Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları MLP Sağlık Hi...

MLP Sağlık Hizmetleri MPARK Hisse Analiz ve Yorumları

MLP Medical Park Sağlık Hizmetleri MPARK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MPARK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Medical Park MPARK Haber Yorum 26.05.2022

MPARK; Pay geri alım programının başlatılması / olumlu / MLP Sağlık Yönetim Kurulu’nun 25.05.2022 tarihli toplantısında MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl süre ile pay geri alımı yapılmasına,

  • Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen 20.803.720 Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.803.720 adet pay) olarak belirlenmesine,
  • Geri alım için ayrılacak fonun 650.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
  • Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Başlatılan geri alım sürecini hisse performansı açısından destekleyici bir unsur olarak görürken, piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalarda hissenin görece daha stabil kalmasını sağlayabileceğini düşünüyoruz. İlgili gelişmeyi MPARK payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Oyak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Net kâr güçlü operasyonel kârlılık ve düşük finansman giderleri ile beklentileri aştı… MPARK, 1Ç22’de piyasa beklentisinin %64 üzerinde ve yıllık %159 yükselişle 170mnTL net kâr elde etti. Net kârdaki yukarı sapmanın ana sebebi güçlü operasyonel marjlar olurken, finansman giderleri de beklentimizin altında kaldı. Şirket, geçtiğimiz çeyreklerde ve bu çeyrekte; i) tamamlayıcı sağlık sigortasındaki güçlü ivmelenme ii) sağlık turizmi gelirlerindeki artış iii) SUT fiyatlarında yapılan güncellemeler iv) maliyeti yüksek olan laboratuvar segmentinin daha düşük payı gibi sebeplerde güçlü kârlılığını sürdürdü. olarak sıralanabilir. Şub22’de yapılan SUT fiyat güncellemelerinin tam etkisi 2Ç’den itibaren görülecek olsa da 1Ç sonuçlarında da bunun pozitif katkısını gördük.

Daha az malzeme kullanımının brüt kâr üzerindeki pozitif etkisi sürüyor… Yurt içi hasta gelirleri, yatarak tedavi gören (yıllık +%57) ve ayakta tedavi gören (yıllık +%78) hasta gelirlerinin birlikte güçlü büyümesiyle yıllık %66 arttı. Medikal turizm gelirlerindeki %198’lik artış da büyümeyi destekledi. Bu artışın %89’luk kısmı TL’deki değer kaybının etkisiyle gerçekleşirken geriye kalan kısım ise protokol sayısı/fiyat artışları sayesinde olmuştur. Sonuç olarak; ciro yıllık %81 (ç/ç: %25) artarak 2.0mrTL’ye ulaştı. Brüt marj laboratuvar tarafında azalan malzeme kullanımının, protokol başına artan yatan hasta gelirinin, protokol/tedavi dağılımının etkisi ve toplam gelir içindeki malzeme maliyetlerinin azalan yüzdesi etkisiyle yıllık 2yp (ç/ç: -2.0yp) artarak %27.0 oldu. Operasyonel Giderler/Hasılat oranı ise yıllık 2yp artışla (ç/ç: -5yp) %9.0 oldu. Personel ücret düzeltmeleri bu artışın en önemli sebebi oldu. Sonuç olarak, FAVÖK y/y %72 (ç/ç: +%40) artarak 502mnTL ile beklentilerin %12 üzerine çıktı. FAVÖK marjında yıllık 1yp düşüş ve çeyreklik 2.6yp’lik büyüme ile %23.0 seviyesine gelinmiş oldu.

Güçlü serbest nakit akışı sürdü, öte yandan döviz kısa pozisyona geçildi… Net borç Mar22 itibarıyla y/y %3 (ç/ç: -%5) düşüşle 2.0mrTL oldu. İyi yönetilen işletme sermayesi ile birlikte güçlü FAVÖK üretimi, net borç/FAVÖK oranının Mar22’de 1.3x’e (Mar21: 2.0x – Ara21: 1.5x) düşmesini sağladı. Şirket, 2022-2024 yıllarına ait 47mnEUR sendikasyon kredisinin tüm anapara ödemelerini Şub21’de TL’ye çevirmişti ve döviz açık pozisyonu kapatılarak Mar21 itibarıyla ~6mnEUR uzun pozisyona geçilmişti. Mar22 itibariyle yaklaşık 6mn EUR’luk döviz kısa pozisyon taşınmaktadır. (Mar21: ~6mn EUR uzun pozisyon). 1Ç22’de yaklaşık 250mnTL (y/y: yatay & ç/ç: -%20) serbest nakit akışı elde edildi.

Tavsiyemizi “Endeks Üstü Getiri” olarak koruyor, HF’mizi 48.00TL/hisse olarak yukarı revize ediyoruz… Sonuçların ardından 2022T FAVÖK ve Net Kâr tahminlerimizi sırasıyla %4 ve %17 oranında artırdık. Buna bağlı olarak HF’mizi 48.00TL/hisse olarak güncelliyoruz. Yaklaşık %50’lik getiri potansiyeline bağlı olarak “Endeks Üstü Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Son olaraksa; hatırlanacağı üzere Yönetim Kurulu, Şirket’in mali yapısını güçlendirmek ve mali esnekliğini daha da artırmak amacıyla bu yıl temettü dağıtılmamasını teklif etmişti. Güçlü ve finansalların Şirket payları üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Şirket payları 2022T 4.5x FD/FAVÖK ve 11.0x F/K rasyolarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

MLP 1Ç22’de beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. MLP 1Ç22’de, konsensus beklentisinin %64 üzerinde 170 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç22’de net kar, güçlü faaliyet karı ve ertelenmiş vergilerin etkisiyle yıllık %159 arttı. 1Ç22’de net satışlar beklentilerin %9 üzerinde, yıllık %81 arttı. 1Ç22’de yurtiçi hasta gelirleri hem hasta sayısı hem ortalama fiyatlardaki artışlarla, yıllık %66 arttı. Yatan hasta ve ayakta hasta gelirleri sırasıyla yıllık %57 ve %78 arttı.

Haziran 2021 ve Şubat 2022’de yapılan SUT fiyat düzeltmelerinin katkısı büyümeyi destekledi. Yabancı sağlık turizmi gelirleri TL cinsinde yıllık %198, ABD doları cinsinde yıllık %58 arttı. Yabancı sağlık turizminin konsolide satışlar içerisindeki payı %14.9 oldu. (1Ç21 : %9.0). Yabancı sağlık turizmi gelirleri 1Ç22’de 23 milyon dolar seviyesine yükselmiş oldu. (1Ç19: 20 milyon dolar).

1Ç22’de FAVÖK beklentilerin %12 üzerinde, yıllık %72 artarak 502 milyon TL oldu. FAVÖK marjı yıllık 108 baz puan düşerek 1Ç22’de %23 oldu. FAVÖK marjındaki gerilemenin sebepleri elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmet giderlerinde artış, yabancı sağlık turizmi ile ilgili pazarlama giderlerindeki artış ve personel giderlerindeki artıştır. Personel giderleri, geçen seneki kısa çalışma teşvikinin bu sene olmaması, yeni hastane açılışı, mevcut hastanelerin kapasite kullanımı dolayısıyla alınan yeni personel ve personele yapılan zamlar sebepleriyle artmıştır. 1Ç22’de net borç çeyreklik %4 azalarak 1,984 milyon TL olmuştur. 4Ç21’de 1.5x olan net borç/FAVÖK, 1Ç22’de 1.3x seviyesine gerilemiştir. Kaldıraç oranındaki düşüş, güçlü FAVÖK ve operasyonel nakit akışı ile borç ödemeleri sebepleriyle gerçekleşmiştir. Yorum: 1Ç22’de MLP, beklenenden daha iyi FAVÖK ve net kar açıklamıştır. Söz konusu haberi “Olumlu” olarak yorumluyoruz

Deniz Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 4Ç21 Analiz – 09.02.2022

Net kar ve FAVÖK beklentileri aştı Değerlendirme: Olumlu / MLP Sağlık, 1Ç22 ’de 2.187 milyon TL gelir (Konsensus: 2.006 milyon TL / Deniz: 2.059 milyon TL), 502 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 447 milyon TL / Deniz: 412 milyon TL) ve 170 milyon TL net kar (Konsensus: 103 milyon TL / Deniz: 103 milyon TL) açıkladı. 1Ç22’de satış gelirleri, FAVÖK ve net kar tahminlerimizin üzerinde performans sergiledi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını beklemekteyiz.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç22’de yıllık bazda %81 artarak 2.187 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış gelirlerindeki yıllık bazda artışı destekleyen sebepler; (i) artan hasta sayısı ve artan ortalama fiyatlar (ii) dünyanın birçok ülkesinde aşılanmanın toplum geneline yayılması sebebiyle artan yabancı sağlık turizmi gelirleri (iii) diğer yan iş kollarından elde edilen gelirler oldu.

