Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Petkim Petrok...

Petkim Petrokimya PETKM Hisse Analiz ve Yorumları

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Petkim yılın ilk çeyreğinde 8mn TL net zarar beklentisine karşılık 13mn TL zarar açıkladı. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) 155mn TL ile piyasa beklentisi olan 213mn TL’nin oldukça altında geldi. %5,6 seviyesindeki faaliyet kar marjı son yıllarda görülen en düşük kar marjı oldu (2018/4Ç’deki bakım etkisini dikkate aldığımızda). Piyasa beklentisi %7,7 ile daha iyimser kalmış oldu. Satış hacmi 597bin ton ile geçen yılın aynı dönemine göre aynı seviyede kalırken, TL’deki yaklaşık %14’lük değer kaybı ortalama ürün fiyatlarındaki düşüşü telafi etti ve satış gelirleri 2,8milyar TL’de sabit kaldı. Birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise ortalama ürün fiyatlarının %5 civarında gerilediğini hesaplıyoruz. Ürün fiyatlarındaki düşüş trendinin birinci çeyrekten bu yana da devam ettiğini görüyoruz. Son haftalarda nafta fiyatlarındaki düşüş her ne kadar marjları desteklemiş olsa da söz konusu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Talep zayıflığından dolayı olası üretim kesintileri Petkim için en önemli riskler arasında yer almaktadır. Diğer yandan, Petkim’in net borcu 4,5milyar TL’den 5,4milyar TL’ye yükseldi. Beklentilerden zayıf gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

(=) Petkim (PETKM): Yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin (8 mn TL net zarar) üzerinde 13 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 154 mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel tarafta zayıflayan performansın yanı sıra artan net finansal giderler, net zarar oluşmasında etkili oldu. Şirketin cirosu beklentiler doğrultusunda, yıllık %2 daralarak 2,77 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü ise piyasa beklentisinin %27 altında, yıllık bazda %46 gerileyerek 155 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık 4,6 puan gerileyerek %5,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirket ayrıca, STAR Rafinerisi’nin sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olması amacına yönelik, hisse devir bedelinin son taksitinin ödemesi için belirlenen tarihin, salgının etkilerinin de göz önüne alınarak en geç 30.06.2021 olarak belirlenmesi için sözleşmenin tadil edileceğini açıkladı. Yorum: 1Ç20 finansalları beklentilerden daha zayıf gerçekleşirken, şirket hisseleri son üç ayda BIST-100 endeksine paralel bir getiri performansı sergiledi. Finansalların hisse performansına nötr yansımasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Petkim (PETKM) 1Ç20’de, piyasa medyan beklentisi olan 8mn TL net zararın üzerinde ve TL 21mn TL olan net kar beklentimize kıyasla 13mn TL net zarar kaydetmiştir (1Ç19 net kar: 154mn TL, 4Ç19 net kar: 104mn TL). Petkim’in 1Ç20 satış hacmi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer seviyede gerçekleşmiş, ancak azalan ürün fiyatları nedeniyle, satış gelirleri yıllık %2.3 (çeyreklik %-1) azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan 2,812mn TL’nin paralelinde, ancak Şirket’in beklentimizin üzerinde satış hacmi gerçekleştirebilmiş olması nedeniyle 2,491mn TL olan tahminimizin üzerinde, 2,766mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, yıllık %46.4 (çeyreklik %50.4) oranında azalarak, 155mn TL’ye gerilemiş, ve piyasa ortalama beklentisi olan 217mn TL’nin ve tahminimiz 226mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Petkim’in net finansal giderleri 1Ç20’de %51 oranında artarak 132mn TL civarında gerçekleşmiş, ve efektif vergi oranı, bu dönemde kaydedilen 20mn TL ertelenmiş vergi gideri nedeniyle %191’e ulaşmıştır. Böylelikle Şirket 1Ç20’de 13mn TL tutarında net zarar kaydetmiştir. Şirket’in 1Ç20 net zararı, TL -62mn ila TL +120mn geniş aralığında olan net zarar/kar beklentilerinin içerisinde yer almaktadır. Ancak açıklanan sonuçlar, 1Ç20’de beklentilerin altında operasyonel karlılığa işaret ediyor olmaları nedeniyle, Şirket payları kısa dönem performansını olumsuz etkileyebilecektir.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç20 – 15.05.2020

Petkim 1Ç20 sonuçlarını 13.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -7.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 154.0 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,766 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,812 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 155 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 217 milyon TL’nin %29 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 460 baz puan azalarak %5.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, yıllık bazda %17 azalan etilen-nafta spreadi Petkim’in faaliyet performansını olumsuz etkiledi. Şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 437 baz puan azaldı ve %7.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 79 baz puan arttı ve %4.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 5,379 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 5,076 milyon TL (1Ç19: 4,586 milyon TL ve 4Ç19: 4,418 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43.7 (1Ç19: %44.7 ve 4Ç19: 37.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.2 F/K çarpanından ve 7.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 29.04.2020

Medyada yer alan bir habere göre STAR rafinerisi (Petkim’in %18 dolaylı iştiraki) genel müdürü Mesut İlter düşen petrol fiyatları nedeniyle rafinerinin ham petrol depolama doluluk oranının Nisan ayında %90’a ulaştığını ve bu nedenle depolama kapasitesini %50 arttırıp 4,5 milyon varile çıkaracaklarını açıkladı. Mesut İlter ayrıca ham petrol fiyatlarının önümüzdeki 3 ayda 15-20 dolar seviyesinde kalabileceğini, 1 yıl içinde de kademeli olarak 30-35 dolar bandında seyredebileceğini söyledi. Haberi Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.04.2020

Petkim (PETKM), Cuma günü COVID-19’un faaliyetleri üzerindeki etkisini paylaşmıştır. Şirket, üretim faaliyetlerinin tam kapasite ile kesintisiz olarak devam etmekte olduğunu belirtmiştir.

Petkim, COVID-19 salgını sırasında ürün çeşitliliğinin yararlı olmuş olduğunu, film, gıda paketlemesi ve medikal ürünler üretiminde kullanılan LDPE ve PP gibi ana ürünlerine yönelik talebin arttığını, ancak PVC gibi kablo üretimi ve inşaat sektöründe kullanılan bazı polymerlere olan talebin ise azaldığını belirtmiştir.

Ülkedeki tek petrokimya üreticisi olan Petkim, COVID-19 sonrasında yurt içi piyasada lokal üreticilerin tercih edildiğini paylaşmıştır. Şirket, böylelikle iç piyasanın daha çekici hale geldiğini ve yurt dışına, önceden ağırlıklı olarak Batı Avrupa’ya yönelik ihracatlarının ise alternatif olarak Doğu Avrupa’ya yönlendirildiğini belirtmiştir.

