Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Selçuk Ecza S...

Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz ve Yorumları

Tacirler Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu – 2Ç18 sonuçlarını 78.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 116.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %48 azaldı. Net satışlar 3,262 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,255 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 138 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan azalarak %2.8 oldu. Şirketin net borcu 276 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 166 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 1,986 milyon TL (2Ç17: 1,844 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.6 (2Ç17: %19.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 2Ç18’de yıllık bazda %10,6 çeyreksel bazda %48 düşüşle 79mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 120 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 116 milyon TL net kar rakamının altında geldi. 2Ç18’de Şirket’in net satış gelirleri beklentilere paralel gerçekleşti. Net satış gelirleri 2Ç18’de artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %27 artışla 3.262mn TL (Şeker: 3.190mn TL, Piyasa: 3.255mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de yıllık bazda %9,3 ve çeyreksel bazda %47 düşerek 90mn TL (Şeker: 135mn TL, Piyasa:138mn TL) seviyesinde gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2018 dönemindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında azalarak 78,6mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 116mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 236,9mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %7 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %3 ve %8 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 230,6mn TL olmuştur.

 

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz – 29.05.2018

Yayımlanan tebliğe göre, ilaç fiyatlarında uygulanan referans €/TL paritesi %2,5 arttı (SGK’ya uygulanan iskonto kaldırıldı). İlaç fiyat artışı Selçuk Ezca’nın satışlarını desteklerken, stoklarında bulunan 1,4 milyar TL değerinde ilaçtan, yaklaşık 35 milyon TL’lik bir sefere mahsus gelir elde edecek.

 

VAKIF YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Selçuk Ecza (SELEC) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar (+)Selçuk Ecza, 1Ç18’de piyasa beklentisi olan 110 mn TL’nin üzerinde 152 mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda net karda %44 büyüme görülürken, ilaç fiyatlarındaki güncelleme ve operasyonel tarafta artan performans, net kardaki artışta etkili oldu. Şirketin bu dönemde cirosunda yıllık bazda %23 artış gerçekleşirken, ulaşılan 3,28 mlr TL’lik ciro, piyasa beklentisi olan 3,14 mlr TL’ye paralel görünmektedir. FAVÖK tarafında ise piyasa beklentisi olan 117 mn TL’nin üzerinde 169,7 mn TL’lik FAVÖK elde edilirken, yıllık bazda FAVÖK büyümesi %57 seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjında da yıllık bazda 1 puanlık artış ile 1Ç18 FAVÖK marjı %5,2 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: Hem operasyonel karlılık hem de net karlılık tarafında 1Ç18 finansallarında şirket beklentileri aşmıştır. Son 1 aylık dönemde BİST getirisinin %4 üzerinde bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerinde, finansallar ardından yukarı hareketlilik görebiliriz.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Selçuk Ecza – 1Ç18 sonuçlarını 152.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 110.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %44 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %167 arttı. Net satışlar 3,284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,137 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 170 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 117 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 112 baz puan artarak %5.2 oldu.

Sene başında yapılan ilaç zammı sonucu brüt kâr marjı, yıllık bazda, 101 baz puan iyileşti ve FAVÖK marjındaki iyileşmenin altında yatan ana faktör oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 166 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,543 milyon TL (1Ç17: 1,436 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.7 (1Ç17: %15.7) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

SELEC: Selcuk Ecza’nın 1Ç18 sonuçlarına göre ciro, net diğer gelirlerden arındırılmış FAVÖK ve net kar rakamları sırasıyla TL3284mn, TL170mn ve TL152mn olarak gerçekleşmiştir. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %5, %45 ve %38 oranında aşmıştır. Ciro büyümesinin yıllık bazda %23 olduğu çeyrekte FAVÖK marjı %5.2’yle geçen senenin 112bps üzerindedir. Net marj ise %4.6’yla geçen seneki %4’ün üzerindedir. Olumlu.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Hedef Fiyat: 4,50 TL  Öneri: “Endeks Üzeri Getiri”

Selçuk Ecza 1Ç18’de bizim beklentimiz olan 120 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin oldukça üzerinde 152milyon TL net kar elde etti. Net karda yaşanan fark FAVÖK’ün piyasa beklentilerinden %45 daha fazla gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %23 çeyrek bazda %16 artarak 1Ç18’de 3,284 milyon TL’ye çıktı. Ciro ilaç sektöründeki hacim artışı, fiyat artışı (ilaç fiyatlarına Şubat ortasında %15 zam geldi) ve Selçuk Ezca’nın yüksek pazar payından (%41,84) olumlu etkilendi.