1Ç22’de özel sağlık sigortası iş kolu tamamlayıcı sağlık sigortasının artan penetrasyonu sayesinde %103 oranında büyüdü. Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı %198 büyüme gösterdi. Bu büyümenin yaklaşık %89’u yabancı para birimlerinin TL karşısında değer kazanmış olmasından ve kalan kısmı ise uluslararası uçuşların normalleşmesi ile beraber oluşan hacim/fiyat artışından kaynaklandı.

1Ç22’de FAVÖK yıllık bazda %72 oranında artarak 502 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise 1,1 puan daralarak %23,0 seviyesine geriledi. FAVÖK marjındaki daralmada hizmet (elektrik, su ve doğalgaz) giderleri, YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderleri ve personel giderlerindeki artış etkili oldu.

Şirket, 1Ç22’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %159 güçlü artışla 170 milyon TL net kar açıkladı. Net kar marjı da 2,4 puan artışla %7,8 seviyesine ulaştı. Net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde FAVÖK’teki geçen yıla kıyasla güçlü büyüme ve yatırım teşviğine ilişkin oluşan ertelenmiş vergi geliri sayesinde 200 milyon TL eklenmesi etkili oldu. 2021 sonunda Net Borç/FAVÖK rasyosu 1.5x olan Şirket’in, 1Ç22’de güçlü FAVÖK sayesinde 1,3x’e gerilemiştir. Şirket’in azalan borçluluk yapısını nakit yaratma performansı açısından olumlu değerlendirdiğimizi belirtmeliyiz.

Genel değerlendirme: 1Ç22’de yıllık bazda tüm rakamlarda olumlu görünümün hâkim olduğunu izlemekteyiz. Şirket’in 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin borç servis ödemelerinin tamamını TL’ye çevirmesinden dolayı olası kur hareketlerinden de etkilenme oranının düşük olacağı bilgisini tekrarlıyoruz. Mevcut makro beklentilerimizdeki değişim ve Şirket finansallarının ardından tahminlerimizde yukarı yönlü revizyona gidiyor, MLP Sağlık için 12-aylık hedef fiyatımızı 46,30 TL’den 48,20 TL’ye yükseltiyor, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse yıl başından bu yana relatif olarak endeksin %20 gerisinde getiri sağlamıştır. Hisse, geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 16,9x F/K ve 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

Ak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 4Ç21 Analiz – 09.02.2022

Medical Park (MPARK TI) 4Ç21’de konsensüs beklentisi olan TL68mn’nin %85 üzerinde TL125mn net kar açıkladı. Şirket, TL104mn tek seferlik Libya ticari alacak karşılık giderlerine rağmen, beklentilerden yüksek gelen ciro ve sabit kıymet yeniden değerlemelerinin yarattığı ertelenmiş vergi geliri sayesinde beklentilerden yüksek net kar açıkladı. 4Ç21’de MPARK, yabancı sağlık turizmi için yapılan pazarlama giderleri, artan elektrik, su ve doğal gaz giderleri ve tek seferlik Libya karşılık gideri sebepleriyle beklentilerin %6 altında TL359mn FAVÖK açıkladı. Tek seferlik Libya karşılık gideri hariç MPARK beklentilerin üzerinde FAVÖK açıkladı. 4Ç21’de FAVÖK, güçlü satış performansı ve yüksek maliyetli diğer yan iş kolu laboratuvar cirosunun toplam ciro içerisindeki payının azalmasıyla yıllık bazda %32 arttı. 4Ç21’de ciro yıllık bazda %46 arttı. Yurtiçi hasta hasılatı, hasta sayısı ve ortalama fiyatların artışıyla beraber yıllık bazda %43 arttı. Yabancı sağlık turizmi cirosu, ağırlıklı olarak artan seyahat eden yolcu sayısı sayesinde yıllık bazda %121 büyüdü. Diğer yan iş kolu cirosu, laboratuvar iş koluna ait ihalenin grubun ana iş kolu olan hastaneciliğe odaklanma stratejisi sebebiyle yenilenmemesinden dolayı yıllık bazda %23 daraldı.

Tacirler Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 4Ç21 Analiz – 09.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 125,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 48 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %201 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %609 arttı. Net satışlar 1.756 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 arttı. Şirket, 4Ç21’de 359,0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32,3 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 216 baz puan azalarak %20,4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 460 baz puan arttı ve %29 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 698 baz puan arttı ve %14 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 57 milyon TL (4Ç20: 281 milyon TL ve 3Ç21: 165 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0,3 (4Ç20: %10,0 ve 3Ç21: 05%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 2.069 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3,8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21,9 F/K çarpanından ve 6,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 3Ç21 Analiz – 05.11.2021

MPARK; 3Ç21 sonuçlarında FAVÖK beklentileri aşarken net kar beklentilerin altında kaldı / nötr / MLP Sağlık, 3Ç21’de 1.448 milyon TL gelir (Konsensus: 1.362 milyon TL / Deniz: 1.354 milyon TL), 398 milyon TL FAVÖK (Kons.: 311 milyon TL / Deniz: 309 milyon TL) ve 18 milyon TL net kar (Kons.: 41 milyon TL / Deniz: 43 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 FAVÖK ve net satış rakamları konsensusun ve tahminlerimizin üzerinde performans sergiledi. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etki yaratmamasını beklemekteyiz.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç21’de yıllık bazda %39 artarak 1.448 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış gelirlerindeki yıllık bazda artışı destekleyen sebepler; (i) 3Ç20’de pandemi sebebiyle yaşanan daralma neticesinde oluşan düşük baz etkisi (ii) yurt içi hasta hasılatının çeyreksel olarak güçlü büyümeye devam etmesi (iii) yabancı sağlık turizmi gelirlerinin hızlı toparlanmaya devam etmesi izlendi.

3Ç21’de özel sağlık sigortası hasılatı özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının katkısıyla %68 oranında artarken, yabancı sağlık turizmi hasılatı 3Ç20’de izlediğimiz %22’lik daralma sebebiyle oluşan düşük baz etkisi ve bu yıl uluslararası uçuşlardaki kademeli açılma sayesinde %127 oranında arttı. Pandemiden sonra özel sağlık sigortasına olan talep artışı, tamamlayıcı sağlık sigortalarındaki artışı destekleyen ana etken olarak karşımıza çıktı. Yabancı sağlık turizmi hasılatını Liv Hospital Vadİstanbul’un 24 Mayıs 2021’de 125 yatak kapasitesi ile hasta kabulüne başlaması ve bu hastanenin yurt içi hastalarının yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelecek yabancı hastalara hizmet veriyor olması da etkili oldu.

3Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %47 oranında artarak 398 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışta Şirket’in daha yüksek fiyatlanabilen yabancı sağlık turizmi hasılatında izlenen artışın ve etkin maliyet yönetiminin etkili olduğu kanısındayız. Şirket, 3Ç21’de geçtiğimiz yıl aynı dönem izlenen net zarar görünümünden iyileşerek 18 milyon TL ana ortaklık net karı açıkladı. Net karın beklentilerin altında kalmasında 69 milyon TL’lik bir defaya mahsus oluşan ertelenmiş vergi gideri de etkili oldu. 2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2.2x olan Şirket, 3Ç21’de bu çarpanı hem azalan net borç hem artan FAVÖK’ün katkılarıyla 1.6x seviyesinde gerilemiştir.

