Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Petkim Petrok...

Petkim Petrokimya PETKM Hisse Analiz ve Yorumları

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim beklentileri aşan 4Ç17 sonuçları açıkladı Petkim’in net karı operasyonel karlılıktaki artışa bağlı olarak yıllık bazda %63 artarak 365 mln TL’ye ulaştı ve bizim beklentimiz olan 259 mln TL’yi ve 301 mln TL piyasa tahminini aşmış oldu. Bu sapma tamamen operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde oluşmasından kaynaklanmaktadır. Nafta-etilen makasındaki çeyreksel geri çekilmeye rağmen, Petkim’in FAVÖK’ü 449 mln TL ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı 4Ç17’de. Bu rakam bizim 320 mln TL tahminimizin de 399 mln TL konsensus tahmininin de üzerinde gerçekleşti. Dolayısı ile sonuçların Petkim hissesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca son dönemde nafta-etilen makasının açılmaya devam etmesi ve Aralık ortasındaki 530 $/t seviyesinden 770 $/t seviyesine kadar gelmesi 1Ç18 sonuçları için de olumlu sinyaller vermektedir. Bunun da hissede orta vadede olumlu havanın devamını sağlayabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 9,52 TL   Tavsiye: AL

Petkim 4. Çeyrekte 365mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 301mn TL, bizim beklentimiz ise 347mn TL’ydi. Beklenenden yüksek faaliyet karlılığı ve kur farkı karları net karın tahminlerin üzerinde gelmesine neden oldu. FAVÖK 449mn TL ile hem piyasa beklentisinin (399mn TL) hem de bizim beklentimizin (401m TL) üzerinde gerçekleşti. 2018’nin ilk çeyreğinde şu ana kadar etilen-nafta marjları ortalama 703 dolarla (1Ç17: 586/t, 4Ç17: 599/t) çok kuvvetli gidiyor. Bunun da güçlü ilk çeyrek finansallarının sinyalini verdiğini düşünüyoruz.

%80 temettü oranı varsayımıyla şirketin Nisan ayında 0,75 TL brüt temettü dağıtmasını bekliyoruz ki %9,2 temettü verimine denk gelmektedir. Daha yüksek etilen-nafta fiyat marjları ve STAR rafinerisinden 2019 için olumlu katkı varsayımıyla 2018-2019 ortalama FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %21 ve %10 yükselttik. Güçlü 1. Çeyrek sonuçları, yüksek temettü ödemesi ve STAR rafinerisinin 3. Çeyrekte devreye girme beklentisinin hissede önemli katalizörler olacağını düşünüyoruz. Yeni hedef fiyatımız olan 9,52 TL (eskisi 7,70 TL) %17 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim – 4Ç17 sonuçlarını 365.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 301,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 1,962 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,912 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 4Ç17’de 449 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 399 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 138 baz puan artarak %22,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 1,492 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,004 milyon TL (4Ç16: 816 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27,2 (4Ç16: %18,0) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 8,60 TL   Öneri: “Endekse Paralel Getiri”

Petkim, 4Ç17’de ortalama piyasa beklentisi olan 301 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 325 milyon TL’nin üzerinde 365 milyon TL net kâr açıkladı. Öte yandan, şirketin 4Ç17 FAVÖK’ü yıllık bazda %63 artarak piyasa beklentisi olan 399 milyon TL’nin üzerinde bizim beklentimiz olan 458 milyon TL’ye paralel 449 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise ağırlıklı olarak bizim tahminimizin altında kalan vergi giderleri sayesinde beklentimizi aştı. Güçlü devam eden ürün fiyat farklarını göz önünde bulundurarak, 2018 FAVÖK tahminimizi 1,845 milyon TL’ye (Önceki: 1,658 milyon TL) ve net kar tahminimizi 1,253 milyon TL’ye (Önceki: 1,149 milyon TL) revize ediyoruz.

Petkim için önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak korurken, 12 aylık hedef fiyatı hisse başına 8,60 TL’ye (Önceki: 8,00 TL) yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 getiri endeksinin %9 üzerinde performans gösterdi. 4Ç17 sonuçlarına ilk piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM) dördüncü çeyrekte beklentilerimize uyumlu net kar açıkladı. Petkim 4Ç17’de 365,1mn TL net kar elde ettiğini açıkladı (4Ç16: 215,7mn TL net kar). Bizim net kar tahminimiz 350mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 301mn TL seviyesindeydi. 4Ç17 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A17’de kümüle net kar rakamı 1,40mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 725,8mn TL net kar). Şirketin 4Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %53,4 oranında artarak 1,96mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (4Ç16: 1,29mlr TL).

Bizim 4Ç17 satış gelirleri tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisi 1,91mlr TL seviyesindeydi. Böylelikle şirketin 12A17’de kümüle satış gelirleri rakamı yıllık bazda %62,5 oranında artışla 7,36mlr TL olarak gerçekleşti (12A16: 4,53mlr TL). FAVÖK dördüncü çeyrekte %63,3 oranında artarak 449,2mn TL seviyesine çıkarken, FAVÖK marjı da 1,4 puan artışla % 22,9 olarak gerçekleşti. Bizim 4Ç17 için FAVÖK tahminimiz 441mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama FAVÖK beklentisi 399mn TL seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Pozitif): Petkim’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında artarak 365,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 357mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 300mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artarak 1.962mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %65,5’lik artışla 479mn TL’ye yükselmiştir.

Böylece brüt kar marjı da %22,6’dan %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %50,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016’da kaydedilen 47,1mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 10,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 193,2mn TL’den 415,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Buna ilaveten finansman tarafında 4Ç2016’da kaydedilen 16,4mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 13,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan 4Ç2016’da kaydedilen 26,9mn TL’lik vergi gelirine karşın 4Ç2017’de 71,4mn TL’lik vergi gideri kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.402mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM): Petkim, 4Ç17 döneminde 301 mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 365 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %69 artışa işaret etmektedir. Şirketin cirosunda 4Ç17’de yıllık bazda %53 artış yaşanırken, piyasa beklentisi olan 1,91 mlr TL’ye paralel 1,96 mlr TL ciroya ulaşılmıştır. FAVÖK tarafında ise 4Ç17’de kaydedilen 449 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %63 büyümeyi işaret ederken, piyasa beklentisi olan 399 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1 puanın üzerinde artarak %22,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yorum: 4Ç finansalları, hem FAVÖK hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri ise son 1 ayda %5 endeks üzeri getiri performansı sergiledi. Dolayısıyla da finansalların kısmen de olsa fiyatlandığı görüşündeyiz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 28.02.2018

PETKM: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli enerji şirketi Sonatrach’ın Türk şirketleri Rönesans ve Bayegan ile Adana Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı için anlaştıklarını açıkladı. Hammaddesinin Cezayir’de temin edilecek tesisin yılda 450 bin ton polipropilen üretmesi öngörülüyor. Halka açık şirketler içinde sadece Petkim polipropilen üretiyor. Petkim’in polipropilen üretimi toplam üretiminin %7’sine, toplam satışlarının da %5’ine denk gelmektedir. Bu nedenle de yeni yatırımın Petkim üzerinde ciddi anlamda olumsuz bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 28.02.2018

Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ile Rönesans grubu Adana’da 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurmayı planlanıyor. Tesiste yılda 450 bin ton poliproplen (PP) üretilmesi ve hammaddenin de Cezayir’den tedarik edilmesi öngörülüyor. Petkim yıllık 144 bin ton’luk kapasiteyle PP’nin tek yerli üreticisi konumunda. Ancak, Petkim halihazırda toplam yurtiçi talebinin yüzde 10’undan daha az kısmını karşılayabiliyor. Dolayısıyla, belirtilen kapasitede kurulacak bir tesisin Petkim’e rekabet açısından bir tehdit oluşturmasının zor olduğunu değerlendiriyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 20.02.2018

Petkim (PETKM) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunda Petkim’in petrokimya operasyonlarından elde ettiği satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %60 oranında artarak 7.3mlyr TL’ye ulaşmış, brüt kar marjı ise yıllık yaklaşık 3 y.p. artış göstererek %25 olarak gerçekleşmiştir.

