Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Katmerciler K...

Katmerciler KATMR Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

katmerciler-katmr-hisse-yorumlariKatmerciler KATMR ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, şirket raporu ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Katmerciler’den Temettü Kararı Açıklaması – 19.07.2017

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 12.272.877 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 9.601.472 TL dir. 2016 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 613.644 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 8.987.828 TL’ nin (yasal kayıtlara göre 11.659.233 TL’ nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına ve Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Melih Kopuz, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Savunma Sanayi Sektörü ve Katmerciler KATMR Hisse Analizi – 03.07.2017

Sektör Analizi: Savunma Sanayi

Savunma Sanayi hiç kuşkusuz son dönemde büyüme gösteren sektörlerin başında geliyor. Aslında dünya geneline baktığımız zaman basit tabirle, bir ülkenin, devletin varoluşunu(egemenliğini) sürdürebilmesi için bu harcamalara önem veriyor olmasının sektörü daha diri tuttuğunu söyleyebiliriz. Sektöre, Türkiye’de verilen değeri dışarıdan bir gözle incelediğimizde de revaçta olduğunu söylememiz mümkün.  Bunda biraz daha devlet desteğinin ön plana çıktığını görüyoruz. Devletin bu bağlamda gerek proje kaynakları ve teşviklerle desteklenen harcamalara, gerekse ürün ve teknoloji çalışmaları üzerine sağlamış olduğu katkı, 2016 yılında 741 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2012’de bu rakam 523 milyon dolar seviyesindeydi. 4 senelik periyot içerisinde oraya çıkan fark haliyle bizlere, verilen katkının gün be gün artış kaydettiğini ifade ediyor. Yine sektörün yurt içindeki ciro-sipariş bazındaki kalemlerinde ise liste son derece şişmiş durumda. 2016’daki savunma sanayisinin cirosu 6 milyar dolara ulaşırken, sektörün yıl içerisinde ortalama 12 milyar dolarlık bir sipariş aldığını gözlemlemiştik.

Sektörün 2017 için ise daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Geçmiş veriler hem günümüz hem de geleceğimiz için olumlu referanslar teşkil ediyor. Ayrıca Türkiye’nin savunma anlamında dışa bağlılığının azalıyor olması oldukça sevindirici bir gelişme. 2016’da 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamı bizi karşılamışken en yakın vadedeki hedef  5 milyar dolar, 2021’e kadar ise 10 milyar dolarlık bir ihracat çıtasının koyulmuş olması, mevcut ivmenin de korunmasıyla sektörün daha iyiye gidebileceğini işaret ediyor.

Sektörün faaliyet alanlarını başlı başına ulaşım, güvenlik, haberleşme gibi kalemlerin oluşturuyor olması ülkeler için artık ciddi gereksinim haline dönüştüğünü/dönüşeceğini söyleyebiliriz. Son dönemde Türkiye tarafından bilgi teknolojileri ve savunma sistemi teknolojilerinin de yurtiçinde geliştiriliyor olmasının da yatırımcılar için kısa vadeli yatırımdan ziyade daha çok uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım konusunda tercih yapılırken ilgili sektörün olumlu yanlarıyla beraber taşıdığı bir takım risklerde olabiliyor. O yüzden her zaman ince eleyip sık dokumakta fayda var. Aynı şey savunma sanayi için de geçerli. Belirttiğimiz gibi büyük yatırımlardan, yüksek rakamlardan bahsediyoruz.

Dünya bazında ABD, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa sektörün ipini göğüsleyen devletler. Piyasadaki ortalama payları ise 75’lik bir dilim. Hal böyle olunca bizde geriye kalan yüzde 25’lik bir dilimde mücadele etmek zorundayız. En son 2016’da açıklanan “Defence News” grubunun her yıl yayınladığı ve şirketlerin sadece savunma sanayii yıllık gelirlerine göre sıralandığı ilk 100 büyük şirketler içerisinde ülkemizi temsil eden ASELSAN’ın bir önceki yıla göre 4 basamak yükselerek listeyi 58. sırada tamamladığını, TUSAŞ’ın ise 6 basamak yukarıya tırmanarak 72.sıraya oturduğunu görüyoruz. Tablodaki başarının daimi olabilmesi için kalıcılığın sağlanabilmesi gerekiyor. Bunun için ise konuyla alakalı başlanan/başlanacak projelerin teknik kriterlerini, maliyet tablolarının ve projelerin bitiş sürelerinin birbirleriyle senkronize olup-olamayacağı konusu ciddi risk taşıyor.