Genel değerlendirme: 3Ç21’de yıllık bazda satış gelirlerindeki büyüme ve karlılığındaki toparlanma öne çıkarken yüksek ertelenmiş vergi giderinin net karı daraltmasına rağmen geçtiğimiz yıl izlenen net zarar görünümünden uzaklaşıldığını izlemekteyiz. Şirket’in borçlanmasında izlenen azalmanın yanı sıra mevcutta döviz açığı bulunmamakta olup kur hassasiyeti de düşüktür. MPARK hissesinde, mevcutta AL tavsiyesi ile 34,70 TL (12-aylık) hedef fiyatımız bulunuyor. Hisse yıl başından bu yana relatif olarak endeksin %27 üzerinde getiri sağlamıştır. Hisse, geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 27,14x F/K ve 5,99x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 3Ç21 Analiz – 05.11.2021

Medical Park (MPARK) yılın üçüncü çeyreğinde 41mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise Şirket 13mn TL net kar açıklamıştı. Bu çeyreğe ilişkin açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 41mn TL ’ye paralel gerçekleşmiştir. Maliyet optimizasyonunun olumlu etkisi, yüksek brüt karlılık, 69mn TL’lik tek seferlik ertelenmiş vergi gelirinin olumlu etkisi ve 3Ç20’deki yüksek kur farkı giderlerine (141mn TL) karşın bu çeyrekte elde edilen net kur farkı gelirleri ile birlikte azalan net finansman giderleri (3Ç21: -160.5mn TL, 3Ç20: -245.2mn TL) net kar rakamını destekleyen unsurlar olmuştur.

Şirket’in 3Ç21 satış gelirleri, yurt içi hasta gelirlerinin büyümesini devam ettirmesi ve yabancı sağlık turizm gelirlerinin toparlanmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 oranında artış göstererek 1.498mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 1.075mn TL ) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 1.362mn TL). FAVÖK rakamı ise yüksek operasyonel karlılık ve maliyet tasarrufları sayesinde yıllık %26 artış göstererek 392mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç20: 312mn TL), FAVÖK marjı ise 3Ç21’de yıllık bazda 2,8 puan düşüşle %26,2 olarak gerçekleşti (3Ç20: FAVÖK Marjı: %29,0). Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 311mn TL seviyesindeydi (Hafif Pozitif).

Oyak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 3Ç21 Analiz – 05.11.2021

Güçlü ve beklentilerin hafif üzerinde operasyonel sonuçlar… MPARK, 3Ç21’de piyasa beklentisinin %56 altında ve çeyreklik %78 düşüşle 18mnTL net kâr elde etti. Net kârdaki sapmanın ana sebebi beklentilerin oldukça üzerinde gelen vergi giderleridir. Vergi Öncesi Kâr 147mn TL iken, 106mn TL’lik vergilendirme yaklaşık %72’lik bir efektif vergi oranı yaratmıştır. Vergi bazındaki artış kaynaklı bu düzeltme tek seferliktir. Şirket, öte yandan, operasyonel tarafta oldukça güçlü sonuçlar elde etti, bunun ana nedenleri ise i) tamamlayıcı sağlık sigortasındaki güçlü ivmelenme ii) sağlık turizmi gelirlerindeki artış iii) SUT fiyatlarında Haz21’de güncellemeye gidilmesi iv) maliyeti yüksek olan laboratuvar segmentinin daha düşük payı olarak sıralanabilir.

Daha az malzeme kullanımının brüt kâr üzerindeki pozitif etkisi sürüyor… Yurt içi hasta gelirleri yatarak tedavi gören (yıllık +%31) ve ayakta tedavi gören (yıllık +%39) hasta gelirlerinin birlikte güçlü büyümesiyle yıllık %35 arttı. Medikal turizm gelirlerindeki %127’lik artış da büyümeyi destekledi. Sonuç olarak; ciro yıllık %39 (ç/ç: %13) artarak 1.5mrTL’ye ulaştı. Brüt marj laboratuvar tarafında azalan malzeme kullanımının etkisiyle yıllık 3.4yp (ç/ç: +4.1yp) artarak %29.1 oldu. Operasyonel Giderler/Hasılat oranı ise yıllık 1.8yp artışla (ç/ç: yatay) %8.1 oldu. Sonuç olarak, FAVÖK yıllık %47 (ç/ç: %31) artarak 398mnTL ile beklentilerin %30 üzerine çıktı. FAVÖK marjında yıllık 1.4yp ve çeyreklik 3.7yp’lik iyileşme görmüş olduk.

Döviz uzun pozisyon korundu ve güçlü serbest nakit akışı sürdü… Net borç Eyl21 itibarıyla çeyreksel %7 ve yıllık %6 düşüşle (Maslak/Liv Hospital’ın açılışından kaynaklanan 175mn TL’lik leasing etkisine rağmen) 2.0mrTL oldu. İyi yönetilen işletme sermayesi ile birlikte güçlü FAVÖK üretimi, net borç/FAVÖK oranının Haz21’de 1.5x’e (Eyl20: 2.4x – Haz21: 1.9x) düşmesini sağladı. Şirket, 2022- 2024 yıllarına ait 47mnEUR sendikasyon kredisinin tüm anapara ödemelerini Şub21’de TL’ye çevirmişti ve döviz açık pozisyonu kapatılarak Mar21 itibarıyla ~6mnEUR uzun pozisyona geçilmişti. Haz21 itibariyle ise döviz uzun pozisyon ~3mnEUR olmuştu. (Eyl20: ~50mnEUR açık pozisyon). 3Ç21’de 330mnTL (y/y: +%23 & ç/ç: +%94) serbest nakit akışı elde edildi.

HF’mizi 35.00TL/hisse olarak güncelliyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz… Gelirler ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %7 ve %13 artırarak 5,700TL (y/y: +%42) ve 1,422mnTL (y/y: +%51 y/y) olarak revize ettik. Karlılık beklentimiz ise y/y ~%365 büyüme ile 302mn TL (Önceki: 270mnTL) ile oldukça güçlü. Beklentilerden düşük net kâr gelmesine rağmen 2021 yılı net kâr tahminimizi yükseltmemizin sebebi, 4Ç21T operasyonel beklentilerimizi yukarı yönlü revize etmemizdir. Son olarak, işletme sermayesi yönetiminde bir miktar iyileşme gözlemlediğimiz için varsayımlarımızda ek revizyonlara gittik. Nihai olarak risksiz faiz oranı varsayımımızı %15’ten %16’ya revize etmemize rağmen, hedef fiyatımız 35.00TL/hisse (Önceki: 32.00TL/hisse)’ye yükselmiş oldu.

Ziraat Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 3Ç21 Analiz – 05.11.2021

MLP Sağlık (MPARK, Nötr): Şirket 2021 yılının 3. Çeyreğinde 17,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Ortalama piyasa beklentisi 41mn TL ana ortaklık net dönem karı idi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Şirket 4,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 artarak 1.498mn TL olurken brüt kar %57,4 oranında artarak 435,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri ise aynı dönemde %77,1’lik artışla 120,8mn TL olmuştur. Şirket aynı zamanda diğer faaliyetlerinden 7,2mn TL gider kaydetmiştir. Böylece net faaliyet karı %29,4 oranında artmış ve 307,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 147mn TL’lik finansman ve 106,1mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 17,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrekteki karıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 165mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 23,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

 

Oyak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 2Ç21 Analiz – 13.08.2021

Güçlü ve beklentilerin hafif üzerinde operasyonel sonuçlar… MPARK, 2Ç21’de piyasa beklentisinin %35 üzerinde ve çeyreklik %24 artışla 82mnTL net kâr elde etti. Net kârdaki sapmanın ana sebebi ertelenmiş vergi gelirleri olurken, oldukça güçlü sonuçların ana nedenleri ise i) tamamlayıcı sağlık sigortasındaki güçlü ivmelenme ii) sağlık turizmi gelirlerindeki artış iii) SUT fiyatlarında Haz21’de güncellemeye gidilmesi iv) maliyeti yüksek olan laboratuvar segmentinin daha düşük payı, v) kur riskinin ortadan kalkması ve vi) kurumlar vergisinin %20’den %25’e çıkarılmasına bağlı olarak elde edilen ertelenmiş vergi gelirleridir.

Daha az malzeme kullanımı operasyonel giderlerdeki artışı büyük oranda kompanse etti… Yurt içi hasta gelirleri yatarak tedavi gören (yıllık +%54) ve ayakta tedavi gören (yıllık +%109) hasta gelirlerinin birlikte güçlü büyümesiyle yıllık %72 arttı. Medikal turizm gelirlerindeki %309’luk artış da büyümeyi destekledi. Sonuç olarak; ciro yıllık %75 (ç/ç: %10) artarak 1.3mrTL’ye ulaştı. Brüt marj laboratuvar tarafında azalan malzeme kullanımının etkisiyle yıllık 4.1yp (ç/ç: yatay) artarak %25.0 oldu. Operasyonel Giderler/Hasılat oranı ise yıllık 3.1yp (ç/ç: 1.2yp) artışla %8.2 oldu. Sonuç olarak, FAVÖK yıllık %67 (ç/ç: %5) artarak 305mnTL ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak FAVÖK marjında yıllık 1.2yp ve çeyreklik 1.1yp’lik bozulma görmüş olduk.

