Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Nuh Çimento N...

Nuh Çimento NUHCM Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Nuh Çimento NUHCM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların NUHCM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Nuh Çimento’nun Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Devralme Şekliyle Birleşme Kararı Açıklaması – 27.12.2017

Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
150.213.600 TL
0 TL
0 TL
150.213.600 TL

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 435157 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158. maddeleri ile ilgili diğer hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddesi ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleri, hakları, vecibeleri ile bir bütün halinde devir almak suretiyle birleşmesine ve birleşmenin kabulüne,

Birleşme işleminin, Şirketimiz devrolan şirket Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin %100’üne sahip tek ortak olduğundan, T.T.K.’nın 155 ve 156’ıncı maddesi ile SPK’nın II-23.2 sayılı Tebliği’nin 13. maddesine göre “Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme” hükümlerine göre yapılmasına, bu kapsamda birleşme işleminin; bağımsız denetim raporu, birleşme raporu, uzman kuruluş görüşü hazırlanmaksızın, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın ve birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaksızın yapılmasına,

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile birlikte hazırlanan 25.10.2017 tarihli “Birleşme Sözleşmesi”nin kabulüne,

Devrolan Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin sermayesinin % 100’ünün şirketimize ait olması ve birleşme oranının bir olması dolayısıyla birleşme nedeniyle sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Not: Birleşmeye İlişkin SPK Onayı Tarihi: 10.11.2017

 

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Nuh Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 31.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %39 azaldı. Net satışlar 238 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 3Ç17’de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 858 baz puan azalarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek 197 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %22 oranında azalarak 31,9mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %7 oranında azalarak 3Ç2017’de 63,1mn TL’ye düşmüştür. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %37 oranında azalarak 102,1mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında gerileyerek 52,3mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki artış, brüt karın aynı dönemler itibariyle %30 oranında azalarak 77,2mn TL’ye düşmesinde etkili olmuştur.  Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında azalarak 70,1mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIMNuh Çimento Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Nuh Çimento – 2Ç17 sonuçlarını 52,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %192 arttı. Net satışlar 284 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 71 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1071 baz puan azalarak %24,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %233 büyüyerek 213 milyon TL olarak gerçekleşti.

PAYLAŞ