Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Petkim Petrok...

Petkim Petrokimya PETKM Hisse Analiz ve Yorumları

Petkim Petrokimya PETKM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların PETKM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 08.03.2018

Kapanış (TL) : 4.85 – Hedef Fiyat (TL) : 5.82 – Piyasa Deg.(TL) : 8003 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.81 PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 19.98

Petkim STAR için ödemeyi erteledi. Petkim, nakit pozisyonunu dengelemek için STAR’ın % 18,5’lik dolaylı payına ve hisse devrine ilişkin nihai taksitin 30 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Daha önce 31 Mart’ta yapılması ilan edilmişti.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 08.03.2018

Petkim’in, Rafineri Holding hisse alımı sözleşmesi 3. taksit için son ödeme tarihi değiştirildi.

Petkim ile hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ’tan Rafineri Holding A.Ş.’nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi geçtiğimiz yıl Ocak ayında imzalanmıştı. Petkim Rafineri Holding’deki hisseleri üzerinden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak. Sözleşme, Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD’nin ödemesinin üç eşit taksitte yapılması öngörüyordu. Petkim tarafından ilk ödeme 09.01.2018 tarihinde ikinci ödeme 27.09.2018 tarihinde yapıldı. Son ödemenin tarihi ise sözleşmede en geç 31.03.2019 olarak belirlenmişti.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; Şirketin STEAŞ ile yaptığı görüşmeler neticesinde, nakit pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amacıyla, 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2020 olarak değiştirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sözleşmeye göre hisselerin devri son ödeme ile birlikte gerçekleştirilecek.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 08.03.2018

Petkim’in STAR rafinerisi ile ilgili 720mn dolarlık ödemesinin 240mn dolarlık son taksidiyle ilgili son ödeme tarihi 31 Mart 2019’dan 30 Haziran 2020’ye ertelendi. Petkim yönetimi 4. çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı telekonferansta söz konusu ödemenin 2020’ye sarkabileceğini açıklamıştı. Petkim’in 2018 sonu itibarı ile net borç/FAVÖK oranı 2.9’dur. Gelişmeyi şirketin 2019 nakit akışlarını rahatlatacak olması açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Petkim’den Temettü Açıklaması – 06.03.2019

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) SPK’nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
 
0
0
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
 
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
462.000.000
28
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0
0

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) SPK’nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
0
462.000.000
28
0,28
28
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
462.000.000
28
0,28
28

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Kapanış (TL) : 5.54 – Hedef Fiyat (TL) : 6.25 – Piyasa Deg.(TL) : 9141 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 34.75 PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.77

Zayıf sonuçlar
Operasyonel performans beklentilerin altında kaldı. Petkim hem bizim net kar beklentimiz olan 130 milyon TL’nin hem de piyasa net kar beklentisi olan 77 milyon TL’nin oldukça altında 44 milyon TL net zarar açıkladı. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizinden düşük gelen satışları söyleyebiliriz.

Zayıf talep sonuçları olumsuz etkiledi. 4Ç18’de bakımdan dolayı şirketin satış hacmi %26 daralarak 364 bin tona geriledi. Satışlar ise sadece %4 artarak 2 milyar TL’ye (İŞY: 2.7 milyar TL, piyasa: 2.23 milyar TL) ulaştı. Nafta- etilen makası ise çeyreksel bazda %25 geriledi ve 409 dolar/ton olarak gerçekleşti. 3Ç18’de 542 dolar/ton ve 4Q17’de 599 dolar/ton idi. Petkim’in ana girdisi olan naftanın fiyatı işe düşen ham petrol fiyatlarına bağlı olarak gerilemesi normal şartlarda nafta bazlı üreticilere avantaj sağlardı. Fakat etilen ve propilen ürün fiyatlarındaki keskin düşüş ve zayıf talep marjları olumsuz etkiledi.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Şirket 4Ç18’de 33 milyon TL stok zararı kaydetti. Bütün bunlar sonucu şirketin 4Ç18’de FAVÖK’ü 75 milyon TL ve FAVÖK marjı %3.7 olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 449 milyon TL ve %23 idi. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak ve sonrasında tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz. Bu arada hisse için önerimizi AL’dan TUT’A çekiyoruz.

(-) Petkim (PETKM): 4Ç18 dönemini 43,8 mn TL net zararla tamamladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 365 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin net karına ilişkin Research Turkey konsensüs tahmini ise 77 mn TL seviyesinde yer alıyordu. Yılın son çeyreğinde, her 4 yılda bir yapılan büyük bakımı nedeniyle şirketin Etilen Fabrikasının kapasite kullanım oranı %38 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 4Ç18’de şirketin satış hacmi yıllık bazda %26 gerileyerek 364 bin ton seviyelerinde gerçekleşmiş, satış gelirleri ise Research Turkey konsensüs tahmini olan 2,23 mlr TL’nin altında yıllık bazda %4 yükselişle 2,03 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

4Ç18’de Nafta-Etilen makası, 3Ç18’deki 542 $/ton seviyesinden 409 $/ton seviyesine (4Ç17: 600 $/ton) düşerken, FAVÖK’ü ise yıllık bazda %84 düşüşle 74,6 mn TL seviyesine gerilemiştir. 4Ç18 dönemi FAVÖK’e ilişkin olarak Research Turkey konsensüs tahmini 185 mn TL seviyesinde yer alıyordu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 20,5 puan daralarak %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yorum: Petkim 4Ç18’de hem planlı bakım hem de daralan nafta-etilen makası sonrasında piyasa beklentisi altında sonuçlar açıklamıştır. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %3 negatif ayrışmıştır. Şirket hisselerinin beklenti altındaki sonuçlara negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Petkim – 4Ç18 sonuçlarını 43.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 77.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 365.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,032 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,232 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 75 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 185 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2052 baz puan azalarak %3.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2151 baz puan azaldı ve %2.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 87 baz puan arttı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %31 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %49 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 4,316 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,142 milyon TL (4Ç17: 2,004 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.5 (4Ç17: %27.2) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.5 F/K çarpanından ve 9.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 31.01.2019

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter’in açıklamalarına göre STAR Petkim’e ilk nafta tedarikini gerçekleştirdi ve test fazının son aşamasına geçildi. Rafinerinin bu yılın ikinci yarısının başında tamamen faaliyete geçmesini ve Petkim için yılda 70mn dolar civarında (McKinsey’nin tahmini 100mn doların üzerinde) FAVÖK katkısı yapmasını bekliyoruz. FAVÖK katkısının dışında STAR rafinerisi kar etmeye başladıktan sonra Petkim %18 hissesi karşılığında temettü geliri de elde edecek. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 21.12.2018

Basında çıkan haberlere göre, Petkim’in ana ortağı SOCAR, BP ile İzmir Aliağa’da yeni bir petrokimya kompleksi kurmak amacıyla bir anlaşma imzaladı. Kurulması planlanan tesiste yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretilmesi hedeflendiği bildirildi. BP ve SOCAR Türkiye’nin tesis için tasarım çalışmalarına geçmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ortak yatırım konusunda 2019’da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve böyle bir karar alınması halinde tesisin 2023’te devreye alınabileceği kaydedildi. Petkim’in 105k PTA ve 150k ton benzen üretim kapasitesi bulunmaktadır. Şirketin toplam üretim kapasitesi ise 3,5 milyon tondur. SOCAR-BP’nin yeni yatırım kararının Petkim için nötr etkisi olmasını bekleriz.

 

Yeni Petrokimya Tesisi İçin İmzalar Yarın Atılacak – 27.11.2018

İş Yatırım yeni tesisi Petkim PETKM açısından değerlendirdi: CFS Petrokimya Sanayi polipropilen tesisi kuracak. Haberin Petkim üzerinde herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyoruz çünkü Petkim Türkiye’nin toplam talebinin yaklaşık %20’sini karşılıyor.

 

Petkim’de Bakım Tamamlandı, Duruşlar Sona Erdi – 26.11.2018

KAP Açıklaması: 20.09.2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiğimiz, üretim kompleksimizde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşlarımız sona ermiştir.

 

STAR Rafineri medyada çıkan haberlere yönelik bir basın açıklaması yaptı:

STAR Rafineri’de Üretim Planlandığı Şekilde Devam Ediyor

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 14.11.2018

Medya haberine göre STAR’ın üretime başlaması 2019 başına ertelendi ve tesisin tam kapasiteye ulaşması 2019’un ortasını bulacak. Petkim’in 3. çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı yatırımcı telekonferansında aynı tahminler paylaşıldığı için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 14.11.2018

Medyada yayınlanan bir habere göre SOCAR’ın Star rafinerisinde açılış 2019 başlarında, tam kapasiteye ulaşma ise 2019 ortalarında gerçekleşecek. Bu tarihler Petkim yönetiminin paylaştığı tarihler ile uyumlu görünürken ilgili haber yapılan testlerde ortaya çıkan bazı ufak hataların düzeltilmesi sebebiyle tam kapasiteye ulaşma süresi uzayabilir.

Bizim görüşümüze göre Star rafinerisinin 20192un ikinci yarısında devrede olması şirketi 30 milyon dolarlık bir maliyetten kurtararak şirket için faydalı olacaktır. Dolayısıyla herhangi potansiyel bir gecikme Petkim’in değerlemesini değiştireceği için şirket için beklentilerimizi hafif aşağı revize etmemize sebep olacaktır. Bu haber bugün için hisse fiyatında baskı oluşturabilir.

 

Beste Naz Süllü, Müdür Yardımcısı – Petkim PETKM Yorumu

Gedik Yatırım araştırma müdür yardımcısı Beste Naz Süllü Petkim PETKM hissesini değerlendirdi. 3Ç18 Sonrası yorumlarını kısa ve uzun vadeli olarak paylaştı. 02.11.2018

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Kapanış (TL) : 5.22 – Hedef Fiyat (TL) : 7.48 – Piyasa Deg.(TL) : 8613 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 80.15 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 43.21

Beklentilerden güçlü gerçekleşen operasyonel performans. Petkim hem bizim hem de piyasa net kar beklentisi olan 376 milyon TL’nin üstünde 413 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı dönemindeki net kar ise 374 milyon idi. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak söyleyebiliriz.
AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirket sonuçlarla ilgili 5 Kasım tarihinde telekonferans yapacak. Onun sonrasında değerlememizin üzerinden geçebiliriz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 412.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 376.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 arttı. Şirketin üretim miktarı yıllık bazda %1 gerilerken, kapasite kullanım oranı %95,9 olarak gerçekleşti. (3Ç17: 97.5%). Satış hacmi ise yıllık bazda %6 geriledi. 3Ç17’ye göre daha iyi gelişen etilen-nafta makası ve Türk lirasındaki değer kaybının faaliyet karlılığını olumlu yönde etkileyen faktörler oldu. Net satışlar 3,051 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,061 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 744 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 539 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 57 baz puan artarak %24.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 51 baz puan arttı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 55 baz puan azaldı ve %3.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %52 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %46 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %73 artarak 5,012 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,999 milyon TL (3Ç17: 1,034 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %54.1 (3Ç17: %15.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Hedef Fiyat: 7,10 TL

Petkim üçüncü çeyrekte ortalama beklenti olan 376mn TL’nin üzerinde 413mn TL net kar açıkladı. FAVÖK ürün fiyatlarındaki artış ve TL’nin değer kaybı nedeniyle ortalama tahminlerin %38 üzerinde gelmesine rağmen, beklentilerin üzerindeki finansal giderler ve vergi oranı net kardaki yıllık büyümeyi %10’da sınırladı. Net borç geçen çeyreğe göre %73 artsa net borç/FAVÖK 2.7 oranı ile hala makul seviyededir. Planlı üretim duruşu ve etilen marjlarının Ekim ayında zayıflaması nedeniyle 4. çeyrekte aynı güçlü performansın sürmeyebileceğini düşünüyoruz. 2018 yılı için FAVÖK tahminimizi %20 arttırdık ve hedef fiyatımızı da 6.91 TL’den 7.10 TL’ye yükselttik. Yeni hedef fiyatımız %36 yükselme potansiyeline işaret ettiği için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Hedef Fiyat: 6,50 TL

Petkim yılın 3. çeyreğinde 413mn TL net kar elde etti. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 376mn TL’yi aşarken geçen yıla göre %10 büyümeyle en yüksek çeyreklik seviyesine ulaştı. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) özellikle zayıf TL ve olumlu stok etkisi ile 744mn TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 539mn TL’yi aştı. Satış gelirleri ise sabit ürün fiyatları ve satış hacmindeki hafif düşüşe rağmen yine zayıf TL’nin etkisiyle geçen yıla göre %72 büyüyerek 3milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketin açık döviz pozisyonunun sınırlı olması nedeniyle TL’nin ciddi değer kaybettiği bir çeyrekte kur farkı etkisinin de sınırlı kaldığını görüyoruz.

Her ne kadar 3. Çeyrek faaliyet performansı hem piyasa beklentilerine göre hem de yılın geri kalanına göre gayet güçlü olsa da, söz konusu performansın 4. çeyrekte devam ettirilmesinin güç olduğunu düşünüyoruz. Fabrikada devam eden bakım duruşu, daralan ürün kar marjları, artan girdi maliyetleri, iç talepteki zayıflık ve stok etkisinin azalması görüşümüzü desteklemektedir. Petkim için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi ve 6,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Petkim (PETKM, Öneri “AL”, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,3 oranında artarak 412,7mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 374,3mn TL’nin üzerinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 462,6mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada operasyonel gelirlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesine karşın, finansman giderleri ile vergi giderlerinin tahminlerimizi aşması etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekte Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre %71,8 oranında artış kaydederek 3.051mn TL’ye ulaşırken, brüt kar ise %75,4 oranında artarak 772,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %46,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 54,4mn TL’den 48,3mn TL’ye gerilemiş ve böylece faaliyet karı %68,8 oranında artarak 725,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri 20mn TL’den 182,3mn TL’ye; vergi giderleri de 64,3mn TL’den 157,8mn TL’ye yükselmiş ve dönem karının daha da yüksek çıkmasını engellemişlerdir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı 915,4mn TL’ye ulaşmış ancak ilk çeyrekteki düşük kar rakamının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 oranında gerileme kaydetmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Teknik Analiz – 02.11.2018

5,20 üzerinde tepkinin güçlenmesini bekliyoruz…
Bu haftaki öneri listemizde yer verdiğimiz hissede, 5,08 üzerinde tepki beklentimizi korurken, 5,20 üzerinde tepki alımlarının güçlenmesini bekliyoruz. 5,25 ardından 5,30’a doğru tepki beklentimizi korurken haftalık hedef fiyatımızı 5,30’dan 5,35’e çıkartıyoruz. Haftalık öneri listemizde hissede stop-loss seviyemiz 4,95’dedir.
Kapanış : 5,22
Destekler : 5,20-5,15-5,10
Dirençler : 5,25-5,30-5,37

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 15.10.2018

Kapanış (TL) : 5.39 – Hedef Fiyat (TL) : 7.48 – Piyasa Deg.(TL) : 8894 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 73.44 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.69
STAR rafinerisi 19 Ekim’de üretime başlıyor
6.5 milar dolara mal olan STAR rafinerisi’nin 19 Ekim’de açılış töreni olacak. Rafineri Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri üzerindeki dış bağımlılığı azaltması bekleniyor.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Teknik Analiz – 11.10.2018

Petkim (PETKM) Basında yer alan haberlere göre, beklenildiği üzere, İzmir Aliağa’da yerleşik, yıllık 10mn ton üretim kapasitesine sahip olacak olan STAR Rafinerisi’nin gelecek hafta faaliyete geçmesi beklenmektedir. Petkim, bu rafineride dolaylı olarak %18 oranında pay sahibi olacaktır. Ayrıca, SOCAR’ın Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Sn. LeCompte, Grup’un Petkim ve STAR Rafinerisi’nin bulunduğu sahada önümüzdeki yıllarda yeni bir petrokimya yatırımı yapmayı planladığını yeniden paylaşmıştır. Petkim payları fiyatı, dün %5.5 oranında artarak BIST100’ün %4.8 üzerinde performans gösterebilmişlerdir; Şirket payları üzerindeki kısa dönem olumlu algı devam edebilecektir.

 

Beste Naz Süllü, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı, Gedik Yatırım – Petkim Hisse Yorumu – 03.10.2018

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, Petkim’i Star Rafineri’de son gelişmeler ve şirkete katkısının finansallarda hissedilmesi bağlamında değerlendiriyor…

SOCAR Aliağa Kojenerasyon Santrali Projesi Planlanıyor – 24.09.2018

SOCAR Turkey Enerji A.Ş tarafından Aliağa’da bulunan Petkim Petrokimya Tesisi sınırları içerisinde 37 MW kurulu gücünde doğalgaz yakıtlı SOCAR Aliağa Kojenerasyon Santrali Projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 360 milyon dolar değerindeki proje kapsamında saatte 108bin m3 doğalgaz ana yakıt olarak kullanılırak elektrik ve buhar üretimi yapılacak. Tesiste üretilecek olan elektrik enerjisi ve buhar, Petkim ve Star Rafinerisi’nin işletme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları enerji ve buharın karşılanması için kullanılacak.