Döviz uzun pozisyon korundu ve güçlü serbest nakit akışı sürdü… Net borç Haz21 itibarıyla çeyreksel %4 artışla 2.1mrTL oldu. İyi yönetilen işletme sermayesi ile birlikte güçlü FAVÖK üretimi, net borç/FAVÖK oranının Haz21’de 1.9x’e (Haz20: 2.7x – Mar21: 2.0x) düşmesini sağladı. Şirket, 2022-2024 yıllarına ait 47mnEUR sendikasyon kredisinin tüm anapara ödemelerini Şub21’de TL’ye çevirmişti ve döviz açık pozisyonu kapatılarak Mar21 itibarıyla ~6mnEUR uzun pozisyona geçilmişti. Haz21 itibariyle ise döviz uzun pozisyon ~3mnEUR oldu (Haz20: ~70mnEUR açık pozisyon). Serbest nakit akışı tarafında ise Maslak/Liv Hospital’ın açılışından kaynaklı yüksek yatırım harcamasına (yıllık ~+%500) rağmen yaklaşık 170mnTL ile y/y %80’lik artış kaydedildi.

Hedef fiyatımızı 32.00TL/hisse olarak güncelliyoruz… Gelirler ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %9 ve %4 artırarak 5,300TL (y/y: +%32) ve 1,259mnTL (y/y: +%34 y/y) olarak revize ettik. Karlılık beklentimiz ise y/y ~%315 büyüme ile 270mn TL (Önceki: 217mnTL) ile oldukça güçlü. Şirket’in döviz açık pozisyonunu korumasını göz önünde bulundurarak, 2021 için finansman gideri varsayımlarımızı (2021T net kâr etkisi: +66mnTL – Önceki: +46mnTL) yeniden düşürdük. Son olarak, işletme sermayesi yönetiminde bir miktar iyileşme gözlemlediğimiz için varsayımlarımızda ek revizyonlara gittik. Nihai olarak hedef fiyatımızı ~%16 artırarak 32.00TL/hisse (Önceki: 27.50 TL) olarak belirledik.

Ak Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 2Ç21 Analiz – 13.08.2021

MLP Sağlık 2Ç21’de 82 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 70 milyon TL kar, piyasa ortalama beklentisi 61 milyon TL kar). Sapmanın temel yüksek gelen ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık %75 artışla 2Ç21’de 1,331 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 1,255 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 1,258 milyon TL), FAVÖK yıllık %67 artışla 305 milyon TL (piyasa ortalama beklentisi 299 milyon TL) ve FAVÖK marjı %22,9 oldu (piyasa ortalama beklentisi %23.7). Net borç çeyrek bazda %3.7 artarak 2,126 milyon TL oldu. 2Ç21 sonuçlarının MLP Sağlık hisselerine bugün hafif olumlu etkilemesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 30.0 TL ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 2Ç21 Analiz – 13.08.2021

Medical Park – 2Ç21 sonuçlarını 81.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 60.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin %35 üzerindedir. Şirketin faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olup 36 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri net kardaki sapmanın altındaki ana sebeptir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 22.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,331 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,258 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 305 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 299 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 118 baz puan azalarak %22.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 406 baz puan arttı ve %25 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 308 baz puan arttı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 303.7 milyon TL (2Ç20: 412.2 milyon TL ve 1Ç21: 378.7 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.3 (2Ç20: %11.4 ve 1Ç21: 8.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 2126.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 5.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 27.6 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 2Ç21 Analiz – 13.08.2021

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 81,7mn TL ile 61mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 22,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,3 oranında büyüme göstererek 1.331mn TL’ye yükselirken, brüt kar %109,3 oranında artmış ve 332,3mn TL olmuştur.  Operasyonel giderler 2Ç2021’de 108,8mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 38,7mn TL idi. Diğer faaliyetlerden 7,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %64,4 oranında artmış ve 230,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 159,7mn TL gider kaydedilmiştir. 21,1mn TL vergi geliri sonrası şirketin 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 81,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekteki ana ortaklık net dönem karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 147,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 27,5mn TL idi.

Deniz Yatırım – Medical Park MPARK Hisse 2Ç21 Analiz – 13.08.2021

MPARK; 2Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / olumlu / MLP Sağlık, 2Ç21’de 1,331 milyon TL gelir (Konsensus: 1,243 milyon TL / Deniz: 1,217 milyon TL), 305 milyon TL FAVÖK (Kons.: 304 milyon TL / Deniz: 294 milyon TL) ve 82 milyon TL net kar (Kons.: 61 milyon TL / Deniz: 54 milyon TL) açıkladı. 2Ç21 sonuçları konsensusun ve tahminlerimizin üzerinde performans sergiledi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç21’de %75 artarak 1,331 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış gelirlerindeki yıllık bazda artışı destekleyen sebepler; (i) 2Ç20’de pandemi sebebiyle %15’lik daralma neticesinde oluşan düşük baz etkisi (ii) yurt içi hasta hasılatının çeyreksel olarak güçlü büyümeye devam etmesi (iii) yabancı sağlık turizmi gelirlerinin hızlı toparlanması olarak karşımıza çıktı.

2Ç21’de özel sağlık sigortası hasılatı özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının katkısıyla %155 oranında artarken, yabancı sağlık turizmi hasılatı 2Ç20’de izlediğimiz %67’lik daralma sebebiyle oluşan düşük baz etkisi ve bu yıl uluslararası uçuşlardaki kademeli açılma sayesinde %308 oranında arttı.

2Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %67 oranında artarak 305 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışta satışların maliyetinin 2Ç21’de yıllık bazda %79 seviyesinden %75’e daralması öncü etken oldu.

Şirket, 2Ç21’de geçtiğimiz yıl aynı dönem izlenen net zarar görünümünden iyileşerek 82 milyon TL kar açıkladı. 2Ç21 net kar marjı %6,1 olup net kardaki bu iyileşme hasılattaki geçen seneye göre hızlı toparlanma, etkin maliyet yönetimi ve finansman giderlerinin (net borçluluğa ait kur riskinin kapanması sebebiyle) azaltılması ile mümkün oldu.

2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2.4x olan Şirket, 2Ç21’de bu çarpanı hem azalan net borç hem artan FAVÖK’ün katkılarıyla 1.9x seviyesinde gerilemiştir. Genel değerlendirme: 2Ç21 döneminde satış gelirlerinde ve operasyonel kar marjlarındaki büyüme ile dikkat çeken, piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar açıklayan Şirket, net borcunun azalmasıyla da öne çıkmıştır. Mevcutta döviz açığı bulunmamakta olup kur hassasiyeti düşüktür. Hisse yıl başından bu yana relatif olarak endeksin %26 üzerinde getiri sağlamıştır. Hisse, geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 27,6x F/K ve 6,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 4Ç20 Analiz – 09.03.2021

MPARK 4Ç20’de 42mn TL net kâr açıkladı. (Piyasa: 52mn TL, OYAK: 67mn TL) Yıllık bazda yüksek baza bağlı olarak %50’lik bir düşüş göstersek de, çeyreksel bazda önemli seviyede bir iyileşme görüyoruz. Net kârın bizim beklentilerimizin altında kalmasının ana sebepleri beklentimizden sırasıyla 18mn TL ve 8mn TL daha yüksek seviyede gerçekleşen doktor maliyetleri ve sponsorluk ve reklam giderleridir. Buna bağlı olarak brüt kârlılık beklentimizin yaklaşık 200baz puan altında kalarak ve yıllık bazda 140 baz puan düşüş göstererek %24.3 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel Giderler/Hasılat rasyosu ise çeyreklik bazda 80baz puan daha yukarıda %7.1 olarak gerçekleşti.