Ek olarak, Selçuk Ecza’nın 1Ç18 FAVÖK’ü yıllık bazda %57 artarak 170 milyon TL’ye ulaşarak, bizim beklentimiz olan 129 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 117 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ilaç fiyatlarının artmasıyla yüksek brüt kar marjından (1Ç18’de %9,7) olumlu etkilendi. Şirketin net nakit pozisyonu 169 milyon TL’den 166 milyon TL’ye geriledi. Şirketin 1Ç18 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.50 TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” önerimiz bulunuyor.

 

Selçuk Ecza 2017 Mali Yılı Karının Dağıtımına Dair Açıklama Yaptı – 27.02.2018

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
Peşin
0,1
10
0,085
8,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
11.04.2018
13.04.2018
12.04.2018

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan, hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %10 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,10 TL’dir.

 

ŞEKER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Hedef Fiyat: 4,75    Kazandırma Potansiyeli: %26

Selçuk Ecza Deposu (SELEC) Beklentilere paralel sonuçlar… Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç17’de yıllık bazda %58, çeyreksel bazda %13 artışla 57mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı, beklentimiz olan 56 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL net kar rakamına paralel geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı da beklentilere yakın gerçekleşti. Net satış gelirleri, 4Ç17’de artan referans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda % 23 artışla 2.833mn TL (Şeker: 2.771mn TL, Piyasa: 2.821mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 4Ç17’de yıllık bazda %67 artarak 58mn TL (Şeker: 72mn TL, Piyasa:64mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerine paralel gelen operasyonel sonuçlara piyasanın tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 4Ç17 sonuçları sonrasında şirketin 4.75 TL olan hedef pay fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %26 kazandırma potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %23 artış gösterdi – Selçuk Ecza Deposu’nun 4Ç17’de TL bazında pazar payı büyüyen ilaç sektörüne paralel olarak %41,42 seviyesine (4Ç16:%40,8) yükselmiştir. Şirket’in böylece 2017 yılı itibariyle TL bazında Pazar payı %41,64 seviyesinde (2016:% 40,19) gerçekleşmiştir. İlaç fiyatlarına 2017 yılı başında yapılan fiyat artışı ve artan Pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 4Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre %23 artışla 2.833mn TL seviyesine yükselmiştir.

FAVÖK 4Ç17’de 58mn TL seviyesinde gerçekleşti – Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 4Ç16’de % 6.2 ve %1.5 olan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç17’de sırasıyla %6.7 ve %2.1 seviyesine yükseldi.

AK YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Hedef Fiyat: 4,50 TL  Öneri: “Endeks Üzeri Getiri”

Selçuk Ecza 4Ç17’de bizim beklentimiz olan 64 milyon TL’nin altında, piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’ye paralel 57 milyon TL net kar elde etti. Öte yandan, Selçuk Ecza’nın 4Ç17 FAVÖK’ü yıllık bazda %67 artarak 58 milyon TL’ye ulaşsa da, bizim beklentimiz olan 71 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 64 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 111 milyon TL’den 169 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 4Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Selçuk Ecza için 4.50TL 12 aylık hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” önerimiz bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Selçuk Ecza’da net kar beklentileri karşılarken, operasyonel performans piyasa beklentisinin hafif gerisinde. Selçuk Ecza 4Ç17’de 57 mln TL net kar açıkladı; bu rakam piyasa bekentisi ile paralel ve yıllık bazda %57 gibi ciddi bir büyümeye işaret ediyor. Brüt marjda 0.2 puanlık gerileme ve operasyonel giderlerin net satışlara oranında 0.1 puanlık gerileme ile şirket’in FAVÖK marjı 0.3 puan gerileyerek %2.1 olarak açıklandı. Fakat yine de 58 mln TL’ye ulaşan FAVÖK rakamı geçen yılın aynı çeyreğine göre %67 yukarıda. Operasyonel karlılıktaki gerilemeye rağmen Şirket’in kira ve tahakkuk etmemiş faiz gelirleri net kara destek sağladı. FAVÖK marjı dışında piyasa beklentisiyle oldukça uyumlu açıklanan sonuçların hisse üzerinde sınırlı negatif bir etkisi olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Selçuk Ecza SELEC Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Selçuk Ecza Deposu – 4Ç17 sonuçlarını 57 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 57,3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 2,833 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,821 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 64 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 54 baz puan artarak %2,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %53 artarak 169 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,423 milyon TL (4Ç16: 1,268 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13,3 (4Ç16: %14,7) olarak kaydedildi.