Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tekfen Holdin...

Tekfen Holding TKFEN Hisse Analiz ve Yorumları

tekfen-hisse-yorumlariTekfen Holding TKFEN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TKFEN ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç22 Analizi – 05.05.2022

1Ç22 Telekonferans notları Değerlendirme: Nötr / Tekfen’in gerçekleştirdiği 1Ç22 sonuçlarına ilişkin telekonferanstan derlediğimiz önemli notlar aşağıda yer almaktadır.

Genel değerlendirme: Tekfen, yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda %74 azalışla 105 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kar marjı geçtiğimiz sene aynı döneme göre 8,9 puan azalarak %2,0 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %40 artarak 5.296 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %82 azalışla 92 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 12,0 puan azalarak %1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tekfen 1Ç22’de 641 milyon TL mühendislik & taahhüt ve 20 milyon TL tarımdan net zarar ederken 333 milyon TL kimya sanayi, 60 milyon TL hizmet, 368 milyon TL yatırımdan net kar elde etmiştir. 15.7 milyon TL mühendislik & taahhüt, 13.7 milyon TL kimya sanayi, 4.1 milyon TL tarımsal üretim, 136.7 milyon TL hizmet, 0.7 milyon TL yatırım olmak üzere toplam 170.9 milyon TL yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

Mühendislik & Taahhüt: Şirketin Suudi Arabistan’da devam eden Haradh Projesinin süresi işveren kaynaklı sebeplerle 2022 yılı sonuna kadar uzamış, süre uzamasının 2022 yılına maliyet etkisi 60 milyon Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan maliyet etkisi mali tablolara yansıtıldığından ilk çeyrekte marj negatif gerçekleşmiş olup, maliyet artışının işverenden talep edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

4Ç21 sonu itibariyle yaklaşık 1,25 milyar ABD Doları seviyesinde olan kalan iş miktarı, 2022 yılı başında Katar’da alınan projenin katkısı ile birlikte, 1Ç22 sonu itibariyle 1,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir, yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %97’sini oluşturmaktadır (%47 Orta Doğu, %47 Hazar Bölgesi, %3 Rusya ve %3 Türkiye).

Kimya Sanayi: 2021 yılında Avrupa’da başlayan enerji krizi Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle artarak devam etmiştir, Avrupa’da bazı amonyak tesisleri üretimlerine ara vermiş veya kapasite azaltımı yoluna gitmiştir. Amonyak, pril üre, kükürt, DAP, amonyum nitrat ve MOP fiyatlarında yüksek fiyat artışları gerçekleşmiştir. Global piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve Türk Lirası’nın değer kaybının etkisiyle artan gübre fiyatları çiftçilerin alım gücünü zorlaştırmıştır.

2021 yılında uygulamaya alınan gübre ihracat kısıtlamaları 2022 yılında da sürdürülmüştür. İhracat ancak bazı ürünlerde özel izinle limitli olarak yapılabilmektedir. Yurtiçi pazardaki talep soruna ek olarak ihracat kısıtlamalarıyla birlikte birinci çeyrekte üretim düşük kapasitede devam etmiştir.

1Ç22’de toplam yurt içi klasik gübre satışları %32 oranında azalmıştır. Azalışın arkasındaki ana sebepler 2021 yılında fiyat artışı beklentilerinin sebep olduğu erken alımlar ve fiyatlarda düşüş yaşanacağı beklentisi ile gelen ertelemeler olmuştur. Özel Gübre satışları bir önceki yıla göre %77 düşüş göstermiştir. Kimya-Gübre kısmında 2022 yıl sonu beklentileri; i) toplam satış miktarı 1,75 milyon ton ii) yurt içi Pazar payı %28 iii) kapasite kullanım oranı %70’dir.

Tarımsal Üretim: Alanar Meyve’nin Al-sat ve hasat faaliyetleri Mayıs ayında başlamaktadır. Şirket Mayıs ayına kadar sezona hazırlık faaliyetleri yapmaktadır.

Hizmetler: TAYSEB’in 2022 yılı ilk çeyreğinde toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %189 artış göstererek 96 milyon TL, Toros Tarım’a ait akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda yılın ilk çeyreğinde bir önceki seneye göre ciroda %157 artış göstererek 60,5 milyon TL, 2022 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre artan komisyon gelirleri ile Tekfen Sigorta’nın cirosu %41 büyüyerek 8 milyon TL ve 2022 yılının ilk çeyreğinde Tekfen Turizm’in cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 artarak 29,7 milyon TL olmuştur.

2022 Baz beklentisi; i) Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo Elleçleme Miktarı 4 milyon ton ii) Petrol Ürünleri Tankları Doluluk Oranı ise %29 olarak hedeflenmiştir. Telekonferansın ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Tekfen için 12-aylık hedef fiyatımızı 28,90 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç22 Analizi – 29.04.2022

Tekfen Holding 1Ç22’de beklentilerin oldukça altında 105 milyon TL net kar açıkladı (Ak Yat: 782mn TL & Piyasa: 725mn TL net kar). Şirketin taahhüt iş kolunda 33mn dolar negatif FAVÖK açıklaması net karı olumsuz etkiledi. Biz 10 milyon USD FAVÖK öngörüyorduk. Sonuçlarla beraber taahhüt iş kolunun son iki çeyrek FAVÖK’ü negatif 153mn dolar oldu. Suudi Arabistan’daki Haradh Satellite projesinde ayrılan 60 milyon USD tutarındaki karşılık, taahhüt tarafının kârlılığını olumsuz etkileyen unsur oldu. Şirket 4Ç21’de aynı proje için 96 milyon USD karşılık ayırmıştı.

Projeden beklenen toplam zarar 1Ç22 itibariyle 149 milyon USD olarak tahmin ediliyor ve mevcut finansallara yansıtılmış durumda. Toplam proje büyüklüğünün 627mn USD olduğu düşünüldüğünde zarar miktarı oldukça yüksek. Şirket, maliyet aşımlarının ana nedeninin işveren kaynaklı nedenlerle proje süresinin uzaması olduğunu düşündüğünü ifade etmiş ve maliyet artışlarının tahsili için çalışmaların devam ettiğini belirtmiş.

Gübre iş kolunda 1Ç22’de önce çıkan temel konu satış hacimlerinde yıllık %39’luk düşüş oldu. Bunun temel sebepleri olarak; i) 4Ç21’deki güçlü satışlar, ii) Rusya-Ukrayna krizini başlangıcına kadar ürün fiyatlarında düşüş beklentisi, iii) artan fiyatlara bağlı olarak çiftçilerin azalan alım gücü ve iv) Ekim 2021’den bu yana devam eden ihracat yasağı, ön plana çıkıyor. Şirket gübre tarafında yılsonu satış beklentilerinde bir revizyona gitmedi. Zayıf hacimlere rağmen gübre iş kolunun 1Ç22 satışları yıllık %95 artışla 3044 milyon TL oldu. Bunun temel sebebi ortalama satış fiyatlarındaki USD bazlı yıllık %58’lik artış. Gübre fiyatlarındaki hızlı yükseliş artan küresel doğal gaz fiyatları nedeniyle 2021’in ikinci yarısında başlamıştı.

Segmentin 1Ç22 FAVÖK’ü yıllık %37 artışla 535mn TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 1Ç21’deki %25,0 seviyesinden %17,6’ya geriledi. Artan girdi maliyetleri ve azalan kapasite kullanımı karlılık üzerinde baskı yapan temel unsurlar. Gübre iş kolunun 1Ç22 gerçekleşmeleri tahminlerimizle büyük ölçüde uyumlu. 2022 hedefleri: Tekfen, taahhüt iş kolu için 2022’de gelir ve FAVÖK projeksiyonu paylaşmadı. Gübre iş kolunda mevcut tahminlerinde bir değişikliğe gitmedi. Şirket 2022’de 1,75 milyon ton satış hacmi (2021: 2,0 milyon ton) ve %70 kapasite kullanımı (2021: %88) öngörüyor. Yorum: Sonuçlara piyasa tepkisinin taahhüt iş kolunda devam eden olumsuz görünüm nedeniyle negatif olmasını bekliyoruz. Şirket bugün saat 16.30’da bir telekonferans düzenleyecek. Taahhüt iş kolunun görünümüyle alakalı yönetimden görüş alabilmeyi umut ediyoruz.

Tacirler Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç22 Analizi – 29.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 105,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 745 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 azalırken, şirket 4Ç21’de 353 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5.296 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6.134 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %52 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %31 oldu. (1Ç21: %48) Şirket, 1Ç22’de 92 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 790 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1202 baz puan azalarak %02 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1148 baz puan azaldı ve %06 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 49 baz puan arttı ve %6,2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1838,7 milyon TL (1Ç21: 371,2 milyon TL ve 4Ç21: -66 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10,4 (1Ç21: %3,0 ve 4Ç21: -0,4%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %66 azalarak 547 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14,6 F/K çarpanından ve 33,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Ak Yatırım – TKFEN Tekfen Haber – 25.04.2022

Tekfen Holding (TKFEN TI), Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde inşa edilecek “FCC Yenileme Projesi”nin inşaatını üstlenmek için 54,5 milyon doları tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Projenin tahmini tamamlanma süresi 33 ay. Tekfen İnşaat’ın 1Ç22 sonunda bakiye proje büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Hafif Olumlu.

Ak Yatırım – TKFEN Tekfen 4Ç21 Analizi – 24.02.2022

Tekfen Holding 4Ç21’de beklentilerin oldukça altında 353milyon TL net zarar açıkladı (Ak Yat: 512mn TL net kar & Piyasa: 579mn TL net kar). Şirketin taahhüt iş kolunda beklenmedik şeklîde 120mn dolar negatif FAVÖK açıklaması net karı olumsuz etkiledi. Rusya- Kharampur (%78,4 tamamlanma oranı) ve Suudi Arabistan – Haradh (%92,6 tamamlanma oranı) projeleri için ayrılan 45mn dolar ve 96mn dolar karşılıklar taahhüt tarafını olumuz etkileyen ana unsurlar oldu. Şirket bir kısmı işveren kaynaklı olduğunu düşündüğü maliyet artışlarının telafisi için süreçleri 4Ç21’de başlattığını açıklamış. 4Ç21 sonuçları şirketin taahhüt iş kolundan yıllık EBITDA yaratımını negatif 88mn dolar seviyesine getirdi.

Şirket 26.10.2021’de açıkladığı öngörülerinde taahhüt iş kolundan 2021 yılı için 35mn dolar FAVÖK yaratımı öngörüyordu. Gübre iş kolu ise i) artan ürün fiyatları, ii) görece düşük maliyetli stok etkisi ve iii) dönemsel yüksek talep neticesinde güçlü sonuçlar açıkladı. Segment’in FAVÖK’ü 4Ç20’deki 258mn TL seviyesinden 851mn TL seviyesine yükseldi ve FAVÖK marjı %31,4 olarak gerçekleşti. Bu denli yüksek FAVÖK marjının kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Tekfen’in konsolide net nakit pozisyonu 135mn dolardan 129mn dolara geriledi.

2022 hedefleri: Tekfen taahhüt iş kolu için 2022’de gelir ve FAVÖK projeksiyonu paylaşmadı. Gübre iş kolu için de şirket gelir ve FAVÖK tahminleri olmadan yalnızca satış hacmi ve kapasite kullanım tahminlerini paylaştı. Toros Tarım’ın 2022’de 1,75 milyon ton satış hacmine (2021: 2,0 milyon ton) ve %70 kapasite kullanımına (2021: %88) ulaşması bekleniyor. İhracat kısıtlamalarının kaldırılması, 2022’deki hacim ve kapasite kullanımı beklentilerine yukarı yönlü risk oluşturabilir.

Yorum: Sonuçlara piyasa tepkisinin, şirketin son dönemki zayıf performansına rağmen olumsuz olmasını bekliyoruz. Öngörülebilirliği hâlihazırda düşük olan taahhüt iş kolunda beklenti paylaşılmamasını da olumuz bir gelişme olarak görüyoruz. Şirket bugün saat 16.30’da bir telekonferans düzenleyecek. Taahhüt iş kolunun karlılık görünümüyle alakalı yönetimden görüş alabilmeyi umut ediyoruz. Tekfen için hedef fiyatımız ve tavsiyemiz şirket dağılımlarının analistler arasında yeniden güncellenmesi süreci nedeniyle gözden geçiriliyor.

 

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen Haber Yorum – 08.11.2021

Tekfen Yatırımdan Vazgeçti

Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan polipropilen üretim tesisi’ne ilişkin olumlu ÇED raporunun iptali üzerine Tekfen Holding proje çalışmalarına devam edilmemesine karar vermiştir. Şirket’in güncel piyasa değerinde projenin hayata geçirileceğine dair herhangi bir fiyatlama olmadığını düşündüğümüz için haber akışını nötr olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen 3Ç21 Analizi – 27.10.2021

Taahhüt ve Yatırım segmentlerindeki zayıflık beklentilerin altında kârlılığa yol açtı… 3Ç21’de TKFEN, piyasa beklentisinin ~%14 üzerinde 463mn TL net kâr açıkladı. Sonuçlar bizim beklentilerimizle uyumlu. Beklentilerin sapmasının sebebinin düşük seviyede efektif vergi oranından kaynaklandığını düşünüyoruz. Brüt marj 3Ç21’de bir önceki yıla göre 7.9yp yükselerek (çeyreklik: yatay) %12.3’e çıktı. Taahhüt segmentindeki yüksek seviyedeki sabit/genel maliyetlerin sebep olduğu operasyonel kârlılık üzerindeki baskı sona ermiş gibi görünüyor. Operasyonel Giderler/Hasılat oranı y/y 170bp düşüşle %5.6’ya düştü. FAVÖK marjı ise %9.4’e (3Ç20: %0.4 – 2Ç21: %7.3) çıkarken, 338mn TL FAVÖK yıllık geçen seneki 10mn TL’lik FAVÖK’ün oldukça üzerine çıkmış oldu.

Taahhüt segmentinde ciddi seviyede iyileşme sağlandı… Taahhüt segmentinde gelirler y/y %36 artarak (ç/ç: +%3) 2.0mr TL’ye yükseldi ve yalnızca %5.7 marj ile 112mn TL FAVÖK (3Ç20: 210mn TL net zarar & ç/ç: +%133) üretildi. Kimyasallar ise oldukça güçlü performans göstermeye devam etti ve gelirleri y/y %38 artışla (ç/ç: -%8) 1.4mr TL oldu. 247mn TL FAVÖK (y/y: +%25 & ç/ç: -%21) üretilirken, %18 seviyesinde FAVÖK marjı (y/y: -1.8yp & ç/ç: -3.0yp) elde edildi. Gübre satış hacmi y/y %37 (ç/ç: -%32) azaldı. Gübre fiyatları y/y %74 (ç/ç: +%28) artışla 471USD/ton seviyesine geldi. Hizmetler segmenti ise y/y yatay (ç/ç: +%11) kalarak 142mn TL gelir kaydederken, 33mn TL FAVÖK (y/y: -%44 & ç/ç: – %11) üretildi ve marjı %28 oldu (y/y: -9yp ve ç/ç: -1yp).

2021 yılı beklentileri yukarı yönlü revize edildi… Şirket, taahhüt segmentinde 9.0mr TL’lik ciro (y/y: +%27) ve %3.2 FAVÖK marjı (2020G: -%4.8) hedefliyor. Kimya segmentinde ise 6.7mr TL’lik ciro beklentisi (y/y: +%71) ve %16.9’luk FAVÖK marjı (Önceki: %14.9 ve 2020G: %18.9) hedefi bulunuyor. Diğer operasyonlarla birleştirildiğinde konsolide cironun 16.5mr TL (y/y: +%41) bandında olması hedeflenirken, FAVÖK’ün ise yaklaşık %178’lik büyüme ile 1.4mr TL’ye (Önceki: 1.3mr TL) ulaşması hedefleniyor. FAVÖK marjı hedefi %8.6’ya (Önceki: %7.7 ve 2020G: %3.9) tekabül ediyor. 2021 yılı net kârının ise 1.3mr TL (Önceki: 1.0mr TL ve 2020G: -60mn TL) olması bekleniyor.

Hedef fiyatımızı 23.00 TL/hisse olarak revize ediyoruz… 3Ç21 sonuçlarının ardından, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. 2021, 2022 ve 2023 yılı FAVÖK tahminlerimizde ise sırasıyla %18, %8 ve %6 seviyesinde revize ediyoruz. Makroekonomik varsayımlarımızda USD/TL kurunda yaptığımız güncellemeler hedef fiyat revizyonumuzun ana sebebidir. Öte yandan hem taahhüt segmentinde hem gübre segmentinde şirket beklentilerine göre daha pozitif olduğumuzu da söyleyebiliriz. Son olaraksa gübre tarafında amonyak fiyatlarındaki artışın yurtiçi satış fiyatlarına yansıtma konusunda zorlanılacağını ve normalleşmenin birkaç çeyrek daha sürebileceğini düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – TKFEN Tekfen 3Ç21 Analizi – 27.10.2021

TKFEN; 3Ç21 net kar rakamı beklentilerin üzerinde geldi / sınırlı olumlu / Tekfen Holding, 3Ç21’de 3.599 milyon TL gelir (Konsensus: 3.584 milyon TL), 338 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 354 milyon TL) ve 463 milyon TL ana ortaklık net karı (Konsensus: 398 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 net kar rakamı beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık ve çeyreklik bazda artış göstermesine rağmen FAVÖK rakamı beklentilerin hafif altında kaldı. Dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Tekfen Holding, 3Ç21’de satış gelirlerini yıllık %34 artış ile 3.599 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başarmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %3121 ile güçlü artarak 338 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 3Ç21’de FAVÖK marjında yıllık bazda 9 puanlık bir artış olmuştur. Hisse Perfomansı: Hisse, yıl başından itibaren %10 ve son 12 ayda %16 olmak üzere endeksin altında performans göstermiştir, son 1 ayda ise endeks karşısında yatay bir performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,6x F/K ve 3,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – TKFEN Tekfen 3Ç21 Analizi – 27.10.2021

Tekfen Holding (TKFEN) yılın üçüncü çeyreğinde 398mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin üstünde 463mn TL konsolide net kar elde etmiştir (3Ç20: – 15mn TL). 3Ç21’de Şirket, 3Ç20’ye göre yıllık %73,5’lik düşüşle 57mn TL net finansman geliri elde etmiştir (3Ç20’de 215,3mn TL net finansman geliri). Şirket’in konsolide net kar marjı 3Ç21’de, 3Ç20’deki -%0,5 seviyesinden %12,9 seviyesine yükselmiştir.

Şirket’in 3Ç21’de elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 3,60mlr TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 2,69mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3,58mlr TL). Özellikle Şirket’in mühendislik & taahhüt ve kimya sanayi gelirleri satış gelirlerindeki artışı sağlayan ana faaliyet grupları olmuştur. Mühendislik & taahhüt grubu satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %36,0 artarak 1,97mlr TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 1,49mlr TL). Şirket’in backlog miktarı, 9A21 itibariyle yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Kimya sanayi grubu satış gelirleri ise 3Ç20’ye göre yıllık %37,9 yükseliş göstererek 1,4mlr TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 354mn TL’nin hafif altında 338mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç20: 10mn TL), FAVÖK marjı da 3Ç21 ’de yıllık bazda 9,0 puan artarak %9,4 olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: %9,4). Ek olarak; Şirket, 2021 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2021 yılı için konsolide bazda USD 1,990mn civarında satış geliri (önceki: USD 1,998mn), USD 171mn FAVÖK (önceki: USD 154mn) ve USD 153mn net kar (önceki: USD 124mn ) elde etmeyi planlamaktadır (Pozitif).

Ak Yatırım – TKFEN Tekfen 3Ç21 Analizi – 27.10.2021

Tekfen Holding 3Ç21’de operasyonel performansın artması ve varlık satışı geliri (124 milyon TL) sayesinde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 15 milyon TL net zarardan 463 milyon TL net kara geçti. Operasyonel performansın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve 79 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sayesinde net kar 406 milyon TL olan piyasa beklentisini geride bıraktı (AK Yatırım tahmini 317 milyon TL). FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 14 kat artış ile 388 milyon TL’ye yükseldi. İnşaat segmentinin bir önceki çeyrek %2,5 FAVÖK marjı düzelerek %5,7’e yükseldi. Gübre operasyonlarında ise FAVÖK marjı %17,0 seviyesinde gerçekleşti (3Ç20’de %19,4). Marj düşüşünün ürün fiyatlarındaki hızlı artışın satış hacmini bir miktar olumsuz etkilemiş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Sonuç olarak Şirket’in konsolide FAVÖK’ü 388 milyon TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 348 milyon’un üzerinde oluştu (AK Yatırım tahmini 410 milyon TL). Tekfen Holding kimyasallar tarafında güçlü 9 aylık gerçekleşme sonrası 2021 tahminlerini yukarı revize etti. Buna göre konsolide bazda 1,41 milyar TL FAVÖK (önceki 1,28 milyar TL) ve 1,27 milyar TL net kar (önceki 1,02 milyar TL) hedefleniyor. Bu beklentiler ışığında Tekfen Holding 3,1 FD/FAVÖK ve 4,4 F/K ile işlem görmektedir (5 yıllık ortalama 3,4/6,4).

Tekfen Holding’in beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarının ve yukarı revize edilen hedeflerini göz önünde bulundurarak hisse üzerinde kısa vadeli bir alım aktivitesi görebileceğimizi düşünüyoruz. Uzun vadede yeni inşaat projeleri ve gübre tarafında ihracat düzenlemesinin etkili olacağını düşünüyoruz. Tekfen Holding için 20,50 TL/hisse hedef fiyatımızı beklenti üzeri gelen 9 aylık gerçekleşme sonrası 21,50 TL/hisse olarak yukarı revize ederken ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

 

Deniz Yatırım – TKFEN Tekfen 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Tekfen 2Ç21’de 3,631 milyon TL gelir (Konsensus: 3,657 milyon TL), 264 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 415 milyon TL) ve 317 milyon TL net kar (Konsensus: 372 milyon TL net kar) kaydetti. Satış gelirlerinde yıllık bazda artış görülürken, operasyonel kar marjları 2Ç20’ye kıyasla ılımlı azalış gösterdi. Öte yandan yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (net 237,7 milyon TL) etkisiyle Şirket bu dönemde yıllık %223 artışla 317 milyon TL net kar elde etti. Sonuçların ortalama piyasa beklentisinin altında olmasına karşın, net kardaki belirgin artış ve 2021 tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon dikkate alındığında hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki görülebileceğini düşünüyoruz.