Petkim, şimdiye kadar satış hacminde bir düşüş gerçekleşmediğini, ancak arz fazlalığı nedeniyle fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı oluşmuş olduğunu paylaşmıştır.

Bunun yanında, Petkim’in ana hammaddesi olan nafta fiyatların da 1990 yılından bu yana en düşük seviyelerine gerilemiş olmasıyla, hammadde maliyetleri de hızlı bir biçimde gerilemiştir. Böylelikle, ürün marjları genişlemiştir. nedeniyle fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı oluşmuş olduğunu paylaşmıştır.

Şirket, halihazırda COVID-19 salgının etkilerinin Mayıs ayı sonunda azalacağının beklendiğini, ve böyle olursa bütçelemiş olduğu FAVÖK hedefine ulaşabileceğini belirtmiştir.

Bunun yanında, faaliyet giderleri, yatırımlar gibi nakit çıkışı gerektiren kalemlerin incelendiği, STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 oranında pay sahibi olmasını sağlayacak Rafineri Holding payları satın alımının son taksitinin zamanlamasının ise, yıl içerisindeki FAVÖK kazanımına bağlı olarak ise değerlendirilebileceğini paylaşmıştır. Açıklamaların yatırımcı güvenini arttırabileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.04.2020

Petkim Cuma günü COVID-19’un sektör ve şirket üzerindeki etkileriyle ilgili bir telekonferans düzenledi. Salgının olumsuz etkilerine rağmen Mayıs sonuna kadar hastalığın etkisinin azalacağını varsayan şirket 2020 hedefi olan 175mn dolar civarında FAVÖK’ü korudu. Düşen nafta maliyetlerinin yanı sıra polipropilen ve alçak yoğunluklu polietilen ürünlerine olan talepteki artış virüs salgınının karlılık üzerindeki etkisini sınırlamış görünüyor. Ayrıca, lojistik avantajıyla ithalatçı rakiplerine, nafta bazlı üretimi ile de etan bazlı üreticilere karşı artan rekabet avantajı da Petkim açısından olumludur. Petkim yurtiçi pazara daha çok önem vererek üretim duruşu yapmadan ve ihracatta da batı yerine doğu Avrupa’ya ağırlık vererek bu süreci geçirmektedir. Uçuş yasaklarının ardından jet yakıtı üretimini dizele çeviren ve Petkim’im tüm nafta ihtiyacını karşılayan STAR rafinerisi de tam kapasite ile üretime devam etmektedir. Petkim’in 2020’de STAR ile alakalı 240mn dolar borç ödemesi olsa da şirketin nakit durumuna göre bu borç ertelenebilir.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 13.04.2020

Petkim’de Yatırımı Erteleme Kararı: Petkim (PETKM) Bloomberg’de yer alan habere göre SOCAR, Türkiye’de ikinci petrokimya tesisi yatırımı konusunda 2020 yılı sonunda belirginleşmesi beklenen kararını, petrol fiyatlarındaki ani gerilemenin Grup’un yatırım kararlarını etkilemesi nedeniyle, 2021 yılı son çeyreğine ertelemiştir. Hatırlanacağı üzere SOCAR ve BP, bir ortak girişim sermayesi şirketi kurulumunu değerlendirmek üzere Aralık 2018’de bir anlaşma imzalamışlardır. Petkim’in bu olası yatırımda herhangi bir şekilde yer alıp almayacağı, yer alacak ise nasıl bir çerçevede yer alacağı konusunda henüz bir karar alınmamıştır. Ancak Şirket’in hammadde ve ürün miksi bakımından bu olası yatırımdan faydalanabileceği beklenmektedir. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle alınan bu kararın, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 13.04.2020

SOCAR Türkiye (Petkim’in ana ortağı) CEO’su Zaur Gahramanov ikinci petrokimya tesisi için 2020’nin sonunda vermeyi planladıkları yatırım kararını düşen petrol fiyatları sebebiyle 2021’in son çeyreğine ertelediklerini açıkladı. Yeni tesisin SOCAR tarafından yapılacak olması ve Petkim’den bağımsız olacağını düşünerek gelişmeyi Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 07.04.2020

Katıldığı bir TV programında Socar Türkiye (Petkim’in ana hissedarı) Dış İlişkiler Başkanı Murat Lecompte Petkim’in bazı ürünlerine tıbbı malzeme şirketlerinden gelen talebin tamamının karşılandığını açıkladı. Murat Lecompte ayrıca devam eden yatırımlarda herhangi bir durma öngörmediklerini, STAR rafinerisinde jet yakıtı üretimini dizele kaydırdıklarını ve BP ile ortak planlanan petrokimya yatırımı inşaatına önümüzdeki sene başlamayı umduklarını belirtti.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 02.04.2020

Dünkü basın açıklamasına göre Petkim son dönemde koronavirüs nedeniyle büyük talep gören maske ve tulum kumaşı için gelen hammadde (polipropilen) talebinin tamamını fiyat artışına gitmeden karşılıyor. Petkim’in polipropilen üretim kapasitesi yıllık 144 bin ton ile toplam brüt üretim kapasitesi olan 3,6 milyon tonun %4’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle polipropilen üretimindeki artışın şirketin finansallarında önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 12.03.2020

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR’ın Türkiye’de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. İlter, değerlendirme ve mühendislik çalışmalarının başladığını ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırım olacağını sözlerine ekledi.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 09.03.2020

Petrol Fiyatları %30 düşüşle 32 $ seviyelerine geriledi. Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arz kesintisinde anlaşamaması sonrasında Brent petrol fiyatları Cuma kapanışına göre %30 düşüşle 32 $ seviyelerine geriledi. Sert düşüş, Suudi Arabistan’ın ham petrol üretimini artırarak satış fiyatını düşürme kararı sonrasında gerçekleşti.

Şirketler tarafında değerlendirdiğimizde; petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü sert hareketin ilk etkisi olarak Tüpraş için olası stok değerleme zararı kaydedilmesi olarak gözlenebilir. Petkim tarafında ise petrol fiyatlarındaki gerileme hammadde olarak petrol türevlerinin kullanılması nedeniyle operasyonel performansa pozitif katkı sağlasa da nihai ürün fiyatlarındaki gerileme hem de muhtemel talep daralması nedeniyle olumsuz etkilerle dengelenecektir. Çimento şirketleri tarafında ise petrol türevi olan petrokok fiyatlarında oluşabilecek düşüşlerin şirketlerin kar marjları açısından pozitif etki yaratacağı görüşündeyiz.

