Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vestel Elektr...

Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz ve Yorumları

Vestel Elektronik VESTL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların VESTL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

VESTL; 3Ç21’de FAVÖK beklentilerin üzerinde gelirken, net kar beklentilerin altında kaldı / sınırlı olumsuz / Vestel Elektronik, 3Ç21’de 7.544 milyon TL gelir (Konsensus: 7.428 milyon TL / Deniz Yatırım: 7.392 milyon TL), 699 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 601 milyon TL / Deniz Yatırım: 690 milyon TL) ve 147 milyon TL net kar (Konsensus: 243 milyon TL / Deniz Yatırım: 166 milyon TL) açıkladı. 3Ç21’de FAVÖK rakamının beklentilerin üzerinde gelirken, net kar rakamı beklentilerin altında kaldı. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vestel Elektronik, 3Ç21’de beyaz eşya ihracatı büyümesi, artan fiyatlar ve kurun etkisiyle toplam satış gelirlerini yıllık bazda %36 arttırarak 7.544 milyon TL’ye yükseltmiştir. Segmente göre kırılımda, Şirket’in TV ve elektronik ile beyaz eşya satışları sırasıyla yıllık bazda %25 ve %43 artış göstermiştir. Şirket, 3Ç21’de satış gelirlerinin %63’ünü Avrupa, %26’sını yurtiçi, %11’lik kısmını ise diğer ülkelere yaptığı satışlardan elde etmiştir.

Yüksek ham madde (TV paneli, çelik, plastik) fiyatları operasyonel karlılığın zayıflamasına neden oldu. Bu çerçevede, FAVÖK rakamı yıllık %34 oranında azalışla 699 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç21’de FAVÖK marjı da yükselen maliyetler sebebiyle yıllık bazda 9,9 puan azalarak %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Yüksek ham madde maliyetlerinin yarattığı baskının önümüzdeki dönemde hafiflemesini bekliyoruz.

Şirket, 3Ç21’de 58 milyon TL net finansman geliri elde ederken, çoğunlukla kur farkı gideri kaynaklı 194 milyon TL’lik diğer faaliyetlerden net diğer gideri kaydetti. Bu çerçevede, Şirket’in net karı yıllık bazda %61 azalışla 147 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net kar rakamının bizim beklentimizin %11, ortalama piyasa beklentisinin de %40 altında gerçekleştiğini belirtmek gerekir.

2Ç21 sonunda 5.802 milyon TL olan net borç rakamı 3Ç21 sonunda 7.393 milyon TL seviyesindedir. Net borç/FAVÖK rasyosu da aynı dönemde 1,3x seviyesinden 1,8x seviyesine yükselmiştir.

Genel değerlendirme: 4Ç21’de beyaz eşya tarafında ihracatın güçlü kalmaya devam etmesi ve 3Ç21’de yapılan fiyat artışlarının tam etkisinin görülmesi bekleniyor. TV tarafında ise son çeyreğin yılbaşı ve Black Friday gibi kampanya günlerinin de etkisiyle mevsimsel olarak satışların arttığını belirtmek gerekir. Hisse, yıl başından itibaren %37 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4.6x F/K ve 3.9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Vestel – 3Ç21 sonuçlarını 147 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %79 azaldı. Net satışlar 7.544 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %20 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %79 oldu. (3Ç20: %76) Şirket, 3Ç21’de 699 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 987 baz puan azalarak %9,87 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 949 baz puan azaldı ve %21 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 37 baz puan azaldı ve %14 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 964 milyon TL (3Ç20: -277 milyon TL ve 2Ç21: 877 milyon TL) olarak gerçekleşirken Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 artarak 7.393 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tacirler Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Vestel Elektronik’in 2021 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 146,8mn TL ile piyasa beklentisi olan 243mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Vestel Elektronik’in 3Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı 372,5mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,8 oranında artmış ve 7.544mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın 30,1 puanı yurtdışı satış gelirlerindeki %30,1’lik yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri 3Ç2021’de %5,8 artmıştır. 3. çeyrekte yurtdışı satışların payı geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 puan artmış ve %72,4’ü göstermiştir. Satışların maliyeti aynı dönemde %54,3 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %7 azalışla 1.551mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı 9,5 puan düşüşle %20,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %32,5 artmış ve 1.087mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 194,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %3,2 azalışla 269,3mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı da 1,4puan gerilemeyle %3,6 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri dahil FAVÖK %2,3 artışla 505,2mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,2 puan azalışla %6,7’ye gerilemiştir. Finansman tarafında net 58,2mn TL gelir kaydedilmiştir. 3Ç2020’deki net finansman geliri 220,8mn TL idi. Şirket 3Ç2021’de çeyrekte 56mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2021 net dönem karı 217,6mn TL olurken, ana ortaklık net dönem karı 146,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. (3Ç2020 net dönem karı 399,4mn TL, ana ortaklık net dönem karı 372,6mn TL) Ana ortaklık karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 4,8 puanlık azalışla %1,9 olarak hesaplanmaktadır.

3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Vestel Elektronik’in 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %9 artışla 1.060mn TL’ye yükselmiştir.

 

Deniz Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

VESTL; 2Ç21’de beklentilerin üzerinde net kar açıkladı / sınırlı olumlu / Vestel, 2Ç21’de 8.014 milyon TL gelir (Konsensus: 8.442 milyon TL), 1.299 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.255 milyon TL) ve 693 milyon TL net kar (Konsensus: 555 milyon TL) açıkladı. 2Ç21 FAVÖK beklentilere paralel gelirken net kar rakamında yıllık bazda güçlü artış görüldü. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vestel Elektronik, 2Ç21’de yurt içi ve yurt dışı beyaz eşya satış büyümesine bağlı olarak toplam satış gelirlerini yıllık bazda %81 arttırarak 8.014 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket, 2Ç21’de satış gelirlerinin %66’sını Avrupa, %22’sini yurtiçi, %12’lik kısmını ise diğer ülkelere yaptığı satışlardan elde etmiştir.

Kur farkından kaynaklanan ihracat satışlarının güçlü pozitif desteği ile başarılı fiyatlama stratejisi FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %75 oranında artışla 1.299 milyon TL seviyesine yükselmesini sağladı. 2Ç21 FAVÖK marjı metal ve plastik fiyatlarındaki artış sebebiyle yıllık bazda 60 baz puan azalarak %16,2 seviyesinde gerçekleşti. Hammadde maliyetlerinin 2Ç20’den itibaren arttığı düşünülürse 2Ç21’i takip eden çeyreklerde marjlarda hafif daralmanın devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Şirket, 2Ç21’de 81 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar konsensusun %25 üzerinde 693 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 5.613 milyon TL olan net borç rakamı 2Ç21 sonunda 5.801 milyon TL seviyesindedir.

Genel değerlendirme: 3Ç21’de mobilite ve aşılanmanın artması ile yurt içi talepte normalleşme bekleniyor. Buna ek olarak, bir sonraki çeyrekte de yüksek baz etkisinin olacağını belirtmek gerekiyor. Hisse, yıl başından itibaren %56 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4.8x F/K ve 3.5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Vakıf Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

(+) Vestel Elektronik (VESTL): 2021 yılının ikinci çeyreği için beklentimize (728 mn TL) paralel ancak piyasa öngörüsünün %36 üzerinde, yıllık %87 yükselişle 693 mn TL net kar açıkladı. 2Ç’de şirketin operasyonel karlılığında yaşanan artış, şirketin net karına olumlu yansıdı. Vestel Elektronik’in 2Ç’de yurt içi ve yurt dışında devam eden talebin ve fiyat artışlarının desteği ile net satış gelirleri yıllık %81 büyüme gösterdi ve 8 mlr TL ile beklentimizin hafif altında gerçekleşti. Bu çeyrekte şirketin toplam gelirleri içerisindeki ağırlığı %78 olan ihracat gelirleri yıllık %101,6 artarken, yurt içi satış gelirleri ise %17 yükseliş kaydetti.

2Ç’de Şirketin FAVÖK’ü ise beklentimize paralel, bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 artarak 1,3 mlr TL olurken, FAVÖK marjı ise 0,6 puan daralarak %16,2’ye geriledi. Bu düşüşte, temel olarak hammadde maliyetlerinde görülen artış etkili oldu. Ayrıca şirketin 1Ç21’de 6 mlr TL olan net borcu 2Ç’de %4 azalarak 5,8 mlr TL olurken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 1,56x düzeyinden 1,31x seviyesine indi. Yorum: 2Ç21 finansalları güçlü operasyonel gerçekleşmelere işaret eden şirketin net karı da piyasa beklentilerini aştı. Son bir ayda endeksten %2 negatif ayrışan şirket hisselerinin finansallara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Beklentilerimiz dahilindeki finansal sonuçlar ardından Vestel Elektronik için 31,00 TL hisse başı fiyatımızı, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli TUT önerilerimizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

Vestel Elektronik – 2Ç21 sonuçlarını 693 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 510.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirketin faaliyet perfomansı beklentiler dahilinde olmakla beraber net kar rakamındaki sapmanın önemli bir kısmı vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %87 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %215 arttı. Net satışlar 8,014 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,420 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %65 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %82 oldu. (2Ç20: %73) Şirket, 2Ç21’de 1298.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1270.9 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 61 baz puan azalarak %16.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 26 baz puan arttı ve %27.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 67 baz puan azaldı ve %13.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 876.8 milyon TL (2Ç20: 395.0 milyon TL ve 1Ç21: 538.1 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.2 (2Ç20: %2.2 ve 1Ç21: 2.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 5801.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.8 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

VESTL; 1Ç21 net kar rakamı beklentilerin hafif altında geldi / nötr / Vestel, 1Ç21’de 6.201 milyon TL gelir (Konsensus: 5.849 milyon TL), 884 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 839 milyon TL) ve 220 milyon TL net kar (Konsensus: 271 milyon TL) açıkladı. 1Ç21 FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken net kar rakamı beklentilerin hafif altında geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vestel Elektronik, 1Ç21’de çift haneli yurt içi ve yurt dışı beyaz eşya satış büyümesine bağlı olarak toplam satış gelirlerini yıllık bazda %58 arttırarak 6.201 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket, 1Ç21’de satış gelirlerinin %57’sini Avrupa, %23’ünü yurtiçi, %20’lik kısmını ise diğer ülkelere yaptığı satışlardan elde etmiştir.

Kur farkından kaynaklanan ihracat satışlarının güçlü pozitif desteği ile başarılı fiyatlama stratejisi FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %46 oranında artışla 884 milyon TL seviyesine yükselmesini sağladı. 1Ç21 FAVÖK marjı metal ve plastik fiyatlarındaki artış sebebiyle yıllık bazda 110 baz puan azalarak %14,3 seviyesinde gerçekleşti. Hammadde maliyetlerinin 2Ç20’den itibaren arttığı düşünülürse 1Ç21’i takip eden çeyreklerde marjlarda hafif daralmanın devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Şirket, 1Ç21’de esas faaliyetlerden diğer gelir/gider kalemi altında yer alan net 512 milyon TL kur farkı gideri kaydetmesi sonucunda net kar konsensusun %19 altında 220 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 5.613 milyar TL olan net borç rakamı 1Ç21 sonunda 6.043 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Vestel Elektronik Yönetim Kurulu, hisse başına toplam brüt 7,0373820 TL, net 5,9817747 TL nakit kar payının 3 eşit taksit (brüt 2,345740 TL – net 1,9939249 TL) ödenmesine karar verdi. Son kapanışa göre oldukça yüksek bir oran olan %22 brüt temettü verimliliği anlamına geliyor.

Oyak Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Vestel, ilk çeyrekte geçen senenin %4 ve geçen çeyreğin %72 altında 220mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılıkta beklentilerin üzerine çıkan Şirket, ticari işlemlerden kaynaklanan yüksek tutarda gider sebebiyle net kâr tarafında beklentilerin altında kaldı. Net satışlar ve FAVÖK sırasıyla geçen seneye göre %58 ve %46 büyüme kaydederken, önceki çeyreğe göre ise satışlar %19, FAVÖK ise %26 olmak üzere bir miktar aşağı yönde normalleşme gösterdi. Son üç aylık dönemde BIST100’e göre %30’un üzerinde göreceli getiri sağlayan şirket paylarında son bir aylık periyotta ise %15’e yakın negatif ayrışma görmüştük. Operasyonel sonuçların beklentilerin üzerine çıkmasından ötürü Şirket paylarında yeniden yukarı yönlü ivmelenme görebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak TL değer kaybının sürmesi durumunda, Mar21 itibariyle yaklaşık 260mn EUR döviz açık pozisyon taşıyan Şirket finansalları ve payları için aşağı yönlü riskler oluşturabilir. Şirket’in hisse başına 7.04TL brüt temettü ödemesini üç eşit taksitte Tem21, Eyl21 ve Kas21’de gerçekleştireceğini ve son kapanış fiyatına göre %22’ye yakın bir temettü verimi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Tacirler Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç21 – 28.04.2021

Vestel Elektronik, 1Ç21 sonuçlarını 220.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 264.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Faaliyet performansı beklentiler dahilinde olup, beklentilerin üzerinde gerçekleşen kur farkı giderlerinin net kardaki sapmanın altındaki ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, şirket 1Ç21’de 42 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %4 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %72 azaldı. Net satışlar 6,201 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,975 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %27 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %78 oldu. (1Ç20: %80) Şirket, 1Ç21’de 884 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 840 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan azalarak %14.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 406 baz puan azaldı ve %24.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 319 baz puan azaldı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 538 milyon TL (1Ç20: 160 milyon TL ve 4Ç20: 433 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.3 (1Ç20: %0.9 ve 4Ç20: 2.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 6,043 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 4.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

VESTL; 4Ç20 sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde geldi / olumlu / Vestel, 4Ç20’de 7,638 milyon TL gelir (Konsensus: 7,012 milyon TL), 1,191 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,083 milyon TL) ve 800 milyon TL net kar (Konsensus: 535 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde pozitif bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vestel Elektronik, 4Ç20’de çift haneli yurtiçi ve yurtdışı beyaz eşya satış büyümesine bağlı olarak toplam satış gelirlerini yıllık bazda %48 artarak 7,638 milyon TL’ye yükselmiştir. Kur farkından kaynaklanan ihracat satışlarının güçlü pozitif desteği, maliyet düzenlemeleri, başarılı fiyatlama stratejisi FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık 74% oranında rekor artışla 1,191 milyon TL seviyesine yükseltirken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 230 baz puanlık artışla %15,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 231 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen esas faaliyet karındaki güçlü yükselişten kaynaklı net kar rakamını %357 arttırarak 800 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı. Hammadde maliyetlerinin 2Ç20’den itibaren arttığı düşünülürse 4Ç20’yi takip eden çeyreklerde marjlarda hafif daralma olacağını tahmin ediyoruz. Şirket, 4Ç20’de gelirlerinin %71’ini Avrupa’ya yaptığı satışlardan, %22’sini yurtiçi satışlarından, %7’lik kısmını ise diğer ülkelere yaptığı satışlardan elde etmiştir.

2019 yılı sonunda 5,415 milyon TL olan net borç rakamı 2020 yılında 5,613 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Şeker Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Vestel Elektronik (VESTL) yılın son çeyreğinde 800mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise Şirket; 175mn TL net kar açıklamıştı. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 535mn TL ’nin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bu çeyrekte açıklanan net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A20’de kümüle net kar rakamı 1.773mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A19: 324mn TL net kar). Şirket’in 4Ç20 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %47,8 oranında artarak 7.638mn TL olarak gerçekleşti (4Ç19: 5.168mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 7.012mn TL). FAVÖK rakamı ise 1.191mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç19: 685mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç20 ’de yıllık bazda 2,3 puan yükselişle %15,6 olarak gerçekleşti (4Ç19: FAVÖK Marjı: %13,3). Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 1.083mn TL seviyesindeydi.

Vakıf Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

(+) Vestel Elektronik (VESTL): Yılın son çeyreğinde, piyasa beklentisi ile aynı seviyedeki net kar öngörümüzün %59 üzerinde, yıllık 3,6 kat artışla 800 mn TL net kar açıkladı. Şirketin 2020 yılı net karı yıllık 4,5 kat artışla 1,77 mlr TL ile tarihi en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İhracat tarafında kur ve fiyatlama etkisinin yanı sıra iç pazarda maliyet bazlı fiyat güncellemelerinin desteğinde 4Ç20’de satış gelirleri yıllık %48 yükselerek 5,2 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK beklentimizin üzerinde yıllık %74 artarak tarihi çeyreksel en yüksek seviye olan 1,19 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 4Ç20’de yıllık 2,3 puan artarak %15,6 seviyesine ulaştı. Şirketin net borcu bir önceki çeyreğe göre %8 düşüşle 5,6 mlr TL’ye çekilirken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2014 yılından bu yana en düşük seviye olan 1,56x’ya geriledi.

Yorum: Son üç ayda endeksten %24 pozitif ayrışan şirket hisseleri, son bir aylık periyotta ise endeksten %2,7 pozitif ayrıştı. Net karın beklentileri aşması yanı sıra beyaz eşya segmentinde iç pazar ve ihracat tarafındaki güçlü seyrin devamı, TV tarafında ise ihracat tarafındaki pozitif görünüme bağlı olarak, pozitif hisse performansının devamını bekliyoruz. Vestel Elektronik için 27,15 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 31,00 TL seviyesine yükseltirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizi koruyoruz.

