Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Tekfen Holdin...

Tekfen Holding TKFEN Hisse Analiz ve Yorumları

tekfen-hisse-yorumlariTekfen Holding TKFEN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TKFEN ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

(-) Tekfen Holding (TKFEN): 4Ç19 döneminde 264 mn TL’lik piyasa net kar beklentisinin tersine 19,5 mn TL net zarar açıkladı. Şirketin konsolide cirosu, 4Ç19 döneminde taahhüt segmenti cirosunda yaşanan gerilemenin etkisiyle, piyasa beklentisine (3,45 mlr TL) paralel yıllık %12,7 düşüşle 3,31 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 4Ç19 itibariyle taahhüt segmentinin bakiye iş miktarı ise 1,72 mlr $ olarak açıklandı. FAVÖK tarafında ise hem taahhüt hem de tarım segmentlerinin yıllık bazda katkısının azalması, 4Ç19’da şirketin FAVÖK’ünün piyasa beklentisinin (368 mn TL) %66 altında, yıllık %75 gerilemeyle 125 mn TL seviyesinde oluşmasına neden oldu. FAVÖK marjı da yıllık 9,7 puan düşüşle %3,8 seviyesine gerilerken, %10,6 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Şirket 4Ç19 finansalları ile birlikte temettü miktarı ve 2020 beklentilerini de paylaştı.

Şirket, 2019 yılı karından hisse başına brüt 1,1526 TL (%115,26) temettünün (%6,5 temettü verimi) 27 Nisan tarihinden itibaren dağıtılmasını, 26 Mart tarihli genel kurul onayına sunacak. 2020 yılına ilişkin şirketin ciro, FAVÖK ve net kar öngörülerinin segment kırılımının, taahhüt, kimya, tarım, hizmet ve yatırım olarak değişeceği belirtildi. Buna göre şirket, 2020 yılında taahhüt segmenti cirosunda beklenen yıllık %29 gerilemenin etkisiyle konsolide ciroda yıllık %17,5 düşüşle 12 mlr TL ciro öngördü. FAVÖK tarafında yine taahhüt segmentinde beklenen yıllık %51 düşüşün etkisiyle konsolide FAVÖK’ün yıllık %32 gerilemeyle 1,31 mlr TL seviyesinde oluşacağını öngördü. Net kar tarafında da taahhüt segmentinde %54 net kar düşüş beklentisiyle birlikte konsolide net karın yıllık %40 gerileyerek 842 mn TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü.

Yorum: Şirketin 4Ç19 finansalları hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin altında kalırken, 2020 yılına ilişkin ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri de 2019 yılının altında öngörüldü. Yılbaşından bu yana endekse göre %10 negatif ayrışan şirket hisselerinin performansının, kısa vadede baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Tekfen Holding (TKFEN) yılın dördüncü çeyreğinde 20mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 421mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 264mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 1.42mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 1.4mlr TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 oranında düşüşle 3.31mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 3.79mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3.45mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 125mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 510mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 9,7 puan azalarak %3,8 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 368mn TL seviyesindeydi.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 19.02.2020

Kapanış (TL) : 18.59 – Hedef Fiyat (TL) : 25.35 – Piyasa Deg.(TL) : 6878 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 29.11 TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.38

Tekfen’in Libya’daki uğradığı zararlar ile ilgili açılan ikinci tazmin davası Tekfen aleyhine sonuçlandı.
Tekfen’in Libya’daki uğradığı zararlar ile ilgili açılan ikinci tazmin davası Tekfen aleyhine sonuçlandı ve bunun karşılığında 2.7mn sterlin tutarındaki dava masrafının Tekfen tarafından ödenmesine karar verildi. Fakat bu turar ilk tanzim davasında Tekfen’e ödenmesi kararlaştırılan tutardan düşülecek. Hatırlanacağı üzere Tekfen İnşaat’ın %67 oranında pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi’nin (TTJV) Libya’da üstlenmiş olduğu ve 2011 yılında ülkede çıkan olaylar nedeniyle durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm zararlarının tazmini amacıyla açılan dava sonucu işveren Libyan Man-Made River Authority (MMRA) tarafından TTJV’ye 45.49 mn $ ödenmesine karar verilmişti.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 19.02.2020

(=) Tekfen Holding (TKFEN): Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat’ın %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi’nin (TTJV) Libya’da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarının tazmini nedeniyle Libya’lı idare olan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmadığını ayrıca, TTJV’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağladığını bildirdi.

Tekfen Holding, Tekfen İnşaat’ın Libya Projesi ile ilgili Dava Süreçlerine dair Açıklama Yaptı – 18.02.2020

İlgi’de yer alan açıklamalarımız ile bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin (Tekfen İnşaat) %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) olarak Libya’da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda alınan 30.01.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası sonucunda tahkim heyeti tarafından MMRA’nın TTJV lehine yargılama giderleri dahil toplam 45.498.649 ABD Doları ödemesine karar verdiği, TTJV’nin bahsi geçen rakamlar için ise tenfiz sürecini başlatacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’na (YKTK) dayanarak ICC nezdinde ikinci bir tahkim davası başlatıldığı ve devam eden davanın duruşmalarının 2019 yılı içerisinde yapılacağı açıklanmıştır.

YKTK altında toplanan tahkim heyetinin kararı Tekfen İnşaat’a iletilmiştir. Tahkim heyeti davaya bakmaya yetkili olduğuna, bununla birlikte TTJV’nin talebinin aksine, YKTK veya uluslararası teamül hukuku altında Libya’nın korumaya ve eşit davranmaya dair yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiştir. Tahkim heyeti bu kararının parçası olarak TTJV’nin Libya’ya yargılama masraflarına istinaden 2.7 milyon İngiliz sterlini mertebesinde mesul olduğuna hükmetmiştir. TTJV, işbu miktarın 5 Kasım 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda bilgisi verilen TTJV lehine hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair girişimlere başlamıştır. 5 Kasım 2018 tarihli açıklamada ayrıntılı bilgisi verilen, sözleşmeye dayalı tahkim kararının tahsili için ilgili Libya’lı idare olan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmeler de devam etmektedir. Bu görüşmeler devam etmekte olduğu için şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmamıştır. Bu yargısal süreçlere ek olarak TTJV, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağlamaktadır.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 30.12.2019

Kapanış (TL) : 19.2 – Hedef Fiyat (TL) : 25.35 – Piyasa Deg.(TL) : 7104 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 21.46 TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.05

Tekfen İnşaat Rusya’da 311 milyon dolar tutarında yeni proje aldı. Tekfen İnşaat’ın %100 oranında pay sahibi olduğu iştiraki OOO Rusfen, 90 km uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için yaklaşık 311 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. Projenin 16 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Projenin toplam bedeli, Tekfen’in toplam bakiye sipariş büyüklüğünün %17’sine denk gelmekte. Yeni projeyi ve süresinin nispeten kısa olmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Diğer yandan proje bir süredir bekleniyordu. Bu nedenle açıklanan rakam bizim 1 milyar dolar tutarındaki 2020 yeni proje tahminimize dâhil.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 30.12.2019

Tekfen Holding’in (TKFEN) bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, % 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladığını duyurmuştur. Projenin sözleşme bedeli 19.527.364.329 RUB olarak açıklanmıştır (yaklaşık 311 milyon ABD Doları). Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 olarak belirlenmiş, projenin planlanan tamamlanma süresi ise 16 ay olarak belirtilmiştir (Pozitif).

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 20.12.2019

Kapanış (TL) : 18.18 – Hedef Fiyat (TL) : 25.35 – Piyasa Deg.(TL) : 6727 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.73 TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.46

Tekfen organik gübre tesisi kurmak için Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim AŞ’yi satın alıyor. Tekfen Grup Şirketi Toros Tarım’ın organik ve organomineral gübre pazarlarında da önemli bir oyuncu olma hedefiyle yüzde 70 oranında hisselerini devraldığı Gönen Enerji, aynı alanda faaliyet gösteren Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş.’nin hisselerini almak üzere pay alım sözleşmesi imzaladı. Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş., Konya’nın Meram ilçesinde yer alan ve sahip olduğu araziler üzerinde 6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 75 bin ton katı organomineral gübre ve 15 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasiteli bir tesis kurulması için gerekli lisans ve izinlere sahip. Üretim tesisinin inşaatına 2020 yılında başlanması ve 2020/2021 yılında faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yatırım büyüklüğü ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmasada biz yaklaşık 10 milyon $ olacağını tahmin ediyoruz. Hatırlanacağı üzere, Gönen Enerji de 3.6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 15 bin ton katı organomineral gübre ve 10 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 16.12.2019

Kapanış (TL) : 18.1 – Hedef Fiyat (TL) : 25.35 – Piyasa Deg.(TL) : 6697 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19 TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.08

Tekfen Holding iştiraki TechInvestments, SOCAR Polymer Investments’ın %10 hissesini satın aldı.
Tekfen tamamına sahip olduğu iştiraki TechInvestments LLC’nin, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC’nin %10 hissesini satın aldığını açıkladı. SOCAR Polymer Investments LLC, petrokimya şirketi SOCAR Polymer LLC’nin (SOCAR Polymer) % 100 oranında sahibi olup, yıllık 184 bin ton kapasiteli Polipropilen ünitesi Eylül 2018’de, yıllık 120 bin ton kapasiteli Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise 2019 yılı içerisinde faaliyete geçen SOCAR Polymer, 2020 yılından itibaren tam kapasite üretim yaparak başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa’yı hedef pazarı olarak belirlemiştir.

Toplamda yatırım büyüklüğü 820 milyon Dolar mertebesine ulaşan SOCAR Polymer’in tesislerin tam kapasiteye geçmesi ile beraber 2020 yılı ve sonrasında öngörülen ürün fiyatları ile yaklaşık 400 milyon ABD Doları mertebesinde satış gelirine ve 200 milyon ABD Doları FAVÖK’e ulaşması beklenmekte. Bu beklentiler doğrultusunda 2020 FD/FAVÖK çarpanını 7.25x hesaplıyoruz. Petkim 2020T FD/FAVÖK 6.6x çarpanı ile kıyasla daha pahalı bir çarpana işaret ediyor. Diğer yandan iki şirket arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi uzun vade için olumlu.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Kapanış (TL) : 18.28 – Hedef Fiyat (TL) : 23.16 – Piyasa Deg.(TL) : 6764 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.23 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.7

TKFEN 3Ç19 Sonuçları: Sonuçlar beklentiler ile paralel fakat 2019 beklentilerinde aşağı yönlü revizyon yapıldı. Tekfen Holding yılın üçüncü çeyreğinde 258 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 272 mn TL, piyasanın 366 mn TL net kar beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Net kar rakamı geçtiğimiz sene aynı dönemde kaydedilen kur farkı kazançlarının yarattığı yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %42 düşüş gösterdi. Beklentilere paralel olarak konsolide net satışlar ve FAVÖK sırasıyla 3 milyar TL ve 401 milyon TL olarak gerçekleşti. Cirodaki hafif bir düşüş gerçekleşmiş olsada taahhüt segmentinin devam eden güçlü operasyonel karlılığı, düşük ihracat hacimleri nedeniyle zayıf sonuçlar açıklayan tarımsal-sanayi kolunu telafi etti. Böylece FAVÖK marjı 3Ç19’da yıllık bazda 1.5 puan artış göstererek %14.3 oldu.

2019 hedeflerinde hafif aşağı yönlü revizyon. Şirket gübre işinde beklentilerden zayıf pazar koşulları nedeniyle 2019 hedeflerini hafif aşağı çekti. Buna göre, Şirket Tarımsal-sanayi grubu net satış beklentisinde %2, FAVÖK beklentisinde %8 aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi. Segmentin 600mn TL’lik yeni yılsonu FAVÖK hedefi %14.9 FAVÖK marjına işaret ediyor (eski hedef %15.8’di). Şirket aynı zamanda taahhüt grubu FAVÖK beklentisini de %2 aşağıya çekti. 2019 konsolide net kar hedefi ise %10 düşürülerek 1.6mn TL olarak güncelledi.

Yorum: Sonuçlar genel olarak beklentilerle uyumlu gerçekleşmiş olsa da, 2019 yılsonu beklentilerde yapılan aşağı yönlü revizyonlara piyasanın tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. 3Q19 souçları ve yılsonu beklentilerindeki değişikliklerin ardından hedef fiyatımızı hisse başı 25.45TL’den 23.16TL’ye düşürüyoruz ve TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse uzun süredir büyük ölçekli yeni bir proje edinimi gerçekleşmemesi nedeniyle bakiye sipariş büyüklüğünde meydana gelen düşüş ile birlikte geçtiğimiz son 3 ayda BIST-100 endeksinin %27 altında performans gösterdi. Yeni proje eklenmediği takdirde, bakiye sipariş büyüklüğünün 2019 yılsonunda 1.4 milyar dolar seviyesine inmesini bekliyoruz. Bu da 2010 yılından beri gelinen en düşük seviye olmakla bakiye sipariş büyüklüğü/gelir rasyosu 1.5 yıldan kısa bir süreye işarat ediyor.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın üçüncü çeyreğinde 266mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin hafif altında 258mn TL konsolide net kar elde etmiştir (3Ç18: 447mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 3Ç19’da, 3Ç18’deki %12,6 seviyesinden %13,7 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 3Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı yıllık bazda %8,1 daralarak 2,99mlr TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç18: 3,26mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3,13mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 381mn TL’nin üzerinde 402mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 389mn TL), FAVÖK marjı da 3Ç19’da yıllık bazda 1,4 puan artarak %13,4 olarak gerçekleşmiştir (3Ç18: %12,0). Ek olarak; Şirket, 2019 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2019 yılı için konsolide bazda 14,95mlr TL civarında satış geliri (önceki: 15,03mlr TL), 2,17mlr TL FAVÖK (önceki: 2.26mlr TL) ve 1,62mlr TL net kar (önceki: 1,82mlr TL) elde etmeyi planlamaktadır.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding 3Ç19’da 258 milyon TL net kar açıkladı (konsensus: 266 milyon TL, AK Yatırım: 216 milyon TL). Net karın geçtiğimiz yıla göre %44 geri çekilmesinin sebebi gübre tarafının karlılığındaki azalış ile beraber geçtiğimiz yıl zayıflayan TL nedeniyle Şirket’in uzun USD ve EUR pozisyonlarından yazdığı finansal gelirlerin 3Ç19’da zarara dönmüş olmasıdır. Genel olarak 3Ç19 sonuçları bizim beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Bu performansın ana sebebi inşaat tarafında marjların bizim öngörülerimizi aşması oldu.

Operasyonel sonuçlar, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Sonuçlar ile beraber, Tekfen Holding 2019 hedeflerinde bir miktar kısıntıya gittiğini açıkladı. Buna göre %4 FAVÖK ve %11 net kar tahminini aşağı çeken Şirket’in revize beklentileri, bizim 2019 için yaptığımız hesaplamalar ile uyumlu hale geldi. 2020T FD/FAVÖK ve F/K çarpanları olan 2.0 ve 6.7’yi göz önünde bulundurarak, Tekfen Holding’in halen cazip seviyelerde işlem gördüğünü düşünüyoruz ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi 27,70 TL hedef fiyat ile koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Tekfen Holding – 3Ç19 sonuçlarını 257 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %42 artışı ve çeyreksel bazda ise %36 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %8 azaldı kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt bölümünün cirosunun, yıllık bazda %11 azaldığını ve tarım bölümünün cirosunun yatay kaldığını görüyoruz.

9A19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 1,779 milyar ABD doları olup 1Y19’da 1,846 milyar ABD doları idi.  Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %56, Hazar Denizi Bölgesi’nin %35 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz.

Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %6 artarken, gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %9 artış kaydedildi. 3Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %3 arttı ve piyasa beklentilerinin %5 üzerinde gerçekleşti. 3Ç19’da konsolide FAVÖK marjı %13,4 olurken, 3Ç18’de %11,9 idi. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %3 azaldı ve 3,5 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi 2019 yılına ait beklentileri aşağı yönlü olarak revize etti. Yönetim 2019 yılı konsolide ciro beklentisini %1 azaltırken, konsolide FAVÖK beklentisini %4 azalttı. FAVÖK’te yapılan aşağı yönlü revizyonun altında yatan ana sebep tarım bölümündeki FAVÖK yaratımının daha düşük gerçekleşme beklentisidir. Son olarak da yönetim 2019 yılına ait net kar beklentisini %11 azaltarak 1,616 milyon TL’ye revize etti. Revize ciro ve FAVÖK beklentileri piyasa beklentilerinin %4 altında gerçekleşirken revize edilmiş net kar beklentisi piyasa beklentisinin %14 altındadır.

 

Tekfen Holding Yatırım planlama sürecine dair açıklama yaptı – 25.09.2019

Bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması tasarlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli polipropilen üretim tesisi için ön hazırlık ve etüt çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çerçevede, halen geliştirme ve planlama sürecinde olan tesisle ilgili resmi ÇED süreci başlamış, mevcut arazinin topografik ölçümlemeleri tamamlanmış, arazinin imar planlarındaki niteliğinin “özel endüstri bölgesi”ne dönüştürülmesine yönelik başvuru yapılmıştır.