Petkim’in bu plana uygun olarak hazırlanmış olan gelir tablosunda 1.4mlr TL tutarında net kar kaydedilmiştir; aynı düzende hazırlanan 2016 yılı gelir tablosunda ise Petkim, 703mn TL net kar kaydetmiştir (2016 UFRS net kar: 703mn TL). Petkim’in tek düzen hesap planına uygun gelir tablosu, Şirket’in 2017 yılının büyük çoğunluğundaki kuvvetli operasyonel performansının 4Ç17’de de devamını teyit etmektedir.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 19.02.2018

Petkim 2017 yılı vergi bilançosunda 1,431mn net kar açıkladı. Bu rakam 4. Çeyrek için 391mn TL net kara denk geliyor. Geçmiş verilere baktığımızda UFRS karının vergi karından fazla geldiğini göz önünde bulundurarak 4. çeyrek karının beklentinin oldukça üzerinde gelebileceğini düşünüyoruz. Mart’ın başında açıklanması beklenen UFRS sonuçları için piyasanın net kar beklentisi 301mn TL, bizim beklentimiz ise 347mn TL.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 12.01.2018

Petkim (PETKM) 4 Ocak 2018 tarihinde onayını almış olduğu toplam 500 milyon ABD Doları’na kadar, bir veya daha fazla seferde yurtdışında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities’e yetki vermiştir. Bu bağlamda, 15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Petkim üst düzey yöneticileri, İrlanda Borsası’nda kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve ABD’de organize edilen yatırımcı toplantılarına katılacaklardır.

Ayrıca, Fitch derecelendirme kuruluşu, Petkim’in uzun vadeli kredi ratingini ‘B’, görünümünü durağan olarak belirlemiştir. Moody’s de Petkim’e durağan görünüm ile ‘B1’ uzun vadeli kredi ratingi belirlemiştir.

Petkim Tahvil İhracı İçin Roadshow’a Çıkacak – 11.01.2018

KAP: 4 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon ABD Doları’na kadar yurtdışında tahvil ihracına onay vermişti. Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc’ye yetki verilmiştir.

15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticileri, arzı ve satışı Rule 144 A kuralına ve Regulation S’e göre olması ve İrlanda Borsasında kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve Amerika Birleşik Devletlerinde organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır.

İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
20.11.2017
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
22.12.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
22.12.2018

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

PETKM: Petkim STAR rafinerisinin %60 sahibi Rafineri Holding’in %30 hissesini almak için anlaşma yaptı. Buna göre Petkim STAR’da %18’lik dolaylı hisse için 720 milyon dolar ödeyecek. Petkim 2014 yılında Petlim limanının %25’ini Goldman Sachs’a 250 milyon dolara satmıştı. O dönemde Petkim buradan gelecek parayla rafineride %8’lik pay almayı planlıyordu. Ancak daha sonra Petkim rafineriden daha yüksek bir pay almaya karar verdi ve bunun için geçenlerde 500 milyon dolarlık Eurobond ihracına çıktı. Bu nedenle satın alımın büyük ölçüde borçla yapılacağını düşünüyoruz. Beklenen bir gelişme olduğundan haberi Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

Petkim (PETKM) hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji (STEAŞ) ile STEAŞ’tan Rafineri Holding’in %30 payını 720 milyon ABD doları karşılığında satın alma yönünde bir sözleşme imzalamıştır. Rafineri Holding, STAR Rafinerisi’nin %100’üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım’ın %59,99 payına sahiptir. Sözleşmenin kapanışıyla birlikte Petkim, yıllık yaklaşık 10mn ton ham petrol rafinaj kapasitesine sahip olacak STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Kapanış için, 31 Mart 2019 son tarih olarak belirlenmiştir. Devir bedeli olan 720 milyon ABD dolarının 3 eşit taksitte ödenmesi planlanmaktadır. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılması planlanmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

Petkim STAR Rafinerisi’nde %18 dolaylı pay sahibi oluyor. Petkim, ana sermayedarı SOCAR Türkiye Enerji’nin (STEAS) STAR Rafinerisi’nin %60’ına sahip olan Rafineri Holding’in %30 payını 720 mln $ bedel ile satın almak için anlaştı. Bu anlaşma sonucunda, Petkim, STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak. Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır. Hisse devrinin, yasal onayların tamamlanması ile en geç 31 Mart 2019’da tamamlanması beklenmektedir. Hatırlanacağı gibi, Petkim ile STEAS arasındaki görüşmeler Ağustos 2015’te başlamıştı. Ayrıca, Petkim geçtiğimiz aylarda, STAR Rafinerisi hisse alımında kullanmak üzere 500 mln $’lık eurobond ihracı için yönetime yetki verdiğini açıklamıştı. Dolayısı ile, Petkim’in STAR Rafinerisi’nde dolaylı pay alma niyeti piyasada bilinmekteydi. Ancak ilk yapılan açıklama, %12-14 arasında bir pay için olduğu için anlaşmanın son halinin hisse üzerinde olumlu yönde etki yapması beklenebilir.

Petkim’den Beklenen SOCAR Açıklaması Geldi – 10.01.2018

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile Rafineri Holding A.Ş. hisselerine ilişkin hisse satış ve devir sözleşmesi imzalanması

İlgi 27.10.2017 tarihli özel durum açıklaması.

Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ’tan Rafineri Holding A.Ş.’nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Rafineri Holding yarımadamızdaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %100’üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’nin %59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR’da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.

Rafineri Holding’in Sözleşme’ye konu hisseleri gerekli izinlerin alınmasını müteakip Sözleşme’de Kapanış Tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte Şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31.03.2019’dur.

Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.

Pay alım bedeli olan 720 milyon USD DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Rafineri Holding’in 31.12.2018 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesine ilişkin değerleme raporu (Değerleme Raporu) dikkate alınarak belirlenmiştir.

Değerleme Raporunda Rafineri Holding’in gerçeğe uygun değeri 2.385 milyon USD ile  3.608 milyon USD aralığında, baz senaryoda 2.930 milyon USD olarak tahmin edilmiştir. Bunun üzerine %15 azınlık iskontosu da uygulanarak Rafineri Holding’in %30 hissesinin gerçeğe uygun değeri 608 milyon USD ile 920 milyon USD aralığında, baz senaryoda 747,1 milyon USD olarak hesaplanmıştır.

Şirketimiz ile STEAŞ arasında yapılan görüşmelerde hisse devir bedelinin bir kısmının 31.12.2018 tarihinden önce ödeniyor olması da dikkate alınarak işlem bedelinin baz senaryoda belirlenen 747,1 milyon USD’den iskonto yapılarak 720 milyon USD olmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Değerleme Raporunun özeti ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652530

 

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analizi – 16.11.2017

Petkim’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %174 oranında artarak 374,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 354mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %44’lük yükseliş ve satış fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, %83,3 oranında artarak 1.775mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da %128,6’lık artışla 440,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %19,9’dan %24,8’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,3mn TL’den 54,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 152,9mn TL’den 429,6mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK de 3Ç2016’daki 173,9mn TL’den 3Ç2017’de 422,8mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %17,9’dan %23,8’e ulaşmıştır.