Proje ile ilgili olarak ÇED süreci 29 Ağustos’ta başladı.

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.09.2018

Kapanış (TL) : 5.91 – Hedef Fiyat (TL) : 7.48 – Piyasa Deg.(TL) : 9752 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 73.47 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.49

STAR için 2. taksit ödemesi
Ocak ayında Petkim, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.’nin %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların Eylül sonuna kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verildiğini açıkladı. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Petkim’de kapsamlı planlı bakım
Petkim’in üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 1 Ekim tarihinde başlaması ve yaklaşık olarak 63 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerinde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Diğer ünitelerinde ara ürün sağlayan ve üretim performansının en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikasındaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 45 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarının şirketin satışlarını önemli oranda karşılaması öngörülmektedir. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.09.2018

Petkim’in üretim kompleksinde her dört yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 1 Ekim’de başlayıp yaklaşık 63 gün sürmesi bekleniyor. Bu dönemde, etilen fabrikasının da 45 gün süreyle kapalı kalması bekleniyor. Her ne kadar planlı duruşun bu yıl sonunda yapılması planlanıyor olsa da zamanlaması net değildi. Söz konusu duruş üretim/satış rasyosunun düşmesine ve marjların 4. çeyrekte zayıflamasına neden olacaktır. Haber akışının, özellikle ikinci çeyreğin ardından %20 civarında endeksin üzerinde getiri sağlayan Petkim için baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

STAR Rafinerisi’nde test üretimlerinin başlaması üzerine Petkim, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240mn Dolar’ı 30 Eylül’e kadar Socar Turkey Enerji’ye ödeyeceğini bildirdi. Hatırlanacağı üzere, Petkim 2018 başlarında STAR Rafinerisi’nin dolaylı %18 hissesini almak için Socar Turkey Enerji ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın son taksitinin 2019 içerisinde ödenmesi bekleniyor.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 20.09.2018

(+) Petkim (PETKM): 9 Ocak tarihli açıklamasında SOCAR Turkey Enerji (STEAŞ) ile STAR Rafineri’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding’in %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığını belirten şirket, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 mn $’ın 30 Eylül tarihine kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verildiğini bildirdi. Yorum: Yılın son çeyreği itibariyle devreye alınması planlanan Rafinerinin devreye girmesi ile birlikte Petkim’in ton başına maliyetinin 30 $ azalması beklenmektedir. Petkim’in Rafine Holding hissesi alım bedeli 720 mn $ olarak belirlenmiş, ödemenin de 3 eşit taksitte gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Star Rafineri’de Test Üretimleri Başlıyor!
Petkim’den Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Hakkında Açıklama – 19.09.2018

09.01.2018 tarihli özel durum açıklamamızda SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.’nin %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon USD’nın 30.09.2018 tarihine kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Kapanış (TL) : 4.73 – Hedef Fiyat (TL) : 5.65 – Piyasa Deg.(TL) : 7805 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57.74 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.42

Petkim: Sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Petkim hem bizim beklentimiz olan 232 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 208 milyon TL’nin üzerinde 371 milyon TL net kar açıkladı. Bu da yıllık bazda %23 artışa tekabül ediyor. Tahminimizin sapmasının ana nedenleri olarak beklentimizden daha düşük gerçekleşen finansal giderleri ve beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel karlılığı söyleyebiliriz. 2Ç18 FAVÖK ise yıllık bazda %5 artarak 441 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 394 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 371 milyon TL üstünde gerçekleşti. Satışlar ise beklentiler dahilinde 2.3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2Ç18 satış rakamı sonrası satış hacmindeki %4.5 oranında daralmaya rağmen TL’nin dolar kaydetmesinden dolayı yılın ilk yarısındaki satışlar 4.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirket sonuçlar ile ilgili bugün Aliağa’da analist toplantısı düzenliyor. Tüm gözler rafineri üzerindeki gelişmelerde.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

(+) Petkim (PETKM): Şirket, 2Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %78,8 üzerinde, yıllık bazda %22,7 artışla 371 mn TL net kâr açıkladı. Söz konusu sapmada, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılığın ağırlıklı etkisi oldu. Bu dönemde Şirketin net satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda yaklaşık %28 artarak 2,35 mlr TL’ye yükseldi. 2Ç18’de FAVÖK’ü ise piyasa ortalama beklentisinin %39,3 üzerinde, geçen yılın aynı dönemine paralel 441 mn TL olurken, FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 4,9 puan üzerinde, yıllık bazda 5,2 puan düşüşle %18,8 seviyesinde gerçekleşti. 1Ç18 sonu itibariyle 1,9 mlr TL olan net borç pozisyonu 2Ç18’de 2,9 mlr TL’ye yükseldi ve böylece net borç/FAVÖK’ü 1,28x’den 1,89x seviyesine yükseldi. Yorum: PETKM hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 haftada %6,8 ve son 1 ayda %6,1 oranında pozitif ayrışsa da, beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılık nedeniyle 2Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

2Ç18 sonuçlarını 371.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 207.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %183 arttı. Şirketin beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü operasyonel performansı ve 33 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinin net kardaki sapmanın altındaki sebeplerdir. Net satışlar 2,353 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,294 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 441 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 317 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 403 baz puan azalarak %18.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 artarak 2,901 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3,050 milyon TL (2Ç17: 967 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %38.3 (2Ç17: %16.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 7.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Petkim (PETKM) 2Ç18’de operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması ile, yıllık %23 ve bir önceki çeyreğe göre %183 o ranında artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 208mn TL’nin ve en yüksek tahmin olan 263mn TL’nin üzerinde (Şeker Yatırım T.: 225mn TL), 371mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in 2Ç18 satış gelirleri yıllık %28 ve önceki çeyreğe göre %25 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,294mn TL paralelinde (Şeker Yatırım T.: 2,241mn TL) gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü ise çeyreklik %103 oranında belirgin artış göstererek ve kuvvetli bir baz dönem üzerine yıllık %6 yükseliş kaydederek, hesaplamalarımıza göre 441mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 317mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 300mn TL) oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Petkim’in FAVÖK marjı da böylelikle piyasa ortalama beklentisi olan %14’ün üzerinde, hesaplamalarımıza göre çeyreklik 7 y.p. yükselişle (yıllık 4 y.p. azalışla) %18.8 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in %10.1 olarak gerçekleşen 2Ç18 efektif vergi oranında da görece olarak azalma gerçekleşmiştir (2Ç17: %12.8). Böylelikle Petkim’in net marjı, çeyreklik 9 y.p. yükselerek (yıllık 1 y.p. azalışla) 2Ç18’de %15.8 olarak gerçekleşmiştir. Bunların yanında, büyük ölçüde Şirket’in STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 oranında pay sahibi olmasını sağlayacak olan, Rafineri Holding’in %30 oranındaki payının satın alımına dair ödemeleri ile net borç/FAVÖK oranı hesaplamalarımıza göre 1.9x’a yükselmiştir (2017-sonu: 0.9x). Beklentilerin üzerinde açıklanan 2Ç18 sonuçların Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Sonuçların açıklanmasıyla Petkim için tahminlerimizi ve değerlememizi güncelleyerek pay başına 12-aylık 5.90 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. Hedef fiyatımızın yaklaşık olarak %24 oranında yükseliş potansiyeline işaret etmesiyle tavsiyemizi AL olarak güncellemekteyiz.

AHLATCI YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Şirket 2Ç18’de 2317’ye göre %23 artışla ve 208 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 371 milyon TL net kar açıkladı. Yine aynı dönemde yine piyasanın genel beklentisi olan 317 milyon TL’nin üzerinde 441 milyon TL FVAÖK elde eden şirketin ikinci çeyrekte hacim bazında satışı %8 daralma gösterse de satış gelirleri yıllık bazda %28 artışla 2,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte artan ürün fiyatları ve kurdaki yükseliş satış gelirlerine ve operasyonel karlılığına katkı sağlarken, karlılığındaki ölçüt olan nafta-etilen marjının ilk çeyrekte daralma göstermesinin ardından yıl ortasında yeniden yükselişe geçmesi ve bunun yanında kurdaki yükselişe rağmen şirketin maliyetlerini kontrol altında tutabilmesi elde edilen kara olumlu katkı sağladı.

FVAÖK’ün ise bu yılın ilk çeyreğine göre %103 artış gösterdiği ve FVAÖK’teki bu ikinci çeyrek yükselişi ardından şirketin FVAÖK marjının ise ilk çeyreğe göre 7 puan artışla %18.8’e yükseldiği gözleniyor.Şirket’in net borcu ise yıllık bazda 2.9 milyar TL ile ilk çeyrekteki 1.9 milyar TL’nin %52 üzerinde gerçekleşti.

Son sonuçlara göre 7.35x F/K, 2,43x F/DD oranında işlem gören şirketin çarpanları sektör ortalamasının altında seyrediyor. Son bir ayda ise şirketin XU100’e göre relatif %22.4 daha iyi performans gösterdiği izleniyor.

Üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi planlanan STAR rafinerisi ile Petkim’in hammaddesi olan naftanın tamamına yakını buradan sağlanacak. Böylece şirket naftayı, navlun ücreti ödemeden STAR Rafineri’den almaya başlayacak. Bu nedenle STAR rafinerisinin devreye girmesinin ardından üçüncü çeyrekten itibaren finansal sonuçlarının güçleneceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak incelediğimizde 4.30 üzerinde kalabildiği sürece yukarı yönlü potansiyelini koruyabileceğini düşündüğümüz hissenin 6.06’da gözlenen boşluğun kapanması ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 6.35 fiyat seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Petkim ikinci çeyrekte ortalama beklentisi (208mn TL) ve bizim beklentimizin (268mn TL) çok üzerinde 371mn TL net kar açıkladı. Sapmanın nedenleri güçlü doların etkisiyle beklenenden yüksek brüt kar marjının yanı sıra ilk çeyreğe göre düşen faaliyet giderleri ve vergi gideri olarak sıralanabilir. Brüt marj ilk çeyreğe göre 5.4 puan artarken, faaliyet giderleri %21 düşmüş, vergi oranı da 14 puan gerilemiştir. FAVÖK de 441mn TL ile hem piyasa beklentisi (317mn TL) hem de bizim beklentimizin (347mn TL) oldukça üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrekten bu yana TL’nin %15 değer kaybı ve petrokimya marjlarının ikinci çeyrek ortalamalarında seyretmesi, ikinci çeyrek performansının yılın geri kalanında da sürdürülebilirliği konusunda umut veriyor. Sonuçların ardından 2018 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %34 ve %66 yukarı çektik. Hedef fiyatımızı ise daha yüksek risksiz faiz oranı ve işletme sermayesi ihtiyacı varsayımlarımız nedeniyle 7.40TL’den 6.91TL’ye indirdik. Yeni hedef fiyatımız %46 yükselme potansiyeline işaret ettiği için önerimizi AL’a yükselttik.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Petkim’in 2Ç18 karlılığı beklentileri aştı – olumlu. Petkim’in net karı yıllık bazda %23, çeyreksel bazda ise %183 artış göstererek 371 mln TL’ye ulaştı. Bunun ana etkeni operasyonel sonuçların bu dönemde iyileşmiş olması olurken, bizim ve piyasa beklentisi olan 242 mln TL ve 208 mln TL’nin de oldukça üzerinde net kar gerçekleşmesi oldu. Özellikle 1Ç18’e göre operasyonel karlılığın artışı, bizim ve piyasa öngörülerini geçti. Hatırlanacağı gibi 1Ç18’de etilen fabrikasındaki bakım duruşu ve ürün marjlarındaki gerileme nedeniyle Petkim’in karlılığı ciddi düşüş kaydetmişti.

Bu dönemde üretimdeki düşüşü ithalat ile kapatılması da marjlar üzerinde ayrı bir baskı kurmuştu. Bu nedenle 2Ç18’de marjlarda bir miktar toparlama bekliyorduk, ancak iyileşme beklentilerin üzerinde oldu. Bunun sonucu olarak 441 mln TL gelen FAVÖK rakamı, bizim 292 mln TL olan tahminimizin %51, konsensusun ise 317 mln olan beklentisinin ise %39 üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını beklerken, yeni makro tahminlerimiz ve 2018 için daha temkinli ürün marjı beklentimizi yansıtarak, Petkim için hedef fiyatımızı 7.73 TL/hisse’den 6.70 TL/hisse’ye indiriyoruz. Ancak, 1Ç18 sonuçlarından beri %23 değer kaybeden ve bu dönemde piyasanın %18 gerisinde kalan Petkim hissesinde, umut verici 2Ç18 sonuçlarının endişeleri gidereceğini düşünüyoruz. %42 yukarı potansiyeli sunan hedef fiyatımızı göz önünde bulundurarak, Petkim için tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz (önceki TUT).

 

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 07.08.2018

Aliağa’da yapılacak 2. petrokimya tesisi için çalışmalar 2019’da başlayacak. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim’in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019’un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti. Gahramanov, tesiste 2022’nin sonunda veya 2023’ün başında üretime başlamayı planladıklarını, STAR Rafinerisi ile Türkiye’ye 19 mlr $’lık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 07.08.2018

Petrokimya: SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim’in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019’un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti. Gahramanov, tesiste 2022’nin sonunda veya 2023’ün başında üretime başlamayı planladıklarını bildirdi.

Zaur Gahramanov, STAR Rafinerisi ile Türkiye’ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti.

En Büyük Yatırım Tamam ! Star Rafineri’de Test Üretimleri Başlıyor!

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 19.07.2018

Risk-getiri dengesini cazip bulmuyoruz    12 Aylık Hedef: 5,36 TL

Kısa vadeli baskılar uzun vadeli olumlu beklentileri gölgelemektedir. Petkim hisseleri beklentilerden düşük gelen birinci çeyrek sonuçlarının ardından %40 düşerek son on beş ayın en düşük seviyesini gördü. Hissenin son dönemde söz konusu dip seviyelerden tepki verse de, bu aşamada henüz tam bir toparlanmadan söz etmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Ürün fiyatlarıyla girdi maliyetleri arasındaki marjın zayıf seyretmesi, önümüzdeki iki çeyrekte bir önceki yıla göre zayıf karlılık, STAR Rafinerisi’nin %18’lik payının satın alınması için yapılacak 480mn Dolar ödemeyle birlikte 2018-19 yıllarında borçluluğun yüksek seyredecek olması ve 2018 son çeyreği ya da 2019’un ilk çeyreğinde yapılması beklenen bakım duruşunun olası olumsuz etkileri söz konusu görüşümüzü destekleyen etkenler olarak sıralanabilir.

Zayıf marjların 2 ve 3. çeyreklerde de devam etmesini bekliyoruz. 2017 yılında faaliyet karının (FAVÖK) Dolar bazında %64 artmasının ardından ürün karlılıklarının zayıf seyretmesi nedeniyle 2018 yılında %42 düşüşle 277mn Dolar’a gerilemesini bekliyoruz. Petkim’in ana ürünlerinin fiyatlarında görülen hafif artışlara rağmen en önemli girdi olan naftanın fiyatında sene başından bu yana %33 yükselmesi Petkim’in marjlarını baskılayacaktır. Söz konusu durum, Petkim’in ana ürün fiyatlarından oluşturduğumuz Petkim Ürün Endeksi ile nafta maliyeti arasındaki marjın geçen yıla göre %15 bir önceki çeyreğe göre ise %9 düşmesine sebep olmuştur. Geçen yıldan gelen yüksek baz etkisi de hesaba katıldığında, 2. ve 3. çeyreklerde karlılığın bir önceki yıla göre zayıf seyredebileceğine işaret etmektedir.

Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Petkim için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Hisse başına TL5.36 olan hedef fiyatımız %20 artışa işaret etmektedir. Yukarıda saydığımız risklere rağmen hisse ikinci çeyrekte endekse göre %25 daha zayıf performans göstermiştir. Bu seviyelerden olası bir kalıcı toparlanma için ürün fiyatları, girdi maliyetleri ve ikisinin arasındaki marjı yakından takip ediyor olacağız.

Editörün Notu: Petkim’in Olası 2Ç18 Mali Sonuçlarına dair analiz ve FAVÖK, net kar tahminlerini Kurumların 2Ç18 Tahminleri yazısında bulabilirsiniz.

 

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 29.06.2018

(=) Petkim (PETKM): Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,5 mlr TL’den 1,65 mlr TL’ye artırılması kapsamında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 04.07.2018 olduğunu açıkladı.

