Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Sinpaş GYO SN...

Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz ve Yorumları

Sinpaş GYO SNGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların SNGYO hissesi ile ilgili çıkmış tüm şirket haberi, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 16.08.2021

Sinpas GYO 2Ç21 sonuçlarını 101.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 346.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 293.4 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %219 arttı. Şirket, 2Ç21’de 68.0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %132 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 863 baz puan azalarak %23.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 3808.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.1 F/K çarpanından ve 2.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

SinpaŞ GYO – 3Ç20 sonuçlarını 22.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 81.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 645 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %247 arttı. Şirket, 3Ç20’de 224 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1818 azalış gösterdi. Şirket, 3Ç20’de 224 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 13 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4178 baz puan artarak %34.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3457 baz puan arttı ve %38.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 794 baz puan azaldı ve %3.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,430 milyon TL (3Ç19: 2,064 milyon TL ve 2Ç20: 2,302 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %116.8 (3Ç19: %216.6 ve 2Ç20: 141.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 4,270 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 51.4 olarak kaydedilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Haber – 21.10.2020

SNGYO payında 21/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” tedbir uygulanacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 346.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 25.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 92 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %281 artış gösterdi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 4,026 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 9.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 38.2 olarak kaydedilmiştir. Şirketin özsermayesi 105 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 1Ç20 –  10.06.2020

Sinpaş GYO, 1Ç20 sonuçlarını 110.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 7.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 415 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azaldı. Şirket, 1Ç20’de 68 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3525 baz puan azalarak %16.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3665 baz puan azaldı ve %20.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 104 baz puan azaldı ve %5.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 3,839 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 9.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.8 F/K çarpanından ve 11.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 3Ç18 –  12.11.2018

Sinpaş GYO, 3Ç18 sonuçlarını 418.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 1.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Oldukça zayıf faaliyet performansı ve artan net finansal giderler şirketin açıkladığı zarar rakamların ana nedenleridir. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %31 büyüyerek 3,652 milyon TL olarak gerçekleşti. 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle, şirketin özsermayesi 16 milyon TL’dir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç18 –  28.08.2018

Sinpaş GYO (SNGYO, Negatif): Sinpaş GYO, 2Ç2018’de konsolide 214,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılına aynı dönemindeki zarar 27,2mn TL idi. Brüt kar ise 2Ç2018’de 3,9mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 31,4mn TL brüt karın altında gerçekleşmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonu bulunan Şirket’in net finansman gideri 217,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 178,3mn TL artış göstermiştir. Son olarak, ikinci çeyrekteki zararla birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 142,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 61,9mn TL zarar kaydedilmişti.

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç18 –  28.08.2018

Sinpaş GYO, 2Ç18 sonuçlarını 229.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 27.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 27 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 düştü. FAVÖK 22 milyon TL zarar olarak açıklandı ve geçen senenin aynı döneminde şirket 7 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 yükselerek 2,778 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Sinpaş GYO (SNGYO, Pozitif): Şirket 1Ç2018’de 72,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 47,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in brüt karı da yine aynı dönemler itibariyle %178 oranında artarak 1Ç2018’de 27,5mn TL’ye yükselmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonuna ve kurlardaki artışa bağlı olarak Şirket’in net finansman giderleri 36,2mn TL artmasına rağmen, brüt kar ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerden elde edilen 147,3mn TL’lik gelir kar elde edilmesinde önemli bir faktör olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Yorum – 27.03.2018

Kapanış (TL) : 0.7 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 420 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.55 SNGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Sinpaş Gyo, Pay Geri Alım Programını devreye sokuyor.
Sinpaş Gyo, 2017 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının uygulamaya konulmasına karar verdiklerini duyurdu. Programın süresi 3 yıl, payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide bilançoda yer alan öz kaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının %25 fazlası olarak belirlenmişti. Geri alımların başlamasıyla piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 52,7mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki zarar 52,4mn TL idi. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak 4Ç2017’de 26mn TL’ye yükselirken bürt kar marjı %19 olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %9 idi. Şirket 2017 yılında 87mn TL zararla kapatmıştır. Bir önceki yıl 79,7mn TL zarar kaydedilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Yorum – 11.01.2018

Sinpaş GYO – Şirket İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesi’nde yer alan 16.400 m² yüzölçümlü 258 nolu Parsel ve 31.166,98 m² yüzölçümlü 260 nolu Parsel için kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi yaptığını açıkladı. Sözleşme uyarınca Sinpaş GYO payı 70/100, arsa sahibinin payı ise 30/100 olacaktır.