Diğer taraftan, üretim lisansör firması seçimi ile uzun vadeli hammadde temini için çeşitli tedarikçilerle ve ürün satışı için ise çeşitli potansiyel müşterilerle görüşmeler, yatırıma ortaklık tesisi ve finansal kaynak temini için temas ve görüşmeler, tesise propan tedariki için yapılması planlanan dolfen ile ilgili olası işbirlikleri konusunda görüşmeler, pazar araştırmaları gibi yatırımın yapılabilirliğini etkileyebilecek çeşitli konularda çalışmalar halen devam etmekte olup tüm bu görüşmeler ve çalışmalar çerçevesinde hazırlanacak olan yatırım fizibilitesinin sonuçları Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesine sunulacaktır. Yönetim Kurulumuzun sunulan fizibiliteyi onaylaması durumunda yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda nihai karar alınacaktır.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 20.09.2019

Tekfen Holding gayrimenkul geliştirme sektöründe yaşanan durgunluk, azalan talep ve karlılık nedeniyle Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat’ı birleştirme kararı aldı. Birleşme sonrasında Holding’in gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat altında devam edecektir. Tekfen Emlak Geliştirme 2019’un ilk yarısında 67mn TL satış, 4mn TL FAVÖK ve 1mn TL net zarar açıklamıştı. Her iki şirketin hisselerinin tamamı Tekfen Holding tarafından sahip olunduğundan dolayı, birleşmenin Tekfen Holding’in konsolide finansallarına önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 20.09.2019

Şirketten gelen açıklamada, Tekfen Holding ve diğer ilgili şirketlerin yönetim kurulu kararları ile, faaliyet gösterdiği gayrimenkul geliştirme sektöründe birkaç yıldır yaşanan durgunluk, azalan talep ve bunlara bağlı olarak karlılığında meydana gelen azalış nedeniyle ortaya çıkan yeniden yapılandırma ihtiyacı karşısında Tekfen Holding’in sermayesinde %100 paya sahip olduğu Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen İnşaat) tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemlerinin tamamlanması ile beraber bundan sonraki dönemlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat tüzel kişiliği altında devam edecektir. Bu çerçevede, birleşmenin resmi makamlarca onaylanmasını takiben 31 Aralık 2019 faaliyetlerine ilişkin yayınlanacak mali raporlamalarınan başlamak üzere Gayrimenkul Geliştirme faaliyetleri Taahhüt Grubu segmentinde raporlanacaktır. 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle, Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin yıllıklandırılmış cirosu 161 milyon TL, yıllıklandırılmış FAVÖK’ü 3 milyon TL ve yıllıklandırılmış zararı 6 milyon TL olup, aktif büyüklüğü 493 milyon TL, net borcu 71 milyon TL ve özsermayesi negatif 32 milyon TL’dir.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 28.08.2019

Kapanış (TL) : 21.48 – Hedef Fiyat (TL) : 29.91 – Piyasa Deg.(TL) : 7948 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.19 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 39.25

Tekfen İnşaat 195 milyon dolar değerinde proje aldı. Tekfen İnşaat %40 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Azfen, BP Exploration (Caspian Sea) Limited ile imzaladığı sözleşme ile toplam ağırlığı 16.936 ton olacak olan 1 adet offshore platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini üstlendiğini açıladı. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor. Projenin toplam bedeli yaklaşık 486 milyon dolar olup, Tekfen İnşaat’ın projedeki payı yaklaşık 195 milyon dolar. Şirket’in payına düşen miktar toplam bakiye sipariş büyüklüğünün %10,6’sına denk gelmekte. Hisse güçlü TL ve üç çeyretir yeni proje edinimi gerçekleşmemesi sonucu bakiye sipariş büyüklüğünde meydana gelen düşüş ile birlikte geçtiğimiz son 3 ayda BIST-100 endeksinin %19 altında performans gösterdi. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Fakat Şirket’in yeni proje edinimi yaratmakta yetersiz kalması nedeniyle bu yıl için 1,2 milyar dolar yeni proje edinimi öngördüğümüz değerlememizin üzerinde aşağı yönlü riskler bulunmakta.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 28.08.2019

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %40 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Azfen’in, BP Exploration Limited ile imzaladığı sözleşme ile 1 adet offshore platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini üstlendiğini açıkladı. Projenin yapım süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 38 ay olarak öngörülürken, projenin toplam bedeli yaklaşık 486mn ABD doları, Tekfen İnşaat’ın da projedeki payı yaklaşık 195mn ABD doları seviyesindedir. Sözleşme tutarı, şirketin 30 Haziran tarihindeki 1,85 milyar ABD doları olan bakiye sipariş tutarının %10’una denk gelmektedir. Yeni alınan projenin Şirketin bakiye siparişlerine oranının göreceli olarak düşük olmasından dolayı sınırlı bir olumlu katkı yapmasını bekleriz

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 07.08.2019

Kapanış (TL) : 22.3 – Hedef Fiyat (TL) : 29.91 – Piyasa Deg.(TL) : 8251 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.23 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 34.13

Tekfen Hoding bünyesinde yer alan Toros Tarım Romanya’da gübre satışı yapan Agrium-Agroport Romania S.A. şirketini satın alıyor. Tekfen Hoding bünyesinde yer alan Toros Tarım dünyanın en büyük gübre üreticisi Nutrien çatısı altında Romanya’da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania S.A. şirketini bünyesine katmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Yönetimden gelen açıklamaya göre satın alma ile birlikte şirketin Romanya’daki varlığı ve bölgeye olan ihracatın arttırılması hedefleniyor. Haberin hisse üzerinde materyal bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

İlgili haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Kapanış (TL) : 24.06 – Hedef Fiyat (TL) : 29.91 – Piyasa Deg.(TL) : 8902 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.06 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.32

TKFEN 2Ç19 Sonuçları: Beklentiler ile paralel güçlü sonuçlar. Tekfen Holding yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %43 büyüme kaydederek 400 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 404 mn TL beklentimizle uyumlu, piyasanın 378 mn TL beklentisinin ise çok hafif üzerinde gerçekleşti. Net kar rakamındaki büyüme taahhüt ve tarımsal sanayi segmentlerinin güçlü operasyonel performansından kaynaklandı. Ek olarak geçtiğimiz çeyreğe benzer taahhüt segmentinde oluşan tek seferlik ek ödemeler net karı 22 mn TL, net satışları 30 mn TL ve FAVÖK rakamını TL27mn olumlu etkiledi. Beklentilerle oldukça uyumlu, konsolide net satışlar 3.7 milyar TL’ye FAVÖK ise 451 milyon TL’ye ulaşarak sırasıyla %31 ve %53 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise %12.1 seviyesine ulaştı ( 2Ç18: %10.4).

Yorum: Beklentilere oldukça paralel gelen 2Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Hisse güçlü TL ve üç çeyretir yeni proje edinimi gerçekleşmemesi nedeniyle bakiye sipariş büyüklüğünde meydana gelen düşüş ile birlikte geçtiğimiz son 3 ayda BIST-100 endeksinin %9.4 altında performans gösterdi. Şu an için 12 aylık 29.9TL hisse başı hedef fiyatımızla TUT tasiyemizi sürdürüyoruz. Fakat, Şirket yeni proje edinimi yaratmakta yetersiz kalması nedeniyle bu yıl için 1.2 milyar $ yeni proje edinimi öngördüğümüz değerlememiz üzerinde aşağı yönlü riskler bulunmakta.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

TKFEN 2Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 400mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 378mn TL net kar; OYAK Bekl: 418mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %43 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %49 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %31 artarak 3,718mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3,719mn TL; OYAK Bekl: 3,759mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %53 artışla 451mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 444mn TL; OYAK Bekl: 458mn TL) çeyreksel bazda ise %52 gerileme göstermiştir. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan artış göstererek %12.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 3,533mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 1.5x olmuştur. Hedef fiyatımıza göre %32 oranında artış potansiyeli taşıyan Tekfen Holding için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

(=) Tekfen Holding (TKFEN): 2Ç19’da piyasa beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %43 artışla 400 mn TL net kar açıkladı. 2Ç18’de kaydedilen 170 mn TL’lik net finansman gelirinin bu çeyrekte 58 mn TL’ye gerilemesi ve efektif vergi oranındaki artış, net karı baskılayan unsurlar olarak öne çıktı. Operasyonel performansta gözlenen güçlenme ve esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirlerindeki artış ise net kar büyümesini destekledi. 2Ç19’da tarım segmentinin net karı yıllık bazda %172 artarak 155 mn TL’ye yükselmiş, taahhüt segmentinin net karı ise yıllık bazda %58 artarak 235 mn TL’ye ulaşarak, net kar büyümesine katkı sunmuştur.

Detayda ise; Şirketin konsolide cirosu 2Ç19’da piyasa beklentisine paralel, yıllık bazda %31 yükselerek 3,72 mlr TL’ye (Taahhüt: +%25 ile 2,63 mlr TLve Tarım: +%51 ile 1,06 mlr TL) ulaşırken Haziran sonu itibariyle taahhüt segmentinin bakiye iş miktarı, 2Ç’de artan proje tamamlanma oranlarına bağlı olarak, 1Ç’deki 2,26 mlr ABD$ seviyesinden 1,85 mlr ABD$ seviyesine geriledi.Şirketin 2Ç19’da konsolide FAVÖK’ü yıllık %53 artışla 451 mn TL’ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 444 mn TL, Taahhüt: 272 mn TL, Tarım: 202 mn TL), FAVÖK marjı yıllık bazda 1,8 puan artarak %12,1 seviyesine ulaşarak piyasa beklentisi olan %11,9 seviyesine paralel bir görünüm sergiledi. Ayrıca, 2Ç19 sonuçları ardından Şirket yılsonuna ilişkin 15 mlr TL ciro, 2,26 mlr TL FAVÖK ve 1,82 mlr TL net kar beklentilerini korudu. Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %9,8 pozitif ayrışırken, son 1 ayda ise %9,9 negatif ayrıştı. Beklentilere paralel gelen 2Ç19 finansallarının hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Tekfen Holding – 2Ç19 sonuçlarını 398 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %26 artışı ve çeyreksel bazda ise %49 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Çeyreksel bazda net kar daralmasının altında yatan ana sebep, Tekfen İnşaat’in devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı şirketin taleplerini karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanması ve buna bağlı olarak söz konusu ilave ödemelerin 1Ç19 net karına 450 milyon TL katkıda bulunmasıdır. Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %31 artış kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt ve tarım bölümlerinin cirosunun, sırasıyla, %25 ve %51 arttığını görüyoruz. 2Ç19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 1,846 milyar ABD doları olup 1Ç19’da 2,261 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %63, Hazar Denizi Bölgesi’nin %26 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %13 artarken, gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %9 artış kaydedildi.

2Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %55 arttı ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. İnşaat taahhüt bölümün FAVÖK’ü %51 artarken, tarım bölümünün FAVÖK’ü %58 artış kaydetti. 2Ç19’da konsolide FAVÖK marjı %12,2 olurken, 2Ç18’de %10,5 idi. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %14 azaldı ve 3,6 milyar TL (627 milyon ABD doları) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Sonuçlar beklentiler ile uyumlu TKFEN 2Ç19 sonuçları: Satışlar 3,718 mln TRY (+31% yıllık, -19% çeyreklik), FAVÖK 451 mln TRY (+53% yıllık, -52% çeyreklik) ve Net Kâr 400 mln TRY (+43% yıllık, -49% çeyreklik). Gelirler piyasa beklentisi ise uyumlu gelirken operasyonel performans piyasa beklentisinin hafif üzerinden gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %11.9’u aşarak %12.1 oldu, FAVÖK ise beklentinin %2 üstünde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl zayıf seyreden gübre operasyonlarının bu yıl katkı sağlar duruma geçmesi FAVÖK ve net kar rakamlarında beklentilerin hafif aşılmasına imkan sağladı. 2Ç19 finansal sonuçlarının beklentileri ile uyumlu geldiğini düşünüyor ve sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu/nötr bir etki yaratmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın ikinci çeyreğinde 378mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 400mn TL konsolide net kar elde etmiştir (2Ç18: 279mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 2Ç19’da, 2Ç18’deki %9,8 seviyesinden %10,7 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 2Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 3,72mlr TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç18: 2,84mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 3,72mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 444mn TL’ye paralel 451mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 294mn TL), FAVÖK marjı da 2Ç19’da yıllık bazda 1,8 puan artarak %12,1 olarak gerçekleşmiştir (2Ç18: %10,4).

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 14.05.2019

Tefen Holding Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. hisselerini satın alıyor. Tekfen Holding bağlı ortaklığı Toros Tarım, 3.62 MW kurulu elektrik üretim kapasitesine ve yılda 15.000 ton katı organik, 10.000 ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. hisselerini 5.12 milyon $ bedel üzerinden satın alacağını açıkladı. Satın alma işlemi gerekli tüm yasal izinlerin alınması ile tamamlanacak. Gübre üretim tesisinde yapılmakta olan ek yatırım tamamlandığında Toros Tarım tarafından üretilen kimyevi gübre çeşitleri ile birleştirilerek üretilecek organomineral gübre miktarı ile toplam kapasite yılda 35.000 tona ulaşacaktır. Kapasitelerinin küçük olmasından dolayı haberin hisse üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Tekfen, Gönen Enerji’yi Satın Aldığını Açıkladı – 14.05.2019

Finansal duran varlık edinimi %99,98 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Satın alma işlemi ile ilgili olarak karşı taraf ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanmış olup, satın alma süreci T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesi sonrasında tamamlanacaktır.  

Gönen Enerji Hakkında Bilgi:

Gönen Enerji 2011 yılında Alper ve Taner Önoğlu kardeşler tarafından kurulmuştur. Tesislerde kullanılan girdilerin tamamı yakın çevredeki büyükbaş hayvan ve tavuk çiftliklerinden, tarım işletmelerinden ve gıda fabrikalarından temin edilmektedir. Sıfır sıvı atık deşarjı, gelişmiş baca gazı arıtma ve ısı geri kazanım sistemiyle tamamen çevreye saygılı bir işletme olan tesis, üretilen elektrik enerjisi ve organik gübrenin sağladığı ekonomik değere ek olarak 400 ton/gün organik atık bertarafı ile yılda 70.000 ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltarak bölgede çevre kirliliğinin giderilmesi konusunda da çok etkin bir role sahiptir.

3,62 MW kurulu elektrik üretim kapasitesine ve yılda 15.000 ton katı organik, 10.000 ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip tesiste, yapılmakta olan ek yatırım tamamlandığında Toros Tarım tarafından üretilen kimyevi gübre çeşitleri ile birleştirilerek üretilecek organomineral gübre miktarı yılda 35.000 tona ulaşacaktır.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Kapanış (TL) : 25.3 – Hedef Fiyat (TL) : 28.68 – Piyasa Deg.(TL) : 9361 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.54 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.35

TKFEN 1Ç19 Sonuçları: Taahhüt tarafından yazılan tek seferlik gelirler ile güçlü sonuçlar. Tekfen Holding yılın ilk çeyreğinde, beklentiler ile oldukça uyumlu, 782 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz sene açıklanan net kar rakamı 241 mn TL seviyesindeydi. Net kardaki artışta devam eden projelerde meydana gelen bazı maliyetlere yönelik elde edilen ek gelirlerin etkili olmuştur. Operasyonel tarafta da bu ek ödemelerin pozitif etkisini gördüğümüz konsolide satışlar %102, FAVÖK %239 artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise %21 ile tarihi en yüksek seviyesine ulaşmıştır ( 1Ç18: %12). Hissenin geçtiğimiz son bir aydaki %6 endeks üzeri performansı da göz önüne alındığında, beklentilere paralel gelen sonuçlara piyasanın önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

Şirket 2019 tahminlerini revize etti. 1Ç19 finansallarına yansıyan ilave tek seferlik gelirler ve 2019 yılsonu kur tahminindeki değişiklikler neticesinde şirket Taahhüt segmenti FAVÖK hedefini %26 arttırdı. Diğer segmentlerde değişikliğe gitmedi. 2019 net kar beklentisini ise %18 arttırarak 1.82 milyar TL olarak güncelledi.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

TKFEN 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 781mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 800mn TL net kar; OYAK Bekl: 789mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %225 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %80 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %102 artarak 4,587mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 4,373mn TL; OYAK Bekl: 4,127mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %238 artışla 943mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 948mn TL; OYAK Bekl: 939mn TL) çeyreksel bazda ise %85 yükseliş göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 8.2 puan artış göstererek %20.5 olmuştur. İnşaat segmentinin 1Ç19’da müşterilerden almış olduğu ek ödeme satışlar, FAVÖK ve net kara sırasıyla 622mn TL, 579mn TL ve 450mn TL ek katkı sağlamıştır. Tekfen Holding için hedef fiyatımızı hisse başına 31.80 TL’ye yükseltiyor ve Endeks Üzeri Getiri beklentimizi devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın ilk çeyreğinde 800mn TL’lik ortalama piyasa beklentisinin hafif altında 781mn TL konsolide net kar elde etmiştir (1Ç18: 241mn TL). Şirket’in konsolide net kar marjı 1Ç19’da, 1Ç18’deki %10,6 seviyesinden %17 seviyesine yükselmiştir. Şirket 1Ç19’da, idarelerden alınan ilave ödemelerin 416mn TL’lik olumlu etkisiyle taahhüt grubu işlerinden 625mn TL net kar elde etmiş olup; tarım grubu tarafında 117mn TL net kar elde etmiştir. Şirket’in 1Ç19’da elde etmiş olduğu satış gelirleri rakamı 4,59mlr TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: 2,27mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 4,37mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 948mn TL’ye paralel 943mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 296mn TL), FAVÖK marjı da 1Ç19’da yıllık bazda 7,5 puan artarak %20,6 olarak gerçekleşmiştir (1Ç18: %13,1). Ek olarak; Şirket, 2019 yılsonuna ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Revize edilmiş tahminlere göre Şirket, 2019 yılı için konsolide bazda 15mlr TL civarında satış geliri (önceki: 15,96mlr TL), 2,26mlr TL FAVÖK (önceki: 1.9mlr TL) ve 1,82mlr TL net kar (önceki: 1,54mlr TL) elde etmeyi planlamaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding – 1Ç19 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %224 artışı ve çeyreksel bazda ise %44 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Net kardaki güçlü büyümenin altında yatan ana sebep daha önce 19 Mart 2019 tarihinde şirketin KAP’a yaptığı açıklamada belirtilen Tekfen İnşaat’in devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı şirketin taleplerini karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanması ve buna bağlı olarak söz konusu ilave ödemelerin 1Ç19 net karına 450 milyon TL katkıda bulunmasıdır.