 

Petkim temettü dağıtmayacak – 06.03.2020

Petkim 2019 yılı karından temettü dağıtmama kararı aldı. Şirket, 442.4 milyon TL’lik brüt temettüyü bedelsiz pay olarak dağıtacak. Bu miktar, Petkim’in mevcut çıkarılmış sermayesinin %20’sine denk gelmekte. Ayrıca, Şirketin Socar’a 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan 240 milyon dolar’lık ödemesi olacağı hatırlatalım.

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 06.03.2020

Petkim %20 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 2019 yılı net karından nakit temettü dağıtılmayacağını açıkladı. Söz konusu kararın beklentiler dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Yüksek seyreden borçluluk ve zayıf karlılık görünümü dikkate alındığında Şirket’in 2020 yılı karından da nakit temettü dağıtmayabileceğini düşünüyoruz.

Petkim Temettü Politikasını Güncelleneceğini Açıkladı – 04.03.2020

Petkim Yönetimi Şirketin Kar Dağıtım Politikasının, aşağıda (ek) yer aldığı şekilde güncellenmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiğini bildirdi. Onaya sunulacak poltika içeriği şu şekildedir:

Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti”, “Yedek Akçe” ve “Kârın Ödeme zamanı ve Şekli” adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede; 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir.

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket yıllık dağıtılabilir kârının en az %50’sinin nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle dağıtılması hedeflenmektedir. Bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve küresel ekonomik koşullara, Şirket’in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârın %0,1’ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

 

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2019

Petkim (PETKM), 4Ç19’da piyasa ortalama beklentisi ve tahminimiz olan 102mn TL paralelinde, 104mn TL net kar açıklamıştır (4Ç18: -43.8mn TL, 3Ç19: 236mn TL). Petkim’in satış gelirleri, Şirketin tesislerinin major bir bakım onarımdan geçmiş olduğu ve dolayısıyla kapasite kullanımının oldukça düşük olduğu 4Ç18’e kıyasla kuvvetli artış göstermiş olan satış hacmi ile yıllık bazda 37.5% yükseliş göstererek (çeyreklik 4.8% azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 2,576mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 2,685mn TL paralelinde, 2,795mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4Ç19’da Petkim’in ana ürünü olan etilen ile ana hammaddesi nafta arasındaki fiyat farkı belirgin ölçüde daralarak yıllık %19, bir önceki çeyreğe kıyasla ise %30 azalışla ortalama 336 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Etilen-nafta fiyat farkının daralması ve diğer petrokimyasal ürünlerin fiyatlarının da görece olarak gerilemiş olmasına rağmen Petkim’in FAVÖK’ü, oldukça düşük bir baz üzerine yıllık bazda 4.2x artarak (çeyreklik %21 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan 281mn TL’nin ve tahminimiz 250mn TL’nin üzerinde, hesaplamalarımıza göre 312mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı yıllık bazda 7.5 y.p. artarak (çeyreklik 2.3 y.p. azalarak) 4Ç19’da 11.2% olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bu dönemde net diğer faaliyet giderleri yaklaşık 4mn TL tutarında (4Ç18: 123mn TL), net finansal giderleri ise 97mn TL tutarında gerçekleşmiştir (4Ç18: -19mn TL). Bununla birlikte Petkim, bu dönemde 29mn TL vergi gideri kaydetmiştir (4Ç18 vergi gelirleri: 70.6mn TL). Böylelikle Petkim’in net karı 4Ç18’de kaydedilen 43.8mn TL net zarara kıyasla belirgin iyileşme göstererek (bir önceki çeyreğe kıyasla 55.9% azalışla) 104mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlara piyasanın ilk tepkisinin piyasaya görece olarak olumlu olabileceğini düşünmekteyiz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2019

Petkim 4. çeyrekte piyasa beklentisi olan 102mn TL’ye paralel 104mn TL net kar açıkladı. FAVÖK 294mn TL ile beklenenden güçlü satış gelirleri nedeniyle ortalama beklenti olan 281mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %1 artıp 4.38 milyar TL’ye ulaşsa da net borç/FAVÖK 3.4’ten 2.9’a geriledi. FAVÖK 2018’in 4. çeyreğindeki bakım duruşları ve stok zararları nedeniyle geçen seneye göre %611 artış kaydetti. Öte yandan, geçen çeyreğe göre FAVÖK düşen petrokimya marjları ve azalan talep neticesinde %25 düştü ve net kar ise artan finansman ve vergi gelirleri ile %56 düşüş kaydetti. Petrokimya marjları 2020’nin ilk çeyreğinde şu ana kadar 4. çeyrek ortalamasına yakın, 2019’un ilk çeyrek ortalamasının ise altında seyretti. Bu nedenle ilk çeyrek karının zayıf kalabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 4. çeyrek sonuçlarını nötr olarak değerlendirirken 4.74 TL’lik 12 aylık hedef fiyatımızı ve Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2019

Petkim yılın son çeyreğinde 104mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 102mn TL seviyesindeydi. Şirket aynı dönemde piyasa beklentisi olan 281mn TL’ye karşılık, 312mn TL faaliyet karı (FAVÖK) açıkladı. Beklentilerden daha iyi gelen faaliyet performansına rağmen, finansman giderleri ve daha yüksek efektif vergi oranı net karı baskıladı. Satış gelirleri %38 artışla 2,8milyar TL oldu. Bakım duruşu sebebiyle zayıf baz teşkil eden geçen yılın son çeyreğine göre satış hacmi %61 artarken, %20 civarında düşen ortalama ürün fiyatları gelir büyümesini %38’de bıraktı. Beklentilerin hafif üzerindeki faaliyet performansına piyasa tepkisi olumlu olabilir, ancak biz olası bir olumlu hisse performansının düşen ürün fiyatları ve zayıf ürün marjları dolayısıyla kalıcı olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2019

4Ç19 sonuçlarını 104 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 101.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 43.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,795 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,576 milyon TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. 4Ç19’da Petkim’in satış hacmi 587 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, yıllık bazda %61 artış kaydetti. Şirket, 4Ç19’de 312 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %653 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 281 milyon TL’nin %11 üzerinde gerçekleşti. 4Ç19’da etilen-nafta makası ortalama 336 ABD Doları/ton olarak gerçekleşirken 4Ç18’de bu değer 409 ABD Doları/ton olarak kaydedilmişti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 912 baz puan artarak %11.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 894 baz puan arttı ve %11.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 118 baz puan azaldı ve %3.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 4,487 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 4,418 milyon TL (4Ç18: 4,142 milyon TL ve 3Ç19: 4,371 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37.9 (4Ç18: %44.5 ve 3Ç19: 40.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.6 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz  – 04.02.2020

Petkim’in karlılığının ana belirleyicisi olan ortalama etilen-nafta fiyat farkları Ocak’ta ton başına 329 dolar ile geçen ayki 247 dolara göre yükseliş, geçen seneki 425 dolar seviyesine göre ise düşüş kaydetti. Aylık bazdaki toparlanmayı düşük baz etkisine bağlıyoruz ve Ocak verilerinin Petkim açısında nötr olduğunu düşünüyoruz.