Halk Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Hisse Fiyatı: 29,76 TL Hedef Fiyat: 37,00 TL Getiri Potansiyeli: %24

Beklentilerin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 604,5 milyon TL’nin %32,3, ortalama piyasa beklentisi olan 535,4 milyon TL’nin de %49,4 üzerinde, yıllık %356,9 artışla 800,0 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net karda, tahminimizin üzerinde gerçekleşen esas faaliyetlerden net diğer gelir etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %47,8 artış gösterdi. 4Ç20’de net satış gelirleri, bizim beklentimiz ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisinin ise %8,9 üzerinde, yıllık %47,8 artarak 7.638 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. TV segmentinde artan birim fiyatlar; beyaz eşya segmentinde ise yurt içi ve yurt dışı satışlarda artış ile olumlu kur etkisi, yıllık bazda güçlü artış gösteren satış gelirlerinde etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 4Ç20’de yıllık %23,4 artışla 3.555 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %78,5 artışla 4.084 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 4Ç20’de yıllık bazda 2,8 puan artışla %26,7 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 9,2 puan azalış ve 14,0 puan artışla %17,1 ve %35,0 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentilerin üzerinde. FAVÖK yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 1.203 milyon TL ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisi olan 1.083 milyon TL’nin ise %10,0 üzerinde, yıllık bazda %73,8 artışla 1.191 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç20’de olumlu kur etkisi ve panel harici destekleyici ham madde fiyatları eşliğinde yıllık 2,3 puan yükseliş ile %15,6 seviyesinde gerçekleşti.

Net finansman gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur farkı kaynaklı 218,2 milyon TL’lik esas faaliyetlerden net diğer gelir net karı desteklerken, çoğunlukla kur farkı kaynaklı 231,3 milyon TL’lik net finansman gideri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaynaklı 54,9 milyon TL gider net karı baskıladı.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Son çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından modelimizde güncellemeye gidiyoruz. Net borç pozisyonunu güncellememiz ve İNA değerlememizi 1 yıl ileri taşımamıza ek olarak beyaz eşya segmentinde planlanan kapasite artırım yatırımını değerlememize yansıtmamız ve tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyon neticesinde, Vestel Elektronik için 12- aylık hedef fiyatımızı 28,50 TL’den 37,00 TL’ye yükseltiyor; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ziraat Yatırım – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Vestel Elektronik’in 4Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 800mn TL ile 501mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 175,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,8 oranında artan Şirket’in brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %64,8 oranında artarak 2.037,5mn TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %44,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2019’da kaydedilen 137,8mn TL’lik gidere karşın 4Ç2020’de 218,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %222,6 oranında artarak 1.211,9mn TL’ye yükselmiştir. 231,3mn TL’lik finansman gideri ve 20,1mn TL’lik vergi giderinden sonra ana ortaklık net dönem karı 800mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.772,6mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 324mn TL idi.

 

Zorlu Holding 2.2 milyon adet Vestel Elektronik hissesi sattı – 21.12.2020

Zorlu Holding Cuma günü piyasada 19,82 TL – 19,82 TL fiyat aralığından 2.2 milyon adet VESTL hissesi sattığını duyurdu. Satılan hisseler Vestel Elektronik’İn halka açık kısmının %2’sine denk geliyor. Bu işlemle birlikte Holding’in Vestel Elektronik sermayesindeki payı %68.65’ten %66,95’e gerilemiştir. Satış fiyatı Cuma günü kapanışına göre iskontolu olduğundan hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

Vestel, Whirlpool EMEA S.p.A ile imzalanan Servis Hizmetleri Sözleşmesi Hakkında Açıklamada Bulundu – 07.12.2020

KAP: 21.03.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Whirlpool EMEA S.p.A’ya (Whirlpool) ait Indesit, Hotpoint ve Ariston markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletleri ürünlerinin montaj, satış sonrası servis ve çağrı merkezi hizmetlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret ile Whirlpool arasında 5 yıl süreli bir Servis Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

DENİZ YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Yorum – 16.11.2020

VESTL; Yeni İş İlişkisi / nötr / Vestel Elektronik, İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.’nın uluslararası elektrikli araç şarj cihazları projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalamıştır. Iberdrola’nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü yaklaşık 45 milyon Euro’dur. Şirket, bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola’nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır. Vestel’in yıllık cirosu 3 milyar Euro üzerinde olduğu ve yeni iş ilişkisinin büyüklüğü toplam ciro içinde kuvvetli bir etki yaratmayacağı için haberin hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

HALK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

3Ç20 Finansal Sonuçlar – Pozitif – Hisse Fiyatı: 19,19 TL Hedef Fiyat: 25,70 TL Getiri Potansiyeli: %34

Beklentilerin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın üçüncü çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 327,1 milyon TL’nin %13,9, ortalama piyasa beklentisi olan 351,1 milyon TL’nin de %6,1 üzerinde, yıllık %228 artışla 372,5 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net karda, tahminimizin üzerinde açıklanan operasyonel kar etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. 3Ç20’de net satış gelirleri, bizim beklentimiz olan 5.346 milyon TL’nin %3,9, ortalama piyasa beklentisi olan 5.415 milyon TL’nin de %2,6 üzerinde, yıllık %32,8 artarak 5.553 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. TV segmentinde artan iç satışlar ve olumlu kur etkisi; beyaz eşya segmentinde ise yurt içi satışlarda artış, ihracatta toparlanma ve rekabetçi TL, yıllık bazda güçlü artış gösteren satış gelirlerinde etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 3Ç20’de yıllık %15,4 artışla 2.249 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %48,0 artışla 3.305 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 3Ç20’de yıllık bazda 6,0 puan artışla %30,0 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 0,7 puan azalış ve 10,4 puan artışla %22,8 ve %34,9 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 969,9 milyon TL’nin %9,6, ortalama piyasa beklentisi olan 1.003,5 milyon TL’nin de %5,9 üzerinde, yıllık bazda %109,1 artışla 1.063 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç20’de olumlu kur etkisi ve destekleyici ham madde fiyatları eşliğinde yıllık 7,0 puan yükseliş ile %19,1 seviyesinde gerçekleşti.

Net finansman geliri net karı destekledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur geliri kaynaklı 220,8 milyon TL’lik net finansman geliri net karı desteklerken, çoğunlukla kur kaynaklı 569,0 milyon TL’lik esas faaliyetlerden net diğer gider ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaynaklı 51,7 milyon TL gider net kar üzerinde baskı yarattı.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde güncellemeye gidiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz revizyonlara ek olarak benzer şirket modelimizi de güncellememiz neticesinde, Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 22,00 TL’den 25,70 TL’ye yükseltiyor; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Vestel Elektronik (VESTL) 3Ç20 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar piyasa beklentilerine paralel (+) 3Ç20 dönemini, beklentimiz (387 mn TL) ve piyasa tahmini (357 mn TL) paralelinde, yıllık %228 artışla 372,5 mn TL kar ile tamamladı. Ekonomilerin kademeli açılmasıyla birlikte hem içeride hem de ihracat pazarlarında şirketin güçlü satış performansı sergilemesi, operasyonel ve net karlılık tarafına yansıyan güçlü sonuçları beraberinde getirdi.

Şirketin yurt içi satış gelirleri 3Ç20 döneminde %60 artışla 1,76 mlr TL’ye ulaşırken, Avrupa Bölgesi’ne yapılan satışların gelirleri yıllık %25 yükselişle 3,77 mlr TL’ye ulaştı. Toplam satış gelirleri ise beklentimize ve piyasa beklentilerine paralel, yıllık %33 büyüyerek 5,55 mlr TL’ye ulaştı. Yurt içinde fiyat artışları, ihracat tarafında kurdaki yükseliş ve düşük hammadde maliyetleri sonrasında şirketin FAVÖK’ü 3Ç20’de beklentiler dahilinde, yıllık %109 yükselişle 1,06 mlr TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 7 puan artışla %19,1 seviyesine ulaştı. Şirketin 2Ç20 dönemindeki net borcu 5,95 mlr TL seviyesinden 3Ç20’de 6,08 mlr TL’ye yükselirken, Net Borç FAVÖK rasyosu ise 1,96x oldu.

Yorum: Şirketin 3Ç20 döneminde sergilediği güçlü operasyonel ve net karlılık performansını, iç talepte bir miktar yavaşlama beklense de son çeyrekte de sürdürmesini bekliyoruz. Pozitif fiyatlanmasını beklediğimiz 3Ç20 sonuçları ardından Vestel Elektronik için 17,00 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 19,60 TL seviyesine güncelliyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerilerimizi koruyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana endeksi %46 yenerken, son bir ayda da endeksten %8 pozitif ayrıştı.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Vestel Elektronik – 3Ç20 sonuçlarını 372.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 351.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %6 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %228 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 5,553 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,415 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (3Ç19: %82) Şirket, 3Ç20’de 1,063 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,004 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 698 baz puan artarak %19.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 599 baz puan arttı ve %30.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %26 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan azaldı ve %14.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -277 milyon TL (3Ç19: 512 milyon TL ve 2Ç20: 395 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.5 (3Ç19: %3.0 ve 2Ç20: 2.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 6,078 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

VESTL; 3Ç20’de operasyonel karlılık ve net kar beklentilerin hafif üzerinde geldi / hafif olumlu / Vestel, 3Ç20’de 5,553 milyon TL gelir (Konsensus: 5,415 milyon TL), 1,063 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,004 milyon TL) ve 373 milyon TL net kar (Konsensus: 351 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar beklentilerin hafif üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vestel, 3Ç20’de çift haneli yurtiçi beyaz eşya büyümesi ve ihracattaki hızlı toparlanmaya bağlı olarak satış gelirlerini yıllık bazda 33% arttırmayı başarmıştır. Kur farkından kaynaklanan ihracat satışlarının güçlü pozitif desteği, maliyet düzenlemeleri ve düşük operasyonel gider/satış rasyosu FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %109 artışla 1,063 milyon TL seviyesine yükselirken FAVÖK marjı da yıllık bazda güçlü artışla %19 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 3Ç20’de 565 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar rakamını 228% arttırarak 370 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı. Hammadde ve maliyetlerin bu seyirde gittiği ve talebin de artacağı düşünüldüğünde bir sonraki çeyrek için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık olarak %228,3 oranında artarak 372,5mn TL’ye yükselmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi 351mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri yıllık %32,8 oranında artarak 3Ç2020’de 5.553mn TL’ye yükselirken, brüt kar %65,9 oranında artmış ve 1.668mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 6 puan artarak 3Ç2020’de %30 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %25,7 artarak 821mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 569mn TL net gider kaydedilmiştir. Faaliyet karı 3Ç2019’a göre %24,3 azalışla 278,3mn TL’yi göstermiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 51,7mn TL zarar yazan şirket, finansman tarafında net 220,8mn TL gelir kaydetmiştir. 3Ç2020’deki net finansman giderleri 187,5mn TL idi. 48,1mn TL’lik vergi gideri sonrasonda şirketin ana ortaklık net dönem karı 372,5mn TL’yi göstermiştir.
Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket’in 2020 Ocak – Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 972,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 149mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber – 27.10.2020

VESTL-VESBE: Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere’de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Ticari markaların AB’de tescil devirleri tamamlanmış olup, AB dışı bazı ülkelerde tescil işlemleri devam etmektedir. Vestel’in ODM müşterileri arasında yer alan ve İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri olan Crosslee PLC’den gerçekleştirilen bu satın alma ile Şirketimizin İngiltere pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi beklenmektedir. Söz konusu erteleme kararı, marka satın alma sürecinin ve rekabet koşullarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme kararını oluşturan etmenlerin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmaktadır.

HALK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Hisse Fiyatı: 16,22 TL Hedef Fiyat: 22,00 TL Getiri Potansiyeli: %36

Beklentimiz ile uyumlu net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 377,0 milyon TL’nin %1,8, ortalama piyasa beklentisi olan 385,3 milyon TL’nin de %4,0 altında, yıllık %19,4 artışla 370,0 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda net karda, azalan finansman giderleri etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %3,8 artış gösterdi. 2Ç20’de net satış gelirleri, bizim ve ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık %3,8 artarak 4.424 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle daralan ihracat, iç pazardaki güçlü performans ve zayıf TL ile telafi edildi. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 2Ç20’de yıllık %0,6 azalışla 1.934 milyon TL; beyaz eşya satışları ise yıllık %7,4 artışla 2.490 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 2Ç20’de yıllık bazda 1,8 puan azalışla %27,0 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 5,8 puan azalış ve 1,3 puan artışla %21,7 ve %31,0 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentimiz ile uyumlu. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 742,6 milyon TL hem de ortalama piyasa beklentisi olan 751,6 milyon TL ile uyumlu, yıllık bazda %2,0 azalışla 743,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç20’de yıllık 1,0 puan düşüş ile %16,8 seviyesinde gerçekleşti.

Net finansman geliri net karı destekledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur geliri kaynaklı 13,3 milyon TL’lik net finansman geliri ve 95,4 milyon TL’lik vergi geliri net karı desteklerken, çoğunlukla kur farkı gideri kaynaklı 222,1 milyon TL’lik esas faaliyetlerden net diğer gider ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaynaklı 47,3 milyon TL gider net kar üzerinde baskı yarattı.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşmesi dolayısıyla 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarının etkisinin ‘nötr’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından iç pazardaki güçlü talep ve ihracattaki toparlanma dolayısıyla 2020 yılı satış geliri ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %7,9 ve %17,0 yükseltiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz güncellemeler neticesinde, Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 19,60 TL’den 22,00 TL’ye yükseltiyor; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 370.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 385.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net satışlar 4,424 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,293 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %73 oldu. (2Ç19: %81) Şirket, 2Ç20’de 744 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 752 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 100 baz puan azalarak %16.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 179 baz puan azaldı ve %27.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3 baz puan arttı ve %14.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 395 milyon TL (2Ç19: 259 milyon TL ve 1Ç20: 160 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.2 (2Ç19: %1.6 ve 1Ç20: 0.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 5,948 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AHLATCI YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Vestel Elektronik 2Ç20’de 2Ç19’a göre net karını %19 oranında artırarak piyasa beklentisine paralel 370 milyon TL net kar açıkladı. (2Ç19 Net Kar: 310 Milyon TL) Şirketin satış gelirleri 2Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4 oranında artarak 4.26 milyar TL’den 4.42 milyar TL oldu. Satış detaylarına baktığımızda yurt içi satışlarını 2Ç20’de 2Ç19’a göre %41 oranında artıran Vestel Elektronik’in yurt dışı satışları ise aynı dönemde %6 oranında azaldı.

Beyaz eşya üretiminde 2019 yılının ilk yarısında %71 olan kapasite kullanım oranı, 2020 yılının ilk altı ayında %64 olarak gerçekleşen şirketin TV üretiminde ise 2019 yılının ilk altı ayında %69 olan kapasite kullanım oranı 2020 yılının ilk yarısında %55 olarak gerçekleşti. Şirketin üretim adetleri ikinci çeyrekte pandeminin yurt dışı satışları olumsuz etkilemesi nedeniyle yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 azaldı. 2Ç20’de 752 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu 744 milyon TL FAVÖK açıklayan şirketin FAVÖK marjı ise %16,82 oldu. (2Ç19 FAVÖK: 759 Milyon TL; 2Ç19 FAVÖK Marjı: %17,81)

Yılın ilk altı ayında toplam 58 milyon Amerikan Doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştiren Vestel Elektronik, yatırım harcamalarının %29’u kalıp yatırımları, %32’si makine ve teçhizat alımları, %30’u araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve %9’i ise diğer yatırımlardan oluşmaktadır. Piyasa çarpanları sektör ortalamasına göre pozitif olan Vestel Elektronik 6,12x F/K oranına sahipken (Sektör F/K: 12,85x) 1,22x PD/DD oranı bulunuyor. (Sektör PD/DD: 1,78x)

Son dört çeyrek bilançosunda da net yabancı para pozisyon açığı olan şirketin 2Ç20’de ise 1.9 milyar TL net yabancı para pozisyon fazlası bulunuyor. Şirket için yaptığımız değerlendirmede 2020 yıl sonu 21,55 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık olarak %19,4 oranında artarak 370mn TL’ye yükselmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi 385mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri, yurtiçi satışların desteğiyle yıllık %3,8 oranında artarak 2Ç2020’de 4.424mn TL’ye yükselirken, brüt kar %2,7 oranında azalmış ve 1.193mn TL’ye düşmüştür. Brüt kar marjı ise 180baz puan azalarak 2Ç2020’de %27,0 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 222,1mn TL esas faaliyetlerden net gider (2Ç2019: 33,5mn TL) kaydederken, 13,3mn TL net finansman geliri yazmıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 241,7mn TL net finansman gideri kaydedilmişti.

İkinci çeyrekte açıklanan net dönem karı sonrasında Şirket’in 2020 Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 600,1mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 35,5mn TL idi.

 

ŞEKER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber – 29.06.2020

Vestel Elektronik (VESTL) Vestel’in ana hissedarı olan Zorlu Holding, 26 Haziran 2020 tarihinde, Vestel Elektronik paylarında halka açıklık oranını ve likiditeyi arttırmak, kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek ve bu suretle şirketin yurt içi ve yurt dışında önde gelen endekslere dahil olmasını sağlamak amacıyla, Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle 15,88 TL fiyattan toplam 1.3mn TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Holding’in Vestel Elektronik’in sermayesindeki payı %72.02’den %71.63’e gerilemiştir.

DENİZ YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

VESTL; Vestel Elektronik 1Ç’de güçlü sonuçlar açıkladı. Vestel Elektronik, 1Ç20’de 3,931 milyon TL gelir (yıllık %10 artış) , 604 milyon TL FAVÖK (yıllık %58 artış) ve 230 milyon TL net kar (1Ç19: 274 milyon TL zarar) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sonuçlar hisse performansı üzerinde kısa vadede olumlu bir etki yaratabilir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 artışla 3,931 milyon TL oldu. Operasyonel kar marjlarında 1Ç19’a kıyasla artış görülürken, FAVÖK ciro artışının üzerinde yıllık %58 artışla 604 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 1Ç19’da 136 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 1Ç20’de 215 milyon TL net finansal gelir elde etti.