Katmerciler Ekipman

Hem araç üstü ekipman sektörüne, hem savunma sanayisine yönelik üretimler yapan Katmerciler Ekipman, adından sıklıkla söz ettiriyor. Şirket, 2017 ilk çeyrekte açıkladığı bilanço raporun net kar, bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla aynı kalırken, çeyreksel bazda ciddi artış göstermişti. Yine ilk çeyrekte açıklanan 11 milyon TL’lik FVAÖK senenin aynı dönemine göre yüzde 67 yükseldiğini görmüştük. Hissede tıpkı OTOKAR’da olduğu gibi “Altay Tankı” seri üretim konusu gündemde. OTOKAR’ın Tankın seri üretimini alma konusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda çıkan ret kararı üzerine harekete geçen Katmerciler, OTOKAR ve Nurol Grubu’nun ortak olduğu FNSS şirketi ile birlikte bu yarışa ortak olmuş durumda. Bir sonraki ihale tarihi henüz belirtilmemiş olmakla beraber Katmerciler cephesi ihaleye girmek hazır ve talip olduklarını belirtmişlerdi.

Hissede, Mayıs ayından bu yana takip ettiğimiz düşüş trendinin teknik olarak devam etmesi halinde ikinci çeyrek için 10.35-11.00 destek seviyeleri radarımızda olacak. Yukarı fiyatlamalarda, (ihalenin olası bir kazanılması) ise 14.00-14.15 yıl sonu hedefimiz gerçekleşebilir.

Katmerciler’den Temettü Dağıtım Teklifi Açıklaması – 19.06.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
0
0
0
0
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
0
0
0
0

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak dağıtılabilecek karın olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına, Kar dağıtımı yapılmamasına ve önerinin Genel Kurul’a teklif edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Katmerciler’den Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Açıklama – 13.06.2017

05.06.2017 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi için 13.06.2017 tarihinde ( Bugün ) Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Teşvik belgesine konu yatırım ile ilgili; Makine teçhizat yatırımını, iştirakimiz Lika Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ., bina yatırımını ise şirketimiz gerçekleştirecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Haber Yorum – 06.06.2017

Katmerciler (KATMR, Sınırlı Pozitif): Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden yatırı ile ilgili 13,1mn TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onaylanan teşvik belgesi 5.bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara kadar yapılacak yatırımlar, KDV İstisnası, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve %80 kurumlar vergisi indirimi (%40 yatırım katkı oranı) desteklerinden yararlanacaktır.

Vahap Taştan, Araştırma Uzmanı, Alnus Yatırım – Katmerciler KATMR Hisse Analizi – 06.06.2017

Şirket, 2012/3305 sayılı karar kapsamında başvurduğu yatırım yardımı kapsamında, Ankara’da devam eden yatırımı için 13,13 milyon TL’lik yatırım teşviki aldığını bildirdi. Söz konusu haberi şirket için olumlu görmekteyiz.

Katmerciler’den Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Açıklama – 05.06.2017

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar kapsamında şirketimize ait Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden yatırımımız ile ilgili 13.130.000 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Onaylanan teşvik belgesi 5.bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara kadar yapılacak yatırımlarımız, KDV İstisnası, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve %80 kurumlar vergisi indirimi ( %40 yatırım katkı oranı) desteklerinden yararlanacaktır.

 

Yönetim Kontrolüne Sahip Ortağın Payları Hakkında Bilgilendirme – KAP – 17.05.2017

Şirketimiz hakim hissedarı Sn.İsmail Katmerci sahibi bulunduğu paylardan 6.000.000 TL Nominal bedelli paylar için MKK ya işlem gören tipe dönüşmesi için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Sn.İsmail Katmerci’nin BİST Ana Pazarında Sermaye Piyasası Kurulu’ nca verilen bir yıllık iznin bitmesi nedeniyle bu aşamada herhangi bir pay satışı amacı taşımamaktadır. MKK’ya yapılan işlem görme tipine çevirme başvurusu Şirketimizin ve/veya hakim hissedarımızın ileride kullanabileceği kredi vb. finansal kaynaklara erişimde teminat vb. alanlarda uygun bir şekilde kullanabilme amacı taşımaktadır.

Diğer taraftan yukarıda atıf yapıldığı üzere Şirketimiz hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci’ nin Şirket çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 6.000.000 TL Nominal değerli payların  Bist Ana pazarda bir yıl içerisinde satışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin süresi sona ermiştir. Hakim hissedarımız ileride herhangi bir pay satışı planlaması halinde mevzuatın gerekleri aynı şekilde yerine getirilecek olup konuya ilişkin ilanlar yine KAP aracılığı ile sayın ortaklarımız ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 2,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda aynı kalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %209 arttı. Net satışlar 37 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 geriledi. Şirket, 1Ç17’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1444 baz puan artarak %30,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 yükselerek 188 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 201 milyon TL (1Ç16: 127 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %143,9 (1Ç16: %39,9) olarak kaydedildi.