Taahhüt segmenti gelirleri 2Ç21’de yıllık %5 artışla 1,915 milyon TL olarak gerçekleşti. Ancak yıllık bazda FAVÖK marjının daralması sonucunda 2Ç20’de oluşan 91 milyon TL FAVÖK’e karşılık bu dönemde 48 milyon TL FAVÖK elde edildi. Kalan iş portföyü (backlog) ise Haziran sonu itibariyle 1,5 milyar USD oldu (2020 sonu: 1,4 milyar USD, Mart sonu: 1,6 milyar USD). Toplam backlog’un %98’i yurtdışı projelerden oluşmaktadır.

Kimya segmenti (gübre) gelirleri ise bu çeyrekte yıllık %130 artışla 1,524 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2Ç21’de pandeminin yarattığı belirsizlik ortamının azalmasının da etkisiyle yurtiçi klasik gübre satışları %19 oranında artmıştır. Fiyatlardaki sert yükseliş (ortalama USD bazında %42, TL bazında %75), gelir büyümesi ve karlılığı destekledi. Gübre segmenti FAVÖK marjı 2Ç20’de %16 iken 2Ç21’de %20,5 seviyesine yükseldi.

Bu çeyrekte toplam satışlar içinde taahhüt segmentinin payı %53 olurken, gübre segmentinin payı %42’e yükseldi. 2Ç20’da payları sırasıyla %69 ve %25 idi. Holding’in konsolide net nakit pozisyonu Mart sonu itibariyle 121 milyon dolar iken, Haziran sonu itibariyle 82 milyon dolar seviyesine geriledi.

2021 Beklentileri: Tekfen 2Ç sonuçlarının ardından 2021 tahminlerini revize etti. Buna göre, toplam ciro beklentisi 14,093 milyon TL’den 16,519 milyon TL’ye yükseltilirken, marjlarda azalışa işaret edecek şekilde FAVÖK tahmini 1,250 milyon TL’den daha sınırlı bir artışla 1,277 milyon TL’ye revize edildi. Öte yandan yıl sonu net kar tahmini 631 milyon TL’den 1,022 milyon TL’ye çekildi.

Genel Değerlendirme: Taahhüt segmentinde henüz belirgin bir toparlanma görülmezken, gübre segmenti hacim ve fiyatlama anlamında güçlü seyrini koruyor. Şirket’in 2021 tahminlerinde yaptığı yukarı yönlü revizyonla birlikte sonuçların kısa vadede kısmi olumlu hareketliliğe neden olabileceğini düşünüyoruz. TKFEN son 6 aylık dönemde nominal bazda %16 değer kaybederken endeksin %10 altında performans göstermiştir. Yakın vadeli bakıldığında ise bir aylık dönemde %4 nominal getiri ve -%2 relatif getiri ile ılımlı bir toparlanma çabası görülmektedir. Mevcut durumda gübre segmentindeki olumlu performansın sürdürülmesi kritik önem taşırken hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin artması için taahhüt tarafından olumlu gelişmeler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Tekfen Holding 2Ç21 net karı zayıf inşaat segmenti katkısı nedeniyle beklentilerin gerisinde kaldı. Tekfen Holding 2Ç21’de operasyonel performansın artması ve yatırımlardan elde edilen yeniden değerleme değer artışı karı sayesinde bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 98 milyon TL net karını 317 milyon TL’ye yükseltti. Diğer taraftan inşaat tarafında Rusya’daki projede beklenen zararın artması nedeniyle yazılan ek zarar nedeniyle operasyonel performans bizim beklentilerimizin gerisinde kaldı. Bu aynı zamanda net karın piyasa beklentisi olan 370 milyon TL’nin altında kalmasına sebep oldu. FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38 artış ile 309 milyon TL’ye yükseldi.

İnşaat segmentinin %2,5 FAVÖK marjına karşın, gübre operasyonlarında %19,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu marjın oluşmasında, ürün fiyatlarında USD bazında devam eden güçlü seyrin yanında, fiyat artışlarından etkilenmemek için bayi ve çiftçilerin alımlarını öne çekmelerinin de etkili olduğunu görüyoruz.

Tekfen Holding 2021 beklentilerinde yeni USD/TRY tahmini, ilk yarıda bütçe üzeri gübre performansı ve tek seferlik gelirleri dikkate alarak bazı değişiklikler yaptı. Buna göre 1,25 milyar TL olan 2021 FAVÖK tahminini 1,28 milyar TL’ye, 631 milyon TL olan net kar tahminini ise 1,02 milyar TL’ye yükseltti. Tekfen Holding’in beklentilerin gerisinde kalan sonuçlarını ve zayıflamaya işaret eden ikinci yarı hedeflerini göz önünde bulundurarak hisse üzerinde kısa vadeli bir baskı görebileceğimizi düşünüyoruz. Tekfen Holding için 20,50 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizde bir değişiklik bulunmuyor.

Tacirler Yatırım – TKFEN Tekfen 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Tekfen Holding – 2Ç21 sonuçlarını 317 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar beklentisi piyasa beklentisi olan 392 milyon TL’den %19 daha düşüktür. Konsolide ciro yıllık bazda %17 arttı ve piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Mühendislik ve taahhüt bölümü cirosu yıllık bazda %5 artarken, kimya bölümü cirosu %130, tarım bölümü cirosu %12 ve servis cirosu %10 arttı. Şirket, 2Ç21’de 264 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre %17 artış kaydetti. Piyasa beklentisi, Tekfen Holding’in 423 milyon TL konsolide FAVÖK açıklaması yönünde olup açıklanan FAVÖK piyasa beklentisinin %38 altında gerçekleşti. Kimya bölümü haricinde diğer bütün iş bölümleri yıllık bazda FAVÖK seviyesinde daralma kaydettiler. Konsolide FAVÖK marjı %7,3 olarak gerçekleşirken 2Ç20’da %8,5 idi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %29 azalarak 713 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket yönetimi 2021 yılına ait beklentilerini 1Y21 sonuçları ve daha yüksek ortalama USD/TL kuruna bağlı olarak yukarı yönlü revize etti. Yönetim konsolide net satış büyümesi beklentisini %20’den %41’e yükseltti ve 2021 konsolide ciro tahmini 16,519 milyar TL olarak belirledi ve beklenti Bloomberg’de bulunan 14,185 milyar TL piyasa tahmininin %16 üzerindedir. Şirket yönetimi revize konsolide FAVÖK beklentisini 1,277 milyar TL (önceki: 1,250 milyar TL) olarak açıkladı ve bu açıklanan FAVÖK beklentisi Bloomberg’de bulunan 1,314 milyar TL FAVÖK beklentisinden %3 daha düşüktür. Son olarak, yönetim konsolide net kar beklentisini 1,022 milyar TL (önceki: 631 milyon TL) olarak açıkladı ve net kar beklentisi Bloomberg’de bulunan 753 milyon TL’nin %36 üzerindedir.

Ziraat Yatırım – TKFEN Tekfen 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2021 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 317,2mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 372mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 457mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve taahhüt grubu kar beklentimizin aksine zarar kaydetmesi etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 98,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, özellikle kimya grubu satış gelirlerindeki %130’luk artışın önemli katkısıyla, %36,6 oranında artarak 3.631mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %38,3 oranında artış kaydetmiştir.

Buna bağlı olarak brüt kar %25,5 oranında artarak 446,3mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı ise %13,4’ten %12,3’e gerilemiştir. Şirket’in operasyonel giderler de aynı dönemde %44 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 42,4mn TL gider kaydedilmiştir. Ayrıca iştiraklerden 46,4mn TL gelir kaydedilirken, böylece faaliyet karı %66,5 oranında artarak 167,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de 2Ç2020’deki 225mn TL’den 2Ç2021’de 310mn TL’ye (ortalama piyasa beklentisi 415mn TL) yükselirken FAVÖK marjı da %8,5 ile aynı seviyede kalmıştır. Tekfen’in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 2Ç2020’deki 14,7mn TL’den, 2Ç2021’de bağlı ortaklığı Tekfen Ventures L.P.’nin finansal yatırımlar hesabı altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun değer hesaplamasının 150mn TL ilave katkısıyla 237,7mn TL’ye yükselmiştir. Tekfen ayrıca 2Ç2021’de 59,9mn TL finansman geliri kaydetmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 729,3mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 145,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Ayrıca, Tekfen 2021 yılı beklentilerini güncellemiştir. Buna göre şirket, 2021 yılı ortalama dolar kuru beklentisini 7,50’den 8,2662’ye çekmesinin de önemli etkisiyle 2021 yılında konsolide bazda satış gelirleri tahminini 14.093mn TL’den 16.519mn TL’ye yükseltmiştir. Taahhüt grubu satış gelirleri 8.449mn TL’den 8.045mn TL’ye, kimya sanayi satış gelirleri 4.715mn TL’den 6.651mn TL’ye yükseltilmiştir. Diğer taraftan, Tekfen konsolide FAVÖK tahminini ise 1.250mn TL’den 1.277mn TL’ye çıkarmıştır. Taahhüt grubu FAVÖK’ü 496mn TL’den 287mn TL’ye indirilirken, Kimya sanayi FAVÖK’ü ise 667mn TL’den 990mn TL’ye çekilmiştir. Tekfen 2021 yılı net kar beklentisini de taahhüt grubunu kardan zarara revize etmesine karşın, kimya sanayi ve yatırım grubu karlarındaki artışlara bağlı olarak 631mn TL’den 1.022mn TL’ye yükseltmiştir.

 

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen Haber Yorum – 25.06.2021

Tekfen Holding, Florya Gayrimenkul Yatırım’da sahip olduğu %50’lik payın 25.25mn USD karşılığında satılmasına ilişkin anlaşma imzaladı. İşlemin kapanması için rekabet kurulu onayı beklenecek. İşlemin, Şirket finansallarına 125mn TL’ye yakın net kâr yansıması yaratması beklenmektedir. Pozitif.

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen Haber Yorum – 23.06.2021

Tekfen İnşaat ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’nin oluşturduğu konsorsiyum, Tüpraş’ın Kırıkkale Rafinerisinde yapılması planlanan “Sülfür Geri Kazanım Ünitesi”nin mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri ihalesini kazandı. Projenin toplam süresi 36 ay ve proje bedeli 53.9mn USD + 10.1mn EUR olarak belirlenmiştir. Hatırlanacağı üzere TKFEN’in Mar21 itibariyle 1.6mr USD değerinde birikmiş işi (backlog) bulunuyordu ve bu projenin bedeli son açıklanan backlog tutarının yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir.

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç21 Analizi – 30.04.2021

1Ç21’de Tekfen, yıllık bazda %776 artışla 412mn TL net kâr açıkladı. (Piyasa: 348mn TL – OYAK: 305mn TL). Net kârın beklentileri aşmasının ana nedeni, oldukça yüksek net finansman gelirinin yanı sıra beklenenden yüksek kimyasal/gübre segmenti kârlılığıdır. Brüt marj 1Ç21’de bir önceki yıla göre 9.1 puan artarak %17.2’ye yükseldi. Taahhüt segmentindeki yüksek seviyedeki sabit/genel maliyetlerin 2020 yılı boyunca sebep olduğu operasyonel kârlılık üzerindeki baskı sona ermiş gibi görünüyor. Operasyonel Giderler/Hasılat oranı da bir önceki yıla göre 130 baz puan düşüşle %5.8’e geriledi. Sonuç olarak, FAVÖK marjı %13.8’e (1Ç20:% 3,4 – 4Ç20:% 1,8) ulaşırken, 522mn TL FAVÖK bir yıllık %405 ve çeyreklik %772 artış gösterdi.

Kimyasallar segmentindeki güçlü görünüm ile birlikte taahhüt segmentinde toparlanma… Taahhüt segmenti gelirleri yıllık %17 artarak 2,095mn TL’ye yükseldi ve 109mn TL FAVÖK üretti. Bir önceki çeyrekte taahhüt segmentinin 2,051mn TL gelirle 179mn TL negatif FAVÖK ürettiğini hatırlatmak isteriz. Kimyasallar ise oldukça güçlü performans göstermeye devam etti ve gelirleri yıllık ve çeyreklik %40 artışla 1,561mn TL oldu ve 391mn TL FAVÖK (+%125 yıllık ve +%52% çeyreklik) üretilirken %25 FAVÖK marjı ile yıllık 940bp ve çeyreklik 150bp artış gösterdi. Gübre satış hacmi, bayiler ve çiftçilerin 2020’de göreceli olarak düşük gübre fiyatları nedeniyle aşırı talep göstermesiyle yıllık %12 (çeyreklik +%14) azaldı. Gübre fiyatlarının yıllık %28 (çeyreklik +%26) artışla 339USD/ton seviyesine geldiğini görüyoruz. Hizmetler segmenti ise yıllık %20’lik (-%8 çeyreklik) artış ile 118mn TL gelir kaydederken çeyreklik aşağı yönlü normalleşme sürdü. 40mn TL FAVÖK (Yıllık +% 60 Çeyreklik -%5) üretilirken marjı %34 oldu. (yıllık +8yp çeyreklik +1yp).

2021 beklentileri korundu ve taahhüt segmentinde normalleşme bekleniyor… Şirket, taahhüt segmentinde 8.4mr TL’lik ciro ve %5.9’luk FAVÖK marjı hedefliyor. Kimya segmentinde ise 4.7mr TL’lik ciro beklentisi ve %14.1’lik FAVÖK marjı hedefi bulunuyor. Diğer operasyonlarla birleştirildiğinde konsolide cironun 14.1mr TL bandında (yıllık bazda yaklaşık %20’lik artış) olması hedeflenirken, FAVÖK’ün ise yaklaşık %72’lik büyüme ile 1.3mr TL’ye ulaşması hedefleniyor. Buna istinaden FAVÖK marjı hedefi %8.9’a tekabül ediyor. (2020: %3.9) 2021 yılı net kârının ise 631mn TL olması bekleniyor.

2021 için olumlu bakış açımızı koruyor, hedef fiyatımızı 23.00 TL/hisseye yükseltiyoruz… Taahhüt segmentindeki pozitif görünümün gelecek çeyreklerde de sürmesini ancak 1Ç21’in aksine, gübre ve hizmet segmentlerindeki büyüme ivmesinin bir miktar yavaşlama göstereceğini düşünüyoruz. 1Ç21 sonuçlarının ardından “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı ise 23.00TL/hisse (Önceki: 22.00 TL/hisse) olarak güncelliyoruz. 2021 için FAVÖK tahminimizi %14 artırarak 1,368mn TL’ye yükselttik ve USD bazlı risksiz faiz oranı varsayımımızı %6.0’dan %6.5’e yükselttik.

Deniz Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç21 Analizi – 30.04.2021

TKFEN; Güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu / Tekfen 1Ç21’de 3,79 milyar TL gelir (Konsensus: 3,61 milyar TL), 522 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 446 milyon TL) ve 412 milyon TL net kar (Konsensus: 327 milyon TL net kar) kaydetti. Hem operasyonel sonuçlar hem de net kar rakamında yıllık bazda güçlü artışlar görülürken, sonuçlar ortalama piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olmasını bekliyoruz.

Taahhüt segmenti gelirleri 1Ç21’de yıllık %17 artışla 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 1Ç20’de oluşan 46 milyon TL negatif FAVÖK’e karşılık bu dönemde 109 milyon TL FAVÖK elde edildi. Kalan iş portföyü (backlog) ise dönem içinde yeni alınan Azerbaycan projesi ve Kazakistan’daki miktar artışının etkisiyle 1,6 milyar USD’a yükseldi (2020 sonu: 1,4 milyar USD). Mart sonu itibariyle toplam backlog’un %97’si yurtdışı projelerden oluşmaktadır.

Kimya segmenti (gübre) gelirleri ise ilk çeyrekte yıllık %40 artışla 1,56 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bayilerin 2020 yılında fiyat ve kur artışı beklentisiyle erken satın alma yapması ve 2021’deki fiyat artışları nedeniyle 1Ç21’de yurtiçi klasik gübre satışları %11 oranında azalmıştır. Fiyatlardaki sert yükseliş (ortalama USD bazında %28, TL bazında %55), gelir büyümesi ve karlılığı destekledi. Gübre segmenti FAVÖK marjı 1Ç20’de %15,7 iken 1Ç21’de %25,0 seviyesine yükseldi.

Bu çeyrekte konsolide satışlar içinde taahhüt segmentinin payı %55 olurken, gübre segmentinin payı %41’e yükseldi. 1Ç20’da payları sırasıyla %59 ve %37 idi. Şirketin konsolide net nakit pozisyonu 2020 sonu itibariyle 143 milyon dolar iken, Mart sonu itibariyle 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ak Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç21 Analizi – 30.04.2021

Endeksin Üzerinde Getiri Cari Fiyat: 16,50TL 12-ay Fiyat Hedefi: 20,50TL 1Ç21 Bilanço Değerlendirmesi / Analist: Selim Kunter

Beş çeyrek üst üste hayal kırıklığından sonra 1Ç21’de Tekfen Holding’in net karı pozitif sürpriz yaptı… Tekfen Holding 1Ç21’de net karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat artış ile 412 milyon TL’ye yükseltti. Net karın yıllık bazda yükselmesinde geçtiğimiz yıl 1Ç20’de inşaat segmentinde yazılan tek seferlik zararın düşük baz oluşturmasının yanında, gübre tarafında çeyreksel bazda en yüksek karlılığa ulaşılmış olmasının da önemli bir rolü bulunmaktadır. Tekfen Holding’in net karı, bizim 269 milyon TL olan ve RT konsensüsün (medyan) 348 milyon TL olan beklentilerinin de gözle görülür şekilde üzerinde gerçekleşmiş oldu. Pozitif sürpriz gübre operasyonlarında elde edilen rekor karlılık sayesinde oldu.

FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %319 artış ile 515 milyon TL’ye yükseldi. İnşaat segmentinin %6 FAVÖK marjına karşın, gübre operasyonlarında %24,5 seviyesine ulaştı. Bu marjın oluşmasında, ürün fiyatlarında USD bazında devam eden güçlü seyrin yanında, fiyat artışlarından etkilenmemek için bayi ve çiftçilerin alımlarını öne çekmelerinin de etkili olduğunu görüyoruz.

Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, Tekfen Holding yönetiminin 2021 beklentilerinde bir değişiklik yapmadı. Tekfen Holding’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüksek kaliteli 1Ç21 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu tepki yapabileceğini düşünüyoruz.

Tekfen Holding için 20,50 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizde bir değişiklik bulunmuyor. Tahminlerimize göre 4,3/7,9 2021 FD/FAVÖK ve F/K ile işlem gören Tekfen Holding, geçmiş yıllar çarpanlarına göre iskontolu olmamasına rağmen, hisse üzerinde “en kötü geride kaldı” teması ile kısa vadeli olumlu bir trend oluşabileceğini öngörüyoruz.

Ziraat Yatırım – TKFEN Tekfen 1Ç21 Analizi – 30.04.2021

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2021 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 412,2mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 327mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 195mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kimya sanayi grubu satış gelirleri ve karlılığının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, özellikle kimya grubu satış gelirlerindeki %40’lık artışın önemli katkısıyla, %25,4 oranında artarak 3.790,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %13 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %166 oranında artarak 650,4mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı da %8,1’den %17,2’ye yükselmiştir. Şirket’in operasyonel giderler de aynı dönemde sadece %1,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler ise 82,6mn TL’den 120,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylece 306,6mn TL faaliyet karı kaydedilmiştir. 1Ç2020’de 32,3mn TL faaliyet gideri kaydedilmişti. Şirket’in FAVÖK’ü de 1Ç2020’deki 124mn TL’den 1Ç2021’de 516mn TL’ye yükselirken FAVÖK marjı da %4,1’den %13,6’ya ulaşmıştır. Tekfen, 1Ç2021’de 219,1mn TL de net finansman geliri kaydetmiş ve böylece 117mn TL’lik vergi gideri sonrası 412,2mn TL’lik ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur. Şirket 1Ç2020’de 47,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen Hisse Haber Yorum – 21.04.2021

Tekfen’in Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak Mar20’de alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Olumlu Kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Karara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulacaktır. Yatırım planına dair henüz somut gelişmeler olmasa da, projenin hayata geçmesi durumunda Şirket’in yılda yaklaşık 200mn USD’lik ek FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. Projeye dair belirsizliklerden ötürü yatırım planı modelimizde bulunmamaktadır ve söz konusu karar hedef fiyatımıza aşağı yönlü risk oluşturmamaktadır. Nötr

Deniz Yatırım – TKFEN Tekfen 4Ç20 Analizi – 26.02.2021

TKFEN; 4Ç20 sonuçları beklentilerden zayıf / olumsuz / Tekfen 4Ç20’de 3,36 milyar TL gelir (Konsensus: 3,9 milyar TL), 60 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 336 milyon TL) ve 191 milyon TL net zarar (Konsensus: 204 milyon TL net kar) kaydetti. Operasyonel sonuçlar ortalama piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, Şirket bu dönemde kar beklentisine karşın artan finansal giderlerin de etkisiyle zarar açıkladı. Sonuçların hisse performansı üzerindeki etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Taahhüt segmenti gelirleri 4Ç20’de yıllık %12 azalışla 2,05 milyar TL olarak gerçekleşti. Kalan iş portföyü (backlog) ise yıl sonu itibariyle pandeminin sektör üzerindeki olumsuz etkisi ve artan proje tamamlama oranları sonucunda 1,4 milyar USD’a geriledi (2019 sonu: 1,7 milyar USD, Eylül 2020 sonu: 1,58 milyar USD).

Gübre gelirleri ise 4Ç20’de yıllık %36 artışla 1 milyar 96 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Gübre talebi önceki yıla paralel seyrederken, gübre fiyatlarındaki yükselen seyir karlılığı destekledi. Gübre segmenti FAVÖK marjı 4Ç19’da %7,7 iken 4Ç20’de %23,5 seviyesine yükseldi.