Ayrıca bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 26,8mn TL net gelir elde edilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 3,3mn TL’lik gelire karşın bu çeyrekte 20mn TL gider kaydedilmesi dönem karının daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 374,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekte de yüksek kapasite kullanımı ve etilen-nafta marjındaki olumlu seyir karlılığı olumlu yönde desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 1.036,8mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde satış miktarı 526 bin ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre artış ise %3 olmuştur. Geçen yılın aynı ayında göre kaydedilen yüksek artışta 3Ç2016’da etilen üretim tesisinde yaşanan sorun nedeniyle satışların çok düşük seviyede gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıca Petrokimya ürün fiyatlarında dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan artış ve kurlardaki yükselişin etkisiyle TL bazlı satış gelirleri, 3Ç2016’ya göre %83,3 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre ise %3,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrekte etilen üretim kapasite kullanımı %102 ile hem bir önceki çeyrekte kaydedilen %%100,6’nın, hem de 3Ç2016’da kaydedilen %83,6’nın üzerinde gerçekleşmiş ve karlılığı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrekte petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak petrokimya ürün fiyatlarında da artış kaydedilmiş ve Platts Global Petrokimya fiyat endeksi 2Ç2017’deki ortalama 918$/tondan 3Ç2017’de 947$/tona yükselmiştir. Diğer taraftan, etilen – nafta marjı ise hafif bir gerileme ile ikinci çeyrekteki 704$/tondan üçüncü çeyrekte ortalama 681$/tona gerilemiştir.

Petkim’in Ocak-Eylül dönemi satış gelirleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 5,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle brüt kardaki artış marjlardaki iyileşmeyle %106,3 olurken, FAVÖK’de 606mn TL’den 1.300mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Petkim’in Eylül sonu itibariyle yaklaşık 717mn TL’lik net döviz pozisyon fazlası bulunmaktadır. Şirket kur riskine karşı, satış fiyatlarını kurdaki değişikliklere göre belirlemekle birlikte ayrıca korunma amaçlı çeşitli türev ürünleri de kullanmaktadır.

Star Rafineri’de çalışmalar devam etmekte olup, rafinerinin 2018 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Petkim hammadde güvenliğini sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla Star Rafineri ile 20 yıl süre ile yıllık 270bin ton karışık ksilen ve 1,6mn tona kadar nafta alınmasına yönelik anlaşma imzalamıştı. Petkim, Star rafinerinin devreye girmesinin Petkim maliyetlerini yaklaşık 100-120mn dolar düşürücü etki yapacağını tahmin ettiklerini belirtmiştir.

Petkim’in toplam 51MW kurulu kapasiteli Rüzgar Enerji Santrali projesinde 25MW’lık kısım faaliyette iken, geri kalan bölümün de yapımı tamamlanmış olup izinlerin ardından faaliyete alınacağı belirtilmiştir.

Petkim’in bakım dışında önemli bir yatırımının kalmaması, ayrıca ana ortağı SOCAR’ın yapmış olduğu yatırımlara bağlı olarak nakit akışına ihtiyaç duyması nedeniyle Petkim’in bu yılki karlılığa bağlı olarak yüksek miktarda kar payı dağıtımı yapacağını düşünmekteyiz.

 

GARANTİ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analizi – 14.11.2017

Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:6.57TL, Piyasa Değeri TL9,855mn) telekonferans notları 3Ç17’de, etilen naphtha spread’i, 2Ç17’de ortalama ton başına 705ABD$’dan %3 düşüşle ton başına 681ABD$ seviyesine geriledi. Aynı dönemde PLATT’s endeksi 2Ç17’de ton başına 918ABD’den üçüncü çeyrekte ton başına 947ABD’a yükseldi. Artışın ağırlıklı olarak aromatikler ve petrol fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

  • 3Ç17’de yüksek kapasite kullanımı sağlandı. Çeyrek sonunda kapasite kullanım oranı %102 olmuştur.
  • Yılın geri kalanında ve 2018’de talep ve etilen nafta spread’inin güçlü seyretmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki mevcut artış, esas olarak bölgedeki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanıyor. Petkim, şu anki petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu düşünüyor.
  • Petlim operasyonları üçüncü çeyrekte güçlü seyretti. Şirket önümüzdeki dönemde de Petlim’den benzer bir karlılık bekliyor.
  • Petkim, 2018 ve 2019’da da KKO’sunu güçlü tutmayı planlıyor. Bakım amaçlı büyük duruşun 2018’de gerçekleşmesini bekliyoruz. En son 2014 yılında 3 aylık bir duruş oluştu. Buy seferki duruşun en fazla 15-20 gün sürmesi bekleniyor. Bu duruşun STAR rafinerisinin faaliyete geçmesinden önce yapılma gerekliliği de bulunmuyor. Şirket bu konuda esnek
  • STAR rafinerisinin altı aylık bir gecikmeyle Eylül 2018’de tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Maliyet tasarrufuna ilişkin önceki çalışmalar 100-120mn ABD civarındaydı ancak Petkim yönetimi bu rakamın muhafazakar olduğuna inanıyor.
  • Güçlü mali sonuçlar, 2017’de güçlü temettüye işaret ediyor. Şirket bu konuda yorum yapmadı ve dağıtılabilir karın asgari %50’sini temettü olarak dağıtmanın şirket politikası olduğunu doğruladı. Petkim’den 2017 finansal sonuçlarına güçlü bir temettü dağıtımı bekliyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:6.62TL, Piyasa Değeri TL9,930mn Hedef Fiyat: 7.91TL) 3Ç17’de 374mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam beklentimiz olan 300mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin üstündedir. Açıklanan kar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki fark operasyonel ve operasyonel olmayan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Bu dönemde etilen nafta spread’indeki güçlü seyir devam etmiş, ve çeyreksel olarak ton başına 677 ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Artan petrol fiyatlarıyla Ekim ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir. ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir. Kapasite kullanımı bu dönemde de güçlü seyrederek %98 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretim de yıllık %20 artarak 863bin ton seviyesine çıkmıştır. Tüm bunların sonucu olarak brüt kar marjı %24.8 olarak gerçekleşmiş yıllık bazda 4.9 puan artmıştır.

FVAÖK ise beklentilerle uyumlu 423mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde FVAÖK marjı da %23.8 ile beklentilerle aynı seviyede olmuştur. 3Ç17 sonuçları yıllık bazda güçlü gelmiştir. Hisse için 3Ç17 sonuçları sonrasında tahminlerimizde revizyon yaptık. Buna göre yeni hedef fiyatımız 7.91TL olup %19 artış potansiyeli içermektedir. Finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirket 13 Kasım tarihinde saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecektir.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim’in 3Ç17 net karı tek seferlik gelirler sayesinde beklentileri aştı Nafta-Etilen makasındaki genişleme, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki etilen üretim tesisindeki plansız duruşun yarattığı düşük baz sayesinde, Petkim yıllık bazda cirosunu %83, FAVÖK’ünü ise %143 yükselterek sırasıyla 1.78 mlr TL ve 423 mln TL’ye ulaştı. Bu rakamlar bizim ve piyasa beklentileri ile uyumlu iken, 374 mln TL gelen 3Ç17 net karı, 27 mln TL yatırım geliri, 38 mln TL faaliyet dışı geliri sayesinde (dipnotlarda detayları verilmemiş) bizim 296 mln TL olan beklentimizi, piyasanın ise 312 mln TL olan tahminini aştı.