 

BMD Araştırma – Petkim PETKM Hisse  Analiz – 28.06.2018

İlk çeyrek finansalları sonrasında değerleme modelimizi gözden geçirirken USD/TL öngörümüzde ve AOSM oranımızda yukarı yönlü, kar marjlarında ise aşağı yönlü güncellemeler gerçekleştirdik. Bunun neticesinde model portföyümüzde de bulunan PETKM için 7,21 TL olan pay başına hedef fiyatımızı 6,30 TL’ye çekiyoruz. Kapanış fiyatına göre %30’luk potansiyel barındıran PETKM için endeksin üzerinde getiri önerimiz devam ediyor.

 

AHLATCI YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 30.05.2018

2018 1. Çeyrek dönemine dair açıklanan bilanço ile şirketin satış gelirleri yıllık bazda %6 artarak 1,879mn TL olmuştur. Bununla birlikte piyasa beklentilerinin oldukça altında 131mn TL net kar açıklanmıştır. Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre, aynı zamanda bir önceki çeyreğe göre %65 aşağıdadır. Satışların maliyet oranında %15 yükseliş gerçekleşmesi, faaliyet giderlerini %14 artması (Özellikle Genel Yönetim Giderlerinde %50 artış olması), net finansman giderlerinin 3 kat artması, net karın beklentilerin altında kalmasına neden olmuştur. İlk çeyrekte marjlardaki sert bozulmanın ardından hisse fiyatında sert bir düşüş yaşanmış, şirket yönetiminin konuya tatminkâr bir açıklama getirememesi ise değer kaybının devam etmesine neden olmuştur.

Teknik olarak baktığımızda 9 haftadır negatif bir seyir izleyen hisse fiyatı, Nisan ayından bu yana %40 oranında sert bir düşüş kaydetmiştir. Şu anda 4,65 destek seviyesi üzerinde fiyatlamalar devam ederken, Borsa İstanbul’da son günlerdeki satış baskısının hafiflemesine rağmen hisse fiyatının bundan tam anlamıyla faydalanamaması dikkat çekmektedir. Negatif görünüm içerisinde 4,65 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 4,40 ve 4,15 seviyelerine doğru kayıpların derinleşebileceği düşünülürken, yukarı yönlü toparlanmaların başarılı olabilmesi için 4,95 – 5,25 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 30.05.2018

Kapanış (TL) : 4.7 – Hedef Fiyat (TL) : 6.21 – Piyasa Deg.(TL) : 7050 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 59.36 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.2

Yeni Petrokimya Tesisi: Yeni petrokimya tesisi projesi için yatırım kararı en geç 2019’un ilk çeyreğinde verilecek. Medyada çıkan habere göre SOCAR Türkiye CEO’su yeni petrokimya tesisi projesi için yatırım kararının en geç 2019’un ilk çeyreğinde verileceğini söyledi. Projenin 1.6-2.2 milyar dolara mal olması ve Petkim’in mevcut kapasitesini yılda 1 milyon ton artırması bekleniyor.

Akaryakıt Dağıtımı: SOCAR ayrıca akaryakıt dağıtımı ile de ilgileniyor. Akaryakıt dağıtım ağının Star rafinerisi ile entegre olması hedefleniyor.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 30.05.2018

Medya haberine göre Socar Turkey CEO’su Gahramanov yeni bir petrokimya tesisi kurulmasıyla ilgili kararın 2019’un ilk çeyreğine kadar verileceğini açıkladı. Tesisin maliyetinin 1,6-2,2 milyar dolar olması ve Petkim’in kapasitesini 1 milyon ton arttırarak 4,6 milyon tona çıkarması bekleniyor. Socar Turkey ayrıca akaryakıt dağıtımına ilgisini sürdürüyor ve STAR rafinerisi ile entegre olacak şekilde yeni bir akaryakıt ağı kurmayı veya satın almayı planlıyor. Haberi şu aşamada Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 30.05.2018

Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilere yaptığı açıklamada yeni petrokimya tesisi projesi için yatırım kararının en geç 2019’un ilk çeyreğinde verileceğini belirtti. Projenin 1,6 – 2,2 milyar dolara mal olması bekleniyor.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Yorum – 17.05.2018

Petkim %10 bedelsiz sermaye artışı açıkladı. Tarih henüz belli değil. Hisse haber sonrası %6 primli işlem görüyor. Beklenen bir gelişme olduğu ve oran düşük olduğu için, yükselişin kar realizasyonu fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 16.05.2018

İş Yatırım Petkim hedef fiyatını düşürdü. Kurum yayınladığı rapor notunda hayal kırıklığı yaratan 1Ç18 finansal sonuçlarının zaten fiyatlandığını belirtti. Hisse için 12 aylık hedef fiyatını 7.9’dan 6.2’ye düşürdüğünü bununla beraber bu fiyatın %27 yukarı potansiyel taşıması nedeni ile AL önerisini sürdürdüğünü söyledi.

“Disappointing 1Q18 results already priced-in We have revised our estimates for PETKM after the announcement of 1Q18 results and incorporated the changes in our macro assumptions to our valuation model. Accordingly, we have lowered our 12-month TP to TL6.2/share from TL7.9/share, yet maintaining our BUY recommendation due to the still sizeable upside potential of 27%. “

Petkim’den Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı – 16.05.2018

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
1.499.999.999,999
150.000.000
10,00000
A Grubu
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0,001
 
 
 
 
 
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.500.000.000
150.000.000,000
10,00000
 

İç kaynakların detayı:

Özel Fonlar (TL)
150.000.000

30.03.2018 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu’nun, nakit temettünün yanısıra Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10’u oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

 • – 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.500.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 1.650.000.000- TL’ye yükseltilmesine,
 • -150.000.000 TL’lik artışın Özel Fonlardan karşılanmasına,
 • – Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %10 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,
 • -Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayden yapılmasına,

Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izinlerin alınmasına, karar verilmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 09.05.2018

PETKM: Görece olarak zayıflayan operasyonel performans..   Öneri: TUT

Petkim, 1Ç18’de, yıllık ve çeyreklik %64 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 276mn TL’nin ve tahminimiz 215mn TL’nin belirgin olarak altında 131mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Şirket 1Ç18’de, yıllık %6 artış ve bir önceki çeyreğe göre %4 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,960mn TL’ye benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 1,902mn), 1,879mn TL satış geliri elde etmiştir. 218mn TL olarak hesapladığımız FAVÖK’ü ise, etilen ünitesinde önceden planlanmamış olan kısa, 12 günlük bir duruş ve dolayısıyla daha düşük kapasite kullanımı, ve bir kısım aromatiklerin fiyatlamasında nafta fiyatlarındaki artışın yakalanamamış olması nedenleriyle piyasa ortalama beklentisi olan 378mn TL’nin ve tahminimiz 258mn TL’nin belirgin olarak altında gerçekleşmiştir.

Petkim’in FAVÖK marjı, 1Ç18’de yıllık 13 y.p. daralarak %11.6 oranında gerçekleşmiştir. Şirket’in ayrıca, 1Ç18’de net diğer faaliyet gelirleri yıllık %56 oranında azalmış, bunun yanında yıllık 3.5x artışla 37mn TL tutarında net finansal gider kaydedilmiştir. Efektif vergi oranının da görece olarak yüksek, %24.2 oranında gerçekleşmiş olmasıyla Petkim’in net marjı da yıllık 13 y.p. gerileyerek %7.0 olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in 1Ç18 operasyonel performansı ve net karlılığı piyasa ortalama beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansını baskı altında tutmaya devam edebilecektir.

Petkim için hedef fiyatımızı pay başına 6.80 TL’ye indiriren, “TUT” tavsiyemizi korumaktayız – Şirket’in 1Ç18 sonuçları beklentilerimiz altında gerçekleşmiştir. Yakın dönem tahminlerimizi etilen-nafta spreadlerindeki ve petrokimyasal ürünler fiyatlarındaki gelişmelere göre güncelleyerek ve kur, enflasyon ve diğer makroekonomik tahminlerimizi güncelleyerek Şirket payları için 12 aylık hedef fiyatımızı aşağı yönde revize etmekte ve 6.80 TL olarak belirlemekteyiz. Petkim’in yakın dönem operasyonel performansı için temkinli bir görüş benimsemekteyiz. 1Ç18’de ortalama US$702/ton olarak gerçekleşen etilen-nafta spreadleri, 2Ç18 başından bu yana US$643/ton ortalamasına gerilemişlerdir. Platts endeksine göre petrokimyasal ürün fiyatları 2Ç18 başından bu yana, 1Ç18’e kıyasla yaklaşık olarak %2 oranında gerileme göstermişlerdir, bunun yanında nafta fiyatlarında aynı dönemde yaklaşık olarak %7 oranında artış gerçekleşmiştir.

Petkim, pazar koşullarına bağlı olarak 2018 ya da 2019 yılında etilen ünitesinde bakım çalışmaları için planlı bir duruş gerçekleştirebilecektir. Şirket payları, hâlihazırda tahminlerimize göre 2018T 9.9x ve 12.7x FD/FAVÖK ve F/D çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 7.4x ve 12.5x çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Petkim payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 09.05.2018

Hedef Hisse Fiyatı : 7,50TL      Öneri “EKLE”

Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,1 oranında gerileyerek 131,4mn TL’ye inmiş ve hem piyasa beklentisi olan 289mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 375mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada hem satış gelirlerinin hem de brüt kar marjının beklentilerimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Satış miktarındaki %1’lik gerilemenin de etkisiyle ilk çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre, kurlardaki artışa karşın, sadece %5,9 oranında artış kaydetmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artış %22,8 olmuştur. Buna bağlı olarak da brüt kar %41,1 oranında düşerek 276mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da %26,4’ten %14,7’ye inmiştir. Mart ayında planlanmayan 12 günlük etilen üretimindeki duruşa bağlı olarak etilen kapasite kullanımı 4Ç2017’deki %98’den 1Ç2018’de %86’ya gerilemiştir. Buna ilaveten petrol fiyatlarındaki artışa karşın ürün fiyatlarının geride kalması marjları baskılamıştır. Aynı dönemde faaliyet giderleri de %46,5 oranında artarak, diğer faaliyetlerden gelirler de 1Ç2017’deki 46mn TL’den 1Ç2018’deki 20,4mn TL’ye gerileyerek karı olumsuz etkilemiştir. Böylece faaliyet karı %56,1 oranında gerilemiş ve 195,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK de 1Ç2017’deki 436,5mn TL’den 1Ç2018’de 217,9mn TL’ye gerilerken, FAVÖK marjı da %24,6’dan %11,6’ya gerilemiştir. Petkim etilen üretimindeki plansız duruşun FAVÖK’e yaklaşık 10mn dolar negatif etkisi olduğunu belirtmiştir.

İlk çeyrekte marjlardaki sert bozulmanın ardından, Petkim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 9,20TL’den 7,50TL’ye çekiyoruz. Ancak, finansalları açıklaması ardından hisse fiyatında görülen sert satışın etkisiyle, düşük hisse fiyatına bağlı olarak Petkim için daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Star Rafineri’de Son Durum ve Petkim’e Etkisi

 
1Ç18 Sonrası Petkim CEO’su Anar Mammadov’un Açıklamalarından Öne Çıkanlar – 04.06.2018

1Ç18 sonrası Petkim CEO’su Anar Mammadov bir basın açıklaması yaptı. 2018 yılının zorlu olmakla birlikte Petkim’in yeni başarılara imza atacağı bir dönüşüm yılı olacağını belirten Mammadov, “Piyasa koşulları açısından daha zorlu geçmesini beklediğimiz 2018’de Petkim’in verimlilik odaklı yeni başarılara imza atacağı bir döneme hazırlanıyoruz.

Global olarak petrol fiyatlarının artması hammadde maliyetlerini artırıyor. Fabrika verimliliklerini artıracak yatırımların yapılmasını temin etmek için bakım duruşları iş planına alındı. Örneğin, birinci çeyrekte bazı fabrikalarımızda bakım duruşu yaptık. Bunun yanı sıra, STAR Rafineri’nin üretime geçmesiyle doğacak fırsatları iyi kullanma kararlılığıyla hareket planımız oluşturuldu” diye konuştu.

Orta vadeli bir proje olan dijitalleşmede de yıl sonunda ilk çıktıları almayı hedeflediklerini belirten Anar Mammadov, şöyle devam etti; “Bu yıl uygulayacağımız önemli bir insiyatif de dijitalleşme ve bu kapsamda Endüstri 4.0 dönüşümüdür. Dijitalleşme yol haritamızı oluşturarak bu konuda ilk adımı attık. Bu yolcuğumuzda, 2017 yılında hayata geçirmeye başladığımız gelişmiş analitik uygulamaları önümüzdeki dönemde de geliştirerek sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz olan Azerbaycan ve Türkiye’de Petkim’i en iyi dijital şirket seviyesine getirmek için çaba gösteriyoruz.”

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Kapanış (TL) : 6.72 – Hedef Fiyat (TL) : 7.99 – Piyasa Deg.(TL) : 10080 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 53.6 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.91

PETKM 1Ç18: Aromarik ürünlerinin katkısının az olması ve düşük KKO sonuçları olumsuz etkiledi. Petkim 1Ç18 finansallarında hem bizim net kar beklentimiz olan 325 milyon TL ve hem de piyasa beklentisi olan 276 milyon TL’nin oldukça altında 131 milyon TL net kar açıkladı. Bu da yıllık bazda %64’lük gerilemeye tekabül ediyor. Net karın beklentilerin altında kalmasına gerekçe olarak, operasyonel karlılığın beklentilerin altında gerçekleşmesini gösterebiliriz. Beklentilerin altında kalan satışlar bakım nedeniyle düşük KKO’na rağmen yıllık bazda %6 arttı. Bu artışta satış fiyatlarının artması etkili oldu. Etilen-nafta spread yıllın ilk çeyreğinde %21 artarak ton başına 707 dolar olarak gerçekleşti. Spread tarafındaki artışa rağmen FAVÖK aromatik ürünlerinin katkısı azaldığından dolayı yıllık bazda %50 azalarak 218 milyon TL’ye geriledi. Şirket 7 Mayıs’ta sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek.

Hissenin beklentilerin altında kalan sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Petkim 1Ç18 de yıllık %64 daralma ile 131 milyon TL net karaçıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 276 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 196 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bu sapma temelde beklenenden düşük gelen FAVÖK’ten kaynaklandı. 1Ç18 FAVÖK yıllık %50 daralma ile 218 milyon TL açıklandı ve ortalama piyasa beklentisi olan 378 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 318 milyon TL’nin altında gerçekleşti.

1Ç18 FAVÖK marjı %11,6 ile 1Ç17 deki %24,6, 4Ç17 deki %22,9 ve ortalama piyasa beklentisi olan %19,3 ve bizim beklentimiz olan %18,0’in altında gerçekleşti. Petkim artan hammadde maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamadı. 1Ç18 ciro yıllık %6 büyüme ile 1 milyar 879 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi. 1Ç18 sonundaki net borç pozisyonu 1 milyar 932 milyon TL ile 2017 yılsonundaki 1 milyar 492 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Sonuçlar beklentilerin oldukça altında kalması ile piyasada olumsuz tepki bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç18 – 04.05.2018

Petkim’in 1Ç18 sonuçları beklentilerin çok gerisinde kaldı. Petkim’in en önemli karlılık göstergesi, nafta/etilen makası, güçlü talebe bağlı olarak artan etilen fiyatları sayesinde 1Ç18’de 710 $/ton ortalamaya ulaşarak, geçtiğimiz yıla göre %20, çeyreksel bazda ise %11 artış gösterdi. Ancak ürün fiyatlarındaki zayıf artışlara bakarak, 1Ç18 nafta/etilen makasındaki iyileşmenin Petkim’in karlılığına tam olarak yansıyamayabileceğini, ayrıca, ana ham madde nafta fiyatındaki %17’lik artış ve sene başında doğal gaz tarifelerine yapılan zam da dikkate alındığında, Petkim’in operasyonel marjlarının yıllık bazda geri çekilebileceğini öngörüyorduk. Ancak, Şirket’in 1Ç18’de %11.6’ya gerileyen FAVÖK marjı (1Ç17’de %24.6, 4Ç17’de %22.9) bizim %18.9 ve piyasannın %19.3 beklentisinin oldukça gerisinde kaldı. Buna bağlı olarak 218 mln TL gelen FAVÖK rakamı, bizim ve piyasa beklentisi olan 371 mln TL ve 378 mln TL’nin yaklaşık %40 altında kalmış oldu.