Bu çeyrekte konsolide satışlar içinde taahhüt segmentinin payı %61’e düşerken, gübre segmentinin payı %33’e yükseldi. 4Ç19’da payları sırasıyla %70 ve %24 idi. Şirketin konsolide net nakit pozisyonu 2019 sonu itibariyle 560 milyon dolar iken, 2020 sonu itibariyle 143 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021 Beklentileri: Şirket yönetimi 2021 yılında taahhüt segmenti gelirlerinde toparlanma beklerken (%19 yıllık büyüme), gübre segmenti gelirlerinde artışın devamını öngörüyor (%21 yıllık büyüme). Konsolide satış gelirlerinin ise yıllık %20 artışla 14,1 milyar TL düzeyine yükselmesini tahmin ediyor. Marjlara bakıldığında taahhüt segmenti FAVÖK marjının pozitife dönmesi (-%4,8’den +%5,9’a), gübre segmenti marjının ise bir miktar geri çekilmesi (%18,9’dan %14,1’e) öngörülüyor.

Oyak Yatırım – TKFEN Tekfen 4Ç20 Analizi – 26.02.2021

Tekfen 4Ç20’de piyasa beklentisi (219mn TL net kâr) ve bizim beklentimizin (334mn TL net kâr) oldukça altında kalarak, 191mn TL net zarar açıkladı. Bu çeyrekte Şirket konsolide hasılatı piyasa ve bizim beklentimizin sırasıyla %16 ve %35 altında 3,356mn TL olurken, FAVÖK ise yıllık bazda %52 daralarak 60mn TL geldi. (Konsensus: 335mn TL – OYAK: 471mn TL) Sonuçların oldukça güçsüz gelmesinin ana sebebi, bizim açımızdan Al Khor projesinin hedeflendiği şekilde 2020 yılı sonunda tamamlanamamasıdır. Yıl sonu itibariyle Al Khor projesinde 173mn USD’lik bir iş miktarı kalmıştır ve 1Ç21’de tamamlanması hedeflenmektedir.

Şirket taahhüt segmentinde ciroda yıllık bazda %12’lik düşüş (2,051mn TL) kaydetti ve FAVÖK ise negatif 179mn TL oldu. Bu durum diğer segmentlerdeki başarılı sonuçları gölgelemiş oldu. Kimya segmentinde ciro yıllık bazda %36 artış gösterirken (1,096mn TL), FAVÖK ise yıllık bazda %316 artış (258mn TL) gösterdi. Servis segmenti cirosu is yıllık bazda %14 artış gösterirken (128mn TL), FAVÖK’ü ise yıllık bazda %8 arttı ve 42mn TL oldu. Terminal hizmetlerinde son çeyrekte aşağı yönlü bir normalleşme görmüş olduk.

Şirket, 4Ç20 sonuçlarının ardından 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre Şirket, taahhüt segmentinde 8.4mr TL’lik ciro ve %5.9’luk FAVÖK marjı hedefliyor. Kimya segmentinde ise 4.7mr TL’lik ciro beklentisi ve %14.1’lik FAVÖK marjı hedefi bulunuyor. Diğer operasyonlarla birleştirildiğinde konsolide cironun 14.1mr TL bandında (yıllık bazda yaklaşık %20’lik artış) olması hedeflenirken, FAVÖK’ün ise yaklaşık %72’lik büyüme ile 1.3mr TL’ye ulaşması hedefleniyor. Buna istinaden FAVÖK marjı hedefi %8.9’a tekabül ediyor. (2020: %3.9) 2021 yılı net kârının ise 631mn TL olması bekleniyor. Bu varsayımların oluşmasında kullanılan 2021 yılı USD/TL kuru ortalaması ise 7.50x olarak baz alınıyor. Şirket’in yayımlamış olduğu 2021 yılı hedefleri bizim beklentilerimizle uyumlu.

Oldukça güçsüz gelen sonuçların ardından piyasa tepkisinin negatif olmasını bekleriz. Tekfen için yavaşlayan taahhüt segmentinin yarattığı baskı sürüyor. Buna karşın, kârlılıklarda ve iş akışlarında normalleşmenin gelecek çeyreklerde gerçekleşmesi beklentimiz hala devam ediyor. Şirket’in yeni iş alma kabiliyetinde azalma beklemediğimiz ve 2021 yılı varsayımlarımızın hala muhafazakar olduğunu düşündüğümüz için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizimizi ve 22.00TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Son olaraksa, Şirket 2020 yılı kârından temettü ödemeyecek.

Tacirler Yatırım – TKFEN Tekfen 4Ç20 Analizi – 26.02.2021

Tekfen Holding – 4Ç20 sonuçlarını 195 milyon TL zarar ile açıkladı. Piyasa beklentisi Tekfen Holding’in 219 milyon TL net kar açıklaması yönünde idi. Konsolide ciro yıllık bazda %2 arttı ve piyasa beklentisinden %16 daha düşük gerçekleşti. Mühendislik ve taahhüt bölümü cirosu yıllık bazda %12 gerilerken, kimya bölümü cirosu %36 ve servis cirosu %16 yükseldi. Şirket, 4Ç20’de 82 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise konsolide FAVÖK 122 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Piyasa beklentisi, Tekfen Holding’in 355 milyon TL konsolide FAVÖK açıklaması yönünde idi. Mühendislik ve taahhüt bölümünün FAVÖK’ı 179 milyon TL zarar olarak açıklanırken, 4Ç19’da 44 milyon TL olarak kaydedilmişti. Kimya ve servis bölümlerinin FAVÖK’ı, yıllık bazda ve sırasıyla, %314 ve %8 arttı. Konsolide FAVÖK marjı %2,4 olarak gerçekleşirken 3Ç19’da %3,7 idi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 1,046 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket yönetimi 2021 yılına ait beklentilerini açıkladı. Yönetim konsolide net satış beklentisini %20 artışla 14,093 milyar TL olarak belirledi ve beklenti Bloomberg’de bulunan 12,253 milyon TL piyasa tahmininin %13 üzerindedir. Şirket yönetimi konsolide FAVÖK beklentisini 1,251 milyar TL olarak açıkladı ve bu açıklanan FAVÖK beklentisi Bloomberg’de bulunan 1,205 milyon TL FAVÖK beklentisinden %4 daha yüksektir. Son olarak, yönetim konsolide net kar beklentisini 631 milyon TL olarak açıkladı ve net kar beklentisi Bloomberg’de bulunan 708 milyon TL’nin %11 altındadır.

 

Tekfen, Proje sözleşmesi imzalandığına dair açıklama bulundu – 13.01.2021

İlgi açıklamamızda, bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin, Azerbaycan’da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Tekfen, Akmerkez GYO Pay Satışı Hakkında Açıklamada Bulundu – 03.12.2020

03.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,00TL-66,20TL fiyat aralığından toplam 15.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 03.12.2020 tarihi itibarı ile %10,6169’a düşmüştür. (AKMGY)

Tekfen, Kazakistan’daki Projesinde İş Artışına dair Açıklama Yaptı – 02.11.2020

Tekfen’in Kazakistan’da yer alan projelerden birinde 116 milyon $ iş artışı yapılmıştır. Tekfen’in Kazakistan’daki “Kuyubaşı Basınç Yönetim – İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri” Projesinin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD Doları’na ulaşmıştı. Proje COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulmuş olup proje bedelindeki artış bir süredir İşveren İdare ile görüşülmekteydi. Yapılan açıklamaya göre projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır. Artış turarı toplam sipariş büyüklüğünün %7’sine, piyasa değerinin ise %20’sine tekabül etmekte. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şı şekilde gerçekleşmiştir:

“Şirketimizin 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı ortaklıklarımızdan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan’daki “Kuyubaşı Basınç Yönetim – İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri” Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan İş Emri uyarınca sözkonusu Projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD Doları’na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır.”

İNTEGRAL YATIRIM – TKFEN Tekfen Analist Toplantısı Notları – 26.10.2020

Şirket, 3. Çeyrekte 14,5 milyon TL zarar yazdı. Net kar, beklenti olan 150 milyon TL’nin bir hayli altında kaldı. Toplam satış gelirleri geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azalarak 2 milyar 693 milyon TL oldu. Bu azalmada şirketin ana faaliyet kolu olan mühendislik ve taahhüt işlerinde görülen yüzde 35,7’lik azalma etkili oldu. Gübre faaliyetlerinden kaynaklanan satış gelirlerinde yüzde 78’lik artış ise toplam satış gelirindeki gerilemeyi azaltan nitelikte oldu. FAVÖK, 3. Çeyrekte 28 milyon TL seviyesinde oldu. Geçtiğimiz yılın 3. Çeyreğinde FAVÖK 402 milyon TL’ydi. Brüt kar marjında 3. Çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre 13 puanlık geri çekilme görüldü ve yüzde 4,37 brüt kar marjı gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 0,39 olarak brüt kar marjı gibi 13 puan geri çekilme gerçekleştirdi. Şirket, sunumda 2020’yi kendileri adına ölü yıl olarak tanımladı.

Şirketin kalan iş (backlog) miktarı 30 Eylül itibariyle 1 milyar 589 milyon dolar seviyesinde. Geçtiğimiz çeyrek sonunda backlog miktarı 1 milyar 491 milyon dolar seviyesindeydi. Şirket, 300 milyon TL’lik sözleşme kaybı gerçekleşmeseydi bu çeyrekte FAVÖK marjının yüzde 4-5 bandında gerçekleşeceğini belirtti. Kayıpların bir kısmının telafisinin bu yıl 4. Çeyrek veya 2021 yılı 1. Çeyrekte yapılabileceği söylendi.

Net nakit pozisyonunun 2019 yıl sonunda olan 3 milyar 329 milyon TL’den 899 milyon TL’ye gerilemesinde Socar’dan alınan 100 milyon dolarlık polimer alımı, şirketin yaptığı kar payı dağıtımı, yenilenebilir enerji yatırımları ve proje finansmanlarından olduğu belirtildi. Nakit pozisyonunun iyileşmesi beklentisi var.

Karadeniz’de gerçekleşen doğalgaz keşfi ile şirket yakından ilgileniyor. Hükümet kanadında yetkililerle istişareler sürüyor ve şirket yetkilileri bu keşfin gelecekte potansiyel projelere yol açabileceğini düşünüyor.

Pandemi sürecinde gıda talebinin artmasıyla kimya sanayi ve gübre faaliyetlerinde pozitif gelişmeler oldu. Şirket yetkilileri bu faaliyetlerdeki büyümenin yakın gelecekte sürdürülebilir olduğunu düşünüyor.

Suudi Arabistan’da Türk mallarının boykot edilmesi şirketin projelerindeki backlog miktarını özellikle etkilemedi, ancak bütün sözleşme sahipleri Suudi Arabistan’daki backloglarda sorun yaşıyor. Türkiye’ye özel bir durum değil. Suudi Arabistan’daki Haradh sahası projesinin backlog miktarı 323 milyon dolar seviyesinde. Alacakların 2021’de tahsili öngörülüyor.

Katar’daki backlog miktarı 453 milyon dolar. Al Khor projesinde alacakların yüzde 90’ının tahsilinin 2020 yılı 4. Çeyrekte, kalanının 2021 yılı 1. Çeyrekte yapılması öngörülüyor. Yüzde 10-15 arası bir miktar 2021 yılı 1. Çeyreğine kayabilir.

Şirket Kazakistan, Özbekistan, Meksika ve Şili gibi ülkelerde yatırım ihtimallerini araştırıyor, ancak henüz net bir tablo yok. Kazakistan’daki projeler COVID-19 sebebiyle durdurulmuş durumda. Rusya’daki Kharanpur gaz sahası ana boru hattı projesi devam ediyor ancak salgın ve iklim kaynaklı sebeplerle yeterli ilerleme kaydedilemedi. Projenin önceden 2020 yılı sonunda bitirilmesi öngörülüyordu.

Uganda, Tanzanya ve Angola gibi Afrika ülkelerinde altyapı projelerine girilmesi söz konusu olabilir.  Libya’da gerçekleşebilecek projelerde ülkedeki politik durum sebebiyle belirsizlikler devam ediyor, ancak son dönemlerde Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmalar pozitif etki edebilir. Libya konusunu şirket takip etmeye devam edecek.

Tarımsal üretim satışlarında şirket 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye hizmet veriyor. 2023 ve 2024 yılına dek bu alanda yatırımlar yoğunlaşacak, ve tarımsal üretimle alakalı meyve bahçelerinin olgunluğunda artış bekleniyor.

Şirket, 2020 yılı beklentilerini revize etti. 2020 yılı satış gelirleri beklentisi 12 milyar 400 milyon TL’den 13 milyar 359 milyon TL’ye çıkarken FAVÖK beklentisi 944 milyon TL’den 773 milyon TL’ye düştü. 2020 yılı net kar beklentisi ise 556 milyon TL’den 412 milyon TL’ye aşağı yönlü revize edildi. Marj beklentilerinde ise yıllık FAVÖK marjı beklentisi yüzde 7,6’dan yüzde 5,7’ye, net kar marjı beklentisi ise yüzde 4,5’ten yüzde 3’e düştü.

İNTEGRAL YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 3Ç20 – 23.10.2020

3Ç20 döneminde 14.5 mn TL zarar… Tekfen Holding 3Ç20 döneminde 150 mn TL kar beklentisinin oldukça altında 14.5 mn TL zarar açıkladı. 2Ç20 döneminde 258 mn TL net kar açıklayan şirket, bir önceki çeyrekte ise 98 mn TL net kar yazmıştı. Mühendislik ve taahhüt işlerinden 270 mn TL’lik zarar yazılması, net zarar açıklanmasında etkili olmuş görünüyor.

Mühendislik ve taahhüt grubu geliri %49 azaldı… Satış gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %10 azalışla 2.693 mn TL’ye geriledi. Satış gelirlerinde ana kalem olan mühendislik ve taahhüt işlerinden elde edilen gelir %49 azalışla 1.448 mn TL olurken, diğer güçlü gelir grubu olan gübre tarafında ise %78 artışla 1.016 mn TL gelir elde edildi. Aynı dönemde gübre satışları %57 artışla 553 bin ton olurken, kapasite kullanım oranı %85 seviyesinden %95 seviyesine yükseldi.

Kar marjlarında ciddi daralma var… İnşaat ve taahhüt grubunun FAVÖK marjı artan maliyetlerden dolayı -14% seviyesinde oluştu ve şirket bu dönemde taahhüt grubundan 210 mn TL FAVÖK zararı yazdı. Toplam FAVÖK 3. Çeyrekte yıllık %97 azalışla 10 mn TL oldu. Brüt kar marjı yıllık 13 puan, bir önceki çeyreğe göre 4 puan azalışla %4,4 seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 13 puan azalışla %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte FAVÖK marjı %8,5 seviyesindeydi.

Kalan iş miktarında sınırlı yükseliş… Tekfen’in kalan iş miktarı (Backlog) Eylül sonu itibarı ile 1.589 mn USD seviyesinde bulunuyor. Bu rakam 2020 yılı Haziran ayı sonunda 1.491 mn USD seviyesindeydi. Şirket iştiraki, 3. Çeyrekte Haydar Aliyev Rafinerisi’nin Modernizasyon ve Yenileme Projesinde 237 mn USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu yeni sözleşme backlog miktarını bir miktar artırmıştır. Diğer taraftan, 195 mn USD değerindeki Kazakistan’da devam eden iki proje Covid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulmuştur.

Nakit pozisyonu azalmaya devam ediyor… Eylül sonu itibarı ile net nakitler 899 mn TL oldu. Şirketin nakitleri azalmaya devam ediyor. 2019 yılsonunda şirketin 3.320 mn TL net nakdi bulunuyordu. Cari oranı 1.2x seviyesinde bulunan şirket borç çevirmede zorluk yaşamayacaktır. Ancak, nakit akışındaki bozulmayı negatif karşılıyoruz.

9 aylık sonuçlar 2020 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık %26 azalışla 8.373 mn TL seviyesinde gerçekleşti. İnşaat ve taahhüt grubu maliyetlerindeki artış nedeniyle brüt kar marjı 10 puan azalışa %8,6 seviyesinde, FAVÖK marjı 12 puan azalışla %4 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK %81 azalışla 338 mn TL seviyesine geriledi. Zayıf finansal sonuçlar ile şirketin 9 aylık net dönem karı %91 azalışla 130 mn TL oldu. İlgili dönemde mühendislik ve taahhüt grubundan 378 mn TL zarar yazılırken, gübre grubu %12 azalışla 257 mn TL, hizmet grubu %104 artışla 104 mn TL net kar elde etti. Kira ve faiz gelirlerinden oluşan yatırım grubunun karı ise 36 mn TL’den 182 mn TL’ye yükseldi.

Yılsonu beklentilerinde revize… Tekfen 2020 yılı beklentilerini revize etti. 2020 yılı satış geliri beklentisini 12.400 mn TL’den 13.539 mn TL’ye yükseltirken, FAVÖK beklentisini 944 mn TL’den 773 mn TL’ye düşürdü. 2020 yılı net kar beklentisini ise 556 mn TL’den 412 mn TL’ye indirdi.

Değerleme… Şirketin ana gelir kalemi olan mühendislik ve taahhüt grubundan zarar yazmasını negatif buluyoruz. Covid-19 salgını ile ilgili belirsizlikler devam ederken şirketin bu süreçte yeni iş fırsatları bulmakta zorlanacağını tahmin ediyoruz. Şirketin piyasa çarpanlarına göre ucuz kaldığını düşünüyoruz. Ancak, piyasa beklentisi altında kalan net kar rakamı ve 2020 yılı beklentilerinde revize yapılması nedeniyle piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 3Ç20 – 23.10.2020

Tekfen 3Ç20’de piyasa beklentisi (189mn TL net kâr) ve bizim beklentimizin (225mn TL net kâr) oldukça altında kalarak, 15mn TL net zarar açıkladı. Bu çeyrekte Şirket konsolide hasılatı piyasa ve bizim beklentimizin sırasıyla %7 ve %9 altında 2,693mn TL olurken, FAVÖK ise yıllık bazda %97 çeyreklik bazda ise %95 daralarak 11mn TL geldi. (Konsensus: 251mn TL – Oyak: 268mn TL) Sonuçların oldukça güçsüz gelmesinin ana sebebi, taahhüt segmenti görülen oldukça zayıf sonuçlar.

Şirket taahhüt segmentinde ciroda yıllık bazda %36’lık düşüş (1,148mn TL) kaydetti ve FAVÖK ise negatif 210mn TL oldu. Bu durum diğer segmentlerdeki başarılı sonuçları gölgelemiş oldu. Kimya segmentinde ciro yıllık bazda %78 artış gösterirken (1,016mn TL), FAVÖK ise yıllık bazda %146 artış (197mn TL) gösterdi. Servis segmenti cirosu is yıllık bazda %62 artış gösterirken (144mn TL), FAVÖK’ü ise yıllık bazda yaklaşık üç katına çıkarak 59mn TL oldu.

Şirket, 3Ç20 sonuçlarının ardından 2020 yılı beklentilerinde revizyona gitti. Ciroda 2020 yılı USD/TL kuru ortalama beklentisinin 6.66’dan 6.99’a yükseltilmesi sonucunda %9’luk beklenti artışı yapıldı ve 13,539mn TL olarak hedeflendi. FAVÖK tarafında ise taahhüt segmentindeki zayıf beklentilerin ardından 944mn TL’den 773mn TL’ye revize gerçekleşti. Net kâr beklentisi ise 556mn TL’den 412mn TL’ye revize edildi. Taahhüt segmenti FAVÖK marjı beklentisi %0.8’e düşürülürken (Önceki: %4.6), net zarar beklentisi ise 223mn TL (Önceki: 94mn TL net kâr) oldu. Kimya segmentinde ise iyileştirmeye gidildi. FAVÖK beklentisi 510mn TL’den 605mn TL’ye, marj beklentisi ise %14.2’den %16.0’a çekildi. Servis segmenti de benzer şekilde, FAVÖK beklentisi 139mn TL’den 187mn TL’ye çekildi. Marj beklentisi ise daha da güçlendirilerek %31.5’ten %37.4’e revize edildi. Kimya segmenti net kâr beklentisi 336mn TL’den 369mn TL’ye revize edilirken, servis segmenti net kâr beklentisi ise 103mn TL’den 141mn TL’ye revize edildi.

Oldukça güçsüz gelen sonuçların ardından piyasa tepkisinin negatif olmasını bekleriz. Tekfen için yavaşlayan taahhüt segmentinin yarattığı baskı sürüyor. Buna karşın, kârlılıklarda ve iş akışlarında normalleşmenin gelecek çeyreklerde gerçekleşmesi beklentimizle ve Şirket’in yeni iş alma kabiliyetinde azalma beklemediğimiz için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizimizi koruyoruz. Hedef fiyatımızda ise aşağı yönlü revizyona gidiyoruz, 18.20 TL olarak (Önceki: 20.00TL) belirliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 3Ç20 – 23.10.2020

Tekfen Holding – 3Ç20 sonuçlarını 15 milyon TL zarar ile açıkladı. Piyasa beklentisi Tekfen Holding’in 157 milyon TL net kar açıklaması yönünde idi. Mühendislik ve taahhüt bölümünün faaliyet performansı zayıf seyretmesi zarar rakamının altındaki ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,839 milyon TL’den %5 daha düşük gerçekleşti. Mühendislik ve taahhüt bölümü cirosu yıllık bazda %36 gerilerken, kimya bölümü cirosu %78 ve servis cirosu %63 yükseldi. Şirket, 3Ç20’de 28 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise konsolide FAVÖK 402 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Piyasa beklentisi, Tekfen Holding’in 225 milyon TL konsolide FAVÖK açıklaması yönünde idi. Mühendislik ve taahhüt bölümünün FAVÖK’ı 210 milyon TL zarar olarak açıklanırken, 3Ç19’da 324 milyon TL olarak kaydedilmişti. Kimya ve servis bölümlerinin FAVÖK’ı, yıllık bazda ve sırasıyla, %145 ve %207 arttı. FAVÖK marjı %1 olarak gerçekleşirken 3Ç19’da %13,4 idi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %51 azalarak 899 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yönetim konsolide ciro beklentisini %8 azaltırken mühendislik ve taahhüt bölümünün cirosundaki %11 yukarı yönlü revizyon etkili oldu. Revize edilen konsolide ciro 13,339 milyon TL olup, Bloomberg’de bulunan 12,404 milyon TL tahminin %7 aşağısındadır. Şirket yönetimi konsolide FAVÖK beklentisini %18 azaltarak 773 milyon TL olarak revize etti. Revize edilen FAVÖK beklentisi Bloomberg’de bulunan 968 milyon TL FAVÖK beklentisinden %20 düşüktür. Son olarak, yönetim konsolide net kar beklentisini ise %26 azaltarak 412 milyon TL’ye indirdi. Revize edilen net kar beklentisi Bloomberg’de bulunan net kar beklentisinin, 586 milyon TL, %30 altındadır.

