Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Selçuk Ecza S...

Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz ve Yorumları

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 1Ç19’da yıllık bazda %67 çeyreksel bazda %157 artışla 253mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 172 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç19’da beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK rakamı şirketin net kar rakamını destekledi. Ayrıca 1Ç19’da artan net diğer gelirler -tahakkuk etmemiş finansman geliri- (1Ç19’da 42.9mn TL; 1Ç18-30.7mn TL’ye karşılık) ve vadeli mevduatlarından artan faiz gelirleri sonrası kaydedilen 17mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler (1Ç18’de 6mn TL) net kar rakamının artışında etkili oldu. Net satış gelirleri 1Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %27 artışla 4.163mn TL (Şeker: 4.138mn TL, Piyasa: 4.184mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da yıllık bazda %65 ve çeyreksel bazda %174 artarak 280mn TL (Şeker: 210mn TL, Piyasa:228mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 1Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 4.80 TL seviyesine (4.20 TL’den) revize ediyor ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %23 prim potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %27 artış gösterdi – Selçuk Ecza Deposu’nun 1Ç19’de TL bazında pazar payı, ilaç sektöründeki %25,2 büyümeye paralel olarak %42,61 seviyesine (1Ç18: %41,84 – YS18:%42.96) yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 1Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %27 artışla 4.163mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 1Ç19’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %67 artışla 280mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 1Ç18’de %9.7 ve %5.2 olan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç19’da sırasıyla %11.0 ve %6.7 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza 1Ç19’da bizim beklentimiz olan 204 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL’nin üzerinde 253 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %6,7; beklenti %5,5). Ciro yıllık bazda %27 çeyrek bazda %16 artarak 1Ç19’da 4,163 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (Şubat ortasında %26,4 arttı) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%42,61) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %65 artarak 280 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 225 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 228 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Şubat ortasında ilaçlara yapılan zamdan olumlu etkilendi. Şirketin 1Ç19’da net nakit pozisyonu 391 milyon TL’ye yükseldi (4Ç18’de 83 milyon TL net nakit). Şirketin 1Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 4,60 TL’ye yükseltiyoruz (önceki; hisse başı 4,20 TL) ve “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

(+) Selçuk Ecza Deposu (SELEC): Şirket, 1Ç19’da 195 mn TL’lik Research Turkey ortalama net beklentisinin %30 üzerinde 253 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç18 döneminde 152 mn TL net kar kaydetmişti. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif seyrin yanı sıra, tahakkuk etmemiş finansman ve vadeli mevduat faiz gelirlerinde yaşanan artış net karı destekledi. 1Ç19’da şirketin satış gelirleri yıllık bazda %27 artış göstererek 4,16 mlr TL’ye ulaşırken, 4,18 mlr TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü, 228 mn TL olan Research Turkey ortalama beklentisinin %23 üzerinde 280 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %65 artış göstermiş oldu. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %5,2 seviyesinden 1Ç19’da %6,7 seviyesine yükseldi.

Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %48 pozitif ayrıştı. Buna karşılık; 1Ç19’da hem net kar hem de FAVÖK tarafında en yüksek piyasa beklentisinin de aşıldığını görüyoruz. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Selçuk Ecza – 1Ç19 sonuçlarını 253.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 195.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %30 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %67 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %157 arttı. Net satışlar 4,163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,184 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 280 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 228 milyon TL’nin %23 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 155 baz puan artarak %6.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 135 baz puan arttı ve %11.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 19 baz puan azaldı ve %4.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %370 artarak 391 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,664 milyon TL (1Ç18: 1,543 milyon TL ve 4Ç18: 1,739 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.6 (1Ç18: %13.7 ve 4Ç18: 12.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Selçuk Ecza Temettü Açıklaması – 26.02.2019

2018 Mali Yılı Karı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.04.2019
24.04.2019
22.04.2019

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
6.210.000
1,59
0,1
10
B Grubu
47.506.500
12,14
0,085
8,5
TOPLAM
53.716.500
13,73

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL’dir.