Sonuçlar sonrası hissede hafif olumlu bir tepki bekliyoruz. Petkim için daha önceki hedef fiyatımız olan 6.00 TL/hisse’yi nafta-etilen makasının bizim beklentimizden güçlü seyrinin devam etmesi ve yılın ilk yarısında Şirket’in operasyonel sonuçlarının bizim öngörülerimizden kuvvetli olması nedeniyle 8.00 TL/hisse’ye yükseltiyoruz. AL tavsiyemizi ise koruyoruz. Petkim için 1.26 mlr TL olarak hesapladığımız 2017 net karından 0.7 TL/hisse temettü ödenmesini bekliyoruz. Bu rakam %10 verimlilik sunmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim (PETKM), 3Ç17’de, önceki yılın aynı döneminin 2.7x katında ve bir önceki döneme göre %27 artışla, net diğer faaliyetlerindeki beklen tilerin üzerindeki artış nedeniyle, piyasa ortalama tahmini olan TL 312mn’un (Şeker Yatırım T.: TL 317mn) hayli üzerinde, TL 374mn net kar açıkladı. Şirket’in 3Ç17’de net diğer faaliyet gelirlerinden elde edilen gelirleri hariç tutulduğunda, 3Ç17 sonuçları beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Petkim’in satış gelirleri, 3Ç17’de, etilen ünitesinde planlanmamış bir duruş gerçekleşmiş zayıf bir baz dönem olan 3Ç16’nın oldukça üzerine, %83.3 artışla (bir önceki döneme göre %3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,831mn’a paralel (Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn olarak gerçekleşti.

Şirket’in FAVÖK’ü de oldukça kuvvetli artış göstererek önceki yılın aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn paralelindei (Şeker Yatrıım T.: TL 417mn) TL 423mn olarak gerçekleşti. Şirket’in net marjı ise, yıllık 7.0 y.p. artış gösterecek 3Ç17’de %21.1’e ulaştı. Şirketi’nin açıklanan 3Ç17 sonuçlarının pay performansını ılımlı derecede pozitif etkilemesini beklemekteyiz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Hedef Fiyat (TL) : 7.20

Petkim, 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 297 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 312 milyon TL’nin üzerinde 374 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 3Ç17 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %138 artarak piyasa beklentisine paralel 423 milyon TL geldi. Net kârın beklentileri aşmasında, 23 milyon TL olarak kaydedilen net yatırım geliri ve 54 milyon TL olarak kaydedilen esas faaliyetlerden diğer faaliyet gelirleri etkili oldu. Şirketin 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

3Ç17 gerçekleşmelerinin ardından, Şirket için 2017 FAVÖK tahminimizi 1,656 milyon TL (Önceki: 1,485 milyon TL), net kâr tahminimizi ise 1,279 milyon TL’ye (Önceki: 1,130 milyon TL)’ ye revize ediyoruz. Petkim hisseleri son üç ayda BIST 100 getiri endeksinin %2 üzerinde performans gösterdi. Petkim için önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak korurken, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 7,20 TL’ye (Önceki: 6,80 TL) ‘ye yükseltiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim – 3Ç17 sonuçlarını 374.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 312.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 1,775 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,813 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 423 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %138 büyüme gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 431 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 baz puan artarak %23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 1,125 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç’de ham petrol ve özellikle nafta fiyatlarında yükseliş eğilimleri görülmüş, gerek mevsimsel yüksek talep, gerekse küresel petrokimya ünitelerinin bakım duruşlarını artırmaları ve kapasite kullanım oranlarını talebe duyarlı bir seviyede tutma stratejileri, petrokimyasal ürün fiyatlarını desteklemiştir. Bu fiyat seviyeleri, 3Ç’de de bu senenin ilk yarısında görülen yüksek marj ve karların devamlılığını sağlamıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 08.11.2017

Petkim -PET ithalatına ek mali yükümlülük getirildi: Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre önümüzdeki 3 yıl için PET ithalatında yüzde 6,0-6,4 aralarında değişen oranlarda ek mali yükümlülükler getirildi. Açıklanan ithalattan korunma önleminin Petkim için hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 08.11.2017

Ekonomi Bakanlığı PET ithalatına 3 yıl için %6.0 ile %6.4 arasında bir ek vergi koyma kararı aldı. PTA ve MEG PET üretiminin hammaddesi olarak kullanılırken bu ürünler Petkim’in satışlarının %8’ini oluşturuyor. (Petkim için Nötr)

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Yurt dışında 500mn dolara kadar tahvil ihracı için başvuru yaptığını açıkladı. Bu tahvil ihracından gelecek kaynak ile şirketin Star rafinerisinden pay alması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce 250 milyon dolarlık liman geliri ile Star’da %7-9 arasında bir kaynak almak için görüşmeler sürdürmekteydi. Tahvilden gelecek kaynak ile satın alınacak pay artırılabilir. Petkim için olumlu.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Petkim STAR rafinerisinde pay almak için tahvil ihracına çıkıyor Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Petkim’in yurt dışında 500 mln $ değerinde tahvil ihracı için yönetime yetki verildi. Çıkarılan tahvil ile sağlanacak kaynak SOCAR’ın Petkim arazisinde yapmakta olduğu STAR rafinerisinden alınacak payın finansmanında kullanılması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi Petkim, PETLIM Limanı’ndaki %30 payını 2014 yılında Goldman Sachs’a sattıktan sonra, STAR rafinerisinde pay almak için çalışmalara başladığını belirtmişti.

Şirket’in daha önceki açıklamalarına göre bu oran yaklaşık %7-9 arasında olacaktır. Petkim’in STAR rafinersinden pay alma niyeti uzun zamandır biliniyordu, ancak, tahvil ihracı çalışması ile bu hedef doğrultusunda bir adım daha atılması hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Petkim – Yönetim Kurulu azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar verildiğini ve ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunmasının planlandığını duyurdu. Şirket ayrıca STAR Rafineri A.Ş.’de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olunacağı ile ilgili çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu. Haberin Petkim hissesi üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

Star Rafineriye Ortak Oluyor – 27.10.2017

Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz tarafından azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar vermiş olup söz konusu ihraç ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürü ve Mali Genel Müdür Yardımcısı’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

İhraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunması planlanmaktadır. STAR Rafineri A.Ş.’de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olunacağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede 19.08.2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen oranlar değişebilecektir.

Star Rafineri ve Petkim İlişkisi – Star Rafineri’de Son Durum 

 

Editörün Notu: Petkim bugün 3 kurumun teknik takip listesinde yer almaktadır. Dikkat edilmesi gereken seviyelere buradan bakabilirsiniz.

 

BMD Araştırma – PETKM Hisse Analiz – 02.10.2017

12 aylık hedef fiyat olan 7,21 TL ile %20,6 getiri potansiyeli sunan PETM’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli ile öneri listemizde tutuyoruz.

Son 5 Yılda Ton Başına Elde Edilen En Yüksek FAVÖK…

Rakiplerine göre FAVÖK ve Satış büyümesi, Borç Ödeyebilme Gücü (interest coverage) ile finansal sağlamlığın bir göstergesi olan Z ve F skor’da daha güçlü bir görünüm sergileyen Petkim, FD/FAVÖK17T çarpanında rakiplerine göre %2,9 oranında primli işlem görmektedir. 2013-2015 arası dönemde %52,9, 20132017/06 arası dönemde ortalama %23,5 olan prim, bu bağlamda önemli bir potansiyele işaret etmektedir.