Tekfen Holding’in konsolide cirosu yıllık bazda %102 artış kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt ve tarım bölümlerinin cirosunun, sırasıyla, %121 ve %67 arttığını görüyoruz. 1Ç19 itibariyle, Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 2,261 milyar ABD doları olup, 2018 yılı sonu itibariyle bu rakam 2,747 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %65, Hazar Denizi Bölgesi’nin %24 ve geri kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton bazında, yurtiçinde %11 arttı ve ihracat ise, %188 artış kaydetti. 1Ç19’da yurtiçinde güçlü hacim büyümesi çiftçilerin 4Ç18’de gübre alımlarını ertelemeleri sonucu ertelenmiş talebin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları olarak, %5 artış kaydedildi. 1Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %218 arttı ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Taahhüt bölümün FAVÖK’ı yukarıda belirtilen ve 535 milyon TL tek defalık ödemeye istinaden yıllık bazda %396 arttı ve 943 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tek defalık ödeme hariç bırakıldığında, tarım bölümünün FAVÖK’ı %19 artış kaydediyor olacaktır. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %16 büyüdü ve 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Son olarak, şirket yönetimi 2019 beklentilerini revize etti. 2019 yılı konsolide cirosu beklentisi %6 azaltılırken, konsolide FAVÖK beklentisi ise %19 arttırıldı ve 2,254 milyon TL olarak revize edildi. Şirket yönetimin revize FAVÖK beklentisi, yıllık bazda, %50 artışı ve FAVÖK marjı olarak da %15’i işaret etmektedir. Net kar beklentisi ise %18 yükseltildi ve 1,815 milyar TL olarak belirtildi. Revize edilmiş net kar beklentisi yıllık bazda %29 artışı göstermektedir. Şirket yönetimin revize beklentileri Bloomberg’de bulunan tahminlerden daha yüksektir. Yönetimin 2019 yılı beklentilerine göre, şirket 2019T F/K çarpanı olarak 5,2 ve 2019T FD/FAVÖK çarpanı olarak 2,3’den işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket 1Ç19’de 782 mn TL net kar açıklarken, net karda yıllık bazda %225 yükseliş gözlenirken, aynı zamanda net kar 800 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. Operasyonel tarafta gözlenen pozitif seyrin yanı sıra 1Ç18’de kaydedilen 69,6 mn TL’lik net finansal gelirin bu çeyrekte 109,6 mn TL’ye yükselmesi net karı desteklemiştir. Şirketin satış gelirleri yıllık %102 artışla 4,59 mlr TL seviyesine yükselirken, 4,37 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel seyretmiştir.

Şirketin 1Ç19’da taahhüt segmenti gelirleri yıllık bazda %121 artışla 3,29 mlr TL (1Ç18: 1,49 mlr TL) seviyesine yükselirken, tarım segmenti gelirleri ise yıllık %67 artışla 1,24 mlr TL’ye (1Ç18: 744 mn TL) ulaşmıştır. Taahhüt segmentinde 31 Mart sonu itibariyle şirketin bakiye sipariş miktarı 2,26 mlr $ (31 Aralık 2018: 2,75 mlr $) olarak açıklanmıştır. FAVÖK tarafında ise 1Ç19’da 938,9 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %237 artışa işaret ederken, 948 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel bir gerçekleşme gözlenmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 8 puan artarak %20,5 seviyesine yükseldi.

Şirket ayrıca, 1Ç19 sonuçları ardından yılsonu beklentilerinde revizyona gitti. Buna göre ciro beklentisini %6 aşağı revize ederek 15 mlr TL seviyesine çekerken, FAVÖK beklentisini %18,6 artırarak 2,26 mlr TL seviyesine yükseltti. Yılsonu FAVÖK marjı beklentisini 3 puan artışla %15 seviyesine revize eden şirket, net kar beklentisini ise %17,6 yukarı revize ederek 1,82 mlr TL seviyesine yükseltti. Yorum: 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel sonuçlar görsek de yılsonuna ilişkin FAVÖK ve net kar beklentilerinde gözlenen yukarı revizyonlar, kısa vadede hisse performansına pozitif katkı sağlayabilir görüşündeyiz. Şirket hisseleri, yılbaşından bugüne endekse göre %24,5, son 1 ayda ise %13 pozitif ayrışmıştır.

GCM YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Tekfen Holding’den ilk çeyrekte güçlü finansal sonuçlar…Enver Erkan

2019 yılının ilk çeyreğini 4 milyar 587 milyon TL ciro ve 782 milyon TL net karla tamamladı. Geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında 2018/03 net kar tutarı olan 241 milyon TL’nin %224 üzerinde kar açıklandığı görülmektedir. Şirketin ilk çeyrek karı piyasanın beklentisi olan 820 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 810 milyon TL’nin ise hafif altında kalmıştır. Şirketin beklenti altında kalmasına rağmen geçen yıla göre 3 kattan fazla karını artırmasında tek seferlik, taahhüt projelerinden gelen idarelerden alınan ilave ödemelerin 416 milyon TL’lik etkisi de görülmektedir.

Dönem içerisinde Türkiye, Katar, Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da devam eden müteahhitlik faaliyetlerine 2019 yılı itibariyle BTC Gürcistan, SCPC ve GPC Boru Hatları Tamir ve İyileştirme İşleri ile Suudi Arabistan’da Haradh Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları İnşaat İşleri’ni eklemiştir. Saudi Aramco ile 2016 yılında imzalanan sözleşme ile inşasına başlanan boru hattı yapımı devam etmekte ve 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Şirketin Katar’da Al Khor otoyolu projesinde %80 tamamlanma oranına erişilmiş, aynı zamanda şirketin %50 ortaklığın 2022 Dünya Kupası için Katar’da Al Thumama Stadyumu’nda mühendislik ve yapım işinde %28 tamamlama oranına erişilmiştir. Şirket, TANAP ve TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nda da devam eden işlere sahiptir ve bu projelerin 2019 yılı içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

31 Mart 2019 itibariyle backlog (kalan iş) tutarı 2,3 milyar USD tutarında gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu itibariyle backlog tutarı 2,7 milyar USD seviyesindeydi. Tamamlanan projelerle birlikte backlog tutarı azalmaktadır. 31 Mart 2019 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %89’unu oluşturmaktadır. Bu işlerin yüzde 32’lik kısmı sadece Katar’daki, yüzde 33’lük kısmı ise sadece Suudi Arabistan’daki projelerden oluşmaktadır. Şirket, 2018 yılında %12,4 olarak gerçekleşen FAVÖK marjının 2019 yılında %15 olarak gerçekleşmesini beklemektedir. Katar’da devam eden Al Khor otoyol projesi için alınan avans ve Haradh Projesi için alınan avans tutarı da dahil edildiğinde net nakit pozisyonu 4 milyar 201 milyon TL artıdadır. Bu net nakdin 2 milyar 630 milyon TL’lik kısmı taahhüt grubuna aittir.

Tarımsal sanayi grubunda ise Toros Tarım’ın 1. çeyrekte toplam gübre satışları 2018 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 20 düşüş göstermiştir. Dönem içerisinde ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artış göstererek 94 bin ton olarak gerçekleşmiş, toplam satışlar ise 746 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Çiftçiler erteledikleri satın alımlarını 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmişler ve gübre satışlarında bir toparlanma yaşanmıştır. Toros Tarım’ın cirosu TL bazlı satış fiyatından dolayı artmıştır. 

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 19.03.2019

Şirket Haberi: Tekfen’in net karına 450 milyon TL ilave pozitif katkı. Tekfen Holding, devam eden bazı projelerinde gerçekleşen maliyet artışlarının karsılanması için müşterileri ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan anlaşmalar, 1Q19 net karına 450 milyon TL tutarında ilave pozitif katkı sağlayacak. Bu tutar, yönetimin 1.54 milyar TL 2019 yılsonu net kar hedefinin % 30’una tekabül ediyor.

Tekfen İnşaat, işveren idarelere yaptığı ilave ödeme talepleri hakkında açıklama yaptı – 19.03.2019

KAP: Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş’nin devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı taleplerimizi karşılamak üzere bazı projelerde anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma sağlanmış olan projelerimizin 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımızdaki net kar tutarına yaklaşık 450 milyon TL ilave olumlu etkisinin olması beklenmektedir.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 27.02.2019

Öneri: AL Son Kapanış: 25,28        Hedef Fiyat: 30,03 Potansiyel Getiri: 19%

Tekfen Holding yılın dördüncü çeyreğinde 435 milyon TL net kar elde ederken bu rakam piyasa beklentisi olan 343 milyon TL’yi aşmış oldu. FAVÖK ise 510 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 464 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında da bu performansın devamı beklenirken şirket 2018’de gerçekleşen 1.5 milyar TL’lik FAVÖK rakamının 1.9 milyar TL seviyesine ulaşmasını beklemektedir.

Tekfen’in taahhüt segmenti gelirleri 2018 yılında %85 artışla 9 milyar TL seviyesine ulaştı. Katar’daki Al Khor otoyolu projesi kapsamındaki işlerin hızlanması 2018 yılında finansallara olumlu yansıdı. Dördüncü çeyrekte şirket taahhüt segmentinde 2.9 milyar TL gelir yazarken FAVÖK ise %13.3’lük marj ile 389 milyon TL seviyesine ulaştı. Böylelikle 2018 yılı FAVÖK rakamı %10.7’lik marj ile 959 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam iş miktarı ise gelirlerdeki yüksek artışa rağmen yıl sonunda 2.75 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, yönetim orta vadede iş miktarının 3 milyar dolar seviyelerinde olmasını beklemektedir. Özellikle büyük sözleşmelere teklif veren şirket bu sene içerisinde iş miktarına oldukça önemli katkılar gelebileceğini işaret etmektedir. Bu sayede şirket 2019 yılında gelirlerin %29 artışla 11.6 milyar TL seviyelerine ulaşmasını öngörmektedir. FAVÖK’ün ise 2019’da 1.34 milyar TL seviyelerine (%11.5 marj) yükselmesi beklenmektedir. Bizim beklentimiz ise şirket beklentilerinin bir miktar altında olsa da 10 milyar TL gelir ve 1.1 milyar TL FAVÖK (%11.2 marj) ile 2018’e göre yine ciddi bir artışa işaret etmektedir.

Tarım grubu finansalları iç piyasadaki yavaşlamaya karşın ihracat performansı ile destekleniyor. Şirketin bu segmentteki gelirleri dördüncü çeyrekte fiyatlardaki artış sayesinde %38 yıllık artış kaydetti. Satış hacmi ise iç piyasa %35 daralırken ihracattaki artış %168 seviyesine ulaşarak gelirleri destekledi. Segment FAVÖK rakamı son çeyrekteki 161 milyon TL ile 2018 FAVÖK’ünü yıl içerisinde görülen fiyat artışları sayesinde 589 milyon TL seviyesine taşımış oldu. 2019 yılı içinse beklenti şirket marjlardaki normalleşme paralelinde FAVÖK’ün 650 milyon TL seviyesinde (%15.8 marj, 2018: %19.9) gerçekleşmesi yönündedir. Bizim beklentimiz ise 600 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin net nakit seviyesi 2018 yılı sonunda Al Khor ve Haradh projelerinden alınan 0.96 milyar TL’lik avans ödemeleri ile birlikte 3.6 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket 2018 yılı karından ise %30’luk dağıtım oranı ile hisse başına 1.13926TL temettü dağıtım kararı verirken bu rakam %4.5’lik temettü verimine işaret etmektedir.

Beklentilerden daha olumlu gelen finansallar ve güçlü 2019 yılı beklentileri paralelinde şirket için hedef fiyatımızı 30.03TL seviyesine revize ediyoruz. Bu paralelde %19 artış potansiyeli gördüğümüz Tekfen için Al tavsiyemizi koruyoruz. Şirket şu anda 2019 beklentileri ile 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 25.02.2019

Kapanış (TL) : 24.74 – Hedef Fiyat (TL) : 24.06 – Piyasa Deg.(TL) : 9154 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.44 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.76

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin uzun dönemli hedeflerini paylaştı. (Haberin tümünü buradan okuyabilirsiniz.) Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı’nın yaptığı basın açıklamasına göre, Şirket önümüzdeki on yılda portföyüne yeni iş ve sektörleri ekleyerek mevcut olan 3 faaliyet alanını 6’ya çıkarmayı ve satış gelirlerini 50 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu’nun Berlin’de yeni bir proje üstlendiği açıklandı. (Sınırlı pozitif).

Tekfen’den İyi Haberler

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Kapanış (TL) : 23.74 – Hedef Fiyat (TL) : 24.06 – Piyasa Deg.(TL) : 8784 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.42 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.33

TKFEN 4Ç18 Sonuçları: Güçlü sonuçlar ve kuvvetli 2019 beklentileri. Tekfen Holding yılın son çeyreğinde 435mn TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel performans ve kur farkı karları nedeniyle 4Ç18 net kar rakamı geçen senin aynı döneminde yazılan 255 mn TL net karın oldukça üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda, açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi 354 mn TL ve bizim beklentimiz 343 mn TL’yi büyük oranda aştı.

2019 hedefleri: Şirket 2019 için güçlü beklentiler paylaştı. Taahüt ve tarımsa sanayi kolları için yıllık bazda sırasıyla %40 ve %10 FAVÖK büyümesi öngörülüyor. Şirketin FAVÖK marjı beklentileri taahüt tarafı için %11.5 (2018: %10.7), tarımsal-sanayi tarafı için ise %15.8 (2018: %19.9). Son olarak şirket 2019 için 1.54 milyar TL net kar öngörüyor. Bu da yıllık bazda %10 artışa işaret ediyor.

Tekfen 2019 yılında 421.5 milyon TL brüt temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 1,14 TL). Temttü şirket genel kurulunda 27 Mart’ta onaya sunulup, 2 Nisan’da dağıtılacak. Temettü verimi %4,8’e tekabül ediyor.

Yorum: Güçlü 4Ç18 sonuçlarının, 2019 beklentilerinin ve temettü açıklamasının piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Şirket bugün saat 16:30’da telekonferans düzenleyecek.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

(+) Tekfen Holding (TKFEN): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüs tahmini olan 343 mn TL’lik net kar beklentisinin %27 üzerinde 435 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta gözlenen güçlü performans net kar tarafında gözlenen artışta etkili olurken, 4Ç17’de 63 mn TL seviyesindeki net finansal gelirin, 4Ç18’de 148 mn TL net finansal gidere dönmesi ise net kardaki yükselişi sınırlamıştır. 4Ç18’de net kara en güçlü katkı ise tarım segmentinden gelmiştir. Taahhüt segmentinin net karı yıllık bazda %60 artışla 269 mn TL seviyesine yükselirken, tarım segmentinin net karı ise 3 kat artarak 272 mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin 4Ç18’de cirosu yıllık bazda %57 artarak 3,79 mlr TL’ye yükselirken, 3,75 mlr TL seviyesindeki Research Turkey konsensüs tahminine paralel gerçekleşmiştir. Taahhüt segmenti gelirleri yıllık bazda %63 artarak 2,92 mlr TL, tarım segmentinin gelirleri ise yıllık bazda %38 yükselerek 809 mn TL’ye yükselmiştir. Taahhüt segmenti 4Ç18’de 389 mn TL FAVÖK yaratırken, yıllık bazda %87 FAVÖK büyümesi yakalamış, tarım segmenti ise yıllık bazda %31 artışla 161 mn TL FAVÖK yaratmıştır. Toplam FAVÖK ise 4Ç18’de yıllık bazda %126 artışla 509,5 mn TL seviyesine ulaşmış, konsensus tahmini olan 464 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin taahhüt segmentinin bakiye sipariş tutarı ise 2018 yılı sonunda 2,75 mlr $ seviyesindedir.

Şirket aynı zamanda 2019 yılına ilişkin öngörülerini de açıkladı. Buna göre; 2019 yılında satış gelirlerinin yıllık %13 artışla 15,96 mlr TL’ye, FAVÖK’ün yıllık %27 artışla 1,90 mlr TL ve net karın yıllık %10 artışla 1,54 mlr TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Şirket ayrıca, hisse başına 1,1392 TL brüt temettünün 2 Nisan tarihinden itibaren dağıtılmasını, 27 Mart tarihli genel kurul onayına sunacağını açıkladı. Yorum: 4Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %2 pozitif ayrışmıştır.Finansalların hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Tekfen Holding 4Ç18’de 435 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentisi sırasıyla 361 milyon TL ve 343 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve 43 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. 4Ç18’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 510 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 464 milyon TL, bizim beklentimiz 466 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç18’de 389 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 162 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %5 artarak 4Ç18’de 3,6 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 636 milyon TL’lik ve Suudi Arabistan’da devam eden Haradh projesinden alınan 326 milyon TL’lik ön avans sonrasında).

Yönetim, 2019 yılı hedeflerini açıkladı; 15,960 milyon TL ciro (yıllık %31 artış), 1,902 milyon TL FAVÖK (yıllık %27 artış) ve 1,544 milyon TL net kar (yıllık %10 artış). Bu beklentilerine göre Tekfen Holding hisseleri 2019T 3,2x FD/FAVÖK ve 2019T 5,7x F/K ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç18 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 29 TL’ye yükseltiyor (önceki 28 TL) ve hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

Tekfen Holding 2018 yılı karından hisse başına 1,14 TL olmak üzere toplam 422mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı dünkü kapanış fiyatına göre %4,8 oranında temettü verimine denk gelmektedir. Temettü dağıtımı 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Tekfen Holding (TKFEN) yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde 435mn TL net kar elde etti; Şirket, geçen yılın aynı döneminde 255mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı; piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 343mn TL’nin üzerinde geldi. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1.4mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 771mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %56,8 oranında artarak 3.8mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 2.4mlr TL).

