Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 10.07.2017

Koza Altın KOZAL Toplam Ne Kadar Vergi Cezası Ödedi?

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak şirkete toplam 313 milyon TL vergi cezası tebliğ edildiğini ve şirketin bu vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gideceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirkete 2013-2016 hesap dönemi ile ilgili olarak geçtiğimiz Ekim ayında da 898 milyon TL vergi cezası tebliğ edilmiş ve Şirket yapılan başvuru sonucu indirimden yararlanıp 65 milyon TL vergi cezası ödemişti.

IPEKE’den Vergi Cezası Açıklaması – 07.07.2017

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 909.452,37 TL vergi aslı ile birlikte 909.452,37 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.818.904,74 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Koza Altın’dan KOZAL Vergi Cezası Açıklaması – 07.07.2017

Şirketimize 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 119.704.809,86 TL vergi aslı ile birlikte 192.884.903,72 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 03.07.2017

Koza Altın Gümüşhane Mastra’da Teck Madencilik’in sahip olduğu ruhsatı toplam 0,5 milyon dolar + KDV devir bedeli ve üretimin başlaması halinde %2 NSR ödemesi karşılığında satın aldığını açıkladı. Haberi Mayıs ayında tekrar açılan Mastra madeni’nde büyüme olanaklarını artırma potansiyeli açısından olumlu değerlendiriyoruz.

KOZAL ve KOZAA’dan İmzalanan Anlaşma Hakkında Açıklamalar – 03.07.2017

Şirketimiz (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Gümüşhane ili Mastra işletmesi yakınında bulunan 200708018 maden ruhsatının satın alınması ve ilgili sahada arama geliştirme çalışmaları yapmak için Teck Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir anlaşma imzalamıştır. Şirketimizin bölgede devam eden madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği amacıyla yapılan anlaşma kapsamında, Teck Madenciliğe iki eşit taksit halinde (imza tarihinde ve ruhsat devir tarihinde olmak üzere) toplam 500.000.USD + KDV ruhsat devir bedeli ödemesi ve üretime başlanması halinde %2 NSR (Net İzabe Getirisi) ödemesi yapılacaktır.

KOZAL’dan Finansal Tablolar ve Vergi Cezaları ile İlgili Açıklama – 23.06.2017

Şirketimiz Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların açıklanması için Sermaye Piyasası Kurulundan 01.01.2018 tarihine kadar ek süre almış ve bu süre zarfında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolarını Kavaklıdere vergi dairesine sunmuştur.

Ancak Şirketimiz 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir.Bu itibarla şirketimizin 2016 yılına ilişkin olarak vergi dairesine ibraz etmiş olduğu vergi matrahı ve tahakkuk tutarı aşağıdaki gibidir.

Matrah: 759.161.706,30 TL
Tahakkuk:151.328.191,84 TL

ÇED İZİNLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere madencilik faaliyetlerinin her aşaması ÇED izinlerine tabidir. Şirketimiz ÇED izinlerini açıklarken mevcut üretim faaliyetlerine etkisi olabilecek ve yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek nitelikte olan ÇED izinlerini kamuoyuna duyurmaktadır.

Bu itibarla Şirketimiz Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’ nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği 19.06.2017 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı. Şirketimiz bu süreçte yeni ÇED başvurusunda bulunmuş olup Ovacık Altın Madeni projesi için İDK toplantısını 3 Temmuz’da yapacaktır.

VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 7.285.960 TL vergi aslı ile birlikte 11.357.882,95 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 18.643.843,93 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

KOZAA’dan Finansal Tablolar ve Vergi Cezaları ile İlgili Açıklama – 23.06.2017

Şirketimiz Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların açıklanması için Sermaye Piyasası Kurulundan 01.01.2018 tarihine kadar ek süre almış ve bu süre zarfında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolarını Kavaklıdere vergi dairesine sunmuştur.

Ancak Şirketimiz 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tabloları ihtirazi kayıt ile beyan etmiştir. Bu itibarla şirketimizin 2016 yılına ilişkin olarak vergi dairesine ibraz etmiş olduğu vergi matrahı ve tahakkuk tutarı aşağıdaki gibidir.

Matrah: 25.275.252,19 TL
Tahakkuk:5.055.050,44 TL

VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 564.705 TL vergi aslı ile birlikte 564.705 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.129.411 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 20.06.2017

İzmir 3. İdare Mahkemesi Koza Altın’ın 18.09.2009’da Ovacık işletmesi için aldığı ÇED Olumlu Kararı’nı iptal etti. Şirket bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazları yapıp, yeni bir ÇED izni başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planladığını açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 20.06.2017

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Negatif): Şirketin Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği öğrenilmiştir. Şirket bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazlarını yapacak olup yeni ”ÇED” izini başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır.

KOZAL’dan Ovacık İşletmesi ÇED Kararı Hk. Açıklama – 19.06.2017

Şirketimizin Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu Kararı’ nın İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği öğrenilmiştir. (2015/726 E – 2015/1285 E sayılarıyla görülmekte olan). Şirketimiz bu karar ile ilgili olarak gerekli hukuksal itirazlarını yapacak olup yeni ‘’ÇED” izini başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır.

