Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koza Altın KO...

Koza Altın KOZAL, Koza Maden KOZAA, IPEKE Hisse Analiz ve Yorumları

TMSF, Koza Grubu’nun Yeni Yönetim Kurulu Başkanını Atadı – 28.09.2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şirketlere Sn. Ali ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.

 • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
 • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,
 • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

 

AK YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz – 19.09.2018

12 Aylık Hedef Fiyat: 68,40 TL

Koza Altın’ı “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Hisse başına 68,4 TL olan hedef fiyatımız %51 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Koza Altın için olumlu görüşümüzü üretim artışı ve zayıf TL ile karlılık görünümünün iyileşmesine dayandırıyoruz. 2018 başında şirketin geçmiş üç yıla ait finansallarının açıklanmasıyla birlikte operasyonel, finansal ve yönetişim anlamında belirsizliklerin kademeli de olsa ortadan kalkmaya başladığını düşünüyoruz. Şirket yönetimi 2017 yılında 205 bin ons’a kadar düşen altın üretiminin 2018’de 280-300 bin ons seviyesine çıkmasını beklemektedir. Koza Altın yılın ilk yarısında 124bin ons üretim gerçekleştirdi. Buna rağmen, ikinci çeyrekteki 77bin onsluk üretim dikkate alındığında, özellikle Kaymaz ve Mastra madenlerinin de katkısıyla Şirket’in tüm yılda rahatlıkla üretim hedeflerini yakalayabileceğini düşünüyoruz.

Zayıf TL Koza Altın’ın marjları için olumlu: Şirket’in gelirlerinin ABD Doları’na endeksli olması ve maliyetlerinin büyük bir bölümünün Lira olması dolayısıyla Koza Altın TL’deki değer kaybının en fazla olumlu etkilediği şirketlerden biridir. Ons başına nakit maliyetler 2017’de 606$ ile en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2018’de 457$ 2019-21 arasında ise ortalama 381$’a düşmesini bekliyoruz. Söz konusu beklentiler ışığında, önümüzdeki üç yıllık dönemde faaliyet kar marjının (FAVÖK) ortalama %68 toplam yaratılan FAVÖK’ün ise yaklaşık 800mn $’a ulaşacağını öngörüyoruz.

En yüksek nakit rezervine sahip şirketler arasında: Koza Altın BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler arasında bilançosunda en yüksek nakit barındıran şirketlerden biridir. Haziran itibariyle 2,1milyar TL seviyesindeki net nakit pozisyonu toplam varlıkların %57’sine, cari piyasa değerinin ise %30’una denk gelmektedir. Önümüzdeki dönemde hisselere konan ihtiyati tedbirle ilgili davalar sonuçlanmadan, diğer bir deyişle genel kurul toplanmadan temettü dağıtımı beklemiyoruz. Bu anlamda, şirketin nakit pozisyonu büüyümeye devam edecektir. Aynı zamanda, artan mevduat faizleri, tamamına yakını kısa vadeli mevduat hesaplarında tutulan (2-30gün) nakit rezervlerinin daha yüksek getiriden yeniden değerlenmesini sağlamakta ve net kara olumlu katkı yapmaktadır.

Şeffaflık konusunda iyileşme var: Koza Altın 2016 sonlarından bu yana TMSF’nin atadığı üyeler tarafından yönetilmektedir. Kurumsal yönetişim ve şeffaflık zafiyeti olan 2015-2017 döneminin ardından, her ne kadar çoğunluk hisseler üzerindeki ihtiyati tedbir devam etse de, finansalların zamanında açıklanması ya da üretim hedefinin paylaşılması gibi alanlarda iyileşmeler görüyoruz. Şirket sermayesinin %70’ini oluşturan çoğunluk hisselerin durumunun netleşmesi geliştirme aşamasında olan madenlerin, 2,1milyar TL seviyesindeki net nakdin ve yüzden fazla arama lisansının daha verimli kullanılması açısından ciddi önem arz etmektedir.

Riskler ve olumlu beklentiler: Şirket’in sahipliği konusunda devam eden davaların sonuçlanması, Söğüt madenine ilişkin iihtilafın çözülmesi, zayıf Lira ile birlikte nakit maliyetlerin düşmesi hisse fiyatını olumlu etkileyecek beklentiler arasında yer alırken, kurumsal yönetişim ve şeffaflığa dair kısıtlar ve madenlerde üretimin yavaşlaması önemli riskler olarak sıralanabilir.

 

VAKIF YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Haber Yorum – 28.08.2018

(=) Koza Altın (KOZAL): Ovacık İşletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin dava sürecinin şirket lehine sonuçlandığını, Danıştay kararı ile şirket lehine kesinleşen ÇED Olumlu Kararı çerçevesinde, bir başka mahkeme kararıyla cevher üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ancak, hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

Koza Anadolu (KOZAA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %173,2 oranında artarak 149,2mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %72 oranında artan şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %87,6 oranında artarak 2Ç2018’de 297,3mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da %106,2 oranında artarak 260,2mn TL’ye ulaşırken, finansman tarafında 2Ç2017’de kaydedilen 15,5mn TL’lik gidere karşın bu çeyrekte 136,9mn TL gelir kaydedilmesi karın daha da artmasına önemli katkı sağlamıştır. Şirketin konsolide vergi sonrası net karı 346,6mn TL olurken, ana ortaklık payı azınlık payları düşüldükten sonra 149,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ardından Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,7 oranında artarak 169,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

Koza Anadolu Metal – 2Ç18 sonuçlarını 149.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %173 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %641 arttı. Net satışlar 457 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 277 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 630 baz puan artarak %60.5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 2,299 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.1 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