Sonuç olarak FAVÖK çeyreksel bazda yatayda kaldı piyasa beklentisinin %4 ve bizim beklentimizin %9 altında gerçekleşerek 271mn TL oldu. Cirodaki yıllık bazda %22 ve çeyreksel bazda %12’lik büyümenin pozitif etkisi brüt kârlılıktaki düşüş ve operasyonel giderlerdeki artış sebebiyle FAVÖK’e ve net kâra tam olarak yansımamış oldu. Dördüncü çeyrekte Covid-19 salgınının ikinci dalgasına rağmen ertelenen sağlık ihtiyaçlarının geri dönmeye başladığını ve medikal turizmin de uçuş kısıtlamalarının kalkması sebebiyle iyileşme (yıllık %8’lik artış) gösterdiğini görüyoruz.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda yatayda 2,117mn TL olurken, net borç/FAVÖK rasyosu ise 2.2x oldu. (Eyl20: 2.4x – Ara20: 2.5x) Yıl sonu itibariyle 51mn EUR’a düşen döviz açık pozisyonuna da bağlı olarak (Ara19: EUR90mn), finansman giderlerinde %33’lük bir düşüş gördük. Ancak MedikalPark Şub21’de, 2022-2024 yıllarına ait 47mn EUR’luk sendikasyon kredisinin tüm anapara ödemelerini TL’ye çevirmiştir. Sonuç olarak, YP net borç açık pozisyonu kapandı ve finansallar üzerindeki etkisi 1Ç21’den itibaren yansımaya başlayacak.Operasyonel sonuçlar beklenenden daha zayıf olmasına rağmen; döviz açık pozisyonunun kapatılmasını ve 2Y21’den itibaren medikal sektörde iyileşme beklentimizi göz önünde bulundurarak “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 4Ç20 Analiz – 09.03.2021

Medical Park – 4Ç20 sonuçlarını 41.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 52.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %20 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %50 azalırken, şirket 3Ç20’de 4.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,201 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,214 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 281 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak %22.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 62 baz puan arttı ve %24.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 213 baz puan azaldı ve %7.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 401 milyon TL (4Ç19: 339 milyon TL ve 3Ç20: 369 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.0 (4Ç19: %9.1 ve 3Ç20: 9.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,117 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 7.5 olarak kaydedilmiştir.

AK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 4Ç20 Analiz – 09.03.2021

MLP Sağlık 4Ç20’de 42 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 70 milyon TL kar, piyasa ortalama beklentisi 55 milyon TL kar). Her ne kadar ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelmiş olsa da net karda yaşanan sapmanın nedeni yüksek gelen etkin vergi oranından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık %22 artışla 4Ç20’de 1,201 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 1,254 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 1,207 milyon TL), FAVÖK yıllık %28 artışla 271 milyon TL (piyasa ortalama beklentisi 278 milyon TL) ve FAVÖK marjı %22,6 oldu. Net borç çeyrek bazda sabit kalarak 2,117 milyon TL oldu. 4Ç20 sonuçlarının MLP Sağlık hisselerine bugün nötr etkilemesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 27.0 TL ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 4Ç20 Analiz – 09.03.2021

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Nötr): Şirket 2020 yılının son çeyreğinde 41,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.  Ortalama piyasa beklentisi 55mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 83,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaşan şirketin brüt karı ise %24,7 oranında artmış ve 292,4mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %6,6 oranında azalırken, faaliyet karı da %45,4 oranında artarak 205,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2019’daki 128,7mn TL’lik net gelire karşın 4Ç2020’de 0,7mn TL gider kaydetmiş ve bu durum net kar rakamındaki düşüşte ana etken olmuştur. Şirket Maltepe’de bulunan Özel Mehmet Toprak Hastanesi’ni Aralık 2019’da satın almasına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden 128,7mn TL pazarlıklı alımdan kaynaklı gelir kaydetmişti. Finansman tarafında ise finansman giderleri de son çeyrekte %33,2 oranında azalarak 108,7mn TL’ye gerilemiştir. Böylece vergi öncesi kar %10,2 oranında azalarak 96,6mn TL’ye gerilerken, 25,4mn TL’lik vergi gideri ve 29,5mn TL’lik azınlık payı düşüldükten sonra son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 41,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %79,1 oranında artarak 64,9mn TL’ye ulaşmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 3Ç20 Analiz – 06.11.2020

MPARK 3Ç20’de 4mn TL zarar açıkladı. Yıllık bazda yatay bantta bir net zarar görmemize karşın, çeyreksel bazda iyileşme var. Piyasa medyan beklentisi Şirket’in 31mn TL net zarar açıklaması yönündeyken, bizim beklentimiz ise 5mn TL net zarar açıklaması yönündeydi. Şirket bu dönemde hasılatta yıllık bazda %20’lik çeyreksel bazda %42 büyüme kaydederek 1,075mn TL’ye ulaşırken, marjlarda da önemli ölçüde gelişme kaydetti ve 271mn TL FAVÖK açıklayarak piyasa beklentisinin %17 üzerine çıkmış oldu. Piyasa medyan beklentisi 231mn TL iken bizim beklentimiz 245mn TL’ydi. Covid-19 kısıtlamalarının azalmasıyla yurtiçi hasta gelirlerinde yıllık bazda %28’lik artış gördük. Sağlık turizmi tarafında ise güçsüz seyir devam ediyor ve yıllık bazda %22’lik düşüş gördük. Beklentilerimizden iyi gelen sonuçların ardından 2020 ve 2021 yılı beklentilerimizde revizyona gidiyoruz. Revizyonun ardından hedef fiyatımızı 22.00TL/hisse olarak (Önceki: 20.25TL/hisse) güncelliyoruz. Getiri potansiyelinde yaşanan artış sebebiyle “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak güncelliyoruz.

AK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 3Ç20 Analiz – 06.11.2020

Medikal Park 3Ç20’de 4 milyon TL net zarar açıkladı (bizim beklentimiz 45 milyon TL zarar, piyasa ortalama beklentisi 30 milyon TL zarar). Net karda yaşanan sapmanın nedeni beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK marjı (gerçekleşen FAVÖK %25,2 ; beklenti %22,6) ve Ağustos ayında kötü operasyonel performansından dolayı portföyden çıkarılan Uşak hastanesinde satılan sabit varlıklardan elde edilen 33,3 milyon TL’lik (net kar etkisi) bir defaya mahsus gelirden kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık %20 artışla 3Ç20’de 1,075 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 1,050 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 1,017 milyon TL), FAVÖK yıllık %42 artışla 271 milyon TL (piyasa ortalama beklentisi 230 milyon TL) ve FAVÖK marjı %25,2 oldu. Net borç çeyrek bazda %3,3 düşerek 2,088 milyon TL oldu. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 21.0 TL (önceki 20.0 TL) ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 3Ç20 Analiz – 06.11.2020

MPARK; 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / hafif olumlu / MedicalPark, 1,075 milyon TL gelir (Konsensus: 1,017 milyon TL), 271 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 230 milyon TL) ve 4 milyon TL net zarar (Konsensus: 30 milyon TL zarar) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı ve net kar beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etkisi olacağını düşünüyoruz.

Medicalpark, 3Ç20’de gelirlerini yıllık %20 arttırarak 1,075 milyon TL’ye yükseltirken FAVÖK rakamını etkin maliyet yönetimi sayesinde yıllık bazda 42%’lik yükseliş ile 271 milyon TL’ye yükseltmeyi başarmıştır. Şirket, yüksek finansman gideri rakamına rağmen, operasyonel performanstaki iyileşme, Ankara VM Hastanesi’nin devir alınması sonucu oluşan şerefiyenin katkısı ve Uşak Hastanesi’nin devri sonucu elde edilen sabit kıymet satış geliri sayesinde 3Ç20’de net zarar 4 milyon TL ile sınırlı kaldı. 3Ç20 sonu itibari ile Net borç/FAVÖK oranı 2,1 seviyesinde gerçekleşti. Hisse son 6 aylık dönemde 33% oranında değer kazanırken, endeksin 4% üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 34,7x F/K ve 15.0x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 3Ç20 Analiz – 06.11.2020

MLP Sağlık (MPARK, Sınırlı Pozitif): Şirket’in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 4,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın ortalama zarar beklentisi 30mn TL idi. Geçen yılın aynı döneminde de net dönem zararı 4,3mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %41,3 oranında artarak 276,5mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %8,2 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019’da kaydedilen 21,2 TL’lik gidere karşın 3Ç2020’de kurların da olumlu katkısıyla 29,2mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %137,1 oranında artarak 237,5mn TL’ye ulaşmıştır. Yatırımlardan 32,3mn TL gelir ve ayrıca finansman tarafında 245,2mn TL gider (3Ç2019’da 99,2mn TL gider) kaydedilmiştir. 12mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin 3.çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem zararı 4,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 23,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 47,1mn TL zarar açıklanmıştı.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse 3Ç20 Analiz – 06.11.2020