 

IPEKE’den Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 14.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 14.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5774  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZAL’dan Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 14.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 14.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5775  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

KOZAA’dan Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama – 13.06.2017

Borsa İstanbul A.Ş. ‘nin 13.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5608  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği’ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 

KAP – Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklama – 15.03.2017

15 Mart 2017 Günü kimi internet sitelerinde yer alan Koza Holding iştiraklerine ait Marmaris’te bulunan Angel’s Marmaris otelinin internetten satışa çıkarıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek haberi hazırlayanlar gerekse de haberde belirtilen internet sitesi sahipleri hakkında yasal yollara başvurulmuştur. Şirketimizin resmi kanallarından yapılmayan hiçbir duyuruya itibar edilmemesinin gereğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

 

KOZAL’dan Yeni İş İlşkisi Hakkında Açıklama – 03.01.2017

Şirketimiz ile (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Ünüvar İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. arasında Şirketimiz tarafından işletilen maden sahalarındaki ocaklardan cevher üretimi, dekapaj işleri, atık depolama tesisleri, bağlantı yolları ile muhtelif işlerin yapımı, bakımı ve pasa sahalarının düzenlenmesi, yeni tesis inşaatı ve mevcut tesislerden yapılacak revizyon inşaat işleri için yıllık 300.000.000 TL tutarlı 3 yıl süreli çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Koza’dan Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 23.12.2016

Şirketimizin eski yönetim kurulu üyesi Akın İpek tarafından İngiltere’de kurulu ve % 100 ekonomik iştirakimiz olan Koza Ltd’nin kontrolünün Akın İpek tarafından usulsüz şekilde ele geçirilmesi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.02.2016 tarih ve 44649743-663.09-E.1328 sayılı bildirimi uyarınca Şirketimizin başlattığı Genel Kurul sürecine karşı Akın İpek tarafından açılan ve Londra High Court of Justice Chancery Division nezdinde devam etmekte olan dava ile ilgili Royters haber ajansı, 22.12.2016 tarihinde bir haber yayınlamıştır. Türk basınında çeşitli kuruluşlar Royters haberini kaynak alan aynı yönde haberler yayınlamıştır.

Haber, Londra Mahkemesi’nin Türk kayyımlarının Koza Ltd’nin Birleşik Krallık’taki malvarlığı üzerinde bir hak iddia edemeyeceği yönünde bir karar verdiği başlığıyla verilmiştir.  Başlık bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Ayrıca haber metninden, mahkemenin nihai karar verdiği çıkarımı yapılmaktadır. Söz konusu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle Mahkeme’nin vermiş olduğu kararlar ara karar niteliğinde olup, yargılama devam etmektedir. Şirketimiz davanın tarafı olup, Mahkeme Şirketimizin iştiraki Koza Ltd’ın genel kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin mevcut olup olmadığı konusunda yapacağı incelemenin kapsamı hususunda ara karar oluşturmuştur. Mahkeme Türkiye ve Kayyım heyetinin, Koza Ltd’nin malvarlığı üzerinde bir yetkisi olmadığına dair herhangi bir karar hiçbir surette vermemiştir.

Ayrıca Mahkeme Koza Ltd. fonlarının bulunduğu finansal kuruluşun değiştirilmesi talebini kabul etmiştir. Koza Ltd. malvarlığı tarafların Mahkeme’ye verdiği taahhütler doğrultusunda sadece Koza Ltd’nin olağan ticari işlemleri için kullanılabilir. Bu şekilde Paranın kullanımı şartlara bağlanarak yatırımcıların hakları korunmuştur. Dolayısıyla devam eden yargılama ile ilgili olarak yatırımcılarımızın bu tür yanlı söylentilere itibar etmemesini saygılarımızla arz ederiz.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

 

Pay satımı ile İlgili KAP Açıklaması -21.12.2016

16.Aralık 2016 tarihinde Koza payları ile ilgili olarak 15,7492 ve 15,7489 TL fiyatlarından 2.0485.054 adet satış işlemi ortaklığımızın yönettiği yatırım fonları Van Eyck Vectors Gold Miners ETF ve Van Eyck Vectors Gold Minors UCITS ETF adına ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Koza Altın İletmelerinde toplam oy haklarımız %5’in altına düşmüştür.

Van Eyck Association Corporation adına Benjamin Ohly, nominal tutarlar payların ihraç bedeli olan 36,8 TL pay baz alınarak hesaplanmıştır.

 

IPEKE, KOZAA, KOZAL Sermaye Piyasası Kurulu İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama – 08.12.2016

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  Koza İpek Holding A.Ş. ve Holding bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş. ,Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) 10.11.2016 ve 23.11.2016 tarihinde  tebliğ edilen idari para cezası bildirim tutanakları ile Sermaye Piyasası Kurulunun   25.10.2016 tarihli 29/1013-12-11 sayılı kararları ve 11.11.2016 tarihli 31/1092 sayılı kararı ile verilmiş olan idari para cezalarının, Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin (6) no’lu bendi uyarınca, indirimli ödeme hakkından yararlanılmış olup ilgili idari para cezaları 3/4 oranında indirim uygulanması suretiyle, 06.12.2016 tarihinde Ziraat Bankası  Sermaye Piyasası Kurulu hesabına toplamda 4.139.136 TL olan idari para cezalarının %75 i olan 3.104.352 TL  ödenmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 26.10.2016

Koza Altın (KOZAL), Koza Anadolu (KOZAA), Ipek Enerji (IPEKE): Dün akşam yayınlanan SPK bülteninde Koza Altın’a 1,23mn TL, Koza Anadolu’ya 1,05mn TL ve İpek Enerji’ye de 1,05mn TL idari para cezasının verildiği duyurulmuştur.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorumu – 26.10.2016

SPK Koza Altın (KOZAL TI), Koza Anadolu (KOZAA TI) ve İpek Doğal Enerji (IPEKE TI) şirketlerine kâr payı dağıtım ve bağış politikalarındaki çeşitli uyumsuzluklar sebebiyle toplamda 3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

 

ŞEKER YATIRIM – KOZAA Hisse Haber Yorum – 20.10.2016

Koza Anadolu (KOZAA) 2013-2015 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplamda 4,2mn TL vergi cezası tebliğ edildiğini duyurdu.