 

 

Tekfen’den Temettü Açıklaması – 21.02.2019

Kâr Payına İlişkin Yönetim Kurulu Karar: Yönetim Kurulumuzun 21.02.2019 tarihli toplantısında; 2018 yılı kârından ortaklarımıza toplam 421.526.200 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi olarak 2 Nisan 2019 tarihinin belirlenmesi hususlarının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012
Peşin
1,13926
113,926
0,968371
96,8371
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
 
04.04.2019
03.04.2019

 

Tekfen TKFEN 4Ç18 Beklentileri – 21.02.2019

  • Deniz Yatırım: TKFEN 4Ç18 sonuçları piyasa kapandıktan sonra açıklanacak. Deniz Yatırım beklentisi TRY305 mln, Research Turkey net kar beklentisi TRY343 milyon TL, 4Ç17 rakamı ise 255 milyon TL. Şirket yarın saat 16:30’da bir telekonferans düzenleyecek.
  • İş Yatırım: TKFEN 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 1310 mn TL, Piyasa beklentisi: 1348 mn TL)
  • Ak Yatırım: 361 milyon TL 4Ç18 net kar beklentisi
  • Tacirler Yatırım: Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 343 milyon TL olup, yıllık bazda %34 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 3,754 milyon TL olup, yıllık bazda %55 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 464 milyon TL olup, yıllık bazda, %105 artışı işaret etmektedir.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 23.01.2019

Basında yer alan haberlere göre Hükümet şirketlerin KDV alacaklarını ödemeyi gündeme almayı değerlendiriyor. Ato Başkanına göre KDV alacağı yaklaşık 100 milyar TL civarında (2019 milli gelirinin %2,3’ü). Eğer bahsedilen miktar şirketlerin tavsiye ettiği gibi devlet tahvili olarak şirketlere ödenirse faiz ödemeleri kanalından bütçe açığı milli gelir oranına yaklaşık 0,4 puan ek yük gelecek (2019 bütçe açığı milli gelir tahminimiz %2,3). İhracat geliri olan ancak sınırlı yurtiçi KDV tahsilatı olan şirketler, yurtdışıyla çalışan inşaat şirketleri potansiyel fayda sağlayacak şirketler arasında yer alıyor. Örneğin Tekfen Holding’in 2017 sonu itibariyle 225 milyon TL KDV alacağı bulunuyor, ancak bu rakam şirketin piyasa değerine kıyasla sınırlı bir miktar.

ANADOLU YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Teknik Analiz – 06.12.2018

20,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
Bu haftaki öneri listemizde ve dünkü Teknik Bakış bültenimizde yer alan hissede, dün %0,99’luk prim yaşandı. 20,00 üzerinde hissede tepki beklentimizi koruyoruz. Bu durumda 20,60 ardından 20,80-21,00’i hedef olarak takip edeceğiz. Hissede 19,70 seviyesi stop-loss olarak takip edilebilir.
Kapanış : 20,32
Destekler : 20,20-200,00-19,70
Dirençler : 20,60-20,80-21,00

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 28.11.2018

Tekfen İnşaat, Yol-İş Sendikası ile imzaladığı mevcut toplu iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle yılbaşını beklemeden işçilerine %12,5 oranında zam yaptı. Yaklaşık 4.000 sendikalı işçinin yararlanacağı ücret artışı, Tekfen’e yılın son 2 ayı için ek 4mn TL tutarında bir maliyet yaratmasını bekliyoruz. 2018 için 1,35 milyar TL net kar elde etmesini beklediğimiz Tekfen’in maaş artışlarının getireceği ek maliyetlerin olumsuz etksinin son derece sınırlı olduğunu düşünüyoruz.

Noor Capital – Tekfen TKFEN Hisse Analizi – 19.11.2018

Tekfen geçen hafta yükselen trend kanalı içinde fiyatlanmaya devam etti. Tekfen Holding 3.çeyrekte de parlak finansal performansını sürdürdü. 3.çeyrekte 3,256 milyon TL satış geliri elde eden şirket geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini 88,6% oranında arttırdı. Gelirlerinin maliyetlerinden daha hızlı artması ile kar marjlarında daa olumlu bir seyir izleyen şirketin FVÖK marjı 12,20% net kar marjı ise 13,76% seviyesine yükseldi. Aktiflerinde artışla 3.çeyrekte bilançosu geçen yıla göre 53,5% büyüyen şirketin satış/varlık rasyosunun da 1,02 seviyesine yükselmesi ve artan eğilim izlemesini şirketin finansal performansının olumlu yönde gelişmeye devam edeceği biçiminde yorumluyoruz. Bu bağlamda 3.çeyrekte 35,7% seviyesine yükselen özsermaye karlılığının artışına devam etmesini bekliyoruz.

Son kar rakamından sonra cari F/K rasyosu 6,89 seviyesinde gerçekleşirken son beş yıllık ortalamasının -14,40% altına düştü. Değerleme çarpanları açısından da destekleyici görünmesinden dolayı hissenin yukarı yönlü trendine devam etmesini bekliyoruz.

Teknik açıdan kısa vadede 23,50-23,80 seviyeleri test edilebilir. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 21,86 seviyesi kuvvetli destek olarak izlenmelidir.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Kapanış (TL) : 22.54 – Hedef Fiyat (TL) : 24.15 – Piyasa Deg.(TL) : 8340 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.36 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7.16

Beklenenin üzerinde güçlü sonuçlar ve şirket beklentilerinde yukarı yönlü revizyon.
Tekfen Holding 3Ç18’de bizim beklentimiz 398 milyon TL ve piyasa beklentisi 369 milyon TL’nin üzerinde 448 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamında gerçekleşen yıllık bazda %25’lik artış beklentilerin üzerinde gelen kambiyo karları ve taahüt ve tarımsal sanayi kollarının güçlü performanstan kaynaklandı. Şirket 2018 yılsonu ciro beklentisini %14 oranında arttırarak 12.9 milyar TL olarak güncelledi. Bir önceki beklentilerine göre FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %30 ve %49 yukarı revize edildi.

Güçlü sonuçların ve yukarı revize edilen yılsonu beklentilerinin hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. TUT tavsiyemizi 12 aylık 24.15 TL hedef fiyat ile koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Tekfen Holding – 3Ç18 sonuçlarını 448.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 369.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %243 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net satışlar 3,256 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %89 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,315 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 387 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %110 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 365 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak %11.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 132 baz puan arttı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan azaldı ve %4.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %20 büyüyerek 3,426 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi 2018 yılı net satış beklentisini %14, FAVÖK beklentisini %30 ve net kar beklentisini %49 yukarı revize etti.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 27,5 TL

Tekfen üçüncü çeyrekte 448mn TL net kar ve 388mn TL FAVÖK açıkladı. Piyasa beklentileri sırasıyla 369mn TL ve 365mn TL’ydi. Finansman gelirleri şirketin döviz nakit pozisyonu sayesinde geçen seneye göre yükselerek 416mn TL’ye çıktı. Konsolide FAVÖK marjı taahhüt ve gübre segmentlerindeki güçlü karlılık nedeniyle geçen seneye göre 1.2 puan arttı ve %11.9’a yükseldi. Tekfen tarım ve taahhüt işlerindeki güçlü görünüme paralel olarak 2018 FAVÖK ve net kar tahminlerini sırasıyla %30 ve %50 yukarı çekti. Böylece yeni FAVÖK tahmini 1,5 milyar TL, net kar tahmini de 1,4 milyar TL oldu. Sonuçların ardından şirketin beklentilerine paralel biz de 2018 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %25 ve %49 yükselttik. Yüksek dolar kurunun etkisi tahminlerimizdeki değişikliğin önemli bir kısmını oluşturuyor. Sonuç olarak hedef fiyatımızı %20 yükselterek 27.5 TL’ye çektik. AL tavsiyemiz devam ediyor.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 28 TL

Tekfen Holding 3Ç18’de 448 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentisi sırasıyla 382 milyon TL ve 369 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve dolar bazlı gelirlerden (özellikle taahhüt segmenti) kaynaklanmaktadır. 3Ç18’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 389 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 365 milyon TL, bizim beklentimiz 391 milyon TL). Taahhüt segmenti 3Ç18’de 228 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 164 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %19,6 artarak 3Ç18’de 3,43 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,053 milyon TL’lik ön avans sonrasında).

Yönetimin, 3Ç18 sonuçlarından sonra 2018 yılı için belirlediği FAVÖK tahminini %30 arttırarak 1,487 milyon TL’ye ve net kar tahminini %49 arttırarak 1,416 milyon TL’ye yükseltti. Bu beklentilerine göre Tekfen Holding hisseleri 2018T 4x FD/FAVÖK ve 2018T 5,9x F/K ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 28 TL’ye yükseltiyor (önceki 26,5 TL) ve hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket, 3Ç18’de hem operasyonel performansın hem de operasyonel olmayan gelirlerin desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin %21 üzerinde, yıllık bazda %243 artışla 448 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %89 artışla 3,3 mlr TL olurken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinden %6 daha iyi, yıllık bazda %110 artarak 387 mn TL oldu ve FAVÖK marjını %11,9’a taşıdı (y/y +1,2 yp, piyasa ortalama beklentisi: %11). Şirket yönetimi yılsonu ciro beklentisini 11,3 mlr TL’den 12,9 mlr TL’ye, FAVÖK marjı beklentisini %10,2’den %11,5’e ve net kâr beklentisini 948 mn TL’den 1,4 mlr TL’ye yükseltti.

Yorum: Şirket hisseleri son 1 ve 3 aylık dönemlerde BIST100 endeksine göre sırasıyla %6,6 ve %21 oranında pozitif ayrışarak olumlu beklentilerin yansıdığını gösteriyor. Ancak, beklentilerden daha iyi gelen operasyonel kârlılık ve net kârın yanı sıra Şirket yönetiminin yılsonu beklentilerinde gerçekleştirdiği yukarı yönlü revizyonun hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 27.70 TL  Tavsiye: AL

Tekfen Holding’in sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti – olumlu Tekfen Holding 3ç18’de yıllık bazda %243 artış ile 448 mln TL net kar elde ederken, bizim 374 mln TL olan beklentimizi ve konsensus tahmini olan 369 mln TL’yi de aşmış oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3ç18 net karın arkasında öngörülerimizin bir miktar üzerinde oluşan operasyonel karlılık ve kur hedge’lerinden elde edilen gelirler etkili oldu. Şirket, güçlü gelen 3ç18 sonuçlarının ardından, daha önce ikinci çeyrekte artış yaptığı 2018 hedeflerinde yeniden bir yukarı yönlü revizyon yapmayı gerek gördü. Buna göre yaklaşık 1.5 mlr TL FAVÖK ve 1.4 mln TL net kar elde etmeyi hedefleyen Tekfen Holding’in, bu projeksiyonu 2018 için 5.9 F/K gibi oldukça cazip bir çarpana işaret etmektedir.

Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını beklerken, beklentimizin üzerinde gelen 3ç18 performansını ve yeni makro tahminlerimizi dikkate alarak, 2018 ve 2019 tahminlerimizde yukarı yönlü bir revizyon yapıyoruz. Buna göre oluşan yeni hedef fiyatımız hisse başına 27.70 TL olmaktadır (önceki 22.00 TL/hisse. Tekfen Holding için olumlu görüşümüzü AL tavsiyesi ile korumaktayız.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 448mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 390,7mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 373,4mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 3Ç2017 ana ortaklık karı 130,8mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %88,6 oranında artarak 3,3 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %107 oranında artarak 483,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %73,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017’deki net 29,6mn TL’lik gidere karşın 3Ç2018’de 230,5mn TL gider kaydedilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2017’da kaydedilen 22,4mn TL’lik gelire karşın 3Ç2018’de kaydedilen 415,9mn TL’lik gelir kardaki artışta önemli etkenlerden olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 968mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,5 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk dokuz ay sonuçları ardından 2018 yılı beklentilerini yeniden revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam 2018 satış gelirleri beklentisini 11.274mn TL’den 12.887mn TL’ye çıkarırken, FAVÖK beklentisini 1.148mn TL’den 1.487mn TL’ye, net kar beklentisini de 948mn TL’den 1.416mn TL’ye yükseltmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 15.10.2018

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Nihat Gökyiğit ortalama 22,62 TL ortalama fiyat ile 431bin adet Tekfen Holding hissesini satmıştır. 13 Eylül tarihinden bu yana satılan toplam hisse adedi 2,574 milyona ulaşmıştır.

Noor Capital – Tekfen TKFEN Hisse Haftalık Teknik Analizi – 17.09.2018

Hisse senedi geçen hafta yükselen trend desteğinde gelen alımlarla yeniden beklentimize paralel yükselişe geçti. Yükseliş trendini korunuyor ve 19,00 seviyesine doğru her gerilemenin tepkisel değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hisse seçimine ilişkin temel analiz modelimizin pozitif sinyaline ek olarak cari F/K rasyosunun da yukarı yönlü potansiyelin ddevamına işaret etmesinden dolayı yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. 21,70-22,25 seviyeleri teknik hedef seviyeler olarak takip ediyoruz.

Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 19,10 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 14.09.2018

Tekfen Yönetim Kurulu Üyesi Hisselerinin Bir Kısmını Borsa Dışında Sattığını Açıkladı

Tekfen YK Üyesi Ali Nihat Gökyiğit dün yaptığı KAP açıklamasında 13 Eylül’de 1mn adet Tekfen hissesini TL19.20’den borsa dışında sattığını açıklamıştır. Şirketteki payı %8.7’den %8.4’e gerilemiştir.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 07.09.2018

Kapanış (TL) : 19.79 – Hedef Fiyat (TL) : 16.5 – Piyasa Deg.(TL) : 7322 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.43 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -16.62

Tekfen’in sponsorluk bedeli 17-17,5 milyon TL. Medyada yer alan habere göre Tekfen Holding Darüşşafaka Basketbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı ve sponsorluk bedeli belli oldu. Tekfen basketbol takımına 17-17,5 milyon TL verecek.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Kapanış (TL) : 19.02 – Hedef Fiyat (TL) : 16.5 – Piyasa Deg.(TL) : 7037 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.97 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -13.25

TKFEN 2Ç18: Güçlü sonuçlar ve şirket öngörülerinde yukarı yönlü revizyon
Tekfen’in karlılığı kambiyo gelirleri ve proje ilerlemeleri ile yükseldi. Tekfen 1Ç18’de bizim beklentilerimize paralel ancak, konsensüsüs beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %25 büyümeye tekabül eden 279mn TL net kar açıkladı. Güçlü net karın en önemli dinamikleri olarak taahhüt tarafının güçlü performansı ve kur farkı gelirleri ön plana çıkıyor.

Tekfen’in gelirleri yıllık bazda %66 aratarak tahminlerini bir miktar üzerinde gerçekleşti. (İş Yatırım: 2,77 milyar TL, Konsensüs: 2.56 milyar TL). Ciro büyümesinde hem taahhüt hem gübre segmentlerinin büyümesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Taahhüt segmentinin ciro, hızlanan proje tamamlanmaları ve zayıf TL’nin etksisi ile yıllık bazda %103 büyüme ile 2.11 milyar TL’ye yükseldi. Gübre segmentinin cirosu ise, 12% daralan ihracat hacmine rağmeni, dollar bazında artan fiyatların etkisi ile yıllık %46 kaydederek 701mn TL’ye ulaştı.

Konsolide FAVÖK, tahminlere paralel olarak yıllık %69 artışla 2Ç18’de 294mn TL’ye yükseldi. (İş Yatırım: 289 milyon TL, Konsensüs: 281 milyon TL). Şirketin konsolide FAVÖK marjı yıllık bazda 20 az puan artışla 2Ç18’de %10,4 seviyesine yükseldi. Operasyonel karlılık tarafında da önce taahhüt daha sonra ise gübre segmentinin ön plana çıktığını görüyoruz. Şirketin taahhüt tarafında FAVÖK’ü yıllık bazda %116 artış gösterirken, gübre tarafında artış %54 olarak gerçekleşti. Hem taahhüt ve gübre tarafında FÖVÖK marjı sırası ile 0,2 puan ve 1,0 puan arttı.

Piyasa beklentisinin üzerinde gelen güçlü sonuçlar ve yukarı yönlü revise edilen şirket öngörüleri dolayısıyla 2Ç18 sonuçlarının hisseyi olumlu etkilemesini, fakat son zamanlardaki yükseliş nedeniyle bu olumlu tepkinin sınırlı olabiliceğini düşünüyoruz. Güçlü sonuçların ve yukarı yönlü revize edilen öngörülerin ardından makro tahminlerde yaptığımız değişikliklerle birlikte hedef fiyatımızı güncelleyeceğiz.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Hedef Fiyat: 23 TL

Tekfen Holding 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 279mn TL net kar açıklarken şirketin net karı bu dönemde %25 oranında artmıştır. FAVÖK2ü ise inşaat ve tarımsal sanayii segmentlerindeki güçlü karlılığın etkisi ile %69 oranında artarak 294mn TL’ye ulaşmıştır. Tekfen 2018’in ilk yarısındaki güçlü performansı ve yılın kalanı için devam eden olumlu görünümü dikkate alarak 2018 FAVÖK ve net kar hedeflerini %6 ve %21 oranlarında arttırmıştır. Şirketin yukarı doğru revize ettiği 2018 beklentileri bizim tahminlerimize paraleldir. Tekfen Holding için hedef değerimizi 23 TL’ye yükseltirken Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Hedef Fiyat: 22 TL

Tekfen Holding’in net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Tekfen Holding, finansal gelirlerin artması ve daha iyi operasyonel performans sayesinde net karını yıllık bazda %25 artırarak 279 mln TL’ye ulaştı. Bu bizim beklentimiz olan 242 mln TL’nin ve 242 mln TL piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gübre tarafında beklentilerimizin üzerinde operasyonel performans sergileyen Tekfen Holding’in inşaat tarafındaki marjlarının bir miktar tahminimizden geride kalması ve holding seviyesinde faaliyet giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde, konsolide operasyonel sonuçları tahminimiz ile örtüşmüş oldu (298 mln TL 2Ç18 FAVÖK, +%14 yıllık, bizim beklentimiz 292 mln TL, konsensus 281 mln TL).