Editörün Notu: Petkim için hammade olan nafta fiyatının düşük, işlenmiş ürün olan etilen fiyatının ise yüksek olması karlılığı için olumludur.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Petkim yılın üçüncü çeyreğinde 236mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 174mn TL’nin üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelen faaliyet karı, düşük finansman giderleri ve vergi geliri net karı piyasa beklentilerinin üzerine taşıdı. Her ne kadar faaliyet karı (FAVÖK) 394mn TL ile 365mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gelse de %13,4’e düşen FAVÖK marjı hem piyasa beklentileri dahilinde hem de ürün marjlarındaki zayıflığın devam ettiğini teyit etmektedir.

Şirketin tam kapasite kullanımıyla üretim yaptığı bu çeyrekte, ithalattan satışların ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu sayede, toplam satış hacmi geçen yıla göre %25 artarken ortalama fiyatlar dolar bazında %22 düştü ve satış gelirleri sabit kaldı. Ortalama fiyatların Ekim’de üçüncü çeyrek ortalamasına göre bir miktar daha düştüğünü görüyoruz.

Şirket STAR Rafinerisi’nden nafta alımlarını hızlandırdı. 3. Çeyrekte 294bin tona çıkan nafta alımlarının önümüzdeki çeyreklerde 400bin tona yükselmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde gelen Petkim’in üçüncü çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olması beklenebilir. Ancak, ürün karlılığında devam eden zayıflık sebebiyle olumlu tepkinin uzun süre devam etmeyebileceğini düşünüyoruz. Petkim için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Petkim (PETKM) 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentinin üzerinde gerçekleşti (+) Petkim, 3Ç19’da piyasa beklentisinin %36 üzerinde yıllık bazda ise %43 gerilemeyle 236 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta beklentilerin hafif üzerinde sonuçlar gözlenmesi, azalan net finansal giderler ve vergi geliri kaydedilmesi net kardaki yükselişte etkili oldu.

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun petrol tesislerine yapılan saldırı ardından petrol ve petrokimyasal ürün fiyatlarında hızlı artışlar görülse de tesislerin kısa sürede üretime başlamasıyla fiyatlar geriledi. Bu süreçte nafta fiyatlarının ürün fiyatlarından daha fazla artması spreadlerin daralmasında önemli rol oynadı. Şirketin FAVÖK’ü, yıllık bazda %48 gerilemeyle 394 mn TL seviyesinde gerçekleşerek, 365 mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı beklentinin 0,5 puan üzerinde, yıllık bazda 11 puan gerileyerek %13,4 oldu. Operasyonel olmayan tarafta, net finansal giderlerin 3Ç19’da 76,8 mn TL gerçekleşerek 3Ç18’deki 182 mn TL’ye göre gerilemesi, net karı destekledi. Aynı zamanda, 3Ç18’de kaydedilen vergi gideri yerine bu çeyrekte vergi geliri kaydedilmesi, net karı destekleyen bir diğer etken oldu.

Yorum: Operasyonel tarafta beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen karlılık ve net kar tarafında beklentilerin aşılması, son 1 ayda endekse göre yatay seyreden şirket hisselerinin sonuçlara pozitif tepki vermesine neden olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 235.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 174.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %43 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %26 azaldı. Net satışlar 2,937 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,839 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin satış hacmi, yıllık bazda, %4 artış kaydetti. Şirket, 3Ç19’de 394 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 365 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1127 baz puan azalarak %13.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1198 baz puan azaldı ve %13.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan arttı ve %3.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %5 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 4,339 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 4,371 milyon TL (3Ç18: 4,999 milyon TL ve 2Ç19: 4,738 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.1 (3Ç18: %54.1 ve 2Ç19: 43.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.3 F/K çarpanından ve 9.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Petkim (PETKM) 3Ç19’da yıllık bazda %42.8 ve çeyreklik %26.2 oranında azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 174mn TL’nin üzerinde, ancak 222mn TL olan tahminimize yakın, 236mn TL net kar açıklamıştır. Petkim’in 3Ç19 satış gelirleri, Şirket’in satış hacminin zayıf bir baz dönem üzerine yıllık bazda oldukça kuvvetli, %20.4 oranında artış göstermiş olmasına rağmen, gerileyen ürün fiyatları ve TL’nin ABD doları karşısındaki değer kaybının olumlu etkisinin azalmış olmasıyla önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3.7 oranında azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan 2,839mn TL’nin ve tahminimiz 2,820mn TL’nin paralelinde, 2,937mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVAÖK marjı ise, etilen nafta spreadlerinin ABD doları bazında yıllık %12 daralarak 3Ç19’da 480 ABD doları/ton seviyesinde gerçekleşmiş olması ve diğer petrokimya ürünlerinin fiyatlarındaki gerilemeler ile yılık bazda %51.6 ve çeyreklik %25.7 azalışla piyasa ortalama beklentisi olan 365mn TL’nin hafif üzerinde, ancak 387mn TL olan tahminimize paralel olarak 384mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Petkim’in 3Ç19’da net finansal giderleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerileme göstermiş ve Şirket bu dönemde 4mn TL tutarında net vergi geliri kaydetmiştir (3Ç18 efektif vergi oranı: %28.7). Böylelikle net karı yıllık bazda %42.8, çeyreklik %26.2 oranında azalışla 236mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

PETKM 3Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 235.9mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 174.3mn TL net kar; OYAK Bekl: 144mn TL net kar). FAVÖK de 394mn TL ile piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %12 düşerek 4.3 milyar TL’ye gerilerken net borç/FAVÖK 3.4 olarak gerçekleşti. FAVÖK ürün marjlarındaki gerilemeyle geçen seneye göre %48, geçen çeyreğe göre de %27 düşüş kaydetti. Düşük baz etkisi ve STAR rafinerisinin katkısıyla 4. çeyrekte karlılıkta geçen seneye göre ciddi bir iyileşme bekliyoruz. Hisselerle ilgili 4.74 TL hedef fiyat ile Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemiz devam ediyor. Son 1 yılda hem BİST hem de MSCI Kimya endeksinin önemli miktarda gerisinde kalan Petkim hisseleri için şu anki seviyelerin ucuz olduğunu düşünüyoruz.