Beklentilerden zayıf gelen operasyonel performans neticesinde, 131 mln TL ile yıllık ve çeyreksel bazda %64 düşüş gösteren net kar bizim 273 mln TL, konsensusun ise 276 mln TL olan tahmininin %50 gerisinde kaldı. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yapmasını bekliyoruz. Petkim’in dün yaptığı 0.36 TL/hisse temettü ödemesini dikkate alarak hedef fiyatımızı 8.90’dan 8.54 TL/hisse’ye indiriyoruz. TUT tavsiyemizi ise şimdilik koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 04.05.2018

1Ç18 sonuçlarını 131.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 276.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 azalırken, çeyreksel bazda ise de yüzde %64 azaldı. Net satışlar 1,879 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,960 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 218 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 378 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1301 baz puan azalarak %11.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %30 artarak 1,932 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,950 milyon TL (1Ç17: 317 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26.1 (1Ç17: %6.1) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 04.05.2018

Petkim ilk çeyrekte ortalama beklenti olan 276mn TL’nin çok altında 131mn TL net kar açıkladı. Sapmanın ana nedeni beklenenden düşük gelen brüt kar marjı oldu. Brüt marj geçen seneye göre 11.8 puan, geçen çeyreğe göre de 9.7 puan düşerek %14.7’ye ulaştı. 218mn TL’lik FAVÖK de ortalama beklenti olan 378mn TL’ye göre çok düşük gerçekleşti. Net kar azalan faaliyet karı ve artan finansman giderlerinin etkisiyle yıllık bazda %64 daraldı. Artan petrol fiyatlarının ve yükselen jeopolitik risklerin şirketin üretim ve satışlarını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Talep daralması nedeniyle artan nafta maliyetlerinin satış fiyatlarına yansıtılamaması ve azalan kapasite kullanım oranı brüt marjı olumsuz etkiledi. 2018-2019 ortalama FAVOK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %23 ve %30 düşürdük. Yeni hedef fiyatımız olan 7.40 TL %10 yükselme potansiyeli içerdiğinden ötürü hisse için tavsiyemizi TUT’a çektik. 3. çeyreğin sonunda devreye girmesi planlanan STAR rafinerisinin hisse için tek katalizör olarak kaldığını düşünüyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 10.04.2018

Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, yüzde 50-50 ortaklıkla Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek anlaşma kapsamında; Türkiye’de Trakya Havzası’nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak.

Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek. 2020 yılından itibaren faaliyet geçecek tesisler fazlar halinde devreye alınacak ve 2023 yılında tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

Polietilen ve propilen Petkim’in satışlarının %40’ını oluşturmaktadır. Bu nedenle piyasada artan olefin üretiminin Petkim açısından uzun vadede olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Teknik Analiz – 09.04.2018

Deniz Yatırım: Uzun zamandır beklenen Yatırım Teşvik paketi bugün saat 14:00’te düzenlenecek bir törenle açıklanacak Hükümet, yakalanan büyüme trendini destekleyecek, cari açığın düşürülmesine katkıda bulunacak ve istihdamın artırılmasını sağlayacak projelere, çeşitli yayın organlarına göre 100-130 mlr TL arasında bir büyüklüğe sahip yatırım teşvik paketini bugün saat 14:00’te yapılacak bir tören ile açıklayacak. Enerji, haberleşme, savunma sanayi, otomotiv, petrokimya, sağlık, madencilik ve tarım teknolojileri sektörlerini kapsaması beklenen yatırım teşvikleri, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ön plana çıkarabilir.

Petrokimya: AKSA (karbon üretimi, liman), PETKM (aromatik kapasite artışı planı var), SASA (toplamda 8.46 mlr $’lık petrokimya üretim tesisi için başvuruda bulunduğunu KAP’a dün bildirmişti)

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 05.04.2018

PETKM: Çin, ABD’den bazı petrokimya maddeleri ithalatına %25 vergi getireceğini açıkladı. Çin’in söz konusu vergiyi koyması halinde ABD’nin ihracatının diğer bölgelere kayabileceğini, bunun da global petrokimya fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Petkim için negatif potansiyel.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 05.04.2018

Güçlü nafta/etilen makası Petkim’in 1Ç18 sonuçlarına yansımayabilir

Petkim’in en önemli karlılık göstergesi, nafta/etilen makası, güçlü talebe bağlı olarak artan etilen fiyatları sayesinde 1Ç18’de 710 $/ton ortalamaya ulaşarak, geçtiğimiz yıla göre %20, çeyreksel bazda ise %11 artış gösterdi.

Ancak ürün fiyatlarındaki zayıf artışlara baktığımız zaman, bu çeyrek nafta/etilen makasındaki iyileşmenin Petkim’in karlılığına tam olarak yansıyamayabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca, ana ham madde nafta fiyatındaki %17’lik artış ve sene başında doğal gaz tarifelerine yapılan zam da dikkate alındığında, Petkim’in operasyonel marjlarının yıllık bazda geri çekilebileceğini öngörüyoruz.

Geçtiğimiz yıl ile aynı üretim hacmi olacağını varsayarak, nafta/etilen makasındaki %20’lik artışa rağmen 1Ç17’de 124 mln $ olan FAVÖK 100 mln $ seviyesine, buna bağlı olarak da 98 mln $ olan net karın 75 mln $ seviyesine gerileyebileceğini hesaplıyoruz.

Son dönemde güçlü nafta/etilen makasına bağlı olarak PETKM için kuvvetli bir 1Ç18 sonucu beklentisi oluştuğunu, bunun da hisse performansını desteklediğini düşünüyoruz. Bu nedenle, nafta/etilen makasındaki artışa rağmen bunun karlılığa beklendiği kadar yansımaması hisse üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle hisse fiyatındaki yükselmeleri kar realizasyonu için fırsat olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Petkim için 8.90 TL/hisse hedef fiyatımız ve TUT tavsiyemizde bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 29.03.2018

PETKM: Hükümetin proje bazlı destek kapsamında 128 milyar liralık teşvik belgesini onayladığı büyük yatırımların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Enerji, sağlık, otomotiv ve kimya sektöründe yoğunlaşan yatırımların arasına son olarak Petkim’in ikinci bir petrokimya yatırımı ve ALTAY Tankı projesi ile savunma sanayii de eklendiği belirtiliyor. Her ne kadar teşvik paketi ile ilgili detaylar belirli olmasa da, haberin Petkim üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

SOCAR Türkiye’de petrokimya yatırımı planlıyor
SOCAR 2 milyar dolarlık yatırımla yine Aliağa’ya bir petrokimya yatırımı planlıyor. Tesisin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. SOCAR’ın Türkiye’de bugüne kadar 12.6 milyar dolar yatırımı bulunuyor. SOCAR Türkiye CEO’su TANAP’ta ilk gazın temmuz ayında geleceğini ve STAR rafinerisinin Eylül aylında üretime başlayacağını belirtti.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

Petkim’in ana ortağı Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov Aliağa’ya 2 milyar dolar yatırım bedeli olacak yeni bir petrokimya tesisi kurmak için 2019’da yatırım kararı almayı planladıklarını ve 2023 yılında tesisi tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Petkim’in olası böyle bir yatırımda nasıl bir rol alacağı konusunda bilgi verilmedi. Haberi bu aşamada Petkim hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

SOCAR Türkiye CEO’su bu yıl büyük projelerin tamamlanacağını belirtti; Petkim’e yeni bir petrokimya tesisi kararı 2019’da alınabilir. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, STAR Rafinerisi, TANAP boru hattı gibi projelerin sene sonuna kadar hayata geçmesiyle 16.5 mlr $’lık yatırımı tamamlayacak olan SOCAR Türkiye’nin daha önce belirlediği 19.5 mlr $’lık yatırım bütçesinin kalan 3 mlr $’lık kısmı ile 2019’da Petkim için yeni bir petrokimya tesisi kurma kararı alabileceklerini belirtti. Gahramanov, 2019’un başlarında yeni yatırımın kararını alıp, 2022 yılının sonunda yeni kompleksin inşasını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Gahramanov ayrıca, STAR rafinerisinin planlandığı gibi Eylül 2018’de tamamlanacağını söyledi. Petkim’in daha önce yeni bir aromatik tesisi kurma yönünde planları olduğunu düşündüğümüzde, 3 mlr $’lık potansiyel yatırımın bu tesise yönelik olabileceğini düşünüyoruz. Son dönemde ürün karlılıkları güçlü olan ve Petkim’in gelirlerinin %20- 25’ini oluşturan aromatik ürün grubu üretimi ile ilgili ek bir kapasite yapılmasının Şirket’in büyüme ve karlılığı açısından uzun vadede olumlu olabileceği görüşündeyiz. Ancak, bu noktada, projenin SOCAR Türkiye tarafından mı yoksa Petkim tarafından mı üstlenileceği yönünde bir bilgi bulunmuyor. Yine de haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

Petkim (PETKM, EP, Fiyat:7.95TL, Piyasa Değeri TL11,925mn): Socar 2mlr ABD$ yatırımla yine Aliağa’ya ikinci bir petrokimya yatırımına başlayacak. Tesis 2023 yılında devreye alınacak. Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, yeni petrokimya tesisinin halihazırda altyapı ve mühendislik işlerinin devam ettiğini belirtti. Gahramanov cari açığın %10- 15’ini STAR Rafinerisi ve yeni petrokimya yatırımları ile kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Gahramanov aynı zamanda STAR rafinerisinin planlandığı gibi Eylül ayında devreye alınacağını bildirdi. Yeni petrokimya yatırımı haberi Socar için olumludur; ancak şu anda proje henüz tasarım aşamasındadır. Yatırımın kendisi, maliyeti, yüklenicisi, finansmanı vs gibi konular netlik kazanmamıştır

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 28.03.2018

Petrokimya: Petkim (PETKM, Öneri EKLE, Sınırlı Pozitif), TANAP, Star Rafineri gibi pek çok stratejik yatırımın sahibi Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Socar, Türkiye’de yeni bir yatırım için düğmeye bastı. Yatırımın 2 milyar doları bulacağını açıklayan Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Aliağa’ya ikinci bir Petkim yapacağız. Bu yatırımın altyapı ve mühendislik işleri devam ediyor. 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Gahramanov’un verdiği bilgilere göre, TANAP’ta ilk gaz temmuz ayında Türkiye’de olacak. 6.3 milyar dolarlık yatırım değeri olan STAR Rafineri’nin bu yıl üretime başlayacağını açıklayan Gahramanov, Petkim’in üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini ihraç ettiklerini, STAR Rafineri’nin üretiminin ise Türkiye’de dağıtılacağını aktardı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 12.03.2018

Hedef Fiyat: 9,20 TL   Öneri: EKLE

Petkim’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında artarak 365,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 357mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 300mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.

Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artarak 1.962mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %65,5’lik artışla 479mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %22,6’dan %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %50,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016’da kaydedilen 47,1mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 10,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 193,2mn TL’den 415,5mn TL’ye ulaşmıştır.

FAVÖK de 4Ç2016’daki 275,2mn TL’den 4Ç2017’de 404,8mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %21,5’ten %20,6’ya gerilemiştir. Buna ilaveten finansman tarafında 4Ç2016’da kaydedilen 16,4mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 13,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan 4Ç2016’da kaydedilen 26,9mn TL’lik vergi gelirine karşın 4Ç2017’de 71,4mn TL’lik vergi gideri kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. 4.çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.402mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrekte etilen-nafta marjında görülen gerilemenin ardından, 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında etilen-nafta marjı tekrar yükselişe geçmiş ve Şubat ayında 700$’ın üstüne çıkmıştır. Bu durum 2018 yılında da karlılığın yüksek olacağına işaret etmesi bakımından olumludur. 2017 yılı gerçekleşmeleri ardından, Petkim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 7,60TL’den 9,20TL’ye yükseltiyoruz. Petkim için daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 05.03.2018

Star Rafinerisi Petkim’e Ne Kadar Katkı Sağlayacak?

Medyada yer alan habere göre Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR rafinerisi devreye girdikten sonra Petkim’e 100mn dolar ilave kar getireceğini söyledi. Anar Mammadov bunun 60mn dolarının lojistik avantajlardan, 40mn dolarının da ortak hizmetler ve altyapıdan geleceğini de ekledi. Söz konusu açıklamalar Petkim’in daha önce açıklanan hedeflerine paralel olduğu için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

Temettü: Petkim’in Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,36TL nakit temettü ve %10 bedelsiz sermaye artırımı teklif edilmesine karar verdi. Temettü dağıtımı için 3 Mayıs kararlaştırılırken, sermaye artırımı yasal sürecin sona ermesinden sonra yapılacak. Dağıtılacak temettü piyasa beklentisi olan 0.65 TL’nin altında kaldı. Bunda Petkim’in STAR rafinerisinde %18’lik hisse alımı için planladığı nakit çıkışının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Gelişmeyi Petkim hisseleri açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Petkim Kar Dağıtımı Açıklaması Yaptı – 02.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
Peşin
0,36
36
0,306
30,6
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
Peşin
0,36
36
0,306
30,6
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.05.2018
07.05.2018
04.05.2018

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 1.389.444.370,00 TL Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 1.430.911.320,44 TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

 1. a) 2017 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 1.430.911.320,44 TL kârdan 71.545.566,03 TL’nin I. tertip yasal yedek, 46.500.000,00 TL’nin II. Tertip yasal yedek, 622.865.754,41 TL’nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,
 2. b) SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca; Net Dağıtılabilir Dönem Karından çıkarılmış sermayenin %36’sına tekabül eden 540.000.000,00 TL brüt temettünün nakden, mevcut çıkarılmış sermayesinin %10 oranına tekabül eden 150.000.000,00 TL brüt temettünün ise özel fonlardan karşılanarak bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
 3. c) Nakit temettü tarihinin 03/05/2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,
 4. d) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde;

– Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine, Diğer hissedarlarımıza %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt, 0,306 kr net nakit temettü ödenmesine,

– Tüm hissedarlarımıza 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine %10 nispetinde temettünün pay olarak dağıtılmasına,

 1. e) Bu kararın 2017 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu Ek’te yer almaktadır.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0
150.000.000
10
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019
0
0

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim beklentileri aşan 4Ç17 sonuçları açıkladı Petkim’in net karı operasyonel karlılıktaki artışa bağlı olarak yıllık bazda %63 artarak 365 mln TL’ye ulaştı ve bizim beklentimiz olan 259 mln TL’yi ve 301 mln TL piyasa tahminini aşmış oldu. Bu sapma tamamen operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde oluşmasından kaynaklanmaktadır. Nafta-etilen makasındaki çeyreksel geri çekilmeye rağmen, Petkim’in FAVÖK’ü 449 mln TL ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı 4Ç17’de. Bu rakam bizim 320 mln TL tahminimizin de 399 mln TL konsensus tahmininin de üzerinde gerçekleşti. Dolayısı ile sonuçların Petkim hissesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca son dönemde nafta-etilen makasının açılmaya devam etmesi ve Aralık ortasındaki 530 $/t seviyesinden 770 $/t seviyesine kadar gelmesi 1Ç18 sonuçları için de olumlu sinyaller vermektedir. Bunun da hissede orta vadede olumlu havanın devamını sağlayabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 9,52 TL   Tavsiye: AL

Petkim 4. Çeyrekte 365mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 301mn TL, bizim beklentimiz ise 347mn TL’ydi. Beklenenden yüksek faaliyet karlılığı ve kur farkı karları net karın tahminlerin üzerinde gelmesine neden oldu. FAVÖK 449mn TL ile hem piyasa beklentisinin (399mn TL) hem de bizim beklentimizin (401m TL) üzerinde gerçekleşti. 2018’nin ilk çeyreğinde şu ana kadar etilen-nafta marjları ortalama 703 dolarla (1Ç17: 586/t, 4Ç17: 599/t) çok kuvvetli gidiyor. Bunun da güçlü ilk çeyrek finansallarının sinyalini verdiğini düşünüyoruz.

%80 temettü oranı varsayımıyla şirketin Nisan ayında 0,75 TL brüt temettü dağıtmasını bekliyoruz ki %9,2 temettü verimine denk gelmektedir. Daha yüksek etilen-nafta fiyat marjları ve STAR rafinerisinden 2019 için olumlu katkı varsayımıyla 2018-2019 ortalama FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %21 ve %10 yükselttik. Güçlü 1. Çeyrek sonuçları, yüksek temettü ödemesi ve STAR rafinerisinin 3. Çeyrekte devreye girme beklentisinin hissede önemli katalizörler olacağını düşünüyoruz. Yeni hedef fiyatımız olan 9,52 TL (eskisi 7,70 TL) %17 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim – 4Ç17 sonuçlarını 365.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 301,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 1,962 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,912 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 4Ç17’de 449 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 399 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 138 baz puan artarak %22,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 1,492 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,004 milyon TL (4Ç16: 816 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27,2 (4Ç16: %18,0) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Hedef Fiyat: 8,60 TL   Öneri: “Endekse Paralel Getiri”

Petkim, 4Ç17’de ortalama piyasa beklentisi olan 301 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 325 milyon TL’nin üzerinde 365 milyon TL net kâr açıkladı. Öte yandan, şirketin 4Ç17 FAVÖK’ü yıllık bazda %63 artarak piyasa beklentisi olan 399 milyon TL’nin üzerinde bizim beklentimiz olan 458 milyon TL’ye paralel 449 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise ağırlıklı olarak bizim tahminimizin altında kalan vergi giderleri sayesinde beklentimizi aştı. Güçlü devam eden ürün fiyat farklarını göz önünde bulundurarak, 2018 FAVÖK tahminimizi 1,845 milyon TL’ye (Önceki: 1,658 milyon TL) ve net kar tahminimizi 1,253 milyon TL’ye (Önceki: 1,149 milyon TL) revize ediyoruz.