 

Sinpaş GYO ortakları hisse takası gerçekleşirdi – 26.12.2017

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“25.12.2017 tarihinde Sinpaş GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak Hissedarımız olan Avni Çelik, 2.564.790,56 Adet C Grubu hissesini Ömer Faruk Çelik’ e devir etmiş, Ömer Faruk Çelik ise elinde bulundurduğu Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahip B Grubu 2.564.790,56 adet hissesini Avni Çelik’e devir etmiştir. Hissedarımız olan Ahmet Çelik, 9.855.848,36 Adet C Grubu hissesini Ömer Faruk Çelik’ e devir etmiş, Ömer Faruk Çelik ise elinde bulundurduğu Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahip B Grubu 9.855.848,36 adet hissesini Ahmet Çelik’e devir etmiştir.

DENİZ YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Yorum – 13.12.2017

Seranit Granit’in Sinpaş GYO hisse satışının kısmen negatif etkisi olabilir. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12 Aralık 2017 tarihinde 11.7 milyon adet Sinpaş GYO A.Ş. hissesini 0.77 TL fiyatla piyasada sattığını açıkladı. Satış öncesi %1.96 seviyesinde bulunan pay oranı satış sonrasında sıfırlanmıştr. Sinpaş GYO’da hissesi bulunan Avni Çelik aynı zamanda Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için haberin Sinpaş GYO hisse senedi fiyatı üzerinde kısmi bir negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

Sinpaş GYO’dan Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim – 21.11.2017

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devri hk.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş
Borsa’da İşlem Görmeyen
12,81866457
C
Hamiline
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027
30.662.639,347
 
19.711.696,72
10.950.942,627
 
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035
253.216.456,111
 
179.290.101,66
73.926.354,451
 
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019
316.120.904,542
508.555.610,041
36.360.380
788.316.134,583
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
600.000.000 TL
508.555.610,041 TL
235.362.178,38 TL
873.193.431,661 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.10.2017
SPK Başvuru Tarihi
10.10.2017
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Hayır

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun daha önce almış olduğu 08.10.2017 tarih ve 24 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

  1. 1.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin (Sinpaş Yapı) “Tam Bölünme”si suretiyle, Sinpaş Yapı’nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1‘de gösterilenlerin Şirketimiz tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı’dan devralınmasına,
  2. 2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Şirketimiz sermayesinin 508.555.610 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Şirketimizin halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup devralma neticesinde Şirketimizin sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli paylar) itfa edilerek Şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL’den 873.193.432 TL’ye yükseltilmesine,
  3. 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 508.555.610 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı’daki eksilen 39.673.057TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 12,81866457 TL nominal değerli Şirketimiz payı olmak üzere, Sinpaş Yapı’nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;
Pay Sahipleri Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL) Sinpaş GYO’dan Verilecek Pay Tutarı (TL) Pay Değişim Oranı
Avni Çelik 33.200.674 425.588.299 12,81866457
Ayşe Sibel Çelik 136.829 1.753.964 12,81866457
Berrin Çelik Ercivelek 137.457 1.762.009 12,81866457
Ahmet Çelik 2.322.953 29.777.155 12,81866457
Şenay Çelik 1.861.417 23.860.879 12,81866457
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 2.013.728 25.813.304 12,81866457
Toplam 39.673.057 508.555.610 12,81866457

4.4. Bu amaçla Sinpaş GYO’nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

  1. 5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı’nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Şirketimizin müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
  2. 6. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 19.11.2017 tarihli Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu ile 19.11.2017 tarihli Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi’nin kabul edilmesine,
  3. 7. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,karar vermiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Sinpaş GYO’nun kar marjındaki toparlanma kısmen olumlu Sinpaş GYO 3Ç17 finansallarında 19 mln TL net kar açıkladı. Şirketin dokuz aylıkta 34 mln TL zararı olmasına rağmen 3Ç17’de belirgin bir şekilde toparlanan satış gelirleri sayesinde 30 mln TL favök rakamına ulaşmayı başardı. Favök marjı 3Ç17’de %7.0 gibi düşük bir seviyede olmasına rağmen (9A17: %3.6) geçtiğimiz dönemlere kıyasla bir toparlanma eğilimine girdiği söylenebilir. Şirketin toplam borcu 907 mln TL seviyesinde, yarısı 1 yıldan kısa vadeli ve %90’ı yabancı para cinsindendir. TL’nin zayıflığı ve gayrimenkul sektöründeki zayıf seyir dikkate alındığında kısa vadeli borçlar hisse üzerinde kısmen baskı yaratabilir. Net aktif değerine göre %55’lik iskonto ve geçmiş dönemlere göre toparlamış olan kar marjı cazip. Hisse fiyatına olumlu yansıyabilir ancak borç yapısı bu olumluluğu sınırlamaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Sinpaş GYO (SNGYO, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 19,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 10,1mn TL zarar kaydetmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %195 oranında artarak 3Ç2017’de 55,1mn TL’ye yükselmiştir. Yılın üçüncü çeyreğindeki kara rağmen Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem zararı 34,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 27,3mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Sinpaş’tan İhale Kazanılması Hakkında Açıklama – 07.09.2017