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

(+) Vestel Elektronik (VESTL): 1Ç20 dönemini, beklentimizin (17 mn TL) oldukça üzerinde 230 mn TL net kar ile tamamladı. Şirket 1Ç19 döneminde ise 274 mn TL net zarar açıklamıştı. Güçlü satış performansının yanı sıra hammadde maliyetlerindeki gerilemeler, şirketin operasyonel performansını beklentimizin ötesine taşırken, operasyonel olmayan gelirlerin beklentimizi aşması, net karın tahminimizden daha kuvvetli gelmesinde etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 1Ç20’de beklentimize paralel, yıllık %10 yükselişle 3,93 mlr TL seviyesine ulaştı. Şirketin bu dönemde adet bazlı satışları yıllık %14 yükseliş kaydetti. Toplam satışların %65’i Avrupa ülkeleri, %26’sı yurt içi ve %9’u da diğer ülkelere gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü, beklentimizin (496 mn TL) %22 üzerinde, yıllık %58 artışla 604 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık 4,6 puan yükselişle %15,4 seviyesine yükseldi.

Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerimizi aşan 1Ç20 finansalları sonrasında Vestel Elektronik için hisse başı hedef fiyatımızı 15,26 TL seviyesinden 17,00 TL seviyesine yükseltiyor, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” tavsiyemizi “AL” olarak güncelliyoruz. 1Ç20 finansallarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri, yılbaşından buyana endekse göre %15, son üç aylık dönemde ise %9 pozitif ayrıştı.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 230.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 274.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,931 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %80 oldu. (1Ç19: %85) Şirket, 1Ç20’de 604 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 462 baz puan artarak %15.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 575 baz puan arttı ve %28.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 70 baz puan arttı ve %16.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 5,917 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 160 milyon TL (1Ç19: 297 milyon TL ve 4Ç19: -196 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.9 (1Ç19: %1.8 ve 4Ç19: -1.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 4.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Vestel Elektronik 2020 yılının 1. çeyreğinde 230mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2019’un aynı çeyreğinde 274,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2020’nin 1. çeyreğinde %10,3 oranında artarak 3.931mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %38,2 oranında artışla 1.119mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 5,7 puan artarak %28,5 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderler %15,1 artışla 661,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 329,7mn TL gider kaydedilmiş ve 127,7mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. Şirket 1Ç2019’da 42,9mn TL faaliyet zararı kaydetmişti. Ayrıca 1Ç2020’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 71mn TL gider olarak kaydedilmiştir. Finansman tarafında ise 1Ç2019’daki 136,2mn TL’lik net gidere karşın 1Ç2020’de 215,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 35,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 230mn TL’yi göstermiştir.

 

S&P Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kredi notunu “CCC-“ye yükselti.  – 20.04.2020

Vestel Elektronik’in 10.04.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Standard & Poor’s Vestel Elektronik’in kredi notunu “SD”den “CCC-“ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir.

S&P, Vestel Elektronik’in kredi notunu CCC+’dan SD’ye indirdi. – 13.04.2020

KAP’a yapılan açıklamada, S&P’nin Vestel Elektronik’in kredi notunu şirketin Haziran 2020’ye kadar vadesi gelecek borçlarının bir kısmının vadesini ilgili finansal kuruluşlar ile mutabık kalarak uzatacak olması ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle geçici olarak CCC+’dan SD’ye indirdiği duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca kuruluşun vade uzatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şirketin kredi notunu tekrar değerlendireceği belirtildi. 2019 yıl sonu itibariyle Vestel Elektronik’in toplam 7.8 milyar TL brüt borcunun %93’ü kısa vadeli olmakta birlikte 5.4 milyar TL net borcu bulunmaktadır. Şirketin 2019 yılsonu itibariyle Grup şirketlerinden 4.5 milyar TL alacağı bulunmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber – 13.04.2020

S&P, Vestel Elektronik’in kredi notunu Şirketin Haziran 2020’ye kadar vadesi gelecek borçlarının bir kısmının vadesini ilgili finansal kuruluşlar ile mutabık kalarak uzatacak olması ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle geçici olarak CCC+’dan SD’ye indirmiştir. Kuruluş vade uzatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirketin kredi notunu tekrar değerlendirecektir.

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Yorum – 07.04.2020

Vestel Faaliyetlerine Tekrar Başladı

VESTL/VESBE: Vestel Koronavirüs salgını ve en büyük pazarı olan Avrupa’nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerinden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vermenin ardından üretim faaliyetlerine planlandığı gibi 6 Nisan tarihinde tekrar başlamıştır. Alınan önlemler neticesinde fabrikalardaki vardiya saatleri yeniden düzenlenmiş ve vardiyalardaki çalışan sayısı azalmış ve bu sebeple daha düşük kapasite ile tekrar üretim başlamıştır. Üretime planlandığı tarihte yeniden başlanmasının Vestel için olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 175.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %40 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 arttı. Net satışlar 5,168 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %87 oldu. (4Ç18: %91) Şirket, 4Ç19’de 685 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 339 baz puan artarak %13.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 393 baz puan yükseldi ve %23.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 155 baz puan yükseldi ve %14.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 5,416 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -196 milyon TL (4Ç18: -179 milyon TL ve 3Ç19: 512 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.1 (4Ç18: -%1.1 ve 3Ç19: 3.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.9 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Vestel Elektronik 2019 yılının 4. çeyreğinde 175,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2018’in aynı çeyreğinde 290,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2019’un 4. çeyreğinde %1,3 oranında azalarak 5.168mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar ise %18,1 artışla 1.236mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan artarak %23,9 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderler %10,9 artışla 722,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4Ç2018’deki 355,7mn TL’lik gelire karşın 4Ç2019’da 137,8mn TL’lik gider kaydedilmiş ve 375,6mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2018’deki faaliyet karı 751,3mn TL idi. Ayrıca 4Ç2019’da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 79,7mn TL gider olarak kaydedilmiştir. Finansman tarafında da net 160,9mn TL’lik gider yazılmıştır. 46,2m TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 175,1mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrekte açıklanan ana ortaklık net dönem karıyla birlikte 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 324mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’deki ana ortaklık net dönem karı 371,2mn TL idi.

 

Polonya’daki TV montaj fabrikasının satışı… – 02.03.2020

Vestel Elektronik KAP’a yaptığı açıklamada Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan TV montaj fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya sattığını duyurdu. Belirtilen satış bedeli VESTL’in cari piyasa değerinin %4.2’sine ve 2020T cirosunun %1’ine tekabül etmektedir. Olumlu

Vestel Polonya’daki Televizyon Montaj Fabrikasının Satışı Hakkında KAP’a Açıklama Yaptı – 02.03.2020

%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin (“Vestel Ticaret”) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wrocław Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. tarafından gerçekleştirilen söz konusu maddi varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde yer alan önemlilik kriteri hesaplamalarına göre önemli nitelikteki işlem kapsamına girmemektedir.

Bu açıklamada bahsi geçen maddi duran varlık satış işlemine ilişkin bağlayıcı olmayan teklif mektubu imzalanması aşamasında, satışa ilişkin bağlayıcı bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu’nun 21.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir satış sözleşmesi imzalanana kadar ertelenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin nihai anlaşmanın imzalanması ve satışın gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Yorum – 26.12.2019

Vestel 2014 yılında Sharp Corporation ile imzalamış olduğu ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300m EUR satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir.

 

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Yorum – 05.12.2019

Tayvanlı JS Power Türkiye’de elektrikli araç bataryası üretimi için Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu ile görüşüyor. Olası bir yatırımın büyüklüğü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da haberin Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu Holding AGHOL hisselerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Operasyonel performansın desteğiyle beklentimizin üzerinde net kâr (+) Vestel Elektronik, 3Ç19’da beklentimizin (19 mn TL) oldukça üzerinde 113 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın esas nedeni oldu. Hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde beklentimizin üzerinde gelen sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. 3Ç19 sonuçlarının ardından değerleme modelimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %7,3 artırarak 11,09 TL’den 11,90 TL’ye yükseltiyor, sunduğu %14’lük getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

İhracatın etkisiyle beklentimizin üzerinde ciro performansı – Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da beklentimizin %7 üzerinde, yıllık %16 artışla 4,18 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde beklentimizin hafif altında kalan %5’lik ciro büyümesine karşın, ihracat gelirlerinin %19 ile beklentimizin (%8,2) üzerinde büyümesi, net satış gelirlerindeki sapmanın esas nedeni oldu.

Faaliyet giderlerindeki kontrollü seyir operasyonel kârlılıkta sapmaya yol açtı – Şirketin beklentimize paralel brüt kâr marjındaki daralmaya rağmen (y/y -13,6 puan), faaliyet giderlerinin ciroya oranının etkin gider yönetimi sayesinde yıllık bazda 2,7 puan gerilemesi, operasyonel kârlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Böylece Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentimizin %44 üzerinde, yıllık %38 düşüşle 508 mn TL, FAVÖK marjı beklentimizin 3,2 puan üzerinde, yıllık bazda 10,5 puan düşüşle %12,2 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel olmayan tarafta kurun destekleyici etkisine karşın, net faiz giderleri artarak kârlılığı baskıladı – Operasyonel olmayan tarafta Şirket 3Ç19’da 31,3 mn TL net kambiyo kârı (3Ç18’de 276,2 mn TL zarar) kaydederken, 82,7 mn TL’den 191,6 mn TL’ye yükselen net faiz ve komisyon giderleri net kârı baskıladı. Bilanço tarafında ise 2Ç19 sonu itibariyle 5,5 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 5,4 mlr TL’ye hafif gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu ise operasyonel kârlılıktaki daralmanın etkisiyle 2,23x’den 2,51x’e yükseldi.

Değerleme ve öneri – Sonuçların ardından son çeyreğe yönelik kur varsayımlarımız ve talep öngörülerimiz doğrultusunda 2019 yılına ilişkin ciro beklentimizi (yaklaşık 18 mlr TL) korurken, kâr marjı yüksek ihracat gelirlerinde yavaşlayan büyüme öngörümüz nedeniyle FAVÖK marjı beklentimizi %14’ten %13,2’ye çekiyor, ancak daha düşük operasyonel olmayan giderler nedeniyle net kâr tahminimizi 126 mn TL’den 309 mn TL’ye yükseltiyoruz. Diğer yandan, uzun vadeli FAVÖK marjında yaptığımız yukarı yönlü revizyonun da etkisiyle (yaklaşık +0,2 puan) hedef fiyatımızı %7,3 artırarak 11,09 TL’den 11,90 TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımızın sunduğu %14 oranındaki getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizi koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 113.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 21.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,181 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %17 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %82 oldu. (3Ç18: %79) Şirket, 3Ç19’de 508 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1047 baz puan azalarak %12.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1364 baz puan azaldı ve %24.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 270 baz puan azaldı ve %15.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %7 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 5,433 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 512 milyon TL (3Ç18: -109 milyon TL ve 2Ç19: 259 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.0 (3Ç18: -%0.8 ve 2Ç19: 1.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 F/K çarpanından ve 4.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Hisse Fiyatı: 10,44 TL Hedef Fiyat: 17,50 TL Getiri Potansiyeli: %68

Beklentimizin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın üçüncü çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 13,7 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 12,5 milyon TL’nin oldukça üzerinde, 113,5 milyon TL net kar açıkladı. Söz konusu rakam, 3Ç18’de 21,2 milyon TL zarar şeklindeydi. Beklentimizin üzerinde açıklanan net karda, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %15,6 artış gösterdi. 3Ç19’da net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 3.939 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 3.961 milyon TL’nin %6 üzerinde, yıllık %15,6 artarak 4.181 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satışlarda, iç tarafta daha yüksek ortalama satış fiyatları; ihracat tarafında ise artan beyaz eşya ve TV satış hacmi etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 3Ç19’da yıllık %8,6 artışla 1.948 milyon TL; beyaz eşya satışları yıllık %22,4 artışla 2.232 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 3Ç19’da yıllık bazda 13,6 puan düşüşle %24,1 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 11,7 puan ve 15,7 puan azalışlar ile %23,5 ve %24,5 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentimizin üzerinde. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 365,6 milyon TL’nin %39,1, ortalama piyasa beklentisi olan 361,5 milyon TL’nin de %40,6 üzerinde, yıllık bazda %37,9 azalışla 508,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç19’da, yüksek baz etkisi ve TL’deki değer kazancı nedeniyle ile yıllık 10,5 puan azalış ile %12,2 seviyesinde gerçekleşti. Ek olarak belirtmek gerekir ki, 2019 yıl başında geçerli olmaya başlayan TFRS 16 düzenlemesi, FAVÖK marjına yaklaşık 0,48 puan pozitif katkı sağladı.

Net finansman gideri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan zarar net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla faiz gideri kaynaklı toplam 187,5 milyon TL’lik net finansman gideri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi altında bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş. kaynaklı 25,8 milyon TL net kar üzerinde baskı yaratan unsurlar oldu. 15,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşen esas faaliyetlerden net diğer gelirler ise net karı destekledi.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin, FAVÖK ve net karın ortalama piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinden dolayı ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından risksiz faiz oranı tahminimizi %16,0’dan %14,0’a indirmemiz ve makro tahminlerimizi güncellememiz doğrultusunda Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 16,60 TL’den 17,50 TL’ye yükseltiyor; beyaz eşya satışlarının toplam satışlar içerisindeki payının artması ile karlılığın daha öngörülebilir seviyelere gelmesini olumlu bulmamız neticesinde tavsiyemizi de ‘AL’ olarak sürdürüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Beklentimizin üzerinde sonuçlar; daha yüksek hedef fiyatla “TUT” tavsiyemizi koruyoruz (+) Vestel Elektronik, 2Ç19’da beklentimizin ve geçen yılın aynı döneminin oldukça üzerinde 310 mn TL net kâr açıkladı. Hem operasyonel hem de faaliyet dışı performansın beklentimizden iyi gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın nedeni oldu. Şirket hisselerinin endekse göre son 3 aylık dönemde %21,7 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, beklentimizi aşan sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. 2Ç sonuçlarının ardından tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucunda hedef fiyatımızı 8,95 TL’den 11,09 TL’ye yükselirken, mevcut fiyata göre sunduğu sınırlı getiri potansiyelini (%13) göz önünde bulundurarak tavsiyelerimizi (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz.

Güçlü ihracat performansı, iç talepteki zayıflığı telafi etti – Vestel Elektronik’in 2Ç19’da net satış gelirleri beklentimize paralel, yıllık %7,7 artışla 4,26 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı %77’ye yükselerek (2Ç18: %68), zayıf yurt içi talep kaynaklı baskıyı telafi etti. Kur hareketlerinin desteklediği güçlü ihracat performansında, beyaz eşya segmentine yönelik yeni ODM projeleri ve müşterilerin devreye girmesinin yansı sıra 2018 yılında gerçekleşen kapasite artırımı olumlu etkide bulundu. Ürün grubu bazında ise, 2Ç19’da beyaz eşya satış gelirleri yıllık bazda %22 artarken, TV ve elektronik segmenti cirosu %6 geriledi.

Gider kontrolünün desteğiyle operasyonel kârlılıkta pozitif sürpriz – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentimizin %16 üzerinde, yıllık bazda %20,5 artışla 759 mn TL; FAVÖK marjı ise beklentimizin 3,3 puan üzerinde, yıllık 1,9 puan artışla %17,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sapmada, yurt içindeki pazarlama ve promosyon aktivitelerinin azaltılması sonucu faaliyet giderlerinde gerçekleşen kontrollü seyir etkili oldu. Şirketin 2Ç19’da faaliyet giderlerinin net satışlara oranı yıllık bazda 1,2 puan düşüşle %14,5’e geriledi.

Operasyonel olmayan performans beklentimizden iyi – Şirketin 2Ç19’da ticari işlemlerden sağladığı 9,8 mn TL net kur farkı geliri (2Ç18: 462,6 mn TL gider) ve 40,4 mn TL ertelenmiş vergi geliri (2Ç18: 15,2 mn TL gider) kaydetmesi, net kârın beklentimizi aşmasında etkili oldu. Diğer yandan, türev finansal araçlardan kaynaklanan 46,5 mn TL gider (2Ç18: 231,7 mn TL gelir) ve 140,5 mn TL’ye yükselen net faiz ve komisyon giderleri (2Ç18: 51,8 mn TL), net kârı baskıladı.

Net borç pozisyonunda sınırlı artış – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 5,2 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 5,5 mlr TL’ye yükselerek, net borç/FAVÖK rasyosunun 2,14x’ten 2,17x’ye sınırlı artış göstermesine neden oldu.

Değerleme ve öneri – Sonuçların ardından 2019 yılına ilişkin ciro tahminimizi korurken (yıllık bazda +%13 ile 18 mlr TL), FAVÖK tahminimizi %7,2 artışla 2,5 mlr TL’ye ve net kâr tahminimizi %37 artışla 126 mn TL’ye yükseltiyoruz. Modelimizde gerçekleştirdiğimiz revizyon sonucunda hedef fiyatımızı 8,95 TL’den 11,09 TL’ye yükselirken, sunduğu %13’lük getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde koruyoruz.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

2Ç19 Finansal Sonuçlar – Pozitif  Hedef Fiyat: 16,60 TL Getiri Potansiyeli: %70

Beklentimizin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 146,4 milyon TL’nin oldukça üzerinde yıllık bazda %145,7 artışla 309,9 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net karda, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve geçen senenin ikinci çeyreğinde 22,0 milyon TL seviyesinde kaydedilen vergi giderinin 37,4 milyon TL vergi gelirine dönüşmesi etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %7,7 artış gösterdi. 2Ç19’da net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 4.551 milyon TL’nin %6,3 altında, yıllık %7,7 artarak 4.263 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satışlarda, iç tarafta daralan satış hacmine karşılık gerçekleşen fiyat artışları; ihracat tarafında ise özellikle artan beyaz eşya satış hacmi ve yükselen Euro/TL etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 2Ç19’da yıllık %7,4 azalışla 1.946 milyon TL; beyaz eşya satışları yıllık %24,7 artışla 2.317 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 2Ç19’da yıllık bazda değişim göstermeyerek %28,8 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 1,9 puan azalış ve 1,8 puan artış ile %27,5 ve %29,8 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentimizin üzerinde. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 646,8 milyon TL’nin %17,4 üzerinde, yıllık bazda %20,5 artışla 759,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç19’da, gerileyen ham madde maliyetleri ve karlılık odaklı strateji sayesinde beyaz eşya segmenti brüt kar marjında artış ve operasyonel giderlerde azalış ile yıllık 1,9 puan artış ile %17,8 seviyesinde gerçekleşti. Ek olarak belirtmek gerekir ki, 2019 yıl başında geçerli olmaya başlayan TFRS 16 düzenlemesi, FAVÖK’e yaklaşık 17,3 milyon TL ve FAVÖK marjına da yaklaşık 0,4 puan pozitif katkı sağladı.