 

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

(+) Selçuk Ecza (SELEC): 4Ç18 döneminde Research Turkey konsensüs tahmini olan 68 mn TL’lik net kar beklentisinin %45 üzerinde 98,5 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel giderlerdeki kontrollü seyrin yanı sıra tahakkuk etmemiş finansman geliri ve vadeli mevduat faiz geliri, net karda yıllık bazda gözlenen %73 yükselişte etkili oldu. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri yıllık bazda %26 artışla 3,57 mlr TL gerçekleşerek 3,53 mlr TL’lik konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 4Ç18’de 72 mn TL’lik konsensus tahmininin %42 üzerinde 102 mn TL seviyesine ulaşarak yıllık bazda %75 artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %2 seviyesinden 4Ç18’de %2,85 seviyesine yükselmiştir. Selçuk Ecza, 4Ç18’de TL bazında %42,38, kutu bazında ise %43,38 pazar payıyla yılı tamamlamıştır. Yorum: Hem operasyonel hem de net kar tarafında 4Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %12 pozitif ayrışsa da finansallara pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Selçuk Ecza Deposu – 4Ç18 sonuçlarını 98.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 68 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %73 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Net satışlar 3,575 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,532 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 102 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 79 baz puan artarak %2.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 61 baz puan arttı ve %7.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 83 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 139 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,739 milyon TL (4Ç17: 1,423 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.9 (4Ç17: %13.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.7 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Selçuk Ecza 4Ç18’de bizim beklentimiz olan 58 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’nin üzerinde 99 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,9; beklenti %2,0). Ciro yıllık bazda %26 çeyrek bazda %7 artarak 4Ç18’de 3,575 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%42,38) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 4Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %75 artarak 102 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 68 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK Aralık ayında bazı ilaçlara yapılan ek zamlardan olumlu etkilendi. Şirketin 3Ç18’de net borç pozisyonu 139 milyon TL’den, 4Ç18’de 83 milyon TL net nakde döndü. Şirketin 4Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.20 TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde” önerimiz bulunuyor.

 

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 14.02.2019

Medyada çıkan haberlere göre hükümet ilaç fiyatlarına Şubat ortasından geçerli olmak üzere %26,4 zam yaptığını açıkladı. Bu zam bizim beklentimiz olan %20’nin üzerinde. Selçuk Ecza 1,5 milyar TL’lik stok taşıdığından bu fiyat artışından yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir defalık stok değer kazancı elde edecek (geçen sene %15 ilaç fiyatı artışıyla 225 milyon TL stok değer kazancı elde etmişti) ve bu durum şirketin 1Y19 marjlarını olumlu etkileyecek. Haberin Selçuk Ecza (SELEC) ve Deva (DEVA) için olumlu olduğunu düşünüyoruz

 

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 12.12.2018

Selçuk Ecza’yı ziyaret ettik ve son gelişmeler ve 2019 görünümüne ilişkin görüşlerini aldık. Yönetimin; i) Büyümeye ve ilaç dağıtım sektöründeki gelişmelerle oluşabilecek fırsatlara odaklanma, ii) net işletme sermayesi yönetiminin optimize edilmesi ve iii) yatırım harcamalarının kontrolü konularına öncelik vermeyi planlaması çerçevesinde, yaptığımız görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdiğimizi belirtebiliriz. Şirketin 2019 yılında güçlü satış büyümesi ve net kar yaratma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Selçuk Ecza’nın son 12 aylık çarpanlarına bakıldığında; 0,15x FD/Satışlar, 5,0x FD/FAVÖK ve 5,2x F/K çarpanları ile işlem görmektedir.