İpek Doğal Enerji Kaynakları – 2Ç18 sonuçlarını 78.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %46 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %644 arttı. Net satışlar 458 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 274 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 585 baz puan artarak %59.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 2,301 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.7 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 2Ç18 – 27.08.2018

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 78,2mn TL olarak gerçekleşerek önceki yılın aynı çeyreğine göre %46,4 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %72 oranında artan grubun, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %86,6 oranında artarak 2Ç2018’de 295,1mn TL’ye ulaşmıştır. Grubun yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %76 ve %64 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %59 idi. Şirket’in 2Ç2017’deki 15,5mn TL’lik finansman giderine karşın 2Ç2018’de 136,8mn TL’lik net finansman geliri kaydetmesi de karı desteklemiştir. Şirketin vergi sonrası konsolide net dönem karı 346,9mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen kar azınlık payları düşüldükten sonra 78,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ardından Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 88,7mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında azalma kaydetmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

(+) Koza Altın (KOZAL): Şirket 2Ç18 dönemini 357 mn TL net kar ile tamamlarken, net kar yıllık bazda %159 artış gösterdi. Bu dönemde kaydedilen 145 mn TL’lik kur farkı geliri net kara pozitif katkı verdi. Ciro tarafında yıllık bazda gözlenen %77 artışla 2Ç18’de 440,8 mn TL satış geliri elde eden şirket, bu dönemde 272 mn TL FAVÖK kaydetti. FAVÖK yıllık bazda %80,8 yükselirken, FAVÖK marjı ise 1,3 puan iyileşerek %61,8 olarak gerçekleşti. Yorum: Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BİST’e göre %11 pozitif bir performans sergiledi. 2Ç18 finansalları sonrasında da hissede pozitif performansın sürmesi beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18- 10.08.2018

Koza Altın dün ilk çeyrek ve ikinci çeyrek finansallarını birlikte açıkladı. Buna göre net kar yılın ilk yarısında faaliyet karındaki %32 büyümenin yanı sıra 187mn TL’lik net finansal gelirin de etkisiyle geçen yıla göre %85 artarak 499mn TL’ye ulaştı. Satış hacmi geçen seneye göre %6 artarken, gelirler altın fiyatlarındaki artış ve zayıf TL’nin de etkisiyle %31 büyüme kaydetti. FAVÖK marjı %58 seviyesinde geçen yıla yakın gerçekleşirken FAVÖK %30 yükseldi. İlk yarı sonunda net nakit pozisyonu 2017 sonundaki 1,81 milyar TL’den 2,07 milyar TL’ye çıktı. Genel olarak finansalları güçlü buluyoruz. Koza Altın yılın ilk yarısında zayıf TL’den ve yüksek nakit pozisyonundan olumlu etkilenmiş görünüyor.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL) – 2Ç18 sonuçlarını 357.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %159 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %152 arttı. Net satışlar 441 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 272 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 131 baz puan artarak %61.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %18 büyüyerek 2,070 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 8.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %159 oranında artarak 357,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %81,8 oranında artarak291,2mn TL olmuştur. Şirket bu çeyrekte 145,3mn TL net finansman geliri kaydetmiş ve u durum karı olumlu etkilemiştir. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %81 ve %66,1 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %55,4 ve %64,3 idi. İkinci çeyrek kar rakamı ile şirketin ocak-haziran dönemi net karı %85,1’lik artışla 498,7mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

Koza Anadolu Metal (KOZAA) – 1Ç18 sonuçlarını 20.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %53 azaldı. Net satışlar 215 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirket, 1Ç18’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2894 baz puan azalarak %29.7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,982 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

İpek Doğal Enerji Kaynakları – 1Ç18 sonuçlarını 10.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %78 azaldı. Şirket, 4Ç17’da 52.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 216 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirket, 1Ç18’de 67 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2882 baz puan azalarak %30.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,984 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – İpek Enerji IPEKE Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Negatif): Şirket’in bu yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında azalarak 97,8mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da %18,8 oranında azalarak 115mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 1Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %45 ve %53 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %57 idi.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Maden KOZAA Hisse Analiz 1Ç18 – 10.08.2018

Koza Anadolu (KOZAA, Sınırlı Negatif): Şirket’in bu yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında azalarak 97,8mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da %21 oranında azalarak 112,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 1Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %45 ve %52 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %49 ve %57 idi.

 

Koza Altın Ovacık Madeni Hakkında Açıklama Yaptı – 26.07.2018

3 Temmuz 2018 tarihli mahkeme kararıyla hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olan Ovacık Altın Madeni İşletmeleri ÇED Olumlu Kararı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesinin tanımış olduğu hak çerçevesin de hazırlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu bugün itibariyle Bakanlığa sunulmuştur.

 

Koza Altın Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgilendirme Yaptı – 24.07.2018

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017,27.11.2017,26.01.2018, 26.03.2018 ve 25.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no’su belirtilen dava süreçlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.: Söz konusu dava kapsamında Davacılar tarafından talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Mahkeme tarafından kabul edilmiş olup söz konusu karar tarafımıza 23.07.2018 tarihinde tebliğ olunmuştur. Karara karşı itiraz yolu kapalı olup yargılama devam etmektedir.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E. : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E : Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E : Söz konusu dava kapsamında 11.07.2018 tarihinde görülen duruşmada; davanın kabulü ile, davalılar arasında yapıldığı iddia edilen Davacı Koza-İpek Holding A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin 07.06.2015 tarihli pay satış sözleşmesi’nin yokluğunun tespitine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı tarafların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurma hakları bulunmaktadır.

Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E: Esasa ilişkin bir gelişme bulunmamaktadır.