Medical Park, 3Ç20 sonuçlarını 4.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin 30.3 milyon TL zarar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 4.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,075 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,017 milyon TL’nin % 6 üzerinde gerçekleşti. Net satışların dağılımına baktığımızda, yurtiçi hasta gelirleri yıllık bazda %28 artarken, medikal turizm gelirleri ise %22 azaldı. Diğer yan gelirlerde, yıllık bazda %13 artış kaydedildi. Şirket, 3Ç20’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 230 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 390 baz puan artarak %25.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 381 baz puan arttı ve %25.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda %8 azaldı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 197 baz puan azaldı ve %6.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 369 milyon TL (3Ç19: 349 milyon TL ve 2Ç20: 412 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.7 (3Ç19: %9.7 ve 2Ç20: 11.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 2,100 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 34.7 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Medical Park, Gaziantep’te Hastane Açtığını Bildirdi – 28.09.2020

Medical Park, Gaziantep’te Liv Hospital bünyesi altında, 258 yatak kapasiteli ve 70 poliklinikle yeni bir hastahane açtı. Yeni açılan bu hastahanede, 1 Ekim 2020’den itibaren genel hasta kabulüne başlanacağı bildirildi.

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 14.08.2020

MPARK: Medical Park 2Ç20’de 23mnTL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 33mnTL net zarar iken, kurum beklentimiz 30mnTL net zarar açıklaması yönündeydi. Tahminlerimizden güçlü gelen operasyonel performans neticesinde şirket, beklentilerden daha az zarar açıklamış oldu. Yurt içi gelirler yıllık bazda %3.8, çeyreksel bazda %17 daraldı ve 672mnTL oldu. Medical turizm gelirleri, coronavirüs nedeniyle gerçekleşen seyahat kısıtlamaları nedeniyle baskı altında kaldı ve yıllık bazda %67, çeyreklik bazda %65 gerileyerek 35mnTL seviyesine düştü. Diğer gelirler kalemi (laboratuvar vs.) de yıllık bazda %38 ve çeyreklik bazda %28 küçüldü ve 52mnTL olarak açıklandı. Toplamda ise şirket, 759mnTL net satış hasılatı (yıllık bazda 15, çeyreklik bazda %22 düşüş) açıkladı. Piyasa beklentisi 772mnTL, kurum beklentimiz 790mnTL net satış hasılatı elde edilmesi yönündeydi.

Covid-19 sürecinde, devlet yardımlarının katkısına ek olarak, Medical Park yönetiminin aldığı hızlı aksiyonlar neticesinde, şirketin maliyet kalemlerinde ciddi bir iyileşme görüldü ve operasyonel giderler/net satış hasılatı rasyosu, çeyreklik bazda 2.5 baz puan daralarak 5.1% seviyesine geriledi. Bunun sonucunda ise FAVÖK, piyasa beklentilerini %17 aştı ve 183mnTL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise rekor kırdı ve 24.1% ile tarihin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bilanço tarafında ise net borç pozisyonu yatay bir seyir izledi ve 2,159mnTL oldu. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 2.7x mertebesinde kaldı. Şirketin 2020 yılında; 3,850mnTL ciro (yıllık bazda %4 yükseliş), 883mnTL FAVÖK (yıllık bazda 4.5% yükseliş) ve 65mnTL net kar (yıllık bazda 80.5 yükseliş) açıklamasını tahmin ediyoruz.

Beklentilerimize göre şirket hissesi 6.6x FD/FAVÖK ve 54.7x F/K ile işlem görüyor. Medical Park hissesi son bir ayda, BIST-100 endeksinin %12 altında bir performans sağlamıştır. Açıklanan sonuçların, kısa vadede hisse üzerinde sınırlı pozitif bir etki yaratmasını beklesek de, Medical Park için 21.10TL/hisse hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %23’lük bir yükselişe işaret ediyor.

AK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 14.08.2020

MLP Sağlık 2Ç20’de 23 milyon TL net zarar açıkladı (bizim beklentimiz 35 milyon TL zarar, piyasa ortalama beklentisi 22 milyon TL zarar). Ciro yıllık %15 düşüşle 2Ç20’de 759 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 773 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 772 milyon TL), düzeltilmiş FAVÖK yıllık %6 artışla 196 milyon TL (bizim beklentimiz 170 milyon TL) ve FAVÖK marjı %25,9 oldu. Net borç çeyrek bazda sabit kalarak 2,159 milyon TL oldu. Operasyonel nakit akışı Haziran sonu itibariyle 153 milyon TL oldu (Mart sonu itibariyle 205 milyon TL). Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 14.08.2020

MPARK; 2Ç20 FAVÖK beklentilerin üstünde gelirken net zarar beklentilerden yüksek geldi. MLP Sağlık Hizmetleri, konsolide 759 milyon TL gelir (Konsensus: 781 milyon TL), 183 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 153 milyon TL) ve 23 milyon TL net zarar (Konsensus: 7 milyon TL net zarar) açıkladı. Şirket’in faaliyet karlılığı piyasa beklentisinin üzerinde geldi fakat net zarar beklentiden yüksek geldiği için sonuçların hisse performansına nötr etki yapacağını düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri yıllık %5 azalarak 2Ç20’de 759 milyon TL’ye gerilemiştir. Pandemi sebebiyle 2Ç20’de uçuş yasaklarının başlamasıyla Yabancı Sağlık Turizmin hasılatında 67%’lik bir düşüş söz konusu olup bu kategorideki gelir 35 milyon TL seviyesinde kalmıştır. Brüt kar rakamı yıllık %18 azalarak 2Ç20’de 159 milyon TL seviyesinde kalmıştır. Şirket’in, 2Ç20 FAVÖK rakamı yıllık %3 daralırken beklentilerin yaklaşık %20 üstünde gelmiştir. Net zararın, beklentilerin üstünde kur farkı zararının yazılmasından dolayı daha yüksek geldiği düşüncesindeyiz. Şirket, 2Ç20’de 165 milyon TL’lik finansman gideri ve 46 milyon TL kur farkı gideri kaydetmiştir. Bilanço tarihinden sonra grubun Libya’daki alacaklarına ilişkin olan 186 milyon TL’nin 99 milyon TL’lik tutarı tahsil edilmiştir. Buna ek olarak, şirket sahip olduğu Uşak Hastanesi’nin devri sonucunda toplam 33 milyon TL tutarında tahsilat yapacağı belirtilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 14.08.2020

Medical Park Saglik Hizmetleri – 2Ç20 sonuçlarını 22.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 21.6 milyon TL olan piyasa zarar beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 45.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 759 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 772 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Net satışların dağılımına baktığımızda, yurtiçi hasta gelirleri yıllık bazda %4 azalırken, medikal turizm ve diğer yan gelirlerde, yıllık bazda ve sırasıyla, %67 ve %38 düşüş gerçekleşti. Şirket, 2Ç20’de 183 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 156 milyon TL’nin %17 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 295 baz puan artarak %24.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 99 baz puan azaldı ve %20.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %46 azaldı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 297 baz puan azaldı ve %5.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 412 milyon TL (2Ç19: 299 milyon TL ve 1Ç20: 361 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.4 (2Ç19: %8.6 ve 1Ç20: 9.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,159 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 33.4 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 14.08.2020

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Nötr): Şirket 2Ç2020’de 22,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 22mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2020’de %14,6 oranında azalırken, brüt kar da %18,4 oranında gerileyerek 158,8mn TL olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri %46 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 20,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %14 oranında artarak 140,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in net finansman giderleri ise %4,5 oranında azalarak 164,8mn TL’ye gerilerken,  ana ortaklık net dönem zararı 22,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 45,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 27,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 42,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

 

Medical Park MPARK Hisse Haber – 29.05.2020

Medical Park, covid-19 belirsizliği nedeniyle, 2020 yılına yönelik beklentilerini geri çekti ve yeni bir revize beklenti paylaşamadığını açıkladı. Öte yandan şirket, likit pozisyonunu artırmak için 80mnTL yatırım kredisi, 250mnTL – 3 yıl vadeli Net İşletme Sermayesi için kullanılacak şekilde, toplamda 330mnTL’lik uzun vadeli kredi çektiğini bildirdi. Son olarak, Pandemi hastanesi olarak faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle, Mart-Haziran dönemine ait tüm Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Muhtasar ve KDV ödemeleri Ekim 2020’ye ertelendiğini açıkladı.