Petkim için önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak korurken, 12 aylık hedef fiyatı hisse başına 8,60 TL’ye (Önceki: 8,00 TL) yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 getiri endeksinin %9 üzerinde performans gösterdi. 4Ç17 sonuçlarına ilk piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM) dördüncü çeyrekte beklentilerimize uyumlu net kar açıkladı. Petkim 4Ç17’de 365,1mn TL net kar elde ettiğini açıkladı (4Ç16: 215,7mn TL net kar). Bizim net kar tahminimiz 350mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 301mn TL seviyesindeydi. 4Ç17 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A17’de kümüle net kar rakamı 1,40mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 725,8mn TL net kar). Şirketin 4Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %53,4 oranında artarak 1,96mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (4Ç16: 1,29mlr TL).

Bizim 4Ç17 satış gelirleri tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisi 1,91mlr TL seviyesindeydi. Böylelikle şirketin 12A17’de kümüle satış gelirleri rakamı yıllık bazda %62,5 oranında artışla 7,36mlr TL olarak gerçekleşti (12A16: 4,53mlr TL). FAVÖK dördüncü çeyrekte %63,3 oranında artarak 449,2mn TL seviyesine çıkarken, FAVÖK marjı da 1,4 puan artışla % 22,9 olarak gerçekleşti. Bizim 4Ç17 için FAVÖK tahminimiz 441mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama FAVÖK beklentisi 399mn TL seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Pozitif): Petkim’in 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında artarak 365,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 357mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 300mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artarak 1.962mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %65,5’lik artışla 479mn TL’ye yükselmiştir.

Böylece brüt kar marjı da %22,6’dan %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %50,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016’da kaydedilen 47,1mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 10,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 193,2mn TL’den 415,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Buna ilaveten finansman tarafında 4Ç2016’da kaydedilen 16,4mn TL’lik gidere karşın 4Ç2017’de 13,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan 4Ç2016’da kaydedilen 26,9mn TL’lik vergi gelirine karşın 4Ç2017’de 71,4mn TL’lik vergi gideri kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.402mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

VAKIF YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 4Ç17 – 02.03.2018

Petkim (PETKM): Petkim, 4Ç17 döneminde 301 mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 365 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %69 artışa işaret etmektedir. Şirketin cirosunda 4Ç17’de yıllık bazda %53 artış yaşanırken, piyasa beklentisi olan 1,91 mlr TL’ye paralel 1,96 mlr TL ciroya ulaşılmıştır. FAVÖK tarafında ise 4Ç17’de kaydedilen 449 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %63 büyümeyi işaret ederken, piyasa beklentisi olan 399 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1 puanın üzerinde artarak %22,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yorum: 4Ç finansalları, hem FAVÖK hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri ise son 1 ayda %5 endeks üzeri getiri performansı sergiledi. Dolayısıyla da finansalların kısmen de olsa fiyatlandığı görüşündeyiz.

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 28.02.2018

Türkiye ile Cezayir arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Gazetelerde çıkan habere göre Cezayir’in şirketi Sonatrach ile Rönesans ve Bayegan arasında 1 milyar dolarlık petro-kimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Bu tesisisin yılda 450 bin ton polipropilen üretmesi bekleniyor ve bu tesisin faaliyete geçmesiyle de dışa bağımlılığımızın %25 oranında azalması hedefleniyor. Petkim yerli talebin yaklaşık %20’sini karşılıyor. Bu nedenden dolayı haberin Petkim üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 28.02.2018

PETKM: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli enerji şirketi Sonatrach’ın Türk şirketleri Rönesans ve Bayegan ile Adana Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı için anlaştıklarını açıkladı. Hammaddesinin Cezayir’de temin edilecek tesisin yılda 450 bin ton polipropilen üretmesi öngörülüyor. Halka açık şirketler içinde sadece Petkim polipropilen üretiyor. Petkim’in polipropilen üretimi toplam üretiminin %7’sine, toplam satışlarının da %5’ine denk gelmektedir. Bu nedenle de yeni yatırımın Petkim üzerinde ciddi anlamda olumsuz bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analiz – 28.02.2018

Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ile Rönesans grubu Adana’da 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurmayı planlanıyor. Tesiste yılda 450 bin ton poliproplen (PP) üretilmesi ve hammaddenin de Cezayir’den tedarik edilmesi öngörülüyor. Petkim yıllık 144 bin ton’luk kapasiteyle PP’nin tek yerli üreticisi konumunda. Ancak, Petkim halihazırda toplam yurtiçi talebinin yüzde 10’undan daha az kısmını karşılayabiliyor. Dolayısıyla, belirtilen kapasitede kurulacak bir tesisin Petkim’e rekabet açısından bir tehdit oluşturmasının zor olduğunu değerlendiriyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 20.02.2018

Petkim (PETKM) geçici vergi beyanında tek düzen hesap planına uygun gelir tablosunu açıklamıştır. Bu usulde hazırlanan gelir tablosunda Petkim’in petrokimya operasyonlarından elde ettiği satış gelirleri, önceki yılın aynı usulde hazırlanmış olan gelir tablosundaki satış gelirlerine kıyasla, yıllık %60 oranında artarak 7.3mlyr TL’ye ulaşmış, brüt kar marjı ise yıllık yaklaşık 3 y.p. artış göstererek %25 olarak gerçekleşmiştir.

Petkim’in bu plana uygun olarak hazırlanmış olan gelir tablosunda 1.4mlr TL tutarında net kar kaydedilmiştir; aynı düzende hazırlanan 2016 yılı gelir tablosunda ise Petkim, 703mn TL net kar kaydetmiştir (2016 UFRS net kar: 703mn TL). Petkim’in tek düzen hesap planına uygun gelir tablosu, Şirket’in 2017 yılının büyük çoğunluğundaki kuvvetli operasyonel performansının 4Ç17’de de devamını teyit etmektedir.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 19.02.2018

Petkim 2017 yılı vergi bilançosunda 1,431mn net kar açıkladı. Bu rakam 4. Çeyrek için 391mn TL net kara denk geliyor. Geçmiş verilere baktığımızda UFRS karının vergi karından fazla geldiğini göz önünde bulundurarak 4. çeyrek karının beklentinin oldukça üzerinde gelebileceğini düşünüyoruz. Mart’ın başında açıklanması beklenen UFRS sonuçları için piyasanın net kar beklentisi 301mn TL, bizim beklentimiz ise 347mn TL.

 

 

TEB YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Teknik Analiz – 16.02.2018

PETKM’de düzeltme hareketi 7.35 seviyesinde tamamlandı. Teknik göstergeler olumlu, hissede dün başlayan toparlanma hareketi içinde ilk etapta 7.85 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin yukarı kırılması durumunda, hareket 8.00-8.16 bandına kadar devam edebilir. Hissede 7.49 seviyesine stop loss yazıp, 7.85 üzeri bir harekette satmak için pozisyon alınabilir.

 

TEB YATIRIM – Petkim PETKM Teknik Analizi – 19.01.2018

PETKM hissesi üzerinde 1.5 haftadır etkili olan satışlar önemli bir destek noktası olarak izlediğimiz fibonacci geri çekilme seviyesine denk gelen 7.43 seviyesi üzerinde dengelendi. Kısa vadeli göstergeler olumluya dönüyor, teknik olarak 8.12 seviyesine doğru yeni bir toparlanma yaşanabilir. Bu seviyenin yukarı kırılması durumunda, hareket 8.25 seviyesine kadar devam edebilir. Hissede 7.59 seviyesine stop loss yazıp, 7.90 üzeri bir harekette satmak için günlük pozisyon alınabilir.

 

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber – 12.01.2018

Petkim (PETKM) 4 Ocak 2018 tarihinde onayını almış olduğu toplam 500 milyon ABD Doları’na kadar, bir veya daha fazla seferde yurtdışında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities’e yetki vermiştir. Bu bağlamda, 15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Petkim üst düzey yöneticileri, İrlanda Borsası’nda kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve ABD’de organize edilen yatırımcı toplantılarına katılacaklardır.

Ayrıca, Fitch derecelendirme kuruluşu, Petkim’in uzun vadeli kredi ratingini ‘B’, görünümünü durağan olarak belirlemiştir. Moody’s de Petkim’e durağan görünüm ile ‘B1’ uzun vadeli kredi ratingi belirlemiştir.

Petkim Tahvil İhracı İçin Roadshow’a Çıkacak – 11.01.2018

KAP: 4 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon ABD Doları’na kadar yurtdışında tahvil ihracına onay vermişti. Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc’ye yetki verilmiştir.

15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticileri, arzı ve satışı Rule 144 A kuralına ve Regulation S’e göre olması ve İrlanda Borsasında kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve Amerika Birleşik Devletlerinde organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır.

İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
20.11.2017
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
22.12.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
22.12.2018

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

Kapanış (TL) : 8.31 – Hedef Fiyat (TL) : 7.99 – Piyasa Deg.(TL) : 0 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.3 PETKM TI Equity- Öneri :AL

Petkim ve STEAS arasında hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladı

Petkim, SOCAR Türkiye Enerji ile Rafineri Holding’in %30 payının 720 milyon dolar karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladı. Rafineri Holding STAR Rafineri’nin %100’üne sahip olan SOCAR Türkiye Yatırım’ın %60 payına sahiptir. Sözleşmeyle birlikte Petkim STAR’da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon dolar üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başladığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31 Mart 2019’dur. STAR ve Petkim’in arasındaki entegrasyon artacağı için haberin etkisinin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

PETKM: Petkim STAR rafinerisinin %60 sahibi Rafineri Holding’in %30 hissesini almak için anlaşma yaptı. Buna göre Petkim STAR’da %18’lik dolaylı hisse için 720 milyon dolar ödeyecek. Petkim 2014 yılında Petlim limanının %25’ini Goldman Sachs’a 250 milyon dolara satmıştı. O dönemde Petkim buradan gelecek parayla rafineride %8’lik pay almayı planlıyordu. Ancak daha sonra Petkim rafineriden daha yüksek bir pay almaya karar verdi ve bunun için geçenlerde 500 milyon dolarlık Eurobond ihracına çıktı. Bu nedenle satın alımın büyük ölçüde borçla yapılacağını düşünüyoruz. Beklenen bir gelişme olduğundan haberi Petkim açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

Petkim (PETKM) hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji (STEAŞ) ile STEAŞ’tan Rafineri Holding’in %30 payını 720 milyon ABD doları karşılığında satın alma yönünde bir sözleşme imzalamıştır. Rafineri Holding, STAR Rafinerisi’nin %100’üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım’ın %59,99 payına sahiptir. Sözleşmenin kapanışıyla birlikte Petkim, yıllık yaklaşık 10mn ton ham petrol rafinaj kapasitesine sahip olacak STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Kapanış için, 31 Mart 2019 son tarih olarak belirlenmiştir. Devir bedeli olan 720 milyon ABD dolarının 3 eşit taksitte ödenmesi planlanmaktadır. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılması planlanmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Analizi – 10.01.2018

Petkim STAR Rafinerisi’nde %18 dolaylı pay sahibi oluyor. Petkim, ana sermayedarı SOCAR Türkiye Enerji’nin (STEAS) STAR Rafinerisi’nin %60’ına sahip olan Rafineri Holding’in %30 payını 720 mln $ bedel ile satın almak için anlaştı. Bu anlaşma sonucunda, Petkim, STAR Rafinerisi’nde dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak. Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır. Hisse devrinin, yasal onayların tamamlanması ile en geç 31 Mart 2019’da tamamlanması beklenmektedir. Hatırlanacağı gibi, Petkim ile STEAS arasındaki görüşmeler Ağustos 2015’te başlamıştı. Ayrıca, Petkim geçtiğimiz aylarda, STAR Rafinerisi hisse alımında kullanmak üzere 500 mln $’lık eurobond ihracı için yönetime yetki verdiğini açıklamıştı. Dolayısı ile, Petkim’in STAR Rafinerisi’nde dolaylı pay alma niyeti piyasada bilinmekteydi. Ancak ilk yapılan açıklama, %12-14 arasında bir pay için olduğu için anlaşmanın son halinin hisse üzerinde olumlu yönde etki yapması beklenebilir.

Petkim’den Beklenen SOCAR Açıklaması Geldi – 10.01.2018

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile Rafineri Holding A.Ş. hisselerine ilişkin hisse satış ve devir sözleşmesi imzalanması

İlgi 27.10.2017 tarihli özel durum açıklaması.

Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ’tan Rafineri Holding A.Ş.’nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Rafineri Holding yarımadamızdaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %100’üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’nin %59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR’da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.

Rafineri Holding’in Sözleşme’ye konu hisseleri gerekli izinlerin alınmasını müteakip Sözleşme’de Kapanış Tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte Şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31.03.2019’dur.

Rafineri Holding’in %30’luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.

Pay alım bedeli olan 720 milyon USD DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Rafineri Holding’in 31.12.2018 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesine ilişkin değerleme raporu (Değerleme Raporu) dikkate alınarak belirlenmiştir.

Değerleme Raporunda Rafineri Holding’in gerçeğe uygun değeri 2.385 milyon USD ile  3.608 milyon USD aralığında, baz senaryoda 2.930 milyon USD olarak tahmin edilmiştir. Bunun üzerine %15 azınlık iskontosu da uygulanarak Rafineri Holding’in %30 hissesinin gerçeğe uygun değeri 608 milyon USD ile 920 milyon USD aralığında, baz senaryoda 747,1 milyon USD olarak hesaplanmıştır.

Şirketimiz ile STEAŞ arasında yapılan görüşmelerde hisse devir bedelinin bir kısmının 31.12.2018 tarihinden önce ödeniyor olması da dikkate alınarak işlem bedelinin baz senaryoda belirlenen 747,1 milyon USD’den iskonto yapılarak 720 milyon USD olmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Değerleme Raporunun özeti ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652530

 

ZİRAAT YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analizi – 16.11.2017

Petkim’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %174 oranında artarak 374,1mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 354mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin ise oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %44’lük yükseliş ve satış fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, %83,3 oranında artarak 1.775mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da %128,6’lık artışla 440,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %19,9’dan %24,8’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,3mn TL’den 54,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 152,9mn TL’den 429,6mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK de 3Ç2016’daki 173,9mn TL’den 3Ç2017’de 422,8mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %17,9’dan %23,8’e ulaşmıştır.

Ayrıca bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 26,8mn TL net gelir elde edilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 3,3mn TL’lik gelire karşın bu çeyrekte 20mn TL gider kaydedilmesi dönem karının daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 374,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekte de yüksek kapasite kullanımı ve etilen-nafta marjındaki olumlu seyir karlılığı olumlu yönde desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 1.036,8mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde satış miktarı 526 bin ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre artış ise %3 olmuştur. Geçen yılın aynı ayında göre kaydedilen yüksek artışta 3Ç2016’da etilen üretim tesisinde yaşanan sorun nedeniyle satışların çok düşük seviyede gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıca Petrokimya ürün fiyatlarında dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan artış ve kurlardaki yükselişin etkisiyle TL bazlı satış gelirleri, 3Ç2016’ya göre %83,3 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre ise %3,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrekte etilen üretim kapasite kullanımı %102 ile hem bir önceki çeyrekte kaydedilen %%100,6’nın, hem de 3Ç2016’da kaydedilen %83,6’nın üzerinde gerçekleşmiş ve karlılığı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrekte petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak petrokimya ürün fiyatlarında da artış kaydedilmiş ve Platts Global Petrokimya fiyat endeksi 2Ç2017’deki ortalama 918$/tondan 3Ç2017’de 947$/tona yükselmiştir. Diğer taraftan, etilen – nafta marjı ise hafif bir gerileme ile ikinci çeyrekteki 704$/tondan üçüncü çeyrekte ortalama 681$/tona gerilemiştir.

Petkim’in Ocak-Eylül dönemi satış gelirleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında artarak 5,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle brüt kardaki artış marjlardaki iyileşmeyle %106,3 olurken, FAVÖK’de 606mn TL’den 1.300mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.

Petkim’in Eylül sonu itibariyle yaklaşık 717mn TL’lik net döviz pozisyon fazlası bulunmaktadır. Şirket kur riskine karşı, satış fiyatlarını kurdaki değişikliklere göre belirlemekle birlikte ayrıca korunma amaçlı çeşitli türev ürünleri de kullanmaktadır.

Star Rafineri’de çalışmalar devam etmekte olup, rafinerinin 2018 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Petkim hammadde güvenliğini sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla Star Rafineri ile 20 yıl süre ile yıllık 270bin ton karışık ksilen ve 1,6mn tona kadar nafta alınmasına yönelik anlaşma imzalamıştı. Petkim, Star rafinerinin devreye girmesinin Petkim maliyetlerini yaklaşık 100-120mn dolar düşürücü etki yapacağını tahmin ettiklerini belirtmiştir.