 

OYAK YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Haber Yorum – 14.10.2020

Toros Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Ziya Sözen, 15.04-15.18 TL / hisse fiyat aralığından 650bin adet TKFEN hissesi almıştır. İşlemin ardından, Sözen’in Tekfen’deki payları %1.13 seviyesine yükselmiştir. İşlemin Tekfen paylarının kısa vadeli görünümü için destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

TKFEN, 2Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75 daha aşağıda, 98mn TL net kâr açıklayarak beklentilerin %16 gerisinde kaldı. (Oyak: 79mn TL – Konsensus: 117mn TL) Net satış gelirleri beklentilere paralel şekilde 2,658mn TL olarak açıklanırken, yıllık bazda %29’luk küçülme gösterdi. Brüt kârlılık yıllık bazda 290bp düşüş göstererek %13.4 seviyesinde oluşurken, çeyreklik bazda ise 530bp’lik yükseliş gösterdi. Operasyonel giderler toplam hasılatın %7.4’üne yükselirken (2Ç19: %5.3 – 1Ç20: %7.1), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 360bp düşüş göstererek %8.5’e geriledi. (1Ç20: %3.4) Şirket, 2Ç20’de 225mn TL FAVÖK üretirken, yıllık bazda %50’lik bir daralma görüyoruz, çeyreksel bazda ise %118’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Her iki segmentte de oluşan yıllık bazda %30 civarında hasılat düşüşü kârlılığı olumsuz yönde etkiledi. Bu durum mühendislik ve taahhüt segmentinde yıllık bazda 540bp’lik FAVÖK marjı düşüşü yaratırken, kimya segmentinde ise yıllık bazda 240bp’lik düşüşe sebep olmuştur. Mühendislik ve taahhüt segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %67’lik, kimya segmenti FAVÖK’ü ise yıllık bazda %35’lik daralma göstermiştir. Çeyreksel bazda baktığımızda ise, Tekfen Holding 1Ç20’de mühendislik ve taahhüt segmentinde 46mn TL negatif FAVÖK üretmişti. 2Ç20’de ise 91mn TL’lik pozitif FAVÖK üreterek beklentilerimizin bir hayli ötesine çıktı. Kimya segmentinde ise gübre fiyatlarındaki çeyreksel bazda %13’lük düşüşe paralel olarak çeyreksel bazda %39’luk daha az FAVÖK üretimi (106mn TL) görüyoruz.

Ciro üzerindeki etkisi sınırlı olsa da (toplamın %4’ü) kârlılığı etkisi oldukça yüksek olan hizmet segmentindeki hem cirosal hem marjsal iyileşme ise Şirket’in güçsüz geçen 2Ç20 operasyonlarına önemli seviyede olumlu katkıda bulundu. Hizmet segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %56 çeyreklik bazda ise %100’lük artışla 50mn TL FAVÖK üretti. Bilanço tarafına geldiğimizde ise zayıf operasyonların ve artan yatırım harcamalarının nakit akışında yarattığı negatif etkiyle net nakit pozisyonda önemli seviyede düşüş görüyoruz. Kötü geçen üst üste iki çeyreğin bilanço üzerinde yarattığı bozulmayı normal ve dönemsel olarak yorumluyoruz. TKFEN’in 2Ç20 sonuçlarını hafif olumlu buluyoruz.

Son olaraksa, TKFEN 2020 yılı beklentilerini 2020 yılı ortalama USD/TL paritesi beklentilerinde değişikliğe gitmeleri sebebiyle aşağı yönde revize etti. Hatırlanacağı üzere Şirket, 1Ç20 sonuçlarının ardından vermiş olduğu 2020 yılı beklentilerinde ortalama USD/TRY kurunu 7.50TL olarak kullanıyordu. 2Ç20’nin ardından ortalama USD/TRY kuru 6.66TL şeklinde kullanılıyor. Buna bağlı olarak mühendislik ve taahhüt segmenti cirosunda %13’lük bir aşağı yönlü revizyon görürken, Kimya segmenti cirosunda ise %5’lik aşağı yönlü revizyon görüyoruz. 2020 yılı FAVÖK marjı beklentileri ise mühendislik ve taahhüt segmenti FAVÖK marjı beklentisinde yukarı yönde yapılan revizyon sebebiyle %7.0’dan %7.6’ya yükseltilmiştir. Net kâr marjı beklentisi de bunlara bağlı olarak %4.3’ten %4.5’e çıkarılmıştır. Şirket’in mühendislik ve taahhüt segmenti güncel kalan iş miktarı (backlog) 2020 yılının ilk yarısında tamamlanan işlerle birlikte 1.5mr USD seviyesine gerilemiştir. (2019 Yıl Sonu: 1.7mr USD) Projelerinin ülkesel olarak dengeli bir dağılımı olan Tekfen Holding’in Kazakistan’da devam eden iki projesi hariç (Covid-19 tedbirleri sürüyor) tüm işleri günümüz itibariyle devam ediyor.

ŞEKER YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Tekfen Holding (TKFEN) yılın ikinci çeyreğinde 119mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin altında 98mn TL konsolide net kar elde etmiştir (2Ç19: 400mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 2Ç20’de, 2Ç19’daki %10,7 seviyesinden %3,7 seviyesine gerilemiştir. Şirket’in 2Ç20’de, operasyonlardan kaynaklanan kur farkı giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak net karlılığı baskı altında kalmıştır. Şirket’in 2Ç20’de elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 2,66mlr TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç19: 3,72mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 2,66mlr TL).

Özellikle Şirket’in mühendislik ve taahhüt gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31’lik daralarak 1,82mlr TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç19: 2,64mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 206mn TL’nin hafif üstünde 225mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç19: 451mn TL), FAVÖK marjı da 2Ç20’de yıllık bazda 3,7 puan daralarak %8,5 olarak gerçekleşmiştir (2Ç19: %12,1). Ek olarak; Şirket, 2020 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2020 yılı için konsolide bazda 12,4mlr TL civarında satış geliri (önceki: 13,84mlr TL), 944mn TL FAVÖK (önceki: 970mn TL) ve 556mn TL net kar (önceki: 594mn TL) elde etmeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Tekfen Holding’in 2Ç20 net karı yıllık bazda %75 düşüş ile 98 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 119 milyon TL, AK Yatırım tahmini ise 107 milyon TL seviyesindeydi. Net karın yıllık bazda düşmesinde, inşaat projelerinin azalması nedeniyle, taahhüt iş kolunun daha zayıf bir katkı sağlamış olması etkili olmuştur. Sonuçlar genel hatları ile bizim be piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Bu nedenle 2Ç20 sonuçlarına herhangi bir tepki öngörmüyoruz. Şirket sonuçlar ile birlikte 2020 beklentilerinde hafif aşağı yönlü bir revizyona gitti. Burada ana etkenin 2020 ortalama USD/TRY tahminlerinde yapılan değişikliğin etkili olduğunu görüyoruz. Tekfen Holding’in 2Ç20 sonuçları beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, 1Ç20’de tahminlerin gerisinde kalan operasyonel performansını ve inşaat tarafında öngörülerimizden zayıf yeni proje kazanımları nedeniyle hedef fiyatımızı 25.00 TL/hisseden 21.00 TL/hisse seviyesine revize ediyoruz. Ancak, hedef fiyatımıza olan yukarı potansiyeli göz önünde bulundurarak, ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 98.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 119.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 altındadır. Faaliyet karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, yüksek etkin vergi oranı, %48, net kardaki sapmanın altında yatan sebep olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %109 arttı. Net satışlar 2,658 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,656 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Mühendislik ve taahhüt bölümü cirosu %31 gerilerken, kimya bölümü cirosu %26 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 225 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 azalış gösterdi. Mühendislik ve taahhüt bölümünün FAVÖK’ı yıllık bazda %67 gerilerken, kimya bölümünün FAVÖK’ı %35 azaldı. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 206 milyon TL’nin %9 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 367 baz puan azalarak %8.5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %46 azalarak 1,767 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yönetim konsolide ciro beklentisini %10 azaltırken bu azaltmada mühendislik ve taahhüt bölümünün cirosundaki aşağı yönlü revizyon etkili oldu. Revize edilen konsolide ciro 12,399 milyon TL olup, Bloomberg’de bulunan 12,168 milyon TL tahmin ile uyumludur. Şirket yönetimi konsolide FAVÖK beklentisini %3 azaltarak 944 milyon TL olarak revize etti. Revize edilen FAVÖK beklentisi Bloomberg’de bulunan 849 milyon TL beklentinin %11 üzerindedir. Son olarak, yönetim konsolide net kar beklentisini ise %6 azaltarak 556 milyon TL’ye indirdi.

 

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Haber – 08.07.2020

Tekfen İnşaat’in %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi’nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237 milyon ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlendi. 31 Mart 2020 tarihi itbariyle Tekfen İnşaat’in devam eden işler portföy büyüklüğü 1,447 milyar ABD Doları idi. Hatırlanacağı üzere, şirket 19 Haziran’da yaptığı açıklamada Katar’da 150 milyon ABD Doları tutarında proje kazandığını açıklamıştı.

OYAK YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Yorum – 19.06.2020

TKFEN Katar Bayındırlık İşleri İdaresi’nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548mn Katar Riyali (yaklaşık USD150mn) bedel ile kazanmıştır. Şirket’in güncel bekleyen işleri yaklaşık 1.2mr USD seviyesindedir ve alınan yeni projenin ağırlığı yaklaşık %12.5 seviyesindedir. Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak planlanmıştır. (Olumlu)

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Tekfen Holding – 1Ç20 sonuçlarını 47 milyon TL net kar ile açıkladı. Piyasa beklentisi ise şirketin 165 milyon TL net kar açıklaması yönünde idi. Beklentilerin altında gerçekleşen faaliyet karlılığı performansı, net finansal gelirlerdeki sapma ve yüksek etkin vergi oranının net kardaki ciddi sapmanın altında yatan ana sebepler olduğunu düşünüyoruz.

Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %34 azaldı kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt bölümünün cirosunun, yıllık bazda %46 azaldığını ve gübre faaliyetlerinin cirosunun ise yıllık bazda %5 azaldığını görüyoruz. 1Ç20 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 1,447 milyar ABD doları olup 2019’da 1,715 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Hazar Denizi Bölgesi’nin %47, Ortadoğu’nun payının %47, ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. COVID-19 salgını nedeniyle Kazakistan’da iki tane proje durduruldu ve bu projelerin toplam büyüklüğü 220,2 milyon ABD Doları olup, toplam devam eden işler portföyünün %15’ini oluşturmaktadır. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, %6 azaldı. Yurtiçi gübre satış hacmi yıllık bazda %6 azalırken, ihracat hacmi ise %9 azaldı. Yurtiçi satış fiyatları ise, yıllık ve ABD doları bazında, %12 azaldı.

1Ç20 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %87 geriledi ve 124 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi Tekfen Holding’in 255 milyon TL FAVÖK açıklaması yönünde idi. Konsolide FAVÖK marjı %4,1 olurken, 1Ç19’da %20.5 idi. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %9 azaldı ve 511 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yönetim konsolide ciro beklentisini, inşaat segmentindeki daha yüksek beklentiler doğrultusunda %15 yükseltti. Ancak konsolide FAVÖK beklentisini %26 azaltarak 970 milyon TL olarak belirledi. Revize edilen FAVÖK Bloomberg’de bulunan beklenti olan 1,271 milyon TL’den %24 daha düşüktür. Konsolide net kar beklentisini ise %30 revize ederek 593 milyon TL’ye indirdi.

VAKIF YATIRIM – TKFEN Tekfen Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

(-) Tekfen Holding (TKFEN): Piyasa beklentisinin (169 mn TL) altında, yıllık %94 gerilemeyle 47 mn TL net kar açıkladı. Taahhüt segmentinin gelirleri ve karlılığında gözlenen gerileme, şirketin ilk çeyrek finansallarının beklentilerin altında gerçekleşmesinde etkili oldu. İlk çeyrekte şirketin cirosu ve FAVÖK’ü yıllık bazda sırasıyla %34 ve %89 geriledi. Şirketin taahhüt segmentinin 1Ç20 dönemi itibariyle bakiye sipariş miktarı 1,45 mlr $ (2019 yıl sonu: 1,72 mlr $) seviyesinde açıklandı. 1Ç20 finansalları ardından şirket 2020 yılına ilişkin öngörülerini revize etti. Şirketin 2020 yılında ciro beklentisi 13,8 mlr TL (önceki: 12 mlr TL), FAVÖK beklentisi 970 mn TL (önceki: 1,31 mlr TL) ve net kar beklentisi 593 mn TL (önceki: 842 mn TL) olarak güncellendi. Yorum: 1Ç20 finansallarının piyasa beklentileri altında kalması yanı sıra FAVÖK ve net karlılık tarafında beklentilerin aşağı güncellenmesinin hisse performansına negatif yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri yılbaşından buyana endekse göre %12 negatif ayrışırken, son bir ayda ise endekse göre %2 negatif ayrıştı.

TKFEN Tekfen Holding Hisse Analizi 2020

Tekfen Holding TKFEN hissesini temel analizle uzun vadeli yatırım için inceledim. Analizde EquityRT ve HisseLab programlarından faydalandım.

 

Tekfen kar dağıtım tarihlerinin değiştiğini açıkladı – 24.04.2020

Şirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı dönem karından ortaklarımıza %30 oranında temettü ödenmesine ve bu ödemenin iki eşit taksit halinde 27 Nisan 2020 ve 24 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. madde çerçevesinde, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin temettü ödemelerinin 30.09.2020 tarihinden sonra yapılması gerektiğinden, Yönetim Kurulumuz temettü ödeme tarihlerine ilişkin olarak; %15 oranındaki birinci taksitinin Genel Kurul kararına uygun olarak 27 Nisan 2020 tarihinde, 2. Taksit ödemesinin %10 oranında 24 Eylül 2020 tarihinde ve %5’lik kalan ödemenin ise 1 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012
1. Taksit
0,5763400
57,634
15
0,4898890
48,9889
TKFEN, TRETKHO00012
2. Taksit
0,3842266
38,42266
15
0,3265926
32,65926
TKFEN, TRETKHO00012
3. Taksit
0,1921133
19,21133
15
0,1632963
16,32963
TKFEN, TRETKHO00012
TOPLAM
1,1526799
115,26799
15
0,9797779
97,97779
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
27.04.2020
27.04.2020
29.04.2020
28.04.2020
2. Taksit
24.09.2020
24.09.2020
28.09.2020
25.09.2020
3. Taksit
01.10.2020
01.10.2020
05.10.2020
02.10.2020

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

(-) Tekfen Holding (TKFEN): 4Ç19 döneminde 264 mn TL’lik piyasa net kar beklentisinin tersine 19,5 mn TL net zarar açıkladı. Şirketin konsolide cirosu, 4Ç19 döneminde taahhüt segmenti cirosunda yaşanan gerilemenin etkisiyle, piyasa beklentisine (3,45 mlr TL) paralel yıllık %12,7 düşüşle 3,31 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 4Ç19 itibariyle taahhüt segmentinin bakiye iş miktarı ise 1,72 mlr $ olarak açıklandı. FAVÖK tarafında ise hem taahhüt hem de tarım segmentlerinin yıllık bazda katkısının azalması, 4Ç19’da şirketin FAVÖK’ünün piyasa beklentisinin (368 mn TL) %66 altında, yıllık %75 gerilemeyle 125 mn TL seviyesinde oluşmasına neden oldu. FAVÖK marjı da yıllık 9,7 puan düşüşle %3,8 seviyesine gerilerken, %10,6 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Şirket 4Ç19 finansalları ile birlikte temettü miktarı ve 2020 beklentilerini de paylaştı.

Şirket, 2019 yılı karından hisse başına brüt 1,1526 TL (%115,26) temettünün (%6,5 temettü verimi) 27 Nisan tarihinden itibaren dağıtılmasını, 26 Mart tarihli genel kurul onayına sunacak. 2020 yılına ilişkin şirketin ciro, FAVÖK ve net kar öngörülerinin segment kırılımının, taahhüt, kimya, tarım, hizmet ve yatırım olarak değişeceği belirtildi. Buna göre şirket, 2020 yılında taahhüt segmenti cirosunda beklenen yıllık %29 gerilemenin etkisiyle konsolide ciroda yıllık %17,5 düşüşle 12 mlr TL ciro öngördü. FAVÖK tarafında yine taahhüt segmentinde beklenen yıllık %51 düşüşün etkisiyle konsolide FAVÖK’ün yıllık %32 gerilemeyle 1,31 mlr TL seviyesinde oluşacağını öngördü. Net kar tarafında da taahhüt segmentinde %54 net kar düşüş beklentisiyle birlikte konsolide net karın yıllık %40 gerileyerek 842 mn TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü.

Yorum: Şirketin 4Ç19 finansalları hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin altında kalırken, 2020 yılına ilişkin ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri de 2019 yılının altında öngörüldü. Yılbaşından bu yana endekse göre %10 negatif ayrışan şirket hisselerinin performansının, kısa vadede baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Tekfen Holding (TKFEN) yılın dördüncü çeyreğinde 20mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 421mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 264mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 1.42mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 1.4mlr TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 oranında düşüşle 3.31mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 3.79mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3.45mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 125mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 510mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 9,7 puan azalarak %3,8 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 368mn TL seviyesindeydi.

 

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 19.02.2020

(=) Tekfen Holding (TKFEN): Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat’ın %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi’nin (TTJV) Libya’da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarının tazmini nedeniyle Libya’lı idare olan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmadığını ayrıca, TTJV’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağladığını bildirdi.

Tekfen Holding, Tekfen İnşaat’ın Libya Projesi ile ilgili Dava Süreçlerine dair Açıklama Yaptı – 18.02.2020

İlgi’de yer alan açıklamalarımız ile bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin (Tekfen İnşaat) %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) olarak Libya’da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda alınan 30.01.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası sonucunda tahkim heyeti tarafından MMRA’nın TTJV lehine yargılama giderleri dahil toplam 45.498.649 ABD Doları ödemesine karar verdiği, TTJV’nin bahsi geçen rakamlar için ise tenfiz sürecini başlatacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’na (YKTK) dayanarak ICC nezdinde ikinci bir tahkim davası başlatıldığı ve devam eden davanın duruşmalarının 2019 yılı içerisinde yapılacağı açıklanmıştır.

YKTK altında toplanan tahkim heyetinin kararı Tekfen İnşaat’a iletilmiştir. Tahkim heyeti davaya bakmaya yetkili olduğuna, bununla birlikte TTJV’nin talebinin aksine, YKTK veya uluslararası teamül hukuku altında Libya’nın korumaya ve eşit davranmaya dair yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiştir. Tahkim heyeti bu kararının parçası olarak TTJV’nin Libya’ya yargılama masraflarına istinaden 2.7 milyon İngiliz sterlini mertebesinde mesul olduğuna hükmetmiştir. TTJV, işbu miktarın 5 Kasım 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda bilgisi verilen TTJV lehine hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair girişimlere başlamıştır. 5 Kasım 2018 tarihli açıklamada ayrıntılı bilgisi verilen, sözleşmeye dayalı tahkim kararının tahsili için ilgili Libya’lı idare olan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmeler de devam etmektedir. Bu görüşmeler devam etmekte olduğu için şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmamıştır. Bu yargısal süreçlere ek olarak TTJV, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağlamaktadır.

 

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 30.12.2019

Tekfen Holding’in (TKFEN) bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, % 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladığını duyurmuştur. Projenin sözleşme bedeli 19.527.364.329 RUB olarak açıklanmıştır (yaklaşık 311 milyon ABD Doları). Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 olarak belirlenmiş, projenin planlanan tamamlanma süresi ise 16 ay olarak belirtilmiştir (Pozitif).

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın üçüncü çeyreğinde 266mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin hafif altında 258mn TL konsolide net kar elde etmiştir (3Ç18: 447mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 3Ç19’da, 3Ç18’deki %12,6 seviyesinden %13,7 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 3Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı yıllık bazda %8,1 daralarak 2,99mlr TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç18: 3,26mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3,13mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 381mn TL’nin üzerinde 402mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 389mn TL), FAVÖK marjı da 3Ç19’da yıllık bazda 1,4 puan artarak %13,4 olarak gerçekleşmiştir (3Ç18: %12,0). Ek olarak; Şirket, 2019 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2019 yılı için konsolide bazda 14,95mlr TL civarında satış geliri (önceki: 15,03mlr TL), 2,17mlr TL FAVÖK (önceki: 2.26mlr TL) ve 1,62mlr TL net kar (önceki: 1,82mlr TL) elde etmeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding 3Ç19’da 258 milyon TL net kar açıkladı (konsensus: 266 milyon TL, AK Yatırım: 216 milyon TL). Net karın geçtiğimiz yıla göre %44 geri çekilmesinin sebebi gübre tarafının karlılığındaki azalış ile beraber geçtiğimiz yıl zayıflayan TL nedeniyle Şirket’in uzun USD ve EUR pozisyonlarından yazdığı finansal gelirlerin 3Ç19’da zarara dönmüş olmasıdır. Genel olarak 3Ç19 sonuçları bizim beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Bu performansın ana sebebi inşaat tarafında marjların bizim öngörülerimizi aşması oldu.

Operasyonel sonuçlar, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Sonuçlar ile beraber, Tekfen Holding 2019 hedeflerinde bir miktar kısıntıya gittiğini açıkladı. Buna göre %4 FAVÖK ve %11 net kar tahminini aşağı çeken Şirket’in revize beklentileri, bizim 2019 için yaptığımız hesaplamalar ile uyumlu hale geldi. 2020T FD/FAVÖK ve F/K çarpanları olan 2.0 ve 6.7’yi göz önünde bulundurarak, Tekfen Holding’in halen cazip seviyelerde işlem gördüğünü düşünüyoruz ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi 27,70 TL hedef fiyat ile koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding – 3Ç19 sonuçlarını 257 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %42 artışı ve çeyreksel bazda ise %36 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %8 azaldı kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt bölümünün cirosunun, yıllık bazda %11 azaldığını ve tarım bölümünün cirosunun yatay kaldığını görüyoruz.

9A19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 1,779 milyar ABD doları olup 1Y19’da 1,846 milyar ABD doları idi.  Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %56, Hazar Denizi Bölgesi’nin %35 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz.

Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %6 artarken, gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %9 artış kaydedildi. 3Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %3 arttı ve piyasa beklentilerinin %5 üzerinde gerçekleşti. 3Ç19’da konsolide FAVÖK marjı %13,4 olurken, 3Ç18’de %11,9 idi. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %3 azaldı ve 3,5 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait beklentileri aşağı yönlü olarak revize etti. Yönetim 2019 yılı konsolide ciro beklentisini %1 azaltırken, konsolide FAVÖK beklentisini %4 azalttı. FAVÖK’te yapılan aşağı yönlü revizyonun altında yatan ana sebep tarım bölümündeki FAVÖK yaratımının daha düşük gerçekleşme beklentisidir. Son olarak da yönetim 2019 yılına ait net kar beklentisini %11 azaltarak 1,616 milyon TL’ye revize etti. Revize ciro ve FAVÖK beklentileri piyasa beklentilerinin %4 altında gerçekleşirken revize edilmiş net kar beklentisi piyasa beklentisinin %14 altındadır.

 

Tekfen Holding Yatırım planlama sürecine dair açıklama yaptı – 25.09.2019

Bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması tasarlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli polipropilen üretim tesisi için ön hazırlık ve etüt çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çerçevede, halen geliştirme ve planlama sürecinde olan tesisle ilgili resmi ÇED süreci başlamış, mevcut arazinin topografik ölçümlemeleri tamamlanmış, arazinin imar planlarındaki niteliğinin “özel endüstri bölgesi”ne dönüştürülmesine yönelik başvuru yapılmıştır.

Diğer taraftan, üretim lisansör firması seçimi ile uzun vadeli hammadde temini için çeşitli tedarikçilerle ve ürün satışı için ise çeşitli potansiyel müşterilerle görüşmeler, yatırıma ortaklık tesisi ve finansal kaynak temini için temas ve görüşmeler, tesise propan tedariki için yapılması planlanan dolfen ile ilgili olası işbirlikleri konusunda görüşmeler, pazar araştırmaları gibi yatırımın yapılabilirliğini etkileyebilecek çeşitli konularda çalışmalar halen devam etmekte olup tüm bu görüşmeler ve çalışmalar çerçevesinde hazırlanacak olan yatırım fizibilitesinin sonuçları Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesine sunulacaktır. Yönetim Kurulumuzun sunulan fizibiliteyi onaylaması durumunda yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda nihai karar alınacaktır.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 20.09.2019

Tekfen Holding gayrimenkul geliştirme sektöründe yaşanan durgunluk, azalan talep ve karlılık nedeniyle Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat’ı birleştirme kararı aldı. Birleşme sonrasında Holding’in gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat altında devam edecektir. Tekfen Emlak Geliştirme 2019’un ilk yarısında 67mn TL satış, 4mn TL FAVÖK ve 1mn TL net zarar açıklamıştı. Her iki şirketin hisselerinin tamamı Tekfen Holding tarafından sahip olunduğundan dolayı, birleşmenin Tekfen Holding’in konsolide finansallarına önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 20.09.2019

Şirketten gelen açıklamada, Tekfen Holding ve diğer ilgili şirketlerin yönetim kurulu kararları ile, faaliyet gösterdiği gayrimenkul geliştirme sektöründe birkaç yıldır yaşanan durgunluk, azalan talep ve bunlara bağlı olarak karlılığında meydana gelen azalış nedeniyle ortaya çıkan yeniden yapılandırma ihtiyacı karşısında Tekfen Holding’in sermayesinde %100 paya sahip olduğu Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen İnşaat) tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemlerinin tamamlanması ile beraber bundan sonraki dönemlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat tüzel kişiliği altında devam edecektir. Bu çerçevede, birleşmenin resmi makamlarca onaylanmasını takiben 31 Aralık 2019 faaliyetlerine ilişkin yayınlanacak mali raporlamalarınan başlamak üzere Gayrimenkul Geliştirme faaliyetleri Taahhüt Grubu segmentinde raporlanacaktır. 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle, Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin yıllıklandırılmış cirosu 161 milyon TL, yıllıklandırılmış FAVÖK’ü 3 milyon TL ve yıllıklandırılmış zararı 6 milyon TL olup, aktif büyüklüğü 493 milyon TL, net borcu 71 milyon TL ve özsermayesi negatif 32 milyon TL’dir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 28.08.2019

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %40 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Azfen’in, BP Exploration Limited ile imzaladığı sözleşme ile 1 adet offshore platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini üstlendiğini açıkladı. Projenin yapım süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 38 ay olarak öngörülürken, projenin toplam bedeli yaklaşık 486mn ABD doları, Tekfen İnşaat’ın da projedeki payı yaklaşık 195mn ABD doları seviyesindedir. Sözleşme tutarı, şirketin 30 Haziran tarihindeki 1,85 milyar ABD doları olan bakiye sipariş tutarının %10’una denk gelmektedir. Yeni alınan projenin Şirketin bakiye siparişlerine oranının göreceli olarak düşük olmasından dolayı sınırlı bir olumlu katkı yapmasını bekleriz

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

TKFEN 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 400mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 378mn TL net kar; OYAK Bekl: 418mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %43 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %49 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %31 artarak 3,718mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3,719mn TL; OYAK Bekl: 3,759mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %53 artışla 451mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 444mn TL; OYAK Bekl: 458mn TL) çeyreksel bazda ise %52 gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan artış göstererek %12.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 3,533mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 1.5x olmuştur. Hedef fiyatımıza göre %32 oranında artış potansiyeli taşıyan Tekfen Holding için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

(=) Tekfen Holding (TKFEN): 2Ç19’da piyasa beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %43 artışla 400 mn TL net kar açıkladı. 2Ç18’de kaydedilen 170 mn TL’lik net finansman gelirinin bu çeyrekte 58 mn TL’ye gerilemesi ve efektif vergi oranındaki artış, net karı baskılayan unsurlar olarak öne çıktı. Operasyonel performansta gözlenen güçlenme ve esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirlerindeki artış ise net kar büyümesini destekledi. 2Ç19’da tarım segmentinin net karı yıllık bazda %172 artarak 155 mn TL’ye yükselmiş, taahhüt segmentinin net karı ise yıllık bazda %58 artarak 235 mn TL’ye ulaşarak, net kar büyümesine katkı sunmuştur.

Detayda ise; Şirketin konsolide cirosu 2Ç19’da piyasa beklentisine paralel, yıllık bazda %31 yükselerek 3,72 mlr TL’ye (Taahhüt: +%25 ile 2,63 mlr TLve Tarım: +%51 ile 1,06 mlr TL) ulaşırken Haziran sonu itibariyle taahhüt segmentinin bakiye iş miktarı, 2Ç’de artan proje tamamlanma oranlarına bağlı olarak, 1Ç’deki 2,26 mlr ABD$ seviyesinden 1,85 mlr ABD$ seviyesine geriledi.Şirketin 2Ç19’da konsolide FAVÖK’ü yıllık %53 artışla 451 mn TL’ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 444 mn TL, Taahhüt: 272 mn TL, Tarım: 202 mn TL), FAVÖK marjı yıllık bazda 1,8 puan artarak %12,1 seviyesine ulaşarak piyasa beklentisi olan %11,9 seviyesine paralel bir görünüm sergiledi. Ayrıca, 2Ç19 sonuçları ardından Şirket yılsonuna ilişkin 15 mlr TL ciro, 2,26 mlr TL FAVÖK ve 1,82 mlr TL net kar beklentilerini korudu. Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %9,8 pozitif ayrışırken, son 1 ayda ise %9,9 negatif ayrıştı. Beklentilere paralel gelen 2Ç19 finansallarının hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Tekfen Holding – 2Ç19 sonuçlarını 398 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %26 artışı ve çeyreksel bazda ise %49 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Çeyreksel bazda net kar daralmasının altında yatan ana sebep, Tekfen İnşaat’in devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı şirketin taleplerini karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanması ve buna bağlı olarak söz konusu ilave ödemelerin 1Ç19 net karına 450 milyon TL katkıda bulunmasıdır. Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %31 artış kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt ve tarım bölümlerinin cirosunun, sırasıyla, %25 ve %51 arttığını görüyoruz. 2Ç19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 1,846 milyar ABD doları olup 1Ç19’da 2,261 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %63, Hazar Denizi Bölgesi’nin %26 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %13 artarken, gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %9 artış kaydedildi.

2Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %55 arttı ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. İnşaat taahhüt bölümün FAVÖK’ü %51 artarken, tarım bölümünün FAVÖK’ü %58 artış kaydetti. 2Ç19’da konsolide FAVÖK marjı %12,2 olurken, 2Ç18’de %10,5 idi. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %14 azaldı ve 3,6 milyar TL (627 milyon ABD doları) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Sonuçlar beklentiler ile uyumlu TKFEN 2Ç19 sonuçları: Satışlar 3,718 mln TRY (+31% yıllık, -19% çeyreklik), FAVÖK 451 mln TRY (+53% yıllık, -52% çeyreklik) ve Net Kâr 400 mln TRY (+43% yıllık, -49% çeyreklik). Gelirler piyasa beklentisi ise uyumlu gelirken operasyonel performans piyasa beklentisinin hafif üzerinden gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %11.9’u aşarak %12.1 oldu, FAVÖK ise beklentinin %2 üstünde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl zayıf seyreden gübre operasyonlarının bu yıl katkı sağlar duruma geçmesi FAVÖK ve net kar rakamlarında beklentilerin hafif aşılmasına imkan sağladı. 2Ç19 finansal sonuçlarının beklentileri ile uyumlu geldiğini düşünüyor ve sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu/nötr bir etki yaratmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın ikinci çeyreğinde 378mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 400mn TL konsolide net kar elde etmiştir (2Ç18: 279mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 2Ç19’da, 2Ç18’deki %9,8 seviyesinden %10,7 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 2Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 3,72mlr TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç18: 2,84mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3,72mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 444mn TL’ye paralel 451mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 294mn TL), FAVÖK marjı da 2Ç19’da yıllık bazda 1,8 puan artarak %12,1 olarak gerçekleşmiştir (2Ç18: %10,4).

 

Tekfen, Gönen Enerji’yi Satın Aldığını Açıkladı – 14.05.2019

Finansal duran varlık edinimi %99,98 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Satın alma işlemi ile ilgili olarak karşı taraf ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanmış olup, satın alma süreci T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesi sonrasında tamamlanacaktır.

Gönen Enerji Hakkında Bilgi:

Gönen Enerji 2011 yılında Alper ve Taner Önoğlu kardeşler tarafından kurulmuştur. Tesislerde kullanılan girdilerin tamamı yakın çevredeki büyükbaş hayvan ve tavuk çiftliklerinden, tarım işletmelerinden ve gıda fabrikalarından temin edilmektedir. Sıfır sıvı atık deşarjı, gelişmiş baca gazı arıtma ve ısı geri kazanım sistemiyle tamamen çevreye saygılı bir işletme olan tesis, üretilen elektrik enerjisi ve organik gübrenin sağladığı ekonomik değere ek olarak 400 ton/gün organik atık bertarafı ile yılda 70.000 ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltarak bölgede çevre kirliliğinin giderilmesi konusunda da çok etkin bir role sahiptir.

3,62 MW kurulu elektrik üretim kapasitesine ve yılda 15.000 ton katı organik, 10.000 ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip tesiste, yapılmakta olan ek yatırım tamamlandığında Toros Tarım tarafından üretilen kimyevi gübre çeşitleri ile birleştirilerek üretilecek organomineral gübre miktarı yılda 35.000 tona ulaşacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

TKFEN 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 781mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 800mn TL net kar; OYAK Bekl: 789mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %225 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %80 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %102 artarak 4,587mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 4,373mn TL; OYAK Bekl: 4,127mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %238 artışla 943mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 948mn TL; OYAK Bekl: 939mn TL) çeyreksel bazda ise %85 yükseliş göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 8.2 puan artış göstererek %20.5 olmuştur. İnşaat segmentinin 1Ç19’da müşterilerden almış olduğu ek ödeme satışlar, FAVÖK ve net kara sırasıyla 622mn TL, 579mn TL ve 450mn TL ek katkı sağlamıştır. Tekfen Holding için hedef fiyatımızı hisse başına 31.80 TL’ye yükseltiyor ve Endeks Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın ilk çeyreğinde 800mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin hafif altında 781mn TL konsolide net kar elde etmiştir (1Ç18: 241mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 1Ç19’da, 1Ç18’deki %10,6 seviyesinden %17 seviyesine yükselmiştir. Şirket 1Ç19’da, idarelerden alınan ilave ödemelerin 416mn TL’lik olumlu etkisiyle taahhüt grubu işlerinden 625mn TL net kar elde etmiş olup; tarım grubu tarafında 117mn TL net kar elde etmiştir. Şirket’in 1Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 4,59mlr TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: 2,27mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 4,37mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 948mn TL’ye paralel 943mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 296mn TL), FAVÖK marjı da 1Ç19’da yıllık bazda 7,5 puan artarak %20,6 olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: %13,1). Ek olarak; Şirket, 2019 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2019 yılı için konsolide bazda 15mlr TL civarında satış geliri (önceki: 15,96mlr TL), 2,26mlr TL FAVÖK (önceki: 1.9mlr TL) ve 1,82mlr TL net kar (önceki: 1,54mlr TL) elde etmeyi planlamaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding – 1Ç19 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %224 artışı ve çeyreksel bazda ise %44 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Net kardaki güçlü büyümenin altında yatan ana sebep daha önce 19 Mart 2019 tarihinde şirketin KAP’a yaptığı açıklamada belirtilen Tekfen İnşaat’in devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı şirketin taleplerini karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanması ve buna bağlı olarak söz konusu ilave ödemelerin 1Ç19 net karına 450 milyon TL katkıda bulunmasıdır.

Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %102 artış kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt ve tarım bölümlerinin cirosunun, sırasıyla, %121 ve %67 arttığını görüyoruz. 1Ç19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 2,261 milyar ABD doları olup, 2018 yılı sonu itibariyle bu rakam 2,747 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %65, Hazar Denizi Bölgesi’nin %24 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %11 arttı ve ihracat ise, %188 artış kaydetti. 1Ç19’da yurtiçinde güçlü hacim büyümesi çiftçilerin 4Ç18’de gübre alımlarını ertelemeleri sonucu ertelenmiş talebin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %5 artış kaydedildi. 1Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %218 arttı ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Taahhüt bölümün FAVÖK’ı yukarıda belirtilen ve 535 milyon TL tek defalık ödemeye istinaden yıllık bazda %396 arttı ve 943 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tek defalık ödeme hariç bırakıldığında, tarım bölümünün FAVÖK’ı %19 artış kaydediyor olacaktır. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %16 büyüdü ve 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Son olarak, şirket yönetimi 2019 beklentilerini revize etti. 2019 yılı konsolide cirosu beklentisi %6 azaltılırken, konsolide FAVÖK beklentisi ise %19 arttırıldı ve 2,254 milyon TL olarak revize edildi. Şirket yönetimin revize FAVÖK beklentisi, yıllık bazda, %50 artışı ve FAVÖK marjı olarak da %15’i işaret etmektedir. Net kar beklentisi ise %18 yükseltildi ve 1,815 milyar TL olarak belirtildi. Revize edilmiş net kar beklentisi yıllık bazda %29 artışı göstermektedir. Şirket yönetimin revize beklentileri Bloomberg’de bulunan tahminlerden daha yüksektir. Yönetimin 2019 yılı beklentilerine göre, şirket 2019T F/K çarpanı olarak 5,2 ve 2019T FD/FAVÖK çarpanı olarak 2,3’den işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket 1Ç19’de 782 mn TL net kar açıklarken, net karda yıllık bazda %225 yükseliş gözlenirken, aynı zamanda net kar 800 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif seyrin yanı sıra 1Ç18’de kaydedilen 69,6 mn TL’lik net finansal gelirin bu çeyrekte 109,6 mn TL’ye yükselmesi net karı desteklemiştir. Şirketin satış gelirleri yıllık %102 artışla 4,59 mlr TL seviyesine yükselirken, 4,37 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir.

Şirketin 1Ç19’da taahhüt segmenti gelirleri yıllık bazda %121 artışla 3,29 mlr TL (1Ç18: 1,49 mlr TL) seviyesine yükselirken, tarım segmenti gelirleri ise yıllık %67 artışla 1,24 mlr TL’ye (1Ç18: 744 mn TL) ulaşmıştır. Taahhüt segmentinde 31 Mart sonu itibariyle şirketin bakiye sipariş miktarı 2,26 mlr $ (31 Aralık 2018: 2,75 mlr $) olarak açıklanmıştır. FAVÖK tarafında ise 1Ç19’da 938,9 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %237 artışa işaret ederken, 948 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel bir gerçekleşme gözlenmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 8 puan artarak %20,5 seviyesine yükseldi.

Şirket ayrıca, 1Ç19 sonuçları ardından yılsonu beklentilerinde revizyona gitti. Buna göre ciro beklentisini %6 aşağı revize ederek 15 mlr TL seviyesine çekerken, FAVÖK beklentisini %18,6 artırarak 2,26 mlr TL seviyesine yükseltti. Yılsonu FAVÖK marjı beklentisini 3 puan artışla %15 seviyesine revize eden şirket, net kar beklentisini ise %17,6 yukarı revize ederek 1,82 mlr TL seviyesine yükseltti. Yorum: 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel sonuçlar görsek de yılsonuna ilişkin FAVÖK ve net kar beklentilerinde gözlenen yukarı revizyonlar, kısa vadede hisse performansına pozitif katkı sağlayabilir görüşündeyiz. Şirket hisseleri, yılbaşından bugüne endekse göre %24,5, son 1 ayda ise %13 pozitif ayrışmıştır.

GCM YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding’den ilk çeyrekte güçlü finansal sonuçlar…Enver Erkan

2019 yılının ilk çeyreğini 4 milyar 587 milyon TL ciro ve 782 milyon TL net karla tamamladı. Geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında 2018/03 net kar tutarı olan 241 milyon TL’nin %224 üzerinde kar açıklandığı görülmektedir. Şirketin ilk çeyrek karı piyasanın beklentisi olan 820 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 810 milyon TL’nin ise hafif altında kalmıştır. Şirketin beklenti altında kalmasına rağmen geçen yıla göre 3 kattan fazla karını artırmasında tek seferlik, taahhüt projelerinden gelen idarelerden alınan ilave ödemelerin 416 milyon TL’lik etkisi de görülmektedir.

Dönem içerisinde Türkiye, Katar, Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da devam eden müteahhitlik faaliyetlerine 2019 yılı itibariyle BTC Gürcistan, SCPC ve GPC Boru Hatları Tamir ve İyileştirme İşleri ile Suudi Arabistan’da Haradh Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları İnşaat İşleri’ni eklemiştir. Saudi Aramco ile 2016 yılında imzalanan sözleşme ile inşasına başlanan boru hattı yapımı devam etmekte ve 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Şirketin Katar’da Al Khor otoyolu projesinde %80 tamamlanma oranına erişilmiş, aynı zamanda şirketin %50 ortaklığın 2022 Dünya Kupası için Katar’da Al Thumama Stadyumu’nda mühendislik ve yapım işinde %28 tamamlama oranına erişilmiştir. Şirket, TANAP ve TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nda da devam eden işlere sahiptir ve bu projelerin 2019 yılı içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

31 Mart 2019 itibariyle backlog (kalan iş) tutarı 2,3 milyar USD tutarında gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu itibariyle backlog tutarı 2,7 milyar USD seviyesindeydi. Tamamlanan projelerle birlikte backlog tutarı azalmaktadır. 31 Mart 2019 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %89’unu oluşturmaktadır. Bu işlerin yüzde 32’lik kısmı sadece Katar’daki, yüzde 33’lük kısmı ise sadece Suudi Arabistan’daki projelerden oluşmaktadır. Şirket, 2018 yılında %12,4 olarak gerçekleşen FAVÖK marjının 2019 yılında %15 olarak gerçekleşmesini beklemektedir. Katar’da devam eden Al Khor otoyol projesi için alınan avans ve Haradh Projesi için alınan avans tutarı da dahil edildiğinde net nakit pozisyonu 4 milyar 201 milyon TL artıdadır. Bu net nakdin 2 milyar 630 milyon TL’lik kısmı taahhüt grubuna aittir.

Tarımsal sanayi grubunda ise Toros Tarım’ın 1. çeyrekte toplam gübre satışları 2018 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 20 düşüş göstermiştir. Dönem içerisinde ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artış göstererek 94 bin ton olarak gerçekleşmiş, toplam satışlar ise 746 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Çiftçiler erteledikleri satın alımlarını 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmişler ve gübre satışlarında bir toparlanma yaşanmıştır. Toros Tarım’ın cirosu TL bazlı satış fiyatından dolayı artmıştır.

 

Tekfen İnşaat, işveren idarelere yaptığı ilave ödeme talepleri hakkında açıklama yaptı – 19.03.2019

KAP: Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş’nin devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı taleplerimizi karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma sağlanmış olan projelerimizin 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımızdaki net kar tutarına yaklaşık 450 milyon TL ilave olumlu etkisinin olması beklenmektedir.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

(+) Tekfen Holding (TKFEN): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüs tahmini olan 343 mn TL’lik net kar beklentisinin %27 üzerinde 435 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta gözlenen güçlü performans net kar tarafında gözlenen artışta etkili olurken, 4Ç17’de 63 mn TL seviyesindeki net finansal gelirin, 4Ç18’de 148 mn TL net finansal gidere dönmesi ise net kardaki yükselişi sınırlamıştır. 4Ç18’de net kara en güçlü katkı ise tarım segmentinden gelmiştir. Taahhüt segmentinin net karı yıllık bazda %60 artışla 269 mn TL seviyesine yükselirken, tarım segmentinin net karı ise 3 kat artarak 272 mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin 4Ç18’de cirosu yıllık bazda %57 artarak 3,79 mlr TL’ye yükselirken, 3,75 mlr TL seviyesindeki Research Turkey konsensüs tahminine paralel gerçekleşmiştir. Taahhüt segmenti gelirleri yıllık bazda %63 artarak 2,92 mlr TL, tarım segmentinin gelirleri ise yıllık bazda %38 yükselerek 809 mn TL’ye yükselmiştir. Taahhüt segmenti 4Ç18’de 389 mn TL FAVÖK yaratırken, yıllık bazda %87 FAVÖK büyümesi yakalamış, tarım segmenti ise yıllık bazda %31 artışla 161 mn TL FAVÖK yaratmıştır. Toplam FAVÖK ise 4Ç18’de yıllık bazda %126 artışla 509,5 mn TL seviyesine ulaşmış, konsensus tahmini olan 464 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin taahhüt segmentinin bakiye sipariş tutarı ise 2018 yılı sonunda 2,75 mlr $ seviyesindedir.

