Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Papilon Savun...

Papilon Savunma Güvenlik PAPIL Hisse Analiz ve Yorumları

Papilon Savunma Güvenlik PAPIL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların PAPIL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Papilon PAPIL Hisse Analiz 1Ç21 – 01.06.2021

Papilon Savunma – 1Ç21 sonuçlarını 7,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %166 artarken, şirket 4Ç20’de 30 bin TL zarar açıklamıştı. Şirketin net kar artışının altında yatan ana neden 6 milyon TL tutarındaki net kur farkı geliridir. Net satışlar 6,1 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %187 arttı. Şirket, 1Ç21’de 2,0 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8852 baz puan artarak %34 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yatay kalarak 71 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Papilon PAPIL Hisse Haber Yorum – 13.01.2021

Papilon, Londra’da %100 oranında pay sahibi olacağı, 1GBP sermayeli “PAPIL10 Technologies Ltd.” adında yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Hatırlatmak gerekirse şirket, halka arz dökümanında yurt dışında olası büyüme stratejisinden bahsetmişti. Papilon, Birleşik Krallık’ta kurduğu şirket vasıtasıyla, Orta Doğu ülkelerinde açılması planlanan potansiyel ihalelere teklif verebilir. Gelişmenin Papilon hissesi üzerinde, kısa vadede hafif pozitif bir etki yaratmasını bekleriz. (PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere’de kurularak tescil edilmiştir. )

 

ZİRAAT YATIRIM – Papilon PAPIL Hisse Analiz 1Ç20 – 02.06.2020

Papilon Savunma-Güvenlik (PAPIL, Sınırlı Negatif): Şirket’in net dönem karı 1Ç2020’de geçen yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında azalış kaydederek 2,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %61,9 oranında azalarak 2,1mn TL olmuştur. Maliyetler %21,3 oranında azalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %82,2 oranında azalmış ve 658bin TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında azalmış ve şirketin esas faaliyet zararı 1,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 4,6mn TL gelir yazılmıştır. Vergi öncesi karı 3,2mn TL iken, 459bin TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 2,7mn TL olmuştur.

 

Papilon Savunma Borsada İşlem Görmeye Başlıyor – 06.12.2019

05.12.2019 – Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL): Borsa İstanbul, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri’nin halka arz edilen 7,5 mn TL nominal değerli paylarının, 6 Aralık tarihinden itibaren 4,40 TL hisse başı fiyat ve “PAPIL.E” kodu ile Ana Pazar’da (Grup 1) işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

Aşağıda Ak Yatırım’ın Papilon Savunma için hazırladığı fiyat tespit raporundan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Tüm rapor buraya aktarılmamış, şirket konusunda bilgi ve değerlemeye ait sonuç kısımları verilmiştir. “Rapor, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Papilon SavunmaGüvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Papilon” ve/veya “Şirket”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.”

Ak Yatırım Papilon Savunma Fiyat Tespit Raporundan Bilgiler

Papilon Savunma Faaliyet Konusu

Papilon 2012 yılında Ankara’da kurulup yerli biyometrik sistem geliştirici ve cihaz üreticisidir. Yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç izi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır. Ana faaliyet alanı kamu güvenliği olup, sektörü ise Biyometrik Teknolojileridir. Biyometri, biyolojiye dayalı ve bilgi güvencesinde kullanılan bir teknolojik ve bilimsel kimlik doğrulama yöntemidir. Pazar oligopol bir pazardır ve çok az sayıda ancak çok güçlü rakipler söz konusudur. Global oyuncuların yer aldığı bir sektör olan biyometrik teknolojiler, ayrıca, konsolidasyon işlemlerinin de olduğu bir yapıya sahiptir. Sektördeki oyuncular; Thales Group, Sagem, Gemalto ve NEC firmalarıdır.

Şirket’in Operasyonları Hakkında:

Papilon, polise, jandarmaya ve benzeri üst düzey önleyici güvenlik gerektiren kurumlara tam donanımlı ve yerli parmak ve avuç izi teşhis, yüz tanıma, iris tanıma sistemleri, lokal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak alan tecrübesi ile harmanlayarak sunar. Papilon’un biyometrik bilgi transferini eksiksiz ve hızlı yapmasını sağlayan algoritmaları Türkiye’de geliştirilmiş, yerli üretilmiş ve kamu hizmetlerine 2012 yılında sunulmuştur.

Şirket’in 2019/6 satışların dağılımında kamunun payı %90, özel sektörün payı ise %10 seviyesindedir. Oysa 2018’de bu oranlar sırasıyla %59 ve %41 idi. Satışların dağılımına faaliyet türlere göre de bakılabilir; anahtar teslim sistem geliştirme 2018’de toplam satışların %16’sı iken, 2019/6’da payı %1’e düştü, süreklilik kapsamında hizmet satışı ise sırasıyla, %13’den %25’e yükseldi ve ürün satışı %71’den %74’e yükseldi.

Satışların maliyetinin satışlardaki payı 2018’deki %55’den 2019/6’da %39’a geriledi. Faaliyet giderlerinin 2018’de satışlara oranı %11,5 iken 2019/6’da bu oran %51,9’a yükseldi.

Net finansman gelir/gider ağırlıklı olarak nakit ve nakit benzerlerinin faiz gelir/gider ve döviz nakit ve nakit benzerlerinin kur farkı gelir/giderden oluşmuştur. Şirket’in en önemli özelliği öz kaynak yöntemi ile finansman politikasını uygulaması, banka kredileri kaynaklı finansman yükümlülüğü bulunmamasıdır. Net finansman gelirlerinin 2018’de satışlardaki payı %6,5’ken 2019/6’da, TL’nin değer kaybetmesi ve Şirket’in elinde döviz nakit ve nakit benzerleri olduğundan, net kur farkı gelirleri elde etmesiyle, satışların %70,1’ine yükseldi.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri:

  1. Yurtdışı iştirak edinimi: %30 2. İşletme Sermayesi Güçlendirme: %20 3. Ar-Ge Çalışmaları: %50

Sonuç: Çarpan Analizi ve İNA hesaplamalarından çıkan değerlerin eşit ağırlıklandırılması sonucu 181.765.953 TL sermaye değerine ulaşılmıştır. Buna göre pay başına değer 6,06 TL olarak hesaplanmıştır. Halka arz fiyatı ise %27,4 iskonto ile 4,40 TL olarak belirlenmiştir.

Papilon için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte;

2019’un ilk yarısında net satışların ve FAVÖK’ün ciddi şekilde düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte İNA yöntemi ile hesaplanan değere baz teşkil eden projeksiyon tutarlarındaki dalgalanmaları destekleyici nitelikte yeterli açıklama yer almadığı görüşündeyiz. Benzer şirketler referans alınarak gerçekleştirilen FD/FAVÖK ve F/K çarpanları analizinde dikkate alınan çarpanlardaki sapmalar göz önüne alındığında ortalamaların yerine çarpanların medyan değerlerinin kullanılmasının daha doğru sonuç vereceği kanaatindeyiz.

Yukarıda belirtilen çekincelerimiz dışında, uygulanan iskonto oranının ve 4,40 TL’lik halka arz fiyatının makul olduğu görüşündeyiz.