 

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Petkim yılın ikinci çeyreğinde 317mn TL piyasa beklentisine karşılık 319mn TL net kar açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekteki faaliyet performansı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde geldi. Faaliyet karı (FAVÖK) 519mn TL piyasa beklentisine karşılık 528mn TL olarak gerçekleşti. Dönem içerisinde düşük nafta maliyetleri, bazı ürün fiyatlarındaki artışlar ve 15-20mn dolar seviyesindeki stok karı faaliyet karını destekledi. FAVÖK marjı ilk çeyrekteki %10,5’ten %17’ye yükseldi. Yukarıdaki etkenler özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ürün marjlarını desteklerken marjların Haziran’da yeniden zayıfladığını gördük. Zayıf seyreden ürün marjları ve güçlü TL’nin üçüncü çeyrek karını baskılamasını bekliyoruz. Her ne kadar açıklanan sonuçların piyasa beklentilerine paralel olmasından kaynaklı olarak piyasa tepkisinin nötr olmasını beklesek de; hisse fiyatının son iki haftada %11 düştüğünü ve endeksin %5 altında getiri sağladığını belirtmemiz gerekir.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Petkim (PETKM) 2Ç19’da çeyreklik %107.4 artış ve yıllık bazda %14.0 azalış ile piyasa ortalama beklentisi olan 319mn TL paralelinde 319mn TL tutarında bir net kar açıklamıştır. Şirket’in açıklanan net karı, finansal giderlerinin bu dönemde görece olarak daha yüksek gerçekleşmiş olması nedeniyle, 353mn TL olan beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Petkim’in satış gelirleri, 2Ç19’da yılık bazda %32.1 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 3,022mn’un (Şeker Yatırım T.: 3,044mn TL) paralelinde, 3,108mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü de çeyreklik %85.9 ve yıllık bazda %18.3 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 518mn TL’ye yakın (Şeker Yatırım T.: 492mn TL), 536mn TL olarak geçekleşmiştir. Petkim’in 2Ç19 FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 7.1 y.p. artarak (yıllık bazda 2.0 y.p. azalışla) %17.3 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net karı marjı ise, görece olarak artış göstermiş olan kur farkı giderlerine bağlı olarak artan net finansal giderleri ile çeyreklik 4.8 y.p artarak, (yılık bazda 5.5 y.p. azalışla) 2Ç19’da %10.3 olarak gerçekleşmiştir.

Petkim’in açıklanan 2Ç19 sonuçları, Şirket’in operasyonel karlılığında bir önceki çeyreğe kıyasla beklenen iyileşmeyi doğrulamaktadır; açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansını olumlu etkileyebilecektir.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(=) Petkim (PETKM): Şirket, 2Ç19’da her anlamda beklentilere paralel sonuçlar açıkladı. Bu dönemde ciro ve FAVÖK’te yıllık bazda sırasıyla %32 ve %18,3 artış yaşanırken, net finansman giderlerinin 124 mn TL’ye yükselmesi (2Ç18: 3 mn TL) net kârın yıllık bazda %14 gerilemesine neden oldu. Yorum: Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda %7,8 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak her anlamda beklentilere paralel gelen sonuçların hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Petkim ikinci çeyrekte 319mn TL ile piyasa beklentisine paralel net kar açıkladı. FAVÖK de 536mn TL ile ortalama beklenti olan 519mn TL’nin hafifçe üzerinde geldi. FAVÖK geçen seneye göre satış hacmi artışı ve TL’nin değer kaybıyla %15 büyüdü. Net borç da geçen çeyreğe paralel gerçekleşirken, net borç/FAVÖK de 3.1 olarak kaldı. 2018 yılındaki %16 FAVÖK büyümesinin ardından, 2019’da da artan üretim, daha yüksek dolar/TL kurları ve STAR rafinerisinin olumlu katkısıyla %28 FAVÖK büyümesi bekliyoruz. Hisselerle ilgili 5.08 TL hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz devam ediyor.

 

Petkim Yetkilisi, Socar-BP Ortaklığındaki Petrokimya Tesisi Hakkında Konuştu – 30.07.2019

Petkim (PETKM) SOCAR Grubu’nun Dış İlişkiler Başkanı LeCompte bir röportajında, SOCAR ile BP’nin Aralık 2018’de kurulumu üzerine çalışmak içi bir Çerçeve Anlaşması imzalamış olduğu yeni petrokimya tesislerinin 2020 yılında temel atma töreninin yapılabileceğini ve yatırımların 2023 yılında tamamlanabileceğini paylaşmıştır. Sn. LeCompte, Petkim’in bu projeye dâhil olup olmayacağının henüz netleşmiş olmadığını belirtmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 19.06.2019

Petkim’in %28 bedelsiz sermaye artırımı bugün yapılacak. Bölünme sonrası teorik fiyat 3,984 TL’dir. Nötr

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Sonuçlar güçlü satış performansı ile beklentilerin üstünde gerçekleşti. Petkim 1Ç19 UFRS Finansal sonuçlarını bu sabah açıkladı. Şirketin dönem karı 154 milyon TL olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere şirket 4Ç18’de etilen üretim tesisindeki planlı duruş ve petrokimya marjlarındaki daralma nedeniyle 44 milyon TL zarar açıklamıştı. Petkim’in net kar rakamı 110 milyon TL’lik piyasa beklentisnin ve beklenenden daha iyi operasyonel performansa bağlı olarak bizim 134 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bu nedenle açıklanan Finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Petkim Yönetimi bugün saat 16:00’da 1Ç19 sonuçlarının ve 2019’un geri kalanı ile ilgili beklentilerin paylaşılacağı bir telekonferans düzenleyecek. Hisse için 7.30 TL hedef fiyatımızı ve AL olan önerimizi koruyoruz. 2019 tahminlerimize gore hisse 7.8x FD/FAVÖK ve 6.7x F/K çarpanları ile işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Petkim yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisi olan 110mn TL’nin üzerinde 154mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi olan 257mn TL’ye karşı 297mn TL seviyesinde gelen faaliyet karı (FAVÖK) net karın beklentileri aşmasında rol oynayan en önemli faktör oldu. Satış gelirleri, artan üretim ve TL’deki değer kaybı sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %50 büyürken ortalama ürün fiyatları hala zayıf seyretti. Şirketin net borcu 5milyar TL’ye yükseldi ve yıllık faaliyet karının 3,2 katına çıkmış oldu. Beklentilerden iyi gelen ilk çeyrek karına piyasa beklentisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Hisse son üç aylık dönemde endeksin %8 altında getiri sağladı.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Petkim (PETKM) 1Ç19’da yıllık bazda %17.2 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan 110mn TL’nin ve tahminimiz 135mn TL’nin üzerinde, 154mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in satış gelirleri görece olarak artan satış hacmi ve TL’nin değer kaybına bağlı olarak %50.7 oranında kuvvetli artış göstererek piyasa ortalama beklentisi olan 2,314mn TL’nin ve tahminimiz 2,222mn TL’nin üzerinde 2,832mn TL olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in FAVÖK’ü de, yıllık %32.4 ve çeyreklik %287 oranlarında artışlarla 1Ç19’da 288mn TL’ye yükselerek, piyasa ortalama beklentisi olan 257mn TL’nin ve tahminimiz 248nm TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Petkim’in net diğer faaliyet gelirleri yıllık 2.6x artışla 53mn TL, net finansal giderleri ise %137 oranında artışla 87mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in efektif vergi oranı %24.5 olarak gerçekleşmiş (1Ç18: %24.2; 4Ç18: %65.6). Böylelikle net karı yıllık bazda %17.2 artışla 154mn TL’ye yükselmiştir. Petkim’in net borcu büyük ölçüde kur etkisiyle 1Ç19 sonunda 5.0mlyr TL’ye yükselmiştir (2018 sonu: 4.3mlyr TL). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansını olumlu etkileyebilecektir.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Petkim ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 110mn TL’nin üzerinde 154mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde faaliyet karlılığı ve beklentinin altında finansal giderler net kardaki sapmayı açıklıyor. FAVÖK 288mn TL ile ortalama beklentinin (242mn TL) üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %16 artarak 5 milyar TL’ye ulaştı. Net borç/FAVÖK ise 2.9’dan 3.2’ye çıktı. FAVÖK geçen seneye göre %51 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte artan etilen-nafta marjlarının ve güçlü dolar kurunun şirketin finansallarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Şirket hisseleri ile ilgili hedef fiyatımızı daha yüksek risksiz getiri oranı ve net borç varsayımlarıyla 7.00 TL’den 6.50 TL’ye çeksek de yeni hedef fiyatımız %42 yükselme potansiyeline işaret ettiği için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

