Ana sayfa sorular Maastricht Kr...

Maastricht Kriterleri Nedir? Türkiye Maastricht Kriterlerine Göre Nasıldır ?

Maastricht Kriterleri AB ülkeleri arasında Şubat 1992’de imzalanmış ve Maastricht anlasması ile tespit edilmis ekonomik kriterler bütünüdür. Maastricht kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları ortaya koymaktadır.

  • Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.
  • Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir.
  • Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.