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 28.05.2020

Medical Park 1Ç20’de 22mnTL zarar açıklanması yönündeki piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 50mnTL net kar açıkladı. Kurum beklentimiz de 22mnTL zarar açıklaması yönündeydi. 13 Mart 2020 tarihinde, Medical Park bünyesine dahil olan Özel Medisis Hastahesi’nden elde edilen 82mnTL seviyesindeki şerefiye miktarı, net karın beklentilerden sapmasına neden oldu. Bu tutarı elimine ettiğimiz zaman şirket 32mnTL net zarar açıklamış olacaktı.

Covid-19 etkisine rağmen şirket, yılın ilk çeyreğinde, cirosunu yıllık bazda %5 artırmayı başardı ve 979mnTL net satış hasılatı kaydetmiş oldu. Yurt içi müşterilerden elde edilen gelirler yıllık bazda %10.2 artık gösterdi ve toplamda 807mnTL hasılat elde edildi. Medical turizm tarafında ise güçlü ilk iki ay performansına rağmen, covid-19 nedeniyle yaşanan talep daralması neticesinde, kümüle yıllık bazda %5’lik bir düşüş yaşandı ve 100mnTL ciro elde edildi. FAVÖK tarafında ise bir süpriz yaşanmadı ve 205mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde 217mnTL FAVÖK açıklandı.

FAVÖK marjı ise maliyetlerde yaşanan hafif yükseliş sebebiyle, yıllık bazda 1.4 puan gerileme kaydetti ve %22.2 oldu. Bilanço tarafında ise net borç pozisyonu 2,128mnTL seviyesine yükseldi (2019: 2,043mnTL). Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6x oldu (2019: 2.5x). Medical Park’ın 2020 yılında 4,150mnTL net satış hasılatı (+%6 y/y), 883mnTL FAVÖK (+%4.5 y/y) ve 96mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz. (-%34 y/y). Beklentilerimize göre şirket hissesi 6.3x FD/FAVÖK ve 35.3x F/K ile işlem görüyor. Bu nedenle, Medical Park için “Endekse Paralel Getiri” önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 18.70TL/hisse ile %15 yükselişe işaret ediyor. Şirket bugün TSİ ile saat 16:00’da, 1Ç20 sonuçlarına yönelik bir telekonferans düzenleyecek.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 28.05.2020

MLP Sağlık Hizmetleri – 1Ç20 sonuçlarını 50.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 13.4 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha iyidir. Şirket 1Ç19’da 3 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket 13 Mart 2020 tarihinde tamamladığı Ankara’daki hastane satın alması ile birlikte, 82 milyon TL pazarlıklı satın alım kazancı kaydetmiş olup, bu kazancın net kardaki sapmanın altında yatan ana sebep olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 979 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 997 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Net satışların dağılımına baktığımızda, yurtiçi hasta gelirleri yıllık bazda %10 artış kaydederken, medical turizm ve diğer yan gelirlerde, yıllık bazda ve sırasıyla, %6 ve %24 azalma gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 217 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 213 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 136 baz puan azalarak %22.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %23.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 10 baz puan azaldı ve %7.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 2,140 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 7.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 40.4 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 28.05.2020

Medikal Park 1Ç20’de 50 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 22 milyon TL zarar, piyasa ortalama beklentisi 13 milyon TL zarar). Net karda yaşanan sapmanın nedeni Mart ayında satın alınan Ankara VM Medical Park hastanesi satın alınmasından kaynaklanan ~60 milyon TL (net kar etkisi) değerinde şerefiyedir. Ciro yıllık %5 artışla 1Ç20’de 979 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 990 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 997 milyon TL), düzeltilmiş FAVÖK yıllık %1,3 düşüşle 218 milyon TL (bizim beklentimiz 198 milyon TL) ve FAVÖK marjı %22,3 oldu. Net borç çeyrek bazda %3,6 artarak 2,140 milyon TL oldu. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 20 TL ile “Endeksin Üzerinde Getiri” beklentimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz – 28.05.2020

Medical Park (MPARK) yılın ilk çeyreğinde 50mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 3mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama beklenti ise Şirket’in 13mn TL net zarar açıklayacağı yönündeydi. Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 oranında artışla 979mn TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 933mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 217mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç19: 220mn TL, Piyasa beklentisi: 213mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda 1,4 puan daralarak %22,2 olarak gerçekleşti.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Haber Yorum – 16.03.2020

Medical Park, 13 Mart 2020 tarihinde, Ankara Keçiören’de bulunan Medisis Hastanesi’ni devir almak üzere sözleşme imzalamıştır. Devir alım sözleşmesi, hastane ruhsatının Medical Park’a transferi, hastane bina ve medical ekipmanlarının uzun vadeli kiralanmasını kapsamaktadır. Medisis Hastanesi, toplam 19 bin kapalı alana sahip olup, faaliyet halindendir ve bu nedenle önemli bir yatırım harcaması öngörülmemektedir. Haberin, Medical Park’ın düşük yatırım harcamalı büyüme stratejisine paralel olarak hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

 

Medical Park Finansal Beklentilerine İlişkin Açıklama Yaptı – 13.03.2020

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde hem yurtiçi (%20) hem de yurtdışı sağlık turizmi (%26) hasılatımız beklentilerimizin üzerinde büyürken toplam hastane hasılatı %21 artış gösterdi. Mart ayında COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışı sağlık turizmi hasılatımızda bir miktar gerileme olsa da, kuvvetli seyreden yurtiçi hasılatının bunu telafi ettiği görülmektedir.

Ayrıca, SGK fiyat listesi 3 Mart tarihinde 11 Mart’tan sonra geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Mart ayında devreye giren yeni SGK fiyatlarının yurtiçi hastane hasılatını olumlu etkileyeceği ve yurtdışı sağlık turizm hasılatında oluşabilecek kayıpları dengeleyeceği öngörülmektedir. 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan yıllık hedeflerimizin içinde, SGK fiyatlarından gelecek artış etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı için açıklanan %18’lik hasılat ve %25’lik FAVÖK artışı beklentimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Medical Park 4Ç19’da piyasa beklentisinin üstünde 83mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 18mnTL zarar, kurum beklentimiz 7mnTL zarar açıklanması yönündeydi. Net kar rakamının beklentilerden sapmasının en büyük nedeni, 17 Aralık 2019 tarihi ile satın alınan Özel Mehmet Toprak Hastahanesinin satın alım maliyeti ile tanımlanabilir varlık (hastane ruhsatı), yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin net gerçeğe uygun değerleri arasındaki 129mnTL tutarındaki farkın, pazarlıklı alımdan kaynaklanan gelir olarak kaydedilmesidir. FAVÖK rakamı 216mnTL olan piyasa beklentisine neredeyse paralel olarak 211mnTL olarak açıklanmıştır. FAVÖK marjı yatay bir seyir izlemiş ve %21.4 seviyesinde gerçeklemiştir.

Şirketin net borcu bu dönemde yatay kalmış ve 2,043mnTL olarak gerçeklemiştir. Net borç/FAVÖK rasyosu da 2.5x mertebesinde olmuştur. Medical Park ayrıca 2020 beklentilerini de açıkladı. Buna göre şirket konsolide ciroda %18, düzeltilmiş FAVÖK’te %25 büyüme beklemektedir. Net borç/düzeltilmiş FAVÖK çarpanının 2.0x seviyesinin altında kalmasını hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra şirket, 2020 yılı içinde grup portföyüne İstanbul ve Gaziantep ilerinde olmak üzere toplam 300-400 yatak kapasiteli 2 hastane eklemeyi planlarken, bu hastanelerin minimum yatırım harcaması ve işletme sermaye ihtiyacı ile açılması planlamaktadır. Son olarak Medical Park, düşen piyasa faiz oranları ile beraber faiz maliyetinde 2019 yılına göre %25-30 oranında iyileşme öngörmektedir. Açıklanan sonuçların Medical Park hissesi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını beklerken, 22.70TL olan hedef fiyatımızı ve “Endeks Üstü Getiri” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Medical Park Sağlık Hizmetleri – 4Ç19 sonuçlarını 83.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -18.2 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Net kar rakamındaki sapmanın altında yatan ana sebep şirketin 17 Aralık 2019 tarihinde satın aldığı hastaneyle ilgili olarak kaydettiği 128,7 milyon TL değerleme geliridir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, şirket 3Ç19’de 4.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 988 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 971 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 211 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 216 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 920 baz puan artarak %21.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 803 baz puan yükseldi ve %23.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 4 baz puan düştü ve %9.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 2,043 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.9 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 339 milyon TL (4Ç18: 202 milyon TL ve 3Ç19: 349 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.1 (4Ç18: %6.4 ve 3Ç19: 9.7%) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Medical Park (MPARK) yılın dördüncü çeyreğinde 83mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 30mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama beklenti ise Şirket’in 18mn TL net zarar açıklayacağı yönündeydi. 4Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 36mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 128mn TL net zarar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artışla 988mn TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 880mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 211mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 107mn TL, Piyasa beklentisi: 216mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 9,2 puan artarak %21,4 olarak gerçekleşti.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Haber – 20.01.2020

Schroders Plc, 15 Ocak tarihinde 152bin lot Medical Park hissesi satın almıştır. Bu işlemin ardından, Schroders Plc’nin Medical Park’taki hisse payı %4.975’den %5.048’e yükselmiştir. Nötr.