Net finansman gideri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan zarar net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla faiz gideri kaynaklı toplam 241,7 milyon TL’lik net finansman gideri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi altında bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş. kaynaklı 49,2 milyon TL net kar üzerinde baskı yaratan unsurlar oldu.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. İkinci çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin, FAVÖK ve net karda görülen yıllık bazda güçlü artışlardan dolayı ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Hem beyaz eşya satışlarının toplam satışlar içerisindeki payının artması hem de iyileşen karlılık dolayısıyla Vestel Elektronik’i beğenmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda da, Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımız olan 16,60 TL’yi koruyor; tavsiyemizi de ‘AL’ olarak sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 309.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %146 artarken, şirket 1Ç19’de 274.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,263 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %81 oldu. (2Ç18: %72) Şirket, 2Ç19’de 759 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 190 baz puan artarak %17.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2 baz puan düştü ve %28.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan düştü ve %14.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 düştü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %2 düştü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 5,537 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.8 F/K çarpanından ve 3.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

(-) Vestel Elektronik (VESTL): Şirket, 1Ç19’da 30 mn TL net zarar yönündeki beklentimizin oldukça üzerinde 274 mn TL net zarar açıkladı (1Ç18: 25 mn TL net zarar). Net satış gelirleri ve FAVÖK’ü beklentilerimize paralel yıllık bazda sırasıyla %17,3 ve %13,7 artış gösterirken, operasyonel olmayan tarafta artan giderler net zarardaki artışın nedeni oldu. Yorum: Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana BIST100 endeksine göre yaklaşık %90 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına etkisinin “negatif” olmasını bekliyoruz.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Beklentimizin üzerinde net zarar rakamı. Vestel Elektronik, yılın ilk çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 14,9 milyon TL net zarar rakamının oldukça üzerinde 274,4 milyon TL net zarar açıklarken, geçen yılın ilk çeyreğinde de 24,7 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net zararda, beklentimize paralel gerçekleşen operasyonel karlılığa rağmen, beklentimizin üzerinde kaydedilen çoğunlukla kur gideri kaynaklı esas faaliyetlerden diğer giderler ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi altında bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş. kaynaklı 80 milyon TL zarar etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %17,3 artış gösterdi. 1Ç19’da net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 5.605 milyon TL ile uyumlu, yıllık %17,3 artarak 5.563 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satışlarda, iç satış hacminde yaşanan daralmaya karşılık içeride gerçekleşen fiyat artışları; ihracat tarafında ise özellikle artan beyaz eşya satış hacmi ve yükselen Euro/TL etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 1Ç19’da yıllık %4,9 artışla 1.792 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %33,2 artışla 1.770 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı ise 1Ç19’da, yıllık 1,4 puan gerileme ile %22,7 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 0,4 artış ve 3,1 puan azalış ile %24,4 ve %21,1 olarak gerçekleşti.

FAVÖK beklentimizle genel olarak uyumlu. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 374,1 milyon TL ile genel olarak uyumlu, yıllık bazda %13,7 artışla 382,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da, elektronik segmentinin destekleyici olmaya devam etmesine rağmen beyaz eşya segmentinde yükselen hammadde fiyatları ile yükselen enflasyon ile artan işçilik giderleri nedeniyle yıllık 0,3 puan gerileme ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kur kaynaklı gider ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan zarar net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur gideri kaynaklı esas faaliyetlerden diğer giderler ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi altında bulunan Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş. kaynaklı 80 milyon TL net kar üzerinde baskı yaratan unsurlar oldu.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin, hem net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi hem de geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla artması nedeniyle ‘negatif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından, TFRS16’nın etkisiyle 2019 yılı FAVÖK tahminimizi %1,3 artışa 2.257 milyon TL’ye yükseltmemize rağmen, net borç rakamını yukarı yönlü güncellememiz neticesinde Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımız olan 16,60 TL’yi korumayı tercih ediyor; tavsiyemizi de ‘AL’ olarak sürdürüyoruz. Ek olarak, artan finansman giderleri ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen zarar nedeniyle de 2019 yılı net kar tahminmizi 457 milyon TL’den 283 milyon TL’ye düşürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vestel Elektronik – 1Ç19 sonuçlarını 274.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 24.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,563 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %85 oldu. (1Ç18:%75) Şirket, 1Ç19’de 383 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 33 baz puan azalarak %10.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 136 baz puan azaldı ve %22.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 35 baz puan azaldı ve %16.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %7 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %52 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 artarak 5,175 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 297 milyon TL (1Ç18: 356 milyon TL ve 4Ç18: -179 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1.8 (1Ç18: %2.8 ve 4Ç18: -1.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.3 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Vestel Elektronik (VESTL, Negatif): Vestel Elektronik 2019 yılının ilk çeyreğinde 274,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2019’un ilk çeyreğine göre %17,3 oranında artarak 3.563mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %10,6 artışla 809,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,4 puan azalarak %22,7 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %14,8 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 277,6mn TL’lik gider kaydedilmiş ve 42,9mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Buna ek olarak, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan, META Nikel Kobalt Madencilik’in zararı sebebiyle 80mn TL gider olarak kaydedilmiştir. Finansman tarafında net 136,2mn TL’lik gider yazılmıştır. 11,2m TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 274,4mn TL’yi göstermiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 22.03.2019

(=) Vestel Elektronik (VESTL): Whirlpool EMEA S.p.A’ya ait Indesit ve Hotpoint markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere montaj, satış sonrası servisleri ve çağrı merkezi hizmetlerinin, Vestel Elektronik’in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret A.Ş. ile Whirlpool EMEA S.p.A arasında bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzalandığı bildirildi. Yorum: Türkiye’de gerçekleştirdiği üretimin tamamını ihracata yönlendirme kararı alan Whirlpool’un yurt içi satış kanallarına yönelik söz konusu girişiminin Vestel Elektronik’in finansallarına potansiyel etkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.

 

Vestel ve Whirlpool iyi niyet anlaşması – 21.03.2019

Vestel, Whirlpool EMEA S.p.A’ya ait Indesit ve Hotpoint markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere montaj, satış sonrası servisleri ve çağrı merkezi hizmetlerinin Vestel Ticaret A.Ş. tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret A.Ş. ile Whirlpool EMEA S.p.A arasında bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzaladığını duyurdu. Whirlpool’ın Türkiye pazarından çıktığını hatırtlatırız.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber – 21.03.2019

Vestel Elektronik – Whirlpool EMEA S.p.A’ya ait Indesit ve Hotpoint markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere montaj, satış sonrası servisleri ve çağrı merkezi hizmetlerinin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret A.Ş. ile Whirlpool EMEA S.p.A arasında bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

 

Vestel’den Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında Açıklama – 28.02.2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri” başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber – 27.02.2019

(=) Vestel Elektronik (VESTL): Basında yer alan bir habere göre, Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV’yi üreteceğini duyurdu. Şirketin, Android TV ürün gamını 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye’den başlamak üzere Avrupa’da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Vestel Elektronik (VESTL) 4Ç18 Finansal Sonuçları: “Beklentimizden güçlü sonuçlar: TUT önerimizi AL’a yükseltiyoruz” (+) Vestel Elektronik, 4Ç17’de kaydettiği 20 mn TL’lik net zarara karşılık 4Ç18’de beklentimizin oldukça üzerinde 315 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel olmayan giderlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine rağmen operasyonel kârlılığın beklentimizden güçlü gerçekleşmesi, net kârdaki pozitif sapmanın ana unsuru oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda %9,3 pozitif ayrışmasına rağmen, beklentimizden güçlü 4Ç18 finansallarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. 4Ç18 finansalları sonrası Şirketin ana hammadde (çelik, plastik ve panel) fiyatlarındaki destekleyici görünüm ve ihracat odaklı stratejisinin devamını göz önünde bulundurarak, tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyon sonucu Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 7,00 TL’den 8,95 TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımızın mevcut hisse fiyatına göre sunduğu yaklaşık %32’lik getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye, uzun vadeli önerimizi de “TUT”dan “AL”a yükseltiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 315 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 20.1 milyon TL zarar açıklamıştı. 4Ç18’de TL’deki değer kazanımıyla beraber elde edilen kur farkı geliri karlılıktaki iyileşmede ana etkendi. Net satışlar 5,383 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %89 oldu. (4Ç17:%78) Şirket, 4Ç18’de 602 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %115 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 393 baz puan artarak %11.2 oldu. Ağustos ayından beri gerçekleşen fiyat zamları ve maliyet baskısındaki azalma marj iyileşmesini destekledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 4,091 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -179 milyon TL (4Ç17: 239 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.1 (4Ç17: %2.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 2.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Hisse Fiyatı: 6,76 TL Hedef Fiyat: 8,85 TL Getiri Potansiyeli: %31

Beklentimizin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 164,0 milyon TL’nin %92,3 üzerinde, 315,4 milyon TL net kar açıklarken, geçen yılın son çeyreğinde 20,1 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net kârda, yüksek operasyonel karlılık geliri etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %39,2 artış gösterdi. 4Ç18’de net satış gelirleri, bizim tahminimiz olan 4.314 milyon TL’nin %24,8 üzerinde, yıllık %39,2 artarak 5.383 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satışlarda, iç satış hacminde yaşanan daralmaya karşılık içeride gerçekleşen fiyat artışları; ihracat tarafında ise özellikle artan beyaz eşya satış hacmi ve yükselen Euro/TL etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 4Ç18’de yıllık %22,4 artışla 3.244 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %76,0 artışla 2.139 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı ise 4Ç18’de, yıllık 1,2 puan iyileşme ile %21,0 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 3,3 artış ve 2,5 puan azalış ile %22,4 ve %19,1 seviyelerine ulaştı.

FAVÖK marjı beklentilerimizin üzerinde. FAVÖK yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 413,6 milyon TL %45,7 üzerinde, yıllık bazda %114,7 artışla 602,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç18’de, hem destekleyici hammadde fiyatları hem de zayıf TL’nin etkisiyle, yıllık 3,9 puan yükselişle %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise, net kur farkı geliri net karı desteklerken, beklentimizin üzerinde gerçekleşen türev araç gideri ve geçen yılın son çeyreğinin aksine kaydedilen 82,9 milyon TL’lik vergi gideri net kar üzerinde baskı yaratan unsurlar oldu.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Son çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde etkisinin, hem operasyonel karlılık hem de net kar rakamının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından, makroekonomik tahminlerimizde yaptığımız değişiklik ve risksiz faiz oranını %17,5’ten %16,0’a indirmemiz sonucunda Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 8,35 TL’den 8,85 TL’ye yükseltiyor; tavsiyemizi ise ‘AL’ olarak sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Vestel Elektronik 2018 yılının 4.çeyreğinde 315,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 20,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2018’in 4.çeyreğine göre %39,2 oranında artarak 5.383mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %47,8 artışla 1.133mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,2 puan artarak %21 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %12,1 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 301,4mn TL’lik gelir kaydedilmiş ve 782,8mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. Finansman tarafında net 332,4mn TL’lik gider yazılmıştır. Şirket 4Ç2017’de finansmandan 85,7mn TL net gider yazmıştı. Böylece ana ortaklık net dönem karı 315,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılında ana ortaklık net dönem karı 371,1mn TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 55,1mn TL idi.

 

Vestel VESTL 4Ç18 Beklentileri – 21.02.2019

Vakıf Yatırım: (=) Vestel Elektronik (VESTL): Şirketin 4Ç18 finansallarını bu akşam piyasa kapanışı sonrası açıklaması bekleniyor. 4Ç18’de net satış gelirlerinin yıllık bazda %16 artışla 4,47 mlr TL’yeve FAVÖK’ünün %48 artışla 416 mn TL’ye yükselmesini beklerken, 4Ç17’deki 20 mn TL’lik net zarara karşılık 4Ç18’de 97 mn TL net kâr açıklayacağını tahmin ediyoruz.

HALK YATIRIM – Vestel VESTL ARCLK Hisse Analiz – 05.02.2019

4Ç18 Beklentileri ve Teknik Değerlendirme

Araştırma kapsamımızda 8,35 TL seviyesinde 12-aylık hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile yer alan şirketlerden Vestel Elektronik’in 2018 yılı son çeyrek finansallarını 11 Şubat haftasında açıklaması bekleniyor. Şirketin 4Ç18‘de içeride gerçekleştirilen fiyat artışları; ihracat tarafında ise artan satış hacmi ile yükselen Euro/TL’nin etkisiyle yıllık bazda %11,6 artış ile 4.314 milyon TL seviyesinde net satış geliri açıklayacağını tahmin ediyoruz.

FAVÖK‘ün 4Ç18’de yıllık %47,4 artışla 413,6 milyon TL seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. FAVÖK marjının ise yıllık bazda 2,3 puan iyileşme ile %9,6 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Yıllık bazda iyileşen operasyonel karlılığa bağlı olarak 4Ç17’de 20,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net zararın 4Ç18’de 164,0 milyon TL net kara döneceğini tahmin ediyoruz.

200 haftalık ortalama ve düşen kanal direnç seviyesi olan 6,82 üzerindeki haftalık kapanışlarda hissede yükseliş eğilimi 7,50 ve 8,14 direnç seviyelerine ivme kazanabilir.

 

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL ARCLK Hisse Yorum – 08.01.2019

Sabah gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, yerli ve milli üretimi desteklemek halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6’ya çıkarılması üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışma ile yerli TV satışlarının %20 oranında artması öngörülüyor. TV satışlarında taksit sayısının artmasının öncelikle Vestel’I olumlu etkilemesini bekleriz. TV satışlarından elde edilen gelir Vestel’in toplam satış gelirinin yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Taksit sayısındaki değişikliğin Arçelik’e etkisinin ise sınırlı olacağı olacağını düşünüyoruz. TV satışlarından elde edilen gelir Arçelik’in toplam satış gelirinin yaklaşık %10’unu oluşturuyor ve Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık %35’ini oluşturuyor.

 

GEDİK YATIRIM – Vestel VESTL  ve VESBE Hisse Analiz – 18.12.2018

Vestel Şirket Ziyaret Notu

TV ve Elektronik Cihaz Satışları: Cironun yaklaşık olarak yarısının sağlandığı segmentin yurt içi bacağında, TV satışlarındaki taksit sayısını 3 ay ile sınırlayan düzenlemenin 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin olumsuz etkisiyle birlikte şirketin adet satışlarının yılı %40 civarında gerileme ile kapatacağını tahmin etmekteyiz. 2019 yılında daralmanın devam edeceğini ve satışlarda %15 daha gerileme olabileceğini düşünmekteyiz. İhracat tarafında ise 2018 yılında %10’a yakın gerileme, 2019 yılında ise yatay ya da tek haneli artış öngörmekteyiz.

Beyaz Eşya Satışları: 2018’in son iki ayında geçerli olan ÖTV indiriminin talebi canlandırmakta yeterli olmadığını göz önünde bulundurarak sektörün yılı %17 daralmayla kapatacağını tahmin etmekteyiz. Şirketin satışlarındaki daralmanın ise pazardaki daralmaya kıyasla bir miktar daha az, %10’un biraz üzerinde olabileceğini düşünmekteyiz. 2019 yılında ise toparlanmanın henüz gerçekleşmeyeceğini ve gerek sektör gerekse şirket açısından adet bazında daralmanın %5’ten az olmayacağını öngörmekteyiz. İhracat tarafında ise 2018/19 yıllarında %10’ar büyüme olabileceğini, bunun da iç pazardaki daralmayı şirket açısından telafi edebileceğini tahmin etmekteyiz.

Faaliyet Karlılığı ve Marjlar: Gelirlerinin yaklaşık %70’i ihracat kaynaklı olan şirketin FAVÖK marjındaki ciddi yükselmenin sebebi düşük kur seviyelerinden alınan hammaddenin 3 ay farkla SMM’ye girmesidir. Kurlardaki gerilemeye paralel olarak bu etkinin terse döneceğini ve yılın tamamında FAVÖK’ün 1,85 milyar TL (2018/9: 1,7 milyar TL), marjın da %13 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz (2018/9: %16). 2019’da kurlardaki artışın enflasyona paralel olacağı varsayımıyla marjın %9 civarında gerçekleşeceğini ve FAVÖK’ün 1,5 milyar TL civarında olacağını öngörmekteyiz.

Finansal Kaldıraç ve Yatırımlar: Yüksek sayılabilecek 1,46x Net Borç/Özsermaye ve 4,37 milyar TL net borç pozisyonu bulunan şirketin borcunun büyük bölümünün vadesi bir yıldan kısa ve yaklaşık yarısı TL bazlıdır. TL faaizlerin son bir yıllık dönemde önemli ölçüde artmış olduğunu göz önünde bulundurarak, şirketin TL bazlı borçlarının faizinde 2019’da 10 puan kadar artış olabileceğini düşünmekteyiz.

