Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

(+) Koza Altın (KOZAL): Şirket 3Ç18’de 484 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 3Ç17’deki 134 mn TL’ye göre %261 artışa işaret etmektedir. Yatırım faaliyetleri kaynaklı 96 mn TL’lik gelir yanı sıra 203 mn TL seviyesindeki kur farkı geliri, net karda gözlenen büyümede etkilidir. Şirketin bu dönemde cirosu %94 artışla 461 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK, yıllık bazda %122 artarak 271 mn TL seviyesine ulaşmış, FAVÖK marjı ise 3Ç18’de yıllık bazda 7 puan iyileşerek %58,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yorum: Operasyonel ve net kar tarafında görülen olumlu seyrin, hisse performansına pozitif katkı vereceği görüşündeyiz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %52 pozitif bir seyir ortaya koyarken, son 1 ayda ise endekse göre %6 negatif bir performans sergilemiştir.

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın yılın üçüncü çeyreğinde 461mn TL seviyesindeki beklentimizin üzerinde 484mn TL net kar açıkladı. Hisse için piyasa beklentisi mevcut değil. Faaliyet karındaki güçlü iyileşme, artan kur farkı ve faiz geliri ve 47mn TL seviyesindeki vergi teşviki 3. çeyrek karında geçen yıla göre görülen üç kattan fazla artışın en önemli sebepleri oldu.

Diğer yandan, bir önceki çeyreğe göre daha düşük tenorla üretim yapılması dolayısıyla altın üretiminin 77bin ons’tan 68bin ons’a gelmesi gelir ve faaliyet karını beklentilerimizin altında bıraktı. Satış gelirleri, geçen yıla göre üretimdeki %23’lük artış ve TL’deki %60’lık değer kaybı sayesinde %94 artışla 461mn TL olurken, beklentimiz 538mn TL idi. Bu durum aynı zamanda faaliyet karının da beklentilerimizin altında kalmasına neden oldu.

FAVÖK her ne kadar geçen yıla göre %121 artış gösterse de beklentimiz olan 336mn TL’nin altında açıklandı. Çeyrek içerisinde kaydedilen 300mn TL net finansal gelirlerin yaklaşık 200mn TL’lik kısmı kur farkı gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin net nakdi bir önceki çeyrek sonundaki 2,1 milyar TL seviyesinden 2,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Koza Altın için olumlu görüşümüzü ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. Ancak, 3. Çeyrek operasyonel performansının bir önceki çeyreğe göre zayıf kalması hisse fiyatında kısa vadeli baskı yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’de net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %260,9 oranında artarak 484mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri bir önceki yıla göre %94,3 oranında artarak 461mn TL olmuştur. Brüt karı %115,5 oranında artan şirketin operasyonel giderleri de %56 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı %126,3 oranında artarak 248,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 96,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman geliri ise 203,1mn TL’dir. 110,9mn TL vergi gideri sonrası üçüncü çeyrek karı 484mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 982,7mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 403,5mn TL kar elde etmişti.

GEDİK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın, 3Ç18’de 271 mn TL FAVÖK (konsensüs: 334 milyon TL) ve 484 mn TL net kar (konsensüs: 452 milyon TL) açıklamıştır.

Net satışlar 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4.6 artışla 460.9 milyon TL olmuştur. 2Ç17’de 76.6 bin ons altın satışı gerçekleştiren şirketin bu çeyrekte altın satışları düşüş gösterek 66.9 bin ons olarak gerçekleşmiştir. 9A18 itibariyle toplam altın satışları 183 bin ons olurken, satış gelirleri bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre hem hacim artışı hem de kurlardaki yükseliş nedeniyle %51 artışla 1.106 milyon TL olmuştur. İlk dokuz ayda toplam altın üretimi ise 191 bin ons olurken, şirketin yıl sonu üretim hedefi olan 280 – 300 bin ons seviyesine ulaşmak için son çeyrekte 90 bin ons altın üretimine ulaşılması gerekmektedir.

2Ç18’de ons başına 1.306 dolar olan altın fiyatları, 3Ç18’de ons başına 1.212 dolara düşerek, şirketin operasyonel performansını etkilemiştir. Aynı zamanda, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle nakit maliyeti ons başına 545 dolara gerilemiştir. Böylelikle Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yıllık bazda yüksek satış hacimleri nedeniyle, FAVÖK 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %121.7 artışla 270.7 milyon TL olmuştur.

Koza Altın 3Ç18’de 203 milyon TL kur farkı geliri elde ederek, net yatırım gelirleriyle birlikte 299 milyon TL net finansman geliri sağlamıştır. Bu da net karı destekleyerek 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %260.9 oranında artışla 484.0 milyon TL net kar elde etmesini sağlamıştır. Şirketin 3Ç18’de 47 milyon TL ertelenmiş vergi geliri sayesinde efektif vergi oranı %12 olmuştur. Net nakdi 9A18 itibariyle bir önceki çeyreğe göre %19 artarak 2.5 milyar TL’ye yükselmiştir.