 

Katmerciler’den Pay Geri Alımı Hakkında Açıklama – 14.04.2017

14.04.2017 tarihinde Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic.A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,54 – 9,65  fiyat aralığından  30.387 adet alış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payı 14.04.2017 tarihi itibariyle % 1,06 olmuştur.

Katmerciler Katar Expo Turkey 2017 Fuarı’nda

Katmerciler’den Yeni Sipariş Alınması Hakkında Açıklama – 23.03.2017

Şirketimiz Güvenlik Kuvvetlerimize teslim edilmek üzere 6.215.769,22 USD (AltımilyonikiyüzonbeşbinyediyüzaltmışdokuzAmerikanDolarıYirmiikicent) tutarında Zırhlandırılmış Araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

ŞEKER YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Analiz 4Ç16 – 17.03.2017

KATMR: 4Ç16 Satış hacminde belirgin artış…

Katmerciler, 4Ç16’da, beklentimiz olan TL0.7mn’un üzerinde, önceki yılın aynı döneminin %81.1 ve bir önceki dönemin %47.8 altında, TL0.8mn tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in 4Ç16 net karının beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş olması, diğer faaliyet gelirlerinin yükselen kur farkı gelirleri ile beklentimizin üzerinde artış göstermiş olması nedeniyledir. Katmerciler’in satış gelirleri, yıl içerisindeki ertelenen talebin 4Ç16 satış hacmini arttırmış olmasıyla, bir önceki döneme göre %71.4 oranında artarak  (yıllık bazda %37.4 azalışla), beklentimiz olan TL48.8mn’un paralelinde, TL48.2mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 4Ç16’da beklentimiz olan TL6.1mn’a yakın olarak, TL5.8mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Katmerciler’in 4Ç16 sonuçları, talebin baskıda olduğu 9A16 sonrasında, Şirket’in iş hacminde belirgin, beklenen bir artışa işaret etmektedir. Bu nedenle açıklanan sonuçlar Şirket payları performansını olumlu etkileyebilecektir.

Satış hacmi bir önceki çeyreğin 2.9 katına çıkarken, satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %71.4 oranında artmıştır – Katmerciler, 4Ç16’da bir önceki çeyreğin 2.9x üzerinde, 262 ünite satış gerçekleştirmiştir. Böylelikle Şirket’in 2016 yılı toplam satış hacmi, bu yılda büyük ölçüde kamu kuruluşları taleplerinin ertelenmiş olması nedeniyle, bir önceki yıla göre %49 azalışla 649 ünite olarak gerçekleşmiştir. Katmerciler 4Ç16’da bir önceki çeyreğe göre %71.4 artış ile (bir önceki yılın aynı dönemine göre %37.4 azalış ile) TL48.2mn satış geliri elde etmiştir. Bu dönemde Şirket’in satış hacmi ağırlıklı olarak hidrolik sıkıştırmalı çöp araçları, akaryakıt tankerleri ve itfaiye araçlarından oluşmuş ve Şirket’in brüt kar marjı yıllık bazda 13.2 y.p. artış göstererek %30.6’ya ulaşmıştır. Araştırma ve geliştirme, satış ve pazarlama ve genel yönetim giderlerindeki görece artışın da etkisiyle, Katmerciler’in FAVÖK marjı yıllık bazda 4.5 y.p. artış göstererek hesaplamalarımıza göre 4Ç16’da %12.1 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönemde, 4Ç15’de elde edilen FAVÖK’e benzer bir seviyede, TL5.8mn tutarında bir FAVÖK elde edebilmiştir. Katmerciler’in 3Ç16 sonunda TL132.5mn olan net borcu, 4Ç16 sonunda, kur etkisiyle de TL157.5mn’a ulaşmıştır.

Katmerciler payları için TL11.35 olan hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Katmerciler’in 4Ç16 satış performansı, Şirket’in 2017 yılı satışlarının, kamu ihalelerinin bir kısmının ertelenmesiyle talebin genel olarak değişken ve zayıf olduğu 2016 yılına kıyasla, belirgin ölçüde artabileceği düşüncesini desteklemektedir. Bunun yanı sıra Katmerciler, Ankara’da savunma sanayii alanında başlamış olduğu yatırımlarının 1. fazını tamamlamıştır; Şirket, bu yatırımları ile 2017 yılında 150 adet zırhlı personel taşıma aracı satışı gerçekleştirebilmeyi planlamaktadır. Ayrıca, Limak Holding ile birlikte savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve bu doğrultuda LİKA Savunma Sanayii ünvanlı ve Ankara merkezli bir şirket kurulması işlemlerine başlanmıştır. Hâlihazırda bu işbirliği değerlememiz dâhilinde değildir. Ancak Şirket’in savunma sanayii alanındaki girişimlerinin, uzun dönem büyümesini destekleyebileceğini ve değerini arttırabileceğini düşünmekteyiz. Katmerciler payları halihazırda 2017T 6.6 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler; yurt dışı benzerleri ise 2017T 9.6x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler. Katmerciler payları için TL11.35 hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Haber – 15.03.2017