Bunun haricinde, Vestel’in Zorlu Grubu şirketlerinden toplam 2,4 milyar TL (Zorlu Holding’ten 2 milyar TL) uzun vadeli alacağı bulunmaktadır. 2018’de bulaşık makinası kapasitesini 450 bin adet artıran şirketin yılı 180 milyon dolar yatırım harcamasıyla kapatacağını tahmin etmekteyiz. 2019’da önemli bir kapasite yatırım planı bulunmamaktadır.

Yorum: Son 12 ayda nominal olarak %23 değer kaybeden ve BİST-100’e rölatif olarak %6 düşük performans gösteren Vestel hissesi, 4,2x 2019T FD/FAVÖK çarpanı seviyesinden işlem görmektedir (uluslararası benzer şirketlerin ortalaması 4,5x). İç talebin canlanmaya başlaması halinde şirketin faaliyet karlılığının artabileceğini, ve bu durumun, uluslararası benzer şirketlere kıyasla iskontolu olarak işlem gören hissenin performansını orta vadede olumluya çevirebileceğini düşünmmekteyiz. Kısa vadede ise beyaz eşyada ÖTV indiriminin 2019 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, hisse performansı üzerinde etkili olacaktır.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(+) Vestel (VESTL): Şirketin 3Ç18’de operasyonel kârlılıkta kaydettiği güçlü performans, operasyonel olmayan giderlerin gölgesinde kaldı. 3Ç18’de 66 mn TL seviyesindeki net kâr beklentimizin aksine 43 mn TL net zarar açıkladı (3Ç17: 57 mn TL net zarar). Öte yandan, düşük maliyetli stok, yurt içi pazarda gerçekleştirdiği fiyat artışları ve €/$ paritesindeki hedge işleminden kaynaklı pozitif etki ile FAVÖK’ü beklentimizin %11 üzerinde 802 mn TL (3Ç17: 162 mn TL) ve FAVÖK marjı beklentimizin 4,1 yp üzerinde, yıllık bazda 17 yp artışla %22,4’e yükselerek beklentimizden çok daha iyi performans sergiledi. Operasyonel olmayan tarafta ise 3Ç17’de 159 mn TL olan net giderleri 3Ç18’de 755 mn TL’ye yükselirken, 2Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 4 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç18 sonu itibariyle 4,4 mlr TL’ye yükseldi. Yorum: Şirket, operasyonel olmayan giderler nedeniyle beklentimizin aksine net zarar açıklasa da, operasyonel kârlılıktaki güçlü performansın hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %7 ve %15 oranında negatif ayrışmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 43.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 57.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,575 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Şirket, 3Ç18’de 802 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %396 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1685 baz puan artarak %22.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1828 baz puan arttı ve %37.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 147 baz puan arttı ve %18.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %35 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 büyüyerek 4,371 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -109 milyon TL (3Ç17: 512 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.8 (3Ç17: %4.7) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Vestel Elektronik 2018 yılının 3.çeyreğinde 43,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 57,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2018’in 3.çeyreğine göre %23,6 oranında artarak 3.575mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %140 artışla 1.347mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 18,3 puan artarak %37,7 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %34,2 olmuştur. Diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 1.077mn TL’lik gider kaydedilmiş ve 392,2mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Finansman tarafında net 379,3mn TL’lik gelir yazılmıştır. Şirket 3Ç2017’de finansmandan 142,5mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi zarar 58,9mn TL olmuştur. 27mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 43,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındakiana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,8 oranında azalarak 55,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber – 12.10.2018

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Dün medyaya yansıyan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik haberlere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ” Vestel’in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın ArGe ekibi ile 8 ArGe merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Vestel Elektronik (VESTL) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Artan net borçluluk, güçlü FAVÖK marjı (=)Vestel Elektronik 2Ç18’de 129 mn TL (1Ç18: -30 mn TL, 2Ç17: +94 mn TL) net kar açıkladı. Şirketin bu çeyrekte operasyonel karlılığı geçen yıla ve önceki çeyreğe göre önemli anlamda iyileşirken, ağırlıklı olarak kur farklı giderlerinden kaynaklanan 316 mn TL faaliyet dışı gider kaydetti. Vestel’in satış gelirleri 2Ç18’de beklentimize paralel 3,9 mlr TL (y/y +%31, ç/ç +%29) düzeyinde oluştu. İhracat 2Ç18’de %41’lİk kurlardaki seyir ve beyaz eşya tarafındaki güçlü büyüme ile 2,8 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken yurt içi satış gelirleri klima satışları öncülüğünde ve fiyat artışları katkısıyla geçen seneye kıyasla %13 yükselerek 1,3 mn TL olarak açıklandı.

Yurt içi TV pazarındaki gerilemeye rağmen, ürün karmasındaki iyileşme ve fiyat artışları tüketici elektroniği gelirlerini olumlu etkiledi. İhracat tarafında 1Ç18’deki güçlü büyümeye karşın, bayi stoklarının yüksek olması nedeniyle dünya kupası etkisinin sınırlı kalması ve şirketin hacimden ziyade karlılığa odaklanma stratejisi dolayısıyla 2Ç18’de gelirlerdeki yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu. Panel fiyatlarındaki gerileme TV fiyat azalışlarını beraberinde getirse de, şirket daha büyük ekran TV’lere kayışla ortalama fiyatlarını korumayı başardı. 2Ç17’ye göre satış hacmindeki yatay seyre karşın, güçlü $ ve € ihracat gelirlerini destekledi. Böylece tüketici elektroniği gelirleri yıllık bazda %33 yükselerek 2,02 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 2Ç18’de TV panel fiyatlarındaki düşüşün karlılığa pozitif etkisi artarken, tüketici elektroniği brüt marjı bu sayede %29,1 (y/y +8,9 puan, ç/ç +5,7 puan) seviyesine ulaştı.

Şirketin 2Ç18’de yurt içi beyaz eşya pazarındaki payı rekor seviyeye yükseldi. Vestel Elektronik yurt içi satış hacimdeki daralmayı maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmasıyla telafi ederken, klima satışlarındaki güçlü seyir satışları olumlu etkiledi. İhracat tarafında yeni projelerin katkısının artması, TL’deki değer kaybının Asyalı üreticilere kıyasla rekabet avantajı yaratması, Euro TL’deki artış beyaz eşya gelirlerini 1,86 mlr TL’ye (y/y +%36) taşıdı. Beyaz eşya segmentinde 2Ç18’de brüt marj yıllık bazda 3,4 puan artarak %27,1 olarak gerçekleşti. €/$ hedge kontratlarından kaydedilen gelirlerdeki artış, €/TL’nin ihracat marjları üzerindeki olumlu etkisi, daha yüksek marjlı klima satışları ve yurt içi fiyat düzeltmeleri şirketin beyaz eşya segmentindeki karlılığının yükselmesinde etkili oldu.

Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü 402 mn TL olan beklentimizin üzerinde 585 mn TL düzeyinde oluşurken, geçen yıla göre %141 önceki çeyreğe göre %88 artış gösterdi. FAVÖK marjı geçen yıla göre 6,8 puan, önceki çeyreğe göre 4,7 puan artarak %15,1 olarak gerçekleşti. 2Ç18’de FAVÖK marjı beklentimiz %10,3 olması yönündeydi.

Şirketin 2Ç18 itibariyle net borcu, kur etkisi ve 29 Haziran 2018’de satın almasını gerçekleştirdiği META Nikel Kobalt Madencilik satın almasından kaynaklanan nakit çıkışı ve ek borçlanma nedeniyle 2,9 mlr TL’den 4,0 mlr TL’ye yükseldi. Mevcut durumda Şirketin 31.06.2018 bilançosunda Zorlu Holding’den alacaklar yaklaşık 350 mn $ (1,6 mlr TL) düzeyinde seyretmeye devam ediyor.

Yorum: Vestel Elektronik 2Ç18’de ürün karmasındaki iyileşme, fiyat düzeltmeleri ve kurun olumlu etkisi sayesinde gelirlerde ve marjlarda güçlü artış gerçekleştirdi. 3Ç18’de panel fiyatlarında toparlanmanın devam etmesi, çelik ve plastik fiyatlarında ise 2Ç18’e göre gevşeme yaşanması beklenmektedir. 2Ç18 finansal sonuçlarını Vestel Elektronik için olumlu bulmakla birlikte artan borçluluk nedeniyle bugün hisse üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Vestel Elekronik hisseleri için 11,16 olan hedef fiyatımızda makro beklentiler ve şirkete ilişkin tahminlerimizde oluşan farklılıklar nedeniyle değişikliğe gideceğiz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Vestel – 2Ç18 sonuçlarını 128.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azaldı. Şirket, 1Ç18’da 29,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,888 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Şirket, 2Ç18’de 585 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %141 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 683 baz puan artarak %15,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 4,033 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 130 milyon TL (2Ç17: 253 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1 (2Ç17: %2.5) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Vestel, 2Ç18’de önemli karlılık artışı kaydetti Vestel’in cirosu %31 artış ile 3.88 mlr TL’ye ulaşırken, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %8.2 olan FAVÖK marjının %15.1’e yükselmesiyle (1Ç18’de %10.4), FAVÖK %141 artarak 585 mln TL’ye ulaştı. TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle finansman giderlerinde yaşadığı artışa rağmen, Vestel operasyonel karlılığındaki iyileşme sayesinde net karını %37 artırarak 129 mln TL’ye yükseltti.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel Elektronik 2018 yılının 2. çeyreğinde 128,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 93,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2018’in 2. çeyreğine göre %31,4 oranında artarak 3.888mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %76,1 artışla 1.095mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 7,1 puan artarak %28,2 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %33 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 461mn TL’lik gider kaydedilmiştir ve faaliyet karı bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Faaliyet karı 2Ç2017’ye göre %95,6 azalarak 12,2mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet karı marjı 9,2 puan azalarak %0,2 olmuştur. Finansman tarafında net 144,7mn TL’lik gelir yazılmıştır. Şirket 2Ç2017’de finansmandan 196,5mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi kar 156,9mn TL olmuştur. 22mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 128,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında azalarak 98,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, bir yerli yatırımcı Vestel Elektronik’teki payları ile ilgili olarak Cuma günü 9,235 TL’den 466.522 adet payın satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Hisse satışıyla yatırımcının sermayedeki pay oranının %5,07’den %4,93’e gerilediği açıklandı.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber – 25.07.2018

(=) Vestel Elektronik (VESTL): Vestel, basında yer alan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisselerinin satışına yönelik görüşmeler yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bazı basın organlarında şirketin LG’nin şirkete talip olduğu iddia edilmişti.

 

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Analiz – 03.07.2018

Vestel Elektronik (VESTL), Meta Nikel Kobalt’ın %50’sini Zorlu Holding ve Zorlu Ailesi üyelerinden 250mn ABD doları karşılığında satın almak üzere anlaştığını açıkladı. Şirketin geri kalan %50 oranında hissesi ise Çin’li GSR Capital’a aittir. VESTL, Zorlu Holding’den alacağı hisseler karşılında ödemesi gereken 237,3mn ABD dolarını Zorlu Holding’den alacaklarından mahsup edecek, geriye kalan 12,7mn ABD dolarını ise diğer ortaklara satış işleminin tamamlanmasını takiben bir ay içinde ödeyecektir. VESTL’in Zorlu Holding’den alacakları 1Q18 itibarıyla 373mn ABD doları tutarındadır. Satış işleminin tamamlanmasının ardından bu tutar 136mn ABD dolarına gerileyecektir.

Meta Nikel Kobalt, 10 bin ton nikel metal eşleniği ve 550 ton kobalt metal eşleniği üretim kapasitesine sahiptir. Artan talebi karşılamak için, özellikle elektrikli araçların batarya gereksinimlerinden dolayı Meta Nikel Kobalt nikel metal eşleniği üretim kapasitesini 4 kat arttırmayı ve nikel sülfat ve kobalt sülfat üretim tesisi kurmayı planlamaktadır. Zorlu Holding’ten yapılan daha önceki açıklamalara göre bu iki yatırımın tahmini toplam yatırım bütçesi 2 milyar ABD doları olacağı belirtilmişti. Zorlu Holding’in elektrikli batarya ve üretimi için süper teşvik kapsamında yatırım teşvik belgesi almıştı. Planlanan yatırım, finansmanı ve teşvik paketi ile ilgili detaylı henüz belli olmadığından VESTL için önemli bir etkisi olmasını beklememekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Yorum – 03.07.2018

Vestel Elektronik (VESTL) Zorlu Holding’den Meta Nikel Kobalt Madencilik şirketini satın aldı (+)

Vestel Elektronik elektrikli araç bataryalarının üretimi açısından stratejik öneme sahip nikel sülfat ve kobalt sülfat bileşiklerinin tedarikini sağlamak amacıyla, Zorlu Holding AŞ bünyesinde yer alan ve nikel-kobalt madenciliği konusunda faaliyet gösteren Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %50 payının satın alınmasına karar vermiştir.

Meta Nikel Kobalt Madencilik sermayesinin %50’sini, toplam 250 mn $ bedel karşılığında satın alınmasına ve Zorlu Holding AŞ’ye olan alım bedelinin, Holding’den olan 237,4 mn $ olan alacaklarından mahsup edilmesine, kalan 12,6 mn $’lık tutarı pay devirlerini takip eden 1 ay içinde nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Bu satın almanın batarya üretimi yatırımı için kritik olan hammaddelerin arz güvenliğini sağlaması ve yanı sıra orta-uzun vadede Avrupa’da önemli bir otomotiv elektroniği tedarikçisi olma hedefine de katkıda bulunması beklenmektedir.

Yorum: Vestel Elektronik bu satın alma ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı elektrikli araç batarya üretimi yatırımı için stratejik öneme sahip nikel sülfat ve kobalt sülfat bileşiklerinin arz güvenliği sağlamayı hedeflemektedir. Bunun yanında Şirketin 31.03.2018 bilançosunda bulunan yaklaşık 343 mn $ (1,35 mlr TL) düzeyindeki Zorlu Holding alacaklarının 237 mn $ azalarak, yaklaşık 106 mn $ düzeyine gerilemesi beklenebilir. Bu işlemle birlikte hesaplamalarımıza göre Zorlu Holding’den alacaklar net borcun yaklaşık %45’inden %15 düzeyine gerilemiş oluyor. İlişkili taraflardan olan alacak tutarının azalmasını hafif olumlu buluyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Yorum – 29.05.2018

Vestel, ortalama 9,476 TL hisse fiyatı ile piyasadan 54,8bin adet VESBE hissesi satın almış ve VESBE’deki payını %94,62’den %94,65’e yükseltmiştir. VESTL dün portföyünde bulunan VESBE hisselerinin, sermayesinin %5’ine kadar, satışından vazgeçtiğini açıklamıştı. VESTL’in alımlarına devam etmesi durumunda halihazırda düşük halka açıklık oranı olan VESBE hisselerinde dalgalanma artabilir.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Vestel Elektronik (VESTL) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü FAVÖK marjı (+) Vestel Elektronik 1Ç18’de 30 mn TL (4Ç17: -20 mn TL, 1Ç17: +38,4 mn TL) net zarar açıkladı. Şirketin bu çeyrekte operasyonel karlılığı geçen yıla ve önceki çeyreğe göre önemli anlamda iyileşirken, ağırlıklı olarak kur farklı giderlerinden kaynaklanan 266 mn TL faaliyet dışı giderler şirketin net zarar açıklamasına neden oldu.

Vestel’in satış gelirleri 1Ç18’de 3,0 mlr TL (y/y +%26, ç/ç -%22) düzeyinde oluştu. İhracat 1Ç18’de %39’luk güçlü büyüme ile 2,27 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken yurt içi satış gelirleri geçen seneye paralel 959 mn TL olarak açıklandı.

Yurt içi TV pazardaki zayıflığa rağmen, şirketin artan ihracat hacmi, ürün karmasındaki iyileşme ve fiyat artışları sayesinde tüketici elektroniği gelirleri yıllık bazda %19 yükselerek 1,69 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Toshiba markalı TV satışlarının katkısı bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 1Ç18’de TV panel fiyatlarındaki düşüşün karlılığa pozitif etkisi nin görünürlüğü artarken, tüketici elektroniği brüt marjı bu sayede %23,4 (y/y +6,0 puan, ç/ç +4,4 puan) seviyesine ulaştı.

1Ç18’de %19 gerileyen yurt içi beyaz eşya pazarında şirket pazar payı kazandı. Hacimdeki daralmayı fiyat artışlarıyla kompanse ederek, güçlü klima satışlarının da katkısıyla yıllık %36 artışla 1,3 mlr TL ciro elde etti. Beyaz eşya segmentinde 1Ç18’de brüt marj yıllık bazda yatay seyrederek %23,7 olarak gerçekleşti. Çelik ve plastik fiyatlarındaki artışın, €/$ hedge kontratlarından kaydedilen zararların olumsuz etkisine rağmen fiyat artışları, yurt içi klima karlılığındaki yükseliş, artan hacim ve €/TL kurunun ihracat tarafındaki karlılığa katkısıyla şirket beyaz eşya segmentinde brüt marjını korumuş oldu.

Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü 312 mn TL düzeyinde oluşurken, geçen yıla göre %72, önceki çeyreğe göre %11 artış gösterdi. FAVÖK marjı geçen yıla göre 2,8 puan, önceki çeyreğe göre 3,1 puan artarak %10,4 olarak gerçekleşti.

