Ana Sayfa sorular Cari oran ned...

Cari oran nedir? Nasıl hesaplanır?

Cari oran nasıl hesaplanır?

Cari oran şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranıdır. Cari oran denmesinin bir nedeni de likiditesine bakılmaksızın bütün dönen varlıkların hesaba katılmasıdır.

Dönen varlıklar içinde en likit olandan en az likit olana doğru bir sıralama yapacak olursak öncelikle nakit ve nakit benzerleri gelir. Zaten bilançoda da ilk kalem en likit olan bu kalemdir. Ancak dönen varlıkların en az likit olanı stoklar ve devamındaki diğer dönen varlıklar kalemleridir. Bunlar kolay kolay nakit haline dönüştürülemezler. İşte cari oranın hesabında bunlara bakılmaz, bütün dönen varlıklar hesaba girer.

Bir hisse için cari oranın kaç olması iyidir?

Cari oran değerinin 1’in altında olması şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı ve şirketin likidite sıkıntısı çektiği söylenebilir. Eğer cari oran 1,5 olursa bu durumda her 1 TL’lik borç için 1,5 TL’lik dönen varlık bulunuyor demektir.

Cari Oran ve Asit Testi – Asit Testi Nedir?

Cari oranını hesabında dönen varlıkları stoklar ve diğer dönen varlıklar hariç olarak alır ve bunun kısa vadeli borçlara olan oranına bakacak olursa buna asit testi denir. Asit testiyle şirketin elindeki nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli alacaklarıyla, kısa vadeli borçlarının ne kadarını karşıladığı ölçülür.

Asit testi adı nereden gelmektedir? Neden Asit Testi Yapılır?

Altının gerçek olup olmadığını ölçmenin bir yöntemi de asit testidir. Eğer altın gerçek değilse asit nedeniyle korozyona uğrar. Oysa saf altın paslanmaz yani korozyona uğramaz. Altın ne kadar safsa asit korozyonuna dayanıklılığı da o kadar fazla olur. ABD’deki California Altına Hücum zamanında altının saflığını ölçmek için kullanılan asit testi kavramı herhangi herhangi bir yatırımın sağlamlığını belirtmek için kullanılmaya başlamıştır. İşte bir şirket yatırım için çok iyi görünüyor olsa da likitdite sıkıntısı çekiyor olabilir. İşte bir şirketin sağlamlığını ölçmek için kullanılan yöntemlerden birine asit testi denmesinin sebebi budur.

Yazan: Tunç Şatıroğlu