Şirket aynı zamanda 2019 yılına ilişkin öngörülerini de açıkladı. Buna göre; 2019 yılında satış gelirlerinin yıllık %13 artışla 15,96 mlr TL’ye, FAVÖK’ün yıllık %27 artışla 1,90 mlr TL ve net karın yıllık %10 artışla 1,54 mlr TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Şirket ayrıca, hisse başına 1,1392 TL brüt temettünün 2 Nisan tarihinden itibaren dağıtılmasını, 27 Mart tarihli genel kurul onayına sunacağını açıkladı. Yorum: 4Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %2 pozitif ayrışmıştır.Finansalların hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Tekfen Holding 4Ç18’de 435 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentisi sırasıyla 361 milyon TL ve 343 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve 43 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. 4Ç18’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 510 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 464 milyon TL, bizim beklentimiz 466 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç18’de 389 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 162 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %5 artarak 4Ç18’de 3,6 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 636 milyon TL’lik ve Suudi Arabistan’da devam eden Haradh projesinden alınan 326 milyon TL’lik ön avans sonrasında).

Yönetim, 2019 yılı hedeflerini açıkladı; 15,960 milyon TL ciro (yıllık %31 artış), 1,902 milyon TL FAVÖK (yıllık %27 artış) ve 1,544 milyon TL net kar (yıllık %10 artış). Bu beklentilerine göre Tekfen Holding hisseleri 2019T 3,2x FD/FAVÖK ve 2019T 5,7x F/K ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç18 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 29 TL’ye yükseltiyor (önceki 28 TL) ve hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

Tekfen Holding 2018 yılı karından hisse başına 1,14 TL olmak üzere toplam 422mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı dünkü kapanış fiyatına göre %4,8 oranında temettü verimine denk gelmektedir. Temettü dağıtımı 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde 435mn TL net kar elde etti; Şirket, geçen yılın aynı döneminde 255mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı; piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 343mn TL’nin üzerinde geldi. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1.4mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 771mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %56,8 oranında artarak 3.8mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 2.4mlr TL).

 

 

Tekfen’den Temettü Açıklaması – 21.02.2019

Kâr Payına İlişkin Yönetim Kurulu Karar: Yönetim Kurulumuzun 21.02.2019 tarihli toplantısında; 2018 yılı kârından ortaklarımıza toplam 421.526.200 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi olarak 2 Nisan 2019 tarihinin belirlenmesi hususlarının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012
Peşin
1,13926
113,926
0,968371
96,8371
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
04.04.2019
03.04.2019

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 28.11.2018

Tekfen İnşaat, Yol-İş Sendikası ile imzaladığı mevcut toplu iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle yılbaşını beklemeden işçilerine %12,5 oranında zam yaptı. Yaklaşık 4.000 sendikalı işçinin yararlanacağı ücret artışı, Tekfen’e yılın son 2 ayı için ek 4mn TL tutarında bir maliyet yaratmasını bekliyoruz. 2018 için 1,35 milyar TL net kar elde etmesini beklediğimiz Tekfen’in maaş artışlarının getireceği ek maliyetlerin olumsuz etksinin son derece sınırlı olduğunu düşünüyoruz.

Noor Capital – Tekfen TKFEN Hisse Analizi – 19.11.2018

Tekfen geçen hafta yükselen trend kanalı içinde fiyatlanmaya devam etti. Tekfen Holding 3.çeyrekte de parlak finansal performansını sürdürdü. 3.çeyrekte 3,256 milyon TL satış geliri elde eden şirket geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini 88,6% oranında arttırdı. Gelirlerinin maliyetlerinden daha hızlı artması ile kar marjlarında daa olumlu bir seyir izleyen şirketin FVÖK marjı 12,20% net kar marjı ise 13,76% seviyesine yükseldi. Aktiflerinde artışla 3.çeyrekte bilançosu geçen yıla göre 53,5% büyüyen şirketin satış/varlık rasyosunun da 1,02 seviyesine yükselmesi ve artan eğilim izlemesini şirketin finansal performansının olumlu yönde gelişmeye devam edeceği biçiminde yorumluyoruz. Bu bağlamda 3.çeyrekte 35,7% seviyesine yükselen özsermaye karlılığının artışına devam etmesini bekliyoruz.

Son kar rakamından sonra cari F/K rasyosu 6,89 seviyesinde gerçekleşirken son beş yıllık ortalamasının -14,40% altına düştü. Değerleme çarpanları açısından da destekleyici görünmesinden dolayı hissenin yukarı yönlü trendine devam etmesini bekliyoruz.

Teknik açıdan kısa vadede 23,50-23,80 seviyeleri test edilebilir. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 21,86 seviyesi kuvvetli destek olarak izlenmelidir.

 

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Tekfen Holding – 3Ç18 sonuçlarını 448.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 369.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %243 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net satışlar 3,256 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %89 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,315 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 387 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %110 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 365 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak %11.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 132 baz puan arttı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan azaldı ve %4.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %20 büyüyerek 3,426 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi 2018 yılı net satış beklentisini %14, FAVÖK beklentisini %30 ve net kar beklentisini %49 yukarı revize etti.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 27,5 TL

Tekfen üçüncü çeyrekte 448mn TL net kar ve 388mn TL FAVÖK açıkladı. Piyasa beklentileri sırasıyla 369mn TL ve 365mn TL’ydi. Finansman gelirleri şirketin döviz nakit pozisyonu sayesinde geçen seneye göre yükselerek 416mn TL’ye çıktı. Konsolide FAVÖK marjı taahhüt ve gübre segmentlerindeki güçlü karlılık nedeniyle geçen seneye göre 1.2 puan arttı ve %11.9’a yükseldi. Tekfen tarım ve taahhüt işlerindeki güçlü görünüme paralel olarak 2018 FAVÖK ve net kar tahminlerini sırasıyla %30 ve %50 yukarı çekti. Böylece yeni FAVÖK tahmini 1,5 milyar TL, net kar tahmini de 1,4 milyar TL oldu. Sonuçların ardından şirketin beklentilerine paralel biz de 2018 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %25 ve %49 yükselttik. Yüksek dolar kurunun etkisi tahminlerimizdeki değişikliğin önemli bir kısmını oluşturuyor. Sonuç olarak hedef fiyatımızı %20 yükselterek 27.5 TL’ye çektik. AL tavsiyemiz devam ediyor.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 28 TL

Tekfen Holding 3Ç18’de 448 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentisi sırasıyla 382 milyon TL ve 369 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve dolar bazlı gelirlerden (özellikle taahhüt segmenti) kaynaklanmaktadır. 3Ç18’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 389 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 365 milyon TL, bizim beklentimiz 391 milyon TL). Taahhüt segmenti 3Ç18’de 228 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 164 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %19,6 artarak 3Ç18’de 3,43 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,053 milyon TL’lik ön avans sonrasında).

Yönetimin, 3Ç18 sonuçlarından sonra 2018 yılı için belirlediği FAVÖK tahminini %30 arttırarak 1,487 milyon TL’ye ve net kar tahminini %49 arttırarak 1,416 milyon TL’ye yükseltti. Bu beklentilerine göre Tekfen Holding hisseleri 2018T 4x FD/FAVÖK ve 2018T 5,9x F/K ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 28 TL’ye yükseltiyor (önceki 26,5 TL) ve hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket, 3Ç18’de hem operasyonel performansın hem de operasyonel olmayan gelirlerin desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin %21 üzerinde, yıllık bazda %243 artışla 448 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %89 artışla 3,3 mlr TL olurken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinden %6 daha iyi, yıllık bazda %110 artarak 387 mn TL oldu ve FAVÖK marjını %11,9’a taşıdı (y/y +1,2 yp, piyasa ortalama beklentisi: %11). Şirket yönetimi yılsonu ciro beklentisini 11,3 mlr TL’den 12,9 mlr TL’ye, FAVÖK marjı beklentisini %10,2’den %11,5’e ve net kâr beklentisini 948 mn TL’den 1,4 mlr TL’ye yükseltti.

Yorum: Şirket hisseleri son 1 ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre sırasıyla %6,6 ve %21 oranında pozitif ayrışarak olumlu beklentilerin yansıdığını gösteriyor. Ancak, beklentilerden daha iyi gelen operasyonel kârlılık ve net kârın yanı sıra Şirket yönetiminin yılsonu beklentilerinde gerçekleştirdiği yukarı yönlü revizyonun hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 27.70 TL  Tavsiye: AL

Tekfen Holding’in sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti – olumlu Tekfen Holding 3ç18’de yıllık bazda %243 artış ile 448 mln TL net kar elde ederken, bizim 374 mln TL olan beklentimizi ve konsensus tahmini olan 369 mln TL’yi de aşmış oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3ç18 net karın arkasında öngörülerimizin bir miktar üzerinde oluşan operasyonel karlılık ve kur hedge’lerinden elde edilen gelirler etkili oldu. Şirket, güçlü gelen 3ç18 sonuçlarının ardından, daha önce ikinci çeyrekte artış yaptığı 2018 hedeflerinde yeniden bir yukarı yönlü revizyon yapmayı gerek gördü. Buna göre yaklaşık 1.5 mlr TL FAVÖK ve 1.4 mln TL net kar elde etmeyi hedefleyen Tekfen Holding’in, bu projeksiyonu 2018 için 5.9 F/K gibi oldukça cazip bir çarpana işaret etmektedir.

Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını beklerken, beklentimizin üzerinde gelen 3ç18 performansını ve yeni makro tahminlerimizi dikkate alarak, 2018 ve 2019 tahminlerimizde yukarı yönlü bir revizyon yapıyoruz. Buna göre oluşan yeni hedef fiyatımız hisse başına 27.70 TL olmaktadır (önceki 22.00 TL/hisse. Tekfen Holding için olumlu görüşümüzü AL tavsiyesi ile korumaktayız.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 448mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 390,7mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 373,4mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 3Ç2017 ana ortaklık karı 130,8mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %88,6 oranında artarak 3,3 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %107 oranında artarak 483,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %73,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017’deki net 29,6mn TL’lik gidere karşın 3Ç2018’de 230,5mn TL gider kaydedilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2017’da kaydedilen 22,4mn TL’lik gelire karşın 3Ç2018’de kaydedilen 415,9mn TL’lik gelir kardaki artışta önemli etkenlerden olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 968mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,5 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk dokuz ay sonuçları ardından 2018 yılı beklentilerini yeniden revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam 2018 satış gelirleri beklentisini 11.274mn TL’den 12.887mn TL’ye çıkarırken, FAVÖK beklentisini 1.148mn TL’den 1.487mn TL’ye, net kar beklentisini de 948mn TL’den 1.416mn TL’ye yükseltmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 15.10.2018

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Nihat Gökyiğit ortalama 22,62 TL ortalama fiyat ile 431bin adet Tekfen Holding hissesini satmıştır. 13 Eylül tarihinden bu yana satılan toplam hisse adedi 2,574 milyona ulaşmıştır.

Noor Capital – Tekfen TKFEN Hisse Haftalık Teknik Analizi – 17.09.2018

Hisse senedi geçen hafta yükselen trend desteğinde gelen alımlarla yeniden beklentimize paralel yükselişe geçti. Yükseliş trendini korunuyor ve 19,00 seviyesine doğru her gerilemenin tepkisel değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hisse seçimine ilişkin temel analiz modelimizin pozitif sinyaline ek olarak cari F/K rasyosunun da yukarı yönlü potansiyelin ddevamına işaret etmesinden dolayı yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. 21,70-22,25 seviyeleri teknik hedef seviyeler olarak takip ediyoruz.

Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 19,10 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 14.09.2018

Tekfen Yönetim Kurulu Üyesi Hisselerinin Bir Kısmını Borsa Dışında Sattığını Açıkladı

Tekfen YK Üyesi Ali Nihat Gökyiğit dün yaptığı KAP açıklamasında 13 Eylül’de 1mn adet Tekfen hissesini TL19.20’den borsa dışında sattığını açıklamıştır. Şirketteki payı %8.7’den %8.4’e gerilemiştir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Hedef Fiyat: 23 TL

Tekfen Holding 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 279mn TL net kar açıklarken şirketin net karı bu dönemde %25 oranında artmıştır. FAVÖK2ü ise inşaat ve tarımsal sanayii segmentlerindeki güçlü karlılığın etkisi ile %69 oranında artarak 294mn TL’ye ulaşmıştır. Tekfen 2018’in ilk yarısındaki güçlü performansı ve yılın kalanı için devam eden olumlu görünümü dikkate alarak 2018 FAVÖK ve net kar hedeflerini %6 ve %21 oranlarında arttırmıştır. Şirketin yukarı doğru revize ettiği 2018 beklentileri bizim tahminlerimize paraleldir. Tekfen Holding için hedef değerimizi 23 TL’ye yükseltirken Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Hedef Fiyat: 22 TL

Tekfen Holding’in net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Tekfen Holding, finansal gelirlerin artması ve daha iyi operasyonel performans sayesinde net karını yıllık bazda %25 artırarak 279 mln TL’ye ulaştı. Bu bizim beklentimiz olan 242 mln TL’nin ve 242 mln TL piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gübre tarafında beklentilerimizin üzerinde operasyonel performans sergileyen Tekfen Holding’in inşaat tarafındaki marjlarının bir miktar tahminimizden geride kalması ve holding seviyesinde faaliyet giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde, konsolide operasyonel sonuçları tahminimiz ile örtüşmüş oldu (298 mln TL 2Ç18 FAVÖK, +%14 yıllık, bizim beklentimiz 292 mln TL, konsensus 281 mln TL).

Şirket 2018 hedeflerini güçlü ilk yarı performansını göz önünde bulundurarak yukarı revize etti. Yeni tahminlere göre, 948 mln TL net kar (öncekine göre %22 yukarı revizyon) ve 1,148 mln TL FAVÖK öngörülüyor (öncekine göre %6 yukarı revizyon). Biz de 2018 tahminlerimizi yeni makro tahminlerimizi kullanarak değiştirirken, USD bazlı risksiz iskonto oranımızı %6’dan %6.5’e yükselttik. Bu değişiklikler neticesinde, Tekfen Holding için hedef fiyatımızı 22.00 TL/hisse (önceki 19.20 TL/hisse) olarak revize ettik. AL tavsiyemizi ise koruyoruz. 2018T F/K olan 7.0 ve 3.6 FD/FAVÖK hissedeki son dönemde görülen güçlü performansa rağmen cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

2Ç18 sonuçlarını 279.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 252 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 arttı. Net satışlar 2,837 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,564 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. İnşaat taahhüt segmentinin cirosu %103 artarken, tarım segmentinin cirosu %46 büyüdü. İnşaat taahhüt segmentinin devam eden işler büyüklüğü 2,606 milyon ABD doları olup, bu değerin %84’ü yurtdışındaki projelerden oluşmaktadır.

Şirket, 2Ç18’de 294 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 281 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 15 baz puan artarak %10,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 2,865 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yönetim, 2018 yılı konsolide ciro tahmini %9 yükselterek 11,3 milyar TL’ye revize ederken, konsolide FAVÖK tahmini %6 yükselterek 1.148 milyon TL’ye ve konsolide net kar tahminin %22 artırarak 948 milyon TL’ye revize etti. Bloomberg’de yer alan piyasa beklentilerine göre, 2018 yılında FAVÖK ve net karın 1,096 milyon TL ve 803 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yönetimin revize tahminlerine göre şirket 2018 yılı FD/FAVÖK çarpanı olarak 4.4 ve 2018 F/K çarpanı olarak 7.4’den işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2018 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 279,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 257,5mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 250,6mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 2Ç2017 ana ortaklık karı 223,9mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %66,3 oranında artarak 2,8 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %68,5 oranında artarak 392,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %58,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2017’deki net 35,8mn TL’lik gelire karşın 2Ç2018’de 87,7mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 88,5mn TL’den 3,2mn TL’ye gerilemiş (taahhüt grubu Azfen gelirlerinin azalması) ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2017’da kaydedilen 14,2mn TL’lik gidere karşın 2Ç2018’de kaydedilen 170,2mn TL’lik gelir kaydedilmesi dönem karındaki artışta önemli etken olmuştur. (net diğer faaliyet geliri + net finansman geliri 2Ç2017:21,6mn TL, 2Ç2018: 86,2mn TL)

İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 549,9mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,8 oranında artış kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 18.06.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Nötr): Tekfen Holding, İsrailli Claroty’e sahibi olduğu Tekfen Ventures adlı fon aracılığıyla yatırım yaptı. Endüstriyel kontrol ağlarında uzmanlığı ile bilinen Tel Aviv merkezli siber güvenlik şirketi Claroty, dünyaca ünlü şirketlerden fon topladı. B serisi finansman olarak 60 milyon dolar yani yaklaşık 300 milyon lira fon toplayan İsrailli Claroty’ye para yatıranlar Asya’nın en büyük fonlarından Temasek, Alman Siemens’e ait Next 47, Schneider Electric’in iştiraklerinden Aster Capital’in yanı sıra bir Türk devi de bulunuyor. Claroty’ye finansman sağlayan şirket ise inşaat ve kimya alanındaki yatırımlarıyla bilinen Tekfen Holding.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 14.06.2018

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket, bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %50 oranında ortağı olduğu GATE İnşaat’ta diğer ortak Gama Endüstri’nin sahip olduğu %50 oranındaki payların 21,5 mn $’a satın alındığını bildirdi. GATE İnşaat’ın Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 sonu itibariyle 259,3 mn $ tutarındaki kalan iş miktarının Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacağı belirtildi.

Yorum: GATE İnşaat’tan gelecek kalan iş miktarı, Tekfen Holding taahhüt grubunun 1Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 3 mlr $ seviyesindeki kalan iş miktarının %8,4’üne denk gelmektedir. Şirketin Kazakistan’da kalan iş miktarı ise 1Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 281 mn $ olup, GATE İnşaat’tan gelecek projelerle birlikte 540 mn $’a yükselecek. Hisse fiyatına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

Tekfen GATE İnşaat Hisselerinin Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 13.06.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin (Tekfen İnşaat) %50 ortağı olduğu GATE İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (GATE) nezdinde Şirketin diğer ortağı olan Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.’nin (Gama Endüstri) sahip olduğu %50 oranındaki paylarının yukarıda detayları verilen satın alma işleminin tamamlanması sonrasında GATE’nin halen Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 sonu itibariyle 259,3 milyon ABD Doları tutarındaki kalan iş miktarı, Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacaktır.

 

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding (TKFEN) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel operasyonel kârlılık Şirket 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %7,3 üzerinde, yıllık bazda %49 artışla 241 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, esas faaliyet dışı gelirlerde yaşanan artış ile efektif vergi oranındaki gerileme, net kârın beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesini sağladı. Net satış gelirleri 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %1,9 ile sınırlı oranda altında, geçen yılın aynı döneminin ise %38,4 üzerinde 2,26 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin taahhüt segmentinde 2017 sonu itibariyle 3,4 mlr $ seviyesindeki kalan iş miktarı 1Ç18 döneminde artan proje tamamlama oranlarının etkisiyle 3,01 mlr $’a geriledi.

Konsolide brüt kâr marjının yıllık bazda 1,2 puan gerileyerek operasyonel kârlılıkta yarattığı olumsuz etki, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan 1 puanlık düşüş ile dengelendi. Böylece Şirketin FAVÖK’ü 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %1,2 ile hafif üzerinde, geçen yılın aynı döneminin ise %33,6 üzerinde 279 mn TL olurken, FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 0,4 puan üzerinde yıllık bazda 0,4 puan düşüşle %12,3 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel olmayan tarafta ise, esas faaliyetlerinden diğer net giderleri 1Ç18’de yıllık bazda %69 artarak 41 mn TL’ye yükselirken, net kur farkı gelirlerinin %110 artışla 51,7 mn TL’ye yükselmesi net kârı destekleyici etkide bulundu. Böylece 1Ç17’de 35,2 mn TL seviyesindeki net finansman gelirleri 69,6 mn TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Şirketin efektif vergi oranı %22,3’ten %16,6’ya gerileyerek net kârı destekleyen bir diğer unsur olarak belirdi.

Yorum: Son 3 aylık dönemde BIST100 endeksine göre %23,3 oranında pozitif ayrışan hissenin, operasyonel kârlılığın beklentilerle uyumlu gerçekleştiği 1Ç18 sonuçlarına tepkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding – 1Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 225 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net satışlar 2,266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,309 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 275 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 44 baz puan azalarak %12,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %26 büyüyerek 2,690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen ilk çeyrekte 241mn TL net kar (geçen seneye göre %49 artış) ve 279mn TL FAVÖK (geçen seneye göre %34 artış) açıkladı. Bizim beklentilerimiz sırasıyla 201mn TL ve 272mn TL, piyasa beklentileri ise 225mn TL ve 275mn TL’ydi. Gübre işinde marjların normalleşmesiyle konsolide FAVÖK marjı 40 baz puan düşerek %12.3’e ulaştı. Taahhüt işlerinin FAVÖK’ü artan gelirler ve karlılık ile geçen seneye göre üç katına çıkarak 146mn TL olarak gerçekleşti. Gübre işinin FAVÖK’ü ise %15 azalarak 135mn TL’ye düştü. Bunda artan hammadde maliyetleri, nitrat gübrelerde artan rekabet ve terminal işinin azalan iş hacmi etkili oldu. Hisseler için 17.5 TL olan hedef fiyatımızı ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding – 1Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 225 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net satışlar 2,266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,309 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 275 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 44 baz puan azalarak %12,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %26 büyüyerek 2,690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 22.03.2018

Hedef Fiyat: 19,15  Tavsiye: EKLE

Tekfen’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 254,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 147mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 184mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 4Ç2016’da sadece 114,4mn TL net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada yüksek iştirak gelirine bağlı olarak taahhüt tarafının beklentimizden daha iyi performans kaydetmesi etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri son çeyrekte, taahhüt tarafında kaydedilen yüksek satış gelirinin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,6 oranında artarak 2,4 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %90,2 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %42,1 oranında artarak 296mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında görece düşük bir seviyede artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 19mn TL’den 95mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da 4Ç2016’daki 61mn TL’den 4Ç2017’de 212mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 771,3mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %138 oranında artış kaydetmiştir.