Yorum: Vestel Elektronik 1Ç18’de yurt içi pazardaki zayıflığa rağmen; artan ihracat hacmi, ürün karmasındaki iyileşme, fiyat düzeltmeleri ve kurun olumlu etkisi sayesinde gelirlerde güçlü artış gerçekleştirdi. Marjlardaki iyileşmede ise panel fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. 2Ç18 sonlarında panel fiyatlarındaki düşüşün TV fiyatlarını baskı altına alması beklenmektedir. Bununla birlikte halihazırda gerileyen plastik fiyatlarının yanı sıra çelik fiyatlarındaki artışın 3Ç18 başından itibaren yerini gerilemeye bırakacağı tahmin ediliyor. 1Ç18 finansal sonuçlarını Vestel Elektronik için olumlu bulmakla birlikte 11,16 olan hedef fiyatımızı ve uzun vadeli “TUT”, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Vestel – 1Ç18 sonuçlarını 29.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 38.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 3,006 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 312 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 277 baz puan artarak %10.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 yükselerek 2,907 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 356 milyon TL (1Ç17: 573 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.8 (1Ç17: %5.9) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Vestel 1Ç18’de 30mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 38m TL net kar açıklamıştı. Artan satış gelirlerine ve iyileşen faaliyet karlılığına rağmen kur farkı zararlarından dolayı şirketin bu dönemki net karı olumsuz etkilenmiştir. Şirketin net satışları %26 oranında artarak 3.0 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK’ü %72 oranında artmış ve 312mn TL olarak gerçekleşmiştir. Hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında yapmış olduğu fiyat artışları, zayıf TL’nin ihracat karlılığına katkısı ve düşen TL panel fiyatları bu çeyrekte artmaya devam eden ham madde fiyatlarındaki olumsuz etkiyi telafi etmede yardımcı olmuştur. Şirketin 1Ç17’de %7,6 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte %10,4’e yükselmiştir. Her ne kadar net zarar açıklamış olsa da, şirketin faaliyet karlılığında ki artışı ve kar marjlarındaki iyileşmeyi dikkate alarak 1Ç18 sonuçlarının Vestel üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz – 07.05.2018

Gelirin bir fonksiyonu olan tüketim harcamaları ülkemiz GSYH’sinin yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır. Bu oran tarihsel olarak en düşük %58 seviyesine gerilemiş olup, ekonominin nispeten daha iyi olduğu yıllarda %73’e çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da Türk ekonomisinin büyümesinde tüketim harcamalarının lokomotif rol üstlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Dayanıklı tüketim harcamaları, sektöre özel sebeplerle dalgalı seyretse de, ortalamada GSYH büyümesi ve tüketim harcamaları artışının üzerinde performans göstermektedir.

Şubat-Eylül 2017 döneminde verilen ÖTV teşviki nedeniyle 2018 yılında yurt içi beyaz eşya pazarının yüksek baz etkisi altında kalacağını düşünüyoruz.  Türk Lirası’nın değer kaybetmiş olmasının talebi negatif etkileyeceğini ve şirketler için fiyatlama güçlüğü yaratacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin büyüme hikayesindeki itici gücün tüketim talebindeki artış olması nedeniyle bu yönde verilebilecek muhtemel teşviklerin dayanıklı tüketim sektörü talebini de olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz. Beyaz eşya satın alımına yönelik orta-uzun vadede devletin enerji tasarrufuna ya da tüketiciyi desteklemeye yönelik ÖTV teşvikinin yinelenebileceğini öngörüyoruz. Öte yandan üretilen beyaz eşya ürünlerinin %73’ünü ihraç eden sektörün ana pazarı Avrupa’da, büyümenin ılımlı oranda yükselmesi beklenmektedir. TL’nin € ve £’e karşı değer kaybı beyaz eşya sektörünü rekabetçi konuma getirerek ihracat artışını destekleyecektir. Türkbesd beklentisi ihracatın 2018 yılında %6,4 büyümesi yönündedir.

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak ve Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası dolayısıyla televizyon ihracatında bir önceki yıla göre %10’luk artış yaşanabileceğini düşünüyoruz. 2012’den bu yana 2,8-3,2 mn adet aralığında değişim gösteren yurt içi televizyon satışlarının ise 2018 yılında da gerilemeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Sektörün önemli maliyet kalemi olan çelik ve plastik fiyatlarındaki yüksek seviyeler ile $/TL’deki artış yurt içinde marjları baskı altında bırakırken, panel fiyatlarındaki gerileme ve €/$’daki yüksek seviyelerin bu baskıyı hafifletmesi beklenebilir.

Vestel Elektronik –  Operasyonel marjlarda stabilizasyon: Vestel Elektronik’in 2017’de yükselen hammadde fiyatlarının etkisiyle zayıflayan operasyonel kar marjlarının; gerileyen panel fiyatları, ürün karmasında karlılığı daha yüksek segmente kayış, fiyat düzeltmeleri ve €/$ paritesindeki değişimin şirket lehine gelişiminin olumlu katkısıyla 2018’de toparlanmasını bekliyoruz. Beyaz eşya segmentinde devam eden yatırımlara rağmen, işletme sermayesinde beklediğimiz normalleşme ile nakit akışının pozitife döneceğini tahmin ediyoruz. 2018’de, dünya kupası nedeniyle TV satışlarının yükselmesini, Toshiba ile imzalanan marka lisans anlaşmasının katkısının artmasını bekliyoruz. Beyaz eşya segmentindeki kapasite artışının etkisi 2018 ikinci yarısından itibaren hissedilecek olup tam etkisi ise 2019 satış hacminde gözlenecek. Vestel Elektronik için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 11,16 TL olarak belirliyor, getiri potansiyelinin yetersiz olması nedeniyle uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz.

Operasyonel kar marjlarının öngörülebilirliğinde artış – Vestel Elektronik’in FAVÖK marjı 2007-2017 döneminde %1,4 ile %12,0 aralığında dalgalansa da, 2013’ten bu yana atılmakta olan adımların etkisiyle daha öngörülebilir düzeylerde seyretmektedir. Önümüzdeki dönemde ürün karması içinde karlılığı daha yüksek modellere kayışın, şirketin operasyonel kar marjlarındaki artışı desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz

Lisans anlaşmalarıyla büyüme devam edecek – Vestel küresel bazda tanınmış markaların kullanım hakkını devralarak Avrupa pazarlarındaki rekabet gücünü artırmayı, gelir büyümesini ve karlılığını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede beyaz eşya tarafında Sharp ve TV tarafında Toshiba ile yapılan anlaşmaların şirket finansallarına katkısının artmasını bekliyoruz.

Yeniden yapılanma çalışmaları pazar payında artışı destekleyebilir – Vestel bayi ağının optimizasyonu, Regal’in yeniden yapılandırılması, satış kanalları çeşitlendirmesi ve yenilikçi pazarlama stratejileri sayesinde beyaz eşya segmentinde pazar payı kazanırken; TV’de yeni satış kanalına giriş stratejisi paralelinde 2014 yılında lider konuma geldi ve 4 yıldır bu konumu koruyor. Vestel önümüzdeki dönemde bayi ağını genişleterek, satış sonrası hizmetlerini iyileştirmeye devam ederek müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflerken, bunun pazar payı kazanımını destekleyebileceğini düşünüyoruz.

Yeni çamaşır ve kurutma makinesi yatırımı beyaz eşya ağırlığını artıracak – Vestel 2018 yılı içerisinde yıllık 750 bin adet çamaşır makinesi, 750 bin adet kurutma makinesi yatırımını devreye alırken, bulaşık makinesi kapasitesini 900 bin adetten 1,8 mn adete çıkaracak. Böylece çamaşır ve bulaşık makinesi kapasitesi yükselirken, ürün portföyüne kurutma makinesi de eklenmiş olacak. Bu çerçevede Şirketin ODM olarak varlık gösterdiği Avrupa ülkelerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor, karlılığı daha yüksek ve öngörülebilir olan beyaz eşya segmentinin gelirler içerisindeki payının artacağını öngörüyoruz.

Kur hassasiyeti yüksek – Operasyonel marjlar, dolar açık pozisyonu nedeniyle €/$ paritesine bağlı dalgalanmaktadır. Bununla birlikte €/$ paritesinde alınan koruma kontratları ile bu açığın bir kısmı kompanse edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan borç portföyünün %22’sinin $ ve %34’ünün € cinsinden olması bilançosundaki kur hassasiyetini artırmaktadır.

Vestel Elektronik için 11,16 TL/hisse hedef fiyat ile uzun vadeli önerimiz “TUT” yönünde – Vestel Elektronik FD/FAVÖK 2018 tahmini çarpanı olan 4,9(x), yurt dışı benzerlerine kıyasla %19 iskontoluyken, cari FD/FAVÖK’ü 5 yıllık ortalaması olan 5,4x’ün %24 üzerindedir. Vestel Elektronik için 12 aylık hedef fiyatımızı, hisse başı 11,16 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Yorum – 10.04.2018

Vestel (VESTL, EP, Fiyat:10.74TL, Piyasa Değeri TL3,603mn) 28.4milyar TL’ yatırım bedeli olan elektrikli araç enerji depolama sistemleri projesi ile ilgili olarak “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamında desteklenecektir. (Olumlu).

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz – 26.03.2018

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, pil yatırımının büyüklüğünün 4.8 mlr $’a yükseltildiğini ve pil projesini yürütecek şirketin 2020 yılında halka arz edilebileceğini açıkladı. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Çin’li GSR ile birlikte yapılacak pil yatırımının maden faaliyetlerinde düşünülen şirket için entegrasyonun etkisiyle 4.5 mlr $’dan 4.8 mlr $’a yükseltildiğini açıkladı. Yatırımın finansmanının %25 oranında özkaynak, %75 oranında proje finansmanı ile gerçekleşebileceğini açıklayan Yüngül, pil projesini yürütecek şirketin halka arzını 2020 yılında düşündüklerini söyledi.

Zorlu Holding iştiraki Vestel Elektronik (VESTL), geçtiğimiz ay GSR Capital ile ilk etapta 2,000 MW kapasiteli bir pil paketleme tesisinin ve sonrasında 25,000 MW kapasiteli bir batarya üretim tesisinin kurulması için %50-%50 oranlı bir ortaklık kurulması için anlaşma imzalarken; GSR, pil üretiminde kullanılmak üzere Nikel-Kobalt üretimi yapma amacıyla Zorlu Holding’e bağlı Meta Nikel Fabrikasına da %50 oranında ortak olmuştu. Yatırım tutarındaki artışın, orta-uzun vadeli iş planına pozitif katkı sağlayacağı için VESTL hisse değeri üzerinde olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Hedef Fiyat: 10.40 TL     Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

Güçlü operasyonel performans. Vestel Elektronik 4Ç17’de beklentimizden olumsuz, 20mn TL net zarar açıklamıştır. Operasyonel olarak baktığımızda, satışlar güçlü elektronik satışlarının etkisiyle beklentimizin üzerinde 39% büyürken, %7.3 seviyesinde beklentimizin hafif altında FVAÖK marjı gerçekleşmiştir. Güncel çarpanlarla Vestel için hedef fiyatımızı 10.40TL (önceki 8.00TL) olarak revize ettik; Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Bugün hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

TV satışlarında güçlü toparlanma; %50 satış büyümesi. TV segmentinde büyüme yurtiçinde pazar payı kazanımları, yurtdışında yüksek baz etkisiyle %50 olarak gerçekleşmiştir. Fiyat artışları, ürün karması ve kur etkisi de büyümeyi desteklemiştir. Beyaz eşya tarafında ise şirket yurtdışı pazarlardaki talebin etkisiyle %20 büyüme kaydetmiştir. Şirket’in brüt kar marjı beyaz eşya tarafında hammadde maaliyet artışlarının etkisiyle yıllık bazda 3.9 puan daralarak %19.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in FVAÖK marjı ise 4Ç17’de yıllık bazda 3.1 puan daralarak %7.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

1Ç18 Beklentileri:  Şirket önümüzdeki çeyrekte yurtiçinde vergi teşvikinin yüksek bazı nedeniyle beyaz eşyada talebin zayıf olmasını beklemektedir. Diğer taraftan, ürün fiyat artışlarıyla, hammadde maliyet artışlarının bir miktar karşılanması öngörülmektedir. TV tarafında ise yurtiçinde zayıf sezon olsa da, Avrupa’da FIFA World Cup ve Toshiba TV satışlarındaki artışın etkisiyle güçlü büyüme beklenmektedir.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Vestel’in operasyonel performansı beklentiler dahilinde gerçekleşirken kur farkı zararları nedeniyle oluşan net zarar tahminimizin altında kaldı. Vestel’in cirosu 4Ç17’de yıllık %39 artış ile 3.87 mlr TL’ye ulaşarak bizim beklentimiz olan 3.55 mlr TL’yi geçti. Ancak, marjlardaki zayıflama bizim tahminiminizin üzerinde gerçekleşmesi ile 281 mln TL olan FAVÖK bizim 279 mln TL olan beklentimiz ile uyumlu gelmiş oldu. Buna rağmen, 20 mln TL gelen 4Ç17 net zarar, kur farkı zararlarının tahminlerimizin üzerinde gelmesi nedeniyle 47 mln TL net kar beklentimizin oldukça altında gerçekleşti. Sonuçlar hisse üzerinde bir miktar olumsuz tepki yaratabilir. Uzun vadeli hisse performansı Şirket’in yerli oto projesinde alacağı rol ile sağlayacağı ilave gelirin detaylarının belirginleşmesi etki olacaktır. Vestel için 11.56 TL/hisse hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Vestel – 4Ç17 sonuçlarını 20 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 99 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,866 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. TV ve beyaz eşya satışlarından sırasıyla yıllık bazda %50 ve %20 büyümeler gözlemlendi. Şirket, 4Ç17’de 281 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 307 baz puan azalarak %7,3 oldu. Beyaz eşya marjları nerdeyse sabit seyrederken, TV marjları türev enstrümanlardan oluşan zararlar ve ihracat fiyatlarının gerilemesinden dolayı 570 baz puan daraldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 düşerek 2,508 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, Türkiye’de tüm segmentlerde zayıflığın 1Ç18’de devam edeceğini ancak ihracattaki performansın büyümeyi ve kârlılığı destekleyeceğini beklemektedir.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

VESTL: Vestel 4Ç17’de 20mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 99m TL net zarar açıklamıştı. Artan satış gelirlerine rağmen ham madde fiyatlarındaki artış yüzünden şirketin karlılığı olumsuz etkilenmiştir. Diğer taraftan finansal giderlerinin bir önceki yıla göre düşük kalması şirketin zararının azalmasına sebep olmuştur. Şirketin net satışları %39 oranında artarak 3.9 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK’ü %2 oranında gerileyerek 281mn TL olarak gerçekleşmiştir. Artan hammadde fiyatları ve yurtiçi satışlara yönelik faaliyet giderleri sebebiyle 4Ç16’da %10.3 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte %7.3’e düşmüştür. Vestel’in net finansal giderleri ise 86mn TL’ye gerilemiştir, şirket geçen yıl 139mn TL net finansal gelir elde etmişti. Yıllık bazda net zararda azalmanın ve çeyreksel bazda karlılıkta iyileşmenin Vestel üzerinde hafif olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Vestel Elektronik 2017 yılının 4. çeyreğinde 20,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 98,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2016’nın 4. çeyreğine göre %39,3 oranında artarak 4Ç2017’de 3.866mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %16,5 artışla 766,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan gerileyerek %19,8 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %28,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 148,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Faaliyet karı 4Ç2016’ya göre 35,1mn TL artarak 37,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı 0,9 puan artarak %1 olmuştur. Finansman tarafında 85,7mn TL’lik gider yazılmıştır. Şirket 4Ç2016’da finansmandan 139,1mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi zarar 48,6mn TL olmuştur. 33,1mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 20,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 55,1mn TL olmuştur. 2016 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 167,7mn TL idi.

 

Vestel Dongbu Daewoo Electronics Corporation’ın Satış Süreci Hakkında Açıklama Yaptı – 15.02.2018

22.12.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Dongbu Daewoo Electronics Corporation’ın satışına ilişkin satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olup, satıcılar sürece Şirketimizin %94,62 oranında hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ dışında başka bir alıcı ile devam etmeye karar vermiştir.

 

 

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 04.12.2017

Vestel Elektronik Dongbu Daewoo Electronics’i satın almak için bağlayıcı teklif verdi

Vestel Elektronik mergermarket’de yer alan bir habere göre Güney Koreli Dongbu Daewoo’yu satın almak üzere bağlayıcı bir teklif verdi. Şirketin Toshiba’nın TV işini alamadıktan sonra Dongbu Daewoo’nun satın alımıyla ilgilendiği yönünde haberler basında yer almıştı Dolayısıyla gelişme beklentilere paralel. Habere göre süreçte Vestel Elektronik dışında başka (İranlı, Güney Koreli ve Çinli olmak üzere) üç şirket daha bulunuyor. Beklentilere paralel de olsa şirketin bu yönde bir adım atmış olması hisse üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

 

Vestel’den Toshiba Açıklaması – 15.11.2017

10.04.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Toshiba Corporation, TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satışına ilişkin alınan teklifleri değerlendirme ve müzakere sürecini tamamlamış olup satış için Şirketimiz dışında başka bir şirket ile anlaşmaya varılmıştır.Toshiba Visual Solutions Corporation ile %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması aynı şartlarda devam etmektedir.

GARANTİ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 15.11.2017

Vestel (VESTL, EP, Fiyat:8.19TL, Piyasa Değeri TL2,747mn): Vestel’in de teklif verdiği Toshiba’nın Japonya’daki TV birimi satış ve lisans anlaşmasını Çinli Hisense aldı. Hisense Electric, %95 hisse için 96mn Euro ödeyecek. Halihazırda Vestel Toshiba’nın Avrupa’daki lisans haklarını da elinde bulunduruyor. Piyasa beklentisinin Toshiba’nın kazanması yönünde olması itibariyle haberi olumsuz değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 15.11.2017

Vestel’in de satın almak için teklif verdiği Toshiba’nın TV departmanı Çinli Hisense tarafından 96mn EUR’ya satın alındı. Vestel’in satın alma iştahının Daewoo’ya yönelmesi bekleniyor.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 15.11.2017

Vestel Toshiba’nın TV işini alamadı. Bilindiği üzere Vestel Toshiba’nın TV işinin satış sürecindeki taliplilerden biriydi. Süreçte Çinli Hisense %95’lik kısım için 96 milyon Euro ödeyerek kazanan taraf oldu. Haber kısa vadede Vestel Elektronik hiseleri üzerinde bir miktar baskı yaratabilir.