Artan Etilen-Nafta marjının etkisi ile ton başına brüt kar rakamı 2017/06 itibari ile 358 USD seviyesine yükseldi. 2015 yılından itibaren düşen petrol fiyatları ve Kuzey Amerika ile Avrupa’daki bazı etilen üreticilerinin üretimi durdurmalarının da etkisi ile etilen-nafta arasındaki marjın yükselmesinin sağladığı avantaj ile ton başına brüt kar rakamı 220 USD seviyelerinden 2017/06 itibari ile ortalama 358 USD seviyelerine yükseldi. Etilen–Nafta arasındaki marjın önemli oranlarda daralma yaşamaması durumunda söz konuşu güçlü karlılık rakamlarının devam etmesini bekliyoruz.

2018 yılı ile devreye girmesi öngörülen Star rafinerisinin etkisi ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD azalması bekleniyor. Socar Türkiye Enerji Yatırımları A.Ş tarafından yaklaşık 5,6 milyar USD maliyetle inşa edilmekte olan Star rafinerisinin nakliye ve stok maliyetlerini azaltmasına ek hammadde anlamında kalite standardizasyonunun sağlanması ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgar elektrik santrali inşası ve limancılık faaliyetleri ile faaliyet alanlarında çeşitlilik sağlandı. Petkim’in enerji güvenliğini 45 artırmak ve üretim maliyetleri içerisinde yer alan enerji giderlerini azaltmak amacıyla 2014 yılında başlatılan 51 MW kurulu güce sahip olacak RES’nin 2017 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Petkim’in %70 iştiraki olduğu Petlim Limancılık A.Ş’nin bünyesinde yer alan Petlim Konteyner Terminali’nin 800 bin TEU’luk ilk fazı 2016 sonunda tamamlanarak hizmete girerken 2017’de tamamlanması planlanan 2. faz yatırımı sonrası bütünüyle faaliyete geçmesi planlanıyor. (Haberin detaylarına buradan erişebilirsiniz)

Yüksek temettü verimi. 2017/06 döneminin ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon ton satış ile tüm zamanların ton bazlı rekor satış rakamına ulaşıldı. Aynı zamanda  hemen hemen tüm sanayi dallarına satış yapılıyor olması ton bazlı ciro anlamında düşük volatiliteye işaret etmektedir. Nisan 2017’de 600 milyon TL nominal temettü ile %5,7 olan temettü veriminin 2018 yılında %6,5 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Riskler. Petrol fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi, global 6 büyümede görülebilecek beklenmeyen yavaşlamalar dolayısı ile etilen-nafta marjının daralması ya da ihracatın %80 kadarının yapıldığı Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum FAVÖK rakamını ve dolayısıyla hisse fiyatını olumsuz etkileyebilecektir.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Yeni Petrokimya Tesisi ile İlgili Gelişmeler

Gazete haberine göre, Ekonomi Bakanlığı biri petrokimya sektörü diğer ikisi de güneş ve enerji teknolojileri alanında olmak üzere üç yatırımı proje bazlı destek kapsamına almak için çalışma yürütüyor. Habere göre, proje bazlı destek kapsamına alınması düşünülen petrokimya yatırımı Socar’ın Petkim’e benzer büyüklükte yapmayı planladığı yeni bir petrokimya tesisi yatırımı.

Haziran ayının başlarında çıkan haberlerde, bu yatırımın 3 milyar dolar civarında olabileceği yazılmıştı. Eğer böyle bir yatırımda Petkim’in de payı olursa, bu sektördeki mevcut güçlü iç talep ve karlılık düşünüldüğünde bu konuyla ile ilgili gelişmelerin hisse performansına olumlu yansıması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

PETKM: Ekonomi Bakanı Zeybekçi biri petrokimya alanında olmak üzere üç yeni yatırımın proje bazlı destek kapsamına alınabileceğini söyledi. Hatırlanacağı gibi Socar daha önce 3 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapmayı planladığını açıklamıştı. Bu projenin yatırım desteği alması Petkim için de orta vadede olumlu olacaktır.

 

Petlim’in Konteyner Limanı İnşaatında 2 Faz Devreye Giriyor – 18.09.2017

Geçen yıl faaliyete başlayan Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı Petlim’in ikinci fazının inşaatı tamamlandı. Toplamda 450 milyon dolarlık yatırım değeri olan Petlim Konteyner Terminali’nde ikinci fazın devreye girmesiyle birlikte kapasite iki kat artarak 1.5 milyon TEU’ya çıkacak.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Vergi Dairesi tarafından Petkim’e (PETKM) 165 mln TL vergi cezası tebliğ edildi; potansiyel negatif. Petkim’in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 mln TL ÖTV ve 99 mln TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 165 mln TL vergi cezası tebliğ edildi. Şirket, Vergi Dairesi ile uzlaşma yolunu ve yasal haklarını yargı yolu ile arayacağını, dolayısı ile bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Belirtilen tutar tam olarak ödenir ise, Petkim için 2017 net kar beklentimizi yaklaşık %20 düşürmemiz gerekecektir. Ancak, daha önceki benzer durumlarda, Vergi Dairesi ile uzlaşma sonucu ödenen tutar belirgin derecede düştüğünü hatırlatmak gerekir. Dolayısı ile haber üzerine hisse üzerinde sert bir olumsuz tepki, alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim, 2014’deki PyGas’ı kullanımı ile ilgili olarak şirkete 66 milyon TL ÖTV ve 99 milyon TL vergi ziyai cezası kesildiğini açıkladı. Şirket ceza ile ilgili uzlaşma dahil tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Habere ilk piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim 66 milyon TL ek vergi ve 99 milyon TL de cezası ile birlikte toplamda 165 milyon TL’lik bir vergi ceza aldığını duyurdu. Bu cezanın şirketin 2014 yılındaki PyGas kullanımına ilişkin olduğu belirtildi. Şirket bu ceza ile ilgili yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Vergi cezası Petkim’in 2017 net kar beklentisinin yaklaşık %16’sına geliyor. Ancak bu cezanın uzlaşma ile aşağıya çekilebileceğini düşünüyoruz. Hafif olumsuz.

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66mn TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99mn TL vergi ziyaı cezası, Şirkete tebliğ edilmiştir. Şirket bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, söz konusu tebligata ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal hakların kullanılacağını belirtmiştir.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

PETKM: Petkim , yılın ikinci çeyreğinde 303 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 326 milyon TL’nin hafif altında kalmış oldu. İkinci çeyrekte 43 milyon TL seviyesine ulaşan net finansal giderler ve 9 milyon TL’lik şüpheli alacak karşılığı net karı aşağıya çekmiş oldu. Ancak şirketin FAVÖK rakamı ise 418 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 413 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. İlk çeyrekte olumlu nafta/etilen fiyat farkı yanında aromatiklerdeki fiyat artışı karlılığı desteklemişti.

İkinci çeyrekte ise aromatiklerin fiyatlarındaki gerilemeye rağmen nafta/etilen fiyat farkındaki artış faaliyet karının ilk çeyrek seviyelerinde gerçekleşmesini sağladı. Üçüncü çeyrekte ise ortalama nafta/etilen fiyat farkında hafif gerileme olsa da bu seviyenin Petkim’in karlılığını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketin satış hacminin ise ikinci çeyrekte olumlu marjların da etkisiyle yıllık %11 artışla 512 bin ton seviyesine ulaştığı görülüyor.