Şirket, 2018 yılında konsolide bazda özellikle taahhüt grubu (4.862mn TL’den 7.511mn TL’ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı olarak satış gelirlerinin 7.487mn TL’den 10.364mn TL’ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK’ün de 1.005mn TL’den 1.085mn TL’ye çıkmasını beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 780mn TL olarak açıklamıştır.

Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, 2017 yılı gerçekleşmeleri ardından beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 15,45TL’den 19,15TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding – 4Ç17 sonuçlarını 254.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 191.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %123 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %95 arttı. Güçlü faaliyet karlılığın net karlılığı olumlu etkilediğini görüyoruz. Net satışlar 2,417 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. İnşaat taahhüt bölümünün net satışları yıllık bazda %110 artış kaydetti.

Şirket, 4Ç17’de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 280 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK’teki güçlü yükselişin inşaat taahhüt ve gübre bölümlerinin FAVÖK büyümelerinden kaynaklandığını görüyoruz. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %13.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 2,2 milyar TL olarak kaydedildi. (9A17: 1,7 milyar TL). İnşaat taahhüt bölümünün devam eden işler tutarı 3,4 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, 9A17’de bu değer 3.6 milyar ABD doları idi.

2018 yılı beklentilerinde ise, yönetim konsolide satışların %38 büyümesini ve 10,364 milyon TL’ye ulaşması beklemekte olup, inşaat taahhüt ve gübre bölümlerinin net satış büyümelerinin konsolide net satış büyümesinde önemli rol oynayacağını düşünmektedir. Konsolide FAVÖK büyümesinin %8 olması ve 1,085 milyon TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmekte olup buna bağlı olarak konsolide FAVÖK marjının %10,5 olarak kaydedilmesi beklenmektedir. Tekfen Holding’in 2016 ve 2017 yıllarındaki konsolide FAVÖK marjı, sırasıyla %11,2 ve %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimin 2018 yılında net karın 780 milyon TL olarak gerçekleşmesini tahmin etmekle beraber, 2017 yılı konsolide net karı olan 771 milyon TL’ye göre %1 artış kaydetmesini tahmin etmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 0.62846 TL nakit temettünün (brüt) 4 Nisan tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,6 temettü verimini işaret etmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde 255mn TL konsolide net kar açıkladı (4Ç16: 114mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 192mn TL seviyesindeydi. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin FY17’de kümüle net kar rakamı 771,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 324,4mn TL net kar)

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding 4Ç17’de net karını beklentilerin üzerinde %123 oranında arttırarak 255mn TL net kar açıklamıştır. İnşaat ve gübre operasyonlarındaki yüksek karlılık şirketin net karının yükselmesinde etkili olmuştur. Kondolide VAFÖK %100 oranında artarak, 321mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 280mn TL’nin uzerinde gerçekleşmiştir. Tekfen 2018 yılında 1.085mn TL VAFOK ve 780mn TL net kar elde etmeyi hedeflemektedir. Bizim tahminlerimiz olan 1.038mn TL ve 753mn TL sirketin hedeflerine paraleldir. Bu sebeple Tekfen için 17.50 TL olan hedef fiyatımızı değiştirmiyoruz. Limitli yükselme potansiyelini dikkate alarak önerimizi Piyasaya Paralel olarak degistirmekteyiz.

Tekfen Holding 2017 karından 232.5mn TL brüt temettü, hisse başına 0,628TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 4 Nisan 2018’de gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Mart ayı içinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %30 temettü dağıtım oranına ve %3,6 temettü verimine denk gelmektedir.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding’in 4Ç17 sonuçları beklentileri aştı Şirket’in 255 mln TL 4Ç17 net karı (4Ç16’da 114 mln TL) bizim 212 mln TL beklentimizi ve 192 mln TL konsensus tahminini aştı. Bunun ana sebebi, Şirket’in %50 payı olan Azfen’in beklentilerin üzerinde karlılığı oldu. Dolayısı ile, 322 mln TL 4Ç17 FAVÖK’ü (4Ç16’da 181 mln TL) bizim 255 mln TL öngörümüzü ve 280 mln TL piyasa beklentisini geçti.

Beklentilerin çok üzerinde bir büyüme ile 2017 hedeflerini aşan Tekfen Holding, 2018 için daha muhafazakar bir büyüme öngörüsü ile yıl için hedeflerini de açıkladı. Buna göre, FAVÖK’ü %8 artış ile 1,085 mln TL’ye ulaşması beklenirken, net karın yatay kalarak 780 mln TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar bizim beklentilerimizin bir miktar altında kalırken, bugün yapılacak telekonferansta daha detaylı bilgi almadan tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

4Ç17 sonuçlarının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde Tekfen Holding hissesinde bugün olumlu bir açılış bekliyoruz. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde %129 değer kazanan ve piyasanın %75 üzerinde getiri elde eden hissenin halen 4.4 2018 FD/FAVÖK ve 7.3 F/K gibi cazip çarpanlarda işlem görmesi nedeniyle AL tavsiyemizi ve 19.00 TL/hisse hedef fiyat ile koruyoruz. Tekfen Holding 4 Nisan’da 0.63 TL/hisse temettü ödeyecek (%3.6 temettü verimliliği). Bizim beklentimiz ile uyumlu.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding 4Ç17’de 255 milyon TL net kar açıkladı. Bizim ve piyasanın ortalama net kar beklentileri sırasıyla 218 milyon TL ve 192 milyon TL idi. 4Ç17’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 322 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 280 milyon TL, bizim beklentimiz 374 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç17’de 207 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 123 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %23 artarak 4Ç17’de 2,14 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,20 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Yönetim, 2018 yılı için FAVÖK (1,085 milyon TL) ve net kar (780 milyon TL) olarak belirledi.

Bu beklentilere göre Tekfen Holding hisseleri 2018T 4,6x FD/FAVÖK ve 2018T 7,6x F/K ile işlem görmektedir. Ayrıca, şirket yönetim kurulu 4 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başı 0,63 TL brüt nakit temettü dağıtım kararı aldı. Temettü verimini %3,6 olarak hesaplıyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç17 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 19,0 TL ile limitli yukarı potansiyel sebebiyle “Nötr” önerimizi koruyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Teknik Analiz – 12.02.2018

Medyada çıkan haberlere göre Tekfen Holding Irak’ta yapılması planlanan petrol boru hattı projesi için davet mektubu aldılar. Habere göre aralarında Tekfen Holding ve Limak Holding bulunduğu bazı Türk inşaat şirketleri, Irak Hükümeti tarafından Kerkük- Fişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı projesi için davet mektubu aldılar. Projenin yap-işletdevret (YİD) yöntemiyle inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Haberin Tekfen Holding hissesi üzerinde kısa vadede olumlu bir etkisi olabilir. Ancak, projenin YİD modeli ile yapılmasının planlandığı düşünüldüğünde, Tekfen Holding’in projede teklif verme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Teknik Analiz – 12.02.2018

Medyada yer alan bir habere göre, Kerkük-Fişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı inşa etmeyi planlayan Irak hükümeti, aralarında Tekfen Holding’in de bulunduğu belirtilen bazı Türk şirketlerine davet mektubu gönderdi.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 08.01.2018

TKFEN: Tekfen Holding, meyve ve fide üreticiliği ile uğraşan Alanar Meyve ve Alara Fidan şirketlerinin %90’ını 49mn TL fiyata alacağını açıkladı. Satın alma bedelinin %80’i peşin, %20’si ise 3 yıl vadede ödenecek. Hisse devri Rekabet Kurulu onayını takiben gerçekleştirilecektir. Tekfen Holding, Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2018-2020 yılları arasında 160 milyon TL’lik yatırım yapacak. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 600 dekar büyüklüğündeki bahçelere 6 bin dekar daha eklenerek 2017’de 3 bin ton olan üretim kapasitesinin ise 2028’de 15 bin tona ulaşmasını hedefliyorlar. Tarımsal alanda yapılan yatırımın Tekfen’in gübre ve fidecilik işleri ile sinerji yaratmasını bekliyor olsak da, yatırımın büyüklüğünün Tekfen Holding bünyesi içerisindeki yerini dikkate alarak Tekfen’e etkisinin kısa vadede sınırlı olacağını düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 08.01.2018

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:16.67TL, Piyasa Değeri TL6,168mn) Alanar Meyve ile kardeş şirketi Alara Fidan’ın %90’ını yaklaşık 50 milyon TL bedelle satın alıyor. Tekfen Holding Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2018-2020 yılları arasında 160 milyon TL’lik yatırım yapacak. Hisse devri Rekabet Kurulu onayını takiben gerçekleşecek. Haber Cuma günü öğlenden sonra geldiği için hissede yaratacağı olumlu etkinin fiyatlandığını düşünüyoruz. Tekfen Holding’in tarım alanındaki bu açılımını olumlu olarak değerlendirmekle birlikte uzun vadede yaratacağı katma değerin inşaat ve gübre iş kolları ile kıyaslandığında sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin satın alınması hakkında açıklama – 05.01.2017

Finansal duran varlık edinimi %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından, bu şirketin Yönetim Kurulu’nun 05.01.2018 tarihli kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Satın alma işlemi ile ilgili olarak karşı taraf ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanmış olup, satın alma süreci Rekabet Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesi sonrasında tamamlanmış olacaktır. Satın alma işlemi, Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’deki %90’lık pay edinimi ile beraber tek bir sözleşme ile gerçekleştirilmiştir.

Alanar şirketi meyve üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Yapılan üretimin yaklaşık %90’ı ihraç edilmektedir. Şirketin kendine ait bahçelerinin büyüklüğü yaklaşık 3.600 dekardır. İlk etapta 2018-2020 yılları arasında yaklaşık toplam 160 milyon TL tutarında arazi (yaklaşık 6.000 dekar yeni bahçe), tesis, makine ve ekipman yatırımı planlanmaktadır.

Halen 3.000 ton civarında olan üretim kapasitesinin, yapılan bu yatırımlar sonucunda 10 yıl içerisinde 15.000 ton seviyesine çıkması hedeflenmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 03.01.2018

Tekfen Holding Kıyıköy yakınlarında inşa edilecek gaz kabul terminali inşaat işleri için daha önce açıkladığı projenin imza sürecinin tamamlandığını açıkladı Şirket daha önce 3 Kasım’da Petrofac Türkiye’den niyet mektubu aldığını açıkladığı Kıyıköy yakınlarında inşaa edilecek gaz kabul terminali projesinin inşaat işleri için imza sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bahsi geçen proje 98 mln EUR büyüklüğünde olup, başladıktan sonra 24 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Haber beklentiler dahilinde olup, hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Tekfen İnşaat proje sözleşmesinin imzalanması hakkında açıklama yaptı – 02.01.2018

Türk Akımı Kıyıköy Gaz Kabul Terminali İnşaatını Tekfen Yapacak

KAP: 3 Kasım 2017 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgili olarak Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, inşaat işlerinin yakın zamanda başlaması öngörülmektedir.

 

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 12.12.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:16.03TL, Piyasa Değeri TL5,931mn): Hatırlanacağı üzere, şirket tarafından Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişiminin, Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini üstlenmek üzere İşveren İdare “Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy”‘den sözleşmenin imzası için davet aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesi 10 Aralık 2017 tarihinde imzalanmıştır. Haber beklendiği için nötr.

Tekfen Katar Stadyum Projesi Sözleşmesinin İmzası Hakkında Açıklama Yaptı – 11.12.2017

16 Şubat 2017 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişiminin, Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini üstlenmek üzere İşveren İdare “Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy”‘den sözleşmenin imzası için davet aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesi 10 Aralık 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Tekfen İnşaat’ın Libya Projesi ile ilgili tahkim süreci hakkında açıklama – 04.12.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin Libya’da Tekfen-TML Ortak Girişimi olarak üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda alınan 30.01.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde ticari tahkim davası başlatılmış ve bu konuda 18.06.2015 tarihli açıklamamızla duyuru yapılmıştır. Daha sonra 12.10.2015 tarihli açıklamamızda ise, Libya ve Türkiye Devletleri arasında imzalı Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması’na dayanarak Libya Devleti’ne karşı yine ICC üzerinden ikinci bir tahkim davası daha başlatıldığı duyurulmuştur.

Bugüne kadar geçen süre zarfında ICC nezdinde devam eden ilk davaya dair taraflar arasında dilekçe, cevap, cevaba-cevap gibi usule ilişkin işlemler tamamlanmış olup, 20 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihleri arasında tahkim duruşmaları Londra’da yapılarak tahkikat aşaması tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra Hakem Heyeti’nin tahminen ve takriben 6 ay – 1 yıl içinde kararlarını açıklaması beklenmektedir.

Davayla ilgili önemli yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 01.12.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:14.16TL, Piyasa Değeri TL5,239mn) ortaklarından ve Ünlüsoy ailesi varislerinden Ali Güven Ünlüsoy 1.8mn adet Tekfen Holding hisse satışı için MKK ya kayıt yaptı. Mart ayında anne Halime Bukay Ünlüsoy’un hisseleri satılmıştı. Kalan 1.8mn adet hisse diğer kardeş Demet Turhan’ındır. Mart ayında Halime Bukay Ünlüsoy’un hisseleri blok satış olarak gerçekleşmişti. Beklentimiz bu hisse kaydının da blok satış olarak gerçekleşeceği yönünde. Hafif Olumsuz

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 01.12.2017

TKFEN: Bir Tekfen hissedarı, Ali Ünlüsoy, sahip olduğu Borsada işlem görmeyen statüde olan 1.8mn adet Tekfen Holding hisselerini (ödenmiş sermayenin %0.5’i, halka açık hisselerin %0.8’i) satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu. 20 Mart 2017 tarihinde annesi, Bükay Ünlüsoy, sahip olduğu 1.2mn Tekfen Holding hisseleri için aynı başvuruyu yapıp sonrasında blok olarak satmıştı. Tekfen üzerindeki satış baskısının uzun sürmemesini ve hissedeki gerilemenin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

 

Tekfen İnşaat’tan Yeni Proje Açıklaması – 24.11.2017

Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş’nin %50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tengizchevroil (TCO) ile Kazakistan’ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında “Gelecek Gelişim Projesi – Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı (Future Growth Project – Wellhead Pressure Management Project, Area 51 Multi Well Pad, Civil, Mechanical, Electrical and Instrumentation Installation)” işlerine ait 55 ayda tamamlanacak, 438 milyon USD eşdeğeri bedelli sözleşmeyi 24/11/2017 tarihinde imzalamıştır. Haber ile ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz. 

 

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) Şirket’in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC’nin Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığını duyurmuştur. Sözleşme, Türkakımı Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgilidir. Süresi 24 ay olan birim fiyatlı sözleşmenin bedeli 98 milyon Euro’dur. İnşaat işlerinin 2018 yılı Ocak ayında başlaması öngörülmektedir.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Hedef Fiyat: 14.30TL   Nötr

Tekfen Holding 3Ç17’de 131 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentileri sırasıyla 126 milyon TL ve 136 milyon TL idi. 3Ç17’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 185 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 188 milyon TL, bizim beklentimiz 185 milyon TL). Taahhüt segmenti 3Ç17’de 135 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 99 milyon TL FAVÖK elde etti.

Şirketin net nakdi çeyrek bazda %2 düşerek 3Ç17’de 1,73 milyar TL’ye geriledi (Katar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,30 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Yönetim, 3Ç17 sonuçlarının ardından 2017 yılı için FAVÖK (845 milyon TL) ve net kar (617 milyon TL) tahminlerini değiştirmedi.

Beklentilere paralel gelen 3Ç17 sonuçları hisse üzerinde bugün için nötr etki yaratmasını bekliyoruz. 3Ç17 sonuçlarından sonra tahminlerimizi güncelledik ve 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 13,5 TL’den 14,3 TL’ye yükseltiyoruz, ancak hisse için önerimizi limitli yukarı potansiyel sebebiyle “Endeksin Üzeri Getiri”den “Nötr”e indiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding – 3Ç17 sonuçlarını 130,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 135,9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 11,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,726 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,694 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 185 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %350 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 188 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 649 baz puan artarak %10,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,730 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Hedef Fiyat: 15.50 TL   Endeks Üstü Getiri 

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:13.76TL, Piyasa Değeri TL5,091mn) 3Ç17 sonuçlarında bizim ve piyasa beklentisi ile genel olarak uyumlu 131mn TL net kar açıkladı. Satış gelirleri ve FVAÖK beklentilerle uyumlu gerçekleşirken 22mn TL’lik finansal gelir net karı olumlu etkilemiştir. Bu dönemde FVAÖK 185mnTL olarak gerçekleşirken FVAÖK marjı da taahhüt segmentindeki karlılık artışıyla %10.7 seviyesinde gerçekleşti. Tekfen İnşaat’ın bekleyen iş yükü, 3Ç17 sonunda 3.57mlr ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Toros Tarım’ın 3Ç17’de satış hacmi %32 artmıştır. Toros Tarım 3Ç17’de gübre satışlarından 499mn TL satış geliri elde etmiştir.

Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Tekfen için 2017 ve sonrası beklentilerimizi ve değerlememizi gözden geçirdik. 12 Aylık yeni hedef fiyatımız 15.10TL olurken tavsiyemizi Endeks Üstü Getiri (EÜ) olarak koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding’in yıllık bazda güçlü gelen sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşti Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyonel performansın iyileşmesi ve 3Ç16’da inşaat tarafındaki bir projeden kaynaklanan tek seferlik zararın yarattığı düşük baz etkisiyle FAVÖK 3Ç16’da 48 mln TL’den 197 mln TL’ye çıkarken, net kar ise 12 mln TL net zarardan 131 mln TL net kara ulaşmıştır (Deniz Yatırım beklentisi 124 mln TL, konsensus 136 mln TL). İnşaat tarafında artan proje büyüklüğü, gübre tarafında ise yüksek marjlı kompozit gübrelerin karlılığa olumlu etkisi 3Ç17’de de devam etmiş oldu. Yıllık bazda güçlü toparlamanın olduğu 3Ç17 sonuçları bizim ve piyasa beklentileriyle büyük oranda uyumlu gerçekleşti. Sürprizin yaşanmadığı 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz

 

Tekfen İnşaat’ın yeni projesi hakkında açıklama – 03.11.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Turkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu almıştır. Sözleşme, Türkakımı Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgilidir. Süresi 24 ay olan birim fiyatlı sözleşmenin bedeli 98 milyon Euro’dur. İnşaat işlerinin 2018 yılı Ocak ayında başlaması öngörülmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding STAR rafineri projesi kapsamında 155 mln $’lık yeni iş aldı. – kısmen olumlu Tekfen Holding, Ağustos 2016’da TSGI Mühendislik ile imzalanan ve STAR rafinerisinin coker ünetisinin elektromekanik işlerinin üstlenilmesi ile ilgili olan işlerin toplam büyüklüğünün 155 mln $ olduğunu açıkladı. Proje halen devam etmekte olduğundan ve daha önce açıklandığından haber etkisini kısmen olumlu olarak nitelendiriyoruz. Ek not olarak, Tekfen Holding’in Eylül 2017 sonu itibari ile elinde bulundurduğu projelerin büyüklüğünün 3.5 mlr $ seviyesinde olduğunu hesapladığımızı ve 155 mln $’lık projenin eklenmesinin toplam üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu hatırlatmak gerekir.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:12.84TL, Piyasa Değeri TL4,751mn): Tekfen İnşaat, TSGI Mühendislik ile 155mn ABD$’lık Star Rafinerisi “Coker Ünitesi”nin elektromekanik işleri projesini nihai sözleşmesini imzalamıştır. Hatırlanacağı gibi Tekfen İnşaat Ağustos 2016 tarihinde bu proje ile ilgili bir iyi niyet mektubu imzalamıştı. Proje toplam 19 ay sürecek olup iş yüküne etkisi olumlu olacaktır. Tekfen’in 1Y17 sonundaki toplam işyükü 3.6mlr ABD$ seviyesindeydi. Kontratın imzalanmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu)

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding – 31 Ağustos 2016 tarihinde açıklanan ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında Niyet Protokolü imzalandığı duyurulan, Aliağa-İzmir’de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi “Coker Ünitesi”nin elektromekanik işleri projesinin toplam 155 milyon ABD Doları bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalandığı açıklandı. Tekfen Holding’in Ağustos 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 3,6 milyar ABD doları idi.

 

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 02.10.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:11.71TL, Piyasa Değeri TL4,333mn): Tekfen Holding’in iştiraki Toros Tarım, Mersin Üretim Tesisinde yaklaşık 35mn TL’lik CAN Ünitesi Prill Kulesi Baca Gazı Yıkama Sistemi ile çevresel yatırım kapsamında AB ülkelerindeki yasal limitin altına inmeyi başardı. (Olumlu)

Haberin detaylarını burada okuyabilirsiniz: Toros Tarım’dan 35 Milyon Liralık Çevre Yatırım

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 05.09.2017

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubundan Önemli Açıklamalar

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Nötr): Faaliyetlerini Toros Tarım markası ile sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, Türkiye’nin bitki besleme alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kurdu. Geçen yıl iç pazarda gübreye konan yasaklar sonrası ihracat yapan Toros Tarım, 2017 yılının ilk yarısında 15 ülkeye yaklaşık 130 bin ton gübre ihracatı gerçekleştirdi. Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral yaptığı açıklamada, cirolarının %85’inin gübreden, kalanının ise gübre dışı faaliyetlerden geldiğini belirterek, büyümek istedikleri alanın gübre dışı faaliyetler olduğunu söyledi. Göral, Türkiye’de her yıl 1,8 milyar dolarlık yaklaşık 6mn ton gübre tüketildiğini, Toros Tarım olarak 2mn tonluk kapasitelerinin 1,5mn tonunu iç pazara sattıklarını ifade etti.

 

HSBC – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 31.08.2017

HSBC, Tekfen Holding için yayınladığı ingilizce analiz kapsamında “Hold: Execution in Qatar critical to performance” ( Tut: Katar’daki İşlerin Yapılması Hisse Performansı Açısından Kritik) başlıklı raporda hedef fiyatını 9,50 TL’den 13,70 TL’ye yükseltiğini belirterek özet olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Tekfen Holding için ‘TUT’ tavsiyesimizi koruyoruz. İnşaat/Müteahhitlik tarafında 30 Haziran itibarıyla 3.6 milyar dolarlık tamamlanmamış proje stoğunun yaklaşık 2/3’ü Katar’da bulunan Tekfen’in bu ülkedeki performansı karlılıkta belirleyici olacaktır. Alınan yeni projeler, şu ana kadar beklenenden yüksek seyreden marjlar ve gübre faaliyetlerinde Türkiye’deki satış yasağı ve kısıtında en kötünün geride kalmış olması nedeniyle değerlememizi yukarı yönde revize ediyoruz.