Şirket 2018 hedeflerini güçlü ilk yarı performansını göz önünde bulundurarak yukarı revize etti. Yeni tahminlere göre, 948 mln TL net kar (öncekine göre %22 yukarı revizyon) ve 1,148 mln TL FAVÖK öngörülüyor (öncekine göre %6 yukarı revizyon). Biz de 2018 tahminlerimizi yeni makro tahminlerimizi kullanarak değiştirirken, USD bazlı risksiz iskonto oranımızı %6’dan %6.5’e yükselttik. Bu değişiklikler neticesinde, Tekfen Holding için hedef fiyatımızı 22.00 TL/hisse (önceki 19.20 TL/hisse) olarak revize ettik. AL tavsiyemizi ise koruyoruz. 2018T F/K olan 7.0 ve 3.6 FD/FAVÖK hissedeki son dönemde görülen güçlü performansa rağmen cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

2Ç18 sonuçlarını 279.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 252 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 arttı. Net satışlar 2,837 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,564 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. İnşaat taahhüt segmentinin cirosu %103 artarken, tarım segmentinin cirosu %46 büyüdü. İnşaat taahhüt segmentinin devam eden işler büyüklüğü 2,606 milyon ABD doları olup, bu değerin %84’ü yurtdışındaki projelerden oluşmaktadır.

Şirket, 2Ç18’de 294 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 281 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 15 baz puan artarak %10,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 2,865 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yönetim, 2018 yılı konsolide ciro tahmini %9 yükselterek 11,3 milyar TL’ye revize ederken, konsolide FAVÖK tahmini %6 yükselterek 1.148 milyon TL’ye ve konsolide net kar tahminin %22 artırarak 948 milyon TL’ye revize etti. Bloomberg’de yer alan piyasa beklentilerine göre, 2018 yılında FAVÖK ve net karın 1,096 milyon TL ve 803 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yönetimin revize tahminlerine göre şirket 2018 yılı FD/FAVÖK çarpanı olarak 4.4 ve 2018 F/K çarpanı olarak 7.4’den işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 03.08.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2018 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 279,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 257,5mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 250,6mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 2Ç2017 ana ortaklık karı 223,9mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle taahhüt tarafı gelirlerindeki artışın etkisiyle %66,3 oranında artarak 2,8 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif altında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %68,5 oranında artarak 392,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %58,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2017’deki net 35,8mn TL’lik gelire karşın 2Ç2018’de 87,7mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 88,5mn TL’den 3,2mn TL’ye gerilemiş (taahhüt grubu Azfen gelirlerinin azalması) ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2017’da kaydedilen 14,2mn TL’lik gidere karşın 2Ç2018’de kaydedilen 170,2mn TL’lik gelir kaydedilmesi dönem karındaki artışta önemli etken olmuştur. (net diğer faaliyet geliri + net finansman geliri 2Ç2017:21,6mn TL, 2Ç2018: 86,2mn TL)

İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 549,9mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,8 oranında artış kaydetmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 30.07.2018

Tekfen İnşaat yeni kontrat imzaladı. Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat Haradh Sahası Gaz Artışı Programı – Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları inşaat işleri ile ilgili olarak Saudi Aramco Oil Company ile yaklaşık 590 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamaya göre projenin 33 ayda tamamlanması öngörülüyor. Sözleşme tutarı Şirket’in 1Ç18 itibari ile 3,4 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %17’sine geliyor.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber – 18.06.2018

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Nötr): Tekfen Holding, İsrailli Claroty’e sahibi olduğu Tekfen Ventures adlı fon aracılığıyla yatırım yaptı. Endüstriyel kontrol ağlarında uzmanlığı ile bilinen Tel Aviv merkezli siber güvenlik şirketi Claroty, dünyaca ünlü şirketlerden fon topladı. B serisi finansman olarak 60 milyon dolar yani yaklaşık 300 milyon lira fon toplayan İsrailli Claroty’ye para yatıranlar Asya’nın en büyük fonlarından Temasek, Alman Siemens’e ait Next 47, Schneider Electric’in iştiraklerinden Aster Capital’in yanı sıra bir Türk devi de bulunuyor. Claroty’ye finansman sağlayan şirket ise inşaat ve kimya alanındaki yatırımlarıyla bilinen Tekfen Holding.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 14.06.2018

(+) Tekfen Holding (TKFEN): Şirket, bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %50 oranında ortağı olduğu GATE İnşaat’ta diğer ortak Gama Endüstri’nin sahip olduğu %50 oranındaki payların 21,5 mn $’a satın alındığını bildirdi. GATE İnşaat’ın Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 sonu itibariyle 259,3 mn $ tutarındaki kalan iş miktarının Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacağı belirtildi.

Yorum: GATE İnşaat’tan gelecek kalan iş miktarı, Tekfen Holding taahhüt grubunun 1Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 3 mlr $ seviyesindeki kalan iş miktarının %8,4’üne denk gelmektedir. Şirketin Kazakistan’da kalan iş miktarı ise 1Ç18 sonu itibariyle yaklaşık 281 mn $ olup, GATE İnşaat’tan gelecek projelerle birlikte 540 mn $’a yükselecek. Hisse fiyatına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 13.06.2018

Tekfen Holding- Tekfen %50 ortağı olduğu GATE İnşaat’ın 21,5 milyon $ değerindeki kalan paylarını satın aldı. Tekfen %50 ortağı olduğu GATE İnşaat’ın 21,5 milyon $ değerindeki kalan paylarını Gama Endüstri’den satın aldığını açıkladı. Gate İnşaat Mayıs 2018 itibari ile Kazakistan’da devam eden toplam 518,6 milyon $ bakiye sipariş büyüklüğüne sahip. Satın almanın tamamlanmasının ardından 259,3 milyon $ tutarındaki bakiye büyüklüğü, Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave edilecektir. Bu tutar şirketin 1Ç18 sonu itibariyle 3.42 milyar $ olan bakiye büyüklüğünün %8’ine tekabül etmekte. Satın alma haberinin hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Tekfen GATE İnşaat Hisselerinin Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 13.06.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin (Tekfen İnşaat) %50 ortağı olduğu GATE İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (GATE) nezdinde Şirketin diğer ortağı olan Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.’nin (Gama Endüstri) sahip olduğu %50 oranındaki paylarının yukarıda detayları verilen satın alma işleminin tamamlanması sonrasında GATE’nin halen Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 sonu itibariyle 259,3 milyon ABD Doları tutarındaki kalan iş miktarı, Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacaktır.

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Kapanış (TL) : 16.85 – Hedef Fiyat (TL) : 17.5 – Piyasa Deg.(TL) : 6235 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.92 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 3.86

Tekfen 1Ç18: Güçlü sonuçlar
Tekfen Holding 1Ç18 finansallarında 241mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %50 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 225mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi net karın olumlu anlamda sapmasını sağladı. Taahhüt segmentinin hem yüksek büyüme göstermesi hem de marjlarının güçlü olması sayesinde Holding’in FAVÖK’ü yıllık bazda %33 artış göstererek 296mn TL’ye ulaşırken piyasa beklentisi 275mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Holding’in gelirleri yine taahüt segmentinin güçlü katkısı sayesinde yıllık bazda %38 artış göstererek 2.27 milyar TL’ye yükselirken piyasa beklenti 2.31 milyar TL’ye yakın gerçekleşti. Güçlü operasyonel sonuçlar ve beklentileri aşan net kar nedeniyle sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding (TKFEN) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel operasyonel kârlılık Şirket 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %7,3 üzerinde, yıllık bazda %49 artışla 241 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, esas faaliyet dışı gelirlerde yaşanan artış ile efektif vergi oranındaki gerileme, net kârın beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesini sağladı. Net satış gelirleri 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %1,9 ile sınırlı oranda altında, geçen yılın aynı döneminin ise %38,4 üzerinde 2,26 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin taahhüt segmentinde 2017 sonu itibariyle 3,4 mlr $ seviyesindeki kalan iş miktarı 1Ç18 döneminde artan proje tamamlama oranlarının etkisiyle 3,01 mlr $’a geriledi.

Konsolide brüt kâr marjının yıllık bazda 1,2 puan gerileyerek operasyonel kârlılıkta yarattığı olumsuz etki, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan 1 puanlık düşüş ile dengelendi. Böylece Şirketin FAVÖK’ü 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %1,2 ile hafif üzerinde, geçen yılın aynı döneminin ise %33,6 üzerinde 279 mn TL olurken, FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 0,4 puan üzerinde yıllık bazda 0,4 puan düşüşle %12,3 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel olmayan tarafta ise, esas faaliyetlerinden diğer net giderleri 1Ç18’de yıllık bazda %69 artarak 41 mn TL’ye yükselirken, net kur farkı gelirlerinin %110 artışla 51,7 mn TL’ye yükselmesi net kârı destekleyici etkide bulundu. Böylece 1Ç17’de 35,2 mn TL seviyesindeki net finansman gelirleri 69,6 mn TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Şirketin efektif vergi oranı %22,3’ten %16,6’ya gerileyerek net kârı destekleyen bir diğer unsur olarak belirdi.

Yorum: Son 3 aylık dönemde BIST100 endeksine göre %23,3 oranında pozitif ayrışan hissenin, operasyonel kârlılığın beklentilerle uyumlu gerçekleştiği 1Ç18 sonuçlarına tepkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding – 1Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 225 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net satışlar 2,266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,309 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 275 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 44 baz puan azalarak %12,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %26 büyüyerek 2,690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen ilk çeyrekte 241mn TL net kar (geçen seneye göre %49 artış) ve 279mn TL FAVÖK (geçen seneye göre %34 artış) açıkladı. Bizim beklentilerimiz sırasıyla 201mn TL ve 272mn TL, piyasa beklentileri ise 225mn TL ve 275mn TL’ydi. Gübre işinde marjların normalleşmesiyle konsolide FAVÖK marjı 40 baz puan düşerek %12.3’e ulaştı. Taahhüt işlerinin FAVÖK’ü artan gelirler ve karlılık ile geçen seneye göre üç katına çıkarak 146mn TL olarak gerçekleşti. Gübre işinin FAVÖK’ü ise %15 azalarak 135mn TL’ye düştü. Bunda artan hammadde maliyetleri, nitrat gübrelerde artan rekabet ve terminal işinin azalan iş hacmi etkili oldu. Hisseler için 17.5 TL olan hedef fiyatımızı ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Tekfen Holding – 1Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 225 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net satışlar 2,266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,309 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 275 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 44 baz puan azalarak %12,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %26 büyüyerek 2,690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 22.03.2018

Hedef Fiyat: 19,15  Tavsiye: EKLE

Tekfen’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 254,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 147mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 184mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 4Ç2016’da sadece 114,4mn TL net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada yüksek iştirak gelirine bağlı olarak taahhüt tarafının beklentimizden daha iyi performans kaydetmesi etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri son çeyrekte, taahhüt tarafında kaydedilen yüksek satış gelirinin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,6 oranında artarak 2,4 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %90,2 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %42,1 oranında artarak 296mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında görece düşük bir seviyede artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 19mn TL’den 95mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da 4Ç2016’daki 61mn TL’den 4Ç2017’de 212mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Tekfen’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 771,3mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %138 oranında artış kaydetmiştir.

Şirket, 2018 yılında konsolide bazda özellikle taahhüt grubu (4.862mn TL’den 7.511mn TL’ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı olarak satış gelirlerinin 7.487mn TL’den 10.364mn TL’ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK’ün de 1.005mn TL’den 1.085mn TL’ye çıkmasını beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 780mn TL olarak açıklamıştır.

Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, 2017 yılı gerçekleşmeleri ardından beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 15,45TL’den 19,15TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen 4Ç17 Finansal Sonuçları

Operasyonel kar beklentilerin altında kalırken net kar beklentileri aştı: Tekfen Holding 4Ç17’de 255mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %123 artış gösterirken beklentilerin üzerinde gerçekleşti (iş Yatırım: 185mn TL, piyasa: 192mn TL). Operasyonel sonuçlar beklentimizin altında kalmış olmasına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen FX gelirleri nedeni ile net kar beklentimizi aştı. Şirket’İn gelirleri yıllık bazda güçlü 83% büyüme gösterek 2.42milyar TL’ye (İş yatırım: 2.38bn TL, piyasa: 2,25bn TL), operayonel kar %41 büyüme gösterek 226mn TL’ye ulaşırken operayonel kar beklentilerin altında kaldı (İş Yatırım:260mn TL, piyasa:280mn TL). Özellikle taahüt segmentinin marjının beklentimizin altında kalması operasyonel karın sapmasında rol oynadı.

2018 öngörüleri: Şirket 2018 yılı için 10.3 milyar TL gelir (yıllık +%38), 1.09milyar TL FAVÖK (yıllık +%8) ve 780mn TL net kar (yıllık: +%1) öngörüsü açıkladı. Gelirler ve FAVÖK sırasıyla bizim beklentimizin %14 ve %18 üzerinde açıklandı.

Yorum: Operasyonel kar beklentilerin altında kalmış olsa da, net karın beklentileri aşması ama daha önemlisi oldukça iyi bir yıl olan 2017’nin ardından 2018 yılı beklentilerinin de güçlü olması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Temettü: Tekfen Holding Yönetim Kurulu 29 Mart’taki Genel Kurul’a 232.5mn TL brüt temettü ödeme teklifi yapma kararı aldı. Bizim beklentimiz 218mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Temettü verimi dünkü kapanışa göre %3.6’ya denk geliyor.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding – 4Ç17 sonuçlarını 254.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 191.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %123 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %95 arttı. Güçlü faaliyet karlılığın net karlılığı olumlu etkilediğini görüyoruz. Net satışlar 2,417 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. İnşaat taahhüt bölümünün net satışları yıllık bazda %110 artış kaydetti.

Şirket, 4Ç17’de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 280 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK’teki güçlü yükselişin inşaat taahhüt ve gübre bölümlerinin FAVÖK büyümelerinden kaynaklandığını görüyoruz. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %13.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 2,2 milyar TL olarak kaydedildi. (9A17: 1,7 milyar TL). İnşaat taahhüt bölümünün devam eden işler tutarı 3,4 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, 9A17’de bu değer 3.6 milyar ABD doları idi.

2018 yılı beklentilerinde ise, yönetim konsolide satışların %38 büyümesini ve 10,364 milyon TL’ye ulaşması beklemekte olup, inşaat taahhüt ve gübre bölümlerinin net satış büyümelerinin konsolide net satış büyümesinde önemli rol oynayacağını düşünmektedir. Konsolide FAVÖK büyümesinin %8 olması ve 1,085 milyon TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmekte olup buna bağlı olarak konsolide FAVÖK marjının %10,5 olarak kaydedilmesi beklenmektedir. Tekfen Holding’in 2016 ve 2017 yıllarındaki konsolide FAVÖK marjı, sırasıyla %11,2 ve %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimin 2018 yılında net karın 780 milyon TL olarak gerçekleşmesini tahmin etmekle beraber, 2017 yılı konsolide net karı olan 771 milyon TL’ye göre %1 artış kaydetmesini tahmin etmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 0.62846 TL nakit temettünün (brüt) 4 Nisan tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,6 temettü verimini işaret etmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde 255mn TL konsolide net kar açıkladı (4Ç16: 114mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 192mn TL seviyesindeydi. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin FY17’de kümüle net kar rakamı 771,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 324,4mn TL net kar)

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding 4Ç17’de net karını beklentilerin üzerinde %123 oranında arttırarak 255mn TL net kar açıklamıştır. İnşaat ve gübre operasyonlarındaki yüksek karlılık şirketin net karının yükselmesinde etkili olmuştur. Kondolide VAFÖK %100 oranında artarak, 321mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 280mn TL’nin uzerinde gerçekleşmiştir. Tekfen 2018 yılında 1.085mn TL VAFOK ve 780mn TL net kar elde etmeyi hedeflemektedir. Bizim tahminlerimiz olan 1.038mn TL ve 753mn TL sirketin hedeflerine paraleldir. Bu sebeple Tekfen için 17.50 TL olan hedef fiyatımızı değiştirmiyoruz. Limitli yükselme potansiyelini dikkate alarak önerimizi Piyasaya Paralel olarak degistirmekteyiz.

Tekfen Holding 2017 karından 232.5mn TL brüt temettü, hisse başına 0,628TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 4 Nisan 2018’de gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Mart ayı içinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %30 temettü dağıtım oranına ve %3,6 temettü verimine denk gelmektedir.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding’in 4Ç17 sonuçları beklentileri aştı Şirket’in 255 mln TL 4Ç17 net karı (4Ç16’da 114 mln TL) bizim 212 mln TL beklentimizi ve 192 mln TL konsensus tahminini aştı. Bunun ana sebebi, Şirket’in %50 payı olan Azfen’in beklentilerin üzerinde karlılığı oldu. Dolayısı ile, 322 mln TL 4Ç17 FAVÖK’ü (4Ç16’da 181 mln TL) bizim 255 mln TL öngörümüzü ve 280 mln TL piyasa beklentisini geçti.

Beklentilerin çok üzerinde bir büyüme ile 2017 hedeflerini aşan Tekfen Holding, 2018 için daha muhafazakar bir büyüme öngörüsü ile yıl için hedeflerini de açıkladı. Buna göre, FAVÖK’ü %8 artış ile 1,085 mln TL’ye ulaşması beklenirken, net karın yatay kalarak 780 mln TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar bizim beklentilerimizin bir miktar altında kalırken, bugün yapılacak telekonferansta daha detaylı bilgi almadan tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

4Ç17 sonuçlarının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde Tekfen Holding hissesinde bugün olumlu bir açılış bekliyoruz. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde %129 değer kazanan ve piyasanın %75 üzerinde getiri elde eden hissenin halen 4.4 2018 FD/FAVÖK ve 7.3 F/K gibi cazip çarpanlarda işlem görmesi nedeniyle AL tavsiyemizi ve 19.00 TL/hisse hedef fiyat ile koruyoruz. Tekfen Holding 4 Nisan’da 0.63 TL/hisse temettü ödeyecek (%3.6 temettü verimliliği). Bizim beklentimiz ile uyumlu.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Tekfen Holding 4Ç17’de 255 milyon TL net kar açıkladı. Bizim ve piyasanın ortalama net kar beklentileri sırasıyla 218 milyon TL ve 192 milyon TL idi. 4Ç17’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 322 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 280 milyon TL, bizim beklentimiz 374 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç17’de 207 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 123 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi çeyrek bazda %23 artarak 4Ç17’de 2,14 milyar TL’ye yükseldi (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,20 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Yönetim, 2018 yılı için FAVÖK (1,085 milyon TL) ve net kar (780 milyon TL) olarak belirledi.