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim, 2Ç17’de bizim beklentimiz olan 299 milyon TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 326 milyon TL’nin biraz altında 303 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 2Ç17 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %69 artarak piyasa beklentisine paralel 418 milyon TL geldi. 2Ç17 gerçekleşmelerinin ardından, Şirket için 2017 FAVÖK tahminimizi 1,485 milyon TL (Önceki: 1,368 milyon TL), net kâr tahminimizi ise 1,130 milyon TL’ye (Önceki: 1,038 milyon TL)’ ye revize ediyoruz.

Petkim hisseleri 3 Mart’da hisse önerimizi “Endekse Paralel Getiri” ‘den “Endeks Üzeri Getiri” ‘ye yükselttiğimizden bu yana dolar bazında %62 değer kazanırken, BIST 100 getiri endeksinin de %26 üzerinde performans gösterdi. Bu performansın ardından, benzer şirketlerle Petkim arasında olan FD/FAVÖK çarpanı bazındaki farkın ciddi oranda daraldığını gözlemliyoruz. Petkim için önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ‘den “Endekse Paralel Getiri” ‘ye düşürürken, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 6,80 TL’ye (Önceki: 6,30 TL) ‘ye yükseltiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim’in 2Ç17 sonuçları beklentileri karşıladı Petkim 2Ç17’de net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artırarak 303 mln TL’ye yükseltti. Bu bizim beklentimiz olan 248 mln TL’nin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 326 mln TL ile uyumlu geldi. Bizim beklentimizden yüksek FAVÖK ve net kar sonucunda cironun tahminimizin üzerinde gelmesi etkili oldu. Piyasa tahmininin üzerinde ciro gelmesine rağmen, 418 mln TL olan FAVÖK 413 mln TL konsensus FAVÖK beklentisiyle uyumlu geldi. Sonuçların hisse üzerinde etki yapmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim – İkinci çeyrekte 303 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 326 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 1.836 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.640 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 418 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 413 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 179 baz puan artarak %22,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 1.322 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 967 milyon TL (2Ç16: 164 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16,5 (2Ç16: %3,5) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Petkim’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 oranında artarak 302,5mn TL’ye yükselmiş, ancak hem bizim beklentimiz olan 312mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 314mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,1 oranında artarak 1.836mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %68’lik artışla 448,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %22,7’den %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,4mn TL’den 12,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,6 oranında artarak 391,1mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 34,1mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de 45,8mn TL gider kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 662,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,5 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

Petkim’den STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler Hakkında Açıklama – 08.08.2017

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. 

 

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Haber – 21.07.2017

Petkim , resmi gazetede yayınlanan kararla dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi. Böylelikle şirketin ihracatında KDV iadesi sürecini destekleyebilir. Nötr

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber – 21.07.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Petkim’in dış ticaret sermaye şirketlerine eklendiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Bu Gelişme Petkim’i Orta-Uzun Vadede Etkiler

Medyada yer alan habere göre, 22. Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür’ü Mehmet Bostancı Dünya’nın önde gelen büyük varlık fonlarından biriyle ortak yeni nesil bir petrokimya tesisi kurma konusunda imza aşamasına geldiklerini açıkladı. Kurulacak tesisin Petkim’e rakip olabilecek bir tesis olması durumunda, Şirket için orta ve uzun vadede potansiyel olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Petkim mevcut durumda Türkiye’deki tek petrokimya üreticisi olarak toplam petrokimya talebinin sadece %18’ini karşılıyor. Bu rekabet avantajı şirketin yurtiçi piyasalarda daha iyi marjlar elde etmesine de yardımcı oluyor.

Editörün Notu: Petkim Petro-Kimya tesisi, Tüpraş petrol rafinerisidir.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, TVF’nin dünyanın en büyük varlık fonlarından biriyle Türkiye’de doğalgaz türevlerinden petrokimya üretimi yapan yeni nesil petrokimya tesisi kurmak üzere imza aşamasında olduğunu açıkladı. Bostan “Projenin toplam yatırım tutarının 40 mlr doları bulması bekleniyor” dedi.

Daha önce Sabah gazetesinde bu konuda çıkan haberde, Varlık Fonu’nun Singapur devlet şirketi Subrana Jong ve Turcas’ın sahibi Aksoy Holding ile Diyarbakır-Şanlıurfa arasına petrokimya merkezi olacak bir endüstri şehri kurulacağı yazılmıştı. Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi Petkim, ülkenin toplam talebinin %20’sinden azını karşılıyor, geri kalan ihtiyaç ise ithalatla karşılanıyor.

Petrokimya sektörüne yapılacak yatırımlar, cari açığı düşürücü etkisi nedeniyle hükümet tarafından stratejik olarak görülüyor. Yatırımın çok uzun soluklu olacak olması ve ürün spesifikasyonunun belli olmaması yüzünden, haberin Petkim üzerinde şu aşamada etkisi olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, dünyanın en büyük varlık fonlarından biriyle yeni nesil petrokimya tesisi içeren bir endüstri bölgesi
kurmak üzere anlaşma imzalamak üzere olduklarını açıkladı. Bostan, yatırımın nitelikli endüstri bölgesi bünyesinde doğalgaz türevlerinden petrokimya üretimi yapan yeni nesil bir petrokimya tesisi olacağını ve yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 40 milyar doları bulmasının beklendiğini ekledi.

Yatırımın gerçekleşmesi durumunda yurtiçinde rekabet artacağı için ve operasyon faaliyeti düşük doğalgaz bazlı bir üretim tesisi olacağı için Petkim’in bu yatırımdan
olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ancak Petkim yurtiçi petrokimya talebinin sadece %18’ini karşılayabiliyor ve gerisi yurtdışından ithal ediliyor. Bu nedenle yatırımın
gerçekleşmesi durumunda ithalatçılardan pazar payı kazanmaları muhtemeldir.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Socar’dan Petkim Yarımadası’na 3 mlr $’lık yatırım planı. SOCAR Türkiye CEO’su Vagıf Aliyev’in 24. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda, Petkim Yarımadası’nda petrokimya ürünleri için yeni bir yatırım üzerinde çalıştıklarını, yaklaşık 3 mlr $’lık yeni yatırım için hükümetle stratejik yatırım kapsamına alınması için görüşmeler yapıldığını belirtti. Henüz detayları belli olmadığı için potansiyel yatırımın degerlemelerimiz açısından etkisi üzerine yorum yapamıyoruz. Ancak haberin yine de hisse üzerinde olumlu bir etki yapması beklenebilir

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Socar Turkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev yaptığı açıklamada Petkim’e benzer yeni bir petrokimya tesisini İzmir’de yapmak için çalışmalarda bulunduklarını ve bu yatırımın net olmamakla birlikte 3 milyar doları bulabileceğini söyledi. Haberi bu aşamada Petkim hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 09.05.2017