 

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Yorum – 18.12.2019

Medical Park %80 hissesine sahip olduğu iştiraki, Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile 6 Aralık 2019 tarihinde, İstanbul Maltepe’de bulunan Özel Mehmet Toprak Hastanesi’ni devir almak üzere sözleşme imzalamıştır. İlgili devir alım sözleşmesi, hastane ruhsatının MLP Care’e transferi, hastane bina ve medikal ekipmanlarının da uzun vadeli kiralanmasını kapsamaktadır. Şirket faaliyette olduğu için ek bir yatırım harcaması öngörülmemektedir. Devir alınan hastahanenin 125 yatak, 60 poliklinik odası, 7 ameliyathane ve toplam 20 bin m²’lik kapalı alanı bulunmaktadır.

Ayrıca şirket, portföy verimliliğini artırmak üzere bazı küçük ölçekli hastanelerinden çıkış kararı almıştır. Çıkış kararı alınan hastanelerin 9A 2019’da konsolide hastane hasılatındaki payı %3,4 ve konsolide EBITDA’daki payı ise -%1,0’dır.

Buna istinaden de MLP Care, Avcılar, Ereğli ve Silivri hastanelerinin sahibi Arkaz Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (Arkaz) %57 hissesini nakit karşılığında Arkaz hissedarlarından Hayati Arkaz’a devretmiştir. Ayrıca bu işlemle beraber Çanakkale hastanesi Arkaz’dan ayrılmış ve MLP Care daha önce %43 hissedarı olduğu Çanakkale hastanesindeki sahiplik payını %100’e yükseltmiştir. Çanakkale hastanesinin 9A 2019’da konsolide hastane hasılatındaki payı %0,9 ve konsolide EBITDA’daki payı ise %1,3’tür.

Büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen bu işlemlerin orta-uzun vadede Medical Park’ın portföy çeşitliliğine katkıda bulunacağını düşünüyor, bugün hisse üzerinde de hafif pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

MLP Sağlık Hizmetleri – 3Ç19 sonuçlarını 4.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 24.5 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 135.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 893 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 912 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi hasta ve medical turizm gelirleri yıllık bazda %18 artış kaydederken, diğer yan gelirlerde %19 azalma gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 190 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %100 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 169 milyon TL’nin %12 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 913 baz puan artarak %21.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 779 baz puan büyüdü ve %21.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %12 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan geriledi ve %8.3 olarak gerçekleşti. Şirketin düzeltilmiş net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 1,503 milyon TL olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

MPARK 3Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 4.3mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 24.5mn TL zarar; OYAK Bekl: 31mn TL zarar). Şirketin satış gelirleri başta fiyat artışları olmak üzere, yatan ve ayakta sayılarındaki katkılarla birlikte 3Ç19’da yıllık bazda %14 artarak piyasa beklentilerine paralel 893mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 912mn TL; OYAK Bekl: 921mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %100 artışla 190mn TL ile piyasa beklentilerinin üstünde olmuştur (Piyasa Bekl: 169mn TL; OYAK Bekl: 150mn TL). Maliyetlerde yaşanan düşüş neticesinde, üçüncü çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 9.1 puan artış göstererek %21.3 seviyesine yükselmiştir. Ancak, 99mnTL tutarındaki finansal giderler şirketin zarar açıklamasında önemli rol oynamıştır. Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.8x olmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

MLP Sağlık (MPARK) üçüncü çeyrekte 4,3mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu (3Ç18: 18,7mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti ise şirketin üçüncü çeyrekte 25mn TL zarar açıklayabileceği yönündeydi. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirket 9A19’da kümüle olarak 47,1mn TL zarar yazmış oldu (9A18: 4,3mn TL net zarar).

ŞEKER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Medical Park (MPARK) ikinci çeyrekte 49mn TL net zarar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 15mn TL net zarar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net zarar beklentisi olan 24mn TL’nin altında geldi. İkinci çeyreğe ilişkin net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net zarar rakamı 43mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 23mn TL net zarar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında artarak 889mn TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 720mn TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 897mn TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte FAVÖK 200mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 84mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 10,9 puan artarak %22,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 140mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

2Ç19’da piyasa beklentilerinden daha fazla 39mn TL tutarında zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 24mn TL zarar; OYAK Bekl: 14mn TL zarar). Hatırlatmak gerekirse, şirket 1Ç19’da 3mn TL net zarar, 2Ç18’de 15mn TL ne zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %23 artarak 889mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 897mn TL; OYAK Bekl: 904mn TL). Hem yurt içi hasta hasılatı hem yabancı sağlık turizminde yaşanan artış şirketin güçlü ciro açıklamasında katkıda bulunmuştur. FAVÖK rakamı ise 2Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %198 artışla 250mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 140mn TL; OYAK Bekl: 139mn TL) çeyreksel bazda ise %58 yükseliş göstermiştir. Doktor ve personel giderlerindeki düşüş neticesinde şirketin operasyonel performansı beklentilerden daha iyi gelmiştir. Buna göre, şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 16.5 puan artış göstererek %28.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2,027mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 4.0x olmuştur. 9mn TL tutarındaki vergi geliri, 173mn TL tutarındaki net finansal giderlerin etkisini kapatamadı ve bu dönemde şirket, 39mn TL zarar açıklamış oldu.

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Medical Park – 2Ç19 sonuçlarını 49.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -23.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 15.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 889 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 897 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 200 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %139 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 140 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1085 baz puan artarak %22.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 787 baz puan arttı ve %21.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 74 baz puan azaldı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 2,027 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 9.9 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Medical Park – 1Ç19 sonuçlarını 3.3 milyon TL zarar ile açıkladı. 1Ç19’da piyasa net kar beklentisi 3.4 milyon TL idi. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 7.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirket 1Ç18’de 35 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmişken, 1Ç19’da ise 2 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydetti ve bu durumda net kardaki değişimi olumsuz etkiledi. Net satışlar 933 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 913 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi hasta gelirleri, yıllık bazda, %15 arttı ve yabancı medikal turizm gelirleri ise %79 arttı ve toplam gelirlerin %11’ini oluşturdu. (1Ç18: %8). Şirket, 1Ç19’de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 131 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 63 baz puan artarak %16.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 59 baz puan arttı ve %19 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan azaldı ve %7.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 339 milyon TL (1Ç18: 145 milyon TL ve 4Ç18: 202 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.2 (1Ç18: %5.4 ve 4Ç18: 6.4%) olarak kaydedildi. Artan net işletme sermayesine bağlı olarak şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 1,331 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 3.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.3 olarak kaydedilmiştir.

AK YATIRIM – Medical Park MPARK Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Medikal Park 1Ç19’da 3 milyon TL net zarar açıkladı (bizim beklentimiz 2 milyon TL kar). Ciro yıllık %25 artışla 1Ç19’da 933 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 920 milyon TL), düzeltilmiş FAVÖK yıllık %20,5 artışla 168 milyon TL ve FAVÖK marjı %18 oldu (bizim beklentimiz %16). Net borç çeyrek bazda %11,4 artarak 1,331 milyon TL oldu. Bu artışın sebebi TL’nin Avro karşısında değer kaybından kaynaklanmaktadır. Şirketin toplam borcunun %28’lık kısmı döviz cinsinden ve üzerinde herhangi bir finansal korunma bulunmamaktadır.