Petkim’in toplam 51MW kurulu kapasiteli Rüzgar Enerji Santrali projesinde 25MW’lık kısım faaliyette iken, geri kalan bölümün de yapımı tamamlanmış olup izinlerin ardından faaliyete alınacağı belirtilmiştir.

Petkim’in bakım dışında önemli bir yatırımının kalmaması, ayrıca ana ortağı SOCAR’ın yapmış olduğu yatırımlara bağlı olarak nakit akışına ihtiyaç duyması nedeniyle Petkim’in bu yılki karlılığa bağlı olarak yüksek miktarda kar payı dağıtımı yapacağını düşünmekteyiz.

 

GARANTİ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analizi – 14.11.2017

Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:6.57TL, Piyasa Değeri TL9,855mn) telekonferans notları 3Ç17’de, etilen naphtha spread’i, 2Ç17’de ortalama ton başına 705ABD$’dan %3 düşüşle ton başına 681ABD$ seviyesine geriledi. Aynı dönemde PLATT’s endeksi 2Ç17’de ton başına 918ABD’den üçüncü çeyrekte ton başına 947ABD’a yükseldi. Artışın ağırlıklı olarak aromatikler ve petrol fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

 • 3Ç17’de yüksek kapasite kullanımı sağlandı. Çeyrek sonunda kapasite kullanım oranı %102 olmuştur.
 • Yılın geri kalanında ve 2018’de talep ve etilen nafta spread’inin güçlü seyretmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki mevcut artış, esas olarak bölgedeki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanıyor. Petkim, şu anki petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu düşünüyor.
 • Petlim operasyonları üçüncü çeyrekte güçlü seyretti. Şirket önümüzdeki dönemde de Petlim’den benzer bir karlılık bekliyor.
 • Petkim, 2018 ve 2019’da da KKO’sunu güçlü tutmayı planlıyor. Bakım amaçlı büyük duruşun 2018’de gerçekleşmesini bekliyoruz. En son 2014 yılında 3 aylık bir duruş oluştu. Buy seferki duruşun en fazla 15-20 gün sürmesi bekleniyor. Bu duruşun STAR rafinerisinin faaliyete geçmesinden önce yapılma gerekliliği de bulunmuyor. Şirket bu konuda esnek
 • STAR rafinerisinin altı aylık bir gecikmeyle Eylül 2018’de tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Maliyet tasarrufuna ilişkin önceki çalışmalar 100-120mn ABD civarındaydı ancak Petkim yönetimi bu rakamın muhafazakar olduğuna inanıyor.
 • Güçlü mali sonuçlar, 2017’de güçlü temettüye işaret ediyor. Şirket bu konuda yorum yapmadı ve dağıtılabilir karın asgari %50’sini temettü olarak dağıtmanın şirket politikası olduğunu doğruladı. Petkim’den 2017 finansal sonuçlarına güçlü bir temettü dağıtımı bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Kapanış (TL) : 6.62 – Hedef Fiyat (TL) : 7.57 – Piyasa Deg.(TL) : 9930 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.79 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.28

Artan nafta-etilen spreadi operasyonları olumlu etkiledi
Petkim 3Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 137 milyon TL net kara karşılık 374 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net kar beklentimiz olan 326 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 312 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer gelirleri söyleyebiliriz.

3Ç17’de satışlar yıllık bazda %83 oranında artarak 1.77 milyar TL’ye (İŞY: 1.8 milyar TL, Piyasa: 1.8 milyar TL) ulaşırken brüt kar marjı yıllık bazda neredeyse 5 baz puan arttı. 3Ç17’de FAVÖK ise artan nafta-etilen spreadi sayesinde yıllık bazda %138 oranında artarak 423 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket sonuçlar ile ilgili Salı günü telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası modelimizi revize edebiliriz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:6.62TL, Piyasa Değeri TL9,930mn Hedef Fiyat: 7.91TL) 3Ç17’de 374mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam beklentimiz olan 300mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin üstündedir. Açıklanan kar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki fark operasyonel ve operasyonel olmayan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Bu dönemde etilen nafta spread’indeki güçlü seyir devam etmiş, ve çeyreksel olarak ton başına 677 ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Artan petrol fiyatlarıyla Ekim ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir. ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir. Kapasite kullanımı bu dönemde de güçlü seyrederek %98 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretim de yıllık %20 artarak 863bin ton seviyesine çıkmıştır. Tüm bunların sonucu olarak brüt kar marjı %24.8 olarak gerçekleşmiş yıllık bazda 4.9 puan artmıştır.

FVAÖK ise beklentilerle uyumlu 423mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde FVAÖK marjı da %23.8 ile beklentilerle aynı seviyede olmuştur. 3Ç17 sonuçları yıllık bazda güçlü gelmiştir. Hisse için 3Ç17 sonuçları sonrasında tahminlerimizde revizyon yaptık. Buna göre yeni hedef fiyatımız 7.91TL olup %19 artış potansiyeli içermektedir. Finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirket 13 Kasım tarihinde saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecektir.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim’in 3Ç17 net karı tek seferlik gelirler sayesinde beklentileri aştı Nafta-Etilen makasındaki genişleme, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki etilen üretim tesisindeki plansız duruşun yarattığı düşük baz sayesinde, Petkim yıllık bazda cirosunu %83, FAVÖK’ünü ise %143 yükselterek sırasıyla 1.78 mlr TL ve 423 mln TL’ye ulaştı. Bu rakamlar bizim ve piyasa beklentileri ile uyumlu iken, 374 mln TL gelen 3Ç17 net karı, 27 mln TL yatırım geliri, 38 mln TL faaliyet dışı geliri sayesinde (dipnotlarda detayları verilmemiş) bizim 296 mln TL olan beklentimizi, piyasanın ise 312 mln TL olan tahminini aştı.

Sonuçlar sonrası hissede hafif olumlu bir tepki bekliyoruz. Petkim için daha önceki hedef fiyatımız olan 6.00 TL/hisse’yi nafta-etilen makasının bizim beklentimizden güçlü seyrinin devam etmesi ve yılın ilk yarısında Şirket’in operasyonel sonuçlarının bizim öngörülerimizden kuvvetli olması nedeniyle 8.00 TL/hisse’ye yükseltiyoruz. AL tavsiyemizi ise koruyoruz. Petkim için 1.26 mlr TL olarak hesapladığımız 2017 net karından 0.7 TL/hisse temettü ödenmesini bekliyoruz. Bu rakam %10 verimlilik sunmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim (PETKM), 3Ç17’de, önceki yılın aynı döneminin 2.7x katında ve bir önceki döneme göre %27 artışla, net diğer faaliyetlerindeki beklen tilerin üzerindeki artış nedeniyle, piyasa ortalama tahmini olan TL 312mn’un (Şeker Yatırım T.: TL 317mn) hayli üzerinde, TL 374mn net kar açıkladı. Şirket’in 3Ç17’de net diğer faaliyet gelirlerinden elde edilen gelirleri hariç tutulduğunda, 3Ç17 sonuçları beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Petkim’in satış gelirleri, 3Ç17’de, etilen ünitesinde planlanmamış bir duruş gerçekleşmiş zayıf bir baz dönem olan 3Ç16’nın oldukça üzerine, %83.3 artışla (bir önceki döneme göre %3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,831mn’a paralel (Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn olarak gerçekleşti.

Şirket’in FAVÖK’ü de oldukça kuvvetli artış göstererek önceki yılın aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn paralelindei (Şeker Yatrıım T.: TL 417mn) TL 423mn olarak gerçekleşti. Şirket’in net marjı ise, yıllık 7.0 y.p. artış gösterecek 3Ç17’de %21.1’e ulaştı. Şirketi’nin açıklanan 3Ç17 sonuçlarının pay performansını ılımlı derecede pozitif etkilemesini beklemekteyiz.

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Hedef Fiyat (TL) : 7.20

Petkim, 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 297 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 312 milyon TL’nin üzerinde 374 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 3Ç17 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %138 artarak piyasa beklentisine paralel 423 milyon TL geldi. Net kârın beklentileri aşmasında, 23 milyon TL olarak kaydedilen net yatırım geliri ve 54 milyon TL olarak kaydedilen esas faaliyetlerden diğer faaliyet gelirleri etkili oldu. Şirketin 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

3Ç17 gerçekleşmelerinin ardından, Şirket için 2017 FAVÖK tahminimizi 1,656 milyon TL (Önceki: 1,485 milyon TL), net kâr tahminimizi ise 1,279 milyon TL’ye (Önceki: 1,130 milyon TL)’ ye revize ediyoruz. Petkim hisseleri son üç ayda BIST 100 getiri endeksinin %2 üzerinde performans gösterdi. Petkim için önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak korurken, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 7,20 TL’ye (Önceki: 6,80 TL) ‘ye yükseltiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Petkim – 3Ç17 sonuçlarını 374.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 312.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 1,775 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,813 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 423 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %138 büyüme gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 431 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 baz puan artarak %23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 1,125 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç’de ham petrol ve özellikle nafta fiyatlarında yükseliş eğilimleri görülmüş, gerek mevsimsel yüksek talep, gerekse küresel petrokimya ünitelerinin bakım duruşlarını artırmaları ve kapasite kullanım oranlarını talebe duyarlı bir seviyede tutma stratejileri, petrokimyasal ürün fiyatlarını desteklemiştir. Bu fiyat seviyeleri, 3Ç’de de bu senenin ilk yarısında görülen yüksek marj ve karların devamlılığını sağlamıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 08.11.2017

Petkim -PET ithalatına ek mali yükümlülük getirildi: Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre önümüzdeki 3 yıl için PET ithalatında yüzde 6,0-6,4 aralarında değişen oranlarda ek mali yükümlülükler getirildi. Açıklanan ithalattan korunma önleminin Petkim için hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 08.11.2017

Ekonomi Bakanlığı PET ithalatına 3 yıl için %6.0 ile %6.4 arasında bir ek vergi koyma kararı aldı. PTA ve MEG PET üretiminin hammaddesi olarak kullanılırken bu ürünler Petkim’in satışlarının %8’ini oluşturuyor. (Petkim için Nötr)

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 06.11.2017

Hedef Fiyat: 7.57 TL

İş Yatırım Petkim PETKM için hedef fiyat yükseltti AL önerisini sürdürdü. Kurum ingilizce analiz notunda boru hattı yatırımlarının tamamlanmasının yakın olduğunu, Şirket’in 2023 hedefleri kapsamında Avrupa’dak en büyük petro-kimya tesislerinden biri olmanın hedeflendiğini belirtti. Aşağıda ingilizcesini bulacağınız analizin Türkçe devamını güncelleyeceğiz.

Investments in the pipeline nearing completion, stay tuned for more/ Re-initiating PETKM with BUY recommendation

We are re-initiating our coverage for Petkim with a target share price of TL7.57/share, indicating an upside potential of 13%. We maintain our BUY recommendation based on i) nearing completion of value accretive investments, ii) pro-active production and sales strategy to optimize profitability, iii) high dividend yield, and iv) to become Europe’s one of the largest petrochemical complex and production base within the framework of the investment plan, namely, ¨Value Site 2023¨ on Petkim Peninsula.

 

Tuncay Turşucu, Araştırma Direktörü – PETKM Hisse Teknik Analiz – 02.11.2017

PETKM son dört aydır içinde bulunduğu 5.77-6.60 bandını birkaç gün önce yukarı doğru kırarak sonlandırdı. Bu teknik olarak hisse için yeni bir yükseliş başlangıcını işaret ediyor. Paralel kanalın simetrik hedefi 7.54 seviyesini göstermekte. Bu hedef birkaç günlük değil, orta vadeli bir hedef. Genel olarak 6.60 üzerinde kaldığı sürece 7.54 simetrik hedefi radarda kalmaya devam edecektir.

Günlük vadede ise 6.73 direncinin üzerinde tutunmayı başarırsa yukarı doğru tepkiler devam edebilir. Aksi halde hafif geri çekilmeler oluşabilir ancak büyük resimdeki 6.60 seviyesi üzerinde kalması çok daha önemli. Göstergeler PETKM için trend yönünün yukarı olduğunu destekliyor.

 

 

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Yurt dışında 500mn dolara kadar tahvil ihracı için başvuru yaptığını açıkladı. Bu tahvil ihracından gelecek kaynak ile şirketin Star rafinerisinden pay alması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce 250 milyon dolarlık liman geliri ile Star’da %7-9 arasında bir kaynak almak için görüşmeler sürdürmekteydi. Tahvilden gelecek kaynak ile satın alınacak pay artırılabilir. Petkim için olumlu.

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Petkim STAR rafinerisinde pay almak için tahvil ihracına çıkıyor Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Petkim’in yurt dışında 500 mln $ değerinde tahvil ihracı için yönetime yetki verildi. Çıkarılan tahvil ile sağlanacak kaynak SOCAR’ın Petkim arazisinde yapmakta olduğu STAR rafinerisinden alınacak payın finansmanında kullanılması planlanıyor. Hatırlanacağı gibi Petkim, PETLIM Limanı’ndaki %30 payını 2014 yılında Goldman Sachs’a sattıktan sonra, STAR rafinerisinde pay almak için çalışmalara başladığını belirtmişti.

Şirket’in daha önceki açıklamalarına göre bu oran yaklaşık %7-9 arasında olacaktır. Petkim’in STAR rafinersinden pay alma niyeti uzun zamandır biliniyordu, ancak, tahvil ihracı çalışması ile bu hedef doğrultusunda bir adım daha atılması hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir.

TACİRLER YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Petkim – Yönetim Kurulu azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar verildiğini ve ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunmasının planlandığını duyurdu. Şirket ayrıca STAR Rafineri A.Ş.’de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olunacağı ile ilgili çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu. Haberin Petkim hissesi üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

Star Rafineriye Ortak Oluyor – 27.10.2017

Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz tarafından azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesine karar vermiş olup söz konusu ihraç ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürü ve Mali Genel Müdür Yardımcısı’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

İhraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı ortak olunması planlanmaktadır. STAR Rafineri A.Ş.’de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak olunacağı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede 19.08.2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen oranlar değişebilecektir.

Star Rafineri ve Petkim İlişkisi – Star Rafineri’de Son Durum 

 

Editörün Notu: Petkim bugün 3 kurumun teknik takip listesinde yer almaktadır. Dikkat edilmesi gereken seviyelere buradan bakabilirsiniz.

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 09.10.2017

Kapanış (TL) : 6.24 – Hedef Fiyat (TL) : 6.52 – Piyasa Deg.(TL) : 9360 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.54 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 4.49

Petkim’in Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler devam ediyor
Petkim; grup Şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Haberin etkisinin şu aşamada nötr olmasını bekliyoruz.

Petkim’den Star Rafineri’den Pay Alınması Görüşmeleri ile İlgili Açıklama – 09.10.2017

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

 

BMD Araştırma – PETKM Hisse Analiz – 02.10.2017

12 aylık hedef fiyat olan 7,21 TL ile %20,6 getiri potansiyeli sunan PETM’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli ile öneri listemizde tutuyoruz.

Son 5 Yılda Ton Başına Elde Edilen En Yüksek FAVÖK…

Rakiplerine göre FAVÖK ve Satış büyümesi, Borç Ödeyebilme Gücü (interest coverage) ile finansal sağlamlığın bir göstergesi olan Z ve F skor’da daha güçlü bir görünüm sergileyen Petkim, FD/FAVÖK17T çarpanında rakiplerine göre %2,9 oranında primli işlem görmektedir. 2013-2015 arası dönemde %52,9, 20132017/06 arası dönemde ortalama %23,5 olan prim, bu bağlamda önemli bir potansiyele işaret etmektedir.

Artan Etilen-Nafta marjının etkisi ile ton başına brüt kar rakamı 2017/06 itibari ile 358 USD seviyesine yükseldi. 2015 yılından itibaren düşen petrol fiyatları ve Kuzey Amerika ile Avrupa’daki bazı etilen üreticilerinin üretimi durdurmalarının da etkisi ile etilen-nafta arasındaki marjın yükselmesinin sağladığı avantaj ile ton başına brüt kar rakamı 220 USD seviyelerinden 2017/06 itibari ile ortalama 358 USD seviyelerine yükseldi. Etilen–Nafta arasındaki marjın önemli oranlarda daralma yaşamaması durumunda söz konuşu güçlü karlılık rakamlarının devam etmesini bekliyoruz.