Petkim 1Ç17 sonuçları ile ilgili bir telekonferans düzenledi. Şirket yönetimi, güçlü seyreden marjların hem özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanan petrokimya talebi hem de düşük seyreden petrol fiyatlarınca desteklendiğini belirtti. Beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK’de marjların yanı sıra envanter kazancının ve bizim tahminimiz olan 450 bin ton’un üzerinde 492 bin ton olarak gerçekleşen 1Ç17 satışlarının etkisi olduğu görülüyor. Böylelikle, kapasite kullanım oranı da oldukça yüksek bir seviye olan %98,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki etilen-nafta farkının 1Ç17 ortalamasının üzerinde gerçekleştiği düşünülünce, 2Ç17’nin de operasyonel olarak 1Ç17’e benzer güçlü olma ihtimalinin arttığı söylenebilir.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim’in 1Ç17 sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Petkim 1Ç17’de genişleyen nafta/etilen makası ve zayıf lira sayesinde tarihinin en yüksek karlılığını elde etti. FAVÖK ve net kar yıllık bazda %138 ve %150 artarak sırasıyla 436 mln TL ve 366 mln TL olarak gerçekleşirken bu rakamlar bizim ve piyasa beklentilerinin yaklaşık olarak FAVÖK için %35, net kar için %65 seviyesinde üzerinde oluştu. 1Ç17’de ortalama 580 $/ton olan nafta/etilen makasının Nisan ayında 730 $/ton seviyesine yükselmesi 2Ç17 sonuçlarının da en az 1Ç17 sonuçları kadar güçlü olabileceği sinyalini vermektedir. Beklentileri aşan operasyonel ve net kar performansı sonrası hissede son 3 ayda oluşan olumlu havanın devam edeceği görüşündeyiz. Petkim için 6.00 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim yılın ilk çeyreğinde 366 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 225 milyon TL’nin oldukça üzerinde gelmiş oldu. Faaliyet karının oldukça güçlü gelmesi rakamlara olumlu yansıdı. Şirketin VAFÖK’ü 436 milyon TL ile 319 milyon TL2lik beklentileri aşmış oldu. Etilen-Nafta fiyat farkının son çeyrekteki daralmanın ardından ilk çeyrekte yükselişe geçmesi Petkim’in karlılığını destekledi. Bunun yanında artan ürün fiyatları da stok karı ile karlılığı olumlu etkiledi. Şirketin satış hacmi ise yıllık %4 artışla 493 bin ton seviyesine ulaştı.

HALK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim (PETKM, Pozitif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %12,0 üzerinde yıllık bazda %59 artışla 1.766 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK piyasa beklentisinin %36,7 üzerinde 436,4 milyon TL, net kâr ise piyasa beklentisinin %62,3 üzerinde 365,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

 

Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımı Hakkında Açıklama – 03.04.2017

28.03.2014 tarihinde 51 MW’lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını duyurmuştuk. Yatırımın yaklaşık olarak 42 MW’lık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 MW’lık kısım için çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut 25 MW’lık lisansımız kapsamında Rüzgar Enerjisi Santralimiz faaliyete geçmiş olup, lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK’ya izin başvurusu yapılacaktır. Kalan 9 MW’lık yatırımın tamamlanması ve lisans tadili ile birlikte Rüzgar Enerjisi Santralimizin 51 MW olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 31.03.2017

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Güney Kore’den yapılan Ftalik Anhidrit (PA) ithalatıyla ilgili açılan damping soruşturması, bu ülkeden gerçekleştirilen PA ithalatında %8,44 oranında gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmesiyle sonuçlandı. Petkim’in yıllık 49 bin ton PA üretim kapasitesi bulunuyor. PA satışlarının Petkim’in toplam gelirlerindeki payının %1,5 seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz. Haberi, Petkim için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 31.03.2017

Ekonomi Bakanlığı Ftalik anhidrit ürününün Güney Kore’den ithal edilmesine karşın %8.44’lük ek vergi getirdiğini açıkladı. Bu üründe PETKM’in 34 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. PETKM için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 28.03.2017

Olumlu marj beklentisi ve projeler büyüme hikayesini destekliyor

Hisse Fiyatı: 4.90 TL 12 Aylık Hedef: 6.30 TL Analist: Aykut Ahlatcıoğlu

Petkim için 12-aylık hedef fiyatımızı hisse başına 5,35TL’den 6,30TL’ye yükselttik. Nafta tabanlı bir petrokimya şirketi olarak, Petkim’in i) güçlenen bir küresel ekonomiye karşın nispi olarak düşük seyreden petrol fiyatları, ii) düşen enerji maliyetleri, iii) iç piyasadaki primli fiyat avantajından artarak faydalanacağını düşünüyoruz. Petkim hisseleri 6.6x 2017 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görürken, gelişmekte olan ülkelerde benzer hisselerin FD/FAVÖK ortalaması 8.7x seviyesinde bulunmaktadır.

Türkiye piyasasındaki güçlü konumu önemli bir rekabet avantajı. Petkim tam kapasiteye yakın üretim yapmasına rağmen, 2016 senesinde iç pazardaki talebin sadece %17’sini karşılayabildi. Daha düşük taşıma maliyetlerinin yanında, iç pazardaki üretimin tüketime göre düşük kalması ve müşterilerle uzun süreli iş ortaklıkları, Petkim’in ürünlerini önemli bir primle satabilmesine olanak sağlıyor. Bu prim, kur oynaklığının arttığı dönemlerde Petkim’in küçük boyutta teslimat yapabilmesi sayesinde artma eğilimi gösterebiliyor.

Etilen-Nafta farkı hikayenin tamamı değil. Etilen-nafta farkı en çok Petkim’in 2016 gelirlerinin yaklaşık 55%’ini oluşturan termoplastikler için önemli konumdadır. Gelirlerin geri kalan kısmı ise oldukça farklı fiyat dinamiklerine sahip etilen tabanlı olmayan ürünlerden geliyor. Özellikle, Petkim marjının son aylarda fiyatı hızla artan etilen tabanlı olmayan aromatiklerden yararlandığını değerlendiriyoruz.

2016 yılında enerji maliyetlerindeki düşüş Petkim’in marj büyümesini destekleyen etken olurken, 2017 yılında da enerji maliyetlerinin benzer şekilde olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Petkim’de enerji faturasının belirleyici unsuru, 2013 yılından bu yana %42 düşüş gerçekleştiren doğalgaz fiyatlarıdır. Geçen yıl yapılan %10 fiyat indirimi sonrasında 2017’de doğalgaz fiyatlarında artış beklemiyoruz. Bunun brüt kar marjına yaklaşık %2 katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Petkim’in rüzgar santrali ve Socar rafineri projesi devam ediyor. Petlim 1.5 milyon TEU konteyner kapasitesi ile 2016 Aralık ayından bu yana faaliyetini sürdürüyor. 2017 yılında finansal giderlerin etkisiyle Petlim’den net gelir katkısı beklemiyoruz. Ancak, gelir katkısının 2020 yılına kadar 15 milyon dolar düzeyine ulaşmasını bekliyoruz. Diğer taraftan bu yıl 51MW rüzgar enerjisi santralinin 2Y17’de faaliyete geçmesiyle bu yıl şirketin 6 milyon dolar VAFÖK katkısı sağlamasını öngörüyoruz. Socar rafineri projesi %80 tamamlanmış durumda. Tahminlerimize göre rafineri projesi ile maliyetlerde azalma ve sağlanacak sinerji Petkim’in VAFÖK’üne yıllık 70 milyon dolar katkı sağlanmış olacak.

 

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 09.03.2017

“Petkim, Son Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Kar Açıklayarak 2016 Yılını Oldukça İyi Kapadı…” Öneri “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 5,70TL

Petkim’in ana ortaklık net dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,9 oranında artarak 215,7mn TL’ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 89mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 103,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde gerçekleşen brüt kar ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur. Petkim’in satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki %5’lik düşüşe karşın kurların olumlu katkısıyla %10,5 oranında artarak 1.279mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan brüt kar ise maliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak %84,2 oranında artarak 289,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kat marjı da 2015’in aynı dönemindeki %13,6’dan %22,6’ya yükselmiştir. Operasyonel giderler de %8,1’lik görece düşük artışla karlılığı desteklemiştir. Böylece FAVÖK 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,7 oranında artarak 275mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler ve finansman giderlerinin olumsuz etkisiyle vergi öncesi net dönem karı 189,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,3 oranında artış kaydetmiştir.

