Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Nuh Çimento N...

Nuh Çimento NUHCM Hisse Analiz ve Yorumları

Nuh Çimento NUHCM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların NUHCM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – Nuh Çimento Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Nuh Çimento – 2Ç19 sonuçlarını 62.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda değişmezken (yüzde %0 artarken) , çeyreksel bazda ise yüzde %289 arttı. Net satışlar 336 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %125 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %55 oldu. (2Ç18: %20) Şirket, 2Ç19’de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 367 baz puan azalarak %26.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 740 baz puan geriledi ve %25.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 341 baz puan geriledi ve %5.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %42 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %57 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %47 artarak 272 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 288 milyon TL (2Ç18: 458 milyon TL ve 1Ç19: 298 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22.8 (2Ç18: %42.6 ve 1Ç19: 24.1%) olarak kaydedildi.

 

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Nuh Çimento, 1Ç19 sonuçlarını 16.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 azalırken, şirket 4Ç18’de 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 333 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %385 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %51 oldu. (1Ç18:%9) Şirket, 1Ç19’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1454 baz puan azalarak %9.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1267 baz puan azaldı ve %15.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan arttı ve %11.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %67 artarken, genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %27 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %45 azalarak 186 milyon TL olarak gersçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 298 milyon TL (1Ç18: 423 milyon TL ve 4Ç18: 437 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.1 (1Ç18: %40.2 ve 4Ç18: 37.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Nuh Çimento – 3Ç18 sonuçlarını 50.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %58 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 azaldı. Net satışlar 330 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. Şirketin yurtiçi satışları yıllık bazda yatay kalırken ihracat gelirleri 3Ç17’de 4 milyon ABD dolarından 19 milyon ABD dolarına yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 86 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 343 baz puan artarak %25.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 395 baz puan arttı ve %30.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 89 baz puan azaldı ve %10.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %49 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek 386 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 524 milyon TL (3Ç17: 358 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.9 (3Ç17: %37.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Nuh Çimento (NUHCM, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120 oranında artarak 39,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %83 oranında artarak 1Ç2018’de 75,6mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %15 ve %28 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %19 idi.

 

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Nuh Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 47,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %234 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %50 arttı. Net satışlar 265 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Şirket, 4Ç17’de 55 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 299 baz puan artarak %20,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 234 milyon TL olarak gerçekleşti.

HALK YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz – 07.03.2018

Nuh Çimento (NUHCM, Pozitif): Nuh Çimento, hisse başına brüt 0,9 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini 29 Mart tarihinde yapılacak genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 25 Mayıs 2018’de ödenmesi teklif edilen kar payı, son hisse kapanış fiyatına göre %8,5 temettü verimine işaret etmektedir.

 

Nuh Çimento Temettü Teklifi Açıklaması Yaptı – 06.03.2018

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

  • 2017 yılı SPK’nuna göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu Net Karı 149.907.991 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul’a önerilmesine,
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2017 yılı için ayrılmaması,
  • Kar payı ödeme tarihinin 23 Mayıs 2018 olarak belirlenmesinin;
  • 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
NUHCM, TRANUHCM91F0
Peşin
0,9
90
0,765
76,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.05.2018
25.05.2018
24.05.2018

 

Nuh Çimento’nun Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Devralme Şekliyle Birleşme Kararı Açıklaması – 27.12.2017
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
150.213.600 TL
0 TL
0 TL
150.213.600 TL

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 435157 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158. maddeleri ile ilgili diğer hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddesi ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleri, hakları, vecibeleri ile bir bütün halinde devir almak suretiyle birleşmesine ve birleşmenin kabulüne,

Birleşme işleminin, Şirketimiz devrolan şirket Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin %100’üne sahip tek ortak olduğundan, T.T.K.’nın 155 ve 156’ıncı maddesi ile SPK’nın II-23.2 sayılı Tebliği’nin 13. maddesine göre “Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme” hükümlerine göre yapılmasına, bu kapsamda birleşme işleminin; bağımsız denetim raporu, birleşme raporu, uzman kuruluş görüşü hazırlanmaksızın, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın ve birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaksızın yapılmasına,

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile birlikte hazırlanan 25.10.2017 tarihli “Birleşme Sözleşmesi”nin kabulüne,

Devrolan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin sermayesinin % 100’ünün şirketimize ait olması ve birleşme oranının bir olması dolayısıyla birleşme nedeniyle sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Not: Birleşmeye İlişkin SPK Onayı Tarihi: 10.11.2017

 

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Nuh Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 31.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %39 azaldı. Net satışlar 238 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 3Ç17’de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 858 baz puan azalarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek 197 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %22 oranında azalarak 31,9mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %7 oranında azalarak 3Ç2017’de 63,1mn TL’ye düşmüştür. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %37 oranında azalarak 102,1mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında gerileyerek 52,3mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki artış, brüt karın aynı dönemler itibariyle %30 oranında azalarak 77,2mn TL’ye düşmesinde etkili olmuştur.  Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında azalarak 70,1mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Nuh Çimento – 2Ç17 sonuçlarını 52,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %192 arttı. Net satışlar 284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 71 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1071 baz puan azalarak %24,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %233 büyüyerek 213 milyon TL olarak gerçekleşti.