(+) Petkim (PETKM): 1Ç19’u 154 mn TL net kar ile tamamlayan şirketin net karı yıllık bazda %17 artarken, 110 mn TL’lik Research Turkey ortalama net kar beklentisini %41 aştı. Esas faaliyetler kaynaklı kur farkı gelirlerine bağlı kaydedilen 53 mn TL’lik gelir net karlılığa pozitif katkı verirken, 87 mn TL net finansal gider kaydedilmesi net karlılığa negatif etki etmiştir. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %51 artarak 2,83 mlr TL’ye yükselmiş, 2,31 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisini aşmıştır. Şirket 1Ç19’da 288 mn TL FAVÖK açıklarken, FAVÖK yıllık bazda %32 artışa işaret etmiş, 257 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %11,6 seviyesinden 1Ç19’da %10,2 seviyesine gerilemiştir. Yorum: Şirketin 1Ç19 finansalları operasyonel ve net karlılık tarafında beklentilerin üzerindedir. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif ayrıştı. Beklentilerin üzerinde gelen veriler hisse performansına olumlu yansıyabilir.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Petkim – 1Ç19 sonuçlarını 154 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 110 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %17 artarken, şirket 4Ç18’de 43,8 milyon TL zarar açıklamıştı. Petkim’in üretim hacmi, yıllık bazda, %16 arttı ve kapasite kullanım oranı %91 olarak gerçekleşti. (1Ç18: %76). Satış hacmi ise, yıllık bazda, %27 artış kaydetti. Etilen-nafta spreadi, yıllık bazda, daha düşük gelişmesine rağmen artan satış hacmi ve Türk lirasındaki değer kaybı sonucu, şirket güçlü faaliyet karı elde etti. Net satışlar 2,832 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,314 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, 1Ç19’de 288 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 257 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 141 baz puan azalarak %10.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 291 baz puan azaldı ve %11.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 123 baz puan azaldı ve %4.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %36 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %11 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 4,996 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 4,586 milyon TL (1Ç18: 1,950 milyon TL ve 4Ç18: 4,142 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.7 (1Ç18: %26.2 ve 4Ç18: 44.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.7 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.04.2019

PETKM: Petkim Yönetim Kurulu %28 bedelsiz sermaye artırımına karar verdi. Böylece ödenmiş sermaye 1.65 milyar TL’den 2.11 milyar TL’ye yükselecek.

BP ve SOCAR Türkiye’de yeni bir petrokimya tesisi kurmayı planlıyor – 25.04.2019

BP ve SOCAR 2020 sonunda Türkiye’de yeni petrokimya tesisinin inşasına başlamayı planlıyor. Tesisin yapımının 2023 yılına kadar tamamlanması ve toplam maliyetinin 1.8 milyar dolar olması bekleniyor.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 19.04.2018

SOCAR Türkiye’den bir kaynağın yabancı ajansa yaptığı açıklamada STAR rafinerisinin mayısta tam kapasite ile çalışacağını iddia etti. Petkim yönetimi daha önce rafinerinin yılın ikinci yarısının başında tam kapasiteye ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Petkim’in rafineriden yılda 100mn dolar FAVÖK elde etmesi bekleniyor. Rafinerinin beklenenden önce tam kapasiteye geçmesinin hafifçe olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Petkim STAR için ödemeyi erteledi – 08.03.2018

Petkim, nakit pozisyonunu dengelemek için STAR’ın % 18,5’lik dolaylı payına ve hisse devrine ilişkin nihai taksitin 30 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Daha önce 31 Mart’ta yapılması ilan edilmişti.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 08.03.2018

Petkim’in, Rafineri Holding hisse alımı sözleşmesi 3. taksit için son ödeme tarihi değiştirildi.

Petkim ile hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ’tan Rafineri Holding A.Ş.’nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi geçtiğimiz yıl Ocak ayında imzalanmıştı. Petkim Rafineri Holding’deki hisseleri üzerinden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak. Sözleşme, Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD’nin ödemesinin üç eşit taksitte yapılması öngörüyordu. Petkim tarafından ilk ödeme 09.01.2018 tarihinde ikinci ödeme 27.09.2018 tarihinde yapıldı. Son ödemenin tarihi ise sözleşmede en geç 31.03.2019 olarak belirlenmişti.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; Şirketin STEAŞ ile yaptığı görüşmeler neticesinde, nakit pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amacıyla, 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2020 olarak değiştirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sözleşmeye göre hisselerin devri son ödeme ile birlikte gerçekleştirilecek.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 08.03.2018

Petkim’in STAR rafinerisi ile ilgili 720mn dolarlık ödemesinin 240mn dolarlık son taksidiyle ilgili son ödeme tarihi 31 Mart 2019’dan 30 Haziran 2020’ye ertelendi. Petkim yönetimi 4. çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı telekonferansta söz konusu ödemenin 2020’ye sarkabileceğini açıklamıştı. Petkim’in 2018 sonu itibarı ile net borç/FAVÖK oranı 2.9’dur. Gelişmeyi şirketin 2019 nakit akışlarını rahatlatacak olması açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Petkim’den Temettü Açıklaması – 06.03.2019

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) SPK’nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
0
0
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
462.000.000
28
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0
0

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) SPK’nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
0
462.000.000
28
0,28
28
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
462.000.000
28
0,28
28

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Şirket 4Ç18’de 33 milyon TL stok zararı kaydetti. Bütün bunlar sonucu şirketin 4Ç18’de FAVÖK’ü 75 milyon TL ve FAVÖK marjı %3.7 olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 449 milyon TL ve %23 idi. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak ve sonrasında tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz. Bu arada hisse için önerimizi AL’dan TUT’A çekiyoruz.