SONUÇ: Koza Altın 3Ç18’de 334 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında, 271 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Net kar ise 452 milyon TL olan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 484 milyon TL olarak açıklanmıştır. Zayıf üretim rakamları operasyonel performansın beklentilerin altında kalmasına neden olurken, finansall kazançlar net kara destek olmuştur. Şirketin 3Ç18 faaliyet sonuçlarını hafif olumsuz olarak değerlendirirken, güçlü nakit pozisyonu ve gelecekte üretim hacimlerinde yaşanabilecek artış potansiyeli şirket açısından olumlu sayılabilecek unsurlardır. Ancak Koza Altın için dava süreçlerinin faaliyetler üzerindeki etkileri ve altın fiyatlarının seyri hisse fiyat performansı açısından yakından izlenmelidir. Şirket 2018 yılı beklentilerine göre 5.5x FD/FAVÖK ve 6.1x F/K ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Altın İşletmeleri – 3Ç18 sonuçlarını 484.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %261 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 arttı. Net satışlar 461 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94 arttı. Şirket, 3Ç18’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 726 baz puan artarak %58.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 617 baz puan arttı ve %62.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan azaldı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %17 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %20 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 2,456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 402 milyon TL (3Ç17: 157 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.0 (3Ç17: %15.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Koza Anadolu Metal – 3Ç18 sonuçlarını 193.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %258 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 476 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Şirket, 3Ç18’de 266 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1196 baz puan artarak %56.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 634 baz puan arttı ve %59.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 423 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %43 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 2,689 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 239 milyon TL (3Ç17: 48 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.1 (3Ç17: %4.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.4 F/K çarpanından ve 2.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

İpek Enerji – 3Ç18 sonuçlarını 101.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %30 arttı. Net satışlar 476 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Şirket, 3Ç18’de 271 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %157 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1788 baz puan artarak %56.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1227 baz puan arttı ve %60.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 432 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %43 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %5 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 2,691 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 228 milyon TL (3Ç17: 33 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.3 (3Ç17: %3.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 2.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Koza Altın 9 Aylıklarını Daha Geç Yayınlayacağını Açıkladı – 24.10.2018

KOZAL KAP Açıklaması: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin (MKK) 02.01.2018 tarih ve 814 sayılı ‘’ 2018 yılı ara dönem ve yıllık finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderimine ilişkin Genel Mektubunun 3. Maddesi uyarınca, Şirketimizin (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) 2018 yılı 9 aylık ara dönem finansal raporu, ilgili bağımsız denetim şirketi tarafından bağımsız denetimden geçilerek hazırlanacağından, ara dönem finansal raporumuzun yukarıda bahsi geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin (MKK) genel mektubuna istinaden, 2018 yılı 9 aylık finansal raporların son yayınlanma tarihine ilave olarak 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek gönderileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAL Haber – 24.10.2018

Koza Altın daha önce Çukuralan madeninin bir kısmında CED raporu ile ilgili problemlerden dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı. Şirket dün yaptığı açıklamada yeni bir ÇED raporu hazırlayıp bakanlığa sunduğunu belirtti. Hafif Olumlu.

 

Sevgül Yırtar Düzgün, Stratejist – KOZAA Hisse Teknik Analizi – 15.10.2018

Haftalık Teknik Bakış: Haftayı pozitif görünümlü kapatan hisse, aynı zamanda son iki haftalık alçalan trendinin de üzerinde harekete geçti. Yeni haftada 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 6,21 üzerinde güç kazanması halinde 6,50 ilk hedef direnç olarak gündeme gelebilir. Sonraki önemli direnç ise 7,00 olarak izlenebilir. Haftalık bazda stop-loss olarak ise 5,90 takip edilebilir. (Piramit Menkul)

 

DENİZ YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Yorum – 08.10.2018

KOZAL 142.2mln TL’ yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket Ağustos ayında yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırımın unsurları ise KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl olmuştur. Yatırımın Kapasitesi ise; Altın ve gümüş madeni istihracı 7465000 Ton/Yıl, Altın ve gümüş madeni zenginleştirme 43257 Kg/Yıl olmuştur. Haberin hisse performansına olumlu etki edebileceğini düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAL Hisse Yorum – 04.10.2018

(=) Koza Altın (KOZAL): Şirkete ait Çukuralan Altın Madeni İşletmesinin 3. Kapasite Artışı ÇED olumlu kararı ile ilgili olarakmahkeme tarafından verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararına esas olarak, 3. kapasite artışına konu olan sahalarda mühürleme işlemi gerçekleştirildiğini, yürütmeyi durdurma kararı verilen 3. kapasite artışı sahaları için yeniden ÇED Raporu hazırlama çalışmalarının başlatıldığını ve en kısa sürede izin süreçlerinin tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Çukuralan Altın Madeninde üretim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.