Vestel’den Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na Katılım Açıklaması – 02.11.2017

Şirketimizin hakim ortağı Zorlu Holding AŞ, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü (“Protokol”)’nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.Protokol’ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz – 01.11.2017

Medyada çıkan haberlere göre yerli otomotiv markasını üretecek 4 üyeli konsorsiyumun üç üyesinin Vestel, Anadolu Isuzu ve BMC olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklamanın yarın Cumhurbaşkanı tarafından yapılması bekleniyor. Vestel’in yerli otomobilin elektrik sistemlerinin üretimi olması bekleniyor. Bu beklenti ile birlikte Vestel hisseleri dün zayıf 3Ç17 sonuçlarına ragmen %18 oranında artış ile kapattı.

Tacirler Yatırım notu : Medyada yer alan haberlere göre Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel 100% yerli otonun üretimi için oluşturulan konsorsiyumda yer alacak.Bu konu ile ilgili daha geniş bilgiyi Yerli Oto haberinde bulabilirsiniz.

 

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Vestel 3Ç17’de 57mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 90m TL net kar açıklamıştı. Artan satış gelirlerine rağmen karlılıktaki düşüş ve finansal giderlerdeki artış Vestel’in bu çeyrekte zarar yazmasına sebep olmuştur. Şirketin net satışları %37 oranında artarak 2.9 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK’ü %9 oranında artarak 162mn TL olarak gerçekleşmiştir. Artan hammadde fiyatları ve yurtiçi satışlara yönelik faaliyet giderleri sebebiyle 3Ç16’da %7 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte %5.6’ya düşmüştür. Vestel’in net finansal giderleri ise 147mn TL’ye yükselmiştir, şirket geçen yıl 64mn TL net finansal gelir elde etmişti. Zayıf gelen 3Ç17 sonuçlarının Vestel üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekliyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz  – Vestel (VESTL, EP, Fiyat:8.39TL, Piyasa Değeri TL2,814mn

Hedef Fiyat: 9.20TL): Vestel Elektronik 3Ç17’de beklentimizin altında, 57mn TL net zarar açıklamıştır, piyasa beklentisi mevcut değil .Operasyonel olarak baktığımızda, satışlar vergi teşvikinin etkisiyle 37% büyürken, %5.6 seviyesindeki FVAÖK marjı son üç senenin en düşük seviyesinde ve beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Şirket önümüzdeki çeyrekte vergi teşvikinin bitmesi nedeniyle beyaz eşya talebinin azalmasını beklemektedir. TV tarafında ise düşük baz ve Avrupa’da yüksek sezon olmasının etkisiyle iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir. Vestel için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Bugün hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Beyaz eşya’da yüksek talep; TV satışlarında toparlanma. Şirket beyaz eşya tarafında yıllık bazda %39 büyürken, TV ve elektronik tarafında toplamda %35 satış büyümesi kaydetmiştir. Şirket’in brüt kar marjı yıllık bazda 0.6 puan daralarak %19.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Beyaz eşya segmentindeki marj daralmasında hammadde fiyat artışları etkili olmuştur. Şirket’in FVAÖK marjı ise 3Ç17’de beyaz eşya satışlarındaki büyümeyle birlikte artan operasyonel giderlerin etkisiyle yıllık bazda 1.4 puan daralarak %5.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4Ç17 Beklentileri: Şirket önümüzdeki çeyrekte vergi teşvikinin bitmesi nedeniyle beyaz eşya talebinin azalmasını beklemektedir. Diğer taraftan, ürün fiyat artışlarıyla, hammadde maliyet artışlarının bir miktar karşılanması öngörülmektedir. TV tarafında ise düşük baz ve Avrupa’da yüksek sezon olmasının etkisiyle iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir. Panel fiyatlarındaki gerilemenin de pozitif etkisini önümüzdeki çeyrekte görülmesi tahmin edilmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Vestel Elektronik 3Ç17,’de 57 milyon TL zarar, 162 milyon TL FAVÖK (%9 yıllık yukarda) ve 2.893 milyon TL net satış (%37 yıllık yukarda) açıkladı. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar %46 ve %35 yükseldi. Türkiye’deki güçlü beyaz eşya ve klima satışları ve Avrupa dışı ihracattaki iyileşme satış büyümesini destekledi. Ayrıca zayıf 1Y17 TV satışlarının ardından, satışlarda toparlanma görüldü. FAVÖK marjı yıllık 144 baz puanla %5,6 seviyesine daraldı. Türev enstrümanlardan elde edilen zararlar ve beyaz eşya maliyetlerindeki artış FAVÖK’te gerilemeye neden oldu. Şirket 4Ç17’de beyaz eşya satışlarında zayıflama, ancak TV satışlarında düşük baz sonrası iyileşme öngörüyor. Şirket ayrıca 4Ç17’de cell fiyatlarındaki gerilemeyle TV marjlarında iyileşme öngörüyor.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Vestel Elektronik (VESTL, Negatif): Vestel Elektronik yılın üçüncü çeyreğinde 94 mn TL net kâr beklentimizin aksine 57 mn TL net zarar açıkladı (3Ç16’da 90 mn TL net kâr açıklamıştı). Beklentimizin aksine gerçekleşen net zararda, operasyonel kârlılığın beklentimizin altında kalması ve esas faaliyet dışı giderlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Son çeyrekte operasyonel kâr marjlarında görmeyi beklediğimiz toparlanma ve gelecek yıla ilişkin olumlu beklentilerimiz doğrultusunda, 9,50 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemiz koruyoruz; ancak hissenin son dönemdeki güçlü performansını göz önünde bulundurarak (son 1 ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre %6,3 ve %15,5 pozitif ayrıştı), beklentimizden zayıf 3Ç17 sonuçlarının hisse performansına etkisinin ‘negatif’ olacağını düşünüyoruz

 

Vestel Basında Yer Alan Haberlere İstinaden Açıklama Yaptı – 27.10.2017

KAP: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ gelişen pazarlardaki varlığını artırma stratejisi kapsamında, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation’ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik bir ön teklif vermiş olup, halen satıcılarla nihai teklif öncesi karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmeler devam etmektedir.Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında kamuya açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, bağlayıcı olmayan bir teklif verilmesi ve süreç sonunda da teklifin nihai bir teklife dönüşeceğinin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Konu hakkında basın-yayın organlarında çıkan haber nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmıştır.

GARANTİ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 27.10.2017

Vestel (VESTL, EP, Fiyat:7.95TL, Piyasa Değeri TL2,667mn): Vestel Dongbu Daewoo Elektronik için beyaz eşya birimi için teklif yaptı. Meksika, Fransa ve İsveç de Daewoo için teklifte bulundu. Haberi şu an için nötr olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere Vestel, Toshiba’nin Japonya satışları lisans anlaşması için de teklifte bulunmuştu, onun da kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum – 27.10.2017

Vestel Güney Koreli Daewoo’nun beyaz eşya birimini almak üzere teklif verdi. Medyada yer alan bir habere göre Toshiba’nın TV işine verilen tekliften sonra Vestel bu kez Güney Koreli Daewoo’nun beyaz eşya birimini almak üzere teklif verdi. Bu süreçte şirketin son dört arasına kaldığı belirtiliyor. Haber hem Vestel Elektronik hem de Vestel Beyaz Eşya hisseleri üzerinde olumlu etki yaratabilir. 

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz  – 25.10.2017

12 Aylık Hedef Fiyat: 9,50 TL  Tavsiye: ALYükselen hammadde maliyetleri nedeniyle Vestel Elektronik’in operasyonel kâr marjları yılın ilk yarısında baskı alt ında kaldı. Bu baskının, yıls onuna kadar olan çelik ihtiyacının 2Ç17’deki görece düşük fiyatlardan kontrat altına alınması ve panel fiyatlarındaki düşüş ün etkisiyle kısmen 3Ç17’de, ağırlıklı 4Ç17’de olmak üzere yılın ikinci yarısında kademeli bir şekilde azalacağını düşünüyoruz. Daha da önemlisi, FIFA Dünya Kupası organizasyonu, Toshiba ile yapılan lisans anlaşması kapsamında belirginleşmesini beklediğimiz pozitif katkı ve beyaz eşyada planlanan kapasite artırımlarının devreye gireceği beklentisiyle şirket faaliyetleri açısından gelecek yılın daha olumlu bir görünüm sunduğunu düşünüyoruz.Toplam ciro içerisinde beyaz eşya segmentinin payının artmaya devam etmesi ve şirketin daha kârlı ürün satışlarına odaklı stratejisini sürdürmesi ile orta-uzun vadede operasyonel kâr marjlarında istikrar sağlanabileceğini düşünüyoruz . Ek olarak, hissenin 4,5x 2018T FD/FAVÖK ile benzerlerine göre %36 oranında iskontolu işlem görmesini de göz önünde bulundurarak, Vestel Elektronik için daha önce ‘TUT’ olan tavsiyemizi ‘AL’a yükseltiyoruz.

Tahminlerimizde revizyona gittik.

Şirketin yurt içi beyaz eşya pazarında artan pazar payı, iyileşen ürün/fiyat miksi, Toshiba ile olan marka lisans anlaşması kapsamında bu yılın ilk yarısında tamamlanan ürün gamı ile önümüzdeki yıl belirginleşeceğini düşündüğümüz pozitif katkı ve beyaz eşyanın toplam satışlar içerisindeki payının artmaya devam edeceği beklentimiz doğrultusunda tahminlerimizde revizyona gittik. Bu doğrultuda 2017 için ciro büyüme tahminimizi %14,5’ten %18,4’e çekerken, FAVÖK marjı tahminimizi %8 seviyesinde koruyoruz. 2018’de ise %11,5 oranında ciro büyümes ine karşılık, %8,6 seviyesinde daha yüksek FAVÖK marjı öngörüyoru z (önceki tahminimiz %8,4). Orta-uzun vadede ise, FAVÖK marjının %8 seviyesinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz (önceki tahminimiz %7,5).

Değerleme ve tavsiye.

Tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ve benzer Şirket karşılaştırmasından daha yüksek katkı sonucunda 12-aylık hedef fiyatımızı 9,50 TL’ ye yükseltirken (önceki: 7,10 TL), mevcut hisse fiyatına göre sunduğu %20’lik yükseliş potansiyelini de göz önünde bulundurarak daha önce ‘TUT’ olan tavsiyemizi ‘AL’a yükseltiyoruz.

Riskler.

Ana hammadde fiyatlarında yükseliş (çelik, plastik ve panel) TL’nin dolara karşı değer kaybetmesi tahminlerimizden daha düşük EUR/TL  planlanan beyaz eşya kapasite artırımında olası gecikmeler  tüketici güveninde bozulma  yurt içinde ve ihracat pazarlarında rekabetin daha da artması, tahminlerimize yönelik aş ağı yönlü riskler arasında öne çıkıyor. 

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum  – 23.10.2017

Vestel Hindistan’da yatırım yapmaya hazırlanıyor. Vestel Elektronik İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan yaptığı bir röportajda Hindistan piyasasına girmeyi düşündüklerini ve bu yönde bir strateji üzerinde çalıştıklarını belirtti. Erdoğan ayrıca Toshiba’nın TV bölümü ile ilgili teklif verme sürecinin devam ettiğini ve altı yedi şirketle yarıştıklarını söyledi. Haberin hisse üzerinde bir miktar olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Toshiba Konusunda Turan Erdoğan’ın Akşam gazetesine açıklamaları: Vestel, Toshiba’da 6 uzakdoğulu rakiple yarışıyor. Eylül sonunda kararı açıklayacaklardı, dolayısı ile son karar bugün yarın açıklanır.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz  – 11.10.2017

VESTL: SPK Vestel Elektronik’in, %94.62 oranında pay sahibi olduğu Vestel Beyaz Eşya’nın %5.38 oranındaki halka açıklık oranını artırılarak artan likidite ve yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla Vestel Beyaz Eşya’nın sermayesinin %5’ine kadar olan (9.5mn) hisseyi satma başvurusunu onayladı. Bu haberin hem Vestel hem de Vestel Beyaz için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Vestel’in bu satıştan yaklaşık 94 mn TL nakit girişi sağlamasını bekliyoruz. Vestel Beyaz ise artan halka açıklık oranı ile kurumsal yatırımcılar için daha yatırım yapılabilir seviyeye gelecektir.

Vestel Sendikasyon Kredisi Anlaşması Yaptı – 27.09.2017Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda; Şirketimiz ile çoğunluğu Körfez Ülkeleri (GCC) bankalarından oluşan ve mevcutta kredi ilişkimizin olmadığı uluslararası 6 banka arasında 27.09.2017 tarihinde, Amerikan Doları ve Avro para birimleri bazında kullanılmak üzere toplamda 120 milyon Amerikan Doları eşdeğerinde, değişken faizli ve ilk yılı geri ödemesiz 5 yıl vadeli bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin kullanım tarihi Ekim ayının ilk haftası olarak planlanmaktadır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel Elektronik 2017 yılının ikinci çeyreğinde 93,9mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 68,9mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %23,3 oranında artarak 2Ç2017’de 2.958mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %16,1 artışla 621,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,3 puan gerileyerek %21 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %12,7 olmuştur. Diğer faaliyetlerden geçen sene 2. çeyrekteki giderin aksine 125,9mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Faaliyet karı da bu sebeple 2Ç2016’ya göre 4 katına çıkarak 280mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı da 6,5 puan artışla %9,5 olmuş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Öte yandan finansman tarafında 196,5mn TL’lik gider yazılması kar artışını sınırlandırmıştır. Şirket 2Ç2016’da finansmandan 3mn TL net gelir yazmıştı. 14,4mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %36,4 artarak 93,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı is 0,3 puan iyileşme ile %3,2 seviyesine yükselmiştir. 2. Çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 132,3mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 176,4mn TL idi.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017Vestel’in operasyonel performansı beklentimizden iyi geldi Vestel Elektronik 2Ç17’de 94 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam tam bizim beklediğimiz gibi gelmiştir. Operasyonel performans ise hem satış, hem VAFÖK hem de VAFÖK marjı olarak beklentilerimizi aştı. Özellikle TV segmentindeki olası bir zayıflıkla beraber hisse performansı üzerinde devam eden baskı 2Ç17 sonuçlarının beklendiği kadar kötü gelmemesiyle beraber ortadan kalkacaktır diye düşünüyoruz.

Dolayısıyla 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz ki yılın ikinci yarısının TV satışları açısından ilk yarıya göre daha parlak olması beklendiğinden hisse yılbaşından beri endekse göre oluşan performans boşluğunu da bir miktar kapatacaktır düşüncesindeyiz. Dolayısıyla Vestel 2Ç17 riskinin kazasız atlatılmasıyla beraber müşterilerimize bu seviyelerden önerilebilir. 2Ç17’de satış rakamı 3,0 milyar TL olurken yıllık bazda %23 arttı. Burada özellikle her iki segment de beklentilerimizi aşan bir performans sergiledi. TV & elektronik satışlarının 1,4 milyar TL olmasını bekliyorduk ama satış rakamı 1,5 milyar TL’ye ulaştı.

Burada özellikle cep telefonu satışları son derece güçlüydü. Aynı şekilde beyaz eşya segmenti de yıllık bazda %40 büyüyerek bizim %30 olan tahminimizi aştı. Operasyonel marjlar da her iki segmentte bizim tahminlerimizi aştı. Özellikle TV &elektronik segmentinde brüt marj bizim tahminimizin üç puan üstünde %20 civarında gerçekleşti. Ayrıca operasyonel giderlerin de iyi kontrol edildiğini görüyoruz. Görece güçlü marjlar sayesinde TV & elektronik segmentindeki düşük hacimlerin yol açabileceği VAFÖK marjı düşüşü de engellenmiş oldu. VAFÖK 2Ç17’de 243 milyon TL gerçekleşip yıllık bazda %34 yükseldi. VAFÖK marjı da geçen yıla göre hemen hemen yatay kalarak %8,2 oldu.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

VESTL: Vestel 2Ç17’de net karını %36 oranında arttırarak 94mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı güçlü satış geliri büyümesinden, iyileşen operasyonel karlılıktan ve ticari faaliyetlerle ilgili döviz gelirlerinin artmasından olumlu etkilenmiştir. Vestel’in satışları %23 ornaında artarak 3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yurtiçi satışları %30 oranında artarken ihracat gelirleri %19 oranında büyümüştür. Şirketin brüt karı %16 oranında artarken brüt kar marjı %21 orarak gerçekleşmiştir. FAVÖK bu dönemde %22 oranında artarak 243mn TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %8.2 oranında gelmiştir. Vestel’in güçlü finansal sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

Vestel – İkinci çeyrekte 94 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %145 arttı. Net satışlar 2.958 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Beyaz eşya cirosu hacim artışı ve güçlü avronun etkisiyle %40 yükselirken, TV satışları Türkiye ve Avrupa pazar satışlarındaki daralmadan dolayı ancak %8 büyüme gösterdi. Şirket, 2Ç17’de 243 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine %8,2 seviyesinde yatay olarak korundu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 2.203 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 253 milyon TL (2Ç16: 984 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2,5 (2Ç16: %9,7) olarak kaydedildi. Şirket 3Ç17’de panel, çelik ve plastik fiyatlarındaki hafif gerileme ve 2Ç17’de özellikle TV’deki fiyat artışlarından olumlu etkilenecek ve bu nedenle marj açısından daha iyi bir çeyrek olacağını öngörüyor. 