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirket ile Limak Holding A.Ş. arasında imzalanan gizlilik protokolü çerçevesinde savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere LİKA SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ünvanlı ve Ankara merkezli şirket kurulması işlemlerine başlanmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Katmerciler (KATMR, Sınırlı Negatif): Katmerciler’in 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 824bin TL ile 2015’in aynı döneminin 3,5mn TL altında gerçekleşmiştir. Karın azalmasındaki ana faktör 4Ç2015’teki finansman gelirinin aksine, 4Ç2016’da finansman gideri yazılmasıdır. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %37,4 oranında gerileyen şirketin brüt karı ise %10 oranında yükselerek 14,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %20,7 artışla 9,5mn TL olmuştur. Katmerciler diğer faaliyetlilerinden 4Ç2015’te 2,2mn TL’lik gider kaydederken 4Ç2016’da 7,7mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 12,9mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet karı diğer faaliyetlerden net gider olması nedeniyle 3,4mn TL idi. Diğer faaliyet gelirleri hariç tutulduğunda faaliyet karı 4Ç2015’in %5,2 altında 5,3mn TL seviyesinde hesaplanmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden 2015’teki 425bin TL’lik giderin aksine 2016’da 213bin TL gelir yazılmıştır. Şirketin finansman öncesi karı 4Ç2015’teki 2,9mn TL’nin 4,5 kat üzerinde 13,1mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 11,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. 2015’in aynı döneminde 1,7mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Finansman gideri sonrasında Katmerciler’in finansal sonuçları 2015’in gerisine düşmüştür. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık net dönem karı 2015 son çeyreğe göre 3,5mn TL azalarak 824bin TL olmuştur. Dördüncü çeyrek net dönem karıyla birlikte 2016 yılı 9,6mn TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 2015’teki net dönem karı 18,6mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 23.02.2017

Katmerciler (KATMR, Nötr): Şirket Güvenlik Kuvvetlerimize teslim edilmek üzere 7,2mn TL tutarında zırhlı araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.02.2017

Katmerciler (KATMR, Sınırlı Pozitif): Milli Savunma Bakanlığı ile şirket arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Zırhlı Ekskavatör tedariki maksadıyla 03 Şubat 2017 tarihinde, 17,9mn TL bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir

 

KAP Açıklaması – Gizlilik Protokolü- 20.01.2017

Şirketimiz, savunma sanayi alanındaki fırsatları ve işbirlikteliklerini değerlendirmek amacıyla Limak Holding A.Ş. ile gizlilik protokolü imzalamıştır.

KAP Açıklaması – Katmerciler İstanbul’da Şube Açıyor – 09.12.2016

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,  Küçükbakkalköy Mahallesi Küçük Setli Sokak Denge Panaroma 2015 Plaza N 5/9  K:6 D:24 Ataşehir İstanbul adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.

 

Türkiye’de Savunma Sanayi Şirketlerinin Hisseleri Nasıl? Özel Analiz Halil Reçber – 12.11.2016

Haber – 09.11.2016 Katmerciler’in Yeni Zırhlı Aracı HIZIR’ın Lansmanını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı

 

ZİRAAT YATIRIM – Katmerciler KATMR Hisse Analiz 3Ç16 – 09.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Negatif): Katmerciler’in 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,6 azalarak 1,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin karındaki azalmanın sebebi brüt kardaki yüksek gerilemedir. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %71 oranında azalan şirketin brüt karı ise %63,8 oranında gerileyerek 11,1mn TL olmuştur. Katmerciler’in operasyonel giderleri %57,1 oranında düşerek 5,7mn TL olmuştur. Şirketin diğer faaliyet gelirleri 1,2mn TL azalarak 2,3mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet karı %63,2 azalarak 7,7mn TL’ye gerilemiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri %49 azalarak 6,4mn TL olmuştur. 2016 3. çeyrekte vergi gideri yazmayan şirketin ana ortaklık karı geçen seneye göre 4,7mn TL azalarak 1,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 14,3mn TL idi.

PAYLAŞ