Bu beklentilere göre Tekfen Holding hisseleri 2018T 4,6x FD/FAVÖK ve 2018T 7,6x F/K ile işlem görmektedir. Ayrıca, şirket yönetim kurulu 4 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başı 0,63 TL brüt nakit temettü dağıtım kararı aldı. Temettü verimini %3,6 olarak hesaplıyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç17 sonuçları hisse üzerinde bugün için olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 19,0 TL ile limitli yukarı potansiyel sebebiyle “Nötr” önerimizi koruyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Teknik Analiz – 12.02.2018

Medyada çıkan haberlere göre Tekfen Holding Irak’ta yapılması planlanan petrol boru hattı projesi için davet mektubu aldılar. Habere göre aralarında Tekfen Holding ve Limak Holding bulunduğu bazı Türk inşaat şirketleri, Irak Hükümeti tarafından Kerkük- Fişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı projesi için davet mektubu aldılar. Projenin yap-işletdevret (YİD) yöntemiyle inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Haberin Tekfen Holding hissesi üzerinde kısa vadede olumlu bir etkisi olabilir. Ancak, projenin YİD modeli ile yapılmasının planlandığı düşünüldüğünde, Tekfen Holding’in projede teklif verme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Teknik Analiz – 12.02.2018

Medyada yer alan bir habere göre, Kerkük-Fişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı inşa etmeyi planlayan Irak hükümeti, aralarında Tekfen Holding’in de bulunduğu belirtilen bazı Türk şirketlerine davet mektubu gönderdi.

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 08.01.2018

TKFEN: Tekfen Holding, meyve ve fide üreticiliği ile uğraşan Alanar Meyve ve Alara Fidan şirketlerinin %90’ını 49mn TL fiyata alacağını açıkladı. Satın alma bedelinin %80’i peşin, %20’si ise 3 yıl vadede ödenecek. Hisse devri Rekabet Kurulu onayını takiben gerçekleştirilecektir. Tekfen Holding, Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2018-2020 yılları arasında 160 milyon TL’lik yatırım yapacak. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 600 dekar büyüklüğündeki bahçelere 6 bin dekar daha eklenerek 2017’de 3 bin ton olan üretim kapasitesinin ise 2028’de 15 bin tona ulaşmasını hedefliyorlar. Tarımsal alanda yapılan yatırımın Tekfen’in gübre ve fidecilik işleri ile sinerji yaratmasını bekliyor olsak da, yatırımın büyüklüğünün Tekfen Holding bünyesi içerisindeki yerini dikkate alarak Tekfen’e etkisinin kısa vadede sınırlı olacağını düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 08.01.2018

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:16.67TL, Piyasa Değeri TL6,168mn) Alanar Meyve ile kardeş şirketi Alara Fidan’ın %90’ını yaklaşık 50 milyon TL bedelle satın alıyor. Tekfen Holding Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2018-2020 yılları arasında 160 milyon TL’lik yatırım yapacak. Hisse devri Rekabet Kurulu onayını takiben gerçekleşecek. Haber Cuma günü öğlenden sonra geldiği için hissede yaratacağı olumlu etkinin fiyatlandığını düşünüyoruz. Tekfen Holding’in tarım alanındaki bu açılımını olumlu olarak değerlendirmekle birlikte uzun vadede yaratacağı katma değerin inşaat ve gübre iş kolları ile kıyaslandığında sınırlı kalmasını bekliyoruz.

 

Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin satın alınması hakkında açıklama – 05.01.2017

Finansal duran varlık edinimi %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından, bu şirketin Yönetim Kurulu’nun 05.01.2018 tarihli kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Satın alma işlemi ile ilgili olarak karşı taraf ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanmış olup, satın alma süreci Rekabet Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesi sonrasında tamamlanmış olacaktır. Satın alma işlemi, Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’deki %90’lık pay edinimi ile beraber tek bir sözleşme ile gerçekleştirilmiştir.

Alanar şirketi meyve üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Yapılan üretimin yaklaşık %90’ı ihraç edilmektedir. Şirketin kendine ait bahçelerinin büyüklüğü yaklaşık 3.600 dekardır. İlk etapta 2018-2020 yılları arasında yaklaşık toplam 160 milyon TL tutarında arazi (yaklaşık 6.000 dekar yeni bahçe), tesis, makine ve ekipman yatırımı planlanmaktadır.

Halen 3.000 ton civarında olan üretim kapasitesinin, yapılan bu yatırımlar sonucunda 10 yıl içerisinde 15.000 ton seviyesine çıkması hedeflenmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Yorum – 03.01.2018

Tekfen Holding Kıyıköy yakınlarında inşa edilecek gaz kabul terminali inşaat işleri için daha önce açıkladığı projenin imza sürecinin tamamlandığını açıkladı Şirket daha önce 3 Kasım’da Petrofac Türkiye’den niyet mektubu aldığını açıkladığı Kıyıköy yakınlarında inşaa edilecek gaz kabul terminali projesinin inşaat işleri için imza sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bahsi geçen proje 98 mln EUR büyüklüğünde olup, başladıktan sonra 24 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Haber beklentiler dahilinde olup, hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Tekfen İnşaat proje sözleşmesinin imzalanması hakkında açıklama yaptı – 02.01.2018

Türk Akımı Kıyıköy Gaz Kabul Terminali İnşaatını Tekfen Yapacak

KAP: 3 Kasım 2017 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgili olarak Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, inşaat işlerinin yakın zamanda başlaması öngörülmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 12.12.2017

Kapanış (TL) : 16.03 – Hedef Fiyat (TL) : 13.4 – Piyasa Deg.(TL) : 5931 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.94 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -16.41

Tekfen İnşaat daha önce açıkladığı Katar’daki stadyum projesi için nihai anlaşmayı imzaladığını duyurdu

Tekfen Holding, iştiraki Tekfen İnşaat’ın %50 pay sahibi olduğu Ortak Girişim Grubu’nun Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” projesinin anahtar teslim Mühendislik ve Yapım işi için nihai anlaşma imzaladığını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse daha önce 2017 Şubat’ta Tekfen anlaşmayı imzalamak için davet edildiğini duyurmuştu. Tekfen İnşaat’ın %50 pay sahibi olduğu projenin toplam bedeli 1.25 milyar Katar Riyali (yaklaşık 342.5mn dolar) olarak açıklanmıştı. Tekfen’in payı Şirket’in 3Ç17 itibari ile 3.6milyar dolar olan bakiye sipariş miktarının %4.8’ine denk geliyor. Benzer büyüklükte bir projeyi halihazırda değerlememize eklediğimiz için proje hedef değerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmiyor.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 12.12.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:16.03TL, Piyasa Değeri TL5,931mn): Hatırlanacağı üzere, şirket tarafından Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişiminin, Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini üstlenmek üzere İşveren İdare “Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy”‘den sözleşmenin imzası için davet aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesi 10 Aralık 2017 tarihinde imzalanmıştır. Haber beklendiği için nötr.

Tekfen Katar Stadyum Projesi Sözleşmesinin İmzası Hakkında Açıklama Yaptı – 11.12.2017

16 Şubat 2017 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişiminin, Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini üstlenmek üzere İşveren İdare “Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy”‘den sözleşmenin imzası için davet aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesi 10 Aralık 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Tekfen İnşaat’ın Libya Projesi ile ilgili tahkim süreci hakkında açıklama – 04.12.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin Libya’da Tekfen-TML Ortak Girişimi olarak üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda alınan 30.01.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde ticari tahkim davası başlatılmış ve bu konuda 18.06.2015 tarihli açıklamamızla duyuru yapılmıştır. Daha sonra 12.10.2015 tarihli açıklamamızda ise, Libya ve Türkiye Devletleri arasında imzalı Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması’na dayanarak Libya Devleti’ne karşı yine ICC üzerinden ikinci bir tahkim davası daha başlatıldığı duyurulmuştur.

Bugüne kadar geçen süre zarfında ICC nezdinde devam eden ilk davaya dair taraflar arasında dilekçe, cevap, cevaba-cevap gibi usule ilişkin işlemler tamamlanmış olup, 20 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihleri arasında tahkim duruşmaları Londra’da yapılarak tahkikat aşaması tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra Hakem Heyeti’nin tahminen ve takriben 6 ay – 1 yıl içinde kararlarını açıklaması beklenmektedir.

Davayla ilgili önemli yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 01.12.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:14.16TL, Piyasa Değeri TL5,239mn) ortaklarından ve Ünlüsoy ailesi varislerinden Ali Güven Ünlüsoy 1.8mn adet Tekfen Holding hisse satışı için MKK ya kayıt yaptı. Mart ayında anne Halime Bukay Ünlüsoy’un hisseleri satılmıştı. Kalan 1.8mn adet hisse diğer kardeş Demet Turhan’ındır. Mart ayında Halime Bukay Ünlüsoy’un hisseleri blok satış olarak gerçekleşmişti. Beklentimiz bu hisse kaydının da blok satış olarak gerçekleşeceği yönünde. Hafif Olumsuz

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 01.12.2017

TKFEN: Bir Tekfen hissedarı, Ali Ünlüsoy, sahip olduğu Borsada işlem görmeyen statüde olan 1.8mn adet Tekfen Holding hisselerini (ödenmiş sermayenin %0.5’i, halka açık hisselerin %0.8’i) satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu. 20 Mart 2017 tarihinde annesi, Bükay Ünlüsoy, sahip olduğu 1.2mn Tekfen Holding hisseleri için aynı başvuruyu yapıp sonrasında blok olarak satmıştı. Tekfen üzerindeki satış baskısının uzun sürmemesini ve hissedeki gerilemenin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 24.11.2017

Tekfen İnşaat yeni kontrat imzaladı

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tengizchevroil (TCO) ile Kazakistan’ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında “Gelecek Gelişim Projesi – Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı” işlerine ait 438 milyon dolar eşdeğeri bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamaya göre projenin 55 ayda tamamlanması öngörülüyor. Tekfen’in payına düşen kısım olan 219mn dolar Şirket’in 3Ç17 itibari ile 3.6 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün %6.1’ine geliyor.

Tekfen İnşaat’tan Yeni Proje Açıklaması – 24.11.2017

Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş’nin %50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tengizchevroil (TCO) ile Kazakistan’ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında “Gelecek Gelişim Projesi – Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı (Future Growth Project – Wellhead Pressure Management Project, Area 51 Multi Well Pad, Civil, Mechanical, Electrical and Instrumentation Installation)” işlerine ait 55 ayda tamamlanacak, 438 milyon USD eşdeğeri bedelli sözleşmeyi 24/11/2017 tarihinde imzalamıştır. Haber ile ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz. 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Kapanış (TL) : 13.76 – Hedef Fiyat (TL) : 12.5 – Piyasa Deg.(TL) : 5091 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.48 ↔ TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -9.16

TKFEN 3Ç17 Finansal Sonuçları Tekfen Holding 3Ç17’de piyasa beklentisine yakın 131mn TL net kar açıkladı (İş Yatırım:145mn TL, piyasa:136mn TL). Tarımsal Sanayi iş kolunun beklentimizden daha iyi gerşekleşen marjlarına rağmen taahhüt segmentinin gelirlerinin beklentimizin altında kalması ve gayrimenkul segmentinin beklentimizin altında kalan karlılığı nedeni ile net kar beklentimizin bir miktar altında gerçekleşti. Şirket’in gelirleri 1.73milyar TL gerçekleşirken piyasa beklentisine yakın gerçekleşti (İş Yatırım 1.78milyar TL, piyasa: 1.69milyar TL). Gelirler bütün segmentlerin güçlü katkısı ile yıllık bazda %77 artış gösterdi.

Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç17’de 185mn TL’ye ulaşarak piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (İş Yatırım 195mn TL, piyasa 188mn TL). Favök hem segmentlerin güçlü gelir büyümeleri ve yüksek marjları hem ge geçen sene düşük baz etkisinden dolayı yıllık bazda %350 artış gösterdi. Şirket sonuçların ardından 2017 beklentilerini değiştirmeyerek aynı seviyede tuttu. Özetle finansalların beklentilere paralel olmasından dolayı piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) Şirket’in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC’nin Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığını duyurmuştur. Sözleşme, Türkakımı Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgilidir. Süresi 24 ay olan birim fiyatlı sözleşmenin bedeli 98 milyon Euro’dur. İnşaat işlerinin 2018 yılı Ocak ayında başlaması öngörülmektedir.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Hedef Fiyat: 14.30TL   Nötr

Tekfen Holding 3Ç17’de 131 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentileri sırasıyla 126 milyon TL ve 136 milyon TL idi. 3Ç17’de Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 185 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 188 milyon TL, bizim beklentimiz 185 milyon TL). Taahhüt segmenti 3Ç17’de 135 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 99 milyon TL FAVÖK elde etti.

Şirketin net nakdi çeyrek bazda %2 düşerek 3Ç17’de 1,73 milyar TL’ye geriledi (Katar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,30 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Yönetim, 3Ç17 sonuçlarının ardından 2017 yılı için FAVÖK (845 milyon TL) ve net kar (617 milyon TL) tahminlerini değiştirmedi.

Beklentilere paralel gelen 3Ç17 sonuçları hisse üzerinde bugün için nötr etki yaratmasını bekliyoruz. 3Ç17 sonuçlarından sonra tahminlerimizi güncelledik ve 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 13,5 TL’den 14,3 TL’ye yükseltiyoruz, ancak hisse için önerimizi limitli yukarı potansiyel sebebiyle “Endeksin Üzeri Getiri”den “Nötr”e indiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding – 3Ç17 sonuçlarını 130,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 135,9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 11,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,726 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,694 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 185 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %350 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 188 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 649 baz puan artarak %10,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,730 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Hedef Fiyat: 15.50 TL   Endeks Üstü Getiri 

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:13.76TL, Piyasa Değeri TL5,091mn) 3Ç17 sonuçlarında bizim ve piyasa beklentisi ile genel olarak uyumlu 131mn TL net kar açıkladı. Satış gelirleri ve FVAÖK beklentilerle uyumlu gerçekleşirken 22mn TL’lik finansal gelir net karı olumlu etkilemiştir. Bu dönemde FVAÖK 185mnTL olarak gerçekleşirken FVAÖK marjı da taahhüt segmentindeki karlılık artışıyla %10.7 seviyesinde gerçekleşti. Tekfen İnşaat’ın bekleyen iş yükü, 3Ç17 sonunda 3.57mlr ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Toros Tarım’ın 3Ç17’de satış hacmi %32 artmıştır. Toros Tarım 3Ç17’de gübre satışlarından 499mn TL satış geliri elde etmiştir.

Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Tekfen için 2017 ve sonrası beklentilerimizi ve değerlememizi gözden geçirdik. 12 Aylık yeni hedef fiyatımız 15.10TL olurken tavsiyemizi Endeks Üstü Getiri (EÜ) olarak koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 3Ç17- 06.11.2017

Tekfen Holding’in yıllık bazda güçlü gelen sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşti Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyonel performansın iyileşmesi ve 3Ç16’da inşaat tarafındaki bir projeden kaynaklanan tek seferlik zararın yarattığı düşük baz etkisiyle FAVÖK 3Ç16’da 48 mln TL’den 197 mln TL’ye çıkarken, net kar ise 12 mln TL net zarardan 131 mln TL net kara ulaşmıştır (Deniz Yatırım beklentisi 124 mln TL, konsensus 136 mln TL). İnşaat tarafında artan proje büyüklüğü, gübre tarafında ise yüksek marjlı kompozit gübrelerin karlılığa olumlu etkisi 3Ç17’de de devam etmiş oldu. Yıllık bazda güçlü toparlamanın olduğu 3Ç17 sonuçları bizim ve piyasa beklentileriyle büyük oranda uyumlu gerçekleşti. Sürprizin yaşanmadığı 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz

 

Tekfen İnşaat’ın yeni projesi hakkında açıklama – 03.11.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Turkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu almıştır. Sözleşme, Türkakımı Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde, Türkiye’de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgilidir. Süresi 24 ay olan birim fiyatlı sözleşmenin bedeli 98 milyon Euro’dur. İnşaat işlerinin 2018 yılı Ocak ayında başlaması öngörülmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Kapanış (TL) : 12.8 – Hedef Fiyat (TL) : 12.5 – Piyasa Deg.(TL) : 4736 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.39 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.34

Tekfen İnşaat Aliağa-İzmir’de yapımı devam eden Star Rafinerisi “Coker Unitesi”’nin elektromekanik işleri projesini toplam 155mn dolar bedelle inşa edilmesi konusunda TSGI mühendislik ile nihahi anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Daha önce 2016 Ağustos’ta proje için niyet protokolü imzalandığı açıklanmıştı. Projenin 19 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Proje Tekfen’in 2Ç17 itibari ile 3.6milyar dolar olan proje büyüklüğünün %4,3’üne denk geliyor. Biz projenin değerlemeye etkisini yaklaşık %1 olarak hesaplıyoruz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding STAR rafineri projesi kapsamında 155 mln $’lık yeni iş aldı. – kısmen olumlu Tekfen Holding, Ağustos 2016’da TSGI Mühendislik ile imzalanan ve STAR rafinerisinin coker ünetisinin elektromekanik işlerinin üstlenilmesi ile ilgili olan işlerin toplam büyüklüğünün 155 mln $ olduğunu açıkladı. Proje halen devam etmekte olduğundan ve daha önce açıklandığından haber etkisini kısmen olumlu olarak nitelendiriyoruz. Ek not olarak, Tekfen Holding’in Eylül 2017 sonu itibari ile elinde bulundurduğu projelerin büyüklüğünün 3.5 mlr $ seviyesinde olduğunu hesapladığımızı ve 155 mln $’lık projenin eklenmesinin toplam üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu hatırlatmak gerekir.