Ancak hisse fiyatındaki önemli çıkış kanımızca güçlü operasyonel görünüme rağmen yatırım cazibesini bu aşamada azaltmaktadır. Hedef fiyatımızı 9.5 TL’den 13.7 TL’ye yükseltiyor, Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding 2Ç17’de tüm beklentilerin üzerinde güçlü sonuç açıkladı Tekfen’in net karı geçtimiz yılın aynı dönemine %208’lük bir sıçrama ile 224 mln TL’ye ulaştı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 132 mln TL’nin ve 114 mln TL piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tahminleri aşan net kar, Şirket’in Azerbaycan’daki inşaat projelerini yürüten Azfen’den gelen 88 mln TL’lik kar katkısı ve gübre tarafındaki karlılığın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine bağlı. Sonuç olarak, Tekfen’in 2Ç17’de 262 mln TL olan FAVÖK’ü, yıllık bazda %136 büyüyerek bizim 178 mln TL tahminimizin ve 165 mln TL konsensus beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Güçlü gelen birinci yarı yıl sonuçlarının ardından Şirket 2017 beklentilerini de yukarı revize ettiğini açıkladı. Daha önce 656 mln TL olan FAVÖK beklentisi 845 mln TL olarak revize edilirken, net kar hedefi 454 mln TL yerine 617 mln TL olarak yukarı çekildi. Bu rakamlar bizim 2017 beklentilerimiz ile uyumlu iken, Bloomberg konsensusuna göre sırasıyla %24 ve %35 yukarıdadır. Sürpriz şekilde iyi gelen sonuçlar ve yukarı revize edilen 2017 hedefleri sonrası Tekfen Holding hissesinde son dönemde oluşan yukarı trendin devam etmesini bekliyoruz. Hisse için 12.10 TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding 2Ç17’de net karını %202 oranında arttırarak beklentilerin oldukça üzerinde 224mn TL net kar açıklamıştır. İnşaat ve gübre operasyonlarındaki yüksek karlılık ve Tekfen’in Azerbeycan’daki iştiraki Azfen’in beklentilerin çok üzerinde katkı yapması (2Ç17:88mn TL, 2Ç1617mn TL) şirketin net karının yükselmesinde etkili olmuştur. VAFÖK %87 oranında artarak, 174mn TL’ye ulaşmış ve beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Tekfen ilk yarıda elde ettiği yüksek karlılığın 2017 ylı içerisinde devam etmesini beklemekte ve bu sebeple 2017 net kar ve VAFÖK tahminlerini sırasıyla %36 ve %30 oranlarında yükseltmiştir. Bizde şirketin yukarı yönlü revizyonuna paralel bir şekilde tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı yükselttik. Revize ettiğimiz hedef fiyatımız olan 13.2 TL’ye göre hala cazip yükselme potansiyeli taşıyan Tekfen için Endeks Üzeri getiri beklentimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen – İkinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ciro ve net kar rakamları, hemen hemen tüm iş kollarında artan operasyonel karlılık ve muhtemel operasyonel momentumun 3Ç17’de de devam edeceği beklentisi ile TKFEN’in endeks üzeri getiri potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz. Ciro 1.707 milyon TL (beklenti 1.685 milyon TL), VAFÖK: 174 milyon TL (beklenti 170 milyon TL), Net Kar: 224 milyon TL (beklenti 123 milyon TL). Güçlü 2Ç sonuçları sonrasında yönetim, hem VAFÖK hem de net kar beklentisini yukarı revize etti. Devam eden işlerinin 3,6 milyar TL rekor seviyesinde devam ettiği, tarım segmentinde gerek hacim gerek karlılığın artan trendi ve 3Ç17’de güçlü operasyonel görünüm devam etmesine piyasanın ikna olacağı varsayımıyla mevcut seviyelerinde TKFEN’in yukarı potansiyelini devam ettirdiğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 223,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 124mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 121,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 2Ç2016 ana ortaklık karı 72,6mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt grubunun hem de tarımsal sanayi grubunun beklentimizin oldukça üzerinde performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur. Ayrıca emlak grubu da konsolide kara bu çeyrekte olumlu katkı sağlamıştır. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Buna bağlı olarak brüt kar da %55,6 oranında artarak 233,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %9,5 oranında artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten diğer faaliyetlerden net 45,8mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 18,3mn TL’den 88,4mn TL’ye yükselmiş (taahhüt grubu) ve karın yüksek çıkmasında önemli etken olmuştur. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 18,3mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de kaydedilen 14,2mn TL’lik gider karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.

İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 385,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,8 oranında artış kaydetmiştir. Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk yarı sonuçları ardından 2017 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam satış gelirleri beklentisini 7.503mn TL’den 7.348’e çekerken, FAVÖK beklentisini taahhüt ve tarımsal sanayi kaynaklı 656mn TL’den 845mn TL’ye yükseltirken, net kar beklentisini de 454mn TL’den 617mn TL’ye yükseltmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Holding – Şirket bağlı ortaklığı olan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi’nden Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı işini 729.6 milyon Katar Riyali (yaklaşık 200 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazandığını açıkladı. Projenin tamamlanma süresi 27 ay olarak belirlenmiştir. Proje şirketin devam eden işlerin %5’ine denk geliyor.

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Holding Katar’da 200 mln $’lık yeni bir proje aldığını açıkladı Katar ve bölge ülkeler arasındaki gelişmelerden dolayı yeni proje alımı konusunda oluşan tedirginliği kaldıracağını düşündüğümüz için haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Hatırlatmak gerekir ki, Tekfen Holding için 12.10 TL/hisse hedef fiyatımızda, bu yıl yeni proje alımı öngörmemiştik. AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Katar’da 200mn ABD$ tutarında yeni bir otoyol inşaatı projesi kazanmıştır. Projenin 27 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tekfen’in 1Ç17 itibarıyla devam eden projelerin toplam tutarı 3.8 milyar ABD$ ve bunun %61’i Katar’da bulunmaktadır. Hissedeki pozitif momentumun devam etmesini bekliyoruz.

 

Haberin Detayı – Yeni Proje, Tekfen ve Katar, Tekfen’in Katar’daki Toplam İş Miktarı:

Tekfen Katar’da Yeni Bir Proje Daha Üstlendi

 

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz – 23.05.2017

Öneri “EKLE” Hedef Hisse Fiyatı : 10,40TL “Net Dönem Karı 2017 Yılının İlk Çeyreğinde 161,7mn TL ile %8,6 Oranında Arttı…”

Tekfen’in 2017 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında artarak 161,7mn TL’ye ulaşmış ve bizim beklentimiz olan 182mn TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 139,3mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubunun beklentimizin altında performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış da yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %19 oranında artarak 265,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16 oranında artmıştır. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden ilk çeyrekte kaydedilen net 24,2mn TL’lik gider, 35,2mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 11mn TL’den 14mn TL’ye yükselerek karı desteklemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 206,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artmıştır. Ancak vergi gideri 1Ç2016’daki 18,3mn TL’ye karşın, 1Ç2017’de 46,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve net dönem karının daha yüksek çıkmasını engellemiştir.

Tekfen Holding’in bekleyen iş miktarı yılsonundaki 3,67 milyar dolardan, Mart ayı sonunda 3,8 milyar dolara yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. İlk çeyrek finansalları ardından, Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 9,45TL’den 10,40TL’ye yükseltiyor ve Tekfen Holding için daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

 

AK YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding 1Ç17’de 162 milyon TL net kar açıkladı. Bizim ve piyasanın ortalama net kar beklentileri sırasıyla 126 milyon TL ve 128 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni tarım segmentinin 1. çeyrekte güçlü FAVÖK marjı (%23.8) açıklamasından kaynaklanmaktadır. 1Ç17’de Tekfen Holding’in düzeltilmiş FAVÖK’ü 222 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 168 milyon TL, bizim beklentimiz 162 milyon TL). Taahhüt segmenti 1Ç17’de 64 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 161 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi 4Ç16’da 331 milyondan 1Ç17’de 1,9 milyar TL’ye çıktı (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,45 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç17 operasyonel sonuçlarının hisseye yansımasının kısa vadeli olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen yılın ilk çeyreğinde 162 milyon TL net kar elde ederken bu rakam piyasa beklentisi olan 128 milyon TL’yi aşmış oldu. Taahhüt segmentinin yanında özellikle tarım segmentinde de güçlü faaliyet performansı şirketin karlılığını destekledi. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı 209 milyon TL seviyesine ulaşırken piyasa beklentisi 168 milyon TL seviyesindeydi. Tekfenin taahhüt segmenti gelirleri %45 artışla 911 milyon TL seviyesine ulaştı. Özellikle kurlardaki hareket ve iş miktarındaki artış bu gelir büyümesini destekledi. VAFÖK marjı ise Azfen dışarıda bırakıldığında %5.6 olarak gerçekleşirken toplam 51 milyon TL’lik VAFÖK yarattı. Şirketin taahhüt segmenti iş miktarı ise ilk çeyrek sonunda 3.8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Tekfen ilk çeyrek içerisinde Katar’da yapmakta olduğu otoyol projesi ile ilgili yaklaşık 1.4 milyar TL’lik avans alırken bu rakam şirketin toplam net nakitini 1.9 milyar TL seviyesine taşımış oldu. Tarım segmentinde ise gelirlerin özellikle satış hacmindeki ve fiyatlardaki gerileme neticesinde %8 azaldığı görülüyor. Hatırlanacağı gibi nitrojen bazlı ürünlerin satışına yönelik getirilen kontroller bu ürünlerin satışını olumsuz etkilemişti. Bu hacim düşüşüne rağmen marjlarda yaşanan iyileşme şirketin bu segmentteki karlılığını olumlu etkiledi. Böylelikle tarım segmenti VAFÖK’ü yıllık %33 artışla 160 milyon TL seviyesine ulaştı.

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding’in 1Ç17 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tekfen Holding’in 1Ç17 net karı yıllık bazda %9 artarak 162 mln TL’ye ulaşırken, bizim beklentimiz olan 106 mln TL ve piyasa beklentisi olan 128 mln TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun ana sebebi, gübre sektöründe yaşanan hacim düşüklüğü ve geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüksek baz etkisinden dolayı gübre segmentinde karlılığın düşmesi öngörüsünün aksine, Toros Tarım’ın %23 FAVÖK marjının beklentileri aşması oldu. Sonuç olarak 222 mln TL FAVÖK üreten Tekfen Holding, bizim beklentimizi %46, piyasa beklentisini ise %32 aşmış oldu.

Sonuçların bugün hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ancak, geçtiğimiz hafta Bagfaş’ın açıkladığı güçlü operasyonel sonuçlardan sonra, Tekfen Holding için de konsensusu geride bırakacak performans sergilemesi potansiyelini bir miktar fiyatlandığını, dolayısıyla haber etkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Daha uzun vadeli hisse performansı için bugün şirketin sonuçları değerlendirmek için düzenleyeceği telekonferans önem teşkil etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında artarak 161,7mn TL’ye ulaşmış ve bizim beklentimiz olan 182mn TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 139,3mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubunun beklentimizin altında performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış da yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %19 oranında artarak 265,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16 oranında artmıştır. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden ilk çeyrekte kaydedilen net 24,2mn TL’lik gider, 35,2mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 11mn TL’den 14mn TL’ye yükselerek karı desteklemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 206,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artmıştır. Ancak vergi gideri 1Ç2016’daki 18,3mn TL’ye karşın, 1Ç2017’de 46,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve net dönem karının daha yüksek çıkmasını engellemişt

 

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 14.04.2017

Tekfen Holding Sibirya ve Sahra Altı Afrika’daki projeler ile ilgileniyor. Tekfen Holding CEO’su Osman Birgili Dünya Gazetesi ile yaptığı bir röportajda, Tekfen Holding’in Sibirya’daki petrol ve doğalgaza yönelik sahalarda projeleri hedeflediklerini söyledi. Birgili, ayrıca, Sahra Altı Afrika’daki projeleri de değerlendirdiklerini belirtti. Birgili’nin açıklamaları, Şirket’in daha önce 4Ç16 sonuçları üzerine yaptığı telekonferansta da belirtilmişti. Ancak haberin yine de bugün hisse üzerinde olumlu bir etki yapması beklenebilir.

 

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 14.04.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Denizhaber.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (UDH) bağlı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, İskenderun Liman Sınırlarını değiştirmesiyle birlikte, Tekfen Gruba ait Toros Tarım Limanı’nın kılavuzluk ve römorkör işletme iznini iptal etti. Deniz Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre; UDH Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü yayınladığı tebliğ ile birlikte, Botaş Ceyhan Liman Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan Toros Tarım Limanı, Delta, Aygaz, Milangaz, Aytemiz ve Sönmez iskelelerinin bulunduğu alanı, İskenderun Liman Başkanlığı sınırlarına dahil etti.

 

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding 4Ç16’da 114 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentileri sırasıyla 96 milyon TL ve 69 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni taahhüt segmentinin 4. çeyrekte güçlü FAVÖK marjı (%14.4) açıklamasından kaynaklanmaktadır.

4Ç16’da Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 181 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 122 milyon TL, bizim beklentimiz 168 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç16’da 122 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 65 milyon TL FAVÖK elde etti. Yönetim 4Ç16 sonuçlarından sonra 2017 yılı sonu FAVÖK hedefini 656 milyon TL (yıllık %39 büyüme), net kar hedefini 454 milyon TL (yıllık %40 büyüme), ve ciro hedefini 7,503 milyon TL’ye (yıllık %58 büyüme) olarak açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç16 operasyonel sonuçlarının ve 2017 yıl sonu hedefleri sonrasında hissenin kısa vadeli olumlu olmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 8.20’den 9.00 TL’ye yükseltiyoruz ve önerimizi Nötr’den Endeksin Üzerine yükseltiyoruz

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tekfen’in 2016 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 114,4mn TL ile bizim beklentimiz olan 106mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 77mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Taahhüt grubu son çeyrekte kaydedilen 68mn TL’lik net karla konsolide karın yüksek çıkmasında en büyük katkıyı sağlamıştır. Tekfen 2015 yılının aynı döneminde 31,7mn TL net dönem karı açıklamıştı.

Tekfen’in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,1 oranında artarak 1,3 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyeti ise sadece %16,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %140 oranında artarak 208,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %2 oranında artarak net dönem karını olumlu yönde desteklemiştir. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden kaydedilen net 89,7mn TL’lik gider, 85,1mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 147,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 114,4mn TL ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte, Tekfen’in 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 324,4mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %74,9 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 2017 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Tekfen 2017 yılında özellikle taahhüt grubu (2.842mn TL’den 4.845mn TL’ye) ve emlak grubu (projede teslimlerin başlanmasına bağlı olarak 33mn TL’den 534mn TL’ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı olarak satış gelirlerinin 4.737mn TL’den 7.503mn TL’ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK’ün de 656mn TL olmasını beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 454mn TL olarak açıklamıştır. Şirket 2016 yılı karından pay başına brüt 0,30688 TL (0,26085net) kar payını 29 Mart tarihinde ödeme teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen yılın dördüncü çeyreğinde 114 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’yi oldukça aşmış oldu. Özellikle taahhüt segmentinden gelen güçlü rakamlar ve finansal gelirler şirketin net kar rakamına olumlu yansıdı. VAFÖK ise son çeyrekte 160 milyon TL seviyesine ulaşarak piyasa beklentisi olan 120 milyon TL’yi oldukça aşmış oldu. Şirket ayrıca 0.30688 TL hisse başına brüt nakit temettü açıklarken bu rakam %3.9’luk temettü verimine işaret ediyor. Temettünün 29 Mart tarihinde dağıtılması planlanıyor.

Taahhüt segmenti gelirlerine bakıldığında 259 milyon dolar seviyesine ulaşarak %15’lik artış kaydettiği görülüyor. VAFÖK marjı ise son çeyrekte %12’ye ulaşırken 31 milyon dolarlık VAFÖK katkısı sağlamış oldu. Gelirlerdeki artış performansının 2017 yılında da yeni projeler sayesinde devam etmesini bekliyoruz. Şirketin toplam iş miktarı yıl içerisinde kazandığı yeni projeler sayesinde 2016 sonunda 3.7 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde imzalanan yaklaşık 270 milyon dolar tutarındaki yeni işler de toplam iş miktarını desteklemeye devam edecektir. 2017 için şirketin bu segmentteki VAFÖK rakamının 341 milyon TL seviyesine ulaştırmasını beklerken şirket beklentisi ise 320 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Tarım segmentinde ise gelirler yıllık bazda %22 büyürken bunda zayıf baz yıl etkisi olduğu söylenebilir. Hatırlanacağı gibi 2015 son çeyreğinde vergi indirimi beklentisi ile talep düşük gerçekleşmişti. Şirketin gübre segmentindeki VAFÖK marjı ise son çeyrekte %10.2 seviyeinde gerçekleşerek önceki yılların son çeyreğine göre daha güçlü bir performans sergiledi.

2017 yılının ilk aylarında her ne kadar nitrojen bazlı bazı gübrelerin (AN26 ve AN21) satışı serbest bırakılsa da burada uygulanan kontrol mekanizması satış önünde engeller oluşturuyor. Bu da satışların bir miktar yavaşlayacağı anlamına gelebilir. Ancak şirket beklentisi 2017 yılında tarım segmentinde 277 milyon TL seviyesinde bir VAFÖK rakamına ulaşılacağı yönünde bulunuyor. Tekfen’in konsolide beklentilerine bakıldığında ise 2017 yılında 7.5 milyar TL gelir ve 656 milyon TL’lik VAFÖK beklentisi bulunuyor. Bu rakamlar özellikle bu yıl teslimlerine başlanacak olan gayrimenkul projesinden de 71 milyon TL’lik katkı içeriyor. Bunun yanında net kar beklentisi ise 45 milyon TL’si gayrimenkul projesinden olmak üzere 454 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding beklentilerin çok üzerinde 4Ç16 sonucu açıkladı. Net kar hem inşaat hem de gübre tarafındaki yıllık iyileşmeye paralel olarak 4Ç15’e göre %261 büyüyerek 114 mln TL’ye yükseldi. Bu operasyonel performansın beklentileri aşması nedeniyle piyasa beklentisi olan 69 mln TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2016 hedeflerini gerçekleştirmiş oldu ve 2017 için de piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme beklentisi açıkladı. Bu nedenle Tekfen Holding için AL önerimizi ve 9.40 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Sonuçların ve iyimser 2017 beklentilerinin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Şirket dün ayrıca 29 Mart’ta dağıtmaya başlamak üzere 0.31 TL/hisse temettü ödemeyi planladığını açıkladı. Bu %4 temettü verimine işaret etmektedir. (KAP)

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 17.02.2017

%50 iştiraki Tekfen-Al Jaber’in Katar’da 342.5 milyon dolarlık bir proje imzalamak için davet edildiğini duyurdu. Bu proje Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden birisinin yapım işini içeriyor. Yeni proje alımlarını Tekfen için olumlu değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı gibi şirketin toplam iş miktarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 16.02.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile BP Iraq N.V. arasında Rumalia Petrol Sahasında Su Ayrıştırma & Tuz Ayrıştırma Üniteleri montaj işleri için (Installation Services For Dehydrators and Desalters) personel ve makina temin etmek üzere birim fiyatlı sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Sözleşme uyarınca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre yapılacak işlerin toplam tutarının proje süresi sonunda yaklaşık 99mn USD Dolarına ulaşması beklenmektedir.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 16.02.2017

Tekfen, Irak’ta 99 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu sözleşme Rumalia petrol sahasındaki su ayrıştırma ve tuz ayrıştırma ünitelerinin montaj işlerinin 3 yıllık zaman içerisinde yapılmasını içeriyor. Hatırlanacağı gibi şirketin toplam iş miktarı Katar’daki otoyol ve Suudi Arabistan’daki boru hattı işleri ile birlikte 4 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı. İmzalanan bu yeni sözleşmenin şirket açısından hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

Üretim Duyurusu – 25.01.2017

Grup şirketlerimizden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros) Mersin Fabrikası’nda üreterek satışını gerçekleştirdiği AN33 ve AN26 (CAN) nitratlı gübreler için 08.06.2016 tarihinde getirilen satış yasağı ile ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı yazısı ile AN26 ve AN21 gübrelerinin sevk ve çiftçiye satış işlemlerinin kontrollü bir şekilde yapılacağı, AN33 gübresinin tarımsal amaçlı kullanımının ise tamamen yasaklanmış olduğu bildirilmiştir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı ise tamamen serbest bırakılmıştır. Bu çerçevede, Toros tarafından AN26 ve AN21 gübrelerinin üretim ve çiftçiye satışına Bakanlık talimatı çerçevesinde başlanacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 25.01.2017

Yılın ilk yarısında uygulanan nitratlı gübrenin satış yasağı nedeniyle ilk ayı kaçırmış olmasına rağmen, yasağın kalkması sayesinde gübre üreticileri için 2017 görünümünü tekrar olumluya çevirecektir. Bu nedenle haberi TKFEN, BAGFS ve bir derece GUBRF için olumlu olarak yorumluyoruz. Ancak yasağın kalkacağı 10 gündür bilindiği için hisse performansları için bir etki yapmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 25.01.2017

TKFEN/BAGFS: TKFEN AN21 ve AN26 gübrelerinin satışının kontrollü bir şekilde serbest bırakıldığını AN33 gübresinin ise satışının tamamen yasaklandığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi bu haber daha önce bakan tarafından da açıklanmıştı. AN21 ve AN26 gübrelerinin satışının yeniden başlayacak olması Toros (TKFEN) ve BAGFS gibi AN/CAN üreticisi şirketler için olumlu olacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 16.01.2017

Gübre Sektörü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Nitratlı gübrelerde yapılan araştırma sonucu potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. İkisinin serbest bırakılma kararını almış bulunuyoruz.” dedi. Cuma günü sektörde faaliyet gösteren şirketler önemli prim kaydettiler. BAGFS, EGGUB, GUBRF ve TKFEN sırasıyla %4,69, %3,14, %6,23 ve %4,92 oranında değer kazandılar.