(-) Petkim (PETKM): 4Ç18 dönemini 43,8 mn TL net zararla tamamladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 365 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin net karına ilişkin Research Turkey konsensüs tahmini ise 77 mn TL seviyesinde yer alıyordu. Yılın son çeyreğinde, her 4 yılda bir yapılan büyük bakımı nedeniyle şirketin Etilen Fabrikasının kapasite kullanım oranı %38 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 4Ç18’de şirketin satış hacmi yıllık bazda %26 gerileyerek 364 bin ton seviyelerinde gerçekleşmiş, satış gelirleri ise Research Turkey konsensüs tahmini olan 2,23 mlr TL’nin altında yıllık bazda %4 yükselişle 2,03 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

4Ç18’de Nafta-Etilen makası, 3Ç18’deki 542 $/ton seviyesinden 409 $/ton seviyesine (4Ç17: 600 $/ton) düşerken, FAVÖK’ü ise yıllık bazda %84 düşüşle 74,6 mn TL seviyesine gerilemiştir. 4Ç18 dönemi FAVÖK’e ilişkin olarak Research Turkey konsensüs tahmini 185 mn TL seviyesinde yer alıyordu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 20,5 puan daralarak %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yorum: Petkim 4Ç18’de hem planlı bakım hem de daralan nafta-etilen makası sonrasında piyasa beklentisi altında sonuçlar açıklamıştır. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %3 negatif ayrışmıştır. Şirket hisselerinin beklenti altındaki sonuçlara negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Petkim – 4Ç18 sonuçlarını 43.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 77.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 365.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,032 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,232 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 75 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 185 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2052 baz puan azalarak %3.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2151 baz puan azaldı ve %2.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 87 baz puan arttı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %31 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %49 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 4,316 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,142 milyon TL (4Ç17: 2,004 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.5 (4Ç17: %27.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.5 F/K çarpanından ve 9.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 31.01.2019

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter’in açıklamalarına göre STAR Petkim’e ilk nafta tedarikini gerçekleştirdi ve test fazının son aşamasına geçildi. Rafinerinin bu yılın ikinci yarısının başında tamamen faaliyete geçmesini ve Petkim için yılda 70mn dolar civarında (McKinsey’nin tahmini 100mn doların üzerinde) FAVÖK katkısı yapmasını bekliyoruz. FAVÖK katkısının dışında STAR rafinerisi kar etmeye başladıktan sonra Petkim %18 hissesi karşılığında temettü geliri de elde edecek. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 21.12.2018

Basında çıkan haberlere göre, Petkim’in ana ortağı SOCAR, BP ile İzmir Aliağa’da yeni bir petrokimya kompleksi kurmak amacıyla bir anlaşma imzaladı. Kurulması planlanan tesiste yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretilmesi hedeflendiği bildirildi. BP ve SOCAR Türkiye’nin tesis için tasarım çalışmalarına geçmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ortak yatırım konusunda 2019’da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve böyle bir karar alınması halinde tesisin 2023’te devreye alınabileceği kaydedildi. Petkim’in 105k PTA ve 150k ton benzen üretim kapasitesi bulunmaktadır. Şirketin toplam üretim kapasitesi ise 3,5 milyon tondur. SOCAR-BP’nin yeni yatırım kararının Petkim için nötr etkisi olmasını bekleriz.

Petkim’de Bakım Tamamlandı, Duruşlar Sona Erdi – 26.11.2018

KAP Açıklaması: 20.09.2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiğimiz, üretim kompleksimizde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşlarımız sona ermiştir.

STAR Rafineri medyada çıkan haberlere yönelik bir basın açıklaması yaptı:

STAR Rafineri’de Üretim Planlandığı Şekilde Devam Ediyor

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 14.11.2018

Medya haberine göre STAR’ın üretime başlaması 2019 başına ertelendi ve tesisin tam kapasiteye ulaşması 2019’un ortasını bulacak. Petkim’in 3. çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı yatırımcı telekonferansında aynı tahminler paylaşıldığı için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 14.11.2018

Medyada yayınlanan bir habere göre SOCAR’ın Star rafinerisinde açılış 2019 başlarında, tam kapasiteye ulaşma ise 2019 ortalarında gerçekleşecek. Bu tarihler Petkim yönetiminin paylaştığı tarihler ile uyumlu görünürken ilgili haber yapılan testlerde ortaya çıkan bazı ufak hataların düzeltilmesi sebebiyle tam kapasiteye ulaşma süresi uzayabilir.

Bizim görüşümüze göre Star rafinerisinin 20192un ikinci yarısında devrede olması şirketi 30 milyon dolarlık bir maliyetten kurtararak şirket için faydalı olacaktır. Dolayısıyla herhangi potansiyel bir gecikme Petkim’in değerlemesini değiştireceği için şirket için beklentilerimizi hafif aşağı revize etmemize sebep olacaktır. Bu haber bugün için hisse fiyatında baskı oluşturabilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 412.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 376.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 arttı. Şirketin üretim miktarı yıllık bazda %1 gerilerken, kapasite kullanım oranı %95,9 olarak gerçekleşti. (3Ç17: 97.5%). Satış hacmi ise yıllık bazda %6 geriledi. 3Ç17’ye göre daha iyi gelişen etilen-nafta makası ve Türk lirasındaki değer kaybının faaliyet karlılığını olumlu yönde etkileyen faktörler oldu. Net satışlar 3,051 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,061 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 744 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 539 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 57 baz puan artarak %24.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 51 baz puan arttı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 55 baz puan azaldı ve %3.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %52 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %46 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %73 artarak 5,012 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,999 milyon TL (3Ç17: 1,034 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %54.1 (3Ç17: %15.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Hedef Fiyat: 7,10 TL