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum  – 14.07.2017

Vestel Elektronik Vestel Beyaz Eşya’nın %5’ini satmayı planlıyor. Vestel Elektronik piyasada uygun şartlar oluşursa Vestel Beyaz Eşya’nın %5’ine kadar tekabül eden bir hisseyi BIST’te satmayı planlıyor. Bugünkü piyasa değeriyle Vestel Beyaz Eşya’nın %5’i yaklaşık 110 milyon TL’ye geliyor. Gelişme Vestel Elektronik hisseleri için hafif pozitif olabilir.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum  – 14.07.2017

Vestel Elektronik, %94.62 oranında pay sahibi olduğu Vestel Beyaz Eşya’nın %5.38 oranındaki halka açıklık oranını artırılarak artan likidite ve yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla Vestel Beyaz Eşya’nın sermayesinin %5’ine kadar olan (9.5mn) hisseyi satmaya karar vermiştir. Bu haberin hem Vestel hem de Vestel Beyaz için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Vestel’in bu satıştan yaklaşık 110 mn TL nakit girişi sağlamasını bekliyoruz. Vestel Beyaz ise artan halka açıklık oranı ile kurumsal yatırımcılar için daha yatırım yapılabilir seviyeye gelecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum  – 14.07.2017

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Şirket %94,62 pay sahibi olduğunu Vestel Beyaz Eşya’da (VESBE, Nötr) halka açıklık oranını artırmak için %5’e kadar paylarını uygun şartlar oluşması halinde Borsa ve Borsa dışında satmaya karar vermiş olup, pay satışları için dün Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.

 

Vestel’den Körfez’de Yeni Şirket – 06.06.2017 – KAP

Şirketimizin özellikle Orta Doğu ve Afrika’daki satışlarını arttırma hedefi doğrultusunda, %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ (“Vestel Ticaret”), Dubai Multi Commodities Centre serbest ticaret bölgesinde satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek bir şirket kurma kararı almıştır. Vestel Ticaret’in paylarının tamamına sahibi olacağı yeni şirketin unvanı VESTEL ELECTRONICS GULF DMCC olacaktır. 

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz  – 04.05.2017

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Vestel Elektronik 2017 yılının ilk çeyreğinde 38,4mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 107,5mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %6 oranında artarak 1Ç2017’de 2,4milyar TL’ye ulaşsa da, maliyetlerdeki %9’luk artış brüt karın aynı dönem itibariyle %4 oranında gerileyerek 478,1mn TL’ye gerilemesine neden olmuştur. Brüt kardaki düşüşün yanı sıra ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı giderinin 162mn TL artması karın düşmesinde etkili olmuştur. Şirket’in 1Ç2017’deki net kar marjı %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oran %4,8 idi.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 1Ç17 – 04.05.2017

Vestel Elektronik’in ilk çeyrek karı %64 oranında gerileyerek 38mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin karının gerilemesindeki ana sebepler, gelirlerindeki yavaş büyüme, hammadde fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyet baskısı ve artan finansal giderler olmuştur. Şirketin satışları %6 oranında artmasına rağmen brüt karı %4 oranında gerilemiştir. Beyaz eşya satış gelirleri, Türkiye’deki vergi indiriminden faydalanarak %19 oranında artarken TV gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı kalmıştır. FAVOK % 26 oranında gerileyerek 181mn TL’ye düşerken FAVOK marjı 3.3 puan düşerek %7.6 olarak gerçekleşmiştir. Zayıf çeyreksel sonuçların Vestel hisseleri üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekleriz.

TACİRLER YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz  1Ç17 – 04.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 38,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 azaldı. Şirket, 4Ç16’da 98,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,383 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 yükseldi. Satışlardaki artış beyaz eşya satışlarında görülen %19 artıştan kaynaklanırken, TV ve elektronik satışları %1 daraldı. Avrupa TV pazarında Euro Cup 2016 sonrası ilk 2 ayda görülen %24 daralma ve yurtiçi TV pazarındaki yatay seyir toplam hacimlerde düşüşe neden olurken, panel fiyatlarında artış hacim düşüşünü dengeledi. Şirket, 1Ç17’de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 335 baz puan azalarak %7,6 oldu. Döviz bazlı petrokimya, çelik ve panel fiyatlarındaki artışın marjları baskıladığını gözlemliyoruz. Şirket marjlardaki gerilemenin maliyet baskısı nedeniyle 2. çeyrekte de devam edeceğini ama çelik fiyatlarında aşağı trendin devam etmesi durumunda 3. çeyrekte marj daralmasının azalabileceğini bekliyor. Beyaz eşyaya uygulanan ÖTV indiriminin Eylül sonuna uzatılması nedeniyle talep büyümesinde yavaşlama olabileceği düşünülüyor.

Genel Kurula Sunulacak Temettü Kararı Açıklaması – 11.04.2017

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 167.719.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 102.637.476 TL net dönem kârı elde edilmiştir.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 167.719.000 TL net dönem kârından, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabilir kârın kalmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 5.131.874 TL’lik genel kanuni yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlara göre kalan 97.505.602 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Yorum  – 10.04.2017Vestel (VESTL, Sınırlı Pozitif): Japonya’da ilk renkli televizyonu yapan firma olan teknoloji devi Toshiba, TV işini satmak istiyor. Japon medyası Toshiba’nın TV işi ile ilgilenen gruplardan biri olarak Türk firması Vestel’i gösterirken, diğer potansiyel alıcıların Çinli şirketler olduğunu iddia etti. Öte yandan Vestel halihazırda Türkiye’de Toshiba lisansı altında televizyon üretimi ve satışı yapıyor. Nikkei Asian Review’un Toshiba’ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yabancı alıcılar satışa ilgi gösteriyor. Potansiyel alıcılar arasında Türk firması Vestel’in yanı sıra bazı Çinli firmalar da bulunuyor.

OYAK YATIRIM – Vestel VESTL Hisse Haber Yorum  – 10.04.2017Vestel’in Toshiba’nın TV iş bölümüne talip olduğu iddaa edildi. Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Japon Toshiba, TV iş bölümünü bir yıl içinde satmayı düşünüyor ve potansiyel alıcılar arasında Çin’li şirketler ile birlikte Vestel’in de adı geçiyor. Vestel hali hazırda Toshiba lisansı altında Avrupa pazarı için TV üretmektedir.

Vestel Basında Yer Alan Haberlere İstinaden Açıklama Yaptı – 10.04.2017

09.04.2017 tarihinde Japon Nikkei Gazetesi kaynaklı çeşitli haber ajanslarında yer alan haberlere istinaden; Şirketimizin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation’ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlanmış olup, bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, kamuya açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelenmiştir.Toshiba Visual Solutions Corporation ile  %100 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ (“Vestel Ticaret”) arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması kapsamında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Avrupa pazarı için Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtım hakları Vestel Ticaret’e aittir.

Rekabet Kurulu tarafından Vestel Ticaret’e verilen idari para cezası hakkında açıklama – 07.04.2017

10.11.2016 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu kapsamında, yargı yolu açık olmak üzere, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ aleyhine tesis edilen 8.024.370,30 TL tutarındaki idari para cezası, yasal süresi içerisinde %25 indirimden de faydalanılarak 06.04.2017 tarihi itibarıyla ödenmiştir. Şirketimizin idari para cezası kararının iptaline ilişkin yargı yoluna başvuru süreci devam etmekte olup ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç16   – 09.02.2017

Vestel Elektronik 4Ç16’da 99 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimizden bir parça daha iyiydi. Özellikle operasyonel marjların bizim tahminlerimizden çok daha iyi geldiğini görüyoruz. Diğer yandan özellikle türev araçlarından yazılan 178 milyon TL gider net zararın arkasında yatan ana neden oldu. 4Ç16’da satış performansı özellikle TV tarafında beklentimizin altında kaldı ve 4Ç16’da 2,8 milyar TL oldu. Bizim tahminimiz 3,1 milyar TL olması yönündeydi.Satışlar yıllık bazda %8 oranında daraldı. Operasyonel marjlar ise TV tarafında zayıf satış rakamına rağmen sürpriz şekilde güçlü geldi. Buradaki en önemli sepebler ise zayıf TL’nin ihracat fiyatlarına olumlu etkisi, düşük stoklu ürünlerin satışının yapılmış olması ve ürün gamında daha karlı ürünlere dönülmüş olması idi. 4Ç16’da açıklanan net zarara piyasa tarafından olumsuz bir tepki gelirse özellikle güçlü gelen marjlardan ötürü bu olası zayıflığın kısa vadede alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Fakat öte yandan 1Ç17 görünümünün özellikle TV tarafında zayıf olacağını da hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla alınabilecek pozisyonlar şimdilik kısa vadeli trade amaçlı olarak değerlendirilmeli.

HALK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç16   – 09.02.2017

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Şirket 2016 yılının son çeyreğinde beklentimizin bir miktar altında 98,7 milyon TL net zarar açıkladı (2015 yılı son çeyreğinde 141 milyon TL net kâr açıklamıştı). Operasyonel kârlılık beklentimizin üzerinde gelirken, esas faaliyet dışı giderler net zarar oluşumunun ana nedeni oldu. Yılbaşından bu yana hissenin BIST100 endeksine göre %17,4 oranında negatif ayrıştığını görüyoruz. Bu tabloyu da göz önünde bulundurarak sonuçların hisse performansına etkisinin ‘sınırlı negatif’ olacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 4Ç16 – 09.02.2017

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Vestel’in 2016 yılı son çeyrek ana ortaklık zararı 98,7mn TL olmuştur. Brüt kar 18,4% artışla 657,7mn TL olurken, faaliyet karı, diğer faaliyet giderlerindeki yüksek artış sebebiyle, 2mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında da 139mn TL gider kaydeden Vestel 34mn TL’lik vergi geliri sonrasında 96,9mn TL net dönem zararı yazmıştır. 1,8mn TL’lik kontrol gücü olmayan paylardan kar yazılması sebebiyle ana ortaklığın payına düşen zarar 98,7mn TL’dir. Şirket 2015’in son çeyreğinde 141mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Vestel son çeyrek hariç yıl genelinde iyi bir performans göstermiştir. 2015 yılında 59,6mn TL ana ortaklık karı kaydeden şirketin 2016 yılı ana ortaklık karı 167,7mn TL’ye yükselmiştir.

DENİZ YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Yorum   – 03.02.2017Resmi Gazete’de yayınlanan bir karara göre beyaz eşyada %6,7 olan özel tüketim vergisi 2017 Nisan sonuna kadar %0 olarak belirlendi. Önceki vergi oranı %6,7 idi. Kararın özellikle ilk çeyrekte beyaz eşya satışlarına pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. Buna göre de özellikle Arçelik, Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik hisseleri karardan pozitif etkilenecektir. Yutr içi satışlar Arçelik’in toplam satışlarının %40’ını Vestel Beyaz Eşya’nın toplam satışlarının ise yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

OYAK YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Teknik Analiz   – 03.02.2017Hissede Haber Etkisi ile Yükseliş ve Relatif Kaybın Sıfırlanması BeklenebilirVESTL endeksin son yükselişinde 20 günlük ortalamaya göre relatif olarak %5 geride kalmıştır. Bakanlar Kurulunun bazı elektrikli ev aletlerinin ÖTV’sini 30 Nisan’a kadar sıfırlamasının etkisi ile hissede relatif kaybın sıfırlanması beklenebilir. VESTL için 6.88 ve 7.30 hedef direnç seviyelerimizdir. Zarar kes seviyemiz 6,50

BNP Paribas – Vestel VESTL Hisse Analiz – 12.12.2016

VESTL  AL  CF: 5.75 TL  HF: 8.0 TL  Getiri Potansiyeli: %39  PD: USD553m  OGH: USD10.2m Analist: Toygun Onaran

Vestel hisselerini AL önerisi ile inceleme listemize dahil ediyoruzHisseler için 12 aylık hedef fiyatımız 8.0 TL %39 getiri potansiyeline işaret ediyor. Vestel, son üç ayda BIST-100’ün altında %16 performans gösterirken bundaki temel sebep artan maliyetler ve düşen EUR/USD paritesidir. Hissenin bu olumsuzlukları fazlasıyla fiyatladığını düşünmekteyiz. Şirketin, 2017 yılında hem ciro hem de VAFÖK anlamında büyümesini devam ettireceğini düşünüyoruz. Vestel’in 2017T VAFÖK çarpanı 4.8 seviyesinde olmakla birlikte benzerlerine göre oldukça cazip %33 iskonto sunmaktadır.

Gelecek vaad eden yeni iş ortaklıkları orta vade görünümü iyileştiriyor. Vestel’in Sharp ve Toshiba ile yaptığı lisans anlaşmalarının hem hacim ve ürün miksini büyütmesi hemde rekabetçiliğini artırmasını bekliyoruz. Türkiye’de ise LED ürünlerinin büyümesinin kuvvetli oluşacağını bekliyoruz. Zira, bu ürün gamının hem düşük penetrasyonu hemde hükümetin sokak lambalarının değişimi için teşvik vermesi bu ürüne olan ilginin yüksek olacağını düşündürmektedir.Marjlarda stabilizasyon ve öngörülebilir karlılık bekleniyor. Vestel’in 2008-2015 yılları arasında %2-%12 arasında gidip gelen VAFÖK marjının gelişen satış kompozisyonu ve karlılığa odaklı yapısal değişiklerle %7,7’de normalize olmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Vestel Elektronik VESTL Hisse Haber Analiz – 11.11.2016

Vestel’e Rekabet Kurulu’ndan Para CezasıVestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ’nin de faaliyet gösterdiği tüketici elektroniği pazarına yönelik olarak, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada karar açıklamıştır. Söz konusu karara göre; Rekabet Kurulu, yargı yolu açık olmak üzere, Vestel Ticaret AŞ’ne 8mn TL tutarında idari para cezası verilmesine karar vermiştir. Şirket idari para cezası kararının iptali için yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvuracaktır.

Deniz Yatırım – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç16 – 28.10.2016

Vestel yılın 3. Çeyreğinde 90 milyon TL net kar açıkladı. Rakam bizim 12 milyon net zarar tahminimizden oldukça iyi ama bu durumun daha ziyade yüksek miktarda yazılan türev araçları kazancından kaynaklandığını görüyoruz. Operasyonel performans ise bir hayli zayıf görünüyor. Satış rakamı yıllık bazda %16 düşerek 2,1 milyar TL oldu ve bizim 2,6 milyar TL olan tahminimizin çok altında kaldı. Burada özellikle TV ve elektronik segmentindeki zayıflık dikkat çekici ve burada etken özellikle 2015 3. Çeyreğin yüksek bazı, azalan talep, düşen ihracat fiyatları ve 3. Çeyrekte sona eren spor etkinliklerinin etkisini gözlemliyoruz.VAFÖK marjı da %7,0 olarak gerçekleşirken bizim beklentimiz olan %7,3’ün hafif altında kaldı. Dolayısıyla da VAFÖK 3. Çeyrekte 149 milyon TL gelerek tahminimiz olan 193 milyon TL’nin oldukça altındaydı. Operasyonel zayıflık nedeniyle net karı kalitesinin düşük olduğu kanısındayız. Dolayısıyla da sonuçlara tepkinin olumsuz olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir aolumlu açılış satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. 3. Çeyrek sonuçları sonrası tahminlerimizde bir miktar aşağı yönlü değişiklikler yaparak hedef fiyatımızı 7,8 TL’ye indirdik. Tavsiyemiz TUT.

Ziraat Yatırım – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 3Ç16 – 28.10.2016

Vestel Zarardan Kara GeçtiVestel Elektrik (VESTL, Pozitif): Şirketin 3Ç2016 ana ortaklık karı 90mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen senenin aynı döneminde kaydedilen 48,9mn TL’lik zarara göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Vestel’in zarardan kara geçmesinde ana etken 2015’teki finansman giderinin aksine bu çeyrekte finansman geliri kaydedilmesi ve diğer faaliyet giderlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %21 gerilemeyle 423,6mn TL olurken, faaliyet karı, diğer faaliyet giderlerindeki düşüşe bağlı olarak, geçen seneye göre %35 artarak 40mn TL’ye yükselmiştir.Finansman tarafında da 3Ç2015’teki 92,7mn TL’lik giderden bu sene 63,9mn TL gelire dönüş olmuştur. Geçen sene 16,1mn TL vergi geliri kaydeden Vestel bu sene 9,2mn TL vergi gideri yazmıştır. Net kar marjı ise %4,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık karı 266mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket 81,3mn TL zarar kaydetmişti.

ZİRAAT YATIRIM – Vestel Elektronik VESTL Hisse Analiz 2Ç16  – 08.08.2016Net Dönem Karında %65 ArtışVestel (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel’in 2Ç2016 ana ortaklık net dönem karı %65 artışla 68,9mn TL olmuştur. Bu artışın ana sebebi geçen sene aynı çeyrekte kaydedilen 106mn TL’lik finansman giderinin aksine bu çeyrekte kaydedilen 3mn TL’lik finansman geliridir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artarak 2,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, şirketin brüt karı, ciro artışından daha düşük, %14 artışla 535,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 2 puan gerilemeyle %22,3 olmuştur.İkinci çeyrekte Vestel’in operasyon giderleri %22,7 artış ile 415mn TL olmuş ve faaliyet karını sınırlandırmıştır. Esas faaliyetlerden geçen sene aynı çeyrekte 10,5mn TL gelir kaydeden şirket, bu çeyrekte kur farkı zararı sebebiyle 49,5mn TL gider kaydetmiştir. Şirketin faaliyet karı geçen seneye göre %50 gerilemeyle 70,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan şirketin net finansman gelirleri 3mn TL ile net kara pozitif etki etmiştir. Vestel’in ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı 176,4mn TL’ye ulaşmış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Vestel’in 2015 yılı ilk 6 aylık dönem net zararı 32,5mn TL idi.