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E – Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay’da temyiz başvurusu yapılmıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E – Davanın aleyhimize olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/370 E.- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup Danıştay’da temyiz başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/İşletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

 

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 22.06.2018

KOZAA/KOZAL/IPEKE: Anayasa Mahkemesi Koza Holding’in eski sahibi Akın İpek’in adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul etmezken, mülkiyet hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti. Haberin etkisini nötr olarak değerlendirsek de bugün KOZAA, KOZAL ve IPEKE hisselerinde oynaklığa neden olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 18.06.2018

KOZAL/GUBRF/TUPRS: Resmi gazeteye göre Mayıs ayında Koza Altın, Gübretaş ve Tüpraş sırasıyla 20,6mn TL, 84mn TL ve 178mn TL tutarındaki modernizasyon yatırımları için faiz ve vergi indirimi içeren hükümet teşvikleri aldılar. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Koza Altın Teşvik Belgesi – Resmi Gazete – 18.06.2018

 

AHLATCI YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 06.06.2018

KOZAL için açıklanan 2017 4. çeyrek bilançosuyla birlikte, 2016-2017 yılları arasında şirket satışlarının yatay kaldığı esas faaliyet karı ve net karın zayıflama süreci içerisinde olduğu görülmektedir. Mevcut finansal tablo değerlendirildiğinde, 50TL fiyat civarının hisse için önemli bir sınır olabileceği görülürken, son dönemde bu seviye üzerinde satışların etkili olması bizleri çok şaşırtmamıştır. Bununla birlikte 2018 ilk çeyrek bilançosu için farklı bir beklenti oluşması durumunda hisse fiyatında yukarı yönlü hareketin güçlenebileceği düşünülmektedir.

Teknik olarak baktığımızda Mayıs ayı sürecinde yukarı yönlü bir eğilim içerisinde giren hisse, 21 günlük basit hareketli ortalama üzerine çıkarak güç kazanmış, geçtiğimiz günlerde 50,60 seviyelerinden gelen tepki le hafif gerilese de 47,75 desteği üzerinde kalınması ile 52,00 seviyelerini görmüştür.

Diğer taraftan Borsa İstanbul’da gerçekleşen sert düşüşlere rağmen hissenin ortaya koyduğu performans dikkat çekmektedir. Mayıs ayı sürecinde başlayan pozitif eğilimin korunması durumunda 50,60-52,60 ve 54,70 seviyelerine doğru tekrar bir yükseliş gerçekleşebileceği düşünülürken, aşağıda ise 47,75-45,50 ve 43,30 seviyeleri destek konumundadır.

 

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 06.06.2018

(-) Koza Altın (KOZAL): Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 1. İdare Mahkemesi reddedilmesine ilişkin aldığı karar, Danıştay kararı ile bozuldu.

 

Koza Altın’dan Himmetdede Altın Madeni ÇED Kararı Hukuksal Süreci Hakkında Açıklama – 05.06.2018

KAP: Kayseri İli Kocasinan İlçesi Himmetdede Beldesinde Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 09.11.2017 tarih ve E:2016/814, K:2017/1392 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğu hususu 06/12/2017 Tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuş olup, mezkur karar hakkında Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/150 E.K. 895 sayılı kararı ile bozma kararı verilmiştir.

 

Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgilendirme Yaptı – 25.05.2018

Şirketimiz mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017,22.05.2017,24.07.2017,25.09.2017,27.11.2017,26.01.2018 ve 26.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no’ su aşağıda belirtilen davaların ana seyrine ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017 / 1317 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017 / 1432 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/586 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu: Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/565 E.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/553 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/581 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/202 E
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/212 E

Diğer yandan Koza İpek Holding A.Ş bünyesinde bulunan Grup Şirketlerimize (İpek Enerji A.Ş.,Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş.ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptaline ilişkin açılmış olan davalara ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 7.İdare Mahkemesi 2017/69E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 2. İdare Mahkemesi 2017/65E – Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 4.İdare Mahkemesi 2017/369E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 16.İdare Mahkemesi 2017/67E Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 1.İdare Mahkemesi 2017/68E- Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
 • Mahkemesi ve Esas Nosu :Ankara 2.idare Mahkemesi 2017/63E – Esasa ilişkin bir gelişme olmamıştır
 • Mahkemesi ve Esas Nosu : Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/370 E.- Davanın Şirketin aleyhine olarak reddine karar verilmiş olup tarafımızca Ankara Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur.

Öte yandan Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında, Şirketimize MİGEM tarafından tebliğ edilen ve iptal edilen arama ruhsatlarına ilişkin (henüz faaliyete geçmemiş/İşletme halinde olmayan) Şirketimizce İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açıldığını bildirmişti. Buna göre açılan davalar devam etmekte olup toplam 162 adet davadan 5 tanesi lehimize, 2 tanesi de şirketimizin aleyhine sonuçlanmış ve karara karşı taraflarınca yasal yollara başvurulmuş olduğu da bildirilmiş idi.

Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafımıza 10.11.2017 tarihinde teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Buna göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketimizce işletme projeleri revize edilerek imza tarihinden itibaren 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç17 – 02.05.2018

KOZA GRUBU: Koza Grubu şirketleri 2017 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %40 arttı ve 553mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki artış faaliyet dışı nedenlerden kaynaklandı. Bu nedenler 1) 2016 yılındaki 167mn TL’lik vergi cezası, 2) yatırımlardan gelirlerde (faiz gelirleri) 92mn TL’lik artış, 3) vergi oranının %33’ten %19’a düşmesi ve 4) amortisman giderindeki 10mn TL’lik azalmadır.

Toplam üretim %24 düşerken, rezerv ve kaynaklar da 12.7 milyon onstan 12.2 milyon onsa geriledi. TL bazında satış fiyatlarının %21 artmasına rağmen satış hacmi %23 daraldığından gelirler %7 azaldı. Düşen üretim nedeniyle ortalama nakit maliyetleri dolar bazında %31 arttı. Böylece FAVÖK geçen seneye göre %23 geriledi. Net nakit pozisyonu ise %18 arttı ve 1,813mn TL’ye ulaştı.

Koza Anadolu ve İpek Enerji de yine aynı nedenlerden ötürü kötü faaliyet karına rağmen daha net karlarını attırdılar. Koza Anadolu’nun karı 59mn TL’den 193mn TL’ye, İpek Enerji’ninki de 21mn TL’den 178mn TL’ye yükseldi. Genel olarak sonuçları faaliyet karlılıktaki düşüş nedeniyle hafifçe olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Şirketler 2018 ilk çeyrek sonuçlarını 9 Ağustos’a kadar açıklayacak.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç17 – 02.05.2018

İpek Enerji – 2017 yılı mali tablolarını 178 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 21 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 1,04 milyar TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %6 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 488 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %24 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %47,0 olurken 2016 yılında bu rakam %58,3 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 2,0 milyar TL olarak kaydedildi.

Koza Altın – 2017 yılı mali tablolarını 553 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 395 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 968 milyon TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %7 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 515 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %23 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %53,2 olurken 2016 yılında bu rakam %64,2 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 1,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Koza Anadolu Metal – 2017 yılı mali tablolarını 193 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 2016 yılı net karı 59 milyon TL idi. Şirketin gelirleri 1,033 milyar TL olarak açıklandı ve yıllık bazda %6 geriledi. Şirketin 2017 yılı FAVÖK’ü 498 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %22 geriledi. 2017 yılında FAVÖK marjı %48,2 olurken 2016 yılında bu rakam %58,5 idi. Şirketin net nakit pozisyonu 2,0 milyar TL olarak kaydedildi.

 

Koza Altın Ek Süre Hakkında Açıklama Yaptı – 30.04.2018

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu hususta Şirketimiz 31.03.2018 tarihli Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul kararı bugün (30.04.2018) şirketimize tebliğ edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun ek süre talebimizi değerlendirmesi sonucunda 31.03.2018 tarihli Finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Şirketimize 09.08.2018 (dahil) tarihine kadar ek süre tanınması uygun bulunmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Koza Altın’dan Önemli Açıklama – 30.04.2018

“Şirketimizce 04.02.2016 tarihinde KAP’a yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı incelemeye istinaden şirketimize gönderdiği ilgili yazıda halka açık olan Koza Altın’ın %100 bağlı ortaklığı olan Koza Ltd. üzerindeki kontrolünün kaybedildiği ve kontrol kaybına karşı yasal girişimlerin yapılması istendiği belirtilmiş olup, bu kapsamda Londra mahkemeleri nezdinde başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.  

Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu Londra merkezli Koza Ltd., mevcut hukuki süreçlerin devam etmesi nedeniyle Bağımsız Denetim Firmasının da değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz mali konsolidasyon tablolarından çıkarılmış olup, Koza Ltd. Şirketimiz finansal tablolarında Duran Varlıklar içerisinde Finansal Yatırımlarda gösterilmiş ve finansal varlık olarak maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilmiştir. Dava sonucuna istinaden konsolidasyon konusu ayrıca değerlendirilerek gelişmelere ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Bu bağlamda dava sonuçlanıncaya kadar Koza Altın A.Ş. finansal tabloları konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız”

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

Koza Altın 2016 UFRS finansallarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirket 2016 ve 2017 finansalları için Nisan ayının sonuna kadar ek süre almıştı. Açıklanan finansallara göre, şirket 2016’da 395 milyon TL net kar kaydetti (2015 net kar: 254 milyon TL). Toplam üretim 2015 senesine göre büyük bir değişim göstermedi. Ancak büyük ölçüde ortalama altın satış fiyatındaki artışsayesinde FAVÖK %49 artarak 666 milyon TL oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 2015 sonunda bulunduğu 1,0 milyar TL seviyesinden 1,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Koza Altın’ın yayınladığı faaliyet raporuna göre, toplam rezervler yıllık bazda %9 düşerek 3,7 milyon ons olarak gerçekleşirken, toplam kaynaklar yıllık bazda %7 düşerek 6,5 milyon ons olarak gerçekleşti.

Şirket hisseleri son bir ayda BIST-100’ün %24 üzerinde performans gösterdi. Her ne kadar açıklanan 2016 finansallarının piyasa beklentileri açısından büyük bir sürpriz taşıdığını değerlendirmesek de, son bir aydaki yüksek performansın ardından ilk piyasa tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

KOZA GRUBU: Koza Grubu şirketleri 2016 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %56 arttı ve 395mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki artış faaliyet karlılığındaki iyileşmenin yanı sıra azalan amortisman giderlerinden (2015’te faaliyet başlayan Himmetdede madeni ile ilgili) kaynaklandı. %5 hacim ve %7 dolar bazında ortalama fiyat artışının yanında doların TL karşısında %11 değer kazanmasının da etkisiyle satış gelirleri %25 arttı. FAVÖK de geçen seneye göre %27 yükseldi. Şirketin net nakit pozisyonu ise %54 artarak 1,541mn TL’ye ulaştı.

Koza Anadolu 2016 yılında 59mn TL net kar açıkladı. Geçen seneki 40mn TL zarar rakamına göre iyileşmede artan faaliyet karlılığı ve düşen amortisman rol oynadı. FAVÖK, %14 gelir büyümesi ve 11,8 puan marj artışı ile %43 büyüme gösterdi. 168mn TL’lik (2011-2016 dönemi vergi inceleme sonuçlarına göre) vergi inceleme ceza ve karşılıkları, artan şüpheli alacak karşılıkları ve azalan kur farkı karları daha güçlü bir net kar büyümesini önledi. Aynı nedenlerden ötürü İpek Enerji de 21mn TL net kar açıkladı (2015: 23mn TL net zarar). Şirketler 2017 finansallarını Nisan ayının sonuna kadar açıklayacaklar.

ZİRAAT YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz 4Ç16 – 25.04.2018

Koza Altın (KOZAL): Koza Altın 2016 yılı finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1038,8mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %73,6 oranında artışla 701,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı da 2016 yılında 395mn TL ile 2015 yılına göre %56 oranında artış kaydetmiştir.

Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): Şirket 2016 yılı finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin 2016 yılı satış gelirleri 1.097mn TL olurken, brüt karı ise 2015 yılına göre %75 oranında artışla 665,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı 276,8mn TL olurken, yüksek azınlık payının ardından ana ortaklık payı net dönem karı 2016 yılında 59,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2015 yılında 40,2mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorum – 20.04.2018

Koza Altın, Teck Madencilik’in elinde bulunan Mastra’daki maden ruhsatının şirkete devir işleminin tamamlandığını açıkladı. Alınan ruhsat, Mastra işletmesindeki kaynak ve rezervleri artırılmasına yardımcı olacak. Haberi, şirketin Mastra’daki madencilik faaliyetlerinin büyüyeceğine işaret ettiği için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 06.03.2018

Koza Altın Mastra Altın Madeninde üretilen cevherlerden tesis üretimine yeniden başlandığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Mastra’da maden üretim faaliyetlerine üç yıllık aradan sonra geçen Mayıs ayında tekrar başlanmıştı. Şirketin en son açıklanan 2015 sonu faaliyet raporuna göre Mastra’da toplam görünür rezervler 25 bin ons seviyesinde. Haberi 2018 üretimi açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Koza Altın Mastra Altın Madeni ile ilgili Açıklama Yaptı – 05.03.2018

Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde Mastra Altın Madenine ilişkin olarak, alınması beklenen izinler doğrultusunda 2017 yılı içerisinde üretim faaliyetlerinin başlayabileceğini ve 22.05.2017 tarihinde de, alınan izinler doğrultusunda Mastra Altın Madeninde maden üretim faaliyetlerine ay sonu itibariyle başlanacağı hususunu kamuoyuna duyurmuştu.

Bilindiği üzere Mastra İşletmesinde, 2015 yılı Temmuz ayında Tesis Üretimine ara verilmiş idi.

Maden üretim faaliyetlerine 2017 yılı mayıs ayı sonunda başlanmasının ardından, Tesiste gerekli tüm yenileme işlemleri de tamamlanarak, üretilen cevherlerden bugün itibariyle yeniden Tesis üretimine başlanmıştır.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

Koza Altın 2015 UFRS finansallarını açıkladı. Bu şirketin 2015 Kasım’da 2015 dokuz ay finansallarını açıklamasından bu yana açıkladığı ilk UFRS finansalları oldu. Buna göre şirket, 2015 senesinde 253 milyon TL net kar kaydederken (2014: 495 milyon TL), 4Ç15’de 3 milyon TL net kar kaydetti (4Ç14: 156 milyon TL). 2014’ün son çeyreğinde FAVÖK bir önceki seneye göre %14 artmasına rağmen, net karın düşmesinde 4Ç14’de yapılan bağışlar, şüpheli alacak karşılıkları ve TL’nin 4Ç15’de değer kazanmasıyla kaydedilen kur zararının etkili olduğunu değerlendiriyoruz.

Öte yandan, şirketin net nakit pozisyonu 3Ç15 sonunda bulunduğu 1.2 milyar TL seviyesinden 1.0 milyar TL seviyesine düştü. Bu düşüşte Londra’da yapılan 90 milyon TL tutarındaki gayrimenkul yatırımlarının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda BIST100’ün %18 altında performans gösterdi. Her ne kadar hisse oynaklığının bugün yüksek olabileceğini düşünsek de, piyasanın uzun zamandır beklediği ve iki sene önceki operasyonel durumu yansıtan 2015 finansallarının hisse performansı üzerinde etkisinin sınırlı olacağını tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Koza Grubu şirketleri 2015 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre Koza Altın’ın net karı geçen seneye göre %49 düştü ve 253mn TL olarak gerçekleşti. Kardaki düşüş artan amortisman giderleri (Himmetdede madeni ile ilgili), İpek Üniversitesi’ne yapılan bağışlardaki artış ve şüpheli alacak karşılıklarından kaynaklandı. FAVÖK %9 gerilerken net nakit de %6 azalarak 1,004mn TL geldi. Koza Anadolu 2015’te 40mn TL zarar açıkladı, 2014’te 128mn TL net kar vardı. Artan amortisman giderleri, İpek Üniversitesi’ne yapılan bağışlardaki artış, şüpheli alacak karşılıkları ve maddi olmayan duran varlıklardaki değer düşüklüğü zararda önemli rol oynadı. Aynı nedenlerden ötürü İpek Enerji de 23mn TL net zarar (2014’te 70mn TL net kar) açıkladı. Şirketler 2016 ve 2017 finansallarını Nisan sonuna kadar açıklayacaklar.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL, KOZAA, IPEKE Hisse Analiz 4Ç15 – 26.02.2018

Koza Grup şirketleri 2015 finansal sonuçlarını açıkladı. Koza Altın, 2015’te 253 milyon TL net kâr, 447 milyon TL FAVÖK (%28 aşağıda) ve 832 milyon TL ciro (%6 aşağıda) açıkladı. 2014’teki net kâr rakamı 495 milyon TL’ydi. Net kâr rakamındaki düşüş, Himmetdede madeninin 2015’te faaliyete alınmasıyla beraber amortisman maliyetlerinin 99 milyon TL’den 217 milyon TL’ye yükselmesi, bağış giderlerinin 35 milyon TL’den 96 milyon TL’ye artışı ve zayıf FAVÖK’tür. Toplam üretim 2015’te 266 bin ons (2,01 gram/ton) olarak gerçekleşirken, 2014’te üretim 317 bin onsdu (5,73 gram/ton). Toplam altın satışları ise %18 düşüşle 260 bin ons seviyesinde gerçekleşti. Nakit maliyetler %3 azalışla ons başına 426 dolar olarak açıklandı. Ayrıca şirket 2015’te Londra’da yaptığı 90 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımları nedeniyle toplamda 144 milyon TL’lik yatırım yaptı. 2015 yılında toplam rezerv ve kaynaklar 4 milyon ons (2,15 gram/ton) ve 13 milyon ons seviyelerinde gerçekleşti.

Koza Anadolu 2015’te 40 milyon TL net zarar açıklarken, 2014’te 128 milyon TL net kâr açıklamıştı. 2015’te toplam ciro %7 aşağıda 961 milyon TL ve FAVÖK %34 aşağıda 368 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 20.02.2018

Koza Altın 2017 hesap dönemine ait vergi finansallarında vergi matrahının 708 milyon TL olarak sunulduğunu açıkladı. Şirketin 2016 senesinin tümü için sunduğu vergi matrahı 759 milyon TL seviyesindeydi. Geçmiş yıllara bakıldığında, vergi finansallarının SPK finansalları için iyi bir gösterge niteliğinde olduğunu görüyoruz. Örneğin, 2014 yılında vergi öncesi kar SPK finansallarında 558 milyon TL olarak açıklanırken, vergi finansallarında vergi öncesi kar 573 milyon TL idi.

Açıklanan sonuç, 4Ç17 finansal performansının da ilk 9 ay paralelinde ve 2016 performansının altında gerçekleştiğini gösteriyor. Vergi finansallarının ardından yakın bir zamanda açıklanmasını beklediğiniz 2015 UFRS finansalları ve açıklanması için Nisan ayının sonuna kadar ek süre alınan 2016 ve 2017 finansalları odak noktasında olacak.

TACİRLER YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 20.02.2018

Koza Altın – 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunda 707.9 milyon TL vergi
öncesi kar açıkladı.

 

Koza Altın’dan Ovacık Altın Madeni Tesis Üretimi Hakkında Önemli Açıklama – 17.01.2018

Şirketimiz uhdesinde bulunan İzmir ili, Bergama İlçesi, Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni hakkında 09.11.2017 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda mevcut 2.nolu ADT’nin dolması nedeniyle tesis üretim duruşu ve Ovacık 3. nolu ADT inşaatının devam ettiği bilgisi verilmişti.

15.01.2018 tarihinde Ovacık 3.nolu ADT için GFB onayı alınmış olup bugün itibariye Ovacık tesisinde üretime tekrar başlanmıştır.

Ayrıca yaşanan bu duruş sürecinde inşaat yılı 1997 olan tesisimizde önemli ölçüde yenileme işlemleri de yapılarak tesis işletme ömrü uzatılmıştır.

 

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 12.01.2018

Koza Altın’a kesilen vergi cezalarında uzlaşma tutarı belli oldu. Koza Altın’ın 2011-2016 hesap dönemi incelemeleri sonucunda 2017 Temmuz ayında kesilen toplam 313 milyon TL’lik vergi cezası için vergi dairesi ile uzlaşılan toplam ceza miktarı 71 milyon TL olarak açıklandı. Haberin yakın zamanda açıklanması beklenen operasyonel sonuçların hisse üzerinde yarattığı olumlu havayı göz önüne aldığımızda bugünkü hisse performansına fazla olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber – 12.01.2018

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak daha önceden duyurulan toplam 313 milyon TL vergi cezasının uzlaşmaya tabi olan 122 milyon TL’lik kısım için uzlaşma tutarının 71 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, cezanın 188 milyon TL’lik af kapsamına giren kısmı için de 31 milyon TL ödemenin şirkete tebliğ edildiği açıklanmıştı. Şirketin vergi dairesiyle ceza ile ilgili tam mutabakata varmasını hafif olumlu değerlendiriyoruz.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Vergi Uzlaşması KAP Açıklaması – 11.01.2018

Şirketimiz 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edildiğini ve tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gideceğini 07.07.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuştu.

KAP’ ta 07.07.2017 tarihinde açıklandığı üzere, Şirketimize tebliğ edilen muhtelif türlerdeki vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30.507.656,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından tarafımıza bildirilmiş ve uzlaşmaya tabi olan 121.860.623,82 TL için, uzlaşma talebi Şirketimizce yapılmıştı.

04.01.2018 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucu uzlaşılan tutarlara ilişkin olarak tahakkuk fişleri Kavaklıdere vergi dairesi tarafından tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

Buna göre Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için tahakkuk edilen uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 71.283.951,20 TL’ dir.

Koza Holding A.Ş.Vergi Uzlaşması KAP Açıklaması – 11.01.2017

Şirketimiz daha önce Koza Holding Anonim Şirketine 2011 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17.283.770,55 TL vergi aslı ve 17.283.770,55 TL vergi cezası olmak üzere toplam 34.567.000 TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini ve ilgili vergi cezasına ilişkin Koza Holding A.Ş. tarafından uzlaşma için Gelir İdaresi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonuna gerekli başvuruları yaptığını 20.11.2017 tarihinde KAP’ ta bildirmiş idi.

04.01.2018 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucu uzlaşılan tutarlara ilişkin olarak tahakkuk fişleri Mithatpaşa Vergi Dairesi tarafından tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir

Buna göre Koza Holding A.Ş. için tahakkuk eden uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 27.731.728,68 TL’dir.

 

Koza Altın Himmetdede Altın Madeni 14.07.2016 tarihli ÇED kararının hukuki süreci hakkında açıklama yaptı – 03.01.2018

Kayseri İli Kocasinan ilçesi Himmetdede beldesinde çekirdek eleme ve depolama tesisi bulunan davacı Çağlar Karayılan tarafından, Şirketimiz Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan dava, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 23.11.2017 tarih ve E:2016/756, K 2017/1391 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Söz konusu karar tarafımıza 03.01.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dava konusu işlem ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan ret kararına karşı davacı tarafın temyiz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

Koza Altın Çukuralan Altın Madeni İşletmesi hukuki süreci hakkında açıklama yaptı – 03.01.2018

Şirketimiz tarafından, İzmir ili, Dikili İlçesi, Çukuralan Mahallesinde yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni işletmesi 3.Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı bir kısım davacılar tarafından İzmir 6.İdare Mahkemesinin 2017/1656E.sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemesince davalı idare yanında davaya katılmakta serbest olmak üzere davanın şirketimize ihbarına karar verilmiştir. Davaya müdahil olmak için şirketimizce gerekli hazırlıklar yapılmakta olup dava ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Koza Altın’da Suç Duyurusu Kararı – 15.12.2017

15.12.2017 tarihli SPK bülteninde suç duyuruları ve diğer tedbirler bölümünde Koza Altın İşletmeleri hakkında suç duyurusu kararı çıkmıştır. Bültende yer alan açıklama şu şekilde yer almıştır:

“Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; döküm işlemlerinde altının kayıtdışı bırakılmasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına karar verilmiştir”

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Yorum – 13.12.2017

Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji 2016 ve 2017 mali tablolarının açıklanması için 30 Nisan 2018 tarihine kadar ek süre verilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda yaşanan gecikmenin tamamen teknik sebeplere dayandığı belirtildi. 4Ç15 finansalları için ek süre talep edilmemesinin, 4Ç15 ve 2015 senesi 12 aylık finansalların bu ay içerisinde açıklanabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyoruz. Mali tabloların açıklanması özellikle şirketlerin net nakit pozisyonu, faaliyet karlılığı ve rezerv durumu hakkında bilgi vermesi açısından önemli olacaktır. Ertelemeye ilk piyasa tepkisinin Koza Altın için olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

İpek Enerji IPEKE Siirt ve Batman’daki Ruhsatlar ile İlgili Açıklama Yaptı – 24.11.2017

Şirketimizin Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/IPK/4762 hak sıra Nolu arama ruhsatlarının müddeti, söz konusu arama ruhsatlarından ARI/IPK/K/L47/d1-3 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8‘inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 25.11.2014 tarihinde sona erdiği, Şirketimizce resmi kaynaklardan öğrenilmiş olup Şirketimize konu ile ilgili resmi bir tebligat ulaşmamıştır.

İlgili arama ruhsatının Şirketimizin faaliyetlerini ekonomik anlamda etkilemeyeceğini öngörmekteyiz.

Koza Altın Ovacık Altın Madeni 3.Atık Depolama Tesisi Hakkında Açıklama Yaptı – 21.11.2017

Şirketimiz Tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak sunulan ÇED Raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 11/07/2017 tarihinde “Nihai” kabul edilmiş olduğu ve Proje ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde “ÇED Olumlu” Kararı verildiği hususları 04/08/2017 tarihinde KAP’ta duyurulmuştu.

Yukarıda bilgileri verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece davanın şirketimize ihbar edilmesine dair alınan 30/10/2017 tarihli Davanın İhbarı Kararı tarafımıza 09/11/2017 tarihinde tebliğ olunmuştur. Yapılan hazırlıklar neticesinde şirketimiz davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebini bu gün mahkemeye iletmiş olup, dava ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DENİZ YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 14.11.2017

Koza Altın 9M16 Vergi Karı Sonuçları Açıklandı. Şirketin ihtirazi (çekinceli) kayıt ile beyan ettiği vergi matrahı 535 milyon TL, vergi tutarı da 106 milyon TL. Vergi bilançolarının IFRS sonuçları ile birebir aynı olmasa da şirket için uyumlu sonuçlar temsil ettiğini biliyoruz. Bu sonuçlardan yola çıkarak şirketin mevcut piyasa değerinin son 12 aylık kar rakamını baz alarak 8.0-8.5 civarında F/K’ya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bizim araştırma kapsamımızdaki sanayi şirketlerinin ortalama F/K’sına göre bu rakam %20 iskontoya tekabül ediyor. Şirketin 2018 yılının başında maden rezervi ve 2016 yılından bu yana açıklanmayan finansallarının açıklanacağı beklentisi, vergi karı sonrası kısmi satış baskısı yiyen hisseyi önümüzdeki dönem güçlü tutacak katalizörler olarak işlev görebilir.

 

DENİZ YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 13.11.2017

Koza Altın ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında iptal edilen arama ruhsatları ile ilgili sulh protokolü imzalandı – olumlu.

Koza Altın’ın Cuma günü KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Şirket uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş maden ruhsatları iptal edildi. Hatırlanacağı gibi söz konusu iptal işlemlerine karşı Şirket, İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açmıştı. Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Koza Altın arasında 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca bir sulh protokolü aktedilmiştir. Protokol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak Koza Altın’a Cuma günü teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna göre İptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında Şirket tarafından işletme projeleri revize edilerek 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurular neticelendirilecektir. Koza Altın’ın henüz işletme halinde olmayan maden ruhsatları ile ilgili belirsizliği ortadan kaldırması açısından haberi Şirket için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

 

Koza Altın’dan Ovacık Altın Madeni Tesis Üretiminin Durması Hakkında Açıklama – 09.11.2017

Şirketimizin Ovacık Altın Madeninde ADT-2 ( Atık Depolama Tesisi ) çamur seviyesi taahhüt edilen en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle Ovacık Altın Madenindeki tesis üretimine bugün itibariyle geçici olarak ara verilmiş olup bu süreçte maden üretimine devam edilecektir.

Diğer yandan daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgisi verilen Ovacık Altın Madeni 3. atık depolama tesisine ilişkin inşaat süreci devam etmekte olup yılsonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

AK YATIRIM – KOZAL Hisse Haber Yorum – 25.10.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Komitesi (IDK) tarafından Koza Altın’ın Söğüt Bilecik’teki maden arama projesi için yaptığı ÇED başvurusunun yeterli bulunup, nihai kabul edildiği açıklandı. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

İpek Enerji Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasını da kısmen kapsayan alanda 12 yıl süre ile işletme ruhsatı aldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, şirket Eylül ayında bir işletme ruhsatı başvurusu yaptığını ama şirketin ham petrol keşfettiğine yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıklamıştı.

İpek Enerji’den IPEKE Petrol İşletme Ruhsatı Hakkında Açıklama – 09.10.2017

Şirketimiz 2010 yılından beri Batman ve Siirt illerinde sahip olduğu AR/İPK/4762 hak sıra No’ lu petrol arama ruhsat sahasını kısmen kapsayan L47-d1-3 paftasında 217 hektarlık alanda 1 adet işletme ruhsatı almak için Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmiş ve ilgili müracaatın neticesinde ilgili alanda 12 yıl süre ile işletme ruhsatı verilmesi Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

KOZAL Düzeltme Yaptı – 09.10.2017

Şirketimiz tarafından 3.10.2017 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Şirketimizin İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1317 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece davanın şirketimize ihbar edilmesine dair alınan 11/09/2017 tarihli Davanın İhbarı Kararının tarafımıza 03/10/2017 tarihinde tebliğ olunduğu bildirilmiş idi.

Açılan davanın yukarıda belirtilen ÇED Olumlu Kararı ile ilgili olmadığı, davanın İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı hakkında olduğu dava evrakının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Maddi hatayı düzeltir, durumu kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 23.08.2017

Koza Altın 2011-2016 dönemi finansalları ile ilgili olarak daha önceden duyurulan toplam 313 milyon TL vergi cezasının 188 milyon TL’lik af kapsamına giren kısmı için 31 milyon TL’lik ödemenin şirkete tebliğ edildiğini açıkladı. Geri kalan 124 milyon TL’lik kısım için de uzlaşma talebinin şirket tarafından yapıldığı belirtildi.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Haber Yorum – 16.08.2017

Koza Altın KAP’a yaptığı açıklamada 2016 senesi için SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarının, 2018 başında açıklanması beklenen finansal tablolar beraber kamuya açıklanacağını belirtti. Şirket, rezerv ve kaynak miktarının belirlenmesinde yapılan sondaj miktarının ise 2016 senesinde bir önceki seneye göre %36 arttığını açıkladı.

Koza Altın Rezerv ve Kaynak Analizleri İle İlgili Açıklama Yaptı – 16.08.2017

Bu itibarla şirketimiz 2015 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından denetlenen özet bilgileri KAP’ta 05.02.2016 tarihinde açıklamış ve 38.490 metre karotlu sondaj yapıldığını bildirmiştir. Buna göre yine  SRK Consulting USA tarafından denetlenen raporda tespit edildiği üzere 2016 yılında 52.439 metre karotlu sondaj yapılmış ve yapılan sondaj miktarı % 36 artış göstermiştir. Bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Global laboratuarları tarafından yapılmıştır.

Şirketimizin 2016 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, Sermaye Piyasası Kurulundan finansal tablolar ve eklerine ilişkin alınan sürenin bitimini  (01.01.2018) müteakip Kamuoyuyla paylaşacaktır.

 

AK YATIRIM – Koza Altın KOZAL Hisse Analiz – 15.08.2017

Vergi Finansalları

Koza Altin 2017 ilk yarı hesap dönemine ait vergi finansallarında vergi matrahının 365 milyon TL, tahakkuk tutarının ise 73 milyon TL olarak sunulduğunu açıkladı. Şirketin Haziran ayında açıkladığı 2016 senesi vergi matrahı ise 759 milyon TL seviyesindeydi. Bilindiği üzere, şirket SPK mevzuatına göre düzenlenmiş mali tabloların açıklanması için SPK’dan Ocak 2018’e kadar ek süre almıştı.

 

AK YATIRIM – Koza Anadolu Metal KOZAA Hisse Haber Yorum – 11.07.2017

Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edilen henüz
faaliyete geçmemiş 3 adet madenine ilişkin açtığı karşı davayı kazandığını bildirdi. Piyasa
algısı açısından sınırlı da olsa pozitif olduğunu düşünüyoruz.

KOZAL Koza Altın’dan Maden Ruhsatları ve Mahkeme Kararı ile İlgili Açıklama – 10.07.2017

Şirketimiz 18.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve şirketimize tebliğ edilen işlemlere göre, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş (İŞLETME HALİNDE OLMAYAN)  maden ruhsatlarının  iptal edildiğini ve sözkonusu iptal işlemlerine karşı  İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açacağını bildirmişti.

Bu kapsamda Kayseri 1. İdare mahkemesinde 2016/990E, 2016/1588E, ve 2016/1589E sayılı   dosyalar ile açılmış bulunan  3 adet dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.