Petkim üçüncü çeyrekte ortalama beklenti olan 376mn TL’nin üzerinde 413mn TL net kar açıkladı. FAVÖK ürün fiyatlarındaki artış ve TL’nin değer kaybı nedeniyle ortalama tahminlerin %38 üzerinde gelmesine rağmen, beklentilerin üzerindeki finansal giderler ve vergi oranı net kardaki yıllık büyümeyi %10’da sınırladı. Net borç geçen çeyreğe göre %73 artsa net borç/FAVÖK 2.7 oranı ile hala makul seviyededir. Planlı üretim duruşu ve etilen marjlarının Ekim ayında zayıflaması nedeniyle 4. çeyrekte aynı güçlü performansın sürmeyebileceğini düşünüyoruz. 2018 yılı için FAVÖK tahminimizi %20 arttırdık ve hedef fiyatımızı da 6.91 TL’den 7.10 TL’ye yükselttik. Yeni hedef fiyatımız %36 yükselme potansiyeline işaret ettiği için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Hedef Fiyat: 6,50 TL

Petkim yılın 3. çeyreğinde 413mn TL net kar elde etti. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 376mn TL’yi aşarken geçen yıla göre %10 büyümeyle en yüksek çeyreklik seviyesine ulaştı. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) özellikle zayıf TL ve olumlu stok etkisi ile 744mn TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 539mn TL’yi aştı. Satış gelirleri ise sabit ürün fiyatları ve satış hacmindeki hafif düşüşe rağmen yine zayıf TL’nin etkisiyle geçen yıla göre %72 büyüyerek 3milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketin açık döviz pozisyonunun sınırlı olması nedeniyle TL’nin ciddi değer kaybettiği bir çeyrekte kur farkı etkisinin de sınırlı kaldığını görüyoruz.

Her ne kadar 3. Çeyrek faaliyet performansı hem piyasa beklentilerine göre hem de yılın geri kalanına göre gayet güçlü olsa da, söz konusu performansın 4. çeyrekte devam ettirilmesinin güç olduğunu düşünüyoruz. Fabrikada devam eden bakım duruşu, daralan ürün kar marjları, artan girdi maliyetleri, iç talepteki zayıflık ve stok etkisinin azalması görüşümüzü desteklemektedir. Petkim için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 6,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Petkim (PETKM, Öneri “AL”, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,3 oranında artarak 412,7mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 374,3mn TL’nin üzerinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 462,6mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada operasyonel gelirlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesine karşın, finansman giderleri ile vergi giderlerinin tahminlerimizi aşması etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekte Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre %71,8 oranında artış kaydederek 3.051mn TL’ye ulaşırken, brüt kar ise %75,4 oranında artarak 772,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %46,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 54,4mn TL’den 48,3mn TL’ye gerilemiş ve böylece faaliyet karı %68,8 oranında artarak 725,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri 20mn TL’den 182,3mn TL’ye; vergi giderleri de 64,3mn TL’den 157,8mn TL’ye yükselmiş ve dönem karının daha da yüksek çıkmasını engellemişlerdir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 915,4mn TL’ye ulaşmış ancak ilk çeyrekteki düşük kar rakamının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 oranında gerileme kaydetmiştir.

 

STAR rafinerisi 19 Ekim’de üretime başlıyor 15.10.2018

6.5 milar dolara mal olan STAR rafinerisi’nin 19 Ekim’de açılış töreni olacak. Rafineri Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri üzerindeki dış bağımlılığı azaltması bekleniyor.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Teknik Analiz – 11.10.2018

Petkim (PETKM) Basında yer alan haberlere göre, beklenildiği üzere, İzmir Aliağa’da yerleşik, yıllık 10mn ton üretim kapasitesine sahip olacak olan STAR Rafinerisi’nin gelecek hafta faaliyete geçmesi beklenmektedir. Petkim, bu rafineride dolaylı olarak %18 oranında pay sahibi olacaktır. Ayrıca, SOCAR’ın Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Sn. LeCompte, Grup’un Petkim ve STAR Rafinerisi’nin bulunduğu sahada önümüzdeki yıllarda yeni bir petrokimya yatırımı yapmayı planladığını yeniden paylaşmıştır. Petkim payları fiyatı, dün %5.5 oranında artarak BIST100’ün %4.8 üzerinde performans gösterebilmişlerdir; Şirket payları üzerindeki kısa dönem olumlu algı devam edebilecektir.

 

SOCAR Aliağa Kojenerasyon Santrali Projesi Planlanıyor – 24.09.2018

SOCAR Turkey Enerji A.Ş tarafından Aliağa’da bulunan Petkim Petrokimya Tesisi sınırları içerisinde 37 MW kurulu gücünde doğalgaz yakıtlı SOCAR Aliağa Kojenerasyon Santrali Projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 360 milyon dolar değerindeki proje kapsamında saatte 108bin m3 doğalgaz ana yakıt olarak kullanılırak elektrik ve buhar üretimi yapılacak. Tesiste üretilecek olan elektrik enerjisi ve buhar, Petkim ve Star Rafinerisi’nin işletme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları enerji ve buharın karşılanması için kullanılacak.

Proje ile ilgili olarak ÇED süreci 29 Ağustos’ta başladı.

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.09.2018

Petkim’in üretim kompleksinde her dört yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 1 Ekim’de başlayıp yaklaşık 63 gün sürmesi bekleniyor. Bu dönemde, etilen fabrikasının da 45 gün süreyle kapalı kalması bekleniyor. Her ne kadar planlı duruşun bu yıl sonunda yapılması planlanıyor olsa da zamanlaması net değildi. Söz konusu duruş üretim/satış rasyosunun düşmesine ve marjların 4. çeyrekte zayıflamasına neden olacaktır. Haber akışının, özellikle ikinci çeyreğin ardından %20 civarında endeksin üzerinde getiri sağlayan Petkim için baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

STAR Rafinerisi’nde test üretimlerinin başlaması üzerine Petkim, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240mn Dolar’ı 30 Eylül’e kadar Socar Turkey Enerji’ye ödeyeceğini bildirdi. Hatırlanacağı üzere, Petkim 2018 başlarında STAR Rafinerisi’nin dolaylı %18 hissesini almak için Socar Turkey Enerji ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın son taksitinin 2019 içerisinde ödenmesi bekleniyor.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.09.2018

(+) Petkim (PETKM): 9 Ocak tarihli açıklamasında SOCAR Turkey Enerji (STEAŞ) ile STAR Rafineri’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding’in %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığını belirten şirket, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 mn $’ın 30 Eylül tarihine kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verildiğini bildirdi. Yorum: Yılın son çeyreği itibariyle devreye alınması planlanan Rafinerinin devreye girmesi ile birlikte Petkim’in ton başına maliyetinin 30 $ azalması beklenmektedir. Petkim’in Rafine Holding hissesi alım bedeli 720 mn $ olarak belirlenmiş, ödemenin de 3 eşit taksitte gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Star Rafineri’de Test Üretimleri Başlıyor!
Petkim’den Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Hakkında Açıklama – 19.09.2018

09.01.2018 tarihli özel durum açıklamamızda SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.’nin %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon USD’nın 30.09.2018 tarihine kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verilmiştir.