4Ç2015’te kaydedilen 8,2mn TL’lik vergi gelirine karşın 4Ç2016’da 26,9mn TL’lik vergi geliri kaydedilmiş ve bu durum karın daha da yüksek çıkmasını sağlamıştır. Son çeyrekte etilen–nafta marjı oldukça düşük seviyelere gelmesine karşın, yüksek kapasite kullanımı, kur ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı oluşan stok gelirleri ve yüksek aromatik fiyatları Petkim’in yüksek kar açıklamasında ana etken olmuştur.

Petkim’in tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 7.645mn TL’den 8.547mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 5,10TL’den 5,70TL’ye yükseltiyoruz. Petkim için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Socar Türkiye Enerji PETKM’de 19.8 milyon adetlik (%1.32) satış işlemini hisse başına 4.44TL fiyat ile tamamladığını açıkladı. Hisse fiyatı bir önceki gün kapanış fiyatı olan 4.67TL’ye göre %6’lık iskontoya işaret ediyor. Bu satışla Socar Türkiye Enerji direkt sahip olduğu kayıtlı tüm PETKM hisselerini satmış oldu. Ancak şirket Socar Petrokimya üzerinden PETKM’in %51’ini kontrol etmeye devam ediyor.

 

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Petkim (PETKM, Öneri “AL”, Nötr): Socar Turkey Enerji dün, 19,8mn adet Petkim hissesi 4,44TL fiyattan sattığını açıkladı. Bu işlemle doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranı %52,32 iken %51,00 olmustur. SOCAR Turkey Petrokimya A.S.’nin Petkim’de sahibi olduğu %51 oranındaki payında bir değişiklik söz konusu olmayıp, Socar Turkey Enerji’nin sahip olduğu Petkim payları %1,32 iken, bu satış sonrası %0 olmuştur.

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

SOCAR Türkiye Enerji, ay sonuna kadar kalan Petkim hisselerinin bir kısmını satacak. Hatırlanacağı gibi SOCAR Türkiye Petrokimya’nın %100 sahibi olan SOCAR Türkiye Enerji, 20 Mayıs 2016’da Borsa’da işlem görmesi için kote edilen 79.8 mln Petkim hisseden (sermayenin %5.3’ü) kalan 54.8 mln hissenin (sermayenin %3.7’si) bir kısımını Ekim ayı sonuna kadar satmayı hedeflediğini açıklamış, ancak 35 mln hisse satışını tamamlayabilmişti. Şirket’ten dün yapılan açıklamaya göre, kalan hisselerin (19.8 mln adet) bir kısmını Mart sonuna kadar satmayı planlıyor. SOCAR Türkiye Enerji bahsi geçen hisselerin tamamını satarsa, Petkim’de direkt hissesi kalmayacak. Hatırlanacağı gibi, SOCAR Türkiye Enerji 17 Ekim’de 35 mln adet hisseyi 4.35 TL/hisse fiyattan satmıştı. Haberin hisse üzerinde kısa surely bir baskı yapması beklenebilir.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Socar Türkiye Enerji Mart ayı içerisinde PETKM hissesi satabileceğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirketin direkt sahip olduğu PETKM hissesi 20 milyon adet (%1.32) seviyesine gerilemişti. Bunun yanında şirket Socar Petrokimya üzerinden de Petkim’in %51’ine sahip bulunuyor.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Petkim’in ana ortağı Socar’ın Socar Turkey Enerji üzerinden sahip olduğu kalan %1,32 Petkim payının bir kısmının Mart ayı içerisinde satılacağı açıklandı. Önceki satışlara benzer olarak satışın hisse fiyatına baskısının sınırlı olacağını tahmin ediyoruz.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %8.6’lık temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %83’ü dağıtılmış olacak (2015: %75). Temettü ödeme tarihi 14 Nisan olarak planlanıyor.

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

Petkim 4Ç sonuçlarını ve 2017 görünümünü paylaşmak için bir telekonferans düzenledi. Şirket 4Ç16’da nafta/etilen makasındaki daralmaya rağmen beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarını, Lira’nın Dolar’a karşı değer kaybının yanında, yan ürün olan aromatiklerdeki yüksek fiyatların sebep olduğunu belirtti.

Tam olarak bir rakam vermeden, sonuçlar üzerinde bir miktar stok karı olduğunu da eklediler. 2017 için ise global talep tarafındaki güçlü seyir devam ederken, arz tarafında kapasite kullanım oranlarının bakım duruşları nedeniyle düşük devam ettiğini, bunun da nafta/etilen makasını yükseltirken, aromatiklerde fiyatların düşmesini engellediğini söylediler. Güçlü seyreden Platts Petrokimya Endeksi (2016 sene sonu 874 $/ton, Şubat’ta 1,027 $/ton) bu durumu destekler niteliktedir.

Arz/talep tarafındaki bu dengesizliğin karlılık açısında Petkim’e olumlu yansımaları olacağını ifade ettiler ve %20 brüt marjın sürdürülebilir olduğunu öngörüyorlar (bizim beklentimiz 450 $/ton nafta/etilen makası öngörüsü baz alınarak %14, Şubat ayında makas ortalaması 550 $/ton). Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde etilen fabrikasındaki beklenmedik bakım duruşu nedeniyle, üretim ve satışlarda oluşan baskının 2017’de olmayacağı varsayımıyla, 2016’ya göre kapasite kullanım oranı ve satışların 2017’de bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.

Yönetim, temettü için ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, 2016 net karı olan 726 mln TL’den hisse başına 0.39 TL temettü ödenmesini bekliyoruz. Şirket’in çizdiği olumlu 2017 tablosunun ardından, hissede son dönemde görülen yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğini öngörüyoruz. Burada hatırlatmak gerekir ki Petkim’in hisse performansında özellikle nafta/etilen makasındaki değişimler etkili olmaktadır. Bu nedenle, nafta/etilen makasındaki değişimleri yakından takip etmek gerekmektedir. (Deniz Yatırım Araştırma, Petkim)

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

Petkim 4Ç16 sonuçları ve 2017 beklentileri ile ilgili bir telekonferans düzenledi. 2017 senesinde brüt kâr marjının 2016’daki %21,1’lik gerçekleşmenin ardından, Şirket hem marj hem de talep koşullarının destekleyici olmaya devam etmesiyle beraber brüt kâr marjının %20’nin üzerinde kalmasını bekliyor. Satış hacmi tarafında ise, Şirket yönetimi yüksek kapasite kullanım oranının korunacağını ve en azından 2016 yılında gerçekleşen 1,76 milyon ton satış hacminin yakalanacağını tahmin ediyor. Star Rafinerisi’nin genel ilerleme oranı %80 civarında bulunurken, Şirket rafinerinin 2018’in son çeyreğinde üretime geçmesini bekliyor. Telekonferans sonrası Petkim ile ilgili finansal tahminlerimizi ve 5,35TL düzeyindeki 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

Petkim yönetimi 29 Mart’daki Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 faaliyetlerinden hisse başı 0,40 TL brüt nakit temettünün (bizim nakit temettü beklentimiz olan 0,36TL’nin üzerinde) dağıtılmasını teklif edecek (planlanan dağıtım tarihi 18 Nisan, temettü verimi %8,51).

 

Petkim’in 4Ç16 Hisse Analizleri ve Hisse ile İlgili Bu tarihten daha eski haber ve gelişmeleri Petkim Hisse Analiz Arşivi sayfasından okuyabilirsiniz.