL FAVÖK (IsYat: 61 milyon TL, kons: 55 milyon TL) açıkladı. Brüt marjdaki güçlü artış hem FAVÖK rakamını hem de net kar rakamını olumlu etkileyerek beklentilerin çok üzerinde sonuıçlar açıklanmasını sağladı. Piyasaların sonuçlara olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz.