Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

Şeker Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın (KOZAL) yılın ilk çeyreğinde 320mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 142mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 327mn TL seviyesindeydi. Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %129,5 oranında artışla 468mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 204mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 518mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 258mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 101mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 5,6 puan artarak %55,2 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 293mn TL seviyesindeydi.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın ilk çeyrekte piyasa beklentisi olan 327mn TL ve bizim beklentimiz olan 321mn TL ile paralel 320mn TL net kar kaydetti. İlk çeyrek karı geçen yıla göre %126 büyüme gösterdi. Net kardaki güçlü büyümeye etki eden faktörler 1) üretimdeki %47’lik artış, 2) geçen yıla göre %30 civarında TL’de değer kaybı, 3) Şirket’in 2,87milyar TL’lik nakdi üzerinden yaratılan daha yüksek faiz geliri, 4) 124mn Dolar seviyesindeki Dolar pozisyonu sayesinde yaratılan kur farkı geliri ve 5) zayıf TL’ye bağlı olarak düşen nakit maliyetler olarak sıralanabilir. Birinci çeyrekte 68bin ons seviyesinde bulunan altın üretimi bizin beklentimiz olan 70bin onsun hafif altında olsa da geçen yıla göre %47 gibi sağlıklı bir büyümeye işaret etmektedir. Beklentilerimize paralel gelen net kara rağmen 1. çeyrek gelir ve faaliyet karı beklentilerimizin hafif altında kaldı. Şu anki kur seviyelerinde Koza Altın’ın 2. çeyrekte finansal gelirlerinin 200mn TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Bunun yanında üretim de yine ikinci çeyrekte 70-80bin ons seviyelerine yükselebilir. Hafif olumlu.

Tacirler Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın İşletmeleri – 1Ç19 sonuçlarını 319.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 326.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %126 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Net satışlar 468 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %129 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 518 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 258 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %155 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 293 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 556 baz puan artarak %55.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 194 baz puan arttı ve %60.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 537 baz puan azaldı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %44 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %39 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 2,870 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Anadolu Metal – 1Ç19 sonuçlarını 156 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %675 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %62 arttı. Net satışlar 486 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %126 arttı. Şirket, 1Ç19’de 260 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %306 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2377 baz puan artarak %53.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 700 baz puan arttı ve %59.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1990 baz puan azaldı ve %11.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 3,110 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.6 F/K çarpanından ve 1.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

İpek Enerji – 1Ç19 sonuçlarını 44.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %320 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Net satışlar 487 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 arttı. Şirket, 1Ç19’de 263 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %293 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2307 baz puan artarak %54 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 554 baz puan arttı ve %58.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 2021 baz puan azaldı ve %11.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %38 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 3,111 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.1 F/K çarpanından ve 1.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

İpek Enerji (IPEKE, Pozitif): Şirket 1Ç2019’da 44,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 10,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %148,5 oranında artarak 285,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,9 oranında azalarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden 2,8mn TL gider yazılmıştır. Şirket yatırım faaliyetlerinden net 170,2mn TL gelir elde etmiştir. 3,3mn TL’lik finansman geliri ve 66,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 333,9mn TL olarak gerçekleşirken ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 44,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Anadolu (KOZAA, Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 156mn TL ile 1Ç2018’deki 20,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %125,6 oranında artarak bu çeyrekte 485,6mn TL’ye çıkarken, brüt kar %156 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019’da 287mn TL olmuştur. Ayrıca, bir önceki yıla göre 126,7mn TL artarak 171,8mn TL’ye yükselen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir. Şirketin net dönem karı 335,8mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem karı 156öm TL olmuştur.

Ziraat Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Koza Altın (KOZAL, Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,8 oranında artarak 319,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %129,5 oranında artarak bu çeyrekte 467,8mn TL’ye çıkarken, brüt kar %137 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019’da 285mn TL olmuştur. Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %68,3 ve %60,9 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %69,4 ve %59 idi. Diğer yandan, bir önceki yıla göre 129,6mn TL artarak 171,9mn TL olarak gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir.

 

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın yılın son çeyreğinde 191mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentimiz olan 235mn TL ve piyasa beklentisi olan 265mn TL’nin altında geldi. 4. Çeyrek net karı artan üretim, gelirler ve faaliyet kar marjı sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %28 büyüdü. Satış gelirleri 505mn TL ile beklentimiz olan 513mn TL ile aynı seviyede gelirken, faaliyet karı (FAVÖK) 256mn TL ile 308mn TL olan beklentimizin hafif altında açıklandı. Faaliyet karındaki söz konusu zayıflık net karın beklentimiz altında kalmasının en önemli sebebi oldu. Gelir ve faaliyet karı için piyasa beklentisi bulunmadığından net karın piyasa beklentisinden neden sapmış olabileceğine dair bir fikir yürütemiyoruz. Şirket 2018 yılını %29 üretim artışı, %66 ve %75 satış geliri ve FAVÖK artışıyla kapatırken net karını iki kattan fazla artışla 1,17milyar TL’ye yükseltti. 2019 için 310bin onsluk üretim beklentimiz %17 artışa işaret etmektedir. 4. Çeyrekte kur farkı giderleri Koza Altın’ın net karını baskılarken faiz gelirleri söz konusu etkiyi sildi.

Şirket yarattığı güçlü nakit akışı sayesinde net nakit seviyesini 2,56milyar TL’ye yükseltti. Net nakit şirketin piyasa değerinin %34’üne denk gelmektedir. Şirket 18 Şubat’ta 2018 üretimini 264bin ons olarak açıklamıştı. Üretimin Şirket’in sene başındaki 280-300bin ons olan hedefinin altında kalacağı söz konusu tarihten itibaren hâlihazırda fiyatlanmakta olup piyasa beklentilerinin zayıf üretim rakamlarını içermediğinden yüksek kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, iki ay sonra açıklanacak olan güçlü birinci çeyrek sonuçlarının hisse performansı açısından ilk önemli olumlu beklenti olduğunu düşünüyoruz. Koza Altın için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz ve 66,3TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Şeker Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın (KOZAL) 4Ç18’de beklentilerin gerisinde kar açıkladı. Şirket yılın son çeyreğinde 191,0mn TL net kar açıkladı (4Ç17: 128,4mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti şirketin 265mn TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1,17mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 531,9mn TL net kar).

Ziraat Yatırım – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2018’deki 48mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 45,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %154 oranında artarak 273,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler sadece %12,8 oranında artarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden 46,9mn TL gider kaydedilmiştir. Şirket yatırım faaliyetlerinden net 395,9mn TL gelir kaydederken, 316,6mn TL de net finansman gideri kaydedilmiştir. Şirketin net dönem karı %69,6 oranında artarak 199,3mn TL olurken, ana ortaklık payına isse 48mn TL düşmüştür. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %157 oranında artarak 238,2mn TL’ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Anadolu KOZAA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Anadolu (KOZAA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78 oranında artarak 96,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %155 oranında artarak 279,5mn TL olmuştur.  Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %54 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %22 ve %44 idi. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %124 oranında artarak 458,8mn TL’ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %49 oranında artarak 191mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %189 oranında artarak 277,4mn TL olmuştur.  Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %38 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %54 ve %41 idi. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılındaki net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %121 oranında artarak 1.173,8mn TL’ye yükselmiştir.

 

Vakıf Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

(-) Koza Altın (KOZAL): Şirket, rezerv rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre; 2017 yılı sonu itibariyle toplam kaynak rakamının 12,2 mn ons, toplam rezerv rakamının ise 4,2 mn ons olduğunu belirten şirket, 2018 yılı sonu itibariyle ölçülmüş, belirlenmiş ve potansiyel kaynaklar toplamının 8,6 mn ons, rezervin ise 2,4 mn ons olarak hesaplandığını açıkladı. Kaynak ve rezerv rakamlarındaki azalışın temel nedeninin Söğüt Maden sahasına ilişkin mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar, denetleyici kuruluş tarafından Söğüt’ün değerlemeye alınmayacak olmasından kaynaklandığı belirtildi. Şirket ayrıca, 2018 yılı toplamında 263 bin ons altın üretimi ile 2017 yılına göre yaklaşık %28 üretim artışı kaydettiğini, 2019 yılında ise 300–320 bin ons altın üretimi hedeflendiğini açıkladı.

Tacirler Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

Koza Altın 2018 rezerv ve kaynak rakamlarını açıkladı. Görünür ve muhtemel rezervler %36 azalışla 2,4 milyon ons (1,1 milyon ons görünür ve 1,3 milyon ons muhtemel rezerv), toplam kaynaklar %27 azalışla 8,6 milyon ons (1,7 milyon ons ölçülmüş, 1,8 milyon ons belirlenmiş ve 5,1 milyon ons potansiyel kaynak) seviyesinde gerçekleşti. Şirket Söğüt madeninin işletme lisansıyla ilgili devam eden dava süreci nedeniyle Söğüt madenini rezerv ve kaynak rakamlarından çıkardı. Danıştay seviyesinde kararın sonucu bekleniyor. Koza Altın’ın 2018 üretimi %28 azalışla 263 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Çukuralan ve Kaymaz madenlerindeki tenor düşüşü üretimdeki daralmanın ana nedeniydi. Şirket 2019 için 300-320 bin bandında üretim (%14-22 büyüme) öngörmektedir. Ayrıca Koza Altın 2018 vergi finasallarında1.039 milyon TL net kar, 709 milyon TL faaliyet karı ve 1.620 milyon TL ciro açıkladı.

Ak Yatırım – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 19.02.2019

Koza Altın 2018 yılını 263bin ons altın üretimiyle kapattıktan sonra 2019’da üretimde %14-22 arasında artış beklemektedir. Şirketin 300-320bin ons üretim beklentisi bizim 300bin ons beklentimizle paralellik göstermektedir. Koza Altın 2018 yılını %28 üretim artışıyla 263bin onsla tamamlamış oldu. Her ne kadar geçen yılın başında paylaşılan üretim hedefi 280-300bin ons seviyesinde olsa da önemli madenlerde yaşanan legal ve operasyonel sıkıntılar sebebiyle üretimin daha önce paylaşılan hedeflerin bir miktar altında kalması beklentiler dahilindeydi. Koza Altın ayrıca 2018 yılı rezerv rakamlarını da açıkladı. Buna göre, görünür ve muhtemel rezervler Söğüt Madeni dikkate alınmadığında ve 2018 yılındaki altın üretimi de düşüldüğünde 2,4mn ons ile 2017’ye göre aynı seviyelerde kalmıştır.

Koza Altın vergi dairesine sunduğu gelir tablosunu da paylaştı. Vergi finansalları UFRS finansalları için sadece gelirler tarafında gösterge olup net kar ve operasyonel karlılık beklentileri için bir indikasyon vermemektedir. Buna göre, 4. çeyrek UFRS finansallarının 510mn TL seviyesinde olan gelir beklentimizi karşılayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, 4. çeyrek için 214mn TL seviyesindeki net kar beklentimizi koruyoruz.