Şirketimiz, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 6 parselde bulunan, teslim tarihi 15.07.2020, muhammen bedeli 182.506.103,15 TL olan 674 adet taşınmazın satışına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 50%, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 50% oranında olacak şekilde müşterek teklif vererek ihaleyi 199.000.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. İhalenin kesinleşmesi ita amirinin onayına bağlı olduğundan, ita amirinin onayı ile 199.000.000,00 TL hissemiz oranında kuruma peşin olarak ödenecektir.

Sinpaş, Finansın Merkezine Kurulan Dev Projesi İçin Talep Toplamaya Başladı – 07.09.2017

Anadolu Yakası’nda kurulan Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’nin 70 bine yakın beyaz yakalı personele istihdam sağlaması bekleniyor. Finans Şehir ise bu dev projenin komşusu olarak konumlanırken, şehirli bir anlayışla tasarlanan yaşam alanlarıyla, şehrin merkezinde kent hayatından keyif alanların öncelikli tercihi olacak.

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç17– 21.08.2017

Sinpaş GYO – 2Ç17 sonuçlarını 6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 17 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 128 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %360 büyüdü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 7264 baz puan artarak -%0,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda sabit kalarak 757 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 965 milyon TL (2Ç16: 808 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %204,1 (2Ç16: %613,3) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç17– 21.08.2017

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Sinpaş GYO 2Ç2017’de 6,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 17mn TL zarar kaydedilmişti. Aynı dönemler itibariyle brüt kar 10,9mn TL artarak 17,1mn TL’ye yükselse de, finansman gelirlerindeki 4,2mn TL düşüş ve finansman giderlerindeki 8,6mn TL’lik artış, zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Şirket’in satış gelirleri ise geçen yılın ikinci çeyreğine göre 97,8mn TL artarak 2Ç2017’de 127mn TL’ye yükselmiştir. Öte taraftan, ikinci çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 53,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 17,1mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir.

 

 

TACİRLER YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Yorum 1Ç17– 11.05.2017

Sinpaş GYO – 1Ç17 sonuçlarını 47 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 0,1 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 4Ç16– 13.03.2017

Sinpaş GYO (SNGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2016 yılında 24,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğindeki zarar 8,6mn TL idi. Diğer taraftan, brüt kar 41,4mn TL ise geçen yılın son çeyreğinde elde edilen 2,1mn TL brüt karın üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in 2016 yılı zararı 54,8mn TL olmuştur. Geçen yıl 52,2mn TL zarar kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Haber– 16.08.2016

Sinpaş GYO (SNGYO): Dün Sinpaş GYO payları ile ilgili olarak ortaklar arasında yapılan işlemle 0,6259 TL fiyatla yaklaşık 3,14mn adet alış işlemi Sn. Avni Çelik tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sn.Avni Çelik’in Sinpaş GYO sermayesindeki payları %13,18’e çıkmıştır. Yine dün, Sinpaş GYO payları ile ilgili olarak ortaklar arasında yapılan işlemle 0,6259 TL fiyatla 3,14mn adet satış işlemi Sn. Mehmet Çelik tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sn.Mehmet Çelik’ in Sinpaş GYO sermayesindeki payları %0,003’e inmiştir.

İŞ YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç16– 10.08.2016

Kapanış (TL) : 0.64 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 384 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 SNGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Zayıf sonuçlar açıkladı.

Sinpaş GYO yılın ikinci çeyreğinde 17 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ne zarar 9 milyon TL düzeyindeydi. Zayıf sonuçlarda toplu satışların yoksunluğu ve zayıflayan marjlar etkili oluyor. Şirket bu çeyrekte 28 milyon TL satış geliri açıklarken geçen yılın aynı döneminde 137 milyon TL satış elde edilmişti.
Mevcut piyasa değerine göre SNGYO, takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu olan %42’nin üzerinde NAD’ine kıyasla %75 iskonto ile işlem görmektedir.şirketin kendi ortalama tarihsel iskontosu ise %71 düzeyinde.

ZİRAAT YATIRIM – Sinpaş GYO SNGYO Hisse Analiz 2Ç16– 10.08.2016

Sinpaş GYO (SNGYO, Negatif): Sinpaş GYO 2Ç2016’da 12,1mn TL zarar açıkladı. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde zarar 7,3mn TL idi. Brüt kar ise bu çeyrekte 6,2mn TL olarak gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 21,9mn TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemine ait zararı ise 12,3mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5,4mn TL zarar kaydedilmişti.