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:12.84TL, Piyasa Değeri TL4,751mn): Tekfen İnşaat, TSGI Mühendislik ile 155mn ABD$’lık Star Rafinerisi “Coker Ünitesi”nin elektromekanik işleri projesini nihai sözleşmesini imzalamıştır. Hatırlanacağı gibi Tekfen İnşaat Ağustos 2016 tarihinde bu proje ile ilgili bir iyi niyet mektubu imzalamıştı. Proje toplam 19 ay sürecek olup iş yüküne etkisi olumlu olacaktır. Tekfen’in 1Y17 sonundaki toplam işyükü 3.6mlr ABD$ seviyesindeydi. Kontratın imzalanmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu)

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 24.10.2017

Tekfen Holding – 31 Ağustos 2016 tarihinde açıklanan ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında Niyet Protokolü imzalandığı duyurulan, Aliağa-İzmir’de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi “Coker Ünitesi”nin elektromekanik işleri projesinin toplam 155 milyon ABD Doları bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalandığı açıklandı. Tekfen Holding’in Ağustos 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 3,6 milyar ABD doları idi.

 

GARANTİ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 02.10.2017

Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:11.71TL, Piyasa Değeri TL4,333mn): Tekfen Holding’in iştiraki Toros Tarım, Mersin Üretim Tesisinde yaklaşık 35mn TL’lik CAN Ünitesi Prill Kulesi Baca Gazı Yıkama Sistemi ile çevresel yatırım kapsamında AB ülkelerindeki yasal limitin altına inmeyi başardı. (Olumlu)

Haberin detaylarını burada okuyabilirsiniz: Toros Tarım’dan 35 Milyon Liralık Çevre Yatırım

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Yorum – 05.09.2017

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubundan Önemli Açıklamalar

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Nötr): Faaliyetlerini Toros Tarım markası ile sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, Türkiye’nin bitki besleme alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kurdu. Geçen yıl iç pazarda gübreye konan yasaklar sonrası ihracat yapan Toros Tarım, 2017 yılının ilk yarısında 15 ülkeye yaklaşık 130 bin ton gübre ihracatı gerçekleştirdi. Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral yaptığı açıklamada, cirolarının %85’inin gübreden, kalanının ise gübre dışı faaliyetlerden geldiğini belirterek, büyümek istedikleri alanın gübre dışı faaliyetler olduğunu söyledi. Göral, Türkiye’de her yıl 1,8 milyar dolarlık yaklaşık 6mn ton gübre tüketildiğini, Toros Tarım olarak 2mn tonluk kapasitelerinin 1,5mn tonunu iç pazara sattıklarını ifade etti.

 

HSBC – Tekfen TKFEN Hisse Analiz – 31.08.2017

HSBC, Tekfen Holding için yayınladığı ingilizce analiz kapsamında “Hold: Execution in Qatar critical to performance” ( Tut: Katar’daki İşlerin Yapılması Hisse Performansı Açısından Kritik) başlıklı raporda hedef fiyatını 9,50 TL’den 13,70 TL’ye yükseltiğini belirterek özet olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Tekfen Holding için ‘TUT’ tavsiyesimizi koruyoruz. İnşaat/Müteahhitlik tarafında 30 Haziran itibarıyla 3.6 milyar dolarlık tamamlanmamış proje stoğunun yaklaşık 2/3’ü Katar’da bulunan Tekfen’in bu ülkedeki performansı karlılıkta belirleyici olacaktır. Alınan yeni projeler, şu ana kadar beklenenden yüksek seyreden marjlar ve gübre faaliyetlerinde Türkiye’deki satış yasağı ve kısıtında en kötünün geride kalmış olması nedeniyle değerlememizi yukarı yönde revize ediyoruz.

Ancak hisse fiyatındaki önemli çıkış kanımızca güçlü operasyonel görünüme rağmen yatırım cazibesini bu aşamada azaltmaktadır. Hedef fiyatımızı 9.5 TL’den 13.7 TL’ye yükseltiyor, Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Kapanış (TL) : 11.63 – Hedef Fiyat (TL) : 9.6 – Piyasa Deg.(TL) : 4303 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.69 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -17.45

TKFEN 2Ç17: Net kar beklentiler %82 aştı, operasyonel olarak beklentilere paralel
Tekfen Holding 2Ç17’de 224mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %208 artış gösteren net kar beklentilerin epey üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 105mn TL, Piyasa:123mn TL). Sonuçlar operasyonel olarak beklentilere paralel olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan Azerbaycan’da faaliyet gösteren taahhüt iştiraki Azfen’in güçlü katkısı ve kur farkı karları nedeni ile beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Holding 2Ç17’de 1.71 milyar TL net kar açıkladı.

Gelirler bütün segmentlerin katkısı ile yıllık bazda %51 büyüme gösterirken beklentilere paralel gerçekleşti (İş Yatırım:1.70 milyar TL, Piyasa: 1.68 milyar TL). Geçen yıla göre %86 büyüme kaydeden ve 174mn TL’ye ulaşan FAekfen Holding 2Ç17’de 224mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %208 artış gösteren net kar beklentilerin epey üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 105mn TL, Piyasa:123mn TL). Sonuçlar operasyonel olarak beklentilere paralel olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan Azerbaycan’da faaliyet gösteren taahhüt iştiraki Azfen’in güçlü katkısı ve kur farkı karları nedeni ile beklentimizin üzerinde gerçekleşti.

Holding 2Ç17’de 1.71 milyar TL net kar açıkladı. Gelirler bütün segmentlerin katkısı ile yıllık bazda %51 büyüme gösterirken beklentilere paralel gerçekleşti (İş Yatırım:1.70 milyar TL, Piyasa: 1.68 milyar TL). Geçen yıla göre %86 büyüme kaydeden ve 174mn TL’ye ulaşan FAVÖK beklentilere paralel gerçekleşti (İş Yatırım:174mn TL, Piyasa:170mn TL).

Holding 2017 öngörülerini yukarı yönlü revize etti: Şirket 2017 gelir beklentisini %2 aşağıya 7.35milyar TL’ye revize ederken, FAVÖK ve net kar öngörülerini sırasıyla %29 artırarak 845mn TL’ye ve %36 artırarak 617mn TL’ye yükselti. Revize edilen öngörüler yılın ikinci yarısında yılık bazda %74 gelir, %57 FAVÖK ve %125 net kar büyümesine işaret ediyor. Revize edilen hedefler bizim gelir, FAVÖK ve net kar beklentimizin sırasıyla %4, %34 ve %56 üzerinde yer alıyor. Güçlü sonuçların ve yukarı yönlü revize edilen öngörülerin ardından bugün düzenlenecek olan telekonferanstan sonra değerlememizde muhtemelen yukarı yönlü revizyona gideceğiz.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding 2Ç17’de tüm beklentilerin üzerinde güçlü sonuç açıkladı Tekfen’in net karı geçtimiz yılın aynı dönemine %208’lük bir sıçrama ile 224 mln TL’ye ulaştı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 132 mln TL’nin ve 114 mln TL piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tahminleri aşan net kar, Şirket’in Azerbaycan’daki inşaat projelerini yürüten Azfen’den gelen 88 mln TL’lik kar katkısı ve gübre tarafındaki karlılığın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine bağlı. Sonuç olarak, Tekfen’in 2Ç17’de 262 mln TL olan FAVÖK’ü, yıllık bazda %136 büyüyerek bizim 178 mln TL tahminimizin ve 165 mln TL konsensus beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Güçlü gelen birinci yarı yıl sonuçlarının ardından Şirket 2017 beklentilerini de yukarı revize ettiğini açıkladı. Daha önce 656 mln TL olan FAVÖK beklentisi 845 mln TL olarak revize edilirken, net kar hedefi 454 mln TL yerine 617 mln TL olarak yukarı çekildi. Bu rakamlar bizim 2017 beklentilerimiz ile uyumlu iken, Bloomberg konsensusuna göre sırasıyla %24 ve %35 yukarıdadır. Sürpriz şekilde iyi gelen sonuçlar ve yukarı revize edilen 2017 hedefleri sonrası Tekfen Holding hissesinde son dönemde oluşan yukarı trendin devam etmesini bekliyoruz. Hisse için 12.10 TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding 2Ç17’de net karını %202 oranında arttırarak beklentilerin oldukça üzerinde 224mn TL net kar açıklamıştır. İnşaat ve gübre operasyonlarındaki yüksek karlılık ve Tekfen’in Azerbeycan’daki iştiraki Azfen’in beklentilerin çok üzerinde katkı yapması (2Ç17:88mn TL, 2Ç1617mn TL) şirketin net karının yükselmesinde etkili olmuştur. VAFÖK %87 oranında artarak, 174mn TL’ye ulaşmış ve beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Tekfen ilk yarıda elde ettiği yüksek karlılığın 2017 ylı içerisinde devam etmesini beklemekte ve bu sebeple 2017 net kar ve VAFÖK tahminlerini sırasıyla %36 ve %30 oranlarında yükseltmiştir. Bizde şirketin yukarı yönlü revizyonuna paralel bir şekilde tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı yükselttik. Revize ettiğimiz hedef fiyatımız olan 13.2 TL’ye göre hala cazip yükselme potansiyeli taşıyan Tekfen için Endeks Üzeri getiri beklentimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen – İkinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ciro ve net kar rakamları, hemen hemen tüm iş kollarında artan operasyonel karlılık ve muhtemel operasyonel momentumun 3Ç17’de de devam edeceği beklentisi ile TKFEN’in endeks üzeri getiri potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz. Ciro 1.707 milyon TL (beklenti 1.685 milyon TL), VAFÖK: 174 milyon TL (beklenti 170 milyon TL), Net Kar: 224 milyon TL (beklenti 123 milyon TL). Güçlü 2Ç sonuçları sonrasında yönetim, hem VAFÖK hem de net kar beklentisini yukarı revize etti. Devam eden işlerinin 3,6 milyar TL rekor seviyesinde devam ettiği, tarım segmentinde gerek hacim gerek karlılığın artan trendi ve 3Ç17’de güçlü operasyonel görünüm devam etmesine piyasanın ikna olacağı varsayımıyla mevcut seviyelerinde TKFEN’in yukarı potansiyelini devam ettirdiğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 223,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 124mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 121,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen’in 2Ç2016 ana ortaklık karı 72,6mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt grubunun hem de tarımsal sanayi grubunun beklentimizin oldukça üzerinde performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur. Ayrıca emlak grubu da konsolide kara bu çeyrekte olumlu katkı sağlamıştır. Tekfen’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Buna bağlı olarak brüt kar da %55,6 oranında artarak 233,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %9,5 oranında artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna ilaveten diğer faaliyetlerden net 45,8mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 18,3mn TL’den 88,4mn TL’ye yükselmiş (taahhüt grubu) ve karın yüksek çıkmasında önemli etken olmuştur. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 18,3mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de kaydedilen 14,2mn TL’lik gider karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.

İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Tekfen’in Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 385,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,8 oranında artış kaydetmiştir. Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk yarı sonuçları ardından 2017 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam satış gelirleri beklentisini 7.503mn TL’den 7.348’e çekerken, FAVÖK beklentisini taahhüt ve tarımsal sanayi kaynaklı 656mn TL’den 845mn TL’ye yükseltirken, net kar beklentisini de 454mn TL’den 617mn TL’ye yükseltmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Holding – Şirket bağlı ortaklığı olan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi’nden Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı işini 729.6 milyon Katar Riyali (yaklaşık 200 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazandığını açıkladı. Projenin tamamlanma süresi 27 ay olarak belirlenmiştir. Proje şirketin devam eden işlerin %5’ine denk geliyor.

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Holding Katar’da 200 mln $’lık yeni bir proje aldığını açıkladı Katar ve bölge ülkeler arasındaki gelişmelerden dolayı yeni proje alımı konusunda oluşan tedirginliği kaldıracağını düşündüğümüz için haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Hatırlatmak gerekir ki, Tekfen Holding için 12.10 TL/hisse hedef fiyatımızda, bu yıl yeni proje alımı öngörmemiştik. AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 02.08.2017

Tekfen Katar’da 200mn ABD$ tutarında yeni bir otoyol inşaatı projesi kazanmıştır. Projenin 27 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tekfen’in 1Ç17 itibarıyla devam eden projelerin toplam tutarı 3.8 milyar ABD$ ve bunun %61’i Katar’da bulunmaktadır. Hissedeki pozitif momentumun devam etmesini bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 01.08.2017

Tekfen Holding Katar’da 200mn dolarlık yeni proje imzaladı

Tekfen Holding Katar Bayındırlık İşleri İdaresi’nden doğu endüstriyel yolu inşaat için 729.6mn Katar Riyali (yaklaşık 200 mn dolar) bedel ile kazandığını açıkladı. Projenin 27 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Proje Tkfen’in 1Ç17 sonu itibari ile 3.8 milyar dolar olan proje büyüğlüğünün %5.3’üne denk geliyor. Bizim değerlememizde benzer büyüklüğe sahip bir proje olması nedeni ile hedef değerimizde değişiklik gerektirmiyor. Hisse haberden sonra %2 yukarıda işlem görüyor.

Haberin Detayı – Yeni Proje, Tekfen ve Katar, Tekfen’in Katar’daki Toplam İş Miktarı:

Tekfen Katar’da Yeni Bir Proje Daha Üstlendi

 

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz – 23.05.2017

Öneri “EKLE” Hedef Hisse Fiyatı : 10,40TL “Net Dönem Karı 2017 Yılının İlk Çeyreğinde 161,7mn TL ile %8,6 Oranında Arttı…”

Tekfen’in 2017 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında artarak 161,7mn TL’ye ulaşmış ve bizim beklentimiz olan 182mn TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 139,3mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubunun beklentimizin altında performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur.

Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış da yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %19 oranında artarak 265,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16 oranında artmıştır. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden ilk çeyrekte kaydedilen net 24,2mn TL’lik gider, 35,2mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 11mn TL’den 14mn TL’ye yükselerek karı desteklemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 206,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artmıştır. Ancak vergi gideri 1Ç2016’daki 18,3mn TL’ye karşın, 1Ç2017’de 46,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve net dönem karının daha yüksek çıkmasını engellemiştir.

Tekfen Holding’in bekleyen iş miktarı yılsonundaki 3,67 milyar dolardan, Mart ayı sonunda 3,8 milyar dolara yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. İlk çeyrek finansalları ardından, Tekfen Holding’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 9,45TL’den 10,40TL’ye yükseltiyor ve Tekfen Holding için daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Kapanış (TL) : 9.46 – Hedef Fiyat (TL) : 8.8 – Piyasa Deg.(TL) : 3500 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.41 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -6.98

TKFEN 1Q17: Güçlü Operasyonel Sonuçlar
Tekfen 1Ç17’de 162mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynıdönem 149mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 130mn TL, piyasa:128mn TL). Beklentimizdeki sapma bir miktar operasyonel karın beklentimizden yüksek gelmesinden bir miktarda finansman gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %19 oranında artarak 1.64milyar TL’ye yükselmiş olmasına rağmen beklentilerin altında kaldı (İş Yatırım: 1.81milyar TL, piyasa 1.75milyar TL).

Yıllık bazdaki iyileşme taahhüt segmentinin proje büyüklüğünün artması ile güçlü katkıda bulunmasından kaynaklandı. Her ne kadar gelirler beklentilerin bir miktar altında kalmış olsa da gübre segmentinde gerçekleşen güçlü operasyonel marjlar nedeni ile Şirket’in konsolide FAVÖK’ü yıllık bazda %18 artış göstererek 209mn TL’ye yükselirken beklentilerin üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 200mn TL, piyasa: 168mn TL). Operasyonel sonuçların beklentilerden yüksek olması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding 1Ç17’de 162 milyon TL net kar açıkladı. Bizim ve piyasanın ortalama net kar beklentileri sırasıyla 126 milyon TL ve 128 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni tarım segmentinin 1. çeyrekte güçlü FAVÖK marjı (%23.8) açıklamasından kaynaklanmaktadır. 1Ç17’de Tekfen Holding’in düzeltilmiş FAVÖK’ü 222 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 168 milyon TL, bizim beklentimiz 162 milyon TL). Taahhüt segmenti 1Ç17’de 64 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 161 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin net nakdi 4Ç16’da 331 milyondan 1Ç17’de 1,9 milyar TL’ye çıktı (Qatar’da devam eden Al Khor otoyolu projesinden alınan 1,45 milyar TL’lik ön avans sonrasında). Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç17 operasyonel sonuçlarının hisseye yansımasının kısa vadeli olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen yılın ilk çeyreğinde 162 milyon TL net kar elde ederken bu rakam piyasa beklentisi olan 128 milyon TL’yi aşmış oldu. Taahhüt segmentinin yanında özellikle tarım segmentinde de güçlü faaliyet performansı şirketin karlılığını destekledi. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı 209 milyon TL seviyesine ulaşırken piyasa beklentisi 168 milyon TL seviyesindeydi. Tekfenin taahhüt segmenti gelirleri %45 artışla 911 milyon TL seviyesine ulaştı. Özellikle kurlardaki hareket ve iş miktarındaki artış bu gelir büyümesini destekledi. VAFÖK marjı ise Azfen dışarıda bırakıldığında %5.6 olarak gerçekleşirken toplam 51 milyon TL’lik VAFÖK yarattı. Şirketin taahhüt segmenti iş miktarı ise ilk çeyrek sonunda 3.8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Tekfen ilk çeyrek içerisinde Katar’da yapmakta olduğu otoyol projesi ile ilgili yaklaşık 1.4 milyar TL’lik avans alırken bu rakam şirketin toplam net nakitini 1.9 milyar TL seviyesine taşımış oldu. Tarım segmentinde ise gelirlerin özellikle satış hacmindeki ve fiyatlardaki gerileme neticesinde %8 azaldığı görülüyor. Hatırlanacağı gibi nitrojen bazlı ürünlerin satışına yönelik getirilen kontroller bu ürünlerin satışını olumsuz etkilemişti. Bu hacim düşüşüne rağmen marjlarda yaşanan iyileşme şirketin bu segmentteki karlılığını olumlu etkiledi. Böylelikle tarım segmenti VAFÖK’ü yıllık %33 artışla 160 milyon TL seviyesine ulaştı.