2018 yılı ile devreye girmesi öngörülen Star rafinerisinin etkisi ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD azalması bekleniyor. Socar Türkiye Enerji Yatırımları A.Ş tarafından yaklaşık 5,6 milyar USD maliyetle inşa edilmekte olan Star rafinerisinin nakliye ve stok maliyetlerini azaltmasına ek hammadde anlamında kalite standardizasyonunun sağlanması ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgar elektrik santrali inşası ve limancılık faaliyetleri ile faaliyet alanlarında çeşitlilik sağlandı. Petkim’in enerji güvenliğini 45 artırmak ve üretim maliyetleri içerisinde yer alan enerji giderlerini azaltmak amacıyla 2014 yılında başlatılan 51 MW kurulu güce sahip olacak RES’nin 2017 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Petkim’in %70 iştiraki olduğu Petlim Limancılık A.Ş’nin bünyesinde yer alan Petlim Konteyner Terminali’nin 800 bin TEU’luk ilk fazı 2016 sonunda tamamlanarak hizmete girerken 2017’de tamamlanması planlanan 2. faz yatırımı sonrası bütünüyle faaliyete geçmesi planlanıyor. (Haberin detaylarına buradan erişebilirsiniz)

Yüksek temettü verimi. 2017/06 döneminin ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon ton satış ile tüm zamanların ton bazlı rekor satış rakamına ulaşıldı. Aynı zamanda  hemen hemen tüm sanayi dallarına satış yapılıyor olması ton bazlı ciro anlamında düşük volatiliteye işaret etmektedir. Nisan 2017’de 600 milyon TL nominal temettü ile %5,7 olan temettü veriminin 2018 yılında %6,5 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Riskler. Petrol fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi, global 6 büyümede görülebilecek beklenmeyen yavaşlamalar dolayısı ile etilen-nafta marjının daralması ya da ihracatın %80 kadarının yapıldığı Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum FAVÖK rakamını ve dolayısıyla hisse fiyatını olumsuz etkileyebilecektir.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Yeni Petrokimya Tesisi ile İlgili Gelişmeler

Gazete haberine göre, Ekonomi Bakanlığı biri petrokimya sektörü diğer ikisi de güneş ve enerji teknolojileri alanında olmak üzere üç yatırımı proje bazlı destek kapsamına almak için çalışma yürütüyor. Habere göre, proje bazlı destek kapsamına alınması düşünülen petrokimya yatırımı Socar’ın Petkim’e benzer büyüklükte yapmayı planladığı yeni bir petrokimya tesisi yatırımı.

Haziran ayının başlarında çıkan haberlerde, bu yatırımın 3 milyar dolar civarında olabileceği yazılmıştı. Eğer böyle bir yatırımda Petkim’in de payı olursa, bu sektördeki mevcut güçlü iç talep ve karlılık düşünüldüğünde bu konuyla ile ilgili gelişmelerin hisse performansına olumlu yansıması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

PETKM: Ekonomi Bakanı Zeybekçi biri petrokimya alanında olmak üzere üç yeni yatırımın proje bazlı destek kapsamına alınabileceğini söyledi. Hatırlanacağı gibi Socar daha önce 3 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapmayı planladığını açıklamıştı. Bu projenin yatırım desteği alması Petkim için de orta vadede olumlu olacaktır.

 

Petlim’in Konteyner Limanı İnşaatında 2 Faz Devreye Giriyor – 18.09.2017

Geçen yıl faaliyete başlayan Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı Petlim’in ikinci fazının inşaatı tamamlandı. Toplamda 450 milyon dolarlık yatırım değeri olan Petlim Konteyner Terminali’nde ikinci fazın devreye girmesiyle birlikte kapasite iki kat artarak 1.5 milyon TEU’ya çıkacak. Haberin detaylarını aşağıdaki linkte okuyabilirsiniz:

 

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Kapanış (TL) : 6.31 – Hedef Fiyat (TL) : 6.52 – Piyasa Deg.(TL) : 9465 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 45.63 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 3.33

Petkim’e toplam 165m TL vergi cezası kesildi
Petkim’e, vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak 66 mn TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezası, olarak toplam 165m TL vergi cezası kesildi. Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamamak ile beraber şirket söz konusu cezaya ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dâhil tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Vergi Dairesi tarafından Petkim’e (PETKM) 165 mln TL vergi cezası tebliğ edildi; potansiyel negatif. Petkim’in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 mln TL ÖTV ve 99 mln TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 165 mln TL vergi cezası tebliğ edildi. Şirket, Vergi Dairesi ile uzlaşma yolunu ve yasal haklarını yargı yolu ile arayacağını, dolayısı ile bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Belirtilen tutar tam olarak ödenir ise, Petkim için 2017 net kar beklentimizi yaklaşık %20 düşürmemiz gerekecektir. Ancak, daha önceki benzer durumlarda, Vergi Dairesi ile uzlaşma sonucu ödenen tutar belirgin derecede düştüğünü hatırlatmak gerekir. Dolayısı ile haber üzerine hisse üzerinde sert bir olumsuz tepki, alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim, 2014’deki PyGas’ı kullanımı ile ilgili olarak şirkete 66 milyon TL ÖTV ve 99 milyon TL vergi ziyai cezası kesildiğini açıkladı. Şirket ceza ile ilgili uzlaşma dahil tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Habere ilk piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim 66 milyon TL ek vergi ve 99 milyon TL de cezası ile birlikte toplamda 165 milyon TL’lik bir vergi ceza aldığını duyurdu. Bu cezanın şirketin 2014 yılındaki PyGas kullanımına ilişkin olduğu belirtildi. Şirket bu ceza ile ilgili yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Vergi cezası Petkim’in 2017 net kar beklentisinin yaklaşık %16’sına geliyor. Ancak bu cezanın uzlaşma ile aşağıya çekilebileceğini düşünüyoruz. Hafif olumsuz.

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 28.08.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66mn TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99mn TL vergi ziyaı cezası, Şirkete tebliğ edilmiştir. Şirket bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, söz konusu tebligata ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal hakların kullanılacağını belirtmiştir.

 

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Kapanış (TL) : 6.33 – Hedef Fiyat (TL) : 6.52 – Piyasa Deg.(TL) : 9495 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.39 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 3

Artan nafta-etilen spreadi FAVÖK’ü olumlu etkiledi

Petkim 2Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 227 milyon TL net kara karşılık 303 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net kar beklentimiz olan 324 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 326 milyon TL’nin altında kaldı. Tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz.

2Ç17’de satışlar yıllık bazda %56 oranında artarak 1.8 milyar TL’ye (İŞY: 1.7 milyar TL, Piyasa: 1.64 milyar TL) ulaşırken brüt kar marjı yıllık bazda 1.8 baz puan arttı. 2Ç17’de FAVÖK ise artan nafta-etilen spreadi sayesinde yıllık bazda %69 oranında artarak 418 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket sonuçlar ile ilgili 14 Ağustos tarihinde telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası modelimizi revize edebiliriz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

PETKM: Petkim , yılın ikinci çeyreğinde 303 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 326 milyon TL’nin hafif altında kalmış oldu. İkinci çeyrekte 43 milyon TL seviyesine ulaşan net finansal giderler ve 9 milyon TL’lik şüpheli alacak karşılığı net karı aşağıya çekmiş oldu. Ancak şirketin FAVÖK rakamı ise 418 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 413 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. İlk çeyrekte olumlu nafta/etilen fiyat farkı yanında aromatiklerdeki fiyat artışı karlılığı desteklemişti.

İkinci çeyrekte ise aromatiklerin fiyatlarındaki gerilemeye rağmen nafta/etilen fiyat farkındaki artış faaliyet karının ilk çeyrek seviyelerinde gerçekleşmesini sağladı. Üçüncü çeyrekte ise ortalama nafta/etilen fiyat farkında hafif gerileme olsa da bu seviyenin Petkim’in karlılığını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketin satış hacminin ise ikinci çeyrekte olumlu marjların da etkisiyle yıllık %11 artışla 512 bin ton seviyesine ulaştığı görülüyor.

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim, 2Ç17’de bizim beklentimiz olan 299 milyon TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 326 milyon TL’nin biraz altında 303 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 2Ç17 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %69 artarak piyasa beklentisine paralel 418 milyon TL geldi. 2Ç17 gerçekleşmelerinin ardından, Şirket için 2017 FAVÖK tahminimizi 1,485 milyon TL (Önceki: 1,368 milyon TL), net kâr tahminimizi ise 1,130 milyon TL’ye (Önceki: 1,038 milyon TL)’ ye revize ediyoruz.

Petkim hisseleri 3 Mart’da hisse önerimizi “Endekse Paralel Getiri” ‘den “Endeks Üzeri Getiri” ‘ye yükselttiğimizden bu yana dolar bazında %62 değer kazanırken, BIST 100 getiri endeksinin de %26 üzerinde performans gösterdi. Bu performansın ardından, benzer şirketlerle Petkim arasında olan FD/FAVÖK çarpanı bazındaki farkın ciddi oranda daraldığını gözlemliyoruz. Petkim için önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ‘den “Endekse Paralel Getiri” ‘ye düşürürken, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 6,80 TL’ye (Önceki: 6,30 TL) ‘ye yükseltiyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim’in 2Ç17 sonuçları beklentileri karşıladı Petkim 2Ç17’de net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artırarak 303 mln TL’ye yükseltti. Bu bizim beklentimiz olan 248 mln TL’nin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 326 mln TL ile uyumlu geldi. Bizim beklentimizden yüksek FAVÖK ve net kar sonucunda cironun tahminimizin üzerinde gelmesi etkili oldu. Piyasa tahmininin üzerinde ciro gelmesine rağmen, 418 mln TL olan FAVÖK 413 mln TL konsensus FAVÖK beklentisiyle uyumlu geldi. Sonuçların hisse üzerinde etki yapmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim – İkinci çeyrekte 303 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 326 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 1.836 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.640 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 418 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 413 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 179 baz puan artarak %22,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 1.322 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 967 milyon TL (2Ç16: 164 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16,5 (2Ç16: %3,5) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Petkim’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 oranında artarak 302,5mn TL’ye yükselmiş, ancak hem bizim beklentimiz olan 312mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 314mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,1 oranında artarak 1.836mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %68’lik artışla 448,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %22,7’den %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,4mn TL’den 12,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,6 oranında artarak 391,1mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 34,1mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de 45,8mn TL gider kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 662,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,5 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

Petkim’den STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler Hakkında Açıklama – 08.08.2017

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş’de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. 

 

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Haber – 21.07.2017

Petkim , resmi gazetede yayınlanan kararla dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi. Böylelikle şirketin ihracatında KDV iadesi sürecini destekleyebilir. Nötr

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber – 21.07.2017

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Petkim’in dış ticaret sermaye şirketlerine eklendiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

İş Yatırım – Sektörel Haberler: PetrokimyaTVF ile dünya’nın önde gelen büyük varlık fonlarından biriyla petrokimya tesisi kurmayı planlıyor

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan Dünya’nın önde gelen büyük varlık fonlarından birinin uzman şirketlerinden biriyle yeni nesil petrokimya tesisi kurma planları olduğunu açıkladı. Yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 40 milyar dolar bulması bekleniyor. Petkim hâlihazırda Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu olarak Türkiye’nin geleceği için çeşitli alanlarda yatırım yapmaya hazırlık yaptıklarını ve somut iki projeyi de yakında paylaşacaklarını söyledi. Sabah gazetesinde daha çıkan habere göre petrokimya yatırımının Singapur devlet şirketi Subrana Jurong ve Aksoy Holding ortaklığıyla yapılacağı duyurulmuştu. Bu tarz yatırımlarının yatırım süresi uzun olduğundan dolayı Petkim üzerinde bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Bu Gelişme Petkim’i Orta-Uzun Vadede Etkiler

Medyada yer alan habere göre, 22. Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür’ü Mehmet Bostancı Dünya’nın önde gelen büyük varlık fonlarından biriyle ortak yeni nesil bir petrokimya tesisi kurma konusunda imza aşamasına geldiklerini açıkladı. Kurulacak tesisin Petkim’e rakip olabilecek bir tesis olması durumunda, Şirket için orta ve uzun vadede potansiyel olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Petkim mevcut durumda Türkiye’deki tek petrokimya üreticisi olarak toplam petrokimya talebinin sadece %18’ini karşılıyor. Bu rekabet avantajı şirketin yurtiçi piyasalarda daha iyi marjlar elde etmesine de yardımcı oluyor.

Editörün Notu: Petkim Petro-Kimya tesisi, Tüpraş petrol rafinerisidir.

 

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, TVF’nin dünyanın en büyük varlık fonlarından biriyle Türkiye’de doğalgaz türevlerinden petrokimya üretimi yapan yeni nesil petrokimya tesisi kurmak üzere imza aşamasında olduğunu açıkladı. Bostan “Projenin toplam yatırım tutarının 40 mlr doları bulması bekleniyor” dedi.

Daha önce Sabah gazetesinde bu konuda çıkan haberde, Varlık Fonu’nun Singapur devlet şirketi Subrana Jong ve Turcas’ın sahibi Aksoy Holding ile Diyarbakır-Şanlıurfa arasına petrokimya merkezi olacak bir endüstri şehri kurulacağı yazılmıştı. Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi Petkim, ülkenin toplam talebinin %20’sinden azını karşılıyor, geri kalan ihtiyaç ise ithalatla karşılanıyor.

Petrokimya sektörüne yapılacak yatırımlar, cari açığı düşürücü etkisi nedeniyle hükümet tarafından stratejik olarak görülüyor. Yatırımın çok uzun soluklu olacak olması ve ürün spesifikasyonunun belli olmaması yüzünden, haberin Petkim üzerinde şu aşamada etkisi olmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analizi – 12.07.2017

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, dünyanın en büyük varlık fonlarından biriyle yeni nesil petrokimya tesisi içeren bir endüstri bölgesi
kurmak üzere anlaşma imzalamak üzere olduklarını açıkladı. Bostan, yatırımın nitelikli endüstri bölgesi bünyesinde doğalgaz türevlerinden petrokimya üretimi yapan yeni nesil bir petrokimya tesisi olacağını ve yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 40 milyar doları bulmasının beklendiğini ekledi.

Yatırımın gerçekleşmesi durumunda yurtiçinde rekabet artacağı için ve operasyon faaliyeti düşük doğalgaz bazlı bir üretim tesisi olacağı için Petkim’in bu yatırımdan
olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ancak Petkim yurtiçi petrokimya talebinin sadece %18’ini karşılayabiliyor ve gerisi yurtdışından ithal ediliyor. Bu nedenle yatırımın
gerçekleşmesi durumunda ithalatçılardan pazar payı kazanmaları muhtemeldir.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Socar’dan Petkim Yarımadası’na 3 mlr $’lık yatırım planı. SOCAR Türkiye CEO’su Vagıf Aliyev’in 24. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda, Petkim Yarımadası’nda petrokimya ürünleri için yeni bir yatırım üzerinde çalıştıklarını, yaklaşık 3 mlr $’lık yeni yatırım için hükümetle stratejik yatırım kapsamına alınması için görüşmeler yapıldığını belirtti. Henüz detayları belli olmadığı için potansiyel yatırımın degerlemelerimiz açısından etkisi üzerine yorum yapamıyoruz. Ancak haberin yine de hisse üzerinde olumlu bir etki yapması beklenebilir

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Haber Yorum – 05.06.2017

Socar Turkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev yaptığı açıklamada Petkim’e benzer yeni bir petrokimya tesisini İzmir’de yapmak için çalışmalarda bulunduklarını ve bu yatırımın net olmamakla birlikte 3 milyar doları bulabileceğini söyledi. Haberi bu aşamada Petkim hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz – 09.05.2017

Petkim 1Ç17 sonuçları ile ilgili bir telekonferans düzenledi. Şirket yönetimi, güçlü seyreden marjların hem özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanan petrokimya talebi hem de düşük seyreden petrol fiyatlarınca desteklendiğini belirtti. Beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK’de marjların yanı sıra envanter kazancının ve bizim tahminimiz olan 450 bin ton’un üzerinde 492 bin ton olarak gerçekleşen 1Ç17 satışlarının etkisi olduğu görülüyor. Böylelikle, kapasite kullanım oranı da oldukça yüksek bir seviye olan %98,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki etilen-nafta farkının 1Ç17 ortalamasının üzerinde gerçekleştiği düşünülünce, 2Ç17’nin de operasyonel olarak 1Ç17’e benzer güçlü olma ihtimalinin arttığı söylenebilir.

 

İŞ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Kapanış (TL) : 4.98 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7470 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32.08 PETKM TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Çok iyi sonuçlar
Petkim 1Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 146 milyon TL net kara karşılık 366 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 283 milyon TL ve piyasa beklentisi oşan 225 milyon TL’nin oldukça üstünde. Bunun arkasındaki neden olarak ise beklentiden daha iyi gerçekleşen marjları söyleyebiliriz.

Şirketin satışları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %59 artarak 1.8 milyar TL’ye ulaştı ve aynı dönemde brüt kar marjı ise yıllık bazda 7.5 baz puan arttı. Bütün bunlar neticesinde şirketin FAVÖK’ü 436 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç16’da ise bu rakam 183 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK marjı ise %24.7 seviyesinde ulaştı, bu da şirketin tarihindeki en yüksek FAVÖK marjı.

Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Şirket sonıçlar ile ilgili 8 Mayıs tarihinde telekonferans düzenleyecek. Daha sonra modelimizin üzerinden geçeceğiz ama bu arada AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim’in 1Ç17 sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Petkim 1Ç17’de genişleyen nafta/etilen makası ve zayıf lira sayesinde tarihinin en yüksek karlılığını elde etti. FAVÖK ve net kar yıllık bazda %138 ve %150 artarak sırasıyla 436 mln TL ve 366 mln TL olarak gerçekleşirken bu rakamlar bizim ve piyasa beklentilerinin yaklaşık olarak FAVÖK için %35, net kar için %65 seviyesinde üzerinde oluştu. 1Ç17’de ortalama 580 $/ton olan nafta/etilen makasının Nisan ayında 730 $/ton seviyesine yükselmesi 2Ç17 sonuçlarının da en az 1Ç17 sonuçları kadar güçlü olabileceği sinyalini vermektedir. Beklentileri aşan operasyonel ve net kar performansı sonrası hissede son 3 ayda oluşan olumlu havanın devam edeceği görüşündeyiz. Petkim için 6.00 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim yılın ilk çeyreğinde 366 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 225 milyon TL’nin oldukça üzerinde gelmiş oldu. Faaliyet karının oldukça güçlü gelmesi rakamlara olumlu yansıdı. Şirketin VAFÖK’ü 436 milyon TL ile 319 milyon TL2lik beklentileri aşmış oldu. Etilen-Nafta fiyat farkının son çeyrekteki daralmanın ardından ilk çeyrekte yükselişe geçmesi Petkim’in karlılığını destekledi. Bunun yanında artan ürün fiyatları da stok karı ile karlılığı olumlu etkiledi. Şirketin satış hacmi ise yıllık %4 artışla 493 bin ton seviyesine ulaştı.

HALK YATIRIM – Petkim PETKM Hisse Analiz 1Ç17 – 05.05.2017

Petkim (PETKM, Pozitif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %12,0 üzerinde yıllık bazda %59 artışla 1.766 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK piyasa beklentisinin %36,7 üzerinde 436,4 milyon TL, net kâr ise piyasa beklentisinin %62,3 üzerinde 365,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

 

Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımı Hakkında Açıklama – 03.04.2017

28.03.2014 tarihinde 51 MW’lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını duyurmuştuk. Yatırımın yaklaşık olarak 42 MW’lık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 MW’lık kısım için çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut 25 MW’lık lisansımız kapsamında Rüzgar Enerjisi Santralimiz faaliyete geçmiş olup, lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK’ya izin başvurusu yapılacaktır. Kalan 9 MW’lık yatırımın tamamlanması ve lisans tadili ile birlikte Rüzgar Enerjisi Santralimizin 51 MW olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

 

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 31.03.2017

Kapanış (TL) : 4.95 – Hedef Fiyat (TL) : 4.85 – Piyasa Deg.(TL) : 7425 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.48 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.93

PA ürünlerinde dampinge karşı önlem oranı %8.44 olarak belirlendi
Resmi Gazete’de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti’nden ithal edilen PA ürünleri ile ilgili bir antidamping incelemesi başlatmıştı. Bunun sonucunda dampinge karşı önlem oranın %8.44 olarak belirlendi. Petkim 2016 yılında yaklaşık 37.5bin ton PA ürünü satmıştı. Bu tutar şirketin toplam satış hacmi içinde oldukça küçük bir oran. Bundan dolayı haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 31.03.2017

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Güney Kore’den yapılan Ftalik Anhidrit (PA) ithalatıyla ilgili açılan damping soruşturması, bu ülkeden gerçekleştirilen PA ithalatında %8,44 oranında gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmesiyle sonuçlandı. Petkim’in yıllık 49 bin ton PA üretim kapasitesi bulunuyor. PA satışlarının Petkim’in toplam gelirlerindeki payının %1,5 seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz. Haberi, Petkim için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Yorum – 31.03.2017

Ekonomi Bakanlığı Ftalik anhidrit ürününün Güney Kore’den ithal edilmesine karşın %8.44’lük ek vergi getirdiğini açıkladı. Bu üründe PETKM’in 34 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. PETKM için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 28.03.2017

Olumlu marj beklentisi ve projeler büyüme hikayesini destekliyor

Hisse Fiyatı: 4.90 TL 12 Aylık Hedef: 6.30 TL Analist: Aykut Ahlatcıoğlu

Petkim için 12-aylık hedef fiyatımızı hisse başına 5,35TL’den 6,30TL’ye yükselttik. Nafta tabanlı bir petrokimya şirketi olarak, Petkim’in i) güçlenen bir küresel ekonomiye karşın nispi olarak düşük seyreden petrol fiyatları, ii) düşen enerji maliyetleri, iii) iç piyasadaki primli fiyat avantajından artarak faydalanacağını düşünüyoruz. Petkim hisseleri 6.6x 2017 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görürken, gelişmekte olan ülkelerde benzer hisselerin FD/FAVÖK ortalaması 8.7x seviyesinde bulunmaktadır.

Türkiye piyasasındaki güçlü konumu önemli bir rekabet avantajı. Petkim tam kapasiteye yakın üretim yapmasına rağmen, 2016 senesinde iç pazardaki talebin sadece %17’sini karşılayabildi. Daha düşük taşıma maliyetlerinin yanında, iç pazardaki üretimin tüketime göre düşük kalması ve müşterilerle uzun süreli iş ortaklıkları, Petkim’in ürünlerini önemli bir primle satabilmesine olanak sağlıyor. Bu prim, kur oynaklığının arttığı dönemlerde Petkim’in küçük boyutta teslimat yapabilmesi sayesinde artma eğilimi gösterebiliyor.

Etilen-Nafta farkı hikayenin tamamı değil. Etilen-nafta farkı en çok Petkim’in 2016 gelirlerinin yaklaşık 55%’ini oluşturan termoplastikler için önemli konumdadır. Gelirlerin geri kalan kısmı ise oldukça farklı fiyat dinamiklerine sahip etilen tabanlı olmayan ürünlerden geliyor. Özellikle, Petkim marjının son aylarda fiyatı hızla artan etilen tabanlı olmayan aromatiklerden yararlandığını değerlendiriyoruz.

2016 yılında enerji maliyetlerindeki düşüş Petkim’in marj büyümesini destekleyen etken olurken, 2017 yılında da enerji maliyetlerinin benzer şekilde olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Petkim’de enerji faturasının belirleyici unsuru, 2013 yılından bu yana %42 düşüş gerçekleştiren doğalgaz fiyatlarıdır. Geçen yıl yapılan %10 fiyat indirimi sonrasında 2017’de doğalgaz fiyatlarında artış beklemiyoruz. Bunun brüt kar marjına yaklaşık %2 katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Petkim’in rüzgar santrali ve Socar rafineri projesi devam ediyor. Petlim 1.5 milyon TEU konteyner kapasitesi ile 2016 Aralık ayından bu yana faaliyetini sürdürüyor. 2017 yılında finansal giderlerin etkisiyle Petlim’den net gelir katkısı beklemiyoruz. Ancak, gelir katkısının 2020 yılına kadar 15 milyon dolar düzeyine ulaşmasını bekliyoruz. Diğer taraftan bu yıl 51MW rüzgar enerjisi santralinin 2Y17’de faaliyete geçmesiyle bu yıl şirketin 6 milyon dolar VAFÖK katkısı sağlamasını öngörüyoruz. Socar rafineri projesi %80 tamamlanmış durumda. Tahminlerimize göre rafineri projesi ile maliyetlerde azalma ve sağlanacak sinerji Petkim’in VAFÖK’üne yıllık 70 milyon dolar katkı sağlanmış olacak.

 

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 09.03.2017

“Petkim, Son Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Kar Açıklayarak 2016 Yılını Oldukça İyi Kapadı…” Öneri “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 5,70TL

Petkim’in ana ortaklık net dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,9 oranında artarak 215,7mn TL’ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 89mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 103,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde gerçekleşen brüt kar ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur. Petkim’in satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki %5’lik düşüşe karşın kurların olumlu katkısıyla %10,5 oranında artarak 1.279mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan brüt kar ise maliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak %84,2 oranında artarak 289,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kat marjı da 2015’in aynı dönemindeki %13,6’dan %22,6’ya yükselmiştir. Operasyonel giderler de %8,1’lik görece düşük artışla karlılığı desteklemiştir. Böylece FAVÖK 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,7 oranında artarak 275mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler ve finansman giderlerinin olumsuz etkisiyle vergi öncesi net dönem karı 189,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,3 oranında artış kaydetmiştir.

4Ç2015’te kaydedilen 8,2mn TL’lik vergi gelirine karşın 4Ç2016’da 26,9mn TL’lik vergi geliri kaydedilmiş ve bu durum karın daha da yüksek çıkmasını sağlamıştır. Son çeyrekte etilen–nafta marjı oldukça düşük seviyelere gelmesine karşın, yüksek kapasite kullanımı, kur ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı oluşan stok gelirleri ve yüksek aromatik fiyatları Petkim’in yüksek kar açıklamasında ana etken olmuştur.

Petkim’in tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 7.645mn TL’den 8.547mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 5,10TL’den 5,70TL’ye yükseltiyoruz. Petkim için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Socar Türkiye Enerji PETKM’de 19.8 milyon adetlik (%1.32) satış işlemini hisse başına 4.44TL fiyat ile tamamladığını açıkladı. Hisse fiyatı bir önceki gün kapanış fiyatı olan 4.67TL’ye göre %6’lık iskontoya işaret ediyor. Bu satışla Socar Türkiye Enerji direkt sahip olduğu kayıtlı tüm PETKM hisselerini satmış oldu. Ancak şirket Socar Petrokimya üzerinden PETKM’in %51’ini kontrol etmeye devam ediyor.

İŞ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Kapanış (TL) : 4.73 – Hedef Fiyat (TL) : 4.85 – Piyasa Deg.(TL) : 7095 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 18.8 PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 2.63

SOCAR Türkiye Enerji, Petkim’de 20 Mayıs 2016’da borsada işlem gören statüye dönüşen hisselerinin bir kısmını Mart ayı içinde borsada satışını planlıyor
SOCAR Türkiye Enerji, Petkim’de 20 Mayıs 2016’da borsada işlem gören statüye dönüşen hisselerinin bir kısmını Mart ayı içinde borsada satışını planlıyor. Şirketin hali hazırda Petkim üzerinde direk hissesi %1.6. Eğer elindeki bütün hisseleri satarsa, Petkim üzerinde direk payı kalmayacak fakat SOCAR Türkiye Petrokimya üzerinden %51 oranında hissedarı konumundadır. Miktarın küçük olmasından dolayı hisse performansı üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Petkim (PETKM, Öneri “AL”, Nötr): Socar Turkey Enerji dün, 19,8mn adet Petkim hissesi 4,44TL fiyattan sattığını açıkladı. Bu işlemle doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranı %52,32 iken %51,00 olmustur. SOCAR Turkey Petrokimya A.S.’nin Petkim’de sahibi olduğu %51 oranındaki payında bir değişiklik söz konusu olmayıp, Socar Turkey Enerji’nin sahip olduğu Petkim payları %1,32 iken, bu satış sonrası %0 olmuştur.

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

SOCAR Türkiye Enerji, ay sonuna kadar kalan Petkim hisselerinin bir kısmını satacak. Hatırlanacağı gibi SOCAR Türkiye Petrokimya’nın %100 sahibi olan SOCAR Türkiye Enerji, 20 Mayıs 2016’da Borsa’da işlem görmesi için kote edilen 79.8 mln Petkim hisseden (sermayenin %5.3’ü) kalan 54.8 mln hissenin (sermayenin %3.7’si) bir kısımını Ekim ayı sonuna kadar satmayı hedeflediğini açıklamış, ancak 35 mln hisse satışını tamamlayabilmişti. Şirket’ten dün yapılan açıklamaya göre, kalan hisselerin (19.8 mln adet) bir kısmını Mart sonuna kadar satmayı planlıyor. SOCAR Türkiye Enerji bahsi geçen hisselerin tamamını satarsa, Petkim’de direkt hissesi kalmayacak. Hatırlanacağı gibi, SOCAR Türkiye Enerji 17 Ekim’de 35 mln adet hisseyi 4.35 TL/hisse fiyattan satmıştı. Haberin hisse üzerinde kısa surely bir baskı yapması beklenebilir.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Socar Türkiye Enerji Mart ayı içerisinde PETKM hissesi satabileceğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirketin direkt sahip olduğu PETKM hissesi 20 milyon adet (%1.32) seviyesine gerilemişti. Bunun yanında şirket Socar Petrokimya üzerinden de Petkim’in %51’ine sahip bulunuyor.

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Haber Analiz – 08.03.2017

Petkim’in ana ortağı Socar’ın Socar Turkey Enerji üzerinden sahip olduğu kalan %1,32 Petkim payının bir kısmının Mart ayı içerisinde satılacağı açıklandı. Önceki satışlara benzer olarak satışın hisse fiyatına baskısının sınırlı olacağını tahmin ediyoruz.

 

OYAK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %8.6’lık temettü verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %83’ü dağıtılmış olacak (2015: %75). Temettü ödeme tarihi 14 Nisan olarak planlanıyor.

DENİZ YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

Petkim 4Ç sonuçlarını ve 2017 görünümünü paylaşmak için bir telekonferans düzenledi. Şirket 4Ç16’da nafta/etilen makasındaki daralmaya rağmen beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarını, Lira’nın Dolar’a karşı değer kaybının yanında, yan ürün olan aromatiklerdeki yüksek fiyatların sebep olduğunu belirtti.

Tam olarak bir rakam vermeden, sonuçlar üzerinde bir miktar stok karı olduğunu da eklediler. 2017 için ise global talep tarafındaki güçlü seyir devam ederken, arz tarafında kapasite kullanım oranlarının bakım duruşları nedeniyle düşük devam ettiğini, bunun da nafta/etilen makasını yükseltirken, aromatiklerde fiyatların düşmesini engellediğini söylediler. Güçlü seyreden Platts Petrokimya Endeksi (2016 sene sonu 874 $/ton, Şubat’ta 1,027 $/ton) bu durumu destekler niteliktedir.

Arz/talep tarafındaki bu dengesizliğin karlılık açısında Petkim’e olumlu yansımaları olacağını ifade ettiler ve %20 brüt marjın sürdürülebilir olduğunu öngörüyorlar (bizim beklentimiz 450 $/ton nafta/etilen makası öngörüsü baz alınarak %14, Şubat ayında makas ortalaması 550 $/ton). Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde etilen fabrikasındaki beklenmedik bakım duruşu nedeniyle, üretim ve satışlarda oluşan baskının 2017’de olmayacağı varsayımıyla, 2016’ya göre kapasite kullanım oranı ve satışların 2017’de bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.

Yönetim, temettü için ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, 2016 net karı olan 726 mln TL’den hisse başına 0.39 TL temettü ödenmesini bekliyoruz. Şirket’in çizdiği olumlu 2017 tablosunun ardından, hissede son dönemde görülen yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğini öngörüyoruz. Burada hatırlatmak gerekir ki Petkim’in hisse performansında özellikle nafta/etilen makasındaki değişimler etkili olmaktadır. Bu nedenle, nafta/etilen makasındaki değişimleri yakından takip etmek gerekmektedir. (Deniz Yatırım Araştırma, Petkim)

 

AK YATIRIM – PETKM Hisse Analiz – 07.03.2017

Petkim 4Ç16 sonuçları ve 2017 beklentileri ile ilgili bir telekonferans düzenledi. 2017 senesinde brüt kâr marjının 2016’daki %21,1’lik gerçekleşmenin ardından, Şirket hem marj hem de talep koşullarının destekleyici olmaya devam etmesiyle beraber brüt kâr marjının %20’nin üzerinde kalmasını bekliyor. Satış hacmi tarafında ise, Şirket yönetimi yüksek kapasite kullanım oranının korunacağını ve en azından 2016 yılında gerçekleşen 1,76 milyon ton satış hacminin yakalanacağını tahmin ediyor. Star Rafinerisi’nin genel ilerleme oranı %80 civarında bulunurken, Şirket rafinerinin 2018’in son çeyreğinde üretime geçmesini bekliyor. Telekonferans sonrası Petkim ile ilgili finansal tahminlerimizi ve 5,35TL düzeyindeki 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

Petkim yönetimi 29 Mart’daki Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 faaliyetlerinden hisse başı 0,40 TL brüt nakit temettünün (bizim nakit temettü beklentimiz olan 0,36TL’nin üzerinde) dağıtılmasını teklif edecek (planlanan dağıtım tarihi 18 Nisan, temettü verimi %8,51).

 

Petkim’in 4Ç16 Hisse Analizleri ve Hisse ile İlgili Bu tarihten daha eski haber ve gelişmeleri Petkim Hisse Analiz Arşivi sayfasından okuyabilirsiniz.