Toplantının Ana Başlıkları

Rekabet ortamı: Selçuk Ecza, 9A18’de kutu bazında pazar payını 2017’deki %41,6 seviyesinden %43,2’ye, TL bazında pazar payını ise %41,97’den %44’e yükseltmiştir. Pazar payında bu artış büyük ölçüde ilaç dağıtım sektöründe zayıf finansal yapı ve yüksek net işletme sermayesi ihtiyacı ile çalışan bazı dağıtıcıların sektör dışında kalması veya operasyonlarının boyutunu küçültmesinden kaynaklandı. Yönetim bu noktada, sektördeki konsolidasyon sürecinin 2019 yılında daha yavaş bir hızda da olsa devam edebileceğini düşünüyor.

Satış büyümesi: Yönetim 10 Şubat 2018’de belirlenen %15 fiyat artış sınırlanmasının 2019 yılı için geçerli olmayacağı ve ilaçlardaki fiyat artışının belirlenmesinde kurlardaki yükselişin olumsuz etkilerinin ve Yeni Ekonomik Program’da belirtilen TÜFE oranının dikkate alınacağı beklentisinde. Yönetim; i) yeni ilaçların sektöre sunulması, ii) sağlık hizmetlerine olan erişimin kolaylaşması ve iii) nüfustaki yaşlanma ve nüfus artışı gibi demografik faktörler sebebiyle kişi başına düşen ilaç tüketimindeki düşük çift haneli büyümenin 2019 yılı ve orta vadede de devam etmesini bekliyor. Bu nedenle, ön değerlendirmemiz sonucunda 9A18’de yıllık bazda %26 artış kaydeden satış büyümesinin 2019’da yıllık bazda %30’a ulaşabileceği görüşündeyiz.

Net işletme sermayesi optimizasyonu: Şirket, alacaklarının vadesi ve stok gün sayılarını azaltarak net işletme sermayesi seviyesini optimize etmeyi planlıyor. Bu noktada, alacakların vadesinde sağlanabilecek birkaç günlük düşüşün önemli oranda etki yaratabileceği ancak bunun başarılmasının çok da kolay olmayacağı görüşündeyiz. 9A18 itibarıyla net işletme sermayesi / satışlar %14,8 seviyesindeyken, geçtiğimiz 12 ayın ortalaması ise %14,6 seviyesinde bulunuyor. Net işletme sermayesi / satışlar oranında kaydedilecek her 25 baz puanlık iyileşme 2019’daki serbest nakit akımında yaklaşık 44 milyon TL’lik bir etki yaratacaktır.

2019’da yatırım harcamalarında azalış: Selçuk Ecza Konya ve Uşak’ta devam eden depo yatırımlarını 2018 itibarıyla çok büyük ölçüde tamamlamış bulunuyor ve 2019 yılında yatırımlarını sınırlandırmayı planlıyor.

 

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Selçuk Ecza 3Ç18’de bizim beklentimiz olan 68 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 69 milyon TL’nin altında 62 milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK marjının piyasa beklentilerinden aşağıda gelmesinden kaynaklanmaktadır (gerçekleşen FAVÖK marjı %2,1; beklenti %2,5). Ciro yıllık bazda %28 çeyrek bazda %3 artarak 3Ç18’de 3,346 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki fiyat artışı (ilaç fiyatlarına Şubat ortasında %15 zam geldi) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%43,18) olumlu etkilendi. Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 3Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %15 artarak 71 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 78 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK yüksek fiyatlı düşük marjlı ilaçların satışının toplam satışlarda payının artmasından olumsuz etkilendi. Şirketin net borç pozisyonu 276 milyon TL’den 139 milyon TL’ye geriledi. Şirketin 3Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 3.70 TL 12 aylık hedef fiyatla “Nötr” önerimiz bulunuyor.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Selçuk Ecza – 3Ç18 sonuçlarını 62.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 69.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 3,346 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,242 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 71 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %2.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 28 baz puan azaldı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %30 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 azalarak 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,884 milyon TL (3Ç17: 1,458 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.8 (3Ç17: %14.4) olarak kaydedildi. İşletme sermayesi seviyesindeki artış alacak tahsil günlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.