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding’in 1Ç17 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tekfen Holding’in 1Ç17 net karı yıllık bazda %9 artarak 162 mln TL’ye ulaşırken, bizim beklentimiz olan 106 mln TL ve piyasa beklentisi olan 128 mln TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun ana sebebi, gübre sektöründe yaşanan hacim düşüklüğü ve geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüksek baz etkisinden dolayı gübre segmentinde karlılığın düşmesi öngörüsünün aksine, Toros Tarım’ın %23 FAVÖK marjının beklentileri aşması oldu. Sonuç olarak 222 mln TL FAVÖK üreten Tekfen Holding, bizim beklentimizi %46, piyasa beklentisini ise %32 aşmış oldu.

Sonuçların bugün hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ancak, geçtiğimiz hafta Bagfaş’ın açıkladığı güçlü operasyonel sonuçlardan sonra, Tekfen Holding için de konsensusu geride bırakacak performans sergilemesi potansiyelini bir miktar fiyatlandığını, dolayısıyla haber etkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Daha uzun vadeli hisse performansı için bugün şirketin sonuçları değerlendirmek için düzenleyeceği telekonferans önem teşkil etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2017 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında artarak 161,7mn TL’ye ulaşmış ve bizim beklentimiz olan 182mn TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 139,3mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubunun beklentimizin altında performans gerçekleştirmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış da yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %19 oranında artarak 265,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16 oranında artmıştır. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden ilk çeyrekte kaydedilen net 24,2mn TL’lik gider, 35,2mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 11mn TL’den 14mn TL’ye yükselerek karı desteklemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 206,9mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artmıştır. Ancak vergi gideri 1Ç2016’daki 18,3mn TL’ye karşın, 1Ç2017’de 46,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve net dönem karının daha yüksek çıkmasını engellemişt

 

DENİZ YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 14.04.2017

Tekfen Holding Sibirya ve Sahra Altı Afrika’daki projeler ile ilgileniyor. Tekfen Holding CEO’su Osman Birgili Dünya Gazetesi ile yaptığı bir röportajda, Tekfen Holding’in Sibirya’daki petrol ve doğalgaza yönelik sahalarda projeleri hedeflediklerini söyledi. Birgili, ayrıca, Sahra Altı Afrika’daki projeleri de değerlendirdiklerini belirtti. Birgili’nin açıklamaları, Şirket’in daha önce 4Ç16 sonuçları üzerine yaptığı telekonferansta da belirtilmişti. Ancak haberin yine de bugün hisse üzerinde olumlu bir etki yapması beklenebilir.

 

ZİRAAT YATIRIM – TKFEN Hisse Haber Analiz – 14.04.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Denizhaber.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (UDH) bağlı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, İskenderun Liman Sınırlarını değiştirmesiyle birlikte, Tekfen Gruba ait Toros Tarım Limanı’nın kılavuzluk ve römorkör işletme iznini iptal etti. Deniz Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre; UDH Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü yayınladığı tebliğ ile birlikte, Botaş Ceyhan Liman Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan Toros Tarım Limanı, Delta, Aygaz, Milangaz, Aytemiz ve Sönmez iskelelerinin bulunduğu alanı, İskenderun Liman Başkanlığı sınırlarına dahil etti.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Kapanış (TL) : 7.86 – Hedef Fiyat (TL) : 7.65 – Piyasa Deg.(TL) : 2908 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.87 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.68

TKFEN 4Ç16 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel performans ve 2017 beklentileri
Tekfen 4Ç16’da 114mn TL net kar açıklarken bizim beklentimiz 85mn TL ve piyasa beklentisi 69mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Taahhüt segmentinin beklentimizden daha yüksek operasyonel katkısı karın beklentimizden iyi gelmesinin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Holding’in gelirleri yıllık bazda %27 artış göstererek 1.32 milyar TL seviyesine yükselirken FAVÖK’ü %359 artış göstererek 161mn TL seviyesine yükseldi. Holding’in geliri genel olarak beklentilere paralel gelirken FAVÖK’ü bizim beklentimiz 128mn TL ve piyasa beklentisi 122mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Yönetim 2017 yılında şirketin gelirlerinin %58 artarak 7.5milyar TL’ye, FAVÖK’ünün % 24 artarak 656mn TL’ye ve net karının da %38 artış göstererek 454mn TL’ye yükselmesini bekliyor. Şirketin öngörüleri bizim 2017 gelir, FAVÖK ve net kar beklentimizin sırasıyla %3, %12 ve %50 üzerinde yer alıyor.

Sonuçların beklentilerden iyi olması ve 2017 öngörülerinin güçlü olması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Şirket ayrıca 113.5mn TL temettü dağıtma kararı aldı. Bizim beklentimiz 57mn TL’nin yaklaşık 2 katına denk geliyor. Temettü verimi ise %3.9’a denk geliyor.

AK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding 4Ç16’da 114 milyon TL net kar açıkladı. Biz ve piyasa ortalama net kar beklentileri sırasıyla 96 milyon TL ve 69 milyon TL idi. Sapmanın temel nedeni taahhüt segmentinin 4. çeyrekte güçlü FAVÖK marjı (%14.4) açıklamasından kaynaklanmaktadır.

4Ç16’da Tekfen Holding’in FAVÖK’ü 181 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 122 milyon TL, bizim beklentimiz 168 milyon TL). Taahhüt segmenti 4Ç16’da 122 milyon TL FAVÖK elde ederken, tarım segmenti aynı dönemde 65 milyon TL FAVÖK elde etti. Yönetim 4Ç16 sonuçlarından sonra 2017 yılı sonu FAVÖK hedefini 656 milyon TL (yıllık %39 büyüme), net kar hedefini 454 milyon TL (yıllık %40 büyüme), ve ciro hedefini 7,503 milyon TL’ye (yıllık %58 büyüme) olarak açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç16 operasyonel sonuçlarının ve 2017 yıl sonu hedefleri sonrasında hissenin kısa vadeli olumlu olmasını bekliyoruz. Tekfen Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 8.20’den 9.00 TL’ye yükseltiyoruz ve önerimizi Nötr’den Endeksin Üzerine yükseltiyoruz

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Pozitif): Tekfen’in 2016 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 114,4mn TL ile bizim beklentimiz olan 106mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 77mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Taahhüt grubu son çeyrekte kaydedilen 68mn TL’lik net karla konsolide karın yüksek çıkmasında en büyük katkıyı sağlamıştır. Tekfen 2015 yılının aynı döneminde 31,7mn TL net dönem karı açıklamıştı.

Tekfen’in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,1 oranında artarak 1,3 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyeti ise sadece %16,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %140 oranında artarak 208,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %2 oranında artarak net dönem karını olumlu yönde desteklemiştir. Kur farkı kaynaklı olarak diğer faaliyetlerden kaydedilen net 89,7mn TL’lik gider, 85,1mn TL’lik yine kur kaynaklı net finansman geliri ile telafi edilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 147,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 114,4mn TL ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte, Tekfen’in 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 324,4mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %74,9 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 2017 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Tekfen 2017 yılında özellikle taahhüt grubu (2.842mn TL’den 4.845mn TL’ye) ve emlak grubu (projede teslimlerin başlanmasına bağlı olarak 33mn TL’den 534mn TL’ye) gelirlerindeki yüksek artış beklentileri kaynaklı olarak satış gelirlerinin 4.737mn TL’den 7.503mn TL’ye yükselmesini öngörürken, FAVÖK’ün de 656mn TL olmasını beklemektedir. Tekfen 2017 yılı net kar beklentisini de 454mn TL olarak açıklamıştır. Şirket 2016 yılı karından pay başına brüt 0,30688 TL (0,26085net) kar payını 29 Mart tarihinde ödeme teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen yılın dördüncü çeyreğinde 114 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 68 milyon TL’yi oldukça aşmış oldu. Özellikle taahhüt segmentinden gelen güçlü rakamlar ve finansal gelirler şirketin net kar rakamına olumlu yansıdı. VAFÖK ise son çeyrekte 160 milyon TL seviyesine ulaşarak piyasa beklentisi olan 120 milyon TL’yi oldukça aşmış oldu. Şirket ayrıca 0.30688 TL hisse başına brüt nakit temettü açıklarken bu rakam %3.9’luk temettü verimine işaret ediyor. Temettünün 29 Mart tarihinde dağıtılması planlanıyor.

Taahhüt segmenti gelirlerine bakıldığında 259 milyon dolar seviyesine ulaşarak %15’lik artış kaydettiği görülüyor. VAFÖK marjı ise son çeyrekte %12’ye ulaşırken 31 milyon dolarlık VAFÖK katkısı sağlamış oldu. Gelirlerdeki artış performansının 2017 yılında da yeni projeler sayesinde devam etmesini bekliyoruz. Şirketin toplam iş miktarı yıl içerisinde kazandığı yeni projeler sayesinde 2016 sonunda 3.7 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde imzalanan yaklaşık 270 milyon dolar tutarındaki yeni işler de toplam iş miktarını desteklemeye devam edecektir. 2017 için şirketin bu segmentteki VAFÖK rakamının 341 milyon TL seviyesine ulaştırmasını beklerken şirket beklentisi ise 320 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Tarım segmentinde ise gelirler yıllık bazda %22 büyürken bunda zayıf baz yıl etkisi olduğu söylenebilir. Hatırlanacağı gibi 2015 son çeyreğinde vergi indirimi beklentisi ile talep düşük gerçekleşmişti. Şirketin gübre segmentindeki VAFÖK marjı ise son çeyrekte %10.2 seviyeinde gerçekleşerek önceki yılların son çeyreğine göre daha güçlü bir performans sergiledi.

2017 yılının ilk aylarında her ne kadar nitrojen bazlı bazı gübrelerin (AN26 ve AN21) satışı serbest bırakılsa da burada uygulanan kontrol mekanizması satış önünde engeller oluşturuyor. Bu da satışların bir miktar yavaşlayacağı anlamına gelebilir. Ancak şirket beklentisi 2017 yılında tarım segmentinde 277 milyon TL seviyesinde bir VAFÖK rakamına ulaşılacağı yönünde bulunuyor. Tekfen’in konsolide beklentilerine bakıldığında ise 2017 yılında 7.5 milyar TL gelir ve 656 milyon TL’lik VAFÖK beklentisi bulunuyor. Bu rakamlar özellikle bu yıl teslimlerine başlanacak olan gayrimenkul projesinden de 71 milyon TL’lik katkı içeriyor. Bunun yanında net kar beklentisi ise 45 milyon TL’si gayrimenkul projesinden olmak üzere 454 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

DENİZ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Tekfen Holding beklentilerin çok üzerinde 4Ç16 sonucu açıkladı. Net kar hem inşaat hem de gübre tarafındaki yıllık iyileşmeye paralel olarak 4Ç15’e göre %261 büyüyerek 114 mln TL’ye yükseldi. Bu operasyonel performansın beklentileri aşması nedeniyle piyasa beklentisi olan 69 mln TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2016 hedeflerini gerçekleştirmiş oldu ve 2017 için de piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme beklentisi açıkladı. Bu nedenle Tekfen Holding için AL önerimizi ve 9.40 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Sonuçların ve iyimser 2017 beklentilerinin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Şirket dün ayrıca 29 Mart’ta dağıtmaya başlamak üzere 0.31 TL/hisse temettü ödemeyi planladığını açıkladı. Bu %4 temettü verimine işaret etmektedir. (KAP)

 

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 17.02.2017

%50 iştiraki Tekfen-Al Jaber’in Katar’da 342.5 milyon dolarlık bir proje imzalamak için davet edildiğini duyurdu. Bu proje Katar’da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden birisinin yapım işini içeriyor. Yeni proje alımlarını Tekfen için olumlu değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı gibi şirketin toplam iş miktarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı.

 

İŞ YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 16.02.2017

Tekfen 171mn dolarlık proje imzalayacak

Tekfen Holding’in %50 iştiraki Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişimi Katar’da 2022 Dünya Kupası finallerinin yapılacağı stadyum kompleksinden Fift Precinct Stadyum projesinin mühendislik ve yapım işini 1.25 milyar Katar Riyali (yaklaşık 342.5mn dolar) bedelle üstlenmek için işveren idare Qatar Supreme Committee ile sözleşme imzalanmak üzere davet aldığını açıkladı. Proje’de Tekfen’in payı yaklaşık 171mn dolar seviyesinde olacak. Proje mevcut proje büyüklüğü olan 4.2milyar dolar’ın yaklaşık %4’üne denk geliyor. Biz değerlememizde 2017 için yaklaşık 600mn dolarlık yeni proje öngördüğümüz için değerlememizde değişikliğe gitmiyoruz. Projenin değerlememizdeki etkisini kabaca %1-2 olarak hesaplıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 16.02.2017

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile BP Iraq N.V. arasında Rumalia Petrol Sahasında Su Ayrıştırma & Tuz Ayrıştırma Üniteleri montaj işleri için (Installation Services For Dehydrators and Desalters) personel ve makina temin etmek üzere birim fiyatlı sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Sözleşme uyarınca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre yapılacak işlerin toplam tutarının proje süresi sonunda yaklaşık 99mn USD Dolarına ulaşması beklenmektedir.

OYAK YATIRIM – Tekfen TKFEN Hisse Haber Analiz – 16.02.2017

Tekfen, Irak’ta 99 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu sözleşme Rumalia petrol sahasındaki su ayrıştırma ve tuz ayrıştırma ünitelerinin montaj işlerinin 3 yıllık zaman içerisinde yapılmasını içeriyor. Hatırlanacağı gibi şirketin toplam iş miktarı Katar’daki otoyol ve Suudi Arabistan’daki boru hattı işleri ile birlikte 4 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı. İmzalanan bu yeni sözleşmenin şirket açısından hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

Üretim Duyurusu – 25.01.2017

Grup şirketlerimizden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros) Mersin Fabrikası’nda üreterek satışını gerçekleştirdiği AN33 ve AN26 (CAN) nitratlı gübreler için 08.06.2016 tarihinde getirilen satış yasağı ile ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı yazısı ile AN26 ve AN21 gübrelerinin sevk ve çiftçiye satış işlemlerinin kontrollü bir şekilde yapılacağı, AN33 gübresinin tarımsal amaçlı kullanımının ise tamamen yasaklanmış olduğu bildirilmiştir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı ise tamamen serbest bırakılmıştır. Bu çerçevede, Toros tarafından AN26 ve AN21 gübrelerinin üretim ve çiftçiye satışına Bakanlık talimatı çerçevesinde başlanacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 25.01.2017

Yılın ilk yarısında uygulanan nitratlı gübrenin satış yasağı nedeniyle ilk ayı kaçırmış olmasına rağmen, yasağın kalkması sayesinde gübre üreticileri için 2017 görünümünü tekrar olumluya çevirecektir. Bu nedenle haberi TKFEN, BAGFS ve bir derece GUBRF için olumlu olarak yorumluyoruz. Ancak yasağın kalkacağı 10 gündür bilindiği için hisse performansları için bir etki yapmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 25.01.2017

TKFEN/BAGFS: TKFEN AN21 ve AN26 gübrelerinin satışının kontrollü bir şekilde serbest bırakıldığını AN33 gübresinin ise satışının tamamen yasaklandığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi bu haber daha önce bakan tarafından da açıklanmıştı. AN21 ve AN26 gübrelerinin satışının yeniden başlayacak olması Toros (TKFEN) ve BAGFS gibi AN/CAN üreticisi şirketler için olumlu olacaktır.

İŞ YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 25.01.2017

Tarım Bakanlığı nitratlı gübre yasağını (AN 33 hariç) resmi olarak kaldırdı
Tarım Bakanı geçtiğimiz hafta nitratlı gübre yasağının kaldırılacağını açıklamasından sonra şirketlere de konu ile ilgili bildirimde bulundu. Buna göre AN 26 ve AN21 gübreleri kontrollü bir şekilde satılırken AN33 gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı ise tamamen yasaklanmıştır. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışı ise tamamen serbest bırakılmıştır. Haberin gübre sektörü için özellikle Tekfen ve Bağfaş için olumlu olduğunu düşünmekle birlikte daha önce bakan tarafından yasağın kaldırılacağının açıklanmış olmasından dolayı haberin hisse fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 16.01.2017

Gübre Sektörü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Nitratlı gübrelerde yapılan araştırma sonucu potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. İkisinin serbest bırakılma kararını almış bulunuyoruz.” dedi. Cuma günü sektörde faaliyet gösteren şirketler önemli prim kaydettiler. BAGFS, EGGUB, GUBRF ve TKFEN sırasıyla %4,69, %3,14, %6,23 ve %4,92 oranında değer kazandılar.

İŞ YATIRIM – TKFEN Hisse Analiz – 16.01.2017

Kapanış (TL) : 7.04 – Hedef Fiyat (TL) : 7.65 – Piyasa Deg.(TL) : 2605 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.69 TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.66

Tarım Bakanlığı, Türkiye’de potasyum ve sodium nitrat gübrelerinin satış yasağını kaldırmaya ve CAN gübresinin yasağını yumuşatmaya karar verdi
Tarım Bakanlığı, Türkiye’de potasyum ve sodium nitrat gübrelerinin satış yasağını kaldırmaya ve CAN gübresinin (%26 nitrat konsantrasyonlu kalsiyum amonyum nitrat) yasağını yumuşatmaya karar verdi. Fakat, AN33 gübresindeki (%33 nitrat konsantrasyonlu amonyum nitrat) yasak devam ediyor. Henüz başka bir detay açıklanmadı. Hatırlatmak gerekirse nitrat bazlı gübre terör örgütlerinin patlayıcı imalatında kullanıldığı için satışı Haziran 2016’nın başından Şubat 2017’ye kadar Tarım Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Yasak kapsamındaki daralma nitrat bazlı gübre üreticeleri özellikle de Tekfen ve Bagfas için olumlu bir haber.